WIZ – וויז – גיליון מספר 71

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
| 7 ו[ אילת 21.40 ש"ח זָרץ 1997 רוחות הקרב - פאזא א ו השיא החדש - 0,ומגזפ - טירוף על הרשת - 59 המיטב - ₪086 :אמח הת 57, הט 06/.ום, ו ו : ז אסואס, זז פאאוודאגץ 511 אוד החדת ועוד ועוד... % הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד... 1 פריט קו-אופ: 3 208" תמונת השער: מתוך המשחק צפסשוחד אשווה לנסות. את בל העולתות קצת. הלאסיקה פתור מזימה לרצח לואי ה-14 בארמון המפורסם בעולם. נטחזור מרתק של הארמון ויצירות האמנות בו. האם תוכל לגלות מי זומם לרצוח את מלך הנטמם? פוטבול אמריקאיו כל האנרגיות! בכל הנחו הצטרף למגרש הפוטבול האמריקאי ושחק במשחק הספורט החזק בעולם! ת ומשחקי מחו כ 44 ה 2 - + ו שו 8 ₪והפפפקן "ץ . ! " ו 5 שב בו מ רישי "7 ו - | | 1 2-- .0 | 7 ו קת אי , 7 9 5 ג'ליון -2 71 4 ₪ הדשות טעבר לאוקיינום. א : ₪ הוראות הפעלה - מא[תז5 צצגאא - - | - - : ד ₪ 6: הקירה מצולמת - 7 צמאא.1 ל של 8 66: מצעד המשחקים > 10 ₪ ₪ הרפתקה: סג אפחד אהגז5 > א ₪ ₪ 2 קווסט: אוה אסואט ו 13 | ₪ טיפים ל | 14 ₪ 6 אסטרטניה: פאןצו אא או 6 . . . 21 ₪ הרהה ור הר השהחרה 1 <ןאו-ה 18 | ₪ מש טידע: ו 6% 10 / ₪ 0 אסטרטגית: וז פאפדאץ ומעז - 1 | 8 00 ספורט: 97 אמסט או 3% ,0 |[ ₪ קש אסטרמניה: 1.0 1 ו ו 4 8 לוטדות | | 6 | ₪ משולחנו של דיך ויז = | הי 10 7 ₪ ₪ ספורט: 96 את אוא5 ה 2 אוודת] ,]אד > בדידד--ד''''''זד'וווורה)| וק ו ו ה עט' 12 : אינטרנט: חדשות האינטרנם > 34 = ₪ אינטרנט: תחקיר %6 ו אינטרנט אינפורמציה ו | . 38 ₪ 60 אסטרטניה: הט י 40 ) + משחקי תפקידים: שיחות עם מורנן לה פיי | 472 ז. 2 = עם' 14-13 ₪ משחקי תפקידים: בביליון - הדור הבא 4+ -₪ משחקי תפקידים: כתבות חוץ - 0 0 > | 46 8 מבזקי תפקידים * באל 47 8 אינטרנט: 9 אה [סזאמוא יְ 48 ₪ לור וב יר מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקר מנויים: נורית צור * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: דיר 12ו, קובי סיס, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, דייזי כץ, ערן בן-סער, אבי סבג, אורן רביב, אור פלג, מיכאל אירני, בן כספי, עמית חסון-אלוני ומיכאל לוגטי; ]| נ'ולי קוריטו-עזז, רועי ג'נסיס, אדיר להב וקובי נודלר. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובנייה ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 1ו, ירחון מקבוצת קרדן השקעות + מערכת ומנהלה: כנרת 13, בגי ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד; 51114 * טל: 03-5702654 , פקס: 03-5708174 מחירי המוצרים המתפרסמים בעטיתון עשסויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות: חומר שיישלח למערכת לא יוחזר. ₪] א(סיכן ואחטוכים האואות ה'א 8אןי קנת יותר אכוְגֶר ארוב הקוראיס !האןויים 6] !וי4, כק 186 כאה שהלכר |שאא 'וארן וצ כאה שאין הדבר אה/וה אדא אדויק, 6ן' ארשה ]אי (בצירבון אאוד אוגב]) ]ואר ₪6 ]' קנת, אא שיפ סיפה 8] [יסיון ח"ים. שחד הדכרים הב!]שים כיותר בהשוואה [יאים הק אוד קרא! ]י "י]ד" הוא החשיפה הצצואה והןיסזת כווצש ]כ] ויד >פסרי, ]כ] 6כןו]וגיה אתקדוות ו]אי9אה'י "ידידות" שוואפייות את וצרכות הווידצ הכאאת ע1ואות 6]וות. את חיין! כ]' או ]שור ]יד כ] אחד, ]הביש ]| בפןים (>]₪ סש הן תקועות א!] ה11 הידידות') ו]₪או] אותו אה דאתו, איק החיים בףואן האחרון ו ]קרוש ]| "ה" ']?ו" אכ]י ]השתאש בא'פה כין!י קיברן6' בתיבת ה-ו44ו-] ]ו בתחי]ת הח!ד6 הקודם קיבּ]ן! אכתב בכתכ 'ד ]אפרכת, כתב יד כ%ה 6] א'יוהות שוכות 8כיום שוב אסתכןצות ]כתוב ]אורה ]התצא]ות פיתקה אפוקפקת סוסבירה ]| ודוא "ה']1" ]א הגיע ][סצת האס האחרוןה. הווכתב ה גיא ווקורןית הןוונאת באשגם, הא (06 ]א ידפתם) אחד הא,ורים הכי אקסיוים כלפון האר4, !]6 יכו]ן! ]התא]ס אאן! כי ה!₪ [ְכתכ אהאקואות >]יהם [ח6פן! יותר כתקופה האמרו[ה - אהפ6שות הקסואה 6] כתב יד, ויר אחכרת !הרכה אהכה אאאא אקסיאה, שרונָה ]הקתיע באא1פותן! את אורי גיות 6 אכבר ]או ]12 6ןס, וכפר בג'] כ ה!א 6]!6 כן[בכ' האו]שיאדיה בפפ]!]ים שכןן]גיים. וכק, בשבציות והרית ]וד'', בחרן! ]ה.כיר 8 אן! כאן באצרכת ווי+, עואדים בסיאן יאי הו][?ת |אם תא6! חשבון תג]! 6כחוד₪ הבא ]₪ ]ן! 6 6ןים ותהיה ]|! כשן חגִיגָה אוויתית, כי הרי אין תח]9 ]חום האןושי. קוב' ₪0 עשרת ה-2]/ו-ים הבאים כבר עשו מנוי, וכך השתתפו בהגרלה החודשית וזכו בבובת 716% זגו5 מתנת באג מולטיסיסטם. הבובה תישלח לבתיהם: לוי גיל מהוד השרון, מויאל רועי מכרמיאל, דולסקי איגור מכרמיאל, לחון אמיר מראשון לציון, תמיר נדב מרמת השרון, נדיר גיא מרמת השרון, דרור אביב מפתח תקווה, ששר חן ממנידו, הוד רני מתל אביב ואמיר אור מקיבוץ דברת. תשוכות לשאלות קוראים ומנויים בין. השעות 1-0 בלבד, 5 בפרוס השנה האזרחית החדשה, ) | החליטה חברת <שוקוז0) חסטו|ן8, - "005 יצרנית תחנות העבודה המדהימות. ‏ | = לאנימציה תלת-ממרית, להכריז על ּ תחנת עבודה גרפית חדשה ו"זולה" בשם 02. המערכת עצמה מבוססת על מעבד ייחודי, ומתחרה בקלות מול כל יו שי מבי בי ו ב וי מעוצב בצורה חדשנית וצבוע בכחול עמוק. ו שיח. ו 2-ו מאמתחתה של חברת אקווווות. מדובר | | ו ו לוי" - +.' ₪ ./ "7 המבלים את עיקר זמנם בהרצאות; תוך שימוש בהדגמות המוקרנות ממחשב. המתקן מכיל בתוכו מעין ג'ירוסקופ זעיר, המאפשר להזיז את סמן העכבר על גבי המסך בעזרת הזזת היד או הטיית המתקן. הצעצוע החדש הינו אלחוטי, משדר לטווח של 2 מ' ואינו מצריך קשר עין עם המחשב. מחירו בחו"ל כ-2,000 ש"ח. ן מקלדת חדשנית זו מכילה משני צדיה את לוח המקשים הנומרי, וי ב נש * ב 2 השימוש במקלדת נועד למנוע עייפות ומתח מאותה יד המשמשת דמג מ( אי יי = | יי | רב, כך שניתן ל"החליף ידיים" בזמן ההקלדה. המחיר: ב-500 ש"ח. מקלדת-מחעוב ץּ אם במקלדות עסקינן, הרי לכם מקלדת הכוללת מחשב שלם בתוכה: מעבד 486/586, כונן קשיח, זיכרון. כברטים תצוגה, כונן *3.5, חיבור לעכבר ושתי תושבות הרחבה 16 ביט רגילות. בנוסף, כוללת מקלדת המחשב הזו גם מתאם רשת פנימי מסוג וסוחטווום, המתאים למרבית הרשתות הקיימות כמו |וטטטצ ועוד. מי צריך את זה? ובכן, החל מטכנאים הזקוקים למחשב נייד ולא ו לחסוך מקום על השולחן. מקלדת נוחה ₪ ו העוסקת בשיפור עייפות הידיים והאצבעות מייצרת את "מקלדת הנוחות". מדובר במקלדת מתפרקת בל א שלה בצורה שנוחה לך. מעניין אך מוזר... "₪ .. ו ו ב 2 1 4 4 ₪ 2 2] | 0 : 1 .4 2 וצצ / ץִ חברה אנגלית הציגה אב טיפוס של "שלט רחוק לאינטרנט" - מעין מקלדת בעיצוב מטורף, הכוללת מעין ג'ויסטיק פנימי להזזת הסמן של מסכי האינטרנט. האמת היא כי עד שהמוצר יהיה מוכן למכירה עוד ייקח זמן רב, אך זה נראה מדליק ביותר! כונן לבל ביט ש | ג הכונן המוצג הינו סייפ הגיבוי הקטן בעולם. הוא מאפשר לגבות 1.2508 של חומר בקצב של 6%1₪ בשנייה, ושואב את = הר ו ו "אצבע". לצערי, המחיר איגו מתאים לכל כיס ומגיע ל-3,000 ש"ח ל ]ואולי גם כאן 4 ' 1 7 0% ו 4 . %* '. . . 4 %. - ₪ - | . יחי המלך החדע - % ץּ 9 . אם המודם החדש שלך והפוטעל ! בקצב של 33,600 סל"ש) אינו מהיר ‏ 1 מספיק, חברת |[[שאושטסא הכריזה על מודם למחשב ₪6 הפועל במהירות ‏ של 56,000 סל"ש דרך קו טלפון רגילוו! ₪ ₪ ד5פטב <ואו- 8 דפפט ?ואו-0 ₪ דפוט ?וש-0 8 דפפטם ז ס-9ו2 0ח153 ₪ ס-ו2 0ח153 ₪6 ס-ו2 0ח15:3 ₪ ס-ו2 סח153 8 ס-719 530 ₪6 ס-19ו? 0ח153 ₪ ס-ו? 15300 ₪6 ס-/1ו2 815300 ס-ו? 915300 טורניר קווסטים חדשו מסוגו ביעוראלו יק ו 5-/ שאב9 ו בכל חודש, עיתון ו מתקשר אליך ומעמיד אותך מול שחקני הקווסטים הטובים ביותר במדינה. חוקי המשחק: שלושה קוראים שיעלו בגורל, יקבלו שיחת טלפון בתאריך מפורסם מראש, ויתמודדו עם סדרת שאלות הבוחנת את שליטתם בייקווסט החודש". המנצח בטורניר יזכה בפרס מתנת חברת באג מולטיסיסטם. והפעם: דרו6וצ> 51| 6/2 תאריך אחרון להגשת המועמדות יהיה ה-12.3.97. ביום שלישי ה-11.3.97, בין השעות 18:00-17:00, נציג המערכת יתקשר אל שלושת הנבחרים. לכבוד 317-0031 תד, 240 בני ברק, מיקוד 51114 ברצותי להניש מתעמדותי לטורניר החודשי. תאריך רב 00 10070 .----- ה ., תאו לוה תמונה ו הלמוייה וחינום (אם שלחת תמונה <] ו 4 != 0 ה 1 יְּ הא > -. שסהאם אין צורך לשלוח שוב) ל ו שש ינן>+ כ דברים שאתה עושה חו מלשחק במחשנ י -- ה דפפ]שם ל?ואו-ם ₪ דפפטט 2וו-0 ₪6 דפ]טם זקואו-0 ₪8 דפפטם קואו-ם ₪ דפפטם קוש-0 8 דפפטם קוצו- ₪ דיפ <ואש-ני "₪ 55 0-2 ₪ ד55 טכ ?וש-0 8 ד65 שב <ו/ש-0 0 דפ 0-12 ₪ ד55 82 ד5;טס ?וש-0 ₪ דפפטס 0-7 ₪6 ד6פ כ ץואו-ס ₪ דיפ טס קוו-0 ₪ דפפטם 2וש-0 ₪ ד5פ טס קוו-ם 6 ד5פש0 קוש 9 0- דרישות מערכת ₪ מחשב 33-48600% ומעלה ₪ 5: ד 560,000 זיכרון פנוי + 1א2.3 זיכרון גבוה (5וא:ו ₪ כרטיס מסך 04 ומעלה 8 5% פנויים בכונן הקשיח 8 5 5כם-15א ומעלה ₪ כרטים קול תואם ו אס ₪ כונן וא0א-60 מהירות כפולה הוראות הפעלה התקנה 1 הפעל את המחשב. ג. הכנס את התקליטור לפונן התקליטורים ועבור לכונן זה על ידי הקשת :כ (כאשר האות ₪ מייצגת את אות כונן התקליסורים שברשותך), ולחץ על זטוהם. 3 הקש .41.1 1857 ו-זשווו5. 4. עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך. המשחק ₪ לטימון - הזז את העכבר. 8 ללחיצה - לחץ על הכפתור השמאלי של העכבר. ₪ לקבלת עזרה - לחץ עם הכפתור השמאלי של העכבר על הסמל שעליו תרצה עזרה. תפריט ראשי 5% - מי עשה את המשחק, - שינוי תצורת המשחק, וא 1.00 - העלאת משחק שמור. 5 דא.]ה - משימה מיידית. אא הוואש - פיקוד. אהד - משימת אימון. מקשים חשובים - הקפאת המשחק. - טיים אוטומטי. כ - שינוי תצוגת החלון ופשן:ו, שטסץ - חימוש אוויר אוויר. אכס; - חימוש אוויר קרקע. אהגי 5 - שחרור פצצות/טילים. 0 .וחד - נטישה. ץז זז - הורעות: .ד - הוראות מנושאת המטוסים. % 1.1 - חזרה לתדריך. 0 - מסך תצורה. א | |ו93. זס] 06| ה עמ וו ו ₪ 0 - 15 = | אם מורידים את המים משתנח החוק. שובו של ה"ממזר המחזר", האיש שאינו יודע גבולות, האיש ששערו ג הלבנה שלו יצרה סטנדרט חדש של אופנה, האיש שקוראים לו %:1.481. הפעם, מדובר במשחק המיועד לגילי 2, ואנו חייבים להתוודות ולומר כי נאלצנו לצנזר הרבה תמונות, אך ב ו ו נכון - לא מדובר חלילה במשחק רש - ו ו ו ששתלו מתכנתי 5184 בכל אופן, המשחק מומלץ מאוד. תוכל לצאת איתה אם תדע על וצרן המטוסים הגרמני. .58883 8א.... ח קירה . | . / 1 - באולינג - יש לנקות את הכדור במשחה הנכונה. פופאי עשה את זה עם תרד, אתח עס אפונה. / "₪ | או הקונצרט יהיה לוהט עם ספריי נכון. | בר ו זכור להצטייד בדרכון. נחמד. ' 8 נעו חש או אה ד " | ₪ 2 -- הניו |- וי יי לא "שר בקוביות החסרות. 09 2 מחבש'ם את הסדו גם החהודש ממשיך 7אא.ןה ₪5 להתייצב. בחוד החנית של משתקי המחשב, אלא שהפעם ניצב לצדו 00.ז.]₪ ₪13, משחק נוסף הנמנה על ההבטחות הגדולות של העונה. הפריצה הגדולה של הפעם שייבת. כאמור ל-₪1.1.0 1 אנדה חדשה שזכתה לסיקור נרחב בגיליון זה, וממשיכה את שושלת משחקי ה- ]א אחא שי שהפבו לאבן יסור של ממש בתעשייה. משחק נוסף שמצטרף לקבוצה המובילה הוא ₪ זזסןוא חס פמסאחה 2 6|סאוא שממסיך לטפס מעלה ונושק לשלושת הנגדולים. שם החברה כרגיל, מול הכניסות היפות יש גם ירידות כואבות. ואליהן אנר מתייחסים. באופן חלקי. נוכח וות,. מעניינת' דווקא הצניתה של מאהעס אל המקום ה-6, שצריכה לעורר סימני דאגה בקרב המעריצים הרבים, מגמה מתמשכת של צניחה ממשיך לרשום חא אשר מאבד נקודות מאז יצא לשוק אחיו הצעיר דחח.41 םש א, שנוטל את רוב התהילה. ירירה נוספת רשם .1 | ואת שממשיך לאבד גובה, ותוך חודשיים מתדרדר 8 שלבים אל המקום ה-14.: לעומתם, לאחר שצנה 10 שלבים, מצליח שוסגוא ₪ דוזטווה יז פתסחיזן לספס שלבים אל המקום ה-15. עובדה זו מעניינת שם המשחק מספר שבועות אובטחו יבוג 8 סח לקו וג ו 4 כ וחסוו שפ 2 ]ו 5 זהחסוו 0 5פסחפה 0ו ה הווא 2 אסומס 0 ה5 זפ 9 =בסהקסחווא 2 אסוזדה קוושו 44 טו שאגטטס סה ווה 2 ז-]החה:חה או גוא כ םאט פאטם ו 2 פ5סודה קוווו= 466 וה ו 8 |האו שחד :שוחה וה ו הס 8 סוס 5 בי יור אסופושודסא = ודד 0 5.הוחד אובסחוש 1 1-ה פנסגותם וחסשו שו )הו 8 דרוו ]₪0 פפסחפ אוטוהס =פסהקכתסווא ה והמם דוו ג בו ג 2 אוחק 340 וב ד [ 5 5 ןאהד 5 7 ואס וו וד נוכח התופעה שמשחקי המשן יּ דוחקים את אחיהם הגדולים אל שולי המצעד, והנה מסתבר כו אין לזלזל בכוחם של משחקים טובים, אשר יכולים להתעלות ולשרור במצער גם בשעות משבר.: פריצה גוספת מספק הפעם 2 התדה וא שנוחת במקום ה-7ו ואנו אגב, כבר עובדים על סקירה מקיפה לגיליון. הבא 2 זז גודם. למעריציו להחוויר ‏ = ומתדרדר 7 שלבים! אל המקום ה-18 שממש קרוב לקו האדום והאם הדחיקה האכזרית אותה חווה ואסויסים תעלה בגורלה של הקלאסיקה הזו משחק ההוקי 97 .111א, פורץ למקום ה-20 בין היתר בטל התחממות לינות ההוקי קרח בעולם, היעדר ליגה משמעותית של הענף הזה אצלגו, היא אולי הסיבה המרפזית לכך שהוא לא זוכה להצלחה יתרה בישראל, אם כי בשנים האתרונות מנסים לייסד ליגת הוקי קרח, אך הדבר עדיין בחיתוליו ופטילות כזו נרשמה באזור בת יםי. הכתובת לדירוג: פחסווסטטסז?) סוס 6 53 וה וחהּםופזוטר 6+! 3032 הבוטהו טהחז וח |ו548אפסןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: סוסן- /וח.!843א. אחותור :סח דירוג קודם דירוג נוכחי = - - | ד שו מחלקת. מנודי לכבו ו 2/7 ות מנויים ת.ד. 2407 בני ברק, מיקוד 51114 טל 11 03.57947 שלוחה מס 5 ברצוני לחתוס על נוי שנתי ל-זי ך] אנד כזנוי חדשיי ה אנד מחדשיות מנוי מס" ,]ץד ברו י].. שם משפחה 2 2-4 ו ששימים שו בוב טויטי סנ בו שיו ג ברב כ כ םי תאריך לידה... : : , ₪ אוש .ית ₪ םת שוכ מ .מ שא = = ₪ 5 = 1‏ פק 1 "2 [רו ש "ץקה הש דכ ד == ב ₪ 1 הד כ דד דל מל 5 ש"ת די - | יש כ') הוראות חזוב בפרטיש אשרתי: ויזה < ישרתכרטי / היינרש (השף בשיגרלן וש בע 201 00 ==>=ה->=<:-==---->:---- |102ב] רצ צר ( 1% ₪ ג | ה-- רלו [17-7 שש .= - 2252 222 לופר כר ל שש בתנקץ עחי,ש==5ב=.-.ם..: .. חהתימת בעל הכרטיסי בו ב בלו =-ברבש גי 0% בכרפים ‏ השר אי החלוב ב-4 תשנוהי הודשויהו שזוים ללא ריבות הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויזיה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב לה! חתום עוד היום על מנוי שנתי ל-,12\ (12 גיליונות), וקבל מדי חודש את גיליון .017 בצירוף משחק מחשב על גבי ]0-00 6. ביוטסךֶ 2%9קב? כל מ!(:: 48 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. *המתנה תישלח עד חודש מיום חתימת המנוי. כרטיס חבר במועדון 'יבאג סטורי, שייוכה אותו בהנחות ברשת חנויות "באג סטור". 1 בכל חודש יוגרלו בן המנויים 10 בובות אמאד אג51, מתנת באג מולטיסיסטם. | , 2 ב ד א-ש ררה > . ב 4 ב 8 4 | רש'תה ההתתווה צ'' ו קר - וע כ - ישן ו ו ו ' ו ו יי" ו מ צו ' / מו =-יין | ם מכונת מכהמה - תקליטונים ם מנוות הזהגב - תק?ליטונים סואג הי'ם - תקקליפו3ופ>פ םס מתקפת הרובוטים - תקליטונים בי ג:יהי ין וסויות ות 0 8 .-. 5 6₪ ם ספר .- אהרי משהקים ב-)פהזטוחון ם א ופנועי הרע ם ‏ ₪0%9%8א-₪2) סיר ו 1 ו ץק 3 + וא 0 א - םס 6 ם פטום וגי'רי - תקקליפטונום ם אזוור הגיהינום 03-כ 6 . קרט מו האעהה? מאת: אור פלג האנשים בעולם מתחלקים לשני סוגים: אלה ו ששונאים אותה. כך או כך, קשה למצוא מישהו ה ו ה-60, שגדלה, התעצמה והפכה לאימפריית ענק הקשורה בהפקת ושיווק עשרות מוצרים, החל מסרטים רבים וצעצועים וכלה בספרים ותוכנות מל ד גי ב מל בי יי ו אמאד ₪הד5 כולל מספר משחקי מחשב, כמו צחואעש .ה אוח, 9 םסא תמחם וזה . שלפנינו - 57.8 | בס :את אתה משחק בתור ו חניך צעיר המשרת על סיפון ו ו ו המשחק, ספינתך מקבלת פקודה לעצור את ספינתו של גזע הבורגים שמתכוונים להרוג או לפגוע בכל צורות החיים תב גם אחראים למות אביךו. - ו החניכים הנוספים בספינה, מצווים לרדת לעמדה הקרובה, וכך נלקחת ממך אפשרות הנקמה בבורג. אך לפתע מופיע כ), אדם בעל השפעה וכוח רב, המציע לך לטייל אחורה מ ו של הספינה בה שירת אביך בו ור אי = ומ רל ישנן הרבה אפשרויות פעולה אותן ניתן לשלב במשחקי אמחך אהז8 - מ ו כ מ ל ל להילחם ביצורים מסוכנים, להיתקל בתרבויות חדשות ועוד. אך החיסרון הגדול | :ה 3 ו שהמשחק אינו מאפשר אף אחת מאלה. המשחק, כפי בי ב ג ב וי ב ל יי ובכזה, הוא מגביל במידה מסוימת את השליטה שלך בפעולות. המשחק גם אינו בנוי בצורה של הרפתקה בי ב וי ג ל ל אז מה כן מכיל המשחק? המשחק מכיל למעשה כמויות עצומות של סרטי אמאד 8 ,51 הנמצאים וי ה מ ו בי ו מ בי ג ו תקליטורים ועליהם 120 דקות של סרטים. במהלך המשחק אתה צופה בסרטים השונים, כשבנקודות מסוימות ייעצר הסחט ולפניך יוצגו מספר אפשרויות :שמהן תצטרך לבחור. הבחירה יי וי ו שיוצגו בפניך בור הי נוספים, ואילו האפשוויות האחרות יגרמו בדרך כלל למותך או למותו של כל הצוות. אמנם המשחק של השחקנים סביר, וגם איכות הי וא ה יו מ = עו גבוהה, אך כל זה יי וי וי המשחק לא מכיל אפ שוויות בסיסיות של חקירת מקומות, איסוף חפצים וכד'". חיסרון נוסף של המשחק הוא אורכו, המשחק - מתחילתו ועד סופו הוא די קצר וניתן לסיימו בכ-3 ב ו ב יר ו מצבים שבהם ייתכן שתרצה לנסות ולבדוק דבר מה במשחק, אך סביר להניח שהמתכנתים לא מפניסו אפשרות כזו. כל אלו המחפשים סרט אד 578 נוסף שניתן להשפיע על התפתחותו, יהיו יותר ממרוצים, אך וי-וי אי ו[ גי בו וי 1 שבעזרתן ניתן לחקור מקומות ולנסות רעיונות שונים יתאכזבו כשיגלו שהמשחק אינו מכיל אף אחת מהאפשרויות. 1-1 ד ו ל-1'0511א10-1א, ודרישות המינימום הן: פנטיוס 0 פכום או 3.1195 >וסומו ו-8%13 זיכרון (ל--))), +)]זטק] או 68/0040 <[1א40, מערכת הפעלה 7.5 ו-8%18 זיכרון (ל-1.066א). מאת: אור פלג אא שטוו אסזא0 הוא קווסט חדש ומצוין המשלב הומור מטורף, אנימציה מצוירת ונציגי חייזרים המחפשים בכדור כ ו אמסאטט אסוא הוא משחק בעל מראה מיוחד. המושתת על אנימציה המזכירה את הפגנון הגרפי של חברת 5% 0₪0408%/ כמו "יומו של הטנטיקל". "סם ומקס" וכד'. ייחודו של המשחק הוא בכך שלדמויות יש אישיות המשתנה ומתפתחת בהתאם להתקדמות. ב-אתסאשם אס]אס. המיועד לנוער ומבוגרים כאחד, על השחקן להיכנס תי ו לי נוי הנחטף על ידי חייזרים שמנפים לבדוק (בעזרתו) האם בני האדם הם זן בעל ו א המי ב ו מושקע למטרה הרבה פחות מתוחכמת - מטרתם של החייזרים היא להשתמש בבני האדם כבשר אותו יוכלו להגיש.-בחשת ד המזנונים שלהם ברחבי הגלקסיה. אם כל זה מעניין אתכם, ודאי תשמחו לדעת כי צעד וזה נבע כתוצאה מהתערבות של "העמותה לזכויות החייזר", אשר החליטה ידע מ שריי ור מ 1 שר נחשבים לנדירים, רק מינים חסרי אינטליגנציה יוכלו לשמש כבשר מ יריו לאחר שנחטף וילבור, מעמידים בפניו החייזרים חידות היגיון שונות ומוזרות ולפי תשובותיו, יקבעו את התאמתו של המין האנושי לשמש כבשר מאכל. חידות בב וגיר לי יי יי אי באינטליגנציה של האיש, החל מחידות שייערבו צעדים כמו חיבור זרם מתח גבוה לראשו, וכלה בחידות בהן עליו ללמוד לדבר בשפתם. עליו לעכור בהצלחה את כל ו יי מ שמ ב וי וי ו וי המרי ו ג כ ד שתפקידה למחוק את זיכרונו-ולהחזירו מו ו ו ב להפוך:לקציצת בשר עסיסית. למזלו הרב, אירעה תקלה במכוגה ובכל פעם שהוא:נפשל באחת החידות הוא חוזר לנקודת זמן הקודמת לנקודה. בהיינחטף, = ו ו ור רל וילבור מוצא-את"עצמו במעגל של זמן, כשבכל פעם יש באפשרותו ללמוד מטעויות העבר ולנסות לעבור את מבחן האינטליגנציה כהצלחה. בנוסף. מתרחשים בכל פרק זמן אירועים שונים בזמנים הקבועים מראש, ללא קשר לפעולות של הדמות. .כאשר לשחקן ניתנת אפשוות מי יא לפ ית + ה קרי יריביו הגדולים של וילכּור הם נציג רשת המזנונים - זלארג (חייזר קטן וירוק הנע יבעזרת הגה קטן המקובע לבטנו) ועוזרו הנאמן פלומיקס. בּין הדמויות הרבות נמצאת על סיפון ספינת החלל מרגלת בשם אסטרל, רעל וילבור לזכות בחיכבתה על מנת שתסייע לו:לפחור את החידות ולמנוע יי 1 + לחמנייה, המנשק בו משתמש המשחק הוא מנשק הסמלים הנפוץ ששימש גם את חברת 4% ב משך שנים ארוכות. המנשק מכול את הסמלים לכל הפעולות הבסיטיות וכננסף' לכך,. גם חלון חפצים שבו ניתן לראות בבירור את מה שווילבור אסף עמו במהלך המסע. הגרפיקה התלת ממדית, האנימצית החלקה, התמונות החדות, החידות. הדמויות השונות וההומור המטורף שמצויים בכמות נדיבה, הופכים משחק זה לאחד הקווסטים המרתקים והמשעשעים שיצאו לאחרונה. רבותיי, מה קורהז חודש חלש עבר על כותותינו בתחום העדיכה. אולי זה הגשם שמונע מכם ללכת לתיבה ולזרוק מכתב גדוש ומלא בטיפים חדשים, אבל בשביל מה המציאו את הפקס? מה קורה עם יוסי אזולאי מטירת הכברטל, גיל תמרי מתל אביב ודועי בן ישי ממבשרת ציון, שמכתביהם היו מגיעים עם 6-7 בולים כדי לשלם על המשקל? אני מקווה שהצלחתי לנער אתכם קצת ותוך הפעלת כוח פיזי מתון כמובן...). דרך אגב, מעבר לכך, אני מקווה שאתם קוראים גם את טור העודך האמיתי, זה של קובי סיט. אמנם הוא נמצא בתחילת העיתון; אבל הוא כותב דברים יפים ומה שהכי חשוב, הם מהלב. אז אחרי שירדתי עליכם, על עצמי ועל קובי אני מרגיש בשל למדור טיפים נוסף. אורן רביב דורית פלג מגבעתיים ועידן רוטקין מירוחם, שלחו כל אחד בנפרד בקשה לעזרה במשחק אא מואמדוד של ססצ.1. וטנו פשוט מאוד ידידיי. כשאתם מתבקשים להניט את הכינוי שלכם פז]אג א אשואו, כתבו החסוזן ואחר כך לחצו 1.1+9ה, 2+זוו5 ו-7+.681 - כך תגלו שקיבלתם את כל החנויות והמתקנים לשירותכם. אם הטיפ הזה גרם לכם להפוך לחמדנים, תוכלו להקיש 6+.1 61 ולקבל תוספת כסף, אך זהידות! יותר מדיי לחיצות יגרמו למשחק "ליפול". הנה המשך הרשימה שפורסמה כאן לפני כ4] - 0% שני גיליונות על אתרי חברות המחשבים הגדולות, שבהם תוכלו למצוא טיפים וצ'יטים שונים. סש חו| תפז יאו ]:קזזת - וו הגו אתר מעולה, ובו שלל צ'יטים וטיפים למשחקיה השונים של החברה, חחסס. !קוחו אוו ]:קוזח. - ה וקהשדאו אתר המוצג בצורה הטובה ניותר בה נתקלתי עד היום וכולל המוני טיפים למשחקיה הרבים של החברה. סט 5 ואה וח אואואו] |; קזוח - 5|א הו יוצרי המשחק עוולוחו5 ודומיו עשו עבודה נקייה ויפה. ישנם טיפים לכל משחקי החברה. הסיבה שאני מפרסם שוב את הצ'יטים ל-א ש0, היא הים האדיר של המכתבים שמגיעים מדי חודש, כשבכולם מוזבר צייט אחך או שניים - אוכולם, אם מדובר בגיל תמרי - של המשחק האדיר הזה. או הנה הצ'יטים של שא טטט, בתקווה שהזרם ייפסק. כמובן שיש להקיש לפני כל הקודים את הסימן . סט - מססוא 60 ץ.₪ - תעופה. ומסח דסא - אם לא תירה עליהן, המפלצות לא יתייחסו אליך. 0 מצום - נותן 8 כדורים. פא וו - נותן 8 ציפורניים. וא מצזט - נותן 8 טילים. ₪ מו - נותן 8 סל. עו] מצוט - נותן 6 חיים. 8 מז - נותן לך את הנשק שאת מספר תקיש. - נותן לך את כל כלי הנשק. 5 58.קוא] - מעלה את רמת הנזק פי 4. 915 2 כבר סקרנו את המשחק עוד בגיליון 65, אך רק עכשיו התחילו לצוץ טיפים למשחק דמוי וו זה. על מנת שתוכל לראות את כל מפת המשחק עליך לוודא כי יש לך קובץ שמור ממשחק מסוג אסון יוא , לאחר מכן התתל משחק חדש כשה-אסודההס.תאם במצב "ק0. כשהמשחק החדש מתחיל, טען את במשחק השמור וכך תוכל לראות את כל המפה. בנוסף לכך תוכל להקיש - אמטשאשטיד - במהלך המשחק, ולאחר מכן ללחוץ על + 1.7 ער 7+6.] על מנת להעלות את מהירות המשחק. וח זפ עוד אחד מעשרות המשחקים דמויי ואוסוכו, ולא אחד המוצלחים שבהם, למרות זאת, ישנם כמה קוראים שהתעקשו אז החלטתי לפרסם את הצ'יט בכל זאת. ₪000] - בלתי נראה. דודפו.ו - כלי עזר, 6 - מגפי התגנבות. אסא - כסף. ואם.1.1א - הורג את כל האויבים ברמה. 9 0006 - מעבר לשלב 6 4. המוא /יסוא - טלפורט למיקום מסוים. זט - מראה את כל המפה. 5 צואפ] - מראה קואודדינטות מיקום. ₪ טואכ] - משנה את המוסיקה. צואוא!! - מביא לך את כל המפתחות. 5 - נותן לך את היכולת לעבור דרך קירות. ודסי ואואט - מססוא מס = ]חפדזה סיירה הוציאה לא מזמן משחק בסגנון ה-51%1-ים למיניהם, וכבר הצלחנו להביא לכם שני צ'יטים למשחק המוזר הזה. כשתקליד - !39 - תקבל 10 מיליון ידוקים. הקלד 14%אא541 ותוכל לראות את סם ומקם וכמה מפתיעו. בובו שגיא סלומון מלוד, שכבר הוזכר במדור זה לא פעם, טוען שכדי להשתמש בתפריט הצ'יטים יש להקליד אשאא6מפסס. במהלך המשחק או בהתחלה. 5 | הנה קודים לכמה שלבים ב-5]אאכואי ואני עדיין לא מבין איך לתולעים יש ידיים). = 92911 = .1% = אוהי = 9978608 - 091743 = טצןז1ו וטא את א.וס/י - 475149| - 231922846 - 84970514 = 7708016 = 1 ]א [א = 2932132060 = 181916552 - 2184000 - 467 = 27073 - 255401806 - 8541 = 80049 ו ווה 5 ו 0 5 מערכה 11: סקוטלנד וסוף המשחקו. כשאתה נמצא במגדל הכנסייה, טובב את הידית על הגלגל על מנת לשבור אותו. קה את שן הגלגל וסססו ואת הציר כ 5 בדוק את השברים עד שתמצא שן + שנייה. השתמש בשתי השיניים על הדימון ולאחר מכן השתמש עליו גם בידית. היבנס לאולם ולך עד ליציאח הרחוקה. לבסוף, זרוק את הלפיד הקרוב ביותר על אבק השריפה, וכך תחסל סופית את תוכניותיו של הרשע התורן. גול:<: גולח אמנם זה קצת מאוחר, אבל פשוט לא יכולתי לתת לטיפ כזה שלא להתפרסם, זוכרים את 3 אחם מצד אז טאס.ו? נכון, משחק ישן, אבל אני בטוח שאף אחד מכם לא שכח איזה להיט הוא היה, ובטח לא התומכים של שנאלצו לענות למאות טלפונים בעניינו ולא זוכריםז כדאי שתקראו עוד הפעם את *לאוזניך בלבד"ו. אז הנה, בבכורה ארצית, טיפ *גולגולת" ל-23ד41. שחק את המשחק כרגיל, ושמור אותו בשלב כלשהו ב-51.01 הראשון שבמסך השמירה. לאחר מכן צא ל-005, והקלד כל שורה ובסופה זשוח. שומ מז הפא .1 0 00 ₪564 - לבריאות מקסימלית. 0 00 3005 - ל-0.38. 0 00 300-6 - לווינצ'סטר. 0 00 100 - לאקדה. 0 00 ₪164 - ל-אשסזסוזופ. 0 00 7 - לחזרה מהמתים. 0 00 ₪15 - לקולט. ל טָ חזור למשחק וטען את הקטע השמור. אנו מוכנים לקבל כל טים; רקיון, ג ב ו לחידות או כל דבר אחר העולה על דעתכם, לפי הכתובת: וזיז, ת,ד. 2409 ו 4, ובמובן לא לשבוח לצוין *עבור סודות מחדר תתמיבת". מאת: דויד זילברשטיין וי-וי ו ג בוו ו ה רגי גו וג כ ₪ משחק האסטרטגיה (₪זאו' .1ה=א₪) ב ו ו 2: תאשם, 6א68, זע השאו כיהם. בימים אלו חוזרת ענקית ל ים ם הקטנים לפנות . את הדרך 4 | איך משחק שואוץ .1:₪ ריך להיראות. לא פעם ולא פעמיים, ממש מעל דפים , כבר רשנו בנושא "משחקי ההמשך". ", כבמו בקולנוע, ₪ בעולם משחקי המחשב ה"המשכים" (5000₪1.5) צצים ב ו ד ו בב ל וו מסחרית. עאזש אגש לא מזכיר את ו היו ל ד במראהו - ולמרבה הפלא גם באופן בו הוא נשמע. שניהם גם מבוססים על עלילת פנטזיה ועם זאת, אחת לכמה זמן, קם מערימת ה"המשכים" משחק כה מוצלח, שאלמנטים של חיקוי וחוסר מקוריות נסלחים לו - מאן אגא הוא משחק [ם ה רמ | המשחק, המתרחש על היבשת הדמיונית 4 4 ו, ומתאר מלחמה בין בב וק ארבעת הגזעים החשובים שבו: ב בי מ שי ו ו שי ב[ יי וממ ו = ד = ב ו ומתמחים בבנייה. וינ ב יי ה מ ו ו ל ואציל נפש (בדומה לקלינגונים ו ו הת תו מ ה-אססאיא11 כבר זמן רב מדיי. ואחרון חביב הוא גזע ה-[.13'1 1 המורכב מנזירים |(בודהיסטים:??) רורפי שלום, המתמחים במיסטיקה ובאומנויות הלחימה, שאינם רוצים כל חלק במלחמה ומשתתפים בה רק כדי להגן על חפים מפשע ועל מקומות קדושים. קמפיין לו אנו רשאים לשחק כל אחד מארבעת הגזעים, כשלכל גזע קמפיין שונה מנמוגי ₪ 0ב פב = יי ימי 1 שונים). יתרה מזאת, בתוך כל קמפיין נאלץ לבחור בין כמה דרכי פעולה שישנו את סוג המשימות שנקבל. בכל אופן, אם 2 ]4 )או היה מקורי במשימותיו, סשאן ₪ א הולך צעד נוסף קדימה ובעצם כולל הכל - =[י וריו לבוי ג" ג ל ה 1 ]= ישנ אמור == וה ו למשימות הגנה על מקומות קדושים, חילוץ והצלה וכו'. תשתית של זמן אמת תשתית המשחק המובא בגרפיקת ממש כמו 2 ]₪ ה או, דומה לכל משחהקי ה-טאוץ .₪6 ץד ד. כרגיל, תפקיד מיוחד יש לכפתור הימני, שבלחיצה עַל יחירה מסוימת, יראה לנו פעולות מיוחדות לה ו וי ו ד לצופים/מרגלים וכו'ו. ו ב בהירארכיית הרמויות והחיילים שאנו מסוגלים לפתח. בניגוד ל-1] א או ודומיו, בהם כל מבנה היה מייצר חייל אחר, במקרה זה, פרט לאכפנייה ואאזו המושכת אליה גיבורים, שכירי חרב ופועלים בהתאם לפופולריות המנהיג ₪ שלנו, | "יי ד יר למ בי את הדמויות שקיימות ניתן לאמן, ללמד ולפתח במוסדות שבנינו ומכללה, בית ספר צבאי וכו'). מעבר לבך, תכונות כמו מהירות, כוח וכו', ניתן לפתח מבחינה ביולוגית (5מ0 אספש-סוטו ולשפרן. וכך, לאחר שנשפר את כל חמש התכונות .₪ לרמה ה בוהה ביותר, נוכל להפוך את הדמות לסופר-דמות מכנית. בניגוד למשחקי אסטרטגיה ו יי ו יי כמה סוגי משאבים, ב-סאואו אא מסתפקים במשאב אחד מש ספמתו ו ו ד 1 שי קריסטלים. כל בנייה או שיפור;שינוי זייל/דמות מתבטאים בהוצאה מסוימת מהמשאב. העולם הוא אמנם עולם פנטזיה, אך יש כאן גם שילוב של מדע בדיוני, שכן קיימת טכנולוניה מתקדמת המאפשרת לרובים, מ יש ה םש" ור זי שוביי מכניים להשתתף בשדה הקרב. מצד שני, כאמור, זהו עולם פנטזיה המכיל קסמים. לכל גזע סוג אחר של קסמים אותם יש לחקור ולגלות (55648064א) לפני השימוש. ומעבר לכך, מגוון הכישופים רחב, החל מכדורי אש ועד לסופות = ו = ]| בי יי בו ייד ג ו הי ה ו ו ו ב השימוש הנכון בערפל המלחמה ובחשיפת מפת המשחק. ובכן, 551 היו הראשונים שהבינו שלחיילים בשדה הקרב יש מושג כלשהו על מקום הימצאם, ושהם אינם ו ולגלותה רק לאחר צעידה לכל אורכה ורוחבה. ב-כוא1ו א המפה פרוסה לפנינו כבר מתחילת המשחק, אמנם לא מופיעים בה מבנים וחיילים של אויב, אך מבחינה גיאוגרפית, אנו יודעים היכן אזור היעו ו ב ור ו יב וכשנחקור את הארץ נגלה אמנם כמה שינויים קלים, אך לכל הפחות לא התחלנו כעיוורים בחשיכה. ערפל המלחמה, אותו אפקט הצובע את מפת המשחק באפור שקוף באותם מקומות שכבר חקרנו אך כרגע איננו רואים אותם, מובא בריאליזם דקדקני שמחשב לכל סוג יחירה טווח ראייה שונה. מעבר לכך, המשחק מכיל מנוע אינטליגנציה מלאכותית ההופך את ו 7 ו ו ד מסוימת, גם ללא פקודה ישירה מאיתנו. דמויות שעומדות בחוסר מעש, יתקפו | מ" גי ם הי וי ממ ב דביע דמות פועל אל היער והוא יתחיל להעביר עצים אל הבסיס שלך, גם מבלי שתבצע את הפקורה הרשמית. ית טי שי שבובי מ יי תנוי האויב, גם כאן המשחק מפותח. מעבר לצבאות האויבים הנלחמים בהתאם לרמות וי מ ו 1 הקמפיין, ישנם גם בעלי חיים פראיים ב ל שי וי וי ו ישי קבוצה זו לא יתקיפו אותך, אלא אם כן הם מרגישים מאוימים. אם למשל תתקוף גור או קבוצת גורים, הם יתחילו לצרוח והוריהם (במידה שהם יהיו בסביבהו יבואו לעזרתם. הפלוס הגדול והמינוס המרגיז ההזנחה הגדולה של פאז א או היא בתחום הימי. פרט למעבורות, אין לנו אפשרות לפתת כלי תחבורה ולחימה ימיים. אך לעומת זאת, היתרון הגדול ביותר של המשחק 7 וי ו ו | לשמור יחידות וחיילים שפיתחנו במשימה קודמת, ולהעבירם ‏ עמנו להמשך הקמפיין. = מ[ גד ןי ור" משימה. במצב זה, החיילים והמבנים נעלמים ועלינו להתחיל את המשימה ו מבנים, אך המנשק המיוחר מאפשר שמירה יר ב ב שלוש מתוכן ניתן לבחור לפני כל משימה, בי ₪ בנ דרי אוטומטית בין משימות הקמפיין והוא ו המשימות (ראו הוזהרתםו. לפני החגיגות... ניתן לסכם ולומר כי לאחר שמתגברים על תחושת החיקוי של 2 ןה א מגלים כי מונח לפנינו משחק האסטרטגיה (בזמן אמת) המוצלח ביותר בשוק. אבל חכו רנע, רק רגע אחד לפני החגיגות, וזכרו כי בקרוב יניע המשחק העתידני 5 אחהכ ואז אולי ישתנה המצב... טורניר ה- זפ טס ?ושו-0 |% 0055 6'5א|א מאת: אורן רביב ודויד זילברשטיין שומו לב, לרשות המתמודדים 10 שניות בלבד לענות על כל שאלה ללא כל שימוש במשחק עצמו או בחומרי עזר. נפו לענות בעצמכם על התשובות מבלי להציץ בתשובות. מעבר לכך, מערכת ₪51 02-12 רוצה להבהיר כי היא שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף מהתחרות עקב התנהגות בלתי הולמת או הפגנת חוסר בקיאות ושליטה מינימליים במשחק הנידון. שאלות הקווסט 1. עבור 150 נקודות - מה שמו של גיבור המשחקל ישי: מלוא הנקודות. שם: ישי שם משפחה:: בן משה חאריך רירה: 3/7282 מקום מנורים: ‏ יבנה שם האב: ‏ שמואל שם האם: יעל ביה"ם:, גינסבורג ביחה: טי 8 רברים והוא עווה חוץ מלטוחק במחב: הצד החזק של ישי הוא קווסטים. אך הוא גם אוהב לצפות בטלוויזיה, לאסוף חוברות קומיקס ולצייר. אלעד: מלוא הנקורדות. דני: מלוא הנקודות. 2. עבור 150 נקודות - במערת המינוטאור יש חדר ממולכד בו התקרה יורדת. כיצד נעצור את המלכודת? ישי: מלוא הנקודות. אלער;: מלוא הנקודות. דני: מלוא הנקודות. 3. עבור 500 נקודות - כיצד נערים על כל אחד מחמשת גמדי החושים שבודקים אם אתה בן אנועו ישי: 400 נקודות בלבד. אלעד: מלוא הנקודות. דני: 200 נקודות בלבד. המהמודדים שם אלעד שם משפחה: בַר-איתן חאריך לידה: 16/12/82 מקום מנורים: חדרה שם האב: ' רפאל שםהאם: פנינה ביה"ט:., בר איל];- נתניה ביתה: ט'.5 דברים אחרים שהוא טוה חוץ מלשחק במחעוב: לשחק בכדורסל.ובשהמט: הוא אוהב בעיקר קווסטים ומשחקי הרפתקאות, 4. עבור 150 נקודות - למה משמש הצעיף האדום של מלכת השח מטל ישי: מלוא הנקודות. אלער: מלוא הנקודות. דני: מלוא הנקודות. 5. עבור 150 נקורות - במה נשתמש כדי לגלות תיכן החדר הסודי של המינוטאור? ישי: 100 נקורות בלבד. אלעד: מלוא הנקודות. דני: מלוא הנקודות, 6. עבור 150 נקודות - מח משותף לילד הקטן ששוחה במים, לזקנה שבראש צוקי החיגיון ולאיש בגינה עם פסל הקופידון? ישיו 120 נקודות בלבד. אלעד: מלוא הנקודות. רני: מלוא הנקודות. 7. עבור 200 נקודות - מהם המצרכים להטלת בישוף ה-118%1:) על הפנסוס השחור? ישי: 70 נקודות בלבד. אלעד: מלוא הנקודות. דני: מלוא הנקודות. 8. עבור 150 נקודות - למה משמש בקבוק ה- וא אאזאם? ישי: מלוא הנקודות. אלעד: מלוא הנקודות. רני: מלוא הנקודות. פ. עבור 200 נקודות - מהי הסיסמה הסודית לחדר האוצר? ישי; 0 נקודות, אלער: מלוא הנקורות. דגי: מלוא הנקודות. . עבור 500 נקודות - את הקווסט המיוחד חזה ניתן לסיים בשתי דרכים מרכזיות. הסבר את תחבדלים העיקריים בין שתי הדרכים. ישי: 250 נקורות בלבד. אלעד: 400 נקודות בלבד. דני: 350 נקודות בלבד. שם: דני שם משפחה; נשרי חאריך לידה: 2/0 מקום מעורים: תל אביב שם האב: צביקה עשם האם: יהודית ביהים: ' ליידי דיווים ביחה: יב 9 דברים אחרים שהוא עושה חוץ מלעוחק במחשב: אוהב לשחק במשחקי תפקידים, ונהנה לשחק כדורסל עם חבריו. הטבלה לאחר 6 משחקים מקום שֶם סי שסיבלמן רני נשרי נועה גולדמן אייל קסלר | אלער בר-איתן = מעיין שחר ישי מן משה דורון. קוקליסקי ארז מִיכָלֶק - מודר מדן : אִלְעַד קורן . אמיר דולב גרעם סואל קרן שחר אסף שטיינר . ערן גורן גדב 3:2 לירן כהן ו ו ו - ₪1 ₪ 45 ףש | 2-5 5 == א אש, = וש ₪ 4 מם שאלות כלליות 1. עבור 150 נקודות - מה הית שמה המקורי של חברת משחקי המחשב 1%ו צהטוו.1? ישי: מלוא הנקודות. אלעד: 0 נקודות. רני: מלוא הנקודות: 2. עבור 100 נקודות - איזה תקליטון יוחר גדול פיזית - 1.2 או 71.44 ישי: מלוא הנקודות: אלעד: מלוא הנקודות. דני: מלוא הנקודות. 3. עבור 500 נקודות - מח זה 8א.11)א !]1 ישי: 400 נקודות בלבד. אלעד: 0 נקודות. דני: מלוא הנקודות. 4. עבור 150 נקודות - מיהו הווצח במשחק אאעיואז ישי: 0 נקודות. אלעדו 0 נקודות. דני: 0 נקודות. 5. עבור 150 נקודות - למה משמשת בעיקר מערכת ההפעלה ‏ %1 !וח 1% ישי: 0 נקודות. אלקד: 0 נקודות. דני: מלוא הנקודות. סיכום הנקודות עוד סבב ₪57 1או-() הסתיים. בואו ונראה מה מצב הנקודות: ישי בן משה זכה ב-2,190 נקודות. זהו ניקוד מעולה שנותן לו נקודת פתיחה מצוינת לשלב הגמר. בינתיים ישי מקבל את המשחק ]ןא /א, מתנת חברת באג מולטיסיסטם. במקום השני עם 2,300 נקודות סיים אלעד. ניקוד מעולה שמצליח לעבור מתחרים שזכו במקום הראשון בסבבים קודמים. אלעד זוכה ב- ]אד א, מתנת חברת באג מולטיסיסטם. ובמקום הראשון עם 2,700 נקודות זכה דני נשרי. דני הצליח להגיע למקום השני, ולהוריר את נועה ממקום זה. הוא מקבל מתנה קל || = 52| =| 1 = ₪4| == כב שק( ₪2 כת) כת) 2ש אש אשן 4 אש מפום כללי 0 נגקודות 08 נקודות 6 נקודות 5 נקודות 0 נקודות . 5 נקודות 0 נקורות | 7 נקודות | 0 נקורות > [ 8 נקודות | 1870 נקודות. -- | 40 נקודות > 7 נקורות 4 נקורות 5 נקודות 3 נקודות 0 נקודות 0 נקודות. מקום בטודניר שליטתו במשחק את המשחק מאהאש0 - באדיבותה של חברת באג מולטיסיסטם. תשובות לקווסט 1 אמכתה .]ה 2. זורקים את הלבנים זט על המנגנון. 3. גמד מריח - נשתמש בפרח מסריח, גמר שומע - בציפור שיר מכנית, גמד טועם במנטה, גמד ממשש - ברגל הארנב וגמד רואה בריו המעלימה. 4 אנו משתמשים בו בשביל לגרות את 0 נק | 0 המינוטאוד אל בור האש. 5. את ז.1והש מדדד א מ.וס11" שניקת מאי הפלאים נשים על הקיר של החדר המפריד בינו למינוטאזר. 6. הם כולם ה-1:916) בתחפושת, כשהניצוץ המוזהב בעיניהם מסגיר אותם. 7 אמםואם אכ ובתוך ה-.5%111.1), שערה של נערה טהודת לב וביצה מקולקלת. 8. השיקוי מכניס אותנו למצב תרדמת על מנת לשטות ב-3:418 בחנות הספרים. .-1.-]-2-₪-8-)[ 9 0, בסיום המרכזי ומרב הנקודותו, אנו עפים על הפגסוס השחור לעולם המתים ומשתמשים בראי על אדון המתים. לטירה ניכנס בעזרת בישוף הציור, בסיום האלטרנטיבי נשתמש בבגדי הסחבות כדי להתחפש למשרתת, ובראי נשתמש כדי להראות שהנסיכה בחתונה היא למצעשה ה-15) תשובות לחלק הכללי 1 הז[|"]5שאו. [. 2. תקליטון 1.2. 3 מראשוני כרסיסי המסך הגרפיים למחשב האישי. 4. במשחק ניתן לשחק 4 פעמים, כשבכל פעם הרוצח הוא מישהו אחר: 5. לשרתים ברשתות תקשורת. 0 נק' משוטטים בין - 1% ו ב ו 0 ילע לטעמנו. לכל אותם המתלבטים, - א8ז₪1008008, את המהדורה השנייה של "המדריך לסרטי קולנוע. ו ו ו ב אלפי סרטים. בנוסף להיותו מקור מירע מצוין בכל הנוגע לתעשיית הקולנוע, "המדריך מ" יא קולנוע וויראו" מספק גם שעות. מרתקות של דפדוף בין אלפי דפי המידע. השונים, ומאפשר לצפות | ה לבחון את הידע בקולנוע. בעזרת חידון טריוויה משעשע, - יר כאשר רצית לקדוא. הי ו לדפרף. במוספי עיתונים מצהיבים. בספרים עבי. כרס, ולבסוף כאשר מצאת. את מבוקשך. גילית כי המידע מועט ואינו מספק. את - התפנית החלה חברת. זוספסתסוא. כשהחלה לשווק בשנת.. 5' את תוכנת | א וא א ₪ או ₪6 | שהכילה ביקורות של- סרטים רבים, והקלה. על המשתמש את חיפוש המירץ, . ביוני 95' יצאה. לאור המהדורה הראשונה של "המדריך מי ₪ | ו ל ה וטלוויזיה* של חברת א אשס.ז₪, ותוך פחות משנה הוא הפך ללהיט ברחבי העולם. בגרסה החדשה של התוכנה מ ו שי יי ו משני מדריכי סרטים פופולריים, בשילוב תמונות, קטעי וידאו מקוריים, דירוג הסרטים, רשימות השחקנים, צוות ההפקה ועוד. בנוסף ניתן למצוא בתוכנה ביוגרפיות של במאים ושחקנים הכוללים ו ו הסרטים שבהם נטלו חלק. מאנר המירע של התוכנה מכיל ביקורות על למעלה מ-23,000 סרטים, 5,500 תמונות, 10/000 ביוגרפיות, מידע על זוכי האוסקר ב-65. 12 | וידאו, בניסיו. -- סרט | הוצ ציאה ענקית ספריות הווידאו,. ומכר למעלה ממיליון עותקים: השנים האחרונות ופניני קולנוע נוספות. ב ות גוספת הכלולה בתוכנה היא ב ו וי ו 0 דרמה, 2 הסיור ניתן לקרוא ביקורות על בי הי ור ולצפות בתמונות הלקוחות מהם. ד. במהלך ניתן גם | לעיין ברשימת 50 הסרטים הטובים שנעשר 2 היום כפי שנבחרו על ו ו קולנוע, אישי ציבור וקהל מכל רחבי העולם. בנוסף, |ניתן לעיין | ב המובתחרים וניתן אף להכין רשימה כזו לפי העדפה אישית, אותה ניתן להדפיס ולהביא לספרייה הקרובה. אחד הדברים שהופכים תוכנה זו ו "פמסאו דסזו" ונושאים שניתן לדלג אליהם בלחיצת כפתורו בסקירות הסרטים, רשימות הביוגרפיה השונות ומנגנון ו : חיפוש המידע עצמו נעשה אף הוא בצורה ידידותית ופשוטה על ידי תיבה בה ניתן להקליד שם של במאי, סרט או שחקן ולקבל מייד על המסך את רשימת הפילמוגרפיה של אותו במאי/שחקן. ניתן אף לצמצם את הנתונים בעזרת קריטריונים שניתן לקבוע בחלון החיפוש, כגון;: הצגת סרטים שזכו באוסקר לפי קטגוריות מסוימות או כאלה שזכו בפרסי במ וי רייו כרי להישאר עם האצבע על הדופק ולשמור על עדכניות, מציעה התוכנה גישה חינם לאתר מיוחד באינטרנט, ו הכוללים ביקורות על סרטים חדשים, ואף לקרוא על סרטים עוד לפני שהם נוחתים בארצנו. התוכנה דורשת מחשב 4860%2/66, 8 זיכרון, מערכת הפעלה 1 >אס[חו\ אד 95 פאוסחו/%, ובהחלט מ ‏ בי וי ה" ₪ לקולנוע. רד 1%; = = מיטאניה. ז שדחו = -- 2-ו 0% - ---- ₪ משחק מקחמה עמוס באקשן ובנרפיקה תלהימימדית בזמן אמיתי, מאת המאסטר טום קלנסי. אתה מפקד צוללת תקיפה גרעינות ותנקידך הוא להגן על העולם מנני המשטר הקומתיסטי - ריקטכצדי לאוהני משחקי האסקרטעיה והמקחמה אונייח: הר באר. ד ההטטורי ת שוב יוצ ו '"- ל זור " | | | ו ₪ | | / אונ ו המ בורטמ | בב 'וחר = 5 ו-- = 7 מאאאשאיטאה אתה משחק בתפקיד הענק הידרק. המלתם כנגד אוובים קהנים הנייתנים בלוחות ל ובכלו ישה וצרי זּ לה שהמשָ בכותו והוך החל אנוטיים בד להציכ את האנוטות. מטחק סכות, ירוות ואקטן בכתי נוסק -- ₪-ו ב - אתה השטיט אניק זוג1 תה לדרך. משח זה ו דח בה ה | = , | לו יור את החעלו ולומיור משחק אסטרטעיה מעולֶה, שָבו תוכל לבחור בין 4 גולים שונים, להלחם. לבטת ולהרוס המשחק הוא שילוב של 0 |- הנדטו ונטאעחד טימוש בטכנולוגיה חדיפה, יחד עם טימוט בקסומים, דנר ההופך אוקו למרתק ומענייץ במידחר |] ₪ ויו וומטרטגיה הו[ מאת: אור פלג לכל מי שחלם על קריירח כמפקד בכיר בצבא או לאלו שהתנסו בחשיבת צבאית, 2 ₪5 ]א .51 מאפשר לכם לשוב ולקחת חלק פעיל בפיקוד ד מלחמות שונות ברחבי העולם כולו. לפני כשנה, יצא לשוק אחד ממשחקי האסטרטגיה המלתמתיים הטובים והחשובים ביותר, לאלו מכם שפספסו משחק זה, הוא נקרא 5אמ זאג .וממ ("הסתובב" באזור המקום ה-20 של המצעד)ו, וכלל קרבות רבים ממלחמת העולם השנייה באיכות גבוהה במיוחד. וכעת, כפי שכל הצַלחה גוררת בעקבותיה משחקי המשך, מגיע אלינו 2 בידא .ז5, אשר מכיל את כל המערכות והמלחמות שהתרחשו בין שנות ה-50 המוקדמות לשנות ה-90 המאוחרות של המאה ה-20. ההפתעה ב-2 פ5אמדאהק .55 היא הדמיון הרב בינו לבין המשחק המקורי. מנשק המשחק כמעט ולא שונה מהמנשק של המשחק הראשון ואף חוברת ההדרכה והכוללת 75 עמודים באנגלית), מכילה את אותם ההסברים, מלבד שינויים שוליים. למשחק עצמו נוספו מערכות נשק קטלניות הכוללות בין היתר: מסוקי תקיפה, טילים נגד טנקים, מכונות ירייה ועוד. לטוב ולרע, כלי נשק אלה ישרתו מדינות המיוצגות באזורי אירופה, קוריאה והמזרח התיכון (ובכללן ישראלו. המשחק מכיל שש מערכות שלמות, כאשר כל מערכה כוללת מספר קרבות אותם יש לעבור תוך שמירה על חיי החיילים - כל זאת כשסדרי הכוחות בשטח מתעדכנים בין קרב אחד למשנהו. כ( -% = המערכות בחלקן דמיוניות ובחלקן לקוחות מההיסטוריה, וכוללות את רמת הגולן (1973), ספה במדבר (1991), קוריאה (1950), מלחמת סין (1997) ואוקינאוונה 1998 לכל צר במערכה יש שלב בו הוא מתכנן את כל התנועות, מהלכי הירי ותזוזת הבוחות על פי אפשרויות המרחק והתחמושת הקבועות בכל תור, כאשר בשלב הביצוע כל שנותר לשחקן לעשות הוא לתתבונן בניהול המערבה. אפשרות נוספת ומרתקת שהמשחק מכיל היא העורך, בעזרתו יכול כל אחד להכין תסריטי קרבות שונים בעצמו: העורך מכיל שתי אפשרויות - אחת מהן היא הקלדת נתונים בסיסיים על המערכה הרצויה ו(המחשב בונה באקראי מערכת מתאימהו. והשנייה געוצה בתכנון פרטי המערכה מתחילתה ועד סופה, בה יש למקם את כל הכוחות השונים, הדרכים, הבניינים וכו', במקומות הרצויים. כאשר יצא פאמהזאגץ התא ב-1995, הגרפיקה בה השתמש המשחק נחשבה למתקדמת יחסית לתקופה. יחד עם זאת, חבל שבמשחק זה לא הושם דגש על שיפור הגרפיקה שבמעס הועתקה מהפעם הקודמת. גובה הקרקע מתחלק ל-3 רמות שונות, ועל פני הקרקע ניתן לראות בניינים, עשן ומכשולים שונים, החוסמים בחלקם את קו האש למטרות השונות ותורמים להמחשת המציאותיות. בנוסף, ניתן להאזין לקולות הרקע הכוללים אפקטים מיוחדים של סאונד, ומאפשרים לצפות בקטעי וידאו רוקומנטריים אשר תורמים לאווירה ומבליטים את הדיוק ההיסטורי אליו המשחק מצליח להגיע, 2 פחתוודא ג .ומחז5 הוא משחק חובה לכל חובבי האסטרטגיה, המפיל אפשרויות שליטה ותכנון, כמו גם למעלה מ-40 תסריטי קרב מוכנים ועשרות כלי נשק ואמצעים טכנולוגיים חדשניים. הדרישות המינימליות להפעלת המשחק הן: 4860%2/66, 18א8 זיכרון ו-6.22 005. ...ו מאת: אירני מיכפאל %-:- ₪ היא אחת מיצרניות משחקי הספורט הבולטות בעולם, וגדולתה נעוצה ביכולת החדשנות, והשיפור המתמיד בהפשטת משחקים מורכבים. כעת, היא מביאה לנו את 7 את זא, הגרסה העדכנית לפוטבול בליגת ה-.]]א האמריקנית. אם העיתון היה יוצא לאור בארה"ב, המשחק היה מקבל נתח נכבד ממנו בשל הפופולריות העצומה לה הוא זוכה שם. אך היות ואנו חיים בציון, וכאן ומה לעשותו פוטבול עריין נחשב עבור רוב האנשים כמשחק כדורגל, נשאר הדבר בגבולות הטעם הטוב. המשחק הפשוט מתנהל נגד המחשב ברמת משחק ידידותי או אליפות. בכל מקרה, הוא ייערך באיצטדיון ענקי, מול קהל, בלוויית להקת מעודדות וכל הגימיקים הנחוצים. לא אתחיל להסביר כעת את חוקי המשחק, אך בגדול, המטרה היא להעביר את הכדור אל מעבר לקו ההגנה של היריב. בכל קבוצה יש חלוקה לשחקני הגנה והתקפה וכך בעצם שחקני ההתקפה של קבוצה אחת מתמודדים מול שחקני ההגנה של הקבוצה היריבה בכל תור ותור, כשאת ונ ה מלאכת המסירות והטקטיקה מבצע רכז הקבוצה והקווטר-באק), שקובע אם למסור את הכדור האליפטי דרך האוויר, מיד ליד או לבצע בעצמו ריצה לכיוון ההתקפה. הקבוצה התוקפת חייבת לעבור 10 יארד לפחות בארבעה מהלכים וכדי לקבל עוד אפשרות להתקפה) שאם היא לא הצליחה, יעבור הכדור לקבוצה השנייה. מנגד, תפעיל ההגנה את מלוא בובד מש;לה (ויש לה...), כדי לעכב את התקדמות ההתקפה וכדי לנסות ולחטוף ממנה את הכדור. מכל אוסף החוקים הזה מתקבל משחק אמטרטגיה מהיר ומרתק, שלא מפסיק להלהיב את אמריקה, יחד עם זאת, הבעיה המרכזית בהעברת המשחק למחשב הייתה ביצירת תוצאה גרפית נאותה ומהירה, שמצליחה להעביר משהו מתחושת המשחק האמיתי - עם המשימה הגדולה הזו התמודדו ב-8ם, ויש מקום לפרגן ולומר כי 97 אמכ וא נותן תמורה נאה בהפקה מלוטשת. הגיוון שאפיין הפקות אחרות של החברה (4=!], הגוא וכו'ו נמצא גם כאן, כששתי האופציות המרכזיות הן משחק רגיל או אליפות. אף על פי כן, המחשב, אינטליגנטי ככל שיהיה, לעולם לא יוכל לספק את אותו ניצוץ בעיניים שעולה תוך כדי משחק נגד יריב אנושי, אופציה המתאפשרת במשחק דרך רשת מקומית וזמן התגובה מהיר פי 1,000 לערך מאשר זמן התגובה המוכר לנו מהשיטוט באינטרנט, כך שהוא אינו מהווה בעיהו. אמכוםוא, דמות מוכרת בארה"ב, מספק במהלך המשחק אפשרות ללימור בל טכניקות ההתקפה וההגנה, וכבוגר האקדמיה הנקראת על שמו תוכל להפגין את כישוריך תוך בחירת המהלכים בעתיד. המשחק מספק תמונה חלקה וצבעונית הניתנת לצפייה בשלל קומבינציות ממספר זוויות - וכפתורי השליטה פשוטים להפעלה ומאפשרים מלבד תזוזה גם הגברת מאמץ, הטעיות, זינוקים ועוד. השחקנים הם אלה המשחקים בליגת ה-.1]א, והמאמן יכול לראות נתונים ססטיסטיים רבים על כל שחקן: כושר, מהירות, יכולת תפיסה, חטיפה ונתונים נוספים המאפשרים לבצע שינויים בהרכב שיעלה למשחק. כמיטב המסורת, גם כאן לקוחים הנתונים מרשימות שחקנים מעודכנות והם משתנים בצורה דינמית תוך כדי משחק. ניתן להקליט כל מהלך מתחילתו ועד סופו לצורך לימוד מעמיק והסקת מסקנות, וכמו בשידור טלוויזיוני טוב, הקריינות דינמית, מגוונת ומתאימה את עצמה למהלכים המתרחשים על המגרש (לצופה מהצד המשחק ייראה ויישמע כמשחק בשידור חיו. בסיכומו של עניין הייתי אומר כי מגוון האפשרויות הרחב לתכנון אסטרטני וסקטי במגבלת זמן, יוצר פוטנציאל למשחק מצוין גם ברשת וגם נגד המחשב. בסך הכל המשחק מומלץ. | ה משחק תפקידים חדשני עם מנשק אקען, כ ג בוג יי 1 מעולה - אשר מציבה אותו בגאווה ג ו בארץ ובחו"ל. יש | אומנים לאנשים מוכשרים, מקורו בעובדה יי ינ יי" ה 1 משהו ולעשותו בצורה מוצלחת ולעומתם האומנים, לעולם לא "נשארים" עם הסגנון הנמכר, הבטוח. בר בבד עם הצלחתם, הם "מ | כ שי ל יי מוכר. "החיפושיות" עשו את זה במוסיקה, אלפרד היצ'קוק עשה את זה בקולנוע ואריך קסטנר עשה את זה בספרות: עולם משחקי המחשב והמולטימדיה עדיין לא קיים מספיק זמן ואינו מוכר על ידי החברה שהיא כידוע *"מכתירת האומנים", אך בין כל האנשים המוכשרים שכן עובדים בו, נמצאים תוכניתנים שיסרבו להפיק משחקי המשך חרגוניים יפ ו הצלחתם כמנוף ליצירת משחקים חדשניים ומקוריים. ו שסדרת משחקי ה-1/ ]או שלה הביאה אותה להצלחה מפסחררת בקנה מידה עולמי, עוזבת את סגנון משחקי האסטרטגיה בזמן-אמת ובצעד אומנותי ו ל ]| ל - = צ יי -ן 4 - להפליא, מביאה לנו את ₪10 - משחק תפקידים מיוחד, מאוד קרוב לתחום האקשן, המשלב ריאליזם ותחכום רב, בד ו ג ו ל | ג רוי ו קל לתפעול יי בעולם גותי מסתורי, מתרחשת לה עלילת 1₪1.0. אתה, הרפתקן אמיץ החוזר לעיירת מולדתו, רק כדי לגלותה הרוסה ולמצוא סימני התעללות על יי תשבי מ ב שיחה קצרה עם הבודדים ששרדו תבהיר כי כנופיית מפלצות המונהגת על וי ו ו וי ג ל אל העיירה ממעמקי מרתפי הכנסייה העתיקה. בעיירה שלך, תמיד תוכל לשוב אל בית הנפח ובית המכשפה. אלו יסחרו איתף בכלי נשק, שריונות והפעי 7 מה גם שמדי פעס בפעם, הפונדקאי יערכן אותך ויספק לך רמז או שניים. אתה יוצא לנקום את דמם של בני הכפר ללא שהות, ומתחיל במסע תלאות ו ו יותר ויותר עמוק, מטה אל מעמקי האדמה, ער למשכנו של מנהיג כל הרשע - השטן בכבודו ובעצמו - הלוא הוא סומ הום. מתחת לכנסייה, יתגלה לפניך קומפלקס מבוכים מורכב ומפוכן המכיל מלכודות, אוצרות ויצורי פלצות הממלאים אותו בהמוניהם. כוח החיים שלך הוא ה-,/.1 המסורתי, והוא יורד בשאתה נפגע. ועולה על ידי שיקוי קסם או מנוחה ארוכה |-גל ה-14%א היא כוח הקסם שלך והיא מאפשרת לך להטיל כישופים שונים - מלחשי זיהוי קסמים לכדורי אש וברקים. מומלץ לשמור על כוח החיים וה-1/4א במצב גבוה כי בלעדיהם לא תשרוד לאורך זמן. ב-1.0 14 - - לוחם, קוסם או גנב'/סייר ₪0001(9ו, כשכל אחד מהם מתמחה בלחימה, כישוף או סיור בהתאמה. לפי בחירתך, יורכב לדמותך דף נתונים המכיל את תכונותיה וכוח, זריזות, כושר וכר), אשר חלקן ניתנות לשיפור בזמן המשחק, היות ואתה עולה בדרגות בשאתה צובר ניסיון. ההעלאה מתרחשת מייד, במקום, ללא צורך לגשת לעיר להתאמן או כל תירוץ אחר הנהוג במשחקי ו ו ההרפתקה, אנחנו בוחרים בסוג התכונות אותן אנו רוצים לפתח בדרגה זו, כך שאף מ תי הניסיון מאפשר לנו להשתפר ביכולות הלחימה, ההגנה והכישוף, מה שמקל על ב יב[ מ ל וי ההתקדמות, כלי נשק וחפצי קסם שלא היו זמינים לנו עד כה הופכים לנגישים עקב השתפרותנו הפתאומית. מבט מלוכסן לכל אחת מהדמויות מראה גרפי שונה, כשהמתכנתים הקפידו להראות את סוג 2-ה מ יי 1-ל[ ור ו מ ו-0%008א6 והמוכחת כמצוינת מ מי ןפת מז ייג עדיי ב בג ל יר ו מ יי ב יי אך התכונות, מנשק החפצים ודף הדמות; כולם מובאים אל תוך המשחק מבלי מנןי ו 1 אוו גם המפלצות. והמבוך עצמו, כולם ממופים בסקסטורות צבעוניות מרהיבות.: טיפול גרפי מיוחד וראוי לשבח קיבלו ו ו ו המובאים בצורה ריאליסטית לחלוטין. אנימציות הקרב, צורת הדם הניגר וכן דרך המוות הייחודית לכל יצור, לא רק מרהיבות וחלקות, הן אף מלוות באפקטים הקוליים המתאימים וכולם מוקלטים ב-16 ביטו. החדות של ה-/5/0 והריוק הגרפי של מנוע המשתק, מאפשרים מפת מו ודוהו בסגנון ואסיסם ו-אום, אשר מתווספת אל מסך המשחק הרגיל שהתוואי שלו שקוף, דבר המאפשר לנו להמשיך ולהתקדם בעזרת מסך המשחק הרגיל והמפה גם יחד. פרט לכך, גם קירות ו גב ו יר כאשר הדמות שלנו עוברת מאחוריהם 2% האפקט השקוף פשוט מבלבל אתמול בערב חיית שונה אחד הגימיקים של 0.ומאום הוא שתמשי 0 - דרך מודם, רשת או האינטרנט, - להיבנס למבוך לבד, בזוג או בקבוצות ש עד ארבע דמויות וכו .1 מפרסמים ו ב הגימיק האמיתי ב-₪1.0גזס נעוץ שנשחק. לעולם לא תשחק ב-31.0ו את אותו משחק! כל הרפתקה היא חדשה, שכן המבוך ואוכלוסייתו הם ייחודיים וחד אין זמן דבר אחד שמצער ב-₪18].0 היא גי מ םוי | בי יא שמשחקי גבכו ו ו כ ב יי ב יר ומחלקים שעות למנוחה, שינה ושינון קטמים, כאן קונספט האקשן שמנחה את המשחק מונע מפרספקטיבה כזו להתקיים. ניצני חוסר היגיון הנובעים ממנוחות מרובות, טיול בין המבוכים לעיר וכן עלייה בדרגות בזמן שנראה קצר מאוד, גורמים מעט מבוכה לקפדני משחקי התפקידים, הדורשים מתנאי הסביבה להיות הגיוניים, לרבות ציר הזמן. 0 זאו הוא מונחה אקשן, אך ב 1) הוא די מהיר, אך לא זקוקים גר כמ | 3 הוא מוכיח כי טקטיקה ואסטרטגית ו 4 לכל מאוכזבי .[.1 00 ם, מחכה כאן סוג חדש של משחק תפקידים, מבוצע בצורה מצוינת וסוחף אליו גם | ב ב לומ 4 "לנגן כמו גדולים" צעדתי באיטיות לכיוון ה"בוידאם", פתחתי את הדלת ושם היא עמדה.. מאובקת אך מלאת הדר - הגיטרה שלי! אלפי תמונות נוסטלגיות של קומזיצים על חוף הים, טיולים שנתיים וקלמן והמורה שלי לגיטרה) עלו בראשי והציפו אותי בסערת רגשות. התיישבנו ליד המחשב בציפייה; ולפתע זה בא וזה נשמע כמעט כמו המקור *...צא סא אטואסאי סא" זימר המחשב ואני אחריו. אחרי כמה דקות הגעתי לכמה מסקנות מהירות - הראשונה, אני זוכרת איך מנגנים (וואווו, השנייה, אני ממש מוכשרת (כן, כן..) והשלישית, שהתוכנה הזו ממש מוצלחת. באמצעות 7 שירים קלאסיים המייצנים את כל סגנונות הרוק והמבוצעים על ידי גדולי האומנים (ג'ימי הנרריקט, בוב דילן, בוב מארלי וכר), מתרגלים ולומדים נגינה בגיטרה. דרך השירים נלמדות טכניקות נגינה שונות וכן נלמדים אקורדים ותווים של כל אחד מהשירים. לכל שיר מצורף וידאו-קליפ שלם וניתן לצפות בו גם על גבי צג מלאו המסביר כיצד למקם את האצבעות ולהניע אותן וכן פלייבק של השיר. מעבר לכך, החוברת הנלווית מכילה דיסקוגרפיה על ההרכבים ועל האלבומים של האומן. לסיכום, אם יש לכם גיטרה ואתם רוצים להיות ג'ימי הנדריקס הבא, תפשו מורה טוב. אבל אם אתם רוצים להשתעשע וללמוד מספר שירים ומקצבים, ההנאה מובטחת. > הדוב אצלי דובים תמיד מתקשרים לדברים חיוביים. אם מישהו רוצה להעליב מישהי הוא יכול לומר "יה פרה" אבל לא "יה דובי", למה לאז כי דובי הוא חמודי. מי לא מכיר את פדינגטון, באלו, יוני ופוז לא במקרה דמויות אלה מדברות לכל אחר ובכל גיל, כי בעצם גם לכם הייתה פיג'מה עם דובים מצוירים או דובי שישן אתכם לילה לילה. במילים אחדות - לאנשים יש נטייה ליחס לדוב שס'םדיה תוכנה זו נותנת לנו דופים הצצה לעולמם של הרובים ומסתבר שאנו לא מכירים אותם מספיק טוב. ספר אינטראקטיבי זה (הבנוי בצורה של ספר ממשו נותן לנו אינפורמציה מילולית וויזואלית על סוגי הדובים הקיימים ברחבי העולם, על האנטומיה שלהם ועל התנהגותם בטבעי. התוכנה מלווה בקטעי / וז " לזוב יש כו8 אדיר תכונות אנושיות ולא כל כך | אעו%ת בצדק. ו בנשורח טיו לפרפק קילומטוריש אנימציה "דוביים" ומשעשעים וכן סרטוני וידאו ותטונות של דובים בטבע. את התוכנה ניתן להפעיל ב-11 שפות, כך שאם אתם דוברים שפה שנייה תוכלו לתרגל אותה קצת (אני למדתי איך אומרים "המתן בבקשה"* בדנית ובפולנית!ו. ואם אתם רוצים לדעת את ואו עדו "₪ לו ופ חקור בור עמק = ולהכג'ס אליו את 1 הונר. פלעים גרודי₪ ששלופה אשי הוקים לו ינויע לדתוף שלו, הרא סנל וטרוק אייך. אפר כך, הוה *כול נגרזר או הפיה המתה מש חק- בק יה הפ משתק ידדיט לכפדח הקדח"וח של הדוב הס'בודח שלו מדהימה אף מיא. חואו יפרר ברו במשך ששו במקכה או בפודד, בקצב קבוש שנוע נעתים 7- וז (*ם בשעה האמת על שנת החורף של הדוב, האם באמת דובים אוהבים דבש ועוד כמה סודות וטיפים על החיה המופלאה הזו - אתם מוזמנים לדפדף. 2 הדוב היא תוכנה נוספת בסדרה של תוכנות מבית מ071%. המיאו סוחס ושמשווקות בארץ על ידי חברת מיראז'ו, העוסקות בבעלי חיים ומשתלבות היטב בדרישת השוק למידע על עולם החי, ררישה הנענית בהפקות בסטנדרט גבוה ובשילוב הגופים המובילים בתחום כמו 1 א א םס ן|ן ז א א שות ה סס,. צאמצסספום, מיטב | החוקרים מהאקדמיה וכו'. בדרך למאדים לוק פיקארד ומפקד האנטרפרייז בסדרת הטלוויזיה *"מסע בין כוכבים - הדור בדי להתקדם בהרפתקה יש לעבור דרך היכלים שונים שבתוכם נלמר ה-5 בינואר לא הביא לנו חייזרים, אבל בהחלט הוכיח עד כמה החלל החיצון באבא יאגה והאווזים אחרי אימו והמלך שהיה סיפור עם אפריקני, הגיע הספר השני בסדרת "אגדות קסומות" מבית מיראז' - באבא יאגה והאווזים. סבא עכבר מספר לנכדיו אגדת עם רוסית על מכשפה מרשעת בשם באבא יאגה, השולחת את האווזים שלה לחטוף ילד קטן בשם ניקי, אשר נשאר לבד עם אחותו הגדולה טאשה. איך הצליחה טאשה להציל את ניקי ומי עזר לה כבר תגלו בעצמכם. נציין כאן כי התוכנה בנויה במתכונת הרגילה של הספרים האינטראקטיביים וקשה להתעלם מהססגוניות ומהאנימציה היפה שמלווה את הסיפוד. פרט לכך, הסיפור מלווה גם בשירים קצביים שנקלטים מהר מאוד, וקיימת כאן אפשרות לגעת בפרטים המופיעים בדפי הסיפור ולגרום להם לקום לתחייה. כדובדבן שבקצפת, מצורף לתוכנה ספר של האגדה לאלה שירצו לקרוא את הסיפור בכל עת או בצמוד להפעלת המולטימדיה - והוא, ממש כמו התוכנה, צבעוני במיוחד ומשעשע לא פחות. מרתק את כולנו. מאז המלחמה הקרה, מתנהל מירוץ בין מעצמות העולם, | מירוץ בו כולן מנסות לכבוש את החלל. כוכב הלכת מאדים היה מאו ומתמיד מוקד משיכה עיקרי, שכן תצפיות הראו כי לכוכב זה תכונות הדומות לאלו של כדור הארץ ואפילו הוכח כי במאדים נוצרו חיים. תוכנה זו היא אנציקלופדיה המתארת את המירוץ בחלל של המעצמות הגדולות בעשורים האחרונים, היא בנויה כמשחק הרפתקאות המתרחש על בכוכב מסתורי ומוגשת על ידי קפטן ז'אן הבא"ו, ההיסטוריה של המירוץ לחלל. בתוכנה מידע על כל הוגי הדעות, החוקרים, הממצאים והתחזיות לעתיד. וכך, על מנת לעבור ממקום למקום, יש לענות על שאלות ונושאים שנלמדו במהלך השלב. -. התוכנה עונה על שאלות שונות הנוגעות למסע בחלל וסוקרת בצורה מעניינת את ההתפתחות וההתקדמות של האדם בחלל, מאפשרת לצפות בסרטי תעודה ובתמונות, ולבלות במשך שעה קלה בחלל החיצון. אורי מתל אביב שואל מה ההבדל במהירות בין פנטיום פרו לפנטיום רגיל. שלום רב לאורי. התשובה לשאלתך מסובכת מעט, מפני שחברת אינטל המייצרת את שני המקבדים אינה מציגה נתונים רשמיים של השוואה ביניהם. לדברי משתמשים בקבוצות דיון באינטרנט, משחקי 08 רצים מהר בהרבה על גבי פנטיום פרו מאשר על הפנטיום הרגיל, אך יש להיזהר ממסקנות תפוזות היות ורוב האנשים שעברו לפנטיום פרו, עבחו גם למעבד מהיר יותר: (מהירות השעון של פנטיום פרו מתחילה כ(3 -6% /0/ 277 3 / י/(7 מ-+171א150 ומשתמשים רבים רוכשים דגם <10א200 בזמן שקודם לכן היה ברשותם פנטיום רגיל 15ו133%1. בכל אופן, מבדיקות שנערכו באופן לא רשמי, עולה כי מעבר פגטיום פרו 1502 מהיר ב-10% ממעבד פנטיום רגיל במהירות 200%1112. שחר אלדד שואל האם התוכנית ="א= 6שתפם של 0% הינה הזז אמזד % כן אלדד, קובץ זה הינו תוכנית עריכה הקסה-רסימלית הקיימת גם במערכת 40%8הו) 95, ובתוך הספרייה סאג ואואססופ שש סטאזו. התוכנית מאפשרת לקרוא כל קובץ (גם תוכניותו ולשנות או לתקן בה פרמטרים. "פורצי" תוכניות משתמשים אף הם בתוכנית זו או בדומה לה, כיוון שניתן לשנות ואם יודעים... כל דבר כולל הגנות תוכנה. במקרה זה, אני ממליץ לך להיזהר מהתוכנית כיוון שניתן בקלות לגרום לנזק. ליהון מרמת השרון שואל האם ניתן לחבר כונן 56:51 למחשב ולגרום לו לזהות אוחו מבלי לבצע איתחול? היי לירון. סכנית הדבר ניתן, אך מדוע להסתכן בקצר תשמלי - מספיק שאחת הרגליים. בחיבור נוגעת לחלקיק שנייה במקום שלא תוכנן עבורה - והופ "הלך" הבקר... אם הפעלת את המחשב, אך שכחת להפעיל את כונן ה-5051 החיצוני ודבר הקורה פעמים רבות לכל מי שיש ברשותו כונן 50:81 חיצוני) - במקרה זה הסיפור שונה. אין צורך לבצע איתחול למחשב. לחץ בעזוית הכפתור הימני של העכבר על סמל "המחשב שלי", בחר ב: מאפיינים--מנהל ההתקנים--מחשב ולחץ על כפתור "רקנן" בתחתית החלון. הדבר עשוי לקחת כמה שניות אך הכונן אמור להופיע לפתע. אם הדבר לא קורה, אתר את שורת ה-5051, בחר בה, ולחץ "רענן" שוב: עדי מבני ברק שואל כיצד ניתן לראות ב-95 אווסשתו\ו את השעון והתאריך, כפי שהיה ב-3.11 %אום[ומו%? אהלן עדי, לחץ פעמיים על השעה המופיעה בתחתית המסך (מצד ימין) ולפניך יופיע השעון והתאריכון. ערן שואל כיצד ניתן למחוק קבצים ב-95 %ו0חוו, מבלי שהם יופנו תחילה אל סל המיחזור? אהה! יפה ערן. משתמשים רבים אינם יודעים שכאשר מוחקים פריטים/קבצים תחת 95 גאוס4הו'או, הקבצים אינם נמחקים מהכונן, אלא מופנים אל *פטנט" הלקוח ממחשב המקינטוש הנקרא "סל המיחזור". הרעיון ביסודו טוב - אם מחקת קובץ, תפסת את הראש ואמרת *יו... יו... טעיתי! זהו אינו הקובץ הנכון* (או בקצרה "שיטו!"ו, אתה יכול תמיד ללחוץ פעמיים בעזרת הכפתור השמאלי של העכבר על סמל סל המיחזור ולהחזיר לחיים את הקובץ. "החיסרון" בשיטה זו הינה העובדה שאם באמת רצית לפנות מקום בכונן הקשיח - כל הקבצים נשארים בסל המיחזור בגודלם המקורי. לכן, עליך ללחוץ בעזרת הכפתור הימני בעכבר על סל המיחזור ולבחור בפעולה *רוקן סל-מיחזור". עכשיו, אם נחזור לשאלתך... ניתן למחוק קבצים לחלוטין מבלי לשלות אותם לסל המיחזור בשיטה הבאה: כאשר בחרת קבצים למחיקה, החזק את מקש 5 לחוץ בזמן פעולת המחיקה והקבצים ימחקו לבלי.שוב! רועי מתל אביב שואלג "מת עועוים אם מחקתי לגמרי קבצים תחת 5 וסהוו ואני רוצה להחזירם? אני מכיר. את וששח של 8סום, אך המחשב מודיע לי שהקבצים נעולים על ידי אווס[וח ר = הצילווו!* רועי היקר שלום, עוד לא אבדה תיקוותנו - עקרונית, ניתן להציל || את החומר, אך למען הקוראים שאינם. מכירים את התהליך,. הבה נסביר כי מערכת ההפעלה 5כ0ם, החל מגרסה 5 קיימת תוכנית בשם שאת.תדם ות פאט, שנועדה | להחזיר קבצים שנמחקו ל-"מוטב". מסתבר שכאשר אתה מורה למערכת ההפעלה למחוק קובץ, הוא אינו נמחק ממש, ורק שמו נמחק מרשימת הקבצים הפנימית שמנהלת מערכת ההפעלה. רשימה זו ירועה בשם 47 |קיצור של חהסטוובק!1 שווזו. במצב זה התכולה של הקובץ הנמחק נשארת עד שקובץ אחר *ידרוס* בטעות את המקום בן נמצא הקובץ שנמחק ויכתב במקומו. ובר החשוב ביותר אם מחקת קובץ בטעות, הוא לא לעשות דבר!ו כל פעולה של כתיבה על הכונן ובכללה פעולת הזיכרון הווירטואלי ב-%איט|ותוי, שמירת קבצים וכו' עלולה לדרוס את הקובץ האומלל שנמחק מה-- 41:. ל-95 אאוטשחואו. ישנה תכונה | חזקה של קינאה... כל דבר צריך | להיות בשליטתה וכך גם אפשרות | הטיפול בקבצים, לכן כאשר אתה מפעיל את תוכנית ה-מדא.וחסאט | מתקבלת ההודעה כי עליך להסיר . את נעילת הקבצים. אנב, אם במחשב שלך מותקנת גרסה מלאה שק 95 פאוטשחוא וולא גרסת עירכון), אזי אין לך את הסובץ מז ופאש ויש להעתיק אותו ממחשב עם 6.22 008 - אין בל בעיית תאימות עם 6.22 05וכ והוא יפעל ללא.כל דופי. עתה הגענו לשלב המכריע - כיצד מפעילים את התוכנית כש-95 פשטשחו ' 1 . ו ו ו 00000000 וזְוַתאַוַזָפקווופקי אינה מאפשרת זאתז פשוט. הכן תקליטון איתחול עם 6.22 05 והעתק עליו את הקובץ א₪, דט וטא . כעת הפעל את המחשב בעזרת תקליטון האיתחול עד שתקבל את שורת הפקודה . במצב זה 95 >אוסשחו\ אינה פועלת או שולטת בכונן. בשלב זה, עבור לכונן הקשיח היכנם לספרייה בה נמחק בטעות הקובץ, והפעל את התוכנית מכונן על ידי הקשת: אדט.ומסאט:ה ולחיצה על זטזחי התוכנית תחפש קבצים שנמחקו לאחרונה ותציג ואם תמצאו את שמותיהם כאשר האות הראשונה של שם הקובץ חסרה, ₪ ובמקומה מוצג סימן שאלה ₪ (לדוגמה: פאם. אס אאו?) שבמקור נקרא ₪א:.כאסואןאו. תוכנית ה-8זם.וממאש תבקש לאשר את שם הקובץ אותו אתה מבקש להחזיר ולהקיש את האות הראשונה של שמו. אבי ממעלה אדומים שואל כיצד אן ניתן ליצור פמלים (1600) חדשים? || שלום אבי. כל שעליך לעשות הוא ליצור קובץ מסוג ]ואג בעזרת | כל תוכנת ציור המאפשרת זאת כגון "מברשת-צבע". לאחר שנוצר הקובץ, שנה את סיומת שם הקובץ שיצרת לסיומת 100 ולדוגמה: כ - זה הכל! רענן מכפר סבא שואל כיצר ניחן להפעיל מחשב עם 95 %אטחוו 7% במצב של 0058 מלא (עבור משחקים) מבלי לבצע כיבוי והפעלת במצב 5ו. אהלן רענן. ישנן במה שיטות 2-0 , : אך להלן דרך נוספת: צור קיצור ררןך חרש עבור הקובץ ואס).כא ה ואואס. נניח בשם "מצב 5 מלא". לחץ בעזרת הכפתור הימני בעכבר על הסמל של קיצור הדרך ובחר: "מאפיינים", לחץ על לשונית "יישום", בחר "מתקדם" ובתוך החלון סמן את האפשרות השלישית. *מצב 15-0005א* וסמן גם את "היזהר לפני הזנת מצב | 15-2005א". כעת, תוכל לקבוע אם | להשתמש בגרפה קיימת של 5% -5א או בגרסה ספציפית אחרת: כששה ]63 מאת: אור פלג לאחר הגעתו חמרשימה של המשחק ג הכדורגל המצליחה !96 תםאוטול בש שו ות של אוו בפפגת ב הר ו = רבים בוודאי זוכרים את המשחק אמאואן5 שהופיע לפני מספר ? 0 והיה בין משחקי הכדורגל הפופ ביותר. ובכן, כעת, לאחר 1% ב ב הכולל אפשרויות חדשות רבות. המשחק מכיל כ-40 קבוצות שיכולות להשתתף במשחקי ראווה, ליגה או ות שונותו: ב ות שיש : עולם להציע. בנוסף,.כולל המשחק ות ית מ ירת כ רו 1 קטעים מהמשחק, ? זוויות ות ו בכתבה ל זפ 1 שהתפרסמה ב הקורם נאמר כי המשחק מכיל אפשרות חדשה של משחק ו ל" סגור, גם ב-אמואוא51, שיצא לשוק בחו"ל הרבה לפני 97" גא[ש, קלימת אפשרות זו, שמעניקה לשחקן. הזדמנות לשחק באולם סגור בקבוצות של שישה שחקנים, עם חוקים השונים לחלוטין מהחוקים במשחק רגיל, ' מעבר לכך, הרובד התכנוני של המשחק מתרכז במסך האסטרטגיה המאפשר לבצע חילופים בין שחקנים ב יי מקכוצות שונות! וכמו כן, ניתן לראות את הנתונים של כל אחד משחקני הקנוצה ולשנות את אסטרטגיית המשחק ואת מיקומם של השחקנים על המגרש. = השליטה במשחק קלה ופשוטה וניתן ₪ ומת יי היחירגיהיה לזפוך את כל צירופי המקשים: עו | ג [3) 4 1" ד זר 21% - |! ₪ .₪ ו וי וי ו ותרגילים מיוחדים וכאלה וש במשתק למכביר. אך גם בעזהת המקשים הבסיסיים ניתן לשחק ולבצע. את' כל :הפעולות הבסיסיות,5%ג1ן::בעיסות;;מסירות; תיקולים וכו'יבקלות רבה. כחו להקל עוד! וותר על המשחק, מופיע. יו בו מלבן בו ניתן לראות היכן ממוקמים באותו הרגע שחקני הקבוצות. כפי שנראה כבר במשחקי כדורגל קודמים, גַם כאן ניתנת לשתקן האפשרות מ גו יי בסימולציה, אשר שתיהן.למעשה, מבוססות על אותה סביבה גרפית, הגרפיקה במשחק תלת ממדית, והשתקנים הנראים בגדול ובבירור על המסף:נעים בצורה חלקה לאורך המגרש. בשברקע .קהל משתולל, שלטי פוסומת מתחלפים וקטעי קריינות מתאימים: עור פרט המוסיף לאווירה נהשף בתחילת.בל משחק; סאשר תוכלו לצפות:בשחקני שתי ו ל יי ול לעבר המגהש, ומתחילים באימונים כשברקע נשמע ההמנון הלאומי של פל אחת מהקבוצות. למרות שהמשחק לא מכיל קטעי וידאו או אנומציה מיוחדים, הדבר לא גורע מחוויית הכךורגל,: ומהווה: למעשה יתרון בכך שהמשתק עצמו פשוט יותר ומתאים גם למשתמשים חהשים וחסרי ניסיון כמו גם לשחקנים המיומנים. מעלה נוספת היא העובדה שלא נדרש מחשב חדיש על מנת מבי ג בי ג ינ הב כ יד ב חלקה.וללא תקלות גם על מחשב 486 עם ₪ זיכרון. ו זה (/ | יפור הפש = טטר מוולטימדיה מקוהשב טהלב בשעילויות ןיס לידדי בגיצוין! א- מ ה על פי ססרה של מיכץ סגוזית קריוות: עפרה ויינגרטן "ש. <ו) = " גירַאי סוד המל 5-9 ₪ משחק הרפתקאות חיוובי אונטראקטירי ₪ מסע באר קסומה מל אה באגדות והורפו זט 2 וה עֶם דודו זר , ₪ הגשם חלום : להיות זמזרש אמזיתישת ₪ 20 שירי ידָדִים הכזבוצעים על ידי דודו זר ממפרפר וחד בליווי א(ימציה תש 5 ו 0 וח פוה ילד ] איוטראקטיבי על 5 ספרה המפובסם ₪ על פי ספרה הנודץ של מיכל סנונית בגרסת מולטימדיה של חיה ש(הב איוטראקטיבית מהנה מזגוו משחקי דמזיון וחשויבה ₪ אנימציות מרהיבות ₪ א('כוציות מורהיבות ₪ מזגווו משימות ללימוד ₪ כהגוון משחקי דמזיוו ₪ זוסיקה ואפקטים תרגוד ומחשבה ₪ אנימציה ייחודית להשיג ברשת חנויוה ה הוהי :5 מאת: עמית חסון-אלוני נסגר ברוסיה במהלך חורש ינואר, נסגרו בהוסיה השירותים של חברת =1.1-ח2) גטחטותה. וזאת עקב פרשיות מרמה רבות שפשטו בשלוחה הרוסית של החברה. בלב העניין עומד בירור השחיתות, כששתי אפשרויות מרכזיות עומדות על הפרק - שימוש נפוץ בנישה דרך כרטיסי אשראי גנובים או פריצה מסיבית לחשבוגות משתמשים. צרפת לצרפתית אם אתה מתכוון לפתוח אתר אינטרנט בצרפת כדאי מאוד שהוא יהיה בשפה הצרפתית. לאהרונה, גילו ב-ש6ת!גזזט,] ‏ [7700 הוקזס06), שלוחה צרפתית של קולג' אמריקני, כי הם נתבעים על ידי הרשויות לשמירת השפה הצרפתית וכן, יש דבר כזה) בבית המשפט, על כך שהאתר שלהם כולו באנגלית. כעת, הם נתבעים מפורשות לתרגמו גם לשפה הצרפתית, שהרי על פי החוקת בצרפת, הצרפתית היא השפה הרשמית ולכל האזרחים יש זכות להבין את כל הנכתב. המכללה הגיבה כי על האתר 12.17 = ו[טשוגוש זסיטש. [וש"/" נקווו ו להיות ו | זר באנגלית, מכיוון שזו השפה בה משתמשים על מנת ללמד במוטר זה ו(הדבר היחידי הקשור בצרפתית למוסד הם שלטי הדרך המובילים אליו), אך במידה שהם יפסידו במשפט הם עלולים להיות מחויבים בתשלום קנס של 5,000% בכל פעם שמישהו מבקר באתר. סרטים באינטרנט 1 > בבצת ושח ל ו ||וז הזודו הוליון || ₪ ה-1 ג (שושוווה] הוווי] מב6וזשוו ה ו החל לשדר סרטים קלאסיים ברשת האינטרנט החל מאמצע חודש ינואר השנה. הסרט הראשון שהקרין הארגון, שהוא אהד המובילים בתחום העירדור בצפייה בסרטים, || ה ] אק ל תא וו | וז + 3] וי קלחו קקלל וק האפמבטם ₪0 שח 8 אם שחוה זט ] הטש 1 ויז 60 !תה 9 1 01 151110016 הוקזטטד) 6 ]0 וח-ז3110|?] המוש נטיזוו] שה | עדו ש6]] 1ק זייתהרק ב ₪ -] שמווזזט, ][ 66 1 הוקזסטו) -% 1 וא צוטוון ₪ 4 הט הת + ]ה ו = וש היה "%חו₪ טווז" של צ'רלי צ'פלין אשר הוסרט לראשונה ב-1916 וכולל פסקול מוסיקלי. את הסרטים ניתן לראות ב= "הותטחוט" קזס.שתו[חטדוה.ראראי". פרסום בעלייה עם המעבר לשנה החדשה חל מפנה משמעותי בכמויות הפרסום המסתרי באינטרנט. על פי הדיווחים עד כה גדלה כמות הפרסום ב-אואוש פי שלושה ביחס לממוצע של השנה הקודמת. צִּ והי "996 הייתה שנת המבחן" אומרת אנאליססית האינטרנט קייט בנג'מין *אנו נתחיל לראות צמיחה מתמשכת במשך הרבעונים הבאים". המבחן עבר בהצלחה, בערך שני שליש מהמפרסמים בשנה הקודמת דיווחו על הצלחת הפרסום ולא היו כלל דיווחים על בישלון מוחלט. כיום; צופים להכפלת הפרסום מדי שנה, לפחות עד לשנת אלפיים. מתבגרים במחיר שלב נוסף מתרחש בהתפתחות רשת האינטרנט מבחינה מסחרית. נותני שירותי החיבור לאינטרנט 15 בארצות הברית ובמדינות רבות נוספות, הבינו כי לא יוכלו להמשיך ולתת שידותים ברמה נאותה, כל עודר הם מאפשרים שימוש במנוי חודשי ללא הגבלת שעות. |שסז5! 88| ס! פוחם?!|פ/ש זו וצרו זל ]יור הוה | ו וירוהו האינשונט שלנ! הוא לנולם יד החברה המובילה בישרתז באינטרנט ורי וו הד 78 %רי-- הר במצב זה מתחברים משתמשים שונים לשעות ארוכות, חוסמים את הקווים ולא מאפשרים למנויים אחרים להתחבר למערכת. רוב ספקי האינטרנט הגדולים בארה*ב שאפשרו סוגי מנויים שבאלו החלו לבטל אותם בחודשים האחרונים, וכך הם מקווים להוריר מעט מהלחץ על מערכותיהם ולשפר את השירות: מועדון אלאניס מוערון המעריצים של אלאניס מוריסט פתח לאחרונה אתר אינטרנט עצמאי. זוהי התפתחות משמעותית מהאתרים האישיים שבנו אנשים שונים ברשת על מושאי הערצתם ללא בסיס רשמי כלשהו. האתר כולל חדשות מעודכנות על הזמרת, לוח זמנים להופעותיה הקרובות בעולם ועוד מידע רב הקשור בה. ניתן למצוא אותו ב-"קז55116.0הוסותפותה!ג'/"/ יכות" פתיתים + חברת מאקרומדיה, המפתחת של ששה אוססו[5 החלה בהפצה חינם של ערכת כלי עבודה לפיתוח אפליקציות תואמות. ניתן להוריד מאתר החברה (החש. ה והשנחט סוד שור" יוו * יותר ממחצית מהעיתונים היומיים ביפן (מעל ל-100) מקיימים גם מהדורה אינטרנטית קבועה ורצופה. = אתר חדש באינטרנט מספק מירע על ה"רייסיננ" של התוכנות השונות בעולם המחשבים. כל אחד יכול להצביע, להשפיע ולראות מה באמת "הולך" בעולם המחשבים העכשווי. האתר: קזס.=קחווהז. ראי ',יקוות. אינטרנש תאר לך שני כבישים, הראשון נאמר נתיבי אילון, השני כביש המתפתל בין שני יישובי ספר שוליים. האחד חדש, חדיש וגדול, בין 4-5 מסלולים לכל | כיוון, השני שולי וקטן בין מסלול וחצי בלבד לשני הכיוונים גם יחד. בראשון עומסים עצומים בחלק לא מבוטל של שעות היום, בשני התנועה זורמת ללא כל הפרעה בכל שעות היממח. עכשיו תאר לעצמך שני קווי אינטרנט, האחד גדול ורחב (נאמר 1₪א3ו, השני קטן וצר (נאמר א512), ההבדל הוא שהראשון משמש כ-40 אלף משתמשים (1,500 בו זמנית) ואילו השני משמש ב-5,000 משתמשים ו200 בו זמניתו. נימוקים רבים מביאים אותנו לבחור בדרך כלל דווקא בספקי השירות הגדולים יותר, בין השאר מטעמי | בטיחות וציפייה לשירות טוב ואמין יותר. אנו מצפים מחברות אילו להחזיק מחשבים חזקים יותר וקווי קישור גדולים יותר לאינטרנט. כל ה"יתרונות" הללו עומדים בדרך כלל מול המחיר הנמוך יותר שמציעות החברות הקטנות. ההתרחשויות בתקופה האחרונה מדגימות דווקא כי החברות שטוענות לקווים רחבים ומהירים יותר, מתקשות לספק את השירות והמהירות אותה הם מבטיחים. רוחב הפס של קווי ההתקשרות לרשת העולמית, חייב להיות מחושב ביחס למספר המשתמשים המחובר בככל רגע נתון למערכת. משתמשים רבים יותר צורכים משאבי מחשב וקו גדולים יותר בהתאמה, ובכל שהחברה מחזיקה מספר גדול יותר של אתרים ברשת הפנימית שלה או בתת רשתות בקישוריות דרכה, כך גם יגדל זרם הפונים אל אתרים אלו מבחוץ דרך | אותם קווי התקשורת שהחברה מחזיקה. בסופו של דבר, אנו מגלים ני דויד מול גוליית אל תסתכל בקנקן... לעתים החברות בעלות רוחב הפס הצר יותר נותנות תגובה מהירה יותר לבקשות המשתמש, וכל זאת מפני שיחס כמות המשתמשים אל רוחב הפס הוא טוב יותר. חברות רבות מתפארות בקווים גדולים ורחבים, אך אינן מפרסמות אף פעם (או באופן רשמי לפחות) את כמות המשתמשים המחוברים אליהן, ובעצם מסתירות פרט חשוב על מנת שנוכל לדעת את מהירות התגובה האמיתית שלהן. את ההיגיון הפשוט הזה הבינו משתמשים במדינות רבות ובחירת ספק השירות אינה נעשית עור על ירי חיפוש החברה בעלת הקווים הרחבים יותר; אלא על ידי תוצאות סקרים של איכויות שירות בחברות השונות: המגמה הזו חזקה במיוחד בבריטניה, | שם קמו חברות מיוחדות אשר מגדירות קהל יעד מסוים מאוד ופונות רק אליו (כמו חברות המספקות שירותים לסטודנטים אשר כבר יש להם חשבון אינטרנט דרך המוסד האקדמי, אך אינם יכולים לגשת אליו מהבית). באר"ץן, סביר להניח שיקומו חברות כאלו, שכן קהל היעד מצומצם מאוד - אך אין סיבה שבחירת ספק השירות תמשיך להיעשות באופן *עיוור* כבעבר. סקרי איכות שירות לגבי ספקי שירותי הגישה לאינטרנט בתחומים השונים, אינם מתבצעים באופן שוטף או שאינם מתבצעים כלל - נתון מפתיע לאור כמות משתמשי האינטרנט בארץ דרך ספקים מסחריים (מעל ל-100 אלףו. כרגע עלינו לסמוך רק על ניסיונם של מנויים ותיקים או על עצות של חברים כאשר אנו בוחרים את ספק | השירות. אנו מקווים כי המצב לא יישאר | כך זמן רב במדור האינטרנט. פרטים | בהמשך... | שה ה יפכ מש וע מאת: עמית חסון-אלוני = נדמה כי לא מכבר סקרנו את הגרסה השלישית של ח-ט)הקו הא ןוט (עיון בניליונות קודמים אכן מבשר כי חלפו רק 7 חודשים מאז), וחנה כבר מונחת תחת ידינו הגרסה חרביעית של הדפדפן הנפוץ. למעשה, גרסאות האלפא והביתא שלו נמצאות אצלי כבר תקופת מח, אך אין זה אלא הוגן להמתין. לגרסה הסופית או לגרסה הקרובה אליה בדי שנבחן אותח באופן פרטני. | !0 עדו הפ פופ ר!נגאיה 55 4 | סיכ :20 פרו!] ולוגר םימו0! הרהטה | | עדוה ופעדו רוב | ורומ קה ביפדופיכן וכווו !| דומה בוכיו|ומר בווכי פיד | !2 וכו וו קיז ומצורדו וכל || וכו מאפ פרו ברחו וו 4 רו ממ ₪ 600 ההמה11ו60 55678ווא הסזהשושצהו מה יש שם חבילת התוכנה של ה-4 ו בוללת בתוכה יותר מאשר דרפרפן פונקציונלי בודר - זוהי ערבת תוכנה שלמה המכילה יישומים מגוונים, חלקם מחודשים ומשופרים וחלקם חדשים לבמרי. ההסקגסושא או בשמו החדש זז ותווהווהטי) שקה6פוסא, מגיע כבעבר בשתי מהדוהות - המהדורת הסטנדרטית המחולקת חינם לכל דורש. והמהדורה המקצועית הכוללת בתובה במה תוכנות ואפליקציות נוספותי. פיפ נו\ זפסק 3 ו 440 שט)וקווא: הדפדפן בגרסתו הרביעית. מאפשר גישה נוחה וקלה אל ה-%60. בשלמותה, ועל פניו מתפקד באופן. דומה לקודמיו. גם בגרסה זו ממשיכה טקאשפוטא ליישר קו עם טכנולוגיית ה-א טקושפוטא שמאפשרת למפתחים ליצור פתרונות ליישומים: על פני פלטפורמות שונות. הוגברה התמיכה בסוגי תסריטים שונים וחדשים, הוגברה השליטה על אפקטים ותסריטים שובים המגיעים מהרשת החיצונית (2.0 אצ 0 63ען.] הגברת יישומי ג והתווספו חידושים רבים:'. 2 1 5 תוכנת לקוח דואר אלקטרוני חדשה של 6קפטפוטא ומשופרת בהרבה מתוכנות הדואר הקודמות שראינו מבית. התוכנה הזה, בין המאפיינים של תוכנת הלקוח ניתן למצוא אפשרות. לשימוש בצורות טקסט שונות; = הצפנה. והחתמת הודעות בשיטת חואןוא/5. ותגשו, פילטרים להודעות, סידור מחיצות בצורה היררכית, אפשרויות חיפוש,. תמיכה בשימוש של משתמשים ניידים ושמירה על הסטנדרטים הקבועים כמו אפשרות שימוש ב-.111%1 במכתבי דואר אלקטרוני, ספר' פתובות יעיל, בדוקת, שגיאות כתיב, מיון. וחיפוש אחר הודעות דואר וכו'. 0118 ו זוהי תובנת הלקוח. החדשה לשירותי" קבוצות. הדיון באינטרנט. התוכנה הופפת את השליטה במידע. המתקבל והנשלח: לקלה ומגוונת יותר. תוכנה זו גַם מגבירה את שיתוף הפעולה. עם שרתי חדשות של טקושפוסא 0 בתוכנות תואמות, מאפשרת מיון והנגדרה של קבוצות דיון אפשריות, גישה לדיונים פרטיים, חיפוש בפורומים נרחבים וקריאה ב-טחוו/ט. שש 0) שקוספוטא! זוהי תוכנה לעריכת מסמכי .111 בדומה לזו שראינו ב=3 10]6) טקהטפוטא. תוכנה זו שופרה בהרבה ומכילה פונקציות רבות ומשופרות יותר. היא כוללת בודק איות פגימי, תומכת ב=קטזכ שחו קוחם, ביצירת קלה של טבלאות, >טוה|קחוסך, באפשרות לשימוש עתידי ב-ו-פטוע ועוד. 0 שקוטמוטא: תו . בה המאפשרת לנהל דיונים קוליים דרך האינטרנט או דוך רשת פנימית התומכת בכך. התוכנה אף מאפשרת עבודה שיתופית בי משתמשים שונים על מנת. לעבוד בצוותא דרך הרשת.: התובנה תומכת בשיתוף עם דואר, ב-;1 דִיגָמִי, בעבודה בו זמניה ורך פלטפורמות שוגות; בדואר קולי, בהעברת קבצים ועוד = כל זאת באפשרות עבודה ב-א6!קטוכ -|1] תוך אפשרות לשמוע ולדבר בו זמנית. (כמו בטלפון: מח רואים שם הרבר הראשון אליו שמים 20 כאשר פותחים את ה-80806זטא החדש הוא המנשק המשופר של הדפדפן. אם לא ראינו כל שינוי בצורה החיצונית בין הגרסה השנייה לשלישית, הרי שכאן מגסה טקוספוטא גם להראות את החדשנות | והשינוי בלפי חוץ ולא לשמור אותו מאחורי הקלעים בלבד. ניתן להבחין כאן בנקל ובלשון המעטהו במעקב אחהרי הקו בו נקטה' מיקרוסופט עַם ה-₪3]. גם וטא משתמשת באותו הסגנון של סמלים = משתנים כאשר סמן העכבר עובר מעליהם ובסממנים אחרים. בהם נתקלנו בעבר, כפתורים מסוימים יבצעו פעולות שונות בתגאים שונים, למשל, בפתור ה ₪0 וה=קסופ הם למעשה אותו כפתור המבצע פעולה שונה כאשר החף נטען וכאשר הוא כבר סיים לעלות אל חלון הדפדפן. למעשה, בל מערבת ה"כפתורים" של הדפרפן שונתה על מנת שתתפוס פחות מקום, ותאפשר מעבר קל בין סוגי הכפתורים השונים תוך.כדי לחיצה אחת. על העכבר. כפתוךי האחורה-קדימה מאפשרים לדְעת לאיזו כתובת אתה חוור או מתקדם ולא רק מציינות כ* אתה חוזר דף אחד אחורה או קדימה, כפתור חדש הינו מפתור החיפוש אשר מאפשר .גישה ישורה למנועי החיפוש: מה![|1826א. טווסאם, ססצ, )חן [-008ע.1 (כפתור דומה ראינו גם בחלק מגרסאות הביתא של הגרסה השלישית של הרפדפן, אך לא ברור אם הכפתור ייבלל בכל הגרסאות הסופיות). בכל אופן, ניתן לסכם כי המנשק החדש הוא מרשים מאוד מבחינה ויזואלית ותכנונית;. | איך זה עובד. 6 שיפור המנשק הביא איתו שיפור לא מבוטל באופן העבודה עם הרפדפן. עם גרסה זו קל יותר לעבו מבחינות רבות ד = השימור והניהול של סימניות הוא קל יותר ופולל סימניות שנשמרו מהגרסאות. הקודמות (הכל נניש מכפתור יחיד ב-זו00 השני). בין התוספות החדשות ניתן למצוא וו קטן בחלק הימנ" . תהתון של החלון, אשר מוביל אל חיישומים האחרים. של הדפרפן (דראף, קבוצות דוו וכריו נית להוציא את.- -ה= זו ממקומו בלחיצת כפתור ולהזיזו לבל פינה ברחבי המסך.. מאחורי הקלעים | = מפתחי .11111 או אתרי טטאו הולכים להתאהב בדפרפן. ה ויש לכ סיבות רבות: , בראש ובהאשונה, התמיפה ו יוה ב-אמנ-פוווק שונים בשוק: הוגברה, אם כי לֶא לכולם ואחרת הייגו מקבלים דפדפן בגודל עצום שאינו מסוגל לעמוד בעומסו. התווסף מספר לא מבוטל של תגי .זוארחוּן חרשים בגוסף לתמיכה -ב5006 5116 ותוויות: הדוטטן ו שנוצרו על יךי מיקרוסופט. ‏ מעבר לה הדפדפן החרש תומך בתווית חדשה המאפשרת למפתחים להגדיר מיקום מדויק של אובייקט על פני העמוד, וזו הקלה משמעותית, למתכנני דפים. בכל אופן, ההישג המרבזי של הגרמָה הרביעית הוא ביכולתת לספק את התמיכה המקסימלית לכל תוכנה כיום. על פי הצהרות החברה בחודשים הקרובים אמורות לצאת הגחטאות. השונות ל-14 = פלטפורמות ‏ שונות, ו ו 2 או ואחרות: > יוו ג :| הווגוו'ג. ףן ואוע אש | אוו רו [ ד | דא ריד מ | ו 508 1 ו מ חשין | מוקח] הצאה צזו ואאסתשאט= וסשוה 5 ופהסאוסוום אהסזגסואטוואס 6 זו ואוו -טומרי] כו כותכו חווט א כ ואידיו מיה מז זפקוה | . 6 590 ] כ ונפופפה. עזן 1 "הדי מצשו: | ישן 1 | לוה ו בפוא זו וק םעפו 1 -8 "הווה 4 8 רועו 5 יקוה ₪ זכ 5 ד ₪ ל | רמוככ , ופחיום רופ מכרופוופיק ה בח , 11 נפ ברותמו חוכש מוהוכרוו ב ומח! וגו פעכת ו חי תה ו > וופכ|מכן 0 5 ממ!יי] הכיומטווהה | ו רו בלו רו סלור כ הווהה וו ריופ 7 . ימי 'וסווכי כ פרווכן 5 הכנ מכ השמ ו רדר *א 7 מאת: עמית חסון-אלוני משחקים על הרשת חוב קטן לפוטנציאל בגיליון הקודם הבחנו בין ספקי שירותי המשחקים השונים, בין הגישות השונות לנושא והתחלנו בסקירת הגישות על פי ספקי השירות הגדולים בארצות הברית. אנצל בימה זו כדי לסיים לבינתיים את הסקירה ולהשלים עוד חלק מהתמונה. 6 ספק שירותי המשחק ברשת השלישי בגודלו בארצות הברית הינו אתוות 876%ה ₪0 ש6קהקת1, (המס6.טתו|הספשחזהק. שר איש :קזווו שירות זה מכוון אל הקהל הרחב והבוגר ביותר מבין כל נותני שירותים אלו. מבין שלושת הגדולים, שקגקח5 הוא השירות היחיד שבאמת נוסד על ידי 1 חברת משחקים אמיתית (אין טיכוי לדבר דומה בארץ) - הוא נוסד על ידי צהוקְזטותו המוכרת כיצרנית משחקים [ תופופכ 001801 ]| - ונהנו 4 ואו ה "חט או מו ן ו ₪ ו אב התיפ ו !| |נפר. מובילה, אלא שהבעיה העיקרית של חברה זו (למרות היותה יישות נפרדת לחלוטין מ-עג!פזטוה!), היא שחברות משחקים אחרות עלולות למנוע ממנה מלהשתמש במשחקיהן עקב התחרות העצומה הקיימת בשוק המשחקים העולמי. בכל אופן, 6שגעחהם יתבססו על ש. המותגים המוכרים של 1 אהגוזשוח! כמו 2 1!68), וז שמשא,. ]תה6סש5טם ] ועוד. ,= | א ךא א וסצן פינת המציאות > עולם ה-||ו456 | 2 םס . 10350 אראו :וזו עולם המחשבים לפני גרפיקת הווידאו היה רצוף בכתב המורכב מסימני ה-]501, אבל זה לא אומר שלא היו תמונות. מספיק רק להציץ באתר זה על מנת לחזור אל המראות המוכרים של פעם. אומנות ה-456]1 הבינארית חוזרת ובגדול. - אתר דינמיט וחו!ה. ה0501/ו!!- /חסט. 8תסנושה. ואוו :וו בכל יום תמצא כאן קישור לאתר מגניב אחר ברשת ואת כל האתרים שנוצרו בשנה החולפת. שאלה לעניין עידו גנור: "קראתי את הכתבה 'אז איפה הזבויות' (וויז 67) ויש לי שאלח. כתבתי תוכנה ואת הגרסה הראשונה הפצתי ב-6תהטששקח. במסמכדים המצורפים כתבתי כי אין זה "הוה 1301 6ו!גו'1", אלא גרסה המותרת להפצה אך אסורה לשינוי. א. מהן זכויותיי, מבחינת זכויות יוצרים? ב. ציינתי את השמות "]]סשטיזשו]א" ו-"הס)חסא" מספר פעמים, האם וו עבירה? א. למעשה, אתה מחזיק בכל זכויות היוצרים על התוכנה שיצרת. עצם העובדה שחילקת את התוכנה בחינם אינה מפחיתה במאום מהזכויות שיש לך לגבי יצירותיך, היות ואין לשנות בשום צורה גם תוכנת טשזגאושטו], אלא אם נכתב במפורש כי מותר לעשות זאת. ב. נושא זה הינו בעייתי במיוחד, שכן במקרים רבים קיים ההכרח להזכיר שמות של חברות אחרות או מוצרים שלהן, אליהם תואמת התוכנה המדוברת, כגון: 2, 95 פא ששתוא, זטווטווטו 6קגספוטצ וכר. יחד עם זאת, אסור לך להשתמש בשמות של מוצרים אחרים על מנת להדגים או לתאר את הפעולות אותן התוכנה שלך מסוגלת לבצע. הודעות > שבעת פלאי תבל ו םוקע ום. וט. זה חכ :זו שבעת פלאי העולם העתיק מוצגים בעולם הווירטואלי ברוב פאר והדר. כעת ניתן לגלוש בין הפלאים העצומים שהיו פזורים ברחבי העולם העתיק ולראותם מקרוב. מגזינים - החיים באינטרנט זט טכ . אואישו ות מגזין אינסרנטי על החיים באינטרנט הכולל סיפורים מעניינים, התרחשויות שונות בסייברספיים ועדכון על חידושים אחרונים - הכל כאן. גון; "התוכנה שלי פועלת כמו ה= זי הוותמוט)+ תסדוטצא" אפורות וסביר להניח שלא יעמדו במבחן החוק. ג.י. מאשדוד: "אני מוצא המון תוכנות שונות ל-:1₪6 או ל-ו1א, את מי מהן כדאי להוריד?" בחלק ניכר מהאתרים המוקדשים לתוכנות קיימים דירוגים שונים לגבי איכות התוכנות השונות. בדרך כלל התוכנות הנפוצות יותר בין משתמשי האינטרנט הן גם הטובות יותר - יתרון נוסף של התוכנות הנפוצות באינטרנט מצוי גם באפשרות לקבל תמיכה משירותי התמיכה של ספקי השירות השונים. במידה שתשתמש בתוכנה שאינָה נפוצה או מוכרת, סביר להניח כי אנשי התמיכה לא יכירו אותה ולא יוכלו לעזור לך בכל מקרה של תקלה. חנן זלצר: "יש לי בעיח. בכל פעם שאני פותת את ה->קגשפופא או ה-י6וס!קצת אני צריך לרשום את הסיסמה מחדש, איך אני יכול לגרום לסיסמה להישמר?" אינך מציין באיזו תוכנת חיוג אתה משתמש, אך הבעיה שאתה מזכיר קיימת בחייגן של 95 פאוסחו. קיימות שתי דרכים לפתור את הבעיה, הראשונה היא על ידי הורדה של קובץ מהאינטרנט > חִוקהַחָהוח-= 6 | |חס6. צואואי /- וו באתר זה תמצאו כתבות מעניינות, מירע רב על התרחשויות בעולם, רכילות, סקירות וחדשות על סלבריטאים מכל העולם - והכל בחינם. - א-]8חו 1332 חב | אהורו :11 טשטוש גבולות בין דמיון למציאות במרחבים מסתוריים של זמן, זה פחות או יותר מה שתמצא במגזין המיוחד הזה. אותו יצרה חברת מיקרוסופט והוא נקרא: 046 אק (על ידי הרצה שלו תיפתר הבעיהו. בדרן השנייה מעורבים הצעדים הבאים: א. גש ל"התחל" - "הגדרות" - *לוח בקרה" - "סיסמאות". ב. היכנס ל"פרופיל משתמש" וסמן את האפשרות: "משתמשים יכולים להתאים אישית..." ולחץ על אישור. ג. בשלב זה יש לאתחל את )הוור מחדש. ד. כש-%שאסהווש תעלה מחדש יופיע החלון "הגדרת סיסמה בחלונות" - יש למלא 6חוווחט:!1 ולהשאיר את שאר המקום בסיסמה ריק. ה, בפתיחה הבאה של חיוג לרשת יש להפוך את האפשרות "שמור סיסמה" לזמינה. נשמח לקבל תגובות, שאלות והצעות ב-!₪₪1ח-=: ]טח וחגה וא זטוחוו, או בכתובתנו הרגילה. מאת: אור פלג כמה פעמים הזדמן לכם לשמוע את המשפט "נראח מה אתם תעשו בַשלכם" יהיו ילדים...7"/ וּבָכֶן, ‏ בעזרת תוכנה / חדשה זו ניתנת לכם ההזדמנות ליצור, חיים מלאכותיים ולחוות קצת הורות. במ אטד מ א הוא שילוב בין.משחק לֶַתוּבָנָה, פרי פיתוחם של.-מדענים מקגיטבריג', אשף. הביאו לפריצת רדף באמצעות טכנולוניית ה=6]ן.]ז6 ץע שמאפשרת לקיים צורות חיים וירטואליות <במחשב, האישי. עם צאת התוכנת היא המכה ללה!ט עולמי ואף'זכתה בפרס = ואואח! הבינל אומ!:ח יוקרתי, /. בקטגוריה של משחקי פעולה/סימולציה. מטרת התוכנה היא ליעור !צורים קטנים וחמודים הנקראים נורנים שַהומים במקצת ל"גיזמו" (הזכור לטובה מהסרט "גרמלינס"). עליכם להאכיל אותם, לנךל, לשעשע, לחנך ולטפח אותם ואתי באצאיהם. הנורנים! מתפ קרים"פיצורים חי סלפל הפר. בתחילת המשחק נות תַוְהמָדְגרה בה נמצאות ₪ 8 רחילים את המשחק. בכל " % נודן או נורגית בעלי אכ ליכם הייחודיים"להם, מביאים לעולם,את הנותן הראשון שלנו. " הנורונים מטבעם,הינם יצורים בַאמצעות בחירה בביצה מסוימת. אגג-= ידידותיים, סקרניים וחברותיים. הם לומרים בכוחות עצמט מתוך השגיאות וההצלחות שלהם, ומסוגלים לבצע פעולות בסיסיות כמו להרים דברים, ,ללחוץ על חפצים וכד'. לאחר שולמהו לאפןל, תלמדו אותם לדבר וכך תתקדמו עד,שתוכלו לתקשף ] באמצצות משפטים באנגלית. לאחר שיניעו לגיל הבגרות, הם יתחילו להתענזין בבני/בנות המין השני, ויביאו לעולם נורנים חדשים שיישאו את הנטיט" שלהם וימשיכו את השושלת. העולם בו חיים הנורנים נקרא אלביהָ, קוא מכיל מקומות-רבים-בתם.ניתן לבקר ולפגוש" יצורים/מסוכנים. |בנוסף לנורנים, מסתובבים באלָביה גרפָּדלים, שהם ןן אלים של יצורים החיים על העצים באלביה ובררך כלל גם נושאים עמם מחלות מסוכנות. חייו של נגרן נמשפים כ-15 שעות משחָק, ומתחלקים ל-5) שלבים: ינקות (ליחה ער 20דקותא<ולדות 20 עד 40 תפקידכם הָוא ני הגרנחלים כנות: ב לפעילותם, ינע [בעזרת מספר | , 4 3 מחלות פהאכ, את "ערכת הבעלים" בה ניתן לקבוע את שמם של הנורנים, לרשום את. תאריך לידתם ואף לצלם תמונות שלהם לאלבום המשפחתי. בעזרת ערכת הבריאות וערכת שדעו, תוכלו לעקוב אחר בריאותם של נָכֶם; לת להם תרופות במקרה הצורך עקוב"אחת פעילותם המוחית, מצבם ופשי ומרכיבים שונים בגופם שיעזרו 'כםלשפר ולהשביח את המשפחה. אל תטעו אף לא לרגע, ותחשבו בטעות שתן13היתה-הנא,:בסך הכל משחק". ברגע שת 1 יאו לאוויר העולם את הנורן הראשון שלפם, תופתעו לגלות כיצה אתם הופכים להודִים קטנים המנסים להאכיל את תינָןקם, לשעשע אותו ולהתחיל לדאוג כשלפתע הוא נעלם מהמסך, וכן... אני יסול להבטיח לכם שתתמוגגו מאושר כשהוא יתחיל ללמוד לדבר. התוכנה גם מאפשרת לכם "לשמור" את "ילדיכם" על גבי תקליטון, להעביר אתו בין חבריכם או בין מגדלי נורנים שונים- מרחבי. העולם-דהך"אתהקמַווחד בושת האינסרנט (באנתה הדלף גם "ו 2 להעביר. לעירכם גְַבָנים של משתמשים! 2 > אחרים: ליצור גזעים חרשים לְהרְתִיב:את א הממלכתוי, | המשחש 'דורש 60 |וא!| דאגוץ עם 6% | -ההזופרון: ומְעלה,. כונן- [אס+=מ0- מהירות !פפולה וכונן תקליטונים 1.44%18, כדי להשתמש בתקליטון המצורף המכיל את שש הביצים המיוחדות שלכם. א ור הר רק באג י מיען ח3 = ו 4 והדטחט - ציבורני הזעם באי ברוט2 מתקיים טורפיר נהשתתטות. אמוי הלחימה הגדוכים בעולם שמשחם משלב משחק לחימה עם סדט מצוייר משעשע והוכה תחכום ופילוסופיה 4 דפטפההד5 הפקט5 יפי הווהר של אולטות המשחקים חוזרים נגדול למחשנ הביתי, בהרפתקת אקשן בחלל > סחד וו השזווטו] דםמהז5 ה6ק5 | משחק נעולה מזהים הקגרא תינר על יכוקת | הלחימה שלך 4 מעבר לפחד הזּמן: המאה ה-21. אתה דרייק נהג מונית המגויים לכוחות המורדים לעזור להפיק את האימפריה. נרפיקה מזחיטה. מוסקילוה מקודיה ומרוצי טכוניות 4 .ו.והמה הדפ מטורוק וגמחו ממוחישב, שעוד קלא נראה כמרתו :מו 9 1] | להשיג ברשת חנויות 61086 ₪ 4 | ו ל ו 4:2 א | ₪ |חאי'. | | 4 | פאהווטה מאבק לחיים שבו עליוך לצגור נקודות ולהישאר עם כמה שיותר אגשי שנט חיים 4 רובוקיד סימור הרפתקקאות אנטראקטיבי המשלב אנימציה תלתימימדית. מספקן תכנים חיטכיום ומנתה קושורים תפיסתיים 4+ 0פהעד וו הפזווסו:] דפפהד5 הפק משחק פנולה מדהים הקורא תוגר על מנולת הלחמה שולקך + רז בעיר העתיד משחקים אנטראסטיביים, סרטי ידאו מידן מנניין ושודים מקוריים טכתב ושד דנ רובסו. באטמן חוזד העיר נוטהם נמצאת בצרות. סייע כבאטמן להצול את העיר מציטודני הפינגרוין וככב עיטו נקטעים מן הלהיט הקולנועי "באטמן חוורי שיווק והפצה, באנ מוקסיסיסטם נע"ם, נוי 7 149 עו" לחמישייה. ולה להציע לך חמישה משחקים במחיר של עשחק אחדו ₪ ובחנויות המחשבים והספרים המובחרות :ו | כנרת 11 נני כנק 0[.1771%4711:20 ספות ישחני מחו 4 קירנדיה יערות אפקים ודרקונים רדומים. קווקט נ-4% חלסים, אנימציה מרהיבה 4 אופנועי הרעם ארנון האמגה העולמי השתלט על מרבית הערים הראשונות בעולם. תמיכה במשחק רשת של עז 8 משתתפים, תוא קסדת מציאות מדומה 4 ווו 5אהאטוו חייזרים זותעמיס רודפים אחריך במודוץ הוטוריסטי מרתק כנגד הומן 4+ חולית ו מטחק מחשב המבוסס עכ רב הטכר והלתיט הקופנרעי שושם. אתה משחק את פוכ אטרידיס, כט של הרוון לטו. עלוך לוכות בתמיכתם טל המקומיים ולטהר את חולות מבני משפחת הרקונן + באטממן חוזר העיר נוטהם נמצואת בצרות. סייע לקבאטמן נהציג את העוד מציבורני הפינגווין וככב עיטו בסטנים מן הלהיט הקולנועי ייבאטמן חוזריי 0% ו שיחות עס מורגן לה פיי מאת: ערן בן=סער, ד' משירות הביטחון הפללי, פ' מהמוסד וגם ר' מהסנטוריום בקריית שמונה. היה זה יום חורף לוחט והתכרבלנו אל מול המזגן בדירתה ההחשה של | מורגן. לפני שבועיים היא החליטה שנמאס לה מרמת גן ועברה, הכיצד לא, לרמת אביב ג', כך או כך, זו חייתה שעת ו חיינ טרודים מזה ימים בשאלה היכן מג ו גימצ מ ה - ו חורים ברצף הזמן-מרתב ולבטל (בשוגג, כמובן) את הבריאה כולה. בסוף שר ו גו א ד ב ‏ כ אט- ו כ ור *ההנחה הסמויך שטמונה בשאלה ו ל "היא שיש סיבה מעשית לקיומו של החורף.* "נוז" שאל אבי, שמתקשה להבין- נושאים שלא ניתן לירות בהם: "אתה לא מבין?* אמרה מורגן,:"לפי השאלה שלך חייב להיות חורף איפשהו: מה שערן אומר זה שחורף הוא למעשה ב |( ב כ 0 0 *לראז?" עיכל אצי את הנתונים באיטיות. "כל עור לא החליט הקיץ לחפש משהו יותר טוב לעשות הוא נשאר בפפיבה." יו שד ג נש יד בירי יָהבְנתִי, מה שאתה אומר זה שהקיץ לא רוצה לעזוב ולא שהחורף לא מגיע.* *בדיוק1* "אתם יודעים," טענה מורגן, "אנו חושבת שאפשר לברר משהו בקשר לזה." היא קמה וניגשה לשידה. ל ו" ו *למה הקיץ לא" גב ע ויל *התאדה?" הצעתו אני. דד ששכ ביג "מ שי וריו שלושתנו הסתובבנג כדי להביט ב ו בית קטנות וחייכו אלינו. + [ *שלום. אנחנו השכנים' מלמעלה, למטה וממול. " הם אמרו: *כמה מפחיד." אמרח מורגן. ומד יי שי יי פב ןי יליש" וחולצה בצבע כסף. אבי החל לפסל נשק מהבזוקה ". "תגידיזי שאל אחד מהםו 1 לא בי ו *האחת והיחיָדה.* אמרתי, ב שכך.* "זוהינו לםי..." | "שקט!" זעק אבי, "אף אחד לא מזהה אף אחד אחר בלי אישור רשמי מקוביו" ו הרקע לעלילה בהשעות, הוא צעד פנימת אל תוך החדר המרופר שלנו עם ערימה של מכתבים: *"הקוראים שלנו התחילו לקטר שאתם עונים על פחות מדיי מכתבים:ומבלבלים ב א מ מ "בלי אבלו" אמַר קובי במין תקיפות שיש רק לאדם שיש לו קשר טוב טוך עם מורגן. יי מ וי =[ יר מוכנים?" ּ הנהנו בראשנו כאיש אחר. "טוב, משה רט,:כותב ותיק שָלנו, שואל מה לעשות. בחודשים האחחונים = בי ו מ יר ו ב וחבריו לא מוצאים אספקה חדשה, אפילו לא הרך חברת מיצוב * "אה, כן.* אמרת:, מיצוב כבר די הרבה זמן לא שיווקו מוצרים חדשים לחנויות וגם לא הזמינו מוצרים חדשים מ-158. חייתי ממליץ לכם לפנות לחברת אוליב (050-553277! ולהזמין דרכם. למרות שהם מתמחים ב-453: ו-10₪ יש להם קשרים טובים עם שאר החברות, ואולד הם יוכלו להזמין מוצרים ישירות מחו"ל. חוץ מזה, אתה יָכול להגיָע לטורניר טמ"י השנה (פרטים:במדור חדשותו שם.תהיה מכורה גדולה ומוזלת של מוצרים," *יופיו? שמת קופמי, "ועכשיו מכתב מעניין מאוד. מזיה כץ,:ששואל מה היית מ שי וי | מ א" ₪ ממושמעים. לדעתו, הם שחקנים לא רעים ב-0800 אבל |במרוצללים הדם עולה להם לראש, הם !מרססים' כל מה שבא ואיכות המשחק שלהם יורדת;" יי ב ו ב ו[ ג ו יו התפקידים' ומשחקים חתוך'תם וחסליתם (או מ ו ו ו = | מבי בל רו בו יזיד כנגד מנה. גם בהם..נ"תן ,לירות. וגם הם יפולום למות, במיוחדר במשחק אלים וקטלני כמו מהוצללים.* "עור מכתב על מרוצללים קיבלנו הי מ 0" ה יי 1 חיוזמה של מרוצללים מאוד לא הוגנת, ויש יתרון עצום לדמויות עם מגברי רפלקסים. היא רוצה לדעת אם יש דרך לשפר את המצב.* "זה 1כון." השימה מורגן, "יש לי רעיון בקשר לזה; במקום שיוזמה הגבוהה מ-9! תתפרש כריבוי פעולות לפני הפעולה הרגילה, כלומה.יוזמה 42 פירושה פעולה בסדר יוזמה 42, 32, ?2, 12 ו-2. 42 תציין פעולה בסדר יוזמה 2 אבל 4 פעולות בונוס שחצו מהן יהיו לפני 2:וכלומר ב-22 ו-12), 11 שד ומר וכלומר == ש ןי גי שיו :ו ואז, אם למישהו אחר:תהיה יוזמה של:6, לבחור המהיד יהיו 2 פעולות לפניו ושלוש אחריו. אגב, אם החלוקה אינה שווה (למשל ימיו הי גי פעולות בונוס!, 2-ו הרגילה ופחנת אחריה." "שאלה מיעקב הראל," המשיך קופי, "הוא רוצה להפסיק לשחק 0 ולחפש משחק פנטזיה אחר, והוא מרגיש פנטזיה ולא שום דבה אחר. מה הייתם ממליצים לו אם הוא אומר מראש. שהוא מוכן ללמוך הבל, העיקר שיהיה מעניין.* "אני אענה," אמר אבי, *אם אתה רוצה פנטזיה בלבד לא נשלח. אותך לשיטות אוניברסאליות כמו הגיבור. או ₪188 שיטות הפנטזיה שניתן להשיג היום בארץ (להָוּב דרך חכרת אוליב] הן: הט]א 2 0068 001 האוגהוזגם, לוחמו ו-זו5וח6וסא החדש. הפ[ 6 00008 ]0 היא שיטה חדשה ולא מוכרת. שאין לה הרבה הרחבות, רמת ב מ ימנ הריו החוקים הבסיסי מכיל המון מודע והוא קל ללימוד. היתרון הגדול שלו הוא שהוא מהיר למשחק בדומה ל-080., והחיסרון הגדול הוא שיש הרגשה שהשיטה צולעת מאוד בכמה נקודות קריטיות, ונראית כמו שיטה שמישהו שיפץ ותיקן. השהו[ת: היא שיטת הפנטזיה של פא והיא עמוקה ומפורטת. מדובר בשיטֶה ריאליסטית. למדיי וספר החוקים ו ות כישרונות-דרגות). היתוון הגדול הוא בעולם המערכה שהינו מעולה כמו'כל ור מ ה ו הד הייחודית. החיסרון הוא בשיטת הצעדים וי ית 4 ל של קופיות :10, עוד כמה קוביות:8 וכו'. מעבר לכך צעח 12 הוא מספר אחר של ו ו וכמה קוביות 8 ו-4 נוספות, בקיצור קצת מבולגן. קאתוו !היא השיסה התואמת את ו מ ב ב ות ם-י יה מקסים, ו( ל | הריאליזם גבוה למדיי ומדובה. בשיטת כישרונות-הרגות נוחה ללמידת ולשימוש. היתרון הגדול הוא בערכה המדהימה ובריאליזם שמשולב עם טבלאות קצרות ונוחות. החיסרון הוא שיש מספר מוגבל ו וי ו ו ו ידש 1% ןיו ו ור זטופה חופת היא מלכת הריאליזם - זוהי השיטה המפוהטת ביותר, לא רק מבחינת ( האפשרויות במשחק ושיטת הקרב,: ;אלא גם בעומק חדמות וכמות המירע שיש לך על הדמות אותח אתה משחק. ספרי החוקים נרחבים מאוד בר ו נשק ויותר מ-2,000 לחשים. היתרון הגדול * הוא בריאליזם הִגְבָוה ובפירוט העצום,שיש על' הדמות, הן מבחזינת כישרונותיח והן מבחינת 'מידע יבשי. החיסרון הואבעוברה ו ו משופשף- בה עד מאוד. זהו, אני מקווה שעזרתי לך. אם לא שלת אלינו עו מכתב,* - "זה מספיק?" 8 ו "להפעם." השיב קובי, "אבל תתחילו מו ב ו מ ו 2 "אם זה מספיק," שאל אבי את מורגןו כ רו מ הבוסז". מי הבוס?" שאלתי: ו ו באצבעותיה בחיוך מרושע! ל מאת: ערן אבירם ור ו | מראשון לציון ומייד החלטנו לפרסמו ככתבה ראשית. הוא נכתב כמחווה לעשתי 3-3 ב-ע- 2-ו ולוקח אותנו להרפתקה חדשה לגמרי... *קפטן יש כאן הבע מיליון אנשיםו" התלוננה טרוי, "אתה הוצה שאני אברר מי בדיוק מדוכא?" "אנִי רוצה שהצוות יהיה מאושר." אמר פיקארד. "המפקד. שוב שכחת שאנחנו בתחנת חלל אזרחית." הזכיר ל דאטה בשלוותו הרגילה, "אה, נכון." נזכר דאן/לדק "אז מה בעצם אפשר לעשותז נורא משעמם פה." "המפקד, מבקש רשות ללמת לרדת עַל ג'אקר שוב,* ביקש וורף בחשמיות. "הבקשה נדחית.* רטן פיקארד. "אבל הוא כל כך קירח, המפקד! אפילו חצי קמט אין לו על המצח!" התחנן וורף. וי מ ל דלת ה-:28)0) נפתחה ודוקטור קראשר | = ייב ו" | ₪ ג על פניה, ש [יעי םינ רב ו | ₪ ו הרי םוח לה טרוי. "כן... יופי... קפטן" פנתה הרופאה לפיקארד. 12 4 מ ב "ז'אן לוק." אמרה הרופאה בעצבנות, "נמאס לי שהצוות הרפואי בא אליי כל רגע ומבקש שאפסיק להשתמש בממריצים. אין לי מושג על מה הם יב יי ו "המפקר, מבקש ללכת לטפל בהם."* ביקש וורף, גבתו רוטטת. "לא מר הרף, תירגע." אמר הקפטן. התיישב בכיסאו ויישר את מדיו. הוא לחץ על הסמל שלו, *פיקארד למרפאה" א ו פיקארד הביט בתימהון על כף ידו בש בב יי מ ו מ" גבה, במובן. "ירז" שאל הקפטן.: "לא, קפטן." ענתה היד, "זו המרפאה, רצית משהת" "אה, לא. כלום, לא חשוב," אמר הקפטן במהירות. "בסרר, קפטן," הקפטן ורייקר החליפו מבטים. לפתע נפתחה הדלת והשגרירה לי ג גמ הי םי *קפטן." היא אמרה בקולה המתבכיין, אָני מאוד חוששת" "אני מרגישה שאת חוששת." אמרה לה "ול וו גו וי יי דלן התעלמה משניהם, "התחילה עוד מתקפת צללים בגזרה ארבע שלוש שתיום!" וי מכיפאו, "כוננות אדומה!ו* ב ו יי בּלום לא קרה. "אילו מגינים?" שאל וורף בבלבול. ו ה ו ו ב א אמר רייקר יבר ובו בי יי ישיו ו וד היה מין רפלקס כזה.* ו ב ג הטריקורהר וחחלה בוחנת את רייקר. כלומר, אם היה לה טריקורדר, *לקפטן יש דוש התבכיינה רלן. "אנחנו צריכים לעלות על המכב הלבן." "הגרוטאה הזת* אמר פיקארד בבוו. אין לה אפילו וורפי" "המפקד," ציין דאטה, "גם לנו אי" "הממם..." שקל ואת הקפטן במשך ו להי 1 *פיקארר ללאפורנ'י" "כן קפטף? ענה ג'ורדי. "ג'וררי, מה אתה עושה ביד שלת" "המנפ קד?" "לא חשוב, אני צריך מנועי וורפ. דחוף!" "המפקד, אני לא בדיוק מצאחי את כור = לי 1 ג אפילו את הנדסה. המעלית כל הזמן רוצה שאני אגיד לה צבעים ומספרים." פזֶה לא משנה. אנחנו צריכים וורפו" *אבל קפטֶזו" התרעם ג'ורדי. ו "שבועיים, שלושה..." מ ו ו ו "מהזתו וו" נסער ג'ורדי. | ב | ה ו ממ יי מש" מ ב = וי מ כו יי "קפטן." ציין דאטה, "אני יבול ללכת שף . 4 לעזור לת* = "50 1 6 0 אמר ו > דאטה 2- בוה הבקרה, | לעבר המעלית כבשלפתע ‏ הוא התקדם לע בכ | ו 7 אמר דאטו ₪ נראה לה שהחנות ו פתוחה.* קוש הסתובב אל דאטה. הביט בו בצורה משונה, הפנה את 'ראשר | גו ועינו נפקחה: בתרהמה, הוא באמת שכת. מי ית הוא הסתובב במהירות / 'הקירונשמע קול 'זזזפ'. השגריר הסתובב אל דאטה ‏ בשנית. ו 50% %8 א תודה ₪%₪54" הוא בצבע. ב ו לעזור לך בעוד משהת" הרק וי 07 קהור |. ו ו 68 5%" התרעם קוש וגלש משם "שהוווטתזה!." חשב דאטה. "קפטן" נשמע קולו של ג'ורדי בחלל החדר, "הת קנתי את מנועי הוורפ. אתה לא תאמין איך!" "כן, יופו, ירפק". קטע אותו פיקארד. הוא התיישב בכיסאו, יישה:את מריו, פנה שר יר ו = ו ו "המסלול נקבע המפקד." הקפטן הרים את ידו בתנועה מוכרת. "סשושוב]!!" הוא הכריז והוריד את ידו, התחנה העצומה רעדה בזמן שמנועי הוורפ האדירים שלה חשמיעו את ה'ווווווופ', והזניקו אותה' למהירות מטורפת בין הכוכבים. הספינות המיגבאריות שעד לאותו רגע היו במסָלול הגנתי סביב התחנה הביטו בה נעלמת. "טוב, חוזרים הביתה." הכריז הקפטן המינבארי והספינות פתחו שער קפיצה 1 ל |[ א ו קפצה ספינת צללים אל החלל האמיתי. 7 הענקיים והמאוד מפחידים שלה. בבילון הגיעה לגזרה, ב ו ו ל ההזרמנות שלנו להתקיף אותם! תאסוף טלפאטים ונשמיד אוחם." ו ו ו "זוהי הפרה של הצו הראשי של סטארפליט, אנחנו ננסה: לתקשר איתם גי יי וו וג "אבל ז'אן לוק..." אמרה קראשר בערמומיות, "הרי אין פה סטארפליטו" "הממם. יש נקודה בדבריך, וחוץ מזה מה זה לעזאזל טלפאטים?" הרים רייקר - 41 ג ו " שי לקפטן. שיר ב ית לש" יפ ו 7 ונרבן על צג הבקרה שלו, "כוגנות ארומה! העלה מגינים!" קפץ רייקר, הוא נרגנע לרגע וראה שכולם מביטום בו במבט משונה. "אה. לא חשוב." הוא אמר וחזר בשקט לכיסאו לא/לפני שהרים גבה. "קפטן הם עומדים לירות!!!" צעק וורף בפאניקה, "אני מרגישה שאתה נסער." אמרה לו טרוי ברוגע. "עור פעם אחת כזו ואני אכניס לך אחת!" הזהיר אותה וורף, גבתו הועדת ור שגפו בי | ו ו 7 הקפטן. ו יצאו ומגינים הורמו, "קפטן." בקע קולו של ג'ורדי מכף ידו של פיקארד. =." אשנ לוג ג ו גי בי לא היית מאמין..." "כן, כן, נהדר. שב בשקט ג'ורדי. אתה יודע, אנחנו עושים כאן עבודה קשה" "סליחה המפקר..." ענתה כף ידו של הקפטן בשקט. ספינת הצללים החלה לירות על כל מה: שהתקרב אליה, אך לאחר זמן קצר נכנעה לכמות הכוחות שעליה ורופקה. צהלה החלה בגשר וכולם רקדו משמחה. "אני מרגישה שמחה, אני מרגישה שאתם.* שרוי נפלה מחוסרת הכרה על בם ה - מאחודיה גיחך וורף. רייקר הרים גבה. מע בחלל שמול התחנה גוצרו עשר ספינות הו ההגלות, שחורות ומפחידות, כל המבטים הופנו לעבר הצג הראשי, שקט השתרר על הגשר והופר רק על ידי קול גבותיר של. רייקר. דלן התעלפה. "מר וורף, |1ו%% ₪1 שו]!" צווח הקפטן. וורף שלף פייזר וירה ברייקר. שו" גג ₪ טום. ו הקפטן וחזר לְכִיסָאו. שי שר ב יה מלמלה. ₪ מההצפה, "אני מרגישה.."" | וורף ניצל את העובדה שהפייזר עדיין בידה" "שתי ציפורים במכָּה אחה." ציין הקפטן. | וורף נזכר בכך שפיקארד לא הרשה לו לְהָדת על ג'קר וירה בו בכעס, פדחהו המבהי?ה של פיקארד החזירה את חיריית שפגעה בקראשר, *גאח'!" קרקר וורף בקלינגונית, "לעזאזל." אמר פיקראד, "הצוות שלי מתפרק., אני...* מ יי ו ה בצ יג ל ורי ריממ ומ ה לי וי ו | הפ 11 יו יי ו מ יב די של פיקארד וכל הנזעים נשמו לרווחה והמשיכו במלחמה שלהם ללא הפרעות יג ה היה ו השרם בוררת ₪ 7 7 מאת: צחי זכאי באופן אישי, אני מאוד אוהב משחקי קלפים. לאחר שגיליתי את נפלאות ה-160:16 החלטתי לנסות משחק קלפים חדש שנשביתי בקסמו - חיילי החורבן. זהו משחק לוחמה עתידני, השונה מאוד מ-146:16א, ואני נהנה ממנו בעיקר משום שיש בו אסטרטגיה וקרב, וגם מהסיבה המעשית שהקלפים הבסיסיים וספר החוקים תורגמו לעברית. בחיילי החורבן הקרב מתרחש בעתיד, לכל שחקן יש קבוצות של לוחמים - חכורה וכנופיה, איתן הוא תוקף את חיילי היריב במטרה להשיג כמה שיותר נקודות קידום. מלבד הלוחמים יש סוגים רבים של קלפים כמו קלפי ציוד, לחשי תורות, לחשים של הסימטריה השחורה, אסטרטגיה ועוד. "איך נכנסים לחשים במשחק עתידניל" חיילי החורבן הוא משחק טכנו-פנטזיה והוא מבוסס עַל משחק התפקידים - יומני המוטאנטים. טכנו-פנטזיה, הוא סגנון משחק המעמיד לרשותך לוחמים חמושים במכונות ירייה מושלמות שזורקים לחשים שונים ומשונים מדי פעם, כמו גם מכשפים שטסים בחלליות חדישות, בקיצור, פנטזיה ומדע בדיוני מעורבבים עם מרחץ דמים ותחמושת חיה. הקלפים הבי חשובים במשחק הם קלפי הלוחמים. יש הרבה תאגידים ואימפריאל, מישימה, באוהאוז, קפיטול וסייברטוניק) שהם "המדינות" של המשחק, ומלבדם יש שתי קבוצות מיוחדות. קבוצות האחווה כמו קבוצה של פאלאדינים עתידיים והלגיון השחור, הם החבריה הרעים. כל חיילי התאגידים והאחווה שלך הם כ)4 -6% 'החבורה' ואילו כל לוחמי הלגיון השחור הם 'הכנופיה' ולא שיש הבדל בחוקים. לכל לוחם ארבע תכונות: קרב, ירי, שריון וערך. תכונות הקרב והירי משמשות לקרב פנים אל פנים (קרבו או טווחים (יריו, ותכונת השריון להתגוננות מול לוחמים אחרים. תכונת הערך מהווה את כמות נקורות הגורל שתרוויח על הריגתו של הלוחם + כמות נקודות הגורל שתשלם על מנת להכניס אותו למשחק. לקטגוריות, אך כל מעריץ של מטיף שחור יכול להטיל רק סימטריה כללית. למשחק יש הרחבות רבות הכוללות קלפים וחוקים חדשים (כגון: או!ו0ק!00, שטק זה ,מטוופוטטח1. [-שפקע]הסט הז אשר לא תורגמו לעברית, אך מכיוון שבתרגום של החוקים והקלפים רשומים בסוגריים כל המונחים באנגלית, אין בעיה לתרגם לכאן או לבאן ולשחק גם בקלפים בעברית וגם באנגלית. מלבר זאת, ישנן משימות שניתן להסיל על הלוחמים, ציוד שמיועד להם (כולל ציוד על ציוד כמו כוונות טלסקופיות שיושבות על ציור וכלי נשקו, ביצורים שתכליתם להגן עליהם וערב רב של קלפים מיוחדים אחרים. הקלפים הבי מיוחדים הם הלחשים, התורות של האחווה והסימטריה השחורה של הלגיון השחור. לחשי התורה מתחלקים לנבואה, תפעול, קינטיקה, כוח המוח, חילוף, הכרדה, יסודות וגילוי רוע. לעומתם, לחשי הסימטריה השחורה אינם מתחלקים מעבר לכך, יש לציין שהקלפים של ההרחבות חזקים יותר (ולפעמים הרבה יותרו מהקלפים הבסיסיים, ולכן לשחקן ללא גישה לקלפים באנגלית תהיה חבילת קרב חלשה יותר. סיפורים, הרפתקאות, רעיונות וכל המוזר והיוצא דופן, שלחו למדור משחקי התפקידים - כתבות חרץ, טורניר המשחקים הישראלי בפורים הקרוב יתקיים לראשונה טורניר המשחקים הישראלי, אשר יחליף את טורניר הדרקונים הוותיק. השנה, יכלול הטורניר משחקים בכל השיטות שתורגמו לעברית: מבוכים ודרקונים (רגיל ומורחב), מרוצללים ומגוון רחב של שיטות באנגלית. מעבר לכך, ייערך טורניר בשלושת משחקי הקלפים הגבמכרים בישראל: 6וק3א, חיילי החורבן [-18וק ור 6ו|1 חב 6וו]א: הטורניר ייערך בבית הצנחן ברמת גן וניתן להירשם מראש אצל נציגי אוליב: 050-553277, או להגיע ישירות ליום הטורניר. אלו שיגיעו יוכלו לבחור מבין מגוון רחב של טורנירים במשחקי תפקידים, משחקי קלפים ומשחקי לוח במחירים מוזלים (25-38 ש"חו. חשוב להזכיר בי קבוצות משחקי התפקידים חולקו על פי גילים, כך שלבוגרים יותר ולמשחקי האנגלית שמורה קומה נפרדת משל עצמם. כמו בשנים עברו גם השנה תהיה מכירה של מוצרים במחיר מוזל, אלא שהפעם היא תהיה נרחבת במיוחד, שכן מלבד החברות הרגילות המשווקות בארץ - 45ח, חפך | ו-0₪], הוזמנו מוצרים מחברות כמו הוופסת "+ ווווז150ה 1 , שווו101], (454 ורבות אחרות. כך שאם אתם מחפשים את זטןפהות:|סה, קתק]א, שיטת הגיבור, מרוצללים או משחקים אחרים כמו | !6-11 וס [1ה-6, מסקהזוה%] או כל משחק |. שאי פעם סוקר בוויז - טורניר טמ"י | (טורניר משחקים ישראלי) הוא הכתובת הנכונה! לפרטים או הרשמה ניתן לצלצל לנציג אוליב, 050-553277 או 09-8941248. 58 8הו30 | שקיעתה של הזריחה ו לשוק משחקי המדע הבדיוני יש בעיה. בכל פעם שמנסים שיטת מדע בדיוני עצמאית לחלוטין היא לא מחזיקה מעמד יותר משנה (הבחנו בכך במקרה של זשופאחוטסהק5 של 6 או זש||ט1% של או ועודו. בדרך כלל הדבר לא נבע בהכרח מנתוני מכירות חלשים כמו אלה שגרמו ל-או לפשוט רגל, או משיקולי שיווק אשר מעכבים את 56685 כבר למעלה משנה בעריכה מחדש. אין לי רצון או אינטרס להגביר את הייאוש, אך סימפטום נוסף למפלה ידועה מראש, מצוי במשחקים המבוססים על סרט מוכר - ומסתבר כי אלה לא נוטים להצליח הצר זוגוף של חברת פשתזה3) 500 וטו אם כך, אלו כן מצליחים? ניתן לקבוע, אם כי בזהירות שמשחקי מד"ב שמערבבים פנטזיה נוטים להצליח בשוק. לאור הבחנה זו, קמה חברת 1101806 החדשה והחליטסה שאם מד"ב פנטזיה "הולך טוב" אז מד"ב-פנטזיה-אימה יילך עוד יותר טוב ויצרו את במוו5 קחוווה:], משחק המתרחש במילניום השישי וקצת לפני שנת 5,000 ליתר דיוק! לאחר נפילתה של האימפריה האנושית. השיטה והרקע יפים מאוד וקשה שלא לראות כי זהו אכן משחק מעולה ומושקע. אלא מה, כמו רוב משחקי המד*ב הוא מתרחש בתקופה של שקיעה | טכנולוגית, כך שיוצרי המשחק יכלו להימנע מלהסתבך עם תיאוריות וטכנולוגיות פנטסטיות ודמיוניות - מחלה שרוב משחקי המד"ב סובלים ממנה מלבד ז6ו85 566 של 6]. אלריק ואבי סער;: הקומיקס חברת הקומיקסים טפוזסז] אזגכ] מוציאה סדרת קומיקסים בשבעה חלקים המבוססים על סיפוריו של מייקל מורקוק אודות אלריק והנסיך הלבקן!) ואבי סער וחרב התוהו המקוללת של אלריקו. חברת 6פזטו] אזה₪ אולי איָנה מוכרת לקוראינו, אשר מכירים דווקא את חברת [טצזג]א המוציאה לאור של הקומיקסים ווחש ונן5, ההוח-< ואחרים, או חברת 6 המוציאה לאור של סופרמן, באטמן ואחרים, חברת 56זם!] אזה₪ אינה מתרכזת בסופר-גיבורים אלא בקומיקסים למבוגרים וברעיונות קצת שונים. הקומיקס של אלריק אמור להיות צ'ופר לא רגיל לאוהדי סאגאת הגיבור הנצחי של מייקל מודקוק, כמו גם לכלל אוהבי הפנטזיה. מאת: דוד זילברשטיין וו מ 7-ו - וי ו ו ענ ב | ב ו כ ב םע ג ג ם-י | הפיבות לכך הן גרפיקת תלת ממד, אינטראקטיביות ברמה גבוהה ממה שהכרנו בקווסטים רגילים וריבוי משתמשים עצום. מ יי עולם אחד מבין עולמות ה-8צ4 זסחאוא. כשהכל התחיל להתפשל שם וכוחות ב ב העסק התחיל להיות מעניין. תופעה המייחדת את 59 אגבהוכוא5!א משאר העולמות, היא תעובדה שאורחים זרים, ב יפ יהי יי וי 1 וב מ = ו | יש ד וי ו וי ו הקבועים ועם האורחים האחרים. אותם וי ו ב מ יי למשחק ורשאים לעשות כרצוננו ללא גבולות ומסורות. 12 8 | ] שאו או קש | קת עד ובצמו אא שמ שישה |" . לטיה מכ הוה 5% ו ו ה תקה שלא (גמרת בתיאוריה, 59 א זסזא:וא הינו עולם המורכב מסביבות תלת ממד נופת -6, אליו מגיעים כל השחקנים בי ו וי יב ו | השחקן רוצה להפסיק, אין שום בעיה, כל שעליו לעשות הוא להתנתק מהמשחק וכשיחזור, תופיע דמותו באותה נקודה בה הפסיק. למעשה, שרת אינטרנט אחד אינו יכול לספק את המשחק ביעילות למספר משתמשים כה רב ולכן קיימים מספר שרתים. בכל אופן, אנו עדיין מתקשרים עם אנשים מכל רחבי העולם, פרט לעובדה שמכסת המשתמשים בכל שרת מוגבלת במטרה להגן על מהירות המשחק. קווים לדמותו - 1 ל-59 אא|ם!אםוא, נבנה את הדמות שלנו. אין סוגי דמויות מהן ניתן לבחור, אלא פשוט רשימה של תכונות - כוח, אוו = ו ב יכולת "שו וגיו ב ו השניים, נקבעת לפי כמות הנקודות שהשקעתם בכל תכונה, מה גם שעלינו לבחור קסמים ומיומנויות - הקסמים בוללים מבחר נפוץ של כישופים במו כדור אש, אור; חושך; ריפוי וכד', והמיומנויות כוללות, אגרוף, לחימה בחרב, לחימה ב-₪>וא, התגוננות ועוד. בונים את המכוח לאחר בניית הדמות, נופיע באחת מאכסניות הערים שב-59א, אחד המקומות הבודדים בו הדמות היא בלתי פגיעה לחלוטין. לרשותנו כלי הנשק ₪, 700 מטבעות זהב ו-2 תפוחים. לא הרבה, אך מספיק בשביל ההתחלה. כדי להשתפר, עלינו להשתתף בקרבות ולהיזהר לא למות, דבר שהוא די מסובך בהתחלה. מומלץ למצוא שחקן אחר, לשוחח איתו מעט ולהצטרף אליו כדי שיגן עלינו ברגעים הקשים. אין באן ממש מושג של ניסיון או .₪.א, אך לחימה | ו ו ב שי איכות הכישוף ואת כמות כוחות הכוח והקסם. מלאך קטן שומר מכיוון שאנו שחקנים טירונים, נמצא מעלינו מלאך שומר המגונן עלינו מכל רע כמעט בכל האזורים. אמנם במצב זה מפלצות עדיין יכולות להרוג אותגו, אך כ יי להרוג שחקנים. מנגנון זה נועד לסנן שתקנים-הרסניים שאינם רציניים כלפי המשחק, ובאו רק כדי להרוג אחרים מתוך ונדאליזם, רק כאשר ה-.₪1.5 וכוח החיים! שלנו עולה ל-30 (מתחיל ב-20), אנו יכולים לחסל שחקנים אחרים ואחרים יכולים מ ו טוען ששחקן שיטרח לשחק כל כך הרבה זמן הוא לא "מאנצ'קין* טיפוסי ומאנצ'קין הוא כינוי סלאנג לנודניק אינטרנטי טיפוסיו. << רצחת שחקן אחר, שם הדמות שלך, המתנוסס תמיד מעל הראש שלך באותיות לבנות, הופך לאדום, וכעת, כל מי שנמצא בסביבתך יכול לדעת שאתה זטאץ (קיצור של אה ן.11א גר ה.זק). בנוסף, רוחו של השחקן שרצחת ומפלצת המשוחקת על ידי המחשב), רודפת אחריך לכל מסך אליו תגיע ומתקיפה אותך. כלומר, לפני שתרצח מישהו, בדוק היטב שאתה מספיק חזק גם בשביל לחסל את הרוח שלו. לא כל פגיעה מחסלת ו | ו בשתקן אחר, בטעות או בכוונה, תהפוך ל-אוג.0₪71 ושמך ייהפך מלבן לכתום. כמובן שאם אנחנו שחקנים טובים והרגנו זטאץ-ים ו-פ8ש ]דעס לא נחשב ו ו הודעה תופיע בכל רחבי ה-%[פ1א:!א המבשרת כי ו הפושע הנתעב הפלוני אלמוני. | לא כל ה-זשאץ-ים הם |ם שחקנים המנסים להרום את מ המשחק. חלקם הפכו לכאלו כשיישבו סכסוך קטן, חלקם רוצחים להשכיר וולא סתם רוצחים) וחלקם שייבים לגילדות. יש לי גילדה הכי טובה יונ מ ג ו יו הנאמנות לאידיאל מסוים, אותו הכתיב ב ו לשני ולרוב יעסקו במאבק בלתי פוסק בגילדות אחרות. לכל גילדה יש מקום מפגש חשאי גבית הגילדה) ומכיוון שיש מעט מקומות כאלו ב-4159, המאבק מחריף, שכן גילדות חדשות זקוקות למקום שי ור יר הקודמת משם. מלחמות גילדות רבות הפכו לנקמות דם ארוכות. וו ו ו ו = וי ה הסתיים המשחק, אין מה לדאוג. אנו 0-ו מגיעות כל הנשמות התועות ורוב הרכוש והשיפורים שצברנו יילקחו מאיתנו כמו גם כספנו. אמנם אנחנו עדיין באותה דמות, וכשנעלה למעלה נמשיך לשחק יי ו ב ו 7 ו יי שוב נשק, שריון חפצים וכו'. הבנקים בערים משכוסת.1אם ו-אםש15. ישמרו כל סכום שנפקיד בהם וכך נוכל לשמור על כספנו במידה שנמות. אם תהיתם מה עלה בגורל כל החפצים שלנו, אז דעו שהם נשארו במשחק, והראשון שימצא אותם או 1 ו אסותהא, פטשססת.הם,. מוזסא-608 ו-אמ"5! הן הערים ב-59 4]מןאם!א. בנוסף לאלו קיימים עוד מספר מקדשים, טירות ומערות | ו ה הי ו רו ל פמ ו שד מב מ הצ יב שת ונפ כ רו רב וי ב ו ו 1 שו = רוא > לתל ווה מ ו הו ו התה וו 1ש: ו ]₪ 4 0 זנ = ה ו כ ו ה תביא אותנו למצב מפה (ממש כמו ב-אססם) טשתעוור לנו מב יי ל - 1 ו ו הנסיכה פרשה מהמלכות והיא 9 חיה לה בטירתה וחוקרת את עולם המסתורין. הדוכם, לעומתה, רואה את העולם דרך שריון וחרב. שניהם מלקטים אליהם תומכים ופעילים וכפששחקנים נעשים טובים הם ו ה ו ה הנסיכה לדוכס. אלו ישלחו ן 00 ן אותך למשימות ושליחויות | שונות ברחבי הארץ, וכשתעמוד במשימות תזכה בפריבילגיות. ו ייד = בי יי בי | וי לעתים יזדקקו לטובה זו או אחרת. השחקן הראשון שימלא אותה, יזכה לפיצוי - חפץ יקר ערך או כסף. משחק ודיון מה שהכי יפה ב-59 א ום]אמוא היא העובדה שהוא גם משחק וגם קבוצת דיון. במנשקי הטקסט שלו, השחקנים מנהלים דיונים בנושאים שונים, עורכים מכירות פומביות לחפצים שהם רוצים למכור, מריעים או בזים לשחקנים אחרים וכו פשן 3 ]| וא :2 אגב, אם לפי דעתך שחקן התנהג שלא כשורה, פנה לאחד ו ו המשוחקות על ידי צוות העובדים של 0מ3, הדואגות שיישמר הסדר הטוב (בכוחם להזהיר, להעניש ואף לגרש שחקנים לא + ממושמעים מהמשחקו. אני מוצא שהפרסומת של יו גי יי ו ל " אנשים זרים בלי להשתמש בשום דבר מלאטקס!" קולעת לעניין. + בעידן המחשבים, המבודד את בני האדם והופך אותם מחיה חברתית. לנזירים קיברנטיים, 9 א14]אםוא הוא תופעה ברוכה - משחק תפקידים ברמה גבוהה שהוא גם חוויה חברתית מהנת ומקורית. ב ₪ ממה ו מו ₪ הבח ה-א נא 113 ישיא ה הרו ה ורצ תא ששב שה = || 4" 245%0ץ= תחתה ש? 5-5-א] 2' ₪ 9 74 חש עמ אן צמר-קן 708 .1 ג 1 קנע " := "ש למכירה מחשב 48601 עם המואה זיכרון 4%1א, כרטיס קול .וה 50 16-ביט ואו כרטיס מסך 3%) 256 צבעים 32 ביט מו , כונן 1.2 כונן 1.44, כונן קשיה מו 160 :6 כונן קשיח כוגוא 850 ו-1א02-800 % 4, המחשב איגו כולל מקלדת ועכבר, מוטי, 07-6436156, בין השעות 14:00-19:00. "ש' למכירה',החלפה משחק מחשב ]א > על גבי תקליטור מקורי, ודיו צבט למדפסת אפסון 01.08 1.05 51 חרש, לא פתוח. גיא, 03-5315614 "₪ למכירה/החלפה משחקים חדישים שעוד לא הניען לארץ. ניר, 03-6425553, "₪ למכירה המשחקים 96 :1, 3 מאם, מורטל קומבט 3 וסליפסטרים 5000 ב-25 ש*ח, 25 ב-30 ש"ח, :]א חכ ב-40 ש"ח ו-אמוא או 2 אנ ב-8₪ ש"ח. בן, 1- 7ם, לא אחרי 20:00. כ(5 -6% 4 ש 4 "ש ש למכירה המשחקים זעם קרדמוני ב-85 ש"ח, סיימון 2 ב-75 שיח והקומדי-סטור ב-95 ש?ח. עמית וערן 1-9 למבירה המשחק מאו.1 מ במחיר נמוך. גלעד, 07-518192. למכירה מחשב 485002 1117א66, כולל כונן קשיח 425%183, מסך 5/0 *14; כונן 5.25 ו-1.5. במחשב מותקנים 1 >אוםמא ו-כןאכוא. הכל במחיר מצחיק. חן, 07-6551625. למכבירה הקווסט שכומ ]ואו 5 |2 תקליטורים) באריזה מקורית - כחדש, 0 ש"ח. כמו כן, ספרי "כישוף" והרפתקאות כןאם. ניר, 04-8712378 למכירה מחשב 050 486, מזאה זיכרון, מודם פקס 14,400, מסך 4 ואו הרונ, 2אס) וס50. מיני טאור, עכבר, 10212] של דוו אא זפ איובונן 3.5. אדם, 2-. למכירה המשחקים הבאים: 5 דוו 50058 ותקליטור רמפכירה 6 עם שני קווסטים וסימולטור מסוק. אסי, 3 או 050-569165, "ש למכירה משחקים על גבי |אסוא-0'"): זווא ואו זחסו.1] ב-50 ש*ח, זסוה .]ה ]הזח ב-50 שיח )סומ .|האו1 המד ב-30 ש"ח, אנ ודוא ב-10 שיה; 5 ודדאג .והצגא תח ב-10 ש"ח, ווהטואטדאי ב-30 ש"ח, ואו ב-80 שיח, 5521 ב-10 ש"ח, ₪186 ב-10 ש"ח, שרלוק הולמס ב-25 ש"ח, קורנדיה 1 ב-10 ש"ח, מסדהון ? ב-10 ש"ח ושוליית המכשף ב-10 ש"ח. עידן, 06-528652, "ש למכירה סגה עם זוג' שלטים, זוג קלטות וששוויין 600 ש"חו, שנאי וחיבור לטלוויזיה, כל זאת ב-450 ש"ח. עידן, 2 -, "ש למכירה מעבד 2א48602, זיכרון פנימי מווא4. כמו כן, למכירה משחק המחשב במלבודת הפיתוי, ב-50 ש"ח. עירן, 03-33 "ש למכירה המשחק 1047:₪-) חדש באריזה מקורית במחיר מבצע. כמו כן, עוד הרבה משחקים אחרים וטובים. יניב, 1-4 "₪ למכירה המשחקים הבאים: 0 |א51 ב-115 ש*ח; הס כפנוטא ב-178 ש"ח, קכוואת סו וא אוו5 ב-108 ש"ח. שחר, 03-5567787. ש למבירה המשחקים: אקקקוא ו-2 [הו]אא .הוואג + ואהסא- א 2 כולל בקר וכבל. גבי, 04-8182236, בין השעות 17:00-22:00. "ש למכירה משחקים חדשים, ביניהם: ]אראו החדש, 97 ה קזו, דח הוה ו 2 שוסגוא פא זהטווא חס פמסאמו ועור הרבה משחקים חדשים. רון, 7 "ש למכידה המשחקים: ₪341%14% ב-20 ש"ח, 2000 צ'ךון) ]א]5 ב-11ו ש"ח; 3+ ב-60 ש"ה, ץז א 5 ב-31 ש"ח, .0001 ב-15 ש"ח, 97 אי ב-50 ש"ח, 11 הא ב-50 ש"ח, 6 או ב-40 שדח., 4זו/ו ב-זן ש"ח, 2 אסוא]5 ב-40 ש"ח, משחקים ל-93 בשסתו/ החל מ-50 ש"ח. רותם, 3 - או 8947347 -09. "ש למכירה מגה 62 + 2 משחקים חדשים באריזה המקורית במצב מצוין ובמחיר מצוין. ליאור, 03-9242164. "₪ למכירה המשחקים: משימה בלתי אפשרות, אם1ההת א 2 :)ה ההום]וא, אה.ודם טמסט, ועוד; דורון, 03-5333617, "₪ למבירה מחשב 486, 33א2), מתאים בעיקר לצורכי עבודה. 2 כוננים קשיחים, 18א130 כל אחד עם תוכנות שרטוט רבות וגיליונות אלקטרוניים + 11 האהשתוצ. אורי, 04-8379808 "₪ למכירה/החלפה תמשחקים הבאים על גבי ואכום-ש: ם,ודדסאדד .וזו החיה שבתוכוי 2 זווא .וח תג 2 ז.11א55 .1 ו-5וא11 א! ]10% בגרסה האנגלית: עמית, 07-6510188, לא בשבת, "ש למכירה משחקים על גבי ואסא- ותקליטונים: 111000 חדש דובר עברית, א או, סק רד ואו5, שרלוק הולמס, 95 .1:3], 5 2 האוא אסןוא ה ועוד. קרן 9-0 ְ "ש למכירה מגה דרייב 2 +.שלט אחר ושני המשחקים ]א[חד5 זאתפמט ו-א 57 .1.1 הצא ב-400 שזח. ליאור, 03-5244623, בשעות בערב. "ש. למכירה/,התלפה המשחקים: 96 א 0 כ 5 אסוין תמא 1118 בדורגל 6 0 ה זו)א, אנציקלופדיית כדורסל 83 עם סרטים מלאים, כל המשחקים על גבי 00-01 כמו כן יש נם משחקים על גבי תקליטונים. עמיר, 09-7744522, "ש למכירה לאונרדו - תוכנת הציור הגאונית ב-60 ש"ח ואמזונס שמורות גן:עדן ב-70 ש"ח. ניתן למיקות, אבישי, 09-9523539. "ש למכירה אנציקלופדיה מקיפה על עב"מים על גבי !2-00 מחו"ל. יאיר, 09-663408, "ש למכירה המשתק 5 ואש אא + דאס ו- 50% למגה דרייב ב-99 ש"ח כל אחד! יאיר, 09-663408, בין השעות 16:00-14:00. "ש למכבירה המשחק :3 ואמ אטא מאוום על גבי תקליטונים. ניר, 03-5529451: "₪ למבירה ולא להחלפהו תוכנה מיוחדת לרמאות, ומאות משימות חדשות למשחק: המ אס טא פאה ואואטס. יאיר, 8, לא בין השעות 16:00-14:00, "₪ למכירה המשחקים: זה 5 ב-150 ש"ח, ד או ד5ת ו חסאו. וסק ב-120 ש"ח, 500054 הזה ב-90 שיח, שאזו-א (בתקליטונים! ב-65 ש"חָ, כל המשחקים באריזה מקורית! גדעון, 6, לא בשבת. - - ו "ש מעוניין להשיג את פנטסטגוריה 2, לארי 7 ועור קווסטים אחרים. שירן, 8 "ש מעוניין לשחק במודם במשחק כו מאכן ו-2 ואכוסים, במו כן, מעוניין בעזרה בתוכנה א אסם-0, בן, 06-322266. "ש מעוניין במשחקים: ₪ המרד .זז זין, 6 האז, 0+6, ואו אאטצו וזה שוגו יכ ואסטאוא ו- צידן. וא וא)וא. תמודת הרבה משחקים שיש לי, כמו: סנטווא סאם, מסעותיו של ארין, לכוא אחאטז, ה ואט טאו ועוד. דן, "ש. מעוגיין להתכתב עם ילריָם מגיל 13 ומעלה בנושאי מודָ"מ וכדומה, שי שטיבלמן, עירית 11/2, רמת ישי 30095, בנוסף מעוניין להשיג את המשחקים הבאיםן! 2 .[ואדא 51 ו-10א '0 ואסכסאוא. שי, 8 "₪ מעוניין במשחקום הבאים: יומו של הטנטיקל, 5 1.80 2אוא, 4אוא, ספר הג'ונגל ו-2 ₪65 וא בתמורה אתן את המשחקים הבאים: 3 ןה וא!ת], עולם הדיסק, באטמן חוזר, א ה+)הין, המתטאהואותטש מאואז5 המלא ו-2 אמכוא ה ןאוא סא]/ המלא. זוהר, 01-534%128. מהשעה 16:00. "₪ מעוניין לקנות או להחליף את המשחק 2 המוה א הוה המווה:ץ. עמיר, 2, לא בשבת. "₪ מעוניין להחליף את המשחק קירגריה 2 ו-3 על גבי 0%1ו-כו), בתמורה לאחד המשחקים הבאים: 96 אהו 97 א שן], 6 וו גנא או סה וא '0 ואססטאוא. חנן, 02-5361097 "ש מעוניין לעזור בקווסטים שונים: אסודהא:אמס דאמא מצד - אמוחד ההג ד5. מאוא ₪ה5 פחממם - אמא א ד5, אססאו.וא - אתחד א 51 וסיימון 1. אלון, 3-1 "ש מעוניין לקנות את המשחקים: שליט הממדים, 5!אאטאי המלא, 2 אה ות ה וסיימון 3. אורן וינטרוב, טלפקס: 0-9 "ש מעוניין להתכתב בנושא משחקי מחשב מעוניינים 6 הצילו 6 משחק' תחבקידים 6 רמנ'רה 6 או משחקי תפקירים. עידן זיירמן - בן גוריון פ, חולון 58671. ה צילו "ש הצילוו נתקעתי במשחקים "איש הקרח", *הוביטוס? ו"הסור האפל של יערות הער". בתמודה אעזור בקווסטים שונים. רון, 09-504881, לא בין השעות 0 -14:00, ולא אחרי 22:00. "ש הצילוו תקוע במשחק האשטדאת מה ואיך בונים את פסל הטוטום במשומת השניזה). בתמורה אעזור בשלל משחקים אחרים. עמית, 03-0058771. "ש תקוע מזה זמן רב במשחק )זור הא, הרגתי את "סקורפס" והעקרב) והמחשב לא נותן לי לעבור לארמון הממתקים. מה לעשות? אלירן פרידמן, 03-5011396, "ש הצילו! תקוע במשחק 506 קמחם האוא במפעל של ה-5מאטאט בחדר הבקרה. הפעלתי את המנועים ואני לא יודע על אילו צבעים ללחוץ ובאיזה סדר. בתמורה אתן קודים ל-2 ןי או א. רודיק, 09-911033, "ש' הצילו! זקוק ברחיפות לעזרה במשחק שוליית המכשף 2. מה עושים אחרי שהדבקתי את השדים בעזרת המילקשייק בארמון. זקוק גם לקודים במשחק הנסיך הפרסי 2 שחולק בניליון 67. בתמורה אתן את כל הקודים ל- 00114 וח .]אאזואוד וקוד 2א1א את הפתרון המלא לשוליית המכשף 1 את כל הקודים 1 7ז ה או שאול, 02-5665438. "ש הצילוו זקוק לעזרה במשחק "פיצה טייקון* בתמורה אעזור במשתקים אחרים. עמיר, 09-7744512. "ש הצילו! תקוע במשחקים 7 רחא ג.1. איך מכבים את השריפה בחדר השינהז וגם בסם ומקס מתגלגלים בדרכים. בתמורה אתן קודים למשחקים: טוהוד חוד זכ ו וא אווא, א ונכ 142 ואכוכים, = אווטט ו- ]אד א. זוהר, 01-5344128 "ש. הצילו! תקוע במשחק 1.2 א 5 בקטעים שונים ומשונים. לצדיקים שבינינו, נא להתקשר לשי, 04-9530428. "ש זקוק נואשות לצ'יטים במשחק אנ ווסאטש סא מאהואואסי). יש לשלוח לדניאל מגריזו, הפרסה 3, צהלה תל אביב, 69085: - ו "ש 2 שתקנים מנוסים רוצים להקים חבורת משחק תפקידים ולא מו"ד) לגילי 13-15 באזור חולון. בועז, 03-5037833. "ש דרושים שחקנים + שה"מ למשחק וא 5-כואיןן באזור רמת גן. אלון, 3-0 | כשע [65 9 ו - | / שוחה אה . ! וצ 7 י, ו 4 יל % 5 | מסזם 86| ה אחיו של פאטס עו - | ו א בת ב .= ₪2. ה במיטבה מפיץ: צה!קושוחו1 פיין: 1418 " עגווֶחטוח!, האחראית ללהיט האקשן 3 אג!א, והפעם במשחק מוזר אך ההיסטרי, 37 חושאטא 6אשם, תשחרר ואפשר-ליל! ₪ ים לחקור מִסְפָר רב בקרוב כותר חדש בסגנון, שאיננו עוד 6 תוספת משימות ושלבים, אלא פרק חדש ₪ עם שו מוצלח עוד יותר כדמות : זרתם. האדיבה של % כַלִי 8 מיוחדים ₪ חוקיים. ונמצאים באזור ₪ 4 7 | - השחקנים יצטרכו לפוצץ את דרכםי 7" ו גי יי אויבים ולאסוף כמה שיותר תחמושת כדי להישאר ₪ חח +) 0 --- | זפ 0 08אא6 | 06 2 6800558002 9 ו ג 7 = השתחקנים; צריכים 4 מ וכך זה נראה... על לוח מסוים; את הרצף והחוקיות שהוא .7 7 בים' הראשונים פשוטים מאוד, אך 0 > תשתמשו ו שונים כמו טלפורטים, מקפצות; נדגרות וקפיצים, שיגבירו את: מ כ בסיסיים בקצב ובתווים, בבלוז, = להתאים את קצב הלי ו אז וברוק. 0 אינדיבידואלי יכול המשתמש לעבור .* 689 בתזר נות זו 2 פליקים א וההתמכרות. מ מעבר לבך, בותר - הראשון למשחקי זיכרון נחמדים, תשבצים , 3 גים 7 'מים מפיץ: זא 7 "| 44 פ : ו ב | מ לים. 0 6אג, החברה הזכורה לנו ממותרי וד הזו של בלים 0 - מפסנתר כנף ולשתף פעולה עם "נגנים" אחרים. 0 ' 6 . בנייה וניהול מוצלחים כמו | תנמיך את הטון "פשוטי. ועד למצילתיים רעשניים. ₪ ' עול זטא 0 -מוו5; מבשרו ! מוצר מפיץו. ואו צַל הש - דמות מתוך כ-10 סז 6צס!₪ זפעשוסק 0 70 המכוון לילדים הסובלים מקשיר , למידה. ועוד פעם ו ופעם אחרונה לחודש גיבורים נתו : לה זין 1 ו ז .. היאבקות לי אחר בעזרת אלמנטים מרהיבים של =[ ב ו ב רקי ה מ ו = יו מעמיק ושוטף תוך שילוב של גימִיקִים כמו ו כ רו ו ומוצריט 1 לשיפור החשיבה והזיכרון. ו : סוף סוף, מישהו מנסה לאיים על אימפריית המכות. של ומוגוסטא (מורטל קומבט. ספיידרמן, באטמן...! בכותר פעולה נהדר.ואינטראקטיבי. ג ב ל יי * התמודדות פנימית של אחר על אחד או בטורניר האליפות שפתוח לכל 20 | המתאבקים. 1 = תוכל לבצע יותר מ-50 מכות לכל גי ווה החל מאגרופים ובעיטות: במספר ת ועד לסחרורים וסלטות כפולות, " וכל לצפות בהתמודדות במבט 7 הבמה המרכזית, המוקפת זהו, והפעם במוצר שמטרתו להקנות | לבצעם ולהירשם.לתחחו ות. כמו כן, כדי<: | השחקנים ילמדו במספר רמות קושי ויעזרו לסיימון להביס את המכשף הנורא == בטירה האפלה. בנוסף, קיימת גם אפשרות 7 2 רמזים וטיפים, אשר יחד עם אפש פות, יוצרות חבילת לימוד | ₪ 2 ו רד ב 00 ₪ 0 ו ור 7% 1 / 7 / מפיץ: ע1נושווו[ 0 שילוב נהדר של משחק פעולה | % בחפצים לא אלימים כרי לפלס את דרכו - שר במ ד /- ו מיותר לציין, כי בסופו של דבר יתגבר - דרקונים ויו אנדי עַל בל פחד, ויחזור הביתה שמח וטוב מפיץ: ג1קיו6 והוז לב. משחק זה מספר את סיפ ר המאבק בו ב בב ות - שכש0מ:80600"ל רמה אחת וקווסט הצבע ולחץ בעולם מצרי קדום יו מ מ גיל >> -בסכיבה על גיבורנו להגיע לכל קצות האימפריה כדי לאסוף את ארבעת חלקיו של יהלום גו ולשחרר באמצעותו את התושבים מִיָדִי המכשף הרע. כל זה קיים ה תלת ממדית מורכבת עַם גרפיקה ו 0 )% / 2% | | 7 8 1 -- ואינפורמציה לנבי המכשולים המחכים לך , בכ ר זה, אתה שולט באחר השליטים 1 בהמשך העלילה. + "0 זיים ותצטרך לדאוג באופן מתמיד 8 י % מון צבאות, הקמת בסיסים, חומות 5 | % ו : 8 ? הגנה והטלת פקודות אסטרטגיות וו וו קלאחיח" 2% ו - 7 " מתאימות, בהתאם למצב. כמו כן, עליך 2+ נשמע מוכר? !5 חהזב) . זהווחס] סש 00 > 7 2 מפין: וה!קיושווון במה פעמים אפשר להשתמש בשם | שכזה וקו = האחיזה החזקה. של ב העור ש ( ! | של כפפת המזל שלך ועידַוחַ'הקהל - כל - ו הו | | אלה מרכיבים עור משח ליגה מרשים של סודי בהחלט לפחות ו כ על המדפים עם כותרת צבעונית. ₪ = לשרוף את המועדון . מפיץ: קושה - . קבוצת ₪ הטו + באזוד. הפעם, וז ו ב המשחק והופכת התמודדות בייסבול משעממת משהו, לחוויית מולטימדיה נהדרת המשלבת טבלאות וסטטיסטיקות על כלישהקן ושחקן, מספר רב של 7 משחק, ליגות וסדרות פלייאוף - הפל בסביבה תלת ממדית המשלבת אנימציה אמיתית, שנסרקה וצולמה בשעת .= משחק. שו גצ ירי בל כדי לספק את כל הצרבים הנ"ל. מפין: הו[חושיו:) ב 1 תו|וחשז) ושל עולם ה- ₪6 בכלל. ו ה ו ל = ו ריש החברה ורק פיסת מידע זו, ותמונה אחת!. את השאר יראה העולם ב-1 במרץ ואנו סקרנים בדיוק כמוכם... 0 - ו או ישקטו עד אשר. ממרכה שרמה ת קלא םיקה מושולמיח 5/5 וו וו ה דוקו | ₪ "קביצח דרך במשוחקי הרפתקאות" = = "אטמלוטבריוח ממדהימלה" 6 בשולה חלח מ'מדיה אמ'חיח | = ו-ץא!קזטומ] מחזיקה בשליש מהם ו שבטוח, כותר זה עומד לה את כל | % קודמיו הרחק הרחק מאחור, בתנאי אחד - לאו אחרים לחקור ! ל שמולו יעמוד וישחק נער ש מווי. | אנדי, הדמות. הראק למסע צלב עצמי, לטיהור מחשבותיה הרעות, להרתחקת נדודי השינה והפחד ממפלצות. תוך כדי המסע, ישתמש השחקן וידאו בטכנולוגיה מדהימה המכיר רמזים ויעדים ו , ש 4 בל' נעוק רבים, אזרים בשיי יו שי הצעד תשתק' הפעולה ר)-% הנוקו ד ד גזרבוו | הד אוו רו -ווו ₪ 1 7 , מעוחק פעולה מרהיב ומרתק > ו,ם גיבורי הקומיקם האמריקאייח אםור להחמיץ! ו +ם החינה ל'-ל שחקנים ברעת ;קעיורה | שת תות ְ שתביא ל ו 0 הרגה לי כופות והורטי: / קוו רו 5 צר ו 4 ה זז ו ו א הרגוים המרתקים והמותחים , ביותר בספורט משחק פעולה עתידני ומותח בהמעוך למפורת סרטי הנום העומיני ----₪ ונחנויות המחוובים המובחרות יי בעיימ, כנרת 13 בנרברק, טלי: 03-5794711 חומר זה נסרק, עובד והונגש על לדל שח.טת וח