WIZ – וויז – גיליון מספר 101

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
ו ו וו ו 7 0 רל "שי 8-5 חי ה : ו ₪ 4 - 7 0 ש"ח (סולל מעימ). . = ו 0 , / 2 ,מ הירחון למשחקים:.מוחקי מחעוב, משחקי מלוויזיה"משחקתפקידים ועוך.. - - 0 ו שיל שר 1 ₪ מבצע ה-100 <. חודע אחרון בהחלט!. ‏ ; 0 | חקלה מצולמת. - א80 אג[תתוז 0 | 1 הרובוטיקה של החמונים = 3 אסות וחזסאו. " מיחוץ. סוף הדרך ה | 7 0% / ו ו ד ות שו ק ב ות - 2000 0 הילב /. ו 0 אס 2 ו 60% 6 א גי 7-16 + 29 16 00 זוא ו | 06 ה ועוד ב . == == 4 המשחק: 4 ל 0 % - ה ל היצנוו להני 5 צהב פניות ההוראים המבצצ נמשר ויטגר בהחלט ב-10.99.ו ו ו יזכה ב-21 המשחרקים הטובים ביותר בשק + הר ? |וע] - = -ן - 0 0 | || 651 5'חחו) מ ₪ 66)זס] טוש ₪ זסשסץ 10 ||60 צו6 - ₪ 6אןפז0קט5 מ 2 00655 104055 מ . 27 הסס)ץך ז600510 0 - ךא . -" 5זט ) זםז6 ₪ | . 1 6 5זט)) 7 ₪ הסס6ץד ססזווסת ה זז .05 פחסו|ה ₪ ו --. ו -. ₪ 3 6זס] ]0 0₪65] / ו | 61065 0 ח0)!] "ל כל מה שצריך לצשזת, הוא לשלוח אלינד את פרטיהם של המצטרפים. החדעוים (שם, כתובת ומס' טלפוך) בנוסף למודצה: זו, בה תמלאו את פרטיכם. כמו כן, יוגרלז בין השולחים: /,20 פרסים מדהימים - מתנת מיטב החברות! 4 4 : / לול 1 גיליון 11 / - ל ו שם: תובר רשימת המצטרפים שם: שם: | [ ב | | 2 | | 1 'ְ א , / במידה ויש מצטרפיפיטוספים%צר5ו אותם בדף נפרד עם פרטיבם. " 0 . בב 6 , / ₪ 3 הזת הקותמו - > | סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי ג'נינגס, ערן בן-סער, לי בלום, פול גריה, . ₪ 0 אסטרטניה: 2 ממקפמא ו ו 8 כ אסמרטגיה: 5 6 ' 0 וד29 5 ל 8 כ אסטרטניה: 8 או סידא זא א 0 | 8 ד 8 4 כ ו פס ו הו ₪ אינטרנט: חדשותת השתם, 8.2 .רק .- גב עמ 21 וּ חק 3 המשך תולדות האינטרנש 7 7 7 | | ה 36 8 סכנ ונת מ 2-7 פס ) הרפתקה: סט אמתדתד | - . . ו 8 ירנ 0 אס 7 ו 7 7 כ 4 0 אסטרטגיה: 8688008 ₪ אמספוון, .. | : : 2 . 44 ₪ כ)-הרפתקה 00897 אמשם ‏ 2 ער כ ה-א ו דד =ליון "תמיד יש פעם ראשונה". / 0 3 06 8 רוס באמצע הדרך | עורך ראשי: קובי סיט * עורך 0 דויד זילברשטיין : עורך משחקים: ערן לעי * עריכה ללסומת: | | זוהרה זולברג * מחלקת מנויים! מיכל מצליח * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: דייר 2ז/ץ, קובי | טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי * עיצוב וביצוע גרפי : אריקה שפיגל, עוזי דור, מירי פליגמן, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: ?זו ירחון * מערכת | ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר ורפי ת.ד. 209 בני ברק, מיקוד: 51114 | טל: 03-6171666 פקס: 03-5708174 | מחירי המוצרים המתפרטמים בעלתון עויס להשתנות, המערכת אינת אתראית תלכת תמעתה תומר - למומן . לחור. לע ₪0 מ 0 ל --- 07 60 0 לית חדשה, סאונד בקי והרבה אקשן 4 צי] מא ספא - 2 - 0 כ מרוצים: פא אמא 2 : 0-8 : 6 סימולטור -חלל: 4 סו פוא "7 ה - וק | - ו | ול טיע %ע2000817: והגרפיקה התבססה על רקיס "* ל-080ע ג זסס), אבל גם אם זה. = נשמע מאכזב, כדאי לזכור שהדבר לא נבע מסיבות תקציביות אלא מתוך הכרה שצריך למצות את" האספקט האסטרטגי ולשמור על - קצב משחק טוב ביחס לכמות - = ופיצוצים בכל משימה. | עם זאת, לא היה כאן שימוש בהאצת. 3 לק 060707 > ממש לפני שסגרנו את 0 הגיעה. למערכת הודעה רשמית מחברת ₪ לפיה הוזמנו לפראג שבצ'כיה כדי לראות את החשיפה הראשונה של א80 אגזתממזץ, = משחק האסטרטגיה שכולם יפשוט. ‏ "מתים" לראות. במילים אחרות, הלח > = לי ברור שזו הצעה שאי אפשר לסרםי 2/5 > לה ושאני לא מתכוון לפספס את > העניין הזה. ארזנו, התאמצנו, טסנו לפראג = וגילינו פרק באמת מדהים של 080, = = פרק שעיקר הייחוד שלו מתבטא. במספר עצום של אירועים המתרחשים בזמן נתון, ובעצם ניצול - של ממש של כל מה שנקרא דד םואד- זט (יזמן = אמת)". יש כל כך הרבה מה לעשות ‏ - << ה והכל ו טוב של 8 תלת ממד, לא ראינו אופציות ( ב ד-ר מ ה הנתונים שרצה על התקליטור. בכל אופן, עוד נדווח באריכות על המשחק הזה ובינתיים רצנו להפיק עבורכם חקירה מצולמת וזו רק > המנה הראשונה לפני ה-אופזשפת = המעמיק ולפני מוספי הטיפים, > הצ'יטים ותחרויות ה-5א11-אס ‏ > קְ וב' סי6 | כז9/3ק? ////3, נשמח לשמוע תגובות מצדכם על סיפור הקומיקס, "דד 1 באתר האינטרנט: ו תשובות לשאלות קוראים. ומנויים בין השעות. | | 16:00-13:00 | בלבד. ,/1 ו ן 7 [ד "נו - יוועה / ןו ]ור / %' %- . = 9% | הק ו ו ושוכר 0 9 ו / כל אש שור שר 2-0 > | 6% / . 4 ./ חדשות מעבר לאוקינ ₪ | 460% 6חזס1 זחהוסטעהה | 6וקוב ו . יא 2 00 ו /) [ :רז [ - .ור -ו-] א וו אשון מ ₪ תו | - 5 0 . | , = המשחקים ועו | מפם וחשבים ‏ " ער | 5 | 3 / 1 וזה לה * חהו וו שו * זבה שו + 21 עו , / / | . : תח ' ו ו גד ד 7 זו ב | 7 > / ו | , יְ . 1 ה 11 ו ] ₪ ו 1 יוו = : " א יי 0 | ג + ןו וו יי | יהרוחות. מ ו מ ₪ הכ | ₪ ₪ '. ְּ 1| ]₪ "ו ש. + ב % =] ד הל ו 5 ]| ו )-" % ₪ שב א בצ 1 5 ₪0 תלצשייה -) . 1 ב לק ג רש 1-ב 2 2 ₪ מעבר לאוקינוס ב ו 1 ו הוראות החק/ה והכלרה המשחק מיועד למערכות ההפעלה 95/98 %אוס6חו/\ בלבד. 2000 39 פנטיום 166 (מומלץ פנטיום 2) 0 זיכרון | ]100% מקום פגוי על הכונן הקשיח להתקנה מינימלית ו- 400/10 מקום פנוי להתקנה מלאה כונן תקליטורים ;/8021-כ-0) במהירות מרובעת כרטיס קול כרטיס תלת ממד מכל סוג 2727 ל יי ה 0 . לאחר מספר שניות, תוכנית ההתקנה של 160081160 תתחיל לפעול באופן אוטומטי. אם היא לא מופעלת באופן אוטומטי, לך 'למחשב שלי", לחץ לחיצה כפולה על כונן התקליטורים 01-כ 6) ו * פעל לפי ההוראות שעל גבי המסך ולחץ על אצ מספר פעמים עד סיום ההתקנה, . לסיום לחץ על 151א. לתנועה השתמשו במקשי החצים ולירי במקש הרווח (8₪8 ₪:50) - ופשוט תכסחו את כולם. ו ההיסטריה בוויצומה, העולם כולו מצמה והנה זה קורה - 50 זומזמפפזד מגיע אלינו ובאמת ב המצצתם אותנו בטלפונים, נםענו לחו"ל לראות את הסיפור והנה זה כאן, מעוחק האחמו 0 - המים לא זזים אבל גרפיקת הווקסל - כ 2 1-7 == ה | | | | - ל 2 ג ו ו ה ד שר = 2 ד = כ = -+ ל 4 - - + | -- --- בצ 5 כ בהלה -- 7 שו 1 - 8 " הפירמיז ידות ת כאן, אז. איפה הגמלים. | 64 ט הזה יכריע ‏ את ה -% . = בש 1 וי ו * יר שא שי שי שי שרק = בנ בב א-ש 1 - ו 0 = = 2 ו / | : : 1-ו ו נא ןפיל ו | - שו "4 2-ה 126 וב 2-1 - 8-2 רה .ור ל ון:] * דר א ו דע 5 ב 7 8 = שבוג באפה וי ה וש -בי 0-0 ) "ב ו 0 7 22 סת 8 ו | 0 2 ינת [ מל - ו ל | 1 |!ו₪ו 8:? מ זו לי 0 ו וכ 0 = וב ו בקרי 5 / הקודמת), על חשבון זו - בי 2 צא עצמו במקום ה-4 בדירוג. - ב = הפריצה = | הגדולה ‏ = שייכת: .. הפעם. | ל-ג ו ו שנכנס היישר למקום - - וריו מצאנו שתי פריצות תלא / ל 8 :אסדא. זז אצ / והשנייה במקום התשיעי, של משחק האסטרטגיה 4 2 הג 1 זה ו בפר ל 3 ו הראשונה סוגר 6 ו 1 - . = ה מצדו | ידא שצונח. 5 שלבים אל המקום ה ה-14. - ו במקום. -ה-15 נרשמה פריצה נוספת. אמנם ‏ > : | באיחור. מסוים, אך' מי אנחנו שנתנגד אם מדובר. = | : 4 של 9 אס | סמחא. אבל אם ‏ = | לגולשי אוטוסטרדת המידע: ו אנחנר במגמת. | אופטימיות. | קשה חשוב / כ(] -% שם החברה שם המשחק 6-5 מספר --ש | שבועות דחה סוסה דסם = אוווומוו ו - : ץ, וקהםדאו = ₪ד6 פ'הטס 831 ססף. וו סו הוה 8 דהסווו סס3ּ 3 6 8 דווסווו וס פמסחש שופ | שא ן-= 1 = | ו 0 | 7 אסודה וטואה -. וה דסז / 51-10 | 2 שסאגו ווה 4608 = - - 4 סב ה מק . סו הסוחה ה שוהספהו - 4 וד שפסהקסהסוש א0ססצץז הפסה = 1 וה דחא סואסה 51.50 ₪008 דחא סואסהדסם ₪ 5 דחה סוסה ד0= = ץג וסמםדן להזכיר | את ההתאוששות המדהימה של 7 צ5דאזגת ,זא שפשוט מטפס 4 שלבים מהקו האדום אל המקום ה-16 של 20 הגדולים. | שבד המצוין גם הוא שורד, אך גם זה לא מונע צניחה בת שלושה שלבים אל המקום ה-17, כאשר לעומתו ניתן למצוא משחק כמו 3 6/0548 שגם שורד וגם מטפס שלב אל המקום ה-18. לעומת שני אלה, 99 אחז נמצא בבעיה אמיתית לאחר | שצנח ארבעה שלבים בחודשיים האחרונים. אבל למה שנסיים בנימה פסימית כאשר במקום ה-20 נמצא פורץ חדש ומבטיח בשם 3 0 הקאדתים | א 111408 סאזא-א מהמקום ה-11 = אל ה-22. * א סק 1.0 61 אס זוז = מהמקום ה-13 אל ה-27.. -% | אסא זאג .41 ד מהמקום . | ה-15 אל ה-21. | א 3 קמס אגא קנמפאסקוא וס - | מחמקום ה-18 אל ה-28. /- (אסזד קמסית מזזד חס דוד אד ₪ מהמקום ה-20 אל ה-37. ]| הכתובת לור פחסווסוסיש סןסנ. 6 088 | ההובסזפהס 10] 3032 05חהב ה6חזצ סחד וח |548א ₪ סןסן רחסס. 5דוה חס סש :כ - דירוג קודם | | דירוג נוכחי. = אתם הוראים את 2 אתה 7 וו , "ד ודל פציו צפדה' 1|.48 שש 9 8 וו ו שחר' החפ:. השהם' מכויויה, מצחתי הבקידים וד-. ₪ אבטרטגי" בחלת ממ = 2 11%4': בלכוחות-חנופה > ו ו ₪ מירף בדשת ‏ - א א ד > אל הי , - : ל 2 1 | ] ו | : 0 ו : 6 ו | זי ' ינגד = הקלד אותם בזמן המשחק, ה " ממט ככדי 7 את שק הבאים, לי - 0 ו ה כ ה . | כדי ו הצ'יטים, לחץ -- 2 - =" (משמאל למקש 7-ו והכנס את' (מסאג ו 00 בי במקום בו סמ העבבר. | [1₪א 8/4 - יוצר חובש נמקב : בו -ן העכבר נמצא. -- 05 - יוצר טכנאי במקום בו סמ 1 העכָבר נמצא, 0 ה--- - ניצחון בשלב הנוכחי ומעבר- . 9 - לשל הבא), | 0805: ב | ]= = הקודים הבאים: : 6טושעט1!18 ו - מצב 60, 5/1 - בריאות מלאה לכל | - המתיישבים שלך;: "00 - כל הגגות של הבניינים נעלמים, כך שאתה יכול לראות מה קורה בפנים, ‏ -" ק 05/5 - אתה יכול לשלוט על החייזרים. 1 - הורג את הדמות הנבחרת (עובד טוב עם הצ'יט הקודם). - עוצר את המתיישבים והחייזרים במקומם. הקלד פעם נוספת כדי להמשיך. 6 - יוצר נשק ₪063 במקום בו" סמן העכבר נמצא. אסוף את הנשק כדי לקבל הגנה נוספת ויכולת לנעול דלתות: א - יוצר סכין במקום בו סמן , העכבר נמצא. אסוף את הסכין כדי להפוך לרואה ואינו נראה. | אא 65 - יוצר מפקד 5 שא רל - | ]| התקפה אוולרית; כו ה . מילף מחדש של התחמושת; = = 0 "סו -- 7 יזתר (וקשה י יותה).. .. %-- [-אז/סואסאח |=א5 5 = 1=ססמתמאחא |= צו6 .1 0111 1= זז אכ א 000=1, 041 1,=1 זה 8118 = 11.000=1 [=000. 81פיד [=סדצז [=060.טאז 2 ויב דא5פו₪55 -| המשחק לא קשה במיוחד, אבל בכל זאת יש > לנו טיפ אחד או שניים עבורכם. כדי לשחק בדמות של האנק, כריס או אדה, סיימו את >> המשחק ברמה הקשה בעזרת לאון. וקלייתו ה > | כדי לקבל תחמושת בלתי- מוגבלת, עברו % ₪ למסך הציוד ולחצו על המקשים הבאים: | דה בוול / : פתח את הקובץ [א1 אנכ 8/1 בעזרת ישרף טקסט כלשהו, והוסף את השורות = הבאות כדי לקבל גישה לכל קטעי הסרטים ברגע שהמשחק עולה. [=דפתא ו=מאה דה ןדא םא 050 [=0ג זי 1= =אתמדאסא | [=אסמטאטס ו=אאתטאד 61 158=1 050 [= 11 1=א: ץצ | למעלה, למעלה, למטה, למטה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה ולבסוף על כפתור בעזרתו אתם מכוונים את הנשק. 111 יב ריג ל אחת המשימות ב-2 02000 א )6 פֶשוט מכסחת אותי כל פעם .= מחדש. אני תקוע בקבוצת המשימות השביעית, כאשר צריך להיפטר מפקחי התנועה האווירית. ניסיתי כל מה שאני יכול, אבל אני פשוט לא מצליח לעבור 5 וו | | את המשימה. יש לכם רעיונות? 1 הקלר את הקודים הבאים נתחולת ה המשחק " האמת, השלב הזה באמת קצת קשה, ולכן 0 או במהלך המירוץ!: 7 = = = . אאני בטוח שתשובה זור תעזור לשחקנים דוס - האצה (סאד א בלתי. .20 הפ ו "<< רבים. ברגע שהשלב מתחיל, יבהנ-לפיון מוגבלת:- - | : -‏ ב המגדל ועקוף אותו מצד ימין. המשך קצת: = ו > לנסוע ובמהרה תראה רמפה. קפוץ על רמפה הדו 76 מע 7 | , במסך. הקרב, הקלד "403% א 03.4 " ו 20 -- כדי לאפס את נקודות התנועה של החיילים שלך. במסך המחקר/ שדרוג הקלד 6" כדי להגדיל את הכסף שלך > בפפולות של מאה. > 6 - כל משתתף בו אתה ג - = = חוזר לנקודת ההתחלה. : ---'/ | וז זאיד א - % = אין צורך לעבור - |" בנקודות הבדיקה במצב משחק א / שוח סנ - מחלוף א את תצוגת - המפה הרגילה משי במפה ממבט של לוויין, > אחרי הנהר לכיוון הרמפה הבאה. זכור = ליישר את המכונית שלך, ולאסוף את | הבונוס שנמצא בדרך ופגע ברמפה במהירות = > של 1ק]/120-140. אתה אמור למצוא את = = | עצמך כעת על גג המגדל, והבונוס שלקחת = ה | ₪ - אמור להיפטר עבורך מארבעת הפקחים! אני - 5 -- (מבנה | הקבוצות ה חשוב גם הוא; כמוב); * מקווה שזה עוזר... ₪ ושלח אותם לתקוף את האויב מכיוונים היה שן ‏ = שונים כדי ליצור בלבול בקרב שורות ו 0 | האויב, טכניקת האיגוף היא טכניקה ותיקה :יי = שאומרת שעליך להביא חלק מכוח הלחימה ₪ אי ₪ ₪ שלך אל מאחורי קווי האויב, כדי שתוכל > 5 - ב לתקוף את הקשתים שלו מאחור, במקום בר -. 0 889% יש להם הכי פחות הגנה. עם זאת, שיר = ₪ 0 0 677 075 = | לתזמן היטב את ההתקפה, מכיוון שחילי > 7 -. האויב > ימהרו ו על ו שלחם, - -- 7 ו 4 א : משום מה, בכל כ פעם מ | שאני מגלע לאזור מסוים, הספינה ‏ | | מתפוצצת. אנל חושב שהטרוריסט שנמצא בחלל ק הקדמי של הספינה אחראי לפיצוץ, . .= אבל אני לא מצליח להיפטר ; ממנו. מח. "שר ם? 7 . 8 4 גה 7 עם ---- =<ההשבה פשוטה: . + אין -- מה הפק "ה 068 :2 דד צזא. האם = אותו.טרוריסט. למעשה, עדיף לך להיות > . תוכלו לתת לי מספר טיפים פָדִי שאוכל | כמה שיותר החוק. ממנו, מכיוון שהוא נוטה - להתקדם במשחק? = | לפוצץ את הספינה כאשר הוא רואה אותך,,. 2-0 דךצ)/ הוא משחק שדורש אימון רב, אך כדי לעבור את השלב הזה, עליך פשוט = יש שני עקרונות בסיסיים שיכולים להיות | לבצע את ההוראות שניתנו לך: הצל את = --- : ל לעזרו: פלצול כוחות ואיגוף, נתחיל . -- = דוקטור וינסטון שנמצאת בחדר המנועים, = ל בפיצול הכוחות - חלק את הכוחות שלך = 5 פשוט גש לחדר המנועים במהירות המרבית. | - לקבוצות כך שתוכל לשל בהם בקלות.- + = היזהר מטרוריסטים) והצל את הדוקטור:. = | זו, וכאשר אתה נוחת, פנה מיד ימינה ועקום 5" ב [ין )1 :1 אני תקוע במשחק 3 84108 ו בשלב של מקדש ההריסות, בחדר עם בריכה גדולה וארבעה פסלי אריות. ממ . הבעיה שלי היא שאני לא . מצליח. להגיע למתג: שנמצא. מעל הבריכה.. מה עצשלםל וה פנה לפינת. החדר ד כאן 6 חי "תלר להיפטר ממנו. = ומנו, טפס על הקיר ולחץ על שני המתגים. זה הכל | עכשיו אתה יכול ל נרוח מהחדר בו לאחר שנפטרת , 2 דטס ווה אני פשוט לא מצליח להגיע ל- 4 אד במשחק > 2 110 יז נכנסתי למנהרות ו | (64₪8 1 ואני יודע שאני אמור > << לחניע לקומה השנייה, אבל אני לא מוצא = ו שום יציאה בקומה הראשונה! *ץך מגיעים . : -. לשם? אתה צודק שאין | גישה לקומה = = השנייה מהקומה | הראשונה, אבל אתה יכול ו לעבור מהקומה 4 הראשונה ישר לקומה השלישית, ואז ו משם לקומה השנייה. דרך אגב, בקומה השנייה אתה צריך לאסוף את חומרי הנפ? בדי לפתוח את הדלת שמובילה ל 0 אאוסך 8 שמעתי שבמשחק 81% אפשר לגרום לרובוט שנמצא במטווח לרקוד את המקרנה. זה נשמע לי טפשי, אבל האם זה נכון? וה אמנם טפשי, אבל זה גם נכון. לך למטוודן וחפש מתג על השולחנות שבצד 0% 7 ו 4 שמאל. לחיצה על || 4" המתג תגרום 7 0 לאורות. = . להיכבות, 2 וכאשר הם נדלקים : | חזרה, הם עוברים למצב דיסקו והרובוט - מל לרקוד. יק ב ב ג רכשתי את המשחק 2 א 4 זא די מזמן, אבל אני לא מסתדר עם הקרבות. האם יש דרך קלה לשפר את החללית העלובה שלי ולרכוש כלי נשק חדשים?. = 2 פסהיך /זץ הוא לא משחק ממש קשה, אבל אם אתה מתקשה, אתה יכול > להשתמש בקודים הבאים. פשוט הקלד אותם במסך הניווט (זה עם המפת). | את יסא גורם לך להפוך לבלתי- - מנוצה, ו- 4/1 זג אן, ]אק תה ץידתק תק ו- ₪111.10 ישפרו את = החללית שלך ויעזרו לך להתמודד עם) ‏ = אויבים, שוב דא05ו55ה אני חוקר את תחנת המשטרה במשחק = 2 חזשו 'א:510:/, ונתקלתי במכונת כתיבה ישנה שמאפשרת לי לשמור את = המשחק. הבעיה היא שנאמר לי שאני צריך ₪180 אא או משהו כזה, ואין. לי מושג איפה משיגים את זח. האם יש = באגים במשחק או שאני פשוט צריך == למצוא את חדבר הזה? אין שום באג במשחק, ועליך למצוא את ה- א100ת אא באחד החדרים. פשוט חפש בחדרים שנמצאים מסביב לאזור הקבלה הראשי, עד שתמצא אותו. פשוט, לא? :אשחז ההזפ 5 דוו דא=ו=ספטט אני תקוע במשחק די ישן בשם 6 דאאת סט :אמאד האג 5 ואני מאוד מקווה שתוכל לעזור לי. הבעיה שלי היא שבאחת המשימות מצאתי את עצמי נעול בתוך מחסן. ניסיתי כל דבר אפשרי, ואני עדיין לא מצליח לצאת. יש סיכוי שתוכל לעזור במשחק ישן כל-כף? 7-2 . יי ו כ בר 8 : הוא באמת משחק ישן, אבל במקרה מצאתי משהו שיכול לגזור לך. אתה צריך > להתחיל שרפה כדי שיסכימו לשחרר אותך מהמחסן, אסוף מקלות וחפצים דליקים אחרים (יש ליד המזוודה שנמצאת בחלק = המני העליון של המסך) והשתמש בהם על 3 = החציר שנמצא בחדר. עכשיו, שלח את ספוק - | | לדבר עם השומר, כדי שישכנע אותו לשחרר . אותך לחופשי, זהו זה. | 5584 פ'צסאה.וס - | אני משחק במשחק 8'צשאא.01 ואסי = = 88% וכל הזמן האויב מאתר אותי בסונאר 0 = שלו. איך אפשר לחימנע מכך? יש לף = = טיפים נוספים עבור המשחק הזח / / > = כדי להתחמק מהסונאר עליך להישאר באזור.. של מים שנמצאים בתנועה, כמו למשל.- מאחורי פרופלורים של צוללת. הסונאר לא 5 = יכול לגלות אותך באזור הזה, או אתה בטוח = למדיי שם, כמו כן, כדאי לך לחמש את הצוללת שלך במגוון טילי טורפדו, כולל . טילים מהירים, ו ה כבר מוצא את עצמך בקרב, נסה ללכת מעט לאחור כאשר האויב מניף את החרב שלו ה כדי להתחמק מהמכה, ותקוף את האויב מיד - 0 לאחר שהוא תקף אותך - זה הזמן בו הוא אמהק דטס5 | הכי פגיע, המשחק 418% 86001011 ממש קשח ל אתה מכיר דרך להפוך אותו לקל יותר? אוי, באמת. חבר'ה, הבכיינות הזו כבר מוגזמת. 6 8 5021071 הוא בסך הכל = בחיות מכיוון שה מבזבז תחמושת ת ולא | 0 נקודות. % | ₪6 סחי אחהפם מחד ל עם המשחק מצד :תתזצד פאהב ה לבויה הור מא 4 0 %₪.. אני יודע שמטרת | ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר עוד משחק יריות המשחק היא להתגנב סביב ואני גם די הפקס שלנו לכל טענה, בקשה, טיפים, | ממבט ו וכך טוב בזה, אבל יש לי בעיה עם הקרבות. צ'יטים וכל מה שתרצו. צריך להתייחס - אני פשוט לא מצליח לנצח בקרבות אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח אלוו. רוץ לי פנים - - אל. - פנים. האם תוכל לור לו כל מה שעולה על דעתכם ל"וויז", ת.ד | בזמן שאתה לשרוד יותר משתי שניות בקרבות? 2209 בני ברק, מיקוד:5114. לה ופ = הטיפ הראשון שאני יכול לחשוב עליו הוא = | כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס ל - לבלבל את = להימנץ בכלל מקרבות, אמנם קל יותר 4-,, רק אל תשכחו לציין | האויב. אה, להגיד מלעשות, אנל זה הדבר הראשון "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף ואל תירה ל צריך לשאוף אליו, שנית, אם אתה | לשם וכתובת. | 6 | 4 ' ו 1 ב יריו 0 שר | א מאת: טלי פרידמן את סודות העבר של חבל "הארץ האסורה" מספרים שרידים הטומנים ו רבים ניסו לגזול את האוצרות, ניסו לרדוףפ אחר ‏ החלום ביחד עם 6 6₪ 3126].. לא הבנתם מלה? אז בואו אני אסביר " שו מ ₪ /₪ = וש סיפורינו מתחיל בארץ פורסיה שנשלטה על ידי תרבות הקסמים וכללה גם חבורת קוסמים אשר כינתה את עצמה "שניים עשר החכמים". ו יי יי יי חשבו שהם מעל הכל, שהם שולטים על הטבע, ולכן יצרו הם שדים חזקים יותר, אשר לבסוף קמו על יוצריהם וכבשו את כוחות יי יי וי כ בעולם. חוץ מביפן, שם הז'אנר שגשג מאז ומתמיד, אך כל זה השתנה כאשר יצא המשחק ץוחה [הּמו-] ואחריו הגיעו משחקים כמו: הזו)חט] ג ו- ח006אוט5. יחד עם אלו, מגיחה גם הפקה מעג"נת של סמך >> )6 [ה160] :31300 08 26ג!13. הדבר הבאמת חמוד הוא ש- 36.3 נותן לך את ההזדמנות לשחק נגד שלושה שחקנים אחרים בו- זמנית (סה"כ ארבעה) וזוהי נקודה חשובה, מכיוון שאין הרבה משחקי תפקידים שמאפשרים לעשות זאת. כפי שניתן לשער, 3 נקודות ניסיון 1 09 וו 5% השע ביותר ויש להוריד את הכובע בפני המפתחים, יי 0 כבר לפני הרבה שנים. יר שם אתה אחראי על קבוצת גיבורים שמנסה לבצע מספר משימות קשות ובניגוד למשחקי תפקידים יפנים אחרים, המבנים ב- 88:89 הם לא ליניאריים והסיפור אינו מרכזי במשחק. אך הדבר החשוב ביותר במשחק זה האקשן והכל מתרחש בעולם תלת ממדי בו גם לדמויות, למפות ולמפלצות יש נפח. הסיפור נפתח בפונדק דרכים (מעין מפקדה) ומשם, אתה יכול לבחור בין מספר משימות, כאשר בהמשך יתווספו לך עוד. יתרון נוסף הוא שאתה יכול לחזור ולבצע את אותה המשימה, וכך להרוויח עוד - עוד יתרון הוא שתוכל ליצור בעצמך את הדמות בה תשחק ויש לך מבחר של שמונה סוגי דמויות: גמד, פיה, לוחם, יי יי 1 מהדמויות יש גרסה נשית וגרסה גברית. לאחר שבוחרים סוג לוחם ניתן לשנות את ו( מזלות חביב בקלפים, והתוספת המשעשעת יותר של תהליך בניית הדמות היא האפשרות לבחור סגנוז חיבור,. ישנם "ישן", "צעיר", "חצוף" וכו', והדמות שלך תדבר בהתאם למה שבחרת. כל דמות, אגב, יכולה להישמר בזיכרון ולעזור לך בהמשך. וכשנשלפות הציפורניים באופן כללי, הרעיונות של הסיפור הם טובים אך לא תמיד הם מבוצעים בדרך האפשרית הטובה ביותר. כך, למשל, הגרפיקה ב- ₪63 היא לא מהמרשימות ביותר שתראו, ולמעשה היא קצת מאכזבת. הבעיה השנייה היא שהאפשרות לשחקן יר א 2 לסיים את המשחק כך יי 0 תצליח לסיים אותו באפשרות של ריבוי המשתתפים. הרי זה מספיק קשה למצוא ארבעה שחקנים טובים, שלא לדבר על לסיים משחק מורכב. השורה התחתונה המשחק בשלמותו הוא חביב ביותר, ומי שאוהב את הז'אנר רק ייהנה ממנו. אם אתם חבורה של ארבעה יי לי 1 ביחד ממשחק 0ק2א, אז 1 41681 :13106 6 3|326ן הוא המשחק בשבילכם. בכל אופן, זה לא סוף כ 1 שעושה את המשחק) כי המנשק פשוט מאוד, העלילה במרכז, המקשים קלים לתפעול ולא לוקח יותר מדיי זמן לש ור ////// 4 4 1.1 4.1 122 הותווגף * אפשרות של ריבוי משתתפים וו וו * עלילה מעניינת ומנשק משתמש פשוט. * אפשרות ליצור דמויות לבד. * משחק שלא ייגמר לכם תוך יום, || וגם לא תוך יומיים... נגד: * הגרפיקה הייתה טובה יותר. ה יכולה להיות : : [ 5 1 5 ממהסקוחקה תנכה ב + בכוכ ₪06 . ד משחקי מחשב מכילים כמות מסיבית של אלימות - פעם זה היה "הטירה הנאצית" ו"וולפנשטיין", והיום זה 5 )ןאג 11 > > ו- שאן. |-=]. ןה 1ז, אך הנוסחה הבסיסית של אלימות, אלימות ועוד אלימות מעולם לא השתנתה. לפני שנדבר על הריאליזם במשחק, ועל רמות האלימות שבו, נספק קצת רקע על המשחק. 85א41) 05 מתן.] :אזק)אז ₪ הוא פיתוח של חברת 141% א, והוא מבוסס על המנוע של 2 ₪ %/12). הוא מושפע מאוד מ יי | טרנטינו (כלבי אשמורת, ספרות זולה וכו') ורובו מתרחש בזירה עירונית מטונפת, שכוללת בניינים שרופים, מדרגות חירום, פחי אשפה ענקיים ובתי עסק מפוקפקים. ה"גיבור" במשחק הוא פושע פשוט, שמקווה להיות "ראש הפושעים" (א021צ11 א), וכדי לעלות בדרגות בקרב: הפושעים ולהיחשב פושע רציני,. עליך לבצע עבודות לא חוקיות שונות עבור הבוסים ואפילו לשכור "אנשי מקצוע" (כמו פורצי כספות מומחים), לשלם להם ולהגן עליהם בזמן ה"עבודה". 6 ו מתוחכמת, שכוללת גם הבעות פנים משתנות, ומאפשרת לך לקבוע את טון הדיבור בכל יי | ב יי לרדת עליהם, לשכור בריונים, לקבל מידע ועוד. כדאי גם להזכיר שהשפה לכל אורך המשחק היא מלוכלכת, ונראה כאילו המפתחים ממש התאמצו לנבל את הפה בכל אפשרות. למרבה הפלא, למרות הנטייה של מפתחי המשחק להתמקד באלימות מוגזמת, הם הצליחו להכניס ל-א]61%0:2 גם מספר אלמנטים שהופכים את המשחק למתוחכם יחסית: המשחק כולל חידות רבות, משימות שאתה מקבל " 7 יי יי יי יפ בעזרתו אתה יכול לכוי בריונים, לקנות תחמושת וכו'. 6 ו כל המשימות שלך, אפשרות "התגנבות" מיוחדת כדי להפתיע אנשים מאחור עם צינור ברזל, משחק מרובה משתתפים לא רע ואפילו מוסיקת רקע של להקת הראפ זז בכר ץצ עד כאן בקשר לחלקים החיוביים במשחק, וכעת נעבור לחלק המכוער של המשחק: בניגוד למשחקים אחרים מהז'אנר, בהם אתה משתמש באלימות עבור מטרה נעלה (הצלת כדוה"א מפלישת חייזרים, חיסול טרוריסטים וכו'), כאן אתה משתמש באלימות יי המשחק אתה תוקף (במטרה להרוג) אנשים שלא עשו לך כלום, כדי לבצע משימה או עבור בצע כסף. מעבר לכך, כדאי לציין שיש יי 1 (ג01), אך הם לא מציאותיים כמו זה והם לא גורמים לך להרגיש חלחלה בכל פעם שאתה הורג מישהו. במהלך המשחק אתה מכה בגולגולות חשופות בעזרת מוט ברזל, מפוצץ ראשים, מעיף איברי גוף לכל עבר ושורף דמויות בעזרת להביור. אם זה לא דוחה, אז אני לא יודע מה כן, ואני בטוח שאפילו מפתחי המשחק הרגישו שהם עוברים את הגבולות, מכיוון שבמקום שוטרים הם שמו "מאבטחים" - כאילו שזה יהפוך את המשחק לאנושי לות+.. ההמלצה שלי היא לוותר על המשחק הזה, וליהנות ממשחקים אחרים - למעשה, אני כ 0 יי א]ע )א בעד: מערכת דיבור מתוחכמת, חידות, צבירת רכוש וכסף, שכירת אנשי מקצוע. נגד: אלימות דוחה ומוגזמת שגורמת חלחלה! קהל יעד: אם אתם ממש אוהבים אלימות מוגזמת ומציאותית - לכו ללמוד אומנות קרב-מגע כלשהי. את המשחק הזה עדיף להשאיר בחנות. ו ו ו רפיקה מרשימה. 8. המשחק עצמו מורכב מארבע מערכות קו משימות לשחקן יחי ק הגדול ביותר הוא זה שמציג חלק מאזור הקרב, שם סמלי העיגול יתקפו בגבורה סמלי. עיגול אחרים בעזרת סמלי חצי- עיגול ודרך החלק הזה של המסך אתה שולט בכלי המלחמה שלך ונותן פקודות, מסמן מסלולים, משגר טילים, מפעיל רדארים ואמצעים אלקטרוניים נוספים, שולח מטוסים וכו == מתחת לאזור הקרב, ממוקמים מפה מוקטנת רב, חלון מידע (מציג את כמות סוימת, כמות הנזק, המסלול הכי מעצבנים הוא החוברת היא פשוט מתעלמת שך מקדישה יותר עליך לעשות ; אבל איך אתה אמור לעשות זאת. כך, עליך להתנסות בעצמך כדי לנצל את"היפולוו המתוחכמות של המשחק. אולי זה בסדר עבוו שחקנים מנוסים, אך שחקנים מתחילים עלולים להפסיד חלקים מהנים של המשחק זה לסיכום, עאג1א00 םת הוא משחק אסטרטגיה חביב, עם גימיק מרשים ביותר של חלון תלת ממד, אבל. 1% | אע ו ₪5 וא אשופואת ,דהא,ש הנאט 8 6באמך | 0856. 8 3 5 .ה:פת59 | .ווק הו י8ה0820 בסיס מידע מפורט ומדויק. ה 4 ו חוברת. הוראות ,4 6 4 7 ו יי 2 ו 1 מ ז ל לו 1 2 5 2 / יי 2% 2 0 זו" 2 0 7 0 0 7" : . ; 1 .₪ | / . ---5": / 5 4 < ו 5 -] ₪4 0 1 ל 2% . | 2 4 / 0 : בק , | 0 / ו 0 1 לו 4 : 1 : / 1 5 ( / ₪ ₪ 2 . : ₪ 21 5 ו 3 " ד 0 : ₪ : 1 מאת: ערן פולוסצקי אסטרטשגיה? אה.. טוב, שיהיה משחק ‏ פעולה ואם אפשר עם " כמה כלי נשק מפוצצים, מכוניות גדולות ואויבים ו ל שתהיה הצדקה להרוג ו אוקיי, אז כל האלמנטים הבסיסיים נמצאים לי יש לנו משחק טוב? אה.;. = בדומה לרוב משחקי הפעולה שאנו מכירים, גם ב- "א ]כ העלילה לא חשובה למשחק ומכניסה ‏ = את השחקן לנעליו של לוחם שכיר שעובד עבור חברה גדולה (לא פופולרית במיוחד בקרב הפושעים), ומנסה לבצע ביום בחיר אחד, ישבר להם | אותה הררה אטנם. אנשי 58 וחשבו איזה . משחק חדש כדאי להם ‏ להפיק. ספורט? אה... | ?חדור לאזו אה | לגוב ‏ משהו או ו לסגת | באלגנטיות = (לברוח בזריזות), ו = לחדור לאזור מסוים, מעבר לכך, | יי תחבורה במשחק: נהיגה או הליכה ברגל, וחלק מהמשימות יחייבו אותך להחליף בין שני אמצעי התהבורה במהלך המשימה, כאשר בעזרת כלי הרכב תוכל לטפל באויבים גדולים או להתגנב ברגל אל מקומות שחסומים בפני בלררפם, יכ במשחק עצמו קיימים עשרה כלי רכב וניתן = לשפר אותם בעזרת בונוסים למיניהם, אבל. הבעיה היא שתחושת הנהיגה היא לא מי יודע מה, רדיוס הסיבוב שלהם ענק והשליטה בהם מאוד לא נוחה. אמנם נהיגה מטורפת, דריסת חיילי אויב והתנגשות בקירות זה נחמד, אך מערכת הירי האוטומטית בקושי פוגעת במטרות אליהן יר צריך בערך ארבע ידיים כדי להשתלט על הכל וזה כולל גם את כלי הנשק המרשימים. | -מגוע התלת הממד:של המשחק לא | רע ומצליה להסתדר היטב עם ו ו | לגרפיקה ברמה של ,₪41 אא ולפנל שנסבם, כדאי גם להזכיר || שהאפקטים הווזואליים | של ופ ו הקול והאפקטים, אלא שהבעיה של תא] ₪01 היא שהוא מנסה | לפנות לכ-ו-ל-ם. הן לחובבי הנהיגה והן לחובבי ההרג חסר הרחמים. אמנם כלי הנשק מגוונים ומרשימים למדיי, אך כלי הרכב הגרועים והעלילה העלובה מצליחים למנוע כל הנאה מהמשחק. לא שאין רגעים כיפיים במשחק, אבל הם כל כך מועטים, שכדאי לחפש אלטרנטיבות אחרות... שש 5 2 בעד: נהיגה משולבת בירי, מגוון כלי נשק, אפקטים מרשימים, פס קול נגד: שליטה גרועה בכלי הרכב, עלילה עלובה. קהל יעד: חובבי פעולה שממש חייבים לנהוג ולירות בו זמנית. ו 8-3 מאת: גיא אהרון מאז הופעת "משחקי הטלוויזיה". = אנשים רצו לנהוג במכוניות ‏ 78 0 009 | "ה מהירות גם אם הם ל א היו . 2 %- 0% 0 מבוגרים, מוכשרים א , : ול - . 0 ש% או פיכחים ובמילים 3 | 5 - | אחרות, לנהוג כמרו ‏ , מטורפים, לעבור כמעט 3 על כל חוקי התנועה /. ובמיוחד על ה גב לות / מהירות למיניהן. הלא כל כך מוצלח | להכניס את הפן ההומוריסטי (בעיה החוזרת במשחקים רבים וטובים, שבהם למפתחים יש הכל חוץ מחוש הומור). ה"צחוקים" מגיעים בדמותו של אדי, שאמור להיות המכונאי שלך, כך שבין מירוצים ואפילו בזמן בכל אופן, עולם משחקי המחשב רוי כותרי | שריקות התפעלות ‏ מרוב ‏ ,₪ מירוצים ו- אחא א8, בהשוואה לכל | האנשים, 0 משחק שיצא עד לפני שלוש או ארבע שנים, אתא את הוא 0000 48 המירוץ, אם תרצה, הוא יציע מרהיב ביופיו, והרבה בזכות ההתקדמות של | אכן אחד המשחקים | == ₪ לך עצות לא -רצויות בנימה סרקסטית ולא כל כך משעשעת ולמרבה המזל, אפשר לכבות אותו אם הוא מאיצי התלת ‏ ממד, ‏ כך היפים שראינו אבל חוץ שמלבד, אולי, הוספה | מגרפיקה יפה יש של קטעי וידאו כאן 35 כלי רכב למשחק, ‏ | קשה , 2 - 8 שונים ביניהם מציק. לראות איך ניתן .= ך 4 משאיות, אז בסך הכל, יפה, כיף לשחק, לשפר את ₪ סמיטריילרים, אהבנו. הגרפיקה, שסביר מכוניות | מירוץ, אוטובוסים והוא מאוד מהיר, מה שעלול להוות חיסרון עבור הנהגים הפחות מיומנים שבינינו. בין האפשרויות הרבות במשחק יש גם | --<,/ אפשרות שימוש בנשק, ובכלל, | עעע////// המשחק גמיש להפליא, ניתן להתאימו | לסגנון המשחק שלך ואחד הכישלונות הגדולים | הוא הניסיון להניח שתעורר בעד: גרפיקה מדהימה, 4 מסלולים שונים עם 192 וריאציות, גמיש מאוד. נגד: קולות מנוע מעצבנים, טיפה מהיר מדיי, אדי יטריף לך את המות. קהל יעד: נהגי המירוצים שבינינו. ציון: 4 כוכבים. ו 2 . ב מאת: ערן פולוסצקי לא מזמן יצא 5185180 המצוין וכבר מגיע אלינו עוד משחק רובוטים מעולה בשם 3 יי 8 ב ו 3 07זא א שד 6 םא אוכל את קלארוחת בוקר בכל מה שקשור למשחקי רובוטים - אמגם יש לו מה מניי יי ו המלאכותית, יי יי ל- 108אא עד ]וא אין מתחרים. ובכן, נתחיל בזה שמבנה המשחק דומה למדיי לקודמו, כאשר אתם שולטים במכונת הרג ענקית ועליכם לבצע משימות שונות בזו אחר זו (אי אפשר לבחור משימות כמו ב- 5 הצ )אא :2 )ןאצה שוד: )3 [א(). הקטע הטוב הוא, שבמקום לכבוש שטחים ענקיים בכל פעם ולהתקדם בעלילה בקצב מטורף, 3 ₪108 א שו11י0ם]/א נוקט בגישה אחרת וגורם לכם להילחם על כל פיסת אדמה. כל משימה, אגב, מתחילה בדיוק במקום בו הסתיימה המש"מה הקודמת, כאשר מתווספים יעדים חדשים ועליכם לכבוש כל פעם שטח אדמה 0 0 צורת המשחק | הזו מצליהה להכניס אתכם לאווירה הנכונה ומפל מטרה שכבשתם מסמלת הצלחה שהושגה בעמל רב. מ 0 בסיס שטח נייד. הבסיס הזה מורכב משלושה טרקטורים ששומרים לך על החלפים, אוספים שאריות מהיריבים המובסים ומתקנים אותך מפעם לפעם. בנוסף לכך, תוכל לכוון מחדש את הרובוט שלך לפני כל משימה, מה שמאפשר להתמודד בצורה הטובה ביותר עם המשימה שעומדת לפניך. למרבה הצער, הרובוטים ‏ של המחשב לא ירחמו על הטרקטורים שלך ועליך להשקיע מאמצים מרובים כדי לשמור עליהם; אם תאבד אותם, לא תפסיד את המשחק, אבל גם לא תוכל לתקן או לכוונן מחדש את הרובוט. עבור אלו מכם שלא מכירים את המשחק, נתאר את מהלכו בקצרה - לרובוט שלך יש חלק עליון שיכול לנוע בלי קשר לכיוון הרגליים, כך שאפשר לירות לכיוון אחד בזמן שאתה נע לכיוון אחר (כמו בטנק). כמו כן, 0 מ מסוימים של היריב כדי לנסות להשמיד אותו במהירות או כדי לשתק אותו ולהשתמש בחלקים שלו (אגב, כשתשיג מנועי קפיצה, תוכל להקפיץ את הרובוט הענקי שלך באוויר, ולפגוע באויבים בזמן הנחיתה). כדאי גם לציין שירי רצוף מחמם את מכונת המלחמה שלך, | בי ו = ₪ יל אמנם 4144])(8₪ צת:)1א הוא משחק שמצטיין בכל התחומים, אך הוא לא תף מפגמים קטנים. ראשית, האינטליגנציה המלאכותית שלו היא לא משהו (רובוטים של המחשב יכולים להיתקע כאשר הם ניצבים מול, שימו ‏ לב, גבעה ‏ תלולהו). ‏ שנית, הרובוטים של המחשב מנסים לפגוע בך תמיד במרכז הגוף ואתה יכוּל לרכז את ההגנה שלך במקום אחד, מרכיב שלישי ואחרון הוא שהרדיוס שבו הרובוטים של המחשב מגלים ו ו יב ניצב מול מספר רובוטים רחוקים אתה יכול להתחכם ולטפל בהם אחד אחד. יי 0 משחק סימולציה מעולה עם אווירה מדהימה, גרפיקה מעולה ואינספור שעות של הנאה. מומלץ בחום לחובבי הז'אנר. שש 1 בעד: אפשר לשנות את הרובוט בין | משימה למשימה, גרפיקה מעולה, מבנה משחק בנוי היטב. נגד: אינטליגנציה מלאכותית בינונית. קהל יעד: חובבי הרובוטים, זה המשחק עבורכם! וחמוד,, 4 ל תפלו מהכקסא כצבא נגד 0 | לבסוף כףל להביס "את הטנקים הש זהו וחצר 5 ומי ב משחק.. "אקשן" היא מילת | המפתח אמומ במשחק, ומכיוון ש - 1808168 הוא משחק רווי פעולה, ן לתאר + אותו | כ"אסטרטגיית - פעולה" השליטה במנוף )היא הכרחית וההצלחה תלויה ביכולת מכנית באותה מידה של יכולת אסטרטגית. המשימות במשחק די מעניינות ובעצם אין רגע מנוחה במשחק - אתה שולח טנקים להתקפה, חוסם 9% שטותי 5 אך ברגע ש תגלה שהוא לא פשוט כנ ה 25 * משחק אסטרטגיה מיוחד במינו. * גרפיקה מרשימה. * לוקח שנים לסיים אותו. נגד: * מנשק מוזר. | * "טנקים מרושעים" - קצת עתידני מדיי, לא? מאת: ערן פולוסצקי 2 ו לפני כשנתיים, איפשהֶ . <חשם לנהל מבוך משלהם, לשלוט על היצורים ב בו ולהרוג גיבורים "טובים" שניסו להרוס אותו. אםקמתא אסמסאשטס - ופה להצלחה מדהימה ברחבי העולם וי בעיתונות בחו"ל), ‏ וכעת חברת 0 מביאה אלינו סוף סוף את משחק ההמשך. בטח שמתם לב שרוב משחקי המחשב מתמקדים בסוג משחק ק ז'אנר) מסוים כמו ספורט | עשויות כעת מפוליגונים ( ו שמה תלת ממד): -] מדמויות שטוחות - ובכן, נתחיל לפרט: הרעיון | המרכזי | של מאפס, לתחזק להגן על המבוך שלך וזה אומר למקם מלכודות ודלתות, לאמן את היצורים שלך ולשלוח אותם לקרב. כעת, זה נהיה קצת דומה לסדרת *%6), אבל זה עוד לא הכל! אתה יכול להשתלט על אחד מהיצורים שתחת שליטתך ולטייל במבוך תוך כדי שימוש בנקודת מבטו הייחודית - ואז סגנון המשתחק של 001/88 נכנס גם הוא לתמונה. עד כאן בקשר לייחוד של המשחק, צכל כל זה . למעשה, 2 אספסאטס. אק א הוא לבנות מבוך תת - קרקעי כמעט ע אותו, להרחיב אותו ולדאוג ישו שלתושביו יהיה טוב בחיים. עד כאן, הדבר דומה . מאוד לסדרת "6-11 51//1. בהמשך, עליך גם = היה 0 שר שמקממא ‏ | המקורי. | התלונות . היו המשחק התחיל לחזור על עצמו, 06 הקשיבו היטב קנים ושיפרו את המשחק בדיוק לא היו 1 מיי אם לגבי המשחק כבר לא יכול = : 0% 2 ו עושה שימוש במיטב הטכנולוגיה והמבוך. בראה נ-ה-ד-ר! כל הדמויות להלונה השנייה - שלאחר חצי מהשלבים אין | יותר חידושים והמשחק חוזר על עצמו? גם בזה 6 מגוונים, ועלינו להשתמש בטקטיקה שונה בכל שלב כדי להצליח. נוסף על כ | חידושים רבים על פני המשחל המוצלח הוא שהם אחת. כך, אתה תו רגע אחד של שע ודם, והקטע בהדרגה ולא בבת פה ה לחידוש הבא, ואין שלא הספקנו לעבור על כל ל המשחק (בניית מבוך " משלכם בלי הגבלות, קסמים מרהיבים שמתגלים = במהלך המשחק, אפשרות משחק רב - משתתפים,. = אינטליגנציה מלאכותית משופרת, מנשק מצוין ופשוט לשליטה), אתם בטח מבינים שזה- לסיכום, התכונות הנפל משחק שווה ביותר, 7 פיקה מדהימה, משחק מגוון ו מעולה מנשק מצוין. נגד: אין, מלבד העובדה שהמשחק דומה קצת למשחק הראשון (אבל זה בכל זאת משחק המשך4..). קהל יעד: חובבי ניהול/אסטרטגיה/פעולה/ מבט-ראשון. 5 7 - י ] : / 0 ו ו משמעה חזרה לנחיתה בטייס אוטומטי בשני הסימולטורים וכו'. חוץ מזה, שני מחבר מאת: עופר שרם בדרך לנקודת הניווט הראשונה מזהה מכ"מ קרקע הסימולטורים מלווים בחוברת הדרכה בעברית מטס אויב. הטיל נבחר. עוד. המקלה מאוד על שלבי ההתחלה, ומאפשרת כמה 0 0 למטרה. וש לטייס המתחיל כניסה קלה יחסית למשחק. | עי? = ארוך . כמו כן, ניתן לקבל תמיכה טכנית בטלפון. מעיד. שהאויב. ה ול בחרו ב-7-16 | ל עוד שנייה | 0 בין שני הסימולטורים, עד כמה - 2 יתאחד עם. המטרו שאני משוחד, ה - 16" הוא הבחירה שלי. תא הטייס זהה לתא טייס במטוס אמיתי, .-פף שהמכשירים וה- עטם (צג תא מדורגים. מאחור- הטייס) מאוד למקור, בעיקר במגוון הנתונים המוצגים עליהם, וכדי לנצל את מכלול האינפורמציה המוצגת - .. יש ה 9 מאת: בן כספי 8 או ער היא יצירת מופת של /.; ג" 1 8 פרקים בה תוכלו 7 = 2 לשחק דמויות מתרבויות שונות, ‏ כאשר כל אחת נלחמת | על שטחים שונים | ד מביא נקודת מבש אחרת. בכל מקרה, איך שנכנסים לסיפור ניתן להתרשם מרמת תפאורה מושקעת ומעולם אגדות שלם ומפורט של מכשפות, דרקונים, גמדים, מלאכים, צבאות, כשכולם 0 בשקרים ובבגידות בסביבה תלת מס הכל מתחיל בהיעלמותו של 0 0 המחלק את שטח הממלכה בין ארבעת בניו, מאות שנים עוברות והבנים הופכים בינתיים לארבעה יסודות (מים, אוויר, אדמה, אש) המסוכסכים ביניהם: מים ואדמה מול אש ואוויר, לכל מי שכבר שיחק במשחקי אסטרטגיה ב'זמן אמת" השלבים הראשונים יהיו פשוטים וקלים - במרבית הפרקים תצטרכו לבחור דמות ראשית שתפקידה לשמור. (בכל האמצעים, כולל כישופים) על הממלכה, לבנות ולהביא לשגשוגה אבל גם להתכונן להתקפות ולכיבושים, | כאשר המפתח להישרדות שלכם במשחק הוא לשמור על חיי הדמות הראשית וככל שתעזו ותגדלו כך גם תגדל מידת הכות שלכם. כמו כן, עליכם לזכור שלכל כוח יש את קווי הלחימה האופייניים לו. בפרק ה- שחו > אין אפשרות לראות מרחוק את כל הנוף, כך שאפשר לבנות מגדל.. לולת מאוחר מדיי שבעצם כמה מטרים ממנו מחכה לכם האויב. באופן כללי, האויב, גם במפות הגדולות, מוסתר בענני ערפל, אבל לפחות התקדמותו הדרגתית כך שרק אם תשמרו על עירנות ומהירות תגובה תוכלו להתגונן או לתקוף כמו שצריך. - | 2314 = יה ה / ₪ ₪ ן 2 ו .0% ו ו ה : ו : לסיבום; למרות שמדובר בחוויית משחק טובה בכל זאת יש כמה חסרונות, ל מתרכזים במספר פרקים התחלתיים קשים מדיי, בגטל על המעבד ובכך שתצטרכו להתאזר בסבלנות כי העלאת הפרקים אטית יחסית. | 6% וְ - 2 2 %= | ץז בעד: קול, מוסיקה, תפאורה, טקסטורה, עלילה נפלאים, קרבות גדולים וריאליסטיים, אלמנטים אסטרטגיים מיוחדים ודרישה להפעלת האינטליגנציה. נגד: חלק מהמשימות הראשונות קשות מדיי, המעבד ישנא אתכם, הפרקים מועלים באטיות: ךב אי 7% , 00 . הוא ה - ות שמסחץ דרכו תוכלו למצוא שלל מילים == | נרדפות למילה שבחרתם, ובלחיצה. אחת הן פשוט > | בדיזןה אושופשחת שר איו א מאח ההאדו'ה מאת: בן כספי מישהו עומדים להשתנות... החיים הקלים! = 2000 0 מביאה. לנו תצוגות. ג חדשות - ושיפורים שאמורים לעשות עבורנו את החיים ו -. הרבה יותר קלים, התקנה - נתחיל עם ההתקנה של 0 | = שהפעם מאפשרת לכם לבחור ולהתקין את התוכניות = - שמעניינות ומשמשות אתכם, ובכך לא תעמיסה = > - מיותרים על המחשב | האישי שלפםו כ לק קר קור / -. - במעבד ו הזה החידוש ל = -- מהשים מלץ לטרג ל 5411 200 0 / ו 8 0 = החבילה הזו מכילה 7 ו 0 ואת ה- - 100|8 30818688 המאוד. שימושיים. ‏ לבעלי עסק. התשובה קצת יותר מורכבת מכמה "ק- סבות. 0 וארגונים אינם מוכנים לכלים ‏ | החדשניים לרשת. שנית, יש לזכור = ישתבצו במסמך 2 שתכתבו. | )] 11102410 ו* 2 ,קנע לוד =יך וז יקי | בג א ד : | חן 1 גמד ןוד -. + זוי > ה ו;ט*וה - וו ו ודו וו | | ןוו וטו דוו | == |דון !ו - | ו וריא דוי וו , וו( וו 0 ן = -= ו חפ - = רפוו ו דד ₪ ליק ו" ווה זור ל / - || את ו = |גג ו / 9 - 5 עלב >= 32 רק | ןנוג ט עד שיכלול ה- וסוס > - | ביא לאפשרוות - מרחיקות לכת בכל הנוגע | לפרונטציות באינטרנט, ובנוסף = = = תוכלו למצוא בלו - 0 ו 0 ודו - | באמצעותו אפשר להקליר. הערות במסמך (בינארי = לשדרג או לא לשדרג, זו השאלתו 2 = 0 אנחנו בכל אופן לא מאמינים שיש | 0777 | שלא מחכה כבר לטעום ₪ מ-2000 011/66 ולראות אם באמת חיינו - | 2% 7 9 5 0 בטכנולוגיות 880% 506, כמו 81088ת6]א = יעבדו על כל הפלטפורמות. בכל אופן, מקומות בהם משתמשים או / = הם קהל היעד העסקי הפוטנציאלי 5 שיפיק קלות שימוש וזמיכה מלאה בעברית עב סד אססווווס = מנכנון חיפוש וסידור חדש דף בית לתיקיות תצוגה מקדימה של ווהוחפים תנויכה משופרת בעבודה 6חווזוכ 0זב2וש ₪165 משופר ש טב ב 2 יי - ו 5 אינטגרטיבי ממנה. -- וכלו לפרסם 0 לי ו ומצגות. ברשת בקלות ראשית, הפרת מוסדות | בעציך: הזרזוו קה שחלק מהתצוגות החדשות תלויות > 7 שלא שמתכגנים | לעבוד. עם אינטרה-נט,. את ' מרב. התועלת מ-2000 0 ה 0 | ועצבבית ההתקהה יר == -- 1 ו /" = ו 6% + בהר ו = | ל לגורמים 2000 218866) מכיל: - 1. את ה-2000 6זס/0, שהיא תותח ותיק בתחום = עריכת טקסט, ב-2000 0211106 הוא גם יכול > 0 מ כעורך .11'/1. : ז 2 2 0 1001 מאפשרת לכם להתפעל ולפרסם. = | גיליונות עבודה, טבלאות וגרפים 1סעו? בתוך 1 1855, ובנוסף תוכלו להעביר מידע מדפי רשת לתוך גיליונות העבודה של [סטא5, -0 0 0065%8// תיתן לכם את האפשרות ליצור- דפים ברשת עם טבלאות, דוחות ונתונים הקשורים לאלו שמאוחסנים בבסיס הנתונים של ו = 4. 2000 0% היא וריאציה באמצעותה תוכלו = | לשמור יומנים ב-,]1111/1, יומנים קבוצתיים באינטרנט וקביעת מועדי שידור של מצגות באינטרנט. 5. 2000 1חו60אוס מיטיבה עם גרפיקות ותבניות המוצאות לרשת. מלבד כל אלה ישנם מספר תוכניות חדשות לגמרי: 2000 זכ 010 היא תוכנית של גרפיקה עסקית המשלבת עריכת תמונות רצה ה-2000 1886חסז'] הוא אתר סט 60 5 / המשמש ככלי ניהול ובקרה; וה- 2000 ע11806פט שהיא תוכנית יחסית פשוטה שהותקנה במיוחד לשוק ה- כ56(110, הקץ למונופול? השוק מציע אפשרויות מכובדות נוספות | ל-31/166) של מיקרוסופט. == נתחיל בי סג של חברת ו הנמצא בהישג יד בחנויות כשנה. מלבד השם, מוצר ה וג וא הרד חרווות > . " כ 0% ה -1 וסאי ]6 ]וע בו 5 7 5 0/0/00 אצ | = 4 ברורת תכיגות | נשזקיך את סי --. - ד 2 ו 0 דה ו | 4 ]| 3 0 4 ₪7 ו 0 יע 3 > מרכז משאבי שנת 1000 של מיקדוסופט ברציני לברך הוחך צם צניטחך הל מרכף מטופבי שימוך ל 1 ו 1 ה ₪ ה 7 2 ברה . טל וקרוטופט. אחר זה תוכנן כדי להציע מידו פקיף 008-ה 2 : | ו הדרוה שועדי מיקרוכטפט והאופן בו תם מוטפטים משיטן : לשחל | ה : ו 5 | ו = 5 2% 5 : 2 רכ : 0 + ו ה 6 אלל יוניבו לפ אהו החידצ הדרר <ך הדי להעדוך וה : : : 7 / ו י: 9 - ו 8 2 עורה השפקתה יאל שטנ 2006 על חבי בוז תט ולפיוב שצך, = > | ו ו ו ב , ו 0 ינר וסוהי מקיררו בכך הזושה נגב* שב 2000 מקהרעון ל שף 1 ו - | ו 0 5 מצבר כו דתחליכו השגיזכו, הרכ! פש הר ישנה 30| וביט | %ל האתגרוז העלקיום תנצוביכים הזומדוכ) בגנל כל ורויה כאשוד הם פועליכן =די לפחור מעית עצלמית זה - ביל גויטק, ייר חבדת ציקרוטופטי 1 מציעה | ייתר ל ות = בנוסף, 0188/ש6[קק אלמנטים מכל מודול שהוא אל הפיתוי הגדול לסיכום, אין ספק שמיקרוסו מהצפוי ‏ בכיוון של נושאי . 0 0 3 | 2 ודה שלחה שירות לי | 41 ה ןה החתכ----. תת -. , ₪ 7 | | אלא אם ההודעה נשלחה אלי בלבר 0 0--00---1 0 /] -. 2 1 ב = שידי ו בר הרץ | | | אלא אם שמי מופיצ ברניבה עותק 1 | אלא אםשמי מופיע בתיבה אל או בתיבה שותק כ > שו ימוער. וה בד ]ד וגו וו | || ה וו | מגישרו שכו הבר זטפואן וו 2 החל כלל וה לאחר שתתורטה מגיעה כותשר שמי שפיע בתיבה עותק העבר עותק אל התיקיה דוים חודשי + ם מורן מופיע בכתובת הנמען ב סרק דד ור יו דרי ד ו ללהה בל רה ה ו הגוא (! זא ( / , | [ 0 | ( 6אודווטהו! זוזד ז0 854005 - קווחט צנק' בתלת ממר,, "< - - ( :' ₪ . | = 0 2 | 7 > ממרבה שרמה תלו"ה ביכ רתר;;% 07 8 " , הדי משחק אקשן מדהים בתלת ממד מלא . 0 ו | ו וו ו החל מגיליון 99 יעלה מחיר העיתון ל-29 ש"ח לגיליון ומחיר המנוי לשנה יעלה ל-299 ש"ח. מו > :רזסנם= 5 בונ 5 235 < 2 בושי ה שה % 0% / . 1 / 0 | " 4 | ן | | | | | % | | וו | / ד מממאט | צשששטטטם | [ממממע= ‏ ממחעבכםם . וש האאאה ‏ אשווה" ועו החתו ןוהה" עווהה" הווה" הח -וההח - ו וו שו" .וה" ה" .וה" ו" ]ו יו ו ו ו" שו ישי" ורוה חר" וו ה ו וו שה שששר זו" ו" וה = .וי" .הי ךז הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) | יוְטְן שם 1 900027 שש בשבבשב= 2-2 | כתובח ור הר ו יג ך] אהוווצחת יוצר = = = 2 ב 2 ב א ג מא ₪ אה מא ₪ ₪ ₪ מסי ת. | א 1 > ה ו 0 | לכבוד ]5% - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 | טלי 03-6171666, שלוחה מסי 219 | 2 | רשוימות הסותנ(ות | ברצוני לחתום על מנוי שנתו ל-/1/) יש לסמן 3 אפשוויות על פי סדר העדיפות: ] ך] אני מנוי חדש/ה | [ ] אני מחדש/ת | משתקים חהדשים: מס' מנוי .יו -ן ו ור ו ו | שם משפחה וכח הר 0 ר 2 . היוור ור ךז !אהו | תאריך לידה 2 - | רחוב ה מספר ו₪הה ו - [ ]ודוהו =החד 0 ו והשה 1 מיקוד == 1 22000 = מבקש להיות מנוי מגיליון מסי 0% -- לי | רז אפ | ך] מצורפת המחאה לפקודת מערכת 2זאי על סך 299 שייח במאומן עבור 12 גיליונות י | | חתימת בעל הכרטיס -4--- . בכרטיס אשראי החיוב ב-8 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית / ה" 4 0 ו יל ָ % 7 ד כ / 1 1 4 4 0 1 9 21 9 . 1 ו | ב 4 . של 0 . 4 1 . , 7 ' 4% 1 . 6% ן 1 . / 3 - 5 .. ו | ' -. / ז 2 6 | ו . 7 1 י ב 1 ו ָ ו 1 1-4 ו . כל %"']: / -4 0 ד ו 1 ו 2 0 1 ו ' + ב 1 2 1 2 1 1 . , . ו / - | % בר ָ / / 54 * ו ו | :4 ב 1 , / " . 4/7 וו . , 0 0 - , . 4 : 2- : 1 / - 5 2 / ו ו 1 ו + . 0 ' ו 7 | / , + ו 1 ז , 4 ו : (ן 7 | " | 1 2 0 1 + 4 " 1 4+ 4 4 1 / ! 1 1 ו ן ְ . . ו 1 ו וו 1 הד"ר מצבף זהו, החופש נגמר. אין מה לעשות בקשר לזה. אבל... בטח שיש מה לעשות "7 בקשר לווירוסים וליצורים מוזרים נוספים (אחים קטנים, למשלו, שמשתלטים לנו על המחשב מדי פעם. והפעם במדורנו בדון: אודות וירוס מרושע, החלפת לוח-אם, בעיות עם כרטיסי קול ומשחקים ישנים: ופתרון בעיה שמופיעה לעתים בזמן. התקנת 3 אמכז ₪ הואסד. שלום רב. המחשב שלי נתקע מדי פעם,. מראה מסך כחול ומראה הודעה של | 7 ₪ "אסזזק00אק ג ד ץק" | "אסאא א יש לי וירוס, אבל האנטי-וירוס שלי (קצת | ישן אבל עדיין עובד) לא ו אותו. מה עושים?. 4 ובפ הבט. ההודעות שתיארת. מופיעות בדרך כלל כאשר וירוס ה-01 נמצא במחשב שלך. אתה יכול להוריד תוכנה קסנה שמנקה אותו בכתובת אא סכ סס6..זקפק. ישש - אדחה. א 6/ התוכנה תופסת רק א18%, והיא מחולקת חינם, ולכן מומלץ ימאוד | להוריה אותה: | = בקשר לאנטי-וירוס שלך, הרשה - לומר שזה שהוא וש זה רע מאוד, מכיוון ץ | הבה שלי אמר 7 2 שכל הזמן יוצאים וירוסים חדשים, ואתה > צריך אנטי-וירוס מעודכן שיידע' לגלות " אותם ולהיפטר מהם. אתה יכול להוריד ‏ > גרסאות הדגמה של אנטי-וירוסים ידועים ‏ . בכתובות הבאות: 601 התג 6 איה 0 8 הד אצ א שש, 5 ]א00.אסואס.501אפ. ואו או לרכוש = אנטי-וירוס חדש ומעודכן בחנויות . המחשבים בארץ. ו לאחרונה שידרגתי את המחשב שלי (פנטיום = 120), והפכתי אותו לסלרון 300 עם 128%1₪ | = = זיכרון. שמרתי חלק מהרכיבים של המחשם 5 > (מסך, דיסק קשיח, כונן תקליטורים וכו'), | = > החלפתי רק את לוח האם, המארז והזיכרון. = = אבל, מאז ששידרגתי אותו, כל המשחקים ‏ = עושים לי בעיות: 1412-1178 לא = מאפשר לי לגשת לתפריט הראשי לאחר. > שהתחלתי - את )| 3 העסזת 8זואסי יוצא מדי 5 דקות = (ולא ‏ תוזר!) ‏ - ו-3000 /'617 ]51 נתקע גם הוא מדי 0. פעם. האם יש לך מושג מה הבעיח? - -. = אני לא בטוח במאת האחוזים מה קרה 7 ל- תו למחשב שלך, אבל אם שידרגת את" לוח-האם והזיכרון מבלי להתקין את 3 5 פאוס6תו/ץ, זה מתכון בטוח לבעיות. ‏ - התקן שוב את 95/98 8שוסתו/, או בקש = > | ממי ששידרג לך את המחשב שיעשה זאת =. עבורך. בעיה אפשרית נוספת. היא וירום = ' שהשתלט לך על המחשב, ולכן מומלץ שתשיג (דרך האינטרנט, חנות מחשבים = וכו') אנטי-וירוס מעודכן בהקדם האפשרי.. אני מנסה לסדר את כרטיס הקול שלי כף/ = שיעבוד עם. משחקים ישנים. יותר. כמו = ע:3 ]שא מאטפת, אך יש לי מספר/ = בעיות: אני לא מצליח למצוא את הגדרות'" ‏ . = כרטיס הקול כפי שהמשחק מבקש (180 מאא 6 גואפ, ועוד) ובנוסף לכך, > 5 = | אני לא בטוח איזו חברה ייצרה את כרטים. = הקול שלי. יש לך מושג איך אפשר י לגלות.. את כל המידע הזה? בטח, אין בעיות. אם אתה מפעיל 7 משחקים ישנים דרך 5אס6תוץ, פתח את > התחל/הגדרות/לוח הבקרה/מערכת, בחר. ב"מנהל ההתקנים", ולחץ על סימן החיבור: הקטן שנמצא לצד "בקרי קול, וידאו ומשחק". | כרטיס הקול שלך אמור פע שם - בחר בו. כעת, לחץ על מאפיינים, ובחר בתווית "משאבים" כדי לראות את ההגדרות שלו. פשוט, לא? אם אתה משתמש ב-08 כדי להפעיל משחקים. ישנים, יש לך בעיה קצת אחרת: אתה צריך - לחפש את השורה "21/5758 807" בקובץ 806.847א105 שנראית בערך - . 8ך:7350/0620/760 19 1 + 0 .]1 87. בדוגמה זו, הכתובת של הכרטיס היא 220, ה-180 זה = 5 ערוץ ה-8011 הוא 1, וערוץ ה-16811 הוא 5. אנחנו פשוט מתים על 08כ... יש לי בעיה עם ההתקנה של 3 המסזאא 10%18, מכיוון שבכפל פעם שאני מנסה להתקין את המשחק, ההתקנה ' נתקעת באמצע ללא סיבה. החלפתי כבר את. התקליטור בחנות בה קניתי את המשחק, א זה לא עוזר (ואין שריטות בתקליטור), . ואפילו התקנתי מחדש את 188008 (זה בדרך כלל פותר את כל הבעיות...), אבל המשחק עדיין מסרב להתקין את עצמו. בדיסק שלי. מח עושים??? יפה, יפה... אני רואה שניסית את כל הטריקים בהם אנו בדרך כלל משתמשים, אך לבל שלך יש פתרון שונה: הסיבה לבעיה היא התנגשות בין ההגנה שקיימת "7 על התקליטור לבין כונן התקליטורים שלך.. כדי לפתור בעיה זו, שנה את הגדרות הקריאה מראש של כונן התקליטורים שלך/ . - פתח את התתל/הגדרות/לוה הבקרה/מערכת, לחץ על תווית ביצועים,. בחר באפשרות "מערכת קבצים". וב'"תקליטורים" ושנה את הגדרת "משב. תבנית גישה עבור" ל"ללא קריאה ‏ קדימה". דרך אגב, פעולה זו תאט את מהירות כונן התקליטורים שלך ולכן כדאי. להחזיר את ההגדרה המקורית בהקדם האפשרי ("מהירות מרובעת ומעלה"). האם יש עדיין עותקים של 3.1 > למכירה בחנויות? ניסיתי לשדרג את המחשב. שלי ל-95 8או00מג/, אבל אני לא מל ל למצוא קובץ בשם "48 6.קשך80" שתוכנת ההתקנה מבקשת. איך אפשר לפתור > את הבעיה זו? (או: איפה אפשר להשיג את 1 1008 ?) > בת ה הבעיה שלך פשוטה למדלי, הגרסה של = 5 פאו60מ1/ שלך היא גרסת שדרוג בלבד = (שדורשת את 3.1 פאוסשמו/ו) ואין לך את התקליטונים המקוריים של 3.1 א60מ1/. בר יש שני פתרונות אפשריים לבעיה : הזו: לרכוש את 3.1 פאס6תו/ (אין לי מושג קלוש איפה אפשר למצוא:את התוכנה 0 הזו או לרכוש גרסה אם נתקלתם בבעיה, המחשב נפל, התקליטור לא עולה, המאוורר עושה קולות של חתול וכן', כתבו ל-100811.6000 קיז או שלחו פקס למערכת. | ל משנה מסוקים לא מהירים כמו מטוסי ו מסוקים הם חיה ₪ אחרת. הם טסים בגובה נמוך ובאטיות יחסית. מרחפים להם מעל האדמה וצוחקים על כולם. בסימולטורים של מסוקי קרב הכיף האמיתי הוא הקרבה לקרקע - רואים עצים ובניינים, מ רפ א לטייסת זמן לחוש את הקרב - וזאת בניגוד למטוסי הסילון שעפים במהירות וחולפים מעל הכל בלי לראות כלום. אבל כדי לראות את כל הפרטים האלו צריך מחשב חזק - שיאפשר לראות את הגרפיקה שסימולטורים ‏ כמו = זה שלפנינו, ‏ וכמו ה- 6180ז). | 116 )א / ש - פצ/ 1 - מציגים, וכשאני כותב מחשב חזק, אני מתכוון למפלצת מחשב - פנטיום 3000 עם מיליון וחצי מגה זיכרון וכרטיס האצה תלת ממדי מבציר משובח - מה שאומר במקרה הסעד שלי, להיות בן של מיליונר או כ ה ")16 דןי) ו בעצם מאחד שני משחקים; סימולטור | של מסוק שסט ואס ן 15ןי)ש / (אותו המודל של אפאצ'י שכולל רדאר מעל להבי המסוק, המאפשר למסוק "להציץ? מעפר. לגבעות מבלי לסכן את גוף המסוק מאש אולב) וסימולטור של מסוק ה- 11006 הרוסי, כשאת כל המשימות אפשר לשחק עבור כל אחד משני הצדדים, ו לגרפיקה | המצוינת % שבאפאצ'י לונגבו (הסימולטור האגדי של 01/%558), אך הדבר שהפריע לי במשחק היה, שבניגוד ללונגבו, בו היית יכול לשלוט גם בתא התותחן, באפאצ'י הבוק, אפשר לשחק רק מתא הטייס, וחבל. בסך הכל יש כאן 3 מערכות קרב ה ו יחיד ומשימות קרב מידל וכמובן, אפשרות כ | שלוש המערכות מתנהלות בשמי קובה, רוסיה ומשולש הזהב, והן מלווות בסיפורי רקע 0 כ לשחקני סימולטורים: שלא מתלהבים מכל שעון ופריט ומחפשים בסימולטור גם סיפור ואווירה. 5 ו ו משפיץ, כך שגורם הזמן הוא חשוב ואת כל: המשימות: אפשר. לשחק ‏ משני הצדדים )באפאצ'י או בהבוק( ובאפשרויות רשת עם עוד משתתפים. אגב משחקי רשת, לי וה לא כל כך הלך, ועושה: הושם שיוצרי ‏ המשחק ‏ מחברת מאןץ וא לא הצליחו להשתלט על בעיית יי כ ד הוא. משחק מושקע שמספק מספיק תמורה גם בי (אבל אל תגידו שלא אמרתי)! עוד דבר שמאוד הפריע לי הוא המנוע האיטי )של המשחק - לא של המסוקים)(, ולכן הי 8 סימולטורים לקנות את המשחק הזה אחרי שהשקיע במחשב חזק - אבל בעצם מי שאוהב סימולטורים, כבר יודע את זה מזמן... ינ 7 א 2ו/ בעד: טיסה נמוכה שממצה את הסביבה הגרפית. מחייב מחשבים חזקים. מאת: גיא אהרון אם אתה קורא את העיתון הזה, כנראה שאתה אוהחם משחקי מחשב (אלא אם כן חשבת בטעות שזהו מגזין לבישול, או משהו), ואתה בוודאי יודע שגם כאשר משחק נראה מאוד מבטיח על המדף, הוא לא תמיד מספק את הסחורה, ומביא איתו אכזבה קטנה (או | ו ו . אפורו מ 0 0 המאכזבים, , הוא מתרחש |/ בזמן מלחמת |. מל תור -- .2 השנייה | כ 0 כ יפ יי יו | כל בגד וכלי נשק עוצבו עד 5 הסוף, ועשרים ושלוש 'משימות של חדירה/ התנקשות/פיצוץ מחולקות לשש מערכות / 0/7 כשכל אחת ">)מתרחשת גזירה 7 אחרת של המלחמה: איטליה, יוגוסלביה, ‏ גרמניה, ,/ / נורבגיה, האוקיינוס הצפוני | וצ'כוסלובקיה. 'בכל מערכה עליך לבחור יי ל % מתוך ארבעים, כאשר במשימה בודדת תוכל להשתמש רק בארבעה מהם כשלכל חייל יש רקע ונתונים אישיים המשפיעים על יכולתו. כך, למשל, חייל עם 100 קטלני באופן משמעותי מחייל עם 80. חייל עם 80 ביוקס י הלולת" (ש6א אש אם), יוכל לשרוד יותר התפוצצויות התגנבות (511.711) טובה תאפשר לחייל שלך -- להגיע רחוק. יותר. בלל | שהשומרים יראו וכו', ו 1 0 אמספזו מקנה ד שליטה מלאה על הכיתה ועומדות. לרשותך מבחר של תנועות: ריצה, ‏ %" תנועה בכיפוף, פסיעה אטית, נלגול הצה, ניתור ואת כולן קל לבצע. יל חוץ מזה, יש מבחר גדול 77 81 . | | ומתרהב | אם לוק קינ | 5 כ בחשבון את הרובים שניתן %" לאסוף מחיילים * - שנפגעו, או את. ה א פ ש רות להשתלט על נשק ניליח = ועַל כלי רכב כמו אופנועים, משאיות, מכוניות, ג'יפים וטנקים. - בעוד שניתן לשחק על 7א החלפה פשוטה בין החיילים, . הרי שקיימות גם אפשרויות ₪" נוספות וניתן לתת פקודות % פשוטות כמו "עצור אש" - 7% ו"התקדם" בעזרת מקשי %. קיצור, וכן לעבור לתצוגת המפה ולסמן = משימות לביצוע עבור כל חייל. בניגוד 6 - 5 ]ז]!/(%) למשל % רגיה כל רמה היא ענקית מבחינת שטה הפעולה שלך ובעוד שהתדרוך הראשוני יציע לך גישות פעולה, הרי שהשטחים נרחבים מספיק כדי שתוכל להתנסות בטקטיקות לפי ו , יש כאן יותר מדרך אחת לסיים משימה וכל רמה נראית ומרגישה לגמרי אחרת - החל בזרקורים של תחנת הרכבת באיטליה, דרך מרחבי השלג בנורבגיה וכלה במנהרה צפופה דמויית - ויאטנאם, כל רמה היא עולם בפני עצמו והגרפיקה... חבל על הזמן. מה יש להגיד, 5 ושוא פא49 אחפטום הוא סימולציית הקרב שחיכינו לה, והוא מנצח את כל המתחרים: א לא א א, 0075 יד [טכן ו- 5 אא 60. היא לוקחת את כל הדברים הטובים מהמשחקים האלה, ומוסיפה להם כלי רכב, לחימה בתעלות, פסיכולוגיה, ריאליזם, התלהבות וסגנון. הנה משחק כמו שמשחק צריך להיות, . בעד: גרפיקה מסחררת, ריאליזם שלא נראה כמותו, אסטרטגיה ופעולה ברמה גבוהה, חוברת הפעלה ומדריך טוב למשתמש. | נגד: תאמינו לנו שלא מצאנו? קהל יעד: חובבי פעולה, חובבי אסטרטגיה (וגם כל השאר). קנה בהנחה וקבל הנחה [סתטה1,8 (מנסש. ה 1806 //:11), יש לך דואר אמיתי אתר ותסט.לאזסשוסעטן] ידוע במחירי סופט] (נבתסט. ס1פטנתס. עוצואו//:ק11) עִם הצמיחה האדירה בשימוש בדואר אלקטרוני, המחשבים הזולים שניתן למצוא בו - המחירים ו- 173// (התסט. 3קוחג. אועצע//:כ1)1), והכל היינו יכולים לצפות כי הדרישה לשימוש בשירותי נעים בין 29.95 ל - 6995 למחשב, לאחרונה שונו מעוגן בהסכמים על שמירת זכויות יוצרים, לטענת דואר רגיל תרד ברמה מסוימת ולא תהיה כבעבר. המחירים בצורה קיצונית וקיים חשש שהאקרים החברה ישנם למעלה ממיליון משתמשים קבועים אולם מחקרים שהתפרסמו לאחרונה גילו כי הדבר פרצו אל האתר וסידרו את ההנחות החריגות. בכל בשירותיה כבר בחודשים הראשונים. אינו נכון ובשנת 1998 נשלחו ‏ אופן, החברה מסרבת לכבד את ההנחות שקיבלו | - שש 6% יותר הודעות דואר רג'ל | הלקוחות וטוענת שמקור הבעיה הוא תכנותי ולא 4 ל מבשנה הקודמת לה. ן אחר, : ו . -- - = | ו = ואי 1 קבל מהאינטרנט חברת 2607165011 הכריזה כי בכוונתה להתחיל לשווק את [. התוכנות שלה דרך האינטרנט. לא [: מדובר בביצוע המכירה בלכר | אלא העברת התוכנה אל [ המשתמש דרך האינטרנט ללא כל [. צורך בביצוע משלות רגיל - [. במקום לשלוח את התוכנה על [: תקליטורים, רוכשי התוכנה יוכלו להורידה מהאינטרנט. 0 שער חיפושי 123 חברת כ!5:8-1 מלוס אנג'לס הכריזה לאחרונה על צאתו של מנוע חיפוש חדש המיועד לחיפושים של קובצי 173 באינטרנט, האתר 1110://50001.060) הינו אתר כניסה | למספר אתרי 1/3 קדומים יותר - "משתמשי | אינטרנט יכולים כעת לחפש ביותר מ-99% מהקבצים החוקיים שנמצאים אי שם," אומר טרויס קלניק "בעבר צריך היה לגשת למנועי חיפוש | שונים כדי לבצע חיפושים שכאילו". לחברה יש הסכמים עם החסט. 3קחז (התסט. 3קוח//:ק1ת), אלי גרשוני מחולון: "כשאני שולח דואר אלקטרוני דרך תוכנת הדואר שאיש מהמקבלים לא יידע כי שלחת את אותו המכתב אל האחרים, כל אהד ן. של 1615686 מלבד השורה ":(1" שבה אני רושם את כתובת הדואר יקבל את המכתב כאילו הוא המכותב היחידי. : של הנמען יש עוד שורות אחרות כמו ":6?)" ו-":800", מה המשמעות | שלהם? אודי מקרית גת: "אני שם לב כי אנשים אחרים אינם נוהגים להשתמש ‏ בקידומת "//:ק)1ו" כאשר הם ניגשים לאתרים, האם וה| כאשר אנו שולחים דואר -- ₪5 הכרחי?" | | אלקטרוני יש באפשרותנו לשולחו ליותר מאדם אחד ובכמה צורות שונות. פירוש הצירוף "?)?)" הוא ץק0) הססזה2). זהו משלוח העתק מדויק של המכתב לאדם נוסף, והשימוש מתבצע כאשר ' אתה שולח לאדם מסוים מכתב או הודעה ואתה רוצה שאדם נוסף אם אתה משתמש בדפדפן מתקדם, גרסה 3 ומעלה, אז אין הכרה |[ להשתמש בקידומת זו. ברירת המחדל של הדפדפן הוא להוסיף | את ה-"/ /:כ!1ו!" באופן עצמאי ובחלק מהגרסאות החדשות של | אתא ןק את ד אא דא תכונה זו נשמטה וחבל. תוכל. להבחין בקלות אם הדפדפן שברשותך תומך בתכונה זו או לא. | ג רז 4 טורדידיור עד בורו לת 2 - ==." 344041 3-4 כ = | ןל | ₪6 | ששוחפםז0 האל וח : 7-5 .ןת וב בי ו ו 59 048 .7+-4-724*% 5 55 ₪ 06 58 5 5 8 5. יהיה מודע לכך ויוכל לראות את 9 | מש חמ 6טכך אוחוסה, )שפרו ההודעה. | 2% קה שחו פירוש הצירוף "13020" הא | >= ן 8 8 | ץקס?) | תמסטזג") | 6הו]|3, | ו 1 שלמעשה יוצר אפקט זהה רק ו הו 5 [ח5:08 8] ומס > נוער און-ליין ונוסט. 11-6008// :11 זהו אתר המיועד לבני נוער ומנוהל בידי נוער באופן מלא. באתר ניתן למצוא מדורים מגוונים על מוסיקה, טלוויזיה, משחקי מחשב, פורומים, אזורי שיחה ועוד. 3 4 נוטינג היל זסס. והזח //: סזהה זהו אתר הקומדיה החדשה בכיכובם של ג'וליה רוברטס יו גרנט. באתר הסרט ניתן לקרוא תקצירים של סיפור העלילה, ללמוד על צוות השחקנים, לצפות בקטעי וידאו ובתמונות שצולמו במהלך הסרט. וירוס ו פאט 4 פא 65אופסמש תטסעי וס פהסזאתא6 פווד ואסה השטו 18 ו ו לא, לא מדובר כאן באתר חדש העוסק בהשתוללות הווירוסים באינטרנט וגם קור ו לא באתר העוסק במחלות. זהו האתר של מועדון בני הנוער וירוס, אחד מהוותיקים מבין מועדוני הנוער בתל אביב. הרבה מהבילויים כיום, כפי שכולם יודעים, מתחילים באינטרנט. הו וסוש חן ו זה1ו וו טוחה זלטר ו זה ו זו 6 זט הבז שת זט) ואי דלק 006 והוסס.|8 01 כ אתר המתרכז בכל מה שמשתמש 56 צריך, כגון חדשות על המתרחש בעולם המחשבים, כתבות על תוכנה, חומרה, טיפים, מידע על חומרה וכרטיסים חדשים שיוצאים לשוק וקישורים למידע רב אחר ברחבי האינטרנט. המוסיקה של דוסון קריק .50 0086 וו סו כמו שניתן לנחש על פי השם, זהו אתר העוסק במוסיקה המלווה את הסדרה המצליחה דוסון קריק. האתר מכיל מידע רב מאוד על המוסיקה שמלווה את הסדרה. .00 006 616ז ‏ רה אתר טלפלא ירכז עבור הגולשים אליו את מחירי השיחות בחיוג ישיר מישראל לחו"ל דרך כל אחת משלוש החברות המספקות שירות' התקשרות בינלאומיים בארץ - הנתונים נאספים מכל שלוש החברות ומתעדכנים באופן שוטף, ובאתר מתבצעת השוואה בין מחיריהן של כל החברות כדי לבדוק את ההבדלים ביניהן. נעם רוטר ואוו /:כ ות טירוף המשחקים ור / כו | מגזין מקוון על נושאי מחשבים, אתר חדש יחסית העוסק במשחקי מחשב. אחת התכונות הייחודיות : > | אינטרנט, תוכנה וכל הקשור בכך. - ₪ ה 0 שלו בתור אתר משחקי מחשב היא האפשרות לצפות באתר במספר ‏ ניתן למצוא כאן מידע על תוכנות ]ו שפות - אנגלית, גרמנית, יפנית, איטלקית |פורטוגזית, חבל רק שאין : שונות, משחקים, שירותים הניתנים הו התוסח סנייה הלתלחיר- ה" לנו ממש מה לעשות עם זה. מלבד זאת באתר נית| למצוא סקירות ברחבי האינטרנט, טיפים, קישורים -- רל ו ומידע פחות או יותר כמו בשאר אתרי משחקי המחשב יותר נכון לומר, רבים, אזור הורדת תוכנות גדול ו נמצא בו פחות, וזאת מכוון שהוא חדש עדיין ואינו מכיל ארכיבים גדולים ועוד תכונות רבות ומגוונות. א כאתרי המשחקים הוותיקים יותר. שרחיצן + דחי ל ל ץרו ר וול ניה לד יפ תור ונווכ וו "א וזדובדו | 2 694 ונ | :251% זו ו | 1 ה ₪0 :6 8% 4 >* , + בגיליון ‏ הקודם למדנו על. ההתפתחות | הראשונית - של האינטרנט, איך נוצרו הרעיונות הראשוניים, להיכן הם התפתחו, מה ל ו = והמוסדות שעמדו מאחורי הכל וההתרחשויות עד התייצבותה של וי ו מבנה עולמי טכנולוגיות האינטרנט פותחו ונוסו ו נוספו גופים נוספים לעניין הזה. כך, למשל, המחלקה לאנרגיה של ארה"ב הקימה את ה -1%61ם1/! למען המחקרים שלה בנושאי אנרגיה. נאסא הקימה את אא5, ועוד ‏ רשתות כגון זא זאצוחג. [=אפז, טאקה, ועוד רבות אחרות. מלבר ₪7 3107 ו- 1157 נבנו למען מטרה מסוימת, יועדו לאנשים ספציפיים והיו מוגבלות בהתאם. במקביל פותחו עוד טכנולוגיות על י חברות מסחריות כמו 145 של אסזסא ו- 8 של 181 ובסופו של דבר נותרו ו תם|!8היש זם!7]201 ש|מסווטפום 27 פ 01 = | - ,85 || 1-4 שי הפי הדו 4 214 ענ 4ב יופא )ו עם |שחויוב1! הדף )!= צח הננ ₪ כו ₪ 114 גיא הפש ?| ו!נרב הוונע ןב עס 7 הככו 5 ₪ 1 כו ₪ 1 ט ות וארש יק הפרח ₪ חרפו 1 !בש 206 4 וכע גו א יא4ו94 2|22!| צ'ת ומעל |והו ופן קממארין וא ₪ ₪ זי" שו ז גן תמא אוו ו הצ | ו ול הכ א]!! 4 הא לסו !| 5 זו רקו אי שי -/ רורג ופנור4 ורד ו 8 ישוז2. שי חן וו 88ת0ה פה! נצהו קש ום אקה ₪ ₪ 4 =.) %-+ וי בב וח ו - ע+--ג' גל הקד קדצו = ו שירות לקהל רחב יותר של סטודנ ופפ זו = 9 א פרק ו- ד₪א"פא (1985) עם כוונות לתת - בקמפוסים, והוקם ה-286%0086 של האינטרנט - עמוד השדרה (הציר המרכזי של הרשת) שבעצם התפתח מחיבור של 6 שרתיםם בחיבורי %קפ56% ל-21 יק שו ו | תופוג זהה! 1 שח 1 :ו 4 ו ו ה והכון|וח 5זגרו ₪8 * 'פווזזדזו%סהו | משזסס ו ה חב וטש מוצווהט ' שזשטסק זו חסו .ו יווהו קוו )םקות 1 בג ו חנו. ממ !ג * שננצתאב|3 1 * 5008 9150301 הט הכ 5 מ פמ י] .0.1 כו ל היוכן םמ אמ | >חמועתת ל הור ו 1 ם-י | ל 351-ו גורם חשוב בהתפתחות הרשת היה הגישה החופשית למידע ולמסמכים המצויים בה - בייחוד למידע הקשור בטכנולוגיה עצמה מ ל ברשת ה- ד צז/ 6 , קידמה האקדמיה את חופש המידע וההפצה הכללית של רעיונות ויוי ותוצאות מחקרים, אך תפוצת המידע האקדמי היתה אטית ביחס לתפוצת המידע המהירה הנהוגה באינטרנט ולא התאימה למהירות בה מתפתחות רשתות מחשב. 6 % 1 בשנת ‏ 1969 נעשה צעד חשוב - 8 רשימות | ה-₪7006 (חסק. 00656 תת )) - רשימות אלו היו אמורות להיות רשימות לא רשמיות של מידע, מחקרים ופיתוחים של טכנולוגיות בדרך ל ([(7010060 ז%16ההז'ד 1-116) הם הוכנו כקבצים להורדה ברשת, וכיום הם נגישים ביותר דרך ה- )/ / בעשרות אתרים ברחבי האינטרנט. עם הזמן, כאשר נוצר קונצנזוס וחלק מהרעיונות' הבשילו, הפכו רשימות ה- "₪16 ליותר ממוקדות למרות שעדיין יש כאלו המתארות אופציות חלופיות ומספקות חומר רקע לסטנדרטים מתפתחים. - הדואר האלקטרוני יי 1 של רעיונות אשר פותחו על ידי קבוצה של מדענים ואפשרו לחלוק אותם עם שאר קהילות | המהקר, ‏ כך שלאחר כניסת הדואר האלקטרוני ‏ השתנתה תבנית הכתיבה והמסמך 2% הוצג בידי קבוצה של -) / כותבים ממקומות שונים, כיום ישנן יותר מ-75 קבוצות מחקר שונות ב- ק] אשר מקיימות מחקרים שונים, ולכל אחת מהקבוצות ה דיוור שדיוניה והחלטותיה מפורסמות כ- 7 במסגרת העיקרון של חופש המירע. 7 ו . 6 ל 0. = 7 =- ליל 5 6 7 0 0 ב 7 הו [ 3 - כ 6 9 5 8 1 קשה 7 ה 5 % / ו שָ ב ָ % ,. ו ררל 4 ג . ייצוב קהילה גדולה האינטרנט היא אוסף של קהילות לא פחות משהיא אוסף טכנולוגיות, וההצלחה שלה נובעת מהיכולת לספק את הצרכים הבסיסים של הקהילה כמו גם לתת לה כלים כדי לפתח את המבנה שלה ככל שחולף הזמן, ונוט 1 ו ו ו 1 וזו 1 מ ה 7 וו [שוה<הגדוקב'] מחות צש] וה ו מ| ענ כומה|שוהותרה ם א|ומצטרר אוו : טר הנסה ו היבחר ה ור לרוח הקהילתית הזו יש היסטוריה ארוכה עוד מימיה הראשונים של יי ו בצמידות רבה כדי להצליח בניתוב חבילות מידע כמו גם בעבודות מחקר אחרות ב- /- + ג/כן, 8 וקט+] )ס 86ש10] .5 וו מ מפו5! ₪1 1 , מ מ מרקותיק-) 40 וו רו מ זמו חן 5 ורוו וט | מדאו וגיו ופה קוקצובון ! וול | 90 אק | 4אנון. | ומר 1 2 יל ָ - ומ וה ] אצ | | דורו הו וז 14 ₪ |ווול בסוף שנות ‏ ה-70, תוך הכרה שהאינטרנט מאכלסת יותר ויותר קבוצות מ יי | יי אי עצמן. וינט סרף, למשל, מנהל תוכנית האינטרנט ב- 3 קא/כו, הקים מספר גופים שהיו אחראים על תיאום - ה- 6:3] (120816 ה110גזסקסס: > [המסו41 הת6וחו) אשר היה אחראי לתיאום מחקרי הרשת בכמה ‏ ממדינות " אירופה, | ה-:46! (708ה656>] ]טהז6זת1 קטסזנ)) אשר היה קבוצה המספקת את הסביבה להעברת (203160 60101 תסווה פו1מס:) 61 זסוה]): אשר סייעץ לניהול האינטרנט באופן.כללי, דוש ץרו פחו|ח) הח וחח סכ ו רליה 1 ד 0 5 . / | 8 וי יפוי | ג%קסוה וצה [ 19% :0/1 אתו יה 4 )| ו לבנ אי ו גוזו יפ ב | 0 | המומ פשישן יי ות 0 והפזוו6 ל 7/40 בש | " בו המד שיקל : ו ו פמו,] -. | יו הוושו וטו + מש | 8-ו יר 6 "ה הדוי רד יו ג קפוה אש תיה בקחוח. = ו ו . 5 2 א * הר , . 4 ב-א ד * 2% 1 "ות חזויץ ו מןןון ו = עשוד ייה 1-1 ו 4 "| שחה 5!20/!האזם- הקיא ויוש!] מוש1ז של דוכת מש |! 2 * הקל קלה'החלק האלל הק.5 הש ר-+ הנדו : 7 6% אל = וק ב א ל הת וק 6 בשנת ‏ 1985, הכירה ‏ 2 צן כו בעובדה שקהילת האינטרנט גדלה ללא הפסק ויש צורך בארגון מחדש של הניהול. ה- 16:6:2 בוטל ובמקומו הורכבו כוחות משימה שכל אחד התמקד בסוג מסוים ‏ של טכנולוגיה ‏ (נתבים, פרוטוקולים וכו'), ואחריו הוקם ה- 5 ] (20810 4611/1168 16161ה1). חחח 33 | ו[הפוההז6ע בו 8 וה וס | > %- סהועופ = פחםוטבחה. ) 2 7 ₪ - .. . 4 ו ן --/ ו 4 או שו סרד 0 | :ל לש 4 7" % ככ שי הגידול ‏ המתמשך. במגזר העסקי באינטרנט גרם לדאגות רבות בנושאי תהליכי הסטנדרטיזציה באינטרנט, ולמעשה, מתחילת שנות ה-80 ועד היום, גדלה הרשת הרבה מעבר לממדים עליהם הצביעו מהקרים בתחילה גם בכמויות וסוג המשתמשים וגם. בפעילות העסקית המתבצעת שם היום. תשומת לב מיוחדת יב 7 יי כ ופשוטים :- זאת ביחד"עם תמיכת המוסדות האחראים שהוביל בסופו של דבר להקמת ה- 500181 וטהוטוגו! ב - [99ן. ב- 92| אורגן" מחדש ה- 308701 פסנוטו]ס/ ו6הז16ח], שמו שונה ל - 30916 זט1)661ח6ו/ 61ח16ה]ז יי ו 50016 . ההתפתחות והתפוצה הגדולה של ה- )/ץצ (אשר צוות הפיתוח שלה 0 ל צוות | ארגון | נוסף, והוא היה ותטו)50תסי) כ6/% 6סוצ 6וס צא, ()3/%) אשר הובל עַל ידי טים ברנס- לי ( ו למרות כל השינויים שעברו על האינטרנט במשך שנות קיומה בכל העת הייתה תמיכה וגופים אחראיים אשר ניתן היה להיוועץ עימם תוך כדי שיתוף . המשך בחודש הבא... 2 1 0 זר ו ד ל 2 יצ 5 ₪ מאת: עמית מורסון טריק זה נועד להכניס. מ / 0 ל נאתרים מלאי כפתורים וקישורים. 0 אנ 8 51'ו 8 80000 1/0 3 אחו! זפהזסחו שלב כעת ניתן לראות כי המנגנון אכן עובד ד אך זוה מערכת הדגמה בלבד. כעת תוכל לשנות חלקים. אי קושורים המובילים | אחו| ופהזסו; 08 זוה 8 - סוד 6 0 8 0זדי)> 0 0 9 6 6₪ת56000<<"[חזוה. 8602הק ה 0 כ 0 <"התסס.6116א6. שאו א// ל 1 /. . ו - כמובן שתוכל להוסיף קישורים נוספים על אלו הקיימים בד שנות את 7 - | ג 0 ת זאת 0 ידי הוספה או שינוי - 7 ו 5 "שי = > - ממשלת קגדה עולה לרשת. - ה-קן 8 ו ו מוקם 3 0 0 | - תוכנת 6ותסז מגיעה נמנ0""**"*- "= - --).' ראשונה מדברים חיילים בשטח עם - חיבור החיוג המסחרי הראשון עולה לאויף, ר ה( משפחותי תיהם בבות | / האינטרנט, 630 - ה-חוג ₪ 0 .1 גמכר ל - וס!!-) תמורת 5,000 | הרשת של נין יורק קוחסת בשל התקפות פורץ על פי תיאור 0% במגזין.> | 0 ] מוד השדרה של האינטרנט מגיעח ל -8כ . 8 הדפדפנים מתחילה כש 9 - ה-:>)]167%ה1 נוצה. הן נטסקייפ ומיקרוסופט. > הבית הלבן עולה לאינטרנט. הרדיו עולה לאינטרנט.: - האומות המאוחדות עולות לאינטרנט: עסקים קרימ מתחילים לתת תשומת מוזייק כובש את האינטרנט בסערה. חגיגות ה- 25 ל - 61תז6זה1/ ד א ה הקונגרס והסנאט האמריקניים מתחילים לספ שרתי אינטרנט. ניונים מגיעים ל > ולדימיר לוין מרוסיה הופך להיות שודד הבנקים האלקטרונל : ברת עורכי דין מאריזונה מפיצה פרסומים ₪ | | נודעו בשם ]//52. ה 0 שה 0 > 7 ל-320 דפים באינטהנט. שירות ה- \ / / מטפס וצובר ו ו 0 להשת ‏ ל , 0 - היישום השני בחשיבותו. 7 --. . - מה 4 ל חברות 4 את שמם במדינת טוקמג 0 ראש הממשלה היפני ברשת. | משרד האוצר הבריטי ברשת. ראש ממשלת ניו זילנד ברשת. תחנות רדיו מנצלות ו ו ה | 0 מללות ‏ בסאן: ו קו משביתה פעילות ל כ 0 במצאים בעיר, 2 התנועה. מנותבת ו חברות . ו ואינגו פותחים קו | 11.60 וס 9 : שי = א 2-0 +- = "א *"-*- ם - 2 >= 5 2-0 007 . 2 : שי , א מא כ כ ב )שר ת. כ בביכ ה 2-ל רו -- רכ כו 5 : ו ו וו / / י י"ן ְ | | | | | | | | | | / | | | : אש - - = 7 הש שא -ן . 4 .6 יי 0-ב ב 2 2 ב = - "יבש ץ: . ם-י 0% | = ב 6 06 -23. מאת: ענת סבט הסיכויים שלכם ליהנות מ-%148 ו אסזךג פפסםת? פרופורציונאליים להתעניינות שלכם ולידע ‏ שלכם ב-8אך 57%%8, כך שאם מקומות פתוחים מפחידים אתכם ו"חלל עמוק 9 לא עושה לכם כלום - עדיף שתעברו ועמוד הבא. א א |1צ1:)) נובעת בעיקר ממשחקי אסטרטגיה מעולים אך לרוע המזל, המשחקים של :₪00080251 116 שתמיד יוצאים באיחור של שנה (לפחות) לא משתמשים בשיא הטכנולוגיה, ולכן הם נראים מיושנים כבר בהגיעם לחנויות. = 51:01 אק" > אד יס הדאזטאסדדג אמכתי) סובל גם הוא מפגמים אלו, אך למרבה המזל הוא מתגלה כמשחק סימולציה/ אסטרטגיה מעולה. מה זה "פשוטיי? המטרה כאן "פשוטה יחסית". עלינו להקים פדרציה, לחקור את החלל ולבנות מערך של קשרים דיפלומטיים עם יושבי חגלקסיות. אתם מתחילים את המשחק עם מוצב בודד בהלל שומם ושחור, כאשר חקירה הדרגתית של ספינות החלל שלכם חושפת את הסביבה הקרובה, את הפוכבים, את הפלנטות וכמובן את הגועים האחרים. במקרה זה, אנו יכולים לבחור את הגזע שלנו וכמנהיגם של בני האדם/הקליגונים/ הפרנגים/ הקארדסים/ הרו מולאנים, מטרתכם היא לנצל את המשאבים השונים הללו, להגן על האימפריה שלכם ולהרחיב אותה. אולם אין זו משימה קלה למימוש מפני שאתם ממוקמים בסביבה עוינת ובמצב של חוסר אמון בין כל הגזעים, כך שהם גורטים 6 12 4) | 2 : | | בשו . : : . ל 7 ו 5 1 ו בר | 0% 2 ל 4 5 02 2 5 2 יקיק :> א א : | : 4 | י קומוו ' | | | | . / | / 2 1 ן - 5 "% בב ב ו , 2 . ב 2 5-2 ב אב קב ממ ו מ ב ב 4-ב גג . . " % לרפ רשיה ו ב 5 א ש גה בר בב ו ו רשנט ל שער כ = , " 1 "שא שת" , %- . ₪ יק . / - . א 4 . 2 - 2 0-2 = : 7 > 1 יו 4 ו שש = * : ב המו 50 חב-% צצ'צ צ צ'צ' לישראל ואיראן להיראות כידידי נפש. אולם (וזאת הסיבה בגללה המשחק ראוי לתשומת לב מיוחדת), זוהי הדיפלומטיה הטובה ולא המלחמה שמביאה את ההצלחה, אלא שדיפלומטיה גוזלת זמן וכסף ובסופו של דבר היא מוכרעת לפי מידת הכוח הצבאי של כל אחד מהצדדים. - מועדון לילה גלקטי כתוצאה מכך, הופך 3077 :517 למעין ל ו במקום לחפש אחר בחורות אתם מחפשים את הגזעים שעשויים להתאים לאיזה מאמץ דיפלומטי משותף. מובן שהמחזר החתיך יותר (שמספק ביטחון) שמעמיד פנים שהוא אוהב את אותן להקות רוק (מודיעין) יקבל את מספר הטלפון (יזכה), אך אם העניין הזה לא ל ב מ שעעע. - בשבילכם, ישנה תמיד האפשרות להשתכר ולהחטיף ליריביכם אגרוף בפנים (כוח צבאי) | ולהעביד אותם בפרך במערות שלכם. למעשה, כל פלנטה מספקת משאבים לאימפריה שלכם ובמשך המשחק ניתן לשפר מערכות ופלנטות חדשות. כמו כן, בריתות הדוקות עם ציביליזציות אחרות מביאות לכם ידע מתקדם, ועל ידי חיזור מתאים בעזרת כסף ומסחר אחרי האנשים החכמים האלה, המחקר שלכם יואץ, יכולת הייצור שלכם תשתפר וכך תשיגו יתרון טכנולוגי (וכתוצאה מכך כוח) על פני היריב. מל שצועד על קיבתו חידושים טכנולוגיים מתגלים אט אט על ידי בניית מעבדות על הפלנטה שלכם ושימוש בתעשייה, אך כל שיפור בפלנטה מצריך | פועלים שיתחזקו אותו והם צורכים מזון, מה שמחייב איזון ופיזור נכון של אדמות, חוות, מפעלים, מרכזי. מודיעין וכו'. אבל מה, הפריסה כאן חייבת להיות ארוכת טווח וכאשר אנו אומרים "ארוכת טווח", הכוונה א-ר-ו- כ-ה ככל שתוכלו למתוח מפני שזהו משחק ענק, עמוס ועמוק, המבוסס על תורים ולכן אורך זמן רב. חוץ מזה, כדאי לזכור שכאשר יש לכם אימפריה גדולה, קצב ההתפתחות אטי מאוד ולכן תיקונן של טעויות קטנות מתמשך על פני תורים רבים וממש כדאי לכלכל צעהם בתבונה. - | כמוכם, גם ה האחרים יש 69 ללה כשימושי במיוחד : כאשר אויביכם (או אתם) רוצים ליישב מחלוקות בשיטה הישנה). שאלת הסגנון מספר הפעולות והקומבינציות האפשריות עצום והן מתאימות לה לצורכי המשחק, אך כדי לשחק בגזע הנבחר בצורה היעילה יי ו ד המתאים לו. כך, לדוגמה, הרומולאנים ו במידע המודיעיני העומד לרשותם, הפידר צ יה מצטיינת בבניית איפריה והפרנגים. תמיד מתעשרים - רא | כיריביש רה 1 המלאכותית טובה דיה כדי להבדיל ביניהם, אך יהיה עליכם לנצל את כוחם ואת חולשותיהם לפני שנסיים, כדאי להזכיר שאמנם 1 מזכיר (מאודו) את 02 1 1/5 2 א()]2) אך זה רק אומר שהוא משחק טוב! נוסף על כך, בדומה ל-8 1/5185 2 א(60]א) 0, גם 57:00 יחייב אתכם להשקיע שעות אינספור כדי להצליה, ולא תוכלו לעזוב את המחשב לשנייה (אמא, אני רק מסיים את התור הזה...). אני אישית מאוד אהבתי את 2 %(04]0) 07 אא ו-51:00718 הוא פשוט ממשיכו הטבעי בעולם המופלא של 8 ד 8ג/57. כך שאם באמת כנ"ת ‏ אימפריות בחלל ו- 1008 51/08 זה הקטע שלכם או אם אהבתם את 3() ₪ - ₪ 36)(1]: | 5 2 א()1() הוא המשחק עבורכם! יצ'צ'צ'צ'צ'ים ,ה % .% 1 ור ב 1 4 ע// 5 2 בעד: משחק אסטרטגיה מעולה, עמוס ועמוק, בעולם של אמחד אגי5ו נגד: הגרפיקה סבירה בלבד. קהל יעד: אוהדי אתחך 578 למיניהם, חובבי אסטרטגיה וכל מי שאהב את 2 א010 0 דגא הגעתם למדור ההורדות של וויז שהסיסמה שלו זה "עדיף להוריד קבצים מאשר זבל" - תוכלו למצוא בדיוק אילו קבצים כדאי להוריד מהרשת ולמה. אז, יאללה, הצטיידו בדפדפן נטסקייפ או אקספלורר, בתוכנת הורדה (ראה ערך 0061811 ו-020!211!8) והתחילו להוריד. רש 0 מה שמיוחד בתוכנה הזו בניגוד למתחרותיה 05 2000 ו א הרבות זה שהיא קטנה, חכמה, יפה ובחינם. כן, : כן, בניגוד לתוכנות דומות שמאפשרות כל מיני פונקציות מסובכות, התוכנה שלפנינו מצטיינת בפשטות ההפעלה (ממש כמו להדביק פתק תזכורת למסך) ובעובדה שהיא חופשייה לחלוטין, לדעתי לא צריך יותר מזה - מומלץ ביותר! * שורת מחץ: פתקי תזכורת אלקטרוניים, * רשיון: חופשי חודשי * גודל: 13580 * כתובת: וחזה. א6ו/תג ו[ סט בתססא. זט השרו //: 11 תיאור: 1.3 0302/11 היא / קספב ט) שם: תוכנת כעהס:אשסס משובחת המאפשרת הורדת קבצים | מסודרת. | כמו 0 0, גוזילה יודעת לזהות מתי אתם מנסים להוריד קובץ מהאינטרנט דרך הדפדפן והיא מכניסה אותו למאגר ההורדות - משם היא תדאג להוריד אוו 1 - ו באגף ה- ₪ ומנ ל וי ה 070000 * ציון: 88% פשוט ובחינם. | המחשב כבה או שכנה נחמדה במיוחד קפצה לביקור. | חוץ מזה, אפשר גם להורות ל - .1 0000211 להוריד קובץ בשעה 0 מסוימת ולהתנתק מהאינטרנט ואף לכבות את המחשב כשהיא | ו | מסיימת. תיאור: 2נ) א ץצ ,1ק .21 הוא נגן המדיה בזרימה הטוב , מה שבאמת מיוחד ב- .1 620021 בהשוואה ל - 0317 ד ), מסוגו. עד עכשיו חברת ,₪51 סיפקה לגולשים נגן מוסיקה ווידאו , זו היכולת לסדר את הקבצים לפי משפחות ונושאים במין מאגר שמאפשר לשמוע ולראות תוכניות בשידור חי מאלפי ערוצי אינטרנט ו נתונים, ולמצוא את הקבצים שאתם מורידים מהאינטרנט בכמה ומסתם אתרים - והכל בזמן אמת, בלי לחכות עד שהקובץ ירד. 0 מקומות ולהוריד אותם מהמקום המהיר ביותר, למעשה, ₪ צג.1ק ,51 ממש מנסה להיכנס לנעליים ו אישית אני מעדיף את המנשק הפשוט של 007810117 הגדולות של נגן המדיה של המחשב, ואפשר לצפות בו במגוון ו שמאפשר לראות מה מצב ההורדות גם כשחלון ההורדה מוקטן לסמל קבצים (גם לא מהאינטרנט) כמו קובצי ה- 13 המדוברים. המעבר - | 0% קטן בשורת המשימות. אבל העובדה שהתוכנה לא עולה כלום ושיש לנגן מדיה בוצע כהלכה, ודווקא הבעיות הישנות של | ו לה יכולות חיפוש מצוינות שווה כל רגע - וחוסכת הרבה מאוד. הצ.זק .1/מא עדיין לא נפתרו (לפעמים הנגן לא מצליה ל * שורת מחץ: כלי מקצועי חופשי להורדת קבצים. להתחבר לאתר, ומתחיל לפתוח לך כל מיני חלונות במקום להמשיך ל * רשיון: חופשי ולנסות להתחבר לאתר בצורה אוטומטית). 0 * גודל: טא 7 | אבל בסך הכל ה- 02 אמג [ק .₪1 עונה על כל הציפיות 0 * כתובת: נתסס.8021118. שוש והוא הפך לסטנדרט האמיתי לפורמט מדיה בזרימה. כדי להוריד | 0 * צית: %, יעילה במיוחד ובחינם. מנשק קצת מסובך. את ה-02 לכו לאתר 681.00 /ואואו, מלאו שאלון קצר ובחרוה . | | . את הגרסה שאתם רוצים - קטנה, בינונית, גדולה או מתקדמת. 5 =זסא זגו * שורת מחץ: סאונד ווידאו בזרימה. : / ל 8 | טיו | רגילה חופשית, גרסה מה ת ב-529.99. תיאור: 5 1כ)צ 87 51 היא תוכנה קטנה וחכמה המאפשרת רשיון: גרסה רגילה חופשית, גרסה מתקדמת ב - 29.99 | | % 1 בל 3 *, יהרזינז ( לכם לכתוב מסרים קטנים ולהדביקם למסך ממש כמו הפתקים די - 31 / א - ותלוי בגרסה), הדביקים המוכרים. -5--שש שה * ציון: 90% , פשוט עשר... ו ו ה ו ו תיאור: ושוב אנו כאן עם סופר דפדפן שמתלבש על ה - 10107061 61החו6וה] של מייקרוסופט, ומשנה אותו מקצה לקצה. הנטקפטור משתמש במנוע המתוחכם של ה - 061ח6זח1 זסהחשוח1, אבל מפשט מאוד את ממשק המשתמש המסורבל שלו - הוא מהיר יותר, חזק יותר ויציב יותר. מה שמייחד את הנטקפטור זה המנשק הייחודי שלו המבוסס על "טאבים", ובעצם הדפדפן בנוי על עיקרון של חלונות דפדוף רבים שהמעבר ביניהם פשוט וקל (הוא מבוצע על ידי לחיצה על כפתור ה- 1'38). אבל קונספט המולטי גלישה לא נגמר כאן - בנטקפטור ישנו סוג נוסף של סימניות (4/0281755ת), שנקראות 5 ₪ ומאפשרות לפתוח מספר רב של אתרים בנושא מסוים בלחיצה אחת. זה פשוט מקל על הגלישה וגורם לך | ! 0 להתעלם מכמה באגים קטנים. | 5 -בכה נטקפטור הוא ללא ספק תוכגת. דפדפן הגלישה הטוב ביותה - 0009958-- ו שנמצא בשוק - כבר אמרתי שהוא מחולק בחינם? | 0-0 * שורת מחץ: תחליף מצוין לנטסקייפ המבוגג ולאקספלורר הי | שש 7 ו * גודל: 775 0 ה 0 * כתובת: וסס.01ז080ו6ם. ואוו 2-ו 8+ -49,/> * == 08848, | הש יי יש" ק * ציון: 98%, דפדפן האינטרנט הטוב ביותרו 070 ה תיאור: תוכנת שעוזרת להוריד קבצים תיאוד: תוכנת כיווץ וההרחבה = תוכנת התיקשור מהאינטרנט בצורה מסודרת ויעילה. | הידועה ביותר בעולם. | הטובה בעולם, כתובת: ו801.00 61 שאו ההוסט. כק21ת1א. א או | | 10.60 וצו תוכנת השמעה לקובצי 93 וסט כ רה ואר הערה: שימו לב שזמני ההורדות נעים בין מודם למודם, בין שעה לשעה ובין ספק אינטרנט אחד לאחר. ככה שאם יש לכם בעיית מהירות קשה (מודם 14,400, ומנוי לשעתיים בחודש( תיאור: סאונד ווידאו בזרימה. | מומלץ לכם לעבור לעמוד הבא, או סתם לקרוא אילו קבצים מופלאים לא תורידו החודש כתובת: ותסט.1681. וו | מהרשת. אז שיהיה לכם המשך קיץ נהדר, תיהנו מהאינטרנט, ויאללה ביי. 2 שה 317 זוט]1 וו ו וו 10 1 ו 5% ו ו ללא % | 7 וו ו ו 6 - כ | 8 וו וו וו ו זא אסחסוץ פחה כסום אסשץ :5% ו בכ . וו 4 ן ו : 0 רצוימה המנימים. קופון הנחה בפך] ₪ ירושלים טל: 02-6480884 ₪ הרצליה טל: 09-9573636 ₪ קריון טל: 04-8755980 ₪ בילייו ברכישת מאווך התוזכנות המתפרטמזת במודצה זו טל; 08-9356336 6 כרמיאל טל: 04-9080450 8 אשקלון טל; 07-6751250 6 חולון טל: 35 ₪ צומת ירקון טל; 03-9048322 ₪ פתח תקווה טל: 03-9229323 86 חיפה טל: 0 ₪ שפיים טכ: 09-9512828 ₪ רננים טכ: 09-7418322 ₪ אזילון טל: 03-6190120 | 68 חשמונאים טל: 03-5623555 8 תל אביב טל: 03-5654488 6 ראשל"צ טל: 03-9516604 6 | נס ציונה טל: 08-9301950 6 אשדוד טל: 08-8569999 8 באר-שבע טל: 07-6281559 | * אופיס דיפו אינה אחראית לטעויות דפוס. טלפח. *אין נכפל מבצצים * הקופון בתוהף צד 899הו3 * הופזן אחד כלקהוח ברכיש * מהט הבחה 322164 * סכום הבחה בזלל מצ"מ * המבצצ צד גמר המלאי ואינד בהוהף במחלהת // " | 9-ו 'קופון הנחה בסך קופון הנחה בסך ברכישת מגווך התזכנות המתפרסמות במודצה זו יאין כבכ מבצצים * ההופון בתוהף צד 699רו3 * הומזן אחד ללהוח ברכישה אחת * מקט הנחה 322164 * סכום הבחה כולל מצ"מ * המבצצ צד גמר המלאי ואינד בתוהף במחלהת הזמנות ברכישת מגווך התוכבות המתפרסמות במודצה זז *אין כפל מבצצים * ההוצון בתוהף צד 099וו3 * הופון אחד ללקוח ברכישה אחת * מהט הנחה 322164 * סכום הבחה כולל מצ"מ * המבצצ צר גמר המלאי ואינו בהוהף במחלקת הזמנות המשך 16-ץ ו-29 816 מעמוד 24 את המטרה שזיהית ויישום נוסף שמאוד עוזר בטיסה הוא ריבוע המטרות (פקודת ₪11 במקלדת), טיסת לילה מגובה במכשירי ראיית לילה (79 במקלדת) וניתן לנווט את המטוס ביתר קלות ביחס לעצמי הקרקע ולעזור בשלבי הנחיתה. פקודת 1" במקלדת תעביר את זווית הראייה שלך לתא הטייס ולחיצה נוספת תציג בפניך את הטיסה רק דרך ה - עש. מערך ההתחמשות ניתן לבחירה כמו גם הדלק = התחמושת נגמרת מתישהו ואי אפשר לירות- |ב-18107ו5 ו היה צריך לבנות מערך מקדים של שיעורי טיסה גם לתרגילים הבסיסיים. בשני הסימולטורים מוצגים התרגילים בחוברת ההדרכה המצורפת ובהנחיות מגדל הפיקוח, אך אין בהם די כדי להמחיש את הנדרש. המראה ונחיתה, 8 501, גישה להפצצה, התחמקות מטילי רדאר וטילים מונחי חום ה טכניקות בסיסיות של כל טייס מתחיל ומן הראוי שלא יילמדו בהתכתבות אלא בשיעורי טיסה ויזואליים (עיין ערך 11 10 1/6988 וס | של ב, | 'טורים נמכרים כחביי | כיש ב כפי שאמר לא פעם נשיאנו היקר: "כל אחד יכול להיות טייס בחיל האוויר. השאלה היא בכמה זמן". כעת, מוגשת לכם הודמנות מצוינת לדלג על שנתיים קורס ועוד שעות אימונים ארוכות בדרך לכנפי הטיס, ולנסות לשבור חזק ימינה, להינעל על מטרה ולשחרר את אחד מראשי הנפץ שמורכב לכם על הכנף בדרך לעוד משימה מוצלחת. רק חבל שאף אחד לא מחכה לנו על מסלול הנחיתה עם דלי מים וצ'פחה בדרך לחדר האוכל. דרישות מערכת 008 95/98 ₪ 6 מעבד פנטיום 166 (מומלץ 200) ₪ מעבד (עם כרטיס א301) - פנטיום 120 ₪ זיכרון לפחות 8א16 (מומלץ 3218 ₪ כונן תקליטורים (/אס8-ק6) מהירות = מרובעת ₪ כרטיס מסך תואם 95 פשסשפו - 000 > ₪ ( / / ₪ ו ו 7 ו א מאת: שי אבני אסטשוטום הוא משחק | תפק קידים > ה | ממוחשב המיועד לסביבת רשת, מציג > - עולם מלא במפלצות וגמדים, מאפשר == משחקירשת ועלול להשתלט על שעות > | יקרות מהחיים. = הפעם נתחיל בחדשות הפחות טובות 7 - סווא ב עבוחה המסובכת ה מסעות חולק לתש טסט / עיר | ה בסביבת ושבלונית ובסופו של דבר תמצאו את עצמכם ‏ | ואתו בוחרים בין 12 מירוצים ו-14 רמות קושי, ה =" תוך כדי איסוף ניסיון ואוצרות שיעלו אתכם = - פד = לשלבי המשחק הגבוהים יותר. ו נוש = ההגינות, כדאי להזכיר שבהקשר זה טוענים | בי = = = המפתחים שלא פיתחו יותר מדיי את העל לק א : 7 ה 8 שרופים לגשת לעניינים, ‏ -- ב פה . תקמצנו : / תּ - - להיות 0 הוספה מעניינת בכל זאת לת ה = לד | --- ה-6%ו101ח:1, נזע מצרי מכושף וחכם ביותר, = = אכה אם פבר. ישא לכם. לשחק. . 8 ב-896]) הס6קהט או כ -- הלילה ב ל = מסעות חיפוש . - מבחינת רמת- הקושי ו זא חשוב רו ו 4 - ג קווי 0 . . 2 ַ : ו שאחרי שעתיים 05 משחק - םי וחראים בעיקר רק ה תג בים | רונים ולה לא ו 2 גיעו - 0 | אחרי ימים ם של משו ו . ברמו הזבוחות בי ביותר תצטרכו. אך זכרו שמדובר גם טאר ולשחק. 5% בעד: משחק 6קח רב משתתפים עם טכניקת תלת ממד הכי מדהימה שיש כיום. נגד: עלילה נדושה ויש צורך להשקיע המון המון זמן עד שסגיעים לרמות הגבוהות של המשחק. 5% -בו לי כל יצב + יע 2 ה 'עיין! ע*' ".2 ידצ >/5ה.. * | בב א רוא הב עפ יד:בר'כן אאיעיכ ו|תר... כ% ה'וס חן כשעירז ' כץתעגב. וחדעוית איער ,.. |כזה ([ש כנת'יכן (0 עי'יס (5%1 ' 23 6 כ] ע רכת. ד ד-6' הר שיצה 5פ! (5. = ( כרי הנפי שו לעה 5 (.63 5ככן כקחעב,מודפס - 6.5 6 )אל -ג..בן עה ועש+! כ יריית !ענ ר. 2/2 | מוצר! 1+ תעבות 2% כאן! ב = וכע 5 מעש 5 'ר כ+;] כזתי 5 ערו על | 5 הק יצ!-מ16) / 1 ה | כ ' תשמו(ים גרם ><מועם %/5. '|י02/ >5.2.2. ת אכ ות יר !דתי | | | '(וע !יט 5 ש>2ה | ענאריפ | | הערכו] +<'] .552.2 =וה' ‏ העווויץ] | | ב -- ₪2 שה שר ו תת - | תעה ה 925 הככעה | 0 טר | וקל הי | 56 ו 8 > | ה 4 או הבע יו יו | | 0 (%+כ5כ5'! 125 5 72 | | | + 'כ!פ5ה רת לכו ( פלסכז 0 רכמ ה כו ד + עור7/ | כץ כוע בי ה תעכו 0 | 2 8 .בת'5'ו] בע , 5 ע>' כו - ו ל ( בצעב 5.בע 5 . !ישן (ףכד>2' 5הע.ר אק וי ] | = פעמוד בבע? 5 אה | [ויית. בירי ל] דל 7 - אבי עיינ 5 ו קל -ב. מע 5 חר וכה [ . 2 = .2-2 8 | כזכ- 2 .ב ו(כ'כו 48 ה - ]תת .ב קור 1 ּ' נן [3 ו 1-4 = : | - / .. צקו וכעב .בו ] הכ5 שש כזס - . 5 ע)+בעפ ' | העין 4% כו 71 1:- דש 0 ג ו - ב = בע כ / | ש = | | סאסא8 אמאסאם, כל משחק ‏ ה ₪080 אפאץ 8 למכירה/החלפה: המשחק המלא על גב = ו "הזומבינים המדליקים". - 0 0 לא בל בשבת. ה 5 0 ל בחלל, אליפות בכפר, > למפירה; ג'ויסטיק שפ ו זא 88 מפטסוא ארבעה כפתורים + 3 צירים + 2 כפתורי קדימה ואחורה, = הכולל ידית נקודת מבט של הטייס. = : 0 0 לֶל מחיר נוח וסביר. רועי, 04-825289, > 0 וא , למכירה: מארז + 2120 48 זאאת, 28.8 = 6 | חוברת הוראות. במחירים של 100-200 כונן תקליטורים % 8 מסך "6 7777 = ש"ת רן, 04-8877351:. משחקים באריזה מקורית: >= > למכירה המשחקים: אמאאטה מסג. זט ו 1 ה או, 3צאטת, 0 סאק 1 טא 11 8 סח יס מטנפם זפמץ, 680-0, = = = 2000 חם, אכוא, כל המשחקים המסאםם 1 וטה, כ3 צז5, אפוא, / מקוריים. . ערן, 6493964- -03 או. כמסץ, 5 62 של וטס א רועי. 084-804592. 0 0 02 | | ו / למכירה! 6 ססוא + משחקים למכירה משחקי מחשבי ה ל-תסד הפל וה 0)אפ1עטץ אס - במתיר נמוך, > )| אאגם דאזסע, 5פן מואזד - | במחזה 0 ש"ח כל אחד. כל הקונה את במחיר 60 ש"ח, ובנוסף משחק ו שמ המשחקים מקבל גם אקדח במחיר האסטרטגיה 1.010% זדד7 - במחיר 50 100 ש"ח. המחירים ניתנים לשינוי. יונתן, ש"ח. אלכס, 08-9354901. א 20 יי = 06-6556977 רצוי מאזור הצפון.. / מכירה ו והתוכנות הבאים: | אספסאטם. קדוד | מחד פאסצסט 0 א צדשס 411.07 0 2 .זג םוא כמד15יד, 99 ות - א/18 1 א 8 5 ספאז/, 5 0 0 | סססנאתעטאי. ו | אסזזוכ כ.601-מאזקואט מס 6 מ אג]צא, 3 ספת סי 0-9 000 צד0א > 8 98 108 וז " = תת את פטס 0 8 2 008% 00 אא , 8 00סקק 00 | 20% ודד 3 1/008טקסט. -- / | | משחק במחיר 40 ש"ח חוץ מהתוכנה . | 98 6058מו/ שהיא במחיר 60 ש"ח 0 0 000 ו-אסזדסע 601.2 טסג במחיר 0 . ב ש"ת טל, 004-9214447 כ 0 למכירה פנטיום 133 במחיר 0 1 שה . והמשחקיםי גבריאל נייט-2 = ססאאפאג ואס - מוכל להחליף > -. תמורת עולם הדיסק 1/2. ו - 7 0% למכירה משחקים מלאים ומקוריים: 88060, ססע, אמא סא צ11א | 2 יּ = 8114008 09 641 ₪ דממקידף, סטיי סט | 5 58.55% 8 א 0 | פד קםקש58, זאג 80465 הרפתקה בפירמידות, הרפתקאות : במצולות. כל משחק במחיר 25 ש"חו. מבצע 10 תקליטורים ב-100 ש"ת 2 איציק, 08-8555471. 6 למכירה משחקי מחשב: ו שש אסדפגוא עס .תספוק מה | | מסאסק מס זם, גזאט זז זחוא 0 - | תפדאטט צדאשסם, 1 ומוה = 0086 |ואמדפצפ, צססטוא סא הקגאתה, א55451, ל / מאטפ, 0178 אחפ 1ס6, 81000 ד סקס ,1די | ]את 198 אג וטואה ידג חק 85465 זסאידגק מזאזקס, ד 0 דפות, החסה דתתחדף, מתאסטיד סטם, דסא 5 אקט, אד 6 5אוסס גת נקמת הצעצוע, קפטן הוק, שרלוק הולמס, מירוצי מכוניות, מתקפות אוויר; מייקל ג'ורדן, כוחות האופל, נסיך = הפרס" 1+2, הרפתקה בפירמידות, . אופנועי הרעם, כל משחק במחיר 15 ש"ח. בנוסף: 1.0 משחקליק, 2000 = נינטנדו, טושטוש 2, אנגלית מסביב לעולם, אנגלית בקלי קלות, 8, כל משחק במחיר 25 = ש"ח. אילן, 04-9040172, לא בשבת. = ש למכירה/החלפה משחקים במחיר מצוי. 0 0 אססוא ו הסותת ו ספוא 2 11 886 = הס קמתץ 8 פאפ1 1ה, 2 מלעוניינים לשחעקי תבקידים 4 רמכירה 6 כסק ₪8גא | 1 מסספקם 978-485 מסאטוא [אסיא את 1 מסספופט 485 / 5 2 - - : א אזוופ-2 8% סוסאטם, | )אכ א אתסספזת, 0 למכירה משחקים על גבי [0%-פס: 0 8 א8810וא :1 םאה טס, | , 6 מצד יזן מאה טס = | דד 0% 08 ד ₪ דד 3, 99 אז, כהשים. | 7 צפהדאג ‏ זהאזה, זו פמספפ--- מסססת: 0 ואטזאטס ההק1א, | שאתהח דאזאם זט זידתה 2000000000 הראשו סאג 6אזאסצ 0 | יאל 9" | | למכירה/החלפה?/ = -. מחת זט סז גזס + מז" : 6 ב 8 דסא 7 4610 8 ו / -- -. ו אה וא חס 05 2 0 0 0 - ש מעוניינת. לקנות/להחליף את המשחק - ו 6 פ'אטכ, 1+ תוספות, 5 שפטסאגו ממפאסוא הס 0 0 99 תפס אהא תמהאתחק א.ת מצד 4 988 אמסבאגוא מדגואזד זט, ו 2 2 0 0 5 א )אה 3 6אז 1 2 חמסגת אוג.זדטס, 0 .| 004 0א401 פא 00 קתפ 2 648 סאתאאד 8 0 כ סא 8ה86א, ‏ - - . 5 3 סאזאודת 16 ז 2 0 , 2 +06 165 הט ד ה 6אז זסמקפפא, צהסצגוא -090 --- 0 פם א אמק 0 .051801 3 / הסשאסט, 5דאג01, כ3 5 כ 0 6 0 :1, 2000 .1 מא = -. 0 + א .זק מ 0 ,זא 2 658 צמעטגם 0 2 סדג דתמחד סאג אס 0 אא אמכ 001 מצד :2 אמפז א אס 82 מידג דתם דפאה - אם/תתסץ אמאשא מאשפ, 3 אב שס, האג דג אזהכ, | או-878, 6א₪01 ₪0 גא 2 מהזקואם הס 408 = 6 3 אמאאחד, -. 0 ה , הרעם, הפנתר הוורוד ר בהוקוס-פוקוס,. אצ 0 וס ה ב משחק במחיר 80 ש"ח 6 - -. א'+בי, חרש ב המקורית עם הספרים והחוברות. גי 14-, / 88 גי 4 0 כסאגאת, א ספסאס., אטזא-א, אא .41 דסד, 0 במחיר ₪ יר 85 שיח = ה זריוויהג אתה חושב ‏ ו חכם -1 20 ש"ח. 3 הקונים. >= הראשתים יקבי ה. אבני, 08-9226620 . ל 7 2 אסזדה ו / 2 פס 0זמ, | ₪ | , 0-0 0 / ן : -- -- 7-2 לא , - 1 אא 1 מ ו | הקופים 2: 12 וסם ומקס 0 91000 0 | = = בדרך. במחיר 20 ש"ח למשחק. יקוה | ץ כנתסח א5ם. קנת, 5330830 03 = ש מעניין בקודים למשחקים!. 0 מתזהאת 0 ג6ג, מ כ | 0 ל 0 כ זמיר, 2 8 פס 7 4 א 2 לו | 0 500 מטססת-5 א ת גד ו | א81 שוספאזא, 8 00087 סאז = -- 2 גא 5-ו | | תסדךהססתץ .פץ פא זה - | 7 צפגדאגת ,זגאזת, כ3 אהאסגא. 5 3 אמאאםד. שמוליק, 03-5321123/ = ש מעוניין במשחק מחשב ישן נושן שנקרא "נפלולי" (840%/8ק / באנגלית) של חברת א ו | אה, 0862ע 7 זט 6,,- מעוניין בקוד בלתי פגיע במשחק. - אפא, וכן במשחקים: 2 אפואו. 00% 6 -. 8 (ניקלודאון, ורצוי את כל סוני הניקלודאון בתקליטור ניפרדו, = משחקליק 2. המחירים הם עד 40 ש"ח.. אלירן, 08-9024827./ 000 ה את התוכנה 4 ו , - ה = קווסטים: פמסעאטם אסזאס,: -. | | צא כסססת. ובמשחקים. = מעוניין להשיג 2 א0ס6צד סגסא.זאזגא, אסססצד דאסקפאגאד, ₪ הצילווו אני צריך עזרה במשחק 56 0 05 א, זקוק לצ'יטים/טיפים על המשחק. רועל, - 9 שושסוא 80 בפירמידות, | אסודא, וא .101 מ א -- ו 7 ה 1-2 אגא צואהג, - -- | ₪88אסג]א אאוססחא, אלימלך אנוז. = = = בתככי הרייטינג, ועוד משחקים ישנים. - = = 10488 1082.60.1 61 אוו אבני, | 9226652 -03, מאת: ליאור אהרוני 065 באופספסס :שאו -= וג הפתעת השנה מפיץ: גייו916 יי טעיתם ובגדול. הפעם הכינו לנו ואריציה קת עוד יותר, והגיבור הוא אחד וכך, תוך כדי צליפות, תצטרכו לפתור ‏ ₪ תעלומות ‏ ולנווט במבופים כשלרשותכם ‏ יהיו שבעה,. פולים: של כלי נשק ו יליו . בקיצור, צפו להתפתחויות 6%" | מעניינות, 5 ו ב - הרחבה מבצע אנטבה זה לא! מפיץ: 2 1366 מטרת המשחק היא לחסל כוחות רשע טרוריסטיים ולהשיב לעולם ,! את השלווה והשלום לפני הורבן / אטומי, כאשר הוא מחולק ל-8ן יי יי מוזיאון המטרופולוטין בניו יורק, בית האופרה בפראג ועוד). "יו לדעתנו, מדובר באחד ממשחקי יי ו ו יי ו ; | עירוניים - אלמנט שבדרך כלל מנבא 4 = לו כו וצו()\ זגו / יו <וו וברו ו שק רו ינק ץ | רויד מפיץ: 166 / 6וה0ו661|/ן אחרי שההתלהבות מטכניקות התלת ממד ירדה, אלמנטים של סימולציה, ריאליזם ואסטרטגיה ‏ הם ‏ שם ‏ המשחק, ו- 10ס/ אזה? שות6ו'1 הוא בהחלט משב רוח מרענן בתחום זה, הפעם תוכלו לבלות חודשים בלי | ו קלאסי עם עומק, מחשבה וגרפיקות מדהימות ו [ ו יש לציין, שבנוסף לכך מציע המשחק אפשרויות חדישות למשתמשים באינטרנט, ל על אטרקציות ואזורים ! במשחק שלכם יהיה ,|( קשה לגלות לבד. 2 כמו כן, תוכלו ₪9 ו - הפארק שלכם ) /ן ל אית ף את עשרים הפארקים ה טובים כ יהית הר ב היש ית ולאפשר לגולשים לבחור את המקום הראשון. עאזח:) וא .זא אגו זיז אמח וא א א ג זג וואן ולא שכחו את השוטו! מפיץ: 118/ 1.63 א ג'ונס הוא 881061 טוחסיך 4 9 האורגינלי, ולכן מחכה לכם )‏ א ישן = משחק תלת ממדי, עם ;ו הרפתקאות וקרב יפהפה. | ועלילה מדברת על שנת 1947 בה מתנהלת מלחמה קרה בין רוסיה והמערב - אינדיאנה נשלח להציל את העולם מפני נשק עתיק (אך קטלני), שאת חלקיו יש למצוא לפני הרוסים בכל מיני חורים נידחים בעולם. כך תמצאו את עצמכם מבקרים בחורבות בבילון, נוביה, קזחסטן והפיליפינים. בכל אתר מצפים לכם קרבות ירי, קפיצות ודילוגים מעל מכשולים וטיפוסים, כאשר הרבה תסבוכות פותר השוט המפורסם. בקיצור, ההנאה מובטחת ואין מי שלא אוהב את אינדיאנה הגדול. את " ו ו וג וצ יז רכ כ 9 מפיץ: גו ו6וה! מישהו כנראה שכח להגיד לצוות 7% 5 ששנה זו הוכרזה רשמית כשנת ה- אזג \ ג51, כאשר עוד שלושה משחקים חדשים עומדים לצאת בחודשים הקרובים! אמנם לסדרת משחקי א6ז1 זג51 יש שממש היסטוריה | מכובדת ₪₪]] בפני עצמה, אבל לדעתנו ל- 8 א וצ יהיה קשה לעמוד בתחרות. - - 5 הפעם מדובר במשחק ₪003 יו אמת" שכולו בתלת ממד, כשהפעולה מתבססת על משימות. במהלכן של 25 משימות תוכלו להיות אחד משלושת הגזעים - 3%]טר1%0, ה0ג60671-] או ה-%מס9פהו!|א ותצטרכו להשתלט על עולמות אחרים ולנצל נכון את המשאבים והטכנולוגיות שלהם. יי | הלחימה וכלי הנשק שלו, ובנוסף תמצאו כאן קו עלילה משתנה לכל גזע ולכן כדי ליהנות ולנצל את המשחק עד תום יש לשחק את כל שלושת הגזעים. מלבד ספינות החלל המוכרות, המפתחים עיצבו כלי מירוץ ויחידות שיהיו הבסיס למשחקים הבאים ואולי אפלו לסרט חדש. חוץ מזה, שולבה כאן טכנולוגיית תלת ממד, אינטראקציה עם בני ברית מגזעים אחרים, אפשרות למשחק עם שחקן יחיד או משחק רב משתתפים, גרפיקה מפורטת ועוד. ₪ ו מ וי 1 מפיץ: 1.0816 הצס משחק פעולה רווי אסטרטגיות של קרבות וטקטיקות פיקוד המתרחשות בעיצומה של מלחמת עולם בשנות האלפיים. הפעם מוצעים עשרה כלי מלחמה עתידיים (החל בטנקים חוקים ועד הליקופטרים קלים להתקפה מפתיעה), ועליכם לבחור את קו המשחק שלכם - האם לתקוף ולנצח קרב אחר קרב או להיות מחושבים ומאופקים יותר כדי לשמור על מצבורים ולחזק עמדות. יש לציין, שתוך כדי ארבעים משימות אוויר ויבשה שיוטלו עליכם, תוכלו להתפעל מהנופים והטבע לפני שתכבשו אותם. הוץ מזה, דאגו כאן גם למשחק . רב משתתפים - שחקנים יוכלו להילחם ‏ ביניהם בקרבות קטנים, |ן31? מ מיקרופון מחובר למהשב, 1 - 26% *%- יי א יש קר ב ו 0 שר ןי וו -- 6 - - .= 5 0 0 בש ד גי 2 שי "יא פורו << "+ד-*. א . 4% | ₪ 5 ל ו כ א יקי '--4 שר ב בי הו 2% 1 3 1 והפנאי ול מיקרוטובו | 4 14+ , / 1 2 ב ו ה [ ן ו 1 יי ה ל רו ? 1 ; ל 4 0% "4 ו - לש" "1 2-ל "2 * ',- מחיר בחנות 159 ש"ת > זז 4 + = 5 - 2 ו ל שיש ."7 =" "שו יש יל א | 6 הנשד התוקף - א-ש ה- 2% 4 %* 6 ל 1 : % וו שר לצ + , ,ל ץ.! %') ג + | |] | 4 + 0% 4% הנשר התוקף = 6 ל 8 א ," לו יא > 7 7 2 * ו - -=) ,לד 1 ₪ 0% 5 - אי 0 1 ' 2 ₪ 4 עד 7 : . ּ -] " . , ו - - 2% , 4 + = 0 - 2 שק שק וט ןפ 1 ונש הז יו אטהעץ! ן ₪ | :- .ו שי ו ל ו שק ו ו 4 מחיר בחנות 159 ש"ח + ה יו ו א לי ו 2% לי ו "> .ל ול א 5 ל = ₪ 6 %, ₪ . 4 2 4 3 וע * 2**408 1" שר 2 4 = - . / יע 0 - א וא 437 רוד 8 - "2 "ו (1- 0 שר 7 1 אי * 0 ו ו ל % א שרק ₪ *! ל * ז כ"יי וקל ליי = 4 7, * 2 = אקשן ממבע ראשון ב -*- 1 ₪ 2 2-4 . שו - נא 2 א 8 שא ₪ שר = ו ו 3 יי 9 2 ו ב 5 "= 7 שי ", ** ור 2-ו כ ל ד "2 = 4 טימולטור היטה מחיר בחנות 159 ש"ח ‏ "* . . 5 ב שרי יי ה כ וע 4 בבר< וש -7. 4 01 1 / 4 ל 0% מחיר בחנות 1959 ש"ח ו 3 = -7+ם נתונז ההזמנות: 08-2208-848 1 - טידוף הנהיגה שבולם חיבו לו 1 - פהסגוה אעוסדפווו 7 ה