מרשם בדוק למעבר מיד ליד

בימים אלה נשלמות ההכנות להפעלות מערכת אביב כנותנת שירותי מיחשוב ממאגר האוכלוסין הלאומי.

OCR (הסבר)
| ]- - 1 מרשם בדוק למעבר בימים אלה נשלמות ההכנות להפעלת מערכת אביב כנותנת שירותי מיחשוב מיד - ממאגר האוכלוסין הלאומי. פעילות זו כוללת יישוס שדות חדשים, יצירת שאילתות חדשות ומסכים חדשים, תוך שימוש בטכנולוגית המיחשוב המתקדמת ביותר (לקוח/שרת) וניצול שבב האלפא המהיר בעולם. מרגע שיסתייס התהליך תהיה חברת דיגיטל הגוף המוסמך לספק לך מידע אמיתי ומעודכן. מי שחוזה מיוס המעבר, יהיו כל החוזים עם גופיס אחרים חסרי תוקף, בשל אי יכולתם לטווח ארוך להבטיח נתוניס מעודכנים. לכן, אם עליך לחדש חוזה שנתי, אנא וודא שתוכל בודה כל להגן על זכותך להפסיק את ההתקשרות ביום המעבר ולהתקשר עם דיגיטל חוזה בחוזה חדש. לטווח ארוך כדי להנות ממגוון שירותנו, תוכל להזמין כבר היוס את נציג חברת דיגיטל שיאפיין את צרכי אירגונך ויעדכן אותך לגבי השירותים החדשים העומדים לרשותך. במסגרת הקמת מערך השירותים, נפגשים אנשי דיגיטל עם נציגים ממגזריס שונים, הבקשה שלך רשומה לפנינו לשאלותיך כדי לבנות עבורך את השירותים המבוקשים. 04 וי בפניתך אלינו, אנא בדוק כי יש בידך אישור תקף ממשרד הפנים לקבלת מיד ו ו 1 1 ו הזמנת שירות ממאגר האוכלוסין הלאומי. נציג דיגיטל יפגש עמך ויבנה עבורך הצעת שירות מושלמת לומדים את דרישותיהם ומאפייניס שדות וקישורים חדשים. מספר רב של שירותים חדשיס כבר הוטמעו במערכת ואנחנו קשובים גס לדרישותיך המיוחדות. נשמח לענות הכוללת מאפיינים, ציוד, מיפוי קבצים, שאילתות, מסכים ועוד. איפיון השירותים יתבצע / % לפני חתימת החוזה. כדי לקבוע פגישה, אנא התקשר עם גיל שניאורסון, דנה לבב או איריס בלך בטל: 09-593494. לידי יואל נהרי טל: 09-593419. שירותי מידע יחודיים מ מחירון בימים אלה, פועלת ועדה ברשות משרד האוצר ומשרד הפנים, לקביעת מחירון שירותים לוכאי השימוש במאגר האוכלוסין הלאומי. עס סיוס התהליך, תיידע דיגיטל את קהל המשתמשים במחירון החדש. כחברה בת של דיגיטל העולמית, עומדת דיגיטל ישראל בסטנדרטיס שני ם של = מצויינות בשירות המחוייבות למצויינות בשירות, המאפיינת את כלל פעילויות החברה מול לקוחותיה, מבטיחה לך מידע באיכות גבוהה . השטח ההכנות להפעלת מרשם אוכלוסין דיגיטלי בעיצומן. זה הזמן הנכון דוגיט ף כבר כאן להתקשר אלינו עוד היוס ולהתחיל בתהליך איפיון השירותים והזמנת הקווים. כך תוכל להנות, מוקהס ככל האפשר, משירותים חדשים ומידע טוב יותר. מרשם אוכלוסין | | של אל 1 מרשם אוכלוסין דיגיטלי. מרשם לשירות טוב. = 2 ₪ = 5 + ב ב 5 2 ב 72 - 5 ₪ = 5 =