מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגיות המידע – קטלוג יולי 90 עד יוני 91

OCR (הסבר)
מ | מהכז להתמחות והעשרה בטבנולוגית המירע" = = ]| קטלוג יולי ספ עד יני 91 -ין.. ברוכים הבאים למרכז ההדרכה של דיגיטל ישראל מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגית המידע לקוח נכבד, הנך מחזיק בידך את קטלוג הקורסים לשנת 1990/1991. קטלוג זה הינו מקיף וכולל מגוון רחב של קורסים בתכניות הדרכה שונות, אשר ינתנו במסגרת כתתית במרכז ההדרכה, וכן תכנית ולוח זמנים המכסים את החודשים יולי 1990 ועד דצמבר 1990. כדי לאפשר תכנון טוב יותר, בקרה, והענות מירבית לדרישות לקוחותינו, אנונפרסם את לוח הזמנים למחצית השנה השניה (ינואר 1991 עד יוני 1991) במועד מאוחר יותר וכך להתאים את התכנית לצרכי הלקוחות. השנה אנו מכריזים על חידוש שבא בעקבות בקשות והצעות לקוחות. אנו נתחיל להכשיר אנשים במסלולים שונים הקשורים בפעילותם בארגון ולהעניק תעודה מסכמת על פי מסלול ההכשרה שעבר התלמיד במסגרת הקורסים שלנו. הפרטים למסגרת זאת בתוך הקטלוג הזה. אנו מאוד שמחים לבשר ללקוחותינו על התרחבות המרכז והמעבר לבנין חדש, אשר מאפשר לנו את הרחבת מגוון הקורסים המוצעים בסביבה אקדמית נאותה, באוירה נעימה ובאיכות גבוהה. אגף ההדרכה ימשיך להציע קורסים מוזמנים - סטנדרטים ותפורים על פי דרישה הן במרכז שלנו והן במתקני הלקוח. אנו נעביר קורסים מיוחדים ויחודיים מעבר למופיע בקטלוג כדי להתאים עצמנו בזמן אמת לשינויים המתרחשים ולמוצרים הנרכשים. נשמח לשבת עם כל אחד ולסייע בבנית תכנית הדרכה לכל הרמות בארגון ובבחירת מסלול הכשרה הולם. אגף ההדרכה של דיגיטל ישראל מציע גם סדרה רחבה של קורסים ללמוד עצמי איכותיים, עם כל היתרונות שבשיטת לימוד זאת. להוצאה לאור של חברתנו 28885 1א/01017, מתוספים ספרים חדשים אשר מכבדים כל מדף במשרד, בספריה ובבית. נשמח להעביר לכם הקטלוגים ללימוד עצמי ולספרי 78855 010171 כבקשתכם במידה ולא הגיע עדיין לידכם. אנו מאחלים שנה נוספת של לימוד פורה ומעניין. בברכה, עמנואל פרץ, מנהל אגף ההדרכה רמררז ההדררה ורסים במרכז ההדרכה הקורסים המאורגנים ע"י אגף ההדרכה מתקיימים בין השעות 9:00-16:00. כל קורס מתועד, והספרות המלווה את החניך בזמן הקורס, תסייע בידוגם בעת השימוש במערכת תאור של כל קורס נמצא בעמודים הבאים, כאשר התאור כולל: - תאור כללי - למי הקורס מיועד ונושאיו העיקריים. - דרישות מוקדמות - ידע קודם הדרוש בכדי להשתתף הקורס. ם - אותם ישיג בוגר הקורס. בהזב - משך הקורס. ז הקורסים נערכים במרכז ההדרכה, הנמצא ברח' משכית 19 (בית קורקס), אזור התעשיה הרצליה. בניונו חברת דוגוטל - אוזור התעשיה הרצליה 1. בנין קארו 2. בנון רוגובין 3. מחסנו *אדרת" 4. קורקס. סדרי ההרשמה ההרשמה לקורסים תעשה בכתב ורצוי לשלחה בפקסימיליה. דוגמא לטופס ההרשמה מופיע בדף הבא. ניתן להזמין מקום לקורס בטלפון, אך מקום זה יישמר מספר ימים בלבד, עד להגעת הרשמה בכתב. כתובתנו: דיגיטל ת.ד. 2033 הרצליה, 46120 טלפון: 0527593373 פקס: 0527542530 אין לבוא לקורס אלא אם התקיימו התנאים הבאים: א. ההשתתפות אושרה ע"י מרכז ההדרכה דיגיטל. ניתן לודא זאת גם טלפונית. ב. התלמיד קיים את כל הדרישות המוקדמות כפי שמופיעות בתאור הקורס. ג. התקבלה התחייבות בכתב מן הלקוח בדבר התשלום עבור הקורס. על ביטול ההרשמה יש להודיע למרכז להדרכה מוקדם ככל האפשר. ביטול הרשמה לא יחוייב בתשלום אם נעשה לפחות שבוע ימים לפני תחילת הקורס. קורס שמספר הנרשמים אליו מועט, עשוי להתבטל. כמו כן ייתכנו ביטולים או דחיות של קורסים מסיבות אשר אינן תלויות בנו. במקרה של קורס מלא, הנרשמים הנוספים ייכנסו רשימת המתנה. ביום ה' שלפני תחילת הקורס, ניתן להתקשר למרכז ההדרכה ולבדוק מי מרשימת הממתינים נכנס לקורס. מנסיון פעילותנו במרכז ההדרכה, אנו ממליצים להרשם לקורסים מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח מקום בקורס ובמועד המתאים לכם. המעוניינים להוועץ בנושאי הרשמה לקורס, מידת ההתאמה של הנרשם לקורס מסויים, דרישות מוקדמות, היקף הנושאים הנלמדים בו וכיו"ב, מוזמנים לשוחח עם מדריכי מרכז ההדרכה. אל: דיגיטל - מרכז ההדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 ל - 27 ?- ברצוני לרשום את שם מלא באנגלית) שם מלא בעברית) לקורס קוד הקורס ו ו שיתקיים בין התאריכים אנו מאשרים כי המועמדים שלנו עומדים בדרישות המוקדמות של הקורסים להם נרשמו. תאריך: ת.ז. ם א אנו מתחייבים לשלם את עלות הקורס כנגד המצאת חשבונית. ב א הקורס הינועל חשבון רכישת מחשב א. מספר אנו יודעים כי אם ברצוננו לשנות את מועד הקורס עלינו להודיע לפחות שבוע מראש, חתימה וחותמת בתובת למשלוח חשבונית מיקוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הכניו הפפ מערכות 18א/] אא" . מערכות א01181 ביה"ס לרשתות ותקשורת מערכות ניהול מידע משרד ממוחשב תחנות עבודה הנדסת תוכנה עמוד שם הקורס תרשים מערכות פואץ/אג;) . : 6 אםז5צ5 פאצ/אגל > 8 פא . םס פאץ/אג ל .- . 1 סא אוא60 סאא וחווד 5 זו סא ]60% סאג פמזד ונדט פואץ/אגש > | דאםוא 0 אגא אםד5צ5 פאץ/אגש .- 1 דא6 65 אגא אםזצ5 פאץ/א ג .. 8 ץצ 500 וא 55 פוא - ו אא אגא א 55 61058 אאש .- ב כ אא אגא פסא וא תס- תתל אמד55 ואג 01 1 םת פא 011112180 5 0 0/0 = כו 5 ד 6ואל ₪11112880 רת מש כ | םתס סאה 06 1 15 אדא א 08-ב 1 , דא א אהא צתסואוא :זז 15האתפדאז טאצ 5 סתסאה לכא סאג 0 .- ב 1 6אזאא 003 אםד5צ5 :זז את או 65 10000 = = ]ו ו 5 500 זפ אס ו 00 6 פפסאא שא - ב מערכות 6 /א ג אגאץ ו( ךא אאא פאצ/אגץ ]א זו דאםוא 0 אגא 5אצ/אץ ו מסאהגאאסיאת? סאוו דט אצ | פמט ד 6אזל וט פא | סאד א ן זו זג אאפזאו פצצ/אגצ פמזדו וד סאג 1 פא 60 פאצ/אאץ וא5515 | זאמוא 0 אגא פאצ/אגץ ]א ו פא אא אס * אגתזתסץ 80406 | | 6 סטסאא צס אצ אס טא פאז 7 פא)/אגצ ו 5 ל 5אצ/אצ דוו סאג אס |א 5151 פוא אגא אצ אסוד שויה אאא 00גץ אצ א 7 77---- 0 0 לצ משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מבהיר מושגים ועקרונות פעולה של מערכת הפעלה פוא תחת ארכיטקטורת ה-אגץ. ו הקורס סוקר את השיטות בעזרתן מנוהלים ומחולקים משאבי המערכת, באופן יעיל, בין משתמשים רבים: תזמון ה-2800855 ניהול הזכרון, תקשורת בין 5, הקצאת משאבי המערכת. הקורס הינו רקע חיוני וחשוב לתכניתנים, זנהלי מערכת ומשתמשים, המתכננים להשתתף בקורסים מתקדמים יותר במערכת פואץ/אגש. 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו קורס בסיסי זה מלמד את המיומנויות הדרושות לשימוש במערכת אגַסאסו1א ובמערכת ההפעלה פואץ. הקורס מיועד למשתמשי קצה ומפעילים שאינם מפתחי תוכנה, במערכת אגסאסווא. | קורס זה מיועד לספק כלים בסיסיים משתמשי אג680ו1א. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ חומרת ותוכנת ה-אג0א6זו. ₪ יצירה וניהול של קבצים ר%פן08ד)אוס. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מרכיבי חומרת ה-אג). מאפייני ארכיטקטורת ה-אץ. ניהול 280655 ניהול זכרון. תקשורת ותאום בין 80085585?. דרישות מתקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = |פסאג]א]א60 ₪ פפודו ]דט פוג/א ג . ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ שימוש בשמות לוגיים ובסימבולים כדי להתאים סביבת עבודה. ₪ פונקציות בסיסיות בניהול מערכת. דרישות מוקדמות הקורס מתוכנן עבור משתמשים אשר אינם מכירים תכונות ב-9)אץ. נסיון קודם במחשבי מיקרו (6?) או בתכנות אינטראקטיבי יועיל לבאים לקורס זה. ועדום עם השלמת הקורס יכיר המשתמש: ₪ את חומרת אוסאסווא. דחו וא 5 פוא לתאר את מרכיבי החמרה/תכנה במחשבי ה-אגץ. לאפיין את ארכיטקטורת ה-אא+: זכרון וירטואלי, סוגי נתונים, אופני מיעון ופקודות ה-אג/. לתאר ניהול זכרון: תרגום כתובות, 6אוקל ג /5, 6אז6י, וזכרון משותף. לתאר ניהול 806885?: מבני נתונים, יצירה ביטול, ומצבי ה-2806855. תקשורת ותאום בין 280005865: מנגנונים שונים הקיימים במערכת ההפעלה 8ואץ. א יצירה ואחזקה של קבצים. אירגון והגנה על קבצים. שמוש במדיה ניידת (דיסקטים וקלטות). תפירת סביבת העבודה. תפקידי ניהול בסיסיים, נוהלי גבוי קבצים. העלאה והורדה של מערכת ה-אצסאסוו. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס למפעילי מחשב אגץ, המאפשר לבצע פונקציות הפעלה במערכת 8 אע בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ זיהוי רכיבי חומרה ותוכנה במערכת אע = שימוש בשפת ההפעלה ו6, כדי להתקשר עם מערכת 8וא%/א/ = שימוש בפקודות ובתוכניות שירות, כדי לבצע תחזוקה ומטלות תקופתיות ₪ טיפול בציוד היקפי של מערכת %/ 0 משך הקורס : חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור בללו קורס בסיסי למשתמשי פ!וא+/א), הבא סייע להשתמש במערכת באופן יעיל. הקורס מתאר את הסביבה של מערכת 5 ומלמד כיצד להשתמש בשפת הפקודות של פוא/ (.261), בתוכניות- השירות ובהתקנים העומדים לרשות משתמשים כלליים. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = יצירה וניהול של קבצים ר85ן0ד6תאוס. ₪ שימוש בשמות לוגיים וב-8015א51, כדי לתפור סביבת עבודה. דרישות מוקדמות על מנת להפיק תועלת מירבית מקורס זה על המשתתפים להיות: ₪ בעלי ידע בסיסי בתחום המחשבים ₪ בעלי נסיון במערכת מחשב יעדים עם השלמת הקורס יהיו המפעילים מסוגלים: = לזהות את רכיבי מערכת המחשב 5'אץ/אגץ, כולל חומרה ותוכנה = להשתמש בשפת הפקודות של פואץ = כתיבה ושימוש בקבצי-פקודות. דרישות מוקדמות כדי להפיק תועלת מירבית מהקורס, על המשתתפים להיות: = בעלינסיון במערכת מחשב. ₪= בעליידע בשפה עילית, ונסיון בכתיבת תוכניות. ועדים בסיומו של הקורס יוכלו המשתתפים סז תתקס פאץ/אגצ (061), כדי להתקשר עם מערכת 5אץ/א ג להשתמש בפקודות מערכת ותוכניות שירות המבקרות תיפקוד מערכת: לפקח על התנהגות המערכת, להתקשר עם משתמשים, לתפעל תורים, להוריד/להעלות את המערכת, לבצע מטלות תקופתיות כגבוי קבצים לטפל במערכת 8וא/אג/: לתפעל ציוד היקפי, הכנת שטח איחסון להשתמש בגישת פתרון בעיות בתגובה לשגיאות 1 5 אגא 60 סאג פמדח דדש פוא להשתמש ביעילות במערכת פוא//אגץ ולבצע את הפעולות הבאות על ידי הקשת פקודות בעבודה אינטראקטיבית: לתפור את סביבת העבודה באמצעות 0 ליצור ולפקח על קבצי-פקודות, עבודות אצווה 84108 ועבודות הדפסה. להריץ תוכניות שנכתבו בשפה עילית. להתקשר עם משתמשים אחרים במערכת. להפיק מידע על פוא באמצעות המחשב ומתוך הספרות. 00 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו הקורס מיועד למשתמשר %15//א ג הרחבה ובהבנה עמוקה של תוכניות שרות ופקודות במערכת ההפעלה 8 כדי להעשיר את סביבת העבודה של משתמשי המערכת. הקורס יספק מידע חיוני לתוכניתים ומנהלי מערכות, אך הוא מיועד למשתמשים מנוסים. המעוניינים ב בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ מרכיבי ה-00655א. ₪ הרחבה על 5118015 ושימוש ב-10%8ד6את 16161 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבורה: ו תאור כללי קורס טבני לעוסקים בניהול המשאבים ובביצועים של מערכת פואץ/אג. הקורס בא לספק ידע הדרוש לניהול, תחזוקה והרחבה של מערכת 8ואץ/א ג כך שתעמוד ברמת הביצועים, האמינות והאבטחה המתאימה לצרכי המקום. כמו כן, הקורס מיועד למשתמשים מנוסים, המעוניינים להעמיק בהבנת מערכת ההפעלה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ ניהול משאבי המערכת. = התקנה ועדבון של המערכת ומוצריה. = פיקוח על ביצועי המערכת. מערכות א סאג 60% סאג פמזד דט פואט/אגל ₪ כתיבת 0600855אץ סאג אוא60 דרישות מוקדמות 0 על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או 0 בעלי ידע מקביל): : ְ - בשגיאות - | 5סאג/אוא60 סאג פפזדו וודט פואצ/אגאץ : ו אות ולפחות שלושה חודשי עבודה במערכת - קינון פרוצדורות ההפעלה פואץ. - פרוצדורות רקורסיביות - סברוטינות ועדים = תכונות מתקדמות של פ/ם. ל 5 תכונות מתקדמות של ז עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ שימוש ב-058 לעיצוב הדפסות. ₪ יצירה ושימוש בטבלאות שמות לוגיים. ₪ שימוש ויישום של 1.1815 55801 ₪ יצירה ושימוש בספריות ?861 ₪ אופציות הגנה על קבצים. = שימוש בכלי מניפולציה על קבצים: תוא 0 56 סא החוס. ₪= להבין ולתפעל ביעילות את תוכניות השרות הסטנדרטיות במערכת. ₪ להכיר את מגוון האפשרויות בכתיבת קבצי פקודות, תוך טיפול בשגיאות. התאים ביעילות את סביבת העבודה לכל משתמש במערכת. 1 דא אהא ואמד5ץ5 פו/ אש דרישות מוקדמות = לבצע גיבוי ופעולות אבטחה ותחזוקה על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או נוספות. בעלי ידע מקביל): = להתקין ולעדכן מערכת פואץ ומוצריה, ₪ ] פ5סאג1אא60 ₪ פפזדו וודט פואצ/ א = לזהות בעיות פוטנציאליות במערכת ולפחות שלושה חודשי התנסות (חומרה או תוכנה). ב = לפקח על פעילות המערכת ולהבטיח ו/אגץ. שביעות רצון מביצועי המערכת. = בעלי נסיון קודם בניהול המערכת יפיקו את מלוא התועלת מהקורס. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ להגדיר משתמשים במערכת. ₪ להגיב לבקשות משתמשים לסייע בעבודתם. 12 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללי הקורס מיועד למנהלי מערכת מחשב מנוסים. קורס זה משתמש בגישה של פתרון בעיות, כדי ללמד מנהלי מערכות מחשב מנוסים נושאים מתקדמים, אשר יסייעו בידיהם לנהל את מערכת ה- פואץ/א ;אע לאורך זמן. קל מרחיב את הנושאים של קורס ניהול מערכת 5א/א ג דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | או אגא אמד5צ5 פואצ/אש ולפחות שנת התנסות בנהול מערכת א 0 משך הקורס : שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס מתאר את השיטות ומבני הנתונים, המשמשים כדי לישם את אמצעי האבטחה של מערכת ההפעלה פואץ בגרסה 5.2 ומעלה. השיטות והמבנים כוללים שיפורים בבקרת ביצוע אז1/00, הגנה על קבצים, פריבילגיות של פוא 856 101175 ואד צ5, ₪101 280088 00888 5 א דא60, סאוהושטג. רחאט550, ושיטות דווח. יוסברו פקודות 061, תוכנות שרות ו-1588/1088א51518 המתייחסים לפקוח, בקרה ודווח בנושא האבטחה במערכות. בקורס יתואר ה-זופט 5 55 החדש, וכן ידונו השיטות לפקוח על נסיונות לפריצה של בטחון במערכת. הקורס מיועד למנהלי מערכות, מתכנתים ומנהלי פרויקטים. ז דאם]אתסה א את ז5צ5 פאצ/אהץ ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לכתוב קבצי פקודות, המשתמשים בפקודות 01 וב-פאסודסאטת 16/1אם 1 כדי לבצע מטלות תקופתיות של ניהול המערכת. = לתפור את סביבת .001 למשתמשי המערכת תוך שימוש בטבלאות 011, טקסטים של ש1פא, טבלאות של שמות- לוגיים עבור אפליקציות ספציפיות וכן חשבונות 64211/8. ₪ להגדיר מושגים ב-8ואץ, זכרון וירטואלי 616 ,6אזקק האופ ,6 5011 להגדיר את מושגי 15-11 ר-5אח, הקשורים לנושאי ניהול מערכת, לניהול דיסקים וקבצים. שימוש בפקודות ותוכנות השרות של 5א)/אגש, כדי להפיק מידע על משאבי חומרה ותוכנה, לאבחן בעיות הקשורות למשאבים אלה. להכיר בתופעות הקשורות למספר בעיות תוכנה, ולנקוט בפעולה המתאימה לפתרון בעיות אלה. טי דצ פוא דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = [5סאג)אוא60 סאג פמוהוודט פואצ/אגע = | 6 אגא 5151 פואצ/אגע = | פמתטדגמת פוא סאזלועודט וכן נסיון של חצי שנה לפחות בנהול מערכת ואג ועדום עם סיום הקורס, יהיו המשתתפים מסוגלים: = להבין את הנוהלים וסכנות האבטחה. = ליישם את שיטות האבטחה של בקרת ססמאות ו-א1.061 = לפקח על גישה מקומית ומרוחקת אל מערכת אגא מן למנוע ממשתמשים להפיק מידע חסוי באמצעות נקוי הדיסקים לפקח על הגישה לקבצים ולמבנים אחרים במערכת. ליצור ולתחזק: 601011818 400955 101785 551% להשתמש ב-6אוו טג 5500 5, כדי לפקח ולנתח גישות אל קבצים, שמוש ב-001, 5א001/, פדאטסואפוש/פדאשסוא, שנויים ב-ג0, ופריצות למערכת. להשתמש בפקודות .₪01 המתאימות תוכנות שרות של 8וא/ האר 558/1088/אד515, הדרושים כדי ליישם ולתחזק פרוצדורות בקרת אבטחה. לפקח על הגישה אל מערכת ו מערכות 76/ ג 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללי קורס למנהלי מערכות פוא/אגץ, המתאר שיטת עבודה יעילה, באשר משתפים מספר מחשבי אגץ באמצעות ערוץ 61 מהיר (0105188-אג 83550 61) או באמצעות ד אד 05 1ס-א ג מתג .1 100). בין הנושאים הנלמדים בקורס: = תכנון ובניה של 6105158-א גץ. = ניהול של 05158 01-אגץ. ₪ רכיבי חומרה ותוכנה של אש 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו קורס מתקדם זה מלמד את המיומנויות הדרושות לזהות, להבין ולפתור בעיות של ביצועים, באפליקציות המתבצעות תחת פוא/אגץ. הקורס מיועד לדון בבעיות ביצוע אמיתיות ואקטואליות, וגם לספק מסגרת בללית לטפל בהם. הקורס מסביר את האלגוריתמים ש-8ואץ משתמשים בהם לניהול הזכרון, 6א7461, אק ג\5 וכן 0א5015001.1. בין הנושאים הנלמדים בקורס: . ₪ ניהול זכרון ב-פוא/אגץ. ₪ זאפואדפטנס ג ז50 סאזאאסעו סודגואסדטג. ₪ 6א5050011 070 פואג /אאץ. ₪ 50881 1/0 פוא/ אגץ. או דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ ] דאם]א 0 אגא ואת 51 צ5 פוא)/אג ובעלי נסיון של חצי שנה לפחות בניהול מערכת פוא%/אץ. ועדים עם סיום הקורס, המשתמשים יבינן: ₪ מהי משמעות מושג ה-61/08768-אצ ₪ 60105 לא ₪ יסודות ט6א]אטך פואא. ₪ שיטות איבחון לבעיות בביצועי המערכת. ₪ צךו דט 8סדאסוא. ₪ סקירת כלים נוספים לניתוח ביצועים, כגון |איפ ו- גק). דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות מתכנתי מערכות או מנהלי מערכת שיש להם שנת נסיון אחת בניהול מערכת פוא+/אש וכן להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | דא8]א 0 אגא |אפד 55 פוא/א גץ. (לפחות חצי שנה לאחר הקורס). ₪ רצוי שליטה בשפת תיכנות אחת הנתמבת ב-8ואצ/אג/. 14 אה ]א וא 551 0518 [6/אגאצ מה התפקיד של כל רכיב חומרה ותוכנה ב-88ד01/05-א/). לבחורולתכנן את סביבת ה-0108788-א). את התהליך הדרוש לבניה ולהוספת מערכות לתוך 61/05188-א/. לבצע פעולות ניהול. להוסיף ולנתק צמתים ודיסקים ממערכת 8%ד61.08-א). להבין כיצד לאתר ולפתור בעיות א דאוסאגו א וס וו דפ פואל/ אל המשתתפים יפיקו את מלוא התועלת בקורס זה באם הם יהיו בוגרי או אא וא ד3צ5 פואצ/א הש. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: לתאר בעיות ביצוע יסודיות כלליות. להסביר את המכניזמים ש-8ואץ/אגץ משתמש בהם לשם ניהול הזכרון, 5050116 60, ניהול תת מערכת 0 לנצל ביעילות את תוכניות השרות הסטנדרטיות של 8!וא/ כדי לצפות ולפקח על ביצוע המערכת. לתאר איך לזהות, לבודד ולפתור בעיות בביצועים. ה-/-/-/-/-/-/-/ְ 0-02[ ו | 6 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללי קורס לתכניתנים מנוסים, הזקוקים לגישה ולאמצעים תלויי-מערכת פואץ/אגץ. הקורס מתוכנן ללמד נוהלי קריאה ל- 5 ואמ ד צ5, אא, שגרות מד 5 ץצ אמ -תואד-אטת וכלים אחרים, כדי 1 הנהת פוא סאזק חדט ₪ | סא 60 סאא פזדו דט פואט/אגצ ועבודה מעשית של שלושה חודשים לפחות תחת מערכת ההפעלה פאצ/אץ. שליטה באחת השפות הבאות: .501 ,8516 ,8060 ,6 .60801 להריץ אפליקציות מסחריות ומדעיות. אאז סי בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ו ₪ נהליקריאה לשרותי מערכת. 0 : = תקשורת וסנכרון בין 780085565. 7 ו ה מבנה וגישה לקבצים. = להשתמש במשאבים הכלולים = שיתוף של נתונים וקוד בין משתמשים. ל = לבחור ולקרוא ל-5/51%/558/1608 כדי דרישות מוקדמות לבצע בקשות: , 9 המוז יצירת א61.0841.550110, יצירה 4 ה היות בוגרי הקורס (או וניהול של 280085585, סנכרון ארועים בעלי ידע מקביל): בתוך ובין 280608585, ביצוע 0 /1, שימוש ב-451 ובשמות לוגיים. משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו הקורס מיועד למתכנתי אפליקציות מנוסים ומהנדסי תוכנה, אחראים לתכנון ויישום של אפליקציות תוכנה, הדורשות שימוש במאפייני 5 ויישום מודולרי של מספר גדול של פרוצדורות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = תת-מערכת קלט/פלט (5אא, 010, 07 ). = קאהסאגד5 זו 00 ג וטססוא פואץ. ₪ ניהול מסכים בשימוש ספרית 8%16. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | פמתטדת פ/ו 6אז2ועודט ובעלי נסיון של 6 חודשים לפחות בשימוש בכלים ובידע שנרכש בקורס. = ידע בשפות 6 או אד 0?. ועדים: עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לכתוב פרוצדורות שישיגו ביצועים גבוהים ע"י שימוש במאפייני 8/5 או 0 = להשתמש במאפיינים של רוטינות 5/0 ליישום ממשקים בין המשתמש והאפליקציה. 5 = לבחור ולקרוא ל-58801055/אד5/5 ולשגרות מ-188/8%/-8!אוד-א0א כדי לשלוט ב-1/0 למסופים ולהתקנים | אחרים. = ליצור ולהשתמש בכלים לתקשורת בין 5 ותאום זמנים. = להשתמש באופציות ה-8אא].1 ליצירת 465/אז אופטימלי. ]גת אל 6אזל דט לבצע שימוש יעיל בזכרון בזמן ריצה ע"י שימוש ב-.911 וב-/א5+518 8 לתאר את הסטנדרטים לתכנון מודולרי ב-פ!או ולתכנן כתיבת קוד מודולרי. לכתוב אפליקציות לתוך סביבת המשתמש ע"י שימוש ב- סאג ואאסס, דח דט 585408 צהוודט אסדתאותמפ וה- חוודש קוסוז. לכתוב פרוצדורות שישתמשו ביתרונות של 1ג1פאז פ!אץ. מערכות א 3 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו הקורס נועד להעניק הבנה מעמיקה במרכיבים השונים של 18 או לכל מי שמתעניין באלגוריתמים ובמבני הנתונים אותם מפעילה המערכת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ רמות עדיפות ופסיקה (דקט8פדא]). ₪ מבנינתונים של ה-2800755. ₪ פרמטרים של א5/505 והשפעתם על 65 ₪ סנכרון בין המאורעות במערכת. | 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו קורס המשך לקורס 151גאאפזאז פוא. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ יישום 2800685558 של המערכת. הפעלת 65ג1או. ניהול זכרון במערכת פ!אץ. תת מערכת קלט-פלט. סנכרון בין 280605585. הרצה של קוד מוגן. 5 יצירה ומחיקה של פ85ַסא2. 1288 האג ?ואט וא5+51. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | 1085 5וא 6א21 וודט. ₪ 8 550101 ₪0 )גוא פואץ/אג. ועדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לתאר את התוכן, השימוש וקשרי גומלין של רכיבים ומבני נתונים נבחרים במערכת 8וא/א/. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 1 15 אחפדאו פואצ. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לנהל בצורה נכונה את השימוש בזכרון בעת התכנות ב-8וא/. = לתאריצירה, הפעלה וביטול של 5 גואו. 16 ופוס סאג 6א8א יוא 1 5 1 א אדא פואל ₪ לתאר כיצד משתמשת מערכת 8וא/ בכלים שונים, כדי לבחור כיצד לשרת את הארועים השונים במערכת. לתאר כיצד פרמטרים של א5+805 משפיעים על שליטת פ!וא במשאבי המערכת. לנפות תקלות במערכת תוך שימוש ב-508. זאו אגא צאסואמו זז 15 אדא ואל | ואג סאג 0/ז לתאר את מבני הנתונים ורכיבי מערכת 1/0. לתאר את השינויים שהוכנסו בליבת מערכת 8ואץ כדי להתאימה לתמיכה בסביבה של 06885085אק-זד וטוא 6 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללי קורס זה מהווה המש לקורס 1 15אאטזאז ונועד להעניק הבנה עמוקה בנושאים הקשורים בכתיבת קוד מוגן. יתאפשר תרגול מעשי בכתיבת 6 מססוא [טאתטא ו-אמדחאש - אפפ א בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ שגרות נבחרות של פוא החשובות למתכנת מערכת פואץ. ₪= כללים ואזהרות לכתיבת קוד של פססוא ופאאפא ו- קז גבוה. 70 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור הקורס קורס זה מיועד למתכנתי מערכת 8!אץ, אשר צריכים לכתוב או לתמוך ב-68[/פ ואס הקורס ידון באירועים מבקשת ה-1/0 ועד להפעלת ה-תפ/1אפ ובחזרת הבקרה לתוכנית. הקורס עוסק בכתיבת אמטואס פסושפס ובשיבוצו במערכת וכן באריטקטורה של ה-1/0. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ פתתטך0 טא דגס 0/ו אא תק וא ד5צ5 :זז 5 זה חמ דא פוא ₪ הכנת |אמד5צ5 אמדהתאו פספט 85 ושבוצם במערכת. ₪ איך מוסיפים ל-פאג/אוא60 אמדתקתמדאז 60065א.1 ומשנים אותו. ₪ איך משנים את ה-דא810]אצ5 דטקדטס של פואץ. ₪ שימוש ב-504 וב-114מסא לצרכי 6 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = | 15 אתםדאו פוא. ₪ 3550/01 60ג/א פוא/אגש. = 05א50000 0/] = 0 פד גץ [האסודק0ס סאג פמאוטסתת ו ₪ םאש הסה 0/ן. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים: = | 15האתמדאו פוא = ה8 55/9 הסוא פואצ/אגע 7 יעדים עם תום הקורס יוכל כל משתתף: = לשקול את המשמעויות של כתיבת קוד ב-פססוא זפאאפא ר- זקז גבוה. = להכין ולשבץ במערכת 0888 5 ואמד5צ5 אמדדוא. = להוסיף פקודות ל-.61. לתאר את סדר עבודתו של ד תק דא 05 הטסאג.ו סאגואואס6. = לשנות את ה-זאסו8ואצ5 דא1אק הרגיל של פ!אץ. = לתאר את הדרוש ליצור דט?ד0 זאסופואצ5 חדש. הת צזאכ ת6[ץמס פאץצ/אגט יעדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לזהות את מבנה הנתונים והרוטינות של פממצואס מסועמס. = להבין את סדר המאורעות המתרחשים במערכת משלב בקשת ה-1/0 ועד לסיומה. ₪= לכתוב 85פ/זאק פסועמק, להדר אותו, לבצע לו אאו/ ולשבץ אותו במערכת. ₪ לנפות שגיאות מ-85ש/61ק 65ושפכ ע"י שימוש ב-11מקא וב-524. מערכות 2/8 + 0 משך הקורס: ארבעה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מלמד לכתוב תוכניות בשפת האסמבלי 1680א/אג/. כן ידון הקורס בגישות לקבצים סדרתיים דרך 8%/5/אג/. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = פקודות ואופציות של האסמבלר 0 גא/אגץ. ₪ פורמט של פקודות 414680. + 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו קורס מבוא זה מלמד את השימוש בסט ההוראות של ה-(א806110דפא1 551 אגץ) א גט. * הקורס מלמד אופני מיעון (0055)א 6אז5פפאססג), הוראות לבצוע פעולות אריתמטיות, לוגיות, טפול במחרוזות. קורס זה חיונילתכנות בשפת אסמבלי 680ג1א/אגץ. בין הנושאים הנדונים בקורס זה: ₪ 0085 סאפפמתססג. אס סג וא. פקודות אִ5אא11 ומבנה פלט. זהוי וניפוי שגיאות. שימוש ב-8א8. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = ז50 אסדד6טמדפאז אגץ. ₪ הוראות לפעולות במספרים שלמים, נקודה צפה, מחרוזות. הוראות מחסנית, פרוצדורה וסברוטינה. ₪ פקודות מיוחדות. ₪ פיענוח שגיאות. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | 05אג00% ₪ פפזדו זדדט פואץ/א ץ. 55 6₪0ה// פואץ/אגש יעדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לכתוב תוכניות מתקדמות בשפת אסמבלי. = לתאר טכניקות שונות, הכוללות קודי התניה ושימוש בספריות, כדי ליישם תוכנה בשפת 0א0/א/אגץ. = להשתמש ב-8%8/אע לגישה לקבצים סדרתיים מתוך 4680/א/אג. 1 אס פאז אמ ועדים עם השלמת הקורס המשתתפים יהיו מסוגלים: = לקודד אלגוריתמים נבחרים. = לבחור באופני מיעון מתאימים. = להבין את התפקיד של הוראות מחסנית, סברוטינה ופרוצדורה. אצת משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס מקנה כלים לתכנות אג8ד09? וכולל למוד כללי תחביר ומבנה השפה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מבנה תכנית אאד8סת. פתוח תכנית. כללי תחביר ופורמט של השפה. מבני נתונים קבועים ומשתנים. פעולות לוגיות ואריתמטיות. לולאות ספ. קלט/פלט עם ובלי פורמט. 0- צ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מיועד לאנשים המעונינים ללמוד את שפת פסקל וכן עבור מתכנתים המעונינים ללמוד מאפיינים מיוחדים של ה-4501? אגץ. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מחרוזות תווים ומספרים. לולאות. ביטויי התניה. פונקציות ופרוצדורות. מערכים ורשומות. = פונקציות ו-55אדד509800. = 7/0 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = 60051 ₪ פמדה ודד 8ות/<גץ. וכן מומלץ הקורס /א85%518!אץ/אגץ א. ארגון קבצים וצורות גישה. תכונות מיוחדות של השפה. מבני נתונים דינאמיים, בקרת זרימת התוכנית. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = !00/5 8 פמדח דט פואי/אגע מומלץ הקורס: אג5צ5ח/א אע 0 19 א אה ךס יעדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לכתוב תכנית בשפת אגד0 שתכיל: פעולת 0/ז לקבצים. - לולאות ₪0 - קריאה ל-85אדד509800 = להשתמש במבנים של השפה. 561 ועדים עם השלמת הקורס המשתתפים יהיו מסוגלים: = לכתוב תוכניות בשפת פסקל תוך שימוש בתכונות המיוחדות של א = לפתח תכנית משלב יצירת ה-500868 ועד הרצת התכנית. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מלמד לתכנת בשפת ס. הקורס בול לימוד כללי תחביר ומבנה של השפה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ פעולות לוגיות ואריתמטיות בשפת ס. ₪ משפטי בקרה - ץז 158ם-], 08 .= זאו = פונקציות. 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס ידון בכתיבת תכניות מתקדמות ב-6 תוך ניצול יתרונות השפה בתכנות ו5519%, שליטה על 280658 ותקשורת ביניהם. כמו כן ידון הקורס בשיטות בתיבה נכונות ב-6 תוך המנעות ממלכודות ושמירה על אסזדג2ואודק0 6005 צדו וופאדפס? של התכניות. יילמדו ויתורגלו תכניות 551 שונות ושיטות ליצירת ג הפדאז אגואטו נוח. מערכות 2/8 ₪ פוינטרים ו-5180010855. ₪ קלט/פלט. ₪ רוטינות ספריה סטנדרטיות. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): א 6 ₪ | 05אג/60%% 8 פפזדו זדדט פואו/א גש. מומלץ הקורס: /א818צ85!אץ/אאץ ו ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לתכנת בשפת 6 ולנצל את כל הנושאים הנלמדים בקורס. אאא אע 6 כסת6אגצכה בין הנושאים הנלמדים בקורס: ופד סל 05 סאג ו 280085 אפפ ודפם אס גסואטואואס6 6 זאג דקטאאפדאו סאג 15א510 אסוד?וואדץ0 וא סאק ואפ 08 00א 1 0 6 אז ג אמדאז אגואטו 6אזס ווטפ. 20 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | 5אג]או60% ₪ פמ וודט פואצ/אגע = שפת 6 + מס' חודשי נסיון (חובה) מומלץ הקורס: |אמדצ55|אץ/א א ו . ועדים עם השלמת הקורס ירכשו התלמידים הבנה ומיומנות בטכניקות תכנות מתקדמות בשפת 6 ושימושם להפקת תועלת מקטימלית. ה 42740 צם משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו קורס זה מלמד לתכנת בשפת ג וכולל לימוד כללי תחביר, מבנה ומאפייני התכנון של השפה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: פרוצדורות ו-46%/685? משפטי בקרה. 6 סאג אסודקסאם. א רוטינות קלט/פלט. אסוד ?]אס 6אצ5 סאג 6אזא8גד. תכונות מיוחדות ל-04 אג). דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | פסאג/א]א60 סאג פזה ודדש פואץ/אגש. ₪ מתאטד0ש התג ואמד5צ5 פוא/א אע (מומלץ) = שפת תכנות עילית כלשהי יועדים עם השלמת הקורס, המשתתפים יהיו מסוגלים: 21 א הסה לכתוב תוכניות בשפת גסג, כולל פרוצדורות, ,אסז1אסא01א/5, 5 ו-6א1א45ד. ₪ לזהות ולנפות שגיאות. = להשתמש ב-ו80684%ץ גפג אגש האוא ד תפ 1. לטפל בקבצים תוך שימוש במשפטי קלט/פלט עם ובלי ד/א0ת. להשתמש ב-185א840? לקריאת 5 55 ותוכניות הכתובות בשפות אחרות. מערכות 1 שם הקורס תרשים מערכות א[אזעט .> ו 605 א פזד וד אד 01/א ל 5 אא אגא אש 55 א 48/17 5 6 ואסאץ אזאדזט סאז?וזדט - סא אתסעודתא אזתזטט .> 24 אואזטט 6א]אאסא אצ סא21ו וו פוט אואזטט 8 ודו וט א )אוא60 מערכות 0113818 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס בסיסי למשתמשי אזפדוט/אגץ, הבא ללמר שימוש יעיל במערכת. הקורס מתאר את סביבת המערכת אופדוט/אגץ ומלמד את הפקודות והפרוצדורות הדרושות על מנת לפתח תוכניות ולהריצן, תוך שימוש בתוכניות שרות ובתקנים של המערכת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = יצירה וניהול של קבצים. הכרת פפקןק ו-5אמד וז. שימוש בתוכניות עריכה. כתיבת 5681718 .1 51181. משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו קורס זה מעניק גישה מעשית לניהול המשאבים והמשתמשים של מערכת הפעלה 32-אוַאז/1ט אשר רצה במחשב או, בין הנושאים הנלמדים בקורס: = ניהול משתמשים ומשאבים. = יצירת דו"חות מערכת = חחזוקה וגיבוי של קבצים. = להתקנת עדכוני מערכת ותכנה אופציונלית. = פיקוח על פעולת המערכת. 605 6 דח זדט אזאדז/אגצ דרישות מוקדמות כדי להפיק תועלת מירבית מהקורס, על המשתתפים להיות: = בעלינסיון במערכת מחשב. ₪= בעליידע בשפה עילית ונסיון בכתיבת תוכניות. . יעדים עם סיום הקורס יהיו המשתתפים 2 מסוגלים: אתא דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = 08אא60 א פוה וודט אואדוט/אגצ ‏ - * ולפחות שלושה חודשי התנסות בעבודה תחת מערכת ההפעלה אוחדוט/אגץ. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = להתקין תוכנת 32-א181וט באופן נכון ויעיל. 25 להבין את התחביר של פקודות אוַאד1 ולהשתמש בהן ביעילות. ליצור קבצים ולתחזק אותם. להתקשר למשתמשים אחרים במערכת א%ַ11789ע, וגם למשתמשים במערכת פואץ בעזרת .1 ג/א. לנהל יצירה וסיום של 7280088888 ולבנות פאז זפקוץ. לכתוב 0-51811.568171% תוך שימוש ב-אסוד דמ אק תמדא .1 0-51. הא אמצ א[תדט/אג ליצור חשבונות למשתמשים ולקבוצות, תוך מתן גישה משותפת לנתונים ואבטחת קבצים. לבנות מערכות ניהול קבצים כך שהגישה תהיה מהירה והשימוש בשטח דיסק יהיה יעיל. לגבות קבצים בצורה אינטראקטיבית או בעזרת 18ק511011.5081. להתקין תוכנה ב-1880108%פ הנכון ולכוונן ההרשאות, לקבלת ביצועים אופטימליים. לפקח על פעילות המערכת ולהבטיח שביעות רצון מביצועיה. ו 4 ער כוח / // 1 וו % ו ) ואס אודזש 6אזל דט משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללי בין הנושאים הנלמדים בקורס: דרישות מוקדמות קורס זה מיועד למתכנתים בשפת ס. : 0 על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או הקורס מלמד כיצד להשתמש ב-ואַזץ5 = = = ניהול קבצים. ידע מקביל): 65 ובספריות של א1א011 וגם של ו 5 010008 מערכות הפעלה אחרות המבוססות על ב ₪ 08אא]א60 8 פפזדו וודט אזאדוט/אגץ. ו ₪ סביבת ה-2800858. הקורס מכסה נושאים מתקדמים כמו ₪ הקצאת זכרון. ועדים 6 כ = תקשורת בין 06855א2. 055 וני נהלק בצים. . = עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים 0 ₪ ניהול 2800855 ו ו להשתמש ב או 1 , בספריית 0 7 0 ה-85א50880011 ובקריאות למערכת של מקב ב אואט, וכן לחבר פקודות ב -אזאט. : 4 9 ז : ₪ ו ₪ ₪ מא / ה 1 0 -- לש סאז סותא אזאדזט משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו ₪ התקנה ובניה של 24088 ע10 ₪1 ץ. ₪ דגס סד אסודסטססאדאז קורס זה מספק בלים מעשיים ויבולת ₪ תאו והפעלה של פדַסוַא8א₪ אסודסואטואואס6 לאתחל ולנהל תוכנות תקשורת במחשבי (888) אסוד.11גדפא1. = 05אגא00% ₪ פפזדו וודט אוחדוט/אגץ -- ₪ תאור והפעלה של 1881888 ₪ 68א/א ואמד5צ5 אזאדוט במו כן מתאר הקורס את התבונות 9 אסא המיוחדות של רשתות ב-0 אזאזוט. 0 ו הקורס מיועד למנהלי מערכת או ו הקורס מקנה ידע פרקטי ונסיון בהתקנה למתבנתים המעונינים להתקין ולנהל 0 : וניהול של תוכנות התקשרות האפשריות ו ₪ אתחול הקשר או דוט/א גל ושימוש בו במערכת 30 אואדוט. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: דרישות מוקדמות ₪ תאור, התקנה ובניה על רשת 167/12 . התקנה 7 על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 6 ביהייס לרשתות ותקשורת שם הקורט תרשים ביה"ס לרשתות ותקשורת תרשים ביה"ס לרשתות ותקשורת אד 6]אטואוא60 דגס סד אסוד6טססאדאו .- 6אאוא 006 אגצ - דטאססס .. ] דאם]א 0 אגא אהסעודםא - זז דאתואמ אהא אתסעותטא .. 5 ה א]ואתטד .- 2 (הַאכ) ו אאסאודם א ןוסוס - סאזאתסשודטא אזאדזט > | אא אם 5 5 350 א / 08 - אא 60תדא 6אז6 5 ד א6גק-251/אגש -- 5 1 וס >> 0-5 1 6וכ > 500 זמאס6סכ/אסעותטא > (א1) 5אס/ודטא המת 0641 - (אס!) אאס/וזטא 1ג וסוס ו זאו > 5 2 (8א8) 0 א ו אסא גכ 6אזא6 שופ ד אסא .- ביה"ס לרשתות ותקשורת תכנון וניהול פרוטוקולים מבואות ו *וייוויייי5555.++.+.... א אאא אחסעוז:א 6 אמא 0 אא אסא א 8 [01ופים 8 שסז/י גוא אסשזטא ו ]א אאסזטא וה ך+נה===ח 106 ו אאסצוזטא אס ]א אא תאז 6 אסזד6ואטואואס6 דג סד אסוז6טפסא דא דא 5 וכ אאסווטא י55.555955...... מחחתח--- 9 "5-5" - * -- - - -‏ "-".' .......'. 6 5אאון וכ אופא ו .........555588%% +5... ב קורסים שתאורם אינו מופיע בקטלוג ינתנו במשך השנה, ועליהם תבאנה הודעות נפרדות. מרכז הדרכה מרכז להתמחות והעשרה בטכנולוגית המידע. ו 6 | 8")] |16'8 (0'6 ו' ו' וו עב מממב--י- בצמכ הנ ינפב בגב אמצ 30 ממנצו-ב ננננ-צצוב מממא מסלולי הכשרה והשתלמות לקוח נכבד, בפגישותנו עם לקוחות ותלמידים במרכז, הועלו רעיונות להכשיר אנשים ברמות שונות, על פי עיסוקיהם בארגון בשטח מערכות וטכנולוגית המידע. כמות ומגוון הקורסים שאנו מציעים השנה מאפשרים לנו לבנות מסלולי הכשרה שבהם יתמחו לקוחותינו ואשר יתנו להם כלים לתפעול טוב יותר, יעיל ופורה של מערכות המחשוב שברשותם. תכניות הכשרה אלה נבנו בצורה מודולרית ומאפשרות גמישות מירבית. לכל מסלול מספר קורסי חובה וקורסי רשות, אשר בסיומו יקבל התלמיד תעודת גמר למסלול המתאים. לכל קורס נקודות צבירה כמוגדר בקטלוג ולכל מסלול מספר נקודות צבירה כמתואר בהגדרת המסלול. אין שום מגבלת זמן לסיום מסלול. כל תלמיד יצבור הנקודות בהתאם לקורסים שעבר אצלנו ומערכת מסד נתונים תעקוב אחר כל קורס וקורס שכל תלמיד יעבור. עדיי כל קורס עומד בפני עצמו והתלמיד יקבל תעודה בסיום הקורס. קורסי החובה לכל מסלול מוגדרים וקורסי הרשות הם כל קורס אחר שאינו חובה ומועבר במרכז שלנו. ללקוחות שעברו בעבר קורסים אצלנו, הצגת תעודת סיום הקורס תזכה אותו בנקודות צבירה בהתאם. אנו תקוה, ששיטה זאת אכן תביא להתמחות מקצועית במערכות שלנו, ונשמח מאד לקבל תגובותיכם ורעיונותיכם לפיתוח הרעיון ולהרחבתו. מסלול וס: ]עת - תם]ז/\ תססתעץ מתצוד50 פאץ/אגש נק' צבירה מס' קורס 1 0 ץצ 2 0-וא9790- ץצ 2 0-|א9776- ץצ נקודות צבירה חובה 5 נקודות צבירה רשות 2 סה"כ נקודות /7 שם קורס | סאג 60% 6 מז וודט פואץ/אגצ 1| פסאג 60% 86 מז זודט פואץ/אגצ 1 פתתטדץ פא סאזלוזודט מסלול 02: | 1 חש - אאואואג הת6סתץ תגאוד-50 פואצ/אגש נק' צבירה מס' קורס 2 0-וא773- ץצ 0 1 2-0 נקודות צבירה חובה 5 נקודות צבירה רשות* 2 סה"כנקודות 5 שם קורס ]1 פמתט דמ פוא סאולוודט ] דאםוא אגא אםז5צ5 פאץ/אהצ או 5 א * בקורסי רשות לקורס זה לא ילקחו בחשבון קורסי הרשות שנלקחו במסלול וס. מסלול 03: 1 - אפס אהא ואת ז5צ5 6אץ/אגצ נק' צבירה מס' קורס | שם קורס 1 0-. צם 1 דאץואם סאג וא וא ד5צ5 פואצ/אהצ 2 0 1 דאש]אם 0 אגא ואת ז5צ5 ואצ)/אאצ 1 0-ו פד צדא 56 וא ז5צ5 פוא סה"כ נקודות צבירה חובה 4 סה"כ נקודות צבירה רשות 5 סהזכ +-ורונ לוו" --- 7 מסלול 04: זל - הסג אגא וא 55 פואצ/אגש נק' צבירה מס' קורס | שם קורס 2 0.-. צ |אםז5צ5 |א)/א צ ךאם])אם6 אגא פסאג]אהס:א:ק 2 0 | זאםואם0האגוא 08188 61-אגע / או 960א-צם | | זאםואפ6אאגוא אאס/ודטא סה"כ נקודות צבירה חובה 4 סה"כ נקודות צבירה רשותי 2 סה"ב נקודות 6 יבקורסי רשות לקורס זה לא ילקחו בחשבון קורסי חובה כקורסי הרשות שנלקחו במסלול 03. מסלול 05: 1 - 15 אג. 5 דצ פוא/אגש נק' צבירה מס' קורס שם קורס 2 8 ] םאד פוא ס6אזל דט 2 0 1 15 אתטדאז פא 2 0-9769-צ 1 15ג אתמ דא פוא סה"ב נקודות צבירה חובה 6 סה"כ נקודות צבירה רשות 2 סה"כ נקודות 8 מסלול 06: זז זט - ד5צ1 אגא אמ 551 פאץ/אג נק' צבירה מס' קורס שם קורס 2 0-]א9770-צם 15 אתמ דא פוא 20| 9770 5 פסוומכ פואצ/אגצ סה"ב נקודות צבירה חובה 4 סה"כ נקודות צבירה רשותי 2 סה"כ נקודות 6 ב רשות במסלול זה לא ילקחו בחשבון קורסי החובה וקורסי הרשות שנלקחו במסלול 05, | | מסלול 07: אאא 60 6 5אאסש דא נק' צבירה סה"כ נקודות צבירה חובה - קורסים כלשהם מתוך התכנית רשתות ותקשורת סה"כ נקודות צבירה רשות 5 קורסים כלשהם סה"כ נקודות 7 מסלול 08: אגא 5אתסאודטא אכ נק' צבירה מס' קורס שם קורס 1 0 ץצ זםא6סכ/אאסצוטא 2 0-ו 1 דאם]אפסגאגוא אאהסשתפא 2 8000 1 דאםואםסגאג/א אתסשוזטא סה"כ נקודות חובה 5 סה"ב נקודות רשות 2 סה"כ נקודות 7 2 = 62 וו וו ו' 2 מסלול 09: ךאואתס אגא אסזזה אתסיאז נק' צבירה סה"כ נקודות צבירה חובה 4 | קורסים כלשהם מתוך התכנית למערכות נהול מידע סה"כ נקודות צבירה רשות 3 קורסים בלשהם סה"כ נקודות / מסלול 10: 7 אזאדזט/אזאט נק' צבירה מס' קורס | שם קורס 1 0 *פסא ]60% ₪ פמזדווודט אותדוט/אגע 2 0 [אם₪וא6האגוא 515 אזחדוט/אגאט 2 0 | 6 אסא אזאדוט 6או2ווודט סה"כ נקודות צבירה חובה 5 סה"כ נקודות צבירה רשות 2 סה"ב 7 ל לוו מ קורסים ללימוד עצמ מרכז הדרכה ביה"ס לרשתות ותקשורת לימודי התמחות תכנות וניהול מבוא ספצופיים 0 וסוס 041 בו 60 05 0 לאג אוחזט 6א]אאסדטא ג אז]ואאמך 5" אףסווזטא 1 דאטואס אגא אתסוזטא 1 דאםוא 6 אגא 0 אאסזא זאםוא 0 אגא 035 א דאם]ואפ0 א ;גוא אא 0ס6אםזאן 700 אסודג6זאטואוא60 דכ סד אסודס6טססאדאז וי 6אזואוא תססאץ ו ו סאוחדוטאת ]א אאפזאן 64 . 6 אאסוזא 8 וע ו ם קורסים שתאורם אינו מופיע בקטלוג ינתנו במשך השנה, ועליהם תבאנה הודעות נפרדות. ביה'יס לרשתות ותקשורת 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאורכללו קורס זה מיועד למנתחי-מערכת, לתוכניתנים ולמנהלי מערכות מחשבים, העתידים לעבוד עם מערכות הכוללות מספר מחשבים ברשת. הקורס הינו מבוא לקורסי 808% מתקדמים יותר. כמו כן יבול | הקורס לענין כל מי שזקוק למבוא כללי לטכניקות תקשורת נתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ רכיבי הרשת = מודמים 0-]946- םת משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור בללו קורס זה עוסק בתכונות %ג)-500 ומיועד לתוכניתנים ולמנתחי מערכות המעורבים בפיתוח ומשתמשים בשפת תכנות הנתמכת במערכות !א//א'. הקורס מדגיש את קלות השימוש ב-56% בזמן עבודה מעשית ברשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ תבונות מיוחדות של אג-66₪ ₪ תיכנות אג'-6ח66ס. א. טבניקות גישה אל קובץ מרוחק. ב. תקשורת א10-178-א8ג/1 באמצעות 0 ג. תקשורת שקופה מתוף שפת תיכנות. מערכות מיתוג להעברת נתונים. טופולוגיות רשת. סקירת תצורות רשת שונות. תאוררשת תקשורת מקומית - ד אוד = סקירת רכיבי רשת ב-16741. דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מירב התועלת מהקורס חייב להיות למשתתפים ידע בסיסי במערכות מחשב. - שימוש בכלים סטנדרטים. - קריאה לשרותי מערכת. ד תקשורת לא-שקופה מתוך שפת הררה - קריאה לשרותי מערכת. - הקמת קשר לוגי. - הת פסיקה. . הגדרת 081807 אמסאודטא. | דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): אסז 60 גידהס 0ד אסזד6סס 0 דאז ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לתאר תפיסות ומונחים הקשורים בהעברת נתונים. ₪ לתאר טכניקות קישור במודמים. ₪ לתאר תפיסות שונות בפרוטוקולים לרשתות. ₪ לתאר טופולגיות רשת שונות. 6 06 אגץ זקאימס ₪ 1אכ סד אסוז6טססאדאז אסוד 6]אטואואס6 ₪ ] מם תד פואץ סאז2 וזדט ₪ בעלי ידע בשפת תכנות עילית. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לכתוב תוכניות באמצעות א-86ס. = לתאר את התהליכים המעורבים בתקשורת, לאור טכניקות התיכנות השונות. 940 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו הקורס מיועד למנהלי מערכות מחשבים, מתכנתים ומנתחי מערכות, אשר יהיו מעורבים בהקמה ובפיקוח על מערכת א)-ח6מ. קורס זה עוסק בהתקנה ובניהול של מערכת 86₪פ. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ קונפיגורציות ₪ התקנת 808% (העלאה והורדה) ₪ שימוש ב-א וצ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו קורס זה הינו השני בסדרת קורסי ניהול רשת. במסגרת הקורס הדיון הינו בכלל הרשת ולא במבט הצומת הבודד. הקורס מתנהל בשני מישורים: המישור האדמיניסטרטיבי ובו דנים בנושאי מדיניות ודוקומטציה, והמישור התפעולי בו הדיון מתמקד על שיפור ביצועים, אבטחה ומניעת חדירות, כלים להתאוששות מהירה של הרשת. הקורס מיועד למנהלי מערכות, מנהלי רשתות ומנתחי מערכות שבמסגרת תפקידם מנהלים או מתכננים פרוייקטים בסביבת רשתות תקשורת. = בקרת פעולות רשת = כלים ל-6א00815580071אד ₪ אבטחת מידע ברשת. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = גדהק 0ד אסוד6טפסאדאז אסוד ג 6ואטואואס6 ₪ | אא אגא וא ד5צ5 פואץ/אג ₪ על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס רצוי להיות בוגרי הקורס: זווא 007ק א ש-וסח6מ. נושאים רבים בקורס זה הינם כללים ולכן רלוונטים למגוון סוגי רשתות התקשורת. הדוגמאות המעשיות בקורס מבוססות על עבודה בסביבת רשת תקשורת זפא80ע וממערכת ההפעלה פוא/א/. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: מחזור חיים של ניהול רשת. סקירת משימות מנהל הרשת. הבדלים בין ניהול א ל-אג/. רישום צמתים ברשת. ו מיפוי הרשת. קבלת מידע ודוחות מהרשת. סוגי קונפיגורציות. 21 1 דא]אמסהג אגא אמסעודטא ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = להתקין ולהגדיר רשת 6פפ. ₪ ליישם תהליכי אתחול וסגירת רשת. ₪ ליישם נושאי אבטחת מידע בכלי שונים. = לבצע פעולות פיקוח ובקרה ברשת מס ז דא ואתה אהא אתסעותתא עקרונות תכנון רשת. יכולת שיפור ביצועי הרשת. דיון בנושאי אבטחת הרשת. נוהלים לאיתור תקלות. דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס על שני צדדיו - התיאורטי והמעשי - על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים הבאים: = ארכיטקטורת ה-גאפ. ₪ את0/ו1שא/א/-שה0פק 6 אהו או בעלי נסיון מעשי בכל התחומים הנלמדים בקורסים הללו. ביהיס לרשתות ותקשורת 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס מיועד למנתחי מערכות, מנהלי מערכות ומשתמשים מנוסים, שבסביבת עבודתם פועלים או יפעלן בעתיד שרתי מסופים כאמצעי קישור לחיבור מסופי קצה ומדפסות, המעונינים להכיר את מגוון האפשרויות שניתן ליישם בשרתי המסופים לסוגיהם. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה : = פונקציות של שרתי מסופים. 17 2010601 ₪ = התקנה. 0 משך הקורס: יומיים נקודות צבורה: 1 תאור בללו גאפ היא ארכיטקטורת הרשת של חברת 101 המיושמת במוצרי ה-569₪ס השונים. קורס תיאורתי זה מתאר את ארכיטקטורת ה-גא5 על שכבותיה השונות ואת השרותים השונים הניתנים במסגרת רשת הבנויה בארכיטקטורת ה-גאפ. הקורס מיועד למהנדסי תקשורת מנתחי מערכות ומתכנתים המעונינים להרחיב את ידיעותיהם במבנים הפנימיים של מרביבי רשתות 6₪פ. הכרת מבני נתונים פנימיים. = לימוד אופן זרימת הנתונים. ₪ הגדרת ממשקים למסופי משתמשים ולמדפסות. ₪ פונקציות ניהול עיקריות, כולל !אפד. ₪ טכניקות בסיסיות לאיתור תקלות. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ א 0שפא אהל-60 דאפו 0 אא 5 1 אזותתך ועדים הקורס יכשיר את המשתתפים כך שיהיו מסוגלים: להבין את התפקידים והאפשרויות לעבודה דרך שרתי מסופים. לבצע התקנות ובדיקות של תוכנת השרתים. להגדיר למשתמשים סביבת עבודה מיוחדת. להכיר ולהשתמש בפונקציות הניהול הדרושות לשם פיקוח ובקרה. (האס) 8617661082 אחסאוטא .זג 6זס הכנת מבני נתונים ב-ד8אאפזודם. יחסי גומלין ל-25 א ו-051. בקרת זרימה בשכבות השונות. מבני הנתונים של השכבות השונות. הפונקציות השונות בכל שכבה ושכבה. שרותי הרשת. תאור כללי של מנגנוני הקישור לרשת אא5 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי קורס: ₪ 07 70 אסוח6טפסאאו אסודסואטואואס6 או בעלי ידע מקביל וכן נסיון בתקשורת מחשבים. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: לתאר את תהליך העברת הנתונים ברשת גאפ. לתאר את הקשרים בין אש לרשתות אחרות ולסטנדרטים בינלאומיים. להכיר את התפקידים השונים של השכבות ב-גאפ. 00 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: ו תאור כללי קורס זה מספק כלים מעשיים ויכולת לאתחל ולנהל תוכנות תקשורת במחשבי אואדוט. כמו כן מתאר הקורס את התכונות המיוחדות של רשתות ב-3.0ץ אזאז01. הקורס מיועד למנהלי מערכת או למתכנתים המעונינים להתקין ולנהל מערכות א1181ט ברשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ תאור, התקנה ובניה של רשת קן/107. ₪ התקנה ובניה של 8פא. ₪ התקנה ובניה של 4688 ש/ 1חץ. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי אגץ/65 הנו מוצר לניהול 6'8? מתו מחשב א) כאשר ה-%'6? מחוברים לרשת זטאתפזוט. הקורס מיועד למנהלי מערכות ולמנהלי רשתות המפעילים או המתעתדים להפעיל רשת 26% ולנהלה דרך 8וא%/א/ שישמש כ-558/58 למחשבי 20 18% והם בעלי ידע בניהול מערכות %8/א4/ ו-8-205/. המוצר לא מתחייב לספק תמיכה לתואמי 6 למיניהם. הקורס מציג את ה-054? תוך לימוד תחומי התקנה, תפעול וניהול. ₪ תאור והפעלה של 8דסוא5 (815) אסזדג 11 ד5א1. ₪ תאור והפעלה של 1581885 (5אם) אסזדד5א ץ. ₪ שימוש ב-קסטש. = תאור, שימוש וניהול של אזפדזט- דפא6פ אתחול הקשר א[118ט/8וא ושימוש בו. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): סאגו אד 5 תמל5 9455 א/ 654 בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = התקנת תחנת עבודה ב-פאזשואזוד א.ז דפ אחוד = התקנת צד ה-א558/8. = התקנת ה-א514110אאסאו דא0118 וקביעת הקונפיגורציה עבורו. = הכנת דיסק מרוחק לצורכי 8001 של ה-זאפ/0. = יצירת שרותים פרטיים, משותפים, שרותי אפליקציה והדפסה עבור ציודים הנתמכים במסגרת 08%?. = ניהול קבצים ודיסקים. = שימוש בפקודות רשת לגישה ולאבטחת מירע. 3 0אזאתסלותפא תדו = גד סד אסוז6טססאזאז אסזד6זאטואוא60 ₪ 05א ]60% ₪ מזד זודט אזאדזט ₪ תמ סאגו אםז5צ5 אזחדוט ועדים הקורס מקנה ידע פרקטי ונסיון בנהתקנה וניהול של תוכנות התקשורת האפשריות במערכת 30צ א[אדוש. = שימוש ב-205 286 לביצוע העברת קבצים, דואר, ו- 1 אז!אתפד סדג זטואם. = הכרת כלים לאיתור תקלות במערכת 20% דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מוקדם): ₪ | אאא גוא ואמד5צ5 פואצ/א הץ. = | דאוא6 הא גוא אסשודפא אגץ. = הכרת תפעול מערכות 26 תחת 5 ה ביה'ס לרשתות ותקשורת + 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס מקנה הבנה במגוון התחומים המאפשרים חיבור מחשבי אג/ לרשת מיתוג מנות (אפ75) דוגמת דפא.8%!. הקורס מיועד למנהלי רשתות ומנהלי מערכות שבארגונס פועלת רשת מחשבי אגץ דרך 50% ובעזרת המוצר 251 8-11 ). כן מיועד הקורס למתכנני פרוייקטים בתקשורת בסביבת אגץ המעונינים להכיר את הדרכים לחיבור א בעזרת 251. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = מתן כלים להכרת מגוון האפשרויות במוצר ]75/א. = התקנה ובנית קונפיגורציה לעבודה תחת ]78/א/. 0 ל משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאורכללו הקורס מיועד לאנשי תקשורת, לטכנאים, לתכניתנים ומנתחי מערכות המעונינים להרחיב ידיעותיהם בתחום התקשורת ולהכיר את הסטנדרטים של 081 לתקשורת בין מערכות של מגוון יצרנים. כמו כן סוקר הקורס את מוצרי 081 שפותחו ע"י חברת וג חסוס. אסא 6 א 5 דא ג ש-51ק/א שי ₪ פיקוח ובקרה מתוך מוצרי ניהול הרשת של [8ק/א א ). ₪ הקמת קשר 29א דרך ג ודרך 285 = כתיבת תכנה דרך שירותי [4%/78/ לפרוטוקולים 25 א ו-29.א. ₪= מעקב אחר בעיות ותקלות ברשת תוך שימוש ב-1551% 1007808 ₪ זהוי בעיות אופייניות והדרך לפתרונן. ₪ זהוי מבנה נתונים עיקריים של א דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪= קורס יסוד ב-25א להכרה כללית של סביבת ה-א50?. דרישות מוקדמות: על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס על המשתתפים להכיר מושגי יסוד בתקשורת ו/או להיות בוגרי קורס דגס סד אסו6טפסאזאו אסודגסואטואסס. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪= להצגה בסיסית של הצורך בסנדרטים. ₪ קורס אא0/וזטא 1 דאמוא 0 א וא = ידע בתכנות בשפה עילית בסביבת אג). ₪ קורס | 0888ד5ת פ|אץ 2180 זודט ₪ רצוי בוגרי קורס א/8006-0ע זווא 00אל. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = להתקין את 251/א4/. = לפקח ולבקר את מרכיבי הרשת השונים. = להפעיל כלים לזהוי תקלות. = לכתוב תוכנה לתקשורת דרך 081/א4/. ₪ להתמצא במנגנוני אבטחת מידע המקובלים ב-[4%/28/. 5 ]05 ג סז = לתאר תפיסת מודל ה-051 = להגדיר מושגים = לתאר כל אחת מ-7 השכבות במודל ויחסי הגומלין ביניהם. = לתת סקירה כללית של מגוון מוצרי 051 של זג ח6וס. = לתת סקירה של מוצרי 081 של יצרנים אחרים. 7-0 ץצ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: ו תאור כללי חברת 0161181 פיתחה במסגרת תמיכתה ארכיטקטורת 88189 אפס ([08) ז80אא60א8זא1 מספר מוצרים לאפשר תקשורת פתוחה בין מערכות של יצרנים שונים. קורס זה סוקר את שלושת המוצרים הבאים: = 58801008 ד 0ק5א/אד 051 אגץ - פדסע ₪ [פאאמא אסזד10 וקא 051 - 054% = 8 00088 המיפא הד ות - ואדו זוא אגא במהלך הקורס ילמדו נושאי התקנה, ניהול ופיקוח של אחד מהמוצרים הללו. הקורס מיועד למנהלי תקשורת ומנהלי מערכות בעלי נסיון בעבודה ברשת שחספע ובחיבור ל-25א בעזרת 231-א3שהמתפעלים או אמורים לתפעל ולתמוך בתקשורת המתבססת על המוצרים הללו. וצ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס דן בנושאים תיאורטיים של אבטחת רשתות ובכלים המעשיים ליישומם ברשת א4/-ושפספק. במסגרת התיאורטית נסקרים הסיכונים בחיבור מערכות ברשת, נדונים נוהל אבטחת רשתות, השיטות ואמצעים להשגת רשת מאובטחת. במסגרת המעשית נדונים כלי התוכנה הקיימים ב-8006-0%פ על מנת לספק פתרונות לנושאי אבטחת הרשת, כלים לאבטחת רשת מקומית זפאתמוזדת ומסופים המחוברים ל-588/585 1האזואאפד. הקורס מיועד למתכנני רשתות מחשבים, מנהלי רשתות, מנהלי יחידות מחשב, בין הנושאים הנלמדים בקורס: התקנת המוצרים. הגדרת קונפיגורציה. פעולות להעברת נתונים מצד לצד בעזרת המוצרים הנלמדים. מנגנונים בדיקות ואימותים לגבי תקינות ההעברה. איתור וזיהוי תקלות בעזרת הודעות שגיאה של המוצרים. 5 1 .1 דו6זכ דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים הבאים: = | דאםואמ אגא אתסעודמא - כולל התנסות מעשית בניהול ברשת שפ6פ. = [5ק/אג/ כולל עבודה מעשית ברשת 5 = 60075 ]05 .זג 0ופ. 56 זפא6פכ/אאסעדתא מנתחי מערכות ואנשי מקצוע בתחום תקשורת מחשבים המעונינים להכיר את נושא אבטחת התקשורת בכלל ומימושו בסביבת 80-88 בפרט. בין הנושאים הנלמדים בקורס: הגדרת סיכונים ברשת. תאור מנגנוני הגנה ושיטות הצפנה. מנגנונים לזהוי המשתמש, נוהלי אבטחה. סטנדרטים בינלאומיים לאבטחת רשת. הגבלות גישה לצמתים ברשת שחספס. הגנות על 0818078 סק שימוש במוצרי פיקוח רשת להגנה, אבטחה. טיפול בנושאי אבטחה ברשת וש את וה-5060585 .1 אזותסד 5 דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס, על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: א10ז6טסא זאו אס 6ואטוא60 דוק 0ד או בעלי ידע מקביל. על מנת להפיק את מלוא התועלת מהחלק היישומי, על המשתתפים להכיר את מערכת 8א%/א4/ על צדדי הניהול שבה ולהיות בוגרי קורס 1 אא אא אסערטא. ביה"ס לרשתות ותקשורת 0-ו 0-צם משך הקורס : יומיים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מספק מידע על האפשרויות השונות בקישור מחשבים וציוד קצה ברשת תקשורת מקומית. מטרתו להרחיב מושגים ולסקור חידושים בתחום הרשת המקומית, תוך מתן כלים השוואתיים לצורך תכנון וישום רשתות תקשורת. 0 משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבורה: ו תאור בללו הקורס מתאר טכנולוגיה חדישה של רשת טלפון ספרתית בין המנויים. טכנולוגיית ה-א85! צוברת תאוצה עם הצגת מוצרי קצה למתקדמים, ועם הכנת תשתית ברבות ממדינות אירופה, צפון אמריקה ויפן. הקורסים מציגים את טכנולוגית רשת ה-א0, מתאר מושגי יסוד, מפרט ממשקים ופרוטוקולים, מתאר מגוון השרותים והאפשרויות במסגרת ה-א85. הקורס מיועד למפתחי ומתכנני רשתות, למנהלי יחידות מחשב ומנהלי פרוייקטים בסביבת רשת תקשורת מקומית. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = סקירת צרכים והתפתחויות. טכנולוגיות רשת שונות. משטרי גישה. תקינה בתחום ה-אג.1. (אס8) אפסאודטא זגדו6 הקורס מיועד למתמחים בתקשורת, למתכנני רשתות, למנהלי יחידות מחשב, ומנהלי פרוייקטים המעוניינים להכיר ולהבין את טכנולוגית ה-אפ8והשפעותיה על רשתות תקשורת ומנויי רשת הטלפון. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: סקירת רקע כללית. הכרת מושגי יסוד. ארביטקטורה. קונפיגורציות. ממשקים פיזיים. פרוטוקולים בשכבות השונות. 16 (אג.1) 5 0 אדא מקה .1.061 אפ? כרשת מקומית. קישור בין פַא.1 מרוחקים. שיקולי תכנון. הערכת ביצועים. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: אס סד אסוד6טפסאזאו אסוז6ואטואא60 או בעלי ידע מקביל בנושא מושגי יסוד בתקשורת. 1 55165 סד דא ₪ תמיכה בממשקים קיימים. ₪ תיאור ישומים. ₪ סקירת מגמות. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = דגס סד אסודסטפסאזאו אסוד6ואטואואס6 או בעלי ידע מקביל בנושא מושגי יסוד בתקשורת. = על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס רצוי להיות בוגרי קורס 081, 8-/9488- צ משך הסמינר: יומיים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הסמינר סוקר את הרקע והסיבות שהביאו להתפתחות התקשורת למחשבים אישים, מציג את הטכנולוגיה של רשתות מקומיות ל-0? ואת שרותי התוכנה לתקשורת. כמו כן מוצגות במסגרת הסמינר הרשתות הנפוצות לקישור ל-0?. הסמינר מיועד למשתמשי מחשבים אישים, למשתמשים עתידים למנהלי ץ-/9488- ץצ משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו קורס זה מתאר את ארכיטקטורת 4א8, שהיא ארכיטקטורת הרשתות של י.ב.מ. ואת השרותים השונים הניתנים על-ידה. כמו כן מתוארת תמיכת יצרנים אחרים בקישור ל-4א5 ובמיוחד יכולת קישור חק ל-4א5. הקורס מיועד למהנדסי תוכנה, מנתחי רשתות ולמפתחי מערכות המעונינים להכיר את הטכנולוגיות, השימושים והמוצרים הקיימים לתקשורת מחשבים אישים. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ סקירת טנולוגית אא.]. = שימושי רשת מקומית ל-20. = סקירת רשתות עיקריות. = שרותי 8-05 לרשת. = ניהול רשת 20. = מודמים ל-20. = חבילות תוכנה לתקשורת. דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מירב התועלת מהסמינר על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע דומה) אד סד אסודסטפסאדאז אסוד6ואטואואס6 (8א5) 367061087 אתסעו תא 5516 מערכות ומתכנתים וכן למנהלי תקשורת המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בנושאי 4א5%. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = תפיסת גא5. המרכיבים העיקריים. שרותי המערכת. מוצרים נוספים. 17 = תמיכת יצרנים אחרים בקישור ל-4א5. ₪ קישור מחשבי 20 ל-4א5. = כיווני התפתחות עתידיים. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = גדק 10 אסודסטפסאאז אסותסואטוא60 או בעלי ידע מקביל וכן נסיון קודם בתקשורת מחשבים. ביה'יס לרשתות ותקשורת 0 ל משך הקורס: יומיים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס מתאר את עקרונות העבודה ברשתות מיתוג מנות ציבוריות המאפשרות חיבור בין מחשבים המרוחקים גיאוגרפית ובינם לבין מסופים מרוחקים. הקורס מקנה כלים להבנת אופן החיבור הפיזי והלוגי בין קצה אחד למשנהו, יכולת חיבור ציוד מחשבים של יצרנים שונים דרך רשתות 25א. כן עומד הקורס על משמעויות והיבטים כלכליים בשימוש בפרוטוקול 25א. הקורס מיועד למנהלי יחידות מחשב, מנהלי פרוייקטים, מנתחי מערכות אסאודא ד 6אז דאופ ד א 25 א ותוכניתנים העובדים, או האמורים לעבוד, = רשתות מיתוג מנות בעולם. ולתכנן ישומים בסביבת רשתות למיתוג = קישור בין רשתות (75.א). מנות. = סיפרנת, ישראנת. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ מבוא והכרת מושגי יסוד. ד ₪ תקינה בתקשורת נתונים. על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים: ₪ פרוטוקול 25א. ₪ הזכ 70 אסוז6טפסאזאז ₪ ממשקים פיזיים. אסוז6ואטואוא60 או בעלי ידע ₪ 128 1.47, 11.6. מקביל בנושא מושגי יסוד בתקשורת. ₪ ערוצים קבועים (6ע?). ₪ 05 ₪ ערוצים ממותגים (8%0). ₪ חיבור מסופים דרך 40 8 הווהה יי 0 מערכות נ"הול מידע שם הקורס תרשים מערכות ניהול מידע . ו זו 8/5 אל > [צגואת. 85 דאםואץס םצמכ אסודך 6 ]קה אא /א גל --- 5 א ] אפס אגצ 1 אכ אגל - זו ואס זופסא כ | ואוו ומס וצוואת 00 065 ואט 00 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו קורס בסיסי, המלמד כיצד לתכנן, ליצור ולגשת אל בסיס נתונים 65א%/%58 שהוא בסיס נתונים יחסי. הקורס מיועד למתכנתים ולמנהלי מסדי נתונים, אשר מיועדים להשתמש ב-88א808/0. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: ₪ סביבת 68א808/0 אגץ. ₪ שאילתות. ₪= איחסון, עדכון ומחיקת נתונים. ₪ שמוש בתכניות כדי לגשת לבסיס-הנתונים. וצ משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו קורס זה מתמקד בתכנון פיזי ולוגי של בסיסי נתונים אשר משפיעים על ביצועי 8. במסגרת הקורס נסקור כלים המאפשרים בקרה על הביצועים, מעקב אחר מיקום רשומות, תחזוקת בסיט נתונים, בקרת נעילות. כמו כן נלמד מספר תוכניות שרות לתחזוקת בסיס הנתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: = מבנה פנימי של 58 פרמטרים של בסיס הנתונים כיוונון ושיפור ביצועים מנגנרן ה-5405001 ₪ תכנון בסיס נתונים. = הגדרה ותחזוק של בסיס נתונים. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ | 5א 60% סאג פפוח דט פואצ/אגש. ₪ דרוש ידע במושגים בסיסיים בנהול בסיס נתונים: מושגים במודל יחסי ומבנה בסיס נתונים פשוט. קריאת פלטי ה-זטטוחווקס אינדקסים שיחזורים תכנון פיזי ולוגי של בסיס נתונים דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעל ידע מקביל): = | א 60 8 פד דט פוא/א ג = |פוו/פכת אגץ = מספר חודשי עבודה עם ₪8 +1 1 מא/פכא אגא = דרוש ידע בשפת תכנות עילית. יעדים עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: = להציג שאילתות, לאחסן, לעדכן ולמחוק נתונים מבסיס-נתונים 8/5 = לתכנן, ליצור ולתחזק בסיס נתונים א 1 אצ/פכא אגא ועדים עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: להקים בסיס נתונים רב קבצים לבצע תכנון לוגי של בסיס נתונים לבצע תכנון פיזי של בסיס נתונים להשתמש בצורה נכונה ויעילה באינדקסים. . לשפר ביצועי %09. מערכות ניהול מידע 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאורכללו קורס זה מסביר את עקרונות הפיתוח ב- צ/אג/ ומצייד את המשתתף בכל הכלים הדרושים לפיתוח מערכות עיבוד נתונים בעזרתו. הקורס כולל תירגול מעשי של החומר הנלמד באמצעות מחשב. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = כלים לבנית אב-טיפוס. = תהליך זרימת המערכת. = שימוש בשפת התכנות 01 4. = קישור לתכניות חיצוניות. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבורה: 1 תאור בללו הקורס מציג את הכלים לתכנון טפסים ולפיתוח תוכניות המשתמשות בטפסי 086:08%5 כדי לקלוט ולהציג נתונים. במסגרת הקורס נסקור את השלבים לפיתוח טופס, יצירה, עריכה ומחיקה של טפסים, שילוב טפסי 8050805 בתוכניות, העברת וקבלת נתונים מתוכנית לטופס. הקורס מיועד למתכנתי אפליקציות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ אסטרטגית המוצר ועתיד פוא ו-8!אד. ₪ ארביטקטורת המוצר - מושגים ורכיבים. ₪ פיתוח אפליקציה עם ₪8א8008. ₪ עבודה עם קבצים שאינם פואץ/8סא. ₪ תכניות שרות. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): ₪ קורס ] 5סאג/א]א60 ₪ מז וד פואצ/אגצ. ₪ מומלץ קורס 1 808 או ידע מקביל בניהול בסיסי נתונים טבלאיים. יצירת 08% פשוט. הכרת סביבת הפיתוח (5ת). מבוא לשפת ה-זספ]. שפת ה-1פ*1 (חלק זו). ממשך בין תכנית האפליקציה ל"וא108%. = אופציות מתקדמות לבקרה על ממשך המשתמש. = יצירת רכיבים להרצה. ₪ עיבוד תנועות - סקירה כללית של 65. ₪ מודל מומלץ לפיתוח אפליקציה עם וא 00מס. ₪ עצות בלליות בעיצוב ועבודה עם א 0תסמס. +2 1 ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ להקים בסיס נתונים. ליצור מסכים ודו"חות. ₪ ₪ ליצור תפריטים. = לשלוט על זרימת היישום. ₪ לקשור יישום 8411 לתכניות חיצוניות. דרישות מתקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל: = | פסא 60 8 פמודו ודדט פואצ/אץ. = בעלינסיון בשפה עילית כלשהי. = ידע מוקדם בכלים לתכנון טפסים יביא להפקת תועלת מירבית מהקורס. ועדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = ליצור ולערוך טפסים. = לשלב טפסי 5וא86508כ בתוכניות מקור. | 00 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס מיועד לעוסקים בניהול, הקמה או שינוי של ישומים הרצים תחת 88א40. בקורס זה תלמד כיצד לפתח ישומים בעזרת 8/א40/אגש. יצירת תפריטים, 5, פ88א8ד 5787 8 1ק111טוא שימוש בתוכניות העזר של 88א40 וניהול ישומים. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס זה מיועד למנהלי ומתכנני בסיסי נתונים ולמתכנתים אשר משתמשים ב-600/7108 לצורך הגדרת בסיס נתונים. בקורס זה תלמד על השימוש והניהול בעזרת ה-פסס, כיצד ה-5פ6 מתפקד בסביבת פיתוח של ישומים ובסיסי נתונים. דאתואץס עמק אסזד6 זקקג א בין נושאי הקורס: = תפיסת 4098 ו5/47א40. = יצירת ישום, משימות ותפריטים. ₪ ניפוי שגיאות במשימות. = הגדרת משטחי עבודה. בין נושאי הקורס: למה פכס? תפיסת ה-פפס. מבנה המילון. תוכנית השירות 0ס. תוכנית השירות טואא. המרות ותאימות. 43 דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = | 5סאג וא 60% סאג 5פזחודדט פוא/א ג = שפה עילית. = [5ואפ אגץ או ז 88 אגץ. 5 א = בטיחות המילון. = תכנון המילון. = תחזוקה וכיוונון. דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = | 5סאגוא00 סאג פוה וודט פואצ/אגצ. י שפה עילית. = רקע כללי בתפיסות ניהול נתונים. מערכות ניהול מידע 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאורכללו קורס זה מיועד למתכנתי, מנהלי ומתכנני בסיסי נתונים. בין נושאי הקורס: בקורס זה תלמד כיצד לכתוב תוכניות ₪ שיטות גישה. יעילות המשתמשות ב-18א8 ג ₪ 080 אינטרקטיבי. בסביבה מרובת משתמשים, מאפייני ₪ טיפול בשגיאות. השלמות של 5וא8, מודל 600351, תוכניות שירות של 8%5 וחוקי תחביר של פואפס. סקירת מושגים: ג1א50116 5108305, ]500501 5011 1 אכ אגא דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): ₪ | פסאגואוא60 סאג פפודו ודדט פוא/א גל ₪= שפה עילית. ₪ רקע כללי בתפיסות ניהול נתונים. 0 - צם 1 אפס אגא משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 2 תאור כללו טעינה ופריקה של נתונים, ביצוע דרישות מוקדמות קורס זה מיועד למתכנני ומנהלי בסיסי של על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או נתונים המשתמשים ב-08%/8/אגץ. בין נושאי הקורס: בעלי ידע מקביל): קורס זה יקנה ב ל: תכנון יצירה = שפת הגדרת הנתונים וטפ. = | סא 60 סא פפזדו וודט 5וא/א ג. תחזוקה וניהול בסיס נתונים מסוג ופ = | ואפ = 8 שימוש בתובניות השירות 280 ₪ פריקה וטעינה. = שפה עילית. יצירה של ג)50118. ₪ תיכנון פיזי. שם הקורס עמוד תרשים משרד ממוחשב > סא]זואוא סק [-אז- 1 1ג 2 אא אהא |אםד5צ5 2.3ץ [-אז-11 > 516 1.15/-18 0 ול 46 ואו)וה |א זפ זוא אגא אז-11א 6אזואואת0סאת אץ סאסווא פאצ/אצ ]ואט > מ ִּ 5 ב 5 רז 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללו הקורס מיועד למתכתנים, מפתחי מערכות המעוניינים לפתח אפליקציות בסביבת או-11. במהלך קורס בסיסי זה, יסרקו מושגי התכנות ב-ן-א411-1. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ הגדרת מושגי תכנות ב-1-א411-1. ₪ עריכת מסכים בעזרת 8וא:. 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו הקורט מיועד למנהלי ומתחזקי מערכת 1אז-11א. בין הנושאים הנלמדים בקורס: תאור מבנה ץ08ד6פאות של 1--אז-11. ניהול חשבונות המשתמשים. ניהול תהליכי האירכוב ואיזורי .]גא התאמת אלמנטים של 1--א[-411 וניהול תהליןך ההתאמה (א2/110א60810). יצירת תפריטים. יצירת מסבי קלט. שימוש בפונקציות וסימבולים. יצירת ז80817. קישור אפליקציה לתפריט. דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): קורס: שימוש ב-1-א411-1 בסיסי. קורס: סאג פפזדוודט פואצ/א ג 1 פא גואואס00. = פרוצדורות תחזוקה (6א10059%51). = ניהול מדפסות מתוך מערכת ה--א411-1. ₪ זיהוי תפקידיו של סד דפואזוא ג 1-אז-11 ויצירת דג זקואמד עבורו. = התקנת -א411-1. דרישות מוקדמות: על המשתתפים להיות בעלי ידע; ₪ שימוש ב--א411-1 בסיסי. 17 דא א טאאא סאק ז-אז- ז זה יעדים: עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת לפתח אפליקציות פשוטות שישולבו ב-1-א411-1. = ידע בכתיבת פרוצדורות 61. ₪ רצויירע ב- 1 דאוא 0 אגא אד5צ5 פואץ/אגץ. ועדים עם השלמת הקורס המשתמש יהיה מסוגל לנהל מערכת [-א1-.411. ןא 551% 23 [-אז-11ה 4... 0-7 יווהו ווה ר משרד ממוחשב 0 משך הקורס: יומיים תאורבללו קורס זה מיועד למעוניינים בהכרת מעבד התמלילים 5-7108קעו. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ יצירה, בחירה, עריכה, ומחיקה של מסמכים. ביצוע שינוי במסמך. שימוש בקו"תחתי והדגשה. חיפוש והחלפת מחרוזות. עימוד והדפסת מסמכים. = שליחת מסמכים דרך דואר אלקטרוני. ₪ שימוש ב"ווא0פס. דרישות מוקדמות אין ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת: 98 516 05 [ק-5קע = ליצור, לערוך ולהדפיס מסמכים. לשלוח מסמכים דרך דואר אלקטרוני. להשתמש במאיית |6%6פפ. תחנות עבודה שם הקורס תרשים תחנות עבודה .. ] דאם]אאסאצא> אאא 00 פ/וספאז סכ > דא6!ואאסאצא> 6אא 00 פוססאזשספס - 0 סא 6אאואת006אץ 11 דאמואאסאוטאת 5וססאו/וסס 6א]ואוא סא 1 דאמ]ואאסאוצא: 6 תחנות עבודה 0-ו 540כ-צת משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס נועד למפתחי אפליקציות המעונינים להשתמש ב-8או0סאזשו86ס לפיתוח יישומים גרפיים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: ₪ תאור כללי של ארכיטקטורת 556 5/סשאז/א. בנוסף עוסק הקורס בנושאים: 58 !55 עססאואוא 85 ו ססאועוספס 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה:2 תאור כללו הקורס מיועד למפתחי אפליקציות המשתמשים ב-0/5פא1/ו6מק לפתוח יישומים גרפיים והנו קורס המשך של זווא 067 פ/וססאוצו6מס 1 דאתואאסאזשאת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = אא 6 אגא אסוד50 561 סאג דאפשם = דאמואקס זפ סכ זגו ₪ 0100 דמ6קואו הואוססדא 1 דאם]אאסאזטאת סא]אג 063 פאוססאזשס6 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות מסוגלים: = להבין באופן בסיסי את טכנולוגית החלונות. = לטפל בקבצים תחת מערכת הפעלה 5 = לשלוט בצורה טובה בשפת תכנות נתמכת תחת 48/8 (מומלץ ביותר 6). יעדים: בסיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לתאר סאדאא01 091607 ואו 00 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס: = 6א]א28068 /וססאושוסמס 1 דאפואאסתושאם = וכן ידע ונסיון בתכנות ו-6א580061 של 27110411085 5אוססאושוספס. יעדום: בסיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = לתארניהול ארועים, כולל השמוש ב-815 ד אסודג ופא אד אסוד ג 51 = לתאר את המרכיבים בארכיטקטורת פוססאוססס/א. = לתאר את אופן הטיפול בארועים (פדאמ/ם) במערכת. = להשתמש בקריאות ל-118א. = להשתמש ב-05ופאזאואז דוא1001א. ₪ ליצור חלון תוך שימוש ב-7א001ד מאוססאזשש6טס. ₪ להשתמש ב-65תאמדאז מפפט 0 - 00405א1. דא אסא 6אזתג אע פלוססאזשורס = לתארניהול הבחירות, כולל 5 אטואוא60 דאתז 61-תדאו = להשתמש ב-דאדא71110560 68 פאושטסת. = לתאר את דמ6פוו דוא1ססדא 0 הנדסת תוכנה שם הקורס תרשים הנדסת תוכנה א סאזמ דאםואץס [מצמס פתה סט -- 50 ואמ 9751 8 5-ו עמוד 5 9ב 4 0 דאאואץסומשטס 06 5 וא / אצ סאזלוודט | וט אצ א ו אגצ א פאצ/אץ ו( םוא 0 אגא פוא)/א ודו וט א ואוא60 א 6אזסאג זפמסאט 18 לימור עצמי הנדסת תוכנה 0 משך הקורס: חמישה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי קורס בסיסי המציג בפני מתכנתי אפליקציות ומפתחים כיצד להשתמש בששת כלי ה-ז886אג/. יושם דגש על השמוש בכלים ליצירת מתודולוגית תוכנה, שבה תפותח התוכנה בצורה יעילה יותר. הקורס כולל הרצאות, הדגמת המוצרים ותרגול. 40% מזמן הקורס יוקדש לתרגול. תרגילי המעבדה יעניקו למשתתפים את ההזדמנות לתרגל את המיומנויות והמושגים שנלמדו בהרצאה. תוכניות הדוגמא ותרגילי המעבדה יהיו כתובים ב-א818 ו-.60801. משך הקורס: שלושה ימים נקודות צבירה: 1 תאור כללי הקורס מתאר את השיטות ומבני הנתונים, המשמשים כדי לישם את אמצעי הביטחון של מערכת ההפעלה 8ואץ בגרסה 5.2 ומעלה. השיטות והמבנים כוללים שיפורים בבקרת ביצוע א1/001, הגנה על קבצים, פריבילגיות של 8ואץ, 48458ד/ק 8101115 ואמ ד5ל5, 8 10178 0055 0055 60 אדו טא צדותט566, ושיטוח דווח. יוסברו פקודות .01פ, תוכנות שרות ו-88801085 ]5515 המתייחסים לפקוח, בקרה ודווח בנושא הבטחון במערכות. בקורס יתואר ה-דופט 8 55 החדש, וכן ידונו השטות לפקוח על נסיונות לפריצה של בטחון המערכת. הקורס מיועד למנהלי מערכות, מתכנתים ומנהלי פרויקטים. ל סא05 דאם]אקס [פעסכ מא 50 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 1 א !60% סאג פפוד נדדט פ|א/א ה ובעלי ידע ונסיון בשפה עילית של ה-אג/. המשתתפים יפיקו תועלת מירבית אם יהיו בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): פד המת פוא 6אזל ודדט 8 יעדים עם סיום הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: ₪ לתאר את מודל מחזור החיים הטיפוסי של תוכנה להשתמש ב-8א6 כדי לארגן את קבצי הפרוייקט. להשתמש ב-8אא כדי לבנות מערכות תוכנה. = להשתמש ב-158 כדי לכתוב תוכניות. = להשתמש ב-504 כדי לראות את המבנה של מערכת תוכנה. להשתמש ב-64 כדי לנתח ולבחון את הבצועים של מערכת תוכנה. 5 551 56 5 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = 1 5סאג)א]א60 סאג פפזדועודט פואצ/אגץ = | אא 0 אגא 5751 פור/ אצ ₪ | פתת טדהת פוא 6אז2ועודט וכן נסיון של חצי שנה לפחות בנהול מערכת אא ). ועדים עם סיום הקורס, יהיו המשתתפים מסוגלים: = להבין את הנוהלים וסכנות האבטחוז. = ליישם את שיטות האבטחה של בקרת ססמאות ו-א1.061 = לפקח על גישה מקומית ומרוחקת אל מערכת אג/ 55 למנוע ממשתמשים להפיק מידע חסוי באמצעות נקוי הדיסקים לפקח על הגישה לקבצים ולמבנים אחרים במערכת. ליצור ולתחזק: 60%1801.1181% 400855 ד פדו 10 55 להשתמש ב-6א11ט 556087 5 כדי לפקח ולנתח גישות אל קבצים, שמוש ב-001, 5א1/061, צדאטסוופ/דאטסוא, שנויים ב-04, ופריצות למערכת. להשתמש בפקודות .01 המו:אימות תוכנות שרות של 8|א/ האר 55801085/א551, הדרושים כדי ליישם ולתחזק פרוצדורות בקרת אבטחה. לפקח על הגישה אל מערכת וא מרכז הדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 טל. 052-593373 מערכות 76/ 3 אצ 1 בוג את זא אע | ואג 5 | א ו . לס | דא ואפ האוא | ו ן אא ב מו | ו כ אפפע : אפפ סאם | דא או | - ₪ פאץ/אגצ 5/א וו דט וו סאג סאג 1 5 א 60 1 א 60 אצ/אהצ אץ/אג) א 55 פוא ( 8 א ו או 0 מסא תת אאא 8 8 5 ו אסוד6ו1ק קה א ו 0 6 ו 6 זו אד [פת | 6 ספסאהץס ג פאצ ן 5 ו פא -7 בואאהמז א אדא טבלת קורסים יולי-דצמבר 1990 2 /16.12|23.12| 9.12 | 2.12 |11.11]18.11|25.11 | 4.11 |8.10 .16 ₪ 9 |8. 8 | 58 הדל 7 ו מערכות 4/5 / ן דד [אםך5צ5 6אשש<ה 8 8 | || 4 5 בא ל תל = 9 .-.- 5 1 ב סס סס 2 (='ן 8-ל אא 1 א 60 כאג 5מזד זנדט פ|אץ/א הצ 1[ 5ס אב 60 סאג 5שזד ידט פואשש<ה 1 דאםןא 0 אגא אםד5צ5 5אש/<הש 1 אא 0 אגא |אםד5צ5 פאצ/אה 5 00 ואמ ד5צ5 פוא דאםאם סה אגא אם57צ5 05758 61-אאש דאם]אם אא פסאה]אתסתתסע אםד5צ5 פאץ/אה 1 פמ תד פא סאזל וד 1 05 ד4םת פא סאזל זודט 1 15 אתם דא פא 2 1 15ב אתמדאז פא 2 1 418 אתמ דא פוא 2 ממטזתק מסנ1עמפ פאש/אה אס 4555 60א פא//אגצ 20.12 2.02 2.2 1-1 22 11 15.7 | 221 | 291 | 8 5 1 . . מע ז 57 אסנד6שתדפאן אגא 5 1 א אב חדתס 5 1 606 5 1 5 0 5 1 סאזואא4 00 6 סמס6א4שכג בא 4 | | 2 605 סאג פמזדוודט א[אידוט/אהש דאםואפ אהא אם דצ א[אד1ט/אאש 6 ואסאת אזאידזט סאוקווודט אסזדא6]אטאוא0ס6 413 סד אסוד6טפסאדא 6 ו 1 אא אגא אתסשדמא 1 דא וא אגא אתסאודטא 5 1ב אז]אתמדך א אתסשדטא גוסו סאןאתסודטא אזתדוט | אא 60תדאז סאז6 5 ד א0ג-1פס/א ה 5 ןס .1 דוו א18 אתסודטא 4784 סאזח6 דש דמ אב 25-א 2 אא 18 2 1 5אאז סק דצמבר ₪6פ נובמבר צסא אוקטובר 001 ספטמבר 587 אוגוסט 406 רשימת הקורסים | 2.2 ל 460 | 230 1 1 | 4.11 |14.10|21.10|28.10| 7.10 | 30.9 | 23.9 | 16.9 | 9.9 |מג|8|88פ גמ 58|דפ|ום|זט| ף| זו| ‏ | | -- מערכות ניהול. מיד 5 1 1 פוא/פכא אה 5 2 1 |אץ/פכא אבה וש | ג זז ומשרית 8 ה . 0 5 א 1 אגא 1 אכ אגא - ₪ ---- יי משרר ממוחשב | ו 7 | שה הההההההפפה ההטטה הגנם שממטאההטאהאהה8 .ה /......... ה 6 אא 0 אהא ואם דצ 3 2צ ז-אז- 1 41 8816 15 [ת-5ק/ו ההההכפפפם ממאששפם התפפשמטמש פסה 0 ₪ ו ה רחוס קת תה ה ה טר ןי | - ,ו 8 "₪ ₪₪₪ ₪₪₪ ₪8 ₪ 888888 1₪₪ ]ה הההההה הררה לכבוד דיגיטל מרכז הדרכה מרכז הדרכה מרכז הדרכה נא צרפו אותי לרשימת התפוצה כמסומן: 556 15 / א רז 568 אחווס ם וו 6 סוסא כ 1( הסוו החסה רז סו וסוט 66 כ ו סוק 5 רז וו | רז קורסים ללימוד עצמי (] שם = שם חברה כתובת חברה , מיקוד טלפון נא צרפו אותי לרשימת התפוצה כמסומן: וח6ופע5 15 / א ם 83 אתזוט ם 00 2 זווא רב סג הסח כ חסוזוחסזט, 01806 ב ו ם הוקת 5 ם 5565 16 |63 רז קורסים ללימוד עצמי 3] שם שם חברה כתובת חברה מיקוד טלפון נא צרפו אותי לרשימת התפוצה כמסומן: ונל פא ם 5 אחווס בו 0 8 זווא רז ות 0 אתזסותז רכז חסווחסזט, 006 ב ו ם הוקת 8 רז 5565 6וחוך 6 רז קורסים ללימוד עצמייר] שם שם חברה כתובת חברה מקה טלפון