להספיק הרבה יותר עם דיגיטל – מבצע הכרות DECscheduler

DECscheduler מתזמן, מריץ ומבצע מעקב אטומטי על משימות ניהול מערכת כדוגמת גיבוי ותחזוקת קבצים, וכן כל העבודות הכרוכות בתפעול היישומים.

OCR (הסבר)
למ 705% 1 להספיק הרבה יותר ..עם דיניטל עשרככ‎ 0 0 . (א1.4) אזסאז6] ב6ז !1.003 0 . (א ש) אזסשוו6] ב6ז, 66ו . - אתה, *ותר מכולם, מודע לעובדה ש''זמן הוא כסף''. עם ז0:5560601116: 12 להרצה אוטומטית של עבודות תפעול חוזרות, תוכל להספיק הרבה יותר עבודה בפחות זמן. אנשי הַתפעול ופיתוח המערכות באירגונך מקדישים חלק ניכר מזמנס לביצוע חוזר של משימות שיגרתיות הכרוכות בניהול המערכת והפעלת יישומים. 3 הינה מערכת ניהול עבודות מבוזרת המאפשרת לבצע מרבית פעילויות אלו בצורה אוטומטית, ובכך מאפשרת לצוות העובדים לנצל את זמנס וכישוריהם למשימות חשובות יותר. בנוסף לכך מסללע ז12120056661116 לשפר את ביצועי המערכת ולנצל טוב יותר את משאבי המיחשוב, בכך שהוא מאפשר שליטה מרכזית על תפעול היישומים בארגון. 6 מתזמן, מריץ ומבצע מעקב אוטומטי על משימות ניהול מערכת כדוגמת גיבוי ותתזוקת קבצים, וכן כל העבודות הכרוכות בתפעול היישומים. התועלת הרבה ביותר מתקבלת בהרצת יישומי מכלול מורכבים החוזריס על עצמם כדוגמת : שכר, ניהול **צור, תכנון משאביס ומאזניס כספיים. יחד עם מוצרי ניהול רשתות מקומיות ורחבות של חברת דיגיטל, ניתן לתזמן עבודות לריצה במחשב מקומי ובמחשבים מרוחקים, כולל תלות בין עבודות הרצות במחשבים שונים. תכונות עיקריות ₪ תיזמון וביצוע אוטומטי של עבודות. ₪ הגדרת תלויות בין עבודות שונות על פני רשת תקשורת מקומית ורחבה. ₪ ביצוע אוטומטי של איזון עומסיס במתחשבים שוניס ב-ז010516 8 /. ₪ הפעלה חוזרת והמשך ביצוע מהשלב הנוכתל של עבודה לאחר נפילה (88651811). ₪ העברה אוטומטית להמשך ביצוע עבודה לאחר נפילה במחשב אחר ב-60105161 /. ₪ רישוס מלא של אירועים, קבלת דיוותי מצב והתראות שונות. ₪ ממשקים מגוונים: ממשק פקודות, ממשק גרפי מבוסס 5או60ת1שש:1236 וממשק קריאה מתוך לישומים. ז110566006 משמש לתיזמון עבודות מורכבות בכ-600 אתרים פנימיים של דיגיטל ברחבי העולס. אנו משתמשים בו להפעלה אוטומטית של עבודות ניהול מערכת וכן לביצוע חוזר של משימות הכרוכות בעבודתך השוטפת. נצל את הידע והניסיון שלנו ותוכל להספיק הרבה יותר... עס ז12505660₪[16 של דיגיטל. מ וו 9 5 8 7 6 8 5 4 8 0 >> 0 6 0 ו 0 + 0 א 0 - 0 א 0 >> 0 0 0 5 0 | 0 0 0 % מחירון 0 2 9 8 0 מו ₪0 ם 1-9 .06 | אזסמוא םה 4-4 צ-0 .0 / גזספוא 3 5 70 3 ]א מקאד אגף השיווק 291/2.5%