קליק – גיליון מספר 5

מגזין צעיר לאינטרנט ומשחקי מחשב – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מצורף כש' תקליטור אינטרפ6 עם 130 תוכנות * כ-600 מ"ב מגזין צעיר לאינטרנט ומשחקי מחשב העתיד שלכם אתר המחשבים והאינטרנט המוביל בישראל ב- חס תמצא מודי יום עעורות חדטות וגדכניות הסוקרות מוכמות ברשו, | אחרים חדשים, תוכנות חדשות, טיפים ל'גלישה, | חומרה ותוכנה למחשבי -)אן, גאדגיטט, מחשווכ ארגוני, חדשות על עסקים, הנסקות, רכישות וכמובן- לוא, ווידאו ברעות ומעוחקים. 3- 5 |.61.60ח6. טע 6 חדשות פלייסטיישןק, הנה זה בא 14 המשחקים משחקים "אני אנשק את מי שיתחפש לפיפוש" ניווט לוויינית 46 משחקים 2 ופזוה 866 :080, 2 05 הס1000, סוטטס הד :| פשהוקוום 6 מה בתקליטור אינטרסס - המדריך ‏ 70 גאדג'טט. ב יט ו החדשים בקרוב על מסך המחשב שלך 26 יוצרים משחקים 2000 הסהטא 32 יוצרים 6 מוזיקה אלקטרונית ה-עְסזּם? קטן עליו ‏ 42 ניווט עם לווין מדריך קוף החלל למערכת 2 .א.א 01618 ₪69 הוח 01 50260005 :11 0816 881000%5, 5099 הפוס וס 65א, חשיבה המצאתית / 63 משחקים ילדים ילדים ‏ 64 צ'יטים ורמזים צ'יטים זה אלמנטרי כמה קטן ככה גדול ‏ 72 תכנות בקליק וחצי ‏ 74 שאלות ותשובות תמיכה שלום מדבר ויקטור ה-א קליק אישי ה חושות פלייסטיישן2, הנה זה בא וח משחקים חדשות משחקים חדשוח משוחקים חד1₪ אויגופה םת || מגאם חדשות לשחק ביחד עם פלטפורמות שונותת ודשות משחקים | חדשוות מעוחקים חדטוות נה חדשות. תשחקים חדעוות מעוחקים חד/18ת >ורג-טת ריכי 01 ה א הי - ב להי מד והת שר סרד ו הר מפר לט 0 רמשמ קף הש כ השוע קפה האינטרנט הגדול בעולם נפתח בניו בוג ונר חר חח האטרו קפל טוח ו מ בנ ו ודשות אינטרנט ואהעובים חדעוות אינטרנוו ופחעובים חדעוות אינטרנט ומחעובים ח . צועדים באהב 5 שוך ננלץ שו יו ורים חדעוים אחרים חדעשים אתרים *איזתאה [ ו 1 | | מחעבים בוה והפעם בפינת החמד בפתח תקווה בכפר הנוער ויצו לגננות וטכנאות נוף 28.12 - 2 בתנאי פנימייה או על בפיס יומי והפעם נושאים המותאמים במיוחד = משאם קבועים בסדנאות "מחשבים. לבני וער בחטיבת הביניים והתיכון = = > תכמת ויח ב-אופ ואור > 45% = פיתוח וישומי אחריש בשרתי אנטרנט = * 0% טור = טכגאי 0 = צעיר 5 190 = רוטיקה = 60300 = נהול אתרים. = פיתוח אתרש למתחלט. = תכנת מתקדם בגאוה קורס מדריכי מחשבים צעירים -. = פתוח ועיצוב אתרש מתקדמים. הקרס הוקרתי בותר למומי. > חממת רעיונות של צוותי קט-צו = = מחטבם שאהבס להדרר ליומים, מתקרמיט ולצירתיס שבבני הער = = >הקלה קבחות למל ממא מסוים סותוה טר מוזתיק ובשיתוף עם חברות היטק /ו 900// 1/0 /0/5ך כ 67 34 הרייע והאסכי, 8 9 2001 לוכו 426אר הזכ ל 964 1 סה 6-56+ם!. אש אינטרסקול יעורא קה ל ו תכ ואו אחעם בצימ על מסך המחשב שלף שות 2001 בפתח, ויחד איתה שלל משחקים צבעונ"ם, חדשים, מהודטים ומרתקים. יצאוו לבדוק מה מצפה לוו בשוה הקרובת, והזו (רגשים. ‏ יש תקוהן שחר כן-פורת הד ארצי מציגה: אימפריה בטליטה לאה הד ארצי מציגה שלל ב שצפויים לצאח בשוה :הס להיטים רבים. היכונו לבואם של 8 80% זסוסזס1 5 פחס סא, 907, 6סווג' עוד רבים וטובים שימו לב: אינפוגרם בועטת החברה הצרפתית בעלת הטם העולמי מתמננת בשבילוו כחה הפתעות. 6 אזפכ סחד חו סחסות היא רק אחת מהן! וסופט הודיעה: יו הסימולטורים! מיקרוסופט ממטיכה עם המשחקים שהיא יודעח לטות הכ, 00 סימולטורים, ועוד כמה בדרך / הקונסוכות מגיעותו אתם חושנים שאתם מצצבי משחקים. נכון? אד נמה אתם מנמגמים שם? אתם לא יודעים דבר וחצי דבר על ציור או קָודים, אד משהו בזה? טוב, אם נבר מדברים על זה, אוני ה- פזסחוטזם קהתזום הם בדיוק מה שאתם צרינים צווח ופחזס: 0ק. מחוך מגזין ופחזס: 0 0םם2 הפא לפגווו את ה-080ו8 קחנו הצידה את האח הראושי, מייק מונטגוסרי, ושוחחנו איתו על עיצוב משחקים, החיים. היקום וכל השאר ההסטוריה ושל המוח ציצוב ברוח הזמן חושקים בדריטת רגל בתצשיית המחשקים? אד ברטלט, מצצב משחקים ב- משהוטופ קפאווום, חוניק עימנו כמה מהסודות המקצוציים אחי, מי אתה איך עושים את זהק. ה "אני אנשק את מי שיתחפש לפיפוש" 5 . רנן גלוזמן, מיוצרי פיפוש, מדבר: / על יצירת משחק מחשב ישראלי ללא תקציב (מייגע), על התמיכה של הד ארצי (מלאה), על זבל חללי (נמאס) ועל המחיר של ילדים באולפן הקלטות (צו משפטי). פיפוש 2 זו רק תחנה בדרך וצרים משחקם. או בח לק מהרמיא אבר א פומ את הרות המבזו בבל = = מה הודש בסשחק הזה לעו הס | קווסט ישראלי בשילוב ארק"ד, הכל עם הומור מטורף? לא להאמין, אבל יש דבר כזה. האת החורא הממותשב של סאות' פארק 'כול להיות. שלכם, אם רק תרצו 2 נצים של המשחק אבר ונר צר כו הכר קר אנ ל שר תו 30 ילוטנ לט אלו קל א = וכ ומדה אתרר מציית הקדה פבק הב הנשי א וצ 8 עור הג בל ער לו אה בשו עקר = אחרר מהר מחיאום א ה לאשת תואר של קבט ד ףלא רה לרא א הרוי לכיש = את הובדה רל והל הלד כ אס אתםלאסת הא הצ ד ל ורעש רוטב שילשל שר 1 כ 7 מ ה 7 ל ל ₪ 0 כ כ בר ו > ה שר א זה" חר ראה ל את אג הגולפ יש אההמחמ.. ואחרי שהרטנו בחחי יד את לק לו חצ' אוה 0 לחונה ופי לחווי לכחוב ביכורות 2 משחכי מחשב. אגי אסביר = 'מינו ה פשוט. משעממיט וו תי שניות וח 5 ל ו ה בש 7 היח[ | ה . 0 שק לי 0 מו וק כמ אבל כל ות מש ה" שאשל. מטאק גל מש עלקה בכוה וסוו ול בל ודה או ב בחרר ווה אי אחב ות את הסל ש סאשר אה == שחגר אוה בר אס כל מז מפות הוי דו מז רטיר ור בו הנ לו וח חלו חק ה" ו 0 ההכה יר היחי וא ופ מה ומ עבראם על פר -] ב ו נה תח = הלאל ילא גוא -לאש חי א ! אחינ חכו סורוה ו 15 96 ומד פד ששח ונ ל שגר ללמה ו חל שר שר מז רפ או הלו הר ל ורומל הרומתבו על קוב חס ולאס וכ לח בלב ב ו ו ו 0 ו 7 - ו ו 2 מאחר עבמ אובמו 08 חקחמן וכל המאת = המה קאד לאט טהאטרם טוק = תור דקת רמת לטרק ו קבוח וה א מ חר הראט ונה = הנא באה או סיו מקרבמיט האגו של עלחה. לו 0 א וד מ של = מש בי ו 5 במ בא השומח ות אמור השק טסט - = הרא אלא ול חור קלא הרתי שמ ה המחה מל מ ו = ההבדל בעיו בר מ בע הכל םשרך הנש = = בטרר השה כנדט 2 השאו ז ממוו" ‏ הפסוה הא שא כ ו 5 שת כרבוות. טי שישה נשמרע ו "ל ‏ להט מזרסות חוחוט למחת מה אזר הט רת 000 = ממשולוש? ינאת 0 0 ללח = = מאמצע הרא למ מ 0-ה 0 ו יי 5 ב 0 ו ב שטוביל לד או הימי חל בפילטרים. אמ ב- אוד לטו היה ילט אחר מיחזי לא וי הור שלמרות שהשלד שלה. ו | שובל םאה כל ום סעדכים את סוחפיר מו סנק סור בולכ ו שו ג מ ב כ מוחבי הנ 1 הנ היארכ ו נה 1+ - ו אמטל רונת ירט סול המחכנת כב ומ טב מדל דכ חכה יש בה הסרה א - 7 מ ובר רב תמיש מה = תיכנה פצצה אבל 5שומוחא = איך להשיג אות 0 שא שובל תכל הל הכנח חפ שא = כבד לא מאר ל רלמ כל הסמח חכוה חטה להו " קזנ הלה סאה אבל כטו פיק אחו גד לאנואר == זא טב למד הכ חכ * חי יסול נתטיור = כוח בשביל לכתוב. ות טר תבות הא חוב בעלת סל ו ד ל ב 4% "70 כשרמ | המל שאתסרמועהואכהאוהממיו = אכפתל גם ככה / 7 = שחר סטקר וכטוה אלהו הגוה = הא "ודע להפעיל 0 0 א ו לור קת מו ב 0 מדריןקוףהחלל למערכת אתם מרגישים אבודים? מבולבי לא יודעים לאן ללכת!] אתם צריכים ללמוד על 678 צווח 8 ג1ין זט סק פחוך תגזין והחזס: סק ניוט עם לו - 7 9 וק כרכול ווה 5540 אבי ו 6 2 לז6|/ 660 הסדרה שלא (אמרת. לעולם שולתת אלינ את הב"ב' התדש | שלה. אמריהֶה, יש לי בבית את אחד המשתים הכי טוים שיצאו עד חיום, ו אבל א לי את קפסה לשים. אין חדש תחת השמש 0 8 00 מ הטרט זה חה שמניע אתו אנ המשל ח"בן להרט מחוברת תמי אביל באמ הלילה בל לור אנ מלטפת את המקלות בי תומשנה מחבקת את העיתון אבות וז המי את רבה שטרודָל לא<<עווה (צת ברוב הל שיו דוך בור מחשב מא ומעולם. ₪ חמימות נפלאה | מילאה את ליעי מ'וחד בשב'לכם. סידרו התברה ו שונות של מפלטת חדטות. ינור מאצילים ומפתידים, ו חוני הכר תערבב את היבשות" צטיר לאינטרנט וסשחקי מחשב= | שורני "טי 2 20665 !/ משוסטטווש מ'קרוספט מצטרפת. לשטף מרוצי המכוניות, ומויאה משתן מרוצים תדש, שלא יוא אתכם מרונים. מיקרוסופט, מאתוריך הדשו הארו להיום: א) הלוך להנאתכם על הכסא ולצפות, בפצלולים מסמר השיצר עשי שאלה שוגה מה הסיפור? :] 6=אשוא= 0 005 00 6ודד עוד סדרה שלא (אמרת. לעולם שלתה לאר) את. הבן הצעיר. כן, אפשר להתלהב >תשיבה המצאת'ית. = | קומפדיה הוציאו לשו לומדה שתעזור לכם להפוך לממביא' פטנטים הפי/לית /9 יפי 8 ?ו ולית פש///ים 4ג, סבה 083/09/+ . כ 9/0906 : / : פאג0ילית /870/כית. חשיבה המצאתית 3 . ה קיפות 22יג. מה הסיפורק 2 06ז0= 18| ּ ופ וד החיים הטובים 2 סחהג, ?1 א3% ₪%' סמות היפל לופה ב 0 מ נה כ ו מע הור ו ופ שאר ושי משחקים (תיק"ת 09065 /חוק) שמת אהו שדחכ אה רבעמו המי הס שממ חש החכות הו לוה זו החל אכיא ב או הל עס חחי החרוז רה נמ ל ג עו םא המ היה בותכל מש מו לד שק א 3 ל ור השומהומיה ב מו הי נה הרדס מפקרט חן ואה גר -שהטאר רפ לוח מ שו א ול ולו ץוב מ בכ יר קבט טיט אשנ ו סבו מק א לוריט מש טור חוני ןשה תס מקש רבור ו בר טור וט אס ל בל טוה נפרר ומעו ב השרה ווח ₪ לט סוס הלמח ל ןוה ודד מו האר לג ל א טל טחוס טח בדה 0 ו אלמו של יי שובכה אל אל וה סרא מס ומאלוה פאה העש בת חש לאוד כל המא 9 6 חא חקורה בר בוברות ל ו ור רמשו נכ ו ב יה כו ל ודה לוחל וקור אד א טר ה ינ ו ונ כל ו ונר רות רק כ אזר ילייה -י-] . נגן מהעולם הבא יט שחר ןל ל םכב וט לט ווח הו ל הור ב וקה בת ה ו 0 בי ל בח ו ו ט למגניבים בלבד חר וי הל הבל עור ל סש גר הר לט ויפל כ ב ו ו ו לחוה בחר הו הפר למלוב א ו חיט הפנ םס טנ לשמכ ער בארמרום מגבם, הראה המסק םשר וברו ד אל חח לחדחה עד אל הר אד סט הכחמ ד או הו פסטר לו לבנ ונעת שמכחס את הח ער ד נררות החכות = יותפ החור עוגיות של עה בש הרס מ א האש"ך יש שת ה קבצ עם שר הוטדמו של החטב לו הנמה = אלש מ השא מ וקול לו שה ולית השרה ל נא ה ל ה הרה וי 6 לה תש למיס לול ור עדת ב וחיר לשחור לח צר עעית? יח מא יט לבות אחר נש 6 רתיא או הקנ אה שו הנ או דיה שחדד המשרה לור מו השס טל כ" רמע הבא ואלה ור להכח מ לור כך שוש בבר ששו 3 החוטב ו וכל לשכנ למח. האר ודוק את העד וראה מ" ו א ו או לט לוי יי יצו 5 הח למור וק וע 0 5 - ו ו - ב - ו 0 - 1-0 והאר שו חי היה הדל = דכה הרא ו צר לח אב ה לגי מרלרן גר מא שו ה אל אל הור קל ל הלעוה = המחל או ראי חר וח דשה חי שפנל טוה אל חכנות 1 א חאו לאשא אה: אשי א = לו היו יחל מיאלחתוטס פנש וי לס ל מוסחרו/ יפ הוול 0 ו 6 ומוי שחר חח כו ב דל ול ואת ל וי 05 לע ופדר שב קנט ד ידט הלות 6 הבניסה שלך נצולם ההיי-ט דרושים מקדמי מנירות נמצרך יזוק המנויים בטכפון /או בשטח נקבוצת המגזינים הגדולה בישראב' בטונר הבול בסים + עמלות גבוהות ובונוטים. 7 ב % ג ₪8 7% ט 0 המילה האחרונה בעיצוב גרפ' 7 50 וק / | תוכנה מבצע סוף | התוכנה מיועדת, חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪