מעשה חושב. כרך י' גליון 1, פברואר 1983

OCR (הסבר)
| מחיר 45 שקל |( ו פברואר 83 שבט אדר -- תשמי'ג כרך י' מסי , על | האינוד היעודאלי לעיצוד אינפודמציה: / = דט₪0ג פהסו פששסצא צפספסצו) 0 ]0 עלון האיגוד היעוראלי לעניבוד אינטוד מציה עורך: פרופ. הלוי גדעון חברי המערכת: ד"ר אמיר ראובן ארידור עדנה גבעולי נחמן כהן אבי שזיף בת-שבע מזכירת המערכת: קופרמן רות כתובת המערכת: איל"א ת.ד. 13009 ירושלים. טל. 521930-ל0 תוכן: * דבר היו''ר 4 + מסעות הפרש 5 בהוצאת: ס.ג.מ. בע"מ נחמן גבעולי הוצאה לאור והפקה מנכ''ל: יאיר קציר כתובת בית ההוצאה לאור: נתן הנביא 6 בני ברק 51266 ת.ד. 1809 רמת גן 52117 טלפון 03-709352/4 מנהל מכירות: דוד גולדנברג מודעות: דוד פרופטה עיצוב ועריכה גרפית. ברכה גוזלין * שיקולים לבחירת מעבדי תמלילים 10 ארנון מני, שמואל שחם, עינת מילר * מערכת מעקב מילדותי ממוחשב 14 דניאל בוכבינדר * משפחת המחשבים הצבאיים בארה"ב י. אלוני 17 * עיבוד נתונים אוטומטי 21 מריס אורלובה סדו-צלם: דפוס מופת-רוזמרין, רח' קיבוצ-גלויות 24, ת"א, טל. 824193 הדפסה: דפוס חבצלת בע"מ רח' הס 2 הרצליה טל. 052-84987 * מערכת ממוחשבת להכנת לוח-שעות 24 לבתי-ספר ד''ר עמנואל גופמן, ד"ר צבי וייס, פרופ' יוסף שילוח * מעניין לעניין 25 תמונת השער: * ידיעות איל''א 20 באדיבות חברת דיקל בע"מ * כינוסים וועידות 3 * הפרט והכלל 88' כל המודעות על אחריות המפרסמים בלבד כל הזכויות שמווות למערכת '"מעשה חושב'' 142% -- 0303 א55! ו כרך *' מס. 1 ו דבר היו''ר בימים אלה הופצו רשימות המועמדים לבחירות למועצה. מועצת איל"א אשרה בקריאה ראשונה את התוספת בתקנון המאפשרת פעילות קבוצות מתמחות בצורה אוטונומית במסגרת איל"א. תוספת זו באה לאפשר הצטרפותם של אגודים מתמחים באחד מתחומי המקצוע כגון: איתייים או המחשב ברפואה או גרפיקה לאיל"א, תוך שמירת יחודיותם ושלוב פעילות באגוד הגג. מועצת איל"א עוסקת גם בסוגית הגדלת מספר החברים האישיים. ביחוד נתנת הדעת לאופן הענקת זכויות חבר איל"א לעובדי המוסדות והארגונים המאוגדים באיל"א. הנושא נבחן על היבטיו השונים והפתרון המסתמן הוא הענקת זכות רישום אישי לעובדי הארגונים והמוסדות המאוגדים בהתאם לגובה המסים המשולמים על ידם. כך, באופן אוטומטי, וללא תוספת מיסים יוכלו אותם אלפי "חברים" שאין איל"א מקיימת אתם קשר אישי ואין להם זכויות כגון השתתפות בבחירות, להרשם ולקבל דואר ופרסומים ככל חבר אישי וכן להנות מזכויות נוספות שיש בכונת ועדת החברות והתקנון להציע בקרוב כגון: חברות אישית תקנה הנחות לרכישת ספרות מקצועית ואפשרות גישה לספריות מקצועיות שונות. הרשמת החברים באופן הנ"ל עלולה לקבל אישור רק במועצה הבאה. מאחר והבחירות קרבות יכולים חברים המעוניינים בכך תמורת המחיר הסמלי הכרוך בהרשמה לאגוד, להשתתף ולהבחר. איל"א פתחה השנה בפעילות חדשה נוסף על הפעילויות הרבות משנים קודמות. התפתחות המקצוע דורשת התייחסות עניינית להתפתחויות שונות ולארועים תכופים לפעילות הענפה של איל"א נחוצים כוחות נוספים, רבים, וכל מי שחש שיש ביכולתו לתרום ואף להיות שותף להויה ולעשיה באיל"א מוזמן להציג את מועמדותו. חברים אחדים לא יוכלו להציג את מועמדותם השנה מאחר והתקנון מחייב חברים שהיו במועצה ארבע שנים רצופות להמנע מהגשת מועמדותם שנה אחת, אך אין זאת אומרת שעליהם לחדול מפעילות. חברים אחדים שהיו בהפסקה של שנה אחת חוזרים ומציגים את מועמדותם ולמרות שלא היו חברי המועצה בשנה החולפת המשיכו לסייע לאיל"א בתחומים שונים. מכאן שהפעילות אינה מוגבלת רק לאלה שיבחרו. אלה שלא יבחרו הפעם אך יתמידו בפעילות, למרות זאת, יזכו להכרת חבריהם לאיגוד ויגדילו את סכויים להבחר בעתיד. באסיפה הכללית של האגוד ביום ה-16 במאי 1983 ימסרו תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד. ער אז, נמשכת הפעילות של כל החברים במועצה, בהנהלה בוועדות ובאזורים ללא לאות, סיכום פעילות זו יעשה בגליון הבא. בברכה, א. עטר יו"ר הנהלת אול"א מסעות הפרש מאת נחמן גבעולי הבעייה הידועה בשם "מסע הפרש" מהווה דוגמה מובהקת לשיטת הפיתרון ע"י "סריקת עץ"(0ז898 86זו) עם "נסיגות" (0ַחו806זו-80%פ). התיכנות של בעייה זו למחשב הוא תרגיל מעניין, המחייב כמה תחבולות לשם קיצור הזמן הנדרש לסריקה במידת האפשר. הבעייה, למי שאינו יודע, היא זו: הצב פרש על ערוגה נתונה של לוח השחמט (בדרך כלל מתחילים בערוגה פינתית), והצעדר אותו במסעי פרש דרך כל ערוגות הלוח, מבלי להיכנס שוב לערוגה שכבר היה בה. : הלוח אינו חייב להיות לוח השחמט רדוקא, של 88 ערוגות; אותה בעייה אפשר להציג על לוח מלבני כלשהו, שאינו קטן מדי. ברור שאין פיתרון על הלוח של 3א3, או על לוח קטן ממנו, אך מתברר שגם על הלוח של 4א4 אין פיתרון, וזאת למרות העובדה שיש פיתרון על הלוח של 4א3! התכנית המפורטת כאן מיועדת למחשב אישי עם מרקע. כשהמחשב מתחיל בניסויים לפתור את הבעייה, מופיע הלוח על המרקע, ועל ערוגותיו נראים. 6 816ת80%8ע2 8 03 תפשסמגת 60%81 בזה אחר זה, מספרי הצעדים: 1, 2, 3 וכוי. בשמתמלא חלק ניכר מהלוח, מגיע המחשב בדרך-כלל למבוי סתום, ואז אתה רואה את המספר האחרון נעלם, ומופיע על ערוגה אחרת. לפעמים נעלמים, בזה אחר זה, כמה מספרים, ומופיעים במקומות אחרים. כך נמשכת הסריקה, עם נסיגות והתקדמויות, עד שנמצא הפיתרון או ער שמוצו כל האפשרויות והמחשב מוריע שלא קיים פיתרון. אתה רואה אפוא בפועל ממש כיצד מטפס המחשב על העץ, עולה ויורד בענפים השונים. התכנית כתובה בגירסה פשוטה ביותר של 0ו845. לצורך הצגתה נחלק אותה כאן לקטעים ונקדים כמה הסברים לכל קטע. בקטע הראשון (שורות ו עד 70) מקבלת התכנית מבחוץ את ממדי הלוח ומחשבת את מספר הערוגות הכולל. המספר הזה, 5, מופיע בתכנית פעמים אחדות, וברור שלצורך, החיסכון בזמן עליו להיות מחושב מראש, מחוץ ללולאות התכנית. שורה 830, למשל, אפשר היה לכתוב ש*)-א = אבל הוראה כזו בתוך לולאה מהווה תיכנות רשלני (שלמרבה הצער הוא נפוץ למדי). רצוי להזין לתכנית קודם את אורך הלוח ואח"כ את רוחבו. היא תפעל גם בסרר הפוך, אלא שאז תגדל הסכנה שהלוח יחרוג מממדי המרקע. במרקע שגורלו 2, למשל, יש מקום ללוח שגודלו ער 0וא7. תזזסד פי'יעוהדאא אספת ו יסאס תסצאע " צא1חק סו ע צטפא1 20 ייהצכתזא המצאם" עאנתק ‏ 30 שח עטפאז 40 2 50 5 60 שצע םע עסע 70 בקטע הבא (75 עד 390) נבנה מערך ארבעה-ממדי הקובע מראש מה הן אפשרויות היציאה מכל ערוגה של הלוח. בניית המערך הזה אורכת זמן מסויים, אבל היא מבוצעת רק פעם אחת, ובזכותה מתאפשר חיסכון ניכר מאד בזמן הסריקה של העץ. ללא מערך זה, חייב היה המחשב לבדוק 8 כיווני יציאה מכל ערוגה, ולברר בכל מקרה אילו מהם גורמים לחריגה מהלוח. למעשה, מכל ערוגה פינתית יש רק 2 כיווני יציאה, ובלוח של 5, למשל, ישנה רק ערוגה אחת (המרכזית) שממנה 8 כיווני יציאה. בלוח זה, מספר היציאות הממוצע מערוגה כלשהי הוא 384 - פחות ממחצית המכסימום! המערך ₪ קובע אפוא מה הן היציאות - עד 8 במספר - מכל ערוגה (ן,ו). כל יציאה מוגדרת ע"י שני מספרים, שהם ערכי ערוגת היעד. למשל, מהערוגה (1,1) אפשר לצאת לערוגות (2,3) ו3,2(7). אותו חלק מהמערך המתייחס לערוגה זו נראה אפוא כך: 2,5 3,2/0,0/0,0 0,0 00 00 0 האפס הראשון יציין למחשב שאין יותר יציאות מערוגה זו. המערך 0, הנבנה בשורות 0סו עד 190, הוא למעשה קבוצת כל כיווני היציאה, כשכל כיוון מצויין כזוג 6 גְ;680 מסע1 1%8א6 8118 8 %0 סט 88 681% 01 56% מטם1אהם 6ת% מעשה חושב / פברואר 83 מספרים, ו+ ו27+. אלה הם הגדלים שיש להוסיף לערכי ערוגת המוצא כדי לקבל את ערכי ערוגת היער. סכום שני הגדלים האלה, בערכים מוחלטים, הוא תמיר 3. אפשר היה לבנות את המערך ע"י הגדרת כל אחר מ- 6 ערכיו, אלא שוה היה מחייב 16 הוראות, במקום ס1 (או 8, אילו ויתרנו על השורות 170 ו1807). השגרה המפורטת כאן היא אפוא חסכונית יותר במקום בזיכרון ובזמן ההזנה של התכנית, ואולי גם מעניינת יותר, אך היא בזבזנית קצת יותר בזמן העיבוד. כיוון שהשגרה מתבצעת רק פעם אחת, אין בכך רע. השורות 200 עד 390 בונות את המערך א, תוך שימוש בתת-השגרה 2000. המספר 6 מציין את כיוון היציאה, ולכל כיוון נתון ישנה קבוצה של ערוגות שמהן אפשר לצאת באותו כיוון. לדוגמה: לכיוון צפון- צפון-מזרח אפשר לצאת מכל הערוגות שאינן על שפת הלוח הימנית, וגם אינן על שפת הלוח העליונה או בשורה הקרובה אליה. סרר הכיוונים שנבחר הוא. - החל מצפון-צפון-מזרח, לפי מגמת מחוגי השעון. המספר 6 מצביע למעשה על אברי הקבוצה 0, שבה אין הכיוונים מסודרים בסרר כזה. משום כך סרר הערכים שמקבל א נראה אקראי. אזתדוא מטסא פמדטם ומת 75 (1,8,2,א)א אזפ 80 (0)8,2 את 90 5 % 6:גס מ1 1111 8 ₪0 ו-1 תסקע 60סו %מסמסקמסס 7 66 102 סגו1הץ 4618016 ו=ג 01 סוו1 8 אשחס 11 מ1 2-ג 92 אפחל 18 תפ 0כו 8 מ;06ס +0 1068גץ 808010%6 ה-8-3 1072 150 עפ 060% %0 (7)1/2א1= 2 סמו 86 16 ₪8%6 ,מ6צ6 11 4--3 עפ אפחך [1-2%8 תך 0פו +מסמסקטסס 4 +0 םק81 8601846 50 4 08010ם 8 תעשת אשחך (1)1/2א2%1 >> פ1 160 % ת1 %ע856ם1 א=(0)1,1 עמם 6ל7ו 3 ,52 מה !+ 68ט1ץ 811 438 תםם 6פו 1 צאפא 96ו 02+ 8116ס 6ע8 412605105 ת16מח 480186 א 10 ו=1 908 200 6 הְ;880 ע 70 ו05 תסת 6ו2 (1-688%ם%תסת-6עסם) ]8[ מ41266%10 ם16ח 85826 8 ₪ 220 8 51686 02+ צַ1םמ0 116אץ 1000 8 זוע > סאג 122 19 230 מפא 4 עסם 280 א1ע86ם 0%6סם ם1 %ת86מ1 50 6םת%1טסעסטם 0 00508 חסטע ו-06 פחג ו<1 עד 250 ככ ו-א עס 260 0 מ00508 חמת ו-0>2 סאג 16% סך 270 כב 5 תס 280 0 מ60508 אפאץל ם>0 פאה ו-16% סך 200 5% 7-א פסם 300 0 מְ(605%8 אפאך ו<ק פאה ו-16% טח סו5 א 35 תס 320 0 6058 אמחץל 2<נ פאת ש14 עד 550 אא 2-א 2 580 0 605088 אסאץל 2< פאג ו<1 ח1 550 אאא 6 עפ 560 0 מ(0058 זשאל ו<נ סחת 1<2 שך 370 4 עאפא 580 1 צאסא 590 תת-השגרה 2000 ואילך (נמצאת בסוף התכנית) מחשבת את ערוגת היעד ומשבצת את ערכיה במערך וא. לצורך זה היא מחפשת בוקטור של (,6 מקום פנוי, ומכניסה אליו את הערכים המתקבלים מחיבור ערכי הכיוון אל ערכי וו-ן. אזתדגו פטסא אך 6מטתגט צתספא1 אפת קפפו ו=ה עטם 2000 0 6070 אמחל ק=(ו,1,0,1)א 19 2010 ו+א=ח פשם 2020 2030-6020 210 (ו,א1,1,8,1(=1+0)0)א םד 2000 (2,א)1,2(=1+0, ק, ד)א 7 2050 אתטצספת 2060 % 616 מ1 6%1% 01 ע6סמטם א1ת₪8% 516 ם1 800% תתהּסצ 8 ע0ס+ 100% עסלספט (1,1) 568 ת1 1806ס %א6ם צע% %0 68מו[הץ ₪078 6מ80061 על 800828 86%ע%82 80% 68 מ61ש1ת0 המשך בעמ' 8 6 מעשה חושב / פברואר 83 0 יווהו טל' 295222, טלקס 342162. - - בל 2 הבר : בניהולו | אך עומד בפני בעיית מימונן של מחשם . 57% כלל ליסינג מעמידה לרשותך את שיטת החכירה. החבו בית כלל, רח' דרויאנוב 5, ת-א 42163 = עבורך את המחשב שבחרת ומחכירה לך אותו תמורת דמל ו חודשיים, המתפזרים על פנל 5 שנלם. : בתום תקופת החכירה תוכל להעניר את המחשב לפעל ו משמאוו | וששאקשצורתיו ולשתקרה המשך מעמ' 6 בקטע הבא - 470 עד 590 - מציירת התכנית את הלוח על פני המרקע. בכל ערוגה של הלוח יש מקום מ00%3%10מ00 שמת868%1ק26 8018 60 8 [%168ע6ץ 68 שְ₪>68 8 8 120%8עסת רק לשתי ספרות, ולכן שטח הלוח חייב להיות פחות מ-100, אפילו אם יש מקום על המרקע ללוח גדול יותר. פפגסת שגפת אסת 470 0-5 עפ 8480 3 דפ 490 5 20 150 תס 5006 3 5709 25 10 קט תסק 8ו5 יש" ;,1 דג צאדתק 520 צאספא 5370 1 צאפא 540 5 5259 05 10 150 תסע 550 3 20 0-0 08ע 562 "ש"' ;100 עג צאדתס 576 1 צאמא 580 1 צאסא 590 הקטע 700 עד 1140 הוא שגרת הסריקה עצמה. כדי לאפשר נסיגות חייבת התכנית לשמור לעצמה את סדרת כל המסעים שעשתה, היינו באילו ערוגות היתה עד כה ובאיזה כיוון יצאה מכל ערוגה. הסדרה 5 מפרטת את זוגות הערכים של הערוגות, לפי סדר המסעים, והסדרה ז מפרטת, לפי אותו סדר, באיזה כיוון היתה היציאה בכל מסע. במצב ההתחלי, או מצב מסי ו, נמצא הפרש בערוגה (1,1), שהיא הפינה הצפון- מערבית של הלוח. (אם רצונך בכך, תוכל להתחיל בערוגה אחרת, ע"י תיקון השורות 750 ו-760.) אחרי המסע הראשון יווצר מצב מס' 2, שבו כבר שתי ערוגות תפוסות, וכן הלאה. א הוא מספר המצב; הוא גדל ב-1 בכל מסע, וקטן ב-1 עם כל נסיגה. אם נצליח להגיע עד 5=א (לדוגמה: 64-א בלוח השחמט) - פתרנו את בעיית מסעות הפרש. המטריצה 08, שממדיה כממדי הלוח, משקפת את הלוח בתוך התכנית. כל ערוגה תפוסה על הלוח מסומנת במטריצה זו ב-<. בכל פעם שמתבצעת נסיגה, נמחק ה-< מן המטריצה. באמצעות מטריצה זו יכולה התכנית לוודא בקלות שערוגת היעד עדיין פנויה. אפשר היה לוותר על המטריצה 08 ובמקום זאת לבדוק את המרקע עצמו, שעליו מצוייר הלוח. אבל לשם כך יש לדעת היכן נמצאת, בזיכרון המחשב, דמות המרקע, ודבר זה תלוי כמובן בסוג המחשב. עטסף 6ג% 8₪מ810 8008268 01 08מ860₪86 8 8005 526 0₪לע+ 1%8א6 +0 66ת560%16 68 6₪8גס5 +01 1₪886 6 059 מתפסחטת ת081%10ק 5%82% ?0 781068 4 5.6 מס ם1008%10 בשורה 840 אנו בוחרים כיוון יציאה (לפי הסדר הנזכר לעיל). אם זהו כיוון טוב, אנו רושמים אותו בסדרה ז (שורה 890), מקדמים את מספר המצב א, וחוזרים אל שורה 770 כדי לרשום את הצעד על המרקע, לסמן את הערוגה התפוסה במטריצה 05, ולרשום את הצעד גם בסדרה 8. אם ערוגת היעד תפוסה, אנו מנסים את הכיוון הבא (שורה 1105). אם הכיוון הבא אינו ואלידי, כלומר חורג מהלוח (שורה 860), או אם ניסינו את כל 8 הכיוונים האפשריים (שורה 1100), אנו מבצעים נסיגה ע"י חזרה למצב הקודם (שורה סוסו ואילך), תוך מחיקת הרישום האחרון על המרקע ובמטריצה 058. נסיגות כאלו יכולות להחזיר אותנו עד מצב מס' ו. אם דרושה נסיגה נוספת, פירוש הדבר שאין לבעייה פיתרון. בלוח ריבועי אין צורך לסגת עד מצב מסי ו כדי לדעת שאין פיתרון. לוח כזה הוא סימטרי לגבי האלכסון היוצא מערוגה (1,1), ולכן כל הניסויים המתחילים בערוגה (3,22) סימטריים לניסויים המתחילים בערוגה (2,5). משום כך, כאשר הלוח הוא ריבועי, תוכל התכנית לדעת שאין פיתרון כבר בנסיגה ממצב 2. בלוח כזה אפשר אפוא לתקן את הוראה 1050 ולכתוב 2=א =ו. הדבר יחסוך כמובן מחצית מזמן הסריקה. 00 6א1ע500 תצע אפת 780 (5)5,2 1% 6ו7 (2)5-1 א1ס 720 (1,%)05% אזס 756 וכא 1פם 740 ו=1 282 750 ו=נ 12 760 765 50% ו - דא3=צ עסמ 770 2 - עצכבא עמע 780 מעשה חושב / פברואר 83 עססממטם ק8%6 6תל חסם8 111א 800826 מ080 56 4 5001826 018 0468%86ת1 , 6 תפטגסס ם1 %ע862מ1 ?17 תפגוס6 מ81266010 6%1% תה 600868 0068 86%ע%82 +01 88ו81צ מ0ס41266%1 110הצת1 +1 4 188 86ע50082 86%ע582 186םת% +1 4 ס816א6 0% ע6סתטם 2860026 תפמחגת 866860 6ַס6ַתַה8ל₪0 6 שסת 01 5ס6גו1ַץ קסס1 ת81מ מס1068%1 %ת1עק 01 65גונ1ץ 468 מסץעפ+ (0181%8 2) 6צ0סמ 01682 6 5080₪ 08ע1 ת0168 72 מש 7ת80510ע6%2ת ₪026 סם 6סמ 185% 86%ע6%ע 6 1:8ג0ב1ט6עס +0 אסגַנ1אע 8 מסת? 81%א6 01 ע6טמטת 86% 17 8פ18ם0 הסע? 1%8א6 6עסת סת % 0%א6מ עע% זז; א,צ 27 צאנתק 790 '"א"=(085)1,1 עשת 800 1>(ו,א)5 צעם 0ו8 2(=41,א)5 תש 820 6 6020 אשאל מ>א פד 830 ו=א עסע 880 (ו,א,1,0)טבק עסע 850 0 6020 אשאע 2-0 עד 860 (2,א,0-8)1,1 לח 870 0 6020 אחחע "א"=(0,ק)05% עד 880 א=(א)2 עפ 890 ו+א=א 2שם 9906 ק=ך עסע 0ו9 6 ץז 920 930 6020 8 פאססע א10ע5000 מספת 988 י"אסזייס ספ ;7, ו+3א 42 תזונתק 956 960 507 (1,0) מסחת פדאם כדעגט סא אסת 997 1 - 3%1-צ עסם קואו 2 - [5%-א למס 27קו "‏ ";א,צ עג עאנתק 52קו " "=(,08%)1 עס 140 6020 אמחעל ו=א ע1 שלקו ו-א=א 2שע 1267 (ו,א)155 תפע 1072 (2,א)7-5 םש 1087 (א)2=א עסם 1297 קוקו 6010 המחל 8=א עד קקוו ו+א=א עסע 5קוו 6010 קווו פמזתך פ6ססאסט500 ממ אפת קוו "5007108 סא";2,ו+5א עג צאדתק קוו (כל הזכויות שמורות למחבר) קסד 1146 מעשה חושב / פברואר 83 שיקולים לבחירת - 0 ה החרה ההקרהה הק ההקר = ה ה = ה = ה חן 7 ה = ארנון מני -- יחידת או"ש תקציר בתקופה האחרונה מסתמנת מגמה לייעל את עבודת המשרד באמצעות הכנסת מערכות לעיבוד תמלילים. לארגונים גדולים ומבוזרים, בעלי מספר רב של צרכני שרותים ישנם צרכים שונים ומגוונים במערכות כאלו, כגון שרותי הדפסה שנים, פרסום מאמרים בשפות שונות ובמינוחים מיוחדים, פרסום עתונות וספרות, סדר צילום, איחזור מידע, שימושים משרדיים שונים וכדי. בשוק הישראלי משווקים עשרות דגמים של מעבדי תמלילים, ומספר רב של תוכנות מיוחדות לעיבוד תמלילים המתאימות לשימוש במחשבים גדולים, מזיני מחשבים ומיקרו מחשבים. קיים קושי רב בבחירת מעבד התמלילים ‏ או התוכנה לעיבוד התמלילים האופטימאליים מבחינת התאמתם לצרכים, רמת ביצועיהם ועלותם הכלכלית. הסקר המוצג במאמר זה יהתפרס על" פנריי 3 מישורים: א. מיפוי כל הצרכנים הפוטנציאלים לעבודה במעבדי תמלילים ואיתור צרכיהם ודרישותיהם ממערכות אלו. ב. בדיקת | מעבדי התמלילים והתוכנות המצויים בשוק. נבחנו מעל ל-100 פרמטרים המאפיינים מערכות אלו. ג. עריכת סקר שוק ביחס לאמינות החברות המשווקות, רמת שרותן ושביעות רצון הלקוחות ממערכות שרכשו. תוצאות הסקר מאפשרות בחירת מעבדי התמלילים או התוכנות האופטימאליות לכל צרכן. תוך מכסימיזציה של איכות ומינימיזציה של ההוצאות. 1. מבוא השימוש במעבדי תמלילים (0זס/ 5 ) ככלי עזר בעבודה המשרדית הולך ונפוץ בארץ והמגמה להחדרת מערכות כאלו למשרד נמצאת בעליה מתמדת. מטרתו של מעבד התמלילים הינה לייעל את העבודה המשרדית, בעיקר בתחום ההדפסה והעריכה. הצדקה כלכלית לרכישת מעבד מותנית איפוא בעליית פריון משמעותית של הכתבניות. בסקר כדאיות שנערך בשרות הציבורי באנגליה נקבע שדרושה הגברת פריון של לפחות ב- %6 כדי להצדיק הכנסת מעבד 10 שמואל שחם -- יחידת או"ש אוניברסיטת תל-אביב תמלילים במקום מכונות כתיבה חשמליות. עליית פריון בשעור כזה אינה מושגת בד"כ, אלא כאשר מדובר בהדפסות טכסטים שגרתיים ודוחו"ת| ארוכים.| כאשר מעבד התמלילים משמש להדפסת כל סוגי החומר אינה חלה עליה משמעותית בפריון ההרפסה הכולל. עם זאת אין להתעלם מיתרון חשוב נוסף שמקנה מעבד התמלילים והוא רמת שרות גבוהה יותר למשתמש ויכולת תמרון בעריכת והפקת הטכסט. בשוק הישראלי מוצעים למכירה כי60 דגמים של מעב תמלילים, המשווקים ע"י כ-25 חברות שונות, ומדי יום מוצעות בשוק מערכות חדשות. לחילופין, קיימים בשווקים בארה"ב ואירופה דגמים רבים של מעבדי תמלילים טובים שטרם יובאו לשווק בארץ. קיים פער רב בין עלויות המעבדים השונים ובין רמת ביצועיהם ונוחות הפעלתם. טווח המחירים נע בין כ- 0 ל-25000 דולר למשתמש יחיד .. בנוסף, קיימות תוכנות רבות לעיבוד תמלילים המתאימות לסוגים מסויימים של מחשבים גדולים. מיני ומיקרו מחשבים. חלק מתוכנות אלו טוב עד כדי אפשרות שימוש במחשב באותה רמת נוחות ויעילות בשל מעבד תמלילים ייעודי. במקרה זה ניתן להשתמש במחשב למספר מטרות, כאשר עיבוד התמלילים הוא רק אחת מהן, וההוצאה היחידה איפוא תהיה ברכישת התוכנה לעיבוד התמלילים. מאידך, חלק גדול מתוכנות אלו, והדבר בולט בתוכנות של המחשבים הגדולים, מפגר בהרבה אחר רמת התוכנות המקובלות במעבדי התמלילים הייעודיים (8ח0ו8 6ח518). יש לזכור שבמקביל הולך ומתפתח ה"משרד האלקטרוני" המהווה מערכת משרדית מתוחכמת לדואר, תיוק, עיבוד תמלילים, תקשורת ואיחזור מידע. במערכת זו מהווה עיבוד התמלילים רק אחד מן המרכיבים ויש להניח שהפיתוח המואץ של תחום זה, יביא גם להחדרתו לארץ בעתיד. כיום קיימות בשוק רק 2 חברות המשווקות ‏ "משרד אלקטרוני". המגוון| העצום של אפשרוות, הדיפרנציאציה הגדולה הקיימת בין המערכות השונות, והפערים הניכרים בעלויות מקשים מאד על בחירת המערכת המתאימה. רכישה כזו בעייתית בעיקר במוסר גדול ומורכב מעבדי תמלילים עינת מילר -- מרכז החישובים שצרכני השרותים שבו מבוזרים מבחינה ארגונית, מרוחקים מבחינה פיזית | ודרישותיהם מן המערכת שונות ומגוונות. די לערוך סיור קצר בארגונים שרכשו מעבדי תמלילים כדי להבחין באחוז הגבוה של מקרים שהצרכנים מאוכזבים| מהמערכת שרכשו ואינם מפיקים ממנה את התועלת הצפויה סקר זה נערך באוניברסיטת ת"א המהווה מוסד מורכב מאד ובעל רמת צרכנים גבוהה מן הממוצע, ומשום כך נעשה מאמץ רב כדי לענות לצרכים הפונקציונאליים והאיכותיים ולאילוצים הכלכליים. 2 מרכיבי מעבד תמלילים מערכת לעיבוד תמלילים כוללת מספר מרכיבים: א. מיקרו-מחשב וזכרון דיסקטים). תוכנה לעיבוד תמלילים. מדפסת ומתקנים להזנת נייר ד. מסוף. כדי לבחור במעבדר תמלילים יש לבחון את כל המרכיבים הנ"ל מול הצרכים. | במערכות ‏ ייעודיות המשמשות רק כמעבדי תמלילים משולבים יחד המחשב, התוכנה והמסוף, והברירה הקיימת היא בבחירת המדפסת, והמתקן להזנת הניירות. במערכות שאינן מיועדות אך ורק לעיבוד תמלילים קיימת אפשרות בחירה והתאמה של כל מרכיב בנפרד. (דיסקים, ש א. מיקרו-מחשב וזכרון היתרון הגדול של שימוש במיקרו- מחשב נפרד לעומת מערכת עיבוד תמלילים ייעודית הינו האפשרות לנצלו גם למטרות אחרות תוך שילוב תוכנות אחרות. במידה שהשימוש בשרותי עיבוד תמלילים אינו מלא, ניתן לחלק את הזמן בין שימוש זה לשימושים שונים אחרים, בעיקר לאחר שעות העבודה המקובלות ‏ של הכתבניות. בחירת המיקרו-מחשב המתאים כרוכה במספר היבטים: (1) טיב התוכנה ‏ לעיבוד התמלילים המורכבת למחשב הספציפי. (2) מספר תחנות ‏ העבודה (מסופים) המכסימלי שאפשר לקשר למחשב הספציפי. מעשה חושב / פברואר 83 (3) היקף אמצעי הזכרון שניתן לחברם| למערכת (כונני דיסקטים, דיסקטים קשיחים קבועים ודיסקים ניידים). (4) עלות, אמינות ורמת שירות. אמצעי איחסון הזכרון במעבדי תמלילים הינם דיסקטים ודיסקים. לכל מעבד תמלילים מתאים אמצעי איחסון זכרון ספציפי, כאשר כמות הזכרון נעה במעבדים השונים בין 8א 64 ל-8וא 20. היקף החומר שיש לאחסן ומספר המשתמשים מכתיבים את הצורך בכמות וסוג אמצעי הזכרון. כבאשר מדובר בהיקף רב יש צורך בדיסק - אמצעי שאינו אפשרי בכל מעבר תמלילים. תוכנה לעיבוד תמלילים התוכנה הינה המרכיב הקובע את רמת ותחכום העיבודים. נוחות ופשטות התפעול. יש לבחון בקפרנות את סוגי העיבודים שמאפשרת התוכנה, האם היא מאפשרת צורות עריכה מיוחדות (טבלאות מורכבות),. והאם היא מאפשרת ביצוע שינויי עריכה בקלות. | לדוגמא, במערכות מסוימות אין אפשרות לבצע גלילה אופקית (פַחוו0ז50 |8וחס2וזסח) והדבר מקשה בהרפסת טכסטים (במיוחר טבלאות) שרחבן עולה על 80 תוים. במערכות מסוימות הפקודרה למרפסת לעלות או לרדת חצי שורה (לצורך 00 85 למשל) תופסת תו במסך והדבר מקשה מאר בעריכה ובמיוחד בהדפסת טבלאות. כמו כן יש לבחון היטב את פשטות ההפעלה והטכניקות | לביצוע עיבודים שונים וקיימת חשיבות לשפות בהן משתמשים. בד"כ התוכנה בעברית נחותה מן התוכנה " האנגלית; = ,מעבדי תמלילים | הנחשבים כמעולים באמריקה ואירופה מאבדים הרבה מרמתם בעת הסבת התוכנה לעברית. למעבדים רבים לא קיימת תוכנה בעברית. גם עלות התוכנה היא גורם שיש להביאו בחשבון. קיימים פערים ניכרים בין עלויות תוכנות שונות. טווח המחירים נע בין 150 5 ל-2500 5. מדפסת. את המדפסות הרלוונטיות לשימוש ‏ במערכות עיבוד תמלילים ניתן לסווג ל-4 סוגים: (1) מדפסות מהירות - מהירותן בר"כ מעל 60 005 והן מסוג אוזוסו. (2) מרפסות בעלות מהירות בינונית - מהירותן 005 60--30 והן מסוג עְקַגס. (3) מדפסות איטיות - מהירותן 0 6005 והן מסוג עְלַס. (4) מדפסות איטיות מאד ‏ - מהירותן עד 20 005 והן מעשה חושב / פברואר 83 בעלות ראשים כדוריים או מניפות (בד"כ מכונות כתיבה חשמליות או אלקטרוניות). המדפסות המהירות מסוג אוופוא מדפיסות בשיטת הנקודות ‏ - עוברה שגורעת מאיכות ההדפסה. כאשר יש צורך בהדפסות איכות. יכולות מדפסות כאלה לשמש רק להפקת הטיוטות. ניתן כיום להשיג בשוק מספר מצומצם של מדפסות מסוג אוזפוא שמהירותן איטית ואיכות הדפסתן גבוהה. למדפסות הבינוניות והאיטיות יכולת הדפסת איכות ברמות שונות. בד"כ מצטמצמות צורות ההדפסה ‏ ל-2 סוגי אותיות בעברית, ומספר גדול יותר של סוגי אותיות בשפות אחרות. קיימות גם מדפסות המאפשרות הרפסה בהרבה סוגי אותיות בעברית. מדפסות אלו משמשות בד"כ להדפסות איכות ברמה גבוהה. מספר תחנות העבודה המקושרות למעבד והיקף החומר המעובד מהווים קריטריון עיקרי בקביעת סוג המדפסת וכמות המדפסות. כאשר ההיקף גדול תידרש יותר ממדפסת אחת ובמקרה זה יש צורך בשילוב מדפסת איטית, בינונית או מהירה בעיה מיוחדת קיימת כאשר מתעורר ‏ הצורך בהדפסה משולבת במספר שפות. מרבית המדפסות מסוג 082 המשווקות כיום בשוק הן בעלות ראש הדפסה אחד ובו %6 תוים ופטיש אחד. במרפסות אלו אין אפשרות, בגלל מגבלת מספר התוים בגלגל ההדפסה, להדפיס טכסט משולב ב-3 סוגי אותיות, למשל בעברית ובאנגלית באותיות גדולות ואותיות קטנות. הפתרון לבעיה זו הינה מדפסת בעלת 2 גלגלי הדפסה ו27 פטישים אך מאחר ומחיר מדפסת כזו הינו כמחיר שאר מרכיבי המערכת, קנייתה אינה כראית. כיום נמצאת בפיתוח מרפסת ₪80 בעלת גלגל הדפסה אחד שבו 196 תוים שונים ו-2 פטישים. מדפסת זו שמחירה יהא גבוה מעט ממדפסת עְק08 רגילה תתן פתרון לבעיה. קיימים מעבדי תמלילים המאפשרים שימוש במכונות כתיבה כדוריות כמדפסות. אפשרות כזו משמעותית ביותר כאשר מקושרים למעבד מספר תחנות עבורה המרוחקות ממנו. מדפסת אחת מרכזית תקשה על הצרכנים ואילו רכישת מדפסת לכל משתמש אינה מעשית. במקרה כזה ניתן להשיג שרות הדפסה בחדר המשתמש ללא תוספת עלות (למעט עלות ה- 6 וו בין המערכת למכונת הכתיבה). למתקן הזנת הנייר למדפסת חשיבות בקביעת קצב ויעילות ההדפסה. ישנן מספר שיטות להזנת נייר וכבהתאם לכך קיימים מספר מתקני הזנה: (ו) הזנה ידנית של דף בורד: במקרה זה ניתן לוותר על מתקן מזין| אך מהירות ההדפסה איטית ביותר עקב הצורך בהחלפה ידנית של כל דף. (2) הזנת נייר רציף: המתקן הדרוש למקרה זה (ז0סג;ד) פשוט וזול. | את החומר המודפס יש להפריד בתום ההדפסה. (3) הזנת נייר מסוג אחד: במקרה זה מזין | מתקן ההזנה (ז16600 סוזה וסוט ה ) דף למדפסת בכל עת שהסתיימה הדפסת הדף הקודם. (4) הזנה משולבת של נייר מסוג אחד ומעטפה: מתקן כזה קיים כיום רק בדגם אחד של מעבד תמלילים. המתקן יעיל בעת הפצת מכתב למספר גדול של . נמענים. (5) הזנה משולבת של 2 סוגי נייר: מצב כזה נדרש כאשר החומר המודפס כולל 2 סוגי נייר (למשל נייר עם כותרות ונייר חלק). מובן שהמתקן המתאים למקרה זה מורכב ויקר יותר. (6) הזנה משולבת של 2 סוגי נייר ומעטפה. ולבסוף גם לגורם הכלכלי משמעות ‏ רבה, מאחר ופער המחירים בין הדגמים השונים רב ועלות המדפסת מהווה אחוז ניכר מן העלות הכוללת של המערכת. ד. מסוף כאשר ‏ המסוף אינו חלק אינטגראלי של המעבד. קיימות אפשרויות רבות לבחירתו. בר"כ מקושרים מספר מסופים למערכת אחת, וקיימת בעיה ביחס למרחק המכסימאלי המצריק מבחינה כספית חיבור מסופים למעבד המרכזי. : השיקולים בכחירת המסופים הם עלות המסוף, עלות אחזקה וטיב השרות, סוג המקשים, צבע וגורל האותיות. לסיכום, האמור בפרק זה מצביע על המגוון הרחב והקשיים בבחירת מעבר התמלילים על כל מרכיביו המתאים לצרכי המשתמש ולאילוציו הכספיים. 3. איפיון הצרכים השלב הראשון הדרוש לבחירת מעבד התמלילים הינו איפיון הצרכים ודרישות הצרכנים. מעבד תמלילים שאינו מתאים לדרישות המשתמש משמש כמכונת כתיבה חשמלית פשוטה ותו לא. תחילה יש לאתר את הצרכנים ור הפוטנציאלים לשימוש במעבד תמלילים. צרכנים אלה יש למפות לפי מיקומם הגיאוגרפי ולבדוק מהם אמצעי המיחשוב הקימים כבר ברשותם. זאת ע"מ לבדוק אפשרות ניצול אמצעי מיחשוב אלה לשרותי עיבוד תמלילים תוך תוספת תוכנה מתאימה לעיבוד תמלילים. לאחר מכן יש לבחון את סוג ושיטות העבורה של כל צרכן, ולבדוק מה שימושיו האפשריים במעבד תמלילים ומה מידת הצורך והדחיפות שלהן. בדיקה זו חיונית בעיקר כאשר לחלק מן הצרכנים דרישות ייחודיות. יחר עם זאת יש לקבוע את כמות תחנות העבודה (מסופים) הדרושים לכל צרכן. קביעה זו מבוססת על כמות החומר שיש לעבד ולהפיק, מספר המשתמשים הישיר אצל הצרכן (כתבניות, עורכים), המיקום הגיאוגרפי ושעות העבודה הנהוגות. קיבוץ המידע הנ"ל מאפשר עיבוד הנתונים הבאים: א. רשימת הצרכנים הפוטנציאליים, לפי מיקומם הגיאוגרפי ואמצעי המיחשוב שברשותם. ב. השימושים | הדרושים לכל צרכן/יחידה, והשפה הדרושה. ג. היקף החומר, כח האדם המשתמש בכל יחידה ומספר תחנות העבודה הדרוש. ד. התועלת הכלכלית שיפיקק כל צרכן מהכנסת מעבד תמלילים לשימושו. בסקר הנדון סוגו השימושים בארגון| לתחומים הבאים: - שימושים משרדיים רגילים. - הדפסות: איכות (עיתונות, ספרות). - הדפסת טכסטים מילוליים. - הדפסת טכסטים מתמטיים (נוסחאות, | טבלאות, אותיות לטיניות). - סדר צילום. כ לת השק מעבדי התמלילים בארץ. השלב השני לאחר קביעת הביקוש הינו בחינת ההיצע. כאמור משווקות כ-25 חברות בארץ כ-60 דגמים שונים של מעבדי תמלילים, ובכל מעבד יש לבחון את כל מרכיביו. בחינת מעבד התמלילים כוללת בחינת המיפרט הטכני שלו ובחינה מעשית שלו בעבודה. במקביל יש לבחון את המרכיבים הנפרדים ‏ -: מיקרו מחשבים, סוגי תוכנות בשפות שונות, צגים, מדפסות, מתקני הזנת נייר ואמצעי איחסון זכרון. מכל האמור לעיל, ניתן לאתר עשרות פרמטרים לבחינה, הכוללים משתנים כלכליים, משתנים פונקציונאליים, | רמת ביצועים, פשטות הפעלה, אופציות לשימושים נוספים וכוי. מאחר ואנשי המכירות של החברות המשווקות אינם מסוגלים תמיד לענות בדייקנות על שאלות ספציפיות, וע"מ לתת יתר 12 תוקף ואמינות לנתונים הטכניים הנמטרים ע"י החברות, הוחלט בסקר זה לתכנן שאלון ולדרוש מן החברות למלאו ולחתום עליו. להלן הנושאים העיקריים שנבחנו: א. 370086ת. ב. 50/00/976 - כללי. ג. תוכנת עיבודר התמלילים ‏ - ביצועים, פשטות הפעלה. אחריות, שירות. . מחירים והנחות. הדרכה. זה הספקה. במקביל, נערכו בחכרות סיורים להכרת ולימוד המעבדים, אימות הנתונים והערכת קריטריונים מסויימים (כגון פשטות התפעול). הבדיקה הנדונה נערכה לגבי מעבדי תמלילים ייעודיים, ולגבי מרכיבים נפרדים שניתן לשלב למערכת אחת בב 5 מבחנים מעשיים. השלב השלישי מבחני הפעולה נערכו על טכסטים מורכבים, אותם נדרשו החברות להפיק במעבד התמלילים שהן משווקות. הטכסטים כ עמודים שהכילו טכסטים בעברית ואנגלית. טבלאות ‏ פשוטות ומורכבות. נוסחאות עם אותיות לטיניות, משפטים המשלבים מילים בעברית ובאנגלית, וכו'. החברות התבקשו לבחור למבחן במפעיל הטוב ביותר שברשותם. עם תום הדפסת הטכסט נדרשו המפעילים לבצע שינויי עריכה שונים, שינויי ספרור, ותוספות. המבחן לווה בחקר זמנים, מלווה בהערכת קצב, ובבדיקה קפדנית של איכות ההפקה. מבחן זה איפשר שפיטה | אוביקטיבית | של רמת הביצועים | של המעבד. נוחיות ופשטות תפעולו, ואיכות החומר המופק. סקר הלקוחות שנעשה כלל פניה למוסרות שרכשו בעבר מעבדי תמלילים. מוסדות אלו נשאלו אודות שביעות רצונם מן המכשיר, בעיות מיוחדות בהן נתקלו ורמת השירות שמספקת החברה המשווקת. יש להניח מראש, שסקר מעין זה אינו אוביקטיבי עקב הסינון הראשוני שנעשה ע"י החברה המשווקת לגבי הלקוחות הפחות מרוצים ולכן יש להתיחס בזהירות לתוצאותיו. יחד עם זאת הביא סקר זה לפסילה על הסף של מספר מעבדים, בעיקר נוכח רמת השירות הלקויה. 6 הנדסת אנוש. דגש מיוחד הושם בסקר על הצד האנושי הכרוך בענין, היינו, נוחות הציוד למשתמש, פשטות ההפעלה, הקושי בעריכות מסובכות ושינויים, קיום | הוראות| הפעלה כתובות באנגלית ובעברית ורמת ההדרכה שמספקות | החברות | המשוקות. הוברר שבמקרים רבים אין הכתבנית יודעת להשתמש בכל הטכניקות הקיימות, וכתוצאה מכך קטנים יעילות המעבד ומידת ניצולו. התגלו מקרים רבים שכתבנית טובה לא ידעה שהמעבד שברשותה מסוגל לבצע עיבוד מסוים שנררש מקובל לטעון שהפעלת מעבד תמלילים, אינה מצריכה ידע וכושר אינטלגנציה מעבר לנדרש מהכתבנית הממוצעת. טענה זו אינה עומדת תמיד במבחן המציאות. ישנן כתבניות שאינן מצליחות להסתגל לעבודה עם מעבד תמלילים או שאינן "מעכלות" את הטכניקות המתוחכמות שהוא מאפשר. קיימת גם בעיה של שמרנות, היוצרת מורא מפני הכלי החרש והמודרני. ברור לנו שבניגוד לעבודת כתבנות רגילה, לרמת המפעיל של מעבד התמלילים השפעה רבה על ניצול המעבד ואיכות החומר המופק באמצעותו. הרמה (ועקב כך העלות) הגבוהה יותר הנדרשת ממפעילת המעבד היא גורם בעל משמעות בשיקול האנושי והכלכלי של קנייתו. תופעה נוספת הינה חוסר המודעות בחסרונות | המערכת ‏ הנמצאת ברשותנו. | חוסר ‏ הידע ויכולת ההשואה בין המערכת שברשותנו למערכות אחרות יוצר לכאורה מצב כאלו המערכת שלנו מושלמת, למרות שלצופה מן הצר בולטים חסרונותיה. 7 בחירת המערכת האופטימאלית. ביחירת ‏ ימעבד התמלילים האופטימאלי מתבססת על שלושת הסקרים שנערכו. צרכי הצרכנים, התכונות הטכניות של המעבדים ומרכיביהם, רמת ביצועיהם ורמת השרות של משווקיהם. כל הפרמטרים שנבחנו במסגרת הסקרים הנ"ל רוכזו בטבלה שכללה את רשימת מעבדי התמלילים בציר אחד, ואת הפרמטרים שנבחנו בציר שני. הטבלה כללה מעל ל-ססוּ פרמטרים, אשר החשובים בהם הם: א. מספר | משתמשים מכסימאלי שניתן לחבר למחשב. ב. היקף וסוג הזכרון. ג. סוג מערכת ההפעלה. ד. רמת ביצועי תוכנת עיבוד התמלילים ופשטות הפעלתה. ה. עלות המערכת. ו רמת השירות. זי רמת ההדרכה. כל פרמטר אובחן עפ"י ציון כמותי או המשך בעמ'6ו מעשה חושב / פברואר 83 טוש שותת "כין אטן" ואח69. ]ככו6 "אסכה כ3שית מיקרו-מחשב אישי ש] ובכ-1/2 המחיר בלבד... לוח מקשים ספרתי.. ולכל משחקי המחשב של "אפפלץ"... גולדן וז אפס וס (ה"גולְדְנְשַטִין" המתוחכם, המבוקש בכל העולם... ₪ שהוא בדיוק כמו ה"אפפל 7 עם ביצועים זהים ל"אפפל זז" ובנוסף יש לו גם ותואם לכל התוכניות המגוונות דו 0177 ופ ע ובע רח' שינקין 60 רח' נחלת בנימין 57 תל-אביב תל-אביב טלפון: 03-613095, | טלפון: 03-611521 12" ת-ש-ל-ו-מ-י-ם ! מחשב + כונן + מתאם לטלויזיה צבעונית + ידיות למשחקי טלויזיה !! 6 או 10% הנחה על מזומן או מוניטור חינם אחריות מלאה לשנה שלמה ! שים לב: מחיר ההיכרות והתנאים הנ"ל אך ורק ל-100 מערכות בלבד תוספות אחרות (התואמות למחשבי "אפפלת") במחירים נמוכים במיוחד, לדוגמא: * * * * חיבור לטלויזיה צבעונית כ-80 5 בלבד!! כרטיסים כ-100 5 בלבד!! מוניטור כ-200 5 בלבד!! כונן נוסף כ-500 5 בלבד!! סטודיו נס 6 פרסוס סולל מערכת מעקב מילדותי מאת: דניאל בוכבינדר -- המחלקה להנדסה ביו-רפואית לפני שניגש לנושא עצמו, נגדיר כללית מהן הסיבות, שגרמו לפיתוחה של מערכה זו ומערכות דומות לה בעולם. ההקדמה הזאת חחולק לשני גורמים התפתחותיים הכלים: 31 התפתחות בשטח הפרנטולוגי והגניקולוגי ושנוי מהותי בתפיסה. 2 התפתחות בשטח המחשבים, אשר גרמה להפיכת כלי זה לעממי (אסוד2והג וטססט) וזול יחסית. ההתפתחות הפרינטולוגי עד אמצע שנות ה607 התפיסה הרווחת בעולם המערבי ובעיקר בארה"ב היתה +88 פאס סאג דהיינו לעשות הכל למען הילוד לאחר לידתו, ע"מ, שיוכל להשתחרר הביתה במהירות האפשרית ובמצב הטוב ביותר. אנשי מרע, שחוללו שינוי בתפיסה (בשנות ה-60 המאוחרות ובתחילת שנות ה-70) סברו, שהשיטה הנ"ל לקתה בחסר היות שרופאי ילדים נאבקו ע"מ לצמצם, לעיתים אף בעשיריות אחוזים, את שיעור תמותת הילודים ולא חשבו, או שלא שמו דגש על חיזוי מחלות של הילוד לפני לידתו. (פגמים או מחלות עובריות). העידן החרש, אשר החל בשוי התפיסה הנ"ל, כונה עירן ה-צזו וטס צפגם, והמתבסס על העקרונות הבאים: א. יש לשער ששימוש במשאבים כספיים וכח אדם, מחולקים בצורה נכונה בין המחלקות הגינקולוגית. (תקופת ההריון) ומחלקת ילודים (תקופה נאונטלית), לצורך אבחנה, עשוי להגביר את איתור הקבוצות בעלות הסיכון הגבוה ללידה קשה ולפגמים אנטומיים ו/או התפתחותיים. ב. חלוקת תקציבים ומאמצים כזאת, בכוחה לצמצם את התקציבים המופנים למוסרות המטפלים במפגרים, ואף לתרום להגברת המטען הגופני והנפשי של "ילרי איכות". ג. "ילד איכות" לא רק שאינו "צורך" מאותם מאמצים ו/או כספי צבור, אלא שגם סביר להניח, שלאחר חינוך מתאים הוא יתרום לחברה בה הוא עובר וחי. מובן שעידן "ילדי איכות" החל עם פיתוח ‏ "ענף" חדש ברפואה המילדותית, שכונה "רפואת העובר" מושג זה הורחב במשך השנים ונעשה 14 בש טח מה שקרוי היום רפואה סב-לידתית, הכוללת בדיקות הורמונליות להערכת מצבה של יחידת עובר-שיליה, ובדיקות נוספות כגון: אמניוסקופיה, בדיקות ביוכמיות של דם מקרקפת העובר, בדיקות אלקטרוניות של לב העובר, קביעת בשלות ראות העובר, בדיקות סונוגרפיות (על קוליות) שונות וכו'. ראיה ישירה של העובר בעזרת פטוסקופיה, קביעת פעילות הלב בעזרת אקוקרדיוגרפיה, פעילות נשימתית בעזרת עלקולגרפיה ולאחרונה בדיקות של התנהגות תוך ריחמית של העובר, משלימים את הכילים העומדים לרשות המילרות המודרנית. הבדיקות שציינתי לעייל הן רובן יקרות ומצריכות צוות מיומן בתוספת מעבדות משוכללות. חוסר אפשרות מעשית לבצע בדיקות אלה בכל אוכלוסית הנשים ההרות הוביל את הקהילה הרפואית לכוון אחר לחלוטין, לרפואה המונעת. איתור מוקדם של האוכלוסיה בסיכון גבוה המכילה בקירבה את מרבית הבעיות הפרינטליות והתוצאות הקשות הקשורות לכך, קרי תחלואה ותמותה, נהפך ליעד העיקרי של נותני השירות הרפואי לאוכלוסיה המילדותית. לאחר גלגולים שונים נוצרו כמה וכמה סוגי מרדים להערכת מצב היולדת והילוד, שהם: גיל, עדה, מצב סוציאוכלכלי, תזונה, סיפור מילדותי קודם, מחלות פנימיות או כירורגיות של האם, בעיות ההריון הנוכחי וכו". אחד מהם, הנפוץ ביותר היום, הוא מדדי של ₪085 .0 (1973) הנקרא: 56 ₪5 וספסה, והמבוסס על מתן ניקוד סיכון אמפירי (ו, 5, סו נקודות לפי הגורם) אם הניקוד המצטבר הינו מתחת לערך מסוים אזי ההריון יוגדר בעל סיכום נמוך יחסית וכו'. בישראל הוחל לפני 3 שנים בתהליך פיתוח גליון מילדותי אחיד, אשר יכלול 3 תקופות: הריון, לידה ואחר הלידה, ( צהפטו ופם ,ווטדמסדפסק ואטדחקםזאה), בשיטה שהוגדרה כ- 4550 86 ₪088 ספסאסזאם 500. הגליון פותח במרכז רפואי רמב"ם והודפס בשיתוף עם קופ"ח ובתי החולים הפריפריליים בצפון (כרמל ורוטשילד). הגליון המילדותי, החדש, הבא להחליף את כרטיס טיפת חלב הישן, הוכנס לשימוש בצורתו הנוכחית בסוף ו198. יחד עם זאת הוכנה תכנה למחשב לאגירת האינפורמציה ולביצוע הרפסת דוחות, סטטיסטיקה והדפסת מכתבי שחרור של היולדת והילוד, שיוצגו בהמשך. לגבי נושא ההתפתחות בשטח המחשבים אינני חושב, שעלי לעמוד על סיבות ותוצאות, מפני שנראה לי, שזה ברור מאליו. לגבי ירידה אל העם או פופולריזציה של המחשבים, עדיף לשאול את המחשב הביתי מה דעתו על זה. לאחר הקדמה ארוכה זו, אשר הושם ‏ בה דגש ‏ על התפיסה הגניקולוגית והפרינטולוגית (סב- לידתית), נפנה אל הנושא עצמו. מערך ומסד הנתונים הפרינטולגיים כפי שכבר צויין, הוכנס אשתקד לשימוש הטופס האחיד לכל איזור הצפון. הדבר כפי שיוסבר בהמשך לא היה קל, היות והיה כרוך במ הסברים מקיפים ומעמיקים לב התחנות לטיפול באם ובילד (טיפות חלב) באזור הצפון ולמרפאות הן בתוך בתי-החולים והן מחוצה להם. הטופס האחיד הנ"ל מורכב מ-7 דפים מסודרים לצורך עדכון מהיר ע"י צוות הרפואי ולצורך עדכון מהיר במחשב, בשיטת ה-₪ם ופסהק דפו! 0506 ספזאפוהס. מתוך ראיית הנולד הוכנה מבעוד מועד תכנה, אשר תרע לקלוט את הכמות הגדולה של הנתונים ולעבדם למטרות שיצויינו להלן: א. הדפסת מכתבי שחרור של היולדת והילוך, אשר ישמשו להמשך טיפול הן לרופא המטפל או לבית- החולים, והן למרפאות היעוץ לאם וילד. (הדו"ח הנ"ל ממלא אחר הדרישות המדיקו-לגליות). ב. ביצוע | מערכים סטטיסטיים בסיסיים כגון: אחוזים של מחלות מסויימות באוכלוסית היולדות, ממוצעים של מדד )₪086 סטיות תקן וכוי. ג. חומר ארכיוני רפואי על מספר ההריונות והלידות, שיוחזר בזמן לידה נוספת של אשה, שנקלטה בעבר במערכת ושיופעל לצור מחקר קליני ומדעי. מחקרים אלו יקדמו את הרפואה למצב בו נוכל לטפל במקרים בצורה נבונה יותר בעתיד. ד. בעתיר יופעל המחשב לצרכי דיאגנוסטיקת עזר, הנושא הנ"ל לא הוכנס עדיין לשימוש מפאת הגודל של המיקרו"מחשב, איתו עבדנו לצורך זה. שיטת הדיאגנוסטיקה | בעזרת מחשב, הינה שיטה שחודרת כיום רוב תחומי הרפואה. כדי שאובן כהלכה, ‏ עלי ‏ להדגיש, שהדיאגנוסטיקה (אבחון) נעשית ע"י הרופא ועל המחשב מוטל רק הסיוע. הערה זו באה להרגיע כמה מכם החושבים, שתהיה אפשרות להגיר למחשב את ההרגשות והתופעות, והוא יתן אבחנה. השיטה של אבחנות ע"י המחשב "קברה" את עצמה, ברב התחומים, בשטח הרפואה עקב חוסר האינטואיציה של ה"גולם", ובמקומה הופעלה השיטה של אבחון בסיוע מחשב, שהצליח מאד בנושאים כגון: גנטיקה, מחלות נדירות, מחלות ילדים וכו'. מעשה חושב / פברואר 83 הסיוע לאבחנה בנושא המילדות הוא לצורך: הפניות לבדיקות נוספות, נתוח תוצאות ובדיקת סכויי ההופעה של תופעות נתונות. לאחר שרברנו קצת על עתידנות נחזור אל ההווה, אל המערכת הקיימת כיום. תכבנה למסד הנתונים התכנה למסדר הנתונים נכתבה בבייסיק | (849|0) | בשיטה | ה- 6 ג דגס 405588 ואואססאהה, אך נלקחו בחשבון כניסות סקוונציאליות (+4וזאפטס55). היות ובחרנו להפעיל את השיטה על מיקרומחשב, נוכחנו לדעת, שעלינו לחלק את התכנה עצמה ל-4 חלקים, שהם: א. שאוא50855 | |גזהאפזאה - - תכנית קליטת נתונים הסטוריים של האישה כבר בהיותה בחודש הרביעי להריונה, כאשר היא ניגשת בפעם הראשונה לתחנה לטיפול באם ובילד. זה כולל מידרע על הריונות קודמים, מחלות קודמות, מצב תזונתי וסוציאלי, נתונים דמוגרפיים כלליים ופעולות כירורגיות קודמות. ב. ‏ אטזהפזפסק סאג צ+הפעוופם ססו8פש - תכנית קליטת נתוני מהלך ההריון הנוכחי, תהליך הלידה, התקדמות התהליך הנ"ל וסיבוכים של האם ושל הילוד לאחר הלירה. ג. מחולל מכתבי שחרור - תכנית דלית האינפורמציה הנקלטת בשני השלבים הקודמים והדפסתם בצורה אחידה. ד. תכניות מתמטיות לחשובי גיל העובר לפי ווסת אחרון ולפי ממצאים של היקף הראש לדוגמא. הצורה האחידה וההדפסה המסודרת באות להחליף את הצורך בבקיאות בכל סוגי הכתב. (מי מביננו אינו נתקל לעיתים בתופעה של רחב או פתק בלתי קריא?) ה. מחולל | פונקציות | וחישובים סטטיסטיים, תכנית זו, אשר הגדרנו קודם את תפקירה, תוכל עם הרחבתה לשמש לתכנון כל הקומפלקס המילדותי (הכולל מחלקות: גניקולוגית, תינוקות, פגים, טיפול נמרץ ילודים וחדרי לידה.) מבחינות שונות כגון: תפוסה, תרופות, מכשירים, ציוד מתכלה וכו'. התכנה כתובה, בגלל אופי הציוד והעבודה, בצורה אינטראקטיבית עם אפשרות תיקון בכל שלב ושלב. המערכת מוצגת מסכים מסכים בעיצוב נאה על מנת לא לבלבל את האדם המכניס את הנתונים. זמני התגובה הם סבירים יחסית (עד 860 5 בזמן ביצוע שאילתה לכונן הדיסקטים). מובן שזמני התגובה במקרים של ביצוע פעולות חשוביות סטטיסטיות על כל החומר גבוהים מעשה חושב / פברואר 83 יחסית (לעיתים עד כמה דקות), ותלויים בגלל רנדומליזציה של הנתונים באופי השאילתה. החהמרה החמרה שבה בחרנו לעבוד מורכבת מהפריטים הבאים: ו. מיקרו מחשב ₪858 61.5א51 (2803 83850) - 326 צהסשפוא אאה הס וססטקואסס 5.0.! פפדצם. 2. 2 כוננים מינידיסקטים (5 00081 0|50סו5) בעלי תכולה של א 52 דצ כל צד. 3. מדפסת אפסגא מודל 9501. בחרנו להפעיל תחילה את התכנה במיקרו מחשב בעל אמצעים מוגבלים אלו היות וזה היה בנמצא, ולא רצינו להוסיף עור ציוד עד אשר יוכח מעל לכל ספק שהפרויקט יוכתר בהצלחה. היום לאחר מעשה ברור לנו, שלא נוכל להפעיל את הפרויקט בשלמותו, כפי שיוסבר בהמשך, ללא כח מחשוב גדול יותר ובעל מאגר זכרון (צהסואפוש 58 גדול יותר. שילוב החמרה והתכנה. כפי שכבר ציינו, התכנה חולקה ל-4 חלקים. החלוקה היתה תפעולית. כלומר, חלק א' השייך למרפאות לטיפול באם ובילד וממולא על ידם בזמן ההריון, נכתב כתכנה נפרדת מחלק ב', אשר שייך לתקופה הקרובה יותר ללידה (מבחינת סיבוכים אמהיים) וללירה עצמה, ואשר ממולא בביה"ח. קשה להגיד שלא חשבנו על אפשרות של מיקרומחשבים, דומים לאלו שעליהם פתוחה התכנה, ממוקמים בתחנות הטיפול וקשורים קשר טלפוני לביה"ח. אך מי כמו אנשי המחשבים מבין, שכיום להסתמך על קשר טלפוני רגיל מכל תחנה ותחנה זה אינו דבר נבון במיוחד. חשבנו אף על האפשרות, שכל תחנה תחזיק מיקרו מחשב ותשלח אלינו, על בסיס שבועי, | את המנידיסקטים | עם האינפורמציה אך גם רעיון זה אינו מעשי היום. היום השיטה הבדוקה והכמעט בטוחה, באמצעים הקיימים. היא: שכל אישה תחזיק בעצמה את הטפסים, וכך זה עדיין מתנהל. התכנה עצמה פותחה על ניתוח מערכת שאפתני הרבה יותר מזה שקיים היום מבחינת חומרה. לכן לאור הנדון, שדברנו ולאור ניתוח המערכת ושיטות הנדסת תכנה שהופעלו, העברת הפרויקט למימדים רציניים יותר תהיה כמעט מיידית. הרחבה מתוכננת למערכת. עקב ריבוי הגורמים, שהמערכת תצטרך לשרת בעתיד אין זה מן הנמנע, שנזרקק למחשב, שיוכל לקיים קשר עם כל הגורמים הנ"ל. ההרחבה המתוכננת | תצטרך לשרת את מרפאות היעוץ, השונות בביה"ח (כגון: מרפאות סיכון הריון, מרפאות עקרות וכוי) וגם את התחנות לטיפול באם ובילר של האזור. (נקבע לפי שיטת האזוריות של משרד הבריאות) היא אף תצטרך לקיים קשר עם מרכזים רפואיים על-אזוריים (במקרה של בתי-חולים פריפריאליים) ועם יחידות אפידמיולוגיות ואדמיניסטר- טיביות של משרד הבריאות עצמו. התועלת של מערכת מסוג זה תהיה מיידית מבחינה רפואית (איתור גורמי סיכון הריון, תכנון מחלקות ילודים וכו'). עם זאת אל לנו לשכוח, שאנו נמצאים | בעידן האינפורמציה ושאיפתנו היא אבחון ומתן טיפול כמה שיותר מוקדם, ו אם נרצה להקים מערכת בריאות לאומית הרי לא מן הנמנע שזה הבסיס שלה. (הלידה עצמה). היתרונות והחסרונות של המערכת בהווה ובעתיד א. היתרונות המידיים שלה כפי שאנו צופים היום הם: ו. תכנון טופס סב-לירדתי אחיד וחדש ‏ - הטופס החרש, אשר עורכן והינו נכון להיום הוא בעל משמעות כפולה. הוא מהווה עדכון וריכוז מאמצים של מדע הרפואה, אשר התקדם פלאים בשנים האחרונות, ומחסל שיטה בה כל בי"ח ואף משרד הבריאות עצמו החזיקו טפסים שונים. 2. תכנון סידרי עבודה - סידרי העבורה ישתנו, ‏ ואף יהודקו הקשרים בין המחלקות והגורמים השונים המטפלים בנושא זה. 3. אגירת אינפורמציה - עדכון מאגר האינפורמציה הינו מיידי ומקנה את כל היתרונות אשר נמנו קודם לכן בסעיף של מערך ומסד נתונים פרינטולוגיים. 4. כושר תכנון - ביצוע פעולות סטטיסטיות אשר בעבר הוכנו ידנית ובקושי רב למען תכנון רפואי ואדמיניסטרטיבי נבון. 5. הכשרת כח אדם - מבחינה מסויימת זה תרם לגורמים השונים, העוסקים בנושא, להכיר בצורך המיידי במחשב לטיפול בכמויות האינפורמציה האדירות הזורמות אל הרופא המטפל עם הגעתה של כל אישה ללירה בביה"ח, זוהי תקופת הסתגלות או התאקלמות של הגורם האנושי, שכיום כאשר דוחות מאחרים להגיע למחלקה חסרונם מורגש. ב. היתרונות העתידיים של הפרויקט יהיו ו. אחידות אזורית או אפילו לאומית. 2. העמקת הקשר הרפואי בין הטיפול וגורמי חוץ לבין בית החולים. 3. תכנון מעמיק של צרכי האיזור כולו. ג. חסרונות המערכת בהווה: 1. חוסר כח מחשוב - עקב גודלה של המערכת הנוכחית, נוכל להגדירה| כ"סתומה" מבחינת 5 כושרה לגדול או להענות לבקשות חדשות. 2. המערכת כגיבוי לאדם - עדיין המערכת תלויה בגורמים, שאינם קשורים בה, כגון: עומס עבודה, הכנסת נתונים שמשוכתבים מהטפסים, (זה יוצר כמובן כפילות מערכות) וכוי. 5. בעיות תקשורת - בגלל אופיה הנוכחי של המערכת, הרופא המטפל יוכל לקבל רק טפסים אישיים על לידה או חישובים סטטיסטיים כוללניים. ד. החסרונות המידיים של הפרויקט הם: 1. חשיפה כוללנית יותר של הפרט ולכן יש לקחת בחשבון אמצעי בטיחות האינפורמציה. 2. הסתמכות יתר על תוצאות, (ומי כמונו מכיר את המשפט המפורסם "המחשב אמר...") המשך מעמ' כו איכותי, | כאשר דרגת האיכות שוקללה עפ"י הערכותיהם של עורכי הסקר. דרגה זו מקבילה לרמות, מעולה, טוב מאד, טוב, בינוני וחלש. כמות האינפורמציה בטבלת ההשוואה הנ"ל כה גדולה, שלא ניתן היה לקבל החלטות אופרטיביות מיידיות. לכן חולקו הקריטריונים בטבלה לשני סוגים: בסיסיים ואחרים. עפ"י הקריטריונים הבסיסיים נפסלו על הסף חלק מהדגמים שנברקו. יתר הפרמטרים קובצו לקבוצות - לכל קבוצה הציון המשוקלל המתאים. למול טבלה זו קובצו גם רשימות הצרכנים הפוטנציאליים וצרכיהם, ונתוני מצאי אמצעי המיחשוב אשר ברשותם. מתוך השוואת נתוני הטבלה לרשימות הנ"ל ניתן לקבוע איזה מעבד תמלילים יתאים לכל צרכן, כך שהשקלול בין המרכיבים הכלכליים, האיכותיים והפונקציונאליים יהיה אופטימאלי. 8 השלכות ניהוליות בארגון גדול הכולל מספר רב של יחידות הזקוקות לשרותי עיבוד תמלילים, חייבת ההנהלה להציב מספר הגבלות בפני הצרכנים. הגבלות| אלו נובעות בעיקרן מהאילוצים התקציביים. מאחר יהודעה לעתונות ביום וו בינואר 1983 הצביעו חברי איל"א בעד ההצעה לשנוי תקנון האיגוד והקמת מוסר חדש "נשיא כבוד". 16 3 ריחוק מהפרט לצורך מאמץ לכלל / סיכום באחד הסעיפים הוסברו הכנת התכנה והכנסת המערך לפעולה כדבר המובן מאליו. אך כדי שלא אובן שלא כהלכה, אמנה כמה מהקשיים, שהיו כרוכים בבנית מערך זה: הקשיים החלו בבנית הטופס החרש, אשר עליו פיקד בנאמנות רבה פרופסור אילן טימור טריטש מנהל בפועל של מחלקת יולדות א' בבית חולים רמב"ם. כבר אז היו בעיות שונות על איך צריכים להראות הטפסים והעבודה לא היתה קלה, הקשיים, שבאו לאחר מכן היו של הכנת התכנה עצמה היות וכח האדם לתכנות ביחידות אזוריות דל עד אפס ונאלצנו להשתמש באמצעים במעט שהפריצה לתחום זה הינה מהירה, נוצרת סיטואציה של ביקוש פתאומי המצריך משאבים כספיים ניכרים. אותם אין הארגון מסוגל לספק. מצב זה מצריך מספר החלטות ניהוליות: א. סדרי העדיפות לרכישת המעבדים, תוך קביעת הסכום המירבי שיוקצב מדי שנה לנושא זה. ב. חיוב חלק מן הצרכנים להשתמש באמצעי המיחשוב שבידם גם לעיבוד תמלילים, תוך תוספת עלות שולית למרות חוסר הנוחיות הכרוך בדבר. ג. חיוב צרכנים בעלי קיבולת הדפסה גדולה לייעל את מנגנונם ע"י קיצוץ מספר הכתבניות כתנאי רכישת מעבד תמלילים. ד. ריכוז הזמנות וביצוע רכישה מרוכזת, | ע"מ לזכות במירב ההנחה הניתנת על רכישה בכמויות. ה. עריכת חוזה התקשרות סטנדרטי שיכלול את כל הפרטים בדבר שיטת האחזקה, תנאי השרות, משך ההדרכה, ורסיות חדשות שתשווקנה בעתיד וכדי. מגבלות אלו מאפשרות שליטה גם כאשר לצרכנים מידת עצמאות גדולה, והריכוז מקנה לארגון הגדול כוח קניה חזק והשגת התנאים המירביים. מועצת איל"א ראתה כראוי לתפקיד רם זה את דב חביון שהיה במשך שנים רבות יו"ר האיגוד ונשיאה, ובחרה בו לתפקיד "נשיא חובבניים, אשר עקבו אחר הכנת מסד הנתונים, קשיים נוספים של הסתגלות המחלקות והגורמים השונים לעצם קיומו של המחשב. ולסיום קושי בהשגת כח-אדם מתאים להזנת המחשב בנתונים המופיעים על גבי הטפסים. ניתן עם זאת לציין, שהדחיפה של כמה ‏ "משוגעים ‏ לדבר" עזרה והמערכת כיום משתלבת בצורה כזאת, שאותם גורמים שלא הכירו בה או התנגדו לה רק אתמול, דורשים הרחבה היום. היו נעשים נסיונות לשלב את המחשב גם לעבודה =שוד :₪54 במקרה של בדיקות קרדולוגיות ונשימתיות ואף הוצגו תוצאות מפתיעות. ה רק אומר שזוהי רק דוגמא אחת של מערכת בשלבי הקמה בבית החולים שלנו ובמערך הבריאות הארצי הכללי. 9. סיבום תחום עיבוד התמלילים והמשרד האלקטרוני מתפתחים במהירות. יש לצפות | שבהדרגה ‏ ישתכללו האמצעים הנ"ל ביחס הפוך למחירם. הדינאמיות שבתחום זה מצריכה מהארגון המתכנן תוכנית רב-שנתית להצטיידות, להתעדכן באופן שוטף ביחס לדגמים חדשים,. שכלולים בביצועים ושינויים בעלויות. טבלת ההחלטה שצויינה בסעיף 7, מחייבת עדכון תקופתי, וסביר שההחלטות שתיפולנה בעתיד תהיינה שונות מאל שנפלו כיום. יתכן ומעבר התמלילים יחליף את מכונת הכתיבה כאשר עלותו תפחת ותתקרב לעלותה. לבסוף, יש להדגיש שנית, שהחדרת מעבדר תמלילים למשרד, מוצרקת מבחינה כלכלית רק אם היא מלווה בתוספת פריון. תוספת זו נקבעת בהתאם לעלות הציוד, ולכן בעתיד כאשר תקטנה העלויות תגבר גם כראיות הרכישה. בכל מקרה על הארגון לנקוט בצעדים הניהוליים המתאימים ע"מ להבטיח ייעול המנגנון בד בבד עם שכלול הציוד. . כבוד" לכל חייו, וזאת לאור העובדה כי מר חביון תרם באופן משמעותי לקידומה ולפיתוחה של איל"א בענף המחשבים במדינה. מעשה חושב / פברואר 83 משפחת המחשבים הצבאיים בארה"ב (6) עובד ע"י מהנדס י' אלוני מתוך 5450855הפזאט00 מאמר זה מהווה המשך ישיר למאמר החמישי שדן בסוגיה - מהי רמת ההאחדה הרצויה? רמת הקופסא או רמת המודול? מבוא במאמר החמישי הבאנו נושאים השרויים במחלוקת בין ממשלת ארה"ב לבין היצרנים בסוגיית רמת ההאחדה הרצויה. במאמר זה נפרט ארבעה נושאים נוספים: תחזוקה, לוגיסטיקה | והדרכה; החדרת טכנולוגיה; תחרות אורך חחים: אמינות. תחזוקה, והדרכה חיל-היבשה | האמריקני מכין לאחרונה מבנה מדורג לתחזוקה ולוגיסטיקה | עבור כל מערכת אוטומטית לשדה הקרב. תפישה טיפוסית לתחזוקה ולוגיסטיקה למערכות אוטומטיות לשדה הקרב תכלול ארבע רמות כמוראה בתמונה . לוגיסטיקה יצרן דרישות ‏ "זמן ממוצע לתיקון" (הוג4ספה סד שאוד אגפו₪ -- הדדוא) קובעות בד"כ את תהליכי התיקון בכל רמה במידרג. ברמת התחזוקה הנמוכה ביותר (אאסודג2וא64הס 50 מבוצעים התיקונים ‏ ע"י המפעיל המחליף את היחידות הנבחרות הקטנות ביותר שרשותו להחליפן (0!30680!6ק₪46 16851 -- 1830 5וחש). | המפעיל | נעזר בתוכנה לדיאגנוסטיקה ולתחזוקה ובציור פנימי לבדיקה (650ד חו-ן/וטם -- =זום )חסוחקוטסם). אם המפעיל אינו מסוגל לבצע את התיקון (מחמת חוסר מצאי ב-5ט8! או מחוסר יכולת לאתר את התקלה) ‏ - נקרא לעזרה צוות תחזוקה מרמת התחזוקה הגבוהה יותר (וזסססט5 |ספזופ -- 5כ), דהיינו מהרמה הדיביזיונית. צוות תחזוקה דיביזיוני זה מורכב מאנשי תחזוקה מאומנים היטב וברשותם מלאי שלם של כל יחירות החילוף הקטנות ביותר (₪05) וכן קופסאות להחלפה. צוות זה מבצע את התיקון ע"י החלפת יחידת החילוף הקטנה ביותר (6.80 הלקויה או הקופסא הלקויה. צוות התחזוקה הדיבזיוני לוקח אתו יצרן רמת התחזוקה רמת התחזוקה יבשת ארה"ב הגבוהה ביותר הגבוהה ביותר רמת תחזוקה ארמיה/קורפוס רמת תחזוקה קורפוסית קורפוסית רמת תחזוקה דיביזיה רמת תחזוקה דיביזיונית דיביזיונית רמת תחזוקה צרכן רמת תחזוקה נמוכה תמונה 1: תפישת התחזוקה והלוגיסטיקה של חיל-היבשה האמריקני. מעשה חושב / פברואר 83 נמוכה בחזרה את יחידת החילוף הקטנה ביותר או הקופסא הלקויה. הציור הלקוי נלקח למעבדה הדיביזיונית (1זססקט5 601זוס) ושם מנסים הטכנאים לתקן את הציוד הלקוי. לשם דוגמא: גישת | 8006ד הינה | העזרות בסימולציה מדויקת למדי במעבדה הריביזיונית לאיתור תקלות. אם המעבדה הדיביזיונית אינה מסוגלת להתגבר על התקלה, נשלח הפריט הלקוי לצורך תיקון לדרג התיקונים הגבוה יותר (1זסקקע5 |6/9ח06), דהיינו דרג הקורפוס או הארמיה. ברמה זו קיים ציוד בדיקה אוטומטי המסוגל לאתר תקלות עד לדרגת הרכיב על המעגל המודפס. במעבדת הקורפוס מצוים טכנאים מאומנים היטב המצוידים | בהתקנים | מתוחכמים להחלפת פיסות (8פוחס) וכוי. חלק מהפריטים | מחייב ‏ יידע | מיוחד לתיקונים ופריטים אלה נשלחים לרמת התיקונים הגבוהה ביותר בצבא, רמת זסקפם או אף ליצרן עצמו לצורך שיפוץ כללי. מערכת מלאי החלפים מותאמת לשיטת מידרג זו והמעבדות ברמות התיקון השונות מזו והמעבדות ברמות התיקון הזו והמעבדות ברמות התיקון השונות מצטיידות בחלפים בהתאם לרמת התיקון המותרת להן. מה שתואר עד כה היה תפישת פרוייקט 6ז/96ז לתחזוקה. תכנית "משפחת המחשבים הצבאיים" מפשטת את תפישת התחזוקה והלוגיסטיקה הקיימת. ברמה הנמוכה ביותר (|6ש8.] |הּחסווהלחבּפָזס) מסוגל יהיה המפעיל לאתר 95% מכל הליקוים ולשקם את המערכת המבצעית ע"י החלפת המודולים הלקוים (דבר זה מחייב המצאות מלאי של 1006 של המודולים ברמת ה- |והחסווהחפָזס). המפעיל נעזר לתיקונים בריאגנוסטיקה ובחומרה המבוססת על ציוד בדיקה הבנוי בתוך הציוד (₪/8). בעזרת ציוד זה מסוגל המפעיל לטפל במודולים ובקופסאות. משמתגלה מודול לקוי, שולח אותו המפעיל למעבדה הדיביזיונית ושם מאמת טכנאי מאומן שהתקלה היא אמנם במורול. המודול הלקוי מועבר ליצרן לצורך תיקון. שימו לב שלפי תפישה זו, לא מבוצעת שום תחזוקה ברמות הגבוהות יותר, רהיינו רמת הקורפוס (ספקטפ |8ז8ח66) והרמה העליונה (06000). | רמות אלו משמשות להספקת ציוד בלבד ולא לתיקונים. אם המפעיל אינו מסוגל 17 לשקם את המערכת, נקרא לעזרה צוות הטכנאים מהמעבדה הדיביזיונית. | על מנת לשקם במהירות את המערכת ולהביאה למצב מבצעי, מביאים אתם טכנאי המעבדה הדיבזיונית מלאי של ופסאות. הקופסא הלקויה מובאת מעבדה הדיביזיונית ושם מנסים טכנאים מאומנים לאתר את התקלה עד לרמת המודול. אם התקלה מאותרת ברמת הקופסא, מורשים טכנאי הרמה הדיבזיונית לשלוח ליצרן את הקופסא הלקויה או הקופסא ללא המודולים שלה. שיטה זו ישימה ויעילה אם המודולים אחידים. תפישת התחזוקה והלוגיסטיקה שתוארה כאן הינה תפישה החייבת בהוכחה תוך הרגמה בשלב פיתוח תכנית משפחת המחשבים הצבאיים. כולם מודעים לכך שבמערכות הקיימות טרם הושגה המטרה של זהוי תקלות במודולים ב-9567 מהמקרים. יחד עם זאת, מצפים לכך שמטרה זו תושג אם מלכתחילה יבנו ציוד בדיקה הבנוי בתוך המערכות (שדום). מהן אם כן הבעיות השנויות במחלוקת בנושאי תחזוקה, לוגיסטיקה והדרכה ביחס לסוגיה של האחדה ברמת קופסא לעומת האחדה ברמת מודול? הנושא הראשון השרוי במחלוקת הוא האם יש לראות כיחידה הקטנה ביותר להחלפה (6)/80) את הקופסא או את המודול. נושא זה נבחן במנהלת תכנית "משפחת המחשבים הצבאיים" (ססוא) והמסקנה היתה שהגררת הקופסא כיחידה הקטנה ביותר להחלפה תייקר את מערך התחזוקה (ברמת התחזוקה הנמוכה ביותר) פי חמישה מאשר לו הוכרז המודול כיחידה הקטנה ביותר להחלפה. אנשי מנהלת התכנית שבחנו סוגיה זו פיתחו מודל פשוט ללוגיסטיקה. מודל זה קבע מחירים יחסיים לפריסת קופסאות או מודולים סטנדרטיים ברמות הנמוכות ביותר סוד 2וא 6הס) וברמה הדיביזיונית. טבלא ו מפרטת מודל זה שלפיו ‏ היו ששה תסריטים ריאליסטיים שכללו שלשה משתנים יסודיים. רמת רמת תחזוקה תסריט | ההאחרה 7 דיביזיונית טבלא ו: תסרוטי רמות האחדה עמודת "רמת ההאחדה" מציינת את היחידה המוגדרת הקטנה ביותר. עמודות ‏ "הרמה הנמוכה ביותר" (והחסווְהּ2וחְהּפָזס) ו"הרמה הדיביזיונית" (1זסססט5 66%זום) מציינות מה נחשב 18 ברמות אלו כיחידה הקטנה ביותר להחלפה (80)). המודל הלוגיסטי הראה שתסריט ו היה יקר פי חמש מתסריט 6. בתסריט ו, רמת ההאחדה הנמוכה ביותר היא רמת הקופסא (לדוגמא, ללא מודולים אחידים). קופסאות אלו הן היחידות הקטנות ביותר להחלפה (ט8.) ברמה הנמוכה ביותר (ברמה הדיביזיונית.) בתסריט 6 המודולים והחידים | מותקנים | בקופסאית סטנדרטיות והוגדרו כיחידות הקטנות ביותר להחלפה הן ברמה הנמוכה ביותר והן ברמה הדיביזיונית. במונחי שיפוט סובייקטיביים, כל תסריט בו הקופסא היא ה-ש8₪| (תסריטים ו, 2, 4, 5), מחייב מצאי חלפים של קופסאות במקום המצריך תיקון או בקרבת מקום זה. קופסאות כבדות ‏ בסדר גודל של כיסו מהמודולים והן תופסות נפח פי ‏ 0ו. הקופסאות יקרות ‏ גם ‏ פיי סו מהמודולים. כתוצאה מכך, כשמדובר בנפח ומשקל, ישנה השפעה שלילית לשימוש בקופסאות כיחידות הקטנות ביותר להחלפה. שלושת התסריטים הראשונים יוצאים מהנחה שאן מודולים אחידים בקופסאות האחידות. אי לכך, תסריטים אלה נחותים קמעה ביכולתם לבצע מדידה פנימית הכלולה בציור (651ד חו--זוו80) - ברמת המודול. ציוד הבדיקה הפנימי (6ו/8) יהיה שונה מיצרן ליצרן ולא ניתן להוספה פשוטה באמצעות תוכנת | שדה. תסריטים בהם המודולים הינם אחידים, מטופלים ביתר קלות בעזרת ציוד בדיקה פנימי הכלול בציוד ובעזרת תוכנת שרה וזאת מאחר שכל מודול משמש לתפקיר מסוים הניתן לבדיקה. התסריט השלישי נחות במיוחד מאחר שהמודולים המשמשים כחלקי חילוף, תלויים במקור הרכש, דהיינו ביצרן של הקופסא. בתסריט זה, למרות| שהמודולים מוגדרים כאחידים, אין המבנה הפנימי של הקופסא חייב לעמוד במפרטים. כתוצאה מכך, משמוכנסת קופסא למערך, הכרחי להביא חלקי חילוף לקופסא זו לאזור הסיוע הלוגיסטי. כאשר הקופסא האחרונה מסוג מסוים מוצאת מהשימוש ומוחלפת בקופסא זהה בביצועים אך מיוצרת ע"י יצרן אחר, מן ההכרח לסלק מיד ממערך החחזוקה את כל חלקי החילוף של הקופסא המוחלפת וזאת כדי למנוע בלבול ותסבוכות. ההערה הסובייקטיבית האחרונה המוראית בטבלא ‏ ו, קשורה לתסריטים בהם הקופסאות ולא המודולים נשלחות מהמרכז הדיביזיוני למעברה ברמה הגבוהה ביותר (ו0ס9ס) לצורך תיקונים. תהליך זה מסובך ויקר מאד מבחינת תעריפי תובלה ומבחינת מחיר המודולים התקינים הלכודים בצנורות ההספקה. היש הכרח לגרום לאחידות מודולים אלה מנקודת ראות "צורה, התאמה ותפקיד" (5)? בסקר של מנהלת התכנית שתואר לעיל התברר שאין הבדל מחירים סטטיסטי אם המודולים הנ"ל אחידים אם לא מנקודת ראות 5 כל זאת בהנחה- סבירה למדי - שקיים ציוד מחשבים בכמות ניכרת באזור =סש, לדוגמא באזור הדיביזיוני. | הנחה נוספת שהונחה בסקר הנ"ל היא שהזמן הממוצע לתיקונים (חזזוא) יהיה כשלוש-ארבע. שעות ולכן, יכולים המודולים| להיות מתוקנים | או מסופקים ע"י צוות הטכנאים הבא מהמעבדה הדיביזיונית. המערכות המצריכות זמן ממוצע לתיקונים פחות משלושים דקות תזרקקנה לציוד המיוצר ע"י יצרן אחד בלבד - דהיינו, בכל אתר ואתר יהיה צורך לאחסן מודולים (כחלקי חילוף) מתוצרת יצרן אחד בלבד במערכות גדולות הכוללות לדוגמא שלוש קופסות זכרון ושלושה יצרנים של קופסות זכרון - ההסתברות היא שהמערכת תכיל קופסת זכרון אחת מכל יצרן, דהיינו, שלוש מערכות מודולים לסבב תיקונים או קופסת זכרון אחת כחלקי חילוף. ניתן לחסוך בכסף אם נשתמש במודולים אחידים אך לא יהיה זה חסכון כה גדול שיוכיח את טיעוני הגורסים במודולים אחידים. יחד עם זאת, קיימים גורמים אחרים, פרט למחיר חלקי חילוף. שיש להתחשב בהם והמובילים למסקנה שיש צורך במודולים אחידים. תהליכי התחזוקה חייבים להיות פשוטים. קשה לאמן צוות תחזוקה מיומן שיפעל במצבים טקטיים. הררך הפשוטה ביותר תהיה החלפת קופסאות. אולם דרך זו יקרה כשמדובר ברמות התחזוקה השונות כפי שהוסבר לעיל. החלפת קופסאות תהיה ישימה אך ורק כשיהיה זה בלתי אפשרי לאתר תקלה עד לרמת המודול. כפי שנאמר לעיל, מטרת תכנית ‏ "משפחת המחשבים הצבאיים" הינה ש-95%6 מהתקלות יאותרו עד לרמת מודול בורד וזאת בעזרת תוכנה ובעזרת ציוד בדיקה הבנוי בתוך המכשירים (6ו8). התוכנה וציוד הבדיקה הפנימי יפשטו את התחזוקה ויקטינו את דרישות ההררכה. האחדה ברמת קופסאות ומודולים הינה הגישה המעשית ביותר, שאם לא כן, יהיה צורך לחזור על קורסי הדרכה וכתיבת תהליכי תחזוקה עבור ציוד של כל יצרן ויצרן - מצב לא רצוי כמובן ושאגב הוא הוא המצב כיום כתוצאה משגשוג בלתי מבוקר של רכש ציוד מגוון מיצרנים שונים. גורם אחר שיש לקחתו בחשבון הוא תיקון המודולים הלקויים. נלקחו בהחשבון והוערכו שלוש אלטרנטיבות: תיקון ברמת התיקונים הגבוהה ביותר (זסספס); תיקון עיי היצרן ואי"תיקון, | דהיינו, | זריקת מעשה חושב / פברואר 83 המודול הלקוי. התיקון במעבדת ה- 6% קשה אפילו ‏ אם מדובר במודולים | אחידים וזאת משום שהחלקים יידרשו לענות לדרישות ומפרטי ₪ (צורה, התאמה ופעולה). יש לזכור שהתיכון (ח069/9) הפנימי של כל יצרן עלול להיות שונה. האחרה ברמת = מסבכת גם את הדרישות מציוד הבדיקה האוטומטי במעברת ה-זוספטק, וזאת עקב הצורך בתוכנה שונה לכל מודול של כל יצרן וכן עקב הצורך בקיום מלאי חלפים לכל מודול של בל יצרן. מגבלה זו נכונה לכל רמת האחדה. התיקון במפעל היצרן מחייב שליחת המודולים הלקויים - דרך מערכת ההספקה - למעבדת היצרן שם מתוקן המודול הלקוי או 8 אלטרנטיבה זו מעוררת את השאלה האם צריכה ממשלה לשתף חברה פרטית בעיסקת תיקון מודולים לאורך חיי המודול. שיטת זריקת המודול הלקוי בלא לתקנו חייבת לקחת ו מחיר ממוצע של 7,000 5 למודול צבאי. הניתן לזרוק מודול כה יקר? התשובה נעוצה במחיר תיקון המורול; בזמן הממוצע בין תקלות (ופווא) ובאורך חיי המודול. כל הנקודות השרויות במחלוקת שתוארו לעיל מסתבכות סיבוך נוסף אם לכל יצרן יש יד חופשית בהגדרת המודולריות הפנימית של הקופסאות - כמו לדוגמא כשאין האחדה ברמת המודול. תחזוקה, לוגיסטיקה והדרכה מהוות תפישות החייבות לעבור ניסוים ובדיקות במהלך תכנות ממשפחת המחשבים הצבאיים". החדרת טכנולוגיה במאמר בשם "המוליכים למחצה בשנות ה-80" שפרסם לינדגרין באוקטובר ‏ 977ו, טוען המחכבר שהגידול | הנוכחי בהמצאות הטכנולוגיות | בשטח המוליכים למחצה יימשך גם בעשור הבא. הוא מעריך שב-1985 ניתן לצפות לכך שיחול גידול בסדר גודל בסבי"ת לכל פיסה (סוחס) וכן במעגלים לוגיים לכל פיסה. שיעור הגידול עדיין לא יהיה דיו כדי ליצור בעתיד הקרוב מחשב צבאי הבנוי על כרטיס בודד. בעתיר ניתן יהיה ליצר בקופסא סטנדרטית מערכת מודולים פונקציונליים. הדבר יצריך תקשורת בתוך הקופסא במטגרת אפיק-אב (8ט8) אחיר פנימי. האחרה כיום על בסיס אפיק האב הפנימי, | תגביל | את השימוש בטכנולוגיה של מחר. מסיבה זו תוגבל תכנית "משפחת המחשבים הצבאיים" (=0וא) בזמן. אולם יחד עם זאת צפוי תיכון (ח9ו069) אפיק האב להמשיך ולהתקיים בעשר - חמש עשרה השנים הבאות. האחרה ברמת הקופסא בלבד, מאפשרת ליצרנים לפתח מודולים לא אחידים שלא יהיו חליפיים עם מודולים של יצרנים אחרים.לחוסר חליפיות המודולים יש מעשה חושב / פברואר 83 השפעה ‏ חמורה על השרידות והטכנולוגיה לא תתקדם די צרכה כדי לפתור בעיה זו. מוסכם על כולם שהאחדה ברמת הקופסא בלבד נותנת ליצרן את הגמישות הרבה ביותר לשילוב שינויים טכנולוגיים אך לעומת זאת מובילה האחדה ברמת הקופסא בלבר לדגמים שונים של כל קופסא המיוצרת ע"י יצרנים שונים. בהנחה שהיחידה הקטנה ביותר להחלפה (ע) היא המודול, חייבת יחידת שרה לאחסן במלאי כמות של אאא של כל מודול (וא הוא מספר היצרנים של המודול ו-א הוא מספר דגמי כל מודול שכל יצרן ייצר). אי לכך, ככל שמחדירים | שנויים | טכנולוגיים, המגמה היא להגדיל את דרישות המלאי. עובדה ומגמה זו עומדים בפרוש בסתירה לתוצאה הרצויה. אם שינויים טכנולוגיים מוחדרים ברמה של מודולים אחירים, קיימות שתי אפשרויות: (ו) הגדלת יכולת הקיבול של הפיסה במגמה להקטין את כמות הפיסות במודול. (2) הגדלת יכולת הקיבול לשם הרחבת ‏ 5. האפשרות הראשונה מובילה למודולים קלים יותר, הצורכים פחות הספק ואמינים יותר. האפשרות השניה חייבת להתבצע בזהירות רבה כדי לשמור על תאימות עם דורות קודמים של מודולים. לדוגמא: הכפלת קיבולת מודול זכרון תחייב לוגיקה לחלק מודול זה בשתים כך שניתן יהיה להשתמש במורול כחלוף למודול במערכת ישנה. רווח לואי עשוי לקרות אם חצי מודול מתקלקל - הלוגיקה תוכל לעבור לחצי השני ובכךך לשמר את המודול ללא תחליף. במערכות חדשות ניתן יהיה להשתמש במודול חדש במלוא יכולת הקיבולת שלו, אי לכך, הרחבה זהירה של האחדת ג ברמת המודול תקל על המעבר לטכנולוגיה חדשה באמצעות שיפור המוצר. שיפורי מוצר אלה יקרים למדי וקשים לחיזוי. מחירי פיתוח לעזרה בהתקדמות טכנולוגית - ממומנים בדרך הרגילה. שיטות מימון כוללות מענקי מחקר; תכניות מחקר ופיתוח הממומנות ע"י הממשלה; מימון עצמי של המפעלים. החדרת טכנולוגיה מחייבת מאמץ נוסף בשטחי ניסויים להוכחת כושר בתנאי סביבה. בכל פעם שמשפרים מודול כתוצאה מטכנולוגיה חדשה, יש צורך בניסויים ובדיקות לפחות ברמת הקופסא וזאת כדי לוורא שלא חלה הרעה בשום דרישה לתנאי סביבה. מסיבה זו, מן ההכרח להעריך שינויים טכנולוגיים במונחים של משתנים אחרים במגמה להצדיק את המחיר הכולל המועמס על חיל-היבשה, דהיינו, שיפורים באמינות ובלוגיסטיקה | חייבים להבחן לעומת מחיר הוכחת כושר. אם מודול הקיים בתכנית =סוא אמין מאד, יש לבחון בזהירות רבה התקדמות טכנולוגית המשפיעה רק על מודול מסוים זה. התחרות תכנית "משפחת המחשבים הצבאיים" חייבת לאפשר תחרות משמעותית בקרב היצרנים לאורך מחזור חיי הציוד. כיום, קיים מספר מוגבל של יצרנים עיקריים למחשבים צבאיים. כל יצרן כזה השקיע השקעה ראשונית בסכומי עתק על מנת להכנס לעסקי מחשבים צבאיים. הממשלה שורתה היטב ע"י יצרנים אלה שהתחרו מוקדם במחזור רכישת הציוד וזכו בחוזים רב-שנתיים. אולם, הקונגרס ומשרד ההגנה האמריקני מחייבים כיום התחרות לאורך כל מחזור חיי הציוד. תחרות בשלבים מאוחרים של מחזור חיי הציור התאפשרה בתעשית המחשבים בעיקר משום צמיחת טכנולוגיית חיקוי המחשבים. מה עלולים יצרני מחשבים להפסיר או מה עשוים הם להרויח כתוצאה מעקרון התחרות בתכנות "משפחת המחשבים | הצבאיים"? ברמת הקופסא, יש ליצרנים כיום השוקים המסורתיים שלהם, שוקים בהם הם שולטים. האחדה ברמות הקופסא והמודול מאיימת על בלעדיות זו של היצרנים. תחרות ברמת המודול מרחיבה פוטנציאלית את השוק כך שגם חברות קטנות יותר מסוגלות להשתתף בתחרות. המדובר לא רק בשוק המחשבים אלא באופן כללי בשוק האלקטרוניקה הצבאית. הזמ יוכיח אם פיזור זה וריבוי זה ש יצרנים הינה תופעה טובה או רעה. מובן שפיזור נרחב יותר מסבך את בעיות האחריות (עליה נדון בפרק הבא) משום שקשה יותר לשייך אחריות בגין כשלונות. חוזים תחרות מרה וקשה ברמת המודול. דבר זה עלול להקטין את השקעות הממשלה במחקר ופיתוח ועלול להגביל את החדרת הטכנולוגיה. הרווחים יגרפו ע"י משלבי מערכות (פַּזסַזחָפוחו) וזהו חוק החייב להתקבל מעשית ע"י יצרנים כיום. אמינות אמינות היא תכונה חשובה בתכנית "משפחת | המחשבים | הצבאיים". מבחינה זו, אמינות פרושה זמן ממוצע בין תקלות (ופווא) למערכות, קופסאות ומודולים. אמינות היא אלמנט מפתח ביכולת השרות, דהיינו, ציוד בעל אמינות גבוהה משפר את השרידות. ציוד אמין מזעיר גם את מחיר הלוגיסטיקה כתוצאה מקיום תחזוקה דרושה ברמה נמוכה. אין ספק בכך שהאחדה ברמת המודול מקטינה את האמינות. הדבר המשך בעמ'27 19 מערכת פיתוח לוגי 3-64000 הינה : הדרך היחידה לעבודה אינטראקטיבית בין נתחי תוכנה, חומרה ואמולטורים בתוך מערכת אחת. הדרך היחידה בה אתה הוא הקובע כיצד לבנות את מערך הפיתוח הלוגי שלך בתוך מערכת אחת פיתוח תוכנה ... אמולטורים ... ועכשיו ניתוח תוכנה וחומרה. לשל לש ו ו הר ו ו ו רו 7נ[([ד-[] הדרך היחידה להאיץ את הפיתוח הלוגי של כל שלביו בעזרת מערכת אחת. * מערכת פיתוח לוגי ₪45-64000 מאפשרת כיום כושר רב יותר של איתור תקלות במערכות סיפרתיות ופיתוח מהיר ויעיל במערכות משובצות מיקרו מחשבים. 0 הינה מערכת המורכבת ממספר תת-מערכות הפועלות ללא תלות אחת בשניה. תת-מערכות אלה כוללות נתחי תוכנה עד 120 ערוצים, נתחי תיזמון בקצב דגימה של 400 מג"ה, אמולטורים בזמן אמיתי למיקרו מחשבים 8 וְ167 סביות וחבילות תוכנה אונברסליות ויעודיות. לתת מערכות אלה אפשרות דודשיח בינהן (אינטרקציה) כתוצאה מכך נפתח לפני המשתמש עולם חדש של אפשרויות מדידה וניתוח לוגי. 1 ייעוץ שיווק ושירות: נתח תוכנה המסוגל לטפל בתוכנה המסובכת של העתיד נתח התוכנה של חבי = נותן לך את האפשרות של מבט כולל, העוזר לך לאתר במהירות צווארי בקבוק וצופנים (000₪) בלתי יעילים בתוכנה. לאחר האיתור לנתח יש אפשריות עקיבה (1₪865) מתוחכמות המקנות לו עוצמת חדירה לתוך תוכנה של התוכנה ויכולת להיתרכז בחלון תוכה בעייתי בתוך כל אותן תוכניות ותת תוכניות (₪5אוד()5(8-30 מסובכות ומורכבות. יכולת חדשה בניתוח חומרה נתח חומרה של חב' 45 כולל אופני מרידה חדשים. הנתח מאפשר לך לבצע מדידות פרמטריות לזהות מצבי תיזמון ורמות אותות קריטיים, לגלות תקלות ולהתניע (8!665₪ 1)את אמצעי הגילוי ע"י אותן תקלות. אמצעי עיבוד הנתונים מוסיף עוצמת חישוב לניתוח התיזמון, לצורך השוואה, קביעת פורמט והכרת כתובות לעקיבה. באשר .4 תיכנן את מערכת 64000-ק4 הוא חשב על הרווח שלך...18 סדרת הנתחים של ₪35 מאיצה את הבדיקות, איתור התקלות ואת האופטימיזציה | של התוכנית באופן משמעותי. האצה זו מאפשרת לך להקדים בהוצאת המוצר שלך לשוק. אם יתווספו חודשי שיווק לתחילת מחזור החיים של מיצרך, הרי הרווחת רווח נוסף! עבור פרטים נוספים התקשר למהנדסי המערכות שלנו ונשמח להציג לפניך מוצר מהפכני זה טל. 05(338973) שלוחה 355, 274, מזוטוורולה ישוראול בעינן משרד ראשי רח' קרמינצקי 16, תליאביב טל. 03-1338973 מחלקת מכירות מכשור ומערכות בדיקה עיבוד נתונים אוטומטי: מילון של מונחים והגדרותיהם מרים אורלובה, מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי, בשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית מכינים תקן ישראלי, שהוא מילון למונחים והגדרותיהם בתחום ענ"א. המטרה היא האחידות בהגדרת מונחים מקצועיים ובתרגומם מאנגלית לעברית. התקן מבוסס על התקן של האר- גון הבין-לאומי לתקינה 80ו ומתחשב גם במילון של איל"א (מהדורת ארעי) משנת 1975. בפרקים של התקן מטפלת אחד אחד ועדת התקינה של מכון התקנים ושל האקדמיה ללשון העברית, ומיוצגים בה גם איל"א, | צה"ל, המכון לפיריון העבודה והייצור, חברות תוכנה ומוסרות שונים. הוועדה פועלת בעזרת המחשב של חברת יבמ ישראל בע"מ, שהעניקה למכון את זמן המחשב והאמצעים הדרושים לביצוע הפצת המילון בצורה ממוחשבת. ישב בראש ועדת התקינה מאז הקמתה בנימין (בן) הראלי (ז'"ל) שהלך לעולמו באביב השנה. בן ניהל את פעילות הוועדה בהתמסרות ובמקצוענות גבוהה. 5 טכנולוגית חומרה (מונחים נבחרים) דאםואק 50 03 (5 שד סש ד60 551) צ6ס וסאהוספד מקרא קיצורים: ספדה חקפ .םס 6 פוחד או 50ז05086064 5ס 03.01 מעגלים ואותות 565 סאג 5זוטסחוס 03.01 וס.וס.3ס 0 מעגל פטר זוטסחוס ה665והז מעגל, שיש בו מספר מצבים יציבים או לא- יציבים ומהם לפחות מצב יציב אחד. שינוי מתאים בערך אות מבוא, כגון בדופק, מעביר את המעגל ממצב יציב למצב אחר. 02 0.2 מצב יציב =ד דפ ₪ 981 מצב, שמעגל פטר נשאר בו עד להפעלת דופק מתאים. 0.08 53 מצב לא-יציב = זג ד ₪ 481 זפאט ד ד 5 481 ד6ג דשוא 6 זה דפ ₪ 481 0045157 המצב, שמעגל פטר הועבר אליו לזמן מוגבל על-ידי דופק. המעגל חוזר למצב יציב בלא הפעלת דופק. 4 4 מעגל פטר דן-יצובי זוטסחו6 6658וחז = 81 זפום מעגל דו-יצובי דוטסחוס = 81 דפום דלגלג (לא מומלץ) (.ם) ה665וחד 5 81 דפו8 (.ם ץ|6אסחד5פ) פס =-קו = מעגל פטר, ששני מצבין יציבים. הערה: בעקבות הדו-משמעות של המונח האנגלי 0-ו = משמש גם דלגלג הן במובן מעגל דו"יצובי, הן במובן מעגל חד-ייצובי, ולפיכך אינו מומלץ. מעשה חושב / פברואר 85 הוא תרם את חום ליבו ואת זמנו לקידום ולפיתוח שיטות של עיבוד המילון. בן התמיד בעבודת הוועדה עד יומו האחרון. המילון יהיה יד לזכרו.כאן מתפרסם הפרק השלישי - "טכנולוגיית החומרה". | הפרק נדון גם בוועדה למונחי הקשר והאלקטרוניקה של האקדמיה ללשון העברית. חברי הוועדה השקיעו ידע מקצועי רב בניסוח ההגדרות ובקביעת המונחים שבפרק זה. התייחסו בתשומת לב רבה למונחים שבסעיף 03.04 - התקנים לוגיים - | 060005 4.0000 אנא שלחו את הערותיכם והצעותיכם אל רכזת הוועדה גבי מי אורלובה, מכון התקנים הישראלי, רח' האוניבה- סיטה 42, רמת- אביב 977 69 - תל-אביב, טלי וו4228 תוך חודשיים מהפרסום ב-"מעשה חושב".| נצרף ברצון חברים מתנדבים נוספים לוועדה. 55 55( מעגל פטר חד-יצובי זוטסחוס = וח ז 5 81 זפסצוסוו מעגל חד-יצובי זוטסמוס 5 81 דפסאסו דלגלג (לא מומלץ) וס צ |6אסח ד5) סס ו=-קו ות מעגל פטר בעל מצב יציב אחד ומצב לא-יציב אחד. ראה הערה לפריט 03.01.04 6 066 אלמנט משהה דאשואם |= צג וס ראה פריט 03.01.07 0.07 007 משהה שאו + וסם התקן, אלמנט, קו, בשת וכו', שתפקידם לגרום שיהוי בהעברת אות. 08 0.8 דפק 5 וו שינוי 7 בערקו הבסיסי של גודל פיסיקלי. כ מ סדרת דפקים אוגחד 95 וק רצף דפקים בעלי תכונות דומות. 00 0 אות (קוצב) זמן 56 01.00% אות מחזורי המשמש לסנכרון. 0 0 עיצוב אות אסוד והס-5אחד וא0ו5 בוק 5 |הא6ופ שינוי תכונות אות, כגון צורתו, גודלו המרבי, משכו או עיתוין. ו2 2 0-12 שחזור אות אסוד4ה5א665ה +4א0ו5 עיצוב אות, המחזיר לו את תכונותיו המקוריות. 13 3 אות מתיר 661 סאו.)םאם אות המאפשר התרחשות אירוע. 7.4 0.4( אות מונע 5641 6אודופוהאו אות המונע התרחשות אירוע 2 אופנגי פעולה ואופני עיבוך אסוד השק 05 565ססו 03.02 58 6או0₪00588 סאה 0.201 1 סדרתי וזא 95 (שם תואר) מציין התרחשות אירועים זה אחר זה ללא בו-רגעיות וללא חפיפה. הערה: ראה פריט 03.02.03. 0.2 2 03 סדרתי עוקב שעודט 550 00 (שם תואר) מציין התרחשות שני אירועים סדרתיים ללא התרחשות אירוע אחר ביניהם. 0203 3 פעולה סדרתית אסודגמסקס וגוזא6טס55 אופן עיבוד סדרתי. הערה: ראה פריט 05.02.01. (0.4 70.4 טורני ]הפ (שם תואר) מציין התרחשות פעולות סדרתיות בהתקן אחד. 0.05 05( בו-זמני זא (שם תואר) מציין התרחשות אירועים בתוך פרק זמן נתון. 7.66 70.06 פעולה בו-זמנית אסודהפסס זאשההטסאסס הערה: ראה פריט 03.02.05 ולי ליי 7( בו-רגעי אא ד וטואו (שם תואר) מציין התרחשות אירועים באותו רגע. (08 7.8 פעולה בו-רגעית הערה: ראה פריט 03.02.07 אסוזההםסס פטסשאג ד וטושופ (.ס) אסוזגתםסס |ם ו וגהגס 9 089 פעולה במקביל אסודגהפקס |6 | וההגק אופן עיבוד, שבו מספר פעולות מבוצעות בו"זמנית בהתקן אחד, או בהתקנים אחדים. 0ו.03.02 00 מחשב רב-מעבדים 58508 0סהקודושוא רב-מעבד | הערה: ראה פריט ו01.05.5. 3 תבן תפקודי 656% )גאסוזסאט= 03.03 0 1 תכן תפקודי אסופפס )אאסוזסאט: בחומרה, פירוט יחסי הפעולה בין חלקי המערכת מבחינת התכן הלוגי והציוד כאחד. 212 2 - תכן לוגי אסופטס 0ו06. בחומרה, פירוט יחסי הפעולה בין חלקי המערכת בשיטות לוגיות פורמליות, כגון לוגיקה סימבולית. 33| 83 תרשים לוגי הסוס סו06. תיאור גרפי של תכן לוגי. 0.04 04 סמל לוגי 580 06/0 בתרשים לוגי סמל המייצג אלמנט, כגון: אופרטור, פונקציה. 4 התקנים לוגיים 5 060 ] 03.04 הערות: 1. בסעיף זה משמשים לפעמים מונחים נרדפים מתחומים שונים דלקמן: אלקטרוניקה, לוגיקה סימבולית, תכנות. 2. ראה גם מונחים מקבילים בפרק 02: "פעולות אריתמטיות ולוגיות", סעיף 02.05 "פעולות בוליאניות". 0.1 01( התקן לוגי שסוצפס סו06. התקן המבצע פעולות לוגיות. 02 02 מעגל סדרתי דוטסמוס וגוזאם 960 התקן לוגי, שערכי מוצאו בכל רגע תלויים בערכי מבואו וגם בערכי המבוא הקודמים. 0-08 53 מעגל צרופי דוטסחוס ואאסודהאופואסס (68) זוטסחוס ואוהסדהאופואסס התקן לוגי שערכי מוצאו בכל רגע תלויים אך ורק בערכי מבואו באותו רגע. 4 04 מפתק 5 התקן לפעולה לוגית בסיסית, הממומש על-ידי מעגל צרופי בעל מוצא אחד. 05 5 אלמנט לוגי דאפואם פ 0ו06. (.05) דאפואם.ום 6אוהוס דוצופ התקן המבצע פעולה לוגית בסיסית. הערה: בשימוש מקובל מונח זה עשוי לכולל יותר ממפתק אחד. 06 06 מפתק "לא" דאםואם | "דסא מפתק שלילה 66 "דסא מפתק מהפך מפתק בעל מבוא אחך המבצע את הפעולה הלוגית של שלילה. הערך הלוגי של המוצא הוא היפוך הערך הלוגי של המבוא. המבוא המוצא 1 0 1 0 0.07 7 מפתק הוצאה דאםום ום "אפהד-שו-דסאיי מפתק שלילת גרירה ד "אפהד-זו-דסאי. מפתק בעל שני מבואות, המבצע את הפעולה הלוגית של הוצאה. אחר המבואות נקרא המבוא הגורר. הערך הלוגי של המוצא הוא 1 רק כאשר ערך המבוא הגורר הוא 1 וערך המבוא האחר הוא ס. מעשה חושב / פברואר 83 המבוא הגורר המבוא האחר המוצא ס ס 0 0 1 ס 1 0 1 1 1 ס הערה: מפתק זה הוא היפוכו של מפתק הגרירה, ראה פריט 03.04.13 8( 08( מפתק "גם" זאשואם ום "סאגיי מפתק חיתוך ד "סאג" מפתק המבצע את הפעולה הלוגית של חיתוך. הערך הלוגי של המוצא הוא 1 רק כאשר ערכי כל המבואות הם ו. המבואות המוצא 0 0, -..0,0 0 0 0, ...1,0 ס 0, 0, ...0.1 0 הו 1 0-09 0009 דאשואם 51 "חס סעופט ו0א6" מפתק "או"לבדי" 6 "חס סעופט וסאם" מפתק איחוד מוצא מפתק איחוד מוצא מפתק בעל שני מבואות, המבצע את הפעולה הלוגית שהיא היפוכה של פעולת השקילות. הערך הלוגי של המוצא הוא 1 רק כאשר ערכו של מבוא אחד הוא ו וערכו של המבוא האחר הוא ס0. המבואות המוצא 0 0 0 ס, ו 1 וו 0 1 הערה: ראה מפתק זהות בפריט 03.04.12 10 ס- מפתק "או> | דאםוום .₪1 "הסנ--םטו5ט.6או)" מפתק איחור | 6475 "הסן--=ץו5ט.1סאו)" מפתק המבצע את הפעולה הלוגית של איחוד. הערך הלוגי של המוצא הוא 1 רק כאשר לפחות אחר מערכי המבואות הוא 1. המבואות המוצא 0 0. 0 0 1 1,0... ,0 ,0 1 00 1 1 03.04.11 1 מפתק "לא ולא" דאשואם 51 "מסא" דאשואםום "מס-זסאי" ד "הסא" מפתק שלילת איחוד מפתק המבצע את הפעולה הלוגית של שלילת איחוד. הערך הלוגי של המוצא הוא ו רק כאשר ערכי כל המבואות הם 0. המבואות המוצא 0 0 ...0 1 100 0 0 0, .1 ס 0 171747 הערה: מפתק זה הוא היפוכו של מפתק האיחוד, ראה פריט 05.04.10 0.2 2.12 מפתק "אם-ורק"אם" דאםואם ופ "זו-צ ואס-סאה-זוי. מפתק שקילות "פון-ץ ואס-סאה-קור- מפתק זהות מעשה חושב / פברואר 83 מפתק בעל שני מבואות, המבצע את הפעולה הלוגית של שקילות. הערך הלוגי של המוצא הוא 1 רק כאשר ערכי שני המבואות הם זהים. המבואות המוצא 1 0 (0 0 1 0 וו 0 ס וו ר 1 5 03( מפתק *אם אז" דאשואם.ם "אשד ד-שויי מפתק גרירה 5 "אםהד--ו מפתק בעל שני מבואות, המבצע את הפעולה הלוגית של גרירה. אחר המבואות נקרא המבוא הגורר. הערך הלוגי של המוצא הוא 1 כאשר ערכי שני המבואות הם ו או כאשר ערך המבוא הגורר הוא 0. המבוא הגורר המבוא האחר המוצא 0 0 1 0 1 1 1 0 (י) 1 1 1 0.4 0.4 מפתק "לא גם" זאשועאטום "סאאא" דאשואם 5 "סאג- זסא" 5 "טאאא" מפתק שלילת חיתוך מפתק המבצע את הפעולה הלוגית של שלילת חיתוך. הערך הלוגי של המוצא הוא 1 רק כאשר לפחות אחד מערכי המבואות הוא 0. המבואות המוצא 0, ס0, ...0.0 1 ו ו .-1,0 1 ,| 1 1 0 הערה: מפתק זה הוא היפוכו של מפתק החיתוך, ראה פריט 03.04.08. המונח"מפתק "לא-גם" נקלט לצורך קבלת תגובות מהציבור. 0-5 . 0-5 - דאם ששו צזודאססו 69 צזוזאספו הערה: זהה במשמעותו לפריט 03.04.12. 00.6 6ו-7(0 מפתק סף דאשוא6 וש 5530+0החד הערך הלוגי של המוצא במפתק זה הוא 1 כאשר מספר המבואות שערכם ו שווה למספר מסוים נתון הנקרא "סף", או גרול ממנו. לדוגמה, אם הסף הוא 2: המבואות המוצא 0 0.0... ,0 ,0 0 10. 0 0 0 0, 0 0, 0, ..-ו,ר 1 וו ,1 1 ל-0 0( מפתק רוב זאשואם |5 צזומסנהא 65 צזוהסנגא הערך הלוגי של המוצא הוא 1 רק כאשר ערך של רוב המבואות הוא 1. לדוגמה, אם מספר המבואות הוא 13 המבואות המוצא 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ו, 0 0 1 1 , 0 ו 0, 0 0 ו 0 1 1 וו 0 1 ה , 1 1 . מ מערכת ממוחשבת להכנת לוח-שעות לבתי-ספר מאת : ד"ר עמנואל גופמן - ד"ר צבי ויוס - פרופ' יוסי שילוח כתה בפרס איל"א תן ושדי ז"ל. הפרס קונטרול של חברת ממאות אילוצים מסו רמות עדיפות הרכבת לוח שעות ל מאז ומתמיד מלאכת מ ומורטת עצבים. הבעי גים שו ת שעות מנוסה : זר ב-8- 2 שבועות כל שנה בהתאם לגודל בית הספר, ומידת מורכבותו ורב-גוניותו אפילו אם השינויים משנה לשנה מועטים יחסית. צריך בדרך. בלל להרכיב את הלוח מחדש בל שנה בעולם המדעי מסווגת בעייה זו השם המסתורי ש 1 הבעייה "תפורה" באופן 0 בוחה" כ ולוו ד:רשטירה את השיטה. למזלנו הבעיות ת יותר קלות מהבעיות המעשיות דובז, - הסינטטיות. אך יחד עם זאת - גם בעייה מעשית - יכולות שיטות 67 יעילות להביא לזמן ריצה של מאות : בעזרת מחשב. לנו . . - - את השלב ה"מעברדתי" ולהגיע לתפוצה רחבה. הדבר אינו מפליא נוכח הקשיים הרבים הטמונים בבעייה זו, שאת העיקריים שבהם נפרט להלן. קשיים עיקריים: ו. מסגרת נוקשה של כיתות: שלא כמ באוניברסיטה (וגם בהרבה בתי-ספר תיכוניים בארה" התלמידים מחולקים לכיתות ואין ל תלמיר לוח-שעות אישי ונפרד. (המושג "כיתה" להלן פירושו קבוצת תלמידים הלומדת ביחד ולא החדר שבו הם לומדים.) ההתייחסות לכיתה היא בליחידה אחת. ולוח השעות היומי שלה חייב להיות רצוף (חשוב מאוד!), | להתחיל ב-8:00 בבוקר ולהיגמר בין 12:00 ל-3:00. הכל לפי אופי בית-הספר. הסטודנט הבודד באוניברסיטה. לשם השוואה. אינו חייב ללמוד רצוף והוא יכול ללמוד שעה אחת ביום אחד ושבע שעות ביום אחר. 24 המרכז המדעי של ו.ב.מ. -- ישראל קרית הטכניון -- חיפה 2. אילוצי מורים: הביקוש למורים בעלי רמה עולה בקביעות על ההיצע, והדבר מאלץ את הנהלות בתייהספר להיענות למירב הדרישות האישיות של המורים אשר "מפונקים" בארץ הרבה יותר מאשר בחו"ל. הדרישות האלו מסתכמות בדרך כלל בימי חופש ספציפיים בשבוע, בשעות : של חלונות. 3. הקבצות: "הקבצות" הוא שם כללי למפגשים שבהם מעורבים יותר מכיתה ו/או % מכלל המפ פר ואחוז זה נמצא בעליה מתמדת. שיבוץ של הקבצות תמיר יותר מסובך משיבוץ של מפגש של כיתה אחת עם מורה אחד רבגוניים ביותר ושונים זה מזה בקושיים ובחשיבותם. קשה מאד לסררם בסדר עולה, ורובם ניתנים להפרה בתנאים מסוימים שאין אפשרות להגדירם במדוייק. הנתונים הבסיסיים אף הם "גמישים" מאוד, סובלים משינויים תכופים ובמקרים רבים הם אינם מושלמים. לעיתים הם מאוד בסיסיים ‏ - כמו עזיבה או הצטרפות של מורה ובמקרים הקלים יותר הם קשורים להוספה או ביטול של מפגשים או לשינוי בתנאי עבודתם של מספר מורים. יש להם עוד תכונה לא סימפטית להיות תכופים יותר ככל שמתקרב מועד פתיחת שנת- הלימודים. הצגה פורמלית של הבעייה: נתוני הבעייה מחולקים לשלושה: נתוני מורים, נתוני כיתות ונתוני מפגשים. נתוני מורה כוללים את שמו. מספרו הסידורי, מספר ימי העבודה שלו בשבוע, המיגבלות על ימים ושעות שבהם איננו יכול או איננו רוצה לעבוד, ועוד. נתוני הכיתה כוללים שם, מספר סידורי והגבלות על אורך יום הלימודים ושעת התחלתו (האם "שעות-אפס" מותרות או לא). נתוני מיפגש כוללים: א. מספר(ים) | של המורה(ים) המשתתף(ים) בו; ב. מספר(ים) ‏ של הכיתהנות) המשתתפנו)ת בו; ג. מספר יחידות הלימו בשבוע (יחידת לימוד היא שיעור אחד בין צלצול לצלצול - בדרך כלל 0 - 45 דקות); ד. מספר מקסימלי של יחידות לימוד של המפגש שאפשר לתת ביום אחד: מספר מינימלי של יחידות שצריך לתת ברצף (בדרך כלל אחד אך לפעמים יותר) לפתור את הבעייה ‏ - פירושו לשבץ כל יחידת לימוד של כל מפגש ביום ושעה מסויימים בשבוע באופן שהלוח המתקבל יהיה ברדביצוע ובאיכות סבירה. "בר-ביצוע" פירושו ששום מורה ושום כיתה לא יהיו מעורבים בשני פגשים באותו יום ובאותה שעה. ניכות יש נקודות מבט שונות. מנקורת המבט של המורה, פירושה: א. היענות | מקסימלית | לדרישות ₪ אישיות; ב. עומס מפוזר באופן שווה על כל ימי העבודה; ג. מספר מינימלי של חלונות ושעות עבודה לא נוחות. מנקודת המבט של הכיתה, האיכות נמרדת עפ"י הקריטריונים הבאים: א. לוח שעות רצוף - ללא חלונות - המתחיל (רצוי מאוד) בשעה הראשונה; ב. עומס מפוזר שווה על כל השבוע; ג. פיזור היחידות של כל מפגש על פני השבוע כולו; ד. שיבוץ שיעורים קשים לשעות הבוקר. הערות לגבי המערכת: תרומת המערכת לפתרון הבעייה מתמצית בשני תחומים עיקריים: ו בתחום האלגוריתמי. ההישג העיקרי בתחום זה הוא היכולת לחלק את הבעייה לשתי תת-בעיות, כבמעט בלתי תלויות אחת בשניה, שכל אחת מהן היא אמנם מסובכת, אך לא כמו הבעייה כולה כמכלול אחד. תת-הבעייה הראשונה היא פיזורן המשך בעמי 30 מעשה חושב / פברואר 83 34 ., <<< מענין לענין:: חענין לענין:: טוענין לעצן5: ע.נ.ת מחשבים ע.נ.ת מחשבים בע"מ הוקמה לפני כ-ס1 שנים בקבוץ ברור-חיל שבדרום. החברה מתפקדת כלשכת שרות לצרכנים השונים בארץ, במגוון רחב של נושאים (משכורות, מלאים, מכירות, הנ"ח וכו'.) וכבית . תוכנה למערכות י.ב.מ-8/34. בין נושאי ההתמחות המרכזים של החברה תופשים מקום חשוב ביותר מערכות משקיות. להלן הסבר קצר לגבי חלק ממערכות אלו: - מערכת מיטב -- מערכת הזנת הרפת מערכת זו מוכנה להתקנה מידית, כבר נוסתה במספר קיבוצים לשבי- עות רצונם (רצ'"ב הסבר מפורט יותר לגבי המערכת). ספר העדר -- תוכניות לרפת מערכת זו מיועדת לנהול יעיל של רפת החלב ועדר הבשר, המבוסס על מעקב מסודר אחרי הפרות ומשתנים הקשורים אליהן כגון בריאות פוריות הבד'. מערכת תקציב אישי מערכת זו מיועדת לנהול חלוקת התקציב האישי לחברי קבוץ בשיטה ממוחשבת וע"י כך לחסוך בימי עבודה, בהוצאות חומר, לשפר את הבקרה ולאפשר הצמדת התקציב למדד. כיום הכנת התקציב וחלוקתו נעשים באופן ידני. השיטה המוצעת היא להעביר החישוב למחשב - כאשר הפירוטים השונים ימסרו לחבר כל חודש. תקציבו יוצמד למדר המחירים לצרכן. הדפסת התלושים החיובים והזיכויים יעשו ע"י המחשב. כל חבר קיבוץ יעודכן לעיתים מזומנות בנוגע למצב תקציבו. העבו- דה תעשה ע"י קליטת תנועות (חיוב/זיכוי) חישוב תקציבים, דווח לחבר, הדפסת תלושים (לפי בקשה) וריכוז להנהלת חשבונות. מערכות בתי אריזה נסיון רב בתחום בתי אריזה ומיון נצבר אצלנו, וזאת בעקבות פתוח והפעלת מערכות בתי אריזה לפרחים ירקות ופירות - בעבודת 6או)אס ובעבודת 084ז8, המערכת כוללת: - * קליטה ובקורת של נתוני קבלה ומשלוח תוצרת. * רוחות ברמה של מגדל, מושב, בית אריזה. א ריכוז מקומי * אפשרויות נוספות: - התאמה בין קבלה ומשלוח. - בדיקת חשבונית מול תעודת משלוח. מעשה חושב / פברואר 83 משלוחים ליצוא ושוק - חשוב מחיר ממוצע לשוק מקומי. - נהול מלאי אריזות. הערות: - ניתן| לקבל דוחות יומיים ותקופתיים - קימת אפשרות להגדרת 16 סוגי יצוא. המערכת מיועדת לשווק מידי. מערכת לעיבוד נתוני שכר מערכת זו מיועדת לנהול נתוני שכר העבורה בצורה ממוחשבת, המערכת קולטת נתוני אב של העובדים באופן חד-פעמי לצורך הקמת קובץ עובדים מדי חודש ניתן לעדכן את נתוני האב הנ"ל ולהוסיף או לבטל עובדים בקובץ. כמו כן נקלטים מידי חודש דיווחי שעות העבודה של העובדים (ניתן לקלוט עד 3 סוגי שעות עבודה שונים), ניכויים ותשלומים שונים. המערכת מאושרת ע"י שלטונות המס ומעורכנת אוטומטית עם כל שינוי בחוקי המס. מערכת חדשנית לתכנון ולפ- קוח על יצור, פותחה ע"י "עוזד איתן" חברה ליצור תוכנות עסקיות למיקרו מחשבים מערכת חדשנית לתכנון ולפקוח על יצור, פותחה ע"י "עוז - איתן", חברה ליצור תוכנות עסקיות למיקרו מחשבים. המערכת מתמודדת עם בעיות: תמחיר, תקציב ומעקב אחר תקציב, ניהול מלאי תעשייתי, מעקב אחר ביצוע כפוף ללוח זמנים, חיזוי עומס מכונות וגילוי "צ וארי בקבוק". יתרונותיה הבולטים של המערכת: אין מערכת' דומה בציוד המיקרו מחשבים. היא מאפשרת פתרון 80% מבעיות מפעל יצרני. המערכת משמשת כלי בקרה למעקב ולפתרון בעיות מנהלת היצור במפעל. חברת "עוז-איתן" חברת בת של "ידע מחשבים ותוכנה ישראל 1982" החלה בשיווק המערכת בראשית ספטמבר 2, עם לקוחותיה נמנים - מפעל פלבם - קבוץ עין חרוד, אלקטרו טרם, אימקו, טוטנאור והתעשיה הצבאית. תלמירים במרכז 5. )4 לתכנות ברעננה. בית ספר נזירות נצרת בחיפה אימץ את מחשבי 4016 בית ספר נזירות נצרת בחיפה, פתח השנה כיתת מחשבים ללמודי שפות המחשב לילדים ולנוער מגיל 3ו. בכתה 8 מחשבים. שפות הלימוד הנרכשות בבית הספר הן: אסמבלר, פורטרן ופסקאל. אם המנזר. האחות מרגרט בר מסרה כי לאור התענינותם הרבה ש התלמידים, תורחב הכתה כבר בחודשים הקרובים. בבית ספר נזירות נצרת 824 תלמידים, מוסלמים ונוצרים, והוא בית הספר הערבי הראשון בישראל שרכש מחשבים להוראת מדע המח" שב. 25 | / פתרון ממוכן כולל לבל שלבי מחזור החיים של מערכת המידע טובי אורבך -- אא"א מערכות מידע מתקדמות בע"מ מבוא היום מתברר יותר ויותר כי בעיות עיבוד הנתונים מתמקדות בתוכנה ולא בחומרה. ניתן למקד את הבעיות בכמה מישורים: א. משך ארוך ביותר לפיתוח מערכת תוכנה מורכבת. ב. עלות גבוהה ביותר לפיתוח תוכנה. ג. תלות בכח אדם ספציפי (הדורש התמחות ממושכת ויקרה). ד. נתק בין המשתמש לתוכניתן המפתח והמתחזק את התוכנה. - נתק זה גורם לאי הבנות ולאי שביעות רצון של המשתמשים מהשרות הניתן להם מיחידת ענ"א. ה. עלות גבוהה של תחזוקת התוכנה. ו. משך חיים קצר יחסית של מחזור חיי מערכת המידע, ביחס למשך הפיתוח וביחס לעלות המושקעת בפיתוח. זה אמינות נמוכה של התוכנה המפותחת| בשיטה קווונציונלית (מספר התקלות בתוכנה עולה לאין שעור על מספר תקלות החומרה). הבעיות הרבות בפיתוח התוכנה ובתחזוקתה הביאו למספר רב של פתרונות חלקיים (המסייעים באופן חלקי ביותר) לשלבים שונים במחזור חיי מערכת המירע: - פותחו מתודולוגיות הן לשלבי ניתוח המערכת והן לשלבי פיתוח התוכנה (הנדסת תוכנה; זפו, תכנות מבני). - פותחו עזרים ממוכנים שונים אשר כל אחר מסייע באופן חלקי בשלב זה או אחר במחזור החיים של מערכת המידע. במאמר זה נציג לראשונה גישה חרשה ומהפכנית לפתרון כולל וממוכן של בל שלבי מחזור החיים של מערכת המידע. 26 הרעיונות | העיקריים | והגישה לפתרון * ניתן לקבוע סטנדרטים עבור כל שלב במחזור החיים של מערכת המידע. * ניתן לתכנן טפסים סטנדרטים (ו"מסכים" מקבילים להם), עבור כל שלב. טפסים (ומסכים) אלו יסיעו למשתמש ‏ (מנתח המערכות) בעבודתו, ויוזנו למחשב כקלט. * הקלט מכל שלב יעובר במחשב וישמש למספר מטרות: * תעוד מלא ממוכן (בשאילתות שאו-אס ובתדפיסים) של פרויקט פיתוח המערכת, ושל מערכת המירע עצמה. בדיקות לוגיות של שלמות הקלט בכל שלב והכוונת מנתח המערכות, באופן שיחתי. * יצירה אוטומטית של התשתית לשלב הבא, ובמידת האפשר יצירת השלבים הבאים באופן ממוכן. (לדוגמא - ע"ס תאור מפורט של המערכת תיווצר התוכנה ללא צורך בתכנות!) * מתן מידע ניהולי מלא ובקרה מלאה על כל שלבי פיתוח ותחזוקת מערכת המידע. * ניתן לנהל את כל המידע על מערכת המידע (₪) באמצעות מסד נתונים. כגון: ו) תאור תהליכים. 2) תאור תוכניות ועיבודים נדרשים. 3 תאור מבנה ארגוני, משתמשים, אמצעי מחשב. * ניתן לפתח מערכת תוכנה כללית (מחולל ישומים) אשר תרע לקלוט את התאורים הנ"ל (הן מטפסים והן באמצעות מסכים בתקשורת), תנחה את מנתח המערכות, ותיצור את התוכנה הנדרשת באופן אוטומטי (ע"ס תאור הדרישות). * באמצעות מחולל הישומים יוכל מנתח המערכות להקים ולתחזק ישום ללא תוכניתנים. * ניתן לפתח שפה פשוטה למשתמש במערכת, באמצעותה יוכל להגדיר לעצמו שאילתות ודו"חות שלא הוגדרו מראש. * אותם כלים ואותם מונחים ישמשו את כל הגורמים במערכת: - משתמשי קצה - מנתחי מערכות - תוכניתנים - מנהלי ענ"א, 84כ, מבקרי המערכת וכד'. - מפתחי מחולל הישומים. * כל כלי התוכנה שהוזכרו לעיל יהיו אינטגרטיביים, יזינו את "המירע על המידע", וישאבו ממנו את המידע הנדרש. * כל מרכיב במערכת המידע אשר יוכל להתפתח אוטומטית ע"י המחשב ע"ס המידע על המידע יפותח אוטומטית. כגון: - יצירת תוכניות קליטה ועדכון. - יצירת שאילתות ודו"חות. - דו"חות מעקב ובקרה לפרוייקט פיתוח התוכנה. - יצירת תעוד מלא על כל נושא. * ניתן יהיה להמשיך לפתח את מחולל הישומים ולהתאימו לדרישות ולסטנדרטים הספציפים של כל ארגון ללא צורך בתכנות נוסף, אלא באמצעות המחולל עצמו. (ז"א, מחולל הישומים יפותח ויתוחזק באמצעות מחולל הישומים). תכונות כלליות | של "מנוף התוכנה" מנוף התוכנה מבוסס על מחולל הישומים 081 ולפיכך מאפשר להעזר בכל התכונות המיוחדות: - בל ארוע ניתן להזין באמצעות מסכים מנחים שאו!-א0. - כל ארוע ניתן לקלוט גם באמצעות טפסים (ב-80₪) ולבצע ערכונים ותיקונים גם 5או+--אס. - כל ארוע, כל מסך וכל דו"ח ניתן לקבל הן בעברית והן באנגלית, ובשילוב שתי השפות. (ז"א, ניתן לפתח את כל המערכת גם בעברית!). התאור המלא של "מנוף התוכנה" נמצא בקבצי "המידע על המידע". המשתמש יכול לקבל תעוד והסבר מלא של המערכת באופן ממוכן. - מכיון שכל הטפסים, הארועים, ומאגרי המידע מבוססים על 81פ ניתן בקלות לשנותם, להרחיבם, להוסיף עליהם, ולהתאימם לסטנדרטים של הארגון. תאור מחזור חיי מערכת מידע המנוהלת ע"י יימנוף התוכנה" איפיון דרישות והגדרת גבולות המערכת שלב זה מתבצע ע"י מנתחי מערכות המראיינים את הגורמים השונים (משתמשים, מנהלים וכד'), תוך העזרות במערכת טפסים ונוהלים. בגון: א. טופס הכנה לראיון (דף תשאול). ב. טופס תאור מבנה ארגוני. מעשה חושב / פברואר 83 / ג. טופס הגדרת מערכת. ד. טופס תאור תהליך. ה. טופס תאור בעיות. ו. טופס תאור דרישות. ז. טופס הגדרת מושגים. ח. טופס הגדרת אילוצים. חקר ישימות ואפיון המערכת בשלב זה נעזר מנתח המערכות בפלט מהשלב הקודם, ועליו להמשיך הן בראיונות לאיסוף מירע והן בעיבוד מידע תוך העזרות ב"מנוף התוכנה". "דוגמאות לטופסי קלט: פירוט ארועי הדיווח (לרבות תכולה, תפוצה, תדירות וכר'). דוגמאות לדו"חות: - מטריצה - משתמשים כנגד ישומים. - עומס ותדירות דיווח בחתכים שונים. - מילון מושגים. - קשרים בין מערכות. תיכון לוגו בשלב זה יתאר מנתח המערכות את הקלטים במערכת, את הפלטים הנררשים, וכד'. הוא יעזר בהגדרות אשר הוזנו ל"מנוף התוכנה" בשלב הקודם, ויוסיף להם תאור מפורט. הערה: כל התאורים הינם "מה" ולא "איך", כגון: מהם השדות בכל ארוע קלט; מהם הדו"חות הנדרשים וכד'. ע"ס התאורים הנ"ל יכין "מנוף התוכנה" פלטים ממוכנים גם כדו"חות וגם כ"מסכים". לדוגמא: ע"ס רשימת השדות בארוע הקלט יכין "מנוף התוכנה" כדוגמה מומלצת ל"מסך". מנתח המערכות יוכל לראות מסך זה (ולהציגו למשתמש) וכמו כן יוכל לקבל תדפיס של דוגמאת המסך, ודוגמת טופס לדיווח 04ד84. תיכון פיזי ועיצוב מפורט בהסתמך על נתוני התיכון הלוגי שהוזנו | למחשב, ובסיוע "מנוף התוכנה", יעצב מנתח המערכות את המערכת במחשב, וילטש אותה. דוגמאות: א) מנתח המערכות יגדיר מבנה קבצים אפשרי, ויקבל כפלט הערכה על מספר גישות לדיסק הצפויות לעיבוד מסויים, בהסתמך על מבנה זה. ב) מנתח המערכות יגדיר את השדות הנדרשים לכותרת של דו"ח, ויקבל דוגמא לדו"ח הנדרש. ג) ע"ס תאור השדות בארוע יכין "מנוף | התוכנה" מסך אוטומטי המתאים לדיווח הארוע. מנתח המערכות יוכל ללטש מסך זה, להוסיף הערות, לשנות את מבנהו, מעשה חושב / פברואר 83 ולהגדיר את הקשר בינו לבין מסכים אחרים. יצירת תוכנה ותעוד אוטומטי בסיום התיכון הפיזי והעיצוב המפורט יכיל "המידע על המירע" תאור מלא ומפורט של הישומים הנדרשים. כתוצאה מכך יתקבלו: א) תעוד מלא למשתמש. ב) תעוד מלא למתחזק המערכת. ג) כל התוכנה הנדרשת לביצוע העיבודים השונים שהוגדרו. (ב- שאו--אס וב-04ד84). . תחזוקת המערכת וכלים למשתמש עם סיום הפיתוח ולאחר בחינות הקבלה תשוחרר ‏ המערכת למשתמשים. כלים למשתמש המשתמש יוכל להגדיר לעצמו שאילתות חדשות, דו"חות חדשים, ולבנות קבצי עזר לעבודה שוטפת, - כל זאת באופן מידי וללא סיוע של מנתח מערכות או תוכניתן. באמצעות 5 סטנדרטי יוכל המשתמש לקבל הסבר על כל שדה ארוע וכדי. במידה והארגון נותן הרשאה למשתמש הוא יוכל גם לשנות ולעדכן טבלאות, לשנות ערכים מותרים, לעדכן ולשנות שמות של שרות וכדי. כלים למתחזק התוכנה לאחר שהמערכת שוחררה למשתמש יוכל מנתח המערכות (או תוכניתן) להגדיר מספר מהדורה חרשה, להרחיב את הישום הקיים ולשנותו | - במקביל לעבודת המשתמש. (לדוגמא ‏ -- באותה מחיצת 0085 יוכל המשתמש לעבוד עם מערכת פיננסית גירסה 1.1, ומנתח המערכות יעבוד עם גירסה 1.2, אותה טרם שיחרר למשתמש.) לאחר מבחני הקבלה לגירסה החדשה, תחליף הגירסה החרשה את הגירסה הישנה באופן אוטומטי. הערות: ו) לרשות מנתח המערכות (או התוכניתן) המתחזק את המערכת, עומד תאור מפורט ממוכן של הישום, אשר תמיד יהיה עדכני ומלא. הוא יוכל לקבל את תאור הישום הן בשאילתות והן בדו"חות, ויוכל לשנותו באופן מידי ע"י דיווח ארועים (₪או!-אס) אשר מעדכנים את "המידע על המירע". 2) מרבית השינויים (לרבות הוספת שדה חדש, הוספת סגמנט, שינוי מסכים וכד'י), יכולים להתבצע שאו-אס, מבלי להפריע למשתמש העובד במקביל במערכת. סיכום מנוף התוכנה מאפשר לפתה מערכת בלו"ז קצר בהרבה מהמקובל, באיכות ואמינות גבוהות מהמקובל, בכ"א ובעלות מינימלים. בנוסף על כך הגמישות הרבה והכלים הניתנים למשתמש מאפשרים לשנות את הישום ולהתאימו לדרישות המשתנות, ולפיכך גם אורך החיים של המערכת הממוכנת ושביעות הרצון של המשתמשים, גדלים באופן משמעותי. - 1 1 : נובע מתוספת חומרה הדרושה | בדרך כלל למימשקים וכן מדרישות | אחרות שכל מבנה מחייב. בנוסף | לכל אלה קיימת דרישת =סו לציוד ו בדיקה הבנוי בתוך הציור (8₪9), ו המצריכה תוספת מוערכת של 56 !ו בחומרה. תקלות בתיפקוד ציוד ! הבדיקה הפנימי תפוענחנה כתקלות : למרות שהמודול או הקופסא 1 1 1 1 1 / 1 מתפקדים כראוי. איתור תקלות אלו של ציוד הבריקה הפנימי, כך שהקופסא או המודול ימשיכו לתפקד, מהווה בעיה עיקרית שתופנה לתכנית ‏ "משפחת המחשבים | הצבאיים". מודולים אחידים יקלו על תקיפת בעיה זו. !' בנוסף, מודולריות פונקציונלית !מאפשרת התרכזות בבעיות אמינות 'ידועות משלבי התיכון הראשונים ביותר. החדרה מהירה של טכנולוגיה | - תכונה נוספת של ₪05 - תאפשר התרכזות בבעיות לא צפויות של ןאמינות. ו קיים תמיד שיקול הדעת בין ואמינות לעומת מחיר בכל תיכון חרש. ותכנות ‏ "משפחת המחשבים 'הצבאיים" מכירה בשיקול דעת זה 'ובעיה זו תלקח בחשבון בשלב תיכון החומרה. סיכום הויכוחים בסוגיה האחדה ברמת קופסא או מודול ממשיכים לנסר בחלל עד שנתונים המבוססים על נסיון יוכיחו מי צודק. מטרה חשובה של תכנית "משפחת המחשבים הצבאיים" הינה למסד ‏ - באופן שניתן להצדיקו ‏ - את אפשרות ההאחרה ברמת המודול באמצעות מפרטי "צורה, התאמה ותפקיד" (5). כמו כן חייבת התכנית להעריך את החסכון הכספי בבחירה זו ולהבטיח שיפור בשרידות. במאמרים הבאים גדון במתן התוקף לתפישת ה-<סוא. ₪ / ו / ו ו ו / / / / / , / ו ו ו ו , ידיעות זניל"ז , , איוש ועדות ע"י חברי ההנהלה וחברי מועצה ועדת תקשורת מקצועית ד"ר מאירה איצקוביץ - יו"ר אינג' דן גרנות גיורא לב ד"ר אל-עמי חפץ ועדת תקנון וחברות עזרא בן כוכב - יו"ר קוטליב משה מוזיקנט לאון שי בייליס ועדת צוי חשיבה יהושע מאור - יו"ר עמנואל גרינגרד רוממיה הלוי סגל שריה זיו / , ו / / / / ה ףר ₪ .הר ₪ 2 ₪ הר האר .ה 9 הר .חר א ה מה הר חר חר חר חר מה רפח חר חר מ מ "הר לד קשרים בינלאומיים דב חביון פרופ' יוסף רביב ועדת תחיקה אתיקה ותקינה אינג' יורם אלסטר ד"ר דישון מנחם ועדת פרסומים שרגא שחק - יו"ר ד"ר מנחם דישון ד"ר גדעון הלוי כתריאל צימט ועדת אירועים שרגא שחק - יו"ר מיטווך דוד שמעון בוקשפן שאולה הייטנר מתאם פעולות עם ארגונים עמירם שור דוד כהן ועדת כספים משה נדיר (משמש גם כגזבר) יהושע מאור ועדת מילגות שמעון בוקשפן - יו"ר דב חביון אליהו הכהן וו -]-2---- ְְּ7/7/7--.....-.-------- | אירועים חזויים לשנת 1985 מאת: שרגא שחק - יו"ר ועדת האירועים של איל"א ימי העיון וההשתלמויות הן אחת הפעילויות המרכזיות של איל"א. קיומה של ועדה קבועה לנושא האירועים, אף מעוגן בתקנון איל"א. חברי ועדת האירועים של איל"א הם: סא"ל שאולה הייטנר, מר שמעון בוקשפן, וכותב שורות אלה. על יר הועדה עוזרים מרכזי הפעילויות האזוריות, כפי שיפורט בהמשך. מצאנו לנכון להביא לידיעת חברי איל"א | את תכנית הפעילויות הארציות והאיזוריות, כפי שגובשה עד כה. פעילויות ארציות ו. יום עיון בנושא סוגיות ניהול בענ''א התקיים בתאריך 20.1.83 בהשתתפות בכירי המנהלים בענף. 2. יומיים בנושא מחוללי יישומים ושפות עיליות מהדור הרביעי ייערכו בתאריכים ‏ 9-10.3.85. במסגרת זו יוצגו כ-סו שפות ומחוללים עי'י בעלי הדבר. 3. יוס עיון בנושא המחשב והילד, תוך כוונה לשיתוף עם משוד 28 החינוך, | מתוכנן| לתאויך 35.. 4 ימי עיון נוספים נקבעו 9.6.83 ,21.4.83 | לתאויכים‎ והנושאים ‏ לימי עיון אלה ייבחרו מתוך הרשימה הבאה. - מערכות תקשורת מתקדמות - מרכזי אינפורמציה - המשרד הממוכן - משאבי אנוש - השתלבות מוגבלים (נכים) במקצועות המחשב. הועדה מביאה בחשבון ימי עיון נוספים | ע"י מרצים מחו"ל שיבקוו באוץ. הועדה נוקטת יוזמה לקבל מידע על ביקווים אלה. בנוסף שוקלת הועדה אפשרות לעריכת אירועים נוספים, בעלי אופי חברתי. נשמח לקבל העוות החברים. בנוסף, מתקיימות פעילויות איזוריות בת''א, חיפה, ירושלים, ולאחרונה הוחל אף בפעילות בבאו-שבע. פעילויות איזוריות מתקיימות בשעות הערב ונערכות ללא תשלום. בכל אחד מהאיזורים התקיים כבר השנה יותר ממפגש אחד ועובדה תכנית למפגשיםס נוספים. חיפה (אחראית ‏ - ד"ר מאירה איצקוביץ). התקיים מפגש בנושא . מערכות איסוף נתונים ביום 2. התקיים מפגש בנושא 08/1 בתאריך 11.1.83. פגישות מתוכננות: - 8.2.83 | - | מערכת תקשורת של מיקרו מחשבים שפותחה בטכניון (ריקרדו גונדה). - 5.4.83 - סיבים אופטיים. - 3.5.85 - מבוא למערכות תומכות | החלטה (דן גרנות). ירושלים (אחראי - סמי מוצפי) מפגש ראשון התקיים השנה ב-29.12.82 | - בנושא מושגים ברשתות תקשורת.| המרצה | - גדעון | מילר מהמל"מ, מפגשים נוספים מתוכננים בנושאים: - צורות ארגון של פונקציות המחשוב. - שמושי מיקרו מחשבים - תכניות | הלימודים בהכשרה הטכנולוגית במגמת המחשב. - מתודולוגיה בפיתוח פרוייקטים. מעשה חושב / פברואר 83 .מ .רמ חר מה שר ףר מה שר חר חר מ פה כמ מה מ רמה מה מ מה מ מה סמה חר חר חר שח ידיעות זניל"זן םאר 9 שר שר שר שר שר ער שער ששר שאר ער שר בר באר שער ה הר המר חר המר אה -ר -ר מועדים למפגשים אלה יקבעו אד- הוק בהפרשים של כששה שבועות. ת"א (אחראית ‏ - סא"ל שאולה הייטנר). מפגש ראשון השנה נערך ביום 353 ובו מסר דו"ח ד"ר דוד קלינסקי על הכנס הבי"ל להנדסת תכנה שנערך לא מכבר ביפן. מפגש שני נערך ב-7.2.83 ובו הרצה פרופ' עדי שמיר על הצפנת מידע. בנוסף | נקבעה הטנטטיבית הבאה: התכנית , , , , , ו -‏ 7.3.85 ס"ס - 11.4.83 טבלאות החלטה או תכנון מבני. - 9.5.83 הרצאתו של מר מקס מוס. - 20.6.83 התארגנות משק המחשבים בשעת חירום. תכנית זו כפופה לשינויים. באר שבע (אחראי ד"ר יוחנן סביו) התקיים מפגש ראשון ביום ‏ 4.1.85. הרצאת אורח (באנגלית) ע"י פרופי ברנשטיין בנושא שפת גסג. לאור הצלחת האירוע ייקבעו אירועים נוספים בתדירות| של אחת לחודשיים. הזמנות להשתתף בימי העיון נשלחות לבתי החברים. חברי איל"א מוזמנים ליטול? חלק בפעילויות הנ"ל. | כן מוזמנים החברים להשתלב בפעילויות השונות, בין כמרצים ובין כיוזמים. הועדה תדון בכל הצעה לגופה, וברוח אוהדת. "מפגשום מהסוג השלישי" עם "ערביי" המחשבים מאת: עמירם שור מנכ"ל משותף, מ.ל.ל - תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ במהלך שנות השבעים ניתנו לי הזדמנויות שונות לפגוש באנשי מקצוע ומנהלי חברות בתחום תעשית האינפורמציה והמחשבים במדינות ערב. הזדמנויות אלה באו לי במסגרת ארועים וכנסים בינלאומיים המאורגנים על ידי ובחסות מוסדות, ארגונים וחברות רב לאומיות העוסקים בתעשית המחשבים והאינפורמציה בעולם. שנים רבים כמעט ולא ניתן היה לפגוש בנציגות ערבית בעלת משמעות בארועים כאלה, פשוט הענף בארצותיהם היה בחיתוליו והענין ברמה הבינלאומית היה מהם והלאה, יתרה מזו, גם חברות הייצור והשיווק הגדולות בעולם לא ראו בשוק הערבי פוטנציאל מרתק לשיווק הטכנולוגיה המתקדמת ש המחשבים האלקטרוניים, לעומתם נחשבה ישראל לארץ בעלת פוטנציאל גבוה המוכיחה הלכה למעשה את יכולתה בקליטת טכנולוגית | המחשבים וישומה, ונציגיה מלאו וממלאים תפקידים חשובים | בארגונים בינלאומיים ובתפקידי מפתח בחברות יצרניות חשובות בעולם. מההיבט החברתי, פוליטי, כל אימת שנפגשו נציגים ישראליים בנציגים ערכים בארועים מסוג זה, הביעו הנציגים הערביים הסתייגות מהמפגש עם הישראלים ולעיתים היתה גם הרגשה של ניכור. בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות ביותר בהתפתחות מעשה חושב / פברואר 83 משק המחשבים ועיבוד נתונים בארצות ערב, הן מבחינת המימר הכמותי והן מבחינת המימד האיכותי, קיימת השתתפות ערה ומאסיבית של נציגים ערביים בפורומים הבינלאומיים וכל חברה יצרנית בעלת פעילות רב לאומית נותנת יותר ויותר ‏ את דעתה ותשומת ליבה לשווקים הנ"ל. מרשים במיוחד הוא פרופיל הנציגים הערביים; אקדמאיים בעלי השכלה בתחום הנדסת האלקטרוניקה או מדעי המחשב, שרכשו השכלתם בררך כלל בארצות הברית או אירופה, שולטים בשפה האנגלית, בעלי ידע מקצועי ונסיון מעשי מוכח בתחום התוכנה וההפעלה של מחשבים אלקטטרוניים,| שגילם הממוצע 40 שנה. במשך שנים רבות היתה ישראל "האיכות" ו"הכמות" של ארצות המזרח התיכון בנושאי המחשב, כיום ההרגשה היא שהבכורה הכמותית בודאי בירי מקבץ המדינות הערביות ואילו האיכות קיבלה מימר מפתיע. בסממני התהליך והתופעה חשתי לאחרונה באופן בולט במיוחד בכנס נציגים איזורי (ארצות המזרח התיכון) | של | חברת | פאאשד פדאפואטהדפאו, | מטכסס ארצות הברית, שהתקיים בלונדון בין התאריכים 16 - 19 בנובמבר 1982. במפגש האיזורי נטלו חלק נציגים ממצרים, ערב הסעורית, בחריין, לבנון, תורכיה, יוון וישראל. (ישראל השתלבה ‏ רק לאחרונה במפת הפעילות העולמית של חברת 5דאםואטהדפאו | 5גאפד אחת החברות הגדולות בעולם, בייצור רכיבים אלקטרוניים בכלל ובייצור מערכות מיני מחשבים בפרט, כאשר נציגות החברה הוטלה על חברת מ.ל.ל - תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ). משתתפי הכנס הערבים הוכיחו בקיאות ‏ רבה בחומרה, בתוכנה ובטכנולוגיות מחשבים שונות, | כאשר שפתם היתה מקצועית | הערותיהם עניניות ותרומתם לרמת הדיונים בלתי מוטלת בספק. בתחקיר קצר שערכתי ביץן משתתפי הכנס הערבים מצאתי עובדות מאלפות על היקף הפעילות וצמיחת משק ‏ המחשבים בארצותיהם, כך למשל, בערב הסעודית שאוכלוסייתה מונה פחות מ-10 מליון תושבים מותקנים כבר כ- 0 מחשבים, פועלות בה מרבית החברות הגדולות בעולם באמצעות סניפים מקומיים או נציגויות, בבחריין שאוכלוסייתה מונה כחצי מליון תושבים מותקנים כבר כ-00ס,1 מחשבים, בלבנון מותקנים כ-500 מחשבים, במצרים כ-1,500 מחשבים ואילו ביון (אחת הארצות הראשונות להתקנת מחשבים במזרח התיכון) מותקנים לא יותר מאשר 1,500 מחשבים. המספרים מאלפים ומדברים בעד עצמם (בישראל על פי סקר הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה פעלו בסוף 29 , , , / , , / / / ו / ו / ו / ו / / ו - ידיעות איל"א , / ו ו , / ו - = שר שר שר ₪ מרר ₪ פד מה מכ סד מה סד סד חר צד סד ד סד מ סד מ שנת 1981 כ-2,000 מחשבים). לא פחות מפתיע מכך הִיה המהפך ביחס הנציגים הערבים לישראליים, שהצטיינו ביחסי רעות וכבוד הדרי, מארגני הכנס ‏ לא הסתירו חששותיהם מהמפגש הצפוי של קומץ ישראלים (שלושה) עם מספר רב של נציגי מדינות ערביות ובהרגשת רווחה וסיפוק רב הם יכלו לסכם את הכנס ואת ריקמת היחסים שנוצרה בין הצדדים. הכל התחיל כאשר באחת ההפסקות הראשונות של הדיונים נגשו נציגי מדינות ערב זה אחר זה לישראלים לחצו ידיים, הציגו עצמם, את ארצותיהם, החליפו כרטיסי ביקור וגילו ענין איש ברעהו, כל השאר היה מחזה נפוץ ושכיח; ארוחות משותפות, בדיחות דעת בחברותה ובלוי משותף בערבים. בכמה הזדמנויות התרחשו ארועים פיקנטיים במיוחד שהסבו את תשומת לב כולם וגרמו נחת רוח רבה, לנו הישראלים, כבך למשל כאשר בררו מארגני הכנס מהג המקום המועדף (העיר) מבחינת המשתתפים לכנס הבא, לונדון, פריז, אמסטרדם או ציריך, פרץ נציג בחריין| בקולו העמוק וצעק, "ישראל"! כמעט ראית ושמעת את מחיאות הכפיים של כולם "לרעיון המוצלח" והיו כאלה שליוו זאת "באינשאללה".| כאשר ביקרנו במשותף בתערוכת המחשבים "82 00050" באולם התערוכות אולימפיה בלונדון, | אספו הכל פרוספקטים מכל הבא ליד, לפתע נעמדנו ליד דוכן המציג מיקרו מחשב מסויים, נציג ערב הסעודית שלף פרוספקט ושאלנו: "האם אתה מכיר את המחשב הנ"ל? מספרים שהוא הצלחה"! השבתי, "איני חושב כך, ואיני רואה בו יתרונות מיוחדים על פני האחרים"לפתע החזיר האיש את הפרוספקט למקומו ואמר "אתם הישראלים מבינים הכל טוב מכולם, אם זה אינו מעניין אותך, גם אני איני רוצה בכך, תודה לך!". באחת מהפסקות הדיונים שניים מנציגי מצרים והציע פדאשושטחדפאו | 5האסד שאלתי את אנשי פדאפמטמזפאו לחוות דעתם אפשרות שכזו, השיבו לי הנ"ל, "הם עשו את פיתוח הגירסה הערבית טוב יותר ומתוחכם מאשר עשינו זאת אנחנו באמצעות עובדי הפיתוח של פדאפואעטהדפאו פ5האפז בצרפת". מסרתי למצרים חוברת כתובה בשפה העברית והנ"ל הבטיחו לי הדגמה בישראל או באלכסנדריה תוך חודש ימים, תוך הדגשת רצונם לשיתוף פעולה, כך הביע רצונו גם נציג לבנון שעל מנת להדגיש את אהדתו אלינו אמר: "אני מביירות המזרחית, אני מקוה שזה אומר לכם משהו "! כאשר הבחין הנציג התורכי בדיון הער בין קבוצת המצרים והישראלים בנושא הנדון. נעצר לצד הקבוצה ואמר: "האם זאת פגישת| סוטגס 6806 זוטא"? תשובתנו לא אחרה לבוא "לא 645 סוצאפ. אך חשובה לא פחות! הם שם עשו את ההסכם אנחנו כאן את הביטוי והתוכן האמיתי לשלום"! אזורנו נזיל ומשתנה, כך גם עולם המחשבים ועלינו לשים לב גם לכך. המשך מעמ 24 של כל יחידות המפגשים לששת ימי השבוע, והשניה היא שיבוץ היחידות שפוזרו ליום נתון לשעות של אותו יום. במלים אחרות - תהליך הפיזור קובע באיזה יום תינתן יחידרה מסויימת ותהליך השיבוץ קובע באיזה שעה באותו יום היא תינתן. הפרדה זו לשני תהליכים היא חידוש שלא פגשנו בו לפני כן. 2. בתחום הדו"שיח של אדם מחשב: יש למערכת שני אופני פעולה, האחד אוטומטי והשני "הידברותי" (אינטראקטיבי). תהליבי הפיזור והשיבוץ מתבצעים אוטומטית עד שהמחשב נתקל בבעייה שאינו יבול לפתור. אז מוצגת הבעייה ומוצעות למשתמש מספר אפשרויות פעולה, חלקן עוזרות באופן ישיר לפתרון הבעייה וחלקן נותנות תצוגה של קשת רחבה של נתונים רלבנטיים עפ"י בקשת המשתמש. משנפתרה הבעייה ממשיך התהליך האוטומ- טי "לרוץ". בתהליך ה"הידברות" אפשר לפזר או לשבץ יחידות מפגשים בצורה שתפר את האילוצים ההתחלתיים אם וכאשר המשתמש מחליט שיש צורך בכך. דבר כזה לא ניתן לעשות בתהליך אוטומטי לחלוטין, וזו הסיבה שכל הנסיונות לפתור את הבעייה בעזרת מערכת אוטומטית לגמרי - נבשלו. דגש מיוחד הושם במערכת על תצוגה בהירה וברורה של נתונים. בכל מצב ובכל שלב של בניית הלוח באופן שיעזרו למשתמש לקבל החלטות בצורה הטובה ביותר. הדפסות של הלוח הגמור ניתנות בחתכים שונים. אפשר לקבל לוחות אישיים לכל כיתה ולכל מורה. וכן לוחות כוללים של כל בית-הספר מיום אי ועד יום ו'. נסיונוות מעשיים במערכת: במשך הקיץ של ופפו והקיץ של 2, נוסתה המערכת על עשר בעיות אמיתיות של בתי-ספר (שש בזו8פו וארבע ב-1982). לוחות הזמנים שנבנו בעזרת המחשב ,עמדו ברוב המקרים בסטנדרטים שנדרשו ע"י בתי-הספר ורובם אימצו את הלוח ה"ממוחשב". יש לציין שנבחרו בתי-ספר קשים במיוחד, שלושה ‏ מקיפים (עיוניים + מקצועיים) ואחד מקצועי. המערכת במצבה הנוכחי מקצרת פי6 בממוצע את הזמן הדרוש להכנת לוח שעות ומוציאה לוח באיכות גבוהה מאוד. התוכנה כתובה בשפת סא. מהלך הפיתוח נמשך שלוש שנים במאמץ כולל של שש שנות אדם. הנסיונות נעשו במחשב 4331 וא8! הנמצא במרכז המרעי של אפו - ישראל בחיפה. שן הר חי ןא רה = ה ה -- 2 כ מעשה חושב / פברואר 83 <<.: בוענין לענין:: טענין לענין:: בוענין לע 1:9 מערכת גרפית, ראשונה מסוגה בישראל, שנרכשה ע"י האקד- מיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל" חברת "יוזמה מחשבים ותוכנה", נציגי "ידע מחשבים ותוכנה" באזור ירושלים, פתחה מערכת גרפית שלמה, ראשונה מסוגה בישראל למיקרו מחשב |ו 5ופקג. המערכת נרכשה בחודש שעבר ע"י האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל" ומיועדת למחלקות: עיצוב סביבתי ועיצוב תעשייתי. המערכת מאפשרת שרטוט, ציור ותכנון תלת מימדים באיכות מקצועית. המערכת מאכסנת מידע גרפי: סמלים, ציורים ואותיות הנשלפים בהקש מקש אחד. התוכנית תלת מימדית ומציגה חתכים, מבטים איזומטריות ועוד. המערכת מגדילה את כמות הצב- עים של המחשב ל-22 צבעים וגוונים שונים. הפונקציות שנבנו לתוך המערכת מאפשרות יצירה: רבועים, עגולים, קווים, ציור חופשי, צביעת קוים ומשטחים, הקטנת או הגדלה של השרטוט לפי הצורך והפרדת צבעים באיכות מקצועית. פרופ' לן ורשאו, מהאקדמיה לעיצוב, מסר כי עיקר ניצול המערכת בשלב הראשון יהיה בתחום עיצוב המוצר, עיצוב פנים, תכנון ולימוד גרפיקה. וכן עיבוד נתונים בנושאי אנרגיה סולרית והשפעת מאפייני מזג האויר על תכנון מבנים. המערכת שפותחה ע"י "יוזמה מחשבים ותוכנה" כוללת מחשב וו 6ססא עם זכרון 65% 2 כוננים, מסך צבעוני, לוח ציור אלקטרוני, תווין צבעוני, מערכת היגוי גרפי א₪0ו8, מתאם גרפי בתוך המחשב ו-6 דיסקטים. פרופי לו ורשאו מהאקדמיה לאומנות מדגים מערכת גרפית שפותחה ע"י "יוזמה מחשבים ותוכנה". מחשב המנהלים 350 .0.₪ של דיגיטל מריץ חבילת תכנה חדשה לתיכנון ויצור באמצעות מחשב -- "שדדם | קיי חברת "דיגיטל" בשתוף עם שתי חברות אחרות הכריזה על גירסא חרשה של חבילת תכנה בשם "שדד וגם"י. תוכנה זו פותחה ע"י: דא ד 6050 השדטקוסס אג= וסוא צזא ושווקה בארה"ב ‏ ע"י תס .סאוו .6סמק |גהטדסטהזדפ .וא צמעםסש8. בתחילת שנת 19835 תשווק חבילת תכנה זו גם באירופה מעשה חושב / פברואר 83 ותקבל תמיכה ישירות באירופה. =דזם וש מאפשרת ייעול עבודת המתכנן והשרטט במידה ניכרת, הן ע"י שיפור איכות השרטוט והן בקיצור משך הזמן המושקע בתהליך העבודה. כל אדריכל יוכל לשפר את עבודתו באמצעות תחנת עבודה לא יקרה, ובלא השקעה בלימוד תפעול המערכת. תהליך עבורת השרטוט תוכנן כך שהמעבר מלוח השרטוט למחשב לא יהיה חד. תכונות המערכת - ניתן לבצע בו זמנית את שרטוטי ה-"שדדם |פ" ע"י שתי יחי- דות 0.350.₪ המחוברות בקשר טלפו- ני. באם יש צורך בשינויים כלשהם, השינויים הנעשים במסוף אחד מתבצעים אוטומטית גם בשני. יתרון זה הנקרא 55405 טפוש ספההחפ מאפשר למהנדס הנמצא באתר מרוחק לבצע שינויים ממקומו ובת- אום עם משרדו שבבית. - שדדם !₪4 מנצלת בצורה מיר- בית את מבנה קובץ הנתונים ואת התקשורת בין ה-.0.₪ ל-א4ע ומתאי- מה עצמה התאמה מלאה. בכך מאפשרת המערכת למהנדסים, אד- ריכלים, מנהלי פרוייקטים ואחרים לגשת לקובץ שרטוטים הרצוי להם וזאת בכל מקום בו מותקנת מערכת אאצ. - תהליך השרטוט באמצעות ש=זזם|₪4 רומה לעבודת השרטוט המקובלת, ניתן לשרטט באמצעותה קוים מקבילים, מעגלים, קשתות, אליפסות, מצולעים, עיקולים, 6 אפשרויות ליצירת רצ מרוסק וכו'. 9 עוביים שונים. ניתן לקוקו שתי וערב ובאלכסון, לחשב אורכים, לתכנן מרכזי כובד ועוד. חברת "דיגיטל" מרחיבה את התמיכה | במוצרים חדשים למשפחת מחשבי ה-א חברת דיגיטל הכריזה על הרחבת התמיכה במשפחת כונני התקליטים החרשה ובבקר התקשורת 32תו לכל מחשבי משפחת ה-אגש. משפחת כונני התקליטים בנויה סביב בקר 450פט - בקר חכם מנוהל ע"י מיקרומחשב הכולל 80560 זט 6אוהסדהוא, ומאפשר אופטי- מיזציה של הגישות לתקליט. במסגרת המשפחה הוכרזו עד כה הכוננים הבאים: 0 - כונן הפדפםהסאועו בנפח סגו מ"ב 0 - כונן בעל תקליט נתיק בנ- פח 205 מ"ב 1 - כונן מ ד565הסאושש בנפח 5 מז"ב. כונני התקליטים החרשים הם בעלי יחס עלות ביצועים הטוב בשוק המיני מחשבים, ונועדו לתת תשובה לדרי- שות העולות בשוק המחשבים לנפחי איחסון גדולים. הכוננים החדשים ישווקו הן כתוס- פות למערכות קיימות והן במסגרת חבילות (8ופז5צ9 06650.ק) שהו- כרזו לאחרונה. המערכות הכוללות כוננים מסוג 1 יסופקו החל מסוף שנת 1982. כונני 8360 יסופקו החל מחודש מרץ 3 בקר הצגים 32:/א כולל 8 קוים ו אסינכרוניים הפועלים בקצב 19,200 סיביות לשניה, ובנוסף קו סינכרוני התומך ב-זשאספס ובקר למדפסת. הבקר תומך בפלט לצגים בשיטת אואם, המקטינה את העומס על המע- בד עד כדי 25% בהשואה לבקר מסוג 1. ה-2חוא הוכרז בזמנו כבקר הצגים הסטנדרטי למחשבי אגש 0, וכעת הורחבה התמיכה בו לכל מחשבי ה-אג/. 5דאפואעהדפא! פ5גאפד הכריזה על סידרת מחשבים חדשה ומהפכנית חברת 8דאפואטהדפאו 6אםד ("ודיי) מטכסס ארצות הברית אחת מחברות התעשיה הגדולות בארצות הברית והנמנית על השורה הראשונה של יצרני הרכיבים והמחשבים האלקטרוניים בעולם, הכרזה על סידרת מחשבים חרשה ומהפכנית שהוצגה לראשונה בתערוכת "82-א0וא00" שהתקיימה לאחרונה בלס וגס, הכרזה שיצרה ענק וסקרנות רבים בקהיליה המקצועית בעולם. השגי ישראל בתחום הפעלת מחשבים אלקטרוניים ועובדת מנויה של חברת מ.ל.ל. - תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ, כמפיצת המחשבים בישראל, גרמו לכך שהחברה החלי- טה שבד בבר עם ההכרזה בארצות הברית ישוחררו המוצרים גם למדינת ישראל. היחוד הבלעדי בסידרת המחשבים החרשה הכוללת ארבע משפחות מחשבים עיסקיים, היא במבנה המודולרי שלהם, בתאימות שבין משפחה אחת לאחרת ובעובדה היוצאת מן הכלל שאינה שכיחה במוצרי מחשבים אחרים, שאותן שפות תוכנה ואותה מערכת הפעלה משמשות בתאימות מוחלטת את כל הסיררה החרשה, החל ממשפחת המיקרו מחשבים 859-200 שהם בעלי תחנות עבודה בודדות, דרך משפחת המיני מחשבים 885-300 ו-85-600 התו- מכים בתחנות עבודה רבות (מסופים) ובעיבודים במרובב וכלה בסידרת הסופר-מיני מחשבים 868-800 התומ- כים בעשרות רבות של תחנות עבודה וציוד הקפי רחב ומגוון ביותר לאיכותם ואמינותם של מוצרי פדאפואטחדפאו פאאפז הכוללים גם צגים ומדפסות מסוגים שונים, מוניטין רב בקהיליה המקצועית בעולם, ובמרבית הפרוייקטים הגדולים בעול- ם, לרבות מוסדות מחקר ורפואה ישמשו מחשבי פדאםואטח דפאו 6אאפד 2 2 227 ביישומים קריטיים, כך חלק גדול ממחקר החלל, פיתוח הטילים וההנד- סה של מטוסי חברת בוינג נעשים באמצעות המחשבים הנ"ל. התעשיה האוירית ביזרה מער- כת תומכת החלטה. התעשיה האוירית התקינה בלמע- לה מ"סו מחשבי דטהיג'נרל שונים שברשותה מהסוגים נובה אקליפס ואקליפס שוא, את מערכת תומכת הה- חלטה 598, 08;, ובזאת ביזרה את המערכת במפעלים, ביחידות ובחב- רות המרכיבות את התעשיה האוירי- ת. נציג 588 בישראל מר יורם לוין, מסר כי לאחר מספר חודשים בהם היתה המערכת מותקנת במחשב המרכזי של התעשיה האוירית, הוחלט לתת אמצעי מיחשוב אישיים למשתמשים השונים, שאינם אנשי עיבוד נתונים, ובכללם מהנדסים, כלכלנים ואנשי כספים, ע"י התקנות מערכת 608 ,05 במחשבי דטה- ג'נרל המותקנים במחשבי החברה. לדברי מר לוין הצרוף של מערכת 5% ,05 ומחשבי דטה-ג'נרל הוא מוצלח ביותר. המערכת הוסבה למחשבי דטה-ג'נרל רק בשנה הא- חרונה ולפיכך כוללת את כל החידושים האחרונים שהוכנסו למ- ערכת. מר יגאל ירון ממנהלי חברת תים המייצגת את דטה-ג'נרל בישראל, מסר כי הצרוף הנ"ל כה מוצלח, עד כי סניפי דטה-ג'נרל באנגליה ובדרום אפריקה אימצוהו לשימוש פנימי. 8 מחשבי 8000-עוא לרשות שדות התעופה הפדרלית של ארה"ב. בעיקבות תכניות הפיתוח והגידול של חברת דטה-ג'נרל בישראל, נערך בימים אלה ביקור של שנים ממנהליה הבכירים של דטה-ג'נרל באירופה, מר אנדרי פזרו ומר טרזיו מונטנה, בחברת תים מחשבים - נציגת דטה-גינרל בארץ. המנהלים ערכו מספר פגישות עם לקוחות דטה-ג'נרל בארץ. אחת ממטרות הביקור היתה, לתכנן את החדירה לנושאים החדשי- ם, במיוחר בשטח המשרד האלקטרו- ני הממוחשב. לאחרונה זכתה דטה-ג'נרל בהצלי חה עולמית בעקבות מכירתם של 18 בוענין לענין:: בוענין לעני]:::. מחשבי-8000-עוא | לרשות | שדות התעופה הפדרלית (44=) של ארה"ב. מכירה זו, עתירת מיליוני הדולרים החלה לפני כשנתיים כאשר הממשל בארה"ב החליט על החלפת הציוד ברשות שדות התעופה ברחבי ארהיב. נציגי דטה-ג'נרל נפגשו עם נציגי ה-44=, הסבירו את תכונות ה- 0 ואת יתרונות ה-8₪0 32 וח6ו5ץ9, מערכות ההפעלה, מהירות עיבוד וכן תאימות הציוד והתוכנה, לסטנדרטים המקובלים בענף המחש- בים. בישראל נמכרו מחשבי ה-8000-/₪ לתעשיה האווירית, למנועי בית- שמש, ולחברות הביטוח: ירדניה, הדר, הפניקס הישראלי ולישכת השרות הותיקה - יענ"א. 6 בלבד, עבור מרבב נתונים חברת א80 880% עשתה זאת שוב, והפעם היא מציעה מרבב נתונים לשני אפיקים בשיטת שיתוף זמנים, במחיר מהפכני. מרבב זה יכול להתחבר לכל מודם סינכרוני עד 0 סל"ש ולפצל את האפיק המרכזי לשני אפיקים עד 9,600 סל"ש. הישומים של מרבב זה הם רבים: לדוגמה הוספת מרבב נתונים למודם טווח קצר. במקרה זֶה, על המודם הקיים ניתן להפעיל אפיק נוסף, במהירות של 1,200 עד 9,600 סל"ש. דוגמה אחרת היא: הוספת אפיק נוסף על מודמים לטווח ארוך בקצבים של 0 ער 14,400 סל"ש. לסיכום, המולטיפלקסר הזה הינו בעל ערך כלכלי גם במודמים בעלי טווח קצר, והחסכון שלו ניכר, הן במחיר ציוד מודמים והן במחיר קיים. (מתוך חדשות תקשורת נתונים 1/83) כיצד לחסוך בכניסות מחשב או במודמים מאגד נתונים הוא יחידה המאגדת מספר מסופים רחוקים על מוצא אחד. מוצא המאגד מועבר למחשב המרכזי על אפיק אחד וכניסת מחשב אחת. המחשב מסוגל "להבין" את המירע ולפצל אותו. שיטה דומה לזו לאפיקים סינכרוניים נפוצה בארץ במחשב י.ב.מ. התקשורת י.ב.מ. 3270 מבוססת על בקר תקשורת המאגד את התקשורת של צגים ומדפסת על מבוא מחשב משותף. השימוש במאגדי נתונים לאפיקים ‏ א- סינכרוניים אינו נפוץ בארץ והיישו- מים אינם מוכרים. באפיקים א- סינכרוניים היה מקובל להשתמש במרבבי נתונים המאגדים את המידע המשך בעמ'34 מעשה חושב / פברואר 83 - תיכנון ופיקוח על הייצור - תכנון חמרי גלם - ניחל מלאי <<< פינוסים וועידות - פיקוח על תהליכי ייצור - שווק - דוקומנטציה. כאשר יושם דגש על שילוב כל המרכיבים למערכת ייצור כוללת או בשם של תיכון וייצור באמצעות מחשבים. פאה 6אוופפסש₪ בכנס יושם רגש על יישומים ספציפיים אסודה וצושו5 ותפקיד עיבוד הנתונים, וכן על הבעיות אא המתעוררות במערך הכולל. הכנס מכוון לאנשים מהתחומים ]טאאא הדאפםזהעס- הבאים: החסהעפפדדוק - מתכנני מוצרים 5 6 - מהנדסי ייצור אס - מפתחי מערכות תיב"ם. סאג 6אוו5ססא - חוקרים בשטח התיב"ם אסודג וטואופ - אנשי חינוך והוראה בתיב"ם 3 ,21822 !08 0 0 0 - אגודים מקצועיים חףָזט50!)וק וס ץ)ופזסטוחט ל 30 חַחו|66סוא 6!א6וו .4 חו!זבּוא זס ופס/ .6 וחגווווצ - משרדי ממשלה פחוזספחופח= והט60ח86 348 6066ז16ה00 חסו)3,טוחופ - אנשי עיבוד נתונים 1 הוהחהש!ץ5הח6ק ,תףזטס15ווק ווגּת - מפתחי תכנה וחמרה 9 - מהנדסי טיב. |וזק8 ,83 6475 בצמוד לכנס תערך תערוכה של 3 ,28--25 מוצרים מתקדמים. 5 שד ,רח516503וח ג רישוסם ופרטים נוספים ניתן כנס בין לאומי בנושא יישומי מחשב לקבל ממזכירות הכנס בכתובת: בייצור והנדסה מפוטקחסס - 055 .צ.8 טוג סחםדפוג טגשחטם פודה6וא64מס ג הש0קשטפוס הרי שהסשבס קה סח ד5ו4 62 1078 ,אום ושפהשסחטם פְחוזסְפַחוּפָחם) יערך באמסטרדם שבהולנד 7 נםטסחם בתאריכים 28 - 25 1985. בחסות 05ד, פוחו, (וא ססוגח) 13499 :א= ופד ובארגון וא "אילא" ההולנדית ומסדר . נוסף של גופים בין לאומיים, כגון: סגוס, 3 0 6!וסאע= ופו, 5הסחו, 05ג=. : כנס זה יהיה הכנס הבין-לאומי הראשון 80 והטו5 סכ ץע הו שיכלול הרצאות על יישומי מחשב 8 פ9הו06655ז02ז60ו במכלול בפעילויות של הייצור כגון: פ3 זס ס זכ טסו - הגדרת מוצרים ,ץז51טה! הו 5)ה6והקס!|6צ6סם - תכנון מוצר וחישובים נלווים. הסו0631= 0ח3 8051655 - בדיקת תכנון מוצרים. 3 ,16--14 580167007 - שרטוט ממוחשב - תהליכי ייצור וביקורת. - טכניקות של הרכבת מוצרים המשך בעמ 35 מעשה חושב / פברואר 835 3 <<< מענין לענין: םענין לענין:: מענין לענן4 המשך מעמ'32 בצד הרחוק, אולם מפצלים אותו לצורתו המקורית במרכז. יתרון השימוש במאגדי נתונים לאפיקים א- סינכרוניים ברור. בשיטה זו יחסך המרבב במרכז ובכניסות במחשב. חברת מיקום פיתחה מאגד נתונים 0 ביחידה נתקעת למחשב די- גיטל. יחידה זו מורכבת במקום מולטיפלקסר 02 של חברת דיגיטל. המאגד 1000-א מאפשר להפעיל עד 2 אפיקים במבוא אחד של 02, המיועד ל-8 אפיקים בלבד. כמו-כן מאפשר המאגד לחבר 16 אפיקים מקומיים ועד 32 אפיקים רחוקים המגיעים ישירות ממרבבים של מיקום מסדרת 800-וא. באמצעות 1000-₪ אנו משיגים גם חסכון במרבבים של דיגיטל, חסכון במספר החריצים במחשב (5018) וחסכון במרבבי נתו- נים. חברת מיקום מציעה גם מאגד נתונים אוניברסלי 200-וא לאפיקים א- סינכרוניים, היכול לְהתחבר לכל מחשב, כולל דיגיטל עם הוספת תוכנה מזערית. המאגד 200-וא פועל מול מרבבים של מיקום, ועורך את המידע על אפיק אחד בצורה פשוטה. המאגדים של מיקום משפרים גם את זמן התגובה של המסופים, ומאפשרים שליטה ובקרה מרכזית על רשת של מרבבים ומאגדים. יחירה לפיצול ספרתי מאפשרת לחבר מספר מסופים למבוא מודם משותף ובאופן זה לחסוך במודמים. או לחליפין, ניתן להשתמש ביחידה לפיצול ספרתי 5 המחשב, ולחבר מספר אפיקי נתונים ומסופים למבוא משותף של המחשב ולחסוך במבו- אות מחשב. חברת רד מחשבים הכריזה על מוצר חדש |ו--₪90 המסוגל לבצע את שתי הפונקציות הנ"ל, ועוד: *= מיתוג אפיקים סינכרוניים ואסינכ- רוניים עד קצב 19,200 סל"ש. *= מספר מזערי של מגשרים המפש- טים את התקנתה ואחזקתה. * מעגל בקרה לניתוק אוטומטי של אפיק משובש. *= אמצעי חיווי לזיהוי מהיר של תקלה. * מחיר תחרותי. (מתוך חדשות תקשורת נתונים 1/83) מחשב חדש לתים מסדרת האקליפס -- 4000/%₪ חברת רטה-ג'נרל הבריזה בימים אלה על התחלת שיווקו של מחשב סופר-מיני חדש: 4000//וא, המחשב החדש, המצטרף לדגמים הקיימים 0 ו60007//)א במשפחת אקלי- 14 פס 32-ביט, מאפשר ביצוע עיבודים מדעיים, מינהליים ומסחריים ברמה שלא היתה ידועה עד כה. בין התכונות העיקריות של המח" שב החדש: * זכרון פנימי עד 8 מיליון בתים, המאפשר הרצת תכניות ענק בגודל של עד 2 מיליארד בתים (0; * טיפול ב-64 מסופים בו-זמנית; * נפח דיסקים לניהול מסדי נתונים בהיקף של עד 4.7 מיליארד בתים; * טכנולוגיות חדישות לטיפול בהפ- סקות חשמל; * יחידות בקרה משוכללות לתק- שורת סינכרונית ואסינכרונית; * יחידות עזר מיוחדות לפתרון בעיות מתמטיות והנדסיות. מר יגאל ירון, מנכ"ל תים מחשבים המייצגת את דטה-יג'נרל בישראל, מסר, כי המחשב החדש מהווה ציון דרך חשוב במעבר ההדרגתי למחשבי 2 ביט ולטכנולוגיות החדישות של עיבודי "זמן אמיתי" וז"שיתוף זמנים" בעלויות חסרות תקדים. מר ירון מסר עוד כי בשנתיים האחרונות שיווקה חברת תים כיס3 מחשבי 32 ביט מסידרת אקליפס עוא ועל פי התכנית ישווקו השנה 50 מחשבים נוספים. כמו בעבר, שומרת דטה-ג'נרל בקפדנות על תאימות מלאה כלפי הדגמים האחרים במשפחת מחשבי אקליפס 16 ביט ו327 ביט ועל הסטנדרטים התכנותיים המקובלים בעולם המחשבים: שפות תכנות, מסדי נתונים, רשתות תקשורת ועוד. אחד ממוצרי התכנה המרשימים ביותר הנתמכים על ידי מחשב 4000/עוא הוא המשרר האלק- טרוני הממוחשב הכולל: עיבוד תמלילים, ניהול יומני פגישות ממוח- שבים, תיוק אלקטרוני, | ארכיון ממוחשב ועורד ועוד. על פי התוכנית יסופקו המחשבים הראשונים מדגם 4000/א בתחי- לת 1983 למשתמשים בתחומי התע- שיה, המנהל והמסחר. התארגנות מחודשת בחברת "ריויטר מערכות תוכנה" בית התוכנה החיפאי "רייטר מערכות תוכנה", שהתרכז בשנים האחרונות בייצוא תוכנת מערכות לארה"ב, נערך לאחרונה גם לפיתוח מגוון של מערכות יישומיות, ופתרו- נות מחשוב כוללניים במתכונת של 565 עְ6א-חזטד. חברת "רייטר מערכות תוכנה", שהוקמה ביוזמתו של פרופסור אלן רייטר מהטכניון, בשנת 1977, פיתחה מחולל יישומים מתוחכם עבור המיני מחשב |/80765 וא8!, ומשווקת אותו בהצלחה בארה"ב, באמצעות סניפה בסן פרנציסקו. תוכנה למפעלים בתנאי אונ- פלציה מפעלים קטנים, יחסית, מתלבטים בימי אינפלציה אלה בשאלות של רכישת מלאי, תכנון הייצור ומעקב תמחירי וחשבונאי, מדוייק. חברת "תלמיקרו", הברתיבת של "תלם מחשבים", פיתחה תוכנה מיוחדת העונה על בעיות ניהול הייצור ומעקב כספי של המפעלים הללו. התוכנה החדשה, עם מחשב זעיר, כבר הותקנה במפעלים "רהיטי זדקה" ו"רהיטי פיקס". מנכ"ל חברת "תלמיקרו", אנדרה כהן, מסר בהקשר לכך כי התוכנה החדשה מאפשרת מעקב צמוד אחר כל שלבי הייצור. כאשר המפעל מקבל הזמנה לייצור ארון, לדוגמה, *"מתרגם" המחשב את ההזמנה לחלקים הדרושים. הוא מוציא תוכנית חלקים והרכבה, המציינת גם את רמות המלאי בחלקים השונים ומגישה סדר-עבודה. תוכנית-העבודה המונפקת כוללת גם מידע על עומס תחנות בייצור, לוח"זמנים משוער ותחזית מועד גמר העבודה. במקביל מספק המחשב סיכום של עלויות הייצור והשוואה עם התמ- חיר שנקבע מראש. הוא בורק את צריכת העץ בפועל לעומת התקן שנקבע לצריכת עץ, ומספק נתונים על יעילות העבודה של המכונות והעובדים. תוכנית זו מתאימה לכל מפעל העוסק בייצור ובהרכבה מחלקים שונים. מערכת לניהול בית-אריזה מערכת לניהול בית-אריזה, שפותחה בידי אסיטי-סי, החברה לתכנון מערכות מיוחד עבור מחשבי "סאנקו", מהווה כלי-עזר חדשני ונוח לניהול שוטף של הפעולות בבית-האריזה. מערכת זו משווקת בישראל על ידי "דובק מערכות טכנולוגיות" בעיימ. , המערכת מורכבת ממספר תת- מערכות: א. תת-מערכת ניהול בית-אריזה. זו מאפשרת קבלת מידע' מרוכז המכיל את נתוני איסוף הפרי וחישוב כמויות הפרי בבית-האריזה על סמך נתוני כניסות ויציאות, ומזכה בהתאם את המגדלים, כמו כן, מאפשרת המערכת מעקב כמותי אחר מיכלים ריקים. ב. תת-מערכת ניהול כספי. זו מפיקה זיכויים לחשבון המגדלים מעשה חושב / פברואר 83 << מענין לענין:::מ <= וענין לענין טענין לעצן: באמצעות הוראת-תשלום או המ- חאה, לפי נתוני כמות הפרי והמחירון שמוציאה המועצה לשיו- וק פרי"הדר. ג. תת-מערכת עיבודים. זו מאפש- רת הפקת הוראות חיוב המגדלים בגין עבודות אחזקה וטיפול שבוצעו בפרדסים. ד. תת-מערכת הלוואות. זו מאפשרת הקצאת הלוואות למגד- לים על-פי מפתח קטיף, תוך חישוב הריבית וניהול כרטיס ההלוואה. חשוב לציין, כי הפעולות השונות המתנהלות באמצעות המערכת, מתרכזות בדמות חשבון כספי כולל אחד. החשבון משקף הן את התנועה הכספית והן את התנועה הכמותית של המגדל במהלך העונה. הנתונים הכלולים במערכת נית- נים לשליטה מיידית ומהירה, הן כשאילתות מוקרנות על גבי המסך, והן כרו"חות מודפסים. המערכת פעלה בהצלחה בעונת הקטיף החולפת, לשביעות רצונם של הלקוחות. תלמידים לומדים ב-יבמ על מנת לקדם את ידע המחשבים בקרב תלמידים ובני נוער, יזמה חברת יבמ מבצע של קורסי-תיכנות לתלמידים. החברה העמידה ‏ את חדר- ההדרכה ואת מסופייהמחשב שלה בבית יבמ בת"א לרשות קבוצות תלמידים מבתי-ספר ומתנ"סים בארץ, במטרה להקנות להם ידע בסיסי בתיכנות-מחשבים. על-פי הסרר קבוע מראש, מגיעים התלמידים (כיתות טי-י"א) אל מרכז- ההדרכה של יבמ, אחת לשבוע, ועוסקים במשך שלוש שעות רצופות בלימוד ובתירגול שפות מחשב. כל קבוצת תלמידים מונה כ-15 נערות ונערים והם נבחרים בעיקר מקרב תלמירים מבתי-ספר ומתנ"- סים שאין ידם משגת לרכוש ציוד כזה. תחשיב לניהול טבלאות ב"מועד" מערכת ניהול טבלאות ממוחשבת בשם "תחשיב". פותחה על-ידי בית- התוכנה "מיעד מחשבים". ממושב יער שבגליל, בשיתוף עם "2001" מת"א. מערכת "תחשיב" הינה הפיתוח הישראלי הראשון שנוצר בהשראת ה"ויסיקאליק", מוצר התוכנה המה- פכני הנמכר ביותר בעולם, והיא מותאמת במיוחד למחשבים כתוצ- רת "דיגיטל" ולמסופים המתחברים אליהם. המערכת פועלת בעברית ובאנג- לית בוזזמנית וניתן לבנות ממנה יישומים לתחומים רבים ושונים, לפי צרכי המשתמש. חברת "מיער מחשבים" מציעה מערכת "תחשיב" למשך חרשיים. (מתוך הארץ מחשבים מס' 13) המשך מעמ'1נ3 זט36 חוסזס'] ,1ה6ו6ה50/0ח6'-] ]0 טב פפעזפ'יס 5פ5םאמהעסצ ד ')] 06 וקה 5קע6₪0 5חהק -- 1983 |חצה חו= / ]קה 6קטסז 6! זהק 5698וה08ז0 2% 0515 זפק 01 6)]' ]6 1ח6רח6כ קס!פט6כ 6! זטסס חסו]45500/9/ 6 ח56/0ח=! זטסס 80115ז6)ח! 018!5ו1.09 06 5זזטס( 65וח6ואט =סעדסשיס זגפ טג =עש0ו5צחק ה 65/65 =טסודה אם ושד )!ו 5 3 חושנ 3--1 861!!6ז18 = |4אסודגא 56015 5ע5!0צק 5 ממעםומםקט5 3 ך2 םד 6זה6סחוסק וזחה6] 6טז 3 א60606 ם.55!1 הו 13397 מעשה חושב / פברואר 83 חההּוטבחו0ח563 סזוחד 86ח] חס 66ח6ז10ה0) 5ח אוהה ,ה306הה6ק60 3 ,14 0ח3 13 ,12 עוטצ 6ז)ח 60 ההוזו3ח6 6 00 4חוז5160 ז06א00ם ./ זסז6ק .זם 4 | 6 5 ד 1 לְספחץ.] ,16ה46513 516סק צְספַחץָ] 4-2800פ אזהּ הס פּ 00% 5 3 שםטסודאאסדטג ד2:605 אסא 55 3 6זםוה6טסא 17--15 3 55 2 2 2 2227 << הענין לענין:: מענין לענין:: בוענין לעיו פתוח מערכות תוכנה ליצוא במרכז המדע של י. ב.מ פיתוח מערכות תוכנה לייצוא, מהווה תחום פעילות חדש במרכז המדע של י.ב.מ. בישראל. בעשר שנות פעילותו עסק המרכז בפיתוח פרוייקטים מדעיים בעלי חשיבות לאומית, שלא למטרות רווח, בשיתוף מוסדות מחקר ומדע ישראליים. בעקבות השגיו המחקריים הבולטים של המרכז המדעי בישראל, מסרו הנהלת החברה בארהיב ואגף המחקר שלה, על כוונתם להזמין מהמרכז מערכות תוכנה מתקדמות עבור מעבדות הפיתוח של י.ב.מ. בא רה"ב. לצורך זה הוגדל סגל המרכז המדעי פי שלושה! החוקרים גוייסו, בין היתר, מקרב בעלי מקצוע ישראל- יים אשר חזרו ארצה ומדענים עולים. חילופי - מידע בין משתמשים בנושאי חבילות- תוכנה מאת שלמה יחוא איגוד המשתמשים בציוד חברת י.ב.מ. בישראל אמצ"י: ערך לאחרונה סמינר ראשון מסוגו בנושאי חבילות תוכנה למחשבי מיני של חברת י.ב.מ. - ,8/1 4 להלן עיקרי הדברים של מרצי הסמינר. ו. יהושוע מאור - סמנכ"ל חברת י.ב.מ. - ישראל ואורח כבוד של הסמינר, הדגיש את קיומה של האי- סמטריות בין פיתוחן המואץ של טכנולוגיות החומרה מחד, לבין פיתוחן האיטי של מערכות וחבילות תוכנה. נקודת-התורפה העיקרית בהתפתחות ענף המחשבים בשני העשורים האחרונים היא, שלא היה פיתוח תוכנה במקביל לפיתוח טכנולוגיות החומרה. התוצאה: יחידה חרה של מחיר הציוד, מול גידול מתמשך בעלויות פיתוח התוכנה, דבר הכרוך בדרישה גוברת לכוח-אדם מיומן ויקר שלעיתים אינו בר-השגה. הפתרון: שימוש גובר והולך בחבילות-תוכנה הינו תהליך הכרחי לקידום הענף. חברת י.ב.מ. ישראל, הדגיש יהושוע מאור, תיתן סיוע מלא למשתמשי מחשבי המיני שמסופקים על-ידה הן בנושאי תוכנה, והן בנושאי חומרה ותקשורת. 2. אריה שמש - חבר הנהלת אמצ"י ויו"ר הסמינר, רואה את המטרה הראשונית של הסמינר בעצם הפגשת משתמשי המיני וחילופי מידע ביניהם. להערכתו, ניצול מאגרי התוכנה הקיימים בצירוף הפתרונות לבעיות יישומיות שפותחו ע"י המשתמשים, עשוי לחסוך לכולנו כ-50% מעלויות משאבי מוח- האדם הדרושים לפיתוחים אלה. פריסת הבעיות של 5 * אמצ"י איגוד המשתמשים בציוד חברת י.ב.מ. בישראל סמינר חבילות תוכנה למערכות:8/1 ,85/98 ,58/34 56 המשתמשים בצד הפתרונות האפשריים שפותחו על- ידיהם, יאפשר לעמיתיהם ללמוד על כך ואף להציע, אולי, פתרונות יעילים יותר. בדעת אמצ"י לפתח בעתיד את נושא השימוש בחבילות-תוכנה, ולשם כך היא זקוקה לסיוע בקבלת מידע מהמשתמשים. יש כוונה להוציא קטלוג שיכיל מידע על חבילות התוכנה היישומיות בעלות אופי כללי, הקיימות כיום בשימוש אצל למעלה מ-300 התקנות מחשבי מיני של י.ב.מ. בישראל. אמצ"י הינו למעשה האיגוד היחיד בארץ המייצג את האנטרסים של המשתמשים מול חברת ייב.מ. בישראל. אמצ"י חבר בארגון אסוא60 האירופי, שהוא ארגון דומה למערכות גדולות של י.ב.מ. 3 את שיא שיתוף הפעולה העתידי בין המשתמשים שהיו בסמינר, ניתן לראות בהצעתו של דוד ברקת - מנכ"ל "כתר מחשבים", להעמיד לרשות כל המשתמשים בחינם (ללא תשלום) את פיתוחיה של חברתו לטובת כל המשתמשים. כמו-כן מציעה חברת כתר לשכלל באמצעות מערכותיה כל חבילת-תוכנה (או פיתוח חלקי כלשהו) שתפותח בארץ ע"י מי מהמשתמשים. חברת "כתר מחשבים" פיתחה גישות וכלי-עבודה חדישים לפיתוח מהיר, אמין וזול יותר של מוצרי תוכנה. גישתה החדשה של חברה זו מתמקרת בצורך לשפר את התפישות לגבי שיטות איחסון המידע, שליפתו, ופיתוח שיטות לייצור תוכנה. 4. דורון גולדברג ממשרד התקשורת, הסביר ל-150 משתתפי הסמינר על הצורך והנחיצות ברשת ציבורית, ועל אופי פעולתה של רשת מיתוג-מנות. 5. טומי מנור מחברת י.ב.מ. ישראל, סקר את מיגוון מוצרי התוכנה למערכות בסיסיות הנמצאים בשימוש או ישימים בארץ. חבילות אלה ניתן| לחלק ל-4 קטיגוריות: ₪ תוכנה יישומית. 6 תוכנה לשימוש כללי. ₪ תוכנה לשימוש יחירת המחשב. ₪ תוכנה תוצרת כחול-לבן. 6. אמנון בר-טוב מצה"ל, מיקד את הרצאתו בנושא תקשורת בין מיני"מחשבים (כולל 5280 ו81007), ומחשבים מארחים תוצרת י.ב.מ. המרצה סקר את עיקר בעיות התקשורת שיש לו כמשתמש מול מחשבים מארחים. בעיות אלה תוארו במסגרת 4 נושאי-פעילות: 6 שיתוף יישומים. 6 מחקר 3270. ₪ עבודה בתקשורת ללא עיצוב מסכים. 6 שידור קבצים. המרצה הציג איפיון הדרישות של המשתמש בנושאי תקשורת בין מיני למחשבים מארחים של י.ב.מ., והציע מודל פתרון אפשרי. המציאות הקיימת חושפת חולשות וחסרונות בתקשורת שעיקרן: [ 1 6 חוסר אחידות במערכות. 6 חוסר יישום אפ ₪ אי-תמיכה ראוייה לשמה בעברית. מעשה חושב / פברואר 83 ₪ העדר תמיכה במערכות אינטראקטיביות. ₪ מורכבות המערכות, תיאום מסובך, וטיפול ארוך מידי בתקלות. 77 עמוס מגור מחברת טכ"ם סקר את מערכות התוכנה המשווקות ע"י חברתו עבור מחשבי מיני תוצרת י.ב.מ. מערכות אלה הן מסוג של בסיס נתונים, מערכות תומכות החלטה, מערכות פיננסיות, ומערכת לעיבוד תמלילים. הן מותקנות ועובדות בעשרות יחידות מחשב בארץ, וברובן נעשתה התאמה לעבודה כעברית. 4 -- מערכת מהפכנית לניהול המשרד חברת 8וטקחס6 8ומסג מכריזה בימים אלה על מחשב חדש ומהפכני - 58ו] 6ז50/)8 8160ז60)ח! 068 חס מחשב זה יוצר מערכת יחסים חרשה בין המחשב למשתמש. 8 מחקה את דרך הפעולה האנושית ואינו מחייב את המפעיל לאמץ את דרך ההפעלה הקשוחה של המחשב הקונבנציונאלי. במקום להאבק עם שפות מחשב ומנגנוני הפעלה שונים, מפעיל המשתמש התקן שגורלו כגודל כף היד ונקרא "עכבר". באמצעות ה"עכבר" מצביע המשתמש על האמצעי הדרוש לו להפעלת התוכנית המבוקשת. כל האמצעים הדרושים למשתמש מופיעים על המסך כתמונות הלקוחות מסביבתו הטבעית: שולחן משרדי, מסמכים, תיקים וכד'י. שיטת הפעלה זו משחררת את המשתמש מן התלות בלוח המקשים ומקנה לו מרחב הפעלה נוח, אנושי ופשוט. 8 תוכננה כמערכת פשוטה הניתנת להפעלה מערכת ה-88!.| שתשווק בישראל באביב 1983 מעשה חושב / פברואר 83 מיידית ע"י אנשים חסרי כל רקע במחשבים או רקע טכני אחר. במערכת הבדיקות שנעשו על 1188 הפעילו המשתמשים את המערכת תוך סו דקות וגילו יכולת שימוש בתוכנות בפחות מחצי שעה. שש התוכנות של 1153 כו - כלי תכנוני יעיל המאפשר בדיקת אלטרנטיבות והצגת תחזיות. זהו דף אלקטרוני המיועד לניהול תקציבים והפעלת מודלים המוצגים בטבלאות. וז | - תוכנת עבוד תמלילים בעלת איכות בצוע גבוהה. 58 1 - תוכנה להצגה גרפית של נתונים. 88078 1 - כלי שרטוט ורישום המאפשר שרטוט תרשימי זרימה, דיאגרמות, סכמות, תרשימים ארגוניים והצגות נוספות. ו - כלי ליצירת רשימות וקבצים המאפשר שליפה ומיון רשימות ועדכונים | בצורה קלה מאד. התוכנה מגנה על רשימות הנתונים בדרך שרק משתמשים מורשים יוכלו | להעזר באינפורמציה המאוכסנת בזכרון המחשב. | - כלי לניהול משאבים, נתיבים קריטיים ולוחות זמנים. שש התוכנות של 88| פותחו בשיטה חדשנית ופועלות כיחידה אחת המשלבת אותן זו בזו. המעבר מתוכנה אחת לשניה מתבצע ע"י הפעלת ה"עכבר". המערכת תוכננה כמערכת פתוחה המאפשרת שלוב תוכנות נוספות שתפותחנה בעתיד. ל-1/88 זכרון ראשי של עד 1 מגה בתים. כזכרון חיצוני יכולים לשמש 2 התקני דיסקים משולבים של עד 860 קילו בתים זכרון כל אחד, ושני מתאמים שכל אחד מכיל 5 מגה בתים של זכרון. בנוסף למעבד זעיר מסוג מוטורולה 68000 עליו בנויה המערכת, קבועים בה 3 מעבדים זעירים נוספים המקנים לה עצמה רבה וזמן תגובה מהיר. מערכת התוכנה תומכת בשפות: |08504, 88510 ו- ו90סס. מערכת התוים הרחבה מאפשרת שימוש ביותר משפה אחת לצרך הדפסה ולהסבה לשפות שונות. מערכת 188 תשווק בישראל באביב 1983. 17 = בוענין לענין:: בוענין לענין:: וענין לענן:: הפרט ... והכלל מינויים חדשים בקבוצת מ.ל.ל מר מאיר וקסמן התמנה לתפקיד מנכ"ל חברת 0.85 מערכות מחשבים בע"מ, הנמנית על קבוצת חברות החומרה של מ.ל.ל - מכון לסטטי- סטיקה ומיכון משרדי בע"מ. חברת 0.8 מערכות מחשבים בע"מ מייצגת בישראל את חברת +584א65 אסוזאואסדטא יצרנית מיני מחשבים ואת ג זג סואס יצרנית המדפסות. מר| מאיר וקסמן הוא בוגר אוניברסיטת תל-אביב בהנדסת תע- שיה וניהול ובעל תואר. .וא במינהל עסקים של אוניברסיטת תל-אביב. בעבר היה מר וקסמן עוזר סוכנות ביטוח השלובה בחברה להשקעות של בנק הפועלים ובשלו- ש השנים האחרונות שימש כמנהל המסחרי של חברת "חשב" היחידה הבינקיבוצית לשרותי ניהול. מנויו של מר וקסמן נעשה במסגרת תוכניות ההרחבה של החברה העומ- דת לקבל את ייצוגן של חברות נוספות מובילות בתחום המחשבים בעולם. * * * חיים מטצקי התמנה למנהל אגף התוכנה, של חברת מ.ל.ל חיפה - עיבוד נתונים אלקטרוני בע"מ. הנמ- נית על קבוצת חברות מ.ל.ל ומשמשת כמרכז החישובים וענ"א לאיזור חיפה והצפון. חיים מטצקי הוא בעל השכלה בהנדסת מכונות, תכנות והנדסת מערכות, הנמנה על בכירי המקצוענים בהנדסת מערכות בישראל. בעבר עבד כמתכנת ברשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל) והחל משנת 2 ועד למנוי הנ"ל שימש כמהנדס מערכות בחברת י.ב.מ בחיפה. מנויו של מר חיים מטצקו נעשה במסגרת תוכניות ההרחבה של החברה שקיבלה פרויקטים גדולים של פיתוח תוכנה ובמסגרת מדיניות החברה להרחיב את שרותי התוכנה 8 גם ללקוחות שאינם נמנים על לקוחות מרכז החישוב. צםא אמעד ו- זאםשום בא אוו צדוווסא- מנויים חדשים בחברת תים ד"ר דניאל מילין הצטרף לקבוצת מ.ל.ל וישמש מנהל האגף לתכניות הדרכה ומערכות מידע למוסדות חינוך בחברת "סיסמל". מילין הינו בעל תואר דוקטור סח ממישגן סטיט יוניברסיטי, בארה"ב בשימושי המחשב בחינוך, שם הוא עסק בארגון ופיתוח תכניות לימודים בעזרת מחשב. את התארים בוגר ומוסמך קיבל באוניברסיטה העברית בחוגים; חינוך, סוציולוגיה וכלכלה. מאז 1970 הוא מרצה בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית בנושאים; מערכות| מידע בחינוך ושימושי המחשב בחינוך. עד לאחרונה שימש דניאל מילין מנהל האגף להכשרה ופיתוח כח- האדם במשרד העבודה והרווחה מאז 7, קודם לכן שימש במשך חמש שנים מנהל המכון הממשלתי להבש- רה טכנולוגית (מהט). % % +* מר זאב קויזמן בן 33 מונה למנהל המכירות של חברת אומניטק מקוב חברת תים. בוגר הפאקולטה להנדסת אלקט- רוניקה במגמת מחשבים באוניברסי- טת ת"א, ניהל עד עתה את השווק במגזר | המרעי-הנדסי-חינוכי | של מחשבי "דטה גינרל". בפרק זמן זה, זכה להכלל כחבר במועדון המיליון דולר היוקרתי של חברת "דטה ג'נרל", | כהוקרה להצלחת שווק מחשבי "דטה ג'נרל" במגזר זה. (מועדון זה כולל כ-200 אנשי שווק בכירים מכל רחבי העולם). זאב קויזמן הועבר לחברת אומניטק כרי לבנות את התשתית השווקית ולתת תנופת פיתוח לחברת האחות, אשר תרכז את כל השווק והתמיכה של החברות המיוצגות ע"י קבוצת תים, למעט "דטה ג'נרל". פעילות זאת כוללת היוש את ייצוג החברות: * 6דסטססחהס דגס - מדפסות, * מטוחפפם - צגים, * 4זגפואם) - מערכות גרפיות מ- תוחכמות, * 2אפסד - מערכות לפיתרון בעיות האנרגיה למערכות אלקטרוניות. לדברי זאב קויזמן, תחדור בעתיר החברה לשטחים נוספים בכדי לתת פתרונות כוללים למערכות אלקט- רוניות בשטחים שונים. * * * הנהלת אמצ"י בישיבותיה אשרה בברכה הצטרפותם לאיגוד של המוסדות הבאים; מס' המוסד הציוד קולות הצבעה ארנסון - חברה 04| 1 לעבודות אזרחיות מבשלת שכר לאומית 8/1 1 קלת אפיקים 08| 1 לנגרמן - דרומי 12| ו קבוץ בית השיטה 04| ו תשלובת תבורי 2 18/94 באמצי מחכים לאשור הנהלת אסושואסס להצעתינו לעריכת הכנס העולמי| של ש6פסחש5 אסומואסס בישראל, במסגרת ועידת ירושלים ושבוע המחשבים בישראל, האמורים להתקיים ביוני 1984, *-< * | * משה לוין מהנדס תוכנה בן 31 נשוי+2, ממיסריה של חברת "רייטר מערכות תוכנה" מונה לתפקיר סמנכ"ל פיתוח מערכות בחברה. בעבר מילא משה לוין תפקידים בכירים בארץ ובארה"ב. * * * ' פרופ. יוסף רביב מונה של י.ב.מ. למדען ראשי ישראל פרופ. יוסף רביב, מנהל המרכז המרעי של י.ב.מ. ישראל, מונה, בנוסף לתפקידו הנוכחי, למדען הראשי של י.ב.מ. ישראל וצורף להנהלת החברה. בתפקידו החרש יהיה פרופ. רביב איש הקשר של י.ב.מ. ישראל בנושאי מחקר ופיתוח עם מוסדות המדע והאקדמיה בארץ. רב מעשה חושב / פברואר 83 חברת יולט-פקרד מציעה לך פתרון "התפור"בדיוק לעסקך: שילוב מחשב ללא צורך בשינויים אירגוניים. לניהול עסק בעל אופי דינמי, דרוש לך מחשב גמיש בעל יכולת השתנות בהתאם לדרישותיך. זה בדיוק מה שחברת יולטזפקרד מציעה לך בתחום התוכנה, החומרה, והסיוע. יולטיפקרד אשר ב-15 השנים האחרונות כבר הספיקה להתקין למעלה מ-150,000 מחשבים בכל רחבי העולם, רכשה נסיון מיוחד בפתרון בעיות ההתאמה הספיציפיות של הלקוחות ומעמידה לרשותך שלושה פתרונות בסיסיים אשר ניתן לישם את חלקם או את כולם לצרכיך המיוחדים. 1. פתרון ראשון - תוכנה מזיולט-פקרד לחברת יולט-פקרד, חבילות תוכנה קימות בתחומים: חשבונאות, עיבוד תמליל, גרפיקה, דאר אלקטרוני, חומרים וניהול יצור. התאמת תוכנות אלו לעסקך, יכולה להיות בעלת חשיבות עליונה ומכרעת על תיפקודו היעיל של עסקך. מה עוד, שזה ניתן לביצוע בצורה קלה ופשוטה. תוכנת יולטיפקרד עזרה להפוך את המשרד העתידי, לסביבה הפועלת כיחידה אינטגרלית במערכת תקשורת נתונים רחבה ואף בין לאומית. מפעילי המסופים המתוחכמים יכולים להפיק ממערכת זו: טקסט, מידע, טבלאות סיוע בהחלטות, תזכורות, תכתובות ודו''חות, כל זה יכול להיות מועבר כהרף עין באמצעות מערכת התקשורת למשרדים אחרים ברחבי העולם. בצורת תקשורת זו המשרד העתידי יכול להיות מעודכן מיידית בכל מידע רלוונטי. ביולטיפקרד ניתן גם לרכוש תוכנות לישומים בתהליכי יצור, היכולות לספק בקרות בעלות חשיבות עליונה כמו: לוחות זמנים, תכנון יצור ומשלוחים. כל חבילות התוכנה הנ'"ל, מוכנות ומותאמות מראש לצרכיך, כך שאין צורך בהפסד כסף וזמן, הנובעים בדרך כלל מהצורך לעדכן ולהתאים תוכנות לצרכי לקוח. 2 פתרון שני - התאמת תוכנה מיצרנים עצמאיים יצרני תוכנה עצמאיים הפועלים בשוק המחשבים, רכשו ידע ונסיון רב בנושא ישום תוכנה, והפכו למקור חשוב ביותר לאספקתה. חברת יולטיפקרד פיתחה תוכנית הנקראת *112-21,1155", שנועדה לעזור לגורמים עצמאיים לפתח תוכנה באיכות גבוהה, ולהציעה ללקוחות. תוכנות מסוג זה, כבר נוסו וגם זכו לשבחי הלקוחות. חברת יולט"פקרד הכינה עבור לקוחותיה, קטלוג מפורט ההולך וטופח, הכולל חבילות תוכנה מומלצות של יצרגים עצמאיים, אשר הוכחו בשימוש שוטף על ידי חברות רבות. כל חבילות התוכנה מלוות במגוון רחב של דקומנטציה מלאה וסיוע טכני צמוד, בנוסף לנ'"ל, מציעה חברת יולט- פקרד מקורות הדרכה ומידע ברורים לתוכניות נוספות ואחרות. 3 פתרון שלישי - כלי עזר לפיתוח תוכנה עצמאית אם ברצונך לפתח באופן עצמאי את תוכנתך, יש בידינו להציע לך מכלול כלים יוצאים מהכלל שיש בהם כדי לצמצם באופן משמעותי בזמן הדרוש להכנתה, ומדובר כאן למעשה בחסכון עצום, כך לדוגמא: לקוח דיווח לגו שבעזרת כלי יולטיפקרד הצליח לכתוב תוכניות במהירות שלפי5 עד 20 מאשר קודם הציוד ההקפי הדרוש להתאמת המערכות לדרישותיך ובכלל זה; מסופים אלפנומרים וגרפיים, מדפסות, תונינים, תקליטוני זכרון, יחידות להכנסת מידע לקלט, וממשקים המאפשרים פעולתה התקינה של כל המערכת. כדי לסייע לך להגן על השקעתך לאורך זמן, מחשבי יולט-פקרד תוכננו להיות תואמים ביניהם, לדוגמא: ניתן לקחת תוכנה אשר נכתבה עבור מחשב 0 בשנת 1974, ולהריץ אותה במחשב מהמודל האחרון של שנה זו או אף השנה הבאה. מאחר ובכך מונעים "התישנות'', הרי עובדה זו מהווה בסיס מוצק לתוכניות לטווח ארוך של החברה. שרות יולט-פקרד במחלקות השרות של החברה, יו יויןיויןוויןוויןיוי . וי 6 "ו שש יי = עומדים צוותים מיוחדים ל 4 | 5 4 8 20 לש ו השרות תפוקת היצור | 8 ז--- %- ו מ ד רפ ו כל ל |'1ץששששששעה | :41 | ישארו פקרד 2-9 ו / ₪ יי - 0 יתת / ו 7 : 2 ₪ > ה 5" ה 7 כמעט ]ו שי 3 9 . / ע 0 בכל שטח 1 פעילות 827 שהוא, החל מפיתוח תוכניות חדשות למניעת אין ספור צעדי תיכנות יי 1 מיותרים, ועד להקטנת ( !*" הוצאות אחזקת המערכת למחצית חברת יולטיפקרד מתאימה עבורך גם את החומרה '1 ]ו 0 ויוי ןוו . 2 |9' | 7 3 לרוב העסקים הקימים, יש אופי 0-ל - ו | ₪ ץ : 5 2 2 יי 0 שא 6 6 % - ו ₪ - 5 |ייןייייןיייייין ! ₪ ות ו[ ה 2 = ודרישות יחודיות, לפיכך, ביולטיפקרד "7 גורסים שיש צורך בקיום קשת ל "א רחבה מאוד 7 - ₪ / 7 ב 1 7 ו מ . ו . עו זי" , - 37 0 ש 0" סוגי מחשבים זמינים אשר ניתן להתאימם לכול. אכן, בייולטיפקרד אתה יכול למצוא הכל; החל ממחשבי 22 גדולים ומערכות לעסקים בינוניים ועד למחשבי כיס נישאים. ביולטיפקרד מיצרים עבורך, גם את , = 7 20 שיווק ושירות: מוטורולפה ישורדצול בשי רח' קרמינצקי 16 ת"א טל: 03:338973 מחלקת מחשבים ו ג[ , יו ]וג ]וו איתך כדי להוסיף מכשור חדש כאשר עסקך יתרחב. הדרכה במתקני החברה, הדרכה בעסקך ותוכניות שרות, כל אלו עומדים הכן לקריאתך, זהו חלק בלתי נפרד מגישתנו המבינה כלפי לקוחותינו. לפיכך, אם אתה באמת מעונין בפתרון הולם באמצעות התקנת מחשב בעסקך, צור קשר איתנו ביולטיפקרד, ואנר ניתן לך את כל הפרטים. התקשר למחלקת המחשבים יולטיפקרד במוטורולה ישראל בע'"מ. דד₪ם עשר סםב>6 בס ב ן ן איסוף נתונים בתעשיה... התחבו לבורוז בין אס יש לך מחשב בורוז, ובין אם יש לך מחשב אחר. זט חור וש .18 | | או בגב נ ב | 8 % וק כלל מערכות מציעה לך פתרון: משלימה ומודולרית לאיסוף " ו התשובה המושלמת לבעיית איסוף נתוניס 1500 וא-- מסוף לאיסוף נתוניס * הנתוניס בתעשייה. לתעשיה ו-609500 מחשב לתקשורת ולעיבוד | חיוג אחד ל-03-482450 בורוז מציעה לך מערכת נתוניס. שניהס מייצגיס את המילה בורוז -- כלל מערכות והפתרון בידך. האחרונה בשדה החומרה והתוכנה. תן דחיפה לעסקים, התחבר לבורו. שניהס הוגדרו, לא מכבר, באחד מעיתוני ים הידועיס בעולס 0 לך על הטוב ביותר כייראשוני האינטליגנטיס בענף איסוף במקום על הגדול ביותר. הנתוניס". כ 5 נוכי ידיד גד15 בלל מערכות בע''מ רח' כורזין 1, גבעתיים 53583, טל. 8 -03-777061 וטע |