קליק – גיליון מספר 6

מגזין צעיר לאינטרנט ומשחקי מחשב – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מצורף כשי תקליטור אינטרסס עם 150 תוכנות * כ-600 מ"ב (/4 כל / | > > 5 הר צ-- רו גולשים בקטן | :ל פה שיש ל יוטרוט "פלולארי להציע לצן.. אל השכה לספה לחבריה תפוצץ כסף תאכל עם "הלדירם חלשא מסיבה הדיבא א קרח - תערבב את היבשות" " או שלא--- / עשה נוי ב- 29 וקבל חו קליק [ךא 05 328 8 חדשות גרסה חדשה של פלייסטיישן? /14 סלולארי = לצעירים אינטרנט בקטן ‏ 20 מדריך קוף החלל הכל על אינפרה אדום ‏ 24 דע את עצמך מבחן החנונים של קליק 26 חומרה ריגושים | בתלת-ממד 32 בקרוב ב-80 65זטזוט0, חוטחפסזה 36 משחק' 50 עפחזטס 1 פחז, ₪869 פחוסד מסע בזמן, פרוייקט | המכשפה מבל"ר, 2001 הזוח אפצ.וסהד 6 :ם והסטופווסה, סחטה, 5016 08 גוטוו 54 משחקי סק ילדים ילדים 56 משחקי סק = צ'טים זה אלמנטרי ‏ 58 משחקי פלייסטיישן 2 זטאוזם 60 עולם המשחקים להיותת ב ו 0 0 0 או במוד(ה) ‏ 62 גאדג'טס כמה קטן ככה גדול 64 תכנות | בקליק וחצ' 66 שאלות ותשובות תמיכה שלום 68 מה בתקליטור אינטרסס - המדריך שורט המשחקיט הולר ודל, וט הירי הי מכל רג. משחק חרשיס, טכולות תפדמות, שח םוה מסש לא מה הפיימו. בהתחשב במצב החלטגולפרסם בחבה כח נכדה. המשוה בי ₪ אל פאיי 180-008 כולפ חס טביה באר ועמור 6 נפלאות לסשחק מחשב מחקדפים, ומאפטדים לוחו ו וחתפ ל ועיס סה כראי קנח בפפפ הבאה שלה לגעה ובו ארצה - הפל-ספישן:. וי סבפוחפ לשנת שת העוכט שם הקוסולה שלהם, להמשיר אח המהפכה שכ הפ לעב 6 הסוטב הביח למרי. האט זה וו ואטפריל יי עו הסומולה החרטה ות בסספר 940צם באר כחורש הבא או ופרטט בורח קיפר על הקוסולת, במיים בחרנ להחספד בסהפיכה אחרח. יחת רות את החים או כל זו מתרחשת ביר פלפן יפו הווחי 6 כלולפ ברופה כו וט משלל סטחקפ חושה, סייפ ומרתנ רגיריון הזה א טר חלק פסה שהגיו למערכת שכו וכו ריפ או חכו לפשו שבודה זמי.חברה, וה המו לאח לפנו כתכים לטוערכת שמח אד לדח ,ורא א 00 ו עו מל ררל ור קט ו ה ו הפ באי פוסי מ מל מק מש עבת יט המו מעיו אר ‏ ופרה הער ה ו מ םשר טוט זר ןמרבב חן טמ כ א אק רחש המר הוה שמ מל של החל סדק מה סב לבנה ות מה וצה הרומה טבה מ תבר הויו ףול ב וחדנש ומדברע בל ו רשו א בד הרע בכ כ קוא שב אל מ המר מל המרג מש כמ שק ו לו חרט לו בד הקט וט הס הבובה הרו שר הוה סו דח אכ א ל מש המרי לע הסל נמטו טל לול ה ו טמ ו כ םה יו אוש םי ל הק הוקת או החמתה או ליט אק מו ומס טרסו הו אי 0 ו יא אס ב ד האמו כל ףלאכ טור ויו א כל ץמ כו ןבו ואה ואט עמ ממ מל לד אמ ל ₪ ות ער ונה לענ וה וש עב מו שה מו ל זט זר א שי או לה וכלהש שא סוט בע שי הבור ומורט ג ואט 2 א וע לא מחדש ור בגל ור שגר באר גנוה הרות לב ו עבט מ ל ביט שאו בל וס על בה העות כו לוס ול הפה בור ימי לצה ואו דר ובר ממה 3ב שמ כ וע המו הקם נארה אוה מא לאד מו ור מה שו זה וט ב א בכר ו המצע אפרט במ ומנ בחל: כייח זמ רחא גו תכב שר בי כל ותרכ מז הוח מחותמחתמריכ והל וניכ ד ד לבה המת בק הבועמ באה ד ?תור דר ל שו מ כ חר בר מו סיט ד זב מ המר וד מדרט וניע או ראמ ד הנס ה כ מדרט מו רמה סד אומה גמ אמ סבק מטךמרר ו מחמט ו מל הטוס ער האר אל סא מרד א חקי מ אד ואר מדק - כל בור קר הכל הפ מו אל עורק מו א מו דוו טג אטח אמ תישנ כב תח ו סוט מס דמ בד כל הנימ בס א המו בכן וכ שכעקוט כ שר או בול כ מש תור וו ו זדק בוא ה בלכ דור טוה תות זר דיע בסחכת אחדות ג חכנ אית אחד של רא שו ל בוטרס המד תו זה אוה מו כל כ תכה טבה טאה ה אפ בדו א ואקק ל חן בל רד ג צץ שוח חן א עסנו ל מק בגל אד ליוב ופרט על הצ ית דרת הרדח לבה הוח אמות בד ונ מ דה נמ ברל םהו ור ימר משטן האר הט ענ מש בשום הבו הא דד ימש בי הרומת מכ קים האטום- אממל תנת המשר מהרות בכד ראה הפך כו לאיר הבו חדשות שחו !פורת גרסה חדשה של פי וו?, והרבה בעיות אלינו רק ב-2009 תוסף ל 000 ד 0 ודשות משחקים חדשות מעוחקים חדשות אינפוגרם קונה את האסברו חדשות שחקים חדוות משחקים חדשות משחק בי נמהם | וו נטרנט "חודי שה חומשית ו הגנ ₪ ו 60 ( בתוספת מע" ים חדשות משחקים חדשות משחקי! | > נה ג עופר וני . | טי אילוןמצר כ-50 אחוזים מהבוגרים בארצות הברית משתמשים ברשת. מקום חשוב לבקר בו, אם צריך. שות אינטרנט ומחשבים חדשוח אינטרנט אחרים חדעוים אחרים חדעוים אתרים ה ₪ נה [ 1 ואפ אבו הטלפון הנייד שלנו הוא הרבה ור מסתם טלפון בלי חוט. האינטרנט הסלולארי הגי ורבות. מה מחכה לנו במסך הקטן? אינטרנט לצעירים ב אינטרנט בקטן בירי ברוארים ושחר בן- פורת כב מחרות הגלשה. | המוט מטככם באו מצבלת ל-34,400 = הולסלם הללקוריט טראו כך שקה = פלהם הח מאחה ומר העטק חרט בת ספה בקנות. בעתיה עם 5 גבוהות בהרבה. הטוק הפו רשו ומוי ודי ל0כבוש השלכארים. הא העובדה ההופלאה ₪ 6 5 ה ד ה 2 הפורטל עולה ממש עכשיו יר ה סט | ב הירס וידר 00 רת לומ בוח חן 0 גר טור טור מכ ורפי המלע ונ 3 -- בו בנ ברח התביםבעם יור ה ריעו סקחרט עצמ בחברה וסנ אס ישנט = המי שמרנר ררקל ו המי הנר הר מ וב = המכ עם ב אב אפשר לאט של ו קנל ויר לול חרט חומשל בה = מלך האי הגרה הערפה קוא - רחב טש השס לב הבל לחכום בללטןהמלראר, מאכעת מחשבה בצרכם לאיום וא ו " = טכ המשתמשים הגמא בה הא טא איקים שער בי מטלן " נלוטור שרכט אל להוב חבנם אל הלח הטחרא לכ סלולארי לצעירים חתות קר הקיוה בסורחה לח רמור הבליס הציר יו 0 = ו היראו מה שמספק וטלקוה בכרה לחר בע בש חר ל רנר המיבה מה שכר 08 = 00 לטנה טיט הא להפווה הח ב הביט ל רז טל רק של הטרט המומסי, הו לס תה = החדש לורת ל הל הפורסל יה רוטקס ססר קצר וקני לכמב בהר ה של שר רק סלקום שולטים בשוק? במסגרוו 0 , פה שואזו 0 הק שרות מיר ליא משפ בדחש. בקמר, = כשירתש הפפ עו חטבל כב 5 בש מסומת ואף שככסה בק בפכח שו הצרי ואלב משיק הצעירם בי טמון לוכא הם = לטלפארי בתחפיט שעיט אט או ונס לאח יש לבט אפפהות למ לט וחר נ) חגם התמכם אן טוכלם הרה = לקגדר אד הרצות כו ולקבל ויפ נוש מנווט הבל ה א וו להם לוח מקחופר סח הסנ מבצעוםבחחמי מז שוביי ל ו ור רטור ולומ בסלכס ורפ מפחלם = = סמרה כרספי קלע ומאו לכשו טר יסנט ור בל ב ודבוע הנ האור בוו את ב ו סנס הרחב בחולך ו למג א ראי הסירע ור מע שמחקרם טהט ₪ הר 530 = = שא מסטת בוסבת יש וארה "לור ב קר הנוח של סכפ ו-שה אל הא חר שד מלר, רל בדו הס קוקוי = = ה חכרר דר אברכאות רשה ללהה אה נא האעטרוט לאל בי ונש ה וטל וער = נתמחר טכ שרור מ עטו צתפי מולה עב טכטם ופ עול תשורח יו ג של = הסט קב טר הלחה מה הטרט רטללאר כ 90 אראר 08 מיר לעי ולמנרט = במכס הרשון א את ופד, שמבנם שרע נאחרםדרטאפרעי 4 המענ הטבות ויחי ףכו כו בפרטור, וקכנו נמום סד פעם ובל 7" נשהצטרמות המשר לטו? ‏ = הבלתי אפר ולהפוך אתו ידידי כביה, וה ור לגסא. א"טם של ני המוטא אשי מא = חס בתפרש הביר ופי וב שככח ‏ מו דב בד שמדובר בסטכוה שסקנלס תבר הער פא = קת ותו לול טהל להאמ הר בכש רב מויקה כופת אנת לא ער בת העט = כאן צלצול עולה כסף ונק הבר לט = אכה רד המאר בור סכל ור האעטרנסהמההאר טבני גת לבחר סרט א מ הטוא לור" = היקוח ה וב מעי. ספול הפר צארכט. אבל זה נה כט פפר ב ו רג לק באר חופת עו הלת אל טלקום ברו על א בכ של עשר כבדו אה מל מה ו ה קבד בר במ שור לכמו ל הרת מו לפש 5 מר ול עפ בע האזר ל להחלפ פבסר דד מה שו בורו הלל ל | וס ה ו ו אם תשאלו אותנו. ו 0 ל ו הלא הר רד ל" = רוצים ליהנות מכ - המאר א לשא וכיה הנוה כ ברהו שק שר או יט א כל לסו מוסלפפם שפיט רדמ יט את דמלו בו אלומ הל שחו "א זו טר אזר מס לוי הטך סו לופ בס ה ער הבחרה בר הרבה א אפר לאח הפר אי באפ לגב וק חר גר דא ל ומר לשמה וא חריה וע טרפ הזה שר שר בו רייך ] ָּ לו או 0 לפס הב לט דר מה עם מסחר אַלקטרוני? שו בת האמרתמפקו חת מבי וע דר . הכל אינפרה אדום לו משתמשים בטכנולוגיה אינפרה אדומה, אבל לאור ההתפתחויות החדשות, נראה שמשתמשי 20 יכירו את האורות האדומים, הקטנ ו האלה מקרוב מאוד ווה 8זון 81 זט . פחוך מגזין והחזסת 0 עולם אלחוטי זהירות, שן כחולה 7 ו טלפון 4/8 5351 6 מחשב מחברת 810-ל ואשנ טלפון ייד 8990/0518 08 מזבצעעו כמנויים וסרוויחים, פעטיים. חודשיים חינם - עושים סנוי חודשי ומקבלים חודטיים ראשונים חינם מנוי שני בחצי מחיר - עושים מנוי על מגזין נוסף ומשלמים רק חצי מחיר דע את עצמך מבחן החנונים של קליק האם אתם חנוני מחשב? ענו על 20 שאלות, סמנו את התשובה הנכונה, וסכמו את הכול. חנון או לא חנון? זוהי השאלה שאנחנו מתכוונים לבדוק הא את חטגי מחשבל. חח ובאיס מ 1 וו ריד רד 5 לט חר השמ . : רל : בו משמנממ" ם ל : ודרי : ו ליפו : . ריגושים בתלת-ממד 301% משיבה מלחמה, בחר המהירות של 8ו6וח בג מכה, ומחמודד בעל שם נשוג. הגיע הזמן לסקור את הנטים והנמלאות עול שוק הכרטיטים הגרביים יבא בור סססכ) "בא בהבצו' הראצון. של 00ם) צווח צגזין ופחזס 00, תתור תגזין ופמזסת סק יי אתר המחשבים והאינטרנט המוביל בישראל ב- ושחש תמוצא מודי יום עשרות חדשות עדכניות הטוקרות מגמוות ברשת, אחרים חדשים, הוכנות חדטות, טיפים לגלישה, חונורה ותוכנה למחשבי אן, גאזביטט, וחשוב אדגוני, חדשות על עסקים, הנפקות, רכישות וכמוכן- לוא, ווידאו ברשת ומשחקים.. 5 |ו.61.60ח6./שעשעצ 7 משוקי ר צֶח'זגוס(. 66%בָ0.] 6מך ו זה באמת. 'היה אתד המסעות. המרתקים ביותר שתעשו. תובבי הקווסטים, הכו(. שחו הכין לכם את. הפתעת. השנה | | ולם של קסם וטכנולוגיה חקי ה 06%ו9= טממוסד מסע בזמ :> פורת כן, תתלהבו, למה לא. עוד הרפתהֶה בעלילותיה של האישה עם התזה המפלצתיי אז מה אם המשתת בינונ' ממותזר? הע'קר הכסף, כלומר, לארה בכל מו שתאעו אלו טרכו לספו לזוו בתזמונים. מתאימים כד' לעבור א המכשולים. שלפניכם. אה כן, יש לה א אזחח, לפעמים אם תיח בכמה אובי 9 הסגזין לחובבי השכלולים, החידוטים נלי 9 1 7 שששן תורייב | הטכנולוגיים והצעצועים האלקטרוניים יג בל מתנן |ו.909506081.00 פרוייךט המכשפה מבלייר שןי התלקים הראשונים בטרילוא"ית. "המכשפה מבלייר האיצו למערכת. א[ת! 'כולים להמליץ רל על התלה הראשו משחקי סא מה הסיפור? כדאי ולא כדאי ממש מפחיה, ותוא אם די קר משחקי ס ְּ משחקי 0 1 תת שת (' כדורגל, היכונ הלהיט הבא הג'ע. (ראה טוב 'יותר, עם מגרש אדול יותר, וגעברית. מלאה. השתק('ם, לעומת זאת, נשארו טפשים כל שחטן יב היה יכול לצוה, לחטט לכל הטחנים של" באף ואז להכניס אול, והם עדי לא ה עוטים שום דה הדבר הא'ע לכזה תסכול שפטוט דפתת. לעגמי על המלדת. עד שה'א (שברה. | . תחת וו ל . 9 ב 2ך משחקי סה ו ומר לא ישן כבר כמה | = לילות בגלל המשתת התד6 מהמו של 008 6/89ז83. שת( הרי אסטרטא'ה בזמ אמת, ו המשתק הזה ב!' במיותד ו בר דר בשבילכם 4 ו - 9 ו - רש בפשר מ קחמ ויה צר אי ו חכ אד ו ב ל מה הסט תשק סה אנש טפוס לא זו האלו האל או מ אבר ענש וציו טוקס ומוה אס למערגולת של קרבות. סו לאל שי 6 ללה חרט הלה היחי סקפטר 0 בסו שוך אפר 0 הרי לשו 0 וסט ואצי שוה ארי תא וציו חקי שיר לופה או שא נוי | ח"זרים. אתם ח'"בים. טר ממת שר וטלוה עור "או אות = פוא אי אפ אטויועו אוש לנמת אותם אתרת. ה שלווה יחי נכון היחו יוטמד\ תנו לצממכם סאר א ו ו ו מ ד ו הט ו ו אה ו ב בי 5 ממשק שבא לבכות. בו ו ריר ו משחקי סט משחקי סק שאעא מכורבל בשמיכה עם ת(ור דולך התכוון דן ברומר להעגיר צוד יום תורף מושלם מול המחשבי אחר' 13 שעות. הוא האיע למסקנה - עדיף ת'ץ, כמעט כל משתרק אחר מה שנטאר לכם מה הסיפור? מק םה 60 ז269) |ש6ו/ הכותר השלישי בסדרה האיצי למרות. כל הרצון הטוב, משהו השת(ה במעבר מה ₪5 ל-56. זה כבר לא אותו דבר... גל א למה הוא הרג את עצמו - - 0 -] ב חי חר השח ארי ו -| ו ב 0 מחץ של קיר גרפיקה זועה, סאונד נפכת המשח הזה 'כול. אד - התמ א 2-ו ופוח = וכ אם להות. אל המשחקים האהצים. גיותר בהם א 099 ל לא סתם 1 צלצל עכשיו 3-6305818/ עש ו א ונולון מ 8 בר 2 .א.3.ה.= |618!! ץצ₪368 6 הוה -.. 5 6 ₪85 :]| ווח 01 96 . 6 : סז טח 00 6היד ו א ל 5 3 ₪ %' .גת גל שפירא התיישב עם הפלייסטיישן שלו לבדוק את משחק ההמשך של זפצוזם, ויצא נלהב. ככה עושים משחק משובח! גר וצור ] כל מה שרציתם לדעת על מודים, ולא העזתם לשאול. יחי ה-56! 0 חור גזין 50184 0 עד שהסנסוות מצאו לעשמ מערכת הפעכה. מו קשית, עכבר ומקלדת, יחסר להן הגור המבדיל ב ספ לכל השאר הג גיימרים ימניים בלבד ו זוג משמיים ד בשביל להשתמש בג'ויסטיק החדש של במקום לחבר את המצלמה למחשב ואת ו מיקרוסופט צריך אסטרטגיה טובה המחשב למדפסת, ל עשתה קיצו7 ו דרך. סוף סוף! 2-ו מ עו לפטמ ביט החרט רטנ = הב הס הח ה ל המוק ו לט לא להשתדט אד הלחטט מבי ובש סצת אא הח הלוב - ו המו בד חס מודנ עמ בדה ל ההשש מסף בת ו ₪ ולו ד בא שו ות עררז, אי החד חאל צר אא על א בצ- דרי וו הרחור מהו גיליון אלקסהוני. כתיבת נוסחאות בסיסיות שימוש בפונקציות. גרירת נוסתאותת וחצי בת וי בה קב ממא הרמת הט כצר ו שח הנ ה :ה ה המחה םור אתרי תכנות נבחרים. ל יי תכנות ונמוי או לואשו מל הצמאה חידת תכנות: ד 5 ] / לו ה וו שירים (תיקית 00/03 דלונה = שרי , % 2 באסטו בכוה אד םמד אס רמס ל ריר הערה שק מפל נ נחד ערל בדה אה דע דח אד הירי כו ביירד שור ואל םי מש פבשת טול ךנה 0 א יאחוי 0 א טלאוט רז ואר הפי בר = טרט כ עלס רשק ו 02 אזר רתויה רתוות א יושעה רדח ליה שר ו כו --- בי 8 תיק"ו! 0סוא6קקא/וות ב הרושה נחבאה כ מאפויח פשיר בבר | מל ווחמה נר ו ו שרי כ מו כל מקה בהלה כ לית שר --- ןה ו רסו אזר מ כ ו סט א מ הו הל לה כו חוכשל ד ור א יי ב המד הל סח אנ הנב חן חף אזר הסור בו = ב די שח םס המש בדה חדשת וג ור דאר רו יאר הי == ב בב הל הדח האורט ראק א האר ייד 6 התחש יי אקשן ללא חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪