PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 16, אפריל 1994

דגש על שילוב ישומים: ערכות תוכנה, גיליונות אלקטרוניים, מסדי נתונים, שפות מקרו

OCR (הסבר)
4 ןק ,16.סא אסודוסם 1504511 / 5א146421א 26 המהדורה הישראלית גליון 16 אפריל 1994 מחיר: 17.90 שיח כולל מעיימ. באילת: 15.30 ש"יח דגש על עילוב ישומים: 4 4 4 4 סורקי צבע שולחניים 1007 ערכות תוכנה ג'ליונות אלקטרוניים מיסדי נתונים שבות מקרו צִּ צִּ אינטל מעלה הילוך. 0 8 0 גירסאות טופר מהירות עול הפנטיום וה-486 דגש על מולטימדיה: > כונני ואסח פס > תקליטור' פ6סשסווק > תוכנות יצירה צִּ מדורים חדשוים: > המבתח האירגוני > 015 לעומק צ א מדיה אופטית ומגנטית = וסה-60 במהירויות שונות. = מטביעים ל- ווסה-60. = כוננים מגנטו"אופטיים "35, "5.25, "12, בקיבולת עד 6.5 664. = מדיה אופטית ומגנטית. = ממשקים שונים לכוננים. = 8085 5א40. ====. .7 שש 0 2 אר ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ שרות סוני בישראל ‏ רח' אחד העם 9 תל-אביב, טל' 03-5142233 טכנולוג'ית 060חו של אינטל תקציר טכנולוגיית ס6סח! דחיסת וידאו בזמן-אמת שיפוק וידאו % טכנולוגיית 1660 . . מאפשרת לך לשפק / קובצ וידאו, בלי תלות בהקלטה קודמת. לפני שניתן לצפות בקובץ, צריך קודס לבטל את דחיסתו. טכנולוגיית 18660 הופכת את תהליך הדחיסה, ומצרפת מחדש את מידע הווידאו על מעבד ה- 1486 כל זאת בזמן-אמת. מאחר שהטכנולוגיה מתאימה את עצמה לגודל המערכת (80918016), היא מתאימה אוטומטית את קצב השיפוק (קצב הופעת התמונות) 0 לחומרה עליה היא פועלת. 2. דחיסה חד- שלבית לאחר סיפרות אות הוידאו, טכנולוגיית 18660, הפועלת על מעבד הוידאו 1750, דוחסת אותו בזמן-אמת באמצעות המנגנוניס הבאיס : טכניקות דחיסה * שיטת תת דגימות תאורה וצבע. שיטה זו מקטינה את ערך הפיקסל לממוצע ערך הצבעים (שחו[קותהפטט5 צנ דץ) * שיטת הפרדת פיקסליס ודחיסה זמנית (הסופטזקוהסס [8זסקוח16 תה קהוסחטזס]/61 [טאוק) מכווצת את הנתוניס בכך שהיא אוגרת רק את המידע המשתנה בין הפיקסלים או בין התמונות, כגון דמויות נעות. * קידוד אורך ריצה (פתוטססחס ז1קח9! מות) מציין ייריצהיי, או רצף של פיקסלים זהים, ורושס את מספר הרצפים במקוס להקליטס שוב. * קידוד תוכן משתנה (שתושססםס )מט)מסס 8016וזגצ) מצמצם כמות מידע משתנה למספר ביטים קבוע. | הקלטת וידאו 1. קלט והמרה וידאו אנלוגי נקלט ממצלמת וידאו, רשם וידאו (0/) או לייזר-דיסק, בכל מתכונת תיקנית, כגון 156א, ,1/ש, שידור טלוויזיה וכדומה. כרטיס לכידת וידאו - כגון ה- 511411 160 של אינטל - ממיר את אות הוידאו האנלוגי הזה למידע ספרתי. וידאו שולחני - מעתה בתוך סססחו צס ןוסאה 6=ד סםסוע ו=זאו המחשב האישי שלך. טכנולוגיית 18060 היא טכנולוגיית הקלטת וידאו סיפרתית ההופכת את ה-26 שלך למכשיר וידאו. כך תוכל לצפות בקלטות הדרכה, ראיונות מוקלטים וייסרטים'י סיפרתייס אחרים. בעזרת החומרה המתאימה, היא תהפוך את ה-:6/ שלך גס מדוע וידאו ספרתי? הודות לגמישותו, מציע וידאו סיפרתי מספר יתרונות לעומת וידאו אנלוגי. אפשר לערוך אותו, לשמור אותו, ולשדר אותו בקלות. עס זאת, תהליך הסיפרות של נתוני הוידאו מייצר כמויות נתוניס מסיביות, ויוצר בעיות איחסון. טכנולוגיית 180660 פותרת בעיה זו בצורה מתוחכמת. הגדרת טכנולוגיית 10 טכנולוגיית 18060 פותחה במעבדות הארכיטקטורה של אינטל. זוחי טכנולוגיית תוכנה המצמצמת את גודל הקבצים של נתוני וידאו סיפרתי בלתי-דחוס, בשיעור שבין פי 5 לפי 10. לרשם וידאו. בתקציר טכנולוגי וה תלמד על הטכנולוגיה שמאחורי הסרט. לדחיסה חשיבות רבה, משוס שקובצ וידאו בן דקת שידור על מסך קטן, תופס נפח טיפוסי של כ-50 מייב, אך הוא יכול להגיע גם למאות מייב. בממוצע, טכנולוגיית 180660 תצמצם קוב טיפוסי בן 50 מייב לכ-9 מייב בלבד. קבציס דחוסיס תופסיס פחות מקוס בדיסק הקשיח, קצב העיבוד שלהס מחיר יותר, התמונה המופקת על ידם ואיכות השיפוק (013/030%) טובים יותר. איך משיגיס טכנולוגיית 660ח1 1 הטכנולוגיה כלולה חינס במוצרים כגון 5ו00תג\ זס1 1600 , מערכות 05/2 ו-6ו1'1א216) (למקינטוש וחלונות). מה עושה את 18060 לוידאו חכם ? לטכנולוגיית 10660 שלושה יתרונות ייחודיים : שיפוק (368צג!ן) חכם טכנולוגיית 100660 מתאימה עצמה לגודל המערכת (860418016). כלומר, התוכנה מחליטה באופן אוטומטי מהי החומרה הזמינה, ומייטבת את השיפוק בהתאס לתצורה הנתונה. לדוגמה, היא ' איך להקליט ולהציג במחשב סרט וידאו בעזרת טכנולוגיית מספקת קצב החלפת תמונות מחיר יותר למכונות בעלות עוצמת עיבוד גבוהח יותר כמתואר בטבלה בעמוד האחורי. אפשר להשיג איכות וידאו טובה באמצעות מעבד 61486082)ח1. מעבד ]א 111צ21 יספק איכות טובח אף יותר. הקלטה חכמה כדי לקבל את איכות השיפוק הגבוהה ביותר, צריך ללכוד במהלך תהליך ההקלטה מספר רב ככל האפשר של נתוני וידאו. כיוס מאפשרת טכנולוגיית 0 לכידת נתונים בחלון בן 0 פיקסליס בקצב של 15 תמונות לשניה ב-24 ביט צבע. ביצועיס אלה מבטיחים איכות טובה בשיפוק ההקלטה בחלונות גדוליס יותר. תכונה ייחודית ל-180660 היא ביצוע הדחיסה בזמן-אמת בעת ההקלטה באמצעות כרטיס לכידת וידאו. כך אין צורך לשמור את הקוב על הדיסק הקשיח ואחר-כך לבצע את הדחיסה - תהליך העלול להימשך 5 עד 30 דקות לכל דקת וידאו ומחייב קיבולת איחסון מסיבית. דחיסה חכמה רק טכנולוגיית 1660 מפעילה מספר סוגיס של טכניקות דחיסה, ייהפסדיותיי (1055) וייבלתי הפסדיות'' (10551655) (ראה תרשים בעמוד זּה). בדחיסה בלתי-הפסדית, שוס מידע אינו הולך לאיבוד. כל המידע מקודד במתכונת התופסת פחות מקוס מן המקור. דחיסה הפסדית מרחיקה בזהירות מתמונות הווידאו נתוניס ייעודפיסיי שהעין האנושית אינה מסוגלת להבחין בהם. שיטה זו מאפשרת יחסי דחיסה גבוהים יותר, ולפיכך ביצועי שיפוק משופרים. 3. איחסון לאחר הדחיסה, קובץ הווידאו הספרתי משולב במידע השמע, במתכונת קובץ תקני כגון ]\/ 6 71660 סו0גו של מיקרוסופט, ומאוחסן על דיסק קשיח. הקוב מוכן כעת לשימוש, כגון שיפוק, עריכה, הפצה או איחסון על תקליטון או ]0א-כ0. גורמים המשפיעים על איכות הוידאו א55ק56 1/16 + (5ופאוק 160%120) שלושה גורמיס עיקריים משפיעיס על ביצועי הווידאו: * מהירות המיקרו-מעבד * גודל חלון השיפוק * קצב התמונה חלונות שיפוק קטניס יותר יוצריס תמונות וידאו חלקות וטבעיות יותר. מעבד מהיר יותר תומך בחלונות שיפוק גדולים יותר ובקצב תמונה גבוה יותר. אינטל ממשיכה לשפר את טכנולוגיית הוידאו השולחני בשלושה כיווניס עיקריים. ראשית, וידאו באיכות גבוהה דורש מחשבים מהירים , לכן אנו מפתחים טכנולוגיית מעבד מהירה יותר. שנית, אנו עובדים בשיתוף פעולה עס ובו 20005 פְז ו 2005 . : 6% ₪ (55או? 240 320% ) ר מא כ 5 1865 2005 2005 20005 -1105* 655% |ועת (5פאוק 480 640%) 1486 5%5 1486 6 וחטוזח6ק ז0606950זק * תמונות לשנייה ** קצב התמונות מבוסס על שיפוק קוב 18660 לכוד ב- 15 30, אלה נתונים אופינייס בלבד. קצב התמונות עשוי להשתנות בהתבסס על תצורת המערכת ואופי הוידאו-קליפ. יצרנים מובילים של כרטיסיס גרפיים כדי לייטב את תוכנות ההפעלה (9ז0ש1ז0) שלהם לעבודה עס 18660. ולבסוף, אנו מפתחים טכניקות יעילות יותר לדחיסה ולשחזור כדי לספק איכות וידאו משופרת. כל אלה מבטיחים כי טכנולוגיית 0 פירושה וידאו טוב יותר. 0 כלול במרבית מערכות ההפעלה, כך שאתה מקבל אותו חינס. בנוסף, מרבית מפתחי התוכנה המוביליס משתמשים בטכנולוגיית 0 כדי להוסיף יכולות וידאו ליישומיהס, הודות לאיכותה הגבוהה ויכולת ההפעלה ההדדית בין מצעי חומרה שוניס. כך תוכל אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, עתידים בנין מס' 3, תל אביב, טל' 03-5483222 להחליף קבצי וידאו בין מערכות הפעלה זרות - ואפילו בין 26:58 למחשבי מקינטוש. חפש את הלוגו של 10660 כשאתה רוכש חומרות ותוכנות מולטימדיה. שחו ד ה הטעם מ גוצחס. * ההוצ6 מבית |אדו6וס אמ=ד5םצ היא סידרת הדיסקים שטעמה נשאר עמך לעולם... אין עוד דיסקים שמציעים לך רמה כזו של חדשנות טכנולוגית, מהירות, אמינות לאורך שנים ובמחיר של דיסקים אחרים, שאת הטעם של חלקם, לפחות, היית מעדיף כן לשכוח. סידרת הגוצג6 גם יודעת להתאים את עצמה לצרכיך המיוחדים: 170, 212, 256, 425 ו-8ו540. כל דגמי הסידרה מצויידים בטכנולוגיית ווס6=סוסט החדשנית, שמקטינה למינימום את החיכוך והבלאי של ראש ההקלטה (באמצעות תגובה לשדה מגנטי) ומאריכה את חיי הדיסק לשנים רבות. לדיסקים זכרון 606 של עד 128%, זמן גישה של 12708 ומימדים זעירים (גובה "1 %"3.25). קצב העברת הנתונים של הּגוצג6 הוא מדהים ומגיע עד 8וא5.75 לשנייה. בגמר העבודה חוזר ראש ההקלטה אוטומטית לאזור המוגן (6אואח: סודהושסדטג). אחריות: דיסק =פו היחיד בעולם המשווק עם 3 שנות אחריות (בנפחים 3408 ומעלה). דרוש גוצג6 מספק המחשבים שלך דיסהן שפו 408 ל המחיר הרבה פחות! בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9, ת.ד. 4000 פתח-תקוה 49130 טל. 9240812, 03-9233257, פקס. 03-9244857 לגלות את אמריקה עדיון בשלב המלל העירום עם כותריס המכסיס נושאים מקצועיים ואינפורמטיבייס יבשים, כמו ספרי טלפון, פסיקה משפטית, ספרות תורנית וכדומה. "עמוד האש" על [60-80% עשית התוכנה הישראלית עדיין מחפשת את ביצת קולומבוס שלה. למרות שאין עוררין על רמת התוכניתניס בישראל התפתחה מו"ילות קונוונציונלית בישראל, כענף כלכלי לא הצליחה תעשית התוכנה לחדור דווקא בתחום האלבומי של הוצאה לאור. במידה משמעותית לשוק האמריקאי. הכוונה כמובן לתוכנות מדף הערך הריגשי הגבוה של נופי הארצ מסחריות ולא לתוכנה המובנית בתוך מוצרי היי-טק ישראליים. אלה הקדושה, ההיסטוריה המרתקת של העם האחרוניס הס ההוכחה לכך שהבעיה אינה ברמת הקוד אלה ברמת היהודי, אפוס הגבורה של תקומת ישראל, האריזה. תוכנה מובנית (סמססא18אט) מהווה מרכיב חשוב ולפעמים הארכיאולוגיה של אחד מערשי עיקרי בכל אחד ממוצרי הדגל של היצוא הישראלי, החל מסורקיס הציווליזציה מערבית ואפילו צילומי רפואייסם ומערכות קדס דפוס וכלה במזלייטים ומערכות ביון אלקטרוני, המלחמות, היוו נכסים שלא יסולאו בפו | אבל שס אריזת החומרה היא שמוכרת את התוכנה. למו"יליס של ספריס מהודרים, עשיריס | בתמונות וערוכים בטוב טעם, שנמכרו : | היטב בשוק המקומי ובחוייל. אלה הס החומרים האידיאליים לכותריס אלקטרוניים, המוסיפים מימד דינמי המתכנתים הישראליים מצטיינים בכתיבת למלל ולתמונות הסטטיות. ברור שהפקת כותר מולטימדיה בנוסח "עמוד האש" 'ימנועיס'י לישומים מגווניס, אבל את אינה פרוייקט של מה בכך, אבל התוצאה יכולה להיות כותר ה-0%א 62 הישראלי החבילה אורז מישהו אחר, אמריקאי בדרך כלל, הראשון שעבר את קו המיליון במכירות. והוא שקוטף את מרבית היבול יש כאלה שמסרבים להכיר במויילות אלקטרונית כחלק מתעשית התוכנה. לדידס מדובר בסך הכל במדיוס חדש לתוכן ישן. האמת רחוקה מכך ולא צריך להיות חסיד של האימרה ייהמדיוס הוא המסריי על מנת להבין ב האנה תככר מל ונניב טג ב הרייו וה תיררהה סעש ה הבי שר ב ל הב שי ב ס םי ב הייו שאי-אפשר להשאיר את המויילות האלקטרונית למויילים הקונוונציונלייס. התפיסות שעושות כותר 1א0א 6 ללהיט דומות יותר למה שאנו חוויס בישומי מחשב גרפיים ומשחקי מחשב, מאשר לחוויית ענף משגשג אחר ביצוא תוכנה הוא תוכנה מוזמנת לשיבו בחבילות ריח הדפוס ומגע הנייר המשובח של ספר בהפקה יוקרתית. המשווקות עייי חברות אמריקאיות ואחרות. שוב מתברר כי המתכנתיס הישראליים מצטייניס בכתיבת 'ימנועים" לישומים מגווניס, אבל את אז איך מגליסם את אמריקה! מנסיס להפגש עס מי שמכיר את הדרך! החבילה אורז מישהו אחר, אמריקאי בדרך כלל, והוא שקוטף את מרבית במסגרת ביקורו של גיוהן דבורק בישראל, בחודש אפריל השנה, אנו היבול. התעשיה הישראלית לא מצליחה לדחוף תוכנות מדף ארוזות מארגנים לו סידרת פגישות עס תעשית המחשבים הישראלית. הכוונה בצלופן אפילו לא בתחומיס שמפותחים במיוחד בישראל, כמו הדמאה, היא לאפשר לייצרניס ישראליים, בעיקר יצרני תוכנה, להציג את עיבוד אותות, עיבוד תמונה וכדומה. יש בישראל יותר מקבוצת פיתוח מוצריהס בפגישות "אחד-על-אחדיי עס דבורק ולקבל ממנו משוב אחת המסוגלת להתמודד כשווה מול הקבוצות שפיתחו את פוטושופ, אובייקטיבי על היתרונות, החסרונות והסיכוייס של המוצריס בשוק קורל-דרו או 10811 - ולא מעט מהן מחפשות מסלול איורוח בתקופה האמריקאי. הפגישות תהיינה על בסיס יעוץ פרטי, במלון תל אביבי, ב-20 בה התעשיה הבטחונית מצטמקת במהירות - ובכל זאת הנוכחות שלנו על לאפריל 1994, המדף, אפילו בתחומים יחודייס אלה, היא אפסית. כמובן שאי-אפשר להבטיח כי פגישה עם דבורק, מבריק ככל שיהיה, ההזדמנות החדשה שמופיעה באופק היא מויילות אלקטרונית על 6 תהפוך מוצר נפל להצלחה היסטרית. אבל אנו לא מנסים לעשות ניסים. [אסא. קצב הגידול של תחוס זה הוא מדהים וכיוס כל מו"ל אמריקאי חברות ישראליות השקיעו בעבר רבבות דולרים בנסיונות חדירה לשוק. המכבד את עצמו וכל מי שמחפש ביטוח נגד התנוונות שוק הספרים על האמריקאי בצינורות שונים ובדרך כלל התוצאה היתה מאכזבת. הפעם נייר, פותח מחלקה למויילות אלקטרונית. גם באמריקה זה התחיל אנו מציעים תחליף צנוע יותר: הזדמנות לשמוע מבר סמכא האם אתה בתקליטורי מידע מילולי - סוג הכותריס שקל ביותר להסב מקבצי מחזיק ביד ביצת קולומבוס או סתס אשליה. לפרטים אפשר להתקשר מכונות סדר לקבצי 48011 חפים מכל עיטור גרפי. אבל כיוס ברור שהשוק למערכת ₪א140/21א 6 (ליהודית), טל: 03-6966231. שייך למי שהופך כל כותר ]₪0 62 לחגיגת מולטימדיה. בישראל אנו 4 6 ישוראל אפוריל 1994 משפחת סורקי אחדאשס מצטיינת בשילוב מושלם של מגוון, איכות ומחיר. ובכך מציעה סורקים לכל מטרה ולכל תקציב. המחיר מתאים, גם קלות ההפעלה, האמינות ואפשרות ההתחברות למרבית התוכנות ולכל סוגי המחשבים (כולל 00 ומקינטוש). כל אלה מעוררים סריקת התפעלות. להלן תקציר מבחר הדגמים של חדאשס, לבטח תמצא דגם המתאים לצרכיך ותקציבך: ו ן א[ התפעלות מסריקה ואשונה ה |חח ‏ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ א שו 4 דגמים שולחניים ש"ל/אפור: |300760000, רוחב 4-, קומפקטיים ואיכותיים, מהירות סריקה עד2ו דף לדקה. למחשבי ₪0 ומקינטוש. אדיסמה/א28ודוס יבוא ושיווק: אדיסמה/א28ודוס גאולה 45 ת"א טל: 0375102581 פקס: 037-5102584 2 דגמים שולחניים צבעוניים: ו600-240000, רוחב 4-א, כולל (בחלקן מן הדגמים) קורא לסריקת שקופיות ושקפים. סורק יחיד במינו (ובמחירו) ברזולוציה 240000. כל הסריקות ב" 4 ביט. אופציית 008. התחברות ל"סס, מקינטוש ראואט/אש8. גם אם תסרוק את כל השוק לא תמצא סורקים כאלה. גם לא במחיר... 3 דגמים של סורקים ידניים: ש"ל, ש"ל + אפור (256 דגמים) וצבע (24 ביט). כולם ברזולוציה עד 40009 ורוחב סריקה 10.5 ס"מ. במדפסת לייזר צבע 8000 סצ המחיר של תדפיס צבעוני נמדד באגורות לא בדולרים. טכנולוגיה מהפכנית מאפשרת לך להפיק סקיצות גרפיות, שרטוטים הנדסיים, מסמכים עיסקיים, מפות ופוסטרים בעותקים בודדים או בעשרות במחירים ללא תחרות. ואיזה ביצועים! 4 אבחנה: ו40000 + מהירות: 5 עמודי צבע לדקה 30 עמודי שחור/לבן לדקה + נוחיות: טכנולוגית לייזר י בשה + תאימות: כל הפורמטים, המחשבים, הרשתות, הממשקים 4 גודל: 3 או 4, נייר ושקפים. 1 פריצת דרך במחיר הצבע תדפיס לייזר צבעוני עולה רק שסשצו היא "סוס כעשירית מאשר בטכנולוגיות עבודה" למשרדים הנדסיים, מתחרות, מהירות ההדפסה לשכות שירות, מעצבים גבוהה פי 10 לפחות ואתה לא | גרפיים, משרדי פירסום, צריך להתעסק עם דיו נוזלי או מחלקות תיעוד ולעסקים סרטי הדפסה רגישים ויקרים. שיודעים להעריך את היתרון אתה לא נזקק לנייר מיוחד או של צבע בעולם אפור. לתחזוקה מיוחדת - ממש מדפסת לייזר רגילה. לפרטים והדגמה: אורי טנא, טלפון: 03-6450750 רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ ‏ | טלפון: 745 3 עתידים", פארק תעשיות מדע, ת"א]| פאקג 0 34 5 ד5 צ5 א דאםאפועסם אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: רמה שובי-אמיר, דויד גיא, עידית בר-מעוז פירסום: גילה שבירו מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 0 שייח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 8אז642/א סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת 8ח00גסותגתתוזט) 288 מניר-יורק. זכויות היוצריס למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 8אז02/א 6 שייכות לחברת 0₪8וא6תגוו 0 יז 2. א.א 6 הוא סימן רשוס של 2 זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגס הס של ייאלידע הוצאה לאור בעיימי. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 61994. איץ המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים יימבזק ישראלייי וייפורוס המפרססיי נמסר לנו ע'יי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסס על אחריותן הבלעדית. השמות המסחרייס השונים המופיעיס במאמריס הס סימניס מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. .4 קתוםצווטטץ כ צ.1 1, ,וט-161 .)8 118806 |0ז0ט0 1 16 1% 61: +972 - 3-- 1 0 --3 - 972+ :אפ 8 6 זסוו0 א 6 ]0 מסוזוו6 158511 6 ותסז] 110080 זס6תט 66ם8ו1סק 18 אוס , עתהקבתס-) 8סו)הסותטוגתותס<) :7.11 סו [8וז0ו301] ,אזס אסא ,אזס צר ו[1816 / [א471/ ₪140 :0 תו קתוזהסקקב 6נט ע[1211081ז0 סזסשו 31 ת0גוו1:6 א 6 ]0 בסו 125 6םו תג ]1 עוז6קסזק וק וזעק60 6ת! סזה מ קנוס-) 0811085 תנוהתותס ) :71 מ0ג681תוטותומס>) ]21 ,1994 !תשוזץקס:) 69 .60 תספסז 105 [1/ .עתהקותס<) או 7806 8 8ו 5 21% גוא סק .ענת 0:0 8מ108110תטותומס>) ]71 תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו. לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, תייא כריכית אהרון 1% 5 מאז2 א 6/ המהדורה הישראלית גיליון 16, אפריל 1994 וו 4 אק 0.16א אסזדוכם 11 158 / פא21ג סגא 206 שרה ב 16 מלגמלות ההגירה מה-1₪א/8:א1/1 מתחילה. הפנטיוס מגיע ל-100 מגווו משחקים חדשים. 0 66ק;זסשסק סיבוב נוסף באליפות ה-6. 6 כעולם ביחד שילוב ישומים בערכות תוכנה. 2 5 ארוחות מלכים השוואת הגיליונות האלקטרוניים ומסדי הנתוניס בערכות התוכנה של מיקרוסופט, לוטוס ובורלנד. 0 יעשומים רבים, שבה אחת שפות מקרו לשילוב ישומיס. 2 כנוני אסח פ6 בדרך למעגן קבע סקירה של 26 כונניס חדשים. % זכרון צילומי בעידן דיגיטלי תקליטורי כ[0סוסח/. 2 יצירת מצגות מולטימדיה 5 תוכנות יצירה לעבודה מקצועית במולטימדיה. 5 16.77 מיליון צבעי הקשת סקירת 21 סורקי צבע. 6 המפתח האירגוני סידרה חדשה בנושא מערכות מידע אירגוניות. פרק אי'. 6 מקרו למתכנתים פרק ה' בסידרה של רן אברהמי. 0 = וס לעומק סידרה חדשה בנושא קישור והטמעת עצמיס. 5 חופעי על הדיפק התוכנה החופשית של החודש. מילון מושגי צאסתו. 8 מבזק ישראלי הודעות של חברות ישראליות. על זנבות מוכספים ומחשבי מחברת ני עוקב מזה זמן אחרי ההתפתחויות בשוק מחשבי המחברת ונדמה לי שאני רואה חזרה על תופעה שאיפיינה את ימי הזוהר של תעשיית הרכב האמריקאית. אז, בשנות ה-50' וה-60', התחלפו העיצובים של כל דגמי הרכב בצורה רדיקלית משנה לשנה. בכל שנת מוצר הוציאו פורד, ג'ערל מוטורס וקרייזלר, עשרות דגמיס חדשים, שהיו שוניס בתכלית מכל מה שהיה שנה אחת קודם. נכון שמתחת לפח ולכרוס מצאת בדרך כלל את אותו מנוע וותיק ומערכת אוטומטיבית בדוקה, אבל מי מסתכל מתחת לפח כאשר משייטים ברחוב הראשי במכונית נוצצת, עס זנבות מוכספים לתפארת, ייגריליי דמוי כונס אוויר למטוס על-קולי ופנסיס דמוי רקטות! רק תנסה לחשוב על המחשב הנישא הראשון 8 של קומפק כעל תחליף זול למחשב מחברת חדיש ותראה את האבסורד המטרה של העיצוב הרדיקלי היה לגרוס להתיישנות מיידית של הדגם משנה שעברה. רק כך הצליחו החברות לשכנע את הקונים שהס חייבים להחליף את המכונית - שמכל בחינה אחרת היתה עדיין בימי ילדותה. עכשיו אני מחזיק מולי שני מחשבי מחברת חדשים למדי של יבמ, דגם 6 מלפני שנה ודגס 7506 החדש יותר ורואה איך שיטת ייההתיישנות המואצת" מכה שוב. לפני שנה ה-7006 היה מחשב חלומותי, אבל עכשיו כבר לא. ה-7506 נראה טוב יותר, הוא קל יותר, מהיר יותר, עשיר יותר בתכונות ובהילה של עכשיוויות. אני רוצה רק 7506 ואני לא מפנה אפילו מבט אחד לכיוון החלוס בן השנה. ברור שבעוד שנה או פחות, כשיבמ תוציא את דגס 8006 או כל שס אחר שהם ימציאו, תשוקתי תסוב בין רגע מ-7506 למחשב החדש, שהיה כמובן מהיר יותר, קל יותר, יפה יותר ורצוי יותר. יבמ אינה יחידה במשחק הזה. טושיבה הפגינה התפתחות מרשימה כאשר לפני מספר חודשיס היא הוציאה לשוק את דגם 146006, שקבר כמעט מיידית את דגס 144006 - המלך הזקן של מחשבי המחברת. אבל כבר קס לו יורש, דגם 147006 - קל יותר, מהיר יותר וכייו - והמלך הצעיר נראה לידו מיושן כמו מכונית עס זנבות מצופים ניקל ופגושיס שנראים כאילו יצאו ממחסן התפאורות של יימלחמת הכוכבים". שוק יד שניה שקט כבית קברות לטכנולוגיות אבל יש הבדל מהותי אחד בין מה שהיה אז במכוניות לבין הקורה היוס 6 ישואל אפויל 1994 במחשבים. היוס, מתחת למכסה המנוע, מסתתר בכל דגם חדש מעבד חדש. המחשב הישן אינו ישן רק בעיצובו, הוא ישן גס ביכולתו. תוך שלוש שנים הופך פאר היצירה המחשבית לקופסה נטולת ערך. אתה יכול להשתמש במכונית בת 10 שמורה היטב ולהפיק ממנה את אותה תועלת כמו ממכונית חדישה, אבל רק תנסה לחשוב על המחשב הנישא הראשון של קומפק כעל תחליף זול למחשב מחברת חדיש ותראה את האבסורד. בניגוד לענף הרכב, שוק היייד שניהיי למחשבי מחברת שקט, כמו בית קברות לטכנולוגיות שנפטרו בדמי ימיהן. התוצאה, הבלתי נמנענת כמעט, היא שאם אתה רוצה להחליף את המחשב שלך בחדש עליך לעשות זאת מהר, כאשר הוא עדיין שווה משהו. השיטה בה תשכנע את הקונה להעדיף מחשב משומש (בן פחות משנה, להזכירכס, אחרת הוא חשוב כמת) היא להציע אותו עס כל התוכנות שלך מותקנות על הדיסק. מבחינת הקונה זו הופכת להצעה אטרקטיבית ביותר, אבל מבחינת התעשיה יש בכך פירצה הקוראת לגנב. שכן מי יתאפק ולא יעתיק, קודם כל, את כל התוכנות שלו למחשב החדשז הפתרון לכך הוא במיחזור ולשס כך יש צורך בתיקון החוק. כיוס אסור לקרוא למחשב בו הותקנו רכיביסם ממוחזריס בתואר ייחדש'י, למרות שאין הבדל בין שבב זכרון טרי לוה שהותקן במחשב לפני שנה. הס לא נשחקים, ההיפך - רכיב אלקטרוני שעבר את גיל הילדות טוביס סיכוייו לשרוד מזּה של רכיב שעדין לא נבחן בעבודה. אבל במצב החוקי היוס רכיב שהוסר ממחשב ממוחזר אינו ייחדשיי ולכן אסור להתקינו במוצר ייחדשיי. למחשבי מחברת ממוחזריס אין שוק ולכן אי אפשר כיוס לקבל מחיר סביר תמורת מחשב בן שנה-שנתייס בעיסקת 1786518 הוגנת. אין בעיה טכנית להשביח את מרבית המחשבים בני השנה וזו יכולה להיות אופציה מאוד אטרקטיבית - בתנאי שאפשר יהיה למכור את המוצר המושבח כחדש - וזה בלתי אפשרי במצב הנוכחי. מיחזור היא מילה אופנתית בעידן י'מודע לסביבהיי זה, בו אנו רואיס מאצים כניס של יצרני מחשביס לעשות את מוצריהם לידידותיים יותר לסביבה. מיחזור רכיבי מחשביס צריך לתפוס מקוס מרכזי בתודעת הציבור והיצרנים כחלק מרכזי באסטרטגית המוצרים הידידותייס לסביבה. לשם כך צריך לשנות את החוק - ומהר. דוכ) - והשליטה בידיך! | ₪ הווה להברזה חיר לעי כ דואר נכנס 301%6%> שולחן הצנודה שינוי 2004 סטטוס גירסה טיוטה 0 = 10 י דואור נכנס. לחחימה דואר נכוס הודעות דואור נכנס - דור נכנס - לטיפול דחוף 4 5 . חיפוש בת"קיה חיפוש בכל דוו > = התוכנה לשליטה מלאה בתיוק. / שיחוף והבצח בל טוג' המלטמבים ברעוח +%% - התוכנה החדשה לניהול מסמכים מבית א-ב פועלת בסביבת חלונות! שים אותה במחשב ומיד תרגיש כאילו היא תוכננה במיוחד בשבילך: כל "שולחן העבודה" שלך נפרש על המסך. השליטה עוברת לידיך! ו ואס = שליטה בתיוק: מערכת תיוק אחת למסמכים אלקטרוניים ומסמכי נייר. טיפול ביותר מ-100 סוגים של מלמכים: מעבדי תמלילים נפוצים, גליונות אלקטרוניים, קבצים גרפיים, פקס ודואר אלקטרוני. > שליטה באיתור: לפי כל מילה מגוף המסמך. לפי מאפיינים הנקבעים ע"י המשזמש. = שליטה בהפצה: ניתוב מסמכים למגש הדואר הנכנס הרלוונטי על שולחן הנמען. ₪ שליטה בשיתוף: מפתחות גישה קובעים את הרשאות הגישה לתיקים ולמסמכים הצמדת הערות למסמכים בדומה להצמדת סחוטו. תיקי איתות מהבהבים עם כל כניסה של מסמך חדש לתיק. = טיפול במסמכי נייר: סריקה 008 ורישוס מסמכי נייר המתויקים בארון. = שליטה בניהול המערכת: ניהול יישומי 05 ו-5וססאןא. תאימות מלאה לרשת 1 1ט/סא. פתיחות לתוכנות חיצוניות. יש לך רשת! אתה חייב ד624216 | עוד מוצר איכות מבית אב גרינברג מהנדסים בע"מ טל. 03-498288 פקס. 03-6476485 מפיצים בלעדיים: תל-אביב - כלנית מרכו לשיווק תוכנות בע"מ טל. 03-5372929, זודיאק טל. 03-5402386; ירושלים - לרגו הראל טל. 02-512515; חיפה - קומפיוטרסופט 04-5142148 זרמון - 0 -- 86 .תוח ישומי שרת/לקוח עם ל-.501, כולל ₪ גם מנוע של מסד ,501 תוצרת ססוג א קישריות 0286 מבטיחה למעשה גישה לכל מסדי ,501 ומרבית מסדי 26 האחרים. הת- מיכה במסדי :א נעשית באמצעות התוכנות סוס 31 ו-115א4/₪, שני שרתי שאילתות של 64 למסדי נתוניס מסורתיים. את מסדי הנ- תוניס שלה עצמה, 44000 ו-8וא10 הת- אימה ‏ 6 לתפיסה הייפתוחהיי עייי הוספת ממשק 0086 ועייי גירסת אזאט חדשה של המסדיס המסורתיים. כיוס רצה הגירסה הח- דשה על מחשבי 1 תחת גירסת יוניקס א-ז1. בסביבה זו ניתן לנצל את התמיכה של ותוחס-)2819-/ ו-64-1015 בעיבוד מקבילי סימטרי ולהגיע לביצועים גבוהים על פל- טפורמה לא יקרה יחסית. גירסאות נוספת, למחשבי אזאש אחרים, צפויות בעתיד הקרוב. משתמשי א שאכס בעלי התוכנות 6-8 או 6סח1ץג-6 יכולים להעזר במודול 50 110% כדי לגשת למסדי ,₪68 8 ואחרים. אינטגרציה רבת פלטפורמות כליס אחרים לאינטגרציה של סביבת עבודה רבת-פלטפורמות שהוצגו בכנס באטלנטה כו- ללים את: 4 הסחסלאזס \ ]1 8ו4-14641/, כלי לפיתוח ישומי =א (בקובול) על פלטפורמות 26. כיום יש גי- רסאות לסביבת צשסשחו/ ו-08/2. | אופציות חדשות מאפשרות גס לבדוק את הישום על ה-26 מבלי להעמיס את ה-:וא באיוה שהוא שלב לפני שהישוס מוכן להתקנת עבודה. 039118 [4ט8ו-), כלי לפי- ממשק משתמש גרפי. גם כאן סביבת הפיתוח היא וו ואילו ישוס המטרה | ||-]-| הוא על זוא [ + 0 1/אגע-6, | מערכת לניהול פיתוח ישומיס עס כליס לניהול אוטומטי של הישוס בכל תקופות חייו, משלב העיצוב הראשוני ועד לתחזוקה שוטפת. המערכת תומכת | כיוס | בסביבות סמו ,/‏ 05/2, | וגירסאות שונות של יוניקס. <תמונה 2> האלמנט האחרון, שעדיין או זמין בגירסאות לקוח, האמור להביא את תפיסות 0 ישוראל אפריל 1994 התיכנות החדישות ביותר למימוש מבלי לזרוק לפח את הנסיון הנצבר בפיתוח ישומים מסו- רתיים, הוא 0818018 ,%15041-64. מוצר זה אמור לשלב גישה מונחית עצמים עס אר- כיטקטורה פתוחה ואת העוצמה של שפת אתקי 6-0 עס סביבת %שסשתו/. |גטצו 0 אמורה לתמוך בריבוי-מטלות, ריבוי מסמכים וריבוי חלונות. היא מספקת כלי פי- תוח וויזואליים, קומפיילר מהיר וכלים חדי- שים לניפוי שגיאות. גירסה ראשונה של |גשצו 0 תשוחרר הקייץ עבור 3.1 פשסחוצ וכ- אשר מיקרוסופט תשחור את יישיקגויי תורחב התמיכה גס למערכת החדשה. = שי . הפנטיום: סיבוב שני ב-100 מגהרץ כ--- . אין כמו תחרות כדי לזרז את הממסד. הדבריס נכוניס לא רק כשמדובר בדנוזאורים מו- נופוליסטים של שירותיס ציבוריים, אלא גס בחברות היי-טק שמעולס לא נחו על זרי הד- פנה. ה-6/זטשסע, לו מוקדש מאמר מיוחד בגי- ליון זה, עורר את אינטל יילהעלות טורים" ול- דחוף את הפנטיוס באגרסיביות שלא ראנו קודס. במשך השנה שחלפה מאז חשפה אינטל את הפנטיוס, אפפה את המעבד החדש אווירה של יינחכה ונראהיי. לכך היו שותפיס פרשנים שונים, שהציגו את הפנטיוס כ-1 ]א אטץ0 למערכת שולחנית רגילה, ואינטל עצמה, שה- תקשתה להציג את הגירסה הראשונה כמוצר - 00 5 15 | מעשי למימוש מיידי. כולס חיכו לגירסה הש- ניה, המהירה יותר, החסכונית יותר בהספק חשמלי, המונעת חימוס מיותר, שתיבנה בגי- אומטריה עדינה יותר (0.6 מיקרון) על פרוסות סיליקון גדולות יותר (200 מיימ קוטר). בגי- ליון הקודס (מספר 15) של 8א40421/א 6 /המהדורה הישראלית הצגנו את האתגר הט- כנולוגי ואת הפירות שאינטל מצפה לקטוף מעמידה בו. החודש הציגה אינטל את המוצר שבהחלט ניתן לקרוא לו ייהפנטיוס החדש". הפנטיוס החדש 4 מהירות השעון. אינטל הציגה מעבדים שמ- הירותס 90 ו-100 מגהרץ, פי אחד וחצי מה- מהירויות של הגירסאות הקודמות. את הפו- טנציאל להשבחה נוספת ניתן ללמוד מכך שאינטל הציגה גם מעבד פנטיום נסיוני, שיוצר באותו קוו יצור עצמו, עס מהירות של 150 מג- הרף. + ייאע אחד וחצי'י. היחס בין מהירות המ- עבד הפנימית (100/90 מגהר) למהירות המ- משק לאפיק הזכרון במעבדים מהדור השני הוא 3:2. במיליס אחרות, אפיק הזכרון ימשיך לרוץ במהירות של 60 או 66 מגהר. + צריכת ההספק. זו ירדה לפחות מ-4 וואט. בדרך כלל, הגדלת מהירות השעון מעלה את צריכת ההספק והחימוס באופן לינארי. הפ- נטיוס הישן, אס תנסה להריץ אותו ב-100 מג- הרץ, יודקק לבערך 20 וואט - הרבה מעבר לי- כולת הפיזור של המארז. לגירסה החדשה לא צריך אפילו להצמיד מאוורר ואפשר להסתפק במפור חוס פסיבי. 4 ביצועים משופרים. לא יצא לנו לבדוק את הפנטיוס החדש במ- 0 בחניס המקובלים של ּ ןוא 6 ולכן נצטט את הנתוניס של אינטל. זו מודדת בי- צועיס בפרמטר א 60 המשקלל מספר מבחנים מקו- בליס בתעשיה - כולל מבח(ל אזגות6ח6 6ק. ציוני !160% החדשיס הס 735 לגירסת 90 מגהרץ ו-815 בגירסת 0 מגהרף. ערכיס אלה הס פי 25 ו-2.8 (בהתאמה) מהציון של 4866 גלוית הרשמה כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות הומנת השתתפות רשמו אותי כמשתתף בסמינר הבינלאומי הראשון, שמארגן 5א6421/א 26 בישראל בהשתתפות ג'והן דבורק. רו לפרטיים: לוטה שיק עייס 675 שייח לתאריך 15.3.94 מספר ב == + '/ל0ן 59 בלבל למפעלים: אנו מאשרים בזאת כי נשלם 675 שייח (כולל מעיימ) כנגד חשבונית עבור השתתפותו של החיימ בסמינר. מספר הזמנה חתימה וחותמת המשתתף כתובת שס ותפקיד טלפון טלפון 59 . --‏ ----*--* --=א--=---=-= כ ס₪א0)/]ָ]ָ₪₪₪[ְן!ןץְ בר ר- ורי יי יי אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 03-6966231 פקס: 03-6963080 מנוי חדש ל-25 גיליונות + 0816ז6קט64-5 חינם! חידוש מנוי מספר ל-25 גיליונות + 10ג-6קט64-5 חינס! הארכה נוספת מנוי מספר. = ב-25 גיליונות + 610316קט5-/0 חינס! במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' -‏ . + מבצע 6ש867נוקוח ס?) פרטיס בעמוד 111 = תוכנה בשווי 5495 + 40% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. א יוה מ 2 4ע. 5שסחו/ וס1 68-5201636 סופר עבצע! משפחה טלפון כתובת ומיקוד ד)וציינשיקמסי ---.-. בק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ד נא לחייב את חשבוני בוייה /ישראכרד מספר וו הכרטיס בתוקף עד = = תאריך הווו וווו וגוה חתימה בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-5א140/421/ 26/ המהדורה הישראלית החל מגליון [ מספר : ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) שס משפחה כתובת ומיקוד טלפון רצ'יב שיק מספר בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . נא לחייב את חשבוני בוייה/ישראכרט מספר: וו הכרטיס בתוקף עד תאריך חתימה גם מנהלי פרוייקטים היו פעם מתחילים תוכנת ניהול הפרוייקטים הראשונה שעושה אותך ליעיל מהיום הראשון טן0וטק5-/-6). המומחים גמרו עליה את ההלל. ה-2186% 5010416 למשל, אומר ייהתוכנה הטובה ביותר למי שמחפש מנהל פרוייקטים חזק ביותר עם הכלים היעילים ביותר". 6ח8021ג1 סמו \ בחר בה למוצר השנה ויותר מומחים נעזרים בה לניהול פרוייקטים מורכבים מבכל תוכנה אחרת. אבל .6 יודעת שכל מומחה היה פעם מתחיל, וכדי להפיק את המירב מתוכנת ניהול הפרוייקטים החזקה ביותר, צריך להתחיל עם סיוע צמוד. לשס כך היא הכלילה בתוכנה את ה-1אג/55151ג-ואש, הייעוזר המקוון" היעיל ביותר בניהול פרוייקטים. "עכשיו יכולים גס משתמשים פחות מנוסים למצוא את דרכם אל אחת מתוכנות ניהול הפרוייקטים החזקות ביותר בשוק", אומר ליו ה-%5א40.21/א 6ק. 7 י .| 0 2 למרות של-66ןס7זקט8-6 "יש את אחד ממנהלו | "חפ ו הוסטאו א המשאבים החזקים ביותריי (ציטוט מ-8א46421] 6) + פד ופו/סו6 5 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה אתה יכול להתחיל לעבוד איתה כמעט ללא הכשרה מוקדמת. תבניות מוכנות מראש לכל סוג פרוייקט ולכל בעית איזון משאבים, מסכים גרפיים ודוחות אטרקטיביים - בעברית מלאה - עוזרים לך להיות יעיל ויצרני מהיוסם הראשון שתשתמש בה. את 66ן6/10קטפ-/6) תוכל להריץ על פלטפורמת צוס6חו\ ,05/2 ,פוא - ובקרוב גם א]א!. היא מהווה חלק אינטגרלי מערכת התוכנות של .6 לתיכנון, עיצוב, הערכה ובקרה של פרוייקטים, משלב הקונספציה ועד לתתזוקה. או לא חבל לבזבז זמן על ניהול פרוייקטים בנוסח הישן, כאשר התוכנה הטובה ביותר לביצוע המשימה זמינה כל כך - אפילו למתחילים? פנה עוד היוס לחברת 8.ק.א, מפיצת תוכנות 6 בישראל, ונשמח להראות לך איך גם אתה יכול להיות מנהל 66ן0 56 התוכנות מופצות ונתמכות ע''י אר.די.בי מערכות בע'"מ טל.03-6390055 פקס. 03-6300056 516008 5 רח' ריב''ל 18 תל-אביב |₪| סח מקבוצת ם.ם. מחים אלידע 9 / 20 6 ישראל אפויל 1994 טכנולוגית היצור השיפורים שהושגו בכל האספקטיס הבי- צועיים מעידים על תפקיד המפתח של טכ- נולוגיית היצור בתחרות על צמרת העוצמה. אינטל השקיעה 750 מיליון דולר במפעל החדש שלה באירלנד, שהוא יהיה המקור העי- קרי לפנטיוס בעתיד הקרוב. המאפייניס הט- כנולוגייס של המפעל הס מדהימים: למשל, חדר היצור ייהנקייי שטחו כ-6 דונס ובחללו יש פחות מגרגיר אבק אחד לרגל מעוקב (בכל הנפח כולו יש פחות אבק משאתה שואף בנ- שימה אחת בעיר הנקייה ביותר בעולס). כל האוויר הזה מסונן מחדש עשר פעמיס בדקה ורוב העבודה בו מבוצעת עייי רובוטים, שתו- כננו כך שהס לא יעלו אבק בתנועתס. אינטל לא משחררת מספרים מדוייקים על התפוקה של מעבדי פנטיוס מהמפעל החדש, אבל היא נותנת רמזים על יימיליוניס רבים". לדברי אנשי החברה, יהווה בפנטיום 25 אחוז (י) מתפוקת המעבדים שאינטל תייצר עד סוף השנה, מכאן אפשר להסיק תפוקה של 6 עד 7 מיליון מעבדיס - הרבה יותר התחזיות של יצור ה-66א0ע בשנה זו (בערך מיליון יחי- דות). אינטל גם לא העלתה את המחיר של הפנטיוס (850 עד 1000 דולר ליחידה, בכמות של אלף יחידות) במטרה לחדור מהר ככל הא- פשר לשוק (המחיר הנמוך של ה-26ז06ע גם הוא מרסן קצת את אינטל). הנתוניס של אי- נטל מראיס על קצב חדירה לשוק מהיר פי 3 עד פי 5 ביחס לקצב בו ה-486 הדיח את ה-386 מהמלוכה. גס הקצב בו יורדיס מחירי מערכות פנטיוס מהיר יותר מכל מה שראיעו בעבר וב-1995 נראה כבר מחשבי פנטיוס במ- חיר פחות מ-2000 דולר, כולל דיסק גדול ומ- ערכת תצורה מואצת. מארז חדש, מתח חדש אחת האכזבות המחכות למי שכבר רכש מחשב פנטיוס ישן (יחסית! מדהים לחשוב על מוצר שהיה חלום לפני חודשים ספורים כעל יימיושן'") היא שאי-אפשר לבצע השבחה פשו- טה עייי החלפת שבב המעבד. הפנטיוס החדש שונה מקודמו הן במבנה הפיזי והן בדרישות החשמל שלו. המארז החדש קטן יותר, עם "רגלייסיי צפופות יותר מהמארז הקודם. אי אפשר לתקוע פנטיוס חדש בתושבת ישנה - גס אס המחשב שקנית נאמר עליו ₪696 וחטוותט]. שבב השבחה יוצע כנראה עוד לפני סוף 1994, אבל עד אז תאלץ להסתפק בקעאה. גס אי-אפשר לגשר על הפער במבנה עייי מתאס מכני כל שהוא. הפנטיוס החדש שותה חשמל רק במתח של 3.3 וולט ו-5 הוולט המסופקים בלוח אם ישן יהרגו אותו. ההקטנה במימדיס ובצריכת החשמל יאפשרו להתקין את הפנטיוס אפילו במחשבים (י- שאיס. למעשה אינטל החליטה ליישם את טכ- נולוגית .51, של חסכון בצריכת הספק, על פני כל ספקטרוס המעבדים שלה. שוב לא תמצא גירסאות ינמוכות הספקיי, המיועדות למ- חשבים נישאים בלבד, אלא כל מעבד יהיה חסכן אנרגיה כפייתי. החסכון אנו רק בע- לויות חשמל ובמניעת נזק סביבתי. שבב קר יותר יאריך ימים יותר משבב לוהט והורדת צריכת ההספק היא הדבר המשמעותי ביותר שחברה יכולה לעשות עיימ להגדיל את הא- מינות של רכיב אלקטרוני. עיבוד מקבילי סימטרי הגירסה החדשה של הפנטיוס כוללת תמיכת חומרה בעבודת צוות של שני מעבדים, יישליטיי (45118]א) ויינשלטיי (₪/51.4). בהדגמה ראנו מחשב 6 של אינטל בו מותקנים שני מעבדי פנטיוס 90 מגהר זה לצד זה ופועלים במ- קביליות מושלמת. כמובן שבהרצת ישוס רגיל (שלא הוכן לעבודה בסביבת ריבוי נימים סאזכ תדו זטוא) ובסביבת 205 או 1 פשסשחו/ שאינה תומכת בריבוי מטלות אמיתי (0א1א8 ]1 ]ט!א), אי אפשר לראות את השיפור של ריבוי מעבדים. אבל כאשר אתה עובר ל-1א שס4חו/ או 05/2 עס ישוס המסוגל לנצל את יכולתן לריבוי נימיס, תמצא כי המחשב הדו-מעבדי מזנק בעוצמה כמעט כפולה מאשר מחשב עם פנטיום יחיד. תמיכת החומרה בעיבוד מקבילי נעזרת גס בבקר זכרון מטמון חדש, שמסוגל לשרת שנל אדוניס. שני הפנטיומים במחשב שראינו נע- זריס במטמון 1.2 משותף, וכך נחסכת הכפילות של מטמון נפרד לכל מעבד (כאשר שני המ- עבדים מריצים נימיס שוניס של אותו ישוס, גדול הסיכוי כי שני המטמוניס יכללו נתוניס ופקודות כמעט זהים). אינטל גם שיחררה סי- דרה חדשה של בקרי 61/, המשמשים למימוש האפיק המקומי 61ע, עס דגמים לפנטיוס וד- גמיס למעבד 04 (גירסה משולשת מהירות של ה-486. על כך בהמשך). מערכי השבבים החדשים ל-261 תומכים במהירות אפיק של 0 ו-66 מגהרץ והס אמוריס לפתור חלק מה- בעיות של הדור הראשון. השוואה למעבדי ₪156 החלק הבלתי נמנע בהכרזה על מעבד חדש היא ההשוואה למעבדיס אחרים, במיוחד כיום, כאשר הפנטיום מתמודד יחיד מול כל ה-156א-יס בעולס. הנתוניס של הפנטיוס מר- שימיס במיוחד בחישובי שלמים, תוצאה ישי- רה מכך שהארכיטקטורה שלו כוללת שני "צינורות ביצועיי מקבילים. המספרים שאינטל מספקת להשוואה הס ציוניסם במבתני 1תו0ק5 2, שמודדיס ביצועי שלמים של רוטינות סט- נדרטיות, אותן יש להדר (לקמפל) במערכת ההפעלה של מחשב המטרה, (1א 5אסשחו/ (המשך בעמוד 153) השרת הוא לב המערכת במרכז מערך המיחשוב שרת/לקוח ניצב הישרת' - המנהל את רשת המחשבים ואת הקצאת המשאבים. בלעדיו אין תפוקה וכל תחנות העבודה מושבתות. יותר מכל מחשב אחר חשוב שהשרת יהיה אמין ועמיד בפני תקלות. חשוב שזה יהיה סמקשוסס. עשי ר)מקוזיום0 שנב ותוכל 2(ה2 בראש שק תיח סמקזזס תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 פקס: 03-5343917 סניף חיפה: 04-338205 יש ל-00/00 תשובות חכמות סמסווסס 'המציאהי את פלח השוק של השרתים והיא מספקת יותר מ-26% ממנו (יותר מ-60,000 יח" ב-93* בלבד). ל-0ו60 שלוש משפחות שרתים -,-0₪0א5סס ]א6ופ5סחס ו-זאגו !וסחס - המיועדות לטפל ברשתות בכל סדר גודל ובכל רמת חטשיבות. בין השרתים גם דגמים של "שרתי-עלי רב-מעבדים בעיבוד מקבילי (עד 4 מעבדי פנטיום במקביל). 000 ותים - הכי טוב שיש כאשר אתה בוחר בשילוב של סמסווסס ויתיםי אתה מבטיח לעצמך לא רק את המוצר הטוב ביותר אלא גם את השרות והתמיכה של ספק מקומי מהשורה הראוונה. *תיםי היא קבוצת המיחשוב המצליחה בישראל עם יותר מ-250 אנשי מקצוע ואגף ורות מהמנוסים והגדולים בישראל. הפעילות של יתים תקשורת: משלימה את המעגל מוצר-שרות-תקשורת באופן מושלם. שילוב אוה<=רי במיחעווב יותר אחריות מכולם. 5 שנים 22 הידיעות לא קל להעביר טקסט ספרותי למדיוס אל- על מותו קטרוני בצורה המוסיפה ערך לגירסה על היו נייר. | לכן | ראוייה |תטתוקס|טצ6כ טגסזטם לשבח מיוחד על התקליטור 4חס/ >'חוגאיך, מוגזמות המביא לקורא הצעיר את כל יותר מ-300 יצירותיו של מרק טוויין, בליווי קטעי ווי- דאו, אנימציה, תמונות וה- קראה. כל סיפור מלווה בהסבר תמציתי והיסטורי ומיליס לא שגורות מו- סברות בלחיצת עכבר. הא- נימציה אעה כה סוחפת כמו בכמה | מתקליטורי המולטימדיה החדישים, אבל הס יעודדו את הקורא צעיר לגלות מחדש את יצי- רתו של הסופר האמריקאי שהקסיס דורות של ילדים עס סיפורי טוס סוייר וה- קלברי פין. 540 בארהייב. השעשועון 160806 6תו ]0 3 בהוצאת לו- קאס-ארט הוא תערובת בסיגנון מגזין הק- ריקטורות כג!א של סטירה, בדחנות גסה ואיוריס בסיגנון מטורף. הסיפור הוא על צמח מפלצתי ששתה שפכים רעילים (שנת שמירת הסביבה, או לא!) והפך לזולל אדס. הצמח נקרא על-שס המחושים הא- רגמנייס שהוא שולח לצוד את האנשיס המגוכחים, אשר שלו- שה מהס יוצאיס להשיב מלחמה. השלב הראשון נסתיים בפ- הארגמן 6 ישואל אפריל 1994 שלה רצינית: אחד מה- גיבוריס נזרק במכונת הזמן - 200 שנה קדימה והשני 200 שנה אחורה. עכשיו עלי- הס למצוא דרכיס לשתף פעולה מעבר למחסוס הזמן כדי להציל את העולס, עייי פתרון סידרה של חידות הומוריסטיות. גירסת ואסא 62 החדשה, שמחירה 70 דולר בארהייב, מוסיפה אנימציה רציפה וקול איכותי לש- עשועון שזכה לפופולריות גס בגירסת תקליטוניס. 1 באמריקה הוא פולחן לאומי בו נפילים מרופדיס למימדי ענק נאבקיס על כדור בקטעי פעולה שאורכס שניות ספו- רות וביניהס דקות ארוכות של התארגנות אסטרטגית. לצופה האירופי או הישראלי זה נראה מגוכח ובלתי מובן, אבל הא- מריקאי הממוצע יכול לדון במשך שעות ארוכות על היופי הנעלס של כל צעד וצעד. שלושה משחקיס מאיריס את הספורט הזה משלושה כיווניס שוניס. להבין נדורגל אמריקאי [[1/00108 5178168 צְז0חג.1 חס הוא הקל ביותר למשחק. הש- ליטה שלך במה שקורה על המסך נעשית עייי קביעת הא- סטרטגיה ואפשר לשחק ללא עכבר, שכן קטעי הפעולה מבו- צעיס ללא מעורבותך. אתה בוחר תרגיליס ומיקוס לשחקניס שלך והמחשב מראה איך כל אחד יפעל ברגע השריקה. אס אתה לא יודע באיזה תרגיל לבחור, טוס לנדרי ישמח לייעצ לך. משחק פשוט למתחילים בהוצאת 11א1₪א, 550 בארהייב. [[00108:] פט[-) 00801008 [זא. היתרון של משחק זה הוא שאתה משחק בקבוצות אמיתיות של הליגה האמריקאית, עס שחקני מחשב שת- כונותיהס על | המסך מותאמות לשחקניס בשר-ודס. לכל קבוצה יש ספר תר- גילים הכו- לל 80 תר- גילי התקפה ו-80 תרגילי הגנה | וה- משחק מת- נהל נגד השעון, כך שעליך לפעול במהירות, בדיוק כאילו היית מאמן של קבוצת .זזא אמיתית. 70 דולר, בהוצאת 6פסזטסזסווא. בהתחשב בביצועים הם ראויים למחיאת 4/1 בהתחעוב במחיר הס ראויים לתקיעת 0/1 מחשבי +64 משלבים את הטוב שבשני העולמות - מבחינת הביצועים מדובר במשפחה שלמה של מחשבים אישיים, תחנות עבודה ושרתים בטכנולוגיה מתקדמת ביותר. משפחה של מחשבי 586,486 ופנטיום עם תכנון מתקדם ואמינות גבוהה. כולם בטכנולוגיית 8065 1/0641 משום/מפו, עם צחסטש 604075 א256. וככל שמדובר במחיר - מחשבי =0 מייצגים יחס עלות תועלת מהטובים ביותר שקיימים בשוק. כי +64 היא אחת מחברות המחשבים המובילות בטיוואן ומוצריה נמכרים ברחבי העולם ועומדים בתקנים המחמירים ביותר. הוסף לכך את התמיכה של 'אומניטקי ויש לך שילוב מנצח הראוי למחיאת -04. מחשבים ראויים לשמם 6/%1. ₪ טנא אלי סס! 5!05או םדאו תו זסו אסס1 -- \ ג ו \) פתחיתקוה: האופן 5, קרית אריה, תד. 5565, מיקוד 49130, טל: 0379212040, שירות: 03-9212090, פקס: 0379211198 סניף חיפה: טשרניחובסקי 55, בנין סטרקו, חסוו8זססזס0 ₪1 ד! זס אזה/9ספזד 8 8 =מופאו ודו ספסו פחדי מיקוד 35709, טל: 04-531111, פקס: 05/558208 2-4 6 ישואל אפויל 1994 משחקים 4% 0:0 [[100108 :8)זסק8 2886 ותסזע. גס כאן השחקניס הא- לקטרונייס הס הדמייה של שחקניס אמיתיים, אבל הקבוצות מורכבות על ידך כשתפקידך כמנהל הוא להחתיס כוכביס ול- גבש מהס קבוצה במחנה אימוניס. במשחקיס נגד יריביס אתה נתקל בבעיות ריאליסטיות, כמו פציעות והצורך ללמוד תרגיליסם חדישיס. למשחק זה יש את הגרפיקה הריאליסטית ביותר בין השלושה והוא שיחזיק אותך רתוק למחשב לפרק הזמן הארוך ביותר. בהוצאת אווחגּחצְס, 80 דולר בארהייב. זוכריס את מאורות המשחקיס שהיו פזו- רות לאורך הטיילת בתל-אביב של שנות החמישיס! קרא אז לאיזור ה"טיר" (מישהו יודע להסביר את המילה והרקע להשתרשותהןז) ובני טוביס התביישו לה- ראות מתגנביס לשס. עכשיו לא צריך להתבייש - אפשר לשחק במכונות המנופים והכדוריס על המחשב בבית, כשהילדיס הלכו לישון. שלו- שה משחקיס חדשיס מחיים את הנוסטלגיה לטכנולוגיה הפרימיטיבית של ימי הצנע. וזרים ל'"'טיר 0 4 |[08ז6צ81. - 4 מכנות משחק לבחירתך, עס 4 נו- שאיס סיפוריים: דרגוניס, ערפדיס, אליפות הסנוקר ודמויות מהמתולוגיה היוונית. כרגיל, צריך להשחיל את הכ- דוריס בעזרת ייפליפרים", משוטיס ומכות ברך עדינות לשולחן, אלא שכאן זה נעשה בלחיצות על קלידים. האפקטיס הקוליים טוביס והגרפיקה ריאליסטית. 550, חברת 6 וו + סאט!6 8811 ותפגת. זה שיחזור נאמן למכונת המשחק המ- קובלת ביותר בעולס, בה עליך להשחיל 8 כדוריס לחוריס המ- תאימים. כדי לדמות את המבנה האנכי הגבוה של המכונה האמיתית על מסך /0צ, נעשה שימוש בטכניקה של ייגלילת המסך" כך שהתמונה נפרשת באבחנה גבוהה על קרוב ל-1500 קוויס. זה ללא ספק המשחק המשוכלל והמעוצב ביותר בין השלושה. 550, בהוצאת אטוחז. [[4פחו 3168%--13%6. משחק זה, בהוצאת אווזגּחץכ כולל 8 שולחנות משחק שוניס, כך שהגיוון בו רב, אבל הוא לא מתיי- מר לשחזר את השולחנות המכנייס בצורה ריאליסטית. השו- לחן תופס רק חלק מהמסך ומספר האפקטים קטן יחסית. הי- תרון העיקרי של 08ג0ז(-186-4 הוא שוה המשחק היחיד לסביבת שסטחג/. 550 בארהייב. פרופסור פיקולו התקליטור הזה נועד לנטוע בילדיס קטניס את אהבת המוזיקה, אבל גס מבוגרים ימ- צאו את עצמס לכודיס בקסמיו. מתחת למ- סווה השעשועון, עס ציוריס עליזים וא- מלמד מוזיקה נימציה מש- עשעת, | עורך פרופסור פי- קולו | הכרה עס מושגי היסוד | של המוזיקה | - החל במבנה התזמורת וכלה בה- שפעת המו- זיקה הכ- נסייתית על המוזיקה המערבית. סביבת הלימוד מתוארת כייעיר המוזיקה" וכל פרק נקשר לאחד הבנייניס בעיר. לא רק מוזיקה קלאסית זוכה להתייחסות, שכן פרופסור פיקולו לא מפחד מרוק וגיטרות חשמליות. בנוסף כוללת העיר מועדון ג'ז, סיפריה בה תמצא חומר מילולי בכל נושא מוזיקלי ובית ספר ללימוד מושגי היסוד וההיסטוריה של המוזיקה. 70 דולר, בהוצאת 6צו16740ח1 06066 "זפטה'י מי לא צריך, מפעס לפעם, חבטה קלה על הראש כדי להשתחרר מדפוסי חשיבה שי- על גרתייס ולגלות מעיינות חדשיס של יצי- הראש רתיות! זה בדיוק מה שמנסה תוכנה אי- זוטרית זו לעשות, בייזפטה ווירטואלית", כמובן. 246% 080%8/ טטווגטז היא חבילה של כלים לסטימולציה של הדמיון היוצר המבוססת על שני אלמנטיס עיקריים: חבילת קלפים ויומן לרישוס הרעיונות שצצו במהלך המשחק. הקלפים נחלקיס לארבע קבוצות: "האמןיי, ייהשופטיי, ייהמגלהיי וייהלוחס". כל קלף נושא ציור קריקטורי, הצעה לפעולה (למשל, המגלה יציע יינסה הנחת יסוד חדשהיי ואילו השופט יציע ייפתור את הבעיה הנכונה"), סיפור קצר וסידרה של שאלות לחידוד הא- בחנה. את הרעיונות תאסוף ביומן, בתקווה שבתוך כל הרעש היצירתי תמצא גס פתרונות מפתיעיס במקוריותס. 6709406 א%תות1, 550. ספרדית בשלושה תקליטוריס קלים שלושה תקליטוריס חדשיס יכוליס לה- כין אותך לקראת השליחות לאמריקה הלטינית בצורה טובה :ותר מקלטות וספרים. רצוי לדעת אנגלית, כדי להעזר במסכי העזרה והתרגוס, אבל זה לא הכרחי. ה8וח8ק5 68%ק5 10 מ₪ח168 הוא המוצר המלא ביותר בין הש- לושה והוא העדיף לאנשי עסקים. 30 שיעורים. אוו- דיו-וויזואלייס לוקחיס אותך דרך המסלול המקובל של ביקור עסקיס, החל מנחיתה בשדה התעופה והמרת כסף וכלה בבי- לוי במסעדה או ביקור רופא. התוכנה מכסה את כל הא- ספקטיס של לימוד שפה, כולל דיבור, אוצר מילים ודיקדוק, עס המחשה בקול ואנימציה ותירגול עצמי. השלס את הקורס וזכית בשווה ערך לשנתייס של לימוד בכיתת ערב. 599, הו- צאת 101נ)זסקץז1. המודעה שלזו מדברת ... ושלך? מהיום עומד'ם לעורותך שת א[ו- 2000 2 עעוו ב ממרו חי"יג 03-5261573 ה 63 א יי כב 2 == 0 ד-! 8 ש₪ש-=. משחקים 4 הפותהק5 17016713 מיועד יותר לילדיס ולמבוגריס המ- עונייניס | בא- ספקט הדיבור בלבד. הת- קליטור מלמד 0 מילים וביטויים הע- רוכים בק- בוצות נושא. המדיוס ללי- מוד הוא מש- חקים, הנ- עזריס בכליס של זס] 1660 8וס6חו/ וב- עכבר. אין צורך כלל בלוח קלידים. כל המלל המ- דובר הוא בס- פרדית, אבל לפחות בהתחלה תודקק לעיין מפעס לפעס בספר ההדרכה. %90 בהוצאת 58/98 סקהטקחג.1 ספטסגזץ5. א סִהַטפַח 1/₪. סידרה זו זמינה על תקליטורים ועל די- סקטיס. התקליטור מכיל את כל 6 השפות; ספרדית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, יפנית ורוסית. הלימוד מרוכז בלימוד אוצר מיליס בסיסיות, בערך 400 בכל שפה. השעורים ערוכיס בש- מונה נושאיס; משפטיס בסיסיים, בילויים, ספורט וכדומה וכל מילה מדוברת במקביל להצגה גרפית, כדי ליצור קשר-עין בין הנושא לצליל המילה. מתאיס למי שמסתפק בהכרה שי- טחית של אוצר מיליס בסיסי. 5100 לתקליטור, 550 לכל ערכת שפה על דיסקטים, בהוצאת 1666 6זטוט. המלחמה במידקמיה נמשכת ריימוד פייסט,| היוצר של סידרת רבי-המכר 89388 ז8א)גא, ממשיך במשחק אינטראקטיבי זה את ההרפתקאות בארצ הדימיון א1וא אפ]וא. לפרק הזה קוראיס "בגידה בקרונדור" ( זסתסזא )8 3601891 ) ובו עליך לבצע 9 משימות גבורה, בס- ביבה שנעשית קשה יותר ממשימה למשימה. הגרפיקה התלת מימדית של המשחק נוצרה ע"י צילוס ווידאו של הה- תרחשויות עס שחקניס אמיתייס ותפאורה מקצועית. רק אחר-כך הפכו את תמונות לאנימציה מסוגננת, באבחנה המ- אפשרת דחיסה לדיסקטים. זה משחק אינטראקטיבי למופת שיכול לסחוף אותך כך שתרגיש כחלק מסיפור העלילה. 870, בהוצאת אוווגּחצכ. תקליטוריס הס המדיוס האידיאלי לסי- פורי ילדים, אס העורכיס השכילו לה- עניק חוס ושמחת חייס למדיוס שאו- פייו קר ושכלתני בדרך כלל. שלושה התקליטוריס הבאיס עומדיס במבחן בהצטיינות. שלושה תקליטוריס לגיל הרך 4 116 6%זו 4 %'1. "חיי ציפוריי הוא תקליטור אינטראקטיבי העוקב אחר נידודיה של להקת ציפורי-בית, הנמלטים מש- ריפה בלוס-אנגילס שהכחידה את סביבתס המלאכותית, בדרך ליער הגשס של האמזונס. כשהלהקה מגיעה ליעדה, הציפוריס מגלות כי יער העד נמצא גם הוא בסכנה אקולוגית והס נר- תמיס להצלתו. במהלך ההרפתקאה לומדיס הילדים על חיי הציפוריס ושמירת הסביבה, תוך משחק ושירה. מתאיס לי- לדיס מגיל 3, עס או בלי עזרת הורים. 540, הוצאת ץז56900109 חווט 0005 /. * סקַג]א ק(-60או]א > צחסוח/ קו3. העולס הקסוס של קלבריה בדרוס איטליה נפרש בסיפור ילדים מענג זה, המסופר בא- נגלית עייי המחבר, טומי דיפאולה. שלושת הדמויות העיקריות, הקוסמת סטרגה נונה ושתי עוזריה, אנתוני ובמבולונה, מאויי- ריס בצורה הקלאסית של ספר יל- דיס. החלק האינטראק טיבי | אינו בסיפור הע- לילה | אלא בחקירת הרקע לסי- פור. כאן שולבו | גס משחקיס וחידות, מו- זיקה ואפקטיס כדי למשוך את הילד לרבדיס העמוקים של הסיפור. 570, בהוצאת 166(8 ש6צ תתהחוטץ. + ייהצב והארנבת" (6זג11 116 6ח8 100186 1'06) הוא משל קל- אסי שעבר עיבוד מולטימדיה מודרני עיימ לדבר אל הילדיס יותר מאלפיים שנה אחרי שיוצרו נאסף אל אבותיו. המירוצ על התקליטור מתגלגל בקצב הקופצני של סרטי אנימציה, כאשר הארנבת לא מפסיקה לרוצ מצרה לצרה ואילו הצב מו- כיח שוב ושוב כי המהירות מהשטן. דמויות המעוצבות בחן, מוזיקה מלהיבה ואנימציה מעולה עושיס את התקליטור לחוויה מרתקת גס למי שכבר למד את לקחי המשל העתיק. 0 בהוצאת 46תטפז066ת8. סכצ -.6ט צצצרבי ובצ ס)נצרבר / , 4 ו 0" ל 7 2% 2 7 / 2% 0/0 , / 72/2 9% / ,.,/ תוכנה אחת ולתמידו "קלבו-0ם" היא תוכנה עברית (דו-לשונית) הכוללת את כל היישומים הנפוצים במחשב - בתוכנה אחת. תוכל לעבוד בו-זמנית על מספר בלתי מוגבל של מסמכים מסוגים שונים, לקפוץ בינהם ולהעביר נתונים ממסמך למסמך באופן דו-כיווני ללא קשר לסוגו. כל זאת בקלות ובמהירות. יתרונות קלבו-0ק: > שילוב - כל תתי המערכות בקלבו עובדות בו-זמנית ובתאום מלא ומאפשרות להנות מסביבת עבודה אחידה לנוחיות מירבית. + כדאיות - תוכל לנצל את קלבו מייד. זמן הלימוד קצר במיוחד בזכות הידידות והדימיון המלא בין תתי המערכות. + מחיר - אוסף תוכנות בודדות המקבילות לקלבו עולה יותר מ-51,500, מחיר מערכת קלבו מלאה הינו-%290 בלבך. + פתיחות - קלבו-00 "מדברת" עם תוכנות כמו איינשטיין, 00856, לוטוס, וכך כל הנתונים הישנים שלך "שקופים" לקלבו. הר -צה-+ה ( ו 8 סופ % מהירות - בזכות פיתוח בשפת מכונה ושימוש באלגוריתמים מיוחדים מהירות הביצועים בקלבו גבוהה במאות אחוזים מהמקובל. % קומפקטיות - הכל בדיסקט אחדי! טכניקת הפיתוח המיוחדת אפשרה לדחוס את כל העוצמה והביצועים לקובץ אחד של פחות מ-2008 כך שקלבו-50 עובדת על כל מחשב אפילו על דא ישן ללא דיסק קשיח ואידיאלית לעבודה על מחשב נייד. + עוצמה - כל תת מערכת בקלבו חזקה בזכות עצמה, גם בהשוואה לתוכנות בודדות למרות השילוב לא נעשו ויתורים על ביצועים. 4% מולטימדיה - שלב תמונות וקולות בעבודתך. קלבו מציגה ומדפיסה מסמכי 6%ש. בעזרת כרטיס דיבור קלבו מקליטה ומשמיעה קולות כך שתוכל להפוך את מחשבך לארכיון מסמכים משוכלל או להשתמש בו כמערכת תצוגה חכמה. 4 שפת מקרו חזקה - מאפשרת ללמד את הקלבר לבצע פעולות מורכבות באופן אוטומטי, ליצור פקודות ותפריטים אישיים או אפילו לחולל יישום סגור ומלא. סיבית שרותי מיקרו מחשבים בע"מ טל. 03-5272478 5ק05-5250207.0.רח" ריינס 40 ת"א משחקים למד שח משחק השח החדש, 03301 'טסזגק63% , מעלה את הרף בתחרות הבלתי פוסקת בין תוכנות השחמט. כאן נוסף יעוץ מקוון של אלוף העולסם, אותו אתה יכול להזמין בל- חיצה על כפתור ,1181 - אבל הוא יופיע גם ללא הזמנה, עס הערות כמו "זה בדיוק מה שאני הייתי עושהיי או יאני לא בטוח שזה מהלך נבון"י. חוות הדעת של קספרוב מצורפת גס ל-500 המשחקיס שבסיפרית המשחקיס לדוגמה ול-120 השיעוריס שילמדו אותך את יסו- דות המשחק, החל מפתיחות וכלה בסיומיס, הכל ברמה של אלופים. מנוע המשחק עצמו, 1811א6, וכה באליפות העולם למשחקי שח ב-1993, כך שתצטרך את העזרה של קספרוב ע'ימ לנצח את המחשב בדרגת המומחיות הגבוהה. 560 בהו- צאת אוז/ 16ח0ז)13166. מקספרוב בנה מי לא רוצה להיות האכיטקט של הבית הפרטי שלוז כמעט כל אחד ניסה את ידו בכך וכמעט כל אחד למד שלא מספיק לדעת שרטוט בסיסי כדי להפוך ערימה של חומריס ומגרש ריק לבית חלומותיו. 3 התו- כנות להלן מאפשרות לך לנסות שוב, עס סיכוי סביר להוציא מתחת ליד בית שלא יבייש את שכניו. ביתך . 4 1611601/ 1106 כ31. זו התוכנה האינטואיטיבית ביותר בין תוכנות התיבייס לחובבים. כדי לייצר חדר אתה פשוט יימושדיי קירות, חלון ודלתות מסרגל הכלים ומניח אותס במקוס הר- צוי. התוכנה מחברת אוטומטית את הקירות ומייצרת את הפתחיסם. לאחר שהצבת את הרהיטים במקוס, שוב בגרירה מהסרגל ומתן מימדיס רצויים, אתה מציב את ייהמצלמהי בכל מקוס ממנו אתה רוצה להשקיף על יצירתך והתוכנה בונה תמונות פרספקטיבה צבעונית (לא פוטו-ריאליסטית) של פניס החדר או מראה מבחו של הבית. התוכנה מסופקת עס ה 0 193 4 פחיך ₪ 5 וטוה וו ו זה [ 65[‏ 06 | ב [ 99| [ 6 | 6 ישואל אפריל 1994 סיפריה של 30 בתיס נאיס אותס אתה יכול לשנות לצרכיך. 0, בהוצאת ברדרבונד. א 120510/02010 110706 זסקאת. גס תוכנה זו מציעה תיכנון בשי- טת יימשוך והנחיי וספריה בת 25 בתים. מייחד אותה ביחס לקודמת מודול בשס 6081 המאפשר לבצע הערכת עלות בל- חיצת כפתור. לעומת ואת היא נזקקת לתוכנת עזר חיצונית בשס 32 חקא כדי להציג את הת:כנון בשלושה מימדים. ווג תוכנות אלה הוא פחות מלוטש מהתוכנה של ברודרבונד ואי- טי יותר. 550+15, בהוצאת 501186 סקא 4 110786 אוחג!?. התוכנה השלישית שונה לחלוטין מהשתייס הקודמות. כאן הבסיס מועגן בעולס התיבייס המקצועי, על היתרונות והחסרונות שבכך. בצד היתרונות אפשר למנות :כו- לת גבוהה להפיק תיכנוניס מורכביס בדיוק רב. בצד התח- סרונות מוצאיס ממשק פחות ידידותי. תוכנה זו יכולה גס לעצב עבורך את הבית בצורה כמעט אוטומטית. עליך רק לב- חור בסוג העיצוב ולהכניס מספר פרמטריס מספריים. כל השאר יעשה עייי התוכנה. 599, בהוצאת 68סזט690א וחאופסזסי]. הקוביה ההונגרית חברת |חסהוחוג)ז16ה13 הו66הוז!ט!א >רו/ נתנה להמצאה הקלאסית של פרופי רוביק מימדי חדש - מולטימדיה. לת- קליטור קוראיס 80866 :טפט 1660 . המשחק מתחיל בקטע אנימציה בו רואיס את הקוביה מתגלגלת בחלל ועל כל אחד מ-96 המשבצות (6א4א4) מוצג שבר מתמונת ווידאו שונה. כמו במשחק הרגיל עליך לסובב את הקוביות בשלושה מימדים עד שעל כל צד תיווצר תמונה שלמה אחת. במהלך פתרון הבעיה מוקפאת תמונת הווידאו והפרס לפותר הוא קטע ווידאו, אחד מתוך :ותר מ-100, שמספר על אחד ממבצעי החלל של א58א. המשחק מתוכנן ב-18 רמות קושי, כאשר בכל עליית רמה גדל הסיבוך וקטן הזמן לפתרון. שיטת הניקוד ממריצה אותך לפתור את הבעיות במינימוס של צעדים. 550 בארהייב בעולסם המולטימדיה ציע+ | טקששת האיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכח. לא המצאנו את הסיסמה, אבל אימצנו אותה. גם אנחנו יודעים איך פתרו נות, לא קופסאות.. לבנות 486 בפחות מאלף דולר, אבל אנו לא חושבים שזה רציני. אנו מאמינים כי המחשב צריך לספק איכות של כלי עבודה מקצועי, גם הגישה שלנו לאיכות החומרה נובעת מכך שאנו רואיס במחשב רק חלק אם המחיר אינו הזול ביותר האפשרי. המחשב שתקנה אצלנו יהיה מפתרון מקיף, שנשמח להתאים לצרכיך. אנחנו המפיצים הגדולים בישראל של תוכנות תיב'ם 6אשטוטג של א:6וטוּטג, רשתות נובל וציוד היקפי לישומים רם הו ו הנדסיים. אצלנו תקבל לא רק "קופסאות" אלא פתרון מקיף הכולל ביצועים וסקרי שביעות-רצון של העיתונות המקצועית. אינטגרציה, התקנת חומרה ותוכנה, רשת תקשורת, הדרכה ותמיכה טכנית לאורך זמן. זה לא זול אבל, כפי שאמרנו בכותרת, ייהאיכות נשארת הרבה 4 מעבדים - 105166 161ח1 לביצועים אופטימליים. אחרי שהמחיר נשכח". 4 לוח אם (00810ז6ו011ח) - יחודי בישראל. עם אפיק מקומי 584 והכנה לפנטיום "21 500%6. לפרטים והצעות מחיר פנה לאלכס, סטיוארט או דני, בטלפון: 03-5713324 % בקר דיסק - 6פוחזסזע, '"בחירת העורכים", מאיץ את פאוס4חו/ו לזמן גישה אפקטיבי של 0.27 מילישניה! 4 בקר תצוגה - /0/ז6קט5 705.4 של חברת 6חסוחגוכ. האלופיס במבחני אזגוחתו\ 8סוהקגז). פצותסאפצס 1 4 מקלדת עחטו!0 ועכבר הַטטוטָט.1. האבזרים המומלצים עייי מומחי ו ארגונומיה ומשתמשים כאחד. 0 4 צגים - סוני (טריניטרון) ופיליפס. צגים רבי-תדר באיכות עולמית. סה6סוטג ₪1 מיחשוב מתק ממ 0 סוזוסו 00 000ח0/8/ סבוב נוסף באליפות ה-6ץ וו ג'והן קליימן ההתמודדוח בשונח"ים האחרונות על הבכורה במ'חשוב שולחנ' הבכה לטידרה מתמשכח של אתגרים וקרבות הכרעה בפ'גנון אליפוח ₪128 | הלאה פוה באיגרוך. אינטל, המחז'קה בכחר 18 "8 = תפ האממ כסמר למל פא הוכיח כי הוא מסוגל להריץ ישומי מתריפר שנים, [אלצח %ד' חצ' 818 8817 =6>=יא או 8 מה סביה של ער לות). במקריס אחרים, כמו ה-1/5א של סי- להתמודדוה 4ל %/%דה 718 אתג1 [1, לקר פס הריב ותר פראש על הת- מודדות בזירה הראשית והסתפק באליפות היוצא לז'רה בקול חד1/ה 881 11 3 מה צדדת יחת האתגר האחוון על אינטל הוא המעבד 6?זטששס?, שפותח בשי- הצל'חה אינטל להתגבר ער האתגרים ולא תוף פעולה נדיר בין יבמ, אפל ומוטורולה ושהמחשביס השולחניים הראשונים שי- לאמץ ל'וח 1 תבססו עליו צפוייסם לצאת לשוק בשבועות 0 0 6 ישוראל אפריל 1994 . בחלק מהמקריס 7866 המתמודד הצ- ּ: עיר, | דוגמת אלפא של דיגיטל, כבר) לא בעיה עד עכשיו, כשרצית את תוכנת התיב"ם הטובה ביותר, הכסף דווקא כן היה בעיה. 3700 דולר נדרשו עבור צ=אס 6 ולמרות שהיא היתה שווה כל סנט - לא כל אחד היה יכול להרשות לעצמו את התוכנה הטובה ביותר. היום אנו שמחים לבשר לך כי הכסף כבר לא מהווה בעיה - ואתה לא צריך להסתפק בפחות מ-ץ=אסה6. הורדנו את המחיר ל-675 דולר (+ מע"מ) כולל תמיכה בעברית! ךא ןז אומר ה-%א40421 6 לא כל יום מודיעים לך על הורדת מחיר ביותר מ-80 אחוז לתוכנה עליה אומר ה-שאו642/ 00: 6 8805ח סחצו ז6פט 00 |68וחח60וח סחוז-!וט] 6ת] זס-" 6 16 ,1סט0סזס 060108160 8 ]0 /)וטו1סטססז 68500זסחו (80.23,1993ת) "+ 00 08 0|טסח9 הכ לק 5 חבילה ב-תמק5 מחיר! אנחנו מציעים חבילה מושלמת, הכוללת את 6 צ6אסא6 וחמש תוכנות עזר, המהווה פתרון אינטגרלי לכל הצרכים של תיכנון מכני מתקדם, במחיר 3,675 דולר (+ מע"מ) בלבד! (החבילה עלתה עד כה למעלה מ-7000 דולר). סחק צ6א680 כוללת: 4 6 צםאס 6 מלאה. 4 5ו5צאה +שאסה6 - אנליזות, חוזק וחום בשיטת ו5₪₪פ. 4% 351508 - תכנון ועריכת משטחים מתוחכמים ביותר . 4 ז000|0 000ח8ש40 ₪ 0 6- מעצב מוצקים ומשטחים בטכנולוגית 86חטא. 8 05| 04000 םאס .6 - ממיר חכם ומהיר. 8 אגק-גזס - ספרית קשיחים פרמטרית וכלים לייעול העבודה. ק-3 אמיתי אין אף תוכנה אחרת במחיר נמוך מ-700 דולר הכוללת: 4 יכולת תלת מימדית מלאה. צשאסג6 היא היחידה המזהה גופים הבנויים מ-שחו אובייקטים ₪וח], לצורך הסרת קווים נסתרים וחישובים פיזיקליים (5ם| דחםקסחק 255 /). + גימור שטח ריאליסטי. הצללות משוכללות ומדוייקות הממחישות בצורה ריאלית גופים תלת מימדיים מורכבים. + תאימות בין פלטפורמות 6 ותחנות עבודה אואט וכן יבוא ויצוא קבצים בפורמטים זאס, סוס [-655). + מבחר תוכנות אס-ססא לישומים מיוחדים. פתרון תפור לכל בעיה בהנדסה מכנית, כולל מוצקים, אנליזות, ספריות קשיחים, פריסות משטחים ועוד. * המחיר בשקלים לפי שער דולר יציג. הנדסה ומחשבים בע"מ לשעבר מידן צ.י.ר צ=אכש 22 50 |10 1 25 בעם / קל בר שי למקצוענים (6008) ז0648|008 861[ צם 60 היא ספריית אובייקטים של תיב"ם, כתובה בשפת ++6 ומיועדת לרוץ " בסביבת זא פאוסטחוו. אם אתה מפתח ישום תיב"ם יחודי, 60686 יכולה לחסוך ממך עד 95 אחוז מזמן ועלות הפיתוח. לפרטים נא להתקשר לקליבר הנדסה ומחשבים טל: 09-508890, פקס: 09-504892. 6 אלידע השקד 10 ת.ד. 845 כפר שמריהו 46910 טל. 09-504890 פקס: 09-504892 הקרוביס (יבמ כבר הציגה תחנות עבודה מבוססות 76ז06? המריצות את גירסת יבמ של יוניקס, אבל אלה לא מתמודדות ממש בשוק ההמוני והפרוע של 6). החוט המשולש של יבמ-אפל-מוטורולה מגלס עוצמה שגם אינטל לא יכולה לה- תייחס אליו בביטול. אפל ויבמ מייצרות כל אחת למעלה מ-3 מיליון מחשבים שולחניים (206 ומקינטושים) בשנה ומוטורולה יכולה להתמודד מול אינטל כשווה מול שווה בט- כנולוגית יצור ויכולת שיווק עולמית. בסך הכל, שלושת החברות האלה מסוגלות לשיס מאחרי ה-20ז6ש20 את המסה הקריטית הדרושה לשבור את המונופול של אינטל על שולחנות העבודה. מסייעת לך רעידת הא- דמה שעוברת על סביבת מערכות ההפעלה. א שסשחג/ אמורה לנתק את הקשר הגו- רדי בין ישומים לתשתית החומרה, כך שכל ישוס הנבנה לרוץ על 1איוכל לעשות זאת ללא תלות בפלטפורמת החומרה ובסוג המ- עבד המרכזי. בעולס היוניקס פותחו מספר כליס | יעילים לאמולציה של תוכנות פשסשתנ/ - בולט ביניהס הוא 481 /, שפו- תח ע'יי //50חט5 וזכויות השימוש בו נרכשו עייי יבמ, 117 ואחרות - כך שהמושג אמו- לציה שוב אינו מילה נרדפת לאיטיות בלתי נסבלת. אמולציה ללא קריפה אפל, כמובן, יוצרת גירסת 6/ז6ש0ע של מע- רכת ההפעלה המהוללת של המקינטוש, 7 ח6ו5ץ5. ישומי מקינטוש שנבנו לרוץ על גירסאות 0א680 (סידרת המעבדים תוצרת מוטורולה, עליה התבססו 5 דורות של מח- שבי מקינטוש מאז ראשית שנות השמונים) של 7 ו6ו5ץ5 יוכלו לרוץ במוד אמולטיבי גס על מקינטוש מבוסס 26ז20₪6. שמועות המ- גיעות מחוגים יודעי-דבר, מפתחים וותיקים של יישומי מקינטוש שהיתה להס ההזדמנות לבחון את ביצועי הישומיס שלהס על פל- טפורמות 206176 ניסיוניות, | אומרות שאפל אכן הצליחה למנוע את קריסת הבי- צועיס האופיינית לאמולציות. מולן צריכה אינטל להתמודד כאשר המ- חויבות שלה לתאימות עם העבר אינה רק יתרון שיווקי אלא גם נטל טכנולוגי. התו- עלת השולית של שיפורי החומרה בא- רכיטקטורת 886 של אינטל הולכת וקטנה. כדי להשיג שיפור ביצועים של 75 עד 85 אחוז ביחס ל-2/66 486, אינטל נאלצה להכפיל את מספר הטרנזיסטורים על השבב (ובכך את גודלו, מחירו וצריכת ההספק שלו) 6 תפוס כמעט פי 3. המשאביס האדירים הדרושיס לייצור שבב מסובך כל כך, כמו הפנטיוס, משאירים את אינטל חשופה להתקפות מצד ארכיטקטורות ייצנומות' ויעילות יותר. אס תרצו, זה הסיפור על דויד וגולית, אלא שכאן מתמודדים בזה אחר זה "דוידיס" רביס וחלוק הנחל שבידם עשוי סיליקון טהור. גס גולית המודוני התגלה עד כה כרב-תושיה וכלי הנשק הכבדים שבידיו הו- כיחו את עצמס כמפתח לנצחון. מ' צריך את כל העוצמה הזאת? למעלה מ-100 מיליון מחשבים אישיים נמ- צאיס בשימוש יומיומי בעולם, אבל ל-95 אחוז מהמשתמשים כל מאבקי הכוח על צמרת הביצועיםס נשמעיס מופרכים מעיקרס. שני הנושאיס העיקרייס ששוופיס שעות מנוע על מחשבי 26 הס מעבדי תמלילים - ומשחקים. אפילו ישומים עיסקיים "קשים", כמו גיליונות אלקטרונייס וגישה למסדי נתוניס, לא זקוקיס ליותר ממה שזמין כיוס על מחשבי 486 זולים ואמינים. אז מי בכלל צריך את הסופר-מעבדיס החדשים! המירו> אחרי עוצמת (67%1 הולכת וגדלה מזכירה לרביס את שוק המכוניות האמריקאי: מנו- עיס הולכים וגדלים, כוחות סוס לבלי סוף - וחוקי תנועה המגבילים את המהירות המי- רבית ל-88 קמייש. אבל ההסטוריה מראה שכל דור חדש של מעבדיס נתקל באותה ספקנות וחיש מהר הפך למיושן. מפתחי התוכנה תמיד הצליחו למצוא שימוש לעוצמה הנוספת של החומרה ולהביא לכך שמה שנראה מופרז לפני שנה נחשב כחיוני היוס ובלתי מספק בעוד שנה. גם הפנטיוס עתיד לעבור מחזור התיישנות מהיר (שנתיים-שלוש לפני שהוא יצטרך לפ- נות את מקומו לטובת הייסקסטיוסיי, הידוע כיוס בשס הקוד 26), למרות שאף אחד לא צריך עוצמה גבוהה יותר לעיבוד תמליליס (המשחקיס בסימולטוריס לעולס לא ישבעו עוצמה). ווידאו על צג המחשב, תקשורת משולבת עם. וועידות ווידאו, תוכנות זיהוי כתב-יד ודיבור, גרפיקה תלת-מימדית וס- ביבות עבודה מונחות עצמים, כולן זוללות עוצמת חישוב בלתי נילאות וכולן עתידות במוקדס או במאוחו להפוך לחלק בלתי נפרד מסביבת העבודה. לפני שתגיע שנת 0 גם הייסקסטיום'י העתידי יחשב מיושן ומאה מיליון טרנזיסטוריס לא יספקו כדי השביע את רעב הישומים העתידיים. בדיוק כפי שהפופולריות של 5שסשחו\ עשתה את ה-286 למוצג ארכיאולוגי. עולם כמעט הומוגני אינטל מכירה באיוס של ארכיטקטורות חד- שות על הדומיננטיות שלה בשוק, דווקא כאשר מחשבי 26 (שהוגדרו באופן מסורתי ע'"יי שימוש בלבדי במעבדי אינטל או בחי- קוייס שלהס) נראים כיורשיס הבטוחיס של מחשבי ₪)א 14178 = ומיני מחשבים. מגמת "קיטון המימדים:יי (0א5121א/וסס) הופכת מוחשית מיום ליום, כאשר יותר ולו- 22 6 ישואל אפויל 1994 ביצועיס אולטרא גבוהיס אאא 556 200-400 ליישומיס הדורשיס את שיא המהירות וישומים מרובי מעבדים. + ביצועים גבוהיס ביותר לישומיסם בקצה הגבוה של תחנות עבודה ושרתיס * תמיכה מלאה בריבוי מעבדיס + מבצע מספר פעולות במקביל ה וס סדסשו ביאליק 145 רמת-ג| 52523 מוטורולה יראל מוליכים למחצה ומערכות (ס.פי.ס) בע"מ טל. 03-5768333, פקס. 03-7515353 4 16 60 3 וסזו סי דסזשו() * ביצועיסם גבוהיס + ביצועים גבוהים + צריכת גרס נמוכה (5א 1 870 60-80) ביותר לישומים * מעבדי ₪186 64 סיביות מופעלי סוללה ה.וסחהס דסוו 881ז5! 8!סיוסזסות 0 (525) 5/518005 8 זסזסוו0חססווח58 69 שוקית /אורית 4 הארכיטקטורה הפנימית של ה-:06'0] 24 תר פתרונות מיחשוב אירגוניים נגמריס ברמת ה-20. נכון שכנראה גס בעתיד - דקקו אירגונים גדולים למרכזי נתוניס גדו- לים ולכן גס למחשבים גדולים, אבל משקלס ילך ויפחת בהתמדה. העובדה שמערכות הה- פעלה הקלאסיות של 6? לא תמכו בריבוי מטלות /ריבוי משתמשים גרמה לפריחה הנו- כחית בשדה ה-א1א, אבל ככל שתפיסת לקוח/שרת תשתרש גסם בסביבת 26 כן ית- ברר כי מערכות יוניקס הן רק תחנות מעבר בדרך לעולס כמעט הומוגני של מחשבים אי- שיים. כרגע יש לאינטל את יתרון הזמן. הפנטיוס נמצא כבר ביצור המוני ואינטל מסבה עוד ועוד קווי יצור לספק את הדרישה הגואה בשוק. אינטל תימחרה את הפנטיוס בא- רוחב האביק בטיביות 258 0 11 6 תמ סע גרסיביות, כך שנוצר שוק לוהט ובסיס מש- תמשים גדל והולך במהירות. אינטל יודעת כי במלחמה על שולחנות העבודה ינצח לא מי שהוכיח יתרון טכני זה או אחר אלא מי שיצליח לגייס יותר תמיכה ממפתחי ישו- מים. בסיס התקנות גדול הוא תנאי הכרחי כדי לשכנע את המפתחים להשקיע את מש- אביהס המצומצמים בהגירה לפלטפורמה שלך. למרות שהפנטיום תואס לחלוטין למ- חשבי 86 מדורות קודמים, אופטימיזציה של ניצול יכולתו נזקקת להידור מחדש (11₪/ע]א000א) במהדיר המותאס לת- כונותיו היחודיות, למשל לעיבוד מקבילי על שתי יחידות עיבוד שלמים. הצורך בהידור מחדש (יצירת גירסה אופטימלית למחשבי פנטיוס השונה מזו שרצה על מחשבי 6 חושף את אינטל לראשונה לת- בקודוח ₪ כתובות = נתונים ₪ יחידת הבקודות ו % יחידת הסיעוף כתיבה למטמון תור הפקודות שנס -במ-ם .= ב--] ניתוב פקודות חידה השלממים 2 אוגרים | ו ה יחידת ניהול הזכרון ממשק לאביק הזכרון סיביות 2 סיביות 6 ישואל אפריל 1994 [נחונים נחובות חרות על גיוס תמיכה בין מפתחי ישומים ל-12005. ו-3.1 צשסשחו/. (ו"ישיקגו" בעתיד הקרוב) וכך נוצר הדחף להציף את העולס במחשבי פנטיוס. 6 מול 6156 מפתחי ה-0616/ בטוחים כי אינטל סו- חבת את ארכיטקטורת 886 מעבר לנקודה בה היתרון עובר לארכיטקטורות חדישות יותר. לדעתס הנטל של שמירת תאימות עס העבר הופך את הפנטיוס לדינוזאור שסופו דומה לדינוזאוריס האחריס במיחשוב. הפ- נטיוס הוא מעבד 6156, קיצור אנגלי למונח שאומר כי הוא ניזון 'ימקבוצת פקודות מו- רכבות". פקודות מורכבות הן כאלה המשלבות מספר פעולות. "פרימיטיביות" לפקודה אחת, המ- בוצעת בשלביס בסיוע של ימיקרו-קוד". למשל, פקודה מורכבת יכולה להביא נתוניס מהזכרון, לבצע עליהם פעולה כלשהיא ול- החזיר את התוצאה לזכרון. היא מורכבת מסידרה של פקודות פרימיטיביות שמ- פענחות את הכתובת, מביאות את הנתונים, מבצעות את העיבוד ושולחות את התוצאה לכתובת הנ"ל. במעבד ייקבוצת פקודות מצו- מצמת", 156א, הפקודה המורכבת מוחלפת בסידרה של פקודות פרימיטיביות המבצעות, כל אחת, רק שלב אחד. היתרון של 6156 הוא בכך שהארכיטקטורה מאפשרת להמהדיר (קומפיילר) לסייס את תפקידו ברמה גבוהה יותר של קוד מאשר אילו הוא היה צויך להפיק קוד "פרימיטיבייי. השלב של הפיכת פעולה מו- רכבת לסידרת פעולות פרימיטיביות נעשה בתוך המעבד עצמו, עייי המיקרו-קוד שבנוי (בצורת זכרון 0%1א) בתוך המעבד עצמו. לעומת זאת, מאבדים כך את היכולת לבצע אופטימיזציה על השלב האחרון הזה ומספר מהזורי הביצוע בדרך כלל גדול יותר מה- מינימוס האפשרי. היתרון של 8156 הוא בשליטה הפרטנית יותר של הביצוע, כך שה- מהדיר יוכל להפיק את מלוא התועלת מת- צורות חומרה מתקדמות, כמו יצינורות עי- בודיי (88א1/811/), עיבוד מקבילי וכדומה. הדבר כמובן מטיל עומס נוסף על התוכנה, אבל מהדירים אופטימליים חדישים מסו- גלים לבודד את המפתח (שכותב כמעט תמיד קוד בשפה ייגבוהה'י) מהקושי של הכנת קוד מכונה "יפרימיטיבי". (המשך בעמוד 156) ב וי ריר ור - 1 כ ונ 1 האם ביכולתך לפרמט תקליטון ובמקביל להדפיס מסמך בו בעת שהנך קשור למאגר מידע כמו 06פגוקותס")? מנבח]; | האם יש לך אפשרות לנצל את החידושים האחרונים בתחום המולטימדיה ללא צורך ברכישת חומרה נוספת? ם האם מותקנות אצלך כל תוכניות אלה? האם הן כוללות את 1308801 סקץ1 0006/ עם גופנים עיבריים? 5 | האם יש לך אפשרות ל"גרור" ו"להשמיט" אובייקטים כגון: קבצים, מדפסות ותיקים לכל מקום על גבי "משטח העבודה" ולאפשר עבודה מאורגנת כרצונך? | ₪ | האם יש לך אפשרות לשמור קובץ תחת שם המכיל עד 254 תווים? זהו הקובץ שרי המכיר מידע אודות ₪ היש ביכולתך להתגבר על תקלה בתוכנית ו שנתקעה ללא צורך באיתחול מחדש או בכיבוי והדלקה של המחשב כולל אבדן מידע חשוב? ₪ | האם ביכולתך להריץ ישומי 32 ביט? ורשבסקי פריליך דובר לפרטים נוספים והדגמה של 05/2 פנה לניסן לב-רן, טלפון: 03-6978754 אם ענית "לא" לאחת משאלות אלה - זהו הזמן לומר "כן". דרוש את מעוכת ההפעלה 2.1 05/2 בעת הזמנת המחשב שלך. 1 25/2) תעניק לך סביבת עבודה נוחה ומגוונת יותר ויכולת להפיק ביצועים רבים וטובים יותר מהמחשב שלך. אז מדוע להמתין? צרצר לקברת חקליטון הדגמה הזמן את מערכת ההפעלה 2.1 25/2) מהמשווקים המורשים של יבמ. פרק א': שילוב ייעוועים בערכות תוכנה מאת מייקל מילר במשך שנים ארוכות היה הנושא של שילוב ישומים למערכת עבודה אינטגרלית וקונסיסטנטית דומה למזג האוויר: כולם דיברו עליו ואף אחד לא עשה שום דבר בנידון. נכון שעם הזמן הוצגו מספר פתרונות חלקיים לבעיות הקשות ביותר, למשל הוסיפו פילטרים לייבוא וייצוא קבצים בפורמטים שונים ומיקרוסופט הכלילה ב-מטס4חו את לוח הגזירים (ע61.12804₪), המאפשר להעתיק קטע מתוכנה אחת לשניה, אבל אי אפשר לקרוא לכך 'אינטגרציה''. בפעס האחרונה שדנו ביכולת לשלב בין ישומים, בגיליון 6 של 5א16421 6ע/המהדורה הישראלית, ראינו מבחר תיאוריות והרבה אסטרטגיות מבטיחות, אבל מעט מוצרים. 310 8 80 4 - הד 5 155 23 8 198% 5 3 ואו 3 6 7 געל ה 1 >המזטחהמ) 6 6 ישראל אפריל 1994 התקנים | חריס על השליטה = בשילוב | ישומיס. = במשך שנים ארוכות היה הנושא של שילוב ישומים למערכת עבודה. אינטגרלית ‏ וקו- נסיסטנטית דומה למזג האוויר: כולס דיברו עליו ואף אחד לא עשה שוס דבר בנידון. נכון שעסם הזמן הוצגו מספר פתרונות חלקייס לב- עיות הקשות ביותר, למשל הוסיפו פילטרים לייבוא וייצוא קבציס בפורמטים שונים ומי- קרוסופט הכלילה ב-8שס4חג\ את לוח הג- זיריס (ע6117804%), המאפשר להעתיק קטע מתוכנה אחת לשניה, אבל אי אפשר לקרוא לכך ייאינטגרציה". בפעס האחרונה שדנו ביכולת לשלב בין ישומים, בגיליון 6 של ₪א0421//א 26 /המהדורה הישראלית, ראינו מבחר תיאוריות והרבה אסטרטגיות מבטיחות, אבל מעט מוצרים. אני שמח לבשר לכס כי תוך פחות משנה הפכו התיאוריות למציאות. מערכות הה- פעלה, תוכנות הישומים ושפות הפיתוח אמנס ניצלו את האסטרטגיות שנסקרו אז ובגירסאות המעודכנות אנו רואיס התחלה ממשית של אינטגרציה. כלים ליצירת מס- מכים מורכבים התווספו לערכות כלי הפי- תוח ואת המסמכיס האלה אפשר לערוך עס יותר ויותר תוכנות ישומים, שמוכנות לעבוד כיישרת 001.8'י, תוך שיתוף פעולה עס ישומיס מסמך מורכב כולם ביחד אחרים ושיתוף משאביס פורה. המימוש של הקונספציות "*מונחות המסמכים" מביא למ- הפך משמעותי בצורת העבודה של משתמשי 6. לראשונה אפשר לדבר בצורה חיובית על האינטגרציה של סביבת העבודה, כאשר הי- תרונות התיאורתיים מוכחים בפועל על המסך. אס בעבר הרעיון של ייערכות תוכנה" לא היה הרבה יותר מגימיק שיווקי, בו זוג תוכנות ייחזקות" מושך אחריו חבילה של ישומים בינונייסם שהחברה מתקשה למכור בפני עצמם, עכשיו יש לחבילה המאוחדת ערך גדול יותר מסכוס חלקיה. ביצה ותרנגולת מה קדם למה: הפופולריות של ייערכות הי- שומים" (58116 חסווגטו!קק/) לשיפור האי- נטגרציה או האינטגרציה לפופולריות! בכל מקוה, הלחף על המפתחים, להפוך את הייערכות" לסביבה הומוגנית, הביא לפר חדש של יצירתיות. יתכן גס כי פריצת הדרך נובעת בעיקר מהשבחת החומרה. כאשר הפ- לטפורמה מסוגלת להריץ במקביל יותר מי- שוס אחד, הרצון והיכולת לעשות זאת הו- פכים לדבר מוחשי. כדי לממש את הקונספציה מונחית המסמכים עלינו לאפשר דואר אלקטרוני מסדי נתוניס שיתוף נתוניס מקרו אוניברסלי צִּ הפתרון לשאלת הביצה והתרנגולת הוא, שמה שקדם להכל הוא לול דגירה מתקדם! מעבר ממעבד התמלילים לגיליון אלקטרוני, לתוכנה גרפית, למסד נתוניס ולתוכנת תק- שורת קבוצתית, בזוג לחיצות עכבר. זה דורש עוצמת (67% לא מבוטלת והרבה זכרון 88/1 - שני משאביס שהופכים לזמינים יותר ויו- תר. אולי הפתרון לשאלת הביצה והתרנגולות היא, שמה שקדס להכל הוא לול דגירה מת- קדס! החיבור של ישומים זה לזה הוא, בניגוד לש- אלת הביצה והתרנגולת, בעיה מעשית מאוד. לכל ישום יש מספר גדול של רבדים, החל ממבנה נתונים, דורך מנוע למניפולציה של הנתוניס וכלה בממשק משתמש. בנוסף הוא כולל רובד של ממשק למערכת ההפעלה ומ- שאביה, רובד קריאות 421 ועוד. כאשר מח- בריס בין שני ישומים יש לבחון איה מה- רבדיס נקשרים יילרוחביי, בין יישוס ליישום, ומה השפעת הקשר הזה על האספקט שמ- עניין את המשתמש הסופי - הממשק המ- אוחד. לדוגמה, הפילטרים מאפשרים להעביר נתוניס מישוס לישוס תוך התגברות על הב- דלי מבנה. זה קשר אופקי אלמנטרי, שאינו מתבטא כלל בממשק המשתמש. השימוש בלוח הגזירים הוא קשר אופקי אחר, המוגבל לממשק הגרפי עצמו ואינו גורר שיתוף אמי- תי בנתוניס - תרגיל ייקוסמטייי לחלוטין במ- משק המשתמש. קשרי שיתוף נתונים די- נמייס (0₪ע) מבוצעיס ברמת ה-821 וגם הס לא משניס את המראה והתחושה של סביבת העבודה. רק יקישור והטמעת עצ- מיסיי, 01.8, מנסה לתקוף את לב הבעיה - קישור ברמת המנוע. שני ישומיס שנקשרו ביחסי 01.8 מפעילים אחד את השני כלקותח ושרת. הלקוח הוא הישוס המארח ברגע נתון את המסמך ונזקק לבצע פעולות שאינן בגדר יכולתו. השרת הוא הישוס שנקרא לעזרה, זה שאמור לדעת איך לבצע את הפעולה. בגמר הפעולות הוא אמור להחזיר את המסמך המ- עובד ללקוח שלו - ולצלול חזרה אל מתחת לממשק המשתמש. 27 6 ישואל אפויל 1994 תוגיל בעיצוב מסמך מורכב. התחלנו עם מסמך של תתא ב-10 התמונות הבאות נעקוב אחרי השלבים עד למוצר הסופי. 4 לחיצה כפולה על הלוגו מוניקה את דפס לעריכה במקוס של הגרפיקה. 4 6 - סו סד + [8)]. המה אי מטחדד] .)8[‏ המתסא 0 מה פת!אהו הו 56131126 שאו , תה מזס-) 10261/ 466 106 )3 1166 -00061%זק ושחש ,6טוףותנו מה קח!61651!ם! 01 גצ 3 פחוחוס מס 7 16 | 150655 זווס 01 084 00 שאו 6פטואס '0! ,0113010008 3 186 65 מס | 0 3167 או51/06* 11 לאו = 1/1048 50100431 01 תמו [מסוואת | .66 | 3016 קוו צז6/6 386 ,פוא סח 316 6ז06) ,15אסזכן 8 2/0000 ו 0 0 0 נוע ור תור + 0 5 ו - \ 40186 06 8 6ז116 1 0 ב - >" 1 3+ 3 פחוחוט ו 60 6[ ₪! 4131655 + א 6א]1 500005 1 2 506 ]0 מו מס [המסוו | [ ו ] ₪0 316 10676 .10061%)כן 6 516% 11081 966 638 ווסץ ,611015 0085מ6תו16) זנוס 01 16516 ₪ בה, | רו | 8 0 2 ו כולס ביחד גם יתרונות למפתח. אס השתלטת על הטכניקה של קישור ושיבוץ עצמיס, דרך שמתחילה בכך שהישוס עצמו עבר מטמורפוזה וקי- בל מאפיינים של "עצם", תוכל ליישם אותה גם ברמה של מודולים פו- נקציונליים. ישוס מורכב, כמו מעבד תמלילים או גי- ליון אלקטרוני, יכול לה- תפרק למספר גדול של ייעצמים פרימיטיביים" של טיפול מתמטי בנתונים, הכנת דוחות, קישור למ- סדי נתוניס וכדומה. מעבד תמלילים כולל עצמים פרימיטיביים של טיפול במלל, עיצוב אותיות ועי- מוד, בדיקות איות ותחביר וכדומה. ע'יי פירוק של ישוס מורכב למספר | עצמים | פרי- מיטיבייס משיגיס לפחות שלוש מטרות: 1 קל יותר לתכנת או- שינינו את שס החברה וצבע הלוגו בעזרת 6 ל 0 55 5 [5 יש 9 יי 0 לד ניונ ור ו ו כו פטימלית עצס פשוט, לת- חזק אותו ולשפר אותו. ב 2. העצמים הפרימיטיביים == | יכולים לשמש אבני בניה כלי הגרפיקה - למספר גדול של ישומים. וחזרנו לטקסט. ---- למשל, מבדק האיות יכול מש מש מש 0 ₪ להיות משותף למעבד הת- 4 - = + מלילים | ולגיליון | הא- ב 1.1 לקטרוני. 2-00 קרח" 3 ניתן לעצב את סביבת ה הוולי העבודה | בצורה | אי- ה נדווידואלית, ‏ עייי איסוף ב ריר של עצמים. פרימיטיביים נבחרים מתוכנות שונות. פירוק לעצמים פרימיטיביים כפי שקל להבין, הפיכת ישומים בעלי אופי ייעצמאייי, עם מבני נתונים פרטיים, תכונות יחודיות וגישה מקורית לקשרים עס העולס החיצון, לישומיס משתפי פעולה בסביבה אי- נטגרטיבית הוא מאמץ לא קטן. במקריס רביס נדרשת כתיבה מחדש של כל התוכנה - סיטואציות בהן הצורך לשמור על רציפות פונקציונלית עס גירסאות קודמות מהווה נטל נוסף על המפתח. קל יותר לפתח ישוס תומך 2.0 :01 מאשר להסב ישוס וותיק לסביבה החדשה. אבל במקביל לקשיים יש 8> 6 ישואל אפריל 1994 למשל, סביבת העבודה יכולה לכלול את הממשק של סז וג , מבדק האיות של 62606%זסו, מנוע. הע- ריכה של כעאסאצ, יימנהל התרחישים" של לוטוס 1-2-3, המנוע המתמטי של קוו- אטרו-פרו והגישה למסדי נתוניס של אקסל (הבחירה הנייל היא שרירותית לגמרי שנועדה להדגמת הרעיון ואינה מייצגת העדפה אמי- תית שלי). נכונות מופרזת לשות התמונה שצויירה לעיל עדיין מהווה תי- אוריה. מימושה דורש שמערכת ההפעלה היא זו שתטפל בעצמים השונים ותזווג ביניהס - תפיסה המונחת ביסוד מודל 8501 של יבמ. נכון להיוס הייעטיפה" של ישומים ביחידות של ייעצמים" נעשית ברמת הייקופסהיי. ישו- מיס הס תומכי 01 או לא, אבל הם לא מתפקדים כאוסף של עצמים פריקים. למשל, אס אנחנו קוראים לגיליון האלקטרוני, תוך כדי עבודה על מסמך במעבד התמלילים, כדי לשנות את הגרף השתול במסמך, הגיליון מו- זנק על כל חלקיו - גס אלה שאנו כלל לא מעונייניס בהס. ביקשנו שירות של המומחה לגרפים וקיבלנו התייצבות מלאה של מח- לקת גיליונות אלקטרוניים על כל שרתיה. זה לא היה כל כך נורא אם הס לא היו תופסים כל כך הרבה מקוס בזכרון! בשנה האחוונה הוציאה מיקרוסופט את הגירסה החדשה של 01₪, גירסה 2.0. השי- נוי המשמעותי ביותר בגירסה החדשה הוא יעריכה במקוס"", שמשמעותה כי הישוס המ- שרת לא דוחק מעל המסך את הישוס המ- ארח. בדוגמה דלעיל, כאשר מעבד התמלילים ביקש את השירות של הגיליון האלקטרוני לצורך טיפול בגרף, התוצאה היא שהגרף ייהתעורר לחיים" ולממשק המשתמש תתוו- ספו הכלים של הגיליון האלקטרוני, אבל המסמך של מעבד התמלילים לא נעלס מה- מסך ובלחיצת עכבר אפשר לחזור למלל ול- עבודה עליו. מיקרוסופט כבר ישמה את 018 0 במספר ישומים, אבל רק חברות מעטות הצליחו עד כה להצטרף למצעד התמיכה. גם לתקן המתחרה, טסעחטק0, עדיין אין תמיכה של ממש, למרות הצהרות התמיכה של יבמ, אפל, בורלנד, נובל ווורד-פרפקט. עבודת צוות במטריצה במישור אחר של אינטרגרציה פועלת מגמת יתוכנות הקובצהיי (48₪ ש604007). גם מי שלא מוכן להכנע לצוו האופנה ולדבר על סביבת יישרתי ישומים", בה טושטש הפער בין יימיחשוב אישייי ליימיחשוב אירגונייי עד כדי כך שאפילו מנהלי 115 בחליפות אפורות מרגישים בבית, חייב להודות כי בסביבה העיסקית אי-אפשר לעבוד אלא בצוות. תו- כנות קובצה מתייחסות לאספקט הקבוצתי של העבודה ולכך שמסמך מסויים עשוי לה- דרש למספר משתמשים בו-זמנית. תקניס שוניס אמוריס לארגן את מערכת התקשורת שתחבר בין משתמשים רבים וישומים שוניס במטריצה של פעילות מתואמת. תקן 1471 של מיקרוסופט ותקן 1א1 של לוטוס מת- חריםס על הבכורה בתחוס זה והמאבק עדיין לא הוכרע. חידוש עולמי ! אנטי וירוס למערכת הפעלה 025/2) , לול טורבו אנטי-וירוס כרמל נחשבת 111/12 2/1 1 בעולם טול שת לאחר שעברה מבחנ' איכות ובקרה מחמירים וקיבלה את ההכרה הרעמיית כראוייה לשאת את סמליהן של המובילות בעולם: ---=> . ווסטסאז 6ז ו יצייא+>. וייא%.- % ו ג 5% . ר וווווור רגוורורר ומר כב | ו סוס הציון הגבוה ביותר לאנטי וירוס כרמל א ₪ אוספאז קוא סי ) יס קריה הכוהוווב כרמל הנדסת תוכנה בע"מ צ'ק פוסט- שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 צִּ במשולש היחפים בין "נתונים"-"מסמכים"-"ישומים" הבעלות על הנתונים תעבור מהישומים למסמכים מציאות קיימת היא זו שמרבית ה-20 באי- רגוניס כבר מחובריס לרשתות תקשורת מקו- מיות וניזוניס משרתי קבצים. בכך הונחה התשתית להרחבת הבסיס המשותף לרמה גבוהה יותר של אירגון - שרתי מסדי נתונים. בניגוד למצב הקיים על 26 פרטי, מסד הנ- תוניס האירגוני מבוזר לעיתיס קרובות על פלטפורמות שונות, באתרים שוניס וב- פורמטים שונים. כדי להפוך את כל הנתוניס למשאבים משותפים יש צורך בכלים סט- נדרטיים לגישה ושליפה של נתוניס. תקניס כאלה קיימים בעולס המחשבים הגדולים ובעולס היוניקס, אבל רק השנה ראינו איך הס מתפשטים גם לעולס המחשבים האישים ורשתות התקשורת שלהם. המקרו האוניברסלי פיתוח ישומים ‏ יאנכייםיי (התואר מתייחס לכך שהישום נועד לשרת לקוח מסוייס במ- ספר רבדים, למשל תוכנה לבתי מלון המ- טפלת בכל האלמנטים של אירוח, החל בק- בלת הזמנות וכלה בהוצאת החשבון הסופי) דורש שילוב של אלמנטיס מדיסציפלינות שו- נות. הדרך הקלאסית לפיתוח ישומים אנ- כיים היתה לבנות אותס מאפס. לכל היותר נעזר התוכניתן בתוכנת מסד נתוניס סט- נדרטית עיימ לארגן את הנתונים לפי צרכיו. אבל כדי להיות תפוקתי ככל האפשר כדאי הזנקנו את ,6₪1א₪ על מנת להוציא מהגיל:ון את אחד הגרפים. 4 חתכנו את הגרף והדבקנו אותו על המסמך בעזרת 0 +4 ו 6 ישואל אפויל 1994 - ו ו = 6זה 816% 81ו!) 866 מה6 הוסץ ,6]]070% ₪ 0מ6וח6ז) זווס ]0 )16% ₪ ג כולם ביחד להעמיד לרשותו כלים של גיליון אלקטרוני לצורך חישובים, מעבד תמלילים כדי לטפל בטקסטים, תקשורת, גרפיקה וכל שאר הי- תרונות של ישומים ייעטופי צלופן" שזמיניס היוס מעל המדף. הבעיה היא שכיוס מרבית כלי התיכנות הפנימיים של הישומים לא מסוגלים לדבר עס ישומים זרים. המקרו של מעבד התמלילים מסוגל אולי לקרוא טבלה מתוך הגיליון האלקטרוני, אבל לא לבצע פו- נקצית מקרו בתוך הגיליון. שפת המקרו של הגיליון מאפשרת יצירת שאילתה ממסד הנ- תוניס אבל לא לעצב אותו. שפות מקרו ייבין ישומיות", נושא לו אנחנו מקדישיסם מאמר נפרד בחוברת זו, מיועדות לתת למפתח שפה אחת בה הוא יכול לבנות ישוס "אנכייי, המ- שתמש במספר יישומים סטטנדרטייס 'יאופקיים" כאלמנטים מוכניס מראש. התוצאה הכוללת של כל השנויים הניל תביא ליימהפיכה שקטהיי במיחשוב 26. במ- שולש היחסים בין יינתונים" - "ימסמכים" - יייישומיסיי הבעלות על הנתוניס תעבור מהי- שומיס | למסמכים. | הישומים | יהפכו ליישרתיםיי והמסמכים ליילקוחות". הנתוניס יהיו יימשאבים משותפים'י לכל מי שקיבל הסמכה לגשת אליהם. לא מדובר רק בנ- תוניס השמורים במסדי נתונים אירגוניים, שס השיתוף ובקרת הגישה הס חלק אי- נטגרלי מסביבת העבודה כבר היוס, אלא גס בנתוניס המהוויס חלק מכל מסמך שהוא. אס יצרנו תשתית בה כל ישום יכול לה- תקשר עס כל ישוס אחר ולבקש את שירותיו בעיבוד נתוניס הרי שכל נתון במערכת הופך להיות משאב זמין לכל לקוח מוסמך. הדבר דומה לחלוטין למה שקורה במשרד בו הנ- תוניס שמוריס ומוצגים כמסמכי נייר. כל מי שמוסמך לכל יכול לעיין בדוחות הכספיים של מחלקת הנהלת חשבונות, במכתבים שי- צאו מחלקת מכירות או בגרפיקה שהכינו מעצבי המוצר. הכוח הנוסף שנותנת להס הסביבה הממוחשבת היא שכל הנתוניס (גס ה 0 1 % מ ₪ ף | 40 || 55| -: = | | ₪ | ₪ [ט|?|פ] [8] + [8 | הסמה אא פשחוחד] [4] תוכן של מכתב או תמונה הס נתוניס) זמי- ניס אלקטרונית לכל ישוס. עידן הערכות הצורה הבולטת כיוס למגמת האינטגרציה היא ייערכות התוכנהיי. למרות ההתקדמות הרבה שהזכרנו לעיל, עדיין נשארה רוב הדרך לאינטגרציה מלאה לפני המתפתחים. החיבור כיוס הוא, ברובו, ברובד הממשק וברובד הנ- תוניס. היימנועים"י הס עדיין נפרדים ולא כל כך מסונכרנים ביניהם. אבל, בניגוד למצב בעבר, ערכות התוכנה הן עיסקאות כדאיות מאוד מבחינה כלכלית. המחיר של ערכה הוא לעיתים קרובות רק מעט יותר מהמחיר של ישוס בודד והאיכות של מרכיביה היא בין טוב מאוד למצויינת. אס בוחניס את הרכב שלושת הערכות בסקירה זו, | 0₪תק0 01 0אץ של מיקרוסופט, וטו זגות5 של לוטוס ו-077105 של בו- לרנד, | מוצאיס את המוכיבים הבאיס (הציוניס הס מ-1 עד 10): א [016581008ז'1 0011106 05011זסוו1 מעבד תמלילים - 10 גיליון אלקטרוני - 9.8 מסד נתונים - 9.5 בנוסף מקבליס תוכנת גרפיקה טובה ודואר אלקטרוני. 518150116 5ט)1/0 מעבד תמלילים - 9.5 גיליון אלקטרוני - 9.0 מסד נתונים - 7.2 ובנוסף מקבליס תוכנה גרפיקה טובה מאוד ומנהל נתוניס אישייס (א21) מצויין. 060 6הגחסת מעבד תמלילים - 10 גיליון אלקטרוני - 9.8 מסד נתוניס - 8.5 6 6 0 2 קו)! סטחו/ץ 6/מה1 00/5[ |החחם! הספה] ששו 506 06 | 6 59165 41131 566 0 ואס ,611018 הו זנוס 07 1016 3 א קוחו וסור .1 806 31 אססן 1.61'8‏ ?וצשח 60 שאו 0 !הור אפ נוסץ ,80 [=[ פרט ואפ אמק א אא אסת 33 פפהפתתדצז זט אמסזחסת זצאיואץקס ]מעתס 45 אססג אמק הפוך כבר היום למפתח ז56/6/]תשו-) אם אתה מפתח ב-אספ א , אתה יכול לפתח גם יישומי ע6שז ₪1:601/56‏ ! קשה להאמין? עובדה! בורלנד מציגה את 4.5 אסגּגץ החדש במהדורת פיתוח ל-87א18600/ תאומן. עם שליטתו המלאה על : מחירים בשקלים (כולל מע"מ): . כלי פיתוח היישומים הגמיש ביותר טיפוסי נתונים רבים ויכולת הניהול 5 0 חס במהדורת פיתוח 1 ן 0 , ה .3 612486)ת :ו שיצא אי-פעם לשוק. עם קשרי.801 שלו, הופך 3.3 101618386 - יחד ל-0006ח : מובנים (166ט)5106 ) אתה יכול עם אספגאגץ - לדרך הקלה ביותר 8 2560 ש"ח |(5695+מע"מ) 8 עכשיו לשל ב נתונים מ-4616ז0 , לפתרון 1601/8566 מושלם. 8 / [ שרת ,501 15א80צ5 או התגויזסם, ₪ א|( זס) 3.3 8856ז6וח!: ו ו 3 -. 0 כלי א00/ : 5 ש"ח (%995+מע"מ). !ו ₪ ם, באות , - מקצרים מחזור פיתוח ] 10015 ₪00%ות: : ו . מערך מלא של כלי תכנון ויזואליים 0 ש"ח (8295+מע"מ) שפר את כישוריך הנוכחיים עוזרים לך היום לפתח יישומי : אתה יכול לעלות עכשיו כיתה 6שז11601/56) = בזמן שיא. אתה ו 5 א00%חגם לקבוצת עבודה . ל -7ש6שז 61:601/56‏ תוך שימוש תבנה אב-טיפוס של יישום בתוך ' תחת פאססחו\: . בכישורים אותם רכשת במשך שנים. דקות, ויישאר לך שפע זמן לבדיקות. 5 ש"ח (9495+מע"מ) עכשיו יכולים יישומיך לתמוך כלי מודל הנתונים הויזואלי יאפשר - 1 : . בכמויות גדולות של נתונים ובמספר לך ליצור סכימות נתונים מורכבות | % 45 ₪100 ל- 8שוס0חו\: . רב של משתמשים, הכל באמינות רבה לעריכה, בקליק אחד של העכבר. 1 5 ש"ח 48199 מע" ! יותר. אתה יכול לנצל תכונות כמו ועם שפת הפיתוח המשולבת שא מא שש אא מ א מק ₪ אה] מילוני נתונים וטרנזקציות. אספ א קל לשימוש למפתחים ולמשתמשים כאחד, ומעמיד לרשותך את מערכת ה *6צז56/)מ6ו[?) הקלה ביותר להתקנה ותמיכה. ב 0 [ 2 המעבר ל -ז56/6/ )תסו 6 מעולם לא היה כה קל 6 וה!- השרת המתקדם ביותר 3 100672856 6תג!ז0 ל-אזאש אופואץ - מצוייד בתכונות מתקדמות שמצי בות אותו גבוה מעל האחרים. הוא מכיל מנוע גירסאות חזק הנותן ליישומיך מהירות שלא .016 , כל האובייקטים של ממשק המשתמש והקוד הקשור אליהם ניתנים לשימוש חוזר מיישום ליישום, בלי כתי בה חוזרת של קוד חדש. לזה אנו קוראים חסכון בזמן! ו -- 2 אש עלה עוד היום על הדרך ל-ז507/0/ +16[ וקח איתך את א ג 6610356-1ח1. 00 ץ68 06גוח זסאוסקע כל שמות החברות והמוצרים הם שמות רשומים של בעליהם. : = העסודת/ה :ודו צמוקז-וכו ]₪ ל נירי איננורנווויונל רח' בית הילל 34 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 לתוך טבלה של פא 0או שתלנו קטע מהגיליון האלקטווני שתואס את הנתוניס בגרף. היכולת הגרפית במקרה זה היא חלק אי- נטגרלי מהגיליון האלקטרוני קוואטרו-פרו והיא ראוייה לציון טוב. פתח להעדפות אישיות במיליס אחרות, מי שרוכש כיוס ערכת תו- כנה צריך להתפשר מעט מאוד בדרישות האיכות. גס ההבדלים בין הערכות הס בג- בולות מה שפתוח להעדפות אישיות (כשעליך לבחור בין תוכנה "טובה מאודיי לתוכנה יימצויינת", יש מקוס לקחת בחשבון גס גו- רמיס אחרים, כמו היכרות קודמת עס התו- כנה, איכות התמיכה של החברה, מדיניות שבחה, זמינות וכדומה) והמחירים הס דומים - אם אתה יודע לעמוד על המקח או לנצל מבצעים. מחירי המחירון הס: 4 ערכת מיקרוסופט יילמקצוענים" - 995 דולר (יש גם ערכה למשתמש הסופי, שאינה כוללת את מסד הנתונים מחירה כחצי מזה). + ערכת לוטוס - 795 דולר + ערכת בורלנד - 595 דולר לדברי מיקרוסופט יותר ממחצית המכירות של 8868 הן בחבילות 07105. לוטוס רואה ב-04150116ז5 אסטרטגיה לחזרה לראש הליגה במכירת ישומי 26 ובורלנד חברה עס וורד-פרפקט כדי להוות יחד כוח משמעותי יותר מול הענקים. הפופולריות של ערכות תוכנה הביאה גס לייצירת ערכות יעודיות לשווקיס ספציפיים. למשל, אלדוס מתכננת ערכה הכוללת את תוכנת האיור 6חג6טזת, עיבוד התמונה ז0)051/[6? והעימוד זְטאגּ1ַ/6ְפַג2. | תו- כניות דומות ‏ יש לחברת מי- קרוגרפיקס ואדובי כבר מו- כרת | את | אילוסטרטור ו-ק0ם200105 בחבילה עם גו- פני 1 6קץ1 ותוכנת 1א1. הנקודה החלשה ביותר ביכולת של ערכות ב 4 הנושא ממשק דואר ממשק מסד נתוניס שיבוץ עצמיסם 0 - ו 000 = 5 0 2 | שסטח/צ 6ועה8ז 1006 |אחחט/ הספהן סע 228 6 |== יי ₪ ₪4 ו ו ו ור = ₪ יו כולס ביחד התוכנה היא - האינטגרציה. העורכיס שלנו נתנו לאספקט זה ציון נמוך במידה מש- מעותית ביחס לציונים שכל מרכיב קיבל לחוד: 4% 280 077105 של מיקרוסופט - 8.0 4 5/1507 של לוטוס - 7.0 4% 0105 של בורלנד 6.5 מטוה ניידת הציוניס הנמוכיס יחסית מצביעיס על השי- טחיות של האינטגרציה. רק חלק קטן מה- מודולים הפונקציונלייס הס משותפים ליותר מתוכנה אחת וגם מה שהושג בעזרת טכ- נולוגית 0018 עדיין לא מגיע למיצוי הפו- טנציאל. היתרון של מיקרוסופט בתחוס זה נובע מכך שהיא השולטת במפרטי 01/8 וב- שנה האחרונה המפרטים לגירסה 2.0 היוו מטרה ניידת לכל מי שניסה לסגור את הפער שנוצר לטובת מפתחי הישומים של מי- קרוסופט. אחת התוצאות של התיסכול שחשו מפתחים מתחרים, מול השליטה של מיקרוסופט במ- ערכת ההפעלה וסביבת הפיתוח, היא נסיון להציב תקניס "פתוחים" תחליפיים לאלה שהציבה מיקרוסופט. בצורה זו הס רוציס ליצור תחרות הוגנת יותר בין מפתחי הי- שומיס וסיכוי טוב יותר לעצור את מכבש של מיקרוסופט. את האלטרנטיבות אפשר לסכס בטבלה קצרה: תקן מיקרוסובט וא ו 08 20 תקן המתחרים אצ ו 0 אבל גם המתחרים לא משליס את עצמם בכל הנוגע לעוצמתה של מיקרוסופט וה- ב | א - ₪" = , ב תקנים מוצעים על ידס כייאפשרות טובה יותר, אבל לא בלבדית'י. למשל, תקן 015 (בגירסה 1.0) אומ לראשונה עייי לוטוס בתוכנה 015א והוא מהווה מרכיב עיקרי ביכולת של תוכנה זו להפיץ נתוניס ברשתות גלובליות ולתפקד כמסד נתוניס מבוזר. 01/5 0 היה צעד גדול קדימה, מעבר ליכולת המוגבלת של ה-48 611780 ושל ייחילוף נתונים דינמייי, 28. אבל זה גס תקן מאוד לא מספק מבחינת מהירות וקלות העבודה. כאשר אתה לוח% (פעמיים, בעזרת העכבר) על עצס שהושתל בעזרת 1.0 01/8 אתה מז- ניק בזאת את התוכנה שיצרה אותו (עליך להמתין עד שהישום כולו יעלה מהדיסק) ואז נעלס המסך עליו עבדת עד כה ואת מקומו תופס המסך של הישוס המייצר. אתה יכול לערוך את העצס מחדש עם כל הכלים של הישוס מקורי, אבל אתה לא וואה איך העצס משתלב במסך המטרה עד שתחזור לי- שוס הלקוח. למשל, אס שתלת גרף מגיליון אלקטרוני במסמך מעבד תמלילים, כאשר תנסה לערוך את הגרף מחדש לא תראה אס הוא לא חורג מהמקוס שהקצת לו בין השו- רות וטורי המלל. 2.0 018, התקן החדש יותר, פותר את הבעיה עייי עריכה ייבמקוס". כאשר אתה לוחץ על עצס שהושתל בעזרת 0 018 השינוי במסך מסתכס בכך של- תפריטיס וסרגלי הכליס של הלקוח מתוו- ספים כלים מישוס השות, אבל המסמך נשאר על המסך ללא שינוי. מו'"'מ בין ישומים התהליך הזה, בו נוצר ממשק חדש ממיזוג הכלים של שני הישומים, נקרא 'ימשא ומתן" בין הישומיס והוא יכול לקבל צורות שונות ומשונות. למעשה, תקן 2.0 01 מטיל את האחריות על תוצאות המויימ על מפתחי הי- שומים. עליהס לקבוע אילו כלים, מתוך המ- משקים של שני הישומים, ימצאו את מקומס בממשק המאוחד ואילו יעלמו. חוסר הב- ל 0 ]| ס0חוצ - 2808 1008 506 )א 00% %'1,61 -?)+6ם 00 שאו 00 )או אה וס ,50 הסרגל בראש החלון כולל עבשיו כלי עריכה של א עם תפריטי םזזע ו-11017 של פתסאו. + 4 22 6 ישואל אפריל 199% )ה |ק +סה- וכולם יאהבו לעשות איתך עסקים התוכנה לתכנון עסקי חשובה לך לבניית מוצלח תחזית רווח/הפסד, לניתוח תזרים תכנון עסקי נכון הוא תמיד הצעד המזומנים, לבדיקת יישימות במצבים הראשון להצלחה. הצלחה בגיוס משתנים (ץדו וו8ו45ם=) ולהכנת משקיעים ומשאבים. הצלחה בחיזוי תקציב. מצבים עסקיים עתידיים. הצלחה אתה יכל רל 33 וגם בלי שמשמעותה רווח והנאה ממעשיך. טלפון ופקס. השאלה היא אם אתה היא התוכנה המובילה יכול להרשות לעצמך.. בישראל המעניקה לך, המנהל, כלים רבי עוצמה להכנת תכנית עסקית לפרטים התקשר עוד היום. מקצועית ומדוייקת, בקלות ובמהירות - גם אם אינך מומחה במחשבים ו/או בעל רקע כלכלי. כוח למקבלי החלטות. ביפלן אינטרנשיונל תוכנות בע"מ בית קורקס, משכית 27, הרצליה טל: 09-562002, פקס: 09-574055 צִּ ערכות התוכנה הן עיסקאות כדאיות מאוד מבחינה כלכלית. המחיר של ערכה הוא לעיתים קרובות רק מעט יותר מהמחיר של יעום בודד הירות בנקודה זו הוא שמפריע כל כך למ- פתחי ישומיס מתחרים להשתלב בסביבת 0 015 והוא שנותן יתרון ברור למפתחי מיקרוסופט. יתרונות אחרים של 2.0 01/8 הס גרירה וה- שלכה של עצמים מישוס אחד לשני (אתה יכול לפתוח את הגיליון האלקטרוני בחלון אחד ואת מעבד התמלילים בחלון השני ול- גרור את הגרף מחלון לחלון) ויכולת תי- כנותית. | לתכונה | האחוונה | קוראיס "אוטומצית 008 והיא מהווה צעד חשוב ביותר בדרך לתיכנות "מונחה עצמים" או- ניברסלי. אוטומצית 01.8 משמעותה כי הי- שומיס ייחושפיסיי (05₪?א₪) את העצמים המרכיביס אותס לגישה מבחוץ. למשל מעבד התמליליס חושף לתוכנות חיצוניות את המ- משק למבדק האיות. בצורה זו, אס ישוס אחר, למשל הגיליון האלקטרוני, נזקק לב- דיקת איות, אין צורך להזניק את כל מעבד התמלילים מהדיסק ולשלוח את הקוב לב- דיקה כשהוא מוסווה כמסמך מעבד תמ- לילים. הגיליון האלקטרוני שצוייד בקריאות 1 מתאימות לממשק החשוף של מבדק האיות, יכול להפעיל את המבדק ישירות כולם ביחד כאילו הוא עצס פרימיטיבי עצמאי. בצורה דומה יכול מעבד התמלילים להשתמש במו- דול גרפיס של הגיליון האלקטרוני מבלי לע- רוך לפני כן את הנתוניס כטבלה בגיליון. הקשרים הישיריס בין ממשקי העצמים נו- צרים עייי תיכנות בשפות המקרו של. הי- שומיס הנוגעיס בדבר, או עייי תיכנות בש- פות מקרו אוניברסליות. ברור שהאלטרנטיבה השניה עדיפה והיא הנושא של מאמר סקירה נפרד בחוברת זו. גם מפ- תחות ערכות הישומיס רואות את הצווך באיחוד שפות המקרו השונות לשפה או- ניברסלית, אבל עד כה המאמצים נשארו ייבתוך המשפחהיי. מיקרוסופט מציעה את 611100 005וו1164קק א 23510 [8ט18, | לוטוס ובורלנד עדיין עמלות על איחוד ניבים של שפות המקרו השונות שלהס. שיקולים מסחריים המשמעות של ייחשיפת עצמים'י היא שהי- שוס הופך מעצס מגובש יחיד לסיפרית עצ- מים + תוכנת חיבור הנקראת יימסגרת" (אזסשוסותגזי]). הצעד האחרון, שיאפשר לכל משתמש לפרק ולהרכיב ישומים לפי צרכיו, ללא הזדקקות לשפות מקרו ותיכנות קו- נוונציונלי, יושג כאשר תופרד המסגרת מן העצמיס הפרימיטיביים. אתה תוכל לרכוש בנפרד את המסגרת האוניברסלית מהיצרן המועדף שלך ואת סיפריות העצמים תרכיב ממודוליס שתבחר אחד לאחד. הטכנולוגיה להשגת השלב הזה כבר זמינה היוס אבל מה שמונע את מימושה הם, בעיקר, שיקוליס מסחריים. יצרני התוכנה הגדולים מעדיפיס למכור לך ייערכת תוכנהיי בחמש מאות דולר, מלהתחרות על מכירות כל מודול בנפרד כאשר המחיר של כל מודול הוא בסדר גודל של תוכנת 488 אוש 588 ממוצעת. 0 .01 מביאה גם לשינוי משמעותי במבנה הטבלה השתולה נראית = 155 8 .א 0 ור כאילו הכינו אותה בב ב-089ו ולא ב-,1פסאט. = די 4 עכשיו הוספנו שירטוט מתוכנת 1510), שגס היא תומכת ב-2.0 01/8 +4 24 0 ישואל אפויל 1994 ץוק :1990 1186 מ קמ41וסאו6ם זסז 00 חס 10010566 קושו | שו .קאה 16 אוס[101 או 3808 -13₪1זסקוח! עו 06 [11או ווח הפ 5 51/6 ,0/00065ם(661) אושה !1015-01-00 ששוסצח! 9181 קוא זס/וו6ם שצסוו6ט > 1 015 5 שמוצום ,01166 אמ =מוסו! צזש+6 ט) שחותמטז 680165 006 זשטח הקבצים. הישומים ומסמכי 2.0 018 מש- תמשים בפורמט חדש, הנקרא 6!גחטסכ, לאי- חסון הקבצים, כאשר כל מסמך הוא סיפרית קבציס עצמאית. מבחינת הישוס, המבנה של קבצי 205 הוא שקוף לחלוטין והישוס מכיר רק את המושג יימסמך'י. אס המסמך מורכב ממספר קבצים וסוגי נתונים שונים, המידע הזה טמון עמוק בתוך מסד הניהול של 86, ואינו נחשף לישוס ולמשתמש. גישה דומה לניהול יימונחה מסמכיסיי ימומש בגי- רסת היעצמים'י של 1א פשסשתוזו, הידועה כיוס בשס 64140 (ייקהיר", בירת מצרים). התוצאה של השינוייס ב-001 הס שגירסה 0 היא זריזה יותר, גמישה יותר ואמינה יותר מגירסה 1.0. הזריזות נובעת מכך שאין צורך לטעון את כל הישוס המשרת בכל פעם שאתה נזקק לאחת הפונקציות הכלולות בו (תוצאה של חשיפת המבנה הפנימי). הג- מישות נובעת מהתמיכה בעצמים יימקונניסיי (עש51םא), למשל גרף משוב> בגיליון אל- קטרוני משובץ במסמך מעבד תמלילים. 01/8 0 גס מצליחה לשמור טוב יותר על הקשר בין מסמכים ליישומיס כאשר אתה מסדר מחדש את הסיפריות. כל עוד לא הפרדת בין המסמך לבין הישוס (היימיכליי, אפא] דא 0, כפי שמקובל לקרוא לו. בדוגמה המלווה אותנו במאמר המיכל הוא מעבד התמלילים בו את המאוגן את כל היירכיבים"י, 16אם א00%120, שבנית בעזרת ישומים אחריס ושתלת בעזרת 2.0 018 ), הקשר ביניהס לא מתנתק. הבעיה העיקרית של 2.0 018 היא המורכבות והקושי בת- מיכה בכל התכונות הנייל. בשלביס הר- אשוניס לפחות של אימוץ 2.0 018 כתקן, התמיכה של ישומים רביס תהייה חלקית בלבד וצפוי בלבול די רציני בין המשתמשים בשאלה איזה ישוס מתקשר עס איזה ישוס אחר ומה רמת הפונקציונליות של קשר זה. א ו 6 00 | מ | | .10 0056ו61 0) פמווז6ז 1מ0/11676 104/01 3 16981 31 זס ,₪18 ודוס זנוס קנ 54 שאי אוסו! 5! פוזד א תה יכול לסמוך על .6 שתתן לך את הכלים לעמוד בצפיות. בסופו שַל דבר, כבר 20 שנה שאנו עושים ואת במרכזי המחשבים הגדולים בעולם, תמדא )]אש-6% היא הערכה המושלמת של כלים לניהול מרכזי בסביבות העבודה הקריטיות והקשוחות ביותר שאפשר למצוא. אאזא66[אש-6 של מערכת מידע אירגוני, על כל הפלטפורמות, מכל האספקטים. בסביבות היא המערכת היחידה המאפשרת לך לנצל בסביבת א]א ורשתות 76 את הנסיון אא 6וג\ו6א1, 5[ ,45/400/ , 05/2 ,א צאוסשמוצ ומחשבי מא ג אשאזו. הנצבר בעשרות שנים ואלפי התקנות על מחשבי מוא/ת"א]ג1א. אז תריס טלפון בקרה מושלמת על מה שקורה בכל שרת ובכל תחנת עבודה. בקרה על אבטחת ותראה איך בעזרת .6 הכל דופק כמו שעון שוויצרי. נתונים, אירכוב, גיבוי, ניטור ביצועים, איוון עומסים, תיזמון תהליכים, הפצת | [ [ 1 את אצת - ג )6 6 5 הל ית דוחות, חיוב משתמשים, התראת 0 פא דא פא 05/2 מתגווזתא זאט תקלות - בקיצור, כל מה שמדיר שינה מעיניו של כל מנהל מערכות מידע קריטיות. 0 5 ו -- 5 דוו ןס , 1 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה אתה יכול לסמוך על 6 שתספק את הכלים הנכונים לבעיות האמיתיות. 6 ישואל ת.ד. 58160 קוית עתידים, תל-אביב 61580 טל': 03-4910091 פקס: 03-4491094 משווק מורשה: ליהד-בינה, הצורף 5 חולון, טל': 03-5573421 פקס: 03-5596586 בביזור הישומלים והמממכים לחיצה כפולה על השירטוט מעלה את כלי העיצוב של 0 ומוסיפה את התפריטים לסרגל העליון. המוצר הסופי כולל אלמנטיס שהוכנו ב-3 ישומים, מבלי שיצאנו לשם כך מהמסמך. 26 6 ישואל אפויל 1994 צִּ וז50פ לא רק יתמוך ברשתות 6 הומוגניות, אלא שהוא אמור לתאום לתקן 60884, שמטרתו לגשר על הפערים בין בלטבורמות עונות נותרו גס מגבלות ל-2.0 01 יש גס מספר מגבלות חמורות, שת מנענה ממנו מלהפוך לפתרון אוניברסלי לקישור והטמעת עצמים. למשל, אי-אפשר לשתול עצמים שגודלם יותר מעמוד אחד ואי אפשר לפזר את העצמיס השוניס ברשת תק- שורת. האסטרטגיה העתידית של מיקרוסופט היא להרחיב את התמיכה בעצמים מבוזריס בגירסת 641%0, הצפויה לצאת בתוך שנה, אבל עד אז חייביס כל המסמכיס והישומיס הקשוריס להס לשכון על אותו כונן. תמיכה חלקית בעצמים מבוזרים קיימת כבר היוס בתוכנות "קובצה" מסויימות, למשל ₪58דסא של לוטוס, אבל מדובר בינתייס רק ברמת 0 01₪. הבעיות של הסבה לגירסת 2.00 אינן פשוטות לפתרון. למעשה נדרשת כתיבה מחדש של רוב הישוס ואפילו כלים לכך עדיין לא זמיניס באופן מסחרי. בינתייס נוצרה אופוזיציה חזקה ל-2.0 01.8 על רקע פוליטי. המפרטים הסופיים של 01/8 0 לא גובשו עד אמצע 1993, הסיפריות די- נמיות (211) הדרושות למימוש התקן הס- פיקו כבר לעבור מחזור שינוייס ראשון וע- 4 +4 או - 3 בצ ה ו 0 7 7 0 רו אק 061 .101 6100056 0 הזז 01161601 101/01 3 51 )3 זס ,918 :אזסאו]6 וזאוס זוס קט 566 שאו אוסם ו פוה זווס וס 6665[ 5ווסווא8] 01656 01 31 ]0 מסן מו סש 06 ,566 חי 6 זס] א31) 0) וה קחו6ט קח1ז66חוקָה> מה 54165 מ| 10501160 5 ₪ שע29! 5)וטפטת 1186 .06מ61116 +50 5 עַתהקהזס6 זווס מו 6 51102105 תה 1665הח קהווטוסו!5 וגופנו 0106 -שמוקהזנוססת6 | || 1 ה 5 1 )וט ,אחז סח 10'5 = !גוח -אמ0ת01ו6 06 עס ג % כולם ביחד רכת הפיתוח (82%) גם היא בוששה לבוא. בזמן שהעיכוביס האלה עצרו את רוב המ- פתחים האחרים, הצליחו מפתחי הישומים של מיקרוסופט להוציא גירסאות תואמות 0 01 לשלוש תוכנות: ,6.0 08 אטע ו-5.0 .1ט0את. שאר היצרנים, כולל אלה שהבטיחו את תמיכתס מראש, כמו לוטוס, מרגישים מרומים. 6 0. האלטונטיבה ל-016 האופוזיציה למיקרוסופט בנושא זה כוללת היוס את אפל, בורלנד, יבמ, נובל, אורקל, טליג'נט, וורד-פרפקט וזירוקס - רשימה מכובדת בכל קנה מידה שהוא - והדגל סבי- בו היא התאחדה נקרא טסעחט6קס, כך שאנו מדבריס עדיין על תוכניות ולא על מוצרים. העיקרון הראשון של התאגיד הוא כי 6 חייב להיות מפרט יפתוחיי מר- אשיתו, בדומה לתקן >אוסשתג\ א, המנוהל עייי תאגיד חברות בעלות עניין ביוניקס. הפ- תיחות אינה רק בחשיפת כל המידע לכל הח- ברות כשוות בין שוות, אלא מדובור בתקן המגשר על הפערים בין פלטפורמות ומערכות הפעלה. פלטפורמות 8שס6חו/ 05/2, מקי- נטוש, ₪ג%6א ויוניקס אמורות להשתתף ביצירת מסמכי 206ח6ק0. לשם כך תורמות החברות השונות את הידע הקינייני שהן רכשו במו"פ פרטי לקלחת הציבורית ומן העירבוב אמור לצאת התבשיל המשותף לכו- ל אפל תורמת את טכנולוגית הקישור והטמעה שפותחה בפרוייקטים 1801 ו-א85)א . מבנה הקבציס 88%70 פותח עייי אפל על סמך עבודה מוקדמת של לוטוס. גס שפת המקרו הבין-תחומית )ק56ח6ק0 היא תרו- מה של אפל, בזמן שמודל העצמים מבוסס על 501 של יבמ. וורד-פרפקט תנסה לגשר בין 206ח6ק0 ל-01₪. מבני המסגרת (5אא0ום]א את) שיתמכו עייי סטעחטקס כוללים את 6זג\קקא של נובל, 01 של בורלנד וטליג'נט. את מודל העצמיס 50% תרחיב יבמ לתמיכה בסביבת רשתות והוא יקרא ]50% (50%1 6סוטטחופוכ). עצמים מבוזריס ברשת האלמנט האחרון, התאמת מודול העצמים לסביבה מבוזרת, הוא משמעותי ביותר. לא רוק שהוא יתמוך בפיזור הישומים וה- מסמכיס ברשתות 6 הומוגניות, אלא שהוא אמור לתאוס לתקן 60884, שמטרתו לגשר על הפערים בין פלטפורמות שונות. תקן 04 מנוהל עייי קבוצת יצרנים בשם קטסז) )חטהוספַגחג]א 09[60, ששמה לעצמה את המטרה של בנלית ארכיטקטורת לקוח/שרת אוניברסלית ברמת העצמים. המודל הזה יאפשר ל-26 המרי ישוס מס- גרת תחת 05/2 לבקש מסמך ממחשב מקי- נטוש, שירות מתוכנת עיבוד תמונה על תחנת יוניקס, בדיקת איות מ-26 אחר המריץ את צשסשחו/ ונתוניס משרת 6ג\שא. תקן 604 הוא ה"מתווך האוניברסלייי של בקשות לשירות בין פלטפורמות שונות וע- צמים משותפים. למזלנו, תאגיד טסכחטק0 מתכוון לשמור על תאימות עם 01₪. ישומי 01 יוכלו לקבל שירות כלקוחות 060206 או לספק שירות ללקוחות טסחטק0. אם זה יצליח אזי יוכלו שני התקניס לחיות זה לצד זה. אס זה יכשל אזי תחולל סביב הנושא מלחמה בקנה מידה עולמי. שפות המקרו הבין-תחומיות השפות האלה אמורות לספק יכולת שילוב של ישומים | סטנדרטיים | למערכת "וורטיקלית" מוהתאמת למטרה ספציפית. הן מתפקדות כייקבלני עבודהיי עייי גיוס הי- גשהן דבורק, עיתונאי המחשבים הנקרא ביותר בעולס, בא לבקר ולדבר בישראל בוא לראות |ולשמוע] אותו בגודל טבעי 5אז א 6 המהדורה הישראלית מביא את עיתונאי המחשבים השנון והמתוקשר ביותר בעולם, סק .6 א10, לסמינר הבינלאומי הראשון בישראל בנושא: כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות בסמינר, שיערך בחודש אפריל 1994 בתל-אביב, ישתתפו גם בכירים מההנהלות העולמיות של חברות המחשבים הגדולות בעולם. אינטל, מיקרוסופט, יבמ, לוטוס, קזן, דיגיטל, 6, בורלנד, נובל, מוטורולה ואחרות הוזמנו להשתתף וכבר קיבלנו מחוייבות של חלקן להביא לסמינר מרצה מחו"יל ברמה בינלאומית. השתתפות חובה אם אתה אחראי על קביעת מדיניות המיחשוב בחברתך לשניס קרובות - אתה חייב להשתתף בסמינר. רק שס תשמע את הדברים המוסמכים ביותר, מהאנשים המוסמכים ביותר לדבר בשס החברות המוליכות בתעשיית המחשבים. היוס היחיד שתקדיש לכך יכול לחסוך ממך חודשים של התלבטות, התרוצצות בין תערוכות בעולם וקריאת הר של מסמכים. אם הזמן שלך יקר - ההשתתפות בסמינר היא ההשקעה הטובה ביותר. ליצרנים ישראליים עם הפנים לארה"ב ג'והן דבורק ישמח לפגוש חברות ישראליות עס מוצרים מעניינים המיועדים לשוק האמריקאי. זו הודמנות נדירה להתייעץ עם אחד האנשים המוסמכים ביותר בכל הנוגע להתאמת המוצר לשוק האמריקאי. הפגישות תערכנה ייאחד על אחדיי ביום השני לסמינר בתל-אביב. יתקבל רק מי שהזמין פגישה מראש. מספר הפגישות מוגבל ביותר - כל הקודם זוכה. מחירים והרשמה תאריכים : לסמינר הבינלאומי - 19.4.%4. לפגישות עם חברות ישראליות - 20.4.94. מקום: לסמינר הבינלאומי - גן אורניס, מגרשי התערוכה תל-אביב. לפגישות עם חברות ישראליות - בבית מלון (לא נקבע עדיין) בתל-אביב. אירוח: הסמינר כולל ארוחת צהריים ברמה גבוהה (כשרה), קפה ועוגות בהפסקות, שתיה קרה בזמן ההרצאות. שעות: לסמינר הבינלאומי - מ-9.00 עד 16.30 (הפסקת צהרים 13.20 עד 0. פגישות של חברות ישראליות לפי תיאוס מוקדם. מחירים: השתתפות ביוס הסמינר הבינלאומי 5195, לא כולל מעיימ. פגישה ייאחד על אחדיי עם דבורק - לפנות לטלפון 03-6966231 לקבלת פרטים והצעת מחיר. הרשמה מוקדמת: כדי להבטיח את מקומך תוכל להזמין כרטיס כבר היום, במחיר 675 שייח (כולל מע'ימ, לתאריך 15.3.94). הזמנות ושיקים יש לרשוס לפקודת אלידע הוצאה לאור בע"מ ולשלוח לת.ד. 9237 תל-אביב, 61091. אלידע ;מהאור 7 פמ וו ו ₪ טופס הרשמה: גלוית הרשמה לסמינר הבינלאומי מופיעה בין גלויות המשוב של גיליון זת. ייהודוס= 198411 . טכנולוגית ו משתמשת במטפורה של ''פירסום'י - ''מנוי''. הדף הזה מתוך קוואטרו-פרו פווסס בובים. 4 משתמש אחר ברשת, ''מנול'/, קלט את הדף המפורסם. 4 את הדף הנקלט המנוי משב ב''מחברת'' של קוואטוו-פרו שהוא מכין. 4 כולת של ישומים נפודים לביצוע פרוייקט מורכב. למשל, ישוס המיועד לחובבי הבורסה יהיה מבוסס על מקרו שיבצע בצורה או- טומטית: חיוג לשירותי מידע מקוון (ע'יי הפ- עלה של תוכנת תקשורת), שאילתה וקליטת הנתוניס על ביצועי מניות מסויימות (תוכנת ייחזית" למסד נתונים), הכנסת הנתונים לגי- ליון אלקטרוני וביצוע אנליזה על תיק המ- ניות, הפיכת התוצאות המספריות לגרפים והצגתס על המסך, שתילת הגרף בתוך מסמך עיבוד תמלילים ולבסוף הפצת המסמך המו- רכב למנויים בעזרת תוכנת פקס ומודם. שפות מקרו אינן דבר חדש וגם שפות שמ- 5-7 ו 0 במ 475800 | 368200", 0 445600 0 970100 5 0 -[ +45600 - 561300 | 475800 | 988200", 0 3701002 8107600 9105000 0 00 0 917800 | 915000 410400 6 271200 0+ 0 ה 6 ישוראל אפריל 1994 סוגלות לגשר בין ישומים שונים כבר ראינו, אפילו תחת 205. החידוש האמיתי הוא הע- ברת הזירה מחברות צד גי המתמחות במילוי ייגומחות" בשוק התוכנה, למתחרות הר- אשיות. מיקרוסופט מוליכה את התחרות עס יימהדורת ישומיס" (ח0גוו0 ח0סגו9סו1קק/) של שפת התיכנות 6ו835 [ט5ג (/2/ בקיצור). מהדורה זו נעזרת ב-2.0 01/8 עיימ לגשר בין ישומים. היא הציגה את עצמה לראשונה כשפת המקרו של 2.0 ,₪801 ובעתיד היא תהפוך בהדרגה לשפה המשותפת לכל ישומי מיקרוסופט. במקביל עובדת לוטוס על שפות | המקרו | האו- ניברסלית שלה תס טס], שתגשר בין הישומים השוניס בערכת 6 .| קומפיוטר אסושייטס הכרטה על התוכניות | שלה לשפת מקרו אוניברסלית בשס , המבוססת על שפות התיכנות הוותיקה והאמינה ז64-3684126 , שתגשר בין הישומים שלה. כמובן שבתחוס השפות לא יחסר מקומה של בורלנד והיא מכינה שפה בשס זסוגוחסוט 00[00, המ- בוססת על פסקל ותומכת ב-2.0 01:5. אינטגרציה ברשתות השילוב בסביבת רשתות מפגר בצעד אחד אחרי מה שקורה על שולחן העבודה ובכל זאת נרשמה לאחרונה התקדמות | משמעותית. יתכן והסיבה לכך היא הפופולריות של תוכנות "קובצה" (₪א ץק 00 0) וה- מאמציס המושקעים בני- הול | יזרימת העבודה" (%1.0א0ו) בחברות רבות. החזית העיקרית בה הושגה התקדמות ממשית היא במערכות הדואר הא- לקטרוני - התקדמות תוך קונפליקט בין תקניס מת- חרים: [%147 של מי- קרוסופט מול ]א] של לו- טוס. למזלנו אין הרבה על צִּ המיוחד ב-א/] פפזסא ביחם ל-5פפ שיגרתי הוא שהיעוומים הקעורים יכולים להיות מבוזרים ברשת רחבה [אגא] צִּ המייחד את 085% היא היכולת להשתמעו במגוון רחב ביותר של תשתיות תקשורת לצורך העברת הודעה מהמלפרטט למנוי מה לריב ומפתחי ישומיס לא מתקשים לספק תאימות עם שני התקניס במקביל. תאימות 1471 (או א1) פרושה שישוס אחד יכול לשלוח תשדורת דואר לישוס על תחנת עבודה אחות ברשת מבלי להזדקק לתיווך של תוכנת דואר יעודית. התחוס התחרותי ביותר (כנראה מפני שהוא עדיין בחיתוליו) במלחמות התקנים הוא הגי- שה למסדי נתונים. כאן מיקרוסופט דוחפת את תקן 0286 ואחריה הולכות מספר גדול של חברות, הן בצד הייחזית" (כלי גישה למ- סדי הנתונים) והן בצד ה"עורףיי (מנהלי המ- סדים עצמסם). בורלנד ואחרות הציעו תקן מתחרה בשס 12421, לוטוס מציעה את 5 ואורקל את 61/08 (יידבקיי). גס כאן התגובה הראשונית של יצרני הישומים היא נסיון לתמיכה בכל התקנים, במקוס להכניס ראש בריא לזירת מלחמה. שיתוף גתונים השיטות לשילוב מספר משתמשים בקבוצת עבודה, כך שהם יכולים להתעדכן בו-זמנית תיםח6ם סוטזיום תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 פקס: 03-5343917 סניף חיפה: 04-338205 כשמדובר בתחנות עברדה שם המשחק הוא כוח ואמינות. משניהם יש ל-00040 בשפע. בלי הגבלה. מבחר תחנות העבודה של 6040 עם מעבדי 486 ופנטיום של אינטל מעניקות למשתמש עוצמה ללא גבולות בעיבודים מורכבים של נתונים וגרפיקה. התכנון הייחודי של 60040 מבטיח מיקסום התוצאות והעוצמה. יש | יש ל-40/ו00 תשובות חכמות | תעזובות חכמות תחנות העבודה של 60040 מצויידות במיוחד לתפקידן - רכיבי חומרה ותוכנה המותקנים במערכת משפרים ומאיצים את ביצועיה, לתחנות יכולות קול וגרפיקה משופרות, לכולן אופציות הרחבה לעתיד והתאמה לעינויים. בהחלט ניתן לומר, שלא כל התחנות נולדר שוות. במיוחד אלה של ₪40ו60. טנא אלי | קתק2ה 77777007, )ויו 000 ותים - הכי טוב שיש כאשר אתה בוחר בשילוב של סגסווסס רתיםי אתה מבטיח לעצמך לא רק את המוצר הטוב ביותר אלא גם את השרות והתמיכה של ספק מקומי מהשורה הראשונה.תיםי היא קבוצת המיחשוב המצליחה בישראל עם יותר מ-250 אנש מקצוע ואגף שרות מהמנוסים והגדולים בישראל. הפעילות של 'תים תקעשורת משלימה את המעגל מוצר-שרות- תקשורת. באופן מושלם. והמחיר - כאן בהחלט מצפה לך הפתעה - נעימה... שילוב אובה==לי במל'חעווב יותר אחריות מכולם. 5 שנים 0 בכל שינוי שחל בנתוניס המשותפים גם אם הנתונים אינס חלק ממסד (אלא הס קטעים מתוך מסמכים שונים, למשל מתוך גיליון אלקטרוני), הן רק בראשית דרכן. כיוס שתי השיטות שכבר מיושמות - אס כי בקנה מידה קטן ובתוכנות קינייניות - הן 7₪5סא א של לוטוס ו-א085 של בורלנד. סתהתסאם 1616 פטוסצ! היא טכניקה שפותחה במסגרת מסד הנתוניס המבוזר של לוטוס והיא מאפשרת העברת (תוניס דינמית בין ישומיס הקשורים לאותס שדות משותפים. המיוחד ב-א/ש 0155א ביחס ל-5ככ שי- גרתי הוא שהישומיס הקשורים יכולים להיות מבוזריס ברשת רחבה (א4/), כאשר 5 מספקת את תשתית ההפצה של הנ- תוניס. למשל, במערכת ניהול מכירות מבו- זרת כל מוכרן מנהל את ספר ההזמנות שלו במחשב אישי - בדרך כלל מחשב נישא אותו הוא לוקח לפגישות. כאשר מוכרן מדווח בא- מצעות 01₪8א למרכז, עייי התחברות לקוו טלפון, כל המסדים שזקוקים לעידכון מק- בליס אוטומטית את הערכיס החדשים של השדות המעניינים אותם. כך מקבל מנהל המכירות האיזורי את רשימת הלקוחות שח- תמו על הזמנות חדשות, מנהל האספקה את רשימת הפריטיס המוזמניס ותאריכי הא- ספקה והמנכייל את סך ההזמנות שנקלטו. הגישה של בורלנד, 6שַחגו6א שטן08, שונה לחלוטין. היא מבוססת על יחסי יימפרסם" - יימנוייי, בין מי שמציע את המידע שברשותו למי שנרשס כמעוניין במידע. בורלנד מימשה את גישת אם08 בגירסאות החדשות של קוואטֶרו-פרו ופרדוקס המיועדות לעבודה קבוצתית. המייחד את 085% היא היכולת להשתמש במגוון רחב ביותר של תשתיות תקשוות לצווך העבות הודעה מהמפרסם למנוי. אלה כולליס את כל סוגי הרשתות המקומיות ושירותי דואר אלקטרוני צי- בוריים, דוגמת 8811א 101א. כאשר אתה מש- חרר לפרסום עידכון 085% להפצה בא- מצעות שירותי ₪11א 01]א, המנוייס לא רק יקבלו את ההודעה, כמקובל בדואר אל- קטרוני, אלא שהמידע ישוב מיידית בתוך הישומיס שהוגדרו כצרכנים של מידע זת. לקראת שולחן עבודה מונחה עצמים הפירוק של ישומיס למרכיבים, בצורת עצ- מיס קומפקטיים החשופים לגישה של כל ישוס, יוצרת בעית ניהול, המאפילה על הק- שיים בניהול מערכת הקבציס בסביבה קו- נוונציונלית. הנסיון הראשון - וכנראה נסיון בטרס זמן - היה של היולט-פקרד עס תוכנת 6 ישואל אפוריל 1994 כולס ביחד 6וג/)שטא, | שלא מילאה - 55 אחר הצפיות של אלה שקיבלו אותה כחלוצה לפני | המחנה. | סביבת 1 ססג1ק אס /\ של 05/2 כבר כוללת מספר אל- מנטיס בסיסייס של ניהול עצמיס מערכתי - סביבה שתפותח בגירסאות עתי- דיות של 05/2, תוך הס- תמכות על טכנולוגיות המ- פותחות במסגרת 1 המשותפת ליבמ ואפל. כיוס המימוש המלא ביותר של ניהול עצ- מיס ברמת מערכת הפעלה קייס ב-ק6ו15א6א. זו כו- ללת סביבת תיכנות מונחה עצמים מלאה וכלים לחי- פוש עצמים לפי תוכנס, ללא ידיעת שם הקוב> ופו- ורמט המידע. המגמה של עיגון העצמיס במערכת ההפעלה תתחזק עם גי- רסאות יישיקגו" וייקהירויי של פשס6תו/ | וגירסאות עתידיות (ל-26ז20₪86ע) של 7 וז56ץ5, מערכת ההפעלה של המקינטוש, שכבר היוס מספקת | ממשק ‏ גרפי "מונחה עצמים" והובה מהתכונות שסקרנו לעיל. בפרקיס הבאים אנו מבי- איס סקירות השוואתיות בין שלושת ערכות התו- כנה הפופולריות; של מי- קרוסופט, לוטוס ובורלנד. הסקירות כוללות השוואה של כל אחת מהתוכנות הכלולות בערכות (גיליונות אלקטרונייס, מעבדי תמ- לילים, מסדי נתונים, גרפיקה ועזרים), כמו גס השוואה של הערכות כסביבת עבודה אי- נטגרלית וקוהרנטית. בגיליון הנוכחי אנו מביאיס את החלק הראשון של הסקירה, החלק שרלוונטי ליותר משתמשים יש- ראליים, הכולל השוואה בין שלושה גיליונות אלקטרונייס - לוטוס 1-2-3, 8081 וקוו- אטרו-פרו - ושלושת מסדי נתוניס - פרדוקס, ו-60085א. בגיליון הבא נביא את החלק השני ובו השוואה בין מעבדי הת- מלילים, התוכנות הגרפיות (מצגות), תוכנות העזר והשוואה בין הערכות. 0 קו)] | 0609 ת8ָ690 | 18085 608[ 000096 | הפש 1% / 218 4/5 9* 4 8[ סנו 7+ + | רא 8 7 ב 005 0 0 6 0006 [66 ה ו 606 3 ₪096 0 עס 8 015א אתה יכול להזניק את 3 ולייצר גיליון אלקטרוני אותו תאחסן ב-א בתור עצס 015. את השדות השונים בגיליון ניתן עכשיו לייחס לשדות של סא לצורך הפצה בין מנויי המערכת. המנויים יכולים לשתמש בנתנים שהוזרמו אליהם דרך 18ד0א לישומיס הפרטיים שלהס. | וכו // הו עבד שעובד מעבד התמלילים ‏ חר שבאמת יודע לטפל נכון בפונטים יחסיים... ולא רק וורדמיל עובד עבור בטקסטים רגילים, אלא גם בטבלאות מכל הסוגים! 0 משתמשים :טייו ומשתלב היטב בתוכנות בעברית, באנגלית, 0 לוורדמיל ה-68 5751 (בודק איות ומתקן טעויות בע רבית, ברוסית בעברית) המלא והמדוייק ביותר, מבוסס על ניתוח מורפולוגי מלא - פרי פיתוח בשפ(ת [1901 פעופשאה לוורדמיל 52811.5 אנגלי (אמריקאי או בריטי) מעולה, 1118540805 הכולל חצי מיליון מילים נרדפות והפוכות, וגם 065 57811 לשפות אירופיות נוספות. אלידע אינטוכסוכט אינטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ. ת"ד 4424 ירושלים 91043. טל: 02-722533. פקס: 02-721041 הקושי להשוות בין שלוש ערכות התוכנה העיקריות זומה לקושי של מנקו מסעדות להשוות בין שלוש ארוחות משובחות שנרקחו בידי שלושה אשפי מטבח אינדווידואליסטים. | לכל אחת יש את הסגנון שלה, את המנות בהן ה'יא מצטיינת ואת האופי הכולל הנוצר משילוב המוכיבים לחגיגה | קולינרית | אחת. יותו קל להשוות את ההנאה מכל מנה לחוד מאשו לנתח את האווחה במיבלול. יתר על כן, הארוחות שלנו מורכבות משלוש מנות עיקריות, מתאבנים וקינוח עשירים, כך שבכל מקרה יצאנו מרוציס ושבעים. לכן ההשוואה שלנו אינה פסקנית ולא מצאנו לנ- חוץ לבחור את "בחירת העורכים" המ- סורתית. פרקנו את הסקירה לחלקים ופרקים. בגיליון זה אנו מביאיס את החלק הראשון, הכולל את הפרק על גיליונות אלקטרוניים ואת הפרק על מסדי נתונים. בגיליון הבא נביא את הפרקים על מעבדי תמלילים, תוכנות גרפיקה, תוכנות משלימות והאינטגרציה בי- ניהן. מאחר וכל ערכה מורכבת מהגירסאות האחרונות של מספר ישומים, המתעדכניס מדי מספר חודשים ללא כל סינכרון הדדי, קשה אפילו לעקוב אחרי התכולה המדוייקת של כל עוכה. זו משתנה כמעט מידי 6 ישראל אפויל 1994 שילוב ישומים שילוב|ישומים התקנה, שילוב מודלים טוב מ ותמוה מקהל0) ממשק קונסיסטנטי 1 5 0 ז 6 ו ₪ |סחסן655)סזץ 0066 שיתוף נתונים ו עבודה קבוצתית קלוח שימוש עיבוד תמלילים וצה מעולה מכתבים מעולה קראמ ב-ל, בוקר > נמיר-- 17 שו הפא הפי וס הת ה מה דוחות עיסקיים מטולה מעורה מעולה מעולה עלונים [ - ,| - | ב ספרות טכנית מעולה מעולה גיליונות אלקטוונייס וצה -- == (חסממסע 0610) 806 [0508/ בניית מודלים וניתוח מעולה ה מעורה יצירת גרפים מעולה ב הכנת תצוגה מעולה ו הפר ה כו 5% מעב 7 18| ה וו מעולה עס זטקסת6וח1 מעולה [ ]ג ו מעולה פיתוח ישומים מעולה לש הפה שש מעולה מעולה עבודת קבוצתית קלות ש'מ ָ מסדי מג ו ישומים "חפוזים" ישומים מיוחדים פתוח ישומי חזית ניתוח וגרפים 1 גרפיקת מצגות שיקופיות טקסט שיקופיות גרפים איור וכותרות 8 0 יפר ל ל סש 5 עו ממ הפקת תדפיסים הצגה מהמחשב מעולה ו מל ניהול מצגות שילוב ישומים התקנה, שילוב מודלים 5 טזס | הנמנ 6וז סרח | - 5\ססחו זס) - - ₪ עבודה קבוצתית טוב עיבוד תמלילים וצה מכתבים מעולה ו דוחות עיסקיים מעולה עלונים | ספרות טכנית מעולה בניית מודלים וניתוח מעולה מעולה יצירת גרפים וו מעולה הכנת תצוגה מעולה יכרכ הו ו זט סזטוה1 מעולה פיתוח ישומיס עבודת קבוצתית | ישומים ייחפוזים" מעולה ישומים מיוחדים מעולה פתוח ישומי חזית ניתוח וגרפים גרפיקת מצגות מעולה שיקופיות טקסט שיקופיות גרפים טוב איור וכותרות מעולה הפקת תדפיסים טוב הצגה מהמחשב טוב ניהול מצגות חודש-חודשיים ואיתה מטוטלת העדיפות. אס בסקירות רגילות אנו יכולים להיות בטוחים כי המסקנות תהיעה תקפות לחצי-שנה עד שנה, הרי שכאן אפילו תוך חודשיים עשויה התמונה להשתנות בצורה דרמטית. תמונה גרפית כוללת בגרפים המופיעים בעמודים אלה אנו מנסים לתת תתמונה כוללת של כל ערכה במונחים של עוצמה וקלות השימוש בכל אחד מה- אספקטיס המרכזיים בסקירה. התוצאה היא שתשומת הלב ממוקדת יותר ברכיביס העי- קרייס מאשר במיכלול. אלה כולליס את מע- בדי התמלילים, הגיליונות האלקטרוניים, מסדי הנתונים ותוכנות הגרפיקה. הציוניס באספקט האינטגרציה מבוססים על ארבעה מבחנים והתרשמות סובייקטיבית של הבו- חניס מהשלמות בה מומשו הקונספציות המ- אחדות. בגיליון הבא נביא תיאור מפורט יותר של בחינות האינטגרציה, כחלק מהפרק שדן באספקט זה. די לציין כאן כי ארוכה הדרך עד שהערכות תשגנה דרגת אינטגרציה דומה לציוניס הגבוהים שהן זוכות להם במ- רבית האספקטים האחרים. הערכה של בורלנד היא חריגה, מבחינה זו שמעבד התמלילים הוא של וורד-פרפקט. התוצאה היא שאנו מוצאים בה שלושה ישו- מיס מהיותר חזקים ופופולרייס בשוק, אבל עם שיטחיות בולטת בשילוב. למרות תוכנית התקנה משותפת, מנהל תוכניות משותף (ז0ו60ז21 חסו!63ו1קקא קסו6%%כ), נסיון לה- שיג אחידות בצלמיות וטכנולוגית 085% המבטיחה, עדיין אי-אפשר להתעלם מכך שמדובר בשלושה ישומיס אי- נדווידואליסטייס למדי. בכל מקרה, מדובר כאן באחת העיסקות הטובות ביותר בשוק: כל אחת משלושת התוכנות בחבילה שווה את מלוא המחיר שבורלנד מבקשת עבור הע- רכה כולה. יקנה 1 וקבל 2 במתנהיי היתה תמיד טקטיקת מכירה מוצלחת (שם לב שה- ציוניס של קוואטרו-פרו ושל פרדוקס הס לגיראות "קבוצות עבודהיי. בורלנד מוכרת גם גירסאות "משתמש יחידיי של תוכנות אלה במחירים ממש מגוכחים, אבל לא כחלק מחבילת 105[ק:0). ציפורים ביד וציפוריס על העץ הערכה של לוטוס היא המלאה ביותר וה- מאוחדת ביותר - בין אלה המסופקות כיוס ללקוח (מיקרוסופט מבטיחה יותר, אבל לא הכל זמין כבר בגירסת משתמש). לוטוס 6 ישואל אפויל 1994 - מכסה יותר תחומים המענייניס את המ- שתמש הסופי והיא פונה אליו עס תוכנות המותאמות יותר לקלות ההפעלה שהוא מצפה לקבל. התוכנה הגרפית 06חג|06ז0 8 ומסד הנתוניס ת6גסזקק הס מה- קלים ביותר מסוגם להפעלה בידי משתמש לא מקצועי. ‏ "מנהל הנתונים האישיים" ((א1/) זסלותגקַז0 הוא מהחביבים וה- מוצלחיס ביותר בקטגוריה אמורפית זו. לו- טוס יוצאת נפגעת במידה מסויימת מכך ששתייס מהתוכנות המרכזיות בחבילה, הגי- ליון 1-2-3 ומעבד התמלילים סז גוזג, הן השוואת גליונות אלקטרוניים הפחות מעודכנות מבין כל המתחרים. הי- תרון של מיקרוסופט ובורלנד הוא במידה רבה תוצאה של תיומון - ובמקרה של מי- קרוסופט מדובר בהחלט במכירת יישתי צי- פוריס על העצ". החבילה של מיקרוסופט אמורה לכלול את גירסה 6.0 של א08), גירסה 5.0 של 7, גירסה 4.0 של |תוס?ז6שס? - וזוג קופוניסם להשבחה עתידית חנם (שס לב שהציוניס בגרפים ל-,0601א₪ ול-ותוס]ז6אוסע הס לגירסאות ביטא). 2021 החדשה אמו- וה לצאת לשוק בימים אלה, אבל וחו ]סיס עדיין רחוקה מכך. כאשו כל הגירסאות החדשות תצאנה לאור, תוכל מי- קרוסופט להתגאות באינטגרציה הטובה ביו- תר בין הערכות, בזכות טכנולוגית 2.0 01/8, אבל עד או תצטוך להסתפק בפחות מה- אופטימוס. גס התמיכה של מיקרוסופט בע- בודת צוות היא פחות מעמיקה מהמתחרות שלה. תוכנת לקוח ,1411א מביאה תועלת למל שמנהל את הדואר האלקטרוני באמצעות שרת .1411א, אבל אין בה טכנולוגית שיתוף נתוניס אמיתית, כמו 018א ו-085%. פרק ב': העוואת גליונות אלקטרוניים תרגום: צבי גרייבר הגיליונות האלקטרונייג במערכות 02710 של בו: רלנד, 148150115א5% שי לוטוס ר 5סטכ 07 של מי- קרוסופט, כולס מוצריס בו- גרים ובעלי אמצעים. כולס גס יותר קלים ללימוד ול- שימוש מאשר קודמיהס והס בעלי יותר כוח אנליטי ובעלי יותר אמצעיס לעבודה בקבוצות. בורלנד ומיקרוסופט מובילות בחזית של קלות הלימוד. הגירסה לקבוצות עבודה של קוואטרו פרו ל-5/ספא1/ו, כוללת מערכת עזרה שאינה עומדת בדוכו של המשתמש, ומערכת של רוטינות ללימוד הנושא הניתנות להפעלה עם נתוני המשתמש. המערכת כו- ללת גם אוסף של יימומחים"י המדריכים את המשתמש בכמה מהאמצעים המתקדמים של המערכת. גירסה 5 של אקסל של מי- קרוסופט, מציעה מעין ייאשף" מומחה, המ- שגיח על כל הקלדה שלך ומראה את הדוך 0 ו 6 ישואל אפויל 1994 | ביצי +] וצ היעילה ביותר כדי לבצע את עבודתך. ההרחבות האנליטיות הדרמטיות ביותר בשנה זו הן ה-6א[02₪1א | 878 07 של קוואטוו ‏ פרו וכן ה-2482זט 0774815/]ע של אקסל. שתיהן מאפשרות לך להפוך רשומות מסד נתוניס בלתי מובנות, לדוחות רב-טבלאייס. כמו הגליונות האלקטרוניים ב- 10105 ץ0סאץוא], הטבלאות התוצאתיות הן די- נמיות: אתה יכול לחתוך ולעבד את הנתוניס במגוון צורות על ידי הזזת כותרות השדות בלבד. = = == 4 כ ופ הנקי ' הדוד יק ההטהיחוןצחדית) וז בדו ו יישולחן העבודה הקבוצתלי - המוצר של בורלנד המיועד לטכנולוגיית 085% מהווה את ההתקדמות המרשימה ביותר בתחוס קבוצות הע- בודה. ה-א085 מטמיעה למעשה מערכת של "פרסם-והפציי | המתייחסת לשיתוף מסמכים. אמצעי זה מאפשר למשתמשים לשגר ולקבל נתוניס בעזרת מספר אמצעיס שונים של תעבורה, ואינו דורש כל תוספת תוכנה. לוטוס מצידה, הוסיפה מנהל תרחישיס קבו- צתי לגירסה ‏ 4 של לוטוס ‏ 12-3 ל-0/5כ א1), ועס זאת שילבה תוכנית זו בצורה הדוקה מאוד עס ה-0188סא 1/0705. ומיקרוסופט הרחיבה את השימוש בדואר האלקטרוני של אקסל, התומך כיוס בניתוב מסמכים. כל המוצריס האלה הם בעלי משקל, אולס אחד - אקסל 5.0 - בולט במיוחד בעושר אמצעיו ובקלות השימוש. אקסל 5.0 מבריק גם בתמיכה שהוא נותן ב-2.0 01₪, המ- אפשרת עריכה במקוס של עצמים, חילופי מידע בינה לבין 5שספאן 08ת פאסצש גירסה 6 באמצעות גרירה והשלכה, וכן הע- בות נתונים בין פלטפורמות באמצעות 0 15/. כל אלה, ביחד עס רשימת אמצעי הניהול ומודול השירטוט העשיר יותר והפשוט יותר מביאים להגדרת המ- ערכת ככלי נפלא. |: 0 סחזז 00 נגירסה קגוצתית האמצעיס החזקים ביותר של מערכת זו הס הממשק האלגנטי, המשתמש במטפורת, מח- ברת ועושרו בפונקציות ובפקודות אנליטיות וכן הגישה של ייפרסם והפציי לתיקשורת קבוצתית. למעט התייחסות למערכת הזהה המיועדת ל-205, מערכת זו היא הגיליון האלקטרוני היחיד הכולל תוכניות שירות למצגות שקפים. אמנס קשה להשוותה ל-08771105 | םסא ססות או ל-1א01את/ע, אבל תוכנית שירות זו מספקת אם צרכי מצגות שלך הס אקראייס השוואת גליונות אלקטרוניים ואינס תדיריס מדי. הגליונות האלקטרונייס האחרוניס של מי- קרוסופט ולוטוס אימצו את הממשק של קוואטרו פרו, המסמן דפיס באמצעות סי- מניות בשוליים התחתונים של הדף, הניתנות לבחירה לצורך דפדוף, ואף על פי כן גישה זו למודלים תלת-מימדיים בכל זאת מוטמעת בצורה הטובה ביותר דווקא על ידי המוצר של בורלנד. אתה יכול לתת שמות לדפים ול- התייחס לאותס שמות בתוך נוסחאות. סי- דור מחדש אוסף של דפים הוא פשוט עניין של גרירת הסימניות. דפים נבחריס ניתניס לשילוב כקבוצות שמיות. אמצעי נוסף המבדיל את קוואטרו-פרו הוא ה-5206108א1 081501. זהו אוסף של תי- בות דיאלוג הקשורות זו בזו, המופיעות בת- גובה להקשה מתאימה. כדי לשנות את הת- צורה של כל עצם על גבי גליון הנתוניס שלך, אתה מצביע על העצס ומקיש על הק- ליד הימני של העכבר. הקליד הימני יכול לשמש לפעולות משותפות אחרות. המערכת כוללת גם יייועצי תצוגהיי חדשיס המסייעיס למשתמש לתכנן גליון נתונים, גרפים וש- קופיות. = המ יישווו ליי הגרסה הראשונה לחלונות של קוואטרו-פרו (מספר הגרסה התחיל ב-5 כדי להתאים לג- רסת הדוס) מספקת גידול עצוס בכוח הא- נליטי של המערכת. מספר הפונקציות שולש, כאשר מרבית הפונקציות שנוספו עוסקות בתחומי ההנדסה, אנליזה פיננסית מתקדמת וחישובי תאריכים ושעות חכמים יותר. בו- רלנד הוסיפה למערכת זו גם אוסף של פקו- דות המטפלות באנליזה מתקדמת של רי- גרסיה, סטטיסטיקה תיאורית, ממוצעיס נעיס, החלקה אקספוננציאלית, היסטוגרמות ואנליזה של דירוג אחוזים. שיפורים אנליטיים נוספים כולליס אפשרות לטיפול במטריצות, כלים טובים יותר לשמות תחומים, מנהל תרחישים, אמצעי שירטוט המהויס תת-אוסף של אותס כלים שהוצגו בגירסה 4 של קוואטרו פרו לדוס, וכן אמצעי לבניית דוחות רב-טבלאליס. כאשר אתה בוחר מקטע של תאים הסגוריס על ידי כותרות של טור ושורה, קוואטרו פרו יתן להס שמות המבוססים על אותן כותרות שדה. למשל, התא הנמצא בהצטלבות של 7 צנע"מ מדריך מורשה לקורשי עפשומ 605005 מדרכז הדרכה מקצועי למזצדי 16ס5סז6ו!! מדכז הדרכה מודשה (416) למוצדי 165ס5סז6וו! ץסוטסיז1 50100 5ו1ס5סז6/! את הקורסיס למשתמשיס שאנחנו מעביריס הכינו המומחיס של 070505 בהשקעה של כמה שנות אדס. הקורסיס מבוססיס על הבעות והשאלות העדכניות והנפוצות ביותר, שנרשמו במסד הנתוניס, של מחלקת התמיכה במשתמשים, של 1/6050 העולמית. למד להשתמש נכון ויעיל בתוכנות של "ספ5סזסו , כמו ש 1/0050 חושבת שצריך להשתמש בהן (והס אלה שיודעים הכי טוב, כי הס כתבו את התוכנות). אנו מעביריס את הקורסים על פי תכנית ההדרכה הרשמית של *050%ז6/// עס החומר המקורי, בדיוק כפי שהם מועבריס בארהייב (פרט לכך שהמרצה מדבר עברית) ועם הציוד המלא הנדרש, ללא קיצורי דרך, ללא פשרות ובאותה הקפדה על איכות. לא תמצא קורס אחר שהושקעו בהכנתו כמות כזו של שנות אדס. לא תמצא קורס ממוקד יותר מהקורס הזה לצרכי הלומד. אם זמנך יקר לך לא תמצא פתרון זול יותר. הקורסיס מועבריס באזור המרכז. לקבלת לוח קורסים וסילבוס מפורט התקשר עכשיו לאורנה בטלפון 04-628186 5 6 ישואל אפויל 1994 6 יידצמבריי לבין ‏ "ירווחים משוערים" יקרא באופן אוטומטי יירווחיס משוערים דצמבר". אגב לאקסל היתה אפשרות כזו החל מה- גירסה הראשונה. הטיפול במטריצות מאפשר לך לחבר מספר גדול מאוד של חישוביס לתוך נוסחה אחת, ובכך להגביר את הק- ריאתיות של המודל וכן לחסוך בזיכרון של המחשב. ליימנהל הארועיםיי חסרה האפשרות, הקיי- מת ב-1-2-3 ל-8/וספא1ו, לעקוב אחר הזנת נתוניס ממספר משתמשים. לעומת זאת יש לו ממשק משתמש פשוט, המנצל צבעיס באופן אפקטיבי על מנת להאיר תאים שבהס חל שינוי ותאיס שהושפעו מאותס אלה שבהם נעשה שינוי כלשהו. הכלי מגלגל תחומיס תוך שהוא מתבסס על כותרות של שורות או של עמודות, בין אס התחומיס מסודריס בצורה זהה או לא. פקודות אנ- ליטיות לגרפיקה מאפשרות לך לאסוף נתו- ניס לשירטוטים שוניס, לשרטט ממוצעיס נעיס וליצור קווי ריגרסיה. האמצעי היעיל של 1א200% הקיים בקוואטרו-פרו לדוס לא הוכנס למערכת של 5אוסכאן[ץ, ושירטוטי ייהבייגלהי אינס מטפלים בסדרות נתוניס ובות, | כמו באקסל ‏ 50. ה- 87 סאן1מססוא מאפשרת להסב רשימות שטוחות לטבלאות ולסכוס את האינפורמציה באופן בעל משמעות. כמו הג- ליונות האלקטרוניים של צ0אקוא1 וה- טבלאות המרכזיות של אקסל 5.0, הפלט של תוכנית זו ניתן לאירגון מחדש באמצעות פרוצדורות פשוטות של גרירה והשלכה. אל- מנטיס השייכים או לציר השורות או לציר הטורים ניתנים לקיבוץ, עס פרטים מוצגים, או לחילופין מוסתרים. הטבלה כולה עשויה להשלח חזרה אל גליון הנתוניס כמו כל נתון סטטי מקושר. הפצת מסמכיס בקבוצה לצרכי תקשורת קבוצתית, המהדורה הק- בוצתית של קוואטרו-פרו ל-5שוססאנא , מציעה | את מה שנקוא | מערכת 7 קט0א0אאסצי - המהווה מע- רכת פרסם-והפ דמויית מקינטוש - המ- שמשת לחילופי דפים או אף 'ימחברות של- מות" עס עובדים אחרים. ניתן להעביר מסמכים באמצעות אחת משבע השיטות: אא 61 ,66:41 הפא מקה א 5 |-0ת0 | ך6תקאםץסאסש 5 או באמצעות רשת התקשורת המ- קומית שלך. לאחר ההעברה ניתן להדפיס מהדורה כלשהי של המסמך. שלא כמו הא- מצעים הכלוליס במערכת הקבוצתית של לו- 6 ישואל אפריל 1994 השוואת גליונות אלקטרוניים שילוב ישומים התקנה, שילוב מודלים וס . ק קונסיסטנטי סביר 5וססחו/ זס) 61666 -- )| שיתוף נתוניס גרוע עבודה קבוצתית מעולה מכתבים מעולה 0 א מעולה דוחות עיסקיים מעולה בבל ה מעולה עלוניס מעולה |שי שבכ | -- ו מעולה ספרות טכנית מעולה בניית מודלים וניתוח מעולה מ הפה העט מעולה יצירת גרפים מעולה הכנת תצוגה מעולה 11 זטקסזטוה1 : ה = מעולה פיתוח ישומים מעולה עבודת קבוצתית מעולה מסזי נתונים וצה ישומיס י"יחפוזים" ישומיס מיוחדים מעולה פתוח ישומי חזית ניתוח וגרפים מעולה גרפיקת מצגות שיקופיות טקסט שיקופיות גרפים מעולה איור וכותרות סביר הפקת תדפיסים ביר הצגה מהמחשב טוב ניהול מצגות גרוע כות מנטיום. ל-51 מחוייבות להציג תמיד את המוצרים המתקדמים והחדישים ביותר בתחום המחשבים. במיוחד כשמדובר במערכות פנטיום. לכן, מציגה "51 משפחה שלמה של מערכות פנטיום המיועדת למגוון יישומים - החל בתחנות עבודה גראפיות אדירות עוצמה וכלה בשרתי-על בעיבוד מקבילי: שא אוד הווא וא 2 דגמים של שרתי-על בעיבוד סימטרי-מקבילי (עד 4 מעבדי פנטיום). זיכרון עד 8וא448(!) מערכות דיסקים אל-כשל, בקרי 2 עם :6011 פנימי 8וא4, ספקי כוח מאובטחים. וזה רק על | לש קצה המזלג. בוטנב להבנ יישומים עיקריים: שרתים לרשתות . גדולות וליישומים קריטיים. 0 ₪ אשואאץ ד שרת (₪12וא 60) ואטודאתץ.ודאו עם זיכרון מינימום של 1618 עד 8 וזיכרון 6/0118 של 256% (דו₪ 6) מארז 11 88 מצואת ו-10 יציאות 154. יישומים עיקריים: שרת לרשתות 3 , 0 נובל גדולות. : 0 א ג]ואוא:אץ זה מערכת (1172וא 60) ואטוזאטץ וטזאן עם זיכרון מינימום של 8!א16 עד 128 דיסק 18א540 וזיכרון 66]1₪ 5 של 256% ערוץ מקומי גראפי ו (1061.808 ו6ץ) עם הרחבה עד 8וא2. 28 3 יישומים עיקריים: תחנת עבודה לעבודות גראפיות כבדות. תוכנת 1א6./6 הדורשת כוח עבודה חזק וזיכרון גדול. משפחת דגמי פנטיום החדשים מעידה פעם נוספת על עליונותה הטכנולוגית של 451, המדורגת במקום הרביעי בעולם המחשבים האישיים ותמיד ראשונה מבחינה טכנולוגית. מעכשיו, פנטיום גם בישראל- באומניטק. זא . מהשורה הדאשזנה - למקום הדשו[ אומניטק איכות האופן 5 קרית אריה, פתח תקוה ת.ד. 3563, מיקוד 49130 טל: 0379212040, פקס: 0379211198 סניף חיפה טשרניחובסקי 35, בנין סטרקו מיקוד 35709 טל: 04-331111, פקס: 047338208 טנא אלי ".סוס 60 116 01 81%ת06גז! 66זטו8וקטז 8 18 ספס.1 ששופח1 [טום1 שמך" טוס, המבוססיס על 01₪5סא של לוטוס, אין הגישה של בורלנד מחייבת שימוש בתוספת תוכנה כלשהי. בניסוי השוואתי מול 1-2-3 ל-5/וססאן/ש גירסה 4.01 ומול אקסל גירסה 4.0, היו בי- צועי קוואטרו פרו החלשים ביותר בתחוס רחב למדי. הניסויים נערכו במסגרת סבב הגיליונות האלקטרוניים שלנו בגיליון 14 של שא ]א 26/המהדורה | הישראלית. (הניקוד של ביצועי אקסל 5.0 לא ניתן לה- ערכה, משוס שהתוכנית היתה עדיין במ- סגרת ניסויי ביטא). לצרכי שאילתות על מסדי הנתוניס של הגיליון, קוואטרו-פרו עדיין נסמכת על שיטות התיחום שהוצגו כבר לפני שניס רבות במערכת 1-2-3 ל-05. (משתמשים יכוליס להשתמש עכשיו גס ב-2₪5%107 4148455כ, הגמיש ונוח לשימוש, לצרכי ביצוע שאילות למסדי נתו- נים חיצוניים). כתוצאה מפסיקת בית משפט, אין קוואטרו-פרו יכולה להשתמש עוד בסידור ההקלדות של המקרו של 1-2-3. כל משפטי המקרו התחומיס בסוגריים, פו- עלים יפה בקוואטרו-פרו, אולס יהיה צורך לשנות את פקודות המקוו המעלות את ע התפריט של 1-2-3. השוואת גליונות אלקטרוניים השימושיות והעוצמה האנליטית של קוו- אטרו פרו ל-5/וספא1/, הופכות אותו לא- לטרנטיבה אטרקטיבית ל-1-2-3 ל-0/5א1/. מי שמשתמשים הרבה בפ- קודות מקרו והגיעו מגליונות אלקטרונייס בעולס הדוס, ימצאו שהמעבר לקוו- אטרוזפרו קל יותר מאשר לאקסל. זאת משוס ששפת המקרו של אקסל אינה דומה לשוס דבר בדוס. מצד שני לקוואטרו פרו אין אמצעי ניהול כמו שקיימים בגירסה 5 של אקסל, ובנוסף, הביצועים האיטייס - מהוויס חומר למחשבה. 0 5וססאוש 0₪: 1-2-3 בהוציאה את גירסה 4.01 של המערכת, הח- זירה לעצמה לוטוס את המוניטין שלה כי- צרנית של גליונות אלקטרוניים. המעוכת היא כלי ביצוע טוב, משתלבת היטב ב-0%/5 א1\ ומשתלבת היטב גס עס יתר היישומיס השייכיס ל- | 10705 א8. בנוסף לעיצוב החדש של ממשק | המשתמש, | מצע | ה-1-23 ל-00/5א1/, החל מגירסה 4.0, שני חי- בואו ללמוד מקרו | בגיליונות אלקטרוניים ותיראו: + השד לא נורא כל כך דושים עיקריים: האחד הוא מנהל תרחישיס קבוצתי והשני הוא מכניזס פשוט יותר לשי- מוש הן לשאילתות פנימיות והן לשאילתות על מסדי נתונים חיצוניים. במספר תחומיס חזיתיים של שימוש, ה-1-2-3 עדיין נחות הן מקוואטרו-פרו והן מאקסל. מצד שני, ה-1-2-3 הוא הגיליון האלקטרוני היחיד ל- 5/שספאן1/ המציע תאימות מלאה ליישומים מונעי מקרו, שנו- צרו ב-1-2-3 לדוס בגירסאות א.2 ו-א .3. (כפי שהוזכר קודס לכן חייב בית המשפט את חברת בורלנד לבטל את קורא ההקלדות דמויי 1-2-3, ואילו פרשן המקרו של 1-2-3 המשמש את האקסל, אינו תומך בכלל בפ- קודות ל-גירסה א.3). מאחר ותוכנית זו מש- מרת את עץ התפריט הקודם כאלטרנטיבה לתפריטים הנגללים של 8/שסכאזש (הקש על לוכסן, והתפריטים דמויי הטבעת קו- פציס לתוך תיבה תואמת), מרבית המקרוס העיקריות פועלות בלא כל שינוי. | המ- שתמשים יכולים להרחיב מקרוס כאלה כדי לנצל את האמצעים החדשים, ליצור די- אלוגיים ותפריטיס דמויי 5/שסכאן1/ מש- להס ולהשתמש בקשרי 225 ליישומים אח- רים. אולס לוטוס אינה מספקת כל מקרו עם רן אברהמי ‏ 4 התועלת רבה אין צורך בידע מוקדם במקרו. הקורס: "מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים" נועד למי שיודעים להפעיל את הגיליון (לוטוס 123 או קוואטרו פרו או אקסל) ורוצים: + לשפר ביצועים 4 לכתוב מקרו דינמי 4 לפתח יישומי גיליון 4 לכתוב מקרו לומד + לעבוד עם 45011 - נותרו מספר מקומות למחזור שמתחיל ב 18 לאפריל (104 שעות אקדמיות) להוליך סמן בדיסק 4 לרכוש ידע טכני ותאורתי מעמיק 4 גם טיפים וטריקים מלוא הסל 4 לדעת מה ניתן לבצע בגיליון הלימודים יתקיימו בימי שני ורביעי בשעות 20:00 - 16:30 במרכז ההדרכה החדש של רוברט הלף בתל אביב 6 ישואל אפריל 1994 פרטים: רוברט הלף (ישראל) בע"מ רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח יישומים רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 רן מלמד מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסדות, מפתח יישומי גיליון, ישוריות, מערכות רבות משתמשים ואוטומציה המשלבת גרפיקה, טקסט ונתונים. רן הוא מחברם של ספרים מקצועיים במקרו. סעדיה גאון 24 טלפון 03-5612040 פקס 03-5611295 טלפון 792768--02 (גם בערב) אנחנו לא החברה הגדולה ביותר לשיווק מחשבים בישראל. זו עובדה. לכן אנחנו מתאמצים יותר 1 לספק את לקוחותינו - וגם זו עובדה. וזה שחברת ()60%17, שבתשע השנים האחרונות מכרנו אלפים ממחשביה, יודעת להעריך את שירותנו - גם זו עובדה. משווקים אחרים של 601040 באים והולכים, אבל פאג.0881ק]א60 היתה ונשארה המשווקת היחידה בישראל אליה חוזריס ושבים הלקוחות שנה אחר שנה. אתה יכול ב-סאג, 1חםקו0 6 אתה יכול להגשיס את החלוס האמריקאי: לרכוש מחשב %0קוא60. כמעט מיותר להזכיר כי 60140 זכתה ביותר ייבחירת העורכים", פרסים ותהילה מכל יצרן מחשבים אחר. במחשבים שולחנלים ומחשבים נישאים, בשרתים ומערכות תצוגה, בביצועיס ובאמינות - אין כמו (40ק1א60. עכשיו, עם מדיניות המחירים האגרסיבית של סאג סד טק 60, גם אתה תוכל למצוא מחשב (040/א60 המתאים ליכולתך הכספית. 7 מחשבי 601040 הם רק מרכיב איכות אחד בפתרון הכולל שאנו מציעיס. סא/ ןאד 60 ולא רק היא גם מהמשווקות העיקריות של הציוד ההיקפי של ;ו! ורשתות התקשורת של ,11טצסא. אנחנו לא מסתפקים במכירת מחשבים, אלא מספקים פתרון מושלם, התפור לצרכיך ממיטב החומרה והתוכנה העולמיים. אז פלא שהלקוחות חוזרים אלינו בנאמנות - למרות שאנחנו לא יהגדולים ביותרייז! פאלידע סוט 60 דורקום מחשבים בע מ דוס5סחסוא 1 (גירסת ביטא) גירסה 5.0 של המערכת היתה עדיין בחדר הלידה כאשר סקירה זו ירדה לדפוס. גירסה זו תציע מגוון רחב מאוד של תוספות: תלת-מימדיות דמויית 018800%א; תמיכה ב-2.0 01.2 (קישור והטמעת עצמיסם); שפת תיכנות חדשה המבוססת על 015081 0,; גישה פשוטה יותר לבניית תשריטי מודלים; אמצעיס חדשים לבחינת נתוניס גר- פיים; מערכת ליצירת דוחות רב-טבלאייס דמויי 1280%א]; כלי חדש ליצירת שאילתות למקורות מידע חיצוניים; כלי המחליף את התוסף 5+( שנמכר ביחד עס גירסה 4.0 של המערכת; מגוון של אמצעיס חכמים לניהול מסד נתונים שעליו פועל הגיליון ועוד מגוון רחב של שיפורים. מאחר והוא היה בגירסת טרוס-שיחרור, לא יכולנו להעריך את הבי- צועיס של גירסה זו, אולס במונחים של אמ- צעיס ושימושיות, הוא באופן ברור המוצר העשיר ביותר בתחום זה. החידושים המרשימיס ביותר הס בשטח (י- הול המידע. גירסה 5.0 תחליף את הגישה של תחוס קריטריוניס, בשיטה של שאילתות על השוואת גליונות אלקטרוניים הגיליון וחיתוכים באמצעות פקודות. פי- לטרים. על מנת למצוא רשומות תוך שימוש בקריטריון של תאימות מדוייקת, יהיה עליך לבחור ערכים של שדות מרשימות נגללות. לצורך שאילתות מורכבות יותר, יהיה עליך להגדיר קריטריוניס בתיבת דיאלוג ברורה ומפורטת. בכל אחת משתי הצורות, תציג התוכנית את הרשומות העונות על הדרישה ותסתיר את אלה שאינן עונות. הגירסה הח- דשה תחשב באופן אוטומטי סיכומי בינייס בצורה של רשימות, תוך שהיא משתמשת בכל נוסחת סיכוס שתבחור. ניתן להדגיש את שורת סיכומי הביניים, כך שניתן לנוע בין הסיכומים לבין הפירוט בצורה קלה. כפתור הנקרא סיכוס אוטומטי, יזהה את קיומס של סיכומי ביניים ויצור את הסיכומיס הסופיים המתאימים. החבילה מסוגלת גם להבחין בין שדות המ- שמשים ככותרות לבין שדות נתוניס, ועל כן יודעת להפרידם, בשעה שהיא מבצעת פעו- לות מיון. כמו כן מסוגלת פעולת המיון לז- הות הוראות מיון לא אלפנומריות, המו- גדרות על ידי המשתמש. אקסל 5.0 תספק כמה מאלו וכן תוכל להוסיף כמה משלך. )פוקסמניס להתמקדות בטוב ביותר! "ו ם/*. %% % . רב מכר עולמ' על תקלוח = "?פיי מחשב אישי ופתוונן כולל בעיות 5 סז מודם = מולטימדיה ועוד אהמדריך למחשב האישי 6 181 ותואמיו 8 עי - 39 ש"ת אהתחל ורוץ עם 6.2 2005 192 עי - 39 שיח אספר הפקודות של 6.2 205 מעודכן לגירסה 6.2 208 ע' - 39 ש'יח % 05 - שימושים מתקדמים 23עי- 6 ש'"ח אמדריך נורטון למחשב האישי הכל אודות 005 ודיסק קשיח 448 עי - 89 ש'יח אספר הפקודות של 3.1 'סחו\ כולל הגירסה העברית 320 עי - 49 ש'יח אמדריך הישרדות ל-6 ו תוכנה וחומרה 4 ע' - 69 ש"ת 2 6 ישואל אפויל 1994 מיועד לתת מענה פשוט וברור למרבית בעיות המחשב הנפוצות: מחשב שאינו מאתחל, שננעל, דיסק / דיסקט מקולקלים, בעיות במקלדת, עכבר, צג, מו פסת, מודם ועוד, כשהדגש מושם על איתור הבעיה, תיקונה ומניעתה. הספר שיחסוך לך טכנאי ושעות סרק של טיפול עצמי בתקלות 8 ע' ₪ 89 ש"ח 9 מדריך קניות למחשב האישי 5 ]א 76 324 עי - 69 שיח המדריך הקצר לקניית 6ע וציוד היקפי 2 עי - 33 ש"ח המדריך לתקשורת באמצעות מודם מנוי 885 במתנה (א500 ליום ל-3 חודשים) 0 ע' - 39 ש"ח א מדריך למעבד התמלילים קיוטקסט לגירסה 5.5 וקודמותיה 272 עי - 49 ש'יח שאילתות בסיגנון 0086 שלא כמו המהדורה לקבוצות של קוואטרו פרו ל-00%/5א1/, המשתמש בתת מערכת ץ0ךאפסע 278455, דורשת אקסל 0 יישום נפוד לביצוע שאילתות למסדי נתוניס חיצוניים. כאן מדובר על מערכת חל- קית ל-000055. אגב, גם המוצר של בורלנד הוא| מערכת חלקית | של פרדוקס. תת-המעוכת מקושות לאקסל, שם נקוא שמה צאם), והיא מאפשרת ליצור שאי- לתות רב-פעמיות ולקרוא להס בשמות. המ- ערכת תומכת בכל מבנה נתוניס שעבורו יש לך התקן 0286. עס התחלת השיחרור של גירסה זו תספק מיקרוסופט התקני גישה ל- שצם]אד 60055ג, דיבייס, פוקספרו, פר- דוקס, אוראקל, ,58465 ,אם/אם5 501 אחד וכן לקבצי 15א. ההתקניס ל-1.8 יאפשרו לך לבצע שאילתות על מנת לקבל רשומות ספציפיות במסמכי גליונות אל- קטרונייס מבוססי שרת. אחד האלמנטים במערכת הוא ה- 2107 טאהל מ74841, המקביל ל- 478 אסכ סאן1טססוא של קוואטרו-פרו 2 - ל 2 6 הוויזואלית ] 0 4 -- 0 5 ₪78 שור ל אשצ' 2 : | משמקסש ₪ גישה ו ללימוד בדרך חדשנית ₪ הסבר קצר ולעניין ללימוד השימוש הבסיסי והיומיומי ₪ התמקדות בהמחשת מסכים במקום הסברים ארוכים! מדריכי תוכנות-חופשיות לשיפור ביצועי המחשב 4 מדריך לתוכנות-חופשיות מס' 1 1 תוכנות נבחרות לדחיסה, פריסה וצפייה בקבציס וספריות. 8 עי - 33 ש'"ח ₪ כל התוכנות - 25 ש'ייח מדריך מס' 2 לאנטי-וירוס א 86אז/ 0 עי - 33 שייח ₪ התוכנה - 20 שייח 0 תוכנות - חופשיות נבחרות תחליפים משופרים לדוס, לתחזוקה, לזירוז, להדפסה ועוד. [ ןי ג ספר הפקודות של 28/4816) 208 עי - 39 שיח התחל ורוץ עם )06267/66/ 160 עי - 39 שייח + המדריך השלם ל-1 68/58 624 עי - 89 שיח המדריך הקל לניהול המחשב באמצעות ‏ 0 המדריך לצילום והפקה בווידאו 270 עי - 5 ש"ח 4 ותו 60 ת10זס! 176 עי - 45 שיח א ספר הפקודות של 7 1/6186 מסוזסאז 7 ע' - 45 ש"ח הזמנות בכרטיסי אשראי בטל: 8" (03) בשעות 13.00-9.00 בדואר: ת''ד 863 ר''ג, 52108 במודעפון 24 שעות ביממה בטלפון: 38-38-38 (03) חזרד וכיז ולוו 0 0 4 /ם א ג ם 8 - 2 עד 22 משתמע' רשת ממתחלקים בכחובת ביזית אחת |אפדטטה] בחיבור ל-5600 0 מאפשר לעד 32 משתמשי רשת להתחבר ל-48/400 תוך חלוקה בכתובת פיזית אחת של 208 (0018 של 800 206) המוצר בנוי על שני מודולים עיקריים. מודול ה- א 0/1 שעובד מעל 0 765 ומאפשר חלוקה לעד 32 משתמשי 8077081 6ק. מודול ה-00₪ המשמש כממשק בין חרשת לתכנת ה-2081ק80 76 הרצה בתחנה ללא צורך ב-801/158 70% בכל תחנה. תנונות עיקריות: * מאפשר חלוקת כתובת פיזית אחת של 800768 05 עד ל-32 משתמשים על הרשת לצורך עבודה באמולציה 5250 (8%/) או חז6א = ₪ זז או 0 1 ועוד. * חיסכון בזיכרון של המשתמש, אין צורך ב-80111:8 65 בכל תחנה. * משחרר את העומס מה-45/400 ומונע פתיחת 32 בקרי 6קק לכל משתמשי הרשת. * תאימות מלאה ל-01קק!5 6 181 מאפשרת למשתמשי הרשת לעבוד עם תכנת 5 6 זאמ ללא שום שינוי * 2-5118/400 לא תלוי בסוג החמרה בקישור לרשת ותומך בפוגי התקשורת הבאים: חיבור א א /ך באמצאות כרטיס אמולציה, תקשורת 8016/ג 5%, חיבור שיר של 0 א 0 ו- ד אתטהד₪ ל-5/400, תקשורת דרך בקר אסינכרוני של ה-45/400 וכמובן כל מוצרי התקשורת של חברת זי-נקס (2-601, 2-502, ,2-501). * תאימות מלאה לרשתות מסוג ₪אזת א8א0 ו- דמאאתז. בדבר פרטים נוספים התקשר ליואב אורלנסקי, חברת משוב, טל. 03-7520190 [אמ], דסקק 51 6ק, 45/400. סימן רשום של יבמ ןז 7 12 משוב מחשבים 5 ש- אהליאב 8 רמת-גן 0 טל. 03-7520190 שלמה רוזינגר ל-0/5 א1/צ. מרכיב זה של המערכת יא- פשר לך להפוך רשימות של קבצים שטוחים (הן קבצי גיליונות אלקטרונייס או קבצי נתוניס חיצונייס), לדיווחיס טבלאיים, עס יכולת לעצב את הטבלה לצרכיך. ניתן לגרור כותרות של שדות בין צירי השורות, טוריס ודפים על מנת לשנות את הזווית בה אתה צופה במידע. כמו הטבלאות של צסאקוא]ז של לוטוס (ושלא כמו אלה הנוצרות על ידי קוואטרו-פרו), טבלאות אקסל עשויות להיות תלת-מימדיות. אפשר להניח שדות נבחריס על גבי ציר הדף, ואז להשתמש בעכבר כדי ו 107 סמומ מה 06 פיד חחט 660 בק - 1 5 א 6 8 5 0 פוקס סו 8 שוותפטב 6 50 8 ב 9 | ד ןו בש הדי ם ד ב הת 5/אבל ממתת = 38 46/25 0 | 5 0 | תאב ) ]- 08674[ אא מ 4% 6 ישואל אפויל 1994 השוואת מסדי נתונים לנוע בין פרוסות של נתונים. שלא כמו ב-1/1280%, אקסל קושר את מודול השי- רטוט למנהל הטבלאות שלו. שירטוט המ- בוצע מתוך טבלת ציר, מסדר את עצמו בצו- וה המתאימה, כאשר משנים את מבנה הטבלה. מודול השירטוט של אקסל מציעה גרף ייבייגלה'י, עמודות, ו-5א11אםא1, בנוסף לכמה צורות פשוטות מבורכות. האבחנה בין טקסט השייך לנושא לבין טקסט שאינו שייך לנושא, תעלס (באפשוותך למקס מחדש כל כותרת או מידע טקסטואלי בא- מצעות העכבר), ואמצעי ייגרור ושרטט" יא- פשר לך להרחיב שירטוט קיים על ידי שת- עביר אליו נתוניס חדשיס. עריכה בתוך התא אקסל 5.0 מאפשרת גם היא, כמו 1-2-3 ל- 0/5כא1/ו, עריכה בתוך התא וכן עריכת שירטוט במקוס. בהקשה כפולה על גבי שי- רטוט מוטמע, התוכנית ממסגרת את השי- רטוט בתצורה המתאימה ל-2.0 01/6 ומשנה את התפריט בהתאס. הגירסה הזו של אקסל תהיה היישוס הר- אשון של מיקרוסופט שבו תשמש מהדורת "8 ח0110ו[קק א" של 84516 1501 כשפת מקרו. שפת המקרו האורגינלית של אקסל, הנקראת כיוס שפת ייוא.1א, תמשיך ותקבל תמיכה. בנוסף היא גס תורחב על מנת לכלול פעולות המשמשות את האמצעים החדשים של גירסה 5.0 של אקסל. הגירסאות הבאות של אקסל תתמוכנה גם הן בשפת |א1א, אולס לא תוחבנה אותה. פרשן המקוו ל-1-2-3 של אקסל, התומך במשפטי מקרו של לוטוס מגירסה 2.2 לדוס, ימשיך בפ- עולתו למרות פסיקת בית המשפט המחייבת את בורלנד להסיר את פרשן הקלידים של 3 מקוואטרודפרו. גס | אקסל, כמו שתי מתחוותיה ל-0%/5כ א1/, תאפשר לתת שמות לדפים, לשלב שמות אלו להתייחסויות של נוסחאות ולנוע בין דפים באמצעות הקשה על גבי הסימניות שבתחתית הגיליון שלך. הפו- רמטים הרב-קבציים, שהיו שייכים לגי- רסאות קודמות של אקסל - אינס קיימיס יותו. מסמכי שירטוט וקיבצי מקוו של א/1א שיובאו מגירסאות קודמות, יופיעו כסוגי דפים מיוחדים בגירסה זו של אקסל. שירטוטיס חדשים יוכלו להטמע או להיות מוצגים במסך מלא על גבי דפי שירטוט. יהיו כמובן משתמשים מגירסה 4.0, שי- ספידו את חסרונו של דף תוכן העניינים בגי- רסה 5, אולס מרבית המשתמשים האחריס ימצאו שפורמט הקובף המשולב הוא רווח' גדול מבחינת שימושיות. על מנת להביא אותך להכרות טובה יותר עם עושר האמצעים וקיצורי הדרך, מכילה גיוסה ‏ 50 של אקסל מדויך ( ת[ך 0א2]/ו), המוצג כצלמית לא בולטת במיוחד. צלמית זו תשנה צבע בכל פעס שת- בצע משימה בדרך שאינה היעילה ביותר, אתה יכול להתעלם או אף לסלק את צלמית הקסם הזו, אבל הסיכוי שתעזר בה - גדול הרבה יותר. לפי סקר בלתי מייצג שערך 26 מגזין, פחות מ-5% מהמשתמשים רוכשים מערכת כוללנית למשוד, אולם קווב ל-25%, מדווחיס שהם משתמשים במסדי נתוניס באופן שוטף. טנא אלי טוחכ ע נכש'ו.גלגד. פנטיום המעבדים רבי העוצמה של 'אינטל' סביבם נבנות מערכות המחשבים האישיים המתקדמות ביותר. מעטות הן החברות המציעות כבר היום מחשבי 'פנטיום' שעובדים. ובין הראשונות והמובילות - 1 האמריקאית - המציעה מבחר דגמי פנטיום באספקה מיידית ובעוצמה אדירה. בליגד. דוקא ליגד. כן, דוקא ב'ליגד' כדאי לך יותר לרכוש מערכות מתקדמות. כי לצד הציוד האיכותי מציעה 'ליגד' נסיון וותמיכה ברמה ואיכות נדירים. לצד התמחות בתחום הרשתות ( וםעסא וכד'), 'ליגד' הינה בין החברות המתמחות בתחום אואט על כל היבטיו. ולא רק זה, 'ליגד' מתמחה בתחום מערכות גראפיות ותיב"מ על כל היבטיו (וכידוע, אחד היישומים ה'רעבים' ביותר לעוצמת פנטיום הינן תחנות עבודה גראפיות). כך כבר יותר מ-14 שנה בהן מהווה 'ליגד' כוח מקצועי משמעותי בתחום המיחשוב. כוח שראוי להתחשב איתו... / מקדימה מחקר למוצר כשמחשבים ברצינות + 1 5 צס א א זסו68 866!וזסחוטת מעונין בפרטים על ה וג, פנטיום ו'ליגדי? אנחנו מחכים לטלפון (03-9243555). וכדאי לך לבקש את מנדי, כלנית במחלקת המכירות. ליגד מידע טכני בע"מ, רח' אפעל 17, קרית אריה, פ"ת 49511, טל. 03-9243555, פקס. 03-9243132 66 0 ישראל אפריל 1994 בסקירה זו בחנו שלושה מוצריס: פרדוקס 4.5 ל-5שספא - המהדורה הקבוצתית; 0 ל-5/או0סאז/ גירסה 2.1 מבית לוטוס ואקסט גירסה 1.1 של מיקרוסופט. מוצרים אלו מייצגים את הלוך הרוחות לאחרונה, המטשטש את ההבדלים בין מוצרים מק- צועניים לבין מוצרים למשתמש סופי. כל השלושה מציעים כלים אינטראקטיביים, ההופכים אותס לקלי-שימוש (ניתן ליצור יישומיס מתוחכמים, בלא תיכנות כלל). עם | זאת הם שונים משמעותית האחד מהשני << בכוח שהס טומנלס מתחת למכסה המנוע" . בקצה האחד ניצב פרדוקס מבית בורלנד, . שהוא מסד נתונים בעל כלים מלאים, המ- אפשר, למעשה, התאמה בלתי מוגבלת לצרכי הלקוח, וכן אפשרות לנהל קבצים: גדולים מאוד. בקצה השני ניצב | 80408 שהוא הידידותי ביותר מבין השלושה. מע- רכת זו מציעה את הפונקציונליות המיוחדת ביותר, כגון: פתיחת מסד נתונים וצרת באו- פן אוטומטי מבנה מתאים להצגת המידע. מצד שני זוחי המערכת בעלת הביצועים האיטיים ביותר ובעלת .האפשרות הקטנה ביותר להתרחבות. מערכת אקסס של מי- קרוסופט ניצבת, איפה, באמצע בין המ- קצועני מצד אחד ובין הנוח למשתמש מצד שני. זאת היא עושה תוך שהיא מספקת אמ- צעים כ-12482/ש ו-ק648 015 המסייעים ללימוד | קל של המוצר ומאפשרים לנהל דרישות של מספר יישומי מסדי נתונים. במסדי נתונים שהם חלק ממערכת כלל חב- רתית מלאה, יש חשיבות מיו- חדת לשקיפות המבנה למ- שתמש. זאת לאור הצורך להיות מתאימים למגוון רחב של משתמשים. שלושת המו- צרים כאחד, יכולים למעשה לקרוא כל מבנה של מסד נתו- נים. כולם תומכים במבנים של דיבייס ושל פוקספרו (כולל באינדקסים שלהם). בנוסף לכך תומכת אקסס במ- בנה של פרדוקס 3.8 ומערכת זו וגס 422804018, תומכות בקישוריות פתוחה למסדי נתונים (0280), של מי- קרוסופט. בורלנד מצידה מס- השוואת מסדי נתונים צִּ מוצרים אלו מייצגים את הלך הרוחות לאחרונה, המטשטע את ההבדלים בין מוצדים מקצועיים לבין מוצרים למעשתמש סופ' - פקת ממשק פתוח לתיכנות יישומי מסדי נתונים (12421) התומך בקישור למסדי נתוני 500 כמו 50/88 50 סליביס ואורקל. 7 " 8 | קטסה6אחסש אספגחתגק אסודופם ו מערכת זו היא ממש זאב בעור כבש: מסד נתונים בעוצמה תעשייתית המסתתר מתחת לממשק ידידותי ומתוכנן היטב. אמת, לוקח קצת יותר זמן להתרגל לפרדוקס מאשר לא- קסס או ל-ת040א422 של לוטוס, אולם | לא הרבה יותר. התמורה למאמץ היא בצורת מסד נתונים שלא בנקל תגדל מעבר ליכולתו. במושגי פרדוקס, כל אלמנט במסד הנתוניס הוא עצם, כולל פריטיס בחלון דיפדוף, עצ- מים במבנה של ממשק וכוי. הקשה על גבי העצס באמצעות הכפתור הימני של העכבר מעלה תפריט רגיש להקשר, הנוגע באותו עצם. עובדה זו הופכת את הניווט לקל באופן יוצא מן הכלל. אינך צריך להסתובב בין תפ- ריטים נגללים כדי למצוא אופציות להן אתה נזקק. ץ]₪ מדובר כאן באחת העיטקות הטובות ביותר בשוק: כל אחת משלושת התוכנות בחבילה שווה את מלוא המחיר עבורלנד מעבקעות עבור הערכה כולה אירגון מסד הנתוניס משתמשי פרדוקס צריבים להגדיר שני שבילי חיפוש לתחומים מיוחדים: ספריית העבודה וספריה פרטית. ספ- ריית העבודה היא זו שבה מחזיק פרדוקס את המבנים, שאילתות, דוחות ואלמנטים אחריס הקשורים במסד. הנ- תונים. במערכות רב-משתמשים, ספריית הע- בודה תהיה בדרך כלל על גבי השרת. הספריה הפרטית, שתהיה מותקנת בדרך כלל על גבי הדיסק הקשיח המקומי, היא ברירת המחדל לספריה המיועדת לתוצאות השאילתות 7 " כדי לאפשר למשתמשים לנהל מוזרויות פו- טנציאליות של קבצים. וספריות, פרדוקס מאפשר לתת כינויים לשבילי חיפוש, ואו- גדנים לאיסוף האלמנטים של מסד הנתונים. האוגדן של פרדוקס משמש כפונקציה דומה לו שמשמש החלון באקסס, אולם הוא פחות אפקטיבי ממנו באירגון רכיבי מסד הנתוניס. האוגדנים מציגים כל אלמנט כצלמית - לכל אלמנט הסמל שלו. מכל מקום כל הצלמיות מוצגות בבת-אחת כך שעליך להסתובב ול- חפש את זו שבאמת דרושה לך. בנוסף לכך, פריטים חדשים כמו מבנים, שאילתות וכדי אינס מוספים באופן אוטומטי לאוגדן; עליך להוסיפם באופן ידני בעת יצירתם, וזה דבר שעלול להשכח בקלות. נקודה נוספת: הקשה כפולה על גבי הצלמית, שהיא -פעולה אי- נסטקטיבית של משתמש פאוססאנזו מנו- סה, מעלה את האלמנט במוד של ייתצוגת נתונים"" ולא של ייתיכנון". באופן מעשי אין וה כל כך בעייתי, משוס שניתן להקיש על גבי צלמית הייתיכנון" לאחר שניפתח חלון התצוגה. אולסם אם האלמנט קשור בשאילתא ארוכה, אין זה כל כך נוח. כדי לפתוח אלמנט במוד של יתיכנון", עליך להקיש עליו באמצעות הכפתור הימני או להשתמש בתפריטים. תיכנון באמצעות עצמים בפרדוקס, כל אלמנט של ממשק המשתמש על גבי מבנה, הוא עצם. עצם יכול להיות מוכלל בתוך עצמים אחריס וכן ניתן להזטם ‏ גלוית הרשמה כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרוב 4 .05|א תל-אניב בו" = כיזונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות הומנת השתתפות רשמו אותי כמשתתף בסמינר הבינלאומי הראשון, שמארגן 5א16421א 26 בישראל בהשתתפות ג'והן דבורק. ד לפרטיים: לוטה שיק עייס 675 ש'יח לתאריך 15.3.94 מספר > בנק /למוטב בלבד רו למפעלים: אנו מאשרים בזאת כי נשלם 675 שייח (כולל מעיימ) כנגד חשבונית עבור השתתפותו של החיימ בסמינר. מספר הזמנה - > חתימה וחותמת שם ותפקיד טלפון המשתתף טלפ[ ----------- 5ק0 כתובת ו .2 רבב .ב בוב ב- ב רי- ה-ר- רב בכר ר-ךר-ר-ר-ו--- ור ר- ור יי ר-ירי- ריר --ר- יו אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 | פשסשחו/ זס) סו03ז6קט62-5 סופר לבצע ! מנוי חדש ל-25 גיליונות + 64-5000466 חינס! : שם משפחה טלפון חידוש מנוי מספר ל-25 גיליונות + טוג'אטקט04-5 חינס! - כתובת ומיקוד הארכה נוספת מנוי מספר. = ב-25 גיליונות + 6ג'סקט0-5 חינם! ‏ + 07 רצייב שיק מסי = בנק במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' -‏ - - לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ) נא לחייב את חשבוני בוייה /ישראכרד מספר הווה ווה וו ו הכרטיס בתוקף עד > תאריך חתימה + מבצע 676פנוקו 0י) פרטיס בעמוד 111 * תוכנה בשווי 5495 + 40% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. ויה מ.1 2.4 אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-5א140:421א 26/ המהדורה הישראלית כל ב 0 גליונות במחיר - .119 שייח (102 ש'יח באילת) החל מגליון [1 מספר : שם משפחה טלפון אל; כתובת ומיקוד רצ'יב שיק מספר בנק אלידע הוצאה לאור בע''מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בע"מ - נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרט מספר: 6 1 וו תל-אגביב 01 הכרטיס בתוקף עד תד תאריך ירי חתימה /2/0721 7177/1054 07708 "ערכת עיבוד תמונה מלאה - חומרה + תוכנה ב-%695 בלבד הטרס מסו] תמיד ידעת כ' חסוו9ופח3זד 03 מספקת את הפתרונות הטובים ביותר לעיבוד תמונה, עיבוד אותות ואיסוף נתונים, בתעשיה ובמחקר, בחומרה ובתוכנה. עכשיו אתה יכול לרכוש אותם במחירים ללא תקדים: מערכת עיבוד תמונה מלאה, הכוללת לוכד תמונה דגם 556 דס תוכנה בסיסית ב-695 דולר בלבד (08;)! אנחנו מציעים גם כרטיסים לדרישות מיוחדות, את תוכנות ה-6או6/שו הטובה בעולם - ססֶּז| סג | ו003ו6, תמיכה של צוות המומחים המנוסה ביותר בישראל, סמינרים חינם, ציוד עזר ותוכנות יעודיות. אל: מיליטרם תעשיות (1993) בע"מ, הרב קוק 87, הרצליה תד. 13324 ת"א, 61130. פקס 09-574383, 0ל: 09-584872 כתובת פקס [ ] מבקש סט קטלוגים 94' חינם | ] הצעת מחיר למערכת עיבוד תמונה [.] הזמנה לסמינר עיבוד אותות ך])מבקש מידע בנושא עיבוד תמונה ו ד 0 - /(20 , 605 וס ץצ 66 וה 2 אסופוצ 0 צדוושפו- * פתרון זול + דיוק ללא 60 עס צחספצ 6 55 דם * לוכד התמונה הזול ביותר עם הביצועים לבעיות הדמאה תחרות הטובים ביותר בסוגו * מוניטור יחיד * 640%48088 * דיוק גבוה בכל > בכל האבחנות האבחנות הסטנדרטיות הסטנדרטיות והלא-סטנדרטיות ,= | * ממשק ₪5 ק * * ממשק 54 ממשק 5% 16 ס'ביות | = 32 סיביות מהיר 6 סיביות -. ₪ ₪ ₪ ₪ ה אה אה אה ה א שח חח ה ₪ שח שח ו א שח שח ה ₪ אה אה א אא אא | ראשווים בע יבור ית ווה צִּ לוטוט עכסה יותר תחומים המעניינים את המעותמעו הטופי והיא פונה אליו עם תוכנות המותאמות יותר. לקלות ההפעלה שהוא עצפה לקבל = ממקום למקום כיחידה אחת. עץ של עצמים משרטט את היחסים בין עצס לבין מבנה. הקשת הכפתור הימני של העכבר על גבי עצס של ממשק המשתמש (או כל עצם אחר), - מעלה תפריט רגיש להקשר. עובדה זו הופכת את יצירת המבניס לפעולה קלה משום שאין צורך להסתובב ולחפש בתפריטים נגלליס כדי למצוא התאמות שונות לקיבועים המיו- עדים לצרכיך. במידת הצורך ניתן להצמיד. גם קידוד הנקרא גם 24 081807 אסזד 6 0% (0040₪א/1 כדי לממשק עצמים, תוך בחירת מתודות שונות מתוך תפריט העצמיס. הקידוד נדרש, מכל מקום, רק: ליישומים מאוד מתוחכמים. פרדוקס מקים מבנים סביב מודלים של נתונים המזהים את כל הטבלאות המעורבות ואת היחסים ביניהס. ואכן, הצעד הראשון ביצירת מבנה הוא בחי- רת הטבלאות הדרושות והגדרה ויזואלית של הקשריס ביניהם, תוך שימוש בתיבת הדי- אלוג של מודל הנתונים של פרדוקס (זה כלי: קל הרבה יותר לשימוש מאשר המקביל לו באקסס - תיבת הדיאלוג של היחסים). המו- דל נבנה באופן וויזואלי: קוים המחכרים טבלאות מיוחסות, משורטטים באמצעות העכבר. מאחר ופרדוקס מאפשר לך לתאר גם יחסים מסובכים, אינך צריך להריץ שאילתא בטרס תשתמש במבנה. מאוד פשוט לתכנן מבנים בפרדוקס והכלי מספק כלים עשירים. היידלפק המהיריי המ- סומן בראש המסך, מכיל כמה עצמים חזקים לצרכי ממשק. לדוגמה: עצם בינ-טבלאי, מא- פשר לך להציב טבלאות חד ודו כיווניות במ- בנה (יצויין שאקסס מאפשר ליצור מבנים רב-טבלאייס אולס רק כחלק משאילתא. מע: רכת ‏ 022800 אנה מאפשות זאת. 08| 6 ישראל אפריל 1994 השוואת מסדי נתונים שאילתא לפי דוגמה קל מאוד להשתמש במבנה לצרכי חיפוש רשומות מסויימות כל עוד החיפוש משתמש בשדה אחד. אולם אס אתה רוצה למצוא, למשל, את כל הלקוחות הגרים בירושלים ואשר רכשו אצלך ציוד ביותר מאשר 2000 שקלים, אתה תצטרך להשתמש בחלון הש- אילתא לפי דוגמה (08₪). חלון ה-022 הוא קצת מיסתורי בתחילה. לא תוכל להתמצא בעבודה איתו על ידי קפיצה למים הקרים, ואפילו אס תשתמש במערכת העזרה המקוונת, היא לא תוכל לעוור לך בכל דבר שעליך לדעת. אין זה משום שזה כל כך קשה; הדברים רק אינם | ברורים מעליהם ותאלץ לקרוא הכל בחו- ברת. אולם מרגע שתפסת את השיטה, אתה תמצא שקל ליצור אף את השאילתא המו- רכבת ביותר. כל טבלה בשאילתא מיוצגת על ידי שורת תיבות ריקות בעלות שמות שדות בראשן. אתה בוחר שדה על ידי הצבת סימן בתוך שטח השדה. קיימים ארבעה סימני בקרה שונים כאלה. בהתאם לסוג סימן הבקרה, יכלול אוסף התוצאה, (או לא יכלול) רשומות ייחודיות וכן ימויין או לא ימויין בהתאס. חיתוך טבלאות נעשה באמצעות ערכי דוגמה הנמצאים בשדות שעליהם מתבצע החיתוך. קריטריוניס לבחירה :כולים גם' הם להיות מוקלדים לתוך שטחי השדות. האירגון של כמה מהמסכים של המערכת עשוי להיות זר בהתחלה, אולס לוקח רק זמן קצר, ובסיוע חוברת ההדרכה, כדי להיות פרודוקטיביים באמצעות פודוקס. שפת התיכנות החזקה - .241 - קיימת, אם אתה צריך. אותה, אולס מרבית מסדי מסד הנ- תונים יכולים להיבנות בלא תיכנות כלל. השימוש בפודוקס נותן לך מערכת שהיא קלה לשימוש ובכל זאת חזקה מספיק כדי לטפל במסדי נתונים גדוליס וכן מאפשרת התאמות שתספקנה גם את המפתחים המ- קצועיים. 005 5 -05פאוש 08 ה6ה0סהקקה כאשר לוטוס רכשה את חבות התוכנה 1 ביוני 1993, היא זכתה במ- ערכת 5אוספא1או 08 2800 גי- רסה 2.0. זמן קצר לאחר הרכישה, יצאה לו- טוס עם גירסה 2.1. תוכנית זו, העוסקת גם בבניית יישומיס קטנים ובגישה לנתונים כלל = חברתיים, | מתאימה יפה לתוך חבילת ה-148150118א5 של לוטוס. גירסה 2.1 היא רק השבחה קלה שנועדה לה- תאים את התוכנה לשילוב בתוך ערכת ₪ המערכת כוללת עכשיו את ה-5%1871060%5, את מדף הסטטוס, ות- מיכה במבנה של קבצי 4א/. של 12-3 ל-00\5א1/ גירסה 4.01. מערכת 4220/0011 היא מערכת ידידותית לשימוש במסד נתוניס בלא תיכנות, בעלת מספר רב של אמצעים יעודיים למשימה הא- רוזּים בה מראש. שלא כמו אקסס ופרדוקס אין למערכת זו שפת תיכנות פשוטה, על אף שמקרוס מאפשרים לך לבצע באופן אוטומטל מספר פונקציות+ 000000 > בעוד פרדוקס מהווה כלי פיתוח למקצוענים, ואילו אקסט מתנדנד בין הקטגוריה של המ- קצוען למשתמש הסופי, הרי ש-008א32 הוא באופן מובהק מוצר יעודי למשתמש הקצה. הגם שחסרים לו מספר עצמי ממשק מתוחכמים, המוצעים על ידי שתי החבילות האחרות, המערכת בכל זאת יצרה את המ- בניס הדרושים לתסריט המבחן שלנו. מצד שני, משתמשים בעלי מסדי נתונים גדולים ומורכבים, עשויים לגלות שביצועי התוכנית הם איטיים בצורה נוראה. צפיה בנתוניס שלך על אף שהמבנה הרגיל של הנתונים הוא במ- בנה של קבצי 28% של דיבייס 1, מערכת 01 יכולה לקרוא גס קבצי דיבייס ], פרדוקס ופוקספרו וכן טבלאות .501. בגירסה 2.1 הוסיפו גם תמיכה ב-0280 (קישוריות פתוחה בין מסדי נתונים) וכן היא כוללת התקנים לגישה ל-2181508, אקסס ומספר סוגי טבלאות .8)21. המערכת מנהלת את מסדי הנתונים ואת הא- למנטים הקשורים בהם, באמצעות מה שהיא קוראת "נקודות תצפית'" (18/8/), הכו- = ללות מבניס ומספר סוגיס של דוחות ויכולות להתייחס לטבלת נתוניס אחת או יותר. המ- ערכת יוצרת בצורה גרפית את הקשרים בין. הטבלאות בחלון של יאיחודיי (א101), במ- קוס בו ניתן לקבוע כללים לכפיית שלמות נתונים התייחסותית. תיבת שיחה של הגדרת שדות, מאפשרת לך לתאר סוגי נתונים ואת האורך של כל שדה בטבלה. נקישת עכבר על כפתור ה'יאופציות", = מעלה הרחבת אופציות לכל שדה. זהו המ- = המשך בעמוד 154 | עוד בחרון אומתדאולי בתקשוורת: - 3 = 7 3 11 0% חדש!: עברית 0 ך ו : 0 0 .990019808 פטזטע 6% 9 אוש 5% 8 ₪083 300 ו ו וו 8 ו ו הז 0 | תו 508% = 6ההמהמוסת קההה 430690 101002168 4 | | + פא ה 0 30 'תים תקשורת' מציגה את אסם |םווו4ח6 התוכנה המובילה בתחום פו/קסד לרשתות וסביבת 5וספאו/: (5₪ד 3 זסח) 1 ₪1 פשוססחו/ 100% 85 160ח6וח6!קוח! ץזסוחסוח 0356 01 688 ץוחס 65זוטס ]50 סב זחסווס הזסם 6זה פחסוזהסווססב || ₪ .610 ,ז00ָח3)/! ה | ,6זפוז6 תווצו עוחזזטסהס6 5אזס\ ₪ זא פשסטחו\ זסז ,6-א 5055085 6005ח3ז!ורחו5 128 0 כ ₪ :51 6481006 :ווק - | 1 50001 4/3 ץ26166|6 ,1 500861 פשוססחו\ קךהד קד ,3270אד , (200 דש ,100 דצ) דסא ושד וקה קע|אפחוצ) הסא/6קה 6צס סחום ,סָחוק =ו/\5 ₪ 36806 פאוסצ , ווהשו/ק דוס וח0ז05 6חג ,51811565 ,פוסח\ ,ססחו= צו ב != | תים ח0ס6ס : תקעוורת 7 / 1 8 תים מחשבים ומערכות בע"מ א 05 טל: 03-5340962 פקס: 03-5343917 סניף חיפה: 04-338205 | תקשורת אותחזרית לאדגון 70 6 ישוראל אפריל 1994 ישומים רבים פאול בונר אל תבטל תסריט זה כחלומות באספמיה. המציאות של יישומיס משולבים, אשר מבצעיס משימות ורטיקליות בצורה או- טומטית, טובה כמעט כמו תסריט זה, גס אס הביצוע טיפה מסובך. כיוס, תוכל לב- נות ולשווק יישומיס משולביס באמצעות משאבי תוכנות המדף 5שסשחו\ של מי- קרוסופט ו-05/2. הדבק המחבר בין הח- לקיס - כמו שפת מקרו בין-יישומיס ות- כונות מערכת הפעלה בסיסיות כמו ריבוי משימות, העברת מידע דינמית (שסכ ), וקישור ושיבוץ עצמים 01₪) - נמצא בתוכנה אחת. אולס יש לתבל ציפיות ורו- דות לגבי פיתוח קל של תוכנות במספר גרגרי מלח. הבדיקות שערכנו מראות כי אפילו הטוב ביותר בכלים שנבדקו לא מגיע לדרישות שהצבנו מבחינת שילוב קלות הפיתוח בהפעלה גמישה וחזקה. מצאנו גס כי פרויקטים מסובכיס דורשיס השקעה אמיתית במאמצי התכנות. אבל, יישומים משולבים עדיין מייצגיס כיוון חדש וחשוב בפיתוח יישומיס. הס חלק מאותה מגמה כמו המסמכים המ- שולבים של 2.0 01/8 - מעבר ממודל חי- שוביס הנשען על היישוס הבודד אל מודל . = /- 5 4 ז - יי שפות מקרו בין-יישומים אתה עדיין ישן, השעה היא חמש וחצי בבוקר - אך המחשב האישי שלך כבר ער, מקבל מחירי מניות מהשרות המקוון, מעבד ומאבחן את הנתונים שקיבל, ממפה את מגמות השוק, ומפקסס תמצית מסודרת לעילא אל הבוט שלך. מהיכן הגיע לו אותו יישוס קסום, אשו מבצע כל כך הרבה פונקציות חזקות בפקודה אחת! אתה עצמך יצרת את היישוס תוך שימוש בתוכנות עסקיות סטנדרטיות. ,; שפה אחת הנשען על מערכות מוכוונות-יישום או מוכוונות-תהליך. התוכנות שבדקנו כדי לבדוק את יבול שפות המקרו, כת- בנו תסריט משולב הדומה לזה שתי- ארנו בתחילת המאמר. כדי לבחור את המוצרים שיבדקו, שלחנו את התסריט לכל החברות שהצלחנו לגלות המ- פתחות כלי שילוב יישומים. אלו אשר חשו כי מוצריהן מציעיס את התכונות הנדרשות הוזמנו להשתתף בבדיקה. שישה מוצריס נמצאו מתאימים למ- שימה: ]100181 5686 , תסחסא 6גך קס)א265 ע68הש0068%ז2 , תס6וסט? פאזסשות0)ג8, אאםא-%% ססוג -, ו-4100סתג/. ב*קנו גם את גרסת ביטא האחרונה, של יימהדורת היישומיס""י של שפת המ- קרו 84510 .15041 של מיקרוסופט. שפה זו מובנית בתוך .₪801 של מי- קרוסופט, גירסה 5.0, שאמורה לצאת לשוק בתקופה בו יודפס מאמר זה. לצערנו, לא יכולנו לבדוק את 26 6 של )תוס [4ז1ח06, אשר כו- ללת שפת תסריטים חזקה וסביבת אצווה, מאחר והחברה לא יכלה לה- (2 -/. / +1/7] 2 22//:-/י2 קר 65 מרכז הדרכה מורשה 6דג " //050א]] ₪0 5 ו4אח= דאו פשוססאוצ למפתחים כ 04516 |העפו+ 5/צספצוצ לתוכניתני ++6/6 0 ניהול פרוייקטים ממוחשב - ד0םנסחק כ מחולל יישומים - 400555 0 גליון חישוב אלקטרוני - 051א= כ פשספאוש למשתמשים יהתו היו תי הזו יי קוו = ₪ יעוץ חינם להתאמת קורסים 0 תלמיד מול מחשב 0 כתות ממוזגות עם מחשבים צבעוניים כ) תירגול ללא הגבלה כ) אפשרות חזרה על קורס ) לבוגרים תוענק תעודת סיום כ סיוע מתרגלים 0 חומר בעברית ובאנגלית 0 16 שנות נסיון בהדרכת מחשבים כ מרצים בכירים ומיומנים 0 רוב הקורסים מזכים את המשתתפים, בהנחה הניתנת ע"י הספק, לרכישת התוכנה הנלמדת בקורס 72 0 ישראל אפויל 1994 קדיש את המשאבים הנדרשים לבדיקה. .* תנונות משותפות הכלים שנבדקו שוניס בעוצמתם ובהיקף התכונות שלהן, אך רובס מכילים מספר תכונות משותפות. תכונות אלו כוללות תח- ביר פשוט - דמוי בייסיק, אפשרות להפעלת יישומים אחרים, צמצוס והעברת חלון של יישוס אחר והיכולת לשלוח צירופי מקשים ותווים או הודעות ליישומים אחרים. בנוסף לכך, רובם מספקים מגוון פונקציות לטיפול > במערכי | טקסט, חד-מימדיים (0א1א51) ורב-מימדיים (צ4 תִת), ניהול קבצים בסיסי, פונקציות זמן ותזמון, הק- לטת תווים, צירופי מקשים ופעולות עכבר, וחיכולת ליצור מימשקי משתמש או חלונות דו-שיח. אך בכל הכלים שבדקנו משתנה לי- שוס תכונות אלו, ומשתנה ערכן עבור האו- טומטיזציה של יישומיס אחרים. לדוגמה, כמעט כל הכלים שבדקנו יכולים ליצור סוג מסוייס של מימשק משתמש אישי. אבל במקרים רבים, יכולת זו מוגבלת לחלונות דו-שיח סטטיים, בהם לא ניתן לב- דוק את פעולות המשתמש לפני הפעלת הפ- קודה. כלים אחרים מציעים חלונות דו-שיח דינמיים גמישים יותר, אשר מאפשרים לתו- כנה להגיב על בחירות המשתמש לפני הפ- עלת הפקודה. > בצורה דומה, למרות שכלי ייהקלטת מקרו" הוא הכלי הנפו ברוב הכלִים, יישומו שונה. מספר כלים מקליטים רק פעולות מקלדת, או שאינס מציעים אפשרות. לערוך את הפ- עולות שביצענו. כלים אחרים מספקים יכו- לת עריכה מלאה ואפשרות להקלטת פעולות מקלדת ועכבר. מספר חבילות תוכנה יכולות גס להקליט את קוד הזיהוי של הכפתור או פריט התפריט שנבחר על ידי המשתמש. שי- לוב מידע זה ביישום מאפשר ליישום לרוצ טוב, גס אם השתנה מיקוס הפריט או הכ- פתור. השיווק הוא נקודה חשובה נוספת השונה בכל הכלים. למרות שכל הכלים שנבדקו מאפשרים. לך לשווק יישומים בדרך כלשהי, לא כולס כוללים מהדר המייצר קבצי הרצה עצמאיים לשיווק חופשי. במספר מקרים יש לשלם עמלות הרשאה נכבדות. ניסוי באמצעות תסריט מבחן במהלך הבדיקה גדרש הכלי ליצור יישום הי- כול לקבל קלט מהמשתמש, להפעיל גיליון אלקטרוני, מעבד תמלילים, תוכנות מודס ופקס, להעביר נתונים בין התוכנות וגם, - - שפות מקרו בין-ישומים במידה מוגבלת, להסתעף על פי תוכן הנ- תוניס. למרות שכל הכלים שבדקנו ביצעו את תסריט המבחן בהצלחה, הבוחנים שלנו מצאו כי כל הכלים פגומים משהו במספר תחומים, בראש ובראשונה, כלים אלו דורשים יכולת תכנות, כך שקלות השימוש נדחקת לפינה. משתמשים מתחילים יוכלו לתכנת משימות מסוימות, אולס פרויקטים גדולים דורשים ידע בתפישות תכנות סטנדרטיות כמו בקרת זרימה, טיפול בשגיאות ותקלות, טיפול במ- ערכי טקסט וידע מסוים במטלות 5שסשתג/ ובניהול משאבי פאסשתג/ו. מאחר ולרוב הכ- לים שנסקרו, למעט ע8זסחץ6935סז/, אין כל - מידע פנימי לגבי חיישומים העובריס תהליך אוטומטיזציה, יכולתם להתאושש מתקלות ביישוס היא אפסית. משמעות יכולת חלשה זו היא תוספת קוד מצד המפתח כדי שהיי- שום לא ייפול בתקלה הראשונה שתקרה, או כאשר הוא יקבל חלון הודעה אותה אינו מכיר. גסם זמן פיתוח ארוך נלקח בחשבון. כתיבת קוד היישום וכתיבת קוד הטיפול בשגיאות ובתקלות לוקח זמן - יותר מדי זמן לדעת הבודקים שלנו. גם החברות שכתבו את תס- ריט המבחן דרשו לעתים קרובות תוספת זמן כדי לסיים את כתיבת היישוס. גס לאחר כתיבת היישום, נדרשו מספר שעות להתאמת היישום למחשב של הבודק. בה- שוואה לזמן הפיתוח בשפת תכנות, נניח ++6, מספר ימים לא נראים כזמן פיתות ארוך מדי. אך מאמץ הפיתוח עדיין משאיר את הכליס האלה מחוץ להישג ידו של המ- שתמש המצוי. 006830 חיה הכלי היחיד בו לא נת- גלו רוב המגבלות שהזכונו, מאחר ואין כמעט צורך בתכנות. אולם, יש להזכיר כי כלי וה חוא הפחות גמיש בין הכלים מאחר והוא תומך רק במספר מוגבל של יישומים, וחסרות בו מספר תכונות (כולל היכולת לי- צור חלונות דו-שיח) הנחשבות חיוניות בעיני מפתחים רבים. שיקולי סביבה עבור מטלות בין-ישומים, :יש לסביבת 2) יתרון חשוב על פני סביבת 5שס4חו/). זאת, תודות למאמצים של יבמ לקדם את אאא כשפה מבנית מערכתית. מפתחים המשתמשים בכלי תסריט רב-שימושי כ-אאם-א/ של חסטוגאו יכולים לקשר את התסריטים שלהם למקרו שנכתב בשפת אאא חד-יישומית, כמו זו המוצעת ב-1 סז?. מפתחים אלה יכולים גם לשלוח פקו- דות לכל יישוס המכיר ב-אאטת והיכול להוסיף את סביבתו לזו של אאתא. לעומת זאת, בסביבת 5אס6תו/ו התמונה לא נראה כה שלמה. מאחר ואין לסביבה זו שפת מקרו תקנית, מספר חברות מובילות מק- דמות שפות מקרו משלהן - דוגמאות חשו- בות הן ת00ו6ם פחסנוגטו[קק 0 8516 18081/ר של מיקרוטופט, ו-50006 10105 - כחלק מא- סטרטגיית חבילות התוכנה שלהף. =" הסקירות הבאות מראות כי, למרות הבעיות והמגבלות, כל הכלים שנבדקו יכולים לספק מענה מלא או חלקי. חלקס יצרו יישומים שהיו גס אלגנטייס וגם בעלי עוצמה מס- פקת. אנו מצפיס להתפתחויות חדשות בת- חום זה כאשר טכנולוגיות חדשות יהיו נפו- צות יותר בעתיד הקרוב, במיוחד 2.0 ₪.זס. למרות זאת, הכלים הנוכחיים, על מג- רעותיהם, שוויס בהחלט את תשומת לב המ- פתחים, 06 ח0ס; זוא!0סז שפוח . 3.1 5וספאו זהו אחד הכלים החזקים ביותר עבור או- טומטיזצית יישומיס בסביבת 8ס6תו/ . הנלי מתפאר בניהול יעיל יותר של יישומי 5, יכולות תקשורת בין-יישומיס בין מספר חלונות של פפָשמ8, ושיגור הודעות על פני רשת. אך מספר חוסרים בכלי ומחירו הגבוה - %695 כולל רק שלוש הרשאות םוא ןאט - עלולים לגרוס לכך שהתוכנה תהיה אטרקטיבית רק עבור אלה הזקוקיס לשימושים הייחודיים שלה. > > הכלי מציע מבחר פקודות להרצת והפעלת יישומי 5אסתנ\, כולל שליחת תווים וצל- רופי מקלדת והודעות מ כ, ומבחר פקודות שליטה בחלונות. הכלי יכול לתת שס לחלון מסוים, המאפשר שליחת פקודות לחלון מסוים זה כאשר יש מספר חלונות של התו- כנה. השפה הינה קלה ללמידה, וקל להבין תסריט כתוב, דבר המאפשר למשתמש מתחיל לת- כנת יישום פשוט. יצירת משתנים והצבת ערכים נעשית בעזרת מספר הצהרות ישירות וברורות. הכלי כולל מבחר מבנייבקרת זרי- מה. הכלי מאפשר קביעת סוג משתנה או- טומטית, החלפת משתנים דמולית שפת אצווה, ומערכת פקודות מלאה לניהול מע- רכי טקסט. : מעבוי למודל התכנות התהליבי למרות שרוב הכלים קשורים למודל התכנות התהליכי, הכלי מציע גם מספר יכולות תכ- נות מונחה-אירוע, באמצעות שימוש בפ- קודות א0 שונות ופקודת /'ד281081, המ- פסיקות את מהלך הזרימה הרגיל של היי- שוס כאשר מתרחש אירוע מסויס. באמצעות שילוב פקודות אלו תוכל לכתוב תסריט אשר מגיב לאירועים שונים. מעבד התמלילים שומר על רוב נוהגל פאוס6ת1\. בנוסף, יש בו תפריט ייהקלטותי, המספק גישה אל תוכנת ההקלטות של הכלי, ותפריט ייהדבקהיי המאפשר לך להכניס נתו- ניס קבועים במהירות. לא ניתן לטעון מספר מסמכים בחלון מעבד אחד (אין תמיכה בתקן 121א), אך ניתן להפעיל מספר חלונות של התוכנה. בתוכנת ההקלטות ניתן להקליט רק פעולות מקלדת או פעולות מקלדת ועכבר. במקרה הראשון, ניתן להמיר את פעולות המקלדת בפקודות שפת תסריט, כך תוכל לערוך את התסריט ולהוסיף תנאיס לתסריט. במקרה השני ניתן להפעיל את המקרו כמות שהוא. שתי השיטות לא מקליטות את פקודות הפ- ריטים, כך ששינויים בחלון הדו-שיח יגרמו לכך שהתסריט לא יבצע את הפעולה הר- צויה. חלונות דו- ש*ח מותאמים לעילא עורך החלונות המעולה מציע עריכה גרפית ותמיכה גמישה באמצעי בקרה תקניים של סמ ,| תמונות 811%12, | וצלמיות (5א100) בחלונות הדו-שיח. לאחר תכנון חלון, ניתן לייהדביקיי את הקוד שיוצר אותו לתוך התסריט או להחזירו בכל זמן לעורך החלונות כדי לערוך שינויים. העורך מציע גם אופצית ‏ יאישוריי, המ- אפשרת למפתח ליצור פתרונות אלגנטייס והידברותיים יותר מאלה הנוצרים על ידי שפות מקרו אחרות, היכולות לטפל בנתונים רק לאחר סגירת החלון. ניקח כדוגמה חלון פשוט המכיל רשימת קבצים בייתיבת רשי- מהיי (80% 11581) וכפתור פקודת מחיקה. כאשר נשתמש באופציית היאישוריי, הת- סריט יוכל למחוק את הקובץ לאחר לחיצה: על הכפתוו, לעדכן את רשימת הקבצים בתיבה ולהמתין לפקודה נוספת. ללא האו- פצייה, התסריט יהיה חייב לסגור את החלון לפני ביצוע הפעולה, ואז לבנות מחדש את החלון לפני ביצוע פעולה נוספת. בעורך קיימים אמצעי דיבוג מספקים הכו- לליס ביצוע בצעדים (8105 ם.01א51) וע- = קיבה (186). העורך אינו בודק את הת- חביר לפני הפעלת התסריט. כאשר הוא נתקל בטעות, הוא יעצור את ההרצה ויציע מספר אפשרויות. למרבה הצער, אין אפשרות שפות מקרו בין-ישומים לשנות את התסריט במהלך הדיבוג, כך שיש צורך בהרבה סבלנות במהלך ניפוי הש- גיאות. תמיכה ביישומי הכלי כולל 188, המאפשר ביצוע פעולות רבות בין יישוס 205 ליישום שלך (ביניהן אפשרות קריאת חלון 205 ותגובה לקלט של המשתמש), המעניקות לכלי יכולת הי- דברות עם יישום ה-205 טובה יותר מזו של כלים היכולים לשלוח רק תווים לחלון ה-005. כאשר מותקן מודול שליחת ההודעות, הכלי יכול לשלוח פקודות ותווים בתוך רשת, ול- הפעיל תסריטים ויישומים הנמצאים על שרתים אחרים. התיעוד של התוכנה מכיל ספרי הדרכה מל- אים, דוגמאות של יישומים, ועזרה מקוונת מלאה. למרות שהגרסה האחרונה מוסיפה יכולות חשובות, הכלי לא התפתח במספר תחומים במהירות מספקת. אין תמיכה ב-01/2 ובפקודות מולטימדיה. לכן, אם אינך זקוק ליכולת המיוחדת של כלי זה, עדיף אם תתרכז במוצרים אחרים שב- סקירה. 6 0 מ0זא5שס אסזהסא פחד של 5ספאוש חס אחד מהכלים הרביס בערכה החדשה של נו- רטון, העולה 5179 הוא זסאגומ0קת50, שפת אצווה חזקה ומתוכננת היטב המבוססת על טכנולוגיה של 50/0316 |וחזוחט5. התכונות החשובות הן תחביר דמוי 288(0 |ג%180 סביבת פיתוח משולבת (םכ1) טובה, יכולת להעתיק תפריטים וחלונות דו-שיח מיי- שומים אחרים והיכולת להדר (60%/711/8) תסריט לקובץ הרצה. שפת בייסיק יפה השפה מקבילה בדרך כלל ל-0ו885 [1809/ (8/ בקיצור). היא כוללת מבחר מבני בקרת זרימה, תמיכה במערכים - גס רב-מימדיים, תמיכה בטוגים רבים של משתני אמסם דאו, אך אינה מאפשרת הגדרת משתנים. היא כו- ללת גם פונקציות רבות המוכללות בשפת ה-2/, פונקציות מספריות וטקסטואליות כולל פונקציות בהן משתמשים להפעיל ספ- ריית ,211 חיצונית. היא שונה מ-8 בכך שאינה תומכת בתכנות מונחה-אירוע או בב- קרות 3% של חברות אחרות. היא מספקת עורך חלונות דו-שיח עם אמצעי שליטה בסיסיים, אולם אינה תומכת ‏ בשיטות וב- אפיוני 8/. במקום זאת, עורך החלונות יוצר קוד המתאר את החלון (כולל המשתנים), ובדו-שיח עצמו משתנים הערכים של המ- שתנים. שפה זו שונה משפת האצווה בג- רסאות הקודמות של 00)א265 תסתסא 6מך סח / זס] ( אועא בקיצור) אולס על ידי הוספת ,21.1, המסופקת ב-/יכעא, ניתן לה- וי תסריטים שנכתבו בגרסה ‏ 3% 2 וב-3.0 תסוגטחו/). הפונקציות הספציפיות ל- אם השפה הייתה רק שפת-משנה של מ היא לא הייתה שפת אצווה. לכן, היא כוללת פונקציות נוספות המתקשרות עם יישומים אחרים. קידומת הפונקציות המיועדות לטל- פול בחלונות היא א1/ו. קידומת אחרת שלל- כת לפונקציות התומכות ב-8ככ. הפקודות החזקות בתוכנה, מיועדות לת- קשורת עס יישומיסם אחרים. גם אם תוכל לשלוח תווי הפעלת תפריט ליישום, עדיף -. להשתמש בפונקציית טאם]א כדי להפעיל את התפריט ישירות, ובאמצעות פקודות אחרות לתקשר ישירות גס עס חלונות הלי- שום, אם ידוע קוד הזיהוי של החלון. סביבת הפיתוח החדשה > אחד המרכיבים של אופא הוא ייעורך השו- לחן מסוו0 265%100), עורך תמלילים הכו- לל את כל התוספות, 21]א, אפשרות ביטול פעולות במספר רמות, סרגל כפתורים, שמי- רת פעולת חיפוש, היכולת לשייך פעולות לצירוף מקלדת מסוים, והיכולת להשוות בין שני קבצי טקסט. בתהליך ההידור ‏ מבוצעת: בדיקת :התחביר, אם מתגלה טעות הסמן יעבור לשורה בה נמצאת הטעות. אולס זוהי הפעולה היחידה הקשורה לדיבוג התוכנית. איתור טעות בת- סריט מתבצע רק בשיטה הישנה של הוספת קוד דיבוג לתסריט. חיסרון נוסף מתבטא בכך שהשפה לא מא- פשרת לך להכריז על משתנים וטעות בשם המשתנה תיצור משתנה נוסף, היוצר בעיות שיקשה עליך לאתרן. גם שפות אצווה אח- רות לא מאפשרות להכריו על משתנים, אולסם מאחר והשפה מושפעת מ-5/, עדיף היה לו כן היית יכול לעשות זאת. אופציית ההקלטה . אחת התכונות החזקות של אועא היא הה- קלטה. התוכנה. יכולה להקליט. את בחירת 75 6 ישראל אפריל 1994 74 6 ישואל אפוריל 1994 ב ד ו שחפה 10918 6הה ."01 08:8 9ה1ש+50001 "%0 018100 0ה06%1י 1 41חזסה 10 התאמה למשימה הכנת ממשק משתמש פיתוח ישומים מקצועי פיתוח ישומים "חפוז" ישומיס מבוזריס 508 שחן)/0816 הנוה והשווט6 שה! 66% תש (1866) = 03161186 6 016 06) תס") 5660005 18 6שהט01/)6 שת) 6:שקחס תש ( 100%ז5010 ,5000003661106% )1106.0166 - 1060166 0 מ = )אאא :06 הכנת ממשק משתמש פיתוח ישומים מקצועי פיתוח ישומים ייחפוז" ישומיס מבוזרים 6 0 ב אפ [ס ולה ---ה-ל-- ה--2--מיי. התפריט או את מצב חלון הדו-שיח. הדרך הטובה לזהות את קוד הזיהוי של חלון מסויס היא להפעיל את כלי ההקלטות מת- פריט ז08%6ק56 ולהניח לתוכנה לעשות שפות מקרו בין-ישומים זאת במקומך. תוכל גם להוסיף הערות המ- תארות את שורות התסריט המוקלט. אס תרצה להפעיל תסריטים מחוץ לסביבת הפיתוח תצטרך להכין קובץ הרצה. קוב הרצה דורש ספריות .211 בנפתח של כ-400%8, אולס אפשר לשווק ספריות אלו עס קובץ ההרצה ללא תוספת תשלוס. ה-שפא מציע יותר משפת תסריטים. הוא כולל גם מריץ יישומים, מנהל קבצים, עורך צלמיות, /א1ע-1א]!א, מחשבון, כלי גיבויים, בודק וירוסים, כלי לאבחון ותיקון תקלות בדיסק - בקצרה, הכול. ז₪88%0וקח56 עצמו מציע כלי אוטומציה חזק, קל לשימוש וח- סכוני עבור יישומי 5שסשחג/. מחיר נמוך והוספת מהדר ליצירת יישומיס לשיווק חופשי הופכים חבילה זו לא- טרקטיבית במיוחד והס שזיכו אותה באות ייבחירת העורכים". 4םססחק 1 םא צ5 ה5פסחק כלי זה הינו חדש ומיוחד בעולם שילוב יי- שומי מאס6ַחו/. כמו כל כלי מקרו, הוא מניח לך לשלב יישומים על ידי שליטה בס- דרת תוכניות עצמאיות. אולס עשָזטחץ5 הוא כלי חזותי, ואינו משתמש כלל בשפת מחשב. הוא משתמש בצלמיות כדי לייצג את היי- שומים, ובחיצים כדי לייצג את כיוון זרימת המידע. הצלמיות והחיצים כוללים גיליונות נתונים. על ידי מילוי גיליונות אלה, תוכל להורות לכלי להעביר מידע ליישוס, או לה- ריץ תסריט הכתוב בשפת היישום. הכלי יודע כיצד עובד כל יישוס ושומר על ותוניס אלה במסד נתונים פנימי. קל מאוד לעבוד עם כלי זה, אם נשאריס בתוך תחומי הפעולה שלו. אולס, אס תחרוג מתחומיו תיתקל בקשיים. אין כל כלים לב- ניית מימשקי משתמש, להקלטת פעולות מקלדת ושליחתן, חיבור מערכי טקסט או ביצוע חישוביס. קלות שימוש העוצמה העיקרית של הכלי טמונה בעובדה כי הוא יודע מהי הדוך הטובה ביותר לקשור יישומים מסויימים - שתכונותיהס סוכמו ורוכזו במסד נתוניס המהווה חלק מהכלי עצמו - על ידי 1.0 5 או פפפ. תמיכה ב-2.0 018 תנתן בגרסה הבאה. תוכל לבחור את היישומיס שברצונך להוסיף לתסריט מתוך מסד היישומיס הפנימי של הכלי, המכיל כעת 27 יישומים. ההגדרות של היישומים הן ספציפיות לגרסת היישום, וני- תן לקבל הגדרות של גרסאות חדשות מה- חברה. במסד נמצאים כל מעבדי התמלילים וה- גיליונות האלקטרונייס החשובים, אולס חס- רות מספר קטגוריות של תוכנה, במיוחד פקס. אם מותקן אצלך כרטיס פקס המוגדר כמדפסת, תוכל להדפיס דרכו, אולס תצטוך להכניס את הנתונים ידנית. החברה לא פר- סמה את הפורמט של ההגדרות בכלי, כך שתצטרך לפנות לחברה כדי לקבל קובצי הג- דרות עבור יישומיס בהם הינך משתמש. דיסקט הגדרות היישומים כולל גס שישה קבצים עבור יישומים אחרים, קובצי יייישוס נוסף'. חמישה מהס מכסים את התחומים תקשורת, 1421א, שאילתות, מימשק מש- תמש, ו-א]/ - עס שליטה חלקית ביישומיס אלה - וקובץ נוסף עבור תמיכה ביייישוס אחריי, אולס כמעט ואין לך שליטה ביישוס זה. שילוב היישומים היישומיס הנמצאיס בדיסקט מופיעיס בראש המסך הראשי של עשַזטתץָ8. | בצד התאמה למשימהת הכנת ממשק משתמש ‏ " ו פיתוח ישומים מקצועי גדוע פיתוח ישומיס "חפוז" ישומיס מבוזרים ...ב --% - וו ו ₪ ו וו התוצאות דיברו בעד עצמן. והחיקויים לא אחרו להופיע כאשר אתה רוכש מחשב, אתה רוכש בעצם את לוח"האם שבו - ומרכיב מרכזי זה ראוי לבדיקה יסודית, או לכל הפחות להצצה בתוככי המחשב, כדי לגלות אם יש לך א=ד00 או משהו אחר לגמרי... בבדיקות מקיפות שערכו מעבדות חושוזס5, אוהיו, ארה"ב, במהלך שנת 93, אומתה ההערכה בדבר עדיפותה הברורה של טכנולוגיית 004 (טוחגחעם טו0!וחסז 6ה030) שפותחה על ידי אשדסס, יצרנית לוחות האם המובילה. ההפתעה לא היתה בעצם התוצאות, אלא - ובעיקר - בשיעור היתרון של לוחות 004 אשד00 על פני הלוחות האחרים שנבחנו בכל הקשור למהירות ולביצועים. מהירותו של לוח 266א4860 004 א=זסס עלתה ב"30% על מהירותם של לוחות מקבילים. יחד עם זאת, העומס על המעבד המרכזי בלוח אשד00 היה הקטן מכולם, והוא היה פנוי לטיפול במשימות התוכנה. ארכיטקטורה מהפכנית זו, שמבוססת על זכרון 030% דינמי, אומצה % | לבסוף, ולא במקרה, על ידי שורה של יצרניות מובילות ש"הוכו", על ידי / / 4 . . ₪ | אסדסס בבדיקות ה59% וביניהן: וו4, וש, סאשוסס, פה ואחרות. א=ד00 ממשיכה להוביל את שוק לוחות"האם היטב לתוך שנת 94 עם סדרה נוספת של לוחות 064 חדישים ואטרקטיביים במחירם, הכוללים עתה 3 ערוצי 805 )004 /55/ בסטנדרד המתקדם ביותר. מוצרי א=דסס משווקים בישראל על ידי אי.איי.אם, נציגתה הבלעדית של החברה בארץ ובעלת מסורת ארוכה של שיווק מותגי איכות בישראל. אל תסתכל במחשב אלא ב-א5ז00 שיש בתוכו כ בר וו וו ו +%- ₪ דול = 8 אק 1 ₪5 7 דרוש א=זסס מספק המחשבים שלך. בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתח"-תקוה טל. 9240812, 03-9233257, פקס. 03:9244857 8 ג ו וּ' . ו" ₪ " טנא אלי -% + צ"צ-+-ץ-ץ>ץ צִיר"ך שפות מקרו בין-ישומים 94 השוואח תכונוח ע'קריות. | תנונות מקרו בין ישומים ₪6 |07 נחיות ההש 5 הווונ'ם ו סוה אושה-אצ 0 60 דפ ץשַזהץ00685זק 5 0 55 6 |07 בח'ות העוונ'ם שי הסצוסא 6חד יי 5 זסו 00 סד סחַוז ה חל זסו (0 לא קייםר | ק'ה ] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (5395.00 ,ז8!קח0ס) 1הטההתסזועה= זת6והקסוסע0ט 8 =א=. 08|006ח518 זס ז|וקוחס6 8וז ₪ רש ם | ד ₪ ₪ זו 00| 5 | וחק 6וטססוח פוהוזחטז זס ז618זסז6ז הו וו סו 5 != חורה זט סז . 03 האא . ₪ הקאכד = ] ₪ סם | ₪ ם ובשבההא ₪ ₪ ה 48 .. ₪ ₪ ₪ ₪ ו ם ₪ שם וס הפסכ ₪080 5 5 :[ח8 וח ח0ו015 ובו 98 00| ...זז |זח... 6ח6//... 6!וחץ... 0 5 8100 ז8חז0 ||08 ח68 וז סז | 01 |8חז18א6 |ו68 ח68 0 ₪56 08 10581 65 15 סק 60 זס פץ8זזה ו 0 ]חוס-סָחו81 סו זו חסוזט0ו051 50 80|6ו8 5 וו הווה 0 זה ו וו ד יוור וי ו 76 6 ישואל אפויל 1994 = ₪ ]א האאא הבהא ו ל | או אאאאו אאאם ₪ ₪ ו ₪ ₪ ם ₪=₪ 52 מהש₪ם 000 5 0/8/00 800 055806!/! 5 הש זס וסוו חס ה חס זס וחססוע! ו שטסח! חס וס 6 60 וח אסם חָ9|0ום אסם 885806/! :וו |08ח8חו] החטרחואה וח 0ח8 וחטוחוחוו/! וח סד שחו (816856ע0| 806 0888ז6קקט) חסו5ז8ח60 6856 ו 56 (ש8ח|) חסוזופסק 68 8060 ח58870 0 5סט חַהו5 806 | תפ 6 30 וחוזך 36 6 6 חס 58 16 8000 58 ו |8ו1ח506 הַו50 שפות מקרו בין-ישומים > השוואת תכונות ע'קריות. תכונות מקרו בין ישומים [המשר] לא קייםר | ק''ים ₪ ההוש ססוג הטטק ץצ סז ח 1 1 אל | סוס 77" סש 0 וס המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 1 (068 ו ה60) 611005 הווחו סזק . . ₪ / ₪ ₪ 6 טסו 800 00 ₪ . . / |] ₪ 8 86ח8ז 800 81618 . . 4 / ₪ ₪ 5 |אן. ₪0 ב 8/ ₪ וזח 80 תושותסזה 118 . . . /א . .| 8 זו . ₪ 1 8/א ₪ ₪ 85 ץ1ו00 6ח8 ₪680 | . ₪ / . ₪ (סוחוז 800 0818 ז9ז|8) חסטסד ₪ א ₪ / . 5 שו :חוזסחט? צזסזסזוס ₪ | . 4/ . || סז וז 800 חח . . . / . ₪ 017000 06616 6ח8 66818 ם . . / .₪ ו . ם / ם 6 שחו 8 . ₪ 4/ . ₪ זו טס 501 800 ₪01 - . - / . . 6 01596 870 1100 010810ח| . ₪ . 4/ . ,. 000 51 ₪ ה . / ,. ה 5 פחו|-חס זג 1 שו . 4/ וס . פהסוזסהט-! >עשסה:עע ₪ 11 ₪ ₪ [] | . [ ]| ₪ ₪ חסוז8סווק8 פשטסטחו/\ 8 הטז/ וזה ₪ .| 4/ | | וו 10 181 6חסססג 4/א ₪ 58 01. 886 6ח8 0ז8ססקו!6 זו0= ₪ . ₪ / | ,. וו החסז? 1880 0ח8 10 זו וח ו . . 8 4/ . . (78ח100 ,106 שטסת5) שאס0חועע [170ח0 . / ה . 5 ו !סו | . . / 8 . (5)א0חוע 801109 301 806 ₪01 ₪ . . / . | 01| 501 806 01 . . א וק 005חו/ 501 806 0% . ה 4/ . ו 01 1 הח . / 1 41 ₪מ ר ו 1 . . ₪ ב . . 8 שס0חו/צ ₪01 . / ן ,| 01881000 וס ב ת | . ₪ 8/ . . וס חועע 61056 800 ח8 0 ו 5 001701 0-0 5510 . . / 8 ₪ הזוח 005 00888 . . . / תּ 5 הזש סח / 806 205 681 . . .| / . ₪ 505808 פשוסטחו/ זוא . . . / . . 6וחוז 800 0818 001 . | . / א 0 סח ₪ . ₪ / . . 6 . . ₪ / ₪ ₪ 00ו0001א6 800 פחסוזסחט1 חר . . ₪ / . [0זח0ס (00% 1868 סחה ₪|וצ 8 הווחו 0 08ו681!קקהז0+הו םב 5 800 1ח6ו!0 015 85 801 ה - . . מ . ססקט 05 . . . . 5 800 609015 79007080 611 ₪. ₪ סם חח ₪ ץושו801 000056 /5110605ץ6א 660705 .. 5 019/06 800 טחסוח 06070 . . . ₪ . ₪ 58 0 . ₪ .| ם 5 018068 86 שח 5606 תואזסע זט . . /א . 8 01 ₪ . / ₪ 10 ₪ . ה/א ₪ 8 80 5פחחטוסע זהטסו! . ,. ₪ / . . 5 שוח 10 זוזצ 300 החסז! 4680 . 8/א ₪ 58 00| 806 9878 77 6 ישואל אפריל 1994 8 הכנת ממשק משתמש גדו פיתוח ישומים מקצועי פיתוח ישומים 'יחפוזיי גדוע ישומיס מבוזריס - - ב 5068 טסעה | 268 6 חא 55 05106 ואט | זהאה:זאוי - "0 608 60 הַהשו0י - '8108*.006ת6 בי - 6 סז 2 סא 9 6 0 2 3 [ - 5אאתהקףחצת טס [ א הכנת ממשק משתמשי פיתוח ישומים מקצועי פיתוח ישומיסם ייחפוז" ישומיס מבוזרים שמאל מופיע סרגל כלים המכיל חיצים לקי- שור היישומים, שרת המשתנים של הכלי, וצלמית שירות ההדפסה. את צלמיות היי- שומיס מניחיס במשטח העבודה על ידי גרי- 6 ישואל אפויל 1994 שפות מקרו בין-ישומים הכנת ממשק משתמש פיתוח ישומים מקצועי פיתוח ישומיס י"חפוז" ישומיס מבוזרים [-] זסזו= טסוו ווא כלי נפרד אשר יכול לתקשר עם כלי זה על ידי הוספתו לקובף ייישוס נוסף'י. חסר בו גם כלי הקלטות, אך תוכל להשתמש בכלי ההקלטות של 5שסשחו/. חיסרון נוסף הוא המחיר, 495 5 עבור הר- שאה בודדת, והעובדה כי לא ניתן לרכוש הרשאת ₪]א11-א0א. הכלי מבצע טוב את המשימות להן הוא מיועד אך הוא מוגבל במחיר גבוה וחוסר גמישות. אם תסתפק בתחומים אליו הוא מיועד, כלי זה אכן מעו- לה, אך אס תזדקק לתחומיס אחרים, עדיף שתוכוש כלי = אחר. מו 08 6|ם רה והנחה. ניתן לערוך את גיליון הנתוניס של היישוס על ידי הקשה על הכפתור הימני של העכבר. בגיליון זה תוכל להגדיר אפ- שרויות שונות, כמו המקרו שירוץ, כתובת היעד ונושא המסמך, והנתונים שיעברו ליי- שוס המופעל. שרת המשתנים נותן לך גישה ל-256 מש- תנים, עמס תעביר מידע ב-228 ודרכס תוכל לשלוט בהתפצלויות מותנות. שמות המשתנים מתחילים ב-8 ושתי אותיות רי- שיות (7585דדם 1 41 ד 6). חיצים להס סימני שאלה הינס חיצי הת- פצלות מותנית. התנאי המוגדר בגיליון הנ- תוניס הוא תמיד השוואה בין משתנים וע- רכיס קבועים. הכלי מבחין גרפית בין תנאי "או לתנאי יוגסיי. מאחר והכלי לא יכול להציג תנאי מורכב, תצטרך להוסיף צלמיות ייבטלות" בין התנאים. היישומיסם המשולביס מוצגיס כציור הנקרא ייחבילהיי. כדי שהמשתמש יוכל להריץ את החבילה תצטרך להוסיפה לספריה. ספרית הכלי הינה כלי נפרד, מתוכה תריץ את היי- שומיס, המקובציסם לפי נושא. החלקים החסרים על אף עוצמתו בטיפול ביישומיס מסוימים, חסרים בו מספר כלים. הבולט בהס הוא כלי לייצור מימשק משתמש. תצטרך לרכוש 0-5 ₪ דצ ה6םזדפטק 2 אשד כלי זה, שמחירו 99.95 5, מו- רכב ממהדר ועורך תמליליס וגוסה ישנה במקצת של 6 וו 5 (]]/) 6קַגט8ח13, | שגירסה מעודכנת שלה כלולה במוצר אחר בסקירה זו, ת0ו4פחו . התוצר הסופי הינו פתרון זול ליצירת תסריטים ליישומי %שסשחתג/ ושיוו- קם, אך בעל חסרונות. חסריס בכלי מספר לא קטן של תכונות שפה חשובות שנוספו לגרסאות מאוחרות יותר של חסוגטחוו, כמו תמיכה במולטימדיה, פונקציות רשת, יכולת 8, ועורך חלונות דו-שיח בעל תכונות מלאות ופונקצייה דרכה ניתן להתייחס להו- דעות אזהרה. למרות זאת, הכלי מכיל אמצעים די טוביס לקישור יישומי 5שסשַתג/, כמו כליס לה- פעלת יישומיס (גס בחלון מוקטן או סמוי), לתפעל חלונות, לשלוח צירופי מקלדת ליי- שוס, להגיב לצירופי מקשיס ולשלוט בה- פעלת היישומים. סביגת פיתוח יישומים מושלמת יותר אחד השטחים בהם 8אזסאת0ו23 טוב יותר מ-0ו4פח:/ הוא שלמות סביבת העבודה. הכלי כולל עורך תמלילים מבוסס %שס6חג/ המותאס לעריכת תסריטים. למרות שהוא לא יכול לעבוד עס מספר קבצים סי- מולטנית, ואין בו קוב עזרה אמיתי של פוס6תו/, הוא מכיל הרבה יתרונות: כלי הקלטת והרצת מקרו, תפריט הרצה שניתן להתאימו לצרכיך, הצגת טקסט באמצעות פונט ברוחב קבוע וגודל קובץ לא מוגבל. יתרה מזאת, כאשר תשתמש בעווך הת- הנכם מוזמנים לשבת בשורה הראשונה ! ו ₪ קינמון מוליטימדיה בואו לשבת בשורה הראשונה לצד מיטב לקוחותינו המובילים ! אנו מציבים אותך לפני מתחריך בכל הנוגע לעיצוב וביצוע של מצגות מולטימדיה אינטראקטיביות לשיווק , פרסום והדרכה. אנו מציעים מגוון אפשרויות דיגיטליות : קטלוגים, דיסקטי הדגמה, עמדות מידע, מערכי הדרכה ותערוכות דיגיטליות. לשרותך מחלקות קריאטיביות המקיפות את כל תחומי המולטימדיה : רעיונאות , גרפיקה ואנימציה ממוחשבת, עריכת וידאו דיגיטלי, קול ומוסיקה, אפיון ותכנות , אריזת המוצר, תמיכה ושירות. 0 מליליס במקביל למעבד המקרו של הכלי, . תקבל גם קוב הגדרות מקרו המספק גישה מהירה לרשימות הפקודות והפונקציות של כל שפת המקרו. -. הכלי מספק מהדר, עמו תיצור קבצי הרצה עצמאיים, או קבצים מקודדים המשתמשים בספריות מאזד- אטא. אולס, מאחר והמהדר מקשר את כל הספריות לקובץ ההרצה, יה- פוך גס תסריט בן שורה אחת לקוב בן יותר מ-100%. תוכל לספק קוב קוד מקודד בצי- רוף המהדר והספריות, אולס, שלא כמו בקו- | בץ ההרצה, במקרה זה תצטרך לשלם תמ- לוגים לחברה. יהוי חלונות הכלי יכול לזהות חלון על פי שם חלקי של אותו חלון, שלא כמו כלים אחרים הדורשים את השם המלא, תכונה שמקלה עליך לה- פעיל יישומים המוסיפים את שם הקוב עליו עובד היישום. אולס עליך להיזהר. במי- דה והשם שנתת הוא קצר מדי וקיימים חלו-' נות בשם דומה, תקבל את החלון הראשון המתאים לשם זה. בכלי קיימת גם תכונת 05116א216 אשר מתועדת רק בקובץ 224%]5 ולא מופיעה בספרות או בעזרה המקוונת. תכונה זו מס- פקת גישה לפונקציות ההודעות | של | 5/ס6חו/, | המספקות גישה לחלונות הלי- שומים. מיושן במקצת לסיכום, הכלי נראה לנו מיושן במקצת, התיעוד מלא וכתוב יפה אולס שלא כמו ללי- שומי פאס0מו\ אחרים, העזרה המקוונת מו- * גבלת. | אף שהכלי :עיל למשימות. או- טמטיזציה פשוטות, יש לזכור כי למתחרים יש כלים מלאים וחזקים *ותר. למרות זאת, יכולתו להכין קבצי הרצה מאפשרת לך לה- כין תסריטים ולשווקס למשתמשים ,רביס במחיר נוח, ריל : %ס6דא 5 1 אאפה-אץ -- .| מוצר זה הוא כלי תכנות חזק, קל בשימוש ואלגנטי, עבור 05/2. הכלי מבוסס על אאתא, השפה המבנית של 05/2, והכלי מע- | ניק *לארכיטקטורת 58 של יבמ. מראה: 1 חדש ויכולת תכנות מונחה-אירועים. תוכל ליצור בכלי זה מימשקים גרפיים יפים, בסביבה ידידותית למפתח הכוללת כלי די- בוג מלא, אמצעי ניהול פרוייקטים, כלי תכ- 6 ושראל אפריל 1994 שפות מקרו בין-ישומים ! נון ארגונומייס ויצירת קוד בלחיצת כפתור. קהל יעד רחג המוצר מיועד גם למפתח המקצועי וגם לאלו שאינסם מפתחים. החברה דאגה לכך שלא תצטוך להכיר את כל התפישות של 001, אולס תצטרך להכיר את תפישות התכנות המבני. אך אם אתה יכול לכתוב מקרו בגי- ליון אלקטרוני, תוכל לשלוט בקלות בשפת הכלי ויכולת התכנות בגרירה והנחה תקצר עוד יותר את משך לימוד השפה. בכלי זה תפתח, תבדוק ותדבג את הקוד של הת- סריט. כתיבת התסריט נעשית על ידי גרירת פקודות מלוח פקודות והנחתן בחלון הת- סריט. מיקום הפריטים וקביעת גודלם מת- בצע באמצעות העכבר או על ידי העתקה דרך ה-6זגססקן!6. תכונות עצמים שניתן לשנותס בומן התכנות, ניתן לשנות גם דוך ה-51611 1806קאזס /, הממשק של 05/2. תכו- נות נוספות לאלו, ניתן לשנות דרך התוכנה | בומן ריצת התסריט. צירוף קוד לעצס מסוים נעשה על ידי בחירת העצם וצירוף הקוד המתאים. רוב הקוד בתסריט מקושר אירועים אך תוכל לכתוב גם קוד שאינו מקושר אירועים. בכלי קייסם עורך קטעיס עמו תוכל לבודד קטעים ולשנותם. כדי שמי- משק הכלי יהיה פשוט, סיפקה החבוה מספר מצומצם בלבד של בקרות ל-ק , מנהל ההצגה של 05/2, המגיבים למספר פקודות קטן, ואשר ניתן לספק באמצעותו תסריטים מקצועיים. העוצמה עבור המקצוענים המקצוענים יעריכו היטב את העוצמה הג- לומה ביכולות איתור הטעויות והדיבוג. הכלי מאפשר לך לראות את רצף הפקודות שהוביל לטעות מסוימת ולא רק את הפ- קודה האחרונה. מודול הדיבוג ההידברותי מכיל חלונות נפרדים עבור הצגת הקוד, המ- שתנים והתוצאה. חסרה אופציה למעקב אחר: מספר רב של הסתעפויות מתוך פו- נקציות, אך תוכל לעשות זאת באמצעות הו- ספת קוד להדפסת הודעות לעקיבה אחר ההסתעפויות השונות. לאחר הבדיקה והדיבוג תוכל ליצור קוב הרצה, או להשאירו כמות שהוא ולהריצו במפענח ה-8%% של 05/2. תכונה זו טובה במקרה בו תרצה לדבג קוד שאינו חזותי או עבור פלטפורמת מחשב אחרת. הכלי משלב גם כלים ומשאבי 05/2 אחרים, כמו מהדר קבצי עזרה (15). תוכל להוסיף גם עצמי 10061 2066 מושו5ץ8 (/50%) פר- טיים. יכולת | חזקה נוספת מתבטאת בכך ש-אאםא-א יכול לעבוד עם קבצי אאסא " ישנים, מאחר ו-2%%א מותקן כבר אצל מל- ליוני משתמשים. כדי לתמוך בכל הגרסאות הקיימות, הכלי יכול להוסיף מימשק ל-1א18 זסשתה הס1!גט1הטותוזס 282/2, אאסת ד ולתוכנות רבות אחרות. יכולת וזוקה נוספת הינה יכולת התקשורת עם יישומים היימודעים ל-א%אתאיי. יישומים > אלה מאפשרים ליישומים אחרים לתקשר עימם על ידי יירישוסיי סביבתם בסביבת ה-%א88. מאחר וכתיבת מקרו הנה המ- טרה לשמה נועד ה-%%םא, אימצו אותו יל- שומי 05/2 רבים ולכן תוכל לכתוב יישומים חזותיים עבור כל יישוס המודע ל-אאתת. לא בדקנו את יכולת %%םא-א/ לכתוב תס- ריט ליישוס ספציפי מאחר וזה לא נכלל בת- סריט המבחן. כל היישומים שנבדקו בת- סריט מודעים ל-אאמא, וביכולתו לתקשר גם עם יישומים שאינס מודעים ל-אאמא באמצעות 2 או צירופי מקשים, אומנס אין ביכולתו להקליט ציוופי מקשים כך שתצטרך להקליטם ידנית או לקוראם מתוך קובץ. ו הכלי מתועד בצורה טובה, גם כספרות וגם כתוכנת עזרה מקוונת. לסיום, התכונות הבו- לטות של הכלי הן קלות שימוש, עוצמה וג- מישות. במחיר בו הוא נמכר, 5199 כולל תמיכה טכנית והרשאת שיווק בלתי מו- גבלים, הוא מהווה אופציה קורצת במיוחד. הבוחניס שלנו העניקו לו את ייבחירת העו- רכים". | ו 80% וו 0 ת6דהפאוש.: כלי אה נמכר כגירסת מהדר מלאה ב-9395, או כגירסת שותפה (48₪/%ם57118), הכו- ללת מפענח ב-569.95. גם אם אין בו מבניס כמו לולאת 0ת, והוא משתמש בצירופי מקלדת ולא בפקודות תפריטים, הוא מא- פשר לך ליצור מגוון רחב של תטריטים, למ- רות חוסר הנוחות הכרוך בשימוש בו. השפה השפה ,11/ (20880חג.1 101806ח1 180ג/0) הינה אינטואיטיבית וקל ללמוד את התחביר שלה. השפה משתמשת במשתנים לא (המשך בעמוד 155) "סקאון"*-רעיון מבריק לגלות רק את כל השימושי והחשוב ב--0? אתה (ח6כ כארו/]: * כמי שזמנו קצר ויקר וכדאי להשקיע בו את האמצעים הטובים ביותר. * כמי שיכול להשתמש במיחשוב האישי כמנוף לקידום הארגון. * כמי שנעזר במומחים לקבלת החלטות אַסטרטגיות. * כמי שמחפש רק את התכליס. * כמי שיש לו ראש פתוח לנסות שיטות חדשות ותפיסות חדשניות... | /, ₪ ]ן, רפ'/] אכריק כסכ?ך.. /תוכ) )התרטם. אר/1 א חי ם./ עליך רק למלא עכשיו את התלוש הרצ"ב ולשלוח אותו אלינו או להתקשר לטלפון 9 ונשלח לך בפקס גיליון דוגמא. לכבוד "קומרקטינג ישראלי | | ת.ד. 2340 ראשל"צ 75121 פק0 05-9660510 = כן, גם אני מבקש לקבל מידע וגליון המחשה ] " [ 1 של "6אוו"! שם תפקיד | תאריך אירגרון כתובת מיקוד טַלִי פקס'י 4 *"ספאון" הוא פקס שבועי לתדרוך מעשי, מקצועי ותכליתי, הנחשב לאוטוריטה המקצועית לתחום ה-ספ. הוא יוצא לאור זו השנה שלישית ונקרא ע"י המנהלים. ומשתמשי ה-0ע הבכירים, בארגונים המובילים בישראל. כוגני ווסה פס בדרך למע 0% בי ו שו שי ענה : 7 0 ב ג'והן ר. קווין וד שנתיים הפכו כונני | א80-פ6 מאבזר אקוזוטי | נטול ‏ ישומים | אמיתייס לאופציה הפופולרית ביותר במחשבי 6ץ. בעוד שנה יסופקו רוב המחשבים בארהייב עם כונן תקליטורים מותקן מראש באחד. ממעגני הדיסקים. בעוד שנתיים הוא יהפוך להתקן סטנדרטי ברוב המחשבים, כמו הדיסק הקשיח וכונן הדיסקטים. להתפתחות המדהימה בקבילות התקליטור כחלק בלתי נפרד מסביבת המיחשוב האישי מקבילה התפתחות מהירה בביצועי הכוננים. רק לפני שנה היינו צריכים להתריע על התיסכול הצפוי למי שיסתפק בכונן איטי שאינו עומד בקריטריונים של 6קוא בגירסה הראשונה. 12 6 ישואל אפויל 1994 השנה אנו רואים איך מהירות כפולה הפכה לסטנדרט וכבר הופיעו כונניס משולשי ומ- רובעי מהירות. גסם במחיריס חלה ירידה דר- מטית וכיוס אפשר למצוא בחנויות בארהייב את הכונן כפול-המהירות 600-334 של סוני במעט יותר מ-200 דולר. לפני שנה זה היה המחיר של הכונניס האיטיים והזולים ביו- תר. עס קצב גידול במכירות של יותר מ-100 אחוז לשנה מספר הכונניס בשטח יותר ממו- כפל מדי שנה. השוק הגדול שנוצר עייי הפופולריות הגואה של כונני וא60-80 פתר את בעיית ייהביצה והתרנגולת", שעוד לפני שנה עוררה ספקנות אצל משתמשים רבים. המוציאיס לאור לא ששו להכנס להשקעה הגבוהה הכרוכה בה- סבה של ישומים למדיוס החדש והקוניס לא ראו סיבה לקנות אבזר שאינו נתמך עייי ישומיס רביס ומשחקיס מלהיבים. כל זה השתנה השנה ללא הכר. מדפי החנויות מל- איס וגדושיס בכותרי תקליטורים, החל ממ- ערכות הפעלה (1א פאסטםו\ ו-4.0 סז או6א), דרך ישומים ושפות תיכנות (קורל-דרו, ++6 |גטצו ועוד) וכלה במשחקים וכותרי תוכן (אנציקלופדיות, מילונים - ולאחרונה גם שא021./א סע על ואסא כ6). מרץ-אפריל 1998 0 מערכות לייזר בע"מ 5% מכריזה על מערכת ניהול המידע במשרד ה-2001 0%885. המערכת מאחדת במכשיר אחד את כל מרכיבי המידע של המשרד המודרני: פקס, צילום מסמכים, מחשוב, סריקת מסמכים, מענה קולי והדפסת לייור. המוצר מהווה פתרון ייחודי (ויחיד במינו) לכל דרישות המשרד תוך התחשבות במקום, ביעילות השימוש ובאפשרויות הרחבה בעתיד. באמצעות מערכת אחת, משולבת וקומפקטית, יוכל המשתמש לנהל ולבצע את פעילויות המשרד מבלי לקוס ממושבו תוך ביטול הצורך להשתמש במספר מערכות שונות ובלתי תואמות. מערכת ה-2001 08/18 מתחברת למחשב מבוסס 3.1 %שסשחו/, ומקנה ממשק אחיד, קל ללימוד, לסריקת מסמכים (סנדרט מוגאּאו1, הזנת מסמכים וכיוון רזולוציה אוטומטי), צילוס מסמכים (כולל מזין אוטומטי ל-20 דפים), משלוח וקבלה של פקסים, תקשורת נתוניסם והדפסת לייזר ברמה גבוהה (21 400 - הדפסה בקצב של שישה דפים בדקה באמצעות דרייבר 21 0). במסמך, המתקבל עייי המערכת כפקס, ניתן לערוך את המלל, להוסיף גרפיקה או תמונה סרוקה ולהדפיס או לשלוח בתור פקס או קוב לנמען אחר. ניתן להתקין בתוך המערכת כרטיס [%קי) מדגם 486 או לקשרה למחשב קיים. תכונה זו מאפשרת התרחבויות נוספות רבות. לדוגמה - בעתיד הקרוב תוכל מערכת ה-2001 015 לנהל דואר קולי, ישיבות וידאו, ו 1 | | | 0-0 0 7-7 )80 / 0 / / / [ מ רימ ן ו = ו העברת מסרים בוידאו והקראת פקסים נכנסים לנמען מרוחק בטלפון (כן גם זאת !).כחברה המזוהה כמובילה בתחום מדפסות הלייזר, 15א2), באמצעות המערכת החדשה, תורמת תרומה נכבדה לצמצום משמעותי של הנייר במשרד המודרני. מסמכים קיימים יסרקו עייי המערכת ויהפכו למידע דיגיטלי. פקסים נכנסים או כל מידע דיגיטלי אחר שיגיע באמצעות הרשת, יודפסו אך ורק במידת הצורך וניתן יהיה לשמר אותם בצורת מסמך דיגיטלי בזכרון המחשב. ה-2001 0018 מופעלת באמצעות תוכנת זסשַההג]/ 15/() - תוכנה בעברית המאפשרת הפעלת כל הפעולות עייי עכבר אחד בסביבת 5או0ח1/. עשרת הלקוחות הראשונים יקבלו את חבילת 0211106 116705016 בחינם ! מ.א.ג. מערכות לייזר בע"מ. נחמני 46 תל-אביב, 0ל 03-5600650, פק0 03-5601327 הסורקים המקצועיים מתוצרת חברת %1, חברת בת של סאייטקס, מהווים כיום את הפתרון היחידי לסריקה איכותית של שיקופיות 35 מ"מ, שקפים ופילמים עד לגודל "5 א "4 במחיר סביר. בהשוואה לסורקי תוף המגיעים לרזולוציות דומות, מגיע מחיר סורק ה- 61 1 לכמחצית המחיר בלבד. מספר תכונות ייחודיות בטכנולוגיה של חברת 1.68% מקנות לסורקים את סנסור 60 לינארי בעל 6000 אלמנטים עדשה 5 מ"מ שטוחה רזולוציה ניתנת להגדרה ע"י המשתמש עד ל- כ 5080 עומק הפיקסל וט 6|לצבע, לפיקסל 6| מילישניות לשורה (3000 א 2000 בפחות מ- 4 דקות). התוצאה קובץ :11 בגודל 7%18! כושר הבחנה = 3.70 מהירות האיכות הייחודית: מספר הסיביות | למחשבי (פווט) לפיקסל הגבוהה ביותר בהשוואה לכל סורק .66 אחר, תוכנה המקנה הלהיט של השנה 860 0105 גס התחזיות האופטימיות לא צפו את ההצלחה של ה- 0 6]85/() בישראל (ולמעשה גס בכל העולס). התוצאות מפתיעות גם את 15א2) שאיננה מצליחה לעמוד בקצב ההספקה (מאז ההכרזה הראשונה על המדפסת לא הצליחה מ.א.ג. מערכות לייזר "להתפס" אפילו עס מדפסת אחת במלאי). מהו סוד ההצלחה של ה-860? ה-860 0215 ממוצבת במרכז הדרישות של משתמשי מדפסות הלייזר. רזולוציה גבוהה, איכות פלט וקישוריות בלתי מוגבלת במחיר הנמוך משמעותית מכל אלטרנטיבה אחרת. מיד עם ההכרזה נבחרה המדפסת כמדפסת המועדפת עייי עיתוני המחשבים המובילים ( )268 41[1זסעכ) בכל ארבעת קטגוריות הבדיקה של מגזין 6ץ, בחירת למשתמש בקרה אופטימלית על הצבע, מנורת פלורסנט פרי פיתוח מיוחד שנועד להבטיח עקביות מתוחכמת המונעת סחיפות במעגל הסורק. את סורקי 1.681 ניתן לחבר | /64] מקינטוש 008678 (ממשק 2 או 02018) ולמחשבים התומכים ב- 60%%ח1/. המערכת מסופקת עם = מנצע מיוחד - מעבד התמלילים הרב לשוני 6פסטוחט לכל רוכש מד ו 5 פלג-אין לפוטושופ ל-186 ותוכנת ]1 לבקרה על הצבע וחדות התמונה. סאייטקס ישראל מינתה את מ.א.ג. מערכות לייזר כמשווקת משפחת סורקי באוץ (הסורקים מיוצרים ופונקצית כיול בארה"ב). עד כה הותקנו מספר מערכות "עולם שהוזמנו במהלך תערוכת המקינטוש". המומחים של המגזין 501068 8שש60מנ/) וההתקנות הראשונות היו מרשימות במיוחזז (55 מדפסות הותקנו בבית הלבן). ה-860 015 היא מדפסת 43 ברזולוציה של ]זע 600 א 600 והמדפיסה בקצב של שמונה דפיס לדקה. מערכת ההפעלה המתקדמת תשסז0 085 מאפשרת ניתוב אוטומטי של מידע ממחשבים שוניס בפורמטיס שוניס. המדפסת תומכת בממשק 85-232, ממשק מקבילי, א161891סק// ו-1067%61 (כאופציה). למקצוענים %ט1? 860 15/()- אותה נוסחה של הצלחה מיושמת ב-001 1200. איכות פלט ללא תחרות על מדפסת מקצועית המתקשרת ביעילות לכל סביבות העבודה . 193 יט" דעוו 09509 .61/40 ו00/506ט2-ן טטצ טסו האוא אסיפוו -) וווו הו = | 1 26א 06 ₪006 שם וא א 066 66 6/6 )טסט (ש260שם) 5א 40000 ,1644 ם006144 66 שא 6026046 0 6004 0/0662 5אצר-וו ןפ 0066 401604 0 ב 066 ₪606 6060 6066א0) ₪ 606 66 ם)וססט סש טס א60 00,6 606 ₪6 ש)טסט טסאו6ש שא 6060 ם₪4062 ש₪2600 ₪6 בו ו "שאכאד1- [ סט וטל * [נטסן 6 000666 6006 >ש606ס 1 ₪414 ₪6 | צ6סאסט 'ם)600. םא םס 0 זפורטא ו שוש 66 06 00006 0-24 טסספטם סו או שא 007811 06 ש )חס שטא. 006 שו יו ₪00 ₪ 62 ₪שש6 שא ]א -₪ 00% 0066 ₪0 256 ₪266 6 60066 ₪₪) 600 06 לוו י197)/טא 7 ב ₪04 ₪006 )םס ו וס טטצ ם טשאס ישחטט\טן9-₪ צ15 צ5ן כ.1.1.30%0:₪ ₪48 1.2610" ואג 015 == וחש צושחם )6 סצזוא.נן ב .660.0 ]ווום 60 - חָנסנטפג וא [ז0 ,רטסט 01604 )שוח ₪6 6066 םושוט! ם.או0 0 6 )זוא 6066 שו סשט \או0 שא 60606 שווטא שש 66 00606 שיאס ש סט 6060ם) שז6שטס צוטשזו 6006 םא ם6ו66ח 6 ₪060 ם,או0 66 )א - ו60שו 60014 ]6 שא 6606 00640 א₪6 שזוחא סט שא91 ש45 שו שוש ושח אאו0 א66 0 שא6)ש ש) וח.ש םוש שא 066 שש שו610 ) 66 וס 'ם,6)101616ש גוסו וו והווווט וסוס וה או """ הויו 6 וו 6 0006 בס שו 26006 600 טאל 56% 055 -ם ₪6 26 2090ו9₪- ₪ ש0סא6 שש 4 א660 ש₪066 66 0066 אש 0 6006 אוש טז6שטט (ש 0‏ 016046 0666 סש שש 026046 שו0) לם6) (0007 509 62 606 סא6) 101 61 ₪01 ו 1006 900 בנ ]6[ -) 1 יךצא 94198ג ירא ששטטטפפג 'אסאפן] אפנוט1פ-0 0₪126,0 | )סא ם 6666‏ 006% ש46סשש "(אוטפל 604 059 ם56) הוטפנטפן 0 616 ש₪260 שא סטש א "90191 606 טס6עט ₪4 שָאו5 56% 059 ל( אוסט עס 0666 שט 6)6₪)ש₪ 66) שא ש) שש 66 000,606 טאא)6 ₪666 - שש 807/?- 24 0600000 'האזא 0060604 ישסג טפסוט א ₪ ם)₪6066 66)סצט ידצא 19198 ,א הצא שטטטפג 'אסאפן] אפנואטט סש םש ₪06 6066א+ 86% 6-068 > בוטפצאפו -₪ ש0₪ם ₪42 640.06 0066ם שש 002004 0601 02600 שא 66 ₪446 001 ₪608 ₪6 שָאו5 א56 095 6000 666 א צ66ש)ש₪ ש)ס6ט 6 ם.64: א46) םו646:₪ ).טסט וס 566)₪ 60266 שאן5 סט כסופיוהוכאוסיה קן קאן6* 0 לטק וטס (616 [080 טגב [נטקפוטוטנצפ סן ()[6" [טכי נפופןסנסק ₪1 ג 87" טר ץצ זא סע" ג 6 ואו 66 16 ם,זואסוזו שוטוט טטושסשט 66 *6682669-60 1 '2262659-50 :06 יא,,ש 21 טזם) ,טש טוו-זווטו הו-וטט ו 'ק"6ק -ם ש.שו 66₪ םשוט6 סז שיאזוט 0 :000 2815095-60 :06 ₪)שא- ₪6 ל9 ,406 :)0 646064 ₪60 צוסטצט 6 א66 ₪66 6₪)16 .066 ש6אש 6006 6000 )60 ששס ם) שו06) וו 'ש06ש :)₪6 00666) ם6.04 שטו60) 66 6 ם6 ₪64 )ו 66 טסוט ₪0 602604 [נטקר -[₪ ש|א006 6א 60 שסם )א םס םוט 64 0 ₪200 ש)6שש '60₪) )שא) 606 606 - ב 6 סט |₪66 00664 60066 )סט 6 טסש |0) 6ו060) 664 60 6066א₪0 דָטפהנאְזְטנָ19 -) 'ש[ט יוְֶסנְוְה *ך טטסט יזְןן, * צְ0שן9 ,500 - 02004 06 סט ₪6 ש)סצטט 61סט )אס 644 06066 00406 ש6006 ש)))אט 06 ₪65 6416 ש606 יאיש סט 06 6010004 שוש 0661 6617 ₪006 644 026066 06 616 סש |\ו0סם ש06)שש 06626 / 6/ 0.601 צווהוט :וטש ווצווחווהוג) טשושי ישותצו) ם,וסו ₪ו0160) טטזט 605 ₪ - ; זותזו) ; זותזו) ; זותזוס שג שש 066 חס ש6אס הוטפ טפנ ₪08 אכ '8כ6-2 0000664 שב6סש [)כ-6חף ש6066 ₪0 (0086 נוסס א שס 66 ש6א) ש6.006א60 \60 ש60)א ש.06:6/ 6.ב₪016 "ץ+- של ₪606 4גווש ‏ 000 -₪ 0 6סא 02608 א שיאיס ןק "0590095-60 ₪066 | סט באש ו ₪ שא-6ם 406 ,₪ 694 066664 6א"₪ 06 טשאצט םשאס | א 4 -₪ 0064 00.06 '660₪ם צ א .066 שא צוא6 א6₪ ,65% ₪ א ₪001 06 006 62006 6 טאאוטט 664 | 1 שא ₪66 068 -60,06.6א 6064006 666 ]וס זט * \ וטקסוא9 - 801 .0000 ש62\סש 'ט)1טט שא [טסוספכטט שס6וש שסוסצט שא 006006 (שסא 046 )0/0 (ב6סא 0606 [8/9) 6סאם ₪466 ₪ )וסט 0₪ס0,א. צ6אסאס ו [ 0 06 םס [ 00 62 6 א 009 ק0! 66 ש60וא שאאו6ו61 סט צא 6 ₪ 6 06 66 בס טא 0099-₪ ש6ש 646 6 0.186 60.א6 66₪6ש ‏ [ טוט 6000 ,אש '606400 24 6 םש יס א66 ₪646 0086466 0008-₪ 1% 66 וט ₪6 שא 086 וסט םאט ב 0000 666 606 646 606.06 >6אעא וס טווטס צא 0099 -6 000 ם.0\סש וטס 440006 א ₪ טא6 שא *ש / א ] פכטטסן490 06 6614₪ש ש)אזט 616 066 שיאיס 60א)0,₪/ ₪06 06661 ם6606סא0 צאא + שא ש66 0006 600.04 606 ש.0006 שס0צ ם+אוסט ,6 צסט₪ 'ם60 000666 ו וו זוו),א - לה 06 א ]49000129 | ץא .שש צאוצס | שש | | | ||6ש22) 2640 6 6 אוו "10-48 6 םש '1011061500 ךפאפ] [ טטק 6 -6 0 1.06 02604 *טטןסטס אס ₪066 שש ם66שא 066 96 -6 (6446 ש60260 666 66 וא 606 00 66) של ₪646 666 66 ₪006 0 א 1011981010 016 -₪ ש60א0אם ‏ 6)6סא 6 .₪ -ם) 6 ₪866 6₪שס 6 ךפאפן ןן = שש שוש חא [00 סחט - )או טא 69530100 016 -6 060006 )60660 00000.2 א 026044 ₪1 שאששש ‏ 65 \ 1210[191020 [10 \ זטקס/8 ץטהט?וטס ₪ שס)טצס םוש ₪ ם)ט0ס ₪606 4 [נשטטן \ טא [1טש19[8 060666ם 6 626046 ( ו ?0 .600 6סאט ₪260 - 51 00ן16119810 017 חושתטש שוש כתיבה על תקליטור הירידה הדרסטית במחיר רשמי כ6 - כונניס מיוחדיס המסוגלים להקליט מידע על מדיוס מיוחד, 60-8 - הביאה לכך שחברות רבות רואות בתקליטור מדיום לאירכוב מידע ולהפצה פנימית של מידע ולא רק לה- פקה של כותרים מסחריים. היתרונות של [%א0א-60 על פני דיסק אופטי מסוג סוא (מגנטו-אופטי, הסוג המאפשר מחיקה וכ- תיבה מחדש על הדיסק מספר רב של פע- מיס) הס שלושה: 4 מחיר נמוך יחסית של המדיוס. דיסק עולה רק שליש ממחיר דיסק סוא. + מחיר נמוך של כונן הקריאה. למרות שכו- נך ואסא-כ6 רגיל יכול רק לקרוא תקליטורי 8, במקריס רבים יכולת כתיבה היא לא הכרחית. למשל, חברות רבות מפיצות רשי- מות קטלוגיות ארוכות למספר גדול של נקו- דות מכירה. המשתמש בנקודת המכירה אנו נזקק ליכולת כתיבה והוא יכול לה- סתפק בכונן ]אסא סש זול. % המחיר של כונן אסא כ6 הוא פחות מרבע המחיר של כונן 0וא. לייחסרון" של אי-יכולת לכתוב מחדש על התקליטור יש יתרון עצוס כאשר רוציס לה- בטיח שנתוניס לא ישונו בזדון או בשגגה. כונני אסת 06 אירכוב, במיוחד, הוא תחום בו יכולת כתי- בה ללא מחיקה היא יתרון בולט. רשמי 60-8 נמכרים כיוס ב-4000 עד 5000 דולר ליחידה, בערך רבע מהמחיר של לפני שנה וחצי. במחיר כזה הרשס מצדיק את רכישתו גם אם התפוקה השנתית אינה עולה על 200 תקליטורים. בחברות רבות כל הפצת מידע לנקודות מכירה או לסניפי שירות נע- שית במספר גדול יותר של עותקים, כך שה- רשס מצדיק את רכישתו ביוס הראשון לע- בודה. גם כמדיום לאיחסון נתונים אין לתקליטור מתחרים ביחס נפח-למחיר. כו- תרים מסחריים על 80 ג61 נמכריס בפחות ממחיר גירסאות הנייר ובוודאי פחות ממחיר גירסת הדיסקטים. תקליטורים מסוג א-(61 יקריס יותר מהתקליטוריס המיוצריס לה- פצה המונית, אבל גס כאן המחיר למגהבייט נפח איחסון הוא פחות מ-3 סנט. איחסון על דיסקטיס עולה לפחות פי 20 ועל דיסקיס קשיחיס בערך פי 30. איחסון על סרטים מג- נטיים יכול להיות זול יותר, אבל המחיר הוא זמן גישה ארוך ומייגע. קריטריון הבחירה כדי להכנס לבחינות היה על הכונניס לעמוד בדרישות שכיוס נחשבות לבסיסיות ביותר: מפרטי 1 16461 6עוא, המדבריס על קצב נגתו- ניס ממוצע של 15088 לשניה תוך העמסת המעבד המרכזי בלא יותר מ-40 אחוז מי- כולתו, לאפשר נגינת תקליטורי אודיו רגיליס ולהיות משווקיס מסחרית בתאריך הקובע (סוף 1993). למעשה, כונניס העומדים בד- רישות הנייל כבר נחשביס למיושנים וכמעט כל הדגמים בשוק - ורוב אלה שהוגשו למ- בחנים - עומדיס במפרט התובעני יותר 6יווא 2. בזה מדובר על קצב נתוניס כפול, 300% לשניה ועומס מירבי של 60 אחוז על המעבד. מבין 26 הכונניס בסקיוה רק 3 הסתפקו ברמה הבסיסית וכל השאר הס מסוג 2 |שצא | (או ייכפולי מהירות") לפחות. מסקנה רא- שונה: אס אתה מתכונן היוס לרכוש כונן [א0א-6 אל תסתפק במהירות רגילה. התו- ספת למהירות כפו- לה היא בעוך % וההשקעה כדאית גם בבי- צועיס ובוודאי בהרחקת אופק ההתיישנות. בי 23 הכוניס כפולי | המהירות, הזול ביותר והיקר ביותר זכו באות "בחירת העורכים". לדגם 00-33 של סוני מחיר מחירון של 270 דולר בארהייב וב- חנויות ניתן להשיגו בסביבות ה-210 דולר. למרות שכרטיס המתאס המיוחד שלו לא מספק את הגמישות של מתאם 80%1, הבי- צועים סבירים והמחיר ‏ 'ימציאהיי אמיתית. הכונן של אגוגואסוש עולה בחנויות בערך פי 6 (במחירון יותר מ-2000 דולר) וגם הוא זכה בייבחירת העורכיס" בזכות ביצועיס גבוהיס (מהירות 4א, 8א600% לשניה) ומתקן החלפת דיסקים אוטומטי (00%88808. אינטגרלי. כונן זה, דגם א1-604א128, זכה במקוס הר- אשון בכל מבחני הביצועיס והוא המומל למי שלא מסתפק בפחות מהטוב ביותר. המכניזס המקובל ביותר בין המכשיריס בס- קירה הוא תוצרת .1081118 מכניזם כפול מהירות ולא זול, בו משתמשים 9 מהכונניס. מכניזמים פופולריים אחרים הם תוצרת פי- ליפס ו-וואט18ז]א. מבחני מולטימדיה למבחניס שלנו הוספנו השנה את |416ו/ של מיקרוסופט, | הכלול בחבילת התוכנה א6ג'] גו66]אוו|טוא. מבחן זה בודק את אחוז העומס על ה-60 שנגרס עייי שינוע נתוניס אל ומאת הכונן בקצב מירבי. כן בדקנו זמן הטעינה של קבצי תמונה גדולים, של 8 ו-32 מגהבייט, זמני חיפוש במסדי נתוניס ונגינה של תקליטורי מוזיקה רגילים. כל הכונניס עמדו בקלות במפרטי 6עוא ברמה 1 ואלה שהוגדרו כי"כפולי מהירות" גס ברמה 2. היו- צאיס מהכלל הס אלה שמתחבריס למחשב 2" זז 11 אסאזז6 5 5 6 ישואל אפויל 1994 דרך השער הטורי, במקוס חיבור ישיר לאפיק המערכת עייי כרטיס מתאס או 806581. צוואר הבקבוק במקרה זה הוא השער ולא הכונן. חיבור הכונן דרך שער טורי מאפשר חיבור וניתוק מהירים, תכונה חשובה למי שנודד ממחשב למחשב וכונן בידיו, אבל בכל הת- קנה קבועה רצוי להמנע משיטה זו. באופן כללי, כונניס כפולי מהירות מציעים ביצועים טובים משמעותית ביחס לכונניס רגילים. אנחנו אפילו חוזיס התיישנות מו- אצת של הכוננים הרגילים וכיום לא כדאי להשקיע בהם. יתר על כן, שלושת הכונניס שהופיעו לבחינה אינם זולים יותר מכונניס כפולי מהירות. את ההבדל וואיס לא וק בקצב העברת (תונים רצופה (88א150 מול 8א300) אלא גם בזמני חיפוש במסדי נתוניס, שאז הפרמטר הקובע הוא זמן גישה אקראי, ובנגינת מצגות מולטימדיה, בהן הכונן האיטי לא מסוגל לעמוד בקצב הוי- דאו. כל הכוננים כיוס מסוגלים לנגן תק- ליטורי אודיו (מפרטי הייספר האדוסיי, עח %8, כפי שהס ידועים בציבור) אבל אף אחד מהם לא משיג את איכות הקול של כונן אודיו ביתי רגיל. כונני אס8 כ לאחר שמהירות כפולה הפכה למהירות הס- טנדרטית, החלה התחרות על מהירויות גבו- הות עוד יותר. 6טא יצאה לשוק עם כונן משולש מהירות (3א חוקפווו₪א) וכונן מרובע מהירות (4א), עס מהירויות העברת (תוניס של 450 ו-600 קילובייט לשניה, בהתאמה. למבחן הגיע רק ה-3א ולמרות קצב העברת הנתונים המוגבר הוא לא הצטיין במיוחד בחיפוש מידע או בנגינת מולטימדיה. המחיר 5 דולר בארהייב, לא מוצדק מבחינת התו- עלת של מהירות משולשת. דגס %4 מחירו 5 דולר אבל הוא לא היה זמין מסחרית בתקופת המבחנים. הכונן מרובע המהירות היחיד בסקירה, דגם א6044-אאכ של פיוניר הוא ללא ספק אלוף הביצועים אבל המחיר מעמיד אותו מחוץ לטווח התקציב של מש- תמש רגיל. כונניס לכתיבת תקליטורים, המסוגליס לה- קליט על מדיה מיוחדת א60-8, בעזרת לייזר רב-עוצמה, זמיניס כיוס מחברות רבות, כולל: קודאק, 1/6, פיליפס, סוני (-6סגחחו 0ז6ו]א. המחירים מתחילים ב-3,900 דולר לד- גמים הפשוטים ופי כמה לרשמים המסוגליס לכתוב במהירות גדולה, עד פי 6 בדגמיס מסויימים. מבוכת התקנים עד לומן האחרון היתה מבוכה של ממש בנו- שא התקנים. יותר מדי תקניס הופרחו לחלל ע"י יותר מדי אינטרסנטיס והתוצאה היתה בילבול והתרכזות במכנה המשותף הנמוך ביותר. הפורמטים שכבר זכו במיתת נשיקה הס 1% (הוצע עייי מיקרוסופט וטנדי) 6-1 של פיליפס, 6-1 של קומודור/אמיגה ו-גן6ואוא של סוני (תקן לתקליטורים קטנים, עבור ישומי מולטימדיה ‏ יניידיםיי). חוסר דרישה בשוק הרג את כולם. בתקן א-כס, תת קבוצה מתוך תקן 1-ס6, היה עניין רא- שוני, אבל גם הוא נמוג והולך. כיוס רוציס מכונן 8א6₪.80 עמידה בארבעה תקניס בלבד;: 4 תקן 6ווא ברמה 2 או (לפחות) רמה 1. תקן זה מבטיח כי אפשר יהיה לנגן עליו את כל ישומי המולטימדיה המסחרייס. + תקן 800061 של קודאק, שלאחר תקופת היסוסים החל לצבור תנופה בפלח השוק של אירכוב תמונות והפצה של 1ַ48-/.61 באי- כות צילומית גבוהה מאוד (ראה מאמר בנו- שא זה בגיליון הנוכחי). מומלץ על-ידי רובאים ! העבודה במקלדת ובמכונת הכתיבה, מעתה קלה יותר, נעימה יותר ובריאה יותר תודות ל- ו הכרית האורטופדית של85ג4תעעקס6 חובה למלשחמעו' המחעוב די ווזו וןו ך ּ' ) ו | ו שרפה = | לעבוד בלי רִיסְטרְסָט וה טבל ו להשיג אצל מציימ, דרך השלוס 7 ת"א 03-6919444 ובחנויות המחשביס המובחרות. מפיצים: ג'ונאס, גת-רימון 3 ת"א. הזמנות טלפוניות: (כרטיסי-אשראי והמחאות) 03-5172011. ₪ " מ עע ?60 חדש | כיםויים אטרקטיביים [מבד] למחעובים - 4 6 ישוראל אפריל 1994 :8 ;[ 5 " :[76/1060ז0/0כ1 6/2 תוכנת ההמרה הטובה בעולם 6108 70 הזת תבונות 640006 תוכנת 80/96 6 שילוב מידע וקטורי/רסטר. המרת רסטר לוקטור אינטראקטיבית. תפיסת קצה קו של הוסטר - ?א8 (תכונת = מפתח להמרה). יכולת הצגה ועריכת הרסטר בלבד. עבודה מושלמת בוקטור. קישוריות לבסיס נתונים. מערכת פתוחה למשתמש + תכנות בשפת 6. + שפת מקרו 1118/4516 4 הגדרת שפת סימבולים עייי המשתמש. הגדרת סוגי קוויס ופונטים עייי המשתמש. הגדרת תפריטים על ידי המשתמש. תאימות למערכות 4 סיה וו ]יתאפ ו יתרונות 6ז64060 יחס עלות תועלת: | = + תוכנת 26, עלות נמוכח לעומת עבודה מבוססת6פ. המרה הדרגתית: אפשרות להמרה הדרגתית של השרטוט בהתאם לצווך. יעילות התוכנה: + תוכנה קלה להפעלה. + ניתן להתאימה לדרישות המשתמש. תאימות: עובד בפורמטים: ]אוש ,15 ,6ז ושומים אפשרוים 4 המרת שרטוטים ל- 018. 4 המרת שרטוטים לתיביימ. + גושיס וחלקות. תשתיות עירוניות. מפות טופוגרפיות. + שרטוטים הנדסייס. מיחשוב מפות ושרטוטים ודנוים ניתן להשתמש בכל המפות וחשרטוטים הקיימים כנקודת מוצא ליצירת שרטוטים ומפות ממוחשבים. הודות לחדשנות הטכנולוגית של תוכנת 0420016 בתהליך השרטוט, חדיגיטציה והמרת המידע, נמנעים המאמציס וההוצאות הכרוכים ביצירת שרטוטים חדשיס או בקליטה ידנית של שרטוטים קיימים. גס אם השרטוטים והמפות מקומטים, מוכתמים, בלויים וישנים - אל דאגה, 042006 תטפל בהם בהצלחה. עריבת תמונת הרסטר תוכנת 6ז0/4260 מספקת את הכלים הנדרשים לביצוע עריכה לרסטו. כלים אלו מאפשרים לבצע ניקוי לאיזורים מוכתמיס. כמו כן התוכנה מציעה יימתיחת השרטוטיי (טסאךםתתפתמט.) ופקודות לסיבוב הרסטר. המרת הדרגתות מרסטר לוקטור אחד היתרונות הבולטים של שימוש ב-6:426016) הוא יכולת המרת השרטוט בשלבים, אין צורך . להמיר את כל השרטוט אלא את הקטעים או הישויות הנדרשות בלבד. מערכות אחרות דרושרות דיגיטציה מלאה בטרס יוכלו לשמש כבסיס למערכות 31/)א, 015 או תוכנות תיביימ. מערכות אחרות משתמשות בשיטה ה-841611 ומבצעות המרה של תמונת הרסטר ללא יכולת התערבות המשתמש מרגע תחילת התהליך ועד סופו. שיטה זו גורמת ליצירת קובץ גדול מאד חמכיל אלפ וקטורים אשר חלקם הגדול אינו נדרש כלל (לדוגמא המרת הטקסט לוקטורים). תהליך הקטנת השרטוט ומחיקת הטעויות מיגע וגוול זמן רב. כדי להמנע מבעיות אלו תוכנת 0400016 מביעה שתי יכולות... 1 )זאד תכונה רבת עוצמה אשר עוזות למשתמש לבחור ולהמיר רק את אותם הקווים הנדרשים כרגע במערכת התיביימ, מבלי לאבד את האפשרות להמיר קוניס נוספים של אותו השרטוט בעתיד. פקודות העקיבה מונחות על ידי קוב פרמטרים. דוגמא לשימוש בקובף הפרמטרים היא, הגדרת השכבות וסוגי הקוויס לוקטוריס הנוצרים. ‏ * 640006 נותנת למשתמש חופש פעולה רב בבחירת הפרמטרים לפעולת ההמרה, ניתן לקבוע פרמטרים שונים לכל מפה ואף לכל קטע בנפרד. פקודת העקיבה היא חצ: אוטומטית ומאפשרת למשל, לעקוב אחרי קו מסויים ולבצע פניה ימינה בכל צומת כך, שתהליך הוקטוריזציה הינו קל ומהיר. בזמן העקיבה ניתן להכניס את המידע הטקסטואלי שלו (ך130אדד) בטכלת דו-שית. המיע הטקסטואלי יכול לחיות מאוחסן כחלק מהשרטוט או להשמר כבסיס נתונים מסוג 00/4615 בעזרת המודול אא וע 2 0 8 הדפ 1.042 תכונה חשובה המאפשרת לשמור בו זמנית נתוני רסטר ווקטור במסמך אחד. תמונת הרסטר משמשת כרקע בלבד ונתוני הוקטור מספקים את המידע הנדרש למערכת התיביימ. באמצעות שתי התכונות הללו, ניתן להשלים המרת שרטוטים בשלבים. לדוגמא: המרת מערכת כבישיס במפה טופוגרפית בשנה אחת והמרת קוי הביוב של מפה זו בשנה אחרת. היכולות הנייל מאפשרות תהליך וקטוריוציה > בשלבים, גמישות בהמרה, חסכון בזמן, מאמציס וכסף רב. תחזוקה שרטוטים ממוחשבים עם סיום המרת השרטוט, ניתן להשתמש באוסף הכלים של 6360086 לצורך עריכת השרטוט ברמת הרסטר והוקטור על מנת לשמור אותו במחשב. ל-6/12001 היכולת להציג מספר חלונות בו זמנית, תכונה המאפשרת להתמקד בשני חלקים של השרטוט ויחד עם ואת לראות גס את השרטוט המלא. כמו כן חיא מאפשרת לראות שני שרטוטים בת אחת, לדוגמא: חלון תפריט סיבולים עבור השרטוט המוצג בחלון השני. תובנת שרטוט עצמאית ל-6ז10000/:) אוסף שלם של פקודות שרטוט ועריכה וקטוריאלית (6412) ולפיכך התוכנח יכולה לשמש בעמדה עצמאית למגוון רחב של ישומים, כגון: עמדת שרטוט או עמדת תכנות הנדסי. תוכנת שרטוט בפלוטר תוכנת 6ז6/420:0 מספקת תמיכה בפלוטרים ומדפסות ואת היכולת להפיק על עותק קשיח (שרטוט נייר) את הרסטר והוקטור גם יחד. 5 מערכות מדע גיאוגרפיות בע'ימ טלי: 59, 03-5237569, 06-370607, כמדיום לאיחסון נתונים אין לתקליטור מתחרים ביחס נפח-למחיר 7 66 + התקן הבינלאומי 9660 180 המשמש בת- קליטורי מידע. 4 נגינת תקליטורי אודיו לפי תקן הספר הא- דוס. הקלטה במחזורים כל הכונניס בסקירה עוניס על הדרישות האלה, אס כי, כפי שהזכרנו לעיל, איכות האודיו ירודה ביחס לציוד המיועד לנגינה בלבד. כמעט כל הכונניס כיוס מסוגליס לנגן/להציג/לשלוף מידע מתקליטוריס שהו- כנו במספר מחזורי הקלטה (א0ן101/11505%א). תכונה אחרונה זו חשובה אס רוציס לצפות בתקליטור מסוג 6-8 או (00וסץ. אלה, בדרך כלל, נבניס בהדרגה, כמו ארכיון או אלבוס, כאשר מוסיפיס מפעם לפעם עוד מידע או עוד תמונה לאוסף. כל | הקלטה נוספת | דורשת | שיעוי ב- צ1886108 ומאחר והמדיוס הוא ייבלתי נדיףיי (כלומר אי אפשר למחוק את הרישוס הישן, אפשר רק להוסיף לו רישוס מעודכן) יש צורך במנגנון שיחפש את הגירסה המ- עודכנת ביותר של המדריך. אם הכונן שלך אינו תומך ב-א1/11808810טוא תוכל לרכוש תוכנה שעושה זאת. חברת ,60891 מציעה סיפריות תמונות בפורמט (6וסחץ על תק- ליטורים. בכל תקליטור כ-100 תמונות ומ- חירו 50 דולר. בנוסף לסיפריה כולל הת- קליטור תוכנית עזר המאפשרת לכונן ישן, שלא יועד לכך מראשיתו, לקרוא תקליטורי 09 | ותקליטוריס | אחרים | מסוג אסן158 זשוא. נושא אחר בו עדיין לא נקבע פורמט יחיד הוא השימוש ביימריצהיי, צכג6, לאחזקת התקליטור. בכונני אודיו רגילים ובכונני [א0א-60 רבים, מכניסים את התקליטור העירוס לתוך הכונן . בדרך כלל הכונן נשלף קדימה והמכסה העליון מתרומס. מתחת למ- כסה מתגלה הציר המסתובב, עליו מלבישיס את התקליטור, והזרוע עליה מורכב הלייזר 6 ישואל אפויל 1994 כונני אסת 6 והמערכת האופטית הנעה רדיאלית במהלך הנגינה. הייפתיחות" הפיזית הזאת עלולה להכניס לכלוך למנגנון העדין של ראש הק- ריאה ולכן יש מי שמעדיף לשים תחילה את התקליטור בתוך מעטפה שטוחה, המאפשרת הכנסת התקליטור והוצאתו דרך חריץ בח- זית הכונן, מבלי לשלוף את הכונן ולחשוף את קרביו. מבין 26 הדגמים בסקירה, 18 הס מהסוג הזה. בלטפורמה לא קלה המחשב שיעניק לך הנאה מ-אסא-גן6 לא יכול להיות כל 41 ישן, אלא אס כן אתה מוותר על יכולת מולטימדיה אמיתית. מפ- רטי 6עוא רמה 1 מחייבים לפחות 386 אבל לאור הסחיפה המהירה לכיוון רמה 2 צריך לחשוב על פלטפורמה חזקה יותר - 25/א4868 עס 18א8 ומסך /0צ לפחות. וכמובן שאתה זקוק לכרטיס קול סביר וזוג רמקוליס (אוזניות אם אתה מתכונן להקשיב לת- קליטור במשרד). אס אתה רוצה להשתמש בכונן גס לצורך שמיעת מוזיקה, וודא כי לכונן יש שקע אודיו ולכרטיס הקול יש מחבר אליו ניתן להזין את האות היוצא מה- כונן. אתה לא צריך לדאוג בקשר לקבצי צגשו, המהווים את עיקר הקול המוקלט בי- שומי מולטימדיה, שכן אלה עוברים מהכונן לכרטיס הקול בדרך כל נתון - אפיק המ- ערכת - ללא צורך בחיבור ישיר. כדאי לתת את הדעת על השאלה האם לר- כוש דגס זול יותר, המצוייד במתאס יחודי, שלא יכול לשרת אבזר נוסף מלבד כונן ה-א0א-60, או להשקיע מעט יותר ולרכוש מתאם 56%1 תיקני. מתאס 8681 מאפשר לה- פעיל עד 7 אבזרים חיצוניים שונים, כולל סורקים אופטים, דיסקים מגנטייס ואו- פטיים וכדומה. תקני 8681 המעודכנים (8681 2, 5681 "רחב ומהיר'י) יתנו לך ביצועים טו- ביס יותר וההשקעה תצדיק את עצמה אס תשתמש במתאס לצירוף אפילו אבזר נוסף יחיד. כרטיסי קול מסויימים מספקים חיבור ישיר לכונן 62-80 כך שאין צורך במתאס נפרד. כדאי לברר את המפרט הטכני המלא של החיבור הישיר לפני שמוותריס על המ- תאס היעודי. לא בטוח כי הביצועים לא יפ- געו מהחסכון הזה, במיוחד אס מדובר בכונן כפול מהירות או יותר. כונן ה-80% 62 זקוק לסיוע מהדיסק הק- שיח כדי לאחסן את הדרייבריס ואת תוכנת החיפוש והניווט. אלה יקחו 1 עד 2 מגהבייט בלבד, אבל במקריס רבים, במיוחד במ- שחקים עתירי ווידאו ואפקטים, תזדקק ליו- תר מ-10 מגהבייט פנויים על הדיסק כדי לה- ריץ את המולטימדיה במלוא תפארתה. 1 חעוזס-8+זסק 60 למרות השם, זה לא כונן "נישאיי. הוא כפול מהירות וחזק בביצועיס אבל גס יקר במידה משמעות ית מהממוצע: 51050 במחירון, 5850 בחנויות (בארהייב). הביצועים הטוביס נו- בעיס ממכניזס של טושיבה וכרטיס 80812 של חוגוחסכ] שוטוט], אבל גס הס לא עמדו במ- בחן המולטימדיה המהיר (אבחנה של וו 0 06 לטו ?1 0 ו |( 8 60008 5 + : עו מרכז ה-אסחף 60 הגדול בישראל, מציג: 5 ערכות מולטימדיה מקצועיות 550 000815 817 16 ששו סופט 1 ערה בפיעיו: * כרטיס קול 85וג 16 םשגו סוסטא * כונן טוסח פס סואספגאאגט עם מהירות כפולה. * 2 תקליטורי הדגמה. 2. לעווחר* מעוחקיח: * כרטיס קול ספוא 16 פשאצש סוסטה * כונן טוסח פס סואספגאגס עם מהירות כפולה. * ג'וי סטיק, רמקולים, מיקרופון, אוזניות. * 5 תקליטורים: 15-3,2086-= 65 ההדפרודהשס 1ד1ט4558 ופשח ,או ופה אסחו 3. לפווחרי 5/שסיסוו/ץ: * כרטיס קול 5פוא 16 =/אעו סוסטא * כונן סח סס סואספאאגק עם מהירות כפולה. * רמקולים, מיקרופון, אוזניות, ותוכנת אסוזוא06ס0פה ססוסע * 5 תקליטורים: ,3 = 80085751 ז-0ספסהסו חפ וטק אוצט ,‏ ושעאוזא 1ם 955 , שטצוחה וק אוצ ,6ואו 61 סצהש . * כמות הערכות במבצע מוגבלת. ור)ווהּ כרטיט קול א'כות' וכדא' - הטוב מטוגו בעולם! קלד /שכקוכ/גיזח 'עוקות/ כדמיעי קול 8/7 8 2 221 50090 57/5 ₪0 0.0 9 ל ?ופיו ענד זקעק/ 2 5) ג המרכז היחידי והגדול בישראל של ₪01 02 6 סקנרים ידנייסם ושולחנייס של חברת 5|05!/\= ₪ מאיצים גרפיים 8 !1 ו- 154 מבוססי 32/ )סד 0 פיקסלים, ב-8 סיביות ובקצב של 15 תמונות בשניה) והשמיטו כמעט 2 מכל 3 תמונות. ההתקנה פשוטה והתיעוד מלא וע- שיר. ניתן להוסיף מתאס 241486-10-5081 תוצרת אדפטק או להחליף את המתאם הר- גיל במתאם 16 סיביות או מתאם 64וא. בסך הכל: בהחלט לא רע, אבל די יקר. 5 אסמאוח6 זוג הכונניס של ציינון תופס את שני הקצוות בספקטרוס ההמלצות של עורכינו: דגם 5 כפול המהירות הוא אחד מייבחירות העורכיס'י בעוד דגם 625-435 החד-מהירותי הוא אכזבה יקרה. הראשון עולה בחנויות כ-370 דולר וביצועיו מצויינים ואילו השני עולה כ-290 דולר, שהס כ-30% יותר מהכונן של סוני כפול המהירות. נתרכז לכן בדגס 5.: הוא אחד משלושת הכוננים הי- חידיס שגמרו את מבחן המולטימדיה מבלי לאבד אף תמונה, הוא הגיע שני במבחן החי- פוש ושלישי במבחן הטענת הקבצים - מהר יותר מה-₪6א משולש המהירות. ציינון מס- פקת אותו צרור עם חבילה נאה של כותרים, תוכנת הפעלה גרפית, דיסק לניקוי עדשת הלייזר ותיעוד מלא. החסרון היחיד שלו: אי- כות קול עלובה בתפקיד של נגינת תקליטורי אודיו רגילים. 6 6008-1900 וח4;)26 הבחירה בכונן זה מוצדקת רק אם אתה מחפש תמיכה בתקן 60-1 הנשכח. מחירו במ- חירון למעלה מאלף דולר (כ-800 בחנויות) ובכל זאת ביצועיו היו הרבה מתחת לממוצע. הוא היה איטי בחיפושים, הוא העמיס את המעבד יותר מדי והכי גרוע, במבחן המו- לטימדיה המהיר הוא פיספס לא פחות מ-90 אחוז מהתמונות. איכות הקול בנגינת תק- ליטורי אודיו היא עלובה, עס עיוותיס הר- מוניים משמעותייס. רק ההתקנה הקלה וה- מבנה המכני המשובח (דלתות כפולות, איטוס אבק, לחצן להוצאת דיסקיס תקועיס וכדומה) יעמדו לזכותו. 2% וסח-62 6036 הכונן הזה סופק עס דרייבריס של קורל 60101808) ובקר 580812 של אדפטק לאפיק א1ם. השילוב הזה הפיק ביצועיס משובחיס - ומחיר סטראטוספרי: 51949 במחירון, כ-1500 דולר בחנויות. החוזק של כונן זה הוא בעיקר במבחני החיפוש וטעינת הק- בצים, פחות מזה בישומי מולטימדיה ובכלל לא בהאזנה למוזיקה. ההתקנה אעה כה 6 ישואל אפויל 1994 כונמי אסת 62 פשוטה כמו של כוננים אחרים בסקירה. צריך קודם כל לעשות הכוה בין אפיק ה-154 למתאס של 6מדקגכג, אחייכ לה- תקין את הדרייברים ואז להריץ את הכל כמערכת אחת. התהליך מעיד על שוק המ- טרה של כונן זה: בתור אבזר רשת משותף המותקן בשרת הקבציס או שרת הישומיסם. שם, לא המחיר ולא המורכבות ירתיעו את מנהל הרשת, שמכיר את 1860 ממערכות הגיבוי הידועות שלה. 4 השואהת התנונות ע'יקויות. א 6 6 *ח0ו1ש!50 סזסו! 5חסוזט!50 סזס:תו חףו208 סזס;ו 6 חו8:ווטוא 4 הווטוא 8 הווטוא 0 א80קאסה 58 |808 (000018-50000) (508860 6ז518008) 600% (18100חו051) 8725 = (081₪08180) 8965 | (08100ח/0581) 8360 90 1109 4.9 6 4 8 .. וחטפטו וחטפזוו 8 . 0-ו 0-ו ד 3401-/|א< =" .. . . ₪םמהם ,4 |8חז0זאם |8חז0זח| | | 1008 | 33 1-98 39 5 א 23%6 5 8 4 7 22 41 21 17 3 2 2 2 2 2 ו ואטח ו/! גא א סגא ו 0858 וחסןו8ם 8856 וח6ןו8ם גא ו א וי . . . . . . - .". ₪" .. .. =" ם ם ם ב ם 2 . םמה . . .=" .=" .. ₪ ₪" .ו .=" ₪ . . ₪ . . ₪ . ₪ . . . . . ה ₪ּ . . . . | | . . | | 26% 26 200 2% 10 2 15 200 200 200 200 200 100 1500 1500 1500 10 0 000" 000 20000 2000 2000 000 ו ד 1 גא ו ב 02 909 ה ומק * 18|8ץ 02 1-4 54| זופ-8 54| זופ-8 ו ו 5 זופ-16 7 71 27 (י ו 0 15 .12,14, 1011 4 4 4 גא סגא 6 8 8 8 6 8 7 . . . . . ₪ . םב ₪ | | ו א 6 >חסט!50 סזסו! | פחסוזט!60 סוסוו 6 201 101 1 165 13 10 . . . ₪ [ . 22 20 20 22 22 21 1567 עוזסטוו כונן זה מעיד על התמחות היצרנית בציוד נישא: בנוסף לממשק 80512 הוא כולל חיבור ישיר לשער המקבילי של ה-6ע, כך שאפשר להעבירו בקלות מהמחשב שעל השולחן למ- חשב הנישא. המחיר 888 דולר, בקניה ישירה מהיצרן, מעיד על הייקנסיי שעליך לשלם עיימ להשיג תכונות יחודיות. המנגנון המכני הוא של טושיבה, אבל ליברטי הצליחה להוציא נונ1' סח פס כונני 80% 62 || 00 נח'וח העוונים שי 80 005-535 הסחו6 605-435 הסחות0 לא ק'חך ) קים ₪ 11500 [1/091 ץצ 8-6 0 המוצרים מפורטיס בסדר סז 00 סוחָפות א2 60-80 | 608-1900576 1 אלפאבתי. המחירים הנקוביס 8 8 7 15 5 5 1 הס לפי המחירון האמריקאי . , . 8:80107/91/)05ת0 |68ו5צחק 8 8 08 וחספזות 5 5 חסחות 8 008 60| הז 3401-ו 8 8 000 8 ₪ | ]₪ | ]| מ | 1 | ]| .. 68 חסופזפע |8ח181א8|/8חז9זח | 08 | | 8 זר לח | 0 :ח0ו5ז8ש |8חז זא 9 5 533א08א7? | פ3ואו/אפו ממ 28 24 (פסחסחו חו ,1000]) 5הסופחסוחו0 6850 68 42 7 7ר 5 5 44 (05חטס) ו 28 28 9 20 4 3 3 (1881) 0806 1977806חו 500180 01 חחח 1 ו |8טח8ו/ | ו/! 88 א א ו 220 6ח8 110% חספעצז6ם חַהותסזופ שמָ8זוס/ חספ 0 9 וחסמוות 0 10 0 ו / . זט 51705 . [] . [ ] ₪ 3 . א (0ה-60 מ מ -] | 1 | ה ₪ | | 1 ]| 0 סזסת ח0ו8855ו00/00/1ו8-5885!חופ ₪ ה ₪ . ₪ ב ה = 01000068!ח|-00 0 . . . . . | וז ₪ 1 ₪מם מה 1 חח שמם ו = 1 ₪=ח םח ₪ ₪ 0₪) . 6 |08ח80/1/8 זט םח אמט 11| אה ₪ח םח .ו ו 00 . . . | . . . 1 . ₪ | | (|החסווקס) ₪ בשיו | || ב ן . . . מ . ₪ ּ ססחא סוחטוט/ ₪ ₪ || . . . | | 6- 900 800% 60 ב | ו 2% 200 1 8 ו 2 8 זסווום 200 200 200 200 200 100 200 (8600005ו!!ווח) 6חחוז 800855 6806 100 00 120 202 0 150 0 590070 ז0ק 105שס6!!0) 819 זפופחםזז 818 120000 5000 00.> 120000 0.000 2000 0,000 (פזטסח) 85זט!ו18 חססעצ061 וז ח8פו/! / . / , 00 00 הס וה 5 ו ב והות חו8וח00 פזטזט* חס |8||6|/505ז9ץ 8||6|/5051זץ 02 פוקס 508 ו508 02 68 1958190 | סגא 5 זוט-8 5 זוט-32 5 זוס-8 5 זוט-8 84 זוט-8 54 זוס-8 8 סגא 7 75 10111214 סגא סגא 6 756 00 א 8 6 8 16 : 4 58 5010018089 ]0 ז6סחזטא! / 7 ! 8 7 7 7 0 08/57 תו 5זוחנ 01 ופטח חרואה 8 81006 הזז ₪ . . ₪ ₪ ב . , ו ₪ | | . . ₪ ם | | 80 . , - / . 0 הססקטפ בד 09 0 008 הזו הסחות חסחות 6 חו007 זסט]. - ' ב 133 10 12 105 0 55 23 6 חסופזס/ ה . . / ם ם ב חסססטפ זסאוזט 08/2 0075 21 21 1 22 22 22 23 1605008 |ש!60-80 005-פו/ 0 הסופזט ותו ממנו ביצועים טובים יותר מאשר יצרניס אחרים. כמובן שהביצועים זמיניס רק כאשר אתה משתמש בממשק 80512, השער מקבילי לא יצליח לעמוד בעומס העבודה של ישומי מו- לטימדיה. כאשר הכונן מחובר לשער המ- קבילי, ימעקף" פנימי מאשר לך לחבר אליו את המדפסת וכך לא לאבד את החיבור המ- קבילי היחיד של ה-6. סזק 60 13916 0615סזק ₪36 עוד אחת מיצרניות האבזרים למקינטוש שגילתה את התענוג המפוקפק של תחרות בשוק ה-26. המחיר, 748 דולר, כולל גס מתאס מ-5051 לשער מקבילי תוצרת ַעְ4א|/ עס!0תה166, שלטענת החברה הוא מה שמ- שתמשי 26 מבקשים (!) ושמצליח לחסל כל סיכוי לביצועים סבירים. המנוע עצמו, של טושיבה, הוא ביצועיסט רציני, אבל עס המ- תאס העלוב הביצועים הזדחלו אי שס בת- חתית הליגה. לשבחו של הכונן יאמר כי איכות המוזיקה היתה מעל לממוצע וההתקנה פשוטה. הה- צדקה לבחור דווקא בכונן זה! אס אתה צריך להשתמש בו במקביל, עם 6 ועם מקי- נטוש (בתור כונן למקינטוש עם ממשק 2 הביצועים סבירים ביותר). 9 6 ישואל אפויל 1994 כוננים כפולי מהירות מציעים ביצועים טובים משמעותית ביחס לכוננים 0 5 0 - 6א חווט 6 4 ווק 15 ,06 5 4 זו ו 4 90 6 ישראל אפויל 1994 רגילים 6 5 זא 5651 הףו065 סז6ווו %א60060 חברת ]כ]א ידועה בתוכנת א4שזקאת 8081 שלה, המאפשרת לאבורי 8681 שוניס ומשוניס לע- בוד בהרמוניה עס מתאס אחד. את התוכנה תמצא בגירסאות 20% ,05/2 ו-6זג/שא למ- חשבי 26, מספר דיאלקטים של יוניקס ו-7 טוגץ5 למקינטוש. גס את הכונן עצמו ארזה החברה במארז הסטנדרטי שלה, שמ- אפשר שירשור האבזרים זה על גבי זה. בי- צועס טובים, איכות קול מעלה ומחיר גבוה (1339 דולר) הס שאר המאפיינים של הח- בילה. מתי לבחור דווקא בפתרון של |סוא ! אס אתה אימצת את הגישה המודולרית של החברה, הכוללת גם כונני דיסק קשיח, סרט מגנטי 1ג0, כוננים מגנטו-אופטיים ועוד. כל האבורים האלה מתלבשים זה על זה והו- פכים ליחידה אחת מבחינה מכנית ומבחינת ממשק ה-8081. 8362308 5000005 סז6ו! חברה זו שלחה לנו שני כונניס: חד-מהירותי, שמחירו 449 דולר, וכפול-מהירות, שמחירו 9 דולו. החיבור של שניהס נעשה דוך השער המקבילי, וכפי שקל לנחש אי-אפשר לצפות לביצועים ראויים למולטימדיה. אפי- לו במבחני החיפוש והקריאה הם היו הא- חרוניסם. במבחן הטעינה של קוב גרפי 1ז11) מתקליטור 6-8 הס בכלל לא הצליחו לה- שלים את המשימה. היתרון העיקרי שלהס! משקל נמוך. 2.2 קייג כולל מתאס 6א, כך שלפחות המטרה של ניידות מושגת. 6 ,84 ,38 הוק5ווטו! 56א למרות שכונני פוקפגו|ושא היו אלה שפתחו את המירוץ לכפלת ושילוש המהירות, הס כבר לא האלופים. הדגמיס 38 ו-84 הס כפולי מהירות ודגם 3%6 הוא הראשון עס מהירות כונני אסא 6 משולשת. ביחד הס פורשים טווח רחב של ביצועיס ומחירים. 6א הפסיקה עס הפי- קציה הנקראת ימחיר מחירון" וכיום מס- כימה רק לציין "ימחיר שוק מוערךיי. כך נמצא כי הדגס 38 מוערך ב-360 דולר, דגס 4 ב-560 דולר והחדש ביותר, 3%6, ב-725 דולר (כולל כרטיס %651-2 מהיר, 16 סיביות) הביצועים של דגם 6א3 היו מאכזביס משהו. קצב העברת הנתונים, 8₪א445 לשניה, הוא בהחלט מרשים, אבל אליו לא התלוו בי- צועים תואמיס בחיפוש אקראי ובטעינת קבצים גדולים. את היתרון של קצב הנתוניס הגבוה מוצאיס בעיקר בישומי מולטימדיה, אבל גסם שס "התפספסו" מספר תמונות. אי- כות הקול גס היא לא מרשימה. שני הדגמיס האחריס בסקירה הם כפולי מהירות אבל יש טוביס ומהיריסם מהס כיום. היתרון העיקרי של דגם 38 הוא אופציה לסוללות נטענות (65 דולר), מה שעושה אותו לפתרון טוב לניידות מלאה. אפילו המשקל עס הסוללות מפתיע לטובה, רק 1.4 ק"ג. 5), ,6)206 15 5כו!וחק כונניס אלה מחייביס אותך לפשרות לא מו- צדקות: דגס 61206 הוא כפול מהירות, אבל עס ממשק לא תיקני ולדגם 1215א₪ ממשק 1, אבל הוא חד-מהירותי. במחיר שוק של כ-300 דולר אין הצדקה לפשרות אלה. הבי- צועיס של דגם 1206א6 הס טוביס מאוד בכל המבחנים, כולל מבחן המולטימדיה באבחנה גבוהה. דגס 215א6 הראה ביצועים או- פייניים לכונן חד-מהירותי - במילים אחרות הוא פיגר אחרי כל הכונניס כפולי המהירות, גם אלה שזולים ממנו משמעותית. הכונניס של פיליפס לא משתמשים ב"מריצה", אלא יש להס מגש נשלף, בו אתה מניח את הת- קליטור וסוגר את המגש בלחיצת כפתור. בי- צועי האודיו היו מתחת לממוצע. דגס 6 הוא קניה סבירה אס הממשק הלא תיקני לא מפריע לך. %א604-!) ז66חסוק הכונן היקר הזה (1200 עד 1300 דולר בת- נויות) אינו רק הראשון להתנאות במהירות כפולה פי 4, הוא גם הראשון שכולל מחליף תקליטורים פנימי - מעין אסמטאטנ-]אזוא - המכיל 6 תקליטורים עם החלפה אוטומטית. מבחינת התוכנה כל תקליטור הוא כונן נפרד (אות שונה מציינת אותו בסיפרית 00%8), כך שעליך לשמור רישוס מדוייק על איזה תק- כונני אסת 6 ליטור נמצא איזה ישוס. המהירות הגבוהה של כונן זה זיכתה אותו באות ייבחירת העורכיסיי. היא מתבטאת לא רק בקצב נתוניס גבוה, אלא גס בזמן גישה מהיר לחיפושים ולטעינת קבציס גדולים. רק בגישה אקראית למסד נתוניס התוצאה נפלה מהממוצע (להאשים את הדרייבר). איכות ההצגה של מולטימדיה היתה ללא ובב וללא תחרות. מנגנון החלפת הדיסקטים אינו מהיר דיו, 13 שניות להחלפה הן די מע- צבנות, אבל הוא עבד ללא פגע. האיטיות בהחלפה גם אומרת כי הוא לא יועד לשמש ארכיב 62-80%1 ברשת גדולה, אבל כפתרון זול (יחסית) למשרד הקטן קשה למצוא לו מתחרים. 8 חזס+א6ןק 5 650666!טטסש זוא הוא השם החדש של ,₪31א15, יצרנית חלוצה בכונני א60-80, שממשיכה את המ- סורת עס זכייה נוספת בייבחירת העורכים". הכונן הזה, כפי ששמו מעיד עליו, הוא כפול מהירות ועתיר ביצועיס ובכל זאת מחירו סביר בהחלט: 400 דולר במחירון, 370 בח- נויות. הוא הוכיח את עצמו כשיאן בקריאת קבציס והשיג תוצאות מעל לממוצע בשאר המבחנים. במבחן המולטימדיה המהיר הוא הפסיד כ-20 אחוז מהתמונות, לא מעט - אבל פחות מרוב המתחרים האחריס. המבנה המכני שלו לא רגיל ונדרשות שתי הידיים כדי לטעון את המריצה. לדברי החברה הרבר נעשה במתכוון, כדי להבטיח שהמריצה לא תתקע במסלול, מה שקורה כאשר ההכנסה היא באלכסון. 5 ווסח-ס6 ווק עוד מהגרת מסביבת מקעטוש, המביאה איתה את הנסיון הטוב של אבזרי 86%1 זו- לים ויעילים, 11 מוכיחה את היתרון של "דס חדש". מכניזס של טושיבה וכרטיס 2 165 סיביות מביאים לביצועיס טוביס עד מצויינים בכל המבחנים. במיוחד הת- רשמנו מאי-אובדן אף תמונה במבחני המו- לטימדיה ומהעומס הנמוך על המעבד. הה- תקנה קלה אבל התיעוד קשה ולא מדוייק. המחיר גם הוא מעיד על המוצא המקינטושי - 918 דולר במחירון ובסביבות 750 דולר בחנויות. כונן טוב בהחלט, אבל יקר. 5 וו060זק כמו כל הכונניס המבוססים על המכניזס של טושיבה, גם דגס זה הוא כפול מהירות ובעל %9 המחשב שיעניק לך הנאה מ-62-80%1 לא ינול להיות כל 1 ישן, אלא אם כן אתה מוותר על יכולת מולטימדיה אמיתית ביצועים טוביסם ברוב התחומים, עם הצ- טיינות מיוחדת במבחן החיפוש. רק במבחן הטעינה של קוב> :1188 ובאיכות המוזיקה יש מה לשפר. מחיר הכונן (חיצוני) ללא כרטיס מתאם הוא 665 דולר במחירון ו-525 דולר בחנויות. כרטיס המתאם שסופק למבחנים, המהווה חלק נכבד מהגורמים לביצועים, הוא א/%]-זטוגז!>א, שמחירו במחירון 365 דולר ובחנויות כ-225. בסך הכל החבילה המצויינת הזאת תעלה לך כ-750 דולר. עיסקה טובה יותר היא לקנות מהחברה את הכונן כחלק מהחבילה הנקראת 6 םסו0ג50 גו66חוווט!א , הכוללת גם כרטיס קול 16 מ₪ושקפ של חטואו / גו166, 2 רמקוליס סביריס ו-8 כו- תרים. את החבילה הזאת תמצא בחנויות בסביבת ה-800 דולר בלבד. ח-60 05:93 1543 אב|₪6 יצרנית הכונן היא עקט!טח(166 אגו6א, המכניזס של טושיבה, המהירות כפולה והביצועיס טו- ביס. הכונן מסופק עס כרטיס 86%1 מהיר של אטןאא1 והשיווק נעשה ישירות, כך שלא תמצא הנחות על מחיר המחירון, 678 דולר. הביצועים, כאמור, הס טוביס כמו בכל הכו- נניס המבוססים על מנגנון טושיבה, ואפילו איכות הקול היא סבירה ביותר. בזמן הה- תקנה נאלצנו לשחק יותר מדי עם ה-%צ%.:6016 ולדברי החברה הבעיה תפתר בקרוב. בסך הכל זה כונן מעל לממוצע עס מחיר מעל לממוצע. ₪6/63| 2 החבילה הזאת מכילה את האוסף העשיר ביותר של ייצ'ופרים": בנוסף לכרטיס אכז (ולכונן עצמו) היא כוללת 12 כותריס וקלטת ווידאו עס הדרכה בהתקנה. מחיר מחירון של 0 דולר (כ-350 דולר בחנויות) מציבות את המוצר הזה ברשימת הקניות של חובבי המ- 4 זןת 6-0 5 << [ןץ 6-0 5 4 00 5 4 3 אגו6ת 1 6-01 4 664[ 2 4 1 6 ישראל אפריל 199% ציאות. מבחינת ביצועים הוא תופס מקוס באמצע ליגת כפולי המהירות ואיכות הקול שלו מעל לממוצע. היצרנית מכירה בכך שה- משתמש המצוי לא נהנה מאתגרים טכ- נולוגייס בשלב התקנת החומרה וכך היא עשתה את ההתקנה לקלה ביותר ואת התי- עוד (כולל סרטון ווידאו) למובן גם לשונאי טכנו-מלל מובהקים. אפשר גס לחבר את הכונן לכרטיס הקול או לבקר ה-105 של המ- חשב ולחסוך את החריץ שתופס הבקר המ- סופק עם הכונן. 1 ,600-332 עֶַח50 דגס 620-334, עוד זוכה בייבחירת העו- רכיםס", מהווה פריצת דרך בכוננים כפולי מהירות. מחירו 270 דולר במחירון ובחנויות תמצא אותו בין 210 ל-220 דולר בלבד. במ- חיר זה הוא מניח את הגולל על הדור הישן של כונניס חד-מהירותיים ומציב אתגר לכל יצרן שינסה להתחוות ברמת הכניסה ל-/60-80%. החסרון היחיד שלו הוא הה- זדקקות לממשק יחודי, מה שמחייב אותך להקדיש חריץ לתקיעת המתאם המיוחד. לא נורא בהתחשב בכך שמחירו כחצי עד שליש מכונניס מתחרים שווי ביצועים. אס אתה בכל זאת מתעקש ללכת על 5081, סוני מציעה את דגס 600-561, הכולל כרטיס של מוגומסכ 6זטטת ומחירו בחנויות בין 360 ל-400 דולר. הדגס היותר יקר כולל גס טעי- נת מריצה, אבל מבחינת ביצועים ההבדליס הס קטניס. שניהס מגיעיס לתוצאות מעל לממוצע, אבל לא ממש מצויינות. במבחן המולטימדיה למשל, דגס 33 השמיט כ-40 אחוז מהתמונות ואילו דגס 561 פיספס רק 0 אחוז. על הכונן 600-561 אפשר לאמר כי הוא בחירה סבירה ועל דגם 60-33 אפשר להכריז כעל ה"מציאהיי הבלתי מעורערת של הסקירה. 6₪ז 50660 6וטטסס נססד 2% המיוחד בכונן זה הוא שעיצובו נועד לה- תאמה אופטימלית למסופים המותקניס בר- שות הרבים, למשל מסופי מידע/מכירות. הוא לא מהיר בכלל ואל תנסה לנגן עליו סרטי מולטימדיה באבחנה גבוהה. במבחניס שלנו הוא איבד כ-90 אחוז מהתמונות במ- בחן המהיר. אבל הוא בנוי כמו טנק והוא מצוייד במערכת הגנה שמונעת הוצאה לא מוסמכת של התקליטור. גס הבקר הוא חריג במקומותינו. זה לא 5681 וגס ביצועיו רחו- קים מלגרוס התפעלות, אבל הוא מאפשר לחבר אליו לא פחות מ-32 כוננים! כפי שקל כונני אסת 6 6 השווא ה הנונות ע'קויות. 067 00 בחית ורנים שי | 8 6 6 000-566 50 | 000-334 שהס5 | 00012 |₪6/88 8 יו 0 ווק 20 9 15 009( 000 0 1.9 0 089%ז99/ 8 00 הזו ץח 07 8 8 8 | 1 םח ,1 םמ ₪ ₪ זזה זז חן 108 |חזה| זזה [8חזזח 55 2078 158 368 סא ב 42 43 71 6 ו ו 28 33 3 3 סגא סגא ג ו גא סגא סגא גא [ ו 0 0 הי גא סגא 1] ₪ . ט ט םש | 1 =ש | 1 ₪אם 11 . 5 ם ב ₪ ₪ 11 םמ ₪₪. מח אמ שמם | 41 5 . | ]₪ םמ ₪ן | מא .2 םמ מ אמ .2 . . מ . מ - . . ם ₪ (0870 81806זחו חס) ₪ ₪ . ₪ . מ . ₪ ₪ . . . %% 2000 1% 26% 4% 4 00 200 200 255 100 100 1200 100 2002 1500 100 1500 20000 000 000 000 20000 2000 8 הו 00 6זטזט" = 0895זח= 006 חו0008 פזטזטץ 0 |₪08 סק 02 סוקסוק 509 סקסו ו 5 זוס-16 5 זוס-8 54 זוס-8 5 זוס-8 54 זוס-8 54| זוט-8 8 5 6 5 :ו 71 5 5 8 4 4 8 2 8 2 7 סא 4 ם ₪ ם מ ם ₪ - ם ₪ . . ם 8 חו9וח00 פזטזט וחספזוה חו6ח00 פזטזט 0 וחמ 1 221 10 23 17 13 ם . . 5 . ם 23 22 23 21 21 4 להבין, המטרה של המתכננים היתה ליצור תחליף למקרוני השקופיות המקובלים במ- צגות אודיו-וויזואליות קונוונציונליות. אס הגישה הזאת מתאימה לך אזי תדרש לשלם כ-700 דולר לכל כונן (במחירון מעל ל-1000 דולר). 0503 8 את המכניזס שמככב במחצית הכונניס בס- קירה, אורזת גם טושיבה עצמה בכונן הא- טרקטיבי שלה. כפי שניתן לצפות הביצועיס שלו הס ממוצעים פלוס והמחיר ממוצע פלוס: במחירון 845 דולר, כולל מתאס 8651, ובחנויות פחות מ-500 דולר. הביצועים מגי- עיס לשיא בחיפוש רנדומלי ולבינוניות בנ- גינת מולטימדיה. איכות הקול היתה מעל לממוצע ובהתקנה נתקלנו בבעיה הידועה של אי התאמה בין קובץ 186% (הרחבות מולטימדיה למערכת ההפעלה) המסופק כגי- רסת אס עייי יצרנים רבים, עם ₪08-6.0. הפתרון הוא, כמובן, להשתמש בגירסת 2 6 ישואל אפויל 1994 נוננ' ואס פס 6 4076 6 1625 בח'ות הוורנ'ם בחיות העוונ'ים כונני אס 6 א₪6|8 60-05 וחסססזק ₪5 ואסה-60 ווק 4 ו א 5 פפן!וחק 5 פפו!וחק 8 ₪ -008|6 3028 604%-וחם 15 0606 פאוזם ואסח-00 5 8 18 024 1008 9 2,055 89 100 8 88 8 3028-/!0 זס)אוק = 006-604 807חסוק פסווותץ פפוווחץ ו 8 8 5 6 ו ₪ . ₪"מח ₪םח םשה ₪ ₪ |19708אם ]08 זוא 1808 וא |8חזזח| 8 ח! 88 107א28%96 4 - 104א22%98 46 [ ו גא 43 8 2 3 0 א ( ו 8 59 18 6 = סגא סגא ו טח |8חמ ו א וסט (י ו [ ו 8 8 חספ 0 וי ו ₪ רה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ .א ח ₪ םח חמ ₪ח =ח שו . ₪ ₪ ₪ . ג .ה" . חמ 1 ₪םם . ₪ . 4 ₪ ₪ . הא םח 4 - . ₪ םמ םח הח . | ₪ ₪ ₪ . ₪ . . . 8 ₪ ₪ [0870 181806ח! חס) . . | ₪ 8ּ . . |. | . ₪ ₪ | | ₪ - 2 8 ו 0% 1% 0 6 200 200 200 20 1500 00 155 500 10 0 3 164 16 2 0.00 0.000 0.000 000" 20000 20000 20000 סח 6000 ד ה חסססזק הו חס פזטזט] וו חו008) 6זטוט] חו8חז00 פזטזט 5 פסו!וחץ 02 02 02 02 02 02 סקס 84 זוט-8 8 ופ-16 8 זוט-16 זוס-8 54| זופ-16 8 זופ-8 4 זוס-16 2-6 1 7 ,2.2 5 7,910 .3.4.5 115 15 15 85-ו 8 6 4 4 4 6 8 8 7 7 7 7 7 8 . ,. . . . ₪3 . . ₪ּ . ₪ ₪ ₪ 1 00 ח0 1 ה סססזק הוה חס פזטזט זזה חוהוחס כ 6זטזט- חו8וחס0 0 זטסט- 5 פסוווחץ 202 23 23 1 - 32 21 10 ם ם . . ₪ ם 21 21 221 222 21 22 22 לא קיר ) ק'ים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי. המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי וושה 006 וח סו 6 חסופזפע |8חז9זא8|/8חז6זח 60 חסופזט/ חסופזפע |החזס1אם (85סחן חו , 300]) 5ח0ו5ח6ח/0 6886 (5סחטסס) חמ (981]) 0806 19806 ו 00וקקט5 01 1000 20 0ח8 110% הסטעצזסם חַחוהסזוצ8 ַמָזוס/ ו וטו 918009705 א 60-80 00 10סת? ח0ו15858!טח/ח0ו6-5655וחחופ 00-06 זו וז ץפטם/ז6/צסץ 6 |101080//8008טה/ 978-000170186ש5011/ ו טפ 000 0806 68 סא פוחטוס 80010006 800% 86 35 60הההוזס)זטק 6 (8660005ו!!ווח) 08ו1 860885 0]806// (560000 ]06 00/185!ו6) 816] 1805107 818 (פזטסח) 85זט|ו18 ח06//66 וז ח68וש! זְ 00 חח זטו !סז חס 6 05190 0 וד טפ 05 85 58!6018059 +0 זסוחט חו8ח0 088 חו 5)וחט 01 זססוחטח חוטוחואג ו 816 זז סז וו ו סקט 6זה/ 50 זפו|סקטפ זסטוזס 00108 6 חס / ססקט זוז 05/2 0615 פחסופחזא= 60-80 8-005וש 01 חסופזפ/ 0 אא הכלולה בתוך 05-6.0. ניתן לה- שיג גם גירסה ייניידתיי של הכונן, עס סוללות נטענות, במחיר 5925 (בערך 5550 בחנויות). ה6ט0ה661 65חזב63/ 0 חו5ז6קט5 הכונן הזה נוצר כבן זוג לכרטיס הקול בט- הובן 25-16 של חברת 68מזג6/ו, הכולל טב- לאות גלים ומחירו 200 דולר. ניתן לחבר את כונן ישירות לכרטיס הקול הזה, או לכל כר- טיס קול התומך בכונני סוני, ולחסוך את כל הבעיות הנובעות מהתנגשויות (180 וכתובות 1. המחיר הוא, כמובן, נסיגה בביצועיס לתחתית הטבלה בכל המבחנים. היתרון הבולט של הכונן הזה הוא בנגינת תקליטורי אודיו. פנל ההפעלה כולל בקרות לרמת הקול ולמעבר מקטע לקטע. הכונן גס תומך בתקן האודיו 680, אבל האיכות של הצליל רחוקה מלהרשים. החבילה כוללת את התקליטור 800661" של מיקרוסופט ומ- חירה 399 דולר. 5 6 ישואל אפויל 1994 זינרון צילומי בעידן דיגיטלי תקליטור' 00ס)סחק מאת לורי גרונין ודאק עיצבה את תקן 62סו0ע לפי מה ד שנראה למומחי השיווק שלה כמוצר צוריכה להמונים. מזה זמן רב מנסה החבורה הוותיקה הזאת להתנונן לקוראת העתיד הבלתי נמנע, כאשר צילום אלקטרוני ידחק לחלוטין את הטכננולוגיה הנימית של פילם, חומרי פיתוח, נייר הדפסה וחומרי קיבוע. בתור הספקית הגדולה בעולם לצרכי צילום ואולי החברה היחידה הגדולה שכל משאביה ומוצריה קשורים לטכנולוגיה אחת, קודאק חשה נאלצת לחלוציות בתחוס החדש של צילום אלקטווני. לשם כך היא מפתחת מספר קווי מוצר חדשים, התוקפים את הנושא ממספר צדדים,| החל מקליטת דמות אלקטרונית וכלה בהדפסה על נייר רגיל של תמונות צבע פוטו-ריאליסטיות. מבוא לצילום סיפרתי בתחוס קליטת התמונה קודאק היא הי- צרנית הגדולה ביותר של חיישני 602 בא- בחנה גבוהה. חיישן ה-602 הוא רכיב אל- קטרוני, שכמוהו מותקן בכל מצלמת וודיאו ביתית, ההופך את האור הנופל עליו לאות חשמלי שעוצמתו פרופורציונית לעוצמת האור. כדי לקבל תמונה אלקטרונית, בצורת 4 6 ישואל אפריל 1994 סידרה של ערכים מספרייס המייצגיס את העוצמה של כל פיקסל בתמונה, צריך לסרוק את רכיב ה-602 בצורה דומה (והפוכה מב- חינה פונקציונלית) לדרך בה סוקות קון האלקטרונים את מסך הצג. האות החשמלי המופק מה-602 הוא אנלוגי וצריך לספרת אותו לפני שהוא מאוחסן בזכרון. זאת עו- שים עייי מתמר אנלוגי-לסיפרתי (420 ) שהופך את העוצמה של כל פיקסל למספר בן 8 עד 12 סיביות (לישומים מיוחדים אפשר גם להשתמש באבחנה גבוהה יותר). גם הפרדת הצבע למרכיביו, אדוס-ירוק-כחול (08א), נעשית בצורה המ- שקפת כראי את יצירת הצבע על המסך. שלושה מסננים אופטייס המותקנים לפני ה-662 יוצריס למעשה שלוש תמונות מו- נוכרומטיות, ששילובן גורס לעין לראות את שלל הצבעים הטבעיים. סינון האור נעשה באחת משלוש צורות: 1. פיצול האור לשלוש אלומות והתקנת מסנן וחיישן 602 נפרדים לכל אלומה - פתרון שמטבע הדברים הוא יקר יחסית. 2. צילוס התמונה שלוש פעמים, כאשר בכל פעם מותקן מסנן שונה לפני החיישן - פתרון זול אבל כרוך בזמן צילוס ממושך. 3 התקנת מסנן מיקרוסקופי (בשיטות של הדספת ליטוגרפיה) על פני חיישן ה-662, כך שכל שלשת פיקסלים מכוסה בשלשת מסננים. חיישנים מסוג זה כוללים שלוש מערכות סריקה במקביל, המייצרות את שלושת אותות הצבע במקביל. הפתרון הזה הוא מהיר וזול אבל משלמיס על כך בה- קטנת האבחנה. מצלמות אלקטרוניות קליטת התמונה יכולה להעשות עייי צילוס ישיר של הסצינה, או ע'יי סריקה של תמונה שנוצרה באמצעים קונוונציונלייס. סורקיס אופטיים למיניהם נועדו להפוך תמונות דו-מימדיות, על נייר או פילם, לקבצים אל- קטרוניים ולהם מוקדש מאמר מיוחד בחו- ברת זו. צילוס ישיר מהסצינה נעשה ע"י מצ- למה אלקטוונית ואלה נחלקות לשתי קבוצות עיקריות: מצלמות ווידאו. המצלמות בקבוצה זו כו- ללות חיישן 662 דו-מימדי הבנוי במטריצה של אלמנטים רגישים לאוו. מספר הא- למנטים במטריצה הוא מ-320א480 | עד ל-2048א2048. במצלמות ווידאו ביתיות מו- תקן חיישן נמוך אבחנה עס מיקרו-מסנן. איכות האות המושגת כך מספיקה לרוב המ- שתמשים, במיוחד בהתחשב בכך שמכשיר ההקלטה (ה-%08) ומכשיר ההקונה תקליטורי (010061 (הטלוויזיה) גס הס אינס מצטייניס באיכות הרישוס והשיחזור של התמונה. החיישניס באבחנה גבוהה מאוד נועדו לישומים מיו- חדים (בעיקר צבאיים ומדעיים) ומחירס בשמיים (או בחלל). מצלמות סריקת שורה. המצלמות בקבוצה זו כוללות חיישן 602 יילינארייי, כלומר בנוי כשורה ארוכה של אלמנטים רגישים לאור. מספר האלמנטים בשורה הוא בין 512 ל-8192 וגם כאן קיים פער מחיריס עצוס בין האבחנה הנמוכה לאבחנה הגבוהה. במ- צלמת 51111.8 (תמונה קבועה) אלקטרונית מותקן חיישן 662 ליניארי באבחנה גבוהה למדי (בדרך כלל 1024 עד 4096 אלמנטים) ומערכת אופטית יוצרת את הסריקה לרוחב התמונה. היתרונות של גישה זו הס מחיר סביר (בהחלט לא נמוך) לאבחנה גבוהה עד גבוהה | מאוד. | את המעוכת | הא- לקטרו-אופטית מרכיבים בחלק האחורי של מצלמת 511118 רגילה, במקוםס הממגנון שמחזיק ומסיע את הפילם. למערכת הא- לקטרו-אופטית קוראים בזירגון המקצועי ו בסורקים אופטיים מותקנת מערכת אופטית מגושמת למדי, המאפשרת לסרוק דף גדול מטווח קצר יחסית. סורק שולחני, מהסוג הנסקר במאמר בגיליון זה, מכיל "אופטיקה מקופלת", המאפשרת לחיישן "לראות" חשלילים או שקוביות שי % דשם 00סוסחק מתאם חקליטור מדבסת חמונות מקינטועו תחנת אטפ שורה ברוחב 22 ס"מ למרות שגובה הסורק הוא פחות מ-10 ס"מ. כלי מופלא לאבחנה גבוהה למרות שקודאק היא מהמוליכות בעולס בט- כנולגית (66, היא לא הצליחה עד כה לב- נות מצלמה אלקטרונית שמסוגלת להתחרות במצלמת הפילם הרגילה. בידיים של צלס מקצועי מצלמת פילם היא כלי מופלא לק- ליטת תמונה באבחנה גבוהה, נאמנות צבע מצויינת וטווח דינמי רחב. פילם 35 מיימ מסוגל | לספק | אבחנה | אקוושולנטית ל-2000א3000 פיקסלים ופורמטיס רחביס יותר (למשל 66 ס"מ או 5א4 אינטש) יכוליס להגיע לערכים גבוהים יותר במידה פרו- פורציונית. הצורך באבחנה גבוהה כל כך נגזר מהשימוש שנעשה בתמונה מקצועית - הד- פסה בפורמט גדול. פילס צילוס אמור לספק אבחנה שתאפשר הגדלה פי 20 מבלי שה- תמונה תהפוך לנטולת חדות. נאמנות הצבע היא ערך עילאי כאשר מצלמיס אנשיס או יצירות אומנות ואפילו 24 לפיקסל אינן מס- פקות את איכות הצבע של פילם מעולה שעבר פיתוח והדפסה ביד אמן. הטווח הדי- נמי הוא היכולת לשחזר באותה תמונה הב- דלי גוון ועוצמה עדיניס בתוך שטחיס כהים מאוד (למשל קפליס בבגד שחור) ובתוך שט- חיס בהירים מאוד (קמטים במפה לבנה כשלג). ביר 0 % מכונת ביתוח תהליך הייצור של תקליט 0000 4 55 6 ישואל אפריל 1994 %6 0 ישואל אפריל 1994 כיוס ניתן להשיג אל- כויות כאלה בסורקים מקצועיים, אבל לא במ- צלמה הניתנת לנשיאה ביד. | מצלמות | אל- קטרוניות עושות עבודה טובה למדי בתנאי סטו- דיו וכאשר הפלט הסופי אינו גדול מדי (חלק מה- תמונות במגזין זה צולמו במצלמה אלקטרונית). את . .. > העובדה שה-7800002 לא הפך למוצר צריכה אפשר לילי- חס לכך שאין כיום מצ- למה אלקטרונית הר- אוייה . לשם | ימוצר צריכה". | עדיין 99.99 אחוז מהצילומים נעשים על פילם ואיחסון אלקטרוני מצריך שלב מייגע ויקר של סרי- קה והמרת. %- לט על נייר גם בקצה השני של מחזור חיי התמונה המצב לא יותר מעודד. כדי להדפיס תמונה > אלקטרונית על נייר יש צורך במדפסת יקרה וחומרים יקרים. בגיליון 13 של 6ק טאן א / המהדורה הישראלית, שהו- קדש כמעט כולו למדפסות, סקרנו את מד- פסות הצבע שמסוגלות להפיק פלט פוטו-ריאליסטי. נכון להיוס, רק טכנולוגית ייהמראת. צבעניסיי עונה על ההגדרה הפו- טו-ריאליסטית - וזו עדיין יקרה ואיטית מדי. המדפסת של קודאק, ייבחירת העו- רכים" בקטגוריה זו, עולה כששת אלפים דולר (בארהייב) וכל דף מודפס עולה :ותר מ-2 דולר (כנייל). קצב ההדפטה המעשי הוא פחות מ-20 תמונות לשעה, לאט מדי לצרכים על מעבדת צילום. נוסף לכך יש לקחת בח- שבון את המחשב היקר והזמן המבוזבו על עיבוד תמונה ואז ברור למה צילום אל- קטרוני עדיין לא יכול להחליף את חנות הצלם בפינת הרחוב. ה-780)002 פותח כשכבה האמצעית בס- נדוויץ הצילום האלקטרוני, בין המצלמה | האלקטרונית למדפסת הצבע. אבל כאשר פרוסות הלחס בסנדוויץ אינן ברות -מכירה, איך אפשר לשווק את הייבשריי לבדוז נכון שקודאק פיתחה כונן תקליטורים ביתי, המ- אפשר להציג תמונות 201002 על טלוויויה ביתית, ללא צורך במחשב ומסך גרפי, אבל האיכות של תמונה על טלוויזיה אינה מל- היבה והיא נופלת בהרבה מהקרנת שיקופית תקליטורי ק6סוס + להפתעת כולם מסתבר שקיימים שווקים כאלה והדרישה המתגבות למוצרים ושירות* כ:)טוסגש מעידה כי קודאק ממלאת כאן וואקום שאפילו היא לא שיערה את מימדיו. או מתמונה מודפסת על נייר. על הטלוויזיה מעדיפים הצרכנים לראות ווידאו ולא תמו- נות עומדות. יתר-על-כן, בהצגה על מרקע הטלוויוּיה מנצלים רק חלק אפסי מכמות המידע שעל התקליטור. כפי שנראה להן, תמונת 201002 שמורה על התקליטור במ- ספר רמות אבחנה. על המרקע נציג את הת- מונה באבחנה הנופלת פי 16 מזו שאפשר לקבל בהדפסה. במאזן הכולל מחיר, איכות, זמינות, ונוחות ה-01002מ? הפטיד את הה- תמודדות מול שיטות צילום קונוונציונליות. הציבור הרחב נשאר נאמן לפילם ולנייר וקו- דאק הלכה לחפש שווקים מבטיחים יותר. ממלאים את הוואקום להפתעת כולם מסתבר שקיימים שווקים כאלה והדרישה המתגברת למוצרים ושירותי 000 מעידה כי קודאק ממלאת כאן וואקוס שאפילו היא לא שיערה את מימדיו. מסתבר שההתפתחות המופלגת בשנים הא- חרונות בנושאי הוצאה לאור שולחנית, עי- בוד תמונה, אירכוב תמונות והכנה לדפוס, יצרה פער עצום בין האמצעים שזמינים למ- עצב בהכנת הפלט לבין המשאבים העומדים לרשותו בקליטת תמונות. כיום יכול כל מעצב המעוניין בכך לבצע את כל שלבי הה- כנה לדפוס, עד לקבלת קובף פוסטטקריפט מוכן להדפסת פילם, על מחשב אישי - מלבד הסבת התמונות ממדיום של פילם לקובצ אלקטרוני. סריקה איכותית עדיין חייבת להעשות על סורקים יקרים מאוד בידי מו- מחים שיודעים איך לשמור על נאמנות צבע למקור. הצורה המקובלת כיום להפצה של תמונות (ממאגריס דוגמת %א84 1008 | או 1 ולאירכוב של תמונות היא על פילם. כדי לשכפל את התמונה יש צורך לחזור למקור ולהפיק עותקים נוספים, | תחת בקרה קפדנית של תהליך הפיתוח והקיבוע הכימיים. כל משתמש | המעוניין לשתול את הת- מונה בקובץ אלקטטרוני נזקק לשיוותי סויקה מחדש, שוב בתקווה שה- סורק יכול להבטית נא- מנות מלאה למקור. זה קשה, ‏ יקר, מסורבל, איטי ולא תמיד עובד. ההפצה והאירכוב היו יכולים להיות הרבה יותר יעילים ואמינים אילו נעשו באמצעים אלקטרוניים - ולכך מתאיס ה-00002? ככ- פפה ליד. ההתעניינות העכשיווית בנושא נד- חפת עייי הצרכים של צלמים מקצועיים ומו- ציאים לאור. ' תשתית מוכנה למרות כל השגיאות השיווקיות של קודאק, ההצלחה של 2000062 נבנית על תשתית קיימת של חומרה ותוכנה. כיום בל כונן [א80:-62 חדש יכול לקרוא את פורמט 92 הכולל | הקלטה בחלקים (9058100ג!1ט1), וכל ישום גרפי חשוב יכול לפתוח תמונות 00002ת2. | רוב רשמי ה-א-02 (כונניסם המסוגלים להקליט על די- סקיס מיוחדים מסוג ‏ 02-460070896) מסו- גליס לכתוב את הפורמטים של 801002?. כל אלה חוברים יחד כדי לאפשר הטמעה של תקליטורי התמונות בסביבת העבודה המ- קצועית. התמונות על תקליטורי 2100002 כתובות במספר רמות אבחנה כך שאתה :כול להציג אותן על המסך באבחנה המתאימה למסך, להכין לדפוס תמונה באבחנה גבוהה :ותר ולנהל את האלבוס בעזרת תמונות ייבולי קטנות באבחנה מינימלית. בקרוב תוכל גם לצרף קבצי קול ותוכנת ניווט לעזרה בחי- פושים. בעתיד הרחוק יותר, אולי גם ווידאו דחוס. כדי לראות את התמונה תוכל לה- שתמש בכל מחשב אישי המצוייד בכונן פס > אסא או בכונני תקליטורים עצמאיים המ- תחברים למכשיר טלוויציה. אלה כוללים את הכוננניס של קודאק עצמה, כמו גם כונני 1 של פיליפס וכונני 320 של פנסוניק. 4 :8:] | מדפטת נייזר צבעונית: מעולם לא היה. הצבע מושך יותר - זוכריס שפעם חייתה טלוויזיה בשחור/לבן? . שעיתון מודפס בצבעים היה תמיד עיתון מיובא מחוייל! שהצג הסטנדרטי של 26 היה מונוכרומטיז כל זה נעלס מזמן ומי שינסה להעביר היוס את המסר לו בכלים מיושניס כאלה יראה מגוכח. מומחי התקשורת אומרים כי ייהמדיום הּוא המסרזי וכיום המדיוס הוא צבע. הבעיה עס צבע היא מחיר. דף צבעוני מודפס בטכנולוגיות המקובלות (העברת שעווה, המראת צבענים או הזרקת דיו) עולה בין 5 ל-10 שקלים. בלשכות שירות המחיר אפילו גבוה *ותר. הטכנולוגיות הוותיקות גם סובלות מחסרונות חמורים: הזרקת דיו נוטה להמרח והיא רגישת ללחות. העברת שעווה מתקלפת מהנייר ונשברת במקומות מקופלים. המראת צבענים חיא איטית ביותר. כל הטכנולוגיות האלה דורשות תשומת לב קפדנית לתחזוקה: שוטפת ואינן מתאימות לשמש כיישרת הדפסותיי ברשת תקשורת. השוואה פשוטה עם מדפסת הלייזר שלך מראח עד כמה החיים יכולים להיות קלים יותר עם מדפסת לייזר צבעונית. מדפסות לייזר מפיקות עמוד מודפס זול בהרבה מכל אמצעי פלט אחר. מדפסות לייור כמעט ולא דורשות טיפול שוטף. אפשר להדפיס בהן אלפי עמודים ללא הפסקת תחזוקה. אין סתימות דיו, אין נזילות, אין סרטי צבע מלכלכים ואין כמעט מעצורים מכניים. מדפיסים על נייר פשוט וזול, אין צורך בגימור מיוחד של התדפיס ואין חשש שהצבע ירד על אצבעות לחות. ההדפסה היא מהירה - מספר עמודים לדקה - וזו הטכנולוגיה האידיאלית לרשתות מחלקתיות וקבוצות עבודה. מהפיכת הצבע במדפסות לווזר אס לא שמעת, המהפיכה כבר התחילה. מדפסות לייור כן יכולות להדפיס בצבע מלא באופן שוטף, במחיר כלכלי ובאיכות גבוהה. החודש התחלנו בשיווק בישראל של המדפסת .80001 ,1כע/ הראשונה שמשלבת יכולת של מדפסת לייזר מחלקתית. ומדפסת צבע בגודל 33. שס לב לפרטים: % טכנולוגיה: לייור, אבקה יבשה, 4 צבעיס + גודל נייר: 44,843 ו-45. % אבחנה: 4008400 נקודות לאינטש + מהירות: הדפסת 4 צבעים - 59% הדפסת שחור/לבן -%קק30 + הזנת נייר: 2 סוגי נייר בו-זמנית =" 4 ממשקים: 85-232, סנטרוניקס, אאא 00-א, אתרנט 17, טבעת אסימון, 148טוקקה 1, וסיבים אופטיים. 4 פורמטים: ,117-01, פוסטסקריפט, ,01ק-זז, תואמי 63100 (-64000), שיד ,00% ועוד. המדפסת ,1,80001כ/או יכולח לשמש בו-זמנית ייסוס עבודה'י להדפסת שחור-לבן מחלקתית בהטפק גבוה מאוד - ומדפסת צבעונית להפקת גרפיקה באיכות גבוהה מאוד. המדפסת ,1,80001או אידיאלית להפקת סקיצות צבע, שקפים, שרטוטים, כמויות קטנות של חומר פירסומי, תיעוד טכני צבעוני, גרפים ודוחות עיטקיים. והעיקר - היא עושה ואת במחיר שיגרום ללשכות השירות להחליף צבעים: פחות משקל אחד לעמוד 43 ופחות מחצי שקל לעמוד 144 צבע לבל, צבע בבל מקום המחיר הנמוך של הדפסת צבע במדפסת הלייזר .80001 פאו משמעותו שצבע מלא שוב אינו תופעח חריגה בסביבת העבודה היוס-יומית. עכשיו אפשר לנצל את יתרון הצבע בכל תחום, בלי לשבור את הבנק: * נציגי מכירות יכולים לחכין פרזנטציות מקצועיות, על נייר רגיל או שקפים, בצבע מלא. + גרפיקאים יכולים להכין סקיצות צבעוניות באותה קלות שהם עובדים בשחור/לבן. 4 דוחות ניהוליים יכולים להיות מלוויס בגרפים צבעוניים, הדגשות בצבע ואפילו תמונות צבע משובצות. 4 תיעוד טכני יכול להכיל תמונות מסכים צבעונייס, בדיוק כפי שהס נראיס על צג המחשב. מהנדטים וארכיטקטים יכולים להדפיס שירטוטים בצבע מלא, על נייר רגיל או מיוחד. 4 הדפסת לייזר צבע היא האידיאלית למיפוי - עירוני, דמוגרפי, שימושי קרקע, מחקרים סביבתיים וישומי 615 אחרים. 4 הדפסות צבע בכמויות קטנות לא צריכה לעבור את מחסוס המחיר של הכנה לדפוס אופסט. 0 % מדפטת לייזר צבע היא פתרון מושלם ללשכות שירות, קדם-דפוס, חברות לשירות? משרד ושרות: יידפוס בין-רגעיי. לפרטים נוספים פנה לאורי טנא, רדט ציוד ומערכות. טלפון: 03-6450750. ₪ עורמט 606ץ של וז מפריד את תמונת הצבע לערוץ מונוכרומטי אחד (צ) ושני ערוצי גוון. ו המרכיבים של ערוץ צ: למטה 5:6 דיפרנציאל ל-483%6, מימין תיקון מסדר שני ל-1683%. 4 קובץ ש1₪/א₪ /0 משמש להצגה אלבומית. 88 6 ישראל אפריל 1994 . למעלה משמאל השוואה בין תמונה שהומרה ל-808 (שמאל) ובין תמונה במרחב הצבע 1..8. שים לב לעומק הגווניס מימין. תקליטורי 6)סזסו התחלות בתוכנה בתחוס התוכנה התחלנו לראות את אלבומי התמונות הראשונים המבוססים על פורמט 069ו0/. קורל משתמשת בו כדי להפיץ את מאגר התמונות הזול שלה (50 דולר לת- קליטור עם 100 תמונות) וחברות אחרות מציעות בפורמטזה מאגרי תמונות בנושאיס מגוונים, רמות איכות שונות ומחיריס בטוותח רחב. קודאק עצמה פתחה בארהיב שירות מקוון לחיפוש תמונות במאגרים מסחרייס שוניס. השירות מספק כיוס גישה ל-17 מא- גרי תמונות, דרך קוו טלפון רגיל ומודם, במחיר 85 דולר לשעה. מה שאתה מקבל דרך הטלפון הן תמונות באבחנה נמוכה לצורך חיפוש מהיר, תחליף מועדכן ודינמי לקטלוגיסם המודפסים על נייר. לאחר שאיתרת את התמונה הרצויה תוכל להוריד מהסיפריה עותק באבחנה גבו- הה, תמורת תשלום זכויות יוצריס כמקובל. מחיר השירות אינו נמוך, יחסית לשירותיס מקווניס אחרים, אבל הוא יכול לחסוך זמן רב בעבודתו על מעצב גרפי. מאגרי תמונות על 0%א-02, בדוך כלל בפורמט ""11, אינם דבר חדש וכדי להבין את ההתרגשות סביבת ה-80)002? צריך להבין את הקונספציה המאחדת מאחורי סידרת המוצרים הזאת. קודאק לא הס- תפקה בעיצוב של פורמט חדש לקבצים, אלא יצרה משפחה שלמה של מוצרים המיו- עדים למלא אופטימלית את הדרישות בכל אחד ממגזרי שוק ההדמאה (סא801/] ). סביב טכנולוגית הגרעין המשותפת, טפגּחו] 6, מתכננת קודאק סידרה של פורמטים הכוללת; פורמט 2801002 "סזץ" עס אבחנה אולטרה גבוהה, 2501062 "ותח?" המותאם לצרכי הכנה לדפוס, 01062 "610041" המותאם להדמאה רפואית (צילומי רנטגן, אולטרה-סאונד, סורקים טומוגרפיים כדו- מה) ועוד. דחיפה איטרטיבית - דיפרנציאלית בטכנולוגית 146 1386 התמונה נשמרת במ- ספר רמות אבחנה המותאמות לאבזרי הפלט הושניס ולשימושים השוניס בתמונות. בפו- רמט הבסיסי של 062וסח? התקליטור כולל 5 רמות אבחנה: 4 אבחנה בסיסית (845₪) של 8512א768 פיקסלים. 4 אבחנה כפולה (48350) פיקסלים. 4 אבחנה כפולה ומכופלת (1688%) של של 1024א1536 8 פיקסלים. 4 אבחנה חלקית (84%/4) של 256א384 פי- קסלים. 4 אבחנה מחולקת פעמיים (84:6/16) של 8 פיקסליס. פורמט יי()א'" כולל גם אבחנה אולטרה גבו- הה (6483%0) 614484096 פיקסלים. לעתיד מתוכננים פורמטים באבחנה עוד יותר גבו- הה, כך שהמבנה הבסיסי פתוח לשיפוריס בהתאם ליכולת של אבזרי הפלט להשתפר. כל פיקסל שמור ב-3 בייטים, כך שקוב 6ג'] טשַגחו] פרוש תופס קרוב ל-24 מגהבייט, לפי החישוב הבא: 8 +/4.518)48380+(18)160850א18 (03%6/16 )₪ 72% +(0356/4 )0 288 +(03856) 25% ללא דחיסה ניתן להכניס לנפח של ()סוסם, 0 מגהבייט, לא יותר מ-28 תמונות, מעט מדי לכל הדיעות. כדי להגדיל את מספר הת- מונות בערך פי 4, מבלי לאבד פרטים בת- מונה (כפי שקורה במרבית הדוחסים לת- מונות, כמו אלגוריתס 1/80) פיתחה קודאק שיטת דחיסה איטרטיבית -דיפרנציאלית. על התקליטור שומרים ללא דחיסה את שלושת הפורמטים נמוכי האבחנה (₪380 ,8880/4 ו-83:0/16), המהווים בסך הכל כשישה אחוז מקוב 6ג' טשַגחו] (4.5 מגהבייט בלבד). שני הפורמטים הגבוהים נשמריס כערכי תיקון (דיפרציאלים) מסדר ראשון ומסדר שני לפו- רמט הבסיס. לדוגמה, נניח שהערכים של שמונה פיקסלים באבחנת >1688% לאורך קו אופקי (למען הפשטות נתאר את האלגוריתם בצורה חד-מימדית, כאילו אין שינוייס בכיוון האנכי) הס ; 100, 104, 106, 102, 8, 106, 112 ו-106. באבחנת 48886 מדובר ב-4 פיקסליס בלבד שערכיהם; 102, 104, 7 ו-109. באבחנה הבסיסית יש רק שני פיקסלים עס הערכים 103 ו-108. כאמור, על התקליטור נשמריסם במלואס רק הערכיםס 3 ו-108 ושאר הפרטים נדחסיס בצורה דיפרנציאלית. כדי לקבל מתוך שני הערכיס הני"יל את ערכי 48% מספיק לרשוס את ערכי הדיפרנציאלים (1,1), אותס יש להוסיף ולגרוע מערכי ₪346 בהתאמה. התיקון מסדר שני (2,2-,1-,3-) מאפשר עכשיו לחשב את ערכי 1688% בדיוק. התיאור לעיל הוא אילוסטרטיבי בלבד, שכן במציאות הדחיסה היא דו-מימדית, אבל די בו כדי להראות איך ניתן להקטין את נפח הקובץ בערך פי 4 כאשר עוברים לתיאור ההפרשיס במקוס לחזור בכל פעם על הערך המלא. שיטוח דחיסה דומות ( ט6עווק804 גו|26) מקובלות בדחיסת קול (/א2/6א) וג- 6קטס-4 סופר גיליון אלקטרוני הגירסה החדשה של 023486ז6קט5-/6 משלבת את כל האלמנטיס החדשנייס ביותר בגיליונות אלקטרונייס ומודליס רב מימדיים לניתוח עיסקי: ץ ממשק משתמש גרפי ידידותי ביותר, עס תמיכה בעברית. ץ גיליון אלקטרוני קלאסי עס כל התכונות המתקדמות. ץמודלים ב-12 מימדיס בסיגנו( קוח4-00 ₪ כלי ניתוח חזקים, יכולת ניהול נתוניס מירבית. ץ נוסתאות גלובליות, שמות בשפה טבעית לטורים ושורות ש מודול גרפים הקשורים דינמית לנתוני הגיליון. עריכה בשיטת קסזכ 8 פַּזס, סרגליס וכלים ניידיס. שפת המקרו האוניברסלית 64-81.8 לאינטגרציה עס ישומיס אחריס. ץ ניהול תרחישים (4₪10 א50₪) בקרת גישה (סאזד]סטג) והגנת נתוניס. תנאי המבצע: חתום על מנוי חדש/ חדש את המנוי שלך/ הארך את תקופת המנוי למהדורה הישראלית של א140471א 6ע לתקופה של 25 גיליונות במחיר 9 שייח בלבד (40 אחוז הנחה על המחיר בחנויות) ותקבל בחינס את הגיליון האלקטרוני החדש 1.0 8או60ם1/ זס] 00-410קט6/4-5 בגירסת 0 מלאה. (גירסת /א05 כוללת את כל קוד התוכנה ואת התיעוד למשתמש סופי במארז פשוט. השלמת תיעוד לתוכניתנים ניתנת לרכישה ישירות בחברת 2.8.א) השתמש בגלוית ההרשמה המיוחדת המצורפת לעמוד גליונות המשוב. אספקת חבילות התוכנה תתחיל עס הגעתן לישראל במרץ 1994. המבצע מוגבל בזמן ובכמות התוכנות שברשותנו - כל הקודס זוכה! פאלידע 10 6 ישראל אפריל 1994 תקליטורי סוס % קודאק לא הסתפקה בעיצוב של פורמט חדש לקבצים, אלא יצרה משפחה שלמה של מוצרים המיועדים למלא אופטימלית את הדרישות בכל אחד ממגזרי שוק ההדמאה (06א1101) דלים פיזיקליים אחרים המשתנים ברציפות (כלומר ללא קפיצות פרועוּת מנקודה לנ- קודה). בשלב הסריקה מבוצע תהליך הד- חיסה בכיוון ההפוך מהתואַר לעיל. סורקים את התמונה באבחנה של 1688%6, ממנה ין- צרים את האבחנה של 48456 עייי ממוצע של כל 4 פיקסלים (2א2) ובשלב השני את הא- בחנה הבסיסית עייי מיצוע נוסף. בכל שלב מיצוע מפיקים את ערכי התיקון הדרושים לפרישה בעתיד. בפורמט :280" סורקים את , תמונה . באבתנה | של 643286 (4096א6144) וחוזרים על תהליך המיצוע וה- דיפרנציאציה 3 פעמים. נאמנות כרומטית אבל המקצועיות של תמונות 2801002 אינן רק ברמת האבחנה הגבוהה. קודאק, הגאה בנאמנות הכרומטית של חומרי הצילום שלה, הקפידה להגדיר את הדרישות מהסורק כמ- כשיר מדידה מדוייק לצבע המכוייל, בה- תאמה לתכונות הצבע של מסכים תיקניים (תקן 709 0018, קובע את תכונות החומרים הזרחניים היוצרים את שלושת צבעי המסך, אדוס-ירוק-כחול). האור הלבן מוגדר גם הוא בתקן בינלאומי (265 של אירגון 615). כדי לשמור על הטווח הדינמי הגדול של צי- לום, הסריקה נעשית ב-12 סיביות לכל גוון ובסך הכל 36 סיביות לפיקסל. הקובץ עצמו כתוב ב-24 סיביות לפיקסל וברור כי צריך לבצע מיפוי לא-לינארי של המקור. במיפוי לא לינארי אנו מתכוונים לאמר כי חלקים שונים בטווח הערכים של המקור עובריס ייכיווץ'י בפרופורציות שונות. 12 סיביות גוון לכל פיקסל נותנות לנו 4096 ערכים אפ- שריים של אדום, ירוק וכחול. כדי למפות את הגוונים ל-8 סיביות (256 ערכים אפ- שריים) בצורה לינארית אפשר פשוט לה- תעלם מ-4 הסיביות האחרונות, אבל כך נעלם היתרון של סריקה בטווח דינמי רחב. מיפוי לא לינארי שומר על מלוא הטווח חדינמי בתחומיס החשובים לתמונה עייי שי- נוי במדרגות העוצמה בין ערך מספרי אחד לשני. למשל, כדי להבחין בניואנסים דקים של שחור, החלק העליון של הטווח (ערכים סביב 4000) ממופה 1 ל-1. ההפרש בין 255 ל-254 שווה להפרש בין 4095 ל-4094. לעו- מת זאת, בקטעים לא כל כך רגישים היחס הוא שווה ומדרגה אחת בכתיב 8 סיביות מציינת מספר גדול של מדרגות 12 סיביות. בשלב המיפוי יש צורך גם לתקן את המ- אפיינים הכרומטיים של סוגי פילס שוניס. לכל פילם צבעוני יש "אופייי משלו; יש ייקריםיי (מדגישים גוונים כחולים) ויש ייחמיסיי,. יש ירוויי צבעיי ויש ‏ "צלולים". כאשר סורקים פילם נגטיבי יש צורך לתקן גם את האפקט של הציפוי הצהבהב, שנועד להבטיח הדפסה חדה אבל גורם לצבעים מחרידיס כאשר הפילם נסרק אלקטרונית. כל התיקונים נעשים בעזרת טבלאות הנ- קראות ]1800 281806 50606, אותן יש להכין לכל סוג פילס לחוד. השלב האחרון בין הסריקה לדחיסה הוא המרת מודול הצבע מ-₪08 למודל קינייני של קודאק, שנקרא 66 /2)0. במודל הזה יש ערוץ אחד (צ) לעוצמה ושני ערוצים (0,₪) לגוון. הוא דומה במקצת לפורמט של טלוויזיה (שכולל ערו> גוון, 0%14א0, יחיד). ההמרה הזאת אמפשרת להשיג יחס דחיסה משופר והמרה קלה לפורמט ווידאו, במידה ומשתמשים בכוננים לטלוויזיה. כאשר תי- אונו לעיל את שיטת הדחיסה הדד- פרנציאלית לא התייחסנו למשמעות של הע- רכיס המספריים. בפועל יש התייחסות שונה לדחיסה של ערוץ צ ולדחיסה של ערוצי 6. את האחרונים ניתן לדחוס יותר ללא פגיעה באיכות התמונה. תקליטי זהב את התמונות המפורמטות בקבצי 230 6פ4וון מקליטים על תקליטורים מיוחדים שצבעס זהב. לדברי קודאק, הציפוי הזהוב עמיד יותר לאורך זמן מהציפוי המקובל (באלומיניוס) של תקליטורי 60-8. החברה מעריכה את משך חיי התקליטור ב-100 שנה לפחות. אפשר להקליט את התמונות במ- ערכת המיוחדת של קודאק, או בכל רשס 028 כמעט. למרות שקודאק הגדירה פו- רמט חדש ברמת הנתוניס ומבנה הקבציס, ברמת הסקטור על הדיסק ה-0002ם2 תואם לתקן המקובל בתקליטורים לכתיבה חד-פעמית (ייהספר הירוק"). בנוסף לקבצי 186 86גח1, כל תקליטור חייב לכלול מספר קבצים החיוניים לשימוש. בו. אלה כוללים מדריך (צ0610₪א1כ) ואת אלבום | תמונות | הזבולים" | (קובצ עס שמת צס. אם לא מקליטיס את כל התמונות בפעם אחת, יש צורך לעדכן את השניים: בכל פעם שמוסיפים תמונות לת- קליטור. מאחר ואי אפשר למחוק את הרל- שוס הישן ולכתוב עליו מחדש, חייביס לייצר מדריך חדש ואלבום חדש בכל פעם, דבר שגוזל כ-25 מגהבייט מהנפח שנותר לתמונות (אובדן של נפח איחסון ל-4 תמונות). היתרון של ריכוז כל התמונות להקלטה אחת הוא ברור. תקליטור 161062? שהוכן ביותר מה- קלטה אחת כולל יותר מעותק יחיד של המ- דריך | ולכן | אתה | מקק | לכגן א01.71508510]א עיימ לעיין בו, אחרת הכו- (ן לא ימצא את העותק המעודכן ביותר. > מורמטים מיוחדים למקצוענים כפי שהזכרנו לעיל, פורמט 209" מיועד לאבחנות אולטרה גבוהות והוא כולל 3 של- בים של מיצוע ודיפרנציאציה. | את קוב ההפרשים מסדר שלישי (שהופך פורמט 6 לפורמט 648856) שומרים על הת- קליטור באיוור הנקרא 185. גם תקליטור יי.₪01081]אי כולל איזור לתמונות באבחנה גבוהה מאוד. פורמט יידָא]א2" שומר גס קבצי "117 במרחב ארבעת הצבעים א צ]אס, המקובל בדפוס. פורמט 'י0110ת1אס2 " מיועד לישומי מולטימדיה והוא מאפשר שי- לוב של קבצי קול: דחוסים באלגוריתס 426% וקבצי אודיו סיפרתי סטנדרטיים ('יהספר האדוסיי). פורמט זה גם כולל שני קבציס (כ6ק 187 [צא. זע ו-ק6ע. ץג [עדאם) עם הוראות הפעלה לציוד ההקרנה ולשיחזור הקול. הסוג הא- חרונה של תקליטורי 002וסם? הוא פורמט 100 1 6י. אלה נועדו לשמש- כקטלוגים של תמונות באיכות נמוכה, 8886/16 בלבד וניתן לאחסן למעלה מ-4000 תמונות בא- בחנת 1928128 על כל תקליטור. כיום לא חסרים כלים עיימ לצפות בת- קליטורי 02סוסח2. קודאק עצמח מציעה את 00% מסד תמונות בדמות אלבום, תוכנה פשוטה לעיבוד תמו- נה בסיסי ו-400₪85, כלי לצפיה בתמונות אותו יכולים ספקים של מאגרי תמונות לה- תקין על תקליטורי ‏ 0474106 מרבית התוכנות לעיבוד תמונה והוצאה לאור שו- לחנית מסוגלות לקלוט קבצי 90 6פַגחזון ול- הפיק | את התמונות | בכל האבתנות מ-2850/16 עד 1688%6. קודאק מציעה גם את תוכנת העריכה, הפשוטה יחסית, 10 לצורך הוספת טקסט ועל- טורים גרפיים לתמונות. כדי להשיג תמיכה רחבה ככל האפשר של התעשיה, פירסמה קודאק את מפרטי שפת התיכנות בה יש לש- תמש עיימ להתקשר ישירות עס קבצי סשגחזן בצורה זו יכולים יצרני תוכנות גרפיות ומולטימדיה לשלב תמיכה ב-80)002? בתוך הישומים שלהם. מה שקודאק פחות שמחה לפרסם הוא הפו- רמט הפנימי של 286 6קגח]. כדי לקרוא קב- צים אלה יש לרכוש רשיון לערכת הפיתוח של 2000002, ערכה מאפשות גם הסבה ממודל 66ץצ של קודאק לכל מודל צבעים אחר. השליטה הזאת של קודאק בטכנולוגית הליבה אומרת שקצב הפיתוח נקבע במידה רבה עייי המשאביס שקודאק מקצה לכך וסידרי העדיפות שלה. כך קרה שמשתמשי מקינטוש זוכים להעדפה על משתמשי 6ע ולרשותם כלים שעדיין לא זמיניס בסביבת 608ם:/), אנחנו מצאנו גס שזמן הטעינה של תמונות באבחנת 16886 נמשכת הרבה יותר ממה שנראה סביר לקובץ שגודלו 18 מגהבייט (לאחר פרישה) ולא כל הממיריס בין מודלים של צבעיס שומרים על איכות התמונה. קצת יותר פתיחות ותחרות היו מאיצות את האופטימיזציה של פונקציות אלו והיו תורמות להטמעה מהירה עוד יותר של ה-2₪0)060 בסביבת העבודה המ- קצועית. מחיר הקידמה ככל שהשימוש בתמונות 2800002 נעשה תקלמטורי כ6סוסמ % אחת הבעיות שעדיין לא מצאו את פיתרונן היא חוסר התאימות בין הפורמטים של 36 6פגחזז לבין הפורמטים המקובלים ‏ בתעשית הדפוסי זמין וזול, הכנת התקליטור נשארה משימה יקרה המצריכה ציוד מיוחד והשקעה כספית כבדה. כפי שהוסבר לעיל, עד שמגיעים לשלב הכתיבה ברשס א-62 חייבים לעבור בטריטוריה קיניינית של קודאק. סורק מיו- חד ויקר, תוכנה קיניינית להמורת מרחב הצבעים, דחיסה ועריכת קבצי 220 ספַגתו] ורשם תקליטורים. קודאק מציעה מערכת מלאה ללשכות שירות, המבוססות על תח- נות עבודה של 508 ורשס מהיר, במחירים החל מ-100 אלף דולר. חברות נוספות שנ- כנסו לתחום זח, כמו פוגיי, לא הצליחו לחו- ריד את המחיר במידה משמעותית. התוצאה היא שמחיר השירות (סריקה והכנת תק- ליטור 14518/) נשאר גבוה יחסית. בארהייב החלו כמו חברות להציע מחירים נמוכים מתחת להצדקה כלכלית בתקווה לי- צור דרישה המונית, שתביא לכלכלת שוק מוצרי צריכה, | אבל לשכות שירות המ- תמחות במתן שירותי מעבדה לצלמים עדיין דורשות בין 2 ל-4 דולר לכל תמונה בפורמט הרגיל (אבחנה מירבית 168356) ועד 20 דולר לבל תמונה בפורמט יי20יי (אבחנה מירבית 6). למחירים האלה יש להוסיף את עלויות הפיתוח של הפילם המקורי, נגטיב או שיקופיות, ואת מחיר התקליטור הגולמי. ככל שהמחיר גבוה, יחסית להדפסת תמונות לאלבום המשפחתי, הוא בהחלט סביר בקנה מידה של עבודה גרפית מקצועית. סריקה קונוונציונלית של שקופיות לצורך הפרדת צבעים עולה בין 20 ל-50 דולר ברוב לשכות השירות. חופר תאימות עם העבר אחת הבעיות שעדיין לא מצאו את פיתרונן היא חוסר התאימות בין הפורמטים ‏ של 0 386חו] לבין הפורמטים:המקובלים בת- עשית הדפוס. סורקים קונוונציונלייס, בין . אם הס סורקים שולחניים זולים או סורקי תוף שמחירם יותר מ-100 אלף דולר, אינס מסוגלים לייצר קבצי 286 1386 לרישוס ישיר על 1010612 רגיל. סורקים אלה מלל- > צרים: קבצים בפורמט תת11 או 61 (של סאיטקס) ובארבעה צבעים (א+1א6, ארבעת צבעי הדיו בדפוס), שאי-אפשר. עדיין. לה- מירס לפורמטים הרגילים של כ6סוסתע. קו- דאק אמנם הכינה גם פורמט מיוחד למטרה זו, 101002 וחוז?, אבל זה פורמט יבזנזנליי ביחס ל-ט0ג 1886, ללא דחיסה וללא גמי- שות באבחנה. חוסר תאימות זה ימנע ממך מלהשתמש ב-00)002 | כמדיום לאירכוב אלקטרוני של מסמכים, אלא אם כן מדובר בתמונות שיש לך את הנגטיב המקורי שלהן. הפורמטים של 280002 גם לא נותנים תשובה נאותה לתמונות מונוכרומטיות (הן חייבות להסרק ולהכתב כתמונות צבע) וקיי- מות מגבלות לא הכרחיות ביחס בין גודל הפילס לפורמט התקליטור. למשל, פילס בגודל 5א4" חייב לעבור סריקה. על תחנת 0 ולהרשם על תקליטור 280, גם אם אתה לא רוצה לנצל את האבחנה 3886 64. אבל מעבר לטרוניות הקטנוניות חשוב לזכור דבר אחד: ה-100002? הופיע בזמן הנכון מבחינת צרכי החשוק ודי בכך כדי להבטיח כי הוא יהפוך לתקן אוניברסלי, לפחות בקהילת המעצבים הגרפיים והמביאים לדפוס. אם יתממש החזון השיווקי והוא יהפוך גם לתקן ביתי במוצרי צריכה, מה טוב. זה יביא להו- רדה דרסטית במחירים של החומרה ושל השיוותים. | אבל גס במצבו הנוכתי ה-801062 חייב לעניין כל אחד שרואה במחשב האישי פלטפורמה לתמונות. די- גיטליות. 2 1 6 ישראל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה רובין רסקין "איך אתה הופך 6ק שמחיר! 5000 דולר לטלוויזיה שמחירה 500 דולר+ : עם מולטימדיה, כמובן!" את הבדיחה הזאת שמע כבר כל אחד בתעעיה, אבל וראה שלאחרונה קהה עוקצה. שוב לא מתייחפים למולטימדיה כלכבעה השחורה של מ'יחשוב והלגיטימציה של עימוש בווידאו ואודיו לצרכים עיסקיים הגיעה כבר גם לחוגים שמרניים. הדרך נפרצה ע"י תוכנות הדרכה אינטראקטיביות שהראו איך שימוש במולטימדיה יכול לחפוך בכוח אדם ולהשיג תוצאות טובות יותר משעורים משעממים בכיתה פרונטלית. 6 ישואל אפריל 1994 איך בחנו את המוצרים: - וו 4 התחלנו עם אוסף מסדי - ₪ קו6)] 9/6009 שו פה60ק0 הטב הש 46 | אסשחוע | סו ₪ ₪ שששה שב 10 >פגאט הכוללים את 2 8 ₪ 1 ושבוב 3 7 : את א51 זהוהוה/עיאט)מוסוודנואו 6 נתוני המצגה. - ב 2 9 0 ו | שק בו / ז שר את הלוגיקה בנינו בעזרת נוסחאות בוליאניות, הקולטות את פעולות התלמיד. 4 מסכני האינטראקציה זוא5. דד 681 - 800060 =- 7 עוצבו בעזרת הכלים 1 סש הגרפיים הפנימיים. 4 ו[6ו11או 01 (5)ק טסוט שו[ א6וק. צ6י160 [גוגץ וו 3 35/18 | [086%]4 +01 בדקנו את היכולת הממו של כל תוכנה לטפל במשתנים עם אינדקסים. 4 המעברים בין שאלה לשאלה נעשו בוידאו מעוצב מחשב. ממסך המעבר בוחרים | ===כ 0 . - | מריד א ופ | ו -.. ₪ קטע ווידאו אנלוגי כ - שב הש : | לשיבוץ בחלון | איש 6 :| ד 6 ב צא, ואש צט. הש = יי וק 4 | ו | לבל קטע ווידאו מצורף קטע אינפורמטיבי 0 ופ 0 3. ]8 = ממסדי הנתוניס. טוקסס 005 ל בשממו 4 שילוב המידע המילולי שש | נעשה בתיבה ניגללת בצד ב יי = ימיץ של המצגה. יליש מ :שמת : : 5 6 ישראל אפריל 1994 1% שלב הבא ראינו את הפריחה של מו- לטימדיה על מסופי מידע ומכירות (ייקיוסקים" בזירגון של מולטימדיה) המוצבים במקומות ציבוריים ובעזרת קיסמי המולטימדיה מצליחים לגרום לאזרחים תמימים להפוך לצרכנים כפייתיים. עכשיו רואים גסם מולטימדיה בהצגות עיסקיות "אפורות" ומנהלי כספים בחליפות אפורות שוב לא נבהלים מהאקסראווגנטיות. - תשמעו מה אמר לי אחד מהמעריצים החדשיס של -מולטימדיח, מנהל יחידת הדרכה באחת החברות הגדולות ואחד האחרונים לחשוד בהם. בהסחפות אחרי אופנות ולהג אופנתי. "אזי אולי הפכתי את ה-20 לשעה קלה לטלויניה חובבנית, אבל את המטרה השגתי. הקהל הר- דוס התעורר לחייס ופתאום כולם מודעים בדיוק לנקודת הח- שקפה שלי. כל המו- מחיס לקבלת הח- לטות יכולים לצעוק מהיוס עד מחר שא- סור לתת למדיום לג- נוב' את ההצגה מה- תוכן, אני גנבתי את ההצגה מכל שאר המ- > רצים. שנים שלושה - אפקטים גרפיים, מו- זיקה תוטסת וקטע קצר של ווידאו הפכו את המצגה השיגרתית שלי להבלחה ואת דרישות התקציב שלי לעניין סגור". "כמובן שאת תוכנת המולטימדיה לא קניתי לצורך דיוני התקציב השנתי ואת הנסיון בח- פקת מצגות לא רכשתי שעתיים לפי התחלת הדיון עצמו. מולטימדיח חיא נושא "כבדיי מב- חינת היכולת להשתלט על הכלים בחומרה וב- תוכנה המשמשים למימוש חפנטויות חקי- נמטיות שלנו. לא כל אחד נולד עם ניצוץ של פליני בלב ואפילו מטלות טכניות פשוטות יח- סית, כמו חיבור חלק של קטע לקטע, דורשות תרגולת ממושכת. התחלתי עם הכנת קורס קצר למעבדות תמלילים ואחריו באו עוד כחצי תריסר פרוייקטים פשוטים יחסית. כאשר ג'י- סתי את כל הנסיון שלי לצורך חכנת המצגה על תקציב מחלקת ההדרכה, כבר חיה לי יתרון ברור על פני כל המתחרים האחרים על נתח מעוגת התקציב. בשנה הבאה זה כבר לא יהיה כל כך קל. בעוד שנה כל ראשי המחלקות. הא- חרים יבואו עם מצגות מולטימדיה משלהם. אני יודע ואת, כי אני כבר רואה אותםס מס- תובבים. במרכו הפיתוח שלנו ומנסים ללמוד בגניבה את סודות המקצוע". 06 ישראל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה יצירתיות מתוכננת תוכנות יצירה (0א10711081) למולטימדיה, הנושא של סקירה זו, משמשות לחריות כל הח- לקים של המצגת לשרשרת אחת. התפקיד שלהן הוא לשמש שולחן עריכה, בדומה לשלב העריכה של סרט קולנוע. העורך מצרף קטעים של קול, ווידאו, גרפיקה, אנימציה ואפקטים של מעבר, לרצף אחיד של אירועים. שלושת התחומים העיקריים שַל מולטימדיח כיום - הדרכה בסיוע מחשב, מסופי מידע/מכירה אי- נטראקטיביים ומצגות אלקטרוניות - משלבים רמות שונות של אינטראקטיביות בין הצופה המשתמש לבין חיצירה. בהדרכה בעזרת מחשב במיוחד, אבל גם במסופי מידע/מכירה, חת- פתחות המצגה נקבעת עייי פעולות שהצופת המאפיין העיקרי של התוכנות בסקירה הנוכחית הוא, שהן מאפשרות לך לבנות מערכת רב-מימדית של זרימת המידע מבצע, כגון תשובות לשאלות ובקשת מידע נוסף. מצגות אלקטרוניות נזקקות פחות לי- כולת סיעוף בהתפתחות המצגה, בדרך כלל המציג רוצה לשמור על מסלול ברור של הת- פתחות המצגה ולא להסתף לנושאים צדדיים, אבל גם כאן יש צורך בשליטה אי- נטראקטיבית. המציג חייב לשמור על יכולת לעצור את המצגה בנקודות שונות ולהוסיף לחומר המוקרן על המסך נופך אישי. מצגה אלקטרונית לא יכולה להיות "סגורה"י כמו סרט ווידאו בקלטת. המאמר הזה אינו הראשון, ולא האחרון, בנושא הכנת מצגות מולטימדיה. בגיליון 14 של 6ע אא המהדורה הישראלית סקונו שלוש תוכנות לא יקרות (300 עד 600 דולר) המיועדות למשתמש העיסקי ולאו דווקא למ- קצוען המתמחה בהפקה של מצגות. בסקירה הנוכחית אנו מרחיבים את היריעה עם 5 תו- כנות נוספות המיועדות למקצוענים. מלבד אחת, 10013006 גוהסוחנווטזא, הן גם עולות הרבה יותר ממה ששימוש מודמן יכול להצדיק. עם מחיר (ארחייב) של 2450 עד 5000 דולר ברור שהכוונה היא למשתמשים המוצאים בהן כלי עבודה עיקרי וחיוני. עדיין לא פתרון כולל למרות שהמטרה העיקרית של תוכנות אלה היא לשלב קטעים שהוכנו באמצעים :עודייס למצגת אחת, כל התוכנות בסקירה כוללות אלמנטים בסיסיים של טיפול בטקסט, גר- פיקה, קול ואנימציה. אבל אי אפשר להתייחט אליהן כלפתרון כולל לכל מה שאתה צריך על מנת לפתוח סטודיו למצגות. עבודה מקצועית דורשת כלים אופטימליים לכל אלמנט לחוד, במיוחד ליצירות מורכבות כמו אנימציה, גר- פיקה פוטו-ריאליסטית, טיפול טיפוגרפי בט- קסטים ויצִירת מוזיקה. טיפול בווידאו חי הוא בעיה בפני עצמה ורק משתמשים מעטים מצויידים בחומרה ליילכידה" של תמונות וו'- דאו (הפיכה של תמונות ווידאו אנלוגיות לת- מונות סיפרתיות וד- חיסתן, לצורך איחסון בוּכרון ספרתי של המ- חשב, דיסק או אא), או לשיחזור תמונות דחוסות באבחנה גבוהה בזמן אמיתי. רוב המ- צגות מסתפקות בשילוב ווידאו | אנלוגי בתוך ייחלון" בטכניקה הנ- קראת 0964 ססשוצ (כיסוי | ווידאו). | בט- כניקה זו אות הווידאו מופק ממקור אנלוגי - מצלמת ווידאו או תקליטור ווידאו אנלוגי - והוא מוצג ללא כל עיבוד נוסף בחלון, בתוך התצוגה הגרפית, או על פני המסך כולו. שילוב של ווידאו אנלוגי עם גרפיקה מיוצרת מחשב' גם הוא דורש חומרה מיוחדת, אבל כרטיטי צ.[עעצס וולים בהרבה מכרטיסים המ- סוגלים להציג ווידאו ספרתי. תוכל למצוא אותם במחיר של כ-500 דולר בלבד. המגבלות של חומרת ההצגה משפיעות במיוחד על מצגות אלקטרוניות שנועדו להפצה ברבים, למשל מצגות מהסוג שרואים בתערוכות וב- הרצאות. את אלה יש לייצר בצורה שתאפשר ליינגן" אותן ללא צורך בחומרח מיוחדת ורצוי גס שהמצגה תוכל לשבת בנוחיות על מספר לא גדול של דיסקטים. שילוב -ווידאו במצגות כאלה נאלץ בהכרח להסתפק בתמונה קטנה, מחוספטת וקופצנית, אותה אפשר לדחוס ול- פרוש בעזרת תוכנה בלבד. לעומת זאת, במ- סופי מידע/מכירות משולב בדרך כלל כונן דיסק-לייזר אנלוגי לווידאו המאפשר לשלב תמונה אנלוגית באיכות גבוהה. חומרה דומה ניתן לשלב. בכיתת הדרכה, אם כי המחיר עלול להיות יקר יחסית. עלילה מטסתעפת הגבול הדק בין התוכנות להכנת מצגות, שהו- פיעו בגיליון 14, לתוכנות חיצירה הנסקרות כאן הוא מטושטש למדי. כבר הזכרנו את הפער הגדול במחירים, אבל לא הטסבונו ממה הוא נובע ומה אתה מקבל תמורת ההשקעה תנו- ספת. אפשר לאמר כי המאפיין העיקרי של התוכנות בסקירה הנוכחית הוא, שהן מא- פשרות לך לבנות מערכת רב-מימדית של זרי- מת המידע. בניגוד למצגות פשוטות, בהן המו- צר חסופי הוא סרט לינארי המתפתח מנקודת ההתחלה לנקודת הסיוס ללא כל נקודת טיעוף בדרך, ורימה רב מימדית כוללת מספר גדול של נקודות סיעוף, בה| נקבעת התפתחות העלילה לפי משתנים שונים. המשתנים הם תגובות הצופה לפרמטרים שונים המוצגים לו לבחירה, למשל בחירה בין תשובות שונות לשאלה המו- צגת על המסך. ההתפתחות הלא-לינארית של מצגה חיא הסיבה לשימוש בדיסק לייזר לוול- דאו ולא בכונן סרט מגנטי רגיל (מ00). כאשר קושרים לכל תשובה קטע ווידאו שונה יש צורך בגישה אקראית לכל חלק ובמדיוס אנ- לוגי חדבר אפשרי רק עייי שימוש בדיסק. תוכנות יצירה נוטות גם לכיוון של תיכנותיות, עם יכולת לקרוא לשפות תיכנות חיצוניות או עייי הכללת * שפות מקרו פנימיות. חשינוי המ- שמעותי ביותר שחל לאחרונה בתוכנות יצירה הוא המעבר לסביבת פיס4מנאו עם ממשק ]0 (י"ממשק בקרה למדיה'י, ספרית דרייברים סט- נדרטיים המאפשריס לתוכנה. לגשת לשירותי חומרח - כמו הפעלת דיסק לייזר - מבלי שת- תכנת יצטרך להכין בעצמו את חדרייבר לכל אבזר ואבור). בפעס האחרונה, לפני כשנתיים, בה סקרנו את תוכנות חיצירה, רוב המוצרים היו עדיין מבוססי 208 ומספר האבזרים שכל תוכנה יכלה להפעיל היה קטן יחסית. ממשק 1 הוא מעלין יידרייבר-עליי השוכן בין מע- רכת חהפעלה לבין הדרייברים הספציפיים של כל אבור חומרה. כל יצרן חומרח הרוצה לת- מוך בממשק 101 חייב לספק דרייבר שיגשר בין הממשק הסטנדרטי של 01וא לבין התכונות היחודיות של המוצר שלו. מפתח הישום פטור מהצורך להכיר את האבור הסופי והוא בונה את החיבורים שלו כלפי ממשק תיקני. התמיכה ב-101 קיימת ברוב המוצרים כיום, אבל חיא עדיין לא מחווח חלק בלתי נפרד משולחן העבודה של המשתמש. הן גם לא מס- פקות מידע מספיק עיימ ללמוד איך לכתוב קוד הפעלה ל-[10/ ואתה נזקק לרכוש את ערכת 8% של משסשמו/ו, אם אתח רוצה להשלים את החסר. תוכנות חיצירה אמנם תומכות בווידאו סיפרתי דרך 8אסשחו/ זס! 1460 המ- יצירת מצגות מולטימדיה 8 וול 0 וו המוזסוזטת פוד וו וו חן 6זהעהוסחונות וול זסו זס) וח516ץ9 0% וס זיק ו : . ו זו 0 0 695 > מ 0 8 את סא את תס > תפסשמוטמהה . - א סם 1 .=. ₪םי2> יכ שם. ם ם ₪ | 0 . פַּ . . ₪ ₪ 4 1-0 0 | 8 ה / . . | . . ם ₪ ם - ו - ₪ 7 . . . . -. " . -א0 - /- . . . ₪ . - - ם ₪ . . . - . . | . . ₪ א א א ₪ ₪ ₪ ₪ אש רד ₪ ₪ ₪ 5 .א א ה א ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ א א כם.. יה.א.א.ה. א ₪ א א א ₪ ו .₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ שיש ם ₪ ₪ רה א שא ₪ לא קייר ) קיים ו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי. המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי / חסופזפע פוחוזחנון ונר 6 ףתוחו8ז 5118-ח0 08 1 6 מו בי ו 7 יי ו 0 0 סו 196190 06 = הסקם 8זחסנוססם סומזוטות פס !100 זט 087 חספפוה ו 0 . :וז 50 06 ץחס 880 88 400088 :815 חפ 11106 8 זוה הו פופ 8 | חסוז !| 818 7 וי : / ו 9181-08560 מ (0חזק6011) |8ז090סזק ה 500 ד :0016018 1071808הו-0581 סו ו 8 / וו -0-חם חס 11-00 פחסחטס חפט סוט 8010 8 5חוזסקעו] סוותסחץ 0 6 00 הפוח זס 8180 10 פקהתטט 0 יו ח508-|0 860 010000 0פחטת 500018 88 8 0 15 6 ישואל אפריל 1994 אלידע מכ'רות "17 במיליונים מכירוה במיריוניו =-1= ו הוסף ]הוח דוי לעסקים עולך במקום להשאר מאחור! יינוץ, פיתוח מוצרי מולטימדיה לנשיווק ומכירות / - פרזנמציות עסקיות | חינוך והדרכה עמדות מידע אג הוספאוזועש אקסיט מערכות מידע ומולטימדיה בע'"מ רח' פרישמן 49 ת''א טל.03-5245793 פקס. 03-5234781 ה 6 ד ץ5 אסוזאווחס-או 18 ספקת מספר אלטרנטיבות לדחיסה ופרישה של ווידאו בתוכנה, אבל תמונה איכותית מחייבת רכישת חומרה :עודית. התקן המקובל ביותר בתחוס זה הוא 1200 אלגוריתס דחיסה שאו- מף עייי אירגוני התקינה העולמיים העיקריים. אלגוריתם זח הוא מהסוג שאינו משמר פרטים שוליים (צ1008) וניתן לשלוט ביחס שבין מקדס הדחיסה לאיכות השיחזור, עייי קביעת סף ההשמטה של פרטים שוליים. ניתן כך לה- גיע. ליחסי דחיסה של 100:1 ויותר, מבלי לח-: פוך את התמונה לבלתי קבילה. כרטיטי דתי- אם אתה וקוק לכלי שיאפשר ביצוע המשימה . בזמן הקצר ביותר, אז' ז80)ו ת160 של חברת תח ד חזו. הוא המוצר סת 1206 הם עדיין יקרים מאוד, אבל כבר רואים מגמח ברורה של ירידת מחירים. בשי- לוב עם כתיבה על -620-80% | (מהסוג 6-0 עליו אפשר להקליט בע- זרת רשם מיוחד), דחיסת 1286 מאפשרת הק- לטה והפצה של מצגות מולטימדיה הכוללות ווידאו באבחנח גבוהה ואיכות סבירה. אפשר גם עם 05/2 כל התוכנות בסקירה נועדו לוו תחת 1 >איסנתוא. ולהעזר בשירותי המולטימדיה, קולן ממשק תיקני וכלים אחרים שלה. אבל גם ל-08/2 יש יכולת מרשימה בהכנת ישומי מו- לטימדיה מלבד חטסרון אופלני (אופיני ל-08/2) אחד - מחסור חמור בתמיכה חומרה. למרות שלקבוצה מצומצמת של אבזרים יש תמיכח מצויינת, אס אתה מתרחק מהגרעיו הקשה תמצא כמונו, שלא ניתן להשליס את המשימח. | התמיכה של 08/2 היא טובה במיוחד אם נע- זרים בחומרה הספציפית לה היא מספקת דרייבריס. כרטיס המולטימדיה של אינטל 2 603 מסווסה, למשל. כרטיס וה מבצע את הדחיטה והפרישה של ווידאו באלגוריתם חקו- דק 1צ בחומרה, כך שהוא מאפשר הצגת וול- דאו על מסך מלא בקצב של 30 תמונות לשניה. תוכנת 60/5פו/ל זס) סטג של מיקרוסופט כו- ללת את הקודק 1 במימוש תוכנה והממשק 6 ושראל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה 1 תומך גם הוא בכרטיט 66( מסווס , אבל רק בסביבת 81662 גו4פמגווש של יבמ השילוב של החומרח כל כך הדוק ומוצלח. מצד שני אס חישום שלך קורא לשימוש במ- קור ווידאו אנלוגי - אתח יכול לעלות על שר- טון. 08/2 לא כוללת כיום תמיכח באף כונן דיסק-לייזר ואי-אפשר לייבא קבצי אנימציה בפורמט 11/6, שהפך לתקן דה-פאקטו של הת- עשית. אם יש לך את הפלטפורמה הנכונה, תמצא כי ן סו 2 וט היא סביבה נעימה ביו- תר לפיתוח, נגישה למשתמשים שאי- תוכניתנים, מסוגלת לייצר מצגות | מרגשות עם אפקטים ווי- זואליים חזקים - וזולת (5345). התוכנה | כוללת ממשק| משתמש גרפי לשפה 2/א, בה משתמשים ליצירת מצגות, למודול לכידת התמונות 1₪0386/2 26901 ולשולחן הע- ריכה 0/2ג!קאוס/ו. בעקיפין, דרך שולחן הע- ריכה, אתה מקבל קשר עם מסדי נתונים שו- ניס (כולל ‏ 48458 אורקל, 282 ועודו. דרך 2 אתה יכול לחוטיף פונקציות הכתובות בשפת 6 וספריות ,1זס. : קיימת עוד אלטרנטיבה להכנת ישומי מו- לטימדיה בסביבה 05/2. התוכנה )קוזט5 608סוא של חברת עְפַסוסתו0ט1 סוסא מספקת סביבת יצירה אינטראקטיבית, כולל כלים ללכידה של ווידאו ואודיו וכלים לבניית ממשק גרפי בסי- גג[ זספַתג1/ תס1!גזתסצסזק. | התוכנה שמחירה 5 בארהייב מאפשרת לפתוח בו-ומנית עד 2 חלונות ובכל אחד מהם להציג עד 32 עצ- מים אינטראקטיביים או ווידאו. תוכנה וּה מצליחה להציג ווידאו בצורה מושלמת, אבל לא היה קל לעקוף את הבעיות חרבות שנ- תקלנו בהן במהלך הבדיקות. פרדיגמה מוכרת נחזור לסביבת 5א60םגל. בין 5 התוכנות בס- קירה שתיים מתבלטות ביכולת|(: 6גאתזסחוווה 009501 (-זסג!ונוג/תסס], שתיהן ווכות באות ייבחירת העורכים'י. המשותף לשתיהן היא חה- תבססות על פרדיגמח וויוואלית המוכרת לכל תכנת - תרשים הורימה. בתרשים הזה צמתי הסיעוף מתוכנתים כמסכים גרפיים, עם כפ- תורי לחיצה וכליס אחרים המקובליס ב-001 מודרני, וקטעי הווידאו, אנימציח, קול וג- רפיקה משובצים במשבצות הקישור. הבחירה בין השתיים תלויה בישום ובצרכים שלך. אם אתה זקוק לכלי שיאפשר ביצוע המשימה בואמן הקצר ביותר, אזי זסוטת100 של חברת הסט ]וחוא. הוא המוצר המועדף. הוא מספק ממשק גרפי קל להתמצאות, עורך עצמים נבון המאפשר לך לבנות את מסכי הסיעוף האל- נטראקטיביים במחירות ולתבר אותם לקטעי הקישור. תוכנה זו יעילה במיוחד בחכנת מע- רכי שיעור להדרכה בעזרת מחשב. היא יכולה לכתוב קבצי 48455 ישירות והיא גם היחידה שתומכת ב-018. לעומת ואת, אם אתה מוכן להשקיע יותר בשלב הלימוד, תמצא כי פוגאתספוגוה של מק- רומדיח תיתן לך כלים חזקים :ותר. לאחר התיסכולים הידועים של לימוד תוכנה שיועדה מראש למקצוענים בלבד, תמצא כי או מספקת לך סביבת עבודה אמינה ליצירת סימולציות . אינטראקטיביות, עם תמיכה בטכניקת ייגרירה והשלכה" של עצמים, קישורי אפווזספץ11 וא- נימציה. תוכנה זו מתאימה במיוחד למסופי מידע/מכירות ולמצגות בהן יש צורך בתיחכום טכני רב כדי לשלב מספר מקורות שונים של ווידאו ואודיו. תוכנה זו גם. מתייחדת בכך שהיא מאפשרת פיתוח המצגה על מקינטוש או שי ההבדל הגדול בין השתיים חוא במדיניות המִ- חירים. למרות שמחיר הרכישה חוא זחה, 4995 דולר בארהייב, ההבדל במדיניות לגבי חפצת גירסת 16א80%11 יכול להיות משמעותי ביותר. 1חזו מצפה לקבל בין 10 ל-50 דולר עבור כל עותק שאתח מפיץ, בזמן שמקרומדיה מא- פשרת הפצה חופשית. בכל מקרה מדובר כאן רק בהפצה בתוך החברה ולא במכירה לצד גי או בשיווק חמוני. אם אתה מעוניין לפתח ישום להפצה מסחרית תודקק, בשני המקרים, להכנס למויימ על גובה דמי הזכיון. 01655[008ז 6זהוזסהוטה גירסה 2.0.1 של תוכנת חיצירה של מקרומדיה ממשיכה את הדרך שהביאה לח בעבר את אות ייבחירת העורכים": שילוב של עוצמה, גמישות ואמינות היא מיועדת למקצוענים ומחירה בח- תאם, כ-5 אלפים דולר. גם השימוש בח יכול להוות אתגר למשתמש אקראי, אבל התוצאה יכולח | להיות | מרחיבה. ישומי מסוף מידע/מכירה מבוצעים בקלות, כמו משחק יל- דים, אבל החוזק האמיתי שלה הוא בהכנת מערכי הדרכה בעזרת מחשב, המבוססים על יבירת מצגות מולטימדיה סימולציה. בשיעורים כאלה התלמיד מפעיל מערכת המדמה את המציאות עייי שימוש בב- קרות מתוכנתות. חתוכנה מנווטת את הת- פתחות הסימולציה בהתאם לפהמטרים של ו ו נו' הוונ'ם בה'ות העוונ'] . ₪ הבקרה, תוך כדי ניטור הביצועים של חתלמיד. 0 שו 0 - = סז פחוזסמועת פוד וו זו ה 60] 6זהשתסווות ‏ יי לשם כך גייסה מקרומדיה לא פחות מארבע וו זס זם! 5910 00800 = >שסשה:/%:0] | |בתסופפטוסזק | אלפאבתי. המחירים הנקובים פרדיגמות תיכנותיות: תיכנות פרוצדורלי קל- ו ב 5חוש זסו | הם לפי המחירון האמריקאי אסי, שימוש באלמנטים של תיכנות מונחה עצ- מים, תיכנות מודרך נתונים ושפות דור רביעי. רק חבל שאין מסגרת מאחדת לכל הפרדיגמות וז חס הווחו הפעוז601-0/ חי 5 2 2 0 ועל המשתמש לגלות את אותח גמישות ת 0 )50 כנותית שגילו מפתחי החבילה. את זה אפשר הַ ם ₪ ₪ ₪ בד לרכוש רק בהשקעה של שעות רבות בלימוד ם . 0 . ם סומסוק והכנת מצגות. - ם - . - 5 0150 01 זסס טח חחטותואפו! חסו!!ווח 16.8 חסו] וח 16.8 הממשק, למרות שאינו מושלם, מספק גישה 206 26 חסו!!ווח 16.8 206 : 86 0005 60118018 01 זומת רואהו סבירה הן לאמן והן לתכנת. התוכנה מציגה כל ב : ם . ם 0 קטע כצלמית, המשובצת בתרשים חזרימה לפי .₪ ₪ - | . " 7 הלוגיקה הבסיסית של המצגח. הצלמיות מיי- / : ו צגות עצמיםס פשוטים, כמו הצגת תמונה או . וט כ ₪ - - ₪ 10-הו נגינה של קטע מוזיקלי, או קבוצה של עצמים ₪ש ‏ ה ג₪ש =" : הא ₪" חזמ 0 שהורכבה כבר ומהווה תת-שיגרה מודולרית. ב ₪ 2 .ם 0 ניתן ליצור חיררכיה של הכללות, כך שהמתכנת 2 . . 0 7 יי יכול לעבור בשלבים מתמונה כללית של חמ- ם ₪ ₪ ₪ ₪ ו צגה, דרך פירוט הולך וגדל של שיגרות ותת:שיגרות עד לרמה של עצם פשוט. חלק ם םח ₪ח. -₪ סם מ מהצלמיות התיקניות לא נותנות תמונח ווי- ם '. ם 5 0 זואלית פרטנית במידה מספקת על העצמים . . 5 5 ם 6 פס 10 101 1 ייצגות. למשל, צלמית :641.001.47 , ₪ : 0 שהן מייצגות. למשל, צל שםמם רה ₪ הא סם 1810/5907 מייצגת כחצי תריסר פעולות שונות אותן ניתן : ₪ ".ּ "ם ו לבצע על נתונים, כך שבתמונה הכללית אתה 5 | לא יכול להיות בטוח כי מאחוריה אמנם מס- יי 07 אס] תתרת הפונקציח הנכונה. . . . . . 0 1 , . . וי . |₪ 05 חש זסחזסחה וסחנ מבנה-על של אינטראקציה 1 . . . . ₪ זווא . . . -. ₪ 0 60601 8001 חסכנ צלמיות הסיעוף (א61510ם0) והאינטראקציה . . . . ם -- 0 ופ 8 הסה מהוות את ה"דבק" איתו מחברים את שאר = הצלמיות לתרשים הזרימה. מספיק לגרור את : ות = הצלמית המציינת אינטראקציה (מקום בו על - . . . ₪ | 08 0 התלמיד להגיב על המוצג בפניו ובהתאם לת- 29 5 . . . וו גובתו התוכנה בוחרת כיווני התפתחות) אל 5 : 8 5 1 - התרשים ולהניח אותח במקוס בו אתה רוצה ₪ 6 ₪ 5 2 % שהאינטראקציח תתרחש, כדי שבנקודה זו יוו- " - . ם ם // צר אוטומטית מבנה-על, אותו ניתן לתכנת - ם . - ₪ 6% עייי גרירה של צלמיות אחרות. את התוכן של ₪ ם ₪ ם - 0 האינטראקציה ממלאים עייי שיבוץ של צלמיות - ם . 5 ם זול המייצגות חקרנת גרפיקה, טקסט או ווידאו, . 5 - - - = נגינת מוזיקה או דיבור, אנימציה, קליטת תגו- ₪ = 5 5 - בה מהתלמיד וסיעוף מותנה וכדומה. זה הקטע - ם- - . . זו | בו באה לידי ביטוי ברור הפרדיגמה של תיכנות 8 0% 7 8 6 זא .07 - | מונחה עצמים. אנחנו הצלחנו לבנות את המ- ל 2 8 .2 א ערך שלנו ללא הזדקקות לתיכנות קלאסי בסי- 2 ב . . 5 ייק גנון פקודות זיאחז1-אזיי ולולאות. . " ₪ ₪ ₪ ו אבל וּה גם הקטע בו מא אות10 00 יכולה : . םי ₪ - סאפ 109 | 6 ישראל אפריל 1994 [ ששאטה 7 7 ][7‏ ואו ה | להיות מבלבלת למי שלא מנוסה בה. קל לגרור את הצלמיות, אבל קשה לדעת מה בדיוק הן תחוללנה. התיעוד לא כולל תיאור מדוייק של התחביר הפרודצדורלי המסתתר מאחורי כל צלמית, כך שעליך ללמוד על תכונות העצם מתוך ניסיון. התיעוד כולל אמנס דוגמאות גר- פיות, אבל רבות בהן השגיאות ואין סיוע מכוון על המסך. התאמה למשימה מסופי מידע/ מכירות א 0 מצגות אלקטרוניות הדרכה בעזרת מחשב ה מז 166 פסטפחחה 65המזטו] פופ ₪68 6] | ₪ | חס 5 ופ 61ו0) הכאאפרפו 7 ומ חוה. ₪ 0 6 0 | 2 ><[ רא || 2 > [68 וסוס 0 פּ | .ה 1 0 = 9096 = פוט 0008ק0 0960 6מָפק ₪68 6ה] [ וש 9 [9 ב 4 א אגא 2 3 2) 76011-) ][86'וט0 ב 21%6) 6 ישואל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה המבחן שלנו כלל תצוגה של 13 קטעי ווידאו וכותרות גרפיות. את הכותרות תיכנתנו בק- לות, ע'יי יצירת מסך-אב ושינוי פרמטריס. מצד שני, קשה לשלב בתוכנה מנגנון בקרת נתונים ואין תמיכה בשיבוץ עצמי 01₪. ניתן לשלוף נתוניס מתוך מסדי נתוניס שונים, כולל אקסל, פרדוקס, 48455 ומסדי .5801 שונים, בעזרת סיפרית השאילתות של ₪+0. השליטה בהצגת ווידאו היא מצויינת: בסיוע הצלמית המתאימה, כרטיס 81/8718 סמכ]ץ וד- רייבריס המסופקיס עס התוכנה הפעלנו את כונן הלייזר-דיסק והצגנו את הסירטוניס - בתוך חלון. את החלון פותחים פשוט עייי ציור מלבן על המסך. כדי "לעלות כיתה" באיכות הווידאו החלפנו את הכרטיס | סטגקצ 1 בכרטיס ,[טץאג/א של מטרוקס. להפעלת כרטיס הזה נזקקנו לשירותי |6וא וה- תוצאה מרשימה ביותר. ניתן אז לנצל את הי- כולת של .1 אגא כדי לשנות גודל באופן די- נמי, להתקרב ולהתרחק (1א200%), לייהמיס" את התמונה (0188501%8₪) וליצור אפקטים רביס אחרים. בניגוד ל-₪1/4511:8 סם1צ, כר- טיס ה-1.8/01א מטפל באות הוידאו בצורה סיפרתית ולכן ניתן לבצע עיבודי אות שוניס בומן אמיתי. סוד האנימציה הסוד של ₪א :011108 טמון בצלמית הא- נימציה. למרות שהיא לא מייצגת תוכנת הנ- פה מלאה (היא לא מאפשרת לעצב את הע- צמים המונפשים), הצלמית מייצגת יכולת להניע את העצמיס של המסך במסלולים מו- רכבים, עליהס ניתן לשלוט אינטראקטיבית ע'יי פרמטרים משתנים. קבצי האנימציה מיו- באיס בפורמט 11.6 המקובל. התוכנה גם מיי- צרת באופן אוטומטי עצמי ממשק תיקנים, כמו כפתורי-לחיצה, תפריטים נגללים, עצמיס שהלחיצה עליהס פותחת תיבת דיאלוג, עצמים נגרריס וכדומה. כך, למשל, יכולנו לתכנת מסך אינטראקטיבי בו גרירה של תקליטור מה- סיפריה והשלכתו על צלמית הכונן הפעילה את הקטע המוזיקלי הרצוי. לצורך הפצה מייצרת = סז טג קוב מוהדר, בו עליך לשב> ידנית מספר דרייבריס וספריות ,211. אתה לא צריך לשלס שכר יוצרים על מערכת ה-אזך אעשא , אלא אס כן אתה מפיק תוכנה מסחרית. לסיכום, תוכנה זו מספקת לך את העוצמה הרבה ביותר כיוס, אבל עס העוצמה באים קשיי השליטה. הקדש לה את הזמן הראוי ותרגל אותה בשלבים מהקל אל הכבד ותמצא כי היא הבחירה הנכונה למ- קצועניםס. זסהז טב ח60! ה66 דוה הזוכה השניה באות "בחירת העורכים" מתיי- מרת להיות כלי מקצועי לחסרי נסיון בתיכנות - ולמעשה היא משיגה אפילו יותר מכך. המ- משק הגרפי שלה מאפשר להם לא רק שימוש בתוכנית, אלא אפילו ניצול של פונקציות תי- כנותיות המסתתרות מאחורי החזית הי- דידותית. המבנה שלה כל כך הגיוני וקו- נסיסטנטי עד שמבלי משים אותה משב בתרחיש נקודות סיעוף ולולאות, מבלי שתחשף למורכבות הפרוצדורלית שמאחוריהן. תיבות הכלים וסרגלי הצלמיות מספקים לך שליטה טובה באירגון מאות האלמנטיס הדרושים לב- נית מצגת מולטימדיה ראוייה לשמה. אתה מתחיל עס תרשים זרימה כללי, בו אתה משב צלמיות המייצגות כל אחת אירוע מסויים. עייי |א2/(0 אתה יכול לחשוף את התרשים המ- סתתר מאחורי כל צלמית ולערוך אותו עייי שי- בוץ נוסף של צלמיות. אתה יכול לבנות תר- שימיס מורכבים בקלות, ע'יי שימוש בצלמיות המייצגות מבנים תיכנותיים לעילא, כמו צל- מית "לולאה עס אינדכסים", המכילה את כל האלמנטיס הגדרת לולאה, ספירת אינדכסים, תנאי סיעוף וכדומה, בתיבת דיאלוג פשוטה שלא תבהיל גם לא-תוכניתנים. התאמה למשימה ה מסופי מידע/ מכירות מצגות אלקטרוניות הדרכה בעזרת מחשב 6 6 -[ק צא לדרך... עם דו4 מש דחה ד5 בעוווי 5100 חינם! קו מנחה מקרבת אותך ל-6חספטקוחס) כאילו שאין 10,000 ק"מ המפרידים ביץ תל-אביב לניו"יווק. עם שיוותי קו מנחה המידע במאגרים החשובים בלעדי למזויי בעולם נמצאים בהישג ידך. 25 וו 6ס/ המהדורה הישראלית ₪ אין כמו 56 וכו ס6 6ז56 וק 0:0 הוא שירות המידע הגדול בעולם. גדול בהיקפו, גדול במומחי המחשבים שהוא מאפשר לך להגיע אליהם, גדול במאגר תוכנות חינם שהוא מעמיד לרשותך, גדול בפורמים המקצועיים המתנהלים עליו, גדול במאגרי המידע הזמינים לחיפוש ושליפה, גדול בשירותי התקשורת והדואר האלקטרוני בין מיליון וחצי מנויים סביב העולם. פטור מדמי שימוש בסיסיים לחודש הראשון בסך %7 4 ס"ה ערך חבילת ההטבות 5100.95 - שלך ללא כל התחייבות להמשיך בחברות לאחר שגמרת לנצל את הבונוסים! אנחנו בטוחים כי היכרותך עם שירותי סק וס יהפכו גם אותך לחסיד נלהב של מאגר המידע ושירותי התקשורת הגדול בעולם. לשם כך אנו ממנים את הניסיון שלך עם "חבילה" השווה בערך לעלות של 240 דקות תקשורת. ₪ קח 5100 בלי התחייבות! מנו*י םא146471א 6 / המהדורה הישראלית יכולים להתנסות בשירותי 6וז6פטקוחט) חינם. קו מנחה תיתן לכל מנוי שירשם לשירות את ה"חבילה" הבאה של הטבות: זכות לזמן תקשורת חינם לארה"ב בשווי 60 זכות לשימוש חינם בשירותי 6ז6טקו 60 בשווי 525 פטור מדמי מנוי לחודש הראשון, בונוס שערכו 58.95 לפרטים והרשמה התקשר עוד היום (המבצע מוגבל בזמן!) לחבות קו מנחה, שירותי מידע ותקשורת בע"מ. טל: 03-6388230. סאלידע ה-₪ח-........ ו ₪7 -‏ ₪ת/₪/₪][][][]=]-.-.231ת2ת22 1.1 3.2.1[ - 12 את תיבות הדיאלוג הקשורות בכל צלמית אתחי פותח עייי לחיצת עכבר כפולה. התיבה תראח לך את סוגי הנתונים שאפשר לקשור לצלמית ואת הפרמטרים חשונים הדורשים הג- דרה, את האבורים המשמשים לקלט ואיוה תוכניות חיצוניות אפשר לשלב בנקודה זו במ- צגה. תיבות הדיאלוג של זסמו 100 מספקות יכולת טובה יותר להצגה וויזואלית של נקודת הסיעוף מאשר תוכנות האחרות בסקירה. בנו- סף. למעויין הסכימטי, שמצייך נקודת סיעוף בתרשים זרימה קונוונציונלי, ניתן לצרף למסך תמונה: או טקסט שיבהירו את השאלה עליה יש להשיב.. > לעשות את העבודה טוב *ותר אתי התוכן של המצגה ניתן לערוך בעזרת אר- בעה מודולים חיצוניים: העורך הגרפי, הנפשת צלמיות, מודול הנקראת פפסווט!0פ62 ועורך עצמים ייחכמיםיי. למרות שהם מספקים יכולת לא מבוטלת, מודולים אלה אינם יכולים לח- תמודד מול תוכנות יעודיות בנות זמננו. למשל, העורך הגרפי הוא תוכנת צביעה פשוטה המו- גבלת ל-16 סיביות גוון. המודול מסגוטוס]625, המיועד לטיפול בתמונות רסטר סרוקות, *כול ליבא רק קבצי 3 ,20% או 318 תוכנות איור וצביעה חדישות,. כמו קורל-דרו או די- סיינר של מיקרוגרפיקס, תוכנות עיבוד תמונה כמוּ פוטושופ או פרקטל.-דיויין ותוכנות אני- מציה מקצועיות יעשו את העבודה טוב :ותר. ובכל: ואת, אנחנו נעזרנו | במודולים של זסוטואה0ט1 ביעילות במהלך המבחנים. למשל, המודול 6וגמות/תסט1 אינו מספק :כולת. אני- מציה מלאה, אבל הוא בהחלט הספיק כדי לסובב את תמונת התקליטור בנסיון להמחיש את המקור למוזיקה. המודול החדש והחזק ביותר הוא עורך העצמים חייחכמים" - למעשה עורך טקסט חוק המאפשר לשלוט במסמכים מרובי עמודים, עם כפתורי לחיצה, תיבות די- אלוג, אופציות בחירה, שעון זמן וכדומה. אחד המדדים המשמעות:ים ביותר בתוכנות יצירח למולטימדיה הוא היכולת לגשת לא- בזרים חיצוניים ולהפעיל אותם. זסמוטתסס1 מספקת שלל דרייברים :עודיים למספר גדול של כרטיסי ווידאו וקול ומקורות לתמונות וול- דאו. בעזרתם קל ביותר לבחור חלק מתוך הת- מונה, לשנות את גודל התמונה על המסך, לה- זיז 'אותה מצד לצד ולהקרין קטעים בסדר כלשהו. כדי להפעיל קבצי מוזיקה [סזא או קול צגאו עליך להעור בפקודות 101א, אליהן אתה ניגש באמצעות צלמית ותיבות בחירת. התיבות מציגות את הפקודות בתחביר נכון, אבל השימוש בהן אינו מובן מאליו. תודקק ללמוד. את התורה הזאת, כמו גס את השימוש .6 ישראל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה הנכון בפקודות 01( לצורך יבוא של קטעי אנימציה מתוכנת . זסוגמאות4 או מ-6מזנ טוט (תוכנת מולטימדיה המיועדת למקינטוש). 0 בכל המקצועות כאשר מדובר בהכנת מערכי שיעור, זסווט/חסטן מקבלת ציון 10 בכל המקצועות. ניתן לבנות לתוך תרשים הזרימח פעולות מתמטיות ולו- גיות: עם . משתנים ואינדכסיס המאפשרים גישה, שליפה, עידכון וכתיבה של נתונים לתו- כניות | חיצוניות ומסדי | (תונים. למשל, | במבחן שלנו התוכנית בי- קשה מהתלמיד להכניס מספר 1'- הוי, אותו היא בדקה עייי מסיכת טקסט | ולאחר שהגישה אושרה הועבר | המספר לטבלה | במסד נתונים | בפורמט 8 המלספר שימש אינדכס לרשומה בה נצברו הציונים של התלמיד במהלך השיעורים. מהמסד שלפה התוכנית את שס התלמיד, אותו היא הציגה כטקסט בתוך מסך "ברוך הבאיי גרפי. כל זאת נעשה עייי שימוש בצלמיות סטנדרטיות ללא כל הזדקקות לכתיבת קוד. השלב האחרון והחשוב ביותר. בבחינת תוכנת יצירה הוא בדיקת יכולת ההצגה של חיצירה הערוכה על פלטפורמות שונות. בתחום זה סוט סט[ מספקת :כולת בין-פלטפורמות נדירה למדי, עס תאימות בין גירסאות שהוכנו בסביבות 40%מו/ ,006וא/051 (גירסה תיקנית של יוניקס), ₪]א-אצ של דיגיטל ומקינטוש. אבל את מודול זמן הריצה אפשר להריף רק על פלטפורמות 5אס8מו/) - מה שמחייבר לה- שתמש ב-20 חזק יחסית - ואת המוצר הסופי אי-אפשר להדר בצורת קוב> םאת יחיד (מה שמונע כיווץ יעיל של הקוד). היצרנית גם מצפה ממך לשלם דמי זכיון לכל עותק הפצה, 0 דולר לעותק בכמויות קטנות ו-10 דולר לי- חידה מעל 250. דמי הזכיון: נדרשים גם כאשר הישום מופצ בתוך התברה שפיתחה אותו אינו נמכר לצד ג'. עם כל כוחה, זסתוט/מסט1 אינה מערכת היצירה המושלמת. למשל, היא משתמשת במבנה סי- פריות | מסורבל, ‏ שאינו | מאפשר עבודה בו-זמנית על יותר מפרוייקט אחד. הגירסה הבאה אמורה לטפל בבעיה או כמו גם לספק כלים לקשרי 68₪ח6קץ11 ולאינטראקציה. עייי גרירה והשלכה. אבל אף תוכנה אינה מושלמת ואם אתה מחפש כלי יצירח יעיל להכנת מצגת מולטימדיה, שאינו מצפה ממך להתמחות בתל- כנות קודס כל, זסוות160 הוא הכלי בשבילך. ו וז ץע > א אסימטריקס מוותרת על התואר המכובד "תוכנת יצירה" ומעדיפה לקרוא לתוכנה שלה אם אתה מונן להשקיע יותר בשלב הלימוד, תמצא כי סיוגורזסה) של מקרומדי תית( לך כלים חזקים *ותו "ערכה בניהיי לישומי מולטימדיה. כמו ערכות תיכנות אחרות, גם 1001800% לא מבודדת את המפתח מהקוד, אלא מספקת לו כלים יעילים לאוטומציה של חלקים סטנדרטיים בלבד. לכן לא נוכל להמלי על תוכנה זו למי שהצורך לכ- תוב קוד ממש מרתיע אותו. מצד שני, תו- כניתנים מקצועיים, במיוחד מהסוג שרואה בתיכנות פרוצדורלי אתגר מענג, ימצאו בה עזר חשוב בפיתוח ישומיס. גם המחיר שלה, 695 דולר בארהייב, מתאים יותר לארנק הנקוב של מרבית התוכניתנים והפטור מתשלום דמי זכיון על הפצת מודול 8אד אטא הוא הקלה משמעותית למי שמנסה לפתח ישום מדף לה- פה המונית. השס של התוכנה, א1001800, נובע מהמטפורה המרכזית בה היא משתמשת: ספר, בו המצגה מתפתחת כעלילה וכל עמוד מייצג את אחד המסכים | או אחד מחקטעים | האו- דיו-וויוואליים המשתתפים במצגה. הרחבת מולטימדיה של סביבת הפיתוח הוויוואלית נע- שית עייי סיפריות ,1211 יעודיות ודוגמאות לס- פרי עלילה. כל ישום הוא ספר וכל עמוד *כול להכיל עצמים מתוך ערכת הכלים, כמו כפתורי לחיצה, תיבות סימון וגרפיקה, או עצמים מיו- באים מתוכנות חיצוניות. אלה האחרונים יכו- לים לחיות תמונות רסטר, קבצי קול וקטעי ווידאו. כמקובל במצגות, אתה *כול לקבוע רקע ועימוד תיקניים, שישארו קונטיסטנטייס בכל מהלך ההצגח. פעילות נדחפת אלרועים כל עצם שתציב בחזית או ברקע המסך יכול לקבל צביון פונקציונלי משלו על ידי הצמדה של קטעי קוד לקריאת ה-42 שלו. סביבת הפיתוח 200% 1001 משרתת במלואה את תפי- סת חישומים של פשסצפואו, כלומר פעולה אי- נטראקטיבית נדחפת אירועים. אתה יכול לה- גדיר את האירועים הרלוונטים לכל עמוד בספר ואת הפעולות הנובעות מכל אירוע. צורת התיכנות דומח למה שמקובל בסביבות פיתוח. וויזואליות אחרות (כמו 346 [גטצו) ולכן, למרות הצורך בכתיבת קוד, ניתן להתגבר על מרבית הפרוליקטים בקלות *חטית. התחביר חוא דמוי אנגלית ול- עורתך מספקת אסל- מטריקט ספר דו- גמאות, הכולל קטעי קוד ועבמים לשימוש חוזר. | אלה כוללים כפתורים מסוגים שו- נים, בקרות להפעלת קבצי קול, דוגמאות אנימציה, בקרת ומ- נים ושליטה באבורי ווידאו. 01; אינה מספקת דרל- ברים פרטיים לאבזרים חיצוניים ובכל מקרה עליך לחשתמש בשירותי 3101 או להוסיף דריי- בר מתאים לסיפרית ,11. הצורך. לעבוד עס פקודות 01!א% עושה את עבודת התכנת לקשה יותר, אבל המוצר הסופי אינו תלוי יותר בחו- מרה המשמשת להצגה. שפת התיכנות של %, 65 0,. לא נועדה רק לישומי מולטימדיה, אלא היא שפת פיתוח-ישומים כל- לית ובכך כוחה. חיא מעמידה לרשותך את כל הכלים של פיתוח ישומים וויזואליים, כך שאס אתה נתקל בבעיה בלתי פתורה באספקט של מולטימדיה, ביכולתך להוסיף את תפר נקציונליות הדרושה עייי פיתוח עצמי של חפו- נקציה הדרושה וחיבורה לספרית ,11ם. כך למשל אתה :כול לצאת למסדי נתונים חי- צונייס או לקרוא טקסט שנערך במעבד תמ- לילים לא רגיל. אנימציה פשוטה ערכת הכלים כוללת כלים בסיסיים לצביעה (ב-32,000 גוונים) אבל חסרים כלים לאץר מקצועי (איור, בניגוד לצביעה, יוצר עצמים וו- קטוריים מקוויס ושטחים המוגדרים בצורת מתמטית. קורל-דרו, למשל, היא תוכנת איור המספקת גם :כולת צביעה). ניתן לבנות קטעי יצירת מצגות מולטימדית אנימציה פשוטה והתוכנה כוללת הדרכח בנו- שא זה. שפת הפיתות וקוזספתטק0 תומכת בה- זזה של עצמים לאורך קוו כלשהו, הצבת הע- צמיס על שכבות שונות (כך שניתן לחזיו כל עצם לחוד או להסתיר שכבות שונות) וקשירת יחסי ואפחסקץ11. הפונקציה האחרונה נעשית בקלות, | עייי סימון המילים היילוהטות" (101/085 וקשירתן לעמודים מסויימים בספר העלילה. כל מילה שסימנת חופכת לעצם ממשק, אליו אפשר לחבר קוד שיבצע על פעו- לה שתרצה, כולל כמובן קפיצה לעמוד אחר בספר. מודול זמן חריצה מייצר קובץ מחודר, אותו 2 661 הזז היא סבינה נעימה ביותר לפיתוח, נגישה למשתמשים שאינם תוכניתנים, מסוגלת לייצר מצגות מרגשות עם אפקטים (ויזואליים חזקים - וזולה אתה יכול לשכפל ולהפיץ ללא הגבלה. שם לב שהגודל של הטיפריות, לא יאפשר, בדרך כלל, לשים ישום מלא על דיסקט יחיד. כאמור, תונוא מיועדת לתוכניתנים מק- צועיים, המעונייניס לשלב אפקטים של מו- לטימדיה, מבלי לצאת מחוץ לסביבת הפיתוח המקובלת ומוכניס להשקיע את המאמ הד- רוש בכתיבת קוד אינטרנסיבית. אלה שלא יר- תעו מהקשיים שהזכרנו ימצאו בתוכנה זו כלי רב עוצמח במחיר אטרקטיבי. וה5%6ע5 פחוזסהסוטוה שוד לא תמיד מה שנראה לעין הוא מה שאתה מקבל ובמקרה של תוכנת :צירה זו, תוצרת חברת 0181, החוּית הפשוטה מסתירה שפת פיתוח חזקה ביותר. מערכת 113 (מסס1 פהוחוגזך +הסמתהסתוית3) היא ממשק גרפי מבוסס צלמיות, המאפשר לתכניתניס מתקדמים ולמשתמשים אקראיים גם יחד לייצר קוד בשפה הקיניינית הנקראת 10108 (מורה, מדריך. כפי שאפשר להבין כל סביבת 118 מכוונת בעיקר לפיתות ישומי הדרכה בעזרת מחשב, אבל ניתן. לנצל את הכלים שלה גם לישומי מולטימדיה אחרים באותה מידה של הצלחה). היחידה הבטיסית של מזך נקראת דזאט והיא שקולה ליידף" בספר. של 10018008 היא יכולה לכלול מסך גרפי, קטע אודיו-וויזואלי, מסך בחירה או כל נגזרת אחרת .של התטריט. כל יחידה בנוייה מסידרה של צלמיות המתארות את תרחיש בתוך אוָתה יחידה וניתן להשתמש בהן כמו בתת-שיגרות. אחד החטרונות של מזך הוא שאין תמונה.כל- לית של תרשים הזרימה עם הצלמיות משו- בצות בצמתים. אפשר להדפיס את התסריט בצורת מיתאר מילולי, עם. ראשי פרקים, פי- סקאות ותת פיטקאות, אבל אי אפשר לקבל תמונת מסך גרפית של כל הפרוייקט. כמו-בכל משימת תיכנות מורכבת, החיים נעשים פשו- טים *:ותר ‏ אחרי שלו- מדים איך להשתמש בכלי הפיתוח הנכונים לכל | מטלה. | לאחר שאתה מבין את הלו- גיקה של 18 ואיך-בו- > נים יחידות, תוכל לה- שתלט בקלות על תהליך הפיתוח, במיוחד יעם המטרה היא הדרכה בע- זרת מחשב. שלל אפ- קטים גרפיים ומעברים עומד לשירותך כדי לש- זור את היחידות לרצף. את המסכים הבסיסים תוכל לבנות בעזרת תוכנית ‏ צביעה פשוטה, הכלולה בּחבילה, או לייבא אותס בעזרת לוח הגזירים ([/01,1/80) של פאסנפוא. שכבות פונקציונליות פונקציה גרפית די יחודית מאפשרת לך ליצור מסכים במספר שכבות : פונקציונליות. כאשר ביצענו את המבחנים נעזרנו בתכונה. זו כדי לתכנת את מסכי ההפעלה במסוף רגיש למגע (מסוף שהמסך שלו מכוסה בדיאפרגמה רגישת למגע או שאלמנטים אופטו-אלקטריים ערו- כים סביבו, .כך שניתן ליילתוציי על כפתוריס גרפיים באמצעות האצבע). מתחת לשיכבה של גרפיקה יצרנו לשיכבה של שטחים אותם התו- כנה מזחה כרגישים למגע. לאחר שהתאמנו בין השיכבה הגרפית לשיכבה הפונקציונלית הסתרנו את האחרונה. החוזק העיקרי של מזך (מצא בעושר הכלים ליצירת מבחנים בעזרת מחשב. בנוסף לכלי האנימציה והגרפיקה המ- קובלים, התוכנה כוללת צלמיות וטפסים מו- כנים מראש לכל סוג של בחינה, החל מיישאלון אמריקאי" וכלה בכתיבה -חופשית, לכל טופס אתה מצרף את השאלה, התשובות הנכונות וחלא נכונות ואת הטקסט שיוקרן והפעולות שיגרמו עייי כל תשובה. התוכנה מספקת .צל- (- א 0 ישראל אפריל 1994 [ ]| ד 1 סק | 896 רז ו כ "חס" 58167 זומוחהו ב" סו 6פוופק רז ה ו מיות מוכנות לכל פורמט של שאלה ולכל מע- רכת סיעוף העשויה לנבוע מכל תשובה. מאחר ואין תצוגת תרשיס זרימה כללי, כדאי לצרף לכל צלמית תיאור מילולי קצר, אחרת קשה מאוד לשחזר את הלוגיקה ולתחזק את הישוס. אתה יכול לשלב מקורות אודיו, ווידאו ואנימציה חיצוניים, אבל לשם כך עליך להעזר התאמה למשימה מסופי מידע/ מכירות מצגות אלקטרוניות הדרכה בעזרת מחשב - 0 6 650 קוא 6 ח -8 :6001008 וח וד 0 ו כ ותומו > מצגות אלקטרוניות הדרכה בעזרת מחשב 7 ו - ששרהיקויטי שויטרטרנרי, % , | > 6 0 שר חן 14 6 ישואל אפוריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה בשירותי 61]א. אתה יכול ליצור פקודות 61)א מורכבות ולשמור עליהן לשימוש חוזר. את קטעי האנימציה צריך להכין בעזרת זטוגוחוח/ של אוטודסק ולצרף בצורת סיפריות .11 . ההפעלה נעשית באמצעות צלמית האנימציה. אפשר גס להריץ קוד מקומפל בקבצי :]אש ול- הזניק מתוך 118 ישומים אחרים או לשלוף נתונים ממסד 48458%, אבל כל אלה דורשיס ידע משמעותי בתיכנות. את קוד הריצה ניתן להתאיס גם לפלטפורמת יוניקס עס מערכת חלונות 11.א. מכינה את הקוד ברקע בומן שאתה עובד עם הממשק הגרפי הי- דידותי, 10108 עמלה ברקע בכנת קוד הרי- צה. לפני שאפשר להריץ את הישום יש צורך לבצע הידור יחד עם המודול 1₪א11 אעא. המו- דול כלול בחבילה הבסיסית אבל לצורך הפ- צתו עליך לשלס 20 דולר לכל עותק או 1950 דולר לזיכיון לא מוגבל. אפשר להדר כל יחידה לחוד, או לצרף מספר יחידות לבלוק מודולרי ולהדר אותן יחד, או להדר את התוכנית כולה כמקשה אחת. התיעוד של :18 לוקה בחסר ביחס למה שמשתמשים התרגלו לצפות לו בתוכנות מדף. קווס ההדרכה ומספר הדו- גמאות בהחלט לא מספיקיס למשתמש מתחיל והחברה מודעת לכך. היא מבטיחה שיפוריס בגירסה הבאה. עס ואת שהחבילה מציעה כלים רבי עוצמה לפיתוח ישומים, המשתמשים מצפים כיום לה- רבה יותר מתוכנה שעולה פי 5 או פי 10 מתו- כנות מדף חדישות. במיוחד הרבה יותר גמי- שות ויכולת בממשק המשתמש, בהדרכה ובאוטומציה של פונקציות שגורות. בסקירה זו ₪ תופסת מקוס באמצע, בין סביבות הפי- תוח הפשוטות והזולות, דוגמת ה-18800%ט0] , לבין הסביבות המפותחות והיקרות דוגמת זסו!וט/תס16 (-6זגאיזסתוט,. מי שמחפש פשרות בין הרצוי למצוי יכול למצוא בה את האיון שכה קשה להשיג. 6 זטסד ודה גם בתוכנה זו השס מעיד על המטפורה המ- רכזית. "מדריך הטיולים"" של חברת 11א, למ- רות שמו העממי, מיועד למפתחי ישומים מק- צועיים שמוכניס להתמודד עס המורכבות של חבילה זו - וגם לשלם לא מעט (3370 דולר בארהייב) עבור התענוג. כדי להשתמש בה עליך להתמודד עס כתיבת קוד בשפת התיכנות הפ- נימית שלה, גישה לאבזרים חיצוניים דוך פקודות 01]א, שימוש אקזוטי באבזרים הי- קפיים ותיעוד חלש. זה לא בשביל המשתמש האקראי ולא בשביל מי שהתרגל לתפנוקי סבי- בת פיתוח וויאואלית מלאה. מה שהיה ספר ב-1001800% נקרא כאן "יטיוליי וכל דף הוא נקודת תצפית. מה שנגלה לעיניך בנקודות התצפית הם אובייקטים של טקסט, גרפיקה, קול, אנימציה או ווידאו. הטיול לוקח אותך מנקודה לנקודה דרך מפת כבישים, המ- הווה תרשיס ורימה בתחפושת גרפית. הצמתיס בהן הדרך מסתעפת מיוצגים כמובן עייי כיכרות בצורת מעויין ולולאות נראות כנסיעה במעגל סביב השכונה. את המפות של כל איזור ניתן לחבר זו לזו וכך לבנות ישוס מתת-שיגרות. קריאות לתת-שיגרות מיוצגות גרפית עייי תאי טלפונים, עצירות במסלול הביצוע עייי מחסומי משטרה וכדומה. בתחנות המתאימות לאורך הדרך אתה מציב מכשירי הקרנה להצגת קטעי ווידאו או תמונות סטטיות, מוזיקה או אני- מציה. אתה יכול להוסיף תבונה למפה ולקשור תנאים לוגיים או מתמטיים לתכנים שיוצגו בכל נקודת תצפית. כדי לייצר נקודת סיעוף לתפריט, למשל, אתה מצייר על המפה כפתור לחיצה במסלול המתאים, אח'יכ אתה מתכנת את מפת התפריט בחלון התיכנות ולבסוף קושר בין השניים ע'יי תשדורת המופעלת בל- חיצת העכבר. תיכנות קונוונציונלי התיכנות בסביבת 6וט:0זש10 דומה לפיתות בשפה קונוונציונלית, על היתרונות והחסרונות הכרוכים בכך. מצד אחד יש בה את הגמישות והפתיחות שתוכניתנים מקצועייס יודעיס לח- עריך כל כך בשפות הקונוונציונליות . מצד שני, יש צורך במשמעת תיכנותית כדי להמנע מכך שהתוכנית תתפור לכל עבר ותסתבך מעבר ליכולת ה-:)א]12:806:0 של כלי הניפוי הח- לשים שלה. ששוט6זשס] מספקת כלים קליס לשימוש לצורך טיפול בקבציס השונים וה- משוניס שמרכיבים ישום מולטימדיה אופייני: ווידאו, [גו1וא, תקליטורים וקבצי צג או יכוליס להשתב במצגה, אבל להפעלת האבזרים ההי- קפיים תודקק לפקודות 61!א. במהלך הבחינות מצאנו כי אפשר לצרף 11 למצגה כל אבזר בת- נאי שאתה יודע איך לתכנת פקודות 01וא. לת- צגת ווידאו התוכנה מרגישה טוב יותר עס הפו- רמטיס הספרתיים [צא ו-1צע. בתחום הטיפול בקליטת התגובות של המ- שתמש הסופי (התלמיד במקרה של הדרכה בע- זרת מחשב) התוכנה כוללת פונקציות משו- כללות לניתוח מילולי של מחרוזות תווים. ניתן לבצע בצורה אוטומטית השוואה בין התשובה (המשך בעמוד 160) שי ירי מבחר רעיונות ניהוליים בנושאים: תכנון אסטרטגי, טיפול בלקוחות, ניהול מתחרים, ניהול משא ומתן, העסקת יועצים, בחירת משרד פרסום, ניהול עסק משפחתי, בניית עסק חדש ועוד. ספר חדש פרי עטם של ד"ר עדנה פשר וחנן לוריה, המבוסס על עבודתם כיועצים לניהול עם אלפי מנהלים במשך שנים רבות. הרעיונות הכלולים בספר הופיעו ב- 01000 ה'רחו| לחש'בה ניהולית . מחיר הספר: 49.90 ש"ת כולל מע"מ. למנויי סטטוס הנחתה של 15%. טלפון להזמנות: 03-5181341 סקיו סורקי מאת דניאל גרוטה תרגום ישי בן-דב לבני מסבר שנים עבודת צבע ב-26 טיביות לביקטל - המובר גם בשם "צבע אמיתי" או בוטו-ריאליטט' - היה מעל ומעבר לצרכיהם ולארנקיהם של רוב משתמע' ה-6ק. לעום נך נדרשו יע"מל מהיר, הרבה ווח ברטים גרבי יקר וצג גדול בעל אבחנה גבוהה, |מדבטת צבע שולחנית שתג המחיר שלה היה מבייש הרבה מכוניות בינוניות. קומץ סורקי הצבע, בעלי אבחנה של 24 סיביות לפיקסל, שהיו בשוק אז, היו יקרים ומוגבליס ביכולתס, ודרשו כשרון מסויים וסבלנות בכדי להפעילס כמו שצריך. פ5אסתו/ של מיקרוסופט והממשק הגרפי שינו את כל זה, במיוחד 24 הסיביות לפיקסל במוד הגרפי של גירסה 3.1. כיוס ניתן לקנות כרטיס גרפי 24 סיביות ב-5100 עד 5200 וצג צבע 17 אינץ בפחות מ-51000 (בארהייב). מדפסות הזרקת דיו כגון ?₪3 5 +06ןא1265 ומדפסות העברת שעווה תרמית כגון זסותם? זס[60 גז6תח? ספזג נמכרות בקצת יותר ממחירה של מדפסת לייזר שולחנית בעלת אבחנה בינונית. באופן דומה, שפע של תוכנות עריכה והוצאה לאור בגירסאות לייחלונות", התומכות בצבע אמי- תי, קלות לשימוש וחזקות, הופיעו בשוק | לאחרונה וסורקים שולחניים בצבע אמיתי נהיו יותר טובים, יותר זולים, יותר ור- סטילים, ויותר קלים לתפעול. עוד התפתחות חשובה בסריקה שולחנית היתה התקבלות הנוחבת של תקן תגאך לממשק הישומים.| תאשך הוא ממשק ברמת תוכנה שמסיר את הצורך בכתיבת דרייבר שונה עייי כל יצרן סורקים. כתחליף, חוג3י1 מאפשרת לסרוק הישר לתוך יישוס כגון | ק0)0%00ת72 86006 | או 1% זטןץ01051ת2, = ע'יי התקנה אוטומטית של תת-שיגרות. ₪שש בציר משובח בציר זה כולל 21 סורקי צבע מ-14 חברות שונות. המחירים נעים בין 5799 (נעיס מאוד!) ל-54995 (בארהייב). ראוייס לבחינה היו כל סורקי הצבע השולחניים ב-24 סי- ביות בעלי תאימות ל-20, דרייבר תנגך, 15 6 ישראל אפויל 1994 16 אבחנה אופטית מינימלית של ק3008, ומ- חיר עד 55000. כאשר אתם משוויס בין הסורקים שבסקר, שימו לב שחלק מהיחידות מציעות חבילות תוכנה וחומרה שונות - תוכנות עריכת תמו- נה תוכנות | זיהוי תווים | אופט, (ת1)0ח600/ 2/330107) [4סנוקכ)-א)0), מזינל מסמכים אוטומטיים, ואביזרים לטריקת שקפים (מידע נוסף בטבלת סיכום התכונות). ישנס הבדלים גדולים גס ביחס מחיר לבי- צועים של התוכנות והתוספות השונות. לדו- גמה,: ב-54995 תוכל לקנות סורק אזגק5 508 הזנתו60ק5 עם אביזר סריקת שקפים מובנה, כאשר זוהי אופציה שעולה 51000 ב-2105 פטסזג/ 4818, שמחירו 53950. באופן דומה, ה-120 ג:66/גתו כ 5 (52295 כולל הגירסה המלאה של 2.5 ק0ם05ו0? 40006 ) מגיע עם סורק שקפים, ואלו אופציה זו עולה 5759 ב-א1]6 168ת508 112 (שמתירו 9), "או 5700 ב-:200](ת508 010066 (מחיר-רחוב של 8900). > כמעט לכל הסורקים שבדקנו צורפו תוכנות עיבוד תמונה, כגון ק0ת0)05ת7 או זע05סק. הישומים הללו, שמחירם מגיע לכמה מאות דולרים בעצמם, יכולים להכלל בחבילת ‏ הקניה של הסורק. כמו כן, מגוון של תוכנות 008 (זיהוי תווים אופטי) מצו- רפים בחבילת הקניה של סורקים אחרים. ‏ . שומ גוונים של אבור כל סורקי. הצבע שנבדקו יכוליס לשמש גם סורקי סקלת-אפור, (בדרך כלל הם יכולים להבחין ב-256 גווני אפור). לפני שלוש שנים היה הבדל משמעותי בין מחירם של טורקי 24 טיביות לבין מחירם של סורקי סקלת-אפור. כאשר הפרש המ- חירים הצטמק ל-%100 עד 5200, מספר יצ- רניות הפסיקו את פסי הייצור של הא- חרונים. כיום, | משתמש שרוצה בעיקר סורק סקלת-אפוןְ, עבור תמונות קו (כלומר תמונות בשחור מלא ולבן מלא המופרדים ביניהם עייי קוים מוגדרים) או 00%, יכול לנצל את המעלות של סריקת צבע תמורת תוספת קטנה במחיר. עבור 008, תכונות רצויות הינן אבחנה אופטית טובה, סריקה מהירה, מזין מסמכיס אוטומטי, וְכן תוכנת 0% טובה (בחבילה כמובן, בלי תוספת תשלום). לאחת מבחירות העורכיס שלנו, 1 אס]] 5692161 מתווטפת . תוכנת - 40007986 שמסייעת לתוכנות 008 בויהוי טקסט וב- קביעת פורמטים של עמודים. במבדקים אלו. התמקדנו בסריקת צבע, הכרוכה בג 0 ישואל אפויל 1994 רפיקה, אך לא בדקנו את יכולות ה-00% של הסורקים. למרות שרובס סיימו את המרוץ, סורקי סקלת-אפור ממשיכים לרדת במחיריהם. 0% השיקה לא מזמן את ז866/ת509 ₪ במחיר שוק של 5499,; מעשה שימשוך מטה את מחירי המתחרות האחרות גם כן. ה0סווקס.] הציגה את 886/ז6 10 הג](ה503 (5799), סורק סקלת-אפור עם הזנת דפים, % ויכולת שיגור פקס. סורק סקלת הא- פור של היולט-פקרד הוא 11 5036 קה - 9 מש אבחנה אמ'ת'ח מול אינטרבולציה אבן בוחן חשובה להשוואה היא האבחנה י של הסורק, בין אם מדובר באבחנה אופטית " או אבחנה עייי אינטרפולציה. האבחנה האו- ' פטית היא האבחנה האמיתית של הסורק בהתייחס למרכיבים האופטיים שבו. אבחנה עייי אינטרפולציה מושגת בעורת אל- גוריתמים בתוכנה, המוסיפים פיקסלים חד- שים בין הפיקסלים הקיימים בתמונה הסרוקה. לפיכך, איכות האבחנה ע'יי אי- נטרפולציה תלוייה באיכות התוכנה. אבחנה של סורק נמדדת לרוב בנקודות לאל- נץ' (תסתג זסק 1-605ק6) או בקוויס לאינצי (תסת1 זטק 65מ1-11ק1). למרות שמניחיס בדייכ שסריקה באבחנה יותר גבוהה מניבה תו- צאה "יותר טובה, אין זה נכון בהכרת. אי- כותן של תמונות רבות אינה משתנה במידה שניתן להבחין בה כאשר סורקים אותן בא- בחנות יותר גבוהות. אבחנה גבוהה יותר יו- צרת קובץ *ותר גדול; תמונה שנסרקה ב-1ק3000 ויצרה קובץ בן 5%88, יכולה לה- תנפח ל-20%18 בסריקה של 60001. ₪מש מחעבים וצבעים מה המהומה סביב צבע 24 סיביותו ובכן, זוהי האפשרות הכי קרובה של מחשבים לה- גיע לטווח הצבעים המצוי בטבע שעין האדם מסוגלת להבחין בו (וטכנולוגיות הד- פסה עכשיויות מסוגלות לשחזר ולהדפיס). סורקים עס אבחנה של סיבית אחת, 2 או 4 סיביות. - שטוחים, ידנייס או מוזני מס- > מכים הם שימושיים רק לסריקת קו בש- חור/לבן וטקסט מודפס (תלוי באבחנה של הסורק). בנוסף ליכולת זיהוי התוויס, דבר שכל סורק עם אבחנה של 40001 ותוכנה מתאימה מסוגל לבצע, סורקי 8 טיביות מו- = תאמיס בעיקר לתמונות ש/ל (כלומר עם | גווני אפור) ולהדפסי צבע או תמונות שלא זקוקות לנאמנות מדוייקת לצבעי המקור. סורקי 16 סיביות שטוחים מתאימים לס- ריקת רוב ציורי הצבע, האיורים והדפסי יירשת" שבהס נתקלים. אבל, הס נותנים תו- צאה גרועה בסריקת צילומי צבע ומקורות צבע-רציף, גם בגלל פלטת הצבעים המוגבלת שלהם ובעיקר בגלל טווח רמות הכהות המ- צומצס שיש לסורקי 16 סיביות להציע. רק לסורקי 24 סיביות יש טווח-צבעים בעל עומק וחדות אבחנה המאפשר סריקת תמו- נות צבע או ציורי צבע רציף מתוחכמים. כל סורקי ה-24 סיביות מסוגליס לסרוק תמו- נות צבע ברשת וקו, ותמונות ושת סקלת-אפור ותמונות קו בשחור/לבן. ככל שנכנסים יותר לתחום של הוצאה לאור שו- לחנית, הדמאה דיגיטלית, | תהליכי הכנה לדפוס יישומים עתירי גרפיקה נוספים, יכו- לת הסריקה ב-24 סיביות הופכת חיונית. מש נקודת מאבט חדשה בבחינה שערכנו לפני כשנתלים, מחירם המ- מוצע של תשע הינבחנים"" היה 42100-2. לשלושה מסורקים. אלו היתה אבחנה מק- סימלית של ק3006א600 לאחד 1ק4006, וה- שאר נתנו 4ק3000 בלבד. אינטרפולציה היתה קיימת רק בסורקים בודדים. הקריטריונים שעניינו אותנו במיוחד במ- בחנים דאז היו מהירות הסריקה, האם לסו- רק יש אמולציה של |6ח503 1], האם הוא סורק במעבר יחיד או בשלושה מעברים, אילו תכונות עריכה מציעים הדרייברים, האם קיים מזין מסמכים אוטומטי ואיכות הסריקה האופטימלית הניתנת להפקה. כיום, רוב הקריטריוניס האלה נשארו חשו- בים לקונים, אך התמקדנו גם בכמה אס- פקטים חדשים בהערכתנו את יבול הסו- רקים הזה. מלבד תאימות הנג9ש1, בחננו גם את תוכנת האיטרפולציה השונות, את מידת הדיוק של הסורק בקביעת גווני עור, איורי קווים ותמונות עס הפרשי קונטרסט גדוליס ואת חומרתן של תבניות מוארה בסריקת תמונת רשת באבחנות גבוהות. הסורקים העכשוויים הס טובים מתמיד. הם מהירים יותר בסריקת מקורות בצבע 24 סל- . ביות מלא והם מציעיס אבחנות גבוהות יותר. אס לרוב הטורקים במבחניס הא- חרונים הייתה אבחנה של 300601, | לרוב הסורקיס בכתבה הזו אבחנת 1ק4006. בנו- סף לכך, כל סורק יכול להכפיל את האבחנה פי 1.5 עד 4 בעזרת איטרפולציה. לחלק מן הדגמים אבחנה של 800, 1200 ואפילו 2400 נקודות לאינצי לאחר אינטרפולציה. המ- ספרים הללו המתקרבים לטריטוריה של סריקות המבוצעות עייי לשכות-שרות. מומש ברוטוקול חופווד סריקה כיום הפכה למבצע הוְבֶּה פחות מסובך הודות ל-מגגאי1, שמשמש פרוטוקול משותף לסורקים שטוחים, טורקי פולם וה- = תקני קלט נוספיס. תאימות מוגּשי1 הפכה תוך שנתיים מאיזוטרית לנפוצה כמעט או- ניברסלית. לפני שנתיים, כל יצרן סורקיס היה צריך לספק תוכנות סריקה או דרייברים בל- עדיים. קודם היית מריץ את התוכנה, מבצע ביוונון ותיקון לפי הסריקה, סורק, שומר את הקובץ, וסוגר את התוכנה. לאחר מכן היית מעלה את היישום שבו תשבץ את החומר הנסרק ומשם קורא לקוב הסרוק. המערכה הרב-שלבית הזו הייתה מעייפת וג- זלה זמן ולעיתים צפו אי-תאימויות בתוכנה ובקבצים, שמנעו ממך שימוש בקובץ הסרוק סורקי צבע תחת תוכנת ההוצאה לאור השולחנית או עיבוד התמונה האהובים עליך. עתה, ניתן לתפעל את הסורק מתוך תוכנת הישום, ולפיכך להסיר את הצורך בתוכנת סריקה נפרדת. השאלה, ייהאם הסורק תואם 12 !" הפכה לא רלוונטית בעליל. אבל, לא כל הדרייברים הללו נוצרו שווים. דרייבר מנצּאי]' בסיסי ופשוט מספק יכולת טרוס-סריקה ויכולת טריקה בסיסיות, אך חסר כלים לכיוונון עדין (שרוב התמונות הנ- סרקות צריכות לשם סריקה אופטימלית). יצרניות שונות מוסיפות ערך לדרליברים שלהם עייי הכללת כלים שמקלים את עבודת שיפור התמונה הזו. לדוגמה, כמה מן הת- ברות מספקות כלים שעוזרים למשתמש לב- חור אבחנה אופטימלית וערכי צבע (ערכי 8 או עקומות גאמה). תכונות שימושיות נוספות כוללות שליטה בהצללה ובהבהרוה, סויקת צבע מוקדמת (פַת1תת0503ז' זס201)), וכיוונוניס אוטומטיים עבור תיקוני צבעיס וצל. בנוסף קיימות גם אפשרויות לקביעת ערכים מוחלטים עבור שחור ולבן, שליטה בזום, וכלים לחיתוך התמונה. ₪משא ממשק ו505 כיוס, בגלל התפוצה הנרחבת של התקני 1 (כמו דיסקים קשיחים רבי נפח, כונני [א0א-62 וכונני סט6ְע5), רבים מן המ- חשבים מכילים ממשק 5051 של 8 או 16 סיביות. רובם משתמשים גם בדרייברי 4521 תקניים. פירושו של דבר הוא שבוודאי תוכל לורוק את לוח ה-5051 שסופק עם הסורק ולהריץ את הסורק דרך בקר ה-5051 הראשי שלך. : דרייברי 8571 מקנים לך, ברוב המקרים, אפשרות להתקין את לוח ה-8051 של הסו- רק לתוך המחשב שלך ולתצר אותו כך שי- עבוד בצורה עצמאית, וישרור דו-קייס .של שלום בינו לבין לוח ה-5651 הראשי. בכל מקרה שלא יהיה, יותר קל ויותר מהר לחבר סורק ל-0? מאשר היה לפני 20 חודשים. ממשקי 5081: מיוצריס במספר תת-תקנים הנבדלים זה מזה באורכו ובמידת הגנתו של הכבל מהפרעות אלקטרומגנטיות. = חלקס מציעים תקע סיומת ל-5051, כאשר באחרים התקע בנוי לתוך הסורק. בנוסף לכך מספרי הב) הפהס כסורה. פקס הההשב אוכיון! = מערכת מושלמת לסריקת מסמכים באמצעות הפקס המשרדי ושמירתם במחשב לצורך איחזור המידע. = תוכנת ארכיון מלאה לטיפול במסמכים שיגור וקבלת פקס במחשב 3 ₪ מאילקוםו מחשבים ותקשורת בע"מ שד' שאול המלן 9, ת"א. טל: 03-6918923 17 6 ושראל אפריל 199% סורקי צבע התמונה המ = 6שחו! סיוק/א.6600/01 חעה 8 6 ישראל אפריל 1994 סורקי צבע | התמונה המקורית 4 סיביות, האם הן מספיקות! 00 % לפעמים נדמה ש-16.7 מיליון גווניס הס גוזמה ו-.1. 11 058 פראי. בפועל, שיטות הדפוס חקונוונציונליות משיגות טווח די- נמי גדול יותר מכל הסורקים בסקיוה. בתמונות אלה רואיס את ההבדלים בין 2 תמונות המקור (כפי שנסרקו בסורק תופי קונוונציונלי ועובדו על מערכת סאיטקס) ובין התוצאות שה- תקבלו עייי סריקה ב-5 מהדגמיס שבחנו. את ההבדליס בטווח הדינמי רואים בשטחי הצל הכהיםס (שהופכים למסה שחורה ללא ניואנסיס) ובשטחי הצבע הלבן (שנראיס שטוחים, ללא פרטים). הסורק התופי מייצר גס סרי- קה רביעית, מונוכרומטית, העוזרת להדגיש מעברי גוונים, לה- בליט ניגודיס ולהחיות את התמונה. כאשר משתמשיס בסורק שולחני אפשר לשחזר את האפקט של הסריקה הרביעית ע"י שימוש בתוכנת עיבוד תמונה, למשל, קסת%סוסתע ופילטר קאה חתפא נאמנות הגווניס חשובה במיוחד בשחזור נכון של צבע העור של אנשים. בשטחים אלה כל סטיה קלה גורמת לפגס בלתי נסבל. נטיה של הסורק לכיוון גווני אדוס גורמת לפניס להראות כאילו האדס קודח מחום - או שיכור. נטיה לכחול הופכת אותו לחיוור ואנמי. הדגשת יתר של ירוק יוצרת צבע עור של הייאנשיס הקטניס ממאדים". עודף בכל הצבעים :וצרת ייסתימהיי של שטחים בתמונה. מחסור בכל הצבעים יוצר את הרושס שהתמונה נחשפה לאור מסנוור ויינשרפה". 19 6 ישוראל אפריל 19%4 10 סורקי צבע 4 השוואת תכונות ע'קר'ות. פורק' צבע שולחנ'ים כ ד 8 מז 00 4 )ה פ>ט|ק פטסזה ואת יז ב 0 ]1 66009-/ 05ח6וז] זא 8800/01 זא 9600/01 6 חן חח 6 ווזוצ 8999 | ₪006 תזושו 9799 | סוסת?ו הזועצ 8899 005|ה חזוע 51,299 חזוצו 91,525 חזוצו 81,375 00 5 ק1050סוק 5 00ח0105ח? | פשעשסשחו/ זס? פטוק 01058 | קסה5סזסה'ץ 40008 | מסתפסצסת? שססס | סח זט | 16| סח זסו הזו 8995 ,1.1 5 פעצס0חו/\ זס? = 2.5 פצוס0חו/ זס+ 0 3 11 06 0 זט טוק סזסתק! 60 1.1 פצוסטחו\ 1 0009800 פחסוזט!50 פחסו8וטח= 5חסוזט!50 פחסופושחם 00 618 18005" זם טוח 6 | צחַס|סח תד ₪ = צְחָס!סהח86ד ה ,חסופושום בח 6 18600 6 19600 ו .6ח! סח! סח! 5פוו! | 822 | ,0 זס || 822 = ,01 8צו0ז6 1120 \ א 14250 | ,זכ זושמָחָם 5 71 ,.זק זפָמָהם .₪ 71 = 88/8006 200 ,חח חווזם | 0 ,6החחוזטם ,6וצץהחט5 ,ג ופ | ,זק 876 506006 0% ,088(. 580 0 ,2088 ח58 | ,חססחהווח!ו\ ,זפ 2000 2000 6 8 ,0ח8|חסק 134 א 7 ו 109 06 96 15 3 9 83 9 43 9 101 1 1 6 71| 15 15( 7070 04 04 5( 09 08 008 7993 10 109 18( 47 26 5+ 44 אמטוט אטאט 0 חסופו א א/ 8 5.64 4 4 4 4 54 88 400 300 00 א 300 30 000 0 א 300 00 0 א 1.600 0 1,200 0 א 1,200 0 א 1,200 0 א 1,600 120000 0 א 1.200 א 2,400 ,(זסו00) 80 80%וס) 2,400 (9וחעצ 2 05 פחסופועוח= = 1.2 05 פחסופוטח 8 888 2 חסופוטה | חואעש] ח508 588 | הועצ1 ח508 ₪88 0 010100 1 006 00 00 . . 8 ם . . . פּ . . . - . . ₪ ם ם ₪ . . . ם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . ₪ . . (פוו) 5399 (81וו) 5398 (81ו!) 5350 (8ו!) 5590 (ז5וו) 5499 (זו!) 5499 סא || 3699 (8וו) 5999 סא (80ו!) 5299 (פוו) 700 סא (8וו) 81,000 ו 1 1 1 2 1 1 הזיהוי (ע]) של חלק מהסורקים נקבעיס עייי מתגי ?21, כאשר באחריס המספר נקבע בלחיצת כפתור פשוטה. שש ברירח מחדל טיב הסריקה לפי ערכי ברירת המחדל של הסווק היא עוד אמת מידה לאיכותו. תי- קוני טרוס-סריקה היו בעבר כל-כך קשים לביצוע, | עד שנחשבו לעבודה ישחורה". כיוס, לעומת זאת, תוכנות סריקה ב-24 סי- ביות מספקות פיצוי אוטומטי עבור חשיפת יתר או תת-חשיפה, ועבור בעיות תאורה אחרות. כל הסורקיס שבדקנו מסוגלים לשפר, בא- מצעות התוכנה, תמונות שנסרקו. אבל, שי- פצור תמונה תלוי בכשרונו של המפעיל באו- 6 ישואל אפוריל 1994 לא קייח )| קה ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי ץ 0 בי זט 800 זססוחטח |סד זסטוחטה א" זסטוחטח 0870 500100 68007 58 800 6ַהופַח (685ח!) 8788 ח508 וחטוחואוח 8190 (וס6) חסוזט|850ז |008 (ו00) חסוזט!850 0!8180סזזח ו 86 חסופופץ 800 זעוז0 חוהאוך :וק זו שוחו 800 80%ו8 00 0 |0ז1ח60 55סחזחחוז | 01851 |סזז 60 0!0ח85זחד 000 001-808 חסוזקס ז5881-18008 הסוס ץ0ח5088 הזד הזזה תה מידה שהוא תלוי במבנה המכני של הסורק ולכן לא היה לנו קל לבצע מבחן או- בייקטיבי שיקבע איזה סורק מבצע תיקון תמונות ידני על הצד הטוב ביותר. בהתחשב בכך, נתננו משקל רב לסריקת צי- לומי צבע תוך שימוש בערכי ברירת המחדל. בפרט, הסתכלנו על טיב הטיפול בגווני עור, ואזוריס מוצלים, הנאמנות הכוללת של צב- עים למקור וחדות התמונות. בוחנינו הציצו גס בכליס הטרוס-סריקתייס שסיפקו היצרנים, ודירגו את קלות שימוש ואת איכות התמונה שיכלו להפיק. אף אחת מהיחידות לא יכלה לשחזר צבעים מדויי- קים ללא תיקונים לפני הסריקה. רוב תו- כנות הסריקה בנויות כך שיוכלו לזהות ול- שחזר גווני עור, וכל הסורקיס יכלו לקבוע גווני עור באיכות מתקבלת על הדעת. אזורי צל הקשו על סורקים שנטו לתת-חשיפה, אך טופלו היטב עייי תוכנות עס נטיה לחשיפת יתר. ₪שש תוצאות שני הסורקים שבלטו בסקר זה, וגס זכו בייבחירת העורכים", הס אס]1 )56816 יו ו-/1]5 ז0א3]%חג50 א11070)6א, | ה-161ה908 היה מהיר בכמעט 50% מהמתחרה הקרוב ביותר ([11 ת508 הז₪!60ק5 אז8ק5), | וחבר המושבעים שלנו זיכה אותו במקוס השני, אחרי ה-1152 ז%66ג563%1. ביצועיו בין הטו- ביס גסם במבחני הפרדת הקוויס וס- קלת-האפור שלנו. ה-1152 ז%0ג%1ח508 מונע עייי מנוע סריקה חדש, מהיר באופן ראוי לציון מאחיו הבכור, ז8%0]ת503 10008 , והפלט שלו זכה במקוס הראשוך ל-1150 ז1886ת508 יש גם מערכת כיול. צב- עיס חדשה. הסורק האיטי ביותר בסקר זה הוא ה-18ק 085, ביצועיו של סורק מעבר-יחיד זה הושפעו מלוח ה-8051 הגרוע שמגיע בח- בילה שלו. באופן כללי, תוכל לשפר עת הבי- צועים שלו במחיר טוב עייי השקעה בכרטיס 1 מהיר (אס אתה מוכן להתפלש בב- עיות תאימות פונטנציאליות), וכן עייי אי- חסון נורות 801 חלופיות במזווה הקרוב. אף לא אחד מן הסורקים הפיק תמונה בא- בחנה שהתקובה לאבחנה אופטית המ- קסימלית שהוכרזה. הקרובים ביותר לכך היו ,1200 ח00ג29 500%ט)/ ,80062 4180%ותגך 7 8866%ת508 107068 |- 808ז8ות3 6, והאבחנה הנצפית המקסימלית הייתה :ק1 284. החברות טענו לאבחנה או- פטית מקסימלית של בין 40011 ל-600101. באופן כללי, מוצרים שהתפארו באבחנה או- פטית גדולה מ-1ק3001 נתנו ביצועים טוביס במקצת מאשר מאשר מוצרי ה-:ק3001, אך ההבדלים הנצפים היו בדייכ הרבה יותר נמו- כים ממה שנטען עבורם, והדירוגים של השו- פטים היו כמעט בלתי משוייכים לגמרי לא- בחנה הנצפית או הנטענת. למרות | שבפנל | השופטים | הרגישו שה-ז6א3]/ת508 (ה-)16ת568 הניבו את הת- מונות הטובות ביותר, מעניין לראות שה- סורקים במקומות השלישי והרביעי נתנו תו- צאות שונות עבור סוגיס שונים של תמונות. ' ניתן לראות בברור שחלק מהסורקים טובים יותר בסריקת תמונות מוארות וחשופות היטב, | ואחתוים | בסויקת | תמנגות תת-חשופות. ו ₪ לבחור טורק מלבד אבחנה, מהירות, תוספות וממשק, הקריטריון החשוב ביותר בבחירת סורק שו- לחני הוא איזון צרכיך לעומת תקציבך. עליך להתאים את החידה לגודל ולאיכות הנ- דרשת מהפלט הסופי שאתה רוצה. לפני שמחליטים לקנות סורק צריך לנתת את סיבות הצווך בו, השימוש המיועד לו, והכי חשוב: מה תעשה בתמונות שתחולל איתו. באופן כללי, הקבציס שתיצור בסריקה יש- משו לביצוע 2 סוגים של פלט - הכנה לדפוס או פלט דיגיטלי. 2% מדפסות שולחניות ומדפסות פילם הס מכ- שירי פלט דיגיטליים טיפוסיים. כאשר אתה סורק חומר שאתה מתכוון להדפיס, עליך סורקי צבע התאיס את אבחנת הסורק לאבחנת המ- דפסת, או לפחות להגיע הכי קרוב שאתה יכול, לדוגמה, אס אתה משתמש במדפסת צבע :40000, כדאי שתקנה סורק עם אבחנה אופטית של 400621 לפחות. עבור סריקות המיועדות להכנה לדפוס, חוק האצבע אומר, שה-גק4 של התמונה הנסרקת צריך להיות כפול מה-נק1 של הרשת המיועדת. לפיכך, אם אתה מדפיס פרוספקט ברשת של 110, עליך לסרוק ב-22001. המנע מהפיתוי להגדיל את האבחנה בהרבה מעבר לרזולוצית הפלט המתוכננת. סיבה אחת היא שסריקת-יתר יוצרת קבצים ענ- קיים, לעיתים בלתי-אפשריים לניהול. סיבה אחרת היא שבזמן ההמרה לרסטר, המדפטת השולחנית או מדפסת הפילס שלך, או תווין הלייזר של לשכת השירות (שמבצע את הפ- רדות הצבע שעוברות לדפוס), משליכיס באופן אוטומטי כל מידע שאינו חיוני לת- הליך זה. הדפסות אלו בלשכות השרות הן תהליך יקר וארוך מאוד, שאין לך שליטה בו אלא עייי המנעות מניפוח הקוב בפי- קסלים מיותר. חלקה השני של משוואת האבחנה הרצויה היא גודל: מה יהיה גודלה של התמונה הסו- פית, ביחס לחומר הנסרק המקורי! היחט הקטן ביותר שנחשב בתחום האידיאלי הוא 3 ל-1, כלומר הגדלת תמונה בגודל 13א9% אינץי לפוסטר בגודל 39א27 אינץי עדיין נח- שבת סבירה. יחס גדול יותר יכול לנפח פג- מיס בתמונה המקורית, או להבליט מגבלות אינהרנטיות של הסורק. בכיוון השני, לא תרצה להקטין תמונה לפ- חות מחצי הגודל המקורי, כי בכדי להקטין תמונה, על המחשב יילהשליךיי מידע. באופן אירוני, השפעתו של ניפוי-יתר דומה לה- שפעתה של אינטרפולציית *תר. כך, הניפוי יכול ליצור תמונה מטושטשת או בעלת מראה לא ראליסטט - ₪קש אכזבה מסריקת = שקומיוח לסורק שאתה בוחר צריכה להיות אבחנה שתתאים לפלט הרצוי. אבחנה נמוכה יותר תגרום לפלט גרוע; גבוהה יותר פירושה ששילמת יותר כסף עבור אבחנה שלא תוכל לפדות בפלט. זו אחת הסיבות שסורק שקפים נותן פלט מאכזב, בסרט של 35 מיימ, גודלה של שי- קופית אחת היא 1א1.5 אינצי, נניח שלסורק שלך אבחנה של 100041. זו תניב תוצאה טובה כשאתה סורק ביחס של 1:1 או אפילו 3, אך אם התוצאה הסופית שלך הוא תמונה בגודל 811 אינץ', היחס קופף ל-17. לכן, סורקי שקפיס עובדים טוב יותר עם סרטים בפורמט גדול יותר, כגון 4א5 אינצי או אפילו 10א8 אינצ'. מזעי מסמכים אוטומטיים, מוספים הכ- רחיים עבור עסקים שסורקים בהם טק- סטים לעיבוד 00₪, אינם מועילים במיוחד עבור סריקה גרפית יירצינית". כל הסריקות מלבד הראשונה מתבצעות ללא השגחה, לכן לא ניתן לכוונן קונטרסט, צבע או גודל. בנו- סף לכך, מיקוס המקור הנסרק לא מדוייק במיוחד, כך שיתכן שתחתוך או תסובב את התמונה בלי כוונה. במצב כזה, למרות המי- קוד (פוקוס) האוטומטי שרוב תוכנות הס- ריקה מציעות, יתכן שהתמונה הסרוקה לא תהיה חדה כשס שהיא הייתה יכולה להיות אילו הניחו אותהּ באופן ידני. איכות התמונה של סורק יכולה להתדרדר ככל שהנורה דועכת, לכן כדאי להחליף אותה באופן תכוף כדי לשמור על ביצועים אופטימליים. חלק מהיצרנים מספקיםס נורת-התלפה עם הסורק. ב-57]] | 5048/00 מופיעה | תוכנת כיול-צבעים חדשה, שמאפשרת כיול מחדש של צבעים בכדי לפצות על שינויים בס- פקטרום של מקור האור. ₪ש₪ש קורקים שולחנים לעומח חוביים בגלל המרכיבים האופטיים והמכניים המו- צלחים שלהם, סורקים תופיים הס מדרגה אחת גבוהה מעל סורקיס שולחניים שטו- חים, באיכות ובמחיר. לפני כמה שנים היה > פער איכויות ענקי בין סורקים שולחניים לבין סורקים מסחריים. עין מנוסה מסוגלת להבחין בין תמונות שנסרקו בסורק שטוח או בסורק תופי, עייפ הבדלים באיכות הס- ריקה. בין הבדליסם אלו נכללים חוסר בפ- רטים באזורי צל ובהירות; "שנוניות" (תבניות דמויי מדרגות) בקווים ודפוסיס אלכסוניים; העתקת צבעים (תזוזה בל- פקטרוס) והבדלים ברוויית (מ0ו91זט53) צב- עים, הבדלים בהתאמת ערוצי האדום, הי- רוק והכחול (הם לא התלכדו במדוייק), תבניות מוארה (תבניות גאומטריות הנוצרות בסריקת מקור מודפס); 8ַחו60ת24 (הנטיה לקפיצות או רצועות מודגשות בקונטרסט כשסורקים בהדרגתיות); נפלים (נקודות לב- נות הנוצרות עקב אובדן מידע); זיופים (הוספה אקראית של קווים, נקודות או כת- מיס שלא היו במקור) ורעש (יישלגיי שנוצר לפעמים בגלל ה-002 שקורוא מקור יימבלבליי כגון גדר כלונסאות או שמש החו- דרת מבעד לצמרת עף). 141 6 ישואל אפויל 1994 4 4 5 סז 0 4 ב 0 +4 מ סז א ו 4 וא 61000 טא +4 וי וי 12 בגלל הבדלי האיכות בין השניים, גרפיקאיס מקצועייסם השתמשו בסורקי 24 סיביות לה- כנת הדפסי הגהה והצבה 00) - 0קק ץ[חס חסוווצסק). אלה נמסרו ללשכות שירות כסקיצות לסויקות בסווקים תופייס (במילים אחרות - כנסיון לפני הביצוע הא- מיתי). עבור משתמש ממוצע, שאינו עוסק ביישומיס איכותיים לדפוס, סורק 24 סי- ביות הוא פתרון מעשי ונגיש בהרבה מסורק תופי, שלא לדבר על מחיר. עבור רובנו, סו- רקי 24 סיביות הס מכשיריס קלים ולא יק- ריס להפקת מודעות, איגרות-חדשות, ברו- שורים, עלוניס, דוחות של החבוה ועוד יישמים אישיים ועיסקיים שלא צריכים להיות מושלמים. להתקני הצבע השולחניים איכות תמונה טובה יותר כיוס, והתוכנה שלהס מקלה על המשתמש הארעי ליצור סריקות. כבר אין צורך לעבור התמחות או תהליך ארוך ומתיש של נסיון וטעיה. למרות שמומחה יכול לה- צביע על ההבדלים בין תמונה מסורק תופי לבין תמונה מסורק 4 סיביות שטוח, רוב האנשים ימצאו שסריקות 24 ס- ביות הן קבילות בכל המקריס מלבד סריקות | באיכות מסחרית גבוהה. החזקת סורק שו- לחני שיכול להוסיף 6 ישואל אפריל 1994 סורקי צבע צבע פוטו-ריאלסיטי לדוחות, מסמכים ומ- כתבים היא עדיין בגדר אופציה, אבל או- פציה רצוייה ביותר. | בעוד כמה שנים, כאשר המחירים ירדו עוד יותר, פלטי-צבע יהיו כל-כך נפוציס שמי שלא ישתמש בהם יחשב מיושן. אחרי הכל, לפני שנתייס שאלו אותך חבריך לעסקים אס יש לך פקס במ- שרד וכיוס הס פשוט מבקשיס את מספרו. 7-4 למרות 3950 הדולרים שעולה ה-פטטזג 8/8 5 (בארהייב), הציפיות שמחירו מעלה מת- ממשות רק בחלקן. מבחינה פיזית, הסורק מתוכנן בצורה סבירה. הוא משתמש במ- כניזס סריקה של 105198 עס אבחנה או- פטית של 600א1200 נקודות לאינץ' (2400 אחרי אינטרפולציה). להבדיל מסורקיס אח- ריס, הוא סורק ב-10 סיביות לכל צבע (ואז זורק את שתי הסיביות הפחות חשובות עבור כל צבע עיקרי ומגיע חזרה ל-8). כפי שמראים משטח הסריקה בגודל 11.8א8 אינץ, מתאס לסריקת סרטים אופציונלי (51000 בארהייב), אך העדר מזין מסמכיס אוטומטי, המערכת מיועדת בברור לעבודה גרפית ולא ל-008. ההתקנה הייתה יכולה להיות קלה יותר. נד- רשנו להתקין את דרייברי ה-5051 באופן ידני, ונתקלנו בקונפליקט עס אםצ5₪1 של 5. אס אתם מתכווניס לקנות את הסורק הזה, בצעו את סידורי ה-505[1 בעצמכם. הי- חידה שבחננו כללה בקר | 8037066 0 (הבקר היחיד שאגפא מוכרת ישירות), ול- מוות שסורקים אחרים נתנו ביצוע מצויין עס בקר זה, | ל-8נסז דרוש בקר בעל רוחב-סרט גבוה בה- רבה כדי להגיע לתפוקה מתקבלת על הדעת. לקת לו 3 דקות לסרוק את תמו- נת המבחן שלנו, כלומר כ-28% לשניה. אגפא טוענת שהביצועיס משתפריס באופן ניכר בעזרת מתאם עס. רוחב-סרט יותר גבוה, כדוגמת ה-114-1742. למתאם ולסורק היו בעיות תיזמון מחדש לעיתיס תכופות לאחר סריקות, שהניבו הו- דעות "ז6חח503 6ה:) )'ת63" רבות. הבעיות האלו נפתרו רק באמצעות תוכנת העזר של חוגאי1 במוד 6ח0ס681תג/5, או עייי כיבוי וה- דלקת הסורק מחדש (אין לו כפתור אי- תחול). למרות הסריקה ב-30 סיביות, ה-פסז הציג את טווח הצבעיס הקטן ביותר של כל הב- ציר, אפילו שבטווח הזה איזוני הצבע היו פדנטייס במיוחד. שלא בדומה לסורקים שטוחים אחרים, ה-יטטזג די טוב בקליטת פרטים באזורים מוצלים (על חשבון אזוריס מובהרים שנקלטו רע). תמונות-קו גס כן מו- פרדות טוב עייי סורק זה. למרות שבעבר ניתן היה להצדיק את מחיוו הגבוה של ה->טסזג/, כיוס הוא נדחק הצידה עייי יחי- דות יותר זולות עס ביצועים טובים יותר. מ סזק %א]6600/01 92(,.00 ביצועיהס של 326ח] 0ז2/א.6600/01 ₪ (בארה"יב 51375) וה-0ז7/א/8800/01 08 6שגוח] (51525) היו שוניס בנושאיס שוניס של מבחנינו. שני הסורקיס רתומיס למנוע 3 מעבריס שהציב אותס באזוריס האיטיים יותר של מהירות הסריקה. ביצועיהם, בסופו אם ש קל טק *ל \, סורְסָ שו . ₪2 רצי \ 9 כ אס 0% / בור " וס\ לג לוס ה גציסף לא שק כמה אק עוסק, לשקרוטק יש א קסולק. | תס העידן בו סורקים היו לגרפיקאיס בלבד. עכשיו אתה יכול לשלב אלמנטים ויזואלים ולהמיר מסמכים ישנים לקבצי טקסט בלי כל בעיה. עם רוולוציה של עד וק 1200, צבעוניות מלאה ומחיר סביר, ה]1 50801460 הוא סורק אידאלי למשרד המודרני. ללס אל ליל לקש עלוק לקק. אל. /עי/ כ אע )| ו גם אם אתה לא גרפיקאי, יכול להיות שתגיע למסקנה שאתה צריך סורק איכותי יותר. כזה שיוכל לסרוק סריקות איכות :24000 עד לרמת הפקה עם נאמנות צבעים למקור. אז אם אתה אחד שמחפש איכות, האם]] ז160ח564 הוא הסורק שלך. >=זסה )וו 5686 ]] עם טכנולוגית ה81678%%ח51, וק12000, זהו סורק מדוייק, מהיר עם נאמנות כמעט מוחלטת למקור. הודות לשלושה תאים פוטו אלקטריים, הק115 מבצע מעבר אחד בלבד מעל כל שורה בתמונה וכך מונע עיוותיס ומקצר בהרבה את משך העבודה. למה טי.פי.אמ!ז מיקרוטק היא רק אחת מחברות הענק שבחרו בטי.פי.אמ להיות המשווק המורשה שלהן בישראל. ,666 ,וצווום חוווטג]-= ,16 18 הן כולן חברות המובילות בתחומן. עם ספקים כאלה, גם השירות שלנו הוא המוביל בתחומו. תרים טלפון: 03-5337655 2 סורקי צבע 4 השוואת תנכונות ע'קר'ות. פודק' צבע שולחנ'ים 14 0 ישראל אפריל 1994 62| 0 672 6 נחיות הנוונים נתיות הגוונ'ם שי , . וו 06 ו )א קף הספקם | -10%00 ה50קם רא קיש 5 קיים . | ז0ה563 57!! 56800380 | || ז6א3!ה508 |-86ז0010 | אם!| 5080001 סז 5-80006 שָ 508 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי ופ המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 6 חוזו 51,699 = 08108106) 5900 0 סוסתקן חזוא 81,099 5ט0! חזוצ 51,179 תווש 81,649 | 6זטזסוק חזוא 5999 שטוו 84 זז 0105007 = ה ועו (8סוזס 517881 = 5681 08100ו951) 30 1.0 פאטופם זט זו ץ1051סהוק סו = 4016 זתפוסטק 5 8ש00חו// | 0ח105סת? 0008 0006 תזואו (6סוזס = 1.2 פטו 8זח 660 5 פאססחו\ 0 זסתפו|סט? | -א16 אסז6א 0ח8 פוס0חו) זסז זז ק0ח105סחק ורי 5 25156 פשססחו\ | 80 | סו .6ח| 80| 8% זסזטווש| ‏ .6ח| | 18%סזסוו | |8חסווהחזסזה| םא | 0ז8א86ק-ז6|שוסת יב 8 חספסם 0 0 00 ו חן זם 00016 3715 , זק וסט 3715 ,זם 8וזזווססם 3715 ,51 ז6808 .= 2605 ,39 א80 .0 8 20770 8 20770 58 ,80801 4600000 | ,8680 600000 | ,8686 600000 ,0180 18ח58 ,511-654 1/5 8 8 2008 8 8 0 1 99052 0 ,88| 03 3 70" 0( 0 03 1008 6 16 וח 800 1 221 20021 79370"( 1( 0 ולו לו ן: זססוחטת ||10 סא סא 6חסא 979" 6חסא 008 8 טח א 17 106 45 14 13 12 451 זוחטה 0870 561006 68007 בו סו וו סו וו לו חספסם הפס זו פתוטחם 55 6 5 5 4 ו 5% (65ח0חו) 8708 ח508 החטוחוא8וח 8180 0 א 300 0 א 300 0 א 300 00 א 300 0 א 400 4000 0 א 300 חסוזט|850ז 00108 0 א 1,200 0 א 1,200 0 א 1,200 0 1,200 0 א 1.600 00-00" 0 א 600 חסוזט|850ז 1800!8180ח! . תוה שד חוד %זסזסו|! | חוהצד 6%זסזסווש! | חופעצך 6%זסזסוו 8 טוח 00508 לו 2 חופצו1 -₪6 2 חואו -9ם 0 חסופזפע 800 זעוז0 חוהצוך 1 פוטסו 0 ו אטוז . . . . . . . זו . . . . . . . וו 80 880% . . . . . . . 200 . . . . . . . 00 . . . . . מּ . ]60 655הזחף וז . . . . . . . 000 017851 . - . - . ם ם 600 80!0זד . . . . ₪ . . | 0-8 060 ) 5400 | 00190 650) 8400 | 051/08100) 5400 (8ו!| 5999 (1פוו) 9559 (זו!) 5999 (81ו!) 5599 חסוזקס ז881-18000ח5 (06וזק 517001 (68וזק 517801 (68זק 517881 0ו) 8700 | 69000180) 9700 | 651/08106) 9700 6חסא (81ו!) 9798 (1ו!) 5959 (81ו|) 5959 חסוזקס 580 הזד (08וזק 517081 (08וזק 517801 (08וזק 517881 זו 1 זט 1 1 זו 1 זו 1 זו 1 ו הזזה \ של דבר, היו פחות מרשימיס מאשר מספר יחידות זולות יותר בכתבה זו. ל-8800 אבחנה אופטית של 400800601 (1600 לאחר אינטרפולציה), ול-6600 אבחנה אופטית של 3008600601 (1200 לאחר אי- נטרפולציה). תוצאות סריקת הצבעים של ה-8800 היו מצויינות והשופטים נתנו לו מקוס 3 בתחום זה. טווח צבעיס שלו הצביע על תגובת-צבע טובה וחלוקת רגישות אחידה (פחות או יותר) בכל תחום. לעומתו, ה-6600 הציג הדמאה טובה בס- קלת-אפור אך גרועה בצבע (אחרון בסולס השופטים). תוצאות מבחניו של ה-6600 הראו טווח צבעיס בעל חלוקת רגישות לא אחידה. בניגוד לכך, רגישותו לסקלת -אפור הייתה טובה והוא הראה עקומת תגובה טובה מאשר ה-8800. ה-6600 גמר בתיקו על המקוס השלישי יחד עם שלושה סורקיס נו- ספים במבחני סקלת-האפור, כאשר ה-8800 סיים במקוס ה-11. שני סורקים השיגו תו- צאה מחפירה בבחינות הקווים. ה-8800, בעל אבחנה גבוהה יותר, הגיע למקוס הא- חרון. ה-6600 היה קצת יותר טוב, והגיע למקוס ה-18. שני הסורקים רשמו מהירויות סריקה איטיות. סריקת המבחן של ה-8800 ארכה שתי דקות ו-22 שניות, מקוס 18 במ- בחניס אלו. ה-6600 היה קצת יותר מהיר, שתי דקות ו-15 שניות, והוא דורג מקוס ה-17. שני הסורקיס באיס בחבילה עס דרייברי הוגש1 ותוכנת עיבוד תמונה מעולים. הס באים עס 2.5 ק0ת0105ת? 44006 לייחלונות", ותוכנת ה-חו3ש1 הקניינית של 408, פע ה 53 ץ3 הוא תוכנה בנויה היטב המציעה כמה פונקציות עיבוד תמונה טרום-סריקה שימושיות, כגון עקומות תיקון-גאמה מרו- בות והפחתת תבניות מוארה. בנוסף לכך, יש לה תכונת רמת-סף מסתגלת שמכוונת את חשיפת הקונטרסט באופן אוטומטי. לא תמיד תצטרך תוכנת עיבוד תמונה נפרדת, משוס ש-ח503 ץ245 רצה כתוכנה העומדת - בפני עצמה. למרות ש-תג50 /245 מספקת שליטה בכיוו- נון צבע עבור לכידת תמונה, לא ניתן לבצע בה סריקת בחינה מוקדמת (שפוצא/) בצבע, + אלא רק בשחור/לבן. רוב הפונקציות של התוכנה מסבירות את עצמן וקלות לשימוש, וספר שימוש טוב כלול בחבילה לשס הבהרה נוספת. ניתן להשיג מזּין מסמכים אוטומטי במחיר 9 גם ל-8800 וגם ל-6600, ערכת מַתאס לסריקת שקפים היא אפשרות. רכישה ב-5700 עבור ה-8800 בלבד. ה-8800 וה-6600 הם סורקים שונים אחד מהשני המגיעים עם תוכנה טובה, אך מחירם גבוה יחסית. השורה התחתונה למשתמש: קנה סורק יותר זול ויותר טוּבָּ. קיימים כאלה. 5פאפום- הפדטקו60 -. 720660 > ה-660- 4 65תסם זסוטקמוס6 הוא סורק המתברג במרכז הטבלה, ומציע. דרייבר תנגש1 סולידי והתקנה קלה. מהירות, לעומת זאת, לא נמנית עס מעלותיו. כשסרקנו דמות בת 5א4 אינץ' ב-24 סיביות, סורק זה קיבל מקום 13, עם זמן ממוצע של דקה ו-40 שניות. ה-660-4% בא עם דרייבר תנּגּא1' קל לת- פעול שמציע מגוון אופציות. הוא יכול לכוונן את ערוצי הבהירות, הקונטרסט, הגאמה וה-808 וניתן להשתמש בו לשליטה על אזו- רי בהירות וצל. מגרעה אחת היא שסריקות בחינה מוקדמות אפשריות בשחור/לבן בלבד. בחבילה מקבלים את - 4188 ₪ זץ2201081 וניתן להוסיף 427 ב-%590 (בארהייב). קל היה להתקין את ה-660-4%. ספר השי- מוש שופע איוריס מפורטים שמוליכים את המשתמש דרך כל שלבי ההתקנה. אין צורך להתמודד עם מתאס 50681 במחשב המארח, משוס שה-660-/4. משתמש בכרטיס מתאם מקבילי קנייני, המתחבר לכבל -באורך מטר וחצי. לא מצאנו בעיות בהתקנתוּ והרצתו של הסורק בנסיון הראשון. זה היה באמת דבר טוב, משום שלא צולין בספר השימוש כיצד ליצור קשר עם מחלקת התמיכה הט- כנית של החברה. ה-660-4% הוא סורק שולחני ממוצע, קלות ההתקנה וההפעלה מושכים, אך מי שעושה עבודה יותר רצינית, רצוי שיתבונן במודליס אחרים. סורקי צבע 65קמדאסם 2-0 ה-12007-כ 82826ז/1268 מציע סריקות במ- הירות וברמת פירוט מתקבלות על הדעת, אך שיחזור הצבעים שלו לא עולה בקנה אחד עס מוצריס מהשורה הראשונה בעלי מחירים תחרותיים. התכונה שמקדמת את מכיוותיו של הסורק הזול הזה (5895 בארהייב), היא מהירות. רק סורק אחד מל- בדו, במחיר מתחת ל-1000+ (ה- מסופנשח 0א) הפגין ביצוע מהיר יותר במ- בחנינו. תוך שימוש של 1600, ה-12002-שם הגיע למקום השמיני במבחני | מ ל-12009- אבחנה של 300 על 600 נקודות לאינץ', אותה ניתן להגדיל ל-:120067 עייי איטרפולציה. ליחידה שנבחנה יכולת גבוהה מהממוצע להפרדת תמונות גם באופן מעשי ((ק3006 אופקית ו-450601 אנכית), תוצאה קרובה בהרבה לאבחנה הרשמית מאשר רוב המתחרות האחרות. ל-12002-ע חסרה היכולת לשחזר גווני צב- עים באופן מדוייק. התוצאות במבחנינו הן טווח-צבעים קטן מן הממוצע, עם נטיה לצ- בעים הבהירים והחמים, אדום, כתום וצ- הוב. צבעיס כהים יותר כמו סגול, כחול ול- רוק הקשו על הסורק בשחזורם. תוצאה גרועה זו בשחזור הצבעים משתקפת בקשייו של הסורק באבחנת גווני אפור; רק שני סו-: רקיס קיבלו תוצאות נמוכות יותר במבחני סקלת -האפור. דרייבר ה-תנגאי שלו היה קל להפעלה, אך התוכנה לא יכלה להציג סריקה מוקדמת . (שפושט21) בהגדלה. בנוסף לכך, סריקות מו- קדמות נראות בשחור/לבן, גס אס המקור צבעוני. בעבור תוספת 5100, משתמשים יכו- לים לקנות חבילת 068, זסטַּפַתסקַעד של מספג)זסקאם, שמחירה הרגיל 5695. | מזין מסמכים עם קיבולת של 50 דפים זמין ב-5350. ה-7-12001 2826זוא6כ, | מודל בעל קונפיגורציה דומה עם אפשרות לס- ריקת שקפים, נמכר ב-%1195 עס סוסהק1 5 לייחלונות" (-₪03001 פקץד. לולא הסורקיס של ₪+א (-אשוסזסו)א, הי- קרים רק ב-5100 עד 5200 ונותנים שיחזורי צבעים ברמה גבוהה בהרבה, ה-12002-שכע היה מוצר בולט בליגת המחירים שלו. 5סופשאם. > 8/6100, ,0 ה-6100/א₪ (5799) וה-8100/א2 (9999) הס ה-00630 אגא וה-6840 אגואט בחבילה חדשה עם תוכנה חדשה ומחירי מהירות. . תוית נמוכים יותר. למרות ששניהם לא קו- צריס שבחים, מחירי הקרקעית, המבנה הסולידי, והתוכנה המגיעה איתס הופכים אותס לאטרקטיביים עבור המשתמש הפרטי והעסק הקטן. שני הסורקים מבוססים על אותו המנוע הע- מיד של אג/א0, מצויידים בחוצץ 0 %, משטח סריקה בגודל 8.5 על 14 אינו. ומנגנון סריקה אמין ב-3 מעבריס. לשניהם מכסים עם ציר מרכזי, שמקל על סריקת גו- פים תלת-מימדיים או ספרים עבים, וניתן להרכיב בהם מתאס שקפים (5599) ומִזּין מסמכיט אוטומטי (5399). - ה-6100/ א₪, תומך באבחנה של 300 על 600 נקודות לאינץ', אך ה-98100א₪ בנוי מר- כיבים אופטיים איכותיים יותר המקנים לו 400 על 800 נקודות לאינץ'. התוכנה שתקבל בחבילה תגדיל את האבחנה ל-1200 ול-1600 בהתאמה. ה-100אַ/ְא₪ נתן ‏ תוצאות סו- לידיות אך לא יוצאות מן הכלל ברוב הת- | חומים, והוא שובץ בשלישון האמצעי מב- חינת סריקות-הקו וסקלת-האפור. למרות שרוב הסורקים שהיו יותר טוביס בתחומים אלה היו יותר יקרים, ?14 מציעה את 11 א116 508016 באותו מחיר כמעט. מבחן המהירות שלנו הראה תוצאה דומה. > ה-%8100א₪ עקף כמה יחידות יקרות יותר, נעקף עייי מעט כלים יותר זוליס, ונחת במ- קוס ה-12, בערך באמצע. : מבחני הצבע הביאו תוצאות מעורבות. ה-8100/א₪ ‏ ייצר עקומות דיוק-צבעים מדוייקות מאוד, והציג טווח: דינמי שפיר בחלקו הנמוך של סולם הבהירות. אבל, טווח הצבעים היה אחד מהקטנים ביותר שבהם נתקלנו. כל זה יכול היה להתקבל על הדעת ב-5999, אבחנה של :160060 וחבילת 0% טובה, | אך לפי | דעתם של חבר-המושבעים ביצועי ה-%8100אם היו מאכובים. הפלט המודפס הגיע במקום הר- ביעי מהסוף, ובפרט הוא הפיק צבעי-עור ופ- רטיס מוצלליס באופן עלוב. = = הדגם הזול יותר, 6100/אם, עבר בביצועי המהירות שלו את אחיו ה-8100/א8, והגיע למקוס השביעי. גס טווח הצבעים שלו היה טוב יותר מזה של ה-8100/אם, אך תו- . צאותיו בשטחים אחרים של מבחנינו היו לו- קים. הוא הגיע לתיקו על המקום תל- > פני-אחרון במבחני סריקות-הקו. ועקומות ה-808 שלו נחלשו באיזור הכחול והראו קשייס בהפרדת צבעיס כהים. בעיה זו צפה גס במבחן האבחנה בסקלת-אפור, כאשר . התוצאה שהושגה הייתה הנמוכה ביותר שקיבלנו, בעיקר בגלל הקושי בהפרדת גוו- 1 6 ישראל אפריל 1994 4 אק 5750 מממ ה6 01005 סז? 28-8006 +4 117 8616) 6 1 0089 צא 4 5 א 1607 פאז ,1 16 6 ישואל אפריל 1994 ני-אפור כהים. בה- ערכה הויזואלית, בעיות בפרטיס מו- צלליס הציבו סורק זה במקוס אחךד לפני האחרון. שני הסורקיס באים עם כרטיס ממשק 28/2 או 6 כבלים, כמה חבילות תוכנה טובות, דרייבר חנא4שך ונורה חלופית. מצורפת גס חוברת-שימוש כתובה היטב, המכילה נושאיס כמו טכניקות סריקה בסיסיות ותאור פרוטוקולי תוגאד ו-8081. בנוסף לכך, שני הסורקיס הס בעצס התקני 2 שניתן לחבר לכל מתאס 5081 שעו- בד עס דרייבר 4571 של 66וק403. כמו ברוב הסורקיס שבדקנו, | 4606 ק0)00? 1/5 2.5 לייחלונות" צורפה לח- בילה. שני סורקיס אלו הכילו גס את תוכנת ה-008 הנהדרת 1.1 180086א16 של אסז6א< 5ח5)6ע5 קַתוקַגוח] בגירסת 8ס6תו/. תוכנה זו קוראת טקסט באופן אמין, ואפילו מש- חזרת אותיות משופעות (0ו6141 ו'יכבדות" (מודגשות) וכן את הפורמט של הטקסט (01ץ1.3). דרייברי ה-תנגאי1 של חסופוצחם כו- ללים תכונות כמו יכולת שליטה בעקומות הצללה והבהרה בנפרד, ומד צפיפות המציג את מרכיבי ה-808 של פיקסלים בסריקת הבחינה המוקדמת. לפני אמן קצר בלבד, סורקיס אלו היו נח- שבים למציאה גדולה. אך ה-8100א₪, למ- רות מחיר-תוית נמוך מכל מוצר אחר שב- דקנו, נמצא כיוס בעמדה נחותה לעומת מודלים של 6008חז3. מספקם, 117 ו-א6וסוסו₪/. אספקם וח516ע5 הוהה563ח0ו6% סזק 55-8006 שני הסורקים של ות0ו5ץ5 שתנתה50% ב-5999 תספקם, | ה- 010 וה- תספקם סורקי צבע 0ז? 85-8006 ב-51649, נושאיס תויות מחיר אטרקטיביות. אבל, כאשר מדובר בפלט, רק ה-25-8006 מוציא תמונות באיכות גבוהה כפי שאתה מצפה מסורק שטוח, ח5)6ץ5 8ַתותתג50 הסג" הוא בעצס לא יותר משס קליט ל-5-6000 חספקם בצירוף 5 4.0 זסת113פט? 6זט)10/ א]גזקסזסו!א וחיבור מקבילי דו-כיווני או ממשק 5051. ל-חסווס וח0ו5ץ5 קַתנתת568 אבחנה אופטית של 300 על 600 נקודות לאינץ' (גק6006 לאחר אי- טרפולציה) והוא משתמש בטכנולוגית הס- ריקה במעבר אחד של חספקם. למרות המ- חיר הקורץ ומהירות הסריקה (מקום רביעי במבחן המהירות), טווח הצבעים העני שה- סורק מפיק מקטין את האטרקטיביות. סקלת-האפור לא מסוגלת להגיע לשחור "אמיתייי, והסורק קורא אדומים וירוקיס חזק יותר מאשר כחולים ברוב התחום. כך, איזוני הצבע הגרועים גורמיס לתזוזה לכיוון הצהוב. יכולת ההפרדה באיוריס קווייס היא 203 קוים לאינץ, כך שאס תרצה לבצע 8 על אותיות קטנות, תצטוך לשקול סורק רגיש יותר. עבור מחיר גבוה יותר, ה-₪6-8006 מציע איכות תמונה טובה ואבחנה משופרת (400 על 800 1ק6 אופטית ו-1ק8006 לאחר אי- טרפולציה), ביחס 55066 פתנחת503 חסגוס/. בחבילה מצורפת הגירסה המלאה של 0 זסת13!פט? 6זטוסו2, והיא כוללת דריי- בריס נוספים. ל-26-8000 לקת וק 47 שניות לסרוק את תמונת המבחן שלנו, והוא הגיע למקוס השלישי, אחרי אס]] |6א(ח503 ץ11 ו-1]] ת503 הזנח!60ק5 אזגק5. להבדיל מאחיו המוגבל יותר, ה-₪5-8006 יכול לסרוק במ- עבר אחד או בשלושה. המבחנים, שנערכו במוד שלושה מעברים, הצביעו על טווח צב- עים גדול יחסית, אך עדיין קטן מכמה מת- חרות אחרות, ביניהן ?₪ ושני סורקים של %טוסז10!א. למרות נטייתו להגביר את הי- רוקיס ולאבד את הכחולים בגווניס הבי- נוניים, ל-26-8000 יש את איזון הצבעיס הטוב ביותר שבדקנו. בנוסף, יכולנו להבחין בעין בלתי מזויינת בין 28 (מתוך 37) דגימות סקלת -אפור, יותר מכל סורק אחר במאמר זה. יכולת הפרדת הקוים של ה-₪6-8000 מסתכמת בכ-4.5 | מחזורים למילימטר (כ-וק2291) ולכן אינה כל-כך אטרקטיבית בעבודת 0068, יחסית לסורקים אחרים. עובדי-סריקה מתלמדיס בודאי יעריכו את נסיונות הדרייבר לספק אחידות במהלך תה- ליך הסריקה-עריכה-הדפסה. בדומה לפו- נקציה דומה של 82, דרייבר ה-תוגשך של חספקם נותן למשתמש אפשרות ליישם עקו- מות תיקון בהתבסס על התקן הפלט וסוג הצג, כאשו הוא מספק אבחנות ועקומות עבור כמה התקנים נתונים. דרייבר זה הוא אחד הבודדים שמספקים אפשרויות זוס בסריקת המבחן המוקדמות. . לרוע המזל, מגבלותיו של הדרייבר ירחיקו מקצועניס מהסורק. אחת המגבלות מכריחה אותך לבחור רק מתוך סדרה של אבחנות קבועות מראש. למרות שסדרה זו מכסה את תחוס האבחנות השכיחות ביותר בשימוש, הדרייבר מגביל את גמישותך ולפעמיס מכ- ריח אותך לסרוק ברזולוציות גבוהות מאשר היית סורק אחרת. יותר מזאת, אין כל דרך לכבות את פונקצית כיול ההתקנים; בכל מקרה תצטרך לקבוע את התקני הפלט שלך. אס אתה זקוק לשליטה נרחבת יותר, קח בחשבון ש-זסת18[טט2 6טוסגע כולל דרייבר קנייני אך גמיש בהרבה עבור שני הסורקיס. גם ה-8)0ץ5 8תותת568 ת0010 | וגם ה-25-8000 הינס קלים להתקנה, פשוטים להפעלה ומתומחרים באטרקטיביות, בה- תחשב ביכולתס. אבל, איכות התמונה הטו- בה יותר של ה-₪5-8006 הופכת אותו לקניה יותר כדאית. 1 |-306קז60!0 600165 ב-51099, ה-]-7886ז0010 5טנת06 מצא הוא גיוסתה של טצא 0 4ח4)10וח6)ת[ ל-101016%/ 1 360]/ת8094 ה-986-1/ז010 . יכול לקרוץ. למונעי ומ- נועי התקציב, שלא משנה להס לקבל טכנולוגיה קצת מיו- שנת תמוות סורק שאליו מצורפת תו- סורקי צבע כנת עריכת תמונות ו-008. ה-]-00101426 מפיק 300 על 600 נקודות לאינץ' אופטית ו-:ק12006 לאחר אי- נטרפולציה. ביצועיו היו סביריס יחסית לס- ריקה בשלושה מעברים. הוא הגיע למקוס השישי במבחני המהירות, עם מהירות ממו- צעת של דקה ו-23 שניות להדמאת תמונה בגודל 4 על 5 אינץ', (ברזולוציה של וק3006 וב-24 סיביות). שטח הסריקה המקסימלי הוא 8.5א13.5 אינצ'. עורך מפות-הביטים המצורף הוא 1/0000 0 6אט[26. למרות שזהו לא שס גדול בח- בילות הדמאה, התוכנה מציעה את כל הת- כונות הבסיסיות שתצטרך עבור סריקה, תי- קוניס ואפקטיס מיוחדים. אס תוצה תכונות נוספות, תצטרך להוסיף תוכנה נו- ספת לספרייתך. החבילה מכילה גסם את 58 ;11ת6008א, שהיא תוכנת 0068. ה-]-486/ז0010 לא היה אחד הסורקים הק- ליס להתקנה. תהליך ההתקנה כלל הוספת הדרייבר, הטענת התוכנה ואז עיצוב תצורה בתוכנה כך שהיא תוכל למצוא את כתובת הזכרון של הדרייבר. דרייבר ה-חוהשך פלט הודעת ‏ '"אין מספיק זכרון'" בכל פעסם שה- שתמשנו בו, אך הוא עבד. ה-108ח06 1 מראה שיש עוד רוח חיים בעי- צוב הישן של ה-]1 ז6אג/אח509 ולמרות שח- סרות בו התכונות של מודליס חדישים, הוא עדיין יכול לספק את צריכהם של מש- תמשים פחות תובעניים. קם חברת היולט-פקרד תמיד יצאה לשוק עס סורקי צמרת, (ה-]8ת50 | קת אס]] ממשיך מסו- רת זו. עס כוונות להחליף את ה-6]] |16ח508, ה-אט]1, (51179), הוא יהלוס של 24 ביט ומעבר אחד, המציע אבחנה או- פטית של :ק4006 שהופכת ל-1600 אחרי אי- נטרפולציה. | המחיר | והביצועים | של ה- 16ח563 הקנו לו את תואר ייבחירת העו- רכים". הסורק הזה מבצע את יעודו על הצד הטוב ביותו. הוא הסורק הכי מהיר במאמר זה, עם מהירות של 28 שניות לסריקת המבחן שלנו. הוא הראה טווח צבעיס רחב עס תזו- זונת קטנה לכיוון אדום, במטרה להגדיל בהירותם של התמונות. סריקות הצבע שלו היו הטובות ביותר במאמר זה (יחד עס אלה של ה-152] ז886/ת503 6%וסזטגוא), והיו דו- מות להפליא למקור. גם ההדמאה בסקלת-אפור הייתה מצויינת. (לאלה שווציסם סורק סקאלת אפור בלבד, 112 מציעה את ה-ק]1 |16ח568 117 המ- ציג אבחנה של 300401 ב-5879). ה-אסן] הראה רגישות עדינה בסקלת-האפור ויכולת לשחזר שחור אמיתי. תמונות-קו הופקו במ- דוייק, ואס תצטוך לעשות עבודת 008 רבה, תמצא שה-אס]] )16ח568 יכול להפריד גס פונטיס קטניס. תא נותנת | זיכיונות = על | טכנולוגית ה-2.0 40007386 היחודית שלה ליצרניות 0% עיקריות. יישומי 00% המשלבים את מקנים ל-אס]1 ול-ק11 יכולת לס- רוק טקסט מרקעים צבעונייס או מוכתמים מבלי לאבד את הפורמט המקורי של הט- קסט. ב 4 אסו! אסאאג ואד 0,ך 4 0 מסקגזג? אש 1057 אתל ]| 66 560 4 פא 4 אא 0 .0012008 17 6 ישואל אפריל 1994 18 סורקי צבע 4 השוואת תכנונות ע'קריות. פורק' צבע שולחניים התקנת ה-א1]0 1%ח50% נעשתה כמעט בעי- ניים עצומות. ?11 מספקת מתאם 8081 המ- בצע קונפיגורציה עצמית ומעליס את הצורך להגדיר כתובות או לקבוע ייגימפרים". מצו- רף העתק של 58 2001036 41008 | עבור ייחלונות" , יחד עס דרייבר רב-עוצמה המ- בצע חלק גדול מתפקודיה של תוכנת עיבוד תמונה. ?₪ בנתה יחידה מאוזנת מאוד, בה מהירות גבוהה מתמזגת בשלמות עס איכות פלט מעולה. ביצועים אלה, ביחד עם תי- מחור אגרסיבי, הופכים את ה-אט]] ]16ח609 למנצח. אםדסחסוש =אוו , ספו! ,!! ז6א3ה503 ה-1152 ז0א38]ת508 א6וסזטו]א החדש (5900 ברחוב האמריקאי) מכיל תוכנת תצו- רת-צבעיס חדשנית ואיכות פלט עילאית 6 ישואל אפויל 1994 שעולה על כל הסורקיס האחריס במבתנינו אלה. ]1 ז00ג%1ח5649 הפופולרי (5900 בר- חוב) וה-0א11 ז0א3]%ת569 (51699 ברחוב) לא היו מרשימיס כאחיהס הצעיר יותר, אך שניהס נתנו תוצאות סולידיות במבחנים. מוצרים ישניס אלה ישארו בקו הייצור של 06%ז10]א, עס מחירים נמוכים יותר שטרס נקבעו. למרות שמהירויותיהס של הסורקיס לא עמדו בוו של אס]] 161ת568 1, איכות הפלט, | המחיר ושיטת | הכיול | של ה-1]57 ז380]אחג56 הקנו לו את תואר ייבחירת העורכיסי, ביחד עס המכונה של קז ה-]1 ז%18%80ת568 וה-8א18] שונים ורק בח- בילות התוכנה שלהם, ואילו ה-ז60ג//ח503 7 מתבסס על מנוע חדש. ל-52]] שטת סריקה של 8.5 של 11.6 אינצי, קטן מאשר המודל הישן (8.5 על 13.5), והוא סורק במ- לא קים | ק'ים ₪ המוצרים מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 0 8 זו 00 זפוחטת |וסך זוחטות א טח 0870 50106 6808 60600500 ז ות 8חופחם (68וסחו) 8198 ח508 וחטוחואאוח 8100 חסוזט!850 וזכ 0 חסוזט|850ז 0|8166קז6זח זסטוז הוהע ד חו 0 וו הו 7 זו שוחו 800 180% 20 ה |0זזחסס 658חזחףוז 60 0881 סז חס6 0!0ח65זחד 600 00-88 חסוזקס ז861-18608 חסוזקס ץ0ח9ז8ק5ה3זד 5 אהטע אהשע ד וחד אזקפ או 606 1000 1-25 110000 10000 והטז60ק5 | 1200 הסהָזהק |ו|ח508 6 וזוע 51,895 20006 זאו 52,495 0006 חזוא 84,600 0008ה חזוצ 51,995 0006 חזוצו 91,295 5 00050 חזועו 51,999 זט ק0ח05זסח זס ק0ו05זסהק זז 010500 זז 01050 01050 זז 0 זה ,| 2.5 5אוס0חו\ 5 8שס0חו/ 5 פ8אוסטחו/\ 5 פטסטחו)/ 5 >צס0חו 6 2:5 פאוססחו 8 חוזואו 92,295 אחו!ו6זס\ זז ק1050סחץ 5 פאוס0חו/ 0 שהה-א אוע אאשט 3% הו וו יויום סח! א8ז8ט/! קז .6ח| 6000065 1 | .| 100185 .| 65וח| 166 .סח| 65וח00חח166 = .סח| |8חסוז8חזפזחו .51 50001 4030 ץ8צ0810 3353 ץו10 3353 6 1544 6 1544 | חהּהָפאטב// 1929 ,.צצוא חסזו 15225 3 0 ,06ח8זז0ך וח6זת .₪106 הסוח ,. שו ,.ז פזחוסק ,זק 8זחוס? = !| ,צששוטח6!6 ,.0 = 92718 0 ,6חועזו 8 8 6 ,85זוק!וו! 4 ,פ8זום!ו!ש! 0055 5 5 סא ו וו ות וו 10/6 06 סחסא 55( 000 83| 83 4( 74 790 0 ל לו 4" 24 42 42 70 10 44 43 402 21 200 | 168 הור ה קר וו אטע אמט ו וו ה זו 5 54 88 7 8 7 5 0א 300 0 א 800 000 000 0 400 0 א 600 0 א 600 0 א 1,200 0 א 2,400 0 א 2,400 0 א 2,400 0 א 1,600 0 א 2,400 0 א 2,400 הו שטוו 1.04 זסטוזם חואו 2.04 זסטזם הו8א | ז6חח508 13787806 ז0הח503 88786% 7 | ז6הה568 81000 ]60 אפזפטו/ 2 ו 10 24 4 5000820 0818 = 2.2 פשסטחו)) זס . . מ . . . . - . . . . . . . . 1 ם ם . . . . . . . ₪ . . . . . ₪ . א . . . . . ם 5 . . . . . . . . ₪ . סא (1ו!) 9495 סא סא חס (פו!) 9395 (51ו!) 5495 הו (8ו!) 9895 (זוו) 9995 (81ו!) 5695 (פו!) 9695 ה (5וו) 5495 ו ו ו ז 1 ו 1 ו ההזה \ עבר אחד לעומת השניים האחריס שסו- רקיס ב-3 מעברים. שלושת הסורקיס תומכיס באבחנה אופטית של |ק3006א600 שניתן לשפר ל-1ק12000 בא- מצעות תוכנה. ל-]1 ז0סא8/%ת508 ול-1]52 מצורפת | ₪ 2.5 ק0ת0)08ת7 86006 לייחלונות", וה-5א]1 ז0א848את5089 מגיע עס הגירסה המלאה של תוכנה זו. כל סורק מגיע עס אחד מהתקני העזר הנתקעים (חג-אטןק) של א6וסזטו!/. המודלים ל-0? מכילים גס כרטיס ממשק 8-סיביות יחודי, שאמור לע- בוד עס כל מתאס 5051 תואם 8521 כבר בזמן שתקראו שורות אלו . מודול ה- חוגך הנתקע של אסוסזסו)% הוא תוכנה מצויינת גדושה בתכונות. יש לה את כל התיפקודים הסטנדרטיים, כמו כיוון בהירות וקונטרסט, סריקות מבחן בצבע או בשחור/לבן, חיתוך תמונה וזוס, הפיכה לת- מונת מואה, ושליטה על עומק. צבע, קנה-מידה ואבחנה. הוא גם מציע ערוצי 8 עם כיוונון נפרד, ושליטה עצמאית על צל, גוונים בינוניים וְגוונִיס בהירים. בנוסף לכך, מודול ה-מנגּאי1 מכיל מד צפיפות או- פטית המציג את ערכי הצבע של פיקסלים בסריקה מוקדמת. יש לו 6 מהירויות נתונות, וכן פילטרים ואפקטים מיוחדים לטישטוש, חידוד, הדגשת שוליים ויצירת ייתבליטיםי. מעבר לכך, תוכל לשמור תצורה מסויימת של שינויים ולהשתמש בהס בעתיד על תמונות אחרות. כאשר אתה קונה את ה-1152 ז6ג/ת003 , אתה גם מקבל עותק של תוכנת סוותגחצכע הווח זס01) של אשוסזסו]א. 20 היא מערכת ביול-צבעים למוניטורים וסורקים, שפותחה במקור עבור סורק השקפים המ- קצועי 4% ז0)ג1/ת508 של 001016%(. נראה שמכניום זה עבד טוב, משוס שפלט הצבע של ה-1855 ז89%0]ה503 היה בפירוש הטוב ביותר בין כל הסורקים שבדקנו, והרבה יותר טוב מאשר שני ה-12668/ת504 הא- חרים. חבר המושבעים זּיכה אותו בה- תלהבות רבה בכל הקטגוריות, אך איכותה : ואטונה של התמונה בכללותה הרשימה אותם *ותר מכל. . תוצאותיו האחרות של ה-1152 ז860/%ת509 לא היו כל כך מרשימות. הוא התמקם במ- קום רביעי בהפרדת תמונות-קו, בעוברו את כל היחידות מתחת ל-1999+, אך דורג במ- קום החמישי מהסוף במבחני סקלת-האפור. עקומות ה-808 שלו חלשות קצת בכחולים, וטווח הצבעים שלו ממוצע. במבחן המ- הירות, ה-1157 :508486" הגיע תשיעל, יותר מכפליים המהירות של האחרון בשורה (ה-2105 פנסזג ג1ק4), אך פחות משליש המ- הירות של המוביל (ה-5038161 12]). ה-11 ז8%0ם508 וה-0א118 ז568%]360 הם מכשירים קצת יותר ישנים, שהפיקו תוצאות של אמצע הדרך ברוב מבתנינו. למרות שש- ניהם מתבססים על אותה חומרה, הם לא נתנו תוצאות שוות באף מקוה. עקומות ה-08 הצביעו על נטיה של שני הדגמים לכיוון הירוקים ועל התרחקות מהאדום, ונ- טייה זו בלטה אצל ה-11 ז386/ת503. מלבד זאת, לקח לסורק זה זמן רב להשלים את מבחני המהירות, בסיימו מבחן זה במקוס ה-16 לעומת המקום ה-10 של ה-ז8%9/%ת563 אא ה-11 :886/%ה503 קיבל מקום שישי בהערכת הויואליות הסובייקטיביות, הרבה מעל ה-₪א11 ז13%0את503 (מקום 15). סורקי צבע הבדליס שבין יחידה ליחידה בודאי מס- ביריס חלק מחוסר התאימות בין שני הסו- רקים שבדקנו. הבדליס בנורות גם הס יכלו להשפיע על איכות הצבעים ומהירות הס- ריקה. למרות שה-1152 ז0א8]אמ508 היה היחיד מבין השלושה שהפגין תוצאות מעולות, גם לשני הדגמים האחרים יהיה ערך טוב אס 6%וסתס]/ תוריד את מחיריהם כראוי. ו 1200 חסטַגּזבק כאשר בחננו את ה-1200 2914800 אסופט]/ , מצאנו שאכן לא הכמות אל האיכות היא" הקובעת. סריקותיו של ה- 1200 2313808 היו מרוחות וחיוורות, למרות אבחנה של 600 על 0 נקודות לאינץ' (2400 לאחר. אי- נטרפולציה). הוא גם היה אחד הסורקים האיטיים ביותר בסקירה זו, במקוס ה-20 מתוך 21, בעוד מחיר המחירון שלו, 51999, היה גבוה יותר מאשר כמה מהמתחרים היו- תר טובים. משטח הסריקה של ה- 741880 שטחו 8.5 על 13.5 אינצי. הדרייברים תואמי ה-חונג4אך = הכילו ממשק קל לשימוש, וכן שליטה טובה בבהירות, קונטרסט, תיקוני גאמא וכיוונוני מהירות. לעומת זאת, הס חסרו יכולת זוס בסריקה המוקדמת וכיוונונים אוטומטיים עבור צבע וקונטרסט. המבחנים לא עברו חלק | עם דורייברי ה-50006 גוג של %פט. תיבת ניהול התוכנה יקופצת" ומ- סתירה את התמונה, והסריקה נועלת את המחשב מדי פעם. הסורק הראה טווח צבעים צר באופן מא- כזב, ועקומות ה-808 הראו תזוזה מכיוון האדום. (גילינו שתזוזה לכיוון האדום יוצרת אפקט נעים לעין האנושית, למרות שהיא לא נדרשת כדי ליצור תמונה מדוייקת מבחינת הצבע). נקודת אור עבור ה-חספַגּזג2 היתה המקוס הראשון בה הוא זכה במבחן טריקות הקו. צלילותה של סקלת-האפור וכן אבחנת הקוויס הגבוהה (ק4101 במאונך ו-₪]480 במאוזן) הופכים אותו לבחירה מצויינת עבור עבודת 0268 או סריקת תמונות -קוו. עם מחיר יותר אגרסיבי וכמה תיקונים בד- רייבר ה-פנגא1, ה-ת880זג2 יכול להתחרות היטב בסורקי השורה השניה המופיעים בס- קירה זו. בנוסף, הוא יכול לעקוף את רוב הדגמיס הללו בעבודת 0208 ובסריקות קו. 5 !ו|.ח668 2 אס אתה רוצה סורק מהיר שיכול לטפל גם . בנייר וגס בשקפים, ה-11 508 ומנתוסטק5 %זגק5 ימלא את מבוקשך, עבול' מחיר סטרטוספירי של 54995. במחיר זה תקבל את הסורק, מתאם | 50802 למחשב המארח (גאכש 0 +16820108) ומחסור בתוכנת עריכת תמונה. 2 סורק מעבר-אחד זה קיבל את המקום חשני אחרי ה-ו503 117 במבחן המהירות (לקת לו 40.7 שניות לסרוק ב-3004₪ תמונת מבחן של 4 על 5 אינצי ב-24 סיביות). ה-םוטוסטק5 503 מספק אבחנה של 600621 על 120060 (2400001 לאחר אינטרפולציה), והוא יכול לטפל בסריקות בגודל 8.5 על 11.7 אינצ'. מוין מסמכים עם קיבולת של 50 דפים זמין עבור 58395. למרות שלא בדקנו את יכולתו לסרוק שקו- פיות קטנות, היצרנית טענה שהסורק מסוגל להפיק תמונות מסרט 35 מיימ, בתנאי שה- תמונה תהיה פוווטיבית ולא נגטיבית. במ- כשיר מורכבת זרוע המשמשת להפיכת הסו- רק מסורק-דפים. לסורק-שקפים בקלות רבה. בנוגע לאיכות התמונה, ה- ₪₪ו60ק5 53 הוא מתחרה בינוני, המחזיק בתוצאות ממוצעות | במבחנים בהערכות | הסו- ביקטיביות. האבחנה המעשית בסריקות המ- בחן נעה בין 310 ל-320 קווים לאינץ', קצת יותר מרוב המוצרים שבחננו, אך עדיין נמוך מ-400 עד 500 קווים לאינצי שנותן ה-1200 2418800 105/08 התקנת היחידה היתה פשוטה וישירה. הקו היחיד באליה הוא הצורך להדליק את הסו- רק לאחר שמדליקיס את המחשב. בכדי שה- מתאם של המחשב יוהה אותם, רוב התקני ה-5651 צריכים להתחמס לפני שמאתחלים את ה-20. אם אתם מחפשים מהירות, ה-ת508 וחזט!וססק5 שווה ריחרות. אחוד שמור ו ה וו ה-80000/ 13081906 וה-120000 808ותגך לא הפגינו את הביצועים שרשימות מפ- רטיהס המרשימות גרמו לנו לצפות. האבחנה המדורגת של ה-120006 היא :40 2400 לאחר אינטרפולציה (800 על 1200 אופטית). ה-80000 מציע :160060 לאחר אינטרפולציה (400 על 800 אופטית).למרות תוצאות אלו, . המהירות: ואיכות הפלט של הסורקים לא היו בולטים. (המשך בעמי 152) 6 ישראל אפריל 1994 0 6 ישואל אפויל 1994 ברק א' יסודות מוצקים ליישומי החברה תרגום: צבי גרייבר ימים אלה, מי שרוצה לה- תקדס בקצב של עולם פי- תוח היישומיס המשתנה במ- הירות, מנסה לבצע משימה קשה מאוד. וזאת בניסוח עדין במיוחד. בימיס עברו, כל שהיית צריך להבין הוא 05כ-%185 ולהכיר את סביבת המחשב האישי. כיוס, לעומת זאת, אתה וו- דאי מפתח מערכות קצה מבוססות 5וססא1או וקשורות לשרתי מסדי נתונים, בסביבת רשתות תקשורת מקומיות, או יי- שומיס מבוססי שרתי קבצים למערכות :י- שומים מחלקתיות. בנוסף לכך, אתה עוסק וודאי גם ביישומים למשתמש יחיד הרצים על גבי מכונת דוס. המורכבויות המעורבות בתיכנון ופיתוח יי- שומים לסביבה מרובת פלטפורמות אינן טריוויאליות. בדפים אלה ננסה לפרוץ עבו- רך שביל בג'ונגל הסבוך הזה. 'יהמפתח הארגונייי הוא טור חדש המיועד לצרכיהם וענייניהס של המפתחים ותומכיס ביישומיס מחלקתיים, יישומים עצמאיים או יישומי רשת, למשתמש ‏ יחיד או לרב-משת משים, ליישומי שרת קבציס או ללקוח/שרת. בטור זה אנו נציע כיסוי לעו- מק של נקודות הקשורות בעבודתך היו- מיומית, בין אס אתה מתכנן ממשק קצה למסד נתוני ,5)01, או יוצר רשת תיקשורת רחבה לצורך העברת נתונים ממשודך שב- בית לסניף שנמצא באזור אחר. על הפרק מרחב המאמציס שלנו יהיה רחב למדי. הרי עליך ללמוד ולפתח בסביבה שכל הזמן מת- פתחת ודורשת מיומנויות שונות במטרה לה- צליח כמפתח כלל מפעלי. היות וכל כך הרבה יישומיס המפותחים היוס דורשיס רמה זו או אחרת של נגישות למסדי נתונים, יהיה עלינו להכנס לעיתיס קרובות לנושאיס של מסדי נתונים. עס זאת לא נגביל את הכיסוי שלנו לפלטפורמה אחת או למוצר יחיד. במטרה להביא לקורא כיסוי עמוק מספיק של מגוון כל כך רחב של נושאים, אנו נעזר בכותביס המבריקיס ביותר בת- עשיה. כל כותבי המאמרים הינם בעלי ניסיון בנושא של פיתוח יישומיס בחברה. בחוברות הבאות תמצא מאמרים על יישומי לקוח/שרת, פיתוח יישומיס לרב משתמשיס ותיכנות מסדי נתוניס תוך שימוש במגוון כלים שוניס ומוצרי ניהול מסדי נתוניס. רק לפני שנים מעטות, נפלו תוכניתניס מק- | צועניס באחת משתי הקטגוריות: אלה שתי- כנתר בשפת תיכנות נמוכה כמו *ש6יי ואלה שהשתמשו בכלי פיתוח יישומים ברמה גבו- הה שסופקו יחד עס מסדי הנתונים. בשניס האחרות הקו המפריד הזה השתבש קצת. לדוגמה: מפתחי מסדי נתונים ברמה גבוהה צריכים ללמוד "6 במטרה לכתוב יציאות המספקות אמצעים החסרים במוצר הנבחר שלהם. מצד שני, תוכניתני ייסיי היו צריכים ללמוד על תיכנון מבני מסדי נתונים, על מנת שיוכלו לכתוב יישומים מוצקיס יחסית עבור לקוח/שרת. הטכנולוגיה היחידה שמשותפת לשתי הקבוצות, אותה טכנולוגיה שמהווה את המסד של מרבית היישומים המפותחים כיוס, היא מסד הנתוניס. בדיוק כשס שאדס חכס מציב את ביתו על גבי הסלע, כך גם היישוס שלך חייב להיות מבוסס על משהו יציב. הבה נקיס את היסוד הזה באמצעות סקירה פשוטה ומהירה של העקרונות הטו- ביס לתיכנון וניהול מסד הנתוניס. מהו מסד נתונים? מסד נתונים הוא אוסף מאורגן של מידע. סוג המידע ואופיו אינו משנה כלל. הוא יכול להיות מכל סוג שהוא החל מפירוט רשומות פיננסיות על העסק ועד לרשימת שמות של אנשי קשר ולרשימת פריטים שנמכרו לך יחד עס מערכת המנגל המשוכללת שקנית זה עתה. לדוגמה ספר הטלפונים המקומי הוא מסד נתונים של שמות, כתובות ומספרי טל- פון והמילון הוא מסד נתונים של מילים ומ- שמעויותיהן. שניהס גם יחד הס אוסף מאו- רגן של מידע. במסד נתוניס יחסי (או טבלאי), המידע מאורגן בטבלאות: אוסף של שורות ועמודות המזכיר מחברת של מנהל חשבונות או גליון נתונים אופייני. להמחשה, תאר לעצמך טבלת עובד כמו זו הנראית בשירטוט מס' 1. בטבלה זו, כל עובד תופס שורה אחת בר- שימה, והאלמנטים של הנתונים הקשוריס לכל עובד מסודרים בטוריס כאשר לכל טור יש שם. לכל עובד, הפריטיס שנרשמים עבורו כוללים מספר עובד ושם משפחה ופרטי. כל שורה של עובד נקראת גם יירשומהיי, וכל טור נקרא גם בשם יישדהיי. רשומה היא דרך משמעותית ושלמה לחבר נתוניס לגבי משהו. שדה הוא פריט יחיד של מידע - סוג מידע שמופיע בכל אחת מהרשומות. טבלה אוצרת בתוכה מידע לגבי נושא מסוייס (כמו עובדים או חלקי מכונה, למשל). לעיתים תצטרך לאחסן יותר מאשר סוג אחד של נתונים, ובשל כך יהיה עליך להשת מש ביותר מאשר טבלה אחת. לדוגמה: המפתח האירגוני במערכת מעקב על מלאי תצ- טרך מספר טבלאות הכוללות טבלת פריטים, טבלת לקו- 6ח 1851 סוחהת ז5זו] 6 ווח חות, וטבלת הזמנות. לפיכך וו מסד נתוניס מוגדר כאוסף | חסחס|50 וו של טבלה אחת או יותר-כפי 6 0 -! שאנו רואיס בשירטוט מספר ץוח ץח 3 2 אין קיצור של מונחיס המשמשים לייצוג עצמים עי- קריים או מובניס במסד נתו- נים. | במשפטים הקודמיס למדת את המונחים הפ- שוטים של מסד (תוניס יחסי: טבלה, שורה וטור. למדת גם ששורה ורשומה חד הם וטור זהה לשדה. המו- נחים יירשומהיי ויישדהיי מגיעים מהעבר הר- חוק של עיבוד נתונים, מקוס בו הם נמצאו, ועדיין נמצאים, בשימוש רב על מנת לייצג מבני נתוניס ביישומים של עיבוד קבציס. מספר חבילות תוכנה מסחריות, משתמשות גס במונחים של ייקובץ" או ייקובץ של מסד נתוניסיי על מנת להתייחס לטבלה. (אני מתייחס לחבילות מטיפוס 80856 כמו די- בייס או פוקספרו). מושגים אלה בדרך כלל מתייחסים לדוך שבה המעוכת מאחסנת באופן פיזּי את הטבלאות (בקבציס נפרדים), או ששימוש זה מרמז שמקורו של מוצר זה בעידן עיבוד הקבצים. בספרות מסדי הנתונים אתה עשוי וודאי להתקל במושגים נוספים. המודל היחסי מבוסס על עקרונות מתמטיים המבוטאיס תוך שימוש בטרמינולוגיות שונות. לדוגמה, המונח המתמטי לטבלה הוא יייחסיי, שורה נקרואת גם 10218 וטור נקרא גם ד לטבלה. מודלים של מסדי נתונים מספר מדהים של מוצרי מסדי נתוניס המיו- עדים למחשב האישי, תומכים כיוס, ברמה זו או אחרת, במודל היחסי של מסדי הנ- תונים. מודל של מסד נתוניס מתאר ברמה גבוהה את העצמיס האבסטרקטיים הנ- תמכים על ידי מערכת מסד נתונים ואת האופן שבו עצמיס אלה מתייחסים האחד לשני ופועלים האחד על השני. לדוגמה, מודל מסד הנתוניס היחסי מגדיר שהנתונים צרי- כיס להיות מיוצגים באופן לוגי במבנה של טבלאות, שורות ועמודות. כמו כן מגדיר את הפעולות והחוקים שבהן תתמוך מערכת יח- סית. יש, מכל מקוס, מודליס אחרים של מסד נתוניס. דיון מעמיק במודלים של מסדי נתו- נים ובמודל היחסי, הוא מעבר למה ששייך 6 865ספעס!קוד= 60 (811710010 ,ההוט!60) 6 65שרטט 6גז 5 16 להקדמה זו. כנקודת התייחסות יש להזכיר את המודלים ההירארכי ואת מודל הרשת המייצגיס שני מודלים ידועים של מסדי נתו- ניס. בקצרה: המודל ההירארכי, מציג את הנתונים בהירארכיה של אב/בן, כאשר רשו- מות האב מוליכות לרשומות שנמצאות ברמה הנמוכה יותר, ממש כמו תרשים או- פייני של אירגון. מודל הרשת מהווה באופן בסיסי הרחבה של המודל ההירארכי, אולס מרשה שלרשומת בן יהיה יותר מהורה אחד (או ליתר דיוק מספר הורים). מערכות לניהול מסדי נתונים מעוכת לניהול מסד נתוניס (65א8כ), הוא אוסף של כלים, המאפשרים לך לנהל את הנתוניסם המאוחסנים במסד הנתונים. מע- רכת ניהול זו מאחסנת את הנתונים ומ- אפשרת הן למשתמש והן לתוכניתן, נגישות לכלים המשמשים לטיפול בנתוניס. בדרך כלל אלה כוללים את האפשרות להוסיף, לשנות או לבטל רשומות; לחפש ולשלוף רשומות מסויימות; לארגן ולראות את המי- דע בדרכיס שונות; להפיק פלט בצורה של 0 (10016 , צשסז) טבלת שמות של עובדים. בטור השמאלי מופיע מספר זיהוי המשמש כמפתח ראשי מסד הנתונים של מחלקת מכירות כולל שלוש טבלאות קשווות. 1 6 ישואל אפויל 1994 2 דוחות וכן לבצע פונקציות אדמיניסטרטיביות, = כמו יצירת אינדקסים (מבני נתונים המשמשיס לצורך גישה מהירה למידע). מרבית | המוצרים | מא- פשרים גישה לפונקציות אלה באופן אינטראקטיבי. בנוסף, ניתן בדרך כלל לפ- נות לאמצעים אלה מתוך שפת מסד נתונים כמו נשמשמעותה שפת שאילתות מובנית), או בא- מצעות שפת תיכנות ברמה נמוכה כמו י6יי, השלובה בתוך ממשק לתיכנות יי- שומים (471) המסופק עס המערכת. שירטוט מספר 3 מתאר באופן גראפי איך זה פועל. היתרון הגדול של מעוכת ניהול מסדי הנ- תוניס הוא בכך שהיא מאפשרת לך שלא לה- כנס לפרטים פיזיים של הרמה הנמוכה. לדו- גמה, אתה יכול לבחור רשומות תוך קריאה בשס הטבלאות והטורים ומתן ערכיס לתנאי בחינת הנתונים, אולם אינך צריך לדעת כיצד מאוחסן המידע על גבי הדיסק. במקוס זאת אתה יכול לספק את דרישתך במונחים לוגייס והמערכת תחזיר לך תשובה. מאחר ואתה מורחק מהפרטים הפיזיים, אתה יכול להתרכז במבנה הלוגי הדרוש לך. למעשה השאיפה העיקרית של מערכת טובה לניהול מסדי נתוניס היא, לאפשר שינוייס באחסנה הפיזית או במכניזם של הגישה לנתונים, בלא שתהייה לכך כל השפעה על היישומיס המשתמשים באותו מסד נתוניס. עובדה זו אפשרית משום שיישומים חיצוניים מש- תמשים במודלים לוגיים, בעוד מערכת הני- הול דואגת לכל הפרטים הפיזיים. ארבעה אמצעים חינויים מערכת טובה לניהול מסדי נתונים צריכה לכלול גס אמצעיס המטפלים בנושא הסו- דיות, שלמות הנתונים, נגישות בו זמנית לנ- תונים וגיבוי. ובמילים פשוטות: סודיות - משמעותה מתן נגישות למסד הנתונים רק למשתמשים וליישומים מורשים. אמצעי שלמות הנתונים - עוזריס להבטיח את הדיוק וההמשכיות של המידע המאוחסן במסד הנתונים שלן. לדוגמה, אס אתה מתקן מספר עובד, על התיקון לעבור כחוט השני לאורך כל הטבלאות בהן מופיע מספר העובד. בו-זּמניות - מתייחסת לנושא הת- 6 ישואל אפריל 1994 / 6 המפתח האירגוני מתיה ה והו5+0ו6₪ זס 0015+ 6צ:+1636ח[ (85כ)) ההו575+0 +60ו6ה הבוו 81805 בין המשתמש למסדי הנתונים מפרידות שתי שכבות של תוכנה: מערכת ניהול המסד ומערכות חזית המשתמש. מיכה בגישה של מספר משתמשים או עי- בודיס באותו זמן בלא לגרוס הפרעה. הג'- בוי - מתייחס לאפשרות להביא את מסד הנתוניס למצב נכון לאחר שאירעה תקלה (כמו תקלת חומרה כלשהי). יש לציין, שלא כל המערכות הנקראות בשס יימערכת לניהול מסדי נתוניסיי מספקות תמיכה מובנית לכל האפשרויות דלעיל. לעי- תים אין הן מספקות אף אחת מדרישות אלו. במקריס רביס עליך לכתוב תוכניות מיוחדות, אם אתה רוצה למשל לקבוע כללי שלמות למערכת. החיסרון של גישות מסוג אחרון זה הוא בכך, שהן עלולות להעקף על ידי משתמשים אינטראקטיביים, וכן בכך שיש לחזור עליהס שוב ושוב בכל יישוס שמפותח עבור לקוח כלשהו. הדרך החלופית היא כמובן, תמיכה ביצירה של כללים כאלה כחלק מהגדרת מסד הנתונים עצמו, כך שהם נדרשיס באופן גלובלי בין אס מסד הנתוניס משמש לגישה של תוכניות אצווה או באופן אינטראקטיבי. תיכנון מסד נתונים בטרס תיצור מסד נתונים, עליך לתכנן את המבנה הלוגי שלו, ולספק מידע זה למערכת הניהול שלו. משמעותה של דרישה זו היא ההחלטה אילו טבלאות דרושות לך ואילו טורים יכללו בכל טבלה. על מנת להתחיל בתיכנון מסד הנתוניס, עליך לחשוב על סוגי הנתונים אותס אתה רוצה לכלול במסד הנ- תוניס וסוגי המידע שאתה ווצה להפיק ממנו. מטרתך תהיה לזהות את כל הסוגים הייחודיים של נתונים (שמות לקוחות, מס- פרים קטלוגיים, מספרי הזמנות וכוי), אלו מהם הינס נתונים אותם תצטרך לאחסן במסד הנ- תונים. עליך להתייחס לעיבוד זה כאל תהליך של תחקיר ואיסוף נתו- נים. בתהליך זה עליך לערב את אלו שיעבדו עם מסד הנתוניס בדרך כל- שהי, ולכן עליך להקדיש את כל הזמן הדרוש לקטע זה. הבה ניתן דוגמה אחת, על מנת לתאר כיצד תהליך זה פועל: נניח שאתה הוא הבעליס של חנות ספריס המפי את ספריו בא- מצעות הדואר ומתמחה הן בספרות קלאסית שב- רשימת רבי המכר והן בספרות מחשבים. אתה זקוק למסד נתונים שיעקוב אחר הל- קוחות שלך. במסד הנתונים יהיה עליך לא- גור מידע חשוב על הלקוחות שלך - שמות , כתובות ומספרי טלפון, כך שתוכל להפיק דוחות מודפסים וכן דוחות בצורת מכתבים שישלחו בדואר. מקוס נוח להתחיל בתיכנון של מסד הנתוניס החדש הוא בבחינת המידע הקיים בידך כיום. בחן קודם לכל את כל המקורות האפשריים למידע הדרוש למסד נתוניס זה. לדוגמה: יתכן שכיום, מאוחסן מידע על לקוחותיך על גבי טפסים, או בא- רונות שבהס נמצאים תיקי ההזמנות. אס אכן כך הוא, עליך לאסוף את כל המסמכיס האלו ולזהות כל סוג של נתוניס המוצגיס עליהם, כמו למשל כל תיבה שאתה ממלא בטופס. אם אין בידך טפסים קיימים, עליך לתאר לעצמך את הצורך בתיכנון טופס כזה, המיועד לרישוס מידע על הלקוח. איזה מידע תכלול בטופס! אילו תיבות למילוי תיצור בטופס זה! אל תמהר בעת שאתה עוסק בזי- הוי כל אחד מאלמנטים אלה. לדוגמה, אס רשימת הלקוחות מאוחסנת כיוס בכרטסת, בחינת כרטיסיס אלו עשויה להראות שבכל כרטיס נמצא שם הלקוח, כתובתו - עיר, ארץ ומיקוד וכן מספר הטלפון של הלקות. וכל אחד מאלמנטים אלה, הוא טור פו- טנציאלי. השלב הבא הוא מחשבה על הדוחות, או צו- רות אחרות של פלט, הדרוש לך מתוך אותו , מסד נתונים. למשל יתכן שתרצה דוח המ- הווה רשימת לקוחות שתכלול את כל הל- קוחות שלך וכתובותיהם. יתכן שתרצה לה- דפיס מבנה של מכתב ללקוחותיך, על מנת להודיע להם על אירוע או מכירה כלשהי. העלה בדימיונך באיזו צורה תרצה לראות את הדוח הזה. איזו אינפורמציה תכניס ' לתוך דוח זהו חשוב על זה קצת, ורשוס את האלמנט הזה. פעל בצורה דומה גם לגבי המכתב הדרוש לך. יתכן שתרצה אף לשרטט דוגמאות שיעזרו לך בתהליך זת. במחובה קדימה המחשבה על הדוחות ועל הפלט האחר, . עשויה, לעיתים קרובות, להעלות סוגים חד- שים של נתונים שיש לכלול במסד הנתונים. לדוגמה, נניח שאתה רוצה להציג על גבי הדוח, אילו לקוחות היו רוצים לקבל קטלוג בדואר. כדי לקבל את המידע הזה יהיה עליך להוסיף שדה שמשמעותו ימשלוח קטלוגוי למסד הנתונים של הלקוח. בהמשך, עבור כל לקוח תוכל לקבוע את ערך השדה כייכן" או יילאיי לפי העדפותיהם. התייחס גם למבנה המכתב. החלקים של המכתב שמשתנים מהאחד לשני, | כוללים בדרך כלל את השם והכתובת של האדס או האירגון אליהם המכתב ממוען. כפי שאתה מתאר לעצמך את מבנה המכתב, או כשאתה בוחן איזושהי דוגמה שהדפסת, האס אתה רואה אלמנטים של מידע שתצטרך לאחסן על גבי מסד הנתונים! למשל, יתכן שתרצה להתחיל כל מכתב בהקדמה יאדון נכבדיי או ייגברת נכבדה"י. האדון או הגברת משתניס בכל מכתב לפי מינו של הלקוח. אולם המ- חשב אינו יודע את ההבדל בין אדון לבין גברת או לבין קנגורו, אלא אס כן תאמר לו זאת. מסיבה זו יתכן שתצטרך להוסיף טור המתאר קידומת זו במסד הנתונים. בהתייחס | לעובדה | שכאשר מצינים יימר/גברת פלמונייי, וכותבים דוקא את שם המשפחה ולָא את השס הפרטי, פירושו של דבר שעל מנהל מסד הנתונים לגשת רק לשם המשפחה על מנת להדפיסו על גבי המכתב. לעיתים אין זה קל כלל, משוס שהשס בכ- ללותו מאוחסן כשדה אחד ארוך. על מנת לאפשר גישה נפרדת לכל אחד משני השמות יש לפצל את השם הכולל לשני חלקים ול-. אחסנס בשני טורים נפרדים: שם משפחה ושס פרטי. דבר זה מביא אותנו לאחת הנ- קודות החשובות שיש לזכור בעת תיכנון מסד נתונים: פרק כל אלמנט של מידע לח- לקים השימושיים הקטנים ביותר שניתן. כפי שאנו רואים, נוכל להשתמש בצורת טובה יותר בשס המשפחה אם הוא יוגדר בשדה נפרד. וכאן ניתן להזכיר כלל אצבע טוב: אס עליך להפיק דוח, למיין, לחפש או לחשב בהתבסס על אלמנט כלשהו של מידע, וודא שאלמנט זה נמצא בשדה פרטי משלו. , > המפתח האירגוני שאלות מחפשות. תעוובה עכשיו משבחנת את כל הדוחות להס תז- דקק, מגיע הצעד הבא: לבחון מהן השאלות שמצפות לתשובה ומהו המידע הדרוש לצו- רך מענה. לדוגמה, אס אתה הוא הבעלים של אותה חנות ספרים שהוזכרה קודס ואתה רוצה לשאוב נתונים ממסד נתוני הל- קוחות שלך, כי אז עליך לשאול מי הם הל- קוחות שביצעו הזמנה במהלך ששת החתו- דשים האחרוניםו מי הס הלקוחות שגרים - בתל-אביב! מי הס הלקוחות שההמחאות שלהם חורו או שמהווים סיכון אשראיו אס תבחן שאלות אלו בזהירות, תגלה שכל - אחת מהן תגרום לשינוי ברשימת השדות. כיצד תדע מתי לקוח ביצע הזמנה כלשהי! מענה לשאלה זו יחייב אותך להזץ את הת- אריך של כל הזמנה, כך שמסד הנתונים שלך דורש טור הנקרא ייתאריך הזמנה אחרונה". במרבית מוצרי מסדי הנתונים מאפשרים לבצע חישובים על תאריכים, כך שלאחר שנ- תון זה מאוחסן במסד הנתונים, קל לגלות = מי הס הלקוחות שהזמינו במהלך ששת החודשים האחרונים. ‏ על מנת לענות על השאלה השניה ולהציג את כל אותס לקוחות הגריס בתל-אביב, יש צורך לבצע חיפוש על גבי השדה המכיל את עיר המגורים, כשהיא מהווה שדה בפני עצמו. על כן תצטרך לוודא שהעיר, המדינה והמיקוד הם שדות נפרדים במסד הנתוניס שלך (שים לב שוה מסתדר עם הכלל שק- בענו לפירוק המידע לחלקיו השימושייס הקטנים ביותר). יש גם סיבות נוספות ההו- פכות את שמירת השדות האלה בנפרד לכ- דאית. לדוגמה, יתכן שתרצה לערוך חיפוש על גבי השדה יעיריי כדי לגלות מי הם הל- קוחות הגרים בעיר מסויימת, או למיין דוח לפי אזורי מיקוד. חיפוש או מיון כאלה יהיה קשה אם תחזיק את העיר והמיקוד כשדה אחד ואף יותר גרוע - כשדה אחד עם אר המגורים. לבסוף כדי לענות על השאלה השלישית ול- הציג את רשימת הלקוחות שהציקים שלהם . חזרו או המהווים סיכון אשראי מסוג אחר, יהיה עליך להוסיף שדה ימותר אשראיני למסד הנתונים. באופן זה תוכל לתת לשדה הזה ערכים של ייכן או יילאיי עבור כל לקות בנפרד, יתכן שתרצה לקפוץ ישר ולהתחיל בתיכנון מסד הנתוניס שלך. אולס דע לך, כי השקעת זמן מספיק בשלב זה, משתלמת מאוחר יותר, משום שזה יתן ליישוס שלך יסודות חזקים למדי. לאחר שבחנת את פירטי המי- דע המיועדים לאיחסון במסד הנתוניס ואת הפלט המיועד, בעצם סיימת רק את השלב הראשון בתיכנון מסד הנתונים. הזמן שמו- קדש לחקירה ולקביעת העקרונות של תיכנון טוב של מסד נתונים, איננו בבחינת 'יבזבוז" זמן, אלא "הקדשתיי זמן למטרה חיובית. עוד בטרס יצרת את מסד הנתונים, עוד לפני שהזנת אף פירור של אינפורמציה, עליך-לה- ציג למנהל מטדי הנתונים את המבנה הלוגי, במונחים של טבלאות (אוסף של מידע לגבי נושא ספציפי) וטורים (אלמנטים רציפים בתוך טבלה). הבה נתאר מסד נתונים מו- פשט לשימושה של חנות הספרים שבה עס- קנו קודם.. מסד הנתוניס של הספרים ישמש לעיקוב אחר נתונים כמו כותרי הספרים, שמות סופרים, מידע על ההוצאה לאור, מלאי הקיים מאותו ספר - כל זאת עבור כל הספרים הנמכריס בחנות הספרים הדמיונית הזו. תיכנון ב-5 צעדים : תיכנון טוב של מסד הנתונים כולל את הצ- עדים הבאים: 1. כתוב את המטרה של מסד הנתונים על מנת להכין את עצמך טוב יותר לצעדים הב- אים. 2 רכז את כל הנתונים הדרושים. אסוף את כל סוגי הנתונים שתרצה לאחסן במסד הנ- תוניס, כמוּ שם הספר ותאריך ההוצאה. חשוב על הסוגים של הדוחות וסוגים אחרים של פלט אותס תרצה בעתיד. רשום את כל סוגי הנתונים המופיעים על גבי אותם דו- חות. 3 חלק את המידע לטבלאות. בחר את הנו- שאים או היישויות העיקריות, מתוך הנ- תונים שנאספו בצעד מספר 2, וא אסוף את פריטי המידע לפי נושאים. כתוב את המטרה של כל אחת מהטבלאות. 4 הפוך את פיסות המידע לטורים. קח את הנתוניס משלב 3 וחלק אותס לטורים המ- תאימים. לדוגמה: חלק את המושג יישס" לשם משפחה ולשס פרטי בנפרד. אחר כך בחר את המפתח העיקרי לכל טבלה (יידון בהמשך). 5. השלב האחרון הוא לעדן את התיכנון. | לדוגמה: יתכן שתצטרך להוסיף טור ששכחת בשלבים קודמים, או לחלק טבלה לשתיים. כחלק מתהליך זה, תיקבע את היחסים שבין | טבלאות הנתונים, ותחיל לגביהם את כללי הנורמליוציה על מנת להבטיח תיכנון נכון. 15 6 ישראל אפריל 1994 | נושא זה הוא חשוב מספיק על מנת שנקדיש לו כיסוי נאות באחד המאמרים הבאיס במ- סגרת הטור הנוכחי. בינתיים, הבה נסתכל בכל אחד מארבעת השלבים הראשונים בפ- רוטרוט. הגדרת המטרה רישום קטע המציין את המטרה הכללית של מסד הנתונים, : הוא רעיון טוב. זה ישרת כת:וכורת בעת שתשליס את תהליך התיכנון. לדוגמה: המטרה להקמת מסד נתוני הספריס בחנות. הספרים היא: מעקב אחר מידע על כותרי הספרים ורמות המלאי מתוך מטרה לענות טוב יותר על שאילתות של לקוחות וליצור דוחות ניהול. לגבי מסד נתונים גדול אשר ישרת מספר רב של אנשים, על משפט זה להיות רחב יותר ולכלול גם מתי וכיצד כל אדם ישתמש במסד הנתונים. המטרה היא לקבוע משפט כותרת שאליו תתייחס מפעס לפעם במהלך התיכנון. ממציאה ואירגון של האיופורמציה כדי למצוא ולארגן את המידע הדרוש, חשוב על סוגי הדוחות והרשימות שתרצה לחפיק ממסד הנתונים. לאחר מכן אסוף את הא- למנטים שיופיעו על גבי הדוחות. למשל, אם אתה הוא בעל אותה חנות טפרים, תרצה להפיק דוחות המציגים ספרים לפי שס הסו- פר, או לפי בית ההוצאה לאור. כל דוח *כלול את כותרת הספר ואת הקוד הבינלאומי של הספר (א158), שם המוציא לאור ושם המ- > חבר. תיכנון הדוחות והרשימות המבוקשות יעזרו לך להחליט מהס האלמנטיס שצריכים להיות כלולים במסד הנתונים. בהמשך יש לבחון את הנתוניס שכרגע אתה אוסף באופן ידני על גבי כרטסת או טפסים, ולרשום גם פריטים אלה. למשל, יתכן שאתה רושסם היוס מכירות של ספרים או נתונל מלאי בספר כלשהו או על גבי גליונות נייר שמאוחסנים אחר כך בתוך קלסר. המפתח האלרגוני - כמו כן עליך לחשוב על השאלות שאתה עשוי לשאול ועל מהות וסוג המידע שתזדקק כדי לענות על אותן שאלות. זה כולל שאלות כמו ייהאם יש לנו במלאי את הספר יימות הזמירויייי או ייאילו ספרים של סופר מסוייס אנו מחזיקים במלאיויי. צפייה לשאלות מעין אלה, יעזרו לך להחליט מהס האלמנטים הנוספים של המידע אותם כדאי לרשום. רשום את כל האלמנטים הבודדים של הנ- תוניס העולים במחשבתך. בנקודה זו עליך לרשום את האלמנטיס המיועדים לעמוד בטורים. המשימה הבאה היא לאסוף את המידע הזה לתוך טבלאות. חלוקת הנתונים לטבלאות כדי לבחור את הטבלאות, עליך לחלק את המידע לנושאים ראשיים או ליישויות. לדו- גמה, בחיפוש אחר עובדות שיש לרשוס במסד נתוני הספרים, הרשימה הראשונית עשויה להראות בערך כך: > כותרת הספר. מספר קטלוגי של הספר. תאריך ההוצאה לאור. המחיר המוצע. שם המחבר. שם ההוצאה לאור. כתובת ההוצאה לאור. היישויות העיקריות המוצגות כאן הן הס-' פרים עצמם, המחבריס של אותס ספרים והמויילים של הספרים. כך שיש היגיון לה- תחיל עם שלוש טבלאות: אחת לעובדות הנוגעות לספרים, אחת לעובדות הנוגעות במחברים ואחת עבור עובדות הנוגעות למוייליס, כמפורט למטה. טבלת ספרים:. כותרת. מספר קטלוגי. תאריך ההוצאה לאור. מחיר מכירה. טבלת מחברים: שם המחבר. 14 .ומד א0ססם | 00505 זפוט * ץ8) 050ז0ו! 8ח0 ץ8 050ז10] 08 | ץְ/ ה368 חא 10611 5 וו 08 חזוחד 866 | 5005 5'ז8חט 60 68785 טבלת נתוני ספרים שעוצבה ללא מבנה של טבלאות עזר. 0 ישוראל אפריל 1994 וד .1 36 ,פעשס0חוש חַתווחוחפזףָסזק 5 2.0 פעשסםחו/ זס+ םזסע הח רתח זחסזל ++6 0ז 0168 80סזסוו חדך זז ס ד ||88ז ‏ טבלת המ!("לים: שס המו"ל. כתובת. בבחינה ראשונה של הרשימה, אתה עלול להתפתות להציב את כל האלמנטים האלה בטבלה יחידה במקוס שלוש טבלאות כמוצג לעיל. הבה נבחן למה יהיה זה רעיון גרוע. נתייחס לטבלה המתוארת בשירטוט מס' 4. בטבלה זו, כל ספר מכיל רישום של הנתוניס אודות הספר, כמו גם על המוציא לאור. מכיוון שיכולים להיות מספר ספרים מאותה הוצאה, שם המו"ל וכתובתו חוזריס על עצמם פעמים רְבָוַת. התוצאה של כפל נתו- ניס מביאה לביזבוז מקוס על הדיסק. רישוס נתוני המוייל פעס אחת בלבד בטבלה נפרדת,: ולאחר מכן קישור הטבלה לטבלת הספרים, היא גישה חסכונית הרבה יותר לטיפול בב- עיה. בטיט לעונויים בעיה שניה בתיכנון כזה שבשירטוט, עולה כשיש צורך לשנות נתונים לגבי המו"יל. לדו- גמה נניח, שיש צורך לשנות את כתובת המוי"ל. מכיון שהכתובת מופיעה במקומות רבים, אתה עלול לשגות ולתקן את הכתובת במקום אחד, אבל לשכוח לשנותה במקוס אחר (עובדה זו מודגמת באמצעות שתי הכ- תובות השונות של 28058 05071א6א המוצגות בשירטוט). רישוס כתובת המו"ל במקום: אחד בלבד, פותר את הבעיה הזאת בצורה יעילה. בתיכנון מסד הנתונים שלן, עשה תמיד מאמץ לרשוס כל עובדה פעם אחת בלבד. אם מצאת שאתה חוזר על אותה אעפורמציה ביותר מאשר של מקום אחד, כמו במקרה של כתובתו של מויל מסויים, הצב את הנתון הזה בטבלה אחרת. לבסוף, נניח שהספר הרביעי המוצג בשי- רטוט מספר 4, 48% 1,170 זט אום אע ג, הוא הספר היחידי הנמצא בחנות הספרים שהודפס על ידי המוייל המסויים הזה. הבה נניח שאתה רוצה להוציא את הספר הזה - מהמלאי אולם אתה כן. רוצה לשמור את שמו וכתובתו של המו'יל. כיצד, אס כן, אתה = יכול לבטל את רישום הספר בלא לאבד על ידי כך את המידע אודות המוייל! אכן, אינך יכול. מאחר וכל רשומה כוללת עובדות הן לגבי הספר והן לגבי המוייל, אינך יכול לבטל את האחת בלא ביטול העובדה בנושא השני. אס בכוונתך לשמור עובדות אלה בנפרד, תצטרך לחלק את הטבלה לשתיים: טבלה אחת לצרכי המידע אודות הספר, וטבלה שניה ‏ לנתוני ‏ המוייל. ביטול רשומת הספר, תגרוס לביטול העובדות הנוגעות לספר. בלבד, ולא אלה הנוגעות למוייל. הרי לכם כלל אַצבע לטבלאות של מסד הנ- תוניס: משבחרתם את הנושא המיוצג על ידי הטבלה, כי אז הטורים באותה טבלה יא- חסנו את העובדות לגבי הנושא הזה בלבד. לדוגמה, טבלת הספרים תאחסן נתונים על ספרים. מאחר וכתובת המוייל היא עובדה הנוגעת למוייל, ולא לגבי הספר, היא שייכת בהכרח לטבלת המויילים. עידון הטורים לאחר שקיבצת את הנתונים לתוך טבלאות, ניתן לעדן את הנתונים. לדוגמה: החזקת שם המחבר כשני טורים נפרדים הגיונית למדי: שם משפחה בנפרד משם פרטי, כך שניתן למיין, לחפש ולבצע חיפוש אינדקסיאלי רק על טורים אלה. בצורה דומה תחלק את כתו- בת המוייל לארבעה אלמנטים נפרדיס: כתו- בת, עיר, ארץ ומיקוד וכמובן שהס ישוכנו בטורים נפרדים. לאחר שעידנת את הטוריס בכל אחת מה- טבלאות, אתה מוכן לבחור מפתח ראשי לט- בלה. מתחות ראשיים במודל היחסי (או הטבלאי), טבלאות מו- גדרות כבלתי סדורות. כתוצאה מכך אין במ- ערכת דרך מוגדרת, המאפשרת גישה ישירה לשורה כלשהי באמצעים חיצוניים, כמו מספר רשומה או מיקוס השורה. במקום זאת עליך לזהות שורה מסויימת על ידי הג- דרת ערך הכלול בתוכה, באחד או יותר מה- טוריס שלה. מכאן נובע, שאסם המערכת רוצה לפנות לשורה מסויימת, הערך שב- אמצעותו משתמשים לצורך גישה חייב לז- הות את אותה שורה באופן המבדיל אותה מאחיותיה. על כל שורה בטבלה לשאת אמצעי זיהוי יי- חודי - איזשהו ערך המבדיל את השורה מכל שורה אחרת בטבלה. יש מקרים בהם טור כלשהו ניצב כמועמד ברור ומוחלט לזיהוי ייחודי. מספר זיהוי של העובד עשוי לשמש מטרה זו, לדוגמה. בטבלאות אחרות *תכן שיהיה צורך להשתמש בשילוב של מספר טו- רים כדי לוהות שורה מסויימת. הטור, או השילוב של מספר טורים המזהה באופן 5- חודי את הטבלה נקרא יימפתח ראשליי, באופן פוטנציאלי יכול יותר מטור אחד לשמש כמפתח ראשי, לכן, כל אחת מא- פשרויות אלה תיקרא יימפתח מועמד'יי. אמנס המפתח האלרגוני לטבלה יכולים להיות מספר מפתחות מו- עמדים אולם חייב להיות לה רק מפתח ראשי יחידי. מפתחות מועמדים, שלא נבחרו כמפתה ראשי, נקראים מפתחות אל- טרנטיביים. שילוב של מספר טורים המ- > שמשים יחדיו כמְפַפַח ואשי, נקוא גם מפתח מורכב. = = / למפתח ראשי יש מספר מאפיינים קבועים. כל מופע חייב להיות ייחודי, ‏ במטרה לה- בדיל כל שורה בטבלה מחברתה. מפתח ראשי חייב להיות תמיד בעל ערך. אס ערכו של הטור עלול אי פעם להיות. בעל ערך "ריקיי, או בלתי ידוע, או לאבדד את ערכוה = אין להשתמש בו כמרכיב של מפתח ראשי. מידע בלתי משתנה לצרכי מפתח ראשי יש לבחור תמיד בטור שערכו אינו משתנה. במסדי נתונים בהס | משתמשים במספר טבלאות, קורה בדוך כלל שהמפתת הראשי של טבלה אחת - כלולי גס בטבלה אחרת כשדה להתייחסות. אס משנים את המפתח הראשי, יש צורך לבצע שינויים בכל מקוס בו קיימת התייחסות לאותו מפתח. שימוש במפתח ראשי שאינו משתנה, מקטין את הסיכוי שהמפתח הר- אשי יהיה בלתי מתואם עס ההתיחסויות אליו. לעיתיס מזומנות, משתמשים במספר סתמי ייחודי כמפתח ראשי. לדוגמה: ניתן להקדיש לכל הזמנה מספר ייחודי. המטרה היחידה של מספר ההזמנה - לזהות את ההזמנה. ברגע שמספר ההזמנה קיבל עוך, הוא אינו משתנה. / לפעמים משתמשים בערך עולה שמיוצר על ידי מסד הנתונים עצמו. מספר זה עשוי לשמש גם הוא כמפתח ראשי, כמו למשל המונה הנמצא בשימוש במערכת 4008585 של מיקרוסופט. זיהוי זה אינו משמש כעו- בדה. הוא אינו מכיל כל מידע עובדתי או- דות השורה אותה הוא מייצג. מפתח ראשי הכולל עובדות על השורה, כמו מספר טלפון או שם לקוח, הוא בעל סיכויים גבוהים יותר להשתנות, משוס שהנתונים העו- בדתיים עצמס עלולים להשתנות. מן הראוי להשתמש במספר מזהה שאיננו קשור לעו- בדה בכל מקום שזה אפשרי. % ממתחות ראשיים למטד נתוני הפברים | לצרכי מסד הנתונים המציג ספרים, אנו נקבע מספר ייחודי סתמי כמפתח ראשי לכל | אחת משלוש הטבלאות שלנו. לצרכי טבלת > הספויס נקרא למפתח הראשי בשס ע[800%. למפתתח של טבלת המחבריס נקרא 40011112. בדומה נקרא למפתח של טבלת המו"לים בשם כ]218, שירטוט 5 מציג את התיכנון העדכני יחד עם דוגמאות של נתונים. | לכשתסתכל בדוגמה הנייל, אתה עשוי לתהות - מדוע בחרתי להוסיף את הטור 800810 בטבלת הספרים, בנוסף לטור של המספר הקטלוגי הבינלאומי (א158). הרי המספר : הקטלוגי אמור להיות ייחודי; מדוע לא לה- שתמש בו כמפתח ראשי! הסיבה היא שה- גדרת המספר הקטלוגי נקבעת מחוץ למ- ערכת שלנו. היתרון של שימוש במספר ז*הוי משלך הוא, שהפיקוח על מתן ערכים שונים לספרים - נמצא בידך. החיסרון כמובן הוא: שמתן ערכים מתאימים עלול לדרוש מעט עבודה, וכן הוא דורש מקוס נוסף על גבי הדיסק. אמצעי זיהוי חיצוני אחר נחשב מספר הזיהוי של אדס. אמנם יש פיתוי רב להשתמש במספר תעודת ההוי כמפתח ראשי, כמו השימוש במספר הקטלוגי הבי- נלאומי, אולם דבר זה הוא בעייתי, גס משוס שנתקלנו בלא מעט מקרים של מספר זיהוי כפול וגם לאור העובדה שיש בעלי דרכוניס ואזרחויות אחרות. מכאן, שבדרך כלל עדיף לוודא שהפיקוח אכן נמצא בידך. = ₪ דהם אססם > )סט 000 (אק) פו₪00% .1 30 ,פס 0חוע חתוהחחז8זטָסזק | : וד 43 : או 102 ו 2005 קפ הסוודטה 006 (אק) סוחזטה 8 1 5 זו הו וטק וו (אק) סופטק 5 116050 8 ץְ8\ 1670508 08 5 300 וס הצ 8 002 קן2 > את הנתונים' הרלוונטיים לכל ספר אפשר לחלק לשלוש קבוצות נושא: הספר, המחבר וההוצאה. 15 06 ישראל אפריל 1994 1 וזו 156 רן אברהמי ---=- פלטפורמה ----=- ( ועד ) אפיסטמולוגיה: תורת הדעת קיברנטיקה: "הסתכל לפני שתמשיך" מטפור: "הבריכה בשעה זו, ..., מיניקה חרש את- שרשיו .." ח. נ. ביאליק: הבריכה אפיסטמולוגיה של שינוע תיכנות בגיליון ברמה גבוהה מחייב ידע מע- מיק. כדי שהידע הנרכש בעת הלימוד יניב את מירב התועלת אני מחלק את ההוראה למספר שלבים - יסודות המקרו, עבודה עס 8611, מסכי קלט עם ביקורת לוגית, ומערכות משו- לבות. בסופו של פרק היסודות התלמידים מת- בקשיס לבצע באופן עצמאי, בכיתה, תרגיל מסכם. לתכנת במקרו בגיליון סימולציה של "לקטוף תפוחים'י. הפתרון מפעיל מבחר מגוון מהטכניקות שנלמדו והוא מחייב חשיבה לוגית במספר מישורים בו זמנית. ניתוח המודולריות וסדר הפעולות של ילקטוף תפוחיסיי, תרגוס תמונת השטח לתמונת גיליון, נוהלי שינוע יידברים" בגיליון בשילוב עם מנגנון "חישה" ושינוע מידע, טכניקות של מקרו דינמי ושל מקרו לומד, שילוב פונקציות במקרו, הפעלת לולאות, תפריטים ועוד ועוד. בשנים האחרונות יש נטיה גוברת בקרב מד- עניסם להשתמש במטפור להמחשת והעמקת הבנת התופעות הנחקרות. "לקטוף תפוחים", 6? ישראל אפריל 199% כמטפור, ממחיש (ואולי אפילו "ממחיזיי) מי- גווו רחב של יישומי מחשב שניתנים לביצוע בגיליון האלקטרוני. כל דבר בטבע זו. כל הזמן. כאילו אחזה בו רוח תזוּית. באבן הדוממת, לכאורה, יש תזוזה מתמדת לא פחות מאשר בצומת השדרה הח- מישית ורחוב 57 בניו-יורק בצהרי היום. כך בכל פעילות אנושית וכך בפתרון בעיה מזדמנת על ידי תיכנות במקרו בגיליון. עדיין לא פגשתי יישוס שאיננו דורש תנועה בגיליון. כל תזוזה בגיליון באמצעות מקרו דורשת שני סוגי תנו- עה. במהלך תנועה רגילה ממקוס למקוס בגי- ליון נוצרים, כתוצאה מהתנועה, שינויי מבנה שיוצרים גלי מידע. כדי שהתזוזה הבאה תוכל להתממש צריך להעביר אל תוך פקודת המקרו מידע על השינוי שהתרחש. לפיכך, כדי שת- הליכי האוטומציה יפעלו ללא דופי צריך לנתב תנועה מקבילה לתנועה הרגילה, כאילו מתחת לפני השטח, זרימה של מידע על שינויים שמ- תחוללים עקב התנועה הרגילה. וכאן יש לנו 2% | 33.6 0% ב % | 5 39 למתכנתיס תהליך קיברנטי במלוא תפארתו. כל שינוי שנראה לעין בגיליון מושפע ממידע שהועבר אל תוך חיבור המקרו בדבר שינויים שחוללה התזוזה הקודמת. כיצד יודע המקרו את מה שהוא יודע, מה הס כלי החשיבה והתכנון שישתמש בהס המתכנת לבנות את המקוו הלומד - מה היא הא- פיסטמולוגיה של השינוע בסימולציה של "לקטוף תפוחים". מחזיקי מקום לפני שבכלל פותחים את המחשב צריך לראות את תמונת המציאות ובפרט את המודולריות בתמונה הזו ואת סדר הפעולות המחוללות שי- נוייס. הבה "נעצוס את העיניים ונראה" את תמונת הקטיף. בפרדס הרבה עצים. בכל עץ הרבה ענפים. בכל ענף הרבה תפוחים. ליד עץ כל שהוא ניצב סולס ובראשו קוטף או קוטפת. אינני יודע מי כי מהמותניים ומעלה מסתיריס הענפים המוריקים את תמונת האדם הקוטף. אבל רואה אני סל קשור למותניים וחש ביד הנעה בזריזות בין הענפים והסל. והסל הולך וטופח והנה הוא כבר מוחלף באחר - ריק. ולפתע יורד הקוטף מהסולם, מזיו אותו קמעה, חוזר ועולה, חוזר וקוטף וחוזר חלילה. העץ הוא מרכיב מודולרי של הפרדס, הענף הוא אחד מהמרכיבים המודולריים של העף. ומה הוא המודול של תרחיש הקטיף - שהרי קטיף היא פעילות דינמית ולא תמונה סטטית. 9% ובכן, מודול הקטיף מתחיל ברגע שהקוטף על הסולס מקבל, לראשונה, מידע שהסל איננו מלא והעצ איננו ריק ומסתיים ברגע שנודע לו שהסל מלא או העף ריק. בעת הקטיף עובר כל תפוח ממקומו על הענף אל מקומו בתוך הסל. הרגע בו צריך להזיו את הסולסם הוא כאשר המרחב בין העפאיס בר- דיוס אורך יד הקוטף ריק מתפוחים. המרחב הזה הוא מחזיק המקום של התפוחים שיקטפו ממנו והסל הוא מחזיק המקוס עבור התפוחים שיעברו אליו. ביד - הפלטפורמה המשנעת - לעולם לא ישאר תפוח שנקטף פרט לרגע השי- נוע. בדומה לפלטפורמה בתחנת הרכבת שמ- שמשת למעבר הנוסעים ולא להחזקתם ובדומה למדרגות הנעות בקניון. כך משונעים להם תפוחים ממוצאם בע אל יעדם בסל דרך הפלטפורמה - האדס הקוטף. מנגנון חישה מופלא הוא הטבע וגדולות יצירותיו. המנגנון הביולוגי שבילתו לא היתה *כולה להתפתת תרבות האדם הוא מן הסתם הגדולה שבי- צירותיו - מנגנון החישה הקיברנטי שהחליף את נוהל הניסוי והטעות. ללא מנגנון חישה קיברנטי ידע הקוטף שהסל מלא רק משינסה לשים בו תפוח ויווכח שאין יותר מקוס בסל. מה חבל. בזּבוז של תפוח וב- גליונות אלקטרוניים איור מספר 1 הדמית סביבת העבודה של הקוטף | לח = כ ]| | | | | סס| כ | | 5 | - כ זבוּ של אנרגיה. ללא מנגנון חישה קיברנטי לא ידע הקוטף בברור מתי נפח העץ שבהשג ידו איננו מכיל עוד תפוחים. ואזי, או שיאבד זמן ואנרגיה בגישושים של ניסוי וטעות לבדוק שכל הנפח הזה ריק מתפוחים או שיסתכן בל- השאיר תפוחים על העץ (ובכך לבזבז אנרגיה שתדרש ליותר האזּוות סולם למלא אותו מספר סלים). אך בטרס יצר את האדס הקוטף דאג הטבע לבנות מנגנון חישה קיברנטי. האדס חש שהסל לא מלא או מלא עוד לפני שידו מושטת לקטוף, או שמה העצ (הכוונה לע בתחוס השג ידו) ריק. ועל פי מידע זה יחליט אס לקטוף תפוח נוסף או להחליף סל או אולי הגיע הזּמן להזיז את הסולם. כלומר, בתרחיש "לקטוף תפוחים" יש שתי מע- רכות שינוע מקבילות וביניהן יחסי גומליןו (תלות) מועילים. מערכת לשינוע תפוחים מהע אל הסל ומערכת הפועלת בו זמנית לשינוע מידע על מצב העף ועל מצב הסל אל המערכת הקוטפת. שתי המערכות מקושרות כך שהמידע זורס וזמין בעת קבלת ההחלטה - לקטוף או להחליף סל או להזיז סולם. המערכת המ- תוארת כאן, בכללותה, היא מערכת לומדת ודינמית. יכולה היא להתאיס את עצמה לשי- נוייס בסביבה ובכך להגביר את סיכויי הח- שרדות שלה. המערכת הקיברנטית האו- פטימלית תהיה, ביסודה, אוטודידקטית. דהיינו, מערכת שמסוגלת לפתח בתוך עצמה מערכות חישה חדשות כאשר תנאי הסביבה משתנים. האס אפשר לבנות יישוס מקרו אוטודידקטי! ללא ספק. אך כאן נעסוק במודול הבסיסי של מערכת קיברנטית ונשאיר מקרו אוטודידקטי לפעם אחרת. סימולציה בגיליון את הסימולציה בגיליון נבצע בעזרת סמלים. המטרה איננה לחקות את המנגנונים הביו- לוגייס שבטבע. קטונתי. המטרה היא אך לד- מות, בצורה מטפורית משהוא, את התהליכים שנבחנו עד כאן בעזרת סמלים שהמחשב מבין. איור מספר 2 שינויי מבנה בגיליון במהלך פעולת המקרו הסל לא מלא 1% 6% העץ לא ריק 7 0 ישואל אפויל 1994 58 8 ]| א ][ א | 2 ] א | ! [ | מקלידים ב 841 | | איור מספר 1 מדמה את סביבת העבודה של הקוטף. תחום בשם 1/6 מדמה את המרחב בצמרת העץ שבהשג ידו של הקוטף בעודו על הסולם. תחוס בשם 248% מדמה את הסל במותני הקוטף. ותחום בשס 4258 מחזיק ציור דמוי תפוח (מקלידים פעמיים גרש - לא גר- שיים - ומבצעיס סטמוץ%5 ומס זגמחסת בלוטוסי 3 עם תַעָפַצָאו) שיעזור לנו אחר כך לדמות הזות הסולם. כפי שרואים באיור מספר 1 במצב ההתחלת: העף מלא והסל ריק. במהלך הייקטיף" בגיליון מתרחשים בו שינויי מבנה כמתואר באיור מספר 2. בראשית הקטיף העף מלא והסל ריק. במהלכו עובר העץ למצבי "ילא ריקיי - תפוח אחר תפוח - והסל, בה- תאמה, עובר למצבי יילא מלאיי. ברגעים מסויי- מים מחייבים השינויים הללו קבלת החלטות: % אם הסל מלא: להפסיק את הקטיף ולאפשר בחירה - לקבל סל חדש או להזיו את הסולם או להפסיק את הקטיף. + אם העף ריק: להפסיק את הקטיף ולאפשר בחירה - להזיו את הסולס או להפטיק את . הקטיף. כדי שהחלטות אלה יתקבלו באופן אוטומטי על ידי חיבור המקרו צריך להכיל בו נוחלים לשינוע מידע על שינויי מבנח בגיליון אל תוך המקרו תוך כדי הפעלתו. לשם כך נקים שני מנגנוני חישה במקרו. חביטוי (1185%61) 1ה1345%61(=)2000) 5או910) מזחה את המצב של "הסל מלאיי וכאשר.: ישולב בסדר הפעולות של המקרו *תריע ברגע ההתרחשות והמקרו :וכל להתפצל ולשנות כיוון בהתאמה. כדי לדעת אם העצ ריק נודקק למנגנון שונה. "פעולת הקטיף מנוחלת על ידי 6 .ישראל אפריל 199% -1] ₪ ]| 36[ת [-5 [? [סתגזט)(11ות1/16 [81סטת6תז) (016811483 ]]ס[6תהכ) 316007 ) [1651311) (6ומסם) ש 1 ]19 בסמבזט) 7 [1,18 3000 0 זמ טסכ) ז10)["" 010216ת1 1 2 עס ) ((1)85%61תנוס96) = =(6009)1244%00 /) א1 8. 7 ((11טזתגוס),0, 160 )1,610 -- 138501 ת 600 -- (158501)פטוסזפ385%6,0,6 וטק 4 6+ 7 [4811 +26 5 (ל הסתגזט) 7 (1ז66תטס-),508111. 66]) 7 11038566 צ1 6 (ש בסתגזט) 7 (45801 %תג1ט) 2 [7 | [? סמ 3זפ) 7 [50811,0 16 7 1106 7 16ק3566/7/0/40 אתג1ט) 3 ₪ | (מתגוזסץ) (2/15883 0110395מ1) 83 מו 1סותטס) |10 | | | מקלידים ב 1קופ ‏ ]. 1 1 - 0 6 : 01 -- 1 6 + סק 4 | ו (06/ 001 1 0 )-----=-- (נתנ81)10 4011 15 בחר והקש פמדאם 883 16 גליונות אלקטרוניים איור מספר 3 חיבור מקרו לסימולציה של "לקטוף תפוחים" לולאת [... ז) המפעילה מונה פעימות ומעצור 01 ו-51001 באיור מספר 3. ב-1ק8 נכ- תוב את הביטוי ]-(1109) סז וכך תפסיק הלולאה לפעול כאשר העצ יחיה ריק ויהיה גו- דלו אשר יהיח. את פעולת הקטיף עצמה נדמה בגיליון על ידי שילוב הפונציה א6866 עם המקרו |.. ואק) ועם הפקודחה 13:86 6פַחג3. הראשונה מעתיקה את התפוח ממקומו בעץ, השניה שמה אותו במקומו בסל והשלישית מוחקת את התפות הנוכחי מהעץ. לא נשתמש בפקודה סטט!א כדי לא לשבש שמות תחום. לביצוע ההדמיה יש צורך לשנע מידע אל תוך הפקודות הללו במ- הלך המקרו: 4 הפונקציה א66םו₪0 צריכה לדעת את מיקומו של התפוח הבא לקטוף. לשם כך נשלב בתוכה את מונה הפעימות של הלולאה כארגומנט המודיע מהיכן לשלוף. 4 הפקודה ₪36 6אַתג43 | צריכה לדעת את מי- קומו בע של התפוח שה עתה נקטף. למטרת זו נכתוב בגיליון תת-שיגרה במבנה של משוו- אה חיה. תהיה או משוואת מחרוזת שמחזירת בוּמן אמת כתובת של תא בגיליון כפונקציה של מונה הפעימות של הלולאה (ראה 461 באיור מספר 3). שינוע כתובת זו אל תוך המ- קרו מתבצע על ידי הנוהל הפשוט ‏ - -| 0671 )6 4 פיסת המידע הבאה דרושה כדי שה [... וטק) ידע היכן לשים בסל את התפוח שנקטף. שהרל את התפוח הראשון שמים בתחתית הסל, השנל מעליו וכך הלאה. מידע זה מגיע ישירות אל תוך ארגומנט. מספר השורה של ה-(... וק) על ידי המשוואחי:. : [-(113561 )62001-(1185801 )08 4 משהתמלא הסל יוצא המקרו מהלולאה. אם נבחר בחלופה ייתן לי סל ריקי צריך המ- קרו לדעת היכן התפוח הבא לקטוף שכן עתה נמצא העצ במצב של לא מלא ולא ריק. מידע זה צריך לייצר ולשנע אל תוך המקרו. המידע הזה מופיע במונה הפעימות ברגע שנפסק הק- טיף כאשר הסל התמלא. לכן, לפני שימשיך, מעתיק המקרו את המספר ממונה הפעימות אל תחוס בשס [0גו5 ורק אז יקרין את התפריט לבחירת החלופות. כפי שרואים באיור מספר 3, [וזגופ | הוא הארגומנט חשני בלולאה. לפיכך, משתופעל הלולאה מחדש להמשך הקטיף תת- חיל הספירה במונה הפעימות ממספר זה ולא מאפס כבמצב של עף מלא. ומכיוון שכל המידע על כתובות לצורך הקטיף הוא פונקציה של מונה הפעימות ימשיך הקטיף אל הסל החדש בדיוק מהמקוס בו הסתיים כאשר הסל הקודם התמלא. מנגנוני החישה ונוהלי שינוע המידע אל תוך המקרו שתוארו עד כאן לא מכסים עדיין את כל האפשרויות. למשל, כיצד יחוש המקרו וי- עביר מידע אם התפוחים בע אינם ברצף. = איור מספר 4 תפריט לשילוב אדם- מחשב צא 4 סולם 3 צא לגיליון -. מזיזים את הסולם נטף) ]1016306 [3 ו ]2 - ] בסםאזס) סל 2 | קטוף 1 נטמסוא % 0 תפוחים מלוא הסל תן לי סל ריק עד כאן עסקנו בתשובות לשאלה: ייכיצד :ודע המקרו את מה שהוא צריך לדעת לביצוע חד- מית הקטיסיי. כלומר עסקנו באפיסטמולוגיה של שינוע. הבה נבחן עתה את סדר הפעולות במקרו. סדר פעולות המושג "סדר פעולות" חוא מרכוי בכל תכנון ופיתוח. משמבינים את סדר הפעולות המ- תרחשות במציאות אפשר להבין גס את סדר המטלות במקרו ואת סדר הפעולות בתוך כל מטלת מקרו. עד כה ראעו שיש שני סוגים עק- ריים של סדרי פעולות - סדר פעולות לשינוע מידע וסדר פעולות לביצועים. בין שני אלה יש יחסי תלות כשמדובר בתרחיש דינמי. בעורת איור מספר 3 נבחן עתה את השתלשלות הע- בונים, עם הפעלת משפט מקרו 6 (איור מספר 3) נק- לעים לפרשת דרכים: הלקטוף, להחליף טל או להזי את הסולם (התפריט באיור 4). כאן נראה כאילו לוקה החיבור בחטר מכיוון שה- החלטה לא מתבצעת אוטומטית על ידי המקרו אלא אדם מתבקש להתערב ולהחליט. כדי שגם החלטה זו תתבצע בלעדי אדס יש להרחיב את תרחיש הקטיף ולכלול אותו כמודול במערכת יחסים רחבה יותר. אך אס נמשיך את קו המ- חשבה הזה עד אין סוף נווכח עד מהרה כי ברגע מטויס יש צורך בהתערבותו של אדם כדי לבצע בחירה. דהיינו לא ניתן להפעיל או- טומציה בלי יד אדם שתלתף על כפתור. ובכן, לחצנו על הכפתור ובחרנו "קטוףיי בת- פריט שבאיור מספר 4. מיד עם הפעלת הלולאה יישואליי המחשב - מה יש בכל אחד מהתחוּמים חסותטס6 , 50811 ו-5/001 וממשיך: ייאם מונה הפעימות גדול מה- מעצור - מפסיקים לקטוף, אחרת מתחיליס את הקטיף כאילו הגענו לפעולה מספר 111גו5". עכשיו, לפני שמושיטים :ד מדומה אל ציור מדמה תפוח בתחום מדמה עץ - אם מדמה הסל מלא מעתיקים את מנין הפעימות אל 1 , מקריניס את התפריט ומחכים לה- חלטח, אחרת מסתעף חיבור המקרו ועובר למ- קרו חקוטף. העתקת התפות המיועד מהעף אל הסל מת- בצעת על ידי שילוב של פונקצית 6910658 כא- רגומנט הרביעי של פקודת המקרו (... ווק). ומחיקת התפוח הנוכחי מהע מתבצעת על ידי מחרוזת פקודות המקרו 4011[2 )16 . וחוזר חלילה. גליונות אלקטרוניים סיכום בכל פיתוח יישום מקרו בגיליון אלקטרונל צריך המפתח לחתייחט במודע אל נושא השי- נוע. בשינוע אנו: מבחינים בין תזוזות בפועל בגיליון לבין שינוע של מידע הדרוש לביצוע תתזוזה הנוכחית כפונקציה של השעויים שחוללה התזוזה הקודמת. חיבור המקרו אי- ננו רק מחרנזת תווים אלא תשלובת מורכבת מתשתית שהוכנה מראש .יחד עם מחרוזות משפטי המקרו - י"אינטרה מקרו" אס תרצו. בעת הקמת אינטרה מקרו אני נותן את דעתי על כמה דברים - מחזיקי מקום, מנגנוני חישה, מודולריות וסדר פעולות. וכולס בכמה מישורים במקביל: בהבנת צרכי המשתמש - מקורות המידע ומבנה הפלט; בהקמת הת- שתית (טוסטזו3-5זות1) בגיליון; ובכתיבת מח- רוזות המקרו. בחודש הבא בחודש הבא אתייחס במדור ה לנוהלי 45011 לטיפול ברשומות בודדות שנשלפות מהדיסק כאשר: מספר הרשומות בקוב בדיסק איננו ידוע מראש (מספרן יכול להיות אין סופי) ואו- רך הרשומות משתנה ואיננו ידוע מראש לכל רשומה. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקורס מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים שהמחבר מלמד בירושלים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר) טפ: 0, ובחברת רוברט הלף: בתל- אביב טל: 03-5612040 ובירושלים 6, במוסדות ובמפעלים. (6) רן אברהמי, יועצ מיחשוב ומפתת 5- שומים. טל. 02-792768 (גם בערב). איגוד המשחמששים במחעובים איעויים ב שראל ‏ ליד המכון לריון העבודה והייצור שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 03-5616284 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 09 איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל הינו עמותה ללא כוונות רווח, הפועל בחסות המכון לפריון העבודה והייצור. דמי החברות לשנה הם 85 ש"ח ותמורתם ניתן להשתתף חינם בכל המיפגשים. קוראי 5אז614637ע / המהדורה הישראלית מוזמנים לבוא ולהתרשם חינם מאחד המיפגשים. ריכוז תאריכי מפגשים והודעות (94/3) כל המפגשים מתקיימים בשד' יהודית 30 בשעה 17:30 > מפגשים כלליים: 4 - רפי כהן, מנהל השיווק של אינטל-- ישראל ירצה על טכנולוגיות 0 4 - חברת פקה, נציגת 6 מארה"ב תציג תוכנות עסקיות וגרפיות לעבודה בסב'בת פוטטחו)). = סדנת החודש: בחודש מרץ 94 תתקיים סדנה בת 4 מיפגשים בנושא 4005%, בהנחיית :יצחק נחום. הסדנה מיועדת למתחילים המעוניינים לעבור 4 תחת 40055. התאריכים: 1, 8, 15, 22 במרץ. + קבוצת טיפים וטריקים ל-26 - מרכז ד"ר שאול טל 4 - תוכנות הדפסה "חכמות" (ספולרים, שליחת קודים למדפסת, הדפסת כמה עמודים בדף אחד, עימוד טקסטים להדפסה, מדבקות, מעטפות וכו"). , 4 - שלמה פרץ, מומחה לתוכנות גרפיות, ירצה על תכונות של פורמטים גרפיים שונים וכיצד להמיר ביניהם. 1 6 ישואל אפויל 1994 140 בניגוד לדעה המקובלת, ה-01.8 היו נושא פשוט ולא מורכב. ברמת המשתמש, מתמצה הנושא בהכרות עס סעיף נוסף בתפריט, אין הוא שונה מבחינת המשתמש מתהליך החי- תוך וההדבקה הרגיל. משוס מה נחשב הנו- שא בידי רבים כנושא מסובך ורבות בו אי-ההבנות. מונחים וזימזומיליס ( 8022 5 כמו 1 01% 2 =תטתסקותס 01 ,סכ ,018-22 ז 001.2 זסתנג)םס6 ועוד כמה מונחים מבלבלים, מכסים את הנושא במעטה מי- סתורי, המרתיע כל מי שמעוניין להבין מה קורה בו. הרעיון מאחורי סדרת מאמרים זו הינו, מצד אחד, להציג את הפן הפשוט והקל של השימוש ב-01.2, בצורה שכל משתמש ללא רקע טכני יוכל להבין ולבצע, ומצד שני, לפתח ולהסביר לעומק את כל המונחיס וה- זימזומילים המסתתרים מאחורי התהליך, מבלי להשתמש במונחים טכניים מורכבים, במיליס פשוטות המובנות לכל משתמש חלו- נות. ההנחה הינה שאתה משתמש בחלונות. אנו נשתמש לאורך כל הסדרה בדוגמאות מע- שיות, המשתמשות אך ורק בכלים הנמצאים בכל מערכת חלונות. כל נושא יתורגל שלב אחר שלב. בנוסף ינתנו מספר דוגמאות נו- ספות, שיפנו לפעמים לתוכנות נוספות, אולס אלה יהיו רק בנוסף לדוגמאות דומות המ- שתמשות אך ורק בכלים הנמצאים בכל מע- רכת חלונות. זה איננו מסוג המאמרים אותם אפשר לקרוא בניחותא, במיטה או באו- טובוס. זה מאמר מעשי, המצפה מהקורא לבדוק ולנסות כל שלב וכל דוגמה על המ- חשב. אז הפעילו את המחשב שלכם, הזניקו את חלונות ונצא לדרך. השאלה המתבקשת הינה מה זה 101.8 מא- חרי ראשי התיבות עומדות המילים 6ט0 קתו80סמו 6ת3 פַתואתג1 או בתרגומן העברי יקישור והטמעה של עצמיסיי. לפני הדיון ב-.01, בו נסביר מה מסתתר מאחורי המו- נחים, עלינו להבין לעומק את המנגנון החי- תוך וההדבקה הרגיל של מערכת חלונות. מונחים: 6 - חיתוך, גזירה, הסרה. ץק - העתקה. 6 - הדבקה, צירוף, שתילה. 6 - לוח גזירים. רקע היסטורי אם למישהו מכם יצא לעבור בבית דפוס מהדור הישן (הנפוצים באוצנו ומשמשים את מירב העיתונים, השבועוניס והירחוניס 6 ישואל אפויל 1994 8 לעווק חלק א': מבוא לחיתוך והדבקה מאיר גד, מנהל מו'5 חברת ידאג בע"מ מדריך מורשה של ץווצזסטנת! |1ספסזסו]א בארף), הוא יקבל הלס מהצורה שבה מכי- ניס את הגלופות מהס מודפס העיתון. כאשר העורך בא ואומר ייתזיז לי בבקשה את המ- אמר הזה, או המודעה הזו, למקוס אחר בע- מוד'י, יושב בחור עס סכין או מספריים והוא פשוט חותך את המאמר , ממקס אותו מחדש בעמוד המתאים ובמקום הנכון ומ- דביק עס נייר הדבקה מיוחד (שאיננו נראה בצילוס). כך מתבצע תהליך העימוד עד לרגע שבו מחליט העורך כי העמוד מושלם. לאחר סגירת העמוד, מצולס כל העמוד במצלמה מיוחדת ומצילוס זה מכינים את הגלופה להדפסה. כמו שכל מנתח (וכל מוהל), דואג לשמור את כל השאריות ממה שהוא חותך, גם הבחור הנייל עושה זאת, ויש לו מעין מהדק כביסה גדול (מאלה שקוניס בחנויות של ציוד מש- רדי), המשמש כתפס לכל אותם קטעי מא- מרים ומודעות בהם ישתמש, אולי, בעתיד לפי הוראת עורך העמוד או, לחילופין, יזרוק אותס לפח לאחר סגירת הגיליון. יש לציין שלפעמיס לא מבקשיס מהבחור לחתוך ול- העביר חומר, אלא לשכפל קטע מסויים, פעם נוספת, בעמוד אחר. במקרה כזה גוזר הבחור את הקטע המתאים, מצלס אותו ומ- דביק את הצילוס במקוס החדש, כאשר הוא מחזיר להמקוס הישן את החומר המקורי. המונחים של גזירה, העתקה והדבקה הינם מונחיס השאולים מעולס הדפוס וההוצאה לאור שולחנית. הגזירה הינה סכין החיתוך, ההעתקה הינה מכונת הצילוס, ההדבקה הינה השעווה המדביקה את הגזיריס לעמוד ואילו לוח הגזיריס הינו אותו מהדק האוחז את כל הקטעים הממתינים לתורס. מערכת חלונות נועדה להיות פשוטה וקלה למ- שתמש. הרעיון הוא שהדברים נעשיס בצורה קלה ואינטואיטיבית. הנחה בסיסית היא שלמשתמש אין רקע במחשבים, לפיכך ברגע שהגיעו לשאלה כיצד להעביר חומר ממקוס למקום, חיפשו מטפורה או דימוי שיהיה ברור וקל למשתמש שאין לו כל רקע במ- חשבים. תהליך הדפוס המתואר לעיל הינו דימוי קל לעיכול. מיבוי המטבורה נמפה עכשיו את הדימוי למציאות. התהליך בו מעביריס יחידת מידע, אותה אנחנו מס- מנים, מהמסמך שעליו אנחנו עובדיס למחסן לצורך שימוש במקוס נוסף הינו תהליך החי- תוך. בתהליך זה פיסת המידע נמחקת מה- מקוס בו היא נמצאת ומועברת ללוח הג- זירים. התהליך בו מעתיקים יחידת מידע מהמחסן אל המסמך שעליו אנחנו עובדיס הגו תהליך ההדבקה. בתהליך זה פיסת המידע אינה נמחקת מלוח הגזירים. ישנס כמה הבדלים מהותיים בין התהליך כפי שהוא מתבצע במחשביסם לבין התהליך כפי שהוא מתבצע בעולם הדפוס. ראשית, בניגוד לדפוס, המהות המועבות :כולה להיות כל דבר שיש לו ייצוג אלקטרוני. לא רק מלל ותמונות אלא גס קול, צלילים, סרטי אנימציה, ווידאו ועוד רבים אחרים. שנית, המחטן הינו מכונת צילוס אוטומטית, דהינו, גם אס אתה מדביק מלוח הגזיריס משהו לתוך המסמך שלך, אתה מקבל עותק בלבד של המידע ואילו העותק המקורי נשאר על הלוח (הצילום נעשה אוטומטית). מה שאומר שתהליך ההדבקה אינו הרסני למידע אלא ניתן לבצע אותו כמה פעמים שרוצים, מבלי שנצטרך להכניס שוב את המקור ללוח הגזיריס. שלישית, בניגוד לדפוס, ההעתקה יכולה לה- עשות כמעט מכל דבר לכל דבר, כלומר לא רק מעמוד לעמוד באותו מסמך, אלא גס מיישוס ליישוס, שיכוליס להיות אפילו שו- ניס לחלוטין במהותם. כדוגמה להעברה כזו ניתן לקחת העברה של קול מתוכנת הה- קלטה אל מסמך מודפס. אין ספק שמדובר פה על שתי מהויות שונות ולמרות זאת אנו משת משיס באותו מנגנון. ולבסוף, הבדל נוסף מעולס הדפוס הוא, שב- מחשב יש מקוס ליחידת מידע אחת בלבד בו זמנית, כלומר אין על לוח הגזיריס מקוס למספר פיסות מידע, אלא רק לפיסת מידע אחת, האחרונה שהועברה, והקודמת נזרקת לפח. ישנס אמנס דרכים לשמור ארכיון של חיתוכים (כמו שנראה בהמשך), אבל בעבודה יום-יומית, החיתוך או ההעתקה מוחקים את מה שהיה בלוח הגזיריס ושמים במקוס זה את הקטע החדש. דבר זה מקל בסופו של דבר על המשתמש, שלא צריך לזכור את כל מה שהוא שלח אי פעם ללוח הגזירים, אלא רק את האחרון. הדבר גם מקל על המחשב, כי כמו שנראה בהמשך, לוח הגזירים יכול להיות זללן גדול מאוד של משאבי זכרון. תרגיל בחמש אצבעות את כל נושא החיתוך וההדבקה נמצא בדרך כלל תחת תפריט עריכה. <איור 1> תרגיל: 1. אצל יימנהל היישומים" ( םסגוגסו1קקה זטקתג]א) פתח את היישוס "מברשת הצבעיי (ת5גח18ת81?) וקשקש יצירה כלשהי, המיצגת את נטיותיך האומנותיות האישיות (אל תק- דיש לזה יותר מדי זמן). 2. חזור למנהל היישומיס ופתח את היישוס י"יתמלילן" (₪ם) והקלד מספר משפטים יצירתיים (סתס בשביל העניין). 3. חזור למברשת הצבע והשתמש בכלי המ- ספרייס כדי לסמן אזור כלשהוא של הציור (לא חייבים את כל היצירה). 4. מתפריט יעריכהיי במברשת הצבע בחר בייהעת ק". 5. חזור ליישוס תמלילן ובחר בו מקוס כל- שהו. 6. מתפריט ייעריכהיי בתמלילן בחר ייהדבק". זה המקוס לעבור אחר כל הצעדים הללו, אחד לאחד, בצורה מעמיקה יותר: שלב א: פתחת יישוס אי ואתה עובד עימו. | בשלב כלשהו אתה מעונין להעביר קטע ממנו ליי- שוס בי (או למקוס אחר ביישוס א). עליך, קודםס כל, לסמן את האזור שאותו אתה מעו- ניין להעביר (בדרך כלל על ידי גרירה עס העכבר). עד לשלב זה לא בצעת שוס דבר הקשור ללוח הגזיריס של המערכת, שכן כל הפעולות בשלב זה הגם בתחום היישוס שלך בלבד. שלב ב: אתה מבצע גזירה או העתקה של הקטע אותו סימנת בשלב אי. ברגע שאתה מבקש גזירה או העתקה, היישוס שלך מתקשר עס לוח הגזירים של המערכת. בשלב ראשון מנו- 08 לעומק קה הלוח מכל מה שהיה בו קודם, לאחר מכן היישום שלך שולח ללוח את הקטע אותו סימנת. מרגע זה ועד לשליחת קטע אחר, קטע זה בלבד נמצא בלוח הגזיריס וכל מה שהיה שס קודס נמחק. שלב ג: פתחת את יישום בי ואתה מעונין להעביר אליו את שנמצא בלוח הגזירים (או לחילופין אתה נשאר ביישום אי ומעונין להעביר לנ- קודה כלשהי בתוכו את מה שנמצא בלוח). קודס כל עליך לסמן את המקוס אליו אתה מעונין להעביר את המידע. (בדרך כלל על ידי לחיצה עס העכבר). עד לשלב זה לא בצעת שוס דבר הקשור ללוח הגזירים של המערכת, כל הפעולות בשלב זה הינס בת- חוס היישוס שלך בלבד. שלב ד: אתה מבצע הדבקה. בשלב זה היישוס בו אתה נמצא מתקשר עם לוח הגזירים של המערכת ומעתיק ממנו את המידע אל המ- קוס המתאים ביישום בו אתה נמצא. ותהליך ההעתקה אינו פוגע. בחומר המקורי, כך שאתה יכול בהחלט לבצע מיד הדבקה נו- ספת של אותו חומר למקומות אחריס במ- סמך כמה פעמים שתרצה. החומר יישמר בלוח הגזירים עד אשר תצא מחלונות, או עד אשר תבצע הדבקה של חומר אחר (דבר שי- מחוק את המידע הקודם מלוח ההגזירים וי- מלא אותו בחומר החדש). מאחר ובזמן הה- דבקה היישוס מעתיק אליו את תוכן החומר שבלוח, אין ליישוס בעיה עס זה שתוכן לוח החיתוך מתחלף, שכן יש לו את ההעתק שלו והוא אנו תלוי יותר בחומר שבלוח הג- זירים. מגדל בבל התהליך נראה כל כך פשוט, כך שאתה נוטה לחשוב שכך זה באמת עובד, אבל המציאות שונה ואיננה אידיאלית כל כך. מגדל בבל איננו רק סיפור מימי התנייך ואינו רלוונטי רק לשפות מדוברות. גס במחשבים ישנס צורות שונות של שימור מידע. יש מלל פשוט, ויש מלל מורכב, הכולל בתוכו מידע על הגופן וגודל האות. יש 4 תקנים מקובליס לשימור תמונות (ועוד כ-20 פחות מקובלים). יש גם מספר תקנים מקובלים לייצוג קול. ועוד לא הזכרנו כלל תקנים לייצוג סרטי אנימציה, וידאו ועוד כמה דברים. המצב האידיאלי שהצגתי לעיל, הוא פשטני ומהווה עיוות רציני של המציאות, כי מי ערב לנו שיישוס בי בכלל מבין את הייצוג את המידע שנתן לו יישוס איו נדגיסם את הבעיה באמצעות ניסוי פשוט (זוהי בעצס חזרה על התרגיל הקודס, הפעם על ייפנקס הרשימות'י במקוס התמלילן): 1 אצל מנהל היישומיס פתח את היישוס מברשת הצבע (תח8/ח1ג?) וקשקש יצירה כלשהי המיצגת את נטיותיך האומנותיות האישיות (אל תקדיש לזה יותר מדי זמן). 2. חזור למנהל היישומיס ופתח את היישוס "פנקס רשימות" (97364וסא) והקלד מספר משפטים יצירתיים (סתם בשביל העניי). 3. חזור למברשת הצבע והשתמש בכלי המ- ספריים כדי לסמן אזור כלשהוא של הציור (לא חייביס את כל היצירה). 4. מתפריט ייעריכה" במברשת הצבע בחר ייהעתקיי. 5. חזור ליישוס פנקס רשימות ובחר בו מקוס כלשהו. 6. מתפריט ייעריכהיי בפנקס הרשימות בחר ייהדבק." ודו וו הפתעה! הקטע של ייהדבק" צבעו אפור ואי אפשר לבצע הדבקה! למה! ההסבר פשוט, פנקס הרשימות איננו יודע לקרוא ולטפל בתמונות הוא מוגבל למלל בלבד. לעומת זאת, מברשת הצבע יו- דעת לייצר רק תמונות. גס אס השתמשת במברשת הצבע במלל, לאחר שהוא נכתב, הוא מאבד את תכונות המלל שלו והופך לת- מונה בלבד. אין ספק שיש חומר בלוח הג- זיריס (בצעד 4 ביצעת העתק), אבל למרות זאת ההעתק בפנקס הרשימות הוא אפור כאילו אין כלוס בלוח, מה שאומר שלא תמיד חיתוך והדבקה עובדיס כמצופה. ברור שכל מי שמפתח ובונה יישוס מסחרי יהיה מעונין שהוא ידע לכתוב כל פורמט ול- תצוגה גדור %+ הצתק 6+ הדבק וו הוספת אוביקט... הצצ חמונה 9 גודל החונה 6 ישואל אפריל 1994 חיפוש ‏ תו 12 קרא כל פורמט, כי אז מבחינת המשתמש הכל עובד חלק והתמונה האידיאלית שציינו לעיל עובדת. אבל יש יותר מדי ייצוגים של מידע, אז מה עושים! הפתרון המקובל בת- עשית התוכנה הוא שכל יישוס כותב ללוח הגזיריס את אותו המידע בכמה ייצוגים נפו- אים. במקביל, כל יישום יודע לקרוא מלוח הגזיריס במספר ייצוגיס נפוציס ואז יש סי- כוי טוב שבין כל הקומבינות תמצא אחת שמאפשרת לשתף פעולה. אבל אין זה מבטיח שתמיד התרגיל יעבוד (במו שראינו בניסוי הקודס). שקיבות כואבת חשוב להדגיש שכל התהליך הזה שקוף למ- שתמש. הוא לא מודע לכך שבזמן שהוא מבצע ייהעתק", נרשמים ללוח הגזירים ''- צוגיס שוניס של אותו מידע. אבל המחשב מודע לזה באופן כואב. כל ייצוג תופס זּכ- רון ולמרות שישנן טכניקות לצמצס את השטח שתופסים כל הייצוגים, עדיין יישוס מורכב יכול לסתוס את הזכרון בייצוגיס רביס של אותו מידע. אתה, כמשתמש, תחוש בכך כשכמות הזכרון החופשי במערכת תקטן ללא הסבר מתקבל על הדעת (מי זוכר שהוא עשה לפני כן העתק לתמונה מורכבת!). טוב, לפחות עכשיו אתה יודע למה. על מנת להסיר ספק יש להדגיש כי עדיין העקרון, שתמיד יש בלוח הגזיריס דבר אחד בלבד, הינו נכון. מבחינת המשתמש, נמצא שם רק דבר אחד בייצוגים שוניס, על מנת לאפשר תקשורת יעילה בין היישומיס השו- נים. אולס עניין הייצוגיס השוניס הינו שקוף למשת מש ומהוה 'יענין פנימייי של המתכנת. מבחינת המשתמש יש שם רק יידבר אחדיי. כמו שנראה בהמשך הסדרה, 01.5 פותר את הבעיה הזו (ועוד מספר בעיות) בצורה הרבה יותר חכמה. הסיכוי שיישוס העובד עס 01 ייכשל בגלל אי התאמה בייצוגיס הינו שואף לאפס. זו גם הסיבה לכך שהוא בסופו של דבר יותר נוח למשתמש מאשר החיתוך וה- הדבקה הרגילים. כלים לחקירה בכל חקירה ראויה לשמה משתמש החוקר בכלים שונים על מנת לראות יותר טוב מה קורה. יש כאלה המשתמשים במיקרוסקופ ויש כאלה המשתמשים בטלסקופ, תלוי מה רוצים לראות. לנושא שלנו יש כלי חקירה ובדיקה, שנבנה במיוחד לחקר לוח הגזירים. הכלי הזה נקרא ייתצוגת הלוח" 6 ישואל אפריל 1994 018 לעומק (ז6ש16 0ז804ק0[1). | את היישום הזה תמצא בקבוצת תונג]א, אצל מנהל התכניות, ובעזרת הכלי הזה נבצע ונלמד מספר דבריס מענייניס. אס נפעיל את היישום תצוג הלוח ונסתכל בו - ומה שיותר מענין, נעיין בתפריטיס שלו - נגלה מיד מספר דברים מענינים: קודס כל, אס יש משהו בלוח הגזירים, מיד נראה אותו בחלון של תצוגת הלוח, כך שהיישוס כשמו כן הוא. שנית, בתפריט העריכה שלו תמצא פקודת יימחק". כמו שכבר הוסבר מקודם, הדוך הרגילה למחוק את תוכן לוח הגזירים, היא באמצעות הכנסת קטע חדש במקוס מה שיש בתוכו. שימוש ביישוס תצוגת הלוח, הינו דרך אלטרנטיבית לריקון לוח הגזירים, וזאת על ידי שימוש בפקודת מחק בתפריט עריכה. בשביל מה זה טוב! בעיקר במצביס של חוסר בזכרון, שאז אנו מעוניניס להרוויח כל בייט פנוי בזכרון. שחרור השטח התפוס על ידי תוכן החיתוך (על ייצוגיו השוניס) יכול להוסיף לנו זכרון פנוי. <איור 2> שלישית, בתפריט ייקוב+" של תצוגת הלוח יש ייפתחיי ויישמוריי. הדבר מרמז על היכולת שלנו לשמר את התוכן של לוח הגזריס בקו- בץ, או לחילופין, למלא את תוכן לוח הג- זירים מקובץ, במקוס להשתמש בפקודות העתק או גזור כמקובל. שימוש בתכונה זו של תצוגת הלוח מאפשר לנו לבנות ארכיון של חיתוכים, תמונות ודבריס אחרים, גס מבלי שנצטרך להפעיל לשס כך את היישוס שייצר אותס במקור (שאולי שאינו כלל בר- שותנו). במהלך החקירה שלו יכול הקוב הנוצר באצעות פקודת יישמור" לתת לנו מושג כמה שטח תפס המידע שעל לוח הג- זירים (על יצוגיו השונים) בזכרון (בדרך כלל אותו גודל). לאיור 3> יש לציין כי בדרך כלל נוח יותר למלא את לוח הגזּירים באמצעות התוכנה המקורית, קובץ צריכה אז מה היה לנו -% 61 7 11604 חזזם-ז זדורוצ טקסט טקסט 05 תוך כדי שימוש בפקודות העתק וגזור, אך טוב לדעת שיש לנו גם דרכים אחרות. רביעית, באמצעות תפריט התצוגה נוכל לר- אות כי כל מה שסיפרתי לעיל, על הייצוגיס השונים של המידע בלוח הגזיריס, באמת נכון. בדוגמה נלקח מלל מתוך התמלילן ואנו רואיס שלמרות שמדובר במלל בלבד, שומר לוח הגזיריס את המידע בשלושה - צוגיס שוניס, מלל, מלל 1אם0, ומבנה פנימי של התמלילן. <איור 4> תירגול חוזר בצע מחדש את התרגיל הראשון, הפעס כאשר תצוגת הלוח פתוחה (ואולי ממוקמת בפינת המסך כך שלא תהיה מוסתרת), וצפה במה שמתרחש שם בכל שלב ושלב של הת- רגיל. עצור בכל שלב ובחן באמצעות תפריט התצוגה את הצורות השונות של המידע הנ- מצא בלוח הגזירים. עד כאן חלק אי של המאמר. למרות שנראה כאילו שלא דברנו בכלל על 01.5, ככל שזה נשמע מפתיע, זה (כמעט) כל מה שאתה צריך לדעת על מנת להשתמש ‏ 01₪. כי, כפי שציינתי בהתחלת המאמר, התהליך מבחינת המשתמש הינו אותו תהליך פשוט יום-יומי של חיתוך והדבקה. המשך המאמר בגיליון הבא של 8א0421/א 6ת. - / חופשי על הדיט חוכנת החודע: ניקוי הדיפק מקבצים כטולים מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשבים בעיימ בכל דיסק קשיח מצטברים עס הזמן הרבה קבציס כפולים שיהיה לך קשה לאתרס. הס תופסים מקוס יקר בדיסק ללא כל תועלת. כל ניסיון לחפש אותם באופן ידני נדון מראש לכישלון, לכן הפתרון הוא תוכנה '5- עודית לחיפוש קבצים כפולים. אולם, מס- תבר שגם תוכנה כזו אינה נותנת תמיד פת- רון שלס לאיתור קבצים כפולים וזאת משתי סיבות: 1. קובץ כפול אינו בהכרח בעל שס זהה, כלומר יכוליס להיות בדיסק שני קבציס זהים בתכולתם, אך בעלי שמות שוניס. 2 קבצים בעלי שמות זהים יכולים להיות שוניס בתכולתם, כלומר איתור שמות זהיס אנו מהווה תנאי מספיק לצורך הגדרתם ככפולים. 0 6 66ג6ו!קות התוכנה .201 נועדה להתמודד בדיוק עס בעיות אלו. אופציות האיתור החזקות שלה יתנו מענה לכל בעיה של איתור קבצים כפו- לים. כל משתמש יוכל למצוא בה את אשר הוא רגיל בו, כי התוכנה מאפשרת עבודה בתפריטים וגם הקלדה ישירה בשוות הפ- קודה של דוס. בעזרת כמה דוגמאות נמחיש כיצד מתמודדת ,פע עס בעיית איתור הקבצים הכפולים בדיסק: 1. הרצת התוכנה ללא שוס פרמטרים מציגה את מסך התפריטים, שממנו ניתן להגדיר את כל אופציות החיפוש. לצורך התרשמות רא- שונית, נבחר בתפריט ם808 תוקס2<חטת (הכוונה לבחור בתפריט הראשי תטא ומן התפריט הנגלל שייפתח נבחר ב-ה603 חנק6ם) ונריץ את התוכנה כדי לחפש שמות קבציס כפולים בכל הדיסק. התוכנה תגלה שמות כפולים רבים ובתוכס גס כאלה שהקבציס עצמס אינס כפולים וזאת מפני שהשתמשנו בברירת המחדל הרחבה ביותר של אופציית החיפוש. רשימת הקבצים הכפולים תוצג למסך בזוגות (או בשלשות, רביעיות וכוי בה- תאם למספר השמות הכפולים) ולפי סדר האלפבית של שמותיהם. כאן יהיה עליך לה- חליט מה לעשות בהם. תוכל לסמנס ול- מוחקם מיידית, אך תוכל גם לצפות בהס או לבצע השוואות יסודיות יותר כפי שתראה בהמשך. 2 נגביל עתה את החיפוש. למשל, נבקש שה- תוכנה לא תחפש בתוך קובצי אוכיב, כי שס היא מגלה הרבה שמות כפולים (כמו מאכגתא וכוי) והחיפוש בארכיבים אווך זמן וב. לשס כך נבחר בתפריט 5 1016 <קט56 ונבטל את ברירת המ- חדל שחיפשה בתוך ארכיביס. 3% 85 ,2 27 4 20608 9 3 (60) 3.48 0ץ9 ב זו 20 : 66| 0 וז 5 +80 נוכל גס להגביל את החיפוש באמצעות הג- דרת תווי הכללה. למשל, אס ישנס בדיסק קובצי עיבוד תמליליס בעלי הסיומת ‏ 1%7, נוכל לבקש שחיפוש יאתר את הקבציס הכ- פולים רק עס סיומת זו. 3. עתה אנו מגיעים לאופציות החיפוש הח- זקות יותר שבעזרתן נוכל להיות בטוחים שהקבצים שגילינו אכן כפולים. לצורך זה נבקש מהתוכנה לאתר קבצים כפולים על-ידי בדיקה מהירה של ה-0806 של כל הקבציס בכונן (1006<185)/1185 ת508<קט)50) . בדי- קה זו היא מהירה ביותר ומשווה את תכולת הקבציס ב- 686 של 32 ביט. היא מאפשרת טעות בזיהוי קבצים כפוליס ברמה של אחד למיליון. על המסך יוצגו הקבצים הכפולים לפי סדר גודלס בבתים. בצפייה במסך בוו- דאי תופתעו לראות שקבצים זהים רבים נו- שאים שמות שונים ויהיה קשה להחליט אם למחוק את הקבציס הכפולים האלה או לא. כדי להחליט אם אכן הקבצים זהים באופן מוחלט, נוכל לבצע השוואה מעמיקה יותר בעזרת התפריט 5לוּ1גת8. תחילה נסמן את הקובץ הראשון להשוואה באמצעות אזג)א ולאחר מכן נעבור לקוב> השני ונבחר מן הת- פריט ב- 6זגקות60 00₪088/00 תום. על המסך תוצג הודעה אס הקבצים זהים או לא. 5 9086ְ 6 453 10 ,4 8 - שחג₪ 1 1 ה 6 : 9 : ב 1% 165 זו : 65+פות 8 0105 .2 605 .2 ו ו 0.0 0. 0. 0.8 ו 1 % (++11+ 60ה2> <שםו|> כַהַפאָ?+ <ק0א> ו המסך של וע מציג את הקבציס הכפולים ואת האפשווות לסמן קבציס, להשותם בינארית, למחוק או לצפות בתוכנס. 1425 6 ישראל אפריל 1994 14 4. נוכל לבצע מראש השוואה מוחלטת של הקבצים אס נבחר באופציה 500<קט50. 10605 בדיקה זו נמשכת זמן ארוך יותר, אולס היא מוודאה באמינות מוחלטת שהקבצים שנמצאו אכן כפולים. 5 התוכנה באה לעזרתנו בפתרון בעיה נו- ספת המוכרת לכל משתמשי התוכנות החו- פשיות: . בעיית הגרסאות השונות של אותה. תוכנה. כידוע, תחילתו של שסם הארכיב של התוכנה זהה בדרך כלל בגרסאות השונות וסופו שונה ומאופיין במספר הגירסה. לדוגמה, נניח שבדיסק מאוחסנות. שתי גרסאות של תוכנת | 13%: 115190 ו-78 1157 תוכנת החיפוש מסוגלת לגלות אפילו כפילות זו שאיננה כפילות בשם ולא בתכולה. לצורך זה נפעיל את האופציה החזקה לחיפוש קב- ציס בעלי 1 עד 11 תווים ראשונים זהים בשם (נבחר בתפריט 50321066<קט56 ) .לדוגמה, את הכפילות שבדוגמה הנייל נגלה כאשר נבקש לחפש קבצים בעלי 4 תווים + חופשי על הדיסק > ראשונים זהים. התוצאה תציג את שני הש- מות על המסך ונבחר: למחוק את הקוב הישן יותר. כדי לגלות בשיטה זו את הג- רסאות הישנות של כל התוכנות בדיסק, נצ- טרך להריץ את אופציית החיפוש הזו 8 פע- מים, כל פעם עם מספר שונה של תווים ראשוניס זהים (מומלץ להתחיל מ-8 ולרדת בהדרגה ל-1) כי איננו יכולים לדעת באיזה מקוס נמצא מספר הגירסה בשמו של הקוב. לסיכוס אס אתה משתמש ממוצע מובטח לך שתחסוך כמה מגה-בתים טובים של שטת מבוזבו בדיסק. בדיסק וגיל של 200 מגה-בתים נמצאו כ-10 מגה-בתים של קב- צים כפולים שהסתתרו בשמות זהיס תחת ספריות שונות, או בשמות שונים, או בג- רסאות ישנות של תוכנות חופשיות נה דכנות. הערכת ?רוג (בסולם של 1 - 10): התקנה - 9, ידידותיות - 8, שימושיות - 10, ריבוי אופציות - 10, תיעוד - 8. תוכנת החודש ניתנת להשגה במחסני תוכנות חופשית ב-885 ובהוצאת פוקוט מחשבים. > עברית קעשה עוצפה צאתה לאור של הגירסה הרב-לשונית של חלונות 3.1 הביאה למהפכה בתחום המינות העברי למונחי המחשב האישי. סוף סוף זכו משתמשי המחשב האישי באר לראות מילון מונחים עברי בתוך תוכנה הנפוצה: כיוס כמעט בכל מחשב אישי. מאז ראשית ימי המחשב האישי, מוזנח המינוח. הלשוני של מונחי המחשב האישי כמעט לחלוטין והתוצאה היא שכל מי שכו- תב מאמר/ספר או מפתח תוכנה, *כול לב- חור בין שימוש בשפה האנגלית, אימוץ מו- נחים המקובלים בייסלנגיי המקצועי, או המצאת מלים חדשות משלו. פתרונות אלה מביאים רק בלבול ואנדרלמוסית מוחלטת. מעתה אין עוד תירוצים: המונחים שמציעה חלונות 3.1 יהוו התחלה למילון שימושי למונחי המחשב האישי שכל כותב ומפתח תוכנה יוכל להשתמש בו.. מילון עברי-אנגלי/אנגלי-עברו = למונחי חלונות 3.1 מכון התקנים הישראלי מטפל מזה שניס ארוכות במינוח תחום המחשבים, תחת מעטה של סודיות, כך שמעטים בלבד יו- דעים על פועלו המבורך ויכולים ליישם את המונחים שלו. הפרסום של מונחי המחשב של מכון התקנים נקרא ייאינדקט לתקן :ש- ראלי 1080 עברי-אנגלי/אנגלי-עברייי וניתן 6 ישראל אפריל 1994 לרכוש אותו ב-55 שייח + 5 שייח דמי מש- לות, עייי פנייה למכון התקנים הישראלי, טלי . 2, רחי'י חייס 9 12 ת"א. 7 אותו פרסוס של מכון התקנים מביא ישועה חלקית בלבד למשתמשי המחשבים האישיים המודרניים. ראשית הוא החל להיכתב לפני שנים רבות ולכן רבים מערכיו מיושנים. שנית, רביס מהמושגים המודרניים, כגון נו- שאי חלונות 3.1, טרס טופלו בו. שלישית, יש בו מלים עבריות רבות שאינן מקובלות בקרב המשתמשים. למרות זאת, בהיותו מי- לון מקיף ויסודי ניתן למצוא בו הרבה מו- נחיס שימושייס וטובים והוא מומלף לכל מי שעוסק בכתיבה ובפיתוח תוכנה. על טהרת העברית חלונות 3.1 בגירסה הרב-לשונית החדשה היא תוכנה נפוצה ראשונה שכל מסכיה וה- עזרה הבנויה בה, כולם על טוהרת העברית. אין כל ספק שאותם מונחי מחשב שה- שתמשו בהם לתרגום העברי של חלונות 3.1 ייהפכו ברבות הזמן לתקן שלפיו יתיישרו כל כותבי העברית בספרות, בעיתונות המ קצועית ובתוכנות עבריות אחרות. = = אחד.הדבריס היפים ב-חלונות 3.1 הוא מי- לון מונחי חלונות על הגדרותיהם. ניתן לה- ציגו על מסך באמצעות. לחיצה על ייעזרה", = אחר-כך על ייתוכן" ועל "ימילון". על המסך = יוצגו ערכי המילון בעברית כשהם מסודרים בסדר אלפביתי. לחיצה על אחד הערכים תפתח תיבה ובה תוצג ההגדרה של העוך המבוקש. כדי לקבל את המילון האנגלי המ-. קביל יש לעבוד עם מימשק משתמש בא- נגלית. לצורך זה היכנס ללוח הבקרה, הגדר מימשק משת מש אנגלי ואחר כך עבור למילון באופן דומה. עד כאן הכל טוב ויפה, אך דבר אחד שכחו המתרגמים של מיקרוסופט: הם לא יצרו מי- לון עברי-אנגלי שיאפשר למשתמשים ותיקים בתוכנה להבין את המונחים האנגליים המ- קָבילים שהיו רגילים בהס עד כה. לכן, בצד ההתפעלות הראשונה מן המילון העברי, הפ- ריעה לנו העובדה שאיננו יכולים לקבל את = המילה האנגלית המקבילה. לדוגמה, מהם | הערכים האנגליים של: גזיר, גלישה, זוהר, לוח, מעומעם, סמל, הטבעת אובייקטים, שיוך ועוד. כדי להתגבר על הבעיה, השווינו את המילונים הנפרדים, העברי והאנגלי, (ל- צרנו מילון משותף, המצורף בזאת בשתי גר- סאות ממוינות: עברי-אנגלי ואנגלי-עברי. מי- לון כזה עשוי להיות כלי. עזר שימושי לכל משתמש, קורא, כותב או מפתח תוכנה ב-חלונות. הערות: 1. כל הערכים בעברית ובאנגלית נלקחו רק. > מתוך המילון של חלונות 3.1, כפי שהוא מוצג על המסך. לא הוספנו ולא גרענו ערכים. 2 כללית, מרבית הערכים העבריים שנבחרו = עייי מתרגמי חלונות 3.1, מקובלים בקוב משתמשי חלונות ולכן לא הייתה לנו כל בעיה לקבל אותם וליישמם מייד בעבודת. אולם, כמה ערכים נראו לנו בלתי מתאימים, שגויים או בלתי מקובלים והכנסנו למילון את הצעתנו (ובסוגריים את גירסתם של מם- " תחי חלונות 3.1). 3. הערת העורך ב-שא421 140 6 מקובלים מספר מינוחים עבריים השונים מאלה המוצעים עייי מי- קרוסופט וגס מאלה שמציע המחבר. לדוגמה, אנו מעדיפים לתרגם:. : עצם - פס שער - חס לוח גזירים - 6זגסטקן1ס חוצ - זס!וטס דרייבר - זטטם4 = צלמית - 1008 מדריך - 410007 דיפדוף - ספשסזט סרגל - זגט קו בקשת פיסקה - 180 נשמח לשמוע מקוראינו את דעתם בנושא זה. אובייקט 099% אובייקט מוטמע (מוטבע) 601(פ0 6600סמזס אובייקט מקושר 60[פס 60את:1 אובייקט סטטי 0060 518110 איזור זיכרון גבוה 68ז8 עזסחוסמו תפות איזור מידע 8164 חסנז4תחס)ת1 בהירות (זוהר) ץ)ופסחנותנון בחירה 010086 ביאור הערות תסגוג)סתחה גוון 6טת גופן 1חס1 גופני מדפסת ₪םס) זטוחתק > גופני מסך 10015 ח580100 גופני תוויין 65חסן זסווסות גופני 06ע61נת1 - חס 6ע1סגתך גופנים נטענים (טעונים) 8 6 גזיר ]טסוטס גלילה 501011 גלישה קגזש גרירה 412 דיסק מערכת 6158 חס)8ע5 הגדל 6לומואהוז הגדרות תקשורת 88ת86011 10811005תטהוזותסס העברת קובא בינארי ז9)פתגזו 1116 עזהתול העברת קוב טקסט ז800הגזו 116 |אסן הקטנה 160006 הרחבה 6תגקא9 התנגשות התקנים הסנות6ותס0 660106 התקן מורכב 6606 6מנוסקנתסס התקן פשוט 66106 6[קנות61 +יכרון קזסתסות זיכרון בסיסי (רגלל) זסמוסות [8תסנומסטת0ס זיכרון וירטואלי. /הסנמוסות [4טח1ש זיכרון מדפסת וירטואלי זשומגזק [הטחוש ססות זיכרון 05 - /זסותסמז 4600קאס זיכרון 615 - טנסו 08)60660 חבילה 4866אסג חלון אסשפו -‏ , חלון יישום אסתנאו תסווגס1[קקה חלון מטמך אוסשחנשי זתסותטסס) חלון ספריות שס0תנש 110010 חלון קבוצה אוס6מנאו קטסזם ח גלילה 310 801011 טפט זססגקן1פ שי טקסט בלבד ץותס ]אס יבוא אסקוחנ יישום חסנוגסו1קקה ישוס לקוח 40011090 תסו[ יישום מסך מלא 4001104100 מססז1]50נת יישום שרת םסן)8001103 567001 יציאה סק . כותרת 16 כותרת עליונה ז06פטת כותרת תחתונה זטוסס1 חופשי על הדיסק כיווץ ענף 00113256 כתובת קלט/פלט 408655 1/0 לוח ₪זהסטקן1 -‏ > לחיצה %סו1ס לחיצה כפולה 01108 400016 לחצן אפשרויות חסווטט הסגוקס לחצן ברירת מחדל חסווטט ]46/81 לחצן הגדל תס)וטכ 26נותואגח לחצן מזער תס!וטט 26נותנחוו > לחצן פקודה חסווטפ 0תגותותסט לחצן שחזר תסווס 1116106 מאגר ז16ט | = מאגר גלילה ז1!0טפ 801011 מאגר לוח המקשים ז6])וט 1690816 מדפסת ברירת מחדל זט!]טל זטוחמק מדפסת מקומית זסותתק 10081 מידע כותרת עליונה מסנ!החסתו ז6300 מזעור 6<וותותותז ממשק בקרת מדיה [10וח00 מוטו60גו ( 011)/) - 1611806ח1 מנהל התקן זסטמ6 06106 מנהל מדפסת זסטם0 זסותחק מסמך ]תסותטסס מסמך 'עד ]חסותט000 )18186 מסמך מקור 00001001 50106 מעומעם 6טוח0 , מערך 101( - ₪7 זסזוא מפת קלידים ק₪9ע16 מפת צלילים קגמו םסוק מצביע זטותוסק מקש קיצור 16 0 מקשי החיצים 8678 שסזוה משתנה של סביבת העבודה |מסותתסזנץחס 6 נושא סו ניקוי ז0168 ניתוק לאחר זמן |טססוחנ! נקודת כניסה |תוסק ם0ס1חספת1 נתיב הוגק ּ סגירה 01056 סיומת הסגוח6)א6 סימון/בחירה 50100 סינטיסייזר רמה בסיסית 16461 שס1 ו סינטיסייזר רמה מורחבת 16/61 660מ6%16 ו סמל תססג סמל כונן תססג סשת = סמל פריט יישום סטג 1161 ותגזקסזק סמל קבוצה מססג קטסזם סמל קוב מסמך תסטג ₪15 1הטמנוסס סמן בחירה זספטס מ86160/10 ספריה ע0ו0טזן ספריה נוכחית 6116000 )תסחנוס ספריית יעד 01100017 הגו ספריית מקור 6000 50106 | עלון 0₪86זט ענף גסתפזט | עץ ספריות 1166 16007 7 ערכת גופן 56 1ח10 ערכת צבע 500086 זס[סס פיקסל [טאוק | פירמוט מהיר (אתחול מהיר) /4חחס+ וש פס גלילה. זגפ 801011 פס פיצול זגפ )5011 פעיל 50166 פעילות קלט/פלט ל ססות פקודה 6הגווותסס פרוסת זמן ‏ 316 סותנ פריט ישוס 106 ותגזקסזק פתיחה חסקס צבע לא מלא זס]סס 6ג[ס>חסת צפצוף אזהרה ק6סט פתוחזגש קבוצה קטסזם קובצי ₪05 115 081501 0805013100ת6 קובץ ₪6 קובץ החלפה 116 קגשפ קובץ טקסט ₪6 אטו קובץ יישוס 16 ותגמזקסזק קוב מידע של היישום ה גזשסוק + ( ז21) 6116 ח4!10החס]תג קובץ מסמך 116 ]ח0ו40001 קודי בקרה 006065 0001701 קודי בקשת פסיקה 6מג1 065 )קנחסות (0 קישור והטמעת (הטבעת) אובייקטים ל 6 6ת8 קתואתון קפיצה קוחטן רוויה ח0ו!8זוו39 רכיבי מסך 61636815 ת60ז80 רשימת משימות 1881 185% שולחן עבודה 063%)00 שורת מפתח זג א66ת1 שורת מצב זג0 84108 שורת תפריט זג טתסחז שיוך 855001406 שם קוב שוחגחטן1 . תבנית שולחן עבודה מחטו!גק ק0ו6658 תו הכללה (כללי) :6319610 110686 תוכנית אצווה וקסוק 10 תור פטשט - -‏ - תיבה גמישה אסס 6ופוא6ת תיבת גלילה אסט 80101 תיבת דו-ש*ח אסט 418105 תיבת טקסט אס |אסו תיבת סימון אסט 61608 תיבת רשימה אסס )18 תיבת תפריט הבקרה אסט טתסות 60101 = מאפיינים (תכונות) 5סוטטתו!ה | תפריט טמטות תפריט בקרת 001 תקליטון 08% עקקסה - 185 6 ישראל אפריל 1994 16 6ישראל אפריל 1994 מילון אנגלי-עברי פעיל סט1וס8 ביאור הערות חסנ!ג)סחתה חלון יישום 60תנאו ח4!10סנ!קקה לישום תסנוגטו[קקגּ מקשלי החיצים ₪68 שסזזג שיוך 888001866 מאפיינים (תכונות) פוטטחווג תוכנית אצווה ועגתקסזק תסו העכרת קוב בינארי זס)5תגזו 1186 /נגתוס ענף הסתגזס * עיון 6פשסזט מאגר זס!1טט תיבת סימון אספ 0060% בחירה 010086 ניקוי ז69]ס לחיצה ;סוס יישום לקוח ה1109110קקג +ת116ס לוח 6ז8ספקז1ס סגירה 610% כיוו ענף 00118086 ערכת צבע 8006886 60107 לחצן פקודה חס)וטט ₪תגוחותסס פקודה 6תאוזחזסס הגדרות תקשורת 8פתוו)56 10811005תטותזוחסס התקן מורכב 660106 6מטסקמסס קודי בקרה 00668 [0זותסס תיבת תפריט הבקרה אס טתטוח [0ז)חסס תפריט בקרה טחסות 001101 יכרון בסיסי (רגיל) עזסוחפות 10841)תסץשמסס ספריה נוכחית 0110001 ותסחונוס גזיר וצוסונוס לחצן ברירת מחדל םסווטפ )66001 תבנית שולחן עבודה הת6ווגק קס)465% , שולחן עבודה קס)665% התנגשות התקנלס םס1!ח10ם00 660106 מנהל התקן ז6₪06 490106 תיבת דו-שיח אסט 4184105 מעומעס 6סוווו01 | עץ ספריות 96 00/07ז:0 חלון ספריות אסשמנאו 01100101 ספריה 41100)07 סמל קובף מסמך הסט ₪16 ]הסמווס0 חלון מס מך שס6תנאי והשמונוסס מסמך ]ח6ו 6000 קוב מסמך 816 )חסוחטסס לחיצה כפולה א01:0 400016 גופניס נטענים (טעוניס) 5!חס] 10808016ח/0 גרירה 0138 סמל כונן 1008 סע אובייקט מוטמע (מוטבע) 0060 68190066 * קובצי ₪75 ₪16 1קם50)סק 6648014160 משתנה של סביבת העבודה |תסוממסזנטחט ו הרחבה 6ַחגקאס > זיכרון 15 - /זסותטות 688060 חופשי על הדיסק סינטיסייזר רמה מורחבת 61ע19 604ח10א " 5 זיכרון 05 - עזסותסגת 50600)א6 סיומת תסווחס)אס קונץ ₪6 שם קוב 6ההגתס1 תיבה גמישה אסס !טואה תקליטון 015% סקס גופן וחס] ערכת גופן 501 זחס! כותרת תחתונה זסוסס] יישום מסך מלא ת110400קק8 ח60ז1150ט סמל קבוצה תסטג קטסזם חלון קבוצה שסטחנ קטסזם קבוצה קטסום מידע כותרת עליונה תס1!גהחס/תו ז36866 כותרת עליונה ז6800 איזור זיכרון גבוה ג6זה סוחס הפקות גוון סטת כתובת קלט/פלט 3001058 1/0 סמל חסטג יבוא סקוו שורת מפתח זגפט א06חו איזור מידע 4104 מס4!1החס)]ח1 פעילות קלט/5לל עונטנוסג )קוטס וטקהג נקודת כניסה |תנסק חסווזספחג קודי בקשת פסיקה 6תג1 )16008 וקנח6ותו (0) קפיצה קחזטן > מאגר 0 המקשים ז16טפ 00810ץ16 מפת קלידים 90והע6: אובייקט מקושר 0060 06אחו1 תיבת רשימה אסס 115 מדפסת מקומית ז6|חתק 10081 סינטיסייזר רמה בסיסית 16/61 שסן ]תע בהירות (זוהר) עוופסתווחטן לחצן הגדל תסווטט 26וותואפות הגדל 26נמזואגות ממשק בקרת מדיה [סזוחסס התטגנסות ([10) - 61806)ח1 זיכרון ץזסחוסוח שורת תפריט ז8פ טתסחז תפריט טתסוח מערך 1121 - קטו6: זעזוא מזעור 26!הווחוחו לחצן מזער חסו)טט 76נהונתנוה צבע לא מלא 00101 50116חסח קישור והטמעת (הטבעת) אובייקטים טנטס 60608 0ת3 פתנ%ת:1 אובייקט 60ןפס פתיחה הסקס לחצן אפשרויות חסווטט חסווקס חבילה 6פַ4)סאק מפת צלילים פגח הסוצק נתיב חוגק פיקסל [6אוק גופן תוולין ותס] זסווס1ק מצביע זס)חוסק יציאה חסק מדפסת ברירת מחדל ז6))טפ זסותוזק מנהל מדפסת זשטם) זסותחק גופני מדפסת 15םס] זסותתק קוב יישום ₪86 מוגזפסזק סמל פריט יישום הססג 16 ותגזקסזק פריט יישום וג ותגזקסזק קובץ מידע של היישום וגזפסזת (:21) 1116 ה8110מהס)חג תור סוסטף פירמוט מהיר (אתחול מהלר) )4החס1 אסנטף הקטנה 1000065 לחצן שחזר מס)וטפ 6ש61ז101 רוויה מסנו4זט)69 רכיבי מסך 18ח61006 ח80160 סימון/ בחירה 801601 גופני מסך 10015 ת80160 מכבה (שומר) מסך 38/01 ם50100 חף גלילה שסחג |50101 פס גלילה זגפ 501011 תיבת גלילה אספ 501011 מאגר גלילה ז1]6טפ [[סזס5 גלילה 50101 סמן בחירה זספתטס ח86[00!10 יישוס שרת 08ג01103ק4 ז6/ת80 מקש קיצור ע6א ]10סת5 התקן פשוט 00נט00 6[קוח51 ספריית מקור / 6116000 50106 מסמך מקור.]תסם1ט000 06זטס5 פס פיצול זגם וג[ק5 אובייקט סטטי 09160 808110 שורת מצב זכ 08ו8)8 קוב החלפה ₪16 580 דיסק מערכת 018% מזסופע5 ספרלית יעד ס)0ס6ז01 )6פזה! מסמך יעד 1ת6ו0000 וזה רשימת משימות 1181 185% תיבת טקסט אספ |אסו קובץ טקסט ₪16 ואס העברת קוב טקסט זס)פתזו 116 ואסן טקסט בלבד ע[מס ואט פרוסת זמן 81106 6הזו ניתוק לאחר זמן וטססוחנ כותרת ₪86 נושא וקו גופני 1061776 - 65ח10 סקץ61נת זיכרון וירטואלל עזסותסות [ג₪חש = זיכרון מדפסת וירטואלי זסומחק 141 וסנת טפט זסקאקן11ג א צפצוף אזהרה 0060 קתותזגאי תו הכללה (כללי) ז814000ת0 1106816 חלון אשסנתנט גלישה קגזשט עות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים > ש'ילותים ‏ 5 כרטיס משולב לכידת תמונה + עיבוד הכרטיס 2712867 תוצרת תסווג]פחגזך 318 משלב את הפונקציות של לכידת תמונה (2740001) שוג ) עס מעבד תמונה מהיר, המבוסס על 3 ערוצי עיבוד מקביליים. השי- לוב הזה מאפשר לבצע פעולות עיבוד מקו- בלות, כמו היסטוגרמות, מיצוע, חיבור וחי- סור תמונות בקצב של 30 תמונות ווידאו (באבחנה של 480א640) לשניה, מורפולוגיה וקונוולוציה (3א3) בקצב של 15 תמונות לש- ניה. לכרטיס 4 ערוצי כניסת ווידאו, עיבוד ב-16 סיביות של 75 מיליון פעולות לשניה וטבלאות ‏ 107 לצבע סינטטי. החברה מס- פקת איתו סיפרית | דרייברים | עבור 30/6 01008[1, תוכנת עיבוד התמונה הי- דועה שלה. המחיר (08:) 6,995 דולר, שיווק בישראל - מיליטרס תעשיות. תוכנת תיכנון עסקי מישראל לארה'/ג חברת בי-פלן הודיעה על חתימת הסכס שיווק עס החברה האמריקאית 6081880165 8, שתשווק ברחבי ארהייב את תוכנת חג[? /285. היקף העיסקה בשלבה הראשון הוא 3 מיליון דולר. חג1/ צְגם, המשווקת בהצלחה בבריטניה, במדינות אירופה ובי- שראל מתאימה גס למשתמשים חסרי כל הכשרה במחשבים או בתחוס הפיננסי, המ- תקשים להתמודד עס מורכבותו של גיליון אלקטרוני. תוכנה חדשה לטלמרקטינג אלדיןסופט מכריזה על טלמרקט - תוכנה לניהול מערך טלמרקטינג לעשרות עמדות מכירה באמצעות הטלפון. התוכנה כוללת אמצעים לקליטת מאגרי מידע של לקוחות פונטציאליים ופילוחס וכן מאפשרת ניתוח המידע השיווקי שנאסף בתהליך. הדגש בתו- כנה הוא על קלות הפעלה ומהירות, זמן ההדרכה הממוצע לאיש מכירות הוא כ-15 דקות. טלמרקט פותחה על מערכת 14016 והיא מבצעת חיוג עצמאי אל בתי הלקוחות בעזרת כרטיס תאסץ 0ץע. מדפסות היולט-פקרד בסביבת 41% ]18% מדפסות ותוויני היולט-פקרד יתמכו מעתה גס בסביבת - 41% 1א18, סביבת היוניקס של 1א18, בעזרת כרטיסי הת- קשורת מסדרת ‏ 16/216, | התומכיס בגירסת ‏ 3.25 של א41 1א18. מעתה ניתן לחבר את מדפסות ?₪1 ישירות לרשת א81%, דבר המאי> משמעותית את מהירות ההדפסה, מקצר את תור ההדפסה, חוסך בעלויות, מייעל את העבודה, ומאפשר למנהלי הרשת לקבל מידית דו'ייח אבחנה על מצב ההדפסה. המדריך לשפת ++6 ותכנות מונחה עצמים הספר מכיל הסברים מפורטים על תפישת העיצוב והתכנות מונחה העצמים ( 0966 קז סז 65 ת016כ] 166ת20)) ועל לי- שומס באמצעות שפת ++6. המהדורה מכי- לה את הטכניקות והכלים המעודכנים ביו- תר ומדגישה את העוצמה של היכולת של השפה למלא מטלות אלו. בספר שיצא בהו- צאת הוד-עמי, 415 עמי + דיסקט תוכניות. מחיר 89 שייח (כולל מעיימ). 1 . 7 + 4 עסקי % הודעות של חברות ישראליות > מוצרי /א( - יבמ קונה יותר בישראל יבמ ישראל מדווחת על גידול של יותר מ-20% אחוז בהיקף הזמנות של יבמ העו- למית מספקים ישראליים. לעובדה שיבמ העולמית רוכשת בישראל במאות מליוני דולר, משמעות עמוקה הרבה יותר מאשר ההתייחסות לרכש גומלין. לכל עסקת רכש היתה הצדקה כלכלית וטכנולוגית ללא כל התפשרות על מדדי. איכות קפדניים, עמידה בלוחות ‏ זמנים וכוי, | ומכאן שהרכישות מהוות אסמכתא עבור הספקים במגעיהס עס קוניס פונציאלייס אחריס. השבחתיות מאושרת ע'י אינטל אינטל שיחררה את הרשימה הראשונה של מחשבי 486 שנבדקו ונמצאו ברי השבחה לגירסאות 081%5 0/8 של הפנטיום, המ- תוכננות לשיחרור בקרוב. ברשימה יותר מ-450 מחשביס והיא זמינה דרך שירות המידע 80%א14 של אינטל (מסמך מספר 9. פרטים על השירות אפשר לקבל באינטל ישראל, טל: 03-5483222. ישראלי אלוף העולם בפרדוקס איתיאל | מעיין, | מנהל בית התוכנה *"אסטרטגיה 2000, זכה באליפות העולם בפיתוח במחולל היישומים פרדוקס של בו- רלנד, שנערכה בחודש פברואר השנה במ- סגרת הכנס השנתי של מפתחי תוכנה בם- רדוקס, שהתקיים בסן פרנסיסקו. איתיאל מעיין פיתח את היישוס שקיבל את הציון הגבוה ביותר, וזיכה אותו בפרס של מחשב 6 ותוכנות בשווי 20 אלף דולר, יחד עס התואר המכובד של אלוף העולם בפרדוקס וירוס קטלני בדרום הארץ וירוס מחשב בעל תכונות קטלניות שלא היה מוכר עד כה באר, נתגלה והוסר בדרוס הארץ בעת התקנת התוכנה החדשה להגנה על רשתות מסוג 41/151-3 א-ץ של חברת 1 מערכות. הוירוס, מסוג 50108 8840 2, שיתק שלוש רשתות תקשורת ומאות מחשבים. הוא הוסר לאחר עבודה מאומצת בת 24 שעות. וירוס 1.2 580108 גכ הינו וירוס חמקן הדואג להסתיר את המצאותו בזיכרון המ- חשב. כמו כן, מותקן בו מנגנון מוטציות הדואג לשנות את קוד הוירוס לאחר כל הד- בקה. הוירוס תוקף קבצי מאם ו-60% והוא פוגע גם בקובץ ה-1א60.סא./א60. 00 7 2 17 6 ישראל אפריל 1994 18 מרכז ההדרכה במחשבים נחנך במת'/מ יבמ והמכללה למינהל - חיפה, פתחו מרכז הדרכה משותף במרכז תעשיות מדע, בחיפה. מרכז ההדרכה המ- שותף, הכולל חדרי מחשב וחדרי הרצאות, מציע מיגוון סוגי הש- תלמויות ‏ - קורסים, סדנאות, ‏ ימי וערבי עיון. כל סוגי הה- שתלמויות מוצעים הן לקהל הרחב והן לשוק המוסדי. תחומי ההכשרה העיקריים: ניהול, שיווק, מחשביס ותיקשוב. לפרטים: טלי 3, 04-313540. מידות אוטומטיות בשרטוטי אוטוקד חברת אלסופ מערכות, שהינה מפיץ מורשה של אוטודסק ישראל, שיחררה לשוק את הגירסה הראשונה של תוכנת ‏ א401001 - תוכנה למתן מידות בצורה אוטומטית בש- רטוטי אוטוקד. [א401001 יכולה לייצר מידות בתחומים שונים, הן בתחוס המכניקה והן בתחוס הארכיטקטורה. החברה מכינה עתה תיעוד באנגלית להפצת התוכנה בחו'ל. לפי בדיקה של אנשי אלסופט מערכות, אין כיוס מוצר דומה בשוק. מחיר התוכנה לת- חנה ראשונה: 5395, לכל תחנה נוספת: 5195 (בתוספת מעיימ). שרת הדפסה לרשתות אתונט חברת א%א2.11 הכריוה על שות הדפסה חדש, דגם 2₪:950, המיועד לרשתות 2 ו-108886-1. השימוש בשרת חוסך את הצורך להקדיש לנושא 6/ מיוחד. השרת יכול לנהל עד 48 תורי הדפסה ב-24 שרתי קבצים. את התצורה ניתן לנהל מרחוק, בא- מצעות תוכנת ניהול הרשת. הפצה: ליגד מידע טכני בעיימ. 40004 - תוכנת תיב''ס במחיר נמוך לסביבת ומשו אוטודסק ישראל הכריזה על תחילת שיווקה באר של 1/7 40100642, תוכנה לתכנון בא- מצעות מחשב (כ64) מבוססת אשסשחגל , במחיר של 745 (+מעיימ). 1/7 כ684סט4 )? ישוראל אחרול 1994 > מוצרים חדשים > שיוותים 6 מידע עסקי מציעה: 4 תאימות נתוניס מלאה עס 400042 : מכיוון של-642סו40 ול-1.1 6.2סוט4 יש אותו פורמט קבציס ס0אופ. 4 סביבת %שסשתג/: תפריטים נגללים, מק- שים מאיצים, תיבות דו-שיח ואובייקטיס מבוססי-איקוניס. + יכולות 642 22 1.7 4000642 מציעה את רוב תכונות התכנון והשרטוט הדו-ממדי של 40642 גירסה 12. ייכולות בסיסיות של 62 32: יצירת קוויס תלת-ממדיים, סילוק קוויס נסתריס, הצללה, נקודות מבט והיכולת לראות ול- ערוך שרטוטים תלת-ממדיים בפורמט קבצי השרטוטים של 6אופ. סמינרים על מוצרים חדשים בסביבת 6זק !)א משוב שיווק, נציגת נובל בישראל, עורכת סידרת סמינרים מקצועייס הדנים במוצריס חדשים לסביבת רשתות 6זגו6צ1. הסמינרים מציגים חידושים בגירסאות א.3 ו-א%.4 וכן מוצריס אחרים, שהוצגו לאחרונה ומיועדיס להרחיב את יכולת הקישוריות בין סביבת 6 לסביבות אחרות. לפרטים יש לפנות למ- שוב, טל: 03-7520190. *שני מחשבים'' ממשיכה במסע ההצלחות יישני מחשבים", בית התוכנה הנתנייתי, קוצר הצלחות יצוא לתוכנת /ם1/ח9| . בשבועות האחרוניס חתמה י"שני מחשבים" על מספר עסקאות יצוא, שהיקפן הכולל מגיע ל-250 אלף דולרים. שני מחשבים פי- תחה את א4158%:56, תוכנה ייחודית, הפו- עלת ברשתות תקשורת מקומיות ואשר יו- 6 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים דעת לזהות תקלות ושגיאות במחשבי המ- שתמשים. ברוב המקרים, תתקן התוכנה את התקלות והשגיאות בעצמה ובמידה ולא ניתן לתקן - תעביר על כך הודעה מיידית למנהל הרשת. בונן 6-0 בפול מהירות לרשתות חברת כור תקשורת ישראטל מציעה כונן [א0א-62 כפול מהירות מתוצרת 121א, יחד עס תוכנת 8878885 5081 לרשתות זג /וטא, במחיר מיוחד של 5920 (+ מע"מ), ללא כולל התקנה. פרוייקט תקשורת מחשבים בינלאומי ללומדי אנלית חברת ייקשביי מקיבוץ ברור-חיל, המתמחה בקידום יישומי תקשורת מחשביס בתחום החינוך, מנהלת פרוייקט תיקשוב ללומדי אנגלית בקרב 40 בתי ספר ברחבי הארצ, בו מתכתבים קרוב ל-1200 תלמידים בישראל עס תלמידים ביפן, ארהייב, קנדה, פינלנד, איסלנד, גרמניה ומדינות נוספות, דרך רשת התקשורת הבינלאומית דםא אש 1אן1. פרויי- קט זה מיועד לתלמידים בכיתות די - יבי ומטרתו שיפור כושר ההבעה באנגלית, בא- מצעות קשר של הכיתה באר> מול כיתות מקבילות בחוייל, השתלבות בפרוייקטים בי- נלאומיים הקיימיס ברשת, משחקי ס- מולציה, השתתפות בקבוצות דיון סביב נו- שאים, פירסוס חדשות יומיומית של רשת ה-ייאא6", וכן ניהול רשת מורים לאנגלית לצורך חילופי דעות ורעיונות בתחוס הלי- מודי והחינוכי. קומ הכריזה בישראל על אינפורמיקס 6.0 ייקומ תעשיות תוכנה", נציגת אינפורמיקס בישראל, הכריזה על סנתאחץ 6הג1ה0 0 ז6שז56, הגירסה החדשה לשרת בסיס הנ- תוניסם של אינפורמיקס. 6.0 1.:6ת0 מיישם טכנולוגיה חדשנית בשם 054 ובכך מא- פשרת עיבוד נתונים מקבילי. תכונות חשו- בות נוספות הנמצאות בגירסה החדשה הן יכולת התרחבות מקסימלית ללא צורך בשי- נויי תצורה; ביצועים אופטימליים של בסיס הנתוניס; מינימום פניות למערכת ההפעלה, דבר המאיץ את עיבוד הנתוניס; יכולת מתן קדימויות ליישומיס קריטיים; סומוגחץסם שחוסתג[8 1.086; יכולת עבודה מיידית בס- ביבת שרת/לקות ועוד. עות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 5 סורקים צילומי רנטגן בבית הספר לרפואת שיניים סורק 80% 148א14, המיובא ומשווק על ידי אציד הנדסת מחשבים, נבחר על ידי הפ- קולטה לרפאות שיניים באוניבוסיטת תל אביב | כסורק לצילומי רנטגן. | סורק 1% מציע רזולוציה של 600021 או 1 ויכולת זיהוי אותיות 068, המ- אפשרת שילוב טקסט בתמונות הנסרקות. סו סקז כרטיס האצה לחלונות ומולטימדיה 58 זא הכריזה על כרטיס האצה חדש, זס0תסל >סותקגז0, להאצת יישומים בסביבת 205 ,%שס6חג/, מולטימדיה ועוד. כרטיסי ז69תס/ החדשים מכילים מעבד 3248 שמשולב בכל מוצרי החברה. לכרטיס זכרון וידיאו של 18א1, תצוגה של עד 167 מיליון צבעיס ורזולוציה עד 4,. קצב חידוש המסך ( ב08ז/6 8 מג'יע ל-76112. הכרטיסים מוצעים בסטנדרד ג/15 ו-005 1/0041 54 צ עס תאי- מות ל-8514/4. טובה תמונה אחת מאלף מילים בהוצאת פוקוס-מחשבים יצא לאור הספר ייהסידרה הוויזואלית- 3.1 8שס6חו\", המ- ציג גישה ויזואלית נוחה וקלה ללימוד מע- רכת | >שסתו/ בדרך מקורית, המובילה אותך דרך תצוגה של מסכי התוכנה, ומ- דריכה אותך בכל צעדיך. לימוד באמצעות מסכים אינו רק מהנה, אלא גס חוסך זמן קריאה של טקסטים ארוכים. 200 עמי, 49 ש"ח. להשיג בחנויות הספריס והמחשבים, שירותו מע ! שילותים ‏ % מ%'27% עס קי ובהוצאת פוקוס - מחשביס טלי 03-6773898 מחשבי יזאסזדאקץ זזש תמ שוסקי חברת | "קומפיוטרסטור" | הכרטה ‏ על יואטזדאתץ םז1זם אםווסעיי, סידרת מח- שביס המבוססת על מעבד מרכזי פנטיוס וא- פיק מקומי מסוג 26[1. המחשב החדש מכיל 3 חריצי הרחבה בתקן 2061 ובקר כונן קשיח =. בנוסף מכיל המחשב החדש בקר תצוגה מתקדם, המכיל מאיץ גרפי מסוג 53-928, המתחבר אל לוח האם באמצעות אפיק ה-261. מחירו של המחשב, כולל מסך ודיסק קשיח (18א340) כ-53,700. הפצה מוגברת של כותרי 0% 62 בישראל חברת וירוס בעיימ חתמה לאחרונה על הסכם ייצוג בלעדי עס חברת )כ 6ז60])₪8 66018תתגו[טוא (עפא) שהיא החברה הגדולה בארהייב להפצת כותרי 0%1א-60. א ישראל (וירוס בעיימ) תייבא כבר בעתיד הקרוב את המגוון הע- צוס של כותרי ]א0א 02, ותשווקס בישראל ישירות, ובאמצעות ורשת מפיצים נבחרים. הפנטיוס היחיד שזכה במכרז החשב הכללי מחשב הפנטיוס % א10710סץם תוצרת 411 הוא היחיד בין מחשבי הפנטיוס במכרז החשב הכללי. המ- כרו פותח לחברת ליגד, המשווקת בישראל את מחשבי 418, את השוק הממשלתי למ- חשבי פנטיום. מסוף שליטה מרחוק ב-7/6 חברת מיניקוס הכריזה על מסוף שליטה מר- חוק במחשבי ‏ 26 לעבודה | בסביבת סח /. את המסוף, הנקרא דואט לח- לונות", ניתן להתקין בטווח עד 70 מטר מה- מחשב ולהפעיל איתו ישומים הדורשים עכבר. המסוף תומך בכל תקני 04)זסקט6. לפרטים: חן נירן, טל: 03-9672753. מלאכת מחשב 11608086 גרפיקה וצליל '*מלאכת מחשביי הינה סדרת לימוד חדשנית של 80800 0אסנט2) (או בשמה המקוצר - 60), המשלבת אתגרי תכנות ללימוד יסודי, מעמיק ומרתק. הספר ייגרפיקה וצ- ליליי מלמד את יסודות הגרפיקה והצלילים, פקודות הגרפיקה השונות, הפקת צליליס ומנגינות בעזרת המחשב ויצירת אנימציה. המחבר דרור מימון עוסק שניס רבות בה- דרכת ילדים, נוער ומבוגריס. בספר שיצא בהוצאת הוד-עמי 129 עמודים, מחירו 29 שייח כולל מעיימ. מלחמת הכוכבים חוזרת חברת 8415 1.0435 מחזירה את גיבוי הט- רילוגיה הקולנועית ימלחמת הכוכבים" על תקליטורי ]80% 62. המחשק הראשון בסי- דרה הוא "מתקפת המורדים" והוא נעזר בט- כנולוגית מולטימדיה משוכללת, הכוללת קטעי ווידאו שהוסרטו באולפניס המקוריים, קול באיכות גבוהה וסימולציה של תלת מי- .. 9 מדיות ריאליסטית. התקליטור משווק ע"י מחשבת, גליל-ים, במחיר 189 שייח. דגמים חדשים בסידרת זט א1/4 חברת 1.088 הציגה שני דגמיס חדשים בסידרת מבדקי הרשתות שלה; דגם 672 לר- שתות אתרנט ודגם 675 המיועד לרשתות אתרנט ורשתות טבעת אסימון. דגם 670 הוותיק יותר, המיועד רק לרשתות תס6סך פָחוא, היה בין המוצריס הנבחרים של 26 3226 לשנת 1993. כמו הדגס הוותיק גם השניים החדשים משלבים יכולת של נתח פרוטוקולים ומבדק כבליס ביחידה קו- מפקטית אחת. רשימת הבדיקות האו- טומטית כוללת י*מבט חטףיי (00חג01--+-א1.4) של הרשת, בו מוצג הסטטוס על נוריות 1.02, ניתוח של הת- נגשויות בין תשדורות, ניתוח תעבורה בר- רים = הודעות של חברות ישראליות > מוצו ו חדשים 19 6 ישראל אפריל 1994 0 7 2 10 שתות 6)\416א ו-16/7, בדיקה של תק- לות בתשתית החוטים, כרטיסי הרשת או ברכזות. בנוסף מציעה 6אט11 מבדקי כבליס בסידרת 650, לזוגות שזורים ולכבליס קו- אקסיאליים ואת דגם 068ק8]א08016 610 המפענח את טופולוגית הרשת ומזהה שגי- אות חיווט. רדט ציוד ומערכות, טל: 0.. איסוף נתונים אנלוגיים ב-76 חברת 10160 פירסמה סידרה של דפי ישו- מיס טכניים המתאריםס את השימוש האו- פטימלי במחשב אישי לצורך איסוף נתוניס אנלוגיים, כולל מדידות של טמפרטורות וק- ריאה של מתמריס תעשיתיים. מערכות אי- סוף הנתוניס של החברה מבוססות על התקן התעשיתי 1850488/2 והן זמינות על מגוון פלטפורמות, כולל 26, מקינטוש, תחנות עבודה של 12 ו-א50, מחשבי דיגיטל ועוד. לקבלת החומר הטכני ו/או קטלוג המוצרים יש לפנות | למיליטרם תעשיות, | טל; 5. עיבוד תמונת ווידאו בזמן אמת חברת 008800 הקנדית הציגה סידרה חדשה של כרטיסי עיבוד תמונה לישומיס מדעים, תעשייתיים ורפואיים. הכרטיסיס בסידרת 64/ש-001/05 מבוססים מעבדי 7 של טקסס אינסטרומנטס בשילוב עם חומרה מיוחדת המאפשרת לכידת תמו- נה, עיבוד ותקשורת בו-ומנית, בקצב של ווי- דאו בומן אמת. קצב הדגימה מגיע ל-40 מי- ליון פעם בשניה, מספר הפעולות בעיבוד תמונה ל-250 מיליון והתקשורת בין הכ- רטיסים ל-80 מגהבייט לשניה. ניתן להתקין 5 4 5355 על הכרטיס עד 48 מגהבייט זכרון ולקלוט תמונות בגודל 4096א4096% פיקסלים ב-24 סיביות. בחומרה תומכות מספר תוכנות עי- בוד תמונה של קורקו ושל חברות צד ג'. 6 ישואל אפריל 1994 8 ל / - ((₪74 - יוס עיון בנושאי ו סא 0 חברת א:1 (מיסודן של יעל תכנה וסקר תעשיות מידע), נציגת | חברת ‏ 6% מארהייב, תקיים ביוס שני, 4 באפריל 94, יום עיון | מיוחד| בנושאי| הדמאה (0סא1101א1) וזרימת עבודה בארגוניס (א1/0 אח0שו). יום העיון יתקיים במלון שרתון ת"א, בין השעות 15:30-8:30. מרצה אווח מרכזי יהיה טים קריינר, מנהל השיווק של (116%6 באירופה, המזהיית וד- רוס אפריקה. קריינר יציג את 16% ואת פתרונותיה, וכן יספר על לקחים מהתקנות בשטח. השתמש בפקס כסורק מסמכים "פקס מקס" הוא פיתוח ישראלי משולב חו- מרה ותוכנה, הנותן פיתרון מקורי לסריקה, אחסון, תיוק ושליפה מהירה של מסמכי המשרד. מערכת מקס פקס מציעה פתרון לסריקת מסמכי המשרד עייי הפקס המשרדי הקיים. איכות סריקת הפקס של ]20007 לרוחב מאפשרת קבלת מסמך באיכות טובה לאחסון ואחזור מסמכי המשרד. המערכת כוללת את תוכנת "אופטימוס ארכיון ממו- חשביי המאפשרת איתור ואיחזור מסמכיס, תוך שימוש בטכנולוגיה מתוחכמת לכיווצ המסמך, אחסונו ושליפתו. ניתן לקבל את המסמכים בפורמט 6% או לג]אזז. לפ- רטיס מאיקוס מחשבים 03-6967542. אולס הקרנה פרטי ב-5900 ש''ח בלבד! חברת אדיסמה החלה בשיווק 0780מכז - מקון וידאו תוצרת א611]75 נייד וקו- מפקטי שיהפוך כל סלון ביתי או משרד לאולס הקרנה פרטי. במשרד, הוידיאופרו מתאים במיוחד להקרנת מיצגים, תידרוכיס, סיכומי פגישות וכייו. בשילוב מתרגם 6 וב'י'תששזלש 1 של הברוח ישראליות 9 9 / |₪! |ו4 ₪7 4%"ו/8 | ,1 70 ניתן להקרין את מסך המחשב ול- קבל תצוגה ברורה וגדולה המתאימה במיו- חד להרצות מול קהל. הוידיאופרו מתאיס מאוד גם למוסדות חינוך כאמצעי ו- זואלי-קולי. הגודל המירבי של המסך המו- קרן הוא 2.5 מ' והמקון הוא קל משקל וקטן. תוכנת שליטה ברשתות ש6זס )6 משוב מחשביס תשווק בישראל את תוכנת 5 ש0%16ח1 של חברת הסקקט8 1.0% קטסז0. התוכנה החדשה, המיועדת למנהלי רשתות בינוניות וגדולות, מספקת יכולת מעקב אחר פעולות המשתמשיס ברשת, ני- הול מלאי תוכנה/חומרה, אבחון בעיות בכל תחנה בנפרד, שליטה מרכזית על קובצי תצו- רה מסוג 5צ16.8א60 ,1אן. אזאו ועוד. מחירה של גירסת התוכנה לשרת הראשון הוא 5745 ומודול התחנות 5595 (ל-100 תחנות). טלמרקטינג ממוחשב לכבדי ראייה טכנולוגיה חדישה, המאפשרת הגדלה של צג המחשב, פי 16 ושימוש בצגי ברייל, מא- פשרת כיום לעיוורים ולקויי ראייה לעבוד מול מסך מחשב ולהשתלב בשוק העבודה במקצועות הדורשיס הפעלת מחשב. המרכז לשיקוס מקצועי לעיוורים יימגדלור'", בשי- תוף עס משרד העבודה הרווחה, מפעיל קורס חדשני המכשיר לקויי ראייה לעבוד כטלפני מכירות תוך שימוש במערכת הטלמרקטינג הממוחשבת ייקונטרול". הלימודים בקורס מתקיימיס במרכז לשיקוס מקצועי לעיוורים יימגדלור" בקרית חייס בתנאי פנימייה. משך הקורס חודשיים. בתוס הקורוס ישולבו הבוגריס במקומות עבודה המפעילים מערכת טלמרקטינג, כאשר משרד העבודה והרווחה מממן את ציוד המיחשוב הדרוש. לפרטים: רינה צפרוני, מג- דלור 04-721345. 6 לסביבת פיתוח א] יבמ הכריוה על 1016 לסביבת פיתוח א%. 'י- שומי ה-14016א מתאימים היטב לעבודה במגוון רחב של סביבות, החל ממחשב אישי ורשתות מקומיות, דרך סביבות שרת/לקות וכלה בר- שתות אזאט ו-8]א/. 41% היא גירסת יוניקס של יבמ והיא מערכת ההפעלה הראשית של תחנות העבודה מסוזגו /וסק. מאחר שהפיתוח ב-14010/ נעשה ללא שימוש בקידוד, אלא עייי הגדרת חוקי חיישום בט- בלאות החלטה, ובצורה אינטואיטיביות - מת- קצר משמעותית תהליך הפיתוח לעומת המקובל בשפות וכלים אחרים. תכונה זו משמעותית במיוחד בשלבי תחווקת המערכת והכנסת שי- (וייס, שלבים אשר הופכים קלים, קצרים וזו- לים. מערכת ישראלית לניהול | מערך תחזוקה עולמי חברת | המחשבים| האמריקאית| סטרטוס (518/4105), המתמחה בייצור מחשבי אל-כשל, רכשה מערכת ישראלית לניהול שירותי הת- חזוקה בקרב לקוחותיה ברחבי תבל. המערכת תג וק זז מתוצרת אר.טי.אס. (₪18) מבצעת מעקב שוטף אחר שלבי התחזוקה השונים, החל מקבלת קריאות של הלקוח ועד לדיווח טכנאי השירות בדבר תיקון התקלה. המערכת בודקת שלבים קריטיים שונים במערך השירות (כגון יציאת טכנאי ללקוח) ומתריעה על תקלות שו- נות. מפתחי תוכנה בחרו ב- 64-6117788 כמוצר השנה בסקר קוראים של 401808 קתפ גדס - מגזין = בינלאומי | למפתתי תוכנה, | נבחר תת 6-01 גירסה 5.2 כסביבת הפיתוח המו- עדפת עייי קוראי המגזין. בנוסף, נבחר המוצר את תק זס- כמוצר השנה לניחול זיכרון מורחב, אחקץ] 64-01 נבחר כמוצר הפי- תוח הפונקציונלי ביותר ליישומי 455(א. קוראי המגוין העניקו למוצר את התואר: "מסד הנ- תונים הנבחר ושפת הפיתוח המועדפת בסביבה מכוונת עצמים (כעי1אן 0 0815017)". ספריס ממוחשבים לילדים חכרות מחשבת וסטימצקי יפתחו במשותף ספ- רים ממוחשבים לילדים בני 4-7, על גבי תק- ליטורים (1א00-80). הספריס הממוחשבים יכ- ללו סיפורים אינטרקטיביים, בהם הילדים :וכל לשמוע בעזרת המחשב את הסיפור, וגם לת- שתתף במהלך הסיפור בהרצת קטעי אנימציה מבדרים. על כל תקליטור סיפור ב-6 שפות שו- נות: עברית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, ספ- רדית ויפנית. הספר הראשון על גבי תקליטור צפוי לצאת לחנושת באפריל 1994. מולטימדיה שוברט תקליטור חדש ממיקרוסופט מיקרוסופט הכריזה על כותר מולטימדיה חדש, המוקדש למלחין פרנץ שוברט ולאחת התח- מישיות המפורסמות ביותר מפרי עטו, ‏ "דג השמץיי. מולטימדיה שוברט נמכר כתקליטור 6-0 והוא מאפשר למאזין, מנוסה או טי- רון, להאזין להקלטה דיגיטלית סטריאופונית של חיצירה ולרדת לעומק חיצירה בצורה שאינו מוכרת בשוס צורת השמעה אחרת. מחירו של *ימולטימדיה שוברט"י, בארחייב 579. דיסקים אופטיים חברת אדיסמה בעיימ קיבלה נציגות בלעדית של חברת 81601 היפנית לשיווק דיסקים אופטים ‏ "3.5 ו-"5.25, בנפחי זכרון של 28 ו-18א600. זמן גישה ממוצע: 6 בדיסק "5.25 ובדיסק "3.5 פחות מ-43118660. הדיסק האופטי מוצע כדיסק פנימי או חיצוני וניתן להציבו באופן מאוזן או מאונך. ערכת פיתוח ליישומי שירות 58 של בזק חברת כור תקשורת והתראה התחילה לשווק למפתחים ולבתי תוכנה ערכה לפיתוח *ישומים ה | 1% ידו 6 ה ודעות של חברות ישראליות ‏ 6 מוצרים ממוחשבים שיעבדו מול שירות 01,485 של בזק. 58 60 היו פיתוח חדש של חברת בזק וט- לרד, המאפשר לבעלי מחשב אישי לקבל ישירות דרך הטלפון את פרטי המטלפן לפי הרמת הש- פופרת. שימוש במידע הנשלח על קו הטלפון וה- צגתו על צג המחשב, מאפשר פיתוח ישומים יעודיים, כגון כרטיסת הלקוח המכילה את הפ- רטיס הדרושים אודות המטלפן. עיבוד תמונה מדוייק ב-5695 חברת א51.4110א/18 גכ הכרה על כר- טיס חדש במשפחת ‏ 82-א1810/ של מוצרי עיבוד תמונה לא יקרים. דגס 155-116 הוא יילוכד תמונהיי (מזמם 08 הז היחיד בשוק המ- שלב דיוק ברמת ציוד מעבדתי-מדעי עם מחיר מתחת ל-700 דולר. הכרטיס מסופק עם דריי- בריס לתוכנת 01.08/11,1.48, המאפשרת שלי- טה בכל התהליך, החל מלכידת התמונה ממ- צלמת הווידאו ועד ההדפסה, בצורה ויזואלית קלה. התוכנה כוללת גם ספרית פונקציות מלאה הבנוייה כספרית .011 של פאסםו/ו וניתן לה- שתמש בה לפיתוח ישומי הדמאה (0א01)/ ו ). הישומיס העיקרים הם מעבדתיים; במי- קרוסקופיה, מטלורגיה, רפואה וכדומה, בהם נדרש דיוק גבוה לביצוע מדידות גיאומטריות על התמונה. משווקיס בישראל: מיליטרס תעשיות. מבחני הביצועים המעודכנים של 185 6ק ושל 0 ח6ח866 )ק 0 ח6ח6פחו/ [.2 ח6ח86זסא אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 3.5 אינטש/ 1.448 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר (דיסקט נפרד לכל מבתן). לאלידע הוצאה לאור בע'מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. 11 6 ישראל אפריל 1994 2 סורקי צבע = המשך מעמי 152 למרות שחבר המושבעים שלנו דירג את ה-120000 באיזור הקרקעית מבחינת ביצועי הצבע בברירת-מחדל, 183088806 מספקת שורה של כלים חזקים בדרייבר ה-חוגאוך לשיפצור התמונות. למרבה ההפתעה, תמונות צבע שנסרקו ב-80000 הזול יותר, נראו טו- בות לעומת אלה שנסרקו באחיו היקר יותר | (שוב, בברירית מחדל). ה-80006 הראה טוות צבעים יותר רחב מאשר ה-120006, עם פי- זור-צבעים שפיר. תוצאות הבדיקות בסקלת-אפור של שנל הסורקים היו' בדָיוק הפוכות לתוצאות הצבע. בבדיקות אלו ה-120000 היה בין הטובים (מקום שלישי), אך יכולתו לסרוק שחור מוגבלת. תוצאות מבחני-האפור של ה-80006 הקנו לו דירוג בתחתית הערימה, אך הוא הצליח להגיע לשחור אמיתי. שני הסורקיס צלחו במבחני הקוים, ה-120006 דורג במקום שני וה-80000 במקום שישי. סורקי ה-א84120ג1 הפגינו סריקות מאוד -איטיות (לא פלא כאשר מדובר בסורקים בשלושה מעברים), ומהירותס הבריגה אותס ' בין השישה האיטיים ביותר. בסריקה זו. ה-80000, עם אבחנה קטנה יותר, היה מהיר מה-120000 (עס ממוצע של 2 דקות 8 שניות לעומת 2 דקות ו-24 שניות). התקנת. שני הסורקים היתה קלה יחסית. שניהס משתמשים באותו דרייבר תגגא1 , המספק כמה תכונות שימושיות בנוסף לת- פקודים הסטנדרטיים. בין אלה נמצאים הי- <- כולת ליצור או" לתשתמש בעקומות תי- קוני-צבע (גאמה) והיכולת לבחור נקודות > ייחוס להצללה והבהרה. הדרייבר מציע גם מספר גדול של תבניות רשת. למרות תכונותיו המועילות, ממשק ה-תוגשך = מלא ייבאגים", במיוחד ב-1200006. כאשר בחנו אותו ננעלה המערכת בזמן הסריקה המוקדמת והסריקה הרגילה, ונזקקה לאי- תחול קר. מלבד זאת, הסמן "קופאיי או נעלם באקראי. שני המוצרים מציעים משטח סריקה בגודל 8.5 על 11.8 אינץ'. הכיסוי המתקפל בשני הדגמים פועל היטב כאשר סורקים חומַר מספרים. מתאסם שקפים זמין ב-5695. 2 למרות שה-120006 פועל היטב בסריקות קו (כמו גם ה-80000), ביצועיו כסורק צבע לא 26 ישראל אפריל 1994 סורקי צבע יזכו אותו בהמלצות. ה-80000 בתורו, מציע תוצאות טובות בסריקות צבע, אך כמו אחיו הגדול, אעו מספק תוצאה כוללת מספיק טובה. אע | 0, 0061200855 במחיר 54000, ה-06120058 אא הינו אחד הסורקיס היקריס והמתוחכמים ביותר בסקירה השנתית. הוא מציע מנוע סריקה חדשני בעל אבחנה גבוהה, ואותו מבנה עמיד שמושך מוציאים-לאור תובעניים. ה-1161260, במחיר 62495, הוא מוצר פחות שאפתני. למרות תוצאותיו הטובות של ה-₪0120055 וביצועיו | הסולידיים של ה-0061260, שני המוצרים נשארים מאחורי הסורקים של חספקם ,117 ו-א066ז₪0א, שנ- מכרים| בכשליש ממחיר השוק של ה-0120058. באגף הנפילים, ה- 0120058 מציג רשימה. של מפרטים מרשימים. הוא מציע אבחנה אופטית של :ק6006 על 1ק12006, 2400 אחרל אינטרפולציה, חוצץ 1/0 בנפח 18א2, ועומק צבעים פנימי של 30 סיביות, כך שהוא יכול . לזהות מעל מיליארד צבעים. הסורק מגיע 'עם דרייבר פוגאך יוצא מן הכלל, הגירסה המלאה של .2 קסוצסוסת] 3600 לייחלונות", תמיכה טכנית חינס לכל החיים וספר שימוש מצויין. במודלים. ל-20 ול-28/2 כלול גם מתאם 2 ל-8 סיביות, אך הסורק יעבוד עם כל כרטיס ממשק 5081 תואם 2630006 1. מתאם לשקפים בגודל ‏ 85 על 11 אינצי זמין עבור שני הדגמים, ותוכל לקנות מזּין מסמכים של 25 דפים עבור ה- 061260 מנוע הסריקה הדייקני של ה-0120058ש מכיל רכיב הדמאת-צבע שמבצע סריקת צבע במעבר אחד מבלי להשתמש בפילטרים צב- עוניים, פריומות או :ותר ממנגורה אחת. 168 א טוענת שהמנוע מספק התאמת רשתות צבעים טובה יותר ואמינות עילאית עייי העלמת .בעיות התיאום הנוצרות במערכות מעבר אחד שמשתמשות ב-3 מד- מיאים. מונוכרומטלים. ל-0120052. ערך צפיפות אופטית גבוה באופן יוצא מן הכלל, וזה מצביע על יכולת להבחין בין גווניס קרובים מאוד של אפור או צבע. 4%]אש חושבים שפרמטר זה יותר חיוני יותר מרגישות הסורק לצבע או מטווח הצבעיס; אם הסורק לא מבחין בין 5% שחור לבין 7%, אף חבילת תוכנה לא תוכל לפצות על אובדן המידע לאחר מעשה. ה-ש0012005 השיג תוצאות טובות במ- בחנים. חוצץ ה-1/0 הענקי עור לו להתברג במקום החמישי במהירות. סריקה, וביצועי סקלת-האפור שלו היו שנייס רק ל- מספקם סז? 25-800, אבל, במבחני סריקות הקו הת- קבלו תוצאות ממוצעות בלבד. במבחן הצבע התברר, שלסורק יש טווח קטן ונטיה לה- עלים כחול ולהגזים באדום, אבל יכולתו לה- בחין בין צבעים בקצוות הספקטורים היא טובה (כפי שתוכל לצפות מסורק בעל צפיפת אופטית גבוהה). : : לפי שופטעו, ה-00120058 לא הראה חו- לשות באף אחד מן התחומים, אך שוב, סו- רקים זולים יותר, כגון 116% 504556 ק1 ו- 7 508001880 אסוסזסג1א, | הראו איכות טובה יותר בסריקה בברירת מחדל. = = ה-001260 מציע אותה אבחנה כמו ה-0012005, ובחבילה שלו תמצאו את אותה החומרה והתוכנה. ההבדל הוא בעומק הצבע (24 סיביות לעומת 50) ובמנוע 3 מע-. ברים פחות מתותכם. מלבד זאת, משטח הסריקה בגודל 8.5 על 14 אינץ' עובר בגודלו את זה של ה-00120058 (8 על 11.8). ה-001260 = לא הצליח במבתנים כמו | ה-6120058. במבחני סריקת הקו התוצאה היתה ממוצעת, ובסקלת-אפור הוא נדחק . למקום הלפני-אחרון. במבחני המהירות הוא הגיע למקוםס ה-11, עם זמן סריקה גדול ב-44% מזה של ה-6120058ש, בגלל שאין לו את חוצץ ה- 1/0 הגדול ואת מנגנון הס- ריקה במעבור אחד של אחיו הבכור, טווח הצבעים שלו גדול יחסית, ועקומות ה-805 הראו תזוזת כחול-לאדוס גרועה מזו של ה-116120058, גם מבחני הצבע וגם מבחני סקלת -האפור הראו קשיים ניכריס בהפרדת גוונים | כהים. בהערכות | הוזואליות, ' ה-1161260 דורג בערך במרכז הטבלה בכל קטגורית שיפוט. | שני הסורקיס מתוכגנים היטב ומגיעים בח- בילות אטרקטיביות, מציעיס 1ק24006 לאחר אינטרפולציה, ובנויים להחזיק מעמד זמן רב. אבל, לפחות כמה סורקים זולים יותר, עם אבחנָה נמוכה שתר, טובים משניהם בס- ריקות ב-1ק3004. מגרעותיהם ניכרות וק לאחר השוואה, ושני המודלים הופכיס תח- רותיים רק כשמדובר ביישומים הדורשים סריקה באבחנה גבוהה. ‏ . 4 פא % 6 גו66וחוח0. למרות | השם | הוע | שקיבל בתור 1 5036 1010008( בחבילה חדשה, ה-120 1/06018תות2) 2165 בעצס כולל שינוייס משמעותיים שמקנים לו יכולת מובנית לס- ריקת שקפים. שינוים אלה מקפיציס את מחירו באופן משמעותי ל-%1895 עד %2295 (תלוי בחבילה המצורפת) אך אס אתה רוצה לסרוק שקפים גדולים, זו תהיה רכישה כד- אית. ה-120 1/166(8תות0) מבוסס על אותו מנוע סריקה ואותה אופטיקה ש-א06ז0]א מש- תמשת ב-1 509012861 | וב- זסאג]ת508 =א]]. בדומה להם, ל- 16648חוח0 > אבחנה אופטית של 600 על 300 נקודות לאינצי (1200 לאחר אינטרפולציה), מתאס 8081 מו- תקן בפנים, הגירסה הסטנדרטית או המו- גבלת (18) של .2 720005502 6005 לייחלונות" ודרייבר פוג1 עס תכנון מוצלת בהחלט. . : התכונה | העיקרית > שמבדילה - בן ה-120 66]המוחס | לבין הסורקים של הוא מכנים חדשני שהופך את הסורק בוריאות לסורק שקפים. רק תוציא. לוחית קטנה ממקומה ותמשוך החוצה את מנורת הסריקה, וכבר תוכל לסובב את הנו- רה כך שתאיר על השקפים מלמעלח. פרו- צדורה זו היא הרבה יותר קלה. ואלגנטית מאשר חיבור מכסה שקפים מגושם, והוא מקנה ל-120 ג(6/ומוזס יכולת לסרוק שק- פיס המכסים את כל משטח הסריקה (8.5 על 5 אלנץ). באופן דומה ניתן להשתמש בתיפקוד זה כדי לסרוק בדים ומקורות דו- מיס בעלי מידה זו או אחרת של שקיפות. תוצאות ה-648/ומחס' נפלו מאלה של ה-5698%/326 במבחני המהירות (בהם קיבל מקום 14) ובדירוג ‏ השופטים (מקום 12). התוצאות היו שוות (מקום 12) במבחני סקלת האפור ובסריקות הקו. ל-664אומוחס טווח צבעים צר למדי, ועקומות .ה-08 הצ- ביעו על נטיה להגזים בירוק ולהמעיט בב- חול. פרטים מוצללים נראו טוב, אך תוצאות הפלט לא היו מרשימות בגוונים בינוניים וב- צבעים חמים יותר. > כמוצר רב-תכליתי, ה-12 ג664חחס 88 הוא מתחרה בינוני שמושך משתמשים שרו- צים אפשרות. לסריקת שקפים, אך הוכרע בבירור עייי סורקים אחרים במחיריס פחות | יקרים. סורקי בבע מגמוח (המשך מעמוד 0 במקרה שלנו). במבחנים אלה קיבל הפנטיום ציון של 100 ו-90, בהתאמה, לגירסאות 100 > ו-90 מגהרץ. להשוואה, מעבד "אלפאיי 150 > מגהרץ של דיגיטל מגיע לציון 85, הייאינדיגו - 2" של סיליקון גרפיקס ל-86, ה-80486ז0קט5 של סאן ל-55, המעבד החדש 735/99 1-04 של היולט-פקרד ל-81 ותחנת מסטוגופאתאוסע 250 של יבמ מגיעה ל-63. במבחני נקודה צפה ‏ 2 הפנטיום תופס מקום מכובד בא- מצע, אבל בהחלט אחרי האלפא, האינדיגו וה-735/99 /110-0. 4. אינטל נפרדת ממספרי 86 כפי שכבר הזכרנו בגיליון קודם, אינטל שו- ברת את רציפות הסימונים של המעבדים מתוצרתה. הגירסה משולשת המהירות של | 6, זאת שחיכינו כי תקרא 3אכ, יצאה לשוק עם שם מפתניע - 4אכ (אינטל מתעקשת לכתוב תמיד 4אס)פוח1 כמילה אחת, מחסוס נוסף כלפי אלה שרוצים ליגנוביי לה את השם). אינטל השמיטה את הספרות 486 וש- ברה את הרצף המספרי, עיימ לוודא כי 4אש יוכל להרשם כשם מסחרי מוגן. ה-4אכ מו- כרז עכשיו בשתי גירסאות, -100 ו-75 מגהרץ ובעתיד תוסיף אינטל גם גירסת 83 מגהר. האפיק החיצוני רץ כמובן בשליש המהירות מהמעבד, כלומר מדובר ב-33 ו-25 מגהר. המעבדים החדשים בנויים בטכנולוגיה דומה לפנטיום החדש. גיאומטריה של 0.6 מיקרון, מתח 3.3 וולט וטכנולוגית חסכון באנרגיה משופרת. מעבדי 84 כוללים זכרון מטמון כמול בגודלו (16 קילובייט) מאשר מעבדי 486 ולדברי אינטל הם מספקים ביצועיס טוביס ב-50 אחוז ביחס ל-486282/66. צריכת הה- ספק הנמוכה מאפשרת להתקין .אותס במ- חשבים נישאים. בדירוג 2א00ו של אינטל, לגירסת 100 מגהרץ יש ציון 435 ולגירסת 75 מגהרץ ציון 319 - ב-46 ו-7 אחוז יותר מל- מעבד 2/66א(4861. במקביל להכרזת המעבדים החדשים הודיעה אנטל על גירסאות מו- תאמות של בקרי 01 עבור מעבדי 4אס. מבחני הביצועים המעודכנים ‏ של 185 06 ושל 185 פ? = (מבחנים חדשים לגמרי. לציונים החדשים אין קשר עם הציונים המושגים בגירסאות הקודמות. עידכון חובה למי שרוצה להמשיך ולהשוות חומרת מחשבים ב-1994). 0 ח6ח₪6₪ 6 0 חה6ח6פחו/ [.2 ח0ח0180א 0 ח6ח0686! (פורמט מקינטוש) אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 5 אינטש/ פו₪! 1.44 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר (דיסקט נפרד לכל מבחן). לאלידע הוצאה לאור בע'מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. נא לציין שם מלא, טלפון להתקשרות ומספר מנוי. (השירות למנזיי פאו0/2/ 0/ המהדורה הישראלית בלבד). ]- 1 0 ישראל אפריל 1994 =. השוואת מטדי נחונים (המשך מעמוד 68) קוס בו אתה מציין אס השדה משמש כאי- נדקס, מספק את דוחות המחדל, מעצב מכ- תבים וכתובות השייכות לאותה נקודת הש- קפה. אופציה של דיפדוף תחת תפריט התצוגה, מאפשר לך לדלג במהירות בין המ- סמכיס השונים. אופציית עיצוב המכתביס מאפשרת דיוור ללא מאמ); כל שעליך לעשות הוא להטמיע את השמות בתוך הטקסט. אופציית מדבקות הכתובות מאפשרת להכין רשימה מוגדרת מראש של סוגי תוויות, אותן ניתן לבחור באמצעות הקוד הסטנדרטי של סוגי התוויות, או לפי המידות של המדבקה. אס אף אחד מהנייל אינו מתאים לך, אתה יכול לבחור באופציית ייאחריםי, המאפשות לך להגדיר תוויות לפי הדרישות. הייחודיות שלך, גם אקסס וגם פרדוקס מאפשרים לך ליצור ולעצב מכתביס ומערכת כתובות, אבל לא בצורה קלה כל כך כמו זו של 0 גם חיפוש אחר מידע בתוך מבנה, היא קלה מאוד באמצעות מערכת זו. כאשר אתה מקיש על צלמית החיפוש, הופך מבנה הק- לדת הנתונים לחלון שאילתא לפי מבנת (089). כדי לבצע חיפוש המבוסס על שדה אחד. או יותר, עליך להקיש ערכים, או בי- טויים, לתוך השדות המתאימים ואז להקיש על הצלמית שמבטאת יבצע חיפושיי, כתו- צאה תוכל לנוע באופן מסודר על אוסף התו- צאה. אפשרויות החיפוש של המערכת הן חזקות באופן יוצא הן הכלל וקלות לשימוש. מדף הכלים של הייחיפוש", אוסף של צלמיות לרו- חב הקצה העליון של המסך, מפשט את הב- ניה של בטויי חיפוש על ידי הכנסה או- טומטית של סמלים עבור יישווה ל", יישונה מיי וכדי. המערכת משתמשת במקרו, לצרכי ביצוע או- טומטי של משימות ולביצוע יישומים. המקרו של המערכת מאפשר לך לבצע פעולות כמו מעבר למסמך של נקודת תצפית אחרת, בי- צוע חיפוש או מיון או קביעת ערך של שדה. ניתן גם להגדיר פקודות מקרו לכפתורים מסויימים וכן לקשור אוספים של פקודות סל ישואל אפריל 199% השוואת מסדי נתונים מקרו יחדיו כדי לבנות בעזרתן יישום קטן, אולס המערכת אינה מאפשרת לוגיקה מו- רכבת. מה שמערכת 42280611 עושה טוב - היא אכן עושה זאת טוב מאוד, אולם חסרים לה אמצעים לבחינת הנתונים לעומק. לדוגמה: אין לה אפשרות שירטוט מובנית, דבר שמ- שמעו כי המשתמש חייב לסמוך על קי- שוריות והטמעת עצמים, כדי להעזר במוצר שירטוט אחר. כמו כן חסר אמצעי מובנה לחישוביס סטטיסטיים פנימיים. קיבולת מוגבלת מנוע מסד הנתונים של 222804011, אינו מתוכנן לשאת טבלאות גדולות בצורה יעי- לה. בניית המבנה רב-טבלאי המוגדר בת- סריט הניסוי שלנו היתה קלה, אולם תנועה סודרת בין הרשומות היתה איטית מאוד; נדרשו מספר שניות כדי לנוע מרשומה אחת לשכנתה. חיפושים המשתמשים בצורה זו היו גס הם איטיים להחריד. הגם שאין זה סביר שמערכת 477804011 תהיה אי פעם כלי פיתוח מסדי נתונים העי- קרי של החברה שלך, היא בדיוק מתאימה אם אתה צריך נגישות למידע הכלל חברתי במאמץ קטן מאוד, או אם אתה צריך ליצור במהירות יישוס פשוט של מסדי נתונים. 0 ו דסחו גירסה 1.1 של מערכת זו בנויה סביב חלון מסד הנתונים חכולל צלמיות עבור העצמיס של מסד הנתונים: טבלה, שאילתא, מבנה, דוח, מקרו ומודול. בעת שאתה מקיש על הצלמית, אקסס מציג רשימה של סוגי הפ- ריטים האלו בחלון המרכזי. שלושה כפתורי רדיו לרוחב החלק העליון של החלון מא- פשרים לך ליצור פריטים חדשים או לפתוח או לערוך פריטים קיימים. אירגון זה מא- פשר לך לעקוב בקלות אחר כל האלמנטים של מסד הנתונים שלך. אמצעי אחר ההופך את אקסס לקל לשימוש הוא מה שנקרא ייכרטיסיות רמזיםיי 008₪) (625. אלה מוליכות אותך בשביל המ- תאים ליצירת טבלאות, שאילתות וא- למנטים אחרים של מסד הנתונים. בנוסף לכך האקסס מספק ייאשפיסיי (2405?זןא) המדריכים אותן, באמצעות תיבות עזרה מכוונות הרגישות להקשר. תיבות אלה מאו- רגנות היטב והן למעשה חוברות הדרכה הכ- תובות בבהירות והקשורות ביצירת המבנה. הצ כאשר כל הגידטאות החדשות תצאנה לאור, תוכל מיקדופופט להתגאו באינטגדציה הטובה ביות בין הערכות, בזכות טכנולוגית 2.0 015 בעוד הכלי הוא קל לשימוש בצורה יוצאת מן הכלל, אין הוא צעצוע. שלא כמו פרדוקס ל-5א20א1/ו אין הוא מציע את ההתאמה למשתמש הדרושה ליישומי מסד נתוניס למ- קצוענים. אולם הפונקציונליות של אקסטס עוברת בהרבה את המוצרים האחרים שאינם לתיכנות, | כמו ה-08ע | ת00אקק 5סעאזו של לוטוס. וניכנון בלא כאב כשאתה יוצר מבנה חדש, אקסס מציע לך שתי אפשרויות להמשך: האחת באמצעות ייאשף המבנהיי והשניה באמצעות מבנה ריק. אם אתה בוחר את ייאשף המבנה", אקסס יבקש ממך לבחור אחד מארבעה מבני ברי- רת מחדל: מבנה בעל טור יחיד, מבנה טב- לאי, מבנה גרפי או מבנה אב/בן. תמונות שמתאימות בצורה גסה לאחת מהאופציות האלה מופיעות בצד שמאל של תיבת חשל- חה. ביצוע הבחירה משגרת את האשף המ- תאים המבקש את המידע הדרוש באמצעות סידרת תיבות שיחה. לאחר שענית על כל השאלות, המבנה מיוצר עבורך. גס אס התו- צאה המוגמרת אינה בדיוק כמו שרצית, מכל מקום - היא קלה לשימוש. אמצעי תיכנון המבנים של אקסס דומה לזת. . של וויזואל בייסיק של מיקרוסופט. תיבת כליס צפה מאפשות מספר אלמנטים של ממשק וחלון הייהרשאות" מפקח על הקי- בועים של כל אחד מהאלמנטים. מבחר רחב של סוגי שירטוט אפשרי באמצעות מספר קטן של נקישות עכבר. כמו בוויזואל בייסיק ניתן לקשור קידוד לע- צמים של ממשק משתמש לצורך בקרה על התנהגותו. כדי לעשות כן, עליך ליצור קודס כל מקרו בחלון מסד הנתוניס ואחר כך לק- שרו לאירוע בטופס ההרשאות. אקסס משווק עס יותר מחמישיס מקרוס מובנים, עס פונקציות כמו 1א281 ,080% וכן: ]אאסתאמ0. אס המקרוס המובנים אינס עושים בדיוק מה שאתה רוצה שיעשו, אתה יוכל לבחור מקרו הנקרא מפססאטא כדי לבצע תוכנית המקודדת ב-2516 0088). אשפי דיווח, מפשטים את היצירה של דו- חות על ידי הולכתך בין הקיבועים, ואותה תיבת כלים המשמשת לתיכנות המסכים קיימת גס במוד של תיכנון הדוחות. הכל מכל בו מערכת אקסס מאחסנת את כל הטבלאות, מילון הנתוניסם וכל השאילתות המתייחסות לאותו מילון, המבנים והדוחות בקובץ מסד נתוניס אחד גדול. יש מספר יתרונות לגישה זו. נקודה אחת היא העובדה שקיומו של קובץ אחד גדול משמעותו שאינך יכול לבטל או לשנות בטעות קבצים חיוניים במסד הנ- תונים של אקסס. למעשה, משמעות המבנה המונוליטי הזה, היא אבטחת שלמות התלי- חסותית. מעלה נוספת של גישה זו היא הנו- חיות בשימוש בשמות ארוכים *ותר, שאינס מורשים בידי כללי הדוס. הנוחיות הזו מו- רגשת כאשר יש צורך לשמור טבלאות, מב- נים, שאילתות ואלמנטים אחרים. יחסים בין טבלאות מבוטאים באמצעות 'יאופציית יחס" בתפריט הקבצים ומ- אוחסנים בתוך מילון מסד הנתונים. במ- שבוה מקרו בין-ישולים (המשך ממי 80) מננים (ע8?צ1א0) ומציעה אופציות הח- לפת משתנים חזקות. למרות שהשפה מו- גבלת לתנאי 1 ול-0070, ניתן לבנות מב- נים אחרים על ידי שימוש בפקודות אלה. אין בכלי מערכים אך ישנן שתי חלופות אשר מציעות, ‏ לפעמים, גמישות ועוצמה רבות יותר. ניתן ליצור משתנים דמויי 6א5181, והשפה מכילה פונקציות חזקות לטיפול במ- שתניס אלו. ניתן ליצור גס משתנים עם שם פרמטרי, על ידי הוספת הסימן % לפני וא- חרי שס המשתנה. פונקציות לטיפול בחלונות תג מכיל מספר רב של פונקציות לש- ליטה ביישומי ובסביבת 8ס6פו/צ עצמה. קיימות פונקציות לשליפת שמות כל הח- לונות, לשינוי גודלם ומיקומם, לטיפול בקול וטיפול במדיות שונות של קול. תוכל לת- שתמש גם בשם מקוצר של חלון מסוים. השוואת מסדי נתומם. > ערכת קיימת אופציה המודיעה לאקסס לחייב שלמות התיחסותית באופן אוטומטי, כך שמשתמשיס אינס יכולים ליצור רשומות זייתומות'י. למרבה הצער תיבת שיחה זו היא אחת מאלה שמתוכננות בצורה עלובה למדי באקסס. אין היא ניתנת לשימוש. אי- נטואיטיבי ואין כל אפשרות לראות יחסים שכבר הוגדרו קודם לכן. המנוע של אקסט המקור למבנה - שעשוי להיות טבלה, או מה שבמונחי אקסס נקרא 4581 אצכ - מוגדר ברשימת | ההרשאות | של | הממנה. ה-5818 אצ הס אוספים של תוצאות השאילתא בעלי פטנט שימושי: כאשר אתה מבצע שינוי כלשהו ב-ד45₪אצע, הטבלה המיוחסת מתעדכנת אף היא. פעולה זו גו- רמת ליתרונות עצומים בביצועים משוס שה-501 אכ הוא קטן מאוד בהתייחס למסד הנתונים הכללי. ה-45815 אצ נוצרים באמצעות חלון בעל שני חלקים. החלק העליון מציג את הט- בלאות המעורבות בשאילתא ואת היחסים ביניהן. החלק התתתון הוא הצגת הש- אילתא לפי דוגמה (020)) בו מוצגת רשימת השדות שיכללו בשאילתא יחד עס קרי- טריונים ‏ לבחירה. ה-45₪15אצ עובדים בדרך כלל טוב, מגבלות צירופי המקשים הכלי תומך רק בשליחת צירופי מקשים ליי- שומים, שפות המתבססות על הפעלה ישירה של חלון הדו-שיח, זקוקות לקוד הזיהוי הפ- נימי של החלון, אופציה שמחייבת אותך לפ- עול באמצעות פונקצייה מוקלטת במקוס קוד כתוב. אבל אוריינטציית צירופי המ- קלדת יוצרת קשיחות, שיכולה ליצור בעיות אם היישוס משתנה קלות. לדוגמה, שינוי במספר האופציות בתפריט *כול ליצור שי- נוייס בתפקוד התסריט. שינויים קלים אלה יכולים לגרוס לטעויות חמורות, אם הת- סריט יותקן במערכות בעלות תצורה שונה. סבינה ספרטנית אין לכלי סביבת פיתוח משולבת, אולס הח- ברה מציעה תוכנת עריכה (פרדת כתוכנת שותפה. ניתן ליצור תסריטים בכל עורך תמ- לילים, לדוגמה 6גקטוסא. סיומת שס הקוב חייבת להיות 87/, וניתן להריץ אותו על ידי קישור (אופציית 45800186 במנהל הק- בצים). הפרדת העריכה מההרצה אינה נוחה אולם לא תמיד. אחד המבנים שיצרנו כחלק מיישוס המבחן שלנו, כלל שדות מארבע טב- לאות נפרדות, שהיו בתצורה של אב/בן. הן המבנה הראשי והן המבנה המשני, כללו כל אחד נתונים משתי טבלאות נפרדות. מכיון שכל אחד מהחלקים של המבנה הכיל נתונים ממספר מקורות, הדרך היחידה ליצור אותו היא באמצעות 45815 אצכ, דבר שחייב או- תנו להריץ שאילתא ארוכה בכל פעס שה- שתמשנו באותו מבנה. לאקסס יש גם בעיה עם קבציס גדולים. לא הצלחנו לארגן מחדש טבלה בעלת שלושים אלף רשומות שתפסה 8]א1, בגלל חוסר מקוס בזיכרון. זאת על אף שמחשב הנילוי שלנו היה מצוייד ב-18א16 של ]א4/א. כמו כן נתקלנו בהרבה בעיות של קיבולת בגלל מספר גדול של קבצים זמניים שיוצר הא- קסס. כאשר הקצנו לאיכסון זמני (?ואטד) 2 מגהבייט זכרון 841 הגענו למצב של חוסר זיכרון בשאילתות שונות. כאשר הסבנו את ה-7]א5ד על מנת שיאוחסן על הדיסק הק- שיח, נגרמה עקב כך ירידה דרסטית בבי- צועים. אס בכוונתך לבנות יישומי מסך נתו- נים קצת מורכבים, אקסס הוא בחירה טובה מאוד משום שהוא קל ללימוד וקל לשימוש. על אף שמפתחים מקצוענים :ווכחו שאין הוא חזק מספיק והס יהיו מתוסכלים לאור המגבלות שלו, הוא מהווה פשרה מצויינת בין כוח ושימוש קל למשתמש הקצה. -כמו חבילה לה סביבת פיתוח משולבת. הכלי מציע כלי דיבוג 5102 01.5א81, שניתן להפעילו על ידי פקודת תסריט. הכלי מציג חלון המראה את הפעולות. שבוצעו ואת הפ- קודה שעומדת להתבצע. ניתן לראות ערך נו- כחי של משתנה על ידי הכנסת שם המשתנה בשדה 6פגגזג/ אסם5. הכלי כולל עורך חלונות דו-שיח, בו תכתוב את הקוד שייצור את החלון. בכלי זה תוכל ליצור ולשנות חלונות דו-שיח. תוכנית נו- ספת, הנקראת 680//]אא1/ו, מאפשרת לך לקשר מקרו לצירוף מקלדת או להוסיף תס- ריט לתפריט של יישום אחחר. כלי זה יכול גם להקליט פעולות מקלדת, ולהוסיף אותן לת- סריט או להריצן. : . גירסת המהדר מאפשות לך ליצור קבצי הרצה עצמאיים, אותס תוכל לשווק בצורה חופשית. בגרסת האינטרפטר תצטרך לרכוש הרשאה עבור כל תסויט שתרצה לשווק מאחר ותצטרך להוסיף את התוכנה עצמה = לכל תסריט. למרות המגבלות של הכלי, הוא מתאיס למספר רב של משימות. תוכנת השותפה מציעה אפשרות אטרקטיבית של יינסה לפני שתרכוש". 15 6 ישראל אפריל 1994 16 נטוש) ואת דיגיטל בפיתוח: אר- פיבוב נושף" ‏ > באלינוח ה-0ק (המשך מעמוד 34) החלפת תפקידים אנטל לא המציאה את ארכיטקטורת ה-0150 ויבמ לא בנתה את האימפריה שלה על ארכיטקטורת 156א. בדיוק ההיפך. המי- קרו-מעבדים הראשונים של אינטל ( 4004, 8, 8085) היו :מעבדי ₪186 לכל דבר ואילו כל מחשבי ה-ם]\ אקא141א של יבמ (מ-5/6[(//360ץ5 והלאה) הם. -61506ים למופת. אינטל אימצה את גישת ה-6180 רק כאשר היא נאלצה לספק את הפונקציונליות של קבוצת פקודות " מורחבת במעבד 8, הראשון בסידרת המנועים למ- חשבי 20. אילוצים דומיס הנחו את מו- טורולה בפיתוח סידרת, 68000 של מעבדי 6150 (שמצאו: את עיקר .יעודס בתוך מחשבי מקי- כיטקטורת 74%, ששלטה ללא מצרים במיני-מחשבים במשך יותר מעשור. אבל גם ה-68000 וגם ה-א ‏ הגיעו לסוף הדרך - והתחליפים שלהם ללא יוצא מהכלל הם מעבדי 3180 - וה- שאלה היא האם גם אר- כיטקטורת " 86א הגיעה לסוף הדרך! אינטל טוענת שכל הוויכוח הוא על סמ- נטיקה ריקה מתוכן. שאחוז הפקודות המ- בוצעות במחזור. יחיד (ללא פירוק לשלבים עייי * מיקרו-קוד) בפנטיוס דומה לזה של מעבד 1186 שהתיאור "קבוצת ‏ פקודות מצומצמת" למעבד שמוזן ביותר מ-220 פקו- דות (כפי שה-20₪626. יכול לאכול) הוא *ימתיחהיי של מושג, שנועד לתאר הסתפקות במועט (50-60 פקודות), אל מעבר לגבולות הסביר. ובכל מקרה, טוענת אינטל, כל הווי- כוח לא רלוונטי. מה שקובע הס הביצועיס ולא איך שהם הושגו ושאת הביצועיס צריך למדוד על ישומים אמיתיים ולא במבחנים סינטטיים, דוגמת 92 528058 (המבחנים שמצטטיס חסידי ה-8180 והיונקס). את המשתמש הסופי מעניינת העוצמה הא- פליקטיבי של המעבד ולא: איזה שהוא פו- נטציאל תיאורתי. בנקודה זו עלינו להודות כי הצדק עם אינטל ונכון לעכשיו. אין. לפ- נטיוס מתחרים על הבכורה בעולם ה-26. 0 ישראל אפריל 1994 06 תפוס אבל חשוב להזגיש. את המילים נכון לע- כשיו. כפי שתיארנו בפתיחה, המצב כיום הוא נזיל ביותר ובהחלט יתכן כי הכח המ- שותף של יבמ, אפל ומוטורולה יפרוץ אפיק חדש למיחשוב שולחני, אפיק בו ל-6ע הע- תידי יהיה יותר משותף עם המקינטוש הע- תידי מאשר עם ה-26 הנוכחי. משבחות מעובהות מעבדים מודוניים לא מתוכנניס כרווקים. גם הפנטיום. הוא הבכור במשפחה שתכלול גירסאות מהירות . יותר * ומשוכללות יותר. האח השני במשפחת פנטיום, הידוע בשם הקוד 254, צפוי לצאת במאי השנה. אבל היומרות המשפחתיות של ה- 6זססע הן רחבות בהרבה. כיוס כבר ידוע כי הט- רייומוויראט יבמ-אפל-מוטורולה מתכנן ‏ 4 משפחות נפרדות בחמולה של 6עופשטץ . השבב שכבר נמצא ביצור הוא ה-601 6 (סימון של יבמ. מוטורולה קוראת לו 126 זה הפיפור על דויד וגולית, אלא שכאן מתמודדים בזה אחר זה "דוידים" רבים וחלוק הנחל שבידם עשוי סיליקון טהור 1) שגודלו 11א11 ממ (בהשוואה ל-17א17 מיימ של הפנטיום) עם למעלה מ-2.8 מיליון טרנזיסטורים ומהירות מ-50 עד 80 מגהר. הוא מיוצר בטכנולוגית 5 ((פשוטה יחסית | לטכנולוגית 65 של הפנטיום) עם רוחב קו של 6 מיקרון. ה-0/ז6שס הנוכחי הוא מעבד 2 סיביות (רוחב' המילה באוגרים - 200151285): המסוגל לבצע 3 פעולות במקביל והוא מצוייד במטמון של א32 (מאוחד) על השבב (בהשוואה ל-א16%, מפו- צלים 8% לנתונים ו-8% לפקודות על הפ- נטיוס). : , האחים האחרים במשפחה המייסדת הסם; 4 603 20. שבב קטן יותר, חסכוני יותר בה- ספק.וזול יותר. מעבד זה ייוצר בטכנולוגית 5 מיקרון, הוא יסתפק במטמון א16% וב- שליש צריכת החשמל של 0601ע2. השוק העיקרי - מחשבים נישאיס. 4 604 226. שיפור ביצועים ביחס ל-120601 הצפוי בשנת 1995. אין.עדיין פר- טים רבים מלבד זה שהוא יכלול שתי יחי- דות. עיבוד שלמים, בדומה לפנטיום. הי- צרנים רומזים כי הוא יכפיל את עוצמת העיבוד ביחס ל-601 226. 4 620 200. עוד פחות ידוע על שבב זה שא- מור להוות את פסגת הביצועיס במשפחת "' 6 חטאס]. לשבב זה יהיה מנוע שלמים 64 סיביות כפול ומנוע נקודה צפה מהסוג שמ- שמש כיום בתחנות עבודה גרפיות (בדומה לאלה | שקיימים | בשבבים | אלפא, 60 ו-110-27100). גם ה- 226 0 יצא לשוק רק ב-1995. נקודה צבה בעפקים כאשר משווים את פוטנציאל הביצועים של ה-6']זטאוטי] מול- הפנטיום צריך להתייחס לישומים הספציפיים שמעניינים אותנו כמ- שתמשים. "על הנייריי יש לפנטיום יתרון בעיבוד שלמים ול-6ז6אי20 בעיבוד נקודה צפה. כאשר שניהם רציס במהירות שווה, ‏ 112א66 - למשל, הפנטיוס מנצל את המקביליות של יחידות של- = מים ב-75 עד 85 אחוז מה- פעולות אבל לא כל הפ- קודות מבוצעות במחזור שעון יחיד. בסך הכל הפ- נטיום ‏ יבצע בממוצע ‏ 15 פקודות. במחזור | שעון. ה-206120 יבצע באותו זמן פקודת שלמים אחת. לעומת זאת, בעיבוד נקודה צפה ל-0ז6שסע יתרון של 2 ל-1 בערך על פני הפנטיום. אינטל מתייחסת לעיבוד צפה במחשבים שי- עודס העיקרי הוא בסיבה העיסקית כאל פרמטר משני. רוב התוכנות העיסקיות לא מסוגלות כלל לנצל את המעבד בנקודה צפה, שמוצא את מרבית שימושו בתוכנות גרפיות ותיביים. בסקלת הביצועים המוכללת של אינטל, !160% המשקל של ביצועי נקודה צפה הוא אחוזים בודדיס בלבד- ולכן. לפי מדד זה יש לפנטיום יתרון ביצועים על ה-066? גם ללא קשר לתאימות: הי- שומים. לעומתה טוענים המתחרים כי המ- שקל הנמוך של ביצועי נקודה צפה בישומי 6 הוא שיקוף של מצב העבר ולא של הע- > תיד. כאשר עיקר העבודה של מחשב אישי היתה בעיבוד תמלילים וגיליונות אלקטרוניים (של נתונים עיסקים), בסביבה מונחית תוויס (כמו 205) ברור שאין הרבה משמעות לבי- צועי נקודה צפה. ואכן, למרבית המשתמשים כיום אין הרבה הבדל בין גירסאות 5% ו-אכ של 486, שכל ההבדל ביניהן הוא קיו- מה (ב-%) או אי-קיומה (ב-5%) של יחידת הנקודה הצפה. זה לא אומר שהמצב הזה ישאר בעתיד. כאשר ממשק המשתמש נעשה 'יפוטו-ריאליסטייי ועיבוד אותות סיפרתי הופך לטכנולוגיה בסיסית (לצורך זיהוי די- בור, דחיסת ווידאו וכדומה), המשקל של חי- שוב בנקודה צפה נעשה כבד יותר ויותר. > תיזכורת אריתמטית תזכורת קצרה למי ששכח מה זו "נקודה צפהיי. בהצגת המספרים כיישלמים" 32 הסי- ביות במילת הנתונים מאפשרות כתיבת כל המספרים השלמים שבין מינוס שני מיליארד לפלוס שני מליארד. לחישובים ‏ מורכבים - יותר ניתן לשתמש ביימילים כפולות'י, באורך 4 סיביות המאפשרות כתיבת -כל. השלמים עס 19 ספרות. כאשר צריכים טווח עוד יותר גדול של ערכים (יותר. מ-19 ספרות לפני או אחרי הנקודה העשרונית) צריך לעבור לשיטת הכתיבה ביינקודה צפה". בשי- טה זו כל מספר מיוצג עייי ערך "בופליי. | (מנטטה) | ועוך יימעריך'" (אקספוננט). הצורה הכללית של מספר בכתיב נקו- דה צפה עשרוני הוא: 10 א הוא מספר שבין מינוס 1 לפלוס 1. 8 הוא החזקה של 10 - שקובעת את מקום הנקודה העשרונית במספר (ומכאן השס יינקודה צפהיי). למשל, את המספר העשרוני 8 נכתוב בכתיב נקודה צפה עש- רונית בצורה '10א0.12345678. שים לב ש-1( כולל את כל ייהספרות המ- שמעותיות" במספר (הספוות הלא מש- מעותיות הן אפסים, לפני או אחרי קבוצת הספרות המשמעותיות) ו-5 מציין כמה מה- ספרות האלה נמצאות משמאל לנקודה הע- שרונית. כתיב נקודה צפה בינארית דומה למתואר לעיל, מלבד הגבלת ‏ השימוש לשתי ספרות בלבד, אפס ואחד. בפורמט נקודה צפה המקובל ביותר, 64 הסיביות של.המילה הארוכה נחלקים ל-56 סיביות "כופליי ו-8 סיביות "מעריך'י. הכופל מאפשר לכתוב מס- פרים עם 17 ספרות משמעותיות והמעריך מאפשר לציין חזקות של 2 ממינוס 127 עד פלוס 128 (להזיו את הנקודה העשרונית בטווח של כ-70 מקומות). השימוש בנקודה צפה הוא הכרחי כאשר עלינו לבצע פעולה אריתמטיות על מספרים גדולים מאוד וק- 6 תמעו0ע -טנים מאוד, אבל הוא גם יעיל יותר מכתיב שלמים: במרבית חישומים המדעיים וה- הנדסיים. המשכנעים כאשר בוחנים את ההיסטוריה האחרונה של שלושת החברות בפרוייקט 6;זפשס2 מו- צאים כי רק לאפל יש את הכושר לשכנע את המפתחים למקינטוש להמשיך בתמיכה בכל פעם שהיא ביצעה שינוי בפלפורמה. ליבמ יש עבר לא מעודד עם 05/2 ומו- טורולה לא הצליחה לשמור על ראשי הגשר שהיו לה בעולם תחנות העבודה (לפני שא- רכיטקטורות 8156 המכו. לפופולריות, - מע- "בדי .68000 של מוטורולה הניעו: את תחנות העבודה של סאן, 117 ורבות אחרות). לעו- -מתן אפל הצליחה לבנות קהל תומכים נאמן, שרק לאחרונה החל לפזול לעבר ה-26 כפלטפורמה אלטרנטיבית. מאחר ואפל.הצ- ליחה, כנראה, להפוך. את ההגירה ממעבד כרגע יש לאינטל את יתרון הזמן. המנטיום נמצא כבר ביצור המוני ואינטל מספבה עוד ועוד קווי יצור לטפק את הדריעוה הגואה בעווק 0 ל-2006:20 | לפחות טראומתית מאשר הגירה לפנטיום, יש סיכוי סביר כי המקינטושים החדשים לא יסבלו ממחסור בישומים. י נכון להיום, יבמ הציגה את ה-26וסשס כפ- לטפורמת יוניקס בלבד. גירסת יבמ ליוניקס, א[, היא מפותחת למדי, אבל אפילו בעולס תחנות העבודה .על יבמ להסתפק ‏ במקוס השלישי, אחרי א/8 ו-32. יבמ ומוטורולה פירסמו "קווים מנחיםיי לתיכנון מחשבי 6זסס במפרט הנקרא | 6וסשסץ מח1]0ג1/ ססח6ז36]6 (2867 בקיצור). המפרט הזה אמור להבטיח תאימות בין יצרני חו- מרה ובסיס מוצק על פיו יכולים יצרני תו- כנה לעצב את מוצריהם. שתי החברות עדיין לא הצליחו להבטיח תמיכה של יצרני 6 עיקרים במפרט 785 ואילו אפל העדיפה תיכנון לא תואס 2860 למקינטושים הע- תידים. אבערויות בחירה למרות זאת לא יחסרו למחשבי 6זסאוסץ מערכות הפעלה לבחור מהן. מלבד א[4 ו-7 5500 הנזכרות לעיל, מוטורולה עובדת על הכנת גירסה של 1 א 8אסשחג/ו, בשיתוף פעולה עס מיקרוסופט, נובל מכינה גירסת סזג וטא ובעתיד תווספנה עד 3 מערכות חדשות: טליגנט המשותפת ליבמ ואפל, 5 5סג]כאוס/ | שתצמת מתוך = 05/2 1-ח0ק00זסאוס? | שתצמח" מעולם היוניקס. 5 וצאצאי | 3.1 פשסשםו/ ("שיקגו" ו-8קטסזקאזס/ זס) 8שסנמנ/) לא יכו לת- מיכה ישירה, אבל טכנולוגיות אמולציה שו- נות אמורות לאפשר הגירת ישומיס קלה גם מסביבת ה-16 הנוכחית. המבחר העשיר של -מערכות הפעלה יאפשר לכל מפתח ישומים שיחפף בכך (תיב. הגירה קל למחשבי 6 טוט והשאלה העיקרית, שנשארת פתו- חה בשלב זה, היא כמה מהם אמנם. ינצלו את האפשרות! * כל עוד ה-06126? יוכל, בסך -הכל, לבצע את מה שמבוצע כבר: על מחשבי פנטיוס, קשה למצוא סיבה להגירה. : אבל זרס מהגרים דליל יכול להפוך לשטפון אם הפלטפורמה. הח- דשה מציעה ‏ "ישום רצחיי (א0ו681 ץע אתעוות ) שאינו זמין +על פלטפורמות אחרות. | חטיבת' מערכות 1 206 ביבמ מרכזת כעת מאמצים בגיזרה של ממ- שקי אנוש מתקדמים, שיציבו את ה-6?זטשס? בקטגוריה נפרדת מהשילוב 6 + פשסחו/ו, בתערוכת קומדקס: הא- חרונה הציגה יבמ קווים ראשוניס לדמותו של הממשק -החדש: ‏ "הפונדקאי ‏ המשוחחיי (יש -למישהו. תרגוס מוצלח. יותר:לשם המ- זעזע 03)6זזט6 [8ת88!10ז6עח0)?),< הממשק המדבר של יבמ מוצג כראש אנושי על הצג המבין פקודות מדוברות ונותן משוב בדיבור מסונטז. למרות שהמימוש הנוכחי אינו מצ- טיין באלגנטיות יתרה, הוא מראה על. הדרך בה פועלת יבמ על מנת ‏ ליצור מוקד משיכה למפתחים מקוריים, בתקווה שהם יבואו עם "ישומי רצח'יי למכביר. כן למקינטושאים עבור משתמשי. מקינטוש, ה-0/זפאס? הוא הפתח היחיד מהמבוי הסתוס אליו נקלע המקינטוש. לאחר שהתברר כי מוטורולה לא ממשיכה את :קו ה-68000; כפי שכבר הוזכר 0 7 6 ישראל אפריל 1994 18 לעיל אפל התאימה את מערכת ההפעלה 7 5786 למעבד החדש בצורה שתוכנות וו- תיקות תוכלנה לרוץ על ה-0/ז0? בא- מולציה יעילה למדי (אפל: אומרת כי הבי- צועים לא היו פחותים ממה שקיים כיום במחשבים מבוססי 68040, למרות הא- מולציה) ובצורה יישקופה" למשתמש (כלומר האמולציה היא חלק מתוך מערכת ההפעלה ולא ישוס ביניים). כמובן שתפקיד הא- מולציה הוא רק לתקופת הביניים, עד שי- צרני התוכנות יסבו את הישומים לקוד סע מקורי. ההסבה נעשית עייי הידור מחדש. של קוד המקור (60086₪) ולדברי חברות שכבר התחילו ‏ בכך: התהליך עובר למישרין ללא בעיות מיוחדות. נכון להיום רק אפל הצליחה לשכנע מפתחי תוכנה לתחיל בהסבת ישומים לפלטפורמה החדשה. יותר משהדבר מצביע על יכולת שי- כנוע גבוהה של מנהלי אפל, הוא נובע מה- כרה כי מי שלא יעשה את הצעד הזה יאלצ לוותר שוק המקינטוש לטווח ארוך. אפל. גם מבטיחה כי : היא לא תנטוש את בעלי המד , קינטושים הישנים ובבוא הזמ היא תציע ערכות הש- בחה | ממעבדי | 68000 ל-616או0/. הדבר הזה יתכן בעוזרת כרטיסון 620 נתקע, שיכלול מלבד המעבד החדש, גס ערכת שבביס לתיאוס עס לוח-האס הישן. לטווח הא- רוד תעבור אפל מאפיק המ- ערכת הנוכחי של המק, ה-8טפטא, לאפיק 261, מה שיאפשר למק ול-20 להשתמש באותם אב- זריס היקפיים (ההבדל היחיד יהיה בד- רייברים). אבל בתקופת המעבר, שתמשיך כשנתיים, תמשיך. אפל לייצר מחשבים עס אפיק פטתטא, כך שהמשתמשים לא יצטרכו להחליף את כל הציוד ההיקפי וכרטיסי הה- רחבה הישנים (הבעיה חמורה במיוחד בכ- רטיסי האצה גרפיים למקינטוש, שמחירםס גבוה מאוד והס חלק חיוני בכל תחנת עבודה גרפית המבוססת על מק. מערכות התצוגה המתקדמות, שהוציאו למק מוניטין של הפ- לטפורמה הגרפית הפופולרית ביותר, עולות יותר מהמחשב עצמו). | גם ליוניקפאים אפשר יהיה גס להשתמש במקינטוש כחומרה למערכת ההפעלה היוניקסית חסקוטאוסק , אם. כי. עד כה לא הצליחה אפל להשאיר רושס של .ממש בעולם היוניקס. ‏ משתמשי 0 ישראל אפריל 1994 6 תפוס מסק0)זטס יכולו ג להריץ ישומי מקינטוש רגילים באמולציה בתוך חלון א. אבל מרבית התמיכה ביוניקס על 6זטשסע תבוא מחטיבת המערכות ותחנות העבודה של יבמ. זו החטיבה שכבר הציגה תחנות עבודה מרשימות בהחלט (ראה במבט רא- שון, םא%10421 26/ המהדורה הי- שראלית גיליון 15) במחירים נמוכים במידה משמעותית מהמקובל בתחנות עבודה יו- ניקסיות. = אחנו 0 מסוגו /20. עם דיסק 168, זכרון בגודל 32%18, מאיץ. גרפי מהיר מאוד ומ- ערכת ההפעלה א41. הקונפיגורציה הזאת, שמחירה בארה"ב 11,600 דולר, השיגה ציון שלמים 92 )520045 של 62.6 וציון נקודה צפה 5/001092 של 72.2. ציונים אלה עדי- פים על ציוני הפנטיוס, אבל יש לזכור כי אלה מבחנים בסביבת *וניקס, בה תחנת העבודה מרגישה כדג במים ואילו הפנטיוס נאלץ להאחז ביוניקס של 560 כטובע במים עבור משתמשי מקינטועו, ה-0קז6וצסק הוא הפתח היחיד מהמבוי הסתום אליו נקלע המקינטוש, לאחר שהתבדר כי מוטורולה לא ממשיכה את ק! ה-68000 סוערים. גס יצוניס אחרים של תחנות עבו- דה הכרטו על תוכניות | לאמץ את ה-206770. בולטות ביניהן הן החברה הצ- רפתית .811.1 והיצרן האמריקאי האריס. החפזון מהעוטו משתמשי 26 החושביס על השבחה בעתיד הקרוב כדאי שיצטיידו באורך רוח ויחכו לראות > איך מצליחה כל אחת מה- אלטרנטיבות הבאות: 4 1א 6005םג/. על פלטפורמות פנטיוס. > ישומי 5אס6מםג/ זקוקים להידור מחדש על מנת לנצל את סביבת 32 הסיביות של דא ואת הארכיטקטורה המקבילית של הפ- נטיוס. א התקבלה בקרירות יחסית בשוק - אולי כתגובה למאמצי הקידום הנלהביס מדי של מיקרוסופט - אבל במוקדם או במ- אוחר כל הישומים הכבדים יעברו הסבה בדקנו | את הדגם , וא נוכל להשוות את הפנטיוס ל-0₪6:/0? בתנאי זירה שוויס. יישיקגוי" (4 פאס0חגא) על פלטפורמת פנ- טיום. כאן החסבה תהייה פשוטה יותר, יח- סית ל-דא, אבל תעבור כנראה שנה לפנל שנוכל להתייחס לשיקגו כלסביבת עבודה יציבה. 4 ךא 5שסשחו/ על פלטפורמות אחרות, כולל אלפא של דיגיטל ו-1185א, על שתי פל- טפורמות אלו הצטבר כבר נסיון עס מערכת ההפעלה החדשה והן נמצאות במצב בשל יותר למימוש ישומיס. 8 מערכות יוניקס ‏ יידידותיות'י על פל- טפורמות 8156 שונות. מערכת סולאריס של סאן, 1560א6א | של סטיבן ג'"בס, טוג )אותשט של נובל ואחרות מנסות לשלב את העוצמה של יוניקס עס ממשק משתמש ידידותי יותר. בסיוע טכנולוגית 481 או יתכן ותפתח כך דרך הגירה חדשה מסביבת פסטחו/ לסביבת <ו- ניקס וצאצאיה. % לבעלי עצבים חזקים בלבד. לראות איך מתפתחת מערכת ההפעלה העתידית של *במ, 5 6סג[קאזס/. | מערכת ‏ זו אמורה להיות רבת גוונים כזי- קית. תוכל לבחור לה ימאפייני אישיות" (85[ך1 41 א50אםע ) שונים לפי טעמך. ברצונך היא נראית ומרגישה כמו 5אסתנ/, י ברצונך היא שולחן העבודה של 2 ואם יש לך סבלנות להמתין היא גם תלבש את מחצלות 7א14110. על הנליריי מערכת ‏ 05 06ג!ק%זס/%, | המטמיעה את ימודול עצמי המערכת" (50%1) של . יבמ, אמורה לתת לך את הגמישות המירבית - אבל רק בעוד שנה-שנתיים. כבר ראינו בעסק הזה איך רעיונות מצויינים מעלים אבק.על המדפים רק בגלל שהמימוש להס הפסיד את הרכבת. המסקנה השבלונית שלנו היא, שאם אתה זקוק לעוצמה מירבית היום - לך על הפ- נטיום. תוכל לקנות מחשב פנטיום מלא וג- דוש כל טוב בפחות מ-3 אלפים דולר. אולי הוא לא מממש את שיא הפוטנציאל הא- פשרי, אבל הוא מספק עוצמה גבוהה ב-80 אחוז ביחס ל-2/66א4860, במחיר סביר ועם תמיכה מלאה בכל ישומי 2058 ו-8ס0תו, נוכחיים ועתידים. אם אתה לא זקוק לעו- צמה עכשיו, אתה יכול להמשיך ולקנות מח- שבי 486: וודא רק כי אפשר להשביח את הדגס שבחרת לגירסת 284, הגירסה שתרוצ פנימית ב-100 מגהרץ וחיצונית ב-33 מגהר), עייי החלפת שבב פשוטה. אוטופטיה של מעבד המעבד 0/ז6שס2 נולד מזיווג בין אר- כיטקטורת 8ם/20 של יבמ עם המערכת ההיקפית של מעבדי מוטורולה ובסיוע מספר פקודות 0156 שנועדו להקל על אמולציה של ארכיטקטורות שונות. את ארכיטקטורת 0 פיתחה יבמ במשך שנים ארוכות על סידרת תחנות העבודה שלה 85/6000 והיא כיוס מייצגת את אחד המימושים היעילים ביותר לתפיסת 2156 כמו כל מעבדי ה-180 גס ה-0₪6170? מתבסס 2 גרעין הכולל מספר גדול יחסית על אוגרים (רגייסטרים), 32 לפ- עולות בשלמים ו-32 לפ- עולות . בנקודה צפה. לה- שוואה, לפנטיום יש רק רבע (8+8) ממספר האוגריס הזה. השימוש במספר גדול של או- גרים | מאפשר לבצע אל- גוריתמים מורכבים מבלי לצאת לזכרון החיצוני לשם קבלת ‏ נתונים. מאחר וכל הפעולות מבוצעות על נתונים השמורים באוגרים ואת התוצאות מחזירים לאוגרים, אזי אפשר לבצע כל פעולה במחזור שעון יחיד. | מצד ' שני, הוויתור על פעולות מורכבות אומר שכל קטע בתוכנית המבוצע מהאוגרים, יעטוףי בפקודות טעינה (042. ושמירה (51088), בהן הנתוניסם מובאים מהזכרון החיצוני ומו- חזרים לזכרון בגמר הביצוע. לארכיטקטורה כזאת קוראים גס 104281085 והיא מא- פיינת את כל מעבדי ה-15806. , אבל ל-06120? הוסיפה יבמ מספר פקודות לגמרי לא 186-יות. למשל, ,₪106 1.086 %תו. [:016ת3ז0 (-קַתה/5 1086. אלה פקודות. שהוצאו מספר הפקודות של מחשבי 6186 גדולים ותפקידן לקצר את אורך הקוד "של תוכניות. לדעת מפתחי יבמ אין טעם לפרק אותן לגורמים רק על מנת שהן תתאמנה לקונספציה המקובלת של 150א, אבל במו- טורולה טוענים שעדיף לא לגעת בהן שכן הן -חשודות ביצירת ‏ יצווארי בקבוקיי בתהליך העיבוד. מה שבטוח הוא כי .מפתחי אפל מצאו בגישה המעורבת של יבמ סיוע הב כאשר הס נאלצו לבנות אמולציה של מעבד 0 על ה- -060. התוצאה של י"אחיזת המקל בשתי קצותיוי 0 תפוס היא של-206120 יש סיפרית פקודות עס יותר מ-220 פקודות - הרבה יותר מהמקובל בעולס ה-3156 - וגם הרבה יותר טר- נזיס טוריס משמקובל במעבדי 8186 כשליש משטח השבב מוקדש לזכרון מטמון בגודל שאינו מפוצל בין מטמון פקודות ומ- טמון נתונים - כפי שהדבר נעשה בפנטיום - אלא משמש לאיחסון אחיד. המספר הגדול של אוגרים והמטמון הפנימי הגדול חוסכים את הצורך לצאת לעיתים' תכופות לזכרון הראשי ולכן יבמ מאמינה כי ברוב המ- חשבים כלל לא יזדקקו למטמון חיצוני (1.2. הוויתור על מטמון חיצוני חוסך כסף רב לי- צרני המחשבים, חסרון שמתווסף למחיר הנ- מוך יותר של ה-0?זטאסע, לדרישות הקירור הפשוטות יותר ולממשק קל יותר עם אפיקי המערכת. המפקנה השבלונית שלנו היא, שאם אתה זקוק לעוצמה מידבית היום - לך על הפנט יום צימוד רובך עם האפיק | אחד מהאספקטיס האטרקטיבים של ה-206120. בדרך כלל קיים צימוד הדוק בין המעבד לאפיק המקומי (שמשרת בעיקר את הגישות לזכרון הראשי) וחציצה בין הא- פיק המקומי לאפיק המערכת (שמשרת את הגישה לאבזרים היקפיים).: למבנה הזה יש שתי נקודות תורפה: האחת, כאשר מאיציס את מהירות המעבד יש צורך להאיץ במקביל את האפיק המקומי. בפנטיום צריך להגביר את: הקצב עד ל-60 או 66 מגהרץ - הרבה יותר מהר ממה שרכיבי זיכרון זולים. מסו- גלים לרוץ. נקודת התורפה השניה היא הצו- רך במעגלי החציצה שתפקידם לאפשר לא- פיק המערכת לרוץ במהירות נמוכה יותר מהמעבד. . מערכת * ממשק האפיק" של ה-20ז206 נבנתה בצורה מאפשרת למעבד ולאפיק הזכרון לרוץ בקצבים שוניס - בדו- מה לגירסאות 2 של אינטל - אלא שכאן אין צורך לשמור על יחס 1:2 בין מהירות השעון הפנימית למהירות האפיק החיצוני, אלא אפשר. לבְחור יחסים שונים .לאו> פטימיוציה של התיכנון. / הממשק הפשוט עם אפיקי המערכת הוא , ה-6זטשס מסוגל לבצע 3 פקודות במקביל, בתנאי שהן מתייחסות לשלושת יחידות העל- > בוד הנפרדות: מעבד השלמים, המעבד בנ- קודה צפה ויחידת' הסיעוף (06א884). כל אחת מהיחידות בנויה בצורת צינור ביצוע (שא]1ם1ע), ביטוי: המתאר את העובדה שביצוע פקודה קורה בשלבים, כמו על "פס יצורי. בדרך כלל ביצוע פקודה נוקק לא- רבעה שלבים: שליפה (16םת), | פיענוח (000₪םע), ביצוע (שדַ60פאם) וכתיבה בחזרה (₪46% 8116 /) לזיכרון. כאשר המ- עבד בנוי בצורת ייצינור ביצועיי ארבעת תח- נות העיבוד מותאמות כל אחת לביצוע אחד השלבים והן משורשרות. זוּ לזו, כך שהפלט של הראשונה הוא אוטומטית הקלט של הש- ניה וכן הלאה. כל פקודה עוברת מתחנה לת- חנה בכל מחזור שעון ולאחר ארבעה מח- זוריס היא : נפלטת מהצינור בגמר הביצוע. למרות שהביצוע * נמשך 4 מחזורים קצב העיבוד הוא גבוה פי 4 (פקודה למ- חזור), שכן בכל רגע שהוא אר- בעת התחנות עובדות על ארבע פקודות עוקבות. 4 ביצוע בקודות בפדר = אופטימלי יחידת הסיעוף היא חלק ממ- נגנון מורכב יותר, הנקרא יחי- דת הפקודות, שתפקידו לוודאי. כי יחידות החישוב נמצאות תמיד בניצול מירבי. המ- נגנון הזה כולל את תור הפקודות ‏ ולוגיקה ששולחת פקודה אחת אחר השניה מהתור ליחידות הביצוע. מתור הפקודות ניתן לשלוף את הפקודות לאו דווקא בסדר שנקבע עייג קוד התוכנית, אלא ניתן לבצע שינוייס קט- ניס בסדר שיביאו לניצול יעיל יותר של מש- אבי יחידות הביצוע. הפקודות. מאוחסנות בזכרון ‏ מטמון ‏ 8-3 קבוצות: אסוציאטיביות (6ש455001811 561 עגש: 8), יכך שניתן לשמור במטמון עד 8 שורות נתונים או פקודות מאותו קטע בזכרון. בכל שורה במטמון מאוחסנים 64 בייטים עוקבים (512 פיביות) וכל קבוצה כוללת 64 שורות (כלומר הזכרון הראשי ממופה למטמון ב-64 קטעים). בכל פעם שיחידת הפקודות נזקקת לשליפה מה- מטמון, חצי שורה (32 בייטים) מוזרמת בא- פיק פנימי שרוחבו 256 סיביות לתור הפ- קודות. יחידת ניהול הזכרון כוללת 3 טבלאות לה- פיכת. :כתובות לוגיות. (כפי שהן מיוצגות בתוכנה): לכתובות פיזיות (כפי שהנתונים שמוריס בזכרון הממשי). הטבלאות האלה / 19 6 ישראל אפויל 1994 10 - תומכת כוללות את מיקום הפיוי של קטעי הזכרון להם נזקקנו לאחרונה, מעין "מטמון" לט- בלאות ההמרה השמורות בזכרון הראשי. יחידת הזכרון כוללת גס חוצ לקריאה וכ- = תיבה של נתונים, כך שהמעבד לא צריך לה- מתין עד שהממשק, האיטי יחסית, לזכרון יתפנה לקלוט את מה שהמעבד רוצה לכתוב. כאמור לעיל, הממשק לזכרון מאפשר לשלב מעבד 6/זפשט2 מהיר עם אפיק מקומי איטי, כך שללא החוצץ היה מעבד צריך לה- עצר בכל פעס שהוא ניגש לזכרון החיצוני. סקאלריות קונוונציונלית יחידת השלמים היא קונוונציונלית לחלוטין, עם צינור ביצוע יחיד (בהשוואה לזוג הצי- נורות בפנטיום). יחידת העיבוד בנקודה צפה בפקודות | מווכבות | מהסוג כפל-חיבור. פקודות מסוג זה אופייניות לפ- תרון בעיות מטריצות ומשתמשים בהן בעי- קור בעיבוד אותות (למשל ביצוע טר- נספורמציות פורייה מהירות לצורך מציאת יצירח מצגוח לולט'מדיה (המשך מעמוד 114) שהתלמיד נתן לממל שהוגדר כתשובה נכונה נלבסס את הסיעוף לא רק על תשובות = ייבינאריות'י. מחולל פקודות :וצר, בצורה חצי-אוטומטית, את הקוד של התוכנית וניתן לחשתמש במסכים כתבניות גרפיות לשימוש חוזר. כל שטח, ולאו דווקא מלבן או כפתור, יכול להיות מוגדר כרגיש ללחיצת עכבר, עם פעולות המבוצעות בתגובה לבחירה בו. הערכת צ'ונים בהשגת מטרות אבל החלק המרשים ביותר בתוכנה חוא יכו- לתח לטפל במטרות ולהעריך חישגים. המודול 5 מספק כלים לצבירת נקודות, הערכת ציונים וניתוח ביצועי התלמיד. אפשר לערוך את המטרות בחיררכיה ולקדם את הת- למיד במסלול העובר דוך השגת המטרות בסדר מסויים. אפשר אפילו לבנות היזון פנימי 0 ישואל אפריל 1994 6 תפעוסע הספקטרוס של אות אנלוגי). לעובדה שיבמ הכלילה אותן בקבוצת הפקודות של ה-70ז206 יש השלכה על הממשק האו- דיו-וויזואלי שהיא מייעדת לדור הבא של מערכות הפעלה. הממשק לאפיק הזכרון נעשה ב-64 סיביות = נתונים ו-32 סיביות כתובת, עם בדיקת זו- גיות לנתונים ולכתובות. בדרך כלל קריאת נתונים מהזכרון תעשה במוד יצרורות" (057ת) בו עוברת ברצף שורה שלמה של המטמון (256 סיביות בארבע מחזורים רצו- פיס). כתיבה לזכרון נעשית במוד רגיל. יחי- דת הממשק גם עסוקה כל הזמן בייריגולי (0א0071א5) אחר מה שקורה על האפיק בוּמן שהיא לא מפעילה אותו. מאחר וקיימת ... השהייה בחוצץ הכתיבה בין הפלט של יחי- דות הביצוע לוּמן הכתיבה לזכרון, יש צורך לוודא כי (בקונפיגורציות מרובות מעבדים) מעבד אחר לא יקרא נתונים שכבר שונו וע- דיין מחכים לכתיבה לזכרון. הייריגוליי מגלה נסיונות כאלה ומונע אותס לפי שנוצרת שגי- אה. בין מנגנון הערכת החישגים לפרמטרים שקו- בעים את הסיעוף, כך שהשיעור מתאים את עצמו להישגי התלמיד. לתכונה זו חשיבות רבה בפיתוח ישומי הדרכה, שכן נוכחנו במ- בחנים כי רק לעיתים רחוקות ניתן לתכנת מראש את כל ההתפתתויות שעשויות לה- תעורר כאשר ליד המחשב יושב תלמיד בשר ודם. | לצד היתרונות הבולטים של תוכנה זו ניתן למצוא גם חסרונות בולטים. למשל, אי אפשר לייבא טקסט מרוב מעבדי התמלילים וקריאת קובץ מהדיסק מחייבת אותך לכתוב מקרו קטן ולא יעיל. לכל עצם מילולי יכולה להיות רק הגדרת תכונות (1118015.) יחי- דה, כך שעירוב גופנים או גדלי אות מחייב פי- צול הטקסט לשני עצמים. עורך התמלילים הוא | פרימיטיבי | למדי, | ללא תמיכה ב-)%א0קץ11 | באפקטים גרפיים, | בגילגול (0א560111) או בסידור לאורך קו מפותל. גודל גופנים מוגבל לערכים קבועים מראש וקשה לעבור מגופן אחד לשני. קשה לתיכנות - חכנת קובץ ריצה גם היא מטורבלת. אתה צריך להריץ לשם כך תוכנית מקרו של סע יחידת הממשק לאפיק יכולה גם לטפל בו: זמנית בשתי פעולות זכרון נפרדות. מאחר ובין בקשת הנתונים מהזכרון וקבלתם עובר זמן ארוך יחסית (השהייה של 2 עד 4 מח- זורי שעון) ניתן לנצל את הזמן כדי לבקש נתונים שונים מקטע אחר בזכרון. הדבר מחייב לבנות את הזכרון בשני בלוקים נפ- רדים, עם מעגלי פיענוח כתובת נפרדים לכל בלוק וריבוב הגישה לאפיק בין שני הב- לוקים, אבל כך מתאפשר להכפיל את קצב הנתוניס המירבי באפיק. ה-20₪6170 כולל עוד מספר גדול של תכונות שיקצר המצע מלפרטן פּאן בשלמותן. נזכיר רק כי הוא כולל מעגלי בדיקה עצמית, המגלים תקלות חומרה בצורה אוטומטית, וזכרון בלתי נדיף עליו מתכנתים את גירסת המעבד בזמן הי- צור. תכונה אחרונה זו מועילה בהתקנה או- טומטית של עידכוני 8105, המשתניס בה- תאם לגירסת המעבד. 0 ולצרף אליה ידנית את קבצי שאם ו-1זע שח- תוכנית משתמשת בהם. למרות שאת התוצאת תוכל להפיץ ללא תשלום זכויות יוצרים, לא בטוח כי תוכל להכניס את הכל לדיסקט יחיד. אתה יכול להניע עצם לאורך כל קו שתבחר, אבל לאחר שיצרת את העצם, או את קו, תת- קשה לערוך אותם מחדש. כדי לתאם זמנים בין אירועים שונים, כמו בין קטע ווידאו וקטע מו- זיקלי, עליך לקשור יישעוני-עצריי עם כל אירוע ולהגדיר את הסדר וזמני ההשהייה בין כל זוג. זה קשה לתיכנות ואנחנו לא הצלחנו לבצע ואת בצורה משולמת. המסקנה של הבוחנים היא ש-15₪0₪66 היא אוסף מתסכל של יכולות מרשימות עם חולשות לא מוסברות. אם אתה לא חזק בפיתוח ישו- מים או שחבל לך על הזמן והמאמצים הדו- רשים להתמודד עם סביבת עבודה קצת יקפריזית" - אין לך מה לחפש כאן. תוכנה זו מיועדת בעיקר למי שלא נרתע מקשיים והוא וקוק במיוחד ליכולת שלה בהערכת הישגים ומתן ציונים להתקדמות במסגרת מטרות הל- ררכית. ₪ מחכים לדבורק ... איזה רעיון כביר! להביא את הגורו שלי לישראל. כבר שנים שאני עוקב אחרי מה שגשהן דבורק כותב ב-6 שא א ואין מה לדבר: הבחור :ודע מה קורה, מה יקרה ומה צריך לקרות. שמרו לי כרטיס בשורה הראשונה... עדי ירושלמי כל הכבוד! לא רק על זה שהצלחתם להביא את דבורק אלא גס שכנעתס את עשרת החברות המתחרות זו בזו לשתף פעולה ולהשתתף בסמינר. אני לא יודע מי ישכנע אותי ב-19 באפריל, אבל אתם שכנעתס אותי שחייבים להגיע בכל מחיר. רפי פרידמן אני לא מבינה מדוע אתס מדגישים את השתתפותו של דבורק מעל ומעבר לשאר המשתתפים בסמינר... לפי דעתי יתחרו איתו על הבמה לפחות שלושה מרצים אחרים על התואר ייבחירת העורכים"י... יעל כהן באירגון הסמינר הבינלאומי על כיוונים במיחשוב שולחני אצלנו בבית, ה-06 פאז .א שס את ישראל על המפה... כבר השתתפתי ביותר סמינרים בינלאומיים משאני יכול למנות, אבל בצוות כזה של מרצים עדיין לא נפגשתי. חייס ברקן המהומה סביב ביקורו של דבורק והסמינר שהוא ינהל בתל-אביב מוכיחים כיק א. כולס אוהבים להציץ מתחת לבגדי המלך החדשים. ב. כולם אוהבים אירועים בהשתתפות גיבורי המדיה. ג. כולם אוהבים עימותים פומביים. אני רק מקווה שבסוף היום נדע מי עירום ומי לבוש. משה נחשון להזמין את יבמ, מיקרוסופט, אינטל, היולט-פקרד, א[8, אפל, נובל ולוטוס לבמה אחת זה לייצר תערובת נפיצה ביותר למפגן זיקוקים ספקטקולרי. להוסיף את דבורק לתערובת זה לזרוק לתוך התערובת מרעוס עם פתיל השהייה קצר... איזו הצגה! דוד אוחיון אס דבורק בעל פה טוב כמו דבורק בכתב, אזי הסמינר שהוא ינהל יהיה שווה כל רגע. רחל משגב אני מקווה שתסריטו את הסמינר בווידאו ונוכל לרכוש את הקלטת. אירוע כזה לא קורה כל יום, בוודאי לא בישראל, וחשוב שישאר לנו תיעוד לצורך ריענון הזכרון. ראובן בוקסבוייס ... צריך להכריז על ה-19 לאפריל כיום שבתון לקהילת משתמשי ה-6 בישראל - שלאף אחד לא תהייה מניעה מלהגיע לאירוע חד-פעמי באמת... אברהס איתן זה השיא... בתור קוראת קבועה של 6ע םא א קיוויתי כי יום אחד הוא יבוא, אבל לא תיארתי לעצמי שתצליחו להביא איתו גלריה כזאת של כוכבים. תומר גולני לקוראים הרבים ששאלו על סידורי ההרשמה ברצוננו להודיע כי ההרשמה לסמינר הבינלאומי הראשון של 6471%₪א 26 בישראל נמשכת. להבטחת מקום נא להתקשר טלפונית למערכת ולהזמין כרטיסים בכרטיס אשראי, וויזה או ישרכרט. מפעלים יכולים להוציא הזמנה רשמית ולשלם כנגד החשבונית שנוציא להם. השס הרשמי שבחרנו לסמינר הוא 'מחשבים בתפנית פרדיגימה''. הכוונה היא לסקור מכל הכיווניס את השינויים העמוקים, שכבר התחילו ויתעצמו בשנתיים-שלוש הקרובות, עד כדי תפנית מהותית בתפיסת המקוס והתפקיד של מחשבים במערך האירגוני ובמישור האישי. רשימת המפרסמים שם עמי אדאנט 5 אדיסמה 5 אינטרסופט 1 א.ב. גרינברג 9 אומניטק 7 23 אקסיט מולטימדיה 177 בי-פלן 3 גשנאס 4 הוצאת פוקוס מחשבים 2 וירוס 7 164 חשבשבת 3 ישפאר-סוני 2 יבמ 5 ידאג 55 כרמל-קרית המחשב 59 ליגד 55 קליבר (מידן לשעבר) 1 מיחשוב מתקדם 29| מיליטרם 7 17 מוטורולה 3 מיקרוליין 1 משוב 3 מאיקוס 17 סיון 71 סיבית 7 עדיפון 55 פרי אינטרנשיונל 41 קו מנחה 11 קול אב 4353 קומפיוטרלנד 59 קינמון מולטימדיה פל רדט 6 רן אברהמי 8 רשף 1 תיס 9 49 21 שופ 3 75 .%) 5 08| 9 6 און 1 מבצע -064[6זסקט6- 2) 99 [אץך 13 למבתחי תוכנה 4 לתכנתים 4 לאנשי מחשבים 4 לחובבים 4 למבתחי תוכנה 4 לתכנת' המחירים הטובים ביותר בישראל. לכתבי-העת הטובים ביותר בעולם. ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אגרסיבי 054 = ץזפ. תוכנות, ספרות טכנית, כתבי-עת ואבזרי-מחשב במחירים הטובים ביותר בישראל. מחיר בשייח תדירות שם המגזין מחיר בש"ח תדירות שם המגזין כולל מע'"מ | לשנה כולל מע'"מ | לשנה 102 6 8 דד סטסוצ ה [סאואזה וטוא ספרי תיכנוז 02 6 א וסטואזדוטוא ואסא פס -10 6 6 ,דאא]זאאז דא דא 15 12 חדאם פאוסא ואסא-פס ו 6 24 12 וא 6 סמפז 8 פמדטקואס6 161 0 פ ופסא ואסא פס 170 6 לס 102 6 אוםן םא 68 הטידטק ו 60 24 6 55104 סק ואסח-פס - וסט ל 24 12 ס, ופסא סאזוא 6 אמדטקוא 60 [5 4 מוד ,אמדטסקטה ואסא פס . 00% 590 חק 24 2 ודאסא סאזוא 6 6ואסאד0 ו 55 4 סד וא סא-פס זט אס 97 6 דאטואאן דפ דא 6 0 90 4 וא60-80 דועו הזס5פוא וא סו 24 12 את 0% ו 4 צהססד ה זסטואזה וטוא + 97 6 ופסא וא 203 2 אוסמוא שמא למחירים בשקלים 23 12 0 203 2 ואס-ס6 ודדועו ס ופסא ג וסאואיה וטוא ליפ כוללים מעיימף 71 6 סאם-10ו1 9 4 זסטואזדוטוא/ וא זס סוס 24 12 800 סאוו וא אהטוא 25 12 סא]וא6 הד ספוא 5 8 סא]זאואת0סחץ 24 12 0/5 6ק 13 12 דפמקאם .1 222 12 ד 7 6 00588 97 6 685 5"תמ צטם פא מק 50 24 12 א טס 08085 6 24 12 וא 6 10 08 9 + 2 6 8 אטקקן ₪1 א ,אד 60 204 12 8 880 זא 8 4 ו ו 108 2600 3 12 אסופפס 8 2800 85 זס 13 12 6אודטקוא60 ג 6ווא/סאז?א ואה 3 12 אפס 5% 005 8 0 203 12 ןפסאוה וא 5 6 מפז00 ₪8500808 05 רוי או 203 12 מדצם 203 12 ואאפטס 00885 חס 0 0 6 12 אפוס-64ווא ₪0 234 2 ו 0 ו ו 13 12 דוס 16 4 סקס וטס 05/2 ואו - 10 -. + 8 91 6 א אאטסנ מואסו סא וא 24 12 (0108ד6/א) ד וא / 240 ו 203 12 וא 24 2 א טס פוא ד 5 50 סאסווא -- 24 12 וסאו6 וא 2 6 פאו? וא דנטס -309 24 12 606 סק 2093 2 ודאסא 05/2 2 ו 13 12 0 קסדקא, 1 סק 24 2 7 / ו 410 2 זוא 6 24 2 דא ואמסיאו אססחגק -1100 | ו 24 12 כ פס סק 9 6 ואוד סק ומוס | 8 4 ואס 15 הדסק 3 12 שאן2 גוא אחק ו 5 8 פטס 24 2 דאקס ו צמפ טא גאודיז 50 " 2+ 66 6 5 203 12 שמושמ אואט , 8 16 6 5 3 12 סואסאו אזאט ואריי 24 12 שאו וא 5אוספאואי 15 8 "טואא סאק 8510 1 פוש 1 6 4 סז 00 85טקק510 פוססאועו 203 12 וה אאטס שד פאוספאז סולוא 24 2 5 פאוססאז/ 24 2 ₪ 5טקס וטס 008 / פאוססאו/ -3 הש 24 2 ספפו 8 6 מגוד, והאפטס א חא סו 12 12 טק אסא 2 12 5וססאןא/ ]טק כ [אסע 5 ,6א15111 זטזק ץסד אפ "ריט בשקלום חדש, 224 2 זפ לס כוללום מעיי, אא 60 ,6א[]אתסוזפא 203 2 א 203 2 או 80 8 4 ודאס 102 6 אא 60 244 2 סוסא 011165 אמדטקואסס 18 6 ס ופסאו דפאאטדאז 7 6 6אדאןפ קסדאפט 571 זז 214 12 מאז? גוא א.1 13 12 ואו 3 12 5 סמאדא 7 6 ודוא 13 2 00 סאד אג.) 5685 66 6 פאק סק 13 2 ו ויו ו ה המ קְ ון 4 לאנעי -- ם% לחובבים ב תוכנה - ו 7 5% לספרות מקצועית - | ותוכנות מחשב > ב אצת ו 2 0 - -. 2 ] וְ ב / 0% | | . - > זא/ואו5 | הו \ אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל למחשבי 56 וכן חפסדזאו6גש כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש ולאנשי מקצוע כל המגזינים המובילים מחו"ל ניתן לזצוא על מדפינו אן לקבל בתיבת הדואר שלך בבית חדש ! וו וסאי 00 וו 5או ₪089 > ייה = |סאדאסד ב-015%/ס0 0% חדש ! 9 ו ₪ המבחר העשיר ביותר 0 כולל מ 05%ס1 של תוכנות. יישומים למשרד, לבית, 8 ז תוכניות שרות ושפות 9 תכנות, ותוכנות חנוכיות "זאםוואוגדטסס" חדש ! וש 8 0 ו 2 תוכנות ל-80! בה 3 0 0 60 בלב [/עןל'[ך] [יךח כל וני האוץ | . || י/ 2 (- 3 ר= לביתך למחרת היוס על קניה ו | 0% 7/=- + קניון ירושלים, מלחה ,40| 0519 | מעל 200 ש"ח טל. 793436 -02 + דורות ראשונים 5 טל. 02-257828 ,02-257807 אלידע וטאודא ו₪ ש/שגוצ סופטא כרטיס הקול הטוב בעולם! הוטאוז וס ש/שגאשו סופטג עם תכונות בלעדיות: 6 אפשרות הוספה ל- ₪515 זאצ5 = ופד פצאצ אפשרות הוספה ל- סאע0ס5 סאטסמחש5 % 05-חם דצו פס ודוטוא כולל- ו568 *כולל את חבילת התוכנות המקוריות של זספ5סחסווש: 2 וא ז5צ5 סאזש50 --- הקלטה/השמעה | וד | של | בשמ | העשת ל | אפשרות חקלטה| יציאה איכתות | כמסה ז בו ניפרדת ל ל : ושמעה ב ניפ 1 למגבר סטריאופונית יר מתקדס 5 כ 7 | חיצוני למיקרופון מח זתנות ו | | -17א4 811 16 ואטאחא. 16א | -? - תומך | תואם -- תוא כן כן (ט% 80610/) | שמו[קותאזטוכ - 0י ?5 -7וא4 וו 16 | | : לא לא (ז313516 50₪60) לוא [.44 | 77 0 אהוות | ' לא 0י שו[קות9זטס סא תואסייי תואסייי א0וז₪5606 מסו0/ נציגות בלעדית בישראל: ₪ 5-ו ג שו המרכז היחידי והגדול בישראל של |0₪ח 60 ₪ סקנרים ידניים ושולחניים של חברת 510%5!אם ₪ מאיצים גרפיים 18 ו- 154 מבוססי 32) 55%6ד