SMBPlus, גיליון 10, אפריל-מאי 2006

אל תיפלו ברשת. הטיפים הקטנים שיוציאו את המקסימום מהרשת הביתית שלכם

OCR (הסבר)
74 5 | ו 5 | / 2 ן 7 ג'יגה-בייט של מיטב המשחקים ותוכנות הקוד הפתוח ‏ , -= 5 את ה-א . ה עתיר' 2 4 להכיצועים שרוצה 0% את השוק = / י 5 10 אפריל- -מא' 2006 ּ המגזן לפתרו ות החשוב , 1 ה -- .שוש א | 9 ש"ח ול ו ינאילת 42.10 ש"ח 6 אל הימ דר ות הטיפים הקטנים" שיוציאו את המקסיחום | ההרשת הכיתית שלכם השדרגים את השועל מל .ה שני פורמטים רוצים להחליף את ה-סשס, אנל וק אחד ינצח האמולטורים באים הריצו כל תערכת הפעלה על הס ₪ שלכם 5 לכל פועל הפכו את המחשב הישן שלכם למכונת גיבוי מתוחכמת > ו ו ו 00 -5% ד כ * ל 4 + סוסטיינר תתחהכר לעולםו אזסעשז6 וז 35 מגוון מוצרים ופתרונות אמינות ומקצועיות לַל ח3] 6!055זו/. 0% 0% .8 5 אזסעש+6א . 5%ש ‏ ן 6ח0) חו || צֶ3ש33+6) 50011 6 | טוטטיינר 6הספבהפפ ב 0א55 חס ב 10 10635 ואלו הנל דר ;ב ה ו בר כובבא 8. בני ברק 51261, טל. 03-6180000, 9ק0. 03-5708775 |60.1.ז6ח5181ש5.אשש ‏ |[.00.ז6ה/67050513ה81|:505141 ""ייט כיום א' 30 באפריר, כפר המככיה, ר"ג החל מהשעה 15:00 - 4- . בניק הפועלים בנק לאומי | | שו ה - . [ לאומי טרייד ישראל כלל פיננסים כטוחה ישי אויורא ויזה כאל ישראכרט כללית מכבי שדהס כפיות גוליכר דקה 90 סלקום פראפון ]5 בטויזן אינטרנט זהב שו זר זאפ בזמן השוואת מחירים [ט ְ 1ו רה עיריית ת"א עיריית רעננה /, 7 ישול אסם אכול ושאטו סטימצקי מיתוס זמושל ורשויור אתר ממשל זמין רשות שדות התעופה | מכירות ונוכרזים בענע שופס אולסייל הקטגו יה מויוחז אתר מפה וד ושם |ו.00. וחו| סכה חאההט.עצעצעע |ו.60.ווחט6!. וו יור 86ז .ו 6!ח8. 1806 |ו.0ס.ס6. וצו |ו.6.00ח!!חס-|69. טוש |ו.80870.00ז5ו. וטו !ו.סָזס.זו|9וס. וצ |ו.60.ח)/68ח-800801וח. עו |ו.0816.00ן.]ץצש/ וחסס.)0סץו030.עצצעץ וו.0ס.זסעוו!טף. וא ||.08%890.00. אש |ו.00. וחסס!|66. תצע |ו.6.00חסח6!60ס. ושע |ו.1פח. חסופועזפח. אע [.61ח.צ2808. אש |ו.280.00. אוש |ו.00.ח08ח2בס.עצעשעע וו.טסף. עועב-|16. אצ |ו .8 חח 8ז. אראתע [ו.00. וחו|טחפום. אצעצ |ו.00015.00).שש |ו.5.00אסספו. וש |ו.1105.00רח. צצצוצ !ו שסף. תי |וס.88ו. שש |ו.857005.00 40 ח. וע |ו.0!5816.00. תוצע [ו.84.00ר. שוצש .הצע לַפרסום/חסויות/תצוגות: פנה לפניה טל' 03-7330740 |60.1.-5 370 הג כ 6 עו . ש עשעש שש האתדים שנכחרו ע"י צוות השופטים כמועמדים לפרט האתר המצטיין טקס הכתרת האתרים הנוצטיינים ימו 1 )> " / | שופטים ומנהד חכרר מנוע ה<חכדרות" בניניגץב,שניותי ו תץן במיחה מצומעותי עכוו זון, המטונה דמו בנכר נק הפועלים כאמצעות האינטרנט פועדים 7% וו [כ'זוועת עדי פנחטי, מנהד התחרות, אנשים והוותה|נשוגיני ות א( 36 הסוח ידו לוי ו ומ מסח (ינ0 צוייד אכיי אילון. ועץ משפטי דתחרות. שותף באילון, אגרט ושות ן 5לי הנמר, נשיא ויזם אנצוים ומחטוכים ככ | 25 אנטוים | כ-ועים ומחצוכים "י>נותקשורת | 8 0 5. תוכןהעניינים תוכן העניינים | ררועת ?> / . ו |ן4 % --₪ 2 | בואו לגלות כמה מהשימושים ‏ , > ש המקוריים ביותר לרשת ביתית 6 אחרי. מצוד ממושך, משטרת בריטניה לכדה כנופיה של נוכלים ישראלים כל מה שחדש בשוק התוכנה והחומרה ענקיות האלקטרוניקה, התוכנה והבידור נערכות לקרב הגדול: עְז-טו8 מול פצפ-פ ₪] |קא5 :וחג/קסזק ,0 ק!אגסותבז] ,3000 | :6!6ץ6 טק6, 0.63 אס0כ ש| [ וו = במ ל מחשב בתוך מחשב, החידושים האחרונים בעולם בעזרתם של האמולטורים = ְּ משחקי המחשב 4 | 5 וסםוא5 | אפריל 206 האקדמיה אקדמיה אסופזו] הרהה א 8 משדוגים את השועל עם התוספים הנכונים, אסופז= יכול להיות הרבה יותר מסתם דפדפן מבחני מעבדה גיק 2 מעקב צמודך הגיע הזמן שתכירו את הגולשים באתר שלכם מי ה מאיפה הם מגיעים, ומה הם אוהבים 0 008 לר] 5 סז אססטספו/ 6וקסא כ א ]סקר ווח חז60ו05/ 4-5 9 )000-570 עְחסס .סמ 5 סו ז00סט0סזק 5 זבהסס 080046 ...95 6 80 61צ8) ריב כ 2 חס 2 1 07001855 2 ר וח8ס]פא סט 0 2 מדורים קבועים דבר העורך רכב סנסנרה דכב בכ 2=) ניוזגיק .0 גיק רגבט במ בסרכב רכ( ]1 מבחני מעבדה 2 האקדמיה כמכר דגב השב / מחפשת תומך עשיר מ 5 1 מה בתקליטור פט ופפצס 0 שחקן בית בכר הדרו 7.0 עושים שוק ררג רב רככ ור רורמד--3 ל 1 תשחץ 7 אינדקס המוצרים מסכם את חוות דעתם המקצועית של מומחי המעבדה שלנו. לגבי מוצרי התוכנה והחומרה הטובים בישראל החודש על התקליטור > תוכנות מלאות: 80008, זסץגק 6זבעשוח ש, אס00500, 5א66ז, 6סחהו|ככ/ ז56שסזם, 5, , טעא, 06 הז כ) יישומים הכרחיים למחשב ב) גן עדן לגיימרים ניוזגיק חדשות המחשוב, הגאדג'טס והטכנולוגיה ₪ האם צרפת תהפוך את שיתוף הקבצים לחוקי? ₪ על מה ניתן לצייר בעזרת מכחול דיגיטלי? ₪ מה הם הגאדג'טים הלוהטים של 2006 ז|088? אפרל 2066 | טוק 8 ופ ו 5 העור חודשיס האחרוניס אני עובד יותר ויותר עם >6פוצושא. זה התחיל מכך שניסיתי לייבא לשס את קוב ה-!וחקס שלי (קובץ שמכיל את כל תשדורות ה-858 שמעניינות אותי, ומאפשר לעבור מקורא 855 אחד אל משנהו ולהמשיך להיות מנוי על אותס מבזקי 5) ולאחר כמה ימים פשוט זנחתי את כל פתרונות ה-855 האחרים. מייד אחר כך הפעלתי ב-6טוצושא את מודול הג'מייל שלהס ואת מודול ה-2093 ואז כבר הפסקתי להפעיל את תוכנת האימייל שלי או לבדוק אימייל בג'ימייל. ₪פוצושא הפך להיות פורטל האינטרנט שלי: דרכו אני מתעדכן בכל מה שחדש באינטרנט ובתיבת המייל שלי. כשחושביס על זה, מדובר בכ-90 אחוז מהפעילות שלי מול המחשב, אס לא לוקחיס בחשבון את העבודה מול התוכנות לעריכת טקסט. הצעדים הבאיס שלי ב-6פוצושא העיפו מהמחשב שלי יישומיס נוספיס. הפסקתי להשתמש ב-גשחטו] או בתוכנת הפודקאסט של יאהו שהיו מותקנות אצלי במחשב, היות ו-6וו6א הציעה לי ממשק סופר ידידותי כדי לשמוע את הפודקאסטיס החדשים שמעניינים אותי. אחרי זה התחלתי לשחק גס עס המודול של 0.68ו6ו.661 בשביל לקבל את הבוקמארקס שלי, עם המודול של ץושוזאו כדי לכתוב מסמכיס ועס המודול של פליקר כדי לראות קצת תמונות. חוצ מזה, יש ב-שפוצושא עוד עשרות מודולים מגניביס של שירותי רשת שונים ומשונים שאני מת לחקור. כל אחד מהם גורס לי לגלוש פחות ופחות באינטרנט, ולבלות יותר שעות מול הממשק של >שפוצו6א. האם אני אוהב את זה! נראה לי שכן. אף פעס לא הייתה לי סביבת עבודה אינטרנטית שבאמת התאימה לצרכיס שלי, ואף פעם לא הצלחתי להחזיק מעמד יותר מכמה שבועות עס הפורטלים האישיים שהציעו לי יאהו או גוגל. אבל יש משהו ב-6פוצושא שגורס לי לחזור אליה שוב ושוב, ולא משנה אם אני בבית, במשרד או אצל חבריס. סביבת העבודה האינטרנטית שלי תמיד איתי והיא משתפרת ללא הפסקה. כמעט מדי יוס אני נותן לה עוד כיוונון עדין, מוסיף או מוריד עוד מודול מעניין ומעדכן את המקורות שלי. גס המפתחים של 6פוצושא מודיעים לי בלי הפסקה (ב-85% של הבלוג שלהם, שמופיע בתג ה-גפוצושא שלי שמוקדש לבלוגים של חברות שאני אוהב) על הפיתוחיס החדשים שלהם. האמת היא שאני מרגיש שיחד איתם אני חלק ממהפכה קטנה, מהפכה של פורטלים אישיים חזקיס שלא מחייבים מנוי ב-]גצ6 (גוגל, יאהו ומיקרוסופט). אני רק מקווה של-גטפוצושא יש תוכניות מוגדרות כיצד להרוויח כסף ולהמשיך להחזיק את השירות הנהדר שלהם. אני רוצה להאמין שהתוכניות הללו הן קצת יותר רציניות מאלו של חברות הווב 2.0 האחרות, שחולמות לושה-%1ו6 ירכשו אותן לפני שייגמר להן הכסף והן יהיו חייבות להוריד את השאלטר על כל הנתונים של הגולשיס שמאוחסניס אצלן. 0/7 רפאל פוגל עורך מגזין 05 )!5 |ו.00.00 100616 ט וקטווו5 המגזין לפתרונות מחשוב גיליון 10 | אפריל 2006 מו"ל אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ דרך השלום 53, (בית הוורד) גבעתיים 53454 טלפון 03-7330733 פקס 03-7330703 עורך אחראי פלי פלד וו.60.סק ₪ זפטווו עורך רפאל פוגל |ו.1006!86.00 סגן עורך יזהר גביש |ו.606.60 חָזהח2 משתתפים קנועים דיוויד גור, יואל בראל ליאור ליאני, בני רן, שי פלאי, יניב פאר, צבי קצבורג, בועז קדמן תרגומים דיוויד גור, צבי קצבורג, בני רן סטודיו אנשים ומחשבים: מנהל הסטודיו נת| אייכנבלט |ו.6.60 8 סו0ט!5 עיצוב גרפי דפנה דגן מנהלת הפקה דליה פלד מנהלת דליה פלד מח' שיווק פרסום אוה שקלאר 3 00.00.11 6 6089 שירות מנויים טל צוקר 03-7330783 |ו.06/00.00ו56₪ מנהלת מחלקת מנויים חדשים ליאורה אליאס' 03-7330788 מחיר גיליון 49 ש"ח כולל מע"מ (באילת 42.10 ש"ח) מחיר למנוי שנתי 399 ש"ח כולל מע"מ וחסז! 1807000660 זס 180513160 8506ו פוח) חו 85וסווה 6 פפַחולהּחָו 13 8 ופח. ,פוש ₪0 ,סוק ₪0 ,וח | חַחותפווסט 6זטוט= עס 566חפסו| זס ותףוזץ60 .0 חחח | .2002 א שטוט= זסה!ס 800 פוח! ספב חסוווחזס!חו 6זסוח זס-] 000 ס6צ 6וש 0!וסצ 6ח! 8 5פַחוהחַהוח הַהותפווסטם אט.8061.00זט1ט]. שוצצ 55 מקבוצת אנשים ומחשבים המוציאה לאור גם את שבועון א66צשחסווהוחזס!ח!, יומון זוגא עוום, ספיידרנט, ד265/), חססו6ד 66% ₪ כל הזכויות שמורות אין המערכת אחואית לתוכן המודעות - בואו והתרשמו מהאתר החדש שלנו - |ו.6.60.ששו 8 ו 6 | 05 סם5%1 אפריל 206 ." 2 7 ש ,( 08 /) 1 / 000 ו )שק 3+ 1 שירותי אינטרנט ומערכות מידע > == , תמיכהי יוה רש ומב ממה .ו סוף עונת הדיג של האחים לוי בית משפט בריטי שלח לכלא את דוד וגיא לוי, שניהם חכרים ברשת של נוכלי פישינג. הבאנו את הסיפור המלא מהבלשים שלכדו אותם ששמע את השוטרים , מתדפקים על דלת ביתו, מיהר דניאל לט לפרק את הכונן הקשיח מהמחשב שלו ולהסתיר אותו מאחורי מלונת הכלב בחצר האחורית של הבית. אולס, הכונן התגלה במהרה, וחשף ראיות על תרמית פישינג רחבת היקף, בעקבותיה נשלחו לט בן ה-22 ושישה מעמיתיו לכלא. החקירה, שזכתה לכינוי |קקג חסווגזטק0, החלה בעקבות תלונות של משתמשי 83> אשר שילמו תמורת מחשבים נישאים ושעוני רולקס שמעולס לא סופקו. העקבות הובילו לבית באזור סיינט אן, סמוך לבלקפול, אשר נמצא בבעלותס של לט ושני אחים - גיא לוי, בן 22, וראש הכנופיה, דוד לוי, בן 28. לט שימש כמומחה המחשבים של הכנופיה. הוא נעזר בתוכנת דואר זבל בשם זטושחג1] טווחטוה כדי לסרוק את רשת האינטרנט ולאסוף כ-6,000 כתובות דואר אלקטרוני. לאחר מכן הפיץ לט ליותר מ-2,000 נמעניס הודעות שנשלחו לכאורה מאתר ;683 הבריטי, תוך שימוש במאפייניס של המותג הנודע ובכתובת השולח 00% 2604)ח/]מס6- אוג. קל לעשות זאת בעזרת התוכנה המתאימה. בהודעות נתבקשו הנמעניס ללחו על קישור ולעדכן את פרטי החשבון שלהם ב-+683. מאחר ומספר המשתמשים של צג68 בבריטניה עומד על עשרה מיליון, ובעולם כולו על 168 מיליון, הרי שהסיכויים להגיע למספר סביר של משתמשי צְ84> מתוך קבוצה אקראית של נמענים אינס רעים. הקורבנות התמימיס שלחצו על הקישור הגיעו לאתר שהתארת במחשב של לט, ובו העתק של דף הכניסה ל-ג8. הפרטים שהוונו אוחסנו במחשב של לט. לט והאחים לוי ביקשו לאסוף 8 | 05 5%186 אפריל 206 שמות משתמש וסיסמאות של מוכריס בעלי דירוג גבוה ב-ץ683 כל מי שמוכר מוצריס ב-ץ684 זוכה לדירוג על סמך המשוב שמתקבל מהקונים. מגישי הצעות יודעיס שהס יכולים לסמוך על מוכר שזוכה למשוב חיובי בשיעור של %, לדוגמה. לט חדר לחשבונות כאלה, שינה את הסיסמאות, חסס את בעלי החשבון המקורייס והחל להציע מוצריס למכירה, בשיתוף עם האחים לןל. הנוכליס הציעו למכירה, בין השאר, מחשבים נישאים מסוג ואיו של סוני או שעוני רולקס דייטונה, תוך שימוש בטקסט ותמונות שנלקחו ממודעות לגיטימיות. מי שפנו קיבלו בתגובה הודעת דואר אלקטרוני והתבקשו לשלס תמורת המוצרים בשיטה פיזית: "אנו עובדיס עס בנק לוידס 138 והדרך הטובה ביותר היא להפקיד את הסכוס במזומן בחשבון שלנו, בכל סניף של לוידסיי נאמר במכתב שנמצא במחשב של לט. י"תשלוס בשיטה זו מזוכה מיד ומאפשר לשלוח את המוצר בו ביוס, כל עוד התשלוס נעשה עד השעה שלוש אחר הצהרייסיי. צָ89> מזהירה אמנס את המשתמשים מפני תשלום בשיטה זו, אך '"יהמוניטין הטובי' שצברו לכאורה המוכרים סייע לקונים להתגבר על החששות. המשטרה איתרה 160 איש ששילמו לכנופיה של דוד לוי, אם כי ייתכן שהיו רבים נוספיס שנפלו בפח. הראיות שבידי המשטרה מצביעות על כך שחברי הכנופיה הצליחו לצבור כמעט 200,000 ליש'ייט באמצעות הונאות שונות, אך המשטרה חושדת שהסכוס האמיתי יותר מכפול. דוד לוי נהנה מחלק הארי של ההכנסות. הוא לא עבד ולא היה לו שום מקור הכנטה לגיטימי, ולדבריו מימן את סגנון חייו הראוותני באמצעות זכיות בהימוריס. אולס, החוקרים גילו שלמרות שהוא נהג להמר לעתיס "המשטרה איתרה כ-160 משתמשים שנפלו קורבן להונאה המתוחכמת' תכופות בבתי קזינו, הרי שהוא הירבה להפסיד כסף ומיעט לזכות לוי נהג לרכוש מכוניות יוקרה, לקח את הוריו לקרוז שעלה 7,000 ליש'יט באיים הקריביים ויצא עם ידידיו למסע בבלגיה בלימוזינה מפוארת. מלבינים כספים ידוע למשטרה על 13 חשבונות בנק בהס השתמשו הנוכלים כדי להלבין את הכספים ולהפקיד את התמורה שהניבו ההונאות. דוד לוי השתמש בעצמו בשבעה מבין חשבונות אלה, כאשר בחמישה מהחשבונות השתמש תחת השס ג'יוליאן רוברטס. הקורבנות של התרמיות ב-,83> הפקידו את הכספים בחשבונות קש של מתווכים ששכר לוי, חשבונות ששימשו אך ורק כדי לקבל כספים ולהעביר אותס. ההפקדות בחשבונות הקש היו בסכומים של 1,500 עד 15,000 לישייט. כל בעלי החשבונות היו מוכריס לאחד האחים לוי או לשניהס, אולס חלקס היו מודעים יותר מאחרים לאופי המפוקפק של העברות הכספים. רק ארבעה מבעלי חשבונות הקש הורשעו על פי החוק המתייחס לסיוע לפשע, אשר דורש מאזרחי בריטניה לפחות לחשוד בקיומה של פעילות פלילית. השאר הצליחו לחמוק מהרשעה, אם משום שלא היו מודעים לפעילות הפלילית ואס משוס שלא נמצאו ראיות כנגדם אחת המתווכות, שלא הייתה מודעת לנעילות הפלילית, היא קורה סטנספילד. היא פגשה את גיא ודוד לוי בקזינו והם הזמינו אותה להיות שותפה בעסק למכירת בובות. נאמר לה שחלקי הבובות יסופקו לביתה וכל שיהיה עליה לעשות הוא להרכיב את הבובות. דוד לוי ביקש ממנה לפתוח חשבון בנק והסביר לה שאינו יכול לפתוח חשבון בעצמו משוס שהוא הוכרז כפושט רגל. סטנספילד מעולס לא קיבלה חלקי בובות, אך סכומי כסף גדוליס צצו בחשבון הבנק שלה. לוי הסביר לה שהמקור של סכומים אלה הוא במכירות שבוצעו במדינות אחרות. מפעס לפעס הוא התלווה אליה לבנק כדי למשוך סכומי כסף והיא מסרה לו את המזומנים, עד שהחלה לחשוד. הבנק סגר את החשבון וסטנספילד סירבה לבקשתו של לוי לפתוח חשבון נוסף. מאוחר יותר היא מסרה למשטרה שהוא התנהג כאחוז דיבוק, לא הוגש כנגדה כתב אישוס במסגרת תרמיות הפישינג אספו האחים לוי גס פרטים של כרטיסי אשראי והשתמשו בהס כדי לבצע קניות. חברת המחשבים ווסט.צטגם הפסידה כ-15,000 לישייט במסגרת עסקיה עס הלקוח שהזדהה בשס ג'וליאן רוברטס. בתחילה שכר לוי דירות זולות על מנת לקבל את המוצרים שהוזמנו, אך לאחר שגבר ביטחונו העצמי הוא החל להשתמש בכתובת המגורים שלו. גיא לוי הזמין את המוצרים תוך התחזות לאחיו, כך שדוד יכול היה להכחיש ולומר שלא ידוע לו דבר על ההזמנות. המוימה נחשפה לאחר ששליח זיהה את גיא לוי כג'וליאן רוברטס במסדר זיהוי, והמשטרה מצאה דרכון בשס זה בדירתו של דוד. בסך הכל החזיק דוד לוי בדרכוניס בריטייס תחת שלושה שמות. דניאל לט והאחים לוי נעצרו באפריל 2004 ושוחררו בערבות, אך למרבה ההפתעה אפילו אז לא חדלו מהפעילות הפלילית החוק ניצח בחודש יולי גילתה המשטרה שהפעילות נמשכת. השוטרים שבו לבקר בדירה של החשודיס ותפסו מחשב נוסף של לט. הס החרימו גס שתי מכוניות צו]א8% שרכש דוד לוי. הדבר חרה ללוי, והוא שלח פקס לתניון, בו לכאורה מורה הקצין הממונה - גורדון ביטי - לשחרר את כלי הרכב. לוי לקח עמו את אחיו גיא, הפנה את השומריס לפקס והשנייס לקחו את המכוניות. שבוע לאחר מכן שוב נתפסו המכוניות על ידי קציני המשטרה ודוד לוי הואשס בשיבוש הליכי משפט. לט הודה במעשיו אך טען שלא היה ידוע לו ששימוש בזהות של מנויי ,684 אחרים מנוגדת לחוק. לדבריו הוא האמין שדוד לוי אכן סיפק את הסחורות שהוזמנו. האחים לוי ודניאל לט הואשמו בקשירת קשר לביצוע מעשי הונאה ובקשירת קשר להלבנת כספים. הס הודו באשמה. בזמן שניתן גזר הדין, ב-1 בנובמבר 2005, כבר ריצה דוד לוי עונש מאסר שנגזר עליו בבית משפט אחר, בעבירה מסוג שונה לחלוטין: ביולי 2005 נגזרו עליו ארבע שנות מאסר באשמת יבוא כמויות גדולות של חשיש מספרד. הסמיס הוסתרו בתוך תפוזיס. בסך הכל נגזרו על דוד לוי ארבע שנות מאסר: שלוש שניס על קשירת קשר לביצוע מעשי הונאה וקשירת קשר להלבנת כספים. שלוש שניס אלה ירוצו במקביל למאסר על יבוא הסמיס. שנה נוספת נגזרה עליו בשל שיבוש הליכי משפט, והיא תרוצה לאחר שתסתייס תקופת המאסר על יבוא הסמיס. גיא לוי נשפט ל-23 חודשי מאסר, ודניאל לט לשנתייס. ארבעה מתווכים - דרק אנדרסון, כריסטופר וורדן, קרייג ג'יימסון וגארת' רייס - הודו בהלבנת כספים ועל כל אחד מהס נגזרו שישה חודשי מאסר. אפריל 206 ! 58105 | 9 4 5 יוצאת משוק ה-6ק התחרות כנגד וד |-8וחוט הכריעה את החטיבה שהתמחתה בכרטיסים גראפיים ברת 1305 6צוו664 הכריזה 0 רשמית על מותה של %, הזרוע של החברה שהתמחתה בכרטיסים גראפייס מהקצה העליון. 6631:%6 הסבירה את סגירת החטיבה בהצטמקות השוק של תחנות העבודה המקצועיות, והבהירה שהחברה תתמקד מעתה ביימכשירי כף יד ניידים'י. בעקבות הסגירה של החטיבה יקוצצו 100 משרות והארגון מחדש יעלה לחברה כ-34 מיליון דולרים. בעשור האחרון הייתה 130%כ3 הבריטית אחת השחקניות המרכזיות בשוק של מאיצי התלת ממד, ובשנת 2000 היא רכשה את החטיבה הגראפית הכושלת 2 6ח6זה] מידי מקגזפזטוה]. שנתיים לאחר מכן נרכשה :30138 על ידי חברת 63116 מסינגפור ותוכנן עבורה עתיד מזהיר. היחידה לעיבוד ויזואלי (טקצ) 710 של :301.30, ששימשה עד אז רק ליישומיס מקצועיים, אמורה הייתה לכבוש בסערה את שוק המשתמשים הפרטיים. אולם, הטכנולוגיה לא הגיעה בסופו של דבר למשתמשיס הפרטיים, ואפילו תחנות עבודה מקצועיות שאמורות היו להתבסס עליה בוששו להגיע. למרות העיכובים, זכו הכרטיסים הגראפיים מסדרת חקו[63 1!4631/ של 301305, שהתבססו על טכנולוגיית 10?, לציוניס מעולים במבחניס המקובליס בתעשייה, דוגמת 8.1 חשקאשו+5?00, אך התחרות כנגד אא ו-ודג הייתה קשה. הביצועים של כרטיס א סזשגט 0 החדש של גו4וצא השתוו לאלו של 800 ח?עו[ג86, ספינת הדגל של 30130₪, ואילו שני כרטיסי 4500 בתצורת 511 השיגו ביצועים טוביס אף יותר מאלו של 800 חקו|864. גס :81 הציגה כרטיס חדש בשם 7350ט .601זום, שביצועיו אמוריס לפחות להשתוות לאלו של 800 וחק[864. כדי להתמודד עס תחרות כה עזה נדרשים תקציבי עתק למחקר ופיתוח, וללא מכירות בכמויות גדולות, שנובעות מהצלחה בשוק המשתמשיסם הפרטיים, לא יכולה 0 86 - ספינת הדגל שטבעה = ? שחקנית קטנה להקצות תקציביס כאלה. עד כמה שהטכנולוגיה תהיה מופלאה, בהיעדר תקציב שיאפשר להביא אותה לשוק תוך שישה חודשים - הרף שהציבו המתחרות בשוק הגראפיקה התלת ממדית - מתיישנת הטכנולוגיה עוד לפני שהגיעה לשוק. למרות שהטכנולוגיה של 5% עדיין לא התיישנה, השכילה 6406 לקרוא את הכתובת שעל הקיר וסגרה את הברז לפני שהדליפה תהפוך, באופן בלתי נמנע, לכישלון יקר. נראה שמעתה ישלטו גם בשוק הכרטיסיסם הגראפיים לתחנות עבודה מקצועיות ו41 -גו4צא - שתי היצרניות אשר שולטות כבר מספר שנים בשוק הכרטיסיס הגראפייס למשתמשים פרטיים. החדשות בקצרה אס מקצר את חיי הסוללה על פי בדיקות עצמאיות, עד 25 אחוזים מחיי הסוללה של נגן מוסיקה דיגיטלי יכולים להיזלל בשל התקורה הנחוצה לעיבוד קבצי מוסיקה המוצפנים עבור ואחם (ניהול זכויות דיגיטלי). ואחס עגוקזוג= של 6וקקא מקצר את חיי הסוללה ב-8 אחוזים, |-אחס ואו מקצר אותם ב-20 אחוזים. עיכוב בהשקת 3 חסוואו5ץְ3וק נראה כי השקתה של קונסולת 3 חסוו8ו5עגו של סוני, לה ממתינים גיימרים בנשימה עצורה, נדחתה בזמן מה. הקונסולה אמורה הייתה להגיע לחנויות בנובמבר - אך היא מתעכבת בשל דחיות בהשלמת כונן ה-סטס עְאז-טו8 של הקונסולה. הדחיה הזו עלולה לשחק לידיה של קונסולת ה-אספא מתוצרת מיקרוסופט. וופם רוכשת את 6זאחפווג לאחר שהכחישה את הידיעה במשך חודשים רבים, וו6ס הודיעה סוף-סוף שהיא תרכוש את 6זשחטווא, הידועה כחברה שבונה מחשבים עתירי ביצועים עם מראה עתידני. 6זהשחפווא תפעל באופן עצמאי ונודע ששני הצדדים מאושרים מהעיסקה. 0 האקרים צפויים למאסר של 10 שנים בפרלמנט הבריטי מעדכנים את החוק נגד שימוש לרעה במחשנים ל פי הצעת חוק חדשה שהוגשה לפרלמנט בבריטניה, צפויים האקריס לעונשי מאסר של עד 10 שנים. הצעד נתמך, באופן נדיר, על ידי כל המפלגות, כשהמפלגה הליברל-דמוקרטית ומפלגת השמרנים תומכות בתוכניות של הממשלה להחריף את הענישה על פשעי מחשב. חוק השימוש לרעה במחשבים מ-1990 זקוק נואשות לשינוי, ענין שהודגש בחודש ינואר 0 | 05 וסםוא5 | אפויל 206 השנה, כשצעיר זוכה בבית המשפט לאחר שביצע מתקפת מניעת שירות במערכת של מעסיקו לשעבר. למרות שלא היה ספק שהוא אכן ביצע את המתקנה, סעיף 3 בחוק קובע שיש להוכיח גישה בלתי מורשית. ההאקר לא פרא למחשבים, אלא שיבש את פעולתם במזיד על ידי הצפה של הודעות דואל, ולכן נמצא זכאי. הפסיקה התמוהה הכתה בתדהמה מומחים בתעשייה וגרמה לחברי פרלמנט לפעול לשינוי החוק מ-1990. בין המוביליס לשינוי החוק נמצא חבר הפרלמנט טוס האריס, שאמר בנאומו בפרלמנט: ייאלה שבאופן שיטתי ובצורה הולכת וגוברת מאיימים על מנהלי אתרים, עשויים להיות אנשי הפשע המאורגן, יותר משהס עשויים להיות תלמידי החוג למחשביס בבית ספר. הגיע הזמן להתייחס לפשעי אינטרנט כאל פשיעה רצינית'י. שר הפנים הבריטי צירלס קלארק תמך לאחרונה בהצעת החוק הפרטית של טוס האריס. אך כדי שהצעותיו של האריס יהפכו לחוק, יש צורך בהרבה דיוניס פרלמנטריים מייגעיס. ועס חששות מסמכות נוספת שתינתן למשטרה על פי הצעת החוק, חוק השימוש לרעה במחשבים בן ה-15 ממשיך בינתיים להתקיים. אולס נראה שהפרלמנט הבריטי ער לסכנות החדשות מולן עומד האינטרנט ולצורך להתאים אליהן את החוק. ו | ו טכנולוגיה המכחול הדיגיטלי ה-חפטז 0/! הוא כלי אמנות' שמרחיב את גבולות הציור לי ה-8₪% 0/ הוא אבטיפוס , לכלי ציור חדיש המאפשר להתנסות בצבעיס, מירקמיס ותנועות של חומרים יומיומיים, על ידי דגימה של עצמים, וציור על פיו. מכחול ה-ו|וצ8₪ 0/ נראה כמו מכחול גדול לציור, אך בין שערות המכחול קבועה מצלמת וידאו 6062 זעירה, המוקפת בנוריות סם.! לתאורה מובנית וכן חיישני מגע. המכחול דוגם צבע, טקסטורה ותנועה מהאובייקט עליו מעביריס אותו. הצייר מצייר עם היידיו" המיוחד שהוא יצר בדגימה על לוח הציור של ה-ח8 0 הדגימות יכולות להיות מכל דבר שהוא. הן יכולות להיות מורכבות מצבעים, טקסטורות שונות ואפילו תנועה. אס דוגמיס עין ממצמצת, אפשר לצייר את אותה עין ממצמצת שוב ושוב על המסך, באופן המזכיר את עולמו של הארי פוטר. תארו לעצמכס, למשל, דיוקן המצויר בצבעיס עזים, הכולל זוג עיניים חיות. מאחר שתמונה שווה אלף מילים, וסרט וידאו שווה אפילו יותר, מומל לצפות בסרטון שנמצא ב-%ג8שחס6.נץחו)//:קזווו, הממחיש בצורה מעולה איך פועל מכחול ה-ווח8 1/0 ומה בדיוק הוא עושה. מאחורי ה-וצוח8 1/0 עומדת קימיקו ריוקאי, דוקטורנטית ב-1.30 ושוא ז11א, בשיתוף עם המנחה שלה הירושי אישי, וחברה לספסל הלימודים, סטפן מארטי. הס נעזרו בשלושה סטודנטיס נוספיס שסייעו בפיתוח התוכנה במקור הס תכננו את המכחול ככלי שיאפשר לילדי הגיל הרך להתנסות בצבעים, טקסטורות ותנועה אותם הס דוגמים מסביבתם הקרובה ולהשתמש בהס באמנות. יחד עם זאת מאמיניס קימיקו וסטפן שהתראיינו ל-פטוו? 18א5 לצורך כתבה זו, שהכלי יאפשר לאמנים מקצועיים להוסיף נדבך עשיר ליצירתס. מערכת ה-5ח8 0/ מורכבת משני רכיבים - המכחול ולות הציור. המכחול כולל מצלמת וידאו 600 בגודל 3 על 3 סיימ, וסביבה נוריות 1.0 וחיישני מגע גמישיס. כשהמכתול נוגע במשטח כלשהו, הנוריות שסביב המצלמה נדלקות, כדי לספק תאורה למצלמה. בזמן הזה המערכת לוכדת את הפריימים מהמצלמה ומאחסנת אותם בתוכנה. בנוסף, בין שערות המכחול שזוריס 150 סיביס אופטיים. כשהיידיויי נדגם, הסיבים האופטייס נדלקיס וקצהו השעיר של המכחול מואר, כדי לציין שהמכחול אכן דגם יידין" מהמשטח. יוצרי ה-!ח8 1/0 השתמשו עד כה בלוחות ציור בגדלים שונים, שנעו בין מסך 6816 וחסטגו בגודל 1 אינץ' עס לוח גראפי מובנה, לבין מסך מגע בגודל 50 אינצ'. ל-4ח8 0/ יש שלושה מצבי דגימה: 6טוא6ד (מרקמים), זט|ס6 (צבעים) ו-זחשח6צס1א (תנועות). מצב שזטוגך לוכד תמונה של המשטח עליו עבר המכחול, כלומר פריים אחד. מצב זט|60 מחשב את ערכי ה-808 של כל הפיקסלים בפריים הלכוד (ברזולוציה של 640:480) ומאחזר את ערכי ה-668 הנפוצים ביותר. מצב והשוח6צס1א לוכד עד 30 פריימים עוקביס של תענוג לילדים - חפטזם 0/! "ה-ח5טשז 0/| יוצות סביבת עבודה חדשה המשטח, מה שמאפשר לצייר = |מרתקת עבור אמנים" עס התנועה. כשמעביריס את המכחול, לאחר מכן, על לות הציור, תנועת המכחול מציירת את 0 הפריימים הרציפים בלולאה. קימיקו סיימה את לימודיה ב-ז1וא בשנה שעברה, וכיוס היא עובדת ב-1580, חברה המתמחה בעיצוב מוצרים ושירותים. ה-גצחפ 0/ רשום כפטנט על שמס של קימיקו, הירושי וסטפן, שמקוויס להמשיך ולפתח את המוצר. דגס האבטיפוס איננו אלחוטי, אך הכוונה היא לאפשר חיבור אלחוטי בדורות הבאים של המוצר, על מנת לשחרר את האמן, יניק ולאפשר לו, מלבד החופש להכניס כל מה שהוא רוצה לפלטה שלו, גס את החירות מכבליס כלשהס. הטכנולוגיה המוצעת על ידי יוצרי ה-וצז8 1/0 יוצרת סביבה חדשה בה לאמניס יש גישה לאלמנטיס שבעבר לא היו נגישיס או רלוונטייס. לדברי קימיקו וסטפן, היתרון הגדול במכחול, בשימוש בגני ילדיס ובבתי ספר, הוא שהמשתמשיס ב-וגטז 1/0 דוגמיס את העולס שסביבס, וכך הס מתחיליס להיות מודעיס יותר לסביבה המקיפה אותם. אס 8% 0/ אכן תיכנס לשימוש נרחב, היא עשויה להביא לפתיחתן של אפשרויות אמנותיות חדשות, ואולי אף לגרוס להולדתו של זרס אמנותי חדש. אחרי הכל, הייתה זו המצאת שפופרת הצבע שבישרה את הופעת הזרס האימפרסיוניסטי, ואין שוס סיבה של-טז8 1/0 לא תהיה השפעה דומה. דיויד גור אפריל 206 | 5/8105 | 44 : ארכיטקטורה חדשה ב-וחטזס- זססס!6ט06 |6זח! של האביב, אינטל מפנה את גבה לפנטיום 4 ומציגה את 6סזחס6. אלן דקסטר, סן פרנסיסקו נס האביב של |6וח1 , וחנתסץ זשקס|26%6 ייזכר בשניס הקרובות כאירוע הראשון בו הוצגה מיקרו ארכיטקטורת 606 של ענקית השבבים. אין לבלבל אותה עס 0 606 שהושקה לאחרונה, אס כי יש להן מורשת משותפת. במיקרו-ארכיטקטורת 606 מתרחקת אינטל מארכיטקטורת זטפוטא של הפנטיוס 4, אל זו האלגנטית יותר של הפנטיום ]א. בארכיטקטורת 606 ייעשה שימוש בפלטפורמות מחשביס נישאים, שולחנייס ושרתים. יהיו שינוייס עבור הפלטפורמות השונות - בשרתים המטמון יהיה גדול יותר - אך זו, למעשה, הפעס הראשונה בה אינטל מפתחת פתרון אחיד לכל הפלטפורמות השונות. השבבים מוכרים בשמות הקוד שלהם: וחסז6] יחליף את סט שסס וייועד למחשבי מחברת; %6:ח60 יחליף את ה- טוח במחשבים שולחנייס; ואת מקומס של מעבדי ה-מ60א יתפוס ה-000664/. העובדה שאינטל הסתמכה על המורשת של הפנטיוס !א מלמדת שיש עוד יתרון משמח: יעילות בתצרוכת החשמל. כך שבנוסף לטענות בדבר שיפור בשיעור 40 אחוזים לעומת ה-950 ₪ וטווחט?, תצרוכת החשמל של 6זחס6 תהיה קטנה ב-40 אחוזים. תצרוכת החשמל של 6%ז66ססצ תהיה קטנה ב-35 אחוזים מזו של ה-חסשא 2.8 גה'יצ, אך ביצועיו יהיו משופריס ב-80 אחוזים. למרבה הפלא, החבר הכי פחות מרשים במשפחת המעבדים החדשים הוא המעבד למחשבים נישאים, שמציע שיפור של 20 אחוזים בביצועים, לעומת טס 606, אך לא משפר את תצרוכת החשמל כלל. כמובן שהתוספת של תמיכת 64 ביט תבטיח את הצלחתו של מסזט!א. 2 | 88105 | אפריל 200 ו זה יהיה החבר האחרון שיושק מהמעבדיס במשפחת 6 - מה שכנראה ייתן ל-סום 006 זמן מדף די ארוך. 6זחס0 [-61ז0000/ יושקו בקיץ, והשקתו של וחסז6)% צפויה בסתיו. ארכיטקטורה חדשה מיקרו-ארכיטקטורת החדשה מבוססת סביב הפנטיום וא, אך עס כמה תוספות שהופכות אותה לפתרון תחרותי יותר גס למעבדיס למחשבים שאינס נישאים, כולל וירטואליזציה ותמיכת 64 ביט. ב-606 יש חמש טכנולוגיות חדשות שישפרו את הביצועים של הליבה המקורית, אם כי אינטל עדיין איננה מחקה את פואג ולא מכלילה בקר זיכרון במעבד עצמו. כדי להתמודד עם זמן האיחזור הארוך יותר הקשור לבקריס שאינס בשבב עצמו, אינטל פיתחה מימשקים הנמצאים לפני המטמון כדי שהיא השבבים של היום "נאמצעות שימוש בזיכרון ח6 1=, אינטל מתכוונת לקצר את זמני האיתחול בחצי" תוכל ליצור בצורה חכמה יותר פניות לזיכרון. ה-66ח46+8 6 וגח של ה-סטם 606 עושה את דרכו גם לדור הבא של השבבים. צינור עיבוד הנתונים בן 14 השלבים הורחב, כדי שהמעבדים יוכלו עתה להשלים ארבע הוראות במחזור שעון אחד. צינור עיבוד הנתוניס גס מסוגל לשלב צמדים של מיקרו-הוראות כדי שהס יטופלו במחזור שעון אחד, טכנולוגיה הנקראת חסוצט!-0ז6ו1(. הסופט]-1360א, לעומת זאת, מסוגלת לקחת שתי הוראות ברמה גבוהה ולשלב אותן כדי שגם הן יטופלו במחזור שעון אחד. השיפור של הוראות ה-588 מקבל כותרת חדשה תחת >זס6, והיא 644( [84ו1ק1 0930606 800%, אך משמעות הדבר היא למעשה, שגס המנוע הזה מסוגל לטפל בהוראות במחזור שעון אחד. טכנולוגיות עתידיות בנוסף, היו כמה הכרזות אודות הכיוון אליו צועדת אינטל. ליבות מרובות בדרכן אלינו: אינטל טוענת שמעבדיס עס 100 ליבות יהיו דבר נורמלי בעתיד. אולס בטווח הקצר היא תגביר את צפיפות הליבות באופן איטי ביותר. בשנה הבאה יהיה מעבר לארבע ליבות, אך מעבדיס עם שמונה ליבות לא יופיעו ב-2008. למעשה, אינטל רמזה שעד שלא יהיה צורך ביותר ליבות, היא תפתח את הביצועיס בליבות הקיימות שלה. טכנולוגיה חדשה המהווה חלק מפלטפורמת ₪08 54014 שהיא הדור הבא למחשבים נישאים, מכונה כיום בשם הקוד וספטס. קטסז) סוחס |אזוטוס דון מקדונלד (סגן נשיא ב-קטסז סוחסה ווּחִָם) קיבל משימה קשה ביותר. בעקבות ההשקה של אוע הוא היה צריך לשאת את הנאום המרכזי ולספר על מה החטיבה עובדת כרגע. ברור שרוב הנאום נסב סביב 5 שו). דון מקדונלדסון אמר כי "עקרון חיוני אחד הנכון לכל מכשיר אלקטרוני לצרכנים הוא שעליו להיות פשוט ביותר להפעלה". כדי להדגים זאת, הותקן מחשב שוש עם רשת אלחוטית מאובטחת ועם מתאם מדיה דיגיטלית, ותכנים הוזרמו למתאם. תהליך ההגדרה נראה מאוד פשוט - פחות מארבע דקות זה בהחלט מהיר (תודות לשימוש במספר אישי בן ארבע ספרות במקום השימוש במפתחות קשאו). הטכנולוגיה עצמה אמורה להיות זמינה לצרכנים בעוד כחצי שנה מהיום. עושה רושס שזו אחת מאותן הטכנולוגיות שגורמות לנו לתהות למה אף אחד עוד לא חשב עליהן עד כה. מחשבי מחברת עם ז00%0א משתמשים בזיכרון 1% סאגא בלתי נדיף, ומאתחלים לחלונות במהירות רבה יותר ממחשבים עם כונן קשיח בלבד. הדבר מושג על ידי איחסון של חלק מתהליך האיתחול בזיכרון המהיר יחסית, וגישה אליו במקוס למשוך את כל הנתוניס מהכונן הקשיח. בהדגמה ב-6פ!, זמן האיתחול היה פחות ממחצית של זמן איתחול של מחשב רגיל. מתכוונים לשנות את המצב עד היוס המטבדים גדלו בעוצמתם אך יעילותם קטנה - באינטל הערה חשובה אחת היא שלחטיבת ה-פוחסו ּוו לא יהיה איכפת כמה מכשירים מחוברים. לחיבור ברשת קווית תוכלו להשתמש ב-ופחזפת!= א!| פחוזסשסש א טטוספוחסוז - אינטל ממליצה על שימוש ב-חוו.802 או 8פש אלחוטי. אירוע ה-=פו של האביב איננו כנס ה-=סו המלהיב ביותר מבחינה טכנולוגית, אך הוא עדיין חשוב ביותר. אינטל איננה מפגינה מבוכה על כך שהובילה אותנו בנתיב של זוא בשש השנים האחרונות, אך להיטותה לשחרר מידע בנוגע 06-7זחס6 ויתר המעבדים, מצביעה על כך שהיא חזרה למסלול בתחום המעבדים למחשבים שולחניים וזה אולי המקום להכות על חטא ולהודות שהיינו בין הראשונים שקראו לשימוש במעבדי הפנטיום א במחשבים שולחניים, כשהם הושקו לראשונה טכנולוגיה דומה לזו של ח0030 הודגמה גס במחשבים שולחנייס, והיא אחראית לשיפור משכי הטעינה של כותר גיימינג פופולרי, 2 1860686ו84. בהדגמה השתתפו שני גיימרים מקצועיים שניגשו למתשביהס בקרב ראש בראש, כשהמחשב בו היה |6וח1 0 56068, א( |צ6ז6אוסח5 כפי שהוא כונה, איפשר למשתמש בו לחסל את יריבו עוד לפני שהוא המריא. מבדיקה נוספת מתברר כי זצטזטאסח5 היה בעצס מחשב רגיל עס זיכרון פאגא בכרטיס הרחבה דרך מימשק צצשזקא6 701 רגיל. 2 גייב של זיכרון פאאא הס קרוב לוודאי יקרים במקצת, במחירים של היוס, אך הזיכרון יהיה זמין בצורות שונות, שכן אינטל הבטיחה שבכוותה להחדיר את הטכנולוגיה החדישה הזו לשוק הרחב, כבר בזמן הקרוב. חלונות פועלת על 36!! קבוצת האקרים הצליחה להפעיל :א על מחשבי 86!! מבוססי אינטל - אבל 016 גנבה את ההצגה ברגע האחרון באינטרנט לראשון שיצליח להפעיל את חלונות על 186 עס סטש שזט6. 2006זַגא התגברה על בעיות טבעיות של חוסר תאימות בין חלונות לבין מערכת תשאול החומרה ["5 בה משתמשים מחשבי 16א. 6 זא פתרה את בעיית בורר האתחול [86 עס קובץ איתחול שהותאם במיוחד ושאותו אפשר לשלב עס הקבציס מתקליטור חלונות 872 סזץ קא רגיל ליצירה של תקליטור התקנה שניתן לאתחל ממנו, ושפועל על כל מחשבי 6ג1א עס סט 606 הקיימים. את הקבציס הדרושים וההנחיות אפשר למצוא ב-6₪ח.6וחחס//:קוות = מהמעבדות שלנו התקבל אימות שהפתרון אכן עובד. הפתרון מניח שתפרמטו מחדש את הכונן של ה-6ג₪א ותחלקו אותו מחדש למחיצות. זה לא ימצא חן בעיני מי שרוצה להוסיף בוצת האקריס תובעת פרס | בסך 514,000 שהובטח האקרים הצליחו לככות על חלונות לעבוד במחשב 36 עם סט 6016 את חלונות להתקנת 6ג1א קיימת. חלוקתו מחדש של הכונן הקשיח למחיצות או השימוש בכונן חיצוני שאפשר לאתחל ממנו עס בורר איתחול שניתן להגדרה עשוייס להיות פתרונות לכך. הדרייברים הס עניין אחר - הגירסה הנוכחית של תוכנת ההתקנה, גירסה 0.1, עובדת, אך אל תצפו מ-קא להיות יציבה כהרגלה. התשואות מגיעות כמובן למנצחים, אבל לא בטוח שהם אכן יזכו להן. הסיבה לכך היא שומן קצר לאחר נצחונס של ההאקרים, טרפה 6קְקג את הקלפים. החברה הכריזה על שחרורה הרשמי של תוכנת 630 ₪001, המאפשרת התקנה של חלונות ?א באתחול כפול על מחשבי טט2 שסס 16א% החדישים שלה. התוכנה זמינה כעתת להורדה באתר החברה בכתובת קוח 00016 126052 וח ס6. 16 ק 4. אראו א האם נפתחה חזית חדשה בין אפל למיקרוסופט? ימים יגידו. אפריל 206 | 5/8105 | 43 נצחון הזוהר תערוכת 2006 66/7 חשפה מהפך: מכנס אפור ומקצועי, לתערוכת אלקטרוניקה נוצצת ברות ההיי טק המובילות 1 בעולס הציגו את מוצריהן המתקדמים ביותר בתערוכת ההיי טק הגדולה שנערכה בהאנובר, גרמניה, בין התאריכיס 9 ל-15 במרס. בתערוכה לקחו חלק מגוון רחב של חברות - מענקיות דוגמת סמסונג ועד חברות סטרט אפ קטנות שניצלו אותה כדי להיחשף לעולס. מאז ומעולס נחשבה 0%817 לתערוכה בעלת אופי עסקי, ללא הרעש והצלצוליס שמאפיינים תערוכות שפונות לצרכנים הפרטיים, דוגמת 685 בלאס ווגאס. משוס כך כיבדה הקנצלרית החדשה של גרמניה, אנגילה מרקל, את התערוכה בנוכחותה - בעוד שב-685 כיכב דווקא הקומיקאי רובין וויליאמס. החשיפות אולס, הגבול הדק שמפריד בין עולס המחשבים לעולס הבידור מוסיף להיטשטש, והיצרניות הציגו ב-6811 נגני 123 נוצצים בצד שרתיס לחברות עסקיות. סמסונג הציגה בתערוכה את ההיצע המגוון שלה. בנוסף לטלפון הסלולרי 508-810 אשר מצויד בכונן קשיח בנפח שמונה גייב, ולטלפון הסלולרי 770צ-568₪ אשר מצויד במצלמה של שבעה מגה-פיקסל, חשפה ענקית האלקטרוניקה גס את הטלפון הסלולרי 5368-2900 אשר מצויד בטלוויזיה ניידת. סמסונג מקווה שמשחקי גביע העולס בכדורגל אשר ייערכו בקרוב בגרמניה יסייעו להשקה מוצלחת של המכשיר, וניתן לצפות לו כבר בעתיד הקרוב. ביוס השני לתערוכה חשפה מיקרוסופט את מה שכונה במשך זמן רב ייפרויקט אוריגמי" - וסמסונג הציגה את הפרשנות שלה, תחת השס 01, לארכיטקטורת 6? וס גזוו( החדשה. הארכיטקטורה מבטיחה אמנם מיחשוב נייד מאי פעס, אך אס לוקתחים בחשבון חיי סוללה של שלוש שעות ומחיר כפול מהתחזיות המוקדמות, לפחות עבור הדגמים 8 | 05 5181 | אפריל 2006 חברות מכל רחבי הטולם הגיעו להציג בהאגובר "סמסונג הציגה טלפון סלולרי המצוייד בכונן קשיח בנפח 8 גיגה-בייט" הראשונים, הרי שנותר לראות עד כמה יצליחו מכשיריס אלה, שמזכירים מחשב לוח (26 פגיד) דק במיוחד, להגיע לשוק הרחב של המשתמשים. היצרניות הראשונות של מכשירי 6 66פגחסק זווט הן מדרוס מזרת אסיה - סמסונג, צצ/ [-זט6תטס - ועובדה זו ממחישה את החדירה המהירה של היצרניות הגדולות מהמזרח הרחוק לשוק האירופאי. חברות מקוריאה וטייוואן מציעות נגני 3ק!א בנפח שמונה גייב במחירים זוליס להפליא, וכן עטי-עכבר חכמים, מערכות קירור טורבו ותאי דלק מאריכי חיים. מעבר לכך, הקרב בין הפורמטים עץ-טו8 ו-פצפ פא ניכר מכל עבר. כל מחנה התגאה בחברות שגייס לצד שלו. טושיבה, סמסונג, סוני ו-86א הציגו צורבים ונגניס שתומכים בצורבים החדשים, אם כי במידת מה גנבו להם את ההצגה ארגו| בצחק6וחם וחטו60וא אשא הטכנולוגיות החדישות מוצגות לכל והשותפה שלו מבייג'ינג, |זסש-8, אשר הציגו תקן פא משלהם שמתבסט על הטכנולוגיה הקיימת של קרן לייזר אדומה. נגן פוּז בעל קרן אדומה יעלה 5150 בלבד, הרבה פחות מנגני הקרן הכחולה שהוכרזו על ידי מחנות ץח-טום ו-סצפ פוו. המיזוגים התערוכה המחישה שהגודל חשוב מאי פעם. מאינטל שהציגה את מחשב ה-6? הקטן בעולס, לטענתה, ועד 86א שהציגה קיר ענק של צגי פלאסמה, ברוחב של יותר מחמישה מטרים - מתברר שהן גדול יותר והן קטן יותר זוכיס לאותה תווית של חדשנות ויוקרה. לכולם ברור שמהיר יותר הוא טוב יותר, וגם מהיבט זה לא אכזבה 66811, אך דומה שדווקא המישוגיס היו המגמה השלטת בתערוכה, ומכשירים שמבצעים שני תפקודים או שלושה זכו למרב תשומת הלב בתערוכה. כך בחזית ה-?01ץ, שמשלבת בין עולמות האינטרנט והטלפונייה, הציגה 5% שורה ארוכה של שיתופי פעולה עס חברות ענק דוגמת מוטורולה, ו[0166]ת] [64141 (-ץג) טק010חו160 0006, שכולן הציגו מכשירי טלפון שתומכיס בשירות של אץא5. אפילו סוני החליטה להצטרף לחגיגה, והציגה עכבר שמשמש גם כטלפון ?01), אם כי לא ברור עד כמה שילוב זה שימושי. בזמן שמתקיימות בתערוכה התחרויות האירופאיות במסגרת אליפות העולס במשחקי מחשב, ונערות מפוזות בין הדוכניס, ברור ש-066811 נוצצת מאי פעם. לוכה הובטח פרס של 8100,000, ו-06817 הזכירה השנה יותר מאי פעס דווקא את 688. דומה ש-2006 6811 שיקפה את הפניס העכשוויות של תעשיית ההיי טק: תחרותית ביותר, חדשנית להפליא ועוברת שינוליס משמעותלים. בשנה הבאה נדע כמה מבין ההבטחות הטכנולוגיות אכן קוימו, וכמה יעלמו עד השנה הבאה. ל אינטרנ 0 שיתוף קבצים חוקי? לפרלמנט בצרפת הוגשה הצעת חוק שמתירה לשתף קבצים, לאחר מכן נמשכה ההצעה, ואז שוב הוגשה פרשה של חוק זכויות היוצריס בצרפת - פרשנות [ ייחודית, גם אס מאוחרת, לחוק זכויות היוצריס שהתקבל באיחוד האירופאי בשנת 2001 - נמשכת, לאחר שחברי פרלמנט בצרפת הגישו הצעת חוק שמתירה לשתף קבציס, לאחר מכן משכו אותה, ואז שבו והגישו אותה בחודש דצמבר הוגשה לפרלמנט הצרפתי הצעה לתיקון שמתיר למשתמשיס לשתף קבצים ללא הגבלה תמורת תשלוס של שמונה אירו לחודש. את התשלום אמורות לגבות ספקיות האינטרנט. לאחר שגורמיס בתעשיות המוזיקה והקולנוע הביעו התנגדות נחרצת למהלך, משכה הממשלה את הצעת החוק בחודש מר האחרון. אולס, לא חלף זמן רב וההצעה שבה והופיעה, במסגרת ניסיון של שר התרבות הצרפתי, רנו דונדה דה וואברה, להתגבר על משבר פוליטי אס תתקבל ההצעה כפי שהיא, היא עלולה ליצור בעיה של ממש לתעשיית הבידור. יוייר |ואש, אריק ניקולי, צופה שהתשלוס החד פעמי יפגע במאמציס למכור תכנים בתשלוס ברשת: "הצעת החוק תחבל בצמיחה של השוק הלגיטימייי. פרנסין קנינגהס מהפדרציה הבינלאומית של תעשיית המוזיקה, סבורה שהצעת החוק ייתמנע יצירה של מוזיקה והשקעות של חברות התקליטיסיי. ההצעה תפגע גס בשירותים להורדה בתשלום של מוזיקה דיגיטלית לנגניס ניידים, ותחייב, לדוגמה, את אפל להציע להורדה שר התרבות של צרפח, דה וואברה. בעד הפיראטים? קבציס שתואמים גס לתצורות של נגניס אחרים מלבד 6סקו. וועדה ממשלתית תעקוב אחר הטכנולוגיות לניהול של זכויות יוצריס בתכנים דיגיטלייס (ואאס) כדי להבטיח שהמשתמשים יוכלו להכין עותקיס חוקייס לשימוש אישי. אולם, אין מדובר אך ורק בחדשות רעות עבור תעשיית הבידור. הצעת החוק מטילה גס קנסות גבוהיס על זייפניס ועל מי שיפיצו בתשלוס תכניס פיראטיים, בעוד שמי שיפרסמו תוכנה שמאפשרת לעקוף את ההגנות יישלחו לכלא. מצד שני, ההצעה מגבילה את גובה הקנס שיוטל על משתפי קבציס שיורשעו בהורדה בלתי חוקית. בגרסה הראשונה של הצעת החוק ניתן היה להטיל על מורידי קבציס עונש מאטר וקנס של עד 300,000 אירו. בגרסה הנוכחית יוטל בהרשעה ראשונה קנס של 38 אירו בלבד. משקיפים מעריכים כי בינתייס הפרשה עוד רחוקה מסיוס: לאחר שלושה חודשים של ויכוח סוער, הסכמה בין הניצים עדיין אינה נראית באופק. בניין הפרלמנט הצרפתי. עתיד שיתוף הקבצים בצרפת יוכרע כאן שוב דוחים את 1518 מתברר שמערכת ההפעלה העתידית תגיע לשוק רק ב-2007 ם אתם נמניס על א המשתמשים הפרטיים שחיכו בקוצר רוח להשתמש ב-3ז1 60%%חו/ו כבר בשנת 2006 - נכונה לכס אכזבה. מתברר כעת כל 1588 פאסשחוצו לא תגיע לחנויות לפני שנת 2007. למשתמשיס עסקיים, לעומת זאת, מצפות חדשות מעודדות יותר - מיקרוסופט מבטיחה שהמהדורות המיועדות עבורם יופיעו כבר בחודש נובמבר 2006. על פי ענקית התוכנה, ''מאחר ובחברות עסקיות נהוג לבחון את התוכנה לפני ההתקנה, יוכלו מי שבוחריס ברישיונות לכמויות גדולות לקבל את גוו 40%5חו/ כבר בחודש נובמבר השנה. לעומת זאת, המשתמשיסם הפרטיים ורוכשי המחשביס החדשים יקבלו אותה בחודש ינואריי. מההודעה של מיקרוסופט עולה שמאחר והתעשייה זקוקה לזמן רב יותר כדי להיערך, על פי הסילון. משמעות הסילה וצו היא "חזון רחוק" מג'פת הפשיעה המקוו | "הפשיעה המקוונת היא האיום הגדול ביותר על הצרכנים בימינו" על פי ארתור וונג מסימנטק. עד כמה מוחשי איום זה? במחצית השנייה של שנת 2005 עמד השיעור של הקוד העוין שנועד לחשוף נתונים חסויים על 80% מבין 50 האיומים הנפוצים ביותר. זו עלייה של 74% בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2005. המספר של המחשבים הנגועים בבוטים ומאחר והביקוש הצפוי למחשביס חדשיס לקראת עונת הקניות של חג המולד מקשה במילא על ספקיות המחשבים, החליטה החברה לדחות את המהדורות הביתיות לתחילת השנה הבאה. בעבר פורסס כי מיקרוסופט מתכננת שש מהדורות לדור הבא של פאסוחוצ: שלוש עבור משתמשים ביתיים, שתיים עבור חברות עסקיות ואחת המיועדת למדינות מתפתחות. סביר להניח שהסיבה לדחייה של מערכת ההפעלה היא רצינית, אחרת לא הייתה מיקרוסופט מחמיצה ביודעין את עונת הקניות של חג המולד. מדובר גס בחדשות רעות לספקיות המחשבים, שהכנסותיהן בעונת הקניות של חג המולד עלולות להיפגע. העיכוב יהפוך את ?א 60%חו/ למערכת ההפעלה בעלת מחזור החיים הארוך ביותר עד כה - לא פחות מחמש שנים. ברחבי העולם ירד ב-11%, כאשר בממוצע מתגלים מדי יום 9,163: מחשבים נגועים. בסין נרשמה - העלייה הגדולה ביותר במספר " הבוטים - 37%, המספר של = / > + 7 0 ל עתון ז המהיר ברוחב. הפס בכ אפריל 206 | 505 | 15 ופא גאדג'טספלוס 0% 00/0000 / דברים שאנחנו צריכים באמת. צביקה קצבורג : תמונה לי חביבה 0 שא מדי פעם אני רואה את אחת מטלוויזיות ו הפלזמה השטוחות והענקיות הללו ואז אני מרגיש איך בלוטות הריר שלי נכנסות לפעולה גם דגם ה-1000ד של סשא, שנחשף לראשונה | בתערוכת 068 האחרונה ומשווק בארץ ע"י | יניר מערכות, יצר אצלי תחושה דומה מעבר לעיצוב מרשים ה-00ס1ד מציעה רזולוציה של 480א852 פיקסלים ביחס היבט של 169 ויחס ניגודיות של 110000. היא תומכת בכל השידורים בפורמט פס כוללת רמקולים מובנים, ואפילו טיונר מובנה שמאפשר קליטת שידורים ללא ממיר דיגיטלי. קחו בחשבון שכדי להביא אותה לסלון שלכם תזדקקו לסבל או שניים שיסחבו 36 הק"ג הללו, וגם כיס מלא במזומנים מחיר: 15,990 שח אתר וחסס.ס66ה.צחאוצ הצבעה נכונה 2 510000 ש60606] .זז הסטודיו הרוסי היצירתי 60606 .וזא מעצב מגוון מוצרים עבור חברות שונות. החל ממכשירי מיקרוגל וכלה במייבשי שיער, ולפעמים הוא שולח ידו גם בעיצוב אביזרים למחשב. ה-2פשוא, בצבעי שחור ולבן, הוא עכבר אלחוטי בצורת המצביע הכל כך מוכר שזז על המסך, עם שני כפתורים שממוקמים זה מעל זה במקום זה לצד זה. הוא מתאים לשימוש בסביבת חלונות וגם בסביבת א 05 סא והוא אינו גדול בהרבה % מכל עכבר מערכת ממוצע. כשהוא אינו בתנועה הוא נכנס למצב שמירת " % כוח, כשהמטרה היא לנצל את שתי הסוללות המפעילות אותו בצורה / ₪ החסכונית ביותר. אין ספק שהתרגיל כאן הוא עיצובי יותר מפונקציונאלי, אבל .. ל האם גיק אמיתי יכול לוותר על ההזדמנות לעשות קצת רושם? או ---------אמ מחיר: 60 דולרים אתר וחסס.ש1!6806ו8.אחיואי סאונד היקפי בטלפון 1 51886 6ופט! בואסא כבר שכחנו מזמן את הימים בהם טלפון סלולארי היה רק טלפון סלולארי, שבמקרה הטוב גם אפשר לנו לרשום כמה דברים ביומן ואולי לשלוח כמה הודעות 5וא5. עכשיו כל מכשיר נייד כזה מהווה מערכת בידורית מלאה הכוללת משחקים, מצלמה. ולאחרונה, איך לא, גם רדיו ויכולת להשמיע מוזיקה בפורמט 3פוא. אז ב-פאסא הלכו עוד צעד קדימה וחשבוּ אם כבר הטלפון משמיע מוזיקה, אז למה שהוא לא ישמש גם כתחנה שולחנית? הלכו וייצרו מכשיר שמצוייד במטען דיבורית ושני רמקולים איכותיים. וכל מה שצריך זה לחבר אליו,. בבית או בעבודה, מכשיר אסא בעל יציאת סט ססק ולהתחיל לרקוד, עם הבוס או בלעדיו. מחיר: 330 ש"ח אתר !ו.60.וחסס-סזטט.אואוא 6 | 05 5181 | אפויל 206 שונה ומשונה 6וחס1]-56180%! 5וח5/516 116018 התגובה הראשונה שלי למכשיר הזה הייתה זקיפת גבה, ולו רק בגלל צורתו המשולשת המוזרה משהו, אבל אחרי שבדקתי את הנתונים לעומק התברר שאולי יש פה משהו מעניין. מדובר, על פי היצרנית הבולגרית בהתקן המשמש כמרכז מולטימדיה מבוסס לינוקס, שקל להפעילו בעזרת שלט אוניברסלי, והוא מאפשר, באמצעות כניסותיו ויציאותיו השונות, לראות ולהקשיב כמעט לכל סוג מידע אודיו/ויזואלי שיש בעולם. החל בסרטי פטס ותקליטורי מוזיקה רגילים, וכלה בשידורי טדפו אותם הוא מעביר למסך התומך ב-סח. הוא תומך אפילו בכמה פורמטים של כרטיסי פלאש, וניתן לשדרגו עם כונן קשיח ועוד. המוצר גיע למדפים רק ברבעון האחרון של השנה, והחברה עצמה תפיץ אותו ללקוחות הסופיים רק דרך חברות אספקת שירותים מחיר טרם נקבע אתר סוזחו.אספ591!.צואואי שעועית הקסמים 1 ח68 ההוהא!ג/ צְֶח50 החברים בסוני לא מפסיקים לחדש, והפעם הם שואבים את השראתם מן הטבע. קבלו את ה-ח868 חםא8/ עחס5, או בתרגם חופשי לעברית, השעועית. בתוך השעועית הספציפית הזו יכולים להתחבא עד 345 שירים בנגן של 512 מגה-בייט ועד 695 שירים בנגן של 1 גיגה-בייט. חוץ מזה, השעועית מגיע בארבעה הצבעים ו שניתן להשיג בסדרה הזו: לבן ותכלת עבור נגני ה-50 מגה או שחור וורוד עבור נגני ה-1 גיגה. בסוני טוענים שבעזרת הטכנולוגיה שהם טמנו בתוך המכשיר הזעיר תוכלו להאזין / למוסיקה האהובה עליכם עד 50 שעות רצופות. חוץ מזה, יש כאן ‏ = ! גם טכנולוגיית טעינה מהירה, שאמורה להמיר 3 דקות טעינה ל-9 ו שעות האזנה, חיבור למחשב בעזרת מחבר 8פט נשלף. ואפילו רדיו ואת שיהיה מה לשמוע גם אם נמאס לכם ממוסיקה | מחיר: 649 ש"ח לגרסת ה-512 מגה בייט אתר וחסס.עחס5.אואחי : [ | . 0 --- ו זאביק, הלוחם בדרכים זסוזזג/ מַהואזוסצ אף פעם לא הסתדרתי עם משחקי יריות בגוף ראשון. החברה תמיד אהבו להכניס אותי למשחקים רק בגלל שידעו שאותי קל לחסל. חבל שבאותם ימים בהם הרסתי את אצבעותיי על משחקים מעין אלה לא | הייתה לי את מקלדת הגיימרים הזו מתחת ליד. מדובר במקלדת ניידת | בת 55 מקשים בה מרוכזים כל המקשים החשובים למשחקים מעין אלו, ובדרך קלה ונוחה שמאפשרת לעשות את הכל ביד אחת, כשמושקעת =מחשבה רבה ביכולת להזיז את האצבעות באופן מהיר ומדויק שיספק -את היתרון הקל המהווה את ההבדל בין חיים ולמוות. פשוט ניגשים =למחשב, מחברים את המקלדת ליציאת 8פט, ומתחילים לירות. אפילו לא =צריך לנתק את המקלדת הרגילה. ממ חיר: 34.95 דולרים אתר וחסס.58טףחוא) וסא תאו / אשי , 2-ו ו .". - אפר'ל 2006 | 581.05 | 47 == מייק ויליאמס עושה לכם הכרה-עם יישומים חדשניים שיפיחו חיים בבשת-המקומית הוותיקה שלכם במערכת שלכס בדרכים חדשות ופחות צפויות. תוכלו למשל לאפשר גישה לקבצים מקומיים דרך הווב, או לאפשר זרימת וידאו ברשת המקומית. תוכלו גם לשפר את המערכת, לחזק את האבטחה ולהגביר את הביצועים, לשתף משאבים ורוחב פס באופן הוגן יותר, וללמוד איך לאתר במהירות כל תקלה שהיא. רוב הדברים לא יצריכו יותר משעה או שעתיים מזמנכם. אז למה להגביל את עצמכס לרשת בסיסית - כשאפשר להשיג הרבה יותר! ! דע קצת יותר נרחב ברשתות יכול לקדם אתכם מאוד. תוכלו להשתמש שימוש ב-6זו/6זו- עבודה ברשת מתחילה להיות שימושית כשיש לכם נתוניסם רביס במחשב עצמאי אחד, ואתם רוצים להעביר אותם למחשב אחר מיד. אבל מה קורה אם לא נמצאים בידכם כרטיסי הרשת או הכבלים הדרושים!? חיבור באמצעות שושוטום : הוא אפשרות נוספת, בהנחה שלשתי המערכות יש שקעי שואטזות, ויש לכם כבל שיחבר בין השקעים. וטו (מט.מומזפומט.שיאיאי) מציעה את הפתרון הגמיש ביותר, = הפועל עם חלונות בגירסת 9858 ואילך, אך אס במחשבים שלכם מותקנת חלונות 0 או קא, אין צורך במשהו אחר. התמיכה המובנית בחיבור שווופזו הוא כל | מה שדרוש לכם. 3 4 : 3 2-0 8 | 05 )םאפ | אפויל 206 מנהלתק 4 2 , ְּ "ל . אפריל 2006 | 5/8105 | 49 אתם לא מתים על יישומים משורת הפקודה? השתמשו, במקום זאת, ב-א וס 5ס56סַתסָביס אוסאוופא. הקליקו על חגו5 (התחל) > תח (הפעלה), הקלידו 'ע סַ53 הפזפח" ובחרו ב-*ת569 518" כדי לקבל דוח מפורט על מתאמי הרשת שלכם מידע על תצורת המערכת שלכם ועוד. 3-8 1ב )כמ ככ טק 0 נא שמ ( 58 ]א חמ 115] 3676 1605 סל | רצ ₪ (088) סשטוצ 8165! א ו 5 [מ) סט שו מא | | :שה בחרו ברזולוציה גבוהה בפם רחב יותר 0 | 5180105 | אפויל 206 יוחר או קצב הצגת תסונות מהיר יותר כדי לשפר את איכות הווידאו, אך היזהרו התחילו בבדיקת הגדרות האבטחה שלכס. הקליקו על 231 |סזוח60 (לוח בקרה) > 00₪ו660חח60 אזסאיושא (חיבורי רשת), הקליקו עס הכפתור הימני של העכבר על 00ו6חחס6 1394 ובחרו ב-₪ח6קסז? (מאפיינים) > 46+30660 (מתקדס) > פפַחווו5 (הגדרות) כדי לראות את אפשרות |[3אשזו] 5אוס6חו/. אס הפיירוול פועל, ודאו שאפשרות >חסוזק06א6 אוס!41 ו'חס יננה מסומנת, הקליקו על סווקא5 וסמנו את אפשרות >חוז3ת5 זטומוז? 6חג 1186 כדי להתיר תעבורה ברשת. חזרו על התהליך גס במחשב השני. אס מותקן אצלכם פיירוול, הוא עשוי לחסום את החיבור, בהתאס לאופן בו הוא מוגדר. אתס יכוליס לעיין באפשרויות שלו, ולחפש הגדרות הקשורות ל-'6ססחזטססםפו6א אזסאושא!, וס פופה 5 | 6ופאוסזם1] || וססד | עו5601 חב הַחווח5 ו1.068 טוח סס 9וח) ]0 05615 זסחוס הווש ז6טוס] פוחו 56 סז ול | .ז0!06] 1% 0 53160 6ח! ס) א 0130 ,עוחס . 50 6)העוזק 0!6615]פט5 ₪5 6ח8 ז0!06] פוח) 866 סד .0% 060% חַחואיס!וס] 6ה) 56/60 ,300655 6ב גוסע עוחס ש!בשוזק 0!461] פוה 1356 | עווזס56 0חב חַחוזבה5 אוסשו46ן זסוס 300 5615 אזסעו6ח הוסם !ואי ז00!ס) פוח! 6ז8ח5 סד איס|56 אסס 60%ת0 )₪5 6!) !86|60 , זסוגוקוחסס >וח! ]0 9618 .3 .86 5816 3 6כע) סחה >וס)סח 6) חס ז06!ס) פוה) 6זה5 | 58| :פחבּח 5816 5 עו 06 הס 0 9615 אזסאווסח צוסווה ך=] .56000 800 חוזח5 )גוססב 6זסוח חז68.! אך קל יותר לסגור את הפיירוול באופן תיקיות משותפות ברשת סהוות סיכון אבטחה, לכן זכרו להפסיק לשתף אותן לאחר תום החיבור ב-60/018זו=] זמני. רק זכרו לפני כן להתנתק מהאינטרנט או מכל רשת ציבורית אחרת. למחשביס שלכם צריך להיות אותו שס קבוצת עבודה (קטסזק%זסא) או להיות משוייכיס לאותו דומיין, לפחות אס אתס רוצים שהם יראו זה את זה בימיקומי הרשת שליי (663ג21 אזסאווטא צ1א). הקליקו על |7486 |0זו601 > חסוצץפ > גא כדי לבדוק את הגדרותיהס הנוכחיות, ושנו אותן במידת הצורך. אחרי שביצעתס שיתוף לתיקיות הדרושות להעברת הנתוניס, חברו את כבל ה-אוצטזות, וחכו רגע עד שהמחשבים יזהו זה את זה ויקבלו כתובות ?1. לאחר מכן נסו להרחיב את 713665 זסאושא ]3 > אזסאוטא 6זווחם > א%זסאי!6א 5או60םו\ )]סצסז6ו]א בסייר, עד שתמצאו את המחשב השני, או השתמשו ב-1001 > 6צוזכ אזסאושא קג!א כדי להגיע לאחת התיקיות המשותפות (שחגא0? > 6וח3 01067 503160). עדיין יש לכם בעיות! נטרלו כליל את הפיירוול של חלונות אם הוא עדיין פועל. הקליקו על [3? |זוח60 > תח 00 אזסאו)שא > מסו!66חה60 1394 > צצ)518 אוטו בשני המחשבים, וודאו שהוקצאו להן כתובות ?!. לאחר מכן נסו את אפשרות סגא שצחכ אזסאושא בשימוש בכתובתו !| | של המתשב האחר, והוא אמור להיפתח בחלון | חדש. הוידאו זורם העברת קבצים היא רק שימוש אפשרי אחד לחיבור לרשת. אם תחברו מיקרופון ומצלמת רשת לאחת מתחנות העבודה, לדוגמה, תוכלו להזריס וידאו ואודיו לכל מקוס אחר ברשת - - ייה צורך ג זה אידיאלי לאבטחה, למצגות, יצירת משגוח לתינוקות, או כל מה שתרצו. תוכלו ליהנות מכל זה בחינס, עס /;ו166א באוס6חו\ או ט]א\ בקיצור (83720 /וחס6.[זטץה11//: קוו ). קידוד, והארמה של וידאו ואודיו, דורשיס מערכת רבת עוצמה, עם מעבד במהירות של, לפחות, 2 גה'', 256 מייב זיכרון, וחלונות 2000 או ?א, ביחד עס מצלמת רשת או כרטיס לכידה התואמיס ₪]אץ, אס אתס משדרים וידאו. הקליקו על חגו5 (התחל) > פוווגשסזק ||ג. (תוכניות) > 668 אוס0תו'\ > :206066 16618 פאוס6חו'\ כדי להתחיל, בחרו ב-וחטוט 6 2 10366841 בחלון חסוצצש5 אשא, והקליקו על כפתור א0. המסך הראשון שואל באיזה התקני וידאו ואודיו אתס רוציס להשתמש בשידור. אם אחת האפשרויות אפורה, משמעות הדבר היא ש-ז6006חם גו66וא אינה מזהה את החומרה שלכס, בדקו עס היצרן אס יש דרייבריס מעודכנים. אם ההתקנים כן מזוהים, הקליקו על ן 6זנש חס לצד כל אחד מהס כדי לבדוק אס המיקרופון | והמצלמה מוגדרים כהלכה. הקליקו על וגשא ובחרו ב-ז6006ח6 6ת! וחסז] |[ט? כדי לאפשר למשתמשיס אחריס ברשת לבקש את השידור שלכם. הקליקו על ואשא, קבלו את פורט השידור בברירת המחדל, אלא אס כן יש לכס סיבה להחליף אותו באחר, ושימו לב מהי כתובת השידור (8080:טוחפוו%זסאווטת - כלומר, שס המחשב ברשת, נקודתייס, מספר הפורט). הקליקו שוב על ואשא, ותוכלו להגדיר את הרזולוציה וקצב הצגת התמונות, אך לעת עתה אנו מציעיס לקבל את הגדרות ברירת המחדל. הקליקו על ואשא וסמנו את שוווסזג. אס אתס רוציס לשמור עותק של השידור בכונן | (במקרה כזה תנו לו שס קובף), ולאחר מכן הקליקו על | הצוחו" > 8ַחו50606 חגו5 כדי להתחיל בשידור. עברו למחשב אחר ברשת שלכם, העלו את זטץגוק 1601 והקליקו על ₪6 > 01 חטקס. כעת הקלידו את הכתובת של המדיה המשודרת שציינתם לעצמכס מוקדס יותר, או השתמשו בכתובת ה-?ז של המחשב | המשדר (אך אל תשכחו את התתילית קוווו ומספר הפורט, ן בסגנון (169.254.1.1:8080//:קוווז) ואת אמוריס לראות את הווידאו המשודר. | אחרי שאתם רואים שהכול פועל, הקליקו על טוות > ה ללפו חזמ ממסי יאוס הזעו הפל נייה אנס תוופ לומג אזז ) ' : נולסו 0% א המוה כמוו תרגא קשוה ממות ומוור נמוככ אחריי הרבור והייו של מ זו מוגביי רבגונ להקק במקוי ב-זטווו הי מעבד פעמי: לאחר ב-66) ובחרו (מותר ותוך כ ב-ז0000ח₪ ג1661א כדי לשמור את ההגדרות מהירה בשלב מאוחר יותר, ותוכלו לשדר עד יוות זורמות בעת ובעונה אחת. אס זה לא הפעילו את 565011א, גשו ל-ז6000ח001:5ך 166(8א )110705011 טז או150]1 ₪00 01.5805 צםאא, ושנו את משויך ל-8סוו6לחחט6וחטו01גג!א, לערך אחר, שרוחב כם יוכל להתמודד איתו. וחב הפס ימו וידאו ברשת שלכס במשך זמן מה, אל אם הביצועיס במשימות בו-זמניות אחרות אך לעתיס המהירות תרד מסיבות פחות ברורות, 1 צוואר הבקבוקז מדובר במערכת חלונות ץא, תקבלו פרטיס על התעבורה ברשת על ידי הקלקה על לשונית במנהל המשימות (זשְגּחג1א 1%0%). תקבלו דוח ן באופן דינאמי, כולל גרף, ונתוניס סטטיסטייס ירות החיבור, ניצולת הרשת וכן הלאה. וכך ייד אס הביצועיס יורדים משוס שהרשת עובדת זר (הניצולת גבוהה מאוד), או מכיוון שאתס ) לשרת איטי או עמוס (בגרף יש הרבה עליות , ניצולת הרשת היא במקריס רביס מאוד הקליקו על אטו > >חוחט[ס6 56666 לפרטיס הקשוריס לרשת. אס אתס משתמשים ביישום זה זקליקו על 5חסווק0 > טצווס בעְגא1 פגך, ון יאסוף נתונים, גם אס תבחרו בלשונית אחרת ל המשימות. יך קלה לבדיקה מהירה של רוחב הפס, אך היא באשר למה שאפשר להציג בגרף. לקצת יותר + במחשבי חלונות 2000 ו-פא, אתס צריכיס על חגו5 (התחל) > מו (הפעלה) ולהעלות, ואת, את 66.חסוו!ז כדי להשתמש א 66תגוחזסח6. וס מתחיל, מיד, לשרטט גרף של מספר נתוני וגו שאינס מענייניס אותנו, ולכן הקליקו מספר ינל אייקון 0666 (סימן ה'איקסי) כדי להסירס. כן הקליקו על אייקון 404 (סימן ה'פלוסי), בחרו מו אזסאיוטא בתיבת הגלילה פס 66מגוחחסז6?, ₪ אתם רוציםס למדוד מרשימת משותטס6 6ט[56 בחור במספר אפשרויות; הקליקו על הראשונה, * הקשה על מקש [.6181] הקליקו על האפשרויות : האחרות). בחרו במתאס הרשת שלכס מתוך רשימת ה-13066ח1 והקליקו על 404 כדי לצפות בגרף, שיראה את הביצועיס הנוכחיים, ביחד עס נתוני המינימוס והמקסימוס, והנתוניס הממוצעים, של מה שאתם מתעדיס. הפעילו את אותם יישומי ניטור בכל הרשת שלכס ותוכלו להתחיל לגלות איזה מחשב מנצל את רוחב הפס יצר על המידה, והגילוי גם יוביל אתכס ליישוס הבעייתי. תוכלו לנסות להסיר אותו, או לאסור את השימוש בו, אך ייתכן שיהיה קשה לאכוף זאת. במקרה כזה תזדקקו לפתרון קצת יותר מורכב. כדוגמת הו10או3300 ז30820]( 501176601 0808101 /61%ט0סזק /וחס6. 661 שק 5011. אראראו) הכלי הזה יכול להיות מאוד שימושי אס אתס צריכיס לפקח על החיבור לאינטרנט. התוכנה יוצרת חוקים המאפשריס השיסוש בחלון ה-8.כ!נ0) זפסססח= 80:3/ 5אססתו]/ מאפשר לכם לראות את התסונה המשוזרת כרטת שלכם "אם תחברו מצלמת רשת לאחת מתחנות העבודה תוכלו להזרים וידאו לכל לכס להגביל את התעבורה על פי מקום אחר ברשת" כתובת ץ1, מימשק רשת, או אפילו פורט, כך שלדוגמה, אתס יכוליס לאפשר לתעבורה לדפדפנים (פורט 80) לזרוס במהירות המירבית, אך לצמצס את רוחב הפס המוקצה להורדות מקבוצות דיון (פורט 110). הגמישות רבה, וגירסת 16 יכולה להיות שלכס תמורת 535. ות הכלים הסודית של מיקרוסופט התאמץ כדי להשיג את תוכנות השירות לניהול רשתות =ופט יש כל מיני כלים לניהול .. שנועדו לשימוש עם חלונות רבה הצער, רובם אינם מותקנים = מחדל. אך עדיין כדאי לכם שיו ברשותכם. שור קא שלכם תמצאו את קט5 פאוס6ח רבי העוצמה, אותם מתיקיית וזססקופ > =ן יותקן כלי שורת הפקודה -, המבצע בדיקות על כל -זל במתאם הרשת וכתובות =כם. וכלה בתצורת ה-א0ס5ח/), ו-560סו. בנוסף ישנו סס ומסהפ, הפקודות. המזהה את כל שרתי ה-ססס ברשת המשנה, מה שמאפשר להסיר שרתים זהים מהרשימה ולהימנע מבלגן בהקצאת כתובות שו. ישנם גם כלים לניהול 076010765 6אוסה (8א6.סט), 005 אזסעוו6ח (651.6%6)וח) ושרתי 5 (8א8 .0וחס5ח6) - הקלידו את שם התוכנה בשורת הפקודה, ולאחריו המתג /? כדי לראות את תחביר כלים אחרים של מיקרוסופט קבורים באתר שלה, ורוב האנשים לא מוצאים אותם לעולם. קחו, לדוגמה, את ץזסווסש (0רח40/הסס ושעחצ/ ווח). בדרך כלל תבדקו אם 68עז56 כלשהו ברשת זמין על ידי שליחת פַתס אליו (וחסס בח ק!וה5//ק!וח בָחוּקו. אך אין זה פועל אם יש חסימה להודעות וס השתמשו ב-ץזסושסק (וחסס 1גוח כווה5//ק!זח ה" עקטווסק) במקום זאת, והכלי ידווח :פַתחשושו' אם יש תהליך המנטר את הפורט, '46006-" אם יש חסימה -פסק. !--חַח6ו וס" אם אין שם כלום - הרבה יותר מועיל. אנחנו גם מאוד אוהבים את שעזסושסס (החהסס/וחסס ווערגו/קוות), מזימשק משתמש גראפי ל-צוסוסעת וטס 05011ז0ווה 1ת160/ קוו 600 סק |-וחסס 050/1זסוח הספוח//כמוח כדי לגלות (70=837243/וחסס.050!1זסטות זסקס9//קות!, | אותם כשהם צצים. תקליטור שא חמים לפראה, המסתיר בתוכו כמה תוכנות יעילוח בסיוחד לניהול רשת כלי לתיעוד פעילות שוקסד ו-קסט. עם זאת, יש כלים רבים נוספים חפשו אותם, בין היתר, באתרים כמו אפריל 206 | 5/8105 | 21 90 0 ₪ 0 (י= 10 0 20 ב ה-זסוחס!! 08ח2 0610 יכול להצביע על תחוסים בעיית'ים עם תרשים קווי, סבלה, או אפילו היססוגרמה עם הערכים שהוא מתעד אם אתם רוצים לחלוק קבצים בין שני מחשבים, ואין שקעי רשת או שקעי 6 זמינים. נסו חיבור כבל ישיר. הקליק! על 5חסטספתח00 %זא60א > ה0ז60תחס 6 8 078816, בחרו ב-ח0ו60החס ססְסְתבּטטא. ולאחר מכן ב-צ67600 661חחס6 כדי ליצור חיבור טורי או מקבילי, או חיבור אינפרה-אדום שליטה מרחוק ניהול רשתות דורש זמן וסבלנות, במיוחד אס אתס עדיין מתרוצציס ממחשב למחשב כדי לפתור בעיות. מה שאתס צריכיס באמת, זה את 064900 טוסוחטא >איסשחו/ו, שמאפשר לכס להתחבר למחשב ברשת מנקודה מרכזית אחת, לראות את שולחן העבודה, להפעיל תוכנות ולפתור בעיות, כאילו ישבתס מול המחשב המרוחק. הבעיה היא ש-2646100 6וסוח6 אינו עובד עס חלונות א ,98 או אפילו חס ?%: גירסת |גחסוצצ6)סזץ קא היא המינימוס. למרבה השמחה יש חלופה לכלי זה, בכלי מסרים מיידיים שכבר כמעט נשכח, בשם פחוושט!אושא. 165360901( פאוסטחו\ החליף אותו ככלי צ'ט, אך עַפגוש]אשא עדיין כולל תכונת עַתוז503 קסאפטכ 6וטוחחושפ, והתוכנה עובדת ברוב גירסאות חלונות. לא תוכלו להתחבר לאף אחת מהמערכות שלכם, אלא אם יש לכם חשבון משתמש, לכן התחילו בזה. גשו לאחד המחשבים ברשת, הקליקו על |6ג? 01זוח66 (לוח בקרה) > 0005 ז106 (חשבונות משתמשיס), וצרו חשבון חדש. בחרו באפשרות |תטס66 חג טפַחגוו6 ותנו לו גם סיסמה קשה לניחוש. עדיין במחשב המחובר לרשת, הקליקו על חגו5 (התחל) > חטת (הפעלה) והקלידו 6א1.6חס6 וקבלו את כל ההגדרות בברירת המחדל באשף הראשון. הקליקו על ססך > 06100 6וטוחט פַחחזגוו5 כדי להתיר את התכונה הזאת, והקליקו שוב על וא6א באשף השני עד שהוא יסתיים. סגרו את >ַחווששאושא, הקליקו עס הכפתור הימני של העכבר על האייקון של פַחוואש!אושא במגש המשימות, ובחרו ב-אַתוז9ו81 ק0ו264% 6016 6וגצוו6א לסיוס. עליכם לחזור למחשב המרכצי ולהתקין בו את עחווטט1וט (חגופ > חטא > 1.686ת00, וחזרו שוב על אשף ההתקנה). לאחר מכן הקליקו על |631 > |631 אשא, הקלידו את שם הרשת של המחשב המרוחק או את כתובת ה-ק! שלו, בשדה ה-16, וסמנו את משבצת הסימון 1108 זס] 561 6זוטף6. כשתתבקשו לעשות זאת, הקלידו את השס והסיסמה של חשבון המשתמש שלכס במחשב המרוחק, וגס את הדומיין של הרשת אם יש כזה (השאירו אותו ריק אס אתס משתמשים בקבוצות עבודה). הקליקו על א0 ויופיע חלון שייראה בדיוק כמו שולחן העבודה של המחשב המרוחק: אתס יכולים לבדוק את הגדרותיו ולשנות אותן, להעלות תוכנות, לעדכן, להסיר או להתקין תוכנות, לעשות כל מה שאתם רוצים. זו דרך פשוטה ואידיאלית לניהול מחשביס ברשת שלכם, והיא מאפשרת לכם להגדיר אותס מחדש מבלי שתיאלצו ללכת לשבת ליד המחשב עצמו. יש רק שלוש בעיות שיש לקחת בחשבון. הבעיה הראשונה היא שאס פותחיס במחשב המרוחק שלכס את אחווש6](ו6א, שחחגוו5 קסואפט טוסוחטא מפסיקה לעבוד. לכן מתחקו כעת את קיצור הדרך שלה משולחן אל תתנו למשתפשים לנצל את כל רוחב הפס שלכם; שתפו את הפס הוחב באמצעות תוכנה לניהול התעבורה התחברו למחשב שלכם מכל מקום הציגו את שולחן העבודה שלכם והפעילו תוכנות מרחוק בעזרת 6/גזוו ודפדפן רגיל = ב - [ 6 [ ג 0 ו ) הבל אא כל 83.כאט ג-5:9 2-8 תל .. מ ( תוומהו פד ימוק 4 5040 8/6 43 תוי בא 19.4 2 יט האלו 5 8 5 !)יקימ [] - ספוש 5 אי רל 4 אי 29 אמא ]1 > קר שירח 5 2 ה מל ג א 5 17 5 ה 9 פוש כל הכש ַא טא( ). ו תסל 0540 (9704 70 א] 00 7-07 2 הקלידו סיסמה יק ירש 5 ה יאטיל שש ). %ם 0 שו ו משך] 1 3 התחברו למחשב שלכם 1 התקינו את 8/6זזוט התקינו אח ₪אטגזוו (שנמצאת ה בסחשב שעליו אתם רוצים לשלום מרחוק. סמנו את 0א/גזו 0 זטוסָטה 5 ו-0/בזזו! 1651 זס 3ז5, ולאחר מכן בצעו את אשף הגדרת התצורה עד סופן. 2 | 5 ופםוא5 | אפויל 206 אם אינכם מתבקשים להקליד סיסמה, הקליקו עם הכפתור הימני של העכבר על האייקון בפגש המשימות והקליקו על 6/65קסו₪ חווטה (או הקליקו על 6 גזוו( > 5609 6א)גזוו( > 16/06 56768 חטה). הקלידו את הסיסמה, הקליקו על 'א0', והוחירו את הפחטב פועל. אם אתם צויכים להתחבר למעוכת, פתחו דפדפן מכוסס בּש8. והקלידו את כתובת המחשב או השם שלו ברשת. הקלידו את הסיסמה כדי לראות את שולחן העבודה, ולאחר מכן השתמשו בפונקציית ז6/פחגּזד 6ו-], או הפעילו תוכנות על פי הצורך. מש להיכ הווה להור בתי: חלוו משו שנכז ו למר- שינופ שת חסוו= אליוא שהו" טקכ- זה. נית, אס המשתמשים המרוחקים סוגריס את אוטא, לא תוכלו להתחבר. כדי למנוע זאת, העלו ץפפסחת, גשו ל- שתוסת6זט ]תס 050]1ז116אם א ג רד 50ם ןא 6 וא .10031 אּ, ברו ערך פפסוס חדש בשס אא, וקבעו אותו | מרגע זה משתמשים לא יוכלו לסגור את התוכנה נעות תפריט במגש המשימות, וכל עוד המחשב וחלונות פועלת, תוכלו להתחבר לכל משימה של ' המערכת. לישית, תמיד זיכרו שאס אתם יכוליס לשלוט ק על מחשב, אולי גס האקר יוכל לעשות את הדבר. הימנעו מהוספת היכולת הזאת למערכות יבור משלהן לאינטרנט, במידת האפשר, ותמיד שבלתי אפשרי יהיה לנחש את שס המשתמש סמה שלכסם. ברשת המערכת מרחוק הוא דבר שיהיה שימושי לכס, אך מפריע למי שמשתמש במחשב שנשלט מרחוק, זד אם הוא לא יודע שאתם עומדיס להתחבר. זוהי אחת לכך שמאוד רצוי ללמוד לשלוח הודעות ברשת. שיטה המסורתית היא להשתמש בכלי שורת דה 6אש. שא (הקליקו על חגו5 > חטא, והקלידו |ח6וקו66ז 0ח56 |6ח, כש-ותטוקו6שז הוא שס הנמען - אח היא ההודעה). מדובר בשיטה קלה וגמישה, ו שאפשר לציין את הנמען בדרכיס רבות: שס של ב ברשת (וו! 5370876 6ח%6 6ח), שס משתמש (ו 53 6), כל המשתמשים המחוברים כרגע למחשבכס וז 5 תו חא60 שַתוצס[) פזספט/ 0ח56 |6ח), דומיין או ת עבודה ספציפיים, או כולס בקבוצה הנוכחית (ו * 6ת56 |ש). גישה הזאת יש בעיות. ההודעה מוצגת כתיבת מלל ת על שולחן העבודה של המשתמשים, לדוגמה, כך שתמשים לא יראו דרך מובנית בה יוכלו להגיב. כמו יא מסתמכת על ה-56166 זטשחשצפט!א (אין כל קשר הצ'ט ז0קח160א >אוס0תו\ אר זטעח63%וא א8]א), טרל כברירת מחדל בחלונות 522 ץא. קל להפעיל (גו5 > תטת > 86וח.106%צז56, הקלקה כפולה על יז50 ז0קח163%6א וקביעת ה-אץ) קטחגו5 כ-6ווחסוט), ולי תרצו לנקוט בצעדיס אחרים כדי להימנע מס דרך זטעח6%%!א. תרון אחד לכך הוא וגוסחואו, כלי ציט עס מימשק מש גראפי, שמגיע אף הוא עס חלונות. הוא אמור : זמין באופן ישיר בחלונות ?א (הקליקו על חגו% > הקלידו וגח6חוצו כדי להעלות אותו), אך עשוי גם אע בתקליטורים של גירסאות קודמות. הוא נמצא הדות ו63זשו!ו0 בחלונות 95, למשל (למשתמשי ת 95 ו-98 יש אפשרות ציט אחרת עס מימשק =ש גראפי, בדמותה של 6;6.קטקסלחואו). הסחוו לא תעבוד עד שתבעילו 56 של חלונות (ואס5ס פספ א, ולאחר מכן שפפ אזסאו6א), הצער, היא גם מצריכה ביצוע שם פנימיים בפיירוול. אך לאחר =ו זאת, תוכלו להקליק על =60% > [ג21, ולבחור במחשב תס רוצים להתקשר. לאחר עונה, אתס יכולים לנהל שיחת אינטראקטיבית, פחות או יותר 7% ז6טקרחס-) ע1 8 4 6 |/0% ;6% 1 . [8ח8= [סזלחס-6 ₪ 80 066655 חחבּזסָסזק 56% 6% 5 ל +זססקט5 0ח5 כ|₪46 2. =קן 56/6 6!עם זטוו הַת%61/1691 מספקת יכולת חיבוריות קסו*085 18סוח6 ללא צורך בהתקנה של חלונות וחסי655סזק שא "מתזבה5 ₪06 56" ב-6חסוו שא מאפשר מעט שליטה על הגישה מהרשת לתיקיות שלכם, אך יש דרך לעקוף את ההגבלה הזאת אתחלו למצב בטות. הקליקו עם הכפתור הימני של העכבר על תיקיה, ואם זו תיקיית 5זדא, תראו לשונית בשם ץווש590 ובה את כל הגדרות המשתמש וההרשאות שתצטרכו כמו בכל כלי צ'ט. זהו, בכל אופן, הרעיון, אס כי המציאות היא ש-ו63חוצ יכולה להיות בלתי-אמינה במקצת, במערכות שונות. אס היא אינה עובדת, נסו, ידנית, לעצור ולהתחיל מחדש את ה-666 [אס5כ מכ אזסאושא ו-5סכ אזסאוטא בשני המחשבים. לחילופין, עקפו את כל הטרחה הזאת ונסו כלי בחינס למסריס ברשת, כמו קטק1?0ג6 (וו.קטקסק]ג6ז. אואו), או בחנו את היישומיס בספריית תוכנות המסרים ברשת ב-46ח5 (6ח3 שחסס.[זטץתו1//: קוומ). בדיקות בטחוניות אס תנסו את כל הרעיונות שהצגנו עד עתה, תבצעו המון שינוייס בהגדרות הרשת והפיירוול, תגדירו מחדש >6סוצזטג שוניס, תשתפו תיקיות חדשות, ועוד. האס משהו מכל זה פגס באבטחה שלכם! אנחנו מקווים שלא, אבל אין זה מזיק לקבל הערכה אובייקטיבית, והדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא דרך ה-זשץוגתג. עווז56 6תו[₪4 של מיקרוסופט (2656/מסט.חטעחוו//:קזוז, שירות המצריך שימוש בחלונות 2000 ומעלה). הורידו, התקינו והפעילו את ה-1858א, והוא יבדוק את הכול, החל בעדכוני חלונות חסרים, דרך פרצות אפשריות בתשבונות משתמשיס וסיסמאות ורמת אבטחת המאקרו ב-01₪, וכלה בבעיות עס הגדרות אבטחה חשובות 6550 007 6 יק 7:14:07 2/7/2006 חס שצ116=5י] 60 11655806 )68 זט 5| 508 !סבו 9 !0חו685 6168 [5חמס| 668 6 6 איננה הדרך האידיאלית לבצע צ'ס ברשת הפקומית, ואם תפעילו את ה-5005פ זְמָ6599), תהיו חשופים לספאם אפריל 206 | 548105 | 23 בחלונות וב-18, ועוד. בסוף הבדיקה מופק דוח מפורט עס כל הבעיות שהתגלו, המסביר כיצד לפתור אותן. יש לכס גם אפשרות לסרוק מרחוק את כל המחשביס האחרים ברשת שלכס באותו הזמן. לפחות תיאורטית: כדי שזה יעבוד הס חייביס לפעול עס חלונות 0 ומעלה, לא להשתמש בשיתוף קבציס פשוט, וצריך להיות לכס חשבון ברמת מנהל בכל אחת מהמערכות. אס שני הענייניס האחרוניס מהוויס בעיה שאינכס יכולים לפתור, הפעילו, במקוס זאת, את התוכנה באופן מקומי. היא בהחלט שווה את המאמצ. ה-1858 מעולה לזיהוי טלאי אבטחה חסרים של מיקרוסופט, אך דבר זה גס חושף חולשה ברשתות קטנות בסביבת חלונות: כל מחשב אמור להוריד בעצמו עדכוניס לחלונות, ואין דרך מרכזית לנהל זאת או לפקח על כך. אם הדבר מהווה בעיה עבורכם, ה אינכם צריכים לקנות צג שני כדי להשתמש בתכונת הצג הכפול של חלונות. התקינו עותק של 4/518/ (וחסס.513וא3וח אישאי) ותוכלו להשתמש בו כצג שני. ₪ כ א 2 4 ,8 וט וסלקסאן סימ ה 4 56ג ס! סונו הרוס נרוס , +וכויי 04 23רוסזו, לט הלויו 0! חס 650% עו 17 55 מ 5001 0) וח 6 06 | 1 יי 8 10 סול ₪66 03 1 5000ב הללוס סאגו עוס350 סקופ :סח עצוס ו 17 וסקועי! 0/8 ם 68% מוסצוסם 7 וס חס סאחור סק אמ 60 17 ב ה +וסו חס 86 1 סח יור חס ג / עצצם 7 שלחו וקבלו הודעות טקסט ברשת עם הכלי החינפי קטקסס/363 (ו.קטקסק!63ז.צהיתיי) הנזוש בתכונות ל 7 "בתוך קרביה של חלונות מסתתרים מגוון כלים להפליא, שיעזרו לכם במשימות ניהול הרשת" מחלקים את הפס שתפו את הגישה לאינטרנט עם כל משתמשי הושת הדרך האידיאלית לשתף את החיבור לאינטרנט היא באמצעות נתב: יהיה לכם פיירוול לא רע, אולי תכונות נוספות כמו סינון תכנים וניהול רוחב פס, ומשמעות הדבר היא שלא תזדקקו למחשב שיהווה ץפפובף לאינטרנט, ושיצטרך להיות דלוק כל הזמן. אך אם אין לכם בתב, ופוסו פאוסטתצ הזח הסטסהתסש היא חלופה בחינם. בחלונות קא הקליקו על 306 חס > 6600005ת00) אזסאוופא במחשב עם הגישה לאינטרנט, ולאחר מכן הקליקו עם הכפתור הימני של העכבר על 4 | 05 5%181 אפריל 206 ישנס שני פתרונות אפשריים. הפתרון הראשון הוא מבית מיקרוסופט, והוא 110316 זטא56 באוס6חוצ (א1 פטפאשחס).30]1סזסווח. אואואו [-וח00.וא1אופטפאו. אואואו). ‏ מדובר בדרך מרכזית לניהול טלאים ועדכוניס לחלונות וליישומים אחרים של מיקרוסופט, המאפשרת להעביר אותס לכל מחשב ברשת בכל עת שתבחרו. זהו תוסף נפלא בחינס, אך אתס חייביס להשתמש בגירסת השרת של חלונות 2000 או 2003, כדי להתקין את יישוס הניהול, ויישומי הלקוח לא עובדים על חלונות בגירסה מוקדמת מחלונות 573 2000. האפשרות האחרת שלכס היא לבחור בחלופה מסחרית, כמו 0זל%ה0ו6א5 של או[צג50 (וחס1!6.6צגו. אוצוא). היא תומכת ביותר יישומים, ומספרת לכם על עידכוניס למוצרי 606ג, אסושום, זטעגןק|863 ועוד, בנוסף למיקרוסופט, ולאחר מכן מעבירה את הטלאים למחשביס ברשת שלכם. ואת יישוס הניהול אפשר להתקין על חלונות |גמסוצצטוסזק ?א - אין צורך במוצר שרת של יעילים האייקון של החיבור שלכם לאינטרנט ובחרו ב-6065קסזש > 6פסחפשטג. סמנו את משבצת הסימון זפחוס סו 60 פוח! הףטסזת) ]0060 10 ופחזסותו', ובחרו בחיבור הרשת שבו יתבצע השיתוף. אם למחשבים ברשת אין גישה מיידית לאינטרנט, הקליקו על 806 0ח00 > 0005 |וחטות! > פהסטסטהחס0 ווראו שמשבצת הסימון '8 ו פא ח0טס6ההסס" מסומנת. עדיין אין גישה לאינטרנט? בדקו את ההגדרות בפיירוול. אם זה לא עוזר, הפעילו את זגטו תויחהו ) שא החדה הח ום הפיט הל פ| חדוה ללדל החש הג שק איז 2 ביני ויוי 2 | לוכ לתוכ סח 9 ו צר ה-0זבק) קטו96 אוס60א יכול להגדיר באופן אוטופטי את הְָהח5 הסגס6תה00 |שחופוחו בתוך דקות ספורות 500 600% (וסתפ 01ח00 > 000060 60 > 16 > אסאוופא שטוו 5600 ) קודם על מחשב ה-עיפופף ולאחר מכן על מחשבי הלקוח ברשת. אתחלו מחדש כשתסיימו והחיבורים יוגדרו עבורכם. חלונות. המוצר עולה, לדוגמה, 5130 לשנה לרישיון לחמישה משתמשים, אך לשירות מסוג זה, ובהתחשב בומן שאתם עשויים לחסוך, מחיר זה נראה זול. הורידו גירסת ניסיון וגלו בעצמכס. איתור תקלות הראינו לכס מספר דרכים מעניינות בהן תוכלו לשפר את הרשת שלכם, ועם טיפ-טיפת מזל, פעלתם על פי ההנחיות שלנו וקיבלתס תוצאות מיידיות. אולס אין כל ערובה להצלחה, מכיוון שרשתות הן יצורים רגישיס שאינס מגיביס תמיד על פי המצופה. אם, אכן, נתקלתם בתקלה, הגיע הזמן לנסות את אחד מהכלים הדיאגנוסטיים של חלונות משורת הפקודה, לרביס מהס יש יותר שימושיס מכפי שאתס יכולים לתאר לעצמכס. בדרך כלל תשתמשו ב-אָחו? כדי לראות אס אתם מצליחים להגיע למחשב מסוים ברשת שלכם, למשל; על ידי שם המחשב ברשת (שחטפץווז זוק) או כתובת ה-ץן שלו (192.168.0.1 אַחוק). אך אס תשתמשו בכתובת מעגל חזור - א6גסקסט! (127.0.0.1 שוווק), תבחנו, למעשה, את חיבור ה- קן/107 באותה מערכת. קיבלתס הודעות שגיאה! אם כן, יש לכס בעיה בהתקנה; שחזרו את ה-?07/1ד באופן ידני אס אתס עובדיס עם קא (הקלידו ואו.קטוקוק6ו:6 6גשז קו ותו הצושם בשורת הפקודה), או הסירו והתקינו אותו מחדש אס אתס משתמשים בגירסאות מוקדמות יותר של חלונות (איפוס באופן הזה של ץן/0ד עשוי לפתור הרבה בעיות תקשורת, אך השתמשו בו רק כמפלט אחרון. ייתכן שתגלו שהוא פוגם ביישומי תקשורת אחרים, כמו תוכנות פיירוול, שיהיה צורך להתקין מחדש). פקודת 609 וט ב-?א מרחיבה את קחוּן עס כמה וריאציות משלה. הקלידו וגוז קוק קַ:6 הצושח, נכלח, והיא תשלח פוווק לשרתי הדואר הנכנס והדואר היוצא של חשבון הדואר בברירת 1 המחדל ב-צצשקצם אטט!וטס, דרך מהירה לראות אס הס נגישיס. אטח פַחוק פַגו6 חפושת תבחן, באופן דומה, את חשבון קבוצות הדיון בברירת המחדל, |-ץאסזקטו טחוק 68 תפות בודקת את שרת הפרוקסי בו משתמש זשטוקאם ושחשוח] (במידה ואכן מוגדר שרת פרוקסי). אס תשתמשו ב-זסוק483 טמוק פַגו6 ו[צושח, הכלי יבחן את כתובות ה-?1 של כל אחד ממתאמי הרשת שלכם וידווח על שגיאות, במידה וישנן. הקלידו 40 הצושת, פָחוק 6188 שת (- אס8 שַ018 ת5וטח בשורת הפקודה לקבלת פרטים על שאר הפקודות הקיימות. ב-ו1?001 של פא משתמשים, בדרך כלל, כדי להציג את כתובת ה-?1 של כל אחד ממתאמי הרשת שלכם, אך יש לה גס יכולות שימושיות נוספות. אס תקלידו [3/ פו!חסטקו, למשל, יוצג מידע נוסף על כל חיבור (תגלו אס ₪0 במצב 6פגו>, תקבלו את שרתי ה-5אם המשויכיס לחיבור שלכס לאינטרנט, ועוד). 5ח4פצט/ קחסטקו מנקה את מטמון ה-5אם, ביחד עס כל מיפוי שגוי אפשרי של שס לכתובת ?1, מה שעשוי לפתור בעיות של הסדרת שמות. [-8608₪ו69ז/ שַו!חסטק! רושמת מחדש שמות אע ומביאה את שרת ה-6א להאריך את משך ההקצאה של כתובת ה-?! של המחשביס שלכם, ולעתים אף מתקנת בעיות מיעון גם וגוצוטא היא תוכנת שירות מועילה, אס הרשת שלכס משתמשת ב-8105ושא. השתמשו ב-ח- וגוצוטם כדי להציג רשימה של שמות ה-8105ו₪א המשוייכיס למחשב הזה, למשל, |-זד וגוצופח כדי להציג רשימה של שמות שהיא אספה ברחבי הרשת. האס המטמון מכיל רשומות מיושנות או לא נכונות! הקלידו 8- וגוצוטח כדי לנקות אותו (ושימו לב שמתגי הפקודה כאן רגישיס להבדל בין אותיות גדולות וקטנות, אז היזהרו באופן בו אתס משתמשיס בהם). אתם עדיין צריכיס יותר! אולי תרצו להתנסות עס כלים מובניס נוספים משורת הפקודה, כמו ושת, 6וטסז 1-קחוקוגק. ומסמך איתור התקלות של מיקרוסופט (%0/314067/ח30]].60סז6ווח. חסקקט%//:קצווז) מציע עורה מפורטת במיוחד בשימוש בכלים הללו. * * 1 * ז26ץ)3חב 5601 6חו!2356 סקז 56670 עשוי ₪5 555 עפ 14 6 | 3 5 שח 5 פמ המ56 5 סכ / וכו + רו4 ור יפלו זפ ורעררו.ת. ו סש כ 10% 7 6% 1 1 64 1 1 041 רוס רצואכ בר נאיום 0% 25) גו פמייסת ] נ'יייככור/ 1 ב 601 ס! איס4! = 0084 6 | בפחרם = גפי חי פוש 06 3415 תו סראפ 6 (1| פיי בש 21 % פ ה-ז8//28ח3 /1ט566 8ח/8356 של מיקרוסופס יכול לבדוק במהירות את הרשת שלכם בחיפוש אחר פרצות אבסחה מסוכנות כמו סלאי אבסחה חסרים של מיקרוסופס לאן ממשיכים מכאן סקרנו מספר דרכיס נבחרות לטיוב הרשת שלכס ולשיפור הידע שלכם בניהול רשתות, אך ישנן עוד רבות. למרבה המזל, הס אינן חייבות להיות מסובכות. האס השתמשתם, אי פעם, בכלי שורת הפקודה בחלונות 68.תאסטוטוז5, בו אתם יכולים להשתמש כדי לאתחל את המחשב שלכם בקובץ אצווה! מה שאולי לא חשבתסם זה שאתסם יכוליס להשתמש בו כדי לכבות או לאתחל מחשב מרוחק, או אפילו להזהיר את מי שמשתמש בו, שימושי מאוד אס אתס מבצעים שינוייס מרחוק במערכת או מתקיניס תוכנה חדשה. הקלידו 1/ תאסשוות: בשורת הפקודה כדי לראות את כל האפשרויות. לתכונות אחרות יש עוצמה רבה בהרבה והן יותר מעניינות, כמו היכולת של חלונות ?א ליצור חיבור מאובטח לרשת דרך האינטרנט. למשל אשף ההתחברות החדשה (0זג2וא חסווששתחס6 אשא) (|6חגץ ו ו [0זות60 > פחטו)60תת60 אזסאיוטא > | 5 ל 6 ספ 730/02 7* 0/6 10 83 או 6068 8:ה- 6 0609-9867 00768 5 הפצ 0/9 9-98 פיפ לייט 5+ הוסיף מוסץ אתן 0 00 918 -צדס: 4 רקוק = 8 98 בר%ו997 2198 4-ו בצ עס ₪94 1 -- ל הידי 57 69/94 ופריפ% 9/0506 8*! תרש הכפה 48ש) 58 94 ה6רו9) ,ומע 6 = שַחו60תת60 6ז'טסץ 76 116 חס 6000661100 0-0 14 ו יע -יג ב תטווטשמ תס וטא ג/ 6416ז6); בחרו ב-00ו6000661 20%80660 תג קט 96 > 10 שתו601תת60 6ז'טסץ 26 6ו[1 תס 606611085 קתווחס6ח! 46007 (-66ג1ק:זסאו עו 41 אס ושח 16 10 וששתתס6 > ותסז! 10088 9 ה 0 9-ה | 0 1 66ה, רפ יק ל אק ₪43 רפוא ₪090 גפ 5864 10 ) פע אזסאוטא 6וג אק [גטחו. וכעת יש לכס דרך מאובטחת לחיבור שתי מערכות (או רשתות) מרוחקות. והתכונות הללו הן רק ההתחלה. ישנס עוד הרבה כלי רשת שימושיים בי ששו נגצ. גנ ב רפ ו 98 9197000 058 ₪ > 281 בי 8 יפ 69 ₪ דצ 1006 יק 0004 08 הבס ,לפ 98 0 :כו 48 הט > 288 הצ 2 1 0 ל :בק 002 יפ ביש 8-5 50 2897 יע ה יפ 2 חס 7 גצ ב 0 ל יפ רע 94 אחרי שתחנסו בכלי שורת הפקודה של חלונות א נסו את התוכנות האיכותיות המוצעות באתר 5500180915 (ה16785.60חו5/5. יאר שאפשר למצוא בחלונות עצמה, או באתרי צד שלישי באינטרנט. הפסיקו, אס כן, לחיות עס המגבלות של הרשת המקומית: למדו מה היכולות העומדות לרשותכם, שפרו את הידע שלכס ברשתות, והתחילו לקצור את הפירות. 6 כדי לאפשר למשתמשים אחרים ברשת להשתמש במדפסת שלכם הקליקו על 08ב 0170 > 8465 800 5ז6זחוזק הקליקו על הכפתור הימני של העכבר על האייקון של המדפסת. בחרו ב-6165קסז > הַתזְבח5 ולאחר מכן בחרו ב-"זפוחזק 5ח1 8זבחפ". גשו למחשב אחר. הקליק! על 8%65= 800 פזשוחזש > "זסוחוזק ואפח 8 6" כדי להתקין אותה. ולאחר מכן השתמשו בה כרגיל. אפריל 206 | 50805 | 25 אחסוןאופטי מלחמת התפתחות של הטלוויזיה באבחנה גבוהה (ך חסוווחוו6 אִטָוז) והצורך בנפח אחסון גבוה יותר במחשבי 26 מצביעים על כך שהגיע הזמן למצוא יורש ל-פצפ. אולם, המאמצים הרבים שהשקיעו השחקניות הגדולות בתעשיית המחשבים, ענקיות האלקטרוניקה הבידורית ומנהלי האולפניס של הוליווד בפיתוח הפורמט של הדור הבא, לא הניבו פורמט אחד - אלא שניים. במלים אחרות, אנו בעיצומה של מלחמת פורמטים מכוערת נוספת. אחד הצדדים למלחמה בחר באבולוציה - פורמט שמבוסס על פצס ומקל על התעשייה והצרכנים לבצע את השינויים הנדרשים. הצד השני בחר במהפכה - 6 | 05 וסחואפ | אפויל 2006 השנה יגיעו לשוק נגני ה-ץ8ז-טום וה-סצס סח הראשונים, ומלחמת הפורסטים תפרוץ רשמית. יצאנו לגלות מי יהיה היורש של פורסט ה-פצס ה-0 פורמט שמציע נפח אחסון גבוה יותר כיום, וגבוה עוד יותר בעתיד. כל אחד מהצדדים טוען לניצחון מוחץ, אולס כאשר סוני, פנסוניק ודל יוצאות למלחמה בטושיבה, מיקרוסופט ואינטל, שוס דבר אינו בטוח. מדובר, למעשה, במלחמת הפורמטיס האולטימטיבית. אנו מבקשיס לחדור מבעד למעטה המלל השיווקי, הכרזות המלחמה, המהומה והז'רגון הטכני, לבחון מה מעניק כל פורמט ולהבין כיצד הוא ישפיע על אחסון הנתונים והבידור הביתי בחמש השנים הקרובות. ההיסטוריה מלחמות הפורמטיס אינן המצאה חדשה. בשנות השבעיס ובתחילת שנות השמונים ניהלה סוני מלחמה מול 6ע1 ומצושיטה על התקן המוביל של קלטות הווידאו, והתוצאה מוכרת לכולנו: פורמט אגוחגו86 של סוני נעלס והפורמט המתחרה, 5א+, הפך לתקן ששלט בעולס הווידאו הביתי במשך כמעט שני עשוריס. בתחילת שנות התשעים, הציגו סוני ופיליפס את מפרט ה-60 6648וחאוט!א סו 1660 ופוס כנגד מערכת ו זטקטפ של טושיבה ופיוניר. רק בסוף שנת 1995 הגיעו הצדדים להסכמה על פורמט פצפ. אולס, הסכס שברירי זה לא האריך ימים. תקני 6 -פצס ו-וא0א-פצפ פורסמו לפני שהוסכס על פורמט לצריבה. בעוד שבפורוס פצפ העדיפו תקן אחד לצריבה חד פעמית (8-פצפ) ושני תקניס לשכתוב (וא-פצפ ו-ואגא-פצס), הרי שסוני ופיליפס ביקשו לקדס טכנולוגיות מתחרות (8+פטספ ו-שוא+פצפ). למרות ששני הצדדיס טועניס לניצחון, הרי שאף פורמט לא ניצח במלחמה זו. בצורבי 26 ובמקליטי וידאו ביתייס אומצו שני הפורמטים וגס מבחינת מכירות המדיה המלחמה נשארה צמודה אולס, פורמט ה-פצפ זכה להצלחה מסחררת מכל בחינה. באנגליה, למשל, רכשו כ-75% מבתי האב נגני פצפ, ונמכרו בה למעלה מ-211 מיליון תקליטורי פצפ בשנת 2005 לבדה. גס בעולס ה-6? זכו תקליטורי פצפ להצלחה מרשימה: כמעט כל המחשבים, למעט הזולים ביותר, כבר מצוידיס בצורבי פצפ ומכירות המדיה לצריבה עלו ביותר מפי שתייס בין השניס 2004 ו-2005. בעולם כולו נמכרו בשנה שעברה כ-3.6 מיליארד תקליטורי פצפ לצריבה, ומעריכיס שבשנת 2006 יעלה מספר היחידות על חמישה מיליארד. אולס, פורמט פצפ לא יחיה לנצת ונוכח ההיסטוריה אין זה מפתיע לגלות שגם בחיפוש אחר הפורמט המחליף מתפצל העולס לשני מחנות יריביס. בפברואר 2002 הכריזו סוני, פיליפס, פיוניר, היטאציי, מצושיטה, שארפ, 6, תומפסון וסמסונג על ופ עְג₪-ש81 - מערכת לדור הבא של הדיסקים האופטיים, שמזכירה את תקליטורי פצפ אך עושה שימוש בקרן לייזר בגוון כחול/סגול לקריאה ולכתיבה. באוגוסט 2002, הכריזו טושיבה ו-86א על מערכת מתחרה, %ו2 [1₪63ק0 066ח4+3ג (פ0ג), אשר הוגשה לפורום פופ כהצעה ליורש החוקי של פצפ. מבחינה רשמית לא הוגש מעולס פורמט עגז-טו8 לפורוס, שבראשו מכהנים נציגי טושיבה. זאת משוס שהחברות התומכות בפורמט רואות ב-א₪8ז-ט81 טכנולוגיה חדשה, שאינה קשורה לפורמט הקיים. באפריל 2003 הציגה סוני את 807-877, מקליט תקליטורי זְג₪ז-0ו8 שעולה קצת פחות מ-54,000. המכשיר מקודד ומקליט עד שעתיים של וידאו בתצורת 502ק]א משידורי טלוויזיה לוויינית באבחנה גבוהה. שגה לאחר מכן הציגה פנסוניק מכשיר דומה. ובינתיים, נבדקה טכנולוגיית 400 על ידי פורוס פצפ, אשר אימץ אותה בנובמבר 2003 והעניק לה שס חדש - פצפ פא. ההערכות האופטימיות ביותר דיברו אז על הופעה של כוננים ונגניס ראשוניס בסוף 2004, אך בפועל הס הגיעו לארהייב וליפאן רק עתה. ובכל זאת, המערכה נמשכה במלוא עוזה ובתחילת 5 הצטרפו האולפנים של הוליווד, יצרניות האלקטרוניקה הבידורית וחברות המחשבים הגדולות למחנה זה או אחר. באביב עדיין התנהלו שיחות גישור בניסיון להגיע לעמק השווה, אך המאמצים הטתיימו בכישלון. במשך זמן מה נראה היה שפורמט עגז-טןפ נוחל ניצחון, לאחר שתומכיו הצליחו לגייס חברות ענק ₪ ו אחסוןאופטי דוגמת ?₪ ודל. אולס, בספטמבר האחרון הכריזו מיקרוסופט ואינטל על תמיכה בפורמט סצס פא והתברר שהפורמט ייתמך ב-%15)8 5איס6חו/ו. בחודש ינואר האחרון, בתערוכת האלקטרוניקה הבידורית 685, הציג כל מחנה מכשירי חומרה משלו, התגאה באולפני הסרטיס שתומכים בו והכריז על תכניס בלעדיים. המלחמה הוכרזה רשמית. הטכנולוגיה אז במה מתבטאיס ההבדלים בין שני הפורמטים! בהרבה פחות ממה שאפשר היה לחשוב. ברמה הבסיסית, פועלות שתי הטכנולוגיות בדומה לתקליטורי 60 - קרן לייזר סורקת את המשטח מחזיר האור של פני התקליטור וקוראת או כותבת נתוניס שמאוחסניס במתכונת של שקעים מיקרוסקופייס בשכבת המצע של התקליטור. שתי הטכנולוגיות גם מתבססות בפועל על ייקרן כחולה'י: מאחר ושתי הטכנולוגיות עושות שימוש בקרן לייזר בגוון כחול/סגול ובאורך גל של 450 ננו-מטר, הרי שניתן למקד את קרני האור בצורה מדויקת יותר מאשר את הקרן האדומה בה נעשה שימוש עד עתה, באורך גל של 650 ננו-מטר. משוס כך ניתן למקס יותר שקעים - שמייצגיס יותר נתונים - בשטח הנתון של התקליטור, ולהגדיל את נפח האחסון אולס, יש, כמובן, גס הבדלים בין הפורמטיס. בעוד שמדיות פצפ פא דומות מבחינה פיזית למדיות פצפ, ונפח האחסון הגבוה נובע משימוש בקרן כחולה ומשיטות מתקדמות לעיבוד הנתוניס, הרי שמדיות עְז-ט81 עושות שימוש בעדשת לייזר בעלת פתח גדול יותר אשר ממקדת את קרני האור בצורת חרוט ומאפשרת למקס מספר גדול עוד יותר של שקעים, שמייצגים כמות גדולה יותר של נתונים, מאשר בטכנולוגיית פצפ פא. בצד נפח האחסון הגבוה יותר, דורשת טכנולוגיית עג₪ז-ט81 שימוש לייזר כחול מאפשר למקד את קרני האור בצורה מדויקת בהרבה "חברת אפד טוענת שתקליטורי עְפּז-טום יוכלו להכיל בעתיד עד 200 ג"ב בתקליטוריס דקיס יותר ובשכבות של מידע" של תקליטורי פצס היא בעובי של 0.6 מיימ, הרי ששכבת הכיסוי של תקליטורי א8₪0-8 היא בעובי של 1 מיימ בלבד. תקליטורי צג₪ז-טופ המקוריים היו שבירים למדיי ומשוס כך היה צורך לתחוב אותס במחסניות, אך הבעיה נפתרה בהמשך, באמצעות ציפוי מיוחד ההבדל בנפח האחסון משמעותי: בכל שכבה של תקליטור ]א0א-פצפ פא ניתן לאחסן נתוניס בנפח של 15 ג'יב, ובתקליטור דו צדדי, המכיל שתי שכבות בכל צד ניתן לאחסן בסך הכל 60 ג'יב. בתקליטור אום- סון פצפ ניתן לאחסן בסך הכל 20 גייב או 40 גייב. בתקליטורי עגז-ט81, לעומת זאת, ניתן לאחסן בכל שכבה 25 גייב של נתונים, או 50 ג'יב בתקליטורים בעלי שתי שכבות מסוג 80-80%1, א-80 (לצריבה חד פעמית) או 80-85 (לשכתוב). יתרה מכך, ניתן להרחיב את נפת האחסון של תקליטוריס בפורמט זה באמצעות צריבה של שכבות נוספות. אפז הציגה כבר תקליטור בעל ארבע שכבות בנפח כולל של 100 גייב וטענה שבסופו של דבר ניתן יהיה להגיע גם לתקליטורים בנפח של 200 גייב. על פי מנהל הפיתוח של סוני, אדריאן נורת'ובר סמית', הנפת אפריל 206 | 5801.08 | 27-=--- אחסוןאופטי מלחמת התפתחות של הטלוויזיה באבחנה גבוהה (+ך מסוווחח6 געו1) והצורך בנפח אחסון גבוה יותר במחשבי 6 מצביעים על כך שהגיע הזמן ן למצוא יורש ל-פצפ. אולס, המאמציס הרבים שהשקיעו השחקניות הגדולות בתעשיית המחשבים, ענקיות האלקטרוניקה הבידורית ומנהלי האולפנים של הוליווד בפיתוח הפורמט של הדור הבא, לא הניבו פורמט אחד - אלא שניים. במלים אחרות, אנו בעיצומה של מלחמת פורמטים מכוערת נוספת. אחד הצדדים למלחמה בחר באבולוציה - פורמט שמבוסס על פצם ומקל על התעשייה והצרכניס לבצע את השינוייס הנדרשים. הצד השני בחר במהפכה - 6 | 05 וסםו5 | אפריל 200 השנה יגיעו לשוק נגני ה-ץ8ז-טום וה-פצפ סח הראשונים, ומלחמת הפורסטים תפרוץ רשמית. יצאנו לגלות מ'י יהיה היורש של פורמט ה-סצס ה- פורמט שמציע נפח אחסון גבוה יותר כיום, וגבוה עוד יותר בעתיד. כל אחד מהצדדים טוען לניצחון מוחצ, אולס כאשר סוני, פנסוניק ודל יוצאות למלחמה בטושיבה, | מיקרוסופט ואינטל, שום דבר אינו בטוח. מדובר, למעשה, 8 במלחמת הפורמטים האולטימטיבית. אנו מבקשים לחדור מבעד למעטה המלל השיווקי, הכרזות המלחמה, המהומה והצ'רגון הטכני, לבחון מה מעניק כל פורמט ולהבין כיצד הוא ישפיע על אחסון הנתונים והבידור הביתי בחמש השנים הקרובות. ההיסטוריה מלחמות הפורמטים אינן המצאה חדשה. בשנות השבעים ן ₪ | ובתחילת שנות השמוניס ניהלה סוניי מלחמה מול 1/6 ומצושיטה על התקן המוביל של קלטות הווידאו, והתוצאה מוכרת לכולנו: פורמט גגוחגו80 של סוני נעלס והפורמט המתחרה, %85, הפך לתקן ששלט בעולס הווידאו הביתי במשך כמעט שני עשוריס. בתחילת שנות התשעים, הציגו סוני ופיליפס את מפרט ה-60 4:3>חזזוו!ג 6 1660 [גווקוס כנגד מערכת 6ו זטקטפ של טושיבה ופיוניר. רק בסוף שנת 1995 הגיעו הצדדיס להסכמה על פורמט פטס. אולס, הסכס שברירי זה לא האריך ימיס. תקני ו -סצס ו-1א80-סצפ פורסמו לפני שהוסכס על פורמט לצריבה. בעוד שבפורוסם פצפ העדיפו תקן אחד לצריבה חד פעמית (8-פצפ) ושני תקניס לשכתוב (וא-פס ו-1אגא-פץס), הרי שסוני ופיליפס ביקשו לקדס טכנולוגיות מתחרות (5+סצפ ו-אוא+פצס). למרות ששני הצדדיס טוענים לניצחון, הרי שאף פורמט לא ניצח במלחמה זו. בצורבי 26 ובמקליטי וידאו ביתיים אומצו שני הפורמטים וגם מבחינת מכירות המדיה המלחמה נשארה צמודה. אולם, פורמט ה-פצפ זכה להצלחה מסחררת מכל בחינה. באנגליה, למשל, רכשו כ-75% מבתי האב גגני פצפ, ונמכרו בה למעלה מ-211 מיליון תקליטורי פיפ בשנת 2005 לבדה. גם בעולס ה-6י זכו תקליטורי פצפ להצלחה מרשימה: כמעט כל המחשבים, למעט הזולים ביותר, כבר מצוידים בצורבי פצפ ומכירות המדיה לצריבה עלו ביותר מפי שתיים בין השנים 2004 ו-2005. בעולס כולו נמכרו בשנה שעברה כ-3.6 מיליארד תקליטורי פצפ לצריבה, ומעריכים שבשנת 2006 יעלה מספר היחידות על חמישה מיליארד. אולם, פורמט פצפ לא יחיה לנצח ונוכח ההיסטוריה אין זה מפתיע לגלות שגס בחיפוש אחר הפורמט המחליף מתפצל העולם לשני מחנות יריבים. בפברואר 2002 הכריזו סוני, פיליפס, פיוניר, היטאציי, מצושיטה, שארפ, 6, תומפסון וסמסונג על שופ עְג₪ז-טו8 - מערכת לדור הבא של הדיסקיס האופטיים, שמזכירה את תקליטורי פצפ אך עושה שימוש בקרן לייזר בגוון כחול/סגול לקריאה ולכתיבה. באוגוסט 2002, הכריזו טושיבה ו-86א על מערכת מתחרה, 2% [64ו01 4440066 (00א), אשר הוגשה לפורוס פצפ כהצעה ליורש החוקי של פצפ. מבחינה רשמית לא הוגש מעולס פורמט אגז-810 לפורוס, שבראשו מכהנים נציגי טושיבה. זאת משוס שהחברות התומכות בפורמט רואות ב-עגז-ש81 טכנולוגיה חדשה, שאינה קשורה לפורמט הקיים. באפריל 2003 הציגה סוני את 807-577, מקליט תקליטורי 81-18 שעולה קצת פחות מ-54,000. המכשיר מקודד ומקליט עד שעתיים של וידאו בתצורת 662קוא משידורי טלוויזיה לוויינית באבחנה גבוהה. שנה לאחר מכן הציגה פנסוניק מכשיר דומה. ובינתיים, נבדקה טכנולוגיית 405 על ידי פורוס פצפ, אשר אימץ אותה בנובמבר 2003 והעניק לה שס חדש - פצפ פא. ההערכות האופטימיות ביותר דיברו אז על הופעה של כוננים ונגניס ראשוניס בסוף 2004, אך בפועל הס הגיעו לארהייב וליפאן רק עתה. ובכל זאת, המערכה נמשכה במלוא עוזה ובתחילת 5 הצטרפו האולפנים של הוליווד, יצרניות האלקטרוניקה הבידורית וחברות המחשבים הגדולות למחנה זה או אחר. באביב עדיין התנהלו שיחות גישור בניסיון להגיע לעמק השווה, אך המאמצים הסתיימו בכישלון. במשך זמן מה נראה היה שפורמט ץגז-טו נוחל ניצחון, לאחר שתומכיו הצליחו לגייס חברות ענק דוגמת ?א ודל. אולם, בספטמבר האחרון הכריזו מיקרוסופט ואינטל על תמיכה בפורמט פיפ פא והתברר שהפורמט ייתמך ב-1518 פאוסנתו/ו. בחודש ינואר האחרון, בתערוכת האלקטרוניקה הבידורית 655, הציג כל מחנה מכשירי חומרה משלו, התגאה באולפני הסרטיס שתומכים בו והכריו על תכניס בלעדיים. המלחמה הוכרזה רשמית. הטכנולוגיה אז במה מתבטאיס ההבדלים בין שני הפורמטים! בהרבה פחות ממה שאפשר היה לחשוב. ברמה הבסיסית, פועלות שתי הטכנולוגיות בדומה לתקליטורי 65 - קרן לייזר סורקת את המשטח מחזיר האור של פני התקליטור וקוראת או כותבת נתוניס שמאוחסניס במתכונת של שקעיס מיקרוסקופייס בשכבת המצע של התקליטור. שתי הטכנולוגיות גס מתבססות בפועל על ייקרן כחולהיי: מאחר ושתי הטכנולוגיות עושות שימוש בקרן לייזר בגוון כחול/סגול ובאורך גל של 450 ננו-מטר, הרי שניתן למקד את קרני האור בצורה מדויקת יותר מאשר את הקרן האדומה בה נעשה שימוש עד עתה, באורך גל של 650 ננו-מטר. משוס כך ניתן למקם יותר שקעים - שמייצגיס יותר נתוניס - בשטח הנתון של התקליטור, ולהגדיל את נפח האחסון. אולם, יש, כמובן, גס הבדליס בין הפורמטים. בעוד שמדיות סצס פא דומות מבחינה פיזית למדיות פצפ, ונפח האחסון הגבוה נובע משימוש בקרן כחולה ומשיטות מתקדמות לעיבוד הנתונים, הרי שמדיות ז-טו8 עושות שימוש בעדשת לייזר בעלת פתח גדול יותר אשר ממקדת את קרני האור בצורת חרוט ומאפשרת למקס מספר גדול עוד יותר של שקעים, שמייצגיס כמות גדולה יותר של נתונים, מאשר בטכנולוגיית פצפ פא. בצד נפת האחסון הגבוה יותר, דורשת טכנולוגיית צְ8₪-8₪ שימוש לייזר כחול מאפשר למקד את קרני האור כצורה מדויקת בהרבה "חכרת אפד טוענת שתקליטורי עְבּז-טו₪ יוכלו להכיל בעתיד עד 200 ג"ב בתקליטורים דקיס יותר ובשכבות של מידע" דקות יותר: בעוד ששכבת הכיסוי של תקליטורי פצפ היא בעובי של 0.6 מיימ, הרי ששכבת הכיסוי של תקליטורי עִגז-טו8 היא בעובי של 1 מיימ בלבד. תקליטורי צְ₪8-טו8 המקוריים היו שבירים למדיי ומשוס כך היה צורך לתחוב אותם במחסניות, אך הבעיה נפתרה בהמשך, באמצעות ציפוי מיוחד. ההבדל בנפח האחסון משמעותי: בכל שכבה של תקליטור |א80-פצפ פא ניתן לאחסן נתוניס בנפת של 15 ג'יב, ובתקליטור דו צדדי, המכיל שתי שכבות בכל צד ניתן לאחסן בסך הכל 60 ג'יב. בתקליטור שם- סו פצפ ניתן לאחסן בסך הכל 20 גייב או 40 גייב. בתקליטורי עגז-טו8, לעומת זאת, ניתן לאתסן בכל שכבה 25 גייב של נתוניס, או 50 ג'יב בתקליטורים בעלי שתי שכבות מסוג |אסא-פפ, 80-8 (לצריבה חד פעמית) או 80-85 (לשכתוב). יתרה מכך, ניתן להרחיב את נפת האחסון של תקליטוריס בפורמט זה באמצעות צריבה של שכבות נוספות. אפד הציגה כבר תקליטור בעל ארבע שכבות בנפח כולל של 100 גייב וטענה שבסופו של דבר ניתן יהיה להגיע גם לתקליטוריס בנפח של 200 גייב. על פי מנהל הפיתוח של סוני, אדריאן נורת'ובר סמית', הנפת אפריל 206 | 58105 | 27 פטי 8 | 05 קפוא5 | אפריל 206 - 6 ( 4 7-5 חסיבת הסוצרים המקצועיים של פחסטנ/50 6ח50 - אחת החברות והפייסדות של פסחגו1ג שָחחסתזנגג 0ז - מעניקה הצצה ראשונה ליכולות האינטראקטיביות להן ניתן לצפות בתקליטורים של הזור הבא הגבוה הוא אחד היתרונות העיקרייס של פורמט לְּ-ט81. לדבריו, "טכנולוגיית זְג₪ז-ט81 מתאימה יותר לעתיד מבחינת אורך מתזור החיים של המוצר, משוס שניתן להוסיף שכבות ולענות לעלייה בדרישות האחסון". מבחינת הקצב אין הבדליס משמעותיים בין שני הפורמטיס. קצב הקריאה/כתיבה הבסיסי של תקליטורי סצפ פא הוא 36.5 מייב לשנייה, בעוד שהקצב של תקליטורי עג₪ז-0ו8 הוא 36 מייב לשנייה. הסרטים משודרים בקצב של 1.5% (54 מייב לשנייה) והנגניס הראשוניס תומכיס בקצב של ג2 (72 מייב לשנייה). כונני ה-פצפ פא הראשונים צפויים להציע קצבים דומיס. ומה באשר לאיכות הווידאו! גם כאן ההבדלים בין שני הפורמטים אינס משמעותיים, מהסיבה הפשוטה ששניהם עושים שימוש באותן שלוש טכנולוגיות קידוד - 6ג 864ק]א (המכונה גם 8.264), 62פקוא וטכנולוגיית 1 של מיקרוסופט (גרסה של 9 660 :166 פאוס6חו). טכנולוגיית 2802!א סובלת מחיסרון בכל הקשור לנפח הקוב משוס שכדי להציע תמונה באבחנה גבוהה ובאיכות גבוהה היא נזקקת לקצב של 12 עד 20 מייב לשנייה, בעוד שטכנולוגיות 10504( ו-0-1/ משיגות תוצאה דומה בקצב של 8 מייב לשנייה ואף פחות מכך. אולם, האולפניס הגדוליס והחברות שמפיקות תקליטורי פצפ כבר צברו ניסיון רב בתצורת 1?602א, וסוני אף בחרה בה עבור תכני עח-טום הראשונים שהיא מציעה. נותר לראות באיוה תצורות יבחרו שאר האולפניס. גורס חשוב נוסף הוא האבחנה של הפלט. כל הצגים באבחנה גבוהה תומכים בתקן בסיסי של 720 (720 א 1,280 פיקסלים, סריקה פרוגרסיבית), אך חלקם תומכים גס ב-:1080 (1,080 א 1,920 פיקסלים, סריקה לסירוגין) או ק1080 (אבחנה דומה, סריקה פרוגרסיבית). ההבדלים בין 7200 לבין ,1080 אינס גדולים, משוס שמספר הקווים הרב יותר מתקזז כנגד הריצוד של התמונה. אולם, 10802 נחשבת בצדק לאבחנת פא האיכותית ביותר, וסוני דואגת לשווק אותה במר> רב. ז בעוד שהגבול העליון של תקליטורי סופ פא הוא ,1080, הרי שטכנולוגיית ע₪-טו8 מאפשרת תקליטורי ק1080, וגסם משחקי עגז-טו8 של קונסולת 3 חסווגוצץגו? העתידית של סוני יתמכו באבחנה זו. מכשירי טלוויזיה באבחנה של 0800 עדיין נדיריס ויקריס, אך בשניס הקרובות עשויה מציאות זו להשתנות, והדבר אך יתרוס לכוח המשיכה של טכנולוגיית עְגּ-ט81 בקצה העליון של שוק הקולנוע הביתי. המניעים אולס, ההבדליס הטכנולוגיים רחוקים מלהיות העיקר. שני הפורמטיס נבדלים מבחינות נוספות, ומדובר בהבדלים יסודיים. מדוע, למשל, בחרה מיקרוסופט דווקא בפורמט פצפ פא י''מצאנו שטכנולוגיית עְ-ט81 אינה מעניקה לצרכניס את החוויה המתאימה ביותריי אומר קווין אוננגסט, מנהל חטיבת ;166( [גו פאוסמו\ של מיקרוסופט, י'ואינה מבטיחה, בין השאר, אפשרות להכין עותקים דיגיטליים חוקיים של התכנים שמשודריס בבית, בשכבה אינטראקטיבית קלה לשימוש ולרישוייי. סיבות אלה - תמיכה בעותקים דיגיטליים חוקייס ושכבת סאו אינטראקטיבית בטכנולוגיה של מיקרוסופט - הניעו את ?₪ לעבור מתמיכה בטטכנולוגיית עגז-ו81 בלבד לתמיכה בשני הפורמטים. השכבה האינטראקטיבית היא למעשה התוכנה שמאפשרת לשלב רכיבים אינטראקטיבייס, דוגמת תפריטיס ותוספות מיוחדות, בתכנים דוגמת סרטי וידאו. לשס כך פיתחה מיקרוסופט, בשיתוף עס אולפני דיסני, טכנולוגיה חדשה בשם סא:, שמבוססת על שפת .וואא ומזכירה מבחינות רבות את טכנולוגיות התצוגה של 4 פאס6חואו, שמבוססות גם הן על שפת .זואא. אולס, בעוד שבפורמט פץפ פא אומצה טכנולוגיית סאו, הרי שבפורמט עאז-טו8 אומצה טכנולוגיה מתחרה, (-89, שמבוססת על שפת גצג(. שתי הטכנולוגיות מציעות למעשה יכולות דומות, דוגמת אפשרות להציב שכבה אינטראקטיבית של טקסט ווידאו שמופיעה על גבי הסרט הקט 000-000 000----- בזמן הנגינה, ומשמשת, בין השאר, כדי להציג את הערות הבמאי או חלונות מידע (קט-קסק). אולם, בעוד שבפורמט פצפ סו טכנולוגיית פאו היא חלק מחייב של המפרט, הרי שבפורמט עץגז-טו8 טכנולוגיית [-פ8 היא רק אופציה משוס כך, לא כל נגני עִ₪-טו8 יתמכו בטכנולוגיה וגם לא כל תקליטורי אגז-טו₪. יש לקחת בחשבון כמה עובדות נוספות. ראשית, טכנולוגיית סאו מתאימה טוב יותר ל-גצו% צאסשתו\ - מיקרוסופט הציגה את הטכנולוגיה במהלך נאומו המרכזי של ביל גייטס בתערוכת 2006 065. שנית, ברור שמיקרוסופט אינה מעוניינת לקדס תקן שמבוסס על ג%ג1. שלישית, וחשוב מכל, השיקולים כולליס גס דמי רישוי יצרנית שמייצרת כונני עְ₪8ז-טו8 צריכה לשלם דמי רישוי תמורת השימוש בשפת גצג1, ו-₪5 מעריכה את העלות הכוללת בלא פחות מ-530 לכונן. טכנולוגיית פאו, לעומת זאת, כבר נכללת ב-8וצו% צאוסשפוו והדבר מצמצס את העלויות מבחינת יצרניות החומרה. להגנתה של טכנולוגיית [-80 ניתן לומר שהיא מוכחת יותר, מוכרת לחברות שפועלות בזירת הטלוויזיה הרב ערוצית ומוצעים עבורה כליס מבוססיס לפיתות ובחינה. כקוריוז ניתן לציין את העובדה שלמרות שדיסני הייתה שותפה לפיתוח של טכנולוגיית סאו, הרי שהיא תומכת דווקא בפורמט שדחה אותה ואס עד כאן הענייניס נראיס סבוכיס דיים, הרי שהתסבוכת היא כאין וכאפס בהשוואה למחלוקת סביב העותקיסם החוקיים. שני הפורמטים כוללים מערכת להגנה על תכנים שמכונה 446%, שהיא למעשה פיתוח של מערכת 68% בה נעשה שימוש בתקליטורי פצפ, בתוספת הגנה איתנה יותר למקרה שפוצח קוד ההצפנה של הנגן טכנולוגיית צז-0ו8 מתקדמת עוד שלב הלאה וכוללת שתי מערכות אבטחה נוספות. הראשונה מכונה +85 והיא למעשה שיטת הצפנה דינאמית שמעניקה לאולפניס שליטה רבה יותר על מערכות ההצפנה. במידה ואלו נפרצות ניתן לעדכן את הקושחה של נגני ֶ₪-טו8 בהתאם השנייה היא טכנולוגיה של סימני מים דיגיטלייס שמכונה גא וא₪0 ובמסגרתה מוטבע סימן ייחודי בתקליטורי עְגז-גוו8 מוכנים. המשתמשים אינס יכוליס לאתר את הסימן ובלעדיו לא ניתן לנגן את התכניס. מאחר ורק יצרניס שרכשו רישיון נהניס מגישה לציוד הנחוץ להטבעת סימני המים, אמורה הטכנולוגיה לשים קצ לזיופיס האפשרות שמעניקה טכנולוגיית 465 להכין עותקיס חוקייס ולקבוע את זכויות השימוש בתכניס שבתקליטורים נמצאת בלב צומת של אינטרסיס רבי עוצמה וסותרים: מצד אחד, מאחר והאולפנים הגדולים של הוליווד כבר נכוו בעבר מתעשיית הזיופים הענקית ומהתופעה של שיתוף הקבצים, הרי שהם דורשים גגגי ָ8ז-/8 הראשונים, דוגסת 1ה-סס של פיוניר, נועדו בעיקר לחובבי הקולנוע הביתי, אלו שמיהרו גם לאםץ את פורמט ה-ס/ים נשלבים המוקדמים של חייו אחסוןאופטי שהאבטחה תזכה לעדיפות גבוהה ורואיס באפשרות להכין עותקים חוקייס דלת אחורית מסוכנת. לדברי פול אוידונובן, אנליסט בכיר בחברת גרטנר, "הוליווד חוששת מאוד מהעתקות של תכניס בפורמט החדש, בעל האבחנה הגבוהה, והאולפניס תומכיס בטכנולוגיית ץ₪8-ט|8 בעיקר משוס שהם סבוריס שזו טכנולוגיה בטוחה יותר'י. מהעבר השני ניצבות מיקרוסופט ואינטל שלהן, מעריך אוידונובן, אינטרסיס אחרים: 'יהן מעוניינות במנוע שיאפשר ליצור רשתות ביתיות של בידור ביתייי. כדי ליצור רשתות כאלה, חייביס המשתמשיסם ליהנות מאפשרות להעתיק תכניס ממחשבי 26 לנגנים ניידיס ומכשיריס ביתייס נוספיס. האינטרסיס הסותריס הס הסיבה העיקרית לפילוג בין המחנות. פורוס פיפ הפך את האפשרות להכין עותקים חוקייס לדרישת חובה בפורמט פטס סא, וכל התקליטוריס חייביס לאפשר זאת (אם כי לא בהכרח בחינס). בפורמט עא₪-טו8, לעומת זאת, מדובר באופציה לבחירה ויש המאמינים שטכנולוגיות + ו-זגוא ואס אף עלולות למנוע אותה. המנצחים ההבדליס הממשיים, אס כן, בין פצפ סא לבין עגז-טו8 נובעיס בעיקר מהמניעיס השוניס של כל אחד מהמחנות. השאלה היא, מי ינצח! בזירת ה-6? מצטייר פורמט סו פצפ כבתירה טבעית, במיוחד אס לוקחיס בחשבון את השמות הניצביס מאחוריו - מיקרוסופט, אינטל ו-? אולס, לא בהכרת - סבור אוידונובן ייבסופו של דבר, אין משמעות רבה לעובדה שמיקרוסופט ואינטל תומכות בפורמט מסויסיי. זיכרו למשל שבתחילה מיקרוסופט לא תמכה כלל ב-פצס, ועובדה זו לא מנעה את השגשוג של הפורמטיס פצם או וופ+פ/פ. היו אלה יצרני החומרה ומפתחי תוכנה מצד שלישי שסיפקו את הביקוש למעשה, על פי אוידונובן, תלויה ההצלחה בשני גורמים: האמינות ונפח האחסון. "הצרכניס צריכיס לגבות את התמונות ושאר התכניס הדיגיטליים. בנפח של 50 ג'יב ניתן לאחסן המון תמונות או קובצי מדיה אחרים, ועובדה זו עשויה לקדס את המכירות של פורמט עמ -טו8 בצורה משמעותית''. ואכן, זו הסיבה לתמיכה של דל בפורמט זה, כפי שהבהיר מייקל דל בתערוכת 6₪%: ""פורמט עגז-טן8 הוא הבחירה המתאימה ביותר לצרכניס'י, סבור דל, 'והפוטנציאל לנפחי אחסון גבוהים יותר יאפשר להשתמש בתקליטוריס האופטייס במשך עשר השניס הבאות". אולם, לא כולס מסכימיס עם דל. ''מבחינת נפת האחסון, לשני הצדדים טיעוניס הגיונייס'י אומר בן קין, האנליסט הראשי של ששו משטז%6. ייהטענה שנפח האחסון של פורמט ;גז-טוו8 גבוה יותר טרס הוכחה בייצוריי. רביס במחנה סצס פוז סבוריס שהחדשנות הטכנולוגית של פורמט ע₪₪-טו8 - בעל הקרן החרוטית והשכבות הדקות במיוחד - חושפת את התקליטוריס לקשיי ייצור והופכת את פורמט פצפ פא לאמין יותר. מצד שני, טוענת פנסוניק שקו הייצור הניסיוני שהקימה בטורנס, קליפורניה מניב תקליטורי 1א80-80 דו-שכבתייס בנפח של 50 גייב בתפוקה של 80 אחוזים, "ההצלחה של הפורמט תלויה בסופו של דבר בשני גורמים: אמינות ונפח איחסון" אפויל 206 | 58.05 | 29 ן | אחסוןאופטי בעלי התכנים נלהבים מהאפשרויות שםציעה השכבה האינסראקסיבית, דוגםת הערות היוצרים, ערוצים מרובים, תפריטים ותוספות מיוחדות "ייתכן שדווקא קונסולת ה-053 תכריע את המלחמה לטובת פורמט עְבּז-ט!ם" 0 | 5 ומםוא5 אפריל 206 ואילו אדריאן נורת'ובר סמית' מסוני טוען שלא ידוע לו על שוס בעיית ייצור במפעל של סוני לייצור תקליטוריס בנפח של 50 גייב. ככל הנראה, עד שיחל הייצור המסחרי, יהיה עלינו להסתפק בהערכות בלבד. על עובדה אחת אין חולק: צורביס למחשבי 6ק יתמכו קודס כל בפורמט עג-טו8. הטכנולוגיה הגיעה לשוק במועד מוקדס יותר - סוני מוכרת צורבי 5081 בפורמט עְגז-810 כבר משנת 2003; כונן 858-101 של פיוניר, לכתיבה בשכבה בודדת על תקליטורי 8-8 ו- 0-5 וקריאה של תקליטורי |א85-80 דו-שכבתיים, אמור היה כבר להופיע בארהייב במועד בו אתס קוראים שורות אלה, וגם פיליפס וסמסונג אמורות להציע בקרוב צורביס דו-שכבתיים. מחשבי ס1גצ שולחניים של סוני שכוללים כונני ,8-8 אמוריס להופיע בקיץ הקרוב. 6פא הכריזה אמנם על כונן ]א80-פצפ פא בחודש מרס, וטושיבה הציגה מחשב נישא מסדרת סוחס עס כונן ]אסא-פצס פא , אך צורב פצס פא ראשון של ספא עתיד להופיע רק בחודש יולי. המחירים, כמובן, לא יהיו זולים, אך לפי שעה עדיין אין פרטים. אין ספק שהכוננים הראשונים יהיו יקרים, אך התחרות מצד יצרניות מטייוואן תתרום ודאי לירידת מחירים מהירה. חלק מהיצרניות, דוגמת 0ח:8, כבר הכריזו על תמיכה בפורמט זה או אחר - ו-0ח86 הציגה בדוכן שלה בתערוכת 666 כונן 8. חברות אחרות, דוגמת ס-6וו1, עתידות להציע כוננים נפרדים לכל פורמט. מדוע לא כונן משולב לשני הפורמטים, בדומה לכונניסם שתומכים בכל הפורמטים של תקליטורי פצס לצריבה! משום שכאילו אין די בהבדלים הטכנולוגיים בראשי הקריאה והכתיבה ובמדיות, אשר מקשיס על הייצור, הרי שהסכמי הרישוי והמפרטיס אינס מאפשרים להציע כוננים משולבים, אלא אם תושג פשרה כלשהי. בכל הקשור לתוכנות צריבה, החברות הגדולות כבר מציעות פתרונות. תוכנת 7 סז6א תומכת בהכנה של תקליטורי סצפ פא (-ץ₪-טופ, ואילו תוכנת 6חוואסוו5 של 6זשא תומכת בנגינה של שני הפורמטים. כך גם ביחט לחבילות 8 0וגת6ושס]א של 01686, 660/ז6וח1 ה-אחו1זטטץ0. 50111004 50016 הכריזה על תמיכה בפורמטים פצפ סא ו-ץגז-ט₪1 במוצרי סואסף ועל כליס משלה להכנת תקליטורי פצפ פא. במלים אחרות, מי שיבחרו בכל אחד מהפורמטים ימצאו את הכליס הנחוציס בשוק. אפילו לדברי אונאנגסט ממיקרוסופט, יילמרות שאין בכוונתנו לפתח רכיבים מובנים שיתמכו בפורמט עגז-טו8 ב-ג151 איס6חוו, הרי שלא נמנע מחברות צד שלישי לעשות זאת, ואיננו שולליס את האפשרות שבעתיד נוסיף רכיבים כאלה משלנו"י. קו החזית מובן שההצלחה של כל אחד מהפורמטיס במחשבי 6 אינה מנותקת מההצלחה שלהס בשוק הבידור הביתי. כל אחד מהצדדים מציג יתרונות משלו. פורמט עג₪-טו8 נהנה מהתמיכה של השמות הגדולים בשוק האלקטרוניקה הבידורית, אך פורמט פצפ פא נהנה ממחיר נמוך יותר, ולדברי קין מ-ו6אוס :56 זהו ''מהלך פתיחה אגרסיבי מצד מחנה פטס פאיי: נגן 41-פא של טושיבה עולה 9, כמחצית ממחירו של נגן עְא₪ז-טו8 מקביל. נראה שפורמט סצפ סא נהנה גם מתמיכה רחבה בקרב היצרניות הסיניות של נגני פצס, ושתיים מהחברות הגדולות, 6וחסזו₪166 וסוח. ו-ואפַגו1, כבר מפתחות מוצרי חומרה מתאימים. אס לוקחים בחשבון את האופן בו קידמו הנגניס הסיניים הזוליס את המהפכה בשוק ה-פצס, הרי שאין לזלזל במגמה זו. אולס, אדריאן נורת'ובר סמית' מסוני אינו נשמע מודאג: יינכון שהמחיר חשוב, אך השינויים בתחוס זה מהיריסיי. לדבריו, ייהמחירים של נגנל זְ₪-טו₪ ירדו ברגע שנגיע לתפוקת ייצור גבוהה'י. יותר אולפניס הבטיחו לתמוך בלעדית בפורמט גז-810 מאשר ב-פצפ סא, אך שני המחנות יכוליס להתגאות בכותרים שוברי קופות: בתערוכת 66% הציגו וורנר הוס וידאו, פרמאונט, יוניברסל, 880 וניו ליין כותרי פצס סא, כולל להיטים דוגמת ייהארי פוטר וגביע האשיי, ''באטמן מתחיליי ויימטריקסיי. מחנה ץגז-טו8 מציג, לעומת זאת, כותרים בלעדיים של דיסני, פוקס המאה ה-20, |א6]א, ליונסגייט וסוני, ובכלל זה יישליחות קטלנית ?יי, '"ארבעת המופלאיסיי, יילהרוג את ביל 1 ויימחול הפגיונות'י. בפרמאונט הולכים על בטוח ותומכיס בשני המחנות, כאשר ההיצע כולל את יימשימה בלתי אפשרית גיי, "טומב ריידר'' ו-חטם 6חג 6ווג :2שיייי. בשל ההבדליס הטכנולוגייס לא מציעיס אמנס שני הפורמטיס תמיכה מובנית לאחור, אך כל הנגניס שהוצגו עד כה תומכיס גס בנגינה של תקליטוריס ישניס בפורמט פצפ, בצד התמיכה בפורמטיס בעלי האבחנה הגבוהה. אולם, יתכן שלא כותרי הסרטיס הס אלו שיכריעו את המערכה. רביס סבוריס שדווקא קונסולת 3 חסוזגוצץְג!? העתידית של סוני, שאמורה לעלות 5500 עד 5600, תהיה הסוס הטרויאני שישיג ניצחון בן לילה (ואולי זו גס הסיבה שמיקרוסופט מציעה כונן ואסא-פצפ פא חיצוני עבור קונסולת 360אספא) ובכל זאת, למרות שזו עשויה להיות האסטרטגיה שתשיג לסוני את הניצחון, הרי שהיא אינה נטולת סיכוניס. '"לעובדה שעבור 3 חסווגוץגוק יוצעו משחקיס במחיר מסובסד חשיבות רבהיי סבור קין מ- טפוס 690ז96, יימשוס שפנסוניק או פיליפס אינן יכולות להציע תכנים מסובסדים עבור הנגניס החדשיס שלהן". עובדה זו עלולה ליצור פילוגיס במחנה עְגז-ט81, אך פול אוידונובן מגרטנר אינו רואה בכך סיבה לחשש. 'יקונסולת 3 חסווגונְגוץ מיועדת לשוק שונה לחלוטין. אודיופיליס או חובבי קולנוע רוציס את הציוד הטוב ביותריי גם אדריאן נורת'ובר סמית' אינו מודאג 'יאיננו סבוריס ש-3 חסווגוץ3!? תפגע בשוק של הנגניס העצמאיים. יהיו מי שישתמשו בה גס כנגן, אך אנו משוכנעיס שהנגניס העצמאייס קונסולת 3 חס תננן את המשחקים של הדור הבא - וגם את תקליטורי עְּז-וו8 מהדור הבא ץק של סוני 3 מסווגו 1 המצב שונה. סוני תכננה אותה כמרכז בידור ביתי יותר מאשר כקונסולה בלבד. זו אבן הפינה של אסטרטגיית בידור נרחבת"". ובסופו של דבר, האסטרטגיות השונות הן ליבו של הסיפור. האס ינצת החזון של רשת הבידור הביתית של מיקרוסופט ואינטל, עס העתקה חוקית של תכנים וביזור בין מתשבי 6, או החזון של יצרניות האלקטרוניקה הבידורית שמבוסס על מכשירים מסורתלים, בין אס מדובר בקונסולת 3 פפטווגוצץגות ובין אס בנגניס עצמאיים של פנסוניק! ביל גייטס אמר בריאיון שהעניק ל-חגוחסו6טחו? עווגם שייזה יהיה הפורמט הפיזי האחרון משוס שכל התכנים ישודרו בעתיד ישירות לכונן הקשיח או ממנו'י. במליס אחרות, סצפ פא הוא פיתרון בינייס עד שתגיע ההפצה הדיגיטלית למיינסטריס. מבחינתן של יצרניות האלקטרוניקה הבידורית דוגמת סוני, ומבחינת האולפניס הגדולים, חזון זה הוא בבחינת סדין אדוס: זאת בשל חששות משימוש בלתי מורשה והפצה בלתי חוקית, והרצון לשמור על ערוצי השיווק של המוצריס הפיזייס. כך או כך, מלחמת הפורמטים היא בלתי נמנעת. '"רבים מיהרו להספיד את "פצם פוז הוא פיתרון ביניים עד שתגיע ההפצה הדיגיטלית למיינסטרים" פורמט פצפ סאי' אומר קין, "אך ההכרזות האחרונות הוכיחו שהכל עוד פתוח'י. יתכן שפורמט עמ -טו₪ מציע נפח אחסון גבוה יותר, ופורמט פצפ פא מציע מחיר נמוך יותר, אך השורה התחתונה היא שהקרב עוד לא נגמר. 6 והקונסולות יוכלו להתקיים אלו בצד אלויי. אולס, קין אינו משוכנע בכך. יינכון שהציבור לא ראה ב-2 חסווגויץְג|? תחליף לנגן פצפ, אך במקרה של 66ח6זס!ח0;>) 6סזסופ |וסטחחמ-ו8 1815 5 8 5סוָס|סחח166 6)סזסופ 0 206 890 סא ן - | 6[ ה0)!|!ןה 5 ח 0166410זק 03% 8 נצוים מחשבים 25 מרכז רישום לכנטים אנשים ומחשבים טל' 03-7330777 השתתפות כאירוע אינה כרוכה ה בתשלום אך . 0 0. |, |06 =‏ ש שש ש = דורשת הרשמה מראש וקבלת אישור הרשמה. אפריל 2006 | 581.05 | 34 מכחוסעבדה מחשב נישא 0 חס קן] ס לוקחיס בחשבון את עושר התכונות של 006 קון 0, הרי שהמארז הדקיק, בעובי של 44 מיימ בלבד, מרשים ביותר. ואכן, קשה למצוא רבב ברכיבים שבחרה ?א עבור ספינת הדגל החדשה שלה. מודול %1פ1, קורא טביעות אצבע וצג זזד בקוטר 17 אינץ' ובאבחנה של 1,050 1,680 פיקסליס עם עוצמת תאורה מתכווננת, יוצריס מחשב שמתאים כמעט לכל משימה. 0 מצויד במעבד 12600 סטש בקצב שעון של 2.16 גה" - המעבד המהיר ביותר בסדרת סטס של אינטל. בשילוב עם זיכרון ]אגא בנפח של 1 גייב להפעלה חלקה של יישומיס השיגה המערכת תוצאה מרשימה של 1.13 במבחני הביצועים. גס הכונן הקשית >טוחשחס]% של סיגיייט מרשיס ביותר, כאשר נפח של 100 ג'יב (ששבעה מתוכס משמשים לאחסון נתוני השחזור של שא), מטמון של שמונה מייב ו-60א (סדר פקודות טבעי) מעניקים יותר מפיצוי הולס על קצב פעולה איטי יחסית של 5,400 סלייד. גס הכרטיס הגראפי מכובד למדי: 81600 830000 צאווסט!א של ודג, המצויד בזיכרון ?פס ]אגף מובנה בנפח של 256 מייב. עם זאת, אל תצפו לביצועיס מדהימים. התוצאות במבחנים הסטנדרטיים שערכנו חשפו ביצועי משחקים ברמה סבירה בלבד: 23 פריימים לשנייה במבחן אָ6 זג= ו-20 פריימים לשנייה במבחן 2 11₪-/₪41, באבחנה של 1,024 א 1,280 פיקסלים. אולם, לאחר שחסמנו את מסנני וג 31185108 [=טוקטזוסצוחג עלה מספר הפריימים לשנייה לרמות טובות: 41 פריימים לשנייה במבחן 68 זוץ ו-34 פריימים לשנייה במבחן 2 א11-ז1ג₪1. תכונות האבטחה בהן ציידה ?₪ את 89420 יכולות להשרות ביטחון על משתמשים שחוששים לגורל נתוניהס הרגישים. מודול |אפך (מודול פלטפורמה מאובטחת) המובנה מעניק תוספת הגנה ברמת החומרה, בהשוואה להגנה המקובלת המבוססת על סיסמאות בלבד, בעוד ש-זִטְט31303 50601 6611001וסזק מעניק ממשק מתקדם לתכונות האבטחה. בין לחצני העכבר, במיקוס נוח לגישה, מותקן קורא טביעות האצבע. עוצמת התאורה של הצג הרחב, בקוטר של 17 אינצ'י, אינה גבוהה במיוחד, וגס זוויות הצפייה אינן מושלמות. הבהירות יורדת ככל שמתרחקיס מהמרכז, ובצפייה אנכית ניתן להבחין בהבדלי ניגודיות אפילו כשניצבים מול הצג. חיישן תאורת הסביבה הוא תוספת מבורכת, אך מצאנו את השינוייס האוטומטייס בעוצמת התאורה של הצג תכופים מדיי, ולעתיס קרובות מדיי משתנה עוצמת התאורה של הצג מבלי שחלו שינוייס ניכרים בתאורת הסביבה. לצד החיוב, הרוחב של 1,680 פיקסלים מאפשר להציג כמויות נכבדות של מידע בעת ובעונה אחת. איכות הייצור של 9420גח מעולה, ולמרות שייתכן כי המשקל של 3.4 ק'יג כבד מדיי עבור מי שמרבים בנסיעות, הרי שניכר כי המחשב ישרוד לאורך שניס והעמידות של מכלול המכסה העליון והצג ראויה לתשואות. המקלדת הנומרית המלאה מצד ימין היא תוספת שימושית במיוחד עבור מי שמשתמשים במחשב הנישא כבתחליף למחשב שולחני. לשימושיות של 9420 בחיי היוס יוס תורמים גם חיבורי ההרחבה הרבים. ארבעה חיבורי 8 הוא נתון שלא יבייש גם מתשבים שולחניים, בעוד שחיבורי תו /טות ו-%1660-5 הס תוספות מבורכות. בחזית המחשב מותקן קורא לכרטיסי זיכרון, ובתחום זה חסרה לנו רק תמיכה בתצורת בג" קוח . לא רק המשקל פוגס בניידות של 9420גח, אלא גם הממדים הגדולים. רוחב של 393 מיימ מאפשר בקושי להציב את המחשב על השולחנות שמותקנים בגב של מושבי המטוסים, ומקשה גס לסרות שהוא מצויד במעבד סטס 08 הסהיר ביוחר של אינסל, הפחשב דקיק להפליא 2 | 05 וטוא | אפויל 206 | *% ₪ : . 4 0 הוא מחשב נישא מוצלח, עם שלל תכונות שעונות כמעט על כל דוישה להשתמש בו ברכבות. אורך חיי הסוללה, לעומת זאת, מעולה בשימוש תובעני (וכאשר חיישן תאורת הסביבה מנותק) פעל ה-₪9420 שעה ו-37 דקות בין טעינה לטעינה, ובשימוש קל הוא פעל שעתיים ו-48 דקות כשמסתפקים בעיבוד תמלילים ניתן לצפות לנתון שנמצא בין שתי התוצאות. את המפרט של 9420א₪₪ משלימים חיבורי רשת בתקנים גייגה-ביט את'רנט, 0/4ע802.11 [-ווססושטו8, וכן צורב/משכתב סופ שט56וועו1. מעל למקלדת מותקניס לחצנים להפעלה מהירה של תוכנת ההגדרות של שא וכן לחצן להפעלה של תוכנת מצגות נבחרת (דוגמת ומוס?זטאס?) והעברה של התמונה למקרן או צג חיצוני. יתכן שחלק מתכונות אלה נתפסות כווטות, אך בסך הכל מתקבל מחשב נישא שמאפשר לבצע משימות נפוצות בדרכיס קלות ואינטואיטיביות ביותר. או מהס בעצס החסרונות של הבולטים של ה-9420גח! ראשית, שייתכן כי הוא מצויד יתר על המידה. שנית, מחירו גבוה גבוה - |כ-13,000 ש'יח - וכדאי לשקול היטב אס אתס באמת זקוקיס לרכיבים הרבים מהקצה העליון. עס זאת, אלה מכם שיחליטו כי מדובר בהשקעה מוצדקת, ייהנו ממחשב מצויד היטב, בעל איכות ייצור גבוהה, שמסוגל לבצע כמעט כל משימה שתטילו עליו. דייב סטיבנסון כ 7 מחיר כ-13000 ש"ח (מחיר משוער) אתר וחסס.פח.ששעש מעבד אינטל 12600 סטס 0616 בקצב 6 גה"ץ זיכרון ווח 002700 1 ג"ב כונן קשיח 100 ג"ב צורב פצם סמסונג 9-1532ד כרטיס גראפי 1600 ח₪8060 ץווססוא צג דד 7 אינץ, 1050 א 1680 רשת אלחוטית 802184 מודם 5 קסל"ש יציאות 4 חיבור' 2 058 מינ' ]וז חוססופטם; 'ציאות 508-כ ;660-5 חריץ לכרטיס' 60 | פסְעֶד וקורא לכרטיסים חכמים. קורא כרטיסי מדיה סא / ואפ / סווא / 50 / פא קורא טביעות אצבע ממדים 44 א 275 א 393 מ"מ משקל 34 ק"ג מחשב נישא עיצוב הבסיסי של אססחסגּ1א 0 0זץ אינו חדש - ולמעשה הוא מוכר מזה שנים רבות, ממחשבי 300% ז6אוסץ עס מעבדי 6קזטאיסץ. מדובר במחשב רחב, עם גימור מתכתי, שמצויד בצג בעל אבחנה של 900 א 1,440 פיקסלים. הרוחב לבדו מוציא את המחשב מהקטגוריה של המחשבים הניידים במיוחד, ואס לוקחים בחשבון גס את המשקל - 2.54 קייג - מקבליס מחשב נייד למדיי, אך כזה שחשים את משקלו על הכתף בתוך המארז המוכר של אפל פועס מעבד שמגיע מעולם ה-0ץ - סט 606 של אינטל. אפל ייאינה מפרסמת'י פרטים ביחס לרכיבים שמסביב למעבד, אך היא הציגה תרשיס של ארכיטקטורת המערכת, שמזכירה מאוד את התצורה הסטנדרטית של אינטל, עס בקר זיכרון ב-06וזפ מחסח ובקר ציוד היקפי ב-6קשפ ו|וטספ. סביר להניח שהמעורבות של אינטל בתכנון הארכיטקטורה הייתה רבה, ושהדמיון לערכת השבבים 945 של אינטל אינו מקרי. הקוד של תוכנות 6?זטאיסץ קיימות מומר בצורה דינאמית לקוד מכונה של מעבדי 86א באמצעות שכבת תוכנה שמכונה ₪ו086. היישומים של אפל עצמה כבר הומרו עבור מעבדי אינטל, אך ההמרה של יישומים מצד שלישי תימשך זמן רב יותר. כך למשל, לדברי אפל, תצטרך אדובי להסב את סביבת הפיתוח לפני שיומרו תוכנות חשובות דוגמת קטוסוטווק. זו הסיבה לתוצאה של 42 שניות במבחן הפנורמה שביצענו ב-קטו!גסוסוץ של אדובי, בהשוואה ל-20 שניות בלבד במחשב 410 5217-א0ץ של סוני. סביר להניח שההמרה לקוד של אינטל לא תבוצע בחינס, ומי שכבר שילמו תמורת עותק של קסוצטוטוו?, יצטרכו לשלס פעם נוספת כדי למצות את מרב היתרונות של מעבדי סט שסס. מערכת ההפעלה א 05 6ג]א, שמבוססת על אווט, מצוידת בשלל תוספות ויישומים, ובכלל זה חבילת 16 לעיבוד מדיה שכוללת את סצפו, 110 צסואו (-סוסמקו, וכן תוכנת תטז! השימושית. תוכנת ועידות הווידאו 6 מתאימה למצלמת סז אססםסבּ!! 6וסכקה האינטרנט וקופ המובנית. אולס, בתחוס התוכנות המשרדיות המצב פחות מזהיר, והמחשב מצויד רק בגרסת ניסיון של 06' אזסאו - אשר כוללת את מעבד התמלילים פטְאַג? ואת תוכנת המצגות 6וסחששא - ובחבילת 2004 :0186 של מיקרוסופט עבור ]א. חבילת אזסשאג פועלת בצורה מלאה במשך 30 יוס, אך חבילת =:0/1₪ סובלת ממגבלות שונות. גרסה מלאה של אזסאו עולה 9 בלבד, אך חבילת 016 עולה לא פחות מ-5400. מבחינה תכליתית, ייתכן שהתכונה המרשימה ביותר של ה-6800%]א היא הניהול המתקדס של צריכת החשמל. ברגע שסוגרים את המכסה של סז? 15800%א עובר המחשב למצב שינה, וברגע שפותחיס אותו הוא שב לפעול כרגיל. תכונה דומה תיכלל אמנס במערכת ההפעלה גוצוץ, אך לפי שעה נהנה טז? אססטגּ1א מיתרון משמעותי על פני ץא. כך ניתן לנצל היטב את חיי הסוללה, ולהגיע לתוצאה שהישגנו - ארבע שעות וחצי בשימוש קל. פרטים קטניס רבים מעניקים תחושה שהמון מחשבה הושקעה בתכנון המוצר. כך למשל, מחבר החשמל 132546 אינו מתחכבר ישירות למארז, אלא נצמד אליו בכוח מגנט. המחבר קטן ומלבני, והוא נצמד בעוצמה מרשימה לפתח המתאים בצד המארז. אם מועדים על הכבל מנותק מיד החיבור, וכך נותר סז? 0800%ג1א על השולחן מבלי להיחבט ברצפה. דוגמה נוספת היא השלט רחוק, יחידה קטנה שפועלת באינפרה- אדוס והעיצוב שלה מזכיר את 6 200ו. השלט רחוק שימושי מאוד במצגות 6וסתץ6א - בתנאזי, כמובן, שמשלמים תמורת הרישיון של סוו - ולחצני טתשא, 6שגץ / ץגץ, 6וחט|ט (-6זפאתס] / 330% מעניקים שליטה מושלמת על תוכנת אס וחסזץ, התשובה של אפל (שאינה כוללת טלוויזיה) ל-זשות66 :164 אס0חו/ו. בעקבות לחיצה על לחצן שא מתעורר לתייס ממשק המסך המלא של אספ וחסז₪, ובעקבות לחיצה נוספת שב ומופיע שולתן העבודה של א 05. החיסרון היחיד הוא היעדר מקוס מתאיס במארז האם בזכות מעכדי אינסל נעכור למחשבים נישאים של אפל? של סז? 6800%!א לאחסון השלט הרחוק. עוד תכונה מרשימה היא התאורה האחורית של המקלדת. בתנאיס של תאורה נמוכה מוארת כל המקלדת מבפנים. כל מי שבובז חלק ניכר מחיי הסוללה בטיסות ארוכות בשל טעויות הקלדה ידע להעריך תכונה זו. אולס, מאחר ולא ניתן להגדיר את סף תאורת הסביבה שממנו והלאה תואר המקלדת, הרי שבתנאים גבולייס נדלקת התאורה של המקלדת ונכבית בלי הרף. אז האס הגיעה העת לנטוש את מחשבי גאסנמו/ו ולרוץ בזרועות פתוחות לחנויות אפל! לא בטוח. הכונן האופטי שמותקן בחזית של סז 136800%א אינו תומך בצריבת פס בשתי שכבות, בניגוד לכונניס שמותקניס במחשבי 76 שעולים מחיר דומה. לכך יש להוסיף גס את הבעיות האופייניות של א 05: הטיפול שלה בזיכרון ווירטואלי נופל מזה של צאס6חוו וכדי למנוע התרסקויות יש צורך בזיכרון !אגא בנפת גבוה; אפל ביקשה להבטית שלא נסבול מבעיות כאלה וציידה את מחשב המבחן בזיכרון !אגא בנפח של לא פחות משני גייב, ואנו ממליצים על פיתרון דומה לכל מי שצריך לעבוד ברצינות במחשב. בשורה התחתונה, איש מאיתנו עדיין לא נטש את גאסממואו. ובכל זאת, אין ספק ש-סז? 85000%!א יכול להיות תוספת נחמדה למחשב צ60%מ! שולחני, עבור מי שמוכנים להשקיע את הסכוס הנדרש. מחיר כ-6000 שקלים ספקית ידע מחשבים אתר וסס 603ץ.)ווצ מעבד אינטל סטס 06 בקצב 2 גה"ץ זיכרון ₪4 002-5300 2 ג"ב כונן קשיח סיגייט 100 ג"ב צורב פצפ מצושיטה 001-857 כרטיס גראפי 1600 ח₪8060 ץופסס/ו צג דד רחב 154 אינץ', 1440 % 900 פיקסלים רשת אלחוטית ווסטוא תוססוום 6חזוא= מז 802; ג'יגה-ביט אתרנט: יציאות וכ 2 חיבורי 2 4258 64/6 4 פא כניסות/יציאות אודיו אופטי דיגיטלי ואנלוגי ממדים 25 א% 243 % 356 מ"מ משקל 254 ק"ג וכוה 9000000000 צועיס 0000000000 ווה 0000000000 אפריל 206 | 581.05 | 33 מבחןמעבדה כונן קשיח א זסומְגּח |גזוףו חז6516) ברת |גוופוק וח>גשאו שחררה את ה-זטוקג8 הראשון שלה ב-2003, וסיווגה אותו כאמצעי אחסון לתחוס הארגוני. עס נפתח של 6 גיגה-בייט, ובלי יותר מדי תכונות אבטחת מידע, התברר שה-זסקגת וויתר על הרבה דבריס בכדי להשיג מהירות בכל מחיר. חלף זמן מה מאז אותס ימים, וכיום וחשצשאו [גזועום מתמחרת את ה-זסוקג8 לקצה העליון של שוק הכונניס הקשיחים המיועדיס למחשביס שולחניים. ה-א זט0קג החדש, בנפת של 150 גיגה-בייט, מסתחרר במהירות 10,000 סלייד והוא הדבר המהיר ביותר שתוכלו למצוא עבור כונן מחשב שולחני - וכמובן שגס ההגדלה המשמעותית בנפח מבורכת. באופן ייחודי, שלדת הגרסה הזו כוללת חלון מיוחד המאפשר לכס לראות את המכניזם הזעיר של הכונן הקשיח בפעולה, ויש כבר מארזיס תואמיס המתוכננים במיוחד עבור הצד האסתטי של ה-א זטוקג (כנסו ל-וחס).אזסוק6א. איאואי לכמה דוגמאות). אס אתס יכוליס לתיות בלי החלון הזה, ישנה גרסה זהה נטולת חלון המכונה 150 זסוק8 ועולה בערך 300 שייח פחות. אז מה עוד חדש מבחינה טכנולוגית! בדגס הנוכחי מדובר בתוספת חוצ בגודל 16 מגה-בייט, ותכונת (60א (פחוטשט() 6תבוחוחס) 6צוו3א - יצירת תור פקודות טבעי). ולמרות שה- זסוק₪3 אינו כונן 2 4ג5, מהירות ההעברה בקצב של 300 מייב/לשנייה שמציע התקן הזה חסר משמעות אס אינכס יכוליס אפילו להביא לידי רוויה את קצב ה-150 מייב/לשנייה של ה-(541. כשבדקנו את הכונן בעזרת תוכנת ה-7:68-סא1 (הח60.:ת3אוזסצו!קוחו5. אראראו). ה-זס)ק 3 עשה מאמצים אמיצים והגיע למהירות של 136.4 מגה-בייט לשנייה במבחן מהירות ההעברה. מהירות הגישה האקראית מעט נמוכה יותר מקודמו לסדרה, 8.1 מילי-שניות בהשוואה ל-8.5 מילי שניות. קצב מצלמה דיגטלית 6 מגה-פיקסלים 73 6067-5001 צעְ50 מרות שהיא מציעה זום אופטי גג ו-660 של 6 מגה-פיקסל, מידות האורך והרוחב של ה-9ד מבית סוני כמעט זהות לאלו של כרטיס אשראי. לעדשה יש טווח של 38 עד 114 מיימ, ומאחורה מוצאים מסך 160 זחד מפואר בגודל 2.5 אינץ'. אין עדשה אופטית, כך שהעובדה שהמסך בהיר ובעל רזולוציה גבוהה (230,000 פיקסלים) מהווה יתרון ברור. ה-9ד היא מצלמה המיועדת למשתמש הפשוט: אלה מביניכם שרוצים בקרות שליטה ידניות צריכים לחפש פתרונות במקומות אחרים. החשיפה המוצעת הארוכה ביותר היא בת שתי שניות, ואפילו אז אינכם יכולים לבתור את החשיפה בעצמכם. עס זאת טוותח המצבים המוגדר מראש נאה למדי, כולל צילום נוף ודמדומים, וכן אפשרות צילום עס צמצס במהירות גבוהה עבור עצמים הנעיס במהירות. זמן האתחול של ה-19 קצר משלוש שניות, והיינו מרוציס 4 | 581.05 | אפריל 2006 ממהירות התפעול לאחר הפעלתת המצלמה. הזמן שעובר בין צילוס תמונה, ועד שהמצלמה מוכנה לביצוע התצלום הבא, הינו מעט יותר משנייה, ובמצב 'צרור' (צזשם) ה-19 תירה שבע חשיפות לפני שהיא תעצור לשאיפת אוויר. איכות התמונה טובה, ואפילו ב-150 מהיר יחסית, הרעש בתמונה מינימלי. שוליים בצבע סגול התגלו כתופעה בעייתית משהו בחלק מצילומי החוצ, אבל כמעט ולא ניתן להבחין בכך, לפתות כל עוד לא מדפיסים את התמונה על נייר בגודל 4 ומעלה. אבל, כמו שכבר ראינו בעבר במצלמות בסדרת ה-ז, רמת כיווצ ה-1286 גורמת לכך שלעיתים טקסטורות מפורטות נראות משעממות, כשהסיבה היא שימוש במיצוע צבעים. אס שמים את הבעיות המינוריות האלה בצד, הרוויה הייתה כמעט מושלמת, והצבעים שותזרו במדויק. הסוני הזו מקבלת את כוחה מסוללה נטענת זעירה, שאפשר ההעברה הממושך (818) היה גבוה גס הוא - 78 מייב/לשנייה - עלייה מרשימה של 30 מייב/לשנייה. בעולס האמיתי, מבחני ביצועי היישומיס שלנו הציגו גידול מהפכני פחות. למרות הגידול של 57% ב-518, והגידול של 29% במהירות ההעברה (לעומת דגם ה-זטוקג8 בנפח 36 גיגה-בייט), ראינו בעת השימוש ב-א זסוק83 שיפור של 1.8 אחוז בלבד בזמן שלקח לנו להריצ את מבתני העולס האמיתי שלנו. זכרו היטב שאתס משלמיס תוספת מחיר רצינית עבור ה-א זטוק93 (במיוחד עבור הגרסה עם החלון), ושאתס זקוקים למספר רכיביס כדי שמתחשבכם יתאים לו הוא גם מרעיש יותר ממרבית הכונניס הקשיחים המודרניים וכן מפיק כמות חוס גדולה מאוד. עס כל זאת, אין ספק שמדובר בבחירה ראשונה במעלה עבור כל מי שצריך ביצועי מערכת כלליים מעולים. קלייב וובסטר לשלוף מגוף המצלמה. הסוללה מספקת עוצמה ליוס צילומיס שלם, ועל המסך ניתן לראות כמה דקות צילוס לערך נותרו. שלא כמו רוב המצלמות, ה-19 כוללת כמות נכבדה יותר של זיכרון פנימי, בנפח של 58 מייב. משמעות הדבר היא שאתם יכולים להתחיל להשתמש במצלמה ברגע שאתם מוציאים אותה מהקופסה (לא מקבלים איתה זיכרון סו 516% עסוחט!א). עס זאת, בהגדרת האיכות הגבוהה ביותר תוכלו לשמור לכל היותר 20 תמונות בלבד לפני שתזדקקו למקל הזיכרון. ממשק ה-79 מושלס להפעלה ביד אחת, ותוכנת ה-או[5ש81640 זטקטפ חסו!גצו!51801 6פנוח] [63וק0 של סונל מפצה על טעויות אנוש. המינוס היחיד הוא המחיר. ה-19 אינה קטנה באופן משמעותי מה-55 05א] של קנון, היא מציעה איכות תמונה דומה, ועדיין עולה כ-425 שי'ח יותר. כך שלפחות בינתיים, ה-55 05א1 היא המצלמה המועדפת עלינו. אתם יכולים לראות, פשוטו כמשסעו, כיצד ה-א זסוק3 מנצל את עוצסתו לסובת שיפור ביצועי המחשב שלכם ממשק גזג5 מהירות 10000 סל"ד זמן גישה ממוצע 85 מילי-שניות תכנות 0000000080, ביצועיה 9000000000 תמרה 0000000080, הנודל הקטן של ה-9ד אומר שאין מקום לעדשה אופטית, אבל המסך הגדול מפצה על כך מחיר 2,299 ש"ח אתר וחסס.ץח50 שוש רזולוציה אופטית מרבית 210א2816 מסך סס 25 אינץ' מהירות צמצם 0001 - 2 שניות רגישות 180 640-80 רזולוצית מצב סרט 480א640 זיכרון פנימי 58 מגה-בייט חריץ זיכרון טס א5)6 תכניתה 0000000000 | נ'צויה 0000000000 המוה 0000000090 הפקה מוזיקלית החסוזוו0= ז66טסזק 5 זהח50 א|63%6/3 ד לפני מספר שנים הייתה 0 הבחירה של תוכנת 6? להפקה מוזיקלית משימה פשוטה. עבור מי שביקשו להקליט כלי נגינה ולבצע מיקס, הייתה >פט6 הבחירה הטבעית, בעוד מוזיקאיס אלקטרוניס נטו לבחור ב-0ז? 466. 86 חסושפה הייתה בעיקר כלי לביצועיס חיים בעוד ש-ח0גג6 6ג6חז6||קסז? הייתה אוסף של סינתיסייזרים באיכות גבוהה. כיוס, לעומת זאת, ההבדליס הרבה פחות ברוריס. 6% מציעה כליס לעיבוד קסט! בזמן אמת, שאו1 חסושוטג. כוללת עורך [פ1ו1א עתיר תכונות, ו-6 סז? 66 מאפשרת לבצע הקלטות בערוציס מרוביס. התוכנות למטרות כלליות ולעריכת ק0ט! ממשיכות להתמזג, אך 50 שיחקה מאז ומתמיד בשתי הקבוצות. גרסה 4 לא הייתה אמנם התוכנה החדשנית ביותר בשוק להפקה מוזיקלית, אך העתקת התכונות הטובות ביותר של התוכנות המתחרות, ולעתיס קרובות גס שיפור שלהן, אפשרו ל-א41אש64% ליצור חבילה גמישה ביותר. ההקלטה בערוצים מרובים והכליסם המוצלחיס לעריכת קול ו-ופז1א יכוליס להשתוות אפילו לאלו של 5% 86ש0, ארכיטקטורת המיקס מאפשרת להעביר כל דבר לכל מקוס, והתוכנה מאפשרת הוספה העתקה ושינוי סדר של אפקטים בגרירת עכבר. משוס כך הייתה זו אחת התוכנות הטובות להקלטה וביצוע מיקס במחשבי 6ץ. לאחר שגרסה 4 הביסה את |-סזץ 6ו46, מציעה 5 זגתספ שורה של תוספים חדשים לכלי נגינה. כלים אלה מתקדמיס בהרבה מהכלים למתחילים שמוצעיס בחבילות מתחרות. 1 חסקגוח הוא סינתיסייזר בסגנון אנלוגי שמציע שפע אפשרויות ואיכות קול מעולה. 1 אצ פועל באופן דומה, אך ממשק הכרטיסיות הוא למעשה 0 שת + -- == 00 - / ו-50368 68601 יוצרים שילוב רב עוצמה להפקה ווקאלית קלאסית סינתיסייזר בעל מנוע רב עוצמה. הצליל שלו נקי מזה של ]1 פסעגוח? והוא מציע מרחב עצוס לניסוייס. בשילוב עס שאר הכלים, מתקבל אוסף מאוזן היטב ובאיכות גבוהה, שכולל גם כמה סינתסייזריס מבוססי דגימות של 6ג!סא, נגן קסט! של 8600 ומכונת תופים לדגימה. למעשה, בולט בהיעדרו רק כלי דגימה למטרות כלליות, אך בהתחשב בכך שההיצע של החבילות המתחרות אינו מתקרב אפילו לזה של 5 זגחספ, דומה שתהיה זו תלונה בלתי הוגנת. גם לספריית האפקטים נוספו שני כלים מלהיבים. תוסף 5736 6 עושה שימוש בדגימות שבוצעו בחלליס מציאותיים כדי להעניק הדמיה אקוסטית מדויקת. הדגימות מתמקדות פחות באולמות קונצרטים וכנסיות ויותר באפקטים ניסיונייס דוגמת הדים של פסנתר, מגבריס של גיטרות ומיקרופוני צעצוע. התוצאות עשויות להיות מעניינות מאוד, וכדי להתרשס מהן מומלץ לבקר ב-0₪₪. !וטג ושסם. צווואי. הכלי השני שנוסף הוא מעבד לערוציס מרוביס, אשר מפיק צלילים בפס רחב ליצירת תחושה גדולה מהחיים. [064/- היא גרסת תוכנה לטכנולוגיית שמווץחג של התגוסח, אשר מאפשרת לערוך הקלטות - אס כדי לתקן בעיות כוונון, בסגנון שתט-0וט4. גוא במטרה ליצור מלודיות הרמוניות יותר, ואס כדי לשנות אותן לחלוטין עד שלא ניתן יהיה כלל לזהות אותן. אפשר לשנות את התזמון, העוצמה והמאפייניס הווקאלייס באותה מידה של גמישות. בכל הקשור למאפייניס הווקאליים, מדובר במעבד המלהיב ביותר בסביבה, והוא מפיק תוצאות מפתיעות ובלתי צפויות לחלוטין. בשל האופי שמבוסס על עיבוד בזמן, הגישה ל- [63+-ץ נעשית בלחיצה ימנית על קטעי קול, ולא דרך תפריט התוספים. זגח50 יוצרת עותק חדש של קובץ הקול ומסתירה מאחוריו את הקוב המקורי, שמושתק, אך מה שמרגיז אף יותר היא העובדה שלא ניתן לעבד במצב זה את הקוב המקורי. ניתן לפתור בעיה זו דרך התפריטים, אך היסטוריית העיבוד תימחק. מעבר לכך, בוצעו בממשק מספר שינויים, חלקס מהותיים ואחרים ארכיסקסורת הסיקס של זבחס5 גמישה להפליא, אך הגישה לתפקודים מסוימים מסורבלת קוסמטייס. בין השאר נוספה ארכיטקטורה פנימית למיקסים של 4 ביט, שופצה ספריית האפקטים ל-ןפו1א, ונוספה תמיכה ב-שוו\שוץ להלחנה של סרטים. יש גם תמיכה רשמית ב-םסוזו4 64א 3אסשמוו, ולטענת :גּאש68 נרשס שיפור של % בביצועים, בתנאי שמשתמשים במנהלי התקנים (דרייברים) מתאימים לכרטיס הקול. התכונות החדשות של 5 זגח%0 מדגישות את התמורה הגבוהה שמעניקה החבילה. 1 חסעגותשץ, 6 66 (-[068- מצדיקים בפני עצמס השקעה של 450 דולר, כך שניתן לראות בשאר רכיבי החבילה מתנה חינס. התחוס היחיד בו נופלת 5 ז3ח50 במידת מה בהשוואה למתחרות הוא קלות השימוש. במרבית הכלים ניתן לעבוד בקלות ובמהירות, אך תכונות מסוימות, דוגמת האקוולייזר של הערוציס, מבלבלות למדיי, ומחיקה של כלי נגינה מותירה עקבות במיקסר. הממשק נראה עמוס יתר על המידה, והדבר עלול להרתיע משתמשים חדשים, למרות שהעובדה שכלים רבים נמצאים בהישג יד עשויה להתברר כיתרון. בכל הקשור לנגלשות, 1% חטושופג היא חלופה מפתה, שמציעה ממשק מהיר להפליא, כלים חדשניים לעיבוד קול וביצועיס מעולים. אולס, עבור מי שלא מעוניינים לבחור בין הקלטה אקוסטית, סינתיסייזרים ועיבוד דגימות, מציעה 5 ז50₪ את השילוב המושלס ביותר. מחיר 5450 אתר חסס .088698 ושע [כנות 0009000080 ניצועים 0000000080 [מ 00000 אפר'ל 2006 | 05 58 | 35 מבח[מעבדה עריכת קול 6 30 ו6עהּ/ וכנת %6140גו הפכה לתופעה קבועה בסצנת האודיו המקצועית, והיא מציעה אוסף תכונות ענק הכולל יצירת סימפולים, שליטה בקול ועריכת קול בסיסית. אבל מכיוון ש-עזאפוטופ אף פעס לא הייתה ידועה כאתת שיכולה לשבת בשקט, הגרסה החדשה כוללת גס המון שיפורים. רבות מהתוספות הינן עדינות יחסית, למשל יצירת שיאים (₪4%ק) מהירה יותר, שימוש תבונתי יותר בתיקיות (אתס יכולים לשמור את קבצי השיאים שיצרתס במחיצה זמנית נפרדת) ותמיכה בחומרה חיצונית. אתם יכולים אפילו לחבר מעבד חיצוני בעזרת כרטיס הקול שלכם, ו-0ג]טצג\ תתייחס אליו כאל תוסף אודיו. סדר הפעולות הבסיסי הקשור לגלי הקול, למצרפים ולאוספי האפקטים לא השתנה, אבל בנוסף תמצאו כאן תבנית חדשה עבור פורמט טואטג 641 באיכות 64 ביט. תבנית זו מציעה רמות גבוהות וכמעט מפחידות של איכות הפרדה קולית. עס זאת, התכונות החדשות הן אלו שימשכו את מרבית המשתמשים. תכונת 'תיחוס גובה הצליל' (שטוחגט מ6ווק) יכולה להפוך כל פיסת אודיו לסנסציית שירה מלודית. מדובר ברעיון טוב, אבל בפועל מדובר בתהליך מעט אפרורי שאינו יכול להתחרות עם מעבדים מחברות כמו גשגוחג. |-שצג\. יותר מוצלחת היא תכונת 'מתיחת הזמןני (ח6וזצטוחוד) החדשה, המבוססת על תהליך 0186 שנוצר בידי סטפן ברנסי, גורו ה-50ם. במקוס פרוסות זמן ועיבוד גרעיני - תוך חיתוך קוב הקול לכדי פיסות זעירות חופפות תוך תקווה שאף אחד לא ישים לב - תהליך מתיחת הזמן של 6אאזם משתמש בטכניקה ספקטראלית המטפלת בנתוני האמפליטודה והתדר בנפרד. כלי ה-ושוקחב5פה !וצ מציג המרת קצב דגיםה -הזוו בתדר 96 קילו הרץ לאיכות תקליטור 6 | 05 פוא8 | אפויל 206 בעוד שתיבות דו-השיח של ג 61צגא מציגות כמה אפשרויות מורכבות למדי לקביעת הגדרות כגון קצב, משך זמן, אורך פס וכדומה, היא הופכת להרבה פחות מפחידה ברגע שאתס מביניס שאתס צריכים לקבוע רק אחת מההגדרות הללו, וכל השאר יחושבו באופן אוטומטי. בנוסף תוכלו לבחור בהגדרת איכות, בטווח שבין מהיר ומחוספס לאיטי ואיכותי. ההתפשרות על אמצע הדרך עבדה הכי טוב במבחניס שלנו, ונדרשו בערך שתי דקות כדי למתוח קובץ של 50 שניות. איכות הקול טובה בהרבה לעומת שיטות חישוב מתיחה ישנות יותר, אבל עדיין לא מדובר בתהליך מושלס. בשוס אופן לא מדובר כאן בתרופת פלא, אבל עדיין במשהו טוב בהרבה ממה שהיה זמין בעבר. חיתוך וקיצוץ התכונה החדשה והמרכזית שהתווספה ל-6 סג]שצג\ו היא עריכה ספקטראלית. בדרך כלל אתם צריכים לחתוך ולקצ את דרככס דרך דגימות יחידות. עריכה ספקטראלית מציעה שימוש בתדירות לעומת הכנת תרשים זמן, כך שאתס יכולים לבחור אזור מסויס ולערוך אותו בנפרד. 4000 כללה תכונה דומה ב-חטווושג למשך זמן מה, למרות שגרסת פג]טוג/ אינה ניתנת להשוואה ישירה. המצב 'הכירורגי' (גּטַּשָז5) החדש מוגבל ל-10 שניות עיבוד, ומציע מבחר קטן למדי של מסננים המתוכננים לשימוש במיקרו-עריכות. אזור ה-ז6ג!א הרבה יותר מרשים, והוא יכול לנתב בחירה דרך אפקטיס בזמן אמת. זה מאפשר לכם לכוו, להגביל, להשהות, לתזמר או להשוות תחוס תדריס מסוים, ובמקביל להשאיר את כל שמסביב לו בלי כל נגיעה. לא רע! כשזה מגיע לתוספים ולפילטריס, האפשרויות כאן כמעט בלתי ₪653 !2:6518 עש 1 ז 6 וט , איכותית, והוא יכול להפחית את איכות ההפרדה של קבצי חצונות בשפע צבעים יספרו לכם כל מה שאתם צריכים לדעת אודות קובץ הקול שלכם מוגבלות. הפילטר המגדיר את ההבדל בין האזוריס הנבחריס ללא-נבחרים יכול לנוע בין אינסוף ל-688, כך שתוכלו לשכפל בקלות אפקטים שונים כמו אנלוגייס, או להזיז אותס עד לערך המרבי כדי לקבל צלילים ביזאריים יותר. בצד השלילי של התוכנה ניתן לציין שה-6 טג. גו עדיין אינו מודע לשימוש במספר ליבות, לכן אל תצפו ליתרון מהירותי בעת הפעלת התוכנה במחשב כפול-ליבה. בנוסף, במקומות שוניס הממשק עדיין מוזר למדי. הוא שמיש, אבל אינכם יכוליס שלא לחשוב שמישהו צריך להעביר את המתכנניס קורס מזורז בהנדסת-אנוש כדי שהס יגרמו לתוכנה להיות אינטואיטיבית יותר. אם מניחיס את האזהרות הללו בצד, הציון הסופי נראה טוב למדי. משדרגים יתעניינו במיוחד במתיחת הזמן ובעיבוד הספקטראלי. תכונות אלו ימשכו כל מי שרוצה ללכת מעט רחוק יותר בעריכה הקולית שלו, כמו מתכנתי מוזיקה למשחקים למשל. / עבור משתמשים חדשים, טגּ1טג/ נשארה מרתיעה ומורכבת מדי. אס כל מה שאתם צריכים זו עריכת חיתוך והדבקה פשוטה, תוכנה זו תהיה מוגזמת מבחינתכם, ויש מספיק אפשרויות זמינות זולות יותר. לעומת זאת, אס אתם מעונייניס בתוכנה מקצוענית לעריכת קול, הכוללת מצבור גבוה של תכונות יצירתיות בלתי-רגללות, 6 ט14טאג/ תעשה את העבודה היטב. ריצ'ארד וונטק |מידע מחיר כ-5825 (כ-5125 עבור שדרוג מגרסה 5) אתר חסס. 5106 וצ מעבד פנטיום 4 או חסחוא א! חסזפוקס במהירות 24 גיגה-הרץ זיכרון ואגח 1 גיגה-בייט תצוגה כרטיס 32 ביט קול חומרת קול תומכת 0ו6א תכונות 0000000080 ב'צועים 0000000000 תמוה 0000000000 /וכף/ 606ומןטון? החייג 7 7 47 17 3-6 0 7 .. ץז זא 65510 מדפסת/סורק/מכנת צילום ליזר צבע הדפסה: מהיחות קק 12 בצבגנ/ ואקק 20 בנטחוד הדפסת דף בצבע בתוך 14 שניות עומס עבודה חודגשית עד 35,000 דפים כרטיס רעשת,חיבור מקבילי+58ט רזולוציית הדפסה ופפ 600א1200 תאימות לסביבת פשספאוש סריקה: רזולוציית סריקה בצבע ופפ 4800 מהירות סריקה עד 15 דפים לדקה צילום: נחין נייד ל-50 דפים,רזולוציה ופפ 4800 מהירות קק 12 בצבגנ/ ואפ 20 בננורור הגדלה/הקטנה בצילום 400%-25% אחריות לשנה באתר הלקוח שר אלקטרוניקה (1988) בע"מ. רח' ברוך הירש 22. בני ברק. טל. 03-6174777 פקס. 03-5701071 |ו.91690%1.00ח5 |ו.סס.ואס.עששו | 6 6 א 3200005250 מדפסות ליחה צבעוניות מהירות הדפסה בצבע אקפ 12/16 מהירות הדפסה בנשחור אקק 20/24 רזולוציית הדפסה ופפ 1200600 תאימות ל-5/שטספצווש, חיבור 8פ5ט הדפסת דף בצבע בתוך 13 שניות ברטיס רעשת מובנה,פאנל הפעלה אופציה ליחידת דופלקס (ב-65250%) אחריות ל-3 שנים במעבדת החברה ג 9 מדפסת לייזר 23 צבעונית מהירות הדפסה בפורמםט 23: ואקק 19 בצבע/אקק 21 בחור מהירות הדפסה בפורמם 4ג: ואקק 36 בצבע/ואקק 40 בנטחור כרטיס רשת,חיבור מקבילי + 058 רזולוציית הדפסה ופפ 12006600 תאימות ל-005 26א 5/שספאועש הדפסת דף בצבע בתוך 11.9 טניות אחריות לשנה באתר הלקוח מכחןמעבדה צורב צְבז-טום 2 טכנולוגיות החדשות של ( ה מתפרסמות כל כך הרבה זמן מראש, שקשה מאוד להתרגש בגללן כשהן מגיעות בפועל. 4/ס-₪0 ו-ץְג-טון8, שני הפורמטיס האופטייס המתחריס החדשיס, מספקיס דוגמה מעולה לכך. כולנו כבר יודעיס את העובדות הבסיסיות: שניהס מציעים (פח אחסון מסיבי בהשוואה לפורמטים האופטיים הנוכחיים; שניהס מיועדים להחליף את ה-פצפ כמדיה החדשה לסרטים שרוכשים בחנויות; שאת התכנים הויזואליים שיצרבו בתקליטורים הללו ניתן יהיה לראות כווידאו באיכות גבוהה. אבל יש עוד הרבה מאוד פרטים האורבים מתחת לפני השטח, ואנחנו כאן כדי לדון בדיוק בפרטים האלה. תקליטור צגז-טו8, ובואו נכנה אותו מעכשיו פ8, הוא פורמט קנייני של סוני, והוא שונה מה-פצפ-₪0 בכמה דברים חשובים מאוד. קודם כל, הוא מציע נפח אחסון של 25 גיגה-בייט, וזה שווה בדיוק לשטח האחסון שמציע פורמט ה-פצס-פא. אבל זה עבור תקליטור בעל שכבה אחת בלבד; לקראת סוף השנה הנוכחית, ואנחנו מדבריס ממש על סופה, נזכה ככל הנראה לראות את כונני הארבע-שכבות הראשונים, ואלה יציעו נפח אחסון של 100 גיגה-בייט. זה מספיק מקום כדי להכיל כל סרט ברזולוציה של 0 פיקסלים, יחד עם הרבה מאוד תוכן בונוס אינטראקטיבי - או גיבוי של התקנת חלונות מלאה, כולל כל הקבצים וכל התוכניות המאוחסנים בכונן הקשיח. השימוש במספר השכבות הוה הופך לאפשרי בזכות שכבות הנתוניס הדקות שב-פ8. אבל בעוד שהנכסים האלה מציעיס פוטנציאל אחסון מדהים, זה גם אומר שה-85 הוא פורמט שביר; שריטה קלה אחת יכולה לגרוס נזק רציני לנתונים הכתוביס בתקליטור, וחלקיקי אבק או כתמים יהוו בעיה גדולה יותר מאי פעם. מתוך מחשבה על הבעיות הללו, יצרניות של מדיות 8 | 05 וסםוא5 | אפו'ל 206 חפוס ספ חיפשו מראש אלגוריתמיס מתקדמים לתיקון-שגיאות, לצד טכנולוגיות ליצירת משטחי תקליטוריס קשיחים יותר. וזטטם, המפותח על ידי אפז, הוא ציפוי בעל עמידות גבוהה, חיכוך נמוך ובעל תכונות סטטיות נמוכות, והוא אחד מהפתרונות המוצעים. בהתחלה יופיע ה-צ8ז-טו8 ככונן אופטי פנימי עבור משתמשי 26. הטבע המדויק של הכונניס האלה יהיה תלוי ביצרניס המסוימים שיתמכו ב-ס8, אבל כונן הסמסונג שבדקנו כלל לייזר כחול לכתיבת וקריאת תקליטורי פ8, וגם לייזר אדוס לכתיבה וקריאה של תקליטוריס רגיליס ותקליטורי פצפ, כך שמהרגע הראשון אנחנו רואיס שככל הנראה תהיה גם תמיכה אחורה. אס מתייחסים לקיבולת, תקליטורי ה-25 גיגה-בייט הראשונים יציעו חלופות מפתות לכונניס קשיחים חיצוניים - מיריית הזינוק, מדיות ה-88 יהיו ניתנות לשכתוב. יש אמנס בעיה קטנה של זמני גישה, אבל אם אנחנו מסתכלים על זרימת נתוניס, מדובר בפתרון הגיוני מאוד. מהירות סיבוב גבוהה מפתיע לגלות שהכתיבה לכונן צְגז-ט81 מתבצעת יחסית בזריזות - השוו את מהירות הכתיבה בשיעור 0.47 גיגה-בייט/לשנייה של צורב פצפ רגיל במהירות 8א ל-1.7 גיגה-בייט/לשנייה של כונן ה-צ8ז-טן8 במהירות ?א של סמסונג. אנחנו רק יכוליס לצפות שהמהירויות הללו יעלו ככל שהפורמט ילך ויבשיל. אנחנו גם חושבים שהקרב בין ה-עְ₪-טו8 ל-סצס-0א צריך לעזור להאיצ את מהירות הסיבוב של הכונניס הללו. עס זאת אל תקנו את הכונן הזה מתוך ציפייה לכך שתוכלו לצפות בסרטי עְ-טו8. במקרה של מכשירי 88 נפרדיס, וה יהיה פשוט עניין של טען-וצפה, אבל במקרה של כונני 89 פנימיים במחשב, כל מרכיב רלבנטי במחשבכסם - וזה אומר כרטיס -- למרות שתוכלו לרכוש כוננים אופטיים מסוג 80, לא תוכלו לצפות בסרס' ְּז-ט!8 בסחשב ה-66 שלכם סכלי להתחייב להוצאות משמעותיות התצוגה, הכונן הקשיח, מערכת ההפעלה, לוח האם והמסך - יצטרכו שפרוטוקוליס המתאימיס ל-₪067 יהיו בנוייס בתוכס, ברמת הלוח. מכיוון שלאף אחד מאיתנו עדיין אין מרכיבים כאלה, צפייה בסרטי עְגז-טו8 במחשבכס אומרת שעליכם לבצע הוצאה כספית ניכרת. יהיה פשוט הרבה יותר לקנות מחשב נייד חדש שתומך ב-פ8. עס זאת, התועלות פשוט אדירות אס אתס מעוניינים במדיה ויזואלית. סרט ב-:1,080 מוצג ברזולוציה של 1,080א1,920 - השוו זאת עס פצפ סטנדרטי, שמפיק תמונה ברזולוציה של 0, ויש לכם רעיון טוב לגבי כמות הפירוט והבהירות שיכול תוכן פא להציע עס זאת, זה עדיין לא הזמן להשקיע - אלא אם אתם טכנופילים שמכורים לצעקה האחרונה. המחיר הראשוני המוצע יהיה ככל הנראה כ-2850 שייח עבור כונן פנימי, וכל מחיר בתחוס שבין 4,750 ל-9,500 שייח עבור נגני 80 נפרדים, עצמאיים, כשהמחיר של מדיות ניתנות : כתיבה (20) צְ8ז-ט!₪ (+8) פצם מבחני הביצועים של ה-עְ8ז-טו מהירויות הכתיבה והקריאה בדקות / שניות | קריאה : כתיבה (מלא) | ביצועי כתיבה ממוצעים 2 9 3 מאחר ומדובר בדגם שעדיין לא שוחרר לשוק, לא נקבע ציון למוצר זה -0--->->------..............-..הההההרר- הוונ 1 2 לשכתוב יהיה ככל הנראה כ-225 שייח. כל עוד לא יהיה גידול משמעותי במכירות ובייצור, זה יהיה פורמט יקר מאוד. על הנייר, לפחות, פורמט ה-85 יותר מרשים ועוצמתי לעומת ה-פצס-פא, והוא בעל פוטנציאל טכנולוגי מרשים. אלא שלפחות בנתיים, הטכנולוגיה הזו עדיין לא הגיעה לבשלות מלאה. במקרה של ה-ס8 סביר להניח שהסבלנות תשתלם - כדאי להמתין שנה נוספת, וליהנות מירידת מחיריס ומטכנולוגיה יציבה יותר. חוצ מזה, קונסולת ה-253 תכיל ככל הנראה כונן 85 מובנה, כך שייתכן שכדאי לכס לשיס את כספכם על הקונסולה של סוני. אל ביקהאם תוכנה לעיצוב בלוגים 1 655ז0)0וס) כך שהוא מכריז על עצמו 9 לעיצוב בלוגים, 6זזט/ עושה לעצמו עוול, שכן מדובר בהרבה יותר מכך. ?סו הוא מוצר קוד פתוח, חופשי להורדה ובר-הרחבה במידה עצומה הודות למאגר משתמשים פעיל ותוסס שלא מפסיק לשחרר הרחבות לתוכנה ההרחבות הללו יכולות להפוך את ליומן איכותי או לתוכנת ניהול מידע פשוטה - העל בהתאם לרצונכס. ולמרות כל זאת, ץשפ\ אינו ניצב מעבר להשג ידו של משתמש מתחיל. ההתקנה היא, פשוטה כמשמעה, פעולה המסתכמת בלחיצת עכבר אחת, ומדובר במשב רוח מרענן עבור כל מי שמהגר אל התוכנה הזו מיישוס מתחרה המבוסט על 601. כדי לגרוס ל-₪קאזס\ לפעול, לא צריך משהו מתוחכם יותר מאשר שרת המפעיל .501ע1א ו-4.2 ץווק. כל שרת אירוח צרכני אמור לענות על הדרישת הללו. חוץ מזה, כל מה שצריך בכדי לנהל ולעדכן את זס/ הוא דפדפן, וזה אומר שאינכס חייבים להיות מקושרים ל-06? יחיד כשמתעורר הצורך לעדכן את אתרכם. בנוסף, נראה כי המפתחיס חשבו בבירור על הדרך בה עובדים מוציאים-לאור מקוונים, וניצלו את המעבר לגירסה 2 כדי לבנות מוצר הדומה ליישוס שלס, במקוס למערכת תסריטי לוץ. את התוספים אפשר להפעיל ולכבות ממש כמו העדפות בחבילת האופיס שלכם, וניתן להחליף את סגגונות העמודים בלחיצה אחת. מכיוון שכל הנתוניס המועבריס לרשת מוחזקים בבסיס הנתוניס של 0%א, והס ממוזגיס עס תבניות הדפיס תוך כדי השמירה, אין צורך לבנות את האתר מחדש כדי ליישם את השינויים, כמו שהייתס צריכיס לעשות בעבר. הדבר מפחית את העומס על השרת, וכשעובדיס עם שירות אירוח זול, בהחלט יכול אפילו לחסוך לכס כסף רוב האפשרויות המתקדמות מוסתרות כברירת מחדל, ומנהלנים המפעיליס אתריס הנכתבים בידי קבוצת אנשים יכוליס ליישס רמות גישה שונות לחבריס השוניס בקבוצה. כך ניתן לקבוע מי יכול לשלוח רשומות ומי יכול לערוך אותן, מי יכול להעלות תמונות או לאשר הערות משתמשים. כברירת מחדל, כל ההערות המתקבלות ממבקרים לא מוכריס מוחזקות בבידוד עד לקבלת אישור - שיטה שעוזרת להילחס בספאס מעצבן המבוסס על הערות ותגובות. רכיב ה-855 מציע אפשרויות מתקדמות בהרבה מן המקובל בשוק, עס שגרות בערכות הנושא (פשח6זו) המסופקות, המאפשרות לקבוע קטגוריות הזנה, בניית ארכיוניס מבוססי תאריך ואפילו תזרימי תגובות מהיוס הראשון. גם קישוריס חיצונייס מטופליס בדרך אנטליגנטית; במקוס להיות מרוכזים בקובף שטוח, הס מהוויס חלק מבסיס-נתונים עורפי המפעיל את האתר, כך שתוכלו להציגם או להסתירס לפי רצונכם. חוץ מזה, ניתן לעדכן אותם על ידי מילוי טופס, במקוס לערוך את קובץ ה-ואחז. אס אתס כבר מפעילים אתר חדשות מבוסס בלוג, המעבר לשימוש ב-₪?וסא מאוד קל: תמצאו כאן מנועי ייבוא עבור רוב החלופות הפופולאריות כולל זקקטום, [גוחטס1 שצו] (-קץ1 פגטצס1א, ואם במהלך 1 טזת - 08 טי 2 - . .** שץ -,. - ו מבס ה-חבת00] החדש עוזר מאוד כשמתכננים מערכות תפריטי ניוום ההעברה מתרחשת התרסקות מערכת, המנועיס חכמיס מספיק להמשיך ממקום העצירה מבלי לבצע הכפלת רשומות בעת שמנסים מחדש. התוכנה יכולה אפילו לייבא מידע מתזריס 55א, כך שעל ידי הגדרת תזריס חדש המכיל את כל הרשומות מהארכיון הקיים, אתם יכולים לייבא בלוג שלס מבלי שתצטרכו לייצא אותו מהמערכת היריבה. יש לנו רק הסתייגות אחת והיא שלא כל התוספים שרדו את המעבר לגרסה 2, כך שאס אתס מתחילים מאפס, יכול להיות שתגלו שחלק מהתכונות באתרי 4=?מסו אחרים, שעדיין לא שודרגו, נמצאיס מחוצ להישג ידיכם. בדומה לכך, משתמשים שמדרגיס את הבלוג שלהם, עלולים לגלות כי יש תקלות בשגרות עליהס האתר מסתמך. עם זאת, במקרה הזה המעלות עולות המגרעות, כך שאנחנו מוכניס לוותר בשמחה על כמה כיוונוניס משנייס לטובת התוויה הכללית שהשתפרה ללא הכר. מחיר חינם אתר וס 0001655 וצו מיפרט דרישות מערכת שרת ווב המפעיל 42 ה |-50ע1 3 עם מודול ופ 6סוח של יי 0000000080 | "(00 00 000(0(0000 ון כללי אפריל 206 | 05 וק₪ו9 | 39 מבחןמעבדה תלת מימד ושוא 6ט בור מי שיוצריס סרטים, 0 עטיפות לספרים, תכני אינטרנט או יצירות אמנות, השילוב בין נופיס לבין תכני תלת ממד אחרים מעולס לא היה משימה פשוטה. כעת מציעה חס-5, המו"ל של וצ - התוכנה הפופולארית ביותר להכנת נופים - סדרה מרשימה של תוספים שמאפשריס לשלב את הגרפיקה של ו בכמה מתוכנות תלת הממד הפופולריות ביותר. כדאי לקחת בחשבון שגירסת חג6זו5+ הפועלת עס תוכנת גא 510610 3 אינה זולה: היא עולה 495 דולר, מחיר קרוב לזה של 6וחו1ח] 6ט+, הגרסה היקרה ביותר של התוכנה. מי שמתכוונים להשתמש בתוכנה להכנת נופים זקוקיס גם לגרסה המלאה של שווםווה], והמחיר הכולל חוצה נמצא מעט מעל ל-1,000 דולר. אולס, בהשוואה למחיר של 0 3 - כ-3,500 דולר - עדיין מדובר במחיר מציאה. בתוס ההתקנה פועלת התוכנה באחד מבין שלושה אופנים: ככלי ליבוא קבציס, כתוכנת עריכה או כמרכז עיבוד שמאפשר לטעון סצנות של אצ לתוכנת גגוא ולעבד אותן ללא צורך בעותק של שווחז!ה]. דרך זו יעילה לעיבוד של אנימציות גדולות במחשבים מרובים, או כשמספר משתמשים עובדיס במשותף על פרויקט. 6 מגיעה ל-אהו התפקוד השימושי ביותר של התוסף מאפשר ליצור או לערוך סצנות מקוריות של וצ ישירות ב-גג. בעבר, מי שרצה ליצור ב-גג]א אנימציה של רכב נוסע על רקע נוף של ש, נאלצו לייצא את כל הסצנה מ-טוץ, ולייבא אותה ל-גג1( - וכך איבדו את היכולת האנימציות יכולות להכיל כמה שיחים שרק תוצו 0 | 05 ומפואפ | אפויל 206 להוסיף ולערוך את הסצנה ב-שש/. שיטת עבודה זו הגבילה מאוד את האפשרויות, משוס שלא ניתן היה לייבא את הערכות המרהיבות של שץ, אשר מאפשרות ליצור סצנות מרהיבות שכוללות עשרות אלפי שיחיס או עצמיס אחריס מבלי להכביד על משאבי המחשב. לחילופין, ניתן היה לייבא ל-6ו עצמים שיוצאו מ-אג1א, במחיר של איבוד יכולות העריכה של אג!א. תוסף וזגשופצ, לעומת זאת, מציג ישירות את הסצנות של שטצ ב-%ג)א. כך ניתן להכין עצמים וליצור אנימציות בשטחיס של שטא. מעולס לא היה קל יותר לשלב בין נופיס לבין עצמיס תלת ממדיים. משך העיבוד הקצר הוא יתרון חשוב נוסף. בעבר היה עדיף במקריס מסוימיס לעבד בנפרד את הסצנות של שט ושל אגוא ולשלב ביניהס לאחר מכן באופן ידני. מדובר היה בתהליך שדרש מיומנות טכנית גבוהה, במיוחד כאשר בכל אחת מהסצנות נעשה שימוש באמצעי תאורה שונים. כעת ניתן להשתמש ב-אג]א באמצעי התאורה של >טץ (אם כי לא בצורה משכנעת במיוחד), או להשתמש ב-טץ באמצעי התאורה של גג)א. זאת לאחר ש-חס-₪ התאימה את וחגטזופא למנוע העיבוד ג |גוחט)א של אגוא. מי שמעדיפים מנועי עיבוד אחרים, או נעזריס במנוע עיבוד מצד שלישי, לא יוכלו לשלב סצנות של וחגשזופג. מקום לשיפור היכולת להציג סצנות של טטצ ב-גגא היא מהפכה של ממש, ומאפשרת להכין סרטים בקלות ובמהירות. באולפני סרטים גדולים בעולם, דוגמת :6 11801 |גחזצט0ח] 6 כבר משתמשים במערכת. אולם, למרבה הצער, הטכנולוגיה אינה נטולת מגבלות. משתמשיס רביס של 1816 נהנים מהיכולת לייבא מתוכנת זטצט? אנימציה של דמויות, דוגמת בני אדם, רובוטיס ובעלי חיים. אולס, בשל הסכמי רישוי עגומים נאלצה זטאותסז"-5, המויילית של זטצסק, לדחות את בקשתה של חט-5 לאשר יבוא של דמויות זטצט? ל-גגוא. רק חלק קטן - -שאאח+ת. אפשר לשלב בין סצנות שהוכנו ב-אג! 305 לבין סצנות של 6טע, אך בניגוד ל-6ווחזחו, לא ניחן לייבא ל-ח63זז5א אוימציות של ז6פסק מהאולפנים הגדוליס נוהגים להשתמש בדמויות של זטצסץ, אך בקרב האנימטוריס העצמאיים הייתה אפשרות כזו מתקבלת בהערכה רבה. בעיה נוספת נובעת מכך שלמרות שהסצנות משתלבות ב-אג!א והתאורה של ;גוא חלה עליהן, הרי שהעצמים של אג1א אינם יוצרים אינטראקציה עם הסצנות, ומשוס כך לא ניתן לראות טיפות גשס נושרות מהעצים או מכוניות מתרסקות לתוך הרים. הפיתרון המוצע הוא ליצור העתקים באבחנה נמוכה ב-גג!א ולבצע בהס את האינטראקציה הנחוצה. מתסכל למדיי לגלות שמנגנון הגנה של תוכנה מחבל ביכולת של משתמשים חוקיים ליהנות ממנה. ץצ דורשת הרשמה באינטרנט, ומגבילה את התוכנה לשימוש במחשב מסוים ובמנוע עיבוד מסויס. ההתקנה של מנגנון ההגנה הייתה מסורבלת ופעולתו אינה יציבה. מסיבה בלתי ברורה הוא סירב לזהות אותנו לאחר שבוע, ומנע מאיתנו להוסיף ולהשתמש במנוע העיבוד. וחגשזו5ג עומדת להגדיר מחדש את שיטת העבודה בתעשייה ולאפשר, הן לאולפניס הגדולים והן לאנימטוריס העצמאיים, ליצור בקלות רבה מאי פעם אנימציות מרהיבות בדרגה גבוהה ביותר. עס זאת, כמו במקרים רביס של טכנולוגיה חדשה, נותר עוד מקוס לא מועט לשיפור - במיוחד בכל הקשור ליציבות. מחיר 5495 אתר חסס 6ז8ש)/6-0050 .]וצ 0 פאוס0חו) א| א פווססחוצ), 15 גה"ץ לפחות, 1 ג"ב ואת 100 מ"ב פנויים בכונן הקשיח, אבחנה 768 א 4 פיקסלים, 7 אגוא סשטו5 30 (מוצעת גם גרסת הַּטְא/) תכנות 0000000000 ביצוים 0000000000 המוה 0000000000 ה ה-ה-הההה=-=----|----------|---------------..-- וו שש | 4 ₪0 | 10! 0000000. ----.-------- : , 9 כהייטק,רק האר 1 1 .5 .7 ישדרג אות העתיד שולך עטס!סתו0ד הסו1הוזס+ח! הז 50/0060 01 1/3516 ההרעונוה לנוחזור הלינוודים אוקטוכר 2006 כעיצומה! לפרטים והרשנמה: 1-800-360-111 + תואר שני בטכנולוגיות מידע של אוניכרטיטות קלארק. מדורגת במקום ה-84 מתוך 120 האוניברסיטאות המובילות בארהייל. התואר הינו תואר אקדמי אמריקני ואינו תואר אקדמי ישראלי המכללה לישראל, קמופוס תל-אביב, רח' חיים לכנון 26 רמת-אביב |.60.ז6|3:ש/שעעש עצור, סיסמה! בדקנו עבורכם חמש תוכנות חיוניות לניהול סיסמאות ז6ְהח3! 6זסש355ק 1זהא6כ -חג6% יש שני יתרונות ל ראשית, הכלי הזה מגיע מחברה מוכרת בתחום האבטחה, שמציעה גס את הכלי להצפנת כונניס קשיחים 6וגשחץ %ום. שנית, זטפַגחג]% 6זסא3:5? מותקן בכונן 058 לפי בחירתכס. לאחר ההתקנה מגדיריס את הפרופיל האישי ומניחים לכלי לעקוב אחר כל פעולה שמתבצעת במחשב, לתעד כל שילוב של שם משתמש וסיסמה ולהצפין את כל השילובים בכונן ה-88ש, באלגוריתס 8%ג בעל עוצמה של 6 ביט. ההבדל המשמעותי בין ח%3שפ לבין כלים מתחרים נעוצ בתמיכה בטכנולוגיות ביומטריות לאימות הזהות. אפשר לנעוצ במחשב כונן 058, להזין את קוד | הזיהוי, לסרוק את טביעת האצבע | ולהיכנס מיד לכל אתר אינטרנט שתוצג. ובכל זאת, הניהול של הכניסה והמזהים עדיין לא מתקרב לתתכום ולגמישות של חזס"סטסת 0זץ, והכלי תומך אך ורק בדפדפן זשזס|קצם 6ח6ות]. מחיר 39 דולרים אתר הורדה חסס 063 הצצ קובץ הורדה 148 מ"ב ו 0 0 ו ו ו 0 ו ו 1 1 / ו 0 ו 1 ו - ו ו 1 ו : ו שדורש הודהות, מתוך הרשימה | ! 1 ו 1 [ 1 ו - ו ו ו ו ו ו 1 ו ו 1 1 ו [ ציון 7 ַ 6 סז הוחזזס-]ס0סח | ל אמנס לטעות ולסבור ענ הוא עוד כלי בסיסי למילוי טפסים באינטרנט, אך המציאות שונה. אף כלי לניהול סיסמאות אינו שלם, רב עוצמה, גמיש וקל לשימוש יותר מכלי זה. הכלי יכול להזין את שס המשתמש והסיסמה באופן אוטומטי, להציע סיסמאות בטוחות ולהצפין את מסד הנתוניס של הסיסמאות באלגוריתמיס 68ג, 8ו]אסו8, 6, 3-08% או 8-1פ. אפשר להוריד גרסה חופשית של הכלי, אך היא סובלת ממגבלות חמורות ותומכת רק בעשרה 6זגּטפגק, שתי זהויות ושלושה שדות חופשיים עבור כל זהות. תמורת תשלוס של 30 דולר נהניסם מגמישות מרשימה, וכל רישיון נוסף עולה 10 דולר בלבד. יל חן כן מקבלים סרגלי כליס חופשייס שפועלים היטב הן ב-שאזטוח! זטזס!קא והן ב-אס]6ות. גרסת 0 שמאפשרת לקחת עמכס את הסיסמאות בכונן ₪58 עולה 0 דולר ופועלת בכל מחשב. מידע מחיר 30 דולר אתר הורדה חסס וחזס!סססז.ששעצ קובץ הורדה 2 מ"ב ציון 10 2 זַסְהְבּח3! סזסשש355ק עו ה 041 4 זסשהדגם 0 ץ₪ = ותה 1 1 יננו משתגעים על אפליקציות שמתחילות א צוא, שכן הדבר מזכיר לנו צעצוע יותר מאשר כלי רציני, אך לא פעס מצדיק צוא זטַגת13( (חטאצג? את שמו: היינו יכוליס להסתדר בלי 120 האייקונים שניתן לשייך לכל סיסמה. הגרסה החדשה מציעה יצוא בטוח של סיסמאות בתצורת ואזז₪, ומאפשרת לייצא את מסד הנתונים של הסיסמאות לשימוש באינטרנט במתכונת דפי אחז - למרות שלדעתנו בטוח יותר לשמור את הסיסמאות במחשב שאונו מקוון. גם מנגנון השחזור, שמאפשר לאחסן 20 גיבויים של כל רשומה, פוגע ברמת האבטחה. הפעולה האוטומטית והממשק הידידותי מקלים אמנס על המשתמש, אך ניתן למצוא בשוק כלים יעילים בהרבה. מחיר 25 דולרים אתר הורדה והסס .זסח8ח8ח0 ]8550 ץוח וצו קובץ הורדה 119 מ"ב ציון 5 2 | 05 5185 | אפריל 206 וו )| = ]=[ שתמשל לא זטקַגח3]( מזסאצג? (שתומך למעשה במערכת ההפעלה 95 צאסשחוצ ומעלה) נדרשים להזין את הסיסמאות באופן ידני למסד הנתונים, והפעולה האוטומטית היחידה היא מילוי הטפסים, הן ב-זשטוקאם שוחטותז והן ב-אס)שום. גישת 'ימסד הנתוניםיי מעניקה שליטה גרעינית על התוכן של מסד הנתונים ועל הרשאות הגישה, אך עקומת הלמידה אינה פשוטה. הכלי תומך באלגוריתמים רביס להצפנה והוא אידאלי לסובלים מפרנויה. גם התמיכה במשתמשים רבים מעולה: אפשר ליצור מסדי נתוניס במשאבים משותפים ולגשת אליהם ממחשבים מרובים ברשת, ואפשר גםס לשמור אותם במדיה ניידת. עבור קבוצות עבודה זהו הכלי היעיל ביותר. מחיר 30 דולרים אתר הורדה 80.007-קס. וצו קובץ הורדה 934 ק"ב ציון 8 התחשב בנתוניס האישיים הרבים ( 0 במחשב כף היד, מפתיע שאנו מוכניס לסמוך על סיסמה בת ארבע תווים. און4> נחל לעזרה ומציע הצפנת ₪64 בעוצמה של 256 ביט להגנה על הסיסמאות. הגרסה החדשה כוללת גס מחולל סיסמאות ראוי לשמו. עס זאת, בפרמטרים טכנולוגייס אחרים נופל ₪!|ג)6 מ-ח6%4 או חס" סטסם. אחרי הכל, ייחודה של התוכנה מתבטא בעיקר בתמיכתה במערכות הפעלה מרובות למחשבי כף | יד - 20 06%6ק, וחז|ג? וטלפונים חכמים. ישנה אפילו גרסת ק0ו26% צאסשחוצו להזנה קלה של הסיסמאות במחשב השולחני והעברתן בסנכרון למחשב כף היד. מחיר 20 דולרים | אתר הורדה וחסס )!ספוש ושוא || קובץ הורדה 16 ק"ב | ציון 8 0 ]00 -0ככ200תכתכ00---- ו = . 2 9% 2 ל 0 9% ו / , 4 : > 0 ו 0/1 1]]] הינרויות אחרות אקדמיה 5 5 בתחינ איאן ריגלי וסיימון ברוק מנחים אותנו באתגרים הכרוכים בבניית 85א בקוד פתוח חד מקוראינו כתב לנו וסיפר שניסה לקחת מחשב אישי ישן ולהקים אג5 15651 (אזסאז6ח ג6זב 6יַגּזסו5 - אג5). למרות שאין זה רעיון רע, נראה לנו שזו עבודה קשה. כל הרעיון של אג5 הוא שאתס מקימים רשת לצרכי האיחסון שלכס - למעשה, אתס יוצרים רשת בין מערכת ההפעלה לבין הכונניס שלכס. אולס כדי להפיק את המירב מהאיחסון שלכס ברוב היישומים, אתס עדיין זקוקיס למערכת הפעלה לפני הכוננים האלה כדי לספק שירותיס כמו שיתוף קבצים או ?ז1. כדי לספק את השירותיס הללו, מספר חברות מוכרות עכשיו מכשירים הנקראיס פווחט 96גזס)3 31136866 אזסאווטת, או בקיצור, 5גאא. 5גא הוא מחשב עס כמה כוננים, ועס מערכת הפעלה המציעה שירותים ברשת. לדוגמה, 5832 (שהיא כיוס חלק מ-6ו4ג) מציעה, מזה מספר שנים, את 45א ז6אז56 קְגח5 שלה, המבוססת על מערכת ההפעלה שלה. חברות אחרות מציעות מכשירי 5גא המבוססיס על 2003 5אס6חוא 56 356זסו5 או על לינוקס. כמובן שכל מחשב חלונות או לינוקס יכול ליישם 8גא, אז מדוע, אם כן, אנשים קונים בגא כשהם יכולים לרכוש מחשב אישי רגיל! הסיבה היא ש-5גא מגיע עס מימשק שקל להשתמש בו, המתמקד באופן בו מגדירים את אפשרויות האיחסון, ואין בו את יתר השירותים שמערכת הפעלה, בדרך כלל, מספקת. זהו משהו ששרתי גח עשו היטב במשך הרבה שנים, והס מאפשרים להקיס שרת איחסון במהירות רבה. כפי שקרוב לוודאי הבנתם, הפעס נדבר על יישוס של פרוייקט 5גא בחינס ובקוד פתוח. פרויקט 6625 פרויקט 5גא6טז (2ז66845.0ז]. איאיא) פותח על ידי אוליבר קוצירד, בעזרתם של בוחני ביטא וכותבי התיעוד. התוצאה היא תמונת תקליטור שיכולה להפוך כל מחשב אישי ישן ל-5גא. לפני שנדבר על האופן בו משתמשים בה, כדאי שנסביר קצת מהי 5גא6שת. 5 אק מבוססת על פרויקט נוסף בשם ווּא0ח0וח, שהוא גירסה מוקטנת של מערכת ה-:וח₪ 66852ת. למי שלא יודע, 685ת נחשבת, בדרך כלל, למערכת ה-אוחש ''האחרת'' בקוד פתוח, אחרי לינוקס, אך הגס שזה נכון מבחינת הפופולריות והתמיכה לה זוכה לינוקס, במידה רבה אין זה הוגן כלפי ס85. ראשי התיבות 'פִ8' קשורות קשר אמיץ למורשתה של אוםש, והרבה מהפופולריות המקורית של גוחט נובעת מגירסאות חטווולחוצוש 36א50 שטוט%ז86. בסוף שנות השבעים, צוות של אנשיס באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, יצר גירסה משלו למערכת אוח המקורית של :130 |ו6 (שהייתה חלק מ-781ג). לגירסת סש זו הייתה השפעה רבה על מערכות גוח המקוריות ולרבים מהאנשים המעורבים הייתה, בהמשך, השפעה על התעשייה כולה. לדוגמה, ביל גיוי, ראש הפרויקט המקורי, הקים לאחר מכן את 68וץ0ז16 חטפ. אחת הסיבות לכך שפרויקט הקרנל של לינוקס יצא לדרך הייתה שמערכת 8:0 הסתבכה במשפט עם 4181 ונראה היה שהיא לא תישאר בחינם. רבים מהיישומים הפועלים תחת מה שאנו קוראים כיוס לינוקס באים, למעשה, מ-צ8. למרות כל תשומת הלב המורעפת על לינוקס בשנים האחרונות, 6850" פותחה באופן קבוע, ואנשים רבים מעדיפים אותה (לעיון בהיסטוריה של 850, בקרו ב-/%18/מ0.ג/00ק11א.ח6//:קזווו). ב א0מ0ח, עליה מבוססת %%א>6ז, מהווה פרויקט מעניין לכשעצמה. היא מבוססת על קרנל ₪830זש והיא יוצרת מערכת המוגדרת ומותקנת על ידי אוסף של סקריפטי א? ולא על ידי סקריפטי המעטפת הרגילים. הרעיון המקורי מאחורי |גא₪0 היה ליצור פיירוול יעיל וקל ושי, והי ת היטב, וזאת 0 0 ות הדב היא שהיא במערכת המסוגלת לפע 44 | 518105 | אפריל 200 0-00 -------=< ששחש הסוז3ו 600 606101עצ ) 15 266.60. 5 ו ססדו -] 00ו) וח זסזתו וח5516 60% 68 0601 165 6וחםא 2 הספזסצ 56 ד 08:31:56 23 חמ חמלי! חס אי ה/00 11 ותש 11 הצק חס >ק- הסט החזס1)מ1ק א ו ואט 0 זו 11:53:16 4 60 5% 005006 טההס6 196 3% / האשא====רן ₪ 6 עזסוח16י1 מ | מש 1 100105 ה 6 א 0 יכו 2005-2006 6 05 15 658 - חינם, גם אם לא מושלם מסוגלת לפעול בקלות רבה מכרטיס זיכרון 058 5ג1]. מה ש-8גא6שזת עושה הוא להחליף את חבילות הפיירוול באלה הדרושות להקמת פגא. מתחילים כדי לבנות 5א ממחשב אישי, תצטרכו, קודם כול, להיות מסוגלים לצרוב תקליטור ולהוריד את תמונת ה-180 הנוכחית מ-8ז66038.0ז]. שא (תוכלו למצוא אותה גם בתקליטור 0% 1פפצס). כשאתס באתר, הורידו גם את קוב ה-5פ? הכולל את מדריך ההתקנה והמדריך למשתמש, בו מפורט המידע שאנו נותנים כאן ביתר הרחבה. אחרי שתצרבו את תמונת ה-150 על תקליטור, תצטרכו מחשב אותו תוכלו להפוך ל-באא. כל מחשב עם כונן קשיח, כונן תקליטורים וכרטיס רשת יתאים לכך. כשאתס מתקיניס את 5אאשטזת במחשב שלכם, ישנן שתי אפשרויות: אתם יכולים להעתיק את 5גאטטזץ לכונן ולאתחל ממנו, או להעתיק את תוכנת 45א66ז לכונן 1158 058 (בהנחה שהמחשב שלכם מסוגל לאתחל ממנו) ולהותיר את הכונניס הראשיים לאיחסון. כך או כך, תצטרכו לאתחל בפעס הראשונה את המחשב מכונן התקליטורים. אחרי שהוא יאותחל מהתקליטור, המחשב יעבור תהליך איתחול גוח טיפוסי למדי ולבסוף (אחרי כמה צפצופיס מהרמקול) יציג תפריט עס שמונה אפשרויות. עליכס להתחיל עם אפשרות מספר שבע כדי לבצע התקנה. לאחר מכן תישאלו האם אתם מעונייניס להתקין על רכיב זיכרון 058 או בכונן הקשיח. ניסינו את שתי האפשרויות, ובשני המקרים פשוט בצעו את האמור בהנחיות: בחרו בכונן התקליטוריס וביעד מהרשימה שתקבלו וענו 'צ' על שתי השאלות הבאות. לאחר מכן, שוב עשו כפי שכתוב, הוציאו את התקליטור מהכונן ואתחלו מחדש. שוב, המערכת תעבור תהליך איתחול ותשוב לתפריט עס שמונה האפשרויות. כעת עליכס להשתמש באפשרות מס' אחת כדי לומר לתוכנה כיצד עליה לתקשר עם הרשת: בחרו בכרטיס ושחזטווום לחיבור לרשת. שוב, ההנחיות ברורות למדי ולא אמורות להיות לכס ברירות אמיתיות, אלא אם כן מותקנים שני כרטיסי רשת ויותר במחשב שלכם. לאחר שבחרתם בחיבור שחזטווום, המחשב יצטרך איתחול נוסף ולאחריו תצטרכו לבחור באפשרות מס' שתיים כדי לקבוע כתובת ?1. כתובת ה-?! תהיה כתובת מהרשת המקומית שלכם, אך שימו לב שה-ושחפטג אבגוזו מתוארת כאורך (לדוגמה, ה-5% ושתפטצ 255.255.255.0 מוגדרת כ-24 ובמקרה שלנו, 255.255.255.224, מוגדרת כ-27). לאחר שהגדרתס כתובת ץ1, המימשק מנחה אתכס להפנות את הדפדפן שלכס לכתובת הזו, ועליכס לעשות זאת. כשתעשו זאת, תתבקשו להקליד שס משתמש וסיסמה. שס המשתמש בברירת המחדל הוא חווזג3 והסיסמה התואמת היא פחשטטז!. לאחר מכן אתס אמוריס לראות משהו כמו תמונת המסך שמוצגת מימין הקליקו מיד על קטוטג |6₪ח06 והחליפו את הסיסמה. אס אתס כבר שס, אתם יכוליס גס להעניק ל-5גא שלכס שם, להגדיר שרתי שמות ולקבוע באיזה איזור זמן הוא נמצא. קרוב לוודאי שגס כדאי להקליק על כפתור 866]/זטוח] > אג.1 ולהגדיר את ה-3א6ו24 ו46%1 (שער ברירת המחדל). עליכס לעשות זאת רק אס אתס רוצים שהמחשב יהיה נגיש מחוץ לשרת שלכם, אך אס אכן תעשו זאת, קחו בחשבון שתהיה לכך השלכה על האבטחה שלו (עיינו בפיסקה תחת הכותרת יימה חסריי בעמוד הבא) בהנחה שהגעתס עד לכאן, כל הכבוד - הפכתס מחשב אישי ל-בגא. אך כדי שהוא יהיה שימושי, עליכס לבצע עוד שני דברים: להכין כונן ולשתף את הכונן עס כמה 301666 הכנת כונן במחשב בו השתמשנו לצורך הכתבה הזאת יש כונן קשיח אחד בלבד, בו כבר התקנו את 5גאטטזץ, כך שכעת עלינו להכין את שאר הכונן כדי שניתן יהיה להשתמש בו. כדי לעשות זאת, גשו ל-186 > ו049606ג]א בסרגל הכפתורים, ותראו את המסך הזה ל הסובּזטףוה0ס6 0101 ס/ע +חהסוח6 ֶהה 13 :5א15ם צם] אירוי חסו)קונ)65 | 5426 | 094% :סו . גל .4:4 פס סל ודצ וכ! צוסץ 3020 :שגל הוסצוס ג כ וס גצ 5 הקליקו על כפתור 444 מימין (זה עס סימן היפלוס' בעיגול), מה שיוביל להצגת, את המסך הזה: הס 3זטטוח0ס6 060101 6/ש 4 :אפ :5א8ום ך4 (10! 0-5 דסס | כ ו דע א)) ₪663 ₪ ךב | יפ סר1) 5167 סלחו) 0 4 וכודוס 5010 סור!! רוסוראי סוסה ץיכ3איומ ויו 25% בצ מון 4 .05 )0 זט )6 )00 טכ .קט פמ 00655 )1 6055/0631 08 ו ו ז₪/ )26 )קה טג) . הרו וסקס ₪5 מפרו+ 5 סוד סר!! באכל ווס! 2% סל נכיץ ספה פותד .5 |₪ טס 1 66 1 5 , 6י71) סור 01 הסנושזע גרוס זסיויוסכן סיו זסוייכ! כ נוסיץ' מיוספם. מוחד .לט )"> וט/ עא/) )9 )טח טכ) . מסורצהדוס )וס בחרו בכונן שלכס וקבעו את האפשרויות המתאימות. התעלמנו בכוונה תחילה מן האפשרויות המתקדמות ואפשרויות הסאונד, שכן במחשב המבחן שלנו לא היה אפילו שקע ₪58 כך שלא ממש חשבנו שהוא יוכל לבצע פעולות מתקדמות במיוחד. הקלקה על 64ג מציגה את המסך הזה: הסט 3זט )הס 6005101/ע 61 33 :55 "= 6( [ ו 60 -1-05) רמוסע! 105 הו .39) שאזד. -%1 129 כגז הש זם)! ביזם רצ 5=קר-> שר קלכקם. טנא גאוד ב-א > ג 252) שו כגז ידכ ] עכחץ 421 :סט הצצ כו /רבם) נצרוו יישמו את השינויים כפי שתתבקשו. כעת עליכס ליצור ותוס? זתטסו (נקודת חיבור). בחירה ב-%:₪1 > וחוס? וחטס!א מהתפריט משמאל מציגה את המסך הזה 68.60 06פיו.95פטו! הס גזטך 60 000101/ע :וס +הט40! :0566 בע = | אאאשאאטל ה הק = (5אשסד)) 5ע! יי ו 320 טוח זה ו רו ו 5 דצכ אי רכמ 5 2) מע רומ ) פאס .1 בע 4 5 5 סטג ד 10580 2 0 יש במסך הזה שני דבריס חשובים ביותר. ראשית, אל תשתפו את המחיצה המכילה את 4%א>>ז:; בכונן הזה, מחיצה מסי 1. עשינו ואת בטעות, ודי קשה לבטל זאת, כך שהיזהרו. שנית, 866889 איננה מצטיינת ב-15%א, ולכן עדיף להשתמש בפורמט המחיצות הטבעי לה, שהוא 0%. שוב, תצטרכו ליישס שינויים, ותכינו משהו שישותף. שיתוף כוננים יצרתס וחטטווז וכעת עליכס לשתף אותס עס הרשת. 8גא66טז: מסוגלת, כרגע, לתמוך בשלושה סוגי שיתוף: 615% (הידועה גם כ-באסשחו\ עמוזסאושא או 18א5), ?דז; ו-5זא. הגדרת 615% היא די פשוטה, כפי שאפשר לראות במסך למטה, בו כבר הגדרנו 615% כ-6ט[טגמ> ושמרנו את השינויים: הסט בזטףו1הס6 60101/ע 5 :507065 11085300... סא <שקוקם. הוסיכ! סיים. | 1000065) מודד. ₪ ]4 [ .₪ שלופ ל 0 כניס קלש 5 | %וס פע 9מ פע > פד הצ 05 וסור ך 8 יס זופתו ו ם: סתונטוסק איג שר סט וסיכמ - מו רפ הר הררה ] ₪ 1 5 ילא כג! זסיורוקע: סוס 8 85 מ 5סעע1 02-00 5+ אפריל 206 | 5/8105 | 45 קוד פתוח ל-05 ופט = : יישומי קוד פתוח אינם רק לינוקס, דפדפן אסופז : שרת ה-פפווי 83006 ו-וספַעוא: יש אלפי יישומים : לכל סביבת מיחשובוכולם שימושיים מאוד. בעבודת : היומיום שלנו אנו משתמשים ביישומים בקוד פתוח : ב-א 05 סגא חלונות, לינוקס וסולאריס, ויש לנו גם : כמה יישומים שאנו אוהבים, על מחשבי כף היד : תגק. אחד מיישומי הגס בו אנו מרבים להשתמש הא קפ (0 סוס סוחס וא = : ראשי תיבות של 9550066 ותוסח הַּססה 1 : 100 96046 (כלי מאובטח לזכירת סיסמאות ; חשובות). כפי שבטח ניחשתם ספ הוא ארנק + לסיסמאות, אך יש לו יתרון גדול על פני כמה : ממתחריו, בכך שאתם יכולים לחלוק את הסיסמאות : שלכם עם אנשים אחרים ש-סע5 מותקן במכשירי ; ה-וזגק שלהם. הוא גם מסוגל לחולל עבורכם : סיסמאות, בתבנית משתנה באופן שיקשה על : המנחשים להבדיל מסיסמאות אותן תיצרו ; בעצמכם : עוד כלי שהראה יותר מפעם אחת עד כמה הוא : שימושי, הוא 6א/חבק (ז2.66.1סחטחו3פ/קווח), שהוא יישום לקוח סא ל-05 ותגק. הוא מסוגל להתחבר ;: לכל שרת סאע, ומאפשר לכם לגשת למימשק ּ החלונאי של אותו מחשב מרחוק. הוא גם תומך בהקטנה של צד השרת, ומשמעות הדבר היא ּ שאתם יכולים לראות גירסה מוקטנת של שולחן 3 8 ָ חשו5טחטד ווק לאחר מכן תוכלו לגשת למחשב חלונות, ולראות את ה-8גא החדש ברשת. באותו אופן, אתם יכולים להגדיר זא למערכת ה-גוח שלכם, ו-ץזז. יש עוד כמה הגדרות מתקדמות העשויות להיות רלוונטיות אם יש לכס מחשב עס יותר מכונן אחד: במיוחד, תוכלו להגדיר 84100 (פחוקחו), 1]₪1גא (פתהסהזת) (-8.4105 (ץותגּק 60קח:5) בין הכונניס שיש לכס במערכת מה הסר? ישנס שלושה כפתורים שלא ממש דיברנו עליהם: קטסז0 34 משש, עגס.1 05-1ו836. בכל אלה משתמשים כדי להגדיר משתמשים ולספק בקרת גישה. כשכתבנו את הכתבה הזאת, אף אחד מהכפתורים לא פעל, אך לפני שהמגצין ירד לדפוס, בגירסה 0.6 התווספה אפשרות 34 מש אפשרות זו פועלת כפי שניתן לצפות ומאפשרת לכס להגדיר משתמשים 'קטסז0. וקבוצות לשם אימות זיהוי. כשתיישמו ?04 ו-6₪ג8, תוכלו לקשר את 5 א שלכם לתשתית הקיימת שלכם, אם כי אני משוכנע שמשתמשים רבים מעוניינים לראות 15א ואינטגרציה רבה יותר עם חלונות. ₪ + 7 522 ₪ 9 תוכנת 0855 ח6ק) הוחוג6, הטובה בצורה מבאסת, שוב מנצחת אותי העבודה במכשיר ה-ג0 שלכם. לדוגמה, בתמונת המסך למעלה אפשר לראות שרת חלונות 2003 עליו פועל סאעפשוט, מוצג באופן מוקטן ב-3ד חוכנת הצפייה 6אשוחוגש על גבי 3ד !₪3 מואה שולחן עבודה מוקטן של חלונות. כשאינכם עובדים, יש הרבה משחקים בקוד פתוח עבור ה-חוגּק, כולל אמולטורים כמו גירסה ל-חוגק של משחק הארקייד =ואגוא. אולם אחד המשחקים האהובים עלינו הוא 00655 חספ וחוגק (61ח.655.50070810706ח6ח6 פסוחוהכ//:קוות),. המבוסס על מנוע 2 00655 טא6 החזק בצורה מדכאת (בכך אני מתכוון לזה שעדיין לא הצלחתי לנצח אותו). יש לו מימשק מעולה והוא מזכיר לכם שאתם צריכים להשתפר ולשחק שח באופן טוב יותר יש הרבה יישומים אחרים שכדאי לבחון. האתר וח08.00ז50ח6ססחו8 ישש הוא מקום טוב להתחיל בו, וכדאי לכם לגלוש גם לתחום המוקדש ל-05 וח | -ו10610706.607ו50. צו/וצצ אחרית דבר 5 אזט, בשלב זה, איננה מתחרה רצינית ל-%98ז56 545 או לפתרונות 5גא מבוססי חלונות, אך היא דוגמה מושלמת לפרויקט בקוד פתוח העושה את הדבר הנכון. במקרים רבים, פרויקטי הקוד הפתוח הטוביס ביותר הס אלה שהתחילו במפתח בודד או בזוג שיצרו משהו מתוך מחשבה שאנשים אחרים מעוניינים בו. המוצר המוגמר מושק לקהילה שמשתמשת בו ועוזרת לשפר אותו - המשתמשים מוצאים בעיות, ובעיות אלה מתוקנות. יהיה מעניין מאוד לראות כיצד 5גאזת תתפתח בחודשיס הקרובים. במהלך השבועיים שחלפו מאז שכתבנו את הכתבה הזאת, כבר הופיעו תכונות חשובות כמו קטסז0 6חג גזטפט, בנוסף ליכולת סינכרון שימושית מאוד. אנו משוכנעיס שנשוב גס בעתיד לפרויקט המבטיח הזה. לרבים מאתנו יש מחשביס ישנים עם כונניס קשיחים טובים, היושביס בפינה ומעלים אבק. 8גאטפזפ עושה שימוש מצוין במתחשביס הישניס הללו ואנו ממליצים לכס לנצל אותה. 6 בומדים כסדנווות 6 | 05 5181 | אפויל 206 == 8 ומהטכים 8 1 עו הטוהוה60 ד16 4 ל - 7 0 חרות 2006 65זמווהססש ומוועדון 5זסו95!זטסע | מנהלת כוזמוינים אותך למופגשש ממיוחד כנושא: האינטרנט כנונוע צמיחה משומטועותי לעצסקים יום א', 30.04.2006, כפר המכביה, ר"ג מנחה: יהודה קונפורטס, צורך ראשי אנשים ומחשכים 0 התכנסות, רישום וכיבוד 0 כנל - האינטרנט כמנוע צמיחה משמעותי לעסקים כהנחיית: עידו לוי כהשתתפות: דוד לוזון, משנה למנכ"ל כנק הפועלים; טל אשכנזי, יו"ר ועדת האינטרנט של איגוד הפרסום; דייר אשר עידן, עתידן מאוניכרסיטת כר אילן; יעל זכריה, מנכ"ל נענע 0 טקט הכתרת הזוכים כתחרות 0 פנל - טכנולוגיה או חווית משתמש - מי יכריע? כהנחיית: דייר יוסי ורדי בהשתתפות: יאיר גולדפינגר, מייסד הסטארט אפ מירביליס; אריאל אשל, מומחה לממשק המשתסט; פרופ' אריה סקופ, יו"ר מיקרוסופט ישראל לשעכר; פרופ' אמוץ ויינברג, נשיא שנקר 5 פיום משוער לפרט'ם נוספים ו/או השתתפות באירוע פנה אל: 5 /.6.600ק.ששש אן ||.26.60ק80106 לפרסום/חטויות פנה לפניה כתר 03-7330710 |606.60.1א6018] צוות השופטים: עו"ד אביב אילון, אורן בסון, גדעון כהן, דויד פרידמן, דורון אמיר, דייר חיים סטרזי, מיכל כה|-גילת, עידו לוי, עינת מירון, עמוס פיין, תומר שרון (ציקפוינט) עידו לוי, יו"ר חכר השופטים ומנהל חכרת הייעוץ גלוכף מרקטפניים, "כ-2006 האינטרנט יהפוך למנוע צמיחה משמעותי עכור החכרות" דוד לוזון, המשנה למנכ"ל בנק הפועלים: "28% מפעילות בנק הפועלים - כאמצעות האינטרנטיי מנהלת התחרות עדי פנחטי, מנהל התחרות, אנשים ומחשכים יהודה קונפורטס, עורך ראשי, וסו הו עידו לוי, יו"ר חכר השופטים, מנהל חכרת הייעוץ גלוכל מרקטפלייס המתמחה בפיתוח עסקי , שיווק ומסחר באינטרנט עוייד אביב אילון, יועץ משפטי לתחרות, שותף באילון, אגרט ושותי פלי הנמר, נשיא ויזם אנשים ומחשבים אקדמיה אסז6זו- אנו מראים לכם איך הרחבות כמו 6 1500006 |38%68 |-001ח5מו ועוד שפע של הרחבות אחרות, יכולות לשפר את החוויה שלכם בשימוש בפיירפוקס. אנו מסבירים גם את השימוש בסרגל החיפוש של פיירפוקס לקבלת תוצאות חיפוש טובות יותר, מדברים על הנסיבות באשר למה שקרה 5-7 גולסוא, ובוחנים את דפדפן ח53/3 התומך ב-₪אדווא וב-45א |-| משדרגים את השועל פול הדסון וגרהאם מוריסון חולקים את הידע שלהם באשר לדפדפן שכולנו אוהבים כבוש בחזרה את ה-פשא! - זו הייתה שאגת הקרב של פיירפוקס, הדפדפן המצליח מבית ג!6211!א שמותג מחדש והושק מחדש בשלהי 2004. מאז, פיירפוקס כבר כבש למעלה מ-10 אחוזים מהווב, ויש נתוניס המצביעיס גם על 15 אחוזים. ולמה! לגבי רוב המשתמשים, הסיבה למעבר היא אבטחה. ב-זשט!קג ושחחשות! התגלו יותר מדי פרצות אבטחה מכדי שאנשים יוכלו להמשיך לסמוך עליה. עס זאת, לאחר שתבצעו את המעבר לפיירפוקס, קרוב לוודאי שתגלו שמדובר בדפדפן טוב בהרבה, ולא רק בזכות יכולות האבטחה המשופרות. לטעמנו, הדובדבן שבקצפת היא מערכת ההרחבות הנפלאה המאפשרת למתכנתים להתאים את אופן ההתנהגות של פיירפוקס בהתאם לרצונס. החודש נבחן את האופן בו פועלת מערכת ההרחבות של פיירפוקס, וגס נבחר כמה מההרחבות הטובות ביותר כדי לעזור לכם לקבל את החוויה האינטרנטית המושלמת. פיירפוקס, בתוספת ההרחבות שלו, הופך להרבה יותר מדפדפן, סשם 60%[ %4האסס8 05 חאש %₪] 9%: ב 00 0 ₪ - + - ₪ 0 6 הבה רת 2.0 אם אתם אוהבים את ניהול החלונות של א 05, נסו להתקין את ספססצס. הקישו על [8=] כדי לראות את כל הלשוניות בעת ובעונה אחת, והקליקו על כל אחד מהחלונות כדי לעבור אליו 8 | 05 5181 | אפריל 2006 אז התכוננו להפתעות. היסודות יש שלוש דרכים קלות להוספה של פונקציונליות נוספת לפיירפוקס. הראשונה היא באמצעות תוספים (פפו-פטוק), המוסיפיס תפקודיות לדפי טטאי, כמו תוסף ה-:וג1? או תוסף ז-6וחו!א6וו). תוספיס אלה הס די נדירים: רוב האנשיס נוטיס להוריד חמישה או שישה תוספים חיונייס, ולהסתפק בכך. האפשרות השנייה היא הוספה של מנועי חיפוש לתיבת החיפוש המהיר בפינה הימנית העליונה של פיירפוקס. האפשרות האחרונה - והנפוצה ביותר - הן הרחבות, המתחברות לליבה של פיירפוקס ומשנות את קרביו. מכיוון שיש להן גישה מלאה לקרבייס של פיירפוקס, להרחבות יש פוטנציאל מסויים לגרימת נזק. כברירת מחדל, פיירפוקס מגיע ללא כל תוספים, מה ששומר על גודלו הקטן בעת ההורדה שלו. בהוספה של הרחבות חדשות | משניס את פיירפוקס באופן שמאפשר לקוד חדש לפעול, כך | שחשוב שתסמכו על המקור ממנו : מגיעות ההרחבות. כדי לקדם נוהגי אבטחה טובים, פיירפוקס מגיע עס הגדרות המתירות אך ורק התקנה של עדכוני תוכנה והרחבות מכתובות מאושרות כמו קז 021||8ח. 5ח3660//:קוו או שזס. 0211!3וח.0816קט//:קוו; אנר .. ממליצים באופן כללי שלא תשנו : את ההגדרה הזאת. אם תנסו להתקין תוכנה מאתר שאיננו ברשימת האתרים | שפיירפוקס סומך עליהם, הדפדפן | ימנע זאת. מצד שני, אם האתר | נמצא ברשימה, תראו תיבת דו-שיח להתקנה, עם כפתור | אסא [81וצו1 - הקליקו עליו כדי : להמשיך הלאה. מהיר וקל | ישנן הרחבות רבות שהורדתן | אורכת שנייה בלבד, ושמוסיפות : שיפור קטן אחד לדפדפן. במקרים רביס אלה ההרחבות הטובות ביותר, מכיוון שהשימוש בהן אינו מצריך למידה מיוחדת והן מקלות על חייכם בווב. שתי הרחבות פשוטות יכולות לשנות הרבה בתוך פחות מ-30 שניות: א13580106% (-|₪6%68. הראשונה מזהה, באופן אוטומטי, אנימציית ו[114% בדף פטאו, ומחליפה אותה בכפתור הפעלה קטן. הפרסומות המעצבנות ביותר שיש באינטרנט בנויות מאנימציות 1ג!", אך אס אתס משתמשיס ב-8106%ו1351], ההרחבה תוריד ותציג רק את האנימציות בהן תהיו מעונייניס - כפי שהעניין היה אמור להיות מלכתחילה [4ט8 היא קצת יותר חכמה כשאתס מבקריס באתרים, היא מצלמת תמונות מסך של הדפים עבור ההיסטוריה שלכסם. בכל עת תוכלו להקיש על [52] והיא תציג את מסלול ייפירורי הלחסי'י הוויזואלי, ואתס תוכלו להקליק על תמונה ולחזור לאתר מיד. אס ₪61 מוצאת חן בעיניכס, יש מערכת מתקדמת יותר שנועדה למשתמשי לשוניות כבדים, הנקראת שיסקאס?. במקריס רביס יש לנו עשר לשוניות ויותר, הפתוחות באותה עת, במיוחד כשאנו משאיריס משהו פתוח כדי לשוב אליו מאוחר יותר. אפשר | להפעיל את סקאס" בהקשת מקש - |18] כברירת מחדל - ועולה לשונית חדשה המראה תמונות ממוזערות של כל הלשוניות האחרות - כדי להפעיל אחת, צריך רק להקליק עליה. הרחבה נפלאה נוספת לאנשים שמשתמשים הרבה בלשוניות היא | ז0+ג5ח0/צצ56, השומרת בשקט את מצב הדפדפן שלכס כשאתם סוגרים אותו. במקרה בו שפצ היה פתות בלשונית אחת -60.11.ט בשנייה, ובשלישית אתס עסוקיס בהקלדת הודעה בפורוס כלשהו, אתס | יכולים לסגור את פיירפוקס ולשוב ולאתחל אותו, והכול ישוחזר; אפילו ההודעה שהקלדתם תשוב מן המתיס. )| ו הנ בו - א 9 100% 43פהססם סם >צע 06 05? א )| 05 62 || 055.06 1051 סי וס וחסר/וע 6 ב )| לש 029 69 = <> - א ₪21 519860 הַריו00 0 פוסצ פפיזסכן5 :פעטשוסצן [ססוז[ב3ּצ פוסא פוזס5 8 51001075 חס 1086 6ת16ו90וס .1 (?1:) ודווכ) יוו 6 סט 16 ,166806 ב זס-ן - ?ל 0 סצהב! שזט )ו ]0, וחוו! 681160 6חה 6:וסו6כ ה-₪ן ,א6סצו 718 .השס זו6) ]ס סחס הס ;51 1 א 6 עסטה] 116 שַחוח 6 8ו זוסיש6 6ו!ז 5%( זסת 15 1261001 .568|6 0חָזה! ה6ע6 חה 00606 35 15 .1361118 6016[ ]ס תצוס)6הזסון .חס 5160162 סש 7 2006 ,3 פסץ ,ווק / 1 [1תוז 560 1106 011) 115 העוט זו .2 ), אל תשתמשו בקורא ₪55 נפרד - השתפשו ב-פחָ53 וקראו את החדשות ב-אסופזו] פונקציונליות רצינית עד עתה סקרנו רק את ההרחבות הבסיסיות: ישנן גס הרחבות המוסיפות פונקציונליות רצינית ביותר לפיירפוקס, ובחינס. בראש הרשימה אנו חייבים למקם את 01, הפועלת כמעין דבק בין פיירפוקס למנהל ההורדות בו התקווציציות. ב 9 % פס סז ל | יש ₪86 | 5 ל סרפ 3 9 *כ59 4 50 7 % !ססחבזי 2-4 5% 00 7466 2610008605 .1 6 011 0 וו .2 0 10 .40 .ב 6 163 הפשו ,0 4 - 066 50 59 ,26 -5 סא 109% סג .6 הו ה ז*סוד סק /2ח5 - (וא) 1904 0+ קז 65א טסה סד .10 00 46125) 'שחחוה + .11 5% יסד .12 ח5610 ?ו .13 התוסף לקח אותנו ל-ז3)0ז6ח06 מאס!6 [וצם, שס ניתן לחולל פרצופי ליצן מאיימים, (-וח6.60ז3ט3030ה83, שס תוכלו למצוא נרתיקיס קשיחיס ובבעונייס להגנה על בננות מפני לא רק דפדפן . | פוירפוקס בנויה על ארכיטקטורת | [זא, ראשי תיבות של זט[[518ה] וחז7[81]0-05%ז6. אס ננסה להסביר זאת בפשטות, אפשר להפיץ יישום נוסף שמשתמש במערכת זמן הריצה הזמנית של 83 ומערכת מימשק ה-טא שלה, כהרחבה לפיירפוקס, והוא יכול לספק פונקציונליות שהיא מעל ומעבר לזו של דפדפן פטא. מכיוון שהס אינס ממש עובדיס כחלק מפיירפוקס, יישומי ה-[?א הללו מופיעים בדרך כלל תחת תפריט >!ססך. הדוגמה הטובה ביותר היא כנראה ג₪[604121, לקוח ה-186 שהיה חלק מחבילת ג!11?סוא. למרות שב-ג604)211₪ לא תמצאו את התכונות הנרחבות של משהו כמו 186ח, הוא כן תומך בכינויים, 066פ, סקריפטים בסיסיים וסאונד. זאת ועוד, מאחר שיש לו קוד משותף עס פיירפוקס, קובץ ההורדה שלו [ | שוקל 283 קייב בלבד. אס אתס רוציס להיות. מעודכניס במתרחש, אנו ממליצים לכס להשתמש ב-536. זהו קורא 5 מבוסס [קאעוטא הטוען את ה-666 855 המועדפיס עליכם לסרגל הצד. לאחר מכן אתם יכוליס לקרוא את החדשות מסרגל הצד, או פשוט לבחור באחד ה-:66 כדי ש-536 ייצור דף פטגי וירטואלי שיציג את החדשות וכל התמונות המצורפות בבת אחת. ההרחבה האחרונה שנסקור נקראת ?67ות, שכפי שאתם יכוליס לנחש משמה, היא הרחבה לפיירפוקס, שמספקת יכולות ץזץ מובנות. מה שמוזר זה שבפיירפוקס כבר יש יכולות ?זז מובנות - אם תקלידו כתובת של שרת ץ1ם, פיירפוקס ינסה להתחבר ולהציג את תכולת השרת בתצוגת תיקיות. עס זאת, תמיכת ה-?ז המובנית בפיירפוקס היא די חלשה, ובהחלט איננה משתווה לזו של זטזס!קג6 שחזטוח1. כמובן אתס מעדיפים להשתמש. כשאתם גולשיס ב-0שא, אתם יכוליס להשתמש ב-135%001 להפעלת קישור, אוסף של קישורים, או אפילו לשוניות מרובות. מה שהכי טוב, היא פועלת עס, פחות או יותר, כל מנהל הורדות שתמצאו, כולל 606א, וְקָו6₪8, וכמובן ו עוד הרחבה מעולה הפועלת כדבק נקראת ג6חטזץאסץ - הרחבה זו מקשרת בין הדפדפן לנגן המדיה שלכם. כמו ו0סה58ג1:, גס צשמט אס תומכת במגוון של יישומים, כולל זטץג86317, ט1, 10% / ו-אסטוחהועתא. בנוסף, פמט אס מאפשרת לכס לבחור אס היא תשב בשורת המצב או בסרגל התפריטים, או אפילו איזה כפתורים אתם רוצים שיוצגו. שיתופי פעולה הס אבן היסוד של 2.0 טשאו, כך שאין זה מפתיע שאחד התוספים הטוביס ביותר לפיירפוקס מסייע לכם למצוא אתריס חדשים ונפלאים בהתבסס על משוב ממשתמשים. שמו של התוסף הזה הוא תסקטטופוחטופ, והוא מאפשר לכס להגדיר קטגוריות המעניינות אתכם, ולאחר מכן לבקש ממנו להעלות מהקטגוריה הזאת באופן אקראי אתרים שאנשיס אחרים מצאו. כשבחרנו בקטגוריית 6חזגקט, כ שפרו את החיפוש סרגל החיפוש בפיירפוקס הוא הדרך המהירה ביותר למצוא דברים באינטרנט, אבל באיזו תדירות אתם מקליקים על האייקון עם ה- ומחליפים את מנוע החיפוש במנוע אחר? אנו מניחים שאינכם עושים זאת לעתים קרובות, מכיוון שרוב האנשים מתייחסים אליו כאל "סרגל החיפוש ב-60046". מסתבר שפיירפוקס תומך במספר רב של מנועי חיפוש מהתיבה הזאת, והחשוב מכול - אתם יכולים להוסיף מנועים משלכם בקלות ובמהירות כדי שתוכלו לחפש דברים המעניינים אתכם באמצעות מנוע החיפוש הטוב ביותר לאותה מטרה. כדי להתחיל, הקליקו על האייקון עם ה-6 ועיינו ברשימת המנועים שכבר מותקנים אצלכם אתם יכולים לבחור בכל אחד מהם ולבצע חיפוש באמצעותו אולם בכך גם תקבעו אותו כמנוע החיפוש בברירת המחדל. בתחתית יש קישור פפבֶת= ₪0" (הוסף מנועים), שמעביר אתכם לרשימה של מנועי החיפוש הפופולריים ביותר. אם מותקנת אצלכם הגירסה העברית של פיירפוקס, תקבלו רשימה של תוספי החיפוש העבריים למנועי חיפוש, אתרי חדשות ואתרים להורדת תוכנות, ובנוסף קישור לתוספי החיפוש לאתרים הבינלאומיים. כאן תמצאו אתרים כמו סא 208 א ומתכונים מ-אשוייופא סס< ואתם יכולים להוסיף אותם לדפדפן שלכם על ידי הקלקה עליהם. אם יש מנוע חיפוש מסוים שבו אתם מעוניינים אתם יכולים לחפש אותו ב-6ס ש06לסות ו!סץוח//קוות שם תמצאו מאות של מנועי חיפוש | 2021 גמכעבבן | 0 1 הפיש ידוס > ורדיש 56+1שכן סול בנצשל :פע בוד צצם: סט 4 4 | מזכוב המכנוליאשו! | |3ננלן )בם = 0120 סו והשצ) פיירפוקס מאפשר לכם להוסיף את כל מנועי החיפוש שאתם רוצים, אך אל תשכחו להתקין את הרחכת בסההחסָטות0ז563 כדי להסיר את אלה שלא תרצו שיישארו 1 ג שתוכלו לנסות - כל דבר, החל במדריך ל-:₪ וכלה בארכיב של חסחל) שתו. לפני שתתחילו להיסחף בהוספה של מנועי חיפוש חדשים עליכם לדעת שכדי להסיר מנועי חיפוש מהרשימה תאלצו להתקין את 606 לאחר התקנת ההרחבת הקליקו על החיפוש כדי להעלות את רשימת המנועים הקליקו עם הכפתור הימני של העכבר על המנוע בו אינכם מעוניינים יותר, ובחרו ב-'6ושם". 05 || טרפו 0 60 9 < שי 6 6200508 | 0 ססי יק | וכ 0 כי 06| 1 ב ב פשוט מציג מידע מפורט על הגירסה הנוכחית. אך הן ל-0211א והן ל-אס]ות יש קלף מנצח בשרוול, תודות ל-081 :וסטג. בפונקציונליות של ה-081 המסויס הזה יש יותר מכפי שנראה ממבט ראשון. לדוגמה, :ל מאפשר לכס לגשת לפריטיס המאוחסניס כרגע במטמון על ידי הדפדפן, כולל הזיכרון והשימוש בכונן. פחופטוק: !טסט מפרט את התוספים המותקנים והמזוהיס כמו זשעגוץ 0ו0ט6813 (-1358 של גו6שוחסזטג]א. הסיבה שאנו מצייניס את כל זה היא שאס תקלידו עוחסט: וטסטג בשדה הכתובת של פיירפוקס, תקבלו רשימה של מאות ערכי תצורה נסתרים. לא זו בלבד, מותר לכס גם לשנות אותס או אפילו להוסיף חדשים. אס אתס רוציס לשנות פרט כלשהו בהתנהגות של פיירפוקס, זהו המקוס לעשות זאת חוצ משדה הפילטר, שהוא חיפוש בזמן אמת לעידון רשימת האפשרויות המרשימה, אין דבר בדף ה-9ו]ח60:וטסטג שרומז משהו באשר למה שעושה כל אפשרות. זה קצת כמו הרג'יסטרי של חלונות, או מסד הנתוניס 0601 ב-%6ח0ח0. זו פשוט רשימת פרמטרים, המסודרים על פי תיפקודם, כל אחד מהס עם ערך המשויך אליו. הקלקה כפולה על הערך תפתח תיבת דו-שיח עס שורת טקסט בה אפשר להקליד אחד עליו לא חשבו במירוץ לעבר השלמות המינימליסטית היה השליטה המלאה ש-!211סוא נתן למשתמש על כמעט כל אפשרות תצורה שהיא. זוהי אולי הפתעה עבורכס, אס אתס מכיריס את סרגלי הגדרות התצורה של פיירפוקס, אליהס ניתן להגיע מתפריט ו:₪6 (עריכה) > 216166066 (העדפות), ובגירסאות מסויימות מתפריט (כלים) > >חסווק0 (אפשרויות). תיבת הדו-שיח 'העדפות' או 'אפשרויות' מאפשרת לכם להחליף את דף הבית בברירת המחדל, או לשנות את גודלו של המטמון. אך אין שוס דבר בחלונות הללו שמאפשר לנו להיכנס אל הקרביים של הדפדפן החביב עלינו. לשס כך נצטרך להשתמש במה שידוע בקרב חובבי פיירפוקס כ-1ש פנימי. ה-81/ הוא ה-6 690 וחזס!וש ז6ו11ח166, המשמש לציון הפרוטוקול וכן המיקוס של משאבים שונים באינטרנט. המסלולים למשאבי פשא או ?1], עם תחיליות קוות או קוו המוכרות, הס ה-:081 הנפוציס ביותר, אך אפשר להשתמש בהם לפנייה למשאבים אחרים, כמו :₪6 לקבציס במחשב המקומי או :קגוחו להתחברות לשרת דואל. ה-א :וספ משותף לגירסאות ללינוקס של דפדפני ג2118ס] ו-גזטקס, וכשמקלידים אותו בשדה הכתובת בחלק העליון של הדפדפן, הוא חומר למהשבה : לאחר חודשי עבודה רבים : שיפורים שפותחו על ידי 6 : עבור דפדפן 53/9 הוכנסו + ל-.דוזא ו-8א (מנוע ] ה-ו9950. של שכא). 6390 | ו-0זסהסא משתמשים באותו ; מנוע רינדור - צעד שאנשים רבים : : מקווים שיביא להשתתפות פעילה ; : של מפתחי ספא בתוכנות בקוד = : : פתוח. אולם מיזוגם של השינויים : שבוצעו על ידי צוות הפיתוח של סט היה קשה בהרבה מהצפוי. : המיזוג האחרון נועד לאפשר : : תאימות בינארית בין שני המנועים. | זסזשטסַהסא 1-ח53/3 משחמשים באותו מנוע יעדור, ועכשיו באותו סנוע זקֶח284350 שכל זה ישתנה ברגע שתתקינו את שךום, שהופכת את הדפדפן ללקוח ?1 עתיר תכונות וקל לשימוש, כמו בתוכנת <זַחשוש6. הדבר הטוב מכול הוא ש-ת1ות נפתחת בלשונית פיירפוקס נוספת, עובדה שמייעלת את העבודה במידה ניכרת. סקרנו כאן קומ מתוספי פיירפוקס המובחרים, אך כעת אתם אמורים להיות מודעיס לאפשרויות העומדות לרשותכס. תודות ל-אץ], 1% וסביבת זמן הריצה הניידת של נטסקייפ, אנו יכולים להוריד כל דבר, החל בשיפורים בדפדפן וכלה ביישומים מלאים, על ידי השימוש בפיירפוקס. 10 - )> שוווק 6 - 6 1005 תסל ₪0 =אצ ₪46 9%] . 7 -- ₪ 0 ל לי א 1 ₪ 9% =-=*עועג 8 2 % -- - 1 א רו -. פוחזן ?ו ופת אשת דסונ א 6 וטיק :( איס1זסשיס-תג 490 022 4106111 ) תג 4601 שח 5 וגו )קסד 6 כ >>צ :0] 606 טס ת08מ400 823 ]1ק0ת0+ 1006 ת8/פ060.000/49ה060] טתו/:סתו יזח | 3 סא 15944 | ע6א 2006 סָאק0 שָ8ח/ ?₪ ופא ז!ג יה דסא צפא סוטפטם 6ופסד ו | 4 ד90וה/ | /גוא.ךָ9./465180.19 8166 14| צשש// קזזת בָג< | 165.0.0)ַהאטג 4 טס מא | פדָ330 לטסא סאק 20ח/ חה ת950 .500 :הַחס.א | זג 50 שאק שפח/ | 883.4 סאקט שַָ5ה/ | גיגן בי סָפ/ | פוקססק דסא וספ שוחסל/א. 60 פע > ור וחש 6וחס6 כאמור, מנגנון ההרחבות של פיירפוקס הוא אחד מהפיצירים הטובים ביותר בדפדפן. אחרי הכול, המטרה העיקרית שעמדה לנגד עיניהם של דייב הייאט ו ובלייק רוס כשהחלו לפתח את ן פיירפוקס, הייתה לבנות יישום קל | משקל שאפשר יהיה להגדילו ולשפרו באמצעות מערכת של תוספים. הכוונה הייתה לאפשר למשתמשים להחליט בדיוק מה הם מעוניינים שהדפדפן שלהם והיה מסוגל לעשות. אולס דבר ?6 טוסת 6ת? ססתו 16% וסיץ :010 ב:5ודז6 <חץְ10/> סח :הע0!הע 053016 9- חס 8ח] 388 ! 6ו0סח3 חס .עזסזובסק ב וחסת] - הל[ <875000ח3- ? 5% וחסז] 0 זגוסע החסז] ?| קה ג 09% טסץ 50 :91016ר67 = ספ2ב- ?ו סק טץ :22090 070912016 [טפטתט עְושָ.ח ₪2חה50 390 פות :18מ518ודו9 <ח3|07?/> 5 8ח) ו )סח -ח3290- פומ 6או! פשתותם 6 8הס69 90חזט355 | = 0% <16סג > א טו!ז תו ו 0/ס3)פוחט הס :וה69כה <הל10ב/4 1 ה וק | 908 6 | - ₪860 וקמ | 10 דיסא 4/4 60 0% איחיאק] ות המימשק לתכנות יישוםים (ו3) של פיירפוקס מאפשר לאנשים לכנות יישומים שלסים, כמו לקוח ה-80| 228בח0 הגראה כאן 0 | פט וספואפ | אפויל 206 וטו ערך חדש, ויש תפריט קטן שעולה אס מקליקים עס הכפתור הימני של העכבר ברשימה, ותפריט זה מאפשר לכס להעתיק ולהדביק ערכים, וכן להוסיף ערכיס חדשים. ועתה לפרטים הקטנים השאלה היא - איפה בדיוק מתחילים! מקוס טוב למצוא בו מידע נוסף באשר לכל אפשרות הוא 84% 6056|אסתא 6חו?ג!211ס1א (8ז6.0ח21ג!211סוח. סא // : קווון), אך אנו ננצל את ההזדמנות הזו כדי לעבור על כמה מהאפשרויות היותר חשובות, ונתחיל בדפדפן עצמו. אס נקליד זטצאסזפ בדפדפן, נסיר כל דבר אחר. חפשו את ץז 66ז61. )משזהק. 015%. טו[636. זט5שוסז. אם לא תצליחו למצוא אותה, ובהתקנת ברירת המחדל של פיירפוקס אפשרות זו לא תהיה קיימת, תצטרכו להוסיף אותה. זהו דבר מוזר נוסף בדף ה-0008. לא כל האפשרויות מופיעות, אלא רק אלה שמוגדרות. כדי להוסיף את ההגדרה שהזכרנו, הקליקו עס הכפתור הימני של העכבר על רשימת ההגדרות ובחרו ב-א6א (חדש) ולאחר מכן שוווזו5 (מחרוזת) שכן זהו סוג הנתונים שיישמרו בהגדרות. לאחר מכן תצטרכו להקליד את ההגדרה שהזכרנו קודס, ולאחריה ערך. במקוס להקליד ספריית בית עם קבצים זמנייס, נסו לקבוע את הערך הזה כספריית /קוחו. כשתסיימו, הרשימה לא תתעדכן באופן אוטומטי, ולכן נסו להקיש על [שותם] בשדה ה-זטווו! כדי לראות את ההוספה. שינוי הערכיס למטמון של הדפדפן מהווה דרך טובה לשפר את הביצועים של פיירפוקס. באופן כללי, ככל שיש בו יותר מקום, כך הוא יוכל לשמור יותר דפיס במטמון והתחושה תהיה של פעולה מהירה יותר, במיוחד עם דפים הנשמרים בזיכרון. אתס יכוליס לנסות להחליף את הערך פטט. ץזסתזטוח. טו[680.זטפאיטזט לערך גבוה בקילובייטים, כמו 102400 למטמון של 100 מייב, והעלו דף ענק-מידות. אתס אמורים לחוש בשיפור בהשוואה להתנהגות ברירת המחדל של פיירפוקס, בה משתמש הדפדפן באחוזיס | מהזיכרון הזמין. לחילופין, אס אתס משתמשיס במחשב ללא + הרבה זיכהון, אתס יכוליס לשפר פא 99% :39חם 050 חח 268 סאם 4-0 9 00 |) פיירפוקס מאפשר לכם 'להציץ מתחת למכסה המנוע" באמצעות דף ה-חָח60 את הביצועים על ידי הקטנת הערך הזה לסביבות ה-16 מייב (16384 ק'יב). לפיירפוקס יש תכונת טוט (השלמה אוטומטית), שהתפרסמה על ידי זטזס!קאם |שחזשוה!. תכונה זו מנסה להשליס, באופן אוטומטי, את הכתובת, בעת שאתס מקלידיס אותה, אם בעבר ביקרתם באתר. כשאפשרות 6ו6)קוחסס6טוגּ נמצאת במצב שוטגחש', היעד הסביר ביותר, בהתבסט על הביקוריס הקודמיס שלכם, יסומן אוטומטית בשדה הכתובת. הקישו על מקש הח המתאיס כדי להשלים את הערך. אפשרות 6ו6קוחסססוטג מוגדרת על ידי הוספה של פרמטר בוליאני. הקליקו עס הכפתור הימני של העכבר, בחרו ב-א6א (חדש) ו-ח₪00168 (בוליאני) מהתפריט הקופץ, קראו לפרמטר |410111. זהפ!זט. זטפאיסזט וקבעו אותו כ-6וזו. התכונה תהפוך לפעילה באופן מיידי. האיצו את פיירפוקס אפשר לשפר את ביצועי הרשת על ידי הגדרת חותו!טקוק.קזוו]. אזסאיושת, - 1 ה . - 57| ו - ו אתם יכולים לשנות את האפשרויות גם מתיבת הדו-שיח 65סח6זפ!פזק (אפשרויות) שאחריה פיירפוקס יוכל לשלוח בקשות ?₪11 מרובות בעת ובעונה אחת, ולא רק בקשה אחת. יש הגדרה דומה לתיבורי ץגסזק אס אתס אכן משתמשיס בשרת פרוקסי. פרמטר נוסף שעשוי לשפר את הביצועיס הוא ץ|06. ותוגק[18זותו. זטְסקְגּפַת. הוא משתמש בערך אינטג'ר, והוא המספר, באלפיות השנייה, שפיירפוקס ימתין לפני שינסה לרנדר את הדף. כברירת המחדל, פרק הזמן הזה הוא רבע שנייה (250 אלפיות השנייה). אתס עשוייס לחשוב שהקטנתו ל-י0י תשפר את משך הרינדור, אך אין זה נכון. דפדפן צריך לנסות ולרנדר כל אלמנט בדף ה-פשא, ולא חשוב באיזה סדר האלמנטים השוניס מגיעיס. זו הסיבה לכך שדפיס מסובכים נראים, במקריס רבים, כאילו הס משניס את העימוד כשעוד ועוד תמונות וטקסט מגיעיס מהשרת. שינוי העימוד הזה הוא שגוזל את עוצמת העיבוד, ואם נותניס לפיירפוקס יותר מ-250 אלפיות השנייה, הדבר עשוי להביא לשיפור הביצועיס. בלינוקס במיוחד, השימוש לה הפקה ולאהחת5 הטא 9 הפו כל השינויים שלכם מאוחסנים ב-5ן.פ!פזק ברגע בו הם מבוצעים בגלגל של העכבר בפיירפוקס יכול להיות לא כל-כך יציב. אפשר למצוא את הגדרות העכבר בסינון המילה טצטסוח. אתס יכוליס לשנות את כמות המלל הנגלל עס הגלגל על ידי שינוי הערך של 5 וחטת. ץ%6סחח 11 או. [66ח או6פוסרח, וילש הגדרה לגלילה אופקית אס יש לכם גלגל שני. אס אתס רוציס לשנות לחלוטין את התנהגותו של הגלגל, שנו את פרמטר תסושג ל-1, לגלילה של עמוד אחד בכל פעם, ל-'2', לתנועה קדימה ואחורה בהיסטוריה של הדפדפן, ול-י3' כדי לשנות את גודל הפונט. הפונקציות הללו גס פועלות כשלוחצים על מקשי [₪ות5] או [.6181]. חפשו את ערכי ץ0[6זותססו[ו1או א 66 ותוא בין ההגדרות. אפשר גס לשנות את האופן בו פיירפוקס מטפלת בחסימת חלונות קופציס. לדוגמה, אתם יכוליס להסיר את הפס הצהוב הדק שמופיע בראש העמוד כשפיירפוקס מצליח למנוע את הופעתה של עוד פרסומת. שנו את 310 א0ו51. פק טק סק . 86 שוזק ל-81%6!, ותקבלו אייקון הרבה יותר קטן בשורת המצב. חפשו את קר | ותטחוגגות קטקסק.ח40 אס אתם : רוציס להגביל את מספר החלונות הקופצים שפיירפוקס יפתח. אם אתס זקוקים לשליטה נוספת על + החלונות שכן מופיעיס, כמו באתר : הבנק שלכס או באתרי סתר אלקטרוני, אתם יכוליס לציין בדיוק מה אתם רוציס שיקרה מקבוצת הפרמטריס 460₪.*. מכאן אתס יכולים לשנות מיקומים וגדלים של חלונות, וכן לסגור חלונות אס אתס צריכים. אס מותקניס תוספיס כלשהם, אתם יכוליס לשנות רביס מהפרמטריס שלהס מדף ה-115ח60. עליכס לסנן את רשימת ההעדפות עס המילה חועָטוק ולאחר מכן לבחון את הרשימה. 44816% היא דוגמה אחת בה אתם יכולים לערוך איזה פרסומות מפריעות לכם, ולאיזה אתס מרשים לעלות. הכול טוב ויפה כשאתס מבצעיס את השינוייס הללו, אך מה יקרה כשתצאו מפיירפוקס! הס מיד נשמריס בקובץ+ בשס %.שזק בספריית הפרופיל שלכס. בדרך כלל היא נמצאת בכתובת --/. 0 ]8.06 60מ4ז/א6)0ז/]0211. אינכס יכוליס לערוך ישירות את הקוב, מכיוון שפיירפוקס ימחק את הגדרותיכם. במקוס זאת, אס אתס רוציס לבצע שינוייס משלכם, צרו קובץ בשס א.זיצט בתוך אותה ספריית פרופיל. העתיקו והדביקו את אותס שינוייס שאתם רוציס לבצע מ-א.₪אק ושמרו את הקוב. שמירת ההגדרות שלכס בקוב |.זטצו - אידיאלית לשיתוף השינוייס כשאתם מוצאיס תצורה שמתאימה לכם. 6 זרקור על... 5₪116 ג|!ו2סו! אנשים רבים נבהלו מהגודל ומהגודש הפונקציונלי ב-5016 חסוופסווקקא/ בוו2סוא. לא כולם רצו תוכנת לקוח לדואל וקבוצות דיון שתגיע ביחד עם הדפדפן שלהם. חילוקי דיעות אלו הובילו להסתעפות של קוד הדפדפן למה שידוע היום בשם פיירפוקס. אחרי הסתעפות הקוד, פיירפוקס נתפס כמעין בוגד, אך ההיסטוריה זיכתה מכל אשמה את דייב הייאט ובלייק רוס, כעת, כשענף הפיירפוקס הוא הענף הראשי בפיתוח הדפדפנים ב-88.0ו2סו/. ה-6ו5 גוו?סוא חייה וקיימת, והיא קמה לתחייה בדמותו של פרויקט 'ץ%6ח568/0". פרויקט זה השיק לאחרונה את גירסה 0:, והוא עדיין מהווה הורדה חיונית בשולחנות עבודה בחברות רבות. הוא משתמש בדור האחרון של מנוע הרינדור %0, ובנוסף מתחזק את יישומי הדואל וקבוצות הדיון המובנים. למידע נוסף, בקרו בדף הבית של הפרוייקט, הנמצא בכתובת 0605/5606 זכ ז0. 2 סרח. וצו 5906 0 0,, ,80 [: .6-18 ,686, 1 ,2 , [ א 5.0 1 6 0 206 [ 6 ולטר1 בד 56 +66 600556 ב01ג:כ5 אש סו פוכועתמוס ") עט 1998-2005 62 וק מ קט * 6 נא 1 1400086 לט קה )3 מס 1 הצ00ס4:1 6 ]0 זיג 6 01 בק 6 <זד 1994 0 אעְודכְקס6 א 46 08% 05 01 בפסמוס * 4 ומקגת בוקנ 411 -₪6%+") מסמבוו10ם1 צוס יו 1533 2000-2002 2) לש דכקט> + 46 90% 64% 01 בפסשוס * 4 .(1995 0%) 210 א 7 0 48 5 060 44 תמש 3ב ",תו נגבוש טס > ג 4 50% ד 5 עפ כ 5/0 הבשי == ₪ ב ה 4 שקיב בל היל ו ,..........0₪0₪₪₪ְ0ְ0ְמְְמְ 0 אפריל 206 | 581.05 ו 51 אקדמיה סטטיסטיקות בגיליון זה... על מה ולמה לא מספיק שיש מבקרים באתר שלכם - עליכם לדעת מאין הם מגיעים מה הם מחפשים והאם הם נשארו. הפעם אנו סוקרים את הכלים הטובים ביותר למעקב ולניתוח התעבורה באתר קרל הודג' מראה כיצד לפקח טוב מעקב אחרי התעבורה בדפי האתר שלכס הוא עניין רציני. יש לזה אפילו שם: וגח פשאו (ניתוח הפעילות באתר). הקלידו את הביטוי הזה ב-0002%6, וממש כמו גצ חסווגטוחו)קס 6תופַח> (זופטימיזציית האתר למנועי חיפוש), תמצאו יס של חברות סטארט אפ שישמחו לבצע את העבודה בתמורה למתיר מופקע בעליל. אך אינכם צריכיסם אף אחד אחר לביצוע המשימה. יש סקריפטים מוכנים - הן בקוד פתוח והן סקריפטים מסחריים - ושירותים מאוחסנים, שיכולים לעזור לכס בביצוע המטלה. סוגי המידע שאתס יכולים לאסוף כוללים את מספר הכניסות לדף, מה מידת ההצלחה של מנועי החיפוש במשיכת מבקרים לאתרכם, ארץ המוצא של המבקרים, באיזה דפדפן ובאיזו מערכת הפעלה הם משתמשים ועוד ועוד. למה כל זה צריך לשנות לכס! אם הנתוניס האלה יעובדו כיאות, הס יעזרו לכס להגיע להחלטות חשובות באשר לעיצוב, לתכנים, לארכיטקטורת המידע ולמבנה : הניווט של האתר. מונה כניסות | אם האתר שלכם קטן, מונה כניסות + פשוט עשוי להיות כל מה שדרוש לכם לניתוח התעבורה באתר. | הסקריפטים הפשוטים האלה סופרים | כניסות ייחודיות (פוום טטףותו) לדף בודד. כניסה, או אז היא מונח :05ז5/0]3)]0)ח6 6055 // וחס6.ס פ/ת [2004 +ס%! 30 00:00:54 הטטוסזרוד 466%%545) | קה 0חסשיע > | סקטה 9.וה/ ברד | ₪901 עפ חחח 99 25% | סקטה עז 86 180פצס | 20 נ נדזף פודך. 5כסם 8 כל פאסלגלוא ע באכ אמט ( ו לוקו וסט 00 ) החדו שק ברב ( ).5065 = 0 יאש 1תא4. ה אה "נסרר 2,080,493 )כ טכ > = כאק זנג! לק הסיל נצבבי ל פ'אודא) 6 2 ולש 1 דומצ ₪6 03 6 שיש בת 0 25/ (ת90/וחסס. אוב / /:קווח) הוא מהפקיפים והנרחכים ביותר שבין הסקריפסים בחינם לניתות שססיסטי, אם שרת הווב שלכם תוסך ב-061 2 | 5%1801.05 | אפו'ל 2006 4 א 1 > באוכ עוגיטו: באו 3 אתו 1 עה וחוחטפ (1ח496 עם) 5% ד 4 1519566 >6ת)פום| כ 1 מעקב צמוז יותר על התעבורה הזורמת מהאתר שלכם ואליו ו :100 על נבותתטו; 0 [ = ו - >;א שוגם 777 -] ראי רה יך--- ו [-- ו | אפן |וקעדן | | |ו4ן |₪443 |4ססן |₪2 |93 |3000 |677 | קט צבומ] 14 2 : נה [2394 | 6116 | לפ זפ ה! 00/26 (ז20!מ6]/6ח.אוחנחוח./יאיי). הוא יישום בצד השרת, המחולל ססטיסטיקה בחרשימים ובטבלאות שאנשים מרביס לפרש באופן מוטעה. למעשה, משמעות המונת היא כל פנייה לנתוניס בשרת הווב. כדי לספור בצורה מדויקת את המבקריס באתר, במקריס רביס סופרים מוני הכניסות את הכניסות לפריט מסוים | - משתנה בסקריפט או תמונה המשובצת בדף. יש שני סוגיס של סקריפטיס | המונים כניסות: אלה המאוחסנים : על השרת שלכם, ואלה המאוחסנים בשרת מרוחק. אם כל מה שמעניין אתכם זה לספור כניסות לדף השער, הסוג השני מהווה את האפשרות הטובה ביותר. כדי להשוות את מידת הפופולריות של דפים שוניס באתרכם, תצטרכו לשב> מוני כניסות בכל אחד מהדפים. לחילופין, יש סקריפטים המוניס כניסות, שתומכים בדפים מרוביס בשלב הגדרת התצורה. מונה כניסות יכול להיראות לעיני המבקריס באתר, באם זהו רצונכם, אך אין זה דבר שנוהגים לעשות בעיצוב האתרים של היום. עס זאת, יש סקריפטים 'בתינס' המאוחסנים מרחוק, המתעקשים על כך שתראו מונה כניסות או לוגו בדף שלכם, כמעין תגמול על השימוש בשירות. יש הרבה אפשרוות בחינם, בין אם אתסם בוחריס בסקריפט בשרת א היוה שש 0 )50 5046 ו 3 |כנו |4ר]" | מו | לשל 7 ו שלכם ובין אס בסקריפט המתארח בשרת מרוחק. זטותטס6פ6/ הוא אחד מראשוני המוניס המתארחיס בשרת מרוחק, ותוכלו למצוא אותו ב-חטט.ווקו0. אואאו. הוא קייס בגירסת חינם או בגירסה משופרת למנויים. סקריפט ה-661 החינמי הטוב ביותר לאיחסון על שרת הווב שלכס הוא ללא ספק, זטווטס6 %'ו180, מ-וח6.60צוו[סזג)קח6פ. אואואו, או שתמורת 0 תוכלו לנסות את והווא, סקריפט פאץ אותו תוכלו למצוא ב-וחס6.!תווחגשצהו]. אראוצ. שליטה מרחוק אס נעלה שלב אחד ממוני הכניסות הפשוטים, נגלה את כלי הסטטיסטיקה המאוחסניס מרחוק. מתקינים אותם כמו מוני כניסות המאוחסנים מרחוק; נרשמים לשירות באתר של נותן השירות ומדביקיס כמה שורות קוד בדף. וח60.ז6!מטס6שוו1 היה פעס שירות בחינס למניית כניסות, אך הוא התפתח לשירות מלא למנויים, | המסוגל לאסוף נתונים רבי עוצמה | אודות המבקריס באתרכם. לא רק שאתס מקבלים פירוט של כניסות ייחודיות וסך כל הכניסות לדפיס בהס אתם מדביקיס את הקוד של השירות, אתס מקבלים את מספר 0-ב הכניסות החודשי וממוצע הכניסות היומי, מידע על האתרים המפנים את התעבורה לאתרכס (מטחט!ש), מידע על רזולוציית המסך, עומק הצבעים, סוגי הדפדפנים - בקיצור, יס של נתוניס סטטיסטייס בהם תוכלו להשתמש כדי להתאים את האתר שלכס למשתמשים המיוחדיס לכם. ניתוח קכצי ה-ףסו המיקוד של ניתוח קבצי ה-עסו עובר מתיעוד של נתוניס אלה ואחרים - כפי שעושים מוני הכניסות באופן סלקטיבי - לניתוח המידע הנשמר בקבצי ה-ק! של השרת ונאסף על ידי יישומיס אחריסם. אס ראיתם, אי פעם, קוב פָט גולמי של שרת ווב, אתם יודעיס שמדובר, למעשה, ברשימה טקסטואלית ארוכה המכילה נתוניס על כל גולש שביקר באתר בתקופת זמן נתונה. בחלק מהמקריס תצטרכו לשלסם תוספת לספק שלכם כדי לקבל גישה לקבצי ה-!, ומקרים אחריס לא תקבלו כלל גישה לקבצים האלה. רוב שרתי הווב מייצריס קבציס ב-וגוחחטי] 1.08 חסוווזס0. יש וריאציות שונות לפורמט, אך בדרך כלל הוא בנוי באורח דומה. כל שורה מתעדת בקשה אחת לאובייקט ?ד1זא; אס הדף שלכס מכיל שתי תמונות, תקבלו בקשה אחת לקובא ה-1₪א₪1 ושתי בקשות לתמונות בדף. הנה דוגמה לרשומה פוופוג, שניתן להוריד בחינם 0-7 8651818 ששו הוא סקריפט ו06 הלוקח את הנתונים הגולמיים שבקובץ ה-ש שלכם, מנתח אותם ומציג את התוצאות בטבלאות ותרשימים צבעוניים ויפים החל בתקציר על מספר המבקרים שביקרו באתר החודש ומה היה רוחב הפס שהם צרכו. תמצאו עיצות להתקנת היישום באתר של 4/5886 כדאי גם לשים לב לסעיף המוקדש למערכות ההפעלה ולדפדפנים. מגמות אחרונות מצביעות על עלייה ניכרת בשימוש ב-אסוזת ויש אתרים שנותנים לדפדפן 25 אחוזים מהשוק. בקוב אַָס|: /] - - 4.60.11 ט806:ח.051 / ד" [0200+ 2006:18:02:41/זק / 0 11777'7/1.1 [מזזת. 0 מש02%/0261:5 ה 800.60 0.2 363//:ק1)מ" 5570 "00?0=5205306+0600ז362 0% 151 ;11016 הזס6) 4.0/ב2111ס1א" "(5.1 1 א צווסשתגער בואו ננתח את זה. ראשית אנו רואיס את מקור הבקשה. לפעמיס זה מופיע ככתובת 1, לפעמיס ככתובתו המילולית של ספק הגישה שלו לאינטרנט, ולפעמיס כשילוב בין השנייס. רמז מועיל נוסף שיש כאן: במקרה הספציפי הזה ברור שהגולש מחובר באמצעות .541א. הערכים הבאים מופיעים כמקפים. אס האתר שלכס דורש ממשתמשיו להזדהות, זהו המקוס בו תראו את פרטי הזיהוי של המשתמש - אידיאלי לשסם התחקות אחרי מנוייס פרטנייס בתוך האתר. מיד לאחר מכן, בסוגריים מרובעיס, אנו רואיס את התאריך והשעה של הבקשה, על פי שעון גריניצ'. במקרה זה - גריניץ' + 2 הוא הזמן בישראל. כעת אנו מגיעיס לבשר: הקטע המתחיל ב-681 מספר לנו מהו, בדיוק, האלמנט שהמשתמש ביקש אנו רואיס שהיה זה דף ווב אליו פנה המשתמש באמצעות פרוטוקול ץדח]. המספריס מגיעים מיד אחרי קוד הסטטוס של הבקשה וגודל הדף המאוחזר, בבייטים. במקרה זה, 200 מראה שהבקשה עברה. 404 היה מאוחזר אם הייתה שגיאה. הדף שוקל 55.7 קילובייט. השתמשו ב-51818// לשאלה באיזה דפדפן משתמשים הגולשים לאתרכם, יש השפעה על מגוון של גורמים, ו-5ו8 הוא כלי חכם דיו כדי להבדיל בין אסו6+? 86 00068 וז53!3, לסו ועוד מבקרים רבים באתרכם מגיעים אליו ממנוע חיפוש, ולא רק ש-פגופוּא אומר לכם איזה מנועים שולחים אליכם גולשים הוא גם מאפשר לכם לדעת מהן מילות החיפוש בהן משתמשים הגולשים אתם יכולים להגדיל את מספר הכניסות לאתר על ידי ביצוע אופטימיזציה לתכנים ב באופן שהם יכללו את מילות החיפוש השכיחות יותר. 4 גפ | סק לפכ 2905 הנוה פם! | בשו ל קד שפ | 02 2 עמץ2ד 15 עצכם נדוסקמת 172 עם) /90. 0 .5ומאעצסת 0% 79 שלף (ש 2108060 טרא ועלת. תלד המצע 5 על 55164 ,. זז 6 6 1% (0 ב ג גוצי ספתנ בשע 1 10] חק 20% 15 05010 [ קת 268] ו | 20% 37 69202 [יי ו [2+ת010+ש] 9406 39 31037 [ק ]₪ 085% 21176 [5:012 26 8ת0::43] 65 | 001% 2123 [ 622 1/9 ה ₪] 01% 0 ססבתה (6.סָס!בחב.אתאיש) הוא שני רק ל-5יַמו3/5 במידת הפרסום לו הוא זוכה, והוא סקריפס 08 בקוד פתוח, המתעסק נקבצי ה-סָסו של שרת ה-ס6אי שלכם שני הערכיס הבאיס הס הרחבות לפורמט .61. כתובת ה-.1אש כניסות דומות. אתס זקוקיס לתוכנה שתנתח עבורכס את קבצי ה-טו המופיעה מספרת לנו איפה היה הגולש לפני שהוא הגיע אלינו. במקרה הזה, זהו חיפוש שבוצע ב-!0ס8ג'ו, עם מילות החיפוש יט השורה האחרונה מספרת לנו שהמשתמש התחבר אלינו עס 6 זשטוקגם ‏ שחטווון הפועל בחלונות ץא, המכריזה על עצמה לשרת הווב בתור 5.1 זא. למרות שאנו יכוליס ללקט כמה פיסות מידע שימושיות מקוב 1 של שרת ווב רק על ידי כך שאנו מתבוננים בו - זכרו שבכל יוס נתון אתס עשוייס לקבל מאות או אלפי ותציג לכס את הנתונים הסטטיסטייס בצורה מאורגנת שתוכלו להבין. גוג45 (קזס.1גזאו. אואואי) - תוכנת חינס מצויינת בקוד פתוח ואחד הפרויקטיס שב-קזטושטזטס5, מהוות מבוא אידיאלי לניתוח אתרים. זהו סקריפט 661 1 המפיק מגוון של נתוניס סטטיסטיים מקבצי ה-ָטן של שרת הווב בטבלאות ותרשימים. אפשר לעקוב אחרי מספר הכניסות לדפים השוניס כדי שתראו מהס הדפים הטופולריים ביותר (וגס הדפים הפחות פופולרייס). תזדקקו הדע ו 7 6% שסא 06 569 בש ול הט( ןפ קג 39 %5/ 3% 4 2004 2604 2004 יי 4 2004 2004 2004 1004 2004 1004 5 3.55 בוו ו 7% 7ב 0 בי 1 14 11% 2 נ ו 4 4 205 11 גג 217 2% ו 6 38 שר 17 4 15 4 1565 1 121 122200 5% זג 5 316 4% 175 ו 0 4 לע 226 117 7 4 9 יי 5 66 1 1% 5 2 8+ ב בנ :1 ו 1 4 54 2105 0% 115 0% 0+ 04 י מ 762.61 ?7 41 1 8 4 שסא ] / 4 0 0 0 0 0 בב וי 1 120 5% 15 |פמסד [ 1 י ופא מציג יותר תרשימים ונתונים סססיסטיים מכפי שאתם צריכים, והוא כלי בעל ערך רב להתחקות אחרי החענווה באתר : סע'ף 00008סמ/! ב-פופופווא מטפל, בעיקר, בתוספים המותקנים בדפדפנים של המבקרים באתרכם. אתם יכולים להשתמש במידע הזה כדי לקבוע מהי הדרך הטובה ביותר לספק תכנים עשירים למשתמשים שלכם תוכלו לבחור בין תג ל-633/! פאאססחו/ו, : בהתאם למשתמשים. / אפריל 206 | 581.05 | 53 : 130% 6השז6 הוא כלי מעקב ומונה : כניסות בחינם. לאחר שאתם נרשמים ב-מַת90% חס חש-66עא6//קוות, אתם : מקבלים קטע של קוד לדף באתר. ; ודאו שזהו דף הנחיתה' לאתרכם : בברירת המחדל. ולא דף כלשהו + בהיררכיה של האתר שלכם. | ב-אסגזד 6466 לא תקבלו את : רוב התרשימים המפורטים והגרפיקה ; של כלי מעקב מסחריים אך הוא : עדיין מייצר נתונים סטטיסטיים : שימושיים - כל טבלה מקבלת דף : משלה. אתם יכולים להתחיל להשתמש בכלי מעקב עם תקציר לגישה ישירה לקבצי ה-ָס ולחשבון ווב התומך ב-661 לפני שתוכלו להשתמש בפתרון זה. [[וחזאי53 (6ה. !!!ווח או53. אואיאו) הוא עוד כלי מבוסס 661 לניתוח קבצי ה-פַסו, אך הוא יכול לפעול בשרת הווב שלכם או על שולחן העבודה שלכס באמצעות שרת הווב המובנה בו. שלא כמו וגופ/ג, ]!/₪אג5 הוא מוצר מסחרי, אך הוא איננו יקר, ועולה 9 לרישיון פורמט צַט! בודד, זול בהשוואה לכלים מקצועייס רביס לניתוח התעבורה באתרים. |!₪אג5 מכילה יותר אפשרויות סטטיסטיקה מפתרונות החינם, והיא גס מאפשרת לכם לטבול את בהונותיכס בשלב הבא של עיבוד נתונים בווב: מעקב חי אחרי תעבורה באתר. מעקב מומחים לניתוח אתריס מנרידים בין ניתוח אתרים לבין ביצוע מעקב השתמשו ב-ז6א46ז1 6וחס6זזא= של התעבורה בפרק הזמן הנוכחי. עם 0ס3זד 660 יש ניסיון להציג את המדינות מהן מגיעים המבקרים השונים לאתר. 180% שחששא= משתמש בשמות דומיין כדי לייצר נתונים כך שהוא אינו חסין מפני תקלות. אם אתם רוצים להתאים את אתרכם לקהל בינלאומי. תקבלו מושג לגבי החתך הדמוגרפי שיתאים לכם באופן הטוב ביותר. באופן אידיאלי, האתר שלכם אינו צריך להיות תלוי רזולוציית מסך, אך ניטור המבקרים שלכם אמור לתת לכם מושג טוב יותר באשר להגדרות (פַחו%סגחו). המעקב מאחזר נתוניס מסוגים דומים, אולס בדרכים שונות. בעוד שקוב ה-פָט בשרת מתעד כל בקשה לנתוניס בשרת ווב, קֶ₪ או דואל על ידי כתובת ?!, שירותי מעקב מתעדים רק פעולות שיוזם אדם: ובמילים אחרות, הקלקות על קישורים. שירותי מעקב מושכים מידע ישירות מהדפדפן של המשתמש, ושומרים אותו ב-600%6 במחשב של הגולש, ולאחר מכן מעבירים אותו למסד נתונים. לעומת כלים לניתוח קבצי אָס! המגיעים למסקנות על 'מספר צפיות בדפיםי על פי הנתונים שהם בוחנים, כלי מעקב רק סופרים צפיות ייחודיות בדפים. קוב ָט בשרת מתעד נתוניס רבים שכלי מעקב אינו מתעסק איתם כלל, כמו מבקרים חוזרים, רובוטים של מנועי חיפוש ואנשיס המתחברים מאותן כתובות פץ. על ידי התבייתות בדיוק על -- סטב 6 בב מכב [ 50 = 0 0ב גכ 2 ו כ ₪ 5% ד 66זהא= הוא בחינם בגירסה 'הנראית לעין" שלו, והלוגו שלו הוא מראה מוכר בהרבה אתרים אישיים שאמורות להיחשב כקו ההתחלה שלכם. ז6אסגזד שוחסזא= יכול לסייע לכם לאסוף את המידע הזה. המידע שהם צריכים, כלי מעקב הס יותר יעילים ומדויקיס. כלי המעקב מהוויס התפתחות ישירה של שירותי מוני הכניסות; המעקב איננו רק מחמיר יותר מניתוח קבצי ה-ָט! באופן בו הוא מגדיר צפיות ייחודיות בדפים, הוא גם מאפשר לכס לעקוב אחרי הנתיב בו נע מבקר פרטני באתרכס. נתיב ההקלקות (באנגלית: חגיתזאסו[ א הוקאטו[6), מאפשר לכס לראות עד כמה יעילה היא מערכת הניווט שלכם; האם התכנים בדף הראשי שלכם מושכים את המבקרים אל תוך האתר. כלי המעקב מברר מה משאיר את הגולשיס באתר. ייתכן שתוכלו למשוך את המידע הזה מקובצ ה-ס!, אך לא באופן מהימן לגמרי. המעקב הוא תהליך די מורכב מכיוון שהוא מצריך מכס להגדיר צטו600, לשבף בהם נתוניס ולאחזר את הנתוניס לשם ניתוח השוואתי, ולכן הרבה מערכות מעקב הס לישומיס המאוחסניס בשרתים מרוחקים. זטא6ח זחטק 0 (ושח.זטסות!חטקס. אואואו). הוא שירות אחד מני רבים המיועד למנויים ועולה 517 לחודש. הנתוניס שהשירות מאחזר יכולים לעזור לכס לבצע אופטימיזציה בדפים שלכם עבור מנועי החיפוש ולשפר את מבנה הניווט של אתרכס. והרי דוגמה: ייתכן שתיווכחו שאנשים מגיעיס לחלק מסוים באתר שלכם ואז מפסיקים להשתמש בו. הס עשויים לנטוש אתכם בדף של תכנים, בסל קניות 506 ז8!חס0 (וחסס.06וטח1)חטסס./תואי) : מחלק את המלצותיו לכלים מאוחסנים, כלים מאוחסנים מסחריים, סקריפטי 08 וכלים : לניחוח קבצ' פָסו. | האתר מפרס את סוני הכניסות וכלי המעקב ; הסובים ביותר בווב, לצד תיאורים מקיפים, כדי | שתוכלו למצווו בדיוק את מה שאתם מחפשים. האם אפשר לאסוף נתונים ללא 600%65, מוני ו כניסות או קבצ' פָסו? בהחלט כן. אתם יכולים | להשתסש ב-!00 איפוצסזק 8056056 של גוגל ((16000020000ק/2050050/חזסס.6ו000ף.אתוהו) כדי 1 ; להעריך איזה סוני פרסומות תוסיף תוכנית + 8004005 של גוגל לאתרכם, ולאחר מכן לשנות ‏ ! את התכנים ואח מילות המפתח כדי להתאים את ; ו האתר טוב יותר לקהל היעד שלכם. : אם אחם מתקשים לבחור כלי מעקב, מונה כניסות ‏ : : או כלי לניתוח קנצ' ה-חָסו, תוכלו להעור באתר | 69) 1130%07 7109 (חס/וחסס.101671051//:קוות) + כדי לרווות זיך הכלים השונים מתסודדים זה מול + וה נקרב גלדיאטורים חסר רחמים. כלי מעקב ומוני כניסות מקבלים דירוג כוכבים ותכונותיהם ; ובחנות בקפידה. | או כשקוב מולטימדיה כלשהו אמור להיכנס לפעולה - איפה שזה | לא יהיה, ברור לכם שיש לכם בעיה. בעזרת מעקב אתס אמורים לגלות האס למשתמשים האלה יש משהו משותף ואם כן, לעשות משהו בנדון. ייתכן שאחוז גבוה מהס משתמש בדפדפן מסוים, בתצורה כלשהי, או משתמש ברוולוציית מסך ספציפית. ייתכן שאתם נותנים למשתמשים למלא טופס שהוא מסובך מדי, או מצריכיס שימוש בתוסף שאיננו עובד במערכות מסוימות. מכיוון שהמעקב מאפשר | לכם לוהות זאת, אתם יכולים לבצע את השינוייס הדרושים כדי למנוע + בעיות כאלה בעתיד. 6 רדה 657 קוק פוה מקוון של קבצ' סו. כיים זפקקותה 5 (וחכס.5חסבחח.אואואו) הזול והעליז, לניתוח על שולחן העכודה לניתוח בלת' | 05 5181 | אפריל 2006 << 2 == -- ררש ]היל || רבץ מני ו הט למועדובים ה 95 3 מועדון המנמ"רי ((15190 ב 6 וטו מועדו| ח- וח הישראכי (6006) !טוח בכ בו ₪ 901806 מועדו למנהלי לחסו| וגיבוי ספוס מועד לקוחות 0 בי המועדו| למנהלי ומקצוענ התקשורת 6 הפס מועדו למנהכי בסיסי נתונים ו מועדו| מנהלי אתרים 58 מועדון מנתחי מערכות (9פץ חח מועדו| מנהלי משאבי אנוש 50 מועדו| מנהלי מגנהלי המועדונים המקצועיים יפית אלירז, עדי כנחסי, פְנִיה ' כתר, דפנה י שטיאסני הצטרף לקהילת ה- = ! העולמית. 5 *לק = . ג ו פיתוח תוכנה 6 4 -(< ש 0 / 0 ו זה לה ופכיה ו לסקצועה אבטחת המידע (009ו₪ ו 6 ואצס המועדו לסנהלי 'צירת ערך ורמ 5 )1990 |-| 9 1ב גו ם הישראלי (שטוס + 060 ₪ סז מועדון מנהלי טכנולוגיות 3 (9ז000 ו ב ו א6וטטוח מועדון מנהלי השיווק הסתקדם בישראל | וא | 6 אא מועדון ניהופ הידע הישראכי 3 בי )086 5 ט וכ 560 סו הסוח גצ וס העשיר א כו מוע 1\י ו כ לעי בנועו קריירה הממקצועית וע 3-13 0 1793 ו %) וקצועף ו אים החעו ושי ייקצועיים את כל מקצוענ "בו יבים >>> ספרו לנו על כל בעיות החומרה והתוכנה שלכם. שילחו את השאלות לכתובת הדואל .06.00 ₪ 6100656 נשמח אם לא תחסכו בפירוט הנתונים הטכניים של המחשב שלכם, ואם תצרפו צילומי מסך של הבעיה המדוייקת מיחזור מאורגן מומחי החומרה והתוכנה שלנו עומדים לשירותכם. החודש אנו פותרים בעיות בנושאים כמו דחיסת תמונה, הגדרות זפזס|סא= זפחזפוח!, תוספים ל-אווו2סוש ועוד אני מנסה לבנות אתר, אבל אני חושש מכך שאמנע את הגישה לאתר מאנשים שונים על ידי כך שיהיו בו תכונות שבה|ן הם לא יוכלו להשתמש. בהקשר הזה, מהי דעת המדור בנוגע ל-ח85!=? הצג|? בהחלט נראית טוב, אולס לאתרים הבנוייס מ-8:ג!% בלבד יש מספר בעיות. בעבר היו תוספים מסוימים שעבדו רק במערכת הפעלה אחת או שתיים. עולס התוספיס התפתח והבשיל מאז; כיוס כל תוסף ששווה משהו עובד ברוב מערכות ההפעלה הנפוצות, אס לא בכולן. אולס ₪188 אינה עומדת בעיקרון אינטרנטי חשוב: העיקרון הגורס שכל אתר אנטרנט צריך לספק את המידע שלו, ולא חשוב כמה נחות הדפדפן או כמה מוגבל רוחב הפס. במילים אחרות, אם מופנה אל האתר דפדפן טקסטואלי כמו ':חו1', האתר שלך עדיין צריך להיות קריא ושימושי. גו נכשלת בכך ועליך לאפשר לאתרך לעבוד גס ללא ח:גוש. עליך לקחת בחשבון גם את נגישות הסייר של חלונות א מייעל את העבודה עם סל המיחזור משה קורן כותב לנו כדי לספר שבעיניו סל המיחזור הוא משאב מועיל ולא משהו מעצבן. *בעבר הייתי נכנס לפאניקה בכל פעם שהייתי צריך לחפש קובץ בסל המיחזור, אבל בסוף גיליתי שיש היגיון בשיגעון כשאני מארגן את הפריטים על פי תאריך מחיקתם (פוחפוו סז עס > 666106 6316) ומציג אותם בקבוצות (פסטסזס ח אאסח5). את שתי האפשרויות הללו תמצאו תחת תפריט א6ו > פוחפוו עס ססַחצּזז. דרך אגב, העסק הזה עובד טוב יותר אם אתם מציגים פרטים ולא אייקונים. כך תראו טוב יותר מה נמצא שם, והעמודה המיידעת אתכם באשר לתאריך המחיקה של הקבצים היא מאוד שימושית. 6 | 05 5184 אפויל 2006 וס ₪11 .טסם 11גון ₪ 206% 5 | . סם 11 0 --] פסאוז 10 סח בח סו ו 7 1 דחיסה טובה יותר לה חמונות: בחרו בפורסט שלכם בזהירות כדי להימנע מהפרעות ומאובזן צבעים האתר שלך לבעלי מוגבלויות. האס תמנע מלקויי ראייה את הגישה לאתרך בשל השימוש ב-ופג|? עליך לזכור שכיוס מקובלת במדינות רבות חקיקה האוכפת על אתרים לעמוד לרשותס של בעלי מוגבלויות. בעתיד אתרים יצטרכו לפעול על פי החוק ולספק חלופות גישה ל-צג!", אס האתר יהיה מבוסס עליה. חו8 66616 א 0 סד אשץ 06 6 | ה ב 5 - 0 םי בכלל חשב על ארגון של האשפה בסל המיחזור? מתברר שכאשר צריך לחפש קובץ בסל, אין זו אשפה מזה זמן מה אני מנסה ליצור תסונות עבור האתר שלי, אבל הטקסט שמופיע בהן לא יוצא טוב. אני משתמש ב-6=ק). כדי לקבל דחיסה טובה, אבל נראה לי שזו הסיבה לבעיות שיש לי. האם יש דרך לבצע אופטימיזציה בתמונה? האם אני צריך להשתמש בפורסט אחר? 6 דוחסת תמונות היטב, אך כשמשווים אותן למקור, רואיס שיש אובדן של טווח דינאמי בסמיכות לגבולות בין משטחי גווניס. בתצלומים רגילים, הגבולות אינס ברוריס כשמתבונניס ברמת הפיקסל, אך עס טקסט כמו זה שבתמונה, ההפרעות ברורות. פתרון אחד הוא להשתמש בהרבה פחות דחיסה, אך מכיוון ש-1280 היא שיטת דחיסה באובדן נתוניס, תמיד תיתקל בהפרעות כמו אלה שמהן אתה סובל. אותו הדבר נכון גס לגבי דחיסת וידאו ואודיו - השווה קובף 93וא בקצב ביטים (טווחווט) נמוך לשיר המקורי בתקליטור ותיווכת בעצמך. ומה שיותר גרוע, אס תעבד קוב ₪6ץ1 ולאחר מכן תשמור אותו כקובצ 6 חדש, ההפרעות רק יחריפו. לדחיסה של טקסט בתמונה, יש לך אפשרות להשתמש ב-618, אך ראשית תצטרך להפחית את מספר הצבעיס שבשימוש בתמונה ל-256. 616 הוא גם פורמט שרשוס עליו פטנט, כך שהכי טוב לבחור משהו בלי מגבלות אלו. הפתרון הרב-תכליתי הטוב ביותר לדחיסת תמונות, ולדחיסה ללא אובדן נתוניס, הוא להשתמש בפורמט 0א: (אזסאוושא פצחסץ 0) החדש יחסית. עס פורמט זה אתה נהנה מהטוב שבשני העולמות, עס תמונות קטנות באיכות גבוהה, ויתרונו בכך שהוא גם תומך בשקיפות רציפה. יש לנו תוכנות שאומרים לנו שהן בפורסט 16 ביט ושהן לא יעבדו כשנשדוג מחלונות 55 98. איך נוכל לדעת אם תוכנה היא בפורמט 16 ביט, ואיך נוכל לשנות אותו ל-32 ביט כדי שהתוכנה תעבוד ב-א ומעלה? תוכנות ב-16 ביט אינן מבשרות טובות למי שרוצה לשדרג את מערכת חלונות שברשותו, אך החדשות הטובות הן שרוב התוכנות המסחריות שודרגו בינתיים. החדשות הרעות באמת הן שאינך יכול להפוך תוכנת 16 ביט ל-32 ביט. יש לכתוב אותה מחדש לגמרי, ואין שכבת אמולציה כפי שקיימת ב-א 05. החדשות הטובות הן שמיקרוסופט ניסתה לשפר את המצב ובאה לקראת תוכנות 16 ביט. בגירסאות מאוחרות יותר, המערכת מפעילה תהליך בשס שאם סמאמשוסצו כשהיא מתבקשת להפעיל תוכנת 16 ביט. אתה יכול לראות אותו אס תקיש על [ושפ]+ 11 ]+ן.6181] ולאחר מכן תבחר בלשונית 66%6%סזק. שים לב שהתהליכים אינס מסודרים על פי האלפבית, כך שתצטרך לחפש, או להקליק על כותרת העמודה שקגוחן שחגא כדי לסדר את התהליכים על פי סדר האלפבית. אס התהליך הזה מופיע ברשימה, משמעות הדבר היא שזוהתה תוכנת 16 ביט כלשהי, אך לא מצוייניס פרטיס באשר לזהותה. |7 ₪ 5פטסו | אבטזסח5 ו רס זסר5 פורנ וכ רוא (וסץ 195 קסרוק 3300062 פו ספסכו לי ] סט 0/8 האצי תע ]| זר סרוג 35 ]2 בצוסרו5 06 הצרו כל טוסץ איכו!3: 6307 הכטיקס מחד צסץ ַר-אלסהכן פוורואי 59 ע.וסץ 35 פטרנזרוס) זו , 96 3 וחב סוכ ופ זוסרטוגרע וחס6 1312 רוג חס > 8 ובוח סח 303 903 רז הנוה ש] ו תוכנות 16 בים - ברכה או קללה: כפו על תוכנות ה-16 ביס שלכם לפעול במרחב מונן, ומהימנותם תגבר אם אתה חושד בתוכנה שהיא תוכנת 16 ביט, מצא קיצור דרך אליה או צור קיצור דרך, והקלק עליו עס הכפתור הימני של העכבר כדי לקבל את דף ה'מאפייניסי (טוחאקסז?) שלו. בחר בלשונית וסחסה5 (קיצור דרך) והקלק על כפתור 64ח44+3 (מתקדסם). אס האפשרות השנייה בתיבת הדו-שיח (400ק5 קזסוחטוח 316תגק56 תו מטוא) איננה אפורה אלא נגישה, התוכנה היא יישוס 16 ביט. המערכת שלך תהיה בטוחה יותר אס תסמן את האפשרות הזאת, אחרת התוכנה עלולה להתנגש עס תוכנות אחרות. בנוסף, אס היא תקרוס היא לא תפיל איתה את כל המערכת - רק הזיכרון המוקצה לתוכנה הבעייתית יקרוס. לעבודה בצורה כזאת קוראים 'יהפעלה במרחב מוגן'י (3400 6004וסזק הו פמותהנח) במאמריס שונים. שיס לב שתוכנות מסוימות - במיוחד יישומי אנטי-וירוס ודרייברים ייעודייס - עובדיס דרך סגצ, כלי ייעודי שמתעלה על מערכת ההפעלה במובנים מסוימים. אס תוכנת 16 הביט שלך תלויה ב-פגץ, למרבה הצער לא ניתן לגרוס לה לעבוד כהלכה בחלונות ?א או 0. ככל הנראה בגלגול הבא של חלונות, יישומי 16 ביט לא יעבדו כלל, אז דע לך שתוכנות כאלה יהפכו במהרה מיישומי ץסגעטוי טרחניים לענתיקה חסרת כל ערך למי שרוכש מערכת הפעלה חדשה. אני יודע שיש דרך בה אפשר לגנוב את דף הבית שלי (או אם לזייק, להסיט את ההפניה אל דף הבית) ואני יודע איך לתקן זאת - פתיחה של תפריט 'כלים' ובחירה ב'אפשרויות האינטרנט'. ספק הגישה שלי לאינטרנט עשה משהו דומה, אבל אני לא מצליח למצוא את הדרך לבטל את זה. הוא הצליח להגניב את השם והלוגו שלו ל-1פחזפוח! זסזסוס%=, באופן שכל אחד יכול לראות. איך הוא הצליח לעשות את זה, ואיך אני יכול לבטל את השינויים שהוא עשה? כדי לבטל את השינוייס שבוצעו על ידי ספק הגישה שלך לאינטרנט, תצטרך להשתמש ב->ו701 ק08ז ז0וו4ם, כלי שמספקת מיקרוסופט, אך איננו מוכר למשתמשים רגילים. תוכל להפעיל אותו על ידי הקלדת שוח.1ו60קץ בתתיבת הדו-שיח 'הפעלהי (חוא). אל תיבת הדו-שיח 'הפעלהי תגיע מתפריט התחל, או על ידי הקשה על [חלונות] + [8]. בחלונית השמאלית של שוח 1ו4טקץ, ג ל-חסווגתנועו/חס6 זיא > צקמו5611 צאי00ח1\ > טסתהחטותוגוח זטזסוק ג |שוח6ות1 > 406 שוחו זטפט זיצאוטז. בתיבת הדו-שיח תוכל עכשיו לשנות את הלוגו ו/או הכותרת (או להשאיר אותם ריקיס). שיס לב שאס תרצה להחליף את הלוגו באחר, תצטרך להכין מבעוד מועד קבצי ?8% בגודל של 22%22 ו-38+38 פיקסלים. : 0 מייעלים את התנועה נרחבי המסחך אם תקישו ב-6זש/ש על [5:] או [6]+[ !מזס], תקבלו את תיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפהי הכוללת, בין היתר, את לשוניות 'מעבר אלי ויחיפושי. בעזרת האפשרויות הללו יהיה לכם קל מאוד להגיע במהירות לכל מקום שהוא במסמך. והנה עוד טיפ נחמד: האם ידעתם שהקשה על [5=]+[1ח5] תיקח אתכם לחמישה המיקומים האחרונים של מצביע העכבר, האחד אחרי השני? השתפשו ב-[5] וב-[5:]+[8וח5] להאצת הניווס בכל מססך שהוא אפריל 2006 | 1.05 508 | ד5 [דואר אל קט הודעות דואל קצרצרות הפטנט הקטן והחמוד הזה לחיסכון בזמן, עבר מדואל לפורומים ובחזרה לדואל. אם אתם מאשרים קבלה של משהו אך אין ברצונכם להגיב, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לכתוב יקיבלתי. תודה. למה שלא תחסכו זמן ומאמץ, תקלידו זאת בשדה הכותרת, ותשאירו את גוף ההודעה ריק? אם בסוף ההודעה המקוצרת שלכם תקלידו משהו כמו ל"ט (ללא טקסט) או ס"ה (סוף ההודעה), או 50% (פמָ6553וח 01 6ת=) או דא (1א6ז סח). בצורה שכזו תודיעו לנמען שאל לו לטרוח ולהקליק על הודעת הדואל הריקה. ₪ 1 ו | 5 1 | | | | | 8 5 ה 06 פחו-פט!ק 5+81160ח1 2 הנקת הצגן גצגן המ 9 ג ה 4 גלגן הצהן 46| ויסנתי]/ץ 10015 ₪00%000%5‏ 40 אשוע ₪08 סא] 6, 0 9 5% )4( 5חו- הכ סז זוספג. הסט וחזס/חו ₪זסחז חו 0 0206%וח 106מוסים סז !סגה 5 פחי-הָטוק הח513%ח/ זס! קוס14 15 50060 6250 6ב או 500% קקה 5 1.5.0 חו-ףט! (וזד)השה[ 0> 0 חטב 1029 טחובח 40 6 50 1 חי-רָט ודו ג[ פד וו 13/8 חטב > לפק וקב הצהן. וסקב 2 1 1=חסיפז6ש.ז6וסקה- ב צבן- א/חסטם >קקב 13 1 סי .וקה = בן- חס ה >קקה 12 הטוש 61וכקה-3 שג א/חסטוה מקה 1 2 1 =סי9ז6צ,ז16כ קה - 3 צבן. א/ח4000 6פקקה 2 2 61.60900>1!פקב-ב צבן. א/חסטב6פסקם 3 1=חסיףז6 ש,61!קקה- ה /יגן- א/3000 66קקה התקנה של תוספי בוומסוא: הקלידו את הביסוי פחוטוק:וטססב (ללא הנרשיים) בשורת הכתובת של ה!ותסוא, ותוכלו לגלות איוה תוספים, בדיוק, מותקנים כרגע האם יש דרך קלה לגלות איזה תוספים ל-!|ו2ס! הותקנו, ואיך להתקין תוספים חדשים במערכות הפעלה שונות? הדרך הקלה ביותר לגלות איזה תוספיס הותקנו ונמצאיס במצב היא להקליד מוקטוק: !טסט הפעלה מהירה ומסודרת תוכלו לסדר את האייקונים בסרגל ההפעלה המהירה (חסחטף.! אסוט0) בשש הקלקות סרגל ההפעלה המהירה (6%ש0 הסתטה) נמצא בחלק השמאלי של מגש המשימות שלכם, מימין לכפתור יהתחלי. הוא נועד להפעלה של יישומים שכיחים שאינכם צריכים מידע טקסטואלי לגביהם: האייקונים מספיקים כדי שתזהו אותם. לא כולם חושבים ששיטת ההפעלה הנוספת הזו היא שימושית, ולכן האפשרות להשתמש בסרגל ההפעלה המהירה נתונה לשיקולו של = המשתמש. אתם יכולים להוסיף את 8 | 5180105 | אפויל 106 הסרגל על ידי הקלקה עם הכפתור הימני של העכבר על שטח ריק בשורת המשימות, הרחבה של תפריט פזבפססד (סרגלי הכלים), וסימון ליד 'חסחטפ.1 אסשס" (הפעלה מהירה). אם יש לכם יותר מתוכנה או שתיים שאתם רוצים להפעיל דרך סרגל ההפעלה המהירה, יהיה לכם נוח אם הם יהיו תמיד באותו הסדר - אבל לא תמיד כך עובדים העניינים. תוכלו להקל על עצמכם על ידי סידור האייקונים בסרגל בשורת הכתובת. אתה יכול לראות, על פי תמונת המסך, ש-10211!₪8א מייצרת רשימה יפה של תוספים. אולס התקנתם היא כבר עניין שונה לחלוטין. בוא נבחן לדוגמה, התקנת תוסף ה-181 עבור משתמש בשם טווח'. ראשית עליך להפעיל את גו!ו2סוא בחשבון המשתמש הזה כדי ששאר ההפעלה המהירה על פי סדר האלפבית. תוכלו לעשות זאת בקלות: כבו את סרגל ההפעלה המהירה בשלוש הקלקות, והוסיפו אותו שוב, בשלוש הקלקות נוספות. תהליך זה יארגן את האייקונים מחדש, על פי סדר האלפבית. אם סידור אלפביתי אינו מתאים לכם, תוכלו לסדר את האייקונים על ידי גרירתם והשמטתם, על פי נושאים, למשל, מוסיקה ווידאו למטה, אינטרנט למעלה, ובאמצע יישומים משרדיים. מבנה הקבצים של גו!ו;סוא יופעל. לאחר מכן עליך לפתוח את טטו₪וווגא ולגשת לתיקיית ₪!!ו?סוח. טוח /שוזוסת (או ל-ש!|ולסוח. ש6וות/שוחטון /וזסק א ב-5ג!50). לאחר מכן, צור ספריה בשס אחוטטוק. לאחר מכן, הורד את קובצ ה-.2?ק.ז! עס התוספיס בהתאם לסביבת המיחשוב ומערכת ההפעלה שלך, ופרוס אותו לספריית פוקטוק. היה דרייבר? אחרי פירמוט מלא והתקנה מחדש, במהלכה לא תיעדתי כלום, נשארתי עם מחשב מוגבל - כרטיס הרשת והמודם המובנים בלוח האם שלי לא עובדים כלל. חלונות מתייחסת אליהם כאל התקנים לא מוכרים אבל לא מעלה הצעות באשר לזהותם, ומכיוון שלא ציינתי לי מראש מה הם, אין לי מושג איך לחפש את הדרייברים שלהם. האם תוכלו לעזור? חלונות, למרות מיומנויותיה בזיהוי והתקנה של רכיבים, די אטומה בזיהוי מידע העשוי לעזור לך. תוכנות מצד שלישי יכולות לגלות הרבה יותר טוב מה מותקן במחשבך, והגס שהן לא מסוגלות להתקין את הדרייבריס עבורך, הן עובדות היטב כקרש קפיצה למציאתס. תוכנות מתקדמות יותר (כמו וצשזטצם שהייתה בעבר תוכנה חופשית), יעלו לכס כמה שקלים, אך גס לתוכנות החינמיות יש כמה אסים בשרוול. גילינו את שוז5 (1008[3ק /68. 41160 חז 3.5 איאואי) כשהכנו את אוסף היישומיס האולטימטיבי לרכיב זיכרון 058 לפני מספר חודשים, וגילינו שהיא שימושית ביותר בדיוק לבעיה שתיארת. אין צורך בהתקנה. פשוט הפעל את התוכנה ועיין בלשונית 461066 בחלונית השמאלית עד שתמצא את קחואזסאוש. בדוק בחלונית השנייה ואתה אמור לראות את השס או מספר הדגם של צייפסט הרשת בו משתמש המחשב שלך. את השס שמצאת חפש באינטרנט, ואתה אמור למצוא את הדרייבר הדרוש לך. אס לא תמצא מיד את מה שאתה צריך, חפש ב-א81 - הידע המולד שלה בחומרה אינו יודע גבולות - או חפש את 16 580688 (%ט.316.60או515011. אואוו), יישוס נוסף בחינס, הראוי לשבח. לא רק ש-גז530 תספר לך מה פועל, היא כוללת אינספור מבחניס שיעזרו לך לברר כמה טוב כל הרכיבים פועלים. תוכנה נוספת שתוכל לעזור לך היא 200%6גו0ת6ז: 2 א ופ וח גו וי 0 מ שמצורפת לתקליטור פט.וקפצס (ראה עמי 67). סזסצ של מיקרוסופט היא תוכנה עצומת מידות, והיא מלאה בתכונות שרבות מהן אני לא מכיר ואיני מנצל. האם יש איזושהי 'מפת דרכים' שיכולה לשמש כרשימה של קיצורי זרך ופקודות? יש לי שלושה ספרי עיון העוסקים ב-6זס, ובכל אחד מהם חסרים קיצורי דרך הסופיעים באחד האחרים. ב-8זסאו יש מאקרו המייצר מסמך של פקודות, אפשרויות וקיצורי מקשיס שיפעילו אותן. פשוט בצע את בצעדיס הבאים: בחר בתפריט כלים (1006) והקלק על מאקרו (סזטג!א). הדבר יפתח תפריט חדש, ובראשו 'פקודות מאקרו...' (₪ז0ג!א). הקלק על אפשרות זו, ותיבת דו-שיח תיפתח; גש לאפשרות 'פקודות מאקרו ב:' (...פו 05ז186א) ובחר ב-'פקודות שזס\' (65תגווחס6 8זסאו). כעת הקלק בשורה העליונה בתיבת הבחירה והקלד בה וח 1.0 ללא רווחיס (או חפש את הפקודה הזו בחלונית למטה ובחר בה). הקלק על 'הפעלי (תטא). הדבר יפתח תיבת בחירה קטנה; סמן את 'כל פקודות ₪סא' (6תגוחוחס6 ו ווא) והקלק על 'אישורי (א0). פס מפה של קיצורי דרך ב-טזסו): הצ'גו רשימה של כל הפקודות וקיצורי המקשים בעזרת פקודת מאקרו כעת 6זסצ תפיק עבורך טבלה ו ה ל מקיפה אותה תוכל להדפיס. שומרים על המדפסת בחיים אם יש לכם מדפסת בבית, רוב הסיכויים שהיא עומדת ללא שימוש רוב הזמן. אין צורך להשאיר את המדפסת דולקת תמיד, אבל קחו בחשבון שתקופות ארוכות של אי-שימוש עלולות לגרום לדיו במדפסת להתייבש, ובמקרים מסויימים אף לדלוף מחוץ למחסנית הדיו. אנו ממליצים לכם להדפיס עמוד אחד ליום, כדי לשמור על כשירות המדפסת שלכם המחשב השני מצליח להעלות את חלונות שא במצב בטוח בלבד. לא איכפת לי להתקין עליו מחדש את =א אבל יש שני דכרים שעוצרים אותי מלעשות זאת. ראשית, אני צריך להוריד מהכונן את הנתונים שלי, ואני לא בטוח מהי הזרך הטובה ביותר לעשות זאת. שנית, איבדתי את הברקוד הקטן עם מפתח התקליטור של גירסת חלונות שסותקנת במחשב. האם יש דרך למצוא את המפתח בהתקנה הנוכחית? אס המחשב הזה הוא המחשב השני שלך, כפי שאתה אומר, הנה הדרך שלך לגבות את הנתוניס שלך. אלא אס יש לך כונן 058 חיצוני (במקרה זה חבר אותו כשאתה במצב בטוח והעתק את הנתוניס), פשוט חבר את הכונן הקשיח של המחשב השני למחשב הראשי שלך כ-6אג51 וגש אל הנתוניס באופן הזה. הנתוניס המענייניס אותך במיוחד נמצאיס בתיקיית קחוו561 6תג >ותטוחט6ס] - העתקה רגילה היא הדבר הכי טוב במקרה הזה, במקוס להשתמש ביישוס גיבוי כלשהו. בקשר לקוד המוצר של חלונות ץא, תחת חלונות 522 ?א זה קצת יותר בעייתי מכפי שזה היה בגירסאות קודמות. אס אתה עובד עס 571 תוכל לאתר את מפתח המוצר ברג'יסטרי על ידי הפעלת זסוום פוקש וגישה ל-6זגאן]0טתוו[36חח. |3סס|. צטאת מסובז6' זט ד 51 אס תג 501סזסו1 ומשש ג /\. אס העותק של חלונות שמותקן אצלך הוא יותר מעודכן, תצטרך להשתמש בתוכנת שירות קטנה, כדי להגיע לאותו מלדע. זטשתו]ץ6א ₪648 ץ![6 [ג6וק8וא (ח60.מ63פץ!1ן סוק פוח. איאיא) עובדת עס כל הגירסאות העיקריות של חלונות ומציגה בפניך את מפתח המוצר בתוך שניות. בנוסף, התוכנה הזו גם פועלת מצוין במצב בטוח. ;6 אפריל 2006 | 05 5/0801 | 59 בתקליטוו להצעות וטענות, שילחו אימייל ל-!ו.6/46.6.00 החודש על ה-ס/ס שלכם תוכנות מלאות (תיקיית !וט=) גן עדן לגיימרים 4% |+ח6וח8חזטס ד |68זח :| דמואים למשחקים: 4 וס עבק 6זבּאווח %3 2 81 6זוקוחם א0580 חצ0א00.] או5 שספחוגה זגו זס הגס בו 58005 5 ה58 31 6חהו|סק זספצוסזם חוד ועוז... 5 מודים: טטא 2 106-]|3 6 3 וחססם התקנה הגישה לקבצי ההתקנה של כל התוכנות ב-סעס ובתקליטור מתבצעת על ידי כניסה ל'מחשב שלי', בחירה בכונן ה-ס/ם, והקלקה על הספריות המבוקשות. תמיכה תקליטור ה-סעס נבחן במערכות ההפעלה חלונות א ו-98 בכל שלבי ההפקה. אולם, יהיה נבון מצידכם לבצע סריקת וירוסים על כל תוכנה לפני התקנתה. מערכת 5!!₪ 5/8 וחברת 'אנשים ומחשבים' אינם אחראים לנזק למידע או למערכת המחשב כתוצאה משימוש בתוכנות. לחלק מהתוכנות מצורפים פרטים מלאים ומדריכי הפעלה בסיסיים בעמודים המוקדשים לכך מתוך המגזין. לא מצורפות הוראות ההפעלה המלאות, ולשם כך יש לבקר באתר היצרן. המערכת אינה מעניקה תמיכה טכנית לתוכנות המצורפות לתקליטור. בכל בעיה, יש לפנות ליצרן התוכנה. ו בחלק סהתוכנות עלול לגרום לעבירות על זכויות יוצרים המוגנות בחוק. אין לראות במוצר זה כל עידוד לכך. במקרה עבירה, האחריות תחול עליכם בלבד. התוכנות הן לשימוש פרטי בלבד (אלא אם צויין אחרת, ואין כו בהן שימוש מסחרי או שיתוף מכל סוג. לפירוט, קיראו את ההסכם לשימוש בתוכנה בזמן התקנתה. שימו לב: חלק מתוכנות החינם עלולות "לשתול* במחשבכם יישוסים שייבדקו את הרגלי הגלישה שלכם באינטרנט, או יניסו פרסומות ייעודיות. 0 | 08 וסםואפ | אפריל 2066 תוכנות חיוניות 55601/3|5= תוכנות חינם (תיקיית 6זהּ/66ז=) אודיו ווידאו 6 זסְעֶ!ק 85 5 ז6160שח60 סופטו קוח ז00/6 ||ט=₪ 2.65 280% 60666 116 1-> 0 ז6ץ3!ק 16018 ספסזסוו 0 6וחו דאסוטנ) 5 ז6ץ3]ק |68ה 9 ו!!ט= קוההחו/ 2 זסץ3!כ 6018וח 1.6 0 6.2.1 0ו0שמ61[ 10008:2000 3 6חט גוס אטום 2] 1 0068 1 00%א66) 0.98.7 כלי חיפוש 3סו 0 ח165 8 6זו)6וחו 1 1 פשטסחסזס!ו 2 57876828 תוכנות צ'אט 1 +09 1060 ףסזווח8) 4 סו 6 ט6ווטט 20030 סזק 00| 0 ז0ףח6556! אפו 7 6סץא9 1 חחמווווזד 5 ז86ח6556!! ססח3צ תוכנות זוא"ל 5 סזוסז6חטח ד ה|!ו2ס! 3 !1 608505ק עריכת תמונות 30 6080/4958 1 2 ז0שו6]/ 6וח! 6ח851510-] 7 שוסועח3]ז! 8 0וחו הסרת רוגלות 6 חסו!/0ם |8ח80ז6ק 55 6זהוה -0 8 6זה/וץ50!!חה ספסזסוו 4% 26500 8 ה0ז568 - )0טץק5 5 ז00010 שזְהעְכ5 5 ז8|3516 6ז4/וץט5 כלי אנטי-וירוס 7 זו\ווח 3 חסוו₪0 66ז= פטזוץ-ווחה 0/6 3 ווחז2076/]8 דפדפני אינטרנט 2 סוט 10.1 ז6פצוסזם וחהטג 5 א6]0ז1ו=] 21||3ס!! ועוז... תוספים ל-6זוטז6הטחד הרחבות חיוניות | תוכנה חופשית סזוטז6סהטחד היא תוכנת דואל נפלאה, אך לא נטולת פגמים. כדי לטפל בפגמים הללו עומד לרשותינו מאגר עצום של הרחבות ותוספים שנוצרו על ידי המשתמשים עבור המשתמשים. בואו לגלות את ההרחבות החיוניות וכנת הדואל החופשית וטו עדיין לא זכתה לתפוצה הרחבה של קרוב המשפחה שלה, דפדפן צ60זו], אבל אין לה במה להתבייש - מדובר באחת מתוכנות הדואל הטובות ביותר בנמצא. עס זאת, מופזשמטווך אינה מושלמת לחלוטין. למצלנו, עומד לרשותנו מאגר עצוס של הרחבות שנכתבו על ידי משתמשים שונים, במטרה לשפר את התוכנה. בכתבה הנוכחית החלטנו לסקור כמה הרחבות שאנו אוהביס במיוחד, אך קחו בחשבון שזהו רק קצה הקרחון. ישנן עוד מאות הרחבות שממתינות לכן את ההרחבות עצמן תוכלו למצוא בדיסק 8% 1ץפצפ המצורף לגליון, או שתוכלו להוריד אותן מאתר האינטרנט של ג!!ו;סוא בכתובת טאגץ9/וס6.!זטעחוו//:קוות. ₪ 610173מ/חו]ג ההרחבה הזו תדאג למזער את 6זוטז66תטת1 ל- עגזו ח6וץ5, במקוס לשורת המשימות. לחיצת כפולה עם העכבר על האייקון הממוזער תפתח שוב את התוכנה כדי להפעיל את ההרחבה לאחר ההתקנה, היכנסו ל-1008 > צחסוצמשוגם, הקליקו פעמים על ההרחבה, וסמנו את האפשרות ץז) 0) 6לוחזוחווח 5עבא1א. 8 זג63160) !10711 מתגעגעים ליומן של 00% אתם יכולים להרגע. ההרחבה הזו תוסיף לוח שנה / יומן פגישות ל-6זופז66תוווד שלכס. לאחר התקנת ההרחבה, היכנסו ל-צ1001 > זג666 והיומן יופיע בפניכס. בתפריט העליון של החלון תוכלו לבחור בין מצב תצוגה יומי, שבועי או חודשי. תוכלו לקבוע לכס מטלות, לציין אירועים וכוי. 0018015 51060 התוסף הזה נחשב לפופולארי במיוחד בקרב משתמשי מופזתטחד, והדבר אינו מפליא - 6 ווזכת 5 | שא | 0 | שד מחוסזפסתטיחד - הגירסה המורחבת והמשוזרנת הוא הופך את החיים לקליס בהרבה, על ידי הוספה של חלון המכיל את רשימת ה-600/80 שלכס. הקלקה על אחד מן השמות ברשימה, יאפשר לכס לשלוח לו מייל במהירות הבזק ₪ 16) 206 חס אס6פו% אשא סא ישנס דברים קטניס ומעצבניס, שיכוליס להוציא כל אדס מדעתו. אס אתם שואלים אותנו, אחד מהדבריס הללו הוא הנטיה של ולז66מות1 לפתוח חלון חדש בכל פעם שלוחצים דבל קליק על תיבת הדואר הנכנס (או על כל תיקייה אחרת, לצורך העניין). ובכן, כמו שכבר בטח הבנתס משמה של ההרחבה, היא תתקן את הבעיה הקטנה הזו. התקינו אותה, ותוכלו לנשוס לרווחה. 5 ו ההרחבה הבאה נועדה לאלה מאיתנו שמנהלים תכתובות מייל ענפות, עס דגש על מיילים עסקיים בעלי ניסוח שחוזר על עצמו. )וטוט מאפשרת לכם ליצור טקסטים שיופיעו בלחיצת כפתור כשתרצו בכך, וכך לקצר משמעותית את הזמן שאתס משקיעים בכתיבה רפיטטיבית של משפטים דומים. אטוטונון) עובדת בצורה הבאה: דרישות המערכת גירסה 15 של טזפזססתחד אינו דרוש כאשר אתם כותביס מייל תשובה למישהו (לאחר שלחצתם על כפתור ְק8) הכנסו ל-100 > זגשוסוו. כעת לחצו על כפתור 44, בחלון שנפתח כתבו 'שלוס' וסמנו את אפשרות קטסזס, ולחצו על א0. כעת לחצו שוב על כפתור 444, כתבו 'חבריסי, בחרו באפשרות א6ך ולחצו על א0. כעת הקליקו על 'חבריס' בחלון השמאלי, ורשמו את הטקסט שבו אתם מעונייניס בחלון הימני - לצורך הדוגמא נרשוס 'היי, מה שלומך!' ונלחץ על ₪ג5. כעת סגרו את חלון וגשואוט0 וחזרו לחלון ההודעה - תוכלו לראות שנוסף כפתור הנושא את השס 'חבריסי. לחצו עליו, והטקסט שרשמתם יופיע מיד במכתב. כעת חזרו לחלון וא6סוש0 שוב. לחצו שוב על 'חבריסי. בחלון הימני תוכלו לראות שקייס כפתור בשס גח . לחצו עליו, הכנסו ל-16 ולחצו על שחגפ!|ט]. בטקסט שלכס יופיע ערך בשם || שחגתוזחו]=10]]. מקמו אותו בטקסט הקיים על מנת שהמשפט יראה כך: היי, [[טחגהזמו]=10]] מה שלומך!. לחצו 54%6, חזרו לחלון ההודעה, ולחצו שוב על חברים - כעת תקבלו גם את שס הנמען במשפט שלכם. בעזרת ה-:6פגחג השוניס תוכלו לשלב פרטים כמו תאריכים, מספרי טלפון, כתובות ועוד. מאגר ההרחבות המלא של עד נמצא ב-9260/ח60 |זטעת11//: קוור אפריל 2006 | 581.08 | 61 בתקליטור אמולטורים ל-62ק מכזנות 281071 11 | אמכחפשיי השתמשו בתוכנות 005 עתיקות-יוסין או ביישומים לוויסטה וללינוקס - וכל זאת סבלי לעזוב את שולחן העבודה המוכר של חלונות =א. הכל תודות לאמולטורים החדשים ם אתם רוכשיס מחשב עס חלונות ?צ, אתם יכולים להפעיל עליו את מרבית היישומיס החשובים והמשחקיס החדישים, בנוסף לשלל תוכנות ישנות. התאימות הזו הינה אחת מן הסיבות לכך שאנשיס בוחריס מלכתחילה בחלונות, אך לפעמיס אתם עשויים לרצות קצת יותר ממערכת ההפעלה שלכם. לפעמיס תיתקלו בבעיות עס משחקי 005 החביביס עליכם. תיאורטית, הס אמוריס לעבוד תחת חלונות ?א, אך בפועל רבים מהם אינס עובדיס תחת ץא, ולא חשוב איזה שינויים תנסו לעשות בתצורה, לטובת התאימות. אתם יכולים למצוא את עצמכס במצב דומה גם עם יישומי 6 ביט שונים לחלונות. המצב הזה, מתסכל ככל שיהיה, רק יילך ויחריף: אם תעברו לחלונות 4 ביט תגלו שאין תמיכה כלל ביישומי 05 או ביישומי 16 ביט. או שאולי אתס שומעיס על יישוס נפלא או תוכנת שירות מעולה, ובא לכס לבחון אותס, אך יש בעיה קטנה אחת: התוכנה קיימת רק עבור לינוקס. ואתס בכלל לא מעונייניס בטירחה הכרוכה ביצירת מחיצות בכונן הקשיח ומערכות איתחול שונות, וגם לא במגבלות של גירסת תקליטור חי. דרישות מופרזות! בכלל לא. עם האמולטור הנכון, או תוכנה מתאימה לניהול מכונה וירטואלית (ז6ַגחג1א ואצ), אתס יכולים להפעיל, פחות או יותר, את כל יישומי ה-003 ותוכנות ה-16 ביט (אפילו בחלונות 64 ביט). אתם אפילו יכולים להפעיל את לינוקס, או את גירסת ביטא של חלונות ויסטה, מבלי לשנות כלל את התצורה הנוכתית שלכם. מיצאו אמולטור בחלונות ?א פועלות, באופן טבעי, רוב תוכנות ה-003 הישנות ותוכנות ה-16 ביט הוותיקות, 2 | פט טסואפ | אפויל 206 ומערכת ההפעלה מאפשרת לבצע שינוייס שימושיים כדי לשכנע את היישומיס העקשניים יותר לעבוד. עם זאת, בשל השינוייס הפנימייס באופן בו חלונות ?א עובדת, התמיכה בתוכנות ישנות אינה משתווה לגירסאות קודמות של חלונות, וכתוצאה מכך ישנן תוכנות שאינן פועלות כלל - ואחרות כושלות בדרכיס בלתי צפויות. התגובה המיידית שלכס למצב הזה עשויה להיות שימוש בדיסקט איתחול ישן של 05פ, אך לא היינו ממליציס על כך. הדבר רק יביא אתכס לסביבת התוכנה הנכונה, ובמקרה כזה, קרוב לוודאי שהיישוס ממילא היה עובד תחת חלונות ?א. הסיבה שהוא אינו פועל נעוצה, ככל הנראה, בהנחות שמניחה התוכנה באשר לחומרה שלכס; היא מצפה מהמעבד, כרטיס המסך, כרטיס הקול והג'ויסטיק לעבוד בדיוק כפי שהס פעלו בשנות השמונים. כל שינוי עלול לגרוס לכס לבעיות. מה שאתס צריכים הוא אמולטור כמו ₪0580% ()שם. 86ז50016610. א0ס805//: קוות). בנוסף לכך שהוא תומך בסביבת 5, :20880 מדמה גם חומרה, כך שמשחקים ישנים שדורשים סכמות ניהול זיכרון ישנות וזנוחות, סטנדרטים ישניס של קול .א 005 016 ב + הפשכ א רייה ננ כ | ח, וט > 65 4% 4 רש רע קש חול ארי שצצייק יש-ל וקוץ ף 4 פיז 64-06 ס"ס סיל הלחה התכ /- ₪ הצ לול הלפ וש תח הלע> א ושלוא- 2 ה שש שסרציש חז כף לכו ותו ת-א 1 - % 5 ל אס > א ת-א 4-יפי הספוכש 4% > 64 וז ת-א + 5-8 א = קפ סל א כטק הרד א ופא 0 5:5 ה הצ ב +למטרט בצ בב רל +כיה חש 1 1 1 1 אם אינכם מצליחים להפעיל יישוסים ישנים במצב תאימות (009ו סוחס ב- שא, נסו אמולטור ₪05 8 :ותה זקסזק , 0 ק!א5סותגז: , 3000 :5 טק 6, 0.63 א80; הגיע הזמן לקצת נוסטלגיה: שחקו במשחקי 005 קלאסיים בעזרת א0580ס גרפיקה (ץ1400, 6606 ו-54םץ, בין היתר), או כרטיסי קול שעבר זמנס, יוכלו לפעול בהצלחה. בנוסף, א00%86 פועלת בחלון מערכת ההפעלה הקיימת שלכם, ומשמעות הדבר היא שאין כל צורך בדיסקט איתחול כלשהו. 8 ביצוע עגינה לכונן הקשיח אחרי שתתקינו את 05880%ס מתקליטור צטוץ פצס, מצאו יישוס 5 שתוכלו להריץ באמצעות 20580%. אס אין לכס יישוס כזה, חפשו אחד באתרים כמו 1ח0650100196.00 00528. אואואו אך ח0ס6. שחו1 605686500 שואיי באתריס האלה תמצאו גירסאות דמו בלבד, כך שכל ההורדות חוקיות לחלוטין. לצורך הדוגמה הזאת, אנו מציעיס שתורידו את הדמו של 6 1.241 06] 6חב 6%ח10 ב6180ח1 מ-וח06.60ו1ח0052301650. אואואי. הדמו מגיע בקובף קו? קטן, שגודלו 656 קייב בלבד, למרות העובדה שהוא כולל גס רמות משני משחקיס אחרים. כל מה שעליכס לעשות הוא לפרוס את תכני הקובצ לתיקיה בשם ש6:!88. כדי לגלות מדוע אתס וקוקים ל-א0580פ, פתחו את חלון שורת הפקודה ב-א (הקליקו על 8₪גו9 > חא והקלידו 6₪4), הקלידו בשורת הפקודה ץ6ח!:0 6, ולאחר מכן הקלידו את הפקודה זשוקוזג3 כדי להעלות את התוכנה. לאחר שהות קצרה, אנו רואים מסך מעוות עם מה שנראה כמו שרידיה של הודעת השגיאה 'סזש? עס 6שוצוס' - כלומר, זה לא עובד. כעת הקליקו על וזגו5 (התחל) > פוזוזקָסז? | (תוכניות) > 20580% > א00580% כדי להעלות את התוכנה (או גררו והשמיטו את ספריית צְ4ח1 על היישוס), ותקבלו עוד חלון שורת פקודה, אלא שהפעם יופיע שם כונן שאיננו קייס במערכת שלכס (בדרך כלל :2). זהו כונן וירטואלי למטרותיה של א0880ס, כך שכדי לגשת לכונן הקשיח האמיתי שלכם, עליכם להשתמש בפקודת וחטס)א. במקרה הזה, הקלידו ץ]:0 6 דאטסוא כדי לומר ל-א00580 שכונן 6 אמור להפנות לתיקיית 6ח!:6, ולאחר מכן הקלידו :6 כדי לעבור אל התיקיה הזו. כעת הקלידו :זשקוחג5' כדי להעלות את המשחק, והפעס זה יעבוד. אמולציה יכולה להיות ענייְן פשוט למדי. איתור תקלות ב-20510% לא כל יישום שתנסו להעלות ב-א00580 יפעל באופן כה חלק. משחקי 008 המשתמשיס במצב מוגן או גרפיקה מתקדמת יותר, עשוייס להיות בעייתיים. אולס אל תרימו ידייס מיד אס יישוס מסויס אינו פועל. שינוי פשוט בהגדרות התצורה שלכס עשוי להיות משמעותי מאוד. בחרו ב-]600.א₪00580 מתפריט 20580 כדי לראות מה השינוייס שאפשר לבצע. הגדרות התצורה של א₪05880 נמצאות בקובץ טקסט פשוט, בפורמט המוכר של קבצי וא! של חלונות. הקוב מחולק לסעיפים, ולכל אחד מהם יש כותרת המוקפת בסוגריים מרובעיס ((ז66ח6ז], [טק6], [צסופ] ועוד) בסעיפים האלה יש פקודות פרטניות, על פי התבנית 6[ צ=6זסאוץ6, כלומר מילת מפתח>ערך, ובכל הסעיפיס יש דוגמאות, המסבירות מה הפקודות מבצעות הפריט הראשון שסביר שתשנו הוא חסווג06ו|3 ]אג א0580%כ (הקצאת הזיכרון), הנמצא בסעיף [א60%00]. בברירת המחדל הוא מוגדר כ-16=>?ומוחטוח, ונותן לתוכנה 16 מייב של זיכרון, שאמוריס להיות די והותר למשחק משנות השמוניס משחקים במצב מוגן משנות התשעים עשויים אולי להזדקק ליותר, כך שתוכלו לשנות את ההגדרה ל-6526=64ח במידת הצורך. ישנס גס משחקיס שקורסיס אס מוקצה להם יותר מדי זיכרון, כך שייתכן שכדאי פשטו את א50פ5סם 0580%ם הוא אמולטור מצויין אך ההגדרה שלו טרחנית מכפי שהיא צריכה להיות, במיוחד אם אתם צריכים לערוך את קובץ ה-1ח00 00580% בכל פעם שאתם צריכים להפעיל תוכנה כלשהי למרבה המזל יש פתרון לבעיה בדמות תוכנת חינם שימושית בשם 2-60 (פוסבוח/ח פוחסת 5ז6סרחפוח//:ק1ת) לכס להקטין את הקצאת הזיכרון. ניהול הזיכרון יכול להיות נושא בפני עצמו לתוכנות המשתמשות במצב מוגן. נסו לנטרל את התמיכה המובנית ב-8א6 (הגדירו את 8=]81:6וח6 בסעיף [40]) או ב-5)אא (8156!=פוחא), או בשניהסם. לתאימות המסך יש סבירות נמוכה יותר להוות בעיה, תודות לברירת המחדל המתאימה לכל מצב, של 28+=40086ח. אך אס היישוס שלכס מוגבל לסוגי התצוגה הפחות סטנדרטיים או צְ6ה3ד, שנו את מילת המפתת ₪חוו[46ח בהתאס (6[65ז6ח =6ח61גוח או 0 =6חות 0גוח). אחרון חביב, נסו להשתמש בהתקן קול שונה (אס היישוס בא לכם לבחון גירסת ביסא של ויסטה במחשב ה-א שלכם, מכלי לגרום לנזקים בתצורה שלכם? אתם וקוקים לסכונה וירטואלית כדי להגדיר את המשחק של אינדיאנה ג'ונס ב-606=-פ. הקליקו על 8 > שזהקעו תזועי 00, תנו שם לפרופיל והפנו את '=א= 08ח08* 7-'6א6.ז6/סוח53". הקליקו על 1אפא > אא > 306 כדי ליצור 6טוזס ותוסות והפנו את *ותשסוח סז פשחס" ל-"ץ0תס'. על מנת לסיים הקליקו על 06 > וצג06 41 6061 שלכס עולה ומאפשר לכס לבחור כרטיס קול), או כבו התקני קול ב-]ח60.א0580ק אס לא (בטלו את [ז5513516], [פטש] (-| זש68%ק5]). ייתכן שזה כל מה שתצטרכו לעשות כדי לגרוס לתוכנה כלשהי תעבוד. ₪ מצאו חלופה אמולטוריס כמו א20580% הס רבי עוצמה ונוחיס לשימוש, אך הס גם סובלים מבעיות משמעותיות הס אינס ממש מבודדיס מהמערכת המארחת, למשל. כתוצאה מכך, שגיאות במהלך ההתקנה, או בעת הפעלת היישוס, עלולות למחוק קבציס במחשב המארח. בנוסף, יש גם ביצועים - או בעיות ביצועים, מכיוון שאמולטוריס מבוססי תוכנה לעולס לא פועלים במהירות גבוהה, במיוחד כשהס מבצעיס אמולציה למעבד וסביבת חומרה. יישוס של כל הוראות המעבד בתוכנה, לבטת יפגוס בביצועיס באופן דראסטי. למרבה המלל, יש חלופה מהירה יותר, שתספק את המהירות הדרושה לעבודה רצינית: המכונה הווירטואלית, אמולציית תוכנה של מחשב עצמאי המתקיים בסביבה עצמאית משלו. אס תפתחו מכונה וירטואלית היא תיראה כתלון של יישוס רגיל על שולחן העבודה שלכם, ומיד תציג הודעת שגיאה. מדוע! מכיוון שזהו מחשב וירטואלי ללא כל תוכנות מותקנות; אין לה מה פרופילים לתוכנות הישנות שלכם 6₪=-0 תציג את הפרופיל של אינדיאנה ג'ונס ברשימה. בצעו עליו הקלקה כפולה והתוכנה תיצור קובץ זחסס 00580% שיאפשר לכם לשחק במשחק לאתחל. קחו דיסקט איתחול ישן, או תקליטור 65 או פצפ - לינוקס היא אידיאלית לשס כך - הגדירו את המכונה הווירטואלית שלכס כך שתאתתל מהדיסקט או מהתקליטור, ונסו שוב. זה בדיוק כמו התקנה במחשב אמיתי: בצעו את השלבים הרגיליס ותנו לכלי הגדרת התצורה לדמות את החומרה. לאחר שזה יתבצע, תוכלו להפעיל לינוקס במכונה הווירטואלית שלכס, הפועלת כיישוס על שולחן העבודה שלכס. אל תחששו באשר למערכת הקיימת שלכס; כל מכונה וירטואלית שמורה באופן מבודד מהמחשב המארח. מה שהמכונה הווירטואלית חושבת זה שהכונן הקשיח שלה הוא פשוט קובצ גדול במערכת שלכם. במכונה וירטואלית אתם יכולים לפרמט את הכונן שלכס, לחלק אותו למחיצות, להתקין איזו מערכת הפעלה שאתסם רוצים, והשינוייס באים לידי ביטוי בקובץ הזה בלבד. אס תפעילו שוב את הדמו של אינדיאנה ג'ונס תראו כיצד זה עובד. מכונה וירטואלית (מבוטא 'בוקסי) הוא אמולטור פשוט, בקוד פתוח, של מעבדי 86ג, וזהו מקוס טוב להתחיל בו אס אתס מעונייניס להתנסות במכונות וירטואליות. התקינו עותק מתוך תקליטור צטו? פצפ המצורף לגיליון, או מדף הבית של הפרויקט אפריל 2006 | 5/8105 | 63 ()6ת.20ז00605.5076610// :כ זות). הצעד הראשון שלכס יהיה להעלות את הקוב המייצג את הכונן הקשיח שלכס. הקליקו על חגו5 (התחל) > וחגזפָסזק |[ (תוכניות) > 80686 > 1[ תסו63ז0 >פַגוח1 %%ו, ולאחר מכן הקישו שוב ושוב על [ז6וח8] דרך ברירות המחדל השונות ליצירה של תמונת כונן קשיח כללית בנפח של 10 מייב בשם ָחו.6. שימו לב ש-806₪ גס מעתיקה ללוח העריכה שורה חשובה של הגדרות אותה תצטרכו מאוחר יותר, לכן פתחו עותק של פנקס רשימות ובחרו ב-548 (עריכה) > 6ג? (הדבקה) כדי לשמור אותה. לא נוכל להשתמש בכונן הקשיח שלנו עד שהוא יפורמט, ולכן יש גס צורך בדיסקט איתחול של 005 - או לפחות בתמונת דיסקט. תוכלו להוריד אחת כזו מ-2ז66605.0]. אישא; היא נקראת 8וחו.00101440. העתיקו אותה לתיקיית תוכנת 865 (סביר להניח שמדובר ב-6!ו= וחגזפסז? 5 0). נזדקק גס לדיסקט אמיתי. פרמטו אותו, ולאחר מכן גררו והשמיטו עליו את תיקיית המשחק צ8ח!:6 שיצרתסם קודם. 3 לא ישתמש באף אחד מהקבצים הללו אלא אם כן נורה לו לעשות זאת. כמו א0580ס, יש לו קובץ הגדרות תצורה הזקוק לשינויים משמעותיים לפני שנוכל להתקדם. הקליקו על חגופ (התחל) > וחאפָסזק !1ג. (תוכניות) > 806% -> קט560 6|קוח93 000 כדי לראות מה מוצע לכם. ₪ מגדירים את 88 גללו כלפי מטה את קובץ התצורה של :86 ותגלו מגוון עצוס של אפשרויות שבעזרתן ניתן להגדיר כל היבט במכונה הווירטואלית שלכם. נתחיל בפקודת ( צסטס.1:, שברירת המחדל שלה היא '/60ח6צח)|=313105, 100/צ06/ =44 1 : בסקטו!'; זה טוב ויפה עבור לינוקס, אך לא לחלונות. אנו רוצים, בכל מקרה, להפנותה לתמונה, ולכן שנו את השורה ל-104ב8,50ח1-64=00181440.1:בצקקס1! = כעת מצאו את השורה '.זסוצבוח-10ג', המגדירה את סוגו וגודלו של הכונן הקשיח בו תשתמש המכונה הווירטואלית. הגדרת ברירת המחדל היא דוגמה 6% | 05 5181 אפויל 206 בלבד, ועבורנו אין בה כל תועלת, ולכן החליפו אותה עס השורה שה-[100 תסוז63ז6 6יָגוח] אוש בנה קודס לכן (ושעדיין אמורה להיות בלוח העריכה שלכס). מתחת לזה נמצא סעיף ו0ס₪, המגדיר את סדר האיתחול למכונה הווירטואלית שלכס. כרגע הוא מוגדר על 6% :וססט, ומשמעות ההגדרה הזאת היא הכונן הקשיח בלבד. איננו יכולים עדיין לאתחל לכונן הקשיח, ולכן שנו זאת ל-א:ו6 ,עֶסְקְס11 :ספ. כעת שמרו את הקוב בתיקיית ברירת המחדל בשס גז.גטוקטוחפ. הפעילו את :8068, בחרו באפשרות 2, הקלידו וגז.פטו!קפוח% והקישו על |ז6וחפ] לקריאה של התצורה שלנו. בחרו ב-חסו)ג!טחו5 תוצָ86 >3 ותראו את ה-וקחסזק בשורת הפקודה 05פ :א. מחיצה ופירמוט כעת ברצוננו לפרמט את הכונן הקשיח הווירטואלי שלנו וליצור בו מחיצה. שימו לב: הכונן ה'וירטואליי, לא 'האמיתיי. אם תקלידו את הפקודות האלה בחלון שורת הפקודה הרגיל, תמחקו את כל תכולת הכונן הקשיח שלכם, אז אנא ודאו שאתם עושיס זאת בחלון של 05 בלבד. הקלידו %:ו6), הקישו |זשותם] כדי לקבל ₪432, ו-[4] כדי להציג מידע על המחיצות. תראו את כונן ה-10 מייב היחיד שיצרתם קודם (אם אינכס רואים אותו, סגרו את החלון וחזרו שוב על הצעדיס שציינו). הקישו על [846] > [1] > [1] ליצירת מחיצת 505 ראשית (תסוזוחג 005 ץזגוחוזק), ולאחר מכן על [צ] > [8%6] > [886] > [886] כדי לסגור את א15%סת. הקליקו על 6 בסרגל הכלים של 806% כדי לאתחל מחדש את המכונה הווירטואלית. לאחר ש-6205ת תיטען שוב, הקלידו 5/ :6 זַג1א08 (אם אתם לא בטוחיס, הקלידו :6 18פ, רק כדי להשתכנע שאתם עומדים לפרמט את הכונן הווירטואלי, ולא את הכונן הקשיח האמיתי). מלאו אחר ההנחיות והקליקו על ז0%? עס השלמת הפירמוט כדי לכבות את המכונה הווירטואלית. עכשיו אתם אמורים להיות מסוגלים לאתחל לכונן הקשיח, אולס איננו יכוליס להיות בטוחים בכך עד ש-:ו(806 יפסיק לאתחל הפעילו יישוםי חלונות רבים (כולל משחקים) תחת לינוקס עם =אחיש, אמולטור של חלונות (וחסס.ףה6חוט. תוחאו מהדיסקט. פתחו שוב את הקוב אז.צטןקטוח: שיצרנו ושנו את פקודת צץ?10= כך שתצביע על כונן הדיסקטים האמיתי, ולא על התמונה (יש לשנות את הפקודה וחו.44=00101440 1 ל-:44=8 1). בצעו שמירה הפעילו מחדש את :ו8061, בחרו באפשרות 2 כדי להעלות את קוב הגדרות התצורה, הקלידו זאו צט!קטוח5 והקישו |זטוחם], ולאחר מכן בחרו באפשרות 5 כדי לאתחל את התצורה. הקישו [זטוה=] בשאלות לגבי התאריך והשעה, ובזאת אתחלתם מכונן 6 וירטואלי. הכניסו את דיסקט המשחק אותו יצרתס קודם, והקלידו את הפקודות א 60 > 6 1אזפא! > 6. סוף סוף אנחנו מוכנים. הקלידו זטוקוג5 כדי לשחק. אל תצפו ליותר מדי. לא התקנו דרייבר לעכבר, למשל, כך שתצטרכו להשתמש במקלדת מכיוון שאין לנו את אמולציית זו[ 6הטוס5 של א0580כ, האודיו עלוב, אבל הנקודה היא שזה עובד. כעת יש לכס מכונה וירטואלית שאתס יכולים לחלק למחיצות ולפרמט כאוות נפשכם, להתקין כל תוכנת 005 שהיא, מדיסקט או מתקליטור, ולהפעיל > ץ0ח] זרקור על... ביצועי המכונה הווירטואלית מכונה ווירטואלית היא עניין שימושי בדרך כלל, אך היא אינה מתאימה לכל משימה. לדוגמה, האצת חומרה ב-א!60זס איננה נתמכת כהלכה, כך שאינכם יכולים לצפות לשחק במשחקים כבדים (אם כי יישומים דו-מימדיים עובדים כמו שצריך). זכרו שהחומרה שלכם תפעל באופן קצת יותר איטי מבדרך כלל, שכן הגישה לכל התקן צריכה לעבור דרך שכבות נוספות ב-זאטְּחטוא וא (מנהל המכונה הווירטואלית). היוצא מן הכלל הוא המעבד שלכם: הוא מבצע נימים של המכונה הווירטואלית באופן ישיר, בדיוק כאילו היו פועלים על המחשב המארח, ללא כל בעיות במהירות. הביצועים שתראו ב-פזפויואץ' או ואצ 00 וגטוזש, תלויים אם כן ביישום. במקרה הטוב ביותר, היישום זקוק למשאבי מעבד מוגברים, ומשתמש מכונות וירטואליות מפעילות את רוב היישומים במהירות סבירה, אם כי הם אינם נהנים מהעוצמה הגראפית המאפשרת הפעלת משחקים מתקדמים כמו 0 זגא: באופן מינימלי בלבד ביתר החומרה. יישום שכזה עשוי לפעול ב-95 אחוזים מהמהירות הרגילה: יישום חלונות טיפוסי קרוב יותר ל-75 אחוזים בסך הכול. במקרה הגרוע ביותר, שימוש כבד בחומרה עשוי להוריד את מהירות המחשב המארח בחמישים אחוז , אם כי למרבה השמחה, אין זה קורה לעתים קרובות. || 6ה1+6ג 1) גחק בשי חר ססו] (ססת/חַָזס.88סחאיוז. אואחאו) הוא אמולטור וחטז861ק5 2% מעולה אותה, והכול בחלון על שולחן העבודה של שא, וללא כל עלות. מרשים! לדעתנו כן, אבל זה עוד לא הכול. ₪ גלו את ה-ז6ץג!? 6זגא]ג אפשר להשתמש במכונה וירטואלית של 86108 גס להתקנה של מערכות הפעלה מתקדמות, כמו חלונות ?א, 2000 או לינוקס - לפחות באופן תיאורטי. בפועל, קרוב לוודאי שתגלו שהתוצאה מאכזבת. הביצועיס אינס מעוליסם, אחרי שמשתמשים במערכות ההפעלה הפחות בסיסיות (כ-508% וחלונות 3). לקבלה של מהירות ורב-תכליתיות מקסימליות, תצטרכו להשתמש במכונה וירטואלית מסחרית: 76 וגטוזוצ של מיקרוסופט או ה-חסווגצ)זסש של 6זגא!אצ. למרות החשש אל תירתעו מהמילה 'מסחרית', מכיוון ש-6זגא]אץ השיקה לאחרונה את זטץג!? 6זגא]א, כלי נפלא בחינם שנועד להביא את המכונות הווירטואליות להמוניס. למעשה זוהי גירסה מוקטנת של הסוו3ו5)זס/, שאינה יכולה ליצור מכונות וירטואליות, אך מאפשרת לכס להשתמש במכונות וירטואליות שנוצרו על ידי מישהו אחר. יש רבות כאלה שתוכלו להתנסות איתן. כשבחנו את |גטחו 6תוו[6גוא זוה של 6זגא]אש וח צ/ח ות + /רח 60. 86 אררת צ. אראראו), גילינו סוגים שוניס של הפצות לינוקס, כמר אטחו.] |[4ח5 חוחגכ, חגופטס, 6 גז600], טותטפטא ו-טוחטסש. מצאנו גם מערכות הפעלה ניסיוניות כמו 863₪005, מערכת הפעלה בחינס התואמת ל-קא שזמינה כרגע בגירסת אלפא (אבל טפ ה%6++ 71 למי איכפת אס היא יציבה, כשהיא פועלת במכונה וירטואלית!). יש גס המון כלי פיתוח וכלים אירגוניים, כולל 28130356 8616ז0) ו-זסאו6א .1501 אך אס אף אחד מהכליס הללו אינו מוצא חן בעיניכס, אתס יכוליס לבחור ב-66חגווקקא זטצאיסז8, אחד השימושיס המענייניס ביותר בטכנולוגיית המכונה הווירטואלית שראינו אי פעם 6>הגו[קק4 זשפאוסזת ה-66חגו!קק4 זטצאסזם היא גירסה מוקטנת של אטםו1 טותטטט, הכוללת גס עותק של 6!0זוץ. אל תירתעו מהייחוס ללינוקס אס לא השתמשתם בה אי פעס; המערכת מאתחלת ל-גס)שזוץ, כך שתרגישו מיד כמו בבית. התקינו את ה-6חתגו[קק זשצאסז₪ מ-גטוץ פצם (או הורידו אותה מ- זט ץק 061 06זק ו 60. 6ז ונת צ. או אראו) כדי לגלות זאת בעצמכס. בואו נניח שתשתמשו ב-6אגווקקא לעתיס קרובות, כדפדפן המועדף עליכם. מה יקרה אם רוגלה, וירוס או סוס טרויאני יתקוף אתכס! לא הרבה, מכיוון שהקוד הזדוני מבודד ב-6חגו![קק4 זסבאסזם. אתס משתמשים ב-אחגווקק4 עם ההרשאות של משתמש לינוקס רגיל, המגבילות באופן קפדני את מה שהקוד הזדוני יכול לבצע. ואפילו אם יש דרך לעקוף זאת, הוא אינו יכול להגיע לשולחן העבודה האמיתי שלכם, לגנוב את הסיסמאות שלכם, למחוק את קבצי הנתוניס שלכם, מכיוון שהס כולס במחשב ולא במכונה הווירטואלית. אתס גס יכוליס להגדיר מחדש את ה-6חגו!קק על ידי הוספה של שורות בקובץ הנושא את השס אחצ.6חגו!קק -זספאיסז₪ (עיינו במדריך שכותרתו 64ח4ו5 פַחוזו66 המגיע עס ה-6>תגו[קק ג לפרטיס), ושוס שינוי שאתם, או כל קוד זדוני, תבצעו בכונן הקשית של המכונה הווירטואלית, לא ישרוד אחרי איתחול פשוט. עס זאת, אין זה פתרון מושלם. ;סו" הוא דפדפן מעולה, אך מעת לעת מגיעים לאתר המצריך שימוש ב-זטזס!קאם |שחז6וה!. אס אתס מגדיריס את התוכנה כך שלא יישמרו כל שינוייס בכונן, משמעות הדבר היא שלא תוכלו לשמור סימניות (אם כי אפשר לייבא אותן מתקליטור, או אולי לשמור אותן באינטרנט, באתר כמו וח0.אזגוח%סספץח. אאא). וטרס הזכרנו את כמות המשאביס בהס אתס משתמשים - מדובר בכמות שהינה מעל ומעבר למשאביס הדרושיס להפעלת אס)שוץ במצב רגיל. למרות זאת, הרמה הגבוהה של אבטחת הגלישה היא פיצוי הולם, ומכיוון שהמערכת היא בחינס, אנו בהחלט ממליצים שתנסו אותה - אחרי הכל, אין לכס מה להפסיד. שיפור הביצועים עד כה התמקדנו בכוונה בפתרונות אמולציה בחינס ובקוד פתוח, כדי שתוכלו להתנסות בטכנולוגיה מבלי שתצטרכו להוציא על כך כסף. זוהי דרך טובה כדי להתחיל ללמוד מה יש לאמולטוריס להציע, אך כפי שראינו, למוצריס הללו יש מגבלות שונות. אס אתם רוציס להימנע מהן, במיוחד עס עוד יישומים התמקדנו כאן באמולטורים המבוססים על המחשב האישי, אך ישנם אמולטורים נוספים שכדאי לבחון ₪ סחו/ אמולטור זה, אותו ניתן למצוא ב-חסס סתפתעו יאוי מאפשר להפעיל תוכנות 5ספ וחלונות רבות תחת לינוקס (ראו את הרשימה המלאה בכתובת סוס סחפתושי. סקס 3//:וח). ₪ זסז8!טוה=! (חסס. וס הצוחנ ותי). אמזולטור איכותי של סביבת 66 עבור מחשבי 96 עם 103 % 05 ומעלה. זהו מוצר מסחרי. אך הרכישה כדאית, שכן התוכנה עולה 524 בלבד. ₪ הפא חשא הוא זפסָּח8/ו או חינמי בעל עוצמה תעשייתית. המיועד ללינוקס, וניתן להורדה ( 00 06 50 ח6א. ושע (תמיכה לחלונות בקרוב). ₪ אמולטרים למשחקים האם כל זה רציני מדי בשבילכם? אם כן הירגעו והחיו מחדש זכרונות נשכחים עם אמולטורים 64-7 006סוהוחס ,0‏ 0000 5080חג, מְח ומחשבים ביתיים קלאסיים אחרים (וחסס.8ח20-זסופטחס./צוצ/ש). תוכנות לניהול מכונות וירטואליות (מטשגחגוח |אצ), הגישה הטובה ביותר היא לבחור במוצר מסחרי. אין הוא חייב להיות יקר (חסוו8ז3זס \ 6ז3אוא עולה 1895, בהורדת התוכנה מהאתר), והיתרונות ברוריס. יצירת המכונה הווירטואלית 2 --₪ 5ום ו מ 8 הקל 4:85 חקא (> ספם 29% 000% אאא זה א 1 . ₪. 4.ש 9 2 1160 בווסכ 0 טספ 25 הפע 248 את 06 + 92225 בשצ! 2.21 גבַבה ספא נוך ה הדי א 6 ידש" 08263 07 מס 00ל = ת:562% 2 02925 19 ג 02005 בפמא > ).50 בגפכנג.₪ + גפיהרוסכול 6000 ה-08ח8:סקא 809561 מספק את הדרך הבטוחה ביותר לגלוש באינסרנס אפריל 206 | 05 581 | 65 היא קלה הרבה יותר עם כלי מסחרי. לא צריך לערוך קבצי טקסט, לא צריך ללמוד פקודות מסובכות, אלא רק לעבור דרך אשף ולהקליק על האפשרויות שאתס צריכים. יש גס יותר דרכיס לתקשר בין המחשב המארח לבין תחנת עבודה. הסוזג)5%זס \ 6זגא]א% מאפשרת לכס לגרור ולהשמיט קובצ משולחן העבודה אל המכונה הווירטואלית - נוח מאוד אס אתס רוציס לבחון איך מתנהג יישוס בסביבה מסוימת. אתס יכוליס גס להשתמש בלוח העריכה כדי לגזור ולהדביק טקסט בין המכונה הווירטואלית למחשב המארח. יישומים והעתיד סקרנו מספר תוכנות וירטואליזציה מובילות, אך ישנן עוד הרבה תוכנות נוספות. האמת היא שאחרי שאתס משתמשים זמן מה בתוכנה לניהול מכונות וירטואליות, קשה לדמיין את חיי המיחשוב שלכס בלעדיה. מכונות וירטואליות הן ארגזי חול אידיאלייס כשאתם בוחניס בניית אתרים תוכנות, לדוגמה. נניח שאתס רוציס לבחון תוכנה כלשהי, אך אתס חוששיס מכך שהיא מכילה רוגלה כלשהי שעלולה לפגוע במחשב שלכס. במקוס להתקין אותה בצורה רגילה, פשוט הפעילו אותה במכונה וירטואלית, באופן המרחיק אותה מהנתוניס האמיתייס שלכס. אס אתס מעונייניס להתנסות עס תוכנת שירות לניהול מחיצות בכונן הקשיח, תוכלו שחקו איתה במכונה וירטואלית, ודבר לא יקרה אס משהו ישתבש. ישנס גס יתרונות באיתור תקלות, מכיוון שמכונות וירטואליות מאפשרות לכס לבחון יישומיס שאינס מתנהגיס כשורה, בתצורה שנייה, אפילו אם יש לכס מחשב אחד בלבד. כך לא תצטרכו לשאול חבריס: ייהאס תוכנה א קורסת אצלכס אס אתס עושים אי, בי וג'ייי, מכיוון שתוכלו לבדוק זאת בעצמכס בן רגע. מפתחיסם יכוליס להשתמש במכונות וירטואליות כדי ליצור סביבות ניסוייות ליישומיס שלהם. תוכלו לראות כיצד תוכנה -- פועלת תחת חלונות 2000 ,98 ו-א, אולי, ולאחר מכן להתקין תוכנות נוספות במכונה הווירטואלית כדי לראות אס יש קונפליקט. ביצוע שינוייס בהגדרות החומרה במכונה הווירטואלית יכול אף הוא להיות מעניין: הקטנת הזיכרון המוקצה כדי לראות איך היישוס שלכס מתמודד במצבי זיכרון נמוך, לדוגמה. לא רק יישומים פוטנציאליים הס שמקדמיס את הטכנולוגיה. בעקבות המעבר למעבדים מרובי ליבה, משאבי המעבד יפסיקו להוות בעיה משמעותית. לפחות גירסה אחת של 1588 פאסשחוצ תכלול איזושהי יכולת של מכונה וירטואלית בתוכנת 68זקאם 206 |וטזוצ החדשה, שתוכל גם לבטל את הנושא הכספי. לכן, אם אינכס מעונייניס כרגע להשקיע בתוכנה לניהול מכונות וירטואליות, אולי כדאי לכס לחכות: סביר להניח שטכנולוגיית הווירטואליזציה תעבור לשימוש נרחב בעולס המחשביס בתוך כמה שנים. מייק ויליאמס מערכת הפעלה חלונות יא קוד רישום אינו דרוש 4 למידע נוסף הכנסו 0-7 6 ווח ושע רוצים לבנות דף בית במהירות וביעילות? תוכלו להעזר בתוכנת הקוד הפתוח צז, שתעשה חלק גדול מהעבודה השחורה עבורכם. תוכלו לעצב את דפי הרשת שלכם, ולהעלות אותם לשרת בין רגע ימים בהם בניית אתר ממוצע דרשה ידע מעמיק ב- זד!ז חלפו להם מן העולם. כיום תוכנות כמו זטושאונחג0 עושות את מרבית העבודה בשבילנו. וא , תוכנת קוד פתוח לבניית אתרים, רחוקה עדיין מלהוות תחליף ראוי לתוכנות מסחריות מסוגה של זטוגטונמגחס, אך אם אתם רוצים לייצר דף בית פשוט, תמצאו שהיא יעילה למדי. השימוש ב-טשא פשוט למדי. עם פתיחת התוכנה תגלו שאת רוב המסך תופס דף לבן, שבקרוב יהפוך לדף זוז מן המניין. אס מעולס לא יצרתם דף רשת, אין לכס מה להתרגש: אתם יכוליס להתייחס לדף הזה כאל דף או לכל דבר - כל דבר שתרשמו עליו יופיע לאחר מכן בדפדמן בצורה זהה. אחרי הכל, נוא 66 | 05 ומפופ | אפויל 206 מתהדרת בכך שהיא תוכנת 6ץות'או, או בתרגוס לעברית, ימה שאתה רואה זה מה שאתה מקבלי. התבוננו בתחתית הדף, ותוכלו לראות ארבע לשוניות ביניהן [גחחסא |-טסזטספ. אם תלחצו על לשונית 50 תוכלו לראות את קוד ה- אחז שעומד מאחורי דף האינטרנט שאתם יוצרים. לחיצה על [גווחסא תחזיר אתכס למצב התצוגה הרגיל. לאחר שסיימתם לעצב את העמוד לשביעות רצונכס (אתס גם יכוליס להוסיף תמונה או טבלה באמצעות לחיצה על תפריט חיצח!), סביר להניח שתרצו להוסיף לינקים. כַדִי לעשות זאת, לחצו עם קליק בונים ונהנים - טשא ימני על המילה או התמונה שברצונכס להפוך ללינק, ובחרו ב-אחו1 6₪466. כעת רשמו את הכתובת אליה אתס מעונייניס לקשר, ולחצו על א0. את הדף שיצרתס תוכלו לעלות לשרתת באמצעות תוכנת ה-ק שכלולה בתוך טצא. דרישות המערכת מערכת הפעלה לא קוד הישום אינו דרוש מידע נוסף 4 למידע נוסף היכנסו 7 -וחסס וח וש תוכנת איכחון 6 "| חוכה חופשית אם המחשב שלכם מקרטע לאחחרונה, יכול להיות שהוא זקוק לדיאגנוזה מדוייקת. 56סחף8וכסח85ז- תציג בפניכם אינספור פרטים בנוגע למצבם של התקני התוכנה והחומרה שלכם, כמו גם טבלאות של ביצועיהם מיד רציתם לדעת מה בדיוק קורה בתוך מערכת ההפעלה שלכם! ואולי אתם מעוניינים לדעת יותר על החומרה שמותקנת במחשב שלכם, או על ההתקנים השוניס שמחוברים אליה? 760002006 יכולה לענות על כל השאלות הללו עבורכם. נכון, לא חסרות תוכנות איבחון בשוק, אבל היתרון של וז טמון בקלות שימוש ובממשק ידיתו וצבעוני במיוחד. לאחר הפעלת התוכנה, תוכלו לראות בצד שמאל של המסך רשימה של התקני תוכנה וחומרה שוניס הממוינים על פי קטגוריות כמו 066וצ26, וח6וצץ5 316 א6ז13], וחטו5ץ5 6זגאו501 וכו'. לחיצה על אחת מן הקטגוריות הללו תציג תוסף ל-=! 658 | ממה חפשית בפניכס רשימה מפורטת של רכיבי חומרה ותוכנה שונים. לחצו על הרכיב הרלוונטי, ותקבלו רשימה מפורטת של פרטים שוניס ומשוניס. אס תרצו, תוכלו גס לעבור לקטגוריית וַ8ִקְגּח5 כדי לקבל מידע אודות התהליכים שמופעלים במחשב שלכס עוד פיציר נחמד ש-65213280%6? מציעה למשתמשיה, הוא מבחני ביצועיס לרכיבי החומרה שלכס. בקטגוריית %זגוחו!6ה8 תוכלו לבדוק את ביצועי המעבד שלכם, לדוגמא, ולראות כיצד הוא מתפקד בהשוואה דיאננוזה מלאה. 20056 גו 1630 למעבדים אחריס בשוק. שימו לב שכדי להפעיל את הפיציר הזה של התוכנה, תאלצו להרשס באמצעות לחיצה על ק|8 > זטוצוקט. הזינו את כתובת הדואל שלכס באתר היצרן, ותקבלו קוד הפעלה שיאפשר לכסם לתפעל את אופציית ה-%זגוחת6ח₪6 בהצלחה. דרישות המערכת מערכת הפעלה "א דרושה הרשמה כדי להפעיל חלק מיכולות התוכנה (ראו הוראות בכתבה) מידע נוסף למידע נוסף הכנסו לאתר 4 הבית של התוכנה בכתובת 5 חס ושעתוו//קוות אם אתם מעוניינים להפוך את תוצאות החיפוש בגוגל ליעילות יותר, 'כול ש-05)0009!65 ! היא התשובה. התוכנה הזו תדאג להציג בפניכם תמונות של האתרים השונים המופיעים בתוצאות החיפוש של גוגל א משנה לאן אתס גולשים, סביר להניח שבשלב כלשהו תעברו דרך צומת הדרכים המרכזי של הרשת, הלא הוא מנוע החיפוש הפופולרי גוגל. האמת היא שאין לנו שוס דבר נגד גוגל - בסך הכל מדובר באתר פשוט ונוח - אבל אם יציעו לנו לייעל אותו עוד קצת באמצעות תוכנה קטנה ויעילה, לא נסרב. 6% היא תוכנה מן הסוג הזה. לאחר שתתקינו אותה בהצלחה, היא תדאג להציג, לצד תוצאות החיפוש הרגילות, גס תמונות של העמוד הראשי של כל אתר. התצוגה המוקדמת הזו יכולה לחסוך לכס לא מעט הקלקות מיותרות, ולאחר שמתרגליס אליה קשה להפסיק. עם זאת, גם במקרה הזה אין טוב בלי רע, והבשורות הרעות הן שכרגע 65% עובדת אך ורק עס אקספלורר. המפתח שעומד מאחורי 65 מדברים על גירסה עתידית לפיירפוקס, אבל נכון לרגע זה, 6% היא נחלתס של משתמשי 8] בלבד. נקודה נוספת שעומדת לגנותה של 816ַ1.01006 היא שהתוכנה אינה מספקת תצוגה מוקדמת של כל תוצאות החיפוש - אם כי היא תציג בפניכס את מרביתן. לסיוס, אנו מודעים לכך תמונה אחת שווה אלף סילים. 1.0%10042165 ש-1/0%1002116 איננה התוכנה היחידה בשוק שמציעה תצוגה מוקדמת מסוג זה, אבל 65 מתהדרת בכך שאינה מכילה רוגלות או עוקבת אחרי הרגלי הגלישה של המשתמש. לפרטים נוספים בנושא הכנסו ל-4827]/חסס.!זנץם11//:קזו. דרישות המערכת מערכת הפעלה לא קוד רישום אינו דרוש מידע נוסף לפרטים נוספים היכנסו - 4 לדף הבית של התוכנה ב-/חסס.065ס00ו//יקוות אפריל 206 | 05 5081 | 67 לופדררד הדיחה הד הרדה דה הדר ה = חייל פצוע נעזר ב-16 1 566006 כדי לשקם את עצמו וב שתקני המחשב רגילים לפער שבין התיים האמיתייס לעולס הווירטואלי, אבל עבור ג'ייסון פו, הפער הזה קיצוני במיוחד. בעולם המשחק ההמוני 146 56606 ג'ייסון הוא יזס חרוץ שהקים עסק נדליין מצליח. בחיים האמיתיים הוא נחת לשעבר שנפצע במהלך שירותו בכוחות המיוחדים של צבא ארהייב ג'ייסון, שביקש מאיתנו להשתמש בשס בו הוא מכנה עצמו ב-56006 16, נלחס בפיליפינים, בעיראק ובאפגניסטן במשך שמונה חודשיס רצופים, והיה מעורב בהתנגשויות ובאיסוף מודיעין הרבה לפני קווי החזית. אבל המסע של פו באפגניסטן היה האחרון שלו - מוקש הרג חבר ביחידתו, והוא עצמו נפצע באופן קשה. פיקת הברך שלו נפגעה לתמיד, והוא זקוק למקל בכדי ללכת למשך כל חייו. אבל העובדה שג'ייסון יכול ללכת, ולא משנה שהוא צריך להיעזר במקל, אומרת שהוא מקבל הטבות חלקיות בלבד - באופן טכני, הוא עדיין יכול לעבוד. בפועל, העבודות המשרדיות שהוא כשיר לבצע למעשה אינו קיימות בעיר מולדתו, והוא לא רוצה לעזוב אותה לטובת מקוס אחחר. "יאני לא מוכן להשאיר את מרבית משפחתי מאחורייי, הוא מסביר, 'יכמו שעשיתי בעבר כשיצאתי למלחמה. עזבתי פעם 88 | 581.05 | אפרל 2006 אחת, אני לא רוצה לעזוב שוביי. זה מה שהביא אותו להיות מעורב ב-116 566006. '*אני מרגיש שזה מייצב אותי'', הוא אומר, '"המשחק עוזר לי להחלים, ומונע ממני להשתגע. תמיד יש לי מה לעשות, ואני מסוגל לטפח את יכולות התכנות שלי ואת הכישרון היצירתי שלי. הייתי אומר ש-1.16 %606 עזר לי מאוד". ובנוסף לכל, הוא גס צובר רווחים תוך-משחקייס מרשימים (במטבע המקומי, לינדן דולר) כשהוא קונה ומוכר אדמות. אם יש בבעלותכם חלקת אדמה ב-6ו1 5606 זה אומר שאתם יכוליס לבנות דבריס - החל בדברים פעוטים וכלה בבתים שלמים - וכולס נשאריס בעולס המשחק לעד. בלי החלקות הללו כל מה שאתם עושים נעלס לאחר זמן מה, כך שהמטרה הראשונה של כל שחקן היא להשיג טריטוריה כלשהי. גיייסון הצליח לרכוש מעט אדמות במחיר מיוחד מהמפתחים (כחלק מהיוזמה 'קרקע לחסרי הקרקעי) והוא מוכר אותה בתוספת מחיר צנועה לשחקנים חדשים, כשרובס לא היו מצליחיס לרכוש את החלקות הללו מברוני האדמה הגדולים ששולטיס בעולם של 116 %60080. עסקי התיווך הללו צמחו עד מהרה, ופו יצר מיזוג עס סוכן מקרקעין וירטואלי נוסף, וביחד הס הקימו עסק גדול יותר הפועל מבניין המהחר לעסקי הקזינו, חוך שהוא משחמש בתמונה של פניו האמיתיות 0 0 : א80 הסובחסס ‏ // 6 קוח ₪5 !6 6 8 900 סתצ ג'ייסון הוסיף חיבות ] תוומה לקוינו כדי לעזוו לחיילים שנפצעו זכוכית וירטואלי, הממוקם בקצהו של מצוק חופי. עס מועדון דיסקו במרתף, כמובן השלב הבא הגיע במהירות: ג'ייסון פתח קזינו נוצץ - אחד מהמקומות הרבים אליהם מגיעים שחקני 16 006ט5 כדי לשחק משחק בתוך משחק. בסופו של דבר הוא הבין שהוא יכול להמיר את רווחיו איש החנוה הגנוהה חנרים נוספים החליטו לעוור, ארגנו אירועים גדולים, וחרמו מכספם במשחק לכסף אמיתי (תרגולת אותה התחילו לאחרונה מפתחי המשחק לעודד) בכדי לתמוך בעצמו. במשך שישה חודשיס הוא חי בנוחות יחסית מרווחיו במשחק, כ-500 דולריס בשבוע. בקזינו של ג'ייסון אפשר למצוא תיבת צדקה שאמורה לאסוף תרומות לטובת ותיקי מלחמה בעלי מומים, והוא עודד את לקוחותיו לתרוס דולרים לטובת קרן שתעזור לאנשיס כמוהו. זו הייתה תחילת אחד ממאמצי גיוסי התרומות הראשונים ב-6ו.1 566006, וג'ייסון יצר דמות שנייה במיוחד כדי לאסוף תרומות ולהמירן לכסף אמיתי. מעבר לכך הוא קבע שהחברה שהקים תתרוס באופן קבוע אחוז מסויס מהכנסות לטובת תרומות, כ-25 דולרים לחודש - הרבה מאוד בהתחשב בכך שוה היה מקור הכנסתו העיקרי של המתווך נ'ייסון התחיל את דרכו בעולם העסקים כסוכן נדל"ן םמולח ג'ייסון. תרומות נוספות הגיעו מאירועיס משותפים במימון כמה מעמודי התווך של קהילת 6 566006, ולאחר ארבעה חודשיס גייס ג'ייסון 1,500 דולריסם לטובת ותיקי קרבות אמריקאיים פצועים. ג'ייסון ויתר בסופו של דבר על נכסי המקרקעין ואימפריית הקזינו שלו במשחק, והכריז שהוא עוזב את 6 5606. כמויות הזמן שהושקעו במשחק גרמו לקשייס ביחסים האמיתיים שלו, והוא תכנן להתחיל משפחה. מאז הוא חזר וצץ במשחק כדי לספר לחבריו שמאז עזיבתו הוא הספיק להצטרף לשירות המילואים של חיל-האוויר האמריקאי (מקוס בו הפציעה שלו אינו מהווה בעיה). "1.16 50006 עזר לי מאוד בתקופה בה למדתי להסתגל למצב החדש אליו נקלעתי...", הוא אמר בברכת שלוס מרוגשת לחבריו במשחק. ב:< ה משחק שגורפות הכירו את אצולת הממון של העולם הוירטואלי ג'ייסון פו אינו בשום אופן השחקן היחיד ב-16 56000 שהצליח להרוויח את לחמו ממעשי הקונדס שלו במשחק. מפתחי המשחק, מעבדת לינדן מעודרים באופן פעיל את האנשים להמיר כסף וירטואלי למזומנים אמיתיים, וההפך עבורם זה עוזר לשמור על הכלכלה של 1/6 560006 יציבה יותר. עבור האנשים שעושים מזה כסף, זו דרך חיים. להלן כמה מסיפורי ההצלחה הפיננסיים מהמקום שבעצם אינו קיים אנשי צ'אנג, סוכנת נדלין אנשי, סוכנת הנדל"ן הסוחרת בשוק הרכוש של 8ו) 56000 משוחקת למעשה בידי בעל-ואשה מגרמניה, המתפרנסים יפה מהרווחים לפי אתר האינטרנט שלהם המחזור היומי של עסקיהם עומד על 1784 דולרים נפליין פרוטאגוניסט, מעצבת אופנה מעצבת הבגדים הוירטואליים נפליין. החליטה להתחיל לייצר בגדים דיגיטאליים כיוון שלא הייתה מרוצה מההיצע הקיים. כיום, הדגמים ₪ הפופולאריים שלה מזכים אותה בהכנסה מסודרת קרמיט קווירק, מפתח משחקים שפת התכנות של 146 56006 מאפשרת לכם ליצור משחקים משלכם במשחק. בקטגוריה הזו קרמיט לקח את כל הקופה. השילוב המתוכם שיצר בין בעגו לטטריס הפך ללהיטו עבחר על ידי מפיץ לשחרור בפלטפורמת ה-40/3008 3000 אפריל 2006 | 05 ₪ 6 | 69 סדרת 30651) 5'פַח1א חוזרת תודות לקבוצה של מעריצים נאמנ הוג משחק עצמאי, לשחקן יחיד קישור וחסס.אוףא.אואתש אחוז השלמה 80% עולס שם לב ל-1% טש פ'עחוא רק כשעורכי הדין של ומטאו נכנסו לתמונה. א] 4 5'פפוא הוא פרי עבודתס של מעריצי הסידרה הוותיקה, שהתאגדו תחת השם טוצטופ 6תו[ח0 גוחשטו? והחליטו ליצור משחק המשך משלהס. ההחלטה הזו לא באה סתם כך, אלא נבעה מהמכירות העלובות של :111 4שט0 פ'ָפוא, שהובילו לביטולה של הסדרה. אחרי שנתיים של עבודה אוח06ם0 6חו!ח) שיחררו סרטון קצר שמציג את המשחק - ואז החליטו עורכי-הדין להתערב. ייכשהתחלנו, כל מה שרצינו זה ליצור משחק עבור קהילה הרעבה לימים היפים של אחשופ'', אמר סיור ביטאר מנהל הפרויקט, יירצינו להביא את הסדרה עליה גדלנו לידי סיוס ראוי". ייעבדנו שנתיים מבלי לקבל הרשאה מפורשת (לשם, לרקע ולדמויות)', מוסיף סיידמל סאלאזר, איש יחסי הציבור של הקבוצה, 0 | 05 518 אפריל 200 ''אולי הדברים הפכו לאמיתייס רק אחרי שהם יכלו לראות שזּה יותר מכמה תמונות מסך, או שאולי רק אז הס בפועל שמעו עלינו. חובבי המשחק התאספו והחליטו ליצור באז מסביב לכל הסיפור, ויצרו קשר עם כל מי שאפשר, מפורטלים ועד בלוגים ואפילו תחנות רדיו. זו הייתה הרפתקה מענלינת עבור כולנו, ואנחנו ברי מוּל לקבל את כל התמיכה הזו'". בסופו של דבר ב-וותשאו (/ הפר + ות הנוצה הוו! האדם שהוג את אבי!" "טוב... אבל תישארו מחוץ למיטה". ב-חָחוחו.) זפטוו5 ניתן לבחור לשחק בשלוש דחויות - רוולה, אלכסודר ונרהאם התרככו, ונותרו עס דרישה (ן וע 2 אחת בלבד: השם חייב להשתנות. וכך, צשט0 פ'פחוא נמחק והשס נחתך למחצית מכותרת המשנה שלו: 1.1 זטצ|ו5 8 בגה 108% טצם, הדמויות והסיפור נותרו כמות שהם. או מה היה כל כך לא נכון עס הסיוס 'הרשמיי של המשחק, ץווח6ום !0 5%ג]א? יאני חושב שהמשחק הושפע יותר מההנהלה החדשה של אחשו5 באותה תקופה, ופחות מרוברטה וויליאמס (היוצרת של אטט פ'פַחוא)'', אומר ביטאר, 'יהקסם נעלס לחלוטין ואנחנו נזרקנו אל תוך עולס זוועתי שלא הציג כל עקבות ליקוס שהכרנו ואהבנו'". הקבוצה מתייחסת לדמות הראשית הלא-מלכותית, לעלילה החלשה, למחסור בהומור שהיה סימן ההיכר של הסדרה, לאלימות המוגזמת ולחוסר ההתליחסות לארועיס שהתרחשו קודם לפרק הזה. אז כיצד הס מתכווניס לתקן את המעוות! ביטאר: "וזו 1 זטטוופ מתחיל כשתגיגה ענקית הופכת למשהו נוראי. המלך גרהאס צריך לחקור ולמצוא תרופה... עד מהרה הוא מבין שהסיבה לצרות הללו קשורה למלחמה בין שתי חברות מסתוריות - ומגלה שגם אירועיס קודמיס בסדרת וט 'קחוא מתקשרים אליהיי. ''במקור היו לנו תשעה פרקיסיי, אומר טאלאזר, ייעכשיו יש לנו שלושה חלקים עם שלושה פרקים בכל אחד מהם. זה מקל על עבודת ההפקה, ומאפשר לשחרר את המשחק בצורה ידידותית יותריי. 000000 |וסב6!3! מציג גופים מדהימים אנחנו מעדיפים להיוח בצד הוה של הרוכה תעשית המודים של |63זח( מוכיחה שניתן לעלות על המקור גיע הזמן להודות ש-172004 מציע הרבה יותר מקרבות מדע-בדיוני בנופיסם עתידניים. ז מספק כר פורה ליוצרי משחקיס חובביס. אחרי הכל, מדובר באחת מסביבות המשחקים הגמישות והאינטואיטיביות ביותר בשוק. לכן מאוד לא מפתיע לגלות שיצירות המתבססות על מנוע המשחק מגוונות ומקוריות כל כך. המוד הפופולרי ₪חצש[0 ₪64 6.60 תת ג[ 6. ג בשו סז 6טז. אראראו), מדמה את החזית הרוסית במלחמת העולם השנייה. 0 ₪66 הפך לנושא השיחה החס בקרב יוצרי המודיס. הוא מתחרה בכותרי משחקיס מרובי-משתתפים מקצועיים בקטגוריות כמו תשומת הלב לפרטים, כלי-הרכב המציאותייס והפעילות המלחמתית האכזרית. 80 מאוד פופולארי בין מפתחיס ושחקניס כאחד, ולאחר שזכה בשנה שעברה בתחרות >פות וחספ 6אג!א [גזח), הוא שווה מיליון דולריס זוכריס את המשחק 666זם חטוןא מימי ה-16 ביטי לא! ובכן, זה היה משחק לשני שחקניס בנקודת מבט של עין הציפור, כלומר מלמעלה למטה, עס גרסה משלו למעשיית הנחתיס מול החייזריס. 64 או (וח0ס.065ח180%09123ט. אואואו) עדכנה את התבנית עם מחגא8 חש[ - מוד עוצר נשימה לארבעה שחקנים, שהזרים יותר אדרנלין לדם מכל מוד אחר בו שיחקה קבוצת השחקניס שלנו. בפרס המוד הביזארי-אך-מהגנה וכה ||61284)א (פזס.[14041שוח. אראראו). אתס משחקיס בתפקיד בחורה המתרוצצת לה בתוך מבוך תלת- ממדי, כאשר היא מסוגלת לכופף את עצמה לצורת כדור. הכדור מתגלגל ומקפף במפה פנטסטית, כשאתם צריכיס להתחמק מכל מיני טריקים ומלכודות, ובמקביל להשתמש בקרן גרירה כדי לגרור ראשי חתוליס אל מקוס בטות. זה ממש מהנה. באמת הקבוצה |66]\חש שזך (60. זט מס של /שסת או // ק זז ) יצרה מוד שפשוט מחליק אל מתחת לחופת המנוע של ]₪ הסטנדרטי לאחר ההתקנה תגלו ברשימות משחקי ה-:[16חת!6ש וְה-עָג1" 1/6 שטאק64 שלכס כמה מצבי משחק חדשיס כמו מסלולי פעלולים, ראלי וכדורגל מבוסס מכוניות, כשכולס מנצלים את החוקיס הפיזייס המצועים של ז₪ כדי לספק מרוצים מהנים בכיכובן של מכוניות מיושנות. 03%6₪ט8 זוג, מהווה דוגמה מפוארת למה שעלול להתרחש כשדמיון אזוטרי מצליח להתחבר עס כליס ליצירת מודים. השחקנים משתמשיס בתותחים וברובים מיושנים ונלחמיס בזירות עטויות ענניס, כשהס נטחפים לאיטס מעל לשטתים מיוערים, ומעל מבניס בסגנון אדריכלות פיאודלי פנטסטי. מדובר באחת התוויות היפות ביותר שיש למחשב להציע. המודיס הללו הס רק טעימה ממה שאפשר למצוא שס בחוצ. כדי לגלות כמה וכמה נוספים בקרו ב-וח0000.)0. ארגרא, ג'ים רזיגול 5377 ח2:6 גורם לנו לצרוח ולצעוק... ...אבל אל תדאגו. חוסצה איעה דם כן, אלה הם שודדי האוויר הבוארוקיים מפליגים למלחמה אפריל 2006 | 5/8105 71 לתוכנה הטובים ביותר בשוק. אם אתם עומדים לפני קנייה, האינדקס הזה יעזור לכם וכספית שלכם. בכל מקרה, אנו ממליצים לערוך סקר שוק מקיף לגבי מחירים, שכן כרטיסי מס צורבי ספ 0 800 ה33060 6זוהכס53 2 מחיר 1100 ש"ח אתר 07ס.ח6160זח5300 חצ ה-610 800א לא ייתן לכם ביצועים במהירות האור, אבל אם אתם מחפשים טכנולוגיה אמינה במחיר הגיוני פלוס, כדאי לכם לשקול את הכרטיס הזה. ה-610 800א מסוגל להריץ את המנועים המתקדמים של 2 16-ו |-3 וחססם בצורה נאה למדי. ובנוסף, הוא שומר על שקט מופתי גם כאשר הוא עובד במלוא הקיטור. אפשר לשקזל גם את: > 4800%1 6וח6ז1א= 2565 הביצועים הטובים ביותר 44 5טק 0ק מחיר 3300 ש"ח אתר חסס.8505.טא > 1280 1%661-/3) 31030716 התמורה הטובה ביותר 44 ₪105 ספ מחיר 920 ש"ח אתר חסס.פוץס-ּחָף אז מחשבים ניידים 1 ח61-0060ז3 ד מחיר 7,200 ש"ח אתר חסס.הסקסב צווא אמנם המחשב הנייד הזה מיוצר במפעליה של יצרנית עלומת שם, באופן יחסי. אך אל תתפלאו כאשר תראו אותו נושא את הסמל של אחת מענקיות המיחשוב הנייד, כי זהו מחשב ואשס. בגלל שהוא לא מוכר, גם אנחנו שיפשפנו את העיניים בתדהמה, אך במבחן ההשוואתי שלנו. המחשב האלמוני הזה השאיר רק אבק לכל שאר הניידים. אפשר לשקול גם את: ן > 655זאם 41/15 1070 1.8 הביצועים הטובים ביותר1 טוק 58 | מחיר 12400 ש"ח אתר חסס..צוא > 0040565 חסו!וש3 3קוחס6 ₪ התמורה הטובה ביותר1 פט.וק 588 | מחיר 6250 ש"ח אתר חסס.פח.צוצוא מחשני כף יד 5 ()הקן] קה מחיר 4800 ש"ח אתר וחסס לת ששו ב-פון החליטו להביס את עזספאסט, ולצורך כך הם הורידו את כל הכפפות. ה-4658: סא מסוגל לשמש כטלפון סלולרי, נגן קבצי מוסיקה, מכשיר 608 ומצלמת סטילס או ווידאו - שלא לדבר על יכולות הדואר אלקטרוני המתקדמות שלו. אם אתם מעונינים בפיסת טכנולוגיה מצויינת, ותג המחיר אינו מהווה בעיה, ה-106585 ו הוא המכשיר בשבילכם. אפשר לשקול גם את: > 31 6זו2 6ח00וח|₪8 התמורה הטובה ביותר מחיר 930 ש"ח אתר א > 0504 וחואה !061 הביצועים הטובים ביותר מחיר 2800 ש"ח אתר 00160.צואואו 2 | 05 וספואם אפויל 200 0 -א שא מחיר 290 ש"ח אתר 60.004חצשאעצ הצורב הזה של 0פא תומך בכל הפורמטים האפשריים לצריבה, ומציע צריבה במהירות פנטסטית בכל אחת מהקטגוריות. בפורמט מ-סטס הוא מצטיין במיוחד, וכך גם בצריבת וח-, 8+ דו-שכבתי, ותקליטורי 0-8 למרות חולשה מסויימת ב-שוח+פטפ, הוא בעל יתרונות רבים. וגם המחיר שלו, שאפילו ירד משמעותית מאז המבחן ההשוואתי שלנו, מצויין אפשר לשקול גם את: > 175715528 6חש15ח58 התמורה הטובה ביותר 40 ₪605 ספ מחיר 280 ש"ח אתר וחסס.חת50וח58.או/ > 416041601-//ם אד הביצועים הטובים ביותר 40 טוק סק מחיר 550 ש"ח אתר חסס.>0).שעש 8 |16וף1 חז6516/ מחיר 480 ש"ח אתר חסס ו3ווסחז6!פפצ. וצ כונן ה-160 ג"ב בסדרת 55 זהש08 של ווח חזסופפעצ הצליח להשיג תוצאות מצויינות בכל מבחני מהירות הקריאה והכתיבה הרציפה שלנו, וזמן גישה סביר ביותר. אם מוסיפים לכך את העלות המצויינת שלו ביחס לנפח האחסון. ניתן להבין מדוע הוא זכה בתואר בחירת העורך של המבחן ההשוואתי הענק שערכנו ל- 1 דגמי כוננים הקשיחים אפשר לשקול גם את: > 68 200 10 א0!)!3חסוח3ו זסזאג! התמורה הטובה ביותר 43 פט.1ק ₪0 מחיר 630 ש"ח אתר חסס.זסואגוח.צוצוצ > 074000/ |16118 חז6516/ הביצועים הטובים ביותר 43 טוק ₪0 מחיר 1050 ש"ח אתר וחסס וְ65)6006ו שא הכשירי הזרקת 3 050 ₪5 מחיר 1150 ש"ח אתר 01ס.קת צוצוש אמנם בין התכונות הרבות של ה-2353 080 סו אין יכולת פקס מובנית, אך ניתן לסלוח לו על פגם כה קטן. בייחוד כאשר מדובר במכשיר המשלב תכונות וביצועים נהדרים עם תג מחיר נמוך יחסית למתחרים איכותיים. ולמי שגם מעוניין לחסוך במקום על שולחן העבודה, באמת שאין מה להסתכל בכיוון של מכשיר משולב אחר. אפשר לשקול גם את: > 962 6חס-חו-!41 |₪61 הביצועים הטובים ביותר41 5ט.ק ₪0 מחיר 1600 ש"ח אתר 061004.ץוצוא > ₪425 010חק 51/1605 חספכ= התמורה הטובה ביותר 41 טוש סק מחיר 750 ש"ח אתר 0500.001ס.וש/צ ריר ו - - 5 | | פהס ה ל | |פרהתמורה היה רסה ער ש! , טיו | התמורה מוענק למוצרים אשר מייצגים העור ְּ אשר משלביב / ים והאיכות. הטובה ביותר תמורה מעולה לכסף. ונותנים יותר עבור פחות שקלים זסכים זקיב ככריר : 8 0% 3 עחספ 35 ]| 121000 ח160וטס. | מחיר 420 ש"ח אתר חסס חס6וססו אצ מחיר 1650 ש"ח אתר חסס חספ וצו הוא לא היפה ביותר בשוק וגם לא העשיר ביותר מעבר לעיצוב העתידני, המרהיב והנוח, זהו העכבר בתכונות, אך התצוגה הגרפית של ה-573 קרובה הראשון שטכנולוגיית העקיבה שלו מבוססת על לייזר מאוד לשלמות. הבקרה הנפרדת להתאמת עוצמת ולא על אור הנפלט ממנורת שו מכיוון שהלייזר האותות האחוריים מיתרגמת לעיבוד תמונה מעולה, קורא טוב יותר את השטח מתחת לעכבר. הדיוק שלו וגם ההפחתה במחיר שחלה מאז ערכנו את המבחן גבוה משל כל עכבר אחר. בנוסף, גם מד הטעינה של ההשוואתי שלנו תורמת להיותו הרכישה הטובה ביותר הסוללה המובנית חדשני בכל הנוגע לעכברים, שתוכלו לעשות עם הכסף שלכם והסוללה הנטענת חוסכת הוצאות מיותרות אפשר לשקול גם את: אפשר לשקול גם את: > 1.568 ח508א6|!= ₪20 הביצועים הטובים ביותר 39 5ט וק 0ק > א00-75! חה660ך 8 התמורה הטובה ביותר 2 05.ק 508 מחיר 2580 ש"ח אתר חסס.0ל6.שטצ מחיר 80 ש"ח אתר 4סס ח84160 אצ > /711- 01 (1א התמורה הטובה ביותר 39 5טק 0ק > 56ט0!! !01103 0%ססס16ס1] 6!655זו/ 5 בחירת העורך 2 05 וק 98 מחיר 1380 ש"ח אתר החסס.|הפסוף-טח.אואחצ מחיר 240 ש"ח אתר חסס!50סזסוח./צאש/וצ יד ל 5% ד רוי ור גוו1ו 4 זדמסור יזר צבטו נטחת אינטרנ? 6 ון6כ 5 פשטזו\וזחג הסזזסא מחיר 3000 ש"ח אתר 061007 שוש מחיר 50 דולר אתר וחסס 60וחבוחץ5. וצו התכונות שהמדפסת הזו תספק לכם, אך בעיקר, חבילת האנטי-וירוס של סימנטק מציגה רכיבים הגמישות שלה, והאפשרויות להוסיף לה כמעט כל שאמורים לזהות תולעי אינטרנט, וכלי סריקה מהיר פונקציה אפשרית בתחום ההדפסה המשרדית, שמתחיל לעבוד כל אימת שהורדו עדכוני אבטחה. יש הופכות את ה-א31000 61 לרכישה כדאית מאוד לו שושלת חזקה, והוא אחד המוצרים הקלים ביותר עבור מנהל המיחשוב בארגון. למרות שהיא יקרה לשימוש, מה שהופך אותו לאידאלי לשימוש עבור באופן יחסי, המדפסת הזו שקטה, מהירה ומפיקה מתחילים. אולם. גם המנוסים ביותר באבטחת אינטרנט תוצאות נהדרות ימצאו בו שימושים מעניינים. אפשר לשקול גם את: אפשר לשקול גם את: > 0510 אזהוחא6 ]1 הביצועים הטובים ביותר 42 ₪108 20 > 2005 50116 /1וז560 16166 הביצועים הטובים ביותר 39 5טוק 0ק מחיר 1500 ש"ח אתר 004 א א6 /וששו מחיר 41 דולר אתר הסס 6!!סוח.אוצאו > 6100 356 אסז6א התמורה הטובה ביותר 42 ₪105 ספ > 2004 פטזועו)ח// וחטוח8! ד 2308 התמורה הטובה ביותר 39 ₪108 סק מחיר 1450 ש"ח אתר חסס.אסזסאוצוצאש מחיר 50 דולר אתר חסס.6זבאיז/0850הבּכ.וצוצו מצלמות דיגיטליור : ( " יור %] ; [ [ / / 9 | 1 [ :ןה 1 1 0 הסאוא מחיר 11000 ש"ח אתר חסס.הסאח וצצ ה-0200 אמנם איננה המצלמה הזולה ביותר בשוק (בלשון המעטה), אך אם אתם מתייחסים לצילום ברצינות, אנחנו מבטיחים לכם שתקבלו תמורה מלאה לכספכם. ה-0200 מציעה חיישן 00 102 מגה פיקסל, גוף עמיד במיוחד עשוי סגסוגת מגנזיום חזקה, מהירות צמצם מקסימלית של 8000 לשנייה, 100-1600 ס8ו ועוד. 4 ו ח105סחק מחיר 90 דולר אתר וזסס.6סס90 אווצאש 4 660% קסתפסוסחיק נועדה להיות יותר מתוכנה לעיבוד תמונה. עם ₪096 סוסחק |-שקחמּסְוס אפשר לאחסן ולחלק לקטגוריות את אוסף התמונות ההולך וגדל, וכן לייצא אותן לפורמטים שונים כדי לחלוק אותן עם חברים ובני משפחה. אתם יכולים לבחור ליצור מצגות שקופיות, אלבומים א כשגם חפ פושחשז₪ מותקנת, לנצל את אם אתם מחפשים מצלמה מקצועית, קחו אותה בחשבון יכולות ה-פשס המרשימות הכוללות מוסיקת רקע וקריינות. אפשר לשקול גם את: אפשר לשקול גם את: > 050-893 01ח5ז6פץ6 עַח50 בחירת העורך 40 605 סק > 2 50106 07681106 46006 סקירה 40 ₪08 סק מחיר 1550 ש"ח אתר וחסס ץחס5.אאאוו מחיר 900 דולר אתר וטס 6006ב.אחואוצ > 23 016 ג!!סחו!! 63וחסא בהירת העורך 3 105ק 588 > 2 קוחו 16 התמורה הטובה ביותר ב מחיר 1700 ש"ח אתר וחסס.פקסזטסבווסתות אצ מחיר חינם אתר הטסו שו : אפריל 206 | 05. 5/1801 | 73 עושיםחושבים "7 אמש 1 = כינוי לה מצת יוקרתי ;מותקר אויב 7 יו לא רי ו יחידת זיכרו יתר על כן, אמצע חודש שולחן מיוחד פורסל כ בי ותל חסרת סעם נח (ש"ם) מנל 2 פנע בכבוד, המזלות בייש זמן קצר שארית ואה הסינריה בינוי רה א 2 חיבב, הערי בין פותרי התשחץ יוגרל הנוי חצי שנתי למגזין 5 4 | 8 וסםאפ | אפרל 2006 אלון דויד פתר נכונה את תשחץ מס' 10 וזכה במנוי חצי-שנתי למגזין 05 וק₪ו9 האם אתם תהיו הזוכים בחודש הבא? פתרונות מלאים בלבד, בציון פרטים (שם, כתובת, טלפון וכתובת דוא'"ל) יש לשלוח לפקס מס' 03-7606772 או בדואר אלקטרוני, לכתובת 07085600.00.| פתרון תשחץ מספר 10 1 - .. המדריך לחיים של הנבמר שכולם ציפו פו: טספר הנמר טאו טה טיגרה התנ"ך החדש של אנשי העסקים: הגישה הנכונה והדרך להצלחה כקטעי הגות קצרים, נוחים, מרתקים, משעשעים ויעילים להפליא. המחיר הכי מיוחד בעיר לקהילת דיילי-מיילי 70,000 ששששששש ‏ אנשי ה-דס| בישראל. - 1 מִינְרה ור //,= של . - *. :. % : -- ספר תורת הנמר = הדרך, הערך והחוקים 4 להצלחה בחיים ובעסקים שה 5 7 פְּלִי המר להזמנות צלצל 03-7330783, או פנה בדואייל: ו מפגשים בנושא יתקיימו ב-17.5 כחיפה, וב-30.5 כתל-אביב. מערכת ה- א01/1!0 מבית 816 | גפ כוללת: אחזור מהיר של מידע 6 הקצאה לוגית של שטחי אחסון המידע 6 ביצועים מהירים בזמני תגוכה קצרים ₪ חסכון עצום בהוצאות התפעול 6 הגנה מירבית על מידע ₪ אורך חיים גכוה 6 מערכת ללא נקודת כל ₪ שרות גלובלי הפועל 24 שעות ביממה. פנה עוד היום לאומניטק, המשווקת והתומכת המקצועית של מערכת ה-אסוופג6 מבית :סופ | פס לייעוץ, התאמה והתקנת פתרון התפור במיוחד לעסק שלך. וברוקנרונטע!ו 7 וו.600. 600זוח חח 50165490 .. 06 יצרנית המחעוכים מזס' 1 בעולם ווחרינורא בור מוקד מכירור =