מוסף קפטן אינטרנט – גיליון מספר 22, 5 באוגוסט 1997

מוסף הארץ למולטימדיה. עורך: דרור פויר. סגנית עורך: נטע גורביץ. עיצוב: אמיר חסון.

OCR (הסבר)
דרוך על אדמת ירושלים עמ' 6 מפת חופעו הד'בור על ₪ + ב >/ / 0 לביל הייטס היה שבוע מוצלח. בתוך יומיים הוא הרוויח 3 מיליארד דולר, יותר מהגרעון המסחרי של ישראל, והבל נקי. לכיס. ואם זה ל מטפיק, ברבעון האחרון קפצו הכנסותיה של חברת מיקרוסופט ב"86%. פלא שהוא מחייך+ בתחילת השנה דווקא נראה היה שמסעות הביבוש של מיקרוסופט בעולם חחלו - סוף סוף ולרווחת כולם - להיבלם. התענוג הגדול היה שהבעיות 1., דווקא מבפנים, בדמות באנים שצצו באקספלורר כמעט מדי יום. זו היתה תקופה יפח. אבל אז באה הנפילה הגדולה של אפל, הבאגים תוקנו, ובשבוע שעבר, על רקע רווחי ענק, הציג גייטם, זחוח ומדיף ביטחון עצמי, את תוכניות החברח / לשנה הבאה. במרכזן עומדת כמובן הגרסה החדשח של הלונות, חלונות 98, שהפצתה תחל בתחילת השנה חבאה. בתדרוך של יומיים לאנליסטים 4 %* ולעיתונאום הציג גייטס אסטרטגיות מוגדרות ומטרות לחלונות 98, 1א, אינטרנט אקספלורר ומוצרים אחרים, ודיבר בססמאות על "אורח החיום של . ל הרשת', ו"מערכות עצבים דיגיטליות'", בדיוק כמו שחוא אוחב. . על רקע תחושת החקלה עם היוודע מועד השיגור לחנויות, מתחילים כמה יצרני מחשבים אישיים לתהות אם שחרור ברבעון הראשון של 1998 לא הטמונחה הדור העוי יגרום ללקוחות להשחות רכישות של מערכות ברבעון הקרוב - שי"תקופת החגים" עמוסת הקניות של חשנה חזו נכללת בו. אבל את גייטס זח כנראח לא מטריד. זה האיש שיצעיד אותנו, נרצה או לא, אל חאלף השלישי. אנחנו נצעד וחוא יספור את הכסף. (עמ' 12) "מחקרים בנושא השימוש במוד שבים במשררים מגלים כי רוב הזמן שנחסך על ידי מחשוב של פעולות שוטפות מבוזבז על ידי תוכנות מסובכות מדי, לא יעי- לות או בלתי צפויות" "איפה אפשר למצוא את התו- כנה המרליקה הזאת קסמפטוסגוק, שמפשיטה את כל הרוגמניות?" (מכתב למערכת "קפטן אינטר- נט") "אנו עומדים כיום על סיפו של פיצוץ של מידע וטכנולו- גיה, עם השלכות חברתיות וכל- כליות שיגרמו לכל מה שקרה קודם להיראות כמו סרט בהילוך אטי" (ג'יימס ברק, היסטוריון של המדע) צילום: אי.פי הנה תמונה שתוכלו להזדהות איתה. כמה פעמים רציתם לקחת את המחשב שלבם, האטי, הנתקע והמעצבן, לזרוק אותו על הרצפה ולשמוע אותו מתרפק לאלפי רסיסים? רק היום זה קרה לבם בבר פעמיים, תודו. ובכן, האנשים שבתמונה מצאו דרך להוציא את האגרסיה הזאת בצורה חוקית למהדרין. תושבי מינכן נקראו להביא את מחשביהם המיושנים לביכר העיר, ולהעלות אותם לעולה לאל המחזור. אם היה מדובר בפחיות ריקות, למשל, או כלי פלסטיק, בטח אף אחד לא היה בא. אבל מחשבים? מאות אנשים התקבצו בכיבר, על מדפסותיהם ומסביהם, וחיבו בתור כדי להטיח אותם לערמה. מה לא עושים בשביל איבות הסביבהל "'מגנים' זו סיבה חזקה מאור לבזבז כסף" (נתן מאירוולד, סגן נשיא במיקרוסופט לפיתוח תכ- נים, על פיתוח ממשק תלת- ממדי) "תופנה היא טובה באמת רק אם היא אינטואיטיווית לחלוטין. כשמשתמש לוחץ על כפתור לא נכון, לפעמים נדרשת לו חצי שעה להציל את עצמו מהטעות" (ג'ייקוב נילסן, מפתח תוכנה בחברת סאן) "מוום נדרשים לנו שבועיים כדי לעבד את אותה כמות אינ- פורמציה של תנודות הבורסה, שבסוף שנות ה707 היתה מעוב- דת במשך שנה" (ויליאם בוץ, סגן נשיא לטכנולוגיה בבורסה של ניו יורק) "בושראל יש יותר חכרות סטארטזאפ בתחום האינטרנט מבין מאות המכתבים שזורמים אל תיבת הרואר האלקטרוני של הקפטן שלכם, היה אחר שלכד את תשומת לבו. "לקפטן שלום. אני מחובר לאינטרנט מהעבודה והייתי מעוניין לצפות בתמו- נות עירום בלי. שהמעביר שלי יידע. האם זה אפשרי?". השם והכתובת, כמו- בן, שמורים במערכת וישמשו את הקפטן לסחיטה עתידית. בעור הקפטן שלכם - גבר בכל רמ"ח איבריו, שס"ה גידיו ול"ב מגה בייטיו - יכול להבין את הרצון לצפות בתמונות מהסוג הזה (אם אתה בוגר ואחראי, כמובן), בשום פנים ואופן הוא לא מצליח להבין את הד- חיפות. אי אפשר לחכות עד שתגיע הביתה? לשאלה עצמה הקפטן שלכם לא יענה, תביעות ממעסיקים עם חשבון טלפון מנופח זה לא בדיוק מה שיעשה לו את היום. במקום זאת הוא מעדיף להפנות בקשה אל המעבירים באשר הם: תנו לעו- בדים ליהנות! עובר מרוצה הוא עובד טוב. נכון, אפשר להבין אתכם כשאתם מת עקשים על תפוקה, אבל מה יקרה אם בעת הפסקת הצה- ריים יוכלו העובדים שלכם לגלוש לה- נאתם ברשת? חלקם יעדיפו אולי תמו- נות עירום, אבל רוב העוכדים במדינת ישראל, מאמין הקפטן, יעדיפו לגלוש דווקא לאתרים העוסקים בפילוסופיה, בשירה, באמנות פלסטית ובשיח הפו- סטדמודרני. אולי גם כדורגל. מה יקרה אם כל עיבר יקבל מינוי לאי- נטרנט גם בביתו, במקום איזה סוף- שבוע מייגע במלון מעצבן פעם בשנה? זה יעלה לכם פחות. עוכד מרוצה הוא עובר טוב, רבותיי, והרשת, שאפשר לומר עליה הרבה דברים שלי- ליים, דבר אחד אי אפשר לקחת ממנה: היא עושה אנשים שמחים. קחו את הקפטן שלכם בתור דוגמה. ולך, עובר יקר, למה שלא תשלח את השאלה שלך לסקוט ארא- מס, מחבר הקומיקס "דילברט", הוא כבר יעשה מזה צחוק גדול. אבל שאלות רציניות, שדורשות תשובות רציניות, אפשר לשלוח, כמו תמיר, לקפטן שלכם עורך: ררור פויר. סגנית עורך: נטע גורביץ. עיצוב: אמיר חסון. כתוכת המערכת: עיתון "הארץ", רחוב זלמן שוקן 21, תל אביב 61001 טלפון: 5 פססימיליה: 0375121753 דואר אלקטרוני המהרורה האלקטרונית של המוסף "קפטן אינטרנט" עולה מדי שבוע באתר של הקפטןי וקו 126-116 ש41:ו]. צר אר ו / /מקן11ו1,. האתר מתוחזק על ירי ,101 - |וט.!טו. שואי //נקוזוו. הכתובות המומלצות מרוכזות מרי שבוע באתריהעל "נטקינג": הג )קושהו ו 3וטו. א או צר /:גן!1ו1. המהדורה האלקטרונית של ואו מתעדכנת מדי יום באתר: והטט.תןאווטון. א שער /נקוזוד השער: עיבור מחשב: יגאל באום מאשר בכל מקום בעולם, פרט לעמק. הסיליקון" (אד. זנדר, נשיא חברת סאן) :170601 הו[ 007 )קש מחשב אינטרנט י.ב.מ. אפטיגת מערד מטיוט 2 ]151 ויטון מימי 010[ חשק טיו טר)), משך צבעוני "|| )8.0 כוטיט קל 22 '. > 6 ביט, כווך תקליטוריט, פקט/מודט 31600 = -קש | , 6 0 + +0ון 2790-99-94 לחה הפפ התסהה ה ההה "5 פה ר .= חת הא מזפטת הזרקת דיו א1-108 68008 | שיח + מעימ (עד גטר חמלאי) ו א שו לש 4" קניונוע עין שמר צומת כרכור ‏ 06 7 7 4 7 פקט: 06-6270036 טל. 06-6270050 10 ( 0 ימי גליק הסמן המהבהב. על הצג מופיע שומר מסך של חלונות מערר פפים - תמונת ההפעלה של חלונות 95, עם *" העננים ברקע. ₪ איזה דיכאון להתחיל ככה את היום. אבל יש גם דרך אחרת. המחשב המשמים שלכם יכול להפוך, בכמה פעולות קצרות שלא כרוכות בסיכונים מיות- רים, למצחיק, צבעוני ומפתיע. תר- מיינו לנגד עיניכם פרסומת בסגנון של "לפני" ו"אחרי". לפני: המחשב שלכם אפרורי, חסר חיים, ושיערו נטול ברק. אחרי: יצור רעשני, אימפו- לסיווי ומקובל בחכרה, והוא גם הוריד ארבעה קילו. חשבתם פעם לגדל כבשה בזמן שאתם מחכים שהמסמך יודפס? או לשמוע, במקום אותו צלצול לאקוני המבשר על בעיה, את טום הנקס קורא בקשר "יוסטון, ווי האב איי פרובלם"? או, בכלל, להתחיל את היום לא עם תמונת פרסומת חינם לביל גייטס, שגם בלעדיכם מסתדר בכלל לא רע, אלא עם איזה פיקאסו מלבב מהתקופה הכ חולה, או (אנחנו הרי מכירים אתכן) בראד פיט מעורטל? בתוך כמה דקות תהפכו את החיים שלכם לוורודים הרבה יותר. חן הסמן סטפזט6) מלווה אתכם כבר שנים, כמו כלב. נאמן, לכל מקום על %" המסך. אז למה לא להפוך | אותו באמת הורד ל' בבעוה כך תהפכו שעת עבודה לשעה לכלב? או שעון החול. גם אם יש לכם פנטיום 686, אתם מבלים חלק לא מבוטל מהיום בבהייה אווילית בשעון החול. מה דעתכם שבמקומו תקבלו את גראוצ'ו מארקס, פינגווינים, חזר- זירים, כלבלבים - ובעצם, מה לא - כולם באנימציה מלאת חיים? מאות סימנים, מטורפים יותר ומד טורפים פחות, אפשר למצוא באתר 1ת100116.00.צוצוו//:קזזת. ‏ יש להק- ליד את המילה פוספזטס בתיבת החי- פוש, וללחוץ על 56808 חתופ. אחרי שתרגעו מהשפע, תורידו את הסמנים הנבחרים, ושימרו אותם במדור גזספזטספאוסטתו/. שינוי הסמן נעשה ממסך המחשב שלי/לוח הבקרה/עכבר/ מצביעים. שור הער הרבה מלים נכתבו על פוינטד קאסט, שומר המסך שמביא חרשות לוהטות הישר למסך המחשב שלכם, בלי טיפת עבודה. אבל איכשהו, מעטים מאור מצליחים להתמיר איתו. צריך לעדכן אותו, להוריד גר- סאות חרשות, ובסוף כולם נתק- עים עם חדשות מלפני שלושה חודשים על הממשל האמריקאי, שאולי שומרות על המסך שלכם, אבל בטח לא על המוראל הכללי. זה הזמן המתאים להעניק למסך שלכם משהו חדשני ונועז יותר. גלריה של תמונות של אימפרסיוניסטים צרפתיים, אם מקום העבודה דורש מהוגנות, ולעוב- דים מהבית מוצעת גלריה של גיבורות "משמר המפרץ" בלבוש סמלי. בין לבין יש גם ספורטאים, סרטים מצוי- רים, חיות, תמונות נוף וגיבורי תר- בות. שני מקורות לא אכזב יש לשומרי מטך: יותר מ6507 שומרים נמצאים ב- 8 / 2.00 חה סט וצרא / /:קן1 11 ומאות נוספים בד /6פהק/ותסס.סטותטן, שועועט//:110 ו לבחור, להוריד ולהתקין. הלות אם יש לכם כרטיס קול | במחשב, תוכלו למלא את היום בציוצים, חריקות, נעי- %*" מות ודיבורים. מדובר בקולות שמש- מיע המחשב כשמרלי- מכבים אותו, | מגדילים ומקטינים תוכניות, או מבצעים פעו- לות פעוטות אחרות שפועליו של ביל גייטס מצאו לנכון להצמיד להם קולות אזהרה. לרעשי הרקע הללו יכולה להיות השפעה מרהימה על מצב הרוח של המשתמש, ועל החשק לגעת (או לא לגעת) במחשב. האפשרות הפשוטה היא לשנות את הקולות בלי להוריד תוכנה מיוחדת. ניתן לעשות זאת דרך המחשב שלי/לוח הבקרה/צלילים. שם יש ללחוץ על סוג הפעולה (כמו פתיחה או סגירה של חלון) ועל עיון. תוכלו לבחור צלילים מתוך המדורים גו0טובשוס0חוע או פאוסםחוצו. בין היתר תוכלו למצוא שם ערכה מלבבת של קולות ג'ונגל. כדי להעשיר את הרפרטואר אפשר להוריד קולות מתוך סרטי קולנוע וסררות טלוויזיה, ובעצם כל קובץ קול אחר. מאות כאלה תמצאו בק הוס6.זהה?הטטה/צ. אוצוו//:קזוו!. ‏ מומלץ בחום לבקר שם בדף של רן וסטימפי, ביוויס ובאטהד, וכמובן "עולמו של ווין". מקום נוסף לחפש בו הוא 1108.0]וסו ווצא//יקות. | בתיבת החיפוש הקלידו טגש, וליחצו על קים או 5690 גו5. שימו לב שלא כל התר- צאות רלוונטיות. 65 לבודרים שקנו את מיקרוסר- פט פלוס מוכרות החבי- לות המכילות מגוון של שומרי מסך, צלילים וסימנים המאורגנים | לפי עניינים, כמו חיות מסוכנות, ליאונרדו דה וינצ'י או שנות הד60. לרוב האוכלוסייה, שלא קנתה את חבילת הפלוס (ובצרק) יש תקווה. ניתן להוריד תוכניות להרצת 66ומטוחד, כמו זו בכתובת : 0 /0ז10רת/ל טק / 81181.6 0.61 //:ק). 6ות065%100/616/ 95 תואי/6ח[16רצו5/ 13.10 רשימות של >סותסח1 להורדה ניתן למצוא באתרים: /סטק//נוה. 60 נ[פהחסרת.1//:קזו 95 תוי 5ת3/6ת1018061.00א, יצו //:קות השימוש ב"פטתטנוד מומלץ למבינים בלבר (שמסוגלים ויש להם נכונות להחליף את הפונטים של שולחן העבודה בחלונות), בייחור בשל שי- נויים בגופנים שלפעמים הופכים את העכרית | במסך לג'יבריש, יו החוד אין כמו קשר טוב עם חיית מחמד כרי לשמור על השפיות. יש אמנם פיפי על השטיח, רהיטים שרוטים ומכורס- מים, שערות בכל מקום, אבל הרי לאהבה אין מחיר. גידול חיית מחמר בתוך המחשב מתאימה לכולם: אלה שמשאירים את החיה שלהם בבית כשהם בעבודה, אלה שרוצים חיה אבל קפטן אינטרנט 5.8.97 רשטרץ אבודה. ארגז הכלים של הקפטן, כחבה שלישית בסדרה אסור להם, ואלה שרוצים קשר, אבל בלי לכלוך. 2 היא תוכנית לאימוץ כלבים (וכסף), שבה אתם יכולים לקחת לת- קופת ניסיון כמה כלבים, לגדל אותם על המסך, ללטף אותם, להריצם ימינה ושמאלה ולשחק איתם בכדור. לאחר שתבחרו את הכלב החביב עליכם תוכלו לאמץ אותו (תמורת 20 דולר), ולשחרר אותו ברחבי המחשב. עכשיו תוכלו גם להאכיל את הכלב, לצבוע אותו (%) ולאלף אותו. את תוכנית האימוץ אפשר להוריד בכתובת: מוט--6.2001.000/001 וו //:קזת / 1018/1100 11116510? 0-0 שג עובדת על עיקרון דומה, ומ- כוונת אל חובכי החתולים. תוכלו להר- ריד אותה ב: /תוט--1/01מ2001.00. 6 קשעט// :11 ?10.07תג/18/5%110/0111165א16 1א16006=0000 הנשה רבים מכירים את הכבש, או, כפי שהוא ידוע יו" תר בציבור - "הכב" שה". תוכנת 6 הכבשה משח-ד % ררת למסך יצור חביב ופרוותי, שמשוטט לו כה וכה, מנמנם, מתגלגל, אוכל, מטיל את מימיו ונחטף על ידי חייזרים. למרבה הצער הפסיקה החברה היפא נית האחראית ליצירת הפאר הביזא" רית הזו את הפצת השותפה שלה, והפכה את התוכנה למוצר בתשלום. ניתן להגיע לרף הבית של הכבשה בכ- תובת ו1ת2.218.208.11:80/6//:קוות וו 02006 ומי שיתאמץ עריין יוכל למצוא במר- חבי הסייברספייס (כמו שנהוג לומר) כבשים חינם אין כסף, כמו בנל מקום בעולם גם בא'נטונט, בין שתי נקודות עובר קו אתז. אז למה ש ויר 2 0 4 יוצר קו - ₪1 חיבור רעוח לאינטרנט מהירות חיבור גבוהה מאעור בחיוג רגי תשלום קבוע - כולל חיבור לאינטרנט 2% שעוח ביממה ללא הוצאוח טלמון - בקו זה אין בעימלות מונה הטלבון בביחך ישאד בנוי לשיחות ללא הברעה המבצע לזמן מוגבל | מבצעים מ'וחדים למבקרים ב: | ]וח ח19.8חסוס//:קזת | ן-אטם-‎ |ו.61.60ח/ז6הּ.שטעש//:כזזח וו בוה ב'תך ללא תעולום הישראלים מסחערים על "ניאוסיטיס". זה בסדר אם אחה צימר קטנטן בגליל, אבל אם אתה אמרון מפורסם (וקוראים לך זאב אייזיק), הרי שמדובר בפדיחה 2 ן 8 2 ו עידןו אמין היזמים, ייתכן שימכרו את כתובתך לרשימות תפוצה של דואר זבל. השרת של "גיאוסיטיס" לא יציב במיוחד, ובעבר נחנק או קרס לעתים מזומנות, ושום תוכנה לבניית אתרים למתחילים לא תבנה אתר כמו של אם" טי"וי - אבל, במחיר הזה, אין מה שיעצור את הנהירה לערים הסמויות מהעין. הרעיון המקורי של מקימי "גיאוסיטיס" היה שקיבוץ האתרים ב"שכונות" על-פי תוכנם, יהיה יעיל מאוד למקימי האתרים והמחפשים אחריהם. אלא שיותר מחזון הקהילה הווירטואלית, המחיר הוא שמשך ל"גיאוסיטיס" ולמתחריה (למשל 00.00%1ק61ד) אזרהים חדשים. לא מעט ישראלים פתחו שם בית - כבר סיפרתי כאן על צימר וירטואלי באיים הטרופיים הווירטואליים, וזהו אחר מיותר ממאה אתרים ישראליים אישיים שיש שם. במלים אחרות, כ"5% מהאתרים הישראליים משנוררים את השרת שלהם מ"גיאוסיטיס", שיא חסר תקדים. גם באתר "טריפוד", אתר-חינם דומה, נמנים כבר 24 אתרים ישראליים ישראליים עם 400 אלף חבריו. יוקרה אין פה - נהפוך הוא. במקור, האתרים הללו הוקמו כדי להגביר את הקשר בין חבריהם, על בסיס של תחביבים אחת השאלות הנפוצות ביותר היא: איך להקים אתר בית בחינם. התשובה הנפוצה ביותר היא: קח לך מגרש באתר "בנה ביתך" חינמי כמו 6001₪68, אתר "גיאוסיטיס" נועד במקורו ליצור קהילה אלקטרונית, שבה "בתיהם" של אנשים יוקמו ב"שכונות". לבחירת מקימי האתרים אזורים בעלי שמות גיאוגרפיים מובנים מאליהם כמו "אתונה" לחובבי החכמה והרעת, "עמק הסיליקון" לאנשי המחשבים, ב"נאשוויל" מקימים אתרים העוסקים במוסיקת קאונטרי ו"בוורלי הילס" מצטופפים המתעניינים בהבלים. השיטה פשוטה: נרשמים, מקבלים מגרש, ומתחילים לבנות את האתר בעזרת כלי מקוון לבניית אתרים. למה הם עושים את זה? מרגע שפתחת לך אתר, יוצעו לך אופציות נוספות בתשלום (צנוע). כמו כן, יש מי שישמח לפרסם ללקוחות "גיאוסיטיס", וזה לא מקור הכנסה מבוטל, כי נכון לעכשיו פתחו יותר ממיליון איש מגרשים ב"גיאוסיטיס". בנוסף לכך, רומזים שש .. ועיסוקים משותפים, ולא כדי להעניק אתר חינם לקמצנים. אם בכתובת העסקית שלכם מופיעה המילה "גיאוסיטיס", משול הרבר לקביעת פגישת עסקים בבית תמחוי. האם זה נורא? אם אתם מנהלים עסק כצימר, זה לא נורא בכלל, ורק מדגיש את האופי האישי של העסק, ומעניק לו נופך אותנטי. "קטן זה יפה", לא? הרימוי יכול להיות בעייתי אם אתה, למשל, יבואן להקות רוק. כן, אחר התפרנים שהצטרף באחרונה לאתר החינם "שריפוד" הוא זאב אייזיק, שבשיתוף עם החברה הלא יותר מרי ידועה צ'אמפ פתח אתר למכירת כרטיסים להופעה של יו"2 בישראל. באינטרנט, אגב, מקבלים הנחה - המחיר הוא 199 במקום 229 שקלים. את יו"2 הבאתם, כרטיסים במחיר 200 שקל אתם מוכרים, לא יכולתם לשכור משרד וירטואלי נורמלי? ה 2 00.60ח. טס וחטרה/ /:קזוו1 אוויר קדוש, מים קדושים ועכשיו: רפידות סלע קיומנו האם ביבי יבנה בראסזאל-עמור, או יחהלק את ירושלים? המאבק הפוליטי בשאלת ירושלים מביא עמו נרדמות" - ששכחו כנראה את ירושלים. ואם אתם חוששים לגשת לשוק מחנה יהודה לחפש את הרפידות הללו, אין בעיה, בשביל זה יש אינטרנט. סטיב ג'ובס, האיש והאגדה, עשוי להיות - אולי - מנכי"ל אפל, אחרי שגיל אמילוו הלך הביתה. מה שג'ובס ועשה זה עניינו, למרות שאנחנו פה היינו מייעצים לו לחשוב סעמיים, לפני שהוא חוזר לכיסא המנהל. בשביל מה צריך אדם אופטימי, חייכן ומופשר, להתיישב בכיסא שגרם לכל קודמיו (כולל הוא עצמו) לאבד את כל שמחת החיום שחיתה בהם? בבל אופן, אם ג'ובט יחליט שחוא הולך על זה, אולי כדאי לו לבוא ליומו הראשון בעבודה לבוש בחולצת טריקו עם כתובת שובבה. העוברים יאהבו את זה, התקשורת תמות על זה, וחקונים ימשיכו לקנות ממיקרוסופט. אם תרצו להציע לג'ובס איזו כתובת לחדפים על חולצתו, היכנסו נא אל: ות הט ה 101011 וצר / כ 11 אחד מאתרי ההומור הפופולריים לא רק כותרות נוטפות דם אלא גם מניב מוצרים מעניינים. על זה שישראלים מוכרים "אוויר קרוש" ו"מים קדושים" לחו"ל כבר שמענו, אבל תמיר יש מה לחדש. והנה מוצר שמציג עבורנו באינטרנט הקורא האלמוני המתקרא "מישהו אני". המוצר, המעניק פירוש רענן לפתגם "אם אשכחך יהושלים תשכח ימיני", אינו אלא רפירות נעליים עשויות מאדמת ירושלים. רק יהודים יכולים לחשוב על מוצר שכזה, משום שאצל בני דודנו, הכנסת דבר מה קדוש לנעל ורריכה יומיומית עליו אינה מהווה מוצר מבוקש. אצלנו, לעומת זאת, נראה לי שהפטנט יכול לתפוס, בהיותו אקולוגי, פוליטיקלי קורקט וגם נושא שיחה מעניין ("רוצה לדעת מה יש לי בנעל עכשיו? סלע קיומנו"). ייתכן אף שיש לרפידות ערך רפואי - "רגליים ברשת, והשתתפו במשאל. אם לא תרצו, גם טוב. קו-ק! א-אה עוד פרצה בקומיוניקייטור, עוד מלאי, וחוזר חלילה פרצה נוספת ברפרפן הקומיוניקייטור של נטסקייפ נמצאה : : הבאג האחרון שהתגלה משפיע גם על האקספלורר. השבוע - הפרצה הרביעית מאז יצא הרפרפן לשוק, ביוני. היא התגלתה על ידי קו צ'יאנג ממכון המירע הטכנולוגי של סינגפור, והיא קיימת הן בגרסת החלונות והן בגרסת המקינטוש של הקומיוניקייטור. הפרצה היא וריאציה גוספת בסדרת הפרצות שהתגלו בדפדפן, הקשורות לג'אווה"סקריפט, שפת תכנות הנמצאת בשימוש בדפרפני נטסקייפ ומיקרוסופט. הפרצה מאפשרת לבעל אתר להציב יישומון על הכונן הקשיח של ; : צע 27 דולר על שירותי אוךדליין, : לעומת 26 דולר על סרטים. כך ער : לה מסקר שערכה באחחרונה חברת : השקעות בנקאית בתחום המדיה, המשתמש, ואחר כך לעקוב אחר מעשי המשתמש ברשת, ובכלל זה הקלדת מירע לדפדפן, כמו, למשל, מספר של כרטיס אשראי. מנהל בטיחות המוצרים הבכיר, ריוויד אנדרוס, מסר כי החכרה קיבלה בשבוע שעבר מירע על הבאג. : ותיקנה אותו, וכי בתוך שבועיים ניתן יהיה להשיג גרסה מתוקנת של הקומיוניקייטור. המשתמשים יצטרכו וֶּ להוריר את כל מערכת הקומיוניקייטור כרי "להטליא" את הפרצה הבטיחותית. למרות שהתוצאות הן זהות לאלו של שתי הפרצות הקודמות בג'אווה- סקריפט, הרי שהבאג האחרון הוא 6 ג קפטן אינטרנט 5.8.97 רשסדי : תוצאה של השימוש שעושה החברה ב")66חתסס6טעו], שפה נפרדת המחברת בין ג'אווה לג'אווהדסקריפט, דפרפני מיקרוסופט הושפעו גם ; הם מהפרצות הקודמות שהתגלו בג'אווה-סקריפט. החברה שחררה : טלאי לאינטרנט אקספלורר 3.0 בתחילת השבוע שעבר. לא ברור אם לאן הורב, מוחק? ההוצאה הםמוצעת בארה"ב על שירותי און-ל"] צפויה השונה להיות גבוהה מההוצאה הממוצעת על קולנוע האמריקאים ישקיעו השנה בממר" ורוניס, סוהלר ושות'. מהסקר עולה, כי שיעור ההוצאות: הממוצע על תעשיית השירותים המד קוונים מתחיל להשתוות להוצאות בתעשיות אחרות בתחום הכידור. זאת, על אף שההוצאות בתחום זה הן עדיין רק חלק קטן יחסית מסך כל ההוצאה השנתית הצפויה של אזד : רח אמריקאי על בירור, שצפויה : להיות השנה, על פי הדו"ח, 546 דר- : לר. הנתח הגדול ביותר מהסכום הזה - כ-156 דולר - יושקע בהתחכרות וול ב ו שוב נטרנט 5.8.97 לכבלים. הרו"ח גם מעריך, כי בחמש הש- נים הקרובות יעלה המחיר הבסיסי של שירותי הגישה לאינטרנט, ואילו מספר ספקי השירותים יצטמצם בשל זעזועים בתחום. עבר שרעורת ג'ון אפדייק כוחב ספר באתר של אמאזון, ובולם מוזמוים להצטרף הסופר ג'ון אפרייק, זוכה פרס פוליצר, כתב את הפסקה הראשונה של ספרו הבא, "הרצח עושה את המגזין", באתר של חנות הספרים אמאזו[ (הזסס.חס2הותה. אוצוער//:קזוח). הפסקה הראשונה הוצבה באתר במסגרת תחרות, שתמשך 46 ימים. זהו הספר הראשון שכותב אפדייק שבמרכזו תעלומת רצח, ובווראי הפעם הראשונה שבה הוא נעזר בכותביזמשנה רבים כל כך: בשבעת השבועות הקרובים מוזמנים המבקרים באתר לכתוב את פסקאות ההמשך לספרו. ב"12 בספטמבר יכתוב אפרייק את הפסקה המסיימת של ה"סיפור המשותף" הזה. כותבי הפסקאות שייבחרו על ירי צוות העורכים להמשיך את הסיפור יקבלו אלף דולר כל אחר. כל המבקרים באתר התחרות יכולים להירשם כדי להתמודר על קבלת פרס של 100 אלף דולר. 1 וגב אה הטוטור? 4 שעות לאחר שנפתח לוח הודעות ודיונים באתר "ליגלייז" (זסח.ץ16981120.007%//:קזוה), הסניף הישראלי של האגודה נגד המלחמה בסמים, חדר פורץ לאתר, ונטל עמו העתק מן הקובץ הסודי של ססמאות הלוח. מנהל האתר, נמרוד קרת, הגיב: "אני לא חושב שהיו לו (או לה) כוונות זרון, כנראה שהוא הכיר את התוכנה שהשתמשנו בה, וידע מה לחפש". הפורץ חדר לאתר מתוך אתר הטכניון. לאחר שאותרה החדירה, שונו ססמאות הקובץ ולוח ההודעות פועל כסררו. בין ההודעות שהועברו השבוע, למשל, מידע על ההכנות ל"כנס נפגעי המלחמה בסמים" - אירוע של העמותה שייערך במסגרת יום מחאה בינלאומי בסוף אוגוסט. "ליגלייז" הוא יוזמה בינלאומית חרשה נגד חקיקה בתחום הסמים, הקיימת זה מספר חורשים. הארגון אינו מטיף לשימוש בסמים, אלא מציע להחליף את המלחמה בסמים העולה למשלמי המסים בעולם 0 מיליארד דולר בשנה, בהקמת מערכת פיקוח ממשלתית שמטרתה העיקרית תהיה הקטנת נזקי הסמים. ) ו: 6נן : ו : 0 1 660% ו ו 11108 | ואשה (ראשו דרור פויר כז50 מיליון בני אדם ב-171 מדי- נות מחוברים כיום לאינטרנט, אולי התופעה הסוציולוגית המרתקת ביו- תר בתולדות האנושות (אחרי מכנ- סיים הדוקים, כמובן). לאנשים האלה, שאוהבים לכנות את עצמם "גולשים", אין הרבה ררישות. הם לא רוצים תק- ציבים מיוחדים, הנחה במשכנתאות או מינויים "כראש שלהם". לרובם המכריע יש רק בקשה אחת: שאף אחד ו לא יתערב להם | בחיים. האנשים האלה רוצים להחליט לבר. הרבה פעמים הרצון הזה מתנגש ברצונות | של הממשלות שלהם. הממשלות רוצות / שליטה. זה מה שעושה אותן למה שהן. קרוב 4 לשלושה עשורים 1 לאחר שנעשה השי- - מוש הראשון ברשת התקשורת, מתמו- דרות רוב ממשלות העולם עם בעיה דומה: איך מאלפים את הסוס הזה? הניסיון להטיל מגבלות חוקיות לא תמיר מצליח. בארה"ב ביטל בית המשפט העליון בסוף יוני חוק שנועד להגביל ביטויים לא מהוגנים באינטר- נט, בנימוק של פגיעה בחופש הביטוי. יוזמי "חוק המהוגנות", או אם תרצו "חוק התועבה", חששו מחשיפתם של ילדים לחומרים פורנוגרפיים באינטר- נט. הצעת החוק באה לעולם לאחר שילרה קטנה אחת מויסקונסין חיפשה ברשת, כשהכינה שיעורי בית, חומר על הספר "נשים קטנות", וקיב- לה הפניות לאתרים שבהם נשים קטנות עושות דברים לגברים גדולים. החלטת בית המשפט הרגיעה רבים ממשתמשי האינטרנט שחששו כי הג בלות מקיפות יפגעו בחופש הביטוי. היום, טענו מתנגדי החוק, זו פורנוגר- פיה, מחר זו עשויה להיות סאטירה פו- ליטית. בית המשפט, והנשיא קלינטון, למעשה הטילו את האחריות על ההרר רים. מי שרוצה שילדיו לא ייחשפו - שיקנה תוכנה. האלטרנטיווה, צריך להורות, היתה הרבה יותר גרועה. אבל המשתשמים עדיין לא רגר עים. בחודש שעבר, בכינוס השנתי של הארגון המרכזי של משתמשי האינט- רנט, "חברת האינטרנט", שהתקיים בקואלה לומפור, אמר אחר המשתת- פים כי לאחר שבחן כ"300 אלף מסרים בדואר אלקטרוני, הגיע למסקנה כי הדיונים על צנזורה ובקרה ממשלתית היו "לנושא החם ביותר באינטרנט". עמדתם של מרבית המשתמשים, מיותר לומר, היתה נחרצת: הם מעדי- פים אי"מעורבות ממשלתית, מכל סוג שהוא, ברשת. אפילו ארה"ב, הנהנית מדימוי "ה- מדינה המחוברת ביותר", לא מעניקה חירות גישה לכל החומרים באינטרנט (למשל - פורנו). מדינות אחרות מטי- לות הגבלות תוכניות חלקיות או מג- בילות את הגישה למשתמ- שים "מוסמכים". וכמה מדי- נות אפילו אוסרות | על גישה כלשהי לאינטרנט, בדרה" | כלל בשל | החשש מפני | החומרים שהמשתמשים יכו- לים למצוא שם. ויש גם מדינות חסרות מזל, שפשוט אין ברשותן אמצ- עים להתחכר. בסך הכל בסדר במערב, ההגבלות על האינטרנט נעות בין יישום קודזאתי, כמו בצרפת, לבין הכפפת חוקי התקשורת הקיימים על הרשת, כמו בגרמניה. החשש מפני הבקרה הממשלתית על האינטרנט ניכר לעין במיוחד באסיה. סין דרשה בתחילה ממשתמשי האינטרנט להיר- שם במשטרה, וחסמה את הגישה לכ" 0 אתרים ברשת, בהם אתרים השיי" כים לארגוני תקשורת אמריקאים. הצ" גזורים של סינגפור סורקים את הרשת כרי לסלק פורנוגרפיה ותחומים נוס- +טאפג קרש שש ש פים הנראים להם ‏ בעייתיים. שר התקשורת של דרום קוריאה רשאי להורות לספק מירע, למחוק או להגביל מירע המופיע בשי- רותיו. ‏ וייטנאם, שמקווה להעניק רשיון לספק השירות הראשון בתחומה בקרוב, דורשת ממשתמשי האינטרנט לקבל אישור ממשלתי *- נראה לא משהו, אבל בסך הכל הממשלות הללו מרככות את עמהור תיהן. אפילו במדינה כמו מלזיה, שחו- פש העיתוגות מוגבל בה, התחייב ראש הממשלה פי.האינטרנט לא יצר- | נזר. אסיה, אומרים המומחים, לומ- דת מהר מאוד, ומוכנה לשנות את עמרתה. בכמה מהמרינות שהיו מהראשונות לגלות את הסייברספייס יש כיום פחות חירות מאשר באזורים שהתחב- רו רק באחרונה. לא פעם, הגוף המחו- קק במרינות שהתחברו באחרונה - כמו אמריקה הלטינית - לא התקדם מהר כמו האינטרנט, ועדיין לא נתן מענה לבעיות שהאינטרנט הציב. יי- תכן, לפיכך, שחופש הרשת במדינות אלו לא יאריך ימים. אצלנו, בינתיים, הכל בסרר. אין צנזורה ואין מלחמות על חופש הבי- טוי. שר המדע החדש - גולש נלהב - הבטיח לא פעם, גם לפני שהתמנה, כי לא יטיל הגבלות. גם שרת התק- שורת מבינה עניין, לפחות בעניין הזה. המגזין סוצ ניתח את המדינות המוצגות במפה שלפניכם (לא התייחד סנו לכמה מרינות-איים ועריזמרינה) כדי לאפשר מבט חטוף במפת החופש להתחכר ב-1997. חשוב להבהיר שגם המפה שלפניכם אינה משקפת את המציאות, רק את העמדה הרשמית של המדינה. בהרבה מקרים החירות מוגבלת רווקא על ידי הגבלות מקו- מפת חופעו הביטוי באינטרנט של ₪ וש עלולה להטעות. במבט ראשון זה נראה כמו חגיגה של חופטו ביטוי, אבל << מבט שני מגלה שהממסד -פשוט לא הספיק לנסח את = ההנבלוח. הזמנים הרעים עוד לפנינו מיות, גם בלי חקיקה רשמית. 1 חופש מה חופע, איפה / הכסף? עִם כל הכבוד הראוי לחופש הדי- בור, ולדיבורים בכלל, מה שמניע את העולם זה דווקא הכסף. מהבחינה חזו, הרשת עדיין לא קרובה למיצוי הפוט- נציאל שלה. בהעדר תקן אבטחה והצ- פנה שמוסכם על כל הגופים, מתעכבת התפתחות המסחר ברשת. אנשים קונים דיסקים, ספרים ותוכ- נות פה ושם, אבל אחוז גבוה מהמש- תמשים עדיין פוחדים להכניס את מספר כרטיס האשראי שלהם. אי אפ" שר להאשים אותם. האינטרנט כרגע הוא תחביב מבדר, מקור מירע חשוב וארכיון ענק. כשייפתרו בעיות ההצ- פנה, וזה לא יקרה בעוד המון זמן, הרשת תהפוך לעסק. סביר להניח שאז גם ייפתרו חלק מבעיות התש- תית והכל ירוץ יותר מהר - ככה זה כשיש כסף. בכל הקשור למסחר ברשת, עריין יש | בלבול 4 מסוים. הנשיא 4 קלינטון אמר כי | 3 אינו תומך בהט- לת מסים חד- שים או קביעת תקד נות חדשות על מסחר המתנהל בסיי- ברספייס. אבל אירה מגאזינר, יועצת מיוחדרת של נשיא ארה"ב, הו- דתה שזה לא הולך להיות כל כך פשוט ושקיים קושי מובנה בקביעת מדיניות | של אי"הת ערבות. ממ" שלתית כלפי התפתחויות חרשות. "הנטייה הטבעית של ממ- שלות היא להרגיש שהן חיי- בות להשיג שליטה ‏ על התפתחויות כאלה", אמרה. רשת הסי-אן-אן דיווחה בשבוע שעבר 5י הרשות האמריקאית לניירות ערך. אישרה לחברת ברוקרים מסן פרנסיסקו להת- חיל להציע קרנות הון סיכון ברשת. זהו צעד קטן קרימה, שמשמעותו העיקרית היא שהר" שות מכירה ברשת כאמצעי מסחר לגיטימי, ומה שיותר חשוב - בטוח. ההסכם של ויזה ויאהו! מהש- בוע שעבר, לשיתוף פעולה, הוא המשך המגמה: האנשים עם הכסף כבר לא יכולים להתאפק. שלא כמו בענייני חופש הדיבור, האינטרס של המדינות - גם אלו שמטילות הגבלות על הרשת - הוא להריץ את האינטרנט קרימה. מדינות שינסו לשלוט באיָנטרנט ברמה ממש- לתית לא יהנו באופן מלא מפיתוח הכלכלי, מזהירים אנליסטים רבים. ארה"ב מנסה לשכנע מרינות נוספות א 3 2-ו מקרא ₪ חופש תכנים מוחלט תקנות לגבי תכנים "מסוימים, כמו פורנוג- רפיה או הסתה מש הגישה מותרת רק | לממשלה ולאוניברסי- טאות; אסורה הגישה לחומרים פורנוגרפיים ₪ ₪ אסורה; עונש = מוות לעוברים על החוק מ ו אפשרות גישה לקבל יוזמה לכינון מסגרת סחר באי- נטרנט. מדינות עניות, שיתרחקו מהאינטרנט, רק ירחיבו את הפער לרעתן. ממ מין בוכבים: האיחוד הנכסף ארוכה היא הדרך אל הקפטן קירק, אבל זה הרבה שחר טוב מלראות פרקים ישנים בווידאו אליחי וידל יומן הקפטן, תאריך כוכבי 48623.4. בעקכות הצלחת "מסע בין כוכבים: דורות" נשלחנו, בהוראת הקפטן (של האינטרנט), לבחון את יכולתם של קציני האנטרפרייז, שאיבדו מעט מכושרם מאז סיום הסדרה והסרט. המשימות שהוטלו על הצוות הבכיר של ספינת החלל כוללות הפעם מגוון קרבות פנים אל פנים, הדמיות של מלחמות אוויר נגד מיטב אויבי הפררציה וה" תמוררות עם בעיות אסטרטגיות מורכבות, סימולציות, חקירת הגל- קסיה | בעזרת ‏ מפות | כוכבים | תלתממריות, | דיאלוגים אינטראקטיוויים, ושליטה בכלי נשק מתוחכמים ובמערכות קרב משוכללות. אני בטוח שקציני המובחרים יצליחו לעמוד במשימה, יומן הקפטן, תאריך כוכבי 48632.2. המצב מתחיל להסתבך. במשימה הראשונה נשלח הסגן שלי, וי" ליאם רייקר, לתחנת החלל אמרגוסה, כרי לחסל פולשים רומולנים ולחלץ פצועים. רייקר שוגר לתחנה לפחות חמש פעמים, אבל בכל פעם הוא התנהג כמו טירון: בזבז את מחסניות הפייזר ביריות ללא כל כיוון, נכווה משריפות שפרצו בתחנת החלל, והתחשמל מכבלי פלאזמה חשופים. יומן הקפטן, תאריך כוכבי 48648.3. העניינים יוצאים משליטה. גם קצין הביטחון של הספינה, ליוטד ננט וורף, מתקשה להתמורר עם משימותיו. וורף, שיצא לרגל אחר המחתרת הקלינגונית בכוכב היילי, התגלה כחסר חוש כיוון, נתקל בקירות, ושימש מטרה נייחת למטווחי האופוזיציונרים. ככה מתנהג לוחם קלינגון? יומן הקפטן, תאריך בוכבי 48650.4. אני אבור. אפילו על דאטה אי אפשר לסמוך. נכון, בגרסה הכברה שלה תובעת תוכנת המשחק 400 מגהבייט מהזיכרון בריסק הקשיח, אבל הייתי נאיווי כשחשבתי שהאנררואיר יוכל לפצח בתוך שניות את המהלכים האסטרטגיים של אויביו. החייזרים נתנו מלחמה יפה עם פיצוצים ויריות מצר אחד, ועם בעיות לוגיסטיות סבוכות, הדו" רשות מחשבה ותכנון אסטרטגי מצד שני, והאנדרואיד... כלום! אחרי דקה וחצי נאלצתי לשגר אותו בחזרה לספינה. יומן הקסטן, תאריך כוכבי 48653.3. סיכום תרגיל "דורות". לא הצלחנו לסיים את המשימה, ולכן גם נמנע ממני העונג של פגישה עם קפטן ג'יימס טי. קירק האגדי בסוף המסלול. למרות כישלוני, היתה זו הרפתקה מהנה, לפחות כמו פרק מוצלח בסדרה "מסע בין כוכבים: הרור הבא". הכל מתבצע בריוק לפי אמות המידה של הסדרה - האפקטים הקוליים, הדיאלוגים מפי הש" חקנים המקוריים, קטעי הסרטים וההתפתחויות בעלילה - כך ש"ט- רקים" מושבעים יכולים טוף"סוף להתאחד בצורה פעילה עם גיבורי הסדרה, במקום לצפות שוב ושוב בתסכול באותם פרקים מוקלטים. מירע נוסף על המשחק, העלילה, השחקנים, כלי הנשק והחייזרים אפשר למצוא בכתובת 1 אטח 2606505151 / הח סז סורה שי //:כ1ות פיקארד, טוף. "מסע בין כוכבים: דורות". הפצה: מחעובת; מחיר: 229 שקלים. יבש לפני רמופ בכישרון נדיר הופכת לומדה להכרת האינטרנט עניין פשוט וסקסי לטרחני ומשמים שלומציון קינן קשה מאוד להבין למי מיועדת "הלומרע" להכרת האינטרנט, -שנערמה השבוע בעצב על המדפים. הלומדה, המיועדת "ללימור עצמי של האינטרנט", היא חלק מסררת קורסים "ממוחשבים" של מכללת סיון, הכוללת גם לימוד עצמי של חלונות, וורד ואקסל. יוזמה יפה לכאורה, שהרי גם לטירונים קיברנטיים מגיע דואר אל" קטרוני. אבל - מה חבל - רק לכאורה, כקרובת משפחה מררגה ראשונה של מישהי שלקחה קורס של שלושה חורשים בתוכנת וורד, אני יכולה להצהיר בביטחון, שגם לבורים מוחלטים, הלומדה הזאת יותר קשה לפיצוח מאשר השימוש באינטרנט עצמו. זה מתחיל בפונט הבלתי קריא, בקומבינציה מרכאה של שחור על גבי צהוב, וממשיך במושגים מחרידים, מ"דהיינו" דרך "שרה נושא" וער "לחצן הגלילה העליון". נראה שהבעיה הבסיסית בלומרה הזאת הוא סרר העריפויות. נניח שמישהו באמת לא יודע שום 2 במחשבים. למה: שון שהוא צריך לדעת זה שפה בינארית ולא, למשל, מה" הלחצן הימני של העכבר? למה הוא צריך לדעת איך ות מות של קבצים ולא איפה מוצאים אותם? למה הוא צריך לרעת. זה פרוטוקול :ד רקו/קסי, ולא ש"תיבת הוישיח" היא פשוט: התיבה שבה כותבים טקסט? במקום להגיר "הסימ 69 מפריו החלק הראשון בכתובת לחלק השני" תסבירו כבר לאנשים איך לשלוח דואר ורי. וכך, פחות או יותר, מוסברים כל הפרטים המשעממים בטרחנותת בניסוח משונה ובעיצוב מכוער, לאנשים שמן הסתם לעולם לא יי כנסו מספיק לעומק העניין בשביל שפרטים אלה יענלינו אותם. ואת - העניין עצמו סביר להניח שהם במילא לא ילמדו, גם בגלל שהם - לא יבינו לעולם מה זה לעזאזל "שרה נושא", וגם בגלל שרוב הח" > סברים מבוססים על התוכנה האלומה חסוופוחהה, בחלונות 3.11 על גרסת נטסקייפ 3.0, שבכל מקרה כבר אף אחד כמעט לא משתמש: בהם. / בסופו של דבר מדגימה השיטה שיטוט באינטהנט באופן כה טרחני - ("היינו יכולים להמשיך ולעיין במירע מסקרן זה אך נעבור. עתה ללמוד על גישות אחרות לחיפוש מידע ברשת") - עד שהנח" = מה היחירה היא שכל המסכים עולים נורא מהר. הרי אנחנו לא " באמת מחוברים. לסיכום, לסבתא שלי, שכל שבוע שואלת מה זה אינטרנט, ואר מרת כמה חבל שהעולם נהיה כל כך מעניין בריוק כשהיא עומדת לעזוב אותו, קל יותר להסביר מה זה סייבר-סקס מאשר מה זה "לחצן גלילה עליון". "הלוםדע - הכרח האינטרנם". הפצה: םשור; מחיר: 149 שקלים. מונרמנמליזם חשמלי ארבעה חצים, שני כפתורים וזהו. משחקי שנוח ה-80, אצלכם בפנטיום 686 ניר רפואה מי שאבר בנבכי עולם התלת-ממר-וירטואל- ריאליטי-ראשים-ערו- פיםימכוניות | שמציע. כיום עולם משחקי המחד שב, מוזמן לנסות את מואגוא, תוכנה פשוטה המעלה זיכרונות מתוקים ומשחקים עתיקים. אגא ראשי תיבות של 0 ו ל ו היא התוכנה שמסמלת יותר מכל את תופעת הרטרו, ההולכת ומת רחבת בקרב קהל שחקני המחשב. עם כל משחקי המחשב החדשים המוצעים כעת למכירה, שיש בהם אלמנטים ויזואליים תלתדממד דיים מדהימים, שחקני קולנוע מפורסמים, 150 פריימים לשנייה וסאונד 64 ביט, נוצר חסך מתמיר וצורך אמיתי בפקימן חביב, העט לימין ושמאל, ומחפש מקלט מפני יצורי ג'לי קטנים וצבעוניים. תופעה זו מניעה חברות רבות להוציא פיתוחי מדמים (אימולטר רים), המופיעים ברשת כמו באגים בגרסת רפדפן מחודשת. כל המד שחקים שהשתייכו למחשבים עתיקים, ושנזנחו אי שם בשנות ה807, זוכים כעת לעדנה. בתוך חבורה זו, 45 הוא הפנינה המשובחת ביותר. 200 משחקים הלקוחים מכל מחשבי העבר המפוארים, החל באטארי 800 ,1 (בעל הזיכרון הפנומנלי 48%), ועד לקומודור 64 והאדיוקייט, מכונת המשחקים הראשונה בעולם. אין צורך לדחוף בשאון קארטריג'ים לחריצי המחשב, לכתוב פקודות הפעלה ארר- כות או להמתין שעות עד שטייפ המשחקים יסיים צפצופיו. בהר" ראת דוס (או חלונות) אחת יופיע מיד דונקי-קונג האיום על המסך. באוסף המשחקים אפשר למצוא את מִסאַהטם1 6סגק5, משחק שפחות או יותר אחראי לכל ז'אנר החלל הפופולרי; את "הפרוגר", משחק ממכר העוסק כולו בקרפר שמעוניין לחצות כביש סואן, וגם גרסאות רבות ושונות ל"דונקי-קונג", "סטארירייררז", "פקזמן" ואד חרים. כל מי שהתרגל למשחקי שנות ה-90, יוכה בתדהמה לנוכח פשטותם של משתחקי ה-5ו/14א. אין טקסטים סבוכים, ולא נררש חוש מפותח של התמצאות במרחב. ארבעה חצים, שני כפתורים, וזהו. את התוכנה ניתן להוריר בחינם, ולצרף לה את המשחקים הר" צויים בכתובת: 1 1 רה / תה רת /3 00/1061 תשא / :זה ולאנשי מק: 1 / ה דנ / תה כ -/ רד סיס 1 טרח הזל יצע ///כן11 1 ש> .< | לפרטים והזמנות: עָבְרִית היא השפה הטַּבְעִית טולנוּ קיוטקסט, מעבד התמלילים הישראלי לסביבת חלונות, פותח במיוחד עבור מי שכתיבה עברית היא הצורך הראשוני שלו. היכרות רבת שנים עם אלפי צרכנים ישראלים, שהפכו את קיוטקסט למעבד התמלילים הפופולרי בישראל, איפשרה לנו לפתח תוכנה הנותנת מענה מושלם בעברית לסביבת חלונות. | 6 התוכנה מאפשרת עריכה טבעית טקסט מעורב עברי/אנגלי. 8 ניהול המסמכים המתקדם ביותר בעברית ובאנגלית > אוסף עשיר של תמונות הקשורות להוויה הישראלית. 6 אפשרות קלה ונוחה לניקוד. 5 מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי. > מתקן שגיאות כתיב משוכלל ביותר. 6 מגוון רחב של גופנים (עיצובי אותיות) כולל גופנים מסורתיים. > התאמה מלאה לכל סביבת חלונות. 6 אפשרות עריכה ב-23 שפות שונות: עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, גרמנית, צרפתית, ספרדית ועוד.. 6 שיגוה וקליטת פקסים. ₪ כלים משוכללים להפקה חוברות וספרים. דביר מוצרי תוכנה: קיבוץ דביר ד'ג הנגב 85330, טל. 07-9910777, פקס. 07-9910151 סניף תל-אביב: החרוץ 6 ת"א, טל. 03-5375234/5, פקס. 03-5375236 אינטרנט: |.1.00א6זף.ץצוש מעבד התמלילים המובן מאליו רפנה לוי"ינוביץ זה היה צפוי, נכון, אבל איכשהו זה שוב הצליח להפתיע. גם הטמְגוצ'י - החיה הווירטואלית המתוקה שאתם מגדלים (או שפשוט לא הצלחתם עריין להשיג), ושהוציאה מכם את כל טוב הלב שהצלחתם לגייס - עוברת שינוי. חשבתם שנהניתם? קבלו את הגרסה האלימה. חשבתם שלפחות משחק אחר יישאר תמים וחינוכי? טעיתם. הרי סיפור האהבה בין האדם לטמגוצ'י, בקצרה: "הביצה החביבה" - בתרגום חופשי מיפאנית - היא חיית מחמר וירטואלית החיה על גבי צעצוע בגודל של מחזיק מפתחות. יש לטפל בחיה באדיקות באמצעות לחיצה על כפתורים: להאכיל אותה, להשקות אותה, לנקות אחריה, לשעשע אותה, לברוק מה מצב בריאותה ולחנך אותה. מחזור החיים של חיית מחמד ויר- "זואלית כזו אמור להסתיים בכל מקרה לאחר כשלושה שבועות, אבל במקרה שלא ניתנת לה תשומת לב מתאימה אחת לכמה רקות, כשהצעצוע מצפצף בקול ודורש את שלו, היא מחזירה את נשמתה לבורא מוקדם הרבה יותר. מיד לאחר שיצור כזה מת, ניתן "להוליר" על הצג יצור חדש, וחוזר חלי- לה הטמגוצ'י ‏ יועדה במקור לילדות, אבל מהר מאוד התברר כי הה" תמכרות | לביצה סחפה את יפאן |] כולה. למעלה מ207 מיליון יחידות נמכרו שם מאז החלה משווקת הביצה בנובמבר, ומשנפת- ונת הדור העונ' "קפטן אינמרנם" משבית עוד שמחה. לטממוצ"", חייח המחמד הווירטואלית המתוקה שבימים אלה נחחה בארץ, כבר יש דור המשך: יצורים אלימים וגסים הנלחמים ביניהם ומציקים לבעליהם. תבדקו מה בוקע מהביצים שלכם חו בפני הטמגוצ'י השווקים גם באירו- פה ובארה"ב, לפני כחודשיים, נרשם שם קצב מכירות של כשתי מיליון יחידות בחורש. רוב רוכשי הטמגוצ'י ביפאן הם דווקא אנשי עסקים, שהביצה התובע- נית מעסיקה אותם בשעות שהם מבלים ברכבת, בדרך לעבורה. באנג" ליה התמכרו לעניין בעיקר ילדים, ומד פתיע לגלות כי למרות אופיים הצונן בררך כלל של הבריטים, הם נוטים ליצור מערכת יחסים רגשית עם הצע" צוע. מורים בבתי ספר התלוננו כי ילדים מסרבים להניח לטמגוצ'י בזמן השיעורים, | ובברמינגהאם פתחה השבוע עקרת בית בשם רות האריס מעון יום לטמגוצ'י, ועשרות בעלים מודאגים מפקידים אצלה את 00006 הביצים שלהם למשמרת מדי בוקר, תמורת תשלום. וני לברנים ער כאן הכל טוב ויפה. אלא שלאט לאט גדל מספר הילדים שהעריפו להרוג בכוונה יצור אחר יצור הבוקע מן הטמגוצ'י שלהם, מאשר להותמסר לגידולו. כך הרגילו אותם המשחקים האחרים - שככה הרבה יותר כיף. בחברת בנדאי, יצרנית הטמגוצ"י, הבינו את העניין. הם לא ממש התרג- שו או התרגזו מהתופעה. להיפך: בס" פטמבר הם עתידים לשחרר את השלב הבא בסולם האבולוציוני של הטמגוצ'י - מפלצת ריגיטלית שניתן יהיה לשסות במפלצות דיגיטליות דומות, כרי לערוך ביניהן קרבות, ער הסוף המר. למפלצת הריגיטלית החרשה יהיו את כל התכונות המוכרות. בשלבי חייה הראשונים צריך יהיה להאכיל ולהשקות אותה, לדאוג להתפתחותה התקינה, לתת לה תרופות, לפנות את צרכיה ולפנק אותה כשהיא מבקשת תשומת לב. להבריל מן הטמגוצ'י המקורית, שבשלב זה היתה מפתחת אופי חביב | קפטן אינטרנט 5.8.97 המר וידידותי, ‏ המפלצת מפתחת יכולות לחימה משלה, ובמקום סתם לשחק איתה במחבואים או להעניק לה ליטוף וירטואלי, חייבים בעליה הגאים להאד כיל אותה ב"חלבונים" וירטואליים ולאמן אותה באומנויות לחימה שונות, על מנת שבבוא היום היא תוכל להכ- ריע יריבים פוטנציאליים. המפלצות מיועדות, לפי חברת בנ דאי, לבנים בראשית גיל העשרה, הא" מורים לגדל ולטפח את היצור ואחר כך לשחרר אותו בשדות הקטל. המפ" לצת הריגיטלית, החיה על צעצוע מרובע ולא ביצתי, בנויה כך שניתן לחבר אותה למפלצת. דיגיטלית אחרת. המפלצות נודרות ממסך אחד למשנהו כשהן מנסות להרוג זו את זו ומפגינות אגב כך את כל טכניקות הלחימה שלימדו אותן בעליהן. הקרב מסתיים כשאחת המפלצות מתה. במקרה המצער שבו אחת המפלצות נפצעת, אפשר להפסיק את הקרב, וב" עליה של המפלצת יכול לקחת אותה בחזרה לצעצוע שלו ולטפל בה עד שתחלים. לפני שאפשר יהיה לשתף מפלצת כזו בקרב נוסף, עליה לעבור סררת אימונים, אחרת היא מסרבת לעזוב את מכשיר הבית. בריאותה וקצב התפתחותה של כל מפלצת תלויים גם במספר הקרבות שהיא ניצחה בהם. = הגרה השלורדיה לצד המפלצת הדיגיטלית, עתירה חברת בנדאי לשווק עוד שני רגמים חדשים של טמגוצ'י: | הראשון הוא האנג'ל-גוצ'י, | שבניגור לאבותיו | ההיסטוריים אינו נראה כמו הכלאה של תרנגול וחייזר, והוא אמור - אם מגדלים אותו בתנאים מתאימים - לפתח יכולות על- אנושיות. הדגם השני ייקרא טמפיצ'י, והוא ייראה כמו הטמגוצ'י | המסור- תי, אבל יחיה על | צג של טלפון סלר- | לרי. 2 " בעלי טמפיצ'י שיהיו עסוקים מדי מכדי להיענות לכל דרישותיו (כין השאר התד קפטן אינטרנט 5.8.97 הוא נוהג להמציא משחקים ולדרוש מבעליו להפסיר בהם בכוונה, כחלק מטיפוח האגו שלו) יוכלו לשגר את הטמפיצ'י, באמצעות שיחת טלפון, לחבר או מכר, שישמרו אותו זמנית על צג הטלפון הסלולרי שלהם ויטפ- לו בו ער שבעליו יתפנה. טמפיצ'י שלא יזכה ליחס ראוי, ינהם וישמיע קולות מאיימים כלפי בעליו, מה שלבטח יפריע לו לנהל שיחות טלפון בניחותא. הטמפיצ'י תוכנן בהתאמה למערכת הטלפונים הסלולריים היפא- נית, ולכן - בעוד המפלצת והמלאך עתירים לכבוש את אירופה וארה"ב לקראת חג המולד - לטמפיצ'י אין בשלב זה תוכניות להגר ממולדתו. אבל, הניסיון מלמד, גם זה עור יגיע. אלנוהול וג'קונון גם המתחרים של בנדאי - ויש כמה עשרות כאלה - מצליחים לא רע. חברת הצעצועים בלובירר, למשל, לעצמם את האופציות האלימות שלהם. חברת הצעצועים ההונג קונגית קינגס פאונדיישן, הודיעה כי בראשית ספטמבר היא עומדת להוציא את טמהונמן - לא עוד חיית מחמר אלא רע וחבר וירטואלי, גם אם מפוקפק במיוחד. טמהונמן, בן דמותו של גיבור קר מיקס באותו שם שמשווקת החברה, אמור להיות גנגסטר, ויהיו לו כל המאפיינים של חברי כנופיות הרחוב הסיניות. טמהונמן ידרוש מבעליו לה- שקות אותו באלכוהול ולספק לו סיג- ריות, והמשחק החביב עליו יהיה אימונים בסכין קומנדו. גרסה מצונזרת משהו של אותו יצור, שתיועד לילדים קטנים, תסתפק בזלילת ג'אנק פוד ותתאמן בקרבות אלימים פחות. חברת בנדאי מבטיחה להעלות את כל רגמי הטמגוצ'י שלה על תקליטו- רים, כרי שאפשר יהיה לגרל את החיות הווירטואליות לא רק בכיס אלא משווקת חיית מחמד וירטואלית ושמה מיקרו"פט, ושבב הזיכרון שלה גדול פי שניים משל הטמגוצ'י. המיקרו"פט, כלבלב די" גיטלי זעיר, יכול ללמוד לילל, גם על מסך המחשב. ההבטחה באה הרבה אחרי שמשתמשי האינטרנט כבר הקימו איןזספור אתרים שבהם אפשר להתנסות בגידול טמגוצ'ים, להחליף חוויות עם בעלי ביצים אחרים, להניח את היצורים למשמ- רת במעון יום און-ליין, לקבל עצות חשובות באשר לטיפוח היצור ואפילו לקבור אותו ולהקים לו מצבה לאחר הסתלקותו מן העולם. עמוד הבית עול חברת בנדאי, יצרנית הטמגוצ'י: ב 1.601 תבט ואר //:קוות לנבוח, לשיר ולבצע תעלולים כלביים מסורתיים. יש לו הבעות פנים מורכ- בות וכשהוא לא מרוצה, הוא אפילו בורח מהבית ונעלם מן הצג. חברה נוספת, טייגר, משווקת את ג'ינהדפט, חיית מחמר וירטואלית במספר דגמים כמעט אין"סופי, בהם חייזר, גור של דינוזאור וחתלתול, וא- פילו דגם המוקדש לסרט "על כלבים וגנבים", המעוצב בנקודות שחורות- לבנות ועליו גרל כלבלב שאפשר לה- עניק לו שם, וללמר אותו לענות לשמו. אורך החיים של כל אלה מגיע ביח הקברות לטמנוצ"ים שעלו העוםייםה: [הזזו[. א00ת1/הרתה1/תטן/טרחסו1/כן[-זס. תה סט צר צרשר//:קןוות טאם-קאם - מצלמה דינטליח המספקת מעקב ששוטף אחר התפתחוחה של ביצח טמגוצ'י אחת: 6111 סו2/18381 2 4808/36 1/ 8110 / 0סו511 /החסס.26001110. ואו //:כזז 1 האתר עול שונאי טםגוצ'י המדגימים כיצד לרסק אח הביצים, בתוספת הערות וסיפורים מלאי טינה: [135ח5/ותס0.טתה שוסשו6801ז. אוצר / /:קזות צבים, דגים, דולפינים, וכל המידע על כל החיות הווירמואליות בכל הפורסטים האפטריים, באחר עשיר, ערוך נפלא ונדוש כל טוב, שמכיל ער שנה שלמה ויותר. אפילו דיווחים על מחקרים אקדמיים הבודקים את התועלת הפסיכולוגית חברת לוני אנד אקספורט משווקת ‏ בגידול חיות וירמואליות ולינקים לעשרות עמודים אישיים עול מגדלי חיות את נאנו"פט, תינוק אנושי וירטואלי, | כאלה: שיש לדאוג לו באותה תדירות מתישה שבה יש לטפל בתינוק של ממש, ובי- מים אלה היא עתידה לשווק גם את התינוקת האנושית הווירטואלית, שב- ניגוד לאחיה הפאטיווי יחסית, יהיו לה 6 הבעות פנים שונות, 20 תטרוקות 227 מערכות לבוש, מה שלבטח יכשיר אותה להיות בעתיד האשה הווירטואלית האידיא- לית. וגם המתחרים מכינים צ/וחס6.)טק[הווחגץ. שוצראו//:קוות קפמן שלום. אנ מחפש אתרים ואינסורמציה על מסחר אלקטרוני - חב- עיות והפתרונות. תודה מוני הקפטן משיב: כדאי להתחיל עם אתר המיוחד כולו לנושא המסחר האלקט* | רוני, בכתוכת ותססטוחטזתו.ותהוסס-6//:קוון. הפניות מועילות נוספות ניתן למצוא באת1: 65001065 וח5.00סתסותסתק אוש //:ק1ת. קבוצת הדיון המיוחדת לנושא היא 6חסותוחסט.וטוחט!חו.ו1ּ. רובה ככולה מורכבת מפרסומות, אך אפשר להיעזר בה כרי לקבל תמונת מצב על המסחר האלקטרוני כיום, קסטן יקר. יש לי מודם במהירות 28,800 אך בשאני מתחבר לרשת הקצב הוא תמיד 14,400. מה אפשר לעשות? רון הקפטן משיב: בדוק בחוברת שהגיעה עם המודם מהי מחהוזת האתחול (פפוטט מ10ה2)!גגונתו) המתאימה למודם שלך במהירות 28,800, והכנס אותה ל: המחשב שלי/לוח. הבקרה/מודמים/מאפיינים/יצירת. קשר/מתקרם /הגדרות. נוספות. לקסטן שלום! לפני זמן מה הורדתי תופנה מהרשת. שינותי בח את ההגד- רות, אך לא הצלחתי לשחזרן מחדש דרך התוכנה. החלטתי איפוא למחוק אותה ולהתקינה מחדש, כדי שההגדרות וחזרו להיות הגדרות של ברירת המחדל. בשהתקנתי מחדש את התוכנה, לאחר שהסרתי אותה באופן "חר | קיזי מהמערכת (דרך לוח הבקרה), ההגדרות עדיין היו שמורות. ושאלתי היא: איפה נשמרות תכונות הקשורות לתוכנה שנמחקה, והאם ניתן ל אותן לחלוטין? נדב הקפטן משיב: נדב היקר, לעתים קרובות שומרות התוכניות את קובצי ההגד ררות שלהן גם לאחר ההסרה, כדי לאפשר התקנה של גרסאות חרשות או התקנה חוזרת בלי לאבר את הגדרות המשתמש. כדי להיפטר מהן, הסר שוב את התוכנה דרך המחשב שלי/לוח. הבקרה/הוספה/הסרה של תוכניות, וכדוק אם המחיצה (/0ו66ז:6) של התוכנה עריין שם. אם כן, מחק אותה באמצעות הסייר, ובנוסף חפש במחיצות סמוכות קובצי הגדרה עבור התוכנה. אחר כך ברוק שבמדור /5שסטחגשי לא הושאר קובץ וששמו זהה לשם התוכנית שלך, עם הסיומת גַתו. כעת התקן שוב את התוכנה. דוגמה טובה למקום שבו גתקי לים בבעיה זו היא הקומיוניקייטור, שמשאיר את קובצי ההגדרות במדור 116950 ותגזקסזקאס, | גם לאחר. מחיקת ‏ התוכנה ‏ במדור ְ 0 הס 0 קסטן יקר. ברצוני לקבל ולשלוח דואר כ ברשותי מעוכת ת הפעלה 5 ואני גולש ככ 0 מנדי הקט משיב: משתמשי גטסקייפ והדואר של אקספלודה מגרסה 3.0 והלאה יכולים לשלוח דואר בעברית באמצעות "עכרית", אותה ניתן להוריר בכתוכת |₪ש60.1/6וחעס.צוטו//:קוווז. בעזרת התוכנה ניתן כמובן גם לקרוא מכתבים שיישלחו מ"עברית". הפתרון עובר על ירי שימוש ב"טוגוקוטיז' של וורד כתוכנת דואר אלקטרוני. השימוש פשוט, והתוצאות יפות. הפתרון הטוב לכל תוכנות הדואר הוא לשלוח מסמך וורר בעברית מע להודעת דואר. . רגילה. ב-? מעם שאני מותח את האקספלורר אני מקב? את ההודעה. . : 7 6 שהוחטקס 5 זסיוס[כןג6 )6תז6)חז 1יד11. אא הזת מח אפשר לעשות? הקפטן משיב: התקנה נכונה של האקספלורר יוצרת את הקובץ ותזוז. מה !כומט1עצ9 וס שתושוש, - שהוא למעשה קובץ ריק המוצג במקרה של העדר רף אחר להצגה. לא יקרה שום אסון אם דף זה אינו קיים, כמו אצלך. לשיפור המצב. עבור בתוכנה ‏ ל- ויה א/ ווק 0/ושו//, ושנה את שרה ה5557ת80ג: לכתובת. שאליה אתה מעוניין להיכנט בכל פעם שאתה פותח את האקסה פלורר. = / עשן בעיר בקיץ הישראלי הרביק והמיוזע קוראים לזה מנגל. בניו יורק קוראים לזה ברביקיו, וזה נשמע הרבה יותר סטייליסטי, אבל בשני המקרים האש היא אותה אש, ועליה נצלים חלקי בהמות להתפאר. כל מי שמתגורר בעיר, בדירה צפופה ומרובת שכנים, ישמח לעיין בעמוד "הברביקיו העירוני", המרכז עצות וסיפורים בעלי מוסר השכל שעניינם צליית בשר על הגריל בלב הכרך, בלי להסתכן בשריפה או בסכסוך שכנים. "הברביקיו העירוני" הוא חלק מאתר של המגזין "תשוקות עירוניות", שעמודיו כוללים בין השאר כתבות על דיג, אוכל, אופנועים, סקס, ובילוי חורשי הקיץ בכרך. התמונות המשעשעות מוכיחות שגם ברירת סטודיו פיצפונת, אם רוצים על האש, אין זו אגדה. [חות. 0111 /1-000/12005/ 1.5 /גת65.00ת6651//:קז1 כל הסטייק הזה אח, כמה ידידותיים לבריות הם יוצרי האתר הזה: הם לא רק טרחו וליקטו עשרות על עשרות לינקים לעמודים העוסקים בהכנת ברביקיו, הם אף חושפים לציבור את רוטב הברביקיו של סבתא, שנשמר בסוד כמוס במשך דורות רבים. רשימת המקורות הנדיבה כוללת עמורי בית של חנויות המוכרות ציוד לברביקיו, חנויות בשר ומתכונים שאנשים טובים שמחים לחלוק עם העולם. רוב החנויות אמריקאיות, למרבה הצער, אבל עיון במרכולתן עשוי לסייע לכם לתכנן את היציאה הבאה לשטח. 2.11 1 4 וח /רח6.60[זסשו[סח. אוצר/ /:קזוו "סייבר-מטבח" הוא אתר חביב שעל ניהולו אחראית עלמת החמר מימי. מימי מספקת הדרכה להכנת ברביקיו אמריקאי אותנטי, רשימת מתכונים של מרינדות וציוד היקפי - בעיקר סלטים ותפוחי אדמה - ביקורת מסעדות המגישות בשר ממונגל וגם סקירה מלומדת של ההיסטוריה של הברביקיו. וחז1]. טפ /בתסס.חטו[110א וספ 6 וצוצר//:ק)זו1 כדי להצטרף לרשימת תפוצה בינלאומית של מתכוני ברביקיו, כולם ברוקים ומנוסים, גלשו אל הכתובת: זו[ טכ זה וטס 001.5 חו/ /:קזו משחק באש חובבי בשר העומרים לפני הפקת אירוע המנגל הראשון בחייהם טוב יעשו אם יעיינו באתר "הבטיחות בברביקיו", שנוער לפקוח את עיניהם לסכנה הפוטנציאלית של המשחק באש. אחרי הצלייה יש לשמור שהמתקן ינוקה לחלוטין מכל שומן מיותר, את צינור הגז יש לברוק לפני כל שימוש, ולא כראי ללבוש בגדים קלים ומתנפנפים העלולים לעלות בלהכות. בהזו[ 1/1ג0)--/ רת סט. רת טט ]גורה רצו / /:כ1111 נכון, מנגל זה עניין של גברים, אבל נשים לא תמיר מעדיפות סלט חסה, וההוכחה כולה באתר "כנות אוכלות צלעות": וחסט.שעחקקא//:קוזו צו ₪ ג זפפה פהז 85 כלניות לצבא הבריטי אולי כבר אין אימפריה להגן עליה, אבל הדבר אינו מרפה את ידיהם של מאות אלפי לובשי המדים המגוהצים, החייבים את אמונם למלכה. אתר האינטרנט החרש מאוד של הצבא הבריטי נפתח כחלק ממסע מכירות רחב היקף, המשווק את הצבא כמקום עבורה משובח. מאז פתיחת האתר מרווחים יוצריו על פניות של כמה אלפי גולשים המחפשים עבודה. יש כמובן מירע רב על כלי נשק חדישים, אבל האטרקציה המרכזית היא "בחן את עצמך" - הזרמנות למבקרים שוחרי האינטראקטיוויות להתמודד עם דילמות מהסוג שעלולות להפוך את לילותיו של איש צבא לסיוט: איך מצילים ילדים מעיר שחרבה ברעידת אדמה, מה לעשות עם פצצה בתחנת רכבת תחתית ואיך לפתור מצבים אחרים של חיים ומוות. שומרי מסך לבעלי רוח מיליטנטית מחולקים בחינם. אט.0סוח. עוחה.שואר//:קזות האדומים הצבא הרוסי הוא כבר לא מה שהיה פעם, או כך לפחות נוח לנו לחשוב כרי לישון טוב בלילה. האתר הזה, שמקורו דווקא באיטליה, מיוחד כולו ליכולת התעופה הצבאית של רוסיה, והוא סוקר בהרחבה דגמי מטוסים על רקע שפע תמונות ומירע טכני לשוחרי מכונות המלחמה המעופפות. גם ההיסטוריה של חיל האוויר המוסקוואי פתוחה כאן לעיון, בתוספת תחזית לא ממש ורודה בדבר היכולת המבצעית הנוכחית שלו. [וחזון,<] ל/1!טזטזקה--/)1.הוסט[.לטטסזטה//:קזות האחר של ברית נאט"ו יספק לכם מירע מקיף על מבנה הברית, עברה המפואר ותוכניותיה לעתיד הקרוב, ויקפיץ אתכם בלחיצת עכבר לעמודים המיוחדים לצבאות של כל אחת מן המדינות החכרות: ותו.0והת.צואש//:קזות קפטן אינטרנט 5.8.97 האדיד זרועו של הדוד סם הצבא האמריקאי, המורכב מזרועות אוויר, ים ויבשה, הפועלות בעצמאות כמעט מוחלטת, מאכלס לא מעט אתרים ברשת. הג" לישה בעקבות מירע מסורר וברור עשויה להוביל אתכם לררך שממנה אין חזרה, ולפיכך עדיף להתחיל מאתר הלינקים הגרול מאוד של משרר ההגנה האמריקאי בשיתוף המרכז למידע טכני בענייני ביטחון. כצפוי, האתר מושקע, כנוי היטב וקל לניווט, העמוד הראשי מתפצל לזרועות הצבא השונות, ושם יש צמתים נוספים המתחלקים שוב ושוב לנושאים ספציפיים. בין השאר: מלחמת המפרץ, המעורבות האמריקאית בבוסניה, המלחמה הק" רה ז"ל, וכל השכלולים האחרונים במטוסי חיל האוויר, עמור הבית של המרינס וסיור מקיף בפנטגון. הרוח הפטריוטית הצ" פויה אף היא מרחפת ממעל. וגם כאן מוזמנים גולשים אקז ראיים לפשוט את הליווייס ולהתגייס לצבאו המפואר () של הרוד סם, ברוח אותה בריחה ישנה שקוראת לנערים: "הצטרפו לצבא, תבקרו במקומות חרשים, תכירו אנשים חדשים, ותהרגו אותם". ט-010ץ.סזטה .10 ע//:זו1 [ותזו]-טפהקטותסת ‏ 1148 61סת110%/125./720]6טהתסזסה טמה טסטכפ/קן.סהי כל אתרי התיירות שלעולם לא תרצו לבקר בהם מרוכזים בעמור הבית של המרכז לתיירות אטומית. זהו אתר פרטי המתער בחיבה מעוררת חשר אזורים שנעשו כהם ניסויים בפצצות גרעיניות, אזורי אסון ואינפורמציה על כלי נשק גרעיניים בצבאות תבל: 110 810/ק5ת6--/61ח.2ס, שחאראף//:ז וג גאווה לאומית צה"לנו המקומי מחזיק אתר מיוחצ"ן ומקצועי ער להתפעל, הכתוב כולו באנגלית. הישראלים -- דוברי העברית - הרי במילא מגויסים, אף אחד לא שואל אותם וגם לא חייב לתת להם הסברים, ולכן פונה האתר באנגלית רהוטה אל העולם, שממנו נהוג לגייס גם תרומות. האתר כולל את כל מה שתמיררציתם לשאול על צה"ל, וגם את כל התשוכות שתמיד קיבלתם כששאלתם. ההיסטוריה הצבאית הישראלית, מבנה הצבא, תקציר הקוד המוסרי שלו, עוברות שעברו את הצנזורה וגם מפרט נאה של הסמלים והדרגות - הכל באדיבות דובר צה"ל וצוות מתורגמניוו ו צזּ פ אינטרנט 5.8.97 האתר החדש של עלית יריץ אתכם לארון הסודי שבו מוחבא השוקולד, אבל לא לפני שתבלו זמן נכבד בין עמודיו, שכוללים בין השאר את ההיסטוריה המלאה של השוקולד, מתכונים מגירי ריר, פעילויות לילדים וסטטיסטיקה מעוררת מחשבה על הרגלי צריכת השוקולד של המין האנושי. יש כמובן את המירע המסחרי הבלתי נמגע, אבל הוא מופרד באלגנטיות מן השאר, ולשם שינוי גם הוא | כשלעצמו אינו חסר עניין לחלוטין. יאמי. 1 החברה הגיאוגרפית והמגזין "מסע אחר" שלחו משלחת מכוברת אל הר קאילאש בטיבט, כשבאמתחתם מחשב נייד וטלפון לווייני. מאזור נירח, שאפילו בשורת ברז המים החמים טרם הגיעה אליו, יעדכנו אנשי המשלחת את האתר שהוקם לכבודם באי- | מייל. אכן פלאי הטכנולוגיה. 001-2801 16ה1185-1ה, שארש //יכז. האתר האווילי"אך*משעשע הזה חוגג בהרחבה את איבר ההרחה המזרקר במרכז פרצופו של אחר, בן שמו, המייחס לאפו לא רקתכונות = | פיסיולוגיות נפלאות אלא גם יכולות רוחניות על"טבעיות. המבקרים | / באתר מוזמנים להתוורע לכל נקבובית, שערה ומחילה באפו, ז ולהתעדכן בקרבות האפים שמנהל עלם החמודות עם דן אנגבר, בובי , מיקהאוד וענקי חוטם אחרים. בין השימושים שהנערים הלא ממש 1 נה | מיושבים ברעתם הללו עושים באפיהם ניתן למצוא הקלרה במקלרת ‏ ; תת המחשב, משחקי כדור-אף בעזרת בלונים, ושחזור מנגינות מפורסמות באמצעות נחירות. האתר מפרסם קול קורא לאפים אחרים המעוניינים להתחרות בענפי הספורט האולימפיים הללו. שטותי להרהים. % 050,101 /80%/0164ט/80.66₪ה6וו[סט שוצרצו--1ח51006//:קוות | ולינקים לעמודי עזרה ראשונה אחרים: גוטו[.08 082 /310/15 111 /68000%5.60סרח. ער //:קוות 4 עמוד עזרה ראשונה לאפים שבורים, כולל סקיצות והוראות חבישה, | | 0 המערה הפודית ווז, בחור נוסף שיש לו זמן בשפע, מקריש את עמור האפים שלו לפירוט ההיסטוריה האישית שלו ושל משפחתו, המוכה בסינוסים חרבים ומערות אף עבשות. שלוש מארבע דודותיו עברו ניתוח אף, והורישו את הבעיתייות המצערת לאחיינן. פירוט מלא של ניתוחיו, טיפוליו 8 וצינורות הניקוז שלו מתועדים בליווי אתר הקפטן: תמונות וסרטונים. עלילות האף נקראות ל 1כ017,00.11/00וה ה שוטר :קת / כסיפור מתח, שסיומו, כמה מצער, טרם ידוע. 0 ל ן האתר החדש של חכרת סבן מציע משחקים, חוכרות צביעה, טפטים וקובצי קול בכיכובם של ענקי תרבות כמו הוגו, הפאוור ריינג'רס ודני שובבני. ולנואשים כאמת: בקרוב צ'ט עם טומי - הריינג'ר האדום. | / 508 / ותסס. קתואטת.עראראי 07 שינוי בת בת הדואר האלקטרוני היא אחת הצרות הגדולות של הדור. יותר אפילו משינוי מספר טלפון, כי הרי למספרי טלפון יש 144 (כשלא שובתים שם). ובכן, לא עוד. | באתר, שמכונה בפשטות "שינוי איזמייל", אפשר לחפש איזמייל של חברים שהפסיק ו לעבור במפתיע, או, אם אתם המחליפים, לעדכן את הכתובת החרשה והישנה, ולחכות לטוב. 0 | בל 1 | - 1ח6.00פחהת3110ת6//:קזות > הזו[ אתנטצס/0001%1)0/ ומסט.וחס1פס א אוארא//כוו | | | אתר חלש מציג את עבודותיהם של אמנים ישראלים -- ציירים ופסלים - מספר עליהם : : , 4 4 בקצרה, ומאפשר ליצור עמם קשר. בינתיים רשומים באתר 11 איש ואשה, המשך צפוי גלריית תצלומי-אפים הכוללת גם אפים של חתולים, ג'ירפות ובעלי בקרוב. ה 1 1 וטוטה עוער //:קזז. ות / הת עס /ז טפט / רחס |[ טש אאא / :11 ב | , : ל 0 7 וידויי קוראים המתארים את אפיהם ועמדותיהם הרגשיות בנושא [ / | שו ב [* ו 0 ("כשאני מתעטש עפים החוצה עטלפים"; "אין לי אף, אני נושם דרך | ה / | התחת"): | 1 [ות)ג[ט 6 00/ 0ת13301%/106/ הסט.)טתהשא. או אא //:קןוזת עשרת האתרים עם מספר % / הכניסות הגבוה ביותר בחודש | וני ממנוע החימוש תפוו | ריח ריח אלקטרונ | | % | וטוטה או //:ווון ₪ / [ גוו אמנםריח חשוד עולה מן האתר "ריל-ארומה", אבל ההבטחה הגלומה | : 8 בו כה חביבה, ער שכראי לשים בצר את הסקפטיות, ולחלום על היום תאו 6 . שבו לחיים הווירטואליים יהיה גם ריח. לפי אנשי "ריל"ארומה", קרוב ו ואוו היום שבו המחשב האישי יוכל להעביר גם ריחות. התקשורת 122 המטוג לרא קז = הבינאישית האלקטרונית תיכתב בשפת .1א'₪1, המעשירה עמודי א : אינטרנט ואיזמייל בניחוחות. או אז אפשר יהיה לשלוט על עוצמת | 7 אנשי מנונית קמוועשו מעשה: קטלוג שמרכז, ממיין וסוקר בקצרה כמה מא א אתרי הריח, ואף לנהל שיחות בסגנון "הרח אותי ואריח אותך". 0110 :ןור ס חינוכיים נבחרים ברשת. הקטלוג - "נווט" בשמו העברי - מחולק לפי עניי - | ו את גילאי היער של האתר, שפת האתר ומירת התאמתו לתוכנית הלימודים ה /וו5%60א101עיאראאר?[חזו 1 לק וו אולי זה נשמע קצת מעיק, אבל זאת הררך לעשות משהו מועיל בזמנכם הפו מחקר של כמה אוניברסיטאות בנושא אפים אלקטרוניים לזיהוי ריחות: - - ו 8 שש . שש). 0 2 % -/1ווטה/6ו0/צט2080/410:שטק.1הכן.1 הרת ט, או צר אי / / 1 + הט תטקגכן]וווטה/סוס/צטטן+ .זוי ו / סו: אני מיבאלי , / [ווו. 1095 ה0ש-14.00208 אש !)11 בהבנת המדור השתתסו: אניטה ,ופה נהל 7 | 0 מתחילים לגלוזש הדימה עבור 8 שעות 0 ו בחודש + 51.40 / לכל שעה נוספת 1 מתקדמים רחוק יותר עבור 20 שעות בחודש + 51.20 לכל שעה נוספת מקצוצנים שגולעוים הבוצ רדיש כ ללא הגבלת שעות ה גלישה גמישה ללא גבולזת בחודש עבור גלישה ללא הגבלה + 90 סנט לשעה בשעות השיא 9 נערב- ? בלילה) = - ס ם | | מהיום, במקום לנסות ולהתחבו ְ: לאינטרנט להתחבר אליך הביתה במהירות שיא: מאות מודמים מהירים בפריסה רחבה ברחבי רו קו מהיר ביותר ל בגיבוי לווייני מלא, רוחבי פס גדוליס לעבודה מהירה ועוד. צוות אנשי מקצוע משרת אותך בשפה שלך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל עידכונים בומן אמת בכל הקשור לחיבור שלך. מהיוס האינטרנט מתחבר לעסקים טובים יותר! המחלקה העסקית בסטארנט מתחברת אליך בקווי נליין ו-50! בקצבים מהירים, חבילות גמישות ציוד מתקדם ללא תחרות. תייגו 03-6137788 למחלקה העסקית ונסביר לכם אישית איך האינטרנט מתחבר אליכם ריווחי יותר. *כל חבילה כוללת ת.ד. בי ] ([ו1ח-) בגודל 5%1₪ *המתירים נקובים בדולרים ארה"ב ואינם כוללים מע"מ חיי2: סטארכש 03-5124080 והאיבטרבט מתחבר אליך תוך 24 שצותו ו .עפ טשש//:קפפה -1. 858.60 00+ם1:1ג1הת-ם הצתיד מתחבר אליך | 7 וטיא יי ו אש ד ריקקה |" ליק הקל קר הייו ריקי <> שייוה