אינטרנט עכשיו – גיליון מספר 39

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
בצוהתתתתתהספפת%עת ה לי פופיטיק 7 07 9 3 "9 5 ל 2 2'|יע 2/2 21 ו טרהב'יט מציגה: ‏ - המודמים המהירים ביותר בעולם 0 ו 7-ל | גלישה ללא הגבלה | ₪ מודם א50! במהירות 128,000 ביט בשניה. ₪ קיימת גירסת 6 ל95/98 משספחו/ - וגירסת מקינטוש. ₪ עובד דרך ממשק 058 מהיר ביותר - במהירות 12 מיליון (תומך גם ב6א.! ובמחשבים החדשים) ביט בשניה. ₪ אינו זקוק לספק כח - ניזון מה 58. ₪ מהירות אדירה בגלישה באינטרנט. ₪ תכונות או סצזג-6(וק אמיתיות. ₪ מהירות מדהימה בהורדת קבצים מהאינטרנט. 9 משמש גם כמכשיר פקס מהיר. מהיר הכרות 5190 כלבד לגירסת 6;. 5240 בלבד לגירסת מקינטוש 4 608 = = מודם + מרכזיה דיגיטלית במכשיר אחד. המכשיר שיעשה מהפכה בתחום התקשורת למודם 204 ₪זס6ו כל התכונות של 128 הססוע ועוד: ₪ 4 יצואות לטלפונים אנלוגים - משמש כמרכזיה דיגיטלית נשלטת על ידי המחשב, אידאלי לבית ולמשרד הקטן. 5 תוכנה מתוחכמת ביותר למחשב 2 / | מאפשרת תכונות שאין במרכזיות רגילות כגון: ₪ תכונות מתקדמות של מרכזיה דיגיטלית משוכללת כולל: | הוה 7 | צלצול אזעקה, אינטרקום, מוסיקה בהמתנה, העברת שיחה משלוחה ₪ רישום מדויק של כל השיחות היוצאות - כולל: המספר שחויג, שעת. לשלוחה, "חטיפת" שיחה, העברת שיחה לקו חיצוני, זיהוי שיחה נכנסת | התחלה, שעת סיום השיחה, משך השיחה ועלות השיחה. (סן 64|158), מספרי שלוחות ניתנים לתיפנזת, צלצול שונה לכל מספר, ₪ רישום שיחות נכנסות: כולל - זהוי מספר הטלפון ממנו התקשרו, שעת קבלה כללית (צוכוזק:]6=₪ 02841וכ)), שיחת ועידה, שיחה בהמתנה. התחלה, ושעת סיום השיחה. ₪ המרכזיה מכילה ספר טלפונים משוכלל ניתן לתיכנות דרך המחשב - ₪ סצווזכס₪ ז605 ז55! - ניתן לתכנת את המרכזיה כך שתתקשר באופן לחיוג עשרות מספרי טלפון בהקשת קוד בלבד. אוטומטי - דרך ה-6שסו/0אץ הזול ביותר באותה שעה. כ התחרות ₪ משמשת כאינטרקום בין הטלפונים - אין צורך לצעוק מחדר לחדר. - יתכן חסכון של מאות ש"ח בחודש. מ ח י ר ה כ ד ו ת- ש ל 0 9 3 5 ב ל ב ד להשיג בטרהבייט ואצל המציצים המודשים טרהבייט בע"מ ‏ 6ע1698.> כ 1 167420716 רחי תעייש 3 רמת ג (ליד גשר ההלכה). טל רב קווי: 03-5755763 פקס: 03-5755786 | 1. 16.00 ץ 8678 .שש //:קוז:ם." ט.ל.ח. | קוראים נכבדים פיצת מדרגה חשובה עשתה, בימים אלה, רשת האינטרנט בישראל. צומת האינטרנט הישראלי (א]]), המקשר בין כל ספקי האינטרנט הפעילים באר+, ומהווה, למעשה, את שידרת הרשת הלאומית, החל לחבר את הספקים הגדולים בקישור מהיר, מסוג ]/11/. וכורות לכם, ודאי, הידיעות החדשותיות אותן פרסמנו בחודשים האחרונים, על ייפקקיסם'" בצומת האינטרנט הישראלי, על חילופי האשמות הדדייס בין הגורמיסם המעורביס בדבר, ועל כך שהייסובליי העיקרי מהמצב הוא גולש האינטרנט הפרטי, שלתומו מעוניין לגלוש לאתרים ישראליים דווקא. ובכן - הקישור החדש יאפשר מהירויות גבוהות בהרבה מאלו שהיו מקובלות עד עתה (10-25 מס"ש, בהשוואה לקווי ייסיפרנת" בני 2 מסייש, שהיו בשימוש עד כה), וזו בהחלט בשורה חיובית לציבור צרכני האינטרנט בישראל. ספק האינטרנט הראשון שכבר התחבר בטכנולוגיה החדשה הוא אינטרנט זהב. חברת נטוויזין צפויה לעבור לחיבור כזה תוך זמן קצר, וספקי אינטרנט נוספים הביעו גם הם עניין. עס השלמת המהלך, תשופר במידה משמעותית מהירות הגישה לרשת האינטרנט בתוך תחומי ישראל, בין ספקי השירות השונים, וייפסק המצב האבסורדי בו היינו שרויים בחודשים האחרונים, בו גלישה אל אתריס בארצ היתה איטית ומייגעת הרבה יותר, מאשר אל אתריס בארצות הברית. ומקפיצת מדרגה למהפכה של ממש - בשנים האחרונות עובר ענף התקשורת בישראל מפנה מדהיס בעוצמתו, במרכזו מתחוללות שתי מהפכות - המהפכה הסלולרית ומהפכת האינטרנט. בימיס אלה מתחילות שתי המהפכות הללו להשתלב האחת בתוך השניה, ולאפשר י'אינטרנט סלולרייי - אינטרנט שאינו מוגבל לקו תקשורת פיזי. אינטרנט בתנועה, במחשב נייד או במכשיר סלולרי הכולל יישומי אינטרנט. במהפכה זו מתמקדת הכתבה המרכזית בגליון זה. קריאה מהנה הטוו למנויי 'אינטרנט עבשיו"י במסלול המורחב, הכולל תקליטור תוכנות המצורף לכל מגאזין, מצורף לגליון זה תקליטור ייאינטרנט עכשיו מס' 18". התקליטור מכיל פלאגיס ותוכנות עזר, לאינטרנט ולשיפור סביבת העבודה, לחלונות ולמקינטוש. עוד כולל התקליטור גירסאות דמו, 106/916 ו-5810/816, של מגוון משחקים, לחלונות ולמקינטוש. הרחבה על התוכנות שבתקליטור - בעמודים 24 ו-26. "בת ק = ל / שב *ן ה ו ל ''אינטרנט עבשיר" ניתן למצוא ור ב של ''אינטרנט עכשיו" 4 ל א % 04| 0 00 050000 00| הגאז'ן לאתו' אינטונט באוץ ובעולם / ש ור ונוה אורי רדלר וטו ור - וכו אבי וייס ₪מנ ו גלעד צגלה המער ערו אוריאל אבולוף ועו וו וועיו וו וער - רגי ויוי רמי לביא עור הוור ור ויו 1 עדנה אפק דעו עב - ודוע בו וד וב וגו יו ווה ור - ו ור ונ טר ברעו שי גיסין יוו - וחוכ יו ונה אורי רדלר דדריך ווגריב בוור ובטוג ו תמונת השער: נווקיה 9110 - טלפון סלולרי המאפשר קישוריות לאינטרנט. הרחבה בכתבה ייאינטרנט סלולרי". 1 / ש+ו]נכן |שכן וכ | ו 1 9 ל עורך אחראי אריאל להב-הרצנו עורך איציק לוי משתתפים אורי רדלר, אבנר גדיש, רמי לביא, גלעד צגלה, אבי וייס, ליאור עילם, עדי סורפין, עדנה אפק, גיא ברנע, צורי שמר, חיים משיח, שי גיסין, איל וסלבסקי, גיל לופו, הדר גור-אריה ניהול אסנת יניבקי פרסוס יעלה אילון עיצוב גרפי סטודיו אורנה כהן מערכת ת ומנהלה אריגינט בעיימ, החשמונאים 53, ת"א 65273 טלפון 03-6850113, פקס 03-6856149. לחזה 0 הזה אערעו//:כ11 הפצה בר, טלפון 03-6952118 כל המודעות המתפרסמות ב"אינטרנט עכשיו" הן באחריות החברות המפרסמות בלבד. כל הזכויות שמורות לאריג'נט בעיימ דמי מנוי שנתי (12 גליונות) - 164.00 שייח דמי מנוי שנתי (12 גליונות + 12 תקליטורים) - 249.00 שייח מחיר לגליון בגירסת 60 - 24:90 שח 54+ 4 היהי ייוו הימי ויוי 1 עס השרות ₪? -512 כותב א4 + קורא כ ר יי [פ מ ןור מ מ || 0 5 כולל ערכת תוכנות: ל כ ץ|0ח6וז-] 0ח3 5871 + (ץוחס | הסוח |3חז16א8) הפסוחוסהוא זסו 4 00860 180 60 ץ|0ח6וז= 300 החפ + וחפ!וטפחס0 60 ה8081ו60 > 5 ]5 81306א230 8ו80ה0ז30 ו ו 0 חפ . סז זס!5060ח! 156 ₪6 > 1ה06 הו | וח8ו5/5 8081 1 60 ה ו שי 8 רו ו 62 כותב א2 4 משכתב א2 + קורא א24 + זכרון םו2 כולל ערכת תוכנות: חרב ובוח + חסווום= ₪ז03ח3ו5 זסו68ז6 60 ₪358 030160 4% 3080/00 חח= וט סחסוחהום + 1חה18ו50ח60 60 ץוחו אפום !₪0 6 פש!₪ זפחשו69 51306א0806 בוס8חהסז6בּוו סז זסו66פחו וו ד ו ו ב ו ₪ = ₪ 8" חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. -03 פק0. 03-5372928 | הסוופוזוו] 110066 >וגן משווקים התקשרו: 03-6386353 פקס: 03-5377621 בקרו באתרנור באינטרנט: |!.60.|ומגוה5א.ש שש 7 ב ו ).( + | ה ו כולל ערכת תוכנות: 1057חו80)! זסו 70881 0872186 6 6זהּו001 הַחו516הו כ 500 + 801!וחסזה 600 ץזטהטס- סוח50 > (עוחס |8סח |אחז8|א6) הסו31ז0ו95 סוט 01 ההסוחבוכ + א 8חזס-] סהטסס צוסהטס- 4 ₪5 89/0708 080%51806 8ו80 הסז6גו 4 32 פ|ססד הוח > סזק זסו5060ח! א5%ו ₪61 > 1ה08 6018 הזה ג ו80ו 008 00 עוחשוז-] 800 581 + זהמו|טפחס6 60 ץוחפוז- סחבּ 5% -00 אחגוםט |פט- 0//9 7% כשהפלולרי פוגש את האינערנע בעתיד ניתן יהיה לגלוש באינערנע מתוך העלפון הנייד. בינתיים, סלקוט מובילה את שוק התקשורת וו ו לקראת חג השבועות, יחשוף ח!'צ1, בשיתוף הקרן הקיימח / עוראל חידה אינטראקטיבית חדשה, באתרי האינטרנט | הרלוונטיים. החידה נושאת פרס | בשווי 20,000 ש"ח. היא תעלה לאוויר האינטרנט ב-6 למאי, כאשר ההפעלה הסופית למציאת הפרס תערך בפארק בריטניה, ב-21 למאי. 1 חס [אא. שא ]1 60. חרז רת. וע (69 בין ה-2 ל-5 במאי יערך, במלון הילטון בתל-אביב, כנס ידע 53, זו הפעם ה-14. נושאי הכנס השנה - מסחר אלקטרוני בארץ ובעולם, אינטרנט 2, ניהול ידע, ספריות דיגיטליות, ועוד, במסגרת הכנס תחשוף חברת שלד| את מערכת ה-:6אכ1. מערכת זו מסוגלת לאתר, לקשר ולתת גישה, לכתבי עת אלקטרוניים באינטרנט, באופן חכם. וסס. ג1610. ועט 6( חברת 1₪ה1"₪ מציגה את ה-128 100₪/, מבית א6ועגזס - מודם א150 חדש, במהירות 128%, העובד דרך ממשק 158 מהיר (12 מיליון ביט בשניה). למוצר גירסת 26 לחלונות ממ 190 דולר ועוד מע"מ), וגירסת מקינטוש (240 דולר | | | ועוד מע"מ). | מוצר נוסף . שמציגה החברה | הוא 0 ומרכזיה דיניטלית במכשיר אחד. המכשיר וו את כל התכונות של 128 100, בתוספת 4 יציאות לטלפונים אנלוגיים. הוא משמש כמרכזיה דיגיטלית הנשלטת על יד המחשב. בנוסף לכל היכולות של מרכזיית טלפונים, מאפשר המוצר רישום מדויק ומפורט של כל השיחות היוצאות והנכנסות. מחיר - 390 דולר ועוד מע"מ 6 בלבד). 1 בת 60 16 ז. אועצ ו [[.4016.60ת16. וא/ו 2/2 ,1 427 70/7 דואר אלקטרוני: 61.60.11תססן 1060חו מחפש עובדיט! מחפש עבחד ה גלישה באינטרנט חינם - הההפכה של "ברק און-נוון" לקראת פתיחת שוק התקשורת הפנימי לתחרות, מתחממת התחרות על ליבו של הגולש הישראלי, וחברות רבות מציעות חבילות גלישה אטרקטיביות, במחירים הולכים ופוחתים. במסגרת זו, הכריזה חברת ברק על מבצע "אינטרנט בחינם", ללא דמי מנוי וללא כל התחייבות. גיל שרון סמנכ"ל שיווק של ברק: "אנו בברק רוצים לתת אינטרנט לכל בית בישראל, להציג את האינטרנט כחוויה כמו הטלוויזיה, ולבנות את האינטרנט ככלי בידור המוני, שווה לכל נפש. זוהי משימה של בניית השוק וחינוך השוק - מעבר ממצב של יחידי סגולה ומקצוענים לשלב של כלי המוני". לאחר חודשיים של גלישה חינם, ללא כל הגבלה, יבחר הלקוח באחד משלושה מסלולים, המסלול הבסיסי יאפשר גלישה חינם עד ארבע שעת בחודש, וללא הגבלה בשעות 02:00 עד 09:00 בבוקר, עם תא דואר אחד. שתי חבילות נוספות גובות מהלקוח דמי מנוי, מל מאפשרות לו להגיע לגלישה חינם באם הוא יבחר לבצע את שיחות הטלפון הבינלאומיות שלו, באמצעות חברת ברק, בשלב זה מציעה ברק רוחב חיבור לחו"ל ברוחב 45 מגה, וחיבור ישיר למרכז האינטרנט בארה"ב, דרך סיב אופטי מהיר, לחברת זתוזק5, המחזיקה את תשתית האינטרנט המרכזית בארה"ב. בארץ נבנו 207 באזורי החיוג השונים, הן לחיבורים אנלוגיים והן לחיבורי א'150, לדברי שרון, בכוונת החברה להיות אחת משלושת ספקי האינטרנט הגדולים בישראל, תוך שנתיים - שלוש. לכתבנו נמסר כי ברק תציע, בעתיד הקרוב, שירותי חיוג לחו"ל דרך האינטרנט (ק1 זסטכ) 06ו0) - שירות שעד כה טרם הופעל בישראל, מהניסיון שנצבר במבצעים דומים במערב, למשל באנגליה ובגרמניה, הצעה כזו עתידה לסחוף את השוק ואת המשתמשים, עקב העובדה שספק > התקשורת מוכן להשקיע בשירותי אינטרנט מוזלים, כערך מוסף לשירותי התקשורת הרגילים שלו. זט שוש ,4460/0/ 2/7 677 76 //7/7/ זז 0).זא10 וש טל: 02-5630254 | פקס: 02-5661186 בישראל לא רק במספר מנויי הסלולר, אלא גט בשירותי מידע וביישומים ייחודיים, מבוסטי אינטרנט ותוכנות מתקדמות. התוצאה: עידן חדש של תקשורת ומידע ללקוח הפרעי והעסקי על סף האלף השלישי, טלפון סלולרי כבר אינו רק טלפון - אלא מרכז נייד של תקשורת רב-תחומית. את התפיסה הזאת מובילה סלקום, חברת התקשורת הסלולרית הגדולה בישראל. באמצעות שורה של חידושים, חלקם בלעדיים בארץ, סלקום מרחיבה את גבולות התקשורת האישית והעסקית - הן לשירותי מידע מתוחכמים, והן ליישומים חדשניים של הרשת הסלולרית בתחומי תקשורת בין מחשבים, תקשורת פנים-אירגונית ובקרה מרחוק. קקק): מחשבים מדבריט בסלקוט בקרוב יושק על ידי סלקום שירות ראשון מסוגו בישראל, של העברת תקשורת נתונים אלחוטית באמצעות הרשת הסלולרית. מדובר בטכנולוגיה להעברת נתונים בין מחשבים בתקן 600 (081 230691 ופזוחום ז8וטוו68) - שיטה המאפשרת קישוריות מתמדת בין כל המחשבים והמסופים באירגון, בזמן תגובה מהיר, בניידות ובזמינות מרביות - וללא צורך בחיוג. התקשורת תיעשה בשיטת "מיתוג מנות", אשר אינה תופסת את קו הטלפון, ומחייבת את המשתמש בתשלום רק עבור כמות המידע שהועברה ולא עבור זמן אוויר. בשיטה זו הלקוח העסקי יכול ליהנות מרשת מחשבים פנימית וניידת של החברה, שהמחשבים בה מחוברים זה לזה באמצעות הרשת הסלולרית. זהו כלי תקשורת יעיל לאנשי שטח, היכולים לקבל באמצעות המחשב הנייד הוראות עבודה או עידכונים, ובמקביל לשלוף נתונים חיוניים מבסיס המידע האירגוני - בכל רגע ומכל מקום. בנוסף, הרשת מאפשרת גישה ממחשבים ניידים לאינטרנט וכמובן ל-|8-5. ההשקה המסחרית - בקרוב. סלקוט-עקסע דרך האינערנע שירות סלקום טקסט, המשלב את תכונת הזימונית בטלפון הסלולרי, מאפשר למנוי לקבל הודעות כתובות היישר אל צג מכשיר הסלקום האישי - מכל אדם ומכל מקום בארץ ובעולם, אתר סלקום-טקסט באינטרנט דרך מרכז הודעות מיוחד ובקרוב מאוד גם דרך אתר סלקום באינטרנט. השירות, הניתן באנגלית ובעברית בהתאם לדגם הטלפון, פותח עידן חדש של מידע ושליטה באמצעות הטלפון הסלולרי. על בסיס סלקום-טקסט, סלקום מציעה ללקוחותיה העסקיים שני חידושים ייחודיים: שירות הפצת הודעות קבוצתית מהאינטרנט, הבלעדי לסלקום, מאפשר להפיץ הודעות לקבוצות נמענים על פי ספר טלפונים אישי ואירגוני - הכל ישירות מהאינטרנט, בקלות ובנוחות, ללא צורך בהתקנת תוכנה מיוחדת. שירות התראות ובקרה מרחוק מאפשר לשלוט במערכות המיחשוב האירגוניות 24 שעות ביממה, באמצעות תוכנה ייעודית המקושרת לרשת סלקום. התוכנה, ה"תפורה" במיוחד לפי דרישת האירגון, מתריעה למנהל המערכת בזמן אמת על מיגוון אירועים המתרחשים במערכת המיחשוב, באמצעות הודעות סלקום-טקסט המופיעות על צג הטלפון שלו. הסלקום הופך למרכז מידע מכשיר הסלקום מאפשר כיום לכל מנוי, בכל מקום ובכל זמן, לקבל מידע מגוון ועדכני. בשיתוף .|סו, חברת האינטרנט מקבוצת הארץ, הכריזה סלקום לאחרונה על שירותי מידע חדשים. שירות 665* מאפשר להתעדכן בשערי מט"ח ובתוצאות הגרלות הלוטו והטוטו, באמצעות חיוג מקוצר וקבלת המידע הכתוב ישירות אל צג הטלפון. שיתוף הפעולה עם ‏ וסו ממשיך בימים אלה עם השקת מוקד המידע המרכזי של סלקום - כוכבית 24 (חיוג מקוצר 24*), המספק למנוי מידע זמין המבוסס על תכני !סו באינטרנט. השירות פועל בכל שעות היממה ומאפשר לקבל מידע קולי מגוון כגון מבזקי חדשות, כלכלה וספורט, תחזית מזג האוויר, מידע בנושאי תרבות ופנאי ועוד, הקשר בין האינטרנט לבין התקשורת הסלולרית הולך ומשתפר במהירות. בעתיד, מבטיחים בסלקום, ניתן יהיה לגלוש באינטרנט מתוך הטלפון הסלולרי. יש למה לחכות. | >ו3)וו הודעת בקרה מרחוק על צג הסלקום ו |נ]ן אי[6ד₪1 1ה1 פתחה אתר חיוג חדש לתושבי ערד. האתר כולל 0 פורטים (כניסות) אנלוגיים ודיגיטליים, וקו ]1 המקשר את האתר למרכז החברה. מספר הטלפון להתחברות לאינטרנט באיזור ערד - 07-9552888, הוצאת ה!ד-1' מציגה ברשת קטלוג מלא של ספריה. הקטלוג, שנפחו למעלה מ-2.518, וכיל דף מידע על כל ספר, בליווי ו 27 תמונה: | | ספר חדש הב הנם| ‏ בהוצאת | | הוד-עמי | הוא "רשת שר | -- | , ₪ נובל : ו (584 עמ', 189 ש"ח כולל מע"מ - + תקליטור). הספר מספק מידע מעמיק, ותשובות לשאלות, בנושאי התקנה והגדרה, שירותים ואפשרויות, ניהול יומיומי, ופתרון בעיות על רשת 5 6וג\ ]6 |[6עסצ1. 00.11. והזג-6סה. אוו (69 זומבי₪ - תוכנית הטלוויזיה בתחומי המחשבים והאינטרנט של הטלוויזיה החינוכית הישראלית, חוזרת למרקע במתכונת חדשה, עם מנחה חדש (גל נדיבי) ועוד ששה מגישים. התוכנית = משודרת מדי שבת ב-11:00 בבוקר ודנה בנושאי משחקים, גרפיקה | ממוחשבת, אינטרנט, בניית אתרים, ונושאים חמים שעל הפרק. [61.1ח. 1810 61ת.11 11/20 ₪ בזק החלה במבצע למכירת קווי א150, במסגרתו יוכלו הלקוחות להמיר קו טלפון רגיל לקו א150 במחיר 499 שייח, או להתקין קו א'ע5] חדש במחיר 599 ש"ח. קווי 150 מתבססים על טכנולוגיה דיגיטלית, המאפשרת העברת נתונים בקצבים מהירים, על רשת הטלפונים הקיימת. המבצע יתקיים למשך חודשיים. [206.00.1טל. ארטואי בר ו אנחנו הפכנו זאת 4 > = ואנחנו זמינים גם בשעות לא מקוכלות / > 5 0% ו - 3. 1 5 - 1 = - = 4 |>-מיכה כ קצוע ו הלת רמי בֶּן ו 0 ה ן 5 | טל: 03-9628199, פק 0 ,2 | לב | הדות רס תג % 1 מחשבי פ רז | וואלה וסיון מאחדים את פורומי ההחעובים שלהם פורום המחשבים והאינטרנט של סיון פועל ברשת למעלה משנה. הוא מיועד עבור תלמידי ובוגרי המכללה, וכן עבור גולשים המבקשים לחלוק ולקבל מידע בתחומי הטכנולוגיה ואפשרויות ההכשרה בתחומים אלו. במהלך השנה האחרונה נשאלו ונענו, בפורום המחשבים של סיון, למעלה מ-7,000 שאלות בתחום, החל מה-22 באפריל, הפך מאגר הידע של פורום זה, לנחלת הציבור הרחב - זאת בעקבות שיתוף פעולה בין סיון לבין וואלה, במסגרתו שולב הפורום בממשק של וואלה, לרשות הגולשים יש כעת 16 חדרי תוכן, בעברית, בתחומי מערכות ההפעלה, שפות תכנות, רשתות תקשורת, וס!ו הזוק ועוד. מפעילי הפורום מתחייבים לענות על כל שאלה תוך 8 שעות, באמצעות צוות המרצים של סיון. 0 ו-חט5 חושפות את פרטי ההתקשרות בין חט5 00(1ק''9 1, ספקית שירותי המסחר האינטראקטיביים הגדולה בארה"ב, ו-תט5, המתמחה במוצרים ושירותים של מיחשוב רשת, חשפו לאחרונה פרטים נוספים לגבי שיתוף הפעולה שלהן, המכונה ברית ההתקשרות של חט5 ונטסקייפ. בהכרזה הראשונה מבין סדרת הכרזות שיפורסמו במהלך החודשים הבאים, הודיעו שתי החברות כי הן תפתחנה, בעתיד הקרוב, קו מוצרים חדש, בתחומי יישומי המיחשוב הפורטלי והמסחר האלקטרוני, וכי הן תשווקנה את המוצר המשותף הראשון שלהן עד הרבעון הראשון של שנת 2000. אד זאנדר, מנהל התפעול הראשי של חט5 העולמית, ציין: "אנו מכריזים על פתרון המסחר האלקטרוני המובנה ומרובה הפלטפורמות הראשון בתעשיה, על מנת להחיש את המעבר של עסקים לכלכלת רשת". בארי שולר, נשיא קבוצת השירותים האינטראקטיביים של ,001ג, הוסיף: "כיום, צרכנים רבים נעשים מקוונים, מאיצים את כלכלת הרשת, ומאמצים מיחשוב רשת כארכיטקטורה של כל מערכות הקצה שלהם. הודות לאיחוד הכוחות בין שלוש החברות אשר הביאו לגידול ולהצלחה של האינטרנט - תעבור כלכלת הרשת לשלב הבא". הקלות הבלתי (סבלת של עדכוני תוכנה מיקרוסופט הכריזה על מערך אתרי אינטרנט לעדכון תוכנות, ששמו 6 אוס0מו/, כשירות ללקוחותיה. מערכות הפעלה ויישומים חדשים מתוצרת החברה (98 פאוסשחו/צ כיום, 2000 אוססתנצ ו-2000 010006 בהמשך), יובילו את המשתמשים, דרך האינטרנט, לאתר ספציפי, התואם את הגירסה ואת שפת המשתמש הרלוונטית. בעבר, על מנת לעדכן את רכיבי התוכנה במחשב, בדרייברים וביישומים חדשים, היה צורך לתור אחר העדכונים הללו, שנופקו על ידי יצרני התוכנה. עם השירות החדש, משתמשי 98 פשסשחוא בעולם ובארץ, צריכים רק ללחוץ על כפתור ה-6ו08ק1 פאוס6חו/, הממוקם בתפריט "התחל", ולקבל באופן מרוכז את עדכוני התוכנה הרלוונטיים באינטרנט. בין העדכונים שכבר קיימים באתר - פתרון בעיות קלות בהתאמת 8 /אוס0חו\ לשנת 2000, רכיב להעשרת יכולות אינטרנט מתקדמות, מאזכר עדכוני אשסטתו\, חבילת צלילים ל-זסזס|קא וסוח6וח1, 681 5 - תוכנת הצ'ט של מיקרוסופט, 2.1 פחוזסט!/זס. ושת מחשבים ביתית, על-פי אינטל חברת אינטל הכריזה על והוספְעֶהג. - קו מוצרים חדשני, להקמת רשת מחשבים ביתית, המאפשר לחבר בין שני מחשבים אישיים או יותר, ללא צורך בהקמת תשתית פיזית. המוצר החדש מבוסס על שבב שפותח לאחרונה באתר הפיתוח הירושלמי של אינטל ישראל, שכינויו |6זחז 5, והוא יאפשר למשתמשים לתקשר ביניהם ולחלוק ציוד היקפי, כדוגמת כוננים קשיחים, מדפסות, מודמים, כונני תקליטורים, כונני סצת, והתקני גיבוי, כמו כן, יוכלו מספר משתמשים לגלוש במקביל באינטרנט, וחוסק עֶה. הוא חבילת תוכנה וחומרה, שמנצלת את כבלי הטלפון והשקעים הקיימים בבית, ובכך "חוסכת" את הצורך להקים תשתית כבלים נוספת, לחיבור המחשבים והציוד ההיקפי ברשת. כמו-כן, השימוש בתשתית הטלפונים, לרשת הביתית, לא יפריע להמשיך ולנהל שיחות טלפון, על-פי מכון המחקר 66טף18, ישנם כיום בארה"ב כ-17 מיליון בתי אב, בהם יש שני מחשבים אישיים או יותר. ההערכה היא שמספר זה צפוי לגדול לכ-28 מיליון, עד שנת 2003. עבורם מהווה המוצר החדש של אינטל, פתרון מצויין, / וס 00/3 [16ת1. אא י-גָר1 הְאַ'א שק'וריט' או!|-7''| הוא שרות חדש למשתמשי האינטרנט הפרטיים, מאת חברת צ'1ג'א], במסגרתו תוכלו להוריד למחשב האישי, גירסה מיוחדת של תוכנת "סרפין שילד קורפורייט", ולהגן באמצעותה מפני פעילות עויינת של קוד נייד - חדירות מהאינטרנט, פלישת יישומים "עויינים", וכדומה, מערכת ההגנה פועלת כתוכנת לקוח, כאשר תוכנת הריכוז פועלת בשרת המרכזי, ובו נקבעת מדיניות ההגנה. 00 תג [ח11. וא/ו שני ספרים חדשים בהוצאת 8!711. הראשון הוא "98 אג1כ0) 8 זקא" (68 עמ', 69 ש"ח), הדן בפתרונות הקיימים למשלוח פקס תחת חלונות 98, וכולל תקליטור נסיון לתוכנות רלוונטיות. השני הוא "6.0 8810 [גט8ו - צעד אחר צעד" (678 עמ', 129 ש"ח), המהווה ערכת לימוד מקיפה, לכתיבת תכניות מבוססות חלונות 98/95, בשפת ויז'ואל בייסיק, או רח' דובנוב 27, תל-אביב ל32ל2., ער. 70-2710ג-31ס, נקפ. ח|ל-3-731ח |ו. 0ס6.חסב3זש-ץ שצצצ/ /:כק++ח יי[ וה ו בי ב ו 6 | "א שה ששה שה שה ה 2-ה שרה תמה האשחה אשמה ישאר יאה שאר -עשר ‏ אא >שר-אר --עאה שר האמה שקמה ער =שמה "קר רהמו הדוהת תרחמה.. ההק ה-א ההפהשנמהר-שההמממוי=הקההההמ''המור-א0ה קאה -,0י עמ .מה כמה אה קמ המח קאה קה א = 0 ₪ ₪ 3 5-7 ₪ 7 רק ₪ 7 * ₪ ג ב-א 4ב" 4 1 4 | | : זו 8 ו ב : ב * - ו <> : = פיק 5 , | =: 2 = ")יי = | בדומה לנירסה 1 של תוכנת ק503סוטו[ק, מבית 00%ג631ו)8ו1/, גם גירסה 2 מציגה יכולות מרשימות של עיבוד תמונה, "ניקוי" ו"תיקון" תמונות, טיפול ב"אדום בעיניים", הסרה של אלמנטים בלתי רצויים מן התמונה (כגון הטבעת התאריך והשעה עליה), . וטיפול בבעיות רבות הקשורות לתמונות דיגיטליות. אולם בנוסף יְ .. אלה, מכילה הגירסה החדשה גם כלים איכותיים לצריבת | ומאפשרת יצירת קומפוזיציה של מספר תמונות ואיגודם באלבומי תמונות, לוחות שנה וגלויות. בנוסף לכל אלה, מציגה 5 יכולות אינטרנט מעניינות. הללו באות לידי ביטוי מ 8 0 - דוגא הינו פתרון ו חדש ל אתרי ט6\ בסביבת חלונות, מבית 64. התוכנה מיועדת לתת פתרונות נקודתיים לניהול רשתות ומערכות 1א פשסשתו/ שונות. היא מספקת פתרון מקיף לשיפור האמינות והזמינות של שרתי טטו, טיפול בתכנים, הגנות הדרושות לסחר אלקטרוני, כלים לשיפור המיצוב של האתר, זיהוי נקודות חולשה וחוזק בתשתית ובתכנים, ניתוח תנועה של מבקרים > באתר, ניתוח פרופיל וצורת התנהגות של המבקרים, |] 1 ו 606 - - -- בשורה למעצבי פרסומות באינטרנט. תוכנה חדשה זו, מבית היוצר של קאי קראוס, מביאה גרפיקה באיכות שידור לאינטרנט, באמצעות כלים המיועדים ליצירת באנרים. אם עד כה, היה עיצוב הבאנרים ברשת, שבלוני וחסר מעוף, הרי שכעת הופכת מלאכת העיצוב לתהליך יצירתי, הדומה להפקת פרסומות טלוויזיה. ל: -510010 6חו116861 יכולות השלכת אפקטים של וידאו (כגון 6%ע218801], פחו-6!ג/\, אן 06%ג:) על מלל ועל תמונות, בקלות . . רד ,דמ 5-ו 5ומהתז)סא "‏ . . 1 . =" | = בל . 9 . יכ ה רו - ב - - + . " . = = חברת תט5 מכריזה על שרת יישומים חדש מתוצרתה - 5 -- שש השרת מיועד לעבוד בבסיסם של פורטלים עסקיים, וכפועל . . , ווו וו |וון רוק באפשרות ליצור ארכיבי תמונות ‏ ₪ = 2 דיגיטליות במסד נתונים, מהם ניתן | ----7 ליצור מצגות שקפים וקטלוגים אינטראקטיביים, הניתנים להשמה מיידית באתר האינטרנט, התוכנה מיועדת למחשבי 6 ולמקינטוש, שיווק בארץ - אריג'נט. מחיר הגירסה המלאה - 53 דולר ועוד מע"מ. מחיר עדכון מגירסה קודמת - 41 דולר ועוד מע"מ. החל מהגליון הבא נתחיל בסדרת כתבות, המלמדת כיצד לעשות שימוש בתוכנה וכיצד ליצור אלבומי תמונות דיגיטליים, המוכנים להעלאה מיידית אל רשת האינטרנט. 1 ד 10 סטטיסטיקות של זמנים ומקומות מהם הגיעו המבקרים באתר, מידע דמוגרפי, היסטוגרמות של ביצועים, וכדומה. בימים אלה הכריזה .6 על מבצע הפצה בחינם של התוכנה, לזמן מוגבל, על מנת לאפשר למשתמשים חדשים "לחוש" אותה. המבצע יהיה בתוקף עד תחילת אוגוסט 1999. התוכנה מסופקת על גבי תקליטור, שכדי לקבלו, יש צורך להרשם באתר האינטרנט של 4 6: ותסס.והס. אווש ובמהירות. עוד כוללת התוכנה פלטים של צבעים הניתנים לעריכה ומותאמים לאינטרנט, מספר בלתי מוגבל של ₪00/, ובקרה מושלמת על תהליכי אנימציה, התוכנה מיועדת למחשבי 6 ומקינטוש. שיווק בארץ - אריג'נט. מחיר - 299 דולר, ועוד מע"מ. המקושרים לרשת. הוא מציע שכבת יישום ביניים, המחברת בין מערכות קצה ומערכות לקוח הקיימות לאורך פלטפורמות החומרה והתוכנה הרבות, ומתאפשר בזכות שרתי יישומים. שרת היישומים 5 ).כו צווצ/ :כ רו טנא אלי רק המציאות אפיתית יותר אם עיניך התחילו לדמוע, זה בגלל שת מונת הבצל הופקה באמצעות |! ו₪חסזסחץ 5 - טכנולוגיית ההדפסה הרב שכבתית של קח. זוהי טכנולוגיה מהפכנית המאפשרת למדפסות שלנו למזג עד 16 עיפות צבע בכל נקודת הדפסה ולהשיג תמונה צבעונית ומרהיבה. התוצאה היא איכות צילום מדהימה המושגת באותה מהירות גבוהה. כך שלא משנה עד כמה אתה לחוץ בזפן. תמיד תוכל להפיק תמונות מדהיפות באיכות צילום. למעשה, רק החיים יפים יותר. ישיר הוא עונה על כל דרישותיו של 5 108וחהץכ1ו6! משלב שלושה תחומים חשובים למודל הפורטלי; יכולת צמיחה בפריסה, איחוד עסקי, ופיתוח יישומים מהיר. הוא המיחשוב הפורטלי. | מאחד את הסטנדרטים של האינטרנט, פלטפורמת 188 ומערכות ‏ | מיחשוב פורטלי | עסקיות קיימות, ומאפשר לארגונים לפתח ולפרוס יישומים, הוא מיחשוב | במהרות, המאחד תהליכים שרת 5 אטותזגּהץכ1ו16 מסוגל לתמוך ביישומי ארגון פורטליים, עצב בעצמך אתר מדפסות. ה!אפסס קה עסקיים ללקוחות, ‏ הנעים מאלפי משתמשים בו זמנית, על שרתי מולטי מעבדים | | סק לו תע צ1>/ לשותפים, לספקים ‏ גדולים, ועד למאות-אלפי משתמשים סימולטניים, על שרתים של מה 06 - ם%7- ולמעסיקים, הקצה הגבוה. 5-5 1% בש יה 055101111165 חַהוחהקאם | הספר בלתי מבוטל של אתרים ברשת מוגדר כ"אתרי (אצה" - אתרים שתוכנם מו(ע ענל-ידי גזענות וא!טישמיות. זוהי תופעה כואבת והקומחת, וגם אינטרנטית מאד. הי עוחד האחורי האתרים הלנו - אנשים פרטיים או ארגונים גזע!יים? ההי הדינחיקה של אתרים אלה? והכי השוב - אילו גופים (לחהים בתופעה וכיצד הם עושים זאת? אשר התאבד הרודן המשופם, קבור עמוק בתוך הבונקר שלו בברלין, דומה היה כי תם עידן הנאציזם באירופה. עשרות מיליוני גרמנים במערב-גרמניה, שעוד תמול-שלשום הצדיעו במועל יד, קברו את עברם עמוק בתוך עריהם הנחרבות, ורצו לקנות גרבי ניילון וסבון מחיילי בנות-הברית. במזרח-גרמניה ובמזרח אירופה הייתה פחות סיבה לאופטימיות. שם, כל מה שהשתנה היה | סגנון השפם של הרודן הרצחני. מיליוני אוהדי הנאציזם במערב ירדו למחתרת. משך עשרות שנים התנהלו התנועות הנאציות במערב על אש קטנה. בעוד הנאצים ה'ישנים' גוועים להם בדרך הטבע, דשדש הדור הצעיר באסיפות מעוטות-משתתפים, בפמפלטים מודפסים בכמה עשרות עותקים, ובמאבקים על גבול הלגיטימי והמותר בחברה דמוקרטית. בכל מובן מעשי, מדובר היה באידאולוגיה מתה. ואז באה האינטרנט כמו בפינת הנאומים בהייד-פארק, שם הפתיחות והשוויוניות היחסית מאפשרים לכל אדם לעלות על ארגז ולשאת את דברו, כן גם כל ה-ו1ס6 שווים זה לזה. נוסף על-כךו האינטרנט מהדהדת כל ציוץ לכל העולם. כל איסטרא בלגינה קיש קיש קריא, איש אחדו צם אתר וצרור פמפלטים להפצו בקבוצות"הדיון, יכול לעשות רעש של אלף' חמישים אנשים נמרצים, נשמעים כמו מיליו הניאו-נאצים שברחבי-העולם היו בין הראשונים שהבינו את משמעות השינוי שמסמלת רשת האינטרנט. מקום שאין בו הבדל בין צליל אמיתי להפרעה סטטית, מקום בו הכל נשמע אותו דבר, הוא במה מצויינת לקבוצות אזוטריות. נכון שהעדר הירארכיה גם גורם לפגיעה קשה באמינות שניתן לייחס למידע, אבל חוסר-אמינות אף פעם לא הפריע להיטלר, ולא מפריע היום לחסידיו, אחד מנושאי הדיון המרכזיים של חסידי הנאציזם העכשוויים הוא, כמובן, היהודים. תחת שמות קוד כמו "הציונות" או "הקומוניזם", הם הופכים את היהדות לאם כל חטאת ועוולה בעולם. לגירסתם, היהודים השתלטו על העולם ובאמצעות כלי-התקשורת (וישראל), רומסים ברגל רמה כל מתנגד, חוץ מהניאו"נאצים ה"אמיצים", כמובן. הם היחידים הקוראים בקול ומנסים לעורר את העולם מתרדמת שיעבודו תחת מגף הקלגס היהודי, סליחה, הציוני. טריוויאניזציה של השואה אבן הרישא בשליטה היהודית בעולם, לפי הניאו-נאצים, היא השואה, היהודים, לטענתם, מיישמים את הכוח הפוליטי הטמון בשואה, לעורר רגשות אשם במערב, להבטיח את עצמם מביקורת שלילית, ולמנוע ערעור שלטונם המוחלט, כל מי שמתקומם נגדם מתוייג מייד כ"אנטישמי" ומוקא מן המחנה. הניאו-נאצים הם לא היחידים הרואים בשואה נכס פוליטי וכלכלי חשוב. בעשרים השנים האחרונות קמו לא מעט קבוצות שטענו כי המצוקה והרדיפות שסבלו, זכאיות לתואר "שואה". כל אחד רצה להיות "הקורבן המתמיד". כל עוולה חיפשה את "רשימת שינדלר" שלה. יהודים רבים התנגדו להענקת תואר "שואה" לקבוצות נוספות, בטענה שהדבר ייצור טריוויאליזציה של השואה. במלים אחרות, ככל שיהיו יותר "שואות", ירד ערכה ותשחק משמעותה של שואת היהודים. אם כולם, אז אף אחד, דוגמה טובה לטריוויאליזציה כזו נתנו כמה תנועות רדיקליות לזכויות ההומוסקסואלים בארצות -הברית. לגירסתם, השמיד השלטון הנאצי באופן שיטתי גם למעלה ממיליון בעלי "טלאי ורוד"- הומוסקסואלים. המספר האמיתי היה, ככל הנראה, כמה אלפים "בלבד", אבל הרדיקלים לא נתנו למספרים להפריע להם. מטרתם המפורשת היתה, ככל שניתן לשפוט, ניצול מעמד הקרבן כנכס פוליטי. ווויזיוניזם מפוקפק הניאו-נאצים חתרו למטרות נוספות. הם פיתחו תורה המכונה "הכחשת שואה" או, | | | בשם המועדף אצלם, "רוויזיוניזם". המטרה העיקרית של הרוויזיוניזם היא ליצור מחדש לגיטימציה לנאציזם ולאידאולוגיית הגזע שלו, מאחר והיהודים נתפסים כאוייב הראשי של מטרה זו, חותרים הניאו-נאצים ליצירת דה-לגיטימציה מקבילה של יהדות ויהודים, מטרה ראשית במאמצים הרוויזיוניסטים היא להוכיח כי השמדת ההמונים לא התקיימה מעולם. אחת השיטות המרכזיות כאן היא שימוש בפסבדו-מדע. בשנים האחרונות יצאו כמה דו"חות, וביניהם אלו של ברג, לויכטר, לופטל ורודולף, שניסו לערער על היבטים שונים ביעילות הליך ההשמדה שהיה נהוג במחנות. הדו"חות הללו הופרכו נקודה- לנקודה, כמוהם כטענות שקריות נוספות, אך מבחינת הרוויזיוניסטים המטרה הושגה בעצם העלאת הנושא לדיון. רוב האנשים אינם בקיאים בשאלות טכניות -כמה מאיתנו מבינים מה משמעותם של משקעי ציאניד בקירות? -ונוטים לקבל טענות שקריות הנשמעות מבוססות בלי בדיקה נוספת. נוסף על"כך, עצם הדיון הופך את ההשמדה ל"נושא שנוי במחלוקת". אם נוסיף לזה עוד מעט ערפול פוסט-מודרניסטי נפוץ, לפיו אין אמת ושקר ו"הכל עניין של נקודת מבט", הצלחתם נראית גדולה עוד יותר, בכל זאת, חובה לציין כי לדיון הנסער בנושא יש גם צד חיובי מאוד. שנים רבות, נתקבלו עדויות וממצאים המתייחסים לשואת היהודים בלא בדיקה כלל. עצם קיומן נחשב הוכחה לנכונותן וכל ערעור עובדתי נחשב מונע מטעמים פוליטיים. בשנים האחרונות, החלו חוקרים בוחנים עדויות וממצאים בעין ביקורתית ומסננת יותר, בנסיון אמיתי להפריד בין שמועות, עדויות מוגזמות, וממצאים ממשיים. כך, לדוגמה, נתברר לאחרונה כי הטענה הסובייטית, לפיה הושמדו באושוויץ ארבעה מליון איש, הוכחה מופרזת ביותר, הטענות מרחיקות הלכת של הניאו-נאצים מגיעות הרבה מעבר לערעור על קיום השמדת היהודים. הדיון הפסבדו-מדעי אינו יותר מקרדום לחפור בו ולעקור מקברן את תיאוריות הקשר היהודי העולמי הנושנות. אין כאן חידושים גדולים. "הפרוטוקולים של זקני ציון", וטענותיהם של הנרי פורד והיטלר, ממוחזרים לעייפה. שוב ושוב אפשר לפגוש בטענה שהיהודים הם אבות הקומוניזם הבינלאומי, ומכוח זה הם אחראים ישירות למעשי הרצח של סטאלין ומאו בכלל ולקוסמופוליטיות בזויה בפרט. פעם אחר פעם מועלית הטענה שהיהודים שולטים בעולם, משמידים מיליוני פלסטינים | באמצעות האגף הציוני של הקשר וחמור מכל, משמיצים בחוסר אובייקטיביות בוטה את אדולף הטוב טענה חדשה יחסית, גם זאת במרכאות, אומרת כי היהודים של היום אינם בני"ישראל, כי אם צאצאי העם הכוזרי, שהמיר דתו ליהדות בימי"הביניים. הרעיון הפופולרי הזה, שיש לו מהלכים גם בחוגים אחרים, משרת שתי מטרות פוליטיות-דתיות חשובות: ראשית: עבור המוסלמים, ליהודים הכוזרים אין שום זכות לשוב ולשבת בארץ-ישראל. מצידם, רשוווק 13152 [וןן . ! עונשן - |מיו : : ויו - . 4 8 35 ₪=₪- ₪8 6 7-8 הדקר וד*! 6)שרה= יק ₪ ]| ד 4 עהדהמט שרטא ד תה 5 ןה ₪ = | - מ ףח ו 1 טושפש -זם%עוא - ₪8 הזת הז ₪ 8% ₪ . =₪- 40 3 - אא פןו ] || |ץ] =/] ;ו ז!ו )וא 2% ₪ = 744 = <: בוו וסוט הסו!!ומו פצ!6צ) עָוזהּ סח 5+ ס+ 366 5616 [82] 5וו] שחה זס|זו1ו ז|00ב עָט 60ע0זז665 צץ!655!ה+טז סחהזוטסז ₪1 5ן זַ 1 זתו יצח | 6+ עֶַח606 6!קססנן 40 עחוש ?7 | בפרשפר דחופ אולכ מששט וטיב) | שיחזרו לתורכיה, לנוצרים קיצוניים-והם רבים להפליא בין האנטישמים - המעשיה הכוזרית מאפשרת לנתק את הקשר בין ישו היהודי הטוב של פעם והיהודים הרעים של היום. כתובות רלוונטיות להלן כתובות של כמה עשרות אתרים ברשת, שנושאם הכחשת השואה מחד, וגופים הנלחמים בתופעה שלילית זו והפועלים להנצחת זכר השואה, מאידך. עקב רגישותו הרבה של הנושא, חשוב לציין כי האתרים הללו מקוממים מאד, מעלים מטען כבד ומעוררים זעם רב. אתרי התמונות מציגים תמונות קשות לצפייה. לתשומת לבכם. הכחשת השואה [רחזה. 6ה11חס/אט. סט. קכ]. צעצ או דיוויד אירווינג. |ותזה. א006ז/061ה67/וח60. ותס6ס6או.אוועש זונדלסייט. אולי האתר המרכזי של מכחישי- השואה. | רה = =[ 5- + 7-0 7 "א - ₪ | [ . " ה שי ו 0 : = 0 % ןו | ] 4 / / "את ב = 1- 45 -/ | ן ו . + 9% יח = ורצח ] | . מישי ו | ו 1 שת ו ה ה ו -- . ]ו 6[02641 91| ₪48 0 !ה 06| !א ,9 טוההת> 055 1!60א .5 | ! | ה פםש וחסש 16 !ואי רוכמ תס הו |טסיוו!ו 1% !ופ !הובישוחחזו ברום וסני 16 נרושיקט א יע אה 5]5 ברחו ה שפח !וכו 61% זכ שח 5 יִּ !וא 3 !חאל :6 01 חסו!ם!ווחס> ,השס זסי:+ 106 118 הש תזססת 16 1!!816ח++ ו = .9 !> ו | שחו 363 ]וא !ו הטיס |6>9! שהטסט איסוא | :| = - <אש" שדק שפוח קף [ה60002.60.שטעו ו אוסף מאמרים גדול. בת10.60ה1-ת8ות]01ה]. או אתר הכחשת-שואה מרכזי. מייקל הופמן מצטעצע באדרת חתירה "לאמת רדיקלית בהסטוריה", כדי לטעון כי אם הייתה שואה, זו השואה שנגרמה לגרמנים מיד בנות-הברית, ולפלסטינים מיד הישראלים. רת סס. 0 האר הכחשת שואה בסטייל צרפתי. /קןס. 051878. ער \ אתר אוסטרי, כולל שפע חומר וקישורים. /רב60/151. שס ג יירדיו איסלאם" של אחמד ראמי. מכיל אוסף נדול של קריקטורות אנטישמיות ואנטי-ישראליות (בשביל ראמי זה אותו דבר). זהירות: עלול לפוצץ דפדפנים. /ה. רה60.ז6 זרת -41. עו הכחשת שואה מוסלמית, מאוסטרליה. טס 10[ אראו שפע קישורים בנושא. 6 זט סתסוזת. ו ימין קיצוני גרמני. שיוס. [8תטסן1 1100 ח./ו צ א מגאזין גרמני, ימני, ש"מבין את היהודים טוב יותר". /שס. 1685 -1%011. או ש ) טוען כי רודולף הס, סגנו של היטלר, נרצח בהשראת יהודים. 60 6מ18ץ!!סם.אועו ו אדולף היטלר כמייסד מדינת ישראל. 0 7 | 0 /16םה זה --/בתס6. אה1011ת. א או צ ייהאומה הארית". נצרות ומלחמת נצח בילדי השטן, היהודים, [התזת. א06ה1/ 816.60 עוסן. עצ/ו א אנטישמיות מזילת ריר ופרטנית: היהודים שולטים בעולם. .| א1188/1066ט8כ|--/00₪:8080. טפאו-אוו ו [ הו עָולמו של סטודנט רוויזיוניסטי. הפרכת הטענות זז 0א12ח. אע / אתר חשוב ביותר, הכולל מידע על מכחישי שואה בולטים, והפרכה מדוקדקת, טענה-לטענה, של טענותיהם. עוד באתר מידע כללי על טיעונים כוזבים והונאה. כדאי מאוד לקרוא את סעיף %טזטז169 באתר, 010.0 .א ש נגד דיעות קדומות. שס.ששן-1!חג. אוש מקבץ מאמרים מעניין, רובו בצרפתית. 81/3508 0051/0601 8.0010 רה 8 א הפרכה שיטתית של טענות הכחשת "השואה, מאת דניאל קרן. הטלאי הורוד ושכר סט תורח אא רמו. 665 מאמר במגאזין השמרני-דתי הוותיק 186 66 0הג/, הגורס כי הנתונים על השמדת הומוסקסואלים במחנות-ריכוז מופרזים ביותר. -1[/%0 00/5060 / 001.0 16 טק רה [זו. 106 מדיניות תנועות זכויות ההומוסקסואלים הרדיקליות בארה"ב, והשימוש בשואה כ"מטאפורה דרמטית". .| -1ת6-7.61//1//9-16./ש/ מאמר המנתח את טענות "שואת הגאים" ומפריך אותן. 5/8511 הו/ע61ע1]--/וסת. אחז[ .רמס ה "צלב הקרס הורוד", ספר שעורר סערה בטענו כי התנועה הנאצית הונהגה על-ידי הומוסקסואלים. הספר מובא במלואו. /הזכן/רתסט. ₪11 .שא צ ביאורים והערות של מתנגד להשקפה המובעת ב"צלב הקרס הורוד". 1 את ס/ס. טיז]-1101008081. ואוו ירק" כמה אלפי הומוסקסואלים נרצחו, ספרות הכחשת -שואה ואנטישמיות [ב. [180/01701060 6-ה 1.60 אנכ וע שו הפרוטוקולים של זקני ציון. 00/0 בס סע שו שו | אד 157 61.00 "תרמית השואה" של הארון יאיה. [הזז]. 8/8100 8ו/12/ס. סב .שו א דו"ח גרמר רודולף-מערער על ייתכנות ההשמדה בתאי-גאזים. = //16 ס6כ/1ט6. 1 /טזס.זס א12ם. או א א הסקט. [167/1011 1 דו"ח וולטר לופטל -כנ"ל. וז]. [ 1016/מ0611/רמוסט. 4000 "היהודי הבינלאומי" מאת הנרי פורד. מייסד מפעל המכוניות המפורסם, היה אנטישמי נלהב. הוא גרס כי הקומוניזם הבינלאומי מונהג על ידי היהודים. הז 6 הת טר 60. טכה היטלר, "מיין קאמפף". [בחז1. 18018/שזס. 8 1/1 רת א /א ו "חשיפת היהדות"- היהודים הם כוזרים, ישו לא היה יהודי. הזן. א%10 3 8/זס. [ה רתטסן[8 3110 .טש ש ישראל שחק, על היהדות, שחק אינו מכחיש שואה או אנטישמי, אך ספרו משמש רבים ממכחישי השואה. רוויזיוניסטים מרבים להשתמש גם בציטוטים מסולפים או חלקיים מכותבים יהודים אחרים, כמו הפרופסורים ארנו מאייר ויהודה באייר, פיליפ פרידמן, הפילוסוף פייר וידל-נאקה ואחרים. בללי הז 161 60/00 8010386 רע דניאל גולדהאגן-כולל בעיקר תשובות למבקריו. 60 11615161 חב רת סת. אע א נורמן פינקלשטיין-אחד ממבקריו הרבים של גולדהאגן. קה סו1ט1וס/נפט. סו /קס.-זס12ת. שו אראו ביבליוגרפיה (מלל בלבד). הז 9/0 [ [ רת 00/1 105. שעג הו "מגזין השואה". מוגש בחוסר טעם. תמונות 118 6ב 010.60 -ז81. וש ש [וחז. 8 ה10806/ 1/0 1/1 :ו ס. תת 718361 רק 0 1 06/80 0ה. ₪ [ט. רת ]שרע ו [זז הזז .00108 /8051 0106 /זס. 8% רה 5 קבוצות דיון (רשימה חלקית מאד) רמ1%מ1810ש11.6 0111]06, 800 00 6 500 011016 .18786[ | [16.[6%/1%ט]001. 506 להמם!! לפרסם!!! 00-00 והוהלטו לאו א באינטרוט :כ נולעוים מ4"" = ₪ 4 - ו | / / נַ / ו ] | / ו את תחום האינטרנט הסלולרי (יתן לבחון משני כיוונים - האחד הוא סקירה של הציוד המאפשר למשותמשי הקצה להתקשר לאינטרנט באופן סלולרי - כרטיסי תקשורת סלולריים, התאמי תקשוורת, ומכשירים שונים. בנושא זה (תמקד בכתבה הנוכחית. השני הוא בחינה של הטכנולוגיות הסלולריות/אפחוטיות הפועלות "מאחורי הקלעים", והמאפשורות את התקשורת הסלולרית לאינטרנט, ובכך (דו| בגליון הבא אבי |יים [.586.א] - 6+<ן א כון לתחילת 1999, עמד מספר החיבורים הסלולריים בישראל על 2.1 מיליון. באותה עת הם לא שיחקו כל תפקיד באינטרנט, אך כניסת חברת "פרטנר" כמפעיל סלולרי שלישי, במחצית השניה של 8, החלה לשנות את התמונה. במהלך השנה הקרובה, תאפשר פרטנר, הפועלת בשיטת 35%1) ב-900 מגהרץ, קליטת אינטרנט סלולרי, במספרים הולכים וגדלים. בעקבות התחרות העזה בענף, פיתחו גם שאר מפעילי הסלולר שרותי אינטרנט, והחלו להביא לארץ מכשירים סלולריים עם יכולות אינטרנט. פתיחת שוק התקשורת הפנים-ארצית בישראל לתחרות, מאמצע 1999, תשפיע על שוק האינטרנט הסלולרי בישראל, רק בטווח היותר רחוק, זאת עקב הצורך בהשקעות של מיליארדי דולרים בתשתיות תלומווה לבזק. עד סוף 1999 יהיו בישראל יותר חיבורים סלולריים מחיבורים קרקעיים של בזק, דהיינו, למחצית מתושבי ישראל יהיה טלפון סלולרי - השיעור הגבוה ביותר בעולם. ניתן לומר, אם כן, כי הפוטנציאל הגדול ביותר להתפתחות תשתית קישור חדשה לאינטרנט, טמון בהתפתחות רשתות אלחוטיות, על-ידי ו/או בשיתוף חברות הסלולר, וכן בשידורי ג/א/ם, כולל אינטרנט, בקצבים טובים יותר מאלה המתאפשרים היום בסלולר הרגיל. כיצד יתבצע הדבר? על כך נרחיב בגליון הבא, אולם בקצרה, ניתן לומר כי בתחום זה תתפתחנה טכנולוגיות חדשות, שתאפשרנה שימוש באינטרנט "בתנועה", במחשב נייד או במכשיר סלולרי עם יישומי אינטרנט, וכן חיבור אלחוטי של רשתות מחשבים ברוחבי פס גדולים. בטבלה המוצגת להלן, מושווים הפתרונות הנפוצים והחדשים לחיבור לאינטרנט. כפי שאפשר להבחין מהטבלה, אין פתרון אחד "מושלם" לחיבור לאינטרנט, אבל ניתן לראות שנכון להיום, החיבור הסלולרי סובל מנהיתות רבה לעומת שאר הפתרונות המוצגים. עדיין אין בארץ רשת תקשורת נתונים סלולרית, עַם כיסוי ארצי ותמיכה בקצבי העברת נתונים מתקבלים על הדעת. בשנה הקרובה, כל ארבע החברות הפעילות בתחום (סלקום, פלאפון, פרטנר, ומוטורולה- מירס) תאפשרנה חיבור לאינטרנט במהירות של עד 9.6%. התאוצה סביב טכנולוגיות אלו תחל תוך שנה לכל המאוחר, והתפשטות נרחבת נוכל לראות בעוד כשלוש שנים. רוב הלקוחות הפרטיים בישראל מחוברים כיום בחיוג, מיעוטם ב-א150. מגמה זו לא תשתנה בטווח הקרוב. במגזר העסקי, הרוב מחוברים בחיוג, והמיעוט בחיבורי נל"ן (ספרנת, עג]₪6 6וחגזת) ו- א150. מכאן שחיבורי סלולר לאינטרנט צפויים להיות בהיקפים קטנים בלבד, בשנתיים הקרובות. שרותי 6%%|טזו\, עם שילוב סלולר או בלעדיו, יהיו כוח חזק בשוק, רק החל משנת 2, נעבור כעת לבחינת הגישות הקיימות כיום לחיבור סלולרי לאינטרנט: כרטיסי תקשורת ספולריים בגישה זו יש חיבור מודם של מחשב נישא (או מחשב רגיל) לטלפון סלולרי. המודם מותאם לשיטת התקשורת של הטלפון ענף התקשורת בישראל עובר, בשנים האחרונות, חפנה מקיף והדהים בעוצמתו, בהרכזו התהוללות שתי ההפכות - המהפכה הסנופרית וההפכת האינטרנט. שתי הההפכות הללו עתידות להשתלב האחת בתוך השניה, ולאפשר אינטרנט "בתנועה", בהחשב נייד או בהכשיר סלולרי עם יישומי אינטרנט הסלולרי, ומחובר בכבל ישירות לטלפון. ישנם אפילו כרטיסים מסוג 6/61ק, המכילים כרטיס רשת את'רנט, ומודם מותאם לסלולרי, בתוך אותו כרטיס. יש לשים לב שכרטיס מודם לשיטת 05%1 לא יתחבר לטלפון בשיטת 61 או ה ואסד. מודמים סלולריים הם מעט יותר יקרים ממודמים רגילים, והם די נפוצים בשוק העולמי, ומשווקים עַ"י רוב יצרני המודמים בעולם. יש פיתוחים שבהם המודם מוטבע בתוך המחשב הנייד (שהוא לעיתים מחשב כף יד זעיר). חברת אריקסון מציגה מכשיר המכונה 16-16, הפועל עם מערכת הפעלה "חלונות 6₪", עם גירסת אינטרנט אקספלורר ל-62, מכשיר זה יכול להתחבר לטלפון סלולרי של אריקסון בכבל, וגם ללא כבל, באינפרא אדום. מכשיר אחר הקיים בשוק הוא של :1, הקרוי 112100/200. הוא משמש כמסופון עם מודם 0/1618 וחיבור לטלפון סלולרי (ל-112 יש מודמים גם לטלפונים האנלוגיים של פלאפון). מתאמי תקשורת הכוונה כאן היא למתאם בין מודם רגיל - (או מודם של מחשב נישא) לבין הטלפון שמחה ₪ וו וושה | טכנולוגיית החיבור לאינטרנט סוג החיבור (חיוג/נליין) שימוש בחוטי הטלפון הקיימים רוחב ערוץ התקשורת (סלייש) רוחב ערו מובטח תמיכה בקול וב-2418 במקביל = דו-כיווניות שווה (אט!קשכ] ₪11]) שילוב וידאו ואינטרנט. = כבל-מודם חיבור סלולרי מודם אנלוגי | ג!46 6חזגיו] | לוויין בשיטת 56% 0 | ו ב ו הט )!₪ .] ₪ 1 שחום + /! :טק ולת = הסלולרי, כאן המודם לא מכיר את השיטה הסלולרית. הוא מתקשר כאילו בחיבור רגיל, כאשר המתאם מבצע את ההמרה בין השיטה הסלולרית לשיטת החיבור האנלוגית של המודם. תפקיד המתאם הסלולרי ליצור דימוי של הרשת הקווית, כך שניתן יהיה להפעיל את המודם שתוכנן לרשת הקווית של בזק, גם ברשת הסלולרית. גם כאן, לכל סוג של טכנולוגיה, ולכל סוג של מכשיר, יש את המתאם שלו, שמתאים רק לו, ואך ורק לו. מחירי המתאמים לא יקרים (יחסית לפתרונות האחרים), אך המתאם מוריד את מהירות החיבור, הנמוכה ממילא. אחד המתאמים המוכרים בשוק הוא ה-1וגותפ 1 של מוטורולה, המחבר מכשירי מוטורולה למחשב רגיל או נישא, '"ערכה שלמה ה 1 וד דשה מבית אריגנט, הכוללת את כל הכליס הדרושי מת : אתר אישל . ברשת, 2% :1 נייו זז אתר העונה הנ'ילה: = 1 / + . / 1 - 4 . | 1 א]. 1 . | ב-. | . | ₪ - ." -= . / בקלות ובמהירות. 9 חוברת הדרכה לבניית אתר אינטרנט, באופן עצמאי. ₪ תקליטור ובו התוכנות הדרושות לצורך בניית ועיצוב עמודי אינטרנט (כולל פתרונות לבעיית העברית ברשת). 6 כתובת לאיחסון האתר ברשת האינטרנט, בחינס. הנושאיס, המפורטיס בחוברת ההדרכה, מבוססיס על סדרת הכתבות ייבנייה עצמית של אתריי, אשר פורסמה במגאזין י"יאינטרנט עכשיויי, החל מגליון 31 (ספטמבר 8פי) ועד לגליון 37 (מרס פ9פי). מלמדת כיצד לבנות אתר אינטרנט אישי, כיצד להוסיף לו תכניס, תמונות וקישורים, וכיצד לבצע בו פעולות עיצוב ועריכה, ללא צורך בידיעת שפת אד - כל זאת באמצעות תוכנת וח 6-0 006 6)90 צ]. 8 יצירת עמוד חדש ₪ פעולות עיצוב בסיסיות ומתקדמות 8 הוספת קישוריס 8 צבעיס ורקעים 8 הוספת תמונות וקביעת מאפייני תמונה ₪ הוספת טבלאות 8 קישורי מלל ותמונות בתוך האתר ₪ העלאת האתר לרשת האינטרנט קור 1 מכוט את היישומים הבאים: סוחס ) 16180806 - עורך דפי ואדהּ, המסייע ביצירת עמודי אינטרנט, בצורה קלה ופשוטה, לצורך בניית אתריסם ברשת (חלונות ומקינטוש). 8 0. ס6עו 107 םת 94% - עורך דפי .זוא'ד14, מבית שופס. | 6זה 0 המאפשר המרה של מלל הכתוב בעברית (כולל מלל מורכב, המכיל עברית, אנגלית, מספרים, וסימניסם אחרים), לעברית ויזואלית. (חלונות בלבד). ₪ פלאגיסם חיונייס לאינטרנט (חלונות ומקינטוש). הכשירים סנונריים לאינטרנט כאן המחשב נמצא כבר בתוך הטלפון, והוא מותאם ונבנה במיוחד לחיבור הסלולרי לאינטרנט. בשיטה זו ניתן למצוא טלפונים בעיקר בשיטת ה-05%1, אך תוך זמן לא ארוך יגיעו לארץ טלפונים בשיטות האחרות. המאפיין טלפונים אלו הוא מחירם הגבוה, הראשונה שהציגה טלפון סנונרי לאינטרנט היתה חברת נוקיה. היא עשתה זאת נפני שלוש שנים, עם החכשיר "!וקיה 09ספ9". כיום יש לחברת (וקיה סדרה שלחה של טלפונים לאינטרנט, במגוון אפשרויות הפענה ויכונות, המפורסם שבהם הוא "נוקיה סוופ". מכעשיר זה, הקיים חזה שנה בעולם, הוצג בישראל לראשונה בתערוכת "אינטרנט וורלד פפ", והוא מביא את בשורת האינטרנט נטלפונים הסלונריים בארץ 1 + | - 4 / / 1 רה * "1 מנת 3 את האתר מהמחשב האישי לרשת, עם סיוס בנייתו, הקמנו את אתר ג 6. חוברת ההדרכה מכילה הסבר כיצד להעלות את האתר לרשת, וכיצד לאחסנו, ללא תשלום, באתר 21806 1716 - הקהילה הוירטואלית הישראלית. עוד בחוברת פרטים כיצד לנהל את האתר, כיצד להוסיף ו/או לשנות בו תכנים, כיצד להוסיף לו ספר אורחים, וכיצד לערוך בו פרטים שונים. המרחיק אותם מידי המשתמש הביתי. הראשונה שהציגה טלפון סלולרי לאינטרנט היתה חברת נוקיה, היא עשתה זאת לפני שלוש שנים, עם המכשיר "נוקיה 9000", כיום יש לחברת נוקיה סדרה שלמה של טלפונים לאינטרנט, במגוון אפשרויות הפעלה ויכולות. אחד הדגמים הנפוצים בארה"ב הוא דגם 6160, המשמש ברשת 4187 עם כיסוי של כל מדינות ארה"ב, כולל אלסקה והוואי. מכשיר נוסף, שצפוי להגיע לארץ, הוא של חברת אלקטל הצרפתית, הקרוי הסטטך 06 ו60. מכשיר זה משלב טלפון סלולרי ל-]65% ללא מקשים, עם מסך קטן שמפעילים אותו בעט מיוחד, כמו במחשבים הזעירים, גם לפיליפס יש פתרון יפה, הנראה מצד אחד כמו טלפון סלולרי, ומהצד השני הוא מחשבון נייד, עם מסך מגע ועט מיוחד, עם אופציית קריאת כתב יד (באנגלית בינתיים). בהקשר זה - מתחילים לראות כאן גם שיתופי פעולה מעניינים - אחד מהם הוא בין נוקיה, אריקסון, סאיון הבריטית ומוטורולה, ליצירת טלפון סלולרי עם מערכת הפעלה עצמאית, שאמורה להתחרות במערכת ההפעלה "חלונות 68" של מיקרוסופט, המוכנסת לטלפונים סלולריים אינטרנטיים חדשים, ₪- כיום, מכשיר האינטרנט הסלולרי לכבוד: אריג'נט בע" | החשמונאים 53 תל אב'ב, 65273 | טל: 03-6850113 פקס: 03-6857137 ברצוני להזמין את ה"ערכה לבניית אתר. | באינטרנט". | שם | שם משפחה שם החכברה 0 | רחוב - מס' | עַיר ישוב מיקוד | נא לחייב את כרטיס האשראי שלי: | בויזה | נדיינרס | בסך 89 ש"ח. מס' כרטיס | | | | | בישראכרט בתוקף עד מס' תעודת זהות טלפון פקס רצ"ב המחאה ע"ס / לפקודת אריג'נט בע"מ. 0-ו ו שו כ ככ קנדפ 60 1 א - 1 עםש קו מה יד סו ניחן לנהל 2 וי חות ל בוו בו-ז זי ה או לשוחח בטלפון ולגלוש באינטרנט, או לשוחח בטלפון ולשלוח פקס בו זמנית. קו מהיר אס8ו הוא קו התקשורת האידאלי עבור גולשי האינטרנט. זהו קו דוגיטלי חכס, המשמש לתקשורת מחשבים ולתקטורת טלפונית מתקדמת. קו מהיר אמ18 מותח בפניך עולם חדש של אפשרויות תקשורת, החוסכות , ומן ומצעידות את מערך התקשוות טלך צעד ענק אל העתיד. קד מהיר אפ18 מותקן על תשתית הטלפון הקיימת, והופך את קו הטלפון לכלי תקשורת דיגיטלי חזק ורב-יישומים. יי בק מהיר אפ לא נית| לקבל שירותי כוכביות (כוכבית 41, כוכבית 41], שיחת עידה ושירות יקיצה, כמו כן קווי אמ ניתנים להתקנה במקומות בהס קיימת תשתית מתאימה. שואסו 5 13 וצ / דד סהם₪א סמגמםץ וו ד >> 808 קשה */במשחו משמשש)ההקהאמשי שש שח ה קממהטההם.. 4 .רתיהה ממיה ששמ ,9 !שאה ₪ |" - 19 7" פי "7- 7% ב כ ₪ 0 ג הרו | וו וריו ו ליד נוחך של מבצע' אספו חייגו חינם לטלמטר: נטשביההאב. טמא ן |ו.6260.60ם.ש/עעע +27 7קלי7 ?ץ, 7/7 ₪ המפורסם ביותר הוא "נוקיה 9110". הוא יהיה, כנראה, המוביל בעולם, וגם בישראל, בתחום. מכשיר זה, הקיים מזה שנה בעולם, הוצג בישראל להאשונה בתערוכת "אינטרנט וורלד 99", והוא מביא את בשורת האינטרנט לטלפונים הסלולריים בארץ. המכשיר, השוקל פחות מ-250 גרם, משלב טלפון סלולרי ומחשב זעיר, המאפשר גלישה באינטרנט, קבלה ומשלוח של דואר אלקטרוני, קבלה ומשלוה של פקס, קבלה ופשלוח של הודעות, ועוד, למי שירצה לדנוש את המכשיר (שיעבוד בתחילה ברשת אורנג') נכונו כמה הפתעות, ביניהן מחיר גבוה מאד, ומהירות גלישה שלא עולה על 9.6 קסל"ש, בערך כמו מודם אנלוגי מלפני 8 שנים. חברת "פלאפון" הציגה לאחרונה מכשיר הקרוי ()כי, תוצרת קוואלקום, שכולל מחשב כף יד של 3601 וטלפון סלולרי. נכון להיום, מכשיר זה עדיין אינו משווק. למעשה, טרם הוחל בייצורו ההמוני, בכל מקרה, הוא לא יזכה את המחזיק בו בגלישה יותר מהירה מזו שמקנה ה"נוקיה 9110", נדמה כי לרוב הציבור, כדאי להמתין עד ששוק האינטרנט הסלולרי "יתבגר" מעט. עצה זו אינה ישימה, כמובן, עבור הקונה חובב הצעצועים האלקטרוניים הכפייתי. שרותי אינטרנט סנולריים (וספים במטרה לייעל את תקשורת הנתונים דרכה, התקינה לאחרונה חברת פלאפון ציוד תקשורת ייעודי, לנקודת ההתחברות של הלקוח. הציוד קרוי |200 וח1006/, כמו בשיטה בה השתמשו ספקי האינטרנט בטרם קיבלו חיבורים דיגיטליים לרשת הבזק. לקוח אינטרנט % | סלולרי, הרוצה לקבל שיפור בחיבור הסלולר לאינטרנט, או למחשב החברה שלו, יחייג קידומת /0.81* (כוכבית ולאחריה הספרות 2 לפני החיוג ליעד, וכך הוא יעבור דרך שרות ה=|טסק מוששטו/. רשת פלאפון נותנת שרות זה ללקוחותיה ללא תשלום נוסף, אולם כאמור - מדובר בשרות אנלוגי, שזמנו, בעידן הדיגיטלי, עבר. טכנולוגיה חדשה תיכנס בקרוב בתחום התקשורת הסלולרית לאינטרנט, והיא קרויה 0 - גוג ו6%6ג [גוופוכ זג!טן6), הראשונה ליישם את הטכנולוגיה תהיה חברת סלקום. מדובר בתקן תקשורת נתונים אלחוטית, של העברת מידע בין מחשבים, באמצעות הרשת הסלולרית, ללא שימוש בטלפון סלולרי. תקשורת הנתונים הסלולרית 60 מאפשרת ליצור רשת נתונים וירטואלית בין יחידות קצה מבוזרות או טכנולוגיה חדשה תכנס בקרוב בתחום התקשורת הספולרית נאינטרנט, והיא קרויה 6 - |טווחָו זוסוטו|66 0 ז6%6סק. מדובר בתקן תקשורת | נתו(ים אנחוטית, של העברת חידע בין החשבים, באמצעות הרשת הסלולרית, ללא שימוש בטפפון סלולרי. הרשת (מצאת בקישור התהיד [כמו ננ"ן ספונרי), והאפשות זה| תגובה מהיר יחסית, תוך שליחת המידע ב"פרצי חנות" ניידות, הדבר מאפשר לעובד הנמצא בדרכים, להיות מחובר לרשת הארגונית, גם כשהוא מחוץ למשרד. הרשת נוצרת ללא החיוג הרגיל. היא נמצאת בקישור מתמיד (כמו נל"ן סלולרי), ומאפשרת זמן תגובה מהיר יחסית (מהיר יותר מהחיוג המוכר לנו ברשת הסלולרית), תוך שליחת המידע ב"פרצי מנות", המתאימה לתקשורת עסקית בעיקרה. למרות שהמחשב הנייד מחובר כל הזמן ברשת 7 . 1 ." - . . הסלולרית, הוא מנצל את משאבי הרשת רק כשהוא צריך לשלוח או לקבל מידע בפועל, ולכן החיוב על ההתקשרות ייעשה על פי כמות המידע שהועבר, ולא על פי זמן אויר. כץכ6 הוא תקן פתוח, הנתמך על-ידי יצרני מודמים ומחשבים נישאים, ונתחיל לראות אותו בעתיד הקרוב אצלנו. פרוטוקול התקשורת יהיה ק100/1, ופרוש הדבר שהוא מותאם לקישור לאינטרנט. מהירות החיבור תהיה 19.6% ומהירות העברת הנתונים 9.6%. התקן יתמוך בהצפנה עם מפתח 40 ביט (4-:)א חגות!1161 11116כ), תיקון שגיאות וזיהוי. תצורת המערכת, כפי שתוצע ע"י סלקום, תכלול שרת ארגוני (ז56%6) או שרת אינטרנט של ספק האינטרנט, המחובר בנל"ן לרשת הנתונים הסלולרית של החברה, מחשבים ניידים ללקוחות הקצה עם מודם 68 מסוג כ 6, ומערכת הפעלה התומכת בזיהוי ?1 פתרון זה מתאים לחברות המעוניינות שמנהליה ו/או עובדיה יהיו מחוברים לרשת הארגונית, ויקבלו שרותי אינטרנט ואינטרה- נט, גם כשהם בתנועה. עם זאת, פתרון זה אינו מתאים, מבחינת עלויות, למשתמש הביתי. אני צופה הצלחה למערכת טפ 6 ל"מומחי שטח" (מהנדסים, טכנאים, שמאים, אנשי תחזוקה ותפעול, סוכני מכירות, עיתונאים, ואנשי כוחות הביטחון) שעבודתם היא, בעיקר, עבודת שטח, הכוללת חיוניות בהעברת מידע, בינם לבין הרשת הארגונית, באופן שוטף. גם מנהלים הרוצים מעקב וקשר שוטף עם הארגון שהם מנהלים, ימצאו פתרון זה מועיל לצרכיהם. כמובן שמחירי השרות והמכשור, מציבים פתרון זה בפלח השוק של החברות עתירות הממון. אתרי חברות הסלונר בארץ פרטנר (אורנג') 60.1 רפט ההכ עו הס או סלקום .וא פלאפון סכ אצ ניתן להפנות שאלות לכותב המאמר: ו 0/6186 טלפון סלונרי 3ו>וכוו 5120 0 מחליף בקליק לצבע מדליק, תפריט נוח 0 וידידותי בעברית. כולל: סוללה, מצבר, מטעך = ' קו לרשת סלקום ומכסה צבעוני נוסף מדפסת צבו אאא ] 1 הפקסימיליה המושלמת דגם דגם 5700 בקסימיליה 9+ 10 שווי 9 1 ש"ח * בכפוף לתנאי תוכנית סלקום "חופשי 180" הארקת דיו מקצועית, שנִי ראשים ‏ בו"זמנית. 5 0 מערכת סאונד דיגיטנית למחטוב של מיקרוסופם + . 2 משחקי מיקרוטופם ‏ 7 -- המתנה: 7 1 שיח מצלמת וידאו דיגיטנית למחעב מצלמת וידאו צבעונית למחשב + תוכנת שוויויוצ- ו | לניהול שיחות וידאו, מרובות /- ו מהנות! שני רמקולים + יחידת סאבוופר לצלילים נמוכים + סימולטור טיסה קרבי + 0 5 4 8 שווי המתנה: 945 ש"ח - זוג מצלמות: שווי המתנה: 1 ש"'ח מנפון אלחוטי + מזכירה אנקי שווי המתנה: 1,300 שיח טלפון אנחוטמי 30 לטווח ארוך דגם 6206+ ריכת ה טווח שידור/קליטה א - 16 ה עוראל מתחברת לחברת האינטרנט מטפר 1 = מתחברים ובוחרים שירות ואחריות - יורוקום. | בסקר דעת קהל של גיאוקרטוגרפיה (שנערך עבור = מתחברים לאחת משלוש חבילות לה ,ףוג "המבחן של המדינה" בינואר 9פי) נבחרה אינטרנט -- | מחיר לחודש | שעות בחודש ות תקופת ה המוי זהב כספקית האינטרנט הטובה ביותר בישראל. | ללא הגנל" הטכנולוגיה המתקדמת של אינטרנט זהב מאפשרת לא הגבלה | לכם ליהנות מהאינטרנט המהיר ביותר, במחיר המשתלס ביותר. ועכשיו, לרגל הבחירת: מתחברים לאינטרנט זהב ובוחרים איזו מתנה שרוצים*! 5 בצדד) = טווח שידור/קליטה ארוך במיוחד. שירות ואחריות - יורוקום. 3-7 3 א-<-> אי | = | מקבוצת ות - |הב ‏ | פרים | קלאסיק | |[.1סח צ3חה? . שצ/ו/ש להתחבר לעולם טוב יותר *ב-פוף לתקנון = בתוקף עד 30.8.99 או עד גמר המלאי ₪ אספקה עד 21 יום ₪ המחירים אינם כוללים מע"מ ודמי משלות ₪ שווי המתנות בשיית כולל מעייםו שווי המתנה: 1.149 שייח : 117 טורק אגפא 7 | 56 פ רזולוציה מקסימלית וקק 96009600 ₪4 עריכה, ארכיון, זיהוי כתב באנגלית את העולם. ובנוסף: 2 + ג'ויסטיק רוטט + | - מתנה - |5100 תוספת ג'ויסטיק דואלי + כרטיס זיכרון. שווי המתנה: 1,500 שיח ובעברית. חיבור מקבילי רהה | > == יו ו שו ו ו - - - - - . הרג( 01 300 א 6שםי וו 5חטווווס5 2 - 8068 :0185800 ו , 4 -< ₪ 4 4 00 +54 ובו 4% ₪ עסו 0 זו | 66 ז 4 ?1117 ו א טסוו פו; >הוומם ו1שו8 סי חנצ את 8 ס]. ,5 ה1אזסעו זס] 66תף0651 6 .5% [חה פמטרו) 2ג2 1טספה חו63! 0 ס)הוק ה 15 5166 5וח! קב |בּח₪ז< = ]0 פיוטחושט) וס 8םוז סא 5 פפצרום | התופעה של דיסק קשיח עמוס, אפיו א ניתן יותר להתקין תוכנות ו/או לשמור הסמכים כבדים, הוכרת, ודאי, לרבים הכם. אם אתם מוצאים עצמכם מוחקים ההדיסק קבצים ישנים, על מ/ת לאהסן עליו קבצים חדשים או להתקין תוכנות הדשות, פרוש הדבר שהגיע הזמן לרכוש אהצעי אחסון חיצוני רחבת זכרון האחסון יכולה להעשות במספר אופנים - תלוי בצרכים ובדרישות שלכם. ניתן להוסיף למחשב דיסק קשיח נוסף, חיצוני או פנימי, שיתפקד בדיוק כמו הדיסק הקשיח המקורי. היתרון המשמעותי של דיסק קשיח חךן095 67216 ופט ההג 6 1 וחנן 910 זה 1 טג וגא 5 8 1 פההוסהוטה בו חז 6 סב כזה הוא מהירות העבודה. חסרונו העיקרי - גם הוא "ייגמר" בשלב מסויים, לחילופין, קיימים מספר אמצעי אחסון מידע חיצוניים, בהם המדיה עליה נשמרים הנתונים היא שליפה וניתנת להחלפה. פתרון כזה מאפשר, בעצם, נפח איחסון אינסופי. אמצעים אלה אמנם איטיים יחסית לדיסק קשיח רגיל, אולם הם אינם "נגמרים", ומאפשרים גיבוי מידע, והעברת מידע בין מחשבים, באופן מהיר וזמין. שימוש באמצעי אחסון חיצוני מאפשר גם ארגון מסודר של המידע במחשב שלכם. לדוגמה - מערכת ההפעלה של המחשב, וכל התוכנות והיישומים המותקנים בו, יישארו על גבי הדיסק הקשיח, ואילו המסמכים והקבצים שאתם יוצרים באמצעות התוכנות הללו, יישמרו על גבי המדיה השליפה. באמצעי אחסון שנפחו 10.8 ומעלה, המאפשר גישה אקראית לנתונים, ניתן להשתמש גם כדיסק קשיח נוסף, ואפילו להתקין בו מערכת הפעלה נפרדת, על מנת לבודד אותו מהדיסק הקשיח הראשי, בבואכם לרכוש אמצעי אחסון/גיבוי חיצוני, חשוב לשים לב לסוג החיבור של האמצעי | 6 1[ |565 +02065)ע5 / כְזבּקפ 5אסוזט 5 וזה | ו | ו 5 0 | 6-4 % 8 5ד6טססאץ -2 0 9 0 2-1| 0 שי שד וז אש ₪ ו ובוא זטסטה ₪ 15| ו 5 4 3 [ למחשב. חיבור 5081/5081 גוו מספק מהירות גבוהה מאד של העברת נתונים, אך הוא מייקר את המכשיר, כוננים בעלי חיבור פרללי (מקבילי) הם זולים יותר, אך גם איטיים יותר, ואמינים פחות בכל הנוגע לחיבור מספר מכשירים. יתכן אפילו כי כוננים בעלי קצב העברת נתונים איטי יחסית, המחוברים בממשק 5081, יהיו מהירים יותר מכוננים בעלי קצב העברת נתונים מהיר יותר, המחוברים בממשק מקבילי, ממשק -₪ ₪ הינו ממשק המובנה במחשבים חדשים עם מעבד מתוצרת אינטל, ממשק זה נחשב איכותי פחות מממשק ה-5081. ממשק 88 - 008 56781 |גפזסצוח - הינו הסטנדרט החדש לחיבור ציוד היקפי למחשב. הוא מתוכנן לחיבור אמין של עד 127 מכשירי ציוד היקפי, בקלות ובמהירות. רוב המחשבים החדשים באים היום עם יציאת 1158 מובנית. תחליפי כונני תקליטו!ים אמצעים אלו מהווים "הרחבה" ליכולות של כונן התקליטונים הרגיל, שנפחו 44/18 | בלבד. הם מציעים נפח אחסון של 10018 ויותר. 0 % 9110611215 מספר חברות מייצרות כיום כוננים העושים שימוש בטכנולוגיית 1.5-120 (פיתוח של קומפק, 1א3 ומטצ'ושיטה). כוננים אלה הוצגו לראשונה בשוק כבר לפני כשנתיים, ועדיין לא בצעו את פריצת הדרך שלהם, אבל בשלב זה מוקדם עדיין "להספיד" את הטכנולוגיה. היצרנית הראשית של כונני הסופר-דיסק היא חטווגווז[. הם מיועדים הן למחשבי 26 והן למקינטוש, ומסוגלים לקרוא ולכתוב, טווסווו ו ג שחום >|פוו א !טס ו הן על תקליטוני 18א1.44 רגילים, והן על תקליטונים מיוחדים, בעלי קיבולת של 8 20ן. הם מגיעים בשלוש תצורות: כונן פנימי בממשק 5-18 (עם קצב העברת נתונים של 565%8/66), כונן חיצוני בממשק פרללי (290%.8/%00), וכונן חיצוני בממשק 0/5660 1008), בעתיד הקרוב, כך לדברי החברה, עתידה לצאת גירסה חדשה של המוצר, עם קיבולת של 250%18, כו 0608[ כונן ה-קו2 הוצג לראשונה בשנת 1995, ומאז הפך לאחד הנפוצים ביותר בשוק. נפח המדיה של כונן ה-קו2 הינו 100%18. הוא קיים הן ככונן פנימי (בממשק 5651 או -₪ טפן) והן ככונן חיצוני (בממשק 5651 או פרללי), הדגם הנפוץ הוא הדגם החיצוני. משקלו הנמוך - כחצי ק"ג בלבד, והתפוצה הנרחבת שלו, הופכים אותו לכלי פופולרי להעברת קבצים בין מחשבים, אם כי יעודו הראשוני שונה לגמרי - גיבוי ואחסון קבצים. קצב העברת הנתונים בממשק ה-80681 וה- טשכ]-ם הוא 18/%6א1.4, עם זמן גישה ב [ = 5 7 - ל -] של 29₪18. הממשק הפרללי מאפשר קצב העברת נתונים של 18/866א0.4% בלבד. מחיר כונן חיצוני - בין 700 ל-1,000 ש"ח, תלוי בפלטפורמת המחשב ובממשק החיבור, מחיר כונן פנימי - 600 עד 700 ש"ח. מחיר כל מדיה כ-70 ש"ח. לאחרונה פיתחה גפטוחס] גירסה חדשה של כונן ה-ק21, עם נפח מדיה של 25018, כונן זה משווק גם בארץ, במחיר של 1,100 עד 1,400 ש"ח עבור הכונן (חיצוני או פנימי), כאשר מחיר כל מדיה כ-140 ש"ח. 1051( ראשית כמה מילים על חברת |6%ש00ץ5. בעת האחרונה נפוצו שמועות על קשיים כלכליים בחברה, ואכן בימים אלה ממש, מכרה החברה את כל נכסיה בארה*ךב, לחברת ג08וח10, בסכום של 9.1 מיליון דולר. כחלק מהעסקה, שינתה )566% את שמה ל-07ץ5, 607 תמשיך לספק שרות ותמיכה למוצרי |6%ט5/00, טחווה0 צטם <> זסזהסס)] זש!ה 6‏ > סח זפו|₪550 | - ₪3 וג יּ קז 816 = 5 לצ / - 1 2 1 . וכן תמשיך למכור ממוצרי החברה, בכמויות מוגבלות. לפרטים נוספים: והס1).6ףץ3. אוש ולכונן עצמו - ה-61ץ₪21 הוא כונן מדיה מגנטית קשיחה, המשמש כהתקן גיבוי או תוספת לדיסק הקשיח, או לצרכי העברת ושמירת מידע. הוא קיים ככונן פנימי או חיצוני, בחיבור פרללי, 5651, או ₪פ1ז-6. נפח כל מדיה 230%18, בזמן גישה של אהו | וקצב העברת נתונים של עד 2.418/%66, מחיר כונן חיצוני 940 ש"ח. מחיר כל מדיה כ-155 ש"ח, דיסקים שליפים הכוונה היא לאמצעי אחסון בנפח של מעל , המציעים מהירויות גישה לנתונים, שכמעט משתוות לאלו שמספקים הדיסקים הקשיחים. המדיה היא קשיחה, בניגוד למדיות הגמישות (עקקט!]) של הסופר-דיסק וה-0ג2. 7 1060 למרות הסטוריה של בעייתיות בכונן ובמדיה, תפס לו כונן ה-182 מעמד של אמצעי האחסון המוביל בעולם לנפחי מידע גדולים. זהו כונן מדיה מגנטית, פנימי או חיצוני, המגיע עם ממשק חיבור פרללי, או 5651. ה-132 קיים בשני דגמים - הראשון הוא בעל נפח מדיה של 10:8, המאפשר, בשילוב עם בקר 5081, קצב העברת נתונים של 718/96 וזמן גישה של וח17. השני הוא עם נפח מדיה של 208, ומאפשר, באמצעות ממשק גזוו!) [563, קצב העברת נתונים של 8.718/%66 וזמן גישה של %וח16.5. מחיר כונן פנימי או חיצוני של 2068 - 0 עד 2,500 ש"ח. מחיר כל מדיה כ-550 עד 650 ש"ח, כונן ה-208 קורא גם מדיות של 168 מחיר כל מדיה כזו כ-470 ש"ח. )05 ה-)16ץ5 מתאים לכל סביבות העבודה: חלונות 95/98/ 1!, מקינטוש, נובל ויוניקס, נפח כל מדיה - 1.568. דגמי ה-8681 (פנימי וחיצוני) וה-10₪-₪ (פנימי בלבד) של ה-ו516₪ מאופיינים בקצב העברת מידע של עד %6%, ובזמן גישה של 11.5₪8%. הדגם בעל הממשק הפרללי (חיצוני בלבד), איטי יותר ומאפשר קצב העברת מידע של 0.9180 מחיר כונן חיצוני 1,990 ש"ח ופנימי - 0 ש"ח. מחיר כל מדיה 430 ש"ח. גכ 00651 כונן ה-טזאק5 הוא הפיתוח האחרון מבית ואסט()/5. הוא מציג מדיה שליפה בנפח 68|, וקיים הן ככונן פנימי (בממשק שפו-6) והן ככונן חיצוני (בממשק 058 או פרללי), קצב העברת הנתונים משתנה משמעותית בין הדגמים. בעוד שממשק ה-18-₪ מאפשר קצב של 718/960, הממשק הפרללי וממשק ה-58!) מאפשרים קצב הנמוך מ-18/866א]. זמן הגישה בכל הדגמים עומד על 17.5₪8, אהצעי אחסון אחרים מעבר לכונני המדיה השליפה, המצויינים לעיל, קיים בשוק מגוון של אמצעי אחסון אחרים. ביניהם ניתן לכלול כוננים אופטיים, צורבי תקליטורים (כונני א₪/א-0), כלומר צורבי תקליטורים בעלי יכולת קריאה, כתיבה חד פעמית - 00-46601040|6, וכתיבה רב פעמית - 6וסגזהו 6-כ 6), וכמובן - כונני צפ. לאמצעים אלה נייחד מקום בגליונות הבאים, אתרי החברות שהוזכרו בכתבה התסט. חסו1גוח1. וע 601 ה שטרתסנ. א\ ו 651.00 8. עצ עו אתרי חברות המשווקות את המוצרים הנ"ל בארץ (רשימה חלקית): .אווש [1, או המחירים המצויינים בכתבה נקובים בשקלים, כוללים מע"מ, ונתונים לשינוי על פי שער הדולר, : 2-8 5 ל==.- 5 5-. ,ש = ור יור > ורנ ורי המגאוין לאתרי אונטרנט בארצ ובעולם 4 1116 אשווו () יו .א 11:08 ן זה[ששוו ו 5-5 הו 11| 5 !1.1 -- ו שא = מש\ זנת 1.4116 5 (ז'] 61 - רקוו .. | וןו/חו- > זט שחוו ) ,27 " / ( חלונות ומקינטוש ו 4 וחד 006 טכנולוגיית הסרטים והצליל המובילה, מבית פוססה - כעת בגירסה חדעשה, עם ממשק משתמש מרוענן ויכולות 0חווח508 משופרות, לתועלת גולשי האינטרנט. 6003416ז/ טובּ.וז הס עיצוב פונטים מעולם לא היה קל יותר או עששיר יותר באפשרויות. תוכנה ותיקה וחזקה, לעיצוב פונטים, עם אפשרויות מצויינות גם לייצוא פונטים עבריים. גירסה מלאה, ללא אפשרות שמירה , שו 617כןנו את הסיפור הזה כדאי לששמוע - תוכנה לבניית סיפורים באמצעות בובות. משעשע ומסקר]ן, אבל בזהירות. מדובר בגירסת בטא לא סופית. 16010316 41 ס66ההּה!!!6זחו כלי חזק וקל לעוימוש לשיפור מראה תמונות בתוכנות עיבוד-תמונה באמצעות אוטומצית משימות כתיקון צבע, חידוד והנגדה. דמו זס6בּיוד 010 1!661%ע₪3 פלאג-אין לפוטושופ. דמו תוכנות מבית 4670603 ו: 2 זסעב63/הוהבּסיו תוכנה לכנייה, עיצוב, וניהול, של אתרים באינטרנט. התוכנה תומכת בכלי האינטרנט המתקדמים ביותר הקיימים כיום. דמו = שעת םעשוות דכו 8 30 סיו בג תוכנת האילוסטרציה הפופולרית עול ₪ספוחסוספ/. מכילה כלי עיצוב מגוונים, וכולות שליטה נרחבות במלל, ויכולות עימוד משופרות. דמו ו חתמו על מנוי לייאזחנות ריגיגורית", החשמונא . ₪ יגיגורית" וו היחידו | 1 : 5 | אחנות ריגיטרית" הוא המגאזין היחידי המקצועי בארץ, ו העוסק באמנות ממוחשכת לפיסי ולמקינטוש. מיועד 5 לעוסקים בגרפיקה, עיצוב, פרסום, מולטימדיה, תלת ממד, אנימציה, דפוס, וידאו ואינטרנט | " | וקבלו 12 גליונות (+ 12 62), הכוללים סקירה של מיטב תוכנות הגרכיקה בעולם, חדשות וכתבות 2 | | מעולם הגרפיקה הממוחשבת. לחתימה על מנוי התקשרו ל: וו ור יי ₪ ום 53 ת"א, 65273 טל: 03-6850113 פקס: 03-6857137 [8601.60.1 למנויי 11111 19 במסלול "גליון + תקליטור", מצורף לגליון זה תקליטור "אינטרנט עכשיו מס' 18". התקליטור מכיל את היישומים הבאים: 3 35| תוכנה לעיצוב וקטורי ואנימציה . באינטרנט, בזמן אמת. משמשת בעיקר > / לפיתוח ממשוקי ניווט, אנימציות, ואפקטים מיוחדים, באתרי אינטרנט. ₪ דמו וזח ו 5 5.ו= 6 זס+66וט כלי פיתוח ליצירת אנימציה ומולטימדיה, למששחקי מחעוב ולאינטרנט. התוכנה מאפשרת שילוב אלמנטים של קול, תמונות, וידאו ומלל, בתוך מצגות מולטימדיה אינטראקטיביות. דמו 5 6'ובּ שו'וסהזווה תוכנה ליצירת יישומי למידה מקוונת, על גבי ס6 וברשתות (כולל רשת האינטרנט). התוכנה כוללת כלים ליצירת לומדות פתוחות, הניתנות לשדרוג והרחבה. דמו 2 5אוס//סיוו=] תוכנה לעיצוב אלמנטים גרפיים לאינטרנט, הכוללת כלים ליצירת מלל, עיצוב, איור, ועריכת תמונה. דמו סע 506 - הפלאג-אין הפופולרי של מוססוחסזסחוש, לדפדפנים של נטסקייפ ואקספלורר. מעורר לחיים אתרי אינטרנט רכים. גירסה מלאה ואפשסהאפ‎ 1 לעה :1 6 ז0ס1 357160 תוכנה שפותחה על ידי חכרת 50186 00 1, המאפשרת המרה של מלל הכתוב בעברית (אפילו מלל מורכב, הכולל עברית, אנגלית, מספרים וסימנים אחרים), לעברית ויזואלית. על מנת להציגה באתרי אינטרנט. 160816 ב !60 דפדפן אינטרנט קטן ומאוכזר כהלכה, בעל מספר אפשרויות ייחודיות, במיוחד בתחום "המראה החיצוני" של התוכנה. מכיל אפשרות "להלביש" על התוכנה "5605" שונים. בהתאם לטעם האישי של המשתמנש. 66816 5 זסווק)אהוו-ו יושום עצמאי, העובד עם גירסאות 4.0 ומעלה ששל ה"מיקרוסופט אקספלורר" וה"נטסקייפ נביגייטור", ומאפשר יצירה וארגון של קישורים לאתרים נבחרים, באופן גרפי - זאת בעזרת תמונות, המסמלות את האתרים הפופולריים ₪ של המשתמנ/. 6זהעו6סזת יי חי וי התרי = ורוט פיוך ב לט | 5 ו5%)): =4. | ו ו . [ 008 %"] אדואות ואל" "ץ | | '" פדור הונאה "ואר 6 !וו ]הו שי ץו 6 .הוור ₪ גרפונט בע"ה ₪88 0 זח!סהססז יולק 0/ ח/ה קורן - ווכון /כ/אי2/ ו 7 ו 1 1 ]| | / , - -- הא 7-7 ]| חב == כל השואלוח... כל החשובוח... כל הצחרונות!!! בשיחת. טלמון אחת. טלטםון: 6+ 05-5257256 ₪ ייעוצ בתחומי האינטרנט ₪ הקמת אתריס ₪ 66ו וס 66 מש יישומי אינטרנט ₪ הדרכה - סַחו51סר 0 510 1100 6 שהדוסטיז() 016 5010 0666 )6 רח' ד'ישראלי זם, ח'בה 34333 מל: 4-8145758ם רח' דרוינוב 5, ביח כלל, חל אביב ₪ל: ₪1-5257255‏ ]0 .סקז 0 ס)חו | וסח.סהקסזף.צצצ/ / :כזוח וזכ 9-48 ד.." >" 5-5" שש 7-7 ב-א "0-מ במ" מו כמ 7-מ .מו .מ" התמ .ב". מ " .מל שו ו 8 8 שא אי = / ש ) ו / /, / .₪ צ- ב ו <שה- =-ח=- ב מ ג שו ו ל ב הייו מהוקופקהיקההמהרהקהקתחה קה המיאו =שייכ-פיבקו-קרפכשור. ריר רכ ריכי רריררייי) ששה ₪- ₪- =‏ - רס ששה השרה שרה תות הקשה החה שחר הח חחה לור ימיה הרד = = ₪ מ ב 5 שת חי ואי ה 2 שא --- - = = החרפ שה שרח 4 בנ שחש מ>. מ ו ב|וושוסגו 20 505016%| = 4506 סוק ססו5 חוג 6 וה 0101/000072ם/ וח סחזקום- וויא / קוור | = = 6בבלו | ו | ץ | וה ] 001 6)ב.] | 55 | ₪1 סס5 ופ - 5 250501 קסו5 50 אי סוושאי :6 6 1 עס 06|60חה₪ 15:42 08/11 = 5180065 | | : שזוסב וו 4 הוומח5 0% - 14405 -6 הפמ החש 156 זסקסס .4/6 א | | תפסא | 0% חק ןו כן 30 ספאי קו! - | [ 6 ]68 0% 5% 5 .שחר בש ק]! | וטוא > | וחש|ססאם ‏ 0% 5 | ון והש וובשבו! קז א 06 10% 38905 | 16 זו 6קן! ק!! | 41 00 10% 36405 | 17 6 6חו!חוו ק)ו | סח 06 068 8 14 וב !שח 61ח!65גוך קוו | 5|0 16 10% | 64205 | 2ו 0% ורוזס!:56% כ!! אע | 6 בוטש 05 תוס 10 .וס !ו % 6 0% 5 2<ן )0 |סח6זבּ ק!! א וה זס! וק >וס עה חַתו05 ד 1 | ניבס!חשס כ | | 086!חששס 0 | 3 מערכת לניהול מתוחכם של הורדות באינטרנט. מאפשרת איתור האתר המהיר ביותר להורדה, והצגת מידע של גודל הקובץ להורדה, זמן הורדה משוער, ובחינת איכות התקשורת לשרת ממנו מתכצעת ההורדה. 6046 000673 3.6 3 דפדפ! אונטרנט/אינטרה-נט מהיר במיוחד, הכולל גם קורא קבוצות דיון. ל"אופרה" מספר תכונות ייחודיות, דוגמת תמיכה במעותמשים בעלי מוגבלויות שונות, וכן אפשרויות עיצוב עצמי שונות של ממשק המשתמש. גירסה מלאה, פעילה ל-30 יום 4 7.00 כןו2חו/ הגירסה החדשה של יישום הכיווץ והפתיחה מכיווץ, של קבצי ס2. מציג תמיכה בפגוון הפורמטים של קבצים וכן יכולות מעוופרות כחלוקת קכצים גדולים, לקטנים יותר. היישום דורש את ה-471 עזבּזסו ו וסזזחס6, הנמצא בחלונות 98, או ב-זפוסוסא= 4, של מיקרוסופט. 66466 סיזל] 306515) פלאג-אין לפוטועופ. דמו משחקים 0 טשחסן-ו3ּ!)! וב3ּסע6 עליכם להסיר את כל האריחים הנמצאים על לוח המשחק, תחת כללים נוקשים וקשים במיוחד. שזגאו6זג5 2 2.1 בחנו את יכּולות השליטה שלכם בעכבר. אתם שולטים בצפרדע ומטרתכם לצוד את הזבובים שסביבה. באמצעות לשונה הארוכה. שְזגּשוּסז53 4 וו6בּסיוכ 61056 השנה היא 2100. הגזע האנושי על פני כדור הארץ מוצא עצמו מאויים על ידי מטר של אסטרואידים, שהופנו לטיסה מול מסלולו של כדור הארץ, על ידי גורמים קיצוניים באוכלוסיה. האם תצליחו להציל את כוכב הלכת שלנו? 6 י-מקינטוש )ו דפדפן שעושה גלים בעולם. הממשק לא מרשים, אכל הביצועים והיכולות מרשימים, ועוד איך! שימו לב במיוחד לאפשרויות העעשירות בהעדפות ולתנועה המהירה כין אתרים כהם ביקרתם. טזגשו66ז מוגבל בזמן |31!!'וסץעשסלו אולי תוכנת הדואר הטובה ביותר היום למקינטוש. מהירה, גמישה, יעילה |כבונוס, גם מאפשרת שליחת וקבלת דואר בעברית בין מקינטוש ל-0ק. גירסה מלאה, פעילה ל-30 יום 2 וסההּכןא= 111]ו510 גירסה חדשה של היישום המוביל, לפתיחת קבצים מכווצים למקינטוש. 6 3 (123) כַו>ִה3ּ! ושום המאפשר כיווץ קבצים בפורמט כל ופתיחת קבצי כן2, על גבי המקינטושש. 60066036 41 יושום זה מאפשר לספק הרשאות לאתרים מסויימים לשתול 200685) (קבצי משיכת מידע) בדיסק הקשיח, ולמנוע זאת מאתרים אחרים. 2166416 41 5026060!610 מאפשר קבלה מיידית של מידע אודות קונפיגורציית המחשב - גודל זכרון המטמון 2 ו1.668, גודל זכרון המטמון 3 וו | (בלוח האם), סוג המעבד, מהירות הששעון, טמפרטורת המעבד, ועוד. 6זע7+66 8 !דד יושום המאכחן תקלות וקבצים פגומים בקובץ המערכת של המקינטוש. מכיל גם יכולות נרחכות בכּל הקשור לבניה מחדש של המכתבה, וכמו-כן מק מידע מתי בדיוק יוצר המחשב וכמה שעות עבודה עברו עליו מאז. 6 3 ספ0+א65 |בּטזוו/ בעלי מסכי מחשב קטנים יוכלו, באמצעות יישום זה, להוסיף פסי גלילה למכתבה שלהם, לגלול אותה לכל כיוון רצוי, וככך להגדילה מעבר לגבולות שמגדיר המסך. 6זַ4ע6ס1 6מץ דורב יד תוכנה הממירה פונטים בין פיסי למקינטוש ולהיפך. אפשרויות מרשימות ליצוא פונטים עכריים. גרסה מלאה, ללא אפשרות שמירה 4 וסוס ע וס 6וחכבּיוג) יושום זה מסוגל לפתוח כל קובץ גרפי שהוא, ולהמירו לכל פורמט גרפי אחר. וכ משחקים ₪הו315] זה ו אחם ישובים בתא הטייס של ה-זפזח360/ - ספינת מלחמה חמושה היטב. נחששולי אויבים עומדים מולכם, מאיימים להשמידכם. האם תצליחו במשימתכם? 6זגשו6זגּופ הוס'וו6כן זהירות - חרקים זריזים מאיימים להשמיד אתכם. גירסה עכשווית למשחק ה-6306זה המפורסם "מלחמת החלליות". 6זגשו6צגו5 סע = 6הו0ס5ח3ּ1] 106 עיויזב1] "הארי הפקיד החתיך" - משחק מדליק מבית פפסוטוח. פרודיה על המרוץ אחר ההצלחה. שזהַע6זג5 תקליטור "אינטרנט עכעויו מס' 18" אינו כולל תמיכה. התקנת התוכנות והשימוש בהן על אחריות המשתמש בלבד. / 2 - 1 21 = רכה שר ד ₪ = = ב שי 1 . - ו = מ == שירות הדעו ביעשראל - אחריות כנגד חדירות ופריצות לעערכות. למוחעובות התאגיד הבינלאומי לאבטחת מחשבים (/165), המיוצג בישראל ע"י קומסק, הודיע עַל שירות של אחריות כנגד חדירות ופריצות למערכות מידע בארגונים ישראליים, כולל פיצוי של עד 250,000 דולר לארגון שמערכותיו ייפרצו (25,000 דולר פיצוי לאירוע אחד), כמוסד תקינה פרטי בינלאומי, ומספק אישורים בינלאומיים מוכרים למוצרי אבטחת מידע. נסים בראל, מנכ"ל קומסק, מסר כי "ההתחיבות של /.105 לשלם פיצוי כספי במקרה של פריצה מהווה, למעשה, עדות לבטחון המלא של התאגיד הבינלאומי, כי ארגון ישראלי שיקבל /25)] - זס)טקותט") [4ח10!ההוטות 1‏ | את האישור, יהיה חסין לחלוטין בפני ה0ז45900191/ הסט - הוקם כתאגיד פרטי ב-1989, הוא משמש, בין השאר, פריצות וחדירות". שירות האהריות הינו במסגרת ונמגבירה %כירה עול מידע על פי מחקרי שוק שהתפרסמו לאחרונה, מסתבר כי היקף השוק של מידע עסקי ומקצועי הנמכר בעולם היה, בשנת 1998, 24.8 מיליארד דולר. להערכת מומחים מחברת מחקרי השוק והמידע "סימבא", עד שנת 2002 צפוי שוק זה לגדול עד להיקף של 39.8 מיליארד דולר, נתון נוסף המתפרסם במחקר זה, עוסק במספר החברות ואנשי המקצוע הקונים מידע מרשת האינטרנט וממאגרי מידע מקוונים, לדברי עורכי המחקר, בשנת 1997 שילמו כ-7.6 מיליון איש הובר העוימועו בקוטונים לקוונינו 9 אחוז מגולשי האינטרנט, אשר משתמשים בקופוני ההנחות והמבצעים המופיעים בעיתונות הכתובה, מודעים לקופונים האינטרנטיים - כך עולה מסקר שהקיף 2,673 נשאלים ושתוצאותיו פורסמו ע"י חברת סקא 66310 6הו1הכ0) הניו- יורקית. 31 אחוז מהמשיבים אמרו כי הם משיגים קופונים כאלה, |ו-23 אחוז אמרו כי אכן השתמשו בקופונים שנטענו והורדו מהאינטרנט. מקרב אלה אשר ידעו על קיומם של קופונים באינטרנט, 87 אחוז אמרו כי הם ישתמשו בהם בעתיד. עסקי ולקצועי תמורת המידע אותו רכשו. מספר זה צפוי לגדול, עד שנת 2002, ל-13.6 מיליון איש. תוצאות מחקר נוסף התפרסמו לאחרונה בכתב העת "אונליין". על פי מחקר זה, שוק המידע גדל בארבע השנים שעברו באופן ניכר, וזאת הודות לטכנולוגיות התקשוב המתקדמות וחדירת רשת האינטרנט. התקדמות טכנולוגית זו מאפשרת למשתמשים נגישות למידע ממחשביהם האישיים, מתן ערך מוסף למידע בו הם משתמשים, והעברתו למשתמשים נוספים. לדברי מתי פינקלר, מנהל אגף המחקר בחברת "טלדן", אנו עדים, בשנים האחרונות, לגידול מרשים בצריכת המידע בישראל, "עיקר הדרישה היא למידע עסקי ולמחקרי-שוק, וכן למידע טכנולוגי הכולל פטנטים ותקנים. בין התופעות הבולטות לאחרונה ניתן לציין חדירה גוברת של מערכות מידע למשתמשי קצה שאינם מידענים מקצועיים, כגון אנשי שיווק, פיתוח עסקים, מהנדסים, מנהלים, יועצים וכדו'. הגורמים העיקריים שתרמו להתפתחות זו הם השימוש הנרחב באינטרנט, היכולת להפיץ מאגרי מידע על גבי תקליטורים, ופיתוח מאגרי המידע בטקסט המלא ברשת". 1656000 - שירות כולל לבדיקת רמת אבטחת המידע בארגון, עד למתן אישור בינלאומי בדבר רמת המוכנות של הארגון, בשלב ראשון יבדקו מומחי 4 דרך האינטרנט, באמצעות סריקה מרחוק, את הרשת הארגונית, ויאתרו את בעיות אבטחת המידע, בשלב שני ייבנה ללקוח מדריך מפורט שידריך אותו אילו צעדים יש לנקוט בכדי להגיע לרמה הרצויה. בסיום התהליך יוודאו מומחי קומסק כי הארגון אכן הגיע לרמה הרצויה ויעניקו את אישור האחריות מפני פריצות. בהמשך יבצעו מומחי קומסק בדיקות שוטפות כדי לוודא שהחברה אכן ממשיכה לעמוד באופן שוטף ברמה הרצויה. צטוי גידול בשוק שידותי האינטרה-נט בבאירוצה מחקר חדש, של 1.6 זסווחטהתגוג, קובע כי האינטרה-נט מיושם בקצב מהיר ברחבי אירופה, וזאת באמצעות פרוייקטים הנעים מפיתוח "פיילוט" ועד למערכות ניהול ידע וסחר אלקטרוני, לדברי המחקר, צפוי שוק שירותי האינטרה-נט האירופאי להגיע, בסוף 2003, להיקף כולל של 5.2 מיליארד דולר, לעומת 720 מיליון דולר כיום, למרות שרשתות אינטרה-נט רבות מוגבלות בהיקפן ובפוטנציאל ההכנסה שלהן, הרי שמרגע היישום שלהן, חברות נוטות לבדוק חיש מהר כיצד ניתן להגדיל את הפונקציונליות שלהן. לאור אחד התחומים הקשים ביותר, עבור ספקי אינטרנט, הוא הצורך לספק תמיכה ושירות למגזר העסקי, ולרשתות תקשורת המחוברות לאינטרנט. הצרכים של המגזר העסקי שונים מאלו של המגזר חביתי. תקלה ברשת האינטרנט של העסק פוגמת במהלך העסקי שלו, וגורמת להוצאות מיותרות, הן לעסק והן לספק האינטרנט, פתרון לבעיה מציגה כעת חברת ות6%00ז מארה"ב. החברה מציעה, בחינם, ערכת שליטה מרחוק לספק האינטרנט - ערכה שבעזרתה ניתן לתקן או לשנות הגדרות, ממוקד התמיכה, ישירות לנתב העסקי. המוצר, הקרוי העובדה שחברות שואפות להביא לכך שעובדיהן יקבלו החלטות מבוססות יותר מידע, הדרך בה מורחבות יכולות האינטרה-נט היא כמערכות ניהול ידע. בנוסף, חברות משתמשות באינטרה-נט כצעד הראשון לקראת אקסטרה-נט - משיכת שותפיהן לרשתות שלהן כדי לשפר את יעילות הפעילות. בבריטניה, לדוגמה, הסתכמו ההוצאות על שרותי אינטרה-נט, בשנת 8, בכ-175 מיליון דולר, כאשר בסוף שנת 2000 צפויה הוצאה זו להגיע לכ-800 מיליון דולר. בגרמניה צפוי גידול משמעותי יותר - מ-131 מיליון דולר, לכ-1 מיליארד דולר, מוצר חדש לשליטה מרחוק. על נתבי אפ במגזר העפקי זחא 016ת6א, מאפשר למוקדן או למנהל הרשת, להתקשר לרשת העסקית, לבדוק את התקלה או הכשל מרחוק, ולתקן אותו מרחוק. המוצר פועל בסביבת חלונות ו-א150, ומאפשר מתן שירות לעד 1,000 נתבים עסקיים (בישראל, לפי נתוני משרד התקשורת, יש סה"כ 1,500 נתבים עסקיים, המחוברים לאינטרנט אצל כל ספקי האינטרנט). את מוצרי וחסט%טזג/ מייבאת לארץ חברת מ.א,ג. החברה מציעה, בימים אלה, קו 150 (שדרוג) בחינם, לכל לקוח שיזמין נתב 150% מתוצרת ר60/. |] / | | || 1 , ש | ט , 6 / " / / / | | | / | ו / / / | ₪ שש = ---%- ₪2 ₪000 ₪ ₪ = 1-6 0 ₪ 2 | קוית : ₪וום ב 5 = ו 5 מש שת %8 4 ?ו 99% .6 ||זקא סח מן )| | .לו .ע18 ,18760 , עו 0 000% ה8ו)800 והו!:זע6 |ו)הט >ץנסו :3 6058 ה ו ו זז 6] הה0ס601.6ו. עץצעצעש אתר זה מאפשר לכם ליצור חנות משלכם ברשת. האתר מציע שתי אפשרויות לבצע זאת: למלא שאלון (לא קצר), שבסופו תמוקם החנות שלכם בקניון הווירטואלי [[18 1631, או לקנות חבילת תוכנות, המוצעת למכירה ע"י האתר, ומיועדת לבנייה עצמית של חנות ברשת. לעסקים קטנים מוצעת כאן האפשרות להקים את החנות חינם, שופוטזטיום :29 +14 5 - לה הוח == .ב 1-4 ₪ -- ן 1 . ">> אא םל ה כ ווה !וו!וור ששזשווווהו- -] גוה >ה] | 1. ) בהשחופט1] טטור | פ|צצש שר!|ו 111 ₪ וש = | 6 ]1 ו או ש 05 ₪ 8! 8% / סו החס6. 60/שסוץ. ש/צ/ש אתר נוסף המאפשר לבנות חנות ווירטואלית, . והפעם מבית ססוג צ. נחמדה במיוחד היא האפשרות לבנות חנות לדוגמא באופן מודרך, חנות זו תשאר ברשת למשך עשרה ימים לצרכי נסיון. יש כאן גם טיפים למוכרים ברשת והסברים מפורטים . בנוסח של "אז איך זה בעצם עובד". למרות שבשלב זה האתר אינו מאפשר פתיחת חנות מחוץ לגבולות ארה"ב, אנו סוקרים אותו כאן, עקב המקצועיות הרבה שהוא מפגין, ועקב הכוונה כן לפתוח את גבולות האתר, גם לשיווק בינלאומי. כדאי להיות עם האצבע על הדופק. הכל ג'אז 2ן|- / החס2.6קסן!1ס. וצו אתר זה עורך, מדי חודשיים, מכירות פומביות של אלבומי ג'אז נבחרים - רובם אלבומים נדירים, עוד מהימים שהתקליט היה עשוי ויניל שחור, והסתובב במהירות של 33, 45, ואפילו 78 סיבובים בדקה. לא ניתן לבדוק מראש מה מוצע למכירה, אך למתעניינים, מוצעת רשימה נרחבת של מוצרים העומדים למכירה רגילה. ניתן ללמוד מהאתר אילו אלבומים נמכרו במכירות פומביות .5 3000 ע|8)6חזאסיזקמה | בעבר, כמו לדוגמא "000 אל | = האלבום של רוברט ג'ונסון, שנמכר וו אוה ה קז הסח" 18 קקהגווה ד 25 ם 40022 8 ויצפח 8 105סח 812.ו|ה )הסרה 0186 ץ"ו8י6 הִס| )סוה וח בח ופוח 56 3 ח0)שטם הסג = 9 [ן ( ם 2% ב-3,600 דולר (אם תרצו, הקליקו והאזינו לו, מבלי לשלם סכום עתק זה). אם אתם נמנים על חובבי מוסיקת הג'אז והמכירות הפומביות ברשת, אתר זה ידבר אליכם. התעדכנו באתר מהו המועד הבא של המכירה הפומבית, הרשמו אליה, ומי יודע - אולי גם בביתכם יתנגן לו אריך נגן נדיר, של לואי ארמסטרונג, אולי חורק משהו, אבל עמוס נוסטלגיה. ג'נרל אלקטריק ישראל |[.06.60. ץצ/צ/ש חברת ישפאר, נציגת ג'נרל אלקטריק בישראל, הקימה אתר זה, המכיל מידע בעברית, על מגוון מוצרי החשמל הביתיים של החברה - מכונות כביסה, מייבשי כביסה, ומקררים שונים, וכן על מוצרים חדשים. האתר מאפשר גם רכישה מקוונת של המוצרים ומכיל פרק מבצעים מיוחד. רכישת המוצרים מתבצעת על ידי הכנסתם לתוך סל קניות וירטואלי. התשלום יכול חונה שויז1601] !₪078 ייד בד ד לת וחו. 4 שו דוא > שוסחק סררת ממבחי פרופייל היוקרתית מאופ"וח במכשירים תואמים. בעיצוב אחיד. בין המכשירים ואפור למצוא להעשות, הן די קרמיות, חוור באמצעות כרטיס וק" 7 "7 ]| אשראי, והן רציי ]| | באמצעות הטלפון - כרצונכם, ומוצעים במראה אחיך, עם אוחם אכ'מוטים ובאותו גוון. הסץח.) |ו.60. הסץחם6./צצ/צ/ץ אם אתם לא צריכים "למשש" מוצר בטרם תקנוהו, ואם אינכם "סובלים" מיתר זמן פנוי, כור וגלובס הקימו עבורכם את קניון הפנאי והבידור הגדול בישראל (כהגדרתם). תמצאו כאן כ-10,000 מוצרים, ממויינים למחלקות - ספרים, מוסיקה, וידאו, מולטימדיה, תוכנה, מדפסות, מגזינים, מחשבים, תיירות, ואפילו כרטיסים למופעים - כולם ניתנים לרכישה דרך שרת מאובטח. תוכלו לאתר מוצר מסויים בעזרת מנוע חיפוש פנימי, או על פי המחלקה שאליה הוא שייך. בחרתם מוצר? הכניסו אותו לסל הקניות שלכם, ומשסיימתם - גשו לקופה הוירטואלית ושלמו את החשבון. בחרתם מוצר מסויים והתחרטתם? אם טרם שילמתם - תמיד תוכלו להוציאו מסל הקניות שלכם ו ₪ 39 - 8 עדת וק יה ברוכים הבאים! פד ב . ולהחזירו למדף. אם כבר שילמתם - תוכלו להחזירו עד שבועיים מיום הגעתו לביתכם. המקור לכל דבר יהודי הח0ס66.6זט50ח1!5/ש6ן. או/צ/ש חנות וירטואלית למוצרים יהודיים. תמצאו כאן שפע מתנות להבדיכם ומכריכם היהודים בנכר - משקולת לניירות בצורת מגן א או דוד, סימניות לספרים מעוטרות במוטיבים יהודיים, קופת צדקה מעוצבת, חמסות למיניהן, סט כלים לשבת, ספר בישול דיאטתי כשר, ועוד מגוון רחב של מוצרים. המוצרים מסווגים לפי קטגוריות - אמנות, תכשיטים, צעצועים, מזוזות, כיפות | וטליתות, מאכלי גורמה, מוסיקה ווידאו, תוכנות, מוצרי "אהבה" לעור, ועוד - להתמצאות קלה באתר. ניתן לראות תמונה של כל מוצר, בצרוף תאור קצר ומחיר. אתר הלכם 5ח0סז605/ |ו. שסף.)סוח. עצעצ/עש אתר האינטרנט של אגף המכס ומע"מ, הנמצא בקבוצת אתרי משרד האוצר, מציג לשימוש הציבור הרחב, את מחירון המכס ליבוא אישי של חפצי בית. המחירון כולל רשימה של עשרות קבוצות מוצרים המקובלים ביבוא אישי, סה"כ כ-18 אלף פריטים. המידע על כל מוצר כולל את ערכו לצורך תשלום המסים, שיעור המסים המוטלים, וכן את חישוב סה"כ המסים אותם יש לשלם ביבוא, נכון לשער המטבע במועד החישוב, פרסום המחירון נועד לאפשר מתן שרות טוב יותר לציבור, על-ידי הגברת שקיפות המערכת. בעזרת המחירון יוכל לדעת, כל מי שירצה לייבא מוצרים חייבים במסים, כמה מס ישלם, תוך אפשרות להשוואה בין המס שיידרש על דגמים שונים של המוצר, "ה" מדינת ישראל פשוד אגף ה המכס + ומס ערך מוסף טהר חברה לביטוח (ו.60.חו-זסת50. עוצעצ חברת "סהר" מציעה ללקוחותיה שירות איחזור מידע אונליין, באתר האינטרנט שלה. השירות מאפשר ללקוחות החברה גישה ישירה לתיק הביטוח האישי שלהם, קבלת מידע עדכני על מצב - וקבלת הצהרות הון ואישורי מס. השירות ניתן במסגרת של מערכת מאובטחת על-פי תקן .581, המקובל בתחום המסחר האלקטרוני בארץ ובעולם, ומקובל גם על כל חברות האשראי. בנוסף, החליטה "סהר" להקים אתרי ביטוח אישיים למאות סוכני הביטוח שלה. הללו יכללו את פרופיל הסוכן, תחומי ההתמחות שלו, ושאר פרטים רלוונטיים, ויאפשרו אינטרקציה ישירה בין הסוכן לבין הלקוחות. | לגעות לרעות [ו.065061.60). שצ/ש חברת "לגשת לרשת" מנסה להביא דבר חדש לישראל. החברה מנסה לתת לכל אדם גישה קלה וזולה לעולם האינטרנט, באמצעות מתקני אינטרנט ציבוריים, בכל מקום ובכל זמן. הפטנט של החברה הינו הצבת מתקני אינטרנט במקומות שונים, הניתנים להפעלה בעזרת מטבעות וכרטיסי אשראי, בדומה למכשירי הכספומט הפזורים בכל מקום. הכוונה היא שמכשירים אלו יחליפו את הטלפון הציבורי בעתיד. החברה הינה בינלאומית ותוכלו לקבל באתר את מפת המתקנים בעולם וכן את המוצרים שהיא מציעה. 6ח) והטוסז והס6.6חהסוהטזס). צץצ/ש אם אתם נמנים על חובבי הועידות, הכנסים, והסמינרים הבינלאומיים, אבל לא מעוניינים להוציא אלפי דולרים עבור ההתעדכנות בנעשה בתחום ההתמחות שלכם, מציע לכם אתר זה להשתתף 270,000 וטעס 56 :061 הנח ול ) אטאס] בפגישות וו חטיזוס] ובסמינרים, מבלי לעזוב את המשרד - זאת על ידי ביקור בפורומים מקוונים מקצועיים (קבוצות דיון). אתר זה הינו מקום מצויין להתחיל ממנו את המסע אל מקורות מידע מצויינים אלה. הוא מכיל מעל לרבע מיליון פורומים, בכל נושא אפשרי, הנגישים, ברובם, בחינם. לשכת היועצים העספקיים |ו.ס6. !סו וחו]/ / :כזזח לשכת היועצים העסקיים בישראל מהווה מסגרת מקצועית המאגדת את קהיליית היועצים העסקיים בתחומים שונים, דוגמת יועצי מכירות, יועצי שיווק, יועצי מימון, יועצי מיסוי, יועצי תקשורת, - ועוד. דצ - ו באתר מפורטים מוורכה חירזו ותני 'קהירה היפוצים הגוסקיים בישורחר. יעדי ומטרות הלשכה, מובאים מאמרים רלוונטיים, מוצג מידע על כנסים וארועים, מתקיים פורום רלוונטי, וקיימת הפניה למספר אתרים עסקיים חשובים, בארץ ובעולם. אל אה-פ >ק-ר א = אך פב תח אש =, 25| א= חק 6שם =ך27 85 5 המר תת תק ₪ הר שה ₪ --מדר ₪ מ - ה - .| מ םח - - ₪ מ - = . ₪ . שבד 9-27 = כב 7 ₪8 = | : ' ענצה שפור ב 1 ה ה ודי = = - =בז | =- ו | .+ -₪ 7 . . - 4 1 = = . 0 וב > . | 2 ] | ך - ₪ =--22 5 == 7 4 6 דורי = שטטינשמר 2 א > | 8 1. , = - = .ה . - 4 1 - י שור ד ב גו 1 : - 4 יי ל ם == 0 2 יג 5 = ל 8 7 5 - - --ה 7 + - 2 4 ₪ - ב 1 = / ' 34 ב | ד וש 4 ב - 0 יונו 6-אפר; - - -ם + 4 5 דן = 4 5 = !ו ה "6 שא ד וי 1 ]| : . ₪ -. . 2 . 5 . :1 , =- ו - = . 4 = / מ = = - 5% . 0 ו : 4 ו . ! > ]| = = 1 = / | - = | 7 בן- ₪ אצי ו 7 = : 4 ָ - צ 1 : ב - = 4 ₪ = מ = 2+ 5 . - בו ב - - - : 2 - = . 5 ₪ = - 5 == , > 2 ב 1 יז" 8 ב ₪1 = . . - 5% , + ! --7 1 שש 4 ה ן חיש ו סנ / בי : : מו | ו 4 = 1 1 = = 1 4 . 1 ' - - 4 "-. + ד - ח / / 1 = = | שרי] כלל אצבע ידוע, בתחום השיווק, מציין כללית, שמות 8ו04מ00 מחולקים לשתי רמות. הרמה ה"עליונה" היא הרמה הבינלאומית. היא אינה קשורה לארץ מסויימת, ועליה נמנות סיומות כגון סט - עבור חברות מסחריות, או פַזס - עבור ארגונים ללא מטרות רווח. לדוגמא, אם שם החברה שלכם הוא 6|קותגא6, כתובתכם ברשת תהיה: [ת16.60כןרתג א6.עוע ו מתחת לרמה הבינלאומית נמצאת הרמה הלאומית, אשר קשורה לארץ מסויימת, לכל ארץ סיומת משלה (1 בישראל, קן ביפן, ₪6 בגרמניה, א באנגליה, וכו'). כאן, לדוגמא, הכתובת הישראלית של החברה שלכם ברשת, תראה בצורה הבאה: [116.60.1חה א6.עו\ או מרכיבי השם * ה"קידומת" - השימוש בקידומת נעשה עבור אתרים ברשת, קידומת שכיחה היא שושואו, אולם מאחר והקידומת ניתנת להגדרה על ידיכם, ניתן לשנותה על-פי הצורך. לדוגמא - אם ברצונכם להפעיל תת-אתר לתמיכה, תוכלו להגדיר קידומת כגון הסמטט5. כתובת איזור התמיכה תהיה: [6.60.1]כרתה א6. הסככ א * שם ה-הוגוה00 עצמו (בדוגמא הנ"ל > מתמחה בשיווק בינלאומי באינטרנט. . ותה א6) - השם יכול להיות שם החברה, שם מותג, או כל שם אחר. דאו הרחבה בהמשך על אופן בחירת השם, * סיומת האתר - הסיומת באתרים אשר אינם רשומים בארה"ב, מורכבת משני חלקים - חלק אחד מציין את מהות הגוף אשר מחזיק בשם ה-הז8וחס0, והחלק השני מסמל את הארץ בה רשום השם. מבחינת מהות הגוף - סיומת של חברה, או גוף עסקי, היא סט. עמותות וגופים ללא מטרת רווח ירשמו בסיומת 8זס. לגופים ממשלתיים שמורה הסיומת צסט. לספקיות שרותי חיבור לאינטרנט בארץ מותר להישתמש בסיומת ו6ח. ישנן עוד סיומות הנמצאות בשימוש, המרכיב השני של הסיומת הוא סימול הארץ בה רשום השם, כפי שהסברנו לעיל. המדינה היחידה בה נעשה שימוש מקומי בכתובת האתר הבינלאומית, היא ארה"ב, בה נוהגות החברות להשתמש בסיומת וס6 במקום 8ט.סט, סימול הארץ נקבע על-פי המדינה בה נרשם ה-חוההס0, ולא על-פי המדינה בה רשומה החברה כגוף עסקי. משמעות הדבר היא כי במידה ותרצו לשריין את שם ה-ח1גוז00 שלכם במדינות שונות בעולם, יש לרשום אותו בכל מדינה בנפרד. לרישום שם בינלאומי, כאמור, מספיק לרשום את השם בארה"ב, בה תקבלו את הסיומת וחסש. למה משמש שם ה-ה81ו00 שם הוגוח00 הוא הכתובת שלכם באינטרנט. משמעות הדבר היא נרחבת, מאחר והשם הוא == שר שלושה גורמים מכריעים, אשר משפיעים על הצלחת העסק: מיקום, מיקום ומיקום. ברשת, הגורם המקביל ל''מיקום, מיקום ומיקום'', הוא שם ה-חוגו40 - כתובתכם העסקית באינטרנט חלק מן הזהות העסקית/שיווקית שלכם, בסביבה הוירטואלית. סביבה זו היא חלק בלתי נפרד מכל סביבה אחרת בה הנכם באים במגע עם לקוחות קיימים ועתידיים, לכתובת שני שימושים עקריים: * דואר אלקטרוני - במסגרת זו הנכם משתמשים בשם לצורך כתובת הדואר האלקטרוני של חברתכם. לדוגמא, כתובת הדואר של אדם בשם דוד, מחברת 6|קותגאט, תהיה: [1. 16.60 זג א6 01069 ישנן חברות העושות שימוש בשם של ספק שרותי האינטרנט, לקבלת דואר אלקטרוני עבור החברה (כפי שעושים משתמשים פרטיים). שימוש כזה אינו מקובל ואינו מקצועי, הדבר משול לשימוש בשם ובכתובת של שכניכם, לקבלת דואר רגיל. שרות נוח ולא יקר, לקבלת דואר תחת שם ה-8וגו00 שלכם, מוצע על-ידי חברת סוט סא זסעוו6א!, בכתובת .61801ה.טעש/ו וזס6. חפשו את השרות הנקרא וחסש |0כו [וגות. * נוכחות/אתר ברשת - שם ה-םוגות00 משמש ככתובת האתר שלכם ברשת. קביעת שם ה-311ות00 שם ה-01918) שלכם יהיה שם החברה, שם העסק, או שם של מוצר/מותג שברצונכם לקדם ברשת. בבחירת השם, מומלץ לקחת בחשבון את המשתנים הבאים: * בחרו שם קצר (לא יותר משבעה תווים). במידה ושם החברה או המותג ארוכים יותר, שקלו להשתמש בקיצור, או לטבוע שם חדש עבור הרשת, + לא מומלץ להשתמש במקפים מכל סוג שהוא. * על השם להיות קל לאיות, ללא הרבה מרווח לטעויות איות, מאחר ושמות ה-חוגותס)) נרשמים באנגלית, והשפה הנפוצה בארצנו היא עברית. + רשמו את שם החברה גם אם אינכם מתכוונים להקים אתר בשלב זה. * במידה ושוק היעד שלכם הוא מקומי, מספיק לרשום את השם בסיומות [60.1 | ותסט, עלויות עלויות הרישום של שם הוגו00 משתנות ממדינה למדינה, ונעות בטווח של 60 עד 0 דולר, לשנתיים הראשונות. בישראל עלות הרישום (ברישום עצמאי) היא 60 דולר, בכתובת: | הזר[ טטר 108/00 11/00 טזס. 180 ערו בארה"ב, עלות רישום תוגוח00 עם סיומת וחס6, היא 119 דולר לשנתיים הראשונות. תוכלו לעשות זאת בכתובת: וחס6.פחהסו1ט!80אס/צו6ת.אוצוא לחסכון בזמן, מומלץ להעזר בספקית שרות החיבור שלכם לאינטרנט, או בספקי שרותים אחרים לתחום האינטרנט, עמם הנכם נמצאים בקשר, על מנת לבצע את הרישום, במקרה זה ודאו כי הבעלות על השם תהיה שלכם. לסיכום שם מוגוווס) הוא חלק בלתי נפרד מזהותכם העסקית באינטרנט. על-כן, גם אם אינכם מתכוונים לפתוח אתר בקרוב, מומלץ לרשום כבר היום את שם ה 00318 שלכם באינטרנט. חברות ידועות כגון מקדונלדס, אלטה-ויסטה, ואחרות, נאלצו לשלם כסף רב, על מנת לרכוש את שמן, לאחר שהוא "נתפס" על ידי גופים אחרים. בימים אלה ממש, שלמה חברת קזינו דרום אמריקאית, סכום של 1.03 מיליון דולר, לרכישת הדומיין 81150061.00/, במכירה פומבית. אם אינכם רוצים לרכוש את שמכם במכירה פומבית, דאגו לרכוש את שם ה-חוגות00 שלכם, בהליכים המקובלים. שיטת השמות הנהוגה היום אמורה להשתנות בעתיד (הקרוב? הנושא בטיפול מזה כשנתיים), אולם בינתיים, כגוף עסקי, שמורות לכם הסיומות 60 או וזס6 בלבד. ואגב, שמועות מספרות על שימוש במלה "מתחם" כמלה העברית ל-הוגוחס. שמעתם משהו על כך? רישום נעים. הארות, והערות ניתן להפנות לכתב: וטש. ווה סה 06 1חוג סה 0 שים ובריאות רוס [01/526018. 888-ה רתה. רעצ /\ בהז א 106 האתר של ג1א./1 - 01 [מחטס1 6 ה0ו43500131/ 1601081 תהט6הז/ 6ה1ו, עוסק בבריאות האשה. אנשי ג1אג1 נטלו על עצמם משימה לא קלה - לסרוק את מירב ומיטב המאמרים, בספרות העולמית, העוסקים בנושא זה. ואכן, באתר מובאות, מדי שבוע, חדשות בנושאי בריאות, הקשורות ספציפית לנשים. באתר גם אוסף כתבות ומאמרים בנושאי נשים, הלקוחים מכתבי עת מבוקרים, אותם ניתן לקרוא אונליין. מאמר אחד, בו עיינו, דן בנושא המיגרנה כבעייה נשית, והאם טיפול יוכל לעזור. עוד קראנו על דיווחים של סוכנות רוייטרס, מכנס מיוחד בנושא פוריות. באתר גם ספריה, ארכיון מ-1997 ועד היום, ואפשרות לחיפוש, נשים ומדע 4 600/4000%5.גט-ז451. אנתס//:ק11ה [התות. 5 000% אתר זה מוקדש כולו לחלקן של נשים בתחום המדע. האתר, שנקרא "4000 שנות נשים במדע", בא לתקן דעות מוטעות הרווחות באשר לחלקן של הנשים בהתפתחות המדעית האנושית, ומבליט את תרומתן של הנשים בתחום, לאורך ההסטוריה כולה. באתר צילומים ותמונות, מבחן קצר בנושא נשים במדע, הפניות לאתרים מבוקרים רבים העוסקים במקומן של הנשים במדע, ומדור מיוחד המוקדש לאשה המדענית, בת המאה ה-20. בנוסף לכך הוא מכיל 125 ביוגרפיות של נשים שתרמו תרומה נכבדת למדע, בעיקר עד המאה ה-20. הביוגרפיות מסודרות לפי סדר האלף-בית. בין המדעניות מצאנו את גרגי, פילוסופית הודית ששמה מצוי בכתבים /[ 8 ר | % 4 זז 1 <| עתיקים מלפני 3000 שנה. הכרנו את מארי אנינג, גיאולוגית בריטית מהמאה ה-19, שלמרות שלא היתה בעלת השכלה פורמאלית, תרמה רבות בתחום, עוד למדנו על פעלה של דורותיאה בוקה, שהיתה רופאה ומרצה לרפואה באוניברסיטה של בולוניה, בימי הביניים. נשים בכל תחומי החיים והח0ס6. ה6הסעוו ש שש מנוע חיפוש המיועד כולו לנושאים הקשורים בנשים. בנוי על פי קטגוריות; אמנות ובידור, אמהות ומשפחה, נשים בעסקים, זמן אישי לאשה, קהילה וממשלה, נשים ומחשבים, שונות בין נשים, פמיניזם, נשים בהסטוריה, כשנשים יוצאת לקניות, ועוד. פה , | 8665 ] ]זה 5 ו ₪ 8 6 .. ₪ .6 הפש ₪!8,ה ||₪%] ןק -]41הון %כ₪*ר ,ורמא -1] מא 4-ו ב ופוג וב !4 שק ו ₪ ₪ = 5 5-ה ₪ ₪ ה ₪5 א א א 5 = הכותבת הינה מחברת טל-היי, המקיימת רשת תקשורת מחשבים ומתמחית בנושא השימוש באינטרנט לצרכי חינוך 161 100 חס וז הו 5 | זף סוכ הזוה וו 1 ווהו|| !ו והוווניט וו ו ות "ללד הקדה החל חא הח הלחתהל ה החד החדה להקה ה"לה ידדהה י ₪( ₪ 0 ואו | 4-ק8ו ||ק- ו 1 /. ו || ₪ ה והשש 7 זו !ויח ו[וה!! > יווה ו הו . . ו ועט ₪ בלחך וק םי לה ש וו ו 3 4 9 2 |ש]63]8 ז%חהּזזהש 40 הבּחז ז06ו0 ז ח6חזסשש ףהסוח8 5וחס!קוהץ5 )87685 קט- שט!|סז 1 - וק , זז 15 ו ותו וו 1 | - . . / : . 4 . 4 . ' . , ו / | | יְ , " " / " |" . '" - " 1 - - . = -- א הא בא 7 - = 4 - 2 , . מ שה קר מש % שג .שו הש" 52 7 2 - מרסת ו צר תורה 0 ל כ - <> מ מל" ל "קמל "ת-א הפי =0₪- - ₪-₪ =--- > == - - - - 7 2 1-2 == האצרה שבח שש .חר 2 הש גשה ם, קר-27-7--ה-אַחע-, ₪ -- - --5 .₪4 - 0 - א-ש יה ששה א .ד = = הוויק הרת ה-א חורה הררש ריר וה הר ו הר ,רוריק רייר ריא חר חר ה ה = -- הקוחה השוריפו עויה- = רייו יו ו ו ו ו הפו . ר//]/ שג ו חידושים בתחוהי החהומרה, התוכנה והמשחקים בארץ לובנגולו לאחרונה, הכריזה מיקרוסופט על תוכניותיה לשנה הקרובה, בתחום משחקי המחשב. מיקרוסופט לוחצת על הגז לאחר ההצלחות בתחום משחקי הספורט המוטורי, ועומדת לשחרר שלושה משחקי נהיגה חדשים, ביניהם חבר חדש בסדרת הנהיגה המטורפת 'מידטאון מדנס' ומשחק נהיגה משולבת בלחימה. גם בתחום הספורט ---- מ 0-7 0 ד "== חלקים שמצורפים יחדיו בציר כדורי, ומאפשרים לשנות את נקודת המבט במשחק, תוך 'קימוט' הבקר. 'זולו' יצא לשוק בסוף 9 ויגיע בגרסת 1188 בלבד. איפה הכסף? בעידן הבלתי יציב, של חוסר ודאות ותנודות היסטריות בתחום הפיננסי, מראות דווקא חברות ההיי-טק רווחים נאים. חברת אפל מראה רווחים כבר רבעון ששי ברציפות, כנראה בזכות התייעלות נכונה ומכירות היסטריות של מחשב ה-'איי-מק', ששובר את כל שיאי המכירות. גם חברת י.ב.מ, | ששבעה מרורים והפסדים לרוב, הביאה נחת כאן, בעצם, מתחיל המשחק שבו תוכלו לבחור לשחק את ליאון, או את קלייר, ולפתור ₪ / - ו -- 4% [ -- "7 מאיתנו, לא. תשמ של 56 אפילו 0 אחת , -- - 0% מעינן עומדים לצא חרט | למשקיעיה כשדיווחים אופטימיים לגבי מצבה | את זעלומת הו ה ו 8 חדסים המל כב = | הקפיצו את מניותיה כארבעים אחודם במעלֶה | אכשי העיר, והופך אותם לטב 1 על זו נות העו לית / וש , לנו את 1 וב ד וכולנו מחכים לגירסה -- | / | המשחק גדוש בסצינות של אלימות, זוועה | ּ החדשה של "עידן | 7 *" ודם, ולכן אינו מומלץ לילדים ולבעלי קיבות 006% ויו = א | 2 4 6 4 ₪ 6 םק 6אודעק ₪ האימפריות", שנדחתה מסורת, הסורת | רגישות. המשחק פותח תוך שימת דגש רב 'זוכה הפרס היוקרתי ביותר של עורך המגזין שלנו (פי. סי מגזין) הוא . 0 ₪ 6 אוד ו 0 5 911 - . לחג המולד הבא. בתחום החומרה, הציגה מיקרוסופט גירסה משופרת מר-כתכ6-2--=- חברת סיירה הוציאה לאחרונה את הפרק השמיני של משחק ההרפתקאות קינג קווסט'- משחק שהתחיל את דרכו בשנת 1987. בפרק החדש - 'מסכת הנצח', פוקד גל של רוע את על הגרפיקה, ובמיוחד על האנימציה של הדמויות, שנידגמה בטכנולוגיה של 'לכידת תנועה'. מרשימים במיוחד סרטון הפתיחה וקטעי הביניים, המציגים אנימציה ממוחשבת ה-א ] 6198 ." '".. העיצוב המעולה, הביצועים הטובים והחלפות החלקים הפנימיים בין דגמי 5 6158 וה-א. | 6158/ הופכות את הניידים של 0 לבחירה הטובה ביותר עבור משתמשים עסקיים ופרטיים בעלי דרישות תובעניות"י. "ה-%. 1 8158 שומר על טמפרטורה נמוכה, אינו מתחמם ולא מראה סימני קריאה גם מעל ל-34 מעלות צלזיוס." "לא תמצא הרבה מחשבים ניידים האורזיס בתוכס עוצמה וברק בו וזמנית. ה-858ז08, הוא, ציפור נדירה. מעבד 2ר! 300 |! לוטווח6ק *|שוח! עס מערכת הפעלה: 8' 5וס0חו/ ו-]) מהווים תצורה מושלמת. = 0|!6ה6 'פהסזופם 'יבנוסף לביצועים של ה-65 6158/, אנו אוהבים את המשקל הקל, העובי הדק, העיצוב וגם מבנה המקלדת. "ה- אס 8158/ מהווה דוגמה מדהימה ליכולתו של יצרן לארוז כוח מחשוב אדיר ותצוגה גדולה בתוך מערכת אטרקטיבית וקלת משקל." 606 םופגזדהסק ו המחיר בשיח לפ 51 =]4.0 ש"ת 3 באש - 398 13 ש"ח (כולל מעימ). וא הזש - 75 "ח וכולל סימבול פרס;1ש6 ומעוצבת של בקר העולם ועליכם למצוא את כל חלקיה של במיטבה. ₪ ב | | : = ז ט ק ו 0 60 "קצת קשה להרשים אותנו" ... המנצח שלנו על פי שיפוט 'ימולטימדיה ברמה שיכולה להתחרות ולנצח את המחשב הביתי שלך'. המשחקים הרגיל שלה, וגם חבר חדש מסכת הנצח כדי להסיר את רוע הגזרה . : י ל אובייקטיבי: א | 0188/ של ₪0 המנצח השנתי בתחרות. = "אין זה מוטל בספק: ה-) | 8188 של ₪0)! הוא מחשב מעולה / 4 6וחוז )66 ה-8/58/ שוקל רק 2.3 ק"ג והוא מגיע עם מסך אקטיבי | ]0 | ז4!ח1. "ה-%.1 8/58/ הצטיינו, היכן שהרכיבים | במחר נמוך. הוא נותן לך את התמורה הגבוה ביותר. מבין המבחר במשפחת 'סיידוינדר'. בקר המשחקים, שבינתיים נקרא "ולו', מיועד למכורים, מהעולם. המשחק משלב ממשק תלת ממדי ומנוע גרפי, כמיטב מסורת משחקי הפעולה, חברת אפל משחררת בימים אלו את גירסה "14.1 שתצוגתו תבייש את מסך ה-"17% במחשב האישי שכך. הדומים של המתחריס נכשלו. המצוי בשוק". "זוכה במדליה זהב". 4 של טכנולוגיית המולטימדיה והוידאו שלה. הגירסה הנוכחית מאפשרת יעילות רבה וקצבי 08 26 הו כנהוג במשחקי ההרפתקאות למיניהם, | מעבד: 5126 לרו/ 300 || "וחטווחסק "ופוח| . ויכרון: 641/88 ניתן לשדרוג ניגון מהירים מעל גבי רשת האינטרנט, לצד עד 250|)8 דיסק: ₪8 4.3 |וסח-םס: 24% או כונן:1.44/!8 | | | | 9% מסך צבעוני. "14.1 ד 10248768 כרטיס מסך: 0א128%. הצ 28 דם, אש, ותימרות ו תמיכה בפורמטים רבים של סאונד ווידאו. זס|8ז000/6 כרטיס קול: 000106 ז6ו0/85 600 618780 !ו160 + כמעט שנה לאחר שחרור הגירסה לקונסולת את הגירסה החדשה ניתן להוריד מאתר 1 רמקולים סוללה: 390074 10% חטות!וו] |!08 9 | | מקלדת: | 1 וו₪/ 06 ץ6א סו יפלייסטיישן', יוצא לעולם ה-6 ההמשכון | האינטרנט של חברת אפל, בגירסה למחשבי > ץ הזה די 1 | על [-*-8 יור וכולל את כל מה שצריך כדי לשרוד במשחקי פעולה אכזריים. הבקר החדש מורכב משני לצד משימות, איסוף חפצים ופתרון חידות, 6חן | 06 הו ||8 חומד =ז₪0 4 = / מעבד: 128% 2ר/266 "חסזסו 0 "ושוח!. זיכרון:32/)8 ניתן לשדרוג עד 1288 דיסק: ₪8 6.4 /סח-60: א24 כונן: 1.448 מסך צבעוני: יי 12 דד 800600 כרטיס מסך: זסו9ז6ו09ה 128% חצ 8ו2 כרטיס קול: 6|פו|8קוחס0 ז0/85)6חט60 80ז0ו5 16015 + 2 רמקולים מודם פנימי: 560805 סוללה: 28002 אס וחטוחוו] |ו08 7 מקלדת: 00858 080 ח0ט0סד ₪1!06 80 00870ש6א סוומסחסףז= משקל: 2.9 ק"ג מערכת הפעלה: '98 .חו) מותאם לשנת 2000 שח 5%6://61ה --ממנמננ1 ורי ו = ו של 'רזידנט איול', ליאון, שוטר חדש שמגוייס לכוח המשטרה של העיירה ראקון, מבחין, עַם כניסתו לעיירה, בחבורות זומבים רעבים, ונאלץ להלחם על חייו. תוך כדי חיסול זומבים על ימין ועל שמאל, מבחין ליאון בנערה אנושית. הוא מציל את קלייר באומץ ושניהם בורחים, רק כדי מקינטוש או מערכת הפעלה חלונות (מנויי אינטרנט עכשיו, בגירסה הכוללת תקליטור, ימצאו את 4 6וחוךאטוטכ) על גבי התקליטוה במקביל, מדווחת אפל על מעל שמונה מיליון הורדות של סרטון ה'בקרוב' של הפרק החדש בסדרת מלחמת הכוכבים. הסרטון שוקל כעשרים וחמישה מ"ב, ומהצפייה בו ניתן מחיר: 53,325 לא כולל מע"מ; 53,890 כולל מע""מ מחיר: 51,999 לא כולל מעיימ; 52,338 כולל מע"מ 8-6 - יושיר 660-1-800-66% |66.60.8ה0סכ ₪ ₪ הו61) זג הח | | | | וזא זטוךט?) [1016 ]ט אוגותטגז] 4 ו מסזט|ט") שמה >אזבות 1366 שטזט)]אוט6ו טזג וחטווחט 8 80 1 5 0 0 - ס37- - 8 [] 1 ב) | | להתנגש במשאית דלק ענקית שמתפוצצת | לומר שהסרט עומד להיות הצלחה מסחררת |[ רטוז חק הח ₪ ו - | 1 | ו די 6 א ה + 4 - : - 0 / 4 - 8 ו : אה ך | | ומפרידה ביניהם. | (כאילו שחשבנו אחרת). ור ור שק וצ ו של 4 ץשס[טתטטו *' א1א1א ]ואו תטגפטטטחקן התטו!ח?] ותה מתספפטטסתכן סל וחנזוזח] .%זספצש6סזקן הזטוזחטל] תוה)חסש 880ג: פושוו!אחכן מא "א והמורנכנז: רת' הבנאי 3 הולון, טל. 03-5573030 תהיפה: שעו פלמר 1, טל. 04-8%471074 האינטרנט, כמובן - לא פסחה על הפוליטיקה. "4 6 ב ו ד פהות מחודש לפני יום הבוחר במקומותינו ניתן לומר בבטחה: גם הפוליטיקה נפנה ברשת מתרוצצים אלו המבקשים להגיע לעמדת ההכרעה בשאלה - למי (ולמה) לתת כמה? כך קורה שהפוליטיקה, מעצם טבעה, היא הוויה כוחנית ואנטי-אלטרואיסטית. אי אפשר להמנע מלפגוע באנשים, ומי שלא מצליח לעמוד בחומו של המטבח, שיצא בחוץ. זו מציאות מרתיעה, אבל במשטר דמוקרטי אסור לחמוק מפניה. הדרך היחידה ליטול אחריות על גורלנו טמונה בהשתתפותנו הפעילה בקבלת ההכרעות הפוליטיות. זו לא רק דרך לקידום עניינים החשובים לנו; זו גם הצהרה קיומית - הכרזה על אי השתעבדות לגורל עלום, אלוהים נשגב, או שליט יודע כל. על מנת להיות שליט טוב עליך, לפני כן, להיות נשלט. (אריסטו, "פוליטיקהיי) וס /1615/ ווסכ /אט.06. הסעט5./צ/צשש רזח 1הססוזוס הספר כולו. לא לטיסות קצרות. הווח 2.11/44000 [6.זוהטח5. ]סוס / / :כ ה הנווט העכרי, שיגיש לכם מקורות מצויינים / | /) ₪ ₪ .5 ך , / תע >> 4 4 - ז = . , . ו - .:. 5 ו %. - ' - 5 . 1 " גב , 1 : ₪ ₪ ג 8 2 ה 1. במ 1 " ו 6 1 6 - . 1 ו גצ ו יזור : = | , "". . ₪ / ו 2 אה 2 אי : 1 . - כ , / . בצ נ ו . | | + : 5 | | ₪ | מ + יך=- ו " א 7 1 1 | = 4% : 3] = ההפכת המידע הגדולה של סוף המאה - עליהם. בחברה שפנו אתה יכול לומר את דעותיך, כל עוד הן נכונות. (ארני האי, מתאם פרוייקט האינטרנט של ממשלת סינגפור) הס6.סחחוס / / :כ ה אתר מרגיז, שזו מטרתו, אבל בדרכו הוא יכול גם לענג. תרגישו חופשיים לפנות לחלקת הצנזורה ולשגר מתוכה אגרות חסרות בושה למוקירי זכריכם (עד שיקבלו את חסרת-הבושה). כי הרי זוהי חרב פיפיות, כמו כל טכנולוגיה חדשה, גם זאת מציעה לנו מדובשה ומעוקצה גם יחד. האח הגדול עדיין לא כאן, אבל מעבר לכתפיים חסונים מציץ מבטו הסמכותי. דרך טלוויזיה, דרך מחשבים מקושרים, הוא בא אלינו לביקור רעים. ה1!105.60 | הסכסכן. שצעצעצ פופוליטיקה עכשיו! מלחמה איעוית בגזענות מוסווית בחסדי תקשורת לא מודעת. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. (שופטים, י"ז, ו') 2 זוהטח5. סח / / :וח 5סו6|60 / 061111165 / ]1. "בדרך אל הקלפי" מבית סנונית (החתום מעלה מכה על חטא הגלוי הנאות: הוא היה שותף בכתיכתוו. || 60. 010ו60י-5חסו6|661./צ/צאו לעיתון של המדינה יש חדעוות מקוונות בעובילכם. איש לא שמע מה אמר האח הגדול (₪1% ששו/80)... אך עתה פרצה קבוצה שלמה של אנשים בשירה עמומה, איטית, קצובה, 2248-8. 8.. ם-8!... שוב ושוב, אט-אט, עם הפסקה קצרה בין ה-8 הראשונה לבין ה-₪ השניה - נהמה כבדה, פראית באופן מוזר... מעין הימנון, שגאה כאילו מעצמו ברגעים של הצפת רגשות. בחלקו היה זה המנון שבח לגדולתו שכ האח הגדול, אבל יותר מכך היה זה סוג של הפנוזה עצמית, דרך להטביע את ההכרה עצמה באמצעות רעש קצבי. היה זה בלתי אפשרי שלא להצטרף לקריאה זו, המפרקת את כל הרגשות: ייבי-בייי! 'יבי-בייי! ייבי-בייי!;.. (ג'ורג' אורוול, "1984") הערות ותגובות ניתן להפנות לכתב: [ו. 6 ו ט]. סט. 1 60כג: [טדו יח ו ופו יוחד : [וזםץ 61 ותו |והמז% 16 - לחי :שקט !שא 3 להגות ולפרקטיקה פוליטית, אז והיום. 8 = ₪4 < 93- בתוך עמנו אנו יושבים, ה ב דרך הכוונות הטובות לשלטון עוברת ובזמננו הכתום, פחות מחודש במקומות לא נעימים - זאת 'ודעיםי ודא" | לפני יום הבוחר, כדאי שנברר ויו גה ו ₪ סבלתם דיל הצביעו מא | הז ושנוע דש א ו 4 191 ג רו לי א = ב 5 | ו , 4 3 לש בר שבל לור לכל = בוא ל כמה מבכיףל הפוליטיקאים שלנו. הכניעה לעצמנו מי הבטיח, לי קיים, על חס מבי הקורים שחת ב ד" | | 1 | י / ' : / - וף' חי יְ מחוייהת בקתביין הבחירות שלגו. וער בך נודה נָרם דוברי | = ילד קטן ניגש אל אביו ושואל "אבא, = של הוריו, ורואה שאמו ישנה. כדי שלא להעיר - | ומשקרים, ומרמים, ומעת לעת - רחמנא לפיתוי טבעית לא פחות מהעמידה בו, אול' | וְמִי משלם. ה ו = == מה זאת פוליטיקה"? = | האב משיב: "ובכן בני, בוא נגיד את זה ככה: אני המפרנס של המשפחה, >=" = אז נקרא לי קפיטליזם. אמא שלך מנהלת את ענייני הכספים, אז נקרא לה הממשלה. אנחנו כאן כדי לדאוג לצרכיך, אז אותה, הוא הולך לחדר של המטפלת שלו. כשהוא מגלה שהדלת נעולה הוא מציץ דרך חור המנעול, ורואה את אבא שלו במיטה עם המטפלת. הוא מוותר וחוזר לישון. בבוקר שלמחרת אומר הילד הקטן לאביו: "אבא, אני חושב שהבנתי את העניין לצלן - אפילו נואפים. נכון? לפוליטיקה אין שוס קשר למוסר. (ניקולו מקיאוולי, סופר "הנסיך") 0זס.]0150519776/16./צשצעצ כלי טיפה של ציניות, אך עם לא מעט מוסר-כליות. אתר מקיף על האסונות המכים בגזע הנאור אליו אנו משתייכים. אפשר גם להושיט יד (או אפילו יותר. הזמן המודרני מציע את הפיתוי הקל מכל - ההתמסרות למרכיב הצורני של חיינו, העמדת הסגנון מעל התוכן, מראית העין מעל למסתתר מאחוריה. למי אתם מתכוונים להאמין - לי או לעיניכם! (צ'ייקו מרקס, יימרק ברווז") המשיח עדיין לא בא, הוא נם לא מטלפן, ולפני שהפוליטיקה שלנו תספק את הגירסה שלה לאבן האלכימאים ותהפוך זהב לאבן, כדאי צפירות עודות ויורדות דוו מסוהכים בקרוז; הוח החושפט הזה, יוודיפו רו בור -% . וה הוונ הב במקרה ושר ווזעקו ומח יזוטחון! -₪ בונם ונוו רק במאן הקיצוניים יחדיו ננצח, ופה ושעה | + ₪ ו די | עב /י/ ] מ * | יש כנו עם נפלוו, ורי נהררת, מחשב נא משהו וחהונ 5 אין כו חושא בפודינויקה ו'ציבותנו הננישית "קרי :1 : חוטלת בספק זונו וונו הווכנורנטיבה הוומיחית, נחוון % % -" ר % החח הודם הצביע בדנו וווובי נוו. תתחרטו ₪ 7% --- ₪ הש == א-ש 7-7 הח שה עשר /ש | / == א -"ע"- א שח 5 א" שי של שק יצל מב = ל של טל גר אל שי עד מ שו שה . | ך וליטיקה", מספר כרטיס אשראי) לעזרה. יילא חשוב הקסם, העיקר הסגנון שנעצור ונחשוב, סוף בחירה ב ה --ו. + -.- נגיד שאתה פִ | , | חיל וש == וגוז )חס 167 [יו 0000 :08ק15+8פא בי | ו 9 לי | ילים | | המגע הנותן לקהל בטחון במחשבה תחילה. | | 11 הינוס 6חסיו1 16 [יוטט חס 0 :615686 ו הו האצי האבו אומרו "עפי, אד הנד ל םי אלא שלא כולנו נסיכים, ואם ניזכר לרגע שהאיש יודע מה הוא עושה /וסח.ץ6וס6.עצס! הו / / :כ || ₪ 5 ₪ <- - 0 / שנוגביוז 7 הפשוטים. | שלך - על מה, בעצם, הפוליטיקה". בעובדה הפשוטה והחותכת, שאין לנו בעצם אין סיכוי שימעד, אין סיכוי שישגה" 00/0 / סרה | לט ו ה , = ו --- [ המטפלת הילד הקטן משיב: "טוב, אז בשעה | לאן ללכת, וכמונו - גם הם בני אדם עם (חוה אלברשטיין, י"הקוסם") רחז | = | | י א ! א 1 !|( הרף שלך, נגדיר שהקפיטליזם דופק את מעמד הפועלים, מעלות ופגמים, נוכל אולי להתייחס וחס6. סזחו615.צש/צעצ סבלתם די, הצביעו מאי! טוען | אותה בתור הממשלה ישנה, מהאנשים הפשוטים לפוליטיקאים לא כאלים שהכזיבו, אלא כמי מלחמת חורמה על הדיסאינפורמציה השולטת הדג האדום... 0 ו מעמד הפועלים. ואחיך התינוק, נקרא לו | מתעלמים, והעתיד עמוק בחרא". שיש לתבוע מהם להיות ראויים למקום שאליו 0 /וסח. אס שצס!1ח1/ :קזח לוד - 1 העתיד. עכשיו תחשוב על זה, ותראה אם זה וחס6.ץז 05 הסס0./שש/צ שלחנו אותם. הוא להישלט על ידי טיפשים ממנו. העידן המודרני חובק גם את מהפכת המידע | הזר א6 סח / 605 5 ד זנ םאט 50 1 א ₪ ז5 ו <> : ₪" | | / | ...ומציג את אחד מאתרי הגיוני". בנין העירייה של דונסברי מציע מבט משועשע עונשו של החכם שמסרב ליטול חלק בשלטון הגדולה, השניה בעתה (אך לא בהכרח הסאטירה הפוליטית הטובים 3 , על פוליטיקה ועל בכלל (ועל זה היה אומר דן בחשיבותה) לאחר המצאת הדפוס - האינטרנט, הילד הולך לישון, כשהוא חושב על מה שאביו אמר. מאוחר יותר בלילה הוא שומע את אחיו התינוק בוכה, אז הוא קם כדי לבדוק מה קורה אתו. הוא מגלה שהתינוק לכלך לגמרי את החיתולים. הולך הילד הקטן לחדר הכתבה באדיבות "סנונית" - מערכת המידע לחינוך והוראה באוניברסיטה העברית בירושלים. וו 7-77 מרגלית: "הכל פוליטי"). | ו 05.60ט010 1 / /:כז ה אם בשעעוועים עסקינן, 10 קריקטורות יומיות, ולרוב גם מוצלחות. "אני טקסט פוליטי", שורר נושא המגבעת, בזמן שאחר תהה בקול רם "למה לי פוליטיקה עכשיו?", ובאמת, למה עכשיו? ולמה בכלל? שהרי כולם מושחתים, וכולם גונבים, (אפלטון) 11.60 ר.6!055165 / / :סח הארכיון הקלסי. ממיטב יצירותיהם של אלפטון והחכר'ה. הפוליטיקה היא פועל יוצא של משאבינו המוגבלים. מאחר שלא ניתן לתת הכל לכולם, משמשת הפוליטיקה כמגרש משחקים, עליו גם הפוליטיקה נפלה ברשת. זו תמורה מרחיקת לכת בדרך שבה נוהלה הפוליטיקה עד כה. זרימת המידע הפכה חופשית, והיא מכתיבה כללי משחק חדשים. הכל מותר, אולי, אבל כיום העובדות נגישות יותר. הקירבה לאמת גדלה, ועמה יכולתנו לעמוד למולם של פוליטיקאים, שדבר האמת אינו תמיד חביב ביותר, לא רק בעברית. יבוטל אוגוסט לאלתר! אבל במאי לא נראה לצערנו את הפתק של מאי בקלפי, נוכל להעזר בשרותיהם של האתרים הבאים, כדי להתכונן לבאות | | (עם או בלי החרדות הבלתי- | נמנעות); 5 5'ך68 . 4 ' א כ" - > -| - 7 7" 7% שויייוק חייש א-יק "טיק ה יש הריו לייק הריק > "ו + - חק ר-יון כו רי יק כ" רייי. ריק - ' ריר ייר ו שר ₪"יש .+ ₪ = אא . - ₪7 7 ₪95 ₪ שח קר .= 4 = 2ב = ב ₪ ₪ = "= 7%= של ₪ = דד% נ ד ד אזהרה ! גלישה באתר הבא עלולה להסתיים בהודו או ₪ .| גלוש לאתר המרתק "סביב נש על פי " ואולי גם ז אתה תזכה ב- -000 יד לטיול מטריף מסביב לעולם האמיתי, במבצע שמשגע את אירופה ל פותחת לפניך את וחס6.חטכה.צויו את ר בילוי עולמי המציע לגולשים בו חוויה קסומה. האתר משחזר את סיפורו של ז'ול ורן, "סביב העולם ב-860 יום" והוא יקח אותך למסע קסום באתרים מופלאים בעולם, במהלך המסע תוכל לשוחח עם סטיילים נוספים מרחבי העולם ולשלוח גלויות ודואר אלקטרוני מהערים המדהימות בעולם. דדם |/עש רו סבב >-)מ 205 קוח ה כן א העולם על -פ' ?₪ יותר צבעוני. יותר פלהיב. לגולשים באתר סוצב אתגר אשר בסופו יוכלו 10 משתתפים לזכות בחבילת נופש בשווי %10.000 כל אחד. לטיול אמיתי סביב העולם. פרטים נוספים על המבצע תוכלו למצוא באתר חברת נטוויז'ן, חברת האינטרנט המובילה בישראל, !ו ]6ח.חסו65ח.ש ובאתר חברת ג חא |61.60.1ע6)3ח.ושש. ג טנא אלי ה %ףה ו בשיעורים הקודחים לחדנו כיצד ליצור דפי אי(טרנט בסיסיים, ופרטנו כיצד לאחסן את האתר שבנינו, בחינם, באתר 1066 6חז. כעת (לחד כיצד להתמודד עם בעיית העברית באינטרנט, וכיצד (וכל להגביר את חספר הגולשים המגיעים לאתר שפנו עברית באינטרנט מכיוון והשפה הרשמית של האינטרנט היא אנגלית, הנכתבת משמאל לימין, אחת הבעיות המרכזיות בבניית אתר בישראל היא, היכולת להציג טקסט בשפה העברית, הנכתבת מימין לשמאל, ולעצב את העמוד בהתאם (הורדת שורה, פיסוק, שילוב גרפיקה, ועוד). לרבים מכם, שניסו להקים אתר אישי ברשת, בשפה העברית, מוכרת, ודאי, הבעיה, כשאתם מקלידים טקסט אנגלי אל תוך דף ה-.1א111 שאתם 7 בונים, ו/או כשאתם מעבירים אל טקסט שהוקלד מראש בתוכנת עיבוד תמלילים (באמצעות 600 - 6וצג), הכל נראה טוב ויפה. כשאתם עושים פעולה דומה בשפה העברית, העברית מתהפכת. פתרון כולל לבעיה לא קיים, אך ישנן שיטות שונות המנסות "לעקוף" אותה, ולהציע פתרון חלקי; עברית בצורה גרפית כתיבת הטקסט בעברית נעשית באמצעות תוכנה גרפית (דוגמת קסוופסוסו), כאשר שתילתו בעמוד האינטרנט נעשית כתמונה (קובץ ]וש או פטן). שיטה זו מבטיחה כי כל צופה יוכל לראות את הטקסט (כיוון שהוא, בעצם, תמונה, ואינו מבוסס על פונט זה או אחר), אבל היא מסורבלת ומכבידה על משקלו של העמוד וזמן טעינתו. שיטת [63ו08. [ מתבססת על התמיכה בעברית שמציעות מערכות ההפעלה בעברית, באמצעות הפונטים הרגילים של "חלונות", כמו "דוד" או "מרים", יש לוודא שהדפדפן מאפשר צפייה ב-|1,08104, שיטת |השפו מתבססת על פונט מיוחד להצגה ויזואלית - וחסיזפ6\, וכתיבת העברית בקובץ ה-|מווו! בצורה הפוכה (המילה "בוקר", לדוגמה, תכתב "רקוב"), הדפדפ] הופך את סדר האותיות, ולצופה נראית העברית רגילה. שיטה זו אינה נוחה לעבודה כיוון שעל פיה, כל טקסט עברי, שאנו רוצים שיהיה באתר, צריך להכתב בכיוון ההפוך. כיצד מתגברים על הבעיה? ישנן תוכנות מיוחדות הפותרות אותה, אחת מהן היא פשעו זס! 1158ע%ג₪, שפיתחה חברת טזג/ו)501 טוטַס.1 הישראלית. התוכנה מאפשרת המרה של טקסט הכתוב בעברית (אפילו טקסט מורכב, הכולל עברית, אנגלית, מספרים וסימנים אחרים), לעברית ויזואלית, בלחיצת כפתור אחת. התוכנה ניתנת להורדה מאתר הבית של החברה, בכתובת: חסופוצו6ת. 1 80סוטס1//:ק11 רו וכמו-כן היא מצויה על גבי התקליטור המצורף לגליון זה. לדעתנו, שיטת העבודה לפת היא השיטה הויזואלית, וזו גם השיטה הכותבת הינה מנהלת אתר 0!068 6[ ו.6!008.60ח./ש/ש 4 השמ ' אוו : . . - - 7 ₪ ו - כ -%* ב מ הר ההלשה | שר חרפ שבל 2 - . + -- 5 ו 4 1 ₪5 ו שיש = בב שור בר ‏ ויה המת ] - שק ,7 ו השאי ₪ 2 שש חר - --1 - 0 מא., - 2- / -- א -י - | 2 ה ד ו , 54| - | -אן ' 9 1% ו 1 1 + ? ו 24 ז , ב 5 118 > + ב . = - 1 = - / -- 3 . בש : ו שור מזזת הסדה קורז הו זט 3 ₪ 9 ₪ ₪ ם) ₪ ₪ ₪ = ינת הוודח ה 2 יי ו מטזפרת )ו ודו ד זב2// הסופזס חס ו | = חננט קובץ ודו = אפעורויות | 7 אל חחיר בתוך וזנים ב ₪ | וחת קבפים הקוריים | 2 חר חורה צבט טַקְטָט וורל טקסט + : : ₪ 116405015 77010] | 4 8 ונאו וס] 11111 ע5הם 5 | התחל18. המקובלת לכתיבת עברית באינטרנט. על-כן, נקליד את הטקסט העברי בתוכנת טסאי זס] פח1עג5, ונדביק אותו לתוך מסמך ה-!חווו שלנו. יש לוודא שהותקן בדפדפן גופן ייעודי לעברית (כמו 0/601160). קידום האתר עכשיו, כשהאתר שלכם כבר נמצא על הרשת, ננסה למשוך אליו כמה שיותר גולשים. יש כמעט אין-סוף דרכים, בהם ניתן לקדם אתר באינטרנט. נדון כאן בשתי דרכים בסיסיות, המבוססות על העובדה שגולשים רבים נוהגים לחפש אתרים ברשת, דרך מנועי החיפוש. נלמד כיצד לרשום את האתר שלנו במנועי החיפוש בארץ, ונלמד כיצד להוסיף קודי 05 גד₪!, לטובת מנועי החיפוש בחו"ל, רישום האתר בחנועי חיפוש באוץ מנועי החיפוש בארץ אינם תומכים בשיטת ה-058ך גידם!א (בה נדוז בהמשך), ולכן לא ניתן לשלוט על קטלוג האתר, ועל תיאורו. תהליך הרשמת האתר מצריכה כניסה אל אתר הבית של מנוע החיפוש, אל אופציית "הוסף אתר", בה נדרש למלא טופס עם פרטי האתר שלנו, וכתובתו. להלן רשימה (חלקית) של מנועי חיפוש מובילים בארץ: וואלה [1. .הש שש אופציית "הוסף" נמצאת בדף הבית. העדכון נעשה תוך כשבועיים. אחלה 1.0.1 6ה וו אופציית "הוסף אתריי נמצאת בדף הבית. יי ו ו ו ו ו ו ו ל ו ו ו ו שר - ל7= = ל" ₪ 77 שרל שרח שר" שרה ₪ 7 שר "רש = ₪ 7 2" םר > ₪ ₪ = 2 = 2+ 2 .שרה ₪" 7 ₪ ₪ - ₪ ₪ 7 אה 7 תפוז [1. 18₪2.60./ו/ אופציית 'יהוסף אתר" נמצאת בדף הבית, בבר הימני. זולו [200100.00.,1./שע/ש אופציית "הוסף"" נמצאת בראש העמוד. דפי רשת [68061.60.1 אש אופציית יירישוס אתר בדפי רשת" נמצאת בתחתית עמוד הבית. ניתן להשתמש בשרות הרושם אוטומטית את האתר שלכם בכמה מנועי חיפוש. הללו יעשו עבורכם את רוב העבודה. לדוגמה: הכרוז 7 00 .1₪ק8ט201//:כו1ת 8156800:0|860002 7 4 /. ו 3% מיהו הכרוד? שאלות [+] ₪₪])ותשובות +7 רָריושום ווחרבם במנועי החיפוש נווינטרנט הכרזוה החודט 4 הכרזה על אתר חדש > המפיף 2.60.11 א6110.עעט בכבב=ככ=== ליפטה :8186808 !בכר ברובים הבאים למפיץ - שרוח הפצת וותרים מתקדם בחינם ! מלוור ואת הוופם וווחרכם יבגס לבל מנועי החיפוש הישרווליים, סיקנט, וווללה, תפוז, דפי רשח, ווחלה, הוהו, ופהז לווחר שתלחצו של בפתור הוישור, חרצוה את ההפצה בפעולה תובלו לדלֶגּ על מנוע חיפוש וו להפיץ לבולם. הוספת קודי 65ד דם\ לטובת מנוע' החיפושש בחו"ל כדי יש את האתר שלנו במנוע חיפוש בחו"ל, עלינו להכנס לאופציית .1 406 בדף הבית של המנועים השונים. אולם, כיוון שמרבית מנועי | החיפוש בחו"ל תומכים ב-140:8 גי11א, חשוב, לפני הוספת כתובת האתר, לעדכן את קבצי ה-.1א'111 שלנו ולהכניס בהם 05 /₪1]א. הללו נכנסים באזור ה- :115/0> של המסמך, והם מכילים מידע שמאפשר למנוע החיפוש | לקטלג את האתר על פי תיאור ומילות מפתח, להלן צורת הקוד המומלצת. >31]| < >5470< <11676>/1111,5 11116 זה6נחטטס<ת 1111[> ,2 ץ6) 0 "זט שוץ6א"=ת]/ה א 1ם1> <"13ז0ס/וץ6א 8 6 6 0 268010 "= 017 מסוזקה0650"=ש1/ ג א ג > < 6176 < אוס]01] , א66תו"= דא1צ000 "פוסטסז"==]א ג א 1 ]> <-1616 0650101108 6681 ,198 18ה6ותותט?) --!> <סהחה/> | לדוגמא, שורת ה"7/ ₪1]א" של אתר טסג|ק 6וד, היא: >, < <כגת1> <ת, 1111 />! 11161806 10 6נחסט|6\<ם | > "=ידאד א 60 "68סשוץ6א"=] א ביד]> >תוזפסם לטו פחוזפסם 66זו <"86גק סותסה 116טל 865הכ 6ותסה 1166 52806 1106 ]וחטותותס6 [1108 6 60 8 18 [06.00.1ה[6ם)"= דא 00% מסוזק 656 "=1/ה צ ג 1 > 6ח6וח1 116 תס 5116 ס6/ו 6חג: 6שהק6ותסם זטסץ מ8ו]סטק 10 טסץ פאוס!81 תסו או 1111 86880066 ג זס זסתתופסט 8 6 טסץ זוז6ת עו זסו1גות סא .6 זסו 01668 זנטס 1680 :6[קות81 שש [81 118 .1806ק זטסע 18 806[ וז מסו או <".]ורחו[ 106 18 5% 106 סח ...6חג 1הטס6ס חג הסקס <"6ז/-עטו2) ז11808"= דא דא02) "זסהזט "==]א ג א זם]> < 50101008 5011016 0 ה6ט5"= דא 021% זסזז6ת6)"=>ן/1 ה א ג > <"עו10110 , א06חג"= דא1ת 001% "אוסססז"=ם]/ה א הם]> <מגמה > | למידע נוסף ומקיף בנושא ה-7.065 /1]81/, מומלץ להכנס לאתר: [הזם .8/5166 18ב --/01ם.ז513ת. טס //:ק11רו לאחר שעדכנתם את קבצי ה-.1/א'ד11, כל שנותר הוא להוסיף את ה-,1א/) | (הכתובת) שלכם למנועי החיפוש השונים. כאמור, ניתן לבצע את ההוספה באופן עצמאי, דרך אתרי הבית של מנועי החיפוש השונים, תחת אופציית | "1חש 00", או לבחור בשרות הרשמה שיעשה את הרישום עבורכם. רוב השרותים הללו הינם בתשלום. להלן רשימת מנועי החיפוש העיקריים; ו ותסס. 05668]תו./ועוט 43 ג)! רת301518.60]!ג טש 6 והת0ס6. 6116 6 טש | 1608 | 1/605.6001.אאעט ]והיז )6 | [ת60ה3]6גז60ט אש | 01 0 בת60. ]ספזסת.וצשט 0גצ ההזסט. 800 .אוו א שימו לב - יאהו הינו אינדקס, ולא מנוע חיפוש, אבל הוא אתר עיקרי וחשוב. יאהו אינו קורא 7408 ג'דם!א, ולכן יש להכנס לדף הבית של ולהוסיף את האתר שלכם ידנית. בשיעור הבא נביא עוד אתרים מומלצים מאתר 866[ 1186, וטיפים לשיפור האתר שלכם. אז קדימה - לדרך. 0 ו וד דוו 20 חוד וי ו ו התערוכה הבינ'ל ה207 למערכות מזיחשוב ותוכנה בו משרד המדע כנסים וימי עיע במקביל לתערוכה ית הפסוה ה6[יה 46 שו השין0רן6 מחסות (אוועין עושים עסקים באינטרנט ₪ יום שלישי, 8 יוני 99, גן אורנים ,גני התערוכה תל-אביב 0% ( הלקוח במרכז בעידן האינטרנט 2 / ₪ יום חמישי, 10 יוני 99, גן אורנים ,גני התערוכה תל-אריב פרטים והרשמה: קבוצת שטיר. פקס: 05-5615465 |!!.0ס 0 :|8וח-8 9 006 7777 יי ימים [])ל'ר ר ר ₪ , רביעי, חמישי, 10, 9, 8 ביוני, אולח 2 מרכז הקונגרסים תל אביב תחום עסקי - ניהול מסמכים. הוצאה לאור, והוצאה לאור אלקטרונית ‏ תחום מקצועי - בניית אתרי אינטרנט, עבוד תמונה, הוצאה לאור. מולטימדיה להרשמה ₪ |ו.00. 800069881 |ו3חח-6 או פקס: 05-5570501 ועבור מח' 40006 /). | הכנ סה לנרעשמים מראש חינם! לקבלת קבלת לוח ז זמנים בקרו באתר אתר קרט ו ,81.00 זה >.צשש . חשיפה ראנשונה: 2000 00666 -] ימים ג,ד,ה, יְנַי 0, 9, 8 ביוני, בשעה 16:00, אולם 6 מרכז הקונגרסים תל אביב זיקרוסופט ישראל מזמינה אתכם לחשיפה ראשונה בהחלט לסוויטת האפליקציות החדשה והמלהיבה 2000 6סוו₪1 הכניסה חופשית לבאי התערוכה. 3 מציגה את מוצרי )| זסץ 66 0777 י - + התערוכה כוללת אֶת: תערוכת "עולם האינטרנטו" למקצוענים ו , תערוכת "עולם המיקרוסופט" ו אזור תצוגת חומרה ותוכנה 8 יונ 99 גני יום די 9 יוני 99 10:00-16:00 אולם 5 מרכז הקונגרסים הרשמה: פקס 65881140 אך החסס.ו63 ₪ )6)זה וח ויו 0 כ כל וזו התערוכה על חר הלות הנקובות. חן לים ו סדו בו ם. חברות גדו לת המעתינות ב הבלת הזמנות נום | ן תערוכת עולם המיקרוסופט והאינטרנט בחסות ספפתכאוא בקשתן א 5615065 5 0 עד 25599 ונעשה מאנמץ 2 1 . וש ו . 1 = כרטיסי כניסה ב < במחיר .25 ₪ גניתן לרכוש במקום) ער נוער מחמן לבקר אך ורק ביום חמישי החל משעה 14:00 וחאת רק בתשלום (הזמנה זו אינה בתוקף לצעירים מתחת לגיל 18). כניסת 0 תינוקות ועגלות בלתי אפשרית בכל ימי התערוכה לא כנגד הזמנה ולא בתטולום. הקישוריות לאינטרנט בחסות א אי עעות ביקור לקניינים ובעלי הזמנות: שעות ביקור נוער וקהל רחב: יס : 5 2 :2 5%:, - | מזוטוה רשי דרוי 0 2 | 00 007 ך | ככ ךְ "א, 20012 בין השעות 18:00-14:00 בלבדו 1 ווח ה' 10/06/99 ה ו חניה: הכניסה לשטח גני התערוכה מצד שער מערב גשער המנהלהו בלבד. בסמוך ‏ לשער מגרש חניה מרווח בו ניתן להחנות וכן בחניון הפנימי (החני / כניסה ה לתערוכה מצד שדי רוקח. 1 5 - .]1 7% - = 1 ] 1 . ו א ּ . ער ₪ 7 עצ תזארנים קבוצת "י"ר בע"נד "בת קבוצת שוטר" רחוב נטברסקד 12 תא 67210 ל 6090 57 0 קט 65 56 0 0 , - . . 4 5 -- 4 7 שר "שי = 7 7 ₪ ו רו = = 5 = - 79 = 57 ₪5 ₪7 3-% - 7" "6 ₪ 0 "ל "ו וב "ב ₪ = 77 ₪777 = םש ₪ = א קנע עו קר קוב ה עשת שג מ פמ קמ ו ו ו ו ו ו ו ו ו 5 .5 בי ריעב רעב . 6 - 2 7" . יי . ויוי 5 "קץ- . . 0 שב ה "9" "7 "₪ "₪ ".₪ ₪ "7-7 "27 "₪7 ₪ ₪7" 77 2 "₪ ₪ הש שש ₪ ₪ שש = " ו . "₪" 575 ₪ - ₪ "7 ד א "₪ "ל של מ" ₪" ₪" ₪" 4" ₪ "ב" שש ₪ = ₪ ₪ = > " "2-4 = - .-- .- =( - = -7. וו אתר החודש, כלי עבודה,. משחקי רשת, מגאזינים אלקטרוניים וועין משחקים, תוכנה, מקורות מידע ו חכרה ותרבות, דת, אהבה וסקס קולנוע וטלוויזיה, קומדיה והומור ו קהילות וירטואליות לבני עשרה תיירות ונסיעות, מזון ומשקאות | | מוסדות לימוד, הסטוריה, מדע וטכנולוגיה וו ללא טעם, בלי בושה, חסר כל תועלת, מוזר. אמיתי צשו 7 אתרים נבחרים מגליונות. קודמים, והפעם - אתרי טבע ‏ 00 - ובעלי-חום == יר = מפתת ציונים ‏ 0000000 > - *א+א+מומלץק.. 2 | *אאא טוב מאד 000000 + תד 1 ננ' ו+בוזון 0 |וס))!-= 66וס/ 90 / ההס6. ו2הסס./שץצשש זה . 66וסצ/ע אתר זה מציג תוכנה חדשנית לחלונות, המאפשרת יצירת הודעות אודיו ב-|ווח-6, על-ידי דיבור בלבד. כך, במקום להקליד את תוכן המכתב בכדי שהמקבל יול לקרא אותו, תוכלו להקליט אותו, כך שהמקבל יוכל להאזיו לקולכם, מקריא את המכתב. לשם השוואה - בעוד שהקלדה, וגם המהירה ביותר, יוצרת עד 0 מוילים לדקה, הרי שהקול האנושי מעביר עד 250 מילים לדקה. יוצרי התוכנה מאמינים שהדבר הנחמד ביותר בה הוא האפשרות לעולב באמצעות ה--6 והרח צחוק, הומור, וכל רגש אישי אחר. ₪ תוכנת 4.0 וו8= 6סוס/ עובדת עם כל תוכנות הדפדוף //או הדואר האלקטרוני המוכרות. 8 | = | = ןא [ 39 ןי ן. | א ₪ 8 [= | ]9 3% | < == | = אם לצד המקכבל אין תוכנה המאפשרת לו לשמוע את הודעותיכּם הקוליות, תוכלו להעביר אליו, כתוספת ללא תעולום, יישום המנגן הודעות שהוקלטו ב-6סוסש 0 |וו8ו=. ₪ התענוג אינו ניתן בחינם. * + * אינטרפול - אתר הסקרים והמשאלים |ו.סס. | וססזסוחו.//צשו אתר "אינטרפול" מכיל את הכלים הדרושים לצורך הקמת שאלון או סקר ממוחשב, על מנת "לשותול" אותו באתר שלכם. לאחר תהליך רישום קצר אתם מקכלים קוד וסיסמא, בתיבת הדואר האלקטרוני שלכם. אזי תוכלו להגדיר שאלון או סקר, על-פי צרכיכם, להגדיר לו מאפיינים שונים, ולשים אותו באתר המבוקשש. השרות ניתן ללא תשלום. א א אד 6 011: = | ופ חונ חנ ונייע ררחח, ומקצת הפקודות ו 4 %. 0 [ 03 0/3030 4030300300( ,2 ה[ 1 בלובי ב רימ רק 20 קה ₪5 == ק הלחא 0 מקו ודוץ המרוויזה האתכ מלך ביוחד * |הערוך ההשו == " | הערוך השני + | ערוך הספורט +- | 0 הערוך הקהילתי שת]ו ומיעו 5] 0060 /1ו.2 [א.]והטח5.ץשו/צעש |החזר]. 6 | זר / 6 אם ברצונכם להקים אתר בעצמכם, עליכם ללמוד שפת תכנות פשוטה למדי - וחזה, המשמשת להקמת אתרים. תוכלו למצוא על כך ספרים בעברית ובאנגלית, וכן מדריכים מצויינים באינטרנט, אחד מהם הוא האתר הנדון, המהווה חלק מאתר פנונית. באתר הסבר, בשפה העברית, מהי שפת רתוח ומה המכנה שלה, ופרקי לימוד תכנות ב-חוח, לשם הקמת דפים ברשת, עריכת עיצובים שונים עליהם, יצירת קישורים, ועוד. ₪ אמנם רוב בוני האתרים עועשים 3 ל !ו.ם .יונו :והזוח המוטרון הוווףי הקורטינו השקל הווף שרך בכמינוגרטיה הזובה שלך בטוטימטרים הדדרו8 המשמווה משקל יפה ביחט ננובה שנך הוא | הפער בין הממשקד שלך במשקר האיד'אלי בקירוג לעזר. ג מלאכתם היום כאמצעות תוכנות לעריכת דפי ווחזח, המאפשרות ליצור עמודי אינטרנט בּשיטת מסזכם סחה הזט, ללא צורך בידיעת שפת ושח עצמה. התוצאות אמנם יפות ומספקות, ברוב המקרים, אולם למעוניינים "ליישר פינות" ולבצע פעולות שלא תמיד אפשריות באמצעות התוכנה, ידיעת השפה תהיה ₪ מדריך זה אינו מכיל את כל הפקודות בשפת וחוח, אלא רק את הפקודות השימושיות מגירסה 2 של | מגירסה 3. |ו.60. סס|ס200.צשעצ/ץ אתר שער נוסף, אחד מני רבים ומאד דומים אחד לשני. תמצאו כאן אינדקס המפנה לאתרים נבחרים ברשת, + במבחר קטגוריות, וכּן הפניה למקורות מידע בתחומוי מזג האוויר, תחבורה, שוק ההון, או כותרות החדשות. מה, אם כן, שונה כאן? מה מאפיין אתר זה ומבדיל אותו משאר דומיו הרבים והמתרבים? התשובה יכולה להנתן בדמות המחעוכונים השונים שמציע זולו - מחעובוני בריאות ודיאטה (האם אתם שמנים מדי?), מחשבוני מס הכנסה ומע"מ (מהי חכות המס שלכם לשנת 1999?), מחשבונים פיננסיים (מה יהיה גובה ההחזר החודשי עבור כל הלוואה עותקחו?), מחעובוני המרה (המרות של מידות אורך, שטח, משקל, קיבולת, וטמפרטורה), ושאר עשרות מחשבונים טוונים. כנוסך, מציע זולו מגוון פעילויות ושעשועים, דוגמת תחזית זולו >%< 4 > 5 - + |- טש. סט 200. טעוא התמחשב וני וש שירות יט נומרולוגית, קריאת מחשבות, לימוד וחשח, פרקי הומור, ועוד. ₪ אחד מני רבים, אמנם, אבל בהחלט אחד הרציניים בתחומו א א אר אך ועו( 06 2-= החס62006.6./ש/צעשצ 6 מגדיר עצמו "האתר, בהא הידיעה, לשחק מששחקי שוקווייב, אונליין". ללא ספק, זהו אחד מאתרי המצשחקים המומלצים ברשת - עבור ילדים ועבור הוריהם, שרוצים להרגיגו שוב ילדים. עם כניסתכם לאתר מוצעים לכם ששה משחקים. תוכלו לנסותם, או ללחוץ על דמותו של לני, ולקבל ששה משחקים נוספים, ושוב ללחוץ עליו ולקבל עוד ששה משחקים, וכך הלאה, עד שיימאס לכָּם. % כ 4 הר. 5 - 1 בנ ] - 2 נם 1 5 = + בכ - כ = .שש - == בו 5 1 בה = = בעת בחינת האתר, הוצעו כו 42 משחקים שונים. חגיגת שוקווייב אמיתית. 4 אר או 6וחו1 ]ס |66ח/\ סחד וחס6. 6החו1 ס|66ח /צ.עצשצשש "גלגלי הזמן" הינו משחק פעולה/אסטרטגיה תלת-ממדי, המשוחק אונליין, ומבוסס על סדרת הפנטזיה רבת המכר של רוברט ג'ורדן, והעולמות המופלאים שהוא מציג ביצירותיו. המנוע שבבסיס הממשחק הוא אותו מנוע של המשחק המדובר ביותר בימים אלה - |השזח. אתר זה מהווה את נקודת הזינוק שלכם אל כל מה עורציתם לדעת אודות סחוז זס ושח שחח. תמצאו כאן פרק חדשות המספר על שיפורים, עדכונים והרחבות במשחק. תמצאו כאן תמונות מסך בשפע. תמצאו כאן את פס רש| הקול המקורי שחובר עבור המשחק. תוכלו להרשם כאן לרששימת תפוצה המעדכנת על דדא.שומרו האהאשגם ור ו ו שבכה = ₪3 א ו . 0 = =ו-- ₪ / | ה" ל ו 1 0-ו 1 שש ב כ / 7-0 ,כ ג ₪ : "4% 2 | - 4 > - ו ו 5 שב יב א ו כל מה שקורה ב"מעבדות המחקר" של המשחק, ועוד. "גלגלי הזמן" עומד להיות אחד המשחקים החמים בשוק, בקייץ הנוכחי. אל תשארו מאחור. א א אד וגווזינים ו ונהורונייו ח6זס56 =62|!4 ההס6. 050076 חו62 / / :כזח ₪ אתר זה מגדיר עצמו, בלא מעט גאווה עצמית, כּ"בסיס הנתונים האולטימטיבי ₪ כרשת, בכל הקוור למגאזינים אלקטרוניים". דף הפתיחה של האתר = מציג 100 קטגוריות נבחרות, כאשר תחת כל קטגוריה מסווגים המגאזינים האלקטרוניים המובילים באינטרנט. ואם אתם בחיפועו אחר מגאזינים אלקטרוניים בתחומי עניין ספציפיים ומוגדרים יותר, תוכלו אסט!:] וחס6. אספזוח./צ/צעצ ]הזר אכ)טווהו הוא יישום מבוסס רשת, המספק סטטיסטיקה אודות מספר המבקרים באתרים העושים שימוש ביישום, יחד עם מידע ב-125 פרמטרים עוונים. אתר זה מרכז תחתיו את כל האתרים העושים שימוש ביישום זה. אסטווו] מציג אתרים עצמאיים בטבלאות המדרגות אותם לפי פופולריות הכניסה אליהם. בדף הפתיחה של האתר להעזר במנוע החיפוש הפנימי של האתר. תוכלו להזין אליו את פרמטרי החיפוש הרלוונטיים, ולאתר את אותם = מגאזינים אלקטרוניים המעניינים אתכם במיוחד. ₪ מקיף ביותר. עושה מלאכתו נאמנה. ₪ אתר איטי משהו. *א א * = |סחזטס והח6.60|סחזטסן.ץו/צעש סיפורים אמיתיים מכוכב הלכת "ארץ". תקראו כאן כיצד משתלכים האדם ובעלי החיים עוסביבו באופן סוריאליסטי, כיצד נהנים הניו-יורקים במועדוני עישון סיגרים יחודיים, כיצד מתנהלים חיי הישראלים והפלעותינאים ברצועת עזה, כּיצד מטביעים על עצמם אנצשים מסויימים כתובות קעקע משוגעות, ושאר פורטרטים אנושיים וחברתיים שהתרחעוו בעבר, ועדיין מתרחששים בהווה, על פני האדמה. ₪ כל סיפור מתועד עם שפע םל ₪ ₪ | 1 18 :שו ווופה 0 0 . ו : | 0 ב 5 : | ו ו ₪0 5 ו 5 5 5 :₪2 - חק יי 44 . מ וצו ג שו ו 0% י + - 4% 1 1 ו 4 = וש צןו | / ל 2% 1 ביכר בש ג בסו = 7 1 ₪ בשוובצ". תמונות רלוונטיות, להמחשה ויזואלית טובָּה יותר. א א 1 -חו- -6 / |חהסן-- 66-61 רצעו /|-6חו7 אתר זה דומה מאד, בּמטרתו ובמבנהו, לאתר הקודם. הוא מאגד, מקטלג, ומפנה אל אלפי מגאזינים אלקטרוניים הפעילים במרחבי סייברספיים, במגוון של קטגוריות. בעת בחינת האתר איגד )8 -6חו/= למעלה מ-700 3 מגאזינים אלקטרוניים, כמעט בכל נושא העולה על דעתכם. ₪ אם גם אחם מפטילים ברשת מגאזין אלקטרוני, ואם אתם מעוניינים לפרסמו כאן, מלאו את הטופס האלקטרוני הקיים באתר ושלחו אותו אל ג'ון - מקים האתר. * א א אד ה 1 עשט אתם בוחרים את הקטגוריה המעניינת אתכם (מוסיקה, קניות, תוכנה, תיירות, משחקים, אוכל, דת, עסקים, תחביבים, הייטק, ספורט, סקס, ושאר נושאים), ומקכלים רשימה של מאה אתרים בכל קטגוריה, מסודרים לפי רמת הפופולריות שלהם. כך תמצאו כאן הפניה למגוון רחב של אתרים מעניינים, שאולי לא הייתם מגיעים אליהם בככל דרך אחרת. על מנת לכחון את עשרת האתרים הפופולריים ביותר בכל נקודת זמן נתונה, הקליקו על הלינק "ססד 5 ו". מומלץ לנסות. סביר שתגיעו ל"פנינות" אמיתיות מדי פעם. * א א א א ₪ א מ 5 ₪ ₪ ₪5 ₪ ה ₪ 9 ₪ 8 8 ₪ ₪ א ₪ 5 ₪ ₪ 8 8 א ₪ ₪ 5 ₪ 5 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ק 85 85 ₪ ₪ ₪ ₪ ו 8 5 ₪ 5 55 ₪ ₪ 5 ₪ ₪85 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 "ודו" ...המה ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 7 הודורוו ורוו ו + 5 4 א ₪5 ₪ 2 םְְְ וו ו ו 55 ₪ 558 ₪ ₪ ₪ 5 55 ₪ ₪ 5 5 ₪5 לק בו ו וו ₪555 ₪ ₪528 2 5 ₪ = .* ה ₪ ₪ ח א ₪ רש א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 5 | ₪ ₪ 85 5 ₪ ₪ 2 5 ₪5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = 8 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ 5 8 5 8 ₪ ₪ 55 5 5 ₪ ₪ ה א ₪ 85 א ₪ ₪ 2 5 885 5 ₪ 58 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 85 ₪ ₪ 2 5585 58 ₪ 555 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 א ₪ ₪ ₪ 8 5 ₪ ₪ ₪ ףח ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪558 ₪6 ₪488 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ > ₪ ₪ א ₪ א ₪ ש 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪| =. ₪5 ₪ 8 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪5 8 ₪ ₪ 5 5 ₪ ₪ א ]- ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | = דנ ו ו ו בוו ו ו הבנההסָ8מש ₪ 5 ₪ 525 ₪ אק ₪ 5 ₪ ₪8 8 ₪ ₪ ₪5 ₪ = מה א ח חר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 58 7 ₪655 ₪ ₪ ₪8 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ 5 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 8 ₪ 4 ₪ (| 8 ₪ 5 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪5 8 ₪05 4 84 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪5 ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ | ₪ ₪ 8 5 8 8 ₪ 4 ₪ 5-8 ₪ ₪ רא ₪ 4 ₪ ₪ ₪ ₪ 555 = 5 ו || ההא ו ₪ ₪ ₪ ₪ שר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 6 9 ₪ 4 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ א 8 96 8 5 5 8 ה ₪ 8 955 8 88 1[ ו מ 5 4 5 55 ₪ 55 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וו ו ₪ ₪ ₪ 5 8 ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 58 95 ₪ ₪8 5 255 88 ₪ ה םק 9 5555 5 א 7 וו א ה 88 א 5 ₪ א "וו ו 5 א "הד ו וו ₪ ₪4 ₪ ₪ 55 8 ב ו וו ו . . דורוו + ו ו וו ו ₪ ₪. 858 ₪ ה 88 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 8 ₪5 5588 ה א א ₪ ה ו ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ ₪ 55 ₪5 ₪ 5 5 4 .| ו ₪ 4 ₪ 2 ₪5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ו 88 ₪ 8 א 8 ₪ ₪ ו וו ₪ 5 % ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 5 35 ו ₪ ₪ ₪ ₪8 ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ו ₪ ₪ 5 ₪5 ₪ 8 א ₪ ₪ ₪ חא ה או ו ₪ ₪ ₪ 8 שר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שיש א =ם 4 ₪554 ₪55 ₪ אש ₪ א א ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ 85 58 ₪ ף ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ש 5 ₪ 5 > ₪ 55 ה 8₪ ה ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ 8 ₪ ₪ 3 + וו וו ₪ ₪ 5 8 8 ₪ 4 ₪ אהא 5588 5 ה ₪ ₪ 55 א א םה ,ה ,; , הנ ו ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 8 5 ₪ ארק א ₪ 5 ₪ 58 ₪ ₪ ,5 ו , . 5 ₪ 8 5 ₪ 8 5 8 8-0 ₪ ₪ ₪ ₪5 6 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ 4 5 5 ₪ 5 ₪ 5 8 א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 59 א ₪ חח 5 5 8 ₪ 5 ₪ ₪ א ₪ 55 ₪5 ₪ ₪ ₪588 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ₪ = 9 8 ₪ ₪ א ₪8 ₪ .ו 555 ה "ורוד 4 ₪ 5 58 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ | . . 6 80 08 ₪ 55 = 55 ₪ ₪ 5 א ₪ 4555 ₪45 ₪ ₪ ד וו נש ם ₪ מ ₪ ₪6 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 2 5 2 ₪ 55 8 ₪ ₪ 9 5 8 5 ₪ ₪ 5 8 ₪ ₪5 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ שרע ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 8 ₪ ₪ ₪ ו ₪ ₪ 8 ₪ ₪ שא ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪5 5 58 555 ₪ 5א, | ₪ ₪ שא ₪ 5 ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪5 ₪ ₪ ₪ וו ו ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ שר ₪ א ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ו 3 ה300030| 0 6שעו6סזוסכ ערו החס6. 6עו61ס יוסח / / :סח אתר משחקים נהדר. לא זו בלבד שהוא מעוצב בטוב טעם, הוא גם מלא תוכּן. תמצאו כאן סקירה מקיפה ומקצועית אודות החידושים האחרונים בעולם משחקי המחשב, גירסאות דמו רבות של משחקים להורדה - הן עבור מחשבי 56 והן עבור פלטפורמות מחשבים אחרות, פרק חדשות מקיף, אפשרות לשוחח ולהחליף דעות עם "מכורי" משחק אחרים, אלפי צ'יטים למאות משחקים, ורשימת קישורים לאתרים "חמים" אחרים. ₪ מסתבר כי ניתן לשלב איכות עם כמות. **אאא ה מוסיקה במשחקי וידאו ההס6.6ו5טחחןס/י. שצשצ/צ מייק ניומן, מקימו של אתר זה, מספר לנו בפתיחת האתר, במילים נרגשות, כי מאז ש"נפלה לידיו" מכונת המשחקים של נינטנדו, הפכה המוסיקה הנלווית למשחקים הללו לחלק בלתי נפרד מחייו. ממניעים נוסטלגיים לחלוטין, וכביטוי לאהבתו למעשחקי וידאו, ריכז ניומן, באתר זה, למעלה מ-7,000 קבצי וסווא מוסיקליים, ממגוון של משחקים - משחקי נינטנדו וסופר-נינטנדו, משחקי סגה למיניהם, משחקי פלייסטיישן, משחקים למחשבי 6ם, ואפילו משחקים של מחשבים ישנים פע וסקעוו ₪ 8 9 6 1 וי וג 4 1 וו ותר, דוגמת קומודור 64. בנוסף לאוסף המרשים של מוסיקת ה-וסוושו, תמצאו כאן קישור לפרק המכונה "אנציקלופדיה של מעוחקי וידאו", המכיל, לדברי האתר, מידע על כל משחק וידאו שנוצר אי פעם. אלפי מעוחקים מסווגים באנציקלופדיה זו, יחד עם לינקים למידע נוסף אודות חלק מהם ₪ .. אולם לא ברור מדוע הופסקה עדכונה של ה"אנציקלופדיה" בנובמבר 98. זוהי, הרי, תעעוייה המתפתחת ומתחדשת ללא הפסק. זר א אר א )206 51011.0 5.60 חס / / :כ ה באוקטובר 1997 עלה לאוויר אתר בשם החס?) 2סרתחב), שעמעו כמנוע חיפוש למקורות מידע על משחקים אונליין, בנרשת. עם הזמן, ועם שינוי המגמה הראעוונית של האתר והפיכתו לקהילה וירטואלית של "מכורים למשחקי מחשב", שינה האתר את שמו ל-החס2) 6518רח8ב), וזהו האתר אותו אנו מציגים כאן. במהותו, אתר זה הינו פורטל בתחום המשחקים ברשת. הוא מהווה מקור מידע, לשחקנים מתחילים ומתקדמים, המביא חדשות, סקירות, דיווחים על משחקים חדעוים, טיפים וטריקים, גירסאות דמו להורדה, ושלל אטרקציות נוספות. האתר בנוי בצורה של "ערוצים". כל ערוץ מפנה אל אתרים מובילים, בנושא בו הוא עוסק (חלונות, מקינטוש, משחקי פלייסטייעשן, נינטנדו, צ'יטים ועוד). 9 סך הכל תמצאו כאן הפניה אל אלפי מקורות מידע רלוונטיים, הממצבים אתר זה כאחת מנקודות הזינוק החשובות, לכל חובבי הז'אנר. * א א א ווורוו 6חו|חכ) 816 הה16.60/. צצעצאו מהם הגורמים המשפיעים על מהירות עבודתם של מעבדי המחשב? עד כמה באמת מהיר מעבד הפנטיום 3? מה = עתידה של שפת ג'אווה? האם ה-61ח58 עדיין אטרקטיבי ברשת או ש"עבר זמנו"? על שאלות אלה, ועל רבות נוספות בתחומי המיחשוב הששוונים, תמצאו תשובות באתר ויו ומאמרים, הן לפי נושא (חומרה, תוכנה, וידאו, ניהול מידע, אבטחת מידע, גרפיקה), והן לפי מספר הגליון (כל הגליונות - החל מינואר 4 ועד היום, מקוטלגים כאן). הכתבות והמאמרים הללו מספקים מידע עדכני ברמה גבוהה, וחדשות עדכניות, לקהל משתמשי המחשבים ורשת האינטרנט. כל המהפכות והתנודות שעבר שוק המחשבים, ) בחמש העונים האחרונות, עשן מרוכזות תחת פמפן קורת גג אחת. 9 האתר אינו | מומלץ ] ל"מתחילים", 8 כיוון שהוא קן עושה עשימוש ו רב בעופה טכנית 8 מקצועית. --| %%%+ וס מדריך המחשבים של ססח 000 5'וס1טכן סש / / :כ ה וחסס אתר זה מהווה מקור מידע מצויין, למתעניינים בתחומי המיחשוב העשונים (חומרה, תוכנה, אינטרנט, ועוד). דף הפתיחה מפנה אל הורדות "חמות" במיוחד, במגוון קטגוריות, אל מדריכי חומרת מחשבים וציוד היקפי, אל אתרי קניה מומלצים, אל סקירות של תוכנות חדעשות (יחד עם האפשרות להוריד גירסאות הדגמה שלהם), ואל מקורות מידע חדעוותיים, לאוהבים להיות "עם האצבע על הדופק". ₪ המידע מבוסס על אינדקס בוק ]קו: | ₪ וי 2 6 !הו | 6 טווטיוט ו 6 וטנ ] 9 )ו 6 ו ו הב ₪ והפוהדת = תג צדוסוחוצה סע 7 - ץה זובה חזוף נוחו הסובבטבום |וטם 5 פוט 1 ככ 4 אפפ 0 זף 6 063% הפמחם:) ₪ *- לווהור) / סחוחכ) 316 - אתר שבא ו 0 לספק את רעבונם של מחפעוי המידע בתחום הטכנולוגיה המיחשובית. דף הפתיחה של האתר מאפשר איתור כתבות האתרים המפורסם של ססח ), אולם אם אתם בחיפוש אחר מידע בתחום המיחשוב, אל תלכו ל-00ח8 ץ הכללי. התחילו את חיפושכם כאן. הוא יהיה ממוקד יותר ומהיר יותר. * א זר זא אד | 10 | [ טריוויהדות 1 8/וה0ס60065.0.עצעצעעצע הזר אשסחו/22 חנות "בּרכת יוסף" שבשומרון, החליטה לבוא לעזרת ההורים המחפעוים לילדיהם מעשחק חינוכי ולא יקר, ובה בעת "להרכיץ בהם" מעט יהדות. זהו משחק טריוויה, העוסק בשאלות בנושאי הלכה, חגים, ברכות ודיני תורה, והוא מלווה בגרפיקה ובצלילים. ניתן כמובן לרכוש אותו ושכמותו בחנות שבשומרון, אבל אם לא ממש בא לכם לנסוע לשם, תוכלו להורידו אל המחשב האישי שלכם ולהשתמש בו חינם למשך 30 יום או, אם תחליטו להשאירו אצלכם מעבר לכך, לרכועו אותו באמצעות האתר. א א א זסז סזהסח 6 חחפעוופכ)] סחהּ ב הוספרחוז|טו/א ווטדוסעשכ] הסוח ₪ עשוה ולו כו זסז חסוזטוס5 פחוד ד יישעץ |החסו1655סזכן | שטססז סח ה55/0כ] וו שד א ו ו / הסוזסנוסס 6ז שר . צ ה יי ו כקפזב) מש סזה8סחה+ כ וכה זכ) מ הסוזארחורו, סה ךזס5 אסזטס 6 אא תתא ק מויקוד 43653 טל : 09-7414157 פקכ : 09-7444253 המסס.1ס8אטוטף.אוו]/ קוו | == הדפ 0-5 6 1 == ב דהה הרשה אם ברצו/ר לקבל פרטים בנוגע לאחת התוכנות ה("ל (א מולא את הספח הבא כדי שנוכל לשלוח לר תוכ(ת הדגכזה ופרטים (וספים . שם פרטי ומושפחה | כתובת : | טלפון : פקס : 0 | ברצוני לדעת פרטים (וספים על התוכנות הבאות : ((א סמון ב - א ) [] 7 600זנכ | [ ] 2 ע68/6וות68 [] 3 1858 [] 6א%תסעט6זנת --ש | = א .= ו דוס 7 תעודות הצטיינות בינלאומיות וא ₪0 השקהש מ 2-כ ינ == ו סורקים ?גרפיקה, הבאה דדפוס וצידלום לתל | ₪ למעוניינים להמשיך ולדון כ"פיקנטיות עכעוווית", מביאה בנושא העוואה. החברה שהקימה : 8 0 שי בסוגיות הללו, גם לאחר קריאת כאן שריי מפות אסטרולוגיות של ומתחזקת את האתר, עוסקת גם ל המאמרים, מציע האתר חדרי פוליטיקאים מקומיים שונים, בבניית אתרים, ומזמינה אנעוי לתל צ'ט לשיחה מקוונת, פורומים המתמודדים כעת במרוץ לכנסת עסקים יהודיים להצטרף למועדון ל לתכתובת, |אפשרות להצטרף ולראששות הממשלה. האם להאמין שלה, כאשר תמורת סכום הנע ל לרשימות תפוצה רלוונטיות. באסטרולוגיה, לאור ניתוחים אלה, בין 50 ל-500 דולר (תלוי בסוג 0 *%*א אם לאו? ההחלטה היא שלכם. העסקה הנבחרת), הם יקבלו ב | שא קאששו אתר שמקושר למנוע החיפוש 7 = הקרן לחברה רחומה של "שמש". 5 = חסופפסקוחסס.אואוי/ /:כזזה 0 ל סזס. 016 ל = הקרן לחברה רחומה, שמושבה ] וו | תתות בטקסס, ארה"ב, היא ארגוו פמיניסטי הפועל ליצירת עוינוי בדווו וו ש אם כן - תמצאו באתר טלפוון הטיפים של דר' רות וררַָהתתורבנון חברתי, המבוסס על ההנחה כי הסוציולוגיה של סייברספייס "הפראדיגמה הכלכלית-חברתית הקפיטליסטית, הגברית והאגוצנטרית, שעומדת בבּסיס החיים כחברה שלנו, חייבת להיות להזמנת מפות אישיות, וכן פורום אסטרולוגי. ₪ אם לא - תמיד תוכּלו לנסות, לחילופין, קריאה בקפה. סחחח] / /:סזח ₪ / וטו 0 % 0 דר' רות וסטהיימר מוכרת לכולנו. היא מספקת יעוש בתחום המיניות, א הסוח 0ו506./צ/צ/ץ מוחלפת כצורת חיים שנותנת פוט כבר שנים רבות. כחלק מאתר 6הו2 סו /6 הו ססר / יותר, שאינה מיליטנטית, ושפחות אינטרנט כוללני שלה, מספקת רד מרוכזת בעצמה". ז| דר' רות, מדי יום, טיפ מיוחד מגאזין מעניין זה - [שיים פמיניסטיות, המעוניינות כבתחום האהבה ו/או המיניות - 2061500000 ) - עופק בנועא לשאוב כוח, כמו גם תקווה, אתר הגיור הסוציולוגיה של המרחב בו מתקיימת, חיה, ונושמת, רשת 0 שה ןוו הזש ₪ זנ הו הנוה :חן וושה . . . 41 ,+ [י ,. וו .ןלא ז בופאוץ | פיק 6ו!1 חב /0%ו500 2356100316 חס 3 זס) 15פוהוחזז - = < ססקט 5001017 6)התסו5פהּמחוס.) 3 זס) הסוב טס | :1 66!-ה6הוסאו 1 ע66וזבּ/ הּ מהפעילות הענפה של הקר]ן, |ולפעול כבהשראתה, תוכלנה - ' למצוא באתר מידע 3 4 -] על פרוייקטים רבים יי עובהם מעורבת הקר]ן, ביניהם ארגון נשים במזרח : התיכון ותחנת רדיו > 8 | פמיניסטית בינלאומית. הקרן גם מזמינה את כל המעוניינות לקבל מידע נוסף על הקרן, לתרום, או להצטרף לרשימת התפוצה שלה, /זטו /!ו. ס6/.6ו16)6/ /:כוח אתר זה פועל למען גיור רפורמי וקונסרבטיבי בישראל. באתר סקירה על נושאים רלוונטיים שעל הפרק, תקדימי בּג"ץ בנושא, רשימת כל הארגונים הפועלים לקידום הנושא וקישוריות לאתריהם, מידע על "המונופול האורתודוכסי" (כּך באתר), ואפשרות לחתימה אלקטרונית. מאחורי הקלעים של האתר עומדת קבוצת ארגונים דתיים וחילוניים, הפועלים למען זכויות אדם, למען הכרה בכל הזרמים ביהדות, ונגד עשינוי הגדרת "מיהו יהודי" בחוק. בו ה קפוד וו .הו | וגוה .זה :קט וטא 6 זץ]6ז6! וח 60 5ן 56% ס6ווסווק וכ 11 .000 וטסץ זסו -- ₪ שוח 50 שטה] ,וסע6ששסוו %ח3 זווסץ וזס 6016))₪ וו בכל יום טיפ אחר. בכל יום עצה לעשלוח ו מקון -- טובה חדשה. הטיפים הללו 2.- האינטרנט. תמצאו כאן מאמרים 6 חוכ האחר מ ממכוון לנש ם שש ה 2 1-56 %- | = 34 יי =< = ו בנושאים כמו מין באינטרנט, | - תלמדו כָּאן מה יכולות לה 5" | | ו 0 קשישים + התמכרות ‏ = ..אך 0ק רב אם גברים יאהבו / - הלבות ל סקס לא בטוח, 5 סדרת סורקים מקצועית זאג הפסס 0 8 - ב 0 לאינטרנט, מאפיינים של העולם אותו. = שמש מהו הפן הסקסי ביותר של | וו וס 2000 א 1000 0 0 ב ל הדיגיטלי ושל "דור האינטרנט", **א* סזס. ה5סההסח5 / / :סח | הקונדום, האם מומלץ לשתות טווח דינמי עד 3.60 ' ₪ -. ל קהילות וירטואליות, אידאולוגיה | אסטרלוגיה במימד אחר "שמעו" הוא מנוע חיפוש לאתרים יין לפני האקט המיני, האם זה 5 ו קיברנטית, צנזורה באינטרנט, המכש ה ]1/1 לגיטימי "להסתכל" על נעשים > איכות של סורק תופי, במחיר 3 4 | 0 ושאר נושאים הבוחנים את הקעור /. 5% ו 5-כ שרח / / :כן רה 4 ץצ 4 | המביא, אחרות כאשר אתה עומד עם תוכנה ייחודית ז85:זסעוו6 - ללקל טלמל אין זה מסוג המגאזינים זהו האתר של שריי. תוכלו לקרוא לתפקידו זה, "אני אוהב אותך" אינו אוהב באמת, ולוגית .1.ו.ט.ם ייחודית המתעדכנים מדי יום. גליון חדעו יוצא לאור אחת לכמה חודעוים בלבּך, וגם כשהוא יוצא לאור, הוא נראה מאד "יבש" - עמוס טקסט וחסר גרפיקה. אל תתנו לעובדה זו להטעות אתכם. מדובר במאמרים רציניים ומעמיקים, המעלים מעל לפני השטח סוגיות חברתיות מעניינות מאד. כאן על "הבת היתומה של המדע", על הקשר בין כוכבים ובני אדם (לכל אדם כוכב), על אהבה (לפ' שריי לא ניתן לקבוע התאמות בין בני זוג, על פי המזלות שלהם), על מצבה העתידי של ישראל, כפי שהכוכבים מנבאים, על מזל החודעו, בהרחכה, ועל שאר המזלות, באופן פחות פרטני. ו גם | אינפורמציה | בנושאי | עליה, פוליטיקה -. בישראל, שפוח | פלבלה ופחוסוזקס ועסקים, = תנ"ך, |אפילו סו 5 53351 6% ., | =] | ריוור 1:7 . הו ] 1 =-] 2 | או שמא מרמז הדבר על בעיות אחרות? כל הטיפים הללו נלקחו, אגב, רק מחודש אפריל, אותו בחנו. אם תחפצו בעוד, תוכלו לנבור בארכיון הטיפים של דר' רות, אחורנית עד ינואר 1998, ולהתעדכו במאות טיפים מעניינים. א 4 א א א מתאם שקופיות אינטגרלי (עד 5) * עדשה כפולה ! | 0 ס | //;: זזה אלודה ה9)00 0 11/1 0 7 : אלודה בע בע" 7 ה שילר / לד 103 ת'א > טלפקס: 44 / 2( ] 0 יר ד 8 | >אססאא / 0 6 0 ה ₪ > כם 1 כב ו | ל סינדי קרופורד, נעמי קמבל, סנדרה ועל המדינות המשתתפות, פרוט הבדיחות. 0 בלול דרו בארימור, פאמלה השירים, תקציר מידע על ישראל מקור מידע טוב להעששיר את ול אנדרסון, ועוד עשרות דוגמניות באירוויזיון, לינקים רלוונטיים, ועוד. מלאי הבדיחות שלכם ו"לשלוף" ל על, זמרות מפורסמות, החידוש הגדול באתר מתבטא בדיחה חדששה ברגע המתאים. 0 וסלבריטאיות שונות - כולן בעובדה שהוא מהווה חלק חלק מקטגוריות הבדיחות 0 6 8נז .א א ש ה מאכלסות אתר זה, שהקים בחור מפעילות הפרסום ויחסי הציבור ריקות מתוכן. ה נמרץ בשם בריאן. הקלקה על של תחרות האירוויזיון. עד למועד ל ום הסלבריטאית שתבחרו תפתח התחרות, תפעל בו מערכת הפצת | ו בפניכם אוסף של תמונות קטנות הודעות לעיתונות. תהססתש מב - ל שלה, כאשר הקלקה על כל **א 7 -‏ שתצטם לא וחאפוב" 2 ל תמונה שתכחרו, תגדיל אותה ?- 7/0 5 ו [ | | ז לגודל של מסך מלא. הקבינט של דר' קאליגרי 5 גוגרז ו ₪ זה כל מה שהוא עושה, אתר | 61.60חו0ו60סח. /צעאו . הוח | ו זה, אבל לחוכבי העניין - הוא -- . 2 (12 גליונות) |!| !| של אמנות ממוחשבת של א ' "הקבינט" הינו מגאזין וירטואלי ו | | ו חדש ביעוראל, לקולנוע וטלוויזיה | | ו ספי שוסטר .2 דש בישראל, לקולנוע וטלוויזירו, שהוקם בּמטרה לספק ביקורת "אחרת", בתחומי == הקולנוע והטלוויזיה "₪ בארק. הוא כולל מדור רחב של ביקורות סרטים (ניתוח שלאחר המוות) קומיקס - בנפתולי הרשת ובו שיטת דרוג ייחודית, החס6/ | 61ח. הסו15ש61ח. עצעצ/ש = ביקורת טלוויזיה (בטטות), וידה צעצעצ ספי שוסטר, אמנית ישראלית, העלתה לרעשת אלבום תמונות, אותן יצרה באמצעות תוכנות גרפיות דוגמת פוטושופ 5, פיינטר 5. פיקצ'ר פבלישר, פוזר 3, וברייס כ3. אתר זה מציג את אלכום תוכנת 00 במתנה וי 0 התמונות הראשון של האמנית, | | מאמרים (העמוד האמצעי) 5 הספר המוביל לאתריסם ג "זר ובו מבחר תמונות מעוררות דנה אינטרנשיונל חדשות (מדיום) ם), ופרוייקטים באתר חדש זה מתרחשת עלילה | : ומו אתרים מהארצ ומרחבי ספר האתריס בעברית, המאגד מאות ו | י | . . | ו | [ ו | ו | | 5 ' י | ו השראה, סוריאליסטיות ברובן. | סו הזח - חס . שצצש מיוחדים (לדוגמה - בנושאי ו רי 0 ם. כ-1000 אתריס מובחרים, אתרים ישראליים ברשת, הממצבים 8 ₪ אם אהבתם את האלכום ווסס "מלחמת הכוכבים" של ג'ורג' או 7 - המסווגים לפי נושאים כגון מחשבים, את האינטרנט הישראלי, בכבוד, על ה ו . | | !(/ | 0 הראשון, הכנסו לאלבום השנ אתר חדש לדנה אינטרננשיונל. לוקאס, ומאה הסרטים הגדולים ו | | אמנות ובידור, סגנון חיים, עסקים | ינטרנט העו . ₪ ללש ממתתלכסכסת קה קם שוש טששוקהתתתטת ה טקהם הרול ודו 90 של כל הזמנים) שני חכרה' צעירים ברשת 0 | מפת האינטרנט העולמית. האתריס ו ₪ ה ד 1 99 - 2 חייב להיות האינטרנט, והיא מתעדכנת ספורט ופנאי, ילדים ואקדמיה. כל אתר מסווגים לפי קטגוריות שונות ונסקריס ו - 0 הכוכבת, . מה שרציתםט ' פעמיים בשבוע - בימי ראעוון ואתר נסקר בקפידה מבחינה תכנית | ודה ל [ [ | | ו לדעת על המוסיקה שהיא ורבושי. בשועה 17:00 | בקפידה על פי התוכן והעיצוב של כל 0 0% | ללו , ו ועיצובית ומקבל סיווג על איכותו א ל ם 2 | יוצרת, חדשות כלליות ,סיו - - | | אתר ואתר. ו | / | " לחובבי הקומיקס... 0 מעולמה, אפשרות להצטרף ו - גו 6 | | ל [ 2 שלא אכפת להם לחכות את אר שרי לטלטל למועדון המעריצים שלה, - בי . = ' | ה / 2 ְ נש | הוריפופן בווכרפוום שי ל ד ;מ כמה ימים, כל פעם, על מנת ופ מו | הלש ל | | : 8 יר 4 " ג ו ותכ | ' | ו ותמונות מתקופות שונות - ו הה ך ח וחד לקוראי החור ו קוח ל בחייה - החל מתקופת מספיק ייחודי, כדי שכל צרכן הי : | | ו הילדות, דרך תחרות ששירים תקשורת יתעדכן בו ואנשים ייכנסו אא | | | | ₪ ו בה השתתפה הכוכבת, וכלה לקרוא אותו, מתוך רצון, ולא | ו שה רכ ו וו | הויו יי : | . 2 . ה בסדרת תמונות הנקראת כחובה תרבותית. לדעתנו, הוא אתר הבדיחות הישראל 6 1 ' 1 1 / | | '" ו ער / 4 ו במיטה עם דנה . עומד במשימה בכבוד. |ו.95.60)סן. | ש יה בלבד [כופל הע"ח וי 9 ש"ח ב לה מע"ה והשלות] ה ₪ עיצוב מרהיב. האוא = | מעניין לעניין באותו עניין - אתר .0 = 8 ה | ל ו 9 למעריצים בלבד. | זה מביא רק בדיחות, "רק", אבל ף ו ו ו ו ו 0 עול האמנת, בפכּתובּת 8 [וווזיה |ותותזוו בשפע. בדיחות פוליטיות, בדיחות ] לכבוה (אינטרנט עכשיו 38) . ה 6 100 ה תסרח//:כו1ה הנבו |ונוויזיו 1-3 --ד ז ₪ 6 אריג'נט בע"מ, החשמונאים 53 תל-אביב 65273. טלפון: 03-6850113, פקס: 03-6857137, |ו.4601.60וזם./צעצעש 0 ו | ₪07 806 0 | זור הישראלי ו - א | . 0 = 0 --] | | - --א הישראל "מרקיעה שחקים", הסגנון קלוקל ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל'יאינטרנט עכשיויי במסלול של: 1 ה המרתק אל תחוה האמנות חדר התקשורת של ו ו פעמים רבות, ושגיאות הכתיב בב 12 גליונות ב- 164 שייח. | ו 6 ג | בדיחות על ערסים, בדיחו | | |א : | 0 הדיגיטלית. אירוויזיון 99 5 בדיחות על 0% 1-15 הלה ב ה ל 7 0 ו ל ל * אאא 7 5.09 ו | יי | א ט ספר האתרים של אינטרנט עכשיו"י במחיר מיוחד של 69 שייח. ו ||סשצ.זכן חסופו/סיוטס / /:סוח כדיחות קרעו, בדיחות שוביניסטיות, על שפתותינו בת צחוק, לא אחת 1 ברצוני לרכוש את יילגלוש באינטרנט -מדריך לאתרים ישראליים באינטרנטיי במחיר מיוחד של 39 שייח 0 | | |.0.60 |ועוד - תמצאו באתר זה, המרכז ולא שתיים. אם אתם אוהנבים : ו [ ] רן ו [ ]1 [ | לקראת ארוויזיון 99, שיערך תחתיו מגוון בדיחות בשפה לספר בדיחות וחושבים שיש לכם שם | שם משפחה שם החברה 1 בבנייני האומה בירושלים ב-29 העברית. המבחר אינו גדול, אבל מה לתרום בתחום, תוכלו לצרך מען למשלוח (נא סמו/6 - 1בפרטי [. אשת תתו אוסף דוגמניות העל של במאי, השיק "ואלה" - שער הקיים בהחלט מצחיק. = למאגר הבדיחות המוצג באתר, ן למשלוח (נא טמן/ ‏ 1.פרטי 1-> חברה בריאן | !| האינטרנט הישראלי - מרכז מידע עוד באתר, מעבר לבדיחות, גם - | את הכדיחה הפרטית שלכם. רחוב מספר עלך | | : ז" | " י ₪ 7 ו 5=======<===האק חא 0-מ ו | | | בתחום, בשפות האנגלית סיפורים קצרים "מופרעים" על ₪ אל תקחו את החיים ברצינות. וו וו " תווהתה 61.60 ח6| רחו5. |טן/ /:סאח והעברית. המחובר ישירות לחדר אמת, פרק הבוחן את פניני השפה במילא לא תצאו מהם חיים. א לחייב את כרטיס האשראי שלי (ויזה, ישראכרט, דיינרס) בסך 1 שייח 1 9 ש"ח - 1 259 ש'יח (כולל 600) 1 69 שייח 1 39 שייח מריה קרי, שניה טוויין, קלאודיה התקשורת של הארוע הצפוי. ניתן = | | העברית, ופרק "תרמיות קטנות" -. איכות הבדיחות, במקרים מסי כרטיס |[ | - | > ב | 1 ן | | 1 | | | 1 | | בתוקףעד שיפר, אלישיה סילברסטון, שרה למצא כאן מידע עדכני על ארועי (כיצד להרוויח הרבה כסך). הללו, רבים, פעווט ירודה. מטפר תעודת זהות ל מישל גלר (באפי ציידת הערפדים), התחרות, חומר כללי על האירוויזיון לדעתנו, מוצלחים אפילו מן *+*+ | 8---------==---- ש2בון רצייב המחאה ע"ס 0 00/00/0000 לפקודת אריגעט בעיימ 8 88 ₪8 55 5 ₪5 55 א ₪ ₪ הא 5 א ₪ 8 ₪ 5 ₪ ₪ 5 5 5 55 ₪ = ה 8585 5 555 ₪28 4 ₪ ₪ 5 ₪4 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪5 ₪5 ₪ ₪ 55 ₪5 ₪ ₪ ₪5 5 ₪5 ₪ ₪ 5 ₪ 5 ךדנ" הת ₪ ₪ א ₪ 55 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ רש ח ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ך- ו :₪ א 5 ₪ 555 ₪5 ה 8 84 ₪8 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 > ₪ מ ₪ א ₪ ₪ 8 א 55 8 ₪ ₪ א א = ₪ ₪ 5 5 ₪ 5 8 = ₪ ₪5 5 ₪55 + וו .₪ ₪ ₪ ₪ ק< 3 5 ₪ ₪ ₪5 58 ₪ והְ'ְְָ ו 7-ו וו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 8 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 8 5-8 ₪ ₪ ₪ ₪ 558 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 8 5 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪55 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ רא 5 5 ₪ 5 5 55 ₪58 555228 4 ₪ ₪ ₪ ₪ הההה התה 8 5 ₪ 5 ₪ ₪ 5 55 ₪ ₪5 ₪ 8 ₪ ₪ 8 8 8 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 5 ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 8 ₪588 ₪ א 5 ₪ זו וו ה ₪ ₪ א ₪ ₪ 5 א םח ₪ 8 ח ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 4 ₪ ₪ אק ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪08 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ראד 88 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש | ₪ ₪ 8 ₪ 5 ₪ 5 ₪5 558 55 58 א א ₪ ₪ 5 ₪ ₪ = ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ 4 ₪ ₪ ₪ ₪8 85 א ₪ 8 ₪ אק ₪ ₪ ₪ ₪ 6 508 ₪ ₪ ₪5 אהא + ₪ 8 588 88 ₪ ₪5 ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ ּ . |הוהוווודוה. 58588 ₪ ₪ 5 5 ₪ 5 פ בנהש ₪ שר א קר א פ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו ₪ 8 ₪ 8 ה ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ו 11-ו 055 ₪ 0 ₪ א ₪ 4 5 5 4 5858 8 5555 ₪ א ו ₪ ₪ ₪ ₪4 ₪ :5 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 ₪8 = . .א ידודדרדרדררדדדודדרדורו ו +בא₪איו[]"]["'"]'ְ'ְן' = ₪ 5 ₪ 5 5 ₪ א ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ 8 נ+נהסהש₪ 7-ו וו 88 5 ₪ 8 5 ₪ א 5 א 8 ₪ ₪ 9 א א 595 א ה ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 5 8 5 ₪ 5 ₪ ₪ ₪8 5 ₪ ₪ ₪ ₪ א א ₪ 8 8 ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ 9 52 ₪ ₪8 ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ 4 א ₪ ₪ ₪ 5 55 ₪ ₪ ₪585 ₪5 5 ך ו תו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 8 8 ₪ ₪ 8 ₪ 5 5 ה 5 ₪ 5 4 ו ₪ ₪ ₪ ₪8 ₪55 ₪ ₪ 5 555 ₪ .₪ ₪ 8 55 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ "07 .₪5 ₪ 5558 ₪ 5 ₪ ₪2 ₪5 9 אק א 8 5 ₪ םח ₪ חר ₪ ארא ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 5 ₪ 5 5 א 5 ה שא ₪ 5 5 5 = ₪ ₪ ₪ 4 ₪ ₪ ₪88 ₪5 5 ₪ ₪8 ₪ ₪ 5 ש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ה 8 : | 8 ₪ 8 ₪ ₪8 ₪ 5 5 55 א ₪ 5 ₪5 -רא ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ₪ 5 .₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ א א | ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 8 א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | 8 5 5 ₪8 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ א 5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 8 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 58 א 1 8 55 א ה 85 5 9 1-ו ו[ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪5 ₪ ₪ ₪ ₪ 555 ₪ שלום ילדים אתכם. והס6.ח166 רהס6. ח186. ש/צ/צ החס6.ח166 מוגדיר עצמו "המקום, בהא הידיעה, לבני נוער". הוא דן במגוון נושאים המעניינים את בני הנוער, באשר הם, דוגמת מוסיקה עכשוווית, סרטים, יופי, משחקים, שירה, אופנה, אופרות סבון, הורוסקופ, ספורט, ועוד. האתר מאפשר גם צ'ט עם כני נוער של מכל רחבי העולם, ₪ בכל הנועואים הללו, ₪ |כן חיפוש ואיתור של חברים לעט, מתוך בסיס נתונים נרחב, יחד עם אפעורות, כמובן, להציג באתר פרופיל אישי שלכם, על מנת לקבל פניות מבני נוער אחרים בעולם. 5 ע6אן( )ו .סח סח 66/05 חט / / :סח תיכבת הדואר האלקטרוני שלכם ריקה בכל פעם שאתם בודקים אם הגיע דואר? לא עוד. באתר זה תוכלו להכיר מטרם-: = חברים חדשים לעט (האלקטרונית), מכל קצווי תבל, ללא הבדל מין, דת או גזע. על מנת להזמין אליכם פניות, עליכם למלא שאלון אודותיכם, המפרט את תכונותיכם האישיות, ו הרדה ו ו 405 פוש פאר שו -וב) וכתוכת ה-וח-5 שלכם. - תוכלו, כמובן, גם לדפדף בין פרופיליהם של אלפי. החברים באתר, שכבר העזו ומילאו את הטופס, ולחפש את חבריכם החדשים. תחומי ההתעניינות שלכם, הפעם אני פונה אליכם - בני הנוער. אם אתם "בני עשרה", סביר להניח שאתם מוצפים תחושות שכל העולם נגדכם, ואף אחד לא מבין אתכם חוץ, כמובן, מבני נוער בגילכם. יש שאלות רבות המעסיקות אתכם? מחפעוים אוז|ן קשבת לבעיותיכם? רוצים יעוץ בעניינים "רגיעוים"? מחפשים חברים לעט, בני גילכם, אתם תוכלו להתכתב ולהחליף דעות? בואו הצטרפו אלי למסע בין קהילות וירטואליות מיוחדות לבני נוער, בהם תוכלו, אולי, למצא תשובות לכמה מן השאלות המעסיקות רשת 690 ||.60. ס/ש90ז]. ץש ץ66ז" הינה רששת פחיוחכ) ישראלית צעירה, המהווה קהילה למנויים בלבד, כתובה בשפה העברית ופונה לילדים ונוער י ₪ בג'לא' 8 עד 18. ברשת 4 | קיימים כּיום עשרות ] אתרים, שנכתבו | במיוחד עבור צעירים ישראלים ומתעדכנים באופן קבוע. כמו כן | מאפשרת הרשת | צ'אט בעברית (תחת | פיקוח), קבוצות דיון = בנושאים המעניינים צעירים (מחשבים, היכרויות, בית-ספר ועוד), משלוח דואר אלקטרוני בעברית ואפשרות לראות, בכל נקודת זמן, מי גולש כרשת, תוך אפשרות ליצור עמו קשר (בדומה ל-9)) באינטרנט). זוה ה66ך 6666 /צ/צעצ מהי המשומעות של להיות "בן-עעורה" היום? מן הסתם, את התעוובה יודעים, הכי טוב, בני עשרה אחרים. אם אתם בני נוער, המתחבטים בבעיות החיים, הנכם מוזמנים לחלוק את נסיונכם עם בני נוער אחרים, וגם ללמוד מנסיונם. אם תרצו, תוכלו גם לפנות למומחי האתר, אנונימית, להפנות אליהם שאלות המטרידות אתכם, |להענות. רו : 4 ד ז'ירוו ניו אורלינס / החס6. 6005|0|וסעצסח. עשצשצצ החזח. רחסו מתכננים טיול בניו-אורלינס, בירת הג'אז של לואיזיאנה? אתר זה יהיה עבורכם לעזר רב. ניתן להזמין, ישירות דרך האתר, חדרים בבתי מלון, סיורים מאורגנים בעיר, ואפילו מקומות במסעדה. עוד תמצאו כא|ן מידע על כל הארועים המתרחשים כניו אורלינס, על אפשרויות השופינג שהיא מציעה, על מגוון האטרקציות התיירותיות באיזור. עוד באתר - תחזית מזג-אויר לימים הקרובים, תמונות, וו ] הפוכ שא " > 1626901 ₪ 0% 599% 0 ילו 1 מולו ים ומונחים הקשורים לניו אורלינס, הסברים ול האוכל המקומי, ואפילו ספר ביעשול קטן. ש אתר חובה למתכננים לבקר בניו אורלינס. * * א א מדריך תיירות בישראל /ההפווטס/]!. ס6.א6סחו. ]צ/צעצ לא מכבר דיווחנו על "תיירות וקייט" - מדריך תיירות לישראל, בשפה העברית, מבית אינדקס פרסומים. לאחרונה העשיקה החברה גם אתר זה, שהינו המקבילה הלועזית לאתר. הוא כּולַל למעלה מ-10,000 גורמי תיירות בישראל, בהם פרטים על בתי מלון, כפרי נופש, אטרקציות תיירותיות, שרותי הסעות, מסעדות, קניונים, מקומות בילוי, ושאר מידע רלוונטי. באתר גם 10 מפות, של אזורי הארץ העוונים, בשפה האנגלית. מקור מידע מצויין לתיירים מחו"ל המגיעים לארץ. אנו מעדיפים את הגירסה העברית. * א א א פט|60506 - חופשה כפרית באיטליה 0 ו.655חו5ט0. שץצעצ חברת סטו)2358) עוסקת, מזה 5 ששנה, בהשכרת כתי נופעש במרכז איטליה - בפירנצה, סיינה, פיזה, פרוג'ה, ועוד. אם אתם מתכננים חופשה לא עוגרתית, בבית כּפרי בלב איטליה, תמצאו אתר זה מועיל לצרכיכם. הגדירו למנוע החיפוש של האתר את האזוור המועדף על ידכם, יחד עם פרמטרים עוונים החעוובים לכם, ותקבלו רשימה עול הבתים הרלוונטיים, עם פרוט האפשרויות שהם מציעים, תמונה רלוונטית להמחשה, פרוט מחירים, |אפשרות להזמנה מקוונת של מקום. ש חופשה כראעש אחר. * א + פחווטכ |ו.ס6. סחווטס. ]וצו זהו אתר תיירות ישראלי חדש, המציע מספר שרותים למטיילים יושראלים בארץ וכעולם: רשימה של כל העוגרירויות הזרות הפועלות בארץ, טבלה מעודכנת של עוערי מטבעות, עדכוני מזג אוויר ממקומות שונים ברחבי הארץ והעולם, וקישורים לעעורות אתרי תיירות ברשת. שהאתר מספק שני שרותים ייחודיים. הראשון הוא שרות דואר למטיילים, המאפעור להם להעביר מכתבים למכרים בארץ, באמצעות הדואר האלקטרוני, כאשר המסר מועבר בארץ מן האתר לנמענים, באמצעות הפקס או הטלפון. השני הוא עזרה באיתור מטיילים שנותק עמם הקשר בחו"ל, זאת על ידי הפצת תמונה ו פרטים מזהים, למאות אתרי תיירות כברחבי העולם (אכסניות, סוכנויות נסיעות, ובתי קפה), על פי האזור בו אבד המטייל. * אד א או וו נלי שפר החס6. 6||:506707ח. צעצעצ נלי שפר הינו צלם המתמחה בצילום מזון. אתר האינטרנט שלו מציג את עבודותיו - עבודות פרסום, קטלוגים, אילוסטרציות וספרי בישול, שנעשו בסטודיו שלו ובעולם, עם דוגמאות של צילומי ארכיון, שניתן לרכוש את זכות השימוש שלהם. האתר וועוווו הברית, לבקר באתרי החברות שהבירה שלהן זוכה לייצוג מקוון | ברשת, להתעדכן בארועים הקעוורים בבירה ונערכים במקומות עוונים בעולם, לעיין במגאזינים אלקטרוניים שנושאם... ניחשתם נכון...בירה, ולהתעדכן במגוון "משחקי בירה", ההופכים את השתיה זרזשיפ- הזוק ז קפ הפוופוקק וז [צוש אמכו1!₪ הותוק ו וה חכו 8ב>]נ/ק נורופ וי ו ] ₪ שואר: (ומוט] הור נוכוו))] ₪4 ₪1 וטול ורזופ 4/1 פתונונומוושם וו ו וה 2 וו כתוב, ברובו, בשפה האנגלית, אולם כקרוב יתווספו לאתר עמודים גם בשפה העברית שיכילו, בין היתר, קישורים מקומיים. העולם המרתק של האוכל של תרבות האוכל, במקומות שונים בעולם, מועבר יפה כאתר. ₪ לא מומלץ לאננשים בדיאטה. * ודא הייו "זו ודיי 5 | דר ₪" . ." פחט , 1 ₪7 [ 23 | ו הדי דר .2 | "שר ו וזש 4 , / - | = ו "יי ₪ 1 | הילד | ב בירה אמיתית החס6. 60667 / / :סזוח בירה אמיתית היא, לדעת האתר, לא בירה שקונים במרכול, אלא כזו שמִכּינים לבד בבית. השתכנעתם? מעוניינים לנסות להכין בעצמכם בירה ביתית? תמצאו כאן את כל המידע לו תזדקקו על מנת לעשות זאת על הצד הטוב ביותר, כבר מהפעם הראעוונה. מעבר לכך, תוכלו לסייר כאן בין מכשלות הבירה ברחבי ארצות אוו העליזה, לעליזה עוד יותר. מסתבר שבירה יכולה להיות עולם |מלואו. ₪ אם שותים לא נוהגים. אל תשכחו זאת, אף לא לרגע קט. א א אך אורנת |ו.ס6. סח6. וצצש אתר האינטרנט של "אורנת - עינוגי שוקולד" מציג את מוצרי החברה - פרלינים משובחים משוקולד בלגי, ארוזים בחבילות שי שונות, המותאמות לארועים שונים. עם תום המסע הוירטואלי המתוק באתר, תוכלו למלא טופס פניה לחברה ובו לבקנו יותר מידע אודות המוצרים או אודות אפשרויות הרכישה עשלהם ברחני הארש. ש אתם אוהבים שוקולד? כּן, והרבה... 9 קניה מקוונת, ישירות דרך האינטרנט, עדיין אינה אפשרית. א א ו ו 5 הריזה ייתודית המשנבת הדפם הפס מפרי מכחולו של הצייר דד פרטתש עם 1 ק"וּ א 2 ה"הּ ואל עינוגי שוקודד מתוצדתגו וונזווניו רשת מכללות =55ו [ו.156.60./צ/צ/צ =5! היא רשת מכללות המונה עשרים מרכזי לימוד ברחבי הארש, בהם ניתן ללמוד אופטיקה, אופטומטריה ורפואה מעשלימה, בנוסף ללימודי מינהל בתחומים שונים. הלימודים הם לתואר ראעשון ושני, ללא צורך בפסיכומטרי. רשת המכללות מציעה מסלולי לימוד מעשולבים עם אוניברסיטאות אחרות כעולם, ביניהן אוניברסיטת דרום אפריקה, אוניברסיטת נוכה בפלורידה, אוניברסיטת לאטביה, ועוד. באתר מידע לגבי מסלולי הלימוד העוונים, ולינקים לאתרי האוניברסיטאות. א 4 א ₪ :5-ה | 00 ברובים הבאים ל- 11 ! :שה !פא 8 > רנעת המכלכלות גוהנלו ישיו םי המכללה למשפטים ברמת-גן ו סזס. ציס|-ז. ש/צשו המכללה למשפטים ברמת גן הוקמה על-ידי סגל מורי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירועולים, מתוך שאיפה לפתוח את שערי ההשכלה המשפטית, מבלי לוותר על רמה אקדמית גבוהה. באתר מידע על תנאי הרישום והקבלה, תוכנית הלימודים וסגל ההוראה, כולל תמונות של המרצים, למען אלה הבוחרים את המכללה שלהם על פי טיב המראה של המרצים... א א אד 0 2 ל 0 חובנית ל'מודים הו קז שור מכללת היי-טק ||.ס6. ח186-וח. צצצש אתר "מכללת היי-טק", הממוקמת בהרצליה פיתוח, מפרט אודות הקורסים הנלמדים במכללה, ומציג את מפת המכללה. כמו-כן ניתן להרשם, באמצעות האתר, לקורסים הששונים. עמוד הכניסה של האתר מבטיח לספר לנו גם על כנסים ולהציג מדור דרועוים בתחום ההייטק, אך בעת בדיקת האתר, שתי = הקטגוריות הללו לא נמצאו פעילות. ₪9 עשני דברים עמביא האתר, כבונוס, הם המגאזין "טכנולוגיות" - ירחון ישראלי לטכנולוגיות מתקדמות, וכן | מדריך רכשש ישראלי לענף האלקטרוניקה. | ₪ אם כל האתר ] כתוב בעברית, מדוע מובא התאור של המכללה, דווקא באנגלית? סוגיה מעניינת. א לרא ו וו ו 3 | ערוק ההסטוריה 60 |6 חח 6 /וסו15ח. שצשצע מעוניינים לדעת אילו מאורעות חשובים קרו בדיוק בתאריך כניסתכם לאתר, מספר שנים אחורנית? או, לחילופין, בתאריך הולדתכם? בזמן בחינת האתר (12 לאפריל) למדנו כי בתאריך זה בדיוק, בשנת 1961, טס הקוסמונאוט יורי גאגארין לחלל והיה האדם הראעוון בהסטוריה לעשות זאת. באותו תאריך, כך למדנו, החלה גם 3 מלחמת האזרחים בארה"ב "/ (1861), מת נשיא ארה"ב ₪ פרנקלין רוזוולט (1945), ושוגרה לחלל מעבורת 6 החלל הראשונה (1981). פרק מרתק נוסף באתר נקרא "פסחסססספ", ובו תוכלו להאזין לנאומים גדולים בהסטוריה האנושית, בתחומי הממצשל והפוליטיקה, המדע והטכנולוגיה, והבידור והאמנות. כך תוכלו להאזיו לנאום המפורסם של מרתין לות'ר קינג, בו הוא אומר את המשפט המפורסם ששלו - חס ב סעבח |. תוכלו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, להאזין לאדולף היטלר נואם עם כיבוש צ'כוסלובקיה על ידי הגרמנים במלחמת העולם העוניה, תוכלו להאזין למילותיו המפורסמות של האסטרונאוט ניל ארמסטרונג עם נחיתתו על הירח - "צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות", ועוד. הללו, לטוב ולרע, ה|ן מילים ש"עשו הסטוריה", וזמינותם המיידית ברשת, המתאפשרת בעזרת טכנולוגיית סוט |63ה, פשוט מדהימה, אפילו מצמררת משהו. ₪ ההסטוריה ה"יבשה" מתעוררת לחיים. א ד א אדא וז ונבנונוג'ו ערוץ המדע הקנדי 60 חא / / :סח אתר האינטרנט של ערוץ המדע בקנדה, מחולק לארבּעה חלקים מרתקים. "מדע" סוקר אספקטים שונים של עולם המדע - החל בגשם של אסטרואידים שאולי צפוי לנו על פני כדור הארץ בקרוב, וכלה במלחמה במחלות באמצעות סקס. "טכנולוגיה" מביא חדשות וכתבות המתמקדות בעיקר בתחומי המיחשוב והאינטרנט. "טבע" בוחן גזעים וענפים עשונים של עולם הצומח והחי - הן כאלה החיים היום, והן כאלה שנכחדו מעל פני האדמה. "הרפתקאות" יורד לעומקם ששל תחומים ספציפיים עשונים, דוגמת חקר החלל, מצרים העתיקה, או שקיעתה של הטיטניק. ייחודו של האתר בכך שאין הוא מהווה פרסום סמוי לרשת הטלוויזיה, ותו לא. נהפוכו. בכל אחד מהנושאים המצויינים לעיל, תמצאו כתבות ומאמרים, מלווים בשפע של תמונות רלוונטיות. ₪ ראויים לציון סרטוני הוידאו הרבים, בהם עושה האתר עוימוש, להמחששה "חיה" של הנושאים בהם הוא מטפל. * * * + + שיבוט 1 [א.[החטח5. 60חוף / /:סזוח /6ח0ס!11:65/6שו061 / מדי יום אנו נחשפים להישגי המדע והטכנולוגיה, לרעיונות חדעוים, להמצאות ולגלויים. בדרך כלל ההתפתחויות הללו הן לטובה אולם לעתים קורה כי התפתחות טכנולוגית זו או אחרת, מביאה בעקבותיה גל של דעות מנוגדות, וויכוחים ציבוריים. דוגמה מצויינת לכך היא היכולת לשבט (לעוכפל) יצור חי. אתר זה מציג "מעבדה" הממחישה את תהליך העויבוט, מביא הסבר מקיף אודות התהליך (כולל הפניה למקורות מידע רלוונטיים), וכן מפגיש את הגולשים עם דילמות מוסריות הנובעות מעצם היכולת לשכפל יצור חי. ₪ אתר זה הוא חלק מאתר מקיף יותר - בארץ הדעת - שפותח ע"י "סנונית" בשיתוף המחלקה למחוננים במשרד החינוך, התרכות והספורט. באתר חומרי למידה ופעילויות אינטראקטיביות, ו ו בנושאים מרתקים דוגמת חקר צ 1 שי ]| המוח, מטאורולוגיה, חשיבה 5 ו ל בב יצירתית, ועוד. מומלץ לא רק 8 ץז 01560 למחווננים. | * אא + ממגנות רטובות בוירון המה בוח עונה חיובו של אותו, והוא תמיד איחי ננ' בואצ| חציר /זו2וסת-- /זסה. ץ6זס6 / /:כוזרה בואו והכירו את משפחת חציר - שלמה חציר, אח של שלמה חציר, שולמית חציר, יוחאי קעוית, ודוד הירקן. ‏ המשפחה העליזה מציגה באתר זה את פניניה הספרותיים ההיסטריים - פצעוני דודתי המנוחה, השתינו לי באדנית, שיר בתור לרופא העויניים, ועוד. ביזארי, מצחיק, לא רציני במובן הכי מקסים שאפשר. ₪ שפה בוטה משהו (לרגישים במיוחד). אד אד אד ווור גנ |וצנו בזבוז המקום הגדול ביותר באינטרנט 0 / 60 65ו60611). ץצ החזח. 516 א / 6 וכןרח הקלידו את הכתוכת, הכנסו לאתר, והתחילו לגלול את סרגל הגלילה למטה, ועוד למטה, ועוד למטה... השאלה הראאשונה שתעלה במוחכם היא, קרוב לוודאי, "למה?". למה שאדם שפוי יטרח להקים אתר עוכזה, ויותר מכך - למה זה מגיע לנו - גולשי האינטרנט הנאמנים? התשובה ניתנת בפרק שפה8// 6חז זוססה. תשובה מספקת? אתם תחליטו. ₪ החלק ה"מעניין" באתר הוא תגובות הגולשים לממצאים ה"מפתיעים" שהוא מציג. אם גם לכם יש מה להגיד בנושא, הנכם מוזמנים לעעוות כן. ₪ בזבוז זמן אמיתי. א | שפטת תציר :610070 שלמה חציר האיש שראה הבל מתמונות מצהיבות בארבום התמונות ואהבתי ואותך וח, וגם היום אני סולח | על מה שעוטית לי ולווחוהנו. בלי בוגין יוחאי קעוית האח החאומץ וענ'יים החדו בשקונים לי נעליים וצי נהרא שר הן חמיד נעימוח, וום ריח יקר והבי מעצבן והורט ת בריושת, שועי דורך על חרוא בשויני יוצו; מהחנות. העובדה חסרת התועלת של היום 5 / 60 56טסחחזט50. יצע 5 קילוגרם אחד של לימונים מכיל יותר סוכר מקילוגרם אחד של תות-שדה. מספר זוגות הנעליים הבלתי תואמים אחד את השני, המשווקים בארצות הברית, עומד על כ-155 אלף זוגות בשנה. 96% מהמלפפון הם מים. געגוע של ברווז הוא הקול היחיד בטבע שאינו יוצר הד. קכוצה עול ינעוופים נקראת פרלמנט. ליבו עול הלוויתן פועם רק 9 פעמים בדקה. על כרטיס הביקור של אל קאפונה נכתב כי הוא סוחר ברהיטים משומששים. על פי ספר בראשית, התרנגולת קדמה לביצה. בכל דקה מתים בגופכם כ-300 אלף תאים. עכבר יכול להחזיק מעמד ללא מים יותר זמן מאשר גמל. אורגזמה של חזיר יכולה להמשך עד 30 דקות. ₪ הללו הם חלק מתוך מאות עובדות המוגדרות "חסרות תועלת", המקוטלגות באתר זה. גם אם תועלתן של העובדות מוטלת בּספק, הרי שמידת השעשוע שמספק האתר אינה מוטלת בספק. הכנסו לאתר על מנת לבּחון עוד עשרות עובדות כאלה, ואם תתסכרו לעניין, תוכלו לקרא בעמוד הפתיחה של האתר, בכל יום, עובדה "חסרת תועלת" חדשה. א אי א אך זווו עץ החלומות 0: 66.60 חוס6ז. וצצש |וחזה. א6טחו/ החלומות, המלווים אותנו בשנתנו, מהווים גשר בין המודע לתת-מודע, בין הידוע לבלתי ידוע. הם ממלאים אותנו תחושה של קסם ומסתורין, בשעות היקיצה מן הששינה. אתר מרתק זה מכיל סקירה | מקיפה של חלומות באמנות (בספרות, בקולנוע ובציור), מספר על חלומות מפורסמים, וכן מביא מידע על ארועים וכנסים הקעוורים בחלומות, על ארגונים, מחקרים, ספרים, מוצרים ותוכנות - הנוגעים, בצורה זו או אחרת, בנושא החלומות. תוכלו ללמוד כאן, ולו על קצה המזלג, שיטות לניתוח חלומות, לקרוא פרושים מקובלים לחלומות שונים, וכן להפנות לצוות המומחים של האתר שאלות הקשורות לחלומות הפרטיים שלכם. ש חלום של אתר. א אד א אד ננ| 1 | הביקיני היומי ו | 190 אצ וחזח. = אמריקאי בסגנון שונה. כמו כל פורטל, גם זה הנוכּח'י 'פנה אתכם, מדף הפתיחה שלו, למקורות מידע נבחרים ברשת, בתחומי העסקים, הבידור, החדשות, הספורט והתיירות. כמו כל פורטל, הוא יקשר אתכם אל אתרי קניות מרכזיים ברשת, יאתר מידע במספר מנועי חיפוע מובילים, ויספק קישוריות אל "הרונו דורו ד ה יויןְ'יְ[=ְְ 2 ₪ 65 ₪ 8 5 ₪ ₪ 8 א ₪5 8 א ₪ ₪ 8 58 ח .ת ₪ ₪ 58 ₪ 55555 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪558 פ ₪55 ₪ 4 555 5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ]₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ א ₪ 2 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 555 5 ₪ 52555 55. ו ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪55 א ₪ ₪5 ₪ 5 5 5 ₪ ₪ א 5 ₪ 5 ₪ 3 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5555855585 ₪ ₪ 5 5 5 ₪ ו ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 55 5 ₪ 8 5 5 8 558 ; וו זז ורוו ו מקורות מידע חיוניים נוספים. אולם בניגוד לשאר הפורטלים, אתר זה רוצה לפתוח עבורכם את היום עם חיוך גדול על העשפתיים. על כן הוא מציג, בכל יום, תמונה חדשה של נערה בביקיני. גימיק זול אולי, ייתכן וגם שוביניסטי משהו, אבל בהחלט משעשע. ₪ ברשימת האתרים המומלצים שלכם בדפדפן, תחת סיווג "פורטלים", אין הכרח לכלול אתר זה. פרט לגימיק, זהו פורטל פושר ו למדי. 0 - ה דף הצ'יפס הרשמי ל /65ז] / הההסס. /א. ושוא ו צ'יפס - תפוחי אדמה מטוגנים לה - המאכל הכל-כך טריוויאלי - ו זוכה באתר זה לעדנה בלתי צפויה. ללקל תוכלו לקרא כאן עוכדות אין-ספור 0 אודות טוגני תפוחי האדמה, ללמוד 0/8 על ההסטוריה של הצ"יפס, לבחון לי מה ההבדל בין צ'יפס ביתי יי ותעשייתי, להשתעשע עם 22 0 דברים שתוכלו לעשות עם צ'יפס 0 (מלבד לאכול אותם, כמובן), ל לנסות בביתכם מתכונים רכים ו מבוססי צ'יפס, ללמוד כיצד ו אומרים וכיצד כותבים "צ'יפס" ד ב-35 מדינות שונות, ולהתעדכן ב !06605 6'ץפחד !(01 5011) פטסווווטח 8ז'עפחד !פם!ה= ה6אם חח פיו בדיווחים על תחרויות צ'יפס שונות ומעוונות הנערכות ברחבי העולם. כל-כך הרבה דפים, כולם על צ'יפס. כל הכבוד על ההשוקעה והרצון הטוב. 9 למה המאכלים הכי הטעימים, הם גם הכי מעשמינים? * א א א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 85 ₪ 8 ₪ 5 ₪ 5 ₪ א ברו ו ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א א שר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א רנ 8 ₪ א ₪ ₪ ₪ ו ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ה 5 ₪ ₪ ₪ ₪54 ₪ = = ₪ ₪ 555 ₪ 5 ₪ א ₪ ₪ ₪ה או = ₪ ₪ ₪ ₪5 8 ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ רא ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8: 8 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו | םמ םק א 8 ₪ מ רהה מהונרררדררורדרדדרו, 5 55588558 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ צדדרודדדדדרצדוו 8 ₪ נרוו דורוו ברו דרוו ו וו וש ₪ ₪ ₪ "רורדו רוד ו ו ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 82 ₪00 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪₪ ₪ 1] ו וו ₪ ₪ ₪ ₪ 8 55 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ בבנ בוו וו 4 הור 5555" .1-ו ו ₪ ₪ 3 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ , = ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪08 ₪ 85 ף 58 5 א 4 5 8 5 ₪ ₪ ₪ 5 ה ₪ ₪ 5 ₪ 8 א ₪ 8 8 ₪ 8 ₪ ₪ = .ה . ו / : = ₪ ₪ ₪ ₪ 2 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו 558 ₪ ₪5 ₪ ₪588 ₪ 5 5 ההההה₪28 9 ₪5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 9 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שח ג אק ₪ 2 ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ 5 ₪ ₪ 5 5 א ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ שו ₪ א ₪ ₪ ₪ הא ₪ 5 505 ₪ 5 ₪ ₪ א הְְְְְ ו ו ו . ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ מו א ₪ ₪ ₪ ₪ 58 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 2 א ה - 5 ₪ ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ א ₪ 5 5 5 ₪ 5 55 ₪ 58 ₪ או א א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו 5 ₪ ₪ ₪ 5 שרק א א ₪ א ₪ ₪ ₪ 8 ₪ > ה ₪ ₪ 5 8 א אק ₪ א 8 ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ו 5 ₪ ₪ 8 55558 ₪ ₪ 5 ₪55 ₪ ק ₪ 8 5 ₪ 8 5 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ או ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ 8 8 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ 5 8 א ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 58 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 58 ה < 5 8 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 5 ₪ ₪ 8 ₪ 9, ₪5 ₪ ₪8 ₪ 5 ₪0 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 55 ₪ ₪ ₪, ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪8 ה 8 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 5 ₪ 8 5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 8 5 ₪5 ₪5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 8ו . [ 8 5 ₪ 55 ₪5 אהא ₪ 4 = ₪ א 85 8 ₪ 55 ₪ 5 ₪ א ₪ 5 ₪ ₪ 5 ו 8 8 ₪ ₪ . ₪8 ₪555 ₪ 88 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ו ₪ 8 ₪ ₪ 8 5 ₪58 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ א | . 8 ₪ א ₪ 8 6 הרש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ 5 ₪ ₪858 ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 55 לי" 1 ; | 55 ₪ ₪ א 5 ₪ ₪ ₪ ₪ > ₪ ₪ ₪ 55 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ | 0888888 ₪ ₪ ₪ 8 ₪5 5" 1 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ א ₪ 5 ₪ ₪ ₪5 ₪ מ -1 :5 5 55 ₪ 55 מ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ו ₪ ₪ ₪ 5 8 58 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ א , ₪ 59 8 ₪288 ₪ 5 ₪ ₪ ₪5 ₪ שת ו ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 6 5 8 ₪ 5 5 55 ₪₪ ₪ וו וו וו 0 ו ו דרידדוודוו דרדודדר 8 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪5 5 פ = ₪ 5 ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪- .ההשש = ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א 8 5 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ נהההת12'):) .8 2 ₪ ₪ ₪ 5 2 ₪ 2 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ 8 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ההא ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 9 ₪ 5 ₪ ₪ ₪4 8 א 55 8 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 | ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שו 7 ו + וצ ו 5 4 או הרהס ו ו וו ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ | מ ₪ ₪ קר 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪5 ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 3 ₪ = ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ א ₪8 ₪ ₪ ₪ 8 5 55 הההתה- = ₪ ₪ ₪ אש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪5 ₪ 505 ₪ ₪ ה "התהש ₪ 5 8 ₪ 8 ₪ ₪ ₪8 ₪ ₪ ₪ ₪ 58 ₪ 5 ₪ ₪ 88 ₪ ₪ ₪ ₪5 ₪5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ . "דנדלצנדרבננוו רנו ד דלדדרדדדדרוור וו ₪ ₪ ₪ 8 ₪ 8 ;5 א ₪ 8 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 י ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש | מרכז מידע על נמרים מה סזס. 510675 .]צצעצ מידע רב אודות חתולי הענק הטורפים, ובחינת סכנת הכחדותם של הנמרים מעל פני האדמה. 700 1 0סק-- / החסס. סחזכן5 חורה צצשצעש ]סח נקודת זינוק לאתרים רבים ברשת, המוקדשים לגני-החיות בארצות הברית בפרט, וברחבי העולם בכלל. אגודת 5005 חיות 5 הדוכס616וס.שצצצשצ דף הבית של העמותה הפועלת בארש לפתרון הבעיה של חיות מחמד חסרות בּית, ולמניעת אלימות כלפי חיות. דגים טרופיים רחס6.אחו|סטסס./צשצעצ מרכז לאיתור מידע ומקורות מידע, בנושא דגים טרופיים - אחד המקיפים ביותר בתחומו. בגליון אינטרנט סלונרי - הלק ב' | בכתבה זו נבחן מהם שלושת סוגי | הטכנולוגיה הסלולרית / אלחוטית, המאפשריס תקשורת סלולרית באינטרנט - טכנולוגיית הלוויינים, טכנולוגיה אלחוטית, וטכנולוגיית הסלולר. נבחן אילו חברות פועלות בתחום, מהן הטכנולוגיות שהן מפתחות, ומה מקומה של ישראל בתחוס. אתרים נבחרים מגליונות קודמים, והפעם - אתרי טבע ובעלי-חיים פינגווינים סחסכ / ה6|ס/אא-- /61ח. וחץ.עצ/צ/י פחוש מדריך מקיף לכל הקעוור ביצורים הקטנים והחביבים, לבושי הטוקסידו, המאכלסים את איזורי הקוטב על פני כדור הארץ. שמורת הקרנפים | - וח %חז| 6.610 רחוסה / / :סרה ההז 08/6 הס מידע רב אודות בעלי החיים המופלאים הללו - חדי הקרן, שגורלם על פני האדמה כמעט נחרש. ארץק הצפרדעים 1 / ל0ו6151-- / ההס1.6וסכ1|6. /שעצאו |רחזח. א66ח חגיגת צפרדעים אמיתית. שירת הלוויתנים וחסס.זס. 65! חצ / / :כז רו מקור מידע מקיף וחשוב, אודות היונקים הגדולים בעולמנו - הלוויתנים. אי(טרנט אקספלורר 5 בעברית גירסה 5 בעברית, של דפדפן האינטרנט הפופולרי | מבית מיקרוסופט, עתידה לצאת במהלך הימים הקרובים. בגליון הבא נבחן מהס החידושים והשיפורים שמביאה גירסה זו - האם היא מהווה פריצת דרך, או מהדורה משופרת של גירסה 4. הצלחים את החיים תופעה חדשה ומעניינת הולכת ומשתרשת באינטרנט - אנשים פרטיים מעבירים, באמצעות מצלמת וידאו דיגיטלית, תמונות מסביבת חייהם האינטימית, ישירות אל עיניו הבוחנות של כלל ציבור הגולשים. נבחן מהו סוג האנשים שעושים זאת, מדוע הס עושים זאת, ומהס האתרים המומלציס בתחום. תורת העכביעוים ס|סחח6סז// 06.6 סופזט. אציש |רחזר שסס!|סחח6ס/ /עם המקום (בה' הידיעה) ברשת, לגשת אליו, בכל הקעשור ליצורים שעירים ההולכים על עשומונה, שמומחיותם היא בניית רשתות, ולאו דוקא רשתות אינטרנט. מערת הדובים / 005 / והס61.6ח-6יט]סח./צ/צעצ אתר עם הרבה "כבוד", המוקדש לבעל = חיים שאוהכ, ודורש, כבוד. תקשורת עם תוכים 6 ס. 60165. עצ/צאצ |החזח. 6 סח / סכ זסכןכן לעולם לא תסתכלו על תוכים כפי שהסתכלתם עליהם עד היום. קרוקודילים ה6 5 ז/אט.5.06זס. סוס.צעצעש |חחזח.06 6065/60 אתר זה מציג פרופיל של כַּל 25 המינים השונים של קרוקודילים הקיימים על פני כדור הארץ. המומחים לחתולים | ה5.607ז6ו6חס).שעצצי מידע כללי אודות חתולים, הוראות גידול וטיפול בחתולים, תאור של כל גזעי החתולים הקיימים בעולם, ושאר מידע רלוונטי. | ציפורים נודדות |החזח. א6ח1/]. סוס 5זו. יצו מקור מידע מרתק, לגילוי עולם הציפורים הנודדות בישראל, שהוא רב גוני ומיוחד מאד. מעכדת זבובים וירטואלית -|60/ / :ןח 9065600 / 600. ס ההסחס5. טסו עו /סזוח! / טס וו / סכ / וחזח. טס | בואו ללמוד יותר על עולמם המופלא . של הזבובים. שפע פרטים אודות החרקים שלמדנו לא לאהוב. > = ב מממא 1 אבזרי 58נו ממשק 88 הינו הסטנדרט החדש לחיבור של ציוד היקפי, על כל גווניו, למחשב. הוא מאפשר חיבור אמין של עד 127 מכשירים, בקלות ובמהירות. במסגרת מדור "צרכנות מחשביס" נסקור, בגליון 2 הבא, מגוון של ציוד היקפי ₪ למחשבים, המתחבר למחשב באמצעות ממשק שמ כ 7 8818] חדשות מהארץ ומהעולם מוצרים חדשים לאינטרנט 8 אתרים חדשים בישראל המדריך המסווג של ''אינטרנט עכשיו" הכולל מאות כתובות חדשות לחהתימה על מנוי ניתן להתקשר לטל' 03-6850113 (מחלקת מנויים) ד 62 6+ חס 66ג!ץ ווגוסצ 66 |.6?|306.00ו 7 /" "4% +) מדור וה, שמופיע מדי גליון, מביא את מצעדי האתרים הפופולריים, הדמויות הפופולריות והמשחקים הפופולריים באינטרנט, יחד עם טבלאות מידע נוספות, אודות פעילויות | | ש יְ / ו 0 , | שונות ברשת - טבלאות המתעדכנות מדי חודש. ודוד גוג - - - 6 זט 00 151186וסספ. עו 7 | ו טוג ) | .וש 88 | 8 ו[00תצל - | | ות60.ססתגץ.800%//:קז | 80000170₪6.00. או 006 ץ]281 שמ | [ת50006.00ש]081.ששט | | הס 60. |[ 8 10 אא או [016851004ז 97 0011106 08011שסו]/ 10 | 68ה16171ם1 זסהו1א 168 [21065.608ז16ה ורת) .או (מקור216ט6או. נכון לסוף חודש אפריל, 6 ו ₪ ו = ₪ יש - 8 . . - . כתובת. ומ יי 6 - 1 5 . 5 .] 1860 080 866 זטצסת 1 0 תל | הס תחס.אועוא = 07 ]טסט ה0ו81חס1תו 806 1 הגס 6וסת ו = ?6חו|חס ז6ק8ק|41 עו מט] 1186 1 ת8 6זסה\. | | | :[0ס.)6ה20.עו/ו/ | 61.601ת6.עו/ו/ט | ות68|.00].טושש ‏ | = | 82200.00₪1./ועושו ו 2 נורל"* | [00.ל6ת018.לש 78 7 ו60.00ותוואש 7 - 1 וס 60 /הח100.60.אועאו מ האונרקם האוצה של" אתרים צברחם המדור מוגש באדיבות שער האינטרנט הישראלי ייתפוז'י, המכיל אינדקס אתרים ישראלי מפורט, מגאזין רשת עברי בשם ייכוונת", = | , ומדורי עסקים, פנאי ומשחקים. = / 10.60.11 :זו א תא 16. נכון לסוף חודש אפריל. אתמול היית לילה חלמתי שאני יוסף פותר החלומות באינטרנט. פתאום מגיע אלי מכתב מחברי דן. במכתבו הוא מבקש עצה בפתרון חלום: "הלילה חלמתי שאני באינטרנט, כותב מכתב לוינונה ריידר. אני אומר לה שהריני מעריץ את כל סרטיה ובמיוחד את הופעתה האישית, והרשי לי להציג את עצמי, אני בחור צעיר וגבה קומה מאיזרעל, נשמה טובה וחיוך סימפטי, סופר ידוע עם רגישות לקרה במקומות הנמוכים, "בקיצור, לא זוכר מה היה אחר"כך, נסעתי להוליווד ובאיזה מסיבה אצל חבר שלי פגשתי את וינונה. מה שלומך? מה העניינים? מה המצב? היא חייכה את החיוך העדין, היפה שלה. היא זכרה אותי מהמכתב ואמרה לי גם כן ווץ אפ. אחר-כך שוב פעם לא זוכר מה היה, חוץ מזה שאמרתי לעצמי שוינונה ריידר והכל מה לי ולה, מי אני מה אני, אני איפה = אני ואיפה היא. כאילו, לא לקחתי את זה שיכול לצאת מזה משהו ברצינות. "אחר-כך החבר שלי שם, עמי קוסטלניק, שבחיים הוא בכלל עובד בחנות חשמל בניו-יורק, אבל בחלום הוא היה איש רב"השפעות, בכל אופן, הוא סידר לי הזמנה לטקס חנוכת האינטרנט בסנטה-ברברה, ולאחר-מכן מסיבה בבית השגריר בלווית טובי עמנו. ובאמת היו שם המון בחורות טובות ועמבה, לא, סתאאאם, אני צוחק. בכל אופן, במסיבה אצל השגריר אני פוגש לפתע את קמרון דיאז הכוכבת קולנוע. בחלום קורים דברים כאלה. היי, האו-אר-ין מה-וור-יו, מהון להון קבענו שישי אני אוסף אותה מהבית נלך איזה מסיבה. "עכשיו פה הרגשתי שיש כאן באיזור הזה קונפליקט כלשהו. יען כי קמרון דיאז, עם זוי 1 ההוליווד לסנטה-ברברה, עם וינונה וקמוון כל הכבוד והבלונד וחיוכה כשחר העולה, בכל זאת, וינונה היא מאושיות היישוב, ממייסדות פתח-תקווה כמו שאומרים. בכל אופן, אולי כנראה באיזה מקום כנראה הרגשתי שקמרון דיאז זה משהו יותר עממי, יותר נגיש לכל אזרח, ווינונה היא באיזה מקום רם ונישא על ראש ההרים והפסגות. כאילו, היא מחייכת בחביבותה והכל אבל בשביל החיים בפועל קמרון דיאז יותר ריאלי. "בכל אופן, יום שישי מגיע, היה חלום ארוך, אני שם הטוקסידו נוסע לוקח את קמרון. יש לי מוסטנג פתוח. הטקס של החנוכה היה שם באולם מועצת סנטה-ברברה, מין אולם גדול כזה מלא אנשים, כל היישוב הגיע. איזה ספתא אחת עם פאייטים זרקה בקבוק עם חוט ורוד על הקיר, כולם מחאו כפיים, והאינטרנט נחנכה. אחר-כך הלכנו למסיבה אצל השגריר, שבחלום זה היה בקומה השניה של האולם מועצה. אני מסתובב ופתאום אני שם לב שקמרון דיאז הלכה להביא לי פונץ' בכוס פלסטיק ולא חזרה. אני מסתובב ופתאום מולי וינונה. כיף חאלק וינונה, מה קורה? היא מסתכלת עלי ככה במבט מוזר ואני פתאום שם לב שקמרון נכרכת עלי, מחבקת עם יד אחת בתוך הטוקסידו משחקת לי בתלתלים בחזה. לא נעים. ישר התחלתי להסביר לה כל מיני הסברים והיא מסתכלת עלי ואומרת לי בסדר-בסדר, אבל אני רואה שהאמון ממנה ואילך ולהיפך. היא שמה עליה תיק. לאן את הולכת? אני חייבת לרוץ לפגישה! יעני, תרוצים. "היא קמה ומתחילה ללכת ליציאה ואני אחריה, וינונה, וינונה, אל תלכי, תאמיני לי אני שלך לנצח. אבל היא לא מקשיבה. יוצאת. אני יוצא גם כן ואני רואה אותה במוסטנג עם קמרון דיאז, שתיהן עם מטפחת ראש. הן נוסעות ואני נשאר לבד". פתרו| החלום מחלומך ניתן ללמוד כי אתה גולש באינטרנט ובעל שאיפות ספרותיות. באחרונה נתקלת בבעיות התחברות ומהירות עם ספק"החיבוריות הברונטי שלך. אתה שוקל להחליפו, אך חושש מהתחברות חפוזה לספק בלונדיני, שמידת אמינותו אינה ברורה. הזהר פן תיוותר קרח מכאן ומכאן. תגובות והערות ניתן להפנות לכתב: 69 11510 ור כ)רו האר שלך עד 560 מגה שח די0 על בסיס שנתי האתר שלך עד 6018 69 0 תיבות דואר ק )!03/5 69 5 97/98 6חָהק)חסז- 69 תיקיה פרטית |8-ו66 69 6 60 6שוו6ה 6 קישוריות ל-785 6 העברת נתונים חודשית עד 8!/! 2500 69 תמיכה טכנית,360855 ק]- 69 .80 3/85000 ]6 5005 60 69 סוט ווה 6 גיבוים-ק(0 8366 זסזזו!\ סו)הוחסוט 6 שרותים נוספים : 5 060וש/סוסטה 6 ]א 60109100 60 ו 5 03308565 501 6 2 9 65 וו 60)\ 69 זס סז פאזסאת6 זא 6 יוו ". 5 806 60-= 69 %לא כולל מע"מ ולא כולל עלות רשום ה-חו8וחס0 התשלומים בשקלים חדשים, לפי השער יציג של ה-% ‏ | 5 - 665 הס0כץסת= 69 תוכניות מיוחדות (691) 50001 56006 69 חברת אלי פאבי בע'מ, ת.ד. 37039 , י-ם 91370 - מי 1995 = ]- ₪22 4 חידוש עולמי: פלא-פון |סססוס תקשורת טלולרית וגלישה באינטרנט - בחבילה אחת! חברת פלא-פון היא החברה הסלולרית הראשונה המציעה לך בחבילת תקשורת אחת גם שיחות סלולריות וגם גלישה באינטרנט! חבילת התקשורת |1!00.8) מבטאת הבנה לצרכי התקשורת וגם חבילת מתנות! 1 ספר האתרים של אינטרנט זהב. 2 69 תקליטור התחברות. 3 מדריך הוהב לאיונטרנט. לא כולל 18 ש"ח דמי משלוח. המשתנים שלך, ומעניקה לך פתרון תקשורתי כולל במחיר חודשי קבוע ונמוך במיוחד. לבחירתך: 9 0 דקות זמן אוויר ו-4 שעות גלישה באינטרנט זהב ב-194 ש"ח לחודש כולל מע"מ או: 0 דקות זמן אוויר ו-8 שעות גלישה באינטרנט זהב ב-228 שיח לחודט כולל מע"י₪ * וקות ומן אוויר מעבר לדקות הכלולות בחביכה תחוייבנה 87" תעריפי לא -פון במסלול רגיל או פואי (לפי בחירת הלקוח]. שעות נלישה מעבר לשעות הכלוכות תחוזיבנה לפי תעריפי החבילה שנבחרה * ההצטרפות הינה לתקופה של 12 חודשים ובכפוף לתנאי החבילה. * החבילה מיועדת למצטרטים חדשים לאינטרנט והב, בכפוף לתנאי ההצטרמות ולתקומה מוגבלת. אין כפל מבצעים לפרט'ם: 800-050.123:-1 = חר"ו. חוו 2ב = לון | | | ו מקבוצת יורוקום להתחבר לעולם טוב יותר טמיר בהן (יעקבטון]