אנשים ומחשבים, גיליון 33, מרץ 1986

מיוחד חינוך: אריה חשביה, ד"ר נירה חטיבה, חיים שלזינגר.

OCR (הסבר)
0 ש"ח גליון 55 8 מרץ 1986 עיתוני אנשים ומחשבים מגזין למחשבים ולטכנולוגיה מתקדמת כוכב חדו בעולם מחשב' היונ'ק סי.סי.אי. ישראל החלה לעווק בארץ את מעשופחת המחובים החדשה 2 ₪ /00ק, מתוצרת 661 ארה"ב. מיוחד חינור אדיה חשביה דיר נירה חטיבה חיים עולזינגר הכל על התקליטון ארכשיטקטורת ריטק פסקל בעווט וקל ויו )1 | 1 0 ב ₪ 5 0 8 שא 895טטהעהשאטס טעוב לוממ יפומעכיטתנה. גראביקה לקומודור היראו גאה ?הג פס 7 ְסִ' ו )| בטולט החויקרו ההצלחה מדברת בעד עצמר. קומודור הוא המיקרו מחשב הנמכר ביותר בעולם. בשנת 1984 זכרה קומודוו ותר מיקרו מחשבים מאשר ם |קקג ו-ו.ם.ו ביחד. לקומודור רמת ביצועים י ‏ נקדמת ביותר, הן בחומרה, הן בתוכנה והן בפיתוחים וחידושים מתמידים. תדי, אן קונצרן האלקטרניקה מס' 1 בארץ מייצגת את קומודור. כך מובטח לך שרות אמין ויעיל מרגע הרכישה. לבחירתך מגוון רחב של מחשבים בהתאם לצרכיך ולאפערויותיך: 4 -המחעב הנפוץ ביותר בשוק הביתי ובמערכת החינוך. למחשב - 64% זכרון, 16 צבעים, 8 תוססנים, מבחר עצום של תוכנות/לומדות. 8 -גולת הכותרת של קומודור - 5 מחשבים במחשב אחד. 8 מורכב: מ- 664 מ-0128 המכיל: 1286 זכרון פנוי למשתמש, אפשרות הרחבת זכרון ל-|\ח-א512, ואסח-א48 זכרון, 7.0 84516 ומ-מערכת הפעלה של5 ₪1 |60, 80 טורים 25 שורות (640/200). 8 מתאים לבתי עסק, למגזר החינוכי והביתי. 0 - המחשב העיסקי של קומודור עם המבחר הגדול ביותר של תוכנות. ל- ₪610 תואם ד/6= ושפו, מיקרופרוססור 8088, אופציונלי 8087, בעל נשני כונני דיסקטים של 3606 כל אחד, זכרון בסיסי וג/₪ - 8א256, ניתן להרחבה ל51268-7 או 8 א640, מערכת הפעלה 005פוש. 0 - זהה בתכנותיו ל-66-10, שונה ממנו רק בקבולת הכוננים. ל-620= כון דיסקטים = דץ₪/ 360% וכן כונן קשיח של 10₪18 1בח = דצוו. רכוש את קומודור מתדיראן. השילוב שמעניק לך עוצמה כפולה. ₪ ללה רדחה שרויה ג יי ל 5 | ח"א, בבר החזרינה, ה' באיר 44. 2 03-217256-9 היוה ההצלחה חורררח בע עבנ . ים .סכ |)הסוחקוט= |18 כ 0 אחז זוז 6 ,1-ססט, |אדוטוס ,6שם : אנשים |ההעונים ג'ליון 33 המגזין המוביל למקצועני ענ'א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים איחזור מידע ממאגר עברי 11 המדריך המסוג 6 קר 0 (<>--->=>-ל .== 1/0 חדשרת == ב 22 מנחם מקובר ממי גוטביר מרכז ההדרכה -- שאלות ותשובות- - - = 55 מגדל בבל - מיוחד חינוךר 6 גראביקה על שמודור פוסומחשב 2-ה קת--=>--. 62 אריה חשביה אילון חרמוני איהועים בַעולם.------->>----=-- 0 64 ו ד == 2-1 00 וידאוטקט בעולם 8 קסמים מעולםו אחר (-1- סק .רצי 61 יעקב רוזנווסר אלירון טובי ו ו 4 קקוקקקשפהההנוווק ו ,יקיוו הוור -| .ויוי ייעוום עשתורם להגשמה 26 מרכז היישומים 60 דר נירה חטיבה אבי רועי מו'יל | ישראל פלד עורך1 | אריה חשביה מיקרו מחעובים ב"מיקרו-חינוך" | 50 קובץ מדדים 70 רכז מערכת והפקה | איציק טואף ר 0 יעקב שיבי כתב בכיר | ניסו כהן ₪ ניהול הפקה וייצור | נחמה בוימייסטר עורך טכני | סמס הררי הכל על התקליטון 22 מאק סנפין ‏ - מסד נחונים גראני עיצוב גראפי נאוה אלון חיים לב תלת-מימדי 72 - 5% הפקת סדר צילום | דורית יקיר קלדנית | סופיה קפלן תוכנה ודעת | יעקב שיבי סמס הררי ריפק - ארכיטקטורה רבת דיוק 54 יואל בירנבאום/ויליאם ס. וורלי הבן משתתפים קבועיס : יואל נהרי; גיל אריאלי; ערן בן-שחר; יהודה הבר; לוטס מילארד נגד מילארד 56 עימנואל; ירוס לוקר; ראובן ליבנה; חיים לב אביב סופר; אלון פישמן; צחי קלופמן; == ------ | .16 0 ויהו ו בסקל פעוט וקל 8 דבר העורך מנכייל = רענן רוגל טל שחף פרסום | :ואב תדמור .1 5-5 יאש-<-=--- 1 תיאוס פרסום | לבנה דמירל התעשובה הישראלית לג'יטי גיימפם 45 | אשב דיגיטל ו ו הנהח'ייש | גלית חיים לב 71 0023 =--=קסר-י<=<======--=-=.. 12 תפוצה | מנחס צוקר הפקה | דליה פלד בעיימ מזכירות = שרי אדלשטיין פאני נגרין יועץ כללי | יורס יוסיפוף סדר צילום = מופת רוזמרין הפצה | גד, 03-377056 לוחות והדפסה | דפוס המקור כריכה | כרכית אשף סיפוד השעי 32 חם)ק -- משפחת המחשבים החדשה של ו66 המען למודעות : פינסקר 64 תייא, טל. 295148, 280640. קו פתוח למנויים: מנחס צוקר, 8. מען למשלוחים: ת.ד. 33325, תייא 2. 8ח/8082// 5זפו/וקוחס) 8 00/8 /5739/ חו 180חוכ/ 2/0/5067 28//00/ /5/39/ סי.סי,אי. ישראל הכריזה על משפחת המחשבים החדשה 32 2028 הפועלת תחת מערכת ההפעלה יוניקס ומציגה יחסי עלות/ביצוע המהווים תפנית בתעשיית המחשבים. המשפחה כוללת מחשב סופר-מיני 2 58 ש0ע (8.1-15 מפ"ל) ומחשב סופר- מיקרו 5/32 0/5 (1.2 מפ"ל). 4 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 איךמדבר ?₪/.56/אחו עם 3270 |וופן : כשצריך לקשר בין מחשבי שפו (שותח-אוגש) - 2 ובין תחנות עבודה, מדפסות, מחשביס ' אסינכרוניים ועוד, מציעה חברת מסוף : פתרונות מגוונים ובלתי שיגרתיים. 8 פתרונות אלו מתוכננים ומיוצרים עייי חברת ייראמיר טכנולוגיותיי ומשווקים בארהייב וברחבי העולס על ידי 6086 40400 י : |-.] שהינה חברת האס של מסוף ְ | = וייראמיר טכנולוגיותיי. כל אלה נותניסם לחברת מסוף גב כלכלי חזק וגיבוי טכנולוגי חדשני ומתפתח בהתמדה. למסוף מספר מוצרים מובילים המאפשרים לה להציע ללקוחותיה פתרונות יעילים וזולים בתקשורת.מחשביםס: אאו ו04ג -- מאפשר הרחקת מסוף בודד 3978/9 מבקר תקשורת 3274 עייי קוי נליין או חיוג 6 אאו )סה -- מאפשר למחשב אישי (₪0 0ו8!) מרוחק, לעבוד כתחנת עבודה 3078/9 דרך קוי נליין או חיוג לצורך השלמת קו המוצרים, משווקת חברת מסוף בלעדית את: ד סה (100 6₪) -- מאפשר לכל מסוף אסינכרוני להידמות למסוף 3()78/9 8₪!/ 8 ₪ 046 (101 שס) -- מאפשר למסוף 3/078/9 להידמות למסוף אסינכרוני .= חברת .0.0 - יצרני סידרת מוצרי שחו דאוחק סג (150 שס) -- מאפשר למדפסת אסינכרונית לשמש הן כמדפסת למערכות מחשבים = אסאוט60 - מרכזיות מסופים אסינכרוניים אסינכרוניים והן כמדפסת מערכת (3287 דאוהש 5 ד5ץ5) * 50.א-- 041 השס -- אג | לחיבור מחשביס בקצב של 855 50 שש0ם .51 (200 0) -- מאפשר לחבר מדפסת אסינכרונית פשוטה וזולה במקביל למסוף 378/9 על מנת שתשמש כמדפסת מסכים. 0 אם. - מרבבי כבלים המבוססיס על שבבי ו5 וש שפותחו בייראמיר טכנולויות והמאפשרים לחבר מסו רחוב וינגייט 142, ת.ד. 532 הרצליה פיתוח 46105 מסופי 8₪! על קו קואקסיאלי, תוך חסכון בתשתית, בכבלים ובמבואות לבקר 9 טל. 052-555388,550073 | טלקס. 471456. ]ו 0 - מאפשר חיבור 4 מסופים ומדפסות דרך כבל זוגות לבקר 8₪! ₪ - בתרונוח הקנעורת מהנעבים, אין טוף... טכניוז | א יק, בשלהי מארס נערכה בתל-אביב תערוכה גדולה לנושאי תקשורת -- אלקום 86. לאמצע אפריל נועד בכפר המכביה ברמת-גן הכינוס השנתי של מו"ח -- מחשבים וחינוך, איגוד מקצועי במסגרת איל"א. לשני הנושאים הללו יש מכנה משותף מגוון: בשניהם ניתן לראות חידושים טכנולוגיים וחידושים בתפישה; בשניהם ישתתפו אורחים חשובים מחו"ל; לשניהם הקדשנו חלק נכבד מן המגזין שלנו (לתקשורת, בגליון הקודם; לחינוך, בגליון הזה); ואחרון- אחרון חשוב -- לשני התחומים הללו הצטרפה יבמ באחרונה. כדרכה, אחרי שאחרים פילסו דרכים, התגלחו על זקנם, צברו ניסיון בדרך של ניסוי וטעיה. לפני חודשים מעטים נודע כי יבמ החליטה להצטרף למאמץ לגיבוש סטנדרטים בתקשורת מחשבים. עד לעת האחרונה הלכו חברות המחשבים הגדולות כל אחת בדרכה בתחום התקשורת, המקומית וארוכת-הטווח כאחד. נוצר ערב-רב של מישטרי-תקשורת, ובדרך כלל לא יכלו מחשבים של יצרנים שונים לדבר זה עם זה, או שיכלו לדבר בקושי רב, בגמגום ובהוצאות כספיות ניכרות שנדרשו לציוד- התאמה. בין חברות-המחשבים המובילות במאמץ התקינה בתקשורת בלטה כל העת דיגיטל. עכשיו עלתה גם יבמ על הרכבת, ומשקיפים מאמינים שמהלך זה ייתן תנופה חשובה לתקינת התקשורת הבינלאומית. בהקשר זה נזכיר את החלטתה של חברת אפל להצטרף למאמץ התקינה התקשורתי שעושה בין היתר ארגון בשם קורפוריישן פור אופן סיסטמס (סי או אס). ארגון זה הוקם בתחילת השנה על-ידי 24 חברות אלקטרוניקה. אפל היא היחידה בין המייסדים, שעיסוקה אך ורק במיקרו-מחשבים. מטרתה של אפל - לאפשר למחשביה מסדרת אפל 2 ומסדרת מקינטוש, לקיים קשר פשוט ותקנים עם מחשבי מיני, מיקרו ואחרים של יצרנים אחרים, ובכך לפתור את בעיית חוסר התואמות. בין החברות האחרות החברות בארגון סי או אס ניתן למנות את יבמ, דיגיטל, קונטרול דטה, אי טי אנד טי, היולטדפקרד, אינטל, נ.סי.ר, פריים, וונג ועוד. ומכאן, | למיחשוב במערכות ההוראה והלמידה -- מחשבים בחינוך. יבמ הצטרפה לתחום זה, לא מכבו, בעיקר בתמיכתה במחולל-הלומדה החדשני קוואסט, שנועד למחשבי יבמ פיסי. "הענק הכחול", שנוכח לדעת -- מניסיונם של אחרים -- ששוק החינוך מתפתח וגלום בו פוטנציאל עסקי רציני, החליט גם להקים מרכזים לפיתוח מערכות- הוראה, כדי שמערכות אלה יפותחו על מחשבי דבר העורך יבמ וכך יחדרו מחשבים אלה למערכות החינוך, בהן נפוצו עד כה בעיקר מחשבי אפל וקומודור. הצטרפות יבמ לתחומי התקשורת והחינוך מחזקת את המסקנה, שבלי יבמ אין מיחשוב בעולמנו. = בגליון זה אנו חונכים סדרת כתבות חדשה - על הקומודור. משתמשי קומודור, כיתבו לנו מה דעתכם עליה והציעו הצעות משלכם להעשרתה. % ג .774 7 ה6ספקטז 6ק 4 אסוזאעואט ץצ מכניס את 0 ואפו להילוך גבוה )לאלה הרוצים ביצועים של זג ויותו ומוכנים לשלם... פחות! יש לך 6 ואפו ואתה חולם על זא? יש לנו תשובה מהירה בשבילך : 40686ו806סטז 6 הכרטיס המאיץ את מהירות המחשב. כרטיס 8068655חטז 6 מכניס אותך לעידן ה-זא בדרך נוחה וקלה ובהשקעה נמוכה יחסית, אשר תכסה את עצמה תוך זמן קצר. איך זה עובד! עליך רק לחבר את הכרטיס למחשב וה-96 שלך יתחיל לעבוד במהירות גדולה פי 3 ויותר מאשר בעבר. והתוצאה: חסכון של עשרות שעות בחודש שאת משמעותו הכספית תוכל לחשב בלי מאמצ. ומה שחשוב לא פחות: הכרטיס מריץ את התוכנה הקיימת באופן אוטומטי, כך שאינך נדרש לעשות שינויים כלשהס או ללמוד דבריס חדשיס. יתרונות בלעדיים. + או זקוק להטענת תוכנה לפני הפעלה. מסוגל להריץ גם 8516 ואפו. זכרון של 6 542 על הכרטיס. מפסק מיוחד מאפשר מעבר ממהירות גבוהה לאיטית. הכרטיס היחידי שניתן להוסיף לו פרוססור 8087 ולהריץ פונקציות מתמטיות מורכבות 2 במהירות גדולה עד פי 20!! + הכרטיס היחידי שהוא :8א10 ו-זו8 46. (ל-זא שעון פנימי של ;וא 6 בלבד). *+ מחיר הכרטיס כולל דיסקט פפוזשוזט: אפוסואגפ, ססל5 זאוחל, 665 אפוס. התוכנה מנצלת את הזכרון והמהירות של הכרטיס. התמווה הגבוהה ביותר לכספך. הכרטיס נבדק עייי מומחים אשר קבעו, כי יילמרות יתרונותיו הנוספים, הוא אינו יקר מכרטיסים אחרים... ולכן הלקוח מקבל תמורה גבוהה בהרבה מהמחיריי (סססאוסאו, גליון ספטמבר 865'). לרגל תחילת שיווקו בישראל, מוצע לך הכרטיס במחיר מבצע לתקופה מוגבלת. מעונין בהדגמה! התקשר עוד היום לי'אלפא גת'', טל: 282718, 284084 (03) מחעשבים ותקשורת דיזנגוף סנטר שער 4, טל: 282718, 284084 (03) מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 להיות בעניינים עס אנשיס ומחשביס ספרי מהשב ומינהל עצור! בנחיחון החחוווד | %פני טותקנה מחעוב ל מש הור הנור : דה מיילאך גר 6 | דליה פלד מוצישים לוטר בפ"ט =דטאווא ס5אס =חד במרוץ נגד הזמן לכסיקון המחשב עצור לפני שתקנה מחשב האגה מאת דב ושרין קינן הלכסיקון הראשון והיחיד בעברית, המדריך היחידי בעברית שיספר לך הפוך 60 דקות עבודה 271 מושגים. ספר חובה לכל כל מה שכדאי לדעת על מנהל בוגע ל-90 דקות תוצאה. עוסק בענף. מחשבים אישיים ותוכנה. רב מכר עולמי - עכשיו בעברית. עם הספר הזה גם אתה תוכל מחיר רגיל 0 ש"ח מחיר רגיל 2 ש הספר הטוב ביותר לכל מנהל לנצח במרוץ נגד מחוגי השעון! 5 '/, [ י - שפר בת לכל מקצרש. מחיר רגיל 2. 17 ש"ח מחיר מיוחד .2 ש"ח מחיר מיוחד 14.20 ש"ח מחיר רגיל 7 ש"ח מחיר מיוחד ‏ 14.20 ש"ח מחיר מיוחד | 11.50 ש"ח חי "שו 2 תוכניות בייסיק צעדים ראשונים בבייסיק למד את יסודות שפת המחשב הנפוצה בעולם בקלות ובהנאה. תוך שעה תכתוב את תוכנית הבייסיק הראשונה שלך! מחיר רגיל 5.0 ש"ח מחיר מיוחד - . 29 ש"ח תיכנות מחשבים אחת שתיים! חדש בספריית דליה פלד: למחשב אפל לימוד והנאה לכל המשפחה. ספר גדוש תוכניות מלוות בתיעוד ספר שמקרב הורים וילדים לעולם מקיף ומלא. יישומים מעשיים, שימושים המחשבים. התיכנות הופך לחוויה, חינוכיים, משחקים וגראפיקה. על כל מחשב. מחיר רגיל 0. 36 ש"ח מחיר רגיל 12 ש"ח מחיר מיוחד ש"ח מחיר מיוחד ‏ 15.50 ש"ח בחר לך ספו, צרף המחאה ושלח עוד היום בצרוף פרטיך המלאים לאנשים ומחשבים/ספרים, ת"ד 33325 ת"א 61332. אנשים ומחשבים/ספרים, ת"ד 33325 ת"א 61332, טל. 03-295148. אני מזמין את הספרים הבאים 2 ב 1 רצ"ב המחאה ע"ס >= = לפקודת אנשים ומחשבים. שמי כתובת מלאה (כולל מיקוד) טלפון ת"ז תאריך חתימה האחירים כתוק9 36 30.4.86 יותר מ-50 מיליאוד דולר הכנסות ב-85 הכנסות יבמ בשנה שעברה עלו על 50 מיליארד דולר -- גידול בשיעור 9% לעומת 4. בהתייחסו לתוצאות העסקיות הללו אמר נשיא יבמ ג'ון אייקרס: "חוסנה העסקי של יבמ בעולם הוא איתן על אף השנה הקשה שעברה על תעשיית המחשבים". הכלכלה הבלתי-יציבה של צפון-אמריקה, תנודות המטבע בעולם, הריסון בהוצאות אצל הלקוחות וההאטה בהתקנות של מעבדים גדולים -- לכל אלה נודעה אמנם השפעה שלילית על ביצועי יבמ לשנת 1985, אך התוצאות הרבעוניות השתפרו והלכו בהתמדה במרוצת השנה, ציין אייקרס. "עדיין חסרה עדות משכנעת לכך, שחל שיפור מתמשך בכלכלת אמריקה הצפונית, ואנו מקדמים בזהירות את פני 1986", אמר אייקרס. "אנו מטפלים בזהירות בעלויות, בהוצאות ובמשאבים הכספיים האחרים שלנו. אנו נשארים אופטימיים באשר לעתידן של יבמ ושל תעשיית המחשבים. השקעותינו הנמשכות במחקר, בפיתוח ובמיתקנים, מציבות אותנו בעמדה המאפשרת לנו גידול גם בעתיד", סיכם נשיא החברה. דיגיטל ריסר' עושה עסקים עם יבמ בוב אלנקו, מנכ"ל גושן מחשבים ומערכות, שחזר מסדרת ימי-עיון למפיצי תוכנת דיגיטל ריסרץ' שנערכה באנגליה ובצרפת, מסר כי יבמ אנגליה רכשה רשיון-יצרן לשימוש במערכת- ההפעלה החדשה קונקארנט 286 למחשב יבמ איי,טי. מערכת-הפעלה זו תשמש ליישום תוכנה של נקודות-מכירה לרשת בתי-המרקחת בוטס באנגליה. קונקארנט 286 מופעלת יחד עם דר- נט שהוא מוצר ותיק של דיגיטל ריסרץ'. קונקארנט 286 תומכת בשבב 80286 במוד מוגן, שמבטיח עבודת משתמשים רבים ללא תקלות, וגישה ישירה לזיכרון בן 16 מ"ב. לדברי ג'ון ברומהד, יועץ טכני של דיגיטל ריסרץ' אנגליה למערכות-הפעלה, מהירותה של מערכת-הפעלה זו עולה בהרבה על זו של מערכות דומות. דיגיטל ריסרץ' מכרה ליבמ, בלעדית, את זכויות השימוש במהדר סי-בייסיק 16 סיביות, שהותאם במיוחד למערכת-ההפעלה החדשה. מהדר זה מצטיין בהכנת תוכנות ליישומים מסחריים. יבמ הודיעה, כי המהדר יימכר למשתמש הקצה במחיר של כ-4,000 דולר. (בוב אלנקו מציין, שמחיר הגירסה של 8 סיביות למחשב יבמ פיסי, הוא כ-550 דולר, בישראל ובאירופה). | 0 מיליון דולר תרומה ל''מחשב-עליי יבמ העולמית הודיעה על כוונתה לתרום ב-5 השנים הקרובות ציוד בשווי 30 מיליון דולר קורנל למרכז | מחשב-על באוניברסיטת ינה שבמדינת ניו-יורק, בראשותו של קנת וילסון, חתן פרס נובל בפיסיקה לשנת 1982. מרכז מחשב-על בקורנל הוא אחד מארבעה מרכזים הפזורים ברחבי ארה"ב ומשמשים מרכזי-מידע וסיוע מיידי בפתירת בעיות מורכבות במחקר מדעי בתחומים כמו ביוטכנולוגיה, אווירודינמיקה ועוד. באמצעות מאגרי-המידע שבמרכזי מחשב- על יוכלו מדענים אמריקנים לקצר את הזמן הנדרש היום לפתירת בעיות שצצות בתחומי עיסוקיהם. מרכז לפיתוח מערכות הוראה מרכז ניסיוני לפיתוח מערכות הוראה שנועדו לשיווק ברחבי העולם, הוקם בישראל על-ידי יבמ. המרכז, המנוהל על-ידי ד"ר יצחק שגיא מאגף מדע וטכנולוגיה של יבמ ישראל, יעודד פעילות בארבעה תחומים עיקריים: פיתוח לומדה (מערכות הוראה והדרכה בעזרת מחשב) באיכות גבוהה, באמצעים משולבים (כתב, גראפיקה, הנפשה, וידאו, דיבור ועוד) ובהיקף של תוכניות"לימוד שלמות; פיתוח יישומים נוספים למחשבים בחינוך, כגון מינהל חינוכי, תקשורת ועוד; שיכלול טכנולוגיות הלומדה על-ידי יישום חידושים בתחומי המחשבים, האלקטרוניקה ושיטות ההוראה; יצירת מוקד ידע של יבמ ביישומי המחשב בחינוך. עבודת הפיתוח של המרכז החדש תהיה בעיקרה באמצעות חברות-מחשבים ישראליות ובמימון עיקרי של יבמ. הפיתוח ייעשה במעבדות המרכז לפיתוח מערכות הוראה ובפיקוחו של מרכז זה. זכויות-היוצרים של המוצרים שיפותחו בדרך זו יהיו של החברה המפתחת וישווקו על ידה. אחת הפעילויות הראשונות של המרכז החדש של יבמ תהיה עם חברת דגם מערכות. במסגרת זו יפותחו שני מוצרי לומדה -- האחד להוראת מבוא לטכנולוגיה לבתי-ספר תיכוניים, על-פי תוכנית-לימודים שפותחה בארה"ב, והשני הסבה לאלקטרוניקה, תוכנית להסבת כוח-אדם לעבודת ייצור במפעלי אלקטרוניקה. שני המוצרים ישווקו על-ידי דגם מערכות בחו"ל. חלק מפעילויות המרכז החדש של יבמ יבוצעו שלא למטרות רווח ובשיתוף עם אוניברסיטאות ומוסדות חינוך אחרים בארץ< מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 שירות מינהלי ללקוחות מחלקה חדשה הוקמה בדיגיטל ישראל: מחלקת שירות מינהלי ללקוחות. בראש המחלקה עומד סא"ל (מיל') אבי אמיתי, יוצא חיל-האוויר, בעל תואר שני במינהל עסקים באוניברסיטה העברית ירושלים. במסגרת המחלקה החדשה הורחבו השירותים הניתנים ללקוחות ונוספו שירותים חדשים: > הזמנות. טיפול בתהליך ההזמנה מרגע התקבלה בחברה ועד לאספקת המוצר ללקוח, > רשיונות. כאן מטפלים בקבלת רשיון היצוא המתאים למוצרי דיגיטל, במגמה להחיש את השלמת ההליכים, ככל האפשר. > מערכות. טיפול בהזנת נתוני המכירה ובמעקב פיננסי. > התאמת תצורות. ייעוץ לאנשי המכירות וללקוחות, כדי להגיע לתצורה היעילה והזולה ביותר האפשרית. > מרכז מידע. כאן מתקבלות פניות של לקוחות או כל גורם אחר שמעוניין בנתונים. הפניות מועברות לגורם המתאים, והמרכז מעביר את התשובה למתעניינים. > ספריה. כאן מרוכזת ספרות כללית על ציוד המיוצר ומופעל עלזידי דיגיטל. הספריה מספקת חומר לאנשי מכירות וללקוחות, ללא תשלום. תוכנה יישומית מפי די פי לוואקס מעתה ניתן להריץ תוכנה יישומית ממשפחת פי די פי 11 על מיקרוואקס 2. הגירסה החדשה 0 של חבילת-התוכנה | א11.85-%4% מאפשרת למערכות מיקרוואקס 25 וד ואקססטיישן להריץ ולפתח תוכניות המבוססות על מערכת-ההפעלה אר אס איקס 11 הנמצאת בשימוש נרחב ביותר במערכות פי די פי 11. תוכנת ואקס 11 אר אס איקס, הפועלת עתה על כל מחשבי ואקס, החל במיקרוואקס 2 וכלה במערכות-אשכול, מעניקה למשתמשים בה ביצועים כפולים ויותר בהשוואה לגירסה הראשונה, והיא כוללת את הרכיבים העדכניים ביותר של גירסה אר אס איקס 11. ואקס 11 אר מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 תחנת-עבודה הנדסית צבעונית על בסי אס איקס פועלת תחת מערכות-ההפעלה ואקס וי אם אס. באמצעותה ניתן להשתמש בכל מחשבי ואקס לפיתוח תוכניות למחשבי מיני ומיקרו פי די פי 11 ולמערכות-המחשב השולחניות מדגמי פרופשונל 300. התוכנה מאפשרת למשתמשים בה להריץ תוכניות פי די פי 11 רבות המבוססות על אר אס איקס, על מערכות הוואקס שלהם, בשינויים קלים בלבד, או ללא שינוי כלל. ואקס 1! אר אס איקס מהווה גשר בין מחשבי ואקס ופי די פי 11 של דיגיטל. היא נמכרת ברשיון במחירים שנעים בין 800 דולר ל-4,000 דולר. מועד האספקה הוא בתוך 30 יום מקבלת ההזמנה. תחנת-עבודה הנדטית צבעונית דיגיטל הכריזה על תחנת-עבודה הנדסית צבעונית חדשה, הראשונה מסוגה המיועדת לשוק מערכות יוניקס. שם הדגם ‏ - ואקססטיישן 2 ג'י פי איקס -- והוא מבוסס על המחשב מיקרוואקס 2 הפופולארי בתוספת מיקרוואקס 2 של דיגיטל. מעבד גראפי חדש, המספק תכונות צבע מורכבות, או קשת גווני האפור, תוך שיפור ניכר במהירות. תחנות-עבודה צבעוניות הן צורך חיוני ביישומים כמו תכנון מעגלים בצפיפות גבוהה מאוד, עריכת כרטיסי מעגלים מודפסים, הדמייה ובדיקה, שרטוט מיכאני, תיכון וניתוח, חיפושי נפט, בקרת זמן-אמת, דיגום פרודתי (מולקולאר מודלינג), מיפוי לחיזוי מזג-האוויר, ופיתוח תוכנה. תחנת-עבודה המצוידת בקשת גווני האפור, מתאימה במיוחד ליישומים הדורשים שילוב מלל וגראפיקה בביצועים גבוהים: עיבוד תמונות, שרטוט מיכאני וארכיטקטוני, הוצאה לאור של ספרות טכנית ופיתוח תוכנה. תחנת-העבודה החדשה מפעילה מערכת חלונות מתוחכמת, מימשקים גראפיים ומיבחר של אופציות תקשורת ברשת. לב המערכת החדשה, מחשב מיקרוואקס 2, נמכר ביותר מעשרת אלפים יחידות במחצית השניה של 1985. דיגיטל מציעה תצורה בסיסית במחיר 0 דולר. מועד האספקה ליחידות הראשונות צפוי באפריל השנה. 4 אשנב חדש בגליון זה אנו חונכים מדור חדש -- אשנב למחשבים בחינוך. גורמים העוסקים בפיתוח לומדה, במחוללי-לומדה, בשילוב וידאודיסק בהוראה-הדרכה ולמידה, או בציוד היקפי הדרוש למיחשוב בחנוך, כגון ושתות מקומיות, מוזמנים ליידע את המערכת על פעילותם, ואנו נשמח להביאה לידיעת הקוראים. המיכללה הממוחשבת ביותר מיכללת לוינסקי, הסמינר העברי הראשון בישראל שקיבל הכרה להעניק תואר אקדמי לבוגריו בכל הרמות, מפעילה מחלקה למחשבים מן המפותחות בארץ. במחלקה זו מכשירים מורים בכל המקצועות ללמד ילדים ללמוד באמצעות מחשב. כל תלמיד במיכללה חייב להשלים במסגרת לימודיו קורס מיוחד למדעי המחשב. ד"ר אברהם רוכלי, מנהל המיכללה, אומר שבמסגרת לימודי המחשב מיושמות במיכללה לומדות מיוחדות במקצועות מוגדרים. מרדכי שורק, מרכז לימודי המחשב במיכללה, מצביע על לומדות-לדוגמה, כגון לומדה מוסיקלית, לומדה בתחום הביולוגיה ולומדה בשם פניצילין, גם היא בתחום מדעי-החיים. > הלומדה המוסיקלית לתלמידי המדרשה למוסיקה, פותחה במסגרת האקדמיה למוסיקה בירושלים. באמצעות לומדה זו יכולים התלמידים ללמוד ללא עזרת מורה, תיאוריה של המוסיקה, פיתוח השמיעה, סולפז' והכרת המקלדת של הפסנתר. > לומדה בביולוגיה פותחה במיכללה ונקראת אקו-חי. היא מסייעת לתלמידי הביולוגיה להבין טוב יותר את האקולוגיה של סביבת החיים. התלמיד יכול לשלוט באמצעותה על מערכות חיים של יונים ודגים, תוך התייחסות לקצב ההתרבות, המזון וכיו"ב. > באמצעות פניצילין יכול התלמיד לנתח דרכים למציאת תנאים מיטביים לגידול הפניצילין. לומדות אחרות שפותחו במיכללה הן בתחום החינוך המיוחד, המתימטיקה, הערבית ועוד. מר שורק מדגיש, שמטרת לימודי המחשב במיכללת לוינסקי היא להכשיר את המורים 10 לעתיד לקבל אמות-מידה נכונות לבחירת לומדות טובות. במרכז המחשבים במיכללה לומדים בעזרת כמאתיים לומדות שונות. במיכללה שתי מעבדות מחשבים עם כ-30 מחשבים. תמלילן ידידותי קליל -- תמלילן ידידותי המתאים במיוחד לתלמידים -- פותח על מחשבי יבמ פיסי ותואמיהם על-ידי לוגל -- לומדה גליל, ובאג מחשבים. התוכניתן שי בן-יהודה הוציא מתחת ידיו, בעזרת היועץ המדעי ד"ר יוסי שניר, תמלילן שמתאים במיוחד לתוכנית הלימודים של משרד החינוך "מבוא להכרת המחשב". התמלילן מלווה בחוברת-הדרכה מאירת-עיניים (עריכה גראפית -- דניאלה שאול), אך למעשה ניתן להתחיל לעבוד איתו בלי כל הדרכה שהיא. כל מסך "מדבר" עם המשתמש באופן ברור ופשוט ובמינימום של מלל. קליל בנוי על שלושה מצבים: מצב כתיבה, המאפשר הכנת טיוטה; מצב עריכה, המיועד ליצירת קובץ נקי, מוכן להדפסה; ומצב תיוק, לשמירת הקבצים. באג מחשבים היא היבואנית והמפיצה הגדולה בישראל של ספרות-עזר, תוכנה ואבזרי-מחשב. החברה מוציאה לאור ספרות מגוונת למחשבים ביתיים ומשתתפת ביבוא מחשבי אמסטרד לישראל. לוגל -- לומדה גליל חינוך הוקמה במסגרת החברה לפיתוח הגליל, כדי לפתח וליישם תוכניות לימוד במחשבים, לרכז השתלמויות וסמינרים ולהפגיש מתכנתים, יוצרי חומרה ומשתמשים במחשבים. לוגל מתרכזת במחשבי יבמ פיסי. מרכז לפיתוח מערכות הוראה מרכז ניסיוני לפיתוח מערכות הוראה, שנועדו לשיווק ברחבי העולם, הוקם בישראל על-ידי יבמ. המרכז, המנוהל על-ידי ד"ר יצחק שגיא מאגף מדע וטכנולוגיה של יבמ ישראל, יעודד פעילות ב-4 תחומים עיקריים: פיתוח לומדה באיכות גבוהה, באמצעים משולבים (כתב, גראפיקה, הנפשה, וידיאו, דיבור ועוד) ובהיקף של תוכניות-לימוד שלמות; פיתוח יישומים נוספים למחשבים בחינוך, כמו מינהל חינוכי, תקשורת וכיו"ב; שיכלול טכנולוגיות הלומדה עלזידי יישום חידושים בתחומי המחשבים, האלקטרוניקה ושיטות ההוראה; יצירת מוקד ידע של יבמ ביישומי המחשב בחינוך. עבודת הפיתוח של המרכז החדש תהיה בעיקר באמצעות חברות-מחשבים ישראליות, ובמימון עיקרי של יבמ. הפיתוח יבוצע במעבדות המוכז לפיתוח מערכות הורה ובפיקוחו של מרכז זה. 4 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 מנחם --.. | איחזור מידע נלולאגר עברי המעדכת הנדולה של איחזור מידע בשיטת טקסט מלא בעבדית הוסבה.: 2 מחשני דמ במרכז בד "אי 72 למחשבי ם ויהדות פועלת מערכח איחזור מידע בשיטת הטקסט המלא, ובעברית. מעדכת זו הוסבה למחעבי יבמ והיא כוללת כלי איחזור והצגה רביהעוצמה ונוחים למשתמע הקצה. ה מידע המילולי המציף אותנו, גדל המידע" טורדת מנוחתם של רבים, המנסים לפתור אותה מזוויות שונות: בכל תחום ניצבת הבעיה בפנינו: באקדמיה, בתעשיה, במערכת החינוך, | במשרד... המכנה המשותף לכל התחומים הוא הרצון להתמודד עם הנפח הגדל והולך של מידע מילולי, תוך שליטה מירבית בחומר המצטבר. כללית, ניתן לחלק את הבעיה לשתיים:. א. בעיית ההזרמה של החומר, ואיחסונו. ב. איחזור המידע ביעילות מירבית, מתוך החומר המצטבר. הבעיה הראשונה מתקרבת אל פתרונה עם התקדמותם של אמצעי האיחסון הממוחשבים. נפחי המידע שניתן לאגור במחשבים הגדולים (וגם הקטנים) גדלים בהתמדה, תוך מתן שירותים מהירים ‏ יותר של איחסון ושליפת .חומר. אולם בעיית איחזור המידע היא במהותה בעיית. תוכנה, * אשר באמצעות כלי-חומרה יעילים יותר ניתן רק לשפר את ביצועיה, אולם אין בחומרה כדי להפוך את התפישה על פיה. מילות-מפתח וטקסט מלא שתי המחשבים בנושא איחזור המידע המילולי: בעולם מתודולוגיות | מתחרות * כותב מאמר זה הוא ראש צוות התוכנה במרכז בר-אילן למחשבים ויהדות, בוגר ממר"ם וישיבת מרכז הרב. . מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 והולך מיום ליום. בעיית "התפוצצות. 1. שיטת מילות-המפתח. 2. שיטת הטקסט המלא. בשיטה הראשונה חייב הגורם המתקין את המאגר לדאוג ל"מיפתוח" החומר, דהיינו: לקבוע מראש לכל מסמך מילים או ביטויים (מתוך הטקסט או מחוצה לו), שבאמצעותם ניתן יהיה לאחזר את המסמך לפי בקשה. מובן, ששיטה זו מגבילה את המחפש, משתי סיבות: א. לא ניתן לבצע חיפוש על הטקסט כולו, אלא רק על המילים שנקבעו מראש. | ב. הגורם הממפתח הוא אנושי, ולכן עלול לשגות ולהשמיט מילות-מפתח חשובות, בגלל שיכחה, חוסר תשומת-לב, הערכת מוטעית של חשיבות: הנושא וכיו"ב. לעומת זאת, בשיטת הטקסט המלא אין עורכים מיפתוח מוקדם של הטקסט, אלא מאחסנים אותו במלואו במחשב. על המחפש לאפיין את הנושא המבוקש עלדידי צירופי מילים וביטויים שונים, שלפי הבנתו מאפיינים את המסמכים המבוקשים ומופיעים בהם, והמחשב יסקור את כל המאגר, כדי לאתר מסמכים אלה. כך ניתן לקבל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי למחפש, ומתוכו לדלוּת את הקטעים שבהם הוא מעוניין ממש. מצד שני, בשיטה זו עלול המחפש לקבל לפעמים כמויות ניכרות של מידע, שמתוכן יקשה עליו לנפות את הרצוי לו. כדי לפתור בעיה זו, יש לספק למשתמש כלי חיפוש וסינון יעילים, שיאפשרו לו לאתר את כל המידע המבוקש, על-ידי סקירת הטקסט. המלא, בלי להשמיט פרט כלשהו שעשוי להיות חשוב, ועם זאת לסנן במהירות את המידע המתקבל במהלך החיפוש. לעומת | השיטה | הראשגה, | שהיא קונבנציונאלית ביסודה ושהיתה נהוגה למעשה גם לפני הופעתם של המחשבים האלקטרוניים, הרי ששיטת הטקסט המלא היא חדשנית במהותה. היא דרשה מלכתחילה כלי-תוכנה חכמים יותר וכלי"חומרה חזקים יותר, ולכן מיעטו להשתמש בה עד לאמצע שנות השבעים (ואפילו עד סוף אותו עשור). בעיה ופתרונה | בסוף שנות השישים החליטה קבוצה של אנשי-מחשב שומרי מיצוות לנסות ולהקים מאגר ממוחשב בנושאי יהדות. הפרוייקט החל כמיבצע | משותף למכון. ויצמן ‏ למדע ולאוניברסיטת בר-אילן, ובראשו עמד פרופסור אביעזר פרנקל, עד שנת 1975.. באותה שנה הועבר הפרוייקט לאוניברסיטת בר-אילן, במסגרת המכון לאיחזור מידע ולבלשנות חישובית, ומאז עומד בראשו פרופסור יעקב שויקה. כדי ‏ לנצל ניצול | מיטבי את הכלים הממוחשבים, הוחלט להקים. מאגר מידע בשיטת הטקסט המלא לספרות השאלות והתשובות (שו"ת). ספרות זו, שהיא מקור מידע עשיר ביותר לחיי העם היהודי, תרבותו, מנהגיו, לשונו ותולדותיו, כוללת פסקי-דין לשאלות שהופנו אל גדולי הרבנים במשך 1,500 שנה בכל תחומי ההלכה והחיים. היקפה של ספרות זו, פיזורה, דרך עריכתה וסגנונה המיוחד, והמחסור החמור במיפתוח שיטתי, הכתיבו את השימוש בשיטת הטקסט המלא. במרוצת 17 השנים שחלפו מאז הקמת המערכת, פותחו בה פונקציות וכלי-עזר רבים, ואין ספק ששיטה.זו הוכחה כיעילה ביותר. היום כולל ‏ המאגר ‏ באוניברסיטת בר-אילן כ-70 מיליון מילים -- כ-250 ספרי שו"ת, תנ"ך (עם ו ו 0 התקינו... > "ואודיה", מערכת תוכנה לתפעול מוסכים מורשים. של פולקסוואגן ואאודי, שפותחה ביבָמ גרמניה וכבר מופעלת במאות מוסכים ברחבי אירופה, הותקנה בישראל על מחשב יבמ 6 ביחידת-המחשבים של צ'מפיון מוטורס, סוכנת החברה בארץ, במוסך המרכזי שלה ברמת-גן ובמוסכים של פולקסוואגן-אאודי | ברחבי הארץ. > חברת-הביטוח הפניקס הישראלי רכשה מחשב דטה ג'נרל 20000, שהנא בעל עוצמה גדולה פי 3 מדגם 10000 שבו צברה הפניקס ניסיון רב. הפניקס רכשה גם את מערכת המשרד האלקטרוני של דטה ג'נרל. היקף העיסקה בל הראשון כחצי מיליון דולר. 6 תוכנה לניהול ייצור על מחשב יבמ 38 הותקנה | במפעל אסטרונאוטיקס לייצור מחשבים מוטסים בבני"ברק. הףוכנה נקראת ביפק"ס והיא משווקת על-ידי אפליקום. תוכנת הניהול הפיננסי שהותקנה במפעל זה היא של מיחשוב מערכות מידע. > תוכנת ע.נ.ת. של ת.פ.י., המפקחת על מלאי, על תהליך הייצור ועל היצוא, הותקנה. במפעל פרי-תנובה. * חברת ניצן השלימה את השלב הראשון במיחשוב אופנת סניה. שלב זה כולל מחשב דטה ג'נרל ותוכנה לניהול מערך מלאי. בקרוב יתחיל שלב ב' שבו תותקן מערכת הנהלת- חשבונות ודו"חות מינהליים. 7 . > אלשפ התקינה מערכת לניהול הזמנות ומשלוחים בבית-האריזה קרפרי של תנובה. המעהכת מבוססת על מסופוני טלסון המיועדים להזין את הנתונים שנאגרים בהם, ישירות למחשב המרכזי, לצורך עיבוד נוסף והפקת חשבוניות מס. > חברת ג'נרל מהנדסים, יבואנית בלעדית של מוצרי ג'נרל אלקטריק, רכשה מניקוב מחשבים מחשב דיגיטל פי-די-פי 11-73 ותוכנת תפנית לניהול עסקי (גזברות, תקציב, תמחיר, מלאי, יבוא, שיווק, ספקים, לקוחות, ריבוי מטבעות, שיערוך ועוד). > מערכת ממכ"ר של אזימוט תעשיות תוכנה הותקנה בחברת בני נעים כְדורי העוסקת בחלפים לרכב. ממכ"ר היא מערכת לניהול מלאי חלקים, בכל סוגי המטבעות. (הזמנות, מלאי, דו"חות וחשבוניות, תוך עידכון אוְטְוָמטי של מערכת הנהלת-החשבונות). > יכות מחשבים מתקינה מערכת עיבוד- נתונים צל מחשב יבמ 36, בקופת: זחולים . 6 לאומית. המערכת מבוססת על חבילת-התוכנה שיווקית 36, עם התאמות מיוחדות לפי צרכי הקופה. מערכת זו תנהל את מערך ניפוק < התרופות לסניפי הקופה, את המלאי ואת - המערכת הפיננסית. > קבוצת הסנה (ביטוח) ממחשבת את סוכניה בעזרת קומטק, חברה"בת של הסנה. סוכני הסנה מקבלים את מערכת התוכנה מבט-3 על מחשבי יבמ פיסי מכל הדגמים, ומחשבים אחרים הפועלים על מערכת-ההפעלה אם- | אס-דוס. התוכנה כוללת ניהול כרטסת לקוחות, הפקת הצעות לפוליסות, הנהלת"חשבונות רב- מטבעית, מעקב אחר תביעות, ניהול משוד ותמלילן. + מחשב סידסי-אי6"327 נרכש על"ירי האוניברסיטת העברית בירושלים, בשביל מחלקת המחקר לכימיה מולקולארית. הרכישה נעשתה עוד לפני שהוכרז מחשב זה בישראל. מחשב זה מהיר פי 8.1 מפי-די-פי-11-780 של דיגיטל, או פי 2 מדגם 8600 החדש של דיגיטל, שמחירו גבוה כמעט פי 3 ממחיך סר סי-אי-6-32 (שהוא 220,000 דולר, א בקירוב, כולל תוכנה, זיכרון בן 16 מ"ב, תקלוטיט בני 0 מ"ב ואפשרות הרחבה עד 32,000 מ'"ב). > עשרות מחשבים אישיים של זניט, בתצורות שונות, נרכשו עלדידי אוניברסיטת בן- גוריון, מחכרת ישראדטה, היבואנית הבלעדית - של זניט. מחשבים אלה נועדו לשרת את הסגל האקדמי והסטודנטים כתחנות-עבודה עצמאיות או כמסופים חכמים של המחשב המרכזי. > אוניברסיטת ת"א רכשה שני מחשבי ואקס 0 בשביל הספריות שלה והמרכז ללימודי אנרגיה ע"ש גורדון. תוכנת הספריות שאומצה על-ידי אוניברסיטת ת"א היא אלף שפותחה באוניברסיטה העברית, והיא כוללת קיטלוג, מיון, חיפוש חומר והשאלה. > חברת אראל מערכות הנדסיות פיתחה לפי הזמנה של תשלובת תבורי מודל לאופטימיזציה של מערך ההובלה המורכב של התשלובת, הכולל אספקת משקאות קלים, טפנוקים חד- פעמיים, מוצרי-נייר ושימורים בכל הארץ. מערך ההובלה עולה לתבורי יותר ממיליון דולר בשנה. המודל הממוחשב נועד לייעל את ההובלה ולהביא לתבורי ו בשיעור 20% בסעיף ההובלה. מייצאים. 4 > מנוף מערכות מקבוצת ההשקעות של ו : / בל"ל התקינה באחוונה מערכות תקשורת בנקאיות בשווייץ. אס"איי-סי, רשת הסליקה האלקטרונית השווייצית בחרה במערכת מנוף כמערכת התקנית לתקשורת בין הבנקים השונים בשווייץ ובינם לבין מערכת התקשורת הבינלאומית סוויפט. עד כה נתקבלו 12 הזמנות, . כל אחת מהן בסך 60 עד 120 0 דולר. מנוף מכרה מערכת תקשורת בנקאית לבנק צ'ייז האוסטרלי, מרשת צ'ייו מנהטן. שווי העסקה כמה מאות אלפי דולר. * י.ב,ס ארה"ב, חברה"בת של י.ב.ס תעשיות תוכנה מישראל, חתמה על חוזה בשווי יותר ממיליון דולר, לפיתוח תוכנה בשביל חברת גרומן, קונצרן אמריקאי ענקי שהיקף המכירות שלו עולה על 3 מיליארד דולר בשנה. זה פרויקט פיתוח שני שי.ב.ס מבצעת בעבור גרומן. הפרויקט הראשון, שעיקרו מערכות זמן- אמת, הוא בשווי רבע מיליון דולר, ועומד להסתיים באפריל השנה. > סינטל מערכות, המפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות לאיסוף נתונים בתעשיה ומערכות תקשורת טלקס, הכפילה אֶת היצוא שלה ב-1985 והגיעה ליותר מחצי מיליון דולר. החברה: הכריזה על דגם מורחב של תחנת איסוף-הנתונים אס-120, הכוללת קורא בר קוד נייח, המובנה לתוך המערכת. הדגם המורחב : מאפשר איסוף נתונים מקיף יותר מריצפת- הייצור. התחנות הראשונות מדגם אס-120 המורחב יותקנו בקנדה. > תים מחשבים ומערכות, נציגת דטה ג'נרל בישראל, חתמה חוזה שירות עם חברת תטרה- פק העולמית, המייצרת אריזות קרטון מיוחדות, ' למתן שירותי תחזוקה למחשבי דטה ג'נרל המותקנים בסניף החברה בניקוסיה, קפריסין. > הנהלת קונצרן האלקטרוניקה ליטון באירופה החליטה להפיץ בשמה ובקטלוג שלה מחברים אלקטרוניים מתוצרת תעשיית מחברים בינלאומית 0 מהנהלת תעשיית מחברים בת"א נמסר, שהזמנת היצוא הראשונה כבר בוצעה, בהיקף של 200 אלף מארקים גרמניים, עבור : חברת ניקסדורף, יצרנית המחשבים . המערב-גרמנית. הזמנה אחרת נתקבלה מיצרן מחשבים ואוטומציה גרמני הקשור עם חברת אורבוט בישראל. | | > ליאור אלקטרוניקה, שחנכה באחרונה את המפעל שלה במגדל-העמק, שלחה משלוח ראשון של מוצריה לאנגליה ומנהלת מו"מ מתקדם להזמנה גדולה יותר. ליאור. מפתחת ומייצרת מערכות ממוחשבות לפיקוח: על. + מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 שיחות-טלפון ועיבוד הנתונים למטרות ייעול וחיסכון, | ומערכת איסוף-נתונים מפעלית לנושאי נוכחות עובדים. מערכות ליאור כבר מותקנות ב-36 קיבוצים ומפעלים בארץ. > באחרונה חתמה י.ב;ס. ארה"ב, חברה-בת בבעלות מלאה של י.ב.ס. ישראל, הסכם עם תדיראן חטיבת התקשורת, בהיקף של יותר ממאה אלף דולר, שמטרתו להפוך את מערכת ניהול המשרד, "תדואר", למערכת אנגלית מלאה, אותה ישווקו באירופה ובארה"ב. הפיתוח נעשה בסיוע הקרן הדו-לאומית ישראל-אמריקה (קרן בירד-אף). | > תעשיית התוכנה מחפשת ללא הרף שיטות מתקדמות לתכנון ולפיתוח תוכנה. באחרונה משווקים בהצלחה בארה"ב כלים ישראליים המייצגים מתודולוגיה וטכניקה ממוחשבת לתכנון מלא של תוכנה למערכות משובצות- מחשב נרחבות. בין הלקוחות האמריקאיים הבולטים שרכשו כלים אלה נמנים ענקי-תעשיה כמו ג'נרל אלקטריק, בואינג, יוז, אר-סי-איי, דיגיטל, אלקואה, ליר סיגלר ועוד. הכלי החדיש פותח בישראל עלזידי חברת טכנולוגיה מתקדמת (טכם), בשיתוף עם תדיראן. עושים עסקים... > הנהלת דיגיטל ישראל מקווה להגיע ל- % מנתח השוק בישראל -- אם יימשך הגידול השנתי בשיעור 25% בכלל שוק המחשבים המקומי. תקווה זו הביע שבתאי שאנני, מנהל אגף המכירות של החברה, בחנוכת מרכז היישומים של דיגיטל באזור התעשיה בהרצליה. שוק המחשבים בישראל נאמד ביותר מחצי מיליארד דולר ודיגיטל ישראל מחזיקה כבר עכשיו בעשירית ממנו, בקירוב. * ברבעון האחרון של 1985 נרשמו הכנסות- שיא בחברת נ.סי,ר, המיוצגת בישראל עלדידי . י.א. מיטווך ובניו. הרווח הנקי לאחר מס גדל ברבעון האחרון של השנה שעברה ב-7% והגיע ל-133 מיליון דולר, וההכנסות גדלו ב-12% והסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר. בכל שנת 1985 גדלו ההכנסות ב-6%. נתונים אלה מקבלים משמעות-יתר על רקע הירידה ברווחים, ואף > ההפסדים, של אחדות מחברות-המחשבים הגדולות בעולם. ן > מאסקומפ, המתמחה בייצור מחשבים לתיב"מ, לעיבוד תמונות ולשימושים מדעיים, הכפילה ‏ את מכירותיה ב-1985. מהנהלת החברה, המיוצגת בישראל על-ידי מוטורולה. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ישראל, נמסר כי מכירות מאסקומפ הגיעו אשתקד ליותר מ-45 מיליון דולר.. בישראל נרכשו מערכות מאסקומפ על-ידי התעשיה הביטחונית, התעשיה האווירית לישראל, אלרון, אל-אופ ועוד. > י.ב.ס. תעשיות תוכנה מכרה כ-20% ממניות החברה-הבת שלה באנגליה למשקיעים פרטיים, המיוצגים על-ידי חברת-הענק שירסון להמן אמריקן אקספרס ומרק ויינברג (ויינברג הוא יו"ר חברת-הביטוח המברו אלייד, מהגדולות בענף הביטוח בבריטניה). י.ב.ס. ישראל מחזיקה ב-70% ממניות י.ב.ס. אננליה ו-10% ממניותיה מוחזקות על-ידי מנכ"ל החברה סטיוארט קנלי. ערכה של י.ב.ס. אנגליה נאמד לצורך העסקה במיליון דולר, בקירוב. עם לקוחות י.ב,ס. אנגליה נמנים 15 ארגונים, בהם חברת הנפט הבריטית, חברת החשמל הבריטית ועוד. = בורוז דיווחה באחרונה על רכישת-גומלין בסכומי-שיא, שביצעה בישראל ברביע האחרון של 1985. בין השירותים הומוצרים שרכשה בורוז בישראל ברביע הנדון: מוצרי תדיראן, רצפות צפות לחדרי-מחשב וטיסות הובלה של | ציוד בקווי אל-על בעולם. כמו כן נעשו השקעות ניכרות בפיתוח ציוד, תוכנה ויישומים שרכשה בורוז מכלל מערכות, נציגתה בישראל. כיסאות מוסיקליים... > חיים צ'רני (36) מונה לחשב ומנהל הרכש | של לרגו מחשבים, במקום אמיר אורגד שפרש מן החברה. חמש שנים היה חיים מרכז משק וגזבר במושב נביעות. בלרגו מחשבים יטפל חיים ביבוא מארה"ב של ציוד היקפי למחשבים (כולל תוכנות), רכישה דרך יבמ של יבמ פיסי והציוד הנלווה אליו, ורכישת ציוד היקפי בארץ, מגורמים שונים -- כולל מדפסות, מודמים, תוכנות וכו'. = בועז ליננברג (39) מונה למנכ"ל חברת מאסטרו, חברת המיחשוב של קבוצת. מיגדל לביטוח. ליננברג שירת ביחידת המחשב של צה"ל, היה מנהל יחידת המיחשוב של חברת- הביטוח הפניקס הישראלי ובאחרונה היה מנהל חברת ידע מחשבים ותוכנה וחבר הנהלת קומטק. לצד תפקידו החדש מכהן ליננברג כחבר במטה קבוצת מיגדל. = > ד"ר שמואל נורמן מונה למנכ"ל אקסאטק מחשבים, המייצרת ומשווקת את אקסאטק 35, = מחשב רב-משתמשים כחול-לבן, שעד כה 7 הותקנו ממנו 70 מערכות בישראל ומאתיים באירופה. דיר נורמן, בוגר ביה"ס לכלכלה של לונדון, הממלא את מקומו של יהָודה שנער, היה מנכ"ל למדא מחשבים. כנסים, = השתלמויות... > כנס דיקוס -- איגוד משתנמשי דיגיטל -- השנתי החמישי יפוצל השנה לשני ימים נפרדים, במקום להתקיים יומיים רצופים, כמו הכנסים הקודמים. ב-8 במאי ייערך בכפר המכביה ברמת-גן הכנס הראשון, שיכלול סדנאות והרצאות בהשתתפות אורחים מחו"ל. הכנס השני ייערך בספטמבר ויכלול תערוכָת מחשבים ויישומים מהגדולות שנערכו בישראל על-ידי חברת מחשבים יחידה. כנס זה יהיה במתכונת דקוויל, | העיר > הממוחשבת של דיגיטל, שהתקיימה בקאן, צרפת, בשנה שעברה. > עדהפרו, חברה-בת של תים מחשבים ומערכות, שהוקמה בינואר השנה, עוסקת בין היתר בהעברת קורסים לשפת. עדה. תוכנית הלימודים לשלושה קורסים: בסיסי, מתקדם ותכנון. כל קורס מועבר ב-40 שעות הדרכה, או בשבוע רצוף, בימים א"ה משעה 9 עד 1730, או במשך 10 שבועות, פגישה אחת בשבוע, בין השעות 18.30-14.30. הקורסים ניתנים בחברה או באתר של הלקוח. ב-9 במאי יתחיל קורס בוקר בסיסי שיימשך עד 18 ביולי. ב-28 ביולי ייפתח קורס בסיסי שיימשך עד ה-29 בספטמבר, אחה"צ. קורס מתקדם יתחיל ב-21 במאי וב-29 ביולי (אחה"צ). קורס תכנון בעדה ייפתח ב-30 ביולי ויימשך עד 1 באוקטובר (אחה"צ). | הכריז.. > חשבשבת מהדורה 5, שהוכרזה באחרונה, היא תוכנה עסקית שמחירה נע בין 4,000-1,200 דולר ולדברי מפתחיה היא מהירה פי 30-20 מתוכנות אחרות המיועדות למחשב יבמ פיסי. דיר אברהם מידן, מנכ"ל בית-התוכנה פיסי סופט שפיתח את חשבשבת, אומר שזו התוכנה הנמכרת ביותר על יבמ פיסי. | 5 דטה ג'נרל הוסיפה תמיכה בחלונות כחלק סטנדרטי | של מערכת-ההפעלה | אל- או-אס/וי-אס. באמצעות החלונות ניתן לשלוט במשאבי המערכת. התוכנה פועלת במשולב עם תוכנת ספריות גראפיות. | 4 15 המחשבים הראשונים הוחדרו לבתי"הספד עלל"ידי קומץ משונעיםרלדבד. בהדרגה התגבשו סביבם אסכולות הבנויות על מחשבים שונים וגישות שונות 2נוא הלומדה. היום עוסקים במיחשוב החינוך גורמים דבים, ממלכתיים ופרטיים, ונוצר מנדל בבל שיוצר מכשולים בדרך להשגת המטרה. ] ת המחשבים הראשונים החדירו למערכת החינוך כמה משוגעים לדבר, רובם ככולם מורים שהנושא הדליק אותם בתחילת שנות ה-70. דרכם לא היתה סוגה בשושנים. חסרו להם משאבים. חסרה להם הבנה אוהדת בסביבתם המקצועית (מערכת החינוך) וחסר להם ידע מקצועי (בעולם 14 המחשבים, חומרה ותוכנה וציוד היקפי). אבל, כדרכם של חלוצים, הם היו נלהבים ומלהיבים וסחפו אחריהם חסידים, שגיבשו ‏ בהדרגה אסכולות שהתבססו על מחשבים מסויימים ועל גישות שונות לנושא הלומדה. העובדה שפמעט כולם פעלו בשוליים (בערי"פיתוח רחוקות ‏ ממרכז הארץ, או בקיבוצים וביישובים קטנים - במקומות שונים בארץ), איפשרה להם לעבוד גורמים רבים מדי מפתחים מערכות | שונות להוראה ולמידה בעזרת | מחשב, זאין מכנה משותף ביניהם, מעבר לשאיפה להחדיר מחשבים למעדכת ההוראה והלמידה. | אריה חשביה | הרחק מאור-הזרקורים ומלחצים חיצוניים, עד | שמאמציהם הניבו פירות שניתן להציגם לפני | משרד החינוך והציבור הרחב של מנהלים ומורים בבתי-הספר. ּ כאשר נחשפו ההישגים הראשונים, והתברר הפוטנציאל העצום הגלום במיחשוב בכל הנוגע להוראה וללמידה, הצטרפו גורמים רבים, פרטיים, ציבוריים וממלכתיים, אל "בהלת- הזהב" הזאת. במשרד החינוך והתרבות יש מפקח על הוראת. המחשבים ויש מחלקה לתוכניות-לימוד .ממוחשבות; מחלקה דומה פועלת במכון ויצמן למִדע; המיחשוב בחינוך מעסיק אקדמאים במוסדות להשכלה גבוהה -- וגם חברות פרטיות. המעוניינות לשווק מחשבים, תוכנה או ציוד היקפי. התוצאה: מגדל בבל חסר מכנה משותף, שיוצר מכשולים בדרך להשגת המטרה, שהיא -- שיפור ההוראה והלמידה בעזרת מערכות ממוחשבות. = = סקירה חטופה של ההיסטוריה הקצרה של מיחשוב החינוך בישראל, מאוששת את האמור לעיל. | סמל בקריית-שמונה בשנות ה-70 החלו מורים -- בהנהגתו של חיים שלזינגר | -- לפתח מערכי-שיעור ממוחשבים בקריית-שמונה. | הם עבדו בהתנדבות ובמסירות והוציאו מתחת ידם את אבני-היסוד ואבני"הבניין של תוכנית שזכתה לימים להכרת משרד החינוך והתרבות ולשם סמל, המורכב מראשי-התיבות של המילים סיוע | מחשב להוראה. המחשב הבסיסי של סמל היה קומודור, שהוא גם זול וגם בעל ביצועים טובים של גראפיקה וצליל. . בין החסידים שהצטרפו למחנה סמל היו אפרים קופלמן, מנהל בית-הספר ברמת-אפעל, מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 וסגניתו עליזה קופרמן. בבית"הספר היסודי ברמת-אפעל החלו מורים ללמוד את נושא המיחשוב בחינוך, ועם התגבשותו של גרעין מיומן למדי, הוחלט להקים שם מרכז שיעסוק בפיתוח הנושא הזה. מחשבי המרכז - קומודורים מחוברים ברשת שפיתחה החברה התל-אביבית א.ש.ל. -- משרתים את בית- הספר בשעות הבוקר, חוגי נוער ומבוגרים בשעות אחרי-הצהריים והערב, ומורים- משתלמים בקורסים מיוחדים שנערכים בתיאום עם משרד החינוך והתרבות. חזות- העתיד של גבי חזות בבית-הספר של כפר-חסידים פיתח המורה גבי חזות תוכנה לניהול בית"הספר, החל בהכנת לוח-השעות השנתי (איזה מורה ילמד איזה נושא לאיזה כיתה, באיזה כיתת-לימוד, מתוך התחשבות בשירות מילואים, בחופשות ובאירועים לא צפויים כמו מחלות). במקביל, הינחה אחרים בכתיבת לומדות בנושאים שונים מתוך תוכנית-הלימודים של משרד החינוך והתרבות. גבי ואנשיו עבדו על מחשבי אפל. הלומדות שיצאו מכפר-חסידים הופעלו בתחילה בעיקר ביישובי הצפון, שהגדול בהם מגדל"העמק. אחרי שעבוו הרצה, הפכו לפרוייקט בשם תפו"ח. הוקמה חברה בשם תומר מחשבים, לשיווק המערכות הללו. העובדה שמשרד החינוך והתרבות לא מיהר להכיר במערכת זו, לא הפריעה לגבי חזות להמשיך בדרכו. האתגר של תלגו ארגון הקיבוצים גרנות, המונה יותר מ-40 משקים, הקים את תלגר, מרכז למחשבים בחינוך, שמטרתו המוצהרת: להכשיר את בני הקיבוץ לשנות ה-90, שבוודאי תהיינה עתירות ידע ומחשבים. האבות-המייסדים של תלגר הם קרן שטנגר ממעיין-צבי, ברוריה סלע ממעברות, דבי הלוי מכפר גליקסון, מצי אליהו משדות"ים, וים לוכטאנגר מגן-שמואל, עופרה זכאי מהעוגן ויעל צפריר מגבעת-חיים מאוחד. מרכז תלגר הוא יורם פארן מגבעת-חיים איחוד. תלגר בחר במחשבי אפל, שעליהם מפתחים לומדות ומשחקי-חשיבה. הפרוייקט כולל הוראה לתלמידים וניהול ימי-עיון והשתלמויות למורים. בתחום החינוך המיוחד מקבלים תלמידים הזקוקים לשיעורי-עזר, תירגול בעזרת מחשב (בנושאי חשבון והבנת הנקרא). בתלגר פיתחו מקצוע חדש בשם מכ"ם - מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 מערכות בקרה ממוחשבות. זה ניסוי פדאגוגי בתיאום עם משרד החינוך והתרבות, תוצרת בית-הספר חוף-הכרמל. מכ"ם מכין תלמידים לבחינות-בגרות בטכנולוגיה (תורת החשמל, אלקטרוניקה, אוטומציה מבוקרת, יסודות תורת הבקרה, מערכות בקרה ממוחשבות, פרוייקטים ועבודות-גמר). פיילוט ופלייטו באחד מחילות צה"ל ניצח חנן יניב על מערך הדרכה ממוחשב, המבוסס על מחשבי אפל ומחולל-הלומדה סופר-פיילוט. חבילת-תוכנה זו מאפשרת למורה ולמדריך לפתח בעצמו מערכי-שיעור ממוחשבים, על-פי טעמו האישי (עם הומור, עם הנפשה, עם צליל). צוותי המדריכים של יניב כללו חיילות וחיילים שאך- זה סיימו את הטירונות ולא היו בעלי ידע מוקדם במחשבים. הם השתלבו בפרוייקט במהירות ובתוך זמן קצר לא ניתן להבחין כלל בין ותיקים לירוקים, בין בעלי ניסיון קודם בהפעלת מחשבים ובתיכנות ובין חסרי כל ידע קודם בתחומים אלה. במחלקת ההדרכה של צה"ל היו שבחרו במחשבים של קונטרול דאטה ובמערכת הלומדה פלייטו ומיקרו-פלייטו. מערכת זו מאפשרת לשלב בלומדה גראפיקה ומעקב מתוחכם אחר התקדמותו של התלמיד-החניך. המורה לאנגלית בראשון-לציון יצאה גילה שוימר, מורה ותיקה לאנגלית, לשנת-שבתון כדי למצות את הידע העשיר שלה בסדרת לומדות המשלבות הנפשה, צבע וצליל -- על מחשבי אפל. רון ורדי, צעיר שהצטיין בעבודה עם מחשבים, סייע בידה והוציא מתחת ידיו שיעורים-לדוגמה שעשו רושםצרפאל גפן, מפקח מרכז על הוראת האנגלית במשרד החינוך והתרבות. חנן יניב, שהשתחרר מצה"ל, היטה שכם לקידום הפרוייקט, שקיבל את השם הדר לאחר שנכתב בעזרת סופר-פיילוט, עם תת-שיגרות בשפת פסקל. בפיתוח הפרוייקט לא זכה ורדי להשתתף: הוא נפל במלחמת לבנון. לעזרת גילה נחלץ תכנת אחר, שמעון איגל. אחרי שמערכת הדר הורצה בהצלחה בישראל, החליט ד"ר חיים לביא, מנכ"ל חברת יישום ושיווק טכנולוגיה ליד אוניברסיטת בר- אילן, לסייע לגילה שוימר לייצא את המהדורה האנגלית שלה, בעיקר לבריטניה, קנדה וארה"ב. המורה למוסיקה יעל בוקשפן, מורה למוסיקה בעלת ותק וניסיון של שנים רבות, בחרה במחשב קומודור לצורך פיתוח מערכת שאין דומה לה בעולם, ושכבר מכה הדים בחו"ל וגורמת להזמנתה של יעל להשתתף בכנסים בינלאומיים ולהרצות על שיטתה. הדבוים אמורים במערכת תו"קל (ובלועזית, מוסימפל), שבה מתורגמים התווים המסורתיים ("שהוקפאו לפני 500 שנה ומהווים היום שפה חדשה לכל דבר, מבחינת התלמיד", כדברי יעל בוקשפן), לתווים בינאריים שהמחשב "בקי" בהם ושקל מאוד לתלמיד בן-זמננו ללמוד אותם. תווים אלה הם הספרות 0 ו-1, לציון גובה הצליל, שעליהם נוספים 224 ]א + 60 תצוגה זיכרון + מוניטור תכולת מסך מוניטור צבעוני ‏ |[ | הזולוציה = ד הרחבות מונוכרום (טקסט) גראפית, ] שם המחשב מחיר בסיסי 2000 ירוק "12 0 שיח אפל 2.סִי 175 ]| | | | | ו 8 ו ב יפ ירי 1 1 1 ]1 |= 09 | 200 256% - %-/ 1 [- 1 | || ]| 256% ו יבמ פיסי דא 76 1008 8 לוק "כו 05 8 צבע מכ רו -. א 1 ה ה ה ו 0 = ה ה ה ו | 2 4 ק"ב 404 6 צבעים 1926 *וא | א אמסטראד 256 4 > 4 640 0 ל 640 0 5 = 526 08 4 . 128% 40 : 640 %* ובשי 9 | . קומודור 128 | .. 1% - | יי = 8 = קומפאק נייד 0+ ב קומודור 64" : 320 . 20 - 1008 קומודור פיסי 10 25 7 200 800 ריינבו 1008 ריינבו +100 16 הסקר נערך בתחילת חודש מרץ. המחירים המתפרטמים בטבלה הף בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. המחירים מופיעים כפי שנמסרו לנו על-ידי המשווקים. | נתוני אחסון | * פירושה אופציה נוספת החייבת בתשלום. = . | | / קיבולת כונן קיבולת דיסק . | משמם | מערכת הפעלה = תוכנה נלוית הערות - | | *5230 א 3 סאפ | *מקבילי *וא6 2% תוספת עברית 50 ש'יח 58 0 0-7 *מתמן 02 מודם עכבר כונן נוסף 5 אי 3 *]איס 5 א שידא 40 וא דאןגת 46א פסדטד ‏ 5 6אגא מתאם לטייפ מערכת הכוללת מוניטור צבעוני מחירה 7. ₪5232* *5232ת *מקבילי חיבור לטייפ יציאה | 5א116%פצטנ יציאה ל-ך 232 85 *₪5232 מקבילי 23606 2 *מקבילי מוניטור ציבעוני בעל רזולוציה גבוהה 3 א 20600 מחיר מוניטור ציבעוני 740 ש"ח ייסי 7 ב 22 24008 -7 אל יעקב רוזנווסר [ועדד. 9 יחודה של המדיה הקרויה וידאוטקס | טמון בעובדה שהיא משמשת כלי ראשון במעלה לקבלת מידע ולניתוחי מידע, הן בידי גורמים מקצועיים והן בידי גורמים פרטיים - בתי-ספר ותלמידים ו"סתם" אזרחים- מן-השורה -- ישר במשרדם או על מרקע הטלביזיה בביתם. וידאוטקס בשוק הביתי יישומי הווידאוטקס הוצגו באורח מרשים בתערוכת הווידאוטקס שנערכה בלונדון בסוף ינואר השנה. אחת הדוגמאות המרהיבות ביותר היתה זו של עיר בצפון אנגליה, שמוחשבה כולה ובמשך שלוש שנים רצופות צפו השלטונות הבריטיים וגורמים מסחריים רמי- .דרג בניסיונות רבים ומגוונים שנעשו בה כדי למצוא את הדרך המיטבית להביא בפני התושבים מידע שיסייע בידם בכל התחומים, לרבות בחיי היומיום -- וזאת בדרך קלה להבנה ונעימה לצפיה. נבדקו גם הנטיות השמרניות כותב מאמר זה מתמחה בתקשורתנתונים ובבנקאות ביתית. הוא יועץ בחברת אלנט מערכות מידע ותקשורת. .."-"-[]/0‏ [₪]₪ח₪/4]/- ...ה וידאוטקם בעולם בתערוכת וידאוטקס שנערכה בלונדון בסוף ינואר השנה, הוצעו חידועים מקוריים ובמיוחדיישומים בכל? שטחי החיים, המסחר, המדע, הפיננסים, החינוך הקיימות בלב ווב בני"האדם, ובמיוחד הקשישים יותר, לנוכח חידושים. מספר שירותים נפוצים מלמדים על יכולתה של מדיית הווידאוטקס ועל התועלת שיכולים להפיק ממנה כל הנוגעים בדבר, הן בצד הנותן שירותים והן בצד המקבל אותם. שוק התיירות שוק התיירות הבריטי רחב וכולל מספר סוגי יעקב רחנווסר מידע, מקומי ובינלאומי: מלונאות, תעופה, מסעדות, טיולים, השכרת רכב ועוד כהנה וכהנה. מספר סוגי המידע נשאר קבוע לאורך זמן. לדוגמה, שמותיהם של בתי-מלון, כתובותיהם, מספרי הטלפון שלהם, מספר החדרים שבהם, רמתם וכיו"ב. לעומת זאת, יש סוגי מידע שמשתנים לעתים קרובות. לדוגמה: תעריפים. ויש סוגי מידע שמתעדכנים ללא הרף: מועדי המראות ונחיתות של מטוסים, שמירת מקומות, ביטולי הזמנות ועוד. כל גורם בענף התיירות רואה את הענף מזווית-הראיה שלו. בתי-מלון מעוניינים להציג את תכונותיהם המושכות, כגון מיקום, נוף, בילויים שונים, שירותים מיוחדים. מפעילי טיולים מאורגנים ומשכירי רכב להוטים גם הם למשוך לקוחות על-ידי הצגת פיתויים שונים. הסוכנים המתווכים בין נותני השירותים ובין מקבליהם מעוניינים שתהיה אצלם מדיה צבעונית מרהיבת-עין, שתאפשר ללקוחות לבחור את השירותים השונים, ואותה מדיה צריכה לאפשר לסוכן לבצע במהירות הזמנות של שירותים שונים כחדר במלון, טיול מאורגן, רכב מסוים למועד מסוים וארוחות במסעדות. סיטונאי התיירות, המשרתים סוכנים רבים, זקוקים שבעתיים לאמצעי שיעדכן אותם כל העת ויאפשר להם להנפיק שוברים ללקוחות, על-פי הזמנות הסוכנים. הפיזור הגיאוגרפי של הלקוחות הסופיים, הסוכנים, הסיטונאים וספקי השירותים, מחייב שימוש במערכת מחשב מרכזי, שאליה קשורים כל הגורמים. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 הג זו וזה 1 הסוח 05 4חם 0% 8"6ש%%+50 1 סזסם ששו( 306 פחִב"הס,< סה+ שם4 2 355 שה+ "0+ פחםיטס+ק 10 כקסז 53 5+ הנ + שק 10 קסד 4 ה3+10זס+ה1 ₪ 3365 2679981 8 %3100] +6הס?116 9 ט !360 [ח88 51693107 77-77-7777] / 22 272 1 ד זי מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 תקשורת מחשבים בשיטת הווידאוטקס נותנת פתרונות מלאים לכל אחד מהגורמים הנוגעים בדבר. מצד אחד, ניתן שירות לספקי השירותים, ומצד שני, משולב כאן אלמנט פירסומי רב-עוצמה, כי המידע מוגש ללקוחות- בכוח במסכים צבעוניים, מרהיבי-עין. חשוב מכל, המשתמש הסופי לומד להשתמש במערכת בתוך שניות מספר. חברת תומסון היא מפעילת התיירות הגדולה ביותר בבריטניה, וקשורה לעשרות חברות- תעופה ולאלפי בתי-מלון. חברה זו משרתת מיליוני לקוחות בשנה. יש לה קשר ישיר עם המחשבים של חברות-התעופה, באמצעות גייטווייז, ‏ וכך היא מזמינה כרטיסי-טיסה ומאשררת טיסות. באמצעות הווידאוטקס מעבירה החברה טלקסים ודואר אלקטרני. הניסיון של תומסון מחזק מאוד את ידיהם של שוחרי הווידאוטקס. מיקרונט 800 הצלחה מרשימה נזקפת לזכותה של חברת מיקרונט 800, המתמחה בנושאים הקשורים למיקרו-מחשבים, הנחתת תוכנות מישחקים ולומדות, והספקת מידע עשיר ותמציתי בנושאי מיחשוב, לרבבות לקוחות. בשתי שנות הפעילות של חברה זו, היא הרחיבה עד מאוד את פעילותה, פתחה סוכנויות במדינות רבות -- מאוסטרליה, דרך הולנד, עד דרום-אפריקה. באחרונה פעילה מיקרונט 800 גם בישראל, באמצעות אלנט. בענף המחשבים אמרו הכל, שהצטרפותה של איטליה לרשת הווידאוטקס בשיטת פרסטל הבריטית, מותנית באימוץ השיטה של מיקרונט 0 וקבלת סוכנות של החברה הזאת. ואכן, זה מה שקרה. כיצד פועלת מיקרונט 800? אנשיה אוספים תוכנות מחשבים, מישחקים ולומדות, מכל הגורמים באנגליה. היא מרכזת הכל במאגר- המידע שהוא חלק מפרסטל, ומאפשרת לכל בעל מיקרו-מחשב לבחור תוכנה שנראית לו. חלק מהתוכנות ניתנות חינם-אין-כסף. אחרות עולות סכום-כסף שונה בהתאם לתוכנה הנדונה. שירות זה העניק לפרסטל כ-30,000 מנויים חדשים. לרשות המנויים פתוחה הגישה אל כל מאגר-המידע הענק של פרסטל, הכולל שירותי מידע על מזג-האוויר, חקלאות, פיננסים, בנקאות ביתית, קניות באמצעות המחשב מהבית, דואר אלקטרוני, טלקס ועוד. אלנט מייצגת את מיקרונט 800 בישראל. בימים אלו מעלה החברה מאות תוכניות מישחקים ולומדות על מאגר-המידע שלה, לצורך הנחתתם למנויים. פרסטל אדיוקיישן על מאגר-המידע האדיר של פרסטל מוקמה פינה שנקראת פרסטל בחינוך. במאגר-מידע זמין, קל להבנה, צבעוני ופשוט להפעלה, כלולות הודעות על מישרות פנויות במערך החינוך, מועדי השתלמויות בנושאים שונים, תוצאות בחינות, ‏ לימודי-המשך, קורסים אוניברסיטאיים ברמות שונות, ומידע שוטף של משוד החינוך (מה שנקרא בישראל "חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך"). אולם האטרקציה העיקרית בשירות זה היא יכולת ההנחתה של לומדות. הפינה מאפשרת הנחתת מאות לומדות לתירגול, שיפור וריענון, החל מילדי-גן וכלה במבוגרים שכבר יצאו בדימוס. מאגר זה מתחדש כל הזמן וכולל עיתון אלקטרוני ובו שאלות של מנויים ותשובות של מומחים בתחומים רבים ושונים. ביטוח תשע חברות-ביטוח בבריטניה ובארה"ב חברו יחדיו לתת שירות פיננסי ביטוחי מעניין ושימושי. בלחיצת כפתור מציג המסך הצעות לביטוח-חיים, משכנתאות, קרנות פנסיה, קופות גמל וכיו"ב. כך יכול אדם -- באמצעות הטלביזיה הביתית או מיקרו-מחשב או פענח (דיקודר) -- בשעות הנוחות לו, לקבל הצעות, ניתוחי כדאיות ומידע נוסף. ההצעה מוגשת בצורה בהירה, נוחה להבנה, עם הסברים - להבדיל מן הדפים גדושי האותיות הזעירות, שמקבל לקוח-בכוח מסוכן-הביטוח, בשיטה הקונבנציונאלית. פעילותן החדשנית של תשע חברות-הביטוח הנ"ל חוסכת מאמצי-שיווק, בשלב הראשוני, מייעלת את המידע ומונעת עימות בין לקוח- בכוח לבין סוכן טרדן... היישומים שהובאו לעיל אינם אלא קצה הקרחון של התחום החדש, המתפתח במהירות, של הווידאוטקס. ישראל נכנסה לתחום זה שנים מספר אחרי מדינות מערביות מתקדמות כמו ארה"ב, קנדה, בריטניה, צרפת וגרמניה, אך כבר הונחה בה תשתית משמעותית ונחנכו שירותים מגוונים, המתעשרים בהתמדה. מספר המנויים גדל והולך, לאט אך בהתמדה, וככל שגדל סל-השירותים ומצטבר הניסיון המועיל של המנויים, כך גדלים הסיכויים לחדירת המדיה הזאת לארץ בהיקף שיועיל הן לספקי השירות והן למקבליו. - 4 11 טעמים וניקוד), תלמוד בבלי עם רש"י, משנה תונה לרמב"ם, פרשנות המקרא וספרות המדרש, וכל כתבי ש"י עגנון. מדי שנה נקלטים ספרי-יסוד נוספים המגדילים את היקף המאגר במיליוני מילים. עיקרון החיפוש הממוכן כדי לאפשר למשתמש להגיע למירב החומר המבוקש, קיימים במערכת כלים המאפשרים למשתמש לחפש בטקסט מילים בודדות, ביטויים, צירופי-מילים וכיו"ב. את המופעים ניתן גם להתנות בתנאי מרחק ביניהם, בתנאים לוגיים (בוליאניים) שונים וכיו"ב. עקב ייחודה של השפה העברית, לא תמיד ניתן | להסתפק בחיפוש מילים בצורתן המדוייקת, כפי שנמסרה עלזידי המחפש. לדוגמה, אם נחפש את כל המילים הקשורות לערך "בית", עלינו להביא בחשבון גם צורות כמו בתים, כשביתו, בתינו וכיו"ב. אם נאפשר פיתוח פורמאלי של המילה, כדי לאתר את כל המילים המכילות "בית", נקבל גם מילים כמו תרבית, מגבית,-ערבית, שבוודאי אינן קשורות כלל לנושא הנדון. כדי לפתור בעיה זו, פותחה תוכנה דקדוקית שיכולה לבצע את כל ההטיות והגזירות התקניות לפי הדקדוק העברי (כולל זמנים וגופים שונים, תוספת אותיות השימוש וכינויים, כתיב מלא וחסר, קיצורים וכיו"ב). בדרך זו יכול המחפש להסתפק במתן הערכים המילוניים בלבד של המילים המבוקשות, והמערכת תחפש אוטומטית גם את כל הנגזרות הדקדוקיות של מילים אלה, שיכולות להגיע למאות ואריאציות במאגרים גדולים. כלי זה הוא ייחודי למערכת, ואינו קיים בצורה כה משוכללת בשום מערכת בעולם. באמצעותו ניתן לאתר את כל המילים בשפה העברית הקשורות לנושא, יהיו אשר יהיו הצורות הלשוניות שבהן הן מופיעות בטקסט, וזאת ללא צורך להוגיע את המחפש לחשוב עליהן (ולהקלידן) בעצמו. לדוגמה: שוו בנפשכם את כל המיגוון הלשוני של הערך "עדות": עד, העיד, עדים. האם אפשר היה להגיע למילים אלה בפיתוח פורמאלי? יתירה מזו, רק באמצעות פיתוח דקדוקי מקיף, ניתן לקבל את כל הוואריאציות הרלוואנטיות של המילים, מה שאין כן במערכת פיתוח פורמאלי, שבה תתקבל בוודאי כמות רבה מאוד של "רעש" יחד עם החומר המבוקש. לאחר איתור המקורות המבוקשים, מוקרנים הקטעים בחלקם על המסך, זה אחר זה, כך 20 שהמחפש וואה את השורה המבוקשת שבמרכזה הביטוי שהוא חיפש. עכשיו יש באפשרות להרחיב כל שורה שירצה, להתבונן במסמכים שלמים או בפיסקאות בלבד. כך יכולות התוצאות לעבור סינון נוסף, שבהמשכו יכול המחפש לבצע חיתוך ואיחוד בין ביטויים ולבצע חיפושים משלימים נוספים. כל התוצאות נשמרות במערכת קבצי- עבודה, כך שאפשר לגשת אליהן בכל עת. מערכת משוכללת של הדפסות מאפשרת קבלת הדפסות | של מסמכים, קטעים ושורות מבוקשות. התאמה לצה''ל ולגורמים אזרחיים צוות התוכנה של המרכז באוניברסיטת בר- אילן משכלל ומפתח ללא הרף את המערכת, הפועלת על מחשבי יבמ גדולים בסביבת 3270, ומתאים אותה לצרכי מאגרי מידע מילוליים כלליים בעברית. לאחר מו"מ עם ממר"ם, הוסבה המערכת לצרכי צה"ל והוכנסו בה שיכלולים רבים, לרבות תמיכה מסויימת בשפות נוספות. היום פועל עותק של המערכת בממר"ם. המגמה היא להציע את התוכנה לשוק הרחב, ולאפשר למרכזי מחשבים לרכוש את המוצר תוך הסבה-התאמה לצרכיהם המוגדרים. כדי להקל על דרכי ההתקשרות למאגר המרכזי, פיתח המוכז בבר-אילן תוכנה המאפשרת התקשרות ישירה של יבמ פיסי ותואמיו למרכז באמצעות טלפון ומודם בלבד, בתקשורת אסינכרונית, ללא צורך בכרטיס חומרה מיוחד, תוך דימוי מלא של מסוף 3270. כך מתאפשר קשר בין מחשב אישי למחשב גדול של יבמ בסביבת 3270, בהוצאה מזערית. התקשרות למאגו המרכזי הודות לאופיו המיוחד של המאגר הנוכחי באוניברסיטת בר-אילן, משרתת המערכת היום בעיקר אוכלוסיה אקדמית ותורנית. אבל קיימת היום אפשרות להתחבר ישירות למאגר המרכזי שבמחשב בר-אילן באמצעות רשת ישראנת. באחרונה הותקן קו 325 איקס, שמאפשר התקשרותם של עשרות מסופים, שרובם יוצבו בספריות, במכוני מחקר, בישיבות ובמוסדות חינוך והשכלה שונים. ‏ מעבר לכל זה, המרכז ממשיך להגדיל את קבצי היהדות שלו, בתקווה שלא ירחק היום ובכל בית בישראל יהיה מסוף שיאפשר ניצול מלא של ספריית המחשב התורנית, לצרכי ידע ולימוד. - מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 .* . את "האר"ץן" למי 0 - % יוו ב צלצל 824261, שלוחה 540, ינשלח את ה ו וש המ תנה של ו -] בצירוף ברטיס ברכה, בשמך. הארץ' - מתנה לאנשום חשובים. !| ₪ כו . וזו ווח האר עיתזון עיתון לאנעוים חועובים חועוביטו + המחיר בחודש אפריל: 0 ש"ת במקום 43.20 ש"ת א 22 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 מחשב יבמ תעשייתי יבמ ישראל בחרה באפקון בקרה ואוטומציה מקבוצת פויכטונגר תעשיות (נציגת גולד בישראל) ובקונטאל הנדסת מיכשור ובקרה (נציגת אלן(בראדלי בישראל) כמשווקות המורשות למחשב יבמ התעשייתי בישראל. יבמ התעשייתי מיוצר בדגמים 7531, להתקנה על ריצפת הייצור, ו-7532, להתקנה בארון. מחשבים אלה מיועדים לפקח על מספר רב של יחידות ומכשירים ולעבד מידע המתייחס ליישומים תעשייתיים, וזאת בסביבה הטבעית להתרחשותם: באולמות הייצור. המערכות ניבנו באופן שיוכלו לתפקד בסביבה תעשייתית, תוך עמידות בתנאי-סביבה קשים, כולל שינויי מתח, רעשים חשמליים ומגנטיים, | טמפרטורות משתנות, רעידות מיכאניות, לחות וזיהום-אוויר. יצחק קויפמן, מנכ"ל אפקון, וגדעון טילמן, מנהל השיווק בקונטאל, אומרים שהמחשבים התעשייתיים | של יבמ משתלבים היטב בפתרונות שמציעות שתי החברות הללו, המתמחות בנושא בקרה תעשייתית ממוחשבת ואוטומציה מפעלית. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 שריריס חדשים לננס הענק חברת האסקי קומפיוטרס | מאנגליה, המפתחת, מייצרת ומשווקת את המחשב הנישא רב"העוצמה האסקי, הכריזו: על מסוף"תקשורת חדש וכונן-תקליטון, כחיזוק למחשב המשרת באנגליה - ובמדינות רבות אחרות, לרבות "שראל -- ככלי-עזר לאנשים בתנועה הזקוקים לאיחסון נתונים ולעיבודם, הרחק ממחשב שולחני או מרכזי. שי ברץ, מנכ"ל לרגוזברוש, נציגת האסקי בישראל, מסביר שהדגם החדש שנקרא האסקי- הלמסמן, פועל על סוללה והוא למעשה מחשב- תקשורת-נתונים אסינכרוני שמתאים במיוחד למערכות טלפון אלחוטי רב"תאי (מהסוג שהופעל באחרונה בישראל על-ידי מוטורולה ואיתורית). בתקשורת אלחוטית יכול מחשב זה לקלוט נתונים ממחשבים מרכזיים מרוחקים, או לקלוט נתונים מן המחשבים המרכזיים. להאסקי-הלמסמן יש זיכרון ראם בן 174 ק"ב ומצג גדול יותר מזה של כל מחשב נישא אחר. יש לו יציאת תקשורת 232 ₪5 ויציאה למדפסת סדרתית. למצג יש מוד של טלטקסט. חיזוק לכושור התחרות של מוטורולה מוטורולה ישראל מערכות מידע החלה משווקת את המחשב החדש בסדרת 6000 -- מוטורולה 6350. המחשב החדש מבוסס על. המעבד המהיר של מוטורולה, 0, והוא מצוייד בכונני תקליטים בקיבולת גדולה ובאמצעי-גיבוי חדש. ככל המחשבים בסדרת 0, פועל 6360 תחת מערכת-ההפעלה "וניקס, ותומך בכלי-תוכנה משוכללים כמו מסד-הנתונים אוראקל, המיוצג בארץ על-ידי חברת ג'והן ברייס מירושלים, דואר אלקטרוני, תמלילנים (כמו גליף של ג'והן ברייס), תקשורת למחשבים מרכזיים ועוד. גבי ברון, | מנהל שיווק המחשבים במוטורולה ישראל מערכות מידע, אומר שהמחשב החדש משפר את כושר התחרות של מחשבי מוטורולה, במיוחד במערכי ענ"א מבוזרים וביישומים הדורשים מאגרי-מידע גדולים. המחשבים הראשונים מדגם 6350 כבר הותקנו | אצל משתמשים ובבתי-תוכנה המפתחים תוכנה יישומית למחשבי מוטורולה. 4 15 הסימנים פלוס ומינוס, לציון המיקצבים (משך הצליל), וכוכבית, לציון הפסקות בין צלילים. "הקומודור, בעל הגראפיקה המעולה והצליל העשיר, מאפשר השמעת הצלילים על- ידי הקשת התווים המתאימים על המקלדת, והצגת גובה הצלילים, משך הצלילים וההפסקות שביניהם, באמצעות עמודות גראפיות ותצורות אחרות, על המצג", מסבירה יעל בוקשפן. יעל הסתייעה בתיכנות הרעיונות שלה על- ידי בני שלזינגר, היום תלמיד שביעית בבית- הספר תיכון עירוני ד' בתל-אביב. שיטת תו-קל פותחה ב-1973 ונוסתה בגני- ילדים, בבתי-ספר יסודיים ובהוראה יחידנית. היום נמשך פיתוחו של פרוייקט תוכנה במוסיקה על-ידי יעל בוקשפן ויהודית כרמון, בצוות המוסיקה של המרכז לפיתוח לומדה ברמת-אפעל (במסגרת המחלקה לתוכניות לימודים ממוחשבות, באגף לתוכניות לימודים של משרד החינוך והתרבות). המורה לפיסיקה במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע, בקבוצת הפיסיקה העוסקת בתוכנית- הלימודים לחטיבה העליונה, כתב דוד זינגר, דוקטוראנט בהוראת המדעים, בהנחייתו של ראש הקבוצה הפרופ' אורי גניאל, סדרת לומדות בפיסיקה, על מחשבי אפל. הלומדות הראשונות עוסקות בניסוי רימר, במשחק מחבואים במראות ובעיקרון פרמה. כל לומדה מורכבת מתקליטון ומחוברת-עזר, ונמכרת במחיר עממי של 40 שקל (משום שההפצה נעשית על-ידי גוף שפועל שלא למטרות רווח). "הלומדות שלנו עשירות בהדמיות, שהן חיוניות בהוראת הפיסיקה", מסביר דוד זינגר, שממשיך בפיתוח לומדות בתחום ההתמחות שלו. קוואסט בגליל העליון לעומת מחשבי קומודור עם תוכנית סמל, מחשבי אפל עם סופר-פיילוט ומחשבי קונטרול דאטה עם פלייטו, מתפתחת בגליל העליון מערכת הוראה ולמידה על מחשבי יבמ פיסי ומחולל-הלומדה קוואסט. בראש הפרוייקט הזה עומד אמנון ארבל, מנהל לוגל (לומדה גליל עליון), קיבוצניק משדה-נחמיה הלומד הוראת המדעים בטכניון ועוסק במיחשוב בחינוך מזה שנים. מטרת לוגל היא להעמיד מחשב לרשות כל 0 תלמידים בקיבוצי הגליל העליון, וללמד יותר כיצד להשתמש במחשב מאשר כיצד 24 לחטט בקרביו ובקרבי התוכנה שמפעילה אותו. "כשם שמורים לנהיגה מלמדים את תלמידיהם להתניע את רכבם ולנהוג בו בביטחון וביעילות, בלי להיות מכונאי-רכב או חשמלאי-רכב, כך אנו מעוניינים ללמד את הצעירים להשתמש במחשב לצרכי כתיבה (תמלילן), עיבוד נתונים (מחולל-יישומים, ‏ גליון-חשיבים אלקטרוני) וניהול מסדי-נתונים (בין היתר, בעזרת וידאודיסק המכיל רבבות תמונות)", מסביר אמנון ארבל. ברוח זו של הוראה השימוש במחשב יותר מאשר הוראת שפות תיכנות ומדעי-מחשב, נבחר מחולל-הלומדה החדש קוואסט, שנכתב בסולט לייק סיטי, ארה"ב, והותאם לעברית בישראל על-ידי לרגו מחשבים. קוואסט מאפשר לתלמיד עצמו לכתוב מערכי-לימוד, ומאפשר למורה להיות מעורב בכתיבת לומדה, יותר מאשר בכל מחולל-לומדה אחר. "אנו סולדים מלומדות סגורות, שאינן אלא מכשיר לתירגול, ושבהן המורה כותב שיעור, התלמיד מתרגל אותו והתוכנית רושמת ציונים לתלמיד", אומר ארבל. "הרעיון שלנו אינו מקורי. הוא כבר רץ בתוכנית אורנים של יוסי שניר, המעבירה את הכרת המחשב לתלמידי כיתות זדח באמצעות מחשבי אפל. אבל קוואסט ויבמ פיסי נותנים בידינו כלים חזקים יותר להרחבת התפישה שלנו". תוא'ים של מט''ח על כל הפעילות שתוארה לעיל יש להוסיף את הנידבך החשוב של תוא"ם (תירגול ואיבחון בעזרת מחשב), מערכת שפותחה על-ידי מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית). בהנהלתו של ד"ר יונה פלס, ובעבודתם המסורה של ד"ר לואיס אוסין, ד"ר א. ווהל, ד"ר א. אראל וגב' ע רזאל, ואחרים, פותחה מערכת שכבר צברה הצלחה מרשימה בכל הארץ. מסביר ד"ר פלס: "ניתן להבחין בתהליך ההוראה בחמישה שלבים: הוראה ראשונית של המיומנות, תירגול ואימון ישירים במיומנות, איבחון רמת השליטה, תירגול וחיזוק עקיפים, יישום המיומנות בתכנים שונים. הוחלט שמערכת תוא"ם תעסוק בשלבים השני והשלישי, ואילו המורה יטפל בשלבים הראשון, הרביעי והחמישי. השימוש בתוא"ם מקל על המורה באמצעות הגדרת המיומנויות והמטרות הלימודיות, ובאמצעות קווים מנחים להוראה, שיפותחו במקביל לחומר התירגול. "במערכת הבנת הנקרא, לדוגמה, הוגדרו מספר תחומים עיקריים לתירגול ולאיבחון, כגון משמעות מלים, משמעות משפטים ומשמעות - 6 . 0 , מערכת תוא"ם וגיה חינוכי - כל תחום חולק למספר מסלולים, המייצגים את הבנת הנקרא והלשון. עבודה רבה הושקעה במסלול העוסק באוצר המלים. כאן נאספו, מוינו ודורגו כ-12,000 מלים, בהתאם לשכיחותן ולהסתברות לכך שהן שגורות בפי התלמידים.מערכת מקבילה, אך שונה, נבנתה להוראת החשבון". במט"ח פותח גם מחשב-תוא"ם עצמו, שהוא תחנת-עבודה לתלמיד, המחוברת למחשב מרכזי. יצויין, שמערכת זו מיוצאת בהצלחה. פעילות משרד החינוך בני פיינשטיין, מנהל המחלקה לתוכניות- לימודים ממוחשבות באגף לתוכניות-לימודים של משרד החינוך והתרבות, אומר שמשרד מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 החינוך מודע לקשיים הניצבים בדרך המיחשוב בחינוך, ועושה כמיטב יכולתו לצימצומם. המחלקה לתוכניות-לימודים ממוחשבות, שהוקמה באמצע 1983, מפעילה שלושה מוקדים: צוותים לפיתוח תוכניות-לימודים המשלבות את המחשב בתוכניות-הלימודים ובחומר-הלמידה; מרכזי פיתוח לומדה ברוב המחוזות של משרד החינוך והתרבות -- בהם עובדים מורים המקדישים לנושא לפחות יומיים בשבוע, בפיקוח אנשי האגף והאקדמיה; פרוייקטים לפיתוח תוכנות-לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. בזאת לא תמה המלאכה. בית-ספר שמעוניין בהתמחשבות, פונה בבקשת לוועדת המחשבים של משרד החינוך. זו בודקת את הבקשה, ומאשות את וכישת המחשבים שעבוו את מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 מיכרז משרד החינוך והתרבות. המימון בא בחלקו ממשרד החינוך, בחלקו ממפעל הפיס ובחלקו מתורמים, כולל ועדי-הורים. בהקשר זה יצויין, שבאחרונה מתחו הורים ביקורת על לחצים שמופעלים עליהם, לטענתם, מצד הנהלות בתי-הספר, להשתתף במימון התקנתם של מחשבים והעברת שיעורים עם מחשבים, בבתי-הספר. "נראה לנו, שההנהלות עושות זאת מתוך לח חברתי-סביבתי ובלי תיכנון מראש", טוענים ההורים-המתלוננים. לדברי בני פיינשטיין, כבר מותקנים היום אלפי מחשבים בבתי-הספר (מאמצי אנשים ומחשבים לקבל מספרים מדוייקים הניבו פירות דלים: להערכת ידע מחשבים ותוכנה, נציגת אפל בישראל, פועלים היום' כ-4,000 מחשבי אפל בבתי-הספר בארץ; אין נתונים על מספר הקומודורים, אך גם הוא נאמד באלפים; על אלה יש להוסיף את מחשבי תוא"ם, יבמ פיסי ואחרים). בבתי"הספר היסודיים משמשים המחשבים בעיקר לאיבחון, תירגול ואימון. בחטיבות-הביניים משתמשים בהם לתירגול ולהכרת המחשב; ובעל-יסודיים -- לתיכנות. רמה חובבנית מכל האמור לעיל מצטיירת תמונה של פעילות נרחבת בנושא מיחשוב בחנוך בישראל, אך הכמות אינה מעידה על איכות. כמעט כל תוכניות הלימוד הממוחשבות שפותחו בארץ, הן ברמה חובבנית. רבות מהן נכתבו על-ידי מורים ותלמידים. למשרד החינוך אין תפישה מרכזית בנוגע למיחשוב המערכת ואין מטה מרכזי לפיתוח לומדות. אלה הן אחדות מן הבעיות שהועלו באחרונה בשני ימי- עיון שאורגנו לצורך גיבוש מדיניות מיחשוב מערכת החינוך. ימי העיון נערכו במוסד ואן-ליר בירושלים, ביוזמת הוועדה למחשבים במזכירות הפדאגוגית במשרד החינוך והתרבות. ד"ר אהוד בר-און מהטכניון אמר באחד מימי-העיון הללו: "מעולם לא היו נתונים תלמידים רבים כל-כך בידי:מורים בעלי ידע מועט כל-כך בנושא זה. מווּים עוברים הכשרה קצרה מאוד בתחום המחשב ומקבלים תלמידים וציוד יקר, כאשר יכולת הראיה שלהם את המטרות החשובות בתחום זה, היא אפסית". ד"ר בן-ציון ברטה, המפקח המרכזי על לימודי המחשבים בחינוך, אמר: "לא מספיק שהמורים למשרד ממוחשב יידעו להפעיל מחשב. הם צריכים לדעת יותר מזה, כדי שלא ירעדו כשתלמיד שואל שאלות מעבר להפעלת התמלילן". המלצות לעתיד הביקורת הצורבת שנמתחה על הנעשה בתחום המיחשוב בחינוך, בימי-העיון הנ"ל, אינה חדשה. ניתן למצוא אותה -- והרבה יותר מזה -- בדו"ח המסכם של ועדת התיקשוב שפעלה בשלוש השנים האחרונות בראשותו של ד"ר יהודה קלע, בהיותו המדען הראשי של משרד התקשוות. בסעיף המימצאים של הדו"ח הזה אנו מוצאים, בין היתר, את הדברים דלהלן: "קיים קושי רב בהערכת הנתונים לגבי צרכי כוח-אדם מקצועי למקצועות התיקשוב. אין היום מנגנון ממלכתי העוסק באופן שיטתי ושוטף באיסוף ופירסום מימצאים סטאטיסטיים בתחום הכשרת כוח-אדם בתיקשוב, במצב התעסוקה במיגזר זה של המשק ובתחזיות של צרכים לטווח הקצר והארוך. יתרה מזו, עדיין קיימת אי-בהירות בהגדרתם של מאפייי המקצוע וההכשרה למקצועות אלה ובנתוני "הרקע של הקלטים למערכת. "לפי הערכות ראשוניות, קיים היום בשוק מחסור של כאלפיים אנשי מקצוע ברמה התחלתית או בינונית, וכ-250 אנשי מקצוע ברמה גבוהה או גבוהה ביותר. הגידול השנתי בביקוש לכוח-אדם במחשבים, על כל רמותיו (המוערך בחו"ל ב-17% לשנה) מוערך בישראל ב-20%-25% לשנה, בשנים הקרובות. קצב הגידול בהכשרה של כל המוסדות במדינה, לרבות ההיצע של משוחררי מערכת הביטחון, אינו עולה על 12% בשנה. מכאן, שהפער הנוכחי יגדל בשיעור משמעותי מדי שנה, אם לא יינקטו צעדים מיוחדים לתיקון המצב". הכשרה אקדמית מספר הבוגרים לתואר ראשון במדעי המחשב הגיע באחרונה ל-310 בלבד. בתארים גבוהים יותר יש קיפאון ואף נסיגה מדאיגה: ועדת התיקשוב מצאה, שמספר הבוגרים בעלי תואר שני הוא 40 לשנה בארבע השנים האחרונות, ובעלי תואר שלישי היו 8 בלבד בתקופה זו. במספר הנרשמים ללימודי המחשב יש קיפאון ואף ירידה דראסטית, לפחות במכון ויצמן למדע ובטכניון בחיפה. חסרות מסגרות ממוטדות ויעילות להשלמת ההכשרה היישומית של בוגרי המוסדות האקדמיים והתאמתם לצרכי המשק, וחסרים הכלים לשילוב ולהפרייה בין מוסדות אלה ובין גורמי המשק הבכירים, העוסקים בפיתוח בנושאי מחשבים או מעסיקים כוח-אדם בתחום זה. כ-450 הנדסאים וטכנים במדעי המחשב וכ- 0 בוגרי קורסים על-תיכוניים ומערכות 4 25 -.. | ייעוםם עותורם להגעומה מה הם התנאים הדרושים למורים כזדי שיסתולו להוראה בסיוע מחעך? מהפיכת המיקרררמחשב בחינוך לא נתממשה עד כה, בין היתד משום לא (מצא = להימגע משינוי קיצוני בתפקיד המורה, כאשר תיאום נאות בין צרכי המורה"המחנך ובין המערכת הממוחשבת. ב שנים | האחונות צברה חדירת המחשבים למערכת החינוך, תנופה רבה. היום כ"40% מבתי-הספר היסודיים, כ- % מחטיבות-הביניים וכ-85% מבתי-הספר התיכוניים | בישראל מצויידים במחשבים ומלמדים בעזרתם. נשאלת השאלה: האם אנו עדים למהפיכת המיקרו-מחשבים בחינוך? האם התקנת מחשבים השפיעה עמוקות על ההוראה והלמידה ועל תוכנית-הלימודים? התשובה שלילית. קרוב ל-80% מן המורים שנשאלו בסקר מיוחד, אמרו שהמחשבים לא שינו את שיטות ההוראה או את תוכן הלמידה. רוב בתי- הספר פשוט משתמשים במחשבים ככלי נוסף בהוראה. מורים רבים עושים עם המחשב מה שעשו בלעדיו: תירגול. אחרים משתמשים במחשב כתמריץ וכפרס לתלמידים. מחקרים שנעשו בנדון גילו, ששיבוץ מחשבים בתוכנית-הלימודים לא הניב עד כה - פרי-הילולים. רוב בתי-הספר אינם משתמשים במחשבים באופן המשנה באורח דראסטי את ההוראה או הלמידה. ניתן לומר, שנכון לעכשיו עדיין גדול מאוד הפער בין הציפיות לבין המציאות בנושא המיחשוב בחינוך. מדוע לא נתממשה מהפיכת המיקרו-מחשב בחינוך? האומנם עלינו להשתדל להשתמש במחשבים לשינוי שיטות ההוראה, על-מנת לשפר את ההוראה והלמידה? איזה יישומים של מיקרו-מחשב יכולים לשפר את ההוראה ולזכות באהדה בציבור המורים? כדי להשיב על שאלות אלה ואחרות המקורבות להן, עלינו לבחון את הגורמים שהשפיעו עד כה, בתולדות החינוך, על מורים לאמץ חידושים בחינוך, ובמיוחד חידושים טכנולוגיים. מאמרזה מבוסס על עבודה אקדמית שפירסמה דיר נירה חטיבה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת ת"א, בכתב-עת מקצועי בחו"ל. 26 התנאים הנחוצים להחדרת חידושים בחינוך השאיפה לשפר את ההוראה ולחזק את הלמידה ניצבת מאחורי המחקר בשיטות הוראה ותהליך גיבוש ההחלטות. במרוצת השנים הוכנסו תיקונים רבים במערכת החינוך. שונתה תוכנית-הלימודים (לדוגמה, המתימטיקה החדשה), שונתה היערכות הכיתה (לדוגמה, כיתות שבמרכזן התלמיד), הוחדרה שיטת הלמידה בצוותים, נוסתה החלפת מורים בתלמידים-חונכים או במחשבים (לא בחינוך ובהוראה, כי-אם בתירגול), ועוד כהנה וכהנה. כיצד השפיעו שינויים אלה על החינוך? מחקר שנעשה בחו"ל ושהקיף 7,000 כיתות- לימוד שונות העלה כי אף אחת מהרפורמות לא חוללה שינוי עמוק בהוראה, מכפי שהיתה לפני מאה שנים -- כלומר, הוראה שבמרכזה המורה. מסקנת החוקר הזה היא, שמוטב דרי נירה חטיבה מעוניינים | ברפורמה בחיוך. ההתנגדות לשינויים קיצוניים נעשית במקוים ובים בעקיפין. לדוגמה, כאשר "מומלץ" למורה לעשות משהו, הוא יבחר לממש אותן המלצות שהן קרובות לליבו. כדי שמורים ימלאו אחר הוראות חדשות, על ההוראות להיות ברורות ומפורשות; עליהן לעלות בקנה אחד עם הגדרת-התפקיד כפי שמגדיר זאת המורה; ועליהן להיות כדאיות (מבחינת עלות-יעילות של הזמן והמרץ שעל המורה להשקיע). כמות ההשקעה של זמן ומרץ היא תנאי חשוב לאימוץ רפורמה בחינוך על-ידי המורים. חידושים רבים נכשלו במערכת החינוך מפני שדרשו מהמורים להשקיע יותר מדי זמן ומאמץ בהקניית שיטות לימוד חדשות. רוב המורים מתנגדים לעומס-עבודה נוסף. חידושים ושיפורים מעטות הן הנהלות בתי-הספר שהקדישו תשומת-לב משמעותית לאיכות ההוראה, שעה שביקשו לאמץ רפורמות בחינוך. לדוגמה, המתימטיקה החדשה. המחדשים לא הכשירו כיאות את המורים, ואלה-האחרונים לא הבינו היטב את מהות תוכנית-הלימודים החדשה. התוצאה: או שמורים התעלמו מהרפורמה והמשיכו ללמד בדוך המסורתית, או שהם הצביעו על אותם חלקים בתוכנית החדשה, שנראו להם לאדרלבנטיים. מאה שנות רפורמה בחינוך מלמדות שיש גבול לתיקונים הנוגעים בהתנהגות בכיתה. לפיכך, הדרך המבטיחה ביותר להשגת שיפור מקיף בחינוך היא, לשפר את איכות ההוראה בלי לנסות לחולל שינויים קיצוניים בהתנהגות המורים. אסור לשאול: איך צריך המורה ללמד? תחת זאת, צריך לשאול: איך אפשר לשפר את מה שהמורים עושים כבר עכשיו? איך משיגים מטרה זו? מאחר שהמורים אינם גאונים ואינם אמנים-יוצרים, יש להעמיד לרשותם כלי-עבודה מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 - טובים יותר. במאה העשרים התבססו רוב השיפורים - על טכנולוגיה: ציוד אורקולי וכיו"ב. מה ניתן ללמוד מתולדות הטכנולוגיה החינוכית? בראש ובראשונה, שרוב הטטכנולוגיות החדשות- חדישות לא נקלטו בכיתה. ברוב המקרים היו התפרצויות של התלהבות ואחריהן אכזבות ונטישת הכלים החדשים. לעומת ספרי-לימוד, חוברות-עבודה ולוח-וגיר, שנקלטו היטב, לא נקלטו יפה סרטים, מטולים (ויוגראף וכיו"ב), שקפים ושקופיות, ואילו רדיו, טלפון וטלביזיה כמעט לא טבעו את חותמם בכיתה. מדוע נכשלו רוב החידושים הטכנולוגיים בחינוך? בעיקר משום שהם דרשו שנויים בתפקיד המורה, כמרכז ההוראה, או משום שהטילו עומס-יתר על המורה. כדי שחידושים בטכנולוגיה חינוכית ייקלטו היטב, עליהם לחזק את תפקיד המורה -- ולהקל עליו במילוי תפקידו. להלן מספר גורמים חשובים בהקשר זה: > שליטה: מורים שמרגישים כי נשמטת מידם השליטה בהוראה, על-ידי אמצעי-הוראה חדש, לא יקלטו אמצעי זה. > גמישות ורבגוניות: מורים נוטים יותר לקלוט טכנולוגיה חדשה אם היא מגוונת ומעשירה את אמצעי-ההוראה שלהם. הלוח והגיר הם דוגמה טובה לכלי-עבודה גמישים ורבגוניים. המורה יכול לעשות בהם שימוש כמעט לא-מוגבל, להבהרת החומר שהוא מבקש להעביר לתלמידיו. > נוחות, פשטות ואמינות: ככל שהציוד החדש נוח יותר להפעלה על-ידי המורה והתלמידים, כך יהיה המורה נכון יותר לקלוט אותו. = זמינות: מורים אוהבים שכלי-העזר יעמדו לרשותם בכל עת, בשעת המיפגש שלהם עם תלמידיהם. אם דרוש תיכנון מראש ואם דרושה לוגיסטיקה, מעדיפים המורים להשאיר את הציוד במחסן בית-הספר. > איכות פדאגוגית: כאשר הדברים אמורים בלומדה -- קרי, תוכנה שרצה על מחשב ומיועדת להעביר חומר-לימוד לתלמידים - על המורה להיות משוכנע, שהיא אכן עולה בקנה אחד עם כוונותיו ועם דרך-ההוראה שלו. > עלות: גורם זה נוגע יותר להנהלה מאשר למורה. המיקרו-מחשב בכיתה בדרך כלל, משמש המיקרו-מחשב לתירגול. לדעתני, יישום זה אינו מספק את התנאים הדרושים להיקלטותו הקלה של המחשב מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 במערכת החינוך. יישום זה יקר (דרוש מחשב לכל תלמיד, וכאשר אין רשת מקומית, דרושה גם תוכנה לכל תלמיד); דרוש שינוי בהיערכות הכיתה; חל שינוי בתפקיד המורה (במקום להיות ספק-הידע הראשי, הוא נעשה מפקח על עבודת התלמידים עם מחשביהם); וברוב המקרים לא קל למורה להפעיל כיתת-מחשבים, וקליטת המערך הזה מטילה עליו עומסדיתר. גרוע מזה, ברוב בתי-הספר אין מספיק מחשבים לכל התלמידים ודרושות משמרות להשלמת ההעברה של חומר-הלימוד לכיתה כולה. על המורה לפקח על עבודתם של חלק מהתלמידים עם המחשבים, בעודו מעביר שיעור לחלק הנותר של הכיתה. יתירה מזו, מאחר שכל תלמיד מתקדם בתירגול על המחשב בקצב שלו, דרושה תוכנית-עבודה לתלמידים שמסיימים את עבודתם עם המחשב, וזה מטיל מטלה נוספת על המורה. ככלל, הלמידה היחידנית עם מחשבים, יקרה היום מבחינת ממון וזמן, ובמקרים רבים מעמיסה עומס"יתר על המורה ומשנה את תפקידו. יתכן שאלה הסיבות לכך שלמרות הפוטנציאל העצום הגלום בהוראה בעזרת מחשב, ולמרות העובדה שזה היישום העיקרי של המחשב ברוב בתי-הספר, אין אנו רואים עדיין השפעה עמוקה ורחבה של המחשב במערכת החינוך. אנו מאמינים, שהמצב ישתפר אם יוסרו אחדים מן המכשולים שתוארו לעיל. שיפור נוסף יבוא, מן הסתם, עם הוזלת מחירי החומרה ועם השתפרות הלומדה. חשוב במיוחד שילוב הלומדה במערכת ניהול טובה של העברת החומר הכלול בתוכנית-הלימודים (איבחון הישגי התלמידים, הנחיית התלמידים במידרג החומר הנלמד, הפקת דו"חות מודפסים על התקדמות התלמידים וכיו"ב). צפוי שיפור גם על-ידי יישומים שיקלו על המורה להעביר נושאים כמו תפישה וכללים (באמצעות לוגו, לדוגמה), ויקלו על התלמידים (כגון, תמלילן, גליון-חישובים אלקטרוני, ניהול מסד-נתונים). נודעת חשיבות רבה גם לכלים שיחזקו את יכולתם של תלמידים בחשיבה ביקורתית או בגישה אל פתירת בעיות. יישום נוסף של המחשב, שלא ישנה את תפקיד המורה, אך ישפר אותו -- וקל יהיה למורים להסתגל אליו היא הוראה בסיוע מחשב בכיתה גדולה. הוראה בסיוע מחשב בכיתה גדולה התפישה מבוססת על שימוש במערכת- מחשב יחידה ככלי-עזר להוראה בכיתה גדולה. תפוקת המחשב מוקרנת על מרקע גדול של מצג או מקלט-דטלביזיה (נאמר, 26 אינץ'). המורה שולט בתהליך ההוראה. לומדות מיוחדות מאפשרות לו לשלוט בתוכן ובקצב, בעודו מוסיף הסברים לתלמידים. המחשב מחזק את יכולתו של המורה בהעברת ידע לתלמידים. נוהגים לכנות זאת "לוח אלקטרוני". טכנולוגיה זו זולה בהרבה מיישומים אחרים של מיקרו- מחשב בבית-הספר. את הלומדה יש לפתח בשביל כיתה שלמה, ולא ללמידה יחידנית. יש דרכים שונות להפעלת מחשב כלוח אלקטרוני. בשיטה זו כבר משתמשים להצגת ניסויים, הדמיות, הדגמת תפישות, וחישובים מהירים. יישום נוסף: הוראה בסיוע מחשב (הב"מ). ביישום זה, המחשב מספק למורה מעין תסריט בהצגת נושאים חדשים. זה שונה מיישומים אחרים של לוח אלקטרוני וציוד אורקולי אחר, שכן ההב"מ מספק למורה סביבת-הוראה הוליסטית, מקיפה. המחשב מדריך את המורה משלב אל שלב בהצגת הנושא. כל נושא מחולק לתת-נושאים, המקושרים היטב זה לזה. בסוף כל תת-נושא 77 מוגש סיכום, ויש מקום לשאלות תלמידים ולדיון כיתתי. התוכנית בנויה כך, שניתן לעצור בסוף כל יחידת"ידע המוצגת על המצג או המרקע, בעוד המידע מוצג על המסך, יכול המורה לדון בו עם תלמידיו ולהשיב על שאלותיהם, כשהוא מוסיף הסברים משלו. בלחיצת מקש, עובר המחשב לשלב הבא. בשיטת הב"מ מקבל המורה תסריט, אבל זה רק בסיס. המורה ממשיך לקיים את האוטונומיה שלו. מורים דלייניסיון יתקדמו בהתאם לתסריט. מורים מנוסים יותר, יסטו ממנו כמיטב יכולתם. שיעורים באיכות גבוהה הב"מ מסייע למורים להגיש שיעורים באיכות גבוהה, ומסייע לתלמידים להעשיר את הידע שלהם בקצב מהיר מן המקובל. את שיעורי ההב"מ יש לתכן כך, שישרתו את ההוראה, יכללו גישות הוראה יעילות ויפתחו את הנושאים בדרך מתודית-דידאקטית. על ההב"מ לכלול את כל הרכיבים החשובים בהוראה ובלמידה: ריכוז תשומת-הלב של התלמידים (על-ידי אמצעים קוליים וחזותיים), הצגת מידע על מטרות השיעור (עלזידי תפריטים ותפריטי-מישנה), והדגשת הפרטים החשובים ביותר של החומר החדש. הב"מ צריך לסייע למורה לאבחן את הישגי התלמידים ולספק משוב (הלומדה מעודדת את המורה לנהל דו"שיח עם תלמידיו, להציג שאלות, להשיב על שאלות וכו'). כמו כן, על המערכת לסייע למורה באירגון החומר: סיכומים, הדגשת נקודות עיקריות, הצגת תזכורות חזותיות וכיו"ב. מבחינה מתודית-דידאקטית, צריכה הלומדה לפתח נושא בהדרגה ובהגיון ולהציג כל נושא בבהירות ובקיצור. שיעורי הב"מ צריכים לאפשר הוראה ברמות קוגניטיביות שונות, לאפשר לתלמידים להעריך את ההיבטים האסתטיים של הנושא הנלמד, ולהתמודד עם קשיי למידה של תלמידים בעלי כישורים שונים. לדוגמה, בלימוד גיאומטריה מתקשים תלמידים מסויימים בראיית אותה תצורה גיאומטרית במצבים שונים בחלל, בהחלת כללים על מצבים חדשים, ובראיית יחסי-הגומלין בין תפישות שונות. לומדת הגיאומטריה מקילה מאוד על המורה עלזידי הצגת הנושאים באמצעים חזותיים שונים, שהמחשב מצטיין בהם. כתיבת לומדה טובה דורשת הרבה זמן, מאמץ ומיומנות -- הרבה יותר ממה שמסוגל מורה יחיד להשקיע בהכנת שיעוריו. צוות 8 שכולל מורה עשיר-ניסיון ואיש-מחשבים, יכול להפיק לומדה טובה, שבכוחה לשפר באורח ניכר את ההוראה והלמידה. הלומדה הטובה משלבת את יתרונות המחשב -- הנפשה, איורים ססגוניים, גראפיקה, קול וצליל. חישובים מהירים ימנעו שיעמום, יחישו את קצב העברת הידע. הגראפיקה מאפשרת למורה להציג נושא לעיני התלמידים ולהוסיף עליו הסברים משלו (שוב, רעיון הלוח האלקטרוני). קליטה קלה מערכת הב"מ טובה נקלטת בקלות עלידי המורים. מבחינה טכנית, קל להפעיל אותה. מבחינות אחרות, אין היא משנה את תפקיד המורה כמרכז ההוראה, והיא מאפשרת למורה לשלוט בפיתוח השיעור. בשיטה זו לא מוטל על המורה עומס-יתר. נהפוך הוא, הב"מ מסייע למורה באירגון החומר ובמעקב אחר הישגי התלמידים. הלומדה גמישה ומאפשרת למורה לסטות ממנה ולהעשיר אותה כמיטב כישוריו והידע שלו. ומערכת זו זולה, מנקודת-הראות של תקציב בית-הספר. מאחר שגישה זו חדשה, יחסית, עדיין דלה ספריית הלומדות, אך הניסיון שכבר נצבר בתחום זה -- מעודד. לא מדובר כאן במהפיכה, כי אם בכלי שנועד לשפר את ההוראה בשיטות שהמורים בקיאים בהן. . א"ב שלכל משרד זה מעבד תמלילים מעבד תמלילים זה אב עוב דורענ רהאהשית -- אלפים מושתכזשיבו בו (וכזרוציבו !) פשוט ונורז לליכווד והפעלה. הוא רוזק, כזרנורוכםו וי עיל יוו תר מוכל ועבד תכזלילים אחר על 0 פו. עשלינשירנ --הוא יורתר כזכזעבד רתכזליליםםו (ארכיון אלקסטרוני, טפסים מזוגנים, דואר אלקכטרוני ועוד). כדאי! עובדהי--- פנה למשווק הקרוב אליך. היצרן: גרינברג ושות' מהנדסים, טל' 03-656141 א"יב '|תר ממעבד תמלילים מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 | מרכז ההדרכה > אנשים ומחשבים > מרכז ההדרכה יום עיון מערכות אל פסק תל-אביב, יוס די 2.4.86 מלון רמדה שכיחותן של הפרעות חשמל היא גדולה מאוד ושונה מאזור לאזור ומעונה לעונה. לעיתיס אין הצרכן מודע להפרעות אלו ולנזקיהן. ידועים שלושה סוגי הפרעות: תופעות מעבר -- המופיעות בדרך כלל כמתקפי מתח קצרים שנמשכים מילי שנית. תנויות מתח -- הגורמות לחלק נכבד מהתקלות המקובלות בציוד רגיש. הפסקות חשמל -- 5 מילי שניות ויותר מטפיקות לגרוט למחשב ''ליפולי' ובמערכות אחרות לאיבוד מידע. כיצד לפתור כל אחת מההפרעות שצויינו! כיצד למנוע נזקים במערכות המיחשוביות שלך: כיצד לבחור מערכת אל פסק ו + על שאלות אלה ועוד יענה יום העיון. תוכנית יום העיון : 0 3 התכנסות והרשמה 0- 10.00 מערכות אל פסק -- הרקע 1. תאור הפרעות חשמל טיפוסיות ושכיחותן ברשת החשמל הארצית. 2 דרישות הזנת חשמל למחשבים מודרניסם 3 מגמות התפתחות בנושא מערכות אל פסק. 0 בתירה, תיכנון והקמה של מערכת אל פסק. 1. סוגי מערכות אל פסק. : 2 תאור אתר טיפוסי 3. שיקולי תיכנון 4 בחירה ושילוב מערכות אל פסק. 0 ההפסקת קפה | 5 פיתותיס חדשנייס וטכנולוגיית תיכנון במערכות אל פסק 0 התתקנה והפעלה של מערכות אל פסק למערכות מחשבים גדולים ( 6חופז!ה:גוא ). 0- 1430 ארוחת צהרייס 15.310-- 0‏ : שיקולים לתיכנון מערכת תחזוקה של מערכות אל פסק. 0 --16.00 שאלות וסיכוס את יום העיון ינחו: ו מר יגאל ינאי -- בוגֶר הטכניון בהנדסת חשמל, את לימודיו לתאר שני המשיך בקליפורניה ב-4 )סש באלקטרוניקת הספק. כיום משמש כמנכייל חברת טנסור המתמחה במערכות אל פסק. מר יפתח לורך -- בוגר אוניברסיטת באר-שבע במגמת חשמל, חשמל למחשבים, כיוס משמש כמהנדס פיתוח בחברת טנסור. / מחיר ההשתתפות ביום העיון 175 ש''ח+מע'ימ. למשלמים עד מועד יוס העיון, תינתן הנחה של %. : לנוחותך, .מלא התלוש, צרף המחאה ושלח למערכת אנשיס ומחשבים. לפרטיס נוספיס ולהרשמה טלפונית, פנה למרכז ההדרכה אנשיס ומחשבים טלפון 280640, 03-295148 מס' הנרשמים מוגבל קורס 05 3 קורס מעבד תמלילים | ווואסחסש | למתנוזילים בית אנשיס ומחשביס 21-22.4.86 פרטיס נוספיס : כולי 295148, 280640 | למונרזילינו בית אנשיס ומחשביס 2.4.86 --1 פרטיס נוספים: טלי 03-280640-295148 ו מערכת הפעלה 5סס-₪5 למתחיליס בית אנשיס ומחשביס 14-164.88 פרטיס נוספיס : כולי 295148, 280640 08886 ||!| בית אנשיס ומחשביס 86 -5 | מַרכז ההדרכה/אנשים ומחשבים, ת''ד 33325 ת''א 61332, טל. 03-295148 0/0 אנא רישמו את לקורס/יוס עיון בנושא : רצייב המחאה עייס בה 2 שייח (כולל מעיימ) לפקודת אנשיס ומחשבים. שס מקום עבודה | תפקיד ! כתובת | 0 0-ב מל'קרו-מרועובים ב'מיקרו-חינורי אתערים בהפעלת מחשבים בעני-ילדים ובכיתות הנמוכות חיים שלזינגר* היכן נשמע הדו-שיח הבא: י.: תזיזי את המכחול ימינה ! ב.: לא! אני חושבת שאני אשים אותו בין הירוק לאדום. י.: אבל אז לא יישאר לך במה לצבוע בצד ימין. ומהיכן לקוח המונולוג הבא: "הפרצוף הזה נראה לי מכוער: האף לא מתאים לעיניים, השערות הן של ילדה והפה -- של ילד. אני חושב שאחליף את השערות". שני הקטעים הנ"ל נשמעו בגן-חובה ברמת- אביב, מפי ילדים. הדודשיח לא נשמע בפינת הציור, והמונולוג לא נשמע בפינת הבובות. שניהם נשמעו באותה פינה: פינת המחשב. הדו"שיח נסב על תוכנית הנקראת "צבע את המפה", שבה על הילדים "לצבוע" שטחים 20 שונים לפי כלל פשוט: אסור לצבוע שני שטחים סמוכים באותו צבע. התוכנית מפתחת כושר תכנון ואסטרטגיה. המונולוג נשמע ליד תוכנית שנקראת "בנה לך פרצוף", שבה על הילד לבנות קלסתרון ואחר-כך לתכן סדרת הבעות, שאותה מבצע המחשב בליווי צלילים מוסיקליים. מטרת התוכנית להנחיל לילד עקרונות ראשונים בתיכנות (תיכון סדרת פעולות), לעודד פעילות יצירתית ולפתח זיכרון חזותי. שתי התוכניות הן חלק ממערכת הכלולה בתוכנית "אתגרים", הפועלת על מחשבי "קומודור". התוכנית מיועדת לגני-חובה ולכיתות א"ה. היא פועלת בכ-60 מוסדות חינוך ברחבי הארץ, וזאת בתוך ארבעה חודשים מיום הכרזתה. הפעלת מחשבים בגן-ילדים היא נושא חדשני כשלעצמו. עד היום, רוב הניסיונות להפעיל מחשבים בגנים היו סביב שפת לוגו, בגירסתה הפשוטה ("לוגו במקש אחד"). לוגו היא שפת תיכנות עשירה, אך דווקא צורת הפעלה זו מדגישה פן אחד בלבד שלה ואינה מנצלת את הפוטנציאל הגלום במחשב ככלי לפיתוח החשיבה. בתוכנית "אתגרים" המטרות הן להשתמש במחשב כדי לתקוף ארבעה תחומים: > פיתוח הזיכרון והמוכנות לקריאה. התוכניות עוסקות בזיכרון חזותי-שמיעתי. > פיתוח החשיבה. תוך שימוש באסטרטגיות של תיכון פעילות מראש ופתירת בעיות מורכבות על-ידי פירוקן לבעיות פשוטות יותר. 6 עידוד יצירתיות. הילד לומד לבנות עולם של צורות גם אם אינו יודע לצייר, ולאלתר מנגינות גם אם אינו מכיר תווים. > תירגול במקצועות הלימוד, במיוחד חשבון (מיועד לכיתות א' ומעלה). לתוכנית "אתגרים" מספר עקרונות בסיסיים: א. המחשב הוא סביבת-פעילות נוספת בגן- הילדים או בכיתה. עליו להשתלב בפעילות החינוכית הכוללת, ולא להיות מרכז בגן. המחשב לא יפגע בפעילויות האחרות שכבגן. ב. המחשב הוא גורם המניע לפעילות נוספת. מסביב לתוכניות המחשב מוצעות למורה (או לגננת) פעילויות משלימות: כרטיסי-עבודה, דפי-משימות ועוד. ג. המחשב יעודד פעילות-גומלין חברתית על-ידי הצגת בעיות המעודדות פיתרון משותף של קבוצת ילדים. * חיים שלזינגר, איש מחשבים בחינוך, מנהל את חברת קומפיוטרס, בה שותף מורי גולדמן, מי שהיה בעל מפעלי הבירה בישראל. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ד. למורה (או לגננת) יש תפקיד חשוב במהלך הפעלת המחשב: ניתוב פעילות הילדים וניתוח פעילותם. המחשב אינו מחליף את המורה או הגננת, אלא מעשיר את עבודתן ונותן להן נקודת-מבט נוספת על הילד. לאור עקרונות אלו מומלץ שלגן-הילדים יוכנס מחשב אחד, או שניים, לכל היותר. הכנסת מספר גדול יותר של מחשבים לגן-ילדים יחיד עלולה לגרום להשתלטות המחשב על הפעילות הכוללת בגן. בגנים המשמשים מרכז פעילות לגנים אחרים, מומלץ להכניס מספר גדול יותר של מחשבים. במסגרת התוכנית מתוכננות למורה או לגננת השתלמויות והדרכה בשני מישורים: א. השתלמויות אזוריות, בהן יש למורה או לגננת הזדמנות לשמוע יותר על הצד התיאורטי, להתעדכן בחידושים בתוכנית ולהחליף חוויות למה לך לקנות = תוצרח חוץ כעויש כחול לבן בחצי מחיר | מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 א. מדינה - גיבורי ישראל 163 תל-אביב 443 67, טל' 03-261502, 03-219554 עם מורות וגננות אחרות. ב. הנחיה בתחומי המוסד עצמו, שבה מטפלים בנושאים הקשורים לאופי ההפעלה בו: צורת אירגון החדר, הדרכה בהפעלה, קליטת תוכניות חדשות ועוד. להלן קטע משיחה עם הגננת המפעילה את התוכנית בגן-חובה ברמת-אביב ג': -- האם המחשב נעשה מרכז הגן? לא! הילדים עוברים מפינה לפינה, באופן טבעי. יש מספר ילדים הנמשכים למחשב יותר מאחרים, אך לא בצורה הפוגעת בפעילותם בפינות אחרות. -- כיצד קלטת את המחשב? זה היה יותר פשוט ממה שחשבתי. לאחר שהמחשב הגיע לגן, קיבלתי הסבר ראשון. הפעלתי את המחשב בהדרגה. בשבוע הראשון הפעלתי אותו מעט מאוד. בשבוע השני - - ו המגרסות הטובות ביותרי של א. מדינה היחידות עם 3 שנות אחריות על הסכינים חינם! לרשותך מבחר מגרסות ממגרסה אישית למנהל ועד מגרסה תעשייתית + מדחס % מגרסות בדגמים שונים % מגרסות שקטות ואמינות % מתאימות לכל סוגי הנייר 9 פילם נייר רציף 9 קרטון גורסת גופים זרים: סיכות ומהדקים (ללא פגיעה בסכינים). במקרה עומס יתר קיים ווסת במנוע המפסיק פעולתו אוטומטית אסניקה מהירה ועוירות היקונים לכל טוגי המגרטות % למה אנחנו היחידים הנותנים 3 שנות אחריות חינם? כי אנחנו יודעים שהסכינים לא יתבלו (מחוסמים) גם אחרי 7 שנים יותר, וכך הלאה. היום הוא פועל כמעט מדי יום. -- איך מתמודדים הילדים עם ההפעלה וההוראות? אני מכניסה לגן תוכנית אחר תוכנית. בעת הכנסת תוכנית חדשה, אני מסבירה לילדים יותר. ברוב התוכניות כמעט שאין צורך בקריאת הוראות מילוליות. אני מסתייעת גם בהורים, המתנדבים לבוא לגן ולעבוד עם הילדים. פעילות ההורים עם הילדים היא חוויה בפני עצמה. תוכנית "אתגרים" תוכנה על-ידי צוות המונה יותר מעשרה אנשים, בהנחייתו של כותב שורות אלה. חברי הצוות הם אנשי חינוך המלווים את התוכנית בשדגה ומתכנים פעילויות נוספות, לצד אנשי-מחשב וגם ציירת הדואגת לצד האסתטי של התוכנית ולעיצוב חומרי ההדרכה. 4 1 ד פי כן, טרדני, | אלה אינם מבינים את דבקותו במחשבים, למעשה, מה רע בהתעניינות בריאה ני הוא נער נורמלי לגמרי. אף-על. יש המכנים אותו דנל בעולם חדש ומרתק? שום דבר, מחוץ לעובדה : קטנה: דני באמת טרדן בנושא שגורם לו מפח- | נפש. יש לך אוסף גדול של תוכניות-מחשב, מאוחסנות בקלטות. בין הקוראים יש בוודאי כאלה שיבינו אותו: איטיות הגישה, חוסר + היכולת לתכנן מישחק מורכב -באמת, * תחושה , של בזבוז זמן יקר. דני יודע, שתקליטון יפתור את בעיותיו. מדוע? נקרא ונראח.. שלושה הבדלים אם מישהו ישאל אותך אם אתה מאמין בעב"מים (עצמים בלתי-מזוחים המעופפים בחלל היקום ולעתים נוחתים לביקור בכדור- הארץ), אתה עשוי לענות בחיוב אם ראית (או נדמה לך שראית) עב"מ, ובשלילה אם לא ראית - עצם כזה. מצב דומה שורר בתחום התקליטונים. מי שלא עבד עם תקליטון אינו יכול לחת חסיד של תקליטונים. יש שלושה הבדלים עיקריים בין ו לבין קלטות. ראשית, נפח האיחסון. אפשר לאחסן הרבה יותר נתונים בתקליטון מאשר בקלטת. שנית, המהירות. התקליטון הרבה יותר מהיר מהקלטת. משום כך נדרש זמן הרמה יותר קצר. לכתיבת תוכניות ולהפעלתן, כאשר הדברים אמורים בתקליטון. שלישית, התקליטון מאפשר גישה אקראית לשליפת נתונים, וזה מאיץ שבעתיים את העבודה. = לדני יש ידיד טוב, שהוא שוחר המחשבים מושבע. אין תימה, שמכנים אותו פיסי. באחד: הימים ביקר פיסי אצל דני ואמר לו;."אני יודע מה שאתה חושב. שב ואסביר לך את עובדות החיים". והוא הוציא מתיקו תקליטון והתחיל לפרק אותו לגורמים.. תודתנו. לחברת שמונטרייד בע"מ יבואני פוג'י בישראל על שהעמידו לרשותנו החומר והאיורים לכתבה זו. . כל מה ערצית האמת העירומה "אנשי-מחשבים מכנים זאת עוגיה", אמךר | פיסי לדני, בהצביעו על התקליטון. "זה כינוי קולע ומשעשע. אתה לא חושב כך?" בעודו = מדבר, טבל פיסי את התקליטון במין נוזל אפור- כהה שאינו מעורר תיאבון. "תמיסה זו מכילה אבקת ברזל. תראה איך היא נצמדת לתקליטון", אמר פיטי. כאשר משה את התקליטון מן הנוזל, נראו. | מעגלים קונצנטריים על " מישטח התקליטון, שנראה עכשיו כמו תקליט של מקול. (זהירות! ניסוי זַה דורש ציוד. מיוחד, ואסור לעשותו בלי השגחת איש-מקצוע!). "המעגלים הללו הם של את הנתונים. שים לב, שבמקומות מסויימים הם נקטעים, כמו | פרוטות של עוגה. אלה הסקטורים שבהם מאורגנים הנתונים על התקליטון", הסביר כ לחברו. "אני יודע שאתה מת לדעת ממה מורכב התקליטון וכיצד הוא פועל", אמר פיסי לדני. "אבל איך להסביר זאת במילים? אשרטט לך- מגרעת הגנה מפני כתיבה. מגרעת מלבנית זה; בצידו האחד של התקליטון שקוטרו חמישה ורבע אינץ', מאפשרת כתיבה על התקליטון, כשהיא. חשופה, ומסכלת אפשרות של כתיבה עליו, כשהיא מוסתרת עלידי מדבקה. בדרך כלל, מסתירים מגרעת זו בתקליטונים נושאי תוכנה (תוכנת הפעלה, תוכנה יישומית, מישחק, לומדה וכו') -- כאשר קיים חשש שכתיבה על תקליטון זה תשחית את התוכנית שנכתבה בו. י₪ אמצעי- אבטחה מעין זה גם לקלטות. מדיה מגנטית. הנתונים נשמרים על מישטחו של התקליטון, שעשוי חומר מגנטי. נקב ואשנב. אור שבוקע ממנגנון הכונן, פוגע בנקב הזה ומציב את התקליטון בתנוחה הנאותה.: ציפוי מיוחד. מעין מטלית לא-ארוגה, שמנקה את האבק מן התקליטו. מעידה דיאגרמה פשוטה, כדי שהכל ייעשה ברור כשמש. אחר-כך אראה לך ניסוי מעניין". העובדה שאבקת הברזל נדבקת לתקליטון שהתקליטון | ממוגנט. = = הנתונים המוקלדים במחשב מאוחסנים על התקליטון בסדר ובשיטה, כדי שאחה-כך ייקל לשלוף אותם או למיינם. הכתובת של כל קבוצת-נתונים (קובץ) נרשמת במעגל החיצון, וצל הפיו ניגשת התוכנית אל הנתונים הדרושים, בבוא העת. המחשבים יודעים שפה אחת בלבד, השפה. הבינארית שכוללת שתי ספרות בלבד -- 0 ו-1. | מגנטים פועלים בשני קטבים -- צפוני ודרומי. עיקרון הרישום המגנטי הוא -- הסבת הספרות 0 ו-1 לקטבים המגנטיים צפון ודרום. הרישום נעשה על "ידי אותות חשמליים -- מעין הדלקה וכיבוי באמצעות מתג. פעולה זו מהירה מאוד -- רבע מיליון פעם בשניה ! "עכשיו אתה מבין מדוע התקליטון מהיר כל-כך?" שאל פיטי את דני, ‏ "כאשר משתמשים בתקליטון, יכולים לאחסן-או לשלוף תוכנית בעשירית מן הזמן שנדרש לאותה פעולה בקלטת." | מי שאינו מטפל כיאות בתקליטון, מסכן את = הנתונים המאוחסנים בו - תוכנית-מחשב, קבצי-נתונים, מישחקים וכו'. מי שיזכור מספר אמצעי-זהירות, יאבטח את עצמו מפני מפח- ינפש ונזק כספי. 1. מותר לך להיות חובב-מחשבים ז גלהב, אבל אל = תיסחף : בהתלהבותך : ואל תחטוף תקליטון בגסות. קימוט העטיפה עלול לשבש . את סיבוב התקליטון על כונן-המחשב. במקרה הטוב יותר, יואט קצב הפעולה. במקרה הרע יותר, תקבל שגיאות או לא תקבל תגובה בכלל. = | 2. לעולם אל תיגע במישטחו של תקליטון באצבעותיך, ואל תנגב אותו בנוזל אלכוהולי. כל חומר שמנוני מזיק למישטח המגנטי של | התקליטון ומשבש את קליטת ופליטת הנתונים. 3. אתה יכול "לכתוב". על התקליטון, אך = לעולם אל תכתוב עליו בעיפרון או בעט כדורי. + לחיצה על המישטח המגנטי, פוגעת בו. רצול % התקליטון. אשנב מוארך. ו חדשים ומיון נתונים קיימים. : טיפלו בהם .כיאות, עטיפה. מעץ אפודה שנועדה להגן על אשנב עגול במרכז ולצידו. חור עגול. כונך < התקליטון משתרבב לתוך החורים הללו שבמרכז. התקליטון, כדי לסובב אותו בזמן ההפעלה. הראש-הקורא: של כונך | = התקליטון מסתייע באשנב מוארך זה. לצורך ‏ קריאת הנתונים מן התקליטון. כתיבת נתונים מגרעות אבטחה. שתי מגרעות זעירות בראש. התקליטון מונעות נזק נוסף מתקליטונים שלא ועטיפותיהם נפגמו. גם מגרעת קטנה יכולה להיות כלבישמירה גיבור! | 0 הדיברות של טיפול בתקליטון לכתוב על מדבקת התקליטון -- ב"לורד". 4. לעולם אל תצמיד פתקים לתקליטון באמצעות אטבים (מהדקים). כל שריטה של המישטח המגנטי של התקליטון, פוגעת ביכולתו לקלוט או לפלוט נתונים. 5. מה שיותר נקי, יותר טוב. אבק ותקליטונים .אינם שידוך. מוצלח. השתדל לשמורעל התקליטונים שלך במקום נקי מאבק, ככל האפשר. יש מיכלי-תקליטונים רבים ושונים בשוק. בחר במתאים לך ביותר ושים בו את . התקליטונים שלך -- ואל תשאיר אותם מוטלים | על השולחן. 6. הסתפק במדבקה ז יחידה לזיהוי תוכנו של תקליטון. הימנע מכיסוי עטיפתו במדבקות, ‏ והיזהר שלא לכסות במדבקה את האשנב המרכזי ואת הנקב שלצידו. כמו כן, < הימנע.: מהדבקת מדבקה על מדבקה. עובי העטיפה של | התקליטון משפיע על יעילות פעילותו בכונן".. - שם | : התקליטון | = | ההא | לקט תקליטונים-סוגים ומחירים 9 | 4% 3 | קרב .- המחשב.. 7. הרחק את התקליטון מכל מקור חום, ובמיוחד מן השמש. תקליטון מגנטי אינו אוהב | להשתזף. החום מעוות אותו, ועיוות מזיק לפעילותו התקינה. : -8. הרחק את התקליטון מכל מגנט. הוא- עצמו ממוגנט, ומגנט ישבש אותו. ממליצים |>: להרחיק תקליטון בשיעור עשרה סנטימטרים ממגנט כלשהו,-או ממכשיר חשמלי. -9, רצוי לאחסן את התקליטון במיכל מתאים ובמקום מוצל וקריר, אך לא לח. מומלץ לאחסן תקליטוני"מקור של תוכניות .במקום נפרד מתקליטוני הגיבוי שלהם. 0. לאט ובזהירות ! כשאתה מכניס תקליטון | לכונן, עשה זאת לאט ובזהירות, שלא לגרום לכיפופו או לסריטתו. סגור בזהירות את דלת | הכונן,, שלא לפגוע בתקליטון. . רשת .קשר מחשביס- (יבואן) 0 דיפק אמיתי. ק2 גנטיקאי הבריטי ג'. ב. ס. האלדיין , העיר בזמנו, שלטבע אין גחמות באשר לגודל יציריו, או למורכבותם. לכל יצור יש גודל מיטבי, ושינוי ניכר בגודל יביא בעקבותיו שינוי לא-נמנע בצורה. לדוגמה, תולעת מיקרוסקופית הנושמת על-ידי דיפוזיה, דרך עור חלק, סופגת מזון על-ידי אוסמוזה, דרך המעי הישר, ופולטת את פסולת הגוף דרך כליה פשוטה. אם מידותיה של תולעת זו יגדלו פי 10 בכל כיוון, אזי לפי חוקי קני"המידה הפשוטים, המייחסים את שטח הפנים לריבוי המימד הליניארי, ואת הנפח -- לחזקה השלישית של המימד הליניארי, יגדל נפחו של היצור (קרי, משקלו) פי 1,000! אם היצור החדש יתפקד באותה מידה של יעילות כקודמו, הקטן ממנו, הוא יזדקק לכמות גדולה פי אלף של מזון 8 מעבר לריפק ארכיטקטודרה רבת-דיוק ארכיטקטורה בעלת דיזק דב מאפיינת את חדיניות הפיתוח החדשה 2 . 0 . לפני מספר שבועות הכריזה היולט"פקרד על מחשב הריסק שלה. על ארכיטקטורת ריטק -- (6אודטקאוס6 557 פאסודסשחדפאו כ50סש50ה) שפוח מספרים במאמר זה מפתחיה. דרך אגב, יבמ הקדימה את היולט"פקרד עם מחשב ריסק משלה: 6150-דם. היולט פקרד גורסת: המחשב של יבמ אינו מחשב וחמצן בכל יום, ויפלוט פסולת רבה פי אלף. אך אם צורתו לא תשתנה, חוקי קנה-המידה מכתיבים ששטחי העור, המעיים והכליה יגדלו רק פי מאה. לפיכך, הגבול הטבעי של גודל היצורים הפשוטים יושג במהרה. אצל יצורים גדולים יותר, יחס שטח הפנים לנפח משתנה על-ידי יצירת מבנים מיוחדים ומורכבים יותר, כגון ריאות, זימים, מעיים מפותלים ומישטחים מחוספסים. לדוגמה, לאדם יש שטח ריאות שווה-ערך ל-90 מטרים רבועים. אנו מגיעים למסקנה מפתיעה, שבעלי-החיים העיליים אינם גדולים יותר מהירודים משום שהם מורכבים יותר, כי-אם משום שהם גדולים יותר. הטבע אינו מסבך את יציריו שלא לצורך, והחוק הכללי של ההסתגלות הביולוגית הוא, שהתיפקוד והצורה מתייחסים זה לזה באורח הדוק. יואל ס. בירנבאום וויליאם ס. וורלי, הבן היו2שפקר7 המחשב הסיפרתי -- סיבוך מיותר האדם אינו עקבי כמו הטבע בפיקוח על מורכבות יציריו, ובמקרה של המחשב הסיפרתי הוא גרם אולי לסיבוך מיותר. אלברט איינשטיין אמר בזמנו, שאת הדברים יש ליצור בצורה הפשוטה ביותר, אך לא בצורה פשוטה יותר מזה. מכאן ניתן להסיק, שלמחשב בעל גודל נתון (קרי, ביצוע נתון) תהיה רמה מתאימה של מורכבות. אם ארכיטקטורת-מחשב נועדה להגדיר משפחה של מכונות על טווח נרחב של קנה-מידה, אזי נובע מכך שהיא חייבת לכלול אפשרות של פשרות בין חומרה, תוכנה ואירגון מערכת, הכרוכות בצורה לא-נמנעת זו בזו כאשר מיישמים את הארכיטקטורה הנדונה. ארכיטקטורת המחשב והיישום הם מונחים תקביליים למדי לארכיטקטורת בנייה ולמיבנה. ארכיטקט מתכנן בניין כדי לקבל מאזן מסויים בין האסתטיקה לתיפקוד. משימתו של מהנדס- הבניין לממש תפישה זו, בכפוף לתכונות המיבניות של חומרי-הבניה ושל חוקי הפיסיקה. בדומה לכך, אדריכלי מחשבים חייבים לבצע מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 איעו האשכולות יואל בירנבאום הוא איש אשכולות. בהיולט- פקרד מכנים אותו "איש הרנסאנס". הוא צלם חובב, פיסיקאי גרעיני, | חלוץ מחשבים וספורטאי מצטיין באוניברסיטה בה למד. הוא חריג בחברה שכמעט כל עובדיה הם מהנדסים המתמחים במכשירי-מדידה ובבדיקות של מכשירים. אפשר היה לחשוב שבירנבאום (48), שבא מהחוף המזרחי בארה"ב, עם מיטען מגוון כזה של כישורים, לא יצליח להתברג לחברת המהנדסים מן החוף המערבי. למעשה, עלה בידו להכריע את הכף בעד שינוי מדיניות הפיתוח | של | היולט-פקרד, = לכוון הארכיטקטורה המופשטת-מאוד שנקראת ריסק (ראשי"תיבות של סדרת הוראות מצומצמת, כלומר הוראות שכל אחת מהן אוצרת בתוכה מחרוזת של הוראות למחשב). הוא מונה לסגן- נשיא החברה ולמנהל מעבדותיה, שבהנהלתו נחשבות ל"לוהטות" ביותר בתעשיה. בירנבאום הוא בוגר קורנל, ובעל תואר שלישי בפיסיקה בייל. 15 שנה עבד ביבמ, כמנהל המחקר והפיתוח, עד שפרש מתוך תיסכול: "לא הצלחתי לממש שם רעיונות עד ליציאה לשוק", הוא מסביר. ב-1980 הצטרף להיולט-פקרד ומצא שם מיד את מקומו -- לצד ויליאם ס. וורלי, הבן, שגם הוא פרש משורות יבמ. ביחד מפתחים השניים אמצעים להאצת העבודה של מחשבי היולט-פקרד. ריסק היא הארכיטקטורה שבה בחרו לשם כך. החלטות תיכון כדי להשיג את היעד של ביצוע עבודה מועילה במסגרת מערכת אילוצים המוכתבים על-ידי גודל המוצר, טווח, עלות ושמישות. מהנדסי החומרה והתוכנה חייבים לתרגם ארכיטקטורה זו ליישומים בני-ביצוע. לרוע המזל, אין תיאוריה כוללנית של חישובים שתנחה אותם בפשוות שעליהם לעשות. מחשבים מודרניים הם, לעתים קרובות, תוצאה של החלטות אד-הוק של מהנדסים אלה, מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 והמסורת ממלאת לעתים קרובות תפקיד חשוב מדי. ארכיטקטורה לא-קונבנציונאלית בשנת 1981 החלה קבוצה של מהנדסים וארכיטקטים במעבדות היולט-פקרד, בעזרת נציגים מחטיבות המחשב של היולט-פקרד, בסדרה של מדידות מדויקות בדבר ההתנהגות החישובית במסגרת מיגוון רחב של תרחישי ביצוע, כדי שיהיה ניתן לבצע את אלה בצורה יותר נבונה. תוצאת המחקרים הביאה לאיפיון ארכיטקטורת-מחשב לא-קונבנציונלית. הארכיטקטורה מגדירה משפחה מאוחדת של מחשבים, שניתן לשנותם בקנה-המידה בעל יתרונות עלות-יעילות משמעותיים ביחס לתיכנונים המסורתיים. ליטוש ושיפוץ המסקנות על-ידי מהנדסים בחטיבות המוצר של היולט- פקרד באו לאחר מכן. יישומי הארכיטקטורה הזאת, שבאו בשלב הבא, הוכיחו את הפוטנציאל שלה במיגוון רחב של גדלים ופונקציות. יעדי תיכון ועקרונות בסיסיים התוכנית | לפיתוח | יישומים = של הארכיטקטורה החדשה קיבלה את שם-הצופן ספקטרום. מלכתחילה היה היעד של ספקטרום לפתח משפחת מיקרו-מחשבים ומיני-מחשבים עם עלות וביצועים הניתנים לניוד על-פני כל תחום הגדלים של המוצרים ותחומי יישומיהם, ואחר-כך להשתמש בתוכנית זו תוך התייחסות לכל מוצרי-המחשב הקיימים של היולט-פקרד. משימה זו מותנית באילוץ חשוב מאוד: הארכיטקטורה החדשה חייבת לאפשר מסלול ניוד יישומים חלק לכל המוצרים הקיימים הללו. "עוקץ" התאימות הוא שמנע, בדוך כלל, מיצרני מחשב מלאחד את קווי המוצרים המגוונים שלהם, שכן עלות הקידוד"מחדש של הישומים היא, בדרך כלל, גבוהה מדי. תיכנונים אשר למען האחידות נתקבלה בהם פשרה בין הדרישות המוגדרות של יישומים טכניים, מסחריים ויישומי זמן-אמת, סובלים בדרך כלל מביצועים ירודים בהשוואה למיתקנים שעברו אופטימיזציה ייחודית. מכל מקום, כיעד תיכון, ארכיטקטורה מאוחדת וניתנת לניוד מעין זו היא בעלת תמויצים ובים. אם תת-המערכת ומימשקים היקפיים יכולים להיות עקביים לכל פריטי המשפחה ולכל תחומי היישום, אזי מאמץ הפיתוח במשפחה זו יצומצם במידה ניכרת ויופחתו עלויות התחזוקה והשיפורים של החומרה ושל התוכנה. יש גם יתרונות נלווים לטובת הלקוח, במונחים של עלות הבעלות, גמישות תצורה ומודולאריות, במיוחד ברשתות, שם ניתן להריץ במקרה זה אותו קוד בתחנות- עבודה, במשרתי-רשתות ובמחשבים מבוזרים עם שיתוף זמן. האתגר הוא, ליצור ליבה משותפת ופשוטה, אותה ניתן לתגבר בשלבים על-ידי הוספת מיבנים פונקציונאליים לסביבות יישומים מסויימים. מלכתחילה, החלטנו לדבוק בשלוש דוקטרינות תיכון: > הארכיטקטורה חייבת לתמוך, באופן בסיסי, בכל תכנותי המערכות והיישומים המתבצעים: בשפות עיליות. > ניתן יהיה להגדיל ולהקטין את הארכיטקטורה בצורה שאינה תלויה בטכנולוגיה ואינה תלויה ביישום. > היא חייבת להיות מסוגלת לתמוך בחיקוי (אמולציה) יעיל או להגר מארכיטקטורות קודמות, כולל תת-מערכות הקלט-פלט שלהן.< המשך בגיליון הבא. ת"א. רח'בן יהודה 158. טל. 4032241644 033234204) > 5 > |מילארד נגד מילארד .- זיליאם מילארד, המייסד והבעלים של קִַמִפִי דטרלנד , פד מכהונתז והשאיר אחריו שמועות העזועים למכביר קומפיוטרלנד, המציגה עצמה כרשת הגדולה בעולם לשיווק מחשבים זצ'77 וולר, לדברי מחבריו של הספר "זמי היקפי, הוקמה ונוהלה כעסק משפחתי של הזוג מילארד. באחרונה מצא ויליט המחשבים" (הוצאת ניו -. 8 | וד מילארד לנחוץ לוותד על כיסאו. כתבה זו מנפה להפביך כיצד הקיק אה = "ירק 1984). החברה מספקת לבעלי הזיכיון את האימפריה שלו , המונה מאות חנויות בארה"ב ובעולם הרחב -- כןלל ישראל;: כ עיתים רחוקות בעיתונות החשובה עלזידי בעל- חנות שנקלע לקשיים והחליט לפרוש מניהול העסק שלו. אבל שונים פני הדברים כאשר ה"חנות" היא רשת קומפיוטרלנד, המציגה עצמה כרשת הגדולה בעולם לשיווק מחשבים וציוד היקפי, וכאשר "בעל-החנות" הוא ויליאם מילארד, שהפך בעשר שנים רעיון-יזמות לרשת בת מאות חנויות בארה"ב ובחו"ל -- כולל ישראל -- שמועסקים בה יותר מעשרת אלפים עובדים (מהם יותר מאלף בחברה עצמה, והיתר בחנויות ‏ המנוהלות על-פי זיכיון מטעם החברה). בנסיבות אלה, פרישתו של הבעלים - מסעירה את כלֶי-התקשורת ומולידה נחשולים של שמועות. קומפיוטרלנד היתה עד לעת האחחרונה החברה של ביל מילארד, אם כי מעטים ידעו זאת בשנים הראשונות, בהן הוצג כמנהל החברה אד פאבר. -- קצין לשעבר בחיל- הנחתים האמריקאי ומנהל-לשעבר בחברת יבמ. למעשה, לא היו לפאבר אפילו מניות :של קומפיוטרלנד, שכן מילארד אינו אוהב שותפים. כאשר הוא מקים חברה, היא שלו, וחסל. בשלב | . מסוים ניתנו לפאבר 5% ממניות קומפיוטרלנד, אך' בתנאי שימכור אותן בהדרגה . בחזרה למילארד. אשתקד פרש פאבר מן החברה, עשיר |6 נכבשות כותרות = די-הצורך לעשות חיים בדימוס, בצייד ובדייג החביבים עליו, אבל בלי מניות של החברה. אחרי שפרש פאבר, נחשף מילארד כמייסד וכבעלים האמיתי של קומפיוטרלנד, . לדבריה, נטל את ההגה לידיו מפני ש"העסק נעשה גדול מאוד ויש לנו מאות רבות של חנויות-בזיכיון בארה"ב ובחו"ל. בעלי הזיכיונות דרשו לדעת מי עומד מאחורי הרשת, והיה עלי להיענות לדרישתם". | מילארד הוא חסיד גדול של ורנר ארהרד, מייסד אסט, התנועה המבטיחה להולכים בדרכה ללמדם לשפר את עצמם ולחזק את מעמדם בחברה. מי שרצה להתקדם בחברה של מילארד, טוב עשה אם עבר קורסים של אסט. באסט לומדים תכונה שמילארד אוהב: לא להיכנע לכישלון. ביל מחפש תמיד את חצי- הכוס המלאה. הוא גם אוהב להשמיע אימרות מצודדות-לב. | לדוגמה: | "הקמתי | את קומפיוטרלנך כחברה שנעים לעבוד בה ולחיות בה בצוותא. משום כך אני גם נמנע מלמכור את מניותי לציבור הרחב. אני מעוניין בחברה שתהיה יותר מעסק, ואני יכול לממש רעיון זה רק כאשר השליטה המלאה נמצאת בידי". לקומפיוטרלנד אין אף לא חנות אחת. זו רשת של חויות-בזיכיון, המתפתחת על. השקעותיהם של אחרים. זיכיון עולה 75,000 הרעיון, את ההכשרה הדרושה, שירותי-תמיכה ומנגנון רכש מרכזי. מעבר לזיכיון, גובה מילארד 8 סנטים מכל דולר שמרוויחה כל חנות ברשת. ב-1982. הרוויחה קומפיוטרלנדי 25.5 מיליון דולר מדמי זיכיונות, והרווח הנקי לפני = מס היה 10.8 מיליון דולר. השנה מדברים על הכנסה בת 200 מיליון דולר. אין תימה,. שמילארד נכלל ברשימת 400 האנשים העשירים. ביותר בארה"ב. אשתקד אמדו את שוויו האישי בחצי מיליארד דולר, לפחות. לדבריו, הוא "המרוויח הגדול ביותר בתעשיית המיקרוה ' מחשבים". במקום הנכון, בזמן. הנכון - 7 המולטימיליונר הזה הוא גבר צנום ונמוך- קומה, שנראה צעיר בעשר שנים מגילו (53). = הוא חסר הומור ושופע מרץ. הוא אינו גורע אף לרגע את מבטו מעיניו של בן-שיחו. שולחן- < העבודה שלו נקי ומסודר תמיד, כי הוא נוהג . לטפל במיסמך אחד בלבד בכל פעם. הוא עשה דרך קשה בחייו. את השכלתו רכש בכוחות, עצמו. כאשר פרץ אל עולם המחשבים, הגיע למקום הנכון בזמן הנכון והיטיב לנצל את ההזדמנות. הוא לא בא אל התעשיה כאידיאליסט שהתלהב מטכנולוגיה חדשה. להבדיל מרוב הסובבים אותו, הוא ראה את השימוש הסופי של תעשיית המיקרו-מחשבים, והחליט לשרת את משתמשי ו ומכיון מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 שהוא שאפתן חסר-מעצורים, הוא נעשה מנהיג כאריסמאטי. על כל האמור לעיל יש להוסיף את נכונותו להמר ולחתור בהתמדה אל המטרות שהוא מציב לעצמו. פעמיים נכשל ביוזמותיו, אך בשלישית מצא מיכרה-זהב. נכונותו להמר נובעת ממרד נגד אביו השמרן. "גמרתי אומר לא להידמות לו", הוא אומר. הוא נולד בדנבר, קולוראדו. בהיותו בן 3 עקרה משפחתו לאוקלנד, קליפורניה. אלה היו שנות המשבר הכלכלי הגדול, והחיים היו קשים. באמצעות קרוב"משפחה קיבל האב עבודה בחברת-הרכבות, בה עבד כפקיד וקופאי עד לפרישתו. אמא מילארד עבדה כמזכירה. ביל הקטן למד ועבד משחר נעוריו. הוא היה מחלק עיתונים לפני הלימודים. "אבי ויתר על הזדמנויות רבות, לטובת הביטחון שבמישרה קבועה", מספר ביל. "מאז ידעתי דבר אחד: כשאראה הזדמנות, אקפוץ עליה !" אך הוא למד מהוריו לקח חשוב אחד: אדם צריך לעבוד לפרנסתו. בנעוריו היה חופר תעלות ועבד במיכרה נחושת וברכבות. הוא נרשם למיכללה, אך לא סיים אותה כי הוצאות הלימוד היו גדולות מדי -- ומילארד לא ידע בדיוק מה ברצונו ללמוד. בגיל 21 קיבל מישרה של גובה-חובות בחברת-הלוואות. הוא קיבל אחוזים, לא משכורת, והובטח לו שיעלה בדרגה אם יצליח. הוא עבד 70 שעות בשבוע ועלה בדרגה במהירות. בתוך שנתיים נעשה מנהל סניף של החברה. בהנהלת החברה הכיר את פטרישיה נולדר. הם נישאו ב-1956, כשביל היה בן 24. צעדים ראשונים במיחשוב חברת ההלוואות היתה שייכת ללוקהיד. התפתחותה המהירה הניעה את החברה-האם למחשב את פעילותה. נרכש מחשב יוניבאק של ספארי-ראנד והוצע למילארד לעמוד בראש יחידת-המחשב החדשה. כך הכיר ביל את המחשב. במהירות רבה עבר מתפקיד מתכנת למנתח-מערכות. ואז נתקל במחסום: הוא החל פועל בחברה של בעלי תארים אקדמאיים, ולו לא היה כל תואר שהוא. נאמר לו שלא יוכל להתקדם עוד בחברה בלי תואר. המזל האיר לו פנים ובאותו שבוע ראה מודעה בה נדרש מנהל יחידת-מחשב במחוז אלאמיידה, הכולל את אוקלנד וסן/פרנציסקו. הוא הציע את מועמדותו וקיבל את המישרה. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ויליאם מילארד בתפקידו כמנהל המיחשוב של מחוז גדול, הירבה ביל לסייר בשטח ולבדוק כיצד עשוי המיחשוב לייעל בתי-חולים, את המשטרה, את מערך גביית המיסים וכיו"ב. ביל נמנה עם המפתחים של רשת המידע המשטרתית העולמית, מערכת המידע המקוונת הראשונה בעולם אכיפת החוק. אלפי מבקוים עברו ביחידת-המחשב של ביל מילארד בכל שנה. יחידת המחשב של אלאמיידה הפעילה מחשבי יבמ. ביל ניהל אותה בין 1961 ל-1965 ואז עבר ליבמ כמומחה למיחשוב של רשויות מקומיות. הוא הירבה לסייר בעולם ולשכנע רשויות מקומיות בחשיבות ההתמחשבות (באמצעות יבמ, כמובן). בגיל 37 החליט ביל להיות עצמאי. הוא יסד בית-תוכנה שנועד לכתוב תוכנות טובות יותר מאלה של יבמ. בזמנו היה יצרן המחשבים מספק את התוכנה. ביל ניסה לשווק את התוכנה שלו מתוך תחרות עם יבמ. המאבק היה אבוד מראש, אך לפני שנסתיים מישכן מילארד את ביתו ושקע בחובות כבדים. ב-1972 נסגרה החברה. "למדתי לקח חשוב", הוא אומר. "הייתי מומחה לתוכנה ולקשורת מחשבים, וניהלתי יחידות-מחשב גדולות, אך לא הייתי איש-עסקים. מעולם לא התמודדתי עם מאזן של רווח-והפסד. תמיד פעלתי במימון של מעסיקים". ב-1972 היה מילארד במצב קשה: הוא היה נשיא חברה שסגרה את שעריה. הוא לא רצה לשוב ולהיות שכיר, ואיש לא חיפש "נשיא חברה ששבקה חיים". מה נותר לו לעשות? "להיות יזם", הוא אומר. נודע לו שמחוז לוס- אנג'לס עומד להוציא מיכרז לתיכנון מערכת איחזור מידע מקוונת לצורכי הזיהוי הפלילי במשטרה המקומית. ביל התמחה בנושא זה, לכן הקים חברה בשם איי-אם-אס וביחד עם חברה שהתמחתה בבסיסי-נתונים לחברות-אשראי, זכה במיכרז. מחשב מקורי מאחר שאיי-אם-אס היתה חברת יעוץ, מעיקרה, היה על הכנסותיה מפרויקט אחד לקיים אותה עד לחתימת חוזה חדש. ב-1975 באה ההזדמנות הגדולה: ביל זכה במיכרז למיחשוב הנהלת-החשבונות של ג'נרל מוטורס. "הצעתי מחיר הפסד מתוך הערכה שזה יהיה אשנב לעולם העסקים הקשור לקונצרן הענק של ג'נרל מוטורס", אומר ביל. הוא העריך, שאם ימכור את המערכת הגדולה, יוכל אחר-כך למכור את הניגזרות הקטנות שלה לעסקים קטנים ובינוניים. ‏ בחפשו מחשב מתאים למערכת שלו, גילה את השבב של אינטל 8080. גם אחרים גילו שבב זה באותה עת, וחברת אלטייר בנתה סביבו מחשב קטן. ביל רכש שני מחשבים כאלה, פירק אותם ובנה מחלקיהם מחשב שהתאים למערכת שלו. מאחר שהמוצר החדש היה מוצלח, החליט לשווק אותו כמערכת להרכבה עצמית. הוא קרא למערכת אימסאי 8080, קבע לה מחיר 699 דולר ופירסם מודעה קטנטונת בעיתון מקצועי. התוצאה היתה מדהימה. "החברה שלי מנתה בזמנו חמישה אנשים, כולל אשתי ואני. המשרד היה בבית. והנה מגיע הדוור עם 3,500 הזמנות ! מילארד נעשה יצרן מיקרו"מחשבים. אבל השוק הראשון שלו היה שוק של חובבים. הוא נשא עיניו אל העולם העסקי, אך דרכו היתה משובשת: המחשב שלו סבל מבאגים ולחברה הקטנה שלו לא היתה תמיכה מספקת לאלפי המערכות שנמכרו. ביל ישב על המדוכה ומצא פיתרון: הוא ימכור זיכיונות, כמו מקדונלד (משווק ההמבורגרים). כך הוקמה קומפיוטרלנד ב-21 בספטמבר 1976 הקים ויליאם מילארד את קומפיוטרלנד. הוא מינה לנשיא את אד פאבר, | שהיה | מנהל-השיווק | של אימסאי.בפברואר 1977 נפתחה חנות-הזיכיון הראשונה. ביל הממולח צפה את הצלחת 4 7 5 אשר כתב ניקולס ווירת' את המהדיר הראשון לשפת פסקל, הוא לא חשב על מיקרו"מחשבים דווקא. בזמנו -- בשנת 8 - היה המחשב האישי בגדר חלום. המחשבים שהכיר ווירת' היו ענקיים (במונחי השנים ההן) -- כאלה שפעלו במקום עבודתו, המכון למידע של ציריך, שווייץ. כמרצה בפקולטה למדעי המחשב, נהג ווירת' לטעון ששפות המחשב הקיימות אינן מתאימות להוראה למתחילים, כשם שאין יעילות בעבודה מעשית. הן מסורבלות, לא עקביות, לעתים קרובות לא ניתן להסביר הוראה מסויימת מבחינה הגיונית, וחשוב מכל: הן מאפשרות למתכנת לרכוש הרגלים פסולים, לכתוב תוכניות מעוותות-מיבנה ולנצל פרצות שונות בבדיקות הלא-שיטתיות של המהדיר. האם חשבתם על כך, שבבייסיק אין הבדל בין הוראת ההצבה (לדוגמה, איקס שווה 5) לבין בדיקת שוויון (אם איקס שווה 5, אז...)? האם נתתם דעתכם לאפשרות הכניסה והיציאה ממיבנים מוגדרים (לולאותדאפא -- 0;, שיגרות וכיו"ב)? ובייסיק אינה הגרועה שבשפות התיכנות שאותן הכיר ווירת' בזמנו... ווירת' התבסס על שפת אלגול הוותיקה ופיתח מספר גירסות עד שבשנת 1974 יצאה * שפת תיכנות עילית; פסקל היא שפת תיכנות שידועה בפשטותה ובעיצובה המבני. פסקל קיימת בגירסת מהדר ובגירסת תוכנית פירוש. השפה פותחה עלידי ניקלאוס וירת משווייץ, ועם הופעתה בשנות ה707 הראשונות זכתה לפופולאריות רבה באוניברסיטאות ובמכללות של ארה"ב ומערב אירופה. פסקל קרויה על שם המאתמאטיקאי הצרפתי בלייז פסקל (בתמונה) שחי במאה ה-17 ובנה את מכונת החישוב הראשונה (ה-8א85641). מתוך לכסיקון המחשב בהוצאת דליה פלד. '8 כסקלי בעווט וקל מאמד דאעון בסזרק על שפת פסק? טל שחף כאשר נכתב המהדיר הראשון לשפת פסקל, עדיין היה המחשב האישי בודד חלום. היוםיכול כל חובב מחשבים לכחוב על מחשבו האישי בשפה חביבה זז. לאור הגירסה התקנית של שפת פסקל. שפה זו נקראת על שמו של מתימטיקאי ופילוסוף צרפתי בן המאה ה-17, שהתיאוריות שלו תרמו רבות לפיתוח מדעי-המחשב של זמננו. לא רק למתחילים פסקל נועדה ללמד תיכנות למתחילים, אבל גם | לשימושים | מקצועיים | ביישומים מתימאטיים, | שימוש בקבצים ופיתוח אלגוריתמים מורכבים. יתרון ראשון במעלה גלום בפילוסופיה שמאחורי השפה: התיכנות המיבני. תוכנית פסקל כתובה תמיד בשיטה מיבנית. קל להבין אותה וקל לפתחה בצוותים שאינם יודעים זה את פרטי העבודה של זה. גם הוספת קטעים חדשים לתוכנית קיימת לא תיתקל בקשיים מיוחדים, להבדיל משפות- תיכנות אחרות. בשנים האחרונות עברה פסקל ממחשבי- הענק של האקדמיה אל מיגרש-המישחקים של המיקרו-מחשבים. כל חברת-מחשבים שמכבדת את עצמה מציגה גירסה כלשהי של שפת פסקל, מהן טובות יותר, מהן טובות פחות. כמו בבייסיק, הוסיפה כל חברה פקודות משלה לפסקל, כדי להתאימו למחשביה. לעומת זאת, הוציאה משימוש חלקים שמחשביה לא היו מסוגלים לבצעם. מכל מקום, ההבדלים אינם משמעותיים מבחינתנו. מהירה יותר מבייסיק פסקל של המיקרו היא שפה הרבה יותר מהירה מבייסיק. זו שפת מהדיר, כלומר התוכנית עוברת הידור לשפת-מכונה ורק אז מורצת על-ידי המחשב. היא קלה ללמידה, לפחות כמו בייסיק, אך מאפשרת ביצועים שהם בגדר חלום בלבד למתכנת בבייסיק. התוכנית בפסקל תמיד ברורה וקריאה, גם אם נכתבה לפני זמן רב. דרך אגב, מתי ניסיתם באחרונה להוסיף שורה לתוכנית בייסיק באורך מאה שורות, שכתבתם לפני חצי שנה? לא-אחת עדיף לכתוב הכל מחדש... הבה נלמד להשתמש בשפת פסקל. נתחיל בצעדים פשוטים ביותר ונעבור למיבנים מורכבים למדי. נתבסס על גירסת פסקל המקורית, של ווירת'. כל הגירסות האחרות מבוססות על הנוסח התקני, ואין בעיה ביישום הידע על מחשב זה או אחר. אלה מכם שמעוניינים לנסות כוחם בכתיבת תוכניות בשפת פסקל, ייטיבו לעשות אם יעיינו במדריך שמצורף למהדיר הפסקל, ויכירו את כללי ההפעלה הראשוניים של מחשבם. לפני שנתחיל, הבה נשנן כלל חשוב: פסקל היא שפה הגיונית ועקבית. כל פרט שלומדים בה, מתאים לפרטים הבאים. כל כלל חדש מבוסס על הקודמים לו. אין יוצא-דופן ואין מיוחדים. 4 46 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 םי ג'יימט 6 חטנים אמצעי אבטחה 2מאנרי-נתונים. חסרה מודעות לחעויבותם. חיים לב ממ בים קראו בנשימה עצורה את סיפור -המתח על ג'סי ג'יימס, האמריקני הצעיר שניסה למעול בכספי החברה שבה עבד, על-ידי פריצה למחשב המרכזי. בין אלה היה יהודה זיסאפל, מנכ"ל בינת (לשעבר- ביטקום סוכנויות) המתמחה בתקשורת-מחשבים. אך להבדיל מרוב הקוראים, לא נחרד זיסאפל ביותר. ‏ אם היה ג'סי ג'יימס האמריקני מנסה לבצע את זממו. ולחדור למערכת-מחשב בישראל, היה נכשל על הסף, אומר זיסאפל -- אך ממהר לשים סייגים מסויימים לקביעה פסקנית זו: אבטחת מערכות-מידע עדיין לא | תופסת את המקום הראוי לה במערכות-המחשב הגדולות, | ולא וק בישראל. המודעות לחשיבותה של ההשקעה באבטחת מאגרי-מירע. אינה נחלת הכלל, אבל אירגונים שמנהליהט רואים את הנולד, כבר התקינו מערכות"אבטחה. באירגונים כאלה כמעט ודאי שחורשי-מזימות לא יצליחו לחדור למחשב המרכזי, ואם תבוצע חדירה -- היא תתגלה מיד. האבטחה מגוננת על מרכזי המידע גם מפני תקלות-בשוגג. לדוגמה, במחשב של הטכניון בחיפה אירעה |. בראשית השנה תקלה-בשוגג: פלוני: חדר למאגר-תוכניות ומחק קבצי-נתונים. החדירה נחשפה במהירות וזוחה מבצער"התקלה, תלמיד תיכון שקיבל היתר-כניסה למחשב מאחד המרצים הבכירים, לצורך תירגול. התלמיד הגיע | . בטעות לקבצים זרים וגרם למחיקתם. החדירה נתגלתה, כאמור, מיד, ועל-פי ה"עקבות" ) 79 = שהותיר התיכוניסט, הגיעו חוקרי התקלה אל 3 מודעות לחעיב בותה של אבטחת נתזנים במחשב והשקעה נאותה בעוד מזעד ₪ התה הבכר פשחור את מקלמך תנ עעי זת לחפוך אתחמלי + הכבדים עעלולרם להי ינד למערכת המידע במזיד אז המרכז למחשבים בטכניון, ציין לאחר המקרה | בשו ו ל ל 8 כי העבודות הסודיות שנעשות בטכניון,. שק . ה = והתוכנות הרגישות, מוגנות היטב ואי דרך לפרוץ אליהן. מסביר יהודה זיסאפל, המתמחה בין היתר באבטחת מחשבים: "יש בארץ -אמצעים 15 מגוונים, מקוריים ומיובאים, לאבטחת מחשבים. מפני חדירה לא-חוקית. לפחות חברה אמריקנית אחת, דיגיטל. פאת'ווייז, מציעה סל שלם של זה. | שורשי הרע : שלושה גורמים עיקריים עלולים להסב נזקים -| למערכת-מידע ממוחשבת: חדירה והעתקה של " בטיסי-נתונים; הכנסת שינויים בנתונים; פצצות מידע שפוגעות בבסיסי-המידע ובתוכנות - כלומר, שיבוץ נתונים לצורך הפעלה במועד מאוחר יותר, כאשר ההפעלה היא שהורסת את המערכת. = = כדי למנוע חדירה 2 לבסיסי-נתונים, מציעה חברת דיגיטל פאת'ווייז משפחה. של מוצרים, שכולם כבר נמצאים בישראל ואחדים הותקנו ופועלים בהצלחה באירגונים גדולים, לדוגמה: | מערכת הבדיקה 0 דיפנדר 2. זו מערכת אבטחת-המידע הבסיסית, והיא מבוססת על שיטת הבדיקה באמצעות "החזרת חיוג" (קול באק). המנוי מתקשר למרכז- המחשבים ומזדהה במילת-צופן (כפי שעשה זאת ג'סי ג'יימס בטיפור האמריקני). אחרי ההזדהות, מנותק המנוי מן המחשב, והמחשב מחייג אוטומטית למספר-הטלפון של המנוי המזוהה, כפי שהוא רשום בזיכרון של המחשב. כך מוודאת המערכת את המיקום הפיסי ואת הזיהוי של המנוי המתקשר למרכז המחשבים. מסביר יהודה זיסאפל: חיצונית של חומרה ותוכנה. הפיתרון עם תוכנה במחשב הוא ייחודי למחשב שמשתמשים בו ואינו בטוח בפני חדירות של תוכניתנים או אנשי-מערכת, לכן מומלץ להשתמש ביחידה = חיצונית לא-תלויה". = דיגיטל ישראל ותדיראן הן שתי החברות הראשונות שהתקינו את דיפנדר 2. דיפנדר 2 הוא מעין שומר-"הסף, מגן הקו הקדמי. מאחוריו יש מערכות-אבטחה נוספות. ציוד הצפנה. מדובר במיגוון של אמצעים. אחד מהם מערבל את הנתונים בצאתם מבסיס- הנתונים. מי שיקלוט אותם במצב זה, לא יבין דבר. רק ציוד מתאים, שמחזיר את הנתונים .המעורבלים למצבם המקורי, מאפשר שימוש בהם. ציוד. אחר מערבל את הנתונים בעת. אחסנתם בזיכרון של המחשב. שליפתם בלי = ציוד מתאים שמחזיר את הנתונים המעורבלים למצבם המקורי, לא תועיל לפורץ העבריין. מערכת די.איי.אס. מצפינה באמצעות תקליטון מיוחד את המידע האגור בזיכרון של מיקרו- מחשב. על-מנת לקרוא את המידע מן הזיכרון של הפי סי יש צורך בצופן ה המפתח האישי וביחידת פיענוח. מסביר יהודה זיסאפל: "תקן ההצפנה היום הוא די.אי.אס -- דאטה אנקריפשן סטנדרד. : "חיוג חוזר ניתן ליישום באמצעות תוכנה במחשב או יחידה + ההצפנה פשוטה -- וכרוכה בהתקנת. מכשיר הצפנה בין המסוף והמודם ובהצפנה באמצעות תוכנה או מכשיר הצפנה חיצון. זו .שיטה יעילה לאבטחת מידע, אך היא כרוכה. בשני אילוצים עיקריים: מחיר -- התקנת מצפין ליד כל מסוף מייקרת את המעוכת; וניהול מפתחות ‏ -- לא קל לקיים ניהול יעיל של מפתחות הצפנה, שצריך להחליפם לעתים מזומנות". מפתח אישי. ציוד זה, שסימונו אר.פי.גיי | (ראנדום פאסוורד ג'נרייטור -- מחולל צופן אקראי) מאפשר לבעליו, המחזיק במפתח אישי, ליצור לעצמו צופן חדש בכל עת. המערכת אינה מחוללת פעמיים אותו צופן | לסיכום, אומר יהודה זיסאפל: "ביטחון המידע בתקשורת נעשה בעיה מרכזית במרכזי- מחשבים בעולם כולו, אולם בישראל -- יותר | מאשר במקומות אחרים בעולם המערבי - עדיין מוגבלת המודעות לבעיה זו. הטיפול בה נדחה מתוך אופטימיות לא-מבוססת, ש'אצלי זה לא יקרה'. הגידול בשימוש במאגרי-מידע באוץ מעורר בעיה זו במלוא חומרתה. אפשרויות פשעי-המחשב -- והתקלות בשוגג - רבות-ומתרבות, והנזק שעלול להיגרם, גדל והולך ככל שמתרבים הנתונים במאגרי-המידע, וכלל שערכם עולה. גישה נבונה ועיתוי מוקדם לאבטחת המידע, עשויים לחסוך את הנזקים הכבדים למערכת מידע, בהשקעה שאינה גדולה ביותר".: ניהוח המע ילה ודרכי ההתגוננות | גד פניני, רו"ח %/16?) יפורו | של סי ג'ימס | אינו | סיפור | מפתיע | כלל | ועיקר כפי שנכתב בתחילת הסיפור הוא מבוסס על ארוע אמיתי, ולמען האמת אין באירוע המתואר כל חידוש מבחינת המעוף העברייני שבו. ג'סי ג'יימס מנסה ליישם בנסיון העבריינות שלו את כל אותם פרטים שיושמו במעילות מוצלחות מאוד כמו זו של ג'רי שניידר שגנב מלאי בכמויות אדירות מחברת תקשורת בארה"ב, | וכמו זו של מיכאל מרצנבוים מבנק הפועלים שחדר למחשב באורח בלתי מורשה והפעיל תנועות קניה ומכירה של ניירות ערך. הנושא של חדירה לתוך קבצי מחשב וביצוע שינוי כלשהו בהם, או במקרה קל יותר חדירה לתוך מידע חסוי וקריאה ממנו או העתקה שלו, הם | בעצם בסיס האירועים העבריכים. 44 המתוחכמים. פחות מרשים מבחינת הדמיון שבו, הוא ארוע בו עובד נקמן ישמיד פיזית דיסקטים או דיסקים, או שיסתובב בתוך ספריית תוכניות עם מגנט פשוט. לא צריך להיות עבריין ממוחשב מתוחכם כדי לגרום נזק, וגם שפיכת כוס תה על סרט מגנטי או הטלת אפר סיגריה על דיסקט יש בה משום גרימת נזק. אך מתברר כי זו, | מסתבר, נתוח ארועי העבריינות הנקמניים (כפי שהיה המניע של ג'סי ג'יימס) מבחין. בין עבריינות פיזית ובין עבריינות לוגית כפי שתוארה בסיפור. עובדות להתייחסות = הסיפור על ג'סי ג'יימס מביא מספר עובדות אותן כדאי להזכיר, להדגיש ולנתח. ואלו העובדות המעניינות מהצד המקצועי של מניעת עבריינות המחשב: -‏ . | א. חמתו של ג'סי ג'יימס כלפי הארגון היא שהביאה אותו לבצע את זממו. לא רצון להתעשר או לבצע תרגיל מבריק כלשהו, אלא מניע ראשוני של נקמה. = > ב. כמיטף'המסורת - משפחתו, הוא אינו פועל נגד חלשים ונדכאים אלא נגד ארגונים, תופעה מקילה מאוד על >עבריינים מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 פוטנציאליים בעלי סף מוסר י נמוך. כאשר כייס גונב ארנק מאדם אחר, הוא בא במגע פיזי עם | הקורבן, רואה אותו מקרוב ויודע בדיוק במי הוא פוגע, אולם כאשר עבריין מחשב מזרים מחשב, הוא אינו בא במגע אישי עם הקורבן ובעצם אינו יודע מיהו. הסיכוי לחרטה תוך כדי מצפון אינם מאפיינים סוג זה של עבריינים. ג. ג'סי ג'יימס הגיע: מוקדם לעבודה, עזב מאוחר, נהג לקחת מחשב הביתה והכיר היטב את המערכת. זהו שילוב קלאסי של אדם מעורה | אותו. מנקודת ראות הבקרה במערכת, אלו הם העובדים שקשה ביותר להתגונן בפניהם. ד. קיים פער זֶמנים בין הקשת הסיסמא והתשובה של המערכת, בדרך כלל סימנים חיצוניים מסוג זה במערכת מצביעים על כך "שמשהו" קורה. עיכוב במתן תשובה, או תשוּבה לא מושלמת, עשויים להצביע על סיכון של נקודה רגישה. לדוגמא, במכשירי הבנקט להניח שהמסוף לא מחובר למחשב המרכזי, ואז ניתן לבצע מספר פעולות שבדרך כלל הן אסורות. כלומר, כל אירוע שאיננו שיגרתי במהלך הקשר משתמשפמסוף-מחשב, עשוי להצביע על תופעה אסורה. , | ה. ‏ המערכת המתוארת בסיפור היתה מוגנת שההנהלה הלתה מודעת לבעיית בטיחות המערכות, והשקיעה משאבים ואמצעים לכך, ומצד שני הפעילה שקולים נכונים של בדיקת מתוחכמים ויקרים, שיתכן ולא היו כלכליים למערכת האמורה | מסופר בסיפור על אמצעים של תוכנת בקרת גישה המאפשרת גישה לרשומות - מורשות בלבד, תוכנה זו גם מגבילה את קוי הטלפון, מאפשרת גישה למסופים מסויימים בלבד, ובסופו של תהליך גם שומרת רשימות מפורטות על כל גישה, מהיכן ומתי נעשתה. כל זאת בנוסף לאמצעי שמירה פיזיים נרחבים במערכת, אמצעים. של חיוג חוזר מהמחשב (-6411 החלפת סיסמאות. ‏ . 'חברמניות'' - כנקודת תורפה בבקרה | = המערכת נראית מוגנת במירב האמצעים המתוחכמים להגנה, ואמצעים אלו משלימים מגזן אנשים ומחשבים מרץ 1986 פקודה כלשהי או מבצע. גניבה באמצעות | ביצוע עבירת מחשב הוא אפסי, וגם ייסורי - במערכת שכמעט לא יעורר חשד בלב הסובבים. | השונים כאשר יוצאת פיתקית ללא יתרה, סביר = ברמת סבירות גבוהה ביותר. מצד אחד ברור . עלות-תועלת, ולא נסחפה אחרי אמצעים 6 : 8408) למסוף הפונה, ותדירות גבוהה של. במקום לשאול לפשר הלקיחה עצמה. אחד את השני ובחלקם אף פועלים בחפיפה. > אולם, נשאלת הלה אם הכל כל כך טוב, אז איך בכל זאת חדר ג'סי ג'יימס למערכת? והתשובה לכך היא פשוטה ביותר: מאחורי כל מערכת, ותהיה זו המתוחכמת ביותר, עומד האדם. כל אמצעי בטחון ובקרה שיופעל במערכת, אם יובא לידיעת המשתמשים, יפסיק להיות אפקטיבי. ברגע שמפתחים מערך הגנה < ובקרה, וכל אמצעי הבדיקה והנעילה שבו הופכים לנחלת הכלל, מצרך כזה 2 . לתפקד. כאשר עובדים באוירה חברמנית כמתוארת בסיפור, וכל אחד חבר של השני ולא בודק או חושד אפילו בהתנהגות חריגה, לא ניתן להגן על. מערכת כזאת. אם מחליטים במערכת שאחד מאמצעי הגישה הוא באמצעות טיסמא, אך הסיסמאות רשומות או מודבקות על דופן המסוף או על השולחן או בכרזה יפה על הקיר, אין זו בקרה, ובעצם עדיף היה לו ל היו משתמשים בסיסמא. כאשר ג'סי ג'יימס, בנימה חברמנית שאל את חבריו "היי חברה, מה הסיסמא השבוע?"; הוא נענה בצורה רצינית לשאלתו זו. במקרה כזה לא. תיתכן שום בקרה במערכת. באופן משלים הוא יכול לקבל מפתח לכל חדר ו/או מסוף, ויתכן אף שאם יקח מחשב הביתה, ישאל אותו השומר אם הוא צריך עזרה, בנושא | ההגנה : והבקרה. ממוחשבות ברור דבר אחד חשוב: אם אין = מקפידים על נוהלים, אין שומרים סודיות,. מערכות ממוחשבות? 'ששימשו גיבוי והשלמה אחת לאחרת. כל = ומובטחים, בו בזמן שהמוצר פועל אולי בתחום הפתעות | מכאיבות במערכות: ואמצעי הבקרה ידועים לכל -- הרי אין -. כל אפקטיביות, ולעיתים השפעתם אף שלילית. כמו כן חשוב לדעת, כי לא ניתן להגן על מערכת במאה אחוז. כשם שמדינה לא יכולה לסגור גבול כנגד חדירות במאה אחוז, ודייר לא יכול להבטיח את ביתו כנגד חדירה בשעור זה, כך גם לא ניתן להגן במאה אחוז על מערכת ממוחשבת. רק מערכת אחת מוגנת במאה אחוז כנגד פעולות תרמית או חדירה, וזו מערכת | האם ניתן להגן על | התשובה לשאלה זו הינה בהחלט חיובית, וחובתה של כל הנהלה בגוף ממוחשב לדאוג כי אכן תבוצע ההגנה והבקרה. הדוגמא המובאת בסיפור היא דוגמא להנהלה אחראית שבעקבות אמצעי הבקרה להם דאגה, אכן גם תפסה את העבריין, תוך שהפעילה מספיק מערכות בקרה המערך שאמור היה למנוע את הכניסה של ג'סי גיימס, לא' פעל כראוי, והוא אומנם הצליח לחדור. אולם לאחר שחדר למעוכת הופעל מערך הגילוי והעבריין אכן נלכד. לפעמים קורה שחברות מסחריות מפרסמות מוצר הגנה כלשהו על מערכות. מוצר כזה עשוי להיות מפתח פיזי, או תוכנת הצפנה או תוכנה חיוג חוזר או כל מוצר דומה אחר לשם הגנה על המערכת. | המסוכן במוצרים אלו, הוא בכך שלא פעם אירגונים רוכשים פריט זה או אחר, ולא מפתחים מערך בקרה והגנה כולל. כך נדמה, להם שבעקבות השימוש במוצר הם מוגנים גזרה צר. הדבר דומה לאדם המשאיר את כל חלונות ביתו ודלתתויו פתוחות ולא. נעולות, אולם דלת אחת הוא נועל באמצעות מפתח יקר ומתוחכם שאינו ניתן לפריצה או זיוף. באם אדם כזה חש עצמו כאילו הוא מוגן, הרי שצפויות לו בהמשך. | ומהדוגמא למציאות. כל אירגון או יחידה ממוחשבת שאינם פועלים במסגרת מערך בקרה כולל ומקיף, אלא מסתפקים במוצר זה או אחר (כמו אותו מפתח יקר) משלים את עצמם מבחינת בטחונם, ‏ ונותנים אמונם "במולך" כלשהו שעלול לאכזבם ביום פקודה. טכניקת ההגנה והבקרה במערכת ממוחשבת חייבת להיות ‏ מושתתת על שני מרכיבים. הראשון הוא שלמות הבקרה, בכל שלבי המערכת, ‏ מרגע מילוי מסמך המקוו, דרך הזרמתו, הזנתו, עיבודו-.והפקת כל הדוחות - 4 58 15 38 4 הרושם הואשון - מטעה בתחילה עלולה השפה להיראות מסובכת מעט. הרבה הוראות לביצוע פעולות מעטות. כל דבר דורש תכנון מראש. כל טעות בפרט קטן עוצרת את התוכנית כולה. אולם לאחר שנתגבר על מחסום זה, נגלה שרמת המורכבות אינה משתנה גם בתוכניות מורכבות ביותר. ככל שנצבור ניסיון בפסקל, נודה לניקולס ווירת' ולאביו הרוחני פסקל על כללי-הברזל שהנחילו לנו, שכן אלה עוזרים בתכנון יעיל ונכון של תוכניות המחשב. הודות להם, פסקל הופך פשוט וקל. כל תוכניות פסקל, מורכבות כפשוטות, בנויות בדרך אחת: (דטשדטס ,דטקאו) 486 206% 901 .תא המילים באותיות המודגשות נקראות מילים שמורות. אלה הן מילים השמורות להוראות למחשב בלבד, ואין להשתמש בהן לצרכים אחרים, כגון שם של משתנה וכיו"ב. המילה פרוגרם פותחת את כותרת התוכנית ובה אנו מכריזים על שם התוכנית: בדוגמה שלנו, איי בי סי. כמו כן, אנו מכריזים כאן על העובדה, שהתוכנית תקלוט מידע ותפלוט אותו. השורות הריקות שבין הכותרת ובין הוראות ההתחלה (בגין) מסמנות את המקום שבו נציין מאוחר יותר את סוגי המידע ואת שמות המשתנים שיהיו בשימוש בתוכנית. המילה א[856 פותחת את התוכנית עצמה ואחריה יבואו כל הוראות התוכנית. המילה עא5 מסיימת את התוכנית. שימו לב לנקודה שאחרי המילה "אנד". נקודה זו מציינת שזה הסוף המוחלט של התוכנית. הקטע שבין המילים בגין ואנד נקרא גוף התוכנית, או התוכנית הראשית. שם התוכנית שם התוכנית הוא דוגמה למושג "שם" בפסקל. שמות משמשים לכינויי משתנים, לסוגי נתונים ולשימושים רבים נוספים. יש מספר כללים שמחייבים אותנו בבחירת שמות: 1. השם אינו מילה שמורה. 2. השם מתחיל באות. 3. השם כולל רק אותיות וספרות. פסקל מאפשרת שימוש בשמות מרובי- אותיות, ורצוי מאוד לנצל זאת לבחירת שמות בעלי משמעות. למונה נקרא א5דַא600, למשתנה המכיל מספר זהות נקרא פפ8ואטאכז וכן הלאה. מובן מאליו, שזה אינו כלל של השפה, אך הוא הופך את התוכניות לקלות מאוד להבנה. שימו לב, שהשם אינו כולל רווחים, לפי כלל 3 שמנינו לעיל. מכל מקום, גירסות מסויימות של פסקל מאפשרות שיבוץ נקודה (.) בשם, כדי להקל על קריאת השמות. להלן מספר דוגמאות לשמות של תוכניות בפסקל: : (זטקזטס, זטקא1) 55|ז858 א4%ה06סהק ; (זטקזטס, זשקא1) 02%484656א1: 4%א068סקק :נ(זטקזטס זטקא1) ₪840 א8%ה06אק עכשיו נתבונן בתוכנית זו. באיזור ההגדרות נוספה מילה שמורה חדשה: גג/. פירוש ההוראה הזאת הוא, שכן יירשמו המשתנים בתוכנית (ואר נגזר מהמילה האנגלית ואריאבלס, משתנים). מיד אחריה הכרזנו על שלושה משתנים -- אחד לאורך, אחד לרוחב ואחד למכפלה שלהם, שהיא השטח. חשוב לזכור! הסימן נקודה-פסיק (6 המופיע בסופה של כל שורה, מציין כי כאן מסתיימת הוראה (שימוש הדומה לנקודה בסוף המשפט הזה). לא תמיד יבוא בסופה של שורה דווקא, אולם תמיד תהיה משמעותו אחת: סיומה של הוראה. המחשב מצידו לא יבין כלל הוראות שלא יסתיימו בסימן זה. תוכנית לדוגמה הבה נבחון תוכנית של ממש. תוכנית זו קולטת את אורכו ורוחבו של מלבן, ומחשבת את שטחו. לא מסובך, נכון? ובכן, כך תיראה התוכנית הזאת בפסקל: הנקודותיים (:) מבדילות בין שמות המשתנים לבין הגדרת סוג המשתנים -- 658מדאן. פירוש מילה זו הוא מספר שלם. מספרים שלמים הם מספרים חיוביים או שליליים, אך ללא שברים. פסקל מכירה מספר סוגי מספרים ויש להגדיר במדוייק את הסוג שבו יש בכוונתנו להשתמש. חשוב לזכור! אסור להתבלבל בין נקודה- פסיק ובין נקודותיים. אלה-האחרונים משמשים תמיד להפרדה בין שמות לבין הגדרותיהם. נקודה-פסיק, כזכור, מסמנת סיום הוראה. הגענו אל גוף התוכנית. ההוראה הראשונה היא 115 ו. היא מקבילה לפקודת בייסיק :)(זטקזטס, זטקא1) 8581 48ה06הק 8 זא :שה הזפ1א, הז6א5| ] ('-הזס1א סא הז6א5) השזאם')שז1הא 88 18 + (58א,' : (הז10א, הזסאם )|)א וסהשה 15 88568 שהז')שז1הא )הזסןא א* הז6א5| =: 4862 46 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 במה אתה בוחר | תיק א תיק א ותיסיתסל. לבקשת קוראים רבים, אנו ממשיכים במבצע המנויים, בו תוכל גם אתה ליהנות מהמתנות המיוחדות המוצעות לחותמים על מנוי לעתוני אנשים ומחשבים. |רוצה נננו יר איבותי בצ יצוב הדעוי חתום על מנוי לשבועון ולמגזין אנשים ומחשבים וקבל ללא תוספת תשלום שעון-יד איכותי בעיצוב חדשני. שעון קוורץ מעולה, המיוצר בידע שוויצי בקיבוץ יבנה. שעון כחול-לבן בשלל צבעים קיר רבוע/עגול שחור/אדום/כחול/לבן = ובשתי מידות: גדול וקטן. ת ט א'"'חיכבו בונר או ת ג בטיננות : ל אם החלטת לחתום על מנוי לשבועון או 7 אנשים ומחשבים | בחר לך תיק ג'יימס בונד (תיק מנהלים מתוצרת קיבוץ גשר הזיו) או בתיק נסיעה ונשיאה | צבעוני. | בדאי למהרו מלא עוד היוס את התלוש, צרף המחאה ושלח למערכת אנשיסם ומחשבים. תוקף המבצע עד 30.4.86‏ או עד > גמר מלאי המתנות מכל סוג. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשלוח שעון בדגם/בצבע שונה מהמבוקש במקרח : של ביקוש-יתר לדגם/צבע מסוים. | / אנשים 8 המנויים, ת"ד 33325 ת"א 61332 > הגע הזמן לחתום על מנוי/לחדש מנוי קיים. ב אני מצרף *99.38 ש"ח עבור מנוי לשבועון ולמגזין. בחרתי ם בשעון גדול/קטן אדום/לבן/כחול/שחור ם אני מצרף *38. .5 ש"ח עבור מנני למגזין. בחרתי ם בתיק ג'יימס בונד ב בתיק נסיעה םב אני מצרף *54 ש"ח עבור מנול לשבועון. בחרתי ב בתיק ג'יימס בונד םִ בתיק נסיעה | את השי תקבל במשרדינו ברח' פינסקר 64 ת"א. אם ברצונך שהשי יישלח לביתך, אנא הוסף 3 ש'"ח דמי טפול ומשלוח. שם מס' מנוי (במדבקה) | * כתובת למישלוח העיתון. וי ורי מיקוד כתובת למישלוח השי תתה שס מקוס העבודה --------- כתובתו תפקיד מקצוע ת.ז. (למניעת כפל) " טלפון תאריך חתימה | המבצע עד 0 המלאי או עד 30.4.86 /] סי.טי.אי. ישראל מכריזה על משפחת מחשבי 52 חם/)ק שי סי אי ישראע, חברת ב 20 קי שי אד: ארקי" מרחיבה את פעילותה בארץ עם לתחום השיזוק של מערכות מחשבים חדשות, 32 מם/שסס, הפועלות תחת מערכת ההפעכקה יוניקס. משפחת מחשרי 2 תוס מצינה יחסי עקות/ניצוע הנחשנבים כתפנית בתעעיית המחשבים בעולם. סופר מיני מחשב, 6/32 מששוסם ו60, בעל עוצמה של 8.1 -- 15 מפ"ש (פסווא) עם אפשרות הרחבה. עוצמתו עולה על 6 מחשבי ואקס 780 ומחירו כ-150,000 דולר 08=. 23 אם חייגת פעם 18 כדי לנהל שיחה , בינלאומית? אם כך, טיפלה בשיחותיך מערכת ממוחשבת של חברת סי.סי.אי. סי.סי.אי. ישראל הוקמה בשנת 1981 כחברה-בת של סי.סי.אי. ארה"ב, כדי לתכנן, להתקין ולתחזק את המערכת הממוחשבת של המרכזת הבינלאומית בישראל. בחמש שנות קיומה פיתחה סי.סי.אי. ישראל מערכות ממוחשבות נוספות, לא רק בתחום התקשורת, כשהיא מסתייעת בניסיון ובידע של החברה-האם, שמזה שנים הולך שמה לפניה במחקר ופיתוח. 20 לפני מספר שבועות חנכה החברה את משכנה החדש ברמת-גן, תוך שהיא מכריזה על משפחת 2 0/5 -- משפחת מחשבים חדשים רבי- עוצמה. סי.סי.אי. ארה"ב גדלה בתוך 18 שנות קיומה (מאז היווסדה בשנת 1968) מחברה קטנה שהתמחתה בתיכון ועיצוב מערכות-מיחשוב לתעשיית הטלפוניה, לחברה בינלאומית מובילה בטכנולוגיות תיכנות ותקשורת. החברה משווקת היום קשת רחבה של מערכות- מחשבים, המשרתות משני משתמשים ועד למספר אלפי משתמשים. המעוכות של סי.סי.אי. משרתות מיגוון עשיר של יישומים -- במשרד, במסחר, בתקשורת, בהנדסה, במחקר ופיתוח. משפחות המחשבים של סי.סיאי. ‏ - 5 055 ו-6 2058 מצטיינות בעוצמת חישוב גדולהּ, בגמישות ובמודולאריות המאפשרת גידול בהתאם לצמיחתו של המשתמש. מחשבי החברה מתוכננים במיוחד לפעול תחת מערכת-ההפעלה יוניקס המיועדת לרב-משתמשים. הודות ליוניקס ניתן לתוכניות ולתוכנות יישומיות לפעול בתאימות רבה ביותר - הן בינן לבין עצמן והן, באמצעות רשתות- תקשורת, בינן לבין מחשבים רבים של יצרנים אחרים. מחשבי סי.סי.אי. תומכים במספר רב של מישטרי תקשורת -- ,25.א ,4.א.5 ,8.5.6 דפאזאואס ,דפאתתזדת ועוד -- הפועלים מתחת למישטר התקשורת 106217 של סי.סי.אי. כמו כן, מתמחה החברה במערכות אל-שבת (דא01584ד 4011:) המשמשות בעיקר לקוחות וצרכנים של מאגרי-מידע ענקיים בתעשיית התקשורת ובתעשיות עתירות- מידע אחרות (בנקים, חברות מידע, מכוני מחקר, ממשלת ארה"ב וכדי) -- מאגרים שחייבים להיות נגישים לשאילתות ולבקשות מידע בכל רגע. % מהשוק בארה'/ב נתח-השוק של סי.סי.אי. בארה"ב במערכות אל-שבת עולה על 60%. במערכות אלה נודע יתרון משמעותי למודולאריות, המאפשרת להן לגדול משני מעבדים עד ל-32 מעבדים המקושרים זה לזה (אופציה המאפשרת למשתמש לחסוך ממון רב ברכישת מחשבי-על לתקשורת, לצרכים אלה). סי.סי.אי. משתמשת לשם כך במערכת-ההפעלה 1/18205, התואמת במלואה ליוניקס, שפותחה במיוחד על-ידי סי.סי.אי. לניהול מערכת רבת-מעבדים בסביבה הדורשת טיפול בקבצי-מידע רבים וגדולים, בזמני-ביצוע מהירים ובכמויות-עיבוד אדירות מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 של עד 4,000 שאילתות לשניה. תחת פארפוס יכולה מערכת כזו לעבוד כמעט עם כל תוכנה יישומית שנכתבה בשביל יוניקס, גם אם זו לא עוצבה מראש למערכת רבת-מעבדים. פריסה עולמית מחשבי סי.סי.אי. מותקנים בארצות רבות בעולם, החל בארה"ב, דרך קנדה, אוסטרליה, צרפת ומערב-גרמניה, וכולל ישראל: במרכזיה הבי"ל-18, באוניברסיטה העברית בירושלים ובכלל מערכות -- מסופי 661. כל מוצרי סי.סי.אי. ישראל עובדים תחת מערכת-ההפעלה יוניקס. החברה עוסקת בישראל גם בהעברת קורסים למתכנתים בשפת סי ובמערכת- ההפעלה יוניקס. עד כה הועברו קורסים כאלה לאנשי התעשיה האווירית לישראל, אלתא, אלביט, סאיטקס, מוטורולה, נ.סי.ר, רובקד ועוד. סי.סי.אי. ישראל היא בית-התוכנה המוביל בישראל בתחום יוניקס. לחברה מומחים בעלי ניסיון בתוכנה ובחומרה כאחד. הם תומכים במערכות 5 055 ו-6 58/וק ומאיישים את מרכז הפיתוח ואחזקת התוכנה של מערכות- ההפעלה, שפות-התיכנות השונות ותוכנת המשרד הממוחשב בשביל מחשביה של חברת- האם ומשמשים כמרכז-"התמיכה של סי.סי.אי. אירופה. סופר מיקרו מחשב, חזק ומהיר, 5/32 הפאוסס ו60, בעל עוצמה של 1.2 מפ"ש (פסווא ) עם אפשרות הרחבה; זיכרון פנימי 2 --4 מ"ב; נפח דיסקטים 85 -- 170 מ"ב; מידות 16%46%56 ס"מ; עלות כ-16,000 דולר 08=. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 מסופי "פאוור טרמינל" של סי.סי.אי. עם שתי יציאות 858-252 ואפשרות חיבור אחת מהן למדפסת מקומית (₪/9) + יציאה אחת 422-פ, שניתן לשרשר דרכה עם 8 מסופי פי.טי. 2 כולל מחשבי יבמ פיסי ותואמיו כמסופים. מהירות שידור של 556/זופא 507 (מהיר פי 15 מהתקשרות 5-2532א). המחיר כ-900 דולר 08=. משפחת מחשבי עוצמה -- 8ם/שסק לסי.סי,אי. | שתי סדרות של מחשבים במשפחת 32 8תש0ק: 5/32 תםשסק וד 2 חםאוסק. > 5/32 20/58 הוא סופר-מיקרו חזק ומהיר, בעל עוצמה של 1.2 מפ"ל (מיליוני פקודות לשניה). מחשב זה עולה בעוצמתו על מרבית מחשבי הסופר-מיקרו המשווקים בארץ, ומחירו ותנאי הרכישה שלו מפתים ביותר. מחשב זה, הפועל תחת מערכת-ההפעלה יוניקס 85 4.2 (בתוך כחודשיים, גם תחת מערכת הפעלה יוניקס 5), קטן במידותיו (56 על 46 על 16 ס"מ). יש לו זיכרון פנימי בן 2 עד 4 מ"ב, נפח דיסקים בין 170-85 מ"ב וטייפ לגיבוי בן 60-45 מ"ב. הוא עובד עם שפות התיכנות בייסיק, סי, פורטרן וקובול. יש לו יציאות לקישור 16-8 מסופים, וחיבור לרשתות-תקשורת דפאזאוא25,0.א ,דשא 8פזדת ולמחשבי יבמ בהדמייה של 3270. אנשי סי.סי.אי. מציינים במיוחד את יציאות (0818?) של 85422 במחשבי ‏ ]606 המאפשרות לשרשר בכל יציאה עד 8 מסופיךץ 2 של סיסי.אי., או מחשבי יבמ פיסי (ותואמיהם) במישטר-תקשורת שפותח במיוחד לצורך זה על-ידי סי.סי.אי., המאפשר להגדיל את מהירות השידור פי 15( (8/556א307), לעומת מהירות השידור ב--85 (8/586א19.2) 2 6 6/32 0/5 הוא סופר-מיני שהוכרז בסוף 4. עוצמתו 8.1 מפ"ל -- עוצמה הגדולה מעוצמתם הכוללת של 6 מחשבי ואקס 780 או שני מחשבי ואקס 8600 -- ומחירו -- פחות ממחיר מחשב ואקס 780 אחד. כלומר, יחס עלות-ביצוע גבוה ביותר, לטובת 088 2. מחירו של מחשב זה מתחיל ב-150,000 דולר פו"ב. בקרוב יוכרז על מעבד כפול שיגיע ל-15 מפ"ל. עד כה הותקנו יותר מ-600 מערכות של 6/32 בעולם. רבות מן ההתקנות נעשות על-ידי יצרני- מערכות מחשבים המשלבים את מחשבי 0 במוצריהם (כספארי-יוניבאק, האריס ועוד). התקנות אחרות נעשות על-ידי משווקים של סי.סי.אי., או ישירות על-ידי אנשי-המכירות של החברה. מספר התקנות בולטות הן: חיל- האוויר האמריקני רכש 8 מחשבי 6/32 ו-40 מחשבי 5/32 המקושרים ביניהם ברשת. הנהלת הבורסה האמריקנית -- דאו ג'ונס רכשה 4 מחשבי 6/32 לניהול מרכזי הבורסה ברחבי ארה"ב. חברת בל רכשה 3 מחשבי 6/32 - ובישראל, רכשה האוניברסיטה העברית מחשב 2 חמ 0 לצרכי מחקר ופיתוח במחלקה לדינאמיקה מולקולארית. לסופר-מיני של סי.סי.אי. ניתן לחבר מדפסות בעלות יציאה מקבילית, מדפסות בעלות יציאה של 185-232 -- ובאמצעות המיקרו-מחשבים המחוברים כמסופים, אפשר להפעיל מדפסות שונות המקושרות למיקרו- מחשבים. 4 66 1 אראביקה על קומודור יצ 77 את התכונות הגראפיות הנלויות והסמזיות המצזיות בקומודוד. סידרת כתבות זו מאפשרת לקוראים להניע לרמת תיכנות שתאפער להם ליצוד קטעי הנפשה (אנימציה) באורכים שונים. 23 בה ננצל את התכונות הגראפיות - . הגלויות | והסמויות - - | של הקומודור, ונגיע לרמת התיכנות שתאפשר לנו ליצור קטעי הנפשה (אנימציה) באורכים שונים. מדוע הנפשה? מאחר שכדי ליצור הנפשה במחשב, עלינו להשתמש בכל האפששויות הגראפיות הגלומות בו. כידוע, משחק-מחשב טוב משלב גופים שונים, מסכי-רקע שונים, הנעים כה וכה בהתאם למטרוות המשחק. המשחקים הם, למעשה, קטעי הנפשה שבאמצעותם יכול המשחק לשנות את מהלך המשחק ולהתקדם משלב לשלב. נוכל ליצור קטעי הנפשה יפים. מכאן ועד להוספת הפיקוח על המשתמש -- קצרה הדרך, והרי לפניכם משחק מעשה ידיכם להתפאר. אולם בראש ובראשונה עלינו להכיר את המחשב, את אפשרויותיו הגראפיות השונות, ליצור מסכים צבעוניים יפים ושונים, לבנות גופים שינועו לכיוונים שונים, ועוד כהנה וכהנה. כאשר יהיו בידנו הכלים המתאימים (קרי, תוכניות מתאימות), אולי אף נכריז על תחרות ארצית לקטעי הנפשה ממוחשבים... האפשרויות העומדות לרשותנו א. רכישת תוכנה המיועדת לתצוגות גראפיות שונות, צביעת מסכים, יצירת גופים שונים אילון חרמוני למד מחשבים במיכללת הדסה ירושלים. עבד בחברה לאוטומציה ובביטוח הלאומי, ניהל בין היתר את סניף באג בירושלים ואת סניף משובית שם. עוסק בפיתוח תוכנות גראפיות למחשבים שונים. 2 (תוססנים) וכיו"ב. היתרונות נובעים מן העובדה, שיש היום תוכנות גראפיות רבות ומגוונות, המאפשחות לבצע מיגוון רחב של יישומים במהירות רבה. המגרעות נעוצות בכך, שתוכנות דורשות השקעה כספית, וציור או גוף שניצור על-ידי תוכנה אחת עלול שלא להתאים לשימוש בתוכנה אחרת. בדרך כלל, ממלאת התוכנה את הדרישות שהוגדרו בשבילה. אם ברצוננו לעשות דברים נוספים, לא תמיד נוכל לספק את רצוננו בתוכנה אחת. ב. רכישת מהדר לשפת בייסיק, שיתרגם בשבילנו את התוכנית לשפת מכונה לפני הרצתה (להבדיל מן המתרגם המקובל ברוב המחשבים, המתרגם את תוכנית הבייסיק תוך כדי הרצתה). גישה זו גורמת למהירות ביצוע נמוכה, בהרצה. היתרונות: לאחר כתיבת תוכנית הבייסיק והרצת תוכנית ההידור, התוכנית תורץ על"ידי המחשב במהירות ותאפשר לתוכנה גראפית להתבצע כנדרש. חסרונות: תוכנית המהדר דורשת השקעה כספית. תיכנות למטרה גראפית בשפת בייסיק בלבד, עלול לדרוש תוכנייז ארוכה כאורך הגלות (אם תרצו, אלפיים קיי גלות). סירבול בעבודה -- לדוגמה: שינוי פשוט של הקהיות שונות הנדרשות ב"אירועים" גראפיים שונים, דורש תנודה הלוך ושוב בין תוכנית הבייסיק -- הידור, בדיקה וחוזר חלילה. אם נשתמש במהדר, לא נלמד לתכנת באסמבלר -- אז לשם מה אנו יגעים? ג. כתיבת תוכניות בשפת אסמבלר של מעבד 2 (בקומודור 64 הוא קרוי 6510). יתרונות: זה מאפשר לי לכתוב מאמר זה... זה מאפשר לכם לימוד תיכנות בשפת אסמבלר. שליטה בתכונות הגראפיות של המחשב, כמעט ללא אילון חרמוני הגבלה, בתוספת לתוכניות גראפיות אחרות שברשותכם. התוכניות מתבצעות במהירות גבוהה, יחסית לתוכנית בבייסיק. שינויים וניסויים נבדקים ומבוצעים במהירות, והדבר מאפשר לנו ליצור אפקטים גראפיים רבים ושונים, שעוד נרחיב עליהם את הדיבור בהזדמנות אחרת. רכישת כונן תקליטונים רצויה מאוד, אבל אינה הכרחית. חסרונות: חובה לרכוש תוכנית פיקוח המאפשרת כתיבה ופיענוח של שפת אסמבלר, ומאמץ נוסף בלימוד האסמבלר. אסמבלר של 6502 אתעכב לרגע על תיכנות אסמבלר של מעבד 2. רבותי, משתמשי קומודור 64 (ולמעשה, כל בעלי המחשבים, באשר הם שם), מספיק להתפנק, לפחוד, לחשוש (ושאר מרעין בישין) למשמע המילה אסמבלר! לימוד כתיבת תוכנה בשפת אסמבלר אינו משימה בלתי-אפשרית. לאחר מספר הצעדים הראשונים, שהם בדרך כלל הקשים ביותר (כמו בכל נושא חדש), תיווכחו לדעת שהשד אינו שד בכלל. (ומי זוכר כמה היסס כשהתחיל ללמוד בייסיק?). לסיכום האפשרויות העומדות לרשותנו, ככתוב לעיל: הטוב ביותר הוא לשלב את שלושתן ולהשתמש בהן בהתאם לצרכים. אנו נתעכב על האפשרות השלישית, כלומר יצירה עצמאית של תוכנות גראפיות שונות. מהו הציוד הדרוש לנו? תוכנית המאפשרת שליטה באסמבלר, ותו לאו. יש מספר תוכנות פופולאריות. לא אמליץ על אחת מסוימת, שלא לעורר עלי את חמתם של חסידי האחרות (והמשווקים שלה]...). הבחירה בידכם, בהתאם לתקציב. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 כקומודור 64 תוססנים מפהר בייסיק מפת מסך גרפית. ודה 5 זז 8 1 3%3 65 הפעלה שש ו .א ה>< % 4 0 = %6% ק או ו " ג וי אוגרים שוגים 3 וי ב 1% ו א 0 5 58 3 -560001 9 זג ז%8 צמפה + ב % 5 56 00 0 ב 0 חנו כ מחסכית- ק משחק שטח בייסיק . או תובכה, |[ אט אין מחסנית ו 4 או שטח 8 אאא פנרי אא ב3379 1 58%00 | ב 0 59000 218 0+ א ו 5 בצ 608 0+ 45 53ב 9% חפה 1% שטח ביסי 4% 210 0 ב ב ק , / 6 3 * %8600 ב" 5%%800 8938 * ססשט 0* 50000 -0 7 = 00000 000( רכ 7-77 -- +3 בס 9*%-5 סְסַ4ס 1ם ל מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 5 קומודור בכתבי-עת שונים פורסמו תוכניות שניתן להעתיקן ולחסוך את ההוצאה הכספית הכרוכה ברכישתה של תוכנית שליטה באסמבלר. תוכניות הפיקוח תוכניות הפיקוח, או מוניטור בלעז (להבדיל ממוניטור שהוא צג"מחשב) ניתנות לרכישה בצורות הבאות: 1. בקלטת -- בדרך כלל, כשהן מחולקות לשתיים, בשני צידי הקלטת. אחת מאפשרת כתיבה בשפת אסמבלר ועריכת שינויים ותיקונים, בדומה לתוכנית המאפשרת לנו כתיבה ושינויים בבייסיק. השניה מאפשרת הרצת תוכניות שיצרנו, מקרינה תוכניות שונות שנמצאות בזיכרון המחשב, טוענות תוכניות שונות, שומרת תוכניות ועוד. 2. בתקליטון - אלה פועלות כמו התוכניות שבקלטות, אם כי נדרש זמן קצר יותר כדי לטעון אותן. 3. במחסנית (קרטרידג') -- אותה טוענים לחריץ המיועד לטעינת מחסניות-משחקים לפני הפעלת המחשב (בשום פנים ואופן לא לאחר הפעלתו!). המחסנית היא האמצעי הטוב ביותר לשימושנו -- אבל גם היקר ביותר. יתרונותיה: אין היא תופסת שטח בזיכרון המחשב. אנו יכולים לצאת משליטתה ולחזור לבייסיק ובחזרה, בקלות. התוכנות בקלטת או בתקליטון מחולקות לשתיים, בדרך כלל, ועלינו לטעון אותן לסירוגין לביצוע המשימות. כמו כן, מאחר שרוב התוכנות תופסות את השטח הפופולארי, הנמצא החל מכתובת 49152, ואורכן 4 ק"ב, נמנע מאיתנו להשתמש בשטח זה. טעינתה מהירה, ובדרך כלל היא נוטלת את השליטה על המחשב, מיד עם הפעלתו, ומשם אנו יכולים לצאת לבייסיק. לעניות דעתי, כדאי להשקיע את הסכום הנוסף ברכישת מחסנית. הערה: התוכניות שאציג לפניכם יהיו בשפת אסמבלר (למעט קטעי בייסיק) ולא יופיעו בצורת מספרים בשורות 41ק, וכך תוכלו לנסות ולשנות כדי לקבל את האפקטים הנראים 54 לכם (וכבר נאמר: על טעם וצבע אין להתווכח). על כן מחובתנו להצטייד בתוכניות המוניטור. מפת הזיכרון עכשיו ניגש לדיון במפת הזיכרון המצורפת, ונסביר מה אנו רואים בה. המפה מציינת את השטחים השונים אשר יכולים לשמש לנו לצרכים גראפיים שונים. הכתובות השונות מובאות גם בהקסאדצימאלי, ויש ציון של סימן הדולר משמאלן, וכתובות בדצימאלי, כדי שנוכל לעבוד בנוחות בבייסיק ובאסמבלר לסירוגין, ולא נצטרך לחשב מחדש כתובות שונות. המפה תשמש אתכם לתיכנות של נושאים רבים ושונים, ולא רק לגראפיקה. שימרו עליה! היא תחסוך לכם הרבה זמן וטורח. העמודה הראשונה מצד שמאל מציינת היכן אפשר לשמור מסך גראפיקה בהפרדה גבוהה. מסך כזה תופס 8 ק"ב זיכרון, ואלו מאיתנו שיטענו או ישמרו מפה כזאת ברשמקול, יוכלו בזמן החופשי לקפוץ למטבח ולהכין לעצמם מאכל או משקה. גם אלו שיעבדו עם כונן תקליטונים, יוכלו לגרד את הפדחת, לחשוב קצת, מאחר שדרושות יותר מ-25 שניות לטעון או לשמור מסך גראפי (אם אין אמצעים או תוכנות להאצת התהליך). נמספר את המפות מ-0 עד 3 כדי לציין באיזה "בנק" אנחנו עובדים. (לבנקים נייחד את הדיבור בנפרד). העמודה השניה משמאל מציינת היכן יכולים להיות מסכי התווים שלנו. מסכי התווים הם המסכים שבהם אנו רואים את האותיות או הסימנים הגראפיים הקבועים על המסך. כאשר מדליקים את המחשב, המסך שלנו הוא מסך מספר 0 ב"בנק" 0, המצוין כ568 ואחריהן סולמית (או "דיאז" מוסיקלי) והסיפרה 0. כל שינוי בשטח זה בזיכרון, בנוסף על שינוי מקביל במפת צבע מסך, יופיע על מרקע הטלביזיה או על הצג שלנו. העמודה השלישית משמאל מציינת היכן נוכל לאחסן תוססנים, בלי "להתסיס" ולהפריע לתוכניות אחרות. שימו לב, שב"בנקים" מספר 1 ו-2, לבד מ-1 ק"ב שנצטרך למסך תווים, יש להקצות 8 ק"ב למסך גראפי. אפשר לנצל את כל השטח לאיחסון עשרות תוססנים. העמודה הרביעית משמאל מציינת היכן יש זיכרון חופשי לשימוש רציף לתוכניות בייסיק, או אסמבלר. העמודה החמישית משמאל מציינת את זיכרונות הרום שלנו, הקובעים במחשב. אם נטען מחסנית לעבודה באסמבלר, שטח הבייסיק בראם יגיע רק עד כתובת 32768 או 8000 עם סולמית (או דיאז) לפניה. בהמשך הסדרה נתייחס במפורט לעמודות השונות במפה, ואיפה לאחסן מה. בינתיים, הרגישו חופשיים לשוטט בשטחים השונים. ₪ היום, כדי להואר בעסקים אתה צריך מטאור תמונת מצב במהירות האור מערכת וידיאוטקס, מהבית ומהמשרד, מאגרי מידע, גישה לחשבונות הבנק, דואר אלקטרוני ועוד. שרות בלבדי ללקוחות בנק דיסקונט, באמצאות "אלנט". מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 לוטוס 1-2-3 שלום רב, המהדורה החדשה של לוטוס 1723 - חדשה כל-כך, שאין לי ברירה אלא לשאול כיצד מסתירים בה שדות ומהו הפורמאט להצגת כסף במהדורה זאת. אני מניח שהייתי מגיע אל התשובות במרוצת הזמן, בכוחות עצמי, אבל כמו ילד שקיבל צעצוע חדש, רוחי קצרה לדעת את התשובות בהקדם. אני מודה מראש על עזרתכם. חיים דישון, פתח-תקוה ובכן, חיים, להלן התשובות שיאפשרו לך לגשת ישר לעבודה בנושאים המעניינים אותך: הסתרת שדות. במהדורה החדשה של 1-2-3 (2.0) אפשר להגדיר פורמאט לאיזור בגליון, שיהיה איזור מוסתר: אמספזא ד א0ת 5סא/ כל השדות הנמצאים באיזור שהוגדר כך, לא ייראו ולא יודפסו, אך ניתן לראות את תוכנם ₪ אא -- א07/85 המובילות בעולס בטיב, אמינות ושכלול. 4 דגמים, ממגרסה שולחנית למשרד הקטן, ועד למגרסות גדולות ומהירות ללשכות שירות ומוסדות גדוליס. דגס מיוחד לחומר סודי ביותר! (גריסת שתי וערב). מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 5 אתה שואל מרכז ההדרכה מעויב כאשר הסמן נמצא עליהם. כמו כן, ניתן לבצע בהם כל פעולה, כגון ד1כא וכיו"ב. אפשר, כמובן, להסתיר את כל הגליון - כך; ו אפספוזו/ 1 הפס שיטה מעניינת נוספת להסתרת שדות, המשרתת גם מטרות אחרות, היא זו: מסזע אזאט 601 דפ5ח5אאסש/ בשיטה זו ניתן להפוך טורים לפי בחירה - למוסתרים. יתירה מזו, כאשר נזיז את הסמן ימינה ושמאלה, יבוצע דילוג. לדוגמה, אם נגדיר: 1טט/ ובקצה הימני של השורה נקיש גם את הסימן העקלקל הדומה לנחש: אזי כאשר הסמן יעמוד בשדה 85 -- תנועה אחת שמאלה תביא אותנו לשדה 85. הפקודה ההופכת טורים מוסתרים לבלתי- מוסתרים היא: ץג ןפת אזאט 601 דמפהפאתסש לגרסות נייר ‏ מעותיקי-קול למלדטפות > מכונות כריכה 6וואוץ מספר 1 בעולס בייצור משתיקי קול למדפסות. לויקינג 250 דגמיס שוניס, המיוצריס במיוחד ובמדוייק עבור כל סוגי המדפסות הקיימות. * השתקה מקסימלית -- פרי מחקר ותכנון של שנים. א עיצוב נאה * נוחות מירבית למפעיל המדפסת. חברה ישראלית לשיטות מסחר בע"מ 00.0 5510075 655חו215 |80ז5! רחי אהרונוביצ 6 בני ברק, טל. 788049, 03-709603. הפורמאט להצגת הכסף -- צ6א60888 - הוא כדלהלן: במהדורה הקודמת ובמהדורה הנוכחית, כאחת, אפשר להגדיר איזור שבו כל המספרים הם ערכים כספיים: | צאט זג אע 6א4ג/ (האות ; מייצגת את מספר הספרות אחרי הפסיק, שנרצה להציג). דוגמה: השדה בשווה מכיל את המספר 5. השדה נמצא תחת ההגדרה 62:/ והוא יוצג כך: 0 (עם סימן הדולר לפני הספרה הראשונה מצד שמאל). סימן הדולר הוא היחיד שניתן להגדיר בו כסף במהדורה הקודמת. בעקבות התייצבות שער המטבע הישראלי, אפשר להגדיר כסף במהדורה החדשה גם כשקל חדש. זה נעשה כך: פס ד טס 01081 דמט האס צ6אתתתט6 1האסזד אאפדא1/ המספר דלעיל ייראה כך: 124.50 שח. או כך: שח 124.50 -- בהתאם להגדרה שניתן. < 6 הקד 1/3016 שַתג תו 6ע60111 6חיך מכונת הכריכה המהפכנית הפוך את הניירת שלך לחומר מקצועי! כרוך כל חומר: בצורה בטוחה וחזקה כמו ספר, בלחיצת כפתור אחת, ללא כיוון וב-12 שניות בלבד! מיגוון כריכות בגדליס שוניס. 55 קסמים מעולם אחר = פנינו | תוכנית | פשוטה עליך לארגן חפיסת קלפים תקנית (52 קלפים, בלי הג'וקרים) ולאחר הקלדת התוכנית למחשב תוכל להזמין חבר שלעיניו יבצע המחשב את קסמיו. במהלך התוכנית מתבקש הצופה (שאינו מודע לפרטיה) לבחור קלף אחד. בתוך זמן קצר מגלה המחשב איזה קלף נבחר. ככל שהצופה פחות מבין בתיכנות, כך גדולה יותר השתוממותו מן המשחק המקסים הזה. לצופה התמים ניתן להסביר, שיש שילוב בין שפת התיכנות לבין אורח החשיבה של הקוסמים. כתוצאה משילוב זה, אנו רואים פלאים של ממש, המפתיעים גם אמני קסמים (שרובם אינם עוסקים במחשבים) וגם אנשי מחשבים (שרובם אינם מצויים ברזי עולם הקסמים). ‏ " תוכניתנו מבוססת על רעיון שהגה ויק ג'והנסון ושפורסם בראשונה בשנת 1981 באחד מירחוני הקסמים בארה"ב. התוכנית מיועדת לגלות איזה קלף בחר הצופה מתוך 8 קלפים שמוצגים לפניו. הצופה בוחר. קלף באקראי ואינו מגלה אותו למחשב. סוד התוכנית טמון בשלוש שאלות-מפתח המצויות בשורות 20- 0, 1310730 ו-1440-60. באמצעות תשובות דיכוטומיות (כן או לא) לשלוש השאלות הללו, ניתן לתת לכל אחד משמונה הקלפים תווים ייחודיים. הרעיון מודגם בטבלה. לגבי כל קלף המוצג בעמודה. הימנית בטבלה, ניתן לשאול: 1. האם הוא אדום או שחור? | 2. האם מספרו גדול ושווה ל-9 (נמוך) או קטן מ-9 (גבוה)? 3. האם הוא זוגי או לא-זוגי? לדוגמה, הקלף 5 לב הוא אדום, נמוך (קטן מ-9) ולא-זוגי. 6 יחסית. קבוצה קטנה של קוסמים שוחרי"מחשבים פיתחה סדרה ₪ל משחקי"מחשב שכמוהם כמופע קוסמים. אלירון טובי לצורך התיכנות במחשב, ננסח את השאלות כך: 1. האם הקלף אדום? (כן/לא) 2. האם הקלף גבוה? (כן/לא) 3 האם הקלף זוגי? (כן/לא) כך ניתן תג-זיהוי לכל קלף. עכשיו, לא נותר אלא לכמוס את השאלות הללו בניסוח "תמים" אך מבלבל, הלקוח מעולם להטוטי הקוסם. לדוגמה: לשאול "האם טרפת היטב את הקלפים?" ולהורות למחשב לקרוא זאת כ"האם הקלף הוא אדום?" לפני שניגש להקלדת התוכנית, עליך לארגן 8 קלפים לפי הרשימה שבטבלה. שים את ל הללו בקופסת-קוסם והנח את הקופסה מעל מקלט 0 או צג-המחשב. לאחר החלצת הקלדת התוכנית למחשב, מומלץ לבצע כמה הרצות נסיוניות, תוך כדי קריאת התדריך המפורט להלן. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 תוכנית הלורוק 0 - 10: אירגון המסך והצבת משתנים (שמונת הקלפים המשתתפים בקסם). 0 -- 120: הכרות הדדית של המשתמש עם התכניות והקסם. וקבלת הוראות ראשוניות. 0 -- 770: בחירת הקלף ע"י הצופה לפי הוראות התכנית. בשלב זה עליך להתבונן היטב" ולזכור איזה קלף בחר הצופה. לצורך הדגמת התהליך -- נניח כי הקלף הנבחר הוא נסיך יהלום אדום: קלף גבוה, אדום ובלתי זוגי. לכן "כתובתו" לפי הטבלה היא כן, כן, לא. לכן: עליך להזהיר את הצופה מפני ערמומיותו הנחשית של המחשב, לומר לו לערבב את | הקלפים ולא להתייחס להכנסת הקלפים בחזרה לקופסא. 0 - 1120: שאלת מפתח מס' 1. - "המתייחסת לצבע הקלף -- בדוגמא שלנו הקלף הנבחר הוא אדום לכן דאגת והזהרת מראש את = הצופה. ולכן התשובה לשאלה היא "כן". 0 - 1310: שאלת מפתח מס' 2 - המתייחסת למיקום הקלף בסדוה: (גבוה- נמוך). נסיך מוגדר כגבוה ולכן התשובה 7 | היא "כן". = | 0 -- 1440: שאלת מפתח מס' 3 -- האם הקלף זוגי או לא -- בדוגמא שלנו -- הקלף בלתי זוגי התשובה המתאימה לא (ולכן לא הורית לצפה להכניס את הקלפים לחפיסה) 0 -- 1490: כוללות שאלות מסיחות שאינן חיוניות לתהליך הטכני של גילוי הקלף אך מסייעות למניעת גילוי הסוד (מה שהקוסמים מכנים בשם, הסחת הדעת") 0 -- 2220: תהליך איתור הקלף ע"י התכנית באמצעות התשובות שקיבלה 0 -- 2410: הצגת הקלף הנבחר לצופה זאזאק ‏ 665 זא:חק :א וסאסם 10 " ,אהד ספאהבדפהשפאט" זא1אהק ‏ 865 "פזאההשה =0 א==0ם" =206 30 זאזאק 670 "פתסאסה1ע =0 אשבנ" =8% 240 "!אהשדדם | פהז = זטם אפהד צהחהם" זא1זאק 680 יםמום ץם סאז" =08 | 50 "מזההשה =ם א605ם" =2% | 60 "פפטוס 0 אשז" =₪5 | 70 "059הק5 0 שא1א" =%= | 80 "058בקף 05 אטם=" =8% | 90 "פפטום =0 146=" =₪46 100 : זא:אק :הוסא0סם ‏ 110 זא:חק:זא1הק 710 זא1הק:"818 81880 15 ההא צה !שהמהד ם2שה" זא1הק 120 דא1אק :"001010₪8א₪ םנאםהז0= ₪1 פמד" זאזחק 130 זא:זחס:זא:חק 690 דפם טסצ =1 =ש₪ ונא אסא וש" זאזחק 700 " . פ86פט=אסם "צפהשה ה'טסץ אטאא< שא זשן סז אם זזה" זא1אק 720 זאזחק 750 8 "?=יהא השסצ פיזהמא" דטקא 1‏ 140 א ג "פאס1זסטאזפא1 אם<" דטקא 1‏ 740 -. א וסאסם ‏ 150 א סאסם 750 דאזחק וזא1חק 160 | דא1אם:זא1הק 780 "אאזהז 1.":%םש":טסצ דששא סד 105א" דאזאק 180 "העסץ א1 פשה: פפאהם אהד אמטזד" זא1אק 780 זא1אם 190 / 20 זא:1חץ 790 "1 1₪ שם1הקאטם המשה ב א1 שהיטסצ"זאנאק 200 "שאס ד180א הטסצ הדנא אסא .פאבה ד=ם)" זאזהק 800 ו זאזאק 210 | זאזחק 810 "0ב5א סוטסס 1 עסצ עוסד זפטנ"זא1אהק 220 "שחז א=ם 6285 זאסה;< =הד ₪ ןתק1אה..." זא1אס 820 זאזאק 230 : זאזאס 830. "..הסןז6אם ממיטסץ .פאזא הטסצ"זאנהק 240 ".הפא צאה בא1קסזם...אסשסם" זא1אק 840 3 דא1הש 250 | י , זאזאק ₪50 | "סז צמז |%'1 .דש .50 צ163א סאה"זאזאחק 260 / "סז ים דטם צבא :₪30 פהמסה ||שק" זאנחס 860 זאזחק ‏ 270 : זא1אש ₪70 "? אם סש =ם 1068.ופם ב שאהא"זא1חק 280 ו"אהשרז תסה= זהם1ה.אסשפ" זא1אק 880 זאזאס :זא1חק 290 | זאזאק ₪90 2:"זההדם סד ץח אפרא א.ם ד1ה"זטקא 1‏ 310 "| מחהם.. בצה = זפטם..." דא1חק 00ל א וסאסה ‏ 520. זא1חק 910 | זא1הק :זא1חק 330 ו"ז: 856 ₪5 דש| ז'אספ" זאזאחק 920 "15 אפחז זההד 166 דסא צ.ופהפקטחס עיעסצ"זא:אהק 350 | : זאנחק 930 | זאנאש 5360 "סד פשאנד שקהטז שאהא 8ד1 דהםקפת" זא1הק 940 "שסז אם בא1זפפה 5סאמם תם אששכ ב" זא1הק -3570 : 2 זאנחק 5380 זאזחק 950 | י "? דן ששם טסצ םם...זפם .ש.ז שהד אם" זאנהק 390 "(צוזא=|1פ) < ופההטסצ סד" זא1חק 960 , 0 זאנזחק:זא1חק 970 אן " 1 א.ם דג ד פשפדהסם ו טצישסצ אשהחא"דטקא 1‏ 410 "שחד הפטק , זההד =אסם אמטיעסצ אשרא" זא1חק 990. 5 420 םסאסו₪א‎ זְא1אק 1000 ו / | - זאנאק:זא1הק 430 ג "אסמס מזא1 ₪806 פאהם" זא1אק 1010 "מאאד דמטק...ז1 פאטם= טיטסצ 855 1"זאנאק 450 | | זא1חק 1020 זאזאץ 460 " . שאסם = יטסץ אפא אסאא שו ד6) פאה" זא1חק 1030 "...085 שהד חאסה= אש שהז" זאנאק 470 זא1הק 1040 + ן זאזהץק 480 2" .ם האנדזוו צם זמווד ספ"דטסא1 1050 "דסם ץצ אשהא 8006 ₪885 מז זםם" דא1אק 490 א=)סאסם 1080 : זא:אק 500 זא1הץ 1070 "הטסץ א1 אששם שחז פוםחה פאה דנא" זא1אק ‏ 510 זאזחם. 1080 יְ א זאזחק 520 "!פאס !| שאהבז זיאפ1ע דשהז" זא1הק 1090 וו יז זא:חק:זא1חק 1100 . תאבה ז-₪|" זא1הק ‏ 550 |( ל זא1חק:זא1אק 540 "פא 1 זהווד עטץ אאא אסא1 ₪ פנם" זא1אק 1120 או"א.ם,ד₪1 אם ם8 סז צפה6ה אשרא"זטקא 1‏ 560 זא:חק 1150 ₪ סאסם , "187 דה שהום =שספה זסא מאה צאהפאפ" זאנהק 1140 | 92 ב : זא:זחה:זא:חש 1150 "פאס ו ו 0 2 ":8%:" .א.ם" זא1אק "חם = ענם,שסא זפשאטה 85" זאנהק 1170 ה ל ּ זאזאחק 610 זא1אק 1180 " ו * שד 5 ב 7 א1...צ )| שאה" זא1ה 2 8%" סא/8מצ) ? ₪46 דיאפנם" זטקא1 1190 2 0 20 אשב | זא1חק 1192 / בי אפחד, .+ דפח1: פאםנזסטהזפא1" זא1הק ‏ 40 0 סזםם אפחד "סא"<>1% פאה "םםץ"<>15 16 1200 ה 2 ּ 0 ס0ז0ה אשהז "סא"=1% 15 1210 "טסל דסווד שאטם ץוהפח היטסצ" זא1הק 50 | זַא1אק 1220 | 2% - מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 0 ו 0/0 7 45 4 מומחים מקצועיים שהוסמכו לכך (נושאי רשיון | | 0188). | נכס בירי האירגון, אולם תוך כדי עבודה, הבקרה מעצם טיבה היא גורם מפריע ומעכב, ועל פניה גם איננה "יצרנית". = : | נושאים ספציפיים ולראות. מהי ההשקעה הכדאית בבקרה. מסיפורו של ג'יימס נמצאנו למדים כי להנהלה היו שיקולים כלכליים וכך נגמרו אמצעי הבקרה : שנמצאו מתאימים שעלותם יקרה. . להשקעה היא זו המבוססת על הפוטנציאל הכספי של הנזק, על משך התרחשותו עד לגילויו ועל תדירות התרחשותו. | = לפי התוצאה המתקבלת ניתן להחליט מהו הטכום הכלכלי ללשלה בבקרה. | הסכום שכדאי להנהלה להשקיע באמצעי בקרה במערכת. אם מדובר בנזק שסכומו הכולל הוא גבוה, הרי שלהנהלה יש ענין להקצות משאבים לשם הגנתו. אם נזק כזה, בסכום גבוה, מתרחש להשקעה במשאבי בקרה, כך שכל נזק שקורה יתגלה מהר ככל.האפשר, המרכיב השלעי הוא תדירות ההתרחשות של הנזק וכאן הכוונה > | לכמה פעמים ובאיזה פרק זמן הנזק עלול לחזור > | על עצמו מבלי להתגלות.דוגמא : נניח שהנזק בו מדובר הוא גניבת משכורת חודשית באמצעות | מבצע העבירה. > || באמצעי בקרה לפי הנוסחא: = היקף כספי של הנזק, נניח משכורת אחת, , סך 0 %. ַ > משך זמן עד הגילוי -- זהו נזק מצטבר. אם לסך של 818,000. פיקטיביים" עשויה להיות תדירות ההתרחשות גבוהה יותר ולהסב נזק נצבר גבוה יותר. אם בדוגמא שלנו תעמוד בפני ההנהלה ההחלטה : להשקיע משאבים בתכנון בקרה והגנה בסדר ל של כ-610,000, שתימנע נזק כדוגמת הנ"ל, הרי שקיימת כדאיות כלכלית בהשקעה זו, ולכן הנהלה אחראית תאמץ אותה. : 88 הקשורים בו ועד שימוש בדוחות. על ידי המרכיב השני הוא ההיבט הכלכלי בפיתוח. בקרה. נכון שבסיומו של תהליך, הבקרה מהווה. חשוב לשכלל את פוטנציאל הסיכון לנבי וכלכליים. לא נבחרו אמצעים סופר מתוחכמים לדעתי, הנוסחה | שמשקפת את המחיר.הכדאל . | נוסחא זו מאפשרת לקבוע את סדר גודל = | לאורך זמן מבלי שיתגלה, הרי שגם כאן יש ענין . המחשב. מישהו חדר למערכת והזין נתונים של" עובד פיקטיבי אשר שכרו יוזרם לחשבונו של הנזק לא' נחשף במשך השנה, הוא נצבר. ומגיע. . | 6 תדירות התרחשות -- במקרה של משכורת. מדובר בתדירות חודשית, אך בְנושא "ספקים אגב, הדוגמא שהבאתי איננה מקרית, באחד > הדיונים שקיימתי עם אירגון גדול.לֶשם פיתוח. מערכת בקרה, הוכחתי להנהלה (לאחר קבלת הסכמתה) כי אני יכול לבצע ל ּ | והתחלתי לקבל משכורת לחשבון בנק למרות : שלא עבדתי באותו אירגוך. זה היה ל פשוט | ומאוד משכנע... | סוגי הבקרה במערכת חלוקה . של כל אמצעי הבקרה במערכות ממוחשבות מביאה לשתי קבוצות סיווג המהוות "משפחת אמצעי בקרה". משפחה אחת היא קבוצת אמצעי הבקרה המונעת ומשפחה שניה היא קבוצת אמצעי הבקרה המגלה. : | המטרה' הראשונה בתכנון מערך בקרה במערכת היא למנוע אפשרות של קיום נזק בין > : בשוגג ובין במזיד. אמצעי המניעה המותקנים הבה נראה כיצד נבדקת כדאיות הנה | נחלקים לרמות שונות לפי רמת התיחכום אותה | רוצים למדוד. ברור שקל יותר למנוע חדירה של | עובד זוטר, משתמש קצה, לתוך המערכת. אם ניבדוק מערכת בנקאית, ישנֶם משתמשי קצה. רבים, חלקם עובדי הבנק היושבים ליד מסופים וחלקם לקוחות הבנק המתשמים במסופי בנקטים למיניהם או "מדפסות מצב חשבון". כדי למנוע חדירת משתמשים אלה למערכת אין > צורך בתיחכום רב ומספיק אם משתמשים בסיסמאות זיהוי, החוסמות בפניהם קבצים ומידע. כרטיס הבנקט למשל, מהווה שילוב של אביזר פיזי מזהה בשילוב עם ידע אישי - הסיסמא. לא ניתן להכנס למערכת באמצעות האחד בלבד אלא רק בשילוב של שניהם יחד. זהו סוג פשוט של בקרה מונעת שאיננה מאפשרת להגיע למידע בל , :מורשה לאדם = זאת הצליח לחדור פנימה; במקרה כזה נודעת חשיבות רבה לתיחכום בתוך המערכת, כך שכל. | הם 8808 ,546 ,580098 800907 קסד עצמו בבעיות אמינות ויתכן אף שבבעיות בלתי מורשה. קשה יותר לחסום גישה בפני > אנשי המערכת המקצועיים, כלומר תוכניתנים, מפעילים ותוכניתני מערכות. לאנשים אלה, כמו בסיפור של ג'סי גיימס, יש בדרך כלל אפשרות גישה לתוכניות ולקבצים, וקשה יותר לחסום אותם מבלי שתופרע עבודתם השוטפת. ‏ ברור שכל דבר ניתן לחסימה, להגנה ולבקרה : מונעת, אולם תמיד יש לשקול זאת במידת. ההשפעה "ההרסנית" (דסטרוקטיבית) על העבודה במערכת. אם כל תוכניתן יצטרך לעבור "שבעה מדורי גיהינום" בכל כניסה למערכת הוא פשוט לא יוכל לעבוד ונך יצא שכר הגנת המערכת בהפסדה. המשפחה השניה של הבקרות היא משפחת + הבקרות המגלות. נניח שהבקרה המונעת לא הצליחה למנוע כניסה למערכת, ומישהו בכל פעולה אכן תירשם, מאיזה מסוף נכנטו, לפי איזו סיסמא, מתי ובאילו קבצים טיפלו וכד'. מערכת בקרה מגלה, אם עובדת נכון, תפקידה לגלות כל אירוע חריג סמוך ככל האפשר למועד. התרחשותו.. | השוק המסחרי מציע מיגוון רחב של מוצרים שונים להגנה, וחשוב לזכור כי כל האמצעים הללו מהווים מרכיב אחד במערך הבקרה, ואינם מהווים בשום מקרה אמצעי בקרה מספק העומד בפני עצמו. | דוגמא לחלק ממוצרי הגנה המקובלים בשוק א ,0028 ,6055 ,אג1 60 2, קיימים גם מוצרי הַגנה לקוי תקשורת כמו | 2 תמסאתתסם ,פאס אסת צאדאת5 תפדטץוא60 או ספגטספאנן 0 וכיוב'. סייכום סיפורו של ג'סי ג'יימס הוא סיפור עברינות אפשרי. בגלל חוסר מודעות לטודיות נפרצה המערכת, אולם יעילות הבקרה המגלה חשפה . את החדירה. ההנהלה באירגון המדובר. היא הנהלה אחראית, שדאגה לאבטח את מערכות המידע שלה, תוך שיקולי כדאיות כלכלית. מי. שאיננו נותן דעתו להבטחת מערכות המידע שלו, סביר להניח שביום מן הימים ימצא בטיחות וגניבות. האחריות הראשונית והעיקרית לקיום הבקרה מוטלת על ההנהלות של האירגונים, אשר חייבות לדאוג להשקעת המשאבים הנדרשים. 000 '- 2% מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 לכתוב תוכניות בבייסיק, צעד אחר צעד, על כל מחשב מכל סוג. הספר שמקרב הורים וילדים לעולם המחשבים. הזמן אותו כבר היום. ראי הוצאת דליה פלד "0 4 ס*פריית אנשים ומחשבים סיפריית אנשיס ומחשבים, תייד 33325 תל-אביב 61332 גם אני מזמין את תיכנות מחשבים אחת שתיים! במחיר המיוחד לקוראי אנשים ומחשבים+ 15.50 שייח (במקוס 19.42 שייח) לעותק. רצייב המחאה עייט כ כ ש/ת. שמ ---ד--=-===-=--.-...--. |1!!? ל 2-ב כ 11770 .----==----=‏ !101 !] ===>-----..-..=-. /(0/071 חמישה מיקרוואקטיט וזואקט 750 המקושרים ברשת איתדנט מצילים מיקוזן ישומים במדכז היישומים של דיניטל ישראל. מאת אבי רועי סיור עם דני גז במרכז היישומים החדש של דיגיטל ישראל הוא חוויה בפני עצמה. כמו אב גאה, שנולדה לו לפחות שלישיה, מציג דני גז כל מערכת ויישום אפשרי, 00 ואין ספק שהדגמה כזו רק יכולה לאשש את האימרה "לראות זה להאמין". דוגמה חלקית למרכז היישומים ניתן היה לראות כבר בתערוכת תיב"ם האחוונה שנערכה בגני"התערוכה בחודש נובמבר 85, ואכן הסיורים המאורגנים שערכה דיגיטל במקום זכו להצלחה רבה ביותר. אך התפיסה הבסיסית שמאחורי מרכז היישומים שונה מאשר רק לראות ולהתבונן, משום שכאן יכול המשתמש לעבוד ולנסות את התוכנה או המערכת המעניינת אותו. 5 מיקרוואקסים, ואקס 750 עם דיסק 2 ג'יגהבייט וזיכרון 6 מ"ב, ואקססטיישן 67% (תחנת העבודה הגראפית החדשה בצבע), 20 עמדות גרפיות, כשכל אלה מקושרים ביניהם ברשת איתרנט, בנוסף לעשרות מערכות תוכנה יישומיות. האמת היא שריכוז כזה של ציוד העלה מצידנו שוב ושוב את השאלה: דני, כמה שווה הציוד? התשובה הגיעה לבסוף: כמיליון וחצי דולר! אבל הציוד עדיין אינו הכל, משום שבנוסף לאולם היישומים יש במרכז גם חדר הרצאות בו מתקיימים ימי עיון, ואף ההדרכה 0% מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 הפנימית של אנשי המכירות של דיגיטל, דרך אגב, שכחנו להציג בפניכם את דני גז: מנהל מרכז היישומים ומנהל שיווק /א64 (תיב"ם) בדיגיטל, 5 שנים בחברה, בעל תואר ראשון ושני בהנדסה, שהגיע לחברה מלהבי-ישקר, שט היה מנהל תחום תיב"ם ואבי-טיפוס (פרוטוטיפים). מרכז היישומים מבטא את כל תחומי הפעילות של דיגיטל: תיב"ם, בינה מלאכותית, א (ניהול ייצור במחשב), אא (תכנון משאבי ייצור), השוק המסחוי, תקשורת והמשרד הממוחשב. בתחום התיב"ם מצויות במקום 15 תוכנות שונות, כשהשיטה בתחום זה ובאחרים הינה פשוטה: מציגים לא רק תוכנות של דיגיטל, כי אם גם תוכנות של יצרנים אחרים -- למעשה, כל מה שפועל על מחשבי דיגיטל מוצג במקום. גיוון התוכנות מוצג גם בתחומי ה-187א (5 תוכנות). בתחום המפעלי ראינו גם מסופי איסוף נתונים, קוראי בר-קוד ולייזר, תוכנת ‏ שת[54558% הדגימה לנו שליפת קבצים גרפיים מכל תוכנה והצגתם על מצג 1 0 פשוט, בלי תלות בספק. מערכות מרשימות המוצגות במרכז הן מערכת הוצאה לאור (עניין מקצועי, כמובן) ומערכת הכנת מסמכים על ואקססטיישן 2, בעבודה עם עכבר על מסך דמוי מקינטוש, כשההשלמה לצבע נעשית במערכת אץ6 החדשה, עם העברה למדפסת ליזר. נושאים שעומדים בפני הדגשה והרחבה במרכז הינם בינה מלאכותית ושוק מסחרי, כשדני גז מתכוון להכניס למרכז גם מכונת סי.אן.סי, כדי להדגים את נושאי ניהול הייצור הלכה למעשה. לקבלת בסיס ראשוני רחב וגישה נכונה בשימוש במחשבים. ללימוד ועזרה בהפעלת המחשב ופקודות מערכת ההפעלה שלו. ללימוד כל הפקודות של מערכת ההפעלה, מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 דיגיטל מייעדת את המוכז גם לבתי תוכנה הפועלים בעולם הדיגיטלי, אם בהדגמת מוצריהם ואם במתן האפשרות לאנשיהם לשבת במקום | ולהתאים יישומיהם | למחשבי מיקרוואקס או ואקס. נראה בעליל כי הדגש היום במרכז היישומים הוא על תחם התיב"ם, לעומת תחומי פעילות אחרים. דני גז מכחיש בתוקף שאולי יש השפעה להיותו האחראי על שיווק תיב"ם בדיגיטל, ואומר: כשאני לובש את כובע מנהל מרכז היישומים, אני ממלא את כל המטלות בתחום זה ! נראה כי גם בעולם שמה דיגיטל את הדגש על תחום התיב"ם וקיימים כיום 23 מרכזים של החברה לנושא | תיב"ם, | כשבמיקומים איסטרטגיים | נפתחו מרכזי טכולוגיה, המשלבים גם רובוטים, סי.אן.סי ושינוע (בטורינו-איטליה, למשל, עיר ייצור הפיאטים). כאמצעי איזכור מהיר ביותר לכל פקודות המחשב. זירוז עבודת המחשב, הארכת חיי הדיסקים והכוננים, תיקון ושיקום קבצים, שמירה על קבצי הנתונים. לתיכנות מערכת ההפעלה -- ביצוע לולאות בעזרת מערכת ההפעלה, איחוד קבצים, חיפוש מלל בקבצים, מיונים שונים, תיכנות לוח המקשים (צ5א-זג/5) כל מי שברשותו מחשב לדעת לשמור ולהכיר את המחשב שלו (עבור דה דא, 6 ואפו וכל תואמיהם) התוכנה שתעשה כל זאת ועוד הרבה... כוללת הסברים, הדגמות, תשובות לבעיות והוראות הפעלה -- והכל מחיר מבצע 559 בלבד (לא כולל מע"מ) 1 עידן פובליסיס עם זה. 23 אם מקינטוש 512 ק"ב הוא בבחינת / מוצר שהפך לנחלת-העבר, ואבד עליו הכלח? אם כן -- ורבים אכן אומרים זאת ‏ -- הרי אפל עברה דרך מק 128 ק"ב, מק איקס אל ומק512 ק"ב, והחזיקה כל אחד מהדגמים הללו בשוק לא יותר משנה או שנתיים. מדיניותה של יבמ לעשיית כסף היתה תמיד לשמור על אותו מוצר בשוק במשך חצי תריסר שנים. האם משתנה משהו? האם אפל אכלה אותה? יתכן שקורה ההיפך מזה. אפשר שאפל מפתחת בכוונה מדיניות של הכרזות המקבילה להצגת דגמי המכוניות החדשים, האהובה על יצרני המכוניות האמריקניים ‏ -- מדיניות שהצליחה בימי-הזוהר של ענף הרכב, בתקופה שבין שנות ה-30 לשנות ה-60. אחרי ככלות הכל, מק 128 ק"ב אינו כה שונה ממק פלוס, למעט יציאה אחת וזיכרון גדול יותר. אבל להבדיל מדגם חדש של מכונית, למק פלוס יש הבדלים פונקציונאליים. שבבי הרום החדשים, יציאה חדשה וזיכרון מורחב מאפשוים לו לעשות דברים שהדגמים האחרים לא יכלו לעשותם. אם כך, אנשי אפל עדיין לא תפשו את הרעיון: שינוי קוסמטי של המוצר, כדי שימשוך קהל רחב יותר. התנדרבירד, כפי ששווקה על- ידי פורד, היא דוגמה מושלמת. במשך השנים, ולמטרות פרקטיות לגמרי, עוצבה המכונית ככל דבר, החל ממכונית ספורט דו-מושבית וכלה במכונית-פאר דמויית-לינקולן. פורד פנתה לכולם עם הטי-בירד. אפילו יצרני הסטריאו היפאניים יודעים זאת. עיצוב המכשירים משתנה מדי שנה באורח דראסטי. למה אין אפל או יבמ פונות למעצבים תעשייתיים האוהבים לחשוב על עצמם כאופנתיים, ומשנות את מארזי המחשב מדי שנה? חידה היא בעיי. יצרני המכוניות 2 על צבעים, דגמים והנרי בורד מדורנו מארח החודש את ג'ון דבוז'אק, בעל הטור הקבוע בשבועון אינפוורלד. יתכן שבעקבות קריאת דבריו תאמרו שלמדור יש לקרוא שיווקמחשב, אך מאחד שהפירסום הוא רכיב בתמהיל השיווקי של פעילות חברה,לי, לפחות,אין בעיה ממשיכים להחזיק בצוותים של מעצבים, הרוצים לנצל קהל שוחר אופנה וגימיקים. מחשבינו הקטנים צריכים לקבל טיפול דומה. מנקודת-הראות של מכירות ושיווק (וג'ון סקאלי, נשיא אפל, האיש שהגיע מפפסי-קולה, האלטרנטיבה 1 6מיך 6 3270 % וד .שאו ,6זסטססחץ ה=זטקס6 א שז צריך לדעת זאת), הרי היתרון שבשיוי הקוסמטי הוא בכך, שאחת לשנה מעומת הלקוח עם החלטת רוכישה שפועלת בצורה הבאה: הדגם עומד להשתנות למשהו שנראה אחרת. הקונה יודע, שהדגם הישן שוב לא יהיה קיים כמוצר חדש. זו ההזדמנות האחרונה שלו לרכוש מחשב כזה. אם הוא אוהב את המראה הלשן, הרי עליו לקנות עכשיו. אם הוא אוהב דווקא את המראה החדש של המחשב, הרי עליו להחליט אם ברצונו להמתין שנה שלימה לשינוי הבא, לחכות חודשים מספר להורדת מחירים, או לקנות מיד -- כדי להיות בעלי המחשב החדש הראשון בבניין. במצב הנוכחי לא קיימים תמריצי קניה אלה, למרות שיעילותם ברורה. יתכן אפילו חברות- שבשימוש בטכניקה זאת ייצרו המחשבים קצב קניה הדומה לזה שנוצר בדטרויט בשנות ה-50, כך שהלקוח יחליף מדי שנה את הדגם הישן שלו במכונה חדשה. איזה מיכרה-זהב זה יהיה! משתמש המחשב מקבל היום, למעשה, עידוד להארכת ההחזקה במחשב הישן שלו. ראו כמה כותבים מקצועיים משתמשים עדיין במכונות קייפרו הישנות, בעלות מערכת הסי-פי-אם ! אפילו צבעים לבחירת הלקוח יהיו התחלה טובה. למה צבע המקינטוש הוא בז' ורק בז'? כך היה גם מודל טי של הנרי פורד. יצרן- המכוניות הממולח אמר: "הלקוחות שלנו יכולים לבחור בכל צבע שהם רוצים -- כל עוד הוא שחור". רק אחרי שג'נרל מוטורס החלה לגוון את מכוניותיה בשלל צבעים, ולכבוש את השוק, שינתה פורד את צבע מודל טי. מוצא חן בעיני מקינטוש בצבע שחור, משולב בכרום. אלטונטיבה ליצירתיות מה קורה עם משרדי הפֶירסום הישראליים? מי מטפל באיזו חברת-מחשבים? על כך - בפעם הבאה. אבל בינתיים משהו קטן על יצירתיות בישראל. חברת אי.אי.אס, שבסיסה בחיפה, ושלוחותיה היום בעולם הגדול, מתחרה בחברת יבמ במוצרים חלופיים לציוד יבמ. הדברים אמורים בעיקר במסופי 3270 ובמדפסות למחשבי יבמ גדולים ובינוניים. אני, שמאמין בכחול-לבן, שמח בכל הצלחה שיווקית של אי.אי.אס ושל מנהליה הדינאמיים. החברה המובילה בעולם במסופי 3270 תואמי יבמ היא טלקס. אי-אפשר בלי מאמר מוסגר, אז הנה הוא: טלקס הוא שם של חברה, לא של מכשיר. עם זאת, מכשיר הטלפרינטר מתוצרת טלקס נפוץ כל-כך, עד ששם החברה זהה לגמרי בעולם עם שם המוצר. מחפשים מקרים דומים? פריג'ידר כשם כללי של מקררם, 66 4 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 4 48 שלה. לפיכך הוא מגיש את רשימת החברות בצורה אלפביתית ומצרף רשימת סיווגים של תחומי עיסוק. אין הוא יכול לאפשר איתורה של חברה לפי מספר העובדים בה, מיקומה הגיאוגרפי או שם המנכ"ל שלה. הוא אינו יכול לעשות זאת משום שאינו יכול לדעת מראש לפי איזה קריטריון-חיפוש ירצה המשתמש במדריך המסווג לחפש אי-פעם חברה במדריך זה. ניתן לגבור בקלות על מגרעת זאת, הנובעת מאילוצים טכניים של אירגון חומר בספר מודפס. הפיתרון גלום במחשב. מדריכים מסווגים נועדו לא רק לאתר פריט- מידע מסוים, כי אם גם לרכז מידע. לדוגמה, לרכז רשימה של כל המפעלים העוסקים ביצוא ושיש בהם יותר מ-50 עובדים. ריכוז סלקטיבי של מידע חשוב במיוחד לאנשי-שיווק (לצורך הכנת רשימות-תפוצה, מדבקות וכו'). המדרך המסווג, במתכונתו המודפסת, אינו מאפשר כמובן ריכוז מידע יעיל. המגרעת השלישית של מדריך מודפס היא ניצולת נמוכה של המידע המצוי בו. למרות שמידע רצוי נמצא במדריך, כמעט אין אפשרות לאתר אותו ללא סריקה שיטתית וסיזיפית, עמוד אחר עמוד. לדוגמה, מעיון במדריך מודפס של מי ומי בישראל קשה מאוד לדעת מי הם האנשים היושבים במועצות המנהלים של חברות, או מי קשור לאירגון מסוים, אם כי המידע המבוקש נמצא במדריך. המגרעת הרביעית היא שיטת החיוב של המשתמש עבור המידע. רכישת מדריך מסווג מודפס (ואין הכוונה לדפי-זהב, המחולק חינם), היא עסקת-חבילה. תמורת סכום מסוים מקבל הקונה ספר מודפס הכולל ים של מידע, המוגש לו בצורה פשטנית ושרירותית ועל כן גם מוגבלת מבחינת אפשרויות הגישה (איתור וריכוז). בעסקת-חבילה כזאת משלם המשתמש את עלות ההפקה של המדריך המודפס, כולו, בתוספת הרווח של המו"ל והמפיצים, אך אין הוא משלם עבור השווי האמיתי של המידע הרצוי. אם היה אפשר לחייב לקוח אך ורק עבור פריטי המידע שבהם הוא מתעניין, אפשר היה לגבות, בסיכום, סכומים הרבה יותר גדולים עבור המידע הגלום במדריך -- והמנוי היה יוצא נשכר בקבלו בדיוק את המידע הדרוש לו. כדי לסבר את האוזן, הבה נבחן את שירות 14 לאיתור מספרי-טלפון. אנשים מוכנים לשלם עבור איתור מספר טלפון מסוים סכום ניכר, גם כאשר המספר המבוקש מופיע במדריך והמדריך מחולק חינם אין כסף. הטענה היא, שלוא ניתן היה לקבל בנוחות ובמהירות פריט מידע בודד, כל אימת שזקוקים לו, סך כל התשלומים עבור פריטי המידע הללו יהיה הרבה יותר גדול מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ממחיר המדריך המודפס. המגרעת החמישית היא עלות ההפקה הגבוהה של ספר מודפס, בגלל התהליכים הידניים והמיכאניים הכרוכים בהפקתו (דפוס, כריכה, אריזה, הפצה וכו'). השילוב של כל המגרעות הללו גורם, במקרים רבים, לכך שהוצאה לאור של מדריכים מודפסים אינה כדאית. ממשלת צרפת, לדוגמה, עמדה על עובדת-חיים זו והמירה את המדריך המודפס במדריך אלקטרוני. הוצאה לאור אלקטרונית הוצאה לאור אלקטרונית פירושה הכנת המידע על גבי מדיום אלקטרוני, כך שצרכן המידע יכול לקבל פרטי מידע נדרשים על גבי מסוף הקשור (בתקשורת, בקו-טלפון) למחשב מרכזי של רשת שירותי מידע -- או על מצג של מחשב אישי. לדוגמה, מנויי אלנט יכולים היום לקבל מידע על חברות מובילות בישראל מתוך המהדורה האלקטרונית של דנס גייד (של דן אנד בראדסטריט). לקוחות חברת המיקרופילם איי.אייץ".אס. | יכולים לקבל מאגרי-מידע בנושאי מיפרטים טכניים על גבי דיסק אופטי, להטעינו במחשב האישי שברשותם ולבצע חיפושי-מידע באופן אלקטרוני, במקום לדפדף באין-ספור קטלוגים ומדריכים, מסווגים ואחרים. כל המגרעות של מהדורה מודפסת נעלמים כלא-היו כאשר המהדורה הופכת אלקטרונית. ניתן לעדכן את החומר במדריכים, באורח שוטף, במקום מדי פעם בפעם. אין הכרח להשקיע עבודה רבה באירגון החומר. ניתן לאחסן במחשב טקסטים בסגנון חופשי, מכיון שתוכנת האיחזור (המקשרת בין צרכן המידע לבין מאגר המידע) מסוגלת לבצע חיפושי מידע לפי כל מילת-מפתח רצויה, לרכז מידע, למיינו ולהדפיסו בכל צורה רצויה. לדוגמה, במהדורה האמריקאית (האלקטרונית) של מי ומי בארצות-הברית, יכול המתעניין לבקש: "תן לי את רשימת האירגונים שבמועצת-המנהלים שלהם יושב פלוני שקשור גם לקרן הקיימת לישראל או לפדרציה הציונית". או: "הדפס בשבילי מדבקות עם הכתובות של כל החברות בארצות-הברית המייבאות | מישראל והעוסקות | במזון ובטקסטיל". מיותר לציין, שאין שום דרך' מעשית לקבל את המידע הרצוי הזה מתוך דיפדוף במדריכים מודפסים. אין ספק, שבעבור שאילתות מידע כאלה יהיה צרכן המידע מוכן לשלם, מדי פעם, סכומים שבסיכומם עולים פי-כמה על מחירו של המדריך המודפס כולו. אוצר בלוס התפשטותם של המחשבים האישיים בעולם פותחת בפני המוציאים-לאור שפע של הזדמנויות חדשות. ניתן להפיץ חומר על תקליטונים, שעלותם דולרים ספורים, או לאחסן את המידע ברשת שירותי-מידע, כדוגמת אלנט או עורק "רשת זהב". בשני המקרים ניתן להשתמש בחומר הגולמי שהוכן ממילא בעבור מכונות-הדפוס, כך שאין צורך להכין את כל המידע מחדש, בהקלדה, לקראת ההכנה של המהדורה האקלטרונית. חומר רב מופץ בדרך האלקטרונית, גם כאשר אין לו אח-תאום מודפס. דוגמה מעניינת להוצאה-לאור אלקטרונית כזאת היא ההפקה של אטלסים ומילונים על תקליטונים. כאשר החומר מופץ לצרכנים על תקליטון או על דיסק אופטי, עליו להיות מלווה, כמובן, בתוכנה מתאימה לאיחזור המידע. כאשר החומר מאורגן במאגר מרכזי של רשת הפצת מידע, תוכנת האיחזור נמצאת במחשבי הרשת ולא אצל צרכני המידע. המוציאים לאור של מדריכים מסווגים, או כל חומר מילולי, חייבים לבחון ברצינות את נושא ההוצאה לאור וההפצה האלקטרונית, אם ברצונם לחדור לשווקים חדשים עם מוצרים חדשים, מכיון שברור שבמקרים רבים המדיה האלקטרונית מתאימה יותר לטיפול במידע ובהפצתו מאשר המדיה המודפסת. - * מחבר הכתבה הוא מנהל איחזור מידע בחברת אלנט. --000 5 .]סט 18800106 ,10107018 ,6ות[סהזגג 1 .[. :800)תס0) (602) .054 3 ,208 3 1% 6 -500 .777402 0 = 0 טי 66 065 .₪606 ה 4 22 -052 1 1 1 1 18 ל 2 ב חוד - 86 או 6 ג 3- 21 0 6 ו תס 0 / ג 00 םן 270065508 ה | תסתשזע מתתצךל 1 1 ו ו 5 ו סו ות 6 זס1 מו 2 0 ךס 0 2 0 ו 0 / 5% 13 06 2% 054 ,06904 6 3 7 0 0 0 , הלאש | ו זו -00 +יי, - | מס" וא 8% מ 1 > - ה 2 06 5 18 ד 1/1106 4 6 8% 6ו[690 7 0 62 06 16 ו ק - ץ : 6 0 .-.- -09 ו תס ממ[ :19800ת )0‏ .86 ₪ - - 0 5 -3503--:8800. 0 .2 ,138106075 1 .15 ,88א6ך - - . , גוא 58 ג .ץז 56 תג [0:)מ60) ו = > מס 0 -ם 6 .5 373 10 0 סי 0 1.6088 ו 0 / מ0זססמתץ | 55 ה א 0 ,4 ,08550 1 ,תסוסתו[. מס)ססת1ז ,2680 ל 9 1 06 ) .88 --/-- 8 ,1 צה]א- 28 אל טא 6 300 ,27000) 6 18 201800 .86 4 0 -617(449) ,02194 .1 ,בת668א1 1 ופט - 07108 .קת קםס11 ,8- 5 צג]א0 5 תה 014110 01006 תק!)הזסקזס6תו מסגווטותאת 111010 מ163110מנוותות 0 ) 36 - 66 .84 ו 6% ,5-7 צ01/4 | 160 1800מ20) .60מ0:6/ת620| >)מ6תסקח 60 16מ0ז1060 > | 1116881 סצן 5 ,עְמם8קו 60 100110 6טש8זק5 ,ת8001ת01] .0 (617) .54 ,01606 1/4 ,001סם0צס /) ,6201011 [108) ./175 ,600100%6תת60 ,5181/0760 ,6- 5 ץאט 6% ץ0ב48 201800 | .66מ60010:6 | 116112666 4 4 ,027 ,50801070 ,10212 2028 ,קט0ז2) 67ת1816) > .8 643 א1610 ,964-0096 (203) 64 | לוח אריעים בחו"ל מפורסם כשירות לקוראים. הארועיט לוקטו ממקורות . = שונים שזרמו למערכת. אין המערכת אחראית לפרטים המופיעים בלוח = וממליצה בפני הקוראים לוודא פרטים אלה. . הי ל ל ל 052-548222); / / 6% ל 4816 ' א ל > ו 30 0 ו 6מך 0 .6 2 .088 ,0)) ,02194 1 ,60081 - 0 . טפ ,11- 7 625 - 0 2 -2052 ביכ 5 0 051 תל | /;/ 4 2 \ 0 052-548222 = 0 2 08 " סטמ 5 7 - 0 העבהב 0 0% 60 00 7 0 2 08 ,ק00ז2) 67ת1811) א 7 ו 3 אד ,6 (203) 209 0 שד ו ,0 7 7% . ₪ - 7 07 16 ו 8 3 תפ 1 7 7% 00 7 8 00 0 ות .. ל ו 1 00 כ 0 0 2 8 = ל 8 | = -434 / .6 2060%1אז ה 1 -- .0 7 א | יי זסטן[51 639 0% :0 06 א ספ 0 8142 9 30 7 0 פא ו 8 ה 1 1 7 ץג % 3 5 -052 1 608 0 מז .-- %קצ .54 1-ו 311/06 11) ו 1011 = ו וחקת , סנמ טר ב 2 ו | 8 מנזסטתופתן א / | 0 15213 אץ 0 ו 608 .08 /- הת | 2 . ד וג 0 0 | . ו 1% - 56 16 .18 ו 117% /' כל 5 0 0/0 )81081 תות 7 0 7 00 סז 51 8 506601 [. -206 פוט כ כפנ 3 6 684661 = | 058 ,08358 עד שוסצן, . - 6 ,1 06 - .0 6 ו . 8 5 00305 0 4 סקא 1986 7 .4 8 - 1 8 6% .6 / 0 ./115 ,76%88 8 ,1 צגאא- 28 תו - . = 0-7 2 ב ( רב 6 6 :6201800 .105107 0+ 6 זי ./ - פמט ןוסקא ג 0 5 ₪₪* 2375112 (318) ,1154 ,1018188 ,561מ510 635 " ל -- כ 2 | 866 ₪086 12 9-0 68 - ו 7 0 .86 15[2/ת0160/ת6/1512/1ןתותותזס-) 8 תסטוטוםא 00618688 6 -10/4518תגוגתות ס2) ,ץ28180) " 1+) ו .3 ]1 / במ60םס.1 .50 ז6500סתג]א. 11 סא - זגגיך -- ץמ ) .0 1136 6 עונל 18160 6[זס/ ,166220108 1 6050718ם1 01 0 6 1 | ,פםוזססתוקתם | [1160008 | 826 | 6010108[ 05 001010281 טמופת | - בה 1 .54 ,6 ,310 0-3 6 שמת .115 ,0111011118 00 ת88 ,17- 14 רכ 00 הג 68 תס : 6 ,תמץ18] 118777 6/0 ,תסגגנתסזט/ 8ת8 18600:80001106ת0-) 4 1 כ )1 ,שתנזק5 זסע511 ,.זזס ד עס8%זגת ו 738 6 6 ]אאעאן .54 - ינ ,אנתססגק ,18- 14 6/5 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 יקטור חזות עלה ארצה עם משפחתו בשנת 1954. בן-גוריון אמר שהם צריכים' לבוא, והם באו. כמו שמספרת חוה אלברשטיין ב"שערליה", היה קשה במעברה. את משפחת חזות לא שלחו לחיפה כי-אם למעברת לוד. הם לא התלוננו, אף"על-פי שאבא חזות לא עבד. ויקטור הקטן השתולל יחף בשלוליות. לפעמים היה לו קר, לפעמים היה רעב. לבית-הספר הלך מדי פעם, למרות שהסוציאלית אמרה לו ללכת לשם בכל יום. ויקטור חזות האמיתי בסיפורנו לא עלה ארצה. משפחתו נשארה במקנס שבמרוקו. אבא חזות רצה לַראות את בנו מאחורי דוכן המכולת המשפחתית, אך ויקטור העדיף ללמוד, וכסטודנט מבריק -- ובהמשך, כבעל דיפלומה של מהנדס אלקטרוניקה -- הוא נכנס לשורות יבמ בצרפת. | = %/-/ ויקטור חזות אחר לא עלה ארצה ולא נשאר במקנס, מרוקו. אבא חזות הגיע לפאריס עם רעייתו וחמשת ילדיהם. אבא חזות לא עבד, כזכור, אך מכיוון שמשפחתו מנתה יותר מארבעה ילדים, היא הפכה למה שמכונה בצרפת "פאמי נומברז" -- משפחה מרובת- | ילדים. כספי הביטוח הלאומי הספיקו לכלכלת המשפחה ולחינוך הילדים. זאת עובדה אחת , המבדילה בין קידום היהודים מצפון-אפריקה שהגיעו לצרפת לבין בני משפחותיהם שהגיעו ארצה בשנות החמישים. צרפת לא היפלתה בין העדות. האשכנזים זכו ליחס דומה.. בתחילת שנות השבעים היה רוב המסחר. הסיטונאי בבגדים בפאריס, בידי היהודים. יוצאי צפון אפריקה ומרכז אירופה,. | כאחד. הדור השני, שסיים את חוק לימודיו, נכנס לעסקים. במקום מחסני שמאטעס נפתחו חנויות מפוארות עם ניאון ונירוסטה. בסוף שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים נכנס גורם חדש לזירה: המסחר הסיטונאי במחשבים אישיים ובציוד היקפי. מי שהתבלט גם כאן, היו היהודים. במסחר הם התמצאו, חידושים משכו את ליבם. ובאמת, בואו ונכיר אחדים מהם, על שמותיהם ועיסוקיהם. נתחיל, כמובן, בגיבור סיפורנו (למען הדיוק, אחד מהם -- זה שהגיע לענף המחשבים): ויקטור חזות, "מר פלוס", השותף עם אחיו ועם התאומים לבית זייבנברג (יהודים, אלא מה?) בחברת | 3.?מחשבים. במה הם עוסקים? בין היתר, הם הסוכנים של מחולל- היישומיט מאג'יק של משוב בצרפת, אבל זה (בינתיים, לפחות) כסף קטן בשבילם. הם משווקים יבמ פיסי ואפל, ויקטור ובול, והם גם יבואני ומשווקי תוכנת התיב"מ הפופולארית אוטוקאד בצרפת. 0/0/05 כושרו האירגוני של ויקטור חזות הוא שם- דבר בצרפת, והוא מהדילרים המצליחים בצרפת. . ז'אן-קלוד אשר הוא מקשישי ענף המחשבים בצרפת. מהנדס תקשורת בהכשרתו, בן 56, נשיא חברת טקלק אירטרוניק לשיווק ציוד אלקטרוני ומוצרים בענף המחשבים, עם מחזור-עסקים (המנוהלים ברחבי אירופה) של 6 מיליארד פראנקים צרפתיים. מוריס ישראל הוא נשיא חברה לשיווק מחשבים וציוד היקפי בשם אספס 01. ז'אק סיטון הוא נשיא קבוצת סיטון, המשווקת באירופה את מוצרי האודיו, ויראו ומוצרי ענ"א של פוג'י ופוג'יטסו, בן 34, בעל תפישת-עולם שיווקית אגרסיבית: "הקונצפציה בקבוצת סיטון היא קומנדו. 100 אנשים המביסים 1,000. כל אדם הוא קומנדו בפני צצמו". ועלל סמי נידאם שמעתם? גם לו יש חברה משלו, סקור אסיסטנס. סמי כבר מכר הכל ביטי בלעצל-בלוויל וממשיך למכור הכל: אוליבטי, פיליפס, והיום תואמים בריטיים מתוצרת פיוצ'ר קומפיוטר. הולך לו לסמי בצרפת. בן 44, 3 ילדים, מבסוט מהחיים. למה לא? יש לו סיבות טובות לכך. ז'אן טובול שותף בחברת שיווק מחשבים אחרת, סיליקון. רוז'ה חדד הוא מנכ"ל קבוצת בי.אפ.אם. יש לפחות בחורה אחת בחבורה: שנטל אלקיים, מנהלת שיווק דיסקטים של חברת ]א3 בצרפת. | אבל, כאמור, לא רק יהודים מצפון-אפריקה הם שם-דבר בתחום שיווק המחשבים האישיים והציוד ההיקפי בצרפת. פרנסואה שפירא הוא מנהל-המכירות של מחשבי המיקרו בקונצרן תומסון. בן 37, למד בבית-הספר של יבמ, בה עבד 7 שנים בתפקידי מכירות שונים. פול גוטמן, נשיא חברת איסי, גילגל בשנה שעברה 8 מיליון פראנק בשיווק מוזשבי המיקרו של בול-מיקראל. את התאומים לבית זייבנברג, שותפיו של ויקטור חזות, כבר הזכרנו. מה, בעצם, רציתי לספר לכם הפעם? על. קליטת העליה נוסח שנות החמישים? על המדיניות הסוציאלית הצרפתית, שאיפשרה לאב לא לעבוד, ועם זאת לתת לילדיו השכלה טובה? על הסבתו של הסוחר היהודי מבגדים למחשבים? רציתי, כנראה, לדבר על כל אחד מאלה, אבל החשוב ביותר: מדי חודש, כשאני מעיין בדיסטריביוטיק, ירחון משווקי המחשבים האישיים והציוד ההיקפי בצרפת, קצת צובט בלב לקרוא את השמות האלה, שמות משלנו, שהיו יכולים להיות איתנו ואולי לתרום לנו מהידע והכישרון והניסיון שלהם. אולי, אם הם - ולא רק הם, כי אם גם אחרים בתחומים ובעיסוקים שונים -- היו פה איתנו, כאן ועכשיו, זה היה טוב לנו. וגם להם. רענן רוגל מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 יותר אנשי מחשבים מנוסים קוראים בכל שבוע אנשים ומחשבים! 55 4 | חשמליים. והמונח האנגלי 300088 70 | שפירושו לשאוב אבק, ומאחוריו מסתתרת חברת הובר -- היצרנית הבריטית הגדולה שמייצרת, בין היתר, שואבי-אבק. חזרה לענייננו: מהי סיסמתה של חברת טלקס במודעות למסופי 3270? "האלטרנטיבה | סיסמה בחרה אי.אי.אס במסע-הפירסום האחרון שלה? האלטרנטיבה, מה' שנקרא, תואמות אי,אי.אס: טנא אלי והשאלה הנשאלת: צרוף מקרים? . - 4 מילארד נגד מילארדד. היוזמה החדשה שלו ואת כישלונה של הוזמה הקודמת, עיתק מגע בין אימסאי ובין קומפיוטרלנד. כאשר נסגרה אימסאי לא יכלו נושיה לתבוע דבר מקומפיוטרלנד. אבל הדרך החדשה לא היתה סוגה בשושנים. ב-1976 העסיק ביל את ג'ון מרטין-מוטומאסי כיועץ לענייני זיכיונות. תמורת 1% ממניות קומפיוטרלנד. כעבור זמן לא רב מכר מוסומאסי את מניותיו תמורת רבע מיליון דולר והקים בית-תוכנה עצמאי. אשתקד רכש שטר-חוב של קומפיוטרלנד, ששוויו המקורי רבע מיליון דולר, תמורת 400,000 דולר, משום שבין סעיפי שטר-החוב היה סעיף של אופציה להמיר אותן ב-20% ממניות קומפיוטרלנד. מוסומאסי דרש לממש אופציה זו. מילארד נלחם בו בערכאות = והפסיד לכל אורך הדרך. ל אינו ברור עדיין. אך זה עדיין אינו הכל. | | פטרישיה, רעייתו של ביל מילארד, צורפה למועצת-המנהלים של החברה, שמנתה שלושה מנהלים: בִיל, פטרישיה ופאבר. גם שלוש בנותיהם של בני-הזוג עובדות בהנהלת החברה, בנעוריו. בגלל התביעה של מוסומאסי ומסיבות שונות אחרות, נקלעה קומפיוטרלנד לקשיים כספיים בשלהי 1984. כאשר גאו הלחצים, ובעלי הזיכיונות החלו תובעים שיתוף בניהול החברה, החליט ביל מילארד לפרוש מכהונתו כנשיא החברה. ביחד איתו פרשה בתו בת ה-27, ברברה. ומי מונה לנשיא החברה? אד פאבר הכאריסמאטי, בן ה-44, שהיה נשיא החברה ברוב שנותיה. מעמדותיהם גם מייקל שאבאזיאן, בן 44, שהיה נשיא האגף האמריקאי של החברה, ווינסנסט או'ריילי, בן 41,: שהיה נשיא החברה לענייני כספים ומינהל. הנחלת החברה מודה, שיש לה קשיים בגיוס הכסף הדרוש להמשך המאבק המשפטי עם 6 מספר אחד ל-3270" (באנגלית, כמובן). באיזו . מלאה. משרד-הפירסום החתום על מודעות . שמיקומה בבית-אחוזה ליד המקום בו גדל ביל: ביחד עם ביל וברברה ל הורחקו מוסומאסי, שבית"המשפט החליט במארס השנה כי הוא זכאי לקבל 20% ממניות קומפיוטרלנד. מדובר. ב-283 מיליון דולר פיקדון המתחייב מהגשת עירעור על פסק-הדין. שמועות עקשניות בעיתונות המקצועיות מדברות על כוונות החברה לבקש רשות לְהיסגר = כאמצעי הגנה מפני נושיה. שמועות אחרות מדברות על סכסוך שנתגלע בין מילארד לבין רעייתו, ושכתוצאה ממנו מעוניין מילארד להציל לעצמו פרוסה גְדַולה ככל האפשר מן העוגה שעדיין'שווה הון עתק. באשר לעתיד החברה, תולה ההנהלה החדשה תקוות רבות באד פאבר. "יש בעיות קשות עם בעלי הזיכיונות", אומר ריי שליצר, : בעל-זיבִיון רב"השפעה, שמחזיק בשלוש חנויות | של קומפיוטרלנד בסן-פראנציסקו, "אבל אד פאבר יטה לנו אוזן וביחד נמצא הסדר לבעיותינו". - 4 טיטיאי. ישראל תוכנת המשוד. הממוחשב. חברת סי.סי.אִי. ‏ מובילה היום בארה"ב מבחינת איכות ורמת-ביצוע של תוכנות המשרד הממוחשב, הן בתחום המסחרי והפיננסי והן בתחום משרדי עורכי-דין. 5 חברות-משפטנים : גדולות בארה"ב (שבכל אחת מהן עובדים יותר ממאה עורכי-דין) רכשו מחשבי 6/32 תפאוסץ 2 עם תוכנת "עוצמה לעורך-הדין" .18641 אעאוסת תסזק0). קל מאוד ללמוד להשתמש בתוכנת המשרד הממוחשב של סי.סי .אי,, גם כאשר אין למשתמש רקע וניסיון במחשבים ובתוכנה. המערכת מופעלת בעזרת תפריטים המוצגים על = המצג, והיא כוללת כל מה שדרוש למשרד המודרני: תמלילן, דואר אלקטרוני, ניהול ארכיון אלקטרוני, ניהול יומן, גראפיקה עיסקית, מודלים פינאנסיים, מחוללי יישומים, מסדי- נתונים משולבים ועוד. המשתמש יכול לעצב בעצמו "טפסים" להקלדת נתונים, ואחר-כך להשתמש בהם ללדכון מסד-הנתונים, להפקת . תדפיסים ולהכנת דו'"חות שונים . כלומר: : תוכנה אינטגרטיבית, | גמישה וידידותית ביותר = למשתמש. | סי,סי,אי, | תיכנה | את מערכותיה כך, שהמשתמש יכול לגדול איתן בהדרגה, לפי צרכיו, החל בתחנתדעבודה יחידה וכלה ברשת בת מאות -- ואפילו אלפי -- משתמשים. בין המשתמשים הללו יכולים להיות רבים בעלי מיקרו-מחשבים אישיים, כמו יבמ פיסי. | "יצרנו ‏ גירסות מודולאריות של 'עוצמה למשרד', כדי לשרת שלושה תחומים עיקריים", אומר דובר החברה בארה"ב. "משרדים של עורכי-דין, = מוסדות = פיננסיים = ורשויות ממלכתיות". מסתבר, שבחירת שוקי"היעד ' היתה מוצלחת: בין לקוחותיה של טי.סי.אי. נמנים היום כל מערכת הביטחון של ארה"ב, משרדי-ממשלה, משפטנים רבים, בנקים וחברות"השקעה. על אלה יש להוסיף .גם מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר פרטיים. חברת סי.סי.אי. ‏ ישראל מעניקה תמיכה מלאה למשפחת מחשבי 32 תִמאו0? -- החל מרמת מערכות ההפעלה, שפות התיכנות לתוכנות המשרד הממוחשב וכלה באחזקה ושירות טכני. השתתפות הצוות הישראלי בפיתוח ותמיכה שוטפת של מערכות- המחשבים עבור חברת-האם, מבטיחה ללקוחות החברה תמיכה במערכות-מחשבי סיסי.אי. ברמה מהגבוהות ביותר בארץ. | + מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 יש לך שאלה בדראגון? אם אתה בעל מחשב דראגון ויש לך שאלות או בעיות, כתוב אלינו. קובי גנות ישמח | להשיב ספרות מקצועית ליבמ פיטי אני בעל מחשב יבמ פיסי, ואניי מעוניין: לדעת: האם יש כתב-עת למחשב זה, בארץ או בחו"ל? אם כן, איך מצטרפים למנוייו? והאם | יש ספר' תוכניות למחשב יבמ פיסי בעברית, והיכן ניתן להשיגו? שי שורר, הרצליה > יש כמה וכמה כתבי-עת ליבמ פיסי, הרואים | אור בארה"ב ובאנגליה, ויש חוברות העבודה בעברית, שהוציאה לאור רשת באג (שמרכזה בלב דיזנגוף, תל-אביב). בַאג מוציאה לאוך גם חוברות עם תוכניות לְמחשב יבָמ פיסי - בעברית, כמובן. מה בין מניפה למטריצה ! ברצוני לשבח אתכם על המגזין שמכיל חומר עשיר על רוב המחשבים -- אבל מדוע חדלתם לפרסם מאמרים עַל אפל?. מה ההבדל בין מרפסות מניפה, מטריצה,. נקודתית ומקבילית? ]| באשר למכתבו של אלי קולברג בגליון 30 - הפקודה ו פוק 8 אינה פועלת, לפחות אצלי. | עמי סייג, אור עקיבא חן-חן על מחמאותיך. באשר לאפל, ראה תשובתנו לדורון כהנסקי. מדפסת מניפה מפעילה גלגל של אותיות ותווים אחרים ומפיקה הדפסת אִיכות הדומה להדפסה של מכונת-כתיבה. מדפסת מטריצה (שהיא גם מדפסת נקודתית) מדפיסה באמצעות מחטי-דיו ‏ שיוצרות נקודות אשר מפיקות אותיות ותווים אחרים. צפיפות הנקודות יוצרת | את איכוּת ההדפסה. ככל שהנקודות צפופות יותר, ההדפסה נאה יותר. יש מדפסות מטריצה שמדפיסות ברמה. של כמעט-איכות. . | מדפסת מקבילית אינה שייכת לאיכות מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ההדפסה, כי אם לצורת העבודה עם המחשב. יש למחשבים יציאה טורית (סריאלית) או יציאה מקבילית (פאראללית), או שתיהן כאחת. הוראות ההדפטה יוצאות מן המחשב באחת משתי השיטות הללו. הוראות טוריות לא יאפשרו הדפסה מקבילית, ולהיפך. דוגמה של הכתב ‏ הּכרמלי להלן מכתב שהודפס בכתב הכרמלי, על מחשב נפוץ. הואילו להציגו במדור זה, כדי שהקוראים יוכלו לקרוא ולהתרשם מן הכתב הזה, שאני מציע כתחליף לכתב העברי הסובל מבעיות' ניקוד, כתיב מלא, כתיב חטר וכיו"ב. . מ. אבינור, חיפה טענות... טענות... אני תלמיד תיכון במגמת מחשבים, ואני מנוי ותיק שלכם, אך התחלתי לחשוב על הפסקת המנוי -- וזאת בגלל מספר סיבות חשובות: א. חדלתם לסקור מחשבים חדשים. לאן נעלם מבט מקרוב על מחשבים אישיים? ב. רוב המדורים מופנים אל אנשי-מקצוע ואין חומר למשתמשים במחשבים אישיים. החומר המקצועי פונה אל ציבור קטן מאוד, וחבל. = | ג. מתי תעברו כבר את 70 העמודים? ד. אם תשוו את המגזין שלכם עם מגזינים לועזיים, תִבִינו את טענותי. לדעתי, הגליון הטוב ביותר שלכם היה גליון מס' 2. זֶה היה בזמנו מגזין שנקרא מחשב אישי. מדוע מיזגתם אותו במגזין אנשים ומחשבים? לדעתי, זו השגיאה העיקרית. אני מקווה שתשיבו עטרה ליושנה. . דוד אורגד ה . דוד, דוד, אתה באמת חושב שמגיעה לנו שטיפה כזאת? ראשית, מאז גליון מס' 2 זרמו מים רבים בירקון ובירדן, וני עולם המחשבים נשתנו לבלי הכר. אנו משתדלים לצעוד עם הזמן ולסקור את המתחדש בעולם זה. אם ניצמד 7 של גליון מס' 2 , נהפוך למגזין היסטורי, לא חדשותי. בגליונות האחרונים עברנו את 70 העמודים וגם הקדשנו עמודים (ותאמין לי שהמו"ל שלנו נאנח על כך),למבט מקרוב על מחשבים חדשים . שונים. אולי היית שקוע בלימודיך עד כדי כך, שלא הבחנת בדבר. : אנו משתדלים. לספק את משאלותיקן יי וצרכיהן של אוכלוסיות-קוראים שונות, החל בחובבים וכלה באנשי-מקצוע. ‏ מניין לך, שאנשי-המקצוע מהווים "ציבור קטן מאוד"? ייסשמשם זה ב | ₪4 22 טט שש 65 את 42 ₪0 טע 5ם 34 33 עם 0 > 55 את אה 11 אא אא זג צץ שט 6 6 8 .1+ שחת ₪0 47-06 .אתא 4 לגד 4 ג[פת%3 בת 680 בתם פהקנטת פכָבת 0 13 +הת2פט ם 16קק4 [פש ז106תשאַבת1 856%ק4ת ע 11 > פמט %נתאס+ ש ם]1 018ק4 טפשצבת 1[ ₪81+36 28 60הטת 2 .₪ז8םת0%8 תפש פע ץ%פב> 3% ש ,0%ע30%1 3 +התטם 6% 8%ח%8% .+סתפח ש 110% 0%ץ30%1 פטט4ט ם הבא %גתטגש פ5נמהת 1 ת3ש30₪1 אבת 1 לצא טגנטהת 1 067 +סתפתט 0%ץ30%1 ,שטתב3א בת תות [שבח ,28 שַט5 ת +סתאס+ 6 3% | %גתטג] טס6>א 1 שְשסש תטש תע38 ש אהא סתסת | ,תנטפשצבּת [63 13-11 בת טב%3א בּתע בת טב%א בת 1%:ט11 518% 0% ו %טתאו ש תנשטתתנש 6% 4078085 1300811 תץ [1אפת טב%%3 13 .תנטפשצבת בּתע 5 83:טנה אבאות %00838 6אש %13התתס/ת1 0% לסתא0+ אבת13603] ,זפ%סץ 1833ת התבטגת שק 6%פטבּת ,גתסת+א618 תסש₪113 ח0ש6א ‏ ףגתטגש 1 | . ש 0068%הח שְפתהעתגט לבט1%1 ,2018 ש הסט ו 4 ה11[3ט? ות 3+ | תי תסתנטג .א הגנה על תוכניות אפל. חגי כתריאל הציע בגליון 27 שיטת הגנה לתוכניות אפל. לפי שיטה זו, מספרי השורות הופכים אמנם כולם ל-0, אך לא כן המספרים בפקודות 0 שאינם משתנים, וזה גורם להודעות שגיאה שונות ואינו מאפשר לתוכנית לרוץ כהלכה. יובל אהרוני, כפר-סבא ניסיתי את "שיטת כתריאל" להגנה על. תוכניות אפל, ואחר-כך לא יכולתי להפעיל את התוכניות. שאלה: האם אפשר להיחלץ ממצב זה? (אין רואים גם את הקאטאלוג). שאלה נוספת: כאשר שמרתי את התוכנית על תקליטון, בעזרת פקודת הפוק שמגינה על התקליטון, ‏ לא הצלחתי להזין תוכניות לתקליטון גם לאחר הפוק 17 43 שהיה צריך להקליט. מדוע?. גיל בן-חור, נתניה הכדור חוזר אליך, כתריאל ! 67 0 -| > קומודור 64 מעוניין להחליף תוכנות משחק. רח' השמינית 13 מעלה אדומים ירושלים, טל. 1 (על תקליטונים). > מעוניין להחליף משחקים לאפל. בעיקר עם תושבי חיפה והקריות. מנשה פטאי, ת.ד. 5535 קרית-אתא מיקוד 28000, טל. 04-442163. > למכירה, תוכניות לספקטרום 48 ק' מהמתקדמות ביותר, במחירים זולים. וכמו כן מעוניין בטלויזיה שחור-לבן עם ש.0.11. אמיר, טל. 7512544. > מנתח מערכות עצמאי מפתח יישומים בתחומים מגוונים (כולל ניתוח מערכת וכתיבת תוכנה) על מחשבים שונים. לפנות לטל. 3, > "מת" להשיג לקומודור 64 את המחשקים סברה וולף, אלידון, וכן את חוברות 275 של 4 008. אשלח או אתן תוכנה תמורתם. שרון, טל. 03-350791. > ברשותי מגוון משחקים למחשב אמסטרד ברצוני להחליף משחקים. כמו-כן מעוניין להשיג או לקנות תוכנית העתקה. ערן רח' וינוק 1 ראשון לציון, טל. 03-940255. * בעד 13 ש"ח וקסטה תקבל/י בחזרה את הקסטה ועוד 15 משחקים לוהטים לקומודור 4: קארטה, בלו-מקס, מכוניות, פניקס, משחקים מדברים ועוד... רפי אלבו, קיבוץ נחשונים ד.נ. המרכז מיקוד 73190. >לתוכניתים רציניים ולכל דורש: ערכה מושלמת לשפת אסמבלר למחשבים בעלי מעבד 2: קסטה עם השפה ותוכניות עריכה + שני ספרים מקצועיים חדשים. המחיר,: 590, לפרטים: שרון פלדמן טל. 03-747313. > מעוניין למכור משחקים למחשב אטארי 800 אקס אל (גם הרפתקאות). אסף יחזקאלי, רח' ריינס 21 גבעתיים מיקוד 53460. = מעונינת לכתוב תוכניות על יבמ פיסי במיוחד בשפת הקובול לכל מיני יישומים, תמורת תשלום. (ברשותי יבמ פיסי + מדפסת ושני > מעוניין למכור/להחליף משחקי קומודור 64, ברשותי תוכנת מתמטיקה מעולה. אייל יולס, הנוטר 21 א' קרית חיים, טל. 723596. > מעוניין לקנות דיסקט תוכנה המרחיב את ספריית הצורות הגראפיות של תוכנת ה-דא81ץ 0 של הקומודור 64. לבקש את אייל בטל. 3 (דחוף! !!). > מעוניין להחליף תוכנות ומשחקים למחשב אפל כמו כן לייצור קשר עם בני-נוער בעלי מחשב אפל או תואמיו. אוהד אסא טל. 426815, רח' בורלא 35 ת"א מיקוד 69364. * לבעלי אפל ותואמיו מעוניין להחליף תוכניות בעיקר בלו מקס ומשחקים בעלי 128 ק'. רח' מוריה 50/7 מיקוד 84307 באר-שבע, טל. 5, ארנון. *ברצוני לקנות במחיר זול או להחליף תוכניות לטנדי צבעוני רצוי מאוד על-גבי תקליטונים אך אפשרי גם על גבי קלטות רונן יערי מאפו 5 רחובות 76203, טל. 08-491733. > לבעלי אפל ! !! מעוניין ב-1 1485 המתאים ל-48 ק' ובתוכנית המצמצמת את מספר הסקטורים של תמונה. בתמורהי אתן משחקים או תשלום. טל. 052-445714 (אחה"צ) רן. > שיכפול קסטות מכל הסוגים מטייפ לטייפ האיכות מעולה ובמחיר זול. גיא, טל. 98686- 5 אחה"צ. > מעוניין להחליף משחקים למחשב אמסטראד על כונן, אופיר ארקין, גלבוע 618/4 נצרת עילית 14000, טל. 065-79570. > להחלפה משחקים לקומודור 64 על גבי כונן או טייפ. ברשותי משחקים כגון אצטק, ועוד. לפנות לגור וינדמילר 069-61521. > מעוניין להחליף תוכנות ומשחקים לסטפקטרום 48 ק', ברשותי תוכנית העתקה טטייפ כונן. כמו-כן מעוניין ליצור קשר עם בעלי קומודור 64 6. שי חמיידס, נחל עוז. ד.נ. הנגב 85145, טל. 051-95325. > למכירה קסטה עם 50 משחקים לקומודור 64 כל מי שמעוניין שישלח 60 ש"ח (משלוח + קסטה) ללבונטין 30/15 נתניה 42318, טל. 6. מעוניין בבייסיק מרחב לוגו ושפת מכונה בתמורה אתן משחקים יפים. אריה. > למכירה/החלפה משחקים למחשב אטארי 0 אקס אל משחקים חדשים ביותר. נא לפנות לגרשון גרי רח' הדרור 12 רמתיים, טל 456824- 2. על כל 10 תוכניות, תוכנית אחת חינם. > למכירה משחקים למחשב קומודור 128/64 על גבי דיסקט/טייפ, תוכניות דיבור או תוכנות בשפות שונות מחירים זולים ומפתיעים ! גבאי מרון טל. 722202 ירושליים. המשחקים החדשים והישנים באחד קנית? זכית!. > מעוניין למכור/להחליף משחקים למחשב קומודור 64 ברשותי משחקים מגוונים ויקרים שקשה להשיגם וגם 2 תוכניות העתקה מטייפ לכונן ומכונן לטייפ. גיא גבאי טל. 35153 רח, ברודצקי 22 א' נתניה. > למכירה ‏ ג1.199/4 + קסטת תוכנה + חיבורים לטייפ ולטלויזיה + ספרות. הזדמנות למחשב ביתי טוב וזול עם בסיס להתרחבות 850 הנחה על תוספות. עופר אלון, טל. 02-86613 אשכולי 107/5 רמות ירושלים 97725. במ קרי = | במחעובאים > שיעורים בביסיק על מחשב אפל 2 ותואמיו. שלגי יובל, טל. 04-224933. > ספקטרה וידאו מעוניין בקשר עם בעלי מחשב ספקטרה וידאו להחלפת תוכנה משחקים ומידע ברשותי מאות תוכנות ומשחקים ותוכנות תאום. גבע אוסדון, רח' דן 12 קרית ביאליק 27000 טל. 8, > לבעלי אפל ותואמיו התארגנות מועדון אפל עכשיו בעיצומה ניתן עוד להירשם! ברגע איז 08 מעבדה משוכללת לתיקון כל סוגי המחשבים * 6ס--ום! ותואמיו א אדפ + 5חהסססואואס6 + = ושקה ותואמיו * > כולל הרכבת זכרון, צגים ומדפסות > רכיבים מקוריים > צוות מהימן ומקצועי 5 -- רח' כנרת 15 בני-ברק (ע"י מ.מ.מ.), טל. ו70004, 709174, 7784519 03, פתוח 18:00 - 09:00 רצוף 10 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 שתירשם תוכל לקבל כל תוכנית שבמועדון. ארנון, טל. 057-79285. | % נער בעל נסיון עשיר בתכנות בייסיק, לוגו, אסמבלר ופסקל נותן שעורי בייסיק במחירי מציאה !!! ידיעת אנגלית רצויה אך לא חובה. גולן שי ברל 18 נו"ש חיפה, טל. 04-234367. = מעוניין ליצור קשר עם בעלי אטארי וכן מעוניין להחליף או למכור תוכנות ברשותי כ- | 150 תוכנות כגון: קארטה, ובונטי בוב כמו כן מעוניין בטורבו. צמח ישי, רח' הנרי הרץ 714 לוד, טל. 08-224726. > מעוניין לדעת האם ניתן להשיג בארץ תוכנתאז4]א0ק 116פטת. (ללא זזכויות יוצרים). ממי מילשטיין ש שד' ירושלים 20 חולון 5, . מעוניין בקשר עם בעלי. יבמ פיסי לשם החלפת תוכנות עסקיות ומשחקים. עופר אלון, רח' אשכולי 107/5 רמות ירושלים 97725, טל. 3 (רצוי מירושלים). = = = מעוניין ליצור קשר עם בעלי אמסטרד 670 4 להחלפת משחקים תוכנות וידע רב. ליצירת קשר טלפן בשעות הערב לטל. 08-230098 ובקש את שרון.: חובטררו = למכירה תואם אפל, 8 ק' + כונן + מוניטור. טל. 02-815946. > למכירה מחשב אטארי 800 אקס אלו 4 ק' + = טייפ + תוכנה + ספרות. זכאי משה ד.נ.ג,מ. 5, טל. 04-927441 שלוחה 2322 (בשעות אחה"צ והערב). | | > למכירה מדפסת גראפית 125 סוג 1680וא [א18ת, בעלת יכולת לכתב איכות. טל. 738175 בערב. > למכירה מודם חיוג 212 רידסון. חדש. טל. 7, > מעוניין למכור מחשב ספקטרום 48 ק' + 3 ספרים + 6 קסטות + כל החיבורים + ספק כוח במצב טוב + חוברות. ידוב אריק, רח' נויפלד > 19 בני ברק 51242, טל. 03-702262. > למכירה אפל 2 סי + מוניטור 2 אי + ג'וסטיק + 20 תקליטונים (משחקים, שפות) בשימוש כשנה וחודשיים, כחדש. אבי נחום, התפוצות 0 רמת גן-52264, טל. 03-746186 (בערב). = מעוניין לקנות כונן במצב טוב לקומודור 64, וכן מעוניין למכור תוכניות -- סופר בייסיק 4, לוגו,.. רפי אלבו קיבוץ נחשונים ד.נ. המרכז. 73190. > למכירה מחשב 7-734וא 51142 עם מדפסת - צרה, טייפ, ספרות מקצועית, קסטות משחקים וג'ויסטיק, במחיר 500 ש"ח. אלי מלר, רח' סוקולוב 51 נהריה, טל. 04-922642. > מעוניין לקנות קומודור 64 משומש + כונן + משחקים תקין. יחיאל קופרמן כפר אדומים טל. 4,. > למכירה ספקטרום + עם אינטרפייס 1 + מיקרודרייב 11 תַקליטונים, עשרות משחקים, תוכנה עסקית, אביזרים, ספרות באנגלית ובעברית. טל. 052-555996. > למכירה מחשב דראגון 64 + 50 משחקים + טופס פרסיום במדור קְלטי/פלטי ג'ויסטיק, המחשב במצב מצויין + ספר אנגלית ועברית במחיר של 8300. חרמון רפי רת בורכוב 11 בתים 59558, טל. 596552. = למכירה מחשב בי.בי.סי, 32 ק"ב + אפשרות והרחבת זיכרון + תוכנות ומשחקים + ספרות נרחבת על המחשב בכל תחומיו. יגאל, טל. 9, = למכירה תואם אפל ניו ספרינט 64 ק', מוניוור 6 ירוק, שני כוננים, כרטיס 80 טור, מדפסת תואמת אפסון -- 1200 5515%18% + כרטיס מדפסת 88 .6771, ספרות מגוונת ותוכנה עשירה. ירון אדלר, טל. 03-473147 אחה"צ. * מעוניין בכונן תקליוונים במצב טוב לדראגון 4. דורון, טל. 03-791642. 6 למכירה אטארי 600 מורחב (64) + טייפ 0 + עברית צרובה + ספרות + משחקים + קלטות ללימוד בייסיק' עצמי + קאטריג' "דיפנדר", אמנון כהן, רח' משק עזר 205 עכו, טל. 04-810448, לוח מגע מעל ל-200 תוכניות שפת מכונה. חלקם נדירים בארץ + סיפרי משתמשים. שרון סייברי רח' הברושים 21/1 כרמיאל 20100, טל. 0. אסור להחמיץ. > למכירה מחשב קייפרו 2 במחיר מציאה, תוכנה רבה, תעוד, כגיבוי למחשב קיים. תוכניות יישום ]62% רבות, מעבדי תמלילים עברית אנגלית. אלי טל. 04-253607. = למכירה תואם אפל 2 ספרינג 64 ק' + מוניטור : מתכוון 2 כונני דיסקטים ג'ויסטיק תיכנות משחקים קומפאילרים לפסקל פורטרן ספרות. שלמה טל. 04-236434 (בערב). אא א מש אה א מא מם אק מה מה חא א אה אה מה מה מה אה מה מא מה מה מה ₪ ו בל הודטוחיך חזייבווז להיבחב בבזב"ידברור וריא ול טופס 1 הביל וד 30 חלים לפיירב: בח ב -- ארהדפם -- חילה א לחשבצת בבהירות רבה. מר. בתובותר הלאה וברל מיטד) ואו טלפונר חייבים להיבללבשלושים הסלים אנ מקבלים הודנוווז מוראיים פרטיים ב לבד. לא גובל לחזור טל הודטתך אלא אםיב תת | ו בטופם חוט. המצרבת איגה יבולה לורוב להדפסח הודטה בלשחי במוטד כלצה. וינה נושאח באחריוח לוזוב המודטות. אוא טזור לו לוזור 7 בבתב "יד ואה 1 וברור החודנות הזפורססוה טול בסים "בר הסודם וובה": רח א הטפס בחנוטפה וציו בצדה הצסטלי חובירוח הֶל67] פלט. בהצלחה" ו וזו חן ו ו הו וו מו | ההוו] הווח מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 > למכירה דְראגון 32 כחדש! + ג'וייסטיק + . 9 יעקב שיבי ו קובץ מדדים תוכנית פשוטה מאפשרת הכנה והצגה של מדד מחירים לצרכן. 9 להלן, אפשר להציג את מדדי המחירים לצרכן -- בהדגמה שלפנינו, בתקופה שבין ינואר 1981 ובין דצמבר 1985. בעזרת התוכנית הזאת אפשר להציג על המסך או להדפיס במדפסת, את כל רשימת המדדים, או את חלקה, ואפשר גם להציג מדד מסוים כשהוא מחושב שש פעמים, לפי הבסיסים השונים: 1, 1976, 1969, 1964, 1959, 7.1951 = תוכנית הכוללת קובץ נתונים -- ויהא הפשוט ביותר -- תפעל רק על המחשב שעליו נכתבה, ‏ אם היא בלה הוראות לשמירת הנתונים בקובץ נתונים מיוחד. התאמה למחשבי אפל יבמ פיסיי הכללת הנתונים בשורות 418 בגוף התוכנית, מאפשרת כתיבת תוכנית שתפעל על . 1 רוב המחשבים האישיים. כזאת היא התוכנית שלפנינו הפעם. היא נכתבה במקור על יבמ פיסי, אבל הורצה גם על אפל 2 0 שנעשו. | בה שינויים מעטים וקלים, כגון הוספת שתי שורות, שבוודאי ייאו מוזרות למי שיעיין בתוכנית: 1255 ו-1465. המילה צמאאן בתוספת סימן הדולר, אינה מילה שמורה באפל. במיבנה הנוכחי שלה, מתאימה התוכנית לכל דגמי אפל 2. התאמתה למחשב יבמ פיסי מחייבת את השינויים הבאים: 1. מחיקת שורות 1255 ו-1465. 2. החלפת ₪/80% בשורות 1000 ו-1300 ב"015. 3 בשורה 1070 החלפת 58 ב-0אאת. 4. שינוי קל בשורות 1440 (-1450.. 20 לדידי התוכנית הפשוטה המובאת = שיפור צורת הפלט ניתן לשפר את צורת הפלט על-ידי הוספת מספר קטן של הוראות, כגון: | 90 1355 7 1365 10 1385 0 הוראות 001.08 מתאימות לבעלי צגים לא- צבעוניים. לדוגמה, /1,0 00 יוצר פלט מודגש בקו, ואילו 0,7 מציג אותיות כהות על רקע מואר. במחשב האישי של : יבמ אין צורך להוטיף הוראות מיוחדות להדפסת הפלט. די ללחוץ על שיפט ופרינטסקרין. את תו 7. אפשר להחליף ,1 03 8 , 7 1 2 הז 10 ל , ל , הז 20 8 .15 7 .105 2 5 2 הז 30 8-ל ל 7 ,7 7 1 הזו 40 0 7 0 2 0 20 0 ,1 14400 , 12850, 11320 הזהת ₪ *קובץ מדדים . 0 > זוק "המדרים הנם צל בטיט ממוצע 1980. בביפ. מחיקת תוכנה של שורה 25 על הצג נעשית בעזרת ההוראה קי-אוף, מאחר שתהליך גילגול המסך (סקרול) במחשב זה אינו כולל את שורה 25. = | נקווה שהמדדים הבאים יהיו בני 3 ספרות, אך אם תתבדקה תקווה זו, אפשר יהיה להקל על ו הפלט בעזרת ההוראה: פוא ו 1 זאזה. התוכנית - ועכשיו ניגש אל התוכנית עצמה. שורות 900-10 הוקצו לנתוני המדדים.: המדדים הנכללים בשורות אלה, נקראים עלדידי ההוראה הכלולה בשורה 1100, ומוצבים במשתנה המסומן כך: (2,6). לא יצרתי זקיף עב ו 10 * זווזח? 1010 100 10 10 10 10 זוז 02 א * זווזוק זווזחת 10 זא 1070 :גו 100 1 ז] 000 ול 1100 1 וו זפ 110 01 1120 ויך-:הן אוזק כלח 40 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 לקביעת סיום הקריאה. הסיום נעשה בעזרת ההוראה בשורה 1070, המכוונת את סדר הביצוע לאחר גמר קריאת כל הנתונים הקיימים לשוָרה 1160, הדרך שבה נקטתי מקילה על הוספת נתונים, ללא צורך לדאוג לזקיף. | = יצירת:לולאות נעשית בשתי צורות שונות. 4 הצגת יהפלט כוללת לולאות שנוצרו בעזרת 0 הפקודות. פור ונקסט במשפטים 1490-1390. | הלולאה' במשפט 1150-1100 מבוצעת עד 1 זוזל אוד ו 6 מו להפסקתה עלזידי ההוראה הכלולה בשורה 0. כל ההודעות המופיעות על הצג, קצרות, כך שיתאימו גם לתצוגה של 40 טורים. אין הכרח לאֶמץ את תוכן המחרוזות הקצרות שכללתי, ואפשר. להוסיף הודעות. מיעטתי בבדיקות לוגיות. פשר לבקש מהמחשב להציג את המדד של אחד 0 בשנות הולדתם של זוז זו 50 8 שד 1 2 א 0 ָ | זז ז1 990 *סציפי ההוכנ'ת : * זווזהץ 1160 10 8 שווד ג( ) 1 "המדר ל- ₪2 7 הוא | *; וא 10 - ]וה;* 00 תשווד 0> ₪ 7 - 101 זז מ ל מ לתפתמ" זנחק פריקלס או הומירוס אן מובן שהמדד לא יוצג . וקרוב לוודאי שנתוני השנה יילכדו בשיגרת השגיאה, והמשך הביצוע יסתעף לשורה 1160. אפשר לוותר גם על בדיקת נתוני החודש, ואז נחסכות ההוראות הכלולות במשפטים 1560- 0. ההוראות שהזכרתי באות למנוע המשך. ביצוע התוכנית בעת הקלדת מספר לא שלם, או מספר שעולה על 12, או קטן מאפס.. 2 ה אוד 2 כקע 10 7 | ונז 1170 *1. תוינמה בל המדדים בתבנ ית * זווזהץ 180 זוונל 600 *?. הצגז. מדד אחד = * זוונהק 1190 * זוותחז 360 י. ציום הפיפוט בתוכנית * זוונה 120 8 10 זווזח] 1210 > "מ ממ מ תה מממ ומח" זוזל 5 0-10 7 זווז וחק 6% | זא1חק "1313 הכנה 'צקב שיב' 1111111 * זוז זוז |'נחר בטציף המתאים צל ידי לחיצה צל ירה * זווזהק 120 10 120 10 מו : "1. צדבון התוכניח נצפה צל ידי הוטפה "שורות בקבוצה פצד 990, * זאזח? 0 וו ד 15 זונ 1700 110 אוד *' = 25 ]1 :9ושאא1 = 26 58| 1260 * זווזחק * זווזחז. אוד יי - 5 ]1 1270 (פ?) אל -2ם] 1280 דוודחק *?. זכור לור א התובניח בתקליטון לאחר * זאצחק "צדבונה. " זוז | | | זווזה? יד אפר לונות את הנחונים לכל טווח שנים * זודקק = רצוי. ן > זווזח? | | | 1% "דד וה ארם צודכן !!!! ּ * זווזחק (7 6% זאזאק | 00 5 ו .1 פםאאהתסםהק אה זווזחט "להל] המדד לפ' בפיפים פונים : * זווזהק : | 0 -ז-2 תו > יביט 1976 '/8.389 + (8)8,8;* * דהדחק *נציץ 1969 'בטיט 1959 יביל 1951 *!57.2038 + |א,8וה;' * זאךקק */157.48206 + (815,8?* * זוךקק זוז ד , 'נהבקטת להקיש צל הצ'פרה המתאיעה - | * זותחק *34.331091 + 849,901" * זאנקק 'בליט 1964 *42,867560 + (8)2,8;" * זא[חק 1690 0 2 ו (7ו וו זוזחק 0 6 רדר ררררררררררררררררררררררררררררררררררר" זווזחק זווזחק "רפימת בל המדדים בהובנ'ת : | ₪ זווזח ן'החודש'; (13 |עהז ן"המדד';|3 |ופהז זוזקת "הה|דפ";(33 |88ז |'המדד";!23 )גד זוזה; 0 > 0 :ד 0+ זז 6 זו 120 ] אוד 0 = ,ו זז 2 ד 10 )ופחד זאזא? 32 ופד ,21:00 ותהזד זאזחק דפו 5 תאז ד 10 0 אאשווד **" = 5 :15 = 29 זם! 05 | זוזל יאנא ענה על פאלותי להצגת עדד אחד : | > זא1ק זווזח? זג* באזה פנה-* זטאווד %ן' אינה הודח > זטקאך ולו - זנק אד 1 א 08 12 רא סך 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 0 1110 120 1130 10 150 10 15 10 10 11% 10 . 0 0 0 10 10 0 תוכנה שמאפעשרת תצוה תלת:מימדית של נחונים אופייניים למחקריתם טכניים או מדעיים. שמשון (סמס) הררי עד היום היתה התצונה הגראפית של נתונים במחשבים איעיים, מוגבלת לע[י מלסדינתונים צירים שטינוריה וערך ארץ א). מאק ספין מאפשר הצקה בשלושה מימדים א 2% ) אק ספין היא תוכנה שמאפשרת תצוגה תלת-מימדית (לא פרספקטיבה) של כל סוג הנתונים האופייניים למחקרים טכניים או מדעיים, על מיקרו"מחשב מקינטוש של אפל. עד היום היתה התצוגה הגראפית של נתונים במחשבים אישיים מוגבלת לשני צירים בלבד - קטיגוריה וערך או צ ,א. שיטה זו טובה בעיקר לניתוחים כלכליים, אך מוגבלת כאשר מנסים לבצע בה ניתוחים מדעיים או טכניים. מאק ספין מאפשר להציג את הנתונים בשלושה מימדים 2 ,צ ,א בו-זמנית. לדוגמה, מהירות, תצרוכת דלק וכוח מנוע של כלי-רכב. כך ניתן לזהות במהירות מגמות ומיתאמים ולבצע ניתוחים סטאטיסטיים מכל סוג. תוכנת מאק ספין משתמשת בכל הכלים הסטנדרטיים של המקינטוש, כולל שימוש בעכברון, תפריטים וחלונות. התכונות העיקריות > תצוגה תלת-מימדית סביב שלושה צירים ואפשרות תנועה סביב שלושתם בזמן אמיתי, כך שניתן לזהות מיד את התנהגות הנתונים יחסית לכל אחד מהצירים. > הנפשה (אנימציה). אפשרות להכניס מימד רביעי, כגון זמן, ולייצר סביבו תנועה אוטומטית. לדוגמה, אם נבחר את שנת הייצור כמשתנה רביעי, תציג התוכנה לעינינו את הנתונים לכל שנה, כמו בסרט: תמונה אחר תמונה. 2 > חיתוכים בין הנתונים המספריים והמלל על- ידי בחירה ישר מהגראף בעזרת הסמן פוינט- שטרודל-קליק, כמו: מה שם הנקודה הזאת? או על ידי שאילתות כמו: היכן נמצאים כל כלי- הרכב מדגם סטיישן? > חלונות נוספים לנתונים. על-ידי פוינט- שטרודל-קליק נפתחים חלונות נוספים, מהם ניתן לקבל נתונים נוספים כמו: מהי הסטאטיסטיקה של משתנה תצרוכת הדלק? תפעול מסד-הנתונים. המערכת מאפשרת להשתמש בנתונים כמו מסד-נתונים קלאסי, כדי למיין ולבחור חלק מהנתונים, לפי מפתחות. תיאור התוכנה סרגל התפריטים העליון אופייני למק ונמצא בחלק העליון של המסך. 5 משמש לטעינת התוכנה, לשמירה ולהדפסה. 1סת משמש לעריכת מלל. ץג.11ס משמש לביצוע שינויים בקנה- מידה. וא08:א משמש להכנסת נתונים ולעריכתם. 85% משמש להכנסה ולעריכה של קטיגוריית-מישנה. 85 משמש לפוקוס, ובחירת נקודה בתצוגה. תפריט התנועה -- סרגל תדמיות בחלק השמאלי של המסך, מלמעלה למטה: שישה כיווני תנועה שונים לכל אחד מהצירים. תצוגה של שלושת הצירים על המסך. הנפשה. כיוון ההנפשה ומהירות החלפת התמונות. חלונות נוספים לנתונים על המשתנים, הקריטריונים והאירועים (המערכת קוראת אירוע לנתון כמו שם הרכב). התמונה מראה תצוגה אופיינית של המאק ספין. מסד-הנתונים מכיל את כל הפרטים של המכוניות ששווקו בארה"ב בשנים 1983-1971, כגון תצרוכת הדלק, כמה צילינדרים, משקל, ארץ הייצור, שנת הייצור, נפח המנוע, כוח סוס, זמן ההאצה מאפס ל-60 מייל לשעה. מנתונים אלו נבחרו תצרוכת הדלק (ציר איקס), זמן ההאצה (ציר וויי) ונפח המנוע (ציר זד) על-מנת לייצר את הגראף. הנתונים עצמם מופיעים כעננת נקודות, כאשר כל נקודה מסמנת את מיקומו של אחד מכלי-הרכב, יחסית לשלושת הצירים. התוכנה מראה נקודות הקרובות למשקיף, כבהירות יותר מנקודוּת המרוחקות ממנו, ואת הנתונים שנבחרו, כגדולים יותר. ניתן לסובב את המערכת סביב ציר וויי, לגלגל אותה סביב ציר איקס ולעלרד אותה סביב ציר זד. חברת התוכנה סיופטווייר די-2 מאק ספין היא תוכנת"המדף הראשונה של חברת סופטווייר די-2, שיצאה לשוק. בחברה זו, שמרכזה באוסטין, טקסאס, עסקו בפיתוח התוכנה שלושה מדענים, פיסיקאי ושני אנשי סטאטיסטיקה מהשורה הראשונה בארה"ב, שעבדו בתיכנות ובעיבוד-נתונים על מערכות ואקס, יבמ וקריי. את התוכנה כתבו על סמך מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ניסיון שהצטבר במשך שנים מספר על מערכת מיוחדת שעלתה חצי מיליון דולר. תוכנה זו אינה מוגבלת למקינטוש. היא יכולה לרוץ גם על חלק ממערכות תיב"ם אחרות המבוססות על מעבד מוטורולה 68000, וניתן להשתמש במאגרי-נתונים של מערכות יבמ או ואקס, כאשר מקינטוש משמש כמסוף. את סופטווייר די"2 מייצגת בישראל חברת מורן אוויאיישן השוכנת במלון מנדרין בתל- אביב. מדיניות השיווק והמחיר בישראל עדיין לא נקבעו. התוכנה מיועדת בעיקר לשוק האקדמי ולעוסקים במחקרים מדעיים, ופחות לשוק העסקי. משום כך ניתן לקבל אותה במספר תצורות, החל מתוכנת-מדף לשימוש פרטי (מחיר משוער 150 דולר) ועד למקור תפור בשביל מוסדות מחקר ופיתוח (מחיר משוער בין 0 אלף דולר, לפי מידת התמיכה). יו.0י.סי. מרכז המחשבים המאוחד בע"מ מחלקת ציוד עזר למחשבים שרות אדיב מחירים סבירים פינסקר 20 נתניה טל' 053-22343,38939 מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ודו עַזט1 ח+טסתזש ופ | 68181108 1180חסם 1 וט 0550ב סוב | 8 61186 פהנסנ ן 40 008 ו וו = חסל סדר הפסקות חשמל! הפתרון הנכון וי 0 חיבור לשקע החשמל ויציאה ישירה למכשיר יחידת אל-פסק מיוצבת המספקת חשמל קבוע גם בשינויים ברשת ללא דלק! ללא רעש! ללא טיפול ואחזקה חיוני ומומלץ ל: מחשבים אישיים א קופות רושמות א ציוד רפואי א מכשירי טלקס * מערכות אזעקה וכל ציוד חיוני אחר (בעל זכרון) צבבוד חשמל וכקרה (1985) בע" חפץ חיים 10 נחלת יצחק ת"א 67456 טל 219852 5 שינוי השורות: 74: 0 סז 1=א חם= 2080 | א זאשא 2070 אה 2080 דא:1חהק:זא1אס 2090 זאזהק 2110 "8א1>א1חז הטסצ ...ואסא ,טפוס הא"זא1חס 2120 זאזחק 2130 "..........מד =נ"דא1אהק 2140 0 סד 1שא אם= 2150 א דאםא 2160 א וסאסם 2170 זא1הק:זא1הס 2180 97 | זא1אס :זאזהק 2200 0 אפמפוז "5םצ65צפםץ"ש19 קן 2220 0 אשד "סאפםצפ6ץ"=1% 15 2250 0 אמחהד "סאטאפםצ"=1% ;1 2240 0 אשד "סאפםצנטא"=1% =1 2250 0 אספחצד "פםצטאפמצ"=1% =1 2260 = 2360 אשווד "סאטאטא"=1% =1 2270 ָ 0 אפחרז "פםצםאםטא"=1% =1 2280 0 אפשחד "פמצפטצםא"=15 =1 2290 2 תמשה 2500 0 5 ₪8 ; 'י "דאנחק 2310 0 5% 8 ; " "דא1חק 2320 0 4+ +" "זא:אק 2330 0 )9 + "זא1א 2340 0 + 8 ץ" "דאזחק 2350 80702390 :9+" "זא1אהק 25380 0 ג 6+" | "זאזחהק 2370 0 4+ 9 ז" "זא1אס 2380. 0 סד 1>א אםש 2390 א זאשא 2400 זאזַאק 2410 דא1אס:דא1הק 2420 "107777 שד אם= פאמוו 8 זשספה אסו"זא1הס 2440 א זדאשא 2450 זאזהק 2470 זא:אס:זאן1הק 2480 "7?/שאקהטד דאשא שטד 5 םהא"זא1אק 2500 פא= -2510 * = ופה0דפחם א'1....פשחה וטופ ="זא1אק 2520 = זָאזאהק 2550 "וי אם עפצ ₪15 שא זם] דיאסם..."דא1הק 2540 2000 סז 1>א אם0= 2550 א זאשא 2560 7 1270 ס0ז00 2570 " . הפפוזפוט ה . . . 406 וטופ טסצ"זאןה 2580 זא1אק 0ל25 "תשווד סשאזו 8 זשטם דמש מי1"דא1הק 2600 דאזחס 2610 2 "ץסהשה אפוא אם ד41 ...דנא "טקא 2620 י ' 0 דט 2621 | הוסאספ 2625 זא1ח; נדא1אס 2630 דא1הק:דא1אס 2035 "?שסץצ סש ' ).ופא צחפש אה | דיאסם טסצ"זא1אק 2640 זא1חק 2650 "מס שד סזאז אס פד דטש"זא1א 2660 זא:אש 2670 "| !ופחד שש ך "א 1 ספ"זדא1אק 2680 > דא1אש 2890 ", דד פאספ - *'טסץ אפחא" זאזחָק 2700 זא1חס 2710 2"א.ם ד1ה"דטקא1 2720 0 סדזם₪ח 27530 . צפהבשה תוכנית זו נכתבה על מחשב קומודור. ניתן להתאים את התוכנית לכל מחשב אישי על 7 ,1060 ,750 ,570 ,420 ,320 ,150 ,110 ,0 זאהק "!!!ו פהמאפהם: 19 פהמאפחם= !פססם" זא1הק זאזתק:זאזתק | א+סאספ זא חץ : דא1חק .7 8 זדאןאהק "5םםן|-תשחם א זעטם עסצ מטפחה" זא1חס זאזחק 68" (סא/5ץ)? פפאמס שחד" דטקאז 0 סםדם אשוזד | אסאס 0 סזםם אשחד "מא"=15 16 זא1אק:זא1הק "לשא זפטחד ד "אספ ץצ וה טסצי | ! 00" דא:חק 0 ד -1=א אם= א דאפא זא:אש:דא1חק "אסממ 9 שד זטש טסצ ₪05" דאזחש : דאזאק %:"סא/פמץ) לשפהם שמד הדא1" דטסאז 0 סדםם אשד "סא"<>65 פאה "הםצ"<>5א =1 5 סדםם אפווד. "מא"=%א =1 דא1ה? גדא1אק "!!ד1הנקם שהד פ'דהד" דאנאק ן = דְאזַחק "!אשטק סד ו 0 שא ₪106 ד'אספ"דאזחק 0 סד 1=א אם= זא1הץ 1560 א דאשא "מעחה סד 018 א'1' ":₪%5ן" ישסא"זא:חק דא1חק " 'פאם דפפנום -0פהשק שסם צסצ 56 סד"זאזאק | זאזאק "סזאז ז18פא1 =אשדדן | זםת סז דפטנ"זא1חק = דאזחט " . השדסההחוט הטס+" דא1הק %- = זאזאש < זא1אש ".010 ודה הטסצ 15 זההא"זא:הק דאזחק 6"? א=1ם"דטקא1 זא1אק גדאזחק זאזחק :זאנזחק 8 "?00 מד1הסטה- הטסצ 15 דמחא" זטפא1 ו זא : דא1חס. | דא1חס "5541008 ב סחה הששם שסצ ₪06 "דאזחק ּ זאזחהק 8" דסא 005/05 8 "דוק 1 דא1חש 00 סד 1א חס | א דאמא א דאזחק זא דא1הק ּ "...עב =ש'1 פאפא דפס =חז 5 דחווד" דאזחק דאזאק "פטם1חשפ ₪ סח "ופא:" טסצ =1..."זא1חק זאזהק; | 06:"ה שהה פאה א 1 ' דא1שק , זא1אק "* "'08:" באנשםו"זאנחק דא1א נ דא1הט י | דאנ חס 00 סז 1=א אם= א זאפא 4 %םש5" זא1אש דא1חק "....מתנז שאדד1.ן ה"דא1אק 8+%+19=19 "שא ₪105 סד שעמה/ )יטם+צ 0, 1350, 11850 , 2080/ 70, 5. מ- זא ל61.8, או כל פקודה הגורמת למחיקת המסך. "סא"<>15 פאה "פפץ"<>1% =ן | מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 ול משתנלם/אבי אלגלי התוכנית נכתבה למחשבי יבמ פיסי. תוכנית זו מתארת משחק מחשב אשר בו צריך לאסוף בזמן מוגבל את תוכן המסך חוץ מהמכשולים שבדרך (מסומנים בכוכבים "*") חזרה למקשים | | =4% מספר המכשולים | =ך מיקום המיכשולים -- קואורדינטות האורך =? | קואורדינטות הרוחב =0 ניקוד חיים רמת משחק מקשי הלחיצה למסך יש גם הגבלה במסגרת של כוכבים שכל | מכשול =6% | תוזה שמאלה נגיעה בה מורידה מאורך החיים. | דברים שצריך לאסוף =%) | תזוזה ימינה תצוגה | של זמן האסיפה מוצגת | א > =5% תזוזה מטה בקואורדינטות 3,25 | | קואורדינטת הרוחב שלי - = תוזה מעלה | זמן הגבלת המשחק > =5%/א11 | קורואדינטת האורך שלי = - ו 5 0 2 =" זא:הק: 0:0=א 40 אשווד 0 =א =1:1+א>א | : 070 0 3 1 :2 וסט + דהה דט סז 08םּ- 50008 שחד כ דאזחס :1 000₪ :15 7 אפחד" "=0% = :%+5%אא1-0% 6 סד (20 ד 1-ו ?ספאה : "00:00 7 :1 ז דאפא :"+" זאזתק: 8 זא (פאפאה) דאד+ק, ול הטםע" דו1 ₪5 :4 0007₪/:% ד :ז,ןת םדהסם|:"צ+" זאנאס:ד 2 שזהסם 54 םד 1=ז 608 ד דאשא :"+" דא 1+ ,ד בו יב "+" זא1הק:1 ₪ - ובור ל 38 := 0 סז 1=זך הםת 0810 1+ 0 כל + א פאא זאנ+ק ו : דא1אס: 0 (21,7)א55ת1=863 1 כ אסא וא =%₪ == ) 3 160 בד בי א=ן ;ןז אה :4 ו =דםסם |:500,1:50=50+1 סאשספ אסחד א== =1ז 4 + = 1065 1 דא ז חק 4 פזבס:|;" : 5ק00ם. :1 200א+פאה+ד סאוספ 7 15 סז "106 =ז 08ק:20:80=0:1=0+1+)|=) אפטז 80=20 =1 - 0 0ז0ם:1:" - = אם= חהם- 97005 ומד דא1א":ד -] %הץ 1-5 1-4 כוכא טש 0 פזטס -- 7 8ה=:"80 סד צגש ו 0 0ז0 :3:0 7א1:₪5, 08 :0 ₪ דא=א:9,₪ 726150085 סז מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 44-70 . ו ב- ג חז = שת בששר ב 1 4 את 52 64 אזאק 8 =דהסם 2 8 :01 פאשספ : 8-1 אד יי 16 פופ 1:0 00 500 :5=5+1 אפחז" |"=%ה 15 פויפטס:1 וי קפאטספ :1+ה=ם א6הד"ש"=%ם 16 מטפסט 11 סאפ :1 -4=₪ אשחד"ס"=%₪ 2 0 ד 0"=%שאנז 66:15א1ד זאזה-:5,35 שזהמם "9 זא1הת:8,8+1 שזהס0| אסהז <"=פה =ז ה" דאזמק:ו-8,ה 06075 אהד" |"=0% = * זאזַ8ס:8-1,8 שזהס. אםטד"ם9-%ה 15 " 7א01ה:108+ה 5ז000! אשהד"ק"-05 15 אחטד=ה הושיום -ם 0 16 "00:00 :00 =ש 1 :1- = זאש:ו,ם פאט1:500-מזם 9 סד 300=ם 505 כ ו י | "דא אס:22,5 100078 30 4 5 106 - 08 :"0 0 "5 אד : אשא :סט יסד : :"ו סא5 שפד" זא19א- :10,590 6 :ו 20 2 אקצ > 0ם ו" + 00 ד ו ה צ=אאך =5% אוה אד =ז 0 = ד"א"=% 16 0 סט ")%%%>א%+פא= - ו זו 1 ה פא ו ז דאשא 78 פאוםפ 7 1 סד ו0=ד חכ ו ₪ז0:ן; םמד 1=ך הםת ס / )עיגולים וכדורים/ אדי רובוובסקי שימושיות יותר. להכניס נכון את המספרים אחחת התוכנית לא תעבוד. | העיגול, היקפו וקוטרו על ידי הכנסת הרדיוס תוכנית ב: מחשבת את שטח הכדור, ונפחו על ידי הכנסת הרדיוס. ‏ > = | לחיצה על 5881 מוחקת את התוכנית, המקש א. תוכנית א: תוכנית זו מחשבת את שטח ב יש להקפיד מאוד בשורות ה-818כ. ג. התוכנית משלבת גם אפקטים צבעוניים. ד. ניתן לפתח תוכניות אלו ולעשותן . ה. התוכניות נכתבו למחשבי אטארי 1800 אהוס מנוטרל. = 66 | 22.2 42 ל כ 1 ה 38108 אא אש ום] =חז סד קש %א% תשא 10 + צאפ/י0המטס 1קם צם +< ₪58 20 +% 1985 חחץ-דהם, |15005 +א% השא 38 (180 ,180 106,086 ₪86 018 180 118 5 1 16,64:0066 5א53774,64:00 6א752,1:00 6א0ק 149 > א דוסאן :150 סהחד: :":105סחח שהד זדטסא21" זא1אס 158 ".אחז אין זזחא 655 תק ג" דא1חס 208 8 60710 218 4/3 "= ונוי חר שחזנ" זא1אק 1000 412 ; "= 'ססה-מטפ .וא' סחד" זא1חק 1180 2 ; "= יהשזםה21* שחז" ז4ןאק 1206 ג ו "כ שא זאטס סד זווחון 00 ספ" זא1חס 1380 שא אשחז "א"+₪5 ת1 1508 6 ₪010 אשחזד "צ"=5 =1 1608 אוה: 608 2006 6 י77,0 5 1 דאשא י 7 5 1 ₪0 .63 סד 8=₪ 38180:506 שא0דפ6ק 30800 64 ( 2 280 ,2 07 כונ ו 94 1 4 הז 38106 41 9 21 + בכ 7 8 ,26,288 הזח 30208 0.06.65 % % ות 10 % - 1 צם 4% שת 20 א 1985 המל- ד88, 16598 + ושח 30 1002 א ,100 100,086 ₪66 018 106 1185 4 -. 5 53774,64:0066 5א0קי752,1 סאק 149 ₪ ד)קאן :150 קהחדי;"י0105הה מחז דטטאן2" זא1אק 156 ".16 אהד אי דחו 056 | ג" זא1הק 200 210 00 8 : 230% "= 'משדסוו1מסקי שחדנ" זא1אק 1088 2 "= 'שסה:חהפ* שהז" זאןאק 1180 8; "= י'השדםוה1פ' שהד" זא1אק 1200 - דטקא1 י ג "כא/ ץצ אשטא1 דואסס סד זאחוו עס 0" זא1אק 1306 שא אסחז "א"*8ה 1 1560 6 0070 אשד "צ"=8ה =1 1608 אי 68 2006 6 .₪ 27 א .₪ זאשא: 1 בוו 1 הפק + 70 0=₪ 06-:30188 551086 30000 (64 4,411 ,2 1 7 ,238 + 77 הדח 30200 6,, ,200 .6,206 8 מדזחס 30380 08 6070 38408 1 | בכל הקום ובכל אירוע! > 30300 07 8 30408 00 68 2 ואחשהיט, איתך ובשבינך, מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 25 4 הסבת אקדמאים מצטרפים מדי שנה למערכת. מכל המצטרפים לעבודה במחשבים, מדי שנה, % בלבד קיבלו הכשרה אקדמית וכ-70% עברו הכשרה או הסבה של פחות משנה. מיחשוב מערכת החינוך ועדת התיקשוב מצאה, שיש במשרד החינוך הבנה בצורך להחדרה מהירה של לימודי המחשב למערכת החינוך, ויש פונקציות במשרד המרכזות את הנושא ומפתחות תוכנית-אב כוללת לתחום זה. עם זאת, יתקשה המשרד מספד 8 במסגרת הנוכחית להוציא לפועל את התוכניות המומלצות (על-ידי ועדת התיקשוב), בגלל מחסור בכוח-אדם להוראה, מחסור בתוכניות- לימוד ובעזרי-לימוד, | מחסור במשאבים הדרושים למעבדות מחשבים בבתי-הספר. ועדת התיקשוב ממליצה לראות במיחשוב מערכת החינוך, בהחדרת הכרת המחשב, תפעולו ועקרונות תיכנותו בכל הכיתות והמגמות, ובמיוחד בהרחבת ובהעמקת לימודי המחשב בבתי-הספר העל-יסודיים והמקצועיים, רכיבים של פרוייקט לאומי חיוני ובעל עדיפות עליונה ! לפיכך ממליצה הוועדה להקים במשרד החינוך צוות היגוי יעודי, בעולם בייצור משתיקי קול למדפסות חברה ישראלית לשיטות מסחר ב ע'כו 0 5167795/ץס 50151655 |86זפו ] שעסוק מיד בהכנת תוכנית מפורטת להשגתם ההדרגתית של היעדים הללו, בתוך מספר שנים. ועדת התיקשוב ממליצה להקים גוף מתאם משותף לאוניברסיטאות ולמוסדות להכשרה מקצועית, מצד אחד, וגורמי המשק, התעשיה והפיתוח, המעסיקים כוח"אדם במחשבים, מצד שני, כדי להמריץ ולכוון את שיתוף-הפעולה ואת ההפרייה ההדדית ביניהם, במיוחד בעידוד מומחים בכירים בתחומים מוגדרים ומתקדמים במשק, לתרום חלקם בהוראה ובהדוכה, בתחומי התמחותם; יעות ושיתוף בעיצוב קורסים חדשניים בעלי חשיבות יישומית; ויצירת מסגרות לשילוב עבודה מעשית בגופים המשקיים כחלק מתוכנית הלימודים, ולביצוע עבודות מחקר לתארים גבוהים בהדרכה משותפת. כמו כן ממליצה הוועדה לפטור ממסים שונים כל ציוד מחשבי המיועד לבתי-ספר' | ולמוסדות חינוך, הוראה והדרכה ציבוריים; להחיש הפעלה מסודרת של שירותי וידאוטקס בישראל, תוך קביעת תקינה מתאימה, ולהקים: מאגרי-מידע אלקטרוניים לאומיים שיחוברו לבתי-הספר ולמרכזים הקהילתיים. אחרון- אחרון, מומלץ לסווג את כל המידע הקשור בחינוך, | בהכשרת כוח"אדם ותעסוקות במקצועות התיקשוב, כדי שאפשר יהיה לרכז, לנתח | ולפרסם באופן שוטף נתונים וסטאטיסטיקות על הכשרת כוח-אדם לתיקשוב בישראל. ובכן, מימצאים יש. ביקורת נוקבת לא חסרה. יש גם המלצות. לא חסר אלא פרט קטן: מימוש... 4 רח' אהרונוביץ 16 בני-ברק, טל. 788049 -- 03-709603. מגזין אנשים ומחשבים מרץ 1986 77 וו אמסעשםווגח: התוכנה שתציל אותך ממבול התוכנות יש לך תוכנות לעיבוד תמלילים, גליון אלקטרוני, מסד-נתונים, מחולל רעיונות, תוכנת תיקשורת, תוכנת גראפיקה ושפת תיכנות. רצית משרד-ממוחשב, ומצאת את עצמך עם מבול של דיסקטים. עכשיו יש לך משרד"ממוחשב אמיתי בחבילת תוכנה אחת: וו אמסשםשוו4ח-. וו אמסששטואח? מכילה את כל אלה, אך היא עושה דבר נוסף: היא משלבת את כל המרכיבים בעבודה רציפה ויעילה המביאה תוצאות. רק וו אהסששטואח מאפשרת משלוח וקבלת טלקסים, תיקשורת ישירה לבנקים, קבלת נתונים ודוחות, עיבוד הנתונים, הפקתם כדוחות מלווים בגראפיקה, הפקת מכתבים, שיכפול מכתבים שמי לפי רשימות תפוצה והפקת מדבקות, וו אמסאשפטוגח? מאפשרת עבודה דורדסיטרית בין מעבד תמלילים למסדדנתונים או לגליון אלקטרוני. כל אלה במשולב, ואפילו במקביל, בחבילת תוכנה אחת, הכל, כמובן, בעברית ובאנגלית. שים לב, עם וו אמסעששווח: תוכל להגיע ל-8 מ"ב של מידע, בלי תוספת חומרה! וו אמסששווגה?] - משרד ממוחשב אמיתי בחבילת תוכנה אחת, ל-06 וופו ותואמיו. שיווק בלעדי בישראל, עדכון גירסאות ותמיכה ‏ - פרי אינטרנשיונל. מפיץ בלעדי: > מ | ש₪]/]: א 1% זכ , או ק " א / - / 2 / - 777% ו 2 / / / /// ו ע: / .. ְ ; ) 7 , | עכשין יש לך ברירה: 0 של קה / ב עם יחרונות אישיים. -‏ = ל 4 24-40 4/2 0-6 עו על - ב ו מכ יוו | ותו שי הדרוה ממשששררורטחק מאשתהחתראתםה > ו ממשסשרר המרי = ממממטקר'הנריני ‏ גשסמאשאווור"י. |ההטאות גאד" < מאשאמר- ריכה משששאדדורזרד 4 מאששסועעורה |האממאו"' > אמקמקששממטקה קרד 7 7 > אתה בעל עטק או מנהל חכרה כדאי שתבדוק את ד60/ של סו. כי 50184 של סו הו מחשב אישי מתקדט שיתן לך יותר. תוכל להתאים גודל זכו'ון פנימי/חיצוני ומהירות לפי דרישותך היוס ולנצל אוז יכולת ההרחבה לגדול עס המחשב בעתיד. חש של סו הוא מחשב אישי מודולרי תואס 7ם. 00/3 |פ! ויותר, שישתלב גס בתשתית המחשבים הקיימת אצלך. ואם עדיין אין לך מחשב - ₪ זסםע של סו נותן לך -יתרון התחלתי גדול יותה הוא מתוכנן לעבוד לצידך בידידות גדולה: הפעלה פשוטה, מיקלדת נוחה, וגרפיקה מעולה. . ח01ש/ של סה מהיר ב-30% יותר ממחשב - > דה/0 וח ותופס שטח שולחן קטן יותר. ב . 7 0 רדררדדרדדדיד | מאחורי ₪0 עומדת היולט פקרד קוה-שפיתחה - \4 ו ₪ פתרונות לצרכים המדוייקים ביותר של החברה י המתקדמת במחשבים בתעשיה, בעסקים, במדע וברפואה. חומרה, ציוד היקפי, תוכנה, שירות, ליען הדרכה וסיוע - כל אלה לרשותך תחת גג אחד גם בישראל - קת כולס מתחרים על העסק שלך. עכשיו יש לך ברירה. רשימת משווקים מורשים: אוש ₪77 אגנטק: רחי דבורה הנביאה תל-אביב 03-493111 אורון: תעשיות תוכנה ומחשבים רחי , , 5 6 : ו 1 - יקרוליין; בי המלך ג'ורג' 88 תל-אביב 03-246670 אלדן: רח' אהליאב 16 ירושליס 02-528211 מיקרוליין: בית קז] מחניובים. הברירה האינטליג נטית : אסתרא טשרניחובסקי 35 חיפה 04-337123 נין נון: רח' קרליבך 31 תל-אביב 03-282079 . , רתי העצמאות 61 חיפה 04-527356 קומפיוטרלנד: רח' קרליבך 43 תל-אביב 03-289520 מערכות מחשוב ומדידה (15א0) בעיימ שדי המגיניס 58/60 חיפה 04-535636 רחי הלל 24 ירושלים 02-227381 מפיצים בלעדיים. רחי מסד 11, תל-אביב 67060 טל. 03-388491