ביה"ס לרשתות ותקשורת – קטלוג הדרכה 1989/90

OCR (הסבר)
ביה"ט לרשחות ותקשורת קטלוג הדרכה 1989/90 מרכז הדרבה מ ברוכים הבאים לביה"ס ל"רשתות ותקשורת" אגף ההדרכה של חברת דיגיטל שמח בזה להגיש את קטלוג הקורסים והסמינרים במסגרת "ביה"ס לרשתות ותקשורת". קטלוג זה מכיל את תאור הקורסים והסמינרים, אשר ינתנו במרכז ההדרכה ו/או בבתי מלון, וכן תכנית הדרכה המכסה את החודשים יולי 1989 ועד דצמבר 1989. כדי לאפשר תכנון טוב יותר, בקרה והענות מירבית לדרישות לקוחותינו, אנו נפרסם את תכנית ההדרכה למחצית השנה השניה (ינואר 1990 עד יוני 1990) בשלב מאוחר יותר וכך להתאים אותה לצרכי הלקוחות. אנו נמשיך גם השנה לספק קורסים וסמינרים מגוונים ברמות שונות ובאיכות גבוהה, כדי להעמיק הידע ולפתח מיומנויות מקצצעיות וניהוליות להכרה ותפעול אופטימלי של הרשת. פרט לקורסים המופיעים בקטלוג זה, נקיים במשך השנה קורסים וסמינרים נוספים על פי דרישה והתפתחות הענף. לפרטים נוספים אנא התקשרו למרכז ההדרכה, טלפון 052-548373. בברכה, עמנואל פרץ מנהל אגף ההדרכה קורסים של ביה"ס לרשתות ותקשורת הקורסים המאורגנים על-ידי מרכז ההדרכה, מתקיימים בין השעות 9:00-16:00. כל קורס מתועד, והספרות המלווה את החניך בזמן הקורס, תסייע בידו גם בעת השימוש במערכת בעתיד. תאור של כל קורס נמצא בעמודים הבאים, כאשר התאור כולל: * תאור כללי - למי הקורס מיועד ונושאיו העיקריים. > דרישות מוקדמות - ידע מוקדם הדרוש בכדי להשתתף בקורס. * משך הקורס. הקורסים נערכים במרכז ההדרכה הנמצא בשדרות הגלים 31, אזור התעשיה, הרצליה. תרשים המקום קורסים חדשים השנה אנו מוסיפים לקטלוג קורסים חדשים: - קורסים/סמינרים כלליים: ד 5800 אהסשתדפא - 5אא11 20 - קורסים/סמינרים בתקשורת דיגיטל - מ8 ותא אהסשרדפא .וא דוסו ₪ סדרי הרשמה ההרשמה לקורסים המתקיימים במרכז ההדרכה של דיגיטל תעשה בכתב (דוגמא לטופס הרשמה מופיע בדף הבא) או בטלפון. כתובתנו: דיגיטל ת.ד. 2033 הרצליה 46120 טלפון: 052-5483753 פקס. 052-5842530 אין לבוא לקורס אלא אם התקיימו התנאים הבאים: א. השתתפות אושרה ע"י מרכז ההדרכה של דיגיטל (טלפונית או בכתב). ב. התלמיד קיים את כל הדרישות המוקדמות, כפי שמופיעות בתאור הקורס. ג. התקבלה התחייבות בכתב מן הלקוח בדבר התשלום עבור הקורס. על ביטול הרשמה יש להודיע למרכז ההדרכה מוקדם ככל האפשר. ביטול הרשמה לא יחוייב בתשלום אם נעשה לפחות שבוע ימים לפני תחילת הקורס. קורס שמספר הנרשמים אליו מועט עשוי להתבטל. כמו כן ייתכנו בטולים או דחיות של קורסים מסיבות אשר אינן תלויות בנו. מנסיון פעילותנו במרכז ההדרכה, אנו ממליצים לכם להרשם לקורסים מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח מקום בקורס ובמועד המתאים לכם. למעוניינים לשלוח מספר גדול של משתתפים, אנו מאפשרים להזמין קורס בהתאם לצרכיהם הספציפיים, ומאפשרים אף לקיימו אצל הלקוח. המעונינים להוועץ בנושאי הרשמה לקורס, מידת ההתאמה של הנרשם לקורס מסויים, דרישות מוקדמות, היקף הנושאים הנלמדים בו וכיו"ב, מוזמנים לשוחח עם מדריכי מרכז ההדרכה. אל: דיגיטל - מרכז ההדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 בקשה לרישום לקורסים ברצוני לרשום את (שם מלא באנגלית) (שם מלא בעברית) לקורס שיתקיים בין התאריכים אנו מאשרים כי המועמדים שלנו עומדים בדרישות המוקדמות של הקורסים להם נרשמו. בו אנו מתחייבים לשלם את עלות הקורס כנגד המצאת חשבונית. ויודעים כי אם ברצוננו לשנות את מועד הקורס עלינו להודיע לפחות שבוע מראש, אחרת נחוייב בתשלום. שם המזמין טלפון חתימה וחותמת כתובת למשלוח חשבונית מיקוד רשימת קורסים , אסןד6)|אט]א60 דכ סד אסוד6טפסא זאו ולב 1 פא תידא גתתה 1061 ([05) 61 אא 660 דא וא ד5צ5 אעץס . (אסם₪) אתסשטא 101141 551666 פאז 6קאו 2 2 אסא דכ ס6אוח6ד 5 7 א6גע 25 א יי[ ו( וטו וו כ 1 0 5 05 דסא 6אן]ןאואא 06ע אגץ- דעא6טכ אא אהא אתסשדטא אגט-זמא6 5 1 א]אתשך 2 5 6תא אתסשספא גוסו 5 לדדלדללרללללחללררלחולדלרללורררדהרורדררללררררלללררדרללוררדרלרררררהלרררר לררררללהרררד הלה ללרררלללרלרלללררררלללרלרללוררררהלרררוריטורוררווטוררי ויוי רייויוי > 1 1/6 א א )) א מן ך' א כ) 1-1 ) 1 /א 5 "ך3] 51-61 / אב גו שי רשתות ותקשורת כללית תכנון וניהול 0% ו 0% . וזא 8 600 1 ₪ הקוסע וא | 8 0% : 0 ו - | ו / 8 קורסים שתאורם אינו מופיע בקטלוג ינתנו במשך השנה, ועליהם תבאנה הודעות נפרדות. = | 064ה660ה] 1- || 6גקהן פרוטוקולים ! מבואות ו ו ו ו | ו | אסח6טפסאדאז ן/ 6 | זו 70 | א0א 00016 : דל מו זא | | 104 || 0016 / 4 0 0 וח6פץ5 | 5 ן |גזוקום 0 | | וגזופום סז 6 רשתות ותקשורת דוגיטל לומודי התמחות ספציפים 1 ו ]הווח 5 . 2. 0 | / זסץ | 8 > אפ | 0 1- 2 5 == 1 || :ההג = 2 | נהתשמק חיר די ץ 1 5 / 2 הלפאק הרה - | אפס | אפס | 45ה:ס)ה] 2 ג ו חס == טא 60 מקראה: * דרישת קדם מתוך קורסי תקשורת כללים ו/או קורסים במסגרת 5אט/אגט או אופדוט/אץ. * קורסים שתאורם אינו מופיע בקטלוג ינתנו במשך השנה, ועליהם תבאנה הודעות נפרדות. תכנות וניהול 0 אטוז 1ח6ה40426)/ אזסאס6צן פה וותוהגזקסז 2 0 65 0 0 654 % אוזזוץ ( , ו - ולפ ((חהההיק ז גו = שוווס 8 65 0 לנגיס ב כ ג א וחסז] | מבוא אסז)אטואואס6 4זאכ סד אס6טפסא1אז 1 0: | תאור כללו 7 זה מיועד למנתחי-מערכת, תוכניתנים ולמנהלי מערכות מחשבים, העתידים לעבוד עם מערכות הכוללות מספר מחשבים ברשת, כמבוא לקורסי תקשורת מתקדמים יותר. כמו כן יוכל הקורס לעניין כל מי שזקוק למבוא כללי לטכניקות תקשורת נתונים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = רכיבי הרשת - מודמים = מערכות מיתוג והעברת נתונים אסזדג)אאאס6 4148כ סד אסצנ6טפסאזאז = טופולוגיות רשת - תאור רשת תקשורת מקומית - דפ אתתודת - סקירת רכיבי רשת ב-1ג'1ו6ו. דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מירב התועלת מהקורס חייב להיות למשתתפים ידע בסיסי במערכות מחשב. משך הקורס שלושה ימים | | ן 2 (א1.4) 10255תא 4854 10641 תאור כללי קורס זה מספק מידע על האפשרויות השונות בקישור מחשבים וציוד קצה ברשת תקשורת מקומית. מטרתו להרחיב מושגים ולסקור חידושים בתחום הרשת המקומית, תוך מתן כלים השוואתיים לצורך תכנון וישום רשתות תקשורת. הקורס מיועד למפתחי ומתכנני רשתות, למנהלי יחידות מחשב ומנהלי פרוייקטים בסביבת רשת תקשורת מקומית. בין הנושאים הנלמדים בקורס: . סקירת צרכים והתפתחויות = טבנולוגיות רשת שונות . משטרי גישה - תקינה בתחום ה-א. = אק כרשת מקומית - קישור בין 5א1.4 מרוחקים = שיקולי תכנון = הערכת ביצועים דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי קורס דכ סד אסוד6טפסאדאו אסו6ואטואוא60 או בעלי ידע מקביל בנושא מושגי יסוד בתקשורת. משך הקורס יומיים ו תאור כללי הקורס מספק כלים להבנת הצורך בתקינה לשם חיבור ציוד של יצרנים שונים בתקשורת נתונים ומתאר במפורט את מודל השכבות של 05 כבסיס מחייב להקמת רשתות תקשורת בין מערכות זרות. הקורס סוקר את תפיסת ה-ן05, מפרט את תפקידי השכבות השונות והתקנים שכבר פורסמו במסגרת המודל. כמו כן מתאר הקורס את הכרזות יצרני המחשבים ומחויבותן לתמיכה ב-ן05. הקורס מיועד למנהל יחידות מחשב, מנהל | (א5) את0שתפא .4 161 527166 סד סידא תאור בללו הקורס מתאר טכנולוגיה חדישה של רשת טלפון ספרתית בין המנויים. טכנולוגיית ה-אס5! צוברת תאוצה בעת האחרונה עם הצגת מוצרי קצה לרשת זאת בתערוכת 86087 פד שהתקיימה בג'נבה, ועם הכנת תשתית ברבות ממדינות אירופה, צפון אמריקה ויפן. הקורסים מציגים את טכנולוגית רשת ה-אפפ!, מתאר מושגי יסוד, מפרט ממשקים ופרוטוקולים, מתאר מגוון השרותים והאפשרויות במסגרת ה-אפפו. הקורס מיועד למתמחים בתקשורת, למתכנני רשתות, למנהלי יחידות מחשב, ו ((08) 61אא60א דא זא 551 אתפס פרוייקטים למנתחי מערכות תקשורת ולאנשי חומרה ותוכנה שתפקידם לתכנן יישומים בתקשורת בין מערכות זרות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = רקע בתקנים לתקשורת - מודל ו05, סקירת רקע - תאור שכבת הקשר הפיזי = תאור שכבת קישור הנתונים - תאור שכבת ה-081ץ5א תד = תאור שכבת ה-א50880 תאור שכבת ה-אסודאדא56פתק ומנהלי פרוייקטים המעוניינים להכיר ולהבין את טכנולוגית ה-א50 והשפעותיה על רשתות תקשורת ומנויי רשת הטלפון. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = סקירת רקע כללית - הכרת מושגי יסוד = ארכיטקטורה קונפיגורציות = ממשקים פיזיים - פרוטוקולים בשכבות השונות - תמיכה בממשקים קיימים - תיאור ישומים סקירת מגמות ההתפתחות 10 = תאור שכבת ה-אסו1167קק א = תמיכת יצרני המחשבים = סקירת מצב 051 בעולם דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס 418 10 אסוד6טפסאדאו אסודג6ואטואואס6 או בעלי ידע מקביל בנושא מושגי יסוד בתקשורת. משך הקורס שלושה ימים דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס * 414 10 אסו6טפספזאז אסוד6ואטואואס6 או בעלי ידע מקביל בנושא מושגי יסוד בתקשורת. . על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס רצוי להיות בוגרי קורס 051. משך הקורס שלושה ימים תאור כללו הקורס מתאר את עקרונות העבודה ברשתות מיתוג מנות ציבוריות המאפשרות חיבור בין מחשבים המרוחקים גיאוגרפית ובינם לבין מסופים מרוחקים. הקורס מקנה כלים להבנת אופן החיבור הפיזי והלוגי בין קצה אחד למשנהו, יכולת חיבור ציוד מחשבים של יצרנים שונים דרך רשתות 25 א. כן עומד הקורס על משמעויות והיבטים כלכליים בשימוש בפרוטוקול 25א. הקורס מיועד למנהלי יחידות מחשב, מנהלי פרוייקטים, מנתחי מערכות ותוכניתנים העוברים או האמורים לעבוד ולתכנן ישומים בסביבת רשתות למיתוג מנות. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מבוא והכרת מושגי יסוד - תקינה בתקשורת נתונים - פרוטוקול 25א ממשקים פיזיים = 8ל.1, 1 116 ערוצים קבועים (206) - ערוצים ממותגים (8%6) חיבור מסופים דרך 240 . (4א6) 61635 אסא 16 תאור כללי קורס זה מתאר את ארכיטקטורת א8, שהיא ארכיטקטורת הרשתות של י.ב.מ. ואת השרותים השונים הניתנים על-ידה. כמו כן מתוארת תמיכת יצרנים אחרים בקישור ל-א5 ובמיוחד יכולת קישור ל-א5. ! הקורס מיועד למהנדסי תוכנה, מנתחי מערכות ומתכנתים וכן למנהלי תקשורת המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בנושאי אא8. בין הנושאים הנלמדים בקורס: .= תפיסת אא5 .= המרכיבים העיקריים . שרותי המערכת - מוצרים נוספים . תמיכת יצרנים אחרים בקישור ל -4א% - קישור מחשבי 6 ל -4א5 - כיווני התפתחות עתידיים דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס אסת)אטוא0ס6 541 סד אסד6)טפסאדאז או בעלי ידע מקביל וכן נסיון קודם בתקשורת מחשבים. משך הקורס שלושה ימים . רשתות מיתוג מנות בעולם - קישור בין רשתות (75.א) . סיפרנת, ישראנת דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים: = גד04 סד אסו6טפסאדאו אסהד6ואטואואס6 או בעלי ידע מקביל בנושא מושגי יסוד בתקשורת 051 > משך הקורס יומיים [ , ] | 6 תאור כללו הסמינר סוקר את הרקע והסיבות שהביאו להתפתחות התקשורת למחשבים אישים, מציג את הטכנולוגיה של רשתות מקומיות ל- ואת שרותי התוכנה לתקשורת. כמו כן מוצגות במסגרת הסמינר הרשתות הנפוצות לקישור ל-6א. הסמינר מיועד למשתמשי מחשבים אישים, למשתמשים עתידים, למנהלי רשתות ולמפתחי מערכות המעונינים להכיר את הטכנולוגיות, השימושים והמוצרים הקיימים לתקשורת מחשבים אישים. בין הנושאים הנלמדים בסמינר: - סקירת טכנולוגית אג] = שימושי רשת מקומית ל-6 אסא תאור בללו סמינר זה מציג את הסיכונים השונים להן חשופות רשתות מחשבים, וסוקר את המערכות והאמצעים השונים בעזרתם ניתן להגן ולאבטח את הרשתות וכן את השיטות לישום מערכות האבטחה לשם השגת הגנה אפיקטיבית. הסמינר מיועד למתכנני רשתות מחשבים, למנהלי רשתות,למנהלי יחידות מחשב, מנתחי מערכות ואנשי מקצוע בתחום תקשורת מחשבים וכל מי שמעונין ברבישת ידע באבטחת תקשורת. = סקירת רשתות עיקריות: = שרותי ס.א לרשת . ניהול רשת 96 > מודמים ל-6? - חבילות תוכנה לתקשורת דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מירב התועלת מהסמינר על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע דומה) דגס סד אסו)שפסאדאו אסודג6ואטואוא 60 משך הסמינר שלושה ימים בין הנושאים הנלמדים בסמינר זַה: = תאור כללי של רשתות מחשבים = הגדרת סיכונים + סיווג הסיכונים לפי אמצעי התקשורת = דוגמאות לחדירות לרשת = תאור מנגנוני הגנה = תאור שיטות הצפנה שונות > מנגנונים לזיהוי המשתמש . חתימות אלקטרוניות = ארכיטקטורת אבטחת הרשת במודל 081 = נוהלי אבטחה 12 דרישות מוקדמות - על מנת להפיק את מירב התועלת מהסמינר על המשתתפים להיות בוגרי הקורס ג'ד4ט 10 אסוד6טטסאידאז אסדד6ואטואו 60 או בעלי ידע כללי מקביל בתקשורת מחשבים. משך הסמינר יומיים ]אה תש6סתק אגצ-1תא6כ תאור כללי קורס זה עוסק בתכונות אאע-086 ומיועד לתוכניתנים ולמנתחי מערבות המעורבים בפיתוח ומשתמשים בשפת תכנות הנתמכת במערכות פואצ/אאע הקורס מדגיש את קלות השימוש ב-:₪560 בזמן עבודה מעשית ברשת. בין הנושאים הנלמדים בקורס: - תכונות מיוחדות של א(/-60פכ = תיכנות אא/-60ס א. טכניקות גישה אל קובץ מרוחק ב. תקשורת א10-185-א5גד באמצעות 61 ג. תקשורת שקופה מתוך שפת תיכנות - קריאה לשרותי מערכת ד. תקשורת לא-שקופה מתוך שפת תיכנות - קריאה לשרותי מערכת - הקמת קשר לוגי - הודעות פסיקה ה. הגדרת 08[801 אתסעודא א אגא תפסא אגצ-זעא6פ תאור כללי הקורס מיועד למנהלי מערכות מחשבים, מתכנתים ומנתחי מערכות, אשר יהיו מעורבים בהקמה ובפיקוח על מערכת )חס קורס זה עוסק בהתקנה ובניהול של מערכת -6₪זס. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = קונפיגורציות - התקנת 860% (העלאה והוררה) = שימוש ב-א = בקרת פעולות רשת = כלים ל-6א580011 ופטסאיד = אבטחת מידע ברשת דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = דע 10 אסוד)שפסאדאו אס )ואטאואס60 | דא 0 אגא וגד5צ5 פואצ/א אע = על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורט רצוי להיות בוגרי הקורס: 2006 3 הש-שחם מס משך הקורס חמישה ימים 3 דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = דכ סד אסוד)טעסתדאו אסודא )ואטואואס6 - 0% פעתנדדג פוא סאוקו ודדט א אש - בעלי ידע בשפת תכנות עילית משך הקורס שלושה ימים 15 אז[אתדך תאור כללו הקורס מיועד למנתחי מערכות, מנהלי מערכות ומשתמשים מנוסים, שבסביבת עבודתם פועלים או יפעלו בעתיד שרתי מסופים כאמצעי קישור לחיבור מסופי קצה ומדפסות, המעונינים להכיר את מגוון האפשרויות שניתן ליישם בשרתי המסופים לסוגיהם. בין הנושאים הנלמדים בקורס: פונקציות של שרתי המסופים 1 070001 = התקנה = הכרת מבני נתונים פנימיים תאור כללו אאס היא ארביטקטורת הרשת של חברת 1וסום המיושמת במוצרי ה-זפאספפ השונים. קורס תיאורתי זה מתאר את ארכיטקטורת ה-גאפ על שכבותיה השונות וכן גם את השרותים השונים הניתנים במסגרת רשת הבנויה בארכיטקטורת ה-אאפ. הקורס מיוער למהנדסי תקשורת מנתחי מערכות ומתכנתים המעונינים להרחיב את ידיעותיהם במבנים הפנימיים של מרכיבי רשתות דַפאסטס. בין הנושאים הנלמדים בקורס: - תפישת ה-א - הברת מבני נתונים ב-זפאתפודם - יחסו גומלין ל-5 א ו-051 - לימוד אופן זרימת הנתונים = הגדרת ממשקים למסופי משתמשים ולמדפסות + ד 58פ פה - פונקציות ניהול עיקריות = טכניקות בסיסיות לאיתור תקלות דרישות מוקדמות = על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל) וא אגא -- אגט אהסשרדטא הפ משך הקורס חמישה ימים 3% אתסשיטא 1 דסוכ - בקרת זרימה בשכבות השונות - מבני הנתונים של השכבות השונות = הפונקציות השונות בכל שכבה ושכבה - שרותי הרשת - תאור כללי של מנגנוני הקישור לרשת אא דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי קורס אידאט 0ד אסוד)טססאדאו אסהדא6ואטואוס6 או בעלי ידע מקביל וכן נסיון בתקשורת מחשבים. משך הקורס יומיים / אדא 566 ד 6 פ-51/ אי תאור כללו הקורס מקנה הבנה במגוון התחומים המאפשרים חיבור מחשבי אגש לרשת מיתוג מנות (אס8ק) דוגמת ד8א1884. הקורס מיועד למנהלי רשתות ומנהלי מערכות שבארגונם פועלת רשת מחשבי אצ דרך אפ8ק ובעזרת המוצר |98 ו1-אאץ כן מיועד הקורס למתכנני פרוייקטים בתקשורת בסביבת אגע המעונינים להכיר את הדרכים והאפשרויות לחיבור אא בעזרת 081. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מתן כלים להכרת מגוון האפשרויות במוצר |98/אאץ = התקנה ובנית קונפיגורציה לעבודה תחת אגא - פיקוח ובקרה מתוך מוצרי ניהול הרשת של |8/אגע הקמת קשר 29א דרך פגץ ודרך 288 כתיבת תכנה דרך שירותי 281/אאץ לפרוטוקולים 25 א ו-29א - מעקב אחר בעיות ותקלות ברשת תוך שימוש ב-851%'ד 1000886% - זהוי בעיות אופייניות והדרך לפתרונן - זהוי מבנה נתונים עיקריים של |98/אגע 5 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): - קורס יסוד ב-5 א להכרה כללית של סביבת ה-א85ץ - קורס אתסשודפא א4/- 66 או - ידע בתכנות בשפה עילית בסביבת אע קורס |אסאץ פמתטיד5: פוגט 6אולוודדט 18 אגע רצוי בוגרי קורס 6אוואוא א 306 א 6 משך הקורס חמישה ימים