קומפאק ישראל- פרסומות למחשבים ניידים ומחשבים שולחניים

OCR (הסבר)
]]]יההטוזחסכ ה- וואו: הראנשון בששביל העציצוכ ה- וואו: הצוני כשביל המחיר 0 0 עם חלונות 2000 - מחשוב ייחודי לעולם העסקים, בעיצוב קומפקטי חדטשני וכמחיר מפתיע ! מחשב סגו השולחני המבוסס "וחטוותסק "ופוח תוכנן במיוחד עם חלונות 2000, כדי לתת מענה טכנולוגי מושלם לדרישות המיחשוב העיסקי בארגונים תוך שמירה על עלויות תחזוקה ותמיכה נמוכות. העיצוב החדשני של סאסו מבדיל את השטח הפנוי בסכיבת העבודה ומעניק לעמדות העבודה מראה טכנולוגי חדשני. אם תוסיפו לכל זה גם את המחיר המפתיע... לא תוכלו שלא לכחור סגסו של קומפאק. לפרטים נוספים התקשרו למרכז תקשורת לקוחות: טל. 09-7623888 |60.1. 80 וח 60.אואוצ ומקו 0 ופט זס) 8ה01655!0זכ 2000 055 הוע*05011זסו 1800605 הק חס הס!ן8זסקז00 |8|ה| 01 %א:84508:! 60!818:86ז 78ב והט|וה8< 886 0מָ0] 46|פה! |שוה! הד סק 00 46/08011 01 15060888 1001915000 79 2000 8 אסטה|ש 6 05 ה ,₪600 9 | | | + שמעוני ג פינקלמטין באו ]]]יהזטוזח6כן - \ ץ | | | פמ( ₪ | | | | 1 | | | ה || 2 . מחשב נייד 1105 4038חזז 6003 עכשיו במחיר מדהים 8 : 3 1 הש 4אגי 0 03ב 30 5 ו הזזה 30 > מעבד 800/02 270065507 || וחטחסקן )6וח1 > מודם וכרטיט רשת > מערכת הפעלה 6!) פוססחו) > תוכנת חס)) בעברית 0 ו. | .0 | | , 0 שויטקו טס 9 שי" כולל מעיימ במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה ל00%49ח1 605065 מקוריות סע זכ וח 1.6 50 סש וח..ארארא צבה [,6.700 ז ו07 סושוום ץְאָס|סהה66ך הסוצבּזוק5הו המבצע עד גמר המלאי התקשרו לאחד המשווקים: ליגד 0, 04-8333299 5 משובית 07-6200300 9 קומפיוטרלנד 8, 02-6515001 ...ו מר זךו( אה הבוצה שד ו-פשמו |ווץש שום מרוצי פורמודה 1? 6 0/ם 6006 המחשב הנייד החדיש של קומפאק ותד 1=פותטוו!וו ששו מבסס את ההצלחה שלו על מחשבי קומפאק. אנחנו עובדים עם הצוות בכל רמת מחשוב אפשרית, החל משלב עיצוב ובדיקת הרכב במפעל וכלה במעקב אלחוטי שוטף ותחזוקת הרכב על המסלול בזמן המרוץ. מה שטוב ל- ות8סך 1=פותמוווו\ ₪ יכול להיות מצויין גם עבורך. אנחנו יכולים לספק גם לעטק שלך פתרונות אשר יניעו אותו במהירות להצלחה עסקית, עם 6000 סש 086וח00, המצוייד ב- |-ז550סססזם |!! *וחטוזח6 "61)ח! 6ווטסו. קומפאק, מרכז תקשורת לקוחות, טל. 09-7623888, [00.1.וחס6.אחצ 6 סעם 6008 מעבד: וא-1.200 ז6550ססזק !!! "וחטח6ק '!6)ח! וומסו מסך: 14001050 דזד *14.1 דיסק קשיח: 3008 ספ זיכרון: 2568 (עד 108) מודם כרטיס רשת משקל:2.2 ק"ג אחריות ביגלאומית ל-3 שנים במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה *5צוסטח\ 5065סז6!!₪ מקוריות 000 זר 1.60 50 סז רת רת יס 03-64 85 5:5184 80 ח( פתז 05.5.2064 6/4 פוקס !ה 0 הק 19:00 0 0078/52 8/0 הייפכ 4-4 כמ 06| (פזת! וו הויו סכל קיבד בשעה ופ .5( 3980 ספסל פכיכ) 8 8/4 ב8כו0כ) 8507/06 ולו ג הס ווסקדוט:) יקי הצקמ 2002 . חסוקוס6 פסה ח66ד הסול9זוק5חו שמעוני פינקל שקוין הבא 8 זו הו היתרון הכפול לעסקים 700 דג סדרת מחעובי סע= החדשניים של קומפאק עם וחסו1655סיוכ כ]א 'פעשטסוסחועצ של מיקרופופט קומפאק גאה להציג את 5/0, משפחת מחשכים לעסקים, המשלכת את מערכת ההפעלה 1016551008 << 86צוססחו/ החדטונית של מיקרוסופט. למחשכי ₪00 שפותחו במעבדות קומפאק, ישנה תאימות טכנולוגית מושלמת למערכת ההפעלה החדשנית (8ח0ו0/655זכ] ק% 5פצוסטחו\ עול מיקרוסופט ויכולת הטמעה מהירה תוך מתן מענה טכנולוגי מושלם לצורכי המחשוב העכשוויים והעתידיים בעסקים ובארגונים. מערכת ההפעלה |008ו955)סז2] ק% 85או0חו של מיקרוסופט מאפשרת את הפקת מירב הפוטנציאל הטכנולוגי של מחשבי סצ= לקבלת הפתרון המושלם לעסקים. קומפאק, מרכז תקשורת לקוחות 09-7623888 "זווא ( / שחו 3 ,פדסטפסמק; שצודגצסאאו ||.86.00וח00 0) סף פזסות )טס 6ה!! 10[ 8 פאסודע501 סדאו פשדה ה 6שזאו צן]|6|088 סםהמפטוופפס ו 0107 ופפ אד אק מאזודאסאת במחהעוכים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה %פשסטחו/ 505סזסוו! מקוריות [|1016שוס חוכו 501.60 סז6רח. ץעו יס 740 תפ וגל וע 8 ו 64 55 5 םוק 0 ב 0 רע או ₪ בכרל יע הנרפ ופ ככ וכע ל 04 הש רמ ) מסמבכנ /0 "טכ רל ואיג וב הז רעף 17 נשכנת או עו 60 שי 05| "0 .הל 4 השכר 5[ הבצקה כ בקתטכ) 4 ₪5 בכיעכ) -0205פ ק 2 תספרגאד 6 יקנ ) סח ) ומק 0. ץס|סח ה66ד הסולגּזוק5ה! = ₪ == ב ר ₪ ץ | האור וווע. (0 /=- | | | מ ן / 0( ₪ | וו 47" ו 4 4" . | | | ו | | = ה == = = 3 ף= |ררור] ' ק'"רווורורו |וו ל רש גר זר וד" | טדו תההשה גפיהוו שש( ו% ש' וו אנ זעה וחיר אטרקטיכי ועיצוכב מרטוים -- היפ 3 קומפאק גאה להציג את 0/=, משפחת מחשבים חדשנית הכוללת מחשבים שולחניים, ניידים ומסכים תואמים. המשפחה מאופיינת ביכולת הטמעה מהירה, בפשטות הפעלה וכקו המעצב את סביכת העבודה שלך. מחשבי ס/= נותנים מענה טכנולוגי מושלם לצרכי המחשוב העכשוויים והעתידיים בארגונים. המוצרים מכוססים על מגוון מעבדים ומערכות הפעלה, כיניהם 4 פוחטח06 89וח| ומערכת ההפעלה החדשה 0081ו855]סז2] ]א פפעשססחו\. קומפאק, מרכז תקשורת לקוחות 09-7623888 [,פדסטססה; פצוזגצסאאו ||.080.060 00 0!) 60 8זסה +ט0 בה | 8 פ5אסודע!|0ס5 סזאו ספזגה 6שזאו | !61080 ספהפטוופם במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה ?פצוסשחו/ 5 ספ5סזס!! מקוריות [!1016ס הזוח 504.60 סז6|וח.עצעצצ תס 01 בכבלל 94| 10 ת 051563 וס וכפצוסקדס;) צנ )0 בלג רטל ג בכ 0 דמל ד רע רט? 83 ככ בוט שת 5 אנ תרכס הכמסיכו/ 0 ריסל בק |אדמכנקיסו ד 27( יב ברו בהככרל\ %שפכיכ,/ 45| 0503 4 דמבי? גת דעב 5 ת נסוטםה כו מגקרטכ) 14 טח בקעכ) ינפו 7 1 תכטמסקדככ) עפ קייט יכ 2501 6. | חוקוס6 . ץח 66 חסו) והזוכ5| הו ₪ שמעוני פיזקלשק פב 0 0 0 גק/60 מחשב מנצח במחיר מנצח כדי לנצח בעולם העסקים של היום אתה חייב להיות מתוחכם, חדשני ומעודכן. 0500 סו חָגּקוחס) מציב אותך בעמדת זינוק מצוינת. עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ומערכת ההפעלה הטובה בעולם |גח06550ז? ?א *אוס6חו\ הוא מעניק לך יתרון ענק על פני כל המתחרים שלך. אל תיתן לעיצוב החדטני שלו לכלכל אותך - מדובר ב"סוס עכודה" אמיתי. ה-9500 ט₪ כנוי במיוחד לדרישות הככוהות של עולם העסקים, עם מפרט טכני עשיר המבטיח לך עבודה מהירה ושוטפת, ללא תקלות. אז אם אתה באמת רוצה לנצח - אתה רוצה 9500 ₪ של קומפאק. קומפאק, מרכז תקשורת לקוחות טל. 09-7623888 |60.1. 3 ס6.שועאו ' 5 פטודהטסאאו 5 א" ||.60. 603 ס) סק 6זסח %טס ה 50 | ₪ פאסודט501 סזאו פ:זג565זאו ל פ/שססחו % צו|ג08ן6 50א:טון5ס -- . 1 , -]/50כתכא/] . במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה "5או60חו/ "0500ז6!)/ מקוריות ו |[6 סק 05014.60ז16 .ור םאד פאזעדאסחת ו 5 וד 4 ופוג 5 00 ו 0 ובא | 00 0586 2002 > מק 6 ץ8 !0 חח66ד הסו%גזוק5חו