מחשבים וכיף, גיליון 4, יולי-אוגוסט 1991

גליון מיוחד לחופש הגדול

OCR (הסבר)
שק בי שמומ שמשיו אע ש.--. -‏ | -- -.א.. יוק קקקוקןהוהההקתקווב הלבוהו הווהה .בה + | עיתןףמחשבים לנוער ₪ גליון מס' 4 ₪ יולי-אוגוסט 91', תשנ"א = מחיר:8 ש"ח (כולל מע"מ), באילת: 6.80 ש"ח. = ₪ המחשב'ם לא(1 (מתנתהשעט | ₪ הקוב ואני - מי שולט במיו | ₪ ביה''ס בשנת 2000 - חלקיב'י ₪ 0 הדרך החכמה לקלוט מידע מן המקלדת ₪ משתכיף / מדור חדש למשחקי מחשב | 3 9-ה | + 9 ו / 0 | 1 49 , | | | / ו | | 1 - | | / - | | בנ % | | מל אשיי | | -7 2 00000 ש | , - * 0 | ּ - : - 6 - , | = / | ו - % שש 4 שה : 4 כ % ּ 1 6 שבועיים של מחשבים, טבע ופעילויות חבו- תיות לילדים ולנוער (9-16) יתקיימו בחו- פשת הקי4 7-18 ביולי 1 בבית ההאוחה ב- קיבו שפיים. ₪ הכרת המחשב (למתחילים) ₪ לימוד והתנסות ב- 1 ₪ משתקי מחשב לפיתוח החשיבה והדמיות מיוחדות ₪ תחרות בהדמיה צ-ך161א51 ₪ נעילות חופשית במחשביס ₪ לימוד ופיתוח פרוייקט עם מחולל יישומים חדיש ₪ לימוד והתנסות במעבד תמלילים ובמעצבים גרפיים ₪ לימוד ונפיתוח יישומים בגליון אלקטרוני חדיש. ₪ פפנות למידה ממוחשבות להעשוה באנגלית ובחשבון. ₪ הנושאיס יותאמו לרמת המשתתן. ₪ וחצה בפאוק המים של שפיים ₪ ערב מיוחד באוהל הבדואי ₪ סוטים, ריקודים, משחקי סמורט 8% ₪ הכרת הטבע וסיורים באזור. % ₪ מנגשים עם ילדי הקיבו). ₪ שילוב בפעילויות בית הארחה ועוד הרבה הפתעות * אפשוות להשתתכות במחזור של שבוע אחד בלבד. * יעוץ, תכנון וביצוע של סמינרים וסדנאות מקצועיות בארץ ובעולם. * ייזום, קידום, תכנון יעוץ וביצוע של פרוייקטים בתחומי חינוך והדרכה כלליים ומשולבי מחשב בארץ ובעולם. * לרשות החברה עומדים מומחים בתחומים רבים דוברי שפות שונות. * התמחות מיוחדת עם ארצות דוברות ספרדית. ת.ד. 675 רחובות. טל' 08-470270; פקס: 2051 88 / 08-491902 6 ?)0 המחנך הכי חכם בעולם ! 2 5 - 2 2 2 2 ש - אות אותו וללמוד ממנו בתערוכת מו"ח, 8-9/7/91 בכפר המכביה. תה חברה למסחר, טל' 03-7516879, פקס. 03-7511039, מח' החינוך. לחעובים >9 בשער: המחשבים לאן? ראה כתבה עמ' 7. צלם: מרסלו שוטלנדר ארט דיירקטור: שירלי קריס דוגמנית: זיוה רנדלי סטיילינג: דוד זלקינד | כ | ה ע ני'יינים מחעובים וני עיתון מחשבים לנוער שנה 1, גליון מספר 4. יולי-אוגוסט 91י תשנייא עורך: ] בני פיינשטיין עורכת משנת: ] שרית יעקב עורכת לשונית: [ רבקה שביט עיצוב ועריכה גרפית: | שירלי קריס משתתפים: ][ דוד גורדון המחשבים לאן? מהפכת המחשוב בעשורים האחרונים, על התפתחות המחשבים בעבר ובעתיד. גבע -- | 312] שתי שפות למחשב וי עקרונות בתקשורת בין מחשבים, יהודה כץ שיטות סינכרון, קצבי עבודה ואיפנון של מודמים ליוי לניר יוני סגליס י מי י? ה | 15 ] הקובץ ואני מי שולט במי? דרור פרידמץ על קבצים ודרכי ניהולם שירלי קריס חררדו רודניק שמוליק ששון כתבים צעירים: ] אמיר גולדרט בית הספר שלנו - שנת 2000 חלק ב' דן דובינר תגובות והתיחסווית לכתבה גיא הראל שהופיעה בגליון מס' 2 ירון זילברברג עודד רגב ו | 22] סביבת העבודה - תרתי משמע ביצוע גרפי: | שלי שלו מורה למחשבים מציג כמה מהפריטים צלם המערכת: ] מרסלו שוטלנדר ה"מקיפים" את המחשב והמלצות "מועילות" הדפסה וכר*כת: * דפוס המאירי קוראים כותבים | 6 ] מכתבי קוראים זה רעיון '. [ 25 ] | 25 ] רעיונות ואתגרים בתכנות ש מוסף מורחב רמזים למשחקי הרפתקה שונים טסקירת תוכנה סקירה על תוכנות נבחרות, 39 | 16-= טייס קרב םדא להורים | המחשב בחופשת הקיץ "החופש הגדול" משחקים, לומדות וסביבות פיתוח. לאונרדו דה .6. האמנות שבתכנות 46 | הסדופם ו החכמה לקלוט - מן המועדון הממוחעוב של מחשבים וכיף סטמריית התוכנה של מחשבים וכיף חדעשות מעולם המחשבים לוח לודעות סַ "רש הפקה והוצאה לאור: חברת אחיעם בעיימ כתובת המערכת: ת.ד. 675 רחובות טל: 08-470270 פקס: 08-491902 + מחעובים וכ'" יוצא לאור אחת לחודשייס * המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות * כל הזכויות שמורות למחעבים וכיןי, חברת אחיעם בעיימ --- - ! '! , ל דבד העורך ‏ = תפתחות המחשבים בעבר ובהווה, והתחזיות לעתיד הס נושא הכתבה המרכזית בגיליון זה של מחשבים וכיף. התופעה הבולטת ביותר, שהכתבה מצביעה עליה, היא מהירות ההתפתחות של המחשבים. דורות המחשבים מתקצרים, וכיוסם, יוצאיס לשוק דגמיס חדישים, המתבססים על טכנולוגיות חדשות, כמעט מדי שנתיים, ואף פחות. לראשונה בתולדות האנושות, אנו עדים למהפכה מדעית, טכנולוגית ואולי גם תרבותית, המתרחשת כמעט לעינינו, במשך עשרות שניס בלבד. התפתחות מהירה זאת יצרה פערים גדולים בין הילדים, אשר בשביל מרביתס המחשב הוא דבר טבעי, לבין המבוגרים, שלעתים קרובות "יחוששים" מאוד מן המחשב. מחשבים וכיף מנסה לקרב את עולס המחשבים לכל אלה שהמחשב איננו חלק ממקצועם או מעבודתם. בגיליון זה אנו מביאיס תגובות לכתבה של פרופי עמוס דריפוס על ייבית הספר של שנות האלפייסיי, שפורסמה בגיליון 2. המחשבים מצויים כיוס כמעט בכל בית ספר ורבים שואלים כיצד ניתן לנצל את הטכנולוגיות החדישות בצורה היעילה ביותר, כך שיצעידו את החינוך והלמידה לקראת שנות האלפיים. בימיס 9-8 ביולי יתקיים הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למחשבים בתינוך. אנו מאחלים הצלחה למארגני הכינוס, ומקוויס שהוא יתרוס להתפתחות המחשוב בבתי הספר. קוראינו מוזמניס לבקר בתערוכה שתתקיים בכינוס הזה, ובאותה הזדמנות נשמח לפגוש אותם בדוכן של מחשבים וכיף. על פי בקשת קוראים רביס הרחבנו את המדור ייזה רעיוןיי. הרעיונות שנביא בגיליונות הקרובים יהיו בתחוס יישומיס שונים, וכן בשפות אחרות, הן למתחיליס (כמו לוגו) והן למתקדמים (כמו שפת ?)). במרבית בתי הספר עדיין מלמדים רק שפת בייסיק, וקוראיס רבים ביקשו מאתנו ללמד, מעל דפי העיתון, את היסודות של שפות אחרות, ובעיקר שפת פסקל. אנו בודקיס את האפשרות למלא את בקשתם. בגיליון וזה אנו פותחים מדור חדש משתכיף. מדור זה יציג בפניכס משחקי מחשב. את המדור ירכז דרור פרידמן, מומחה בתחוסם משחקי מחשב. נשמח לקבל מכם רעיונות למשחקים, ואנו מזמיניסם אתכס לשלות אלינו שאלות שמעסיקות אתכם, כדי שנוכל להתאים את תוכן המדור לנושאים המענייניס אתכסם. ולבסוף, המשיכו לכתוב אלינו ולהגיב בקשר למבנה העיתון, לתוכנו ולרמתו או בכל תחוסם אחר שנראה לכם חשוב. דעותיהס של אלף המנויים שלנו ושל אלפי הקוראים הנוספים, חשובות לנו ביותר, ואנו מחכיס לשמוע מכם. 4 יי בני פיינשטיין העורך ת ! ד ה לחנות "לד" מחשבים שאיפשרו לנו באדיבותם לצלם את השער לגליון מס' 3. הרצל 44, כפר סבא טל: 052-952895 25 63 39 24 עש-ככשפש-ם ק וד א' לכבוד מחשבים וכיף אני רוצה לחתוס על מחשבים וכיף, על סמך מספר החוברות שקראתי. ברוב התוכנות של פסקל משתמשים ב ייטורבו פסקל (4.0)'י ולי יש ייטורבו פסקל (2.0)יי. איך אני יכול להשתמש בתכניות שהילדים מביאים! הפקודה שלא עבדה 110847₪א1 אינה מוכרת עייי פסקל (גם לפי ספר של אוייפ). ברק גל לברק שלוס! שמחנו לקבל את מכתביך. במכתבך הראשון, השאלה לא ברורה ולכן אין באפשרותנו לענות לך. לגבי .2456/41 7880, לצערי הרב לא תוכל להפעיל את מרבית התכניות שאנו מפרסמים אלא אס תעבוד עס גרסה 0. לגבי הפקודה 11ץ4 אס11א1, יש להקיש כך: , (יייי,/א0, 000 אסא שים לב לשני הגרשיים ללא רווח. 0% למחשבים וכיף שלום רב, אני מנוי על עתונכס ולפי דעתי הוא מצויין מכל הבחינות, ואני נהנה מאוד לקרוא אותו ובקיצור אתס והעיתון שלכם שאלתי היא כזו: מה קוד ה - 45011 של המקשיסם הבאים בדוס : אתא ,₪50 ,6781 ה51 ןא 405ת46%5 , מצד המשך בעמ' 64 3-1 פיינש ררה הבח המחעוב, המאביינה אח | העשודים האחרונים, היא אחח 8 המהבכוח המהירות ב'וחר המחרחשות לבני בחמש עעדה שנה התחחילו להוביע המ'קרו- מחשבים הראעונים, והיום העולם הממוחעוב חודר לחוך בחינו. מה מאביין אח המיקרו- מחובים? מדוע ניחן לומר שאכן המ'קרו- מחעובים הוביל! למהבכת המלחשוב האמ'ת'ח+ על כך ועל עוד נושאים נדון בכחבה הזאח. צילום: מרסלו שוטלנדר מחשבות רעלונות, והמצאות בתקופות קדומות הפכת המחשוב, המאפיינת את העשוריס האחרונים, היא אחת המהפכות המהירות ביותר המתרחשות בהיסטוריה האנושית. מרבית ההורים, הנמנים עם קוראינו, נולדו לעולס ללא מחשבים או לעולס עם מחשבים שהיו נחלתס של מומחים בלבד. האחיס הבוגריס כבר הכירו את המחשבים וחלק מהם אף השתמשו בהם, באוניברסיטה ובעבודה, אבל הצעירים שבינינו כבר נולדו לתוך עולס ממוחשב. לפני כחמש עשרה שנה התתילו להופיע המיקרו-מחשביס הראשונים, והיוס העולס הממוחשב חודר לתוך בתינו. מה מאפיין את המיקרו-מחשבים! מדוע ניתן לומר שאכן המיקרו-מחשבים הובילו למהפכת המחשוב האמיתית: על כך ועל עוד נושאיס נדון בכתבה הזאת. הכמיהה למחשב התחילה לפני שניסם רבות. ב-1671 אמר לייבניץ: ייאין זה נאות כי אנשיס מוכשרים יבזבזו שעות רבות, כעבדים, בביצוע חישובים שאפשר לתת למכונה לבצע אותם, בביטחון מלאיי מפתיע!! הצהרה נבואית כזאת, שנאמרה לפני למעלה מ-300 שנה, הייתה אולי הצעד הראשון שהוביל, מאות שנים לאחר מכן, לפיתוח המחשבים הראשונים. במשך ההיסטוריה השתדלו בני אדס למצוא דרכים להקל על עצמס בחישוביס המתמטיים המסובכים. בסוף המאה הקודמת ותחילת המאה הזאת עוד נאלצו מתמטיקאים להשתמש בטבלאות אין-סופיות של לוגריתמים, סינוסים וכדי, כדי לבצע את חישוביהסם בתהליך ממושך ומייגע. אבל כבר במאה הקודמת ניסו מדענים וממציאים לבנות מכונות חישוב משוכללות, וכבר אז - שימו לב!! - הס השתמשו בכרטיסים מנוקבים. (עד לפני שניס לא רבות הוכנס כל המידע למחשב באמצעות כרטיסים מנוקביס שהוכנו קודם לכן). מחשבי השפורפרות דור ראשון של מחשבים והמעגלים 2-5 דור חטרנזיסטור תחילת המזעור, דור שני ח הילת ה ד ד ר רק בשנות הארבעים של המאה הזאת, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, נבנה על ידי מהנדסי חברת 8א18 המחשב הדיגיטלי הראשון. ואולם, בל נטעה, מחשב זה לא דמה כלל למה שאנו מכירים היוס, פחות מ-50 שנה מאוחר יותר. המחשב מילא שטח של אולם, בגודל בית קולנוע בינוני; הרעש בתוך האולס היה עצוס עקב פתיחתם וסגירתם של אלפי מפסקים חשמליים, והוא נרכש רק על ידי הצבא ומוסדות מחקר ומדע. המחשביס של שנות הארבעים השתמשו בשפופרות ריק (ואקוס), ואלה התחממו מאוד ונשרפו לעתים קרובות; לכן, היה צריך לקרר את האולס. (היום, קשה למצוא שפופרות ריק כאלה, אבל אם יש בבית הוריך או בבית סבא וסבתא מכשיר רדיו ישן, מלפני 30-25 שנה, ייתכן שתמצא בו את אותן שפופרות.) ה ט ר נזי' םס ש וד המשולבים ‏ (השבב'ם) בשנות החמישים התחילו להופיע הטרנזיסטורים הראשונים. הס החליפו את שפופרות הריק הלא-יעילות. הטרנזיסטור ורכיביס אלקטרוניס אחרים הוזילו את המחשבים עד כדי כך שהם נעשו מצרך מבוקש, ונרכשו גם על ידי מפעלי תעשייה, עולס העסקים ועוד. מחשבי הטרנזיסטור היו הדור השני של המחשבים. כל טרנזיסטור החליף לפחות 50-40 שפופרות. הטרנזיסטורים היו זעירים יותר, מהירים יותר והכילו מידע רב יחסית. 1978 - 5 תתליך המזעור תמעגל המשולב, התחלת של מיני מחשבים, דור שלישי אבל הטרנזיסטור היה רק חלק מהמחשב, והחלקים האחרים עדיין היו גדולים, יחסית, ומסורבלים. הכנת המעגליס החשמליים, שמהסם היה מורכב המחשב, דרשה עבודה רבה של הלחמות וחיבוריס מסורבלים. המחשביס של שנות החמישים היו קטנים, מהירים וזולים יחסית, ממחשבי השפופרות, אבל עדיין היו מסורבליס ותפסו שטח נרחב. הירידה המואצת במחירי הטרנזיסטורים, בשנות ה-60, הייתה מקבילה לתהליך מזעור הרכיבים האלקטרונים. לאחר ניסיונות רבים, שנמשכו כמה שנים, הוחל בפיתוחס של המעגלים המשולבים. מעגליסם אלה שילבו טרנזיסטורים זעירים ביותר ורכיבים אלקטרונים שונים, שהיו מבודדיס זה מזה אך מחוברים במעגלים חשמליים. מעגל משולב זעיר (מיניאטורי) כזה נקרא שבב (קוג6). שבב אחד מילא את מקומס של אלפי טרנזיסטורים. וכך, עס השתכללות תהליך המזעור בשנות השבעים, החל להיווצר הדור השלישי של המחשבים. המחשביס בני הדור השלישי היו שוניס לגמרי מהמחשביס הקודמים. הם היו קטנים יותר לעומת קודמיהם, והיה להם זיכרון רב יותר. בשנת 1950, תפסו 1000 מעגלים נפח של כחצי מטר מעוקב; בשנות השישים יכולת למצוא באותו נפח 100,000 (מאה אלף) מעגלים חשמליים, ואילו בשנות השבעים היו 0 מיליון!!! מעגליס חשמליים. הדור השלישי של המחשבים היה זול יותר ובעל זיכרון רב יותר. בסוף שנות השישים הופיעו לראשונה המיני-מחשבים, והיה אפשר למצוא אותס במשרדים ובעסקים גדולים, בתעשייה ובמוסדות פיננסיסם שונים. אבל למרות כל ההתפתחות, כמות המחשבים באותה תקופה הייתה קטנה והשימוש בהם היה יימוגבליי למומחיס למחשבים. 19840 - 868 מתפכת המיקרו- מחשבים, המחשב תאישי, מחשבי 8 סיביות, דור רביעי 1988 - 4 תגדלת המחלרות ותרחבת תזיכרון מעבד מרכזי בעל 16 סיביות ת ה ל ' ן ה מ ' ז ע כו ר ה מ'ק רוא ח ו ב טכנולוגיית המזעור שהלכה והתפתחה בשנות השבעים יצרה מהפכה ממשית בהתפתחות המחשב ובייצורו. בשבב זעיר אחד הוכנסו אלפי מעגליס משולבים, שחוברו בשיטות של עבודה מיקרוסקופית על גבי משטחי צורן, ויצרו את ייהמיקרו-מעבדיי. המיקרו-מעבד הוא מעגל מודפס של אלפי מעגלים חשמליים והוא מהווה, למעשה, את לבו של המחשב המודרני. באמצע שנות השבעים, פיתחה חברת אינטל מיקרו-מעבד מסוג 0, ובעצרתו נבנו מאוחר יותר המיקרו-מחשבים הראשונים..: באותה תקופה נעשו ניסיונות שוניס לבנות מחשבים אישיים, אבל ההצלחה הייתה חלקית בלבד. רק בשנת 1977, לפני כארבע-עשרה שנה, פיתחו כמה חברות בארצות הברית את המיקרו-מחשב הראשון. מכשיר זה הכיל בתוכו מיקרו-מעבד משוכלל ביותר, והיה מסוגל לכפול שני מספרים בחלקי מיליון של שנייה. בסוף שנות השבעים יצא לשוק מיקרו-מחשב אישי, שפותח על ידי שני בחורים צעירים, שהיו אז בשנות העשרים של חייהם. המחשב נקרא בשם 42016 (תפוח) והוא היה המחשב הפופולרי ביותר באותם ימים, בגלל צורתו, גודלו ומשקלו הקטן, ובגלל הפשטות שבהפעלתו. תוך חודשים אחדים נמכרו אלפי מחשבים אישיים מסוג אפל (16פק4) וכן מחשבים של חברות אחרות שיצאו במקביל עס סדרות של מחשבים אישיים. הדור הוביעי של המחשבים היה דור המחשב האישי. המיקרו-מחשב יצר מהפכה לא רק בתחוס המחשוב אלא גס בהתפתחות החברתית והמדעית, ובטכנולוגיה של האנושות כולה. בתחילה, לא האמינו ביכולתו של המחשב האישי; בסוף שנות השבעים הגיע זיכרונו בקושי ל-8%. אמנם, בתחילת שנות השמונים, נמכרו מיליוני יחידות של מחשבים אישיים; המכירה ההמונית של מחשבי אפל, קומודור, רדיושק ואחרים, היוותה פריצת דרך ו"שיגעון" שיווקי שלא היה כמוהו במאה 1990 - 8 פיתוח מחשבי 386 ו-486 בעלי 32 סעביות, תגדלת חזיכרון תפנימי ל-4-2 מג'/ב, דור חמישי העשרים. אבל הצעד שהוביל להתפתחות התעשייתית החשובה ביותר של שנות השמונים, ואולי אפילו של המאה העשרים כולה, היה ההכרזה של חברת 181 על המחשב האישי שלה. בשנת 1981 (שימו לב, רק לפני עשר שנים!!!) הכריזה חברת ואג - הענק הכחול שכבר אז היה החברה הגדולה ביותר בעולס בתחוס המחשוב - על המחשב האישי שלה. המחשב האישי הראשון של 1א18 דומה מאוד למחשביםס האישיים שאנו משתמשים בהם כיוס בבתינו, אלא שהיה לו זיכרון של 128% בלבד וקצב עבודתו היה איטי, יחסית למחשבים של ימינו (-1117א2-4 בלבד). המהפכה האמיתית באה לידי ביטוי כאשר כמעט בכל בית או משרד, בבתי ספר ובמקומות עבודה היה אפשר למצוא מחשב בעל כוח חישובי ומהירות פעולה של פי עשרות אלפים לעומת המחשביס של שנות הארבעים והחמישים, וכל זאת במחיר של אלף עד אלפיים דולר (לעומת 2.5 מיליון דולר, מחירס בשנות הארבעיס). 2000 - 0 הגדלת המתירות למחירות בזק, הגדלת חזיכרון הפנימ* ותחיצוני, שימוש ב -1א680 מזעור נוסף של כל חלקי תמחשב, מרכיבים תימצונים כסטנדרט בתוך המחשב פ נ " כ ה חש כ ים ל א | ?7 ה דור ה ח אמ יעוי תהליך המזעור שאפיין את שנות השבעים ותחילת שנות השמונים לא נעצר, ולמעשה קשה לשער את סופו. בשנות השמוניסם פיתחו את המחשבים המיטלטלים, וכיוסם, אפשר למצוא מחשב בעל זיכרון פנימי של 4-1 מגבייט (מגייב) ודיסק קשיח של 40 מגייב ויותר, והכול ארוז בייקופסהיי שגודלה פחות מן החוברת שאתה מחזיק ביד ומשקלה כתיק קטן. ההתפתחות המהירה של המחשבים מצמצמת במידה ניכרת את מספר שנות הדור. בתחילת הדרך, דור של מחשבים נמשך על פני 15-10 שנים, ואילו היוסם, ההתפתחות היא כה מהירה, שמחשב מלפני חמש שנים, ואף פחות, נחשב למיושן ולעתיס קשה להפיק ממנו את מלוא התועלת. המעבד המרכזי של המחשביסם בתחילת שנות השמונים היה מעבד 8088, והוא הכיל 8 סיביות (₪11 8), כלומר, שמונה ערוצי תקשורת בין המעבד המרכזי לכל המרכיבים האחרים של המחשב. בשנים שלאחר מכן, פותח מעבד מרכזי בעל 16 סיביות - 8086 - והוא הכפיל את מהירות הפעולה של המחשב. לפני כמה שנים פותח המעבד 80286, אשר מורכב כיוס בכל מחשבי ה-471, אבל בכך לא תמה ההתפתחות הטכנולוגית. לפני כשנתייס הוכרז על מעבד מרכזי - 80386 - שמכיל 32 סיביות!! וזמן קצר לאחר מכן פותח המעבד המהיר ביותר (בינתייס) - 6. בתוך המעבד הזה יש מעבד מתמטי שמבצע את החישובים המסובכים ביותר במהירות רבה, וללא צורך בשימוש בזיכרון של המחשב ובמרכיבים אחרים. ואמנם, מלבד המזעור, שמהווה תופעה מדהימה בהתפתחות הטכנולוגית, נעשו גם שינוייס בתחום הצזיכרון, המהירות והמחיר של המחשבים. כמות הזיכרון הסטנדרטית, שעד לפני כשמונה שנים הייתה 128%, הפכה כיום ל-640%, וברוב המחשבים החדשים כבר אפשר למצוא כסטנדרט 1 מגייב זיכרון פנימי ואף יותר. יש להניח, שבעוד כשנתיים ואולי קודסם לכן, מרבית המחשבים האישיים יהיו עם 5-3 מגייב זיכרון פנימי ואף יותר. הנחה זאת מתבססת על כך שמרבית התוכנות המודרניות והמפותחות עובדות כיוס בשיטה של קתואפגוגו[טא, כלומר, המחשב מפעיל תוכנות שונות בו-זמנית, ומבצע משימות רבות בו-זמנית. מחשבי ה-תפסותנסג]א, שנוצרו באמצע שנות השמוניס ועובדים בצורה כזאת, כחלק אינטגרלי של מערכת ההפעלה שלהם, יכולים להוות דוגמה להתפתחות העתידית. כיוס, מרבית מחשבי ה-140/א משווקים עם 4-2 מגייב זיכרון פנימי ודיסק של לפחות 60-40 מגייב. 7 2// // / 7 7 27/ 0 2-2 וו מ ה ה ל א ה ? קשה לצפות מה תהיה התפתחות המחשבים אפילו בעשור הקרוב. כאשר קוראים את העיתונות המקצועית מלפני עשר שנים לא מוצאים רמז למה שקיים היוס. מה שברור הוא, שלפני חמישים שנה דור של מחשב נמשך עשר שנים ויותר, ואילו כיוס התקצר משך הדור של המחשבים לשנתיים, ולפעמים אפילו פחות. עס זאת אפשר להניח, שהמחשב של שנות האלפיים יהיה קומפקטי, מהיר מאוד, בעל זיכרון עצום, ויכיל - כחלק אינטגרלי שלו - מרכיבים שכיוס באים בנפרד. מהירות המחשב תגדל, אם גס לא באותו קצב שהיא גדלה עד כה. כי בדרך-כלל, בכל עקומת גידול, הקצב הראשוני מהיר מאוד ולאחר מכן חלה האטה. סממן אופייני אחר של העשור הקרוב יהיה בוודאי הרחבת הזיכרון הפנימי של המחשב והרחבה של הדיסק הקשיח, כלומר, של הזיכרון החיצוני. יש להניח שהמחשב העתידי יכיל, כסטנדרט, דיסק קשיח, וזיכרונו ילך ויגדל. תשתפר התקשורת בין הדיסק לזיכרון המחשב ולמעבד המרכזי ובכך תגדל מהירות ההעברה של המידע בין הזיכרון החיצוני למעבד המרכזי ולזיכרון הפנימי של המחשב. מחשבי העתיד יהיו מצוידים ב-6080%1 (תוכל לקרוא על נושא זה בגיליונות הבאים של מחשבים וכיף). ה-680%1 יאפשר אחסון של מידע רב ביותר, עד מאות מגבייט, והמשתמש במחשב האישי יוכל ליהנות ממידע כמעט בלתי מוגבל, והכול במגע יד קל. כבר פי סי .1 5 יבואני מחשבי 6םדונט: המעולים. איכות גבוהה במחירים אטרקטיבים שירות מעולה המילה האחרונה!!! עכשיו אצלנו בשבילךו!! בקר בסניפי +6ק ראשל"צ רח' רוטשילד 74 ראשל"צ טל' 03-9973111 תל-אביב רח' מרמורק 14 רחובות רח' הרצל 192 רחובות טל' 08-461212 תל-אביב טל 03-5617274 בשניס הקרובות יכילו המחשבים (בחלקם יש כבר היום) כל מיני מרכיבים, שיהיו חלק סטנדרטי במחשב, כמו מודם וכרטיסי פאקס. פיתוח מחשבי העתיד ילווה בפיתוח מואץ של תוכנה, שאת ניצניה כבר אפשר לראות כיוס. (להתפתחות התוכנה בעבר ובעתיד נקדיש כתבה מיוחדת באחד הגיליונות הקרובים של מחשבים וכיף.) האם אלה הם כל הדברים שמצפים לנו בעולסם המחשבים בעתיד! ייתכן ששגינו לגבי כמה מן הדברים, עם זאת יש לנו יסוד חזק להניח, שההתפתחות תהיה מהירה יותר ומקורית יותר ממה שתיארנו. ואתם, שמרו על הכתבה הזאת, ובעוד כחמש שניס תוכלו לבדוק עד כמה ייהצלחנויי לנבא את העתיד. ס > ת| ק]ען ו | ר[ת כאשר אנשים מדברים ביניהם, הם מקפידים לעשות הפסקות בין מלים או בין משפטים, כדי שהדברים הנאמרים יהיו מובנים. גם בתקשורת בין מחשבים חייבים להקפיד | על כללי הפסקה מסוימים, כדי שתהיה הבנה מלאה בין המחשבים. כתבה שלישית בסדרת הכתבות על תקשורת מחשבים. שמוליק ששון מסביר איך = עושים את זה. קשורת . בין מחשבים כמוה כתקשוות בין אנשים, אלא שהמחשבים אינם יאוהבים" = טעויות וסילופים ... בכתבה הקודמת הבהונו איך מוהה המחשב את המידע שנשלח אליו ובאילו סוגי קודים בין-לאומיים הוא משתמש. בכתבה זו נתייחס לשיטות הסינכרון בין המחשבים, לקצבי העבודה ולשיטות האיפנון של המודמיסם. כדי שמידע המועבר בין מחשביס יהיה ברור, חשוב מאוד שהמידע יגיע בתזמון סיבית (₪17) - פירור המידע הקטן ביותר שבו יכול המחשב לטפל טינכרון - תאוס של שתי פעולות שונות כדי שתעשינה בעת ובעונה אחת. איפנון (אסזזה. ןזכסוא) - הפיכה של אות דיגיטלי לאות שניתן לשידור. | וט נכון, בצורה (208141) נכונה ובסדר נכון. כאשר אנשים מדברים ביניהם, הם מקפידים לעשות הפסקות בין מלים או בין משפטים, כדי שהדברים הנאמרים יחיו מובנים. גם בתקשורת בין מחשבים חייבים להקפיד על כללי הפסקה מסוימים, כדי שתהיה הבנה מלאה בין המחשבים. הכללים האלה של תקשורת נתונים נקראיס סינכרון. קיימות שתי שיטות סינכרון עיקריות - שיטה סינכרונית (אצ5) ושיטה אסינכרונית (צ5ג). השיטה האסינכרונית נחשבת כשיטה הפשוטה מבין השתיים. בשיטה זו, התווים נשלחים זה אחר זה בפרקי זמן שווים. כל תו שנשלח מכיל פקודת התחלה 51487, ובאמצעותה המשדר מודיע למקלט: היה מוכן לקבלת מידע! לאחר דופק ההתחלה (01.5₪ז2), מופיע המלל (אות, ספרה, תו, סימן פיסוק וכו). לאחר מכן מופיע דופק > הסיום (51002), והוא מציין את סוף המידע. כמו כן מיתוספת סיבית זוגיות (צד31ע) אשר תפקידה לבקר ולבדוק שיבושים אפשריים. להלן דוגמה לשידור האות 4 בשיטה האסינכרונית. 7 . <-> ה9אן ]יגוב 4 , ו ] דוגמא לשידור תחאות בשיטת האסינכרנית בשיטה הסינכרונית קיים דופק שעון (62008), והוא משודר בקביעות וברציפות בין המשדר למקלט של המחשבים. הנתונים משודרים בקצב קבוע, כך שהמקלט מזהה באופן מדויק ביותר את הרגעים שבהם מגיעות אליו הסיביות המשודרות. פעולה מתוזמנת זו נקראת השיטה הסינכרונית. ו מעבר לתזמון המדויק: בין. המשדר למקלט, קיים הצורך לפענח בצורה נכונה את הנתונים שנקלטו. המקלט מפענח מהסיביות שנקלטו, את המידע המדויק. סדרת התווים הנשלחת ממחשב למחשב מכילה תווי סינכרון (אצ5), תווי התחלת מסגרת מידע (₪.1:), וכמובן תו לזיהוי המחשב השולת (855 אכ ג). להלן דוגמה של מידע סינכרוני בתזמון 61/06%. 1 = יי <> פיק ה 3אן ור א תזמון סינכרוני - תשעון דוגם את המידע בקצב גבות, ודואג לסינכרון בין הצד תמשדר את המידע לבין הצד שקולט אותו. = כמו שמכונית נוסעת במהירויות שונות (50 0 , 120 קמייש וכוי), גם לתקשנרת בין המחשבים יש קצבי עבודה שונים. מערכת מתוזמנת חייבת לעבוד בקצב זהה לחלוטין, כשסם שכל קרונות הרכבת חייבים לנוע באותה מהירות. קצבי העברת האינפורמציה נמדדים בשניות ונקראים באנגלית 525 (עא5₪00 אמק ₪7758) ובעברית סלייש (סיביות לשנייה). קצבי העבודה הסטנדרטים הם: 0, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 0 -סליש. יש, כמובן, קצבי עבודה מהירים יותר, אולסם הס שימושיים במערכות ייחודיות ומיוחדות. שאלה: כמה זמן ייקח לקובץ המכיל 2000 אותיות א' להגיע ממחשב למחשב, כאשר קצב עבודת המחשבים - 2400 סיביות לשנייה: תשובה: בהנחה שעובדים בקוד 16סממםט, שבו כל 8 סיביות מהוות אות, יש להעביר = 16000 סיביות (16000 = 8 % 2000 ). נחלק את מספר הסיביות שצריך להעביר, במהירות העבודה (מספר הסיביות שמועברות בשנייה), ונקבל 6.66 שניות (6.66 = 2400 : 16000), כלומר, הקוב הנייל יגיע ממחשב למחשב בפרק ומן של 6.6 = שניות. כדאי לציין, שבדרך כלל שואפים לעבוד בקצב המהיר ביותר. אולם ככול שעובדים בקצב מהיר יותר, כך גדלה גם סכנת השיבושים. נתזור למודם (!אמכס1א) המעניין שהזכרנו בכתבה הראשונה, ונציין שיש מודמים אסינכרוניים, ומודמים סינכרוניים. המודם הסינכרונ? מייצר פולסי שעון (0000%), והם זהים לקצב עבודת המחשב. תפקידו של המודם הסינכרוני הוא לדגוס את האינפורמציה מהמחשב המשדר, ולהעבירה בתזמון מתאים, דרך מודם אחר, למחשב הקולט. המודם האסינכרוני מכיל מעגל חשמלי, והוא דוגם את האינפורמציה ומעביר אותה, בהתאם לקצב שהוגדר. כלומר, אם מהירות העבודה נקבעה ל-9600 סלייש, אזּי המודם ידגום את האינפורמציה כל 10 מיקרו-שנייה (מיקרו-שנייה 1/9600=10). מודם לח*וג תפקידו להעביר אינפורמציה על קווי חיוג. מודס כזה, בעת חיבורו לקו הטלפון הרגיל, מחליף את מכשיר הטלפון ומבצע חיוג באמצעות חייגן פנימי. החייגן הפנימי מקבל פקודות מתוכנת התקשורת המופעלת במחשב האישי. יצירת הקשר פשוטה ביותר. מודם לנליץ מקשר בין סניפי חברות, על" " קו שכור מחברת בזק. קו זה מקשר פיסית בין האתרים השונים (קו ארבעה גידים או שני גידים), ואליו מחברים את המודמים. יש סוגים שונים של מודמים לנליין ולחיוג. לכל סוג יש תכונות אחרות (שיטות איפנון, קצבי עבודה, תיקון שגיאות, אופני עבודה ועוד). במאמר הבא נעסוק בהרחבה בכל הקשור במודמים. אל תחמיצו! >9 *) שמוליק ששון חוא איש סלוע טכני לתקשורת נתונים בחברת בינת. כ3 אהד ודע שנש 07 5 (דפה שיש 5הם הלחשב יכול להר!0 לתחיל ם מחשבים. | אכדריות, יובאת. דו5] . "ד'טרט'0 ללא נה ל"גש אותנ1 ל הר / דומש 7160:6 שגא % 5[ 9 תיזור מחר... | אגל א לדאוג, ְ צוחך מי שנוחך אלו] נניה: ל חשש מסוים התיישבת ליד המחשב החדש. עשית אז, ומבול של שמות לא מובנים, ואפילו קצת מאיימים, נשפך על המסך. לך תמצא בבלגן הזה את הקובץ של המכתב שחיפשת. את .או - נשמע קצת מוזר: אז מה דעתך ו כל מיני קבצים מופיעים שם, לפעמים, לגמרי שלא ביזמתך. וזה עוד מצב משעשע , לעומת המצב שבו נעלמים לך קבציסם! בכלל, הרבה פעמים נדמה שהקבצים השתלטו על מערכת המחשב שלנו, וכולס לא מפסיקים לדבר עליהם. מי הס בכלל אותם קבצים! מדובר בסך הכול באוספים של ביטים על גבי הדיסקט או הדיסק הקשית! מפתיע, אבל כל אוסף כזה יכול להכיל משהו חשוב מחיי האדס: אחד יכיל מכתב אהבה; אחר יכיל, להבדיל, חישובים עבור מס הכנסה. קובץ יכול להכיל שיעורי בית, אבל גם - רשימת ציונים של כל הכיתה. קבצים מכילים תמונות (גרפיקה) וצלילים, כתובות וטלפונים ואפילו מתכונים של אוכל סיני. כל אלה הם קובצי נתונים. אם בשבילנו, בקבצים יש סתם דברים חשובים, הרי עבור המחשב, מדובר בחמצן לנשימה. כמעט כל התכניות המופיעות על במת המחשב ארוזות בקבצים: מעבדי תמלילים, משחקי מחשב, תכניות סטטיסטיות, תכניות של בנקים, תכניות של דואר אלקטרוני - כל אלה ארוזים בקבצים של פקודות. גם התכנית שאומרת למחשב איך להריץ תכניות אחרות - ה-05 - גם היא נמצאת כמעט כולה בקבצים. פקודות ארוזות בקובצי תוכנה. ואתה שואל את עצמך: איך אפשר לשלוט בכל קובצי הנתוניס והתוכנה הפזוריס בתוך כל מיני דיסקטים, שזרוקים בכל פינה בבית! בראש ובראשונה - פטנט מימי קדם. כל מלך ממוצע שחי בעת העתיקה יגיד לך: יאני נותן שם, משמע אני שולט.יי הפטנט הזה עובד גם עס קבצים: בכל פעם שנוצר קובץ, זכותנו וחובתנו להמציא עבורו שס. וה-005 קובע כללים לשם כזה: 1. אפשר לתת לקובן גס שס פרטי וגם שס משפחה. 2. לקובץ חייב להיות שם פרטי, ובו יכול להיות כמעט כל תו, אבל לא יותר משמונה תוויס. 3. לקובץ יכול להיות שס משפחה, אבל לא חייבים לתת שס משפחה. שם כזה יופיע אחרי השם הפרטי ויופרד ממנו על ידי נקודה. בשס המשפחה :כולים להיות לא יותר משלושה תווים. צריך לראות כדי להאמין. מי שקורא מחשבים וכיף, כבר נמצא בעניינים, ויודע מה עושה הפקודה הזאת: כמובן, מקבליס את תוכן הדיסקט שבכונן א. אני קיבלתי - 1 סם את / 6צ1ז0 תג 6חזט[0/ \ 01 קסססזנכם 6 788664 20 20/3/510) 0 520 תתא 1 מז 6 6266 ]20) צ207)א5זכם 0 3098 178 צגסצ 0 16888 1/7%8 1 ץצ 0 75497 קעמת 2 4 7 אהאאך זךה/אאסת 12:00 12-30-85 8976 ]00% דאזאע 43 1-01-80 | 244 1 ₪4 1-01-80 6799 תא ]את ]אע 483 1-01-860 158 / 8 1-01-860 15 3 6 פסועֶט 212992 ()16ַע 13 12:00 83 3 תו תץו הוגעץ! 8 1-01-80 83 60088 11135 12-30-85 2:00 בדיסקט שלי יש 13 קבצים. לכמה מהם אין שמות משפחה (1 או 3, למשל); אחרים - עם שמות משפחה שאני המצאתי, ויש כאלה עס שמות משפחה שמקובלים בכל העולם. שמות המשפחה שאם, אסס, דג ₪ מוכרים על ידי כל המשתמשים ועל ידי מערכת ההפעלה. כולם יודעיסם שאלה הס שמות משפחה של קובצי תוכנה, כלומר, קובצי פקודות למחשב. בצורה דומה, הסיומת 845 מסמנת תכניות שמישהו כתב בשפת 66ַ5ג₪, ו-7א7 מיועד לקבצים במעבד תמלילים. מה בדבר שמות משפחה שאני המצאתי! נראה משפחה אחת כסו. א ].* זו בפעם הבאה: מה לעשות ? לעשות גיבו? כשפרסמנו את הכתבה "בית הספר שלנו - שנת 2000 ומשהו" (גיליון 2), חשבנו שנקבל תגובות מן הקוראים הצעירים, אבל התגובות לא הגיעו. פנינו אפוא לסטודנטים, בוגרי האוניברסיטה, הלומדים לתעודת הוראה בביולוגיה וחקלאות, וביקשנו לשמוע מה דעתם על אופן השימוש במחשב, כפי שמתואר בכתבה. כל סטודנט התבקש גם להסביר מדוע הוא בעד או נגד בית הספר "שלנו". חלק מן הסטודנטים שפנינו אליהם הם בעלי תואר שני או שלישי. רובם .. בנות, אך היו גם בנים. רובם יהודים, והיו גם שלושה סטודנטים ערביים וסטודנטית אחת ערבייה. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות להם, ובייחוד לאסנת לוי, שעזרה לי בחשיפת הדעות של עמיתיה, בניתוחן ובעריכתן. כפי שאתם רואים, קבוצה המשיבים הייתה מגוונת, וגם תגובותיהם היו שונות. אבל חשוב לזכור, שהסטודנטים לא התייחסו לעיקרון של השימוש במחשב בחינוך, אלא אך ורק לצורת השימוש במחשב, כפי שהצטיירה באותה כתבה. ואלה היו תגובותיהם. בעד בית ספר כזה נאמרו הדבריס האלה: = בבית ספר כזה, כל תלמיד יכול ללמוד לפי קצב שלו ולהתאיס את הלמידה לצרכיו ולרמתו. = תלמיד היושב מול המחשב, חייב להיות פעיל; אין הוא יכול לחלוס ולהתבטל, כפי שהוא יכול לעשות בשיעור רגיל בכיתה. = בית ספר כזה יכול להגביר את ביטחונו העצמי של התלמיד. תלמיד העובד מול המחשב אינו צריך לחשוש שמישהו יייעשה לו פרצופיםיי או יעליב אותו כאשר הוא טועה; החברים והמורים לא רואים כשהוא נכשל, ותמיד יש לו גם אפשרות לנסות שנית. לעומת זאת, על כל הצלחה, המחשב נותן לו גמול חיובי, ומעודד אותו. = בית ספר כזה יכול להרחיב את אופקיו של התלמיד. מקורות המידע הרבים והזמינים העומדים לרשות התלמיד, מאפשרים לו להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו. 2000 % 0-ה ", ב . -ש פרוהפ. עמוס דרייפרם א 4 יר ₪ . / ₪ הלימוד מול המחשב יעיל יותר מאשר בכיתה רגילה; יש חיסכון ניכר בזמן הוראה. בעזרת המחשב אפשר להדגים ולהמחיש כל מיני דבריס בצורה מעניינת. ההדמיות והמשחקים המשוכלליס (מחשב עם וידאו, למשל) מאפשרים להפוך את הלימוד לאירוע ייצבעונייי והרפתקני (התלמיד רואה, מחליט, מתערב וכו). = לימוד בבית ספר כזה מסייע לפיתוח מחשבה יוצרת. כל תלמיד יכול ללכת בדרכו שלו; לפתור בעיות בדרכים שלו, ולפתח רעיונות או הצעות משלו. = בית ספר כזה יכול לעודד תלמידים ליתר עצמאות ולקבלת אחריות. מכיוון שאין מורה, המכוון את התלמיד בעבודתו, התלמיד צריך לקבוע בעצמו מה לעשות ומתי לעשות; הוא יכול ליזוס, לחפש, או להתקשר למרכז ידע כדי לקבל עצה, אס הוא מרגיש צורך בסיוע. ב : 4 [גד בית ספר כזה נאמרו דבריס כאלה: ₪ עבודה עצמאית מול המחשב אינה מתאימה לכל תלמיד. כאשר אין מסגרת המחייבת את התלמיד ללמוד, דרושה משמעת עצמית חזקה ומוטיבציה גבוהה. ללמידה כזו מתאימים בעיקר תלמידים אינדיווידואליסטים. ₪ בלימוד עצמי מול המחשב אין אפשרות של ייהפריה הדדיתיי בין כמה תלמידים. אי-אפשר לקיים שיחות ודיונים, שדרכס אפשר להגיע למגוון גדול יותר של רעיונות, או להציע כמה דרכים לפתרון בעיות. ₪ המחשב לא יכול להגיב באופן ספונטני למגוון גדול של רעיונות או שאלות, מבלי שנעשתה פעולת תכנות מוקדמת. יש תחומיס שהמחשב אינו יכול להקיף אותם, או לפחות לא מאפשר התנסות אמיתית בהם, למשל: מיומנויות מוטוריות (שימוש במכשירים), פיתוח חושים שונים, קבלת אחריות (כשלון במציאות אינו דומה לכשלון בפעולת הדמיה במחשב), פיתוח תחושות שונות, כגון: תחושה של אכזבה ולעומתה תחושה של שמחה. ₪ המחשב יכול, אמנם, לייהביאיי אותנו בקלות ובמהירות למקומות רחוקים, אבל בשוס פנים ואופן אין הוא יכול להיות תחליף לטיול בטבע. אין באפשרותו להעניק לנו את התחושות שמעניקים לנו המרחבים, הריחות, וההד החוזר אלינו מן ההרים. תחושות ורגשות יכוליסם להתפתח רק על סמך פעילות מעשית ומעורבות אמיתית. היחס לחי ולצומח יכול להתפתח רק כתוצאה ממאמץצ המושקע בגידול ובטיפוח של בעלי חייס ובמחיס. המחשב לא יכול לאפשר לנו להתפעם מן הטבע. ₪ תלמיד שעובד מול מחשב, מאבד את יכולתו להקשיב לדברי אחרים, ולהשתתף בתהליך של משא ומתן. נפגמת גס היכולת בש ₪ להשתתף בוויכוחים או בדיונים, כי אין הזדמנויות להתבטא במצביס כאלה. ₪= בשיטת הלימוד המוצעת, התלמיד מנותק מחברת בני אדם, ואין הוא יכול לפתח מערכת יחסים בין-אישית, כפי שאפשר לפתח עם המורה, למשל. חשוב לזכור, שבית הספר מקנה לא רק ידע ומיומנויות, אלא גם ערכיס חברתייסם הקשורים בהווי בית הספר ובחיי החברה המיוחדים לבית הספר. ₪ תלמיד המתנתק מחברת בני אדם לא יוכל לרכוש לעצמו גס הרגליס של התנהגות חברתית. בלי התנסות אמיתית במצבים מן המציאות, הוא לא יוכל ללמוד את הכללים שלפיהם מתנהלים חיי החברה. ₪ הלימוד בשיטה כזאת - כל ילד מול המחשב שלו - עלול לשנות את מבנה החברה לחלוטין. החברה האנושית תהיה מורכבת מייתאי אדסיי, וכל אחד מהם יתפקד לבדו. ₪ המחשב יכול להגיב רק באופן מילולי, וכל מערכת התגובות הלא-מילוליות חסרה לו. התגובות המובעות באמצעות חיוך או הבעת פניסם אחרת, וכן תנועות הגוף למיניהן, כל אלה חסרות למחשב. בעיצוב אישיותו של האדס יש למערכת התגובות הלא-מילוליות חלק נכבד, ומערכת תגובות כזאת ימצא התלמיד רק בסביבת בני אדם, למשל, אצל המורה. ₪ המחשב אינו יכול להיות תחליף לדמות האנושית של המבוגר. דמות כזאת חשובה כל כך לילדים, לפחות לצעיריס שביניהם, כדי להזדהות אתה. ₪ לימוד מול המחשב הופך את בית המשפחה למקום הלימוד. אבל לבית המשפחה יש תפקיד אחר בחיי הילד, ולא רצוי לפגוע בקשר בין התלמיד לבין ביתו בשל הפיכת הבית למקום הלימוד. רשימת הדברים בעד ונגד היא בהחלט מרשימה, ואפשר להוסיף / לה עוד כהנה וכהנה. ואולס, מאחר שמדובר על ייבית הספר שלנוי" בלבד, ולא על השימוש במחשב בחינוך בכלל, הרבה נימוקיס בעד או נגד השימוש במחשב אינס מופיעים ברשימה, למשל: כאשר קבוצת תלמידים מבצעת בכיתה עבודה משותפת, באמצעות המחשב, הדבר עשוי לעודד את שיתוף הפעולה בין התלמידים, גס בתחומיס אחרים. עם זאת, אפשר לראות שהנימוקים נגד אינס סותרים את הנימוקיס בעד. כלומר, יתרונותיו של המחשב אינס פוסלים את יתרונותיו של המורה, ואינס פוסלים שיטות הוראה לא ממוחשבות, ולהפך. המסקנה היא, שאם נשתמש בשיטה משולבת, המנסה להפיק מכל שיטה את הטוב ביותר, נוכל להפיק את מרב התועלת מכל השיטות. הסכנה מתחילה כאשר מתלהבים יותר מדיי מדרך הוראה כלשהי, או להפך, כאשר מתעוררת התנגדות לא הגיונית לשיטה אחרת. הקיצוניות אינה רצויה לכל כיוון, ובכל תחום, למשל: אין הצדקה להסתמך בהוראה אך ורק על המחשב, תוך התעלמות משיקולים הנוגעיס להיבטיס האנושיים-חברתיים של החינוך. עם כל החשיבות שיש למחשב בתחום הלמידה, מוטב להיזהר מן ההגזמה בשימוש בו בבית הספר. המחשבים, אמנסם, אינס טועיס, אינס שובתיס ואינס מתנהגים בצורה לא נאותה כלפי התלמידים; הם יייודעים'י היטב את כל החומר המדעי הדרוש, ורמתם המדעית זהה לרמת המדענים הבונים את השיעורים. באמצעות המחשבים, יכולים מדענים מועטים ונבחרים להגיע לכל תלמידי המדינה (ואולי אף לכל תלמידי העולס). ואולס, עדיין אנו זקוקיס למורים בני אנוש. כי זאת עליכס לדעת: מספר הרעיונות, ההצעות, המחשבות ו וההתבטאויות שתלמידי כיתה יכולים להמציא הוא כה גדול; גווניהם - כה רבים, וההבדל ביניהם עשוי להיות עדין כל כך, שרק מוחו של אדם יכול להבחין בזאת. רק בני אדס, בעלי המוח הגמיש והמסתגל, יכולים לטפל באופן שוטף ומשביע רצון בתלמידים, שגם להם, אחרי הכול, יש מוח כזה (שכחתם, מה!). הרגשות והתחושות של תלמידי הכיתה הם רבים ומגווניס, וקשים כל כך לחיזוי (כי מקורותיהם אישיים וייחודיים). רק יצור אנושי בעל רגשות אנושייס ומוח אנושי יכול לאבחן אותס ולטפל בהם. לכן זכרו! קודם כול אנחנו יצוריס בעלי רגש. - טוב ויפה - יענו לי - אתה צודק, אבל איפה המורים הטובים, שאתה מתאר! גם אם אין אנו רוצים להחליף את המורה במחשב, אנחנו נאלצים לעשות זאת, כי המורים אינס עומדים בדרישות המקצוע! ואכן, יש צדק מסוים באמירה זו, כי הרי המורה של העתיד יבטרך להיות עוד הרבה יותר טוב מהמורה של היום, כדי שיוכל לנצל את יכולתו האדירה של המחשב. ובכל זאת, נאמר כך: ראשית כול, יש מוריס טובים, ואפילו יש די הרבה כאלה. את המורים האלה צריך לעודד כדי שהם יהנו מעבודתס וגם אתם תיהנו ממנה. שנית, יש להיאבק למען הכרה בחשיבותו של המורה, ובגודל המשימה המוטלת עליו. מי יודע, אולי בזכות הכרה כזו יצטרפו עוד אנשים צעירים, כשרונייסם ושאפתניים לציבור המורים. - מי יהיו הצעירים האלה! - אני יודע! אתם, או לפחות חלק מכם, הלומדים היוס בבית ₪ ספר, תרימו את הכפפה הזאת ותצטרפו בגאווה אל ציבור המוריס! לסיום, הרשו לי 9 שני סיפורים: שהייתי נער בכיתה יייב (וכמו שיוסי בנאי שר, זה היה מזמן), היה לי מורה (לא מחשב) לספרות. זה היה בחוייל. אותו מורה (אם הוא חי היוס, הוא כבן 95) שפע ידע, אהב ספרות והיה לו כשרון להעביר לנו את ידיעותו ואת אהבתו לספרות. כאשר הסביר לנו מחזה ודן אתנו על הדמויות, הן קמו ועמדו חיות מול עינינו. הזדהינו עס הדמויות, הבנו את התנהגותן, שמחנו וסבלנו בסבלן; הייתה לנו כמעט מעורבות אישית במחזה. כשהמורה הציג בפנינו שירי משוררים, צלילי השירים ומלותיהם ניגנו עבורנו מנגינות מקסימות. המורה ידע להחדיר לנו את תחושת היופי שלהם. אותו מורה נתן לנו מתנה נדירה לכל החיים, הוא נתן לנו את היכולת ליהנות מספרות יפה, ממחזה מעניין, ומספר טוב. עם סיום לימודיי התיכוניים עליתי ארצה, ועשר שנים לאחר מכן נסעתי לביקור ראשון בארץ שבה נולדתי. בהיותי שסם, הלכתי לבקר את אותו מורה, וכשנפגשנו אמרתי לו: ייאתה נתת לי מתנה גדולה, נתת לי את האהבה לספרות.יי המורה, שעמד אז לפרוש לגמלאות, הגיב בהתרגשות רבה ואמר: "אילו ידעתי בשעתו שרק אתה, מבין אלפי התלמידים שהיו-לי, תחזור אליי ותאמר לי את המלים האלה, הייתי יודע שיש שכר לעמלי; הצדקתי את כל הקריירה שליטיי לינגואטק . פיתוח והפקה לינגואטק ת.ד. 841 רחובות 76103 טלפון 08-491023 ניס רבות לאחר אותה פגישה, למד בני בבית ספר יסודי בארץ.. המורה-מחנכת שלימדה אותו הקנתה לתלמידיה הרבה יותר מאשר ידע. היא התייחסה אל הילדים ברכות אבל במלוא הרצינות; היא הבחינה בצרכים ובבעיות של כל ילד והתחשבה בהם; אוזניה היו קשובות לשמוע את הילדים, והאווירה בכיתה הייתה רוגעת. מצב הרוח שלה חיה כמעט תמיד, י"יאביבייי. ומעבר לכל התכונות האלה, היא הצליחה ללמד באותה כיתה, ילדים שהיו שונים זה מזה, ולהגיע עם תלמידיה להישגים מצוינים. אין פלא אפוא שאותה מחנכת הייתה דמות אהובה על הילדים ועל ההורים. עד היום, למרות חמש-עשרה השנים שעברו מאז, עדיין מדברים עליה באהבה במשפחה שלנו. לא, אין היא מורה זקנה, היא צעירה ופעילה מאוד. ומה היא עושה היום! היא מנהלת מרכז מחשבים של משרד התינוך. שם היא משתדלת ללמד מורים. אחרים איך לשמור על איזון בין המורה לבין המחשב, בין תפקיד האדם לבין תפקיד המכונה המשוכללת, וכיצד אפשר לנצל את שניהס לטובת התלמידים. למורה שלי מ מן הזמן ההוא, ה הישראלית. של ימינו - דמויות שאינן ניתנות להחלפה על ידי מחשב - אני מקדיש את הכתבה הזאת. >6( 6 ם ד ג 6 או * במספר דקות ליוס באוירה הנוחה בביתך תוכל לבנות אוצר מילים מקיף באנגלית. * פתרון אידיאלי לצרכי האנגלית שלך * מתאים מאד לתלמידים ולמבוגרים. * 3 רמות!!! יותר מ- 3000 מילים!!! * מתאים לכיתות וי - יייב * סיוע בהיגוי נכון של המילים. * משפר את הדיקדוק שלך באותו ומן. * מתאים לכל מחשבי 6. * מומלצות על ידי מומחי חינוך 21 2 - שירלי קריס ט ב סביבת העצודה הרתי מלעולע גבע ["כך קוראים ל' כולם, חוץ מאבא שלי ..."], מורה למחעבים מקרית מבעון, מכנים מב רוח אחר אל בין דני העיחון. גבע מצ'ג בבנינו כמה מהבריטים ה"מקיבים" אח המחשב, וגם נמה המלצות "מוע'לוח" לטיבול בבעיות, שהציוד וסביבתו גורמים לנו. השר17ו-74, ,474 ---הוליץ : ₪ 31 ס0נו 3/7 קרות בית בניו-יורק קוראות לחרק בלתי מזוהה ‏ 06מ,; כמרים אנגליקנים יודעים שמקצועו של בלעס בן-בעור הוא ת60855; המלצרים בפריז משתמשים ב- שא1₪זא; שומר גן החיות של לונדון קורא 841 לחיה עס קרניים (ראם בעברית), והישראלי המצוי קורא 5 לתתיכות תפוחי אדמה מטוגנות. ומה משותף לכל המונחים האלה נכון. בכולס משתמשים אנשי המחשביס. אנשי מחשבים נוהגים לאמ מושגיס מתחומיסם אחרים, לשנות את משמעותם המוכרת ולשעבד אותס לשפתם המקצועית. כך קרה גם ל"סביבת עבודהיי. במקור, נועד הביטוי לתאר את הסביבה שבה עובדים בני אדם. מה עשו אנשי המחשבים! הם ייגררויי את המונח לשפתם, וצירוף המליסם התמים היה לחלק מהשפה המקצועית. בשפת אנשי מחשבים, ייסביבת עבודהיי מתארת את מגוון התנאיס שבהם פועל המחשב ומריצ תכנית. בעולס המחשבים משתמשים במונח זה ככותרת לאוסף מאפייני המערכת, למשל: סוג התוכנה ושמה, מספרס ותכונותיהס של המשתמשים, ומערכת ההפעלה. 0 / / / 1% ע , ", ל / // / 0% / / ]ו 7 ו אבל אנו רוצים יילהחזיר עטרה ליושנה", ולכן נתאר בכתבה זו את סביבת העבודה האמיתית של מי שמפעיל את המחשב. וכדי שהכתבה לא תעסוק בתיאור יבש של הפריטים, נציע גם כמה המלצות יימועילות", לטיפול בבעיות שהציוד וסביבתו גורמיס לנו. ה צ ג ידוע גם בשמות אחרים, כגון: מסך, מצג ו-מוניטור. יש לו שלוש תכונות עיקריות ומוכרות: הוא קולט אבק, הוא פולט קרינה והוא משבש ראייה. להלן מבחר מאמצעי הנגד שמומלף לנקוט כדי לקדם את פני הרעות. אפשר להשרות את הצג במים ועל ידי כך למנוע את הצטברות האבק. הדרך הקלה והנוחה למימוש המלצה זו, היא הפעלת הצג כשהוא טבול באקווריוס ביתי. חשוב להקפיד שלא להטביע את הצג כאשר המחשב עובד, מפאת הסכנה להתחשמלות. תחילה טובלים את הצג, אחר כך מנקים היטב את נתזי המים, ורק לאחר מכן מפעילים את המערכת. חובבי החי יכולים להוסיף דגי נוי חשמליים או צבי-מים מבודדים. להגנה מפני הקרינה, מוצע למקס לוח עופרת בין הצג לבין פניו של המשתמש .חובבי נוי יכולים להדביק עללוח המגן / איור: שירלי קריס מו כמה ציורים דמיונייס או חרקים מיובשים. על מנת להתגבר על בעיות הראייה, אפשר לווסת את עצמת התאורה כך שהמסך יהיה חשוך לחלוטין, או לנתק את החיבור שבין המחשב לצג. הפתרון הכולל לכל הבעיות שנזכרו לעיל - להניח את הצג בתוך תיבת מתכת אטומה, מלאה במים, וקבורה בקרקע חולית קלה (טרה-רוסה או ונדזינה משבשות את חדות התמונה). ה מ ק ל ד ת נקראת לפעמים גס לוח מקשים. היא מסייעת למשתמש לתת פורקן לעצמו, על ידי תיפוף עצבני על מאה ואחד (או קצת פחות) לחצנים. הבעיות האופייניות למקלדת הן מיקומה על פני שולחן העבודה, המגעים האפלטוניים, והכבל המסולסל המעצבן שנסרת מאחור. משתמש נבון יכול לחסוך לעצמו את מרב הפגעים על ידי שימוש במוט היגוי (ג'ויסטיק) או בעכבר. אולס גם אלה מייצרים בעיות משל עצמם. הבעיות הנוצרות בשל מוט ההיגוי הן מיקומו על השולחן והכבל המעצבן שנסרח מאחור (בדרך כלל לא מסולסל). הבעיה העיקרית עס העכבר היא, שנשים רבות סולדות ממנו, ונלחמות בו תדיר במטאטאיס 4+ .%. , , *.. ' 0 5 =.5 הר יייו יי = = אי כ "%י9*.ש . -5י- ....-.+--. 5% קש = - ₪" 4 . כו 7/ - . 1 יוג 0 שה א ?וי ל ל א ה , 27 1 ו יז : 8-6 ; 2 ו ו שלופים ובצווחות רמות. ועדיין לא גמרנו עס בעיות המקלדת. ראוי לתת את הדעת גם לריבוי הסימנים המצוירים על פני כל מקש. במקרים רבים, אנוס המשתמש לבזבז זמן יקר כדי לאתר את המקש הרצוי לו, ועל ידי כך הוא נמנע מלהפיק את מרב ההנאה מהמחשב. כדי לחסוך אנרגיה וזמן, כדאי למחוק ולנקות. באופן יסודי כל מקש ומקש. המקלדת המחוקה תיראה יפה יותר, והמשתמש ייפטר, אחת ולתמיד, מהצורך בחיפושים מייגעים. בזמן הטיפול, צריך להיזהר שחומר הניקוי לא יחדור אל מתחת למגעים, כדי למנוע סכנת קצרים. מי שחושש מקצרים, יכול להשתמש בנייר וכוכית יבש, או בצמר פלדה לח. | = כונני תקליטונים הם ההתקניס המאפשרים ניצול של אמצעי אחסנה חיצוניים. יש להם דלתית או ידית נעילה, וכן נורית סימון עגולה או רבועה. הס מיוצרים ביפן או בטיוואן; צבעס שחור או אפור וגודלס 3.5 או *5.25. הם מחוברים זה מעל זה (זמייז) או זה בצד זה (זבייז). בעת השימוש בהסם נשמעות בדרך כלל גניחות, שמקורן בדרך ההגייה המקובלת בדרום מזרח אסיה. לא כדאי להילחם בתופעה, מוטב לנצל אותה למטרות אחרות, למשל: גירוש. בעלי חיים 3] טורדניים, הפחדת אחים ואחיות קטנים, או כרקע למופעי רוק כבד (במיוחד בזמן הצטננות). משתמש רגיש וחסר דמיון יכול למנוע את הקולות ‏ על ידי ניקוי/שימון/גירוז הכונן (אפשר בתחנת סיכה). את המענה לבעיית רעשי הכוננים, אפשר לשלב עס פתרון בעיית הכושר הגופני הלקוי של רוב אנשי המחשבים. כידוע, משתמשים מורעלים יושבים שעות ארוכות ליד המכשירים, ולמעט כמה הקשות חלשות על הקלידים, ומצמוציס אקראיים בעיניים, הם לא מניעים כמעט שוס שריר. כדי לשמור על נפש בריאה בגוף בריא, כדאי מאוד למקם את הכוננים לא זב"ז ולא זמי) אלא ב-חאייח, כלומר בחדר אחר. כל טכנאי מיומן, ישמח להאריך את כבלי המתח והנתונים, בעבור חופן דולרים. המפעיל יוכה לשקט, יוכל לשפר את הכושר שלו וגם לזכות בעיטור המופיית (מופרע תקני) מטעם 45611 (אין סוף לכמות האיוולת). כ'יפא ושולחתן הם שנל פריטי רהיטים מרכזיים בעיצוב סביבת העבודה. לפני שניגש לתאר מרכיבים אלו, צריך להזכיר שהביטוי ילעבוד על המחשביי יכול להטעות, שכן משתמשים רבים אינם עובדים על המחשב אלא לידו. שולחן העבודה הוא חיוני, כי בהעדרו מתעקשת המערכת ליפול על הרצפה. הכיסא הוא האמצעי לשמירת המרחק הנכון בין ישבנו של המשתמש לבין אותה = רצפה. כמה נקודות בעניין הכיסא מחייבות עיון מעמיק. בכיסא טוב נמצא מושב אחד (מושב עובדים), שלוש רגליים לפחות, > ומשענת שניתנת לכיוון. בכיסא טוב יותר אפשר גם להסתובב, ובכיסא מעולה אפשר גם לכוון את הגובה וגם לנסוע. ההמלצות הנוגעות לדרגות החופש הן אלו: (א) לכוון את המשענת לתמיכת הגב (לא הצוואר); (ב) לדאוג שזווית הסיבוב תהיה כ-400 (כנגד ארבע רוחות השמים); (ג) לכוון את גובה הכיסא כך שהיושב עליו יוכל לתמוך את הרצפה; (ד) לבדוק לחץ אוויר בגלגלים לפני הנסיעה. ועוד כמה מלים בנוגע לריפוד הכיסא. מי שסובל מעודף לח אוויר, עלול לגרוס להספגת גזים רעילים במושב הכיסא. לאלה נציע ריפוד דמוי עור או טבליות פחמן פעיל. לאנשים עדינים ורגישים, העלולים ללקות בטחורים, עקב ישיבה ממושכת על כיסאות מרופדים יתר על המידה, נמליצ על ייכיסאות שוודייםיי מנירוסטה (שאינם בעצם כיסאות, אלא = סד אורתופדי לחיזוק שרירי תנוך האוזן). = למי שסובל מהזעת יתר אפשר להציע . . מושבים ממוסמרים. אפשר להזמין מושבים כאלה אצל פאקירים הודייס נחמדים: , ס ּ (6 כ> 56 1 מנוי שנתי בדיקת תכניות: גיא הראל מעודדים ממכתבי קוראים, שבירכו אותנו על הרחבת המדור זת רעלון, אנחנו מגישיס גם הפעם מתכונת מורחבת של המדור. מתכונת כזו מתאפשרת, בעיקר, בזכות הקוראים הרבים ששלחו אלינו רעיונות מעניינים. חמישה רעיונות, מתוך השמונה שמפורסמים כאן, הס רעיונות של קוראים. הפעם, תמצאו גם רעיונות קצרים ממש, רעיונות שמתאימים ייכמו כפפהיי למדור. זכרו, אפשר לנצל את הרעיונות המובאים כאן ולפתח משהו אחר לגמרי. ולסיוס - בקשה: שלחו רעיונות גם בשפות אחרות, כמו לוגו ו-6. אנו נשמח לקבלן ולפרסמן. אז זהו... כיצד צריך לשלוח תכנית! מי שמעוניין לשלוח רעיונות למוסף זה רעיון, צריך להדפיס את התכנית המוצעת, ולהגיש אותה בצורה מסודרת וברורה. אל התכנית המודפסת יש לצרף תיאור שלה והסבר קצר על אופן פעולתה. את הרעיון יש לשלות 0 אל הכתובת הזאת: מחשבים וכיף 8 זה רעיון' ו / י 1 6 תד 675 רחובות שימו לב! למוסף זה רעיון מתאימות תכניות קצרות בלבד (עד 50 שורות). 1 גדול פי תשע / אבנר לוי / בייטיק כ ₪ רק להכניס דיסקט / קובי דניאלי / דוט לצייר עם כוכבים / ירון זילברברג / בייטיק אצ ופ לשמירת המסך / אורי רוזנברג עורך פשוט / ירון זילברברג / דוס בול פגיעה חלק ג' / יהודה כץ /בייטיק ציור גוף תלת מימדי / עודד רגב / סקל 33 המרובעים / ויטלי נחשון / בייטיק 25 34 קו, נקודה, עיגול / חליחל מחמוד / בייטיק בייפיק ₪ ₪ / . % 9% בנר לוי מכרמיאל שלח אלינו ס תכנית קצרה והרי היא לפניכם ה 9 = שא בעמוד זה. כותבים למחשב משפט, והתכנית גורמת להדפסתו על גבי המסך (או במדפסת), בהגדלה פי תשע. איך זזה דרע:ון עושים את זה! התכנית של אבנר מתבססת על הרעיון הנחמד הזה: לאחר שכותבים את המשפט, התכנית "יסורקת"י את המשפט, פיקסל אחר פיקסל (האותיות שמופיעות על המסך מורכבות מנקודות זעירות; כל נקודה כזו נקראת פיקסל -1א1ק). כאשר פיקסל כלשהו יימואריי, נרשס הסימן % במקוס אחר במסך, בהתאמה למשפט הנבדק. כך, למעשה, מתבצעת פעולת ההגדלה. פעולת הסריקה מתבצעת בשורה 110. 2 56055 :]07 + א :80 הדס1א :615 הפקודה המענינת בשהריה ור תי 1 6 ;" :0%6006ה56 3 חו 6קץ%+ 6856ןק" דטקאן מי שלא מכיר את הפקודה הזו, כדאי 0 0070 :615 :8557 אד 9(<20ה) אם ]1 שיקרא עליה בספרים שמלמדים בייסיק. 1 :(10, 1, 35 )5=%105 : (9, 11, 5 )88=/105. אשד 10< (5ה - (5 )א ]= התכנית של אבנר מאפשרת גס להדפיס (85 )= 1=1 ] 5 את המשפט המוגדל במדפסת. וק :1 1 0 8 70 1=0 08: :08% 8-0 10 )]*8( (219 )6005 זא1אק :8+1, 3+ 5ךה106 אשד 1 ,8 )דאזסק ;1 ס 4 דאםא :8 זאסא (6> (32, 79 )518108 זא1אק :1,1 = זה06ן| 0 55=5] 150 אםהז 1>א ]1 (32, 79 )518108 זא[הק :1,1 םזה06ן 6 זא1אץ :11 = זה06ן| :08 1=0 10 8 :08 8=0 10 )]|*8( (219 )68 דא1ק :8+1, 2+13 10675 אשחד 1= ,8 )זאזסק 1 4 דאםא :8 דאםא (32, 79 )518108 זא1אק :1,1 = דה06| [|וא טסץ , 55לַג6קק60153 8655306 5ות+ תהשתא" זא1א? :22,1 =זה06| ". (50ז0ק+]]501) 655"ק %0 05ת 5660‏ 15 6צהה 4 אא :8000 70 1=ה 08₪] (32, 79 )518108 [א₪1ק :22,1 56דה06ן| 4 דא :10000 70 1= 08₪] 6 ;" (%/+) ?הובג עץך" דטקא1 :22,1 = זדה06ן| 0ם ₪155 אעח אשד "ע"=8 08 "ץ"-8ה ;1 1 בלבד ויש לר מנו" עונר' על מחעבים |ניף ברטים בטוף החוברת בואו לבקר בדוכן ''מחשבים וביף/ בתערוכת מחשבים וחינוך כפר המכביה 8-9 ביולי דוס ₪ אס אין לך דיסק קשיח במחשב, ואתה רוצה להפעיל תוכנה כלשהי בקלות, הרעיון של קובי דניאלי מבת-ים יתאים לך (בתנאי, כמובן, שמה שכתוב בשורות הבאות חדש לך ... ) רק להכניס במקרים ובים, כאשר רוצים להפעיל משחק, לומדה או כל תוכנה אחרת, יש להכניס לכונן ג דיסקט דוס, להפעיל את המחשב, להכניס את דיסקט התוכנה לכונן המתאים, לכתוב את קוד ההפעלה של התוכנה ולהמתין. תהליך כזה יכול להיות ארוך ומייגע. לפעמים יש להקיש רצף של פקודות לפני הפעלת התוכנה; לפעמים קוד ההפעלה בעצמו ארוך כל כך, שקשה לזכור אותו בשלמותו. (ואז מתחיל תהליך החוזר ונשנה: מוציאיס את הדיסקט, קוראים את הקוד הכתוב על המדבקה, מקישים אות אחר אות ומחזירים את הדיסקט לפני ההקשה על אמ דאם.) לבעיה זו יש פתרון קל ופשוט. אפשר ליצור דיסקט חדש שיכיל את הקבצים האלה: א. קובצי ה-//51₪צ5 של מערכת ההפעלה ב. קובצי התוכנה ג. קוב 47 560.8 א05ד07א, ובו יהיו הפקודות הנחוצות להפעלת התוכנה. אם נכניס את הדיסקט הזה לכונן 4 ונפעיל את המחשב, התוכנה תעלה אוטומטית. איך המחשב מחפש בהתחלה את קובצי ה-515%6צ5 בדיסקט שבכונן 4. קבציס אלה נמצאים בדיסקט החדש. מיד אחר כך מופעל אוטומטית קובץ ה-40705%56 שבדיסקט, כלומר כל הפקודות הרשומות בו יבוצעו. ופקודות אלה מפעילות את התוכנה. יופי. הרעיון נחמד. אבל איך עושיס את זה! מפרמטים דיסקט חדש (שנמצא בכונן 8) על ידי הפקודה 8:/8 %147א08ת. באמצעות פעולה זו מכניסים לתוך הדיסקט את קובצי ה-1א515צ5 של מערכת ההפעלה (ראה גיליון 2 של מחשבים וכיף, עמי 27). לאחר ביצוע הפירמוט מכניסים את הדיסקט, שמכיל את התוכנה המבוקשת, לכונן ג. וכותביס את הפקודה הזאת: 5 +602<א % % המחשב יעתיק את הקבצים המופיעים בדיסקט שבכונן 4 (הקבצים של התוכנה) לדיסקט שבכונן 8 (הדיסקט החדש). עכשיו ניצור את קובץ ה-56א1105א. לשס כך יש לעבור לכונן :₪ ( :₪ <4 ) ולהקיש את הפקודה הזאת: זי אתסדטא אסס צץ0סס <8 עכשיו יש לרשוס את רצף הפקודות הנחוצות להפעלת התוכנה. לדוגמה: שתחפסת 958% כאשר מסיימים, לוחצים על המקש 6 ואחריו על אדאם. זהו זה! הדיסקט מוכן לפעולה. בפעם הבאה, כשנרצה להפעיל את התוכנה, נצטרך להכניס רק את הדיסקט לכונן 4 ולהפעיל את המחשב. כמה קל! ס >>( : בואו לראות, לרכוש ולהנות ;: מחשבים ביתיים ועסקיים ; בטיב מעולה, ובמחירים נוחים! < * מחשבי דא ,דה ; * מבחר תוכנות לכל מטרה * סוכנות מורשה של חשבשבת ; * מסכי 664 ,64 58קש5 בייסיק .- אס שאלתס את עצמכם פעם, / איך אפשר לצייר על מסך המחשנב, ציור עס כוכבים! שאלה מוזרה, נכון! מסתבר שירון זילברברג מעומר שליד באר שבע, חשב על השאלה הוזו. ירון שלח אלינו תכנית קצרה ונחמדה בבייסיק, ובעזרתה אפשר לצייר ציור עס כוכבים, על מסך המחשב. לצייר עם כוכבים << בהתחלה, גורמת התכנית להופעת כוכבית (*) במרכז המסך. את הכוכבית ניתן להזיז לכל הכיוונים. כשהכוכבית זזה היא משאירה אחריה כוכבית. כך אפשר צייר ציור עס כוכבים ... ליתר דיוק - כוכביות. את הכוכבים ניתן להזיז בעזרת המקשים האלה: למעלה - 0 (האות האנגלית) למטה - מקש הנקודה ימינה - ; (האות ף) שמאלה -האות א שימו לב לאורכה של התכנית - 14 שורות בלבד; והן מאפשרות לעשות כל כך הרבה. זה רעיון! 0 50 :07 ץא :40 הדס1א :615 "א . ;0 - 5ש6א 6+ 056" זאזאק 0 :10=) <*? זאזחק :א, ץצ 5ז06/ 6% אא=8א 1-ץ=ץ אשד "8=?0א ]1 1-א=א אשהך "א"=8א 1 1א=א =הך ";"=8א ]1 1+ץ=ץ )=ך "."=68א :[ 2 ₪8 23=ץ ת1 100 1+ =הץ 0=ץ ]] 110 :בא 85ז 0=א ]1 120 9 א 40-א ]1 130 0 600710 140 % ! / %% 6 % זזה דרע'ון - )א ה.ו5 לשמירת המסך עד עכשיו הבאנו במסגרת זה רעיון רעיונות לתכנות בשפות תכנות שונות, או רעיונות ביידוסיי. הפעס משהו חדש - רעיון לתוכנה קטנה שכדאי לדעת על קיומה. אורי רוזנברג ממליץ על תוכנה ששמה אא - תוכנה שיישומרתיי על המסך של המחשב. כל מה שצריך לעשות הוא לטעון את התוכנה לזיכרון (רצוי לעשות זאת מיד בתחילת העבודה, ‏ דרך קוב ה-56א170), ולהתחיל לעבוד בצורה רגילה. כל זמן שהמחשב פועל, התוכנה עוקבת אחר השימוש במקלדת. אס לא מתבצעת הקשה כלשהי על המקלדת במשך שלוש דקות רצופות, המסך כבה. המסך יישאר כבוי עד שהמשתמש יקיש על מקש כלשהו. כך על ידי תכנית קטנה, אפשר (ומומלץ) לשמור על המסך. אאג.1 היא תוכנה ציבורית (18116זק אזג]אסכ) וניתן למצוא אותה בספריית התוכנה של מחשבים וכיף. .0 * =, 7 ₪ א ?א / אא .- ₪ .. מ אא א צצצ' צצצ צ צ צ צ צ אצ צר צ צ צ אצ אצ צ צ אצ אצ אצ אצ א א א : צרטים בכעמ' מט' 65 ,72;,,,,/ צצצצצצצ צצ צצ צצ צ צ צ + צ צ צ צ צר צ אצ צ צר א א א אצי אא א א דוט ₪ 7 ! , " - < 6% גיליון הקודס של מחשבים וכיף, הסבירה מלינה דיין כיצד ניתן לבנות תפריט, בעזרת קובצי ₪ . ההסבר היה מפורט למדיי והוא כלל גם הוראות ליצירת קובצי ₪ד8 (בעזרת אז1כת - עורך השורות של דוס). קובצי ‏ 54768 הס קבציס זזה רעין ן המסתיימים בסיומת ‏ 847, והס מכילים רצף של פקודות דוס. המחשב מסוגל יילהריציי קובץ כזה, כלומר, לבצע את הפקודות הרשומות בו, זו אחר זו. רעיון אחר, המשתמש בקובצי 6דג 8, הוא הרעיון יירק להכניס דיסקטיי והוא מופיע בתחילת מדור זה. קובצי :)47 8 מהווים, כנראה, מקור בלתי נדלה לרעיונות שונים, והנה לפניכם רעיון נוסף, מפתיע בפשטותו. את הרעיון שלח אלינו *רון זילברבוג מעומר (רעיון אחר שלו התפרסם בעמוד 6600 הקודס). 665 האמת היא שהרעיון מסביר את עצמו (ח56760 6+ ת0 6%%6%[ ג %תהוחק טסע 6%'5[ תהמףסזק %וה] 0ת66 ואין צורך להוסיף עליו הרבה מלים. נציין 1 %חו"ק ה6ת+ 6תג 0ה66 רק שלושה דברים: ז%6הוזק מטסץ חו 6600 1. צריך ליצור קובץ שיכיל את השורות .6 6+ תו ק5%0 %0 '6-[0ץ%ת60' 7"655 8660 המופיעות במסגרת. לשם כך יש להיעזר ,אסח 6%%6%! לט0ע פְהו%הוחק %"5%8 660 בעורך כלשהו. מובן, שניתן להשתמש '7-[0ז%ה60' 655"ק ,ת5והו+ טסץ תשתא 0הג3 0ת66 ב-א5011 ולהיעזר לשס כך בהצעות 6 ח60 ע600 שהוזכרו למעלה. 65 2. לא משנה איזה שם תתנו לקובץ, אבל .וחק 5%87% %0 "%6תוחק "טע 8"6ק6ץ? 660 הסיומת שלו חייבת להיות 8471. 6+ תסהא /6א %6%ה6 6ת+ 655" 660 3 להפעלת הקובץ יש לרשום את שמו . 'אתק' "0+ 4565 0%6%ק600 0ת66 ללא הסיומת. למשל, אם נותנים לקוב 6 שם 47 8.א410, צריך לרשוס רק את 6 5>חוחם המלה א10/₪ כדי להפעילו. 6 [|66 65 יותר מזה לא נסביר הפעם. כתבו את !8/6861 6600 הקובץ והריצו אותו ואז תראו כמה חמוד ופשוט הרעיון. 0 = 0 4 09 - 7 , 4.7 8 ///// 1 -" 5-ה + 3+ | מ מ | | ביסק ₪ ין גבול, כנראה, לאפשרויות שאנשים יכוליס לחשוב עליהן כדי - לשכלל תכניות. כך הדבר לגבי תכניות בכל תחום יצירתי, וכמובן גם בתחוס התכניות למחשב. יהודה כ), מורה לתכנות מחשבים, ראה את התוכנות של המשחק בול פגיעה, שפורסמו בגיליונות הקודמים של מחשבים וכיף, וגם לו יש הצעה לשיפורים. בעניין רב ובהנאה קראתי את תכניתו של ארנון פוליטי בול-פגיעה (גיליון 2 של מחשבים וכיף), ואת תכניתו המשופרת של פרופי עמוס דרייפוס (בגיליון 3). התעניינותי נבעה לא רק מנקודת מבט של שחקן, אשר מפעיל את התוכנה, אלא גם כמורה לתכנות, המתעניין בפרטי התכנית ובאופן פעולתה. בעבודתי כמורה, אני מלמד את תלמידיי לשים לב לכל מיני דברים, ולא רק לפלט המופיע על המסך. כדי להגיע לייתכנות נכון", יש להקפיד על כמה עקרונות (הנקראים לעתים יסגנון תכנות"), ובהתאם לעקרונות אלה אני מציע לשפר כמה דברים בתוכנה של המשחק בול פגיעה. א. חלק מהייתיעודיי של תוכנה, כדאי שיינתן כהערות המתכנת בגוף התוכנה. הערות כאלה נועדו להקל על הבנת התוכנה לכל מי שמעיין בה (כולל המתכנת עצמו, בייחוד אס עבר פרק זמן מאז שכתב את תכניתו). ההערות יכולות להופיע אחרי המלה ]א85א או אחרי התו ' (גרש). אני, אישית, מעדיף לכתוב אותן אחרי הגרש. ב. לדעתי, עומס יתר של פקודות 00710 בתכנית, יכול לייזכות" אותה בתואר המפוקפק ייתכנית ספגטייי, שכן נתיב התכנית מזכיר איטרייה ארוכה בתוך ערמה גדושה של ספגטי... והדבר הופך את התכנית כולה למסובכת וקשה. 0 אינה '"אסורהיי, אך כדאי להימנע מהפרזה בשימוש בה. ג. השמות שנותניס למשתנים בתכנית צריכים להיות בעלי משמעות ולא סתמיים (אפילו אס הדבר מחייב לתקתק מספר רב יותר של תווים). ד. שתי התכניות שהופיעו עד כה מנהלות בול פגיעה-חלק ג' את הדו-שיח עם המפעיל באנגלית. למה לא בעברית! ה. רצוי מאוד שבתכנית ינוצל הפוטנציאל המלא של שפת התכנות. פקודות כמו: 5 ]11 /, 8'ד5א1, 05אתאדך5, ץג ש5 כעאצ | חומותיהן, :כולות לחסוך משחק בול - פגיעה"" [א1? :3, " בול פגי ניחושך" ח שורות רבות בתכנית (וכך לרוץ מהר יותר תוך ניצול יעיל יותר של הזיכרון). כדי שלא אשמע רק נאה דורש ולא נאה מקיים, כתבתי ושלחתי אליכם את התכנית בבייסיק הסטנדרטי של ה-"6)ק. אס תתבוננו בתכנית, תבחינו בוודאי בשתי העובדות האלה: 1. בתכנית יש הזחה פנימה (ייאינדנטציהיי 0 הדפזא :07 צםא :615 זו * זאזהץ :3, =זה06| סמ" זא1א? :4,1 062[5| * דאזאק סיפרתי ללא חזרות יצירת מספר אקראי-4 ודד 175ו סאה 4 > (50018 )א | = וזא (2, ( (0אח*10 )דא1 )5708 )1108 = ₪6 ₪6 + 50018 = 50018 אפוד 0 = (ח, 50018 )הד15 16 הלולאה הראשית 0 קליטת הקלט ובדיקתו פא 4 > 8001 ₪ 411וא 605558 = "": 800] = 0: 1 1 + ]אסא = =אסא 4 <> (₪06558 )א 1 5 ₪411 05 ;" 48" 6א051 דאזאק 8% ,7" <==" [שקא1 סא₪5 מניית הבולים והפגיעות : : 4 10 > 1 08 (0 < ((1,1, 0055568 )108, 50018 ) ד5א1 )-61ק = 701 ((1,1, 50018 )108א<= (1, 1, 005558 )108א)- 8001 = 8001 : 1 דאפא דו"ח בולים ופגיעות . 1 ;" " :]61-800ק [א1א? :1,15-א1 651 1/0676 סאםא ומה הלאה? //- פנצחת את מספרי ב"-" 40% צעדים";." זא[הק :ְא1גק למשחק - מקש כלשהו, לסיום" 556" זא[הק :זא[הק :זאזהק אע א=חד (27 )608 <> (1)פדטקאן ]1 "מקווה שנהנית, ולהתראות בקרוב" [א2₪1 המשך '/בול פגיעהיי בלעייז) של גופי לולאות (ממש כמו שנהוג בפסקל). דבר אה משפר פלאים את קריאותה של כל תכנית. 2. בגוף התכנית יש הפרדח לגושים-גושים, | על ידי שורת רווח. בראש כל גוש יש שורת ' הסבר, אשר מתארת את תפקידו של אותו גוש. חוץ מזה בוודאי הבחנתם, שאין בתכנית אף הוראת 0010 אחת! פירוש הדבר, שניתן להריץ את התכנית אף בגרסות. הבייסיק החדישות ביותר (שאינן דורשות מספור שורות), וזאת ללא הכנסת שינוי " כלשהו בתכנית. פרט לכך, השורות ממוספרות יייפה" > (מ-100 והלאה), ובדילוגיס קבועים של 0. זהו פרט קטן, שאפשר להעריך אותו (מעבר לערכו האסתטי) כאשר רוצים: יילהשחיליי שורות נוספות בין השורות הקיימות. רוב הפקודות שבהן השתמשתי מוכרות לכל ייבייסיקאייי. עס ואת, היה כדאי לתת הסבר מלא יותר לשורות 330-320, 360 0, אלא שקצרה היריעה, ונדחה זאת למועד אחר. ברור שאפשר לשכלל גם את תכניתי (למשל על ידי הוספת צליל וצבע) וכל אחד . % מכס מוזמן להתּאימה לטעמו (וכבר אמרו חזייל, שעל טעם וריח וגו). סִ (6 משחק בול - פגיעה <<<=-]-<+- 115% נ-ב1]2 רכב נריה- ,]לב בול פּכּי ניחושר מס ע' ע! ע+ ע' ע קרו ער ק+ קר' ע+ ערו / שרי ע+ קרי קר ע ער ? עד 219 13 12 12 -1233 23 - ז ₪) 5 ₪ (34/1108 ו 508 :| שר שרוש שרשי א א א ₪ ₪ ס פיצחת את מספרי ב- 6 צעדים. כלמשהחק - מקש כלשהו, כלסיום ₪56 ה,/ ; זה רעיון כמה דבוי הסבו לתכנית: * בשורה (ץ)ח!5+(א)ח| ,2:=9‏ יש לכתוב לאחר ה =*:2 את הנוסחה המבוקשת. הנוסחה צריכה להיות לפי א ו-; הערכים בגרף יהיו מ-0 עד 0 1. * כדי ליצור פונקציה שערכיה הולכים ממינוס 5 עד פלוס 5 יש לכתוב 5 - < וכוי. ) 1 - 65ח11 +0 "6פחטח 6+ 15 פוּת+ )+ ( תק3ז) 6ת+ +0 תסו%ט|650" שת+ 15 פוּת+ )+ ( 98%ו61ה 106 פַהו68[6018% 15 "2" תסוז6תטז שת ) ( "2" הסו+6תט+ +0 תו60 + ( 2 +0 תסו6%תט+ 6ת+ %6צוץא ת63 טסץ 6לסת ) ;2* (1 )א2+51* ( )א51= :7 > ( "2" הסו+6חט+ +0 0ה ) ( ( ( ההזףסיזק +0 הו[6ם' ( ₪006 07870165 6+ %0 5+675ה8"+ ( 5וּאג עץ 0% קססן ) ( 5ואג3 א +0 קססן ) בסקל ₪ לה שנהנו לצייר צורות יפות באמצעות התוכנה ששלח אלינו עודד רגב (ראה גיליון 2 של מחשבים וכיף), ישמחו בוודאי לראות עוד תוכנה מפרי דמיונו היצירתי של עודד. הפעם, התוכנה מאפשרת לצייר גוף תלת-ממדי. ציור גוף תלת מימדי * בנוסחה ניתן להשתמש בכל הפונקציות של פסקל. להלן כמה נוסחאות יפות: 2*(ץ)ת2+581*(א)ת81 (5-ץ)905+(5-א)805 (5-ץ)5(*805-א)805 5((5-ץ)*(5-ץ)+(5-א)* (5-א)) המשך בעמ' הבא > תק ₪565 0% = !וטו 65011 זה :3 ,38 , חף, 00 1 לצ א תו :2 תסו%ס6תט: חו60 1 וי 0% =: 66 :(' ', חף, 90 7 0 [2(*7"650 צו6 ץג ) 0 |[ =: ה ץס] ם מס] חוף6 ; ([וחטח/10 )*ק= :א ( (2/ץא3ח461 )/10 )*8= / 0 |חטת 0+ 0 =: *ה - פ * |חטא / 2 / אאבהז6) + 2 / אאבתהז0ף) 6הט"+) [6אוק+טק 5 * חמשא /2 / ץא06%03 - שא96108 ) 6תטץל , ( [650ז/ (עא06%08 /אא96103 ) 1 90060105 ,( 48 / /א6%03) * 2 - [8/7650 | - +8 * טא / 2 / אאגה0% - 2 / אאגהז06 ) שתטץזך ) * |הטא / 2 / שְאבה0%ף - ץא6%03 ) ש6תט"ץ ,( ( (2/ץא06%03 10/0 8*0= נא ; ([חטח/10 )*פ= וץ ל 01 (עא3ה6% /אאבה061 )*ב 60]0"(0א%03ף ,( 48 / א * 2 - [3/7650 -ם ) 6 זו ץ6א [|ו%חט פוא ) 1% 0 [וחט 63%ק₪6 . 6 המשך (ציור תלת מ*מדך*) 7 1 1 2% 1 ₪7 ] * כדי ליצור פונקציות יפות אפשר להוסיף = | 7 / 1 / יש , לפני ה- =.2, למשל: % 7 120% ול | אשחוד 2<0*(ץ)או2+5*(א)או5 =ו 9 ₪ 4 | ששוייגו': 0 ₪156 2*(ץ)או2+5*(א)א7:=51 ה אא ל 4 77ד2-7-++דוד * יש לשים לב שהפונקציות יהיו רציפות א 290 % 2% אצי ד ו (כלומר, שלא יהיה פתאוס 0 ופתאוס 1, .= % ו % 2% / אלא תהיה הדרגה). אם לא שומרים על % "א א 24 ל 1' רציפות ייווצרו חורים. 7%" .' של 4% 0 | 3 * במקרה שהפונקציה תופיע במסך במקוס 3 אע % /ל . 2 ' ו 7% גבוה מדיי, יש לכתוב בסוף הפונקציה, 7% 8% %/‏ 2% % 7% כל 77/60 למשל, ‏ 00 1-... כדי להנמיך אותה, ואם 7 | % .קל ,ל % 0 % א // רוצים להגביה אותה כותבים 0 1+... ...1 7+ 4 ש %, % 7% % 2% % צ+ ו * אם הפונקציה תופסת חלק גדול מדיי של 777 4 7 | "יא 7% % של המסך, יש לכתוב, למשל, 2/... ואם היא +[07) 444 7 % = % ל של %/ % תופסת חלק קטן מדיי, יש לעשות 2*... 0% | ו לא | 7 קר * בתכנית יש שני קבועים (8501ז,!וחטח 4 ו י- "2 א / 1 868% מייצג את הרזולוציה, תו ריש | 7 1 % והוא צריך להיות שלם. במצב וגיל 0 ₪" 1 4 צ הרזולוציה צריכה להיות 1. ,וי יי 6 כאשר בגרף מסוים יש רווחים בין 7 המוי ו הנקודות, יש להגדיל את המספר הזה. יש 7 7 + 71 777-ל א "שש ]] *- לזכור, שככול שמגדילים את המספר, כך ₪שששה הו 20% %, נעשית התכנית איטית יותר ויותר. - רד- 27 ל - 6 רש + | וח טח מסמל את מספר הקווים - 1 הררד 4 . כדאי מאוד לנסות מספריס גבוהים רדר ו , (למשל: | 14, 19, 24) גם עוך גבוה | ו של כוה מאיט את התכנית אך לא במידה ניכרת כל כך. ו 2 0 1 ה שים לב!!! בשורה חב דו], כתוב בסוף יי (גרש+גרש) ולא גרשיים !!! >9 1 . ו יו = זידו 2/0 26 ;'י 4 = פ . גיליונות הקודמים הבאנו תכניות ה פס - ש ‏ ו בשפת פסקל, שבאמצעותן אפשר לצייר צורות יפות ומיוחדות על המטך. אבל לא רק בפסקל אפשר ו לכתוב תכניות כאלה - גם בבייסיק אפשר. זוה דע:ון ויטלי נחשון מחדרה, שלח אלינו את תכנית המרובעים. התכנית מציירת על המסך סדרה של מרובעים בעלי מרכז 'משותף. צבעם של המרובעים נקבע באקראי. : את התכנית מפעילים בהקשה על מקש | ו כלשהו, וזו גם הדוך להפסיקה, ה 0 ך | | ע . התכנית מתאימה לכל סוגי המסכים, ה ' אולס במסך צבעוני התצוגה תהיה יפה יותר. 6> 0 60108 :1, 0 5680 :]0 לםא :80 הדפ1א :615 1 (219 )₪4=6₪8 1, (1000*0+200 ) 0א500 = 220 00508 1=) :20=] :514 ,₪ דאזחץ :ץ, 1-א 1065 : (סאח*16 )דא1 60108 1, (500+₪*1000 ) 5000 06 : ()א*16 )זא]=6 ךא6א 1 דווזץ :0+צ, ‏ 5דה106 6 0ד 0=0 08] 1א=א :%+]=+ כ דשא : ;₪8 דא1חק :ץ, ט-% 1065 :א 0ד 050 08 ב דש : ;₪6 זאזאץ :ט-צ, א 5דה106 :א 70 050 אס כ דשא : ;6 דאזחץ :ץצ, ט+א< ]106 :א 70 0-0 08ש +א=א :1+)=א 0 6070 אחז 23>א ]1 0 אא :1500 0ד 0=1 08] 0 6070 אשד ""=68א 1 :%+צםאא6=1א | סו :0, 0,0 560550 1 (1000*00+1000 ) 50 . 75א55םאק (א.+ א" 30 )הד דוו :1,170 = זה06| 2 2 ל* ב: צ. ע ו כמנ0- - 2" ָ א ! / א ל יא א אא א א א א א א א 0676 0 "5%37% 0 ע66א עחבּ 5 זאזאץ 0 106 66א0ק :550 ]05 0 60070 אםשווך ""=8א זן := :5+ אא1=%א אדא ו.וצוצצצ.צ.צ.צצצצצאצאאאא אאא צ וא ו רא אצ צצאצצ אצ א א א א אצ א א א א א אא בייסיק .- / . | . | - ויו ביס מאיתנו מעוניינים לצייר 9 / | במחשב. חל*חל מחמוד, מורה ₪ 9 = |" יי .2 מבאר-שבע, שלח לנו תוכניות רבות וביניהן בחרנו להציג בגליון זה תוכנית לציור קוים, נקודות ועיגוליס. התוכנית מאפשרת לצייר נקודות על פני זזה דרעיון המסך, לצייר קווים או צורות כלשהן הבנויות מקוויס בלבד, וכן לצייר עיגוליס וצורות הבנויות מעיגוליס בלבד. התוכנית ידידותית מאד ומאפשרת לנו לקבוע את מיקום הנקודה, הקו או העיגול ואת גודלס. . בעזרת התוכנית ניתן לבנות צורות | גיאומטריות שונות ולהשוות בניהן. ] ] . התוכנית איננה ארוכה ולא מסובכת ויכולה להוות אתגר מעניין גם למתחילים. אז בהצלחה!! ₪ *"*7**,, '- '"4, "לק א" / / - , 6 / '- ז ] ל | * - % ל*ז, %יי % 5 / / אה / / / ל % 4 + <> / : : ז ***/ ג / - / 0 5 ח56706 6404200 :2 א50866 / , 3 + 4 5 1000 / 4 " ל "טחסח הוח "זא1אק 1010 7%" . % . "זא1ק 1020 % 5 % דאםא :זא1הץ :4 0ד 1=1 08 1030 % , אל % " %הוסק א073 .ן"זא]א? 1040 / 1 - " "1106 א3ז0 .2"דא1חק :דא1חק 1050 / %* 7 % "6ן76ו6 אב473 .3"זא1מק :זא1קץ 1060 "4 -- בלל "6ח6 . 4" זא1ח? :דא1ה? 1065 ל 6 <---- (1-4) 60166 זטסע"דטקאן :דאזמק :דא81ק :דא1מק 1070 0 00710 6<4א 08 1>אא ]1 :2000,3000,4000,5000 6070 אא אס 1080 5 2000 ;" "זאןאק:,ו =ז06| 2010 +,א;;" ע,א %הוסק"זטקא1 :1,1 =זה06| 2015 (ץ, <)- (צ, א א11 2030 0 6070 "צ"=15 08 "ץ"=18 1 :8 ;" (ח/ץ) טחסח הוגת %0 56%" זטקא1 :1,30 =זה06| 2040 0 600710 2050 3000 5 " "אק :וו ₪ 06| 3010 1 ;" וץ,ןא-6הון"זטקא1 :1,1 =זה106| 3015 " "זאןה; :2,1 =ז06| 3017 12 ;" 2,/2א -סחון"זטקא1 :2,1 =ז06| 3020 (2+, 2א )- (1+, 1א*ם1 | 3030 0 0010 "+"=8 08 "ץ">8 ]1 :8 ;" (ח/ץ ) טחסה תובח %0 5366" דטקא1 :דקא1 :2,30 ]106 3040 0 60710 3050 4000 5 " "דא1ק :11 = דה106 4010 א" ,א %6ה66-] |6166"דטקא] :1.1 ]דה 06| 4015 % " "זא :11 ;דה06 4017 א" 8 ₪ 5 -617619"ך0קא1 :2,1 5זה06| 4020 ". ₪, (ץ, א 61661 4030 0 0010 "צ"=8 08 "ץ"=8 ]1 :15 ;" (ח/ץ) טחסח הוגח %0 א6%פ" דטקא1 :דטקא1 :2,30 = זה06 4040 0 00710 4050 " 00 אאו "=88 :615 5000 5010 08 1=1 70 0 1 דא :5. , 300 0א500 :(1,1, 88 )105א זא₪1? :2*1,8*1 = דה06 0:1 דא=א :1000 0ד ו=0 06 מדור חדש נוסף, מדור שכולו משחקים, משחקי מחשב.במדור הזה תוכלו למצוא כל מיני כתבות על משחקים: חדשות מעולם משחקי המחשב, סקירות על משחקים שעומדים לצאת, בדיקה של משחקים שכבר קיימים, דיווח על חומרה חדשה בתחום משחקי המחשב, "מצעד מכירות" של משחקים, הרפתקאות מחשב, רמזים למשחקים ועוד ועוד. שימו לב! המדור יעסוק במשחקים שמתאימים למחשבים שונים ולאו דווקא ל-06. הפעם, לרגל הופעת הבכורה של המדור, בחרנו להציג את ה-6 כמכונת משחקים. אז בואו נתחיל לשחק. מלחשב .ו/א.ם.ו כמכונת משחקים תחילת שנות השמונים, הציגה ב חברת יבמ לראשונה את המחשב האישי (06?) שלה. המחשב התאים אז לתדמית של חברת יבמ, כחברת מחשבים רצינית, והוא היה מיועד למטרות עסקיות, בלבד. לא הייתה לו יכולת גרפית (למעט גרפיקת תווים), ויכולתו המוסיקלית הצטמצמה להשמעת צפצופים של איתורית. למרות החסרונות האלה, המחשב התאים לצרכיו של איש העסקים, שכן היה זה מחשב בעל מערכת הפעלה חדישה וכונן דיסקטים מהיר למדיי. כעבור זמן מה הופיעו כרטיסי הגרפיקה הרקולס ו-604. הם היו מוגבלים למדיי, אבל אפשרו להציג משחקים על המסך של המחשב האישי. כיוון שה-20 היה נפוץ בייחוד בארהייב, הופיעו בעיקר משחקי סימולציות והרפתקאות (משחקים אלה נחשבים כחביביס על האמריקאים). כדאי להזכיר את שני המשחקים הקלאסיים שהופיעו אז - 4708 1עוא51 1037 זק ו-00551 5'סא1א, שהיו (ועדיין) בין הטוביסם במשחקים שפותחו ל-6ק. מי שחיפש יותר ממשתחקי סימולציות והרפתקאות והיה מעוניין במבחר גדול יותר של משחקים, התאכזב. העוינוי כשה-6? היה למחשב הנפוץ ביותר באירופה בכלל ובאנגליה בפרט, התרחש שינוי. האחראית לשינוי הייתה חברת אמסטרד, הידועה יותר בזכות מחשבי ה-026 ומערכות ההגברה שלה. חברת אמסטרד התאימה את ה-6 לשוק הביתי האנגלי בעזרת כרטיס גרפיקה וכרטיס ג'ויסטיק שצורפו למחשב. המחשב עצמו נארז בקופסה יותר קטנה ופחות מסורבלת. לא היה ב-26 של אמסטרד חידוש גדול, אך מחירו הנמוך והצגתו כמחשב ביתי תרמו להצלחתו באירופה. חברות מחשבים אחרות הלכו בעקבות חברת אמסטרד והחלו להציע לציבור מחשבים אישיים חדשים, שהתאימו לעבודה בבית. משנעשה המחשב האישי למחשב הביתי הנפוץ באירופה, החלו חברות בריטיות להפיק משחקים ל-6ע ותואמיו, והקצב הלך וגבר. לאחר מכן הופיעו כרטיסי הגרפיקה המתקדמים ₪04 ו-04), וכרטיסי המוסיקה של 118 כ ו-. 1/1114 צ, ואלה אפשרו לתכנת משחקיס מתקדמים ומגוונים יותר. כיום, נהנה ה-6ץ ממבחר גדול של משחקים, הן מארהייב והן מאירופה. מספור המשחקים שנכתבים בארהייב עבור ה-6ק, זהה, ולעתים אף עולה, על מספר המשחקים שנכתבים עבור אמיגה, אטארי וקומודור 64 - מחשביס שמקובלים יותר כמחשבים למשחקים. / / , // / , | מגרש המשחקים של דדור בוטנציאל יקר ₪ ופי, יש משחקים. אך מה בקשר לחומרה? ל-6? יש פוטנציאל הטוב ביותר כמחשב למשחקים, אבל רק בתנאי שיש לנו מערכת שמורכבת מ-6? מהיר במיוחד (רצוי דגם מעל 486), כרטיס ג'ויסטיק, כרטיס גרפיקה 04/א, כרטיס קול סטריאופוני בעל שלושה ערוצים לפחות, מסך עם רזולוציה גבוהה וכונן קשיח!!! ברור, שהמחיר של מערכת כזואת הוא גבוה, ואינו מצדיק רכישת המכשיר למשחקים בלבד. הגיוני יותר שהמחשב הביתי יהיה תואם יבמ שמציע מהירות של לפחות 182א12, ויהיה לו כרטיס גויסטיק וכרטיס ₪04 או 104. אבל מחשב כזה לא מנצל את הפוטנציאל של ה-26 כמחשב למשחקים. בעיה אחרת היא שהמשחקים ל-26 הס היקרים ביותר. כשרוצים לקנות משחק רציני, משחק שמחייב רכישת ספר הוראות, בשביל שיהיה אפשר לשחק בו, מרגישים את ייכאביי המחיר. המחיר הגבוה נובע בעיקר מהצווך להתאיס את המשחק לכרטיסים שונים. כדי להגיע לביצועים טובים, חייבת כל תוכנה גרפית להכיל תכניות, שתפקידן להתאיס את המידע שעל הדיסקט לכרטיס הגרפי שבידי המשתמש. מכיוון שיש כרטיסים גרפיים שונים, חייבים לדאוג להתאמה של התוכנה לכל כרטיס גרפי נפוץ, וכך גם לגבי כרטיסי מוסיקה וקול. לפעמים מכילה התוכנה גם גרסות שונות של המידע עצמו, כשכל גרסה מתאימה לכרטיס אחר. המשמעות היא שצריך להשקיע יותר זמן ומאמץ בפיתוח תוכנה גרפית או משחק ל-6ק, והשקעה גדולה יותר מייקרת את מחיר המוצר המגוון הגדול של סוגי 26 גורס לבעיה נוספת - אין ספרייטים בחומרה של ה-26. ספרייטים הם כל אותם עצמיס שזוים על המסך. כאשר בחומרה של מחשב יש ספרייטים, אפשר ליצור תנועה חלקה, בקלות יחסית. ב-26 ותואמיו יש ליצור ספרייטים באמצעות תוכנה. אס המחשבים מהירים, הדבר לא משנה, אולס אס המחשבים איטיים, התנועה על המסך, בהרבה מאוד משחקים, תהיה איטית וקופצנית. | ובכל זאת 0ק!? מלך משחקי הסימולציות. בתחוס הסימולציות, הוא זוכה לקבל, | בדרך כלל, את הגרסות הראשונות של משחק = למרות כל הבעיות, ה-0 הוא עדיין והמפורטות ביותר חדש. (מקובל לפתח משחקים בגרסות אחדות, המתאימות למחשבים השונים - סץ, אטארי, אמיגה, קומודור 64 וכוי.) מי שאוהב סוג כזה של משחקים וכמובן את המשחקים של חברת סיירה, חייב להעדיף את ה-26 כמחשב למשחקים. אבל מי שאוהב משחקים עם פעולה, צריך לקחת בחשבון קנייה של ציוד היקפי נוסף. כמו כן, כדאי להתחשב בעובדה שהמשחקים של החברות הגדולות (א0054, 6012 8 אפג)אסם, וכוי) יוצאים, בדרך כלל, בגרסות שמתאימות לאמיגה, לאטארי וכוי (והגרסה ל-26 יוצאת חודשים רבים לאחר שיצאו הגרסות האחרות). 0% עמשחקים הדעוים ח ברת א0624 היא חברת משחקי המחשב המובילה באירופה ואחת הגדולות בעולם. להלן סקירה קצרה על כמה משחקים חדשים, שהחברה הוציאה לשוק בחודשים האחרונים. המשחקים מתאימים למחשבי אמיגה, אטארי-57, קומודור-64 ואמסטרד, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 8 2 2080602 - משחק המתבסס על סרט הנושא את אותו השם. המשחק הראשון (מאותה סדרה) שבר את כל שיאי המכירות. במשך כשנתיים, הוא היה בין עשרת המשחקים המובילים במצעד המכירות של משחקי מחשב, ובמשך 36 שבועות - במקוס הראשון. . כדי לקבל מושג על הצלחתו של המשחק, חשבו על מצעד הפזמונים ועל שיר שנמצא חצי שנה במקוס הראשון. (בקרוב, תצא גס גרסה שמתאימה ל-0ק.) 8ז הת ג דד - משחק נוסף המתבסס על סרט, והפעם על שובר הקופות של ארנולד שוורצנברג - איכרון קטלני. (בקרוב, תצא גם גרסה שמתאימה ל-06.) 6 את צצטגא - עוד משחק המתבסס על סרט. באר נקרא הסרט "יאריות היסיי. משחק זה נחשב לטוב ביותר מבין שלושת המשחקים הנייל. הוא כולל אלמנטים שאינם קיימים במשחקי מחשב אחרים, ומבין משחקי הפעולה הקיימים היום, הוא המציאותי ביותר. 8 סנא מאד צעזם - מתבסס על דמותו האגדתית של בילי הנער. השחקן יכול לשחק כבילי עצמו או בתור השריף, פאט גארט (שלכד את בילי בסופו של דבר). למשחק זה יש גרסות שמתאימות = אל תשכח להוציא את החפצים מן הארון לפני זהו החלק השני של 3 ההרבתקאוח האס אתה מושך יותר מדיי מפלצות ביצהז השתמש הטיול. בבושם ייתותי יעריי. על המטורף של רוג'יר % / .2 . - " המפתח להיחלצות מכלוב ו ו ווילקו, השרת שהבך המפלצת טמון בפטרייה, 4 לגיבור חלל. להלן ואותה תמצא לפני שתעבור אל תיתן נשיקות לזרים! זה את הביצה. עלול להיות מסוכן. רמזים שיעזרו לכם 0 0% לה'חלץ מצרות אס פוגשיס בדרך גורילה, הקירות נסגריס עליך1 לא כדאי להעמיד פני טרזן. נורא! בשביל מה יש הפעם, מביא אורי אבשריות במהלך "ו טומטה"ז 0 המםע. ידוע, שאחד מחוקי הסלעים : + רמזים לשני משחקים בחלל אומר, שהם נבקעים בביצה יש לא רק חיה איומה. משחק הרפתקה ומשחק 0 + ו ו ו בלבד! כדי לעצור את סימולציה. המשחקים . + ה-11.801%/ו, צריך אש. ו יש אור בקצה המנהרה - עצור / את נשימתך ותמצא זאת. לבו של ווהאל יעצור מלכת + אס ידע כמה מעט אתה איך יוצאיס מהחור השחורז בעצס רוצה. צריך להשתמש בראש ... שונים זה מזה בסגנונם. = קראו היטב בין השורות .. * למחשבי אמיגה ואטארי-51, בלבד. ₪ אדא ,זג אזואזת 6 ,550141 - משחק המשך ל-11)0 011455 המפורסם. מככבים בו שני שוטרים הפועלים בסגנון של סוני וטאבס, מסדרת הטלוויזיה יימיאמי מחלק מוסריי. (בקרוב תצא גס גרסה שמתאימה ל-6ת.) 8 ₪ - משחק שנראה פשוט ממבט ראשון אך למעשה הוא קשה ומרתק. זהו שילוב של פלישה מהחלל ושל אסטרואידים. דמות קטנה בתחתית המסך צריכה לפוצץ את כל הבלוניס שעל המסך. הבעיה היא שכל בלון מפוצץ מתחלק לשני בלוניס קטנים יותר ... שימו לב בעלי קומודור! כמעט כל המשחקים האלה מצויים על כרטיסי חומרה בלבד. כמו כן, חברת 065% מוציאה לקומודור-64 גרסה של המשחק המדהים ד פד 0 אכ ג511. על הגרסה הזו נדווח בעתיד. . יעוץ חעט מ = ₪ קורסי בוקר/ צהרים/ ערב | = ₪ עיבוד תמלילים (וורד מיל, א-ב ואינשטיין) כולל קלדנות שיטה עיוורת חינם הכרת והפעלת המחשב האישי לוטוס 3-2-1 (:4716) זו 1 וא 2ב וי שפת :6 תכנות מחשבים ניתוח מערכות ניהול פרוייקטים הנחות מיוחדות לחילים ומשוחרריכ כאשר אתה משחק את מייקל משחק טימולציה - ורדו - שני שחקנים משחקים % בדורטל, זה כנגד זה. אל תלד על ל ודות. . להיכנס אל הסכ. בדא' להת'יחם לתכונות ו . בהגנה, שמור על לארי כל כך השונוח של השחקנים, 0 ל ב , מקרוב, עד שלא יצליח אפילו למשל: לארי בירד יודע לורוק לסל. לקלוע טוב ל-3, אך " : ; . כמו כן, השתדל לגרוס ללארי אינו שולט היטב בכדור; לרוץ, ונסה לחטוף ממנו את אצל ג'ורד| המצב המוך. הכדור. ו [ 4 עכשיו נטה להבין את הייהר מהתרגיל הידוע של הרמז'ים. לארי: הוא מטעה לצד שמאל ואחר כך לוקח זריקה לשלוש נקודות. 4 אס קורה שאתה מפספס את הטבעת מן האוויר, התחל לנסות זריקות מהפינה. כאשר אתה משחק את לארי בירד - + לך על הריבאונד; אתה גבוה יותר מג'ורדן. .. הסתמך הרבה על זריקות 2. אס השגת יתרון, המשך לזרוק זריקות מחצי מרחק כדי לשמור על היתרון. 4 קח כמה שפחות פסקי זמן; מייקל משחק טוב יותר לאחר מנוחה. % אל תנסה לחטוף את הכדור, אלא אס כן אתה משוכנע שתצליח. ההגרלה הגדולה = 5 מ ו / 14 ב= = .ג . ל ו ל 2 :ו נתצת לת ל מו הצטרף עוד היום למנויי "מחשבים | ₪ 0 וכיף", ותוכל לזכות ]+ 2 ו באחד מהפרסים: למנויים ותיקים: | ל -%- ' * מדפסת משוכללת כל שעליכם לעשות- ההגרלה הגדולה ₪ * עכבר ותוכנה לעכבר לרכוש תוכנה, ספרים תערך מדי חודשיים. ₪ * 3 תוכנות של חברת מחשבת | או חומרה בסך-60 ש"ח ההגרלה הקרובה * 3 סטים של 2 תוכנות,של ואתם "בפנים". תערך בחודש אוגוסט. המרכז לטכנולוגיה חינוכית * 10 תוכנות משחקיות של חברת "אוטופיה" א גל קצ- 4 עש ע: הש שי שור אצ א דיר בר ל + ש ,כ ל יל 2257 6 3 תות 1 לכ יאל רל זר ירי בולק ל ו 0 "= 4 . 1 . כל 2 ל 3 2% 6 4 - ב? + > לש ץ 25% 7 1% 0 וציו 4 + ל 2 ל שי 5 בצ 6/0 3 1 ל זוי יי ל לב וי 5 0+ יו יצ דיל ל [ ץק לש יי ל ל נא לק ל ש 2 א אד ל 4 ב 66 * יב 4 / 24% ה 2 1 0 - | שולק י שטייד ב 9 ליא טייס קרב הוא סימולטור טיסה ₪ של חברת מחשבת בעיימ. על אריות המשחק מופיעים כמה מסכים מן המשחק עצמו, ואכן לא לשווא... כשפותחים את אריזת המשחק מחכה לנו הפתעה: למשחק, המכיל שני דיסקטים, מצורפות שתי חוברות עבות כרס. האחת באנגלית, והאחרת... לא תאמינו! חוברת בת 100 עמודים ובה תיעוד והסבר בעברית. זוהי התוכנה הרצינית הראשונה הזוכה לתיעוד מלא בעברית (ולא רק דף וחצי של הסברים). קיימות גרסאות מיוחדות למסכי /504 64, למסכי 004 ושחור לבן. בשלושת סוגי המסכים (כולל שחור לבן) אתה נהנה מחדות מיוחדת במינה. ובאשר למשחק עצמו - זהו אחד הסימולטורים הטובים, ואולי הטוב ביותר, שהפיקו למחשבי ]א18. הסימולטור 'מכניס אותנו לנעלייסיי של טייס, המטיס מטוס 16-ת. כאשר יושבים מול צג המחשב, מקבליס תחושה של טיסה אמיתית, כולל אפשרויות טיסה ומשימות שונות הניתנות למפעיל הסימולטור. כדי לחדד את ההרגשה, שאכן טסים באמת, יש אפשרות להביט החוצה לא רק מתא הטייס אלא גם מן הצד ומאחור. מבין המשימות השונות אפשר לבחור באפשרויות כאלה: יירוט מטוסים, תקיפת מטרות ניימ, תקיפה בעומק שטח האויב, סיוע אוויר-קרקע, טיסה לאיתור אויב. כל טייס יכול לבחור לעצמו את הנשק הרצוי לו, בהתאס למשימה שנבחרה. התוכנה מאפשרת לנהל יייומן טיסות" ולשמור בו את שם ה"טייס" ואת הצלחותיו במשימות. בחוברת בעברית, יש הסבר מלא על כל אחד ממסכי הסימולטור. וכן אפשר לקרוא תיאור מלא של החימוש שאפשר ספק'רת תוכנה 6 טייס קרב הנושא: משחק סימולציה אוכלוסיית היעד: כיתה גי ומעלה המפתחים: הסוז8זקז6ות1 [זוקָוכ | מחשבת בעיימ סוג המחשב : 1א.1.8 ותואמיו להשתמש בו, ופירוט של התמרוניס הקורביים שאפשר לבצע בעזרת הסימולטור. והיידובדבן" שבתוכנה: אפשר לחבר שני מחשבים באמצעות כבל של מדפסת, ושני שחקניס-טייסים יכוליסם לשחק בו-זמנית, זה מול זה. כלומר, המטוס שנראה על הצג של אחד השחקנים, הוא בעצס מטוסו של השחקן האחר, היושב מול המחשב השני. התוכנה מורכבת מדיי לילדים צעירים אך מתאימה מאוד לנערים ומבוגרים (אפילו טייסים נהנים ממנה). לסיכום, 7-16 טייס קוב הוא אחד המשחקיס הטובים והמהנים ביותר, למחשבי 1א18, שיצאו בזמן האחרון לשוק. מומלץ ! ס >> השאלה קשה יותר. אבל, גם הרווח למי שפותר נכון הוא גדול יותר. המהמר בוחר את הנושא המתאים לו, ולפני הצגת השאלה, הוא נדרש להשקיע סכום כסף כהימור על נכונות התשובה. על המסך יופיעו סכומי ההימור המותרים. לאחר שהוא רושם את מספר הדולרים שיש בכוונתו להשקיע בהימור, מופיעה השאלה ומתחתה ארבע אפשרויות לתשובה. כדי לענות על השאלה, המהמר נדרש להקיש במהירות את המספר של התשובה שנראית לו נכונה. אס הוא מקיש על המספר של התשובה הנכונה, הוא זוכה בסכום השווה להשקעתו כפול יחס ההימורים של אותו נושא. אס המהמר שגה או שלא הספיק לענות על השאלה במשך הזמן העומד לרשותו, הוא מפסיד את הסכוס שהשקיע. המהמר יכול יילקנות'י רמז לגבי התשובה הנכונה. לשס כך עליו יילשלסיי 50% מהשקעתו. שפקידרת תוכנה בשני משחקי טריוויה אלה - קזינו אינטלקט -1,קזינו אינטלקט 3 - מוצגות מאות שאלות, ב-32 נושאי התעניינות שונים. עם כל שאלה, מוצגות ארבע אפשרויות של תשובות, ורק אחת מהן נכונה. השאלות מחולקות לארבע רמות קושי שונות; רמת הקושי הנמוכה מיועדת לתלמידי בית הספר היסודי, והרמה הגבוהה - לאקדמאים או למי שמתעמק בנושא מסוים. הנושא: העשרה - הרחבת ידע אוכלוסיית היעז: גילאי 10 ומעלה משחקי קזינו קזינו אינטלקט 3 כך נמשך המשחק, וכל מהמר משחק קזינו אינטלק ט 1 | אפפיס בתורו, עד אשר - אוטופיה תוכנות 1. המהמר (היחיד) מפסיד את כספו; ו סוג המחשב: 2. כל המהמרים מפסידים את כל כספם; 2 | 3 אחד המהמרים מצליח לצבור מיליון ואפ ותואמיו 7 דרישות החומרה: זיכרון :25% תחילת המשחק, בוחר כל שחקן את הרמה המתאימה לו. על פי הרמה שנבחרה, נקבע משך הזמן העומד לרשותו כדי לענות על כל אופן המשחק במשחק יכוליס להשתתף 4-1 יימהמריסיי. כל מהמר מתחיל את המשחק עם 5100, שאלה. על מסכי 604 נמדד משך הזמן באמצעות יייד מהלכת'יי, שנעה משמאל לימין. על המהמר למצוא את התשובה הנכונה, לפני שהיד מגיעה לקצה הימני. על מסכי 04ם ו-04+צ נמדד משך הזמן באמצעות ציור, המתאר את התפתחות האדם, מן האדס הקדמון - הומו סאפינס - היוצא ממערתו (בצד שמאל של המסך), ועד לאדם המודרני, הנכנס לביתו המודרני (בצד ימין). וכל אחד יישואף'י לקחת את כל הקופה - מיליון דולר. כל מהמר בתורו מזדהה בשמו, קובע את רמת הקושי הרצויה לו, ובוחר את הנושא המתאים לו, מתוך ארבעה נושאיס אקראייס המופיעים על המסך. ליד כל נושא, רשומה רמת הקושי של השאלה שתישאל, ומופיע יחס ההימורים. ככול שיחס ההימורים גדול יותר, כך לסיכום התוכנה של שני המשחקים מציבה אתגר לכל ידען, ויש בה מידת הומור במנון הנכון. המשחקים מיועדים לנוער ולמבוגרים. השאלות מעניינות ומגוונות ומכילות מידע מעניין ורלוונטי. המשחק מאפשר תחרות הוגנת בין כמה שחקנים. המשחקים משופעים בגרפיקה נאה, באנימציה, במוסיקה, ברמזיס ובבדיחות, ויש להס התאמות לכל סוגי הכרטיסים הגרפיים. יש דבר אחד שהפריע לי במשחק, והוא חוסר היכולת לשלוט על זמן חשיפת התשובה. לאחר שבוחרים תשובה, נשארות כל האפשרויות על המסך כ-5 שניות בלבד. לדעתי, זהו זמן חשיפה קצר מדיי, בעיקר למי שרוצה לבדוק פעסם נוספת את האפשרויות. ועוד הערה, אס כבר הכול ייכחול לבן", למה לא להמר בשקלים במקוס בדולרים! ובינתיים, עד שיהיה לנו קזינו באילת... יש לנו קזינו אינטלקט תוצרת ייכחול לבניי (דובר עברית), ברמה בינלאומית. אמנם, כדי לעמוד בכבוד בבחינה מתמדת מול המחשב, דרוש ידע רב ותחכוס, אבל מטרתו העיקרית של המשחק היא ההנאה. ואם תוך כדי משחק, גם יישאר מידע כלשהו ייתקועיי בינות התאים האפוריס שלנו, הרי זהו בונוס נוסף. . יבר 7" *%.-: - 2-6 ות א לט שק. -- ג 6% טל ש <> ו ל ו 5 של ו ל יק לצביש . 9% ל % יל בע %] יצ > ₪ ו 2 6 0 22 א - -7 2 אצת מנו" עונרתי עשה לך טריוויה בזמן מלחמת המפרץ, כאשר נפסקו הלימודים, חיפשו במערכת החינוך דרכיס להעסיק את הילדים בבית, בפעילות חינוכית-לימודית, שתהיה גס מהנה ומרתקת. כך נולדה התוכנה עשה לך טויווית - מחולל משחקי טריוויה המבוסס על המשחק קזינו אינטלקט. המחולל מאפשר ליצור משחקי טריוויה חדשים כדוגמת קזינו אינטלקט. כל משחק יכול להכיל 1280 שאלות ב-32 נושאיס שוניס; בכל נושא אפשר להציג עד 0 שאלות (אין חובה לכתוב את כל השאלות או להשתמש בכל הנושאים). הפעלת התוכנה פשוטה למדיי. אין צורך בהוראות מיוחדות, וכל ההסברים מופיעים על המסך. בניית משחק חדש בעזרת המחולל, זו משימה קלה מאוד מבתינה טכנית, ומרתקת מבחינה תוכנית (תוכן). עס זאת, מי שמתכוון לבנות משחק כזה צריך שיהיה בעל ידע רב בנושאיס שבהס הוא רוצה לעסוק, ובעל מידה מסוימת של חקרנות וסקרנות. חשוב שתהיה לו יכולת להבחין בין עיקר לטפל ויהיה לו כושר ניסוח טוב. התוכנה אכן מתאימה למורים, הפתוחים לשינוייס ומוכניס להשקיע מאמף בהכנת משחקים מענייניס העוסקים בחומר הלימוד. למשתמש הפרטי, הייתי מציעה קודם כול למצות את שני משחקי הטריוויה שטרחו והכינו עבורו. אס לאחר מכן, יישאר תיאבון לעוד... כדאי לארגן קבוצה של שלושה חברים, לפחות, לדאוג לערמה של ספרי עזר, אולי גם לזוג משקפי פרופסור, וקדימה לדרך... כדאי להכין מראש גס כמה חברים שיהיו מוכניס להתמודד עם השאלות שהכנו. אז שיהיה בהצלחה! קזינו אינטלקט 2 משחק זה בנוי לפי אותו עיקרון של קזנו אינטלקט 1 ו-קזינו אינקלקט 3, אבל הנושאיס שלו הס מתחוס המוסיקה. זהו משחק טריוויה מוסיקלי ממוחשב, המכיל 0 מנגינות ושיריס. לגבי כל מנגינה יש בתוכנה פרטים כאלה: שס המשורר, שם המלחין, שם המבצע, תקליטים שבהם מופיע השיר, שורה מתוך השיר, ושאלה מיוחדת לגבי השיר. השיריסם מושמעים באופנים שונים: בצורתס הוגילה, במהירות מופרזת, מהסוף להתחלה, בצורה מזויפת, בהשמעות קצרות מאוד, וכן בהצגת ארבע התיבות המוסיקליות הראשונות של השיר, בסדר מבולבל, וצריך לסדרן. ייתכן גם מצב שבו תוצג שורה מתוך שיר והוא לא יושמע ברקע. בכל המקוים, פרט לתיבות בסדר מבולבל, עשויה להישאל שאלה לגבי כל אחד מהנתונים על השיר, המופיעים במשחק. המשחק כולל גס תחנת רדיו הומוריסטית, שמגישה מדי פעס בפעם מבזקי חדשות, פרסומות, גיינגלים, מדורי ייעוץ, מודעות דרושים ושידוכים, מתכונים ועוד... לסיכום, זהו משחק משעשע המציג לפניך את הזמר העברי בכל עיוות אפשרי. מיועד רק לבעלי אוזניים בריאות ולב חזק! לא אוכל לסיים מבלי לומר מלה טובה. מזמן לא נתקלתי בפתיחות כזו מצד בית תוכנה, ובנכונות לבוא לקראת המשתמש. על כל קושיה שהצגתי ועל כל בקשה שהפניתי אליהם נעניתי בייאין בעיה! אס זה מה שבית הספר ירצה - נוכל להוסיף עוד אופציה." 0 >6( 27 1 -) : י אם חשבתם אי-פעם על האדמה שאתם דורכים עליה כל יום! על , כדור הארצז האם כדור האוץ הוא סתם איזה סלע בחלל, או אולי מין אורגניזס כזה, המווסת את הפעולות של עצמו, וכל הזמן יימודד את הדופקיי! האפשרות השנייה עומדת בבסיסה של תיאוריה חדשה, יחסית, הנקראת 041. ממציא התיאוריה, אסס!6טס/,1 65גתג1, טוען כי כדור האר מווסת את עצמו. על פי תיאוריה זו, מוסברת גם העובדה = שהטמפרטורה על פני כדור האר נשארת קבועה ונוחה לחיים, למרות עלייה של כ-25% בתפוקת החום של השמש; וגם העובדה שהתחמצן מהווה ‏ 21% מהאטמוספירה שלנו, כבר 200 מיליון שנה. ייתכן שהתיאוריה הזאת אינה נראית לכם, אבל על סמך התיאוריה הזאת תכננו את המשחק 8!זגוו5 (אם אפשר לקרוא לתוכנה מורכבת כזאת יימשחקיי). במשחק 8315 וחו5, המשתמש לוקת על עצמו את התפקיד של בורא העולס. הוא יוצר לעצמו כוכב לכת ומשנה אותו כרצונו. הוא שולט על הכול - החל מן האקלים וזרימת המגמה ועד לקצב ההתפתחות של החיים על עולמו. | כיצדו ובכן, מי שמכיר את תוכנת ?1נ50, או כל תוכנה המתבססת על ייחלונות', ירגיש בבית עם 8צזגשוזו5. העיקרון הוא בעצם כזה: דרך כמה ייחלונות"י, המופיעים על המסך, מוזרם בו-זמנית מידע. = יש 3 סוגי חלונות ב-4ז3:הזו5: קלט, פלט, וקלט-פלט. נכון, המונחים האלה מזכירים ] | : וג ינ 2 % ]1 פקירת תוכנה 1 הזוה וו את שיעורי המחשב, אך באמת אין זה צריך להשפיע עליכם. בחלונות הקלט יש ארבעה סוגי ייחלונות לשינוי המודליי, כלומר, מקומות שאפשר לשנות בהם גורמים שונים המשפיעים על העולס שאתם יוצרים. גורמים אלה הם למשל: כמות החום המגיעה לכוכב הלכת שלכם, מספר המטאוריטים המתנגשים בו, מידת החומרה של "יאפקט החממה", וקצב האבולוציה. כאשר יש יצורים נבונים על כוכב הלכת, הס יכולים לשלוט על הנעשה בו (ב- )5111131 גם הדינוזאוריס והחרקים יכולים לשלוט על הכוכב, לא רק בני האדס). באמצעות חלון מיוחד הם יכולים לכוון ולקבוע את התחומים - למשל: מדע, פילוסופיה או רפואח - שבהם *ושקעו המשאבים. בחלונות הפלט מופיעים כל הגרפים - הרכב האטמוספירה, היחס בין צורות החיים השונות, הצמחים הפזורים על פני האדמה, וכו'. | יש גם חלון מיוחד שבו מופיעה קריקטורה של כדור הארץ, בתור פרצוף האומר. לך מה הוא חושב על הפעולות שלך. שני החלונות העיקריים הם חלון פלט הנושא: סימולציה ופיתוח חשיבה אוכלוס'ית ה'עד; | = כיתה חי ומעלה המפתחלם: אגא סוג המתשב: 181 ותואמי ו המראה את המפה של כוכב הלכת - כמפה שטוחה או כגלובוס מסתובב - וחלון קלט-פלט בשם ייחלון העריכהיי. בחלון הפלט אפשר לראות את תפרוסת החיים, את הטופוגרפיה, ועוד דברים כאלה. בחלון השני רואים תקריב של פני השטח, צורות חיים, אוקיינוסים, וכל מה שיש על הכדור. באמצעות חלון זה גם משנים את הכוכב; אפשר להניח על פני הכדור צורות חיים, ערים, סוגי שטחים (מדבר, ג'ונגל, שדות, קרחונים וכדומה), ועוד הרבה מאוד דברים שפשוט אין לנו מקום לפרט אותם. התוכנה מסובכת למדיי, אבל שיטת הייחלונות" מקלה על התיים, ויש גם חוברת הוראות ובה 220 (6 עמודים מלאי הסברים, דיאגרמות, גרפים, תמונות, ועוד. ובכל זאת, ואולי לכן, המשחק מומל רק לבני 15-14 ומעלה, ולבעלי הסבלנות שביניכם, המוכנים לשבת שעות על גבי שעות ולשחק באחד המשחקים התינוכיים והיפים שנוצרו עד היוס. ס "א בימים הארוכים של "החופש הגדול", המחשב יכול להיות אמצעי בילוי מרתק לילדים, לנוער ולכל בני המשפחה. אפשר לשחק במחשב לבד או בקבוצה, ואפשר לנצל את המחשב ללמידה מהנה, גם מבלי שנרגיש כלל שאנו לומדים. המחשב בחופשת הקיץ " החופש הגדול" להורים חופש הגדולי" הוא הזמן המתאיס להעמיק בעולסם המחשבים, ולנצל את המחשב ביעילות ובאינטנסיביות. ואולס, מרבית הילדיס משתמשים במחשב רק בשביל לשחק במשחקי המחשב למיניהם. אנו מצדנו, בגיליון הקודס של מחשבים וכיף, הצענו שימושים אחרים שאפשר לעשות במחשב, לצורכי למידה. ואס תרצו, כל ההצעות ההן מתאימות גס לימי הקיץ. בשנים עברו, קיבלו הילדיסם חוברות לעבודה בחופשת הקיצ. העבודה בחוברות נועדה לשמירה על רציפות הלמידה, לחזרה על חומר הלימודים, ולחיזוק נקודות חלשות. את החוברות יימילאויי הילדיסם בימיס הראשוניס של החופשה, או... בימיס האחרוניס לפני שחזרו לבית הספר. היוס, בעידן המחשב, ניתן להשיג את אותן המטרות ביתר יעילות ובהנאה רבה יותר. הפעילות הממוחשבת בקיץ יכולה להיות מכוונת, אבל היא מחייבת תכנון שיכול להיעשות בשיתוף עס הילדים. בשלב ראשון חשוב שנבחין בין משחק מחשב, שאין מאחוריו כל תועלת חינוכית, לבין משחק למידה שצריך להשקיע בו מחשבה ומאמצ, ובוודאי לבין לומדה שיש לה מטרה לימודית-חינוכית ברורה. לאחר מכן, אס נשקיע מאמצ כלשהו, נמצא רעיונות מקוריים שישכנעו את הילדים לבחור במשחק לימודי או בלומדה במקוס במשחק מחשב פשוט. אולי גם נצליח לשכנע אותס לעבוד עס מעבד תמלילים או גיליון אלקטרוני, והס יגלו שהעבודה בעזרת כלים כאלה יכולה להיות מהנה מאוד ומרתקת. חופשת הקיץ היא הודמנות מצוינת לקרב גם את הילדים הבוגרים, מחטיבת הביניים והתיכון, אל המחשב, ובאותו זמן לבסס ולחזק את ידיעותיהסם במקצועות שונים, בעיקר כאלה שהס ייבעייתייסיי במיוחד, כמו מתמטיקה, אנגלית ולשון. נוכל "לצוד שתי ציפורים באבן אחת" - הילדים יבססו את ידיעותיהם בנושאים שונים, ועס זאת ירכשו הרגלי עבודה מתוחכמים ומשוכללים, שיסייעו להם בהמשך לימודיהם. (בגיליון קרוב נדון בבעיה של התרחקות הנוער מהמחשב.) אך תחילה, הבה נשחקו רוב הילדיסם משחקיס במשחקי מחשב המבוססים על מהירות, קואורדינציה, ולפעמים גם על זיכרון חזותי. השימוש במשחקים כאלה גורס במשך הזמן לחוסר עניין ולשעמום, ויוצר סטראוטיפ שלילי וצר מאוד של השימוש במחשב. או מה לעשות! צריך להשקיע זמן ומחשבה בחיפוש ובבדיקה של משחקים, ואולי גם להשקיע מעט (או הרבה) כסף ברכישת המשחקים. משחקי מחשב, שתורמיס למשתמש קצת יותר ממיומנויות של קואורדינציה ומהירות, הם למשל, סיפורי הרפתקאות, סימולציות, ומשחקי טריוויה, המכריחים את המשתמש להשקיע מחשבה. משחקים כאלה מפתחים מיומנויות שונות ומאלציס אותנו להתמיד ולהתאזר בהרבה סבלנות. במשחקים כאלה חשובה הטקטיקה, האסטרטגיה ודרכי קבלת ההחלטות. למעשה, מבלי שמרגישים, יש במשחקים אלה מעין הכנה להתמודדות המעשית עם בעיות אמיתיות בחיים. לצערנו, החומר הנלווה למשחקי המחשב הוא דל או שאין כלל חומר. לכן, דרושה לפעמים מעורבות של ההורים, לפחות, בתחילת המשחק או בפעס הראשונה שמשחקים בו. הילדים תופסים את העיקרון מהר מאוד ולעתים קרובות, כמעט אין צורך בעזרה שלנו. משחקים ותוכנות אחרות, שבאמצעותם ניתן לפתח יצירתיות, חשיבה וזיכרון, הס משחקי פאזל, התאמת תמונות, תוכנות גרפיקה וציור, משחקי זיכרון ודומיהם. בכל אלה, המשתתף צריך להשקיע הרבה מחשבה, וכמובן, הפרס הגדול הוא השלמת המשימה או היצירה. בשוק קיימים כיום גם הרבה משחקי למידה. לצערנו, רבים מהס לא מרתקים את הילד, והסם למעשה לומדות מתרגלות, המשלבות גרפיקה ולעתים גם אנימציה. כדי שמשחק למידה יוכל להתחרות במשחקים הרגילים, הוא חייב להיות בנוי על פי עקרונות של משחק מרתק. ואמנם, המשחקים שתוארו לעיל תורמיס ללמידה ולהתפתחות של הילד, אבל משחק יפה וטוב בחשבון או בלשון עשוי להיות גם מועיל מאוד לשיפור הלמידה במקצועות האלה. מרבית המשחקים המצויים בשוק הס תוצרת חוץ, והם מלוויס בכתוביות באנגלית (אם כי כיוס ניתן למצוא משחקים יפים ומרתקים שפותחו או תורגמו לעברית). ואולס, אל לכס לחשוש מן האנגלית במשחקים; בדרך-כלל יש מעט מאוד כתוביות, והן אפילו תורמות לילד (בתחוס לימוד השפה). במחקרים ובתצפיות שנערכו על ילדים צעירים, נוכחנו לדעת שבעזרת המחשב הס למדו מלים ומשפטים באנגלית. יתרון גדול נוסף למשחקי מחשב אלה הוא האפשרות לשחק בזוג או בקבוצה; כך נעשה המחשב למרכז בילוי חברתי. כיצד נרכוש משחק מחשב לילד? ראשית כול, יש לבדוק אס אמנסם המשחק מתאים לגילו ולכישוריו. לא תמיד הצד החיצוני ותיאור המשחק על ידי היצרן מבטאיס באמת את רמת המשחק ואת התאמתו לאוכלוסיית היעד. וכדאי לזכור, שאם המשחק יהיה קשה ומסובך מדיי, הוא יגרוס לו תסכול ואכזבה, ולעומת זאת, אס המשחק קל מדיי שברשותנו. יש משחקיס שמתאימים רק למסכי 04ש, אחרים מתאימיס לכלל המסכים. רצוי מאוד, שלפני הרכישה תראו את המשחק על מסך דומה לזה הנמצא ברשותכם, וכך תחסכו מעצמכם עגמת נפש ואכזבה. כמו כן כדאי לברר מהו הזיכרון הדרוש להפעלת המשחק, ולוודא שהמחשב שלכם אכן מצויד בזיכרון מתאים. ובדיקה אחרונה היא התאמת מהירות המשחק למהירות הפעולה של המחשב שלכם. במרבית משחקי המחשב יש גרפיקה רבה, והדבר מכביד על הפעלת התוכנה ומאט את הקצב שלה. לעומת זאת, אין טעם להשתמש במשחק המבוסס על תוכנה איטית אם יש לנו מחשב 1א. אס ברשותכם מחשב 471-286 או מחשב מהיר, תוכלו להשתמש בהנאה מרובה במרבית המשחקים. ולסיום, אם נסתמך על ההמלצות בכתבה זו ונצרף אליהן את ההצעות שהוצעו בכתבה המרכצית בגיליון הקודם של מחשביס וכיף, נוכל בקלות להפוך את המחשב שברשותנו לפינת המשחקים והלמידה לכל בני הבית. כל מה שעלינו לעשות הוא להשקיע מעט ברכישת תוכנות טובות, לתכנן עס הילד את פעילותו במחשב וקדימה לעבודה. וכרגיל אל תשכחו לשתף גם ואין בו אתגר כלשהו, הוא ישעמם ויימאס מהר מאוד. אותנו בחוויותיכס. שנית, חשוב לבדוק את מידת ההתאמה של המשחק למחשב >9 ו בצע הפרסים | 2 ל כו ע ה 0 לכ | של "מחשבים וכיף"| ‏ על 0 טי , ?)= רשימת הזוכים בתוכנה מתנת "מחשבים 220% ?+ = וכיף'י בהגרלה התלת חודשית שהתקיימה ו וו 349 ל 8 | ב - 19.6.91 בפיקותח רואה החשבון של 005 4 | טנד יביב ב( מוווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתוווו ישן / / / / 8 תד > שי ל ר -₪ ג חברת אחיעם בעיימ. 2 רשת מקצוע 1 7 - 8 הודעות נשלחו לבתיהם של כל הזוכים. ל : / נוף קב 2 ור 5% 2 וצל 4% ל 1. אביבי יותם - עפולה 7 5 / . 0 25 2 .- -%; 2 אביב עיב - וחובות 8 = 3 עידן יעקובוביץ - כפר סבא 7 / 8 4. אבו ואס מוחמד באר שבע ל / .') 2 ' 1% 2 טַ 5 אות גרוס - קרית ביאליק 1 74 ל > טל טופרפרג - קרית טבעון | 7 אברהם ברכה - בתים 40 0 . כ( ו 5 8. גיל רועי הדר - רעננת לו : / ל. 5 + , 9 0 , 1 . א 9 אוחד עמידור - מעלת אדומים | בק ] 0% 10 בן שימול ציון -אופקים ל / / / / , / תל אביב ירושלים חיפה /;/ רח' הנחושת 8 גשר החיים 3 פינת שד' מוריה 108 / רמת החיל יפו 202 טל: 04-254088 טל:וו03-4988 טל: 02-389087 שש שש ש. שיש ש שש .שש שש שש שש ש שש שש ש שש ש ש ש שש בבובובוובובובובוובוובוובובובובובוובובבב ב כ ול וב וב ור ו מב לד מב ב וב מב וב וב ו כ" / כ %% 1 2 4 4 . 1% -2 לי 2 / מ ד פַּ 1 י . (: י, 6 0 9" האם כבר שלחת את תכניתך לספריית התוכנה? שלח עוד היוס תכנית מחשב עם תיעוד מרבי לספריית התוכנה של מחשבים וכיף. התוכנה יכולה להיות בכל שפת מחשב, וכן יתקבלו תכניות ויישומים שפותחו בתוכנות שונות כמו 455מכ, פשד10, מעבדי תמלילים, מחוללי יישומיס ודומיהם. שיס לב!!! לא יתקבלו תוכנות מועתקות או מסחריות. התוכנות יכולות להיות בעברית, באנגלית התוכנה של מחשבים וכיף יהיה זכאי לקבל חינם, 3 תקליטוניס ובהם תכניות אחרות מספריית התוכנה. כיצד לשלוח! שלח תקליטון בצירוף הוראות הפעלה ברורות. צרף את פרטי התיעוד האלה: שסם התכנית: שם המפתח/ים; כתובת: שפת תכנות: דרישות החומרה: דרישות התוכנה: הוראות הפעלה מפורטות: הערות והמלצות מיוחדות: טלפון לשאלות המשתמש (אס מעוניינים בכך): שלח תכנית עוד היום. אין הגבלה על מספר התכניות שתשלח. מדי חודש תוגרל תוכנה בין שולחי התכניות. לקבלת ייעוץ, כתוב למערכת מחשבים וכיף, ספריית תוכנה תייד 675 רחובות. * מתלבט בבעיות בקשר להפעלת המחשב שלךז * ברצונך לברר שאלות שאין לך תשובותו * מתקשה להחליט ברכישת תכנה או חומרהז * המחשב שלך חלה בוירוסים ואינך יודע מה לעשותו על כל אלה ועל שאלות נוספות תוכל להתייעץ עם "המומחה לשרותדיישל מחשבים וכיף. כתוב אלינו את שאלתך והמומחה יענה לך בהקדס האפשרי בכתב ו/או על גבי הגליון הקרוב של מחשבים וכיף. הקפד לנסת את שאלתך באופן ברור ובקיצור. לעתים נפנה את שאלתך למומחיס מחברות שונות מהס תקבלו את + + תשובתכס ישירות. אל (₪6 תהסס וכתוב אלינו עוד היום. המומחה לשרותך בגליון זה מתפרסמים מכתבים מקוראים רביס. נשמח להמשיך ולשמוע את הערותיכם ותגובתכם על העיתון. < המדור "קוראים כותבים" פותח את שעניןו ‏ ק ! למכתביס קצרים בהס תוכלו להתיחס לכל עניין הקשור למחשבים, חברות מסחריות, לימודי מחשב ושימוש של מחשביס בבית הספר ועוד. נשתדל לפרסם את כל מכתביכם או את תמציתם, כמו כן נשמח להפנות את מכתביכם ליעדם במידת הצורך. ציין על המעטפה: עבור מדור ייקוראים כותביסיי. / ( צ- ב .+ ר א ' ם , : 09 כ %* ונה :יר ד ל 3 5 0-3 5ּ-? 6 0% ו ה של ללוכ + - 4 0=] קייך- והז ב 7 ל ל ל * יש לכם רעיון מעניין+ * תכנתתם תכנית מעניינת! * מצאתם פתרון לבעיה מיוחדת! * אתם חושבים על * גישות חדשות בלימודי המחשב בית הספרז *ימחשבים וכיף'י פותח את דפיו לרעיונותיכם, כתבו אלינו ובכל גליון נפרסס את הרעיונות וההצעות הטובות ביותר. בעלי רעיונות שיתפרסמו בעיתון יזכו במינוי שנתי חינם ובחברות במועדון המשתמשים של יימחשבים וכיףי. (אלה שכבר נמניס על מינויי העיתון יזכו בתכנה כמתנה של "מחשבים וכיףיי). אז, למה אתס מחכים! שבו, חישבו וכתבו אלינו במהירות האפשוית. רעיונות שלא יתפרסמו יוחזרו לשולחיס. * רוצה למכור או לקנות > מחשב, תוכנה או כל ציוד היקפיז * מחפש ספר מיוחד או תכנה נדירהז * מעוניין להחליף תכניות, ספרים ורעיונות! את כל אלה תוכל למצוא בלוח המודעות של | מחשבים וכיף. הקפד שמודעתך תיהיה קצרה ככל שניתן, אל תשכח לציין מספר טלפון וכתובת במידת > הצורך. הלוח פתוח חינם לכל מינויי מחשבים וכיף. בפנייתך ציין את מספר המינוי. במידה וטרס חתמת על מינוי שנתי שלח את הרשמתך עם המודעה. לוה מודעות הלת שבי כשוי 2:5 -. >"* -.% = ₪ ול ליל וכ בּ במסגרת המדור לאונרדו דה 6 או: האמנות שבתכנות, נעסוק בנושאים נבחרים הקשורים בתכנות. יוני סגליס, יציג בפני הקוראים כמה מן ] העקרונות לפתרון בעיות שונות, וכן יובאו תכניות בפסקל, המיישמות את העקרונות הנ"ל. בכל גיליון נציב לקוראים שאלה כאתגר, ובין הפותרים נכונה, תוגרל חבילה של תוכנות אוטופיה. לפניכם כתבה שנייה בסדרה. הדרך החכמה לקלוט מידע מן] המקלדת גם מי שמתכנת בבייסיק או ב-6 (בכל אופן, לא רק בפסקל), מוזמן להצטרף אל קוראי המדור החדש - לאונרדו דה-6? או האמנות שבתכנות. התכניות במדור זה כתובות בפסקל, אולס העקרוונות המסבירים כיצד יש להתמודד עס כל בעיה, נכוניס לכל שפה! מי שירצה ליישס את העקרונות בשפה אחרת, יצטרך בסך הכול לעבוד קצת יותר קשה. המשימה העיקרית שלו תהיה למצוא בשפת התכנות יישלו", את הפקודות שמתאימות לפקודות בפסקל, והמוצגות בכתבה. לאחר שפקודות אלו נמצאו, כל מה שנותר לעשות, זה ליישס את העקרונות על פי ההסברים. ייתכן אפילו, שהאתגר והעניין יהיו גדוליס יותר, למי שלא מתכנת בפסקל. בכל אופן, הדלת פתוחה. כולכס מוזמנים! ולנו מכירים את הפקודה הסטנדרטית ת8₪6801 בפסקל, לקליטת נתונים (זטקח1 בבייסיק). יש להניח שכולנו גם מכירים את מגבלותיה. הפקודה מאפשרת לקלוט כל סוג של נתונים: אותיות, מספרים, מקשים מיוחדים ועוד... לפקודה אין כל סלקציה, ואיננו יכוליס להגדיר לה אילו מקשיס לקלוט, כמה מקשים לקלוט ואיזה מקש יסיים את קליטת הנתונים. יש לה גם מגבלות אחרות, שנובעות מעצס היותה פקודה כללית, המיועדת למספר גדול ככל האפשר של יישומיס פשוטים. פעמיס רבות אנו זקוקים לפקודה יותר ספציפית. לדוגמה, כאשר אנו רוציס לתכנן הליך שיקבל כנתון 4 ספרות בלבד (לדוגמה: קליטת סיסמה, הכנסת מספר סידורי וכד'י). אס מקישים שורת נתוניסשגויה, וההליך לא מוכן למקרה כזה, התכנית עלולה להתבלבל. אם רוצים להביא בחשבון את האפשרות של טעות בהקשת הנתונים, צריך להאריך את ההליך ואת זמן הפיתוח שלו. כדי לעשות את כל העניין פשוט הרבה יותר, בואו נתכנן הליך לקליטת נתוניס מהמקלדת, שיחליף את הפקודה המקורית ת.601א. ההליך שנתכנן יתחשב בפרמטריסם האלה: אורך המחרוזת המבוקשת, המקשים המותרים לשימוש, המקש המסיים את קליטת הנתוניס ומיקוס קליטת המחרוזת על המסך. הפעם, נציג שני הליכים: האחד יטפל בקליטת מחרוזת עברית (מימין לשמאל), והאחר יטפל בקליטת מספר שלם. המשימה שלכס תהיה לפתח הליכים נוספים, מתוחכמים ומקיפים יותר, ולשלות אותם אלינו. נתחיל אפוא ללמד את ה-6ץ שלנו לדבר קצת עברית. כולנו יודעים, שכל 16 המשווק בארץ מסוגל להציג אותיות עבריות, אבל אולי לא כולנו יודעים איך לגרוס לו להציג אותן. טבלת הסימנים שה-6ע2 מסוגל להציג נקראת טבלת 45011. טבלה זו מכילה 256 סימניס והיא מחולקת לשני חלקים. החלק הסטנדרטי, הכלול בכל 6 שנמכר בעולם, מכיל את 128 הסימניס הראשונים, ביניהס כל האותיות האנגליות, הספרות, סימני הפיסוק ועוד. החלק האחר, המתתיל במקוס 128 בטבלת ה-580611, מכיל סימנים גרפיים שונים, אותיות לטיניות ובמחשבים הנמכריס באר, גם את האותיות העבריות. כדי להציג סימן כלשהו מטבלת ה-450611 אפשר להשתמש בכמה שיטות. הפעסם, נתרכז בשלוש שיטות בלבד. מאפשרת לנו לבקש מהפסקל להציג סימן (ז44016ח6) על פי מיקומו (מספרו) בטבלת ה-45011. עושים זאת על ידי הוספת הסימן % לפני מספרו בטבלה. לדוגמה: הפקודה (865)ת.61ווז/ תציג על המסך את האות 4, שנמצאת במקוס ה-65 בטבלת ה-450611; הפקודה (8128)ת.61ווז/\ תציג את האות א, שנמצאת במקוס ה-128 בטבלת ה-501. ] השיטה השניה | מאפשרת לנו, כמו בשיטה הקודמת, לבסש מהפסקל להציג סימן (3180107ח0) על פי מיקומו בטבלת ה-45011, על ידי הוספת הפקודה זה6 לפני מספרו בטבלה (המספר נתון בסוגריים). לדוגמה: הפקודה ((97)זת'))ת ]6וגז/ תציג על המסך את האות 3 שנמצאת במקוס ה-97 בטבלת ה-5611; הפקודה ((136)זת?))ם,61ונז/ תציג את האות ט 0 שנמצאת במקום ה-136 בטבלת ה-450611 |השיטה השלישית | מאפשרת לנו להציג סימן בדרך אחרת: מחזיקים ביד אחת את המקש :41 כשהוא לחוץ, וביד השנייה מקישים, בעזרת לוח הספרות הנמצאות בצד ימין של המקלדת, את מספר ה-4506 הרצוי. כאשר עוזביס את מקש ה-:41, מופיע על המסך, הסימן המבוקש. ז לדוגמה: לחצו ביד אחת על מקש ו1ג, וביד השנייה הקישו על הספרות 1, 5, 3. כעת שחררו את מקש ה-:ו41, ועל המסך תופיע האות ש (נמצאת במקוס ה-153 בטבלת ה-450). למדנו, אם כן, כיצד להציג כל סימן על המסך, וכעת ניגש ליישוס. התכנית הראשונה מציגה את העקרונות הבסיסיים של עורך (ז0ז501) שורות. העורך קולט שורה (מחרוזת) מימין לשמאל. המחרוזת מתחילה בשורה מספר צ ובמרחק של א סימנים מצד ימין של המסך. האורך המרבי של המחרוזת הוא ת1 סימנים. להלן הסברים לשני ההליכים שבתכנית. 6 ש6זס16 ]606 ראשית אנו זקוקיס לפונקציה שתקלוט מקש בודד מהמקלדת. אס המקש שנקלט אמור להיות אות עברית, הפונקציה תדאג שהסימן הלועזי שהוקש יוחלף למקש העברי המתאים. לולאת ה-6!גג/ בפונקציה זו דואגת "לנקות" את חוצ> (ז0))צפ) המקלדת מסימניס שהוכנסו קודם לכן. פעולה זו אחראית לכך שכאשר לוחצים על מקש מסויס במשך זמן מה, המחשב לא יזכור את המקש פעמים רבות, אלא פעס אחת בלבד. הפקודה (0)011: מאפשרת למחשב לדעת את המיקוס של 611 בטבלת ה-456. קתו5 אוסז0ס16] ]20) הפונקציה הקולטת מחרוזת שלמה מופיעה מיד אחרי הפונקציה הקודמת. חלק ראשון וחשוב בפונקציה הוא לולאת 1 - [גות() הפנימית, הדואגת להמשיך את מהלך הפונקציה, רק אס המקש שנקלט מתאים לסטנדרטים שנקבעו. כלומר, המקש יכול להיות מקש ה-זטותם, (מספר 13 בטבלת ה-5011), מקש המחיקה לאחור (%8) או מקש סימנים רגיל, הכולל גם את הסימנים העבריים (8128 עד 4154 בטבלת 8501). החלק השני מבצע את הפעולות הדרושות, במקרה שהמקש שנקלט היה סימן חדש או מקש המחיקה לאחור: 1. הוספת סימן למחרוזת הקיימת (כל עוד המחרוזת אינה גדולה מ-ת16), מתבצעת על ידי הוספת הסימן החדש במקום הנכון (באמצעות פקודת 561ת1) וכתיבתה מחדש של המחרוזת המוגדלת על המסך. 2. מחיקת הסימן האחרון מתבצעת על ידי מחיקת כל המחרוזת הקודמת מן המסך (בעצם, כתיבתה בשחור), לאחר מכן מחיקת הסימן האחרון מהמחרות (על ידי פקודת ‏ 26166), ולבסוף כתיבתה של המחרוזת המוקטנת על המסך. התהליך חוזר על עצמו עד אשר מקישים זטות (מספר 13 בטבלת [50). קליטת מקש עברי מלוח המקשים ן ן [ ( "ניקוי" חוצץ ("6++ש5) המקלדת ) קליטת מקש חדש מלוח המקשים ן [ [ ( קליטת מקש מלוח המקשים ) ; (' ' (;‏ (6חו] )ְפָה68| - א ( קליטת אותיות נוספות עד הקשה על <%67ת:> ) - (6 )0706] ת6ש 6651 ( קליטת מחרוזת עברית ) :ףַתו"5% : (%8ע8 : ת6| ,+ ,20)פתו06%70607685%7 תסו6%תט] 5 6% 608% : ל6אא06%36076 תסו6%תט] יבזיו 1] יז :ה56 ואפאסי ₪6 זג ;63 : 64 החו060 0 765560קע6א 6ווחא 67 := 67 : = 6356 070) 68( + 97..122 : 067 : 39: 04. 44: 6073 46 : 3 47: 0: 59 : 07. %'ן : 96 וו וו ה ה הו = 6 = : ע06%080076886 6 ₪ ₪ זג3) 64 -: 03% (חו"5% : 6הו| החוף06 ;'' =: 6חו| 0% 1% 68 := 00%; ( בדיקה האם מקש מותר לשימוש ) ,613 ,88] ת1 68 וושתש 6856 68 + ( מחיקת אות אחרונה ) השתך 0 < (6ה1 | )ת8%ת6. +ן : %8 חוף86 (ץ , (6חו] )ת%פָח8] - % - 80 )%א6₪0[0 ; (81368 )%60101א6ך , 6חו ]| )6+ רו ;(1 ,1 ,שת6%6)|1ו06 0010) 80 - ; (1%6ח )%60107א6ך ; (6חו ]| )6 ויו 6 ( הוספת אות למחרוזת הקיימת )| תס6ת] ה6]| > (6תו])ת%פַה6| +1 : 432..4154 תוף86 ;(1 ,ס6תו] ,68 )567%ה1 , (6ה1])ת%פ9ה6] - א - 80)]א60]0 ; (%6 וח )ץז [%60א6ך ; (6חו ]| )66 רו יו 1 = 600 וו%תט ו =: פַתו5%7א06%46076 יו חוף6 ו ה6תז 'לאונרדו' = (7 ,10 ,10)סתו"06%5% +1 (' 6008700 ]' )תח |6+וחא 68 ; (' ץסחם ' )תח 661 רחא . 6חם 5 6% לאחר שראינו כיצד אפשר ללמד את קליטת מספר שלם מלוח המקשים ) ;%ח1 1 : (%6ץ8 : ץ ,<)ז6סתט)+06 הסו%+6תט] המחשב קצת עברית, נעבור ללמד אותו / 0 ל 50 : 6תו| כ ;0% : חטא התכנית הבאה מכילה פונקציה המאפשרת שת : חס] 63% :0 67 לנו לקלוט מן המקלדת מחרוזת המכילה 0 ספרות בלבד, ולהפוך אותה למספר שלם. .2 השיטה די דומה לשיטה שבה השתמשנו , / א 0 ; (1%6חא 0 בתכנית הקודמת, אולם כאן כיוון הכתיבה ל הוא משמאל לימין והסימנים המותרים ; הס זטותם, מקש המחיקה וסימני הספרות. >= : 67 . '0' ,813 ,%8] ה[ 6 |ו%הש כמו כן, לא נבצע ייניקוייי לחוצץ המקלדת : | 4' 0 = ולא נגביל את אורך המחרוזת. ( מחיקת ספרה אחרונה )+ ח6תך 0 < ל :48 הפקודה [3 מורה ל-245041-סטזטיד להפוך א )600% : (366 1 )%60101א6ך מחרוזת (6חג 1) למספר (וחטא). של ל לוחיי לוחיי ;(1 , (6ה11)ת4%ה6] ,6ת0616%6)]1 וזה הכול בינתיים, בינתייס זה הכול. 7 ; (1%6חא )0 %601א6%ך ; (6ח1 )6+ וי 6 ( קליטת ספרה חדשה ) הו60 : '0'..'9 ' ](1 + (6ת8%0)11ת6] ,6תו] ,68 )%ז56ה1 ,א )0010 ; (1+6חא )ז6010+א8ך ; (פחו ]| )6+וי 6 1 ( חזרה לקליטת ספרה נוספת, עד הקשה על <ץ%6ת]> ) = 68 וו%חט ( חישוב המספר מתוך המחרוזת ) ; (זץ] ,חטא ,6תו|)וב%3 טא = : ץ6פחט)0% 1 חוף6 0 הז 1000 < (15 ,10 )ז6סהט6% +1 ('010067' )ח 661 ו 6 ; ('0031 0 ח508[[6' )ה |6+וח 6 . א ת ג ר כמשימות אני מציב בפניכם כמה אתגרים. עליכם לבצע את המשימות ולשלוח את פתרונן אלינו. המשימה שתושלסם בצורה הטובה ביותר, היפה ביותר או המעניינת ביותר, תזכה את שולחה בחבילה של 7 תוכנות אוטופית ששווייה כ-270 שייח. שתי עבודות נוספות יזכו את שולחיהן בתוכנת קז*נו אינטלקט 1 של אוטופיה. בהצלחה! המש*:מות 1. נסו לפתת עורך (זטוו0=) שיאפשר תזוזה בתוך השורה, על ידי מקשי החצים, וכן יאפשר החדרת (ז6פחג) סימן בין שני סימנים, והחלפת (טוגזאת6שטס) סימן בסימן. המעבר בין מצב החדרה למצב החלפה יכול להתבצע על ידי כל מקש שתבחרו. 2. נסו לפתח עורך (זסוו4ש) עברי, שכאשר ייכתבו בו ספרות הן יוצגו משמאל לימין. כלומר, האותיות ייכתבו מימין לשמאל ואילו הספרות ייכתבו משמאל לימין. בעצס תכנית כזו תהיה דומה למעבד תמליליס מתוחכם. 3. נסו לפתח מעבד תמלילים עברי קטן, שיאפשר הכנסת 10 שורות טקסט ומעבר חופשי ביניהן. את התכניות שלכם שלחו על דיסקט שיכלול את קובץ הפסקל. רצוי לצרף גם הדפסה של התכנית. אפשר לשלוח תכניות גם בשפות אחרות. במקרה כזה יש לצרף גם את קובץ ההרצה (₪אא). ארזו הכול בין שתי חתיכות קרטון, שימו במעטפה ושלחו אל הכתובת הזאת: מחשבים וכיף ת''ד 675 רחובות ציינו על המעטפה: משימות מספר 2. שמות הזוכים בתוכנות אוטופיה יפורסמו בגיליונות הקרובים. 6> 0 00 *) יוני סיגליס - מנכייל בית התוכנה אוטופיה בגיליון הקודס נפלה טעות מצערת בתכנית לעשיית מוסיקה. אנחנו מביאים כאן את התכנית הנכונה, בשלמותה! 5 6% 00% (התדרים המתאימים לתווים באוקטכה גבוהה) = "%66ת1 +0 [1..7] שגץץה : 0%68א ;(1976 ,1760 ,1568 ,1397 ,1319 ,1175 ,1047) ( טי , לה ,סול , פה , מ* ,רה , דור ] ;(32 ,24 ,16 ,8 ,4 ,2 ,1) > %6ע8 0% [1..7]להץץה : שמינית, 1/16, 1/24, 32/ן) (אורך הצליל) (יחידה, חצי, רבע, סוחד (דיאז - הגכהת הצליל בחצי טון ) : 0162)00%8 הסו6%הט] חוף86 6+ וו 1 :ה : (8%6 2 צום ([1 + 0%65]00%6א + [0%6א]0%65)|) =: (במול - הנמכת הצליל בחצי טון) סה : (%6ץ8 : 8600[)%0%6 הסו6%הט] וי [0וח6 ו 1 צום ([1 - 0%65]00%6 + [00%65]00%6) =: (השמעת תו אחד) ;(ז66:ה] : הסו%ה3"ש0 ,ת71%6 ,68356חו)עֶב7|3 06600%6יק חו860 5000) 21+60( ; ;(הסו83%"ט0 צו0 68856חו7)עְב3ּו6ס בי 7 (תדר הצליל) (מטך השמעתו) (הפסקת הצליל) (השמעת מנגינה שלמה) 70660076 00% (מספר התווים שיושמעו) 1% = א 3 (התווים היסודיים) = 0..7 0% [א1..08] שבץץה : - %6סא 5 6 76 5 60 10-70 0-2 220 24 020 3090 :8 30 24 10 .7 60 40 .4 0 5) (האוקטבות) = 0..4 +0 [א1..08] שהץץה :- צ06% 7( 2% 09 90 3% 30 20 202 0 20 20 002 26 20 24 202 34 00 .90 52 300.) (משכי ההשמעה) = 1..7 0% [א1..88] עְה8חץה :| קחפך [(9 ,4 ,3 .40 ,4 4 4 0 00 ,2 50 080 40 80 ,80 40 ,40 40 2 .4 .640 (דיאז בתו השישי) 1] = %6%ץ8 0% 56% : 625ו0 (במול בתווים ה-16 וה-19) ,16] = 8%6 0% 56% : 860015 זג) (מונה תווים להשמעה) בוג קסס | (הדר הצליל) ומ6ססת] : ת%6וק חוף6 0 א3 70 1 =: קסס| מס] חוף06 (תדר הצליל היסודי) (אם יש צורן בבמול) |[ =: ת%6+71 הסתץ 8600|5 ה1 קסס| +1 ; ([ק0%6]100א )86001 "= : תה%6וק חסתץ 625ו0 ה1 קסס| +[ ; ([ק0₪162)0%6]100 =: ח%6וּק ((((2)! * (1 - [000|]צ06%))קא))6תטסת צו0 ת%6ו7 =: ת%6וק (באוקטבה הנכונה) (הסמעת הצליל) (אם יש צורך בדיאז) ; ([ [קסס |] קח6ז] סקתפז ,ה%6ו7 ,2000 )עבוק 5% ;חגוס5סא ו הו ןק . 6חם המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף מרחיב את שורותיו. מאז הופעת הגליון השלישי של מחשבים וכיף שילבנו את מנוי העיתון עס חברות במועדון הממוחשב ואכן מאות חבריס חדשים הצטרפו לשורותינו. בימיס אלה אנו עוברים את אלף החברים הראשונים ואנו מקוויס שכל אחד יביא חבר ובכך נוכל להכפיל את מספרנו. בגליון זה אנו מציגיס את הרשימה הראשונה של ספריית התוכנות הציבוריות של מחשבים וכיף. . ' . . יצ - . 4 . אנו מקוויס שתמשיכו 1 4 לשלוח אלינו תוכניות תת אלניצה וקני רתזנה: לספריית התוכנה ובכך נוכל להרחיב את מספר התוכנות המוצעות. מדי שבועיים שלשה נעדכן את רשימת התוכנות. כל מי ששולח תכנית שתתקבל לספריה יוכה בשלשה תקליטוניס של ספריית התוכנה בחינם. אז קדימה לעבודה. בחודשייס האחרונים התקיימו מפגשים בהרצליה, ראשון לציון, ירושלים ובאליכין, בכל מפגש השתתפו עשרות ילדים והורים. בחודשים הקרובים נקיים מפגשיס באותס מקומות שטרם קיימנו מפגשים אזוריים ונתחיל בסיבוב שני של מפגשיס שימשכו גם בחופשת הקיצ. המפגש השנתי של חברי המועדון הממוחשב - יריד מחשבים וכיף 1 יתקייס בחופשת סוכות,25 - 26 בספטמבר (ראה פרסום בעיתון) בכפר המכביה ברמת גן. חברי מועדון המעוניינים להציג תוכנות ייחודיות במסגרת היריד יפנו אלינו בכתב בהקדס האפשרי. על פי בקשתם של קוראים רביס הרחבנו בגליון זה את קטלוג התוכנות למכירה, ניתן לקבל קטלוג ממוחשב (באיינשטיין וב-5611) של כל התוכנות המוצעות על ידנו. מבצע הפרסים נמשך!!! כל מי שיצרף לפחות שני חברי מועדון חדשים יקבל במתנה תוכנה. אין הגבלה למספר החברים ולמתנות שתוכל לקבל, אז קדימה למה אתסם מחכים. כיתבו אלינו ולהתראות במפגשים האזוריים. שלכם >< = מנהל המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף -, הממוחשב (ש 0% ו 6 ב 2 ל .3 יְּ : %= 8% עאר/ ירת 19 , . - + 9 . . 2 ?ג לי-2) 7% + 9 ווה ל = רל לצ 2 ל 2.7 4% וכל ל = רל יל - ו[ .+. ל ל לק + לער דא לת מל ירוק יז , 0 -+ + א ]2 > 7+ יב" לי דר ירי כ רא נכש ג ל לול 25 קילש ול אלש 1-25 1 ו שת 5 ה א לו .ב ו כ + יי יליר :1 וליל לולמ > הינא :1 ל 1 וי ג כתה, 7/0 1 ) הנקי = ב-% 5 >%%‏ שב הו 7 ערלו 9 ?7 . 0% כל אי 29097097 2?/- = 1-5 ל חברי המועדון שלום בפעולות. ה א מ אמאאאאאא4₪₪₪ = ששו ל "שה וו" 1) קיוסם מפגשים אזוריים מספר פעמים במשך השנה ומפגש ארצי פעם בשנה. במפגשיס אלה יהיה אפשר להציג מידע או להחליף מידע, לראות תוכנות ולהתרשסם מהחידושים בתחוס המחשבים 2) החלפת תוכניות ורעיונות באמצעות ספריית התוכנות של מחשבים וכיף (ראה פרטיס בהמשך) 3) הצעות מיוחדות לרכישת תוכנה, חומרה או חומרי עזר למיניהס בהנחה מיוחדת לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף 4) חברי ייהמועדון הממוחשביי זכאיסם להנחה מיוחדת בהשתתפות בסדנאות מחשבים וכיף. סדנאות אלה נערכות בכל החופשות, בבית הארחה של הקיבוצים שפיים וקרית ענבים, וכן במקומות אחרים בארצ 5) תכנון וביצוע של חוגיס יחודיים (במחירים מיוחדים) באזוריס שוניס באר 66) הצעות מיוחדות לבתי-ספו, מתנסיםס ומוסדות בייעו), השתלמויות, הדרכה ורכישת תכנה. * את המשחקים או התוכנות הנייל אפשר להזמין בכתב או טלפונית (08-470270) בין תשעות 7.00 - 21.00 . * הזמנות יתקבלו רק בצירוף שיק לפקודת חברת אחיעם בע"מ או בטלפון אמצעות כרטיסי אשראי (ויזה, ישראכרט, ודיינרס). * לכל הזמנה יש להוסיף 4 שייח דמי משלוח. * עס משלוח ההזמנה הראשונה, אפשר להירשס כחבוים במועדון הממוחשב של מחשבים וכיף, ועל ידי כך לזכות בהנחות המיוחדות. * הזמנה בסכום שמעל 200 ש''ח אפשו לשלם בשני תשלומים. הזמנה בסנום שמעל 400 ש''ח אפשו לשלם בשלושת תשלומים. * זמן הספקה לתוכנה מחו''ל - כחודש * כל המחירים בתוקף עד 31/8. ןעי 4 7 לצ ₪" וציע חוץ ליי <-ר%>"ר; 2 צ לדו וי 9 2 וו קאריע ו ו ל ויה רוינרוו קוו בו המויא יע הורית ותה ".% **-%."ר ע'ן 8 0 רו לת ה ב יי 7 25 ו 6 5%.4-- לש 17 20/2 45 ב לכ ררל (.26 2 *9'. . , מ 3 . . = > : 1 : -7- 5 - -- - ".4 יע =* א יי + ות ל ל - 2 ביר ו 8 % א (% ש : לגל 0% 0 ש 5 2 ל 2% ולה : ל 7 ו 2 רצ 2 5 ו ₪9 7רי 5 8 1 2 5 1% ל ב%9/ לצ 4 ב של יא ל יר ו ט 25-ו ו 0 ?ייר דה רו וה יי ישוג צר ל הי ץ לרב וגו רצ ביצי 2% לו ו ב . ו :ה בכ ₪ ה*|* כא נה לומדות ומשחקי למידה במתמטיקה ת מל ( מט''ח- המרכז לטכנולוגית חינוכית) ₪ המשחק מחזק את היכולת לחישוב במספרים טבעיים וכן את הכושר לתכנן מראש פעולות חשבוניות, על מנת להגיע למספר מטרה. ₪ התוכנה מסודרת לפי רמות קושי. אפשר לשחק בה לבד או בקבוצה. המחשב רושס את כל הפעולות שנעשו עד שמגיעים לפתרון. | המשחק מיועד לבני 7 ומעלה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש''ח. ( מט''ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ המשחק עוסק בנושא השבר הפשוט: הכרתו, צמצוס והורחבת שבוים, השוואת שבריס מכנה משותף וכוי. הוא מתמקד סביב שני העקרונות האלה: א) יחס הסדר של שברים פשוטיס ב) צפיפות המספרים; בין כל שני שבריס אפשר למצוא שבר נוסף. ₪ המשחק מדווג על פי ומות קושי והוא מתאיס לתלמידי כיתות ד+ ח'; יכוליס לשחק בו כמה ילדים או ילד אחד בלבד. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש''ח. הח ו וק הל (מט''ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ התוכנה באה לגלות קשריסם בין מספרים, בדרך של העלאת השערות ובדיקתן. התלמיד צריך לפתור כמה חידות, על סמך ניחוש של כללים המקשוים בין שלושה מספויס בסדרה. לאחר שמצא את הכללים הוא יכול להבחין אס גס המספריס האחרים מסודרים על פי אותם כללים. ₪ התוכנה מיועדת לתלמידי כיתות ב-חי, והיא מסודרת על פי רמות קושי (6 רמות); היא מתאימה לקבוצה של 4-2 משתתפים, או למשתתף אחד בלבד. ₪ התוכנה מלווה בדפי פעילות לתלמיד. ₪ המחיר לקוראי מחשבים (כיף - 54 ש''ח. ₪ הלומדה מציגה סיפור הרפתקה המתרחש בתוך ‏ "טירת המתמטיקהי. כדי להתקדם בחדרי הטירה ולמצוא אוצרות, יש לפתור בעיות בחשבון. ₪ הפעילות מרתקת ומחייבת השתתפות מלאה של הילד. ₪ מתאים לכיתות א-בי. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש"ח. (כיוונים) ₪ לומדה ייחודית לפיתוח חשיבה מתמטית, מדורגת על פי רמות קושי, וכוללת 6 דיסקטים וספר הדרכה. ₪ הלומדה מיועדת לילדיסם החל מכיתה גי, ועד למסיימי בית הספר התיכון. ₪ פותחה על ידי מורים ממכון ויצמן למדע, ברחובות. מעבדת המלסטרים (מט''ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ ייעולס זוטאיי לחקר המספריס הטבעייס והעשרונייס; משמש כמעבדה, שבה אפשר לחקור את תכונות המספרים ואת שמותיהם, ולגלות חוקיס מתמטייס שונים. ₪ הלומדה מלווה בחוברות עבודה, שאפשר לרכוש בנפרד, ויש בהן פעילויות מדורגות לפי רמות כיתה. לחוברת ההדרכה מצורפות דוגמאות לפעילויות בכיתה. ₪ הלומדה מתאימה לילדיס מכיתה בי ומעלה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש'יח. (מט''ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ תכנית תרגול בחשבון שמסייעת להכיר את השימוש הוגיל במחשבון, אבל מלמדת להשתמש גס במחשבון שחלק ממקשיו יצאו מכלל שימוש. ₪ העבודה בתוכנה מחזקת את היכולת לפתור בעיות ולנתח דרכי פתרון שונות. ₪ אפשר לתרגל בעזרת בעיות הנמצאות בספריית התקליטון, או להציע בעיה חדשה. ₪ בסוף העבודה אפשר לראות על המסך את כל הפעולות שבוצעו כדי להגיע למטרה (יתרון שלא קייס במחשבון רגיל). ₪ התכנית מדורגת לפי דרגות קושי ומחולקת לנושאיס, ואפשר להיכנס לכל נושא ולכל דרגת קושי לפי הצורך. ₪ התוכנה מתאימה לבני 7 ומעל ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש''ח. ארבעה בקו אחד משחקי חעובון. עברית ואנגלית (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ הלומדה עוסקת בתורת הקבוצות ומקנה עקרונות בחשיבה מתמטית. ₪ היא מסייעת להבנת המתמטיקה הגבוהה והתיכונית כאחד. ₪ מתאימה לילדים מגיל 9 עד 14 ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף -44 ש''ח. (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ התוכנה כוללת סיפור עלילתי המשלב צעדים ראשוניס בחשבון; פעילויות המלמדות את מושג המספר, יותר/פחות /שווה, מספר סודר ועוד. ₪ התוכנה מתבססת על שיטתו של -148 את6דאע כ01ס, המיושמת בבתי הספר בבריטניה, ומתאימה לילדים בני 8-5. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ התוכנה מלמדת כפל, חילוק וחיסור (עד 0), תוך כדי משחק. ₪ המשתתף צריך להתגבר על כלי מלחמה של כוחות רשע. לשס כך עליו... לפתור תרגילי כפל וחילוק. ₪ התוכנה מפקחת על רמת התרגיליס ומתאימה אותם להתקדמות של הילד. ₪ המשחק מתאים לתלמידי כיתות ב-ג'. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. הנדסת המי (לומדעת - ידי עות אחרונות) ₪ באמצעות משחק הופתקאות לומדיס עלקווים, מרובעים, | משולשים, חישובי שטחים ועוד. ₪ המשתתף במשחק יוצא לחפש מטמון גנוז, ובדרכו הוא פוגש גמד, זקנה, נסיכה וזקן מלומד, וכל אחד מהס מלמד אותו פרק בהנדסת המישור. ₪ המשחק מתאיס לתלמידי כיתות ד-ו'. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש'יח. עשה מלשוחקים (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ שלושה משחקי מחשב המתרגלים נושאיס שוניס בחשבון. ₪ המשחקים הם :יימשימה 1 (משחק חלליות וטיליס),ייזיכרוןיי וייהתאהי. ₪ המשחקים עושים שימוש באוסף מגוון של ספריות,תרגילים ופתרונות. ₪ קיימות כ-20 ספריות לכל רמת כיתה. ₪ בכל משחק אפשר לשחק בשלוש רמות : "מתחיליי,,מתקדסי ויימומחהיי. ₪ תקליטון אחד מכיל את שלושת המשחקים, ואליו מצורף תקליטון ספריות. קיימים תקליטוני ספריות, - לכיתות א-ג, והשני - לכיתות ד-ו. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף 54 ש''ח (מט''ח- המרכז לטכנולוגית חינוכית) ₪ המשתתף במשחק צריך להשליס 4 תשובות ברצף (בשורה, בטור או באלכסון). ₪ בסדרת תקליטוניסם אפשר למצוא שאלות בנושאיס האלה: (א) חשבון אי- גי; (ב) חשבון ד- וי; (ג) לשון; ד) אנגלית. ₪ לכל תקליטון יש חוברת הדרכה מפורטת. ₪ השאלות חוברו בידי צוות מומחיס להוראת חשבון, עברית ואנגלית בבית הספר היסודי. ₪ באמצעות מחולל, אפשר בקלות ליצור משחקים חדשים, ולהשתמש בכל חומר שנלמד, בצורה יצירתית ומהנה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 4 ש''ח לכל תקליטון. (מט''ח - המרכז לטכנולוגית ח*נוכית) ₪ שעשועון אינטלקטואלי מרתק; השעשועון משלב בתוכו יסודות של הבנת הנקרא, הסקת מסקנות וידע אישי. ₪ במהלך הפעילות נעוך מעקב אחר התוצאות, ובסיוס המשתתף מקבל ציון. ₪ המשחק מומל לבני 10 ומעלה, וניתן לשחק בו גס ביחידות וגם בצוות. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש'יח. מט''ח - המרכז לטכנולוגית חינוכית) ₪ תוכנה להעשרת אוצר המלים; על סמך כמה אותיות ובעזרת רמזים שאפשר ילקנות" צריכים לנחש מלים (על ייקנייתיי רמו משלמים בנקודות). ₪ בתוכנה יש מאגר של כ-2000 מלים, והן מחולקות לפי נושאים, כגון: בעלי חיים, תכונות, ערים בארץ ובעולס. ₪ התוכנה מאפשרת להוסיף למשחק קטגוריות או נושאיס אחרים וכן מליס חדשות. ₪ התוכנה מתאימה לכל גיל. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש'/ח. (מט''ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ התוכנה מאפשרת תרגול בסדר האלף-בית העברי. ₪ התוכנה כוללת כמה משחקים, וכל משחק מדווג לפי ומות הקושי: למתחילים,למתקדמים ולאשפים. ₪ אפשר לשחק לבד או בקבוצה. ₪ התוכנה מתאימה לתלמידי הכיתות הנמוכות (א-ג) של בית הספר היסודי, ולילדי החינוך המיוחד. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש''ח. אעוכו (מט''ח - המרכז לטכנולוגית חינוכית) ₪ 2 משחקי לשון - מסלול המלים וקולעיס נקודות; ₪ באמצעות המשחק הראשון מתוגליסם את ההבחנה בין חלקי הדיבר השונים, ובעזרת המשחק השני לומדים על הנקודה שצויך לשיס בסופו של משפט. ₪ המשחקיס מתאימים לתלמידי כיתות ב- חי והס מותאמיס לתכניות הלימודים בלשון. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש''ח. (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ האנציקלופדיה הממוחשבת מביאה לילדים סיפור באנימציה, קול אנושי, ומגוון פעילויות ברמות קושי שונות. ₪ סדרת הלומדות מיועדת להרחיב את אוצר המלים של הילד ולשפר את יכולת הקויאה שלו. ₪ האנציקלופדיה מתאימה לילדים בני 4 עד 8. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. מא (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ התוכנה עושה היכרות עס אותיות האלף-בית, ומאפשרת לצעוד צעדיס ראשוניס בקריאה. ₪ היא כוללת פעילויות לזיהוי האותיות (דפוס וכתב), להכרת סדר האותיות וכן - להכרת מליס. ₪ לאחר שלב הלימוד יש אפשוות לשחק ולשנן את מה שנלמד. ₪ התוכנה מתאימה לילדים מגיל 3 ומעלה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ בדרך של משחק נעשות פעילויות לשיפור מיומנויות בהבנת הנקרא: הבחנה בפרטים, הכרת חלקי המשפט, הבנת הרעיון המרכזי, פיתוח יכולת להסקת מסקנות, פיתוח יכולת של ניבוי אירועיס. ₪ במשחקים הילד צריך לצרף מלה לתמונה, לסדר מלה מאותיות מבולבלות, למצוא את היוצא-דופן, לסדרמשפט מבולבל, להוסיף מלה חסרה וכו'. ₪ הלומדה מתאימה לתלמידי כיתות אי- ב'. (מט''ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ הלומדה מציגה בפני התלמיד קטע שחסרות בו אותיות, ועליו לשחזר את הקטע המקורי על ידי השלמת החסר. ₪ היא פותחה על ידי חברת 1 בארצות-הבוית, והותאמה לתלמיד הישראלי, על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית. ₪ ללומדה מצורף מדריך למורה( באנגלית) ומדריך למשתמש. ₪ הלומדה מתאימה לתלמידי חטיבת הביניים ובית הספר התיכון. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש''ח. | % | ג (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ הלומדה מלמדת ומתרגלת מליסם השייכות לתחוס הבית והמשפחה. ₪ הלומדה מתאימה לילדים המתחיליס ללמוד אנגלית בכיתות ג- הי, וגם לתלמידי כיתה ו'. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. (תוכנה ללימוד אנגלית - חברת לינגואטק ₪ הלומדה מיועדת להעשיר את אוצר המלים באנגלית, והיא מבוססת על סדרת ספרי הלימוד 1658 06800191/ 0811260 א16ת20), מאת .ג . ₪ בלומדה יש כ-123 שיעורים ובעזרתם לומדים כ-3000 מלים. ₪ המלים נבחרו לפי מידת השימוש הנעשה בהן בשפה האנגלית, והן מופיעות בתוך טקסט בעל משמעות. ₪ לאחר כל שלושה שיעורים, הלומדה מציעה תרגיל מסכם. ₪ הלומדה מאפשרת לכל תלמיד להתקדם לפי יכולתו. ₪ הלומדה כולה מחולקת לשלוש רמות: ברמה 1 יש שלושה תקליטוניס וספר לימוד; ברמות 3-2 יש שני תקליטונים וספר לימוד לכל רמה. ₪ הלומדת מאושרת על ידי משרד החינך. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 46 ש''ח לכל רמה. ₪ המחיר לכל שלוש הרמות - 129 ש''ח (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ הלומדה מציעה מגוון של משחקים ופעילויות כדי לאפשר לתלמיד לצעוד צעדים ראשונים באנגלית; להכיר את האותיות וללמוד כמה מלים ראשונות. ₪ הלומדה מתאימה לילדים בני 9-6. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. כללי (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ התוכנה מספרת על רובוט הלומד, תוך שימוש באנימציה ואיורים, את כללי ההתנהגות הנכוניס בדרך: ברמזור, בצומת, בעיר ומחוץ לעיר, בלילה, במעבר החצייה, ליד מכונית חונה וכדומה. ₪ התוכנה מתאימה לילדים מגיל 4 ומעלה. ₪ המחיר לקורא? וכיף - 44 ש''ח. (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ התוכנה מסבירה בעדינות וברגישות רבה, כיצד באיס ילדים לעולס. ₪ בדוך נעימה וקלה היא מסייעת להוריסם להתגבר על מחסומים בנושא רגיש ועדין. ₪ התוכנה מתאימה לילדים בני 5 ומעלה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש'יח. (חברת מחשבת בע"מ) ₪ קורס ללימוד כתבנות בשפה העבוית והאנגלית, למחשבי 07ק-1א18; ₪ מערכת הקורס כוללת תוכנה, חוברת הדרכה ותמליליס להדפסה. ₪ הלימוד מדורג ומאפשר בדיקה של רמת הידע בכל שלב. ₪ לאחר כ-12 שעות של לימוד עצמי, כבר אפשר להדפיס בכל 10 האצבעות. ₪ המחיר המיוחד לקוואי מחשבים וכיף - 59 ש'/ח. סימולטורים, משחקי חשב וחשיבה (חברת מחשבת בע''ימ) ₪ משחק אסטרטגי תלת -ממדי, שבו מפעיליס מטוס קרב עתידי; המטרות האסטרטגיות כוללות שדות תעופה, בתי חרושת ומרכזי קשו. המטרות הממונעות כוללות טנקים, אניות, צוללות וארטילריה. ₪ המשימות שיש לבצע במשחק מעמידות אתגר גדול ביותר; תוך כדי טיסה לעבר המטרות, צריכים להתמודד גם עס מטוסי יירוט של האויב. ₪ המשחק כולל 8 מפות כלל עולמיות, ובהן רואיס יבשות, אייס תנהרות. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 64 ש''ח. (חברת מחשבת בע''מ) ₪ התוכנה טייטס קוב היא הגרסה העברית של אחד הסימולטורים הטובים והידועיס ביותר של חברת 4110 א ידצ ,1 ד6זפ. ₪ בעוזרת מדריך טיסה (בעברית) אפשר לבחור משימה, לחמש מטוס ולהמריא. ₪ התוכנה מאפשרת, בין השאר, להתבונן לכל הכיווניס, לראות את כל השעונים והמחווניס בתצוגה ריאלית, לשחרר אמצעים נגד טילים, להתבונן במפה ולצנוח. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 84 ש''ח. (6זה /ו50]1 2%15]א - ארת'/ב) ₪ משחק סימולציה מיוחד במינו; זכה לפרסים שוניס כסימולציה הטובה ביותר. ₪ המשחק מתאיסם לילדים מכיתה זי ומעלה, או לילדים מכיתה וי, אס השליטה שלהם באנגלית טובה. ₪ המחיו לקווראי מחשבים וניף - 130 ש''ח. ( המחיר צמוד לדולר 15 * 2.4 ) חברת אוטופיה) ₪ משחק סימולציה לייהתעשרותיי מהירה; מכניס את המשתתפים לאווירה של תקופת ייהבהלה לזהביי. ₪ בתחילת המשחק, המשתתף במשחק נמצא על אי ליד אוסטרליה, ויש לו סכום כסף ומכרה זהב קטן. במהלך המשחק הוא צריך לכרות מחצביס שוניס באדמת האי, לקנות ולמכור מבניס ומוסדות הקיימים באי, ולהשתלט על מרבצי כרייה נוספיס. ₪ במשחק יכולים לשחק 4-2 משתתפים והוא מתאים לילדים בני 10 ומעלה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 36 ש''ח. . . 7 [צץילי 0 - "4 . לצ י לס ל ציבלת יי ,כ (י. + 2-2 ל + (חברת מחשבת בע''מ) ₪ משחק הופתקאות תלת-ממדי למציאת מטמון של מטילי זהב הנמצא במצולות ים; ₪ כדי לזכות במטמון ולהישאר בחיים, דרוש תכנון מדויק של התקדמות במסלול תלת-ממדי, וכן דרושה מחשבה וזריזות. ₪ במשחק יש 100 חדריס תלת-ממדיים; כל חדר הוא אתגר בפני עצמו. ₪ הגרפיקה במשחק מיוחדת במינה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 64 ש''ח. ₪ משחק טריוויה ממוחשב בנושאים של ידע כללי; במאגר של המשחק יש אלפי שאלות (ב-32 נושאיס שוניס). ₪ שאלות מחולקות לאובע רמות קושי. ₪ רמת הקושי הנמוכה מתאימה לילדי הכיתות הגבוהות של בתי-הספר היסודיים, והומה הגבוהה - לאקדמאיס או למתמחיס בתחומים ספציפיים. ₪ במשחק יכוליסם להשתתף 4-1 משתתפים, בני 9 ומעלה. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 36 ש''ח. משחקי חעויבה (לומדעת - ידיעות אחרונות) ₪ מגוון פעילויות ברמות שונות לפיתוח היכולת הפסיכומטרית; התאמת צורות, הרכבת פזלים, יציאה ממבוכים ועוד. ₪ הפעילויות מהנות ביותר וכוללות מגוון של ציוריסם ואנימציות. ₪ מתאיס לילדים מגיל 4 עד 9. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ₪ המשחק מפתח חשיבה, ואסטרטגיות של ניתוח בעיות (הצגת השערות ובדיקתן). ₪ במהלך המשחק יש לתכנן פס ייצור, תוך שימוש| במכונות המוצגות על המסך. ₪ המשחק פותח בחבות 8085871א50 בארצות הברית, והותאס לתכניות הלימודים בישראל. ₪ המשחק מרתק ומתאים לבני 7 ומעלה, כולל מבוגרים, ויכוליס לשחק בו בקבוצות או משתתף אחד בלבד. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 54 ש"ח. 5 זי א ₪ בסדרת משחקי הפאזליס של פיקאסו יש ייספרייה"י ובה עשוות ציוריס להרכבה. ₪ הפאזליס הס ברמות קושי שונות, החל מן הפשוטים בני תשעה חלקים וכלה במורכביס ומסובכים ביותר. כל אחד יכול למצוא אתגר מתאים לכישוריו, ואפשר גס להוסיף ציוריס. ₪ במשחקי פיקאסו אפשר לשחק לבד או נגד חבר. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 39 ש''יח. / ₪ בגרסה הממוחשבת של משחק הזיכרון הקלאסי דו-קלף אפשר לבחור במשחקי זיכרון בעלי דרגות קושי שונות. ₪ התוכנה של המשחק מאפשרת לבחור את מספר הקלפים שאתס משחקים; לשחק לבד, או נגד חבר וכן אפשר לשחק נגד המחשב. ₪ יש גם אפשרות יילקנות" רמזיס שבאמצעותם ניתן לזהות את זוגות הקלפים. ₪ המשחק מתאים לאוכלוסייה רחבה מאוד. ₪ לרשות המשתמש עומדת ספוייה של עשרוות ציורים וכן מחולל שבאמצעותו אפשר להוסיף ציורים. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 44 ש''ח. (חברת מחשבת בע''ימ) ₪ התוכנה כוללת בתוכה 10 משחקים, למשל: סיפור בתמונות, בניית מגדל, סדר המספרים, חץ מקשת, ושכונת המספרים ₪ לתוכנה יש ספריית ציוריסם אפשר לבחור מתוכה את הציוריס הרצויים כמו כן אפשר להוסיף לה עוד ציוריסם. ₪ מתאיסם לילדי גן וכתה אי ולתלמידים צעיריס של החינוך המיוחד. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 41 ש'/ח (חברת מחשבת בע''ימ) ₪ באמצעות משחק, מתרגלים כתיבה וקריאה של מלים המתאימות לציורים. ₪ התרגול יכול להיות בעברית או באנגלית, ואת המלים אפשר לבחור מתוך רשימה נתונה, ואפשר גסם להוסיף מלים. ₪ אפשר לשחק עס אותן המלים ב-7 דרכים שונות, וכן אפשר לשחק לבד או בקבוצה. ₪ המשחק מתאים לתלמידי כיתות א-ב' ולילדיס המתחילים ללמוד אנגלית. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 39 ש'יח. (חברת מחשבת בע''מ) ₪ ייהנמלוליסיי הוא משחק חשיבה וזריזות מיוחד במינו. ₪ למשחק יש מעל 100 שלבים שוניס של חידות וצחוק; ולכולם יש גרפיקה מרשימה, תומכת בכל סוגי המסכים. ₪ המשחק מתאים לכל הגילים. ₪ ייהנמלוליסיי הוא משחק חדשני, אשר הפך תוך זמן קצר ללהיט ברחבי העולס. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף 63 ש''ח רל .ל יריס ל 7% לכ ג ו 6 ל 4 92 וע 1% .2 בר יל 40 552 0 ל 9 ב7יה 17₪יםב , ל ו 2 5-5 - ו - אל 4-0 22 0 -7:" 1% ל יל תק לבא 1 "ה ץ+4' ל 2 שק 1 לי 0 ל 0 0 2 0 7 5 02 ל ל | ף- ו 4 ואו + 5501%7 ל יולט ורי :ו ו וז (חברת מחשבת בע''מ) ₪ הנסיך הוא משחק פעולה הנראה בצורה מדהימה.דמות הנסיך ממש נראית אנושית ₪ במשחק תוכל למצוא : ₪ אנימציה מדהימה, פעולה בלתי פוסקת משולבת באתגרים של פתרון חידות ומשחק הרפתקאות. עלילה כמו בסרט קולנוע,משולבת בהפתעות. ₪ 12 רמות קושי ₪ ההוראות בחוברת הן בעברית. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף 63 ש/'ח מחוללי ישומים (111פ)קוז2 - 0006715 ארהייב) ₪ תוכנה ייחודית המאפשרת פיתוח יישומים מיוחדיס ללא צורך בידע בתכנות; ₪ התוכנה יוצרת כרטיסים (405ת) שאפשר לקשר ביניהם, כמו בבסיס נתוניס. ₪ ניהול התוכנה והפעלתה נעשיסם על ידי "כפתורים" אינטראקטיביס שגודלס ומיקומס נקבעיס על ידי המשתמש. ₪ לתוכנה יש שפת מקוו מפותחת (א.7/.1 ע), והיא מאפשרת פיתוח יישומיסם מתקדמים. ₪ התוכנה מתאימה בייחוד לעבודה בבתי ספר, ולפיתוח יישומים מיוחדים לשימוש בבית ובבית הספו. ₪ המחיר לקורא? מחשבים וכיף - 440 שיח ( המחיר צמוד לדולר 1% = 24 ) (חברת מחשבת בע''מ) ₪ סרטי מחשבת מאפשרים לכל אחד ליצור סרטי אנימציה (הנפשה), דומיס לסרטיס המוצגיסם בטלוויזיה ובמשחקי המחשב המתוחכמיס. ₪ לתוכנה של סרטי מחשבת יש מחולל אנימציה בשפה העברית, והוא מאפשר, בין השאר- ליצור דמויות על פי הדמיון; להניע את הדמויות על המסך; לשמור את כל הציוריס והסרטים; לשלב מנגינות בסרט. ₪ בחוברת הדרכה, המלווה את התוכנה, יש הסבריס המלמדים כיצד לנצל את כל האפשרויות שמחולל האנימציה מעמיד לרשותנו. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 59 ש''ח. אנטי וירוס (חברת כ'וונים) ₪ תוכנת חובה לכל מחשב! ₪ התוכנה מזהה ומנקה עשוות סוגי וירוסים. ₪ פקודות ההפעלה וחוברת ההדרכה כתובות בעברית. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף 109 ש'יח. (הוצאת הוד-עמי) ₪ הספר נועד להכרת המחשב האישי והוא מתאיס לחסרי ידע מוקדס במחשב. ₪ הספר מציע דוך מהירה לרכישת מיומנות עבודה ומעניק ביטחון עצמי בשימוש במחשב אישי (0ע). ₪ זהו ספר חובה לכל מי שמתחיל להפעיל מחשב אישי. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 32 ש''ח. (הוצאת הוד-עמי) ₪ ספר שימושי לכל המשתמשיס במחשב האישי, וחשוב שיהיה לצד כל מחשב. ₪ בספר ו )> :| יש הסבר מפורט ודוגמאות מעשיות של פקודות מערכת ההפעלה, כולל גרסות ישנות. ותואמיו ₪ הספר כתוב בשפה פשוטה והוא מובן גס למי שאינו עוסק בתכנות. מהדורה שניה ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף - 28 ש''ח. . / ג'ואן לסל קרול רמסי ₪ הספר נועד לכל מי שמתחיל בלימודי מחשב, ומעוניין להכירו מקרוב ולדעת איך להשתמש בו. ₪ הספר מתאיס גם לתלמידים הלומדיסם את נושא המחשבים לבגרות. ₪ בספר יש שלושה חלקים: הכרת המחשב האישי, מערכת ההפעלה (025כ), ותכנות בייסיק. ₪ לספר מצווף דיסקט תנגול. ₪ המחיר לקוראי מחשבים וכיף -44 ש''ח. החי|א א דחה , תכונות המודס: ₪ חצי כרטיס למחשבי 1א18 או תואמיו 271 או 47 ₪ קצביס על פי תקניס סטנדרטיים (עד 325 2400) ₪ תואס פקודות 417 פשצגאת 5. ₪ תומך בשיטות חיוג -5א0ך7 5 חיוג אוטומטי ומענה אוטומטי ₪ ניתן לאל 16 אזסןאס/אע אופא מפסוא ₪ אפשרות להגדרת 28 קונפיגורציות ₪ כולל רמקול על הפרינט ₪ פלג לחיבור לטלפון ₪ המחיר המיוחד לקוראי מחשבים וכיף - 5 ש'ח (המחיר צמוד לשער הדולר היציג 4 ש''ח * %1). ! !יכל הרוכש את המודם, מקבל חינס את תוכנת התקשורת 8025כ010)!! התכונות של תוכנת התקשורת: ₪ יצירת קשר על ידי חיוג ₪ תשובה אוטומטית לתשדורת נכנסת ₪ שיגור וקליטה של קבציס ₪ ניהול ספריית מספרי טלפון ₪ עריכת הודעות ₪ פעולה אוטומטית לא מאוישת ₪ הפעלה פשוטה וידידותית המדריך למחשב האישי שיווק הוד-עמי בע"מ י 8'08 הרצליה 546207 052 ספריית התוכנה הציבורית : של "מחשבים וכיף" מציעה לכם עשרות תכגיות בתחומים שונים. מרבית התכניות הן מסוג -20] סוג[טטק תוגות, אלה הן תוכנות הניתנות להעתקה ולשימוש חופשי ללא תשלום. > חתוכנות אחדות הן מסוג . 6זג 6זגו5, אלה הן תוכנות הנמסרות לך לשימוש חוכנוח לטיפול ב-₪08 1 200 תוכנת דוס המבצעת דחיסה של קבצים לקובצ אחד או לכמה קבצים בעלי גודל מטוים; התוכנה יעילה מאוד הן מבחינת אחוז הדחיסה והן מבחינת זמן הביצוע. מומלץ לגיבוי של : דיסק קשיח. במדריך למשתמש, המלווה את התוכנה, יש הטברים מפורטים ודוגמאות. 12 חבילת תוכנות עזר לטיטול בסביבת ה-05פ זז מאפשרת לשנות בצורה דינמית את המשתנה 24711 של מערכת ההפעלה, כך שאפשר לצמצם, להוסיף או לשנות אותו. ₪ תחא מדפיסה את מספר ה-8סזעט הפנויים בסביבת המשתנים של דוס. 8 א מדפיסה את גודלה של סביבת | המשתנים. ץ 1 תוכנה זו מאפשרת לשנות, לערוך ולמחוק הגדרות או משתנים מוגדרים בייסביבת. הדוסי (ב-זתסוהתסזנטת ). 15 זז תוכנת עזר לתוכנת (2000, המאפשרת בפקודה אחת להיכנס לתוך תתי-מדריכים, לצורך גיבוי של המדויך הראשי במלואו. מי שנהיה : 6 ב-2)0002 ובדחיסת אינפורמציה, חייב להחזיק בספרייתו את התוכנה האזו. סטריית התוכנה הציבורית | =---------- של מחשבים וכיף 14 חבילת תוכנות לטיפול בסביבת ב-5צ60₪16.5 ובקבצים בכלל תוכנה זו מאפשרת ליצור צירוף של כמה קובצי 8צ910.8א00 ו-20.2841א0708 ללא צורך בעריכה מחודשת. היא מאפשרת להתאים את המחשב ולהגדיר את המתקנים (ה-16085ש28) לפי :הצרכים של התוכנה שמתכוונים להרלץ. התוכנה מלווה במדריך למשתמש, וקוד בפסקל. 1 תוכנה זו בודקת כמה קבצים פתוחיס קיימים במערכת, ומדפיסה את שמותיהם. זוהי תוכנת חובה למתכנתים. 5 הוסאטה ו (חוכנת 6זפשזבח5) התוכנה מאפשרת הרצה של תכנית על גודל נתון של זיכרון; אפשר להריץ שתי תכניות במקביל, אם יש זיכרון מספיק לשתיהן. נוסף לכך, היא מאפשרת יציאה למערכת ההפעלה ושימוש בשירותים של מערכת ההפעלה ללא צורך ביציאה מהתוכנה. את התוכנה אפשר לקבל למשך 15 דקות, כדי לבדוק אס היא מתאימה לדרישות שלנו. אס כן, אפשר לקבל סיסמה ממפתח.התוכנה, תמורת סכום סמלי, ובעזרת סיסמה זו אפשר ליהנות מהתוכנה. 6 66 - 1 תוכנה זו, לאחר העברת קבצים ממחשבים גדולים, מאפשרת לשנות ולעדכן כמה מן הקודים אשר משבשים אותם (כולל קוד בשפת 6), ולקבל קבציס חדשים הניתנים לקריאה במחשבים אישיים. ובדיקה, במידה והנך מעוניין לקבל עידכונים או חומר נוסף, עליך לשלוח סכום כסף למפתח כפי שמצויין בתוכנה. : | מחיר התוכנות הציבוריות הולך וקטן ככל שתזמין יותר תקליטונים. קטלוג ממוחשב מעודכן של הספריה יופיע בכל תקליטון. 11 חוכנה להבעלת אפד 5 תוכנה זו הופכת כמעט כל תכנית רגילה, אשר סיומה 00%1., לתכנית יישוכנת זיכרון" (158 או זם563106 ע513 ענגזסקמז6). ₪ תוכנה זו מאפשרת לטעון תוכנות יישוכנות זיכרון" ולאחר מכן להסיר | אותן. זוהי תוכנה קלה להפעלה ויש לה יתרון לכל מי שאוהב למלא את הזיכרון במספר גדול של תוכנות 158. אא ל-21065) תסוזסצ1. = 112 - 5 620 [עוני תקליטונים] תוכנה זו תואמת תוכנה יישוכנת זיכרון" המאפשרת לבדוק תוכן של קובצ ולקשור נתוניס בין קבצים, בצורה של 681 611כץ11. התוכנה מיוחדת במינה והיא מאפשרת לכתוב יישומיס בקלות רבה (למשל, מילון מונחים ומסכי עזר). 14 6% תוכנה זו דומה לתוכנה הנקראת תסזזסוז 85 זוהי תוכנה יישוכנת זיכרון* והיא מאפשרת לקבל עזרה מקוונת על כל תוכנה או יישוס אחר (אם יש לנו קובץ הכולל את העזרה שאליה רוצים להגיע). התוכנה היא מסוג 916 ש5916, כלומר: אפשר לקבל את התוכנה, למשך 20 דקות, לצורך : בדיקה, ואס היא מתאימה לצרכינו, אפשר לרכוש את הזכות להשתמש בה. 121 חבילת תוכנה לטיפול בזיכרון ]18-11 - תוכנה זו היא סימולטור ל-515, והיא מאפשרת להריץ כמעט כל תוכנה בעלת זיכרון גדול מ-640% ועד ל-8%1. תוכנת חובה לכל מחשב בעל זיכרון גדול מ-640%. צ א - תוכנה זו יימרססתיי ומדפיסה את תוכן הזיכרון למסך, לקוב וכוי. התוכנה עוזרת לבדוק את מצב הזיכרון לאחר הרצה של תכנית.זהו כלי חזק מאוד ומומל לכל מי שמחפש הרפתקאות בקרבת המחשב. 188 - חבילת תוכנה זו כוללת צירוף של תוכנות עזר המטפלות ב-ץזסות16/ 6666ַת4כאם. כל התוכנות האלה תומכות ב-3.0 15א₪ 111 ומעלה. כולל קוד 1 תוכנות לטיפול בטקסטים 5 - תוכנה זו מוחקת מקוב שנשלח להדפסה את כל התווים שלפי הוראות המשתמש, לא ניתניס להדפסה, ויוצרת קובץ 45):11/ ללא סימני הדפסה. - תוכנה זו מאפשרת להדפיס קובצי ]4501 בדחיסה, כלומר כל 4 . עמודים יודפסו בעמוד אחד. אז א - תוכנה זו מעבדת טקסט תוך כדי קביעת שוליים. י חוכנות להכנח רשימח בחובוח ומדבקות 41 2 5:+םמת. תוכנה זו מאפשרת להדפיס מדבקות. את המדבקות אפשר למספר וכן ליצור רשימה הכוללת את כל המדבקות שהודפסו. 2 0 תוכנה זו מאפשרת לבנות רשימת נמענים, להדפיס מדבקות ובהן פרטים של אנשים או חברות; היא מאפשרת לחפש וליצור חתכים שוניס, וכמובן ליצור. תקשורת על ידי המודם. = | חוכנוח לטיפול במדבטות. 1141 קוופ תוכנה זו דואגת לתור של ההדפסות, ומאפשרת להמשיך לעבוד בו-זמנית על כל תוכנה אחרת. היא תומכת בכל סוגי מדפסות, הן כאלה העובדות בשיטה טורית (.52141) והן כאלה העובדות בשיטה מקבילה (.21. 41 א1ק). התוכנה תומכת ב-660ת16א2 6 060ַמ4קא ץזסות16. את התוכנה מלווה מדריך, המפרט בצורה ברורה את כל האפשרויות שיש לה. 112 חבילת תוכנות עזר למדפסת 1508 - תוכנה זו דומה לתוכנת -1ק 0 5. כאשר לוחצים על מקש 1861זק, יודפס תוכן המסך. התוכנה מתאימה (ייתומכתיי) כמעט לכל המסכים והמדפסות, גם למדפסות לייור (60ן4561. [ קז 2 858 - תוכנה זו גורמת למדפסת לעבור כמה פעמים על אותה שורה, וכך משיגים איכות טובה יותר של הדפסה. אאא - תוכנה זו מכוונת חומר (פלט) המיועד למדפסת, ומעבירה אותו לקובץ או לאמצעי פלט אחר. 5 - תוכנה זו מאפשרת לכוון מחדש את זרימת האינפורמציה להדפסה ולהעבירה למקום אחר, למשל, לקוב. 12 ב | 15 תוכנה זו מאפשרת לבנות קוב חדש מקוב 1. הקובץ החדש יכלול את הפקודות של הדרושות על מנת להדפיסו במדפסת התומכת בשפה זו. התוכנה מאפשרת כתיבה ישירה למדפסת או לחלופין כתיבה לקוב). לתוכנה מצורף קוד בבייסיק. 14 6סדא תק ₪5 תוכנה זו מאפשרת ליצור טקסט חדש מטקסט אשר נכתב על ידי מעבד תמלילים. הטקסט החדש כולל: 1. קטעים, פסקאות, תרשימים וטבלאות מספריס 2. אינדכס ממוין 3. תוכן ענייניס 4. רשימת התרשימים 5. רשימת הטבלאות. . מצורף אליה מדריך, המסביר בדייקנות רבה את צורת ההפעלה ואת אופן השימוש השוטף בה. התוכנה היא מסוג 5416/96 15 תוכנה לכיוון מדפסות - תוכנות לכיוון מדפסות א - תוכנה זו מאפשרת לשלוח פקודות. למדפסות שונות. . - | אץ-אץ-סת- תוכנה זו מאפשרת לכוון את המדפסת 2% 250% או כל מדפסת התואמת לה. קיימת גרסה-גם ל-תודאאקסאת ואג 16 פחהס:סהחם תוכנה זו מאפשרת להדפיס טקסטים של קוד 1 או 48 057 0 א בפונטים שונים. בתוכנה זו מוגדרים 42 פונטיס שונים, והם ניתניס להחלפה בעת הדפסת המסמך או על פי מה שקובעים מראש. = 17 תוכנות לניהול הדנפטות 1 - תוכנה זו מנהלת תור של הדפסות, ומאפשרת להמשיך לעבוד בו-זמנית על כל תוכנה אחרת ללא צורך בהמתנות מיותרות (למשל: אין צורך להמתין לסיום ההדפסה כדי להמשיך לעבוד באותה תוכנה או בתוכנה אחרת). תוכנה קלה מאוד להפעלה. את התוכנה מלווה מדריך למשתמש, וניתן לעיין בו בכל רגע (לא משנה באיזה יישוס נמצאים). 8 ון- 52001,6- שתי תוכנות נוספות המנהלות תור של הדפסות, ומאפשרות להמשיך לעבוד בו-זמנית על כל תוכנה אחרת. תוכנות קלות מאוד להפעלה. תוכנת חובה למדפיסים בכמויות גדולות. 18 קואפ תוכנה זו דואגת לתור של ההדפסות, ומאפשרת להמשיך לעבוד בו-זמנית על כל תוכנה אחרת. היא תומכת בכל סוגי מדפסות, הן כאלה העובדות בשיטה טורית (.582141) והן כאלה העובדות בשיטה מקבילה 1.31 41 אוק). התוכנה תומכת ב-060ם10א2 6 666ַתקאם ץזסגת16. את התוכנה מלווה מדריך, המפרט בצורה ברורה את כל האפשרויות שיש לה. . חוכנוח לטיפול . ב-55.וו₪ וו דה ₪ 11 זוססחץ ווסדהם על גבי דיסקט אחד יש 47 תוכנות עזר לשיפור קובצי ת0וג23, כולל הסבריס על כל אחת מן התוכנות. דיסקט כזה עוזר לבעלי דיסק קשיח, ליצור קובצי ת0ו33 ולייעל את העבודה. 2 חבילת תוכנה לעויטור קבצי הסדהם עד - תוכנת עזר לשיפור קובצי ת316; התוכנה משווה את השעון של המחשב עם הזמן הרשום בתוך קובצי = ה-3800, ואם יש התאמה, היא מחזירה את ד למצב של 0. שאם]זאת - תוכנה זו משפרת את קובצי ה-61ז33, על ידי הוספת מנגנון תפריטים, ומחזירה [610116%6 מתאיס. 8 - תוכנה זו מאפשרת בחירת אפשרויות מוגדרות ומחזירה 61ש6110116 מתאים. כ - תוכנה זו מדפיסה בפורמטים שונים את התאריך ואת השעה. 15 דהמפד חבילת קובצי ת23160, המסבירה בצורה מסודרת איך לשפר ולנצל את התכונות של שפת הדוס. כל קובץ כולל תיעוד רחב ומפורט על צורת ההפעלה. חוכנוח גרביוח 11 6%50ק תוכנה זו מיועדת להצגה גרפית של מסכים ופונטים לטיניים. התוכנה מאפשרת לשלוט על תגובת המשתמש, באמצעות שפה משלה. היא תומכת בציורים אשַר נעשו על ידי תפטז13זת91?. כדי להשתמש בתוכנה דרושה רזולוציה של מסך 024ם, לפחות. בטיסי נתונים 1 ואטה בסיס נתוניס לרצים ולרוכבי אופנייס; מאפשר להחזיק רישוס מדויק וממוין, ולקבל בתצוגה גרפית את הנתונים שהוכנסו לטבלה. משחקים 1[ =ההומקצווה תוכנות בבייסיק לילדים; התוכנות כוללות משחקים לימודיים, וכן קוד בשפת בייסיק. 12 סוסא אה8 משחק בסגנון 1ש0א2168%, גרפיקה משגעת. מתאים למסכי 00/. להפעלת התוכנה דרוש כבר. ש פ1 לימלוד מסצרים משחק המיועד לילדים צעירים ללימוד מספרים ופעולות חשבון בסיסיות. 1% הםאסק פשספאזו תוכנה זו היא משחק פוקר לסביבת חלונות (5א60ת1/). המשחק קל להפעלה, ומאפשר להגיע לביצועים אדירים. אפשר לשנות את גובה ההימורים, את גובה התגבולים, ועוד כמה פרמטרים. משחק נחמד, מיוחד במינו, הן לילדים והן למבוגרים. להפעלתו דרוש -115 5 חוכניוח שובורסמו בגליונוח קודמים של "מחעובים וכיף" 28 תוכנות מגליונות מס' 12 * תוכנת חיוג - מאפשרת לחייג בצורה פשוטה ללא צורך בתוכנת תקשורת * הודעה נופלת - תוכנה לשעשעוע * תוכנה לציור ציורים ייחודיים * הצפנת טקסטים - הצפנה של מלים, משפטים ומכתבים שלמים * בול פגיעה (חלק אי) - משחק ממוחשב 202 תוכנות מגליון מלס' 5 * תוכנית לציור ציורים יחודיים * תוכנית הודעות ממוחשבות * רעינות למשחקים בלוטוס * בול פגיעה (חלק בי) * תכנית לשיר ייאלי, אלי ... * שעון ממוחשב * תוכניות להכנת אפקטים ומוסיקה חונניוח "שומיות פעילויות למידה במעבד תמלילים (פותחו על ידי המרכז ליישומי מחשב בחינוך במחוז המרכז) 201 עיתון הבנת הנקרא והבעה בנושא: עיתון בזמן מלחמה (לעבודה באיינשטייף. . 222 אנחנו על אדמת המולדת הבנת הנקרא והבעה בנושא: עליה וקליטה. (לעבודה באיינשטיין). | 25 אנחנו על אדמלת המולדת : הבנת הנקרא והבעה בנושא: עליה וקליטה (לעבודה בוא16()). * קבצי פעילויות למידה בהבנת הנקרא והבעה בנושא עיתון במלחמה רב-ערב סדרת תקליטונים למחשב האישי למורים לערבית ולתלמידים, וכן לכל המעוניין בכתיבת טקסט בשפה הערבית, מוצעת סדרת תוכנות חדשה הנושאת את השס וב-עוב שפותחה ביזמת המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטייח). התוכנה מתאימה למחשבי 6-ו ותואמיהם, ולכל סוגי המדפסות ויש בה סדרה של שלושה תקליטונים: 1. מעבד תמלילים דו-לשוני, עברי - ערבי (כולל ניקוד מלא בערבית), המאפשר גם שילוב אנגלית בכל תמליל שנכתב; שיטת הכתיבה במעבד קלה ביותר ללמידה. המעבד ידידותי במיוחד ‏ והוא מותאס למתחיליס ולמתקדמיס כאחד. המעבד כולל אפשרויות שימוש מדורגות, וכן מסכי עזרה מקיפים | ומסכי הדגמה, המסייעיס לנוחות השימוש בו. 2. תוכנה מיוחדת ללימוד הדפסת ערבית בשיטה עיוורת, מיועדת למתתיליס ולמתקדמים. באמצעות התוכנה ניתן להתקדם צעד אחר צעד, עד ללימוד מושלס של הדפסה מהירה בשיטה עיוורת. התוכנה ידידותית במיוחד, היא יזוכרת"י את הישגי המשתמש ומאפשרת רצף בקידוס הלימוד. התוכנה כוללת תבניות לתרגול, לבחינה ולמשחק, והן תורמות להנאה בעת השימוש בתוכנה. 3. משחקים לימודיים בערבית המתאימים לתלמידי כיתות ז'- יייב; | בתקליטון יש 87 משחקים, כ-15 משחקים לכל רמת כיתה. המשחקים מגווניס מאוד והם כוללים תשבצונים, חידות צופנים ועוד. המשחקים מתבססים | על מעבד התמלילים רב-ערב, המאפשר כתיבה פשוטה ומחיקה קלה. לשלושת תקליטוני הסדרה מצורפות חוברות הדרכה למשתמש, וכן מדבקות ללוח המקשים של האלף-בית הערבי. תוכנות הסדרה וב-עוב פותחו על ידי ב.א.ט.מ בעיימ טכנולוגיה מתקדמת, בשיתוף עס משרד התינוך והתרבות, יחידת שיפעיית, היחידה לקידוס השפה הערבית ותרבותה והפיקוח על הערבית. >9 מוסיקה במחעוב כיצ | ד| דובינהרה אחדים מכם אולי שמעו על כרטיסי מוסיקה, אבל לא לכל מי שיש מחשב, יש גם כרטיס מוסיקה. כרטיס המוסיקה נותן מוסיקה באיכות גבוהה, לא כפי שעושה זאת ה--ז5064%0 <)ק. כיום, יש כרטיסי מוסיקה שמסוגלים לא רק להשמיע מוסיקה אלא גם ... לדבר באיכות גבוהה וללא הפרעות. אפשר למצוא היוס בשוק כמה כרטיסי מוסיקה. חלק מהם מדברים, ואחריסם מאפשריס להשמיע מוסיקה או לעשות את שני הדברים גם יחד. כרטיס מוסיקה ידוע מאוד הוא ה-401:0. כרטיס זה מאפשר להשמיע מוסיקה באיכות גבוהה ובצלילים שאין ל-ז694%0ק5 6ק. מחירו של כרטיס כזה באר - כ-450 שייח (בארהייב - מחירו 0).. כרטיס אחר, ידוע גם כן, הוא ה-:850|ם 6תטס5. כרטיס זה מאפשר למחשב להשמיע מוסיקה באיכות גבוהה, בדומה לכרטיס ה-461:5, וגם לדבר ללא הפרעות. מחירו של כרטיס זה גבוה מאוד (כ-650 שייח בארף; 5160-140 בארהיב). לכרטיס הזה יש מערכת דיבור עס חיבור למיקרופון, ואפשר להקליט ולהשמיע ‏ את ההקלטה. יש לו גסם אוזניות ויציאה ל-א0גו5עס1, וכן אפשרות להתחבר | לאורגן או לסינטיסייזר. חשוב לציין שכרטיס מוסיקה מסוגל להשמיע צלילים שלא נוכל להשמיע ממחשב בלי כרטיס מוסיקה. לרוב הכרטיסים יש תוכנות הפועלות עס הכרטיס. | >9 -- יי 4" - הד כב- - --] כב- ר> = כב- ד =- מו | ' |-= | =)| - 5 ורי ב-|5ם|4ם מו"ח מתכנס עווב כפר המכביה (9-8 ביולי 1991) האיגוד הישראלי למחשביסם בחינוך - מוייח - הוקס לפני כ-8 שנים. (בין מייסדיו ומסימיו היה עורך העיתון מחשבים וכיף, בני פיינשטיין, ובמשך 4 שניס היה גם יו'יר שלו.) מאז היווסדו, מקייס האיגוד, מדי שנה בשנה, כינוס של כל העוסקים במחשבים בחינוך - מורים, מנהלים, אנשי חינוך ואנשי מקצוע אחריס בתחוס המחשבים, כולל אנשי חומרה ותוכנה וכן כל מי שמתעניין בנושא. גסם השנה יתקיים הכינוס בכפר המכבייה, אלא שהפעם, בגלל מלחמת המפרץ, הוא יתקייס בחופשת הקיץ בימים 9-8 ביולי (ולא בפגרת הפסת). הכינוס השמיני למחשביםס בהוראה עומד בסימן ההשתלמות המתמדת הנדרשת מכל מי שעוסק בתחום זה. דגש רב יינתן בו לסדנאות, שבהן יוכל כל משתתף להכיר תחומיסם חדשים של שילוב המחשב בהוראה, ואף להתנסות בהם. נושאי הסדנאות יקיפו תחומי לימוד ותחומי תוכן מגוונים, וכל משתתף יוכל למצוא את התחוס הקרוב אליו - מתכניות לגן הילדים ועד סימולציות בפיסיקה ובמדעיס לבית הספר התיכון. במקביל יתקיימו גס הרצאות שיסכמו את הניסיון ואת הידע שנרכש והצטבר תוך שימוש בתוכנות ובכליסם יישומיים שונים. במסגרת הכינוס תהיה תצוגה של מחשביסם ותוכנות, של לומדות וכלים יישומיים, ועוד כל מיני דברים יפים שנעשו ברחבי | האר בנושא המחשבים. התצוגה פתוחה והקהל הרחב מוזמן לבקר בה (אל תשכחו לבקו בדוכן המיוחד של מחשבים וכיף). בואו ותראו, כי יש מה לראות ולכלמוד! 6 0 ה"גל השליעוי" במערכת החינוך ב-27 במאי 1991 התקייס כנס לדיון על מדיניות משרד החינוך בנושא המחשבים. בכנס השתתפו כ-800 משתתפים, ובמרכזו הייתה הרצאתו של דייר אלעד פלד על המדיניות שגובשה בידי צוות של מומחיס בראשותו. להלן עיקרי הדבריס: 1. הייגל השלישייי - מהפכת טכנולוגיות המידע - פותח אפשרויות לעידן חדש בתינוך, וחייביסם להתמודד אתו. 2. טכנולוגיות המידע פותחות אפשרויות חדשות למגוון תפיסות בתינוך, ומאפשרות לשפר ולייעל דפוסי הוראה קיימיס. 3. ההתמודדות עם ה"גל השלישייי מחייבת תהליך מואצ של תכנון וביצוע כדי לשלב את הטכנולוגיות המתקדמות בהוראה. 4. טכנולוגיות המידע הן כלי רב-עצמה בידי המורה. לפיכך, מערכת החינוך חייבת להכשיר את כל המורים ולהקנות להם את המיומנויות הנדרשות לעבודה בכלי הזה. 5. הרשויות המקומיות ורשתות החינוך נדרשות להקיס תשתית של חומרה ותקשורת שתאפשר מיצוי הפוטנציאל. 6. שילוב טכנולוגיות המידע בכל שלבי החינוך, בכל מקצועות החינוך ובמרב הפעילויות של ההוראה והלימוד מחייב הקמת רשת ארגונית. 7. האפשרויות החדשות והתחומיסם החדשים דורשים מחקר והערכה וכן פיתות מתמיד ורצוף. 8. העידן הטכנולוגי "ימקפצטיי את הוצאות החתינוך לרמה גבוהה מזו המוכרת לנו בעידן הלוח והגיר. לאחר ההרצאה התקיימו דיונים בקבוצות עבודה והמשתתפים דנו על נושאים שוניס בשלושת התחומים האלה: 1. יישומי מחשב והכשרת המורים 2. מחקר, פיתוח והערכה 3. חומרה ותקשורת בקבוצות העבודה דנו על מטרות המחשוב של מערכת החינוך, ועל האפשרויות שהמחשב מעמיד לרשות ההוראה, להשגת מטרות ברמות שונות. דובר על הצורך בהעמדת סביבה עשירה במחשוב לרשות התלמידים, תוך מתן עידוד להשתמש באמצעים העומדיס לרשותו גס למטרות מחוץ לבית הספר. בתחוסםס המחקר ציינו המשתתפים ‏ את הצווך במחקר בסיסי של ההיבטים הקוגניטיביים, הטכנולוגיים, המעשייסם והאפקטיביים. כדי לקדם את פיתוח הלומדות, חשוב לסקור את הלומדות שפותחו באר ובעולם, ולעודד את הפיתוח של כלים יישומיס ושל לומדות חדשות. בד בבד יש להכשיר קבוצות של מורים שיפיצו את הידע וידריכו את המורים בשטח. בתחוס החומרה, היו הצעות לבנות רשת תקשורת למערכת החינוך, שתקשר בין כל המחשביס של בית הספר, וכן תקשר את בית הספר למחשב-מרכז (של מחו, למשל) ולמחשב מרכזי של משרד החינוך. רשת כזאת תוכל לשרת גם את תחום ההוראה והלמידה וגם את התחום הניהולי-ארגוני של מערכת החינוך כולה. בכנס הייתה גם תצוגה של פרוייקטים שהביאו חברות שונות כדי להציג בפני הקהל. בפתיחת הכנס הרצה ח"כ גדות, יו"ר מפעל הפיס. חייכ גדות ציין שמרבית המחשבים לבתי הספר נרכשו בסיוע מפעל הפיס. עם זאת, הוא טען שאין למפעל הפיס מידע מעודכן על הנעשה בתחוס המחשבים במערכת התינוך. לפיכך, בשנה חדשות ד בחות וצחות הארים במדעי הולחעוב מדע המחשב, עד לפני שניס אחדות, היה המקצוע המבוקש ביותר על ידי סטודנטיסם כמקצוע ראשי לתואר ראשון. משהתרחב השימוש במחשב הועמה ההילה של המחשב כ"פלא טכנולוגייי, וכיוס, עס כניסתס של המחשבים לעולס העסקים, דומה שהנושא איבד מיוקרתו ומכוח המשיכה שלו. המחשב שהיה בראשיתו ייפלאיי הפך לכלי העומד לשימושו של האדם, ותו לא. על פי סקר שנערך בארהייב, מספר בוגרי מדע המחשב נמצא במגמת ירידה, זו השנה השלישית ברציפות. מספר הבוגריס בשנת 1989 היה קטן ב-27 אחוז מממספרסם בשנת ובתעשיית המחשבים, המגמה הנזכרת לעיל נובעת מן ההתפכחות שחלה בקוב התלמידים. המחשבים כבר אינס נראים בעיניהם כמשהו מורכב ומסתורי; הם אינס אלא כלי נוסף לשימושו של האדם. בעולם העסקים, ההתפתחות תלויה יותר בידע מעשי - כיצד להפעיל מערכות - ופחות בידע תיאורטי על אופן פעולת המעוכות, ולשם כך אפשר להסתפק בהכשרה טכנית-מקצועית. ככול שהסטודנטים ערים יותר לעובדה זו, כן קטניס הסיכוייס שיבחרו בלימודי תורת המחשב. עם זאת, עדיין יש היוס היצע גדול למדיי של עבודות בתחוס מדע המחשב, והשכר שמציעים לבוגריס גבוה. סקר שפורסם בביטאון של אחת האוניברסיטאות בארה"ב, מצביע דווקא על צמיחה בדרישה למומחי מחשביס בשוק התעסוקה, בשיעור של ארבעה אחוזים ב-1990. ומגמה כוו צפויה להימשך בעשור הנוכחי. >9 מה בגליון הבא: חדש חדיש ומחושב ₪ התפתחות התוכנה - לאן? ₪ מדור חדש - עצות שימושיות: רכישת מחשב צעד ראשון ₪ תקשורת מחשבים בחינוך מאת ד''ר ברברה קורשן מאוה/ב ₪ מה לעשות! לעשות ג'בוי ₪ כל מה שרצית לדעת על המודם ₪ זה רעלון תוכניות ב: 1/000, 6, , 4516 ועוד... ₪ שאר המדורים הקבועים ועוד ועוד... הקרובה ישקיע מפעל הפיס כספים לצורך מחקר ופיתוח, ומשתתפי הכנס התבקשו להציע פרוייקטים חדשים לפיתוח לומדות ותוכנות לשימוש מערכת התינוך. השיא (41,889 בוגרים במדע המחשב ב-1986). בשנת 1990 ניכרה ירידה נוספת, בשיעור של כ-4000 תלמידים, לעומת 1989, ואילו ללימודי כלכלה ומנהל-עסקים, ומדעי החברה הביקוש הלך וגבר. 6> לדעתם של מומחים בתינוך =]- מ | יז = | 5-5 מ רה ב-|5ם|ם 8 ל ,- מה עועוה את חיירך הלמוחעובים קלים יותר? הירחון קתווטקותס6 6ק, בגיליון מאי 1991, מדווח על משאל שערך בין קוראיו, באמצעות פאקסימיליה. הקוראיס נתבקשו לציין, לפי דירוג כלשהו, מה הס הדברים שיעשו את עבודתס במחשב קלה ונוחה יותר, ומה הן ציפיותיהס לשנת | 1991, מבתינת ההתקדמות | של עולס המחשבים. מרבית הנשאלים דירגו במקוס ראשון את הסטנדרטיזציה בתוכנה ובחומרה - זוהי הציפייה הגדולה והחשובה ביותר. כפי שכתבו רבים, ייהחיים יהיו חלום, אס כל התוכנות יהיו תואמות ויבינו זו את זו.'י ההתייחסות לייחלונות" הייתה מגוונת. היו שביקשו יותר יישומיסם בתוכנת "יחלונות", ובעיקר יותר יישומים זולים או יישומים מסוג 6זג שש6זגת8. רבים ציינו שהס מצפים לשיפור תוכנת הייחלונות" על מנת שיהיה אפשר להפעילה גם במחשבים בעלי זיכרון קטן או בינוני. לגבי מערכת ההפעלה, ציינו רביס שיש צורך בשינוי דרמטי יותר - היה ראוי להפוך את תוכנת החלונות למערכת הפעלה סטנדרטית. אחד הנשאלים כתב: ‏ "יש לבטל את כל הפקודות ולעבור למערכת הפעלה של תפריטים וסימנים. הרשו לי בכך לזרוק את ספר הפקודות בן 100 העמודים.י לנשאלים היו ציפיות רבות מבחינת הקלות של הפעלת התוכנות. בין שאר הדבריסם הס ציינו את הצורך בשיפור הדוקומנטציה. חשוב שההדרכה תהיה טובה יותר וספרי ההדרכה וההוראות יהיו כתובים בשפה ברורה, טבעית ופשוטה. רביסם מהנשאלים ביקשו לבטל את ההגנות !!! הציפייה למחירים נמוכים יותר הייתה השנייה בדירוג, אחרי הסטנדרטיזציה. רבים ציינו שמחירי המערכות המבוססות על טכנולוגיית 386 או 486 הם גבוהים, בלי כל יחס, ויש להורידס בהקדם. ובתחוס חידושי הטכנולוגיה, שימו לב, היו כמה משאלות: להוזיל את מחירי מדפסות הלייזר הצבעוניות; לצאת עס מחשבים ניידים, קלים יותר, ובעלי צבעיס טוביס יותר; לאפשר זיהוי קולות; לשפר את התקשורת הבין-מחשבית ועוד. ואמנם, אפשר לציין שעולס המחשבים צועד בכיוון הציפיות האלה; הולכים לקראת מערכת הפעלה של ייחלונות", לקראת הוזלה נוספת של מחירים, והלואי שגסם בתחוס התוכנה והחומרה תהיה יותר סטנדרטיזציה. תוכנת פשספאוש ועתיד מלערכת ההפעלה 05/2 תוכנת 5שספאזש ועתיד מערכת ההפעלה 005/2) מאז שחברת מיקרוסופט התחילה בשיווק תוכנת ה-5 אוססא1אי גרסה 3, לפני כשנה, הולכים וקטנים הסיכויים שמערכת ההפעלה 2 תחליף את הייסוס הזקויי 5. דיווח בנושא זה אפשת לקרוא בירחון קתווטקותס6) 6ק (מאי1991). מומחה למערכות הפעלה מציין שהייתה זאת טעות לחשוב, שמערכת ההפעלה 05/2 תחליף את 05 כל כך מהר. תוכנת ה-5שספא] הביאה את מערכת ההפעלה הוותיקה 05 לדרגה כזאת שהיא בעלת פוטנציאל גבוה יותר ממערכת 52) המקווית. חברת מיקרסופט כבר הכריזה על גרסת 5אוססאזאו חדשה (-32 5אוס6תג/ 01), והיא תופץ בשנת 3. המומחה טוען שמערכת ההפעלה 205 המבוססת על תוכנת ה-%5שספא1ו תהיה סטנדרטית בשנים הקרובות. עד כה נמכרו כ-300,000 (שלוש מאות אלף) עותקים של מערכת ההפעלה 025/2) לעומת 3 מיליון(!!!) עותקיס של תוכנת 5וססאזו. הגרסה החדישה 1 פוססאזאו עונה לציפיות רבות של המשתמשים: היא רבה מהר יותר, עובדת טוב יותר ברשת, מכילה מערכת משופרת לניהול קבצים, ויש לה מערכת חדישה של פונטים איכותיים. נוסף לכל אלה, מעריכים המומחים, שעל סמך הגרסה החדשה: סד 3.1 5/צכאס א /ו, יפותחו מאות יישומים, והסם ישולבו בתוכנות שונות. ובינתיים, חברת מיקרוסופט ממשיכה לפתתח את מערכת ה-205 ובקרוב תוכרז מערכת 0 005, שתהיה גרסה מהירה יותר ותתפוס מעט מאוד מזיכרון המחשב. החברה גם עובדת על גרסה 6.0, שתתמוך בתקשורת בעזרת מתקניס שונים, כגון: !א0א-6, טייפיס דיסקים אופטים ועוד. ייחברות וא8] ומיקרוסופט ימשיכו להתחרות ביניהן על מערכת ההפעלה העתידית" - מסכם כותב המאמר - ייולכן כל אחד צריך לסמוך על האינסטינקטיס של עצמו. אם אתה משתמש ב-05/2, כדאי שתרכוש יישומיס של מערכת זאת, ואל תחליף אותה; אבל אס יש לך מערכת הפעלה של 005ם, אז כדאי למהר ולרכוש 5/וככואז/צ, כדי שתוכל ליהנות מכל היתרונות של עבודה בחלונות ובסביבה המאפשרת הרבה משימות. >9 מעוניין לפרסס מודעהז כל המודעות במדור זה מתפרסמות חינס לחברי המועדון הממוחשב של מחשביסם וכיף. שלח את מודעתך מודפסת או בכתב יד ברור. המודעה חייבת להיות קצרה, לא נוכל לפרסס מודעות ארוכות מדלי. וְירוּסוּ מחסן הקבצים המהפכני סוף מכת הוירוסים. = באמצעות וירוסוף+וירוסן- תפתור את בעיות הוירוסים במחשב משחקים לפ'תוח החשיבה עשונ חעווב ולהעוב: התוכנה לפיתוה ההשי'בה 6 תקליטוניס+ספר לתלמידים מצטיינים ואוהבי משחקי חשיבה מכיתות גי (עד יייב) פותחו עייי מוריס ממכון ויצמן 2 משחק'ס מרתקים לכתות א'-1/ 0 הזמנות: ניתן לקבל את התוכנות לנסיון!!! כיונים - הוצאה לאור בע"מ רח' האחים טרבם 53 רחובות 76488 טל' 456234, 087454589 פקס' 08-7462834 וכן להחליף משחקים,תוכנות,רעיונות וכוי בטל.06-339531 - ויטלי נחשון רוש אדס מומחה במעבד 88180 לשפת אסמבלר - טל,08-413950 לבקש את אוהד יטות לגמור את כל משחקי הקינג קווסט (1,23;4;5) המהדורה החדשה ביותר הנמצאת בשוק האמריקאי. לקבלת פרטיס כתוב או התקשר לאיתי ארנון: אסאא זג זז שעג 58 א 3005 6 (;ץ, 2 00שאאאצש טלפון: 00-1-2158961870 עוניין במודס פשוט מאוד משומש או חדש+תוכנה סבירה לטיפול במודס עד 200 שייח. לפנות בכתב לכתובת : אייל אקלימי שמקין 4 חיפה מיקוד 34750 או בטל, - 04-341063 מבצע מיוחד לחברי המועדון הממוחשב והמנויים של מחשבים וכיף הפתע את חבריך ושלח להם עוד היום מנוי במתנה. כתוב הקדשה מיוחדת על גבי הספח המצורף כאן, ואנו נצרף אותה לחוברת הראשונה שנשלח לחברך. אתה נותן מתנה וחברך נהנה מהעיתן ומחברות במועדון במשך שנה שלמה. מי שישלח שתי מתנות, יקבל מתנה מיוחדת ממחשבים וכיף - תוכנה משחקית של חברת אוטופיה. הזדרז ושלח עוד היום את הספח עם התשלום, פי הכתובת: *"מחשבים וכיף" חברת אחיעם בע*מ ת.ד. 5 ת ו ...יי יי יי ו ו ו זי = 29 ₪ 69 35 65 9 3 3 ₪ (המשך מעמי 6) הערה: אני כבר יודע את קוד ה- 4861 של המקשים הבאים בדוס : =0 , ףזאת = 13 , מקש רווח = 32 אני מקווה שתענו לשאלתי . אסף גז | לכבוד אסף גז שמחנו לקבל את מכתבך ומתנצלים על האיחור במשלוח התשובה אליך. לגבי שאלתך על קוד ה-4501 להלן התשובה: כשלוחצים על מקש כלשהו נוצרים שני קודים: האחד הוא 45611 והאחר - 8 יש מקשים שאפשר לגלות את הקוד שלהם באמצעות 002%א 564 ולא על ידי ח450. למקשי 748 ו-340%587405 יש 5011 מתאים: 745=3 ו- -540% 8 למקשים 511177 ו-/6191 אין קוד 4501 אלא כתובת מוגדרת בתוך הזיכרון. ה-4501 של 41.1 אינו 0 כי אין ז[450 מתאים ל-11. כאן הדין כמו 5171 ו 1ד. ל-₪50 ו-% יש מסססא50. כשיש צירוף של 41/7 או,6191 עם מקש אחר, נוצר 605א564 של הצירוף. מידע נוסף תוכל למצוא בספרים העוסקיס בתכנות מתקדס בסיוע 5סכ. שאלותיך מעידות על רמת ידע גבוהה מאוד בתכנות ובמחשבים: נשמח לקבל ממך אחת מהתכניות שאתה מכין או שאלות ורעיונות נוספים. אני מאוד נהנה מהחוברת שאתם ‏ מוציאיסם מבחינת הכתיבה והחומר. אך אני חושב שיהיו קוראים או קוראיס המשאילים את החוברת לחבריס שירצו לדעת מחירי מחשב מפני שאין להם. מחשב. לכן אני מציע לערוך טבלה שתיראה כך: סוג המחשב | מחיר > עיקרי : ציוד נוסף - = זג 0 תפה ל מדפסת 1000 שייח = מקוס מכירה זא תל אביב דיסק קשיתח 200 אשמח אם תיענו לבקשתי. אלכס לד לאלכס שלום, | קיבלנו את הצעתך ואנו נשקול אם וכיצד לבצע אותה. עס זאת, כדאי לזכור שמגוון סוגי המחשבים והמחירים שלהם הוא כה רחב, שמשימה כפי שאתה מציע תהיה מאוד מסובכת. ובכל זאת, תודה עבור הצעתך. יוף-7)). לכבוד מחשבים וכיף. אניי מאוד אוהב את פינת ייזה רעיוןיי ומשת מש בתוכנות שמוצעות שם, אך דבר אחד חטר לי להבנה של התוכנה. אני מקליד תכנית בפסקל, אך כמי שלא יודע פסקל אני מקליד אותה בלי להבין את הפקודות הבסיסיות. אני בטוח שלעוד הרבה ילדים יש את אותה הבעיה. ההצעה שלי היא שתפרסמו סדרות מאמרים אשר יקנו לקוראים ידע בסיסיבתכנות ולאו דווקא בפסקל, אלא בכל שפה או מחולל יישומים שנוהגים להשתמש בהס. לאיר גלר יאיר גלר קיבלנו את מכתבך ושמחנו לשמוע שאתה נהנה מהעיתון ומפינת ייזה רעיומי. בעיתוננו, אנחנו מפרסמים תכניות בשפות שונות, עסם ואת קשה ללמד תכנות באמצעות העיתון. ובכל ואת נבדוק את הצעתך וננסה לפרסם פרקים מיוחדים כדי. שקוראינו יוכלו ללמוד משהו מתורת התכנות בשפת פסקל או על מחוללי יישומים. לכבוד מערכת מחשבים וכיף אני נער המשתמש במחשבים וקורא את עיתונכם. אני בכיתה טי, בן 14.5 וגר ברמת 1 | ראשית, אני מוכרח לשבח אתכם על הרעיון והיזמה להוציא עיתון מיוחד בנושא מחשבים לנוער. בארץ יש אלפי צעירים משתמשי מחשבים אישיים, ואני אחד מהם. וכעת בזכות עיתונכם אנו יכולים . להחליף מידע, ליצור קשר בינינו ולהתעדכןבנושא המחשבים באר ובעולס. | | אני מעוניין להקים סניף של המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף לרמת גווסביבותיה. המועדון ייצור קשר עס צעירים משתמשי מחשבים ועם קוראי מחשבים וכיף ברמת גן, יאפשר החלפת תוכנות ומשחקים (תוכנות ציבוריות), החלפת ידע והתעדכנות בתכנות ועוד. לדעתי, כדאי להוסיף לעיתון יותר עמודי צבע, אך גם בלעדיהס הוא ראוי לשבח. בנוסף לכך הייתי מעוניין להיות כתב צעיר ן של מחשבים וכיף. אמיר גולדרט אמיר גולדרט. נהנינו מאוד לקרוא את מכתבך, ותודה על מחמאותיך. אנו נקבל בברכה חברים חדשים שיצטרפו למועדון הממוחשב ויירשמו כמנויים.על : עיתוננו. כמו כן נשמח לסייע לך בהקמת סניף של המועדון הממוחשב ברמת גן, וכאשר הוא יוקם נעביר אליכם את רשימת מנויי העיתון באזורכם. אנא התקשר אלינו לשם תיאוס הפעילות. אנו מקבלים בברכה גסם את הצעתך להיות כתב צעיר, ומציעים שתשלח אלינו + כתבה בנושא שתבתר. אנו נבחן את . הכתבה ואס היא תימצא מתאימה, ננסה לשלב אותה בגיליון הקרוב. (₪ ₪9 2 ?9 ₪ 9 ₪98 ₪ לכבוד מערכת מחשבים וכיף יש לי כמה בעיות עיקריות עס המחשב, אודה לכס אס תעזרו לי בפתרונן. א. לא מזמן קניתי דיסק קשיח והוא חובר למחשב שבבית. לאחר שקניתי אותו ניגשתי אל המחשבהכנסתי דיסקט דוס והפעלתי את המחשב. הופיעה ההודעה /, הקשתי <6 כדי להגיע לדיסק הקשיח ואילו המחשב הודיע ש ייהוא לא יודע מה זה דיסק קשיחיי. ניסיתי הרבה דבריס ושוס דבר לא הצליח, מה לעשות! ב. ניסיתי לבנות תוכנת קוד סודי בביסיק אך גיליתי שתמיד אפשר ללחוץ על המקשים 6781+6 ולצאת מהתוכנית ולראות את הקוד. מה אפשר לעשות נגד זה! אקלימי אייל אייל אקלימי שמחנו לקבל את מכתבך, ואנו מברכיס אותך לוגל הצטופותך לקבוצת בעלי המחשבים. תתחדש ותיהנה! לגבי שאלתך בעניין הדיסק הקשיח, אנו משעוים כי הדיסק הקשיח לא היה מפורמט. עם זאת, החנות שבה קנית את המחשב חייבת להיות אחראית למחשב ולדיסק שהתקינו לך, והס צריכים להדריך אותך בנושא. בנושא הקוד הסודי, כל דבר סודי הוא למעשה לא סודי עבור מי שהכין אותו. כנגד מי שרוצה לפרוץ, אפשר לשיס את הפקודה ב-5צ105:א60, אבל לא תמיד הפקודה הזאת מוצלחת. כדאי שתעיין בחוברת 2 של מחשביס וכיף, בתכניות הדנות בנושא הצפנה. בברכה מחשבים וכיף 2 ₪ = אני חיילת בת 19 ואני מאוד נהנית לקרוא את עיתונכס. מה-1 במאי אני מחפשת את העיתון החדש ואני לא מוצאת אותו בכל חנויות סטימצקי שבהן ביררתי. הייתי מעוניינת מאוד לקבל מכס תגובה בנושא. הייתי מעוניינת לקבל גם את הפרטיס לגבי הספרייה הממוחשבת. ולסיכוס, מקווה לראות את העיתון החדש (לחודשים מאי-יוני). מהקוראת הנאמנה שירת שלוס רב לך שירה! שמחנו לקרוא שאת נהנית מקריאת העיתון. את מחשבים וכיף ניתן למצוא כיוס בכל חנויות סטימצקי וכן במאות דוכני עיתוניס שקשוריס לרשת זאת. גיליון 3, לחודשים מאי - יונערשום עליו מרץ 1991) הופיע בסוף חודש אפריל. גיליון 4, יופיע בסוף חודש יוני. באותו גיליון תוכלי למצוא פרטים על ספריית התוכנה הציבורית של מחשבים וכיף. נשמח שתמשיכי לשמור על קשר אתנו גסם בעתיד. אני קורא חדש של העיתון וחושב שהוא עיתון המחשבים הכי טוב בעולס. יש לי כמה בקשות : 1. האס תוכלו להפוך לירחון! לחכות חודשייס זה הרבה זמן! 2. בגליון 3 היתה תוכנית בבייסיק, כתבתי אותה במחשב ונהנתי מאוד. האס תוכלו לפרסם תכנית כזו אך עס מנגינה של נוער שוליים למשלו 3 האס אתם יכולים להגדיל את מספר עמודי העיתון! בתודה דודו כהן שמחנו לקבל את מכתבך, ותודה עבור המחמאות. התכנית ששלחת אלינו נחמדה מאוד אך היא קצרה מדיי לפרסום. בעתיד נשתדל לפרסם עוד מנגינות, אבל בינתייסם כדאי שאתה בעצמך תנסה להכין תכנית שתנגן את השירים של ינוער שוליים". לגבי שאלתך על הגדלת מספר עמודי העיתון, אנחנו שמחים לציין כי מאז הגיליון הראשון הגדלנו כמעט פי שתייס את מספר עמודי העיתון. כמו כן אנו מקוויס שבעתיד יופיע העיתון מדי חודש בחודשו (ולא כדו-ירחון), כמובן, אס התנאיס הכספיים יאפשרו זאת. לכבוד 4 *<. מר בנימין פיינשטיין עורך מחשבים וכיף הנדון: בול פגיעה - חלק בי שלוס רב, באחד הימים הראתי לנציג המערכת שלכס איך בלילות הסקאדים, יחיפשתי דרך משעשעת להעביר את הזמניי. כיוון שהבעיות בהן עסקתי, ביחס לתכנית ייבול פגיעהיי נראו משמעותיות, החליטתם לפרסם את התיקוניסם המנומקים שלי ב -יימחשבים וכיף". באותו הרגע ביקשתי להראות את התיקוניסם למומחה לתכנות, כי אני חובבן מוחלט בעניני תכנות. שכחה! פיזור דעת רגעי! לא הראתם למומחה. כך קרה שהתפרסמו הפתרונות שלי לבעיות, ללא בחינה מקצועית, וכתוצאה מכך: א. לקוראים הצעירים הוצגו פתרונות העלוליסם בהתלט להיות פחות מאופטימליים ואפילו נוגדיסם את גישת המוריס לתכנות. ב. נוצר הרושם שאני מציג את עצמי כמומחה לתכנות. לדעתי, דברים אלה אינס מייצגים את כוונות המערכת. אודה לך אס תפרסם מכתב זה בעתון על מנת להעמיד את הדברים על דיוקם. ובינתייס קבל נא את ברכותי על העיתון היפה והמעניין. עמוס דרייפוס. לכבוד פרופ' עמוס דריפוס הננו מתנצלים על אי ההבנה שחלה בטיפול בכתבה שלך, שנבעה כנראה מהלת בהבאת החומר לדפוס. אנו מודיסם לך מאוד עבור הרעיונות שאתה תורס לעיתוננו ואנו מקוויס שנמשיך לשתף פעולה עמך גם בעתיד. בברכה בני פיינשטייץ עורך ''מחשבים וכיף' 9 *' * ₪) -* ;%4 0 |79 חתום עכשיו על מנוי שנתי וחברות ] במועדון הממוחשב של "מחשבים וכיף" ותקבל את העיתון מדי חודשיים ‏ יש'וות ביתן תוכנות ציבורית, מפגשים מעניינים ארציים ואזורים. הזדרז ושלח את טופס ההרשמה עוד היום ותהנה מכל ההטבות. יו ו כ ור וו הור הו הו וו הוה לכבוד מחשבים וכיף חברת אחיעם ת.ד. 675 רחובות ן ן ן ו השס המלא: . הכתובת: ן ו ן | א / רחוב מסי היישוב המיקוד ;/, !ו % ₪ - טלפון ו ו ו ו : ו ו : ו | הגיל מנוי מגליון מסי ן ברשותי מחשב מסוג ן גודל זכרון ו | ו ו ו ו ו ו ו ו ו , /י*"%>* /% סוג הכונן/יס (למחשב קטן/גדול) דיסק קשיח (כן/לא) ברשותי מדפסת (כן/לא) (למחוק את המיותר) סוג המדפסת ותוצרתה בביתי משתמשיס במחשב בעיקר ל- 1 )2 3 מצייב שיק בסך תשלוס באמצעות כרטיס אשראי: ויזה / דיינרס / ישראכרט / אשמורת (מחק את המיותר) שס בעל הכרטיס + מס. תעודת זהות ּ ר טלפון ן מספר כרטיס בתוקף עד תאריך סך הכל לחיוב לפקודת אחיעם בעיימ ",ו = ו ל פר חתימת המזמין (הכרחית) * ניתן להזמין טלפונית באמצעות כרטיס אשראי . /ן 1 , > ץן 2 <ו 3 .0 - 4 !-28) = ו ' . 2% . - אוש א - א <)! ',!- 2 בו 42 וכ ו ו שר 7 ו א 4 ו / | 0-4 , ל -%% 0 א-ש | סא וב 4 שר ו יל ה = !1 0 7 2 == ]יק 2 * ו ה ל .)= ו ק'ז יי 12 ה 7 > דע .= 1 2 <> 4 / ו-), = 9 2 = :7 =,. - - 4% א ור - ץ % "= 2 רד כ ל 2% ןה -/0 1271/47 4 29 !ה 7 וא ]2 וא 6 לאו/ א חול המועד סוכות תשנ"ב 5 בספטמבר 91' כפר המכב'יה רמת גן| חגיגה לכל בעלי המחשבים בארץ! תצוגה מרהיבה של מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה, לומדה, משחקי מחשב, ועוד הרבה הפתעות; מבצעי מכירה מיוחדים יתקיימו בזמן היריד. היריד מיועד לכל בעלי המחשבים ולכל אלה המעוניינים לקנות מחשבים בעתיד. תתקיים תצוגה מיוחדת של תוכנות ציבוריות שפותחו בארץ ובעולם. במקביל ליריד יתקיימו סדנאות וקורסים בנושאים האלה: * למידה בסיוע מחשב, ציש במיטב הלומדות במקצועות * כל מה שרצית לדעת על קניית מתמטיקה ואנגלית מחשב ולא העזת לשאול!! (הרצאה, הדגמה והתנסות) (הרצאה והדגמה - 3 שעות) * תקשורת מחשבים ו ב---- | ש א הכר את 08 - מו הסדנה 5 לרכוש מודס מערכת ההפעלת של המחשב! 6 :-. == כל מה שחייבים לדעת על מנת לייעל כ בהנחה מיוחדת. את העבודה במחשב. (הרצאה וסדנה - 6 שעות) * וירוסיים עליך! * הכר את המחשב! כיצד להימנע ממכת הווירוסיסז לאחר הפדנתיתוכל לוההקות. (הרצאה והדגמה - 3 שעות) 7 - המה שלך 9 ו . למשתתפי הסדנה יינתנו הנחות מיוחדות ברכישת תוכנת אנטי-וירוס. * למד לעבוד במעבד תמלילים \ (4 שעות סדנה) סדנה ייחודית מוגבלת ל-12 משתתפים. לימוד ותרגול של תוכנה מרהיבה ומרתקת; , מיועדת לכל מי שרוצה להתחיל לעבוד מתאימה לילדים מכיתה ג' ומעלה. במעבד תמלילים מחר בבוקר. (הסדנה מוגבלת ל-40 משתתפים.) [בבבובובויציבוב וברי רצי בב גיב יביב בי ב בב גיב ב בצ ב בב יצ ב בנ יב ב ב ב ב ב ב ב ג ציב ב בב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב בב ב ב רב ב בב ב ב בב ב בביב ב ברב ב ב ברב ב ב ברב בב בב בב בב בבב בנ נב נ ינב בנ בנ נמ סננ בב ב ב מארגני התערוכה ביריד: מארגני היריד: מרים מלץ - ארגון תערוכות בע"מ | מחשבים וכיף חברת אחיעם בע"מ ה' באייר 30, תל-אביב 62998 ת"ד 675 רחובות טלפון: 03-210180 03-265598 טלפון: 08-470270 פאקס : 03-6956963 פאקס : 08-491902 7 7/7/20 משחקים... תיכנות... לימוד... וכל השאר... סל המוצרים המגוון שלנו למחשבי 0 יאפשר לך להנות עוד ועוד מהמחשב שלך. בין השאר תוכל: | ₪ לשחק באחד ממשחקי מחשבת שיציתו את דמיונך. ₪ | ללמוד לתכנת ולפתח משחקים בכוחות עצמך, בעזרת הסידרה המפורסמת של מחשבת וללמוד שס 84510 ו-05ם, בשיטת הלימוד העצמי. ₪ | ליצור סרטי אנימציה, לצייר ולהלחין בעזרת אחד המחוללים היצירתיים של מחשבת, שגם ילמדו אותך כיצד לעשות זאת. וזאת רק רשימה חלקית... * 8 "יי ₪ ללך יר שי . מעוניין בפרטים נוספים! צלצל לטלפון: 03-5400465 תכנון, הפקה והפצה: חברת "אחיעם" שרותי ייעוץ בע"מ ת.ד. 675 רחובות טל. 08-470270 פקס. 2051 דד /08-491902