אינטרנט עכשיו – גיליון מספר 37

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
צו ו ,הסשת 6% א ₪0 !6 הז6וה| בתקליטור , 4 = המצווף תחקיר גירסה מלאה של 3 זסזחוק ה 1 0 תוננת הציור הטובה בעונם הטרט אל טי כנועת הניות האינטרנט (י קניות הכחים ו החשובים - מחשבים התחת ל-6,000 ש"הת חיר 24:90 ש"ח 99 ג = | 2 0 יט הרחג ו , 7 התה הדרחה ללא גבולות 1 2 ישה ללא הגבלה בבל שצות היממה 2 דחו כ"ה ךדשאצו דאן ]סז סז סודד הוופעוו6כ) חב וז ) ה וספח)/טו/ז זפעשס?] 25 עו לחודט בחרת תנה!ו ₪ וי | סזסהּ רו 4 ועצוה ול זסז חסוזט|ס סחד = 6 והחסו655)סז סטססז] סחה ה0ו69כ] 1 - = - וו זו - בש ןוו וו ווק : "וי *אר. צט | 0 | רתס זה רו | | | ה +ווכמ ויו <ן שה 0 רו | ההחר זו וז וו וז סז ז8|רחפזל) ₪ 3 | ' ווה )6 ו | של ל ל 80// סח + ספ// פחד | 8% זכ) 0 זסז 3 9 4% - הסוזה וחורב סרוה ד : 96 > 64 1וכ) ו 6אזדא אגא כו ת.ד. 2317 : מויקוד 43653 טל : 09-7414157 פקכ : 09-7444253 קוויק סוכ / ב עץ( 2 | רע:)ו0. 6211 1 8 % עד גמר המלאי, המחיר אינו כולל מע"מ וכפוף להסכם ההצערפות של )16258%6/) 03-6 | 2 [[.61.60 תג ! ).חח 11 | - הר | םת ששחש משמרהההק ל -- | 1 ם ברצו/ר לקבל פרטים | בטגע לאחת התוכנות ה("ל (א מולא את הספח הבא כדי שנוכל לשלוח 1 תוכ(ת הדגכזה ופרטים (וספים . שם פרטי ומושפחה פקס : ((א סמון ב - א ) [ ] 7 זס60עו | [] 2 ע6ט68שטותהסזכן ךב 3 88[ [] 68אזס שט6עות כתובת : טלפון : ברצוני לדעת פרטים (וספים על התוכ(ות הבאות : קוראים נכבדיס נו בעיצומה של מערכת בחירות סוערת. מועד הבחירות הולך ומתקרב. ודאי זכורה לכס השאלה שהעמדנו במרכז גליון ינואר - האס מומלצ והאם יעיל לעשות שימוש ברשת האינטרנט, לצורך תעמולת בחירות! האס האינטרנט הוא כלי שיווקי טוב לצורך העניין, או אולי ייסתס" עוד לוח מודעות - אחד מני רבים! המסקנה אליה הגענו היא שבמערכת בחירות בה הפער בין המתמודדים הוא קטן, כפי שקורה בישראל, כל פקטור המשפיע בתוך מערכת הבחירות יכול להיות הפקטור המכריע, ועל כן הוא מקבל משנה חשיבות. נדמה כי למסקנה זו הגיעו גסם המתמודדים לראשות הממשלה. אהוד ברק, לדוגמה, העלה לאחרונה אתר אינטרנט המכיל את הביוגרפיה שלו ואת חזונו הפוליטי - אתר המתעדכן מדי יוס ברשמי מסע מעודכנים שלו ברחבי הארא, במסגרת מסע הבחירות שלו לראשות הממשלה: .אוו בנימין נתניהו, מנגד, עתיד להתארח, ב-8 למרף בשעה 21:00, בייאקווריוסיי של ,101, ולקייס שיחת ועידה בעברית, עס הגולשים לאתר מיוחד שמקימה .101 - אתר שיוקדש כולו לבחירות ההולכות וקרבות: 1---- ו הפוליטיקאים שלנו בהחלט מתייחסים לקהל משתמשי האינטרנט, והם עושיס זאת באמצעות האינטרנט, במטרה לצבור נקודות זכות בקרב ציבור הגולשיס. כמובן שאין זה הקריטריון העיקרי על פיו יחליט פלוני או אלמוני עבור מי מהמועמדים להצביע, אולס אס קיוס קשר עס הבוחרים יאפשר למועמד זה או אחר יילהרוויחיי עוד כמה אלפי קולות, ייתכן ואלו יהיו הקולות שבסופו של דבר יטו את הכף לכאן או לכאן. לגליון הנוכחי הבטחנו לכס להביא תמונת מצב עכשווית של ענף המסעדנות הישראלית ברשת - אילו מסעדות, אילו חברות קייטרינג ואילו חברות לשיווק מזון, עושות באינטרנט שימוש לקידוס עסקיהן. לצערנו לא התאפשר לנו לצרף מידע זה לגליון הנוכחי, אבל הוא יופיע במלואו בגליון הבא. קריאה מהנה למנויי '"אינטרנט עכשיו"* במסלול ייגליון + תקליטוריי, מצורף לגליון זה תקליטור * ייאינטרנט עכשיו מס' 16". התקליטור מכיל * גירסה מלאה של 3 *6)ם281 - תוכנת הציור הטובה בעולם, וגירסאות הדגמה של מגוון תוכנות "חומשחקים נוספים. הרחבה על התוכנות שבתקליטור - בעמוד 26. אתרים נבחרים ותקצירי מאמרים מתוך הגליונות האחרונים של '"אינטרנט עכשיו'' ניתן למצוא באתר הרשמי של "אינטרנט עבשיו'י ו | ן | 0 ל -- קשש וו ו . זְ הגאז'ן נלאתו' א'נטונט באוץ ובעולם בבבה וו וו אורי רדלר דורו בערו ו בבר מ הניו הריו ליאור עילם ₪ וו כו בונרן גלעד צגלה 1 ן מו גוו ו זה בכור הוור זור ויו 1 וע רע - ./ - הוונע וו הגו ו - ב וז ממ | הזיר וכ וותר - ועו ג איל זסלבסקי ועט ברעו ו - ורג | | עורך אחראי אריאל להב-הרצנו עורך איציק לוי משתתפים אורי רדלר, אבנר גדיש, עמית מור, רמי לביא, גלעד צגלה, אבי וייס, ליאור עילס, עדי סורפין, עדנה אפק, גיא ברנע, צורי שמר, חיים משיח, שי גיסין, איל זסלבסקי, גיל לופו ניהול אסנת יניצקי פרסום יעלה אילון עיצוב גרפי סטודיו אורנה כהן מערכת ומנהלה אריגינט בעיימ, החשמונאים 53, ת"א 65273 טלפון 03-6850113, פקס 03-6856149. [1.00.1ח86 חזג ע6אוסחזחו :110 הרצת פילמים מיקסם טכנולוגיות הפצה בר, טלפון 03-6952118 כל המודעות המתפרסמות ב"אינטרנט עכשיו" הן באחריות החברות המפרסמות בלבד. כל הזכויות שמורות לאריג'נט בעיימ. דמי מנוי שנתי (12 גליונות) - 164.00 שייח דמי מנוי שנתי (12 גליונות + 12 תקליטורים) - 249.00 ש"יח מחיר לגליון בגירסת 60 - 24.90 שייח 4 +54 לנהלים ועובדים. ער עחיד טוב יוחר. עבשיו ניחנח לכם ההזדמנוח להחליט מבטחים יותר, קרן הפנסיה הגדולה, המגוונת והמיומנת ביותר בישראל, מאפשרת לכם עכשיו להרכיב תנניות ייחודיות. תכנית פנסיה מקיפה/עתירת חסנון תכנית פנסיה מקיפה עם מרכיבי ביטוח פנסיוני גבוהים. 8 תכנית פנסיה ייחודית בה מרכיב החסכון גדול יותר, עייח הכיסוי הביטוחי למקרה מוות. 8 בשתי התכניות רוב הכסף מושקע באיגרות חוב ממשלתיות, המבטיחות הצמדה ותשואה גבוהה. 8 פנסיה צמודת מדד בכל אחד משלושת המקרים: אובדן כושר עבודה, פרישה מעבודה או מוות. ₪ הטבות מס ייחודיות. שירות "מבטחים בכירים" שירות נוסף וחדשני לתכניות ביטוח וחסכון משלימות למנהלים ולאירגוניס. שירות ה מאפשר לבחור ב: שילוב תכניות לבעלי שכר גבוה. 8 שירות ומידע מאוחד לכל התכנית המשולבת. ₪ ילעו שוטף. 8 ניהול הסדר משולב עבור אירגוניס. יתרון העוצמה, הידע והנסיון קרן הפנסיה החדשה, הגדולה והמובילה בישראל: שירות אישי, מקצועי ואמין ב-35 נקודות שירות ממוחשבות בכל האר> ובנוסף, אנשי קשר ושירות ממוחשב באירגונים ובמפעלים. ה י << 'לן/י] | | קדו הבנטיה הגדולה והמובילה בישראל פרטים נוספים בטל. 03-6925851/26, כתובתנו באינטרנט: [60.1.מ621ג1)זצומ.ששש וו וי | מחך"א - מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי, חונך אתר בית חדש. מחב"א משרת מעל 200 אלף סטודנטים ועוד 35 אלף אנשי סגל ומנהלה, מתוכם 100 אלף סטודנטים ו-20 אלף אנשי סגל, בשמונה האוניברסיטאות הגדולות: אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר איקן, מכון וייצמן, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. רת 5 | מבט קצר לשכנתנו מצפון - משרד הדואד והטלקומניקציה בלב!נו| הודיע לכל חברות האינטרנט במדינה, שאסור להן לספק שרותי טלפוניה וועידות וידאו, ברשתות האינטרנט שלהן. שר הדואר והתקשורת הלבנוני הכריז כי ספק אינטרנט שיעבור על איסור זה, ייענש בכל חומרת הדין, ורשיון ספק האינטרנט יישלל ממנו. האיסור החדש - כך נודע - מקורו בלחץ חברות התקשורת, שאינן רוצות להפסיד את קהל הלקוחות המסורתי שלהן. מזכיר לכם תהליך דומה המתרחש במקומותינו? 69 חברת אישטרונ'ק₪ החלה לשווק את ה-201 56 3188067 1006 בישראל. זהו כרטיס מודם פקס, בעל מהירות 56%, הכולל מזכירה אלקטרונית עם ריבוי תאי דואר ואפשרות גישה מרחוק, הכרטיס מגיע מוכן לשיחות ועידה בוידאו בפורמט 80/, ועם אפשרות חיבור פנימית ישירה לכרטיס ז60ו0135 6מט50, כדי לאפשר שימוש במערכת רמקולים אחת. מחיר מומלץ לצרכן: 250 דולר, ועוד מע"מ. בנוסף, החלה א'םטד!!'ק8 לשווק בישראל את ה-ז818800 660 [] ות03ס6\ - מצלמה דיגיטלית, הניתנת לחיבור אל המחשב באמצעות ממשק 1158 ומאפשרת קליטת תמונות בודדות, או קטעי וידאו, אל הדיסק הקשיח, ללא צורך בכרטיס וידאו. מחיר מומלץ לצרכן: 700 דולר, ועוד מע"מ. 2 27 7/7 דואר אלקטרוני: 6).00.11חטסן69ס1חו | לע / ₪ // + . . / ו 6 / . % . ' ' : % 1% . % 0 - רק המציאות אמיתית יותר התמונה החיה והמדהימה שלפניך, הופקה באמצעות הטכנולוגיה המתקדסמת ביותר בעולם: || 1 אסוסחק ?1] - טכנולוגיית ההדפסה הרב שכבתית של קך]. טכנולוגיה זו מאפשרת למדפסות שלנו לערבב עד 16 טיפות צבע על כל נקודת הדפסה. כך שכל גוון שיעלה על דעתר יוכל לשמש אותך להפקת תמונות מדהימות באיכות צילום, אפילו על נייר רגיל. ומרשים עוד יותר - ההדפסה האיכותית בצבון, מתבצעת באותה סהירות שבה מדפסות אחרות מתמודרות עם הדפסות בשחור לבן. למעשה, רק החיים יפים יותר. מדפסות )65%]6 1 רהס כ שש שי ב | 055101101168?] שחו ה הכןא טנא אלי אחל הק 600000000 2 שש - וגו 0] 0 גירסה חדשה לתוכנת 0081ז6/ מבית 40006. התוכנה מאפשרת יצירת קבצים בפורמט שסק, והפצתם בדרך אלקטרונית. יתרון פורמט ה-תסק הוא באוניברסליות שלו, כלומר בחוסר תלותו בפלטפורת המחשב של המשתמש, במערכת ההפעלה בה הוא עושה שימוש, או בפונטים המותקנים במערכת. ביכולתו לשמור על התכונות המקוריות של המסמך, תוך הקפדה על "משקל" קובץ נמוך יחסית - עובדה המאפשרת הפצה מהירה שלו באמצעות הדואר האלקטרוני, ופתיחה בטוחה של הקובץ, על ידי כל משתמש, באמצעות ה-ז₪6900 4010031 הניתן להורדה בחינם, מאתר חברת אדובי, אקרובט מאפשרת המרת קבצים מהירה לפורמט שסק. ניתן 8 | 5 גירסה חדשה לתוכנת מיזוג הדואר האלקטרוני הפופוליית למקינטוש, מבית 6ז8או5010 281!60₪), 1.5 ספזט!/6 מאפשרת משלוח מכתבים "אישיים" באינטרנט - לא עוד אותו מכתב בדיוק לכל הנמענים, כאשר רק שורת הכתובת של הנמען משתנה ממכתב למכתב, אלא אפשרות לשלב בכל מכתב תכנים אישיים, באופן אוטומטי, כך שכל נמען יקבל מכתב אישי לחלוטין, עם שמו ופרטיו האישיים בגוף המכתב. תכונה זו, של התוכנה, מאפשרת עריכת קמפייני פרסום ישירים בדואר האלקטרוני, פניה אישית ללקוחות ובעצם - מאפשרת לכל נמען ברשימת התפוצה שלכם להרגיש שהוא מקבל יחס אישי, ו רוזנט, מקבוצת ורד, פיתחה את %מג2061] - פתרון כולל בניהול מסמכים והפצת תכנים ברשת האינטרנט והאינטרה-נט, המבוסס על יכולות ניהול המסמכים של סתווחסכ 1.000%. הפתרון מאפשר עדכון מידע והוספת מסמכים מתוך סביבת עבודה מאובטחת, זאת ללא ידע מוקדם בסטנדרטים של האינטרנט, כל מסמך, אשר הוכנס למערכת, מאפשר חיפוש טקסטואלי מלא ובנוסף, ניתן לאתר מסמכים לפי קטגוריות שונות ולבצע קישורים בין מסמכים. אחלה. קזינו מזמין אותן להנות ג מחווית הימורים אמיתית |ובעברית. 4 שעות ביממה ממסך המחשב הביתי שלך עומד לרשותך המגוון הרחב ביותר של משחקי קצזינו באינטרנט. בונוס למצטרפים חדשים זין ‏ - הקזינו הראשון שמדבר אליך בו בצברית להדפיס קבצי עסץ מכל מחשב לכל מדפסת, ו/או לצרפם, כפי שהם, ל-01א-6. הגירסה החדשה של התוכנה מאפשרת | גם, באמצעות כלי הנקרא 6זטופגי) 65/, לשוי עמודי ,זואדוז לקבצי זסק, בפעולה אחת, על מנת לצפות בהם גם לאחר ההתנתקות מהרשת. התוכנה מתאימה הן למחשבי מקינטוש והן למחשבי 06. בקרוב יחל שיווק הגירסה העברית של התוכנה, בישראל, ר40006.60. עו מקסק סאוו ₪זחה-0 שתו נהו+בניקוו ספתצוהוז %פשן פשש ון ןן שוטר לולה ו ₪6 !סטיק | טקשו ו | 04168 )₪ גוכנן ששה! : )"ואס ו סיווס ל וו וקו = 1922 החסן. 1 ]0 שס)יק שס! יא 01 שַכקס6 5 ששם 40 הכ 1804 04100 || טק התוכנה מאפשרת בניית בסיס נתונים של נמענים, על כל פרטיהם, וגם שימוש בבסיסי נתונים אחרים הקיימים אצלכם במחשב. הפתרון מאפשר הפעלה בסביבת 45/400 ו- דא ניתן להשתמש ב-אחו 12061 באמצעות תוכנת 6שוסא פנחס ] או באמצעות זספששסזם. הפתרון כולל התאמות גרפיות לפי צרכי הארגון, והוא מצטיין בפשטות תחזוקה והפעלה. באמצעות אחג 01סכ ניתן לשמור במאגר מסמכים מסוגים שונים כגון קבצי וורד, אקסל, ופאואר-פוינט, וכן קבצי אודיו ווידאו. מחיר המוצר: החל מ-2,500 דולר, 1 | כדאי להיות מהור אס עד היוס חשבת, שלחבר לאינטרנט את כל המחשבים במשרד, זה עסק יקר.. אנחנו נפתיע אותך. רק אינטרנט זהב, מיקרוסופט, קומפאק ו-360₪1 יכולות לתת לך את פתרון התקשורת המושלם מעכשיו, כל המשרד יכול לגלוש באינטרנט בדרך המהירה והיעילה ביותר, בבת-אחת, ללא הגבלה ובמחיר מאוד מיוחד ₪ אעטרנט נליין תחבר את כל המחשבים במשרד שלך לרשת האינטרנט באופן הפשוט והמשתלם ביותר ₪ קו א50%! מחבר את כל המחשבים בעסק לאינטרנט. כולם יכולים לגלוש יחדיו וליהנות מגישה מהירה, יעילה ומשתלמת לרשת ₪ וגס: תוכנת פקסים מרכזית לרשת, דואר אלקטרוני לכל המחשבים, שיתוף מידע ומשאבים, מודם מרכזי ומסד נתונים משותף ₪ שרת 400 ותואו [סזל חגּקחזס") - שרת אירגוני המציע את הטכנולוגיה החדישה ביותר ליישומי רשת במחיר אטרקטיבי ₪ אפשרות שידרוג לקו ץג וטא ₪]אג ה מהיום כדאי לחבר לאינטרנט את כל המשרד מתחברים עכשיו, ונהנים מקו א50] של בזק וציוד תקשורת מתקדם של ]360% ללא תשלום ₪ האינטרנט המהיר ביותר שיש בהתאמה מדוייקת לצרכי החברה שלך ₪ יעוץ ותמיכה שוטפת של אנשי המקצוע הטובים בישראל ₪ הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום האינטרנט ₪ המחירים והתנאים המשתלמים והכדאייס ביותר. ₪ | המויכ | 050 | תיב 60 | = להתחבר ו טוב יותר - - 90 ו החבילה המושלמת למשרד שלךי תוכנת ז6צז56 6%%ח8051 |!3ח5 של מיקרוסופט לניהול ומיחשוב העסק, הכוללת: תוכנת רשת דא ₪ דואר אלקטרוני לכל מחשבי הרשת ₪ פקס ₪ שיתוף מידע ומשאבים ₪ מודם מרכזי ₪ גישה לאינטרנט ₪ מסד נתונים ₪ שרת 400 1ח1.13סזק ף8קו 60. כולל מימון והתקנה 2 רפמ 5 מ" ל מ הדנ" ל גי ז] ₪ ₪22 2< ב בר>+להבי+*קורן בנועת חנו בחודשים האחרונים עלו שערי ההניות . | | א לח 27 0 [יש ו 3 5 של חברות האינטרנט ה(סחרות בוול-סטריט, בצורה מדהיחה. במסגרת הבהלה לזהב המקוון, עלו שערי ניירות הערך של חברות אינטרנט חדשות, בהאות אחוזים, כבר ביום המסחר הראשון. חברות מוכרות יותר כמו יאהו, י אמזון ואמריקה-אונליין, זינקו, אף הן, א בחדות. מניות האינטרנט הפכו בועה. | אי ב ₪ האם, בדוחה לבועות מניות שידענו ₪4 בעבר, זה ייגחר בבכי? כיצד תקבע ועות כלכליות אינן תופעה חדשה. ידועות הדוגמאות של הבהלה לזהב, שהריצה אלפי מחפשי זהב לקליפורניה של המאה שעברה, טירוף הקרקעות בפלורידה בסוף שנות העשרים, שהונצח ב"אגוזי קוקוס" של האחים מרקס, או בועת הנדל"ן ביפן, בתחילת שנות התשעים, בבורסה, זו תופעה כמעט קבועה. רבים מסוחרי הבורסה, כמו גם רוב המשקיעים הקטנים, הם מהמרים באופיים, כמו בברית מילה, בדרך כלל גם כאן, בסופו של דבר הגדולים שמחים ולקטנים חותכים. שלום עליכם הוא דוגמה טיפוסית. הסופר הגדול היה משקיע קטן מאוד, שבמהלך חייו הצליח להפסיד בבורסה את כל רכושו כמה וכמה פעמים. מכתביו של יציר דמיונו - מנחם מנדל - לרעייתו, מתעדים בהרחבה את תהפוכות גורלו של מהמר בורסה כושל בתחילת המאה, את העליות עתירות התקווה ובעיקר את הנפילות רוויות התוגה. חהי בועה כלכלית? בועות כלכליות מתרחשות כאשר תחום כלכלי מסויים מוערך במנותק ממדדים כלכליים מקובלים, כמו הכנסות, הוצאות, רווחים, שם מותג, רכוש ומחויבויות כספיות. הסיבה לנתק הזה היא אובדן חלקי, או מלא, של יכולת לחזות רווחים עתידיים. רבות מן הבועות הבורסאיות התנפחו בעקבות שינויים טכנולוגיים, שבשלב הראשון קשה היה להעריך מה יהיו השלכותיהם העתידיות. קווי הרכבת הטרנס-אטלנטיים, המצאת נורת החשמל, חברות הרדיו בשנות העשרים או שוק הביו-טכנולוגיה בשנות התשעים, הם מקרים טיפוסיים. כולם ידעו שנורת הליבון של אדיסון תשנה את העולם. מי בדיוק ירוויח מזה? את זה היה קשה מאוד לדעת. מקרה האינטרנט דומה, כולם אומרים שהיא תשנה את העולם. אבל מי יקטוף את פירות המהפכה? איך אפשר לדעת מי תהיה מיקרוסופט הבאה ומי, חלילה, תהיה "גרין המניות, נעוצה בנטיה הגוברת והולכת של = אמריקנים להשקיע בשוק המניות במקום בחסכון. האמריקני הממוצע חוסך רק אחוז אחד מהכנסותיו (אחרי מס), לעומת כ-15 אחוזים ביפן, בלגיה או צרפת. נישאים על כנפי השגשוג המתמשך, סבורים אמריקנים רבים שהסבבה תמשך לעד. תרומה נאה לאופטימיות הנמשכת הזו, מעלות חברות המחשוב. מעבר לנטיה הטבעית לאופטימיות ישנו גם מניע נוסף, פרוזאי יותר, לגיבוי ניפוח המניות. חברות מחשבים רבות נוהגות, בשנים האחרונות, לשלם חלק נכבד משכרם של עובדיהן ב"אופציות" של מניות, מיקרוסופט, שרבים מעובדיה הצליחו בזכות אופציות כאלו לצאת לפנסיה לפני גיל שלושים, היא הדגם שלנגד עיניהן. משמעות חלוקת האופציות עבור רוב החברות היא, שהאטרקטיביות שלהן בגיוס עובדים, תגמולם ושמירתם, תלויה בשערי מניות גבוהים, סיבה שלישית וספקולטיבית לעילא, קשורה בחדירתם אל השוק של מליוני "סוחרי יום" קטנים, המבצעים עסקאות רכישה באמצעות האינטרנט. רבים מאותם מיני-סוחרים מצויידים במידע חלקי בלבד, ניזונים על שמועות בקבוצות-דיון ובאתרי העסקאות ובאופן כללי, מגלים היסטריה בריאה של חובבים. אחת ממכרותי, מומחית גדולה בהליכי בורסה, מתארת זאת כך: כשהקטנים מגיעים, זה הזמן לצאת, משום שהם תמיד מגיעים מאוחר מדי, אם הם היו מגיעים בזמן, הם לא היו סוחרים קטנים. מעבר לזה, מאחר שלכולם ברור שיש כאן בועה, החכמים יוצאים מהשוק ונעזרים בקונים הקטנים. כשהשוק ייפול, היא אומרת, הטִיסונות של המניות כבר ישכנו לבטח בחיק אגרות החוב. הקטנים יפלו. העובדה ששערי מניות האינטרנט מנופחים לפי קנידהמידה הקיימים, לא אומרת בהכרח שהם מנופחים ביחס לסיכויים העתידיים של אותן מניות. ניתן לטעון, שאפילו אם חלק ממניות האינטרנט הן בלון שסופו להתפוצץ, לא כולן כאלו בהכרח. הסיכוי לרווחים עתידיים הטמון באינטרנט כל-כך גדול, שגם אם ישנן חברות שהוערכו בהפרזה בלהט : הקרב, ישנן רבות אחרות העתידות לממש את ההבטחה ולהפוך למיקרוסופט, קוקה-קולה, מריל-לינץ' או וול-מארט של העתיד. הברות הומרה ותוכנה כדי להבין ולהבחין בין אזעקת אמת לאָמריבלוף.קום, צריך לבחון את מזנקות האינטרנט לפי תחום פעילותן. תחום פעילות בולט אחד הוא אספקת חומרה ותוכנה לשרתי-אינטרנט שבו בולטות חברות כמו סיסקו, ת'ריקום, נטסקייפ וגם הישראליות צ'ק-פוינט וווקל-טק. החברות הללו ותיקות יחסית ומשקלן מכריע בכל מדדי-האינטרנט (680₪ הוא מדד טוב, אך הטוב מכולם הוא אםוא, אף שכלולות בו לא מעט חברות שנגיעתן באינטרנט חלקית בלבד. נתונים עדכניים ניתן למצוא ב-)6אזגוח.098//:קזוהו הסס.הטואו). כאן נוכל למצוא ניפוח מסויים, אך רוב החברות כאן אכן נהנות מהכנסות ומרווחים ממשיים. זה לא מפתיע, לאור זאת שרוב הרווחים בתחום המחשוב-ולא רק בו-מופקים מאספקת ציוד ושרותים לחברות. ספקיות שרותי אינטרנט תחום פעילות אחר הוא אספקת חיבוריות לאינטרנט. כאן נוכל למצוא, לדוגמה, את %ח.1 זג וכמובן את אמריקה-אונליין. האחרונה, ספקית חיבוריות-האינטרנט הגדולה בעולם, ראויה לבחינה מיוחדת. בסוף ספטמבר 8, היו לחברה כ-13.5 מיליון מנויים, שהניבו לחברה כ-85 אחוזים מהכנסותיה ברבעון (858 מיליון דולר), כאשר שאר ההכנסות באות בעיקר מפרסום (15 אחוזים, שהם 143 מיליון). הרווח הנקי של אמריקה-אונליין הגיע ל-108 מיליון. השווי /5%% %- . מחשבים" הבאה? ו 3% | הו 3-7 ו התנהגותם של מיליוני רוכשי המניות .- כפ'לי שווי'י-שו; בי'ה%3 נכגניוות - 3 לא לעוכָם חוסן ! | | 3 6 | מריל לינצי הקטנים באינטרנט, שלהם חנק (כבד בורסת וול-סטריט מפגינה, מזה חצי שנה, 0 את רוב התסמינים של בועה בורסאית. המזרח ‏ = - ו הרחוק קורס, רוסיה מתמוטטת, ברזיל מתנודדת על"סף תהום, קלינטון נואף | שא 7 7 | סטרלינג סדרתית, והבורסה האמריקנית בשלה. מהלומת 5 ספטמבר חלפה, ומדד נאסד"ק, מוטה מניות הטכנולוגיה והאינטרנט, ממשיך לעלות בקצב מטורף. מתחילת השנה הוא זינק בכ-50 אחוזים. סיבה אחת, לתפיחה המרשימה הזו של שוק וול-מארט בקפיצת הח!יות, האם יהיה זה משבר קטן וחולף או אות לנפילת מניות | בת אי-טרייד כללית, שהדיה יישמעו בכל רחבי אמריטרייד אמזון העולם? | / | של ספקית "חיבוריות, הוא תמחור לפי מנוי. | חברות לסחר אלקטרוני בישראל, לדוגמה, נרכשו חלקים בספקיות- חלק ממניות האינטרנט הן של חברות חיבוריות, לפי תמחור אופטימי של כ-500 | מכירה. חברות רבות מציעות מרכולתן דולר למנוי. באמריקה אונליין מוערך כל | באינטרנט, רובן כאפשרות נוספת למכירה ]ו ו | מנוי בכ-6,000 דולר, תמחור מופרז, ללא | ה'רגילה' ומיעוטן עוסקות בסחר אינטרנטי ו פון 1 קפ נסאוסטם? 80 אש 68 6 | ספק, אך צנוע לעומת תמחור של 35,000 | בלבד. הנודעת שבכולן היא אמזון. חנות ב = 0 4 .2-20 | -->. 7-1 2 דולר לכל מנוי ב-אחו:.181זג= המפסידה. הפסונ | 6פחחמם = עוסומר! | פשאוסאב] ‏ 5680 | פחס | הסוסה | כסו5 פורטלים אם ספקי-החיבוריות מרחפים בגובה רם ובינוני הרי שמנועי החיפוש הם בכלל עננות גבוהה. החלפת שמם של מנועי"החיפוש בשם = = ב = ₪ םש 15 ד "וכ 0 סרכ ו אציי לל - סכ טם) !חש ספרים ותקליטורים זו, היא סוג של נס כלכלי; ב למרות היקפי מכירות נכבדים (250 מיליון - ₪ -- - - .0 טסקטכ אאא [ 45| 8061055 | | ו בנ מז חש [נח שחנ 48! הבח או .ב הווווג ובור | 0 ,חש ו צ / דולר ברבעון האחרון של 1998) מפסידה אמזון מיום היוולדה ועל-פי הודעותיה, הפסדיה צפויים רק לגדול, לפי כל אמת-מידה עו ה וב שי | בוביר 2-4 רזורז וש ( 198 ,15 רוח ) חכיס60 זהחק6ת נשהָפק 443 - א>הטוסכקהש 933 7 3 3 ףאו תו ב הככפתפוחו] , 08/7791587 7%ם! בווטסה 6טא וח" 5 :אחה-) 50/68 הווס6. הדוה | !זוה זפת01 זאו פותמָטוסח! זטסץ שזהת5 מה אופוופ] פחווחס חב פוש :+ טסט 3150 אסספ 10/5 זה טטסס סחעש פזטח ס:פוו | > סט -- ]והז 01847165 ,הוהזהןוטו! 2010 ₪ = הבורסאי שלה, לעומת זאת, נע סביב 80 מיליארד דולר! כדי להחזיר את ההשקעה יהיו דרושים לחברה כ-370 שנה (לפי מכפיל רווח של 370.59. מכפיל הרווח הממוצע לרוב החברות, אפילו המצליחות ביותר, אינו עולה על 50). זה לא יקרה. הסיכוי הממשי היחידי, של אמריקה- אונליין, להצדיק את שוויה, הוא בהגדלת ההכנסות מפרסומות. זה לא קורה. למעשה, תלותה של אמריקה-אונליין בדמי-המנוי הולכת וגדלה וכל גידול ברווחיה נובע כמעט כולו מהעלאתם (כיום - 22 דולר), לא בטוח שזה ימשיך כך. באחרונה, קמה באנגליה חברה המציעה חיבוריות אינטרנט חינם והפכה בתוך חצי שנה לספק המוביל בבריטניה. תוך זמן קצר תחצה השיטה את האוקיאנוס ואמריקה-אונליין עלולה לעמוד מול שוקת מנויים שבורה. המדד החצי-מוסכם היחידי, לאמדן מחירה לקדם! להמם!! לפרסם!!! ()()),) 5 65 גולשים ממתיזים לכם ב... %חלה :ה ז | בסוף ספטמבר 1998, היו נאמריקה- אונליין, ספקית חיבוריות"האינטרנט הגדולה בעולם, כ-13.5 חיניו| ח!ויים, שהניבו לחברה וווח נקי של 108 מיניון דולר. השווי הבורסאי שנה, לעומת זאת, (ע סביב 0 מיליארד דולר! כדי להחזיר את ההשקעה יהיו דרושים לחברה כ-370 שנה. זה לא יקרה האופנתי יותר "שערים" (8!גוזס?) הספיקה להאמיר את שערן המקובץ של אקסייט, אינפוסיק, לייקוס ויאהו, לכ-50 מיליארד דולר, נכון לאוקטובר 1998, הייתה ההכנסה הרבעונית של הארבע 151 מיליון דולר וההפסד המשותף 4 מיליון. נשמע רע? זה נשמע עוד יותר רע אם נזכור שכמעט כל ההכנסות באות מפרסומות. פרסום הוא תחום פעילות ותיק ומוכר, ומתח הרווחים בו ידוע. גם אם כל אחד מן השערים יהנה מהכנסות פרסום כמו של אן.בי.סי, 50 מיליארד הם הרבה יותר מדי. צריך לזכור גם שעל אותה עוגת פרסום מתחרים שערים נוספים (ואחרים ניצבים בשער) ושמשתמשי האינטרנט הפכפכים הם מטבע בריאתם, השינוי המרכזי שחוללו מנועי-החיפוש היה הגברת הקניבליזציה. יותר משגדל שוק המפרסמים, הוא פשוט שינה כיוון: חברות המחשבים-חלק הארי של המפרסמים כאן - עברו מפרסום בעיתונות מחשבים לפרסום באינטרנט. התוצאה? השערים צמחו ועיתונות המחשבים המודפסת מתה. עיתונים כבייט, מק-יוזר ובאחרונה אי-מדיה, נפחו את נשמתם. רשת זיף-דיוויס הגדולה מפרפרת פרפורי-גסיסה, כששלוחת עיתוני-הרשת שלה מניבה בעיקר הפסדים, קמעונאית, אמזון הייתה צריכה לעמוד על סף פשיטת רגל, במקום זאת, שוויה הבורסאי הוא למעלה מ-20 מיליארד דולר. לאמזון אין גם תקווה של ממש לשיפור במתח הרווחים בגלל התחרות הקשה, נאמנות הלקוחות המועטה ומנגנוני"חיפוש (וסט), המאפשרים למשתמשי האינטרנט למצוא, בקלות, את ההצעה הזולה ביותר. חברות אחרות, כמו 4, מציעות את מרכולתן במחיר העלות, כשהן מקוות לגרוף רווחים מפרסומות - גישה כלכלית מפוקפקת ביותר. תחום פעילות שכיכב באחרונה בכותרות הוא סחר אלקטרוני במניות. החברות הפעילות כאן מציעות שרותי מכירה וקניה של מניות בעמלה נמוכה ורווח צידי מתמחור שרותים נוספים. במובנים רבים, מחליפים המתווכים האינטרנטים את שרותי ההוראה בטלפון ולפי סימנים, השוק מתקרב למיצוי, כך, למשל, בשעה שחברות כמו 17806-₪ או 68066/ הגדילו את הכנסתן, 6זס!א0 18, 6008 או 500 חוות הצטמקות. התחרות בתחום הסחר האלקטרוני במניות חריפה מאוד, בגלל ריבוי מתחרים ורף כניסה נמוך. כמו כן, אסור לשכוח כי הפעילות הרבה בהן מבוססת על אותם מהמרים קטנים, שיעלמו עם בוא הירידות הגדולות. לסיכום לבד מבתחום שרותי החומרה והתוכנה, מנופחים שערי מניות האינטרנט מעבר לכל בסיס הגיוני. אם נוציא לרגע את המלה אינטרנט מתוך המשוואה, רובן מתפרנסות מפרסומות, דמי-מנוי ומכירה קמעונאית. ככאלו, חולשתן העיקרית היא מתח רווחים נמוך, הנובע מתחרות קשה ונאמנות מותג נמוכה. חברת האינטרנט שרוצה להיות מיקרוסופט, וולט-דיסני או קוקה-קולה צריכה לזכור שאותן חברות הצליחו בזכות בלעדיות על מוצרים שקשה להחליף, ושנות פרסום רבות שנועדו לשכנע את העולם שקוקה-קולה היא טעם החיים. מישהו מוכן לשים שקל נוסף כדי שעל חבילת המשלוח תהיה חותמת של אמזון דווקא? | ו ה-. . | || | 1 / :ו ה "ו , , . , ₪ ז ו [ ו | י : | ₪0 ₪ 5 7 ₪ ה לפ שריג ₪ ₪ שה ו א א א א.א .א ג ג ההא" קמהוטה המר הממטור/)מהממן) "-ק] וט הוראו'א ]8 ארשר א 11050201) שי טמיר בהן |'עקבסון) הארש ער שר ₪ ₪ ₪ שר ₪ ₪ שר ₪ שא מ פלא-נ! פלא-פון בצידן האינטרנ ו מצב החשבון שלך - בלחיצת כפתורו פלא - 31 מידע אישי מקוון באינטרנט באמצעות קוד סודי- אישי חדש באתר פלא-פון באנטרנט: כל המידע על מצב החשבונות שלך בפלאו-פון, חשבוניות קודמות, תצוגה גרפית ברורה של צריכת זמן אוויר - הכל במידע אישי מקוון. כל שעליך לעשות הוא להקיש את הקוד הסודי האישי שלך - והמידע בידיך. בנוסף, השירות מאפשר לך לשלוח שאלות ובירורים באמצעות .18411-₪ לחברת פלא-פון. פלא-נט. בל המידע עד אליך. * לקבלת קוד אישי לשירות פלא-נט יש לפנות למוקד השיוות 166* 1 !| | '' 8 [. 6 5 . )א ] הדוע האינטרנט בישראנ בישראל, כחו בשאר העולם המערבי, רשת האינטרנט מהווה את סגמ/ט התקשוורת המתפתה ביותר בשלוש השנים האחרונות, יחד עם סגמ!ט הטלפון הספופרי. יחד עם זאת, ולחרות חדירתה העקבית של רשת האינטרנט לתחומים רבים בחיינו, עדיין רובנו סובלים מאיטיות גלישה העצבות - איטיות שלחרבה האירו!יה הולכת ומחריפה עם הזמן, ועוד יותר מכך - איטיות המורגשת במיוחד כשואנו גולשים לאתרים ישראליים דווקא. מה מקור הבעיה? האם (יתן לפתור אותה? ואם כן - כיצד? = וו - וו == שתמשי אינטרנט רבים מצויים כיום | = במצוקה של רוחב פס. בשעות השיא = (מ-20:00 בערב עד 01:00 בלילה) קשה = לעתים להשיג קו חיבור לרשת, וגם כשיש חיבור, הוא בדרך כלל איטי. המגזר העסקי מרגיש את בעיית רוחב הפס בשעות 0 עד 16:00 לערך, בכל ימות השבוע, למעט שבתות וחגים. ; "שי = לו 2 7 ה ו 2 ו ו שו ה 1 הת בצ [ בר ו ו ' '₪ '/ ל | / ה | ו , "מ 1 ווה . ₪ . ו / , ] ודו דח פתרונות רבים הוצעו, על-מנת להתגבר על בעיה זו. אחד מהם הוא זכרון ב"שרת" יעודי אצל הספק, המכונה עאסוש, בו נשמרים העמודים הפופולריים ביותר, כך שמי שמבקש לגלוש אל אתר פופולרי, יקבל אותו במהירות דבה יחסית, משרת ה-עאסזק ולא מהאתר האמיתי בארה"ב. פתרון אחר הוא יצירת אתרי ראי בארץ, שהם העתק מלא, נאמן ו . 4 : 1 ה | . ₪0 1 :ּ / : / 0 בנ 1 דפ גכ 2-ו ו ו 1% "7 ₪7 ו 1 = ד | ב 0 : ו 5 / לא " יד 3 ו 4 2 . 5 יוו אה ור | , ₪ ]ו בי ד ה גו :- / - : 5 3 שו 0 1 -% 2 ₪ ₪ '/ 11 ל 4 1 | 1 % ג יו 1% א ו 4 4 - 2 % א ג ו / אל א או + ו ומקביל לאתרים בחו"ל. בעיקר טוב הדבר לאתרים המאפשרים הורדת תוכנות חופשיות או לאתרי תמיכה של יצרני ציוד מחשוב. האבסורד בפתרונות אלו הוא שנכון לתחילת 9, הגלישה בין אתרים בארץ איטית יותר, באופן משמעותי, מהגלישה בין האתרים המקבילים בחו"ל. מקור הבעיה, בראש ובראשונה, בתשתית החיבורים בארץ, אולם לפני שנכנס לעובי הקורה של הבעיה, חשוב לציין כי מגבלה נוספת היא העובדה שהמשתמש הביתי מחובר לרשת באמצעות זוג חוטי הנחושת של בזק, המשמשים אותו גם לחיבור מכשיר הטלפון שלו למרכזייה של חברת הטלפונים. עובדה זו מטילה מגבלה חמורה על הקצב בו ניתן להעביר נתונים. קיימות טכנולוגיות להעברה מהירה יותר של מידע - חלקן עכשוויות וחלקן עתידיות. טכנולוגיית א15 מסייעת, כבר היום, בשיפור קצב העברת המידע באמצעות אותו זוג חוטים, וזאת על ידי כך שהיא מתבססת על העברת אות דיגיטלי, ולא על העברת אות אנלוגי. בשנים הקרובות תתאפשרנה טכנולוגיות נוספות, דוגמת סיבים אופטיים מהירים, מודמים בטכנולוגיית .4281, כבלים קואקסיאלים של חברות הכבלים, אינטרנט סלולרי, שידורים אלחוטיים/לווייניים במסגרת הלולאה המקומית, והפתרון המתקדם שיגיע עם "אינטרנט 2"-ופרוטוקול הרשת החדש 6יק1. נכון להיום, לעומת זאת, רוב המשתמשים מתחברים לרשת בחיוג במודם אנלוגי רגיל, ולכן יש צורך לבחון כיצד להפיק מחיבור זה את המקסימום. ההירות הגלישה באוה"ב בבדיקות שנערכו ע"י חברת סאזפעג] 10 %וסאוו6! נמצא כי הגלישה דרך ספקית האינטרנט .4001 היא המהירה ביותר בארה"ב, יש לציין ש-.401 היא ספקית האינטרנט הגדולה בעולם, עם כ-15 מיליון מנויים, ולמרות המספר האדיר של מנוייה, מהירות הגלישה בה היא הטובה ביותר שנמדדה. מקור השיטה שהובילה את ,401 להישג זה, בשתי טכניקות: 646188 1- ח0ו68%זקו 660 .3001 מספקת צאסזל ענק עבור לקוחותיה, וכן מבצעת דחיסה מתמדת של כל הדפים המאוחסנים בזיכרון השרתים אצלה, נוסף לכך, החברה משפרת, באופן תמידי, את מערך החיבורים שלה, בתוך ארה"ב ומחוצה לה, מאפשרת גישה בחיוג מקומי ברוב שטח ארה"ב, ומספקת נתבים מהירים המחברים את כל נקודות הכניסה. חברות כמו עפו00זק ו-61 05 נמצאו איטיות מהממוצע מבין החברות שנבדקו, והחברות 6ו56טקוחט), 111% 1- ומסטוטא נמצאו בתחתית הסולם. הנתונים הללו מהווים כלי החלטה מצויין בידי המשתמשים, באמצעות איזו חברה להתחבר לאינטרנט, ומהווים זרז לחברות שנמצאו איטיות, לשפר את ביצועיהן. ב ו ההירות הגלישה בארץ בישראל, לעומת זאת, הוסר מאתר "בזקנט" של בזק, כלי המדידה שהכינה חברת בזק בכדי להשוות בין העומסים והביצועים של ספקי האינטרנט השונים בארץ. הכלי הוצב באתר יום אחד בלבד, והוסר מייד, בהוראת. משרד התקשורת, עקב לחץ של חברות האינטרנט על בזק ועל משרד התקשורת. לדעתי, אחת הסיבות המרכזיות להסרה זו היא, שבמדידה זו נמצא כי חברת האינטרנט המהירה בארץ, נכון למועד הבדיקה, היא גזרנט - חברה קטנטונת מקיבוץ גזר, המשרתת כמות קטנה מאוד של מנויים, ועקב כך המהירות שמקבלים הגולשים דרכה, ברשת האינטרנט, טובה יותר מזו של ספקיות האינטרנט הגדולות. מהירות הגלישה שמאפשרות ספקיות האינטרנט הגדולות, תלויה מאד בכמות הגולשים בפרק זמן מסויים. על כמות גולשים זו "להתחלק" ברוחב הפס של הספק, בתוך ישראל ובקישור לארה"ב. כאשר כמות המנויים של ספק מסויים קטנה מאוד, ולאותו ספק יש קישור סביר לארה"ב, משתמשי אותו ספק יקבלו מהירות גלישה גבוהה. יחד עם זאת, ברור שנתונים אלו הם בערבון מוגבל, כי ברגע שתגדל כמות המנויים של חברת גזרנט, המהירות שהם יקבלו תרד, וייתכן בהחלט שחברה קטנה אחרת תספק שרותי גלישה מהירים יותר. במשפט אחד, ניתן לומר כי ספקי האינטרנט הגדולים בארץ עושים מאמצים כנים לספק מהירות גלישה טובה ללקוחותיהם, אך אין בארץ כלי השוואה ברור בין הספקים השונים, ונדמה כי אין זה אינטרס שלהם לאפשר קיומו של כלי כזה. הקור הבעיות, והצעות לפתרונן את בעיית האיטיות של האינטרנט בישראל, ניתן לחלק לששה קטעים שונים. בין הקטעים הללו קיים קשר הדוק, אך נדרשים פתרונות שונים בכל קטע. נדון כעת בכל קטע בנפרד: הלולאה המקומית - ק1.00 1.0091 זהו הקטע שבין המחשב שלכם, הממוקם בבית או בעסק, לבין מרכזיית בזק הקרובה. זהו גם הקטע עליו יש לכם את מירב השליטה, בבואכם לפתור את בעיית איטיות הגלישה. הפתרון המומלץ כאן הוא מעבר מחיבור אנלוגי לחיבור דיגיטלי. למשתמש הביתי, הפתרון עליו אני ממליץ הוא טכנולוגיית א80!, עליה הרחבתי בעבר. למשתמש הכבד ולעסק הבינוני ומעלה, מוצעים מספר פתרונות. האחד הוא חיבור נל"ן (נקודה לנקודה) של "ספרנת", הניתן להזמנה בקצבים = ]5% "א שה ארשרפי₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ שר שר ₪ ₪ שארש "א ₪ 5 ₪748 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ארא ₪ ברו + 1 3 1 ד ו ₪6 = ₪ ₪ ₪ ₪ 4 א א ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ 8 ₪ 4 5 ₪ א ₪ בעיית איטיות הגלישה. הפתרון המומלץ הוא מעבר מחיבור אנלוגי לחיבור דיגיטלי. למעותמו הביתי, הפתוון החוחנץ הוא טכנולוגיית צ!ספו. למשתחש הכבד ולעסק הבינו(י ומעלה, מוצעים מספר פתרונות. האחד הוא חיבור (נ"ן (נקודה לנקודה) של "ספרות", הניתן להזמ!/ה בקצבים שבין 2,400 סל"ש ועד ו: [כ-2 הגה ספ"שו). פתרון (וסף הוא חיבור ץס|₪6 6וחסז], עם רוהב 5 מובטח של 32, 64 או 128 קינו סנ"עו, או לא הובטח, במחיר (מוך יותר = שבין 2,400 סל"ש (סיביות לשניה) ועד 51 (כ-2 מגה סל"ש). פתרון נוסף הוא חיבור ץ6[9 6ותגזת (הקרוי 8]?) - 11164תהוזס:) 6 0 דז10ה1), עם רוחב פס מובטח של לראות! לקנות!! להנות!!! ()()(),()5 65 גולשים ממתינים לכם ב... %חלה |[ 2, 64 או 128 קילו סל"ש (בהגדרה של 618=32, 618=64, או 618=128 בהתאמה), או לא מובטח (בהגדרה של 10)), שמחירו נמוך יותר. שיפור של 20% עד 50% במהירות החיבור והתעבורה באינטרנט, במיוחד בשימוש במודמים האנלוגיים, ניתן גם להשיג בשימוש בתכונה הקרויה (11]/ - 117308167 החטותואג | וופט. המידע שעובר מהמחשב שלכם לאינטרנט ובחזרה, נשלח במנות מידע בעלות אורך שאין למשתמש שליטה עליו. בחלונות 5 קבעה מיקרוסופט שאורך מנת המידע תהיה 1,500 בתים (כל בית הוא 8 סיביות). הבעיה היא שהנתבים באינטרנט תוכננו לטפל במנות מידע קצרות הרבה יותר. התוצאה - מנות המידע הארוכות נדחות ע"י הנתב הראשון אליו הגיעו, והמחשב השולח צריך לפצל את מנות המידע, ולשלוח אותן הלוך ושוב, עד שיעברו כולן ליעדן. ההפסד במהירות התעבורה הוא ניכר. בחלונות 98 וגם בחלונות 1א מגרסה 4.0, קבעה מיקרוסופט, כברירת מחדל, את אוהך מנת המידע ל-576 בתים. זַהו שיפור ניכר לעומת ברירת המחדל הקודמת, ולמעשה מומלץ לעבור לעבוד עם גירסאות תוכנה אלו. / כיוון שסביר כי רובכם עובדים עדיין עם חלונות 95, הבעיה העומדת בפניכם היא, = כיצד תוכלו לדעת מה אורך מנת המידע האופטימלית שנתבי ספק האינטרנט שלכם יכולים לקבל? הפתרון הוא כדלקמן: בעת שאתם מחוברים פיזית לספק האינטרנט, = מיד עם תחילת הגלישה, פתחו חלון 5 והקלידו בו את הפקודה הבאה; ות0ס.106צסתכטסץ.שועאו אאא ,1- ת- ג)א1ק (אאא הוא אורך מנת המידע המשודרת, ו- וה0ס.ז06וטסזקזטסץ. שש הוא שם ספק האינטרנט). בסיום הפקודה לחצו על מקש זשוום. אם קיבלתם תשובה: 10 666ח ]%6טג 1 ]טס 60וח6ות38ז! 06, פירוש הדבר שיש שגיאה באורך מנת המידע, והיא לא עברה את הנתב. יש לשדר את הפקודה שוב, ולהוריד את אורך המנה בכל שידור חוזר של הפקודה הזו, עד שמקבלים 0אז/ חוקי, ללא הודעת שגיאה מהנתב של ספק האינטרנט. אם מצאתם, למשל, שאורך המנה שעברה בלי שגיאה היה 520, אזי רק בפקודה הבאה ניתן יהיה להעביר את מנת המידע בנתב, למשל: [ו.ו6תחסוםו.ששוצ 520 [- 1- פחוק. השאלה הנשאלת כעת היא, כיצד משנים את ערך ה-111 בחלונות 98, 95, או דאו, ל-520 במקום 576? קיים שפע של תוכנות הבאות לבצע בדיוק משימה זו. ניתן למצוא אותן, באופן חופשי, באתרי הורדות דוגמת אוססנו1. התוכנות הפופולריות לצורך העניין הן (11]אץ68%ם, א[61תט1, 660ק5 ]ןא 0, והחביבה ביותר על משתמשי האינטרנט היא א/)1א64צו], השתמשו באחת התוכנות אלו על מנת לשנות את ערך ה- דא לערך שנמצא בבדיקה, סגרו את החיבור לאינטרנט, ואתחלו את חלונות. ברק מציגה: איעטרנט לכל עסק בשיטת המתיר היורד. | ברק מורידה את המחירים מהאינטרנ. מהיוס, ככל שתשתמש יותר בשירותי ברק, בטלפון או בפקס, תשלם פחות ופחות על האינטרנט. דברו לחויל עם ברק וקבלו הנחה הולכת וגדלה, עד 33%, על התשלום 2 ₪ חיבור ישיר בקצב של 64% ומעלה 6 נתב (זפוטסא)- עובדים הרבה באינטרנטי מחיר החבילה החודשית יפחת ל" אוטומטית מדי חודש. = = חיבור ישיר בקצב של 646 ומעלה 68 נתב (זפוטסח) - חיום ₪ חודש ראשון - ח'₪1 6 20 תיבות דואר - חינם ₪ חודש 255 - חינם ₪ 120 דקות שיחה לחו"ל בכל חודש ו לא הקרא הק הת הק שב 2 מק תק יש 2 מל לק יק מק מא תש הק מע ימו ל ל מצורע לב השאה הר הי ה חלש תב הארי ה ה הב" ב הב ב = בנ 4 > "5 א שרי ורייריוריממי=יהמהממטיומוריחמות-טמודי המוקה = אוחורה "רורור ו ו צרפתי שטרנשוס זמיר %< סאשם חינם 6 32 כתובות ?| - חינם ₪ 20 תיבות דואר - חינם למשך שנה - חיום | | | = רק בברק עסקים אתה מתחבר ישירות לשדרת האינטרנט העולמית =[ ב00- - בחיבור המיועד לעסקים בלבד בלי מתווכים. <". | 4 . / אוין] 2 73 טב ג עור ם ה מ ב צ ע לרפןו פוב ל א ת . א ג ז 432 5 . שא = מרגע זה, על פי התאוריה, מנות המידע יעברו ליעדם, דרך נתבי האינטרנט, ללא מעצורים, ואתם תרוויחו מהירות, ללא כל מאמץ. חיבור ספק האינטרנט לרשת הבזק בקטע זה, הפתרונות לבעיה תלויים לא בכם, המשתמשים, אלא בקשר בין בזק לספק האינטרנט. כאן יש פתרונות מספר, ביניהם "ספרנת" ו- 614 6מהגז שנזכרו בסעיף הקודם, וחיבורים אחרים של בזק, עם יתרונות וחסרונות לכאן או לכאן. פתרון טוב לבעיית המהירות, בקטע זה, קרוי אק. זהו חיבור 1500 בן 30 ערוצים, ברוחב ₪1, הפועל על זוג חוטי הנחושת הרגילים של בזק. הוא מהיר, יציב ובטוח, ולא עובר דרך ציוד התיווך הרגיל של בזק. היתרונות בנתבי ג 8ק, המכונים גם 281 לתאר! לאתר!! לקשר!!! 50.00 6 גולשים ממתינים לבם ב... א%חלה וו [ מתקדמים, טמונים בכך שהם יכולים לקבל קריאות של מודמים רגילים, מודמים 56%, מודמי 180 וחיבורי נל"ן. אתר ספק האינטרנט כלל 9 כאן ברור מאד - ככל שמחשבי ספק האינטרנט גדולים יותר, חדשים יותר, מהירים יותר, בעלי עאסזק יותר גדול, ובעלי דיסקים יותר גדולים, כך נקבל יותר מהירות. חד וחלק, חיבור ספק האינטרנט לצומת האינטרנט הישראלי א]] כשאתם משוטטים בין אתרים ישראליים העתיד טחו| בקביעת רמות שרות שונות, שתתומחרנה באופן שונה ע"י ספקי האינטרנט. הכנו יעברו מחודל תהחור המבוסס 22 סוסח וס!], לחודל של השנום לפי רוחב הפס ואיכות הקשר. על כן, יש צורך לפתח בארץ כלים להשוואת ביצועים בין ספקי האינטרנט - ראששית, כדי לעודד אותם לשפר את ביצועיהם ול0פק שרות מהיר, רחב ויציב, ושנית, על חנת לאפשר את מודל התמחור לפי איכות השרות - בדיוק כפי שנהוג במוצרי ושרותי צריכה רבים אחרים ו/או שולחים/ מקבלים דואר אלקטרוני בישראל, הנתון המעניין אתכם הוא רוחב החיבור של ספק האינטרנט לצומת האינטרנט הישראלי - א]1, וסוג החיבור שלו. אם אתם מבקשים לגלוש לאתר ישראלי ומרגישים שזמני התגובה איטיים, הסיבה לכך ברורה - הצומת סתומה לאותו כיוון, עקב רוחב הפס שספק האינטרנט שלכם רכש לאותו כיוון, מהצומת. רוחב החיבור בין אתרי ספק האינטרנט עצמו חשיבות רבה נודעת לרוחב החיבור בין נקודות החיבור של הלקוח, הקרויות 207 (מספרי הטלפון המקומיים, אליהם אתם מחייגים על מנת להתקשר עם ספק האינטרנט שלכם) לבין מרכז השרות והמחשבים של ספק האינטרנט. ככל שרוחב חיבור זה יותר גדול, כך תקבלו ביצועים יותר טובים. כיום מציעה בזק, לספקי האינטרנט, לחבר את נקודות ה-202 שלהם, דרך רשת ]1א01, שהיא הרשת המהירה ביותר הקיימת בארץ. חיבור ספק האינטרנט לרשת האינטרנט העולמית כאן יש לשים לב לשלושה גורמים עיקריים; א. רוחב החיבור לרשת האינטרנט (הקרויה 6-8 - ככל שהחיבור רחב יותר, כך נקבל יותר מהירות. בהקשר זה חשוב לציין כי פרט לרוחב החיבור, יש חשיבות מכרעת לסוג החיבורים ולכמות המשתמשים. ב. למי מקושרים. יש ספקים המקושרים לאירופה ויש המחוברים ישירות לארה"ב. בארצות הברית יש עשרות ספקי חיבור לרשת האינטרנט, ולא כולם בעלי אותו רוחב סרט. ג, שיטת החיבור. כאן יש שתי אפשרויות. האחת - חיבור קרקעי, המבוצע בסיבים אופטיים דרך הים, מישראל עד לאירופה ומשם לארה"ב. השניה - חיבור לווייני, דרך רשת לוויינים, מישראל לארה"ב. החיבור בסיבים האופטיים מעט יותר מהיר, אך גם יותר יקר לספק האינטרנט. נסיכום איטיות השימוש ברשת הקיימת, מובילה לחיפוש פתרונות להאצת הביצועים באינטרנט, הן בצד הלקוח והן בצד ספק האינטרנט ורשת האינטרנט העולמית. בראייה קדימה - למרות המספר הגדול יחסית של ספקי אינטרנט בישראל, מי שישרוד בשנים הקרובות יהיו ספקים היכולים להבטיח טיב שרות ואיכות קשר מוכחת על פני זמן, יחד עִם מחירים אטרקטיביים. העתיד טמון, לדעתי, בקביעת רמות שרות שונות, ע"י ספקי האינטרנט. הללו יעברו ממודל תמחור הקישור לאינטרנט, המבוסס על ₪16 זגן], למודל של תשלום לפי רוחב הפס ואיכות הקשר. במילים אחרות - אין סיבה שמי שעושה שימוש ברשת לצרכי דואר אלקטרוני בלבד, ומי שמקיים ועידות וידאו באינטרנט, ישלמו אותו סכום כסף עבור אותה שעת שימוש ברשת. הראשון יכול "להסתפק" באינטרנט איטי וזול יחסית, והשני זקוק לאינטרנט מהיר, אמין, אך גם יקר יותר, על כן, יש צורך לפתח בארץ כלים להשוואת ביצועים בין ספקי האינטרנט - ראשית, כדי לעודד אותם לשפר את ביצועיהם ולספק שרות מהיר, רחב ויציב, ושנית, על מנת לאפשר את מודל התמחור לפי איכות השרות - בדיוק כפי שנהוג במוצרי ושרותי צריכה רבים אחרים. שאלות והתייחסויות ניתן לשלוח לכתב [61.1ח.ז16חן 62 61% ג גרפונ!ט בע"ם 0 זםצ!סהכסי /יסו22 / / קורן - אכו] 2% >= כל השאלות.. כל החעוובות... כל הפתרונותווו בעשיחת. טלטוו אחת. טלפו|: 56 04-65467, 05-5257256 מש ייעוצ בתחומי האינטרנט ₪ 66ז6 רהוס 66 ₪ הדרכה ₪ הקמת אתריס פש יישומי אינטרנט ₪ סֶהוז5סר] 80// מז5516 קוואססיד1 6 קוזרו06יזכ) 6מו]ז) סו 50 600066 ווה וב לד ו ידו ו רח' דרוינוב 5, ביח בלכ סח סח סז 6 סזח: ולו יי לוךרץ 1-ו ]ו זסח. סח כסזוף.צצעצעצ / / :זזה וב וכ ו ב ה ו וג 2-1 . . 1 ו | | יעד מבוקש: איסטנבול או טנריף. זמן שהייה: בין 5 ל-7 לילות. תאריך: בין ה-1 ל-31 במרץ (לא כולל ה-23 במרץ - מועד החתונה של בן הדוד מהקיבוץ). רכב שכור: כן, אבל רק בטיול לטנריף, ובתנאי שמחיר השכירות יהיה פחות מ-30 דולר ליום. פלוני המשיך לענות על מספר שאלות נוספות, שאיפשרו לו, למשל, לציין את העדפתו לשכון במלון 'גרנד-הוטל' באיסטנבול, עליו קיבל המלצה מחבר. נשמע מייגע? תהליך הקלדת הפרטים אמנם מייגע משהו, אולם זכרו כי זוהי הפעם הראשונה שפלוני עשה שימוש ב"סוכן נסיעות חכם" באינטרנט. בפעם הבאה שהוא יבקש להשתמש בו, יזהה הסוכן את פלוני (לאחר שפלוני יקיש סיסמה) ויציג בפניו את הפרטים האישיים שכבר מילא. בנוסף, יציג סוכן הנסיעות הממוחשב, בפני פלוני, דילים והצעות מפתות, מתחום התיירות, בהתאם להעדפות שלו (פלוני אוהב לטייל במקומות שטופי שמש ומלאי שמחת חיים, אולם אינו אוהב לשלם כסף רב עבור הנאותיו), 5 0 6 660 | תזס1ח! ₪וו! חס 5זטז]0 סט הכוס וח >שח וז במוקח- | ץבא , חק זט וו = שהעוט 25 זשם ז3 והסמ שדוג זם 65ב = טהוומקוחב זטוווגוה כ ]6 5% ממ == עם הזמן, ילמד הסוכן האלקטרוני את העדפותיו של פלוני. הוא יפתח מעין אינטליגנציה מלאכותית, שתאפשר לו להציע לפלוני טיולים וחבילות נופש, שבסבירות גבוהה, יתאימו יותר להעדפותיו, עם כל חיפוש חדש, פלוני סיים את הקלדת הפרטים, לחץ על הכפתור 'בצע חיפוש', לגם שוב מכוס הקפה, ותוד שהוא מתענג על הקופאין הנוזלי הזורם סוכן קניות (ח6ח4/ סהוכססח5] הינה תוכנה אעור עורכת חיפוש ברשת האינטרנט, אחר מוצר או שרות הסויים, כפי שהוגדר על ידי הקונה | הפוט!ציאלי. התוכנה מציגה בפניו את ההיצע הקיים ואת המחיר אותו מבקשים הסוחרים השונים, באתרים השונים, עבור המוצר ו | צ 1 וו 7 ן | 5 הוחסזת 58/8666 הז 6 8 31ב | בעורקיו, חזר אליו הסוכן החכם, עם שלוש הצעות שונות לטיול. בין היתר הציע הסוכן החכם לפלוני להעדיף טיסה מעט יותר יקרה לאינסטנבול, מהטיסה הזולה ביותר האפשרית, משום שלטיסה הזולה מסלול ארוך יותר, הכולל חניית ביניים של שלוש שעות באלבניה. הסוכן החכם הציע לפלוני שלא לחסוך 15 דולר ולקחת טיסה ישירה, במסגרת מבצע האביב של אל-על, = == ו א ז סוכנים חכמים יכולים להיות פעילים במגוון אפשרויות. במאמר זה נתרכז בתחום אחד של סוכנים חכמים - סוכני הקניות - יישומים "חכמים", המיועדים לשימוש על ידי משתמש הקצה אשר מעוניין לרכוש מוצר או שירות ברשת. סוכן קניות. (פחוקקסו5 וח .) הינה תוכנה אשר עורכת חיפוש ברשת האינטרנט, אחר מוצר או שרות מסויים, כפי שהוגדר על ידי הקונה הפוטנציאלי. התוכנה מציגה בפניו את ההיצע הקיים ואת המחיר אותו מבקשים הסוחרים השונים, באתרים השונים, עבור המוצר, סוכן הנסיעות החכם, המתואר לעיל, אינו נגיש לציבור הרחב, נכון לכתיבת שורות אֶלֶה, אולם הטכנולוגיה העומדת מאחוריו קיימת, ותוכנות דומות מאד, הנמצאות בשלבי פיתוח מתקדמים, כבר פועלות במרתפי חברות הסטארט-אפ. תוכנות מסוג זה יודעות להתחשב במערכת מורכבת של גורמים ולתת משקל שונה לכל גורם - למשל, לתת חשיבות פחותה לנוחות הנוסע וחשיבות גבוהה יותר לחיסכון במחיר הטיול. יתר על כן, התוכנות הללו מסוגלות ללמוד מנסיון העבר, ולהתאים את עצמן למציאות המשתנה. כלומר החשיבות שניתנת | לפרמטרים אינה קבועה והיא תלויה בתוצאות. המשתמש אינו צריך להיות מודע לכל הגורמים, או לשנות אותם באופן מודע. לניתוח ההתנהגות שלו. בעודו מעיין בהצעות, נזכר פלוני בחלחלה בעתיד, כך צופים המומחים, תוצף במבט חמור הסבר שנעץ בו פקיד הבנק, | האינטרנט ברשתות של סוכנים חכמים, בפעם האחרונה שביקר בסניף. הוא החליט, המסוגלים לתקשר אחד עם השני ולהחליף על כן, לוותר כליל על שכירת מכונית וכן אינפורמציה. הסוכן החכם הפועל מטעמו של בקש מהסוכן החכם להעביר אליו הצעות הלקוח, יוכל, למשל, להעביר לסוכן הפועל אמפו סט ב זסשיץ ו ב ו ז וזב 6 | | ה וושת=- שה זה ו זם 4 בנ נה וי כו 1 6 זט הויו 85םם :0-ה זבוו = מו ו הובם -ארחות חחוי: אסטוה ו התן : ₪ ₪ / / | ו | ו | ו / 1 1 :| ו | [ | / | 2 ָ ₪ יש ווה; 21 .₪ ₪ 5 | - בד ד 7 [ , וו ו 5 4 וי ( ו ו ב ו 1 רב = מ וב / | ו חן ו ב וו | סוכני ההניות החכמים - אותן תוכנות השולחות את זרועותיה| הארוכות 609 110% א 61 "זנממוום חכו - וע" ₪ שתו8 נזהשסט31 |ובחזזוע יר המתייחסות רק למלונות 4 כוכבים ומטה. | מטעמו של הסוחר, את כל הפרטים הנחוצים: שוב יצא הסוכן החכם לדרך, והביא לפלוני = זהות הלקוח, החתימה הדיגיטלית שלו, מספר | הפרמטרים ישתנו על ידי הסוכן החכם בהתאם | 1 : | : שלוש הצעות חדשות. אחת מהן נראתה לפלוני ‏ | כרטיס האשראי וכו'. הסוכן החכם הפועל | אל מגוון החנויות המקוונות הפועלות ברעות, והבצעות עבורנו, הצרכנים, את עבודת ההשוואה - הולכים והשתכללים חיום ליום. הם התאיחים ‏ - לוני הכין לעצמו כוס קפה, התיישב מול המחשב ולגם באיטיות מהכוס [ . : ! שעה5 ג ששו זטה ) פוב ד | ז ספחוושה (+ יי 3 מא | 8 1 + | הו ד פחוו ות /1 9 2 סיס | /. אטרקטיבית, אבל הוא עדיין לא היה בטוח שזו החופשה עליה הוא חלם. על-כן, הוא שמר אותה בזכרון ובקש מהסוכן החכם לבצע בדיקה נוספת כעבור שבועיים, כדי לראות מטעם הסוחר יוודא שקיימת התאמה בין מספר הכרטיס לזהות הלקוח ושסכום הקנייה אינו חורג ממסגרת האשראי. אזי יעביר הסוכן החכם הפועל מטעם הסוחר, אישור על ביצוע אם תהיינה הצעות טובות יותר. את ההצעות | העסקה, לסוכן החכם מטעם הלקוח, במקום הוא בקש לקבל ישירות לתיבת הדואר = לשלוח את האישור בדואר אלקטרוני כמקובל האלקטרונית שלו. | כיום - לא לפני שהוא יתקשר עם הסוכן ויוי החכם של הבנק בו נמצא החשבון של הלקוח מהו סוכן חכה על מנת לבדוק שהמוצר או ות . הוא סוכן חכם (ומטט. וחטט:![טוח]) הינה בעצם = ו = = 8 | | | מעוניין, אינו מעבר ליכולת הכספית שלו. תוכנה, המבצעת פעולות עבור המשתמש, עובר עבר ליכולת הכספית ללא צורך בהתערבותו הישירה בתהליך. הספר דוגהאות בכל פעם שהסוכן החכם יבצע עבור פלוני = לסוכנים החכמים המתקדמים יש יכולת המושג 'סוכן חכם' קיים מזה 25 שנה. חיפוש, הוא יביא תוצאות שונות. הסוכן להתחשב בידע שהם צברו, לגבי צרכיו | ההגדרה של המושג נעה החל מתוכנה ימתין לראות אילו הצעות מצאו חן בעיניו והרגליו של המשתמש, כאשר הם מבצעים | פשוטה, המסוגלת לאתר מוצר על 4 של פלוני ואילו הצעות נדחו על ידו על הסף. את הפעולה אותה הוא הגדיר להם לבצע. | | פי מספר פרמטרים הנקבעים על ידי עצהם להעדפות ולרצונות שלנו, כצרכנים. הם העמידים אותנו בהרכז המהבילה. השנה, כך הבטיח לעצמו, / | יי הוא יקח פסק זמן מכל הלחצים, ויצא | א 2 לטיול בחו"ל, כפי שתכנן גם בשנה שעברה - תכנון שאז נשאר בגדר תכנון | בלבל חשנוח, היקף אחריות, ורות וכו'. הם מבשורים את תח'ילתה 3₪ ה35ה | פלני הדליק את המחשב. חדור אמביציה הוא התחבר לאינטרנט ונכנס לאתר חדש, המספק שרותי נסיעות מקוונים, על מנת למצא "דיל" טוב. לאחר שעיין מספר דקות הכותב הינו, מנכייל בוקלי. מרצה ויועץ בתחום בהוראות השימוש, ה קליד פלוני את הנתונים האינטרנט |!.ס6.!/ססט./ש/ש/ש | הבאים: + ! חם צָ1 בגו וו צווו הט חנו[ 6 זאצט | הוחו זודז 1 וו > !ויר הג ] ₪15 פאחס )ו | . 0 אי ₪ 1 ב ל ] ₪]|ש: ₪ וה 1% ח ותו | בתכו זוז שריו ₪ ו והניחים לסוחרים להתחרות בפנינו, על פ' פרמטרים של מחיר, זמן אחיתית בתובות הצריכה, אותה נרגיש בתחילת העשור הקרוב |) 5/5 4 5 6 + ₪ ₪= המשתמש, ועד לתוכנה מתוחכמת, בעלת אינטליגנציה מלאכותית ויכולת למידה, דוגמת זו המתוארת לעיל. כיום, מרבית הסוכנים נמצאים היכן שהוא בין שתי הקצוות. אחד הסוכנים החכמים הוותיקים שבשרותיו משתמשים רבים מדי יום, הינו ג'אנגו, הסוכן החכם של מנוע החיפוש אקסייט, בכתובת וחסס.סזוסאט.ושועו, ג'אנגו יחפש למענכם מוצר מוגדר, ויציג לפניכם רשימה של סוחרים רלוונטיים, יחד עם המחיר שכל אחד דורש עבור המוצר, ג'אנגו יודע לחפש מוצר לא רק בחנויות אלקטרוניות, אלא גם באתרים של מכירות פומביות ובמודעות מסווגות. הוא מציע לכם לבחור האם לרכוש את המוצר בחנות אלקטרונית, להמר במכירה פומבית או מכרז, או לנהל מו"מ עם אדם פרטי המציע את המוצר למכירה. סוכן חכם נוסף, הינו של חברת פרייס-ליין, בכתובת ותסט.6חו!6סטוק.אשאו, זהו סוכן חכם ותיק, המציע ללקוח לקבוע את המחיר בו הוא מוכן לקנות כרטיס טיסה, לשכור רכב, להזמין חדר במלון ועוד. הסוכן מבטיח, לדוגמה, למצוא עבור הלקוח חברת תעופה, שתסכים לשמור לו מקום בטיסה, במחיר שהוא מציע, בטיסה בה יש לחברה מקומות ריקים. הלקוח מוותר על תחושת הביטחון והוודאות שברכישת כרטיס טיסה במחיר מלא להגיב! להרהיב!! להלהיב!!! 50.00 65 נולעוים ממחינים לכם ב... אחל ה [10://8018.60.1ח ְ | 4 ובמועד ידוע מראש, ומרוויח בתמורה כרטיס טיסה במחיר נמוך ביותר. ישראלים הרוכשים מוצרים דרך האינטרנט, באתרים שאינם נמצאים בישראל - בין אם בעזרת סוכנים חכמים ובין אם בדרך הרגילה - - יודעים שמחיר המשלוח יכול להוות מרכיב משמעותי במחיר הסופי של המוצר. לפני בעתיד, כך צופים המומחים, תוצף האינטרנט ברשותות של סוכנים חכמים, ההסוגלים לתקור אחד עם השני ולהחליף אינפורמציה. הסוכן החכם הפועל מטעמו של הנקוח, יוכל להעביר לסוכן הפועל מטעמו של הסוחר, את כל הפרטים הוחוצים לביצוע הרכישה. הסוכן החכם הפועל הטעם הסוחר יוודא שקייחת התאמה בין מספר כרטיס האשוראי של הלקוח נזהותו, ושסכום הקנייה אינו חורג ההסגרת האשראי שנו. אזי הוא יעביר אישור על ביצוע העסקה, לסוכן החכם מטעם הנקוח, במקום לשלוח את האישור בדואר אלקטווני, כחקובל כיום פחות משנה הופיע סוכן חכם, בתחום קניית הספרים ברשת, שפותח על ידי שני סטודנטים גרמניים. סוכן חכם זה, המצוי בכתובת [3656%.60₪ .ששעו, מבצע חיפוש והשוואת מחירים של מחירי משלוח בינלאומי, בהתאם לארץ המוצא וארץ היעד. בפעם האחרונה שרציתי לרכוש ספר מחו"ל, דרך האינטרנט, השתמשתי בסוכן זה, והסתבר לי כי באמצעותו ניתן לחסוך אחוזים נכבדים ממחיר הספר. אמזון (חנות הספרים הגדולה ברשת) אינה עוד היעד הסופי שלי ברכישת ספרים מחו"ל דרך האינטרנט. הסוכן החכם החליף אותה. שינויים בהרגלי הצריכה הסוכנים החכמים, לא רק שיהוו יתרון משמעותי עבור המשתמשים המעוניינים למצוא את העסקה המשתלמת ביותר עבורם, | אלא שהתפתחותם הטמהירה הינה הכרח לצמיחתו של המסחר האלקטרוני. כיום, הגולש מוגבל ביכולתו לערוך השוואה בין מוצרים באינטרנט, משום שאין הם מונחים זה לצאת זה, על גבי מדף אחד, המוצרים מפוזרים בחנויות אלקטרוניות, שכל אחת מהן משתמשת במערכת ניווט שונה לאיתור מוצרים, המדגישה אספקטים אחרים במוצר, הבעיה בולטת במיוחד כאשר נבקש לבחור מוצר העונה על הצרכים שלנו, מבלי להעדיף מותג מסויים, למשל - כאשר נרצה לקבל הצעות מחיר על יומנים אלקטרוניים, בעלי תכונות מסויימות, המיוצרים על ידי חברות שונות. אם נשתמש בסוכן חכם, נמנע ממצב בו נקדיש זמן בלתי מבוטל לבחינת יומן אלקטרוני מחברה מסויימת, רק בכדי לגלות, בסופו של דבר, שהוא אינו תומך באחת התכונות בה אנו מעוניינים, על המפתחים של הסוכנים החכמים מוטלת המשימה להגיע להסכמה על תקנים וסטנדרטים, שהם תנאי להתפתחותן של רשתות של סוכנים חכמים, המסוגלות לתקשר ביניה. החזון של יזמי הסטארט-אפ בתחום זה הוא מערכת של סוכנים חכמים, אשר מסוגלים הן לפעול באופן עצמאי והן לתקשר עם סוכנים חכמים נוספים, הפועלים ברשת. סוכני קניות חכמים עשויים לשרת אותנו הן מעל אתרי אינטרנט, והן כתוכנות שניתן להוריד מהרשת ולהתקין במחשב שלנו, כך שהן תופעלנה מתוך הדפדפן שלנו בכל פעם שנתחבר לאינטרנט. סוכן חכם שיימצא במחשב שלנו יהיה, קרוב לוודאי, יותר אישי ובעל יכולת גבוהה יותר ללמוד את ההעדפות האישיות שלנו, הדור הראשון של סוכנים חכמים הפועלים ממחשב המשתמש, קיים כבר, הלכה למעשה, במעבדות המחקר. דור זה יחייב את המשתמש למידה מסויימת של יכולת תכנות. הדורות המתקדמים יותר יאפשרו למשתמש לשנות את הפרופיל האישי שלו, תוך שימוש בממשק קל לשימוש, ותוך ניצול יכולת הלמידה של הסוכן החכם, על הפוטנציאל הטמון בסוכנים חכמים ניתן ללמוד ממחקר של חברת "ג'ופיטר קומיוניקיישנס", לפיו 77% מהגולשים המעוניינים לרכוש מוצר באינטרנט, חשבו מראש על מוצר מסויים אותו ברצונם לרכוש. % מאותם קונים מבקרים בכמה חנויות אלקטרוניות, במטרה להשוות מחירים לפני שירכשו את המוצר. כיוון שזהו בדיוק יעודם של הסוכנים החכמים - לקצר ולייעל את תהליך ההשוואה - המסקנה הבלתי נמנעת היא שסוכנים חכמים יהוו בעתיד את הדרך המרכזית בה אנשים ירכשו מוצרים ושרותים באינטרנט, וו.60. קווי זהב מובילה את ל'ו'יאל 58פם זה הזמן שיקח לך להוציא אה חשבון הטלפון הביולאומי שלך באמצעות האינטרוט. רק בחברת תקעורת בינלאומית אחת אתה כבר מזמן מקבל את חשבונך באיוטרנט. עכשיו שתי המתחרות שלנו יחקו אוחנו ויפפרו לך כמה הן מתקדמות. חובילים אה פהפכת התכקשורת בישראל לברט'ם: מוקד לקוהות ברט'ים: 2ו2-0ו800-0-ו, מוקד ע'שק''" 03-9272244, ||.65.60הו|ה90!66ף.שטוש = 5 4 ₪ 8.4 80 תה 4 ₪ 5 4 ₪. 5-2 ₪ 4 א 5.4.) | 4 1 5 5 48 =. ו = דור רו א האר שו" רדיר צו = ₪ א שו חי וי ו א א ברימ מ"ר מ רישו שג שר שא "6 שאר 7 א הא מ א רמו הת ששו שר "שש צש שי ו "יצ" . יוו ורוו ובטיו. המגאזין לאתרי אינטרנט באראף וין לאתרי אינטרנט בארף ובעולם | [ה.66.ן|ת6ק |זג.א א א 1 4 ב למנויי 11101 119 6 במסלול "גליון + תקליטור", . מצורף לגליון זה תקליטור "אינטרנט עכעשיו מס' 16". ל בגנה להמחשוה קבד 7 2 ₪ : : / ו" ₪ סוכדיות שמורות 60% 0 | ב - > " . | = - ב - | , 1 = ו בלל = גירסה מלאה של תוכנת הציור הטובה בעולם, מבית ו תוכנת זשוחוגּץ מיועדת הן לציירים מקצועיים והן לחובבים, המעוניינים במדיום חדש, ממוחשב, דיגיטלי, לוצירווז האמנות שלהם. התוכּנה מאפשרת בחירה של סוגי נייר או קנווס שונים, בעלי מרקם שונה, וציור באמצעות מגוון מרשים של כלי ציור, דוגמת עפרונות פחם, צבעי מים, צבעי שמן, גירים צבעוניים, עטים, צבעי פסטל, מברשת אוויר להתזח צבע, ועוד. כל כלי הציור הללו עובדים כמו ב"עולם האמיתי" - עם רגישות ללחשץ, עם השקיפויות הנדרששות, ועם האפקטים העושונים המתקבלים על ודי שימוש בסוגי מכחול שונים. שיטת העבודה בגירסה 3 של זשוחוגּק, המוגשת | " ₪שע | בתקליטור זה, קלה ואינטואיטיבית. כלי התוכנה השונים מרוכזים בשמונה טבלאות צפות, הבנויות כ"מגירות", בתוכן נמצאים כלי הציור השונ ים, פלטת הצבעים, האפקטים המיוחדים והפילטרים. אתם בוחרים, עם הסמן, את כלי העבודה ואת הגווון הרצוי, וניגשים למלאכת הציור. כמובן שניתן להחליף כלי ציור, צבעים, גוונים, ואפקטים, כרצונכם. ₪ שימו לב לשני כלים ייחודיים בתוכנה. הראשון הוא ה"זרנוק" (11080 86גוח]), המאפשר לקחת כל תמונה שהיא, או צרוף של מספר תמונות באותו נושא, ו"להשפריץ" אותם לציור, באופו מהיר. אם תרצו, לדוגמה, למלא את העומיים בציפורים, כל שעליכם לעשות או להכניס ל"זרנוק" תמונות של מספר ציפורים, והוא | הצעה מיוחדת לקוראי "אינטרנט עכשיו": יפזר אותם בעשמיים, בעשרות, במאות או באלפים, לפי רצונכם. הכלי השני הוא ה"מעתיק" (שחס01), המאפשר להניח "נייר עדכוו 50- ז6הן8; ל-5.5 זַ16הוגק | שקוף" 9 תמונה מקורית, להעתיק אותה 8 0 5 בלבד (בתוספת מע"מ). זהו חסכון של 282 % לעומת המחיר הרגיל של 5.5 ז6חו3ק - 412 5. לפרטים: 03-6850113. | דרישות מערכת: חלונות: מעבד 486 או פנטיום, זכרון של הא חלונות 3.1, 95, 98 או דא מינימום של 256 דרגות צבע, כרטיס קול עבור מצגות מולטימדיה. מקינטוש: מעבד 0 ומעלה, עם 18₪א6 | זיכרו| ואגא ,מערכת הפעלה 67 ומעלה, כּולל 7 |-8. | באמצעות אחד מכלי הציור של התוכנה, | ולאחר מכן להמצשיך ולצייר עליה, כיד הדמיון הטובה. תוכנת 3 זטוחוג? מתאימה הן למחשבי 6 והן למחשבי מקינטושש. למחשבי מקינטועש 9 דוגמאות ללומדות ולמשחקים בעברית, מבית מקולמד. 9 עדכון ל-2.12 6 [גטוזו - התוכנה המדמה את מערכת ההפעלה של ה-6ק על גבי המקינטושש. למחשבי 0 דמו של התוכנות הבאות: 9 50 ז6ששסץ >'וגא - תוכנת המצגות של קאי קראוס. 9 3 66צז0 - הגירסה החדשה של בּרייס, המאפשרת יצירת אנימציה בנופים תלת-ממדיים. 9 30 עשותוגק - תוכנה המאפשרת ציור על גופים בתלת-ממד. תקליטור "אינטרנט עכשיו מס' 16" אינו כולל תמיכה. התקנת התוכנות והשימוש בהן על אחריות המשתמעו בלבד. מסקר שערכה חברת המחקר [26010) הה6זס1/! 1261806 עולה כי, עלות הפצת מסמך בדרכים "הרגילות" כגון פקס, דואר או שליחים, גבוהה באחוזים רבים מעלות הפצתו של אותו מסמך בדואר האלקטרוני. לצורך המחשה, עלות משלוח מסמך בן 42 עמודים, ל-10 נמענים, דרך ה-[5-81, היא פחות מ-2 דולר, בעוד שעלות משלוח המסמך בפקס יכולה להגיע ליותר מ-100 דולר. הדואר האלקטרוני הוא גם המהיר ביותר מכל האמצעים הקיימים, למרות הגידול בשכיחות השימוש ב-41הוו-= ובפורמטים אלקטרוניים של מסמכים, התחזית היא שהשימוש בנייר כמדיום לאחסון לא יצטמצם. כמות המידע בעולם מכפילה עצמה כל שלוש שנים. עובדה זו מחייבת פתרון שישלב בין: המידע המאוחסן על הנייר לבין הפורמט הדיגיטלי. על רקע זה, החליטה חברת ?1] לפתח סוג חדש של התקן תקשורת, למשלוח מהיר של מסמכים דרך האינטרנט. ההתקן הידוע בשם <1] 61 |גוופוע, עונה על הצורך המתעורר להמיר כמויות של מידע המודפס על נייר לפורמט אלקטרוני, ולהפיץ אותו בצורה אופטימלית. ה-661ח56 [18118כ] סורק מסמכי צבע או טקסט, וממיר אותם לפורמט דיגיטלי מסוג זסץ. מקלדת קטנה בחזית המכשיר מאפשרת להקליד כתובת [וגוח-₪ או להציג רשימת תפוצה, ולשלוח את המסמך שנסרק לכל נקודה בעולם, במחיר שליחת דואר אלקטרוני. פורמט ה-"סץ מבטיח כי מן העבר השני, הצד המקבל את המידע, יוכל להורידו חזרה לפורמט נייר בעזרת מגוון מדפסות ' עשיטורים טכנולוגיים בהתקן ה-ז06ח55 וסווחוס קה להפצת מפמכים באינטרנט הצבע הקיימות בשוק, ולקבל למעשה את המסמך באיכות מקור, או לחילופין להשאיר אותו כמסמך דיגיטלי ולאחסנו במחשב. בימים אלה הכריזה חברת 87 על סדרה של שיפורים טכנולוגיים והרחבות ל-560061 |9113וכ]. בגירסה החדשה יכול המכשיר להמיר את המסמכים הסרוקים גם לפורמט "11, השכיח בקרב קבוצות רחבות של משתמשים. / כמו-כן, הוא הותאם לעבוד תחת מערכת ההפעלה לרשתות 2000 >אוס6חו/, באופן מיידי. בנוסף, תומך ההתקן, במקביל, בטכנולוגיית הזיהוי האישי אזץ - 000ו)111048ה106 |67%008ק ז6טותטא! ובטכנולוגיית 1615600 :11, המאפשרת להתקנים שונים (מדפסת, סורק וכד') לתקשר ישירות, ללא דרייברים וללא תווך מחשב. רתסט. .1181815601 אראו וואלה ו-450|6 עשתטות פעולה להקמשת אתר מכירות מיזם אסטֶרטגי חדש, המשותף לארט-אין תקשורת, באמצעות חברת הבת שלה 458|6, ולחברת טלטל, מפעילת אתר וואלה, חשף לאחרונה אתר מסחרי חדש, שכתובתו תהיה פתוסקסגא.אואואו. באתר יוצאו למכירה מותגים מובילים בישראל, תוך אבטחה על ידי פרוטוקול .851. בארה"ב היו, לאחרונה, שיתופי פעולה דומים. כדוגמאות ניתן להביא את שיתוף הפעולה בין האינדקס הפופולרי ססגגצ לאתר המכירות ברק מציגה - אינטרנט לעסקים בעויטת "האחיר היורד" חברת ברק משיקה תפיסה חדשה בתמחור שרותי אינטרנט לעסקים - שיטת המחיר היורד. שיטה זו מותאמת לצרכי הלקוח העסקי בכך שהיא מבטיחה ירידה במחיר, גם אם מחירי השוק לא יירדו, ברק מציעה שתי חבילות תקשורת בהתאם לשיטה זו: החבילה הראשונה מיועדת לעסקים העובדים בעיקר עם האינטרנט לצרכיהם, וכוללת חודש ראשון חינם, כשהחל מהחודש השני התשלום החודשי פוחת בסכום של בין 5 ל-10 דולרים. החבילה השניה מיועדת לעסקים בהם נעשות שיחות רבות לחו"ל. עסקים אלו יזכו להנחה על התשלום החודשי לאינטרנט, כשמדי חודש תתבטא הירידה בתשלום החודשי בהתאם להיקף השיחות הבינ"ל. סכום ההנחה יכול לנוע מ-30 עד ל-200 דולר, בהתאם לסוג החבילה. בנוסף, הודיעה ברק על השקת שרות חדש, המאפשר ללקוחותיה קבלת פרוט חשבונות באמצעות האינטרנט, עד ששה חודשים אחורנית, יחד עם פרטים על שיחות שקוימו וטרם חויבו, [61,1ח. אגזהס. ועט 6[ ), ובין מנוע החיפוש 1818 )1 ל- ותסט.פהוקקס5 - ענק הקמעונאות המקוונת, שבבעלותו 6% קניונים באינטרנט, שיתופי פעולה אלה משלבים את יכולות החיפוש והתכנים שמציעים = הפורטלים, יחד עם יכולות המסחר האלקטרוני של החברות המשווקות, "להצגת שלם הגדול מסך חלקיו", כפי שמגדירה זאת חברת קומפאק, שבבעלותה נמצא אתר אלטה-ויסטה. רעות האינטרנט עתידה לבצגוע בהכנסות הבנקיט הנלטחריים חקר שוק שערכה חברת "קילן" האמריקנית, המנתח את שוק התשלום האלקטרוני של חשבונות תקופתיים, ההזדמנוית העסקיות שבו, וההשלכות הנובעות ממנו, מגלה כי בשנים הקרובות תעדפנה חברות רבות המנפקות חשבונות תשלום תקופתיים, להשתמש ברשת האינטרנט לביצוע תשלומים אלה, על פני דרכי התשלום המוכרות כיום. ספקי שרותים רבים ייכנסו לנישה זו וייגרמו להחרפת התחרות ולהקטנת ההכנסות של הבנקים ממנו, כיוון שהם יוכלו לספק שרותי ביצוע תשלומים בעלויות נמוכות יותר, הבנקים יאלצו, עקב כך, להוזיל את העמלות שהם גובים מהחברות. על פי התחזיות, רשת האינטרנט תנגוס בכ-50% מהכנסות הבנקים מביצוע הוראות לתשלום חשבונות תקופתיים, כבר מראשית העשור הבא. הפגיעה תהיה כה משמעותית, עד כי חלק מהבנקים יעדיפו להפסיק לספק שרותי תשלום, יי)-"- יווה "3-םםתשתשעתששתמעש-" "ו נטוויז'ן וקווי זהב מלציעות חבילות תקשורת מעוולבות חברת האינטרנט נטוויז'ן וחברת התקשורת קווי זהב (012) מציעות, במשותף, חבילות תקשורת המשלבות את השרותים בהם הן מתמחות - קישוריות לאינטרנט ושיחות בינלאומיות. ללקוחות שיבחרו להיות מנויים בשתי החברות מוצעות מספר חבילות תקשורת - החל ב-12 שעות אינטרנט ו-7 דקות שיחה לחו"ל, תמורת 5 דולר, וכלה בגלישה ללא הגבלה, 5 דקות שיחה לחו"ל, והטבות נוספות, תמורת 35 דולר, ל'"צור הטיד"ץ מהודרוה נתוור בהאמה גנוה אורנג' |ו.6.60חסזס./ו/צ/צ אורנג' - הרשת הסלולרית החדשה בישראל - חנכה אתר מרשים, עם כיתוב כתום, התואם את ו השיווקי אותו מנהלת - מ | החברה, באתר מידע על חבילות התקשורת שמציעה החברה, על השרותים שהיא מספקת לעסקים וללקוחות פרטיים, וכמובן - תשובות לשאלה "למה אורנג'?", המפרטות את היתרונות של החברה ביחס למתחריה (להתייעץ עם מי שתרצו בזמן השיחה, לנהל שיחת ועידה עם עד חמישה אנשים, ועוד). דוה ומומ הבילין !60 חז!]ו161.]ץו/צ/עע מפעל "עטרת קדושה תפילין בית אל" מייצר תפילין, ולאחרונה החליט להסתייע גם באינטרנט לשם שיווק התפילין הללו. באתר ניתן ללמוד על מבנה התפילין, על סמליותם. סדר ההנחה שלהם, והשמירה עליהם. המפעל גם מזמין את הגולשים לסיור וירטואלי בתוכו, כדי ללמוד על תהליך ו ' ן י | ו זפולון מות אל הייצור וההכנה של 1 | | התפילין, 4 8% בשלב זה לא ניתן להזמין 4-4 ה 4 תפילין און-ליין, אלא רק באמצעות הטלפון, הפקס, או ביקור בבית אל. ד.ע.י אינטרנשיונל |ו.60.]הועסז.עשצ//צ ר.ע.י אינטרנשיונל מייצגת בישראל מגוון רחב של הוצאות לאור, מגופים מוסדיים מובילים במערב, דוגמת האו"ם, האיחוד האירופי, = הבנק העולמי, קרן המטבע הבין לאומית, הארגון לשיתופי פעולה כלכליים, ארגון הסחר הבינלאומי, וארגוני העבודה, התיירות והספנות הבינלאומיים. באתר האינטרנט שהקימה החברה, היא מבצעת מכירות של מאמרים ופרסומים מקצועיים, מאת הגופים הללו, בבסיסו של האתר מנוע חיפוש מתקדט, המאפשר איתור פרסומים של ארגונים בינלאומיים מובילים וגורמים ממשלתיים בארצות הברית ואירופה, כולל מאמרים בתחומי האקדמיה, העסקים, התרבות ועוד. למנוע החיפוש מגוון רחב של חתכים והגדרות לחיפוש, ולאחר איתור המסמך יכול הלקוח לבצע את ההזמנה באופן מקוון. שו|וון גגון אייל ניירות ערר |ו.0|.60ץ6.ץצ/צ/ש אתר האינטרנט של חברת אייל ניירות ערך, שהושק בימים אלה, כולל מידע וכלי ניתוח שונים, המסייעים למשקיעים, ביניהם ניתוחי חברות, סקירה שוטפת וניתוח של הש השווקים הסולידיים ושוק א = המניות, המלצות לאסטרטגיית השקעות לטווח קצר, סקירה נרחבת של כלכלת ישראל, וכן כלים חדשים וייחודיים. כלי אחד הוא | מכשיר לתמחור אופציות מעו"ף, און-ליין. מכשיר זה מאפשר למשקיע לתמחר את האופציות הנסחרות, בהתאם לשינויים הנצפים על ידו במדד המעו"ף ובסטיות התקן. כלי נוסף הוא טבלת ארביטראז', המציגה את פערי המחירים בין מחירי המניות הישראליות הנסחרות בבורסות בתל-אביב ובניו-יורק. טבלה זו מתעדכנת בתום המסחר בכל אחד מהשווקים - הישראלי והאמריקאי. ם] | 1.גיהור חיקי מערף ] 2יטנץ ומחן טוירותי ביצוע ללקוחות טצסא"ם [ 3 וערי אופצ'וה למדד'ם שווים וטמיזת חקן שוווח פס זקסח5 | הזח א06ח;/ וחס6.זס סק סח5.ץצצ אתר זה, מבית ₪1א0, אינו בעצם אתר מכירתי בפני עצמו, אלא מפנה אל אתרי האינטרנט של ספקי חומרה ותוכנה שונים, המשווקים את מוצריהם באמצעות הרשת. כך תמצאו כאן הפניות לכ-100,000 מוצרים (מחשבים, זכרונות, אמצעי אחסון וגיבוי חיצוניים ואבזרים היקפיים), מסווגים באופן ממודר, עקב אופיו של האתר (אתר הפניות) לא ניתן להגדיר האם הוא מאפשר קניות מישראל ואילו אמצעי תשלום הוא מקבל. כל ספק עם המדיניות שלו. אולם בהחלט ניתן לשוטט בין הספקים ולחפש את אלה שכן מוכרים לנו. תוכלו להרשם כאן לרשימת תפוצה, ללא תשלום, המפרטת על מבצעים מיוחדים שמציעים הספקים השונים המאוגדים תחת מטרייתו של אתר זה. אתר המכירות. המוצביות עול סל)סלש |ו.090.60./ש/צ/ש פורטל 0000 משיק שרות חדש של מכירות פומביות ברשת. שרות זה מוגש לכם בשפה העברית, והוא מאפשר לגולשים להיות הן בצד של הקונים והן בצד של המוכרים. המדור מחולק לקטגוריות שונות, בו יכולים הגולשים לעיין במוצרים השונים ואף לבצע חיפוש עבור פריטים מסויימים. הפריטים מסודרים בטבלאות, בהם מוצגים התאריך הסופי לקניה, המחיר הגבוה שהוצע לקניה, וכן אופציה להכנסת תמונה של המוצר שמוצע במכירה הפומבית. משנהל מקרקעי ישראל !ו צסף. והחזוח.ץצ/צעע באתר האינטרנט של מנהל מקרקעי ישראל תמצאו מידע על המנהל, מידע על מקרקעין, על החלטות מועצת מקרקעי ישראל ועוד. חידוש שהושק לאחרונה באתר, מציג מפות של המתחמים שאושרו, או | 4 ]| שנמצאים בתנאי 6 יב ] אישור, לשיווק, וג דך] ו פיתוח ובנייה. 77| המתחמים הללו * היהשו ומפזח וט ₪ 6 אה וערתב.. פונם. הראט * תוהו ונבב ו א ביכ גודור = הרד אדו * ההראה |!וושה 4 3 4-5 = פפו 5 אד 2 * עגורו נשורקונוט 28518 במער= יחת בב-מעף * הר1ום רמומוו * מוגרנת. ובו וטוה | 76 דמ 200 1" ₪ 7 :שי "ית הפ 8 ה 2 ₪ לעי ב ₪ ) 1 . טזבו חח | %=ש האחק! ---ש שם ו מינתל סקרקפי ישראל :006 1/08190 :1-5 ל ₪ סידק ער א מוצגים על רקע של 8 החלטות מועצת מקרקעי ישדאל מפות טופוגרפיות ה סרוקות, כאשר כל ₪ בפת האתר מתחם צבוע בהתאם למצב החוקי של התוכנית. הצבעה על המתחם נותנת מידע נוסף, הכולל את שטח המתחם, מספר יחידות הדיור, שם תוכנית המתאר ותאריכי שיווק. מטרת האתר היא לתת כלי גישה נוח וידידותי לכל העוסקים בענף הבנייה בישראל, לקבלת מידע על מדיניות התכנון של מנהל מקרקעי ישראל, אתר זה משתלב במגמה של משרדי ממשלה ועיריות, לפתיחת מאגרי מידע ציבוריים לקהל הרחב, באמצעות האינטרנט. 8 כתוב לגי = מש כמ ודה מ כ ו 1 שי עסקים | דרשות הדואר והסס.]ו51סכן./צ/צצעע רשות הדואר נכנסת לעולם הוירטואלי ופותחת אתר אינטרנט לשימוש לקוחותיה. האתר כולל, בנוסף למגוון השרותים והמוצרים של רשות הדואר, גם שימושים אינטראקטיביים מיוחדים. באתר קיים סניף הדואר הוירטואלי הראשון, באמצעותו ניתן לרכוש מגוון מוצרים של רשות הדואר: בולים, מעטפות, כרטיסי חיוג, כרטיסי ברכה ומוצרי סלקום. עוד באתר - מערכת בקרה המאפשרת מעקב אחר תנועת הפריטים שנשלחו באמצעות שרותי השליחים של רשות הדואר, מידע עסקי שימושי על רשות הדואר בנושאים של שיווק ישיר, הפצה עסקית, משלוחים מרוכזים, דואר שליחים, השרות הבולאי, מכרזי רשות הדואר, מדריך מיקוד, ו"כל מה שרציתם לדעת על רשות הדואר ולא העזתם לשאול". החידוש העיקרי באתר הוא שרות דואר-טק. שרות זה מאפשר העברת מסרים, ממוען לנמען, כאשר האחד שולח מסר אלקטרוני באמצעות האינטרנט, והשני מקבל אותו כמסר פיזי - מכתב נייר סגור בתוך מעטפה. השרות מתאפשר גם בכיוון ההפוך - ניתן לשגר מכתב שנשלח באורח פיזי, לכל כתובת בדואר אלקטרוני. באתר פרטים מדוייקים כיצד להנות מהשרותים החדשים הללו, יחד עם מידע על עלותם, בארץ ובחו"ל, המשרד לקליטת העליה |ו.צסט. סוסוח./צ/צע האתר החדש של המשרד לקליטת העליה כולל כ-500 דפי מירע, בעברית אנגלית ורוסית - מידע הדרוש לעולים חדשים על מנת ו בישראל - מידע 0 תעסוקה, סיוע כספי, ייזמות עסקית, זי ו דיור, ו אר- שר ב .ה ₪ = = עולים וצוד: המשרד ד לקליטת תעלייה ₪ ]| | עוד באתר - | אסודץמטוצונא עם צמזצנאמג' | וְמכנתפסט סתדסץו וחנוה / * | מידע הקשור אי יר !| לתושבים חוזרים ולהטבות להן הם זכאים, בנוסף, מסייע האתר לחוקרים וסטודנטים, המתעניינים בקליטת טלוה: האתר מעמיד לרשות מאגרי נתונים * סטטיסטיים, פולוחים של אוכלוסיית העולים לפי מגוון פרמטרים, ומחקרים מעודכנים העוסקים בקליטת עליה. ל'פרסם ללא באנרים חמש חלופות להעברת המסר השיווקי באינטרנט הבאנר הוא אמצעי הפרסום הנפוץ והוותיק ביותר באינטרנט, אולם קיימים גם אמצעים חלופיים להעברת המסר הפרסומי שלכם ברשת. כדאי לשקול אמצעים אלה בהתאם לפעולה השיווקית שאותה ברצונכם לבצע (כגון מודעות, מיתוג, או קידום מכירות) וכן עקב הירידה בשיעור ההקלקות על מודעות באנר, העומד היום על כחצי אחוז בארה"ב, ועל אחוזים בודדים בישראל. חסות במסגרת זו, יוצג הלוגו שלכם, עם או בלי = מסר שיווקי כלשהו, באזור המיועד לנותני החסות. מקום אפשרי לרכישת חסות הוא באתר הפונה לקהל היעד שלכם (בכולו או הכותב הוא מנכייל חברת נובהווינד בע'יימ, אשר מתמחה בשיווק בינלאומי באינטרנט. בחלקו), דוגמת אתר תוכן, עיתון מקוון ואתרים אחרים. מקום נוסף אפשרי לחסות הוא בדיוור של ו סא, הפונה לקהל היעד שלכם. שימוש שיווקי טוב לחסות הוא מיתוג, או בניית תדמית מסויימת שלכם ברשת. | חסות יש לתת לתקופות ארוכות, ולא באופן חד פעמי. בחירת המקום לחסות תעשה על פי תכני האתר/רשימת הדיוור, ועל פי פילוח מוקדם של קהל היעד אליו ברצונכם לפנות. יחסי ציבור פעילות יחסי ציבור ברשת תורכב ממספר חלקים - העברת ידיעות לעיתונים ברשת, הפצת ידיעות בפורומים וקבוצות חדשות, ויצירת אירועי רשת. כדאי לעשות יחסי ציבור ברשת בשני מישורים מקבילים: א, פילוח כללי, ללא פילוח של עיתונים ועיתונאים, בו מופצת הידיעה בתפוצה כללית. ב. פילוח ממוקד, בנוסף לכללי, בו מופצת יש באפשרותכם לרכוש רשימות תפוצה של נמענים, אשר מעוניינים לקבל מידע בדואר האלקטרוני, או להקים בעצמכם את רשימת הדיוור שלכם. האפשרות השניה היא המומלצת ביותר מאחר והיא מבטיחה רשימת נמענים ממוקדת למסר שיש לכם להעביר 2-מ הידיעה לעיתונאים ועיתונים, בתחום הרלוונטי לידיעה. במקביל, מומלץ לאתר פורומים וקבוצות חדשות של קהל היעד שלכם, ולהעביר אליהם את תוכן הידיעה (יש לוודא כי מותר לפרסם ידיעות באותם מקומות). בפעילות בינלאומית יש לוודא כי הידיעה לעתונות תתורגם ותשוכתב, בהתאם לסגנון המקובל להודעות עיתונות בארץ היעד. דואר אלקטרוני בנוסף לאפשרות למתן חסות לרשימות תפוצה שונות, תוכלו גם לדוור בעצמכם, לנמענים שונים. שימו לב - אין לדוור לנמענים אשר לא הסכימו, מפורשות, לקבל דואר מכם! לכן יש באפשרותכם לרכוש רשימות תפוצה של נמענים אשר מעוניינים לקבל מידע בדואר האלקטרוני, או להקים בעצמכם את רשימת הדיוור שלכם. האפשרות השניה היא המומלצת ביותר מאחר והיא מבטיחה רשימת נמענים ממוקדת לקהל אשר מעוניין במסר שיש לכם להעביר. המשמעות היא הענות של עשרות אחוזים למסרים אותם תעבירו לאותם נמענים. שימושים שיווקיים בדואר אלקטרוני יכולים להיות מודעות, טיפוח קשר עם לקוחות, זידום מכירות, פרסום, ועוד. קופונים קופונים דיגיטליים הם קופונים אשר, כמו בעולם הפיזי, נותנים הטבה כלשהי לבעליהם. את הקופונים יש לפזר באתרים שונים בהם נמצא קהל היעד, ולאפשר להם לממש אותם באתר בו הם נמצאים, או באתר שלכם. ניתן גם לאפשר ללקוחות להדפיס את הקופון ולממש אותו בעולם הפיזי. השימוש השיווקי בקופונים הוא בעיקר לקידום מכירות והתנסות עם מוצר. על מנת לעשות שימוש בקופונים דיגיטליים, יש לוודא כי האתרים בהם יכובדו הקופונים תומכים, מבחינה טכנית, באפשרות שימוש בקופונים, בקופת היציאה שלהם. הגרלות הגרלות קשורות, לרוב, לתחרות או משימה כלשהי, שיש לבצע על מנת להשתתף בהן. המניע להשתתפות הוא זכייה בתמורה ב"חינם", או ליתר דיוק - ללא תשלום בכסף. בהרצת פעילות זו תוכלו לאסוף מידע אודות המשתתפים ולהעביר אליהם מידע שיווקי, באופן ישיר או באמצעות התנסות. לדוגמא, ניתן להכין משחק אשר מדגים את יכולות המוצר שלכם, את המשחק ניתן לפזר באתרים שונים ברשת ולחלק פרסים לשחקנים שהגיעו לתוצאות הטובות ביותר, כדאי לפלח את הקהל כבר משלב חלוקת הפרסים. לדוגמא, אם הפרס יהיה כרטיס טיסה, לא בהכרח תקבלו את קהל היעד שלכם כמשתתפים, אולם אם קהל היעד הוא גננים והפרס הראשון יהיה מכסחת דשא, כנראה קופונים דיגיטליים הם קופונים אשר, כמו בעולם הפיזי, נותנים הטבה כלשהי לבעליהם. את הקופונים יש לפזּר באתרים שונים בהם נמצא קהל היעד, ולאפשר להם לממש אותם באתר בו הם נמצאים, באתר שלכם, ואפילו להדפיס אותם ולממשס בעולם הפי שרשימת ה-1.640% שלכם תהיה ממוקדת. שימושים שיווקיים טובים להגרלות הם איתור 1.6306 בניית רשימות דיוור, מודעות, והתנסות לקוחות עם מוצריכם. לסייכום מלבד הבאנר, קיימות חלופות נוספות להעברת המסר השיווקי שלכם באינטרנט. ניתן לעשות שימוש באמצעים אשר נמנו בכתבה - הן אם בבעלותכם אתר ברשת והן אם הנכם משתמשים באינטרנט כמדיה נוספת לפרסום, ללא אתר. במסגרת קמפיין כולל, ניתן גם לשלב מספר חלופות. השימוש בכל חלופה ייקבע על פי המטרה השיווקית שברצונכם להשיג, בהתאם לתקציב שלכם, ותוך בחינת הנגישות לקהל היעד שלכם באמצעות הרשת, בהשוואה לסוגי מדיה אחרים, הארות והערות ניתן להפנות לכתב: 60 6תו/וה סח 6 10תוה סח - = = זושו'ו זחידז ]פוט > שוזט] הויו :מקמ:פוטא ‏ 5 5 3 כק 6 36 1 ה 1180/6060 ק 0 פעם אתמקד במספר כתובות במרחבי הסייבר, שלא בעברית. אתיקה נשית ברשת הכתובת הראשונה עוסקת ביחס לנשים באינטרנט, ובאתיקה נשית. קתרין קורמילס, סטודנטית באוניברסיטת סידני באוסטרליה, בנתה אתר העוסק בשני תחומים. התחום הראשון הוא היחס לנשים באינטרנט, בכתובת: רת 00 6001065. או והזח 1969/00 כאן תוכלו לקרוא מאמרים שונים בתחום, החל מהצקה לנשים וכלה בנתיקה (אתיקה ברשת) סקסיסטית. הנושא השני בו עוסקת קתרין, אינו קשור באופן ישיר לנשים. נושא זה הוא גלובליזציה וחינוך לגלובליזציה, כתוצאה מהשימוש באינטרנט; .010 810 /א א--/טה. ב ס6. כן21. רואו בכתובת זו תוכלו למצוא סקירה של ספרים ומאמרים בנושא, יחד עם בקשה של קתרין להגיב על עבודתה. נשים במדע ממקומן של נשים ברשת, נעבור למעמדן בעולם המדע. באתר הנהדר ץזוטףת! %סחגחו41, נוכל ללמוד על השתלבות הנשים בתחום המדע: [הזזח. 3 3/6 398/36 11.660/0. עצ/ע עו נכיר כאן את ליידי אגסטה ביירון, נלמד על הקשר שלה לבבד'ג (תחום ה"מחשוב" בראשיתו), נלמד על ההיסטוריה של המתמטיקה;: [66/81ש6[0--/60₪. 0.618 ק316//:כןו) ה [ווזז1]. 1151/10/61806 נמשיך ונקרא על נשים אסטרונאוטיות, כמו למשל שנון לוסיד, נקבל מידע על מארי קירי, הפיסיקאית הפולניה-צרפתיה שהיתה פמ צבוז יה האשה הראשונה שזכתה בפרס נובל; ז010616/1107ט1/רתסט. 16 ט0וטט1. 2 טעצ ו [הזם. 16זט6/ סה 95/ נלמד על המתמטיקאית הצרפתיה בת המאה ה-18, סופיה גרמיין; ץ0ן18--/אט. ס4. 005.51306. פקטסזט- או [רתזה. דוש 3116185/0 הטרה 1/1 / נמשיך ונקרא על גרטרוד אליון, הכימאית שזכתה בפרס נובל, ועל סאלי קריסטיין רייד, האישה הראשונה בחלל: זת100100816/110/רתס6100816.6ט]. 2 עו 4 [בחת. 06דו/ץ8ו96/ ועל נשים מדעניות רבות נוספות, שאתר הזה מביא לידיעתנו. נשים באמנות ובחינוך כמו בחיים, כך גם באינטרנט, נוכל למצוא מרכזים רבים ושונים, העוסקים בנושאים מגוונים. והנה הכתובת של אחד המרכזים ללימודי נשים באינטנרנט; [הזום. ךם%%/600/0081[3113/9. ט51.פ1]. ואוו תוכלו להתעדכן כאן בנושא של נשים אמניות: סן/081811, 17/1ה 107 60/1 ל6[16516/ו. אראו עו [בו. נשים וצילום, נשים וקולנוע, נשים וקומיקס, וכן לקרא בבליוגרפיות של נשים אמניות באזורים שונים בעולם - באוסטרליה, אנגליה, פינלנד ועוד. מכאן ניתן לפנות לאינדקס של קורסים העוסקים בלימודי נשים, ולקרא מאמרים בתחום תיאוריה נשית בנושא חינוך: 5 0/15/81/30/%10161/טה. 000 .וצ [ הו 60681108 ג )1 /9וס6ןט ואם נרצה לדעת מעט על נשים בעולם העתיק, באגן הים התיכון, אזי נעבור, בהקלקת עכבר, לאתר הבא; 11168/\0חה ותט11.600/0רת. שוב 11//: כ רו [ הזז 062ז1ט 110168/6 5 רו בו נמצא מגוון מאמרים בנושא. נשים המבקשות למצוא אתר מיוחד, בנושא נשי, מוזמנות לפנות אלי לכתובת הדואר האלקטרוני המצויינת להלן. הכותבת הינה מחברת טכ-היי, המקיימת רשת תקשורת מחשבים ומתמחית בנושא השימוש באינטרנט לצרכי חינוך ]60.1.₪ו16]1 60009 א 1 ברו קְ וו -: 5 0718 2 | לקדם! להמם!! לפרסם!!! )) כ 65 גולשים ממתינים לכם ב... אחלה 01 ו ווה בשורה ל"חולי ההגה" חברת ₪4 (18זג 6וח0זו166) הכריזה על הגירסה הבאה של 50060 זט 6ס6א! - משחק מירוצי המכוניות הפופולרי מתוצרתה. בגירסה החדשה, לפי בקשת הקהל, "תסבולנה" המכוניות מנזקים חמורים בעת ההתנגשויות, כשלחילופין, ניתן יהיה לתקן, לשפץ ולהוסיף להן רכיבים, תמורת כספי הזכייה במירוצים. לגירסה החדשה יתווספו דגמי מכוניות נוספים ומסלולי נהיגה בסביבות חדשות. המשחק יכלול יותר מ-12 אירועים מיוחדים וטורנירים, שבמסגרתם תוכלו להרוויח פרסים כספיים ומייד לרוץ ולבזבז אותם, על דגם משופר של מכונית חלומותיכם, המשחק החדש יכלול גם מודול משטרתי מורחב, בו תוכלו לבחור לשחק כשוטרים או כגנבים. המשחק מתוכנן לצאת בעוד כחודש לפלטפורמת 'פלייסטיישן'. תאריך יעד לגירסת ה-206 עדיין לא נמסר. הפופולריות של 1]סז6זסו5 גואה חברת המשחקים 6:ג8122 מדווחת על פעילות שיא באתר המשחקים שלה. מאז תחילת השנה, עלה השימוש באתר בכ-50 אחוזים, ומספר השחקנים הפעילים בו עומד כיום על יותר מ-2 מיליון! האתר מדווח כי בסוף שבוע אחד משחקים בו כ-650 אלף משחקי )0774זגו5. 12376 מדווחת כי מאז צאתו של המשחק, גדלה הפעילות באתר פי שמונה! האתר פעיל ללא הפסקה והשימוש בו אינו עולה כסף (מעבר לתעריפי החיבור הרגיל לאינטרנט). | ]6ה.011]6./ אוו התגובות רועהת מעריצי המשחק ]6וג[1 - ]ןסו אז128 שגר - משחק ההתגנבות של חברת 'אידוס', ישמחו | לדעת כי יצא עדכון למשחק, שתומך בכרטיס שי | : 4 : וע 2 1 / .-*% . : - ], ו 2% ו ו - + ל - . . / 2 . . ו " .. | 1 2 1 רו בר . "- יז | 2 1 - א שד -| : . . | ו 5 / " - ב : . / 1 , ". : . . : 4% : / . 4 " . :4 ₪ . ו ְ . 0 +( . יו ₪ 4 י | | של "ו | | 9 2 - 2 :5 1 : - ז .ו | / 0% ז . | | | / , | : | מו - | ו | 6 |8 / | | | . 0 ו ו ! ו ! ו [ . . 1 | זו ל מ 1" / "וו זון , / : אי | - - 0 , | 1 בו . - - . . "> א*"*"י=-]" 5 % " , , ."א - - - הקול החדש של קריאייטיב - סאונד בלאסטר לייב, ובטכנולוגיית 0ו400/ [גזמ6וחסזושח, המשחק עושה שימוש חשוב בצלילים ובעצם, לא ניתן לשחק בו, ללא היכולת להקשיב מהיכן מגיעים השומרים. מומלץ ביותר להוריד את העדכון מאחד האתרים הבאים: 6ב 1678011/6.60ה 610051 ערו רת 00. 181858 עו ו הפר0 באהבה הנסיך הפרסי - אחד ממשחקי הפעולה הטובים בכל הזמנים - זוכה לגירסה תלת ממדית, המתאימה לרוח הזמן. עשר שנים לאחר צאת המשחק הראשון, עומד הנסיך לשוב לפרס של המאה ה-12, למאבק הנצחי ברוע. חברת 0ז00 866, שהביאה לנו להיטים כמו 81ש1/, חשטו, או 0[601ע ההומץסוחטס1, תוציא את המשחק לקראת הקייץ וכבר כעת מעוררת החברה ציפיה מותחת עצבים. המשחק עצמו הוא משחק פעולה, הכולל מאבקי סייף, ותנועות גוף מורכבות ביותר. העלילה מתרחשת באתרים שונים בפרס העתיקה וכוללת כ-30 דמויות ויצורים יחודיים. דהירה הטורפת ברחובות ששיקגו לקראת הקייץ יצא גם המשחק החדש של מיקרוסופט, מסדרת הספורט המוטורי - 5 תשסז1/16. זהו משחק נהיגה מטורף שמתרחש, הפעם, בסביבה עירונית. מתכנני המשחק עיצבו את 'שיקגו הוירטואלית' ושילבו במשחק מערכת כבישים באורך של כמאה ק"מ, אתרים, פסלים, עוברי אורח, מערכת משטרה ועוד. במשחק תוכלו לנהוג בכלי רכב שונים (אפילו במשאית ענק), בדהירה מטורפת ברחובות שיקגו, את המשחק מפתחת, עבור מיקרוסופט, חברת 806:0% |6פַחג., ונראה שבהחלט יש לנו לקראת מה לצפות. קשה להתווכח עס התוצאות (קל לקבל את המחיר 0 - הזוכה בקטגוריית הניידים ב- שאו2ג/86/ 00, עכשיו בשיווק ישיר ובמחיר אטרקטיביי עכשיו גם אתה יכול לרכוש לעצמך את 6שא המחשב הנייד הטוב בעולם, בשיווק ישיר וללא פערי תיווך! במבחן השוואתי שערך 5או2ה6גו 56 - מגאזין המחשבים היוקרתי בעולם - הוענק התואר הנכסף "שסוסווס 'פסדופפ" למחשבים הניידים של 6פא. ציטוטים נבחרים מתוך המגאזין: 4 הזכייה: " א%.1 הפזפ/ ₪50 !- 5% הפזפט 6שא התגלו כיוצאי דופן... הם להיטים מבחינת כושר הניידות והעוצמה שלהם". סימבו? פרסכד6 * עד גמר המלאי / : ו 4 ול ה המחיר לפי | %1-4 21 ,. "ו 5% %הדיק. 0] ]3-70 .. 7 *11,1515 שח כולל מע"מ 4% הביצועים: "מבחינת הביצועים בפרזנטציות, הניידים של ספא הוכיחו רמה מעל הממוצע במבחני ה- טפס, הגרפיקה וה- ווסח -פסי. 4% המסקנה: "בזכות המראה, רמת הביצועים ורמת התאימות הגבוהה של החלפים, הופכים הניידים של 6שא לבחירה מעולה עבור העובדים הבכירים באירגון, הקהל המקצועי, והעובדים בשטח". יועץ המחשבים שלנו יגיע אליך, יבדוק את צרכיך ויתפור במיוחד עבורך מערך מיחשוב, שיתן לך תמורה מקסימלית לנטפן. צלצל עוד היום 1-800-668-669 ת"א והמרכז; רה" הצנאי 3 תולון, טל. 3030 [0.1 6.6 6 המכ 6 הוז6 א ₪3 חסו!הזסקזס6 |6וח! זס אזהּוה6סגּז! 3 8ו * או| סחב 5אזה ה 0הזו 80ז60|510ז פזבּ * טוח החה ס0חַ0 ]| *6הופחו ופוחו שד .זס 5 סססזם |ו9מטווה6ק *"|פוה! פה! 66ט!|6ה| פז6וטק 60 6=% !ס הסו||הזפהפם שפה פהך [[ ורטסק ו '"ז !₪ ה]ועט 5ז8550שסזכ * ההטו!ח8?] סחהּ פזספפפססזס סז > וח|וח8?] ,5ז66550סזכ > וחטווח6 הובּוחסס 450 פוסטססזס 6םצ]- - 22 א > 5 0 7 חיפה: שער פלמר 1, טל. 04-8671074 נמ ה'ו בטווח המחיר של 6,000 שייח, אי אפשר שלא להזכיר את הלהיט החדש של 40016 - ה-1/146. מחשב ה-146/ו שובר שיאי מכירה בארהייב. אנליסטים מדברים על למעלה ממיליון יחידות 136ו ש-016// תמכור בשנה הראשונה לקיומו. ה-1186 המשווק כיום בארצ מגיע עס מעבד 633 במהירות יישומי המקינטוש, גם יישומי :6 (באמצעות תוכנת )6 1100841/), הסוו518 צְגוק). ה-1/886 משווק בארא במחיר של כ-6,400 שייח (בהתאס לשער ש לוש ה צפוו תו היוה ההשנים התחת ל-6,000 ש"ה בעיתונות היומית, במקומונים, ואפינו באתרי האינטרנט של החברות המשווקות ציוד חוחרה, אוו עדים להיצע רב של הערכות החשב, המוצעות לגו במחירים האד אטרקטיביים. בכתבה זו הגדרנו טווח מחיר של עד 6,000 ש"ח, בו (יתן לרכוש כיום מערכת השב טובה ואיכותית, שתשרת אותנו הספר שנים קדיחה כתבה זו נפרט מה תפקידם של רכיבי החומרה השונים במחשב, ומהם הדגשים עליהם כדאי לשים לב, בבואכם לרכוש מחשב בעל ביצועים טובים, בעלות סבירה. לוח האם לוח האם המומלץ כיום הוא מסוג 8%, בעל מהירות של 100 מה"ץ, התומך במעבדים במהירות של 350 מה"ץ ומעלה. שימו לב שלוח האם במחשב שאתם רוכשים לא יהיה מסוג א1. זהו לוח מיושן, שהיה מתאים למעבדי הפנטיום הראשונים שיצאו. ישנם היום בשוק לוחות אם המכילים עליהם גם כרטיס מסך, גם בקר כוננים ואפילו כרטיס קול, לוח אם כזה מהווה חסכון גדול במחיר, לעומת קנייה של כל רכיב בנפרד, אולם החסרון שלו הוא, שבמקרה של תקלה, כל המערכת חדלה לתפקד. המעבד למרות שבימים אלה הוכרז מעבד הפנטיום 3 לא נדון בו בכתבה זו, שעניינה "לחסוך" במחיר. מעבדי הפנטיום 2, במהירויות של 0 ו-400 מה"ץ, מספקים ביצועים מצויינים ליישומים הדורשים עוצמת עיבוד גבוהה, ובסביבה הביתית הם מספקים תמיכה בטכנולוגיות חדשות, דוגמת כונני ספ וגרפיקה מבוססת תקן 07. על מנת לענות על צרכי מיחשוב בסיסיים, לפלח השוק של מחשבים אישיים המתומחרים מתחת ל-1,200 דולר, פיתחה חברת אינטל את משפחת מעבדי ח0ש6|6). כיום, הדור החדש של מעבדי הסלרון, המוגדרים בתוספת האות ג., עובדים במהירות שעון של 3331₪2, 36617 ו-4001₪2, וכוללים בתוכם גם ₪ מטמון, שלא היה קיים בדור הראשון של מעבדי הסלרון. מעבדים אלה הופכים פופולריים יותר ויותר, בקרב הציבור המחפש עוצמת מיחשוב טובה, במחירים אטרקטיביים. לדוגמה, מחיר מעבד 1112 400 ג/ מסע6!6) הוא כ-220 דולר, לעומת כ-460 דולר למעבד 3007 11 והטוזת6ו. זכרון פנימי זהו זכרון ה-8/1 של המחשב - הזכרון בו מבצע המעבד המרכזי של המחשב את חישוביו, על מנת להריץ את היישומים השונים. עד לא מזמן היה הסטנדרט לגודל זכרון זה 10א32. כיום - עקב דרישות העיבוד הגבוהות שדורשות התוכנות החדשות מן המחשב, מומלץ לרכוש מחשב בעל 64/18 זכרון, מסוג ]ג 80₪. זכרון ה-1/ 508 8 פטסמסוטת 65 משתמש בשעון פנימי על מנת לתאם את פעולות המעבד עם פעולת הזכרון - עובדה שהופכת אותו למהיר בכ-25 אחוזים יחסית לזיכרון ה-00ם, שקדם לו. זכרון זה צפוי לשרוד בשוק לפחות עוד שנה אחת קדימה. דיסק קשיח זכרון הדיסק הקשיח הוא הזכרון עליו מאוחסות כל התוכנות שאתם מתקינים וכל הקבצים שאתם יוצרים באמצעותן. שימו לב - רכשו דיסק קשיח בעל ממשק ג אפש (18אכ גזו!0) המאפשר העברת נתונים אל ומתוך הדיסק הקשיח, במהירות משופרת לעומת הדיסקים מהדור הקודם. משווקים רבים "סימנו" את גודל הדיסק הקשיח המועדף כ-6.408. נכון להיום זהו גודל דיסק מרשים, שיאפשר לכם להתקין תוכנות רבות, אולם במחשבה קדימה, ולאור העובדה שמחירי הזכרונות ירדו משמעותית לאחרונה, מומלץ לרכוש דיסק בנפחים גדולים יותר. לדוגמה - מחיר דיסק קשיח בנפח 8, מתוצרת |גזופו מחסוצ6/ או המטוחגטכ), הינו כ-180 דולר. אם נרד לגודל 8, נחסוך 15 עד 20 דולר בלבד, ולעומת זאת אם נרכוש דיסק של 10.208, נשלם תוספת של 50 עד 70 דולר בלבד. כרטיס המסך ככלל, ככל שנפח הזכרון בכרטיס המסך גבוה יותר, כך קצב החלפת התמונות על המסך גבוה יותר. חשיבות הזכרון של כרטיס המסך באה לידי ביטוי במקרים של הרצת משחקים מתוחכמים או סרטוני וידאו על המחשב. זהו, אמנם, לא התנאי הבלעדי לקבלת איכות תמונה גבוהה, אולם הוא 72, שכרון פנימי ]ג 5128 64%1₪, דיסק קשיח -[] 4038 /1א, וידאו ]\ 5018 6/18, כרטיס מסך 128 א א זא מודסם א56%, ומסך "15. יתרונו הגדול ביכולתו להריצ, בנוסף לכל בהחלט מכריע. כרטיס מסך עם זכרון בגודל 418 הוא כיום הסטנדרט. כרטיס עם 8%18 ומעלה נחשב לכרטיס מסך מתקדם, ומתאים להרצת יישומי מולטימדיה כבדים. ישנם גם כרטיסים של 18א12 ו-18א16, וכן כרטיסים בסטנדרט אתסעג, שהוא הסטנדרט למשחקים המתוחכמים של היום, ומאפשר ביצועים מדהימים, אך ברכישתו יש לקחת בחשבון השקעה של עוד כ-1,000 ש"ח. כרטיס כזה לא יהיה כלול בחבילה הבסיסית. מומלץ לרכוש כרטיסים של חברות מוכרות, דוגמת 11ג/ או 6חטוחגום, התומכים בתמונה תלת-ממדית. מומלץ גם לרכוש כרטיס :02, בעל סלוט ברוחב 128 ביט, לעומת 61ק, שרוחבו 32 ביט, כך מתאפשר רוחב פס גדול לתקשורת בין לוח האם והמסך, ובעקבות זאת - ביצועים משופרים. | כרטיס קול ישנם בשוק כרטיסי קול 16 ביט זולים מאד (15 עד 30 דולר), אולם המלצתנו היא - אם אינכם מוכנים להסתפק ב-2 הרמקולים הקטנים בצד המחשב, ומעוניינים להפוך את המחשב שלכם למרכז בידור בעל עוצמה, רכשו כרטיס קול 64 ואפילו 128. ההבדלים במחיר אינם גדולים וההבדל בביצועים משמעותי. לדוגמה - כרטיס קול 6708116 6 טטו.1 עולה כיום כ-110 דולר, ומספק איכויות קול מצויינות. מה אין במחשב שמחירו 6,000 ש"ח מערכות המחשב בהן אנו עוסקים בכתבה זו, כוללות את קופסת המחשב עם כל הרכיבים המצויינים לעיל, מקלדת, עכבר ומסך. אין הן כוללות כונן כ /כ (שמחירו הממוצע כיום כ-2,000 ש"ח), אין הן כוללות ציוד היקפי, דוגמת סורקים או מדפסות. אין הם כוללים העוכות ההשבם ששחה ון פו יזיזיו וי ו הדולר) וכולל את תוכנת פטפוצ1 לעיבוד תמלילים, תוכנת יימיכליי - מילון אנגלי-עברי ועברי-אנגלי, ותוכנת -26 [108זו. אמצעי איחסון חיצוניים, דוגמת ה-688הוסן 72 או ה-66[ץ5 681ט()5. הטבלה הבאה מפרטת אודות מספר מערכות מחשבים הנמכרות בטווח המחירים שהגדרנו. בשל המגוון הגדול של משווקי המחשבים, בחרנו להציג מספר משווקים המכוונים את פעילותם לאינטרנט. זהו, כמובן, מדגם מייצג בלבד, באתרי האינטרנט הרלוונטיים, ובפרסומי המשווקים השונים, תמצאו, ודאי, את המערכת המתאימה לכם ביותר, משווק | אקסלנט |צ'ים מחשבים מרדנית זו 6 [1. 11.60 ההות וצצ אתר אינטרנט 1 01 א טוט לוח אס | [16ה1 מבוסס 1712א100/א 4340 ג ּ, ל /א340 |טום] | 1% 0% |6ום] 661 | בתצורת 0 [.016.00)פסכ. שעועש אזג [ן-2 סלרון 4 - 3330/12 פנטיום ]] - 300187 | 0 5 8 0 ואו 50 3218 3 וד מהודר ר 1% זשקטפ | > | אזא 0 ה 818 סקוו 3 ה | 307 8018 וסנו 3 דא טושיבה 36 ו ו ל ו - | מוטורולה 568 = +מגבר 001 | -- ]יי 0 הנתונים בטבלה מוצגים כפי שנלקחו מאתרי האינטרנט של החברות השונות. כל המחשבים כוללים מקלדת 104 מקשים, עכבר 3 לחצנים, וכונן דיסקטים 1.44. כל המחירים כוללים מעיים ונתונים לתנודות, לפי שער הדולר. הצורבים הטובים בעולם והנמכרים ביותר בישראל עס השרות של -<> ₪ ג מ כ יר הפ ה ו כ ד ו ו ןפ מ וו כולל ערכת תוכנות: מ 4 660/008חהחחם וטש סהסחחהּוכ + והבּווטופחס66 60 שוסח8וז- בפורום ו ב ב 0 מ ו סז זסו6ספחו ור( יבוא והפצה: ב הוה הסווטוטהז:[] 10060 6טהן בקרו באתונו 2 - חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. | משווקים התקשר!: 03-6386353 פקס: 03-5377621 ואיל ט.רי3-ט: יומסטרו ₪ %-03 פקס 03-5372928 |ו. 60.|ותגוג;).שש כותב א4 4% קורא א12 + זכרון 1 + כרט'ס 5651 כולל ערכת תוכנות: |7085 2080166 6 חסווו0ם 5800870 זסו88ז6 00 ₪857 30166 ץ|0חשוז- נטחה 1ו8חו + (ץ|חס |8סח וה חז18א6) חה5ס1חו86ו₪ זס! + 006 ₪180 003 ץוהחפוז- ג 531 > וח8!ופהס6 60 ה ה 60 > 7₪|]₪5 ז6ה0ו065 06ג51א286 בונ8ההפז6ב הו ץוחו ו 0 זסו5060ח! או 561 + 1ה6שה הב ןסו ב 558 1.309 60 ).1( 4 כותב א8 + קורא א20 + זכרון םו2 + עגּוכ סחה שטוו כולל ערכת תוכנות: ה05חו6א וא זס! ו85סד 032186 4 6זהוווסס 3568 6 סוחספ + 801ווהסזה 60 ץזונתטס- סוחסם > (עוחס ונס והחזפ!אפו הסוו8זס!165 סוסה 01 ההסחחהּוכ > א 8חזס= הט50 עזסחטס- ו ו יו וזהחז5 + סזק זסו86ספח! אפום ₪01 + 081 הו הוהק בו60ו 30061 6 עוח8ו- 30 [זה 5 6 והב!ו50ח60 00 שוסחפוז- סחגּ או ם-60 אחגוט ו6ו- הוטשוודוווה סווום 0//9 4 בנייה עצחית של אתו בשיעורים הקודמים נמדנו כיצד לבנות אתר אישי באינטרנט, להוסיף לו תכנים, תהונות וקישורים, ולבצע בו פעולות עיצוב ועריכה - כל זאת, ללא צורך בידיעת שפת זהו. התוכנה בה (עזרנו היא %6156006] ז56סכוחס.). לאחר שיצרנו את האתר שלנו בהחשב הביתי, (רצה להעלות אותו נאינטרנט ולהראות אותו לכל העולם. לשם כך הקח(ו את אתר 67!066ח1, המאפשר לכם לאחסן את דף הבית שלכם ברשת, ננא תשלום. הכותב הינו מנהל שיווק בחברת וי-גרף, העוסקת בפיתוח אפליקציות לרשת ובניית אתרים אתר סטג|קטו!ך הינו קהילה וירטואלית ישראלית ברשת, המתהווה בימים אלה. כתובת האתר: [866.60.1|קטם1./ו/ועו בשיעור שעבר למדנו כיצד להרשם ל -6סג|ש6ון1, כיצד להעלות את האתר שבנינו מהמחשב שלנו לרשת, כיצד לבצע בו עדכונים שוטפים וכיצד לנהל את הקבצים השונים באתר. נדון, כעת, בשאר האופציות שמציע לנו אתר 16 |.00.סְסְ6]3 זסווטם 6|חסזק באמצעות ה- זסוו0ם 016זק, באפשרותנו לערוך את פרטינו האישיים ואת פרטי האתר. חלקו העליון של המסך מאפשר את שינוי פרטינו האישיים - פרטים כגון שם, שם משפחה, כתובת, דואר אלקטרוני, מקצוע, מין ותאריך לידה: 3 ו : - ונ !ו - ום וצו מהזטו - | בכרב = ו ₪6 אע 14 ₪ / 9 >> 3 ח1ו/ 51105 +6חזס+ח!ו | טס ססב!ק ו" 7 = : ₪ - - בוב כ וח רו ; 5 זס5ו6 6!ו06ס?ק 0 שופ הטוזהמחבזתו מו 1ב צה3 פהההתם שבוח טס .6 זו ו טדדו יונו וזופו. 6% והובו +3ז] ונוט חם הטנס 3 רהו םוטו וה ו 1 וחווד - ץ)וחווהוהזט הז פוטותטי לק זווטץ הו ווה ות | [ותנ טן ה וןטוווטו! ו ו ןאסב פטבי ₪ וו ש | ו / + |הטודווש זווט ספזטטזם ו וחם 65ו]ווווודו הזה 0 1 סז וו וטנו ץ וזו 'ְ 5 !וטוה 2-21 ודו !וגו זוהוו-ו | 1 שר 5 שו - :0ב 0 : ב 0-78 066 שאותטסטם! ₪ חלקו התחתון של המסך מאפשר לנו לשנות את פרטי האתר אותו אנו בונים ב-66ג|ק6םד; 6קאן)46]- מש 7 . ספ ז:שאצוון] כק חאל שת א<] ו וט הזתזם 7 וטוט טס המשהו | 1 ן !ווהעום 0 טסבןק סו | - וז" א 4905 2+ 0 ₪ רה | | ב-00ג|ק6ו11 מספר קהילות משנה. באפשרותנו להעביר את האתר לקהילה חדשה, לשנות את שם המשתמש שלנו במערכת, ולשנות את שמו של האתר ואת תיאורו. לאחר שינוי הקהילה בה יימצא אתרנו, נקבל הודעה ובה כתובתו ‏ "5% רוי בוו '4 החדשה של האתר;: הוספה לספר האורחים נראה ו א - [וו/ נאוווני וני" | -=- 1 בו הויו | הק | ו | יי == : יי ל | | 8% 10 400 הוסוזב3חדוםוחו זנוסץ הנכ זום) טסץ אתהחד פקקטוחטון ₪ / 3 חפפם 35 !חס גוטץ הס בהוסוהי מתו ||א א יז | אססל)פפטש שה) 0 568 כי! חס )!מוחזט]ח! 6ה! ה1 !| ספפסוק ֶּ | .גוס > תמו . חםו0631) שישח 3 0) טפשטוזו חספם 35 5ִסָבּק פוחס וטסץ ,ו5)6פט5 נוסץ 45 33 ק'|פשבז : . 4 : 31 זו סחו הח68 טטצ ]ו סבוה חזם השקס '+6ב' מחז ₪58 זסח סל) .טתסחו וסטוחסו שהז םז חזוווטז 1 אוסופם חס זטם פחז 06% 58ב סוק ₪ זם זמנ! וטוה 0 0 בעזרת ה-זספהחגות 00%ס6%1ט02), באפשרותנו ליצור ספרי אורחים באתר. ספרי אורחים אלה יתעדכנו עם כל תוספת שתתבצע ע"י הגולשים באתרנו. לשם הוספת ספר אורחים לאתר, נבחר את האפשרות זספגתג] 6%)000%ט0) | 285 שר הא | ₪0 את המסך הבא: לאחר - הטופס ה 5 הכפתור ר 406, יתעדכן ספר האורחים שקמה - 7 ברשומה החדשה. 4 7 5 | סח 6חך | ו ו | חדר שיחה למנויי 6טג|60וו1 ניתן למצוא תחת הלינק 60841ו11. בעת וו ששו הכניסה לחדר השיחה, נבחר את השם בו ברצוננו להקרא באזור חדרי השיחה, | וקוש ו נכנס ס לחדרי השיחה, ונבחר את החדר בו נרצה לדבר עם חברינו: / 8 3 טסו בכ פחוסה ונוסץ סז פיום)ופוש עֶ ₪ז5סכן תוחפ 185 051000 7% | | י : / ו | שת) חו אסספ31פטנו זטסץ ם! ₪6 3 פנוושטזכן ץ30וזבחוםזטבּ חואו זפנוג תבוח =טיס1גשטק טחד כלכ / . 08 שחחסוו זנוסץ חו 45 הבוחוש ₪6 ואדה אשמו א / 305 אדו סה) :וד ו0ספו0 ו 800 שמפקשוחסת | | 1 ---------7770- קוש0 (00004ש:ש 00 מתשח שף השצד] ל 1 וק 20 : ודוס !הסט 0 1 מסהוסט וג" | ה מש | ? קוו קוק צו ומלשי |[[פא והגסצר הססר | = וק וט 8 רדפ 5 111 רא העט הג 8 > 4 םג וט-ש :מז תו צזקפון : שזסו] !6] חוכו קש!ת6 ,אפס 6 6|60או במסך זה נמלא את פרטי ספר האורחים אותו ברצוננו 6 (שם ספר האורחים, מלל שמתאר אותו ושם הספריה שתפתח לספר האורחים תחת . הספריה הראשית של האתר ‏ = כאן ב באפשרותנו לראות מי מהחברים נמצא כרגע בחדר השיחה, לבחון לאחר מכן נקבל מסך שמאשר את ביצוע הפעולה. את השיחות המתנהלות בו, ולהוסיף את דברינו. בסיום הוספת ספר האורחים, נוצר קישור מעמוד הבית שלנו לספר אנו תקווה שאתר 06ג[60ו1 יהיה לכם לעזר בפרסום ואחסון האתרים האורחים. כאשר ייכנס גולש לאתר וילחץ על קישור זה, באפשרותו לראות | שלכם ברשת האינטרנט, את הרשומות הקיימות בספר האורחים ולהוסיף את רשמיו האישיים. טופס בגליון הבא נציג אתרים נבחרים ב-1671206, אז קדימה - לדרך. 6 | "אחנות ריגיורית" הוא המגאזין היהידי המקצו כר צ ו ]%‏ ] 1 11 1ריגיטריה העוסק באמנות ממוחשבת לפיסי ולמקינטוש. מיועד יי ור ד 1 8 7 - 5-8 ?₪2 8 %6'עממו 4 1 ב 1 ב מ !| תפי שב מ 0 יד רנ ]₪ לעוסקים בגרפיקה, עיצוב, פרסום, 14| תלת : הפילורים למוטועוום א שו שיד -וי* | ₪ 4 0 | | ממד, אנימציה, דפוס, וידאו ואינטרנט ₪ | תוומו ו -/ חתמו על מנוי לייחחנות ריגיגורית", | : | וקבלו 12 גליונות (+ 12 כ:6), הכוללים סקירה של מיטב תוכנות ב בעולם, חדשות וכתבות מעולם הגרפיקה הממוחשבת. לחתימה על מנוי התקשרו ל: א וריו ל "יו ₪ = = בי "1 | - + 0 ו 3-6 1 וו י . 9 = ) 4 0 7 .= 5 ₪ - כ 2-2 - = ו = - ! - - בר א + ו /]= 5 ך 1 ₪ 0 . ברל 1= 4[ " = - - : "4 - 2 ) = - ו 1 . % - >" 2 ₪ 2 - . 4 1 9 > ך ' 34 0 - 4-5 4 (ר= ₪ - > וי , | רכב - בערש צז = == ו - : :. - * / =?- 4 | | .ו . 2 4 |= = !תא 4 ו / | ב"י ה + 4 | 3 1 + מא" בר ₪ = = רב = א ₪ . יז - 1 2 1 "- 5 - = - ו , / . בי " - ו = 24 : > יי 2 2 ₪ * = 23 ב | - 0 =-% - - : , -. - ] - - 5 4 ,+ - ו . - 1 0 - - : וו = . = = 4 35 ויו קיו 6 ב 4 - . : / 0 ן 7 " וי - -3. -4, 7 = ג 1 - שב הל 1 ז ו 2 | | 4 "שחו 2 2 הקמד "= - וה 4 < 4 - *יצשש -- = 70 " ר"א = / - 98 : ו . בצ | 1 - ₪" = != -=- - - = -- 1 ₪ 5 ₪4 - 1 | %- ה ₪ 1 ו . 8 5% - 5 - 1 | " ב = מ . / - 4 ב 2 / . == = / 1 , 1 = רו . ר 1 - . 9 . . 1 . - -- / בשיי > = 2 / = ו = , / / בי 2 / , = 40 , ₪ "+ ₪ - 4 . . 1 < 0-17 - . ה - : ב 1 == . : > ו . = ]₪ 1 : ₪ בר : == ! = = 1 =11 מ = - - : 2 3=> / כ 1 %- / ו . לבפ ו ₪ - בד ו ' 5% / [ רו ה / 5 ן [ | -. "0 7 - = ו , 4% 1 =%1 2 וו : / וא כ > = את 1 | .= 2 : , - , , 5 . | שש א- עמ 0 2-6 1% | ] 5 זו 1 . וו - - ךרי . 1 חול ל | |.. - . 1 ה [ מ ₪ ₪ | ממשאיא ‏ 2. וו א ₪ "וה *5) י - . . ור . ₪ " 4 | : ב . מ | / 81.:. 4 . / 4 8% 7 4 ד " א רע ]ו . /- 4 .5 | 4 | ג , א ו" !| * ר', / | )| ו .ה ף ₪ ₪ ]הר 9 4 . ב ₪ 2 . : [ ]| | ימ 2 : ₪( 7% 8 0 ₪ 4 , ג י4+ -1 1 המו הו וו והוו9< + - ' . | 4 , | . - / 4-7 / 1 01 ב ₪ ער 1 + - יו הבו | או ו . : .ל / 6 | ₪ - בץ [ 0% ו 05 12 -5 ---5- א | ₪ ₪48 ג די ו 5 ₪ 0% | 2 4 רּ בש ₪ 4 7 = - = 9 / 3% ₪?* ,' 1 : = 3 / רו 1 2 9 1 א / ,1 ₪4 | יר ו 2-7 =-;)-נצי בו כ 2-6 ' -ו / שרי 0% : ו ב .₪ 7 5% ור .שר יר ₪ ה > -. : - 5 == 2 ל = - ב ₪ 2 = -1 . :2 - 5 שב בת כ 5 == יו : . : 9 / : : == וב1 ,1% : שר 2 י! ו 1 ב 3 . יי" > == - = 7 / | 2 0 5 4 0 0% 5 7% 7 - -- וי 41' , - - . 9 ו : ו . - במ | ] וב : : - . 5 = - - 9 - - -.- ,.. - | , . ₪ " / - ו ו .= % 4 7 . % 2% +-5 ה אה ו ינע 1 - ₪ )| " ו - + | ליא | ב - בד" 2 = בי || ]= 16 == 5 = = 3 = -= 5 5 / 1 8 ו ד - / / ה : > 1 ₪ .4 . צ'₪ םי - אא ₪ ; ל * = ל = : 5 ב / שר >ד -- ה / % , ל % 5 | ' 6 % | בדו . . 1 ; = ד ₪ | | / ל 1 ן רל ' %' וי ו ל ה % : 1 י 7 ח ו . ל י וו .-‏ שווהיש 14 נ|ו% , -ּ[]| ד ן ?| 1 -וו|ן | וב . . .= א - . , - ו ד . 3" "ו '. - | 1 = - ו א 2 " ' זז ו = = 1 - די ₪ 7 1 שי . 4-7 הש 14 ו ו 0 -- ו יק - -ן ישמ .ור + ו > ו ₪- 4 ו" = :| ה / ָ 5% / / / , : 1 . =---" 5 . 4 | . = , 4 1 5 א ' + כ = - ה - - = =" ב ר- וו - ג" .= / -. . == .יו = ל / . | / .. - ", 1 ה נש 1 . , / - ז - = א =ם .ו =- ןי [ 0% וציט .= 4 ( הש - . 9" >= בש ררש | = וו כ "= > שב 1 ה = . 2 : = . ו 1 . - לי -מן "/ ב 74 . ₪" . 5 שו -- = - כו = 1 . 7 - 2 "1% . 4 ב = / [ - - [ . / . - = ₪ 4% . - . . 4% - . ו 4- - ד ה ל ד רש - 8 : ו : - = + 5 וי ]יי יור = -/ 1 [ . > 4 ₪ מ שו נוי ב כ - ו < א = 1 ָ ב ה מ "ו . % ה . ו 0 : . ייה בנ ה . | 7 | 7 1 וצה 0 צר הג רו] 3 ו " ו - ו | שווו , ו ד 31 ו 15 : -\/ 2- 4 2 -- | % . ₪ 5 / -+7], ,| 7 ,וו 1 / (/ : - ו" ו / 0 שֶ זו -- = יז / -1 זו "" | ו 8 ג ויס ספ רט ו יאל 7 כולל הע"מ ומשלות] 2 סקים, ספורט ופנ או יל 2 ד ן ל ה : = 1- | 8 2 ו ו - : 0 5 52 0 . /- כ ו ועיצו וש יצו החיר היוחד נקוראי נודנו ו 39 ש"ח בלבד (כולל מע"ח והשלות] | 1455 | | | == | בר (אינטרנט עכשיו37) | אריג'נט בע"מ, החשמונאים 53 תל-אביב 65273. טלפון: 03-6850113, פקס: 03-6857137, |ו .וס ו/צצו/ש | בי ברצוני לרכוש את "אינטרנט 1999 - ספר האתרים של אינטרנט עכשיויי במחיר מיוחד של 69 שייח. בי ברצוני לרכוש את "ילגלוש באינטרנט - מדריך לאתרים ישראליים באינטרנטיי במחיר מיוחד של 39 שייח. שם = שם משפחה שס החברה מען למשלוח (נא סמן/י) ‏ 1/ פרטי 4ב חברה ו ו מספר עיר מיקוד - שר ו ב .ו ו ו |[ .= 8 נא לחייב את כרטיס האשראי שלי (ויזה, ישראכרט, דיינרס) בסך 3 69 שייח ‏ 01 39 שייח 1 אחר מסי כרטיס | | | | | | | | ו | בתוקף עך מספר תעודת זהות ו , טלפון רצ"ב המחאה ע"ס | לפקודת אריג'נט בעיימ. הננ |./]:/]|]/-ְ-ו]")/5מ/מ. טטר ויו ו מ-- אמאה הממח הר 7 = = ההמממממממממממששם ‏ 0 ה | ₪ - . : == "<> ו ב - 4 == ירי ו הנור == מ א ו ה ₪ א ור יאר ₪ ץועייו הרישו ריייורריוויי 0 ראת ש ₪ ₪ ₪ ₪ | שר == ₪ ו שש" "שיש שי ₪ שריש ₪ יש ישיש ש "0 ₪ "7" ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . . - ויו ו וו וו ו ויו ירי הו רו וו הו ווה רו ו ריוור הררחב חרי .== ,4-ו ,ור או 1 ₪ = -דדחדרדדדר דפ = =-וםה = החר ו הד > קך הר ומר ומר מ ו קה מא מ מ א = ו א -א-ישר--ש ור רו ו ו ו ו שכרה כ ררי-ההרכרוה תוווררה רו הר ה רו חה הווה ה ה חר )חר הר + 3 5+ - לו זי =-- 24.5 5 ף - 5% - ו 4 13% 1 , ו 1 : ₪ טש וי ב ץ- .4 שה 1 לו כ=2 = ב - כ בו ₪ הד יש ךר קל ב 1 ]1% יע 4 ו " רץ 1 בר | האש % ד ו ד ו ש=-- רו ה "ו | ופ" צ: וו ב 1 0 115 + 2 = ב 1 1- - הו = 1-- 0 2 -ש + - 4 . .2 וו , . 2 עבודה מגאזינים אלקטרוניים, מקורות מידע ?)ו וריו מקינטוש, חומרה, כללי זו דת, אהבה וסקס, חכרה ותרבות "ו מעבדות לחרות וו זו קולנוע וטלוויזיה, מוסיקה, . קומדיה והומור תושו תיירות ונסיעות, מזון ומשקאות, תחביכים ופנאי ור = טבע וסביבה, מקורות. מידע, מדע וטכנולוגיה, | מוסדות לימ כ חסרכל תועלת, ללא |" = טעם, מוזר אמיתי. == | 7 /" - 1-1 )| ו ו 7 ₪ - / ה לו ב 1 וז ב = ב וכו | / : ב בצ רו וד דגבב . 4 == ל : / > - 0 וה 2% ןו = ןי = ו כ = 10 ו 1 | 1 2 לב -56 17 שר [ ד ד ו -ההן]? ו = ו צר ה 2 קב = 0 > %/ | : יה 4-5 וו | שר = הפר כ בוני =: ב = ו = . ב-*זת ה ו 2 שי ו 1 7 | ו : מ : ר! רד | ו 1 5 : 5% : [ ה רו : 1 ,> 5 / : ה כ : ]1-ה ה 7-ה | הד וז המל ב טי" הבו 1 תו הכשל הד וו ו / 0 1 ב 0% | : חי 414 37 ש-1 1 1 5 ו ו 34 ו =-ן' י, ו ובר : ה "ןו 7 יר ח תכב-יי ה | = 1 הו 1 > .יו גי בשו 0 ו 8 = ו ד שק 1 ו" ! : ו 4 3 את . . בש 1 11% "ו ו וני ו לצי= 1-7 :רו / י , 7 שו ב וניהו ")מו ריש לק 4 14% וי שה קת ו ן /- ! 7" 3 + מ 1 ךל 2 . ₪ |[ ז . ו | 5. 1 . ה . 8 ו 5 = . ו | ו 1 ]1 4-ו וחירי 1 - ד ו שכר 3 ) 5 -| ₪( = = וז = 5 עב / ן ₪ כ ד - 1 ו + | = כ - -ן] | 2298 = 3)4)5 4 ו 7 -- 4 . 11 1% נ1' גיאוסיטיס וחס65.6ו60611.,צ/צעש אם אתם חעשים תלוטוים, מנותקים ואבודים במרחבי האינטרנט האינסופיים, הרי שגיאוסיטיס היא התשובה בשבילכם: אתר זה מאפשר לכם לרכוש "חלקה" משלכם, בעיר וירטואלית, בשכונה ויורטואלית, כאשר אתם מוקפים שכנים רבים ומהווים חלק מהקהילה הוירטואלית הגדולה בעולם. 65ו600כ) מאפעור לכם לפתוח דף בית משלכם, ללא ₪ רד 2% ובווו| ₪ ₪ = 4 58 נה פפול | [||-אאפה | 4% 7 .ו קוו | הראב 3 = =- 1 ₪7 6 חס טסו זוששטום 6 ]בוא > ָ ו 000קו% ו מו | הו ] / ארמ ₪ ₪ ₪ ₪ "7 ₪ ₪ א רא "שר ₪ ג ₪ ₪ = . . ₪ מ ₪ / 0 | ו 3/1/40 +! שקאגן שוחושה חח וטו 1 / לד הרי מק מ ה ו 2 מ גב ררע דד ד ב ף 2 ידוו קיו ו / ו ו / ו מו מ הז נוחזהצוו ה !וש וו וביוח רדומז1 ל סניו תשלום, ומהעשכונה החדשה כה התמקמתם, לנהל את חייכם כעכברי עיר מצויים: לערוך קניות במרכזי הקניות, לצאת לסיור מודרך בעיר, לטייל בין שדרותיה או באזורי העסקים והמשרדים, לבקר את שכניכם ולנהל איתם צ'אטים וקבוצות דיון, או לחפש מה שמעניין אתכם במנוע החיפוש. בוני האתר מזכירים לכם, השכם והערב, שמאחורי כל כתובת או דף בית בּעיר, קיים מישהו אנושי, עם עולם ומלואו, בדיוק כמוכם. בקיצור - אתם לא לבדו | 54/ |ווה זי ] 4% זטסץ זם) הפוחד 1 וס וס שוח 5 -- 1 ₪ | 41 לי 2 ף 1 הק י: ) -00 ₪ ה = = המעש השמח חי , - ] | 4 = !מ 1 (6 אתר 65ווו3600) מוכר, ודאי, לרובכם, אך עם זאת תמיד טוב לחזור אליו ולבחון אותו לעומק, כיוון ‏ שהוא המקום, בהא הידיעה, להקמת אתר איעוי ברעות ולבחינת עולמותיהם הפרטיים של גולשים רבים אחרים, מכל קצוות תבל, המשתקפים באתריהם האיעויים, המאוחסנים ב-065ו2600). בימים אלו - ימי ההתמזגות הגדולה עשבין 65 ) לבין ססחפ' - מאושיות האינדקסים ברשת, מקבל העניין משמעות כפולה ומכופלת. א א א אד אד 6ט ו || ס06.6וטף!./צ/צ/ש שני מדריכי אתרים שחברו לאחד. "המדריך השלם לאינטרנט הישראלי" של נדב הראל, ו"מדריך אתרי האינטרנט בישראל" של ג'ון נייסטד, שפעלו שניהם ברעות, כל אחד בנפרד, במשך ארבע שנים, הקימו במשותך את ססוג - מדריך דו לשוני (עכרי ואנגלי) לאתרים ישראליים (הכתובים בעברית ו/או אנגלית). האתר כולל את הרעשוימה = המלאה של הדומיינז באינטרנט ₪ | הישראלי, ומנוע > = חיפוש מתוחכם שממש | | שמאפשר להגיע אליהם. עוד כולל האתר חדעשות מעולם האינטרנט הישראלי, ונתונים סטטיסטיים על טי | 65 ...פרט לטבלת ההשוואה בין ספקיות האינטרנט בישראל, המעודכנת למאי 1997 בלבד. א א א א אן | שוק האינטרנט ו | בארץ. אמ | 65 הכזובות עד יי אש | עדכנית של ה **צת | האינטרנט - ]| הישראלי.. ס)ףחוחו// רהסס. ס6ןסח וה ורצע עמוד הפתיחה עול האתר מציין, תוך טפיחה עצמית חזקה על השכם, כי הוא טוב יותר ממנוע חיפוש רגיל. בפועל זהו אינדקס מקוון, המסווג אלפי אתרים, לפי הקטגוריות המקובלות באינדקסים רבים אחרים: אמנות, בידור, עסקים, לימודים, מחשבים, מדע, תרבות, משפחה, בריאות, תחביבים, סגנון חיים, חדעשות, ספורט, תיירות ועוד. סססחוחוו/! שמים את הדגש על האלמנט האנושי. בני-אדם, ולא רובוטים או תוכנות מחשב, הם האחראים על איתור ואיסוף המידע בכל אחת מן הקטגוריות הנ"ל. לטענת האתר, אין לכך תחליף. ₪ חסרון השיטה, כמובן, הוא מוגבלותה של היכולת האנועוית, לעקוב אחר כל השינויים והעדכונים המתרחשים כרשת, מדי יום, מדי שעה, מדי דקה. א א מוכנות תוכנות מיקרוסופט לשנת 2000 זו / 1.60 6050 וח שצ/צ/ 000 | מיקרוסופט מרחיבה את טגוון הכלים שהיא מעמידה לצורך בדיקת תאימות מוצריה לשנת 0, זאת באמצעות תוכנה שיעודה לבדוק את תאימות מוצרי החכרה המותקנים על הדיסק הקשיח. התוכנה ניתנת להורדה בכתובת הנ"ל. היא מדווחת על המוצרים שאינם תואמים ומפנה את המשתמעו אל התיקוו המתאים. כּמן כן קיימת באתר אפשרות לקבל אינפורמציה לגבי שינויים ועידכונים רלוונטיים, בדואר האלקטרוני, ולהפנות שאלות ספציפיות אל מומחי' מיקרוסופט. למעוניינים בתעוד "צרוב" של המידע והכלים שמציע האתר, ניתן להזמין כאתר תקליטור המכיל את כל אלה. א א א יניב ו נגורוניי [זזס חח | ו.0זס.61חו6חחו ./צעצ/צ מגאזין אלקטרוני חודשי זה, בעל האורייטציה הפילוסופית משהו, עוסק בענייני יהדות ומביא כתבות הנוגעות לעולם היהודי. את הכתבּות כותבים רכנים, אן נושאיהן אינם מוגבלים לדת במשמעותה הצרה. ניתן למצוא באתר כתכבות בנושאים כגון מערכות יחסים, רוחניות, צמיחה אישית, פילוסופיה (הבנת האל הבחירה החופשית), ועוד. פחות "הרבצת תורה". יותר פילוסופיה. ₪ כמרבית אתרי הדת, גם אתר זה כּתוב בשפה האנגלית. * א א סז וחהס6. 6צוז6סס"זס" ץץצעצ/ש ()ז]שח הוא מגאזין אלקטרוני, הבוחן את החברה האנועשית בשלושת הרבעונים הראעוונים של המאה ה-26. מגוון הכתבות אתם בוחרים בעצמכם את - השירים שברצונכם |-- לשמוע, מתוך מבחר | ענק של עשרות - | אלפי השירים, שמביאה לכם | ה. -₪ התחנה | ו האלק טרונית. באעור | - - 9ב למגאזין עצמו: תוכלו. | ו להתעדכן כאן | ב" בחדששות המוסיקה הטריות בּיותר, להפנות לאתר שאלות בתחום המוסיקה, לפתור חידות וחידונים יומיים, ולקרוא ד 7 המי טורים קבּועים:כמו "ההסטוריה ₪. .== "ך ות הזץק של המוסיקה" שעוסק, מדי מק / 4 יום, בנושא אחר הקשור במוסיקת העבר. הפש -/2 ו חובבי הסקרים והטבלאות א לש יוכלו לראות כאן מהם 40 6 4% השירים המואזנים ביותר == ו 8 בתחנת הרדיו הזו, לדעת מה 0970700 הדיסק שנחשב עכשיו ל'חם' ו = ביותר בעשוק, ולשמוע איזה והמאמרים במגאזין מכסה נועואים דיסק חייב להמצא באוסף הפרטי בפוליטיקה, מוסיקה, אופנה, שלהם. א + אא עיצוב ועוד. המוטו של האתר הוא כי חיינו בהווה יהיו מהנים ואיכותיים יותר, אם נדע לאמש ולהפנים את הטוב שבעבר. כיוון שאיכות אינה מוגבלת בזמן, נוכל תמיד לדלות את הטוב שבעבר וליישם אותו בחיינו היום. ₪ אם מצאתם את תוכן הגליון העכשווי מרתק ומועיל, תוכלו לנבור בארכיון האתר, המציג גליונות קודמים של המגאזין, ולהחכים מהם עוד יותר. ₪ בתאוריה הכל עובד שגעון. במציאות - לא כל-כך. א א א | 3 | ה6זז6-5ען | זסז 5016 6ח] 5 פוחז !5/0 שו צְּו סד 1676 אסוו6 | !₪ או | " |אאצת וק *- רדיו |0\ 516.60ט5|6טרח6ו5טח./ש/צ/ש וח "רדיו |כא/!" הינו מגאזין אלקטרוני חדש בתחום המוסיקה, המשלב כתוכו גם תחנת רדיו פירטית, בה ו[ורוהוי'ו מדריך האינטרנט של אנציקלופדיה בריטניקה ההס801.6.צ/צ/עו מדריך האינטרנט של אנציקלופדיה בריטניקה מאורגן בצורה של אינדקס ממודר - משהו כמו "וואלה" או "תפוז" שלנו, רק בצורה שונה מאד. לחיצה על קטגוריית "הסטוריה", למששל, הובילה אותנו לשפע של תת-קטגוריות: בחינת ההסטוריה של כל יבשת בנפרד, מלחמות מפורסמות, מוזיאונים להסטוריה וכו'. מטבע הדברים, בחרנו בהסטוריה של המזרח התיכון. גם כאן נפרסו בפנינו תת-קטגוריות שונות, החושפות אתרים רלוונטיים, מסווגים לפי ציר זמן, לפי מדינות, לפי דת, או לפי קריטריונים רלוונטיים אחרים. בהשלכה על שאר הנושאים שמכסה המדריך - מחפשים סבלניים, שמוכנים להשקיע זטן כדי להגיע לחומר בעל ערך, ימצאו כאן את מבוקשם. ה | 4 | ו 1 | ורד שב 5 אוד יש 1 גו ₪ 1% צוקד עו וס פח ד -23] ודו ₪7 קה 1 *ז *שט בק! 8 4 ו | וגוה | רפתוזו | 5 1 וזה ן מוייה בח כ ו ץז וש ש . א | ₪ | ובפתכ גוז או ₪ תווש 2 3 תיוותה !| ! הידד ול ףר ! ה והמ ווזם :שום 1 - זוה ]> צנוח ע || חףסה|= ‏ 115% כצט] 5 מו | [ א | ור פ!/מבזלה. = 15וה 8 שוח 6 4 5%4וצטם זט זה הר 55% אוב | 65הזע)ח| או = 185 מה 5 זו ] הסזוג6נוט= 7 ווח | <+חןו5ו=. 5 זהאוווה!כה>וח= ה 6 ] -85198%5 = תו וז עם ותק של כ-200 שנה בתחום ההוצאה לאור, אנציקלופדיה בריטניקה לא מאכזבת. האתר מביא לנו את המיטב שהרשת מציעה. * * א מילון |ו.ס6.ץ'וסחסוו06./צשצ אתר זה הינו מילון אנגלי-עברי חדש, המוגש לכם, ללא תשלום, על רשת האינטרנט. הוא מוגבל והוון חז 000000 0 00006000 | למספר נושאים בלבד - עליה, מחשבים, מזון, יהדות וספורט. תחת כל קטגוריה כזו מסווגות המילים השונות, ופרועון. ₪ פרק המחשבים מכיל רעוימה של כ-400 מונחים, מעולם המיחשוב והאינטרנט - כלי עזר חשוב למתעניינים בתחום ולא תמיד יודעים היכן למצוא את הפרועו ל-וחפזססז הסשחכ- ורס/), סו 6וח רחס ) ה1זה, או 6 | 6סזווסס. ₪ ומה עם שאר הנושאים? א אד א וחסס 6סוטכ) מגדיר עצמו "המדריך האולטימטיבי לאינטרנט". ייתכן והמילה "אולטימטיבי" מנופחת קמטה - ישנם תחומים רכים שאינם מכוסים על ידי מדריכי האתר, אולם אותם תחומים אודותם כן קיימים מדריכים באתר, מכוסים במידת עומק ראויה לציון. קחו, למשל, את תחום הסלבריטאות - חס 6סוטבּ) מציע לכם גיעוה אל כל מה שרציתם, ולא רציתם, לדעת בתחום: מידע על ימי הולדת של סלבריטאים, אתרים אישיים של סלבריטאים, צ'טים רלוונטיים, אתרי רכילות עסיסיים, בסיסי נתונים של תמונות סלבריטאים, ביוגרפיות וחתימות של סלבריטאים, ואפילו כתובות דואר אלקטרוני של סלבריטאים, אליהם תוכלו, מעתה, לכתוב מכתבים. 6648-ו ג) אושפה/פעו 6ק5!4)8- ‏ 3%( | <>( 9 ב ור ב 4 , שה שש שוש הרבש ל 4% | וו : 5-ו - 4-1 | . 5 -₪4 | | | 4 וה | באופן דומה, האתר מכיל מדריכים נוספים, במגוון של נושאים: סקס, מזג-אוויר, סרטים, תוכנות להורדה, מוסיקה (כולל הפנייה לארכיונים גדולים של קבצי ₪3/), חדעוות, בדיחות ועוד. 9 כל מדריך מאופייו בקשת רחבה של נושאים, אליהם הוא מפנה, כאשר בכל נושא מוצגים עשרת האתרים הפופולריים ביותר, יחד עם מקורות מידע נוספים. א א אד אד וח ₪ ₪ ₪ א "4" 2" ₪" ₪" ₪ * ₪" ' .00ו0י1י1+151":י 6 . ו 8":"'."ו":":".. ; . ו 85 5 ₪2 '*"ב".":".*ו.". *."...".* "."1". ".ג" 5 ".2 ₪ ₪ א 5.5.58 5.=. 5 "."ה"ג"ה'+"ה'פ"גו'! 2" ** "ה"ה":":":": "5" . ₪ ₪ 4 *ב.:":":*:". 1.5%%.* ב'ג"ו"יי:*;י. רוו יי "4" "2" .םא .א.₪.*.5.ו: דר ויל 2-5 יי יו ו ו'5"ו *.":".". 1 . 0ת"."."."." לו'ג"ה'ל"ו"וי . . 17 :':5":"'+*"+". :יי1י1"1 ] 9 1 ו ."<< ₪787 -₪.. ₪ -₪. שא 1 722% ..:ו:":י:"ה':*. *ב'ה"י"י3ו!:"ו": . הי 4 8" "| =י:":":5:":5ז" ו ...1 ,"ב *,. י' 58 :"ד"י "ח. 1 | "8 5 : . *ב.'.'.7:":":"" יו " כ יר יניב'ב"."."ב "גי = 5 ב ו'ו"ה":' ו'ג"ג':" :1 ו"י'ו"ו"ו " ה"א"ו"ג":"ג' "ו ל" 2" 2" 2" "2" 2" || *1"ם"ג:'ג'ז'ו";": "!ו ₪ ₪ 5 ל 2 12% ₪ ₪ 55 .א 8 57. 5-48 .5.5 חח ""ו":" ₪" " ו *, |' "ו ו ור יי :"1"1"1"3":":":' .' "ב":;':י:":":'.'י רייו ויד א "2% ".* "0 "מ ויר ו ףא יו 'ב'ו:':'.:"ו'וייי . 5 1 . *ן ו . , "ג:ין": ו 20ג":":':"ג .'.י:5%":75:*.יו ": "5 3757 % = ':',"י"+".":"% =':".".",:".".:".: 7 ו ₪ || *ב":":47:7"."": ו'ה'ו'ויו":י.":ו ."7 37 | הברו "147-ו "ב"ג<'".".".* "ב"ג",:":*:":" .':'.".ו ." % 2" "ג" ."ג" 2" * "'.".."..* "גה'ה':":'ה':י ה 4'""5%' ורוו ו " ₪" 2 "= 5 ל 2 *"3":*4":"ה" :"3" " 4*:":":"4":"א":" . מ"ז":"ויה": ::::: 'ב':'ויו:ו.ו "ב" 2" * + . ₪ .7 םש 7 ₪ ₪75 - ₪ :1.1 . . יכ יי יי ?₪" "5" דו('1ו וו ההסטוריה של 6|סכג ההס6.ץזסו5וח-6|כןכוס. צציאצ סטיב ווז'ניאק וסטיב ג'ובס היו חברים טובים בבית הספר התיכון. שניהם התעניינו באלקטרוניקה. שניהם נחשבו מוזרים משהו. וו ו אאוטסיידר טי. | 1 >חושה] ה+488 הט :08808 ו ו ב היכרות זו, בּין העוניים, עתידה היתה להוביל להולדתה של אחת מחברות המחששבים היותר מרתקות והיותר חדשניות || שידענו, והכוונה | היא ל-6וסס, ‏ | כמובן. מאז ימיה || * הראששונים, מאז |[ ימי מחששב ה-|-6סס (1976) ועד ימינו אנו - ימי מחשב ה-ספו/] (המציג, אגב, שיאי מכירה מרשימים), היתה ההסטוריה של חכרת שוסכא רווייה עליות וירידות, שיאים ונפילות. יחד עם זאת, כולם מסכימים - גם מתחריה הגדולים ביותר - כי תכונה אחת איפיינה תמיד את 6וססט - חדשנות. 6וסס/ מעולם לא שקטה על השמרים. שוסכצ/ תמיד העזה לחדש. אתר זה בוחן את ההסטוריה של סא - ה| מבחינת קו המוצרים של החברה (הכולל קטלוג של כל מחעובי פוסס/ שיוצרו ושווקו אי פעם, יחד עם הספציפיקציות של כל מחשב) והן מבחינת האסטרטגיה העויווקית של החברה. ₪ גם אם הדומיננטיות בשוק המחשבים אינה, בהכרח, ששייכת ל"טובים", וגם אם נדמה שהקרב על הבכורה בשוק המחשעשבים 1 0 21+ אבוד, עדיין מרתק לבחון את הדרך הפתלתלה שעעשתה שוססא/ לאורך 23 שנות קיומה, |אולי אפילו לקוות שהחברה תמשיר לספק את מה שתמיד ציפינו ממנה לספק - טכנולוגיה עתידנית, עם ראייה קדימה. אא א א חו6ז5חו06))! רה0סס. הו6ו5חו6סוח.ץצ/צעצ אתר זה הינו אינדקס ומנוע חיפוש שכולו מקינטוש. בין סיווגי הקטגוריות הראשיות באינדקס תמצאו "כלי עבודה" למקינטוש, משחקים לילדים, "חומר" בידורי, חדשות מקינטוש וחנויות מקוונות. תגיעו לאתרים המביאים תוכנות ומשחקים 1 = 1 להורדה, אתרי חדעוות ועדכונים, מגאזינים אלקטרוניים, ו'סתם' אתרי כיף, מיוחדים למק. דף הפתיחה של האתר מציג את עשרת אתרי המקינטועש הפופולריים ברעות. מומלץ לבדוק. * א א או ו 100 )| פנטיום 3 וחסס. וו ווחטוזהסכן.//צעצ בימים אלה הכריזה חברת אינטל על הדור הבא של מעבדי הפנטיום - פנטיום ווו, במהירויות של 450 ו-500 מה"ץ. במקביל השיקה אינטל אתר אינטרנט מיוחד, המוקדש כּולו למעבד החדש. תלמדו כאן מה הן יכולותיו החדשות של הפנטיום |וו, בתחומי העסקים, התקעוורת, המולטימדיה והאינטרנט, וכיצד עתיד ]| המעבד החדש לשפר את ביצועי המחשב ששלכם, כשתריצו עליו תוכנות ומשחקים חדשים. נכון | אם אתם + שב ה מ|כרים תוכנות, או לחילופין - | ו ו . 2 ושזרוו ב-א מפתחים למועד בחינת האתר, הוא לא היה עדיין פעיל במלואו, אולם בשעה ששתאחזו בגליון זה - לאחר מועד ההכרזה הרשמית על פנטיום ווו - אמור האתר לפעול במלואו. 9 למעוניינים בכך, האתר מאפשר להרשם לרעשימת תפוצה ולהתעדכן, דרך הדואר האלקטרוני, בחידושים ובחדשות הקשורים בפיתוחי חברת אינטל. * א אי 05/ סזס. 050 . ,שאו איגוד ה-573ם (האיגוד הבינלאומי למאבק בפירטיות תוכנה) לכד, לאחרונה, רעשת אירופאית, אשר הפיצה תוכנות פירטיות, באמצעות האינטרנט, בהיקף פעילות "מדהים", המוערך בכ-237 מיליון דולר. ל-.3סם, המחנך משתמשי מחשב לשמירה על זכויות יוצרים של תוכנות, נלחם בפיראטיות תוכנה ומוביל מדיניות ציבורית המעודדת המצאות חדשוניות והזדמנויות סחר, יש סניף גם בישראל. 08 ששו שתפעוו00: פצמהופטם פמ ישפפוושא ד היו ----: 2 2 תוכנה חדשה, ודאי יעניין אתכם להכנס לאתר של ה-סם. כאן תלמדו, מסקר שערר מכוון גאלופ עבור האיגוד, כּי בעשנה האחרונה חלה ירידה חדה בהורדת תוכנות חינם (ללא רשיון) מן האינטרנט, בהשוואה לעונה שעברה (19% העונה לעומת 46% בשנה שעברה - במגזר העסקי, |-48% העונה לעומת 93% בשנה שעברה - במגזר הפרטי). תוכלו גם לקרוא מה יגרום לאנשים לרכוש תוכנות חוקיות, במקום להורידן ללא רשיון, ובהתאם למסקנות - להוזיל את המחיר, לתת תמיכה ושרות טובים, או לחילופין - להגיש תביעות משפטיות. פעילות חשובה... 9 ... שאינה זוכה למלוא ההערכה, בארץ ובעולם. * א א שאלות ותשובות בנושא מחשבים |ו.60. חסוסםס.צצצצש חכרת יחסי הציבור דורן תקשורת חנכה, במסגרת אתר האינטרנט שלה, פורום שאלות ותשובות בנושאי מחשבים, היי-טק, תקשורת ואינטרנט. המבקרים באתר מוזמנים לשאול שאלות, לענות לשאלות אחרים, לתת טיפים מקצועיים, להתייעץ, ולהחליף מידע וידע. התשובות לשאלות ניתנות הן על ידי אנששי מקצוע והן על ידי הגולשים, המוזמנים לתרום מהידע האיעשי שלהם ולסייע לפונים. מקימי האתר מקווים כי הוא יהפוך מקור מידט רחב היקף למנהלי ומנתחי מערכות מידע, תוכניתנים ומשתמצשי קצה, כך שיסייע לייעול עשפ העבודה עם מחששבים ולפתרון תקלות. * א זו | צורבי 8-פס, וו-פס. הכי מהיר, הכי אמין. זכ דיסקים שליפים לגיבוי והעברת חומר 1.508 50066 , 1.0068 50810) "5! וכו צוכס מצלמות דיגיטליות-אוססוו\/6 דיסקים אופטיים (230/640/08) סטודיו מירב/א 1 -- 1 = כרטיסי מסך ה ו /128 56 0 ספסו וד 30 קוו מסדהאוווהפד ,30/0 סדוזומאק מערכות ו בקרי ו505 תואמי 0 0 03-6850044 .8.00 הסו.צצש/ / :סז ו. 8061.00 86280 3!00:]|וח --= ו אלודה בע"מ שדרות רוטשילד 103 (פינת שנקין) תל-אביב טל: 1-800-225166 אלודה הִּהָ9 תח ההחחחחה הההמה הממהעחה האאה..-=== -₪- .+ ויב רבור שר יוו ריוור וו ו יוור חוד ו יח ₪ ו יו יור חור ור יו = ₪ חח ₪ ₪ ₪ = א 5 = = = 7-7 רקד = ₪ ₪ ₪ == ₪5 כ <ד ד דח א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שר ₪ ₪ שר ₪ ₪ 5 5 ₪ א ₪ --ת = 5 ₪ שו 9-0 מל רש - ₪ ₪ 4-2 א 4 8-8 יאו ירשו א - ₪ ת- 2-2 ₪2 אש = רש - ₪ 9 זי ₪ אי יחטו חשו שו ₪ . ₪ ₪ 6 ₪ ₪ ₪ ₪ 98 5 ₪5 ₪5 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ .₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ .₪ ₪ = שר ם * 2 92% 2 % "ה":"ג"ג' *"ה"ג"ג"ג* *" "2" 7" 4 "ה"ו"ו'וי .*+'"'ו'י'. ₪'5":7". בי ויו וי .= .1 *" "1 .7 -ז.'.. .':*.*+". * "6 ו 1% ₪ ₪7 י"5":"ה* 267 == "2 * 2 "* *.*%."* * "5% "ו *" "2" ". '*.".'.י *.. * 5" 4":':י: 'ו'יי:.). 1 ו"'יוי, .1.8 .5 .₪ . . . . 5 2 * "= .':"ויויו . 5 2 *- * .':ו":". .":":"%"% 5.5.5 5 ₪ ₪ ₪. ₪ :55 ".".".'.* "2 %*.* *4":*:*.* ":*:"ו*:* ו'*'ה'"%"ו'4" * "5 ₪ וי 2.5 ה .5% יו | ו"פ":":'":'* .> :2-1:: |"'":יה": "ּ,"ויו':* ו".":":".* 8%" ":":::":י ל 5" "5"> ו"ו'ה"ה*:* 1: = .*5.₪.₪. ו 5 = ₪. א .|| .₪.א5. ₪ . . . . 1 725 9-7 =.%.* ₪ 5 כ 5 - 26 = ₪ 8 ₪ ₪ 28 = - ו ::: %":5%" - ו 7 '"צ* ש'ו" *" ₪" 2 "2". " 2 ₪ 55" * 7 יה 77 5 'הלויויה": "ה":ג:;'ג"ו ".".":"':", ₪ ".5" + "ב':":".' וג"ה":';":' ו*ב":":",' * 5 2 7 2 "...".".*" * =" 2 "2 "." * "2" 5 2" .* "ב" 2 "2 * 2 " .ה *. .5 ""%', *ב"ג< "...* ו':":*.".' "= "2 "2 "2 " "ג" ...5 "ב" 2 "2" * 5 ":":. 1 ו'ויזיי*: 3-ו ₪ ₪ - 525" ד'וי:"ו':.* 5 ל = 57 ₪5 "₪ ₪ 4 "₪ 8 "₪ =" ₪" 5 ה "9 א"ה ":י5": :115 ':*":':;"ה' . . . . וי ו ."ו,:י:".* 1 1 ו ויו'ו':'.' +'א':",:".* "5 "ב"כ" ₪" ₪ " 5" ₪" 5 1 יח = "פה"'"י"+ ה"דיו"ה*ג :1 .''"ויי": *" ".> 75 יו 3 "+."ו"ו":"% 1 יי * ₪ - ₪5 | ₪ -< ₪ ₪ || ₪ ₪- ₪ יי ו וי ו - =), וי יתיה :: יו 3 :':*1*1*:* מ בב 1 5 > "5" ה"ה":'%"ו 6ו"":": בו רו ו '.!:":'.' + ...5 ""% "ג*":"ו *.'.'.".". "0" "3% :].?. א'י.% .= הי"גי:יגי.גי 5-5 א *.י.י.7.. "בה"ג'ג'.' 5. " " "ב 2" 2 4 556 > א א ₪ 5 42 א ₪ .₪ ב'4":':'.' אתר פרשת העובוע /ססו/ |ו. 1511.60שו06ז15.צו/צו רחזח. ח-15ח! אתר זה מביא את כל פרשות השבוע, בלווית הסברים רלוונטיים, הן בעברית והן באנגלית. הקטגוריות באתר הן חמישה חומשי תורה: בראשית, שמות, יקרא, במדבר ודברים, וכן פרשיות הנקראות בחגים ובימי צום ואבל. עוד באתר - שיעורים בנושאי דת. האתר הוא פרוייקט של עמותת מסד מירושלים, שמבטיחה כי השיעורים נכתבים "מתוך פרספקטיבה מסורתית, אך מודרנית, ציונית ופתוחה". ₪ אלטרנטיבה מעניינת לעויעורי התנ"ך. ₪ מתגעגעים לרב אבידור הכהן, כיום שישי בערב? * או א מאגר ספרות קודש בסנונית 6 4 6א.זוחטחפ. | אשצעש | החזח. 8 0065א / 5 אם אתם מתכוננים לחידון התנ"ך, אם אתם לומדים מקרא באוניברסיטה, אם אתם תלמידי ישיבה, אם אתם מתכננים לחזור כתשובה, ואם אתם 'סתם 1 ו = | רא 1 ו 1 9 ב * מוווית* - לעוף רחוק יותר מהרמיון 452-0 בכש םהבש של מ ונכ וקד > -<-====.. = ה :5:8 חת ה 0144-75-70 ( שש הה-עששל ו %---4 2 1 מעוניינים להרחיב את הידע הכללי שלכם - בקרו באתר ספרות הקודש של סנונית. מאגר מידע עעשיר זה מכיל את כל ספרי התנ"ך ומאפשר חיפוש חכם במשנה, בתוספתא, בתלמוד הבכלי והירושלמי ובמשנה תורה של הרמב"ם. אם אתם מתקעוים בנושא מסויים - תוכלו להפנות שאלות למומחי האתר, ולקבל עליה| תעוובות. 9 כשהתנ"ך פגש את ההיפרלינק. א א א וברו וווגוו רנסנס בהארלם 60 60. ה ה16וסח / / :סה אנציקלופדיה בריטניקהו מזציגהו בפנינו, באתר זה, שלושה מיילים רבועים של התפתחות תרבותית, וו ורי ! הוחו ו :טנןה וווטה הו 6 הסוחד וז 0 הזז או ההשו ₪ שו וגו ]ו אונוו] א ו ₪ 1 שו - 2 ₪ שהוה פד מק 231 שחן .הנובו | אדומים, יגרום אפילו לפנינה רוזנבלום להראות חיוורת. בעמוד הפותח מתואר אקט הנשיקה, על משמעויותיו הרגצשיות והקסמים שהוא מחולל. המבקרים באתר מוזמנים לשלוח נשיקה לכל מי שהם חפצים ביקרו. כאן נפרסות לפניכם ששתי אפצעורויות: הראשונה היא לעולוח ליקירכם/יקירתכם נשיקה וירטואלית, הכוללת אנימציה ששל קופידון מכונף, המפריח נעויקות אל חלל האוויר. יחד עם מסר של עדסב מילים שרות זה, כך מציינים טפ בוני האתר, ניתן חינם. האפשרות העוניה כרוכה בתשלום של 5 דולר, וכוללת משלוח של הנעויקה 0 5 ב מוש) 5 המשטב | בד | ₪ ךר - :0 8 0216₪ום חזו]!גר> תה 1 6 הר ₪ רנ 0 | ש נשיקה וירטואלית מרמזת, אמנם, על א שת וב | ריט ה ]| כוונות שולחה... ו 0 שָ שרי 5-5 וו וב 1 ו ₪ וו שחר ו = | ה בניו-יורק של תחילת המאה. עניינו של האתר בתחייה התרבותית והחברתית שהתחוללה בהארלם, בשנות העעשרים. על רקע תמונות בצבעי שחור-לבן, של הארלם בעידן פריחת מוסיקת הג'אז בה, תוכלו לקרוא על מוסיקאים, אמנים ואינטלקטואלים אפרו-אמריקאים, שהביאו להתפתחות הג'אז והבלוז, התיאטרון השחור, ותנועות מחאה שונות. לכל אחד מתחומי התרבות הללו מוקדש חלק באתר, וכך גם להסטוריה המתארת את התפתחות המנהיגות המקומית, כתוצר של התרבות המתחדעשת. האתר מספק גם מפה עול הארלם, עליה מצויינות הנקודות החשובות, ומאפשר לקבל נקודות ציון חששובות, על ציר זמן. פ עיצובו המסוגנן של האתר בהחלט משרה על המבקרים את אווירת הרוכע... 9 ...אם כי יותר תמונות אותנטיות, היו מצדיקות את הסקרנות שהוא מעורר. א א א א אי והגבוה וָןו לשלוח נשיקה וירטואלית טס. 560006155.6070./צ/צעש האתר הורדרד, המוצף בתמונות של קופידונים חביבים ולבבות שי ...אולם בּינינו - מִי מוכן להסתפק בנעויקה וירטואלית? א א אד היכרויות ליהודים 5.60 חספ'וסכ ח15/פן. ש/צע אתר זה דומה מאד לאתרי ההיכרויות הרבים אותם סקרנו בעבר, בייחוד אחד - הוא מיועד לרווקים ורווקות יהודים בלבד. מלאו מספר פרטים על עצמכם - מצב משפחתי, רמת השכלה, עישון, כמות צריכת אלכוהול וכו, ציינו מהו טווח הגילאים הרלוונטי לגביכם והאיזור בעולם שממנו תרצו שיגיע ה"חצי העוני" שלכם - וחינם אין כסף, תקבלו רעיימה של כל הגברים, או הנשים, המתאימים לכם - זאת בהנחה שמספיקה לכם מסננת עול שבעה פרמטרים כדי לבחור בן/בת זוג. לאלו מִכַּם שמעדיפים מראה עיניים, קיימת אפשרות לבקעש בני זוג שמצורפת תמונה שלהם 0 א . כמו כן, תוכּלו לפרסם מודעה אישית ולהכנס למאגר הנתונים של האתר. באתר מתוארים סיפורי הצלחה רכים בעילום שם. אם נאמין להם הרי שלשרות זה הצלחה לא מבוטלת. ₪ על סמך נסיונותינו, נדמה כִּי המאגר האנושי המקוטלג כבאתר קטן יחסית. * א אד פרי האהנה וחס6.6צס סוס ס|6ח1:/צ/צעש אתר שכולו הריון והורות. תמצאו כאן מגאזין אלקטרוני בנושאים הללו, ובו סיפורי לידה איעשיים, חנות של ספרים ומוצרים לנעוים בהריון ולתינוקות, קטעי שירה בנושא, רשימות דיוור של מתעניינים (כולל רששיימת () ו של הורים הנתונים בסיטואציות מיוחדות, דוגמת הורים שהם בני-עעורה, חד-הורים, הורים גרושים, הורים למשפחות מרובות ילדים, וכו'), וטיפים |עצות להורים שבדרך או להורים הטריים. ליבו של האתר הוא אינדקס ממודר לפי קטגוריות ראעושיות (דוגמת הריון, לידה, תינוקות, הורים, חינוך, ומשפחה), כשכל קטגוריה כזו מחולקת לקטגוריות משנה. כך לדוגמה, יכּולה האישה ההרה לציין את שבוע ההריון בו היא נמצאת, ולקבל מידע מדוייק אודות התהליכים הפיסיולוגיים שהיא עוברת בשבוע זה. היא יכולה להתעדכן במידע לגבי תרגילי התעמלות מתאימים, ותזונה נכונה, לתקופת ההריון, וללמוד . כיצד 4 4 להתמודד עם . ₪ התקופה שלאחר ההריון. האינדקס מפנה אל למעלה מ-2,000 מקורות מידט רלוונטיים ברששת. א א א (יתוח דרג' הרהוח, התאחת נחתרון אונטימלי, בחי(ת שיקול' ץרות-תו+רת. תמינה וסיוץ. הדרנה אישית |קבוצתית. שרותי הטמצה, תונגות זץיון וחינוש באינטרנט, אנריקגיוה 56, 5[ וב מב ב[ כ וו וי טנסים, מצרנת הזמנות, סנוי מבקרים בסיפי (תונים, מנוץי חינוש. אנליקציות 3 /12.. ניתוח ?ר-נ' ניתוח מצונת וזרני לקוח ן ; | ית חיבור ('"| ו-ו|ה3+/ 6זו-, הקמת שרתי אינטרה-(ט, שיתוך מידץ שר בספיסי (תונים ארגוניים נתרו| דואר ארקעטווני ננים וחוץ אירגוני, ניתוח אנר'יהניות ייחודיות תנורות לרקות" ! תננו| האתר והגדרת הנונקיונריות ץיצוב גרני, תיננות וואזדו, אר'מנטים הריאטיביים, אנימניות ועוד... (יירת משרדית. נרוסנקטים, ברושורים וקטרוגים. השלמת אתר האינעטרנט ץב-ידי תדמית מצוצבת בקו והה. אינסון אתרי אינערנט, תמינה בשם אתר (בחור צר-ידי הרקוח תחוזוקה טגנית שוטנת שר האתרים המאונפנים. 7]/י-4 ב"א 2 ח' דובנוב ‏ 22, תל-אביב 63369 טפ 5-. -03, פקס. 03-691-7827 1 0 וה60א :811 6-1 1. ה כ 8 ₪ - צ. שש ש ש / / : 11 ה ו שלום ילדים ה | כל שנה, כשמגיע חג הפסח, אני מתרגש מחדש. כל המשפחה מתאספת לליל הסדר, כולנו קוראים בהגדה, שרים שירים, ומספרים את סיפור יציאת מצרים - סיפור יציאתו של עם יושראל מעבדות לחרות. אמנם עבדים היינו לפרעה במצרים. אמנם בנינו לו ערי מסכנות- את פיתום ואת רעמסס. אולם אז קרה הנס הגדול. יצאנו לגאולה. יצאנו לחפעשי. כולנו נתאסף לליל הסדר, רק בסוף החודעוש. עד אז, יש ברעוותכם מספיק זמן לשוטט בין האתרים העוונים המוקדשים לחג, ללמוד על מנהגיו ומצוותיו, ולהגיע מוכנים יותר לשולחן הסדר. ה-----------?>=<-< 2 >אאכתת . .. .. . ="ו"ה"ו'ו"ו ה"ה*5<"ה"ח"ח .'ו"ו'ויה5י 1 [. 0 0.6 86| ז. שא ש ש ה"ג"ו"ו":ו .":"ו:י5:ה5ו ה'ו':יויויו נוי ענת" + פ6 (12 גליונות + 12 תקליטורים) 229 התמונה להדגמה בלבד גרסה מלאה עול תונכת 20)<) במתנה ו לבל החותם על מני שי ב-249 עו" ו פסח בירושלים הוירטואלית מצות ראשון לציון ו / 065506 / ההס6. 00/5ו!סת[ץ.צצ/צאו ||. 60. 20!סוח./צעצצ - <;| : , .ו ו כחלק מאתר סוטטס וסטוזוץ, תלמדו כאן מה ייחודו של חג אתר הרשמי של המפעל הגדול בעולם לייצור מצות, = לו 7 | 1 הפסח, וכיצד עוצבה דמותו של העם היהודי באקט יציאת | שמצותיו מלווים אותנו 0 א וגוט ט 7 אוקטובר ‏ 1 נובמבר | 4 דצמבר | 1% לואר || 36פ5ברואו 1 מצרים. באתר פרוט מתכונים ומאכלים מיוחדים לפסח, ב) מדי פסח, תמצאו - מלבד |1 | ו ו ישא יש ור ה ו ה 1 שד ו ועוד הפתעות רבות. מידע על החכברה ומוצריה : "'; רל בר | ₪ ו | - גם מתכונים קלים 4 תור | אי 7% 1 נסיך מצרים להכנת לביבות וכופתאות | 6 7 ו ההס1.6ס/1-90ס-66חכן. שאו (קניידלך). "שיו > - 2 ו מ0נ- ו שר אי אפשר שלא להזכיר צר" ו א ב 2 .יו ו 1 את הסרט הנפלא "נסיך -..- כו" ו = 4 ו 0 ו , לדו ו מצרים", מאולפני . למצא אתרים ברשת, ושראל והאינטרנט דתות ואמונות ברשת, הימורים באינטרנט, האינטרנט בשרות צ'אטים בעברית, = 1 וז אתר זה, פסח ב-5!סז הסזסד ביטוח באינטרנט, העולמי, מכרזים תוכניות שיתופיות חברות להקמת הפוליטיקה, מהפיכת לקנות באינטרנט - | העשיר באנימציות ₪5 הזח . 065067 / 6506 / סוס / ההס6. סוה סזסו./צש ו ומכירות פומביות באונטונט סור אתרים, אינטרנט לל אתרו שער, ועידת מדיניות חברות = 1 0 / ' ₪ | אי 5 2 | | מחשבים נישאיס, ברשת, מחשבי כף-יד. בשמות דומיין, סורקים בישראל- לאן פנינו וידאו, מדפסות הזרקת האשראי, קהילות א ו מביא את סיפור הסרט, באתר זה נלמד כיצד להערך לחג הפסח, וכיצד לבצע ביעור | מתפכת ה-3ג ו 5% . הוטואליות נרשת. ‏ ||] ה בתמונות ובצלילים. חמץ כהלכה. האתר מכיל שפע פעילויות לילדים - חוברות א 2 1 התד ףש צביעה על חג הפסח, ...6 מחיר כל גללון: 19.90 שיח (יש להוסיף דמי משלות. ראה פירוט להק : 1 : : | 0 2 י אינטרנט עכשיו 37) | 1 / 06506 / עס סו|סח / |ו.ס61.6חסזסו / / :סח 55שאאר ה | |שעשועים. אריג'נט בע"מ, החשמונאים 53 תל-אביב 65273. טלפון: 03-6850113, פקס: 03-6857137, ||.1.60ה46וזם./צ/ו/ע | ו במסגרת האתר של תורה-נט, תוכלו לאפות מצות וירטואליות, ו ברצוני לחתום על מנוי שנתי לייאינטרנט עכשיויי במסלול של. ו לצייר ציורים הקשורים בחג הפסח, להכין לביבות מתפוחי פסח שמח ב ו ב אדמה, לפתור חידות ולזכות בפרסים. ההס6.ז6ש550ס סוסה ./צ/צשש ב 12 גליונות + 12 תקליטורים ב- 249 שייח. (נא לשלוח אלי את תוכנת 6600 ולחייבני בסך 10 שייח דמי משלוח המתנה). 1 ₪ אתר שכולו מוקדש לחג הפסח. תמצאו כאן הצעות לטיולים ב' ברצוני לרכוש את גליון אוגוסט, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר בסך 19.90 שייח לגליון (נא להקיף בעיגול את הגליונות המבוקשים). ו שר המכות משפחתיים בחג, 350 דרכים לספר את סיפור יציאת מצרים נא לחייבני בסך 10 שייח עבור דמי משלוח. = לילדים המעט גדולים יותר בשפה האנגלית ו|מכסה מגוון נושאים הקצעושורים בחג, ובמה מען למשלוח (נא סמן/י) | 1פרטי 1 חברה | | - | |אפילו למבוגרים, - אתר זה שהוא מסמל. רחוב מספר - - מתחקה אחר עדויות עכּשוויות לעשר המכות שנפלו על מצרים, עקב סרוכבו של פרעה לשחרר לחפנשי את בני ישראל. . נא לחייב את כרטיס האשראי שלי (ויזה, ישראכרט, דייערס) | בסך ‏ 1644 שיח 1 249 שייח 4 259 שייח (כולל 600) 1 אחר (נא פרט) מסיכרטיס| ‏ | | | | 1 1 1 1 1 411 | | | | | בתוקףעד מספר תעודת זהות טלפון רצב המחאה עייס ב" לפקודת אריג'נט בעיימ. פסח ב-טז0.חטזסז / ה6ו650כן / סז חס הוהזסס| / סוס הסזסו שועצשש אתר מקיף ביותר, בשפה האנגלית, על חג הפסח, מנהגיו ומצוותיו - מוגש לכם על ידי אתר התורה. : *. 8 [‏ 17 1 - | 'ה":* 'ב":: 'ב'4":":":":*ו 2 5 ₪" 5 5 ₪ 2 * 92 .י . .'ו":"י!%55 "ג":":':"ה": .. - י + .'ויי"ו":"+".' . . ו ו 8 .| * "7" 2" 2 * 5 ₪ שו *4'""5" "הו .- . . . . . .₪ .'"ה":"ה "ה "₪ *! 5-77 ₪ 7 א .₪ ₪ - ₪ + ."1" ":9:". "ו 5% .*.*..' "2" 2" 2" 2 " 2" 2 * ₪ "5 ₪7 7 ₪ ו 'ג'ה":"א":':'ו :"כ ₪ ₪ ₪ 7 א . ה':":":":5: ו בכרכ ה'ו'ה"גה"ה"ו ה'ה":":"א',"ו ".'.":"וי.".: ד ₪ ₪ ₪ 7 ₪ ₪ ₪7 א ] .':":":י:":7: ₪ א ₪ 2 7 0 %2 "."."3"."ה"*.' * 7 2" 2 * 2 7 2 * 2 ' לה".'יה':""", ו ₪ ה 7א.ח. אצ .':":י:":":'.' * 2 * 2 * 12 "." "2" "2" ₪ " ₪ " 2" "ל *. ". * ש'ג"ג":':":*.' "ב " *. % ו ויו ו ו ₪ -< 55 ₪= . ב'ו'ול:':".* 7 .':".:5:':".:": יי ויוי יו ' :"ה "ו וי ל יו":"ו"ו":":' *:יי:*:"1"1'ו *"ב"יג":"ב"ב* "?. ,ו "7 775 .יו":":י:-:-ו "5 *:' :"7 8 .':':"%"":":י "7-ו בתכ '= ₪ 171%":'*.*בי ...1 ה'ו'ו':ו".". |*":*5"2*:"ב*:*: ב'ג:'.":':". "ו רכ ה"ה"ג";"ג"מ"צ' ו".".%5 55.57 .'.*3". 5:77 %".":".".":". "ו 7-ו ו"*ח":"איו"א"ו"ו :0 ו":":":*:"."."ו ו | . 9:57:77 :ג ו ו ו 1.1% [-:י1י11.150ן ₪( א<א. 5 = ,ה 0 * 2 * = *=! ₪ .=.א.= . ל" .? ו"היו"ג'ה'פ":' '*ה'ג',:;*ג.. | ויו וי חי וי אי וי 7777 *. .א "וי "ב" 2 * - * "ב 9 7 72 2 9 ,ו '"%"5*:":",":! ".5 "ו'ו":"ו":":' ה ו'ו':":י'יויו =י:"5.א":"ח": 5 ...יו :ינ0י11.1. .י':י:".:*:*":5:יו ה":"ו"ו": ו'ו"ו"ו'י"ו"ו 'ה::":י.:":". 'נ"1"1":':":" 1 "5" "=" "א" "ח"י" / ב יי יו ויר וי וי ויר וי ה" "ה "גו "2" "5" 2" 2 " 2 ! * ".₪2 '"ב".*י "ג "גו . 1 * 2" 2 * 2 * 2 5 ב ד "<":":"א"פ"ה"ת' .':"+".".*,. ג ב'"ור"אי:"חיה""'ו .".י 8':".".":":":". ו "פ"ו"ו"ו"ה", "::"צ'י"גי %+":יו": "יו .1110.1. 20 | ו א ל ו ו ₪" י"ש" ₪" "ו ב'ג'3":":י:*: ויו"וי'יו"ו":"ו '.':.".":":':'6 5 ח | ו ו 95 ןוכנו רזיו מדריך הטלוויזיה של 021ו א6סחו/צן/|ו.ס6. |סו.2שציצ רחז5 אתר זה מביא לכם את פרוט כל תוכניות הטלוויזיה, בכל הערוצים, בכל ימות השבוע. הוא מציע לץ, *7.=< ₪7 | - ₪ "גימיק" נחמד: להרכיב לעצמכם לוח משדרים אישי, ובו כל התוכניות שאינכם רוצים להחמיץ במהלך השבוע. האתר מאפשר קישוריות לאתרי הבית של הערוצים השונים ושל התוכניות העוונות המוצגות בהם. כך, למשל, כשלחצנו על "בוורלי הילס", מצאנו לינקים לאתר הרשמי של הסדרה ב"פוקס", לאתר הלא רשמי בישראל, ולאתרי מעריצים. יכולנו לקרוא תקצירי פרקים בעברית, לעשלוח גלויות אלקטרוניות של טורי ספלינג ושל דיויד וואל, או לשחק במשחק ששמו "לפרק את קלי". ₪ חלופה מעניינת לסימון ה"מעגלי" בעיתון. 9 ניצה, מה יש היום בעשר בערב בערוץ שתיים? רגע, דוד, נתחבר לאינטרנט ונדע... * א א א יש לך הודעה הס !סז סס6שטסץץ / /:כה זו היתה שאלה של זמן - מתי יצא למסכים סרט העוסק בסוגיית . | ו דן+ ה . . - 4 ו = 5 וע 9 : - 4 | א | שד קרא שח ' 4 נ-א |₪ שי רהה ה 7 0-0 שערת שרדעים נמרר ה :₪080 88/84. 5 41-70 :6 בוול - - . הצ'אטים באינטרנט. אז הנה הוא הגיע גם אלינו, הסרט הרומנטי בכיכובם של מַג ריאן וטום הנקס. באתר הרשמי של הסרט תוכלו לקרוא על כוכבי הסרט, על יוצריו ועל העלילה. תוכלו להזכר בחילופי המכתבים בין ג'ו לקת'לין, להאזין ולהזמין את פס קול הסרט, להוריד שומרי מסך, פוסטרים, גלויות אלקטרוניות ואייקונים ברוח הסרט, ואיך לא - לנהל צ'אטים ולקוות שמהם יצמחו עוד רומנים וירטואליים, בהשראת הסרט. ₪ לחוכב ה'אפר-וסט-סידי שלניו יורק, שם מתרחשש הסרט, מזומו באתד סיור וירטואלי באתרים המרכזיים | בהם צולמו סצינות | הסרט: קפה לאלו, כיכר = ורדי, מעדניית זייברז, | 03036 38/7 וריברסייד | פארק - בו מגיע הסרט אל סופו המתוק. א א א פוסטרים של סרטים 0.60 00ו86חוז1סרח. /צעצעש מאז ימי ראשית הקולנוע ועד היום, כל סרט שיצא לאקרנים, היה מלווה בפוסטרים ושלטי חוצות, שנועדו לקדם את מכירתו. אתר זה מציג את כל אותם פוסטרים, שחלקם הפכו ברבות הימים לקלסיקות גרפיות, בפגוון של קטגוריות: סרטים קלסיים (דוגמת האזרח קיין - 1941, חלף עם הרוח - 1939, 61פחופ 06/0 - 1950), סרטי פולחן (זשחחוור] 2806 - 1982, דר' סטריינג'לב - 1963, מקס הזועם - 1979), סרטי דרייב-אין (806!)ה ההרחסצ 507 16 זס - 1958, 5 רחסחת חוב) ווצאש - 1955), סרטים אילמים (בן-חור - 1925, מטרופוליס - 1926, הגנב מבגדד - 1924), ועוד מאות סרטים, ב-30 קטגוריות שונות. אתר האם - עץבססד 66חוזםו/ - מהווה חגיגה אמיתית לחוכבי הקולנוע ומציג, מלבד הפוסטרים הנפלאים הללו, גם מגאזינים שונים היוצאים לאור בתחום הקולנוע, פרק מיוחד המוקדעש לסרטי תלת-ממד ופרק מיוחד המוקדעו ל-חזזסעוץב3ר חוור - אחת הכוכבות הזוהרות ביותר שידע מסך הכסף. א א א א אד כתי קולנוע לב |ו.60.ש6|.]/צ/ רשת בתי קולנוע לב פתחה אתר חדש באינטרנט. האתר מספק אינפורמציה עדכּנית לגבי הסרטים המוקרנים, מועדי ההקרנות, מספרי הטלפון להזמנת כרטיסים ולבירורים, פירוט לגבי מבצעים - - כן רשימת הסרטים הקרובים בקולנוע לב. למתעניינים, יש באתר מידע מפורט לגבי הסרטים, הכולל מאמרים, ראיונות עם היוצרים, ביקורות מחו"ל, ותמונות מתוך הסרטים. ₪ לעתיד הקרוב מתוכננים לינקים לאתרים המקוריים של הסרטים, חידונים, מבצעים בשיתוף אתרי תרבות אחרים, ורכישת כרטיסים דרך האינטרנט. * א א 0 | הה65706%6].60ז.אש/צ/צ | אתר מקסים זה מציע לנו ליצור מוסיקה, בשיתוף עם אנטוים אחרים מרחבי העולם, המשתמשים באינטרנט. מעמוד הפתיחה תגיעו לעמוד המסביר מהו הפרוייקט וכיצד מצטרפים אליו. דגש רב הושם על הנושא: מדוע כדאי לכם לעעשות מוסיקה און-ליין. כמו-כן, תוכלו להוריד, ללא תשלום, את הגירסה האחרונה של התוכנה המאפשרת את יצירת המוסיקה המצשותפת, וא לקבל פרטים טכניים אודותיה. התוכנה מתאימה הן למחשבי 6 והן למקינטוש. בנוסף, מציע האתר מדריך (שוב - לשתי הפלטפורמות), הכולל תמיכה בנושא התקנת התוכנה והשימועש כה. ₪ משהו יפה קורה בּעולם, בינות לסכסוכים ולמלחמות. א א א א * [ו1זיוה וגווו 5 זא הסוזסוחוח/ חס / 60 60זועאסח./עצ/ש / הסוזס וח קבלו את מנת ההתרגעות היומית שלכם, בעזרת סרטונים מצויירים משעשעים. בוני האתר אספו, עבור חוכבי הז'אנר, את האנימציות הכי מדליקות, הכי יצירתיות והכי מפתיעות ברשת. תמצאו כאן סרטוני אנימציה קצרים וארוכים, של אנימטורים מקצוענים לצד אנימטורים חובבנים. כל סרטון אנימציה מקושר לאתר של האנימטור שיצר אותו, וכולל הסבר על טכניקת האנימציה בה הוא השתמש. פרק מיוחד באתר מלמד כיצד ליצור אנימציה ברשת, בעצמכם. מובאות בו טכנולוגיות האנימציה המובילות כיום, יחד עם מדריכים לשימוש בתוכנות ח85 |-זסוססזוכ! של מקרומדיה, ליצירת אנימציות, וכּן מדריכים נוספים הקעוורים באודיו ווידאו ברשת - מידע מועיל ומעניין לכל המתעניינים בתחום. א א א זיי רות ונעתיעוו [06ז5] חו 88.8 החסס. וח-6|פטסס./עצשצ הרעיון העומד מאחורי האתר הוא לספק לתיירים פוטנציאליים, המעוניינים להגיע לישראל, מידע וש ופפ וו אפ 7 0/0 שת | | 851ח!] הג 6 סו 6 הוססוסאו אתה טסץ אתח1 3 .)0081008 ס6סה ]0 הַהוו !| 500061/ם חווט 6 00 סע !גח 8 זט נהס כו ( 0268 004170ךָ פמ שאו !]ככ 6|כמעט ה תמ וההפפס/כן 8 ספ |!ושו אעזגו 56 זופת טס ה באחוו-סס או 0 80|ה !שו וסץ פוט 8 הס 208006 !הסח 6 8| 81 ארזם! חס הסה תהוסוחו קש קפא חק טַמַּכ פותו ו חד)ססכ פצפסוכן 50 -8ופגכ זבוט סט .560 ע04!!סח! |4ובז5! 9 הס 6808 סו אודות אפעורויות הלינה העוונות ברחבי הארץ, יחד עם מידע תיירותי נוסף. המידע כולל סיור וירטואלי בארץ, מידע על תחבורה, מטבע מקומי, חגים ומועדים, אוכל מקומי, ואפילו מתכון לפלאפל. ₪ הרעיון מבורך. 9 הביצוע לוקה בחסר, שכן כיוון שהפרסום באתר כרוך בתשלום כספי, הוא מוגבל, מן הסתם, רק לאותן חברות שהיו מוכנות לשלם עבור הופעתן כאן. עקב כך, מדובר ברשימה חלקית בלבד, של "המיטות וארוחות הבוקר" שיש לישראל להציע. א אד 9 התאחדות המלונות בישראל |ו.0זס.01605ח|06ז15.צוצאש אתר שכולו טבלאות. בתי המלון בארץ מסווגים כאן על פי אזורים. אתם בוחרים באזור המועדף על דכם, בוחרים בבית-מלון מסויים, מקבלים טבלה המפרטת אודות השרותים שמציע המלון, והמחירים שהוא גובה בעבורם. המידע כולל אפילו טבלה המתארת את ה"עונות הבוערות" בכל אזור. המפתח לחיפוש יכול להיות האזור בארץ שאליו מתכננים לנסוע, או לחילופין - הכסף שמוכנים להקציב לתעשלום על בית מלון. יעיל עבור מי מכם שמעדיפים אינפורמציה יבשה, נקיה מאיורים, ומאורגנת היטב. א א א רשת הגליל ||.61.60ח!|וסס.צצ/צ/צ נוסעים לחופשה בגליל? קודם צאתכם לדרך, אל תפסחו אל אתר "רשת הגליל". האתר בנוי בצורת תחנות: תחנת ה'עסקים' מפרטת פעילות עסקית בגליל, על מפעלים ובתי מלאכה. תחנת ה'נדל"ן' מביאה לכם הצעות לרכישת דירות, וילות וקוטג'ים בגליל. 7 תחנת 'פנאי ובידור' 2-1 | = מכילה מידע על , -ן מסעדות, בתי קפה, פסטיבלים ומופעי 0 בידור בגליל. תחנת | 9996 יי [, = ה'תיירות' מפנה למידע 3-ו על בתי מלון, בתי הארחה וצימרים, וכן 9 על שמורות טבט, גנים לאומיים, = טיולים וטיולי ג'יפים. תחנת ישוק הגליל' מפרטת על דירות להעוכרה מכירה, מכוניות יד שניה והצעות עבודה. ₪ לתכנן חופשה בארץ, כמו חופשה בחו"ל. ₪ עיצוב האתר חובבני מאד. אא א א זו וצעוווו המקום של סאלי וחסס. 6סס./ושצעו סאלי גרה בס| פרנציסקו, והיא בעלת רקע עשיר ועשייה רבה בתחום הבישול והאוכל. היא משמשת יושבת ראש, נשיאה ומנכ"לית של אגודות, עמותות ועיתונים עשונים, העוסקים בנושאים קולינריים. באתר שלה, שאותו היא מגדירה "אתר האינטרנט המוביל למזון ומשקאות", היא מזמינה אותנו לחקור עמה, ועם צוות הכתבים שלה, את זירת האוכל הבינלאומית. האתר שלה מחולק למספר :₪₪| = ₪ = 4 000686% ] 1 ד 0 | הק ינ ו 9] = * 1 חיש יייטוא = ם₪ חלקים: "מזון", "משקאות", "קניות", ו"נסיעות". ב"מזון" תוכלו למצוא מדריך מסעדות ברחבי העולם, מדריך שווקי איכרים, תוכנות הקעוורות בבישול, ספרים רלוונטיים אותם ניתן לרכוש דרך האתר, בשיתוף עם ענק הספרים המקוון - אמאזון, בהנחות של עד 30%, ואיך לא - מתכונים. ב"משקאות" תוכלו להעשיר את הידע שלכּם בכל הקשור לבירה, ליין, למשקאות חריפים, לקפה ולתה, ושוב - לקבל הפניות לספרות בנושא משקאות. ב"נסיעות" תוכלו למצוא כתבות על מקומות ששונים בעולם, עם טיפים למריטת גכות. וגש על האספ קט ₪ םב תד בורו ₪8 12/0080908002 וג- ג צרמ גר 4 לצ -08 4 וצל 0 1/0 כ הקולינרי כמובן. | [ לקינוח - אתם 5 מוזמנים להכנס ן ל"קניות", |ולרכושש | את הספרים | עועניינו אתכם, יחד | עם עוד פריטים, שסאלי מציעה לכם למכירה. אם אתסמחפשים | מידע מקיף ועדכני | בתחום הקולינריה || והיסטורי. בפינת המתכונים ניתן למצוא מתכונים מעניינים ומקוריים. בפינת העצות תמצאו הדרכה למתן עזרה ראעוונה לילדים,לטיפול בצמחים, ואפילו =ן הבינלאומית, תמצאו כאן את ₪ - : == מבוקשכם, בעשפע. 9 לימור היתה חוגגת. אם אתם תרים אחר מתכונים ₪ יותר מאמץ. בתחומי גרידא, תמצאו את האתר טרחני = 0 האופנה, הרכילות והקולנוע, לא משהו. היה מזיק. ***אא -- ווגיביה ותפנו אינטרקלאב |ו.60. סט!6זס!ח/ ,וצצ וואו - המרכז הישראלי לבידור ופנאי ||.60./סץ/צ. וצצ שם מעט יומרני למגאזין של מרכז החומרה "אקסלנט". המגאזין כולל קטעי רכילות מהארקץ ומהעולם ומדורי אופנה, קולנוע, טיולים, מתכונים, הורוסקופ ועצות שונות. מרבית הקטגוריות פונות אלינו, הגולשים, ומבקשות עונמליש על סרט טוב שראינו, על מבצע חדש שנתקלנו בו, או על מוצר שאנחנו מרוצים ממנו. לחילופין, הפניה היא אל בעלי עסקים שיפרסמו באתר. נראה כי אין הענות רבה בקרב שני הצדדים, ולכן נותרות מרבית הקטגוריות מיותמות, עם תמונות ססגוניות ומעט מאד תוכן. אינטרקלאב הוא מועדון חברים וירטואלי, המאפשר לכם להכנס, באופן וירטואלי, לבתי קפה ופאבים בתל אביב (זנזיבר, אלכסנדר), לבחור שולחן שאליו תרצו להצטרף (בהתאם לאנשים שתמונותיהם מופיעות לידו), ולשבת ולשוחח, בעברית או באנגלית, עם היושבים מולכם. כדי להצטרף למועדון, עליכם למלא שאלון מפורט הכולל פרטים אישיים, תאור חיצוני, העדפה מינית, שרות צבאי, מקצוע, תחביבים, וכו'. כמו כן, תצטרכו להכניס תמונה שלכם, וכּך ברגע שותקליקו על הכסא שתרצו לעשובת עליו, תופיע תמונתכם במקומו. ₪ מומלץ לביישנים, שלא היו בקטגוריית הטיולים תמצאו מעיזים להצטרף סתם כך לששולחן המלצות על "טיול השבוע", בלווית | | | ב"נזיבר. מפת האזור ומידע גיאוגרפי אא אא 7 : 2 . "ה" | 1% ₪ .? . ][ *ה"א"ג"% .| 5"3"*4" . 8" 5 * . . "ה ".יי !. .* -. *ג."ה"כ<א"ה"ה"ר'"ה .ו . - . - 4 :ו ג " . . . .5% : .1 ב תת" 888 .15 .₪ . 1" .ה .5 [ ₪ ו*:*5""":".":":" 5 *לו'.* ₪ ₪ ₪. ח ו ₪ ₪ ₪ מ 'ה":":"5"ב. 'ביב"1"גי "ה י"ה'ו"ו"ו"ו'ו 1-4 .1:1 .י% ו*8"ה":*:*:י: ה .= 8 ,2" א 'ה":":".".".*.* 1 . = = "ב':":"ה"ה":"הי* '.':":"ג": "יח יב .6 . ₪ . .*:":"ו'ו*:' ה ה':":":":': 7775 .ויוי ו"ו"איה"ויויויו ב"'":":",."|ו"ו 777% 5 - . ה':":":"ה"צ 'ה'ה":'ה'ו ."ח"ח . . .72 7 7787 . חורו -2 8-7 7+ .₪ - ₪ רדר ו .25 "8 7 "7 ...1 1-3 2 " ₪ * ₪" ₪ * ₪ * ₪ - ו [ :יי ובנז ווננ'גו|ו צילומי מזג אוויר באוסטרליה ש6זסצ50חס)|סז!5טם / / :סח / וח81.60ה6!כח/60101-5 /לחססזטסוס אתר אוסטרלי זה מביא צילומים של תופעות מזג אוויר, כמו סופות, ציקלונים טרופיים, הצפות, טורנאדו, וגם תמונות מרהיבות של זריחה, שקיעה, עננים וכו'. עוד באתר - הסברים מפורטים ומעניינים על טכניקות צפייה בכל תופעות מזג האוויר. 9 עוצמתו של הטבע מובאת לעיונכם, ב"פול-ווליום". 9 חוסר האונים של האדם, מול אימתני הטבע, הופך כאן פתטי. אר אד א וווורות:'ד) אנציקלופדיה למיתולוגיה ור / דוס 6 !ה סכן. שוש 60 אנציקלופדיה למיתולוגיה, פולקלור, אגדות וסיפורי עמים. האתר, המכיל 4,700 הגדרות של אלים ואלות מכל הדתות, זכה בפרסים רבּים, והוא מביא שפע הפניות ומאמרים הקשורים למיתולוגיה האצטקית, הסינית, המצרית, היוונית, ההודית, היפנית, ועוד רבות. התרווחו בכורסה והיכונו ₪ש 00-00 פאאא פאת הוטשטס][טצטום ה טר וה; הירוה ההק הוח תוינווי י... וי *=ה אא ל4ר ו .1 וש₪| הווה פשל א"ת ו 5 וו. 2.8600 חא א 9.2] 1 א חא למסע מרתק בין דרקונים וחדי-קרן, אלים ואלילים ממגוון דתות ואמונות, מקומות אקזוטיים דוגמת יבשת אטלנטיס האבודה, ושאר יצורים מיתולוגיים, המלווים עמים ושבטים באסיה, בדרום אמריקה, ובמזרח הרחוק, מזה אלפי ששנים. 9 לצד המידע הטקסטואלי, המעניין בפני עצמו, תמצאו באתר גם גלריה של תמונות ואילוסטרציות, הקשורות לאלים ולאלות, ולגורמים אחרים במיתולוגיות השונות. היינו רוצים לראות מקבילה עברית לאתר. א א א ו ונבנונוג'ו פרחי מדע 00550 /]06.1. ח06זס /י.צעצ/ש רזח 5רו המכללה האקדמית עמק ירדו הקימה באינטרנט "מרכז לחינוך מדעי", המכוון בעיקר לנוער שוחר מדע, אך מומלץ לכל מי שמוצא עצמו, לעתים, עסוק בשאלות על גרמי שמיים ותופעות טבע למיניהן. באתר תמצאו "בית ספר לאסטרונומיה", בו תקכלו שיעורים חביבים בנושאים כמו אסטרונומיה תצפיתית, מערכת השמש, אופטיקה והתמצאות במרחב. באתר גם קישור לקבוצות דיון ולאתרי אסטרונומיה נבחרים בעולם, עדכוני חדששות בתחום החלל, וחידות טריוויה. ₪ נושאים מעניינים... ₪ ...המועברים בצורה שטחית משהו. א זו א תחנת חלל בינלאומית ההסס. חסוו50066510. עצ/צ/ש בימים אלה שוקדות 16 מדינות על הקממת תחנת חלל משותפת. פרוייקט זה נמצא בעיצומו, ומעבורות חלל אמריקאיות ציוד הנדרש לבניית תחנת חלל זו. הפרוייקט אמור להסתיים בשנת 2004. עד אז תוכלו, באמצעות אתר זה, לעקוב אחר התפתחות | הפרוייקט. ממש כּמו כחדרי | הבקרה של סוכּנות החלל האמריקאית (ואולי לא כל כך, בעצם), תוכלו לשבת ₪ מול מסך המחשב, לראות ורוסיות מעבירות, כל העת, אסו זז 5 תח / | 6 ופד היכן בדיוק, מעל כדור הארש, ממוקמת תחנת החלל בזמן אמת, לראות מה מהירותה באותו רגע, מה גובהה מעל פני האדמה ועוד נתונים. האתר עששיר במידוע "חללי". תמצאו כאן סקירה מעמיקה אודות ההסטוריה של חקר החלל, גלריית תמונות וסרטוני וידאו, מידע מפורט אודות המאדים - כוכב הלכת הקרוב ביותר אלינו, וקישורים למיטב האתרים של נאס"א ברשת. או אד אד הניוו הרשת האקדמית של ישראל |ו.06./עצעצ/צ "הרשת האקדמית של ישראל" הינה, בעצם, אתר הפניות, שיקשר אתכם אל אתרים של אוניברסיטאות, מכללות ובתי ספר בארץ. כך תגיעו, מדף הפתיחה של אתר זה, אל אתרי האינטרנט של האוניברסיטאות הגדולות בארץ ולאתרים של מוסדות אקדמאיים נוספים בארץ. ₪ אתרי האוניברסיטאות כוללים מידע על הרשמה, מערכות סנימיות הנותנות מידע על מערכת השעות ועל ציונים של סטודנטים, וכן מידע לעובדים באוניברסיטאות - מידע מאד סטנדרטי, אולי, אבל מאד נחוץ לאוכלוסיית הסטודנטים. * א א * א 5 ]65 חפט / ו 0ס6/5.6חפ5ט.,צצצעצ 5/8000 הדירוג העשנתי של האוניברסיטאות והמכללות, מאת ה-פ/ש6חפנ, מספק מידע עדכני וחשוב על מוסדות אלו בארה"ב, כאשר ניתן לבצע חיפוש על פי קריטריונים שונים, כגון תחום לימודים (25 הטובים בכל תחום), מיקום גיאוגרפי (מדינה בארה"ב), וסוג המוסד (פרטי או ציבורי). פ האתר מספק מידע רב על כל אחת מ|ן האוניברסיטאות. למתעניינים ברצינות בלימודים בארה"ב, כדאי מאד להעזר בו. * א א או המכללה הטכנולוגית חולון [ א6סחוחח/|ו.₪6. ח6!6.]צצצ/צ | וז "המרכז לחינוך טכנולוגי חולון שם לעצמו מטרה להפוך לספינת הדגל בתחומים אקדמאיים יחודיים, חדעוניים ושונים, עשיענו על דריעוות המשק, הטכנולוגיה, התעשייה והמדע" - כך נאמר בדף הפתיחה של האתר. עד שהמטרה תוגשם, תוכלו להכנס לאתר, שרובו כתוב באנגלית, לבחון מה אפשר ללמוד במרכז לחינוך טכנולוגי, מי הם המרצים, אילו שרותים ניתנים לסטודנטים הלומדים בו, ואילו ארועים מתקיימים בין כתליו. 9 למתעניינים בלימודי תקשורת - ניתן להאזין, באמצעות האתר, לשידורי "רדיו קסם" (קול ישראל - סטודנטים משדרים) המופעל בתחומי המרכז. א א ורונ |ווצנו ניסויים לא מומלצים כתנורי מיקרוגל סוט -- / חחסס.סוח/א65.ו/צ/צ |החזח. 1606 / סז ועו "האם אתה ילד? האם תנור המיקרוגל עוייך בדרך כלל להוריך? אם כן, אל תחשוב אפילו לנסות לבצע את הניסויים האלה". במילים אלה נפתח אתר משונה זה, המביא, כשמו, הצעות לניסויים בתנורי מיקרוגל, שעושים רושם מסוכנים מאך. כותב האתר מסיר מעצמו כל אחריות לתוצאות הניסויים, ואף מזהיר כי בזמן עריכתם עלולה לפרוץ אש, חפצים עלולים להתפוצשץ, ותנור המיקרוגל עלול לההרס. אם אתם פיזיקאים מתחילים, תהנו מהאינפורמציה שבאתר, גם אם לא תבצעו את הניסויים במו ידכם. ₪ אם אתם שלומיאלים, אל תתפתו לערוך ניסויים מסוכנים אלה. פופ |שהזפזה| ה עש ופפ מַמָטא פהאו וחד ומזמין אתכם להתקשר למספרים הללו ולשוחח עם עוברי אורח שהזדמנו, במקרה, לקירבת אותם טלפונים, בעת שהתקשרתם אליהם. 9 שוב מוכיחה רעשת האינטרנט (עד לגבול האבסורד, כמובן), שאתם לא לבד. ₪ דרך נהדרת להעצים את חעובון הטלפון שלכם. אדא רובי הרובוט החסס. הסוזסססז-6ח!.אעצעצ דף הפתיחה ששל האתר מציג בפניכם בחורה חיננית, השעונה ₪ על זרועו החסונה של | רובי הרובוט, ומזמינה | אתכם להכיר אותו. רובי, ואט פד | | מסתבר, הוא כבר בן 40, גבוה, שרירי וחסון. הוא הספיק לככב בסדרות " ב טלוויזיה שונות, דוגמת 5 וס 665וכן 0 60076115 16 0 10 6% ד ו 1] | ו | יש | ב | פרוייקט הטלפון הציבורי זו / ה ס6. ו ןס זס5. וצצש סקס /6 אם יש לכם חיבה מיוחדת לטלפונים ציבוריים ברחבי העולם, אתר זה מביא תמונות של טלפונים ציבוריים ממקומות שונים בעולם, כמו למשל זה שברחוב 42 בניו יורק (טיימס-סקוור), זה של מגדל אייפל, וטלפון ציבורי הממוקם בכניסה למוטל בטמפה, פלורידה (ומצלצל חזק מאד). האתר מספק את מספרי הטלפון של טלפונים ציבוריים רבים כברחבּי העולם, "אזור הדמדומים", וכן בסרטים דוגמת "משפחת אדמס". מעבר לסיפור חייו המסעיר של רובי, תוכלו להציץ כאן בלקט קטעי עיתונות ותקשורת, המתעדים את הקריירה המזהירה שלו, לבקר במוזיאון רובוטים המציג את ההתפתחות של אחיו למקצוע מ-1920 ועד ימינו, ולהכיר את פרד ברטון - יוצרו של רובי. 9 ה"משוגעים לדבר" מוזמנים, אפילו; לרכוש לעצמם את הרובוט עטור התהילה. א או ווזו לדבר אחורנית וח60. 6/658526668.//צע שימו לב לתאוריה הבאה: בזמן שאנו מדברים, מוחנו משגר, ללא הפסקה, "הודעות" מן התת מודע. הודעות אלו הן חלק בלתי נפרד מהדיבור שלנו ולמעשה, ניתן לשמען בבהירות, על-ידי השמעת הקלטה של דברים עואמרנו, בכיוון ההפוך - מהסוף להתחלה. אתר זה מציע, בעקבות תאוריה זו, לגלות את האמת העמוקה ואת המשמעות המסתתרת מאחורי המילים עשאנחנו אומרים בפועל, ואולי, אפילו, לבחון מחדעש את המסרים ה"תת-מודעיים" שמשדר מוחם של הסובבים אותנו. לחיזוק התאוריה, מציע האתר דוגמאות רלוונטיות, הלקוחות מדברי אנעוים מפורסמים, ובהחלט משאיר חומר למחשבה ולתהייה. ₪ תמצאו כאן הסבר לגבי התאוריה, שפותחה על ידי החוקר האוסטרלי דיוויד ג'והן אואטס, ואם תישבו בקסמה - תמצאו כאן גם מיזע באשר לקורסים, ספרים ומוצרים, הקשורים אליה. ₪ יל יאשנתה? ךתוא בהוא ינא: * א א אד 606 החסס. ו056א6 / /:כןח האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ? למפעילי אתר זה אין ספק בכך. הם מנהלים עולם וירטואלי שלם סביב החיים הללו. כבאתר חדשות בנושאי חייזרים וחוצנים, המתעדכנים מדי יום ביומו - החל בתוכניות הפעולה של נאס"א, בעתיד הקרוב, לחקר הכוכבים הקרובים אלינו, וכלה בדיווח על חברה שעיסוקה שידור מסרים ל-]=. האתר מאפצעשר לתור אחר פלנטות חדעשות, לבחון בזמן אמת תמונות ששולחות לאתר המצלמות של סוכנות החלל האמריקאית, ולהכנס לעיר חלל, ₪ש] שעל פי הטענה, נכנתה בדומה לתוכניות החלל של נאס"א. מי שמעוניין להשתעששע, ולא להתייגע בחדשות ומסרים חעוובים, ימצא באתר גם משחקי חלל. ₪ ל-06ח6ו050א6 חזות עתידנית מאד, כיאה לתוכנו. א ד א א נכנ1 0 | חסז!-0056-0/ ופט /61ח.6א./צ/או חכרת חמופכן היא חברה לעיצוב גרפי, שמקום מושבה בטורונטו, קנדה. החכרה הכניסה לאתר שלה פינה מיוחדת להעלבות והתעללות בגולשים. בפינה זו משוגרים אליכם מעופטים מעליבים ומעופילים, ככל שנפשכם מסוגלת לסבול. אחרי כל העלכה, תוכלו ללחוץ על כפתור "העליבו אותי, פיגעו בי שוב", או לחלופין - "אני חלש, בבקשה הפסיקו". לאור השנינות המוטלת בספק של העלבונות, מוטב להיות חלעשים ולהפסיק. ₪ עצם הרעיון האמיץ לעלוב בלקוחות פוטנציאליים, עוווה הצצה לאתר. מעבר לזה - חבל על הזמן. . בה במדור זה, שמופיע מדי גליון, נביא את מצעדי האתרים | הפופולריים, הדמויות הפופולריות והמשחקים הפופולריים באינטרנט, יחד עם טבלאות מידע נוספות, אודות פעילויות שונות ברשת - טבלאות המתעדכנות מדי חודש. | ,* 7272 ₪2 '"ה"גה"ג"גה"ה":' 1 אתרים נבחריס מגליונות קודמים, והפעם - אתרי סקירת וביקורת סרטיס . = | 5 ו 6חו|חכ) סססעצץ!!סו] יק חברת 68זו וס 0 סרטים מכל הסוגים. להיטים, סרטים | שושס))! זסחזסוח! שחד י דרוג | כתובת ו ו וסרטיה, יחד עם מידע על סרטים זרים, סרטי אנימציה, סרטוני וידאו, " = 8 << | 1 כל מה שרציתם לדעת אודות הסרטים = | שטרם 'צאו לאקרנים. 1 יוו הח מדינה מספר דומיינים 1 | 00₪ץ000.אואועו 1 - - ס6. ססוחו.אצ/שצ 1 9 0 0 0 0 וח!!ו האחים וורנר אחד מבסיסי הנתונים המקיפים ביותר גרמניה (66 4 4 | 601 ההות או :1 | | | ו. | | | | 1 3 ---- - 5 ו ו | החס00.6 [ וח|./צצעצ ההס5.6סזסזשחזס/צ. עוצעצ אודות סרטים, הקיימים באינטרנט. נכון ב א דש ה 1 | | אוסף נכבד של מידע בבליוגרפ', דף הבית של האחים וורנר מכיל כל להיום הוא מכיל מידע על למעלה בר טנ ה ₪160 29 | - 1 וז סוצס/! מחקרים אודות סרטים, דמואים מה שרציתם לדעת אודות קונצרן מ-170 אלף סרטים, וקרוב ל-2.5 מיליון אוסטרליה (טג) , 5 6 | 6185811160520000.60./עע או 1 | ל אינטראקטיביים וקישורים, אודות מאה | תקשורת ענק זה, יחד עם מידע אודות | כתבות ו/או מאמרים רלוונטיים. | | | | | | 1 הה66171116.60וצסרח./צ/צשץ - | , | | 91680.6 69 עועצעש ו כיצד אתם בוחרים את הסרטים אליהם | | האנשים שהשפיעו יותר מכל על עולם | סרטים חדשים שהוא מפיק. בוקס אופיס דנמרק (06) 1 שת 1 1 5 ו אתר סוזוז) 0 הקולנוע. וחהס). וח!ו=] 0 הולנד (|ה) 00 א 1/ הזסש.בח[77711 .וע 1 ימְלִי ₪ ייחודי | ,| : : . | 1 ו 7 5 0 . מר קרנקי מדרג סרטים ה . 8 המהדורה הוירטואלית של המגאזין ברזיל 00 8 | י הסט א2ה.אואועט | ו יְ | יי א | המודפס הנושא את שם האתר. תמצאו 4 ו -ך רדל 1 6חז וה וי ל ממ החדשים המופקים בארצות הברית, כאן כתבות יוחודיות, כן סקופים ארגנטינה (זג) | 58,703 2. 7 סב 1 : המוה ש. אל הושל שור ה הסה וגם אודות סרטים ישנים יותר, שהפכו | בלעדיים אודות סרטים העתידום לצאת | שש" =-. 1 וחס6. הו 6 חפה וס./צצצעץ | א ה נו מפסכס אף לקלסיקה. לשקרחום בוותוד השחוב שוויץ (ם0) 77 1 מנוע חיפוש המאתר עבורכם את כל | | סרט חדש וביקורות הסרטים שלו, או | | ו : א הסקירות שנערכו אודות הסרט המעניין - | ליתר דיוק - קטילות הסרטים שלו, עגבניות רקובות וח ]0105ז2) סוד שבדיה (66 - | 249 | | אתכם. ממצה, פשוט ויעיל. משעשעות להחריד. וה0ס65.6ס!סוחס!-ח6 סח ,וצצ ו 1 יפן (טן) ]0081 :| ּ' | | " 0" , י וסף. י רבים | 4 ק | סל ל 3 6 וף חודש פברואר, | | 2 הו אתר נוסך, אחד מני רבים, הסולורים | | סקירה טקסטואלית אודות הסרטים | 7-7 - - 6 -- 5 |650טוח(! ו חויו ומדרגים סרטים עכשוויים המוצגים = ה ו : - 60 << ""ש 6 |ס5זסשוחט / הס 6ח. וצצ | | הס6.שחהסקהח|.עצשצשי בבתי הקולנוע. ייחודו בשיטת דרוג מקוטלנום על ציר זמו. ' 7 מקור) ושוא )סא נכון לסוף חודש פברואר, ל :0 == 2" זט נסיון אמביציוזי, אם כי לא נקי מפגמים, | משעשעת, העושה עשימוש בעגבניות. גלפ ₪ ג "ל ₪ % אתר אטרקטיבי ומעניין, המכיל מידע ליצור תחנה אחת ברששת, לאיתור כן. עגבניות. שא 7 | 6 הכ | 8 ב ל , ש|יכתובת יה 4 .ו החזרח התיכון ותהנליך השלום אנו חיים באזור רווי פעילות, רווי מתח, רווי ארועים. בגליון הבא נתחקה אחר מקורות המידע ברשת, הסוקרים את ההסטוריה של המזרח התיכון, הבוחניס את התהליכים המדיניים והחברתייס להם אנו עדים בישראל ובמדינות השכנות לנו, שיווק רב-שכבתי באינטרנט התאו 105. אחת משיטות השיווק באינטרנט מכונה ]א, ]וא - הפ | / 1 / במסגרת מדור "צרכנות מחשביס" "8+ ?* ה'גי:יויי"|ו":* ו נביא, בגליון הבא, סקירה - - פַחוואזה]/ [6צ1.6-101₪/, שפירושה מערך שיווק :"שמ ו השוואתית של שוק היימתכלים" ₪ ] רב שכבתי. שיטה זו מבטיחה ב באר - טונריס למדפסות לייזר, =₪. . . -- אפשרות לרווחים גבוהים, לצד ו ראשי דיו למדפסות הזרקת דיו, ו אפשרות להפסיד כסף רב. במה 8 | ו ב ערכות מילוי דיו, מדיות צריבה פיי דברים אמורים! מהם כללו. = | "וג | כתובת 5 שו | 1 שונות (8-כ ). אום-כ)). סוגי ההתנהגות וכללי הזהירות בהם | 1 | | זג | . 0 סרכ 1 נייר שונים לכל סוגי המדפסות, יש לנקוט אם ברצונכם להצטרף 4 3 = ו ועוד. למערך שיווק שכזהי | ג 4 * 2 ה מפו המימי [=1] חדשות מהאר ומהעולם מוצרים חדשים לאינטרנט - ו אתרים חדשים בישראל המדריך המסווג של "אינטרנט עכשיו" הכולל מאות כתובות חדשות ו ו לחתימה על מנוי ניתן להתקשו לטל' 03-6850113 (מתלקת מנויים) 5 | אותוא6 > | 6 | סתומשאאא - | 1 - ו - יי | -- | - | -- 6 | | 700 :0186 (118% 6חג 6ש8שו)טסו|5 ו וק עו 01 - | 0 ות רו // קת ב 5% + קש "4.4 | | 0 | סתפצאששש 777 | - ו ה | | | 1 06 6הסח | ו האינטרנט הישראלי ייתפוז'י, המכיל ו | 0 | | מס ) אינדקס אתרים ישראלי מפורט, ((מקור216ט6או. נכון לסוף חודש פברואר. ראן 66 65 6+ חס 166 זווסצ מגאזין רשת עברי בשם "כוונת", ומדורי עסקים, פנאי ומשחקים. 0שטוס]. נכון לסוף חודש פברואר. ורכזו 8 |. 00 ססְ6/|3חז וו ר24] % ?7 | השוד הגדול וו שנום ח!וך, קדיחה הסתער 6 עקבות "בנימה אישית", בגליון הקודם של "אינטרנט עכשיו", כתב אלינו רן קידר, מנכ"ל אקו"ם (אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה), את הדברים הבאים, שלוש קריאות הידד על מאמרך האחרון, השם קץ לאשליות של עידן הרומנטיקה, וקורא לילד (או ילדים), בשמו: גנבים! כשמדברים על ייהעשירים'י, אף שאין כל צידוק לגנוב מהם, אם רוצים לשמור על נורמות חברתיות תקינות, שוכחים את היוצרים - המלחינים והתמלילנים, ואת האמנים, שקניינם נשדד, ומטה לחמם נגזל. הקניין הרוחני לא נחשב! הוא זמין וקל לנטילה, ורשויות החוק לא מתייחסות לפגיעה בו ברצינות הראויה, ורואות בו איזה חפץ ערטילאי. ומכאן ההפקרות הרבה בכל נושא הפיראטיות-- בתקליטורים ובקלטות, בתחנות השידור, בחוברות שירים, וכמובן באתרי 103/. איזו מוטיבציה יש ליוצרים לכתוב שירים, לאמנים לשיר, ולחברות תקליטים להפיק, אס אינם יכולים להתפרנס מיצירותיהם ומוצריהם! כשחברי הפלמייח גנבו תרנגולות מהמשקים ראו בזה מין חברה'מניות; סחיבה ולא גניבה. שודדי האינטרנט חושבים שגם מעשיהם הם שעשוע ואינם ערים לנזק הנורא שהם גורמים לעתידה של עשיית ותעשיית המוסיקה. העורר החשובה, הלא כן? שוד זכויות היוצרים בתחום המוסיקה אינו עניין חדש. מתחילת שנות השבעים, האפשרות להקליט מוסיקה על קלטות ריקות, שמחירן אפסי, הפכה את אזרחי כל העולם למקליטים פיראטיים. הממונים על זכויות היוצרים בתעשיית המוסיקה ויתרו, בשלב מוקדם, על האפשרות למנוע הקלטות בלתי-חוקיות של 'אזרחים סתם' והתמקדו בהקלטות פיראטיות בקנה-מידה מסחרי. גם כאן הייתה הצלחתם חלקית ביותר. הצלחה גדולה יותר הייתה בהעמסת מכשולים על שכפול קל של תקליטורים. כעת, עם 3קא וצורבי-תקליטורים ב-150 דולר, נראה כאילו 7 7 7 משבר-הקלטות עלול לחזור על עצמו. בהתחשב בכך שאיכותו של תקליטור גנוב זהה לאיכות המקור, תעשית המוסיקה ניצבת בפני סכנה ממשית לקיומה. לחה גו(בים דווקא מוסיקה? תשובה חלקית ניתן למצוא במשולש קר"ס: קלות, רווח וסיכון. צלע הקלות נוגעת למידת הקושי שבביצוע הגניבה או ההעתקה. תוכנות מחשב קל לגנוב ופחת האיכות אפסי, שכפול ספרים, לעומת זאת, הוא פשוט עניין לא משתלם. צלע הרווח נוגעת לשכר או להנאה הצפויים מהגניבה. ככל שגדלה ההנאה הרוחנית או החומרית, גדלה המוטיבציה לגנוב, צלע הסיכון קשורה לסיכוי להתפס. לדוגמה, סיכויי ההתפסות בהקלֶטת סרט בוידאו אפסיים, גניבת מכוניות, לעומת זאת, היא סכנת נפשות, בגלל ידה הארוכה והיעילה להפליא של משטרת ישראל, אנחנו לא פראיירים אם ניישם את המשוואה המשולשת לסוגיית 3א, הרי שכאן הגניבה קלה, רווח ההנאה הגון והסיכון פעוט. המשוואה עובדת בכל העולם ועל אחת כמה וכמה בארצנו, הלא היא ישראל. כפי שמזכיר מנכ"ל אקו"ם, דור המדינה גדל על ברכי סיפורי הפלמ"ח והלגיטימציה לגניבה, כל עוד היא מבוצעת עלדידי צעירים שוחרי סבבה. היום, חרוטה על דגל הלאום הסיסמה "אל תצא פראייר". די אם נזכיר, כדוגמה, את אותה חצי-טפיחה, ששלח ראש ממשלתנו הנוכחי, על שכמו של העבריין טננבאום (ה"אנלייזר"), שפילח תרנגולות מהלול האינטרנטי של הפנטגון. שתיקה אינה שווה זהב ואי-אפשר לסיים בלי לתהות מעט על שתיקת היוצרים. איכשהו, נוצר הרושם כי יוצרים בכלל, ומוסיקאים בפרט, אינם שמחים להכניס ראשם למיטה כה בלתי גנובה וקוּלית כמו שמירה על החוק. רובם מעדיפים להשאיר את המשימה הלא נעימה לאקו"ם. זו שגיאה. לאקו"ם, כמו לתעשיית המוסיקה בכללה, אין כוח ממשי לשנות את מצב הדברים. נכון, קשה קצת לראות את שלום חנוך מסתער בועקות קרב אל תוך מפעל שכפול התקליטורים בג'סר א-זרקה, או את חמי רודנר מסנסן פקודות בראש פלוגות הסער של ההוצאה לפועל, ובכל זאת, שתיקה אינה שווה זהב כאן. למעשה, אם תמשך השתיקה, לא יישאר יותר מדי זהב. תגובות והערות ניתן להפנות לכתב: [ 6 69 1510זה כ]3>// כזר]]וכ-:כ)ר ל א (ל בסיס 2/,71₪/ האתר שלך עד 60!!8 69 0 תיבות דואר ק !03/5 69 5 97/98 סַהַהּ)הסז- 6 תיקיה פרטית )!6-5 69 6 6 6שוו6ה 6 קישוריות ל-0170/66 69 העברת נתונים חודשית עד 8! 2500 69 תמיכה טכנ'ית,360856 קז 69 3/3600 חק 50005 60 69 ממה וו 6 גיבוים-830%(0 זסזזו!/! סוובוחסווו 69 שרותים נוספים : תוכניות מיוחדות 658 - 0675 הסווק הסה 69 69 59616 50001 )56/( ה 5 7 60109160 0 ידולרוה - הוחקשרו שרשיו!!! 7 ופ 03308505 501 6 ו יש ב זז סא ד 69 מ 60 5 8060 60-= 69 אלא כולל מע"מ ולא כולל עלות רשום ה-חו0008 התשלומים בשקלים חדשים, לפי השער יציג של ה-פ . 5 0)סח.ז6ה-|6.צאחצ חברת אלי פאבי בע"מ, ת.ד. 37039 , י-ם 91370 - מי 1995 בובצע מיוחד לקוראי ייאינטרנט עכשיויי בלבד! טורק בוקצועי בוחיר אטרקטיבי... כל הרוכע מדפסת בודגם 816-4400 הסחם6 או 8(6-7100 חסח60 במוחירי המבצשו ויציג פרטום זה עם הוכחת רכיעוה (תעודת אחריות והעובולית). יזכה להעחה בעת רכישת טורק 4-125 76 בחברת 2 ו (הוחיר כולל כרטיס מונטועוק 569). קרט זאג * ק ר ט י ש ר א ל ב ע " מ קרט ישראל בע ם. בית קרט. אנילביץ' 50. ה.ד. 86 91. הל-אביב. ו 09 61. וו.סס.זגּזבּא.צשצושש//:כזה * עד גר הלאי ₪ המחלקה הנוקצועית בקרט יעשראל 998פ ו