זומביט – גיליון מספר 12

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Neora

OCR (הסבר)
ן 31" : / 5 ' 21 מחנות ומשחקים ‏ חק' ו העונה וטיבים מכל החוגים ₪" או בחגים אוכלים הו צחי בוקששחר 1 טר ואבנר ) | וכולם קרי 1 / 4 > ₪ , 7-= וינוח בקצב הצב וח הדיםקט? + דְ"רְול[!", עיתוו הילדים הגדול ליל ו הנ בישראל. א'ת ודם - ההיסטורי + עו *דגר לילדים'", ימשמר טילדים* ו"האר) עו |*. 52 ליוו בש(ה, בה( תה ; רצי( 'ת 2 רולרבליידם מדליקים שיה'יו רק של' ה 5" ופי ה תו 60 ום: הו | - רבליירם ה המלאי לווצר שווצה לדעת '|תו וער שוחר מדע מחרעות ב - בת בשנת הלימודים תשנ"ו יתקייםו חוגים בנושאי מדע וטכבנולוניה באמצעות רשת ה -זשה:שזה| דרך מערכת המםידע סנונית החוגים מיועדים לתלמידי חטיבת הביניים ותיכון בל רה בי ה ארץ ום הו"כל בקרו ב-8פסס6הסת שרכ נוער שוהר מדפ רזח רה הפסח רהס תפס ח/זוהשח8/וו.2 א זוהטח5. [ עשי / :חח לפרטים נוספים נא לפנות אל: היה גרוס טל. 01-6584098 או בדואר אלקטרוני |2.1 1א.1הטח5 00 00 ץסת6 עורכת: נאורה שם עליצוב ממוחשב: משה אלחנתי עיצוב מלל והכנה לדפוס: לילך גול עריכה לשונית; דפנה שמור סגן עורך טכנולוני: נמווד קרת סיסאום זומביט און"ליין: דוד מווואס עוצוב תוכן: + אדם כתן מטתתפים קנועום: תום גוגה, ער סיין, משה פרסטר, מייק רוזן, טל נוטמן, עידו אמין, טל פרץ, לואות גלר, אייל מושקוביץ, נרי סרידמן, רן כוכבי, '-/ / 3 חידושים יניב קסנד, גיא לנן, ום סרדס, אמיר אבידי, דורון " .₪ / וחקים שבדרך סרידמן, אבי פישמן מו"ל: כ.פ. עתונות ותקשורת בעי עורך אחדאי: אורן ציבלין. מנ"ל: אורלי עטייה"רוזנבוך סמנכ"ל: שורי אבישאול שיפורים מההיים 1 מזכירת מערכת: לימור מור 0 ו - לקת 1 8 03-5180871 מחלקת מנזיים: טלי נגראה, נורית סיור 8 - בתי-קפה. אינטרנט- 8 תל'אביב 104 8 0315180820 (רב קוו לו תל = עם שסופר, בלי הל 0 1 60 אתל 7 וכל לענייס" יק = 22 שי ' 2/6 אוו 62 4-5 כל בריחות ביל- רגייטט 2 4 ₪ 8/ א//(ת, 5 עיצוב - תוכנות, תפישות עולם, טכנולוגיות מו מפוטו- שופ לתלת -מימד, מפריהנד לליאונרדו השפעות על עולם הפירסום, ארכיטקטורה, תעשיית המשחקים. מתנה לקוראי וומביט - תוכנות עיצוב מדליקות! .א ' 6 ה מ'0 הביש 7 ₪ | אפילא לסיפור בהמשכים 2 -29 6אולים 27-27 ]בק צרע עצה 6אולים 4 47 7 9 2 סיליקון טעים נואוד | 4 עמודים 1 כ חירטואל 09 4 ביקורת על 7 "כת3ב/ת בעיתון 5 3 1] התגיגה מתחילה מהבנו| והטכנולוגיה מתחילה / במטבח - זה מה שניסיתי לומר לחברי המערכת = = כאשר הט הרימו גבה ו נושא - = 103!| != בחגים אוכלים המון, גם מבשלים, גם מבוכים = על פירות העונה, וכמו 0 חדוה לכל == תחומי החיים והתרבות שלנו, כך היא באה לידי = | ביטוי גם בתחום הזה. == = = כאשר יישמו לראשונה את טכנולוגיית הוירטואל- = ריאליטי, זה היה בתכנון מטבחים של חברה יפנית שאיפשרה לעקרות הבית % בתוך המטבח המתוכנן ולעצב אותן כרצונן (הרי שם הם מבלות = / = כל-כך הרבה זמן מחייהן...). ₪ 1 כאשר. יישמו לראשונה. את ולגי הל ו .. שימו > << 10016 022 זה היה בתנורי מיקרו-וויי = תפוחי אדמה, לזניה: או בשר בַמיקרו, ליחצו על כפתור - והוא יבשל לכם את התבשיל בדייקנות. = וברגש, כמעט ואולי יותר מטבח מקצועי. התנוריס - = ש"למדו" פזרלוג'יק יודעים. להבחין לבד במידת | התחממות, מידת לחות וכו" ואינם תלויים בהוואה | ₪ שרירותית שניתנה לפני תתילת הבישול. חברות | = = מצושיטה וסניו מוכרות כלי בישול לאורז שתוכננו = 9 בטכנולוגיית הפזי"לוג'יק. אלו מאפשרים לשים את = | אותה הכמות של מים ולתת למכשיר להחליט על = 4 2 שיטת האידוי על-פי התבשיל המוזמן - האם זה | + או אווז רך1. ל = ואכן, מצאנו בחנויות המחשבים הרבה תוכנות = . 3 0 (עמ' 12-13), ואפילו משחקים העוסקים. > בכך (עמ' 24). באעטונט, תנמשלת בעינעו לעי > . = | = (אמנם. וירטואלית), ‏ מצאנו ‏ אינסוף ‏ מצביעים ומדריכים ‏ לבישול, קניות, | מסעדות ותוויות וד ]זי | המחברים את המציאות הפיזית למציאות ₪ האלקטרונית (עמ' 11), גם פסטיבלים כמו זה | הגראה בתמונה, שכותרתו "התרתשויות רחוב" אך .= || עיקר עיסוקו בפולקלור של אוכל, תרבות הבישול ‏ = = | האמריקאית (מקסיקני, קריאולי ועוד...) והוראות. >> - לבניית מתקנים ביתיים לפת ב וה תוצות- ₪ -- בחגים גם משחק'ם הרבה, וקונים מתגות | לכולם. לכן מוסף המשחקים מורחב וטיפים לכל מי . שרוצה לסִיים את המשחקים לפני שחוזרים | >" - ללימודים במלוא המרץ (עמ' 22"41). 2| בתיאבון וגמר חתימה טובה .| | ו | ו י 2 - קולינריות מכל הסוגים (עמ' 18719), גם בתיהקפה ‏ ו 4 - ₪ חקא מאוק. 0 וקה = - .ק > 107 - 4-| = אשמה -=קרקור=אעם תפ |--==חקהה--המקותר מחש ‏ אש ' ימו ו זו ]| ור שה ה=רת 2 1 1 א ה 5.1 | ןי יק ₪ ₪ 6 = ממא---.ת==--- --מו--- או 4 ב-מ=--הו- .48 =אאח המואה יהשמחר-אאה ---= = ₪7 א והמו אשמה ו א שרד ה . די | שר יר שד | ו ₪" שר -= - ₪ ד 1 ו | ּ -1 | 0 יה | 8 אנ 5 ל 1 ור ₪7 אא ְ ₪ בר "אהתש -- ור ]= ורצי = ד שו" א י 8 | דש = 4 4 ': ו ו ב < ש . . אי יְ "שא ו 1 % | 8 2 = הרשי 1 ירי בש *- - דער = == עו ב א 4 יי 1 4+ - 5 1 ] המודב בב 1 ]א ה ד יְ 5 ז שן - 0 ייומד 2 ו 0 ל ה הו ְ / : ף ' (| 0 44 המופמו ‏ ה-א ה "ו -.מ-ה------\--. שו ה חי=, 21:50 = מב( בחיקג- ב . == ה" . ו / זְּ | . יְ | ן ו א ו ו (.- + עידן אגוזי מוכר 4 משחקי סידי,דום - : 33 > דרוש 5 1.6 במצב טוב. 2 . | | ו אוצייו ₪ | / . = , ' 3 -. | ו / ן | - 5 - . 4 ד = - וי ו א 0 ו| - ₪ 6 =" 4 ₪ | . - 2 . " .| ₪ 1 ₪ ]| . . . ". 5 - 9- 8 | 4 , 1 ז 1 . 4 3 | * 3 5 " > 1 2 | - * ₪ !| ג ו 4 | 4" . ו 41| . ₪ . . 4 : 1 ₪ | ' ' י 1+ [ ו 2 = הת 5 , . 4 |] ש 70 1" עדי. | ,./ ב ' % וש | שר , שי לניר מכפר אביב מכיר מחשבים מספקי מזון. - ₪ לביא רע מכרכור 77 ו . מח ב פקי נזזון... מבקש לדעת איך | 2 | ו 7-ו זאן מנצחים בתחוות 7 4 רע | | תודולותיב- - ד את מולנוו- = ₪ 8 מתן בורשטיין מכפר-סבא התלונן שעמוד. | תוכ 7 שמטרתה לקלקל את הדיסק ‏ | הפתרון המלא הוא הפוך ושאין יותר חידות. חָ סאגו ורדססג? | :יק - 7 הקשיו ח (בשלב שעושום לה .511א1) = '] המערכת: העמוד הפוך כדי לא לקלקל למי שרוצת "= 2 21 ו = מסתובבת לה בבי.בי.אסים ומאיימת על. ] לפתור לבד. חידות יש עדיין והן מפוזרות במדורים : ו ] 75" 7" 77" = כל המתפתה לה. שמה "אנ זג " = | (לדוגמא: עמ' 51), ובכל מקדה, אנו מתכננים > |' וכדאי לכולכם להיזהר ממנה! 2 = = ] בקרוב חידונים והגרלות בשפע. א 8 | וו ש לאורי ברוק מחיפה שהעיר לנו בענייני סטר- | 2 ...כו ב ,| ב ו 1-2 0-ב טרק. תשובה מפורטת בדרכה אליך, ותופיע גם פת. רוי -- 4 00000 ] ש לגיל ברקובסקי שהציע שקוראים ידרגו : % הראו רת בש ש, | = = = משחקים - בבקשה! אתה מוזמן להיות הראשון. | | = ] ש תודה לכל הקוראים ששלחו לנו ברכות מזל-טוב. = ן גת 2 2-4 ₪ א - + זה יהפוך ₪3 5 מו טנירח | -] (במיוחד לארז בנאיש מאשדוד, על המחמאות > 5 חק , + . 1 שק = ₪ שגדמו לנו להסמיק). אנחנו חוגגים בחודש הבא!: 3 | צר 3 אבג 1ה שור את 1ה1 ] ₪ לקוראים שהתלוננו על ירידה בכמות כתבות | 2 %-- | | ] המשחקים (עומר ברק, עומר ברט ועוד...) ג - ₪ ז ברט ממחדש לכולנר מה עתידנו לשנה הבאתה: 9 המעוכת: היה יובש בשוק, כנראה מפני שחברות - יצ 1 ו =-] המשחקים המתינו לבוא קריסטמס. כבר מגיליון זת > = אנו חוזרים ומרחיבים את מדורי המשחקים. - = 4 . ₪ לאבא של רועי, המהנדס בוירסקי 6 ] המעוכת קיבלה את הערותיך לגבי תוכן העיתון 1 וסגנון העריכה הלשונית. ראה תשובתנו הקודמת - לגבי דלות המשחקים בזמן האחדון. כמו כן, אע" ] חושבים שכתבות בנושא דת וטכנולוגיה נחשבות. | = ] כדלות, אלא מאמינים שהעשרה בנושאי תרבות 5 ] וטכנולוגיה חשובה ומעניינת לא פחות ו ג לגבי הסגנון הלשוני של העיתון, כך הסברנו בגיליון <=- 2 4 | אבבא של > "מלים", נכון בעינינו לעשות שימוש בשפה 5 2 = ] מדוברת. זו דרכינו. 4 3 ן ' 8 - ₪ : [ . בג24> /וו|.אש 1 4 א רלה = 1 ה<ין . ₪ ₪ / 0 ו 1 ז - -ך .0 רטק ה ---- ו שד א ₪ וּ- *ץ 9% ב י א 1-2 - - ש | | ₪ . - רייו . . ן . צי - , - | - ₪ ₪ | , : . . = - 0 . . אשר ₪ א - אש תמר ו 1 ₪ ₪-% 2 מ 7 - , נש ו הי 1 "שר צדו 7 |" ] ו | שה ] 3% -- ורב זי 7 = > > צר + מ שי ה 6 1 ר, 6.2%" 1 6-7 רע 3 4 ל ". [ 21 . % , | ק . . ז 1 ₪ 2 [ | ₪ . /. / = - ' 2-ו + -% -*", . 2-- ]יש 0 "/ . 4 4 | ול | 0 ,ו 8 2 . .. | 4 . | , : ו - 4" 1 | . ו : - | | ילית : ו 3 ו 5 בי יו ב 3 ו + ו א אש 7% ג" ל" 3 י+ 7 ו ב | | | באש ₪ = |") - . - - - ו - - 7 ר - וו החידוששים החדשות והכרזות והמצאות :+ אינטל הודיעה כבר על המעבד הבא שיוכרז בשנה הקרובה - "פנטיום-פרו פרוססור" בעל 5 מיליון טרנזיסטורים וביצועים גבוהים ביותר. : קורסים לסביבת הפיתוח "דלפי" (ראו כתבה בגיליון קודם) - בחברת ברק-אביטל + קורסים בנושא חלונות 95- בחברת ג'ון ברייס 4 | + בקרוב, סרט מדע בדיוני המציג את חברת אטפטסא סאאג.ו כחברת המכוניות היחידה במאה ה-22 וחלומו של כל יצרן..), בזכות ה"חזון" הטכנולוגי הגלום בתוכנת אסז8 הדי ). | | )+ בורלנד הכריזה על 6006080 ל-++6 - כלי חדש העוזר למפתח'י תוכנה לגלות ולתקן || במהירות באגים (חלומו של כל מתכנת...) + ארכיון התמונות של לישכת העיתונות הממשלתית עובר בימים אלה לפורמט דיגיטלי במחשבי מקינטוש ובטכנולוגיית פוטו:סי.די - חצי מיליון תמונות מתחילת המאה ועד ימינו. + מאא*צ התחיל בתור פורום בחסות עיתון ! אוו לגיבוש סטנדרט מציאות מדומה לרשת. עתה הוא = כבר איננו רק ניסיוני/אקדמאי. תוכנות ועולמות ראשונים . מתחילים לבצבץ, עיקר הפעילות מתבצעת עדיין על | מחשבי 861 אבל כבר מדובר על הכרזות של תוכנות ל- 6 כמו למשל אותזו-פזאסו בתמונה עץ מהאתר ‏ 7 ו הפרקטלי של חיל-האוויר האמריקאי, ולמעוניינים במידע | נוסף מומלץ להציץ באתר ישראל' וחטש ₪6ווזה. ווצא//:כווה. = וו הררר. 8 7 לעשווח הכל ברימוט"קונטרו? - - | = העכבר התלת-מימדי- "הינשוף" | מביא מימד חדש למשתמשי מחשב ובעיקר לאלו שחושבים על תלת "מימד | המוצר החדשני הוא בצורת טבעת שמתלבשת על האצבע עם שני 1 כפתורי עכבר. הטבעת משדרת את מיקומה בחלל אל יחידת הקלט המוחברת ל-זחסס |הוח-5 בדיוק כמו חיבור עכבר רגיל למחשב. פעולת ה-השסוששם באודוווסק היא מהממת ובעצם רצוי לנסות את העכבר כדי לחוות את החוויה. תנועות האצבע עם הטבעת . מתורגמות ע"י המחשב לתנועות הסמן על המסך ומאפשרת תנועה. %-כ .69 | בשלושת הצירים 2,ץ,א. (או בשניים - תלוי באפליקציה). תא ) 1 [ אושו'פטוחס 95 עבור ינשוף הוא אחד הפיתוחים האחרונים של- | פגסוס ששומרת על תאימות בעכבר ל-אוש) ו"פסם. עשרות מפתחי משחקים עובדים עם העכבר על פיתוח הדור הבא- של משחקיהם ובקרוב משחקים נוספים בתלת מימד יצטרפו לרשימת| המשחקים שכבר נתמכים ‏ כום ‏ עלידה: וססם 0058 אחהם וכו'. | העכבר התלת מימדי מופץ בארץ ע"י אדמיטק בע"מ מכפר*. סבא ונמכר ברשת סופר-אופים ובחנויות נוספות. - המשחק שהולך להטיל את הדום כן!! הוא בדרך... =א004, המשחק של =הה/ודז50 סו, שהולך לקרוע את )סספ. לכל המטורפים שמשפשפים את ידיהם בהנאה לנוכח העובדה : שיש משחק כאסח חדש, תקשיבו: ב-66)וגוס ישולבו פוליגונים בכל חלקי . הגוף. הכוונה היא שאם יורים לאוייב בחלק העליון (ביד למשל), היד או הכתף יעופו!!! אתם יכולים לפוצץ איברים!!! לכל יצור יש סוגים שונים : ומשונים של מיתות, כלומר אף יצור לא מת פעמיים רצופות באותה דרך. הגראפיקה (ראו תמונות) היא מדהימה! הקירות נראים כל-כך אמיתיים . שבא לי לבכות.. אההה אהה ואואהה.. סתם. עוד דבר גדול ב-=6גט0 הוא | שאפשר להרים את הראש, להסתכל 360 מעלות ולפוצץ כל יצור, בכל + חור. היצורים ב-=א טס נופלים מגובה (ויש קומות!!) וגם אתם! ו |- האנפט המוחתלט משחק חדש מחברת ס6הגוד-50 אההווסם בשם 2580 שדט ₪501ג יגיע בקרוב למדפי החנויות. המשחק הוא סימולטור חלל תלת-מימדי המשלב חלליות, אופנועי חלל והרבה הרבה אקשן. אנשי החברה שומרים את תכנוו המשחק בסוד ומשחררים מידע קט מדי פעם. כל שיודעים כעת הוא ש-47 יהיה מבין המשחקים הראשונים (אם לא הראשון) שידגים 'מציאות מדומה' על מחשב ה-6ם הבייתי ושהוא יגיע על סס. אז לכל בעלי הזוווסה-00.. תתכוננו! שאו - |- לב האפילה (בקרוב את חברת אוסחו לא ראינו כבר זמן רב. ובכן, הסיבה לכך היא שאנשיה עובדים כעת קשה מאד על משחק מטריף ביותר שישנה את פני משחקי המחשב. פ5פםא אחהכ -0 זהחשה שמו. אתם משחקים את אנדי, נער צעיר שסובל מסיוטים חוזרים ונשנים. יום אחד, חברו וכלבו . הטוב ביותר, וויסקי, נעלם בזמן ליקוי חמה. אנדי מחליט להצילו ולצעוד . אל לב האפילה בכדי להתמודד עם כל סיוטיו. המשחק הינו 00405 סטייל וו וחטשו הזההם' וגם כאן אתם קופצים, יורים, שוחים, מטפסים וזוחלים ועוד. המשחק נעשה ב-סוסטז5 30 ויש כ-1,500 > פריימים רק לדמות הראשית! וזה רק מצד אחד!! בקיצור מדובר במשחק פעולה מדהים ל-0ם-60 ₪0 שיכבוש את השנה ההולכת ומסתיימת. = |-|- ארג או - | 21 1 ב ו4+ הנה - =<הדות--- תת = ---- מו * % 6 | : = =- ", במסגרת נילווז היו בוחר ערן פיין - ל הג'אנק טאנחנו מווערים, לייב על הג'אנקימייל האלקטרוני שמעטבר אעלו ולהמליץ כפינת העיעה הקטנה על "גופר", מקום מרגש ביותר באונטרנט לי שנפצח בשיחה על הנושא שלשמו התכנסנו כאן היום, הייתי רוצה להשמיע שלוש פעמים כיפאק לעיתונאי שהצליח באמצעות תחקיר קפדני, חוסר פחד מפני מערכות גדולות ווצון עז לספר לציבור קצת אמיתות, לחשוף מה שבעיני הינו שערורייה עצומה. אני מדבר על רונאל פישר ושערוריית החלב העמיר של תנובה. רק כדי לקשר בין הגילוי של מר פושר ועיתון המחשבים הזה, אני אצא מנקודת הנחה שפישר כתב את התחקיר על מחשב. בסדר? מרוצים? יש קשר עמוק עכשיו? אז שלוש פעמים ניפאק למי הצליח למנוע מאיתנו לשתות חלב שמתווסף אליו חומר שאחת מהאפליקציות שלו היא איטום חלונות! ועל כך נוסיף ונלהג ש"אין בוכים על סיליקון שנשפה!" ועכשיו הזמן לנסח טיוטת חוזה קצרצרה ביננו: הואיל ונטיותיו החברתיות המוזרות של כותב מדור הינן לנסות למצוא = את הזווית השונה והחריגח בכל דבר שמועלה לפניו. והואיל ובמסגרת היות כותב מדור זה גרגרן מזון ידוע שחושב שאוכל זה אוכל ומחשבים זה מחשבים ודיר באלק אם אתה שופך לי פפסי על = המקלדת! והואיל ונושא גיליון זה של זומביט הינו מזון וכל המשתמע מכך, יעסוק = מדור זה בפן מקסים וייחודי של המזון, סופה הבלתי מוכרז של שרשרת התזונה - הזבל! הג'אנק! הזיבורית! הבררה! אחד מסימניה המובהקים והברורים של חברה תעשייתית במצב טוב (יד ראשונה) חינו כמות ואיכות הזבל אותו היא מייצרת. ואני לא צותק בעניין הזה. כדי לנתח מצב סוציוזאקונומי של אזור מסוים, עיר מסוימת או קהילה גדולה יותר, אתה יכול פשוט לגשת למאגר הזבל של האזור ולהתחיל לבוק אילו שיירי מזון, ביגוד ומוצרים שונים הושלכו לפח האשפה. תגלו לתדהמתכם שאזורים "עשורים" יותר מיוצרים יותר ]1 ומחומריט איכותיים :ותו - - עולם | המחשבים. והעולמות. [ירטואלים שהוא. הביא איתוו. חים בקלות להגדרה של "חברה. צ 5 ננית מתמתחת בעלת רקע סוציור. קונוטו גמוי. וכתוצאה מכך מויצרת . ח ובות המחשבים כמויות = זבל- | נמונן שתדבזת זו גם מייצרת: הרבה ₪ את ו אני לא... אני כותב דברים חשובי... אאאַהתבתבהבבב.... ) ועוד. % התופעה מחריפה ככל שאתה עולה גבוה יותר בסולם הממוחשב. הבון". טון היום הוא רשתות המחשבים, מי שמסתובב לו קצת ברשתות, מודע: ומסכים כמובן לכמות הפרסומות הגדלה והולכת, וזה לגיטימי כמובן. אבלי מה עושים אל מול כמות הדואר האימתנית שמתחילה לזרום אל תיבת !]| הדואר שלך? | החל משבעת העותקים שנשלחו אלי על"ידי הספק שלי (אסן3ורהזא,, שעושים עבודה מצוינת, אבל שבעה עותקים זו הגזמה), דרך כמה טעויות: קטנות של הרשמה לקבוצות דיון של אנשים שמקלידים יותר מאשר. נושמים, ונקנח בכמות הקישורים חסרי הטעם והמייבשים שנמצאים בקצת. הרחוק של הום-פייגים מעוצבים היטב. אז לפני שמישהו קופץ לי על עורק הצוואר, אני מצהיר בשבועה שאני כמו כל יכד גדול יודע לבחור לעצמי מה אני רוצה ועל מה אני מוותר! אבל: אני חושש שכמו שמתחילה להיווצר בעיה אמיתית כיצד להיפטר מזבל: אורגני, נוצרת לה בעיה דומה עם צורת הטיפול בזבל וירטואלי תוכנתי! ואם אני תופס את המתכנת ששיסה את השרוור שלו ב-5 צ16.8]אסי): שלי, אני עוקר לו את הלבלב! באחריות! | פינת העיצה הקטנה כמו ילד בן חמש שקיבל את הרכבת החשמלית הראשונה בחייו ומתחיל: לשחק איתה ובעיקר נהנה לראות את פניה של אחותו הקטנה מונחות על: הפסים בעוד הקטר דוחר לכיוונה, כך גם אני אספר לכם קלות קלות וטיפין = טיפין על השמחה הגדולח שנכנסה לח'י, האינטרנט. הפעם אני רוצה לספר לכם על המקום המרגש והמרתק שנקרא "גופר". - להבדיל מדפי ה-א שהם גראפיים, צבעוניים, מלאי הפתעוח הייפר" קסט ומחביאים בתוכם ים של סאונדים, תמונות וסרטונים - הגופר העו: | טקסטואלי לחלוטין, ‏ חסר חן חיצונו. מונג'ס קלות להבנה וקריאה, אבל מלא | סוד וקסם, הגופר מקשר בתוכו מאגרי מידע מכל רחבי העולם, עצומים, ענקיים ובעיקר. טקסטואליים, עד לפני שנתיים הית הגופר מה שקרוי "האינטרנט האוריגינלי". שמורים אצלי רשזמת כל עובדי המטרו האמריקני לצד מאמרי פילוסופיה נדירים שנמצאו באוניברסיטת "קולון". ואיך מוצאים את שכיות החמדת האסקיות. הללוז. ות מנוע הז *פנמסאו, ושם פשוט % את הפו אותו אתם מחפשים והופס, אתם כב שם! טוטטות נעימהו ₪ 1+ - :ה וש הו ות שחר = שני סוכו , זרעיון של שילוב בין בתי קפה לתקשורת אלקטרונית אינו חדש. הראשונים שקמו ותיפקדו בעיקר כניסיון חברתי/ פוליטי בתי הקפה של רשת ₪601 (|האסזדה אאטדאן שטק 6 ש[אסאד |ש) בלוס- אנג'לס, לונדון, ברלין ועוד... שני בתי הקפה הראשונים שנפתחו בקלופורניה, אכן הוכיחו את עצמם ביצירת הידברות בין"שכונה היספנית לשכונת שחורים אשר היו שרויות במלחמת כנופיות לאורך ‏ = זמן, ונזקקו לחיבור וידיאו שיגשר על חוסר האפשרות של גישה פיזית בין השכונות. הניסוי קצר הצלחה מרופק. אמנותיות/ תרבותיות המשיכו את המסורת, כאשף בת" נהיו למקום עליה לרגל לאמנים, ציירים, מוזיקאים שףצו לשדר את יצירותיהם בזמן אמיתי. תקשורת מחשבים (הזולה בהרבה מחיבור וידיאו) נכנסה לתמונה עם הקמת רשת בתי קפה בשם זשא-5 בסן"פרנסיסקו. השולחנות בבתי קפה אלו הכילו מסופי מלל (מוטבעים בגוף השולחן) ואיפשרו שיחה בין יושבי בתי הקפה השונים המחוברים לרשת זו. הפובה, שת האינטרנט לזמינה יותר לפני כשנתיים הולידה גל חדש של בתי קפחאפקטרוניים. ראשית, זמינות התקשורת איפשרה לבעלי. בית קפה שא'עפ'אפנטנים טכנולוגיים או חדורי אמונה פוליטיתאמנותית להצטרה" בור מייסדי רשת ₪01, התמרמרו על כך'פע8פתח קפה האינטרנט הראשון באנגליה). שנית, מרכז העניין הפך לתעת הרשת עצמה. הנכס האמיתי של בתי הקפה - אנשים שונים ומשונים - כמעט שאינו זוכה לביטוי. בכל מקרה, מסתבר שיש מקןם לשירותי אינטרנט במקומות ציבוריים, אם עבור אלה שאין להם מחשב בבית, או מנוי, אם עבור עוברי אורח שרוצים לעיין בתיבת חהדואר שלהם, וגם עבור אלה שיש להם את זה בבית אבל מעוניינים לצאת קצת אל העולם החיצון (מה יש, אחרי עידן הוידיאו לא נשאר מקום לבתי קולנוע?) קמה כיו ליו סמחוקם בפבז ה סשוטוץ ששרד מוטי המנדם. שיעדדד (הכדל'ל ריצטאה מעדיירח גיד המזורקה שושולרת) שושם הראה 8 ו 9-5 ה תה 8 > ,ה |בתי -קפה אינטרנט |מציאותי וגם וירטואל כ ופעח קורה בארץ? "קפהז ביא(לח" ברחוב בעלי מלאכה מספר 9 (אוף שינקין) שוכן לו כבר זמן מה בנית קפה אמנותי בהנהלתם של דורון ואיציק. שם, בחדר האחורי, מתקיימים ערבי שירה ותערוכות ציורים מזדמנות. שם בחדר האחורי הקימה חברת "שני טכנולוגיות" , ספקית אינטרנטי (וספקית *ששורותי זומביט אוןליין), קשר ישיר אל שרת האינטרנט בבעלותה. חמישה מחשבים, מקונטושים-ו-26, ממוקמים על שולחנות הקפה ומאפשרים חיבור לאונטרנט, עם הדרכה מלאה, תמורת 8 ש"ת לחצי שעה. אפשר גם לפתוח דרכם תיבת דואר אלקטרוני (למי טזהו לו הבסיס היחידי לגישה לאינטרנט) תמורת 15 ש"ח ועם בונוס של כוס קפה חינם. לביאנלה יש גם מספר פְפם יפהפיים ומקוריים ב"מםאו (בעיצובם של משה אלחנתי ונמרוד קרת) המספקים מידע על בית הקפה, תפריטים נבחרים ופרטי התוכנית האמנותית של החודש. אפטר ‏ וכדאי ‏ לדפדף בהם, כתובת ה-שסגק משואסו: 6 שה וחה5//:קזזו!: "קקפה איטרנט". . ברחוב הארבעה מספר 18 נפתח חשבוע בית-קפה חדש בהנהלתו של רותם מרשת מסעדות 11-8485. שמו בישראל "אינטרנט קפה" והוא מתהדר בהגדרה "בית קפה האינטראקטיבי הראשון בישראל". מקום מרווח, שולחנות בהירים וגדולים, 5 מחשבי 6ק ו-167 קווי טלפון המחברים את היושבים בבית (שיתקשרו לטלפון מספר 2 והיושבים בבית"הקפה בתוכנת קשקשת - דגגו-זד וטוא של אקסל"נט. החיבור מבית ומחוץ - כולו חינס. בעתיד, כשייפתחו סניפים נוספים של אותה רשת בהרצליה, חיפה וירושלים, יצטרפו גם יושביהם לאותו "מרחב קשקשת" (בדומה לרשת דטא--5). הרעיון חביב וכך גם האווירה, ונדמה שרותם צודק שזו הדרך לקרב את האדם מהרחוב אל העולם הקיברנטי ולספק לו תענוגות בילוי נוספים למפגש המסורתי של בית הקפה. טענתנו היחידה היא לגבי השם המטעה, מדוע אין חזבור לאינטרנט כמו שכתוב בשלט? על כך עונים סער (מנכ"ל אקסלינט) ורותם, ומבטיחים חיבור לאונטרנט תוך חודש. אנחנו נמשיך לבקר שם ולדווח על ההתפתחויות. ₪ |- |- ₪ ודי = | 5 אה צמיה . יי ]0 איך בודקים ספר בישול טוב במטבחה של עקות בית טובה? נשאלת השאלה, אם באמת הפנטיום שלי זקוק לכתמי שמן ורסק עגבניות. במטבח בבית (שהרי = (פ במטבח מקצועי רציני כבו אי אפשו להפוך חביתה בלעדיהם) בלששתי 85 המומחים סופרים את כתמי השמן. עכשיו בכלל, | מי צריך מחשבים 5 \- ? הגל מים האל ה יודעים כלום על רוטב טוב, וגם לבשל אותם קשה, כבר למדנו לאחרונה שהסיליקון מזיק לעיכול. את הטיעון הכי אמיתי נגד מיחשוב קרש החיתוך הרי הבשלנים לא אומרים: כולם משקשקים ממחשבים כאילו המפלצות הירוקות מ"דום" באמת מתחבאות בפנים. חולי מחשבים, מצידם, בדרך כלל לא ממש רואים את מה שהם דוחפים לפה ביד הפנויה מעכבר ומצידם היו שמחים אם היו מזינים אותם דרך יציאה מקבילית, ובכל זאאת, אם מישהו חשב שעולם ספרי הבישול לא יוציא אף פעם אף 0 הרי אותו מישהו יצא מדעתו או שלא היה בה קודם. כי ספרי בישול הם תעשיה וגם לכסף ממתכונים אין ריח. לספר בישול אמיתי, עם צורה וריח של ספר, יש את הקסם שלו. הדפדוף אחר מתכון מסוים כשבדרך נתקלים במתכון אחר ובכלל מקבלים משניהם רעיון חדש - את זה אין בדאטה-בייסים. ספר בישול טוב הוא מתנה יפה, כמעט אה אחד לא קונה כאלה לעצמו. ואם קונים ספר טוב לאמא, תמיד אפשר לקוות למעט גיוון בתפריט הסדר הקרוב. מתכונים חדשים כבר בקושי יש תחת השמש. אז מה מוכרים לנו? רעיונות, גימיקים, עיצובים חדשים. ובזה, אין כמו סי,די. ארומה היא חברה ישראלית שיושבת במשרד דחוס בטיפוסים צעירים ומלאי מרץ שקבורים במסכים שלהם מבוקר ועד לילה ומייצרים כבר כמה ספרי בישול שהולכים בעולם די פיצוץ. בתור גימיק ראשון, הם דילגו בקלילות מעל משוכת המתנה לחג: קופסה שנראית פגז, דומה קצת לספר בישול ובעיצוב החו"צלארצי = - עד מאד של פיליפ בולקיה. המסכים נראים חמודים עד מאוד, עם איזשהו "שיק" צרפתי קלאסי והתנהגות מאד ידידותית לסביבה ולמשתמש. נראה מייד, גם במסך כמו באופן השימוש במרכיביו, שדאגו לא להפתיד את הבשלנים בסביבה מחשבית מדי פן ייבהלו וייפול להם הסופלה. אותם משתמשים יכולים להיבהל יותר מהפתעות רעות בזמן ההתקנה. מספר טלפון של שירות תמיכה התגלה כיעיל למי שעובר את מבוכי המענה הקולי. אלא שעדיין מגלים שהתקנה שאמורה להיות כה פשוטה אינה מזהה מרכיבי מערכת, מתנגשת עם מרכיבים קיימים ועושה צרות כאילו היא שף צרפתי נאורוטי במקום עבודה חדש, אני תוהה אם גם מומחי מחשבים "אמיתיום" נתקלים בבעיות שמתחזים כמוני מזיעים עליהן. משחקים ב"כ6 אף פעם לא עושים לי חוכמות כאלה, אולי משום שהשוק הזה כבר משומן ומבוסס. חבל שלא הצליחו יותר בענין ההתנגשויות האלה. התוכנה עצמה עבדה אצלי, לאחר שסודרו העניינים, חלק ובלי בעיות, מלבד איך לשמור על הדיאטה שלי אחרי צפיה בתמונות "המופע הקולינארי". מעבר לכמה הבעיות האלה (ולשגיאת כתיב פה ושם, קטע מביך במוצר כה מעוצב) כיף לשחק עם התוכנה של ארומה: המתכונים עצמם מצוזנים ומוסברים היטב, קטעי הוידיאו קצרים אך עושים את העבודה, צילומי המזון מעולים ומגרים והדרכים להגיע אליהם קצרות. אם כבר ניגשים לבשל, מומלץ להדפיס את המתכון ולא לרוץ כל פעם למחשב לבדוק אם בוזקים את הקמח או את קורט המלח, ואז מלכלכים את התדפיס בשמן כאוות נפשנו. זהו לא. בישול לילדים: מתכונים צרפתיים סבוכים וטובים שירשימו כל סועד. ייה ועדיין יהיה מי שישאל, מי צריך ספר כזה בכונן במקום בכוננית או בקיצור, האם זה שווה משחו מעבר לגימיק העדכני. ואני אומר, מי שכיום מבשל לפי ספר, מחפש מתכון נזה עם שם בצרפתית שידהים את כל רואיו וטועמיו. בספרים למתחוילים און כאלה מתכונים. לעומתם בספרים למתקדמים מציינים 'חלטי את הלובסטר וקפלי לתוך קצף נוקשה מביציו רביכה זהובה של בצל ברונוואז מאודה" וכן הלאה, ואנו קדים קידה וממלמלים בנימוס שאין השפה הסינית שגורה על לשוננו וסליחה והצילו ואולי יש ספר שמתאים יותר לסתומים כמונו? בסי. די., מראים בקצרה למה הכוונה כשאומרים קצף נוקשה, מקריאים את שם המנה בשפת המקור למנוע מאיתנו מבוכות ומראים גם איך קוצצים בצל אשקלוני. בספר רגיל, תמונות של אופן הכנה תמיד סתם מעצבנות ומסרבלות בלי להסביר כלום. וידיאוז להריץ קדימה ואחורה כדי למצוא מתכון מתוך העשרה/שניים"עשר שבקושי נכנסים? לא מתאים לנו. אצל ארומה תוקעים קליק על כל מלה שלא מבינים, מראש סִימְנו אותם ככאלה, ומייד אנו מופנים להסבר מילולי או קלים. כך, גם מי שלא למד בתיכון איך מנקים פטריה או פותחים צדפה ומתי הסופלה אמור להיות מוכן עשו להזמין אורחים די מבינים לארוחת ערב ולצאת מהענין בשלום, או סתם לעָלעל בכיף בספר, בלי לבשל, כמו כולם. ₪ | כאשר הבאתי את תוכנת הבישול האינטראקטיבית של מיקרוסופט הביתה, מיד הרגשתי בהיתנפלות המונית מצד אימי וסבתי שנכחו בחדר. "זאת היא ג'וליה צ'יילד, המתכונאית האמריקאית המפורסמת" ופתחו לפני ספר עבה מאוד שבו מככבת מ' אם לא גברת ג'ולייה צ'יילד!! התחלתי לדפדף בספר הישן ולאחר כמה דקות ארוכות הרמתי ידיים. אני, בתוד אכלן מושבע מאוד, אוהב אני מאוד מתכונים, אוכל, בישול, אוכל, שפים, אוכל ושוב עוד אוכל. התעייפתי צ'יק צ'אק. הספר לא היה מסודר כראוי, הכתב היה קטן והתמונות היו מאוד לא ברורות. וכמובן, באשר פעולה קשה ומסובכת נידרשה, לא יכלה מחברת הספר להדריך מעבר לדפי הנייר. בתוכנה האינטראקטיבית הנהדרת הזו, של מיקרוסופט, מצאתי תשובה לכל בעיותז: באיזור השפים: צילומים של עשרות שפים מצויינים מכל העולם (אירופה אמריקה סין ותאילנד) הנותנים לנו, מתכונים אישיים, טיפים, קורות חיים, ובקיצור אוכל מצויין. לכל שף לפחות שלושה/ארבעה סרטים של 477 דקות, בו הוא מתאר בוידיאו את המתכונים המסובכים, ועשרות מתכונים רגילים המלווים בתמונות וקובצי סאונד. על כל שף, כאמור גברת צ'יילד מסבורה מעט ואז, נותנת לנו לעבוד ביחד. באיזוו המתנונים: עשרות על גבי עשרות של מתכונים מכל המינים ומכל הסוגים. בשר, חלב, מאכלי ים, דברי מאפה, משקאות, הכל. ליד כל מתכון, שתי תמונות, מי המצ'א וחיבר את המתכון, על איזה בסיס מבוסס המעדן, ומעט היסטוריה אם יש. וגם רשימת קניות, זאת"אומרת, אם אתה באמת ובתמים מעוניין להבין את המתכון, גברת צ'יילד כבר הכינה את רשימת הקניות המבוקשת לאותו התבשיל. בשיעורי העזר למתחילנים, אלה שלא יודעים איך לחתוך,לקלף/לקצוץ/לטגן/לאפות יש עיצות מכל השפים, כל שף והמומחיות שלו. לדוגמא: ז'אן פייר מצרפת ורצה לנו על השזמוש הנכון בצדפות וקרפדות במיטבח. צ'אנג ילמד אותו להפוך צנונית לקוביית משחק סינית ואילו ג'ולי מאמריקה תלמד אותנו הנל על סודות בשר ההמבורגר האגדי. החלק הבא מוקדש לגברת צ'יילד, כאן. נוכל לקבל טיפים מקוריים למטבח מוצלח, כתבנו 'ניב, הסובל מפוביית"מטבחים, חזר אל התוכנה הישנה "מתכון" וניסה בעזרתה להכין רוסטביף. מכבי האש באזור מגוריו הועמדו בכוננות"על, והטבח הצעיר החל בעבודה... מי מאיתנו לא מכיר את חפשיטות הליליות על המטבח? אמצע הלילה, בולם ישנים עמוק" עמוק, ורק אנחנו, שבדיוק כרגע עברנו שלב ב"200/0%/2, פיתחנו פתאום רעב בלתי מוסבר, שמלווה בעיניים בורקות ותאוות רצח. האמת היא, מה אומר ומה אתוודה, שהחביתה הראשונה שניסיתי להקפיץ ולהפוך כשף מיומן, עדיין דבוקה לתיקרה ומפגינה נוכחות. כאילו אומרת: "אם רק תחשוב להתקרב למטבח, אני דופקת צניחה חופשית". "הבנת"אוכל"פוביה" איננה רק הבעיה שלי. אנשים רבים לוקחים קורסים (בסתר) ועוברים השתלמויות רבות באשר ל"הכנת כוס קפת". שכן בישול, כמו מחשבים, דודש ידע, מיומנות וגם המון רגש. בחרתי לספר לכם על תוכנה, שמראש אני מצהיר בי היא איננה חדשה, ואכן היתה לח כבר עדנה (להירגע, היא לא מגיעה על כרטיסי ניקוב), אך למרות זאת הופתעתי לגלות בה מספר הצעות מענינות למתכונים, ומספר אלמנטים שבהחלט ניתן להגדירם במעוררי סקרנות ותיאבון. בדוך אל הרוסטביף דבר אחד שאפשר להגיד לטובת הבישול הזא, שבמשך מאות שנים הוא כמעט ולא השתנה. כמובן, נוצרו תפויטים מגוונים יותו, וכיום קיימות הרבה יותר אפשרויות ליצירתיות במאכלים בשל השפע הרב בעולמנו, אך תסכימו איתי שכאושר סבתא שלכם מנסה ליצור מאכל חדש, היא לא צריכה לדאוג שהוא יהיה תואם 400500777)]]א או שאר צרות מסוג זה. בישול הוא עולם חיצירתיות - וכאשר אנו מגיעים למונח "יצירתיות" - כאן שולטים ביד רמה מתכנתי המחשב. התוננה, ‏ שבשיא הפשטות נקראת "מתכון", נכתבה. על"ידי חבות "50 100" האלמונית, וניתן למצוא בה מגוון רחב של הצעות למתכונים: בשרים, דגים, פשטידות, קינוחים, מאפים, ממולאים, קוקטיילים, מיטבלים... | - ו[ ו כאן אנו נכנסים למיטבחה הפרטי של גברת צ"יילד. סעיף הטיפים האישיים מחולק לכמה נושאים: | צלחות הגשה: איוה סט צלחות, כוסות וסנ"ום יתאים לכל ארוחה. ארוחת תג; משפחה, אבל ועוד סכינים וכלי מטבח גברת צ'יילד מודה בכך שהיא חולת סכינים לכן פרק שלם מוקדש לששת הסכינים האהובים עלייה, שיטות השחזה ותפעול כמובז). יינות: גברת צ'יילד תמליץ בשימחה על כל סוג יין! קברנה, פינוט, שמפנייה, שרף הכל | | מפורט לפרטי פרטים!!! ולאחר מכן, כמובן בחירת הכוס הנכונה לכל יין, ואז, מזיגה נכונה | וכמובן, חרמת כוסית מצלצלת !!!! ואז מגיע תור המזווה: מה הטמפרטורה הסבירה של מזווה? היכן בבית, יט להניח | | מזווה שכזה? מה עדיף ומח לא עדיף לישמור במזווה? לכל השאלות האלה, תמצאו תשובה | | בתוכנה. תוכנה כל"כך יעילה ויסודית, לא ראיתי הרבה מאוד זמן. !1 כל פריט ואילו הקטן ביותר מוצלח ומודגש. | אין אפילו טעות אחת בתוכנה זו!!! יש לכם אחות שלא יודעת כלום במטבח? התוכנה מושלמת! | | יש לכם אמא שרוצה להשתפר? התוכנה מושלמת! 1 יש לכם אבא שרוצה להשתפר 1 התוכנה מושלמת! חוויה קולינרות כזו, לא חוויתי כבר הרבה זמן. ציון: מעולה! ₪ו 5 ו . - ]> | יו !ו3= 084/ 1 7 6 כי לפני שהוא מטלפן לבנק הוא לוקח 95 כדורי | כי ביל נדלק על השם רק | 2 %ג ] הרגעה. ו בסוף 0 | כי ביל סופר 95 = |- כי נמצאו 95 דרכים לפרוץ את התוכנה. 4 כי 95 באגים שווים את כבשים לפני שהוא ‏ | | ] 9 כי ביל המציא את השם בלא פחות מ-95 שניות: "ו השם. נרדם. | ₪ ני מחיר היצור ליחידה הוא 95 סנט. ₪ כי 95 מיליון אנשים לא | יוכלו בלעדיה. - 4 כי במסמך ה"95 שרגמו | | == 4.0 .ו - יתפוצץ לך המחשב. 0 ₪ כי צריך להתקין אותה מ" | ]] 63 כי סבתא של ביל כבר בת 95 (מזל טוב). 5 דיסקטים. /ן כי על שם גייטס יש 95 חשבונות בשוויץ. כי ביל קנה מסך 95 אינץ' חדש. כי עד שתצליח להתקין אותה הנכד שלך יהיה בן 95. ₪ כי ביל ספר 95 צ'יטוס בשקית אחת. כי יש להעזר ב"95 כי הגב' גייטס הגיע לשיא כבר 95 פעמים. ספרי הדרכת. ] ₪ כי מש' גייטס גרה ברחוב חלונות מס' 95. 9 כי ביל חושב שיקראו לה כי 95 זאת הבדיחה האהובה על ביל. 'מהפכת 95'. כי ביל צריך לזכור לעשות משהו בשנת 95, ₪ כי עד 96 מיקרוסופט יוצאת לפגרה. כי ששון פתח אלקטרו" | 0 מעבר לכביש. הפ ומר ₪0 מו ומ מצומסים שו יע הפכ ₪ כי ב-96 ביל ינסה בפעם הראשונה '69'. כי רק 95 בני אדם על הכדור לא מקנאים בו. | ₪ כי לא היה שווח לביל להפסיד 95 אלף דולר בהתערבות. "ו ה ו כי אחרי חלונות 95 אפשר להפסיק לספור. ן / כי אחרי שמיקרוסופט תחבר אותך ל"שאא זו (-. ₪ תהיה התוכנה האחרונה שלך. ₪ כי ב-96 אפשר לעשות לה יומוי ₪ כי 95 היא צעד קטן לביל וצ'ק ענק לכיס שלו. כי עכשיו כשהוא כותב חואו הוא גם מרגוש ככת. 4 ! - כי יש אנשים ל ₪ יודעים הר עד 95. כי 95 זה הציון שביל נותן לעצמו. כי ביל עושֶה 95 כפיפות מרפקים בבוקר. כי הגב' גיוטס לא אוכלת יותר מ95 קלוריות בפעם | 5" ק=-יי ₪-- ( ] אחת. 24 ג | | | שם |נוסעו זהו1 חספ 510065 קמו!וטא 160 קד 9 כי האח של ביל קנה לו חבילה של 95 סיגרים | | ו קנ | שו[ זס? "11 16א 371ו5" מגה שזמווקסזקקהּ טזטות | | ₪ -. ₪ ה | | | | הוח טסט 95 פאוסטמו \ ו 4 | | ו ממ מ 1 8 ה הו טווההושהחו1 צ1א וגו .10 9 כי ביל והחבר'ה דופקים 95 טקילות לפני | | האו0כ1 8ח000) מו'] .9 שנדפק להם הראש. | 0 זן 1.0 .8 4 זט)!6ה!5 שוחוחו2) .7 | | השוום .6 טוה .5 , | שו וו\ עאוק .4 9 | 581 (0ח 61 ו תהס ]) .3 | | | ₪ ות \ וס ופ / זס0) פצֶהאו]4. ז'חג") טפ .2 | ו 7 - . / : ה - - . - ו -.ו-= ₪ 4 - ₪ - ההאעחר-= 2 : 2 איה וה*ּת. כי ביל חסר עונים מול 95 מיליון ההודעות ₪ שהגיעו מ'תום ברגר'. ד- . .6 ₪ וו שו|1 שח --. היהשו פוטצושא וופו . | | שר ₪ :כ | 4 | | ₪ ₪9 כי ביל גייטס חושב שיש לו 95 קופירייטרים | טובים. ₪9 כי כשביל קורא לה '5פ' אז היא באה. 6 כי מיקרוסופט חושבים 95 פעם לפני שהס מחליטיט. כי בד97 כולם ישאלו איפה 'חלונות 6פ'. | והאמירה הידועה והמוכחת תמיד לגבי דואר ] אלקטרוני, קיבלה פתאום משנה תוקף... סה . 6]קושהוזכן עזהוהותסטתט 5 פזססהסגוסר . א ו 7 > | שוזוסט 100% 06 הגס [גזא-ם | 77 - זו[וסהווטז 100% הזו ססזסעו[06 6 זס | = ! /- מא /- ₪ .הוסס 06 [[1או ששה%פטרת [1הוה-15 6[שחוא סם זט | ₪2 | . 4 ה | מייק רוזן > ל ₪ רשת המזון הגדולה בעולם היא לא מקדונלד'ס, גם לא פיצה האט (ואפילו לא מק-דיוויד...), רשת המזון הגדולה או בורגר קינג נעולם היא האינטרנט. תתפלאו, יש הרבה אוכל ברשת, וגם אם הוא 2 %0 שהוטט|ש/ש] - 15686 ה 6 | - אס ברובו וירטואלי, הוא מגוון לפחות כמו הרשה עצמה 28 !10!| אני כבר הרבה זמן לא אוכל לחם. עוגות כן. לחם לא. לא יודע למה, אולי מרי אנטואנט השפיע עלי. הקטע הוא, שגם זה לא תמיד יוצא לי לאכול. מה שכן יוצא לי לעשות הרבה בזמן האחרון זה לחזיל ריר. אוכל, בהיותו אוכל, היה תמיד מרכיב חשוב בתרבות האדם. ולכן, בכל מקום שבו האדם נפגש ומתראה, חייב גם להיות אוכל. חבל רק שרוב האוכל באינטרנט הוא אוכל וירטואלי. מה זה בעצם אוכל וירטואלי? אוכל שקיים, אבל לא במציאות. מכאן אפשר גם להבין שמתכון הוא אוכל וירטואלי. ובאמת, הרבה מתכונים נמצאים על חרשת. גם הרבה אנשים שיבשלו אותם. הכל החל מסודות המטבח האיטלקי של ראגו (מוסס 91 אושושו//;סחת) וכלה בארכיונים של קגוצות דיון על אוכל (פה יש הכל - / סקט /16הק. ותב /טם שו /קח.טה. שונר, ראשו /:כזו!). המתכונים שנמצאים ברשת מפורסמום שם עלזידי הוצאות של ספרי בישול, שפים, או סתם אזרחים יצירתיים במיוחד. ניתז למצוא שם קורסים בהתכתבות על איך לבשל וגם תצלומים מעניינים וגורמי הזלת ריר של אוכל. ההאט"קפה בוצעה עם שחר הרבה מסעדות כבר הבינו את הפוטנציאל הגדול הגלום באינטרנט. ה', אפילו סייברפאנקיסטים צריכים לאכול. לכו הרבה מאוד מסעדות הקימו אתרים באינטרנט, שלא לדבר על להביא אינטרנט למסעדה (ראה כתבה נפרדת בנושא). אומנם כרגע האתרים האלה פועלים יותר כפרסומות. אולם יש יוזמה. רשת "פיצה האט" לדוגמא, פתחה אתר ווב אינטרקטיבי ( וה1278101.00ק. ארארשו), בו ניתן, בעזרת טפסים, להזמין פיצה, כל מה שאתה צריך לעשות זה לבחור מהתפריט, להכניס מספר כרטיס אשראי, כתובת וטלפון - והפיצה תגיע אלוך. כמובן שהשירות פועל רק בארצות-הברית. לא מומלץ לנסות אותו בארץ, אלא אם כו אתם חובבים של פיצה בת שבועיים וחצי... עוד שירות מבורך הוא ">|ששו חס משוואאו". לא, לא מדובר כאן באיגוד המלצרים הנכים האמריקאים, אלא יותר בשירות בסגנון ה"תפנוקייה" או "קנגורו" - ירות המביא אוכל ממסעדות עד הבית. בארצות"הברית לפחות. למי שובכל זאת רוצה לנסות... ( אוט או 60 לט א איי//:קווה). דרך אגב, האזהרה בנוגע לפיצה האט תקפה גם כאן.. גם חברות מזון גדולות הקימו אתרים על הרשת. האתר של ראגו, יצרנית רטבים, והמועצה הבינלאומית למזון ומידע, המספקת מידע תזונתי על מאכלים הקימו שם מאגרי מידע, שלא לדבר על עשרות חברות מסחריות כגון נסטלי ואחרות. ובעת כתיבת שורות אלו, נתבשרתי על-ודי ספק האינטרנט של יבם, על פתיחת האתר של חברת 'עלית', שם ניתן לבצע הזמנות לחבילות שי לחג מכל מקום בארץ ובעולם. מדריכים אלקטרוניים ושאר ירקות (אורגניים) אוכל ושתייה (גבר אישה!) לא מתבטאים אך ורק במתכונים ומזון מהיר. גם ברשת, והכוונה לא וק לאינטרנט אלא גם למערכות בידביזאסים, ‏ יש מדורים גדולים של סקירת מסעדות ופאבים. כמובן שבאינטרנט יש את היתרון של כל העולם, כך שאם אתם נוסעים ללונדון ורוצים לדעת רשימה של פאבים מומלצים ([ח]1ן, אטםחן/5סטוק /מסטתט/א/150מז/אט. שה [טנו. 65 קוטרדתי/ קוו או אולי ללמוד איך להיות בארמן? גם דברים כאלה יש ( |[חז2:.2קה/קא%!11ם-/1₪.:8]. ץ15. א ש :קת | ישנם גם כמה עיתונים בנושאי אוכל (6₪פונ-ס). הנושאים מגוונים ויכולים לנוע ממסעדנות ועד בישול חינדו"סלאבי. בכל מקרה, ה"שוץ | |טתתטסק | טותס6|60 (688/עג/2 הסט 61חה06[1. שארש //:קזום) = הוא מגזין כללי בנושא אוכל. משחקי השתייה אחת התופעות היותרזמוזרות של הרשת הם משחקי השתייה. מדובר במין משחק שהופך כל סידרה רגילה לסידרה אינטרקטיבית, נשמע מפתה!? ובכן, לא צריך שום מכשיר מתוחכם או טלוויזיה עתידנית. מדובר ברשימת פעולות, שכאשר הן מתבצעות על המסך, צריכים לקחת שלוק ממשקה מסוים, אלכוהולי או לא אלכוהולי. כמובן שלמקרים קיצוניים יותר יש לקחת יותר שלוקים וכו דוגמא, מתוך משחק השתייה של "בברלי הילס 90210". לגימה אחת: כשברנדון מזמין מישהי לצאת מישהו מהוולשים מזכיר את מינסוטה וכו" וכו'. כמובן שיש מקרים קיצוניים, שהם המשעשעים ביותר. לדוגמא, המקרה ממשחק השתייה של "תיקים באפלה": "מקרים הדורשים פעולה מיוחדת" המקרה: מאולדר וסקאלי נחיים מעורבים רומנטית הפעולה: נפצו את הטלוויזיה והחלו במערכת כתיבת מכתבים לפוקס בדרישה לבטל את הסידרה... הפעולות משעשעות מאוד, ומה שקורה בסופו של דבר זה שגומרים עם שלפוחית שתן מפוצצת או עם כאב ראש בבוקר. בכל מקרה, השמחה גדולה. המזון ברשת מסועף כמו הרשת עצמה. סוף סוף ניתן ללמוד על בישול סיני מסין, ‏ ועל בישול הודי מהודו. קורסים בהתכתבות שמועברים על-ידי שפים אמיתיים בנושאים הידועים להם יכולים להפוך לנחלת הכלל. אומנם, הצד המעשי יכול להיות מעט קשה בהתחלה, אבל ככל שהנתונים יעברו מהר יותר, ויותר וידיאו יצטרף לרשת, יוכלו יותר אנשים ללמוד לבשל כמו שצריך. ואנשים אומרים שיש רק פצצות על האינטרנט... ₪ -- טיפים מעובר כל ארוחה טובה, תתחיל, תסתיים ותתנהל על כוס יין לרוב, יש בעיות בבחירת סוג היין, סוג הכוס, מתי ולמה להשתמש ביין. פייר, בחור ממוצא צרפתי, הקים את דפי היקב הוירטואלי. יקבים וירטואלים - :ין בלי סוף: וחסס. חושוהטחועי. וצו כזזרו. מומחים מכל רחבי תבל מגיעים בכדי לספר לנו, על סוגי יין, טעימות, ריחות ואפילו הרמת כוסית נכונה. לפני כל ארוחה, שווה לבקר אצל פייר, זה הצרפתי המיודעו!ו הגויים רוצים כשר למהדרין מִימִי, אשה ובשלנית נהדרת לכל המתקשים בבישול, אלה שהדמיון| לא כל-כך פעיל במטבח ולאלה שסתם אין זמן להתחיל ולחפש תשובות מהראש, יש פיתרון. מימי, אישה אמריקאית פתחה טור ענק המוקדש רק לבישולים. מתכונים מפה ועד להודעה חדשה, מאכלי ים, בשר, חלב, משקאות ואפילו אוכל דיאטתי טור בהחלט מומלץ לכל אלה שרוצים להפתיע את אמא ביום ההולדת או אפילו סתם באיזה תבשיל טוב וחם מוזמנים לכתוב לה, למימי הביתה ולקבל תשובה בקשר לסוג הארוחה. /005ו80ז/1000/זפ!!וח--/6ח.> הווח ה 5 שא קדה מקדונלדס למִי שלא אוהב קניות, בישולים וארוחות ביתיות, מקדונלדס ברשת, מספרת ומדריכה על סניפיה באוסטרייה הרחוקה. כל העובדים, סניפים |ומאכלים מוזכרים באתר זה. התפריט ובו המתכונים 'המסווגים' של מקדונלדס נמצא באתר וכמובן כמות הקלוריות לכל מוצר. סח 81518.6 ושאתו//: ה אורח ברשת! !| הפאב של אבי לאלה מכם שאוהבים מקום שקט, רגוע ואלגנטי, | זהו המקום. אבי, יליד אירלנד, מבשל מארח ואפילו שר בבר המסעדה שלו בשיקגו. אירוח מלא, בירה חופשית והרבה מצב רוח מוגש שם יומית. כתובת: [|חסופום 81] פספזב ,ו 3420 8 :)| 08000וו₪ 8 :4 8חסח 8 :אב בתפריט: אמנון, חתוך באמצע ברוטב שום 7.858 פאי תפוחי אדמה 5.658 ולמנה אחרונה פיא תפוחים 3.655 בקיצור, עולם ומלואו. בריאות ועתיד נכון מרכזי בריאות הנ"ל הנלחמים ביצרנים שמרעילים את הקהל. משרד הבריאות האמריקאי פתח אין סוף אתרים המבקשים דווחים על כל אי ציות (גם מחוץ לאמריקה) לכללי הגיינה ובטיחות. ותאמינו או לא, בכמה אתרים, כל העניין עם החלב של תנובה תופס דווקא תאוצה אדירה. עומדים על חומרת המקרה חוקרים מכל העולם. ולפי מה ששמעתי משם, המצב איננו כל"כך מסוכן. לצמחונים בלבד 1 | לזפססזכ) 1'8ופחס2 סופ עופחה רסוח חנו 2 - פסוטון הסח 7 " 6 וז סק ווח 0 . וב קמ 12 = ומקום נכבד מאוד, גם תופסים בתי הקפה הממוחשבים. גם בתל-אביב לא מזמן, נפתח אחד ובו בנוסף על אוכל, נוכל כולנו לשבת מול מסכי המחשב הממוקמים על השולחן ולהתחבר לרשת האינטרנט ללא הגבלת זמן.. על כך בכתבה נפרדת. ₪ | = 7 -|+[ בים התנדבו במהלך ההיפטוריה לשמור על המסך שלכם: מיקי מאוס, ביל גייטם, מונטי פיימון אחרים. אך תת-המודע הקולקטיבי יזכור לנצח את הטוסטר המעופף כמחולל המהפיכה האמיתית. כמו כל גחמה אלקטרונית, גם שומרי המסך הראשונים נזקקו לאיזשהו תירוץ כדי להצדיק את עלות הפיתוח שלהם. הסיבה שהוצגה בפני הבוסים היתה שמירה על חיי המסך: הואיל ואיזור במסך שנשאר מואר לאורך זמן גורם לצריבת החומר הפוספורי של המרקע, כדאי שבמשך הזמן שבו המחשב "מובטל", תוצג על המסך גראפיקה דינמית שדואגת לא להשאיר שטח מסוים באותו צבע במשך זמן רב מדי. . 1 || | | זו או| . / ₪ו'ווו וו ו 0 . כששאלו הבוסים מדוע לא להשאיר מסך שחור לחלוטין, עלה התירוץ שיש חשש שאנשים יחשבו שהמחשב כבוי ויגרמו לנזקים בטעות. גם יכולת. נעילת המסך באמצעות סיסמה נחשבה כהתנהגות בוגרת ואחראית, כך שהבוסים נרגעו ושומרי המסד הראשונים פותחו. כבר בתחילת שנות השמונים ניתן היה לראות תחנות עבודה מריצות דברים מוזרים מעל מערכת ההפעלה א[א!1: החל מלהטוטים גיאומטריים שונים (דומים לאֶווִצוא של "חלונות") וכלה במשחק 146 המדמה התפתחות של מושבות חיידקים. כשפרצו המימשקים הגרפיים של מחשבי מאק ו7-)₪ לבתים 16 ודד התנין שוורץ בו ₪ אפטרידארק הקלסי של הטוסטרים עם "תוספות אישיות" של עוד התנין בכבודו ובעצמו + שומר המסך שלנו, שנכתב על-ידי תום ברגר ורץ אצל כל זומביטאי גאה + הבג ו וצ הפרטיים, כללו מערכות ההפעלה שומרי מסך, ואפילו ממשקים שמאפשרים פיתוח שומרי מסך נוספים. במשך זמן רב, שקט שוק שומרי המסך על שמריו. רוב שומרי המסך היו בתחום הגיאומטריה הפסיכאדלית, ורוב הצובור לא התרגש מהיכולת להחליף סוג אחד של שומר מסך בסוג אחר. פריצת הדרך האמיתית היתה של חברת "ברקלי סיסטמס" שהחליטה להשקיע בפיתוח שומרי מסך ברמה גרפית גבוהה, "אנימציית הדגל" של הגירסה הראשונה של 6זגם זו שלהם היתה טוסטרים מעופפים (סמל למוצר טכנולוגי שאתה לא בדיוק צריך - אבל מאוד רוצה). עד היום נחשב הטוסטר המעופף כסמל לאותה תרבות פנאי | דיגיטלית, והיתה תקופה ששיא הפטישיות בעמק | הסיליקון היה להופיע לפגישה עם עניבת טוסטרים ולהשתמש במשטח תואם עבור העכבר. המערכת של ]א איפשרה גם יצוב שומר מסך עלזידי המשתמש תוך שימוש באלמנטים הקיימים, ואפילו מימשק שאיפשר למתכנתים לפתח אלמנטים חדשים במסגרת המערכת. החברה אפילו אירגנה תחרויות עיצוב שומרי מסך, ואחד הפרסים שהוצעו במסגרת התחרויות היה כמובן טוסטר משובח (חלומו של כל ] מתכנת). מאז, זרמו פיקסלים רבים על מסני מחשבים מובטלים. נוסף לסדרות שונות שהוציאה חברת "ברקלי" (במו למשל שומרי המסך של וולט דיסני בהם מתעללים מיקי, דונלד וגופי בחלונות על המסך), הופיעו בשוק שומרי מסך רבים אחרים: ביל גייטס | כיכב כדינוזאור מסוכן בפארק היורה, ומונטי פייטון צירפו ל"ביזבוז הזמן המושלם שלהם" מספר שומרי מסך מטורפים כולל מחווה לאקוואריום המפורסם של וו מה אוכלים הדגים זה את זה באקוואריום שמכיל גם ערימות אשפה וספינת מלחמה טבועה. אפילו עיתון זומביט הוציא לפני מספר חודשים שומר מסך בתור דוגמת תיכנות. אך למרות כל המבול הזה, הטוסטר המעופף ייזכר בליבנו לעד כאבי תקופת השוטותניקיות הטכנולוגית. בימינו, שומר מסך הוא אביזר תקני בחלקת הסיליקון הקטנה של כל משתמש. לא בגלל שכל כך אכפת לנו לשמור על חיי המסך - אפילו על מחשבי מחברת ניתן לראות שומרי מסך למרות שהמסכים השטוחים שלהם בטוחים מפני סכנת צריבה. שומר המסך הוא אחת הדרכים שלנו להביע בעזרת המחשב אמירה אפנתית. ואם הוא יפה במיוחד, יש לנו תירוץ לעבוד פחות. ₪ חדש, מלהיב ומקורי: שומר מסך (סקרין סייבר) בפגנון "דום". זה מאוד נחמד, רק שהשומר בא על דיסקטים (ולא על סידי), וגם תופס מונותשל זיכרון. לחובבי "דום" מושבעים בלבד בזמן האחרון, עם שטף המוצרים הממוסחרים למיניהם, יצא מוצר אחד שמשך את תשומת ליבי במיוחד. מדובר בשומר מסך (ת84%₪ א50050) של... "דום". לקחתי את הקופסא הביתה, והתחלתי בהתקנה. קודם כל, רצוי וחשוב לציין ששומר המסך הזה בא על גבי דיסקטים, ולא על גבי כ6, דבר שהוא חשוב מאוד לגבי שומרי מסך. למה? כי שומרי מסך אמורים להיות תוכנות קטנות שרצות ברקע, ואני בטוח שתשעים אחוז מכם יסכימו איתי שאין לאף אחד כוח לשים תקליטור בכונן ה"ואסא 60, ובטח שלא להחליף תקליטור באמצע משחק, בשביל שומר מסך עלוב?! ובכן, הוא בא על גבי דיסקטים, ותופס כמה מגה" בייטים טובים. התקנתי אותו, תהליך שארך די הרבה זמן, ובסיום ההתקנה, שומר המסך החביב ביקש ממני אישור לבצע בדיקה של יכולות המערכת שלי, בחיוך, לחצתי עם הסמן על הכפתור 'א0', כי תמיד בבדיקות האלה המחשב שלי עולה מעל ומעבר למבוקש, ומכיוון שעמלתי ויזעתי קשות על מנת להשיג את הכסף למחשב שלי, מי כמוני יהנה לשמוע שיש לו מחשב טוב הבדיקה הקצרה החלה, ולאחר מספר שניות, הופתעתי לחלוטין כאשר שומר המסך החצוף והעלוב העז לומר לי שאין מספיק זיכרון בשביל אפקטים קוליים! התעצבנתי, וניסיתי לפנות מקום, אך כאשר נכשלתי שוב ושוב, ויתרתי והרצתי אותו בלי אפקטים. מי צריך בכלל אפקטים בשומר מסך? עוד מעט נוכל גם לשחק בשומרי המסך, ויהיו שומרי מסך "אינטראקטיביים"... זוחל על רזולוציות גבוהות בסופו של דבר, לאחר שסיימתי את ההתקנה, נכנסתי למסך האופציות, שם הוצגו בפני ארבעה סוגים שונים של שומרי מסך סגנון "דום": הראשון היה "דו קרב", וכשבחרתי באופציה זו, הופיעו בצורה רנדומאלית על המסך זוג יצורים רנדומאליים, והחלו רודפים אחד אחרי השני ויורים אחד אחרי השני, עד שאחד מת, ואזי המנצח עזב את המסך. כך קרה במשך חצי שעה, עד שנמאס לי, והחלפתי לשומר מסך הבא, שנקרא 6 די א5, בו רואים יצורים עפים והרובה של השחקן מפוצץ אותם. באופן כללי, שומר המסך מצוין למי שעובד עם רזולוציה נמוכה (640/480) וב"256 צבעים. למי שעובד ברזולוציה יותר גבוהה או מספר צבעים יותר גדול, שיחשוב שנית... הוא זוחל על רזולוציות גבוהות מידי. הסאונד מצוין, כמו גם הגראפיקה, שלקוחה ישירות מן המשחק. שומר מסך שמומלץ למי שאוהב גם לצפות מעט בשומרי המסך שהותקנו במחשב שלו. ₪ וו 3.3% חנודו5 || אהוהס אפטר דארק של חברת דיפני, עם שומרי טפך בצורת דמויות וקמעים מפרמי דיטני בגירסה הזו כל האנימציות הן של דמויות מסרטים של וולט דיסני או קטעים מהסרטים עצמם. לכל אנימציה יש גם מוזיקה או דגימת קול. יש שם כלבים שרצים על המסך ומלכלכים אותו בטביעות רגליים, את גופי שמזיז אייקונים, את פינוקיו, היפה והחיה, פיטר פן, ספר הג'ונגל - בקיצור, אחותי הקטנה בהחלט אוהבת את התוכנה הזו. אייל מושקוביץ = "איגור" הוא קו'סט: אבל אין בו מפלצות ואטילו לא אקדח מטכן אחד לרבואה. ב"איגור" אתם משחקים את = איגור הלטפלף המחוצ'קן, שמאוהב בלורה. המטרה: להשיג את לורה ! חוץ מהעובדה שהקווטסט כולו מתרחש בבית ספר משעמם, מדובר במשחק מגניב למדי כל משוגעי הקווסטים למי!*חםו"שימויילפו--תברה חדשה פלשה לשוק הקווסטים, ושמה הוא .וז זה ארהז50 אזד. היא מביאה איתה משחק בשם הוהסתהסאו ₪ 6טוושפופט :0₪ם]. שם ארוך ומסובך, אבל לא לדאוג, מדובר בקווסט לכל דבר. גיבור המשחק הוא איגור - חנון, מאוהב וחסר חברים:- איגור שָלְנו מאוהב בלורה, בלונדינית, חטובה ומאוד מקובלת. לורה חבבת קרצייה רצינית בשם פיליפ גולאש. פיליפ הוא נער אנגלי 1 מקובל, שאוהב לשחק טניס (הוא מלמד את לורה) וכוסות תה. = נבר בתחילת המשחק מנסה פילים, המאוהב קשות בלורה, | להתחיל איתה. היא מספרת לו על הטיול המתוכנן שלה כחלק והתחלתי לעשות צרות. טוב, לא אגלה לכם יותר - תשחקו לצד. ; מפרוייקט ביולוגיה ופילים מחליט להצטרף מ לכם שהוא הסאתד והשליטה טובים ומספיקים בהחלט, המוזיקה שגרתית 1 קרצייה רצינית!). לאחר השיחה, צץ ראשו של איגור המאוכזב. הוא ומאוד שקטה. מתאימה ביותר כמוזיקת רקע למשחק רגוע זה. מביע אם "חיבתן" לפיליפ על-ידו מטר של קללות ומציב לעצמו השליטה אף היא שגרתית אבל בעלת פגם אחד. היא מהירת מדי: ולשחקן משימה: עליו להצטרף לטיול! מכאן מתחיל המשחק. כאשר לוחצים על 'א00., למשק, ושוברים נשר לחפץ, ‏ צריבים: ְַיבֶם, המשחקים את איגור, לעפגמן.קריטריונים. מפנמים בכדי ללחוץ בדיוק מירבי בכדי שהפעולר 0 ה-'00 ]ו . להאוקבל. לטיל אתר-בך, בזמן הטיול, מש'מתלנר לא למנוע מפילים פשוט" "יתבזבז". לעומת זאת, יש למשחק תכונה טובה אחרת להתקרב ב ולנסות להרשים אותה בעצמכם. משימה לא קלה בקשר לשליטה. עם הכפתור הימני ניתן להשיברעל"ידי לחוצה, "את די" להשיל"מטרות אלו השחקן נעזר באופציות מסויימות. הפעולה..ההגיוגית לחפץ מסוים. לדוגמא, עלזודי לחיצה .על האופציות הניתנות לכם בסיסיות ביותר: פתח, השתמש, דבר עם, הכפתור הימני כאשר העכבר נמצא על דלת, הפעולה למטה תשתנה הסתכל, קח, סגור ותן. שבע האופציות מקנות לשחקן מגוון רב של ל"א0' - פעולה מאוד הגיונית עם דלתות. ] אפשדויות הידפרות- עם-חפצים ואנשים. -- . הגראפיקה ב'איגור' לא רעה בכלל. אני מתכוןן לגראפן ב ו | - לשרה | אם ארטס,,הכוקפת/אות כל תנועות ה פיליפ בוארגן נוסיבה במן דיבור קיים לה זאת משהו מעט מרתיע ומשעמם "ין בכדי לעמוד בקריטריונים של קבלה לטיול, צריך איגור שלנו בגראפיקה ובמשחק בכלל. מדובר בצבעים משעממים - הרבה ,., עשות עבודה בביולוגיה. הוא, כמובן, לא מסוגל לכך עקב ציונו אפור חום וגוונים שונים של אפורזלבן. צבעים אלו מתאימים != | המחפיר במקצוע זה (ביקשתי מהמזכירה את התעודה ושאלתי האם מאוד להרפתקאה כזו, המתרחשת בבית-ספר. בית"ספר אשם, למה ] הציון בניולוניה טוב... היאד צחקה):-מה עושים? נטפלים לאחת הוא צריך לחוה כל"כך משעמם? העובדה ששיחקתי במשחקי ]| התלמידות (אנני) שכן טובה במקצוע, ויכולה לעזור. היא לא המתרחש בבית-ספר בזמן החופשי"חלדולי"הרגיזה אותי מעט, ולמען מסכימה, וכאן אתם צריכים 0 איך לטכנע אותה. אחר-כך מגיע האמת גרמה לי להתרחק מן המשחק: | קטע מענאקצת יותר, כשנודעשעשפט שפיליפ החרטט מאבגן מסיבה אבל"אם אתס באמת רועמ הנגמ טוב ואי לנפ אד כזמ ‏ לורה ‏ ' '/ ממומומו ה יג רת ייא אל ו המשחק בגלל ושרי" על"ידי השגת מכתבים שהשאיר לה, שינוי קל בהם, ומסירתם משעמם! הוא משחק. - מאוד! אני ממליץ את איגור: המשימה לאנשים הנכונים, הצלחתי לגרום ללורה ץצ - ולפיליפ לחשוב וויקוקאוניה'" לכל המטורפים של שנכבר גמרו את שהיא אכבן מגיעה. הוא היה טיפיטיפה מופתע כשנננסתי למסיבה = הסאחד 11 וכל שאר הקווסטים של הזמן האחרון, קל | 06 00/0 1066 גראפיקה - 85. גראפיקה טובה מאד, אבל בעלת צבעים דהוזים ו'משעממים' סאונד - 76 נחמד. לא יותר מזה. טוב מאד - > ש?ליטה - 73. קצת מהירה ומעצבנת. | טוב ₪ אורך-חיים - 860 כמו כל קווסט - עד שמסיימים אותו. משָעמם ה ו 0 | בינוני = . - -- , | / | | |- |- מו ההג ו - ] /"'. , בשאנחנו משחקים במשחק הרפתקאות - קווסט, למשל, או במשחק אסטרטגיה מסוג ה"ןא51" - לווב באה הקדמה למשחק (0אאז), בה מסופרת. עלילת המשחק, ובה קרוב משקיעים' המתכנתים ש את ווב מאמציהם, ומשלבים קטעי אנימציה, וידואו וסאונד. כנראה שהנוהג של הקדמה לפני תחילת המשחק הפך לחלק נלינך חשוב מהמשחק, עד כי חברות מסוימות "מצמידות" למשחקיהן הקדמה כלשהי, ובלבד שתהיה כזה' הדוגמה המוכרת ביותר היא משחקי [ המכות הרבים, בהם ניתן למצוא הקדמה, | שלפעמים היא חסרת כל קשר למשחק עצמ (כמר בי" | | זא מזאסא .זה דחסוא" ו"דא חס" | טאל הש אֶלה: מדוע במשחקי מכות בהס ידוע כל האלימות היא העיקר, דוחפים ‏ לנו הקדמר | מיותרת, המשתק? - % ₪ צחןו אני לא מזלזל בחשיבות העובדה | שישנם | שחקגים | שחשובה להם מטרת"המשחק שעליהם להשיג, אך כאשר | | מדובר במשחק מכות, די קשח לי להאמין שבקרב הראשון מישהו ייכנס לדילמה, האם עליו להרוג. במכות את היריב (של | המחשב) שמולו על מנת להציל את הנסיכה הקסומה מהשבי, או האם עליו לפוצץ את היריב על מנת ולהגיע אל הי"א דהוא" (=כנוי לדמות החזקה ביותר במשחקי המכות אשר בד"ב גם נמצאת בקוב. האחרון). טיפשי. או לאז ההחלטה שלכם. מלחמת ירושה בצסי, אני רוצה לכתוב היום על | "אסא [1611ז" חדש של חברת "47 | | שש" ובו משולבים שני משחקי מכות מסגנון קצת חדיש, שמבחינה גראפית מזכירים מאוד את "דפחא 0%5ס 1 ת". המשחק הראשון הוא "שת הרוע והפחד בליל כל הקדושים בארץ | החיים (כדור הארץ), כיצד וובלו שוכני ' הממלכה לקיים את החג? הויכוחים 4 יורש ההנהגה החדיפו, נחצות קובות בין כל והשוורד יזכה בהנהגה. סצינת הפתיחה בהתלט לא רעה. הגראפיקה מצוירת טוב, ה ה והסאונד ברור. המשחק עצמו עוסק כמובן במכות. נט המקום להזכיר כז | המשחק בשלוש: דרכים ו ו א. עם ההקדמה (נבאשר משחקים במשחק כבר נמה ב. אופציית הז"עם דם, ובלי דם" כלומר, במידה וחורים אינם מעוניינים כי ילדם הקטן ישחק במשחק אלים. ניתן לבטל את האופציה שמאפשרת. לפגוע באויב | ו"להקיז את דמו", והמשחק רוץ עם מכות "יבשות" לחלוטין. האופציה | השלישית היא נמובן ] האופציה החבזבה ביותר והוא אופציית ה"עם דם". ומי שלא מבין את מטרתה, מוזמן לעיין בסעיף ב'. ]| המשחק השני הוא "510" 1 בו לצערי משולבת עלילה. די טיפשית, ] וכבר היה מכובד יותר לכתוב "משחק זה הוא מכות בלבד - וחסר עלילה בכלל" ₪ ובכך הין פוטרים עצמ המתכנתים | 7 מעול כתיבת הפתיחה שהיא מאוד מאוד מיותרת. כאמור, גם ‏ כאן הגראפיקה של ] המשחק (שכנדאה נכתבה על אותו בסיס של המשחק הראשון) בהחלט לא רעה, , ואפילו: טובה. לסיכום: צמד משחקים ] בהתלט. טובים, אשר שלא באשמתס סוְבלִים מ'"נןהג ההקדמות" | למשחקים החדשים. ניתן להשיג את 1" וסיפור הרקע שלו (מה לעשות - צריכים להיות אובייקטיבים) מספר על ממלכת ה"לילה הנצחי" אותה עזבה המלכה, המכשפה הגדולה "אצוי 111.10" |"ליל כל הקדושים") אשר פרשח לשנת העולמים שלח, והשאירה את הממלכה חסרת מנהיג, כעת, ללא מנהיג שידריך את חיות | ]-[ ] משחק עשוי"טוב ] פיצה טייקון" כבר נמצא כמה חודשים על מדפי החנויות בארץ, | אבל החלטנו לסקור אותו דווקא בגיליון הזה, שעוסק בנושא אוכל. ובכן, המשחק הוא סימולטור , - בלכלי לכל דבר, שעובד במיטב המסורת של שאר משחקי ה"טייקון" למיניהם של חברת 00056 6וא. אבל, בעוד ששאר א ישי | : ₪ 2 | " ו / ו" וו - ה 0 1 = ו ]| | -. יי - א || / ₪ . ' - ןי 0 4 - .% . ' שש 1 יור | | | ' | , " ". א . "/ | | הסירחון?" -"המאפיה המשחקים בסידרה עסקו בנושאים || "שיגרתיים" נגון כלי תחבורה שונים, "פיצה" עוסק בנושא היחסית מוזר |: בשביל משחק מחשב, ניחשתם נכון... 1 פיצות! אתם בוודאי שואלים את עצמכם: | איזה משחק כבר אפשר לעשות על "> פיצות? ומעל הכל, מי ישחק במשחק על פיצותז (חוץ מצבי הנינג'ה, ‏ כמובן..,). ובכן, כדאי שתדעו, "פיצה טייקון" הוא וממכר, ואלמנט הפיצות רק מוסיף קצת פלפל 600 ה למסגרת הכלכלית הרחבה שלו. מטרת השחקן היא, כמובן, להצליח | ולשגשג בענף הפיצות בעולם, וזאת על- | ₪ ידו שימוש בגורמים שונים ומשונים: בתחילת המשחק, השחקן צריך לבחור את דמותו מתוך מאגר גדול של טיפוסים. לכל דמות יש את תכונותיה השונות (ממש כמו במשחק 0אם...) הכוללות ]1 עושר, כריזמה, בישול וכו'. לאחר שלב בחירת הדמות, מגיע. התור של בחירת מקום המסעדה, וכאן אנו מתוודעים לעובדה ש"כל העולם כולו פיצה קטנה 7 מאוד": כל הערים הראשיות באירופה מופיעות על המסך, ממש כמו זיתים על פיצה. לאחר מכן צריך לבחור את המקום הכי מתאים לפתיחת הסניף הראשון " בתוך העיר, תוך התחשבות במחיר השכירות, תושבי הסביבה, וכמובן, האם יש מסעדות מתחרות באיזור... אחרי לקיחת הלוואה מהבנק וחתימה על פוליסת ביטוח, מגיע שלב הפירסום: עיתונים, שלטי חוצות, עלונים, פרסומות בטלוויזיה, הכל הולך. אבל החוכמה היא לבחור את הפרסומות המתאימות ביותר מתוך מאגר של עשרות תמונות וסירטונים משעשעים. עכשיו כבר אפשר -= % 4- == חיק וורך תיים 1 כדאי להתקשר לדון קורליאונה מזל טוב! הקונה הראשון נכנס לחנות, ולאט- = לאט, העניינים מתחילים להתגלגל: -"אופס! מה קרה? נשברה הקערה! מהר לחנות הכלים..." -"ה'958?₪ האלה ממס"הכנסה רוצים עוד כסףז?? אני עוד אראה להם!" -"שמעתי ש'פיצה פליצה' ממול מצליחים לא רע... אולי נחבל להם קצת בעסקים... איפה שמתי את פצצות רוצה דמי חסות? למה מה קרה?7ז" גראפיקה - 0פ9. איורים טובים מאוד. סאונד - 75. לא נורא, נוותר להם הפעם... זה הרי משחק אסתרטגיה... שליטה - עכבר. (מתאים לגבינה) " קורליאונה ולסכם איתו... מישהו פיצץ לנו את המסעדה בטעות. " -"תחרות עיצוב פיצות? נשמע נחמד, אפשר לצייר את המונהזליזה עם פטריות!" -"אני חושב שכדאי להתקשר לדון. | וכשהדברים כבר הולכים ממש | טוב: -"אני שמח לבשר על פתיחת הסניף החדש שלנו..." ="כן, כן, אנחנו יכולים לתרגם את התפרויט שלנו ליפנית, | הבעיה ק] האמיתית היא האם פיצה וסושי הולכים ביחד?" ₪ - --"תגידו לקלינטון שיישב בשקט, ‏ | בינתיים אני זה שהוצאתי מבעיית האבטלה!" ולבסוף; -"לא מעניין אותי שאין שם גבינה! אני רוצה סניף על הירח! שמעתם?ו" אני בטוח שהבנתם את המסר שש הכללי, אז 'אללה, לעבודה... אוף! עוד פעם נתקעה לי חתיכת גבינה בין השיניים! ובקשר לפרטים | הטכניים: אותו |[ 5 ידועה ברמה הגבוהה של מוצריה, וגם כאן, אין שום בעיה. הכל נעשה במקצועיות וללא באגים, מה שעושה משחק טוב מאוד, ללא שום ויכות. (למרות שאני מעדיף זיתים ירוקים על שחורים...) 0. (לאוהבי שר , 1 ] | להתחיל, והתנור כבר מתחמם... סימולטורים כלכליים ואוכל איטלקי...) "אינטראפט" הוא משחק מעולה לכל מי שמבלה את ימיו ולילותיו בערגה בלתי מוסברת ובתשוקה עזה לחזור לימי המגאסון, הסופר-נינטנדו והסגה האהובים של הכבוד. באמת, מדהים. חברת סאק צ ואג הוכיחה את עצמה. משחקה החדש, זששאטדא!ו, הוא בהחלט משחק פעולה משובח. כל מי שמאוהב עדיין במגאסון, סופרינינטנדו או בסגה ישמח לקבל את המשחק הזה. הסיפור שמלווה בתמונות מאנגה (קומיקס יפאני) אינו ממש ברור, אבל העיקרון הכללי הוא כזה: אתם משחקים נער צעיר היוצא לנקום את מות חברו שנגרם על-ידי = איגוד עתידני. עומדים לרשותכם שני רובוטים. הרובוט הראשון, אשסשאץ צסא, הוא ביריון שמתמחה בפירוק האויב עם אגרופי הפלדה שלו. הוא איטי יותר מהרובוט השני, כיאה לרובוט בעל מאסה כשלו. חוץ מאגרופים, יש ל-₪0 וולקן שבעזרתו ניתן לירות בשרשרת מרחוק ולא להיפגע. יש ל- צסא אמצעי תזוזה מהיר יותר - סילוני המראה הממוקמים בגבו. על-ידי לחיצה כפולה על מקש החץ (בכיוון הדרוש) מופעלים סילונים אלו ומטיסים את צסא דרך האויב. כיוון שקפיצתו גם היא קצרה, על-ידי לחיצה כפולה על קפיצה הוא מרחף בעזרת סילוני גבו, הרובוט השני נקרא ₪5 61 אז59 והוא היותר חביב עלי. הוא נושא חרב אור (סטייל לוק סקייווקר) והוא הרבה יותר זריז ומהיר מדצסא. במקום וולקן יש ל- :5 מכה שונה. עלזידי לחיצה על מקש "למטה" + "לצד" מזמין א5:₪1 ברק משמיים ומחשמל את כל האויבים באזור. אבל... גם לוולקן וגם לברק יש מחיר. בכל שימוש באחד מנשקים אלו יורדת לרובוט חצי נקודת שיריון. נקודות שיריון הן מד הכוח של הרובוט ומספרן 4, כלומר יש כ-28 שימושים בנשקים אלו. פיצוצים מוגזמים מושג נוסף במשחק היא ה'אופציה'. 'אופציה' היא כלי עזר המיוצג על-ידי תבנית הנושאת את האות ₪0. ברגע | מצוין | טוב מאד | מוב | בינוני רע |- | - מר שר מ - | שלוקחים אותה, מופיעה מעין חללית קטנה אשר מחסלת באופן עצמאי את הרובוטים ושאר המטרדים ‏ ]1 המפריעים בדרך. כל 'אופציה' נשארת רק עד תום השלב. יש לכל רובוט (אין סוף לתיחכום!) ג ₪ הסוס זה אומר התקדמות והשתפרות בביצועי הרובוט. ככל שרמת ה"ע את סק גבוהה יותר (אגזא 14) הוא מוריד יותר נזק באגרוף (צ₪0%א) או שחרבו הופכת ארוכה יותר (א]50₪). במשחק יש כדוו שלבים ותתזשלבים גדושים בפיצוצים והרבה אקשן. החברה הלא-מוכרת הזו, מזכירה לי אישית את ימי המגאסון הנושנים וחברה דומה שהתחילה כמו .סא ץצ ]א ושמה (אז לא מוכר אולם היוס מפורסם מאד) - ואב אס6. ההגזמות בפיצוצים (800 ק"מ פיצוץ), אין סוף יריות ואויבים (קשה!), רובוטים וחלליות (הכל עתידני) ובונוסים בסוף כל שלב - הם הגורמים להצלחה במשחקי חאהאסא. אופציה מצוינת במשחק היא האפשוות להשמיע את כל האפקטים והמנגינות במשחק בצורה ידנית. המנגינות, כמובן, יפניות במקורן ואין צורך לומר שהן מאוד מאוד מרגשות ויפות. דךשוזאדאז הוא משחק פעולה מצוין ויש בו כל מה שצריך להיות במשחק מסוג זה. מומלץ ביותר לגילאים עשר ומעלה. פשוט אדיר. ₪ נראפיקה - 99. בדיוק כמו שצריך. מהירה, חלקה ויפה. ושליטה - 97. שליטה מצויינת. סאונד- ססו. אני בשמיים.... אורך-חיים - 92. יש כ-3 פתטא]ןדאס6 ולכן המשחק מעט קשה. מתאים לכל השחקנים המנוסים שמחפשים אתגר. הווה וט | םוב 1 יי 4 - - "ל "וח חן ים' " הוא 1 מעוחק = ף* || וי 4 4 רי +'] *יףיפיש | מכות די חדעוני. ו מאחך אמקן שתקק חא "₪ | + % שש 4 שא = | [ % ₪ ₪ ו ה . | ; / | [ 4 . / ו י . = /, ו א . ו / " , | . ה. " ₪ ו 4 . וו סתו ב ב 1! זב ו- :ים] |( 1 | +לין הק ף ₪ קא.ון = | פפקן וו | .ו |/(' 2 ).)! 4 / . ען בתבונה זם מוגבל. אז חי ב'ן ם רלכח מנות בחתב ,,6%5‏ משחק מכות חדש הנוצר במשותף עלידי [קשאסי) סחןאד/ וחברת אסוזטוא סז₪ מג, מופץ בימים אלו. מכיוון שעל משחק מכות אין הרבה להסביר ולספר, אסביר ואתאר לכם מה שונה, מה חדש ואם הוא טוב. ובכן, מה חדש? קודם כל הדמויות. משחק חדש - דמויות שונות. לפני שאפרט על הדמויות, הייתי רוצה לספר לכם על מושג חדש במשחק: כלי נשק. למספר דמויות יש כלי נשק המותאמים לקרב פנים"אל-פנים, כמו גרזן, אלה, חרב, סכין וכו'. את כלי הנשק ניתן להפיל ולהוציא מידי האויב על ריכוז המכות באיזור כלי הנשק (כמו ידיים), ניתן אף להרים אותם בחזרה מן | הריצפה, כלי הנשק מורידים יותר בשליש, בחצי ולפעמים אף כפול מאגרוף רגיל, הכל תלוי בחוזק ובמיקום הפגיעה. כאשר אתם מנים חזק יותר (מכות עם תנופה, מכות מיוחדות וכו') אתם מורידים יותר נוח ליריב מאשר במכות רגילות. מפני שמכות עוצמה אלו (שם דפוק וזמני) מתמקדות בנקודת תורפה של היריב. מכות אלו מאופיונות בזרמי דם. מכות רגילות אינן דורשות הסבר מיוחד, אלא שלכל דמות יש אגרוף ובעיטה. שילוב מסוים של שתיהן עלול להוביל למכה מיוחדת אשר מאופיינת + ביריות למיניהן, הבזקי אור, צעקות ועוד. כאשר אתם מבצעים מכה מווחדת, ורד לכם קו העוצמה, המייצג את עוצמת המכה. הכוונה ה!א, שאין לכט * אינסוף מכות מיוחדות. זו אופציה מעולה לדעתי, מכיוון שמדובר במשחק מכות ולא בסרט מדע-בידיוני שבכל שנייה כל דמות מרביצה איזו מכה סופר" = אסטרונומית ומפוצצת את המסך. לא עוד! תתחולו להתרגל ולצמצם במכוח מיוחדות. הכוח של הדמויות מוצג כפס או 8. פס הכוח מקבל גם מספר וגם | ] תמונה. כאשר הפס יורד, המספר יורד והתמונה נמחקת. כל דמות מתחילה עם 9 כוח. יש מספר מכות המורידות 100, 50 ואף 200. אז היזהרו! הגראפיקה ב"5אכוןאתג א מתחלקת לשני סוגים. סוג א' - 3204200 עלוב אבל על"ידי לחיצה (בזמן קרב) על מקש טואס1ן ניתן לקבל את הסוג השני - 8 5/0 אפשר לשחק עם המצלמה, מן הצד או מלמעלה, עלידי המקשים לשטץ וראפס הרקעים בשלבים השונים מותאמים לדמויות. לדוגמא, הפיראט מופיע בים וענק-ההרים ב... הרים! הדמויות מובלטות, ורואים שהן 'הודפסו' על המסך ואינן חלק ושייר במסך. הסאונד במשחק מצוין! המוזיקה בסטייל 11% (או בעברית: ‏ הנוסע השמיני" - אשר נכלל כאחת חדמויות). מוזיקה מפחידה ביותר. רוב מנגינות המעבר כוללות הרבה באסים ארוכים ומורטיי עצבים. המנגינות במשחק עצמו יותר קצביות ורועשות. הן מותאמות יפה לסוג משחק זה, טלא כמו בחלק ממשחקי המכות היום שכוללים מנגינות שקטות מדי או עליזות מדי ולא מתאימות למשחק פעולה אלא לקירקס. חלק נכבד מן הסאונד הם הדיבוריס.. בתחילת כל קוב כל דמות מקללת את יריבה או שמתלהבת וצועקת משחו. כמו: 'אני הכי טוב בעולם! אני אכסת אותך! בוא בוא...' ושאר ניסותים - קיטשיים בסגנון. הדמויות המשחק הן: 0 - העתק של הזא4118 ('הנוסע השמיני') רק בצבע ירוק. חייתי. ביותר בעל צרחות קרב א ד י ר ו ת ורוק חומצתיו! אא - אם כבר מדברים על כוכבי סרטים, אז למה לא להביא את מיסטר. שוורצנגר כחלק ממשחק מכות? צועק הרבה "0 םה .[1ז", 0 - אדם הזה וחולני הלבוש כפיראט. נראה שברירי אבל ה הוא , מסוכן.... זורק סכינים ומדבר צרפתית. 5 - ענק ההרים הוא אחת הדמויות החזקות ביותר. מנפח שרורים כחלק ממכה מיוחדת ומביא כמעט כל דמות לגסיסה. | 21 - לוחמת אקרובטית בעלת צעקה מקפיאה כמכה מיוחדת. מאוד זריזה. וקשה להבסה. 6% - לוחם גלדיאטור, בעל חרב ענקית. הוא לובש קסדת ברזל ויד , פלדה המסוגלת לנפץ איבדים! | \א]אאן05 - אפריקני בעל חנית. נראה חלש אבל מוריד הרבה עם החנית: ומסוגל לירות אש בצורת אריה. | 5תא - לוחמת מצרייה בעלת נחש ארסי על היד וסכין מורעלת ביך השניזה. עושה סללום או גלגלון מדהים. קטלנית.... 1 דא - כושי שמנמן בעל אלת בייסבול וידע לא רע בקרב מגע. מפמוא 101 - שם ארוך ללוחם אינדיאני זה. עטור נוצות ובעל גרזן. טומהוק קטלני בוותרו טוב, הסבר נוסף על המשחק אינו דרוש. יש מפה ועליה שם משתנה המציג. את האיזור בו יתרחש הקרב (כמו 'החוף'). עוברים ומנצחים את כולם ומגיעים. לבוס, שאינו מיוצג עלזידי שוס דמות. לאחר שמביסים אותו - נגמר המשחק.. גירס ה" תכלול יותר אנימציות וסרטוני מעבר. לסיכום, משחק מעניין. מאוד, בעל שינויים קטנים אבל עדיין עשוי באותה מסורת כמו 88727 או. 1). תהנו.. | גראפיקה - 90. סצ5 (רזולוצייה גבוהה) אבל הפריימים נמוכים. ש?יטה - 93. לא הייתה לי שום בעיה עם השליטה, מאוד נוחה. המכות . המיוחדות פשוטות לביצוע. סאונ -. | 8. סאונד טוב מאד, עם מקום לשייפור בה ושם. אורך- חיים - 75 קל מאוד, שווה. עוד כפעמיים ‏ ₪ אחרי שתגמרו. | ₪ מצוין טוב מאד ₪ מוב 1 בינתי ₪ ||)" ₪ ]המאק 10)צפ (או בקיצור עץ) מגיע מחברת בוא (מי?ל?). ונחשב בעיני הרבה 'מומחים" לעניוני פינבול כאחד תפינבולים הטובים ביותר שיצאו על ה"וע עד עתה. אבל מה זה פינבול מטורף? מה כבר יכול לחיות כלזכך טוב בפינבול? בעקבות ההתלהבות המרובה סביב המשחק, החלטתי לבדוק על מה המהומה. התקנת'י את המשחק, הפעלתי וחיכיתי. פרצוף תלתזמימדי של ליצן צוחק בטירוף הקפיץ אותי מן הכיסא - הם יודעים למשוך תשומת לב. גיטרות הודיע לי על פתיחת המשחק. לאחר הצצה קטנה באופציות הבנת" שיכולים לשחק במשחק עד ארבעה שחקנים, יש סוגי מהירויות ורמות קושי. לחצתי [8ג51, שלוש שניות אחר"כך הופיעו ארבע תמונות מוקטנות של שלבי פינבול שונים. האמצעי היה מולטי"שולחן והכוונה שהוא נמשך על מספר מסכים עם האפשרות לעבור לטלבי פינבול אחרים תוך כדי משחק - אבל על זה ארחיב מאוחר יותר. ארבע האפשרויות העומדות לפניבם הן: שלב 'המערב הפרוע', שלב 'המצולות, שלב 'טריק או טריט' וכמובן - שלב ה'טירוף' (6110צ5/). סאונד מחהפנני בחרתי את שלב המערב הפרוע'. מתחתי את הקפיץ והתחלתי. עיצרו, בילמו! שונוי משמעותי - סאונד. ישר בתחילת המשחק הופתעתי מן הסאונד. יש דיבורים (מושהו צועק במגאפון וזם הדא או ש התם אסזש0 ושלל צרחות מטורפות). יש יריה של אקדח כאשר משגרים את הכדור, צלילים של מחבחות, סירים, פעמונים, | ווחות ועוד. ‏ יש צעקות מפורסמות כנמו: 'איייזיואאאאאאההההה!' כאשר הבוקרים עולים על סוסיהם. יש פרסות סוסים, רכבות ובקיצור כל מה ששייך למערב הפרוע. נדלקתי, טוב, סאונד הוא לא הכל. מה עם הגראפיקה? קודם כל, מדובר בגראפיקת 0 מצויינת. יש ציורים מדויקים והרבה מאוד צבעים בעיניים! המשחק הזה פשוט עושה לי שמח! הכל צבעוני ומתאים בהתאם לשלב. לדוגמא, בשלב המצולות יש כרישים, דגים, צדפים וכו'. הכל צבוע בכחול"סגול עמוק ומכניס לאווירה שקטה ורגועה (ביחד עם מנגינה שקטה הכוללת רעש גלים ובועות). דבר נוסף, חמוד ומגניב, הוא הצג התחתון. בסוף המסך ממוקם צג . שק הנקודות השגרתי. שא בכדי ‏ להפוןך אותו - ₪ למעניון ‏ ומצחיק, , הוסיפו המתננתים ₪ והגראפיקאים / | סרטונים | קצוים שש אשר רצים בכל פעם שעושים סללום או נכנסים | לבונוס מגניב. | הסרטונים מיוצגים = עלידי ענברון בעל אן דורש | תלישה, שממוקם בככל שלב. | העכברון ] ,> --4-= ממ הקרוי בפינו ‏ צופי, משתתף ברוב הסרטונים כאשר הפרוע הוא מופיע רכוב על סוס או יורה באקדח, בשלב המים הוא צולל ושוחה וכו'. יש גראפיקות נוספות כמו פיצוץ פתאומו כאשר מוציאים 140601 או .1 1 ה דא יש למשחק גם שליטה מצויינת ואפשרות לעשות טילט (הזזת השולחן) ימינה, שמאלה וקדימה, יש מספר פליפרים המפוזרים בכל שלב. אחרי כל שלב, בטבלת הניקוד, מופיע הליצן הדפקט מן הפתיחה בלבוש מתאים - פיראטי בשלב הים, סתם ליצן בשלב ‏ הטירוף, קאובוי ב'מערב הפרוע' ומכשפה בשלב 'טריק או טריט', אבל ידוע כי גראפיקה וסאונד לא עושים משחק (כמו ברוב ה"כ" היום), השאלה היא, האם המשחק כייפי? האם הוא מהנה? אני מצטער להודיע לכם, המשחק לא מחנה...... הוא מהנה מאוד!!!! נתפסתי במשחק שעתיים-שלוש ושכחתי מכל העולם. אני לא מגזים. קשה לכם? לוחצים עליכם? קנו את .]המאק 560 ותשכתו מכולם! יש ארבעה שלבים ענקיים, אין סוף סרטונים ובונוסים, שולחן מולטי שמעביר אותכם תוך כדי משחק לאחד משלושת השלבים האחרים וחזרה, |כמובן משחק! הביניים. משחקי הביניים הם משחקונים שבהם אתם יכולים לשחק כאשר אתם זוכים בבונוסים שונים. לדוגמא, בשלב ‏ המערב הפרוע' אפשר לשחק בלק-זג'ק, לשדוד את הבנק, לשחק בכוסות נסתרים (שצריך למצוא את החפץ מתחת לכוס אשר מתחלפת ומתערבבת עם שלוש כוסות אחרות). המשחק גם לא משעמם: לא צריך לחכות לכדור שעה שיפול. מרוב בונוסים, ציפצופים ואורות איבדתי את הכדור. פתאום נחתו לי שלושה בבת אחת, אדיר! המשחק הזה השאיר אות' מתוח. לא השתעממתי שנייה. גם לא עקבתי אחרי הנקודות כי הייתי עסוק במשחקי ביניים, בונוסים ושלבים נסתרים. אני פשוט לא יודע איך להעביר לכם את המסר: המשחק הזה מדהים (בשביל פינבול). ואל תשכחו שאפשר לשחק ארבעה שחקנים! כל שנשאך לכם לעשות הוא לשכנע את אבא או אמא לבוא איתכס, או לתת לכם בסף, ולקנות את המשחק. תגידו להם שאין אלימות וזה מפתח את הקואורדינאציה. תאמינו לי, זה עובד וזה נכון! ₪ 8. סרטונים, רזולוציה גבוהה ופירוט מירבי. - 100. מצחיק, מגניב, יפה וקליט! 7 מצויינת! הכל חלק, מהיר ואף פעם לא נתקע. 5 לא יודע מה איתכם, אבל היום, כששוק המשחקים במצב גרוע, אנ י מעדוף את 4 על כל 60 בהרבה! מ | | בעולם = אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חושב שמאז שהסיידי"רום נכנס = לשוק, וכל המשחקים החדשים מגיעים עליו כסטנדרט, נוצר מצב " שָלמתכנתים ננראה לא נאה לחזור וליצור משחקים קטנים 1 ופשוטים, מהסוג המונר לנו - עם שיגרת הקפיצות, היריות, הזחילות והטיפוסים. אותם משחקי 626 המעולים - שלמרות שהם מחוסרי וידיאו, אנימציה או סאונד מדהים, הם אלה = שתמיד העסיקו אותנו הרבה יותר זמן מאשר עוד גראפיקה [ שהולבש עליה משחק. מאז 2-. 20001 (שבאמת לא היה משהו) אני חייב להתוודות: אני: | באופו אישי לא פגשתי לאחרונה : משחק מכג6אא (טוב!) ששוות. התייחסות. ואכן, תוך כדי חיפושים: אחרי משחק אחד כזה, שיציל את קטגוריית משחקי ה-א המחשבים, נתקלתי, במשחק יחסית חדש - שגרם לי לומר: "סוף"סוף" ולפלוט בתענוג. אנחת רווחה. האמת. הי שנפי. שכבר ציינתי, המשתק הזה שנקרא "זפ וז אהג!" באמת לא שופעי אפקטים וסאונד שהתרגלנו אלוהם באחרונה, אבל הפשטות והכיף " בסתם "לקפוץ" - הם מה שעושה את המשחק למיוחד. ארבעה עולנטנוות המשחק,- טוצר | עלידי תבדה ‏ אלמונית ‏ בשם "אסופתת האג 50 פקג", הגיע אליי בגירסת ההדגמה > המקוצרת (סואגום) שלו, בגירסת ה"סואשנו ניתן לשחק במסך אחד נלבד מתוך הארבעה שמצויים בגירסה המלאה. ארבעת העולמות הם: תעשייה - התרוצצות בין מכונות. פראי - מעין ג'ונגל, קרח - = כל המסך "קפוא", והעולם האחרון - התלל. אתה הוא, למרבה הפלא, ג'ק פלאש, ועליך לאסוף כמה שזותר חפצים במסך בו אתה נמצא, ולהשמיד בסוף כל מסך את גנרטור האנרגיה שבו. לרשותך עומדת מפה במקומות מסויימים במשחק, ונך אתה יכול לראות את המיקום שלך (בצבע אדום) לעומת מיקומם הממוזר של החפצים שעלוך לאסוף (בצבע צהוב). בדרך, למען איסוף הנקודות, מפוזרים להם כל מיני מאכלים: סוכרוות, = המבורגרים כו', שעליך לאכול, כרגיל, גם כאן לא נפקד מקומם של ה"אויבים" - עשרות שונות של וצורים מוזרים שאמורים לחפריע לך בדרכך, נמצאים בכל מסך: החל מעיפרון מהלך, וכלה בלסת של 27 6 2 2% בן אדם שמנסה לנגוס בך. להבדיל ממשחקי הזמכ 0 המוכרים לנו, את האויבים שלך: אתה לא הורג כאן עליודי קפיצה על הראש שלהם, אלא משתמש בשוקר חשמלי רב עוצמה, ובפסיכיותך הרבה, אתה יכול לחשמל. למוות את כל מה שרק זז. בנוסף, ישנם מקומות שבהם עליך: להיזהר מעמודייאש דולקים ואגמים קטנים של מים, שכן אתה ימול לדלג מעלוהם אבל לא בל זנ מומלץ לשחות (מה לעשוח שחבריגו. אה! לא כזה שחיין גדול), במידה: = ונפגעת מאחד מהפגעים הנ"ל, הכוח . שלך יורד, ואתה אף עלול לסיים את" חייך (או שמא את חיעו של %?). לשם כך הוצבו במסכים : השונים מעון "נקוזיות טעונה" שצויורו כמו מנוע גדו?, וכאשר אתה. עומד על משטח ה"מטען" ולוחץ. רצוף על מקש "אם ךאם", כוחו של.. 16% שב אליו, ומאפשר לו לתקוף- שנית. הנל רק שהמתכנתים ‏ עשו. = נקודות טעינה כה רבות (ועוד ניתז: = להשתמש בכל אחת אינסוף פעמים) ונך המשחק הופך לקל מדיה. הגראפיקה של המשחק בהחלס: ברורה ומצוירת יפח. ג'ק עצמו: מצויר בפרטנות, וכך גם הסביבה כולה של המשחק. הסאוגד באמת. קצת מאכזב, אבל כנראה שלמשחקי ה"= 0 )גג בימי הזואטומםי) יש איזשהו "מחיר" בצורת סאונד לא מושקע - וחבל! המוזיקה, שמתנגנת ברקע אינה מתחלפת אפילו פעם אחת במהלך המשחק. כולו (!) ורק אם אתה ממש ממש לא שומע טוב - תוכל להימנעי: מלהתעצבן, מה שכן מוצלח הם האמקטום: הקפיצות, היריות והנפילות, כולם': נשמעים לא רע, אך גם לא בצורז שמעיזה שמישהו הקדיש להם" יותר מדי. מדובר בציפצופי סאונד בלאסטר. כ משחק מ עם ממשק טוב, פשוט ונוח, שהסאונד שלו עסוק בלצעוק הצילו, ואין קונה... ₪ 5 מתאימה לרוח הלא רצינית של המשחק, ולסיגנון. 5. זילזול מחפיר בשחקן. 0. ממשק קל ומיוםי, ממש תענוג. מישהו מכור את חגירסהת המלאהז | המשך מגיליון קודם.. = הדבר הזה פא כיפהב. שש [ ותוא הורם שי את. י ה פיטשרכית סטריאי ! איש אה ב מיתרה ימס הכנסר - שיפמתי בי לופא שכיםן 22 - רהצ.,. מה זה : | אולי אבי : יש 5י פִּיך ת2נש) לוכש לכטרפ. -- | חש אכ חיעם % ו אית. גול הקוח 2 6% - | ל החומר האבגישי הוא בצעל עונמה בלת' ['ית.ת לשיצור. אן' ה"ג להשיג עוד ממ | אם מישה ישיא את לפני המכב אבוד המכב 'ותר טוב ממה שתשבת.. אסור שאיש 'תערב צכשין.. ה | הז51816 0 סו "הדום האולטימטיבי" הוא, בעצם, אוחו דום מקורי שהכרנו, עם שינויים קטנטנים (בסוף המעשחק, למשל, רואים ציור יפהפה עול הגיבור מחזיק אח ראשה הכרוח של הארנבת פלאפי...). למה במקום להשקיע במשהו חדו ומקורי מעדיפים כולם ה לסחוט עד הטוף את המנוע הגוטס עול "דום"? - של זוכרים את 2 החד זסתשז5, שיצא בעשרות מיליארדי גירסאות? ובכן, נראה כי כל חברה שמוציאה משחק מצליח חוזרת על אותו מעשה: מוציאה עשרות גירסאות של הפרק הראשון. זה קרה בד 2 סו ךז אז5, וזה קורה ב-זאססם, שמקבל מספר מכובד של גירסאות נוספות. הנה, לפני כמה ימים התהלכתי לי בחנות מחשבים, וראיתי על המדף ארבעה מוצרי דום חדשים: שומר מסד "דום", יום ה"דום", פיצוץ ה"דום" 2, ... הדום האולטימטיבי, התלטתי לקחת את האחרון, ולבדוק על מה מדובר, היות וזה היה המוצר היחידי שיצא מבית סז 0 חטווב. ו"טוחטות1.. ישנו פרק חדש נוסף, שנעשה בידי אותם יוצרים, ושמ בטומטצחק הרז עורז ישר התחלתי לתהות לגבי יצורים חדשים, היות וזה הדבר הכי מעניין ב"דום", ‏ כי הוא הכי נדיר. התחלתי לשחק, ולא ראיתי שום דבר חדש. לצערי הרב, אין שום חידוש בפרק החדש הזה, מלבד העובדה שהשלבים חדשים, יפים, ו.. בלתי אפשריים! וכשאני אומר בלתי אפשריים, אני מתכוון לבאמת-באמת בלתי אפשריים! למה? בבקשה,. החיים קשיט קודם כל, העלו את ההסתברות שהאויבים יפגעו בשחקן, וב"טשמטוטו זוז הרמה שבה אני רגיל לשחק, האויבים פוגעים בי כמעט תמיד. דבר שני, העלו את הכוח שהאויבים מורידים בכל פגיעה, והכוונה היא לכך שאם אויב פוגע בי, הוא לא מוריד לי 5%, כרגיל, אלא 20% עד 5% אך זוחי רק ההתחלה-זלה"לה... בהמשך, מסתבר, ישנם יותר אויבים מכפי שניתן לספור, ושלב שני כלזבר קשה, שלקח לי מעבר לשבוע לגמור אותו! בקיצור, יש פה מוסר השכל, ואני הולך להרצות קצת לפני שאני מעביר אותו חד ותלק: למה עושים עוד | [ שו שב שו גירסה של דום? למה במקום זה ש"6אווס5 סז לא תשקיע את מיטב מאמציה במשחקי החדש שלח טאגטכ (דרך אגב, ישנן תמונות של שוש במדור המשחקים שבדרךשימו לב לגראפיקה המדהימה!)? אני אישית חושב שמוטב שבמקום לחרוש עוד ועוד את המנוע העייף של דום, צריך להתחיל להשקיע במשחק חדש, רשגו הוא התשובה! החידושים הגראפיים הם החידושים היחידים בכל המשחק, כי פרט אליהם, השתמשו בדברים קיימים. וגם זה לא אומר ששינו את הגראפיקה, אלא אני רק מתכוון לכך שבנו שלבים חדשים שכמותם עוד לא ראיתי. ישנם הרבה סוגים מוזרים של מבנים חדשים שלא חשבתי עליהם עדיין, והרבה שלבים ארוכים ומסובכים. רואים ש- שזג 50 כ[ צברה ניסיון רב בהכנת שלבים לדום! המוזיקה היא אותה המוזיקה שהיתה בדום הראשון, רק עם סדר קצת הפוך. ואני כבר ציפיתי למוזיקה חדשה, או משהו מרהיב... כלום! סתם מנגינות מוכרות, זקנות בשונים, חוץ מזה, ישנו רק חידוש אחד שאפשר לשים לב אליוי כאשר גומרים את המשחק, ישנו ציור יפהפה שלך הגיבור, מחזיק את ראשה של הארנבת המסכנה שלך פלאפי, שנכרת בידי השדים חסרי הרחמים. המשחק לא ממש שווה את המחזיר, ומוסר ההשכל המדובר הוא: ="אל תעשו שטויות, ואם מרביצים לכם, תחזירו." מה הקשר? לא צריך לבלוע כל דבר שמאכילים אותנו. ₪ גראפיקה - ז8. לא חידשו כלום, חוץ מכמה מבנים די מעניינים, לדוגמא כלובים גדולים. שליטה - 70. מסתבר, שבשלבים מסויימים ישנם כלזכך הרבה אויבים, שאפילו על 100 תווחש זה נהיה אינויו סאונד - 20. השתמשון במנגינות קיימות. זיפט! .-]‏ אורך-חיים - 60. לא שווה את המחיר, ו/או הזמן! | 6 הבייסבול החדש של "אולפני מטורמפרונטיי מאפיל על כל קודמיו, ויכניפ עניינים אפילו ישראלים שבחיים לא החזיקו אלת כדור בסים. שווה בהחלט מל חדש מבית היוצר של חברת "51/0108 דאסנתואאסד8" מגיע. אלינו. לאחר שמשחקי המחשב מיצו כמעט את כל תחומי הספורט והאתלטיקה, מגיע כעת לשס שונוי משחק בייסבול נפלא, שמאפיל על כל קודמיו בתחום הבייסבול. רשת החדשות האמריקאית אעפע משדרת לך את המשחק במלוא העוצמה: כעת גם אנחנו, ישראלים ממוצעים, יכולים להתנסות בחווית המשחק שבארצנו הקטנה מוכר לאנשים אפילו פחות מגוגואים. וכמי שהתנסה במשחק בייסבול אמיתי, אני רק יכול לספר שההרגשה לא נורמלית: החבטה החזקה בכדור, הכפפות, הריצה, הקפיצה, הפסילות, את כל אילו ניתן לחרגיש רק במשחק "על אמת". אבל גם משחק המחשב שלפנינו הוא משחק בהחלט לא רע: הגראפיקה טובה, כמו בכל משחקי הספורט הידועים, ולמרות שאין טיפה של וידיאו או אנימציה, בהחלט ניתן להבין את המתרחש. השחקנים מצוזרים כולם, וכך גם הרקע - בו ניתן לבחור בין ארבעה איצטדיונים שונים למשחק. רשימת השחקנים והקבוצות, למרבה הפלא, גם הן כולן מעודכנות נכון לסוף העונה האחרונה, וניתן למצוא (למי שמעוניין). פרטים וסטטיסטיקה מלאה על כל אחת מהקבוצות ועל כל אחד מהשחקנים. מלבד אופציית המשחק הרגילה של שחקן נגד המחשב, או שני שחקנים אחד נגד השני, כאן אתה אפילו יכול לנהל קבוצה שלמה! את כל המשחק מלווה שדרן, שמעדכן אותך במתרחש: מי בחוץ, מי נפסל ומי חבט, גם קצת "לאומוות" לא חסרה: בתחילת כל משחק מושמעים ההמנונים של המדונות, ואותם "חותם" ההמנון של ארצות-הברית. אתה בוחר קבוצה למשחק, קוב את היריבה שלך, ואת תאריך המשחק, ואפילו יכול להחליף שחקנים עם שאר הקבוצות, תמורת שחקנים שלך. ברגע שעלית למגרש - המשחק מתחיל! ואליך מצטרף שופט, שלשם שינוי מקפיד על כל החוקים - ואכן סוף סוף ניתן לשחק בייסבול עם חוקים מלאים: ניתן לגנוב בסיסים, להקיף את המגרש בהקפת ניצחון של א(ות:ואטו], לקבל תחנה חופשית במקרה של צ א או עשן - ו ₪ | ו ו אכ ץצ 6 . ' 4 זריקת 7116188 לא מוצלחת, ואפילו לשלוט בחוקים שעל פיהם. יתנהל המשחק, הכל עליפי החשק. אם ביצעת מהלך טוב - תוכל: לצפות בו ב"ץ . |קא, וגם לשמור, לטעון אחריכך, ולשחק. יש אליפות! נמאס לך ממשחקים רגילים? אין בעיה! אפשר לצפות במשחק. שהמחשב מנהל לבד. אתה רק צריך לבחור את הקבוצות שתשחקנה,. לקבוע את תאריך המשחק והאצטדיון, ולשבת ולראות משחק בייסבול מרתק, בזמן מלא! במידה וגם מזה נמאס לך, תוכל לצרף את הקבוצה . שלך לליגת האולסטאר, וביחד עם כל קבוצות הצמרת בליגה | האמריקאית, תוכל להתחרות על האליפות השנתית. קיימות אופציות ‏ 2 נוספות כגון: משחק רגיל - בלי שום התחייבוזות, משחק ליגה - אשר בשונה מהאולסטאר, פה ההזדמנות שווה לכולם, ומאידך המשחקים.. וותר קשים, ומהווים אתגר גדול יותר. לצערי, הסאונד במשחק - הוא" ה"'1 .0" היחיד: מלבד קטועי חשדרנות (שדי חוזרים על עצמם - בהתאם לנעשה) ישנה מנגינה די מעצבנת ברקע, שלדעתי איננת מתאימה לרוח המשחק - היא שקטה מדי, ועד שמתחילים לשחק. לוקח זמן (המשחק מלא בתפריטים, ובמסכים שונים שוש לקבוע בהם.- את האפשרויות השונות של המשחק) ובינתיים אפשר להשתגע - מהמוזיקה ברקע, וזה ממש חבל. הרבה פעמים אנחנו נתקלים במשחקי - ספורט מסוג זה - שדווקא הסאונד הוא זה שמפיל אותם, עקב חוסר- התאמתו לרוח המשחק. החברות המייצרות (ובמיוחד המתכנתים).. צריכים להבין שכשאנחנו משחקים משחק ספורט במתשב אנחנר לא מצפים לקטע מהסימפוניה התשיעית של בטהובן, באותה מידה, שאנחנו לא מצפים לדאנס רועש ברקע. מה בסך הכל ביקשנו? לא. להתעלם מהסאונד ולהקדיש לו קצת יותר. טעות היא לחשוב שלמשל . במשחק כדורגל ממוחשב מעניינים את השחקן רק המגרשים/ והשחקנים. מי שמכיר את "1" של 520815 ₪ (משחק כדורגל. ידוע) יודע בוודאי,, שהסאונד המוצלח עושה שם את כל המשחק - , שה ומהווה את האטרקציה המרכזית. בקיצור, על | | דס]אסך !]ממה אני מאוד ממליץ | לאנשים שיש להם ידע כלשהו בביוסבול (בכל | זאת, הרי צריך להבין מה הולך על המגרש) ולכאלה שבאמת אוהבים משחקי ספורט מכל הסוגים . טהתמחשבו,. אבל לא כל"כך מומלץ לחזרשים, "' ולבעלי אוזן מוזיקלית משובחת. ₪ השהעההצ-= | גראפיקה = 90 מגוון | מיגרשים, ציבעוניות רבח . 6 | סאד - 70. זה משחק "ז 4 ספורט לא לוויה ! - | )ליטה - 58. די הרבה מצוין | טוב מאז טוב בינוני | - | - אנט הו = | 7 אני בטוח שכל אחד מכם חלם לפחות פעם אחת | מו לא חלם "תגיד, את ק בשכל?' בחייו להיות סוכן חשאי. לפי מה שרואים בסרטים בשלב כלשהו משרד המחלקה הסודית נראה כמו 4 משרד רגיל ובטלוויזיה, זו דווקא עבודה לא רעה בכלל: המתח | ->**7 -**' אחר. לא היה בו אף סממן שהעיד על פעילותו האמיתית. הסכנה, האקשן, הבחורות... ובכלל, סוכנים חשאיים | בת'ו להיות ראש המחלקה נראה יותר כמו דוד נחמד, מאשר ראש זוכים לראות את העולם, נהנים מכרטיסי אשראי שלא סוכו חשאי צוות סוכנים-חשואיים. נגמרים, ומעל לכל, תמיד מצלוחים להציל את היקום | כ | . -"שב בבקשה, אדון הופר." בסוף היום... אני חותם לכם על המקום שכל אמא שבסוף היום -"איפה אני ומה אני עושה פה?" פולניה תעדיף שהילד הקטן שלה יהיה סוכן חשאי מציל את -"תרגע בבקשה. הבאנו אותך לכאן כדי להפוך אותך מאשר רופא, או עורך דין, או אפילו כתב זומביט (1). ' . או כדי שתו ול את הטולם " מאש 0 עורך דין, בתב זומביט (!) העולם? זה מה לסוכן חשאי, כדי שתוכל להציל את העולם. ואכן, חברים, ההזדמנות הגדולה שלכם הגיעה, הודות יקרה ל .= -"תגיד, אתה דפוק בשכל או משחו? ל"ד0% אמחד, קווסט חדש מבית"היוצר של חנרת ‏ ש'קורה 2כם ב -"נן, אבל ככה זה כשמנסים להתקיים על משכורת של = הקנדית. : ו 1 א :0 13% ],. עובד מדינה..." הכל התחיל כאשר כמוזות אדירות של זהב החלו כִווחט לש רט ולבסוף, לאחר מספר אימונים מפרכים, אאא הפך "להיעלם מכספות הבנקים בכל רחבי המדינה. כל קווסט לא רע לסוכן"חשאי מוסמך, ויצא לעשות את שלו למען | נסיונות החקירה העלו חרס: הזהב פשוט נעלם, כאילו ‏ עם פוטנצ'אל... המדינה, ולמען העולם כולו. | בלעה אותו האדמה. בסופו של דבר, המשטדה (וכל אכן, עוד סיפור מקורי (1) ועוד קווסט בינוני. למה [הגורמים | הסטנדרטיים = שטיפלו : עו ב מש בינוני? מפני שלמרות שהגראפיקה די במקרה) הרימה ידיים, והגדירה את ₪ מספקת, ולמרות שהמנגינות נהדרות, | המקרה כ"פשע על טבעי". מכאן, כמו ₪0 ₪ שמ מ ה 0 ₪ הסר בו את ה"קסם" הזה, שתמיד מצאנו בכל סרט מתח"מדע"בדיוני שמכבד את ] | ו ה ו ] בקווסטים של 881% 1.110, לדוגמא: ב- עצמו, תיק החקירה עבר לחסות 79 ל | זא אתחד אין עומק. הכל מתבסס "המחלקה לחקירת פשעים על-טבעיים". ה ב ><" | על "קח" ו"השתמש. ב-א על"צ". אני (אלא מה?). הבעיה היחידה היתה שגם וע ל אישית לא הצלחתי להיכנס לתוך הם לא הצליחו לגלות מה קרה. לבסוף,. "שש 4 הדמויות, ולהזדהות איתן, וזה מנע ממני מתוך מניעים של יאוש וחוסר אונים,. יי ₪ 04 מלהיכנס לתוך המשחתק עצמו. וכפי האנשים האחראים החליטו לתת לתוק. 8 2 שאתם יודעים, מעורבות ורצון להמשיך צ'אנס אחרון, והזמינו מגדת"עתידות ויפוי ומשש הם משפטי המפתח בכל משחק מחשב, -לחדר החקירה. המשזמה שהציבו בפניה| 5 | = , ובמיוחד בקווסטים, כשכל שהדמויות היתה פשוטה מאוד: "תפתחי את ספר ןו .- יותר מורכבות ובעלות אופי, המשחק | הטלפונים, ותבחרי משם את מ'], 406 די ו שו ותו יותר טוב. כאן, הרגשתי שאני מדבר עם | שמתאים ביותר, לפי דעתך, לפתור את. / ה--₪ שת בובות, ללא כל מטרה מיוחד. וזה חבל, | התיק." 1 % = 1 מפני שמבחינה טכנית, המשחק בכלל לא : -"אתם באמת חושבים שתצליחו?" )...== זוע רע | | בי סנקה לש 4% , | -"אז למה בכלל הזמנתס אותי לכאן?י 0 00 ?יי ג אפ"קה - 79. ננראה שלגראפיקאי | ּ | | --"כי אין לנו משהו יותר טוב, מו מווכ הס ' מממא יש מיצול אישוות: לפעמים טובה, | ו ו | ו 0 מישהו." מ 4 ל אונד - 90. מזמן לא שמעתי מנגינות אתם זוכרים איך הייתם פותחים את ו שור ל 2 לצ "ספר הטלפונים ובוחרים באופן אקראי. 05 29 ' בר - קליטות כליכך. [ משפחה אומללה שתהפוך קורבן ןו ו : אינטרפרייס - 80. מסתדרים במשך ? להטרדות טלפוניות אין-ספור? בכל ןוב 4 הזמן... ו אני זוכר, וזה בדיוק מה שמגדת". 4 ו 4 ששו אורך-חיים -‏ 6. משחק הוא לא רק עצמו 3 | אה | פה שולנום ₪ והזדהות - וזה בדיוק מה שחסר כאן. חמושים, כשהוא בדרך אל הבלתי"ידוע.: עד יווד וו ןיי ןו / " ₪ זור פוידמן בן