קנה שרת קומפאק וקבל קורס חינם בג'ון ברייס הדרכה

כל הרוכש שרת Compaq מדגמי ProLiant זכאי לקורס Windows NT Administration

OCR (הסבר)
קנה שרת קומפאק. וקבל קורס חינם בג'ון 0 הדרכה כל הרוכש שרת 0 גסווס6 | | מדגמי: 5 | גגמ 0 0 6חהו 01 זכאי לקורס . 0 )תו סיק 0 7 5עס0חו) 0הוז3ז51וחווחו ה 5 ] ם ל 0 |חהוזסיו חינם בג'ון ברייס הדרכה ה - , , 0 "5 את אצל משווק קומפאק מורשה* ההמשך, לנרשמים במהלך הקורס 0 1 םג 8ה1517811ח1ר . ערך המתנה 5600 | - 5 4 = כל הרוכש שרת סאקוווסס : מדגמי: 5 0 חקו5סו , טל - : ו הז 0 ]הביק זכאי להנחה של 350 ש"ח לקורס 77| --. | מק | 0 לקורס שהיקפו לפחות 40 שעות לימוד ו 0 18508 תס בג/ון ברייס הדרכה במסגרות: ₪ | וו ן 0 ו+חהו.01י / : 600 [[6צסאז ו אצל משווק קומפאק מורשה* 10705016 1 או ח60₪068/10 0780616 | לקבלת שובר המבצע נא לשלוח את ההזמנה והחשבונית על רכישת השרת יחד עם הספת המצורף בפקס 09-9566172 או בדואר עבור: מבצע קורס ת.ד 2033 הרצליה 46120 | | | שם תחום עיסוק החברה | | | | חברה ו | | | | תפקיד רות הק מותובאר ו ן | | | כתובת | | ל 0 מס' העובדים .> מס'הזמנה | המבצע בתוקף לשרתים שנקנו מה- 15.11.98 ועד ה- 31.12.98. *פרטים על המשווקים המורשים בטל' 09-9593222 או ב- |ו.80.00קח ס6.שוצוע 60 וח אורוסן 316 60667 המרכז להדרכח מחעובים