WIZ – וויז – גיליון מספר 93

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
3 0 ש"ת (כולל מע"מ) באילת 21.40 ש"ח ינואר 1999 ₪ 60הפאץ 631 - קווסט חדש של 4815 10645 ₪ 99 זז - כל מילה מיותרת ₪ סימולטור חיל האוויר - כוכב כחול ₪ מגה - הבשורה הגדולה ₪ 00005 - סימולטור עליון ₪ הכי טובים - א הת6וא א[601, חח 55 6, ]אגא א1 ד ו, אז5 וספ הה, כ התחת תק 5 5, ועוד ועוד... הירחון למשחקים: משחקי מחב, מוחקי טלוויזיה, משחקי חפקידים ועוד.. א//*./ / / ל :יץ,ד. ו 9 73 004 ה - + 2 34 - רק קש נותן לך כל חודש מתנה! משחקי המחשב הכי חדשים בדרך למחשב שלך! כל חודש 058-808 חדש עם משחק מטורף! קש הירחון המוביי בארף למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויויה, אינטרנט, מולטימדיה, משחקי תפקידים, חדשות מכל העולם ועוד. המשחקים הכי מטורפים עם עצות שימושיות ועוד הרבה הפתעות... יותר מעניין, יותר צבעוני, הכי שווה! מבצע 13 ;]₪ - עשה מנוי לירחון ₪8 וקבל 13 משחקים במתנה משחק מחשב בתחילת המנוי + 12 משחקים כל חודש יחד עם הגיליון, וגם כרטיס חבר במועדון ייבאג סטוריי המעניק הנחות ומבצעים מרהיבים אז למה אתה מחכהז מלא את הפרטים בספח, הדבק בול והתחבר ל-קוו = [ לכבוד ו - מחלקת מנויים, ‏ ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 ן טלי 03-5794711, שלוחה מס' 6 | ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-?ז/ט [ [] אני מנוי חדש/ה | [] אני מחדש/ת רשיכות הכות(ות יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדור העדיפות: / משחקים חדשים: מס' מנוי םה ההטהה= הרהה ה-, | לשףוך 1 0 וי שם משפחה פוש 7 ו ו 4-ב 98 0018411 תאריך לידה כ כ כ ה | רחוב ו ל 2 <<< סמחגג ו חוזרלבית החצר ---- ו ו | אנגליח מלשביב לעולם ב] מצורפת המחאה לפקודת מערכת לוא על סך 264 שייח במזומן עבור 12 גיליונות ב] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ווה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) ב צורצולה ו א א -- ורוו וו 0 מחז- ו = עמ 2 ₪ אינטהנט: מה מחפשים שסל ‏ 9 - 5% 8 0 ו אי * ₪ אונטרנט: סדנת א ל 20% 7 ₪ וויו מסביב לעולם 7 .009006 0 ₪ פס אסטרטניה: א 7 א 7 ₪ אסטרמגיה: וסט המד סוטטס > ...04 ה פס מחשבה: אז תימא ₪ ו 8 סימולטור: | 7 /? 24 2 ל יס יי 7+ ו ו 0 1 לוח: ןשס - - עמ 45 ' | 1 הוראות הפעלה ‏ 2 .| | 8.1 סק הקירה רק 2 רש / 8 0ע: מצעד ה 7 על 20 -29 / 0% 07ב" ₪ סודות מחחף חיפר < 7 4 "00.29 07 כן | 7 :שו לי ל המשר" ל ןמוימו ו 6 קוופט: פא אס | 0 4 ו 16 ו 6₪"מרוצים: ענ אסא א שי" 15 3 - 7 אסטרטגיה: זו פס - / ₪" שי 0 19 4024860 01/1 7 הידוה הוולי עמ' 16 = ₪ 6 ספורטי: .2 2 יי 1% ₪ | /- ₪ 7 הקקוכיכ: - 0 7 עע .> 8 ההג עסקים 7-ל | ל שר 22 | כ כ סימולטוה: בוכב ג .7 7 2 4 2 .. = ה 4 ₪ 0 אסטרטגיח:. 7 4 2 7-13 6 ₪ 6 ו 08 לק ל ב [ משולקנו של ד'ר וול = 2 5 7 1 ₪ סל פס אקשן: מחן 1 וה שי 0 0 9 . - 7 ו 2 20 5/6299 בכ 25-ה מ" ב 7 אינטרנט: חדשות אינטרנט. / ו 7 0 ה כ בש 2% פע 4 בת וש.פיץ=; 1% ג-א - פוש 5 ,א א 2 ו ו באמצע הדו מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה 0 זוהרה ₪ : שת מנויים: של מצליח *. צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: המשתתפים: דייר 2ז/ש, | קובי סיט, דוד זילבהשטיין, גרי דרוקמן, מוהגן לה" | פי*, דוד אידלס, הועי גינינגס, ערן בן-סער, אבי סבג טלי פרידמן,. מיכאל לוגסי; אור פלג, פול:נריה, בן" כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי. * | עיצוב גרפי, סדה, עימוד, ובנייה ממוחשבת: מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: ?חא > | ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת-13, בני ברק * מעך | למכתבים ולחומר מערכתי ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114.* טל: | 0-4 , פקס: 74 1-. מחלרי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להלתביתן, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלח למערכת לא יוחזר, | ל לפני שמחליפים קידומת, ל את 1999 ועוכרים למאה ה-21,/ = החלטתי שלא אחזור לדוש בכרטיסי התלת ממד, מערכת ההפעלה 8 פאוס6מו/ (שהיא בעצם תחנה > לקראת ה-2000, כונני ה-פצק ומערכות הצליל ההיקפי,.כרטיסי.. הקול וכו'. ישבתי עם עצמי והגעי" למסקנה שאת הטור הזה נקדיש למה : > > שאנו,:כאן בישראל, למחפום לעשות . ולקוות כדי שהשנה הזו תעמוד > בציפיות הגבוהות. " ישראל אינה שוק חשוב, במקרה הטוב רופשים כאן 15,000 עותקים: ממשחק מסוים ואחוז העתקות <> התוכנה שיש כַאן זהה לזת = | שבביירות (כ-020%). למעשה, עולם >. | המחשבים ימשיך להסתדר יפה גם. . בלעדינו וזה לא אומר שיש לו משהו נגד הציונות או נגד:העם היהודל,. ‏ = אבל מול הפרופורציה הזו, צריך לזכור דבר לא פחות חשוב: ישראל = יכולה להביא לעולם המחשבים ‏ > כישרונות גדולים והעובדות מדברות בעד עצמן. ראשית, מבחינה עובדת"ת קשה יותר להיכנס לבתי הספר השרפ 5 למדע? המחשב (באוניברסיטאות): , | מאשר להארוורד//פרינסטון, ייל,אָם. : אי. טי. ואוניברסיטאות יוקרה = אחדות בעולם, כך שהפוטנציאל . > האינטלקטואלי קיים. שנית, ראינו ‏ כבר הצלחות.מסוימות במיוחד בתחום האינטרנט (מירביליס וצ'ק פוינט) ואפילו בתחום המשחקים (עיין ערך אימרסיה ובית התוכנה של פיקסל). ושלישית, וכאן הנקודה הבולטת ביותר, ניתן לראות המון = ישראלים בעמדות מפתח בחברות': תוכנה, קומוניקציה ואלקטרוניקה בעולם.: אבל יותר מכל, ישראל של ההיי-טק היא ישראל אחרת, מחוברת יותר לעולם הגדול ושייכת לסטגדרט | התנהגותי ועסקי בינלאומי מבל?/ = להתנצל, ואולי זו תהיה ישראל של. 2 = המחר של המאה הבאה. קות' 90 | התנצלות לצערנו נשמטו מהפוסטר של גיליון 92 זע שמות החברות. המשווקות את המשחק | חז אמכז גת מואסיד. החברות = | הן: ₪105 ו-60%8. תשובות לשאלות קוראים ומנויים בין השעות 0 בלבד. = ב יצירת הפלסטיק החמודה הזו אמנם [|% איננה אהד מה-80%ק107 המהוללים %1 שמצויים בשוק, אבל יש לה גלגל לאגוד במקום ‏ ה 3 -0 הסטנדרטי. וזה די מיוחד, | סוד קסמו של הגלגל נעוץ ה 1 שליטה הרבה יותר מדויקת, וכאן יש לציין | שמדובר בדגם 30 (שהוא מכשיר אנלוגי עם יכולת בקרה על תנועות) ולא בדגם. | 2 הדומה ‏ לכל מכשיר. דיגיטלי מצוי, == | עם זאת, הבעיה במכשיר היא שכל ‏ יתר הכפתורים | (הפוך מאלו | של 7 וקשה להחזיק. אותו יציב | לאורך מן: 600 אק אאוגוד זפ = עם המכשיר הזה תוכלו לפתוח = | בכל מקום וזהו בגו אידיאלי | עסקים בנסיעות.: וטא 600 ג -- ואפ , אורז כל מה שנגחוץ לכם ביחידה. | ( ןר כולל. מעבד 7 233 הזנוו)מ0 טוח א טא /. כונן | קשיח 5 8 כובך: 0 א 24, -ת צוככת. מטריקפ אקפסיבית ומודם 56% = ו מרשים, אך גם המחיר, = 3.000 ] ש"ח ‏ לא 0 0 ניידת,. | ה6וץהוו ‏ והזוסוסם צא50: המכשיר החדש הזה פותה את הדלת לאינטגרציה | מדהימה - של אודיו, | וידאו ומחשוב, ולאפשרויות | הקריאטיביות אין גבולות, בגלל | שכל מוצרי האודיו/וידאו. של 500 מתוכננים לעבוד עם כל מוצרי המחשב ‏ של צַת50 | 10 , 0 | אם כבר אנחנו משבחים | ומהללים נוסיף שה-81666: | ה6וצ8] [9118וכ] עֶח50 היא | המצלמה הדיגיטלית - היחירה | | , בעולם ‏ שיש בה תקליטון |[ | בפילם, כך שהמלאי שלכם אף פעם לא נגמר. מה שנותר ‏ 1" לכם לעשות הוא לצלם ולהעביר את התמונות שלכם לווירטואליות דרך כל מחשב ללא חוטים וללא מתאמים (לשם השעשוע תוכלו לשלוה את התמונות דרך דואר [ " אלקטרוני או אינטרנט), | כל מצלמת הזטחחה 6 בסוצה]/ |[הוופוכן יכולה לאחסן | עד ל-40 תמונות בכל תקליטון, וקיימים כמה דגמים המאפשרים הקלטה של עד 60 שניות של וידאו | : ה חי יחד עם קולכם, הללויה... הפדווופה-סס אסגט 6 בחבילה אחת 4 ולא יקרה. תוכלו להגשים חלום: לת , | המלחיגים. והאמרגנים 0 עצמכם. ה-זט) ₪6 62 406 3808 | מאפשר ליצור תקליטור עם זיכרון של 1₪א650 או 74 דקות של אודיו | לתקליטור. כמו כן, הוא: מתאים גם ל- א-12) וְגם ל ו כך שתוכלו לשכתב וליצור מחדש. ה מגיעה גם עם תוכנות שמאפשרות אחסון 12818 תמונות והקלטת מוסיקה והיא מתאימה למחשב האישי הרגיל וגם ל - 14016000%, בקיצור, שעשוע חביב אבל לא הכרחל. 20 | % 1 2 כ 3 4 *ו% ₪ - 4 א ל . %, . 4 ו הו מעבר לאוקינוס | חברת 0 מציגה + מדהי ים - 8 - 4 עם תמונה, שכולל את ה- גקשתז") 6-1 ואת טכנולוגית -ה- (ססו/) שוש חסופפטטקת 60 0 אלו הביאו את ה-א 11 לתוכנית דואר ולדאו מהמתקדמות. ביותר, שגם מאפשרת גדלי קבצים מינימליים וחלון תמונה. 0 בתר. > 7 - ו | המחיר לא מועזע, ותמורת כ 0 שיח ז תוכלו ל לופוך. את ב שלכם למרכו וידאה מדיהו. = / ₪ 000 אההדאצפ 7 .| ו זאוחהקווה6 5 6אוסהו 20/0 0% | חברת ס6שו טוט מציגים מוניטורים ו | מ : דישים עם דגש על צבעים חיים וחדים, ובעצם מספקת את התצוגה והאיכות האופטימליים נכון לשוק המוניטורים של הלים,: | = בנוסף, יש לציין שכל מוניטור מוגן ו ל יי ל-3 שנים. 7 1 שימו לבו מדפסת זו מאפשרת לכם להדפיס תמונות ממצלמה דיניטלית ישירות דרך מדפסת צבעונית בלי צורך בחיבור למחשב האישי. עם זאת, החיסרון הוא | 6 שטווח אפשרויות. ההדפסה מצומצם ולא [: מתאים לתוכנות שונות של עריכת תמונות. 1: ודגש ‏ - שאפשר השתמש ב - )מו תזה') כמדפסת קבועה: למחשב האישי או כמתאם נייד להדפסת תמונות ו שהתמוגות | מבחינת ל יוצאות משהו משהו. רי ו - וההקתג6 מתאימה /, למצלמות - דיגיטליות רבות כמו אלו ש אגפא, | אפסון, | פוג'", קודאק ואולימפוס. | המחיר: כ-600 ש"ח. לוי 7 2 5% ה 0 ם טכטלה, ו | 0 א - - ו יי 5 3 ה- 4 יאפשרו 4 גרפיקת 2 % 4-5 5 פר, כ אק הא פפין: ווק סו 8 ו ו מפנישה: ו הסטריאה: האיטי עם עידור המחסב בננך מוסיקה גייד ה- 300 / ּ: מ-------- גודל המכשיר קטן מחפיסת סיגריות. ומשקלר זעום.., בנוסף; הּ: מ הא ת / / | של מוסיקת. ₪73 חיניטלית. מקודדת. 0 ה המכשיר גיתן לשינו" כך ו ניתן | לשנות 0 את 0 ם / ו 0 . של -. ה קל תו | ולקם 0 ה ששמתם בכונן ו - ו א כמו כן, אפשר ר להוריה שירים מאתרי : אינטרנט למחשם ומנ לשיר 8 ו ואד ו פטסדאו ו וע הפצת 0 ו וז ה חברת ו ליצרנית וכיסל + בתחום % | המכשירים הרנישים. ללח ל שלה כוללי מערכת. דיניסלית עם 0-0 רחב של - | ] ארטיסטיים. בעלי סף תגובה מהיר וגמישות, == = | 0 ו ]= הכלי העיקרי הוא ה- אטסזוו] מ6 שיש לה עיצוב ארגונומ ל מתכנס, כך שהיא מתאימה = מני מידות. ידיים וצירות אחיזות. קצה ] המכשיר משמש כמחק (בעל כאלף דרנות של רגישות ללחץ), והערפה כוללת גם עכבר 4-0 עם נלגל לאגוד המאפשר למקד את התמוגה הדר ממדית, ולגתב בסביבה תלת ממדית. בכלל, אם נשווה ליצרנים אחרים, ל - ותטו9ע8 0016 פטסות1 יש 0/0 ההגישות . הנבותה ביותר היא מציגה תוצאות ברמה הכב הה בור -- חא א מומלצת לכל הלוסקים בתחום 0 הממוחשבת,. 08 הילד ו -- / 4 . 2. / 8 הסבך הפלילי אליו נקלעה, הוא והיא עלולים למצוא את עצמם בגיהינום, מה שמעבר פרט לדמויות שהזכרנו מלוות את המשחק דמויות צבעוניות אחרות ומלאות חיים (בערך) - סאל הוא חבר של מני מהעבודה ומסייע לו במהלך המשחק במתן עצות.: שונות. גלוטיס שיעזור למני להגיע תמיד א לאן שהוא רוצה להגיע וכמובן, ') הרע הראשי במשחק, הקטור !] מ שגורם לכל הבעיות בחייו של מני. . עכשיו, אם אתם רוצים להבין מה זה ()ג)צג זאג [א31ו), קחו את ההרגשה של משחק לא שגרתי (אפילו בשביל ₪715 / 1.1005 ותוסיפו לה את/ הגרפיקה והאווירה העשירה ביותר שראיתם במשחק כלשהו (פרט לנשף המקסיקני,: נגיע לצ'יינה טאון, לקזבלנקה וכו'). למרות שהוא די גדול, כדאי להוריד את 0( וי 6 את התחושה של המשחק והשיטה הח שליטה בדמויות שמוצגת בו. במקום הדרך הישנה בה הדמות נשלטת בעזרת עכבר, פה הדמות מגיבה רק למקלדת, ממש כמו לארה קרופט | ב-2312₪8₪ 1018 שיטה שקצת קשה להתרגל אליה יק ג החברה שפעלו בדרך הקודמת, אבל אני חייב להודות שבעזרת השיטה הזו הרבה יותר קל ליצור קשר נוח עם הדמות ולשחק את המשחק בצורה נוחה מאוד. השלום הנכון "| | מעבר לנוחות. הטכנית, | הצליחו המפתחים להגיע להישג מהותי של שילוב נכון בין העלילה לבין החידות בדרך משכנעת מאוד. בדרך כלל יוצרי משחקים מהסוג הזה נתקלים בשתי בעיות עיקריות, הראשונה היא ליצור סיפור משכנע מספיק כדי לאפשר לשתקן ליהנות מהעלילה. השנייה נעוצה ביצירת חידות שישתלבו בעלילה בצורה מושלמת ועדיין יהוו אתגר ועניין מעבר לסתם פאזל שהשחקן צריך למלא -] בהצלחה. ו רק שהצליחו ליצור עלילה ל שו | להביא בפנינו מעין אריג של שאלות שיהוו אתגר גם לשחקן המגוסה ביותר - כל זאת תוך - יצירת דיאלוגים מקסימים, שגם הם ‏ | באמת מהווים /] משב רוח מרענן בזירת המשחקים הכל כך מונוטונית ל מ בסיכומו של עניין הייתי אומר שהבשורה ה ג אל ה נמצאת | בעובדה שסוף סוף יצאנו מהמסגרת המשעממת ‏ של משחקי ההרפתקאות של השנים | האחרונות, ועם קצת רצון וקצת יכולת, (0כ0א/כ א 1א0061) הוא ק הסנונית הראשונה בשורה של משחקים איכותיים שנראה בקרוב, ואין ספק שזה עומד היות אחד משוברי הקופות הגז 6 ביותר של השנה. 5 נןין אפן /וצ בעד: עְלִילֶה ואווירה מהטובות שראינו, משחק המהווה אתגר אמיתי, ממש המיטב של 5 נגד: לוקח זמן להתרגל למנשק החדש ומי שלא אוהב קווסטים יעדיף לוותר על התענוג. וכר גם מי שמעדיף קווסטים מורכבים פחות. מאת: בן כספי כמו בכל שנה, גם הפעם יוצא לנו לדווח על הדגם החדש של 18 יצירת הפאר הווירטואלית ממחלקת הספורט של 8דא 6זא 6 זם. נדמה לי שאין עוררין על כך ש- 5/4 הביאה לנו את אחד הדכברים החשובים ביותר בתולדות הבידור הממוחשב, היא הביאה לנו סימולציית ספורט שנשענת על מאגר נתונים ריאליסטי לחלוטין והישענות על טכנולוגיה של לכידות תנועה המתיימרת להתקרב בככל הניתן לדבר האמיתי, עם זאת, אני בהחלט מבין אֶת כל מי ששואל ובצדק שחברת הענק הזו קצת יצאה מפרופורציות והציפה את השוק ביותר מדיי כותרים של הסדרה, במיוחד בשנתיים האחרונות ]1 61 כ ]וכע כ כ1/ 4% 8 כ ]אשי ו- 99 ]7 יצאו במשך שנה וחצי), אבל גם המתלוננים למיניהם, מגיעים אל המדף, רואים את האריזה וכמטה קסם פשוט שמים ידיהם על המשחק הזה, מוחלים על יי ו ושעוד ‏ לא נולד ב- ₪4 תוכניתן, מנהל שיווק. או אשת יחסי ציבור. שתעו / / 1 1 ו + וש , קרקרי 4 2 2 לאכזב אותנו. במקרה של 99 "1 אין חריגות מהמנהג הזה, ומדובר במוצר עדכני ביותר, מתקדם מאוד מבחינה גרפית ועשיר בהרבה. יותר מסגרות. תחרותיות. וקבוצות לרכות מכבי חיפה ובית"ר ירושלים (גם אם זה לא עדכני עד חסוף). ו הריאליזם המדובר כל כך זכה כאן לחיזוקים משמעותיים בכל הנוגע לקצב המשחק והוא מהיר מכפי שהיה אי פעם - ראשית, קצב יפ( יק שהמחשב שלכם חזק יותר), כך שתנועת השחקנים והכדור מגיעה למהירויות תגובה שנותנות לכל העגיין רציפות ויכולות תגובה מיידיות של השחקנים. כמו כן, יש כאן שליטה טובה. יותר במשחק | עם. הכדור :ומהלכי קומבינציה. טובים. יותר שדורשים חשיבה אינטליגנטית מול יריב משופר שפשוט קורא מסירות "שקופות" מדיי (היבט קריטי למדיי עבור מי שמכיר כבר את רוב ההתחכמויות של ההפקות הקודמות). עם ואת, 99 1534 מותאם גם למצטרפים החדשים לז'אנר הזה שיוכלו להשתלב דרך ה-זתה1ך5 א6וש0ס ולהיות חלק מחטירוף הזה, / 4 / % , % / / 3 / צ / ₪ ב בב בר וז זי :6 אסזזסוא יי ו (םאנזדךק 6 א0ז)וא), והדבר מתבטא במיוחד בסרט הפתיחה ובקטעי הכוריאוגרפיה של השחקנים לאחר כיבוש שער או בהילוכים החוזרים. הדמויות עצמן מציאותיות מאוד והתפתחות גרפית מעניינת. באה לביטוי באפשרות לראות את פני השתקנים, ממש "קויד ה )6 םי) יי" לכל דבר, זאת מתוך כוונה לחזק את ההזדהות עם הדמויות ולתת לכל העניין פן מציאותי ככל האפשר (אפילו ניתן לשלוט בשוערים במידה מסוימת). יתירה מזאת, במקרה של 99 /15/ הלך הפיתוח צעד קדימה ביחס לבניית הקבוצה ולהתמודדות שלה בליגות השונות לאורך עונה שלימה, ‏ מעין סימולציית מאמן בדומה לתוכנות ה- את0)םצ 1 למיניהן. וכך, יוצא שמסגרות ההתמודדות הורחבו כאן לא פחות ונוכל להשתתף בליגת החלומות של אירופה, = במפעלים. קיימים, = בטורנירים 7 מ ו מקוריים למספר מרבי של 42 משתתפים וזה עוד לפני שגיסינו ‏ את אופציות. ריבוי המשתתפים. ג בעד: מעריצי הסדרה פשוט חייבים את ההמשך וניתן לומר שהוא טוב יותר מכל סימולציית כדורגל שראינו בעבר. | לכידות התנועה ברמה אחרת לגמרי. יותר קבוצות (ביניהן ישראליות) ומעקב יפה אחר התקדמות הקבוצה במפעלים השונים. נגד: הצפה שאין כדוגמתה. להש'ג ברשחות ה ש ווק, חנויות המחעובים גי 2 ₪- - = 5 ר₪ - - , = ב == - == = | = = - = / - ו - ₪ -- ₪ מש | 1- ! מ - = | דואר אלקטרוני בעברית = | אינטרנט זהב, מעניקה בימים אלה | תיבת דואר אלקטרוני בחינם לכל תושב במדינת ישראל, ואפשרות לשלוח ולקבל דואר אלקשרוני בעברית. | תושבי המדינה מוזמנים להיכנס לְאתר | עברית ‏ < זתטם, לבהור תיבת דואר | אלקטרוני ולהתחיל לשלוח ולקבל דואר = = אלקטרוני בעברית. אינטרנט זהב מעניקה את = | תיבת הדואר בחינם וכן שעת שימוש בחודש בשירותי הדואר - חינם (כל שעה נוספת עוד נספר כי רק לאחרונה הודיע מנכ"ל אינטרנט זהםב, אלי הולצמן, "אנו מעניקים לכל תושב במדינה תא דואר בעברית חינם, ובכך פותחים את השימוש בדואר אלקטרוני עבור כל מי שמתקשה באנגלית וחושש מהעלות הכספית של השימוש באינטרנט." כתובת האתר: 61/61 8 1661-28ה1. ארצעש מחשבת חוזרת עם חזרתה של חברת ג אאם51, לצמרת | של חברות | המשחקים העולמיות, יוצא שם חברת מחשבת הישראלית יוצאת נשכרת ורק לאחרונה הביאה לנו את ]7 60558 ו-5- 1 1. אך לא רק אאם8 נמצאת בתפריט ולא מכבר הביאה מחשבת משחקים לבעלי התקציבים הנמוכים יותר. הפעם מדובר בשלושה משחקים חדשים שיצאו לשוק המחיר של 99 ש"ח, ולמרות מחירם הנמוך הם בסך הכל סבירים, אך אל תצפו לחוויות מולטימדיה מרגשות ברמת תתן ז-ת זא או זזן אמכ1ג 103 5 ו כ.ת..ז מצד משחק האסטרטגיה הזה כולל מספר אדיר של יחידות לוחמה - הוא כולל 16 שלבים לשחקן יחיד ו-20 שלבים למשחק רב משתתפים (ניתן לשחק אחד מול השני ברשת או באינטרנט). רמת המשחק גם היא ניתנת להתאמה לפי יכולתו של השחקן, וקיימת אפשרות להכין מפות חדשות ותסריטים מקוריים. אאא - הפקה עשירה בפרטים שכוללת 18 שלבים > כאשר כל שלב קשה יותר מקודמו ומאפשר. ‏ > לשחק עם שני שחקנים נוספים על אותו מסך, = כאשר השחקן השני יכול להצטרף למשחק בכל עת. כמו כן, יש כאן מחסן תחמושת של פצצות וטילים ואפשרות לבחור בכלי הנשק > המועדף עלינו. | מערך ההגנה שלנו מושתת על קריסטלים ואנרגיות ובמהלך השימוש נאספים בונוסים ושלושה סוגים שונים של שיפורים כמו רובל לייזר, תותח יון ותותח פלאסמה. פס הקול, ‏ אגב, נכתב על ידי בובי פרינס שכתב את פס הקול ל- 3 ]אמ אנזא מאנזכ ול- ואסספ. 5 ד +[ ה \ כאן מדובר בסדרה של מאבקים פלנטריים בחלל והמשימה היא לנווט במערכת הכוכבים, לחפש ולהשמיד את המתנגדים ובעצם לשרוד את העניין הזה. לרשותנו עומדת ספינות חלל מעניינות בעלות 5 מערכות הגנה, ומחסן הכולל 50 סוגים שונים של כלי נשק, בנוסף, ניתן ליצור מספר בלתי מוגבל של כלי נשק על ידי עורך מיוחד לתחמושת ולשלוח את התוצאות בדואר אלקטרוני. כמו כן, ניתן להכין אזורי משחק באינטרנט, לעקוב אחר הנעשה בגלקסיה בעזרת סטים והגדלות מיוחדות, והתחרות יכולה להתבצע בין 10 שחקנים בו- זמנית ברשת או באינטרנט. הכל נייר לא פעם יוצא לנו לדווח במדור הזה על הברת <11, ענקית המדפסות, אשר בחרה להציג בדרך מקורית את סדרת המוצרים - . " ל 4+ 1 ו 1 2 ו ית ןו ג שג החדשה של מדפסות הזרקת הדיו 160 א1268) החדשות שלה. הדפסות הצבע שהפיקו המדפסות החדשות, עוצבו לבגדים מרהיבים ואלו הודגמו בתצוגת אופנה באמצעות צמרת הדוגמנות בישראל גרות גונזלס, גלית גוטמן, איה קרמרמן ואחרות). האירוע עצמו נערך בהאנגר ענק בנמל תל אביב, הונחה על ידי גלית גוטמן והשתתפו בו מאות אנשי שיווק ותקשורת מארץ. בתמונה ניתן לראות את הדוגמנית איה קרמרמן וו מדגמנת את אחד ₪ בדגמים. צ'ק מאסטר חברת מ.כ.מ (מידע כלכלי ממוחשב) פיתחה | תוכנה -ייחודית לבדיקת צ'קים חוזרים, שמתחברת בצורה פשוטה לכל תוכנות החשבונות על גבי 6ק. התוכנה בודקת באופן מידי (6חו.1 מכ0)) תוך כדי הוצאת הקבלה אם חשבון הבנק ומספר תעודת הזהות של הנותן נמצאים בצ'ק - מאסטר, מאגר המידע ‏ של מ,כ,מ (יודגש כי המאגר הזה הוא היחידי שמאושר על ידי רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים). בעזרת התוכנה יכול מקבל הצ'ק לבדוק אם ממספר החשבון נמשכו צ'קים ללא כיסוי ואם נותן הצ'ק שייך לרשימת בעלי החשבונות המוגבלים והמוגבלים לשעבר (עד שנתיים מתום ההגבלה). כמו כן, התוכנה מתריעה על גבי המסך בפני בעל העסק במקרים אלה וביכולתו לשקול שוב אם לבצע את העסקה. שלמה שריר, מנכ"ל מ.כ.מ, המתמחה באיסוף מידע בעשר השנים האחרונות מוסר כי המאגר מתעדכן באופן דינמי ויומיומי בנתונים על צ'קים חוזרים מכל ענפי המסחר והכלכלה במשק, והדבר מתבצע על ידי תקשורת מחשבים בכל לילה או עם פתיחת הקופה. מעבר לכך, התוכנה עצמה מותאמת לכל תוכנות הנהלת החשבונות הממוחשבת ב- 6 (חשבשבת, פיננסית, וכד'). 0) 6 ]וה 0+05ווץ קן ישראל, אינם מסתפקים במדפסות ולא מכבר הביאו מצלמה דיגיטלית חדשה, 1זגמו05זסת?, אשר מביאה התקדמות נוספת בתחום ה-פחוש3וח] הממוחשב. המצלמה תאפשר למשתמש הממוצע לחסוך את התהליך המייגע של פיתוח תמונות בחנות צילום - זאת, על ידי חיבור פשוט ישרות ל-6, התוכנה | שתומכת | בענל"ן | נקראת שמותאומו סזסתע, וזו קובעת באופן אוטומטי את מתווה הדף ומדפיסה את התמונות שנחרו על דף אחד. כמו כן, מצורפת תוכנת ]1 6זטשסוע (מהדורה 2.0) של מיקרוסופט לצורך עריכה, הגדלה וכוי; המחיר בישראל - 5575 + מע"מ, מאת: שי אבני כוכב כחול הוא סימולטור: טיסה: משובח מבית היוצר של חברת פיקסל הישראלית ו-₪3 העולמית, והוא מביא לנו את חיל האוויר הישראלי היישר למחשב באישי ובמחיר שווה לכל נפש. הרבה פרות קדושות כבר מזמן נשחטו על ידי החברה הישראלית, והרבה מיתוסים שהיו בגדר נכסי צאן ברזל, כבר מזמן פשטו את הרגל, אבל איך שלא תסתכלו על זה חיל האוויר ומ"תוס הטייס עם משקפי השמש של "פייבן" ‏ והפנים | המוסתרות | בכתובות השלוויזיה, היה ונשאר חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו עד עצם היום הזה. נדמה לי שכמעט כל ילד שגדל כאן ראה את עצמו כטייס פוטנציאלי, וכשהגיע לגיל הבר - מצווה חונך לפי אמרתו חוצבת הלהבות של נשיא המדינה דהיום ומפקד חיל האוויר בדימוס, עזר וייצמן, שהטובים לטיס והטובות לטייסים. עם הזמן, הפכה השאיפה הזו ₪ לנחלתם של כל המינים והדבר הגיע אפילו לבג"ץ,. שם אושרה בקשתה של אליס מילר להיות טייסת הקרב הראשונה שלנו, ועד היום מגיעות בנות רבות. למבדקי הטיס של חחייל. יש לי חלום כוכב כחול, סימולטור הטיסה של חיל האוויר הישראלי, מיועד לכל אלו שחלמו: להיות טייסים ישראלים ולא ממש הצליחו (בערך חצי מדינה), נקודת המוצא שלו ישראלית בדיוק כמו בית. התוכנה פיקסל שעומד מאחורי הרעיון, כך שנוכל למצוא כאן מנשק ‏ הפעלה ותדרוכי משימות בעברית על גבי המסך, תופעה הדשנית ‏ שמעודדת במיוחד ‏ את החבר'ה החדשים שעדיין. לא נכנסו לסימולציות | המטוסים 3 וחוששים מהאנגלית הלקונית שדורשת מהירות תגובה טובה של השחקן. מעבר להיבט הטכני, כל מהותו של כוכב כחול היא ארצנו הקטנטונת, ובמילים אחרות הטיסה היא מעל שמי ישראל ועם כל הציניות, יש בזה משהו מרגש ותחושת ‏ שייכות אחרת כשניתן לזהות את הכינרת, את הרי הגולן או את תל אביב (תענוג שעד היום היה שמור ל- קסד . זה 5 0137 זי של 08011ת6ו/א). עם ואת, בל נשכחה שהבית האמיתי של הסימולטור הוא זה של חברת 1886'8 והמטרה היא למכור עותקים רבים בעולם ממש כמו אהת טאזא ד 6 22-ת, קח דד תת 7 ואחרים. מבחינה זו, כדאי לזכור שהחסות שנתנה חברת 18₪6'8 חשובה ביותר, היות. והיא נחשבת. כיום: כסמכות 3 תי המהימנה ביותר לסימולציות טיסה, ובעלת מאגרי מידע אדירים אודות חילות האוויר והתעשיות הביטחוניות | בעולם. המוצר הפופולרי ביותר של החברה היה סדרת ה- 00 א 0/ ואין ספק כי מי שעבד על כוכב כחול ביסס את המלאכה על אותם סטנדרטים ומעל הכל עם תפיסה ריאליסטית. הקוראים הוותיקים שביניכם ודאי מקשרים את התפיסה הריאליסטית לחברת המשחקים הגדולה בעולם, 4815 06 ות (זו שהביאה את כ52מק5 0₪ת תתא אתה ,הפא וכו') והם צודקים במאת האחוזים, אך זה המקום להזכיר לכולם לפתוח את העיניים ולזכור עובדה חשובה בעולם משחקי המחשב, חברת סימולציות הקרב של %'6ה8] היא חברת בת של הג 1.66 וזה אומר שהרעיון של פיקסל הלך הכל רחוק שאפשר מבחינתו. דרישות בשמים אבל אם ניקה את העניין בפרופורציות המתאימות נגלה שיש כאן כמה בעיות שחיו רחוקות מלבוא על פתרונן. ראשית, כוכב כחול הוא דבר טוב אבל חיל האוויר הישראלי עדין לא סיפק את הסחורה בקופות הרושמות של חנויות המשחקים בעולם, שנית, וזו הבעיה הבאמת גדולה, הוא שדרישות המערכת של המוצר הזה הן אדירות. וכדי ליהנות ובאמת להעריך את מה שהביאו לנו - כאן, דרוש לכל הפחות פנטיום ]1 ומאיצי תלת ממד משובחים, שלא היו מביישים מחסן מצוי של תעשיות הביטחון. אבל, אם יש לכם את המינימום הדרוש שהזכרתי, מחכה כאן חוויה אמיתית בכל הנוגע למנוע הגרפי שהושתת על צילומי לוויין אותנטיים שמקפיצים את רמת הריאליזם בכמה דרגות קדימה. השילוב הזה בין אנימציה ממוחשבת בתלת ממד לתצלומי לוויין, מהווה את אחת הסיבות המרכזיות לדרישות המערכת הגבוהות כל כך כי הכותר פשוט עמוס במידע. משחקיות מבחינת המטוסים, עומד לרשותנו מבחר לא רע בכלל של כל אחד ממטוסי הקרב של החייל ווה כולל. את הפנטומים, המיראז'ים ואפילן ‏ מטוס ‏ הלביא הישראלי, שפיתוחו ננדע ממש לאחר טיסת הניסוי המוצלחת של האבטיפוס, כמו כן, יש כאן מבחר מכובד ביותר של משימות - החל ממשימות אימון מלאות, משימות סולו, הזנקות וכו', אך יותר מפל הערך הגדול של הסימולטור נעוץ דווקא בעובדה שניתן לקהת ‏ חלק במשימות ההיסטוריות של חיל האויך כמן מלחמת ששת הימים, יום הכיפורים, הפצצת. הכור העיראקי וכו'. בסך הכל יש כאן 3 מלחמות כוללות ובנוסף להן 42 משימות נקודתיות (חלק גדול מתוכן דמיוני). אז ערך היסטורי יש לנו כאן, אבל לא רק היסטורי.. לזכות פיקסל ייאמר שהם עשו עבודה יפה בכל הנוגע לריבוי המשתתפים, כך שהאופציה הזו בנויה באופן יפה ומזמין בתוך התוכנה, ממש כמו ביתר מוצרי 4315 :)]אזכ)צדי 6 זם. מדריך צמוד הבעיה הגדולה של סימולציות הטיסה היא הזמן האדיר שצריך להשקיע בקריאת חוברות ההוראות הארוכות. במקרה של כוכב כחול (אולי בגלל העובדה שהמתכנתים ישראלים שמכירים היטב את חוסר האהדה למילה הכתובה) הלכו המתכנתים עוד צעד ויצרו כותר קל להפעלה בתנאי שאתה עוקב אחר הוראות המדריך ומקפיד לתרגל, כך שלא חייבים לשבת ולקרוא אנציקלופדיות. כדי להתחיל. עכשיו, ממש כפי שאנו קוראים לכולכם לרכוש ‏ מאיצי ‏ תלת ממד, כשזה נוגע לסימולטורים אנו מתחננים בפניכם לרכוש ג'ויסטיקים טובים, רצוי כאלה עם טכנולוגיית אס (כמו ה-0ג מתחי הא מה שהופך את הסימולציה לחוויה אחרת לגמרי גם אם היא לא הגיעה מישראל. 65 א 12 בעד: זה סימולטור טוב והוא שלנו במאת האחוזים! נגד: דרישות מערכת גבוהות מדיי. מאת: פול נריה אאא הוא קיצור של ויאטנם, ומי: שצפה בסרטי מלחמת ולאטנם יכולי: בהחלט לדעת מה מחכה לו - דרמה על | גיבורים אמריקניום שנקלעים למצבים. יש םי ו שי במשחק ]\/! מדובר על מלחמח של שחקן אחד, הנלחם בוויאטקונג ומרסס לכל עבר עם 1-16א, לחלק מכם זה כמובן יהיה כיף בלתי רגיל אבל יהיו רבים שיישארו די מזועזעים אחרי המשחק,: אני, בכל אופן, לקחתי את המשימה להצלת הכבוד האמריקני ברצינות והתכוונתי לתת ב-41 א הופעה שלא הייתה מביישת בוגר טירונות של גולני. התחלתי לשחק ופתאום גיליתי שמדובר במשימה מורכבת ומושקעת למדי, יוצרי המשחק פשוט הפכו את הסרט פלטון לסרט עם גיבור אחד, כך שלאורך כל המשחק הליקופטרים חגים מעליכם, מושמעות הודעות רדיו מפחידות, ‏ קולות. הירי חדים ביותר והפצועים צועקים לעזרה. כמו כן, ניתן:: לחוש בצפיפות היערות עד כדי כך. ב איבדתי את תחושת המחירות והכיון; הקרב עצמן מורט ו 1 ץנ פוה /שוו//65 עליכם, הירי נשמע בלי הרף, אי אפשר לראות אף אחד והנורא הוא שאפשר רק לשמוע את = | האויב מסביבכם ואת ב האווירית שורקת. בנוסף; דמויות האוים אינן ברורות : | ומשתלבות עם העצים מה שיעלה את חרדת = : הג'ונגלים שלכם לרמות חדשות, ותתחללו ; לירות בפניקה בצללים וגרוע מזה, בחבריכם := לנשק. אפילו אלופי הירי בתלת ממד לא תמיד יצליחו להינצל כאן. זה יכול לתסכל, במיוחד ל מוקשים בשטח או על ירי התקפות מהאוןלר , . שלכם. (גורמים קטלניים שאין דרך 0 0 להימנע מהם), = 0 | למרבה המזל, עומדת לרשותכם קשת רחבה - של כלי נשק ורואים שיוצרי המשחק השקיער בעניין הזה מחשבה רבה והקפדה על כלי: הנשק האותנטיים מאותה מלחמה - תוכלו להשתמש ב-1-16א, ברובי 1-40א, ביורי להבה, ברימונים ובטילי %10' שבאותם ימים ועד היום עושים קציצות מפל מטרה. השימוש בכלי הנשק האלה מעלה לחיים. סצינות קלאסיות מסרטי -. ופעולה רבים, וכך גם השמירה על טקטיקות קרב בסיסיות, 7 0 כשצריך, שמירה על מלאי תחמושת ועין פקוחה לצדדים. בסיכומו של דבר, הייתי מעריך כי בהשקעה של תקציב יותר גדול וגרפיקות מודרניות היה מתקבל משחק נהדר פי כמה, אך יחד עם זאת, הסימולציה ב- 1ז א כל כך יפה ומציאותית כך שכבר בדקות הראשונות למשחק רמות המתח והאדרנלין גואות. בכל אופן, לא מומלץ לבעלי קוצב לב אבל חובבי ז'אנר משחקי המלחמות יצטרכו להכין הרבה ספלי קפה כי אני די בטוח שלא תצליחו להפסיק לשחק לקת ל ]| ו ו 1 בעד: סימולטור אקשן טוב וריאליסטי, הדורש אונטליגנציה מהשחקן ומיישם אינטליגנציה:: מלאכותית של האויב. נגד: סימולציית אקשן קשה וריאליסטית מדיי, עם | כלי נשק משנות ה-60' ופחות רובי לייזה חלליות וכו'. קשר גורדי חברת קומפדיה, המפתחת מזה שנים משחקי לומדה, ביניהם את סדרת גורדי, איתמר, צעד לפני כולם ועוד, יצאה לאחרונה בשורה של מבצעים מעניינים שמרעננים את שוק הלומדות. צעד לפני כולם כמו לימוד חשבון, קריאה, אוצר צעד לפני כולם הינה סדרה | מילים, חשיבה יצירתית וכו'. המורכבת מ-5 לומדות המכינות -- 6 שרוכש תוכנה 0 את הילד לבית ספר ולגן. קבל תיק גב נחמד עם דמותו ש לאחרונה הציעה קומפדיה מבצע גורדי (מחירה של תוכנה כזו הוא "טרייד אין" במסגרתו יוכלו | 69 ש". תיק דומה יקבל גם כל רוכשי הערכות להחליף מי שירכוש 2 תוכנות של התוכנה הכפולה שברשותמ. ‏ - <ימפדיה מסדרת גורדד או בתוכנה אחרת מאותה סדרה | איתמר. תמורת 15 ש"ח. יטראל יה המועצה לישראל יפה השיקה לאחרונה אתר אינטרנט מבוסס ,13/411111. בעברית ובאנגלית שיופעל ויעודכן על ידי המרכז החינוכי של המועצה. "השקתו של האתר היא נקודת ציון חשובה מאוד בהתפתחות הטכנולוגית של המועצה לישראל יפה," אמר מיכאל אורן, מנכ"ל המועצה. "על ידי הצעת האתר לקהל הרחב הפך הידע החינוכי הייחודי שלנו בנושאי איכות הסביבה, ואת תוכניות ההעשרה החינוכיות שלנו בנושא, לזמינים לכל דורש. בכך רצינו לאפשר לכל אדם, מכל רחבי הארץ, ללמוד את הנושא," הוסיף אודן. האתר עצמו נבנה עַל ידי חברת מאליג בשיתוף . פדגוגי הדוק של חיה יוגב, מנהלת המרכז החינוכי של המועצה לישראל יפה, ובסיוע המנהל למדע / ולטכנולוגיה של משרד החינוך. בחלקו העברי של . האתר התכנים חינוכיים בעיקרם, ובגרסה האנגלית = הושם דגש חזק יותר על הפעילות הבינלאומית של המועצה. בס הפל נחמד ב ה 6 גורדי קלאסיק סדרת ודל קלאסיק כוללת מגוון משחקי לומדה המתאימים לבני 3 בנושאי לימוד שונים השווה לבקד 2 ו ל 8 ל 0 0% 0 5 7 ל א / 8 % 0 3 0 5 טקסט לת ממד חדש בערוץ הילדים עונת השידורים החדשה של ערוץ הילדים, שהחלה בסוף נובמבר, כוללת חידוש טכנולוגי עולמי, שישולב לראשונה בטלוויזיה הישראלית, "בועות טקסט וגרפיקה" ("אינפו- פאקט") תלת ממדיות שיופקו ב"זמן אמת", ובאמצעות מחשב 20 רגיל. ל 0% המערכת מספקת אפקטים ויזואליים בעלויות נמוכות מכפי שהכרנו בעבר, כשהיא מבוססת על מנוע תלת ממד המשמש כתשתית לאפליקציות של מציאות מדומה, מצגות טלוויזיה ומשחקי מחשב חדשניים. עודד גונדה מחברת קומפיוגרפיק, שפיתחה את הטכנולוגיה, מספר: "המערכת החדשה של ערוץ הילדים, מעשירה את השידור ומאפשרת להפיק ו הל מיוחדים באיכות / , 0 % ו גבוהה ובעלויות נמוכות. אנגי צופה, שהמגמה של בועות תלת ממדיות בשידורי הטלוויזיה בארץ תתרחב גם לתחום הפרסומות". צופי הטלוויזיה בארץ נחשפים לתצוגה דומה (אינפו-פאקט) בקליפים המוקרנים ב-1%א ונקלטים בארץ ולמעשה הבועות מלוות את השיר בתיבות מידע על מבצע השיר, הפקת הקליפ ונושאי טריוויה שונים. עוד נספר כי חברת 0 4 + ג הר 2 / 2 6 שר % 0% 6 0 0 ל ל א 0% יה מתמחה ביישומים גרפיים אינטראקטיביים, היא פועלת בארץ ובחו"ל ומפתחת, מפיקה ומקימה מערכות מולטימדיה ייעודיות. בין מוצריה העיקריים מצגות אינטראקטיביות ומיצגים למוזיאונים ולמרכזי מבקרים, ומערכת מולטימדיה לתוכניות טלוויזיה אינטראקטיביות ולתוכניות בידור. עוד יצוין כי החברה פועלת מאז 1989 ונחשבת לאחת החשובות בתחום העשייה השלוויזיונית. והמחשבים. א סקירת ז'אנר משוחקי המרוצים, ולמה עלינו לצפות ממנו, בעונה הקרובה. מאת: דוד זילברשטיין לכבוד המבצע המיוחד שערכנו עם החבר'ה של הד-ארצי, החלטנו להביא | ל המוטורי במשחקי המחשב ועושה קצת סדר בבלאגןז. אני והז'אנר בחלוקה הקלאסית של עולם משחקי המחשב לשישה ז'אנרים (פעולה, הרפתקה, ל ו ואסטרטגיה), אין מקום משל עצמו, לז'אנר המירוצים, או הספורט המוטורי, אם תרצו. למעשה, משחקי מירוצים, שיש להם רגל אחת בז'אנר הפעולה, שנייה בז'אנר הספורט ורגל נוספת בז'אנר הסימולציה, נודדים בין הז'אנרים הללו, כזרמי משנה, כשהדעה הרווחת, ממקמת אותם בז'אנר הספורט - יי ו מ שי[ במציאות. הז'אנר הזה מיוחד, מכיוון שמאז תחילתו, בשלהי שנות השבעים, הוא מונע על ידי שני כוחות מהותיים לקיומו, אשר לא פעם עלולים להיות מנוגדים זה לזה. הכוח ראשון כ 1 חוויית הנהיגה לאמיתית ככל האפשר, וממולו, עיקרון ה"אקשן", הפעולה, הצורך להפוך את המשחק לחוויה ריגושית ספוגת אדרנלין, וז כ וזכ כ משחק מירוצים טוב, מונע מהמתח בין שני יי( ו ,| ]תפ - ד זפאתק ו היווה המשך שלישי מוצלח (לאחת מסדרת המשחקים הקלאסיות של /5) ובעצם צ יי ד מצוינת, ‏ אל מול מנוע המשחק הריאליסטי של מירוץ המכוניות | הזה, ואל מול הספציפיקציות הטכניות של כלי הרכב המופיעים בו, גילינו שיש כאן מנוע משחק במהירות גבוהה ומרדפי משטרה מסמרי שער, לי יי ו יד ה"סימולטורי" של משחק המירוצים, שמקורם נעוץ באותו ניסיון מתמיד למשוך את משחק המירוץ אל ז'אנר הפעולה, אל האקשן וההתרגשות. זז :)ג א כ סא עִם זאת, לא כל המשחקים בז'אנר מהווים ב יי | האופנועים 11 ?)₪4 1)001702א, כמו קודמו וב ל פד שארל שש = לש" 6 = 646יך ציצור זחחה -7----- .ו / . - - יי 8% 200 שכו"ו ) 5 >( וי. :|ואתוז יר אלמנטיים ריגושים וחווייתיים. כך למשל ניתן להבחין בגלישות מוגזמות אל רצפת הכביש, יכולת ההאצה העצומה של האופנועים, המסלולים המטורפים (זוכרים את חומת סין?), כל אלו, אלמנטים חשובים במשחק וחיוניים להצלחתו אך מונעים ממנו להיות סימולטור אופנועים ריאליסטי, אבל מי בכלל רוצה סימולטור אופנוענים ריאליסטי. תבינו, יצרני המשחקים הגיעו למסקנה, שהריאליזם אכן חשוב בז'אנר ו ריאליזם. לא ריאליזם של יכולות כלי הרכב או מנוע הפיסיקה אלא ריאליזם של חוויית המירוץ, של ההרגשה המלווה את נהג המירוצים. 4 ₪ צזאכ דד לעומת זאת, 4 ₪/]אכ ‏ 11₪51, הממשיך הנוכחי של אחד מוותיקי ז'אנר משחקי מירוצי המכוניות, | פונה ההפוך אהת סדסוא. למעשה, ניתן לומר שסדרת ₪ ₪1 1571 הינה (ותמיד הייתה) יותר סימולטור מאשר מירוץ, אבל גם כאן, נעשה הדבר כדי להעביר חוויית נהיגה, רק שבמקרה זה הדגש הוא יותר על השליטה המקצועית והדיאלוג המפותח בין הנהג לכלי הרכב שבו הוא נוהג. 4 מצ]אכ ז פד - משחק מוצלח ואיכותי לא פחות של | ב א 6( ו [] )א 3 ג01%)וא, הוא פשוט מורכב אחרת ומותאם לקהל יעד קצת אחר, מתוך קהל היעד של שחקני המירוצים כולו. ו 7 | המוטורי כז'אנר עצמאי. במילים העובדה כי למעשה כבר קיימים בו - ז'אנרים, לכיוון כבריתתי 2 1120 ]ו 6 0[ 6 יו למשחק השערורייתי 00 ואג 6 ה יצרים ריבוי אדרנלין, נטול מערכת מוסר ו בהריון - הן שוות יותר נקודות), הינה תוסף מרתק לחגיגה היצרית המשתוללת כאשר יי אחיו הבכור, תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים (הגרפיים) המפותחים ביותר. | המבצע | לוקחים קדימה אני צופה ריבוי של מירוצים בשנת 1999 יותר מאשר בשנה שחלפה. יתרה מזאת, כוחו . הגודל של המחשב והיכולת הגרפית הגודלת אף היא, יוסיפו לנו הרבה משחקי שוליים (כמו 4 תצ]אכ דפ ו- אהספכם )644 לי כ הי להעביר לנו חוויות עוד פחות קונבנציונאליות ( יי | במהירויות של מעל 200 קמ"ש היא דבר רגיל) - בריחה אל הריאליזם המוחלט מצד אחד (עוד יהיה לנו פקקי תנועה ב- 5 פצזאש 1₪57) ואל המופשט חחווייתי מצד שני. מה שבטוח הוא, שנראה הפריה הדדית בין ז'אנר הספורט המוטורי לחומרת מאיצי התלת ל לעשות צעדים מרשימים בטרם יסתיים המילניום, חורף, חורף, חורף - זה ל = לבריאות אבל טוב ל-6.7.0 חם 0% = אמנם הוא איחר להגיע, וכל טיפת גשם > יקרה לנו: כמעט כמו נפט, אך מה עוד נשאר לעשות בחורף חוץ מלשחק במחשם? הרי לא חסרים משחקים ' טובים: 17 1141,1-1 ו-6 ספאה הם רק שניים מהמשחקים החביבים עליי. לאחרונה, ויצאו עוד המון משחקים. טובים לשוק. נוסף על כך, מחירל ‏ המאיצים התלת ממדים צנחו לאחרונה,: כך שהייתי ממליץ לכם לרכוש מאיץ שכזה ולהתחיל לשחק. ב-175 1-/.141 עד שייצא לכם עשן מהאוזניים. כ(3 7% | בינתיים, בזמן שאתם מפנטזים על מאיץ תלת ממדי, אני חוזר למישור הארצי. כדי לטפל בתקלות ובבעיות בהם ו = חלק מקוראינו. | , | אמיר פורת מהצפון הרחוק. שלח אלינו את ה ש אלה הבא: ‏ | "האם כרטיסי הרחבה למחשב מארצות | הברית תואמים למחשבים שיש לנו כאן בארץ? = אני שואל מכיוון שאני טס בקרוב לארה'ב, ואני שוקל לקנות מאיץ 30 000002 בזול כדי להתקיז אותו במחשב שלי." כן, בהחלט. רוב כרטיסי ההרחבה תואמים והם למעשה מיובאים מארה"ב או מהמזרח הרחוק. יש התקנים מסוימים כמו ספקי כוח, מסכים ומודמים, שעלולים לגרום לעתים לבעיות תאימות. עם זאת, עליך לזכור דבר נוסף; המחירים בארה"ב הם רק טיפה יותר זולים מאלו שכאן, ולא תקבל שום אחריות ושום תמיכה. נאדה, כלום. עם זאת, דעתי היא שעדיף לרכוש 6 ציוד 8 ולו בשביָל האחריות. אלירן דא מב מתל אביב שלח אלינו א ת ה ש אלה הבאחה: 3 ל ל א חיף מה-0 4 04 אמסאזאוטכז9 של 01 6א, הלכתי ורכשתי שני*ם כדי לשחק כמו שצריף ₪ הת לה בת 5 ב-98 600 ס,זאס/ סד ג 0> ואיחת. = לתדהמתי, להשתמש ב-קה קת]6 שליו ניסיתי ליצור פרופיל משתמט בתוכנת העריכה של ה- את א1י 81 | אך העניין לא עובד בכלל. כמו כפן, קראתי גם את קובצי ה-ם]אגפא אך הם לא עזרו לי בפתרון הבעיה. מה עושים?" המשחק לא מאפשר לי ראשית, אתה לא אמור להשתמש ‏ . בפרופיל משתמש כדי להפעיל משחקים חדשים (כמו התז]ע) שתומכים ב- 0/1 אמפפאנמומפ81 והשאלהי . היא אם התקנת את מנהלי ההתקנים כמו = שצריך. בעזרת תוכנת ההתקנה של 100501א? כדי לעשות זאת כפי בחר : באפשרות "בקרי משחק" מלוח. הבקרה > (שבתפריט הגדרות) ורשום לידם *תקין? : או "מחובר". אם שום דבר לא רשום שם, לחץ על "הוספה" ובחר באפשרות '" פגפםו המסא אוספ51 מהרשימה: = = אם אתה לא מקבל הודעה של "תקין" או "מחובר", נסה להקל שוב את הפוכנה. המצורפת. עדיין לא עובר? ייתכן שיש ז בעיה עם ] יציאת הג'ויסטיק שלך. כדי לוודא. שהיציאה עובדת כמו שצריך, היכנס שוך = ללוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על > האפשרות "מערכת" ובחר בלשונית "מנהל. ‏ = ההתקנים". פתח את האפשרות "בקרי קולו. = וידאו ומשחק" ודא שאכן רשומה יציאה = של ג'ויסטיק (משהו בסגנון: "₪/זד תס = דעס דמסקמוא ה6", אך. ייתכן שאצלך זה שונה). אם לא רשומה יציאה = של ג'ויסטיק, ייתכן שאפשרות זו מבוטלת > בכרטיס לק שלך (ראה את חוברת. ההדרכה של כרטיס הקול לפרטים. נוספים). אם הכל עובד, ייתכן שהיציאה של הג'ויסטיק שלך לא.תומכת בג'ויסטיקים לוי" למרות שזה נדיר - ועדיין לו נתקלתי בזה בעצמי. דרך אגב, שתסאזומכז9 מגיע עם | חוברת הסבר מפורטת שמאוחסנת בכונן = הקשיח שלך - היכנס לתפריט העזרה > ב-אסדזסם ₪. זו ספק, ובחר באפשרות = ו אאן]אס טס מ -מוומן ו ו ְ - . , 9 - בקת73 := 0 - ;= % כ 6 ב 0 יל א יי 0 . 1 אק ב"ע "ל" ל 8 ל % ור כ 12/6 4 ל - 0 2 / = = מ ליהי אלך מאזור המרפז שלחה אלינו א ת ה ש אלה הב אנ "רציתי לרכוש ג'ויסטיק פשוט כדי לשחק ב-98 607 כ ]חס של ₪78 6אס אדא זט, ומכיוון שכבר רכשתי בכסף רב ג'ויסטיק ם]אםאדאם אה אסא הלכתי על ג'ויסטיק פשוט וזול עם שמונה כפתורים. להפתעתי, גיליתי ש-95 8אוס6חו/ שלי תומכת רק בארבעה כפתורים. מדוע? האם יש דרך להשתמש בארבעת הכפתורים הנוספים?" בהתחשב במחיר הזול של הג'ויסטיק, אני די בטוח שהוא ג'ויסטיק אנאלוגי, ולצערנו, 95 5סשחו/ תומכת בארבעה כפתורים בלבד בג'ויסטיקים אנלוגיים (או : בשני כפתורים אם את מחברת שני ג'ויסטיקים אנלוגיים). אם לג'ויסטיק שלך יש שמונה כפתורים והוא אנלוגי, ארבעת הכפתורים הנוספים הם חסרי ערך ואם את מעוניינת בג'ויסטיק עם המון כפתורים מגניבים (ופועלים) את צריכה ג'ויסטיק דיגיטלי חדש כמו זה של 08077א6זוא או 418 0. שניהם מגיעים עם מנהלי התקנים עבור 95 8ש0ס6מו/, ושניהם טובים, לא יקרים מדיי ומומלצים בחום. רו תם צ'רבין מ אית שלח אלינו את הש אלה הבאה: "כפי שבוודאי ידוע לכם, לחלק מהמשחקים אין אפשרות .41 51אזאנז בדל לתסק את המשחק. זוהי לא אמורה להיות בעיה תחת 95 פשסשתו/ מכיוון שב-95 ו קיימת אפשרות בשם "הוספה/הסרה של תוכניות". אפשרות זו. נמצאת בתוך לוח הבקרה שבתפריט הגדרות, ומאפשרת להסיר תוכנות שונות (וגם משחקים). זה נחמד מאוד, אבל מדי פעם התוכנית לא יכולה למחוק את כל המשחק ואני צריך למחוק את שאר הקבצים בעצמי. כאשר אני חוזר לתפריט "מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות", שם התוכנית עדיין מופיע ברשימה, אך כאשר אני מנסה להסיר אותו מהרשימה, פשסואו/י מודיעה לי שהיא לא יכולה למצוא חלק מהקבצים ולכן היא לא יכולה להסיר את התוכנה. האם יש איזושהי דרך לגרום לשם התוכנית ברשימת התוכנית ב"הוספה/הסרה של קבצים" להיעלם ‏ לתמיד? שאלה מצוינת. גם אני נתקלתי לא מעט בתוכניות שסירבו להיעלם מרשימת %- מ %"ע 4 התוכניות בתפריט "מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות". הפתרון הוא פשוט למדיי - הורד את התוכנית 5 צסדת את מהאתר של ךתא וא באינטרנט 60 ד 050 6זא. שאיאוצו) והתקן את התוכנית "₪1 46םאוד1". תוכנית זו מוסיפה ללוח הבקרה מספר עזרים, שכוללים גם את האפשרות להסיר שמות תוכניות שנמחקו כבר מהרשימה של "מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות". שים לב: אני לא בטוח ש-פ5צסדאפ חטסץ תומכת גם ב-98 פס0חו/ - כך שאם המחשב שלך עובד עם 98 פאשס6מו/, ודא באתר. של 8צס תת סע שהגרסה שאתה מוריד תואמת ל-98 8אוס0ה/. בהצלחה. א ם ל בג עיתה, ה מחשב נפל, הת קליטור ל א עולה, ה מ אוורר עו שה קולות של ח תולוכו', כ תבו לכ תוב תי | התד ש ה ₪ 31.60 )0 6 לו ארום.