כרטיסי ברכה לראש השנה של חברת דיגיטל ישראל

OCR (הסבר)
ה | | הולבים על פתוח: העיסל > ה . הולכים על פתות. הציטול: = +; ו שה יפו בה ההםץ ופא צקקגת 1 + 2 2 2 שי 2 + 1 9 . . דרוה איש * ור ירי 1 0 אש ב שי שי . . | מו ה