מחשבים ניידים של דיגיטל – פרסומות בעיתון

OCR (הסבר)
ניצח כמעט בכל תחרות אפשרית. המחשבים הניידים של דיגיטל, ממשפחת 6ו0א111, נחשבים כיום למובילים בתחוס המחשבים הניידים. זכה כמעט בכל פרס אפשרי ה-6ו0א:8 וכה במבתנים רבים ביניהם מבתני "העינוי" והביצועים של פתנועקם 600 6ק | 1 + 8 7 במ סי בחר במ קט המור אשומ" מובילן" 6 רינל מוח שובי לפ הנייד של דיגיטל. המחשב הנייד, עטור הפרסים, מאופיין בטכנולוגיה מתקדמת הכוללת: ₪ מיגוון מעבדי פנטיום ₪ וכרון של 1618 ניתן להרחבה עד 80/18 ₪ מערכת מולטימדיה סטריאו הכוללת רמקולים פנימיים ומיקרופון ₪ מעבד גרפי מהיר 128 ביט ₪ התקן ספומס6 הכולל גם 60%12 וגם כונן דיסקטים ₪ מסך "12.1 צבעוני ₪ מערכת הפעלה תלונות 95 או חלונות דא ₪ תקשורת אינפרארד מהירה ₪ 7:6%286 ₪ מבחר סוללות המאפשרות עבודה ממושכת ₪ ועוד אופציות רבות. גם המחיר אפשרי. החל מ: 9,950 ש"ח* (כולל מע"מ) למחשב עם מעבד פנטיום 133 ומעלה, דיסק 1.44 גיגה לפחות ומסך ג5/6. הגיע הזמן שגם לך יהיה מחשב נייד. עכשיו, כשהמחיר אפשרי, אתה יכול להרשות לעצמך את ה-6וסאוז1 של דיגיטל ומכאן כבר הכל אפשרי. * המחיר חושב לפי 3.4151 שייח, הכמות מוגבלת. הכל אפשרי מפיצים מורשים ₪ צפון: מיקרוליין מערכות מחשביס בעיימ, חיפה. טל. ₪04-8721125 מרכז: טי.פי.אמ, יהוד. טל. 03-6321888. מפיצי משנה: רדיקס, מושב חמד. טל. 03-9606350; 0₪14, ראשלייצ. טל. 03-9611850 ₪ ירושלים: קומפיובית בעיימ, ירושלים. טל. 02-6796131. מפיץ משנה: אבא מערכות מחשבים בעיימ, ירושלים. טל. 02-6256326 ₪ דרום: משובית (1987) בעיימ, עומר. טל. 07-6467770. מפיץ משנה: מם.זזת מחשבים, אילת. טל. 07-6373716. ם! > 2 ₪5 ב = ב ב | דיגיטל גאה להציג בפניך פריצת דרך עולמית - 0 018 066א111 - מחשב נישא ייחודי המשלב מסך ענק ועוצמת מיחשוב של מחשב שולחני במארז קומפקטי להפליא, בעל מידות מהפכניות - 2.5 קייג ועובי של 3 ס"מ - 0 הזוס סאוו מאפשר [)] משקל - 25 ק"ג 99 | 4 לך להנות ללא פשרות 0 / / 8 וללא מגבלות מיתרונות | מסך 14.1 אינץ של: מסך 04א ענק - 14.1 אינץ' ברזולוציה 768א10248. כונן מי חשב קשיח 3.268, מעבד פנטיום רב שמחשב ישא יי כל 2[ 71 2171 טסופו יכיל מסו בעלות אורך חיים מקסימלי. כל כך גדול. 60-80 במהירות 20א ויכולת ייחנדית להפעלה מלאה של דא 5ס6חוא. מיד עם צאתו לשוק. זכה 2000 1188 11106 לשבחים מקצועיים (רק אנחנו.) ולציון של 5 כוכבים ממגזין המחשבים היוקרת: - פחטקומס6 56, והוגדר כמחשב הנישא הקל, הנוח והטוב בעולם. 2000 01683 06או₪ מוצע לך כעת במחיר אטרקטיבי במיוחד. פנה כבר עכשיו למפיא ‏ * המורשה של דיגיטל הקרוב אליך, כדי שלא תיאלא להתפשר כשאתה עובד מחוא למשרד. הכל אפשרי טכ סו ןופלט ב את ור" "יד וגל טל 5 8[.00:ן3.0|51א600תוש. א א//:קוות סוסא)ו וכוו9ו0 "חפל ובנ 46 ספוט וזו ו 0 01 בהזו יווק שז ₪ 15 "47| 5או0ח\ . הטו)הזרקהס") [וה] )0 %זברת11006 ג | 3118 חב %5זבוח9%ת) 4את916וק 1 זה והטזחשל] 6 1000 5%!6ה1 [16ח] סאר הסנובוסקחט") ההימחוקוטף [ב1וק0 01 45זבוח06כזו :תב 6)טא11 מב סקט .21)217/81] 196 .121017781 . מסוובזסקךוט") המשאחוקונים [בזוקוכן 651997 מִפַיציָּם מורשים - צפון: מיקרוליין מערכות מחשביס בעיימ, חיפה. טלי 04-8721152. מרכז: טי.פי.אמ, יהוד, טלי 03-6321666. מפיץ משנה: רדיקס, מושב חמד, טלי 03-9606350. ירושלים: קומפיובית בעיימ, ירושלים, טלי 02-6796131. מפיץ משנה: אבא מערכפות מחשבים בע"מ, ירושלים, טל' 02-6256326. דרום: משובית (1987) בע"מ, עומר, טל' 07-6467770. מפיף משנה: פעזת מהשביס, אילת. טל' 07-6373714. דיגיטל גאה להציג בפניך פריצת דרך עולמית - 0 הז!1/ 016א111 - מחשב נישא ייחודי המשלב מסך ענק ועוצמת מיחשוב של מחשב שולחני במארז קומפקטי להפליא, בעל מידות מהפכניות - 2.5 קייג ועובי של 3 ס"מ בלבד. + 0 תאז]1(1 11/8046 מאפשר 1 לך להנות ללא פשרות ר₪ - 2 7 , וללא מגבלות מיתרונות / ₪ : ו של: מסך 0א ענק - 14.1 אינץ' ברזולוציה 768א1024. כונן מי חשב קשיח 3.208, מעבד פנטיוס רב שמחשב נישא ה כל 2[ 27] 7121 זפ גשה יכיל מסך בעלות אורך חיים מקסימלי. כל כ 7172 אס פחוות נא ויכולת ייחודית להפעלה מלאה של דא %שס6חגל. מיד עס צאתו לשוק זכה 2000 עו 066א/11 לשבחיס מקצועיים (רק אנ].) ולציון של 5 כוכביס ממגזין המחשביס היוקרתי - קתוזטקוח00 6ק, והוגדר כמחשב הנישא הקל, הנותח והטוב בעולס. 2000 01/8 016א:11 מוצע לך כעת במחיר אטרקטיבי במיוחד. פנה כבר עכשיו למפיצ. * המורשה של דיגיטל הקרוב אליך, כדי שלא 0 תיאלא להתפשר כשאתה עובד מחו למשרד. הכל אפשרי הט םינוטופל ם" "ב אית:ר" "ד"ליגיכ ט ל": 058 ][8/ו8ו0.:ש60תוש. שטאש//:קוות = ו מסך ענק "14.1 ליויאר הום 55פ סוטטס ) 70071מ;2 0 רשגו תש%ג:ק-ח ג 15 207 17050 הסנבש קוה -) |%6ח1 )6 ננהד-נאיט 4 3 1312 55ב 5784ר-ששזז (10שלוגקדו שוב וי ות כב וק( 4%ח1 | %ח] 1% קוה ר) ההזי :0812 ב4:בנח-% בש חתפ 11006 ביג הכ .121617741 1.5 121001 ה-אזמאאקמיר) אההטהקן 1 [בוקאכן 10 0 מפיציס מורשים - צפון: מיקרוליין מערכות מחשביס בע"מ, חיפה. טלי 04-8721125. מרכז: טי.פי.אמ, יהוד, טלי 03-6321666. מפיץ משנה: רדיקס, מושב חמד, טלי 03-9606350. ירושלים: קומפיובית בע"מ, ירושלים, טלי 02-6796131. מפיץ משנה: אבא מערכות מחשבים בע"מ, ירושלים, טל' 02-6256326. דרום: משובית (19%87) בע"מ, עומר, טל' 07-6467770. מפי משנה: ממות מתשבים, אילת. טלי 07-6373714.