WIZ – וויז – גיליון מספר 78

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
8 0 ש ח"ח (כולל מע"מ) אילת 21.40 ש"ח 2 וקטובר 1997 | הדח למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי חפקירים עוד.. . 34 ו מז 1 1 .. חדשה . 2 3110 1 2 ו ב מרוועט אנושית - " * שד לכידת תנועה : / 7 9 , ₪ המיטב - \ ו | 1 ו ו 7 ו 4 ג ו סו 0 ו 1.0 זא זפ ו ל 0 . ג 1 - -- כ | 2 : יו | פריט קו-אופ: תמונת השער: מתוך לומדות מטח - הספריה החינוכית 8 אל תברח., מו ו אל תפחד להדליק את המחשב. עזוב אותך מחברים, מארוחות, מטלויזיה. / 22 כל,/ | כשמתחיל חודש ספטמבר ונדמה ₪ כאילו תמה פגרת הקיץ וכבר אפשר | לתאר את המצב בביטוי "עסקים כרגיל", מאיזשהו מקום מגיעים | החגים ומזכירים לנו שחופש הוא 0 |! , ג 1 . . מושג שכמעט תמיד מתקבל 7 בזרועות פתוחות, ושבלעדיו אין ו הרל ה שר -- משמעות לביטוי "עסקים כרגיל". אוקטובר 1997 * ג'ליון-:= מעבר לכך, תקופת החגים מייצגת ₪. " אש ' | המון ביחד - פתאום נפגשים עם ' קרובי משפחה שרואים בהזדמנויות 8 חדשות מעבר לאוקיינום . 4 מיוחדות, וכל משפחה, כמו גדוד ₪ הוראות הפעלה . משומן שיא קרב לת כ הח --= מי יגיד מה ומי צריך לעשות מה - ₪ 6ת: הקירה מצולמת - 2 5111/55 8 את האחריות על נפנופי המנגל : מצעד המשחקים 10 א לאבא, את ה 2 דהה חה====---= | הגפילסע-פיש לוקחת הסבתא, את ₪ סודות מחדר התמיכה 2 משימת הבישולים משאירים בדרך = ₪ = ₪ ₪ - = הר ה = 0-ה ו ו 4 4 7 1 = == = = > שק אקקאחה וחם- תע ₪ 2 תור ו הו מ - לא דת .7 | כלל לאימחות חן התסוח בדבש אהת | ב רמל" שו תב הראל אמ צולרך ו 8 ₪2 אכשן 45541.7 מואם אדא זז עזרה - עסקים כרגיל, אתם יודעים. | בי וו | 4554 0]5פת1 ג 7 ₪ החהור: לרודה תוי כן, קשה להאמין, אבל גם לתקופת | ₪ תחקיר: לכידת תנועה 8 מ ו עמי 17 7 החגים חוקים משלה, וכנראה 2 ₪ כ אקשן: מפןס האפ 0 שביטוי כמו "עסקים כרגיל" נכון ₪ 0 הרפתקה: 1108 אטאט 185% 5188 520-0000 מבצעים מדהימים. הייתי ממליץ 2 3 '/ - % 0 - א 7 אד - :רורצ וה א - כמעט לכל מצב, שהרי קיימות | 3 1 : יונ )| | מםברות. של חוקים ומוסכמות שנם בה 5 8 ₪ אקשן 2 051110 2422 למתקית משקעצמ . + % שש 7 בא שוש חלוש וג | "קוחר | = = "תיק במסגרת הנוהגי המקובל, שוק 3 ה 1 ₪ לומדות 6 התופחורנ ה | | א 6 ונובר | המןל טימדיה. הישראלי מקכם | 2 הר 6% ₪ משולחנו של ד'ר וויז 0 בברכה את תקופת החגים ומנצל את קר | / וו ו ד = = הגחירה לחנוי וה על לדל:פריבת 5 | ₪ 6 מחשבה: 5000 145788א011855 ג ' לכם, להיכנס לכמה חנויות כדי = פה == | 2-ל | .ה שש 27 0% ו ב 0-2 0 0 ב ב | א כ א - עמ 41 לבדוק מה קורה בתחום ובעיקר וי רצתון רון ת רוח . ּ ₪ אינטרנט: מסע בין אתרים ככ 9% לשים לב לחבילות התוכנה ₪ 62 אקשן דתקקוע דה הא החדשות. .אא אז לפני שניפרד משנת תשנ"ז, ריוור ירי 00 0 ₪ ה הרד = ₪ ח- 7-7 ה 2 ה 0 ו ו ו ו מוטע | ₪ | . ז 8 0 אקשןך 5008088 310 ובמסגרת הנוהג המקובל של טור | 8 משחקי תפקידים: ארוחה בלתי צפויה ג | העורך (אבל באמת מכל הלב) הייתי | / ד ואשורוצה לאחל לכולבך שנה-מובה, ל ל .45 | טוב פובה | ₪ 60 אקשן אמסא דממאד5 46 קוב' 6'0 , : יְ , ' 7 >= א ההאהההקההמהההקתקי טובי האנימטורים יוצאי דיסני יצרו עבורך את משחק | ₪ אסזדהדפצ.ק: אאחד, 5 חס 48 0 14 . 4 .> | 7 = ההרפתקאות של כל הזמנים, אתה יוצא למסע מופלא, ₪ ₪ לח + | ל = | 2% | | שת ב-א ה כפי שוודאי שמתם לב, המדור בעולם אמיתי ומצמרר, בעקבות ארבעה קריסטלים מכושפים. <אמאד 81 ----₪ - יוח | + + | 5" - עמ ₪ משחקים באמצע הדרן 52 | שיחות עם מורגן לה-פיי יצא בארבע ממלכות שונות תכיר עשרות דמויות (עברית על המסך!), 32| 4 האל מהההשמונמקאנ. = "קאנתהייחתמור המאקמורי <להמכקמקתם םה טמעם) > - - - האששששאשורי ה-החקו לחופשה קצרה, והוא ישוב חפתור חידות, ואם יהיה לך מזל - גם תחזור מנצח. מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: נורית סין-רחלה | בגיליון הקרוב. * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 12/, קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי | ג'נינגס, ערן בן-סער, אבי סבג, אורן רביב, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, עמית חסון-אלוני, | ג'ולי קוריטו-עזז וערן פולוסצקי. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובנייה ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם | טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: שן, ירחון מקבוצת קרדן השקעות * מערכת ומנהלה: תשובות לשאלות קוראים כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 * טל: 03-5702654 | | | ומנויים בין השעות | פקס: 03-5708174 * הפצה ראשית: בר - שיווק והפצה 03-6953118. 0 -16:00 בלבד. מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המורעות. חומר שיישלח . =- , - למערכת לא יוחזר. | | עברית על המסך! | - <| שי ור ו ד = ו ערו = שי רו יאד[ כ ד ו כ ₪ יד רשו ד ו | שו 1 כ ו שו פיי ור % שיווק והבצה: מדיה בלום מקבוצת גלובום-'ונ'ימד ו'דא! 9-88551515ם - והה-ס/ם ש חברת היטאצ'י הכריזה לאחרונה על שיווק כונן א א-סצם המאפשר מחיקה וכתיבה מחדש של התקליטור (להבדיל מ-0%1א-פץ המאפשר קריאת נתונים בלבד). תקליטור ה-84%1-כשפ יכול להכיל 2.600 בכל צד ובסך הכל 20 של נתונים. כמו כן, הכונן החרש מסוגל לקרוא תקליטורי וא0א-פצפ וגם תקליטורי [אסא-2:) "ישנים". 0 זנטו | ח המחשב החדש מבית טושיבה ינ ד ו יש מדובר במחשב פנטיום נישא עם צג צבעוני שכל גודלו 20 ס"מ רוחב, 5 ס"מ אורך ומשקלו 800 גרם! .. מעבר לאוק 7 --- ---אאא., המחשב שכולל מעבד פנטיום 7]א75, 15א16 זיכרון וכונן קשיח בנפח מ]א760 פונה לכל מאוכזבי מחשבי כף היד הפועלים עם 5 פשסחושו ומוגבלים מאוד ביכולתם. מחירו בחו"ל: %1,999. אינטרנט ממונע צִּ יצרני מכוניות יקרות החלו לשלב מחשבים ומערכות ניווט = יל יו < יי = משחקים, אינטרנט וכו'. משענות הראש הקדמיות הופכות לצגי מחשב שטוחים, ומעל הרדיו-דיסק מותקנת מערכת ניווט. 0/6 0 . 2 2 אין ספק שוועידת וידאו - האפשרות לשוחח ולראות את בן השיח, תהפוך לדבר סטנדרטי בקרב משתמשי האינטרנט. עם זאת, הבעיה המרכזית של הטכנולוגיה נעוצה באיכות ירודה של תמונה ובהפרשי זמן ארוכים מדיי בין תמונה אחת לשנייה. חברת קודאק החלה לשווק מצלמת וידאו איכותית עם מנשק תקשורת מהיר במיוחד, שאמור להתגבר על הבעיות הקיימות. = וי ו בלבד. - : - צנ ציור צִ וי מו הי הי ור ןפ לו השילוב הנוח ביותר לציור על גבי מחשב: צג שטוח שניתן להחזיק בו כלוח ציור, כאשר בעזרת עיפרון אופטי ניתן לצייר בכל תוכנה גרפית. לצערנו, הטכנולוגיה הזו עדיין יקרה מאוד ומשמשת יותר מנהלים עשירים מאשר אומנים. 6 קפ שִּ העכבר המוזר הזה משלב לוח מקשים נומרי ועכבר ביחידה אחת. כמו כן, אפשר להפוך את המקשים למקשי פונקציה ה]). מי צריך את זה בכלל?... ב 1 . חדשות מעבר לאוקינוס 4 / 0 וג|-בחהק ש חברת פנסוניק חוצה את הפער בין צגי השפופרת לצגי ה-60.ן בעזרת טכנולוגיה חדשה המבוססת על שפופרת שטוחה לחלוטין באיכות גבוהה מאוד. הצג החדש בגודל "17 זול מצגי ₪0 בגודל זה. מחירו בחו"ל: 81,200. - 08 סוס / ו וי תקליטונים "3.5 שאם מכניסים לתוכו תקליטון מיוחד הנקר 0, הוא הופך לכונן בנפח 12010 הדבר יעיל כיוון שאין צורך מל יי יי כ להחליף את כונן 4 הרגיל. סו 60)) שי לאנשים שחשוב להם להתערדכן דרך האינטרנט, קיים מכשיר הקלטה והשמעה דיגיטלי המסוגל להכיל עד שעתיים של חומר, המוקלט מהאינטרנט. בזמן נסיעה, משדר המכשיר את ההקלטה אל מכשיר הרדיו ו יי וכך מאזינים לעניין. רעיון מעס וו ..\ ₪ 06 6 - חברת קומפאק החלה לשווק את מערכת תיאטרון ה-26 המורכבת 'מעשה ממחשב פנטיום ל קשיח 3.800 וצג מחשב/טלוויזיה בגודל "36!!! המערכת (מותקנת בתוך העמדה) כוללת כמובן שלט רחוק לטלוויזיה ומולסימדיה, ג'ויסטיק וכונן תקליטורים. המחיר? 85,000 בלבד... 4 1 4 שר מ , | * הר אי ב "שר - א" יבובו שִּ כל אחד חווה האטה והשהיה בזמן תקשורת אינטרנט - הסיבה יכולה להיות המודם, הקו, המחשב, ספק השירות ומה לא. ו יי ידג יש יי הנטענת עם הפעלת המחשב, בודקת היכן הבעיה ומציעה פתרונות. התוכנה מספקת נתונים שונים נגם ‏ אודות ו | במחשב האישי, כגון: מספר הפניות של תוכנת השיטוט םי ו ועוד. וימי תוימי ר- .₪ ₪ ב- | | . ו ער < = ו ₪ | ₪ "-וי יי 7 בש 4 50 שִּ מצלמת תמונות דיגיטלית חדשה מבית סוני מאפשרת לשמור את םק חסל הצורך בכבלים והתקנים להעברת נתונים, היות ועל כל תקליטון ניתן לצלם 20-40 תמונות, גו = מ בר את התקליטון ניתן לקרוא בכל ה וי - ו מספפ בוו גא <() | סע 46% ,באד אזצאת "= [ || | || - | - - | ' . , ו . - ה - / דרישות מערכת ₪ מעבד 4861(2-66 ₪ זיכרון ]8% ומעלה 918 מקום פנוי בכונן הקשיח ₪ כונן תקליטורים מהירות כפולה ומעלה ₪ כרטיס קול: ₪1.451₪:8 סשא501 ותואמיו או חדישים יותר התקנה 1. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים. 2. במצב 005ם, הקלד :כ ו-זטוח (כאשר האות 0 מייצגת את כונן התקליטורים שברשותך). . הקש 6 .14511.1 ו-זטותם כדי להתקין את המשחק לכונן הקשיח 6. . הקש 57/41.]0א1 ו-זטוהום כדי להתקין את המשחק לכונן הקשיח כ (אם יש לך כזה). 5. עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך. הפעלה 1. הקש 7151 מהספרייה בה התקנת את המשחק. מקשי הפעלה חץ ימינה - ימינה חץ שמאלה - שמאלה חץ למעלה - התרחק חץ למטה - התקרב ופ ימני - מקש קרב: בעיטות ואגרופים מקש "/" - קפיצה מקש "" - כוח מיוחד מקש "=* - ריצה מהירה מקש "-" - אגרוף ברק 5 מאת: דויד אידלס וד"ר וויז | 1. קווסט חדש מבית 4 5154, והפעם המשך הרפתקת האימה - 5את /5]1. 2. אתה משחק בתור חבר להלת רוק שנוסדה אי שם בארצות הברית, בעיירה נידחת הסמוכה לאתר קבורה אינדיאני - אנשי העיירה מתחילים להיעלם בזה אחר זה ואיתם גם חברי הלהקה . - כמובן, לפתור את התעלומה ולהציל 2 הברין. ו | לא פחות ולא יותר. ם-י ו לאחר הזעזוע שעבר על פסגת המצעד (השתלטותו של א :א אס טש6צוס), התנהל קרב דירוג בין המעריצים - קרב שבסופו, ידו של 181.0 הייתה על העליונה. 0 אוט, כאמור, ששילם בפעם הקודמת עבור כרטים הכניסה של אפמא אסמסאטט לשלושת הגדולים, הצליח להתאושש ולשוב אל הפסגה, אלא שהפעם מי ששילם את מחיר המאבקים היה 2 אסנד 2 ווע) שירד למקום ה-5 בדירוג. לעומת המאבקים הקשים בפסגה, ניתן לומר כי הפריצה של החודש שייכת שתיקת המלדרגים דווקאלהפקת האקשן-אסטרטגיה60%|3-א (מבית 58אקסאשווא) שנוחתת במקום ה-6. בנימה אופטימית זו, נזכיר כי עלייה מכובד בת שלושה ‏ שלבים נרשמה ‏ לזכות אספפיס)אס, שסוגר את רשימת 0! הגדולים ומוכיח שבעיות צנזורה ואתיקה לא ממש מטרידות את מנוחת המעריצים. לעומת זאת, דווקא סימולטור החלל אמזחס 8]ך =צ סא]ז א מאבד גובה ומתדרדר אל המקום ה-11. כמו כן, מגמת ירידה נרשמה ל-כ:3 ואמאשא מאשס אשר צונח לא פחות משלושה שלבים אל המקום שם המשחק מספר שם החברה שבועות טסט ?2 ום סו חום / 9% כססה- | ווום | 3 ₪ ב ב 4 6 ב | | 8 כ ומסצ עש=4 2 1 דבוא 0 ו | 28 אובדזו/י ו "בוג 4% | 0 5( )₪ 2 סרודה וו 5% ו 0 טו 3 רקו ום 2 ךז- 4 הח ג 0 =5כסהקסה שו 2 אסוחס זס הדוו 7 ו50 ו 8 | 0 | 8 אוהו 10 חס 4 5 הפסוגה פואסזד ‏ | 20 וו ופד 6 פחד :סו | ,2 9 סוסה ד0= = ו 32 || פדחג סואסחדסם |ם 5802 ₪ה0= ספפא = | 6 06 |אזוקפס פושפד. .‏ | 6' אסופושיודסא 2 פהסוהה ה /והסשו > 45 כ(1 -4%/ ה-13 ומפתח סימני דאגה בקרב המעריצים. דאגה ‏ של ממש מעורר מד 8616 ט6אןאטוודא) שבמשך החודשיים האחרונים ירד מהמקום ה-9 דרך ה-11 וכעת אל המקום ה-15. קאם-בק משמעותי ל-20 הגדלים נרשם לזכות שניים מאריות המצעד - סימולטור החלל, 2 אתמ זה צואץ, אשר חוזר בגדול אל המקום ה-16 ו-2 פאסואו ג ש1ןמוא שהתברג במקום ה-19 של הדירוג העולמי. לפני שנעבור לפינת המודחים, נזכיר כי ם]אמזוז הצליח להיחלץ מהקו האדום וסיפס אל המקום ה-18, כשאת מקומו בסוף הרשימה תופסת הפקת האקשן, אפוא. המודת'ם: *ד 2 21085 וס 641.16 מהמקום ה-16 אל המקום ה-40. א 2 אואת פא%גאס מהמקום ה-17 אל ה-23. *- 6806 מהמקום ה-19 אל ה-27. הכתובת לדירוג: 5וסוזסנוססז סןסנג: 6 0513ב ווה וסווסר] 46] 3032 כחהּ חפרו491] סחדד וח. ו548א ₪ סןסן לגולשי אוטופטטורדת המידע: רחס 15 וה ח1זסצש, ואו /: זז דירוג קודם דירוג נוכחי =אש. א 8 | מא .נא | = | = )|- תע" 1 1 """, 3 2 כאן 5 = ג - | | 4 3 ו 4 א - ו ---44----===0.=====- == שנש'! נדאי רך יור בחהום ץר מ שות' 012-5 לי ו חתוס עוד היוס על מנוי שנתי ל-?1ו (12 גיליונות), קבל מדי חודש את גיליון ,.12) בצירוף משחק מחשב מלא על גבי וא0א-6. בנוסף יקבל כל מנוי: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. כ כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייוכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. 0 ג % 1 ₪ י"ש . + 0+ א 1 4 א 4+ - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 טלי 0375794711, שלוחה מס' 6 ברצוני לחתום על מוי שנתי ל-7]\ ך] אני מנוי חדשי/ה רשי'ימתת ההתנות יש לסמן 3 אפשוויות על פי סזו העזיפות: ב גווטל (ווס69-8) ךר אני מחדשי/ת מסי מנוי 520 218 שב כב ג ו שם משפחה ב שספרטי == א מ זנ ו מ 4.3 ך] אופנועי הרעם (ווסה-60) השמ 4 הת םהה-שה-22-. ב ספר - חגיגה עול מעוחקי 56 (ווסה-9ס) 1 רחוב וה או := --. ...| 01 = | 00| ו .2 -] | והו ן ב וונוקי י | מיקור 24-22 ,. 70| 2 מבקש להיות מנוי מגיליון 08'..-222ב2בב1... רובוק 1 (וסה 0ש) ן | אזור הגיהינום הורם-ח: יּ ו ך] מצורפת המחאה לפקודת מערכת ?ואו על סך 264 שח במזומן עבור 12 גיליונות - אוור וליפינום (מוסה-00) | ך] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ואה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעינול) ב עגר לפחד (ווסה-פ6) | | = ור | ירן ף ל בק הכ >5--=-:---:-=.....1 11110 22<=.--=---=---- ב - ---.... 0002)] ה צ+צאב .יש ה ' : 04 | מסי ת.ז 2-ב -- מ ם 0 = ווה -...---.-... ...... בתו1/0-. וו 040 840 (08ה-00) | | חתימת בעל הכרטיס -----------------. בכרטיס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית : מאת: אור פלג ואורן רביב הפעם, בנוסף לכל הצ'יטים והטיפים תוכלו למצוא גם את מוסף ה-]1א51 וה-1118%15 בו ריכזנו עבורכם טיפים וצ'יטים עבור כל המשחקים בז'אנר זה. כמו כן, עורכי מדור הטיפים רוצים להביע את הערכתם הכנה לכל הקוראים ששולחים אלינו צ'יטים וטיפים שונים למשחקים חדשים, ובייחוד לאור אקוע ממושב פדאל שבבקעת הירדן אשר בהודשים האחרונים שלה חומר רב למערכת וחלקו מפורסם בגיליון זה. בתקווה שתיהנו מחופשות החגים ולא תשכחו לכתוב לנו גם בזמן הלימודים. אור פלג ואורן רביב. ותשובות קוראים רבים פנו אלינו בשאלה היכן ניתן למצוא עורך 88% המשמש לרוב הצ'יטים המפורסמים ב"גולגולת". ניתן להוריד עורך קובצי אמג לשימוש בתוכנת חלונות, בכתובת: .0111 "5001/71" הסט סקס אש אראו נכו. רועי חלפון מטבריה מחוסל על ידי איש הזאב ב-175א[020501), כשהוא שומע את ליזי קוראת "תתת1 תשטס" ו-"צג ו 6[צד". הפתרון לבעיה של רועי די פשוטה. "מתתפה תתטס" הוא כיוון אחד, ו-*"צ4ֶט 7815* הוא כיוון אחר - כשתפנה לכיוון הנכון, ליזי תאמר "ידוסן .1.1" / ו | / / ו ג|! ו | | - . ₪ || "ּ / . | , ו .2 1 : /. ן / .. ₪- | 1 י את הטיפים האלה שלח אור אקוע ממושב פדאל שבבקעת הירדן. 21 - כל הפריטים ובריאות מלאה. ןא - מעבר דרך קירות. סזםססת - הופך לצורת 6שמחת. 8 - - בלתי פגיע ושפפסוא 60). 5 - כל כלי הנשק. צאסידאת צאופת - כל המלאי. 5 דסא - כל הפריטים. 5צם אכ - כל המפתחות. 5 רואת - מעלים את כל המפלצות בשלב. . 1 -- . .% " - . . 1 / - . [ | * | |) . . א 5% = "ה ב = \\\והווווו]]! / ְ וב מה ואקק 9% הי וזה יוויייו דג תכ - מציג קצב מסגרת. קה 530 - מציג את כל המפה. 8 - שינוי רמה. יש להקליד את מספר הרמה הרצויה (1-4) במקום הסימן א. אס ]אסא - נעילה. סהאמזז .01 - יכולת ריחוף. ₪ - תחמושת בלתי מוגבלת. 5 - מציג את כל המפה. 5% - מציג קצב מסגרת. 1 - כל כלי הנשק ותחמושת מלאה. תד זסט1ס - מקפיא את האויבים. עמרי שי ממבשרת-ציון שלח מספר טיפים. האוא - בלתי פגיע. סג - כל כלי הנשק. אאגדאסוא - כלי הנשק וכלים אחרים. ?אשם - נשק מיוחד. 0 - 200% מגינים. אחגתג - 200% בריאות. אדו סא - כל המפתחות. 05 - מפה מלאה. ו - שרוף את עצמך. סנכ - שתוי. את הצ'יט הבא שלח אלינו בוריס סרברו מכרמיאל, כשאתם משחקים את משחק הקוביות נגד "דומי מור", לחצו על 1+6 ותוכלו לראות את הקוביות שלה. למרות שעורכי המדור כבר עייפו מהצ'יטים למשחק 8 211418), בחרנו לפרסם צ'יט נוסף ששלח אלינו אביעד (שלא ציין מהיכן הוא). כאשר מכניסים ב-₪.6089501 את הקוד 255 055ת]], מקבלים קג 0 שגורם לכל ירייה של הדמות להיות חזקה פי 4! הצ'יט נמשך במשך 35 שניות. 2 ] ּ? 1 אם כותבים 1- 1.58קוא1 במקום 5 1.5₪(זק!א], נשאר הצ'יט למשך 50 שניות, דבר המקנה לדמות יותר זמן עם יותר כוח. קורא עלום שם שלח אלינו את הצ'יטים הבאים - אותם יש להקליד בזמן המשחק: 0 - מעניק כסף. 1 - נותן 111 לוחמים מכל סוג של חיילים. פזאתסשפפס - כובש את כל הארצות החופשיות. [פאס סיס - גורם לכך שתוקף בכמויות. 4 - מסיים את הרמה הנוכחית. 2 - מעניק לך את הטירה הטובה ביותר. 1 - מוות מהיר. אור אקוע ממשיך לעזור לכם, והפעם עם מירוץ המכוניות התלת ממדי - 20₪. זא - נותן את מסלול המפה במקום ה-א זם]א)ה: )ה ץז 9 + ]א - מגביר את המפה, מראה היכן המכוניות. 0 - מאפשר שימוש במראה אחורית. - מציג את שמות השחקנים מעל הרכב שלהם. סתתזו - מאפשר שימוש בהילוך אחורי (רוורס! במבחר המסלולים (קוד זה יש לרשום בתפריט הראשי). 5 - מתקן את הנזק של הרכב. | 8 9 8 2 ₪ % -- )סו 4 א ואם במכוניות עסקנו, אז מצאנו עבורכם מספר צ'יטים למשחק מירוצים נוסף. כעססצ. 101.1 - מסלול בונוס. אתטאסוץ - ו לכל המכוניות הסודיות מנוע רב עוצמה. הצ'יטים הבאים משנים את כלי הרכב בו אתה נופע: 5 - אוטובוס תלמידים צהוב. ]א - משאית גדולה. אוא ]אא - משאית צבאית. 6 - חיפושית //, 0טצ - וולבו. אוזאם - המממ... מעניין איזו מכונית מקבלים. 5םס תוא - מרצדס. - מאזדה מיאטה. נצקםם! = ג'יפ. דד - אאודי קוואטרו. אסס אגא - קומבי ו/. אסא - טויוטה לנדקרוזר. חל + הות5 + אאוסס דט - חברכם טאאורס (השחור) יילחם בכם ואחרי שיינצח תעברו שלב (כך כולם יילחמו בכם ולאחר שתיהרגו - תעברו שלבו, 68 + ווםמפ + המסאשםם ופפ - תצוגת "מצד לצד". כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים ששלח שי חפץ מגבעתיים, יש לעבור למסך הניווט (א50₪ עגא) להקיש על , אחר כך את הצ'יט הרצוי ולבסוף ז₪0)6. קט ₪6 ק6א - מתקן את המגנים והתחמושת. ]הו סא - אי היכנעות. עטק וס - מתמלא אחרי דלק שרוף. 0 [[ו6) - מפחית את טמפרטורת הלייזר, וקהו - פצצות ניוק ללא הגבלה. כרגיל אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צ'יטים וכל מה שתרצו. אז תשלחו הכל לפי הכתובת: וויז, ת.ד. 2409 בני-ברק, מיקוד: 51114. או תפקססו ל-03-5708174. נא לא לשכוח לציין "עבור סודות מחדר התמיכה" ואת שמכם וכתובתכם. מוסף ה-ווו5 וה-=וא=ווד בעקבות בקשות של מספר קוראים לטיפים וצ'יטים למשחקי ה-1א81 וה-111₪18 השונים, החלטנו לפרסם מוסף מיוחד המרכז את כל הטיפים והצ'יטים לז'אנר משחקים זה. איך אפשר שלא להתחיל עם הקלאסיקה של כל הזמנים. סביר להניח שכולכם מכירים צ'יט זה, אך המוסף לא יכול להיות שלם בלעדיו. העבירו את המשחק למצב 4056ק. הקישו אנ (באותיות גדולות) ותקבלו 0 דולר. חזרו על פעולות אלה עד שתגיעו לסכום של 80,000 דולר. כדי למנוע רעידת אדמה - אל תמשיכו, אלא שמרו את העיר שלכם וצאו מהמשחק. הפעילו את המשחק מחדש ותטענו את העיר ששמרתם. כעת ניתן לצאת ממצב ה-41158/ ולהמשיך לשחק - חזרו על הליך זה בכל פעם שייגמר לכם הכסף. אם ישנו תסריט במשחק עם עיר בה אתם מעוניינים לשחק אך אינכם מצליחים להתגבר על האספונות, נסו את הדבר הבא: התחילו את התסריט ושמרו את המשחק. הפעילו מחדש את המשחק השמור, והעיר תהיה שלכם! 0 ודוס וזו ואם ב- צז]6 1 עסקנו, הרי טבעי ביותר לעבור ליורשו 2000 צ'ד61 1אז8. אלו הצ'יטים עליהם אנו יודעים. אלא אם וי אחרת, אינך צריך להיות ה וזחו. גו רבכ שו . הפוה קבאה ל ו מסוים בזמן הקשת הצ'יטים - פשוט התבונן בעירך. 5% - כסף או אסון (סיכוי של 15% לאסון). שפאשץ - שטר חוב של 10,000 דולר (בריבית של 25%), ןופק דא אס - 500,000 דולר, כל הפרסים ניתנים. 1 בגרסת ה-3.1 5אסשחו/ו, לחץ על הקצה העליון של חלון הכלים כדי לאפשר את הצ'יטים הבאים: 5 סט - 500,000 דולר, כל הפרסים ניתנים. אז ).11 - בסיס צבאי. זזה סא - התחל שיטפון. 5 - עצור שיטפון. צחם ןאוא - התחל שריפה. 4 הצ'יטים הבאים מיועדים למשחק בגרסת 5 ה \: זא - 500,000 דולר, כל הפרסים ניתנים. - תפריט סהמס. , הצ'יט הבא פועל רק עם גרסת התקליטונים של ג העובדת תחת 5% התחל עיר חדשה - הקש שא ולחץ על 5 צ. רשום סאת פעם נוספת ולחץ על מ ץצ היכנס לחלון התקציב. לחץ על הספר הפתוח הנמצא מימין לתשלומי איגרות החוב. בחר באפשרות ₪088 15505 ולחץ על 8צ, בחר באפשרות שא₪0 צהפםא כדי לשלם עבור איגרת החוב הראשונה. בהר פעם נוספת באפשרות שאסט 5505 ולחץ על פמ ץצ. בחר באפשרות עשאסם צגקתא כדי לשלם את שטר החוב השני. בחר באפשרות ₪שא₪0% 15506 ולחץ על 5 ץ. אל תשלם את איגרת החוב - כעת תקבל בכל שנה 1.4 מיליון דולר. גם לנמלים הנחמדות ישנן מספר צ'יטים. אס - עוד מלכה בקן (עובד רק כשאתה נמצא מתחת לאדמהו. סאשת - גם כאן ניתן לרשום צ'יט זה, ספאגא - ממלא את מד הבריאות של הנמלה הצהובה. עגחת - מרוקן את מד הבריאות של הנמלה הצהובה. 8% - יוצר עוד קיני נמלים, אתם! - ממקם מושבה של נמלים שחורות בכל מקום פנוי. 41 - לעולם לא יפסיד בקרב נגד נמלה אדומה. 0% - מציג בדיחה. 1 - בריאות בלתי מוגבלת לנמלה הצהובה. אאם! - בריאות בלתי מוגבלת למושבה השחורה. זוא - גורם לעכביש ללכת הפוך. סעפחץ - ראה מה קורה כשמסיימים את המשחק. % הידעת שביכולתך לגרום לעכביש לירות קרני לייזר על נמלים? הידעת שביכולתך לגרום לו ללכת הפוך? כדי לראות את כל זה, לחץ על הריבוע המסתורי הריק מספר פעמים - שים לב שייתכן שתצטרך ללחוץ עליו מספר פעמים, ותופעות מוזרות אחרות עשויות לקרות. 4% 0 - שתול זרעים מסביב לעולם. 05 - מציג בדיחה. צמהאם - גורם לכל נקבה מהזנים השונים שנבחרו ללדת. 1 - משמיע קול משעשע. פאעץ - מראה חלון עם שלוש אפשרויות. כל אחת מהאפשרויות נותנת לחברי הזן הנבחר אחוזי בריאות בהתאם לאלו הרשומים באפשרות בה בחרנו (לדונמה, לחיצה על אפשרות 100% תעניק % בריאות לכל הזן הנבחר). עססץ - מסלק את כל מקורות ה-007-- ה אד זזש ₪ - מחליק את החופים ביבשות הכוכב שלך. 0% - הקלד את הצ'יט כאשר החלון של גאיה פתוח. ש ישנו סוג נוסף של חיים שאינו מוסבר במדריך - הרובוט. רובוטים יכולים לשרוד בכל מקום, כולל על סלעים, אזורים ארקטיים ובאוקיינוס. הרובוטים יכולים גם לפתח את היכולת לחוש דברים, 'אך מאחר והם כה מתקדמים הם לא יוכלו לבנות ערים בעידן האבן, הם יתחילו את התיישבותם בעידן התעשייתי. כדי לייצר רובוטים, הקם עיר אשמדסאגא, וערוך עליה בדיקה אטומית - הרובוטים בעיר יברחו ויחיו כצורות חיים נפרדות. | 6 כדי להשתמש בצ'יטים הבאים, שמור את המשחק בשם הצ'יט בו אתה מעוניין מ פאאם א סו - הגדל את המכונות הכבדות ב-100 ואת הפועלים הבלתי מיומנים ב-10. 0 דא 1 - מוסיף 10,000 ל-]א₪. אזם מךדאתפיק - מוסיף 1,000 חומרי בניין. ד א - מוסיף 5,000 למזון. 77 )א 5 אא הא - מבטל את התשלום לסוכן (הם עובדים בחינם). 0 - מוסיף 10 פועלים מיומנים. 00001 צעצדוצדרי דלדנצעינרל אם המסוק קצת מסתבך לו בדרכים, אולי כדאי שתנסו את הצ'יטים הבאים. במהלך המשחק, לחצו על א + ו1ג + זו (שלושת המקשים יחד) כדי לפתוח חלון על המסך - אחר כך הקלידו את אחד הקודים הבאים: זו חס שוסזט 0065 6288 - מעניק לך דלק בלתי מוגבל עד שתקנה מסוק חדש או תטען עיר אחרת. צ[קוז|טותזטיסקזטקטפ - דברים מתרחשים מהר כשאתה מחזיק את | מקש ה-511:8 לחוץ. א ה אפ.סס צםא ה סא הץ - תמונתה של אשת המתכנת הראשי + > תופיע על כל שלטי החוצות ומסכי | הדרייב-אין. חא !0 650 6םת) מ'ן | 6 5 - כשאתה נכנס למסך קטלוג . המסוקים, לחץ על אחד המספרים מ-1 עד 9, וכל אחד מתשעת המסוקים | יופיע מחוץ להאנגר שלך: 206 [|6 (1 0 (2 שו[טהכן ב (3 2 361 (4 0 50/6120 (5 / 109 / 0518 / (6 2 הוהקוווגכ (7 זטזטוןא: כו]א (8 520% כ]ןא (פ ₪ כדי להשתמש במכונת הירייה של האפאצ'י, עליך לירות בתותח המים (יש לך תחמושת בלתי מוגבלת). כדי לירות טילים, השתמש במשגר הגז המדמיע (שוב, התחמושת אינה מוגבלת). - אחה שוופווד לא כל כך קל לבנות לונה-פארק... בשביל זה אנחנו פה. הקלד בחלון הכינוי (₪]% א אשזאו את השם 10827, והתחל את המשחק. לחץ על מקש 6 והשאר אותו לחוץ עד שתקבל הודעה שאתה משתמש בצ'יטים. ?- זו - כל המתקנים. 7-ו|. - כל החנויות. 2-ו ו-2-זטוהם מאפשר דברים שונים כמו שירותים ועצים. לחץ על 6 כדי לצבור כסף, ובשאתה חושב שצברת מספיק, לחץ על זטוהום. דוק05ו =ווזפוד אחד המשחקים האחרונים שיצאו בז'אנר זה וכבר מצאנו עבורכם צ'יט גולגלת למשחק זה (אל תשכחו לשמור גיבוי של הקבצים אותם אתם משנים). ו 0 יי וספ 6 6 ה וו וסלס טוח | פור | שצנהק: 628 טקץ אל [ טלש ש 30 +0088 851 בוב 3ו 'פ1וכזסר סה ו !ו והי השתמשו בעורך 18% כלשהו והטעינו = לתוכו את אחד ממשחקיכם השמורים - לאחר שטענתם את העורך חפשו את הכתובת 61.95, והחליפו אותו ב-שעשעע. כעת, כשתפעילו את המשחק ותטענו את המשחק השמור, תבחינו בעובדה שחשבון הבנק שלכם תפח מעט... % עד כאן מוסף ה-]א51 וה-א]ַאתד המיוחד שלנו. אם שכחנו, השתמטנו או טעינו במשהו, שלחו את הערותיכם אלינו לפי הכתובת הרגילה ונשתדל לפרסמן בגיליונות הבאים. כשה = ₪ שא שו מאת: מיכאל לוגסי משחקי הפעולה או ההרפתקאות שמערבים גיבורי-על הם מאוד ב ו = רג מב תו ו ו הזכויות להשתמש בשם ספיידרמן עלו למפתחים הרבה מאוד כסף, ועל זה בוזבז חלק רב מהתקציב. כך זה נראה לפחות, כשמסתכלים על הקווסט הטפשי, סצינות האקשן המעייפות ועל האנימציה הלא ראויה לפנטיום שקנו. העלילה | וי כ ו ו ל יר בעצם סיפור קלאסי של חוברת קומיקס - מישהו או משהו, מנסה להפליל את ספיידרמן הגיבור ולהראות לעולם שהוא משתף פעולה עם אויביו המושבעים, נגד העם והמדינגה. על המשתמש להיכנס לנעליהם של פיטר פרקר וספיידרמן, ?טהר את שמם הטוב ולחשוף את המזימה להשתלטות על העולם בהנהגתו של דוקטור אוקטופוס. במהלך המשחק תיתקל בקטעים בהם יהיה עליך לבחור בין סדרת פעולות שונות, שיובילו להתפתחות העלילה =-[יל ו ו = ו בהתחלה, לדוגמה, תיאלץ להחליט אם להישאר ולפקח על סט של סרט בו מסתכן איש הפעלולים במבצע מתוחכם ופראי, או ללכת בעקבות "חוש העכביש" המפורסם שלך לשוד בנק ולחלץ בני ערובה. עד כאן הכל בסדר והגיוני. אך כמו = 0 1 שהסברתי קודם, זו לא העלילה שהופכת את המשחק למורט עצבים וטכני, זה הביצוע שעושה את זה ודי בהצלחה. לא אינטראקטיבי ולא רציף יו ןיבי יי די כ וי ב בהם אתה יכול לדבר עם דמויות, ללמוד מידע חשוב, לבחון ולהרים חפצים, לפתוח גי יי לך רק לדבר עם אנשים, אך אפילו אם "תקשיב" להם בסבלנות ותבין חצי מילה משיחותיהם, בסופו של דבר תמיד תגיע מ ל יי וי יו ול אינטראקטיביות ולא רציפות, ובקטעים ו ג בסדר מסוים ומוזר לפני שתוכל להמשיך למקום ולשלב הבא. כפבר בשיחה הראשונה שלך תבחין שהאנימציה היא, בוא נאמר, קצת מיושנת ומוזרה, יחסית למשחקים עשירים "א באלמנטים ‏ של ₪ מולטימדיה - כשדמות | מדברת רק השפתיים שלה זזות, וכשתגי לקטעים ‏ שבהם ו ות בעיתון מחשבים. תופתע לראות שרק ספיידרמן זז ושאר המסך נשאר סטטי ולא משתנה! בי במהלך המשחק שזורים קטעי פעולה בהם ספיידרמן נצלתם בחהברי ה-או5 זטופוחו5 וניתן לומר שקטעי ה"אקשן" הללו מחולקים לשתי קטגוריות - התחמקות מחפצים וירי בחפצים עם הקורים של ספיידרמן. כל כך מהנה, שאפילו אחותי הקטנה התייאשה אחרי 7 רקות משחק. רמות הקושי לקווסט ולקטעי פעולה יכולות להשתנות מ'קל' ליקשה', אבל בסוף הקווסטס הקשה קל מדיי וקטעי הפעולה הקלים קשים מדיי. בכל אופן, בלי קשר לרמות קושי, המשחק עצמו | וי יי 5 -זם זהסו] | ₪ זה עה 56 כז צזז | ,₪ . . ] - .- בי . דש - "ו % - ו - 4 - 1 2 - 14 רל עוד חבר מצטרף למשפחה המתרחבת של משחקים התומכים בטכנולוגיית ה- א1א] - הפעם מדובר ב-)|45530₪/ שומ6יווצ (מבית היוצר של ו רש מ שי ו בתחילת המשחק עליך לבחור באחר לעי סי גי לי שכחתם?) המייצגים רמות. קושי שונות. שימו לב, זהו משחק לא קל ולכן מומלץ גם לטייסים שביניכםם להתחיל ברמה הקלה, היות וכל שלב מהווה המשך לשלב הקודם גם מבחינת רמת הקושי. לאחר בחירת; הטייס תוצג סקירה קולית מלווה באנימציה תלת ממדית. של המסוק. רצוי מאוד ללוות את הסקירה הקולית בטקסט. היות ובמצב זה תשמעו ו ו ה-ז6486ק5 6 בזמנו). לאחר מכן יינתן תדריך בנוגע לאופי המשימה, הסביבה, הכלים והמטרה, וכדאי שתשימו לב דימ הר יי יי כמעט כל מטרה שתשמיד תותיר אחריה בונוס בצורת אנרגיה או סוגים של בלי נשק הכוללים רובי לייזר שונים, תותח לייזר, טילים מתבייתים ופצצות חכמות. ראוי לציין שהתחמושת מוגבלת ומומלץ לדייק (שימו לב לראדאר) כשמנסים לנטרל מסוקי אויב, שריוניות, מכוניות בי וי ו המופנים נגד כוחותינו. סימולטור או לא? למרות הדימוי שהמשחק מנסה להקנות (אולי שלא במתכוון) הוא אינו סימולטור טיסה. תא הטייס בנוי בצורה פשטנית וחוץ מהראדאר הוא משמש רק לתפאורה - אין מקשים רבים לשליטה, לא צריך להסתבך עם מפות ותרשימים ואפילו לא צהיך להדליק את המנוע לפני הטיסה. המסוק עצמו יכול אפילו "לנסוע" על האדמה כאילו מדובר בפרארי שנוסעת על כביש מהיר, ודי קשה (אם לא בלתי אפשרי) להתרסק. עם זאת, השליטה במסוק אינה פשוטה ולוקח די הרבה זמן להתרגל להטיסו ולפגוע במשרות (המסוק לא מגיב לכל לחיצה על המקש באופן בו אתה מצפה), אז אנא טוסו בזהירות! סגנון המשחק מזכיר במקצת את ץווטט!6/ [4הוהח6 הזכור- לטובה, ומי שנהנה ממנו בוודאי ייהנה גם ממשחק זה אם כי פחות מפס הקול שלו. המוסיקה - במקום לדרבן אותך לקרב כמעט ומרדימה אותך, ואילמלא קולו ד ןיי( מ ל ו ור ל יש בבוקר על שולהן המחשב (אולי בעלי ה-5007ה31 סטג" למיניהם ייהנו יותר). ומה עם הגרפיקה? = וי ו הגרפיקה, אך יחסית למשחק פעולה מסוג ור וי ל" ל מ יי יג כ וי יי הדברים היפים והמעניינים היו זוויות הראייה בהן ניתן לראות את המסוק (במעט מכל כיוון אפשרי) - זוויות שאפילו סימולטור כמו ה-א0סעמ10 לא היה מתבייש בהם. ניכר כי הושקעה מחשבה רבה בתכנון ה ו מערים עם גורדי שחקים ומנהרות דרך כפרים עַם כנסיות שפעמוניהן מצלצלים, אוניות ששטות באגמים וכלה באיילי הבר ( = ברגע האחרון אחת הנקודות המושכות במשחק הינה היכולת שלו להשתמש במעבדי א!א!א לשיפור הגרפיקה והצליל וכידוע אין הרבה משחקים כאלה בשוק. שימו לב: מעבד אוא!וא אינו מהווה דרישה מינימלית להפעלת המשחק. שאר הדרישות די סטנדרטיות וכוללות כרטיס קול תואם סאונד בלאסטר, 16 מגה זיכרון פנימי, מערכת הפעלה 5 ₪005 ומעלה או 95 >אוסחוו ולפחות פנויים בכונן הקשיח. מאת: ערן פולוסצקי האם תהיתם מדוע בחלק מהמשחקים ניתן להבחין בריאליזם מכל פינה, ובחלק מהמשחקים התנועה נראית כאילו היא הורכבה על ידי צמד שיכורים בפאב נידח? ובכן, התשובה נמצאת בטכנולוגיית לכידת התנועה, מה שנקרא שאח ד 6 בעגה המקצועית. עידן חדש? האם בדקתם את התנועות שלכם לאחרונה? זה אולי נשמע כמו שאלה בבדיקה רפואית, אך כיום כל חברת משחקים גדולה שמכבדת את עצמה שואלת בדיוק את השאלה הזו, היות והשוק משתגע על כל מוצר שמכיל בתוכו לכידת תנועה (97 הט|ק, 500058 הסה ו-2 0]4%88 וא סתסזוא וכו'). בכלל, בהלק ניכר מאריזות המשחקים ניתן להבחין במרבקה הבולטת "לכידת תנועה", כאילו שתי המילים האלו יכולות לחולל ניסים ולהפוך את השחקנים לזומבים שמסרבים לזוז מהמחשב. נשמע נפלא, לא? ובכן, כך נשמע גם "הדבר הבא" הקודם - "טכנולוגיית וידאו על מסך מלא". ייתכן שההבטחה הייתה גדולה, אך למען האמת קיבלנו וידאו בחלון חלקי ובאיכות בינונית, שלא לדבר על העובדה שרמת הקושי ירדה ואיתה איכות המשחק (זוכרים כמה זמן לקח לסיים משחק כמו פנטסמגוריה שהיה על גבי 7 תקליטורים?). וכך, יוצא שהפער בין הציפיות למציאות מהווה למעשה את המבחן הגדול של לכידת התנועה, והשאלה המרכזית היא אם הטכנולוגיה לא תבוא עַל חשבון חלקים אחרים במשחק. כולם לרשום! חברת גרמלין הייתה אחת החברות הראשונות שהחלה להשתמש בטכנולוגיה המהפכנית. לפני כשנתיים (בתקופה זו לכידת התנועה החלה לעורר גלים של התלהבות בארצות הברית) החברה מצאה את עצמה במצב קשה, והחליטה להשקיע בכלי פיתוח שיאפשרו תחרות מול ענקי התעשייה דוגמת הגם, אזסקן+ל ו-55)תק )א וא. ניצנים ראשונים לשימוש בטכנולוגיה נראו בתעשיית הסרטים והחלו להירקם רעיונות בנוגע לריאליזם דומה בתעשיית משחקי המחשב. וכך, החלה גרמלין לתכנן משחק ספורט רציני שישאיר את המתחרים מאחור ויספק תנועה ריאליסטית להפליא. המשחק המדובר היה כמובן 50068 6704, וכדי לעשות את המשחק הזה מיוחד כל כך היה על החברה להשקיע 250,000 דולר, רק כדי שתוכל להקים סטודיו מקצועי ועצמאי. תיק תק?! יש לציין שתהליך הפיתוח אינו פשוט כלל. לכאורה, צילום התנועות הוא פשוט למדיי, אך פעולת הסינון והניקוי מסובכת מאוד. למעשה, זהו אותו סיפור ישן נושן שחוזר על עצמו שוב ושוב עם כל טכנולוגיה חדישה - הטכנולוגיה מבטיחה לעשות את החיים קלים יותר אך בסופו של דבר היא יוצרת סיבוכים חדשים. חלק מהחברות מצאו שהסיבוכים הללו הם קצת מוגזמים. חברת 6003107 למשל, ניסתה שיטה חדשה שכללה כבלים במקום סימוני האורות עבור משחק הפעולה שלה 1034768 %=, אך בסופו של דבר ויתרה על הרעיון. הסיבוכים השונים מסבירים מדוע רוב חברות התוכנה מעסיקות היום חברות חיצוניות במקום להקים סטודיו משלהן וחברת +'7ד1₪1'11051 הממוקמת בלונדון עבדה כבר עם אסן15]%ןז7ך67ג, 5 וחברות נוספות). הבעיה המרכזית, כאמור, נעוצה בכך שעבור כל יום צילומים דרושים שלושה ימים נוספים כדי לנקות ולסנן. זוהי עבודת נמלים מיינעת המצריכה צוות גרפיקאים מוכשרים שנוטים לחפש עבודה מעניינת יותר במקומות אחרים. אז מה זה שווה? זהו כמובן הצד השלילי בכל העניין. הצד החיובי הוא שאם הכל זורם ניתן להפיק תנועה ריאליסטית להפליא על גבי המסך, וזאת בחלק זעיר מהזמן שהיה לוקח לגרפיקאי ליצור את אותה התנועה. ניתן לומר שבכל משחקי גרמלין קיימים אלמנטים של לכידת תנועה - החל מהתנועות שמהוות את 46708 ו-ת00 דרך המפלצות הדגומות ב-טהץ7 ת0 4.5 5 א סאודאעו ועד לפתיחה ולקטעי המעבר ב-0₪₪ 4 ₪₪1/0. אותו הדבר יכול להיאמר גם לגבי המשחקים של חברת /₪, אשר משלבים לכידת תנועה מאז שעמד לרשותם הסטודיו הפרטי בשנת 1995. שוב התקשורת? אין זה מפתיע שלכידת התמונה היא יותר מעוד תהליך טכני - זה הרי גם טריק שיווקי. כיום, כשבאים לפתח משחק כדורגל, כבר לא דוגמים את אחד המתכנתים (ממתי הם עושים ספורט?), אלא שוכרים את שירותיו של מקצוען כמו ג'ינולה, קאנטונה או מישהו ברמתם. אמנם זה עולה הרבה יותר, אבל זה שווה את הרווח הפרסומי שמתלווה לכיסוי העיתונאי. עם זאת, יש לציין שהניצול של לכידת תנועה כגימיק בלבד לא מפתה אף אחד. אחרי הכל, אם המשחק לא כיפי הוא פשוט לא יצליח ולא משנה כמה לכידת תנועה יש בו. חברות המשחקים בדרך כלל מכירות בעובדה זו ומשתמשות בלכידת התנועה רק כעוד כלי בדרך ליצירת משחק מצליח. היכולת האנושית למרות שפע הריאליזם שמציעה כמו פוקהונטס המצוירים האחרונים (אנימציה טהורה אך עם זאת מציאותית להפליא)כדי להבין מה יכולים לעשות אמנים מוכשרים. קחו לדוגמה גם את התפוגת הואסץ - התנועה החלקה והמציאותית היא פרי יצירתם של אמנים בלבד. מעבר לכך, לכידת התנועה דורשת יותר פוליגונים על גבי המסך, מה שגורם למשחק להיות אטי יותר ולדרוש מחשב חזק יותר. ולמרות הכל חברות שהשקיעו בטכנולוגיה מוצאות את עצמן נסחפות לכיוונים חדשים ובלתי צפויים. בחברת ₪8 מתכננים לחבר טרנטולות וקרנפים (למעשה חזירים מכיוון שהתנועה שלהם דומה למדיי לזו של קרנפים) כדי ליצור סצינות של ג'ונגל שנראות הרבה יותר מציאותיות. יתירה מזאת, כשיש ברשותך תנועה דגומה של נחש על גבי הקבצים, אין כל מניעה שאמנים מוכשרים יחברו אליו ראש אנושי כדי ליצור תנועה מקורית למדיי. לכידה של תנועות הראש נעשית גם היא פופולרית מאוד. שימוש בקסדה ללכידת תנועות הראש עשוי להפוך לחלק מרכזי באפליקציות אינטרנט של לכידת תנועה. אחרי הכל, ועידות בווידאו מלא דורשות רוחב פס ניכר ומעמיסות המוז מידע על קווי הטלפון, בעוד שכדי להעביר את המידע של לכידת תנועות הראש דרוש רק חלק זעיר, ולכן זו עשויה להיות הדרך הטובה ביותר להיוועד. המשך בעמ' 47. ₪ 2 . = ₪ מאת: ערן פולוסצקי לאחרונה, ראו אור לא מעט 2-כ טרהסייד, משחק חדש מבית 05פ1ק, הוא אחד מהם. היכנס בהם! לפני כמה מאות שנים עזבה קבוצה של מתיישבים את כדור הארץ במטרה למצוא מגורים והרפתקאות על כוכב אחר. אלא שמשהו השתבש - המתיישבים עברו מוטציה והפכו ליצ ו ו רצחניות. עכשיו הם חוזרים כדי להשמיד את כולנו ולמרבה הצער צי החלל שלהם עדיף בהרבה על זה של בני האדם. יי ד ור לשלוח טייס בודד שיחדור ללב חלליות הענק של"האויב, וישאיר פצצה רבת עוצמה שתשמיד אותן מבפנים. כאן אתה נכנס לתמונה ועליך להתגבר על כל מה שהאויב יזרוק ולברוח ממש לפני שחלליות האם מתפוצצות. = טרהסייד הוא המשחק הראשון בו נתקלתי שתומך כמעש בכל מאיץ גרפי אפשרי, כך שאם יש ברשותך מאיץ גרפי כלשהו, ביצועי המשחק ישתפרו פלאים והגרפיקה תיראה נפלא. כמו כן, טרהסייד תומך במקורות אור וקיימת חשכה די מלחיצה במספר רב של מקומות, אך חסר קצת ריאליזם מכיוון שההצללה לא מספיק משכנעת והכל נראה שטוח מדיי. עם זאת, אין לשכוח שטרהסייד נע בצורה חלקה מ יור ₪ ה ולי יקוה כשמתקרבים לקירות. אל פחד! אם אין / אחד מאותם מאיצים מפלצתיים, אלידאגה - המשחק מגיע עם רוטינות גרפיות חילופיות אשר בנויות וי )!ו בתוכנה. יש לציין שכפשמשתמשים בגרסת התוכנה המשחק נראה קצת פחות נוצץ מהבהינה הגרפית, אבל הרבה יותר מציאותי (אם כי תזדקק להרבה כוח של המעבד וללא מעט ז 6 כדי שהמשחק יהוץ בצורה נורמלית קח אותו לסיבוב רבר נוסף שעלול להדאיג אותך הוא מנשק השליטה ולמרות שקיים מבחר מרשים של אופציות קשה למצוא את הכוונון המושלם (אלא אם כן אתה מחשיב התנגשות בקירות כהנאה כלשהי). הפתרון מ בר יב להשתמש בג'ויסטיק רגיש בכל האפשר, ו שמחזירות את החללית שלך לתלם לאחר פנייה או התנגשות, אך הן נוטות להפריע כשאתה מנסה לצלוף באויב מרחוק תוך כדי תזוזה. מצד שני הן די עוזרות אם נמאס לך להרגיש כמו כדור במשחק פינבול בכל פעם שאתה מתנגש. יש לילד פוטנציאל... מי יקי יפי ו ל שמצויד בכל מה שצריך סימולטור בימינו, אולם יש לזכור שכדי לנצל את מלוא הפוטנציאל מומלץ שיהיה ברשותכם מחשב עוצמתי ומאיץ מסך, אחרת, האיכות תיפגע ואיתה גם רמת ההנאה: החומרה המינימלית כוללת פנטיום 90, 1618 זיכרון, כרטיס קול ומסך 04 | ₪( (טפט ! " 1 אל יפ ₪ 1 0 ו 1 ₪ ו טי ב 1 ינ ל :( 01+ = שי עונה משולנת: 390 ₪" ++181 0 א רכה משולבת: 399 " (ל-!'|יק: 9 שח (ל-מתמ0'ק 9 שח להומנות בכרטיסי אשראי בלבד ב-4 תשלומים ללא תוספת ריבית. המשלות חינם. טלמון: 177-021-0060 ו קום שלישי 1 שלישית בעולם במכירת מחשבים אישיים ברבעון השני של 97'. חברת היולט פאקרד (פם) דורגה בדוח המחקר של חברת 106 בשלישית בעולם במכירת מחשבים אישיים ברבעון השני של 97'. לפניה צועדת קומפאק (במקום הראשון) ו-וא8] (במקום השניו. הדוח קובע כי ברבעון השני של השנה חל גידול של 15% בשוק המחשבים האישיים, בהשוואה לרבעון הראשון של 7' ובהשוואה לרבעון השני אשתקד. "טכנולוגיות חדשות ושיתופי פעולה בין חברות הם הגורמים לעלייה במכירות מחשבים אישיים", מסבירה קווין הוס, חוקרת בתחום מערכות אישיות ב-16. עוד יצוין כי המכירות גדלו ככל שדרישות השוק הפכו גבוהות יותר עַם השקת מעבדי פנטיום 11, וככל שנדרשו מרכזי העסקים לשדורוג מערכות ולהגדלת מלאי המחשבים הניידים. הצלחהתה של ₪2 בשוק תובעני ותחרותי כל כך משמעותית ביותר, שכן החברה הצליחה לטפס למקום השלישי בדירוג העולמי והציגה גידול של 48% במכירת מחשבים אישיים יחסית לשנת 6'. ג'ון בראון, אנליסט בכיר ב-0] מציין, בי ₪42 הצליחה למקם את עצמה בשורה הראשונה בזכות איכות המוצרים הניידים שלה, המחיר התחרותי והשיווק המאסיבי (בעיקר באירופה). ויהי קת? היולט פאקרד (4₪) הינה יצרנית עולמית מובילה של מוצרי מחשב, פתרונות אינטרנט ואינטרא-נט, מוצרי תקשורת, ציוד בדיקה ושירותי תמיכה שזכו למוניטין עולמי. עןו היא חברת המחשבים השנייה בגודלה בעולם (112,000 עובדים ברחבי העולם) והכנסותיה בתחומי המחשוב הגיעו ל- מיליארד דולר בשנת 6פ'. 58 זא שור הד ארצי 75 ח0-50660)-1א6ך החברה הישראלית דיירקטאקסטרס בע"מ, חברת בת של הד ארצי מולטימדיה 00-25 60 00 -. + 1 וס= 085ז< 1185א901ז/כ , חו-סטו 6טהּצואססחכ ו65560.007זכאעעעעש (מקבוצת הד ארצי), הציגה לאחרונה את סדרת מוצרי >פשיזכא. מכיוון שקובצי סאונד "כבדים" להעברה ב"זמן אמת" ברשת, אתרים הם ו בדרך כלל "שקטים", אך על ידי שימוש ב-65%זא, נוצרת ההזדמנות לשמוע טקסט באתרים שהוכשרו לכך. למעשה, ההרחבה 140 206) מספקת דיבור ב"זמן אמת" תוך כדי אינטראקציה בין הגולש לאתר, כך שפריצת הדרך נעוצה באפשרות להעביר דיבור ללא מגבלות רוחב-פס. חברת דיירקטאקסטרס התחילה לפעול כקבוצה עצמאית בהד ארצי מולטימדיה וכשההנהלה הבינה את האפשרויות הגלומות במוצרים שפותחו לצרכים פנימיים, הוחלט להקצות משאבים לשיווק קו מוצרי 6זקא והמשך פיתוח של מוצרי לוויין סביבם. במקביל להפצת חינם של הרחבת 5ז א (63560.601זכא. אראואו :כ 11 פיתחה החברה סדרה של כלים המאפשרים שימוש בטכנולוגיית (666ק0-5:ו-)א6ך עבור האינטרנט ומוצרי מולטימדיה אחרים, ביניהם ה-גז1א 655זקא ומיועד למפתחי "לינגו" ומבוסס על טכנולוגיית סה אטטו5) וה-1655486א >65זכא. והוספת דיבור ל-.1/א11 ולדואר אלקטרוני). "אנו מאמינים בכנות, שעל ידי פיתוח כלים אלו, נוכל לאפשר את חופש הדיבור באינטרנט", אמר ג'ון פרוזנסקי, דירקטור ומנהל משותף בחברת דיירקטאקסטרקס. "בכל הוויכוח הקיים בכל הנוגע ל-'[[טק שחגּ תפשק;', פיתחנו מוצר שמתקשר לצד של ה-'ופטשק' ונמצא בסביבה שאינה שואבת מהרשת יותר מאשר שואב טקסט נקי. בכלל, ככל שהשימוש ברשת הולך וגובר בצורה מאסיבית, התוספת השולית של טכנולוגיית דיבור לאתרים, התומכת במספר פלספורמות ובדפדפנים המובילים, תתרום באופן משמעותי להצלחת הפרויקט." רשימת נונחות הבאנו מספר דוגמאות לאתרים שעושים שימוש בטכנולוגיה: = חברת פיקסל-קווסט עושה שימוש בטכנולוגיה לצורכי צ'אט. * חברת אינוויורמנט-קנדה, הממונה על דיווח מזג האוויר פיתחה דפי 1דו המעדכנים (תוך שימוש בדיבור) את הגולשים במצב מזג האוויר. = חברת גלובס נמצאת בהליך מתקדם של ניסוי המוצר כדי "לשדר" דיווח ב"זמן אמת" אודות מניות ישראליות בבורסה של ניו יורק 110 111 רשכ" ברז)כו.1 בכ . א הרא מכ 1ר). כדי ללמוד פרטים נוספים על ה-6זקא בקרו באתר הבית של החברה בכתובת: הסס.35ואזס6זו. אראראר/"/:כןו1רן. ₪ מקינטועו זה מקינטועו 8 8005]!! מערכת ההבעלה החדשה למקינטו] - מערכת ההפעלה החדשה מבטיחה שיפור ביצועים, מנשק משתמש משופר וטכנולוגיות אינטרנט ומולטימדיה חדישות. לאחרונה, הכריזה 6|פקג על מערכת ההפעלה החדשה - 8 25) 180א, המוגדרת על ידי החברה כמהפכה הגדולה ביותר בתחום מערכות ההפעלה בשוק המקינטוש. המערכת טומנת בחובה טכנולוגיות חדשות, שכלולים רבים, יציבות משופרת וביצועים טובים יותר. השיפור המרכזי הראשון נעוץ בסדרן (מנשק המשתמש הגרפי), המאפשר מהירות, יציבות וקלות הפעלה ומעלה את רמת הפרודוקטיביות. הסדרן החדש מותאם במיוחד למעבדי וטשטי, פועל מהר יותר מקודמיו ועושה זאת בצורה יציבה = 16 05 8 8 | ₪ ₪ [ ב , -- . = | | -. / "| ו ₪ שו א . ה . / , 4 !היו ןין ו ]| = או פכ: גוו ב ו 9 ו 2 | זול 0 תאז 0 זז קז הו 3 : 8 קז 31516 6|קותופ וזו חן הזו ) מערכת ההפעלה החדשה (כמו מערכת ה-7.5 שקדמה להו מטמיעה את האינטרנט בסביבת ההפעלה של המקינטוש, והיא מכילה מספר רב של תוכנות וכלים לגלישה, לעיצוב ולניהול אתרי אינטרנט. שלושה דפדפנים (שסכ זפטץ6, ץטזט[ןא=] 1167061 ו-זסוהטוצגא), תוכנת שרת אינטרנט, מכונת הג[ וירטואלית (המאפשרת להריץ יישומי 8/%ג1 ללא צורך בדפדפן) וטכנולוגיות דחיפה - כל אלה הם רק חלק מבונוסי האינטרנט שמעניקה מערכת 8 למשתמשיה. יש לציין כי למכתבה (לצד הפח) נוספו סמלים חדשים כמו תיבת דואר ו"גלשן" המאפשרים חיבור ישיר לרשת. טבלת הדירוג של 6פ!. מעבר לכך, מצטרפות היכולות והטכנולוגיות האופייניות למקינטוש: טכנולוגיות המולטימדיה התלת ממדית כס3ושז )טוטכ), ₪ טוחו1אטוטו) לסביבה מציאותית ו-א016) חוד המציעה כמעט את כל הדרוש בנושאי וידאו ואודיו, תמיכה רב-לשונית, טכנולוגיית כיול צבע ועוד. חברת ידע מחשבים תשווק את מערכת ההפעלה החדשה (בגרסה העברית) בתערוכת עולם המקינטוש שתיערך בנובמבר '. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של 6וקקג - הסט 6[ככןה. שאר" נכן1ן. יותר. הגרסה החדשה של מערכת ההפעלה מציגה פנים גמישות וחדשות למקינטוש כמו למשל מנשק משתמש תלת ממדי. לצד המראה החדש נוספו גם יכולות חדשות: ניתן לכווץ חלון לסמל המונח בתחתית המסך, וחלונות הסדרן מספקים יותר פרטים | לכל קובץ ומאפשרים מיון פרטים מתקדם ומדויק. חידוש נוסף | מאפשר פתיחת תיקים אוטומטית על ידי החזקת הסמל מעליהם, כך שהתיק נפתח ומאפשר את הכנסת הקובץ לתיקים אחרים הממוקמים בתוכו. !+ | ₪ הקוויס. | 01 ו ב ל .ידא - יי 0 אא -- = ו ה צמיחה | פלח שוק | רבעון 2 - 96' פלח שוק רבעון 2 - 97' החברה %- | 1.7% | 1, ו 23 2173 קט 7 | 20 | 8.8% | 7 1 ב אמ 48% || |646% 0000 > 0 7% 10 קה | 2% | 2% 1 6 12 וושכן | 5% 0% | 7 4% 3 | 1 זא שה 70 | 67% 02 וש | 11,358 6115 1% 1% 1 %ן 0 וט א ק ש | 7 | כשהוא מושפע מהפקות כמו התג פצד אז מאס.1ג. ו-אואס 1 א, מגיע אלינו פרק ההמשך של 6 0571 ועושח רושם שיש לו מה לחציע. =" נפטרנו מהמגרעות מ 1 ב מידר שהתכונות הטובות לא.שונו. הגרפיקה עדיין תלת ממדית (מבוססת על אליפסואידים ולא-על פוליגונים), .עדיין קיים ‏ שימוש מוצלח.בזוויות מצלמה מיוחרות שמשרות את האווירה המתאימה לתנועה בין רחובות, בניינים- ומעברים צרים, ובדומה למשחק הקורם גם כאן יש דרכלם' מוזרות מאוד להיהרג ולסיים את העביין, ההבדל המשמעותי בי משחק זה לקודם בסדרה הוא בעומק, במגוון ובנפח של המשחק. הסביבה בה-משחקים פותחה וגדלה בעשרות מונים, אך ההבדל הוא לא רק בגודל, היות והסביבה היא-גם הדבה יותר מעניינת: וכוללת. מגדלים' גבוהים שמלאים. בגרמי מדרגות סודיים, חדרים ב ל ב תת-קרקעיים, תעלות וכו'. תנו לכיף להתחיל... השיפור המשמעותי במשחק ממוקד בתנועות ובמנשק הקרב - נקודה זו היוותה את הלק הקט י יותר ל הקודם, אךבאן הדמות נעח'ונלחמת מ ל שתראו את הבעיטה המסובבת.תבינו עם כ ו וי תוכלו. להתגלגל,..להסתובב ולקפוץ. כּדי להתחמק מפניעות בזמן שתגחיתו בעיטות,- אגרופים -או:שילובים אחרים באויב המרושע. הכיף האמיתי יתחיל בשתש וגו נשק אמיתי - הסאונד והגרפיקה של .החרב הקסומה בהחלט שווים את ההשקעה שתידרשו להשקיע כדי להשיג אותה, במיוחד. כשתשמעו את ה"סליש" הנבזי שהיא משמיעה בזמן שאתם קוצצים שני אויבים: במכת חרב>אחת. כמו כן; נותן להילחם בעזרת מטי קפם וקסמים שיקנו לכם אופציה לפגוע ממרחק בטוח - כל מ לוי יי הדי מ גי וי ו של כלי נשק ועליכם רק ן איך אתם מעדיפים להילחם: ו במנשק הקהב אין את: אותם: ויתורים 8 שאנו בדרך כלל רואים במשחקים מסוג זה. במהלך הלחימה המפלצות באות אליך בקבוצות גדולות ומה שמהנה זה שהן לא חסינות אחת בפני כ 5% א השנייה. במקרים רבים תוכלו וו|*ון 1 | להתכופף ולהתחמק ממכת | ו 6 חרב רק כדי לראות איך אחת המפלצות ההגה מפלצת אחרת (והמפלצות נפגעות מנפילות, מפצצות"-ומקסמים). בסך הכל. קיימים כ-60 סוגים של מפלצות והן אף פעם לא צצות סתם כך משום מקום, כך שניתן למצוא מקומות נסתרים על ידי הקשבה עי ג יי ו יי ריכש ו עצמן נכנסות דרך המעברים הסודיים. ב" ב 1 שיפור משמעותי נוסף הוא האינטראקציה המשופרת עם הסביבה, שבאה לידי ביטוי-באמצעות חידות רבות שמאפשרות גישה לחדרים שונים. כמו.כז, גיתן לבעוט בדלתות (אם הן לא נעולות בצורה קסומה) ולפתוח בבוח תיבות: וארונות, כאשר .כל כלי הנשק הקסומים, השיקויים,. המגילות. והאוצרות ‏ מפוזרים סביב:ועלינו רק לקחת-אותם. פה וַשם קיימים כמובן חסרונות שוליים -ואובדן נשק ‏ ל-30 שניות, חוסר הקפדה על חוקי משחקי התפקודים וכו'), אך:.אם וי יי ו אפוג מזאסיד ואתם מחפשים משחק | מהנה > מונח לפניבם משחקי אקשן טוב המשלב בהצלחה-יחסית אלמכטום:של משחקי תפקידים. 163 זיכרון, 401 בכונן [ הקשיח, | (19: ב 5 יי | רו םש חי = כ ץד וכרטיס 2% : דרישות: המשחק: פנטיום 60; | וטו . 5 משח קירנדיה - 0 ב-4 חל אופנועי הרעם משחק ו תואם קסדת מציאות מדומה. שווד או זפס - ווו פאאואט - חייזרים זועמים וּ חולית 1 - הקיסר העניק לך את הזכות להפיק בכוכב המדברי חולית. עליך לטהר את חולית מבני משכ 22 2 1 ו % 6 2 / 1י ו עו = מצפורי הפינגווין 2 -7 2 --- 0% 5 משחקי פעולה שעת 2 / ששבחחהה .| דטחם - משחק ור המשלב סרט אנימציה ופילוסופיה: ₪ יי שש | 2 , : בי ןבו ו , | | = להציל את כדור הארץ. = | |סספהתעדו השזווסו: דפשחדף - משחק אקשן אמיתי!! לשחקן יחיד או לשניים בו זמנית. מעבר לפחד - אקשן תלת מימדי. גרפיקה מדהימה. ו הדפ - משחק והפאוש ממוחשב שעוד לא נראה כמותו. רות נעות ואפקטים מיוחדים. הה ישי "ה 0% ₪ *- 3008 / 5 משחקי ילדים ספחטד וו חפזווסו₪ דפפהד5 - משחק אקשן אמיתי!! שחקן יחיד או לשניים בו זמנית. קיאקו - אגדת עם אינדיאנית. סיפור אינטראקטיבי ילדים בגילאי 4 ומעלה כולל עברית מלאה. - מאבק לחיים שבו עליך להשאר עם כמה אנשי שבט חיים. גיר העתיד - הצטרף לכלב רז לחוויית מולטימדיה ו ו ון חוזר : העיר גוטהם בצרות ועליך לסייע לבאטמו ותה מצפורני הפינגווין. משחק נוסף בונוסווו 2 ו על 2 ית חמישיה 0 ו 0 פ, כונן ואסה-60 מהירות כפולה, כרטיס קול % אור- ו וו וו ימה (ם 486, 8וא8 זיכרון "ואהח" כונן וסה-פס מהירות כפולה, 208 מקום פו | או "ספיים ג'אםי לבחירתכם עלה. (או תואם :95 פווסטחואו), כרטים גרפי 508 שו = ב מ ת נה!! !| לוב רונת ב /ודות/ד2י קנט | 1[ ג ו ו (2י ץק | |[ 1 מאת: ג'ולי קוריטו-עזז יש לי סוד אני קורא התוכנה "יש לי סוד אני קורא" קיימת בשוק כבר זמן מה ולמען האמת יצא לי לשמוע עליה רק דברים טובים. היא נחשבת לכלי היעיל ביותר ללימוד קריאה וכתיבה לילדים בגיל טרום ביה"ס, וככלי עזר מוצלח לאלו המתקשים בלימוד בכיתה ומסתדרים טוב יותר עם מחשב. אני לא יודעת אם קיימים מוצרים הזהים לרמה של התוכנה בשוק, אך ללא ספק אני יכולה להמליץ לכם עליה. התוכנה מלמדת קריאה בדומה לתוכנית משרד החינוך העדכנית - היינו, שיטת לימוד שנקודת המוצא שלה היא טכניקת ה"השלמה" - הילד אינו מפענח סימנים בצורה טכנית, אלא לומד על הקשר בין המילה המדוברת והנשמעת לבין הייצוג הסמלי שלה בכתב. לתוכנה "יש לי סוד אני קורא" שני חלקים, החלק הראשון מיועד לילדים שאינם יודעים כלל לקרוא ולכתוב והחלק השני מיועד לאלה שכבר עשו את צעדיהם הראשונים בקריאה. יש לי סוד אני קורא - חלק א' בחלק זה לומד הילד להכיר את כל אותיות הא'-ב' בצלילי קמץ ופתח, לקרוא וליצור מילים. בשלב מאוחר יותר לומדים לבנות משפטים הכוללים את המילים שנלמדו ביחידות קודמות, כך שבחלק זה יש בסך הכל 51 יחידות לימוד הכוללות שיעורים, משחקים, פעילויות היכרות עַם מילים וצלילים ויחידות חזרה. המשחקים בשיעורים השונים מחולקים למשחקי מילים ומשחקי צלילים: "משחקי זוגות" - איתור זוגות של מילים זהות. "הכרטיס המוסתר" - זיהוי וזיכרון כ)-? של מילה שמופיעה ונעלמת. "מעגל המילים" - זיהוי וזיכרון של סדרות מילים. "איפה זה כתוב?"- זיהוי מילה מושמעת ומשחקי זיכרון אחרים. לכל אחד מהמשחקים שלוש רמות קושי והם כוללים מילים שנלמדו ביחידה הנלמדת ובקודמותיה, כך שקיימת חזרה מתמדת על מה שנלמר. אחרי כל חמש יחידות מופיעה יחידת חזרה לתרגול החומר שנלמד, כאשר לחלק זה מצורפות חוברות העבודה "יש לי סוד אני קורא" 1-6. בו יבוב | + ₪ ע יי מו יו וי תו | = ו" 2 ב שו ] הש "= בווים: שרה,. מָזָה 7 | 7 יר 22 ר'יח, ג 2+ן יש לי סוד אני קורא - חלק ב' יחידה זו זהה לקודמתה והיא כוללת 4 יחידות שמלמדות את כל הצלילים בנוסף לקמץ ולפתח שנלמדו ביחידה הקודמת. גם כאן הילד לומד להרכיב מילים ולקרוא אותן, וביחידות מתקדמות אף לקרוא סיפורים קצרים ולתרגל את הבנת הנקרא. גם לחלק זה מצורפות 6 חוברות עבודה והמשחקים כאן דומים לאלה שהכרנו בחלק א', אלא שהם מותאמים לרמת לימוד גבוהה יותר. מעבר לכך, מצורף לתוכנה "מדריך להורה" אשר כולל הסברים מפורטים על שיטת ההוראה, כמו גם הנחיות והסברים לשליטה בתוכנה ובעבודת הילד. לדונמה, תוכלו להגביל את הזמן שיעמוד לרשות הילד עד לתגובתו, כך שהתוכנה תדובב אותו לענות או להציג תשובה נכונה אם הוא טעה. טיפ: בסוף החוברת תמצאו שמונה כללים של "עשה ואל תעשה" המיועדים להורים, ומאוד מומלץ לקרוא אותם. פעם הִיתָה מְלכָה רְעָה | הנודנה שַנאה את הנסיכה היפרה מה עָשתַה הנסיכה? " ברחה ליער 2 5 נרו | 4 וּגַרָה עם שבעה גמדים לגעת בשמים דמיינו לעצמכם טיול בטבע, לילה בהיר, אין זכר לציביליזציה והאור היחידי מגיע מהירח. עכשיו תפנו את העיניים כלפי מעלה... בפניכם יתגלה אחד הדבוים הנפלאים ביותר שקיימים - מיליוני נקודות אור זורחות - הכוכבים. אם גם אתכם מרגשים הכוכבים ובא לכם לדעת קצת יותר עליהם, אתם מוזמנים לגעת בשמים עם תוכנה מרהיבה ומעניינת מבית מטח. בתוכנה מאגר מידע אודות 24 גרמי שמים: כוכבי לכת, גלקסיות, מטאורים, כוכבי שביט וקבוצות כוכבים. על כל אחד מגרמי השמים תוכלו לקבל מגוון מידרע הכולל מחקרים שונים, מידע אודות מזג האוויר על כוכבים שונים, הרכבם של הכוכבים, כיצד למצוא בשמים את קבוצות הכוכבים השונות, מה המרחק של הכוכבים השונים מהשמש, מהו גודלם בהשוואה לכדור הארץ ועוד. מאגר המידע עצמו מורכב מתמונות, סרטונים, קטעי טקסט ואנימציה בלווי קריינות. י כשסיימתם לעבור על כמויות המידע תוכלו לעבור למרכז היצירה או לפעילויות. במרכז היצירה עשרות רעיונות לכתיבת חיבורים, עבודות, מאמרים, מכתבים וכו'. לצורך העניין, המרכז מעמיד לרשותכם כלים רבים כמו כלי כתיבה, ציור וכלי חביב שנקרא "המעתיקן" איתו תוכלו לבחור (בכל אחד מהקטעים) תמונה מתוך התוכנה ואחת הפעילויות במרכז היצירה היא ליצור סדרת בולים מתמונות שונות על ידי שימוש במעתיקן). באופציית הפעילויות מתקבלת רשימת פעילויות ממוחשבות המשלבות חיפוש מידע במאגר ועיבודו כשהכלים איתם עובדים זהים לאלו של מרכז היצירה. אפשרות נוספת שאני מצאתי כיעילה וחשובה היא האפשרות "עוד ב עַל..." - אפשרות זו מציגה רשימה של ספרי עיון, ספרי קריאה וכתובות לאתרים באינטרנט בהם ניתן למצוא מידע נוסף על גרם השמים בו מעוניינים. אם כבר הזכרתי אינטרנט, אז ראוי לציין שהתוכנה מאפשרת קישור ישיר דרך דפדפן האינטרנט שלכם (אם קיים אצלכם אחד כזה) לאתרים המוזכרים בתוכנה. | '" "רור וי זו וי ייצ המ ב קש דר בי | מ דריי וי ב ורי ה יי ו שבי ךרי ירי ור כ | | | | | = | י 4 - זב גת 9 מחפרים היסטוריים | התרבות והמדע. החלו הרשיונות כעבור שינויים. כלחצו על התחנות כאורך שביכ ]| ההיסטוריה וקבכו מידע עכ מחשבות האדם אודות ה*קום ואודות מטרכח השמש. התפתחות המדע השפיעה בהדרגה על התפיסה של כדור-הארץ בהיסטוריה. תוכלו ללמוד על-כך הרבה אם תעקבו אחרי מסלול ההיסטוריה. . :₪ = כמו כן, מצורפת חוברת בה מפורטים דעיונות רבים לעבודה במרכז היצירה, ובכלל יש בה הסבר מפורט מאוד על התוכנה והעבודה בה. 3 תפריטים גרפיים 3 מפות, מנקודות מבט שונות, יאפשרו לכם לבחור את גרמי השמים שתרצו לצפות בהן. שתי מפות מציגות מבט ןמוו אל עבר השימים | בכיוונים שונים, ומפה אחת מציגה מבט מהחלל אל הגלקסיה שלנו: שש = ז בו 6 --7- השאר...- 7 שר =משהעטחחה= ==רדה, שו ה == .== רבצה 7באים 6]אים! וו!! בחיים ]) שש >> ...הח בוו ה ב ב ו לייו ש ושו"..." קואלין שלום! הרשה לי להגיד מה שאני אומר תמיד: בוא נעשה קצת סדר בבלאגן! נתחיל מה-0%זד ד צה. זק: מכונה חזקה כשמדובר ב"משחק טלוויזיה". היא טובה, פשוטה להפעלה וזולה יחסית. יריה אשה! 'ותר 2/6 אפהווויי | דוהשור 2| ", 990 =- ---%%8 == -- -= == 8 == גצ הממ שאה אז מה כדאי לקנות, אסןד דפ צג. זק או 6ק? תראה, אני יכול לומר את דעתי, אך הכנסת תקליטור תוכנה אל מערכת סטריאו רגילה הורסת את התקליטור או את המערכת. היי רוני. כונן התקליטורים, ולצורך העניין, גם מערכת הסטריאו הביתית שמכילה כונן תקליטורים, הוא כונן קריאה רופא אביל לגבי 2 ואטדאחק, אין מה לרכוש מיד רבא ) ו שה | אותו כעת. מעטים יודעים זאת, אך המעבד ן 1 . . . 0 - : ב ך | | המהולל והמשובלל הזה, קצת מקדים את -‏ | בסראםח שו 6 > א שי | | | הוו ו "ום, ז ודרי | כ6האחשַב א!ב3 ]6% 6 זמנו. לוחות האם הקיימים בשוק שגם ב 06 ]0]ה הר06!ןה6] ה ם, בוא! [תאקד קת הואאווררים. | כסת!כ[ה [תקטת, 8]יק ]]חו4 ] מסוגלים להכיל פנטיום 2, אינם מסוגלים וככן, האח0כ ככ] וכסיר חסו[י, וה [התחאס. וחום גכוה אד'י, צ]!] גו ברכיביו . ה-6 האון פאאים, ר2!י בח!ףקה! לנצל את כל יכולותיו, תכונותיו ומשאביו י - ]כן ריק ]היות וְגוְון קירור כ]0הו. ה אפּצ'] קסם האאי9 את הואמ0ב. - היינו, צריך להמתין בסבלנות, עד שי; | | | | 0 0 2 48 ספק הכוח 6] האחסב, האיי?ר ]ן! את האתח הדרו0 ]צבולה, חייב אאוורר די רציןי הארה: פה >ות! קסס 6גורם | ו רטור . ה | כשוודובר ברכיבים, כדי ]קררו. [צוותו, האצבד אסתא6 באאוורר קש|ן יותר. הבאיה היא, ' " ' [ ו₪) . . = 5' : ו [אצ]ית הכןיין ][הגיא אהר יותר 06 | | | שושוורר ה!א רכיב אכן', וכא! כ] רכיב אכןי, החיכוק הכ]ת' פוסק גורס ]בסוף ]ב]אי. = = |[]ח3 הרבה כצאיס 8] כפתור ווס לללודה! : | | התאו ְ | - - - - וה / הפתרון א6ר [א61 ב6יאו0 כרגש, הוא 3]צות קירור, 6הן ]א יותר אאסר גי אתכת, = | | | ל כץ ] ל 3 | | | הא!ונוודים %] גב האאבד. 1]צות הק'רור, כדרכן 8 הוותכות, שוארות. ₪] קור ]וו רב / 5 "איוה 1 י! איה [ יו | : ז | | ו לתי את כרש סוכ | ווושות ][התחוום ]6% אא!ד. פתרון פה אין! או6]ם, שכן אא6 כא! אתכות, כא6ר הן כבר = קואלין טראן מבת-ים שלח מכתב מלבב ה-₪6000//6% ה6מ!ר-]כן 6]י | ן אתחאאות, 0ואורות 3]צות הקירור צ] החום אא כפי 6הן סוארות 8] הקור, האח0ב תקין, | | למערכת ובו שאל: "האם אסזדג דרא זק | *. בכרשיס אסק /00 בת הוולה :| | רוות השאפר6ורה ]6 אווורה ]התחוום ב?ורה כ)! |ד]צות קירור אווורות [שאור ₪] | יותר טוב מ-2 ]אשז'אא, והמשחקים של | דבצ/ףי-= שתור, ]כ ו וכחו! ] | שופרשורת !6% תקיןה (ג כשהאחשב דו]ק 24 שצות ברציפות). מי יותר טובים, מבחינת גרפיקה, אפקטים ל | 5 | 4 ה-26 (ולא חשוב כרגע איזה פנטיום 1 בדיוק יש עליו) הוא מחשב יקר, מורכב אנ משוחד - אחרי הכל, אני רופא של | בלבד. קרן לייזר זעירה סורקת ומסובך להתקנה ולתפעול. מחשבים ולא רופא של משחקי טלוויזיה, | את החריצים שעל התקליטור הפול ייט ה ליה א לכן ההמלצה שלי תמיד תהיה לקנות ומערכת הסטריאו מנסה לפענח ה-514110% צ/.1 עבור משחקים ולכן מחשב - הוא נותן משחקים ברמה לפחות ‏ אותם כערוצי שמיעה ו + זהה לאלו של משחק טלוויזיה, הוא נות[ | טס אד-ים) גם אם הם כתובים וות. אבל, ה- ו לי המו חר ממשתקים ור הלד בצורת אינפורמציה. לכן, נקבל | תקלות. אבל, ה-110% 51 זע הוא שלמרות תהליך ההתיישנות המהיר של 0 00 יק מכשיר מובנה. הטכנולוגיה שיש בו היום ה-6פ, הוא עדיין שמיש לזמן רב יותר. צלילים סתמיים או שקט מוחלט. תהיה בו גם בעוד שנה או שנתיים. זו הצרה | 2 לגבי המערכת עצמה, לא ל מ טלוויזיה, הם בעשום מיושנים רוני שמואלי מתל אביב שואל אם | יכול להיגרם לה נזק מ"השמעת" טכנולוגית די מהר, ואין כל דרך להשביח אותם בצורה רצינית. : מחשבי ה-:6ק, לעומת זאת, אשר ל | תקליטור תוכנה, אולם למערכת יש על קרי אחסיםימהשהיקעד משחקים דמקולים ורמקולים, נוטים להינזק כל ה כשבנו אותם, מורכבים מרכיבים נפרדים, הזמן. נתנאל אטלי מספר שמתוך מארז ייתכן גם שהרעש מגיע מהכונן | שניתן להשביח אותם באופן פרטני. מה | המחשב שלו, נשמע קול כמו של "מנוע | הקשיח, בעיקר אם הוא מדגם מיושן או | גם שכל מבנה מערכת ההפעלה שלו | ככל שהעוצמה (טואש.01/) נמוכה המסתובב חזק", והוא מעוניין לדעת אם כך שאינו תקין. מה עושים? ובכן, בכל מקרה, מהשתה התקנים, אשר גיתן לעדכן | ו כך ₪ יורד הבלאי של הרמקול ולכן מחשב ח-1ט11אמין אמור לחישמל או = אס לא מדוכר בכבל המתחכך עם כנף ‏ ולהחליף מדי פעם בפעם - והתקנים -‏ || א שזו תקלה במאוורר. המאוורר, הפתרון היחידי הוא החלפה וש | משפ"עים על ביצועים. | + ו | בהם, היות וגם הלחשוש (11155) הנשמע היי נתנאל. מחשב ואש1דאמץ לא אמור להרעיש יותר ממחשב אחר - למעשה הוא לא אמור להרעיש כלל. סביר להניח שזו תקלה במאוורר, כפי שציינת בעצמך. אגב, אם במאווררים עסקינן, דע לך שבהרבה תואמים, ישנם .2 מאווררים לפחות - אחד בספק הכוח ואחד על המעבד. כ( -7% = הכונן הקשיח או המאוורר). לשניהם, אגב, יש מכנה משותף גדול - הם החלקים המכניים היחידים בתוך המחשב מה שהופך אותם מועדים לתקלות. יצוין כי היום כבר קיימים כוננים קשיחים ללא חלקים מכניים (בתקן 61618 למשלו, ומאווררים מוחלפים בצלעות קירור - ראו "מרשמים" בהמשך. אז נכון של-אס1ו1 57 .₪1 יש יתרון עצום בגרפיקה תלת ממדית על ה-06:] (אם נשווה אותו לפנטיום 90 עם מפרט ממוצע), אבל תקנים כמו א-1י)1 ו-.₪1 אמק משנים את פני המצב, מה גם שפנטיום 90 הוא כבר דינוזאור, וכרטיסי מסך משוכללים ומאיצי תלת ממד, נכנסים יותר ויותר לשוק הביתי. כשהם פועלים סתם, מוסיף לבלאי שלהם. מה לכל זה ולתקליטור שלנו? ובכן כשמכניסים תקליטור תוכנה למערכת ולוחצים על צג.1ש, לעתים נשמע רעש פיצוצי, שיכול לגרום נזק לרמקולים, מה גם שאפילו אם השמעת התקליטור היא דוממת או מעומעמת, אז הלחשוש ההוא שהזכרנו, פוגם קצת ברמקולים. 2 . ו | -. 4 זפ שש יק מחבר | משמיד כוכבים שמ שההדף מפיצוצם ישנה את מסלולו של קרע בחלל, = הבעיה היא, כמובן ₪ 6" 1 ₪ ד א יכ ו | / | 2 : 5 נה כנ 5 ו - 1 %. 0 1" יד = | - ב 1 | / / 5% דמנות ו % ו ור היה 4 את ה זהזדמנות הזו ו הספיק 2 8 7 - נמצא בעקבותיו של אא80%, מדען / שנקלע לממד גן-עדן אך חולץ ממנו מבלי שרצה ו ה לק בסרט ₪ ידי ו , שמיליוני אנשים חיים בכוכבים אלו, וצוות |.> ב | | שיכול מ ורי | ו " תשתיות , | 1 משלב - יפתקה לאקשן במנשקי משחק גוונים. . כשחקן, אינך לוקח את תפקידה של אחת מדמויות אמתץ 8ך9, אלא שולט בכל הספינה. אתה אחראי על גשר הפיקוד והמערכות הטקטיות בזמן קרבות חלל, וגם על מערכת הניווט והחיישנים. כמו כן, אתה |: גם נכנס לנעליהם של אנשי הצוות. | השונים בזמן משימות שטח, אשף - מהוות את הבשר של המשחק. 0 משימות שטח במשימות שטח, נקודת המבט הופכת ל-א50א6ק ו1 בסביבות מגוונות כגון עולמות זרים, מכרות, תחנות חלל ומתקנים תת-קרקעיים. המטרה היא להתגבר על מכשולים ולמצוא חפצים ובו 3/0170 ו סיים 0 ות 2 2 כ לצה עללת, 5 ל ה 5 .1 שקב חלל הוא ו ומתבצע על ידי לחיצות ממושכות על כפתורי הירי של 1 -8 א וה- ל או אסטרטגית, עד שספינת האויב יי חיסרון נוסף נעוץ בעובדה שהיעד של כל משימת שטח אינו ברור. הוא כללי וק 7 בי לאחר התחלת המשימה ניתן | "מיצד באמת -] את היעד. 0 מסך ב במשימות השטח הוא קטן, ושאר המסך (כל החלק התחתון) "מתבזבז" על המנשק. מנוע שמירת המשחקים אף הוא לוקה בסימפטום הרגיל - לא ניתן לשמור את 1-ו | %- 7 - , 2 המשחק עד לסיום משימה, גם אם זה אומר 1. שלאחר 40 דקות של משחק, תיאלץ על ל מחדש. יונות מסוג זה, רציתי ס את המשחק לקטגוריית "מכורים , אותם מעריצי אטאך 51748, הלא [-188א את יד, אשר יקבלו כל מוצר ל ו - ו 0 ובחיוך 2 בנושא הראה א אין מודעות גדולה ליסודות אשאך וו לדוגמה פגעתי בספינת אויב והסבתי מו רב עד שההגאים ומערכות הנשק שלה הפסיקו ( אמנת פדרציית החלל אמורה מ ל להציע לאויב להיכנע. " לא זאת בלבר ו ב-5א110% אפאמ0, אין כל שש אופציה לעשות זאת ועלינו )?| ] לחסל יי -- וט 9 דבל |[ ב יי ] מהמשימות האויבים מחזיקים ה ב לסיום ו אל 4 מכוון - ב 4 המשותק, הוא יתעורר | ויחזור לירות בנו. כך שבצורה מאוד אנטי- 8% 1ךא 51-ית, ום אנו רוצים לסיים את המשימה - אנו חייבים להרוג ו |42 המלצה אם לומר את האמת, 5א0דג אמאמ עשה המון רעש תקשורתי והוא לא ממלא אחר הציפיות. בסופו של דבר, החסרונות הבולטים ובעיות של חוסר-דמיון באופי ורוח הדברים בין המשחק לסרט, הופכים אותו למשחק די רדוד. | -- = א 7 7 - ו 7 ָ | וו = אש | | 1 --₪ וי > ב ₪ = - / , . ו אבר : , ₪ = - = ₪7 | / ש - 0 ₪ : המיר --.₪ מאת: מיכאל לוגסי > ב מעשרים לוחות שחמט יפהפיים, מנשק פשוט וקל לשימוש ומנוע שחמט - 2-ו 0 "16551351)6]:). משחקי שחהמט אף פעם לא הצטיינו בגרפיקה טובה או בצלילים מיוחדים, בדיוק כמו כותרי מבוכים ודרקונים ישנים או סדרת ציביליזציה, אך חובבי משחקי אסטרטגיה ומחשבה לא בהכרח מקדישים תשומת לב לפרטים שכאלו, היות ובדרך כלל יש להם יכולת להיכנס לעלילה ולחידות ולדמיין לעצמם סביבה אחרת. מבחינתם, היעדר אפקטים עשוי להעלות את מידת הריגוש וקצב המשימות, ולמענם, יוצא המשחק החכם + הזה, שלוקח את עקרונות משחק השולחן הוותיק ומעמיד את השחקן מול התמודדות ראויה לשמה, מבלי לסדר אפילו את = החלקים. המוצר הנפלא הזה של 656326מ₪]א יכול ללמד אתכם לשחק שחמט, לתת 3-ו ד ופוט ₪ האוצ :שת ' + : . 4% , ושח 0 9 | 2 - . / 7 : שאאראה 2,->+-- 4 . 1-2 ד % | | קר הא ו ₪2 .| מא [ . . ו = ו + / ו ' | / | | | חר - | ! ו / עו ןי 4 | || עצות לשיפור המשחק והשקטיקה והכי ימ מ המי ל ב למחשב, שמנצח אותך שוב ושוב. בניגוד למשחקי שחמט קודמים, יש כאן מספר סטים של כלים, מהפשוטים והתקניים ועד לכלים שמעוצבים בצורת יי = = יי | מפתיע לא היו שם כלים מעוצבים בצורת כלבים דלמטיים). חלק מכלי המשחק מעוצבים בשני ממדים וחלקם מעוצבים בשלושה, אך בלי קשר לסוג הכלים או למספר הממדים, כל הכלים מעוצבים באופן מרשים ומושך מאוד בניגוד למשחקי השחמט שהכרנו עד כה. בתהליךף עיצוב הכלים נתנו המתכנתים תשומת לב מיוחדת לפרטים הקטנים - דבר שמורגש בהחלט במהלך המשחק. אלמנט נוסף המנוגד למשחקים קודמים, נעוץ בכך שהצליל במשחק מרשים ואיכותי מאוד - לכל סט של כלי משחק יש סאונד אופייני משלו, כדוגמת הליכתם הכבדה של הדינוזאורים על פני הלוח, שנועד למשוך גם קהל שלא התעניין בעבר בשחמט. באופן כללי, הכותר מציע מגוון רחב ו[ מהמשחק ולהפוך אותו ליותר מ"סתם עוד משחק שחמט ממוחשב". בהתאם לכך, יש למשתמש שליטה מלאה על רמת המשחק ₪ . ל ב וסגנונו, דבר שמונע את התסכול שחשים שחקנים במשחקי שחמט אחרים, בהם המחשב תמיד מנצח או תמיד מפסיד (לרשותך לא פחות מ-60 דמויות שנוצרו על ידי יוצרי המשחק, מאלקהיין עד קספרוב, שנגדן ניתן לשחק) וניתן לשחק נגד אדם נוסף על אותו מחשב, במודם או ברשת. שחמטי! גרפיקה חדה, סאונד טוב ו"מנוע שחמט 32 ביט" הופכים את 6815000 יי ביותר שיצא עד היום. רמות הקושי האינסופיות והגיוון הרב בלוחות ובכלים מבטיחים ש-615000 יהיה מוקד עניין לאורך זמן, יישפר את רמת המשחק שלך ויתאים לשחקנים בכל מאת: טל עזרן לבקשת קוראים רבים החלטנו הפעם לחרוג קצת ממנהגינו, ולהקדיש את המדור להמלצה שוטפת על לא פחות מ-50 אתרים חדשים יחסית המומלצים לביקור. מילון רשת + מילון מקיף למונחי רשת מכל הזמנים. שפה: אנגלית. בעד: כל מה שרציתם לדעת והתביישתם לשאול. נגד: לא התביישתי... מסקנות: תפסיקו להתבייש! .5 או 6ט. טאוו :קוה פורבס > האתר הרשמי של אחד המגזינים הכלכליים המובילים בעולם. 8 ₪ ---. וג זופום, שפה: אנגלית. בעד: ים של מידע עדכני מעניין. נגד: לא לכל אחד, מסקנות: למתעניינים בלבד. 60. 85 םזם]. אשת :הווה פאנסטר > שבץ נא רב משתתפים. בעד: מהנה מאוד. נגד: לא עברנו את הגיל? מסקנות: לא עברנו את הגיל! 60. זש51חט]. השאו :וו מומחי הסטייל - עצות 6חו-ח0 מ"גדולי עולם" בעולם האופנה כמו דוגמנית העל ניקי טיילור. בעד: אולי יצא בסוף משהו עם ניקי... נגד: מי בכלל צריך עצות אופנה? מסקנות: שווה הצצה, לא הרבה יותר, החסס. פ םק אספוץז5. אהאואו /:מווה מכונית ונהג תוכנית הרדיו הפופולרית בארצות הברית בענייני רכב. 8 ודח16-חס] 1 2 ואר זב קהאנו ז שו!) ההוברף] בעד: מי שמכיר את התוכנית האמריקנית ייהנה מאוד. נגר: מי מכיר את התוכנית? מסקנות: לחובבי צמד המנחים וחובבי רכב בלבד. 60 זע ז ח ה ז63. אואתט :קוה הציטוטים המפורסמים של בארטלט > אוסף אמרות שפר מכל הזמנים. ות .05 פאק | 85 סק פאה הופווד סד 650 אז | = 1 ז ₪ | | דה 0 'ְ + בעד: אוסף מרשים ומעניין. נגר: לא לכל אחד, לא כל הזמן. מסקנות: במצב הרוח המתאים /810/3015. וט וחוו!ם₪ . שתאווט :וזה ץז פרס נובל > רשימת הזוכים בפרס נובל בתחומים שונים. בעד: חשוב לדעת ולהכיר. נגד: לא תמיד מעניין. מסקנות: בסך הכל שווה בדיקה. 265.00 וזכן[שטה. ער / כו הטיול שלי - הרפתקאות אישיות של טיילים בעולם. | בעד: חלקם מרתקים. נגד: וחלקם לא. , מסקנה: להתמקד בסיפורים הטובים. 6 | 3 זז ץר א :ווה שירה מגנטית - לוח מגנטי וירטואלי להרכבת מילים. בעד: משעשע במצב הרוח המתאים. נגד: במצב הרוח המתאים. מסקנות: להיכנס במצב הרוח המתאים. פ 3 הז סש. חח והוסזכן :וזח טור דה-פראנס - האתר הרשמי של מירוץ האופניים החשוב בעולם. בעד: חובבי הספורט ייהנו. נגד: אינפורמטיבי מדיי. מסקנות: למי שמתעניין בתחום. זו. זטס61!. את :זו 65 - מדריך הספורט של ה-%או0 וספורט אילוסטרייטד. 5 5001 50000907 ו סז שוש ר---7--- 4 | ו | | ו | | . / . ו - | | ו / .] !|| פדוסכן5 ה א חס בעד: ג-ד-ו-ל!!! נגד: למה להיות נגטיבים? מסקנות: ג-ד-ו-ל! ה טס. ופ חחט. ואו :ווה אנפארלד = מדריך המוסיקה המשותף ל-\דוו 800-71)', בעד: הטוב מכולם בתחומו. נגד: אין. מסקנות; היכנסו עכשיוי וד 6. ₪ !זט חט. שארו :וו היכל הצחוק - מאגר בדיחות מוקלטות מכל הזמנים. בעד: מי לא אוהב לצחוק? נגד: צוחק מי שצוחק אחרון. מסקנות: תגלשו ותצחקו. וה0ש. חחָו3ּ]. אוצ :וו הבוס שלי - סיפורים על מעבידים קשוחים. בעד: מדוכאי כל העולם התאחדו. נגד!: אל תאמרו לבוס שלכם מה שתלמדו באתר. .055 ץר . ורא ]קוה הבצל שבועון סאטירי מארצות הברית. בעד: תבכו מצחוק. נגד: תבכו מצחוק. אסואס סח+ ‏ מסקנות: תבכו מצחוק. הדוס חסוהספח!. אואוצ :קוח עשר בדיחות - בדיחות שונות שמופיעות מדי יום בנושאים מגוונים. בעד: הן באמת טובות. נגד: לפעמים יש נפילות קטנות. מסקנות: כדאי. 5 סט הפץזם/ :וזו לאל א 605 | לייף-טיים + האתר הרשמי של רשת הטלוויזיה. בער: מידע מצוין ומעודכן. נגד: אין. מסקנות: בהחלט שווה ביקור. ס6. 61 רחו1181!. אראראו/ :ווה עבודות אילוזיה - פאזלים ועבודות אונונות תלת ממדיות. בעד: אתר מגוון ומיוחר. נגד: יש מישהו שלא אוהב תלת ממד? מסקנות: מומלץ, וש 5 סח !1 אוו ה אתר ההתרסקות - אומנות אלטרנטיבית במיטבה. בעד: סוף סוף אתר מקורי. נגדי לא לכל אחד. מסקנות: תיכנסו, סביר להניח שתאהבו! סש 516 פה זס. אוו :וזח וש ה8ו: ) 9|פטא8 28!8%8ק0!| /ם פפם מפקק!השסקה שהם מטמש"ט/ מוזה > מגזין אודות נשים בעולם המוסיקה. = - - - בעד: מחזק את המגמה החיובית של אתרי נשים ברשת. סופטוש או אשואסש זס והאסשס שווזד נגד! הגרפיקה לא מדהימה. מסקנות: כדאי. לא לנשים בלבד! ר/1פח. [הץ. אראו :םוז ה גלובל לינק > שירותי תרגום בחינם מאנגלית לספרדית, גרמנית, צרפתית ואיטלקית. בעד: נותנים לך, תיקח... נגד: למה נולדנו דוברי עברית? מסקנות: שירות מצוין לסטודנטים ולנזקקים לשירותי תרגום. 60 אהו 3 סוף. אוו :םוז נווט - אינדקס של "סנונית" לאתרים חינוכיים ברשת. נגד: כפי שהם ציינו בעצמם, זהו אתר חרש שסובל ממעט "מחלות ילדות". מסקנות: כדאי לתפוס את האתר במצב רוח לגלישה איכותית במיוחד. וו.12א.1והטח5. |3ובח//:םווה מראה אומנות 2,000 > עבודות אומנות של 11 ציירים ופסלים. 2%%% 5]- 4 : 8 |!!|6הז5!| !0 ץז68||6 |הטוזו/ בעד: רעיון יפה. נגד: אתר אטי ויש מקום לשיפור. מסקנות: כמו המסקנה הקודמת, רק במצב רוח אומנותי. ו. 60. 82000 ושזזבּ. אתו :ווח ערימת קבצים - מנגנון חיפוש ליותר ממיליון קבצים חופשיים. בעד: יש כאן מציאות. נגד: אין זה מדריך מלא, למרות המספר המפוצץ. מסקנות: אם אתם מחפשים קובץ, מומלץ מאוד לנסות כאז! וח סט 16 וז :ווה היכן שהאדמה פוגשת את השמים. > מדריך מקיף לטיול בהימלאיה. בעד: הגולשים הפחות מעודכנים זכו כאן לעדנה בכל הנוגע לגרסת טקסט או נורמל, ואילו הגולשים המעודכנים זכו לערכון בכל הנוגע לגרסת הג'אווה. נגד: תיזהרו לא לחטוף מחלת הרים. חָזט. הטחה3שחבּ. ץזבזטו :ווה בעד: החבר'ה האלה עושים דברים יפים ובעלי ערך. בעד: כמו תמיר, עושים זאת בגדול. נגד: זה עדיין פחות טוב מהאתר של 'דוָא אירופה. מסקנות: מי שמתכוון להיכנס יודע למה. וס ץר רוט | רו נגדי מקצועי מאוד. מסקנות: מתאים ללימוד מקצוענים. פירוזאורוס וח חס ץ/ רחס ח3 !1ב או//:ח11 ו > אימון של קבוצת ספורט רק שהפעם תיל מדובר באימון קבוצת דינוזאורים. אתם בוחרים שחקנים ומדי יום מקבלים תוצאות של הקבוצה שאתם מאמנים. >= מגזין חברה ותרבות אלטרנטיבי. וו וו וו וג וו בעד: מצוין לדור האיקס. בעד: משחק גדול ולהיט עכשווי ברשת. נגד: ניתן לקבל תוצאות משחקים אך לא לשחק! מסקנות: לחובבי דינוזאורים וספורט. זוז ה60. זה :םוח וואי לאנה > מדריך אישי ליוגה. בעד: מדריך מקיף ביותר. נגד: יש מקום לשיפור בגרפיקה, מסקנות: שווה גלישה. ]הזוס או רחוס זושץ | אס צו. אראו / :זו |חווו 15ה8וח0ם מגזין אינטרנט לנערות העוסק באופנה, יחסים שבינו לבינה ובנושאים נוספים לבנות הטיפש-עשרה. בעד: מקיף מגוון תחומים לצעירות וצעירים. נגד: אין גרסה מלאה של המגזין הכתוב. מסקנות: מכיל חומר שיעניין בנות בגיל המתאים: הח 0ס. 1ץ6. שתטועות/ :זוה דלישס > מגזין וירטואלי לחיים טבעיים: מתכוני בריאות שונים, הרגלי תזונה, הרכבת משקלך האופטימלי ועוד. 3 5 בעד: אתר דלישס. נגד: עוד מגזין כתוב שלא נותן את כל התוכן. מסקנות: למי שמתעניין. חס סח :רו 8( זווו לתחנות רדיו באינטרנט > האינדקס המקיף ביותר לאתרי תחנות רדיו ברשת. בעד: התחנה הראשונה שלך לאתרי רדיו ברשת. נגד: חוסר מוחלט בגרפיקה. מסקנות: שווה להיכנס רק כדי לראות כמה תחנות יש ברשת. .151 :ה יצירותיו של המשורר > אוסף מיצירותיו של וויליאם שייקספיר. בעד: האתר האולטימטיבי לחובבי יצירתו של שייקספיר. נגד: הדגש הרב סביב המידע, מביא להתעלמות מוחלטת מהגרפיקה. מסקנות: אתר מסודר ומדויק - היתרונות עולים על החסרונות. 8 ץורח -/טבּ. 60₪. הץ8וו. פס. חם//: זו התחנה - אתר הכיף האולטימטיבי של "סוני" [עמד במשך שבועות רבים בראש מצעד האתרים של "וואלה!"). בעד: מובטחות שעות של הנאה. נגד: כרוך בהרשמה מפרכת למועדון החברים. מסקנות: אחד האתרים הפותחים ב-אזהואטסט שלכם. הוסט. זה 50. ה0ו5131. אא :קוה וואנדר לאסט > מוסף התיירות של המגזין "סלון". בעד: כמו המגזין "סלון" הוא מצוין, עדכני ונוח לקריאה. נגד: הם פשוט טובים! מסקנות: אתם עדיין לא באתר? וז 3376 חס531. אתורו/ :וו וו מגזין "מסביב לעולם" > סקירת מסע אישי ל-26 מדינות ברחבי העולם. בעד: תראו כמה מאושר אדם כשהוא מממש את חלום חייו. נגד: בכל זאת מדובר בחוויה יותר מאשר אתר מקצועי. מסקנות: להציץ ולקנא. [או81/חָזם. ופשגזן מפשט. ופפטז/ :וז קיט הארינג האתר הרשמי של אמן הגראפיטי. בעד: מרהיב עין. נגד: אתר מסחרי משהו. מסקנות: לא לאוהבי הארינג בלבד. הס ההוז ה. אתטאו/ :קוו המוזיאון וירטואלי - 095 |6 - המוזיאון הווירטואלי ה-כ-י י-פ-ה ברשת!!! הוא כולל סיור אמיתי, סקירה מלאה של החדרים והסברים על יצירות האומנות. בעד: אתר מדהים ביופיו! נגד: היינו מוסיפים קטע קול להסברים על התמונות. מסקנות: כמעט יותר יפה מהדבר האמיתי - תעשו לעצמכם טובה ותיכנסו! וס 35 וזב ו. אואואו :וו מרק הורים > אזור בו יכולים הורים לשוחת 6חו-חס -פחו ו-01 במסגרת פורומים וחדרי שיחות אודות צער גידול בנים. בעד: אחד האתרים הגדולים והטובים ברשת בתחום. נגד! שוב הרשמה למועדון חברים... מסקנות: מצוין להורים. הח ט6. 308 | 15 פזבק. וצור (:מוזה סמארט ביזנס סופרסייט מאמרים וצ'ק-ליסטוס ליזמים, אנשי עסקים, מנהלים, אנשי שיווק ומכירות. בעד: אתר מקצועי מאוד. נגד: מקצועי מדיי ולא מתאים לכולם. מסקנות: מצוין לאוכלוסיות היעד הללו. 6 קוסמה וח5. הט :קוה סרבר הפטנטים של |ופו > גישה ליותר משני מיליון פטנטים שנרשמו בארה"ב. בעד: מדהים בהיקפו ובטכנולוגיית האימיג'ינג שלו. נגד: הפטנטים רשומים החל מ-1971 ולא מתקופות קדומות יותר. מסקנות: חשוב ומעניין במיוחד לשוחרי חידושים והמצאות. וסט זו א וק וח טעו. 3161 :וו דוכן העיתונים של איקולה + מנגנון חיפוש לעיתונים ומגזינים ממדינות שונות בקטגוריות שונות. בעד: אחד האתרים הוותיקים והאמינים בתחום. נגד: גרפיקה מיושנת. מסקנות: אם אתם מחפשים מגזין וירטואלי - זה המקום! 5 ס6. 60013 . אהתש :הווח מזג האוויר > תחזית יומית למדינות ארצות הברית. בער: תוכנת "סטאו%סגט" מלווה אתכם בעדכוני מזג אוויר לכל אורך הגלישה. נגד: מתאים לנוסעים לארה"ב בלבד. מסקנות: זה המקום לברר את מזג האוויר לטסים לארה"ב. 60. זט 631 או. אראו :וה המדריך של ביאטריס + מדריך אתרים אישי שהפך לאחד האינדקסים הפופולריים ברשת - מכיל אתרים שהומלצו ב-8000ץ ובמגזין "ז6) פההוחס)". בעד: מקור מצוין לאתרי אופנה, קריירה, כסף, הורות, ספורט וטיולים. 5 זה 5 כו ו ר<0ורףר ה פע1ש ₪'מפשסא הדהז) נגד: מי זאת ביאטרים, לעזאזל? מסקנות: מדריך מצוין לפתוח בו את הגלישה. החס6. המוטמם. ואוו /:חוז וו מנגנון חיפוש לאתרים שצונזרו - לא מדובר כאן בפורנוגרפיה, אלא באתרים שצונזרו עקב בעיות ביטחוניות. בעד: למי שחושב שאין גבול לחופש הביטוי ברשת. נגדו למי שחושב שיש גבול לחופש הביטוי ברשת. מסקנות: חוויה למצוא אתרים במנגנון הזה. ]35306510 א 60 זפחו] הו1הק. וחם//:קזוח 8 משמר מנועי החיפוש + אתר המלמד וובמסטרים ומפתחים ברשת, לנצל היטב את מנגנוני החיפוש. בעד: מייעל ללא היכר את הגלישה. נגד: למקצוענים בלבד. מסקנות: מי שיצליה להתמודד עם המונחים המקצועיים יהפוך ל"גולש חדש". חח הז 3 56. ואו :זוה וובטורבו - התוכנה שתגביר את מהירות הגלישה שלכם. בעד: זה עובד! נגד: אתם מאטים את מהירות הגלישה של אחרים בשל שיקולי רוחב פס. מסקנות: לסוציומטים. 0 6. סט רוזנט או. אוו :קז אבטיח - האינדקס הראשון לאתרים פרטיים בישראל. בעד: רעיון מקורי. נגד: איזה שעמום! מסקנות: אם באתם לראות את האתר שלכם או של חבר. 8 ")]ן.סה. הס וחח12.!80//:םוו ה מר בין > האתר הרשמי של סרט הקולנוע בכיכובו של אטקינסון (על פי סדרת הטלוויזיה). בעד: מי שאהב אותו בטלוויזיה יתפוצץ מצחוק. אחרי הכל, האתר מקורי מאוד, בניגוד לשבלוניות של אתרי סרטים הוליוודיים. נגד: אז לא כולם אוהבים את ההומור שלו... מסקנות: לחובבי רואן אטקינסון בלבד. א 0 63 ם זר . אואואו/ :ווה 6 מיליארד בני אדם בכל שנייה נולדים 5 אנשים ומתים שניים. התצוגה הווירטואלית "6 מיליארד בני אדם" מציגה את מספר האנשים החיים כרגע בעולם, חישוב מספר האנשים שחיו בעולם בשנה שנולדת ותחזית נגידול אוכלוסייה במאה ה-21. בעד: מידע בעל ערך מוסף. נגד: גורם להרגיש כגרגר קטן לנוכח גודל האוכלוסייה בעולם. מסקנות: אתר תוכן חשוב ומעניין. סט חן /ז1. סט ההההאו. ספזפק//:קוו ה ל = העוב מאת: ערן פולוסצקי מי שאהב את אמכ .פשא6 חייב לנסות את דתקעשעץ ₪1]א, מוצר צי ו להיות הפקת האקשן שתסחוף את ה וניש ו גמ -₪ גיבורת המשחק היא לוטוס, שכירת זמ=וי | ל ה רכ יי וי = הנייד ל גנטיות המאיימות על חייה. במילים אחרות, עליה להילחם ולפלס את דרכה בחמישה אזורים שונים, כדי להיפטר יי ו יי בעמדות מפתח בתעשיית ההנדסה ב = לכבש יי ירולכ יי יי | ו וכל השגרירים נוטים להתחפר במקומות מסתור בשהם מוגנים על ידי שומרים חמושים, מצלמות ביטחון ותותחים למיניהם. שגרירות קטלנית לכל בוס יש את האזור המיוחד לו, מה שבא לידי ביטוי בסוגי השומרים, בתפאורה הייחודית ובעצמים השונים. באזור המעבדות, למשל, תוכלו להתרשם מהאחיות המעשנות בשרשרת, מהתינוקות שמנופפים סכיני טבחים, מהאינקובטורים שנראים כמו אקווריומים ומשני הבוסים ה"נחמדים". למעשה, בשל הוזקם העצום של הבוסים תיאלץ לדחוף אחד מהם לטוחן ענקי כדי להיפטר ממנו, וניתן לומר שזה לא ממש מחזה נעים לעיניים. אכלת אותה! מבחינת תכנון המשחק, ניתן לומר כי ימי הל יי יי ונחמדים. כאן, בניגוד ל- 05ק, קיים אלמנט של זמן, מה שמלחיץ את השחקן וגורם לו לנוע, לחשוב ולהגיב וג" ב[ ב - ב" / שר ' ו ְ 7 , -₪ -< ץר . ו | <ן ש: ש " / : % 0 ד - '- ור- "ו [ 2- ן . 2------ . .. ו בדרך מעניינת - בקיבתה של לוטוס הושמו קפסולות רעילות, והן יתחילו לפעול אם הגברת לא תפעל בדיוק לפי ההוראות ותחסל את השגרירים. מרטינט, מי שכפה עליה את העבודה, עומד מאחורי השתלת הקפסולות ולאחר כל משימה "מאפס" אותן ומאפשר ללוטוס מו ליי ב כ יו יי שתמשיך למלא אחר הוראות נוספות. שי ו החיסרון המרכזי במשחק נעוץ במנשק השליטה הבעייתי. אמנם קיים כאן מגוון תנועות, אך מכיוון שאין אופציה של ידית שליטה אנו נאלצים להשתמש בשילוב של העכברי והמקלדת, מה שמהווה משימה קשה ומעצבנת בפני עצמה (בנוסף להרג המוטציות וההתחמקויות הבלתי פוסקות מיריות מכל עבר). נכון, אפשר לשנות את המקשים ואת ו 7 ל כמו מטורפים בין שניהם כדי להגיע לתוצאות כלשהן. כך שבסופו של דבר הנ ?ד ד ישי ב המיוחדות של לוטוס וזה חבל. נוסף למקשים הרבים מדיי, לא ניתן לשנות את הרגישות של העכבר מה שגורם לנו לרוץ במעגלים, לקפוץ בטעות מעל פינות ולהתנגש בקירות. יצוין כי אופציית הקפיצה בעייתית לכשעצמה מכיוון שקשה לקפוץ בדיוק << הי יי ימ בי כטרף למכונות הירייה והפצצות השונות, לסיכום, המשחק עצמו הוא משחק יריות אינטליגנטי שגורם למשחקים האחרים בז'אנר לרוץ לפינה ולהישאר שם. כמו כן, ניתן לומר שהאווירה המיוחדת והמקוריות ניכרת בכל פינה, ומספקת לשחקן שעות רבות של הנאה בעודו הורג מוטציות מעוותות ונהנה (אם הוא שם לב) מהתנועות האקרובטיות של לוטום. דרישות המשחק פנטיום 100, 1618 זיכרון, ]0-0 במהירות כפולה, 5 פוסהו/ וכרטיס קול. שר | מאת: אור 0% | + צעיר,. מעטים בוודאי שמעו דיע 0 - אותו משחק אלים שהגיע למחשב ' גב ההמשך, ו כעת | מגיע | משחק. במסורת של בו -- ול העלילה השולית שמלווה את המשחקי מספרת על ₪ (עס עוקש 1 אחד האנשים השפלים ורעי המזג בכל היקום,. יי ו | יי הות, כל ה-6 הושלכו לכלא על פשעים שלא ביצעו, אך מאוחר יותר הצליחו להימלט וכעת: הם מסתובבים בגלקסיה 4 במטרה להתנקם. 2 לסה מארז מוחו לגל ומהי 2 3-4 לצדה השני של ב חוכה לאחר שהגיע למדבר המאוכלם במספר תושבים 7 מוחו על גופו של גבר 0 ו 8 6 0% (13851870 6זןטז5] ,113005006 , קהומדזגו)) כ ב יי ו יי ה ו מעיסוקיו וכמי שמצויר בגופו החדש, הוא יכול כעת לבצע גם מספר התקפות מיוחדות. % תכל'ס בתחילת המשחק נדרש השחקן לבחור באחת משש הדמויות של החבורה הרצחנית = בין הדמויגת השונות. ניתן -למצוא את קונסיומר הקניבל, האחות ו = |גוי אי ןי ויו תל כל דמות מצוידת בכלי הנשק = -הליחודיום. לה שבוללום, בין ה יתַר, פצצה | ה אישית הגו רמת א 2 2 אקדחים פלאסמה כחול, רובי עוזי כפולים וכלי נשק רבים ומדליקים במיוחד. מכאן, ניתן לומר כי העניינים די צפויים ולאחר בחירת הדמות נכנסים לאחד מששת העולמות התלת ממדיים בניסיון להציל את העולם מידיןו של זו | ו ו להתמודדות בין שני שתקנים על אותו המחשב, וגם אפשרויות למשחק ברשת; וי ווק סיריאלי. דרישות מערכת: א מחשב פנטיום 75 ומעלה. ו ל-95 0 0 1 וי ל רת כפולה ומעלה. * תואם ג'ויסטיק. מאת: אורן רביב האסטרואיד הקטן והאפור נראה עכשיו היטב מבעד לחלונותיה של מעבורת החלל 4 0858 קאש, וי ג ממ מ מ הי 2 יותר של האסטרואיד. לאחר שהתמקמה במרחק של כ-5 ו שי יי קטן, צינור אפור וארוך החל לרדת לכיוון האדמה המאובקת והחל לשאוב דגימות סלע מן הקרקע. 7 00 ההלב הלחו - שאכלתי בצד הזה של . הגלקסיה." אמר אד ריינור לחברו ג'ון מקדאף שהיה שרוע על הרצפה. ל יר ד מגעיל," השיב לו מקדאף = "אכלתי מזה בבוקר כדי שבצהריים אני לא אצטרך להיתקל בלואיס, אבל מה, | מסתבר שגם הוא החליט לאכול בבוקר. בן אדם = = מ 1. אותי להיזכר בהתערבות שהייתה לנו ושלצערי הפסדתי בה, ובגלל זה אני שרוע על הרצפה כבר 3 שעות ומנסה לתקן את דש יי [יי וי מ מתהפכת בגלל שהטבחים | החליטו לנסות להרעיל אותנו!" סיים ג'ון את המשפט ללא אוויר, ובעט בצינור בחוזקה כשהוא עוצר את זעקת הכאב שעמד להשמיע. "זה מאוד מעניין אותי." השתתף אד בתסכול של חברו "אני צריך להיכנס לחדר האחסון. ה-2 688188 הודיעו שנפלה להם גלגלת של מנוף בפריקה האחרונה ושהיא כנראה בחדר האחסון שלנו." "תיהנה", השיב לו ג'ון והמשיך לנסות ולהבין למה בורג מספר 4 לא רוצה להיכנס לחור השמאלי במעבר. - ו ב 6 .ו אד פתח את הדלת שהפרידה בין חדרון המכונאים הקטן, שהיה במעמקי האדמה, לבין חדר אחסון המינרלים. את המינרלים, אגב, היו בודקים מדעני התחנה ושולחים אותם למקום לא ידוע, מה שלמען האמת גם לא עניין אף אחד. החדר, שהיה בעצם אולם קטן, היה מלא ומלוכלך במתכות שונות ובסלעים שהיו פזורים מסביב לערימה. המרכזית. בצד הקרוב לדלת הייתה עמדת מחשבים שאד פנה אליה והחל להתעסק בכפתורים שלה, כדי לכוון את המצלמות שהיו "יק ד" 5 ו -- 6 . 7 ' / ₪ |'. 0 , . | < ממוקמות במקומות שונים בחדר לכיוון = פסגת הערימה, היות ולפי הרישומים, בי הוא שיחק עם כיוון המצלמות במשך כמה דקות ופתאום שם לב שעל אחד המסכים שהראה את הערימה, את הדלת. ואותו, זז משהו על הרצפה. אד הסתכל לאחור וראה לתדהמתו שמשהו שנראה ו | מ ו ל המחודדים, הלך צעד אחורה ואחרי היסוס קל זרק אותו על היצור.. היצור, שלא נראה נעלב במיוחד מקבלת הפנים החמה שלו, המשיך להתקדם לעברו תוך שהוא מתעלם ממטר | ב "תישאר כאן, בסדר?" מלמל אד והחל לרוץ לכיוון הדלת. בפ כ השתהה לשנייה לשאוף אוויר. שנייה הייתה כל הזמן שהוא הספיק להתנשף כשהיצור פשוט התיך את חלקה התחתון של הדלת והחל להישפך דרכה. "מה קרה?" שאל אותו ג'ון שעדיין היה שרוע על הרצפה ליד הצינור "ומה זה הריח . המסריח הזה?" הוא הסתובב והסתכל לעבר . אד, "ולמה זה מתקדם לכיוון שלי?י "אני לא יודע, אבל כדאי שתזמין את המעלית למעלה!" צעק אד. | ג'ון ניסה להגיע לכפתור המעלית אבל היצור חסם לו עכשיו את הדרך והוא לא בי ו לו איכשהו אד הגיע לכפתור והשניים נדחקו לאחור כשהשלולית האפורה התקדמה לכיוונם. "הנה קח!" צעק ג'ון וזרק אל אד מוט ברזל שהיה מונח לידו. הוא התקדם לעבר היצור ובעזרת הגרזן ניסה להכות בו, רק כדי לגלות שכפי שציפה, הדבר כלל לא הזיז ליצור המוזר, להיפך, נראה שהמכות רק משכו את תשומת לבו. ג'ון הסתכל במהירות: לצדדים וניסה יו כ האפור. "תראה!" צעק לעברו אד שעמד מתוח בפינת החדר "הוא מעכל את הלהב!". יי ו ב לגלות שהיצור לא רק שלא שבע ממנת המתכת שבבר בלע, אלא שעכשיו הוא החל לזחול או יותר נכון לנזול לעברו. "תעשה משהו, אד!" צעק ג'ון ונפל על 5 הצינור שאותו החל לתקן. היצור לא המתין זמן רב והחל לעטוף את גופו השרוע של המכונאי שהחל לצרוח בכאב, ולהרביץ מכות חסרות סיכוי לגוש שניסה לבלוע תל אד היה בהלם כשהביט בחברו הצורח. הוא לחץ בהיסטריה על כפתור המצוקה וניסה לעלות על אחד הצינורות היותר בולטים עַל הקיר. "ג'ון יכול לשכוח מזה שאעזור לו," חשב בפחד, "בתחנה הזאת כל אחד דואג לעצמו." , חברו לשעבר היה כפי שעכשיו הבחין, כבר יותר דומה לקציצה המגעילה שנתנו מרי וי ל ורי יי ו מה נותר לו לעשות כשהבחין שהיצור כבר כילה את ג'ון והחליט לטעום את המנה השנייה בסעודה הבלתי צפויה שנקרתה ל היצור זחל אט אט לעברו של אד. הפאניקה, הריח הרע שנדף ממה שנראה כלועו של היצור והמחזה של 'ג'ון לשעברי השרוע על צינור 447 השבור, היו יותר מדיי עבור אד שאיבד את הכרתו וצנח על לכ הוא התעורר בבהלה. לידו עמדה רופאה צעירה שהסתפלה עליו במבט מבוהל גם היא. | "איך...?" שאל אד ובדק את עצמו במהירות כדי לראות שלא חפר לו אף חלק חשוב. "הירגע, אדון ריינור, לפני שאתה שואל שאלות כדאי שתשתה משהו, הנה.." אמרה הרופאה והגישה לאד כוס סודה. אד שתה. "הבטן שלי כואבת יותר ממה שאני מבוהל," אמר אד כשהכרתו החלה לחזור ל / | "אתה צריך להגיד תודה לטבתחים שלנו, בזכות קלקול הקיבה של מר ג'ון מקדאף המנוח, אתה ניצלת. אתה מבין, מסתבר שהיצור הזה, היה אלרגי לקוליפורמים מסוג ₪8 שנמצאו בשפע בקציצות שהוגשו לצוות התחנה. הרגישות של היצור, שמשום מה מערכת החיסון שלו לא הייתה מעודכנת לגבי סוג החיידקים הזה, הייתה כל כך גבוהה, שכאשר טרף את מקדאף הוא הושפע מהמזון שהמנוח אכל לפני מותו; המישי יב שמ ו יל שניות לאחר מכן. בדיוק לפני שהתפנה ל..." הרופאה קצת היסטה "לאכול אותך," אר לא האמין. הוא בהה לכמה רגעים בתקרה וניסה לשכוח הכל. , '. / | | , יש ₪ | . - | | 1 - 1 . () / 0 1 : ד)) הר - 1% ,5% /. | ' ן 1 , וו]! הי 0 | ב : < = ו / | . . | מאת: דוד זילברשטיין כ גר ב שי ל וצו 1-ו 180:0%, משחק אסטרטגיה מושתת קוביות. מי מכם ששיחק בגרסת הלוח של 8 000% אכ או: במשחק תפקידים של 38 ודאי פבר רגיל לקוביות המשחק המשונות המגיעות בצורות:ובגדלים שונים - קוביות בעלות 4 פאות, 8 פאות, שי יו הכל כדג להגריל תוצאות מהפתברויות שונות. המודל הקלאסי של הפקות 15% היה בדרך כלל משחק לוח אסטרטגי בסגנון פנטזיה המאפשר לבחור בין.ארבעה גזעים 2 ו יר 5 לג.] ו-5א₪1 סו כשלכל גזע יש.יכולות וחולשות - לחימה, כשפים וכו'. עבור כל תכונה של גזע מסוים, היית משתמש בקובייה. מסוימת, וכך: למעשה השתתפת במעין גרסת. פנטזיה- מסובכת של א₪15. המצבר <> -כיום; חטיבת 156 ב- .וקה מידאו, -מוציאה לשוק את גדסת המחשב של שו אס חכ והבעיה המרכזית היא - ללמוד לשחק. ככלות הכל, גם בגרסת הלוח הישנה, הייתה בעיה ללמוד את חוקי המשחק יי ו ד שור סה וי נוי ישו יי מכניקת. המשחק. והחזישובים המתמטיים. ובכן, 16 00% טכ עושה זאת בצורה. חלקית, ומשאיר את השחקן די מבולבל, למזלנו,. מלבד חוברת ההוראות, המשחק מצויך ב-.1070₪181. (מורה פרטי), העובר עַל כל שלבי המשחק ומלווה בקריינות קולית באנגלית שוספת וברורה. מצד שני, אם 105 400% א ממש זר לכם, תיאלצו לשבת כמה פעמים מול "רד 2 כ[ ו ו = וי בת ל ד 1 וי ולהתנסות בעצמכם, כד" להבין במה מדובר; עיצוב אין כאן חידושים גרפיים או מוסיקליים. ברמת 15 4016.א סאזתםודד 0 (למי שזקוק לבפיס השוואה), נגיתן לומר כי הפתיח מרשים וכך גם התמונות במסך הראשי, שללא ספק ע צרת . שע ו-ש .ות להיזהר לא ללחוץ על כפתוד ]גו בטעות - זה יכול להרוס את כל ה-4102 50% אם מזמנים לקרב דרקונים; יש לוודא שמזמנים דרקונים בעלי: צבע זהה, אשר יתקיפו ביחד את= האויב. דרקונים בצבעים שונים, נלחמים קודם כל אחד בשני ורק לאחר מכן מתפנים אל-מלחמות בני-התמותה. * כדאי לכבוש שטחים עם סמל ה-570%5 6אזס א 51: כיבוש נסרקו מספר או מקטלוג משחקי תפקידים של 188. מה שכן, בפעם הראשונה שאתה רואה יד עגקית משתרעת על פני אזור הקרב, אוספת את כל החיילים שלך ומטילה אותם כקוביות, זה משעשע ומלא מקוריות, אך לאחר זמן מה זה מתחיל לשעמם. למה לא ללכת עד הסוף משחק הלוח 1656 )ג מכ, הצליח מאוד בזמנו ועם השנים, הוספו לו הרחבות שונות של גזעים ומפלצות שתרמו רבות למגוון ולעניין. למרות ההצלחה הקודמת. החליטו ב-א15 כי בשלב זה ראוי למחשב מה שמאכזב וחבל. להשאיר על המדף יי ב ו יו אססאאם כנראה לא מאירות מספיק. אחרי הכל, ההגבלה שלו למשחק זו כ ו האפשרויות והפיתוחים של משחקים כמו ו אסואס ס אשד זא ואחרים. אות .הב ד? כזה מאפשר לך להטיל בשפים מהפוג של צבע האזור הכבוש,1ם אם אלו כשפים שונים או:מנוגדים לאלו של הגזע שלך. נגד גמדים ו-₪1./₪8 ה א,] רצוי להתקיף עם מכת כישוף ולהמשיכה ככל שניתן. אם הגמדים או ה-5% .31 ה .| יתחילו להטיל | 5 אא על צבאותיך, זה יוריד את יכולת הכישוף והירייה שלך ב-50%. ₪ א | תוכנת המולטימדיה הטובה בעולם | ללימוד אנגלית באישור משרד החינוך כוללת 6 תקליטורים . -?..] ל*ארא ?3" % ופ 5פכנ]: | | גו !ו א ₪ = ]| צ' ₪ א םה 2 5 ₪ 4 ו - 2 אוסף התרגילים והבעיות המלא ללימוד חשבון מתאים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך לכיתות א'-ג'! -% ₪ 5 = כ ב = = ) - 4 . 4 9 4 1 -=1 [ | 4 1 זו = ] / 1 / ₪ חן | / / . 1 2 , זו " . . % 2 | שש 7% | דור / / זו זו 5 :דד הק 7 אש יע משחק כדורסל מהיר, מפתיע ומצחיק עד דמעות. עם נבחרת הכוכבים של מיקל ג'ורדו והדמויות המצוירות של וורנר ו 0% - | - 0 בש .₪ אשי -. ]תי %ן 1 / ₪ 7 / ן 7 ' / אחיר כרכן: לוו 6 9 | התוכנית המושלמת | שתלמד את ילדכם לקרוא! | לגילא' 4-7 ש" 4 משחק השנה! משחק הרפתקה ופעולה משעשע בעולם מצחיק ( "ו ךז / 0 | ו הש "= יווד זו דוו וו 1 הו<".- ו ו ויחזוץ ו וו / " / וכ" לו = וו / /יו / 1 , ו ) 1 ו / 4 1 . . ו - | . , || [ ו ו 4 | ה( 1 / - 4 . = "ו . 4 4 "ו ו . ו להשתתנות במנרז של ?וש התקשרו לטלצדון 022-0840- דלו והש אידרו שם ו ו נרטים אשרא'. מאת: אור פלג לאחר ששיחקנו בסימולציות נהיגה שונות כמו 4168 5685, פפמא פצד עמתץ5 סע ואחרים, הגיע הזמן ל הת ור כ שר תם6האת ך507תד הוא מירוץ מכוניות בסגנון משחקי ה-00₪קג, מ = מ ו ו ו אא 0א6וא ו-צא6 טא ומוי ו יי מ מ םר משחק קצבי ומהיר המשלב בין מירוצי מכוניות לקרבות מכוניות, כשהמטרה היא כמובן להגיע ראשון לקו הגמר. גולת הכותרת של 4008 תד נעוצה באפשרות לקיים משחק רב-משתתפים, ללא צורך בחיבורי רשת סבוכים או חיבורי מודם ואינטרנט אטיים. כמו כן, המשחק מאפשר השתתפות מרבית של 4 שחקנים והדבר נעשה באמצעות המקלדת ובעזרת 05 צס1. נם אם אין ברשותכם 405 קצ0, ה יי יי = המחשב בעזרת המקלדת בלבר, וכדי לאפשר תצוגה נוחה לכל השחקנים, משתמש המשחק במסך מפוצל, ומחלק אותו ל-2 או 4 0 בהתאם למספר השחקנים. לכל שחקן ניתנת האפשרות לבחור מכונית ודמות משעשעת מתוך המגוון הקיים, ולאחר מכן לבחור באחד מתוך 27 המסלולים התלת ממדיים השונים. לאחר וכן, יש לבחור במצב המשחק הרצוי: מצב רגיל בו נקודת המבט נמצאת מאחורי הרכב או מצב "60זוא", ובו נקודת מבט ילית בשכל כלי חרכב נמצאים על מסך אחד. יוו יר ו שו וי רב-משתתפים ובמצב "0א16וא"), השתקן אינו מצליח להישאר בעקבות המכונית המובילה, הוא יקבל עבירה, שתופחת מזמן סיום המסלול, במובן שמטרת המשחק היא להביס את יו לי 7 יי הסיום, אך משרה זו לא מושגת על ידי ץר ו ב ל = אם באמצעות התקפות שונות כנגד שאר וי ו = ו "0ק-)א" בו כלי הנשק אינם זמיניםו. אפשרות נוספת שהמשחק מכיל מלבד המירוץ המסורתי היא האפשרות של "זירת ההרס" - אפשרות זו היא מעין שילוב של מכוניות מתנגשות בתוך זירת אגרוף. כאן נמצאות כל המכוניות בזירה אחת ונלחמות יי 1 המכוניות היריבות אל מחוץ לזירה ולהישאר האחרונים בתוכה. בנוסף לאפשרויות המירוץ והאימון הרגילות, מכיל הַמשחק גם אפשרויות מי ו ו ו הג 1 השחקן המנצח בגביע ארד, כסף או זהב. אפשרות נוספת היא ה-ק!) [אד15ז?) בה יכול השחקן לקבוע עונת מירוצים על ידי בחירה בין מספר מסלולים. במהלך המשחק ניתן לתקן את הנזק שנגרם למכונית באמצעות נטילת ערכות ד לי יחידות טורבו ובונוסים שונים. עוד יצוין כי אחד הגימיקים היותר נחמדים הוא שלאחר כל משחק, ניתנת לשחקן האפשרות לצפייה חוזרת במהלכיו. מ בנ" ₪ 1 = מחשב 282/66 486 (מומלץ פנטיום). 0 05 ומעלה - תואם 5 >'אוסתנ'א. בוזא זיכרון פנימי ]א א. כונן תקליטורים במהירות כפולה ומעלה. כרטיסי קול: סאונד בלאסטר ותואמים. כרטיס מסך 34)/, 256 צבעים, מומלץ פנטיום לרזולוציה של יל | בי" תומך ב-51160%5 צס1 1 5 15 ה ו-עג דה וטוא. המשך מעמ' 19: מה הלאה? למרות המעמד הנוכחי כדבר החם ביותר בשוק משחקי המחשב, הטכנולוגיה עצמה קיימת משנות ה-70. המערכות הראשונות היו אמורות לעקוב אחרי יצורים מימיים מיקרוסקופיים, בהמשך החלה /45/א (סוכנות החלל האמריקנית! להשתמש בלכידת תנועה כדי לבדוק חליפות חלל, ואחר כך החלו חברות פרטיות להשתמש בטכנולוגיה (07085א 584א05 השתמשה בטכנולוגיה כדי לדמות פגיעות בגוף בזמן תאונה וחברת ₪א]א השתמשה גם היא בטכנולוגיה זו, בעיקר כדי להפוך את הנעליים לנוחות יותרו. כמובן שבמהרה גם שאר הברות המשחקים קפצו על המציאה כשביניהן הקהספפאוא, א1. 1 ואחרות, והטמיעו את הטכנולוגיה במשחקי לחימה וספורט. מטבע הדברים, עשיית הקולנוע של הוליווד הסתערה על המציאה והוסיפה את טכניקת לכידת התנועה לשק הטריקים של אמני האפקטים המיוחדים. אם ראיתם את הקליפ של מייקל ג'קסון "0515" או את הקליפ של וויל סמית מ-"אסג.₪1 א] אםוא", ודאי הבחנתם כי בשניהם יש שימוש מדהים בלכידת תנועה כרי להנפיש יצורים מוזרים ולהקנות להם תנועה מציאותית. מציאות מדומה לא חפר הרבה כדי להגיע מכאן גם לנפלאות המציאות המדומה - ריבור, לחיצת ידיים, ושאר פעולות יום יומיות יכולות להפוך למציאות דרך קווי הטלפון ברגע שתפותח חליפת לחץ ראויה לשמה (להצצה חטופה לעתיד הקיברנטי אני ממליץ בחום על הספר "ניורומנסר"). ייתכן שבעתיד לא נזדקק אפילו לכבלים כלשהם כדי לדגום תנועה - חברת וא 1 למשל השקיעה כ-10 מיליון דולר בדור הבא של המערכות, שישתמש ברשתות עצביות כדי לזהות תנועה. רשתות עצביות הן מעין חיקוי ממוחשב של הדרך בה המוח האנושי פועל, ומשתמשים בהן לזיהוי כתב ודיבור. במילים אחרות, המחשב פשוט "יצפה" בתנועה ויהפוך אותה למידע. אז איך זה עובד... אם יש ברשותך כמה מאות אלפים 2 דולרים ירקרקים תוכל לבחור בין שני סוגי של לכידת תנועה. הראשון כולל - שמתחברים לבן אדם ומשתמשים בשדה מגנטי כדי להעביר את המידע של התנועות. המערכת השנייה משתמשת בסימנים של אורות ודיסקים. לשתי המערכות יש את היתרונות והחסרונות שלהן. היתרון ה המערכת המגנטית מצוי 2 ו /\ 1 ובשרת לסקנייט +וחה התוושה ולל'ה: ותה ]| %ו|[5 וו 4 1 ₪ ,| ש % % נ||)| וג ה *ש ') | הוה "זמן אוית". כריוון חזרגיידס י] | | אב . / ₪ - וו ש ו |=- זג / .| י "₪ ףש ו שח 5 3 ו = 1 ₪ ₪ 4 ₪ ₪ ₪ ₪ = % ר | | א ₪ עד ₪ = שה ₪ 4% == | ו וה7קו3 ולכן וחקי טפורט מרכזיים בגוף וגם לראש. את התנועות בזמן שמוקרן עליו :; אינפרה-אדום ושמשקף את הטמנים בבהירות), ומצלמות מקליטות את התנועה בקצב של עד 132 120 ומעבירות את המידע לתחנת עבודה של א!51 להמשך עריכה. על גבי המסך ניתן לראות דמות שמורכבת מקווים (משהו בסטגנון הלוגו של ה"מלאך") אשר מהווה את הבסיס לדגימה של התנועה האנושית. עם זאת, הבעיה יּ -- - 5 שקיימת בטכניקת הלכ רה בעזרת סנוגי האור, היא שדרושות מספר רב של חזרות עַל אותה תנועה כדי לתת לטכנאים מספיק חומר לעבוד איתו. כמו כן, הסמנים נוטים להתעופף עם כל תנועה פתאומית מה שהופך את כל התהליך למעיק למדיי. | למרות הבע יךוז והם יבוכיהח ם ש לקיימים בשתי השיטות, אין כל = ולי לפחות) שההש קעה הר בה מחזירחה 3 וכל המשחקים שהשתמשו ולוגיה ז ר קי(*ר ו ף ₪4 ש | | 51" וו ב / הבתי 1 ות. מאת: בן כספי 1 חסוזבּ51 יבול ו גיבורי הפעולה, סיפורו של לוחם המהווה את תקוותם האחרונה של בני כ ו הנשק הביולוגי, א18014. 4 אא הינו משחק פעולה ממבט ראשון ונוסח 200%1), אשר מושתת על גרפיקה מפוארת (כל האויבים נראים בתלת ממד, אפקטים מהשימים של תאורה בחדרים חשוכים וכ5ף) ורובה לייזר מקורי. וכך יוצא שעל השחקן "לרסס את דרכו" דרך 20 משימות ברמות שונות - החל במשימות ירי פשוטות וכלה במשימות הדורשות חשיבה אסטרסגית מורכבת יותר, ו וי = ליי ו 1 ירי םב ביש ש ןהוי | כלי נשק שונים (ארסנל של 9 רובים שניתן לחמש בטילים וכחורים מסוגים שונים) ובמלכודות השונות שטמונות במבוך המשחק כמו רצפות זזות, קרני לייזר חודרניות וכו'. לכל אורך המשחק מוקרן וע המאפשר להתמודד עם האתגרים באופן הגיוני יותר -,מידע זה כולל סימן הינעלות על משטרה, מצב התתהמגשת, האדארד לגילוי אויביםמתקרבים, מצב אנרגיית המגן,: מצבך. הרפואי וכדומה. 1 יי = קהיליית האויבים בה תיתקל מורכבת לא פחות וכוללת שלושה סוגים מרכזיים: 5 - יצורים אלה הם כוחות ו ל וי יי ב חי מורכבים מחלקי גוף אנושיים המוטבעים בשריון כבד. רובוטים - שישה דרואידים ברמה נמופה המשמשים למטרות ביטחון. לכל ל יי ו הרי 5 5-ו ו ד8>)! ]₪ ד דטצו] 6 ₪ 5 ןו 65 | ] רו ו בהרייך פופ ₪ הו ₪ 0 !9 2 ו 7 הש 77 5 5 ו . | ו 7 סז" באז 7 ב זו ה 0 7 ואצ . ובשנ 0 שה | | + > 4% ו כ 1 64קצז 17 : ₪ . 9 ]| |03]|ומה טזן סקוק "+דקרדא רקו דנאר איש ידי ביטוי בכלי הנשק וביכולות התנועה. מושציות גנשיות - היצורים מ ו חלקים מסוימים מגופם, ומ כ הבה ישפיע אנושות על יכולתם לתפקד. הוא ראש אדם (הטיפוס הבולט ביותר המחובר לשלוש רגליים). לא פשוט כדי להצליח וליהנות מהעניין, חשוב לתרגל את השימוש במידער ₪ יי אליך דרך המפך = שפןך בפך הב לא מדובר בסתם משחק פעולה שרק / רורש"לירות על מה שזז. ו "7-ו || הצרי הלהיט האחרון של ה-וא80 א0דד 1 .1, הגיח דווקא מכיוונו של כלב מוזר ההולך על שתיים, שכל מה שמעניין אותו זה לאסוף תפוחים ולהתקדם בתחנות שונות לאורך שלושה איים ו הכלב עוגנה לשם 66₪4881, וזאת משום שהוא חובט את עצמו בתנועה 6 ב הפתעות כמו תפוחים ובונוסים אחרים או הפתעות פחות נעימות כמו פצצות יי מ מ 2 | לי ל יו האיים תוך התמודדות עם חידות היגיון מעניינות שדורשות לא מעש מחשבה. ג וי הי הונ יי ו מוצא את עצמך בסיטואציות לא נעימות כשהמטרה היא לעבור את כל השלבים ולהגיע אל חברתו של 6844581 הזקוקה לעזרה. העיקרון הבסיסי הוא חי ברור, ולא ייקח יותר מדיי זמן עד שתביו כי ככל שתצבור יותר תפוחים כך תקבל יו לשלבי הבונוס שיזכו אותך באופציות משחק נוספות ובמעבר חלק לשלב הבא. מייי בי בגנרפיקת התלת ממדובמהירות המשחק המיוחדת כל כך ל-אסודג דפ רג זק, אמנם בשלב הראשוני התגועה שלך תהוה די שקולת ואיטית, אך אם תצבו שת מסיבות בפציפות (מה שמצמיד את המסיכה לפניו של 57 א ה), ישמע יר ו ד מתורה זקבלת אלמנטים של אקשן משובח, אםכבר הזכרנו את גרפיקת תלת הממו כדאי לציין שהמתכנתים לא הסתפקו בעיצוב תלת ממדי של הניבור, %לא עשג שימוש בטכניקה גם כשהתיוחסו לרקע המאפיין כל אחד מהשלבים. המפלים הזורמים, מלכודות האבנים המתנלגלות (סטייל אינדיאנה גנ'ונס), פיות התהום וכו' - כל אלה "ג . הותיר את 1 ו לאוויהת הַג'ונגלים והמקצבים האפריקנים שמלווים את המשחק. שי 4-ל תו מ שי רלו האמנחים המשחקיים, - יי ב שמפיבר במשחק עם קצב,.אך חשוב וי ב יכ מהשראת משחקי הפלטפורמה, מפניש את המשתמש עם סדרה של דמויות (דמות כל כמה שלבים) - ממש כמו אפקט ה-₪055 במשחקי הפלטפורמה. ד"ר ניאו קורטקס = שנותיו הראשונות בתחום המדע בהחלט התישו ו ו מטורף לעתיד. בעקבות רעיונותין המופרְחים זוכףּ הד"ר לבוז מצד הקהגלה בו ל מ יק ו 6 יצליח להגשים את תוכניתו להקמת צבא מוטנטים, לא רק שיצליח להתנקם, אלא יהפוך לְשליט העולםי " ד"ר בריו - זהו האסיסטנט המוכשר של ו ו אשר כתוצאה מחוסר/ = בלטתן. עצמי"והערכה עצמית דוי מ | והתהילה לקורטקס המטורף. פאפו פאפו - הר האדם הזה, נראה כמו שילוב של מונגלואיד ומתאבק סומו. הראייה שלו היא לא מי יודע מה, אך יש לו מטה ארוך שבאמצעותו הוא מסוגל לחסל כל דבר. בשלב זה מומלץ למצוא את הנקודה החלשה שלו ולעבור לשלב הבא. ריפר רו - יצור מופרע חסר כל היגיון ופרופורציות - מין שילוב של ארנב, כלב וברווז. ו ו מציפורני רגליו הקטלניות. קואלה קונג - כשד"ר את העצושר ָ וו ו ו ווה = פיי ה כ שהוא השקיע יותר בשרירים שלה מאשר במה שיש לה בתוך הראש. כך או כך, היצור הזה נוטה להשליך סלעים ומומלץ ופ פיד הי וי פינסטרייפ - ספק שועל ספק כלב, אשר רותה מזעם כמו גנגסטר אלים במיוחד. פינסטרייפ הוא נאמנו של "דון פל הרוט וקורטקם כמובן! ויעשה הכל כפד; להגן עליו באמצעות רובה הט ה שלו. אקו אקו - רוחו של אקו אקו, מגינה על 68458 לכל אורך המשחק באמצעות מסיכות הפלא שהזכרנו. טירוף של ממש הפהתס הינו הפקה נהדרת מבית 1 ג בו מו ןי ב יר יי צן אהא אשר שיתף פעולה במקרה זה עם :(פתםצואש 8 ₪ 0 התדאן. יותר מכל, ההרפתקה הנפלאה הזו היא דינמית וקצבית באופן המאפשר לכל שחקן ליהנות ממנה ולהבין בפעם המי | יודע כמה שאפשר לשחק בה עוד ועוד. חוכה לנסות. | אשי ןו פסום | ויו ן ₪ ₪ למכירה סגה עם זוג שלטים וזוג קלטות (ששוויין 600 ש"חו, כל זאת ב-250 ש"ח!!! עידן, 06-6528652. למכירה מחשב /!]]א33 א486%, מסך 4 >'ו. 3!1ץו, ברטים קול 16. |אג):)-ם') במהירות כפולה, כונן 1.2, כונן 1.4, כו!! 183א212 ועכבר. רון, 7 [% -+!). למכירה 900 שקבים חדשים ל-1,2 200081| ב-90 ש"ח. לירון, 4 (לא אחרי השעה 22:00). למכירה משחקים על גבי 00%1א!-כוי): 0 וא ?היוור זאוונם .1 או ך- צזו ויז צכוווון. דניזול, 06-6905204. . . .| ₪ ףי ו יי וי ו ף ףיו רוי צשח ב מון ופומבה י %הפטטוק = ח רן רץ5 . ו = שו| [ 1ו₪!0/ = י - . א 9 ו = חי | .מ ונ = מ מ | מה הת ה תעמשמה . ו | | : " ₪1 | ₪ שו | 7 - א | 1 ]ו = / )| הקופסה 5 מ שי = = = | > 5 לי | א ₪5 ₪ ₪ | ו שתם ". המקורית והמדריך למ ו, חדש ובמחיר סביר. שחר, 06-6548805. 7ירה גיים בוד ףצ משחקים באריזה שד | ררה) |" וד מ א הח ₪| | מ מה ₪ / / זו ]זב 2 מק 702 !4 ₪4. 2ן, :]["] צ'] %ן ועוד. רון, 5547 04-9₪1. כ( - 702 ש למכירה סגה מגה דרייב 2 + 7 קלטות + מתאם לכל סוגי הקלטות + סגה ₪ 2 + שני תקליטורים בשווי 300 ש"ח כל אחד + 2 ג'ויסטיקים. שלומי, .02- 0 למכירה גיים בוי במצב מצוין וכן המשחקים הבאים: 45% ךא .1ב פטוסטאדפאג, .וזה מדסס- .וזא ו-1:1161%. עידו, 03-6195370 (לא בשבתו. למכירה מחשב נייד תוצרת חוץ של חברת ד|אא:ו2, מעבד 66-2אכ, זיכרון 8 מגה, כונן 1.44, עכבר על גבי לוח המקשים, שני חריצי הרחבה ,014ואס, סוללה נטענת נוספת, כיסוי נשיאה, יציאות נוספות לעכבר, מסך חיצוני, מדפסת, מקלדת ורמקולים. כמו כן, במחשב כלולות התוכנות הבאות: 2 2035], 95 פוסחו\ ובעברית), 7 קהאסאו ו-ז .₪1 0א. כל זאת במחיר של 2,000 ש"ח. תמיר, 03-5515758, 6 -050. "ש למכירה, מכשיר מגה דרייב + 2 דמכירה 6 ג'ויסטיקים + המשחקים: 2 הדו דםית ד 1+2 506 דה מואסא .1 דאסוא + ממיר, והכל במחיר מציאה. עומר, 03-6428740. "₪ למכירה המשחקים 2 א[א8זכ, כ3 פאטכ ו-דחם.1א מא - מלאים בדמויים מדהימים, במחירים זולים וניתנים למיקוח. ארקדי, 03-5354701. ש למכירה כרטיס מסך ןת תא כ3 [זג חדש עם 2 מגה באריזה מקורית + חוברת הוראות + אחריות + משחק 2 אהסןאאטאו [ולסטוא מתנה + מעבד %386א עַם כונן קשיח 8 כונן 1.2, 1.44 וספק כוח. בן, 1 -. ₪ למכירה משחקים חדשים ויפים מכל הסוגים משנת 1997 (לבעלי מודם). 2 אסואס 0 אמ דפגוא, הה, סש |האגם, א..]א, 97 המא 7 צאאג.ו .1 הנס ₪ ]אהת ועוד. עידן, 06-6528652. ש למכירה המשחקים הבאים: 22:, 7 1 זאם.1ה סמ 5 ד 6זסאצ5 ועוד... המשחקים חדשים ובמחירים נוחים. עמיחי, 6-, "ש למכירה סגה מגה דרייב עם זוג שלטים וזוג קלטות (ששוויין 600 ש"ח) - כל זאת במחיר של 250 ש"ח!!! עידן, 0-2 "₪ למכירה סאונד בלאסטר 16 ביט של 8 חדש במצב מצוין, במחיר 0 ש"ח. 09-9543025. "ש למכירה תקליטור "פיצוץ"! תקליטור המכיל את המשחקים הבאים: 97 1 7 ג פא, ואג תפ 2 אם]א:4י5, אטטןוג א ה[אטז, 6 דאת. זה סמח, מא שס, 2 וכן משחקים חדשים ביותר!ו! כל המשחקים בגרסה מלאה. לקבלת רשימת המשחקים המלאה התקשרו עוד היום. ערן, 4-3 "ש למכירה מגה דרייב באריזה המקורית + שני ג'ויסטיקים + המשחקים הבאים: 2+ 500%10, פאוןק]א ה 61 2 58 זט ו-1 ד !]אא .1 דאסוא. כולם באריזה המקורית + ממיר ממשחקים אמריקנים לאירופאים והכל במחיר מציאה. המשחקים נמכרים גם בנפרד. עומר, 03-6428740. "ש למכירה המשחק המעולה 2 פסואאטש ₪1 ת1א על גבי תקליטור מקורי וחדש לגמרי, במחיר 89 ש"ח בלבד! כמו כן, למכירה מאן ד דחתפטם על גבי תקליטור מקורי במחיר 59 ש"ח בלבד, והמשחק אינדיאנה ג'ונס וגורלה של אטלנטיס במחיר של 49 ש"ח. כל הקונה יקבל מלעונ'ינים 6 הציכלו 6 משחק' תבקידים - למנירה - ש 4 תקליטור נוסף במתנה. אייל, 3-, למכירה מחשב 486 + שני כוננים + כונן קשיח + מסך 03 /5%, במחיר של 0 שח"ח. כרטיס קול ב-100 ש"ח, טייפ גיבוי 18250 ב-200 ש"ח ומדפסת ב-270 ש"ח. 02-5832720, 052-636706. למכירה המשחק המעולה אא 208% על גבי שלושה תקליטורים מקוריים כולל קופסה, במחיר 99 ש"ח בלבד. בנוסף עוד משחקים רבים למכירה ולהחלפה. אייל, 3, למכירה המשחקים הבאים: כוחות האופל במחיר 30 ש"ח, מייקל ג'ורדן במחיר 20 ש"ח, מתקפה אווירית במחיר 25 ש"ח, שליט הממדים - גרסת דמו לבעלי 95 פאוסשחהוו במחיר 15 ש"ח, הנסיך הפרסי במחיר 5 ש"ח, אא מא]א5 במחיר 60 ש"ח, 2000 17[ 1א51 במחיר 60 ש"ח, 1 1.00₪5 אגא במחיר 0 ש"ח. שחר, 03-5567787. למכירה המשחק הוגו 4 (הטרול) על גבי תקליטור מקורי באריזה עם כל החוברות, במחיר 90 ש"ח, אין אופציה למיקוח!!! יפעת, 2-6 למכירה משחקים חדשים על גבי תקליטור: ‏ 1.687 קשא, הפנתר הוורוד, 1+2 אנ6ואופ. .1.1 מאןץ, גלקסיית החלומות 2, 086 + משימות השלמה ל-08₪06, עולם הריסק, דרמו שליט הממדים ו-10%16 3₪ טשאש, כל המשחקים עד 50% הנחה. כל הקונה שלושה משחקים יקבל את הרביעי בחינם. ערן, 07-6273269. למכירה המשחקים הבאים על גבי תקליטור: 5 .1 טא ד חק במחיר 7 ש"ח, תעלומת שרלוק הולמס במחיר 15 ש"ח, שסאח .זג וא]אי במחיר 25 ש"ח ו-10₪27א 170 במחיר 20 ש"ה. עידן, 06-6528652. למכירה המשחקים הבאים: לארי 7, 6 אדא .זא כםא ו-3א1וא. יונתן, 0-1 למכירה המשחק 2 ד 08 ו על גבי תקליטור באריזה מקורית. דודי, 7 -03. למכירה שני משחקים לנינטנדו 64: 4 טעי)3 יג ו-64 4810 1א ₪ ש5. שני המשחקים במצב מצוין ובאריזה המקורית במחיר של 380 ש"ח כל אחד במקום 499 ש"ח. עידו, 06-6721977. למכירה מחשב 4860%2, 16%18, מסך 5 [אכ0א-0 במהירות מרובעת, כרטיס קול 6₪71/8, מודם פקס 0, מקלדת, עכבר, משהקים, 2 כוננים ו-2 כוננים קשיחים 400 ו-800%. ניר/ יובל, 08-9300152 למכירה המשחקים הבאים על גבי תקליטור: ₪05 סא שגד שס ₪15 במחיר 30 ש"ח, כוחות האופל במחיר 30 ש"ח, פגאן אולטימה 8 במחיר 30 ש"ח, סיימון 1 במחיר 30 ש"ח ו-51000)7 וא 51 צ5 במחיר 30 ש"ח. יונתן, 6556977- 06. הפטנר הורור 8 ל / כ-7 למכירה המשחק א..₪.ד אסא אד במצב מצוין, במחיר 160 ש"ח. תומר, 0-5 למכירה המשחקים: צז) 51.1 במחיר 95 ש"ח, פנטסמגוריה במחיר 100 ש"ח ו-אכזא ו מואם א 5 במחיר 0 ש"ח. גלעד 07-6272069. למכירה מחשב <1]1א66 486 עם כל התוספות, במחיר מצחיק. בנוסף למכירה מכשיר [] 81/5 השוא מקורי + 6 קלטות, וערכת ₪0% 15א%/0 מושלמת, כולל: מכשיר תיק מיוחד ובו זכוכית מגדלת, אוזניות, כבל מחבר ו-10 קלטות. חנן, 03-6410767. למכירה המשחקים הבאים: אהטןחת ו מואמ אש 5 במחיר 70 שיח, 3 5 ]אוו] במחיר 10 ש"ח, 96 היז במחיר 10 ש"ח, אמ ד6..8 אוסס 5 במחיר 30 ש"ח, 2 שא[זכ במחיר 20 ש"ח, א-5/1000 1אם 551 במחיר 40 ש*ה ו-₪00015 טאה 00 ₪155 במחיר 20 ש"ח, שחר, 03-5567787. - וי ומש שו = "ש מעוניינים לקנות משחקי ספורט שונים וכן סימולטורי של טיסה ומכוניות משומשים או חדשים במחיר טוב. אריאל, 03-9657149 או איתי, 7 "ש מעוניין להשיג את המשחק מפגש הרובוטים ואת הקודים ל- ₪1 1 ₪ - בתמורה אתן קודים למשחקים רבים מכל הסוגים. בן, 03-5507197 וחוץ מימי שני ורביעי בין השעות 19:00 - 1800 | "ש מעוניין לקנות מכשיר גיים בוי במחיר מוזל במצב טוב. אדיר, 9 -. "ש מעוניין להשיג את המשחקים הבאים: ₪5 או טג סןס אד 2 זה סאה או ו-1,0מ גוס - בתמורה אתן מספר משחקים ביניהם: באטמן חוזר, אולטימה 8, קירנדיה 1, שוליית המכשף 1, הנסיך הפרסי 1+2, 1+2 טמאם | ועוד. לירן, 03-5714155. | "₪ מעוניין לקנות את הספר לשחקן או המדריך לשה"מ למשחק כ א בעברית או באנגלית. פבל, 08-9254806 ובין השעות 0 - 20:00). ש מעוניין לקנות את המשחק 2 אסזד 12 וזש על גבי תקליטור. כמו כן, מוכן לעזור במשחקים סיימון 1, יומו של הטנטיקל ועוד קודים וטיפים למשחקים. אופיר, 03-9659694. ש מעוניין לקנות משחקי 4 ג אד ]ואו ספא דאוא וכן ג'ויסטיקים למשחק זה או להחליף בתמורה למגה דרייב + ג'ויסטיק 6 כפתורים + ג'ויסטיק 3 כפתורים + 8 משחקים יקרים ונדירים כמו באטמן לנצח, נקמתו של הג'וקר, סוניק 1 ועוד. יונתן, 03-5285729. 1 - ש שה"מ מנוסה מחפש שחקנים באזור גני אביב ל-282]. פבל, 08-9254806 בין השעות 16:00 - 20:00, ש דרושים שחקנים ושחקניות בגילים 5 מאזור ירושלים והסביבה, לחבורת א[1א אוססס 511. שמואל, 6 ולא בשבת). מאת: מיכאל לוגסי | ₪ ₪ וספורט מרעננים ולמשימות ניהול ואימו ו 7 ע : [ -₪ להוריד את ה-₪60 ולראות ששווה ו ו יי []3] "וז ם. , " /. הפול . . | ְ הסוא שוהסה= 1 8|טחזזס- ו | לחכות בסבלנות עד שיגיע. שהכותר ישלב גרפיקה מצומצמת עם חברים כאלו... שומכר! ₪ | ב | | | להפלי | הל ּ כ--בשב- .לבט השאה - . ו להפליא, אפקטים משובחים ואופציה מפתח: מ זג הר חור | מפתח: 520515 | 7 + . וא ו פשוטה ומיוחדת במינה לשלוט בכל ניהשתם - עוד משחק בסגנון משחק זה מגיע אלינו היישר מגרסת - שי לעי בי יל הא | לי יר זטווחט) 6 ה תהבוהותט")! 2 = ד ו הגזע שלך סוף סוף מצא כוכב חדש | את כניסתה החדה של החברה למשחקי ו ו בי = ביל דייל | | כשהתחילו החגיגות וההכנות לבנייה, | רא אה - 00 7000 ו מתברר שבאותו מקום נמצאים עוד שלושה שבטים גדולים. ההוז קהן | צאוד זשצב 13 ָ - 1 המנסים לפתח כלי נשק אטומים ובלתי קונבנציונליים, ולסכל את פעולותיהם. לטעמי מדובר בעלילה נדושה יחסית, בסוג משחק שכבר התחיל להימאס. גימיק מעניין הוא שבתום כל משימה = יופיע קטע וידאו משובח, שייתאר את מה שהצלחת להשיג, ומה שממתין לך בהמשך. ₪ 7 5181₪ז6זח! מודל חדש? מפתח: תסו ו61 ה ו לפני כחודשיים, בישרנו בוויז על == צאתו של 76 6וז5זטוח] - משחק מכוניות ו מיוחד במינו. זי ומהנה : 4 לאחר גלישה באתר המקסים של / ו 1 התבשרנו על עבודות סופיות 2 לכותר ההמשך! אין ספק שהחברה הבינה [] וו כצפוי, השבטים הנ"ל איגם ידידותיים /- במיוחד, הם בעלי ידע טכנולוגי והם 8 מאדמתם. 9 להקים מבנים, להרכיב - צבאות, לקבוע כיווני התקפה ולחסל את | יתר השבטים. . בניגוד למשחקי אסטרטגיה קודמים שמסתיימים כשהאויב האחרון מת ונקבר, בכותר זה תצטרך לנקות את שטח האויב ולהחריב את בסיסיו עד היסוד רק כדי להתחיל במשימת החלק השני - יישוב אנשים והקמת מוסדות. בכל אופן, מדובר בכותר מעולה, ו לארץ. וו יו 1 | ו 4 כמו כן, קיימות אפשרויות לכיוון רמות קושי, לשינוי פרטים במסך, לאיבזור המכונית, למוסיקת הרקע, לאפקטים קוליים, לרזולוציה ומה לא - הכל כדי להתאים את הכותר למחשב האישי ולסחוף את המשתמש. ₪ 8" 05ח6ש | [והּמ1סס- פירסט דאוון! מפתה: 60136 משחקי פוטבול ממוחשבים התחלקו עד היום לשתי קבוצות: לכותרי פעולה ו (שהיה שקוע בתרדמת בזמן האחרו]), יישלב את שתי הקטגוריות עם גרפיקה מרהיבה ועם אפקטים קוליים מוצלחים. כמו כן, לרשותכם ייבנה מאגר נתונים מרשים של 30 קבוצות ה-.]]א, הכולל 0 שחקנים ואפשרות לקביעת רמת הקושי ואופן המשחק. ₪ 6 החצי השני מפתח: 6הו.1- 68 גישופ משחק פעולה נוסף מבית גזזטו5 בסגנון !ואסספ. כחייל מצטיין של הקומנדו האמריקני, עליך להיכנס למעבדת טרוריסטים זהסר)ץ הרו אוו מפתח: מסופוצוו6 <[ םר יו שצירפנו, בטח תחשבו שמדובר בעוד פרק בסדרת זסוחג ו ה60!א, אך לא כך הדבר. יר חדשה של משחקי פעולה בסגנון היי-טק מלחמתי - אלה יהיו, כפי שעולה מגרסת ההדגמה, מהירים, מדויקים וממכרים יותר. עד אז, תוכלו לגלוש לאתר החברה, את הפוטנציאל האדיר שגלום בכותר המעולה הזה, והחליטה לְשחרר מוצר המכיל עדכון משימות ושלבים וקבצים מועילים אחרים. 3 ופ 7 מה שנחמד הוא האופציה לשחק בכותר בלי לרכוש את הכותר הקודם. שבוע, שבועיים אולי שלושה, והמוצר במדפים או 77, באתר של באג באינטרנט. ' 240 - 0% סחופוזט ו "₪ ב 4 מפתח: 5סוו5 3 סוף סוף משחק המשלב את רוב (אם // % את כל) סוגי המשחק הקיימים בשוק. " אסטרטגיה מלחמתית, אקשן מהיר, מדמה טיסה וקווסט אינטראקטיבי - הכל פה, בחבילה אחת ארוזה יפה עם גרפיקה מורכבת וצליל מיוחד. אלו שיתנסו בו יתחילו את המשימה בהקמת מבני הגנה והתקפה, ישתתפו במערכה, יילחמו באויבים ממבט ראשו (בסגנון 001כ) ויחזרו הביתה כשהם טסים בחללית מיוחדת. ערבוב של כל מה שטוב, והרבה ממנו. וסוחווו עשירים, אבל בקטן מפתח: ו+ג!קיזש)הו] משחקי גולף מעולם לא ריגשו אותי במו הכותר הזה. - קטן, חמוד + 1 295 0% זהעוסחום הדינוזאור האחרון 1 צנ 11 לא, זה לא משחק המחשב ללהיט 'פארק היורה', אלא מדובר בהעברה מושלמת של כותר חסווגו5צג1 לפנטיום שלכם - אספו כלי נשק, פתחו דלתות, השמידו מבנים וחסלו דינוזאורים, ₪ יו ה] | | בעשרות חפ: צציים וורו יש | נשק שונים. + וה הו 22 רורו | 4 א תי ו - . . רן וו ברגע האחרון מפתח: וג!|ק6והןז מה ניתן להסיק מכמה תמונותז בימים אלה, טורחים ב-עג|טוח] על פרויקט סודי - משחק פלטפורמה חדשני. בינתיים החברה הסכימה לשחרר רק מה תמונות, בלו מילים והסברים. פרטים בגיליון הקרוב... - | / ₪ | . ₪ 1-ה --- - אקטן ללא הסטקה - ורות המורת - ובכוקה תלת-קוקדית להקה . | / יש קור 3- אק | סדרת "מתיינטרים. אל 57 הנטיהות קוהכצוה 7 ו כ יבוה [הבון הב ור תדרוך בזהן אמת 7 3.בלי ננק אכזריים אין ספור מקומות ₪ יי 4 > = רה פלוט | מקבוצת לבוק ץ ישר הגיפת 1 ' ב ו ןר המושלמת לכמ = המשפחר" אנציקלופדילת מולע?מד?ה בעברית זי אנגלית 0 - לומדהי אלנטראקטיבקת לללמוד אנגללת מנלת אדלוסופט. ו 8 שעות אלנטרנע - חינם! תקליטור אתרים באלנטרנע. הלומד/ע - תקליטור הדרכה לאלנטרנט. 2 תקליטורים הכולללם ?ותר מ-300 ונוי יי משחק המחשב של השנה - | ₪! 2 תוכנות אנעי-ולרוס. מענדי תמלילים - כוללים תיקון שגיאות כתיב בעברית. תוכנת מעבדת צלילים וקולות. 0 מנגינות, קולות ואפקטים. ."חש % | ב 20 לותר מ-90 תוכנות שימושיות לניהול ₪ ||" 7 /- י יותר מי-0 1 המחשב. 7 " הקליטורים משחק קומפי - הקונצרע הגדול | :"ו + (דרושה מקלדת-קומפי). סייבונס - בנייה בתלת ממד, כולל יי ו גיליון ?/ - ירחון המשחקים הנפו) בישראל (ללא תקללטור). תשלומיס ללא ריבית. כ ת | דל' משלוח ח'נם! מרכז הזמנות: ם8%ם-22ם-זדו . 1 : 1 1 בירה 4 'וש וו