דיגיטל ישראל – מעטפת ברכה לראש השנה תשנ"ז

OCR (הסבר)
דוגוטל אקוופמנט בע"מ .1 זת6ות קנט [גווקוע בית דוגיטל, צומת אבדיה תסזו6תט] 4664619 ,110056 [הווקוע הרצליה 46733 ישראל 1 ,46733 116121178 ת.ד. 2033 הרצליה 46120 0 ה11672117 ,2033 אסם .0 סטודיו רותי קנטור