PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 10, ספטמבר 1993

ה-PC המושלם. המדריך השנתי של PC MAGAZINE. אומנות הבחירה במחשב המושלם לצרכיך. איך לבחור: מערכת מרכזית, תצוגה, דיסק, אבזרים ומודם.

OCR (הסבר)
0 שה 3 59 ,10.סא אסודוספ 154511 /5א621/א סק המהדורה הישראלית גליון ספטמבר 1993 8 מחיר: 17.90 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 15.30 ש"ח גליון חגיגי למלאת 10 גליונות ראשונים ל-8א21 0 סק המהדורה הישראלית ה-6ק המושלם המדריך השנתי של 5או62א 6ק לאומנות הבחירה במחשב המושלם לצרכיך. איך לבחור: מערכת מרכזית, תצוגה, דיפק, אבזרים ומודם. טִּ סח פ6: עידכון תוכנות עיסקיות ומשחקים ו 0 ש סק ?] הגוז ב חזטו5| ערוק קוה הלארר מ סן תע 9 אפשר לשחק באחת שתיים שלוש ואפשר לעבוד כמו גדולים 6 תוצאות תוכנות הניהול העיסקיות של 6.4 נותנות לך את הכלים לבחון את העסק שלך מכל מימד וזוית הרצושות לך, לדעת כמה הרווחת ואפילו למה, לשפר ולייעל את זרימת העבודה במשרד. 6 כ ו 0 > - . <) וס ו 0 06 8 א וי ו 6 . (ל-00% בלבד) (לסביבת 3.0 פאוספאואו ומעלה) ( ג ר ס ה 5 > א 0 6 ת 1 ' )‏ גלון אלקטרוני תלת-מימדי, קל | 050006 מעבד התמלילים באנגלית הקל ביותר הדור הבא של הגליונות האלקטרוניים. | להפעלה ונוח ללימוד, בעל גרפיקה ללימוד ולהפעלה. ניהול תיקים משוכלל זהו גליון אלקטרוני דינמי רב-מימדי המאפשר מדהימה להצגת נתונים, יכולת עד 40 מאפיינים, עריכת טבלאות יצירת מודלים עד 12 קטגוריות והצגתס ב-11 התאמה מלאה עם גליונות קיימים מתקדמת, שליטה מלאה בספריית צורות של גרפים. אחרים כמו לוטוס 1-2-3, המסמכים שלך. והדובדבן - זגפ-|00ו, שפת מקרו, קישור עד 255 גליונות. במחיר כלול מוצר התוכנה | תמיכה מלאה ו 6% 5-אחאוגוח6 לבדיקת ותיקון סגנון הכתיבה והדקדוק באנגלית ב-5פס ו-00פ, 6 ג 2 0 7 כ עט - 4 6 הזמן עכשיו תוכנות 6 ועשית צעד חשוב וגדול קדימה, כי? תמיכה עברית מ כלי תכנון לוחות זמנים אישי או = 6 היא התברה המובילה ל לכלי פיתוח ומאגרי נתוניס. 6 היא החברה מספר ירות ותמיכה. ב קבוצתי לסביבת ייחלונות". 0 ל 0 0 0 "חלונות" ולא פחות חשוב - דובר בשפה שלך. הגמישות והעוצמה של התוכנה מאפשרים לך לנהל בו זמנית מאות אנשים, אירועים, פריטי ציוד ומקומות תוך אבטחת מידע בשלוש רמות סודיות לפי בחירתך. עתידיים וכך אתה שומר על השקעתך. = כשאתה קונה תוכנה של ג6 אתה חוסך עד מאות דולריס ומקבלת תמורה כפולה. התוכנות מופצות ונתמכות ע"י אר.די.בי, מערכות בע"מ : [0]8]ח) טל-03-6390055 פקס. 03-6390054 רח' ריבל 18 תל - אביב = 5/5/6005 ראל ל בע" רשימת משווקים מורשים: תל אביב: באג 03-5288281, דיונון 03-6410351, י.א.ד. אלקטרוניקה 03-5374380, כלנית 03-5372929, מעתק 03-298672, 7 86, 78, 02-7938436 חיפה: אימגן שיווק 04-517878, מיקרודן 04-246476, עתיד מחשבים 04-410286, רשת חנויות באג: בת ים 03-5518897, ירושלים: באג 03-793252, קול זאב 28 בני ברק 74%, כפר סבא 09-911184, נתניה 09-625826, נס ציונה 08-405808, רמת השרון 03-5490720, רחובות 08-471432, רעננה: מעתק 09-913655. ו שמות החברות והמוצריסם הינם סימנים רשומים 239 משחק הלוח לכל אלה שנמצאים במירו] אינסופי אחר המטרה המתרחקת כל הזמן... ה-00 המושלם. מתנת *שנה עובה" לקוראים ממערכת 5או802/ ₪0 / מהדורה ישראללת, לרגל השנה החדשה ולכבוד גליון ה-10 שלנו. כדי לשחק יש להצטייד בקוביה אחת ובכפתור לכל שחקן. שנה טובה ומושלמת 0 מאחל צוות אלידע הוצאה לאור בע"מ צריך להחליף את הטילפ הפרלמיטיבל בכונן דיסקטים. חזור להתחלה. 69 ה-זג לא פותר את: בעית 640% זכרון; עם המחשב. התקדם 2 צעדים: המחשב החדש 6 0גקו60 תה מחכה לי.ב.מ. צריך להגדיל את / 7 יְ הדיסק ל-801/8 / לפחות. צריך לקנות מא?] 8)וסטחוש 2 למסך. שמעת שהיצרנים ₪ > מ תתמה ירה / ₪ > את המגדקים. 2 ה קדימה פ 0 / ל % אחד. 5 הס או לא ?.מנוווון : 1 | 005 רגע חושביםוו! ; : ובינתיים עובר תור אחד. | ראית הדגמה של הפנטיום וזה שך (99) אמלתי. צרלך לאסוף בוכטה. | | רצינית כדי לקנות אחד. שמעת כבר ש-דא פווסטחוש = תרוץ גם על מעבדים אחרים? 4/3 : / ב 8 י+.- ג 1 " 0% 8 המתן תור. , | 5 . כל מחר גם הוא יתיישן. " | בדרך ל-₪0 המושלם משחק הלוח לכל אלה שנמצאים במירו] אינסופי אחר המטרה המתרחקת כל הזמן... ה-0 המושלם. מתנת *שנה עובה* לקוראים ממערכת 6או₪462 00 / מהדורה ישראלית, לרגל השנה החדשה ולכבוד גליון ה-10 שלנו. כדי לשחק יש להצטייד בקוביה אחת ובכפתור לכל שחקן. שנה טובה ומושלמת מאחל צוות אלידע הוצאה לאור בע"מ ההוטוזרח6 ז66550סזק סקירה טכנולוגית ]66550סיוק ''והטוזח6ק גלה את העוצמה! מעבד ה-ותטווווט] מספק ביצועיס ברמת תחנת-עבודה 0 0 0 על-פי ‏ 808092, | מבחן הביצועים 00 התיקני (אזפוונו[סו6ט) לתחנות עבודה, נמצא מעבד ה-ווזגוןוווט! ברמת ביצועים 50 זהה לזו של תחנות העבודה הטובות 0 ביותר. אלא שמעבד ה-ונטו)ח0? פועל במחצית תדר השעון של תחנת עבודה 120 ומערכת המבוססת עליו עולה רק חצל 20 ממחיר תחנת עבודה. 10 ור 0 בי ב - ₪ "2 , : כב כ 2 - "0 0 7 . - ל = 7 9 ב א ג ₪ ג א "א ₪ גי ו *א א מפתח הדירוג ?1002 של אינטל 6-ז06550סז " וחטו)ח סק 0 סז " והט!זחסק 1486" 6 1486" 0 ----- 1 (כ- -) 6-25 "486] | ) 25-אס "1386 0 20 100 "00 200 | 250 3005 0 400 0 5000 00 * מפתח הדירוג ?1001 מהווה דירוג של עוצמת המיקרו-מחשבים של אינטל . זהו נתון המורכב מאמות-מידה נבחרות מתוך מבחני הביצועיס חסח36 22 ,92 8250, ו-ז16)6/ זטאוס?. התוצאות מתייחסות לביצועיס יחסיים של מיקרו-מעבדיס מתוצרת אינטל. היא, מתי תזדקקו למערכת באמצעות מעבד 6צתכ6שכ) המבוטסת על מעבד כזה! אס העתידי של אינטל. אתם מריצים יישומים זוללי- עוצמה, יפה שעה קודס. אבל טכנולוגיה * מחשבים אישיים מבוססי מעבד ה-חזטו1ח76 הס מהירים מימדי, מולטימדיה, זיהוי כתב- יד וקול, מציאות מדומה ועוד. עבור מרבית המשתמשיסם, פרט 1 1 לתובענייס ביותר, מערכת שפומכום על 2 כמו תחנות עבודה. מבוססת מעבד 61486)ת1 היא במשך למעלה מעשרים שנה, * טכנולוגיה זו מנוצלת לייצור מתי כדאי לעבור עדיין התשובה הטובה ביותר. מובילה אינטל בתיכון, פיתוח מעבדי 161486ח1 משופרים לפנטיום? במיוחד מאחר שמרבית וייצור מיקרו-מעבדיס. המערכות המבוססות על מעבד 64862)] ניתנות להשבחה פשוטה לטכנולוגיה זהה לזו המצויה במעבד ה-מזטו!ת6, ומהירים יותר. * טנולוגיה זו פותחת אופקי תוכנה חדשים, בפני יותר ויותר משתמשים - כגון תיכון תלת- כשטכנולוגית אינטל בפניס המחשב - היו בטוחים כי בידיכס עוצמה ותאימות מירביים לאורך כל הדרך ! בזמן שאתס קוראיס מאמר זה - אנו מגביריס את קצב הייצור של מעבדי ה-וזטו!ח6/. השאלה | א 7 ו בנוסף להרצה משופרת של יישומים קיימים ונפוצים, : [הת10)התיו6)ה] מספק ה-"066550: גמטו)מ6? את העוצמה הנחוצה 168 להרצת יישומי מולטימדיה חדישים כגון ועידות וידאו סו[ עָט זס![הוזוצ פתואוסזם 15 [זסצ טג[ | שולחניות. סזם 05ח510ע5 |ו1זטצוסכן 6זסרוו |)ושו צסאן 1105 תטסצו)26 65הו1 6ו!1 פוזרחגוז [הוזס1!הו-1![גוגוז ב . צט[ות ותה בשפטווטונט! ₪ תוסג[ 0 סזסחז [זסצ צוטוז 6 עתהקוווסט : וט עסו( : ספגוורס ע1י1הו1סזון |ווה | ב %- ₪ אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, עתידים בנין מס' 3, תל אביב, טל' 03-5483222 חן הסוובזסק 6 [6זח1 ז0. 712065 36 התט!וה] תג 6שחכ1ז6ש2) ,1161486 .הסוובזסיף 60 [סוח1 1993 5 .6065 זסתוס חו תה %/25) 6ת1 אינטל מציגה מקור חדש לעוצמת מיחשוב, המסוגל לבצע שתי הוראות בבת-אחת ומספק מהירויות עיבוד של יותר מ-100 מיליון פקודות לשניה (1:5זא). זהו הדור החדש של עוצמה התואם לכל התוכנות שברשותך - ו תקציר זה מתאר כיצד טכנולוגית מעבד ה- גחטו+מ6ץ גורמת ל--26 לרוץ מהר שלוש דרכים לייצור מחשבים אישיים מהירים יותר מחשבים אישייס מהירים יותר מתחיליס במיקרו- מעבדיס מהירים יותר. קיימות שלוש דרכים לייצור מעבדים מהירים יותר: 1. הגדלת מספר הטונזיסטורים. השימוש ברכיביס תת- מיקרונייס מאפשר כיוס למתכננים להכליל יותר משלושה מלליון טרנזיסטוריס בתוך שבב יחיד. כך אנו יכוליס לשלב יותר. רכיבים כגון מעבדי-עזר מתמטיים וזכרונות מטמון ישירות בתוך המעבד - ולקצץ באופן דרמטי את זמני הגישה. - | וטק 2. הגדלת מהירות השע(. לפני תריסר שנים חיתה מהירות השעון המירבית 4.77 מהייצ בלבד. כיוס אנו מסוגליס להריצ מעבד במהירות מדהימה של 66 מהיוצ - ועדיין לא הגענו לסוף הדרך. 3. הגדלת מספר ההוראות המבוצעות בככל מחזור שעון. באמצעות טכנולוגיה סופה- סקלארית חדשה, מסוגלים המעבדיס החדשיס שלנו לבצע שתי הוראות בכל מחזור שעון. בהתבסס על טכנולוגיות אלו ?צרנו את המעבד החדש, 120065501 ווז ןוז וטק מעבד המהיר פי 300 ויותר מן המיקרו- מעבד שהפעיל את המחשב האיש הראשון. מעבד ה-וטון)מ6 החדש תואם-תוכנה מלא למשפחת ה-86א שלנר. א מעבד ה- ומטוזא;ק - מופת של יעילות את מעבד ה-ואנ דראק אפשר לתאר כמפעל יצרנל יעיל במיוחד. קו הייצור הראשי שלו הוא הטכנולוגיה הסופר- סקלארית שלו - המאפשרת עיבוד המידע באורח בו- זמני באמצעות שני ייצינורותיי. לצורך זה, הצינורות מחלקים כל הוראה לקטעים, ושולחיס אותה לביצוע בחמישה שלבים. בומן שההוראה עוברת משלב אחד לשלב הבא, מתפנה השלב הקודם להתחלל בביצוע הוראה חדשה. כך מואץ קצב הביצוע באופן ניכר. שאיבת נתונים יתר תכונות המעבד מיועדות להבטיח שקו הייצור הראשי יעבוד בשיא כושר הייצור שלו (ראה תרשימים). תכונות אלו, בצד הטכנולוגיה הסופר- סקלארית, מסייעות למעבד ה- ותט11ח6ק-יילפצחיי למעלח מ-100 מיליון פעולות בשניה בקצב שעון של 60 מהיוצ. כמה מהר אמרתם? כפליים מביצועי מעבד ה- 2 1486 בתדר 66 מהייצ. בנוסף, יחידת העיבוד בנקודה צפה, שתוכננה מחדש לשילוב במעבד ה-ותטג1ח6ק, מספקת ביצועים גבוהיס עד פי חמישה לעומת מעבד ה- 4860%2-66 ליישומיס עתירי מתמטיקה. רוחב הקו בכל טרנזיסטור הוא מאית מעובי שערת אדם, 0.8 מיקוון ליתר דיוק. כך אפשר לדחוס 3.1 מיליון טרנזיסטורים לתוך שטח המתואר בצילוס משמאל. וק הבדל עצום בביצוע פונקציות עתירות חישובים מתימטיים הוספנו למעבד קטעי חומרה ייעודיים לזירוז הביצוע של שלוש ההוראות הנפוצות ביותר בחישובי נקודה צפה: כפל, חילוק וחיבור. הודות לתכונות אלו, ניתן לבצע את מרבית הפקודות בנקודה צפה בתוך מחזור שעון יחיד. המשמעות היא ביצועים גבוהים עד פי חמישה לעומת מחשבים בעלי מעבד מבוסס 14861202-66 באודת סו דואט דאוסט מי אמר שאי-אפשר לעשות שני דברים בבת-אחת? למעבד ה-חזט1)ת6 הראשון שני צינורות ביצוע זה בצד זה, לביצוע הוראות בשלמים. כך יכול המעבד לבצע שתי הוראות בבת-אחת. לאחר קבלת ההוראה ופיענוחה החלקי, המעבד מחליט אם אפשר לבצע את ההוראה במקביל להוראה הבאה בתור. אם הוא אינו מאתר תלות כלשהי ביניהן, נשלחות שתי ההוראות בשני הצינורות המקבילים, לביצוע בו- זמני. ₪ |ג56המסטם הענקנו לשבב כושר. חיזו! תיכננו את מעבד ה- ותטו1ה עס מנגנון חיזוי (תסוגפז3 0ו)716010)- וזכרון מטמון קטן הידוע בשם ייחוצץ הסתעפויות יעדיי ( |סשזה) ו[סתפזט ז6טס). המנגנון חוזה מראש לאיזה כיוון תסתעף ההוראה המבוצעת. כשהחיזוי מדוייק (וזה קורה ב- % מן המקרים), מבוצעת ההסתעפות ללא דיחוי - ומגבירה את ביצועי המעבד. אפיק הנתונים דומה לכביש מהיר בן 64 נתיבים אל תוך. המעבד כדי שהנתונים ינועו במהירות המירבית, הכפלנו את גודל האפיק במעבד ה- וחטו1ת הראשון. ההכפלה מאפשרת זימון כמות מידע כפולה בבת-אחת. כמו כן, קייס מצב פרץ (11000ז +8זווט) להעברת מידע מהירה - כך שיותר מידע מגיע לתעודתו במהירות רבה יותר. בנוסף, מתבצעת בדיקה אוטומטית להבטחת שלמות הנתונים, כדי לוודא שהנתוניס המועברים הם נכוניסם. 5 הום-64 ץ: ה זכרון מטמון על השבב המעבד מכלל שני זכרונות מטמון נפרדים בני 8 קייב כל אחד לאיחסון פקודות ונתונים. הזכרונות מאפשרים עבודה בו- זמנית מול פקודות ונתוניס והתוצאה - הגברת ביצועי המערכת. באמצעות מטמון על השבב, אנו שומריס את המידע החיוני בקרבה מירבית לייקו הייצוריי הראשי. כך אפשר לזמן את ההוראות ואת הנתוניס מבלי לבזבז זמן. ב- 95% מהמקרים, המידע מצוי בהישג יד. ם העורך בחר בחירת העורך (05ו0₪0 '5מסדוס=) של ה-5וו642 ג 00 היא גם הבחירה של מיליוני משתמשי מחשב ברחבי העולם, שמעדיפים דיסק הגוש64 מבית אמש ד5=/ץ 1דווס - בעל יתרונות טכנולוגיים חשובים, מחיר נוח להפליא וטעם משובח שמלווה אותם שנים... וסוס אח6 זאו ל סידרת 6 של אחם ד5ם/ץ 1דו6וס מציעה זמן גישה ממוצע של 13705 וקצב העברת נתונים של 8 לשנייה. מהירות הקריאה/ כתיבה של קבצים הגיע בבדיקות שנערכו ל-א37.55 לשנייה. לדיסקים זכרון 80-58 של א64 (ממדא5/ו550) המבצע קריאה וכתיבה קדימה וזכרון 6405 של עד 128%. קו המוצרים של חש ד5ם/ש דושוס כולל כיום דיסקים =ס! בנפחים של 85₪88, 1208, 1718, 8, 256/8, 340/8, 4258 540/81 בעתיד הקרוב. הטעם 48וע64, המחיר הרבה פחות חהוש ה חדש 3 שנות אחריות דיסק ססו היחיד בעולם המשווק עם 3 שנות אחריות (בנפחים 3408 ומעלה) לפרטים והזמנות: אנא פנה לספק המחשבים שלך בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אללקקטרוניקס בע"מת רח' השילוח 8 פתח תקוה טל. 9233257, 03-9240812 פקס. 03-9244857 המחשב האישי הופך למחשב האוניברסלי כאשר סקוט מקניל, מנכייל (680) סאן מיקרוסיסטמס, הציג לראשונה את 501/4815, מערכת ההפעלה המיועדת להעביר את מאגר התוכנה שנצבר סביבת תחנות העבודה של א50 לפלטפורמות 6ק, הוא הפטיר הצהרה מדהימה: ייכשלון של סולאריס יעמיד בסכנה את כל מה שבנינו בהיסטוריה המטאורית של סאןיי. בהתחשב בכך שסאן היא מופת ליכולת של חברות אמיצות ושאפתניות להציג מסלול אלטרנטיבי ל-0 מחד גיסא ולמחשבים המרכציים מאידך גיסא, דברים אלה הס הכתובת על הקיר של כל יצרניות תחנות העבודה. בפאראפרזה על דברי המשורר התנכי, אס ב-א50 נפלה החרדה לעתיד, מה יגידו איזובי הגומחות! אטפ בסופו של דבר מוכרת יותר תחנות עבודה מיבמ, היולט פקרד ודיגיטל גס יחד. אז מה גורס לה לחשוב שעתידה תלוי בהגירה מוצלחת ל-0פ! הלוא עד לאחרונה (ובמידה מסויימת עדיין) שמענו מכל היצרנים הנייל ביטויי זילזול אירוניים על הייצעצועיי מבוסס ארכיטקטורת אינטל והשתבחות אליטיסטית ביכולת המופלאה של תחנות עבודה מבוססות 6 לנצח את ה-26 עם יד אחת קשורה מאחור! חלק מהתשובה נמצא בשינוי העמוק שעבר המושג 26 בשנתיים האחרונות. שוב לא מדובר בצעצוע אלא בקטגורית מחשביס המתחילה במחשבון שאפשר לשאת בכיס החולצה, אך גם להריץ עליו ישומי בש0ס6חואו מלאים, ונגמרת בייסופר שרתים'י, המצויידים ב-16 מעבדי פנטיוס ומסוגליס להתחרות בכל םוא אתאן/1א מצוי. המאפיין את 77 המאפיין את הקטגוריה 26 אינו ארכיטקטורת החומרה, או מערכת ההפעלה אלא היכולת להריץ את מאגר הישומים הידוע בשם ייישומי 6קיי. הקטגוריה 96 אינו ארכיטקטורת החומרה, או מערכת ההפעלה אלא היכולת להריץ על כל אחד מחבריה את מאגר הישומים הידוע בשם ייושומי ססיי. מערכות ההפעלה החדישות, דא מסחו/ ו-05/2 בעיקר, אך גם 6ג/ואוחט ואחרות, החלו בתהליך הבלתי נמנע של הפרדת עולם ה-20 לשלוש ספירות נפרדות של תאימות/תחרותיות: 4 בספירת החומרה תתמודד אינטל מול דיגיטל (מעבדי אלפא) יבמ-אפל-מוטורולה (מעבדי 6 ז6אסט), סאן - טקסס אינסטרומנטס (מעבדי 52486), היולט פקרד (מעבדי 8156/גק) וסיליקון גרפיקס (מעבדי 5קזוא), על התפקיד של ספק המנוע הראשי ל-20. המאבק הזה ופתח ברגע שינותק הקשר בין מערכת ההפעלה לארכיטקטורת המעבד. 4 בספירת מערכות ההפעלה תתחרנה מיקרוסופט (דא פאוסטחואי ובעתיד 4 | 6? ישראל ספט 1993 0 ), לבמ (05/2 ו-366ואזסאו), נובל (6ג/אוחט / 6ג/וו6א), סאן (סולאריס), ק156א6א (אם גיובס יצליח לגייס את האמצעים להתחרות בענקים) ומערכות ההפעלה שתהגרנה ללא ספק מסביבת דיגיטל, ?₪ ואפל. כל מערכות ההפעלה ל-6 תוכלנה לרוץ על כל ארכיטקטורת חומרה, ומצד שני הן תספקנה ממשקי ישומים בינארים תואמים הן לישומי צוסטחוץו והן לישומי אזאט. % בספירת הישומים יווצר מצב של אוניבסליזציה של הישומים. תוכל לרכוש כל ישוס בגירסה תואמת למערכת ההפעלה שלך (בתנאי שהיא אחת השורדות בסביבת 26 החדשה), שתהייה אינטראופרטיבית עס הגירסאות האחרות ועם ישומים זרים. בכל מקרה לא תהייה קשור בבחירת הישום עייי בחירת החומרה - והשקעתך לא תרד לטמיון אס יתברר שבחרת בחומרה שאין לה עתיד. יצר ההשרדות הכח מאחורי התהליך הנייל הוא יצר ההשרדות של החברות הפועלות בענף. אף חברה רצינית לא מוכנה שעתידה יוכתב עייי מדיניות הפיתוח והתחרותיות של חברה אחרת. יצרניות מערכות ההפעלה לא יכולות לתלות את עתידן באינטל ויצרניות הישומים בוודאל שלא מוכנות להתמסר לחלוטין למיקרוסופט. מצד שני, יצרניות הייחבילות"י היחודיות המשלבות חומרה + מערכת הפעלה + ישומים, למדו כבר כי אין באפשרותן להתמודד עס יחס התועלת לעלות שנוצר בשוק ייפתוחיי, כמו שוק ה-0ק. , הפתרון היחיד הוא להתמחות ולהתחרות באספקטים צרים ומוגדרים , היטב של השוק: 090 אלטרנטיבי לפנטיוס, מערכת הפעלה אלטרנטיבית ל-605חו/ו, ישומים טובים יותר או חדשים ומקוריים. בכל מקרה על המוצר להיות ייתואם 6פיי, כלומר, מוצר שיכול למצוא את מקומו בשוק המוגדר עייי הפעילות של עשרות ומאות חברות אחרות, הפועלות במערכת סבוכה של סמביוזה ותחרות. התמונה הנחשפת לאיטה אינה לרוחן של כל היצרניות. לחברות הוותיקות, כמו יבמ ודיגיטל, מדובר ביימהפיכה תרבותית'' של ממש ורק המחיר הנורא שהן שילמו לאחרונה על גישה שמרנית יאל אותן ללכת בדרך ה-20. חברות צעירות ואגרסיביות, כמו מיקרוסופט, תנסנה ללא ספק להשתלט על טריטוריה רחבה ככל האפשר ולהצר את ההגדרה הרחבה של 26 סביב המוצר שלהן. ספק אם הן תצלחנה בכך. קושי מיוחד עומד בפני היצרניות של ישומי םוא אתא1ג/א, שרגילות לגבות מחיר של עשרות ומאות אלפי דולר עבור חבילות התוכנה שלהן. מחירים אלה לא יהיו קבילים בעולס מיחשוב המבוסס על מודל ה-0ק. מי שירוויחו מהמהפיכה הם בתי התוכנה הקטנים, מומחי הייאיטגרציה הוורטיקלית'י ומרכזי התמיכה, שיצטרכו לנווט את המשתמש העיסקי בעולם חדש של אפשרויות בחירה. החלק שלהם (באחוזים מהמחיר של פיתרון מיחשובי) ילך ויגדל ככל שמחיר החומרה ירד ומבחר התוכנה יגדל. ו עומדים במבחן הזמן יצ יים: ₪ ירושלים: אומנה - מרכז כלל. 02-233550. טכנולוגיה ממוחשבת - ינאי 3. 02259220 = באר שבע: בל בצע היח 03-9362370.2/3 ₪ נתניה: ג.נ*. מחשרים - שמואל הנזיב 10, 824513 /053; טי.0' מרכז מסחרי 6 = חדרה: ערן מחשבים - הנשיא לז. 7? 06:33391. מחקר - הנשיא 55. 342749 06 ₪ נצרת: שדפנה 200 ₪07 ראשל-צ: מידי מחשבים - הרצל 28, 03-9653591 ₪ בני ברקן: רם מחשבים - הירדן 25, 03799134 = תל אבי 24 כפר סבא: אליד - רוטשילז 86, 052/923692 ₪ הוד השרון: פיקוק - הבונים 5 52 ₪ הרצל 6 ₪8 אשקלון: חיץ מחשבים - רמז פו. 29888 051 ₪ פתח תקוה: מגאטין - אפעל 18 03-9248557 ₪ גבעתיים: דגש - תפוצות נציגים בלעדיים: אדיסמה בע"מ. רח' גאולה 45 תל"אביב טל.: ו037510258. פקס.: 0375102584 להשיג אצל המשווקים המובחרים 59 מיקרולנד - טרומפלדור 67, 057-279095, זורון - ההסתזרות 3?. 41226 57 אר - הוצל 053:342206.8 ₪ עפולה: אר.סי סי. - שרת 2. 527683 06 ₪ חיפה: עתי מיר- סוקולוב ופ 052597043 = באק אל ג'רבייה: עיד מחשבים - כפר קרע, 53750 ישראל 5717138.6 03 0 ד+אושו5 החדשות של *סיטיזן' מביאות לך חדשות נפלאות בהדפסה: ששששקט - שקטות כמעט כמולייזר ודיו (רק 43 דציבל) זהן, בעצם, מדפסות סיכה.. וצבע - לשתי המדפסות דגמי צבע המאפשרים הדפסה בגוונים מרהיבים ובעלות צנועה. מאוד וגמישות - 200240 דועו5 יודעת לטפל בגייר רציף, בדיד ומעטפות בנוחיות ואמינות. לשתיה| פגל הפעלה ידידותי המאפשר הפעלה ללא לימוד מוקדם וביצועים - מהירות הדפסה עד 0 סל"ש, 24 סיכות בראש ההדפסה, מגוון עצום של פונטים. כתב יחסי (075= ₪ 481 /504) וזה רק חלק קטן מהתכיניית ל זשנתיים - רק 26%וחס מעניקה 7" 2 שנות אחחיות מלאות למדפסות מתוצרתה. גם לראש ההדפסה. וסיטיזן - אם לא ידעת, רציגו הק להזכיר ש-26%ח0 הינו תאגיד יפני רבילאומי המייצר מדפסות, שעונים ומגוון ציוד אלקטרוני מתואכם כבר יותרמיסל שנה... אשקוזוס היא יזידת הסביבה ובעלי החיים. התוכי צולם ללא חבל על מקוהו והתמונה עובזה במערכת מחשב לא פלא שגם עורכי 464206 ₪0 בוחרים במדפסות 25%חזו0 לעיתים תכופות כל כך. אחרי הדגמה אחת גם אתה תבחר :ס; אמפיסל - קניון הנגב, קשמה ב', 230643 057 טנא אלי ייד - צ'ק פוסט, 311048 04 ₪ קרית שמונה: סגנון ודעת - וליק השישי 00564003 ₪ ביית שאן: חיש קול - מרכז השווקים, 585094 06 ₪ אילת: ג. מיכון מחשבים - רכ טר : אולימפוס - נחלת בנימין 1 004055 03; מא - רונרשוב 87. 03-299963; אומנה - בן יהודה 8ד, 298559 0, פי סי נט - מרמורקן ב 00 = אשדוד: מ ש. מחשרים - חיים משה שפיר, ששה 65 לא עוד יצרן מחשבים א /₪// עטים יודעים ש+18% היא חברת המחשבים היחידה הגדולה יותר מקונצרן 0א5411511 הקוריאני. מעטיס גם יודעים שצגיס (מוניטורים) רבים הנמכרים עייי חברות המחשבים האיכותיות מיוצרים עבורס על-ידי 6א541/151. עוד פחות יודעיס ש-0א51/1511 היא היצרן היחיד בעולס המסוגל לספק מחשבים המיוצרים בשלמותס בחברה, החל משבבי הזיכרון וכרטיס האס וכלה בדיסקים, מיקלדות ומדפסות. האשמה היא כמובן ביחסי הציבור שלנו, אבל עבורך השם א על המחשב אומר דבר אחד: אחריות כוללת לאיכות, שמקיפה את כל מרכיבי המחשב. אחריות שרק החברה התעשייתית 195 רוודלה רטולח יבולה לספק. 6טפווחם 6פוטו דלתה היי-טק משווקת בלעדית את מחשבי ‏ 0א541/151 בישראל. עם גיבוי פיננסי של החברה לישראל, צוות טכני של למעלה מ-20 מומחים ומערך לוגיסטי ללא מתחרה. אנחנו יכוליס לתת ל-0)א!541/151 את השיווק הראוי לה וללקוחותינו את השירות הטוב ביותר בישראל. אלידע אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר 16' תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עור1: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: רמה שובי-אמיר, דויד גיא מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמליליס: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 0 שיח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של שא0/21וא סע יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת 8ת00גסותטותוח00 217 מניו יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של פאזש/0וע סק שייכות לחברת 5ת300סותגותוחס0 217 .מאז0/2/א סק הוא סימן רשוס של תתו 60 217 זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגס הס של "'"אלידע הוצאה לאור בעיימ". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 3 אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראל" ו"פורוס המפרסם" נמסר לנו ע"י החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השונים המופיעים במאמרים הס סימנים מסחרייס בבעלות החברות המיוחסות. .6 פחותפוופנ כ ג ץ.זם ,61091 ,וצ/-1761 .51 11881602 10206 16 וב 6: + 0-- 7+ אפ 3 ג0טח6 זסוו4 5 מא421 140א 6 ]0 הסטו6ם 157361 שד :27 וחסז] 56ה1166 ז6סחט 66ת5ו1פטק ,זט 46 , תק וחס2) 6811005וחטוחוחס<) הו קהתגשקקה 116085 [8ח4110 .אזסץ' וטא זו חסוזו0ם :161 / 71 0 וא סק 5 6 הו 66ח15טק ץ||הח1ק חס טתסאו שו סג שא21 140 א 01 הסטו4 2 וס סז וחק הץקסס .תק וחס0) 10811005תטוח וחס2) וק הק 60 9 תקוח 00 ח0ו1681חווחותס<) ב 5 םא140/471א א .666נסת וקה | 05 ותנווחוחס0) 2101 ]0 %זוח 1366 0 0 תוכנת עומוד: דיזיין סטודיו.לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, תייא. כריכית אהרון 5 8א8א1588 46 0ק/ המהדורה הישראלית גליון 10, ספטמבר 1993 4 >םאדק50 ,10 .סא אסנחזסם זזם 88 / מאז642גו 6ע 6 מגמות 0 במבט ראעוו סקירת מוצריס חדשים. 2 ה-56 המושלם איך לבחור מחשב אישי המתאים לך. 0 פרק ב. המערכת המושלמלת הצעד הראשון בבחירת ה-6 המושלם: איזו מערכת בסיסית תענה על צרכיך! 6 פרק ג. התצוגה המושלמת הבחירה של צג ומתאם ווידאו בעידן ממשק המשתמש הגרפי. 25 פרק ד. הדיפק המושולם הדיסק הקשיח הוא הרגליים של ה-6ק. עס דיסק עייף גם המהיר במעבדים יתקשה לרוץ. 1 פרק ה. האבזרים המושלמים לוחות קלידים, עכברים, כרטיסי קול ואבזריס אחרים ראויים ליותר תשומת לב ממה שמקובל להעניק להם. 6 ₪0 פ6: שילוב של עפקים ובידור עידכון מהנעשה בישראל ובעולס בתחוס התקליטורים. 6 מילה מול מילה השוואה בין שני מעבדי התמלילים העבריים ל-5/וספאאו: יידגשיי מול פאסש. | 64 המילה המושלמלת יכולת המקרו ב-6ח6ק0זס\. 6 לדחוט ולאבד טכנולוגיות דחיסה של תמונות. 3 המודם המועשלם המודמים שהיינו רוצים לראות גם בישראל. 8 מבזק ישראלי הודעות לעיתונות של חברות ישראליות. 5 אסוזופם ו6 ח5!ו 8 רשמיס מתערוכת אםשאת8/דא 6 א תאמינו מה חזו עיני בתערוכת מיחשובי לקוח/שרת שנערכה לאחרונה בבוסטון. בין כל הייסופר-שרתים'י, מערכי ה-8410 ומחשבי אל-פסק שהתאמצו למשוך תשומת לב בכל מחיר, היה כרטיס 26 יחיד (לאפיק 64וא) המכליל מחשב 370 וא18 מלא! כן, קראתם נכון. שא 8תא41/א שלם על כרטיס הרחבה סטנדרטי, מוכן ומזומן להתקע ל-90 הקרוב ביותר. לא 26 עס עוצמה של מא תחא1ה/א, אלא פוא -א]זג1א כאופצית הרחבה ל-50! הכרטיס, שתוכנן עייי אחד מכוכבי העל של יבמ בעזרת הרכי הלוגי המורכב ביותר בעולס, מספק עוצמה שווה בערך לעשירית מהמחשב המרכזי החזק ביותר שיבמ מוכרת. לא מעט, בהתחשב בכך שניתן לתקוע אותו כל שרת 25/2 ולהריץ את מערכת ההפעלה ואש - שרצה על הגדולים במחשבי ה-8ואג ת-א]ג/א. בתערוכה הוא היה מותקן בתוך שרת הקבציס החדש 295 של יבמ, לצד זוג מעבדי 486/50 ומערך דיסקים 5 פ841. השרת עצמו מנוהל על ידי המיקרומעבדים ומערכת ההפעלה 05/2. הכרטיס משמש רק לניהול מסד הנתוניס (082), כך שהרשת לא נזקקת לשירותי מואג תתא41/א. זו הדרך הקלה ביותר לבצע ייקיטון" (0א5121א/ו0) ללא בעיות הגירה. מסד הנתונים הישן, עם מערכת ההפעלה של ה-טואג אתא[ /!א, פשוט עוברים לשכון בתוך ה-6ק. ההישג הטכנולוגי בכך הוא ממש מדהים, אבל מדהימה עוד יותר העובדה שליבמ אין שמ מושג מה לעשות איתו! אמר לי בכיר ביבמ (לא לציטוט): ייהכרטיס הזה הוא מוצר 26 ובתור שכזה אפשר לתמחר אותו בסביבות 2000 דולר ולהשאיר שולי רווח נאיס. אבל למשתמשים בשירותי מוא תתאזג]א הוא מייצג שווי אמיתי של 100,000 דולר. במלוא הכנות, אנחנו לא ידועים איך להתמודד עס הבעיה ואנו מציגיס אותו כאן רק כדי לקבל משוב מהמבקריסיי. תחשבו על האפשרויות: מוא תאז 1א ב-2000 דולר. מה זה יעשה לחיסול עידן הדינוזאורים! מלחמת ממשקי הישומים בזמן האחרון כולס יוצאים להתמודד מול מיקרוסופט. הצעד האחרון נעשה על ידי נובל, המודאגת ממה ש-דא תעשה לחלקת 6אאוו6א הקטנה שלה, שהכריזה כי לגירסה הקרובה של 8-05 היא תצרף מודול 481 ו חדש. ראשי התיבות מייצגים את המונח 86]ז6וח] עְזגּח81 5חסווג0ו1קק 4 5איסבחוא, כלומר ממשק לישומי פאסחוצו שאינו קשור ל-41 של מיקרוסופט. נובל תודקק להלביש את המערכת שלה בממשק אנוש גרפי ולשם כך היא תאמ), כנראה, את תקן אודסוא של סביבת א]אש. אבל יתכן כי היא תעשה צעד אמיצ עוד יותר ותרכוש זכויות שימוש בממשק המשתמש של המקינטוש! תארו לעצמכם את הסיבוך: ממשק מקינטוש מולבש על ישומל פאיסטחו/, שרצים בסביבת .11פ סא על מנוע 005 אס. אבל מה לא עושים כדי להתגונן מהייבליציי של ביל גייטס! לדעתי, המערכה העיקרית בשנות ה-90י תתרחש בחזית הממשקים. אני מניח שהמהומה הנוכחית סביב מערכות ההפעלה תרגע, אחרי שכל המתמודדות 7 = 6 ישראל ספט 1993 .₪ - קוריפה הכרטיס הזה הוא מוצר 26 ואפשר לתמחר אותו בסביבות 2000 דולר. אבל למשתמשים בשירותי מ תתא הוא מייצג שווי אמיתי של 100,000 דולר וקסוק טוטכתהקהקההר-ט הסקוהכת הו ובר רה תתייצבה עס מערך דומה של תכונות ואי תלות בפלטפורמת החומרה. נחזור אז למצב, שידענו בעבר, בו המשתמש כלל לא מודע למערכת המותקנת במיחשב שלו. הדבר היחיד שמעניין אותו הוא הממשק ובתחוס זה הוא ישמח לבחור בין ממשקים אלטרנטיביים, כפי שהדבר אפשרי כיוס בסביבת אזאע. % נובל מתכננת לתת לגירסת 8-05 הקרובה 24 (גירסה 7) יכולת ריבוי מטלות אמיתית. יבמ מכינה גס היא 7 ₪005 משלה, שיכלול את גרעין ואס מתוך 05/2 וממשק פסג/קאהסעו כמעטה, כך שבעוד שנה תוכל לבחור בין שלושה 5סס-ים שונים. אליהס תצטרפנה הגירסאות העתידיות של בשסטחו/ (מיקרוסופט מכינה טעם שונה לכל מיגזר), 2 וכל יוצאות ה-א[אש למיניהן. איזה בלגן נהדר! שטפון של צגים גדולים יותר אנחנו צפויים להשטף בקרוב עייי גל אדיר של צגי מחשב חדשים, גדוליס יותר וטובים יותר מאלה המאכלסים את שולחנות העבודה כיום. ההצלחה של ספא עם סידרת סאצפזדזטוא 6 הביאה את כל החברות הגדולות לזירה הזאת, עס רוח לחימה ונכונות להוריד את המחירים מהסטרטוספירה הנוכחית. יבמ מתכוננת להקים חטיבת צגים, שתתחרה בשוק העולמי בנפרד משאר החטיבות הכחולות. 465% גמרה לבנות מפעל שייצר עבורה גם את שפופרות המסך היקרות - טכנולוגיה קריטית למי שלא רוצה לסמוך על ספקים יפניים. פיליפס ריעננה לאחרונה את כל קו המוצרים שלה ואפילו 14אסא הפינית החליטה להכנס לשוק הלוהט הזה. הבהלה לצגים התעוררה בעיקבות העליה בפופולריות של צגי 17 אינטש ואף צגיס גדולים יותר. היכולת של מתאמי ווידאו חדישים להציג תמונה באבחנה גבוהה (768א1024 ויותר) ואיכות צבע גבוהה, הפכה את הצג 14 אינטש הישן למחסום האחרון בדרך לממשק משתמש גרפי מרהיב עין באמת. כל אלה שאומרים כי אפשר להסתפק במחשב מחברת אינס יודעים מה הם מדברים. שימוש ב-5ש60חו/ או 05/2 ללא מסך צבע גדול הוא בדיחה. יותר ויותר אנשים מגליס זאת והפתרון המובן מאילו מוליך אותס בדרך הקצרה ביותר לחנות הצגים. כיום צג 17 אינטש הוא עדיין מוצר יקר למדי, אבל לאחר מרחץ הדמים שתגרום התחרות החדשה, המחירים ירדו לרמה שכל אחד יוכל להרשות לעצמו אחד. ואז תתחיל הכמיהה לצגים 21 אינטש. לגעח דח | משווקם מרעוים עול: | סטססח זוס טחוס ד דדם וןעצ= ₪ 3 | סהג6גק ₪3 תוויץ מדפסת במחיר מפתיע /ו0ח-600 מדפסות דש.4550 1 מהירות 500 /3251. לעבודה עם .₪0, ₪8 מסדםו, מקעטוש, | = הנפוצות והטובות בעולם. תחנות עבודה מסוג אש8. מדפסות הזרקת דיו שחור וצבע, סקנרים מונו וצבעוני, תווני עטים והזרקת דיו מחשבי 0704 סח איכות לייזר - וקכ 360 גדלים 2//-/4 בהזנה אוטומטית תאימות ל- 4110080 אפשרויות: 161 ו- 60701 051 ₪ חיבור טורי, מקבילי, מקינטוש 0 ולתחנות עבודה. 0 -%) ושות' | חיפה - דרך העצמאות 61. טל. 04-515777, פקס. 04-527354. 0 בעמ | תל אביב-רחוב קרליבך 31. טל. 03-5612079 פקס. 03-5610627. הנחות. למחזיקי האצבע שלך היא הקובעת כרטים דאוס; שש + מועדון קוראי 65 6 מחברת 'יקרנף' הוצאה לאור ושיווק של ספרי מחשבים - הודיעו לנו כי תנתן הנחה של 15% על הספרים חשב ייתי ית " "10" בהוצאת קרנף מחשב תעשייתי, 6204860% מוקשח בתצורה שולחנית "7.5 א"10א"15.5, או במארז "4 א"12א"9 עם מעבד 286/386, בעל מסך 64 צבעוני אינטרקטיבי ו-10% על הספרים ורגיש למגע, מיועד להפעלה בסביבה מעבדתית או תעשייתית או לישומים ניידים מאחר ואין צורך במקלדת / וו | בהוצאת הוד-עמי. ) ן צורך במקלדת או בעכבר). לוח האס כולל ₪115156510‏ 011 16 א 4, עד 32018 זיכרון, וכן אפשרות ל18א1 זיכרון מטמון. ניתן להריץ על המערכת, לפרטים נא להתקשר מערכות הפעלה: 05 ו/או /שססאזצו, וכן שאר תוכנות המדף ל 05 ו/או 5 פאזאו. החבילה כוללת ספק כח אוניברסלי ומארז תעשייתי. לישראל פרנק, 4 2 2 2 טל: 03-729867 )כ . |ותצ!=נ) א ס וז ג א 0ס ;< א 0 6 דוחב מערכת ההפעלה הבאה שלך נרציה היא כוח נורא - אס אתה מנסה למכור לעולס מערכת הפעלה חדשה. בשנת 1987 האמינו יבמ, מיקרוסופט ומרבית המומחים בתעשיה ובעיתונות המקצועית, כי מרבית המשתמשים יהגרו ל-05/2. בפועל נתברר כי המערכת החדשה היא דוגמה קלסית למאוחר מדי ויקר מדי ותשומת הלב חזרה ל-205 ו-מש60חו/. הכשלון לא הרפה את הידיים, של מי שמאמין כי המערכות הישנות עושות עוול נוראי ליכולת של מעבדי 32 סיביות חדישים. יבמ ממשיכה בעקשנות עם פיתוח 05/2 והגירסה החדשה 2.1 הוכיחה את יתרונה על דא 5ש60חו/ בהרצת ישומים וותיקים. לדברי יבמ היא מוכרת למעלה מרבע מיליון עותקיס של 08/2 מדי חודש ומבססת בהתמדה את מעמדה בחברות ובאירגוניס הגדוליסם בארהייב. היא מייחסת את ההצלחה לאמינות, לכלי הפיתוח למגוון אופציות התקשורתיות של המערכת. ]| אנחנו רגילים לכך שהמילה 6 מגדירה תקן חומרה ומערכת הפעלה סטנדרטית אחת - בעתיד נבטרך ללמוד להתמודד גם עס מערכת ההפעלה הו אבל 05/2 לא פרצה מחו4 לטריטורית הבית הטבעית של יבמ. למשתמש ה-26 העצמאי, או בחברות קטנות, המושג של מערכות הפעלה אלטרנטיביות עדיין לא נקלט. אנחנו רגיליס לכך שהמילה 26 מגדירה תקן חומרה ומערכת הפעלה סטנדרטית אחת - והגיוון מתחיל במבחר הישומים. בעתיד נצטרך ללמוד להתמודד גס עם משתנה בחירה נוסף, מערכת ההפעלה. במאבק בין יבמ למיקרוסופט חלה לאחרונה תפנית מעניינת. 05/2, שהיתה אלטרנטיבה מהוססת במשך 5 שנים, החלה לקבל כיוון מוגדר היטב. מסלול ההתפתחות יביא אותה תוך שנתיים למימוש של תפיסות מערכת מתקדמות, כמו הנחיית עצמים ברמת המערכת, יכולת העברה בין פלטפורמות, תמיכה בריבוי מעבדיס וכדומה. מיקרוסופט לעומת זאת, שינתה את דעתה בנושא העתיד של דא יותר משנערה מתבגרת משנה את דעתה בנושא איך להתלבש למסיבה. כיום היא אומרת כי ב-1995 א לא תייצג יותר מ-10 עד 20 אחוז מהשוק וגירסאות אחרות של אס6חו/ו תמשכנה להתפתח במקביל, לצורך כיסוי 80 עד 90 אחוז הנותרים. מיקרוסופט עובדת עם סא, קומפק, 55005%7 ואחרות על הרחבות פרטיות של דא למערכות מרובות מעבדים והדבר מבהיל את שאר השחקניות בשוק. חברות רבות טוענות כי לאחר שטכנולוגיה פותחה בשיתוף פעולה עם מיקרוסופט, זו האחרונה משחררת אותה לשימוש מתחרים והמרוויחה היחידה מהתרגיל היא - איך לא - מיקרוסופט. איזו מין חיה היא זו! השאלה הגדולה, שלא מצאתי לה פתרון היא, האס דא היא מערכת ו 6? ישראל ספט 1993 הפעלה למיחשוב שולחני או שהיא נועדה לשרתים! מיקרוסופט גאה מאוד בכך שהגירסה הרגילה ל-דא והגירסה זשת66 698066 משתמשות באותו קוד, אבל התוצאה יכול להיות כי למשתמש הבודד דא אינה המערכת האופטימלית. השילוב של בטיחות וחופש הבחירה בין פלטפורמות שמביאה דא, עם המורשת של ישומי 5 מוש, יהווה פיתוי משכנע למשתמשים רבים ועל כך בנוייה האסטרטגיה של מיקרוסופט. אבל האם זה סדר העדיפויות של המשתמש היחיד! ובאגפים כבר מופיעות המתחרות החדשות, מערכות ההפעלה שמקורן בעולם ה-אזאש. ראשונה בהן היא 501/4815, המהגרת לסביבת ה-96 עם כל הישומים המפותחים ש-אש8 אספה במשך 10 שנים של שליטה בשוק תחנות העבודה. למי שעובד בסביבה מעורבת זו יכולה להיות המערכת האופטימלית. ק0ו5דא6א, המתוארת בגיליון זה במסגרת ייבמבט ראשון'י, גם היא זוכה להתעניינות רבה בין המפתחים ובחוגים המקצועיים. יחסית לכלים המשוכללים שלה, ממשסי הישומים (821) וכלי הפיתוח של מערכות אחרות ניראים פרימיטיביים להפליא. העתיד המושלם העתיד לדעתי מעוצב במרכז הפיתוח של פרוייקט 7א141105. הפרוייקט המשותף ליבמ ואפל הציב כמטרה לפתור את הבעיה מספר 1 במחשבים: הפיגור העצוס בין פיתות התוכנה לפיתוח חומרה. את הפער הזה הס מקווים לסגור עייי מהפך יסודי בטכנולוגיה של הנדסת תוכנה. על ידי הפיכת מערכת ההפעלה למונחית עצמים באופן מוחלט, במקוס שכל ישוס ינהל את העצמים שלו, ישופרו הביצועים והפיתוח של ישומים יהפוך לפשוט יותר. המפתחים לא יצטרכו להקדיש מחשבה לבעיות ייתשתית'י, כמו דרייברים ו-401, ויוכלו להתמקד בשיכלול הישוס שלהם. בתוך היימסגרתיי (אא0צוםואאת) של טליגנט, כל ישוס יהיה עטוף במעטה שיאפשר לו להתקשר ולהחליף נתונים עם כל ישום אחר, ללא התאמה אינדווידואלית של ממשקי [קג. המגמה הזאת מופיעה כבר היוס במערכת 15165א6א, אבל יבמ ואפל מבטיחות לנו עוד צעד אחד גדול קדימה. בינתיים 05/2 צריכה להחזיק את הקו עבור יבמ והיא עושה זו במידה לא קטנה של הצלחה. גירסה 2.1 מוסיפה את הדרייברים שהיו חסרים בגירסאות קודמות ואת התמיכה ב-6ע61וחד, כך שכיום אפ 10% בעתיד - תוכנן בתבונה והוא יוביל את המשתמשים למערכת ההפעלה העתידית מהר יותר מהמסלול שמתווה מיקרוסופט מ-ךא 60%85ח1/ ל-64180, / ו /- % 13 מ הדורה 4.0 הופכת את 651אם ל-א 85% 1-2-3 מהדורה 4.0 - הגיליון האלקטרוני , המתקדם ביותר לסביבת פווסשמווו, | והראשון מסוגו המאפשר למשתמשים ברשת, לעבוד בו-זמנית, על גיליון אחד משותף - 85גשו68007 אמיתי! 8 עשרות תכונות חדשות כמותן לא תמצא באף תוכנה מתחרה. / / 7 / ד החחחחחחרחחררררהר-ההה---הההרדהה---------- / / / / לכבוד: חילן מפיץ 1.0705 בישראל. המסגר 12 ת"א 67776 פקס: 03-371977 מפיצי לוטוס בישראל אבקשכם לשלוח אלי חומר מפורט לגבי מהדורה 4.0 של 1-2-3 שם פרטי ומשפחה: עיסוק: מקום העבודה: -- : מחלקה: כתובת העבודה: - מיקוד: לגעת בעוצמעה ללה | פקס: | לגעת ב-1.0105 משתמש בגיליון אלקטרוני מסוג: האומנס עוד דינוזאור! להוריד הילוך ולהתקדם בזהירות מדהים, לאז טוב, אז דבר ראשון כדאי להוריד הילוך ולהתכונן לקצב מימוש בסצינה מותחת בסרט י"פארק היורהיי רואה הילדונת מ : 7 = מנסים לשכנע אותנו שיתרחש. גם אם כל 2 0 יאני מחשב, ניגשת אליו ובהבעה משתוממת היא אומרת 'יאנ הבעיות הטכניות היו נפתרות כבמטה קסם, יודעת מה זה! זה אזאט!יי. הסצינה המגוכחת הזאת מאות המליארדים של דולרים, שידרשו להקמת מאיירת תפיסה לא פחות מגוכחת, הרואה ב-0ק שריד לעולס הולך תשתית כבלים אופטיים, עדיין לא נמצאו. ספקי ונעלס, בו הדינוזאור הדיגיטלי יוחלף עייי מפלצת רבת ראשים (גאפצו המידע ותוכניות הַבידור עדיין לא מסוגלים : בשפת אגדות המיתולוגיה היוונית ובזירגון של משווקי הגימיקים) - להתמודד עם הבעיות הכלכליות והשיווקיות של 7 שילוב של מחשב עם טלויזיה וטלפון. רעיון נחמד לסיפורי מדע בדיוני, שידור אינדווידואלי והמשמעויות החוקיות עוד 0 אבל לא מעשי בשנים הקרובות. לא נחקרו עד תומן. ברור שחלק גדול מהרעיונות המושמעים כיום יתממשו במוקדם או במאוחר, אוטוסטרדת המידע שרוחב הסרט לתקשורת אינדווידואלית יורחב במידה דרמטית ותחול הפרייה הדדית בין אופני ובכל זאת, כל אחד מדבר על מדיה אינטראקטיבית ועל ההתכנסות של מדיה שונים, אבל הדבר יקרה בהדרגה ובקצב מחשבים אישיים, טלויזיה וטלפון למכשיר אחד. זה נושא חס בתעשיה שיוכתב בעיקר על ידי שיקולים כלכליים. וכל אחד מנסה לחטוף נתח מהעולם האמי החדש שנראה באופק. וגם לאחר שערוצי התקשורת ימוזגו אין זאת אינטל, מיקרוסופט, 4787 ונובל מנסות לקבוע תקנים לשילוב של אומרת שציוד הקצה יהפוך למפלצת מרובת ראשים. הנסיון בעבר של אינטגרציה מאולצת אינו מעודד. המשתמשיס מעדיפים ציוד יעודי, מותאס בשלמות למגזר צר יחסית של פונקציות ולא איכפת להם מהכפילות שנוצרת עקב כך. אני מצפה כי הטלפון (הייחכס'י, אס או בלי תקשורת וידאו), הטלויזיה (אינטראקטיבית, באבחנה גבוהה, ממוחשבת) והמחשב האישי ימשיכו להיות מכשירים נפרדים. עס דמיון טכנולוגי מתחת לפני השטח, אבל עם מבנה פונקציונלי שונה מאוד זה מזה. מחשבים עם טלויזיה. אפל, >וחסוחנת!5ח] [3ז6ח06, יבמ, מיקרוסופט (שוב), סיינטיפיק אטלנטה, חסוזג6חטותוחס6 - 7616 ותאגיד אמאאם טאוד משתתפים בהילולה של הכרזות על שיתופי פעולה אסטרטגיים בקומבינציות שונות, במטרה להפוך לכוח הדומיננטי במדיה העתידית. כולס בטוחים כי זה תחוס הצמיחה הבולט ביותר בשנים הקרובות. האמנס! כמובן שאשמח אם הבחירה בין תוכניות טלויזיה תשופר, עם יותר מידע ויותר משחקים - ואפילו שילוב של מידע ובידור - כך שהוספת טכנולוגיה ממוחשבת לטלויזיה בהחלט פותחת אפשרויות מעניינות, אבל הטלויזיה הממוחשבת והווידאופון לא יחליפו את המחשב האישי. בוודאי לא תוך ו המחשב בתיבת הכבלים הטכנולוגיה הבסיסית מאחרי הרעיון של מדיה משולבת היא ייאוטוסטרדת המידעיי. מערכת הפצת מידע בכבלים אופטיים, שתביא למשל, אני מצפה כי בעתיד הקרוב אוכל להזמין רוחב סרט מדהים לכל בית ולכל שולחן עבודה. רוחב סרט שיאפשר סרט ווידאו לטעמי או לבחור שידור מתוך מאות למעשה להעביר מכל נקודה לכל נקודה שידורי ווידאו, או קבצי נתוניס, ערוצי כבלים. לשם כך נזדק למחשב רב עוצמה אישיים. על ייאוטוסטרדת המידעיי תוכל ליצור קשר פרטי בין קבוצת בתוך קופסת הממיר של הכבלים, שעקרונית לא משתמשים, בדומה לוועידת טלפון כיום, ועם זאת רוחב הסרט יאפשר שונה בהרבה ממחשב אישי, אבל זה לא יהפוך את הממיר לתחנת עבודה. להכנת מסמכים במעבד תמלילים, ניהול חשבונות המשפחה מממממממוש חח ווהה על גיליון אלקטרוני אני עדיין אחזור למחשב השולחני בחדר העבודה שלי. כנייל לגבי הטלפון. הוא יהווה פלא הנסיון בעבר של אינטגרציה מאולצת אינר מעודד. טכנולוגי של יכולת אוניברסלית להתקשר עם כל אחד בכל מקוס - וגם לשם כך נדרשת אינטליגנציה של מחשב - אבל הוא לא יחליף את המחשב המשתמשים מעדיפים ציוד י עודי, מותאם האישי. ייהמתקשרים האישיםיי המופיעים לאחרונה יעידו על הקושי לשלב בין דרישות הקומפקטיות והניידות של ציוד תקשורת, לדרישות בש למות למגזר צר יחסי ת של פונקציו ת הארגונומיות הבסיסיות של ציוד לעיבוד נתוניס. ממממממממממממשששששמממממממששששששששמממממממממממממממששש₪₪ ‏ המחשב האושי יכלול בעתיד יכולת תקשורתית משופרת מאוד, המקופה את כל הצורות של העברת המידע. תוכל לראות על מסכו את החדשות להעביר לא רק קול מטושטש ותמונות סטטיות, אלא גם שידור ווידאו או להשתמש בו לוועידות טלויזיוניות - אבל הוא לא יחליף את הטלויזיה באיכות טלויזיה. תוכל להתחבר למחשבים אחרים, אפילו אלה המוצבים בסלון או את הטלפון הסלולרי במכונית. המימדים האופייניים לכל ישוס מעבר לים, כאילו הקשר הוא ברשת תקשורת מקומית ותוכל לצפות בסרט שונים במידה מספקת כדי להבטיח התפתחות נפרדת של כל מדיום. וכפי טלויזיה המשודר במיוחד עבורך מסיפרית הווידאו המרכזית בהוליווד. הכל שאנו לומדים מהדינוזאורים, התפתחות מבוקרת בהתאם לתנאי הסביבה בזכות רוחב הסרט המופלא של סיבים אופטיים. המשתניס היא המפתח להשרדות. 8-4 0 ישראל ספט 1993 וו =.-.-.-ת-. 8 [880 הכ608) :8:51 8 ]| ס | 05 5 | 3 ₪ 13 ו הדורה 5.4 עבור 005 58 1-2-3 מהדורה 3.4 - גיליון אלקטרוני לסביבת הגרלה . 5 הכולל תלת-מימד מלא ואמיתי, סביבה גרפית ל / אינטרקטיבית - 6צוז5צאו, | הפעלה באמצעות צלמיות (160%5) גרפיות הניתנות לתכנות עצמי, גרפים חדשים (תלת-מימדי מסוגים שונים, 8 ,אזוא ואחרים) ותמיכה עברית במקור הכוללת מיגוון עשיר של סוגי עיצוב לכתב עברי. אופציה לקישור ישיר מתוך הגיליון מול מערכות מרכזיות כגון: ,58458 ,חזהח--א]גז [אפז ,אס תג ,55ג8פ 0 ,08461 ומערכות .501 אחרות. / / /- / רד / / לכבוד: חילן מפיץ 1.0705 בישראל. המסגר 12 ת"א 67776 פקס: 03-371977 מפ יצי לוטוס בישראל אבקשכם לשלוח אלי חומר מפורט לגבי מהדורה 3.4 של 1-2-3 שם פרטי ומשפחה: עיסוק: מקום העבודה: . מחלקה: לגעת בעוצ ויה כתובת העבודה: מיקוד: טלפונים: פקס: לגעת ב-1.0106 משתמש בגיליון אלקטרוני מסוג: 14 על עכברים ואנשים חודשיס האחרוניס החלה התעוררות באחד ממגזרי השוק הרדומים ביותר - אבזרי הצבעה. מזה שנים שהעכבר כבש את מקומו על שולחן העבודה וכמעט לא נתקל בהתנגדות ממשית. בין יצרני העכברים התחוללה בזמנו מלחמת זוטא על מספר הלחיצים האידיאלי, אבל גם זו גוועה בשקט וללא הכרעה. הענין המחודש בעכברים וכדורי עקיבה קשור במודעות הולכת וגדלה של חברות לנזקי שימוש מתמיד באבזרים שלא הותאמו נכון ליד האנושית. הצל של תביעות פיצויים ענקיות גרס לחברות העיקריות בשוק, מיקרוסופט ולוגייטק, לבדוק מחדש את הארגונומיה של העכבריסם שלהן ולהתאים אותס לממצאים חדשים על מבנה אופטימלי. ראשית עלי להתוודות על קיומה של העדפה אישית שלי. כל מוצר הצבעה שינסה לתפוס את מקומו על שולחני, יצטרך לדחוק משם את כדור העקיבה הגדול שאני מעדיף. הכדור תוצרת אסד6א51אפא גדול כמו כדור בליארד ואני מוצא שקל יותר להשתמש בו מאשר בכל מכרסם אלקטרוני. אפשר לבצע איתו הזזות גדולות, מקצה לקצה של המסך, בתנועה אחת גם אם אין משטח גדול פנוי על השולחן ואפשר להזיז ך---הרדד ‏ ---- | = = אאקאאוואוקוהתקהההמתם 51 - הצל שו [/2% ש/ העיקריות בשוק, מיקרוסופט ולוגייטק, לבדוק מחדש את הארגונומיה של העכברים שלהן איתו את הסמן בפיקסל בודד בלי העצבנות של תנועות עכבר. הסוד הוא כמובן בגודל. כדורי עקיבה קטנים, מהסוג שצץ לאחרונה סביב מחשבים נישאיס, הס בסדר גמור - אבל הס לא מושלמים כפי שהכדור העתיק שלי מתקרב להיות. עכברים ללא זנב ואם כבר מדברים על עכברים, אני מאוהב ברעיון של עכבר אלחוטי. הזנב שמחבר עכבר רגיל למחשב הוא מטרד פסיכולוגי בעיקרו ולא פיזי, אבל בכל זאת אני מעדיף את ה-601666 חג/אספטסוא של לוגייטק על אחיו המחוייטים. אבזר אחר שמוצא חן בעיני הוא ה-1 ותוסאסגזד של יבמ, המותקן על לוח הקלידים של מחשבי 4גפאחזחד. יבמ הצליחה לעצב אותו בדיוק בגודל הדרוש, כך שקל למצוא אותו כשצריך ולהתעלס ממנו כאשר מקלידים, ולהעניק לו את הרגישות והזריזות של אבזר הצבעה מעולה. חבל שיבמ (או חברת הבת שלה א8ַג1אא18, המייצרת לוחות קלידים) לא משווקת את ה-וחוסקשסגזד בנפרד מהמחשבים הנישאים שלה. אני הייתי שמח להחליף את לוח הקלידים במחשב שלי עם לוח כזה. 1 6ץ ישואל ספט 1993 תביעות פיצויים ענקיות גרס לחברות מחקר שעלה 10 מיליון דולר את הרעש הגדול ביותר לאחרונה חולל העכבר החדש של מיקרוסופט. לדעת יודעי דבר, לא פחות מ-10 מיליון דולר הושקעו במחקר שהביא לעיצוב המוזר במקצת של העכבר החדש. רק האיוס של תביעות פיצויים עשוי לגרוס לחברה להשקיע כל כל הרבה במוצר כה פשוט. מיקרוסופט עושה הרים של כסף ממכירת חבילות של עכבר + 205 + 5שסשחו/ ליצרני מחשבים (מכירות א05 בסלנג השיווקי). החבילה הזאת נראית לא כל כך אטרקטיבית כאשר אפשר לקנות עכבר טאיווני ב-5 דולר בלבד ולכן מיקרוסופט נאלצת לתת למוצר שלה מעמד מיוחד בשוק. רק כך יווצר הרושם שהדולרים הנוספים (הרבה כאלה), שהעכבר מרדמונד עולה, הס מוצדקיס. מנהל המוצר של מיקרוסופט נשבע לי כי רעיונות תועלתניים כאלה מעולם לא עלו על דל שפתיו וכל חפצה של החברה הוא לשפר את חייהם של משתמשי 6:. נניח לכך ונתרכז בשאלה המרכזית: האם המבנה המגובן והכפוף של העכבר החדש אמנם נוח יותר! התשובה היא, כן, שימוש ממושך בעכבר מביא אותך לאהוב אותו. ההרגשה ביד טובה יותר. אפשר לעגן את פרק כף היד על השולחן, להניח בקלות את הכף על הגב התפוח של העכבר וללחוץ בקצה האצבעות על הלחיצים. השליטה בתזוזות עדינה ומדוייקת יותר, הלחיצים מגיבים באותה מידה של וריזות וייקליקיי ללחיצה בכל מקום על פניהם והיד מתעייפת פחות בעבודה ממושכת. אבל החלק הטוב ביותר בחבילה היא התוכנה ולא החומרה. הדרייבר החדש מותקן בקלות והוא עושה את ההתאמה האישית לצרכיך לתענוג. (לא תאמין, אבל הדרייבר נזקק ליותר ממגהבייט על הדיסק!) אחד הטריקיס הנחמדים של הדרייבר הוא החזרה אוטומטית (ד1טאמפ) של הסמן לכפתור ייאסיי בלוחות הבחירה. חוסך הרבה הזזות עכבר מיותרות. יתר על כן, הדרייבר עובד עס כל אבזר הצבעה התואס לעכבר מיקרוסופט. אם אתה לא נזקק לעכבר חדש תוכל לקנות את הדרייבר בלבד (גירסה 9.0) במחיר 20 דולר. חבל שמיקרוסופט לא מייצרת את העכבר שלה בשני גדלים לפחות. לא לכל אחד יש יד גדולה וילדים, במיוחד, יתקשו לתפעל את העכבר החדש. אני גם לא בטוח שהמבנה הלא סימטרי מתאים לשמאליים, למרות שמיקרוסופט טוענת שכן. עבורי, העכבר הגדול של מיקרוסופט הוא אבזר הצבעה הראשון המסכן את מעמדו של כדור העקיבה השוכן על שולחני כמעט עשור. בינתיים המצב הוא תיקו ואם אצליח להשיג גם לוח קלידים עם וחוסקאסגזד יצטרף אבזר שלישי לאליפות. שניים בתוך אחת ? : - . - בן ! עם תובנת אפוסטוסגוסע אתה יבול לאחסן במות בפולה של אונפורמציה בתוך דיסק אחד. לא יואמן !! עם 6018%פגוסע אתה מקבל יותר: + הבפלת נפח הדיסק(ים) במחשב שלך: פי 2 ויותר (עד פי 8 במסדי נתונים) ! צ הארכת חיי הדיסק: אין צורך להחליפו בדיסק גדול יותר ! צ חיסבון: מחיר התוכנה נמוך לאין שיעור ממחיר דיסק חדש שהוא יקר מאד ! אבטחת מידע: באמצעות שימוש בסיסמא רק לך תהיה גישה למידע על הדיסק ץצ שקוף למשתמש: אין צורך במיומנות או בידע מוקדם כלשהם כדי להפיק את המירב מ- 001160188 פשוט להמשיך לעבוד... הצטרף גם אתה למאות האלפים בעולם שנהנים מעבודה עם 0916018%ש אלידע 608%!פגוס עוד פיתוח ישראלי מהפכני מבית מיתן סופטוואר אינטרנשיונל, המשווק בעולם כבר מ-1989. אל תחכה, פנה אלינו עוד היום. - מיתן סופטוואר אינטרנשיונל בע"מ : 0 : ₪ ] רח' הגילגל וו רמת-גן 52392 > | |(/27. טל: 03-5799111 (6 קווים) 159 :₪ - 1 1% /-4 | פקס ו03-579511 משווקים מורשים: מחשבת בע"מ, כלנית בע"מ. להשיג בחנויות|המחשבים המובחהות, == ו 16 ]סז דא :הוהר ממציאות אינטל חוששת שיצרנים זריזים, שיעשו קיצורי דרך טכנולוגיים בנסיון לחדור מהר לשוק האקסקלוסיבי של יצרני מחשבי פנטיום, יפגעו במוניטין של השבב החדש. עכשיו, כשהתחרות לאינטל כוללת כמה מהשמות הגדולים בעולס המחשבים, כמו דיגיטל, יבמ ומוטורולה, אינטל רוצה להבטיח כי כל מחשב פפטיום יהיה פלטפורמת 26 אופטימלית. לשם כך החלה החברה במסע הדרכה מקיף של היצרנים והצרכנים, להבטיח כי עקרונות היסוד של תיכנון מחשבי פנטיום ישמרו. מרבית תשומת הלב מרוכזת, בדרך הטבע, במסלול הנתונים בין הזכרון למעבד המרכני. הפנטיום מסוגל לקלוט ולשדר נתוניסם בקצב מירבי (בייצרורות'י, 80₪51%5) של 480 מגהבייט (בגירסת 182א60) עד 5288 (בגירסת 182א66 ) לשניה. אפיק הזכרון של מרבית לוחות האס שתוכננו למעבדי 486 יכול להתמודד עם קצב שינוע שבין 66 ל-132 מגהבייט לשניה. לוח אם לפנטיום צריך לשנע נתונים מהר פי 4 עד פי 8. לשם כך ניתן לאמף שתי גישות, או שילוב שלהן: הרחבת האפיק עד 128 סיביות (פי 4 מאשר במחשבי 486), כפי שעושות קומפק ו-451, או האצת קצב הערוף ל-60-66 מגהרצ עייי ריבוב (סאזאם ןפוד זטוא). שתי הגישות מוסיפות מספר מאות דולרים למחיר המחשב ומעלות את הסף של כמות זכרון מינימלית הדרושה לפעולה. עם מודולי אוא51 של 8 הפתרונות. הנייל מחייבים, לכל הפחות, זכרון של 8/א64 (16 מודולים). אלמנט | שני שתייב לעבור אופטימיוציה | לפנטיום | הוא המטמון. בפנטיוס חייביס להשתמש במטמון מסוג אסגם.-חתא, | שמשהה את הכתיבה עד שהאפיק מתפנה מדרישות קריאה. הקשר בין המטמון למעבד חייב להיות ב-64 סיביות ובתדר המירבי (:8/א60/66) והתוצאה היא שימוש ברכיבים יקרים יחסית. לדברי אינטל, ברמת מחירי הרכיבים הנוכחית קשה לייצר מחשב פנטיום הראוי לשמו שמחירו לצרכן יהיה נמוך משמעותית. מ-5000 דולר. (6ו1 .= שרפש 6 ישראל ספטי 1993 0₪0800ְ0יוְוְ=<=<=<=<=<= 0 ₪ חהההה"ה"₪8")"8ק₪8ק8ק8ק7ק7קכקכְּּ₪כְ-ח-28 שש וורווש -ר שש 0 0 )א = 4 : עוד ערוץ למולטימדיה כמו רבים אחרים, גם אירגון התקינה של יצרני ציוד ווידאו (554/) יודע כי המוצרים להם אנו קוראיס היום . יימולטימדיהיי אינס אלא קצה הקרחון של ממשק אנוש חדש ומלהיב העולה במהירות על פני השטח. הגוף העיקרי הוא בשילוב מלא של יווידאו חייי (כמו טלויזיה) בגרפיקת המחשב בייזמן אמיתייי (כלומר תוך כדי ההתרחשות, בשידור ישיר ממצלמת הטלויזיה לתוך הישום). כיוס, מולטימדיה אמיתית מוגבלת לציוד יעודי יקר להפליא, שרק צבאות עשיריס ומתקני אימון לטייסים יכולים לשלם. אבל יכולת העיבוד של 6 גדלה במהירות ובקרוב שוב לא נזדקק למעבדים מיוחדים על מנת לבצע את השילוב. מה שכן יגביל את יכולת החומרה הוא רוחב הסרט (קצב העברת הנתונים המירבי) של האפיק. אפיק 54ש הנוכחי (ו1-8) תוכנן לפי הצרכים של הכרטיסים הגרפיים המשמשים לפלט ווידאו על הצג. כדי לקלוט ווידאו ממצלמות טלויויה באבחנה גבוהה, רוחב הסרט הזה לא מספיק. למרות שלאפיק 8ש1-8/ רוחב סרט תיאורתי של 2 מגהבייט לשניה, בפועל ניתן להגיע עד לבערך 25%186. בקצב זה אפשר להעביר תמונות 5 הו1606] ₪54 / 60פ5סכסיזש 5 : י 0 , ו י י בו 0 ו פופו ווידאו באבחנה של 6408480 פיקסלים, 256 גווניס, 30 פעם בשניה. התקן החדש ש-884 מפתחת יאפשר קצב העברת. נתונים ב-150 מגהבייט לשניה, מה שיאפשר להגיע לאבחנות גבוהות הן במישור הגיאומטרי (פיקסלים למסך) והן במימד הצבע (24 סיביות לפיקסל). = 0 ו 0 ו ו ה ועדה אחרת של 754 יושבת על מדוכת התקן של שילוב מולטימדיה על כרטיס הווידאו הרגי (כרטיס ה-04/ז6קט5). צעד וה מתבקש לאור הדמיון בין דרישות החומרה של הפונקציות השונות: זכרון !אש גדול, אפיק מהיר, מעבד יעודי לטיפול בפיקסלים, ממירי 426 בקצב ווידאו וכדומה. התזון הוא להוסיף יכולת מולטימדיה לכרטיס הווידאו עייי הוספת רכיבי המרה, מווידאו לסיפרתי וחוזרה, שילוב של אפיקי הקול (שכיום נזקקים לכרטיס קול נפרד) ואולי גם הכללה של מעבד אות סיפרתי (שפכ ) לביצוע דחיסה בזמן אמיתי. כמה חברות ידועות כבר | החלו בפיתוח כרטיסים משולבים למולטימדיה, שיופיעו בשוק כבר לקראת תערוכת ייקומדקס סתיו - 93יי. כ עיתון אלקטרוני איטי ה היום בעוד 5 שנים, כמו אתמול ומחר, גבלה שעות בוקר יקרות בפקק התנועה הנקרא יינתיבי איילון", תוך קריאת עיתון הבוקר. ההבדל היחיד, כנראה, הוא שאת העיתון מנייר יחליף צג שטוח המתחבר אלחוטית לרשת חדשות אלקטרונית. אם רכבת הפרוורים תממש את הפוטנציאל שלה בשינוע המונים, יתכן ותוכל לשכור שעת מסך גם בקרון הממוזג. עד כאן אין בואת כל חידוש מהותי ביחס לשירותי המידע האלקטרוניים הזמינים גם היוס. ההבדל האמיתי יהיה בסכון ועריכה אישיים של העיתון האלקטרוני. כיוס אנו נקרעים בין שתי חלופות בלתי נסבלות: או שאנחנו מופצצים בטונות של מידע שאין לנו כל עניין בו, או שהנושאים שכן מעניינים אותנו ו מושמטים בגזירת מספרי העורך. העיתון האלקטרוני העתידי יהיה ייאישייי במובן שכל אחד יגדיר את פרופיל הנושאים שהוא ווצה להתעדכן בהם. תוכל לתכנת את יימסנן החדשותיי כך שרק המניות בהן אתה מושקע יופיעו במדור הכלכלי ורק הנושאיס החברתלים/סביבתיים/פוליטיים שמעניינים אותך יזכו בסיקור. היחסים בין חדשות פנים לחדשות חוץ, מלל מול תמונות, אקטואליה מול פרשנות, רצינות מול הומור - כל אלה ימצאו בשליטתך. תוכל אפילו לקבל עיתון אישי המורכב רק מייחדשות טובות'י. | ו 40| 1551 868850 --1:-12//‏ ג = | | רזיו !שק !יש שיק יש/ר; | | בר לש ב || 0\\/6%ו55ם-0חק: הכח והגרביקה של חחנח עבודה... הגולישות של 06 מחשב ה-486 האידאלי ליישומי פאוסטחוצ , 0/0 0, גרפיקה, הוסםואודוטוא, אנימציה ועוד. המארז הממחער מכיל גרפיקה 32 ביט 805 10081 (אזהוחחו\ | 28), |505 פנימי ובקר סוסטא המספקים ביצועים, אינטגרציה וגמישות מירביים לכל יישום עתיר מיחשוב עם יכולת םסק עתידית לרכיבי ** שטודאםש *' פעוזסזוס. *-- איונורוניק גו רוזאניס 11 תל-ברוך, תל-אביב, טלי 03-6458777, פקס: 03-6458666 באשר בוחרים רת רששוח, צריך להשחבל קד'מה.. מלחעוב' ₪5 55שחקא ילכו איחך קדימה המחשב בעל מבנה מודולרי המאפשר שילוב של מעבד החל מ-4865%! עד שני מעבדי * ואטודאשק בעיבוד מקבילי (ק/5) וביצועים של 5קו) 185 לקבלת = סח 6סט ביצועים רחב ביותר. משפחת מחשבי ₪55חקא במגוון מארזים ומוצרים 65 משלימים כגון בקר מערכי דיסקים, ₪154 סוהח, לתמיכה ות ב-סוח ברמות 0-6 חכרון וו עס תמיכה ב-500. ב ₪ ₪ 1 18 בארהייב כבר כיוס כמעט כל העיתונים והמגזיניסם החשובים זמינים דרך שרותי מידע פאז1-אס, כמו קומפיוסרב ו-6ת1 ח0 63ח4₪6. | חבילת תוכנה שיצאה לאחרונה, בשם ד4115אאטס1 (130 דולר, 000 50086 כםק), מאפשרת לך לשלוף מאמרים מתוך קומפיוסרב ולערוך אותס בתבנית עיתונאית לפי טעמך. המאמרים עצמם, בדרך כלל, לא מקודדים לפי כל האינדכסים שתוארו לעיל, כך שאתה עדיין נזקק ליימסנן חדשות"" אנושי, אבל העתיד האלקטרוני בעיתונאות כבר לובש עור וגידים. | ] מכונות אוטומטיות למבירת תוכנה אפר ו נא להכיר מילה חדש - םת 8468 (יימדפהיי בעברית!). הכונה היא לייתוכנת מדף" שאכן נמכרת מהמדף, ללא מעורבות זבן נודניק ואפילו ללא המתנה בתור לקופה. מכונות אוטומטיות, הדומות למכונות ההשאלה של קסטות ווידאו, מנפקות את התוכנה ומחייבות את כרטיס האשראי שלך. עדיין אי אפשר לרכוש כך ישומים עיקריים (כמו מעבדי תמלילים או גיליונות אלקטרוניים ברמה מסחרית) אבל לא ירחק היוס וגם אלה יהיו זמינים בהפצה אוטומטית. כאשר חבילות התוכנה החשובות נמכרות בפחות מ-100 דולר - על היצרנים לחפש דרכים זולות *ותר להגיע ללקוחות. בינתיים מופצות כך תוכנות משחקים ולומדה (שמחיהן | היחסי 4 זול) | ותוכנות = יישותפהיי (פפה וס ). מכונות המכירה של שותפה מעתיקות את התוכנות שאתה בוחר לדיסקט 0 ד ו 76 ישראל ספט' 1993 מתוך מאגר של יותר מ-10,000 תוכנות השמורות על 80% פס. מסך מגע הבנוי במכונה מאפשר לך לרפרף בקטלוג התוכנות, להתבונן בהדגמות ולבחור את התוכנות להעתקה. המחיר: בין 1 ל-4 דולר לדיסקט. המסך המושלם הוא שטוח מסכי הצבע השטוחים הפכו במהירות לאופציה המבוקשת ביותר במחשבים נישאים, כך שכיום הביקוש גובר על כושר היצור. הקושי מתמקד ביצור מסכי איכות בהם משתמשים בטכנולוגיה הנקראת | ץ][407 אדא | - מטריצה ‏ "אקטיבית" | של טרנזיסטורים, הקשוריס כל אחד לפיקסל יחיד. המבנה של יטרנזיסטור לכל פיקסליי מחייב טכנולוגית יצור אקזוטית, שכן מסך כזה מהווה למעשה יירכיב מושלביי שגודלו פי 100 משבב הפנטיום! מצד שני, אי אפשר בכלל להשוות את הבהירות, הניגוד והמהירות של מסך אקטיבי עס אלה של מסך 160 פסיבי. חברת 6פא, מהבודדות שהגיעו ליכולת יצור מסכים אקטיביים עצמאית, הציגה לאחרונה מסך "ענקיי במושגים של מטריצות אקטיביות. על המסך שאלכסונו 328 מיימ (כמו מסכי 14 אינטש רגילים) ניתן להציג תמונה באבחנה של 4 פיקסלים עם 167 מיליון גווניס. האבחנה בצבעים היא הישג עוד יותר גדול מהגדלת מספר הפיקסלים, שכן קשה מאוד לאפנן את עוצמת האור העובר דרך כל אחד מתאי הגביש הנוזלי, בעדינות הדרושה לקבלת מיליוני גווני ביניים. 6פא הציגה למעשה את מסך הגביש הנוזלי הראשון שהוא אנלוגי - כלומר הוא מקבל מהמחשב אותות צבע אנלוגיים (כמו מסך 5764 רגיל) ולא סיפרתיים (כמו מסך 604 או 504). הבעיה הגדולה ביותר היא מחיר. קשיי היצור מתבטאים בעלויות מרקיעות שחקים. כיוס הפער בין מחשב המצוייד במסך מטריצה אקטיבית 9 איעטש ביחס למסך פסיבי בגודל דומה הוא כאלף דולר (בארהייב). הפער גדל בצורה מעריכית ככל שהמסך גדל וכיום מסך 6פא שטוח עולה כמו רולס-רויס. אבל יש מי שלא נרתע מהמחיר, במיוחד בישומיסם בהם לנפח, משקל, צריכת הספק, חימום ועמידות בתנאי סביבה קשים חשיבות קריטית - למשל ישומים מוטסים. 86א, כמובן, לא מפתחת את הטכנולוגיה לשוק גומחה קטן, אלא מקווה להשיג תוך 18 חודש ירידת מחירים דרמטית, שתביא את המסך השטות להישג ידו של כל משתמש. נוכל אז אולי להנות מאיכות רולס רויס במחיר סובארו. ו 5 ללא מיקרוסופט קבוצה של חברות מוליכות (ביניהן יבמ, אפל, בורלנד, גובל ו-66066זסא ) החליטו שאי אפשר להשאיר למיקרוסופט | את השליטה בפרוטוקולים | של | קישור והטמעת עצמים (018). | הן התאגדו לפיתוח של תקן תחליפי, המבוסס ‏ על הארכיטקטורה שפיתחה אפל לסביבת מקינטוש, שיקרא 6ססחק0. היתרון העיקרי של התקן המוצע, מלבד אי תלות בתוכנעת | של מיקרוסופט, הוא יכולת לעבוד בין פלטפורמות - כיום מקינטוש, 2) |-6065תו/ | ובעתיד גם אזאט. השאלה הנשארת בינתיים פתוחה היא, אס הוועדה מסוגלת לנווט את התקן באותה יעילות שמיקרוסופט מסוגלת לקדם את 5 כבר היה מי שקרא לגמל יסוס שתוכנן עייי וועדה". מערכות מחשוב ומדידה (15א0) בע"מ טמיר בהן (יעקבסון] משפחת מדפסות הזרקת הדיו 0658461 ₪ המתקדמות ביותר, בעלות רזולוציה גבוהה, שקטות, משלבות מהירות הדפסה בצבע או בשחור לבן. ה 0 חדש! מדפסת שחור לכן באיכות לייזר עס שיפור מדהים לעומת הדור הקודס - במהירות (40% יותר) במגוון הפונטים, במגשי ההזנה וגם במחיר. 3 שנות אחריות! מ מדפסת צבע או שחור לבן באיכות לייזר. תומכת בקשת רחבה של תכנות גראפיות כולל מימשק יחודי ל - 5/ו00חועו, ובמחיר אטרקטיבי. 3 שנות אחריות! 120 מדפסת צבע או שחור לבן הכוללת 2 מחסניות דיו בו זמנית, נפח זכרון מורחב ומגש הזנה משופר. 3 שנות אחריות! מי ימי מדפסת ניידת, שחור לבן באיכות לייזר, קומפקטית קלה לנשיאה ובעלת סוללה לתפעול רצוף של 6 שעות. אידיאלית לחיבור למחשבים נישאים. ין] חדש! דור מתקדס של מדפסות מקצועיות לצבע ושחור לבן, באיכות לייזר עד [₪ 300א600, מהירות הדפסה של עד 7 דפים בשחור לבן ודף בדקה לצבע. בעלת מעבד 86ו, עס אפשרות חיבור לרשתות תקשורת ועם מיתוג אוטומטי של פורמטים. משמשת כמדפסת צבע מקצועית וכן כמדפסת שחור לבן מהירה, כולל החלקת עקומות (%51); וכתוויין 2/ 01 117 לישומי תיביימ ו-0015. אופציה לחיבור ל סג ו זקח156סק. 710 2]212:1]0] מדפסת צבע מקצועית באיכות לייזר לגודל נייר 44 / 43 כוללת מימשקים לחיבור ל- ולמקינטוש אופציה לרשתות, בעלת מעבד 8156 ולחיבור ל 1ק190פס]. דדם |צעצ=- 7 משווקים מורשים: ₪ מרכז: אנין-נון 03-5612079, קומפיוטרלנד 03-5373986, אותו-קו 03-5615156, או.אס.אי 03-5407570, ס ב > ₪) כן 7 הראל מחשבים 03-5623463, ₪₪ ירושלים: לרגו הראל 02-257248, קומפיוטרלנד 02-259473 8 צפון: א.נין-נון 04-515777, ₪ דרום: אלטאי 057-274%19 ₪ לסביבת מקינטוש: ממד חדש 03-695007%, יופיטר 03-5615622 חברת המחשבים המובילה את העולם 19% ל0שון 0 א 0 ישראל ספט' 1993 ₪ השיפה ראשונה של מוצרים חדשים ₪ ו 501. שיפורים משמעותיים במסד הנתונים של 6 0 00160 0זס/לי. ₪05 מעולם לא נראתה טוב :ותה )הוסל6טוג ו [18. *במ נכנסת לשיווק ישיר 4 אסזוג]א. המאי המהיר ביותר 4 ל תו ז60. כל מה שרצית בחבילה גרפית אחת 0 60 עדיין לא ''המתקשר המושלם'"י 1860 א6א. האובייקטים מגיעים למערכות ההפעלה צמאסוא צזקות5. תן לעכבר לנהל את חשבונותיך 6 6%סא. הדפסת צבע באיכות צילומית 1. שיפור בביצועים ותמיכה בחומרה 0%1. מכנה משותף לצפיה בקבצים ו ]59 שיפורים משמעותיים במסד הנתונים של 614 במבט ראשון נדמה כי הגירסה החדשה של 60%%5ת:ג5001, מסתפקת בשיפורים קטנים למסד נתונים, שכבר בגירסתו הקודמת זכה בתואר ייבחירת העורכים'י. מבט מעמיק יותר מראה כי גופטה לא נחה על זרי הדפנה וביצעה שיפורים משמעותיים ביותר. הראשון בהם הוא היימדגםיי (חם ןקוא5), הכולל מבחר הליכים לדוגמה, בעזרתם אתה לומד איך לבנות ישומים. אתה יכול לבצע כל הליך ולבחון את התוצאות ואף לשלב את ההליך בישום שלך אס התוצאה נראית לך. הגישה הזאת מהווה קורס מבוא והדרכה אידיאליים למשתמשים חדשים וריעטן לוותיקים. לחבילה נוספה תוכנית עריכה בש 6שקאת ו4ם, בעזרתה אתה יכול ללטש את הדוחות מבחינה גרפית או להוסיף תמיכה בשפות שונות - ללא שינויים במנגנון עיבוד השאילתות. 501% נשאר הכלי לניהול המסד ומודול הדוחות, 5אס6תו% חסק6א, מצוייד כעת בלוח בחירה ‏ "צף, אותו אפשר להעביר ממקום למקוס על המסך. גופטה גם ריעננה את מודול המתווה (פפאזזטס), כך שכיוס הוא תואס לתקן הממשק מרובה המסמכים (ןפוא) של מיקרוסופט, והוסיפה לו תמיכה בייעצמיםיי (0815019). הקשר בין המסד עצמו לכלי החזית (פאת זא0סת) דפמטס , באמצעותו מבצע המשתמש הסופי את השאילתות, הוא עכשיו ישיר יותר - עם יכפתורי" זע הנמצא בלות הבחירה הראשי ולוחות עזר אותס ניתן לעצב גם לפי מחלקות (01.5585) שהמשתמש מגדיר. השיפורים לא מסתיימים במה שהעין רואה, אלא ממשיכים גם מאחורי הקלעים. סביבת הפיתותח היא יימונחית עצמיםיי (עמדאמזאס 081507) בצורה ברורה ומלאה יותר, כולל רמות רבות של ייהורשת תכונות' בין מחלקות עצמים, המאפשרות התאמה טובה במיוחד להעדפות אישיות. התמיכה בקישור והטמעת עצמים (01) שופרה וקישור נתונים דינמי (פפכ ) מתומצת עכשיו ב-8 פונקציות .541 בלבד, דבר המפשט מאוד את הבחירה בפונקציה הנכונה למשימה. שפת התיכנות עצמה, ,541, הורחבה במידה ניכרת, עם *יותר מ-100 פונקציות חדשות ומספר קטן יותר של הודעות וקבועים נוספים. לסיכום, השיפורים שגופטה הכניסה למסד הנתוניסם והתמחיר האגרסיבי מעידים כי היא מייעדת את המוצר לצרכים של חברות גדולות המבצעות תהליך יקיטון" (סא1ז2ופ5אאוספ ) לשרתי 6ק. בטריטוריה זו יש לה מעט מתחרים. 0 06160 5 מעולם לא נראתה טוב יותר הגירסה החדשה של מעבד התמלילים הפופולרי ביותר בעולס עושה את הבלתי יאומן: בתוך מגבלות 205 היא מספקת לך את הכלים והמותרות של ישומי מאסטתו/ו - מבלי לפגוע ביעילות הנובעת מסביבה עבודה יצנומהיי ושרירית. עריכה מלאה במוד 0צשת5צ/ו (משאוהמשת - מה שאתה ואה וא מה שתקבל), גיליון אלקטרוני אינטגרלי, תמיכה בארבעה פורמטים של גופנים, הקלטה והשמעה של קבצי קול, קישורי דאמדתמקצג (קשרים בין טקסטים שוניס המבוססים על מילות מפתח ונושאים משוייכים), תמיכה בשיגור 5011060008 586 8 5: : 10 קע א | | 0 | ו | פוון תונים || .135 18005קט 1 כלי למיהול ובקרת פיתוח פרוייקטים 0 | ו סביבת פיתות *ישומים גראפיים | ]| | ) וו לק ₪ 5 אחזור והערכת מידע קונתהל פותחת חלונות למסדי נתונים משפחת מוצרי .501 601 מספקת פתרון 88ע588/דא6118 | לקונתהל הנסיון ויכולת התמיכה, שתאפשר לך להפיק מושלם. הלקוח, השרת והתקשורת משולבים בסביבת עבודה = את מירב התועלת מטכנולוגיות המידע המתקדמות ביותר. גרפית, המקיפה את כל האספקטים של מיחשוב עיסקי. החל מכלי סא ידסח לפיתוח ישומים וכלה בקישוריות לכל מסדי .501 המקובלים. אלידע לפרטים נוספים טלפן ליובל צוק, חטיבת טכנולוגיות , ?03-572522. בורזין ו גבעתיים. 53583 הו הת דג 21 טל. 03-5725222 פקט. 03-5715127 מ מ ו] ;'1 וקליטת פקסים ושפת מקרו מתקדמת. זו ללא ספק החבילה החזקה ביותר שנוצרה אי-פעם לסביבת 205 - הכלים שהיא מעמידה לרשותך בעיצוב המסמך חזקים יותר מאלה של מרבית תוכנות ההוצאה לאור של משסשתו/ - ועם זאת ניתן לעצב אותה כך שהיא תפעל בדיוק כמו גירסת 5.1 הוותיקה. המשתמש יכול לבחור בין שלוש תצוגות מסך בסיסיות: תצוגת תווים מהירה (דא5ד 451ת), שחוסכת את זמן העריכה הגרפית בשלב בו הטקסט עוד לא מוכן סופית; תצוגה גרפית איטית יותר, אבל כבר מספקת יצוג מדוייק למדי של העמוד המועמד; ותצוגת עימוד בה אתה רואה על המסך את העמוד הערוך כולו, בצורתו הסופית, כפי שהוא יופק בדפוס. להכנת מסמכים גדולים, למשל מגזינים, אתה יכול להציג על המסך עד 255 עמודים בצורת יבוליםיי (עזגאפואטאד ) וליידפדףיי בחוברת עייי לחיצת עכבר על כל בול. כלי הגיליון האלקטרוני האינטגרליים הושאלו מתוכנת 661ז6חג1ק והם מספקים פונקציונליות דומה לגירסאות מוקדמות של לוטוס 1-2-3. זה לא בר-תחרות עם גיליונות מודרניים, אבל ההטמעה של טבלאות במסמך לא יכולה להיות פשוטה יותר. את המסמך אתה יכול לתכנן בעזרת מתווה (פפצן1דט0) היררכי, עם רמות פירוט ייקורסותיי, כך שביכולתך לפרוש את המתווה בפירוט שמעניין אותך (פרקים, תתי-פרקים, פסקאות וכדומה). מנגנון המתווה, כמו גם סכימת המיספור של פרקים ועמודים, ניתן לשמירה בצורת סיגנון (1₪צד8), | כך שאפשר להשתמש בהם שוב במסמך אחר לצורך אחידות סיגנונית. כמה מהתכונות החדשות תואמות לאלה שתמצא בגירסה ‏ 5.2 המיועדת לסביבת צאוס6תו/. אפשר למשל לערוך בו-זמנית עד 9 מסמכים, לשלוף טקסטים לפי אינדכסים. ולקפוץ לסיפריות לפי שמות תיאוריים. תכונות אחרות הושאלו מתוכנות מתחרות, כמו ייכניסות" טקסט בהתחלת פיסקה, חיפוש לפי פורמטים ומבדק דיקדוק. בדומה ל-פ08, אפשר לשנות מבנה של פיסקה עייי הצבת הסמן בתוכה ובחירת סיגנון שונה מלוח הסיגנונות. | למרות | שהיכולת הגרפית אינה כה אלגנטית כמו במעבדי התמלילים ל-פשסשחו\ , אתה תמצא ב-676760זס/ תמיכה בייגרירה והשלכהיי של תמונות וטקסטים, סיבוב ושינויי גודל של כל עצם גרפי כיווני צבע מתחלפים בהדרגה והתאמת טקסט לקוו מיתאר של עצם גרפי. התמיכה בגופנים כוללת את הפורמטים של 6ץד6נת1, 1 6קע1, 1ח161!0ת] ו-6560ק5, מתוכס 0 גופנים מסופקיס עם החבילה. המעבר לגירסה החדשה משומן היטב ולא נתקלנו בכל בעיה ביבוא קבציס מגירסאות קודמות ובפורמטים שונים, אבל לא כל המקרו הישנים יכולים לעבור הסבה אוטומטית לשפה החדשה. במיוחד, פונקציות מקרו שקופצות בין תפריטים נזקקות לכתיבה מחדש - והעזרה לכך במסכים ובתיעוד דלה למדי. החברה מבטיחה תיעוד משופר בעתיד הקרוב. למרות שהחברה מגדירה את מערכת הסף כ-286, לדעתנו אם אתה רוצה לעבוד במוד הגרפי תזדקק לפחות ל-3860%/33. תזדקק גם ל-8 מגהבייט פנויים על הדיסק לתוכנית. בנסיונות שלנו לא נתקלנו בבעיות של ממש והייבאגיםיי המעטיס יתוקנו כבר בגירסת התחזוקה הבאה. בסך הכל, מהווה וורד-פרפקט 6.0 הישג יוצא דופן, שיכול להפיתח רוח חייס חדשה בסביבת 05 המזדקנת. זחוסק6טופ/ וו יבמ נכנסת לעויווק ייר 1 100 04 1 61 . שומזת ₪1 צוע 5צבן כ כ ₪5 גנ נואבנצט 3-4 גו ג 4 בגה 45 4 :ג 6 גת 6+גנט0)* בצ 1 ההנהלה החדשה ביבמ החלה א רו ויתס שנווד ות להזיז | דברים | בכוון = של 13 1-4 וש שורב 4 שה 5 211166) ת)נסצ1] 6תיד 41 106 /ר 6 )קט 7 ו 6 ישראל ספט 1993 ו ץד 77]7]7].].////0+ררר32ּ3ּבנתנה ג תבץ!ץ6 החש ,קז 6טהעבצר אהסעצ זג אסופוצופ ואסהפא -בזסק 061 084ז18 456 )> 01866 ₪ למ באו אד 69 14% ]6 זסלגתפה 66014 ב 160166 בסנ 0% 6? הזסז] פ[בטוזז ה ז6נבטף אג] 6ב 5 זגטף 1065ו6זק 60 66זבקמז6> מק שצגפוטצ אוריינטציה שיווקית יותר, שאינה מזלזלת באפיק שיווק ייעממיים"י. המהלך האחחרון שלה הוא שיווק ישיר של קו המוצרים הנקרא ותוסל6טן3), | בתחרות | ישירה לחברות שהתמחו בכך, כגון .11ס, ץצ םד 0 ,2505 ורבות אחרות. מחשבי זחוסק6טןג/ גם החזירו את יבמ לרשימת יצרניות הייתואמיסיי, שכן סידרה זו מבוססת על אפיק 154 (שיבמ מתעקשת לקרוא לו 47) ועל מעבדי אינטל מקוריים (ולא גירסאות יבמ שלהם). התמחיר ממקם את המחשבים האלה במרכז השווק במונחים של תכונות מול עלות, כך שהלקוח לא אמור לשלס פרמיום עבור הלוגו |א8] המודפס על המחשב. אנחנו בדקנו את דגם 4662%2/7, שסופק לנו עם 4 מגהבייט ]את (אותם ניתן להרחיב ל-64 מגהבייט) ודיסק 527 מגהבייט במארצ יימגדל זעיריי. במארז מקום ל-8 כרטיסי הרחבה ו-6 כוננים. המעבד הוא 4862%2/66 ולצידו מותקן שקע 6וחקז6צ0 עבור גירסאות עתידיות של הפנטיוס. התכונה הבולטת ביותר במתחשב זה הוא מתאס הווידאו, הבנוי על לוח האס ומתקשר לאפיק המקומי של המעבד ללא מחבר 84ם. יבמ ישמה כאן את התקן המתקדם שלה ‏ 64א% בצורה מוצלחת במיוחד. במבחנים הוא השיג ציון 17.4 מיליון פיקסלים לשניה ב- 006 אזגוחתג/. וציון של 6.7 מיליון פעולות בשניה במבחן 205 660ו%. בכל שאר המבחנים הגיע המחשב לציון טוב מהממוצע ב-12 עד 43 אחוז. בארהייב נמכרת המערכת שבדקנו ב-3400 דולר (דגמים זולים יותר מתחילים ב-1500 דולר), מחיר נמוך משמעותית מדגם מקביל בקו מחשבי 8/2ק. אסזזבו המאיץ המהיר ביותר הסידרה החדשה של כרטיסים גרפיים 6וא של המילה האחרונה בתחוס העתקות צבע היא של קנון והיא כאן. ה 550 01.6 אם אתה זקוק למכשיר מקצועי ברמת איכות וביצוע ללא פשרות. אחרי הצלחת דגם ה-500 בקרב אנשי המקצוע בארץ הביאה קרט את הדגם המדובר בעולם. בין התכונות הבולטות והייחודיות לדגם זה ניתן לציין: << גמישות בעריכת והפקת מסמכים תחנת הוצאה לאור שולחנית בצבע איכות הצילום תמונות וטקסט באיכות צילום ללא תחרות | עיבוד תמונה דיגיטאלי המאפשר גמישות בעזרת יחידת חיבור למחשב 60 או 80 וברזולוצית הדפסה של |מס 400 מדהימה בעריכת והפקת מסמכים בצבע. הופכת ה- 610-550 לתחנת הוצאה לאור משני צידי הדף. שולחנית בצבע מלא (סריקה והדפסה) באיכות דפוס. מ ויר משרד ראנשי: רחוב מונטיפיורי 10 חד. 29536. חל- אביב 61294. טלפונים: 03-663721. פאקס: 03-5172062 6 סוכנים ומפיצים ברעדיים וכ: אמדאפס 7ופו/| 67111078 - > ב ב - טק הי 8 ו ₪ ו ו וח גב ובל ם ו 24 חברת א780ג/א מהווה נקודת גובה חדשה במפת הביצועים של מאיצי 5שסותואו. לראשונה השיג כרטיס גרפי ציון של יותר מ-60 מיליון מגה פיקסל לשניה במבחן אזגוחתו/ מבוקר עייי מעבדות 1485 26 (על מחשב 2/66א4862 , 8 פיקסלים, 256 גוונים). אבל מהירות היא לא נקודת ההצטיינות היחידה של כרטיסי מטרוקס. החברה הכלילה שלל תכוטת ואופציות לא שיגרתיות, שכולן מציבות את הכרטיסים האלה בקטגוריה משל עצמס. למשל, האצת מדפסות לייזר, חומרה לביצוע 200% ו-אג (תקריב ותנועה מצד לצד), ליטוש שוליים (0א41.151-זדא1) של אותיות מסך, תמיכה ב-64 על הכרטיס ותמיכת חומרה בקבצי פשס6תנ/ זסן 1060 המנוע לביצוע העבודה הגרפית הוא שבב יחודי של מטרוקס, המבצע פעולות על 64 סיביות נתונים במקביל. על הכרטיסים מותקנים זכרונות משני סוגים: אא המכילים את נתוני הצבע של כל פיקסל ו-אגאפ המכילים נתונים "ילא ניראיסיי - למשל את מימד העומק במודל תלת מימדי. את ה-וא/אץ המהיר ניתן להפעיל דרך שני שערים במקביל (כתיבה מהמעבד וקריאה למסך) ומטרוקס מנצלת באינטנסיביות את יכולת הכתיבה בייבלוקיסיי כדי לנצל בצורה היעילה ביותר את אפיק המערכת. כאשר מתקינים גם זכרון אאכ אזי המאיף הגרפי יכול לשמור על הכרטיס נתונים של עומק (חםש8 2), ברק ושקיפות לכל נקודת מסך, כך שהוא יכול לבצע הצללה תלת מימדית ריאליסטית מבלי לגשת לזכרון הראשי. בסידרת 16א מוצעים לא פחות. מ-11 כרטיסים, עם זכרון מ-1 עד 8.5 מגהבייט ותאימות לאפיקי 154, 64וא או 1-8 . בקרוב תצא החברה עס כרטיסים לאפיק ]סק ועם אופטימיזציה לסביבת פנטיוס, שלדבריה יספקו ביצועים עוד יותר גבוהים. מחירי הכרטיסים נעים בי 599 ל-1999 דולר. הדרייברים המסופקים כיוס הס ל- מאסשתוא 1 ל-דא ול-/05. בקרוב :וכנו גם דרייברים לסביבת פאסשתו/ו-א | של תתנות. *וניקס ולסביבת .61 07 של סיליקון גרפיקס. עד שלא תקוס למטרוקס תחרות במאיצים גרפייס של 64 סיביות, משפחה זו מהווה את השיא בביצועים גרפיים תחת >אסטתו/. 4 ]60 בל מה עורצית בחבילה גרפית אחת גירסה 4 של קורל-דרו ממשיכה את המסורת שהוציאה לה מוניטין כחבילה המלאה ביותר 6 שש לכשב 6 ישראל ספטי 1993 -) המשש‎ 7 7 7 .].]. ₪ בתכונות והקלה ביותר לשימוש על ידי מי שאינו אמן גרפיקה מקצועי. שוב הוסיפה קורל נדבך חשוב של תכונות וגדשה את המאגר בתמונות 487 :01.1 וגופניס רבים, מבלי לסרבל את הממשק ומבלי להעלות את המחיר (595 דולר בארהיב). אותס 9 כלים שהופיעו לראשונה בגירסה 1 ממשיכים בתפקידם גם בגירסה 4, אבל עכשיו הם נעזרים בכליס משוכללים, מהמתקדמים ביותר בעולס הגרפי, שירדו לראשונה מהאולימפוס, של תוכנות למקצוענים בלבד, לחבילה המיועדת להמונים. סרגלי כלים ולוחות בחירה נגללים חדשים מביאים אותך ישירות לכלים מקצועיים כמו יימילוי שטח פקטלייי, שהוצג לראשונה בתוכנת אסזפסכ 4074את, ‏ יעיצוב סגנון פיסקה" שמוצא את שורשיו בתוכנות הוצאה לאור שולחנית, ‏ י"יאפקטים של מברשתיי היוצרים סיגנון גרפי בנוסח 240705107 וכלים לטיפול במימדים בדומה לתוכנות תיביים. התכונה הראשונה, יימילוי שטח פקטלייי, היא ללא ספק המלהיבה ביותר. על ידי שליטה ב-45 פרמטרים פרקטליים אתה יכול ליצור רבבות דוגמאות מילוי מרהיבות. במקביל הרחיבה קורל את השליטה במילוי מדורג (גרדיינט) כך שאתה יכול להגדיר כמעט כל מודל התמזגות שתעלה בדימיונך. | השילוב של טקסטורות פרקטליות והתמוגויות | בכל. כיוון גיאומטרי מאפשר לך ליצור הדמייה תלת מימדית ריאליסטית, בדומה למה שעושות תוכנות 6אזפפאפת. בצורה דומה, אתה מקבל שליטה מתוחכמת באיכות הקו עייי הפונקציה 6 החדשה. לא פחות מ-24 סגנונות שונים עומדיס לבחירתך - ואס באלה לא די תוכל לייהקליטיי את הקווים | שלך (תטעת מברשת נון-שלאנטיות| או חתימה (גמרצת) בעזרת לוח סיפרות (1017[258) רגיש ללת. הגלישה של קורל דרו לטריטוריות של תוכנות הוצאה לאור שולחנית מתרחבת בכל עידכון גירסה. עכשיו אתה יכול ליצור מסמכים באורך עד 999 דפים, להציג זוגות דפים זה מול זה ולשרשר את טורי הטקסט, כך שהוא זורס וממלא את המסמך בין המסגרות הגרפיות. יבוא מלל נעשה פשוט יותר, עם יותר מסננים למרבית | מעבדי התמלילים הפופולריים (באנגלית) ועיצוב סיגנונות חופשי לכל פיסקה. עדיין לא מדובר בתחליף מלא לתוכנות הוצאה לאור שולחניות מקצועיות, כמו ז366/א26ג או 5קאאזגט, אבל למשתמש העיסקי שזקוק להפקת עלון או פרוספקט מודמן, היכולת של קורל-דרו יותר ממספקת. בשנה האחרונה הופיע זן חדש של תוכנות גרפיות, הקרויות תוכנות ייאיור סכימתייי, בהן משתמשים בסמלים, עצמים גרפיים וקווים מימדיים סטנדרטיים כדי ליצור תרשימי זרימה, דיאגרמות, מבנים אירגוניים ומפות של שטחי ריצפה בקלות רבה. אתה פשוט בוחר את העצמים, משכפל אותם במספר הדרוש, משנה להסם את המימדיםס כאוות נפשך וגורר אותס למקום הרצוי על התרשים. במספר לחיצות עכבר אתה משלים את התרשים, שנראה מקצועי כאילו יצר אותו ארכיטקט פנים או שרטט מקצועי. הראשונות בתוכנות הסכימתיות היו אגתכ:!!6וח1 -סופו , אותן סקרנו בגיליונות קודמים. קורל-דרו משלבת בחבילה החדשה גם תכונות של ייאיור סכימת'". חלק | חשוב מהמשיכה של משתמשים לקורל-דרו הם התוספים הרבים הכלולים בחבילה. 750 גופנים, 18 אלף ציור 48 קז61, 3 סיפריות אנימציה ו-125 קבצי קול הס רק חלק מהבונוסים שאתה מקבל. תוכנות העזר כוללות את ]ת:0078ו0ה12ס6 לעיבוד תמונות, 6016 ליצירת גרפים, שגח6!5ס6 להכנת מצגות, 6ו1054א1ס6 לבנית אלבוס תמונות, 6 להמרה מפורמט רסטר לפורמט ווקטורי והתוספת החדשה 006]00%6 , המיועדת לעריכה של סירטוני מולטימדיה. כל אחת מהתוספות היא ישום מלא, שאולי לא יכול להתמודד מול חבילות יעודיות, אבל למרבית המשתמשים הוא מספק פונקציונליות ברמה שחוסכת מהם רכישת תוכנה נוספת. קורל-דרו 4 משווקת על גבי שני תקליטורי ואסם-פ6. בצעד מפתיע הודיעה קורל כי היא לא מפסיקה את שיווק הגירסה ייהישנהיי (בת שנה בסך הכל) 3, שתמשיך להמכר כיירמת הכניסהיי במחיר של 199 דולר בלבד. במחיר זה [ הדש 5 5 פאה 80 הבחירה הקולעת הנבחרת המובילה בתוכנות 5אוספאז 06 ו הגליון האלקטרוני הטוב ביוחר: 1/1005 10 סת?1 סז1)מט() - מהפכה בקלות השימוש בשילוב כלי ניתוח חזקים ותאימות 1-2-3 מעולה. מסד הנחונים הטוב ביוחר: 105 זס] אסהגזג - מסד הנתונים הטבלאי הקל ביותר לשימוש, החזק ביותר והאמין ביותר. 9 מעבד החמלילים הטוב ביוחר: 11100015 זס] 10061601 - גירסה 5.2 החדשה - גירסה טובה יותר, קלה !ותר וחזקה יותר של התוכנה רבת-המכר. ד ", . :1 - בד 7" 8 8 כולל מע" / סא .801 ופרי אינטרנשיונל מציגות את 11000105 זס] 007706 ₪חה1זס/ - עיסקה במקום 8 ] ש "ח שלא תאמן עם שלוש תוכנות 85ו111860 הטובות ביותר - בחבילה אחת מבית ₪א8081/4. * ד 251 וס סוה !חספ - |הויערד עשלך מפודד ! עכשיו אתה יכול לצייד את המשרד שלך במערך התוכנות המתקדם ביותר במחיר עליו רק יכולת לחלום: גיליון חישובים אלקטרוני, מסד נתונים ומחולל יישומים, ותוכנת עיבוד תמלילים - שלושה מוצרי תוכנה "המדברים" ביניהם ומאפשרים לך לכסות את כל תחומי הפעילות העסקית - בעיסקת חבילה אמיתית. והמחיר: 1,299 ש"ח בלבד = כולל מע"מ. הרבה פחות מהמחירים המקובלים עד היום בתחום התוכנה, בארץ ובעולם. וזה עוד לא הכל: עם רכישת 020706 801800 תהיה זכאי לקבלת הגירסה הבאה של 5ווסשח11/1 זס] סת'1 סיז))מנו() כולל עברית מלאה בקוד-מקור, ללא תשלום (למעט 30 ש"ח עבור הוצאות טיפול ומשלות). עוד תקבל מייד וללא תשלום הזמו עכשיו וקבל: ה ]ס נוסף ערכת 0061וח שַתזא0?ו %חינם! הגיוסה הבאה בעברית מלאה של מעבד התמלילים הישראלי של 8ווסשח1/1 זס) סיו] סיז]1הנו 0 6 ו "דגש" לסביבת פזוסשתז/1. (למעט 30 ש"ח - דמי טיפול ומשלוח) *חינם! עוכת !1006 פחואזסוו של מעבד התמלילים "דגש" ה הבש רדש וו ד ₪ שרי אינטורנשויונל רח' בית הילל 34 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 אל תחמיץ את ההזדמנות להצטייד כבר היום בתוכנות המחר. להזמנות התקשר לפרי אינטרנשיונל - נציגי פא.801 בישראל, או פנה לחנויות המחשבים והתוכנה ברחבי הארץ. כל שמות החברות והמוצרים הם שמות רשומים של בעליהם. 25 ]? 20/02 6 0 ישראל ספט' 1993 תתקשנה שאר המתחרות להמשיך ולהתמודד עס עושר התכונות של קורל-דרו. 0 0 עדיין לא "המתקער המועולם" למרות שמתחת לצג השטוח ומארז הפלסטיק כולס משתמשים באותם רכיבים קונוונציונליס של מחשבים, גאוני השיווק לא מפסיקים מלהמציא להס שמות חדשים: יימתקשר אישמ (64708]אטוא!וא60 גאס5חט, ייעמית לדרךיי (אס]אגקוא60 תפס וייעוזר סיפרתייי (דא4551514 1גדוסז) הס חלק מהשמות המקוריים, שהוענקו לזן החדש של מחשבים זעירים למנהל האופנתי. בפנים פועם מעבד ספרתי, זכרון אגת ואולי גס דיסק קשיח, אבל ההפעלה נעשית בעזרת עט, מערכת ההפעלה אמורה לפענח את הקישקושיס שאתה מתווה על המסך (הרגיש למגע העט) והישומים מוגבלים למה שמעניין מנהלים עסוקים בתנועה: ניהול סדר יוס ותקשורת. דגס 440 ₪0 הוא הראשון שיצא לשוק תחת הכותרת ימתקשר אישייי והוא נוצר עייי שיתוף פעולה בין חברת 50, חלוצה בפיתוח מחשבי עט, וחברת. ד478, שעיניינה הוא כמובן בתקשורת, אך היא גם זו שסיפקה את מעבד ה-180 שפועס בליבו של המתקשר. הבסיס הוא מחשב עט עם 4 מגהבייט זכרון מערכת ההפעלה וחו0תח6? של חברת 60. אבל, כדי להיות ראוי לשם התקשורתי, יש צורך בהוספת שלל אופציות שיכולות להפוך את המתקשר שלך לצעצוע יקר למדי. פקס מודם, טלפון סלולרי, דיסק קשיח 20%88 וכרטיסי זכרון 1014א0 יכולים להעלות את המחיר הכולל מעל ל-4000 דולר. המסך המונוכרומטי אינו מואר מאחור, דבר המחייב עבודה בתנאי תאורה טוביס יחסית, אך בזכות זאת אתה מקבל פעולה במשך 4 שעות למוות המשקל הוור הה וא הנמוך של הסוללות. לדגם הגדול יותר, 880 80, | מסך מואר מאחור, חיבור לצג 64 חיצוני, שער 5081 לאבזרים היקפיים, ‏ ויכולת לקלוט דיסקים גדולים יותר. מרבית התוכנה, שמשתמש אופייני יודקק לה, כלולה במערכת ההפעלה. שיגור | וקליטת פקסים, | דואר אלקטרוני, פנקס רישום לתזכורות, ספר כתובות וטלפונים, לוח יומי ואפילו | זיהוי | כתב-יד. | החיוג האוטומטי יכול לפעול הן בקווי טלפון רגילים והן בייפלאפון" ובשילוב עם ספר הטלפונים הוא משרת את כל אופני התקשורת (דיבור, פקס והעברת קבצים). אבל השימוש בעט כאבזר קלט בלעדי הופך כל פעולה לאיטית יותר מגישה :שירה באמצעים קונוונציונליים. הדרך להתגבר על הבעיה היא לבנות ‏ ישומים יוורטיקלייםיי, עס מסכים יעודיים לכל סוגי פעילות חזוייה, כך שמשתמש הסופי יזדקק למספר מינימלי של מחוות עט על מנת להביא לפעולה רצויה. גישה זו מעשית רק במיקרים מיוחדיס ולמשתמש הרגיל היימתקשר האישייי מספק פונקציונליות מוגבלת במחיר גבוה. ה-440 ₪0 הוא ניסיון מעניין ליצור קטגוריה חדשה של עזרי ניהול אלקטרוניים אבל הוא עדיין רחוק מלמלא את דרישותנו מכלי עבודה מעשי. ןו האובייקטים מגיעים למערכות ההפעלה ההחלטהה של ג'ובס לנטוש את פלטפורמת החומרה שלו ולהתרכז בפיתוח מערכת הפעלה אלטרנטיבית ל-6ק, החזירה את עולם ה-0ק, במידה מסויימת, לימים העליזים של סוף שנות ה-70, לפני הסטנדרטיזציה המחניקה של 05 וארכיטקטורת יבמ. ג'ובס, מי שאחראי יותר מכל אחד אחר להפיכת הרעיון של מחשב אישי לנחלת הכלל, מציע עכשיו אלטרנטיבה נועזת למי שמוכן לוותר על חיבוקה החמים של מיקרוסופט ועל הפיתויים של יבמ. ק6ו5דא6א, מערכת ההפעלה הראשונה הראוייה לתואר יימונחית עצמיםי, מביאה למשתמשי 76 - ובמיוחד למפתחי ישומים מקוריים - משהו מהניחוח הישן של הרפתקאה אינטלקטואלית צרופה. אבל ק6ו15א6א היא גם מערכת מעשית מאוד לפיתוח ישומים בייאיכות תעשיתיתיי (מושג אופנתי שבא לתאר אמינות ויציבות, גם בשימוש על ידי ציבור משתמשים לא מנוסה, בתנאים קריטיים, בהם כל נפילה היא אסון). ו 0 0 ההרפתקאה מתחילה בממשק המשתמש מונחה העצמים, ה-זסקגתג)/( 366ק5אזס/ שידהים אפילו את משתמשי מקינטוש האנינים. הממשק הזה מראה בצורה מוחשית עד לאיזה עומק חדרה תפיסת הייעצמיםי" לתשתית של מערכת ההפעלה. כל אחד מהאלמנטים המרכיביס את הממשק - הצלמיות, התפריטים, החלונות ולוחות הבחירה - ניתנים לפירוק והרכבה מחדש כמו קוביות לגו. למשל, יש בממשק יימדףיי לשמירת קבצים ו'ימעגן" לעגינת ישומים. במבט ראשון הם נראים דומיס למדי לסרגלי הכלים של פשסתו/), אבל מהר מאוד תלמד כי הנחיית העצמים מעניקה לך חופש בלתי מוגבל לשים על המדף כל קובץ, סיפריה או תוכנית להם תזדקק בעבודתך ולתקוע למעגן כל ישוס, פונקציה או ממשק מהס אתה בונה את הפתרון שלך. קישרי עצמים, ‏ פס תו מקשרים את האלמנטים השוניס לתוכנית עובדת אחת, מבלי הישומים עצמס בכלל מודעים להם. הטיפול בעצמים וקישורס נעשת ברמת מערכת ההפעלה. הגרעין של ק56דא6א הוא מיקרו מערכת הפעלה יוניקסית בשס 68ג/א, הכוללת תמיכה בריבוי מעבדיס (0א65551סתק [ד/נטוא) וריבוי נימים (סאז שאדוז1טוא). הגרעין מאפשר להריץ במקביל מספר ישומים על מעבד יחיד, או ישוס יחיד על מספר מעבדים, בצורה חלקה לחלוטין. את הגרעין עוטפת גירסה פרטית של אואט - שלא צריכה להבהיל אותך. הממשק הגרפי מבודד אותך לתלוטין מהמגגנוניס הסבוכים של *וניקס ואתה יכול להנות מהיכולת של מערכת ההפעלה מבלי שכלל תהייה מודע לכך שיוניקס פועלת ברקע. קטו5דא6ן | עשירה בתוספות ‏ ושיכלולים החורגים מההגדרה המצומצמת של מערכת הפעלה. מערכת קישוריות מלאה לסביבת לקוח/שרת תומכת ברשתות 1025 ו-6ג/וסאו, שיתוף קבצים ברשת פ>ת ויכולת לייבא קבצים של יוניקס, 05 ומקינטוש (תמיכה מלאה בישומי 05 תמומש רק בגירסה 3.2, הצפויה לקראת סוף ‏ 93). הדואר האלקטרוני כולל 1 כ 5 77 0 0 ₪ לק 7.9 נעי7 דרוו מהמוכר שלך את הערך המוסף של לעבל ל-ת סו ש מַדִרִיך עברי חינם/ ₪ הוראות התקנה בעברית חינם/ / ₪ שוברים ?לתמיכה טלפונית חינם/ ₪ הצעת שימוש במזצד הינם/ וכל זאת עס תמיכה מקצועית בסביבת חלונות של אנש חִשבְשָבָת מפיצי מיקרוסופט בישראל המ ץע וע וד יה*רם גל' 03-5611961 9ק0' 5610764, 03-5611864 אן בחנויות ו יס המובחרות הנותנות את הערך המוסף של מַשְבְשָבָת. ‏ הפצת המוצר תחל ל אחר אספקת המוצר מחב' מיקרוסופט בארה"ב 2739 - ]7 72 8 6 ישראל ספטי 1993 העברת | קבצי | מולטימדיה והגרפיקה תומכת ב-16.7 מיליון צבעים. סביבת הפיתוח מונחית העצמים ושפת הפיתוח %6ג0600 6 מאפשרות פיתוח קל להפליא של ישומים. חבל רק שהמערכת מחייבת שימוש בלעדי במדפסות פוסטסקריפט. קדא6א לא נועדה לכל אחד. דרישות מינימוס של 16 מגהבייט זכרון ו-18א120 פנויים על הדיסק מעידות על פרופיל המשתמש הצפוי. | במבדקים שלטו פעלה המערכת בצורה מושלמת, הן כמחשב בודד והן כתחנה ברשת תקשורת. אנו מצפים כי היא תתפוס לעצמה גומחת שוק של משתמשים ומפתחים נועזים, שלא נרתעים מהפגנת אינדווידואליוס בעולס קונפורמיסטי. צשאסוא צוקווופ תן לעכבר לנהל את ח;טבונותיך תוכנת ניהול החשבונות האישיים ץוקוחופ ץטחס)א של חברת 4550010666 זסוטקותס6 היא חידוש מרענן בתחום שנשלט עד כה עיי חסאסוטל). במקוס שימוש במטפורה של פנקס שיקים, ששחסוא עוקותו5 מגייסת את כל הכלים של תוכנות 5שסטחו/ חדישות: ייגרירה והשלכהיי של צלמיות, לחיצות עכבר על יכפתורייי מסך, יייועציםיי המדריכים אותך בשימוש ואפילו יעו פיננסי רגיש הקשר, שהוכן עייי חברת רואי החשבונות והיועציס אמסא זקוא. מסך הפתיחה, שנראה בתמונה כאן, מחולק לארבעה איזורים. בקבוצה השמאלית ביותר מיוצגים גורמי ההכנסה השונים - משכורת, הכנסות ריבית וכדומה. בקבוצה האמצעית מיוצגים הכלים הפיננסיים - פנקס שיקים, כרטיסי אשראי, תיק השקעות, משכנתא וכו בקבוצה הימנית מיוצגים החשבונות אותם יש לשלס - חשמל, מיסים, הלוואות וכדומה. בסרגל התחתון שורת הכפתורים איתה אתה מבצע פעולות, מפיק דוחות או מבקש עוזרה. לחיצות עכבר משמשות לניווט והפעלה. למשל, כדי לכתוב שיק לתשלום חשבון חשמל אתה לוח על פנקס השיקים. את השיק שנפתח אתה גורר על צלמית כתיבת השיקים, ממלא את הפרטים וקושר בלחיצת עכבר עס חשבון החשמל. מכאן ואילך תזכור התוכנית את כל הפרטים הקשורים בחשבון החשמל, כך שפעם הבאה שתשלם חשמל מרבית הפעולות תתבצענה אוטומטית. ה 2 6 ח6ופצ5 0015[ פהסממזסק מאחר והתוכנית מנהלת את כל חשבונותיך, אס חסר כסף בבנק היא תתריע על גלישה לאוברדרפט. היועץ הפיננסי, אס תבקש את עצתו, יספר לך שלא כדאי לשלם ריבית חריגה בומן שאתה מחזיק תוכנית חיסכון המכניסה לך ריבית נמוכה לאין שיעור. תוכל להדפיס מאזנים ודוחות מספריים יבשים, כמו שאוהבים מנהלי חשבונות, או להפיק גרפים שנראים הרבה יותר מרגיעים. הדבר היחיד שהתוכנית לא תעשה עבורך הוא הכנת דוחות מס שנתיים - אבל אולי מוטב כך. מתחת לממשק הגופי הנאה מסתתר מנוע פיננסי רציני ביותר, שמחשב עבורך לוחות החזר להלוואות, ניתוח השקעות, תזרים מזומנים ועוד. התוכנה גס תומכת בקשרים דינמיים עם שירותי מידע אלקטרוניים של שערי מניות, כך שהיא מסוגלת לחשב את תיק ההשקעות שלך בצורה אוטומטית. התוכנה שמחירה 70 דולר בארהייב יכולה להפוך את העול של חשבונאות אישית לשעשוע - לא רק למי שמתייחס לכסף אמיתי כמו לזייטונים. 6 )|600 הדפסת צבע באיכות צינומית מכל טכנולוגיות ההדפסה בצבע, הקרובה ביותר לאיכות צילומית היא ייהמראת צבעניסיי (ז5/6ת3ז] 076 [ההח6ת! ,תסמגות!!לטפ 6/6 ). בטכנולוגיה זו ראש ההדפסה מחמם דיו צבעוני הספוג בסרט בד ומאדה אותו. אדי הדיו נספגים בציפוי המיוחד של נייר ההדפסה ויוצרים כתס דיו זעיר בקוטר של כעשירית המיימ. הגוון של כל פיקסל נוצר עייי 4 צבעי דיו שקופים המונחים זה על גבי זה ומשמשים כמסנן אור, כך שגוון הפיקסל נוצר מסינון האור המוחזר מהנייר הלבן. מאחר וכל פיקסל נוצר ממסננים חופפים - ולא נקודות צבע המונחות זו לצד זו (סא[חפאדוע), כמו בטכנולוגיות מתחרות - התמונה שומרת על איכות גם במבט מקרוב. השולים המטושטשים של כתם הדו גם גורמים להתמזגות | הפיקסלים, | כך שהמעברים ייחלקיסיי יותר ואי אפשר להבחין בגבול בין פיקסל לפיקסל. המוצר המוליך עד כה בתחום מדפסות המראת צבענים היה 4 םגא של טקטרוניקס, שמחירו בארהייב כ-10 אלפים דולר. עכשיו יצאה קודק עס מוצר מתחרה במחיר נמוך ב-20 אחוז. ה-886ז60|0 החדשה היא מדפסת המראה צבענים המסוגלת להתחרות כשווה מול שווה בטקטרוניקס ויתרון המחיר הוא בהחלט לוכותה. היא מדפיסה על נייר 44 מיוחד באבחנה של 300 נקודות לאינטש, ב-.16 מיליון גווניס ובמהירות של 3.5 דקות לעמוד. את ההדפסה מנהל מעבד 8156 וזהה לוה שמותקן בתחנות א5 (מעבד 182א50486/40), הנעזר ב-16 מגהבייט זכרון א ודיסק 120 מגהבייט. התקשורת נעשית דרך שער טורי, שער מקבילי, 1/0031141% לסביבת מקינטוש ושני שערי 8081. האותיות 25 בשם המוצר מעידים על תאימות פוסטסקריפט רמה 2 אבל המדפסת תואמת, כמובן, גס לתקנים של קודק הנקראים ג3אחוט 8 תקנים אלה חשוביס במיוחד לישוס העיקרי שקודק מייעדת למדפסת שלה: הפקת תמונות צבע באיכות צילומית מתקליטורי 62 סוסחץ. 1 09/2 נטיפור בביצועים ותמיכה בחומרה אנחנו כבר תיארנו בעבר את השיפורים העיקרייס של גירסה 2.1 של 05/2: תמיכה גליקמן נטלר מייזלר מיקרוסופט שוב בעברית ובגדול, מעבד התמלילים הטוב בעולם לסביבת חלונות עכשיו מימין לשמאל! ה-"0/2|\6! 6 " העולמי הגדיר את 080/) כתוכנה הטובה בעולם לעיבוד תמלילים. היום לאחר חודשים רבים של פיתוח בחב' מיקרוסופט האמריקנית, תוכלו להנות מהתוכנה הטובה בעולם, בגרסה עברית. ל- 00 יתרונות רבים ובולטים: "0307 8 06" (גרור והנח) קטעים שלמים ניתנים להעברה לכל מקום על גבי המסמך בלחיצת עכבר. "6 //ע|5צ)" (מה שרואים זה מה שמקבלים) -עד היום ניחשתם איך יראה המסמך על הנייר, מהיום אתם רואים על המסך, בדיוק איך יראה המסמך. * עבודה בטורים * עבודה בטבלאות * * פונטים רבים בעברית * מיזוג לצורך רשימות תפוצה * עבודה מעולה ברשת * מערכת גרפיקה מוכללת בתוכנה * מילון לאיות ותיקון שגיאות בעברית ובאנגלית. * נוסחאות מדעיות * אפשרות השוואה בין שני מסמכים. * 0₪₪\ מאפשרת הסבה קלה וחלקה מתוכנות אחרות לעיבוד תמלילים ועוד ועוד.. כל היתוונות הללו כלולים בתוכנה וללא תוספת מתיר. ואו ידידות. זו התוכנה הבול טת של נו. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים: הפקת מדבקות ,- - - - - הותושוו או - - - : לכבוד מיקרוסופט ישראל רח' תובל 34 רמת ג| 52522 1 אנא שילחו לי ללא תשלום את ערכת ההתנסות של ! " מעבד התמלילים 08 \ בעברית לסביבת חלונות. : -------= 095 17 הברה תפקה רו ו כר ור וטל פקס. ו ברשות' מעבד תמלילים מסוג. .1 ץ מעוניין במידע נוסף לגבי מוצרי מיקרוסופט נוספי --- 1 מלל 03-7515511 * חשבשבת 03-5611961 * א-ב גרינברג מהנדסים 03-498188 * כלנית 03-5372929 * אינטרקון מערכות 5601161- 03 ובתנויות המחשביס המוכחרות. מתיריס מיוחדים למוסדות תינוך. = 72 ו] 50 ב-018, גופני 6קעד6ת7, יותר דרייברים לכרטיסיי 04/ז6קט5, 5051 ומולטימדיה, מנוע גרפי 32 סיביות חדש ועוד. כל אלה מצביעיס על הפונטנציאל של 052 והשאלה שנשאלה היא באיזו מידה הצליחה יבמ לממש אותו! כדי לענות על השאלה ערכנו סידרת בחינות מדוקדקת בשיתוף עס מערכת 8א0421ג/א סק באנגליה. הדבר הראשון שבחנו הוא ביצועי הדיסק. נמצא כי גירסה 2.1 מהירה במקצת (5 עד 10 אחוז) ביחס לגירסה 2.0 - הישג שלא יקל בעיניכם, שכן כבר 2.0 נחשבה למעולה באספקט זה. לעומת זאת הביצועים הגרפיים, בהם חיכינו לשיפור דרמטי עם המעבר למנוע 2 סיביות, איכזבו אותנו. לא רק שלא ראינו שיפור אלא שהמבתנים הראו ירידה ממוצעת של 9 אחוז בביצועים. תוצאה זו נגרמת בשל קושי בלתי צפוי של גירסה 2.1 במבחן טיפול בטקסט. במבחנים שעסקו בעיקר בגרפיקה וישומים גרפייים טהורים, 2.1 05/2 היתה אמנס מהירה יותר, אם כי לא במידה דרמטית. למשל, ישומי ש8כ!₪ 00 שופרו ביותר מ-20 אחוז. ישומים טקסטואליים, כמו קח דוגמא מאלפת מיבמ 05/2 אם אתה "פריק" אמיתי של מחשבים ויודע להעריך ביצועים יוצאי דופן, מצפה לך חוויה של ממש. חברת יבמ תעניק לך חינם תקליטון הדגמה מיוחד, המציג את 05/2 181 - מערכת ההפעלה הטובה ביותר, מלא את הספח ושלח אל ניסן לב-רן - יבמ ישראל, רח' ויצמן 2 תל-אביב, או בפקס 03-6978313 0 תצורת מחשב בשימוש: 070 - ההדגמה פועלת בכל מחשב תחת 05 עם צג 04 ( 0 6 ושראל ספט' 1993 6 או 386 85, לעומת זאת, לא הראו שיפור. השיפור המשמעותי ביותר הוא בהרצת ישומי פשסותו/. ו-008, תחת 0522, במוד - אתא 2 או בחלון ₪05 מלא. למשל, כאשר הרצנו את ,681אם, גירסה 2.1 היתה מהירה כמעט פי 4 מגירסה 2.0 ודומה בציוניה ל-3.1 >סותוש. מבחנים אחרים הראו כי 05/22.1 מהירה יותר מ-מאַס6ַתו/ בהרצת ישומי 05כ. ראוי לשס לב כי המבחנים שלנו לא מסתפקים בבתינת אספקט יחיד של הישוםס (למשל 6416מ בגיליון אלקטרוני) אלא מדמים את השימוש האמיתי במוצר בידיו של משתמש אופייני. את השיפורים שראינו תמצא גס אתה בשימוש יומיומי. עדיין נשארו ל-05/2 בעיות תאימות עס סוגי חומרה שונים. כונני ואס8-סס6, כרטיסי ווידאו, מתאמי רשת, בקרי דיסק 8081, רכיבי 8108 ואפילו מחשבים מלאים, צריכים להבחן בפרוטרוט כדי להבטיח תאימות עס 08/2. יבמ אמנס הרחיבה מאוד את התמיכה בחומרת צד שלישי, במיוחד במוצרים המוליכים בכל מקום עבודה כתובת למשלוח התקליטון זכרון: 8וא קטגוריה, אבל עדיין ‏ 08/2 אינה יכולה להתהדר בקבילות אוניברסלית כמו 5סתו\, או תמיכה רחבה של יצרניס כמו 05כ. שאלת תאימות אחרת המעיבה על 05/2 היא צל הניתוק שיחול החודש בין יבמ ומיקרוסופט. הסכס שיתוף הפעולה ביניהן יפקע ב-17 לספטמבר ואם לדון לפי הנסיון בעבר, מיקרוסופט תפעל במהירות כדי למנוע מ-05/2 תאימות עם גירסאות עתידיות של פסותוא. יבמ מצהירה בעוז כי הדבר לא מרתיע אותה כלל והיא אפילו לא מעוניינת בהמשך התאימות. לדברי יבמ, 05/2 הגיעה לבגרות, המאפשרת לה להתפתח ולמשוך לקוחות, גם ללא הפיתוי של תאימות עס מיקרוסופט. יתר על כן, יבמ מתכוננת לפתח את 05/2 בכיוון המוגדר על ידי המודל של 7א741168, פרויקט הפיתוח המשותף לה ולאפל, שאמור להיות בלתי תלוי בעבר של מערכות הפעלה ל-סק. השאלה הגדולה היא מה יקרה בינתיים! איך יבמ תעבור את התקופה הקרובה, בה התמיכה ב-05/2 עדיין מתגמדת מול הפופולריות של שסותו, והאם היא תצליח לגבש סביבה את כל החברות | שנכוו | מהאגרסיביות | של (המשך בעמי 137) דיסק: 18 [רשבסקי פריליך דובר יוב מקגוי חברת מיחשוב מתקדם היא המפיצה הגדולה בישראל של סאססשא . כל המחשבים מותאמים במיוחד לתפקיד של תחנת עבודה הנדסית/גרפית, עם מאיץ גרפי 45אפץ ובקרי דיסק. פפוווססט המהירים מסוגם בעולם. 4 4 1 2-20 6 וספוווטטועו 6 6.0 0 סואה 6 |18ח| 6 || 8 א 28 8 2566 וז 28 8 65 א2 0005 50 א 2 וז סזסה 8ו 120 וח וו 8 א 88 ססץ 144 וז סזסו 8ו 250 6וזס סזסו 8ו 120 68 ספ 44 ו ססץ 44 סוחס 6כו 8 8 5/6 8 1 55-18 5/0 50780 "14 פסו!וחץ 0 סז 5 0 סז 56 8 ח180ו 10 8 512088 זסווסזוח60 = 60006 51208 זסווסזוח60 יו חסזזוחוזד "17 וחפטווס ח50166 *14 056 יי חסוח6פטסו! ח80זוסס !ו אס 65 |10 ץז8ת6 חסוח6פטסו)! ה160ו10 206 0 | ץזות6 206 מאיוים לדיסקימ קטויזזיח 0/|+ 6675 6 ספה 4 54 6 805 10641 54 הבקרים המהירים ביותר לדיסקים. מאיצים מיוחדים ל-פשצססאווצ . אק הבקר היחיד שהשיג תוצאות זמן גישה 0.275 במבחני פאול שאו 6ס. "הבקר הזה הוא חלום..." אמרו הבוחנים. מחיר: החל מ-160 דולר | 0 וכו מיחשוב מתקדם > 0 סחוזטטן 0 '40/80000/ 9% קש₪9 0 גפעתפפש כ ט2כ5פ5ה 09:57 פקס. סכה פ-פש (= % = .. מעבד פנטיום מארז מגדל מלא " % , ה 6 1 > / א : = זכרון מטמון בגודל אל | שש טטר , >< דש וא א ה מתאם מל מוא 5 עם 2 א ה 2 / - ו אבורים היקפיים: ו ן 1 6, כרטיס קול, -- : . . מעהבת סטריאו טובה, ₪ ה מודם גו 32 עכבה, לוח סיפרות, כרטיס לכידת תמונה לוויראו, זכרון האשי32 מגהב?יט מערכת אל-פסק, אפוקים: ₪18 או 10 בצירוף 1-4₪/. ה-0ק המושלם משקל ג'. מילר ובראיין נאדל (דיסק 80512 בנפה 16 עס מטמון הומרה /ן, | צג "רב'תדר/20 אינטש ן מ" יך נגדיר את ה-6ע המושלס: האם יש בכלל 6פ, או מוצר כלשהו אחר, שיכול להתהדר בתואר יימושלםיי! למשתמשים שונים צרכים שונים וקשה להאמין כי יש מחשב שמתאים בצורה מושלמת לכולם. נכון יותר להגדיר מערכת אופטימיוציה, שתנסה להתאים לכל משתמש את המחשב הקרוב ביותר לשלמות עבורו. כך הופכת המטרה לצנועה יותר, אבל גם ממשית וברת-השגה. הגיוון והעושר של עולס ה-96 הגיע לכך שכיום ניתן לאמר בביטחה כי לכל פרופיל-משתמש קיים מחשב, (ואפילו מחשבים רבים), שיענה לדרישות בצורה משביעת רצון בהחלט. מחשב כזה יחשב כ-26 המושלם, עד שנמצא מחשב חדש וטוב הימנו. בגיליון זה נעבור דרך כל שלבי הליך קבלת החלטות נבון, שיאפשר לך להגיע למערכת מיחשוב שתהייה מושלמת עבורך. וו 2-9 6 ישראל ספט' 1993 4 הפנטיום נטקר בהרחבה בגיליונות 6 ו-7 של א סק / המהדורת הישראלית. 4 די להשיג זאת אנו מתבונניס בר- כיבים העיקריים מהם בנוי מחשב אישי: יחידת המערכת המרכזית [הקופסה הגדולה בתוכה מותקן לוח האם ועליו המעבד המרכזי (טקס), מעגלי האפיק (805), רוב רכיבי הזכרון (/א/6), ספק הכוח ולפעמים גם חלק מה- מהעגלים ההיקפיים]; מערכת הדיסקים וא- בזרים אלקטרומכניים אחרים לאיחסון נתונים; מערכת התצוגה, שכוללת מתאם ווידאו וצגן העזרים ההיקפיים, כגון לוח הקלידים, העכבר, אבורי תקשורת וכדומה. אנחנו לא דניס כאן במדפסות ובציוד היקפי שאינו יכול להחשב כמרכיב בסיסי של מערכת המחשב. כמו שטבח לא יכול להמליץ על הייארוחה המושלמתיי מבלי שהוא ירכיב מכל המנות תפריט מאוזן, גם אנ- חנו בנינו ארבע תצורות יי מושלסיי, שאמורות להתאם לצרכים של ארבע קבוצות משתמשים אופייניות. וכמו בסעודה טובה, יש מקוםס לה- תאמות אישיות. ארבעת התצורות הן: 6 ה-0? האידיאלי, נכון להיום, למי שלא מוגבל על ידי שיקולים המוניים, כמו כסף. 6 ה-6? המתאים לשמש תחנת | עבודה אישית, לישומי ות , למקצוען. > מערכת התחלתית טובה למשרד קטן, או לבית, למי שרק מנסה את טמפרטורת המים לפני שהוא קופץ לב- ריכה. % שרת הרשת הרציני, שיכול לשרת 50 עד 100 משתמשים, בתפקיד שרת קבצים או שרת ישומים. ארבע התצורות. הנייל מיו- עדות לשמש נקודות ציון בו- לטות על מפת ה-6ק, לצורך התמצאות וניווט בין אפ- שרויות בחירה. בסופו של דבר, רק אתה יכול למצוא את הנקודה המושלמת באי- זונה בהתאם לאילוצים שלך. יתכן אפילו ותגלה כי ה-0ק המושלם כבר יושב על שו- לחנך. אולי כל מה שצריך הוא. עידכון שולי: הדיסק שעולה על גדותיו וקוק לה- חלפה או תיגבור, מתאם הווידאו עדיין לא עבר הסבה לסביבה | גרפית | ואפילו 006 יתשר = 6 ישראל ספט' 1993 ה-6? המושלם ה-60 עצמו הוא מועמד להחלפה. ניתוח זהיר של חסרונות המחשב העכשיווי שלך ביחס לי- שומים שאתה רוצה להריץ עליו, יכול להצביע על צוואר בקבוק, שקל וזול יחסית להרחיבו. במאמרים הבאים בגיליון זה אנו דנים ביכולת ההשבחה עייי החלפת דיסקים ומתאמי ווידאו. סקר שביעות רצון מאחר וגם ה-6? המושלם כושל לפעמים, אנחנו מביאים במקביל את תוצאות סקר שביעות הרי צון של המשתמשים מהחומרה שלהם. הסקר נערך בין כ-17 אלף מנויי המהדורה הא- מריקאית ומתוכו סיננו את התוצאות המ- שמעותיות. המשתמשים נתנו ציונים ליצרניס שונים במספר קטגוריות, כגון אמינות, שירות תיקונים, עזרה טלפונית ותשובה לשאלה הק- ריטית ביותר: "האס תרכוש את המחשב הבא שלך מאותו יצרןזיי. בסך הכל, כמות המידע המעובד הכלול בסידרת ארבע התצורוחת שאנו מתארים באן הן נקודות היחום המותאמוח לטה הע'קרית של השוק: "המבונה החלומית", "החנה העבודה האידיאלית", "המחעוב הקטו" וה"שרת הנאמן" המאמרים הנוכחית היא עצומה. היא מבוססת על לקחים שלמדנו במשך השנה האחרונה, בה מעבדות 1.485 6 בניו יורק ומעבדות ‏ 20 5 בקליפורניה ערכו למעלה מ-70 סקירות השוואתיות של חומרה ותוכנה בכל תחומי המיחשוב. ניסינו לסכם את הכל בצורה שת- אפשר לך למצוא את התשובה הפרטית שלך לשאלה שהצגתי לעיל - יימה הוא ה-6 המו- שלם!יי. 4 דרכים לפיטגת השלימות הכלכליס אומרים כי אם תסגור בחדר אחד שלושה מהם, על מנת שיגבשו יחד תיאוריה אחד מוסכמת על כולם, הס יצאו מהחדר עס לפחות ארבע תיאוריות לא תואמות. אס תבצע את אותו תרגיל עם שלושה מתכנני 6, התו- צאה תהייה ארבע תצורות שונות - לכל מתכנן לחוד! בסך הכל אין בשוק שוס תיאוריה חד- שנית או מהפכנית בשאלה איך לקחת את המ- רכיבים הסטנדרטים - מעבד ראשי, זכרון, דיסקים ומ- ערכת תצוגה - ולבנות מהס מחשב שהוא באופן ברור הפ- תרון האופטימלי. אבל גם לא צריך כאן מהפיכות. היופי של ה-26 הוא בגמישות המו- פלאה של רכיביו, שהושגה בשנים ארוכות של פיתוח עייל מאות ואלפי חברות, המנסות, כל אחת לחוד, | למלא ייגומחותיי שוק ולהרחיב את מעטפת הפתרונות. על ידי מספר קטן של שינויים בת- צורה אפשר להתאים את ה-26 למגוון רחב ביותר של ישומיס וצרכים: החל ממ- חשבון| בכף היד וכלה בייסופר-שרתיי מרובה מע- בדים. ארבעת התצורות שאנו מתאריס כאן הן נקודות ה'- חוס המותאמות למסה העי- קרית של השוק: יהמכונה החלומיתיי, ‏ 'יתחנת העבודה האידיאלית", ייהמחשב הקטויי והיישרת הנאמן". ההבדלים בין ארבעת הת- צורות נוגעים לייתמהיליי יותר מאשר לסוג הרכיבים. בכל מקרה אנחנו לא ממליצים על מעבד מוכזי שהוא פחות מ-486. הזכרון המינימלי מת- חיל ב-8 מגהבייט והשמיים הם הגבול. בדיסקים מדובר אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב [₪] הזמנת מנוי חדש ל-8א6421א 0פ/המהדורה הישראלית בגיליון ב 255 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) מספר: ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) | החל [) שם משפחה טלפון כתובת ומיקוד ב רצייב שיק מסי - בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר הכרטיס בתוקף עד ה רתימה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב ב הזמנת מנוי חדש ל-5א16321זו 0פ/המהדורה הישהאלית ב) 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) ד [| ב 25 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) = מסטה שם משפחה טלפון כתובת ומיקוד ב רצייב שיק מסי בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרד מספר וו ו הכרטיס בתוקף עד הת ימה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב ₪ הזמונת מנוי חדש ל-5א140421 0פ/המהדורה הישראלית בגיליון ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) החל ב) 25 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) = מסטו שם משפחה טלפון כתובת ומיקוד ב רצייב שיק מסי בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב) נא לחייב את חשבוני בויזוה/ישראכרד מספר ו הכרטיס בתוקף עד חתימה תאריך רמת | | | הממו חבר מביא חצרו הצטרפת: למנוי פא140421א 26 / המהדורה הישראלית בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שס משפחה מספר מנול אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינם. רהו | | | מו חבר מביא חצרו הצטרפתי למנוי םא146421/א 26 / המהדורה הישראלית בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שס משפחה מספר מנוי אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינם. כנשותקקן | | | מו חבר מביא חצרו הצטרפתי למנוי פא16/21/ 26 / המהדורה הישראלית בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שם משפחה מספר מנוי אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינס. בול אל: אלידע הוצאה לאור בע'"'מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל ב) מנהל מחלקה / פעילות 1 ראש צוות / קבוצה 3 אחר בב תחוס פעילות 1) מערכות מידע 1 תיכנות ישומיס 3 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה ב הנדסה וארכיטקטורה 1) מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרת בשימוש כיוס ב מחשב זא / דא / סק 1 מחשב 386 / 486 03 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א\ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 3 הוספת ציוד היקפי מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א/ תפקיד ב) מנכי"ל / מנהל מפעל ) מנהל מחלקה / פעילות בואש צוות / קכוצה ב אל 2 0 תחום פעילות ב מערכות מידע ב תיכטת ישומיס ב פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה ב הנדסה וארכיטקטורה מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב זא / זא / סק ב מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחכרת 3 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה ב שיפור המחשב לדור חדש 3 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחכרת 1 התחברות לדשת מקומית א\ תפקיד ב מנכ"ל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות בואש צוות / קכוצה תחום פעילות מערכות מידע ב תיכנות ישומים 3 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א ב כספים וכלכלה 3 הנדסה וארכיטקטורה 3 מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיוס ב מחשב זא / זא / סק מחשב 386 / 486 ב מחשב נישא / מחכרת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחכרות לדשת מקומית א\ נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשביס שולחניים 7 מחשביס נישאים 3) דיסקים וטייפיס מערכות תצוגה / מסכיס 1) מודמים ותקשורת 1 רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב מדפסות 1 תוויני שרטוטיס 1 סורקיס אופטיים ב כרטיסי קול ו-זסוא ב) מולטימדיה ו-ד | כ באר = נושאי התעניינות / תוכנה ב) מערכות הפעלה 1 תוכנות עור וזו וודט שפות מחשב 1 סביבות פיתוח ב) סביבות תקשורת 1) בינה מלאכותית ב אחה ו נושאי התעניינות / חומרה ) מחשביס שולחניים 1 מחשבים נישאיס 1 דיסקיס וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכיס 1) מודמיס ותקשורת רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב מדפסות 3 תוויני שרטוטים ב סורקיס אופטייס 3) כרטיסי קול ו-וסווא 3 מולטימדיה ו-ד ב אחר 001 שי 4-0 , נושאי התעניינות / תוכנה 1) מערכות הפעלה 3 תוכטות עזר 8פוזושודט כ שפות מחשב 1 סביבות פיתוח ב סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ( חרי ית .ב ו נושאי התעניינות / חומרה 1) מחשביס שולחניים ב מחשבים (ישאים 1 דיסקיס וטייפיס מערכות תצונה / מסכים מודמיס ותקשורת רשתות מקומיות 1) מערכות אל-פסס מדפסות 3 תוויני שרטוטים 3 סורקיס אופטיים ) כרטיסי קול ו-וסווא 2 מולטימדיה ו-ד כ אחר באר 0-2 נושאי התעניינות / תוכנה |₪ מערכות הפעלה 1 תוכנות עור 5שודוודט שטות מחשב 3 סביבות פיתוח 3 סביבות תקשורת. 3 בינה מלאכותית כ אחר נושאי התעניינות / ישומיס 1 עיבוד תמליליס ₪3 גליונות אלקטרונייס ב) מסדי נתוניס ב) גרפיקה ואנימציה תיביס והנדסה ב ניהול פרוייקטיס ב) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית ב) תקשורת - משתמשים 3) תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 3 885 וקבוצות משתמשים נושאי התעניינות / מסחריים ב) שיווק מחשביס בישראל 3 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשביס בעולם / ארה"ב 3 ביצועי חברות עולמיות ב אחר נושאי התעניינות / ישומים 3 עיבוד תמליליס 3 גליונות אלקטרונייס 2 מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיב"ס והנדסה 1 ניהול פרוייקטיס 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה 3 הוצאה לאור שולחנית ב תקשורת - משתמשים כ תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות. ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות מחשבים בעולס / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות ב אחר נושאי התעניינות / ישומים ב עיכוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס ב מסדי נתוניס 1) גרפיקה ואנימציה ב תיביס והנדסה ב ניהול טרוייקטים [₪ מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים ב) תקשורת - ניהול הנהלת חשכונות ב) ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי ) 885 וקבוצות משתמשים כ אחר ו נושאי התעניינות / מסחריים ב שיווק מחשביס בישראל כ ביצועי חברות ישראליות ) מחשבים בעולם / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות אחר מחלקת עסקים עם שירות של מחלקה ראשונה גליקמן נטלר מייזלר משפחת המדפסות של מדפסות ברדר הן המדפסות הנמכרות ביותר בישראל ואין בכך פלא. מכל אחת ממדפסות ברדר אתה מקבל תמורה מלאה לכספך, באיכות ובמהירות ההדפסה, באמינות המדפסת, בשרות המעולה ובתחזוקה הכדאית (הזולה). לברדר דגמים רבים במדפסות מטריצה, לייזר והזרקת דיו. אחת מהן בוודאי תתאים לך. משפחת מחשבי רוט ברדר מציגה בפניך את מחשבי ה67ק של 858ד880, מחטבים איכותיים במיוחד, מעוצבים להפליא, במגוון תכונות וקונפיגורציות. כל המחשבים עובריס בקרת איכות ברמה גבוהה במיוחד וכל רכיב נבדק בקפידת כדי להרכיב עבורך מחשב אמין ואיכותי ביותר. ₪ ל "לי -. משפחת הפקס של )שת6סוס הפקסימליות של ברדר מוכיחות את עצמן מזה שנים רבות, בכל רחבי העולם, הן שקטות, מהירות ואמינות משפחת מכונות ביותר. ההשקעות במחקר הצילום של 24-₪-ן-] ופיתוח של ברדר מבטיחות לך יישום כל הלקחים שנלמדו מהעבר, ומבט קדימה אל העתיד בתכונות טכניות בלעדיות לברדר. הדגש על האמינות הגבוהה בנוסף לתכונות טכניות מיוחדות, מאפשר לך לפקסס בלי לפקשש, פעם, אחר פעם, אחר פעם... | אל תקנה פקס בלי לראות את | מגוון דגמי ברדר, רשף ברדר מביאה לך מכונות צילום מהטובות בעולם של חב' סלקס מקבוצת קנון. לבחירתך מגוון רחב של דגמים, המבטיחים פתרון אידיאלי למשתמשים, החל ממכונות קומפקטיות ועד לדגמים המיועדים להעתקת מאות אלפי ‏ |- עותקים בחודש. | כל מכונות הצילום של סלקס ידידותיות, קלות לשימוש, ממוחשבות, איכותיות ומגיעות = |. חריות ושרות של רשף ברדר. 7 : , עסא ף / - 5 - 7 כשאתה עושה עסקים עם ברדר, אתה עושה עסק טוב. אתה מקבל מוצר מעולה במחיר הוגן. אתה נהנה מיתרונות ברורים של קניה ממקור אחד גדול (בלי בלבולים מיותרים, בלי קשר עם המון גורמים ועם מלאי חלקי חילוף). אתה נהנה משרות טוב יותר, כי כל סניפי ברדר בכל רחבי הארץ וכל המשווקים המורשים, מהווים עבורך מרכזי תמיכה לטיפול ותחזוקה שוטפים. והחשוב מכל, לרשותך עומדים אנשי מקצוע מעולים שתפקידם לפתור עבורך בעיות ולשרת אותך על הצד הטוב ביותר. ןש 16%6] עושים עסקים טובים! א פרסומנו ב"דפי זהב". אחריות ושרות: ברדר-רשף (ישראל) בע"מ / נציגים בלעדיים למיכון משרדי הפרדסתפ ומכונות צילום 5% אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03'9225921, פקס. 089245082 == ל לעוסק ים בתיב'ים:: - ו .- ה א ל 00 תוא 5 ( ורק הת כ | 0 , / 5 8 1 מגהביי " שא 6 1: ;1 ,אפ 6 וו 1 ופ המוי . וו בכ זו וז | ש ו כ | המאיץ שמוציא ל'חלונות' את המיץ כרטיסי ההאצה החדיששים ששל ושוא (ארהייב) מגבירים את מהירות העבודה בסביבת 'חלונותי ללא הכר. ובנוסף מעניקים (וזה מידע למקצוענים) 8 מיליון צבעים למסך, פעילות ב- זו248 והכי חעווב - 5 שנים אחריות מלאה... מחירים מדהימים!! מבצע חלוני - החלף 64 יש במאיץ! המאיצים. זיכוי עד 328 שיח עבור כרטיס התצוגה הישן (5/64) שברשותך. טנא אלי |= דל 1 ד 3 ו מז >/ = 77 = 1= 171 / מ מעתק מערכות (1987) בע"מ תל אביב: רח' האחים מסלאויטה 15 טל: 03-5617392, פקס: 03-5616577 סניפים: רטננה והשרון: רחי זיבוטינסקי 3, 2 מרכז גירון רעננה, טל: 052-913655 7 תל אביב: דיזנגוף סנטר, קומת הגשר ש 2 טל: 03-298848, פקס: 037298740 לציוד ההיקפי יש כתובת מרכזית אחת. 39 4 מחשבי הפנטיום הראשוניס נטקרו בגיליון 5 של זא סק / המהדורה הישראלית. בקטגוריה של יותר מ-200 מג- הבייט ורק השרת :כול לוותר על מערכת תצוגה צבעונית מו- אצת. הפופולריות של מו- לטימדיה הוסיפה את ה- פס 0% כרטיס הקול והרמקולים לרשימה של האבזרים המו- מלצים בכל תחנת עבודה. הא- פיק מקומי 6ו1-8 54 הוא תוספת עלות מזערית, שיכולה לשפר דרמטית את ביצועי הווי- דאו כיוס - ובעתיד גם את בי- צועי הדיסק והתקשורת. ברור שכל תצורה אחרת מהווה פשרה ביחס לימכונה הת- לומית'י אבל לאושרנו לא צריך להתפשר יותר מדי. גם ייהמחשב הקטןיי, שמחירו פחות מ-2500 דולר (בארהייב), מספק יכולת שרק לפני | שנה נחשבה כייחלומית'י. המכונה החלומית: מחשב ללא מעצורים מכונה זו מיועדת למי זקוק לכל היכולת האפשרית ויכול לשלם עבורה. כמו פורשה אדומה, שעון פאטק-פיליפ או תמונה מקורית של פיקאסו, זה חפ> שרובנו משתוקק | אליו אבל בדרך כלל לא נרכוש ממש. כמו כל החלומות הלא מתממשים, יותר משה-6ק נטול המעצורים מהווה אובייקט לרכישה, הוא אידיאל ממנו אנו גוזרים את הפשרות. קהל היעד של מחשב זה הוא אומני תיביים (תיכון בע- זרת מחשב - כג6), מפתחי תו- כנה, | מנתחים. פיננסיים הנ- מצאים במרוץ מתמיד מול שעון הבורסה וגרפיקאים העובדיס בעולם של הדמיה פוטו-ריאליסטית ואנימציה. כל אלה חיים בסביבה עתירת חישובים וג- רפיקה, שתפעל בצורה אופטימלית על מערכת הפעלה מתקדמת, כמו דא אסטתנ/ או 05/2 גי- רסה 2.1. אף אחד לא יופתע מהמעבד שנבחר להניע את המכונה החלומית: הפנטיוס. הבחירה מצ- טמצמת כיום לבחירה בין גירסאות, 60 או 66 מגהרצ. במבחנים שערכנו על ביכורי מחשבי הפ- נטיום (גיליון ל של 8אז16321א סק / המהדורה הישראלית) מסתבר שככל שמדובר בביצועים, למהירות השעון תפקיד משני ביחס לשאר מר- כיבי התצורה. הפנטיום הוא אריה ביצועים 0 60 ישראל ספט' 1993 ה-6 המושלם הבגמיום הוא אריה ביצועים אמיח' שכליאחו בםוגר ול לוח-אם איטי לא תאבעור לך לממש את מלוא הבוטנציוול. לזכרון המשמון, לאריטקטורח הזכרון הדאשי ולמבנה האביק המקול', חבקידים קריטיים בהוייכת הבונמציאל לכח מניע אמיתי שכליאתו בסוגר של לוח-אם איטי לא תאפשר לך לממש את מלוא הפוטנציאל. לזכרון המטמון, לאריטקטורת הזכרון הראשי ולמבנה האפיק המקומי, תפקידים קריטיים בהפיכת הפונטציאל לכח מניע. ל-16 הקילובייטים של זכרון המטמון הפנימי (1, כפי שהוא נקרא בפי המקצוענים, כולל % מגהבייט של מטמון פקודות + 8 מגהבייט של מטמון נתונים) של הפנטיום אנו מוסיפים חצי מגהבייט של מטמון חיצוני (12). הזכרון הראשי יכיל לא פחות מ-32 מגהבייט ]את. הדיסק במחשב החלומי יהיה מסוג 50512 עם נפח של 1 גיגהבייט (אלף מגהבייט) ולו בקר עם מטמון דיסק של 4 מגהבייט. מטמון הדיסק הוא זכרון 8% המו- קדש לאיחסון של קבציס בדרך אל - ומאת - הדיסק. מטמון דיסק בחומרה, כפי שמומל> כאן, יעיל רק בתצורות מסויל- מות. התנאי ליעילות הוא שבין הבקר (עליו מותקן המטמון) ובין הזכרון הראשי אין צוואר בקבוק, בצורת תקשורת איטית במעבר מהבקר לאפיק הה- רחבה (8058 5%ד55) וממנו לאפיק הזכרון. במכונת הת- לומות שלנו אין צוואר בקבוק ולכן כדאי להשקיע במטמון דיסק בחומרה. עם זאת, שים לב כי יש צורך להתאים בר- גישות את האינטראקציה בין מטמון החומרה למטמון דיסק בתוכנה - למשל א5וווגוח5. דיסקים אופטיים: [א0ת 6 או סו את הגיבוי נעדיף לבצע על אבזר המשמש גם לסיפריה מקוונת (פא11 אס). דיסק מג- נטו-אופטי הוא האבזר האי- דיאלי לכך, עם נפח נתונים גדול (יותר מ-600 מגהבייט לדיסק 5.25 אינטש, 128 מג- הבייט לדיסק 3.5 אינטש) זמן גישה קצר (יחסית לסרטים מג- נטיים, ארוך ביחס לדיסק קשיח), אמינות טובה וזמינות ממספר גדול של ספקים. הכונן האידיאלי היה צריך גם לשמש כקורא ל-80% פס (תכונה הק- רויה אסזדשאת-ז1)וא) אבל את זה אפשר להשיג רק בפו- רמט 35 אינטש. מאחר וכל הכותרים החשוביס מופיעים על 1א6-50 בפורמט 5.25 אינטש, אנחנו נא- לצים להוסיף כונן מיוחד לנושא. דיסק מגנטו-אופטי הוא מדיוס שליף (כלומר, ניתן להוציאו מתוך הכונן, כמו דיסקט או [80-ס0) עליו נרשמים הנתונים בעבודה משו- תפת של לייזר (החלק האופטי) וראש מגנטי (כמו בדיסק קשיח). בזמן הכתיבה הלייור מציין את הנקודה עליה נכתבים הנתוניס וה- ראש המגנטי משנה את השדה המגנטי המושרה באותה נקודה. כתוצאה מכך, משתנות גס הת- כונות האופטיות של הציפוי על הדיסק, כך שאור המוחזר ממנו יהיה מקוטב בכיוון השעון |5]>| פס דס טוא - ואת סופזסס מו קוס נוספים תצוגה ארגון מקסם אפקטים סדר עריכה קוב [547 .054] 1.5961 חס 10( 00% 1 / 6 ד סטופטנ. 98 ל 2 .1.16 7 אימפקה קורל 5 דרו 4 עם תמיכה של אימפקט - זה הרבה תר מתוכנת גופיקה ! עימוד רב דפי עד 999 עמודים, שני תקליטורים עם 18,000 תמונות, 750 סוגי אותיות, ספריית טקסטורות מדהימה, תוכנת אנימציה, גליון אלקטרוני, גרפים עסקיים ועוד... טיפול מתקדם בעיבוד תמונה והפרדות צבעים. שיפורים מקצועיים רבים בשלב ההדפסה והפרדות הצבע. תוכנת אנימציה המאפשרת עריכת סרטים קצרים. - גליון אלקטרוני פנימי לחישובים והפקת גרפים מרהיבים 99 רמות של ססונ). מתיחת טקסט על גבי צורות גאומטרית תלת ממדיות. < מעבר צבעים הדרגתי רב שלבי בין מספר רב של צבעים. שרטוט מידות אוטמטי - זיהוי כתב (ח00) באנגלית < אפקטים חדשים לקוי שוז ח קורל דרו 4 היא הרבה יותר מתוכנת גרפיקה, היא תשלובת של כלים רבי עוצמה הנוגעים כמעט בכל תחומי התדמית המאפיינים את המשרד המודרני. בנוסף לפרוספקטים ועלונים איכותיים ומקצועיים, ניתן להפיק באמצעותה גם מצגות, לבצע עיבוד תמונה מתקדם, להכין גרפים מרהיבים, ואפילו ליצור סרטי אנימציה . מגוון האפשרויות העצום אינו מוריד כהוא זה מהאיכות הגבוהה ומהנדסת האנוש המתקדמת שמאפיעת את קורל דרו מתחילת דרכה. משתמשיה הותיקים של הקורל דרו, ישמחו לשמוע על השיפורים והתוספות הרבות הנכללים בגירסה 4 החדשה: עיבוד של מסמכים רב דפיים (עד 999 עמודים). באימפקט ישמחו להמשיך ולהסביר לך על היתרונות והשיפורים הרבים הגדלת כמות הטקסט בכל פיסקה עד ל-4000 תוים. והמגוונים של קורל דרו 4 וגם על תוכנות איכותיות נוספות כמו: הגדלת כמות הפונטים ל-750 פונטים באנגלית ו 30 בעברית. שני תקליטורים עם 18,000 ! תמונות ואיורים לשילוב מהיר. ונטורה גירסה 4.1 - תוכנת העימוד למקצוענים בגירסת 6וססצזא. קטלוג תמונות צבעוני להתמצאות מהירה בספריית התמונות. פריהנד - תוכנת הגרפיקה שעברה ממקינטוש ל-0ק. . ספריית טקסטורות - | מרהיבה הניתנת לגיוון אנסופי. פוטושופ - תוכנת עיבוד התמונה שעברה ממקינטוש ל-0. ן אימפקט מערכות מחשבים בע"מ 35 פינסקר 64 ת"א 63568 טלפון 03-5289121 פקס 03-5250516 4 מחשבי 4860%26 נסקרו בגיליון 6 של / המהדורה הישראלית. 20 7-77 1-7 | ה מ3) או ההיפך מכיוון השעון, בהתאם לכיוון השדה המגנטי בזמן הכתיבה. הקריאה נעשית בא- מצעות הלייזר לבדו, בעוצמה פחותה שלא תג- רום להיפוך בשוגג של כיוון הקיטוב. מאחר וא- פשר להפוך את כיוון הקיטוב עייי הארה בעוצמת לייזר מלאה והשראת שדה מגנטי, ניתן למחוק ולכתוב מחדש את הנתונים על דיסק מגנטו-אופטי. תכונה זו נתנה לו את השם 1 חאופה, בניגוד ל-וא0א-פ0 שהוא בלתי מחיק ואינו ניתן לכתיבה בכונן רגיל. כונן /6-80% במכונה החלומית נועד לא רק להטענה קלה של תוכנות (למשל או8]₪סס או 4.0 ג/ו6א, המסופקות על ]80% פס יחיד כתחליף לעשרות דיסקטים) אלא גס לישומים המשלבים אודיו ווידאו. עס כרטיס קול משובח, של 16 סיביות, זוג רמקולים ומגבר סטריאופוני עתיר וואטים, המחשב הופך למכונת. מו- לטימדיה חלומית. שים לב: מערכת קול למחשב ניקנת באותה צורה כמו מערכת קול לסלון, באוזניים. אל תתעצל, לך לחדרי ההדגמה ובקש לשמוע איך המערכת המוצעת מתפקדת כמ- ערכת קול רגילה. כונני ואס פ6 אמוריס לת- פקד ככונני קומפקט דיסק רגילים כאשר מזי- ניס אותם בתקליטור אודיו. או שתבקש ( 7 6 ישראל ספט' 1993 ס.-ח** ששת₪ י 2 0 להתרשס מהביצוע של ]0-80 רגיל המוקדש לנושא מוזיקלי - למשל הסימפוניה התשיעית של בטהובן בהוצאת מיקרוסופט. הקול חייב להיות איכותי לא פחות מהנשמע במערכת סט- ריאו ביתית טובה. הקשר המודמי לתקשורת במודם, התקן הנוכחי הוא פוט 32.ץ, שמהירותו 14,400 סיביות לשניה, עם דחיסת נתוניס (מה שמאפשר להשיג קצב אפקטיבי גדול פי 2 עד פי 6) וזיהוי שגיאות (תנאי הכרחי לדחיסת נתונים). התקניס הרלוונטייס הס 42 ו-וט 42 של אירגון התקינה לתקשורת ח60. מודם כזה בדרך כלל, אבל לא תמיד, יכלול יכולת לשלוח ולקבל פקסיס באמצעות המחשב. במאמר בגיליון זה אנו סוקריס מבחר מודמים העונים לתקניס הנייל. שים לב שהגדרת מהירות התמסורת המירבית (14,400 סיביות לשניה) אינה מגדירה חד-משמעית את קצב העברת הנתונים. זו תלויה בשער הטורי אליו מחובר המודם, איכות קו הטלפון ותכונות רבות של המודם שאינן מת- גלות במבט חטוף במפרט הטכני. גורם נוסף שיש לקחת בחשבון הוא זמינות בישראל. רוב המודמים, במיוחד הח- דישים | והמתקדמים ביותר, אינס זמינים בי- שואל בשל תהליכי הרישוי המסובכים והי- קרים אותס כופה ייבוקיי על היבואנים. אבל זה כבר נושא לסי- פור אחר. בתור פלטפורמת. פנ- טיוס, המחשב החלומי לא יכול להסתפק בא- פיק 158 הוותיק וה- איטי. למרות שאפיק היימיקרו-ערוציי (64וא) של יבמ הוא חלופה טכנית טובה, רק מי שמכור לצבע הכחול יעדיף אותו על אפיק 8ום, שנתמך על ידי מאות חברות, | עס מבחר מתאמים לכל מטרה. אנחנו מצפים שבמחשב ישארו לפחות 7 חריצי 8154 פנולים להרחבות, כך שהחלום המתוק יכול להתפתח ולהתרחב. את הווידאו נשלח למס באפיק המטך למחשב החלומי צריך לשמש מרקע הולם לבנזיה הוויזואלית, שנחולל בעזרח העוצמה החיוובית שנצברה מעבר לקלעים מקומי. כדאי להתרחק מכל מיני פתרונות פר- טיים ואפיקיס שמגבילים אותך למתאמים מסויימים בלבד. כיום ההמלצה היא ללכת על אפיק מופ-1/ 54מ/, שמאפשר לכרטיסי ווידאו מואצים להגיע לציון בין 15 ל-40 מגה פיקסל לשניה במבחנל הסח6פחו\. בעתיד הקרוב תוכל לבחור גם בערוץ 01 של אינטל, שלפחות על הנייר נראה כעדיף, אך בינתיים ערוץ 6ש%1-8 יוכל לטפל בכרטיס הווידאו ואולי גס בבקר הדיסק (בקרי :ט5051-2//1-8 הם עדיין נדי- רים ביותר). ווידאו פוטו-ריאליסטי ב-20 נטול מעצורים גם הווידאו חייב ללכת עד הסוף. מתאם הווידאו חייב לתמוך בצבע טבעי (24 סיביות, 16.7 מיליון גוונים) באבחנות עד 0 פיקסלים, צבע ייכמעטיי טבעי (16 סי- ביות, 65 אלף גוונים) באבחנות עד 1024%768 ובצבע פשוט (8 סיביות, 256 גווניס) באבחנה של 1280%1024. הנייל דורשים זכרון ווידאו מסוג וא חצ בגודל 2 מגהבייט, רצוי יותר. 4 מגהבייט |אגתץ על הכרטיס יאפשרו תצוגה מרהיבה באמת של צבע טבעי גם באבחנה של 1024א1280. בתוספת של 2.55 מגהבייט גאפ ומעבד עזר מיוחד אפשר גם לבצע "חציצת עומק" ( 2 6אז 3 על הכרטיס - מה שיאיץ במיוחד סימולציה פוטו-ריאליסטית של תמונת עצמים תלת-מימדיים. למי שעבורו ווידאו ללא תנועה נחשב כמת, יש צורך להוסיף כרטיס לכידה לווידאו ייחייי. בעזרת כרטיס כזה ותוכנה מת- אימה ניתן להשתמש במצלמת ווידאו או ברשם ווידאו כמקור לתמונות ינעות", אותן ניתן לה- ציג בתוך חלון. כרטיסי ווידאו פשוטים מב- צעים רק את הסיפרות של האות האנלוגי, אבל כרטיסים משוכללים יותר כוללים גם חומרה יחודית לדחיסת התמונה. גם זה כבר חורג מה- גדרת הפלטפורמה הבסיסית. ה-0? המושלם 7 | המחשב המושלם לעסק הקטן ולנית יי <- 2 ו 21 0 ישראל ספט' 1993 4 שרתי קבציס נסקרו בגילון 8 של א / המהדורה הישראלית. 22 המסך למחשב החלומי צריך לשמש מרקע הולם לפנטזיה הוויזואלית, שנ- חולל בעזרת | העוצמה החישובית שנצברה מעבר לקלעים. אנחנו ממליצים על צג 20 אינטש, יישטות ומרובעיי ( דגאת 5 , עס מסיכת גא בריוות נקודות של 0.26 מ"מ, או צג ייטריניטרוןי" בגודל דומה וריווח 0.25 מיימ. כמובן שהצג חייב להיות מסוג יירב-תדריי (צסאמטסמת-זד הא או 6אצ5-זדנטוא) על מנת שהוא יוכל להציג תמונות באבחנות שונות. התדרים העליונים למסך כזה חייבים לעמוד במפרטי 584/: 70 תמונות לשניה (צזפמאחפ 5) באבחנה 768א1024, 60 תמונות לשניה באבחנה 1024א1280, ללא שזירה ( אסא 65 1אטדאן). המפרט הנייל מכתיב קצב שו- רות (₪ד6 פאז/1) של 76 קילוהרץ לכל הפחות ורוחב סרט ווידאו של למעלה מ-75 מגהר. רוב הפרמטרים המתייחסים לאיכות של צגי ווידאו אינס ניתנים לסיכוס קצרצר במספריס וכדאי להתעמק בנושא בעזרת הסקירות שהו- פיעו בגיליונות קודמיס של 042188 סל / המהדורה הישראלית. את כל העושר הזה צריך לזווד במארז הולם, עס הרבה מקום להרחבה עתידית, הרבה איוו- רור והרבה הספק חשמלי. מארז מגדל (מפ/10) מלא יספק את הדרישות הנייל מבלי לגזול מקוס רב מדי על השולחן. ספק הכותח צריך לעבור את קו המינמוס של 250 וואט ונ- דרשים לפחות שני מאווררים. קירור הפנטיוס, במיוחד, ראוי לתשומת לב. המעבד הזה רותת בעבודתו, עד שיצרנים רבים מלבישים עליו מאוורר זעיר ומפזר חוס גדול לקררו. בקירור ואיוורור אי אפשר להגזים, אבל אפשר להנמיך את הרעש אס משתמשים במאווררים שמ- הירותם מווסתת עייי החוס הנמדד בתוך המ- ארז. גם הרעיון להכליל יחידת אל-פסק (פקט) בתוך הספק ראוי לאהדה. אם ספק אל-פסק אינו זמין כחלק אינטגרלי אנחנו ממליצים לר- כוש יחידת 5שש חיצונית. מלבד הגנה על עבו- דתך במקרה של הפסקת זרס פתאומית, היא גם מגינה על המחשב מפני השתוללויות של מתת רשת.החשמל. תחנת העבודה ל-5/ו0פאז: מיחשוב בסביבה גרפית תיאורית החילחול של 6 אומרת כי מכונות 0008 = וב 6 ישראל ספט' 1993 ה-0? המושלם וום אתה חושב על הטובחה למנטיום הבטח לעצמך, למחות, כ' המחעוב ואתה קונה היום בא מחברה שיודעת גם איך לבנוח מחעוב בנטיום טוב. רק אז י₪ מעומעוח לפיטמית העויווק "צסתטה וועודאסק" החלום של אתמול הפכו למצור שיגרתי היוס ומחר יתייחסו אליהן כלצעד פתיחה צנוע בדרך לפיסגה החדשה. מה שהיוס תקרא תחנת עבודה שיגרתית למשתמשי פאסנתו/ היתה עד לא מכבר חלוס: מחשב 486 בגירסאות 82/66 או 0. כל אחד מהמעבדים יתן לך את העוצמה הדרושה להרי4 ישומיס עתירי גרפיקה במהירות משביעת רצון - ויותר מישום אחד בו-זמנית. תן להם מספיק זכרון וכרטיס גרפי ראוי לשמו וכבר יש לך תחנת עבודה שרק שיכורי פנטיוס יכולים לולול בה. זכרון המטמון הפנימי של 486 הוא רק חצי בגו- דלו מזה של הפנטיום והוא אינו מחולק בין מטמון פקודות למטמון נתונים. כדי לתפקד בי- עילות עליו להעזר במטמון חיצוני של לפחות 8 קילובייט. אנחנו ממליצים על 256% למ- חשב 4862/50 ועל א512 למחשב 2/66א4862. אס אתה קונה את ה-486 אבל בעצם משתוקק לפנטיום, עליך לוודא כי לוח האם כולל שקע 6חז0 מתאים. בשקע זה למעלה מ-270 מג- עים, הרבה יותר מאשר בשקע 6שחפז6יס הישן, שנועד להשבחה לגירסאות 486 עתידיות. המ- עבד שאינטל מכינה לכך נקרא היוס בשם הקוד 247 והוא יהיה זמין בשנה הבאה. זכור גס כי כאשר ישב הפנטיום בשקעו, אפיק הזכרון הישן יכול להוות צוואר בקבוק רציני. לא כל לוח אס, גם אם הוא כולל שקע 6שחפזשוס לפנטיום, יכול לשנע נתוניס בקצב מש- ביע רצון, ביחוד בקטע שבין זכרון המטמון החי- צוני ובין המעבד. כדאי להאריך קמעה בנ- קודה זו. הפנטיום מת- קשר לוכרון באפיק של 4 סיביות, ה-486 מס- תפק ב-32 סיביות. הגל- רסה 241 תרבב את 64 הסיביות. לשני מחזורים של 32 סיביות, על מנת להתאים לאפיק הזכרון הקיים במחשבי 486. בקטע שבין הפנטיום לז- כרון המטמון, קצב העברת הנתונים מגיע במוד ייצרורות"" ל-66 מגהר (בקטע ההמשך לזכרון הראשי, הקצב יורד לחצי ובתיכנוניס מסויימיס גם רוחב האפיק משתנה - כלפי מטה - כמו בלוח יקא של אינטל שהופך ל-32 סיביות - או כלפי מעלה - כמו ב-א6תחך של קומפק שהופך ל-128 סיביות) ואילו ה-4862%2/66 מס- תפק בחצי התדר. במילים אחרות, גם כאשר תיכנון האפיק נעשה בצורה מקצועית, מהירות הקריאה מהמטמון החיצוני יורדת לרבע. הפ- גיעה בביצועים כאשר נזקקים לקריאה מה- זכרון הראשי יכולה להיות חמורה עוד יותר. רביס מהמחשבים שמתפארים בזכרון מטמון גדול אינס יכוליס להתגאות גס בביצועים גדו- לים, כנראה מפני שמימוש המטמון נעשה בצו- רה חובבנית. אס אתה חושב על השבחה לפ- נטיוס הבטח לעצמך, לפחות, כי המחשב שאתה קונה היום בא מחברה שיודעת גם איך לבנות מחשב פנטיום טוב. רק אז יש משמעות לסי- סמת השיווק ייצ את ואזדאטקי". אל תקמץ בזכרון, אבל לא צריך להגזים. 16 מג- הבייט יספיקו בהחלט לכל הישומים. בקר הדי- סק זקוק למטמון חומרה משלו, 2 מגהבייט, אבל היזהר מהאינטראקציה בינו לבין מטמון התוכנה. בחר בדיסק בנפח 300 עד 500 מג- הבייט מסוג מפ1 (ייתואם דַגיי). היוס הס נמ- כרים בתצורה של 3.5 אינטש וגובה אינטש אחד, כך שהס לא יתפסו מקוס רב במארז. אפיקי (וידאו מהירים לרוב המשתמשים ולרוב הישומים, אפיק מע- רכת מסוג 154 מספיק בהחלט, במיוחד אם הווידאו נע באפיק המקומי. אפיק 154 הוא בן 6 סיביות ואינו מסוגל לשנע יותר מ-8 מג- הבייט בשניה, אבל הכרטיסיס הנתקעים לתוכו זוליס במידה משמעותית מכרטיסי ₪154 וכ- אמור, ברוב המקרים, לא תחוש בחסרון בי- צועים. לעומת זאת, אס אתה בונה על השבחה עתידית לפנטיום - כדאי לך לתת מבט מעמיק "6010 מעב פתזי הפתרון הטוב ביותר למגיפת הוירוסיס ברשתות תקשורת ובמחשבים בודדיס. ימי 5די דט 7 ימד מערכת אבטחת מידע מושלמת למחשביס בתקשורת ותתנות בודדות. 0 הגנה על תוכנה מקורית נגד העתקות והרצות *""י" כל מוצר 7 1-800-077 :.11.5.8 משרד ראשי: חיפה, הגנים 5, ת.ד. 8691 טל. 04-516111 (רב קוי), פקס: 04-528613 7 682 (61:)407ך 3 | , י הוזגות גת סניף מכירות: תל-אביב, רחוב יהודה הלוי 77/ טל 5662978 ,03-5606990 פקס.03-5662979. 1409 869 (407):אג ₪ מחשבים זעירים ומחשבי עט נטקרו בגיליון 2 של או / המהדורת הישראלית. 4 במחשבי ₪184 הדבר יוסיף לעלויות הראשוניות שלך כ-500 דולר, אבל בעתיד לא תרגיש כאילו אתה נוהג במכונית ספורט הגוררת קראוון כבד. מתאם הווידאו צריך להיות מהסוג המוא. נושא זה הפך לזירת התגוששות לוהטת בחו- דשים האחרונים, עס השמצות פרועות על תח- בולות שהמציאו יצרנים שונים על מנת להשיג ציוני אזגותתו/ גבוהים ללא הצדקה. בגיליון זה אנו עורכים השוואה מחדש בין שמונה מאיצי 5 לוהטים, לאחר שהיצרנים הסכימו לשתף פעולה ולנטרל את הדרייברים השנויים במחלוקת. כפי שתמצאו בסקירה, לאחר התי- קונים מסתדהים כל הכרטיסים בתוך תחום צר למדי של ביצועים, במיוחד כאשר בחנו אותם בביצוע ישומי 5שסשתו/ ולא במבחנים סי- נטטיים. המסקנה מכך היא פשוטה: יותר מש- חשוב לבחור בכרטיס מסויים אחד, חשוב לה- בטיח כי: א. המתאם הגרפי מצוייד אמנם באחד מהמאיצים הטובים, ב. הדרייבריס המסופקים איתו הם אמנם הטובים ביותר ואינס מהסוג שנועד להבריק במבחנים סינטטיים בלבד, ג. שהכרטיס יושב בחריפ פט1-8). הצג עבורך הוא בן 17 אינטש, שטוח ורבוע כה- לכה, רב-תדר וחד-אבחנה. תוכל להציג עליו תמונת 768א1024% פיקסלים באיכות גבוהה, עם 6 גוונים, או 8008600 פיקסלים עם 65 אלף גוונים. לשס כך יהיה המתאם הגרפי מצוייד בז- כרון !אאחצ שגודלו 1 מגהבייט. רק אם השי- מוש העיקרי שלך הוא גרפיקה בצבעים טבעייס ( ב 6 ישראל ספט' 1993 תזדקק למתאם גרפי משובח יותר, כמו זה שתואר במסגרת ייהמחשב החלומייי. את הקו- לות יעשה לך כרטיס קול עם אבחנה של 16 סי- ביות וקצב דגימה/שיחזור מירבי של 44.1 מג- הר בשני ערוצים (סטריאופוני). כונן !א60-80 הפך כבר השנה לציוד כמעט הכרחי ואל תשכח את המגבר והרמקולים. לגיבוי אל תתעסק עס החלפת דיסקטים אלא התקן כונן סרט מגנטי (ייטייפיי) פנימי לקסטות רבע אינטש. אלה כו- ננים זולים ויעילים שיכולים לגבות 250 מג- הבייט על קסטה זולה. אס אתה עובד כתחנת עבודה ברשת, הקשר שלך לשאר החברים בקבוצת העבודה עובר דרך מתאם הרשת. בחר אותו בזהירות, תוך דגש על תפוקת שידור. לתקשורת מרוחקת אתה נזקק למודם וכאן ההמלצה שלנו נשארה כמו בפרק הקודם 3298.) ,42.) ,4298 ופקס הס כיוס הגדרת הבסיס של מודם. המארז יכול להיות מגדל (58או10) קטן או מארז שולחני, לפי הע- דפתך, עם ספק 200 וואט ומאוורר אחד או שנים. שים לב שגם הגירסאות המהירות של 6 נזקקות לאיוורור יעיל, גם אס המחיר הוא מארז גדול יותר ורעש רב יותר. 0 המחשב לבית ולעסק הקטן אין שוס דבר בוהמייני בראשי התיבות האו- פנתיים | "5080" 6 ולא על גלריות ובארים. המשותף למפעלי 5080 ולאומנים ייזרוקיסיי מדובר | על | ה-6! המשל = 7 הוא המחסור התמידי במזומנים, מה שמביא אותם לפשרות מכאיבות ברכישת צטד בר-קיימא. המחשב הקטן שוב אינו דל כוחות כל-כך. אפשר לרכוש במחיר סביר בהחלט מחשב מסוג 5 און 33/א0 וכל מה שעליך להבטיח הוא כי מותקן בו גס שקע %6תפז6י0 להשבחה, כשירוות - או כשאינטל תוריד את המחירים של 0 ו-2/66א. למרות התקציב המצומצם, אל תסתפק בזכרון מטמון קטן מ-128 קילובייט וזכרון ראשי קטן מ-8 מגהבייט. הדיסק צריך להיות 200 מג- הבייט פלוס, מסוג 5כ], עס בקר פשוט, דחיסת נתונים ומטמון בתוכנה. 205/מס6ַת/ מס- פקות את הכלים הבסיסיים לטיפול בדיסק, אבל אס אתה לא מסתפק בהן תוכל להעזר במספר תוכנות יעודיות פופולריות ואמינות בהחלט. גם אפיק מקומי 1-86 554 הוא השקעה נבונה. תוספת קטנה למחיר תיתן לך שיפור בי- צועים גרפיים ניכר, ללא השקעה מסיבית במ- תאמי מסך יקרים. זו לא המלצה לרכוש כרטיס מסך זול: אנחנו עדיין ממליצים על מתאמים מואצים עם 1 מגהבייט זכרון. את החסכון תוכל לממש בצג, אם תסתפק במסך 14 אינטש מסוג ‏ 5/6 ( 8008600 פיקסלים). גם כשנוסיף למערכת פקס-מודם ועכבר נוכל לסגור הזמנה בפחות מ-2500 דולר (בארהייב). לא רע בשביל היכולת שהיא מספקת. השרת המושלם או: איך לשמור על 0 לקוחות מרוצים! זה אולי הסיווג הקשה ביותר להגדרת הש- לימות. השרת הוא כלי אירגוני ואירגוניס שוניס יותר זה מזה מאשר פרטים. באורח די שרירותי אנחנו הגדרנו את מרכז הכובד של שרתים כמי שנדרשים לספק שירותי קבצים, בעיקר לרשת 1 ג ו6א, עס כמאה משתמשים. גם אם כיוס הרשת שלך קטנה יותר, אבל אתה בטוח כי תצורת לקוח/שרת מתאימה לך יותר מרשת תקשורת שיוויונית (אשמק-70 -תפםץ), אל תס- תפק בהרבה פחות ממה שאנו מתארים כאן. השרת הוא מרכז העצבים של הרשת וקצת יותר מדי תמיד עדיף על קצת פחות מדי. גס אל תת- כונן לסיים את הרכישה עם עודף משמעותי מ-15 אלף דולר. טווח המעבדים המתאימיס לשרת הוא רחב יותר מאשר בקטגוריות הקודמות: 4862%/50, 6 פנטיום ב-60 או 56 מגהרץ יכולים למלא את התפקיד. כדאי לרכוש שרת בו המ- עבד המרכזי יושב על מודול בר החלפה, כך שא- פשר להשביח אותו ללא זעזועים רבים מדי למ- "601 מצהפטז הפתרון הטוב ביותר למגיפת הוירוסיס ברשתות תקשורת ובמחשביס בודדיס. בת דד יימ קסיד ףכ וו הגנה על תוכנה מקורית נגד העתקות והרצות בכ מוטר מערכת אבטחת מידע מושלמת למחשביס בתקשורת ותתנות בודדות. 7 1-800-677 :.11.5.4 משרד ראשי: חיפה, הגנים 5, ת.ד. 8691 טל. 04-516111 (רב קוי), פקס: 04-528613 7 682 (161:)407 , , ו 13 סניף מכירות: תל-אביב, רחוב יהודה הלול 77 טל 5662978 ,03-5606990 פקס.03-5662979 9 669 (407):אג= ה עם אלישים זה בטוה! גחו 1 , | 1 לוכה 4 גירסאות שונות לאנטי וירוס כרמל: * למחשבים עצמאיים * לרשתות * למערכת הפעלה פווססאוצ * לרשתות משסא 3.1 ומעלה יוא "וג ₪ מונעת אפשרות 7 בפני משתמשים ב | שאינם מורשים ! 2 , - ש] אידאלית לרשתות תקשורת ולדיסקים קשוחים. 3 / ] מאפשרת גישה ו מוצפנים ע"י סיסמה ₪ ובמקביל ממדרת את המידע. * [ האנטי וירוס של כרמל אושר והוכר ועוד יתרונות לווב כראוי לשאת את סמליהן של החברות הנ"ל המובילות בעולם, לאחר שעבר מבחני איכות ובקרה מחמירים. 2//כָכ 2/9 7" כרמל הנדסת תוכנה בע"מ קריה. הסהוווב צ'ק פוסט- שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 ה-0? המושלם , ופפ " 0 0, -,- 1 הנ רובן?. 3 ם (192 4) רבו 0 כ 7 ו 4% . בל ל -) ב ₪0 : שש "ץק מ דוו 6 6 ישראל ספט' 1993 סידרת כרטיסי הרשת שזו וס מבית וג זו6וס אח= 50/65 מבטיחה ומקיימת את שיאי הביצועים ברשתות תקשורת מקומיות: דסאחהשחזם וראשאסד 6אוה, בערוצי ₪54 ,או רסמסוא :0 שיא המהירות כרטיסי הרשת של 6 5% קובעים שיאי מהירות עם קצב העבות נתונים של 0 33 בערוצי 53ו5, עם תמיכה בשני סיגמנטים על כרטיס אחד. מימשק ל327 ביט, תמיכה בטכנולוגיית 6 ו₪008 858 המקטינה למינימום את הזמן הבלתי מנוצל ברשת ועוד. שיא המיגוון פתרון איכותי לכל סוג של רשת תקשורת 2 ביט: ₪ כרטיסי ד-108456 ₪ 008% ₪ 0080 - כרטיסים משולבים (+ 604% 8 10) ₪ רכזות (85ט דח /5) טרנסיברים ועוד ₪ 6או₪ א=אסד שיא הטכנולוגיה ארכיטקטורת צהסוששו 53₪50, רכיבי ופ ש, הכרטיסים מוגדרים על ידי תוכנה (סט-ד55 אוטומאטי) ומאפשרים שינוי קל ומהיר בקונפיגורציה, 51/10 = ₪ וסוס 66 2 % מהיום הראשון בתקשורת 47% שיא האמינות - 5 שנות אחריות חדש! כאשר אתה רוכש כרטיסי סוא5 אתה מקבל 5 שנות אחריות. אחריות שמקורה בבקרת איכות ושנים של נסיון בפיתוח מוצרי תקשורת. שיא של פרסים אחרי כל כך הרבה שיאים רק טבעי לזכות במשך שנים בפרסים של טובי העיתונים: 6ו62ג/א 0ק, ס והסצ ססאו, 5 דפצפ סוד 6 זאו ורבים נוספים. בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 2 (פינת רח' הסיבים) פתח-תקוה. טל. 9240812, 039233257, 9קס. 03-9244857. 8 ערכת. לפי מבדקים שערכנו - ושסוקרו באחד הגיליונות הקודמים של 8א021ג/א 6 / המ- הדורה הישראלית - כל אחד מהמעבדים הנייל יכול להתמודד עם העומס של שירות קבצים ל-120 משתמשים. המצב שונה לגבי שירות ישו- מים, בו השרת מבצע את העבודה החישובית עבור המשתמשים. למשל, שרת מסד נתונים .1 שמבצע בפועל את החיפוש והמיון הד- רושיס לתשובה תמציתית לשאילתה. הדרך הטובה ביותר להבטיח כי השרת ימשיך בתפקידו גם כשהעומס יגבר הוא לבחור מחשב עם תמיכה בריבוי מעבדים (0א068851אקיד 1טוא). במחשב כזה ניתן לת- קוע מספר מודולים, עם 1 או 2 מעבדיס על כל מודול, ולהפעילם בתצורה הקרוליה ‏ יעיבודיי מקבילי סימטרייי. משמעות המינוח הוא שכל אחד מהמעבדים מבצע את אותן פעולות, כך שניתן לחלק את העומס בצורה סימטרית, על מנת שהעבודה תבוצע במקביל. שרתים מרובי מעבדים זמיניס בתצורות מ-2 עד 16 מעבדים, כולל מעבדי פנטיום. שרת בו מותקנים 16 פנ- טיומים לא יתקל בקושי בעיבוד תנועות מקוון גם בחברה גדולה, בתנאי כמובן שכל מה שמ- סביב למעבדיסם הותאם לתאבון המפלצתי שלהם לנתונים. צוואר הבקבוק - התקשורת אבל בחברה קטנה יחסית ושירות שמסתפק בהפצת קבצים לכל דורש ואולי גם הדפסה ות- קשורת מרוכזים, מעבד יחיד יספיק. מה שעלול להתגלות כצוואר בקבוק הוא מערכת הת- קשורת, שבשרת קבציס צריך להסתכל עליה כמכלול: | בקרי הדיסקים+אפיק | המ- ערכת+הזכרון הראשי (שתפקידו העיקרי בשרת הוא לשמש מטמון לדיסק)+מתאמי הרשת (כרטיסי 16א). כמעט כל העבודה של שרת קב- צים היא לשנע כמויות עצומות של נתונים בין הדיסק לכרטיסי הרשת, תוך כדי השתמשות בז- כרון הראשי כחוצץ לאיחסון זמני. המעבד המ- רכזי פועל בעיקר כשוטר תנועה - ציידו אותו בוכרון מטמון של 512 קילובייט, כך שהוא כמעט ולא יזדקק לשרותי הזכרון הראשי - וה- תמקדו באופטימיזציה של שאר המערכת. הזכרון הראשי צריך להיות 64 מגהבייט לפחות. כך יוכל השרת המושלם לבצע את מרבית הע- בודה מבלי שאף אחד מהמשתמשים ‏ שדקק להמתין לתורו לגישה לדיסק. וודא כי יש הרבה מקום להרחבת זכרון, כך שתוכל לשרת מש- תמשים רבים יותר ללא נפילת ביצועים. הרכיב הקריטי ביותר בשרת קבצים הוא הדיסק. אי אפשר להסתפק בדיסק יחיד וחייבים לבנות מערכת עס יכולת התאוששות במקרה של נפילת אחד הדיסקיס. לפניך פתוחות מספר אופציות של תצורות ₪415 (ראשי תיבות של יימערך 7 6 ישראל ספטי 1993 666 ₪₪00--.-/ץ ]2-0 2 /ה)ץ)ץץץ תת -=- - = ע- 7-2 ]]-[ג:;:הס-ר )ה ))‏ | ה-96 המושלם יתיר של דיסקים זוליםיי, שמשמעותו כי אנו משתמשים במספר דיסקים לא יקרים, עם כפי- לות מסויימת ברישוס הנתונים, כך שגם אם דיסק אחד נפל עדיין אנו יכוליס לשחור את הנותנים מתוך הנותרים): בקצה האחד של הל- פקטרום אתה יכול לבחור בשני דיסקים די גדו- לים, 168 כל אחד, המשקפים זה את זה. הכ- פילות כאן היא מושלמת אבל שני הדיסקים יחד מספקים נפח איחסון של דיסק אחד. פתרון יעיל יותר, אם כי גם יקר יותר, הוא מערך הי- דוע בשם 8125 בו חמישה דיסקים או יותר מתחלקים בנתוניס וביתירות. מערך כזה ובו 5 דיסקים של 400 מגהבייט כל אחד יוכל לאחסן כ-1.6 גיגהבייט נתונים. כאשר דיסק אחד יכשל תוכל לשחזר את שאבד מתוך מה שנשאר על ארבעת הנותרים. אפיק המערכת הוא גורם חשוב בשרתים. דרכו עובריס הנתונים בין הדיסק לזכרון הראשי ובין הזכרון למתאמי הרשת. אפיק 154 בהחלט לא מספיק כאן ועליך לדרוש אפיק 8154, 64וא או פתרון מהיר אחר. חברות רבות מציעות שרתים המבוססים על אפיק מערכת פרטי, למשל הדרך הטובה ביוחר להבטיח ני העורת 'משיך בחנקידו גם בשהעוממם 'גבר הוא לבחור מחעוב עם חמיבה בריבוי מעבדים 0555186 סהקוד וטו] הג במחשבי 658ג, עליך רק לזכור כי המחיר של פרתרונות יחודיים הוא חתונה קתו- לית עס יצרן המחשב. הפיצוי יכול להיות בי- צועים שאינס זמיניס במחשבים המבוססים על אפיק סטנדרטי בלבד. האלמנט האחרון במסלול הזרימה של נתונים בין השרת ללקוחותיו הוא כרטיסי הרשת. בשרת קבצים הס הראשונים להראות את התו- צאות של עומס יתר והם הראשונים להעמיס את המעבד המרכזי בדרישות שירות. בחר אותם בזהירות. אל תקמץ ורכוש את הטובים ביותה. שני הפרמטרים החשובים בבחירת הכרטיסים הם התפוקה והעמסת ה-שקס6. התפוקה קובעת כמה לקוחות לכל היותר יכולים להנות משי- רותי כרטיס 16א יחיד והעמסת ה-620 קובעת כמה כרטיסים אפשר להתקין בשרת לפני שה- מעבד המרכזי מתחיל לפגר בעבודת השיטור שלו. במבחנים שערכנו - ושסוקרו באחד הגי- ליונות הקודמים של 8א6321/א 6 / המד הדורה הישראלית - מצאנו כי כרטיסי ה-6זא המהירים ביותר יכולים לשרת בין 24 ל-32 מש- תמשים כל אחד (הכוונה היא למשתמשים בו-זמנית ולא מספר התחנות ברשת). אם הס מצויידים ביכולת לשנע נתונים לאורך האפיק ללא מעורבות ה-690, תכונה הקרויה ישליטת אפיקיי (0אז8ד145א 805), אזי אפשר להתקין במחשב ₪154 4 עד 6 כרטיסי 16א מבלי לחנוק את המעבד המרכזי. לתצוגה אין חשיבות לעומת זאת, לתצוגת השרת אין כל חשיבות. היא משמשת רק לבקרת ניהול מקומית ול- תחזוקה. השרת אבל חייב להיות מוגן מפני נפי- לות מתח עם מערכת אל-פסק (8קט) טובה ובי- שומים קריטיים במיוחד יתכן ותזדקק להציב שני שרתים הפועלים תוך גיבוי הדדי. המארז היחיד שבא בחשבון הוא מגדל, עם מספר גדול של מפרצי התקנה לדיסקים וחריצי הרחבה לכ- רטיסי תקשורת. הרעיון כי בשרת אחד תתקין 5 או יותר דיסקים קשיחים, זוג כווני דיסקטים (5.25 ו-3.5 אינטש), כונן ואסף5-סס, טייפ מגנטי ואולי גם דיסק שליף מסוג זה או אחר, אינו אבסורדי. במקרים רבים מרכזים בשרת את כל אמצעי האיחסון של הרשת, כך שתחנות העבודה אינן מצויידות אפילו לא בכונני דיסקטים (אמצעי בטחון נגד ווירוסיס וגניבת מידע). השרת המו- שלם זקוק ל-10 או יותר מפרצי דיסקים, לפ- חות 4 מהם בגודל 5.25 אינטש ולפחות 4 מהס נגישיס מהחזית (למדיה שליפה). ספק הכת צריך לספק כ-300 וואט והמאווררים צריכיס לשמור על טמפרטורת עבודה אמינה גס בעבודה רציפה, 24 שעות ביממה, בחדר סגור (השרת מו- תקן לעיתים קרובות בחדר התקשורת הצפוץ והחס). ערבב והתאם לצרכיך כאמור בפתיחה, הביס הסיכויים כי המחשב המושלם לצרכיך אינו אף אחד מארבעת הת- צורות שבחרנו להציג, אלא איזו שהיא קו- מבינציה של תכונות שאנו בחרנו להתעלם ממנה. אל תרתע מהעדפת התצורה שניראת לך כמתאימה יותר לאילוצים בהם אתה חייב לה- תחשב. שכן, בסופו של דבר, המחשב המושלם הוא המחשב שעונה בצורה הטובה ביותר למה שאתה דורש ממנו. בסידרת המאמרים העוקבת אנו נתאר את האסטרטגיה אותה עליך ליישם בהתאמת המחשב לדרישותיך. (תהליך הבחירה לרוכשי 6 בעמי 65) = 66 ₪ 10066: שחו שקמ ומס םה "זו ,06 חוקווויוו "ימא סאם ואס יוו "מםם ואס יהוי גוו יוו *(8/00091 601 חא ווםוו1 אש םש חח 0 וח הוח אוו 61 סע 6 6ם. סח -) ו 1 %9 .201 = טב-ת/ס וו ושח ז(עוח ונו) םשא ₪ םח לוח, 6 ם ונויו יום:ו1 ויו 0 יצב-סא > ]זו וח תחתו ]וא [חמםס ש61 וו יוו 111 הא אל וו 0 י6410 2089079.80 ,06 27 |,4ג,סוא ,ו :]וש ]00 *02860.90 *-6410 *828862.80 ,06 07 * )חס 1/1/0066 :שוסא.6) 589816.607 ,06 10067 ]וש 0661 = 1,010,004 ,4 :]וו 6ז) :םו6,וס 0 "6410 *268/199.80 ,06 81 06,וא606 םוטאש ,) :סא-4) 4 (2961) 01116101 01/7111 ו :== 7 * ו ץק 1 = ,)א אזס ד<-2<ם ודה צנ ה עגור כ > בשד-2ע, 2 א הדיון שלנו במחשב המושלם אנו מחלקים לארבעה נושאים: 4 המערכת המושלמת - הפרק הזה, בו אנו דניס במערכת המחשב הבסיסית: המארז, לות האם, המעבד המרכזי, הזכרון הראשי, אפיק המערכת ואפשרויות ההרחבה. 6 התצוגה המושלמת - מערכת הווידאו, הכוללת מתאם וצג. 6 הדיסק המושלם - מערכת איחסון הנתונים הראשית, הכוללת בקר ודיסקים קשיחים (אבזרי איחסון אחרים מוזכרים גם הם). % האיבזור המושלם - ערכת העזרים הבסיסית לתיפעול המחשב, כולל לוח קלידים, עכבר, תקשורת וכדומה. אבל ברור כי בראש ובראשונה עליך לבחור במערכת בסיסית המתאימה לצרכיך. לשם כך עליך להבין את התפקידים של כל המרכיבים העיקריים שלה ואיך בחירתם משפיעה על ביצועי המחשב. המערכת המושלמת וויץ ל. רוש הת לק בי להתמקדות. בטוב ביותרו! מדריך מס' 1 לתוכנות חופשיות - תיאור עברי ל-20 תוכנות-חופשיות חזקות 0 מאוד לצפייה בקבצים ובספריות, ולדחיסת קבצים. 8 עמודים - 33 ש"ת כל התוכנות בדיסקט "3.5 - 20 ש"ח מדריך מס' 2 לתוכנות חופשיות 679 כל מה שרצית לדעת על הגנת המחשב שלך בתוכנת האנטי-וירוס הנפוצה בעולם אג086חו 0 עמודים - 33 ש"ח התוכנה בדיסקט "51/4 - 18 ש"ח נבחרת 70 תוכנות חופשיות 0 תוכנות- חובה לתחזוקה, לניהול ולאבטחת הקבצים בדיסק ובדיסק ספרון ו-3 דיסקטים - 49 ש"ח ספרים למתקדמים שו,חוטוט שוזסו ספר הפקודות של 6 005 תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר אלפביתי): 6:9 תחביר מלא, טיפים, אזהרות והודעות שגיאה 8 עמודים - 39 ש"ח 69 006 6 שימושים מתקדמים / אורי אדלמן למעוניינים להקיף ולהתעמק בכל חידושי 6 05 2 עמודים - 45 ש"ח מדריך נורטון למחשב הא'ש' 659 אסזהסוו באמת להבין כל מה שהוא עושה במחשב מדריך קניות למחשב האישי / גו'ן דבוראק מדריך החומרה מס' 1 בעולם עם כל ההמלצות של גו'ן דבוראק ו-6או62// 00 ל-1993 4 עמודים - 69 ש"ח ספר הפקודות של 3.1 60%/5חו/ הספר המקיף ביותר: תיאור מלא וטיפים לשימוש, כולל הגרסה העברית. ספר חובה לצד המחשב! 0 עמודים - 49 ש"ח ספר הפקודות של המדריך לתקשורת 5 05 באמצעות מודם 60 תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר אלפביתי): | כיצד להתקשר ל- 885, להוריד תוכנות חופשיות תחביר מלא, טיפים, אזהרות והודעות שגיאה | ולשלוח דואר אלקטרוני במחיר שיחת טלפון אחת 8 עמודים - 33 ש"ח 0 עמודים - 39 ש"ח המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח הספר המקיף ביותר שנכתב עד כה בעברית על ניהול הדיסק הקשיח 5 עמודים - 69 ש"ח סו 5והווזט ספר הפקודות של 7 01118165 חסצוסא תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר אלפביתי) של התוכנה לאבחון בעיות בדיסק הקשיח, שתציל אותך אם הדיסק הקשיח שלך יקרוס, מבלי שתצטרך לקרוא לטכנאי 2 עמודים - 45 ש"ח הצותם)פזקנסמחשנים ., המדריך למחשב האישי 6 וופו ותואמיו המדריך הבסיסי הנפוץ ביותר להפגת הפחד הראשוני מהמחשב האישי 8 עמודים - 33 ש"ח מדריך הישרדות ל-6< ₪ תוכנה וחומרה כל מה שהמחשב יוכל לעשות בשבילך במשרד ובבית 4 עמודים - 69 ש"ח התחל ורוץ עם 6 005 המדריך הקצר לקניית מחשב אישי וציוד היקפי כיצד לקנות בתבונה, ולחסוך בכסף 2 עמודים - 33 ש"ח להיכרות מהירה עם 6 05 וחידושיה 6 עמודים - 39 ש"ח התחל ורוץ עם 5 005 -168 עמודים - 29 ש"ח המדריך הקל | | 9 ו ו הספר שיחלץ אותך מעונשו של 05 6 עמודים - 49 ש"ח סטרי תוכנות 0 התחל ורוץ עם ו התחל ורוץ עם קיוטקספ | ללי 0 ללימוד בסיסי של קיוטקסט ב-20 שיעורים מוד בסיסי של 6ח6ק0זסאו קצרים ופשוטים ב-20 שיעורים קצרים ופשוטים 6 עמודים - 33 ש"ת 0 עמודים - 39 ש"ח ספר הפקודות של "516 / 5 ) תיעוד עברי של הפקודות (המסודרות אלפביתית) של שפת התכנות הנמצאת בדיסקטים של 005. 8 עמודים - 39 ש"ח יה ד די זו 0 המדריך השלם ל- לוטוס 1-2-3 | ב[ קורס מעמיק למשתמש של גרסאות 2.3-2.01 ולמתכנת ב- /| 08/55 2 עמודים - 39 ש"'ח 4 עמודים - 89 ש"ח המדריך לצילום והפקה בווידאו לכל חובב וידאו, ולמי שמתעתד להיות מקצוען 0 עמודים - 54 ש"ח , לא . | וגרה 0 6 97 5-6 ש (7.00? 4 ] ויו 81 108 ' ו 1 |ו4400ל 9+ הווכהו. 20 20 2.20 ובמודעפון 24 שעות ביממה בטלפון: 38 38 03-38 א קל להגדיר שלמות בנושא המ- תפתח במהירות כה גבוהה כמו מחשבים אישיים. די לעיין בר- שימת ההגדרות שהופיעו במאמר יהמחשב המושלסיי לפני פחות משנה, כדי להבין עד כמה השתנה הנוף בזמן כה קצר. מה שעורר התרגשות אז גורס עכשיו לפיהוקים ומי שנ- חשבה למערכת עיסקית סבירה תחשב עתה לצ- עצוע. יש לשער שגס ההמלצות שתקרא בהמשך יאבדו מהרלוונטיות שלהן מהר יותר משנעיס לנו להודות, אבל אין ברירה ופעס אחת בשנה אנו נקראים לעצור לרגע, לסכם את המצב הנו- כחי של מחשבי 6 ולהסתכן כי המידע יתיישן לפני שתיבש הדיו על הדף. בשנה האחרונה ראינו האצה בקצב השינויים, במידה רבה בגלל מלחמת החורמה המתרחשת בין היצרניס בכל רמות ההכללה: אינטל נלחמת ביצרניות רכיבים, כמו סואג ו-א81צ6, שמנסות לבצוע חלק מהעוגה שאינטל רואה בה את קניי- נה הפרטי. יצרני הכרטיסים החריפו את המ- אבק של שליטה ברמת הביניים של אינטגרציה. במיוחד הגיעה לשיאה התחרות על ביצועי וו- דאו תחת פסטתוא - נושא שנסקר בהמשך במ- אמר נפרד. וברמת המערכת גילו יבמ, קומפק וחברות גדולות אחרות רוח לחימה מחודשת, עס נטיה עזה להורדת מחירים ואגרסיביות של שורדים. מאקזוטיקה לשיגרה תוך שנה במישור הטכנולוגי ההאצה באה לכלל ביטוי במהירות בה הפכו טכנולוגיות שנחשבו לא- קזוטיות, כמו הכפלת תדר, אפיק מקומי, האצת ווידאו ובקרי דיסק 5051-2, למוצרי מדף. הדבר היחיד שנשאר קבוע הוא הפער: הפער בין מה שהתעשיה יכולה להציע לבין מה שאתה יכול להרשות לעצמך. לכן גם תהליך הבחירה נשאר דומה ברמה המופשטת. אתה מתחיל ברשימת הדרישות המינימליות מהחומרה, מוסיף את מה אפשר אולי לוותר עליו ומשווה את התוצאה עם התקציב העומד לשירותך. הפער יהיה תמיד שלילי, כלומר תמיד תזדקק לקצף במפרט על מנת לעמוד בתקציב. השלב המכאיב ביותר הוא הבא, בו אתה צריך להחליט על מה לוותר. בשלב זה אתה אמור להשוות את המשקל הי- חסי של שישה גורמים: 4 המעבד המרכזי, המוח או המנוע, של המ- חשב. 4 הזכרון הראשי, המשמש שטח עבודה לנתונים ותוכניות בעבודה. 8 אפיק המערכת, הבסיס ליכולת ההרחבה ולשילוב אבזריס היקפיים. 6 ישראל ספט 1993 המערכת המושלמת בעם אחת בשנה אנחנו [קראים לעצור לרגע, לשבם את המלצב הנוכחי של מחשב' 6 ולהסחכן בי הולידע ית'ישון למני שתיבש הדיו על הדף. 4 המארז ומרכיבים אחרים של זיווד, כגון ספק הכח והאיוורור. + התקן האיחסון העיקרי, בדרך כלל הדיסק הקשיח. 4 מערכת התצוגה. שני הגורמיס האחרונים חשובים דיים על מנת שנקדיש לכל אחד מאמר בנפרד. בפרק זה נל- דרש רק לארבעת הראשוניס. למרות שבחירת התמהיל המושלם היא תהליך של איזונים ופ- שרות, כמעט כמו הרכבת ממשלה, קיימת ה'- ררכיה בין החשיבויות של כל גורס. המעבד המ- רכזי הוא ללא ספק הגורס הראשון במעלה בסולס החשיבות ולא בכדי מזוהה המחשב בדרך כלל לפי המעבד המשובף בו. במהלך השנה אחרונה הוציאו אינטל ומתחרותיה זרס בלתי פוסק של גירסאות חדשות של מעבדים, עד שגם המומחים מתחילים לאבד את המניין הנוכחי. הספירה מראה כי כיוסם מציעה אינטל 4 גירסאות של מעבדי 386, 486 ופנטיוס; ל-פואג יש תשעה דגמים, כולל שלושה המ- תהדרים בתאימות 486; א81צ6 הכריזה על לא פחות מ-15 מעבדים, מהם 6 מסתתרים מאחורי שס הקוד 7וא ויבמ מייצרת 6 מעבדים ביניהם 2 משולשי תדר הנקראים ייהברק הכחוליי - 6א110% 8105. רק דבר אחד בטות: ה-286 מת סופית. קו התפר: 32 סיביות הקו המפריד בין מה שהיה 26 למה שנחשב כיום כמינימום הבסיסי הוא המעבר. לא- רכיטקטורה פנימית של 32 סיביות. ה-3865% הוא המעבד הנחות ביותר שעונה לדרישה זו, אבל הוא בהחלט לא יכול להחשב כנקודת הת- חלה סבירה למחשב עיסקי - אפילו לא בי- שומים מינימליסטיים. הסיבה היא כלכלית. אינטל הורידה את המחיר של מעבדי הכניסה למשפחת 486 לרמה כה נמוכה עד כי לא כדאי להסתפק בפחות מ-א4865%. אם אתה מוצא מחשב 386 שמחירו נמוך בצורה משמעותית מ-א4865 בתצורה דומה, כדאי לך לברר מה המקור לפער. זה לא המעבד. הדולרים הבודדים שמפרידים בין א4865% ו-א3860 שווי מהירות, קונים יתרון גדול בבי- צועים. ה-4865%/25 יבצע עבודה בקצב דומה ל-3860%/40 וכבונוס נוסף תקבל יכולת השבחה לגירסאות מהירות יותר של 486. מדיניות המ- חירים של אינטל נועדה לדחוק את רגלי המ- תחרות מהשוק וכתוצאה מכך מרבית מעבדי 6 מוצאים כיום את דרכם ליצרנים מהשורה השניה, שמתקשים לקבל רכיבי 486 מאינטל. התחום היחיד בו ל-386 נותר תפקיד משמעותי הוא במחשבים נישאים, בהם הביצועים חייבים להתפשר עם צריכת ההספק. כדי לשרת שוק זה הכינה אינטל גירסה מיוחדת של א3868%, לה היא קוראת .38651, הכוללת מעגלים היקפיים ומערכת ניהול הספק (מערכות ניהול הספק סו- רקות בהתמדה את השימוש שנעשה במעבד וב- אבזרים היקפיים ומכבות את החשמל בחלקיס שאינס פעילים). במשפחת 486 נושא את דגל החסכון באנרגיה המעבד 48681/25, בו גם הו- נמך מתח ההפעלה ל-3.3 וולט, דבר המקטין את צריכת ההספק לכחצי, ביחס לגירסאות 5 וולט. הקו של מעבדי ,51 כנראה שלא ימשך מעבר לגירסת 33 מגהרץ. אינטל תשלב את כל מכיבי הטכנולוגיה בגירסאות הרגילות של 486, פנ- טיוס ומעבדיס עתידיים, כחלק ממאמף לה- קטין את צריכת האנרגיה ופיזור החוס גם במ- חשבים שולתניים. כפי שהוזכר לעיל, הגירסאות המהירות (50 ו-66 מגהרץ) של 486 והפנטיום בשתי גירסאותיו סובליס מחימום יתר, המחייב התקנת מפזרי חוס מסיביים ומאווררים נו- ספים. החום הוא האוייב מספר אחד של מע- גלים משולבים והקטנת צריכת האנרגיה של המעבד היא התרומה החשובה ביותר להארכת תוחלת החיים שלו. את הקטנת צריכת ההספק ניתן להשיג בשתי דרכים עיקריות: 4% האטת קצב השעון, עד לעצירתו המוחלטת, בומן שהמעבד נמצא במצב המתנה. + הנמכת מתח ההפעלה. היתרונות של הקטנת מימדים את הדרך הראשונה מממשים בעזרת מערכת ני- הול ההספק והיא מחייבת שינויים משמעותיים שד המהירות הנוכחי בעולם ה-6ם הוא המנטיום, מהירות שעו| 14 ₪8 לגהרץ, ארכיטקטורה בנילית של ₪4 סיביות וחיבנון טובר- טקררי. בתיכנון הרכיבים, כך שכל האלמנטים הדינמיים (שדורשים ריענון מצב קבוע, על ידי פולסיס של זרס המעוררים על ידי השעון) יוחלפו על ידי אלמנטים סטטיים. הנמכת מתח ההפעלה עולה בקנה אחד עס הגדלת צפיפות המעגלים המ- שולבים. כדי לבנות יותר טרנזיסטורים על כל מיימ רבוע של סיליקון, יש צורך בהקטנת מי- מדים של כל אלמנט גיאומטרי, דבר שנקרא בא- נגלית 0א561/1. מקטינים את עובי המוליכים, המרווח המבודד בין מוליכיס, החלקים השוניס מהם בנוי כל טרנזיסטורים ואת שיכבות הבידוד האנכיות. הקטנת המימדים תורמת להתפתחות הטכנולוגית במספר אופניס: 6 צפיפות האלמנטים (טרנזיסטורים למיימ רבוע) גדלה כמו מקדס ה-5641.86 בריבוע. 4% קצב השעון המירבי גדל ביחס ישר לגורס ה-0א/5041. 4 צריכת הזרם לאלמנט פעיל יורדת ביחס ישר ל-861,1%0. % מתחי ההפעלה יורדיס ביחס ישר למקדס ה-0א8041,7. מתח ההפעלה של מרבית הרכיבים הלוגיים נשמר במשך זרם רב מאוד בערך הנומינלי של 5 וולט. בעשור האחרון הוקטנו המימדים הק- ריטיים של אלמנטים גיאומטריים במעגלים משולבים מ-3 מיקרון ל-0.8 מיקרון והגודל של שבב מעבד מ-16 ממייר לכמעט 300 ממייר (הפנטיום). הדבר איפשר הגדלת מספר הא- למנטים על שבב מעבד פי 250 ויותר, תוך הכ- פלת תדר השעון פי 8 והגדלת צריכת האנרגיה פיּ 25 בעהך. הורדת מתח ההפעלה ל-3.3 וולט והקטנת המימדים הקריטיים ל-0.6 מיקרון יא- פשרו לבנות את הפנטיום על שבב קטן כמעט בחצי, להוריד את צריכת האנרגיה לחצי ול- המעהכתהמושלמת ו השעת תופבהת 168 ו זנוון ראש' שניות 200 ב'צוע'ם ------)+ כ סז = כ 5 כ ₪ כ [₪) ס 7-7? מבדק ישומי 5אספאנ זמן ריצה כפונקציה של הזכרון העלות את תדר השעון המירבי עד ל-100 מג- הרף. כאשר מדברים על 486 לא מדובר בזן יחיד של מעבד, אלא במגוון די רחב של מעבדים שונים, שחלקם לא זכאים אולי להתהדר בשם 486. אינטל עצמה מייצרת 10 גירסאות שונות, פוא הכריזה על שתיים, א%1צ6 קוראת 486 ל-9 שבבים שונים ויבמ מייצרת 5 גירסאות שונות. החלוקה נעשית לפי שני קריטריונים: הבדלים בארכיטקטורה וגירסאות מהירות. אינטל מייצרת את משפחת 486 בארבע אר- כיטקטורות: .51, שהוזכרה לעיל, א5, שאינה כו- ללת מעבד מתמטי, אס, שהיא הגירסה הרגילה ו-2א כפולות התדר. בכל הגירסאות נשמרים מספר אלמנטים קבועים: מעבד השלמים, המ- טמון הפנימי שגודלו 8% והאפיק החיצוני בן 32 הסיביות. אינטל מסרבת להכיר בלגטימיות של תצורות 486 אחרות, אבל זה בדיוק מה שמ- ציעות המתחרות. א81צ6, במיוחד, הרחיבה את השימוש במספר הקסם 486 על תצורות שונות לחלוטין ממה שמופיע בקטלוג אינטל, אבל גם הגירסאות של יבמ שונות מאלה של אינטל. כואג, לעומת זאת, נצמדת באדיקות לתצורה המקורית, במידה רבה מתוקף טענתה שיש לה זכות חוקית לייצר רכיבים זהים לאלה של אי- נטל. חברה זו הרחיבה את תחומי המהירות עם גירסאות 40 מגהרף לדגמי אפ ובעתיד הקרוב היא תשחרר גם דגמים כפולי מהירות 2/50א. מבט מגבוה שד המהירות הנוכחי בעולס ה-0ק הוא הפ- נטיום, עם מהירות שעון עד 66 מגהרץ, אר- כיטקטורה פנימית של 64 סיביות ותיכנון סופר-סקלרי. מבחני 1486 0 נמצא כי הפ- נטיום מהיר בביצוע ישומים עיסקיים מקובלים ב-75 אחוז יותר מ-4862%2/66. את מרבית הגי- דול ניתן לזקוף לזכות הארכיטקטורה הסו- פר-סקלרית, בה שני מעבדי שלמים דמויי 486 מבצעים את עבודתם במקביל. שאר היתרונות של ארכיטקטורות הפנטיום עדיין לא באים לידי ביטוי, שכן התוכנות לא הותאמו עדיין לנצל אותו בצורה אופטימלית וגם, במרבית המחשבים שבדקנו, לוח האס הוא תיכנון 486 שהותאם לפנטיום ולא תיכנון חדשני יותר. התחום בו הפנטיום מהיר בצורה דרמטית יותר מה-486 הוא בחישובי נקודה צפה. כאן מדובר בשיפור של פי חמש, אבל רק ישומים עיסקיים מעטים מנצלים את הכח הזה. חישובי נקודה צפה חשובים יותר בישומים הנדסיים-מדעיים, שבוצעו באופן מסורתי על תחנות עבודה. הפ- נטיוס ישאר מנוצל חלקית בלבד עם שהישומים יעברו הסבה ל-64 סיביות ועיבוד מקבילי. מאחר והפנטיום נושא עלות נוספת במידה ני- כרת, הרבה מעבר לשיפור בביצועי תוכנות עי- סקיות, הוא ישאר בעתיד הקרוב המעבד לי- שומים מיוחדים - בעיקר הנדסיים ושרתים. על שולחן העבודה העיסקי ימשיך ה-4860%2/66 6 ישראל ספט 1993 5 )0070------- מאוזי 'מגדל'' בגודל מלא מיני, במארז מלא יש מקום ליותרף מ-6 כוננים, במארז מיני לכל היותר 5. 4 המערכת המושלמת הה'ררניה של מלעבדים מרנז'ים | 0 | ₪30 0 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000| | 0| ל מסי פעולות בשניה 104 0.11 6 |08 1.08 106 02 8 11 16 22 טוב ביותר 38605 |פוח! 63 |פוח! 0 |!וח! 38600 חא סוה 3 אוץס 5 |6זח! 865 |פוח! 48603 |פוח! 48600 |פזח! 48600 |6זח! 48606 |פוח! ו 6 טוח |6וח! גרוע ביותר תפוקת המעבד המרנזי. ציוניס מקסימליים שקיבלו מחשבים במבתני 1,485 6ק 100 60 ממוייניס לפי המעבד המותקן בהס. להיות המלך. הפופולריות הרבה של מעבדי 2אפ נובעת מה- קלות בה ניתן להשתמש בהם, למרות מהירות השעון הגבוהה. לדוגמה, ה-4862%2/66 מבצע את הפעולות הפנימיות בקצב של 66 מגהר, אבל הוא מתקשר לעולם החיצון בקצב של 33 מגהרץ בלבד. דבר זה מאפשר להתקין אותו על לוח אם (סתאסִּתִתִ0078וא) פשוט יחסית, שמ- הירותו 33 מגהרץ, והיצרן פטור מקשיי התיכנון והיצור של לוחות אס מהירים. מאחר וה-486 מצויד בזכרון מטמון פנימי, בגודל 8, רוב הפ- עולות מתבצעות על השבב, במהירות הגבוהה, מבלי שהמעבד יזדקק לשירותי האפיק האיטי. הנתונים שאינטל מפרסמת מראים כי 6 משפר את הביצועים של ישומיס מסחריים מקובלים, ביחס ל-4862%/33, ב-62 עד 82 אחוזים. השיפור גדול יותר בתוכנות המ- בוססות על גרעין קומפקטי, כמו לוטוס 1-2-3 ואקסל, ופחות בתוכנות ייעשירות'י, כמו פרדוקס או וורד-פרפקט. המחיר היחיד לשיפור הגדול הוא ההבדל במחיר בין המעבדיס - המתבטא בתוספת של כ-200 דולר למשתמש הסופי. במי- לים אחרות, תוספת ביצועים ממוצעת של כ-75% מושגת בתוספת מחיר של כ-10% בלבד. השוואה קשה יותר היא בין 50/א4862 ובין 6 ככל שמדובר בחישובים פנימיים, 0 ו 6 ישראל ספט 1993 ה-2/66א מהיר יותר בשליש אבל כאשר יו- צאיס החוצה, ל-50/א אפיק מהיר *ותר ב-50%. היתרון של כל מעבד תלוי לכן בישוס. בתוכניות עתירות חישובים וגרפיקה ל-2/66אפ יתרון ואילו בישומים עתירי גישה לזכרון (למשל בשרתי קבצים) ה-50/א יכול להתגלות כעדיף. המימוש של אפיק זכרון מהיר *ותר ל-50/א0 מחייב לוח אם יקר יותר ורכיבי זכרון מהירים יותר. יתכן בהחלט מצב בו ה-2/6א יהיה מהיר יותר גם בגישה לזכרון, שכן הוא יסתפק בפחות מצבי המתנה. כתוצאה מכך ה-2/6א הפך ללהיט וה-50/א נשאר מיותס משהו. בעתיד הקרוב נראה גם גירסאות משולשות מהירות, 3/100א, בהן המעבד ירוץ במהירות גבוהה פי שלוש מהאפיק. יבמ כבר הציגה שבב כזה בתערוכת קומדקס אביב ואינטל לא תאחר הרבה אחריה. הגירסאות משולשות המהירות יבססו עוד יותר את המהירות של 33 מגהרף כתיקנית לאפיק הזכרון במחשבי 486. מעבדים לא אינטליים אבל אינטל אינה היחידה בקביעת מסלול הפי- תוח של מעבדי 486. חברת פואג זכתה לא- חרונה בסיבוב (אחד מני רבים) במאבק המ- שפטי עם אעטל עם זכוטת השימוש במיקרוקוד של משפחת 86א והיא החלה לשווק גירסאות 33/א ו-40 מגהרץ. התוכניות שלה הן להמשיך עם גירסת 2/50א עוד הקיף וגי- רסאות מהירות יותר בעתיד. אחץ6 נועזת. יותר מ-10א בפרשנות הליברלית שלה למונח 486. המעבדים שלה אינם זהים לאלה של אינטל - למרות שהיא קוראת להס 486. ההבדלים העל- קריים מתבטאים בגודל זכרון המטמון (0818 מסתפקת ב-1 או 2 קילובייט במקום א8% הנ- מצאים במעבד המקורי) ברוחב אפיק הזכרון (16 סיביות, תואם א3865%, בחלק מהדגמים) ובאי הכללת מעבד נקודה צפה (במקומו היא התקינה יחידת הכפלת שלמים מהירה). כתו- צאה מכך המעבדים של א8[1צ0 אינס תח- ליפיים למעבדי אינטל ללא התאמה של לות האם ולפחות החלפת ה-8105. למי שנזקק למ- עבד נקודה צפה מציעה א[%צ6 את היכולת הזאת בצורת שבב מעבד-עזר, כפי שהיה מקובל במחשבי 386387 הפתרון הזה מקובל במיוחד בין יצרניס קטנים יחסית, המתחרים על השו- = ו ה עש ? שו שסיי 9 [ 2/0 שאל ל ] ששב 4 ק-א? | הלנת1 ירז טנ , - זקוק ה לת (2)'ר1 ע5 ה-6\6; אם א כל שרת לכל לקוח %א.כ 207 כו [/02// לא משנה הפלטפורמה (מ]/א א41]א, מיני, תחנת אזאש, שרת נובל או ?)2 ), לא משנה איזה מסד נתונים (2פס, 5 48ג, |אאפט, פסא, 58455 5 8, 08015 ועוד) ולא משנה באיזה כלי פאם דאסאת אתה משתמש (לוטוס 1-2-3, 0/:0005ק, 800% והרשימה ארוכה...) אנחנו נאפשר לך להגיע לנתונים ולהביא אותס אליך! המכנה המשותף האוניברסלי לניהול גישה לנתונים היא תוכנת (400039/ 12818 6פחקהטוחם) 1512/3. פנה אלינו עוד היוס ונראה לך איך מלכדים את רסיסי מאגר המידע האירגוני למערכת אינטגרלית, בה כל שרת וכל לקוח יכולים להשתתף בכל הנתונים ללא מעצורי תאימות. המומהים משאבים לפתרונות ניהול 5" "505 נתונים אלרגונילם בית תילן רת' המסגר 12 ת"א. טל. 6383324 -7/: ..0כ0תשם₪-- ₪ 3 / ת-ת- 7[-[-"-[--‏ 7 7 צכ--ב= 6-ו 6 ישראל ספט 19%3 בין יצרנים קטנים יחסית, המתחרים על השו- ליים הזולים של שוק המחשבים. במאבק על שוק זה נעזרת א81צ6 ביכולת השיווקית והיי- צורית של חברת הענק טקסס אינסטרומנטס, שרכשה זכויות יצור ומכירה של מעבדי אז צ6. גם הגירסאות של יבמ אינן זהות לתצורות של אינטל, אם כי במקרה זה הזכויות של יבמ ליי- צר גירסאות 486 משלה אינן מוטלות בספק וה- שינוייס הס בדרך כלל לטובה. 4865166 של יבמ הוא מעבד 486 כפול מהירות, שהושבח עייי או- פטימיזציה של חלק מהמעגלים והכפלת המ- טמון ל-א16. הממשק לאפיק הזכרון הוא 16 סיביות בלבד אבל השיפורים על השבב יותר ממפצים על הצרת האפיק. יבמ לא רשאית למ- כור מעבדיס בלבד ליצרניס אחרים, אבל היא יכולה - והיא תממש את זכותה - למכור את המעבד שלה כשהוא מותקן על לוח אס מתו- צרתה. לסיכום, אם עיקר עבודתך היא בתחום המי- לים, מעבד 4865% בהחלט יספק את צרכיך ואין לך יתרון בהוספת :יכולת עיבוד בנקודה צפה. אם אתה שקוע עמוק בגרפיקה וחישוביס מת- מטיים, עלה כיתה למעבד אכ. ה-2/66א הוא ללא ספק המעבד שנותן יחס ביצועים למחיר האטרקטיבי ביותר כיוס ולכן הוא הצעד הר- אשון בדרך לביצועים אופטימליים (לפני הש- קעה במאיץ גרפי, למשל). אם אתה צריך לת- חוזק מסדי נתונים גדולים או לבנות סביבת פיתוח תוכנה יעילה, עליך לשקול את האפשרות להשקיע במחשב פנטיוס כבר היוס. המחיר לא נמוך והזמינות לא מצוייה, אבל היכולת של הפ- נטיוס גם היא גבוהה ללא השוואה. כרונות טוביס האלמנט השני, לאחר המעבד, אותו עליך לש- קול הוא הזכרון, אותו ניתן לסווג לצלושה חל- קים: ייוכרון קריאה בלבדיי (א0א), ייזכרון גישה אקראיתיי (א54) וייזכרון מטמון"י (040₪₪). הראשון מותקן במחשב בזכות תכונת הייאי-מחיקותיי שלו. כאשר מכבים את המחשב כל שאר הזכרונות נמחקים - מלבד ה-ואסא. לכן הוא משמש לאיחסון התוכנית הבסיסית ביותר של המחשב, ה-8105, שחייבת להיות זמינה בומן ההדלקה מחדש, עוד לפני שקראנו ל-₪08 מהדיסק. ה-1א₪0 מתוכנת על ידי היצרן ואין לך הרבה מה לשנות בו (ה-8105 קשור לתיכנון החומרה ומהווה חלק בלתי נפרד כמעט מלוח האם). כיוס מקובל עייי יצרנים טובים להשתמש ברכיב ייז1.451זיי לתפקיד ה-א80. רכיב כזה ניתן לתיכנות מחדש לצורך עידכון ה-8105 מדי- סקט. החלק המרכזי בזכרון הוא ה-ואא, המשמש המערכת המושלמת 1 פאוססחו/ מתקעוה לתנקד עם בחוח מ%-4 מלגהב'יים |-05/2 מעדיבה 8 מלגהב'יט. אם אתה צובה בעחיד מעבר למערכות הנעלה מתקדמות עוד יוחר, במ דא פאוסטחזש ויוניקם, ה'ה נכו| להתקנה של ו מלגהביים ו'וחר. כאיזור העבודה של המחשב. כאשר אתה מריף ישוס כלשהו, התוכנית מועתקת מהדיסק ל-ואג8 ושם גס נרשמים הנתונים במהלך הע- בודה. ככל שה-)אגא גדול יותר כן אפשר לעבוד על יותר ישומים ויותר נתוניס ללא הזדקקות לגישה לדיסק. נתונים הנמצאים כבר ב-וא% זמינים למעבד מהר פי מיליון כמעט מנתונים על הדיסק. כמות הזכרון המינימלית שתמצא על מחשב חדיש היא מגהבייט אחד, אבל זה מספיק בקושי להרצת ישומי ₪05 (שחסומים עייי גבול 640% הידוע לשימצה). 3.1 משסשתוא מתקשה לתפקד עם פחות מ-4 מגהבייט ו-08/2 מעדיפה 8 מגהבייט. אם אתה צופה בעתיד מעבר למערכות הפעלה מתקדמות עוד יותר, כמו דא פסטתו/ ויוניקס, היה נכון להתקנה של 16 מגהבייט ויותר. בגרף המלווה את המאמר אפשר להתרשם מה- אפקט של הוספת זכרון על מהירות הביצוע של ישומי משסטתוצ. בציר האנכי מצויין זמן הריצה של מבחן הישומים החדש שפיתחנו (הכולל קט- עים מגיליון אלקטרוני, מסד נתונים, מעבד תמ- לילים ותוכנה גרפית פופולריים) ובציר האופקי את כמות הזכרון המותקנת במחשב. כפי שקל לראות, השיפור הדרמטי ביותר מושג כאשר מג- דילים את הזכרון מ-4 ל-8 מגהבייט. זמן הבי- צוע ירד ל-45% בתמורה להשקעה של 200 דולר בלבד! הכפלה נוספת של הזכרון, ל-16 מגהביט, הביאה לשיפור קטן בהרבה - הקטנה נוספת באחוזיס בודדים - למרות שההשקעה בחומרה הוכפלה. המארז הפופולרי ביותר כיוס לזכרונות !34% הוא במודולים, הנקראים |א1א81, הנושאיס 9 שבבים ונתקעים ביחידה אחת לאפיק הזכרון. בעבר הרבו להשתמש במודולים של 1 מגהבייט, אך כיום הרוב מעדיפים מודולים של 4 מג- הבייט ויותר. בלוח אס אופייני ניתן לתקוע עד 8 מודולים 1א1א51 ולהגיע ל-32 מגהבייט זכרון על לוח האם. הרחבות נוספות דורשות שימוש בכרטיסי זכרון הנתקעים לאפיק המערכת (האיטי בהרבה מאפיק הזכרון) או לחריץ הר- חבה מיוחד. שים לב שכמה מהמחשבים מת- קשים להגיע לכתובות זכרון מעל ל-16 מג- הבייט ולכן עליך לוודא כי בעיה זו לא מנטרלת את פוטנציאל ההרחבה בעתיד, שכן כמעט בטוח כי בעתיד תרצה להשביח את המחשב עייי הוספת זכרון. מתאמים גרפיים מסויימיס (64א של יבמ ו-6וחקג₪ח0 גטוט של 71 למשל) משתמשים לזכרון התמונה בקטע מטווח הכ- תובות של הזכרון הרגיל. גם כרטיסים אלה עלולים להגביל את יכולת הרחבת הזכרון בע- תיד. מגלים את המטמון זכרון המטמון (68406₪₪) משמש להתאמת מעבד מהיר לזכרון איטי. למשל, מעבד 486/33 מוכן לקלוט את הנתוניס המבוקשים מהזכרון 0 ננושניות אחרי שהוא הציג את הדרישה על אפיק הכתובות. זכרון )א תכ רגיל, מהסוג שמשמש בדרך כלל לזכרון הראשי של המחשב יגיב רק אחרי 60 ננושניות או יותר ובינתייס על המעבד להמתין בסבלנות (זה משמעות המונח יימצבי המתנהיי -571₪ חגאו) במשך מחזור שעון אחד או שניים. זכרון מטמון בנוי מרכיבי תפ - זיכרון ייסטטייי מהיר - שיכול לספק את הנתוניס ללא מצבי המתנה. הבעיה היא שזכרון סטטי צפוץ פחות (כלומר כל רכיב נושא פחות סיביות) ויקר יותר מזכרון דינמי ולכן לא מעשי לבנות את כל הזכרון הראשי מרכיבים סטטיים. הפתרון של זכרון מטמון הוא לאחסן רק נתונים שרבים הסיכויים כי נזדקק להס במהרה בזכרון המהיר, שגודלו יהיה בדרך כלל בין 64% ל-א512 בלבד (1:64 עד 1:16 מהזכרון הראשי). אלגוריתס יימדיניות המטמון" אחראי על הטענת המטמון בנתונים הדרושים וככל שהאלגוריתס מתאים יותר לתפקידו כך גדל הסיכוי כי אמנם :וכל המטמון לספק את המ- עבד ללא מצבי המתנה. אחוז הפעמים בהם האלגוריתס מצליח בתפקידו נקרא ייאחוז הק- ליעותיי (מדא 01 ובמערכות מתוכנננות היטב הוא עולה על 90 אחוז. המעבד 486 כולל זכרון מטמון פנימי, קטן יח- סית (רק א8 בייט), אבל די בו כדי לחסוך את הגישה לזכרון הראשי בייתר ממחצית המ- קרים. על מנת להגיע לאחוזי פגיעה גבוהים *ותר, מוסיפים מרבית היצרניס זכרון מטמון חיצוני (12 או "רמה שניהיי של מטמון). לד- ברי אינטל, במעבדאפ רגיל (לא כפול תדר) ומ- שתמש יחיד אין צורך חיוני במטמון חיצוני. אבל כאשר המחשב מת- פקד בסביבה מרובת משתמשים או מרובת מטלות (0א1א5 דוד/וטוא), המטמון הפנימי לא מס- פיק. במיוחד נכון הדבר במעבדיס כפולי התדר המערכת המנשלמת 0 כרון"". | הקשר לא- שניות בזרים היקפיים, כמו 0( הדיסק, נעשה בעזרת ייאפיק המערכת", 100 המתחבר לייאפיק המעבדיי דרך חוצצים חשמליים. | תפקיד 200 החוצציס לאפשר תנועת נתוניס בלתי תלוייה בכל אחד מה- ערוצים, אבל כאשר, למשל, קוראים נתו- ניס מהדיסק לזכרון הראשי, החוצציס מאפשרים | לנתוניס לעבור מאפיק אחד לשני. בדרך כלל, הש- ליטה בחוצציס היא בידי המעבד הראשי, שהוא גם מנהל את 00 ב'צוע'ג------)4 5 5 0 (2/50א. ו-266אכ ‏ ) ל ל ל ו 8 התנועה בכל אחד בהם עצס היציאה לא- אס טמחד ו טחמחדך % מהאפיקים. לכן, פיק כרוכה בהורדת כאשר יש צורך בה- הקצב לחצי. במעבדיס עברת נתונים מה- אלה ממליצה אינטל על זכרון | מטמון בגודל 8% לפחות. בגרף המלווה את המאמר אנו רואיס את הה- שפעה של זכרון מטמון על זמן הביצוע של מבחן הישומים החדש של 1485 6ק. המבחן כולל הרצה של ארבעה ישומי פאסטתג\ אופייניים על מחשב 4862%2/66 עם 8 מגהבייט זכרון ראשי וכמויות משתנות של מטמון תחת שני אל- גוריתמים לניהול: טתאד-מדוא/ו, הפועל רק במצבי קריאה מהזכרון ו-846% מדןח/ החוצ גם את מחזורי הכתיבה. השני יעיל יותר אך קשה יותר למימוש. כפי שרואים מהגרף, הת- קנת א64 זכרון מטמון טאחדםחתאו הביא לשיפור של 18 אחוז בתפוקה ומעבר לאלגוריתס התא הגדיל את התפוקה ב-8 אחוזים נוספים. הגדלת המטמון ל-א256 מוסיפה רק רווח שולי קטן והולך. עס זאת, חשוב לזכור כי המבחן הוא בתנאי משתמש יחיד ומטלה אחת. בסביבה מרובת משתמשים ומטלות התפקיד של מטמון חשוב יותר ואז יש יתרון משמעותי למטמון גדול ככל האפשר. התנועה באפיק המונח '"אפיקיי (809) במחשבים נועד לציין מסלול הולכה לאותות חשמליים, המעביריס מידע בין תתי מערכות, שתיים או יותר. למשל, העברת נתונים בין המעבד הראשי לזכרון הר- אשי ובחזרה, או העברת נתוניס בין הזכרון לדי- מבדק ישומי פוספאזטו: זמן ריצה כפונקציה של מטמון סק וחזרה. מבחינה פיזית, האפיק בגוי בצורת מוליכים (חוטי נחושת) המודפסים על כרטיס האס ומתחברים לכל תתי המערכות שאותס הם אמורים לשרת. בדרך כלל יש במחשב יותר מאפיק יחיד. בדוגמאות לעיל, הקשר בין המ- עבד לוכרון נעשה דרך האפיק הייפרטייי של המ- עבד, הנקרא גם ייאפיק מקומייי או "אפיק הז- ברוב המחעובים האישיים עדיין שולט אביק המערכח הבשום שיב מ'טדה למני בלעם עעור, באשר היא הצ'גה את ה-דג הראעוון. ניום קוראים לו אביק ו דיסק לזכרון, על המ- עבד הראשי להתפנות מהעבודה אחרת ולנהל את התהליך. במערכות משוכללות יותר, כמו אפיק 5154 או 64)א, קיימת האפשרות כי האבזר ההיקפי יקח על עצמו את תפקיד ניהול התהליך וישחרר את המעבד הראשי לעבודה אחרת. תכונה זו נקראת יישליטה באפיקיי (סא[חפד45וא 805 והיא חיונית ביותר בסביבה מרובת משתמשים ומ- טלות, כמו שרת קבציס. אבל ברוב המחשבים האישיים עדיין שולט אפיק המערכת הפשוט שיבמ מיסדה לפני כמעט עשור, כאשר היא הציגה את ה-41 הר- אשון. כיוס קוראיס לו אפיק 154 והוא מאפשר קצב העברת נתונים מירבי (תיאורתית) של 8 מגהבייט לשניה. בפועל, בגלל שחלק גדול מה- זמן מוקדש לפורצדורות שליטה ומיעון ורק חלק מהזמן משמש להעברת הנתונים עצמם, קצב הנתוניס המירבי הוא פחות מחצי הקצב התיאורתי. ב-1987 יצאה יבמ עס אפיק חדש, לו היא קראה "אפיק המיקרו-ערוטיי (64ו), עם קצב נתוניס גבוה פי חמש. אפיק 64וא גם מאפשר לכל אבור היקפי לקחת על עצמו את השליטה באפיק בזמן השידור וכך להקטין את הפער בין קצב מירבי תיאורתי לקצב מירבי מעשי. מסיבות כלכליות (מחיר גבוה של החו- מרה ורשיון השימוש, שיבמ מכרה למעוניינים), אפיק 64!א לא התקבל בתעשיה. במקומו הת- פתח אפיק ₪154 (יי154 משופריי), שביצועיו דו- מים למה שאפשר להשיג באפיק. 64 , אבל הוא לא מחייב נטישה מוחלטת של אפיק 154 4 7 0 ישראל ספט 1993 ה ₪0₪₪-.. "₪7 תת 3+3+%+337%+ בר דד - 0000 - במארז שולחני מלוו מקוס ל-5 מוננים ו-6 מרטיסי הרחבה. מיהרר 6ספה ץ!11/6801ח0ו5 3 זפטה עטס!0 ע!1116801ח5:0 ₪ 6 זסעת. | סחָזסעם 06 ץ510016/08011 7 6זפטם ששס!00 ש!+חם1:6:ח5:0 |₪] 6פמזסטה 98| 8]| 7]| 68| 5| 4| 3| 2ן ו| 0 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| ו| 0 5ז סח / 00ז69כ. זה 6580100 , 0 א הא ו ₪3 זה שוחה עגמ בימה ששצ, בבת. במפ. גבינם) וו שר 1 2 - 5-77 5 שר - -. אאתם] 5 ₪ ג ₪ ן ₪ 5 .000 זהסוחקוטףש ומזוום. -- .- 6 ד ל | : 1 *=- 5 ו 7 2- % ו = 7 | שק ו = 0 חר ההעאת0ב הנבותה רא 5 המומ ------ 96 1 | | אחאתשתמשו שש ---- >התתא] ור 92 ה ה ל 0 0 [ש, 2 ]ה רבו 6 הרהה 0 | שש ו ו העשל סנה בה / מש שד מא מק מק מה הבל קד א 2- ₪ [בחפפע .ישי ד 5 צר בס מ שה מ תא ואו מה הקתהמקטוהתפהת המה מקה( 3 הקינ הד ה ה ה לצ ה 4 יי 5 0818 ח!וח26 ] 2005 הי | | 0 0 3 88 1-ו ב 8 0 | ה 0 הו 4 ה ו ופ 0 ו 0 ו מו מש הממי ד[ ד ד 0 תמל /מאאם]| 86 ל ה ה ציוני שביעות + ₪6 מ שמ א - וצוו של 2 86 80%870 משתמשים 50 מהשירות ְ 1 חופת 85 2 , | ן 18 והתמיכה , 5 813 הווח 3 | | 1 יצרניות חומרה שר הטל| ר- 52 | = אק עיקריות. 2 ₪ 58 7 0 ישואל יולי 1993 5 | ₪ = ]= אע ?= , וו 5 ב 1 / ₪ . / | 6 ו - ברשת שלך כל אחד מפקסס ישר מהמקלדת! מעבד התמלילים 18%7), עם +% וכרטיס פקס אחד - לא צריך יותר. מגוון היכולות הרחב של + 4 0017587 כולל: ₪ אלפון כתובות וטלפונים חכם. משלוח פקסים אישיים לרשימת תפוצה. ₪ העברת פקסים בעברית ובאנגלית ללא כל בעיה. 8 חיסכון בעלויות ע"י שיגור פקסים בשעות הלילה. צלצל אלינו כדי לגלות עד כמה קל להתקין את +את 021087 ברשת שלך. ל תואפ את לור סא = יצבה של?/ לפרטים נוספים טלפן עכשיו: דביר מוצרי תוכנה: 057-914202, סניף תל-אביב: 03-5375235 או פקסס אלינו: 057-914507, 03-5375236 00 ב 0 (70010770/001/27 979 הת ה וו אמינות עול מלחעובים בהתאם לפוג המעבד 6 זסטם !6 /168011ח5/0 ₪ ותשלוס תמלוגים גבוהים ליבמ. ההצלחה של 84 גס היא מוגבלת, שכן השיפוריס מש- מעותייס בעיקר בסביבה מרובת משתמשים ואילו תוספת העלות למחיר המערכת הוא מש- מעותי (500 עד 1000 דולר). אפיקים מקומייס ומהירים לאחרונה גאתה הפופולריות של הייאפיקיס המ- קומייםיי, אשר, כפי ששמם מעיד עליהם, מת- חברים ישירות למעבד הראשי. אבזר המתחבר לאפיק המקומי אמור לתקשר עס המעבד הר- אשי ביישפהיי שלו (כלומר להבין את אותות הב- קרה של אפיק המעבד) ובקצב שלו (33 מגהר אם מדובר במעבד 4862/33 או 2/66א4862). תיאורתית, ניתן להגיע כך לקצב עברת נתוניס של 132 מגהבייט לשניה, אך בפועל אפיקים מקומיים נכנסים לרוויה הרבה לפנ שמ- תקרבים אפילו לחצי מהעומס המירבי התי- אורתי. | לעובדה שהאבזרים ההילפיים ייוושביםיי על אפיק שנועד לקשר את המעבד ישירות לזכרון עם תיווך מינימלי של מעגלי סיוע, יש משמעות חשמלית בתיכנון לוח האם. כל מחבר לאבור יאפיק מקומייי נוסף מגדיל את העומס החשמלי על מעגלי הדחיפה של המ- עבד והזכרון ולכן חייבים להגביל את מספרם בצורה דרסטית. האפיק 61-805, שנתמך עייי א5ם), אירגון יצרני ציוד ווידאו למחשבים אי- שיים, מאפשר תקיעת 3 אבזרים היקפיים לכל היותר. אלה אמוריס להספיק עבור מערכת הת- צוגה, הדיסק והתקשורת. אונטל פיתחה תקן אפיק מקומי שונה, לו היא קוראת זס, עס מטרות יומרניות יותר. מחשבי 1 עדיין לא זמינים בשוק (צפה להס בסוף 3) ועדיין לא ברור עם יתרונותיהם הטכניים (עד 10 אבוריס היקפיים, תמיכה בריבוי מע- בדים ועוד) ופצו על האיחור בחדירה לשוק נמ 6 ושראל ספט' 1993 : : : ---==---%- 0 /]/-‏ ה 6 פע ₪ סהמזפשטם 6טספם ץ!1ח5190:1/68 ה וי ביחס ל- 88 1/. בכל מקרה, אס אתה עומד לרכוש מחשב עכשיו, אזי, לישומי משתמש יחיד, הפתרון הטוב ביותר מבחינתך הוא שי- לוב של 1-8 עם 154 לשרתים אנו ממ- ליצים על אפיק 184ם. השימושיות של אפיק מקומי בשרתים הוא, נכון להיוס, מוגבלת למדי. בשרתים התפקיד של מערכת התצוגה הוא משני לחלוטין ועיקר העומס נופל על כרטיס הרשת (סזא) ועל הת- קשורת בין הדיסק לזכרון הראשי. כל עוד אין כרטיסי רשת ובקרי דיסק לאפיק מקומי עם וכולת יישליטה באפיקיי אמיתית, אין דרך לנצל רוחב הסרט המוגדל של האפיק. יתר על כן, שרתים זקוקים למספר גדול של חריצי הרחבה. עליך לתכנן על האפשרות כי תזדקק ליותר מכ- רטיס רשת אחד וכי כדאי לרכז בשרת שירותים ציבוריים נוספים, כמו פקס, מודם, מספר מד- פסות ואולי אפילו ייסק על כרטיסיי להפעלת ישומים מרחוק. אפיק מקומי לא יתן לך את מספר החריצים הדרוש והפתרון המועדף הוא אפיק ₪184. במתחשבים נישאיס התפתח תקן חדש לאפיק הרחבה, הנקרא ג101א20. האבזרים לאפיק זה קטנים כמו כרטיס אשראי (עבה יחסית. כיום מדובר בשלושה עוביים תיקניים, כ-3, 5 ו-10 מיימ) והם כוללים את הבקר להפעלתם. כך למשל, דיסק גז0וא0ק אינו נזקק לכרטיס בקר נפרד, אלא הוא נתקע לחריץ בדיוק כמו כרטיס זכרון גז0/א20 או מודם ג01)א20. | חרי 4ס]אסק, בניגוד לחריצי ההרחבה של אפיקי 6 קלאסיים, הוא פתוח לגישה מבחוץ. אין כל קושי להחליף אבזר אחד במשנהו, ללא צורך לפתוח את גוף המחשב. לעומת זאת, יש קושי למצוא אבזרי 201014 בגיוון ובאיכות של אב- זרים קונוונציונליים. מאמצי התקינה של הוו- עדה הבינלאומית לתקן 20/01 עדיין לא הביאו למימוש הרעיון של ייתקע והפעליי, בו כל אבזר יפעל בכל מחשב, ללא סיבוך. כיום, כל אבזר נזקק לדרייברים משלו, שעלולים לבלבל את מערכת ההפעלה בזמן שאתה מחליף אבור אחד בשני. אבזרי 20014 גם יקרים יותר מא- בזרים רגילים ולכן אין הצדקה להתקינם במ- חשב שולחני, מלבד כאמצעי העברת נתוניס למ- חשב נישא. נח להמונים ספק הכותח של המחשב הוא, כיום, נושא שלא נדרש להתעמקות יתרה. כל מחשב שתקנה יכ- לול ספק שיכול להזין את כל הכרטיסים וה- אבזרים שתכניס לתוכו. גם דיסק 108 חדיש לא נוקק ליותר מ-15 וואט וכרטיס הרחבה או- פיוני דורש אספקת זרם נמוכה עוד יותר. עס 0 וואט תוכל להזין כל תחנת עבודה ושרת בינוני יכול להסתפק ב-200 וואט. בפועל תקבל מהיצרנים ספק עם עוצמה גבוהה יותר ב-50 אחוז או יותר, כך שאתה לא צריך להיות מודאג מחוסר עוצמה חשמלית.הזיווד שמתאים לך תלוי בעיקר בהעדפותיך האסטטיות וב- תוכניותיך להרחבה עתידית. כיוס מקובלים אר- בעה מארזים סטנדרטיים: מארז שולחני בגודל מלא או מארז קומפקטי, מארז "מגדליי (מםאו10) מלא או קומפקטי. המארז השולחני המלא מספק את כל הנפח הד- רוש להרחבה של תחנת עבודה אישית, אבל הוא תופס מקוס רב על השולחן והוא גם רחוק מל- הוות ריהוט אסטטי (במיוחד במבט מאחור) הראוי להצגה על השולחן. מארז שולחני קו- מפקטי הוא, בדרך כלל נאה יותר ופחות שת- לטני, אבל הוא מגביל אותך באפשרויות הה- רחבה. מארז מגדל מלא הוא האידיאלי לשרתים, עם מקום רב לדיסקיס בתצורות מזגת שונות (תצורות בהן הנתוניס מגוביס על ידי יתירות -צסאגסאטפפם - כך שנפילת דיסק אחד לא גוררת לאובדן נתוניס), מספר גדול של כרטיסי רשת, מקום לכונן סרט מגנטי וכונן ואסא-סס. מגדל קומפקטי הוא פתרון נאה למי שצרכיו מרובים ושולחנו קטן. מארז זה וכול להכיל אבזרים כמו מארז שולחני מלא, אבל, מאחר והוא עומד על צידו, הוא תופס מקום קטן יחסית על השולחן. כאשר אתה קונה מחשב חדש, כדאי לך לה- תמקד במארז סטנדרטי, הנתמך עייי מספר גדול של יצרני ספקי כח ולוחות אם. מארז לא תיקני וכול להתגלות כבעייתי כאשר אתה נזקק לה- חלפת ספק, או כשאתה רוצה להשביח את המ- חשב עייי החלפת לוח האם. הוב הדיסקים למ- חשבים אישיים מיוצרים כיוס בגודל. 3.5 אינטש, אבל אתה לא יכול לוותר על המפרצים ה-145 התכווץ פעם נוספת. באלדין חושבים על משתמשל? התוכנה. שפח - הגנה מספר 1 אוסטטה | = 6 ם 5 = ש 0 א = ד 6 ם דפ שני מארזים שולחנייס קומפקטיים, האח בגובה מלא עם 3 כונניס ו-5 חריצי הרחבה והשני שטוח, עם 2 כוננים ו-3 חריצים. האם תקנה אתה המחשב הבא מאוהו סבק 1 | שביעוה רצון מתמ'כה טננ'ת ביר שוס!06 /5:00:0/68011 ₪] 6ספזסטה 6 זט 06 ץ!5:0010/0801 ו 6 זפטה שש0ס!6 | 6 זפט 98| 8 7| 6|] 5| 4] 3| 2| ו| 0 8 זפטה 6עספם ש!51901116801 1 5 ח5/ 65%100 . (מפמן [יקן 7 בי שו 7 .מס זהסחוקוטףם ובזומום. .0 8103 0 66 ₪66)0)6 06%0)א 06 דר 0 ר-7-- ד שאצטסן מממ הממור ה ציוני שביעות רצון של מ ר|₪ שאו מהשירות מ חש 8 והתמיכה של ב ששאש 7 7 7 > א = ה יצרניות חומרה מ ו מ מ אוששן 7070907077 7 אק ל 1 עיקריות. 8 ור = אפסה | 2 2 0 ישראל יולי 1993 ...וו בכ 6 1 את גירסה ל 60%8מ1 * גירסה ל 658 5 0/א0/ הינו בסיס הנתונים המהיר בעולם מהיר פי 3 מגרסה 2.0 מהיר פי 10 מ- 4.0 אס40זגק מהיר פי 30 מ- 1.5ץ 4 08/05 5 70/א10 שומר על השקעתך בפיתוח ובנתונים של שפות ה-856 תואם 62/.55: קורא נתונים וקוד של 5 [ק []1 00/458, 1% 00/450, + 056 אס וכמובן גרסאות קודמות של 0י1א0. = יותר מ 200 פקודות אשר לא קיימות ב עז411חסג)סתט1 1% 00/45 6ת616א6 00/45 זט 4.0 צס6גזה? 1.5 0 8850 טוב יותר מ 62/45 עצמו בהרצת תוכנות שנכתבו ב 08/45₪. ו פסתההחס!ז6? זספט!!|טה! 5 סזא1'0 עובד בכל סביבת עבודה 5, ,0/1000 0110108011 ,08זתוס]/ן , זאו ד וי סש פתח עס מערכת ההפעלה הנוחה לך ... הרא תחת מערכת ההפעלה הנוחה למשתמש! תוכל אפילו לפתח ב 8/ש60תו/ 101 סז אסי ולהרי ב 15-2005/ סזקאס היתרונות הנוספים של 00%05ם1) "10 סז אס : ₪ גרפיקה, צבעים, פונטים (כולל 6פץ) 6ת1) שימוש בתמונות ובקול בתוך קבצי בסיס הנתונים. ₪ שילוב עם תוכנות 5ש60ת1/ אחרות. ₪ אי תלות בחומרה. =? .8 לאבזרי 5.25 אינטש. ואסם5-כ6, דיסקים או- פטיים וכונני סרט מגנטי עדיין מיוצרים בגודל זה, במיוחד אלה המיועדים לעבודה ברשת ות- קיעה בשרת. אפילו מדיסקטים 1.2 מגהבייט אינך יכול בינתייס להתעלם. איוורור המארז הוא טושא שלא מרביס לתת עליו את הדעת, אבל אס אתה בונה מערכת רבת עוצמה (מעבד פנטיום, זכרון גדול והרבה דיסקים) עליך לדעת כי, כל וואט הספק חשמלי שהמערכת צורכת הופך לוואט הספק חוס בתוך המארז. את החום הזה יש לסלק, כי הוא האוייב מספר אחד של רכיבים אלקטרוניים. הרכיב ייהחסיי ביותר במחשב הוא גם היקר ביו- תר - המעבד הראשי - וההתחממות עולה ביחס ישיר לעוצמתו. מחשבי פנטיום, במיוחד, נז- קקים לאיוורור אינטנסיבי וכמה מהם מסו- פקים עם 3 מאווררים ומערכת טרמוסטטית משוכללת. השבחה זריזה וקלה אם ה-6- הישן ייקטןיי עליך, יתכן והדבר הטוב ביותר לעשותו הוא להשביח חלקים נבחרים עייי החלפה. המועמדים הראשונייס להשבחה הם המעבד המרכזי והזכרון. במקרים מסויימים התועלת רבה יותר אס תשקיע את משאביך בה- שבחה של המתאם הגרפי או הדיסק, אבל בדרך כל, הצעד הראשון הוא שיפור המעבד והוספת זכרון. שיפור המעבד במחשבים וותיקים יכול להיות בעייתי. בעבר היה מקובל להלחים את המעבד לכרטיס האם כך שאפילו הצד המכני של החלפת המעבד הוא בעייתי. כשמדובר בה- חלפת ה-286, שכיכב במחשבי 41, או 386 במ- עבדי 486 יש צורך במודולים יקרים למדי, הכו- ללים מלבד מעבד חדש גם מספר מעגלים היקפיים, שתפקידס להתאים את המעבד החדש לסביבה הישנה. פתרון פשוט יותר יכול להיות החלפת כרטיס האם כולו, מה שיפתח את הדרך להשבחות נוספות בעתיד. מחשבי 486 לעומת זאת, ניתניס להשבחה בצורה פשוטה יותר, עייי החלפת מעבד בלבד או תקיעת מעבד מצזפם/ס לשקע המיועד לכך על לוחות אס רביס. השבחה על ידי מעבד משזפסתטצס יעילה במיוחד בזכות טכנולוגית הכפלת המהירות (2אם) של אינטל. החלפת מעבד 33/א במעבד 6 אינה דורשת דבר מלבד שליפת המעבד הישן ותקיעת מעבד חדש. השיפור בביצועיס יכול להגיע ל-85 אחוז ויותר. אס נקודת הה- תחלה היא מעבד 33/א5 השיפור מתבטא ביותר מ-100 אחוז. בצורה דומה ניתן להשביח מעבד 5 ל-282/50, אבל, אם אתה מוכן לקחת ב 0 ישראל ספט' 1993 מעט סיכונים טכניים, תוכל לבצע השבחה עוד יותר דרמטית. מרבית לוחות האם המיוצרים כיום יכולים לעבוד במהירות 33 מגהרץ ללא בעיות, גם אלה שהותקנו במחשבים 4865%/20 או 5/א8%. השעון המותקן על לוח אם כזה הוא מהסוג בו התדר נקבע על ידי אפקואש - קצר חשמלי בין פינים מסויימים. המגבלה על תדר העבודה במחשבים אלה נגרמת כולה על ידי המהירות המירבית המומלצת של המעבד המו- תקן בהס. כאשר אתה מחליף מעבד, אין מניעה להגדיל בו זמנית את תדר השעון על ידי הזות ממקואט1-ים. יתכן ותצטרך גם לשנות את הג- דרות ה-57//78 417 או בגישה לזכרון, אבל זאת ניתן לעשות עייי תיכנות פרמטרים של ה-8105. אנחנו לא ממליצים על תרגיל ההשבחה הזה לכל אחד, אבל אס אתה מרגיש בטוח ביכולתך הטכנית, | תוכל | כך להפוך | 4865%/20 ל-486082/66 ולשפר את ביצועי המעבד כמעט פי 4 השבחה עייי הוספת וכרון היא הצעד הבא. צשסתו/ מזדחלת כאשר מרחב הזכרון העומד לרשותה קטן מ-4 מגהבייט. כפי שרואים בגרף לעיל, הזכרון האופטימלי לתחנת עבודה הוא 8 מגהבייט. אלה מותקניס בדרך כלל בצורת 8 מודולי |א5 של 8וא1 כל אחד, או 2 מודולים של 8/א4. קל יחסית לשלוף את ה-אא81-ים הי- שנים ולתקוע חדשים במקומס, אבל יש לוודא כי הרכיבים החדשים תואמים למפרטי המ- הירות (זמן גישה) והתצורה (9 סיביות או 36 סיביות במקביל) של לוח האם. אס אתה רוצה לערב ואוא51-ים עס מהירויות שונות, עליך לה- תקין את האיטי ביותר בשקע הראשון - הוא זה שיקבע את המהירות של כל המערכת. הקפד כל כיוון ההתקנה נכון (פין 1 נכנס לשקע 1) וה- מודול יושב בצורה יציבה בשקע. בזמן הטיפול ברכיבים עליך להזהר מאוד מצבירת מטענים אלקטרוסטטיים (למשל כתוצאה משיפשוף סו- ליות על השטיח), שכן הרכיבים רגישים מאוד להתפרקויות חשמל אלקטרוסטטי דרכם. למ- קצוענים יש רצועות מחומר מוליך, באמצעותן מאריקים את פרק היד לגוף המתכתי של המ- חשב בזמן העבודה (כבל החשמל נשאר מחובר לשקע בקיר כדי להתחבר להארקה הכללית, אבל יש לכבות את המחשבי!). אינטל החלה במאמ) מרוכז לדחוף את הה- שבחה עייי החלפת מעבד כפתרון המועדף, עד שהפנטיום יהיה זמין בכמויות ובמחירים סבי- רים יותר. ההשבחה נמכרת במארז הכולל גם ספרות הדרכה וכלי לשליפת המעבד הישן מלוח האם. לא קשה לבצע את העבודה ודולר מול דולר זו ההשבחה שתיתן את התמורה הטובה ביותר לכספך. המעהכת המושלמת 0 השבחת תצוגה (דיסקים מי שלא מסתפק בהשבחת המעבד והוספת זכ- רון יכול להמשיך ולהשביח את האבזרים ההי- קפיים, במיוחד מערכת התצוגה והדיסק. שני אלה מהווים ייצווארי בקבוקיי לוחצים בסביבת 5 תו . מעצם היותה מערכת ממשק משתמש גרפי, מעמיסה 8אס6תו/ את מתאם הווידאו עשרות מונים יותר מאשר 205 וישומיה. אבל גם את הדיסק מתרגלת משס6תו/ באי- נטנסיביות גבוהה. הקבצים הגדולים המ- אפיינים את ישומי מסנתו/ אינם שוכניס דרך קבע בזכרון הראשי, אלא נעים הלוך ושוב בין הזכרון לדיסק. בגיליון זה אנו מקדישים שני מאמרים נפרדים לנושאים אלה ולכן לא נאריך בכך כאן. נסתפק רק בציון שתי עובדות מפתח: 4 מתאמי 034/ זקט5 פשוטים (מהסוג שמותקן במחשבים ייאנונימייםיי) עושיס עוול למחשב המאוזן היטב. במבחני אזגוחתו/ קז הס מגיעים לציון מתחת ל-1 מגה פיקסלים לשניה, בזמן שמתאמים לא יקרים יחסית (החל ב-200 דולר בארהייב) מספקים ציון של 10 מגה-פיקסל ויותר (גם ללא שימוש באפיק מקומי). ההשקעה בכרטיס מאיץ מומלצת ביותר למי שמהגר לס- ביבה הגרפית של פשסנתו/ ו/או עוסק בישומים גרפים, כמו עיבוד תמונה, תיביים או הוצאה לאור שולחנית. יש הבדל בין הכרטיסים האו- פטימליים לסביבת 5שסותו/ לבין אלה שיעיליס ביותר בישומי 205 ועל כך, בהרחבה, במאמר המוקדש לכך. 4% הדיסקים הזמינים כיום בשוק פותרים את המשתמש מהצורך להתעמק במפרטי חומרה מורכבים. אם אתה רוכש דיסק מתוצרת אחת מתריסר החברות המוליכות בשוק, תקבל מוצר טוב ואמין. ההבדלים הטכניים בין היצרנים הם קטנים וגם המחירים (בדולריס למגהבייט) דו- מים. קנה דיסק בהתאם לנפח שאתה צריך, עכ- שיו ובעתיד. כל הדיסקיס המשווקים כיום כו- ללים מטמון חומרה קטן (א32 עד 056% על הדיסק עצמו, כך שההבדליס בזמני הגישה כמעט ולא באים לכדי ביטוי. אל תסתפק בפ- חות מ-100 מגהבייט וגסם אין לך סיבה לכך. כדאי שתעיין בכובד ראש ברכישת דיסק עס נפח 200 עד 400 מגהבייט גם אם כרגע המספר הזה גראה מופרז. בקצב שישומי 8שסשתו/ ו-05/2 מתנפחים, גם נפח זה יתמלא מהר מכפי שאתה מצפה. 0 ישראל ספט' 1993 5 מעבד מרכזי (0פ6) כרטיס אם סא 0מףפהדסוא אפיק מערכת (805) זכרון מטמון (ם6406₪1) זכרון ראשי (וא8) מתאם ווידאו - 508 -למשת מש' פוסשתו הערה: דיסק קשיח טפ1 בקר דיסק קשיח כונני דיסקים עכבר שערים טוריים ומקביליים חריצי הרחבה פנויים מפרצי דיסקים פנוייס מארז ספק כח לוח קלידים צג אופציות -כרטיס קול - כונן וא80 פס -מודם / פקס - ג'ויסטיק חהליך הבחירה המומלץ לרוכש' ₪6 בקיץ בפפו המערכת המינימלית - סף הכניסה למיחשוב אישי דרישות מינימליות 65% רצוי 33 מגהר אפשרות להשבחת מעבד ל-2/6אע, רצוי עייי שקע 215. רצוי 8105 1.4511 4, רצוי בתוספת אפיק מקומי ‏ 1-86 לא הכרחי, אפשרות להתקנה במועד מאוחר יותר 4 מגהבייט, אפשרות הרחבה ל-32 מגהבייט לפחות מבוסס 814000 6א158, עם 1 מגהבייט זכרון מאיף מבוסס 1.0616 618805 א( 086גזגק |גזוקו חסוסע אס יש במחשב אפיק שפ-1ש, נצל אותו לפחות למתאם הווידאו לפחות 100 מגהבייט. למשתמשי צשסטחואו - 200 מגהבייט פשוט. את המטמון תבצע בתוכנה 8 (3.5 אינטש) + 8א1.2 (5.25 אינטש) חובה! לבחור עכבר איכותי שיאריך ימיס 2 סטנדרטיים, רצוי כלוליס על לוח האס לפחות 3. לפחות 2 לכרטיסים באורך מלא, 16 סיביות לפחות 2. לפחות 1 נוסף בגודל 5.25 אינטש שולחני סטנדרטי. אמאוסך |אזוא אס חסר לך מקוס על השולחן 0 וואט, עס מאורר שקט תיקני, 101 קלידים בגודל מלא. תחושת לחיצה טובה (סובייקטיבית) א5%0 14 אינטש. ללא שזירה (ספסג.ואפדאז אסא). מרווח חוריס 0.28 מ"מ 8 סיביות, סטריאופוני, קצב דגימה מירבי 44.1 קילוהר תואס ספוא: קצב נתונים מעל 15088 לשניה. ומן גישה פחות מ-350 מילישניה תואם 3258.ץ, 0.42 ,:420.). פקס ב-960090 לחובבי משהקים וסימולטורים סדר עדיבות ההשבחוח / הוסבות למערכת המינימלית למשתמש עיסקי רגיל, תחנת פיסאחואו / ₪05 ללא רשת תקשורת עדיפות שפר את 1 המעבד המרכזי 1 זכרון מטמון 3 זכרון ראשי 4 מתאם ווידאו - 508 בעיקר - למשת מש' פסשחוש - למשתמשי תיביים 5 דיסק קשיח 6 בקר דיסק 7 חריצי הרחבה פנויים 8 מפרצי דיסקיס פנויים 9 צג -לישומיס גרפים ותיבייס 10 גיבוי והעברת נתונים 1 אפיק מערכת אופציות 12 כרטיס קול 3 כונן ואסף פס 4 מודס /פקס 15 לוח סיפרות 258ודו0ום 16 כרטיס לכידת תמונה 7 מערכת אל-פסק ו פרטים 6 נותן את התמורה הטובה ביותר לכספך +128 קילובייט 840% מדופאו או 256% שאווד פדותא עלה ל-8 מגהבייט |אאח. +א168 לישומים גרפיס כבדים מאיץ 0/032א55ד מאי 9000 זשאסק, 01432א/א או 53/928 עם 2 מגהבייט כרטיס יעודי עס מעבד עור 60780088508 עלה ל-340 מגהבייט מואץ, עס 2 מגהבייט מטמון חומרה, רצוי 1-8 5 לפחות 6 באורך מלא 3, לפחות 2 בגודל 5.25 אינטש 5 או 17 אינטש, יירבוע ושטוחיי, רב תדר, 6א21ופַסדט 9 עד 21 אינטש, ₪ פגצאו או טריניטרון כונן טייפ קסטות 8/א250, או כונן דיסק שליף, ברנולי 150%!8, או כונן דיסק אופטי, סא, 3.5 אינטש 1288 14 יאפשר להפוך את המחשב לשרת 0 6 סיביות, עס מעבד אות סיפרתי ?פס מהירות כפולה, תאימות 4א, פס סוספק ו-א8510ספודטוא חיצוני, עס נוריות סטאטוס רבות ככל האפשר בעיקר לתיביים ומערכות מידע גיאוגרפיות קליטת אותות ווידאו לשילוב בישומי מולטימדיה 0 וואט ה-6 המושלם ודת ורא אב הת ורה דכג ועגוכ- גצ דא + ככ ר-2: כ התצוגה המושלמת שאיפה למושלמות ב-26 חדיש, המערכת הראשונה שמחייבת גישה לא פשרנית היא מערכת התצוגה. מערכת זו מהווה את הממשק העיקרי שלך עס התהליכים המבוצעים במחשב, ממשק הרותם את החוש הדומיננטי שלך - הראייה - למשך שעות ארוכות כל יום. בעוד שסטיות מאופטימליות במערכות אחרות, למשל זמן גישה ייפושריי לדיסק, מתבטאות בעיקר דרך מבחני ביצועים, מע- רכת תצוגה גרועה קוראת תגר על עצביך וסבלנותך במיידיות שאי אפשר להתעלס ממנה. דגש... אין קל ממנו דגש מעבד תמלילים ל - 5/וססאת 9 נ)צ 510 / בדיוק מה שאתה רואה על המסך תקבל בהדפסה 5 קל ללימוד למשתמש החדש 6 תיעוד מלא בעברית ובאנגלית ₪ אין צורך לזכור פקודות 5 עזרה שצת ] אס 6 34 פונטים 6 בדיקת איות בעברית ובאנגלית פקריאה "שקופה למשתמש" של קבצים מתוכנות אחרות. 6 עידכון חינם לדגש 2.0 = תמיכה טכנית ללא הגבלה וללא תשלום = סגנונות (51/1,₪5) ברמת האות והפיסקה > תמיכה מלאה ברשתות תקשורת דגש הוא מעבד תמלילים מספר 1 בישראל ל - פשס6מג/ ספ 0 מפיצים ראשיים: מפיצי משנה: 4-2 2 . חילן - טל' 03-6383239/43, פקס' 03-371977 דסק-טופ ת"א - טל' 03-5469718, פקס' 03-5462921 א 002 ספ כלנית - טל' 03-5372929, פקס' 03-5372928 חשב י-ם - טל' 02-373660, פקס' 02-373661 22 6 פל-רון - טל' 02-525181, 03-379022, פקס' 03-5371695 מדיה-קום חיפה - טל' 7208066, פקס' 04-720270 1 22 .* פרודקט - טל' 04-335562, פקס' 04-335233 קול זאב י-ם - טל' 02-257828, פקס' 02-257807 4 52 רדיקס - טל' 03-9607317, פקס' 03-9606350 קו-קאד חיפה - טל' 04-412743, פקס' 04-512804 אז סמדא מס רון קל ת"א - טל' 03-660656, פקס' 03-5178126 1% מחר כולם יכתבו עליו ,]2 כיוון מחשבים בע"מ ת.ד. 53063 ירושלים 93420 טל: 02-793723 פקס: 02-793731 67% שבחת מערכת הווידאו תשפר לא רק את תפוקתך, אלא גס תגביר את ההנאה שאתה שואב מה- אינטראקציה עס המחשב. מע- רכת זו כוללת שני רכיבים עי- קריים: מתאם ווידאו - ייהכרטיס הגרפייי שהופך את המידע הסי- פרתי לאותות ווידאו ‏ - וצג (פסא0)) עליו הופכת התמונה האלקטרונית למשהו שהעין יכולה לראות. התפקיד של מתאסם הווידאו קל להגדרה, אך קשה לביצוע, במיוחד כאשר אנו עוברים לס- ביבת עבודה גרפית, בה כל נקודת מסמך נש- לטת בנפרד. בטבלה הלוטה מוצג הקשר בין האבחנה הגיאומטרית (א550110א), ייעומק הצבעיי וגודל הזכרון המינימלי הנדרש לאיחסון התמונה. מסך 64 בסיסי נזקק לרבע מגהבייט זכרון עיימ לשמור תמונה באבחנה של 640%480 ו-16 גוונים. כיום אף אחד לא מסתפק בכך וא- בחנת /0/ זקט5 (8008600 פיקסלים) עם 256 גווניס (8 סיביות לפיקסל) נחשבת לרמת הסף. רמה זו נזקקת לחצי מגהבייט זכרון תמונה לפ- חות. כרטיסי הזכרון הפופולריים ביותר כיוס נושאיס מגהבייט שלם של זכרון, איתו ניתן לה- ציג תמונה באבחנה עד 768א1024 עם 256 גוו- נים, או 8008600 עם כ-65 אלף גוונים. בישומים הנדסיים, הוצאה לאור שולחנית וסי- מולציה נזקקים לפעמים לאבחנות גבוהות יותר - עד 1200א1600 פיקסלים לתמונה - ולצבע "אמיתייי של 24 סיביות לפיקסל. דרישות הז- זיברון הוידאו: לכמה מג ₪1 הטווחוא! זז טוט 00 (080103ח) ב (פוום) 5 6 4 00 0 86 86 ב ו 6 16 ו 200 6 6 200 86 400 6 500 0969 שש 6 ישראל ספט' 1993 ייט אחה נזקק? התצוגה המושלמת כרון בתנאים אלה יכולות להגיע ל-6 מגהבייט ויותר. מתאמי ווידאו מסויימים, המיועדים לה- צגה פוטוריאליסטית של עצמים תלת מימדיים, זקוקים לזכרון גדול יותר מהערך שמתקבל מה- כפלת האבחנה הגיאומטרית בעומק הצבע. את המימד השלישי (כיוון 2) של כל נקודה הס שו- מרים בזכרון, שאינו נראה לעין, אבל משתתף בתהליך העיבוד של התמונה הנראית. בישומיס אחרים מוסיפים יישכבהיי נוספת של גרפיקה סימבולית (סימניס ואותיות) על התמונה הפו- טוריאליסטית, או שמוסיפים תכונות כמו יישקיפותיי וייברק מתכתייי לכל נקודת שטח. ניתן להגיע כך עד ל-64 סיביות נתונים לכל פי- קסל - 10 מגהבייט לתמונת 1280%1024. אבל ישומים אלה עדיין רווחים יותר על תחנות עבו- דה יעודיות מאשר על 6 מצב שעתיד לה- שתנות כאשר הפנטיום יתפוס את מקומו על שולחנות העבודה. אינטליגנציה, רוחב סרט ומיעון לינארי זכרון המסך המותקן על הכרטיס הגרפי מהווה ייתמונה אלקטרוניתיי של מה שמוצג על המסך, אבל תמונה מסך אינה סטטית. לפי תקני 4 (אירגון יצרני ציוד ווידאו לתצוגת מחשב) תמונות %0 ו-004 זסקט5 זקוקות לייריענון" (₪27858) מסך 72 פעם בשניה. במילים אחרות, מתאם הווידאו צריך להפוך את התמונה האלקטרונית בזכרון (מגהבייט שלם כאשר מדובר בתמונת 85/64 עס 65 אלף גוונים) לכ-36 מיליון ניצנוצי אור הנפלטיס מה- מסך מדי שניה. לה- שוואה, אפיק המ- ערכת | 184 היה חסוז !50 ינחנקיי מעומס עוד 0 לפני שהקצב היה מגיע למיליון! למזלנו, ה השינוי החל בתמונה 0 בכל מחוור ריענון הוא, בדרך כלל, קטן ואינו מחייב עידכון של כל המגהבייט שב- זכרון המסך. לכן יכול, שוב בדרך כלל, המעבד לכתוב את השינויים | הנדרשים בזכרון המסך למרות שהאפיק מגביל את קצב העברת הנתונים. אבל, הנאמר. לעיל הוא רק ייבדרך כלליי ואעו נכון בסביבת עבודה גרפית. תחת 5שס6תו/), | או ב 05000 8 8 1028 18 4 1,280 4 1,280 4 א 1,280 4 1,280 00 1,600 100 10000 0 1,500 שומים עתירי גרפיקה, המעבר הדחוק של נתוני תצוגה באפיק המערכת הוא מגבלה חמורה על מערכת התצוגה. כדי לפתור אותה אפשר לה- שתמש באחת משתי טכנולוגיות - ורצוי בפתרון משולב של שתיהן: האינטליגנציה של מחאם ווידא! מרוכזח בעובב אחד שינולחו קובעת במידה רבה את יכולח המערכח כולה 8 הענקת ייאיטליגנציהיי למתאם הווידאו, כך שהוא יכול לבצע את עידכון התמונה בעצמו, על סמך הוראות תמציתיות שהוא יקבל המעבד הראשי, מבלי שנתוני כל פיקסל ופיקסל יצטרכו לעבור בנתיב אפיק-המערכת. 4 הרחבת כושר התעבורה (יירוחב הסרטיי) של נתוני תצוגה עייי העברתם מאפיק המערכת (154, ₪154 או 64וא) לאפיק ייהמקומייי (884 5, 61 של אינטל) דרכו מתקשר המעבד עם הזכרון הראשי. אפיק זה מהיר פי 4 ויותר מאפיק המערכת. טכניקה שלישית העוזרת בהאצת הווידאו היא יימיעון לינארייי. מתאם 64/ רגיל מתייחס לת- מונה כפסיפס של חלקי תמונה בגודל 64% בייט כל אחד. התמונה הנייל, שגודלה מגהבייט, מחו- לקת ל-16 בלוקים של 64% והמתאם ייממפהיי את הכתובות שלו מחדש בכל פעם שהוא עובר מבלוק לבלוק. מיעון לינארי חוסך את התהליך של מיפוי כתובות ומאיץ את ריענון התמונה. שלושה סוגי שבבים האינטליגנציה של מתאם ווידאו מרוכזת בשבב אחד שיכולתו קובעת במידה הְבה את יכולת המערכת כולה. שבב זה נופל באחת מתוך שלוש קטגוריות: ייחוצץ תמונהיי (פיידוום מואגאת), יימאיץ גרפייי עם פונקציונליות קבועה או יימעבד עזריי מתוכנת. לרוב המשתמשים, מאיף גרפי הוא הבחירה הטובה ביותר. + ייחוצץ תמונהיי היא הטכנולוגיה הוותיקה וה- פשוטה ביותר. היא מניחה את כל עבודת החי- שוב של התמונה האלקטרונית (כלומר הנתונים השמורים לכל פיקסל) למעבד המרכזי ומטילה על שבב הווידאו רק את פעולת התרגום מנ- תונים סיפרתיים לאותות ווידאו. כרטיס חוצ> תמונה הוא יטיפשיי ואינו יכול לבצע פעולות חישוב במקום המעבד הראשי. התוצאה היא בדרך כלל, ביצועים חלשים הניקנים במחיר זול. ישנס כרטיסי חוצץ תמונה טובים יותר מא- חרים, למשל אלה המבוססים על השבב 514000 של 0א158, אבל בכל מקרה הם לא פתרון רצוי בסביבת שסתג/. + בין המאיצים בעלי פונקציונליות קבועה בו- לטים מאיצי מוסטתו/, ביכולתם לספק בי- צועים מעולים במחיר סביר, בתנאי כמובן שאתה עובד תחת פשסתו/ץ. בכרטיסים אלה המעבד הותאם לביצוע אופטימלי של פקודות שגורות בבנית ממשק גרפי, כמו משיכת קווים ומילוי שטח בצבע. סוג זה של מתאמי ווידאו נמצא לאחרונה בצמיחה פנומנלית עם דגמיס חדשים מדי יום וביצועים טובים פי 20 ויותר מכרטיסי חוצ תמונה. והחלק הטוב ביותר בסיפור הוא המחיר: כ-300 דולר בלבד (בארהייב) לכרטיסים שיעשו מה- פיכה במושגים שלך על מהירות גרפית. 6 כרטיסים המבוססים על מעבד עזר מתוכנת (60080605509) אינם מוגבלים להאצה של פונקציות משסתו/ מסויימות. השבב המותקן עליהם :כול לבצע תוכניות בדיוק כפי שעושה זאת המעבד הראשי, אם כי הפקודות הב- סיסיות שלו הותאמו לצרכים של גרפיקה. את ההתאמה לסביבה מסויימת, למשל ל-מס6תו/ או ל-62סוטא, מבצעים בתוכנה, עייי הכנת סל- פרית שיגרות (5מאדד800) אופטימליות לישוס. פתרון זה מקובל בישומים ייגומחתייסיי - כמו תיביים ועיבוד תמונה - אבל אינו יעיל כמאיצי משסותו/ כסביבה המשרדית הרגילה. זה גם פתרון יקר יותר במידה משמעותית. אפיקי הוו*דאו בשנה האחרונה. גילו מרבית היצרנים. וה- משתמשים כי הדרך הקצרה ביותר לשיפור מש- מעותי בביצועי ווידאו עוברת - במקריס מסויל- מים - באפיק המקומי. תקן אפיק טפש של 4 זכה לפופולריות גבוהה, בזכות העלות הנמוכה של מימושו על לוח האס. חשוב להדגיש שהעברת ווידאו באפיק המקומי יעילה רק בחלק מהמקרים. ההסתייגויות נובעות ממספר גורמים: % מתאמי ווידאו זוליס (מהסוג שמותקן בכל מחשב אנונימי) אינס מסוגלים כלל לשפר את ביצועיהם. כתוצאה מזהימת נתונים מהירה התצוגה המושלמת יותר. במתאמים אלה המחסום נמצא בשבב הווידאו על הכרטיס ולא באפיק הנתוניס. אס אתה משתמש במתאם ווידאו עם ציון 006 *זגותתו/ נמוך ממיליון פיקסלים לשניה, אל תחפש ישועה באפיק המקומי - החלף את המ- תאם למשהו מהיר יותר. 4 מתאמי ווידאו המבוססים על מעבד עזר גרפי מבצעים את מרבית הפעולות על הכרטיס עצמו, ללא תלות בתעבורת נתונים על האפיק. המעבר התוצאוח הטובות ביותר, במחיר האטרקטיבי ביוחר, מתקבלות משילוב של כרטים האצה עם אביק מקומי לאפיק מקומי יביא לשיפור קל בלבד בביצועים (רוב הכרטיסים מסוג זה לא זמיניס כלל בת- צורת אפיק מקומי). 4 אי אפשר להפריז בחשיבות של דרייבריס יעילים למתאם הגרפי, מכל סוג שהוא, אבל כאשר עוברים לאפיק מקומי הדרייבר יכול לק- בוע אם הביצועים ינסקו או יצללו. השילוב המנצח התוצאות הטובות ביותר, במחיר האטרקטיבי ביותר, מתקבלות משילוב של כרטיס האצה עם אפיק מקומי. כפי שהוזכר לעיל, כרטיס מוא> מבצע חלק מהפקודות השגורות של פשסשתו/ עייי חומרה ספציפית, הכלולה בשבב המאל. כרטיסים אלה מסופקים גם עם דרייברים או- פטימליים, המוודאים כי עוצמת החומרה תנוצל במלואה. בין השאר, מנצלים הדריבריס את עו- דפי הזכרון שעל הכרטיס הגרפי (למשל, כאשר מציגיס תמונת 8008600 נקודות ב-256 צבעים והכרטיס נושא מגהבייט שלם של זכרון, יותר ממחצית הזכרון לא מנוצל לאיחסון התמונה) כדי לשמש יימטמוןי' מקומי של אלמנטים גר- פיים. תמונת מסך 60%תו/. אופיינית כוללת מספר גדול של אלמנטים כמעט קבועים - סר- גלים, צלמיות, מסגרות של חלונות וכדומה - אותס מזיזים על המסך, אבל כמעט ולא משנים את צורתם. במטמון ווידאו שומר המתאם את תמונת ""מפת הסיביותיי (ואדו3) של כל אל- מנט כזה, כך שהזזה מבוצעת עייי העתקה על הכרטיס ללא יציאה כלל לאפיק. כאשר יש צורך להעביר נתוניס באפיק, המ- תאמים החדישים מסוגלים לתקשר בקצב המ- היר של אפיק פטמ-1/, שמגיע ל-132 מגהבייט לשניה (קצב שיא של שיגור בייצרורות'י. הקצב הממוצע הוא רק כרבע עד שליש מערך השיא, אבל הוא בהחלט מספיק לכל ישוס גרפי). חלק מהמתאמים | נעזרים רכיבי זכרון אאא (יווידאו |א'י) כדי לשפר את הביצועים עוד יותר. בניגוד לרכיבי זכרון דינמי (ואגמפ) רגי- לים, רכיבי !אא מבצעים פעולות כתיבה וק- ריאה בצורה בלתי תלויה. כך יכול המאיץ לע- דכן חלק מהתמונה (עייי כתיבת נתוניס חדשים לזכרון |א8/) בו-זמנית עס הצגת התמונה הקיימת (עייי קריאת נתונים ישנים מתוך ה-ואא)). בזכרון !אכ יש צורך בייריבוביי פעולות הק- ריאה והכתיבה (אחת מכל סוג, לסירוגין) כך שעידכון התמונה מתעכב. החסרון הגדול של רכיבי |אתץ הוא המחיר הכפול ביחס לרכיבי ואחם, כך שכרטיס המצוייד ב-וא4א עולה בכמאה דולר יותר לכל מגהבייט זכרון. 6 כללים מוכחים בשנה האחרונה נבדקו במעבדות 1.485 70 עש- רות תצורות של שילובי מתאמים שונים עס סוגי וכמויות זכרון שונים, מחשבים שונים, עס ובלי אפיק מקומי, במבחנים סינטטים ותחת ישומי 005 ו-5שסטתו/ אמיתיים. קשה למצות ([68ו1זסט א |13ח20וזסחה) הסוזט!₪650 8 א 1,024 [ 0 א 800 | 0 א 640 (וחוח) הסווק +0ם 4 א 1,280 8 זס)נחסו יד (65חח; חו ,81840081) (החוח) 01 גודל מרווח החוריס הנדרש כפונקציה של גודל המסך ורמת ההבחנה. 6 ישראל ספט' 1993 התצוגה המושלמת את כל העובדות בהמלצה קצרוה אחת, אבל אפשר להתוות מספר כללים שהוכחו בכל מקרה: 4 מאיצי פוסתוצ אינם היעילים ביותר בי- שומי 205 וההיפך. עליך להחליט אם אתה רוצה תוצאות אופטימליות תחת משסתוא ול- הקריב את היכולת לבצע גרפיקה מהירה תחת 5, או להטות את הכף לטובת ישומי 05, או לבחור בפשרה. 4 התפקיד של המעבד המרכזי בהאצת הווידאו אינו נדחק לשוליים בגלל המאיץ. אנחנו מצאנו כי ביצועי פשסותג/ שופרו עד פי 3 כאשר המ- עבד המרכזי הושבח מ-4865%/25, גם כאשר מע- רכת התצוגה לא שונתה. 4 היתרון של מתאם גרפי זה או אחר תלוי בא- בחנה ובעומק הצבע. כדי לבחור במתאם האי- דיאלי לצרכיך עליך להגדיר ראשית כל את דרי- שות האבחנה והצבע שלך. כפי שרואים בגרפים " %] המלווים את המאמר, המאיץ הטוב ביותר - ו | ל-256 גוונים אינו האידיאלי ל-65 אלף גווניס 1 0 ל וההיפך. 6 אפיק 1-85 מביא לתוצאות אופטימליות רק אם הדרייבריס הותאמו כהלכה. תחת דריי- ברים גרועים התוצאות יכולות לאכזב אותך. 6 אין טעם לדרוש מהמתאם אבחנה שאינה 2 חספוח וז אפקטיבית על הצג שלך. צג 14 אינטש מיועד לאבחנה של 640%480 פיקסלים. על 17 אינטש ה ו יכולים להציג טקסט גם באבחנה של 8008600 / הכי נמוך 2 חספ | זא פיקסלים. אבחנה של 10248768 נזקקת לצג 19 אינטש ואבחנה גבוהה מאוד - 128081024 - : שיא 5 אינה יעילה אלא על מסך 21 אינטש. הנייל מתייחט לקריאות של אותיות על מסך טקסט. ממוצע 5 אם המסך מציג תמונה בלבד (למשל איור או תמונה סרוקה) הגורס המגביל הוא צפיפות . ה נמ החורים (0? 207) במסכת הצל, המותקנת שיא בתוך שפופרת המסך. הנוסחה אומרת כי: ממוצע צפיפות החורים= 5 א רוחב המסך/אבחנה אופקית הכי נמוך כך למשל, במסך 1 אינטש רוחב התמונה הוא 1400048 9000 5 מיימ. לאבחנה של 8008600 יש צורך בצ- 0 ד פיפות חורים של 0.28 מיימ, לפי החישוב: הכי נמוך | ₪14000₪% 8ַח8פד 8 > 0.85א (265/800) טוב ביותר גרוע ביותר % חבילות תוכנה מסויימות, בעיקר תוכנות תיביים, יכולות להעור בדרייברים יעודייס שהו- ציוני אא ג]אאזאו סזזזק 0 שקיבלו מתאמי ווידאו במבחני 001.488, ממויינים לפי תאמו במיוחד לבצע פונקציות שגורות בסיוע המאיץ המותקן בהם חומרה מיוחדת. למשל, בעבודה בתיביים נו- 0 0 ישראל ספט' 1993 4 (כשיר אתה יכול להרשות לעצמך למחוק את כל השאר: ₪ ₪ 5 2 5 ] 5 פַּ ד 4 5 5 5 ש 5 ב ב 30027 6% 1% 0 ו סדרת המחשבים האישיים החדשה של *במ לליק (ל1162. בתעשכראת מחשבי )חן0? 6ט91 החדשים של יבמ, תוכל לשכוח מהאחרים. כי מחשבים כאלה עוד לא ראית. אתה נהנה מהסטנדרטים הגבוהים ביותר במיחשוב אישי - במחיר אטרקטיבי. כל המחשבים מבוססים על מעבדי 1486 החדישים ומצטיינים ברמת ביצועים, מהירות, פתיחות ואמינות חסרי תקדים. מחשבי +ח101 6ט!8 מותאמים לכל צרכי המיחשוב בעסק, במשרד או במפעל שלך. אתה מקבל תוכנה טעונה מראש לפי בחירתך, עכבר, מקלדת ומצג - צריך רק להפעיל ו...להתפעל הסדרה זכתה לשבחים ולהצלחה רבה אצל משתמשים ומומחים ברחבי העולם, ואף דורגה במקומות הראשונים במבחני ביצועים שנערכו עייי גופים מקצועיים ידועי שם. בנוסף לתכונות חדישות כמו 81804016ק1 ז27000550 * ותטוות6ק, 5 |1.008 ועוד, מצטיינים מתשבי )תוס 8106 גס במודולריות שלהם: אתה יכול לבחור בגודל המארז (קומפקטי, שולחני או אנכי), בגודל הזכרון והדיסק, בסוג הצג, במספר כונני התקליטוניס (אחד או שנייס) ועוד. מודולריות זו מאפשרת לך להרכיב כל תצורה שתבחר. הכל בעיצוב חדשני יפהפה ובהתאס לדרישות ולצרכים המיוחדים לעסק שלך. לפרטים על המשווקים, התקשר עוד היוס: / 28 --- (...שכח את כל השאו. 7 5 קידמת הטכנולוגיה עם גמישות מירבית ב בב וו ו יי == == = == == כ == ישי - ₪ == ₪ == ממשששמ| עעמה | הממחחאט עמממממממממממממענם 4 בנמממטטנק' == ישש יי יי ל 6 ישראל ספטי 1993 קקים לבצע תכופות הגדלה של פרטים עייי ]200%, ייגילגוליי של המסך עייי את וכדומה. המסקנות שלנו המסוכמות להלן לא מתייחסות לפתרונות יחודייס לישומים יחודיים. התפלגות לפי סוג השבב התוצאות הטובות ביותר לישומי 05 הושגו דווקא עייי כרטיסים פשוטים יחסית (ייחוצצי תמונהי) המבוססים על השבב 14000 של חברת 6א158. הגירסה המואצת 32 של השבב, במיוחד, הוכיחה את עצמה בישומי 58, רצוי בשילוב עם אפיק מקומי ומעבד מר- כזי מהיר. כאשר עוברים לי- שומי 5שס6תו/ התמונה משתנה לחלוטין. ה-0א55ך מאבד את מעמד הבכורה לטובת מאיצל 5שסשתו/ יעו- דיים. המהירים ביותר הם אלה המתבססים על הרכיב החדש 200869000 של אפוט/. | בסיוע של מעבד מרכזי מהיר, אפיק 1-88 וזכרון אא השיג שבב זה ציון פנומנלי של 29 מיליון פיקסלים לשניה (ב-265 צב- עים). זו תוצאה טובה ב-50 אחוז מהשבב הבא אחריו במרו 6)גגוחתו/ 6סותקגז 0 , ה-928 של חברת 83. גס המאיציס האחרים שב- דקנו, במיוחד כאשר הס מותקנים במתאמי אפיק מקומי, מושפעים מאוד מיכולת המעבד המרכזי. היתרון עובר מהשבב של אשוסא למ- איצי 32 40₪)א של חברת 471 כאשר עובריס מ-256 גוונים ל-65 אלף וחוזר שוב ל-%ו6 כשמספר הגוונים עולה ל-16.7 מיליון. לעומת זאת, כמעט ואין הבדליס בין התוצאות כאשר האבחנה הגיאומטרית וקצב ריענון המסך (שדת הפסת-מם) שונו - אפילו בטווח גדול מאוד. לדוגמה, בין אבחנה של 48(0א640 ל-1280%1024 מספר הפיקסלים גדל פי 4.26, אבל הציון של 209619000 משתנה בפחות מא- חוז אחד. רק המאיץ 928 הראה תלות מש- מעותית באבחנה (שינוי ב-40%) אבל את זאת יש לייחס בעיקר לדרייברים ולא לתכונות בסי- סיות של החומרה. שים לב כי ציון המבחן הוא במגה פיקסלים לשניה ולכן עידכון תמונה בא- בחנה גבוהה (עם יותר פיקסלים) ימשך זמן רב יותר, גם כאשר הציון במבחן אגוחתו/ לא מש- תנה. ההשקעה בוכרונות ]א אינה כדאית למ- רבית המשתמשים. בתחוס הביניים (אבחנה עד 0 ו-256 צבעים) השיפור הוא בגבולות התצוגה המושלמת % בוזמן שהעלות גדלה ב-50% ויותר. אבל מי שזקוק לצבע אמיתי ואבחנה גבוהה מאוד ימצא כי זכרון 81 יכול להביא לשיפור מש- מעותי בעבודתו. תמצאו אותס על המתאמים היקרים יותר, במיודח אלה הבנויס על מעבד עזרמתוכנת. המתאם המושלם לסיכום, עבור תחנת עבודה ל-מאסטתואו, המ- תאם המושלם יהיה מובסס על השבב אשושאו 0 זטאוסק, הוא יתקע לאפיק ט%1-8 54 ויותקן עליו לפחות מגהבייט שלם של זיכרון המהירים ב'וחר הם אלה המחבסטים על הרכיב החד₪ 9000זאסק 718 אוו6/. בפיוע עול מעבד מרכז' מהיר, אב'ק פטם-ו/ וזכרון ואגח העו'ג כ שבב זה ציון בנומנלי של 28 מיליון ביקטלים לעוניה ואאץ. במקוס השני צועדים מתאמיס המ- בוססיס על המאיץ 928 של 35. אם אתה רוצה לחסוך עייי המנעות מרכיבי ]84 יקרים, מת- אמיס המובססים על המאיץ 801 יתנו לך בי- צועים טוביס מאוד עס זכרון !א אפ. עבור ישומי ₪05 תוכל להסתפק בחוצ> תמונה המבוסס על 0א58ד ואם אתה רוצה שילוב טוב של ביצועיס בשתי הסביבות, הפתרון המו- עדף הוא המאיץ החדש 814000//32. לשרתיס אין כל חשיבות למערכת התצוגה ותוכל אפילו להשתמש בכרטיס מונו ומסך שחור/לבן שנ- שאר לך מימי ה-דא. הצג המושלם למרות שקיימות מזה שנים מספר טכנולוגיות תצוגה אלטרנטיביות, עדיין, בישומים שו- לחניים, לא נמצא תחליף יעיל למסך השפופרת הקרן הקטודית (681), המשמש גס לטלויזיה הביתית. על מסך 681 נוצרת התמונה על ידי שלוש אלו- מות אלקטרונים, הסורקות את שכבת הפוספור הזרחני שמצפה את הצד הפנימי של משטח הז- כוכית. איכות התמונה נקבעת עייי מספר גורמים: % ההתלכדות (0א5868/א600) של שלושת האלומות לנקודה אחת בכל מקום על פני המסך. 4 צפיפות החוריס במסיכה, שהוזכרה לעיל. גודל זה קשור לפרמטר של קוטר הנקודה הנו- צרת עייי התלכדות האלומות. אין טעם לשפר פרמטר אחד ללא שיפור מקביל בשני. 4 מספר הקווים האופקיים אותס מתוות הא- לומות לרוחב המסך במהלך יצור תמונה אחת. פרמטר זה קשור בשניים הקודמים, שכן אין טעם להגדיל את מספר הקווים אם, בגלל גודל נקודה מוגזם, הס חופפים זה על זה (זו האבחנה אנכית). % מספר הנקודות המופרדות אותן ניתן להתוות לאורך קו אופקי אחד. ערך זה נקבע לפי הקצב המירבי (רוחב הסרט) בו ניתן לאפנן (לשנות את העו- צמה) את אלומות | הא- לקטרונים (זו האבחנה האו- 4 מספר הפעמים בשניה בו האלומות שבות ועוברות על פני כל נקודת מסך (זה קצב הריענון). 4 נאמנות הצבע והיכולת לכייל אותו לפי לו- חות צבע תיקני, למשל לצורך התאמת תמונת המסך לפלט מדפסת צבע. 4% בהירות המסך, גודל הנמדד ביחידות או- פטיות (61 ומציין את עוצמת האור ליחידת שטח, הנפלטת מהמסך. 4 יציבות בזמן ובמרחב של הבהירות ונאמנות הצבע. את רוב הפרמטרים האלה תמצא רק אס תת- עמק בייאותיות הקטנותיי של המפרטים הט- כניים של הצג. במקרים רביס מפרטים אלה כלל לא זמינים לעיונך והפרשנות הנכונה של כל פרמטר דורשת התמחות מעבר למגבלות של סקירה ממצה זו. במקוס הפרמטרים הנייל אתה תקבל בדרך כלל מפרט של פרמטרים פו- נקציונליים, המעידים על תאימות של המסך עם תקני ווידאו שונים, אבל לא מעידים על אי- כות אבסולוטית. פרמטרים פונקציונליים האבחנה של מסך 6 היא 6408480 פכ קסלים, כלומר עליו להתוות 480 קוויס או- פקיים המורכבים, כל אחד, מ-640 פיקסלים. כפי שהזכרנו לעיל, קיימת נוסחה פשוטה הקו- שרת את האבתנה עם גודל המסך וצפיפות החו- ריס ברשת המסיכה. גודל המסך נמדד לאורך האלכסון, מפינה לפינה, שבמסך "14 אינטשיי יכול להיות, אפקטיבית, בין 330 ל-350 מיימ. רוחב התמונה (המימד האופקי שלה) הוא 80% מאלכסון וגובהה 60%. במסך 14 אעטש או- פייני גודל התמונה הוא, על כן, בערך 265%199 מיימ. כלומר, כל פיקסל של תצוגת 64 מייצג שטח מסך שגודלו בערך 0.480.4 מיימ. כדי לה- פריד בין הפיקסלים יש צורך במסיכה עם צפי- פות חורים של 0.35 מיימ והתלכדות אלומות של 5 מיימ. בצורה דומה ניתן לגזור ערכים לכל שאר הקומבינציות של גודל מסך ואבחנת תצו- גה. בטבלה המלווה מאמר זה אנו מסכמים את הפרמטרים של מספר שילוביס מקובלים. הפרמטר השני שתוכל למצוא בקלות הוא קצב ריענון המסך. תקן ג5פש קובע כי, למניעת הי- בהובים, יש לרענן את המסך לא פחות מ-72 פעס בשניה באבחנות עד 600א800. לאבחנה של 8 אפשר להסתפק ב-70 פעם בשניה (תקן 64 הישן קבע קצב של 60 פעם בשניה לתמונת 640%480). את "קצב הקוויםיי (8א1 מזגא) הנדרש מהצג אפשר לגזור מהכפלת מספר הקוויס בכל תמונה בקצב הריענון (כפול מקדם שגדלו בערך 1.1, המכניס לחשבון את העובדה שעל האלומות לחזור מקצה המסך הת- חתון לראשוו בכל פעם שהתמונה מושלמת). החישוב מראה כי תצוגת 64 בסיסית נזקקת לקצב של 31,700 קוויס בשניה (31.7 קילוהר), תצוגת 004 זסקט5 נזקקת ל-47.5 קילוהר, 8 מחייבת קצב של 59 אלף קווים בש- ניה ואבחנות גבוהות מאוד יכולות להגיע ל-80 קילוהר> ויותר. צג רגיל מסוגל להציג רק אבחנה אחת בקצב אחד. כך, צג 64/ רגיל לא יכול להציג תמונה עם יותר מ-480 קווים אופקיים ולרענן אותה בקצב שונה מ-60 פעם בשניה. צג 5064 יכול להציג תמונה באבחנה ובקצב המצוייניס בתקן 6 ז6קט5. מאחר והדרישות שלנו מהצג מש- תנות בכל פעם שאנו עוליס מדרגה בממשק המ- שתמש הגרפי, צג רגיל עלול להפוך למחסוס יקר להשבחה. כדאי לשקול בכובד ראש את ההשקעה בצג יירב תדריי, המסוגל להציג תמונות בטווח רחב יח- סית של אבחנות ותדרים. צגים אלה יקרים במידה משמעותיות *ותר מצגים רגילים, אבל הם מהווים ביטוח בפני התיישנות. לא צריך להגזיס בדרישות מצג יירב תדריי, אבל צג 14 אי- נטש צריך לכסות את תחוס הקצבים מ-317 עד 8 אלף קווים לשניה, צג 17 אינטש צריך להגיע עד 60 אלף קווים בשניה וצג 20 אינטש להגיע התצוגה המושלמת ל-78 קילוהר ויותר. רוחב סרט מהו? את הנקודות המרכיבות כל קוו אופקי בתמונה מייצרים על ידי איפנון שלושת אלומות אל- קטרונים. ככל שרב מספר הפיקסלים בתמונה וכל שגדל קצב הריענון כך יש לאפנן את הא- לומות מהר יותר. הקצב בו מאפנניס (משנים את העוצמה) את האלומות נקרא יירוחב הסרט לווידאויי (טידפ/ופאג8 סמפזצ) של האות. הנוסחה אומרת כי: רוחב הסרט= מספר הפיקסלים א קצב ריענון המסך א 1.5 למסך 6 בקצב 60 הרף הנוסחה נותנת רוחב סרט ווידאו של כ-28 מגהרץ. תמונת זזקטפ 64 בקצב 72 הרצ מחייבת רוחב סרט ווידאו כדאי לשקול בכובד ראעו אח ההשוקעה בצג "רב חדר", המטוגל להצ'ג תמונוח בטווח רחב יחטית של אבחנוח וחדרים. צגים אלה יקרים במ'דה מעומעוחיות 'וחר מצגים רגילים, אבל הם מהווים ביטוח בבני החייונות של 52 מגהרף ואבחנה של 10248768 ב-70 הר מקפיצה את הדרישות לכמעט 100 מגהר. כאשר רוחב הסרט נמוך מהערך המומלף הת- מונה לא תיעלס מהמסך ואפילו לא תתעוות גי- אומטרית. רוחב סרט נמוך מדי גורם ליימריחהיי של פיקסלים, כך שהאבחנה התיאורתית הג- בוהה אינה מתבטאת בתמונה חדה. משתמשים הבים נופלים בפח הנקרא "תצוגה שזורהיי (סמס.1חמזא). במסך שזור תמונה אחת נוצרת. עייי שני מעברי אלומה על פני המסך! בפעם הראשונה מותוויס הקוויס הזו- גיים (2, 4, 6..) ובפעם השניה הקווים האי-זוגיים. התוצאה היא שקצב הריענון מוגדר בערך כפול ממספר הפעמים שכל נקודת מסך נסרקת מחדש מדי שניה. מסך שזור שתדר הרי- ענון שלו מוגדר כ-70 הר מציג למעשה רק 35 תמונות מלאות בשניה והתוצאה היא היבהוב מעצבן של המסך. טכנולוגית השזירה נולדה בטלויזיה ומן הראוי ששס היא גס תשאר. בת- צוגות מחשב היא לא מספקת את היציבות הד- רושה להתבוננות ממושכת בצג. סוג השפופרת המותקנת בצג גם הוא חשוב. המשטח עליו מוצגת התמונה הוא, כמעט תמיד, קמור. שפופרות קמורות הינן קלות יותר ליי- צור, אבל פחות טובות מנקודת ההשקפה של המתבונן בתמונה. הבעיה העיקרית היא ברק מסנוור, הנוצר מהשתקפות אורות על הזכוכית, אך נוצרים גם עיוותים גיאומטריים מטעים. ככל שהמסך שטוח יותר כן איכותו גבוהה יותר. סוני זכתה למוניטין מעוררי קינאה בזכות שפופרת הטריניטרון שלה, בה המסך קמור רק בחתך אופקי (כמו קטע מגליל אנכי). יצרניות אחוות החלו לשווק שפופרות הנקראות יישטוחות רבועות" (50085 דַ.ד), שלמרות שהן לא לגמרי מישוריות, הן מהוות שיפור עצום ביחס לשפופרות המקובלות. חבל רק שש- פופרות אלה, זמינות רק בצגים יקרים יותר, 15 אינטש ומעלה. הגודל כן קובע כל זה מוליך אותנו לשאלה החשובה ביותר: לאיזה גודל מסך נודקק! מסך 14 אינטש הוא הגודל הבסיסי כיום והוא גס הזול ביותר. תו- ספת מחיר משמעותית מפרידה בינו לבין מסכי 5 אינטש, שרובס מספקים גם תכונות רצויות אחרות, כמו פעולה בתדרים שונים (יירב תדריי), מסך שטוח ורוחב סרט משופר. מסך 17 אינטש הוא פשרה, בין המחיר הנוח של צגיס קטניס לנוחיות של עבודה עס מסך גדול באמת. מסך 0 אינטש מאפשר לך להציג מידע רב בו-זמנית. בהוצאה לאור שולחנית אפשר להציג שני עמו- דים, זה לצד זה, בגודל 1:1. בתיביים אפשר לה- ראות מכלולים מורכבים על פרטיהם ובניתות פיננסי אפשר להתבונן בפרישה של גיליונות אל- קטרוניים גדולים. אבל מסך 20 אינטש עולה הרבה יותר (פי 5!) ממסך 14 אינטש, הוא מסו- רבל וכבד, צורך חשמל רב ופולט חום. חשוב גם לשים לב לכך שגודל האותיות וה- צלמיות המוצגות על המסך (במצב ברירת המ- חדל של מאסתואו) מת*יחס לאבחנה ולא לגודל המסך. כאשר המסך גדל וההבחנה מתעדנת (למשל כאשר עוברים ממסך 14 אינטש למסך 7 אנטש ובו זמנית עוברים מאבחנה של 0 לאבחנה של 1024%768) תראה הרבה יותר נתוניס על המסך, אבל הדבר יעשה במידה 5 06 ישראל ספט' 1993 התצוגה המושלמת 4 מלבחנ' אזההה6ה86: כברט'פ' האצת ו'דאו אוה האוצ 65וחסהה (פעטסטח://) 6 יז 02 8 01 ₪7960% 6חד ה0ו%ט!650 שחופבּסיוסה! הזוע ,פיזס|ס0 256 6 סט 4860%2/66 ]1 סטַפזסע8 14865%/25] 4 א 711,280 0 א 1,024 ₪] 0 א 800 1 0 א ₪640] 0| 50006 זסק 15אוק8 ףטו וה ,53ו) 32 36 רדה ווח .58ו) 32 סז 4 וח ,₪150) 32 36 ודה (וח/ ,ה8!) 32 חח ודה ו הח/ .805-)) 32 36 ודה 146801800 1-5 וגח ,ה5ו) 1209 ואה ,₪5) 32 תח וד (וגה ,ה5ו) 5380 (ותח) ,805- /) 32 הסח ודה ו ,85-ש) 805 53 הס .ה5!) 928 53 וח ,805- וש) 928 53 וח ,805-) 928 53 (31/ ,805- 1) 9000ז6/סק %זוסר |והחש ,5ו) 34020 וד זה זו ה ,158) 8140004 חספ ה1ק06 ז6010 06ב הסוזט!050ז וח דזססקט5 זסח 0065 שזפסס סד :סוס3סוופקה זסא ---מ/ 0 ה+קסכ יזס!0) שחופהּסיוסח! הזוש ,480 א 640 5זס!0ס6 חס:!!וו 16.7 [] 5זס!60 64,000 ₪] זס!00 256 1 5זס|ס6 16 ₪] 0| ל 5900 זסק 615אק 16 (ו0 ,805- ח) 514000/0032 התספד וגה ,805 וש) 200679000 אפזוסצ (ואהם ,153 32 חספי וד וח / ,6158) 32 הסח וד (05כ) 7806 0 8 01 +₪1160 פד (וח/ ,85- 1) 32 חח ודה 6 זט 4860%2/66 8 זסטהם 4865%/25 ₪ 2 ד 7 0 6 . הז 5חסג!וו 15 חס ,ג9ו) 978 53 1% על 5 1% 0 8 החש ,1-805) 928 53 1% של ן , = ו וה ,805- 1] 00679000 16% 2% 7 .2 ((/ ,1-805/) 32 ה36 וד 20 3 | 58 76600055 130861906 .061 ז0|ס6 86 חס:זט18501 פח1 הסקקט5 1סח 0065 0810 פחד :6וספסווקקה זסא ---א/א 8 ווחש .הפו) ו 6עד ₪5 עס 6סההוחיוסיו26] 080 ססטו | | 8 א 1,024 לק | (פזס!ס6 חס:!!ווח 16.7) (9זס!60 64,000) (9זס!60 77)256 (פזס!00 16) (851651)) 15 |/החץ ,5ו) 928 53 (מה ,6|5) 928 53 (510/051) 18 158 ))851951[ 154 )5!0/951( 1-85 ))851851( [051ש5!0) 1-85 ( ו 6 ישראל ספט' 1993 מוכנים להמראה שם חדש |" לחבוה ותיקה מקבוצת אדאקום עד היום היכרתם אותנו בשם בריקום-מסוף: מהחברות הגדולות בארץ בתחום תקשורת המחשבים, עם לקוחות והתקנות בכל מגזרי המשק ובכל רחבי הארץ. מהיום יש לנו שם חדש: אדאנת תקשורת בע"מ ₪ שרות ותמיכה מקצועית לרשתות נתונים. א פתרונות תקשוות כוללים מבית אחד - עם הגב החזק של קבוצת אדאקום. ₪ יישום טכנולוגיות תקשורת מתקדמות. ,ו וכ(י) פיוק )אי ות - כו /55י₪ אי | 7 290722 אדאנת תקשורת בע"מ, רחוב בן גוריו| 20, גבעת שמואל 51905 טלפון: 0, פסקס: 03-5323220 76 מסויימת עייי הקטנת האותיות. בדוגמה לעיל המעבר מ-14 אינטש ל-17 אינטש מלווה בה- קטנת הקוטר של כל פיקסל ב-25% (מ-0.41 מיימ ל-0.31 מיימ) ולכן כל אות וצלמית (המוגדרות עייי מפות סיביות קבועות) תקטן גם היא לשלושת רבעי הגודל המקורי. קרינה (בטיחות הנושא של הקרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מצגי מחשב עורר לאחרונה וויכוחים עזיס בין פיזיקאים, ביולוגים ורופאים ולא נראה כי בע- תיד הקרוב הוא יפתר לכאן או לכאן. הפי- זיקאים לא נוטים להאמין כי קרינה ברמות אנ- רגיה נמוכות כל כך יכולה לגרו לנזקים ביולוגיים. המדובר בקרינה הנפלטת מסלילי ההטייה של אלומות האלקטרונים, שכפי שר- אינו לעיל הן בתוס התדרים מ-60 הרץ עד 80 קילוהרץ. האנרגיה של קרינה אלקטרומגנטית - פוטונים - מתייחסת לתדר שלה והתדרים הנייל נחשביס נמוכים מאוד, הרבה מתחת לתדר של שידורי רדיו, למשל. קרינה באנרגיה גבוהה נו- צרת בפגיעה של אלומות האלקטרונים בחומר הפוספורי בתוך השפופרת, אבל זכוכית המסך העבה אמורה לחסום את הקרינה הזאת. תוצאות הניסויים שנערכו עד כה שנויות במ- חלוקת ומדענים רבים ממליצים על מדיניות של ייכדאי למנוע לפני שנגלה כי הנזק כבר נעשה". התקן המקובל ביותר למניעת קרינה אל- קטרומגנטית מהצג הוא התקן השבדי אקון. מרבית הצגים המשווקים כיוס עומדים בתקן זה והדבר לא כרוך, בדרך כל, בתוספת מחיר משמעותית. אז, בעצם, למה לא! תקן זה שופ לאחרונה והגירסה ]1 קוא מגבילה גם את הק- רינה של תדרים נמוכים מאוד (81₪) כמו תדר 0 הר שחוגג ברשת החשמל הכללית. המ- חלוקת בטשא ₪15 עזה עוד יותר, שכן הא- נרגיות הכרוכות בה נמוכות עוד יותר. אז איזה צג לבחור!: נקודת ההתחלה היא גודל התקציב שלך. אם אתה לא מוגבל עייי תקציב מינימליסטי, הצעד הראשון הוא לצג 15 אינטש שטוח (או טריניטרון), רב-תדר, עס מרווח חו- רים של 0.25 מיימ. הצעד הבא הוא לצג 17 אי- נטש, שכאמור לעיל מהווה פשרה אטרקטיבית בין גודל למחיר. רק בישומים גרפיים במיוחד, כמו הוצאה לאור שולתנית, תיביים, מיפוי, סי- מולציה וכדומה, כדאי להשקיע את אלפי הדו- לרים הדרושים לעלות כיתה לצגים של 21-20 אינטש. בכל מקרה וודא כי ההתמקדות בגודל אינה מטשטשת את החשיבות של הפרמטרים האחרים. אל תשקיע בצג גדול ויקר אס הוא לא מספק לך את טווח התדרים הדרוש או שגודל הנקודה שלו חורג מהנדרש לאבתנה גבוהה. ככל שהצג גדול יותר עליו לשמש מרקענאות לת- מונות איכותיות יותר - אחרת חבל על הכסף. ( ו 0 60 ישראל ספט' 1993 התצוגה המושלמת ביקור חוזר אצל הכרטיפים הגרבצים תרגום צבי גרייבר מהלך השנתיים האחרונות, היתה החומרה הגרפית אחד מהשטחים הדינמייס ביותר במסגרת המ- חשוב האישי, ואחד מנושאי הת- חרות החשוביס ביותר בענף. הפו- פולריות | הבלתי וגילה | של ייחלונותיי, יצרה צורך בלתי נדלה בכרטיסי וידאו, המסוגלים לטפל בדרישות של ממשק משתמש גרפי (001), והתוכניות הרצות תחת סביבה כזאת. למשתמשי מחשבים אי- שיים, מוצעים מעבדי תמלילים, גליונות אל- קטרוניים, מסדי נתוניס, תוכנות שרטוט וציור וכן מעבדי תמונות - כולס על טהרת הגרפיקה, הדורשיס רזולוציה בעלת 256 צבעים לפחות. כרטיסי תש םואאאת המסורתיים, שהיו טובים למדי לתוכניות מבוססות שפעלו שרצו תחת דוס, הפכו להיות פשוט איטיים מדי לצ- רכי הדור החדש של מוצרי תוכנה. אס אתה רוצה לשנות מכונה קיימת, שתרו> תחת יחלונות'י, אחת הדרכים המהירות ביותר והקלות ביותר היא להעלות כיתה את הכרטיס הגרפי. בחירת המאי הנכון לייחלונות", עשויה להביא לתאוצה הגדולה פי שלוש עד פי עשר מאשר כרטיס ה 64 הסטנדרטי. אין לו הש- פעה על העיבוד עצמו כמו לכונן מהיר יותר, יעיימ מהירה יותר או אפילו זיכרון מהיר יותר, אך תצוגת וידאו מהירה יותר, בעיקר בסביבה גרפית, יכולה להראות כאילו המחשב האישי שלך קיבל זריקות סטרואידים. ספקים של מוצרי גרפיקה לוחמים בחירוק שי- ניים בשוק זה של ייחלונות'י, מקוס שס השו- ליים, צרים וחיי המוצר קצרים למדי. סביבת המכירות של ספקי כרטיסי הוידאו, הפכה להיות בעלת רזולוציה גבוהה יותר, מהירה יותר ובעלת יותר צבעים. השיפורים והחידושים בט- כנולוגיה, מתמקדים בהצגת התמונה על גבי הצג שלך במהירות גבוהה, ולא משנה כמה פי- קסלים נוספו ובכמה צבעים נוספים נעשה טי- פול. ההבטחה היא שתצוגה של ייחלונות" תעלה ביימכה אחתיי, בלא הבדל מהו עומק הצבע ומהי הרזולוזיה. דרייברים יעודיים לביצועים אופט'מליים ייחלונותיי ויישומי ייחלונותיי, דורשים התקנים לתוכנה המותאמים במיוחד לכרטיס המפקת על הצג. כדי להגביר את מהירות התצוגה, נו- טלים לעצמס כרטיסי המאיץ הגרפי, פעולות גרפיות פשוטות מה-ק0, ועושיס שימוש בש- בבים מיוחדים על גבי כרטיס הוידאו. גס כאן, התקן הוידאו הופך להיות קריטי: באיזו יעילות מסוגל הוא להעביר פעולות לכרטיס הוידאו, ולכשהגיעו לכרטיס זה - כמה מהר תתבצענה הפעולות שם! כמה ספקי כרטיסים גרפיים ניסו לגבור על מתחריהם על ידי הוספת אמצעים כמו: תמונת תקריב (200%1); ייטיוליי במסך מו- רחב (א%4ק); גופנים ייחודיים ועוד. כמה מה- ספקים החליטו להשתמש ב-ואא/, שהוא זי- כרון וידאו מהיר יותר וגם יקר יותר, לשמירת נתוניס גרפיים בזיכרון, במקום הזיכרון הדי- נאמי (ואאפ). כמובן שבזאת הם חזרו אל הא- מצעי הברור ביותר לצרכנים: מהירות. ות- מהירות הופכת להיות ברת מדידה כאשר הביצועיס תחת ייחלונות" נבחניס באמצעות מבחני א₪סאממאז/ו של 6ק מגזין. קיימות שתי גישות בסיסיות למדידת ביצועי מחשב: ביצוע אוסף מבחניס (אאואגאסאם) סינטטי, המבצע פעולות חוזרות ונישנות כדי לחקות עבודה שמבצע המחשב, ומנגד גישת אוסף מבחני היישומים, אשר מנצל תוכניות אמיתיות שמשתמשים עשוים | להרלף. 1 זסאמפאו/ו, הוא אוסף מבחנים סינטט:, המבודד את הפעולות הגרפיות העקריות של ייחלונות", אותו מריצים חזור והרץ תוך מדידת כמות העבודה שבוצעה במהלך זמן נתון. מתוך התבססות על אנליזה של פעולות גרפיות ולל- שומי ייחלונות'י מובילים בשוק, ה-אסאמפאז/ו משקלל את התוצאות של מרבית הפעולות הג- רפיות החשובות על מנת להוציא ציון יחיד של ביצועי כרטיס גרפי. זה ה- 08478105 ו המספר שהפך לאמת מידה מספר זה הפך להיות אמת המידה המקובלת אצל ספקי הכרטיסים. אם ספק יכול להצהיר שהכרטיס שלו מבצע 15, 30 או אף 50 מגה פי- קסלים בשניה, כי אז הוא עשוי להרשים את השוק. במקרים רבים חברות התמקדו במ- אמציהם לקבלת ציוני 48%)אא/ו הגבוהיס ביותר שהם מסוגלים; כמובן שאין זה בהכרח 2000-מ |00.. 0 ₪₪₪=₪=₪=ח₪ח₪].₪.₪.₪.₪..=.=.=.=.₪.₪.].₪.₪.₪₪חח-;-ק- 27 2בנבנץ7ש1[]45|4ווו גא רְָּ<נך<ך1א ב =3ַ35נענ;ך3ך[/תר - גרוע. הבעיות מתעוררות כאשר אין התאמה בין האופטימום המוגדר על ידי ה-אמג!אותצו לבין היישומים אותס אתה עצמך רוצה להריף במ- ערכת. כיצד מאיצים הספקים את ביצועי הכרטיסים שלהם? לכל כרטיס גרפי יש מעט זיכרון שהוא מחוף למסך. כאשר פיקסלים נמצאים באותו זי- כרון שמחוץ למסך, דבר אינו קורה על גבי המסך. מאיץ גרפי עשוי להעתיק תמונת ביטיס מהזיכרון שמחוץ למסך, לקטע הזיכרון הנצפה על גבי המסך - מהר יותר מאשר היעיימ מסוגלת לדחוק פיקסלים לאורך הערו הסטנדרטי. על ידי הטמנת זיכרון גרפי, ההתקן עשוי למקם או- בייקטים שיש סיכויים רבים שיהיו בשימוש חוזר, במקוס נגיש הרבה יותר - בזיכרון הווי- דאו שמחו למסך. כדי לעשות שימוש הטוב ביותר במטמון, נא- לצים מתכנני המטמון להתמודד עס אוסף של שאלות. אלו אובייקטים עליהס להטמין: צל- מיות, גופנים, תווי טקסט או מפות ביטיסו בחירה שאינה מתאימה יכולה לגרוס לתקורה גבוהה יותר ולזמן מבוזבז בניהול המטמון, וכ- תוצאה - ביצועי גרפיקה איטיים יותר. כמה חברות למדו כיצד הן יכולות להוסיף נקו- דות לכרטיסיהן ב-6878105 אתג)אאזא אשר לא שיקפו את ביצועיהם ביישומיס של ממש. כמה אסטרטגיות, כמו הטמנת מחרוזת טקסטואלית, נראה שתוכננו אך ורק כדי לה- רוויח נקודות ב-אאג)אאןאו, בלא כל יתרונות למשתמשים. , הזיופים (כפי שאכן ניתן לכנות זאת) באו- פטימיזציה, הפכו מהר לנושא שנוי במחלוקת בכל התעשיה. ספקים טענו שהתיחסו למו- צריהס בצורה לא הוגנת והצביעו האחד על מו- צריו של השני. מומחים בתעשיה זו ויועציס למיניהס פנו לצידס של יצרנים אלו או אחרים. היו כאלה שאף איימו יילחשוף'' חברות שעשו טריקים שוניס בהתקני התוכנה שלהם. טיהור האווירה כדי לנסות ולטהר את האוירה, הזמינה מערכת מא 6 6 שמונה יצרניס להביא את כר- טיסיהם, המשמשים כמאיצים לייחלונות'" ומיו- עדים לערוץ 158, ואת התקני התוכנה שלהן, המיועדים לפעול תחת גירסה 3.1 של ייחלונות", לניסוי. כל השמונה היו בזמנם יינבחרי העורך", שהאופטימייזרים של התקני התוכנה שלהם נמ- צאו אחייכ בסימן שאלה. לחברות נמסר כי אנו נבצע את הניסוי הן ב-8סאמפאנאו והן בא- מצעות מספר יישומי יחלונות'' אקטיביים. עם זאת, הזהרנו את אותס ספקים שאנו נסתכל מקרוב על טכניקות אופטימיזציה נלוזות, אם תמצאנה בהתקני התוכנה שלהן. השתמשנו ב-3.11 זז₪אממאאו וכן בחבילות תוכנה שכללו התצוגה המושלמת את 68א8% | של מיקרוסופט, ‏ את שת 60, את 455מתפקט5 וכן את 5 ו-0אק [ואג. כל אחת מתוכנות אלו נב- דקה ברזולוציה של 8008600 וב-256 צבעיס עס ברירות המחדל המקוריות שלהן. תוצאות המבחנים שלנו, הראו כי אמנס כמה טכניקות של אופטימיזציה עשויות לדחוף מעלה את ני- קוד את ג)אאזצו הגרפי, אולס ההשפעה העי- קרית שלהם היא דווקא בשימוש יומיומי. איננו מופתעים מההבדלים בין אאג!אצנאו לבין הני- קוד במהלך השימוש ביישומים. הניקוד של אתג )אא 6874105 הוא למעשה מדידה של הפעילות הגרפית. קבוצת היישומים בעצס מתרגלת את כל המחשב האישי, כולל הכונן הקשיח, היעיימ והזיכרון המרכזי. בעוד הממוצע המשוקלל של ה-אאגואאזאו מבוסס על אוסף טכנולוגיח השזירה נולדה בטלויזיה ומן הראוי שעום היא גם תשאר. בחצוגות מחשב היא לא מטבקת את היציבוח הדרועוה להחבוננוח ממושכח בצג רחב של יישומים פופולריים, אנו השתמשנו רק בחלק מאותם יישומים כדי לבצע את הניסוי המוצג כאן. מה שכן מטריד אותנו הוא, שכל נגיעה קלה בהתקן התוכנה משפיע על היציבות. לדוגמה: הבחינה שנערכה לכרטיס | [ַ7ַ8 0 גד 105 08, אשר קיבל את הני- קוד הגבוהה ביותר ב-א8ג!אא/ו תוך שימוש בברירות המחדל שלו, אך הוא פשוט נתקע בעת שימוש ב-,081א. בעת שימוש בברירות המחדל הקונפיגורטיביות קיבלו 080₪[0 ,5א.601חפצ ו-פאסואגזפ את הניקוד הגבוהה ביותר במהלך ניסויי היישומיס שלנו. הניקוד של תוכנות אלו אכן הווה מקב נאה למדי, שכן התוצאות היו קרובות מאוד האחת לשניה. הכרטיסים של ,5טמצחמוא אסזפמס גאסנדגא ושל פאזא אפפואטא הגיעו למקוס שני, מעט איטי יותר אבל בכל זאת הפרש מורגש. הכרטיס של 471 שלא הצ- ליח לסיים את הניסויים בתצורת המחדל של המתגים, הגיע אי שס בין קבוצת הכרטיסים הראשונה לקבוצה השניה, אולם זאת רק לאחר שהתקבלה תמיכה מרובה מהחברה וכן, לאחר שאיושהו מתג, שברירת המחדל הקשורה בו לא היתה רשומה בשום מקום - כובה. המיקום במ- קב הגבוה משמעותי יותר מאשר הניקוד האישי לכל כרטיס, משום שניסויי יישומים חו- זרים ונשנים בייחלונותי" היו יכולים להביא לשינויים של עד חמישה אחוז. לאחר שהכרטיס של זא עבר שינוי, וכך הצליח להשלים את חבילת המשימות של ייחלונות", היווה המרווח בין הכרטיס הגרפי המהיר ביותר לבין האיטי ביותר רק שמונה אחוז. רגישות מוגזמת לאופטימיזציה בגלל המספר הרב של מתגי תוכנה שניתנים לשינוי בכרטיס של 71א, החלטנו להסתכל על מתגים אלו יותר מקרוב, כדי לקלוט טוב יותר את ההשפעה של טכניקות האופטימיזציה על היישומיס. כאשר העברנו את כל המתגים למצב ייסגוריי, הכרטיס של 411 היה האיטי ביותר בהרצת 80ק ]811 והיה אמצעי בשאר החבילות יחדיו. אס מתג אופצית הפוליגון דלוק, הכ- רטיס הפך להיות המהיר ביותר. בניסויי ה-אוג אס 51 00, כנראה משום שניסוי ה-או6כ.6081 יוצר מספר ניכר של צורות בלתי רגילות הדורשות מילוי. כשהעברנו את מתג קג)אד₪1 למצב ייסגוריי וכן תמיכת פוליגון למצב ייסגוריי, אבל הטמנת גופנים במצב יידלוקיי, קיבל הכרטיס של 411 את הניקוד הג- בוה ביותר ב-80ק [וא. ניסויי ה-88455םקט5 לא נפגעו בהרבה במהלך האופטימיזציות משוס שתוכנית מסד הנתוניסם משתמשת רק במעט מאוד פעולות גרפיות. האופטימיזציה לעולס תשאר נושא הנתון בווי- כוח. בהתבסס על הניסויים שערכנו בכרטיסים מסויימים, הגענו למסקנה שלהטמנת גופנים, כפי שהיא מתבצעת כיום, יש השפעה כללית גדולה יותר על היישומים מאשר טכניקות אח- רות של אופטימיזציה. כמו כן מסקנתנו היא שעדיף להשתמש בכרטיס שקיבל שילוב של ני- קוד אףג/אאזאו גבוה וניקוד גבוה באוסף היי- שומים. מאוחר יותר השנה, תצא גירסה חדשה ל-6אמפאז/ו, אשר תשתמש בכמה טכניקות חדשניות למדידת ביצועי גרפיקה וגם תסלק כמה טכניקות נבזיות של אופטימיזציה. כמו כן נשחרר את הגרסה הראשונה של מאסדפאןש - המהווה אוסף יישומים לניסויי את ג)אה6אםם. בעוד ההבדלים בין שמונה הכרטיסים הגרפיים בביצועים הכלליים של יישומים היו קליס בלבד, בכל זאת ראינו הפרשיס משמעותלים בין יישומים שוניס שעושים שימוש רב בפונקציות גרפיות, כמו אואאס 60851. מכל מקוס, חשוב 77 6 ישראל ספטי 1993 *ותר לוודא את יציבותס של התקני התוכנה (5מם/1תס) המגיעים יחד עם הכרטיס הגרפי, וכן את תאימותם למרבית יישומי ייחלונות'י. בקנותך כרטיס, כדאי שתושפע גם מאיכות הת- מיכה הטכנית, ובאיזו מידה ניתן לסמוך על הי- צרן ועל הספק המקומי, סוג האחריות וכמובן המחיר. 0 הד 65זק 6 זדה הכרטיס שמחירו בארייהב 8799, מונע על ידי השבב הגרפי מתוצרת אותה חברה - מאך 32. לצרכי הניסוי שלחה לנו חברת 411 את הגרסה "ןפ - ודצ | ו ו כ חן 7 ₪0 ₪ 8 ₪ ₪ | | | . 1 ד וטו ןאר 68 א התצוגה המושלמת האחרונה של התקן התוכנה לייחלונותיי - גרסה 5 80110 2.0. בשימוש בברירות המחדל שלו, האולטרה פרו זינק לתוצאה של 16.2 מיליון בניקוד ה-א8ג/)אאזאו. מכל מקוס מהירות אי- ננה הכל. הקטע היישומי של 4.0 ,651אפ, נתקע חזור והתקע. סיבת התקלה היתה תמיכת הפו- ליגון של 411 - מתג המופעל כברירת מחדל, שתפקידה לשרטט ולמלא אובייקטים בעלי צורה בלתי רגילה, עובדה שהיתה בקונפליקט על ה-051א8. לאחר שהעברנו את המתג למצב "סגוריי, סיים האולטרה פרו את כל היישומים, בהגיעו למקום שני בסיכום בזמן של 8:29 דקות. עס זאת גם ניקוד ה- אא ג!אאזצו של דה "זו ירד, והביאו למקוס שני - מעט אחרי סק היד 51 פאסואגזס. לדברי חברת 471, הבעיה נעוצה בבאג שעלה כאשר תוקנה תקלה אחרת בהתקן התוכנה. הבעיה שלנו עס תמיכת הפוליגון של 471 היא שבעצם אין שום תיעוד בספר ההוראות של המוצר. אפשר ללמוד על הפיתרון רק לאחר שמתקשרים לתמיכה הטכנית של חברת 11, באמצעות הטלפון או באמצעות ה-885. על אף בעיות אלו לאולטרה פרו יש מספר ניכר של תכונות אטרקטיביות למדי. הוא מגיע עס פּא; של |אגאש, הוא תומך ברזולוציה של עד 4 ב"בב.-256 צבעים; 768 1024 40 ו 0 0 1 8 וש 0 ישראל ספטי 1993 | 1 5 | 5 90 6 52%ט ?404%‏ ומאת 2 סוף סוף אפשר לנהל כמה פרוייקטיס במקביל והובה יותו ייל 66 תוצאות תוכנות ניהול הפרוייקטים של 634 - המפתח שלך להצלחה; להצליח לפקח ולנהל פרוייקטיס בכל רמה, ולהצליח לשלוט ביעילות רבה על מערכים מורכבים. 634 - התוכנה שאומצה ע'יי כל המוסדות האקדמאיים ללימוד ניהול פרוייקטים וניהול פרוייקטים ממוחשב. התאמת התוכנה לצרכים שלך מאפשרת לך לנהל מספר פרוייקטים במקביל, לקשר ביניהם ולהריץ מערכות מורכבות. תוכנת ד80(60 פשקט5-ג6 תומכת ב-פפפ ו-.גוס תוך שילוב שפת המקרו רבת העוצמה ו-₪11288א.. התוכנה עובדת בעברית בסביבת "חלונות 3.1". מעכשיו תוכל לבחון כל פרוייקט שלך מכל זוית, לתמחר ולנהל תקציבים, לנהל משאבים, לקבוע משימות ולוחות זמניס, לארגן את סדרי העדיפויות, להקצות מאמצים, להפיק דוחות, סיכומי ביניים, טבלאות, מרשמים ועוד - הכל בעזרת גרפיקה מדהימה ומבחר גופנים כולל עברית, צבעים, סמלים ותבניות רקע. "ווה תוכנות 64. כל כך קל להצליח! 5 6 3 1+ ₪8 - א 07 הוא כלי אסטרטגי שיעזור לך להעריך את עלות הפרוייקט לפיתות מתוכנה בשיטת חאטפ-פטז' עוד בשלב שהפרוייקט בחיתוליו. במקוס להת בסס על ניחושים ותחושות בטן תקבל הערכות אמיתיות ועקביות המבוססות על מאגר ידע של 13,000 פרו*יקטים שבוצעו בעבר בתחוס מוצרי תוכנה. כך תוכל לבנות מודלים כלכליים, ניתוח סיכוניס, ניתוח כספי, חישוב כח אדם ואף חישוב עלויות ידני. כל מרכיבי התוכנה מספקים דוחות טבלאיים וגרפיים להצגת תוצאות ההערכה. כמו כן מאפשרת לך התוכנה ליצור מקרי הערכה (68365) ועל בסיסם הערכות 'מה אםיי (?]/ 31!]שו). והתשובה לשאלה העיקרית כבר בידך: להיכנס לפרוייקט או לאו 6 6 3 מ םי ה [ <ץ - 4 607 בשעה טובה החלטת לקחת על עצמך את הפרוייקט. ועכשיו יש להכין תוכנית פיתוח מפורטת. במקום שבועות של עבודה מאומצת, הכנת שלבים דרושים, סדר לוגי של פעולות, מיומנויות משאבים דרושים ועוד- פסאואאא.פ-א₪ ומיד יש לך תוכניות עבודה מפורטות המבוססות על הערכות 'מקרו' של 08אואוד₪5-א6 או כל הערכת 'מקרו' אחרת ועל סמך עוהל מפתח' שבו אתה עובד התוכנה מאפשרת לך הצגה של התוכנית בפורמטים שונים, טבלאות והתפלגויות העבודה עבור כל משימה, הסדר הכרונולוגי והמשך של כל שלב, משימה ופעילות. התוכנית המופקת ניתנת להעברה לכלים לניהול פרוייקטים. בנוסף, בגמר שלב התכנו[, ותו תבצע הערכה מחודשת של המשך הפרוייקט על פי תוצאות התכון. זו יעילות! הזמן עכשיו את התוכנות המתאימות לך ועשית צעד חשוב וגדול קדימה, כי: = 6 היא החברה המובילה בעולם לכלי פיתוח ומאגרי נתוניס. = 6 היא החברה מספר 1 ברמת שירות ותמיכה. = כל התוכנות של א6 סוללות בפנין את הזרך לפיתוחיס עתידיים וכך אתה שומר על השקעתךן. . כשאתה קונה תוכנה של ג6 אתה חוסך עד מאות דולרים ומקבל תמורה כפולה. התוכנות מופצות ונתמכות ע'י אר.די.בי. מערכות בע"מ טל-03-6390055 פקס. 03-6390054 (8[ס][ה] רת' ריבל 18 תל - אגביב מממ 0 ו ו א 6 ישראל בע"מ רשימת משווקים מורשים: תל אביב: באג 03-5288281, דיונון 03-6410351, *.א.ד. אלקטרוניקה 03-5374380, כלנית 03-5372929, מעתק 03-298672, קומפיוטרלנד 03-5373986, ירושלים: באג 03-793252, קול זאב 02-257828 07-793436 חיפה: אימגן שיווק 04-517878, מיקרודן 04-246476, עתיד מחשבים 04-410286, רשת חנויות באג: בת ים 03-5518897, בני ברק 03-5708174, כפר סבא 09-911184, נתניה 09-625826, נש ציונה 08-405808, רמת השרון 03-5490720, רחובות 08-471437, רעננה: מעתק 09-913655. 3 שמות החכרות והמוצרים הינס סימניס רשומים 100 ב-65,536 צבעים ו-8008600 ב-16.7 מיליון צב- עים. ניתן להקים יימסך ווירטואלייי הגדול יותר מהמסך האמיתי. במצב זה הצג משמש ייחלון" בר-הזזה להתבוננות בקטע מתוך המסך הוול- רטואלי. פונקצית 5דא =0‏ 41ד5צא6, מציעה פונטים ייחודיים חדים הרבה יותר מאשר פו- נטים סטנדרטיים של מסך. יהיה עליך להחליט באם האמצעים הנוספים שווים את הסיכון של אי תאימות וחילופי התקני תוכנה תדירים. זא ו כרטיס זה הוא כרטיס מטיפוס מאיץ גרפי המ- כיל את השבב 620-5426 0016/ 8805ו6, וכן זכרון אגתע בן 8₪8א1 ומהירות של 45 ננו-שניות. לוח בקרה המותקן בייחלונות", מא- פשר לך לשנות את הרזולוציה ואת עומק הצבע וכן את גודל הגופנים. אולם את גודל הזיכרון של הכרטיס לא ניתן להרחיב. הכרטיס תומך ב-16.7 מיליון צבעים ברזולוציה של 640%480, ב-65,536 צבעים ברזולוציה של 600א 800, ב-256 צבעים ברזולוציה של 768א1024 וב- רזולציה של 1024א1280% הוא תומך ב-16 צב- עים בלבד. הכרטיס הנייל צו*ין בתחתית רשימת הכרטיסים הן במסגרת ה-א8ג!1אאזו והן במסגרת היי- שומים. מכל מקוס הוא הצליח להגיע לאמצע החבורה בחלק היישומי שעבד ב-₪0ק [וא4. אס אינך עושה שוס דבר אקזוטי בייחלונות", כרטיס זה, שמחירו בארייהב 5149, יתן לך ביצועים הוגניס. 0 הזת כרטיס זה משתמש במאיץ הגרפי החדיש 928 3. מכל מקום, חברת פאסואג1ע הרחיבה את מגה פיקסלים לטניה 6 ו 12 10 8 4-6 ( ו 0 ישראל ספטי' 1993 השוואת בי'צוע'ים של מא'צ' 5אס4הוא מבחן ישומי פטוססחו/. ט התצוגה המושלמת התקן התוכנה | של83, באמצעות הרחבות משלה. זה אכן נראה בביצועים הטובים והי- ציבים של הכרטיס. ל-80ק 5154178 יש חריץ להוספת מגה בייט אחד של ואש (שמחירו 5150) המאפשר לר- זולוציה של עד 8008600 לעבוד ב-16.7 מליון צבעים, לרזולוציה של 1024768 ב-65,536 צב- עים ולרזולוציה של 12801024 - ב-256 צב- עים. כרטיס זה הגע למקום השני הן ב-א ג/אאזו 087165 12.6% פיקסלים בשניה) והן במערך היישומים, בו קיבל 511.69 נקודות, כאשר הוא מקדים אך במעט את גצ דומחאםתחגת פומסאס. הוא היה המהיר ביותר ביישוס ה-681אם, והגיע למקום שלישי ביישומי שאק 60851 וב-500588485. הוא צלע מעט רק בהרצת ה-80ק ]וא אולס כחמש שניות בלבד אחרי המוביל - ה-471. במחיר של 9, כשהוא מכיל 18א1 של זיכרון, ו-5150 נו- ספים למגה בייט נוסף, | ה- פאסואאזס 0 57541 משלב ביצועים מצוייניס במ- חיר סביר לחלוטין. 6 מ ןקת 5 זו הכרטיס משתמש בשבב 468014 של חברת דז1 ומגיע עם 8א1 של א4אחצ. השבב של חן, שהיא עצמה חברה הידועה יותר במעבדיס המ- תמטיים שלה, מבוסס על הסטנדרט של 18% הנקרא 64א (מערך גרפי מורחב), ונמכר עם התקני תוכנה המסופקים על ידי דז1 אשר עברו שינוי על ידי חברת הרקולס. הכרטיס מגיע לר- זולוציה מקסימלית של 1280%1024 ב-16 צב- עים עס 81 18א1. זהו הכרטיס שהיה במרכז הויכוח בענף לפני חודשים ספורים, כיוון שה- תקני התוכנה שלו היו אלה שהיו קשורים בייסיפורי השועלים..." בהם השתמשו בגרסאות אזהוחח: 05:ה730 ₪ 0 <שנות:דקות סז 8ז!!() 05וחק8ז₪ וד |אוחטז601 10805 |8חו0 6 סז חו5168 סחסוחאום 0 וזב 65|טסזסרן 8 ז0ווח8ז<] 610805ו/] פט| 10כזבּ// פוחבּ!סע וסא = 89% שחו זפסוחטאז ]והחפזה- סוהסזכ קודמות של הסאמפאזאי. (המבחן משתמש במ- חרוזת המלל הידועה אשו880 אסוט0 טהך 6 1.2 פד ממשס פמקותת אסי). בסבב זה של ניסויים, העבירה לנו חברת הר- קולס התקני תוכנה בלא אופטימיזציות שק- ריות. ה-פ5ג6 683175 הגיע. לניקוד אםגואא שו של 8.7 מגה פיקסלים בשניה. הוא הגיע בקושי רב למהירות של 8 דקות ו-26 שניות בניסויי היישומים, יחד עם ה- גאט 0 של [דא. עס זאת הוא הגיע לניקוד הגבוה ביותר בניסויי אוגאק.0081 ואת הציון השני או השלישי בכל ניסויי האפליקציות האחרים. במחיר של 5399, עם 1188 זיכרון א גאצ, כר- טיס זה נותן ביצועים טובים למדי תמורת מחיר הגיוני. 8 המואמ פד הכרטיס שמחירו 5399 הגיע עס 8א1 של ואו ומשתמש בשבב 928 הנפוץ מתוצרת 83. התקני התוכנה הגרפית מגיעים מחברת 83 ומ- ספקים אופציה אחת בלבד הניתנת לשינוי: תמיכה בפוליגון, המגבירה את מהירות השי- רטוט והמילוי של אובייקטים בעלי צורות מיו- חדות. ברירת המחדל של אופציה זו היא מצב ייסגוריי, ואין היא מתועדת, כמו שיתר המקרים של התקני התוכנה של 53. כאשר מפעילים את תמיכת הפוליגון, קפצה תוצאת ה-אאג/אאזשו של 68/7165 5(זמהדם!א מ-9.8 ל-14 מגה פי- קסלים בשניה. לא ראינו כל רווח למשתמש הטיפוסי בהפעלת אופציה זו, משוס שתוצאות ניסויי | הישומים | שהופקו | על ידי ה-928 סם!]]|אמתק נשארו באופן כללי דומים (8 דקות ו-51 שניות) עס תמיכת פוליגון ובלעדיה. ניקוד זה הביא את ה-928 אםןואפאץ למעמדו באמצע סידרת הכ- רטיסים. עם הגדלת הזיכרון ל-8/א4, ה-928 אםן|אפאץ הופך להיות בחירה אטרקטיבית למדי, אס עבודתך אכן דורשת שילוב של הזולוציה גבוהה ועומק צבע. אולס במקרה כזה, עליך להתעלם מתוצאות ה-אתג/א6את8 הזה ולבצע. מ- סוייס משלך ביישומים בהס אתה משתמש. 5 10א ו דא 01 הכרטיס מתוצרת 6א1 א510מס עגאסזדאא משתמש בגרסה 801 של משפחת השבבים המ- איצים מתוצרת חברת 53. ה-801 מתוכנן לע- בודה בעזרת שבבים זולים יותר של |אגאפ. התקני התוכנה ל-8ש./1ק 10 קאגאו, יימסדריםי למעשה את המקור של חברת 53 בכך שהם מספקים את אותה אופציית תמיכה בפוליגון כמו שנותן ה-928 תמ]]אמתת - וגם כאן בלא כל (המשך בעמי 110) ספרות בתחום המחשבים (או כל תחום אחר) במחירי ארה"ב + משלוח מרבית התוכנות הנמכרות בארה"ב במחירים תחרותיים ביותרו ציוד היקפי לתואמי ]א8ז ולסביבת המקינטוש במחירי יבוא אישי הכיוון מערב, בג * רחוב רמב"ן 55, ירושלים 92268 * טל. 02-619822 פקס 02-619817 תמונה באדיבות 5840416 הדיסק המועולם והן ר. קווץן בחירת הדיסק הקשיח המושלם לצרכיך תלויה בנפח הזיכרון הדרוש לך וכיצד אתה מתכוון להשתמש בו. אם ה-60 נחשב ללב המערכת, הרי שמערכות הדיסק הקשיח הן הרגליים. ישומיך יכולים לקרוא לגליונות נתוניס או למסמכים רק במהירות שהדיסק הקשיח מכתיב, ועס דיסקים קשיחים קטנים ואיטיים, רובנו, רכישת דיסק קשית אינה משימה מסובכת. מש- תמשים רגילים אינם זקוקיס ליותר מדיסק 125 (₪160000 6צחכ 6פוגזקטות]) בתחום 8א200 עד 88א350 בצירוף תוכנת זי- כרון מטמון להגברת המהירות והיעילות. כל 0000 6 ישראל ספט' 1993 מערכת ה-26 שלך לא תגיע רחוק. עוד מדובר במטלות יומיומיות, צירוף דיסק קשיח ותוכנת מטמון למערכת 26 עם אפיק מערכת. 15 (601!נתסזג, 0310ת5/3 לטפטות1 , להבדיל מ-5154 היקר יותר) עובד היטב, גם בגלל שדיסקי מפ] נותנים כיוסם את יחס מחיר/ביצועים הטוב ביותר. משתמשיס אשר זקוקים למערכת חזקה, ומנהלי רשתות, עבורס היעד הינו המערכת הטובה ביותר האפשרית (ובדרך כלל ללא הגבלת תקציב), נדרשים לנפח זיכרון גדול יותר וגמישות משופרת. עבורם קיימים דיסקי 5081-2 בעלי נפח | %- כרון הנמדד בגיגהבייט (פוץט9קוש) | המיו- דתץ-רעאעת עדים לאפיק המערכת המשופר 05% כ זצט0ת] 660ת16אם), | וגם אז יש לבחור בקר דיסק יקר ומנהל זיכרון מט- מון בחומרה או בתוכנה. המחיר של ערכת 340 מגהבייט, הכוללת דיסק מפ] ובקר, הוא כ-700 דולר. אותו דיסק עצמו, אבל בתצורת 8051, יעלה לך כ-150 דולר נו- ספים, כלומר תוספת של כ-20 אחוז למחיר. הפער במחיר נשמר גם כאשר עולים לקיבול גדול יותר, כך שבסביבות הגייגהבייט (דיסקים שעולים כ-1500 דולר) הפער הוא 10 אחוז בלבד. כתוצאה מכך נוצרה חלוקת תחומים בין הממשקים השונים: מתחת ל-200 מגהבייט הכל מפןן מעל ל-500 מגהבייט ההעדפה היא ל-8051 ובאמצע יש העדפות לכאן ולכאן. מכניקה פשוטה המוצר עבורו אתה משלס הוא פשוט ביותר מב- חינה מכנית. מנוע חשמלי קטן מסובב מספר תקליטים, הבנויים מאלומיניוס מצופה ניקל (ניקל הוא מתכת פרומגנטית, המשמשת לרי- שוס המגנטי של הנתונים), במ- הירויות של 3400 עד 5400 סי- בוביס לדקה (חק). ישנס כיום דיסקים אשר מגיעים ל-7200 סי- בוביס לדקה. זרוע זעירה, המ- חזיקה ראש קריאה/כתיבה, סובבת על פני השטח במרחק 10 מיקרון מהציפוי המגנטי של הדיסק ומ- בצעת את פעולות הקריאה וה- כתיבה. הסיבוב המהיר של הת- קליטים יוצר זרם אוויר קל, אשר מעלה במעט את הזרוע ומונע ממנה לגעת פיזית בלוח. הקריאה וה- כתיבה נעשים על ידי הטבעת שדה מגנטי מקומי במשטח הניקל. הראש בנוי בצורת סליל מיניאטורי שורס החשמל העובר בו יוצר שדה 7 מגנטי באחד משני כיוונים, בהתאם 0 לכיוון הזרס החשמלי. פער קטן באלקטרומנגנט יוצר יידליפהיי של השדה המגנטי על פניי משטח הדי- סק, כך שהניקל מתמגנט בהתאם לכיוון השדה בזמן הכתיבה. סי- 1 ביות יי0יי ו-יי1יי מוגדרות על הדיסק הל עייי שדות מגנטיים בכיווניסם הפו- כים. בזמן הקריאה פועל הסליל כג- לאי מגנטי זעיר. השדה המגנטי של הניקל יוצר, בשינויים שלו מכיוון 6 6/50)10/8:6זה8/עט0זהח 218 ₪ % 9 4 4 הניקל לא משתנה כתוצאה מהקריאה וכך יכול הדיסק לשמור נתונים עד שנאלץ אותו למחוק אותם, או שנכתוב נתונים חדשים על הישנים. הדיסק המהיר ביותר הוא זה שלו המכניקה המתוחכמת ביותר, הנעזרת בבקר טוב וב- טכניקות חומרה או תוכנה של זיכרון מטמון. הממשק קיימים כיוס שני סוגי בקרי דיסק נפוצים: פפז 8088 | הסוג השלישי הו [כ8ת (67866ה] 269106 |41וח5 66סתגתה), אך הוא נופל ברמתו מהשניים האחרים, לפיכך הוא הולך ונכחד. קיימים בשוק כיום רק דגמים בו- דדים של דיסקי 8501 לעומת מאות דגמים של מפ] ו-5051. במערכת 6 מודרנית טיפוסית, מפ! הינו הבקר הנפוץ ביותר. בבקרים אלו רוב המעגל בנוי כבר בתוך הדיסק (כפי שניתן להבין משמו), תכונה ה 68 6ז8/עש50)1 218 ₪ן ב | | פא | ] | סגשן זפ זו ו 1 אחד לשני, זרמיס מתחלפים בס- ‏ ₪0 |. ליל, המזהים את הנתונים הר- ל שומים מגנטית. הרישוס המגנטי על 6 סא ₪ 606 סזהששזהח 21 מן , % ר25ועווק<-כ] צכד כ2. ד המפשטת את המורכבות ומוזילה את המערכת. (ראה 6א6421ג/א-0 / המהדורה הישראלית גליון 5, המדריך). בקרי 5פ1 הטובים ביותר הקיימים מציעים קצב העברת מידע בין 1 ל-18/%6א4, קצב שבו ערו ה-184 מנוצל במלואו. נפחי הזיכרון של דיסקי מפ], נעים בין 40%/8 ל-108, כאשר רוב מתאמי ה-18 מסוגלים להתחבר לשני דיסקי מפ! כך שלמשתמש הרגיל דיסק מפ] אמור בהחלט לה- ספיק. כאשר אתה זקוק לנפח איחסון גדול מבלי לה- קריב ביצועים, עליך לבחור בדיסק 5051. ניתן לשרשר (לחבר אחד אחרי השני) שבעה דיסקי 1 למתאם 5081 יחיד, כאשר כל דיסק 5081 יכול להיות עד 308. (סהייכ ניתן להגיע בשיטה זו ל-2108!). בנוסף, דיסקי 5081 הינם בדייכ חכמים יותר מאשר דיסקי מפ1. לדוגמא, אם בקר פפ] צריך להמתין עד שה-620 יקרא או יכתוב לדיסק, ב-5051 ניתן לפעול בצורה אסי- נכרונית ולחסוך בכך זמן חישוב וזמן העברת הודעות בערוף. ב-5051 מתאפשרת גם צורת הע- ברת מידע בפרצים של נתונים, שיטה שימושית ברשתות תק- שורת. לדיסק ה-58081 מחסנית פקודות המאפשרת קליטת פקו- דות וביצוען לפי תור. בנוסף דיסק 1 מארגן את הבאת הנתוניס כך שהוא מביא קודם את הב- לוקים הקרובים למיקוס הנוכחי של הראש ולאחר מכן מתייחס לפקודות אשר מורות לו להביא בלוקים רחוקים. תכונות | אלה חוסכות זמן רב. חסרון בולט של דיסקי 5651 הינו התחבולות והתמרונים שעל המ- שתמשים לעבור בכדי להגיע למצב בו שני אבזרי 8051 אכן יע- בדו באותה מערכת 26. סטנדרט 2 מיועד בעיקר לפתור בעיה זו וכיום יצרני דיסקי 5051 רבים עובדים לפי סטנדרט זה. היתרון הגדול בסטנדרט זה הינו הפחתת דרישות הרכיבים ההקפיים למ- ערכת 8051. כמו כן התווספו פקו- דות ואפשרויות חדשות לתמיכה בסוגי רכיבים והתקנים נוספים. לדוגמא, בכדי להגדיל את קצב העברת המידע, סטנדרט 50512 מכיל פרוטוקולים המאפשרים העברת נתונים מהירה יותר מה- קצב של [-8051, שהיה 518 לש- ניה. פרוטוקול 451-5051 מגיע לקצב 108/80 (במערכת. סל- נכרונית של ערו נתוניס 8 או 16 5 4% 6 ישראל ספט' 1993 4 סיביות). פרוטוקול 5-5051פ1\ מאפשר להגיע עד 20/8/66 במערכת עם ערוץ נתוניס של 16 או 32 סיביות. פרוטוקול 5051-מס1או-51 , החזק שבחבורה, מאפשר 18/%5א20 במערכת סינכרונית עם ערו נתוניסם 16 סיביות או במערכת אסינכרונית עס ערוץ נתוניס 2 סיביות. האם משמעות הדבר שעליך רק לבחור בין פפן ל-5051-2 וכל בעיותיך נפתרו! בהחלט לא. כאשר אתה רוכש דיסק קשיח אתה נקשר בקשר גורדי לפרטים נוספים כמו, למשל, אפיק ההרחבה של המערכת. 54-1 4,4 לאפיק הרחבה 154, בן 16 הסיביות ומהירות 2 הגבלת תפוקה תאורטית של 8/%6!א8. במציאות הקצב המירבי הוא ‏ א 15. המצב כיוס הוא שבמקרים רביס דיסקי פפ] יכולים להעביר יותר מידע ממה שאפיק 154 יכול לקלוט. אפילו במקרה של אפיק ₪884 בן 2 סיביות עם יכולת תפוקה כפולה, דיסק 5081 יאלץ לחכות לאפיק, והרבה. כאן נכנס לתמונה המתחרה הצעיר והחדש בת- חוס האפיקים, ה- 1-86 54פש, וכפי ששמו מלמד עליו הוא מיועד בעיקר להעברה של נתו- ני ווידאו, דבר הדורש מהירות ויכולת לטפל בכ- מות גדולה של נתונים. אפיק 54צ מיועד למ- ערכות 486 בנות 32 סיביות והוא אמור לעבוד בקצבי שעון המערכת (י). במבט ראשון, זה נראה כדרך אידיאלית להגביר את זרימת הנ- תוניס אל ומאת הדיסק הקשיח, אך יש לבדוק, במיוחד בדיסקי 5651 את התאימות בין האפיק לדיסק. זיכרון מטמון בבקריס לא משנה באיוה אוטובוס אתה נמצא, תמיד תנסה להשיג מקוס יותר טוב, אומרת אמרה ידועה. זהו פחות או יותר ההגיון שמאחורי הו- ספת זיכרון לבקרי דיסק. מאיצים אלו, המ- תבססים על זיכרון מטמון, יכולים לעלות לפ- עמים יותר מאשר הדיסק הקשיח עצמו, או עלות החלפתו לכזה שיתן את אותס ביצועיס ללא תוספות לבקר. מטמון הדיסק פועל כייחוצציי לנתוניס במעבר, אל ומאת, הדיסק. זכרון ה-ואג8 של המטמון משמש מאגר זמני לקבצים, שתפקידו לבודד את המעבד המ- עיכובים הנוצרים בכתיבה וקריאה על המדיוס האלטרומכני האיטי. בכתיבה, המעבד שולת את הנתונים לחוצ+ בקצב המירבי שהאפיק מא- פשר והחוצ מעתיק אותס לדיסק בזמנים שלא נדרשת עבודת קריאה. בקריאה החוצץ אוגר נתונים שעדיין לא נתבקשו על ידי המעבד, אבל 4-6 בי 6 ישראל ספט' 1993 ₪-/ח/-0- //// 0 =פ=]=תפת====---.="-. ששח שש -/ 0/7 0 0 0 ) ) )‏ - הדיסק המושלם סביר כי הוא יודקק להס בהמשך העבודה. תחת שלטון של אלגוריתם מטמון אופטימלי, הדיסק יכול להגיע לתפוקה מירבית, גם אם הפרמטרים המכניים שלו הם בינונייס למדי. = עבור משתמשים רגילים, החיסרון של בקרי דיסק המממשים את המטמון בחומרה הינון חטרון בול₪ של דיםק' ו505 הינו התחבולות והחמרונים עועל המשתמשים לעבור בכדי להגיע למצב בו שנ' אבזר' 505 אכן 'עבדו באותה מערכת 6ק. מטנדרט 2-ו605 מ'ועד בעיקר למחור בעיה זו שהנתונים | עדיין צריכים לעבור את אפיק ה-0/, עובדה שבמידה מסויימת מעקרת את יתרונות המטמון. בזיכרונות מטמון בתוכנה, הנ- תונים הרלוונטיים והפקודות מאוחסנים בזי- כרון הראשי והם מעבירים את הנתונים היישר ל-670 דרך אפיק הזיכרון המקומי, כך שלא משנה איזה אפיק הרחבת מערכת קיים במ- חשבך, זיכרון מטמון בתוכנה תמיד יועיל. תוכנה חוסכת זיכרון מטמון זיכרון מטמון בתוכנה משפר את ביצועי הדיסק הקשיח על ידי יירוט הקריאות והכתיבות לדי- סק בזיכרון המערכת. כמו במטמון חומרה, אל- גוריתם זיכרון המטמון חוזה איזה קובץ ידרש ומקדים וקורא אותו, כך שבבוא הזמן הוא נמצא כבר בזיכרון הראשי ואין צורך לפנות לדי- סק הקשיח ולחפשו, פעולה הגוזלת הרבה יותר זמן. במהלך הכתיבה, זיכרון המטמון מאחסן את הנתונים האמורים להיכתב לדיסק בזיכרון הראשי, עד שהזיכרון מלא או עד שהוא מגלה פער בלוח העבודה של הדיסק ואז הוא שולת את הנתונים לדיסק הקשיח לכתיבה. כדאי לשים לב כי היעילות מותנית בגודל הזיכרון הר- אשי במערכת. נניח שהינך רוצה להשאיר שישה או יותר יישומי פאיסשתוא פעילים במערכת. אם ברשותך רק 8/א4 או אפילו 8וא8, זיכרון המ- טמון לא יועיל משום שהזיכרון הראשי יהיה מלא בקוד הישומים רוב הזמן ולא יהיה בו מס- פיק מקום פנוי לביצוע פעולת האופטימיזציה. כלומר, גודל הזיכרון הראשי הנחו לך תלוי גם בהרגלי העבודה שלך. תוצאות מבדקי אא ג]תז6אפת כדי לבחון את הבדלי הביצועים בין סוגי הא- פיקים, בקרי הדיסקים וזיכרונות מטמון של די- סקים, נבחנו במעבדות 1.485 6 36 התקנות שונות של מערכות. השתמשנו בלוחות אס של ]ואג בעלי מעבד מרכזי 4862%, מהירות 2, 256% זיכרון מטמון מערכת, זיכרון ראשי 8%18, מערכת הפעלה 5.0 05 ומערכת בדיקה של 61/4858 גירסה 7.01. בכדי להשוות דיסקי 8081, מפ1 ו-8081-2, נב- חנו שלושה דיסקים 3.5 אינצי בנפח 500%18 של חברת 5632316 וה 15 ,8136004‏ 215 א3550 [51-508=) ו-457-5081-2 א813600. | בדי- סקים אלו מהירות הסיבוב הינה 4700 סל- בובים לדקה, זמן גישה ממוצע ‏ 6ח 17.1 (המתחלקים ל-10.508 זמן חיפוש ממוצע ו-5וח6.6 זמן המתנה ממוצע). בכדי לבחון את דיסקי ה-5פ] , השתמשנו במ- תאם 154 ]אא ושני מתאמים של חברת 6ווחסזת: 20-200 ם2]ז6קטפ עם ציכרון מטמון 28 ו-0-4030%1 מפ1, מתאס לאפיק מקומי גם הוא עס 2818 זיכרון. עבור מבחני 8081 הש- תמשנו במתאם של גחק41 הקרוי 54255 154, מתאם של זקפ הקרוי 5%2011/95 ומתאס זקם ₪154 הקרוי 20128/95א8. עבור מבדקי 2 השתמשנו במתאם של אא והוא ה-48 5154 ובמתאם של סט הקרוי 5 1-808/. כל זיכרונות המטמון בחו- מרה היו 218. נבחנו גם פתרונות מטמון בתוכנה בהתקנות הרבות והשונות. הסוגים היו אושא-0 גירסה 1, א>יצוז6קץ1] גירסה 4.50 -6תק חגוח8 גי- רסה 4.0 (זיכרון מטמון תוכנה מאוד פופולרי של מיקרוסופט, המגיע בדרך כלל עם 3.1 5שס6תו/ש). כל זכרונות התוכנה היו 18א2. התנגשות בין חומרה לתוכנה כפי שניתן היה לצפות, זיכרון מטמון בחומרה אכן שיפר את הביצועים. באפיק 154, דיסק מפ]ז עם זיכרון מטמון חומרה של 218 הכפיל את מהירות המערכת פי שלוש. זיכרון מטמון בתוכנה בעל אותו גודל מגיע כמעט לאותם בי- צועים (פי 2.5) אך יש לזכור כי הוא הרבה יותר זול, לפעמים זול פי 10, כך שזיכרון מטמון בתו- כנה מוביל בהרבה ביחס מחיר/ביצועים. כאשר משלבים זיכרונות מטמון בתוכנה וב- חומרה מקבלים ביצועים מקסימליים, בתנאי שהסוגים המסויימים של זיכרונות המטמון בתוכנה ובחומרה משתלבים יחד. מצאנו כי חומה ומגדל 16 ת"א 67771 6 ב טל וקו 03-5372929 ל אס 3 / פקס. 03-5372928 לו ש המודיריס בש"ח 6 כולליס מע"מ עמודים לשער 2.75*5 6 ₪..ח, 1 ו לרוכשי התוכנות מעבדי תמלילים קונים בכלנית! || תוכנות סאג וחספ קונים בכלנית! ב א-ב חוש/ 300%זגק+חן)/ סזק 0ז]008)| | לאחד מקורסי ה- 0 של ו מעבד תמלילים +62 חואו 1001 זט + 0 | שא )| |-סיון סט די ב צר לי טלפן לכלנית! 0 (95) ב סם סש | 0 מ תמלילים המוב ₪5 (59) ולל עבדית!! 1 מאליו בשליטה לתו נמולל מע"מ) חִשַבְשָבֶת - ₪ מ 7 (3235) איות אוטומטי עברי/אנגלי (אופציה בתשל - :3.1 605סאו ] איינשטיון 41א0:5510א? התוכנה , + ג . ₪2 0 ] הידועה לעיבוד תמלילים תוכנות אחרות - 15% א | מערכת הפעלה הגרפית | כוללת. מחולל טבלאות, מיילר, 0 , +עברית +עכבר ] מולוו ע : [ - : | מילון עברי/אנגלי ואיות אנגלי אוונשטיין 1135 עם מייכד /2020 קו יי 2כ)|'2. ! 603-5372929 0 - 3 6 (כולל מע"ס) | / +סע"מ 0% גליון העבודה לחלונות עפש 52% מהשוק בחרו ַ'קָבַל לוס א= 1 ל + עברית + עכבר 1 1 יפל מהדורה 7 טלפן לכלנית למחיר עברית מלאה ללא הגנה !! י : = טלפן לכלנית למחיר הטוב ביותר! 4 ביותר!! 03-5372929 7 ;6 קונים בכלנית עמש | ו 18| 2 זסמטו!62-0 + עברית טלפן לכלנית למחיר הטוב ביותר!! 03-5372929 כולל עברית .₪189 (5589) החלפה עדכון --- ₪640 (5199) חדש! גירסאות מי ו פּ וס 1 טלמן לכלנית = הטונ ביותר! | ₪833 (259) | (כולל מע"מ) = / +מע"מ | וורדמיל 5.2 ] כתיבה חופשית בטורים 9 טבלאות || גמישות 9 חישובים 9 תמיכה ]| אופטימלית במדפסות לייזר ס הגהה לשונית חן - וווטם (אופציה) )529( ₪2 (כולל מל"ס) | מחולל היישומיס המתקדם גיותר! ערכה / 397, 4 :]₪ 0 0 אה: (כולל טל"ס) / +מע"ס עונה ו איש'ת: (כולל סע"ס) / *סע"ם מערכת הפעלה: אחרונות! מערכת הפעלה של יבמ ₪9 (99) טלפן למחיר הטוב ביותר! (כולל מע"ם) ( +מע"מ שוכן בזיכרון פטל סז 0 תרגומים 0 6 0 מילים נרדפות והפכים 7 9 |5100 התוכנה לשיגור 0 ב מ( הנפוצה בעולם! = |4.0 1310080 0 ₪ 5339] | 370 5 גנבז 1 | מתקשר לכל גליונות החישוב ₪ ₪ 120 9 טלפן לכלנית למחיר -* (כולל מע''מ) ‏ / + מע''מ | (כולל מע''מ) / + מע"מ (כולל 0 (5389) הטוב ו 7-9 מאגרי מידע קונים - כלנית מאגרי מידע מידע במחשבים 16112 לפי מקצועות רפואיים- - החל מ- 5395‏ | תקפון- מדריך הטלפון הממוחשב על טס .- .5.99 כתבי עת רפואיים ‏ - -- החל מ"8195 תקפון עיסקי-המאגר המושלם לרשימות 1 60 00 א - תוכנת עזר בדיאגנוזה לרפואה פנימית תפוצה של ישראל. -‏ .מ-1.200 > | = 5116 חס הסקקטפ 50 חדשו!ו לבית !! אנציקלופדיה ישראלית. -‏ .235 > | | 1עו1... התקליטור התורני- 6 םק ב ו רשימת - של ספרי קודש על אס 00-- .500 5 טלפן: 03-5372929 (לג'רי) 1. אושא-0ק משפר את הביצועים עם זיכרון מטמון בחומרה בעוד ש-6וחפחגוח5 דוחה זיכרון מטמון בחומרה. בכל מקרה, משתמשי דיסקי מפ1 יעשו נכון באם ישתמשו רק בסוג אחד של זכרון מט- מון - חומרה או תוכנה. במהלך הבדיקות, דיסקי מפ] הגיעו לביצועים הטובים ביותר עם אפיק 1-88 גפפץ. דיסק 5פ]ז העובד עם מתאם ט1-8 מהיר בכ-10% מאשר דיסק זהה עם אפיק 154. הוספת זיכרון מטמון בתוכנה מסוג אושא-26 לצירוף של דיסק מפ] ואפיק ,1 הביאה לתוצאות מעולות, הג- בוהות ביותר שנרשמו בתחום ה-8פ1. כדאי לז- כור כי מערכות בעלות אפיק 1 יקרות מש- מעותית ממערכות 184 כך שכדאי לשקול האם השיפור שחל כדאי ביחס לתוספת במחיר. אנטומיה של דיפק קשיח במרבית הדיסקים מותקנים מספר תקליטים זה על גבי זה. הזרוע נושאת שני ראשי קריאה/בתיבה לכל תקליט הדיסק המושלם במבדקים עבור 5081 ו-5081-2 התקבל ער- בוב של תוצאות. באופן כללי ניתן לאמר כי דיסק 2 הניב תוצאות טובות בכ-10% מאשר האחרים. במ- ערכת 184, | הוספת זיכרון מטמון של 8א; למתאם 8081 הכפילה את הבי- צועים. על ידי הו- ספת זיכרון מטמון בתוכנה של 8א2 הביצועים עלו בעוד 30 אחוז. תלות חזקה במטמון תוצאות מבדקים אלו מדגימות את העובדה שביצועי דיסק 5651 תלויים יותר בסוג וגודל זיכרון המטמון מאשר בדיסקי מפ1. לדוגמא, דיסק 154 מפ1 מהיר בכ-25% מאשר דיסק 4 5081-2 בקונפיגורציות הבסיסיות. לעומת זאת הגדלת גודל זיכרון המטמון בדיסק מסוג 2 תעלה עוד ועוד את הביצועים, בעוד דיסק מפ1 מגיע לשיא יכולתו עס זיכרון מטמון של 88א4 ושם הוא נעצר. במבדקי ה-05 שלנו, דיסק ה-שפ] השיג תו- צאות טובות בכ-30% מאשר דיסק 8081 תקליטים הר = 6 = צר הס/בוב ו-5081-2. תוצאה מפתיעה נובעת ממספר סי- בות. שלא כמו דיסקי מפ], דיסקי 5051 דורשים מיקרומעבד על כרטיס הבקר, כדי לבצע את התמרות הנחוצות בין ערוצי ה-05 וה-8091. דיסקי 8פ] גס מתקשרים עם 208 בעזרת 0 (וטקוט0שטקח1 ותותפָסזק) ופסיקה 13 בעוד שדיסקי ‏ ]508 מסתמכים על ה-גואם (400053 /סוחט]/ ז0טום). במערכות של משתמש יחיד, ה-גואם איטי יותר בכ-40% מה-710. יתרונות של ה-8651, כמו תור פקודות, אינס יכולים לבוא לידי ביטוי במערכת 6? עם 05 אלא רק במערכות הפעלה התומכות בריבול משימות במקביל (0אזא8יחודעט!א), כמו אלו המשמשות בשרתי רשתות ובתחנות עבודה מבוססות א1א1ז. מערכות 5681 גם ייאוהבות" לעבוד בסביבת 8051 מלאה. שני דברים נוספים שכדאי להזכיר: כרטיסי בק- ריס ומתאמים לפעמים מעדיפים דיסק מסוג אחד על משנהו וכן, הוספת זיכרון מטמון בתו- כנה יכולה שלא להשפיע החל מגבול עליון מסויים. לדוגמא, 6אח0חגח5 פועלת בדרך כלל בצורה אופטימלית עס 18א2 כאשר אפופזסקעח, המגיעה לביצועים טובים יותר, דורשת זיכרון של 18א8 ומעלה. 5 למשתמש היחיד למשתמשי 6 רגילים, הרוצים להגדיל את נפח הזיכרון במערכת עם אפיק 154, דיסק פס] עם זיכרון מטמון בתוכנה הינו הבחירה הטובה ביו- תר. כדאי לרכוש דיסק פפ] של 200%18 ותוכנת זיכרון מטמון שתעלה קרוב לוודאי שישית מאשר זיכרון מטמון בחומרה. אס אתה רוכש עתה מערכת שלמה, לך על דיסק בנפח 34018. יישומי שנות ה-90 ממלאים דיסקים בקלות רבה, כך שממילא רוב הסיכויים שאחרי ומן מה תאלי לרכוש דיסק נוסף. אס המוכר מציע לך מערכת הכוללת אפיק 8ט1-8/, זהה בביצועיה ובאותו מחיר, כדאי ללכת על זה. משתמשים רציניים יותר או כאלו העובדים עם פשסתו/ צריכים להצטייד במערכת בעלת אפיק 1 עס דיסק מפ]. הוספת בקר 1 תיתן את המהירות והיעילות המקסימלית של דיסק מפ1, וביצועי המערכת, בעיקר המהירות, יהיו מקצועיים הרבה יותר. משתמשים אשר זקוקים למערכות חזקות במיו- חד, למשל עבור יישומי מולטימדיה, צריכים להצטייד בלא פחות מאשר דיסק 5081-2. עם דיסק זה ניתן להגיע לנפח איחסון מרשים ול- חבר את כל התקני ה-5051 שברשותך לאותו בקר. המערכת הנייל תגיע לביצועים מפליאים עם זיכרון מטמון בחומרה ומאיץ גרפי (ראה גי- ליון 8 של 8אז4632/א 6 / המהדורה הי- שראלית בכתבה על מאיצים). אמר יר רו ייקו מנחה'"' מאפשרת למנויי 8א116321/ 6 ישראל גלשה ל-866טקו60 ללא עלות תקשורת בינלאומית! א מבצע כזה עוד לא היה בישראל: כל מנוי של 8אז1407א 6?/ המהדורה הישראלית שיצטרף לשירות? 60866 בתקופת המבצע יוכה ל- 5 פרטים נוספים והגבלות: טעה חודשית של תקעורת ב'נלאומית חינם! ‏ = + חודש המבצע מוגבל לנרשמים פרטיים חדשיס שהם (או החברות בהן הם עובדים) מנויי המגזין (חדשים או וותיקים) בתקופת המבצע. המבצע מכסה רק את עלות התקשורת הבינלאומית. קת הוא שירות המידע 0 המנולים בכל רחבי העולם! מחיר השימוש בשירות" שחטצטקוח60 עצמם זהה למחיר בארהייב. הגדול בעולם. גדול בהיקפו, גדול במומחי כדי לאפשר גם למשתמשים ישראליים המחשבים שהוא מאפשר לך להגיע אליהם, = להנות משירותי המידע הטובים בעולם, שימוש בשירותים מעבר ל-60 דקות לחודש יחוייב גדול במאגר תוכנות חינם שהוא מעמיד תעניק ייקו מנחה', נציגת חקו לי התעריף הרגיפ: לרשותך, גדול בפורומיס המקצועיים בישראל, 60 דקות של תקשורת חינם, המבצע מוגבל בזמן. המתנהלים עליו, גדול במאגרי המידע מידי חודש במשך 12 חודשים, לכל מנוי י ; : פרמים ולהרעומה פנה לחברת קז מנחה הזמינים לחיפוש ושליפה, גדול בשירותי של 8א4021// 6ע/המהדורה שירותי מידע ותקשורת בע"מ, התקשורת והדואר האלקטרוני בין הישראלית שירשס בתקופת המבצע. מל: 5251948, 03-5251444 ) 06 !5786| 0 צר צצראאז" הדירנו התיטצאראד ביטי "חי אסוחפם ו+=החפו |08 2 לרשתות ומה יעשו מנהלי הרשתות! עליהם לשקול שלוש נקודות: האחת, נפח האיחסון הענק הנד דרש. השניה הינה שאפשרויות זיכרון המטמון בתוכנה עבורס מוגבלים. השלישית - מכיוון שמספר משתמשים יגשו לדיסק השרת במקביל, עליך לרכוש מערכת דיסק המסוגלת לנצל במ- לואו את רוחב הסרט של אפיק המערכת. כל שלושת הנקודות קשורות ישירות ל-5081-2. כאשר מדובר בזיכרון מטמון לשרת רשת, יש ללכת בדרך כלל על זיכרון מטמון בחומרה, משום שכמעט כל פתרונות המטמון בתוכנה לא עובדיס עס מערכות הפעלה של רשתות (נקודה למחשבה עבור מפתחי תוכנות. זיכרון מטמון). בנוסף, זיכרון מטמון בחומרה תומך במספר הת- קני 5681 העובדים במקביל, כאשר זיכרון מט- מון בתוכנה לא מסוגל לעשות כן. חשוב לציין כי לעיתים זיכרון המטמון בחומרה עלול לה- תנגש עם זיכרון המטמון של הרשת. חיבור חומרת 5051 לאפיק 1 לא תפיק בי- צועים מזהירים. מתאם אפיק .1 אמור, באופן תיאורטי, להפיק קצב של 18/%6א40, כפי שנ- תמך על ידי מספר בקרי 8651-2, אך במבדקינו התגלו נקודות נוספות שיש לשקול. בראש וב- ראשונה, עקב תישמון השעון של ה-486, רכיבי 0 על אפיק ה-1/ אינם מפגינים ביצועים כמו מתאמי ווידאו, אשר ניגשים לזיכרון המערכת ישירות. יתר על כן, ניהול אפיק ה-1ץ, לפחות בשלב זה, אינו מגיע לרמה הגבוהה בו מנוהלים כיום אפיקי 5154, ובמספר בדיקות שערכנו ראינו כי עקב ניהול לא ייחכם" של אפיק 1 התווספו בפעולות מסויימות מחזורי המתנה (פסובו5-ז31/\) שהיו יכולים להימנע. לכן, עבור שרתי אג.1 המלצתנו הינה ₪184 ולא 1-86). איחוי וזחיסה כאשר החלטת איזה דגם ברצונך לרכוש, דאג להמשיך לפתח ולתחזק את המערכת. דיסק קשיח המנוצל היטב נאלא להתמודד עס כמויות גדולות מאוד של נתוניס. בתחילה, כל חלקיו של קובצ גדול יתיישבו ברציפות בזיכרון, אך לאחר מכן, כאשר הדיסק יתמלא, וקבצים ימחקו על ידי המשתמש, חלקי קבצים יהיו מפוזרים במ- קומות שונים בזיכרון. בכדי לנקות את הייבלגן" ולשפר את הביצועים, שילכו וירדו, יש להביא לאופטימיזציה את פעולת הדיסק על ידי תו- כנות מיוחדות, הדואגות לסדר את הקבצים בצורה רציפה בזיכרון, כך שפעולת איתור קוב ושליפתו תהיה מהירה ככל האפשר. תוכנות אפ- שריות נפוצות למשימה זו הן 01186 חסחסאן של סטותפוחץ5, 70015 0 של תסל [וחס0, ( 0 6 ישראל ספטי 1993 הדיסק המושלם %גתזסשסק של אושא-6ק |-זסופג)אתו/. - גם ב-6.0 ₪05 קיימת אופציה כזו, השאולה למ- עשה מתוכנת א%:65008ק5 של חסחסא (ראה 6ץ מא 6/א/ המהדורה הישראלית, גליון 9 - תוכנת האיחוי סמ של 6.0 5סע). ייתכן ותגלה כי אתה זקוק לנפח איחסון גדול יותר מה שתוכל לממן. במקרה כזה כדאי לש- קול תוכניות דחיסת נתונים, במיוחד כאלו העו- בדות בזמן אמיתי, תוך כדי פעולת המערכת, ופעולתן ‏ יישקופהיי למשתמש (ראה | 6ץ אא גיליון 9 - המדריך). תוכנות כמו 0 של 60| 5120, 5%וע6!טטסע של מטמון הדיפק מועל כ'חוצץ לנחונים במעבר, אל ומאח, הדיטק. זכרון ה-ואגה של המטמו| משמש מאגר זמני לקבצים, שחבקידו לבודד אח המעבד המעינובים הנוצרים בכתיבה וקריאה על המדיום האלטרומכני האיט'. מיתן או 65036!פטסע של 6.0 205 מגיעות לבי- צועים של יחסי דחיסה 2:1 בקבצי טקסט ו-7:1 בקבצי בסיסי נתונים. טכנולוגיות דיסק מהפכניות במקביל, יצרני דיסקים קשיחים משתדלים לה- גדיל את צפיפות הנתונים, כך שיותר ויותר נתו- ניס ירשמו על אותו שטח דיסק. אחת הט- כנולוגיות המבטיחות כיום בתחוםס זה הגה ראש קריאה/כתיבה 6ע66550ף-סוסְתַפַג!א. רוב כו- נני ה-5פ] משתמשים בסליל מגנטי, הדומה למ- גנט שדוחף את האוויר ברמקול והנשלט על ידי מערכת סרוו. ראש קריאה/כתיבה במערכת כזו פשוט מעביר את האותות כמו שהס (ראש ייטיפשיי). לעומתו, ראש אא מכיל שבב הרגיש לתנודות זעירות בשדה המגנטי, דבר המעניק דיוק קריאה/כתיבה גבוה מבלי לקרב עוד ועוד את ראש הקריאה/כתיבה ללוח. בניסויים רא- שונים שנערכו גדל נפח האיחסון האפשרי על התקליט ביותר מ-50%. חברת יבמ החלה לה- שתמש בשנה האחרונה בטכנולוגיית 8וא ול- צרנים אחרים, כמו 86ג5632, יציגו עד סוף השנה דגמים ראשונים של דיסקיס המשתמשים בט- כנולוגיה זו. גישה אחרת הינה שינוי החומר ממנו עשויים התקליטים. משטתי זכוכית מאפשרים ליצרניס להגדיל את נפח האיחסון אך הם עדיין יקרים. דיסק כזה לדוגמא הינו ה-8260 של חברת גג, בקוטר של 2.5 אינצי ונפח 18א260. דיסק מפ] זה עולה כ-5255 (בארהייב), כ-25% יותר יקר מדיסק וגיל בעל נפח זהה. דיסק א ]1 אאוגתשזגא של היולט-פקרד עולה 4995 (בארהייב) והוא בעל נפח איחסון 18א42.8. בדי- סק זה קוטר התקליט הוא 1.3 אינטש (33 מיימ) בלבד ועוביו 10.5 מיימ. הגודל הזעיר מאפשר לזווד את הדיסק במארז 0101 מסוג ]11, וכך לספק מדיום מגנטי שליף למחשבונים. דיסק זה לא מיועד להתקנה במחשב שולחני, אבל הוא יכול לשמש כאמצעי קומפקטי לה- עברת נתונים בין מחשב שולחני למחשב נישא. באמצעות טכנולוגיה דומה , חברת 863886 מפ- תחת דיסק העשוי מחומר המיוצר על ידי קַהווחס6. החומר, המבוסס על 86ַגת69 וקרוי זס0ות6!א, הוא למעשה זכוכית קרמית אשר מע- ניקה משטח חלק ואחיד יותר. דבר זה מאפשר לראשי הקריאה/כתיבה לרחף קרוב יותר ללוח ולקרוא מידע בקצב גבוה יותר. 6ו43ת03 הינו חומר קשיח יותר מאשר אלומיניום, דבר המ- אפשר ליצור תקליטים דקים יותר עם אותו חוזק ולהקטין בכך את עובי הדיסק. 5 מגהבייט על ג101א6ק חברת 48708 הציגה דיסק של 1.8 אינצ', הנקרא 105-111-.1א)א והוא בעל נפח איחסון של 08 על כרטיס 111 6קעד ג01וא0ק. למרות שכרטיסי 201018 הקטנים תוכננו במקור למ- חשבי מחברת וליישומים דיגיטליים נישאים, חברת 6ַַגּאסגק-וו16י136 מתכוונת להוציא השנה מחשב 26 אשר תומך בכרטיסים אלו. תכנון | אקזוטי | אחר מצאנו בדיסקיס היירטובים" של 6₪5מקח6? ז6תחס6, טכנולוגיה חדשה בה מצפים את הלוחות והראשים בנוזל צמיגי, אשר מפריד ומונע חיכוך בין לוח הדיסק לראש הקריאה/כתיבה. דיסקים כאלו מכונים גם יידיסקי-מגע-קרוביי עקב ריחוף (יותר נכון שחייה) של הראש בגובה של כ-1 מיקרון בלבד מעל הלוח (!). החברה מקווה להציג את הדי- סקים הראשונים מסוג זה במהלך השנה הבאה. יתכן כי הדיסק הקשיח המושלם של העתיד לא יהיה כלל דיסק קשיח. [פוח] ו-ז6תמס6 הציגו אב טיפוס של כרטיס זיכרון חגא בנפח 8א42.5. אך אין לצפות כי נראה כרטיסים כאלו בנפחי איחסון של 8/א300 בזמן הקרוב, משום שהם טלא ...סה ש₪ז' זד * שששטששש..... 000 - יקרים וקשים לייצור. בינתיים, בכל אופן, קיי- מות אופציות רבות של דיסקים קשיחים בעלי יחס ביצועים/ מחיר טוב, כך שאין צורך להמתין עד שהטכנולוגיות העתידניות תבשלנה. [60-0% : צבירת תנופה בתקופה האחרונה החלו דיסקי |אסא-פס לצ- בור תאוצה המזכירה את התקופה שבה החליפו מכשירי הקומפקט-דיסק את התקליטים הג- דולים מפלסטיק שחור. חסרונות ה-1א65-80 (לקריאה בלבד ואיטיים פי 20 מדיסק קשיח) אינס עומדים מול יתרונותיהס - מחיר וקיבולת. מכשירי ה-1א62-50 הם זולים יחסית ודיסק שקוטרו 12 סיימ מסוגל לאחסן 68088 של נתו- נים. עקב כך, שוק זה החל להתעורר וניתן עתה להשיג דיסקים עם מידע רפואי, מידע משפטי, אוסף מאמרים מקצועיים-טכניים בנושאים שו- ניס או אנציקלופדיות שלמות על דיסק אחד. אס בכוונתך לבנות ספריה של דיסקי ואס65-8, כדאי שתבדוק את נפח הדיסק הקשיח שב- רשותך. התקנת ]אסת-כ6 יחיד יכולה לגזול עד 8 מנפח הדיסק הקשיח עבור קבצי גרפיקה וחיפושים. אס ברשותך דיסק מפ] וודא כי בר- שותך חריץ הרחבה. פנוי. | מרבית כונל ה-62-80%1 דורשים מתאמי 5081. לפי תקן ‏ "מועצת שיווק מוצרי מולטימדיה ל-6פ'' (6ק]א), קצב ההעברה המינימלי הנדרש מ-1א62-80 הינו %6/א150, עם זמן סריקה ממוצע של עד לשניה וניצול ?0 של לא יותר מ-40%. כיום, רוב מכשירי ה-1א80-כ6 טועניס להיותם עומדים בתקן 6קוא. זמן גישה ממוצע של 62-80 הינו כ-3506 : (לעומת פחות מ-201860 בדיסקים קשיחים) והם תומכים, די בקלות, בדרישה של קצב %6/א150. לדוגמא, חברת 6פא משווקת כונן 66ק6-5פטסכ בעל זמן גישה ממוצע של 2808865 ותפוקה לפחות %6. דיסק זה עולה גם כפול מכונן רגיל. עושר מדומה למרות העושר המדומה של פורמטי 65-80%, רק שניים מתאימים לעבודה עם 6ק. הראשון הינו א 1א0-80, אשר תוכנן במקור לאפשר שידור סרטוני ווידאו עס קול דיגיטלי. המ- כשירים של חברות 6פא ו-98וח105 תואמיס כיום ל-4א וככל שסוג זה ייכנסי עוד לשוק, יותר יצרני תוכנה יפתחו עבורו תוכנות ניהול. הסטנדרט השני הינו 62 סוסת? של תויגת גא עד לאחחרונה, לא היתה תמיכה במ- כשירים לסטנדרט זה ועתה חברות 6טא ו-188צס 1‏ (כרגיל, ‏ החלוצות) יצהו מכשירים התואמים לסטנדרט זה. אם הרעיון של א62-80 קוסם לך, אך הינך הדיסק המושלם רוצה את האפשרות לכתוב לדיסק, קייס הס- טנדרט 9660 150 עבור א80-כ6, אשר מציע זאת. אחת החברות שלה מכשיר כזה הינה 5קוווץ עס 521-כ6. גם ל-200זפוחאי אגא 1-ססק של %ג06א אפשרות כזו. מחיריהס של מכשירים אם אתה רוכש עחה מערכת שלמה, לך על דיטק בנפח פווםב. יישול' שנות ה-ם8 ממלאים דיסקים בקלות רבה, כך שממילא רוב הסיכויים שאחרי זמן מה תאלץ לרכועו דיסק נוסף. אלו גבוהים מאוד, מעל ל-10 אלפים דולר בי- שראל, והס מיועדים למי שעוסק בהפקה עצ- מאית של כותרי |אספ-סס. הכונן של :וחק מיועד בעיקר להכנת תקליטורים בנושאים יחו- דיים, שאינס מצדיקים את ההשקעה בהכנת מבלט 0-80 לייצור המוני. הכונן של קודאק מיועד להכנת אלבומי תמונות בתקן 65 סוסול. בעזרת כונן 6 וסורק אופטי אתה יכול לה- עתיק אלבום תמונות משפחתי מפילם או נייר ל-1א80 60. הכוונה של קודאק היא לצייד לש- כות שירות בציוד מתאים, שיביא לתפוצה של ה-1א80 65 מעבר לשוק המידע הממוחשב. האלטרנטיבה המגנטו-אופטית אלטרנטיבה פחות יקרה המאפשרת גס כתיבה על דיסק לייזר היא דיסק מגנטו-אופטי (סוא). דיסקים אלו מציעים נפח איחסון גדול במחיר גבוה אך סביר. הס כמובן עדיין יותר איטיים מהדיסקים הרגילים. הדיסק האופטי 650-סוַעת של ס00ו!א 6|סגתחוק הינו בעל נפת זיכרון של עד 5% וקוטר 5.255 אינצי. לבדיקת דיסק זה השתמשנו בפקודת צ607א להעברת 8)א 123 מדיסק 521 ל-0-650א2 והעתקה זו ארכה כ-11 דקות. העתקת אותה כמות מידע מדיסק 1 אחד לדיסק ₪521 אחה, ארכה כמעט אותו הזמן. בכדי להגיע לביצועיס המשופריס של דיסק אופטי זה הגדילו בחברְת 6סגתתוק את מהירות הסיבוב של הדיסק מ-2400 סלייד ל-3600 סלייד, נעשה שימוש בטכניקת 57188 (בה מרכזים את רוב הרכיבים והמשקל של הראש הקורא על החלק הקבוע) וכן מש- תמשים במתכות מיוחדות - הכל בכדי לאפשר תנועת ראש מהירה וחלקה יותר. חברת 6|סגתחו? הינה הראשונה אשר השתמשה בטכניקת שווקפ ו בדיסק של 5.25 אינצי. עתה הציגה חברת צט(ט דיסק אופטי 3.5 איצי המשתמש אף הוא בטכניקה זו וגם הוא בעל מהירות סיבוב של 3600 סלייד. לדיסק אופטי זה של טטוןעת זמן גישה ממוצע של 38.36 ונפחו 18א128. כונני דיסקים: אי אפשר בלעדיהס יחידת האיחסון הבסיסית במחשב ה-0ק שלך הינה קרוב לוודאי כונן הדיסקים. אינך זקוק בדרך כלל ל-1א60-80, אתה יכול להתעלס מקיום כונני סרט מגנטי לגיבוי על גבי קלטות ואפילו לא להתקין דיסק קשיח, אך כונן די- סקטים הינו הכרח. כמעט כל הכונניס הקיימים כיום היעם של 144% (3.5 אינצי) או 8 (5.25 אינץ') התואמים לכוננים הישנים של א360%. בדרך כלל כדאי להתקין את שניהם במחשב בכדי לשמור על תאימות ויכולת לעבוד מול מחשבים ישנים וחדשים. אחת מתכונות ה-26 האידיאלי הינה חסכון במ- קום (פיזי). עקב רצון זה הופיעו בשוק כוננל המדיה הכפולה, או כונן כפול, בו נדחסו שנל הכוננים, 5.25 אינץ' ו-3.5 אינצ' לתוך כונן אחד. כונניס כאלו הס ה-%6-5511-פוא של אסא64 (-6חכ ספוחס6 2505 של 46א. מחיריהם של דיסקים כפולים אלו הינם רק 10% יותר מאשר רכישת שני הכוננים בנפרד. הדבר החשוב הוא שכונן כפול כזה זקוק רק לחיבור מתאס אחד וכך נחסך חיבור המתאם השני, היכול לשמש לדוגמא לטייפ גיבוי. 1 מגהבייט על דיסקט ''פלופטיקליי אחת הבעיות הנפוצות עם כונניס הוא העתקת קבצים הגדוליס מ-8א1.44 (למשל קבצים גר- פיים). קיימים אמנם כוננים של 8 2.88 (בעיקר של 8% אך אפילו נפח זה לתקליטון לא מספיק לקוב גרפי של איור בצבעי 24 סי- ביות, הדורש 8א4. האפשרות הטובה ביותר עבור טיפול בקבצים גדולים כאלו היא שילוב מעניין של טכנולוגית דיסקטים עם דיסקים או- פטייים, הנקראת ייפלופטיקליי ((1ג6זדקס ה. לפני כשנתיים הציגה חברת 5ג6₪מקת6 שווצת[ כונן כזה, הנקרא 1א/1325, בגודל 3.5 אינצי ונפת איחסון של 88א20.88 לדיסקט אחד. הכונן יכול לקרוא ולכתוב גם על תקליטוני 3.5 אינצי רגי- לים של 1.448 או 720%. תקליטוני ה-8]א21 נראים זהים לתקליטונים של 8/א1.44 אך עו- לים יותר, כ-125 לתקליטון בארהייב (בחישוב של נפח/מחיר תקליטונים אלו כדאיים). 19 ב לם 0 ישראל ספטי 1993 החברה הש- % תמשה בט- א כנולוגיה | בה שני ראשים קו- ראים וכותבים על גבי התקליטון. בתקליטון פלופטיקל המידע רשוס בצורה מגנטית אבל מי- קום הראש נעשה בצורה אופטית. כך אפשר לה- גדיל את צפיפות המסילות ועדיין לשמור על תאימות עם תקליטוניס רגילים. בבדיקות שע- רכנו לכונן זה גילינו כי הוא מהיר לפעמים פי שלוש מכונן רגיל של 8/א1.44. זמן הגישה המ- מוצע של הכונן היה 122860 בעוד שזמן הגישה הממוצע של כונן 8/א1.44 היה לפחות 240%. החיסרון בכונן זה הינו מחירו - פי שש ממחירו של כונן 18א .1.44‏ יש שיאמרו כי ההגדלה בנפח האיחסון הינה יותר מפי שש ולכן זה משתלם, 1 9 צילום משה כהן צילום לפרסום ולתעשיה רחוב מזא"ה 55 תל-אביב 65789 טל. 05-5602586 הדיסק המושלם אך למי שתקציבו מוגבל, פתרון העולה פיי שש אינו מספק. השבחה ע''י החלפת דיסקים אם אתה יימבסוטיי מהמחשב של אבל מרגיש חוסר בנפח איחסון פנוי, כדאי שתנסה לעבור לדיסק 8פ1 בעל נפח גדול. תקבל ביצועים יצי- בים ומרשימים והתקנה קלילה במחיר שלא יש- בור את תקציבך. עס התקדמות עולם המחשבים ניכרת התופעה בה נפחי האיחסון אינס מספיקים עוד. מש- תמשי 26 רבים נאלצים, לאחר תקופת זמן לא ארוכה להחליף את הדיסקים הקשיתים המו- תקניס במחשביהס בדיסקים בעלי נפחי איחסון גדולים יותר. הדיסק האופטימלי עבור רוב המ- שתמשים הינו דיסק מסוג מפ]. לפי נתוני חברת המחקר 126 כ-60% מהדיסקים בתחום 008 עד 8וא300 אשר נמכרו ב-1992 היו די- סקי 15 ורוב ה-40% הנותרים היו דיסקי 1 הפופולריות וההצלחה של דיסקי פפ! נובעת קרוב לוודאי מהעובדה שהס מכילים את פו- נקציות הבקר בתוך הדיסק עצמו. כרטיס המ- משק הנדרש הינו פשוט וזול וברוב המקרים הוא כבר קיים על גבי לוח האם. דיסקי 5031 מכילים אף הס את הבקר בתוך הדיסק אך הם זקוקים למתאם 5651 מיוחד, אשר יקשר בינם לבין ערוץ המערכת ויבצע התמרות, דבר הכרוך בבעיות התקנה ותאימות. דיסקי מע1 חסכו בעיות אלו על ידי התאמה ותכנון מלכתחילה עבור מבנה ערו של ד6-4ק, בדיסקי ה-81506 הישנים (הסוג שהותקן במ- חשבי זא), הבקר אילץ שמירת מספר זהה של סקטורים על כל מסלול היקפי על לוח הדיסק, בין אם המסלול קצר (קרוב למרכו) או ארוך (קרוב לשפה החיצונית). גישה זו גרמה לכך שחלק גדול יחסית משטח הלוח לא ינוצל. בקר ה-51506 אף אילץ את שיטת קידוד המידע ולא איפשר שיטות מתקדמות של קידוד ובעקיפין קבע גם את מהירות הסיבוב. 5ש: ממשק פותר בעיות ממשק ה-128 פותר בעיות אלו. כיוס, תקליט אחד של 3.5 אינץ' מאפשר איחסון של 18א210, למרות שרוב דיסקי ה-18א200 משתמשים בשני תקליטים. הדחף להקטנת מספר התקליטים הוא הרצון להקטין את מספר ראשי הק- ריאה/כתיבה הנחוצים, דבר שפירושו העלאת (המשך בעמי 108) מאת מיט ג'ונס תרגום ועריכה - דר יובל רבינוביץ 2 לה המחפשים את המחשב המושלם באמת רוצים לעתים לגלוש מעולס המעבדים הניתנים להשבחה | והוידאו | בערו = מקומי ולהתייסר בפרטים אחרים. רובנו יכוליס להסתגל בסופו של הב פמט לכל מק לחת הלבוהל אלפל לת ה גל התהות אה השדכת ‏ שר של המתשב רו שלם הוא מציאת, בניית ואיסוף חלקי מערכת להתקן הצבעה ועיל. רק תמהונל ללא תקנה לא יעריך כרטיט המתאימה באופן מושלם לא רק לצרכיך, אלא גם לטעמך האישי. טווח הצרכים והטעמים הנ- קול מכובד, במיוחד בהתתחשב בחיסרון ההיסטורי של יכולת רחב ביותר הוא של המקלדת, התקן ההצבעה וכרטיס | הקול שייכיבו | את המחשב מוסיקלית ב - 6. אך המחשב המושלם אינו מחייב הסתגלות, = המשל שלך. 4 1 0 ישראל ספט' 1993 7 -ששש00000₪ 4 2 ענין לחוץ דבר אינו יכול לקלקל את התחושה של מחשב איתן, עמוס זיכרון ענק, יותר מאשר מקלדת חלשה ולא מתאימה. מצד שני, עשויה מקלדת מעולה להעניק תחושת עליונות אפילו לתואם העלוב ביותר. באופן מסורתי מחלקים אניני הטעם את המ- קלדות לשני סוגיסם: מבוססי מתגים מכניים ומ- בוססי מתגי ממברנה. עס זאת, נחוצה לנו כיוס שיטת חלוקה חדשה, בהתאסם לשני מרכיבים של כל מתג בקליד: המרכיב הראשון אחראי לתנועה מעלה-מטה של הקליד והוא נקרא המ- נוף (0703108א). המרכיב השני, המתג עצמו, הוא המנגנון באמצעותו גורמת הלחיצה לסגירת מעגל חשמלי. רוב המקלדות המודרניות, ובכלל זה המקלדות של 18% ו-א8ג/אאם1, עושות שימוש בט- כנולוגיית מתג-ממברנה, בה מפרידה שכבה של חומר מבודד, שבו נקוביס חורים בדייקנות מרו- בה, בין שתי שכבות דקות המצופות בדיו מו- ליך. כאשר נלחץ מקש, ללא תלות בסוג המנוף שלו, לוחץ חלק מהמנוף על הממברנה, וגורם לדיו המוליך של שתי השכבות החיצוניות ליצור מגע דרך הנקב שבשכבה המבודדת. יש מקלדות המספקות עדיין בצורה ישירה יותר את המגעים החשמליים הנחוצים, כמו זו של 5 זסז טק 6-0 16 קתחסצן. במקלדות | אלה חודרת טבעת מתכתית אל בין שני מגעי מתכת בכל לחיצה על הקליד. אך הרכיב המ- שמעותי ביותר בקביעת הה- רגשה הנוצרת בלחיצה על הקליד הוא המנוף. המקלדות של 1א18א:9וח16% נותרו המובילות בתחומן, לפחות בכל הנוגע לתחושת מגע הקלידים, בעיקר בזכות המנוף מסוג. קפיץ-קריסה, שהוא פטנט רשוסם. במנוף מסוג זה, גורמת לחיצה על קליד לקפיץ מתכת. זעיה, המונח מתחת לקליד, לה- תקפל בדרכו למטה. קריסה זו גורמת הן לת- חושת הנקישה והן לצליל הנקישה, הנגרס על ידי המכה שהקפיץ נותן למסגרת המנוף בזמן ההתקפלות. המשתמשים הזוכרים את המ- קלדות המקוריות של ךא 18% ו-47, לפני שה- חברה עברה למתגי ממברנה, עלולים להתאכזב מהתחושה של המקלדות כיום, אך אותו מנגנון של קפיצ-קריסה מספק את עיקר תחושת הת- קתוק והנקישה של מקלדות המתג המכני המ- סורתיות. בעבר היו מקלדות ]א18 זמינות רק לרוכשי מח- 6 ישראל ספטי 1993 האביזרים המושלמים שבי |8%]ז, אך לאחרונה מאפשרת ]18% את מכי- רתן בנפרד. אזגוחא16 מוכרת את אותן מקלדות תחת השם המותג שלה. ל-א48אא 1 ו-1אפ] אין פטנט על שימוש בק- פיצים באופן כללי, ומספר חכרות אחרות משוו- קות מקלדות עס מנופים מבוססי-קפיצים, המ- עניקים משהו קרוב לתחושת התקתוק והנקישה. דוגמאות לכך הן 1א101/ץ6א1תח0 של חברת 6וגקתחסא (895 בארה"ב) ו-8-5181א של חברת גסח6וחג/ עחססות) (49.995 בארהייב). שתי המקלדות משתמשות בקלידי 8125 המיכנלים, ושתיהן - בעיקר 6גקתחסאן - מעניקות תחושת מוצקות ויציבות. חברת עחססטוון6 מוסיפה גם מגן אבק מפלסטיק קשיח למקלדת. חברת ץתך מציעה את ה-9086ע6א 60סתגתחם | במ- חיר. 99.955 בארהייב. מגע המקלדת הזו זהה כמעט ל-1א18, והמעטפת שלה מוצקה וטובה. שקט, בבקשה מקלדות ממברנה, העושות שימוש בקפיציות של כיפת גומי, סיפקו תמיד מגע רך השונה באופן בולט מהגישה המסורתית של 18%אזחא 1 . במקום למקס קפיץ מתחת לכל מקש, מש- תמשות מקלדות אלה בכיפות גומי, המתנגדות בתחילה ללת), ואז מתמוטטות בפתאומיות. יתרון אחד של גישה זו לחלק מהמשתמשים למרות שיותר ויותר אנשוים מתח'לים להעוחמעו בבדורי עקיבה, נשארת העובדה שמרבית המשתמשים מוצאים הנעת עכבר על השולחן בעזרת ברק היד לנוחה 'וחר מאשר גלגול כדור בעזרח האגודל, בע'קר בעונחוצה חנועה מרובה או דיוק רב. הוא רמת הרעש הנמוכה. אחרים אוהבים את המגע הרך. משתמשים המעדיפים את התחושה הרכה של מקלדות הממברנה עשויים לגלות שהמקלדת המסופקת עם המחשב התואם שלהס מעניקה להם בדיוק את מה שהם רוצים. אס לא, קיים מגוון רחב של חלופות במחיר נמוך, למשל המקלדת + ₪1-101 מואא של אא ב אם אתה מעדיף מקלדת שקטה מבלי לוותר על תחושת הנקישה של מוף-קפיץ, = יתכן ש-אזגוחא] יספקו את דרישותיך. ל-חסטסך 16 86/04 (895 בארהייב) יש מנופיס של כיפת גומי המחקים את תחושת קפיץ הקריסה ללא רעש. מילת זהירות אחת: למקלדת ה-חסטסדך וסוגו איין חלק נומרי, והיא בת 84 מקשים בלבד. %זגוחא1 הפחיתו עוד יותר את השטח הדרוש למקלדת זו על ידי שינוי מיקומס של חלק ממ- קשי העזר. דבר זה צמצם את השטח שה- מקלדת תופסת ל-16 א 33 סיימ בלבד, אך דורש הסתגלות של המשתמש. אם אתה חובב מקלדות קטנות אך אינך רוצה לוותר על תחושת המקלדת המסורתית של [א18/זגוהא16 בר מזל אתה: תמורת 995 בארהייב באפשרותך לרכוש את ה- אזחא16 6 6סת|ותגטט5, | שלה מנגנון קפיצ-קריסה וסידור 101 מקשים רגיל, אך נמנע מהרווח שמעל מקשי הפונקציות ולאורך שלוש הצלעות האחרות של המקלדת, ובכך מקטין את רוחב המקלדת מ-69 ל-45 סיימ, ואת העו- מק מ-21 ל-15.75 סיימ. לקלדנים שמרניים לאלה מבינינו המעדיפים עדיין את קלידי הפו- נקציות לאורך הצלע השמאלית של המקלדת, (הסידור המקורי במחשבי ךא 18% ו-1ג), יש לפחות אפשרות מפתה אחת: 6וגקתחסאן 7 גזו0/ץ6אותוחס ב-1295 בארהייב. למקלדת זו סידור מלא של 101 מקשים, וב- נוסף לכך 12 קלידי פו- נקציות בשני טורים לאורך הצלע השמאלית. המקלדת עושה שימוש באותס מתגל 8% מכניים כבשאר מק- לדות 6וגקתחסא, והיא מא- פשרת גס הגדרה מחדש של המקשים. לדוגמא, אס אתה מעדיף את מקשי הפונקציות מש- מאל, סביר שתרצה גם שמ- קשי ה-[6₪, זותפ ו-ו4[1 ימו- קמו בקו ישר מלמעלה למטה, משמאל לחלק האלפאנומרי של המקלדת. מקלדת 6וגקתחסון מאפשרת לך שינוי זה, על ידי השמת פונקציות אלה למקשים העודפים לאורך הצד השמאלי של המקלדת. מקלדת ראויה לציון היא 124 ע6אסו של ואגוען מטווש5 ב-995 בארהייב. יש בה מקשים פנוליס לאורך הצד השמאלי, שניתן בקלות לתכנתם כמערכת שניה של קלידי פונקציות. היא אינה מעניקה את אותה תחושת עוצמה שיש ל-פוגקתחסא, אך יש לה אפשרויות התאמה שאין ל-פוגקתחסא. עם ה-124 ץ6אסזת ניתן לתכנת כל מקש בעזרת מאקרו של מקלדת, דבר המסתכם ב-1800 תויס שונים. חלופות ארגונומיות ייתסמונת תעלת הכפיי היא כיוס מקור דאגה רציני הן למשתמשי מקלדות והן לחברות הנ- אלצות לממן טיפולים רפואיים. לכן החלו חב- רות אחדות בתכנון מקלדות המאפשרות תנוחת הקלדה בריאה יותר לכפות הידיים. בין חברות אלה ניתן למצוא את תוו1163 160,05קק קתווח18 |- 6515תו61. רוב החברות האלה מש- תמשות בשיטה כלשהי של הפרדה או כיפוף המקלדת לשני חצאים נוחים. גישה חלופית המכונה שיטת מי- תרים (קָתוזסו6) | מאפשרת שילובים שונים (מיתרים) של מקשיס בעזרת יד אחת או שתיים, לחקות את תכו- נותיה של המקלדת הרגילה. בין החברות המוכרות מו- צרים מסוג זה נמנות 1306 ,400000 (-קתקס!ת1. דרך הפעולה הטובה ביותר בבואך לבחור מק- לדת שתחושתה נעימה לך היא, ללא ספק, לנ- סות את המקלדת לפני הרכישה. באס הדבר אינו אפשרי, ניתן במקומות רבים לרכוש דרך הדואר עם אופציית החזרת המקלדת וקבלת כספך חזרה, תוך תקופת זמן מוגדרת. מחסלי העכברים הקבוצה האחרונה של המקלדות המוצעות, הג- דלה במהירות, היא זו המאפשרת הצבעה בע- זרת מקלדת, באחת משתי גישות: האחת היא שילוב כדור עקיבה (31פ>סגזו) במקלדת. השניה, הנועזת יותר, היא בניית מנגנון הצבעה באחד מהמקשים, לעתים קרובות מקש ה-:ע'. אף אחת מהן אינה אידיאלית למי שזקוק לעכבר למשהו שהוא יותר מאשר דפדוף במסמך, אך אלו הן אפשרויות מבטיחות לאלה שאינס רוצים עכבר הדורש משטח עבודה גדול. ה-008ץ66 86 101 66סתהחחם של אזפוח16% כו- ללת כדור עקיבה משולב של 25 מיימ או 16 מיימ. ליד הכדור, בפינה הימנית העליונה של המקלדת, מעל נורות האינדיקטורים, יש שתי מערכות לחצנים. שאר תיכנון המקלדת הוא סטנדרטי. תיכנון וה מאפשר שימוש בכדור הע- קיבה תוך הנחת אמת היד על החלק הימני של המקלדת, והוא נוח במידה מפתיעה. כדור הע- האביזרים המושלמים קיבה הוא תואם מיקרוסופט. הרעיון שמאחורי כדור העקיבה - הפיכת הע- כבר על גבו להשגת אותן פעולות ללא גזילת שטח - קיים מזה זמן רב. למרות הפופולריות הגדלה שלהם (הנובעת בעיקר מהפופולריות הג- דלה של מחשבים נישאים ושל 5שסנתושו), הס במקוס שני במכירות, הרבה מאחורי העכברים. למשתמשים רבים, הבעיה היא בראש וב- ראשונה עניין של תחושה. כדור העקיבה עלול להיות בתחילה לא נוח לשימוש. למוצר אחד יש סיכוי לשנות את דעת המ- שתמשים בנוגע לכדורי עקיבה, והוא ראוי לוחוה סיברות הם אמצעי עזר מקובלים לגרפיקאים, משום שרגישותם ללחיצה מאבשרת להם דמ'ון מטויים לאמצעי ציור ממורת'ים. לדוגמא, לחיצה חזקה 'וחר על הציצורן מגדילה אח עוב' הקו המצוייר, |מעניקה ל! מדאית עין של ציור ביד. למבט מקרוב באם ברצונך להיפטר מהעכבר שעל שולחנך. ה-תג0גד של ה60וו8ַ1/0 (1395 בארהייב), שמידותיו 14 א 13.7 סיימ, יושב בחו- זקה על השולחן ומתוכנן לתמוך בידו של המ- שתמש בתנוחה נוחה ורגועה. באם ידיך אינן גדולות או קטנות במיוחד, כל אחת משלוש אצ- בעותיך הארוכות נוגעות בצורה טבעית באחד משלושת הכפתורים, והאגודל מונח על כדור העקיבה עצמו, שהוא גדול למדי. כמו רוב כדורי העקיבה שבשוק, גם ה-תג!אאסגד תואם לעכבר מיקרוסופט, כך שתמיכת תוכנה אינה מהווה בעיה. ניתן למצוא כדורי עקיבה רבים קטנים יותה, המתוכננים להיצמד למחשבים ניידים. בין הטו- בים שבהם ניתן למנות את זהו0ק!331 50₪סזסוון טסו ב-1755 בארה"ב ואת 108060 חס תג]אאסגזך (1695). עם זאת הם אינם יכולים להתחהות בעכבר סטנדרטי או בכדור עקיבה בגודל מלא בכל הנוגע לקלות השימוש. עכבריס למרות שיותר ויותר אנשים מתחיליס להשתמש בכדורי עקיבה, נשארת העובדה שמרבית המ- שתמשים מוצאים הנעת עכבר על השולחן בע- זרת פרק היד לנוחה יותר מאשר גלגול כדור בעזרת האגודל, בעיקר כשנחוצה תנועה מרובה או דיוק הב. כמו במקלדות, גם בעכבריס השי- קול החשוב ביותר הוא צרכים וטעמים אישיים. רוב המשתמשים מעדיפים עכבר עס תחושת מוצקות ותנועה חלקה. שתי התכונות האלה מתקיימות בעכברים של 100501 ו-חסטווקַס1, ששלטו בשוק זמן ממושך. שתי החברות מש- קיעות הרבה בהנדסת אנוש. התוצאה היא מבנה המכונה זגל סוספי, כשמו של סבון בעל צורה קמורה. העכברים הבנויים בצורה זו הס 6 50₪סזסווא (1255 בגירסת אפיק, 1095 בגירסת חיבור טוריי או 5/2ק) |- סוק 1 תגו6פטס!א (1195 בארהייב). במהלך הכנת המ- אמר העבירה אלינו ₪ספסזס!א דוגמא של עכבר הדור הבא, האמור להיות זמין בומן קריאת שורות אלה. ה-6טס)א 11070508 גי- רסה 2.0, משפר את צורת ה-6וסכ. הוא. גדול יותר באופן משמעותי, מתעקל שמאלה, ובעל צורה פק- עיתית יותר. לאלה הרגילים לעכברים פחות מפותלים, הגודל והצורה הייחודית יל- ראו מוזרים בתחילה, אך התיכנון הזה מתאים בצורה צמודה יותר לשקערורית כף היד, ומשוס שגב העכבר הוא גבוה יותר, משתפרת התמיכה המוענקת לכף היד. גם 1.0860 התכוננה להכריז על ה-תג!אספנסו ]1 56ט0] 18010 016|65) המעוצב מחדש. זהו עכבר אלחוטי, ואין בכך חדש, אך עכברים קדו- מיס יותר עשו שימוש באור תת-אדום, דבר שנטה להיות בעייתי. העכברים הפסיקו לפעול בכל פעס שעצם כלשהו שבר את מסלול הקרן. כמו הדגם שקדם לו, משתמש עכבר זה באות רדיו כדי להתגבר על בעיית החסימה. בנוסף, הודיעה חברת .108/60 שהעכבר עוצב מחדש להתאמה טובה יותר לשקערורית כף היד. דגם אחר עם הנדסת אנוש טובה, גם הוא של חסטווְקָס], הוא הבחירה הטובה ביותר למ- שתמשים לפני גיל העשרה, בעלי כפות ידייס קטנות. זהו ה-טסוא 62וא, ‏ המעוצב כעכבר שדה צבעוני, ועולה 595 בארהייב. מצורפת אליו תוכנת עכבר שתוכננה במיוחד לשימוש על ידי ילדים. דימיון במנגנון העכברי בכל האמור במנגנון הפעולה, הדימיון בין הע- כברים המודרניים רב מן השוני, לפחות בנוגע לשיטה שבה הם מזהים ומציינים תנועה. עד לגירסה 2.0 של טסו 100508 היתה חברת ו בין הבודדות שהתעקשו על עכבר מכני. בתכנון קדוס זה, התנועה הזיזה כדור גומי בתחתית העכבר, שהזיז גלגיליות מתכת, = 0 6 ישראל ספט' 1993 4 בניית עכגר טוב יותר 1. גוף ארוך יותר וגב גנוה יותר מתאימים לצורת כף היד. 2. קער המתוכנן לשימושם של ימניס ושל איטרים כאחד. 3 חלק אמצעי עבה יותר מעניק תמיכה רגה יותר לפרק היד. ורי אנטומיה של כדטים קול 4% והן סובבו גלגלים שעליהם היו מגעים חש- מליים. מברשות מתכת סיפקו את שאר המגעים הנחוצים. גירסה 2.0 של טסוא 8ספסזסווא מצטרפת לק- הילה הגדולה של המתחרים, כולל הסשוקַס1 , המשתמשים בתכנון אופטו-מכני אמין יותר. המנגנון בכללו הוא דומה למדי, עם כדור גומי בתחתית העכבר, אך הגלגלים הסובבים מכיליס חריצים במקוס מגעים חשמליים. מקור אור וחיישן ממוקמים כך שאור יכול לעבור דרך חרי הממוקס נכון. כשהגלגלים מסתובבים יכול החיישן לגלות פעימות אור, המצביעות על תזוזת העכבר. קבוצה שלישית של עכברים, היא העכברים האופטיים. אין להם כלל חלקים נעים, והם חשופים פחות לבלאי. עכברים אלה מודדים תנועה על ידי החזרת אור מדיודות פולטות אור (150-ים), הממוקמות בתחתית העכבר. האור יציאה לרמקול ציאה לרמקול 2 7 - וציאתלסטריאו .. 1 כניסה לסטריאו = %- , חיבור ל-זמוןתגיוס טיק = - הכרטיסים הטובים ביותר > קולטים ומשלביס קול ממקורות. = אנלוגיים ודיגיטלייס כאחז. > - האביזרים המושלמים מוחזר ממשטח מיוחד שעליו מונח העכבר, עליו מודפס סריג עדין. גם מידת הדיוק שלהם גבו- הה יותר מאשר מתחריהם המכניים וה- אופטו-מכניים, למרות שרק משתמש 60.2 דיי- קן במיוחד או אמן יוכל להבחין בהבדל. הבעיה בעכברים אופטיים היא שהס דורשים שימוש במשטח העכבר המיוחד שלהם, שחייב להישמר נקי ומבלי שיונחו עליו חפצים. אם טכנולוגיה זו נשמעת לך מתאימה לצרכיך, כדאי לך לבדוק את 111 טסו 76 של חברת 5ח56ע5 6פטסו]. מחירו בארהייב 1495. גושר הפרדה גם 080ז0ווא וגם חַס6ווְקָס1 מגדירות את כושר ההפרדה האידיאלי של החומרה כ-וק 400 (ספירות לאינץ' - חסתו זא פותטסס). זוהי ההפרדה הגבוהה ביותר שרובנו נזדקק לה. אם אתה וו ה ות ו וו וד ו ו וו וו וו וו ו ו ו ו וו ו וה ו וו וו ור "יד ב "חח חן ו , ל וו מתמר מאנלוגי לריגיטלי שבבערב > נתקל במקרה בחברות המפרסמות כושר הפ- רדה של וק 1,800, אל תתן לכך להטעות אותך. זוהי הפרדה המוגברת על ידי תוכנה, דבר המו- צע על ידי כל עכבר. כאשר יצרני עכבר מדברים על כושר הפרדה של חומרה - המונח הנכון יותר הוא רגישות - הם מתכוונים למספר הפולסים שהעכבר מונה בכל אינצי על השולחן (אינצי אחד שווה ל-2.54 בערך). התרגום של יחידות אלה לתזוזת מצביע על המסך תלוי בדרייבר של העכבר. כל עכבר השווה את מעטה הפלסטיק שלו ידאג לספק דרך נוחה לכיוונון יחס זה על ידי המשתמש. כאשר הרגישות נמוכה מדי, עליך להזיו את הע- כבר מספר פעמים רק כדי להזיז את המצביע לרוחב המסך. כאשר הרגישות גבוהה מדי, תנו- עה קלה של העכבר משליכה את המצביע למ- רחק גדול מזה שאליו התכוונת. רוב העכברים כוללים גם צורה כלשהי של האצת סמן ניתנת לכיוונון: כאשר אתה מניע את העכבר במהירות, עולה הרגישות, וכשאתה מניע את העכבר באיטיות, היא פוחתת. פירושה של יכולת זו לשנות את כושר ההפרדה הנראה הוא שכנראה תוכל להסתדר גס עם עכבר שכו- שר ההפרדה שלו הוא |ק200-3006, כל עוד אין עבודתך דורשת כמות גדולה של גרפיקה מפו- רטת. לרובנו, עס זאת, הגיוני לרכוש עכבר של וק 400. ההפרש במחיר הוא מוערי, וכושר הה- פרדה הגבוה יותר יעזור להבטיח שהעכבר שלך יפעל בשילוב טוב של מהירות ודייקנות שהיי- שומיס שלך דורשים. מ .. ₪ ₪ - מו 4 ן חו / 2 ו הויכוח הגדול על הלחצן כשם שלמחשב המושלם חייב להיות עכבר מו- שלם, חייב העכבר המושלס לכלול את מספר הלחצנים המושלם. ₪ספסוסווא החזיקה זמן רב בדעה שדי בשני לחצנים, במיוחד בהתחשב בעו- בדה שרוב חבילות התוכנה המסורתיות אינן עו- שות כלל שימוש בלחצן השני, וששלושה לח- צניס מגבירים את הסיכוי שאדם ילחץ על הלחצן הלא נכון בטעות. הספונקס.1, לעומת זאת, טוענת במידה לא פחותה של שיכנוע שעכבריס בעלי שלושה לחצנים מע- ניקים למשתמש גמישות רבה יותר בכל הקשור להצמדת פונקציות או מקשים ללחצנים דרך תוכנת העכבר, במיוחד כשמספר גדל והולך של חבילות תוכנה מוצאות שימוש ללחצן הימני. הצדק עם שתי החברות. אם אתה מסוג הא- נשים האוהבים להוציא דבר מה מהקופסה, לחבר אותו ולא להתעסק בו יותר מדי, עכבר דו-לחצני הוא כנראה הדבר עבורך. אס אחד מבילויי הזמן החביבים עליך הוא כיוונון היל- שומים שלך כך שיצריכו פחות לחיצות מקש בי- עילות גבוהה יותר, יתכן שתמצא שהעכבר התלת-לחצני הוא לטעמך. אם הרעיון של הקצאת מקשים רבים ללחצני העכבר נראה לך, יתכן שתרצה לבחון את אחד מדגמי 6ט6/)0סק של חברת | 6תגחסחק 6%גקס|סתת160. ה-50 6פטס!אזטאיס (995 בארהייב) מגיע עם 12 לחצנים, וניתן לכלול בו עד 72 פו- נקציות ניתנות לתיכנות. ה-70 6טס)אזסשסק כולל 17 לחצנים ו-102 פונקציות ב-1255, וה- ארי שבחבורה, 100 6צטסןאז6סק ב-1755, מספק 0 לחצנים ו-240 פונקציות מתוכנתות. יחידות אלה הן גדולות מעט יותר מאשר עכבר ממוצע, וכוללות מה שנראה כלחצני חישובית על גבן. הן מתוכננות להתאמה נוחה בכף היד בזמן השי- מוש. אל תדיר שינה מעיניך בנוגע לתאימות בזמן בחירת עכבר. תוכנת 5אסתג/ אספסוסו]א כוללת דרייברים לעכברים של מספר יצרנים, ומרבית העכברים בשוק הס תואמי טסו 01סזסוו , הנתמך על ידי כל תוכנה ידידותית לעכבר. אם ברצונך באמת ללכת על בטוח, באס המוצר אינו תואם טסו 116080₪א, או, לכל הפחות, 6יטסו ח5ץ5, אל תקנה אותו. וכמו במקלדות, הדרך הטובה ביותר להבטיח שהעכבר שאתה בוחר יקלע לטעמך היא לנסותו לפני הרכישה אצל המוכר, או לפחות לרכשו דרך הדואר, עס אופציה להחזרתו. מישהו מעונללן ב-0005ם1/ ח176 אמני גרפיקה ומקצועני 64 נהניס מזה זמן רב מיתרונות לוחות הסיפרות (6וסגו זסטווקו0 ). כעת, קתווטקוחס6 חל זס] פאוס6תו% ‏ וכן 1תו0ת6 האביזרים המושלמים ו-760205 של חברת .סש 60, נותנים גם לנו תירוץ להתפנק. גם יצרני החומרה מסייעים בכך, על ידי כריכת התוכנה ח6 זס) 5שס6תו/ קתוזטקוחס6 בלוחות סיפרות חדשים, קטנים וזו- לים, כמו 746שסא של 640002 ב-2755, ו-96//ח6? של 5ח5)6ץ5 | 6פטס)א ב-3695. כל לוח סיפרות וכלי הציור שלו - הלוח מגיע עם אפשרות בחירה בין עט, ציפורן או יסמן דמוי עכבר - שהם המקבילים האלקטרוניים של נייר ועט. באפשרותך, לדוגמא, לשרטט ציור מהיר על הלוח ולראות את הציור מופיע על המסך. לוחות סיפרות הם אמצעי עזר מקובלים לג- רפיקאים, משוס שרגישותס ללחיצה מאפשרת להם דמיון מסויים לאמצעי ציור מסורתיים. לדוגמא, לחיצה חזקה יותר על הציפורן מגדילה את עובי הקו המצוייר, ומעניקה לו מראית עין של ציור ביד. המשתמש יכול גם להניח גליון נייר מצוייר על הלוח, ולעבור על הקוים שב- ציור, תוך העתקתו למסך. פונקציות אלה של לוחות הסיפרות עושות שי- מוש בקואורדינטות מוחלטות: לכל נקודה על הלוח קיימת נקודה מקבילה על המסך. למ- קרים שבהם מיקוס יחסי של עכבר או כדור עקיבה הוא הגיוני ייתר, מספקים רוב הלוחות הדמיה של עכבר 18010501 מחירי לוחות הסיפרות נעים החל מ-2755 ל-140)6080 קוח63100 עס תוכנת זס! 5שסנתו קתווטקות00 ה וכלה במספר אלפי דולרים. לשני הדגמים של רמת הכניסה שצויינו המ- חירים נמוכים עקב מימדיהם הצנועיס. שטח העבודה של ה-46קפוסא הוא 19 א 19 סיימ, ושל ה-6ג)אח6 23 א 15 סי"ימ. קפיצה קטנה, יחסית, במחיר תביא אותך לדגם רמת הכניסה המקצועני של 02ח63160, המכונה פתושגזס. מחירו 3955, ואם ברצונך להוסיף את ח6 זס! 5אס6תו/ קתוזטקוח60, המחיר הוא 5. שטח העבודה שלו הוא 1%%19 סיימ, כמו ה-6תפוסא, אך שלא כמוהו, הוא כולל עטים וסמנים אלחוטיים. הוא גם תומך בעט רגיש ללחץ, דבר חשוב באם ברצונך ליצור איוריס ושרטוטים. מוצר ברמת הבייים של 08002 , ה-]1 8086קתוגזת, הוא דוגמא טובה למחיר שעליך לצפות מלוח גרפי יקר יותר. הוא מוצע בששה גדלים שונים, החל מ-30א30 סיימ וכלה ב-152א112 סיימ. כולם מגיעים גם בגירסה אל- חוטית, דבר המייקר אותס בכ-1505. טווח המ- חיריס מתחיל ב-4955 ללוח 30830 סיימ בגי- רסה חוטית, ומגיע ל-3,145 ל-152א112 ס"מ בגירסה אלחוטית. התוספת ל-ח6 זס) מאוס6תו/צ פחווטקוחס6 היא כ-755. ברטיסי קול לאלה החוששים שיתכן והם מפסידים חלק חיוני, אם כי חדש יחסית, של התנסות ה-0ק, כדורי העקיבה החלו להופיע כחלק אינטגרלי של לוחות קלידים רביס. מאמר בנושא אבזריס ארגונומייס הופיע בגיליון 9 של א / המהדורה הישראלית. כרטיסי הקול נסקרו בגיליון 7. צִּ 55 6 ישראל ספט' 1993 66 משוס שהם חסרים את ציוד הקול ההיקפי, לא צריכה להיות כל בעיה למצוא כרטיס או פיתרון חיצוני שיתאים הן לצרכיהם והן לכיסם. רשי- מת ההיצעים הולכת וגדלה, והמחירים נסוגים בהתאם. המחירים המומלצים לצרכן בארהייב נעים החל מ-1295 ל-א/560-0 411 | וכלה ב-5995 לכרטיס האיכותי 26808 | 6חטך ותטספט!ט!/. = המחירים האמיתייס בארהייב (מחירי ירחובי) | מגיעים לעתים קרובות אל מתחת ל-1005. חלק מהציוד המוצע, ובכלל זה תג!אסוט של הססוגקס,1, חסקסו0טוג של חסופו/ גו66וא ב-1995 (-6תט50 016/-חסק הסס6ספוקום - מותקן בקלות על ידי חיבור פשוט לשער המקבילי. דבר זה מסב הנאה רבה לכל מי שזקוק לתוספת קול למחשב נישא. כל שלושת הדגמים מופעלים על ידי סוללות .4 רגילות, וכולליס רמקול כחלק מהיחידות החיצוניות שלהם. הדגמים של תופס (-חס6טקפגקוכ! כוללים גם מיקרופון פני- מי, וכן חיבור למדפסת (משוס שהשער המ- קבילי תפוס על ידי יחידת הקול). מיגוון המחירים הרחב מדגיש את המובן מאליו: לא כל מוצרי הקול זהים, ויותר מכך, אין מוצר המבצע את כל הפונקציות. היכולת הבנויה לתוך 3.1 משסטתו/ ויכולת סביבת העבודה לקשר קול לקבצים דרך קישור והכללת או- בייקטים (018) הציתו את פיתוח מוצרי הקול המכווניס לרוב המשתמשים העסקיים, וכבר הפיקו מספר תוצאות מעניינות. צלילים יצירתיים הְסטוגְקָס.1 תיכננה את ה-חגואסוווג שלה בעיקר למשתמשים הרוצים לשפר את היצירתיות או להפיח רוח חיים במצגות שלהם על ידי קישור צליל לקבצים אלפאנומריים וגרפיים. שימוש שכיח ליכולת זו עשוי להיות קישור הודעה קו- לית לתא בגיליון אלקטרוני, הודעה בדואר אל- קטרוני, או שיפור מצגת בעזרת דיבור הנשמע מעל קטע מוסיקלי. היחידה החיצונית הנאה שוקלת 320 גרס בלבד. ניתן להניח שהיא תרכוש אוהדים גס בקרב משתמשי מחשבים לא נישאים, בשל גודלה הצ- נוע והאפשרות להתחבר למחשב דרך שער מק- בילי סטנדרטי. היא משמיעה ומקליטה תבניות גל של 5שסותו/א (קבצי צאאו.) הרך המיקרופון והרמקול המשולבים בה. שקע קלט מאפשר הקלטה ישירה ממקורות שונים ולא רק מה- מיקרופון, ושקע פלט מאפשר השמעת הקול לא רק דרך הרמקול הפנימי, למשל רמקולים חי- צוניים, אוזניות או מערכת סטריאופונית. ממ- ערכת זו אינך יכול להפיק צליל באיכות גבוהה (ח-וג). צליל כזה דורש קצב דגימה של 44 קי- לוהרץ ברוחב 16 סיביות, דבר הנותן לך מעל ל-64,000 | צלילים. | במקום ואת מספק 6 ישראל ספטי 1993 האביזריס המושלמים ה-תג8!אסואטג קצב דגימה חד ערוצי (מונו) של 1 קילוהרף ברוחב 8 סיביות. לכן מספר הצ- לילים הוא רק 256 ללא אפשרות לצליל סט- ריאופוני. דבר זה עושה אותו מתְאים להקלטות דיבור בלבד, אך הדבר עשוי לספק את רוב המ- שתמשים העסקיים. מוצר דומה הוא 6תטספ 4516-חסק הסססק5וקוס, העולה בארהייב 19.95. הוא מציע תכונות די דו- מות לאלה של ה-תג]אסוט8, וגם הוא מתחבר דרך השער המקבילי. השוני מופיע ביכולת הה- קלטה. ל-6חטס5 406-חסק יש הקלטה והשמעה ברוחב 16 סיביות, והוא תואם 1006 6תנס5 ו-פג1 46 ה-וח516ץ5 6תטס5 5שס6תו\ 050זסווא, | שמחירה בארהייב 2895 מבוססת על מתאם 16 סיביות, ומספקת את רוב התכונות הקיימות במוצר של חסססקפוקום, ‏ כולל תאימות 5ג1 46 ו- 6תטס5 זגו למשחקים, הקלטת 16 סיביות והשמעת קבצי צגאו. בנוסף לכך היא מציעה דחיסת ופ- רישת קבצי צגשו. באלגוריתם היעיל מאוד 0% | 0000 6 [ וח וגה חסוז8!ט0ס!א), וכן אפשרות להשמעת קבצי ופזוא (161806ת1 |218118] ]ה6והנתזפת1 [8סופטוא ), | למרות שהכרטיס אינו כולל חיבור למכשור זפ1וא. יכולת [ס!וא צריכה להיות חשובה לכל מי שז- קוק להשמעה או הקלטה של יותר מאשר קטע מוסיקלי מקרי. בניגוד לקבצי צג/ו, המכילים אחרים. כאמור, ל-וח8ו5ץ5 6תטס5 פשסטתוצ. אין ממשק כזה. לכרטיס זה יש גם מספר תוספות תוכנה נאות. ססות לדוגמא, מסוגל להקריא לך תכו- לה של גיליון אלקטרוני, ולהשאיר את עיניך חו- פשיות להשוות את המספרים כנגד דף מודפס. 0% 6סוס מעניק יכולת מוגבלת לזיהוי קול, בעיקר כעזר בניווט דרך תפריטים של יישומי 605ת1/). למרות ש-וח516ץ5 6תנוס5 5אוסתואו תו- כננה להפעלה תחת פשסותג/, ויעיד עליה שמה, ניתן להפעילה גם מתוך 05. שעשועים ומשחקים מובן שמרבית יצרני כרטיסי הקול מנסים לה- רחיב את קהל הצרכנים, ולפחות מתיימרים להציע תכונות הנחוצות למרבית האנשים. ה-0310 6תט50 גו66וחטו[טוא 16 תנתוסשק5 | של חברת 464טקחס6 (2505) והכרטיס התאוס שלו מחברת הספן% גו66א | הנקרא ‏ סז 6 וחגתז60ק05ו0ט4, זכו בעבר בתואר 'בחירת העורכים' של 6תולגקג)א 76 בשל השגת מטרות אלה עבור רוב המשתמשים. שני כרטיסים אלה פועלים סטראופונית בהקלטה והשמעה, ברוחב 6 סיביות ותדירות דגימה של 44.1 קילוהר. זוהי תדירות דגימה גבוהה הזהה לזו המשמשת בהקלטות תקליטורים. שניהם תומכים בד- חבנית גל סטראובונית בלת' דחוטה שול 44.1 קילוהרץ ברוחב פו טיביות דורשת נבח איבטון של למעלה מ-פואמו לבל דקה. דחיטה עשויה להוריד נבח זה ל-2.5/18. אוחה דקה של צליל יבולה לה'ות מאוכסנח בקובץ וסוווו שגודלו 8אפו בלבד. את אותות הצליל עצמם בצורה דיגיטלית זוללת נפח דיסק, כוללים קבצי ]פוא קוד המתאר לסינתסייזר איזה תווים להפיק ובאיזה כלי נגי- נה להשתמש. תבנית גל סטראופונית בלתי דחו- סה של 44.1 קילוהרץ ברוחב 16 סיביות דורשת נפח איכסון של למעלה מ-8/א10 לכל דקה. דחי- סה עשויה להוריד נפח זה ל-2.5%88. אותה דקה של צליל יכולה להיות מאוכסנת בקובץ זפזא שגודלו 1588 בלבד. כרטיסים רבים כוללים ממשק ]10א, או מציעים אופציה לממשק כזה, המאפשר חיבור קלידי [פזוא או כלי נגינה זסזוא חיסת ופרישת |א6קכ ג ומספקים תאימות 6 1 (-ז8135₪ 6תטס8. הם מכילים את השבב הב העוצמה 0013 גהגוחגצ ליצירת !א (איפנון תדר), כמו ה-560ע5 6חו50 5שס6תוע. שני הכרטיסים עולים על זה של 60501 מכמה בחינות. ראשית, כפי שהוכח במעבדה, הצליל שלהם טוב יותר. שנית, ניתן להוסיף אליהם התקן זפזוא חיצוני דרך מתאם גיויסטיק/זכזוא אופציונלי. דבר שלישי, הס מכילים ממשק 5051 פנימי לחיבור כונן פס אסת. רביעית, הם יכולים לערבב צלילים ממ- | ב 7/7377 ספר מקורות חיצוניים, כולל קלט דיגיטלי מכו- גן ה-אס כ6. שלא כמו 6תטס5 פשסשתו/ חפץ5, | הם מגיעים עם תוכנות שרות ל-5שס6תו/ ‏ ו-205, ובכלל זה גם וסזוע 5 של חברת 0102165ת 166‏ 706018 מוצר אחר שזכה בתואר יבחירת העורכיםי של שולק 76 בעבר הוא הכרטיס 36800 6חטך שתטספטוט!א, עבור היותו עקבי ברמת הצליל הג- בוהה, באיכות שהיית מצפה ממכשיר תק- ליטורים במערכת הסטריאו שלך. אחת הסיבות לאיכות הצליל הגבוהה היא השימוש בסי- נתסייזר שונה מזּה של מתחריו. במקוס ליצור הדמיות של כלי נגינה שונים על ידי איפנון תדר (כשם שעושים סינתסייורי %, קורא סי- | נתסייזר זה לדגימות הקלטה של כלי נגינה אמי- | תיים (6א08 מצא) המצויים בזכרון | ה-א0 שלו, כל אימת שהוא זקוק ליצירת צליל של כלי נגינה מסויים. התוצאות משכנעות | הרבה יותר מאלה של סינתסייורי ואת. גם כר- טיסיס אחרים מסוגלים ליצור צלילים מתוך טבלת גלים, אך ה-86000 6חגו' הוא היחיד המ- בוסט על שבב ה-%א1 סז פח6ופץ5טוחם הנפלא. עס ואת, ככל מתחריו, הוא אינו מיועד לכל אחד, במיוחד במחיר של 5995 בארהייב. חס- רונות אחרים שלו כוללים היעדר ממשק 50681 אמדו לך שהסיבה לכל הבעיות היא היעדר זיכרן מספיק, ואתה האנזת כמו פתי. צא מהמשחק. התחלה ל הכל היה בסדר עד שבחרת 6 במקום דרוך. האביזרים המושלמים והיעדר כניסה למיקרופון, שניהם הושמטו כדי שרעש הרקע החשמלי יהיה מזערי. שתי בעיות אלה ניתנות לתיקון בקלות על ידי השקעה כס- פית קטנה. ה-6חטספטוטוא גס אינו תומך ב-44 פו,] וב-ז:313 6תטס5. הוא יכול לקבל צלילים מכונן !אס 65 לאחר רכישת כרטיס ממשק 1, ואז יכול הכרטיס לקלוט מיקרופון מיו- חד, יקר :ותר ממיקרופון רגיל. הכרטיס של 8630 6וחטד מיועד לאלה המעריכים את איכות הצליל מעל לכל שיקול אחר, כולל הסכמה לול- תור על היכולת לאפקטים קוליים במשחקים. במוקדם או במאוחר תתעורר השאלה עד כמה חשובה ההיענות לדרישות 6קוא (סטנדרט המו- לטימדיה למחשבים). התשובה היא, שהיא אינה חשובה מאד, במיוחד בהתחשב בכך שמי- קרוסופט, שהיתה היוזמת והכוח המניע מא- חורי 6יוא, החלה לשווק כרטיס קול שאינו עומד בדרישות 6ק)א. הכרטיס שלה, ה-וחש5ץ5 0תטס5 פשסותו\ , חסר את חיבורי הג'ויסטיק וה-ן[פ!וא הנחוציס ואת היכולת לקבל קלט מכונן ואס פס. אם כוונתך העיקרית היא הלחנת מוסיקה, ודא שאתה רוכש כרטיס עס ממשק ]פ1א, או חיבור לממשק כזה, ושהכרטיס נתמך על ידי התוכנה שבה בכוונתך להשתמש. אם אתה צריך רק לש- מוע אפקטים קוליים של משחקים, ודא שה- התוכנה שקנית מלאכתך נעשית בכסף רב שוכבת [ע"י תכניות המדה. כאב שאין לה קח חופש הופכין. (כדי לקרוא את ספרות קח 2 אספירין. העזר של התוכנה) הדרכה, חמיכה וייעוץ למשותמשי הוכנוח סד /םדר כרטיס שאתה רוכש הוא תואס 8ג1 46 ו-6תוספ ז0ו5ג .81‏ במילים אחרות, צמצס בתחילה את שדה החיפושים שלך למוצרים העונים בצורה הטובה ביותר על דרישותיך. לאחר שתבצע זאת תהיה חופשי לבחור בין התכונות הנוספות הנ- ראות לך מושכות. החלטות, החלטות יהיו אשר יהיו טעמיך במקלדות, העדפותיך בהתקני הצבעה חלופיים או כמיהותיך לקול, זכור דבר אחד לפני שאתה מוסיף את המגע הנוסף למחשב שלך: נסה להנות מתהליך הב- חירה. אתה תגלה הבדלים אמיתיים בין המו- צרים של כל שלוש הקטגוריות שנסקרו כאן, ובודאי שתמצא מוצריס החביבים עליך יותר מאחרים. בזמן הייסורים רבי התלאות של העי- סוק באין ספור הפרטים הנלקחים בחשבון בק- ניית מחשב, ניתן להגיע במהירות לחוסר סיפוק - בערך באותה מהירות שבה נוטות הט- כנולוגיות להשתנות. לאחר שסיימת לקרוא והגדרת את צרכיך, בחר באופן הטוב ביותר האפשרי, ואל תביט לאחור. ככלות הכל, המחשב המושלם יכול להיות בסו- 2 פו של דבר מצב חמקמק של התודעה בלבד. יהתוכנה "נתקעה". בצע 6561ז וחזור להתחלה. ביקשת נגטיב, קיבלת ראי. לך5 צעדים אחורה. הקבצים "נדפקר". שלם קנס בסך 0 דולאר לשחזורדם. ,ז6אבו/סוח3ז-] ,3זטוח6/ ועוד קיבלת הדרכה וסיוג המתאימים לצרכי יישומיך. התקדם 8 צגנדים. בחרת תוכנה שלחת הדפסה. התוכנה ענתה ]ו 6856ו. המתן 12 תורות. לאחר יעוץ ובדיקה יסודית. לך2 צעדים קדימה. נחפזת להתקין את הנמתאימה לצרכיך שוכרו6ק 03/6739575 '₪ לפני תחילת השימוש בתוכנה, למדת אותה בצורה יסודית. לך4 צעדים קדימה. הגירסה החדשה מבלי לבדוק את כל ההשלכות. צעד אחר קדימה, שלושה אחורה. זכית במכרז להפקת כל פרסומי השוק האירופי המשותף. חפש 28 עובדים חדשים. "נגמרת" לפי שהעברדה נגמדה. לך לבית הבראה (ענל העזבתך). הגרפיקה ששילבת *התהפכה". המתן תור אחד. 7 ב 6 ישראל ספט' 1993 | רו ל - וח - ו 4 ה 6 0 ו בתחום 0 " הדינוזאוריס וכל"מה 7 ו ב ב 'ומהיאו בעברית . לוב של מוסיקה, ותאנימציה, אנציקלופדי ) % לצוה. ה התפתחות, '/, הדעוזאוּרים, )עברו / יק ו , 2 ל - בארהים, 204-460 4 ' של 6 2 "2-7 | 6% | > גב 6 = -0 9 ניתן לעבור מנושא אחד לשני ולגלות כיצד חי טיראנוזאורס,. ואף לראות קטע == ווידיאו בו הוא 2 א מככב, ולעבור | "0 מייד לבראקיזאורוס שהיה בגודל של בניין, לראות כיצד נראו החיים על כדור הארץ באותה תקופה. "הדינוזאורים" עוזר לילדים נוער ואף בוגרים ללמוד ולחקור | "דינוזאורים" פותח בארה"ב ע"י את הקורה בעולם ולדעת כיצד | טובי החוקרים בסיוע מוזיאון המדע התנהלו החיים על פני הארץ, בארה"ב אשר התמחה בחקר ופותח בפניהם אופקים חדשים. | עולמם של הדינוזאורים ומביא בעזרת "דינוזאורים" תוכל ידע אנציקלופדי מרתק כאש ללמוד על עולמם של ניתן דגש על הרצון הטבע הדינוזאורים ועל חייהם לפני ילדים ונוער לגלות עולמות כמאתים וחמישים מיליון שנים. | רבים ולהרחיב את אופקיהם. "דינוזאורים נבחר בארה"ב ידי איגוד התוכנה כמוצר הש = "דינוזאורים נבחר ע"י מכוני. + חינוך, מחקר ועיתונים רבים ‏ | כמוצר אשר ירחיב ויעשיר את כ > עולמו של המשתמש בו, והפך - להיות חלק מתוכנות הלימודים ם | בבתי ספר. 6 נכתב בעזרת מוזיאון ₪ הדינוזאורים בוושינגטון. "דינוזאורים" יאפשר לך לפ לתוך עולמם המסתורי והקסום תוך הכרת אורח חייהם, כיצד זס אזהה306ז! 601510160 8 5 וו 805 8510858 |8חסווהחז6וחו. נוצרו ואף כיצד ומדוע נעלמו, 15 עה סו 23 לאחר שחיו על כדור הארץ 1 0 במשך למעלה ממאה וחמישים ! מיליון שנים וכל זאת בשילוב / סרטוני ווידיאו, מוסיקה, | " אנימציה ותמונות מרהיבות, "שיווק והפצה' 3 קטעי סימולציה בשילוב קולות 1 = בעברית וכן ידע אנציקלופדי ה / - הב בש בתית - ָ / חק | לראשונה ! מולטימדיה ללא צורך ב- !₪0 ₪ | / 0 ,6זטוחסש0/ 9006ו/וסח> 1992 6 שילוב שר עסקים ובידור 4 זאג 1אפא61 היא אלמנך להיסטודיה של הקולנוע שהוציאה מיקרוסופט. 100 עעי ובים השילוש [62-80, מולטימדיה ושעשועים נראה כבלתי יפרד. המציאות. היא שונה ורק שיחרור מהמוסכמה | הנ"ל *אפשר פיתוח מלוא הפוטנציאל של הטכנולוגיות החדשות. אף אחד משלושת המרניבים אינו חדש לחלוטין - החידוש הוא בומינות של טכנולוגיה מתקדמת במחיר השווה לכל נפש. ה-62-80%1 הוא צאצאו הישיר של התקליטור. בדרך כלל אנחנו נשתמש בכותרים המיוצרים ומופצים בכמויות גדולות מאוד, בדומה לספרים ותקליטי מוזיקה. *צור 1א69-80 סידרתי נעשה באותה טכנולוגיה ואותם קווי יצור כמו תקליטור מוזיקה, מה שמאפשר עלות שולית ישירה של פחות מדולר אחד ליחידה. להשוואה, 69-80%1 אחד מכיל נתונים כמו כמעט 500 דיסקטים ( יי 6 ישראל ספט' 1993 אץ, ‏ שמחירם הגולמי (ליחידה) דומה! את ה-60-80%1 מייצרים במכבש בקצב של מאות יחידות לשעה ואילו את הדיסקטים צריך להקליט בקצב נמוך עשרות מונים. במילים אחרות, ה-6-50% הוא המדיום המושלס להפצה המונית של מידע סיפרתי. כש- אתה קונה תוכנה או נתונים על 6-80%, אתה משלסם עבור התוכן ולא עבור המדיוס. ההתבססות על טכנולוגיה של תקליטור גם הביאה לירידה התלולה במ- חירי כוננים. כיוס ניתן להשיג כונני וא0א-6 תואמי תקן 6קוא במחיר של פחות מ-200 דולר (בארהייב). כונניס משוכללים, כפולי מהירות ומ- רובי תקנים, עולים יותר - בין 500 ל-700 דולר - אבל בעתיד הקרוב נראה איך הפער נסגר ומרבית הכוננים יתמכו בכל התקנים ומחירם ינוע סביב מה שכיום עולה כונן פשוט. להשוואה, הוספת 1א6-80 למערכת עולה לך כמו הפער בין 4865 לבין 2אס, או הוספת 4 מגהבייט |גא, או החלפת מתאם הווידאו במאיץ פשסותואו. לא נורא, בהתחשב בפתח שה- התקנה פותחת לך לעולם התוכנה על 6-60%1. לעומת זאת, המולטימדיה התחילה את דרכה במערכות סופר-יקרות שפותחו לל- שומים בהם לכסף אין (כמעט) חשיבות. סימולטוריס לטיסה, מערכות ביון טלוויזיוני צבאיות, מערכות בדיקה וויזואלית אוטומטיות וכדומה. בישומיס אלה עלויות יחידה של מאות אלפי דולרים נחשבות לסבירות. לשם כך פותחה חומרה מיוחדת לעיבוד : תמונה (מערכי עיבוד מקבילי ווקטורי, צגתת - 04 ₪ 5 וקול (מעבדי אות סיפרתיים, ?25 - 4+ ). המעבר לשוק הצריכה ההמונית חייב הורדה דר- סטית במחירים, דבר שהושג עייי ההתפתחות הט- כנולוגית הרצופה ועייי הורדת רמת הצפיות מה- מערכת. בישומי מולטימדיה לציבור המשתמשים הרחב אנחנו מסתפקים בשילוב של קול מוקלט וד- חוס עם ווידאו נמוך אבחנה בחלונות קטניס יח- סית. אנחנו מוותרים על האפקטים הריאליסטיים שנדרשים בסי- מולטורים לטיסה, על האבחנה הגבוהה של ביון טלוויזיוני ועל המהירות של בדיקה וויזואלית בתעשיה. פריצת הדרך נעשתה כאשר עוצמת המ- עבדיס המרכזיים במחשבים אישיים הגיעה לרמה בה הם יכולים לקחת על עצמם את ביצוע מרבית העבודה בתוכנה. גם המשחקים אינם חדשים ל-26. בדגם הראשון שיצרה יבמ היה שער גיויסטיק תיקני ורק אחייכ, כאשר היא זיהתה את הצורך בשמירה על תדמית עיסקית מעונבת, הפך מוט המשחקים לאופציה מסופקת על ידי יצרני צד-גי. ה-ואסף-פ0 והמולטימדיה אומצו מייד על ידי תעשית המ- שחקים ומוצרי הבידור לא בגלל האופי ייהלא רצינייי של המדיוס החדש, אלא משום שיצרנים אלה רגישים יותר לצרכים של שוק המוני ולחשיבות של ממשק אנוש יירב-חושיםיי. יצרני התוכנה ייהרצינית" יגלו מהר מאוד כי גם תחום העיסוק שלהם מושפע עייי אותם גורמים כל- כליים-תחרותלים: 6 צורך במדיום זול להפצה של תוכנות, שנפחן גדל מיום ליום. % יש יתרון למי שמשלב קול וווידאו במוצרים שלו. שלושה גורמים עיכבו עד כה את החדירה של ]60-80 לשוק התוכנות העיסקיות: 1. זמינות אפסית של כונני 62-80% אצל משתמשים עיסקיים. 2. השאלה יימי צריך 700 מגהבייט בשביל גיליון אלקטרוני או מעבד תמליליסזיי 3 כלים לפיתוח ישומים והכנת גי- רסאות ביטא בלמויות קטנות. הבעיה הראשונה מתחילה להפתר מע- צמה עייי ירידה המחירים של החומרה וה- גדלת התיאבון של המשתמשיס להתנסות במדיום החדש. בב 1 בשנת 1992 נמכרו פחות ממיליון ערכות מולטימדיה למחשבים אישיים. בשנת 1993 המספר יגדל ליותר משני מיליון וב-1994 ליותר משלושה מי- ליון. להשוואה, מספרים אלה מתקרבים למספרי ההפצה של מערכת 3 אס6תוא בשלושת השנים הראשונות לקיומה והם יותר מכפולים ביחס ב-/05. קיים שוק גדל במהירות, עבורו כדאי לבצע הסבה ל-וא5-80פ6 כבר היוס ולתכנן מוצרים עתידיים תוך התבססות על היכולת המיוחדות של הטכנולוגיה הזאת. פתרון הבעיה השניה קשור לשאלה אחרת בה מתחבטים יצרני התוכנה: "איך לתמוך במשתמשים, כשמחיר תוכנה עיסקית מהשורה הראשונה ירד ל-99 דולרזיי. הדרך היחידה היא לספק תיעוד מקיף ומעמיק, כך שלא נדרשת תמיכה על ידי מומחים בשר ודם. ב-700 המגהבייט של ]62-80 אפשר לכלול יימערכת מומחהיי, המבוססת על טכניקות של ייאינטליגנציה מלאכותיתיי ושתיתן תשובה ל-99 אחוזים מהבעיות בהן נתקלים המשתמשים. כפי שהיום מתחרים יצרני התוכנות על איכות המ- משק, עזרי השימוש וכלים ליצירת פלט אטרקטיבי, כך בעתיד תהווה העזרה המקוונת לאחד המרכיבים הח- שובים ביותר של כל תוכנה על- סקית. הגישה של הכללת עזרה מקוונת ברמה גבוהה מאוד על א62-80 היא כורח כלכלי וניצול נכון של משאבי אנוש (ידע המו- מחים) נדירים, כאשר המדיום הוא זול יותר לייצור מאשר אפילו הפשוט והמצומק בסיפרי ההפעלה. בתחום הכלים לפיתוח ישומי מולטימדיה והכנת !62-80% בסדרות קטנות חלה לא- חרונה התפתחות מרשימה. כלי תוכנה לפי- תוח ישומי מולטימדיה על 6 זמינים היוס במחיר מאות בודדות של דולרים לחבילה. כלים אלה גם קלים (יחסית למה שהיה זמין בעבר) לשימוש - כל עוד לא מתיימרים ליצור אפקטים ייאומנותייםיי באיכות הוליוודית. כאשר המטרה היא פשוט המחשה וויזואלית של הפעולות הנדרשות בליווי הסבר קולי, עריכת הסרטון לא שרלוק הולמס, הגלש המוזר עס המקטרת ממשיך בפתרון חידות-רצת בלונדון המקטורינית. 4 60 מסופקת נבגירסת אס 0 עס 18 אלף אלורים ו-750 גופנים. 141 0 6 ישראל ספט' 1993 מטובכת יותר מהכנת ספר הפעלה בעורת תו- אגא זג קווזד = כנת הוצאה לאור שולחנית. תוכנות עריכה כולל 20 אלף לווידאו, ניהול מצגות מולטימדיה, ספריות מאמרים מתון = "קליפים" וקטעי מוזיקה, תוכנות דחיסה המגזץ בלו 0 = לתמונות וקולות ויימערכות מומחהי, שער | דקות וודאן ואל. | זרות באירגון מסד הידע ונוט המשתמש תמונות זז | לתשובות הנכונות, כל אלה זמינים היום במחירים סבירים ובאיכות טובה. להכנת 60-80%1 בכמויות קטנות, שלב הכרחי בזמן פיתוח הישום ובדיקתו באתרי מש- תמשים, קיימים פתרונות חומרה במחיר בין 8000 ל-20 אלף דולר (בארהייב). הרשמים הפשוטים יותר השמים לבמויות קטנות מאפשרים רק הקלטה רציפה של א60-80 שלסם בייישיבהיי (א555510) אחת. אחוים| מאפשרים גם הקלטה של קטע אחר קטע(א101/11588510א). בכל מקרה, את התקליט אפשר ליינגןיי על כונן רגיל, כך שהרשם היקר נדרש רק במרכז הפיתוח. חשוב לציין כי, כיום לפחות, אי אפשר להקליט 60-80 על כונן אופטי מסוג 0 (מגנטו-אופטי), המשמש בדרך כלל לאירכוב נתונים, ויש צורך ברשם 60-01 מיוחד. התקליט עליו אפשר לרשום בעזרת רשם |א0א-02 גם הוא מיוחד במינו והוא שונה מהמדיום עליו מייצריס [א62-80 בהבלטה (בייצור המוני). הרישום על תקליט 6-80 הוא חד-פעמי (בלתי מחיק) וגם רשם 605-801 לא יכול לשנות את המוקלט על תקליטור. השילוב של שלושת הגורמים הנייל בתיזמון כמעט מושלס החל לתת את אותותיו גם בתוכנות העיסקיות. 4 או84פ!טס6 הוצאה לשוק על שני תקליטורים, הכוללים 18 אלף תמונות 0112487, יותר מ-750 גופנים ומספר סיפריות של קטעי ווידאו וצליל. נסיון להפיק את אותה תוכנה על דיסקטים היה עולה יותר בחומר גלס (דיסקטים ריקים) ממחיר הח- בילה כולה. נובל הפיקה את גירסה 4 של שגאוו6א על ואסם-פס כדי לא- פשר תיעוד מקוון לכל המשתמשים ברשת, מבלי לגזול משאבי דיסק.יק- רים. מיקרוסופט הפיקה את התוכנה האינטגרלית שלה אאא על 60-80 וזו כנראה הסנונית שתבשר את הגל יימשרד ממוחשב מלא על תקליטור יחידיי. בישראל נכנסה במרץ להפקה של תקליטורים עיסקיים חברת 621 הירושלמית, שהוציאה בחודש האחרון את ספר הטלפונים המלא של ישראל על תקליטור. 4 ''תקפון" הוא ספר טלפונים על א80-ת0. נגיוסה העיסקית נלול מנוע חיפוש רב עוצמה, היעיל ביותר לישומי טלמרקטינג. ה-א62-50 של חברת סידי.אי. נקרא ייתקפוןיי והוא מופק בשתי גירסאות, ייביתיתיי וייעיסקית'י. הגיהסה הביתית מהווה תחליף פשוט לערמת ספרי הטלפון של ייבזקיי (אין מדריך מסוג תחליפי ליידפי זהביי) עם מנוע חיפוש פשוט יחסית. במסך השאילתה אתה ממלא את השדות הידועים לך עת המספר המבוקש (כגון שס מלא פחות או יותר, כתובת בפירוט הידוע לך ומספר מקצועות מצומצס המוכרים על ידי מסד הנתונים של ייבזמן'י) ותקבל את הרשימה של בעלי טלפון העונים לקריטריון החיפוש. החיוג עצמו יכול להתבצע על ידי מודם, ישירות מתוכנת ייתקפון', או בסיוע תוכנות חיוג אחרות. הגירסה הייעיסקיתי' לוקחת את הייתקפוןיי צעד גדול קדימה והופכת אותו ממסד נתונים פסיבי לכלי עבודה ועול, במיוחד בתחום של יישיווק טלפונייי (טלמרקטינג). הייתקפוףי הוא אחד מהכותרים הלא מרובים שיצאו עד כה על תקליטור בע- פעילות מתרחבת בישראל 12 6 ישראל ספט' 1993 ברית. בהוצאת אותה חברה אפשר למצוא גם תקליטורים המיו- עדים לשווקים מת- מחים, כמו קוב פסקי הדין בית המשפט הע- ליון = י"תקדין, | מפתת כתבי עת עבריים של סי- פרית אוניברסיטת חיפה ומ- חקרים במדעי החברה של מכון הנרייטה סאלד. לשוק הרחב יותר מוצעים על תק- ליטורים כל גיליונות הגירוזלם פוסט משנת 1989 ואילך וה- אינציקלופדיה הישראלית של הו- צאת ייכתריי. להשוואה, בארהייב זמינים כיום למעלה מאלפיים כו- תרי 62-80 בנושאים עיסקיים ולמעלה מ-1000 נוספים של מאגרי מידע ציבוריים. חברה אחרת שפעילה מאוד בתחום ה-א62-80 בישראל היא זודיאק מרמת השרון, שעוסקת בעיקר בשיווק חומרה ומערכות אירכוב על תק- ליטורים. החברה מספקת גם שירות הכנת 60-80 בעותקים בודדים בעזרת ציוד הקלטה מתאים. ייאי המחיקותיי של תקליטור הוא יתרון בי- שומים רבים, במיוחד כאשר הרישום חייב להוכיח אוטנטיות מוחלטת, כמו ברישום מסמכים משפטיים ותחשבונאות מס. חברת גרין מחשבים, יצרנית התוכנה ייפיננסיתיי המשרתת נתח גדול למדי של שוק הנהלת הח- שבונות בישראל, הכריזה לאחרונה על שירות העתקת ארכיב הנהלת חש- בונית לתקליטור. המטרה היא לאפשר לחברות להחזיק את כל ההי- סטוריה הפיננסית שלהן על תקליטור יחיד. העבודה מבוצעת על רשם ואסת-ס6. התוצאה אמינה יותר מרישום על אמצעי איחסון מגנטי, קלה לטיפול ולהגנה בכספת. בתחום הרפואי, למשל, חברת ייזיעור מערכות מידעיי החלה בשיווק מאגר הממוח המהירות קובעת.ועוד איר... יש כונך ושסח-60 אחד, שמשאיר את האחרים הרחק מאחור - פפואפסד. מהירות הגישה שלו - 200/65 - וקצב העברת הנתונים (33060/5) מעניקים לכונך הפוהפסדיתרוך מהירות משמעותי על כל המתחרים. כאשר אתם עוסקים בתקליטורים םד המכילים מאגרי מידע עד 680118 הרי שמהירות הגישה == "לא בוטיק לה ל מימשק 2-ו505, זיכרון מטמוך 256, ותאימות לכל סוגי המחשבים - 0/05, שש ,עפ ותחנות עבודה אואש. בנוסף - תאימות מלאה לרשת 3.11/4.0 | וםטסא ורשתות אחרות. אם לא די בכך - ניתן לשרשר עד 32 כוננים במחעוב יחיד והאמינות - 50000 שעות =8דוא. וכל:מילה נוספת מיותרת. = ₪ חן ב חי מק \] = = ] = |( ]| ארונות כונני 1058/84 - אפשרות ל-4-8 כוגנים. - ו [ . 51 ש ' כונן ואסח-פ6 המהיר בעיר טנא אלי 76 חכמים על כוננים זודיאק טכנולוגיות בעיימ רח' אוסישקיך 5, רמת השרוך טל. 03-5402386 פקס. 03-5402389 1039 המידע על 65 ואס הנקרא מא ספוא . מאגר זה כולל אוסף תקציריס ממויין מתוך למ- עלה מ-3600 כתבי עת רפואיים. המ- אגר כולל כיום 12 תקליטורים המכסים את כל הפירסומים משנת 1966 ובסך הכל למעלה מ-7 גיגהביט. - חברה אחרת שנכנסה לנושא המולטימדיה היא מדיה סוניק א פע (ס[א50ג1ס8!א) שהחלה להפיץ ייחבילותי" מולטימדיה במחירים תח- מציג את מלחמת ‏ רותיים. החבילות כוללות בדרך כלל כרטיס קול, תוכנות עיבוד קול ומו- המפרף מנקודת ‏ סיקה ותקליטורים. כמפיצה של הייאינציקלוידעיי מצרפת מדיה סוניק גס השקפה (איבית = ערכה של שלושת הכותרים שהופיעו עד כה בעברית לכל חבילת מו- גמקצת, בה גנרל | לטימדיה. מדיה סוניק מוכרת גם כרטיסי ווידאו, מקלטי טלויזיה וכונני שוורצקופף הוא ‏ ₪0 6 תוצרת פנסוניק. גיגור אמית!. ‏ מאגרי מידע ממשלתיים הם יעד מובהק להמרה לתקליטורים. מרשם התושבים, מרשם הקקעות (הייטאבויי), מרשם החברות, המפות של מח- לקת המדידות, פרוטוקולים של הכנסת וועדותיה וכדומה הם מאגריס שהציבור יכול לנצל, ללא הזדקקות למנגנון בירוקרטי יקר, אם הם יופצו ו 5555 אק 2007 5160 544 פגד מעולס לא נראה גן החיות יפה והומני יותר. | 4 אאס [א00 ופא מוצר תאוס לאלמנך פואזד, מתבונן בעולס מנקודת ההשקפה של עורכי החדשות בושת אאס. וי | ה 6 ישראל ספט'1993 2 0-7 בצורה מסחרית. מאזניס והודעת לציבור של חברות הנסחרות בבורסה, מדריכים מסווגים מסוגים שונים, מחקרים דמוגרפיים ושיווקיים, הי- סטוריה של מכרזים ציבוריים וסיפריות של עיתונים - כל אלה יעברו הסבה לתקליטור בעתיד הקרוב. אבל, ה-62-80%1 הוא יותר מאבזר איחסון נתוניס זול. הדוגמאות שנתנו לעיל הן הסבה פשטנית של מידע אלפאנומרי ממדיום אחד לשני, כשהתועלת מסתכמת| באספקטים | ה"מארזיים" | וקלות היידיפדוףיי. הוצאה לאור של כותרי מולטימדיה לעומת זאת, מחייבת שינוי תפיסה עמוקים של מה ואיך יוצג על המסך. כפי שקלטת הווידאו לא נועדה להציג עמודי ספר על מסך הטלוויזיה, ה-א62-80 לא מגיע למימוש הפונטציאל כל עוד מדובר רק בהצגת טקסט ותמונות סטטיות על מסך המחשב. דוגמאות ראשונות של יימגזין על ואסא-פס6יי החלו להופיע בארהייב והן מצביעות על הדרך החדשנית בה תתבטא הטכנולוגיה. לדוגמה, מגזין ה-וא80-פ6 החדש 8ט1דטא, בהוצאת א6א חפאק ו 8 בנוי כמצגת אור-קולית אינטראקטיבית, עם דגש על נושאיס בהס טוב מראה עינייס ומשמע אוזניים מאותיות כתובות. התוכן מוצג בה- תחלה בצורה המקובלת במגזיניס - טקסט קצרצר עם תמונה מעוררת עניין - אבל הוא משמש רק כייצלמית'יי למבוא קולי, במוזיקה ודיבור, דרכו אתה מגיע למאמר עצמו. הניווט נעשה בעזרת העכבר וכרטיס קול משובח הוא תנאי הכרחי להנאה. בין המדוריס תמצא מאמרים בנושאי מוזיקה, ווידאו קליפים, משחקים, תוכנת הדרכה, קבצי [פ!וא, סיפריות 017 סטטיות ונעות. במדור המוזיקה, למשל, יש סקירה על תק- ליטורים חדשים, עס דוגמאות קול מקוריות. במדור הסרטים מופיעים קטעי סצינות מסרטים חדשים ובמדור התוכנות מוצגות גירסאות סואפע של ישומים שונים. המחיר של מנוי שנתי ל-12 תקליטורים הוא (בארהייב) 137 דולר. יקר (יחסית ל-8א621/א 26), אבל סביר (11.5 דולר לתקליטור). דוגמאות שונות לזורנליזם על 6-01 הם סיכומים של אירועים הי- סטוריים ייטרייםיי, דוגמת מלחמת המפר ומסע הבחירות של קלינטון. שני כותרים אלה הופיעו לאחרונה בהוצאת :66 שסאן תמאח ג שו והם משלבים צילומי ווידאו ו-81111.5, נאומיס והסברים בדיבור עייי המ- שתתפים העיקריים, מאמרים מתוך העיתונות (בעיקר פ!ואזד מגזין), נתוני יצו ופ שר **גו) רקע ואינדקסים להתמצאות. האיפיון של כותרים אלה נופל באמצע, בין יימגזין על ואס-פסיי לבין ייספר על !אסא פסיי, כאשר תחושת האירועיס המגזינית מועברת על ידי מצגת המולטימדיה והפרספקטיבה של ספרות על ידי המרחק בזמן, מחקרי הרקע והאינדקסים. שני הכותרים הוכנו בעזרת תוכנת העריכה אסס!0סך גו66וחט[טוא של חברת אחוסותע45, שז- מינותה למשתמשי 6 היא צעד חשוב בהפיכת המולטימדיה לטכניקת מיחשוב שולחני מקובלת. ה-6-80 הופך גס לכלי עבודה במערכת הוצאה לאור שולחנית רגילה. מספר חברות החלו בהפקה של מאגרי תמונות צבע באיכות גבוהה על תקליטורים, במקוס מאגרי השיקופיות המ- קובלים. בארהייב פעילות בתחום זה החברות סאמת תאז ,415 ו-604א |גסווקס 66ווקקה , המוציאות מאגרי תמונות בנושאים מגוונים, החל מתמונות נוף ואי- לוסטרציות לנושאים מדעלים וכלה בנערות שער ו-כ.01ת אמזאמס. השי- מוש בתמונות כרוך בדרך כלל בתשלום דמי זכויות יוצרים. לפעמים מותר לשלב תמונה או ייקליפיי במצגת לשימוש חד-פעמי, אבל בכל מקרה של הפצה מסחרית, בדפוס או במדיה אלקטרונית, יש לשלם דמי זכויות יוצרים כחוק. ה-65-80 הוא גם מדיום אידיאלי להפצה של גופנים (5דַא60), נושא שזוכה לפופולריות בימי פאסטתו\ העכשיוויים. א6-50 יחיד יכול לשאת סיפריה ובה מאות סוגי אותיות בפורמטים שונים. בתחום זה חב- רות שונות נוקטות במדיניות שונה בעניין זכויות היוצרים. חברות רבות, דוגמת .110841 אאתדאז מז או5, מוכרות מספר עצום של גופנים על תקליטור ייפתוחיי לשימוש חופשי בידי הקונה. היצרנית הנייל, למשל, כו- ללת 234 גופנים על תקליטור אחד שמחירו 70 דולר בלבד (30 סנט לגופן מקצדמטאד! רק לפני שנה שנתיים המחיר היה בין 30 ל-100 דולר לגופן). חברות אחרות, למשל, ג65ג, מוכרות את הגופנים עם יינעילה" בקוד תוכנה. כאשר אתה רוכש את התקליטור 4047 ב-99 דולר, רק 20 מתוך 2000 הגופנים זמינים לשימוש ללא תשלום נוסף. אם אתה רוצה ליישחרריי גופן נוסף לשימוש עליך להתקשר טלפונית ליצרן, למסור לו הרשאה לחיוב חשבון ולקבל את מילת הקוד שתשחרר את הגופן הרצוי. השימוש ב-1א60-80 להוצאה לאור קונוונציונלית הוא המניע העיקרי לפיתוח השלב הבא בתקן סוסווץ 65 של קודאק. כיום כולל התקן 5 רמות אבחנה, החל מ-192א128% פיקסלים לתמונה ועד 2048%3072. הפורמט הבא, אותו תשחרר קודאק בקרוב, הוא 4 פיקסלים - אבחנה מספקת לצורך הדפסה של פוסטרים בגו- דל 100140 ס"מ באיכות גבוהה. אבחנה זו דומה למה שאפשר להשיג בסורק לייזר יקר, או בסורק ז6תח1563ג₪ח5 של סאיטקס, משיקופית 35 מיימ. כיום, כאשר האבחנה המירבית נמוכה בחצי, אפשר להעתיק על 6 סוסח? עד 100 שיקופיות. האבחנה הגבוהה מאוד תקטין כמובן את מספר השיקופיות על התקליטור אבל את האיכות המירבית אין צורך לממש אלא בתמונות בודדות, יוצאות מהכלל. קודאק החלה בהקמת רשת מרכזי שירות 62 סוסוק ברחבי ארהייב, אלי- הס אתה מביא את הפילם שצילמת ובהם תקבל את התקליטור שלך לאחר ימים ספורים. מרכזים אחדים מתמחים בשירות בזק של 24 שעות בלבד. המחיר לשירות הוא סביר בהחלט: 2 דולר לשיקופית בודדת, 30 דולר לפילם 24 תמונות. האיכות (גם באבחנה המקובלת כיום) היא מצויינת, עם איזון צבעים מקצועי המאפשר להעתיק תמונה מהתקליטור לתוכנת הוצאה לאור ללא משחק בעריכת תמונה וכיולים. על ה-סוסתץ 60 תמצא גם את תוכנת 66מסוסחק של קודאק, בעזרתה קל לנהל את אלבום התמונות ולהתבונן בתמונות מוקטנות, לפני שאתה בוחר לפתות קובץ תמונה מלא (שגודלו מספר מגהבייטים). את התמונה ניתן לייצא בפורמט אח1ד ומספר תוכנות, כמו קסחפסוסוץ בגירסת 5שסשתו/ו, כבר תומכות ישירות בפורמט 62 סוסח?. כפי שאפשר להבין, פורמט 62 סוסוע הוא מסוג א1/1585510שוא (כך אפשר למלא את האלבום שיקופית, שיקופית) ולכן הכונן נדרש לתאימות עם פורמט זה. למעשה, האיכות של 62 סוסתץ היא כזאת שאיוס נשקף למכוני הסריקה המקובלים. סריקה של שיקופית לצורך הפרדת צבעים בלשכת שירות או מכון הפ- רדות עולה כ-20 דולר והמדיוס המקובל להעברתה, דיסק שליף, הוא מסורבל לשימוש וקטן בנפחו. הדיסק השליף גם יקר מדי לשימוש כמ- דיוס ארכיב (מחירו יותר מדולר למגהבייט) ולכן יש צורך בשיקול דעת חסכני לפני ששולחים שיקופית לסריקה. עם 62 סוסהץ? אתה יכול לה- שתחרר מהלחצים הכספיים ולסרוק תמונות לארכיב, גם אם אתה לא רואה להן שימוש מיידי. ו באבתנה גבוהה (המשך בעמי 136) 4 ו 5 םא הוא תקליטור על טע החיות לגיל הצעיר בהוצאת |גפסווגא 0 4 ''המסע ליפויי בהוצאת ו לוקת אותך מקיוטו ההיסטורית לטוקיו המודונית דרך כל האטפקטיס של תרבות יפן. 55 שג 6 ישראל ספט 1993 ₪ם מעבדי תמלילים גרפ'ים ל-:00%תוו בעגוית ב = 5%] דגם - ן] [>] בו הו ה 5 0 = וצ ב בי מו 5 ו ו %-- - רכ (/0פַ/ת. | מנהלות כיום משא ומתן ‏ 4 | לקבלת רישוי לשימוש בקוד המקור. התאמה | זו תאפשר הרצה| != > ו במקביל של יישומי חלונות ויישומי י יוניקס על" 6 מאת שלמה פרץ מעבדי התמלילים נועדו בראש ובראשונה לאפשר עריכת מסמכים בצורה יעילה ונוחה. בשנים הראשונות לשימוש במעבדי תמלילים, צורת המסמך כפי שהתקבלה בעמוד הסופי היתה נושא משני בחשיבותו, והוגבלה לאיכות ההדפסה שניתן תוני הפונט והגודל שבחרנו, אך לא יותר מכך. | לכל האותיות רוחב זהה ופונט אחיד, בצורה הדומה לזו המוצגת במעבדי תמלילים רגילים. לקבל ממדפסת מטריצה או מעבדי התמלילים ברמה המתקדמת מא- | מצב תצוגה זה קרול 8גז6, ושימושו העיקרי פשרים לראות על גבי המסך הדמייה גרפית | הוא להחשת התצוגה של הטקסט על-גבי מדפסת מניפה. של העמוד כפי שהוא יתקבל לאחר הדפסתו, = המסך (למשל בשלב ההקלדה או העריכה בהם כ ו 6 ישראל ספט' 1993 הי 7-7 יום, מדפסות לייזר ומ- דפסות הזרקת דיו הפכו לנפוצות יותר, והן מאפשרות הפקת פלט אסתטי הרבה יותר, בפונטים (גופנים) וגדלים שונים. מעבדי הת- מלילים השונים מקנים כיום, לפיכך, שליטה רבה יותר על הפקת צורתו הסופית של המ- סמך. מעבדי התמלילים השונים מאפשרים רמות שליטה שונות: ברמה הנמוכה ביותר, ניתן לשלב פקודות שונות הקובעות פונט וגודל, אך החלוקה לשורות והעימוד הסופי אינס נראים על-גבי המסך, ויש צורך להדפיס את המסמך כדי לראות את התוצאה. ברמה הגבוהה יותר ניתן לראות את החלוקה לשורות בהתאם לנ- פלטפורמת מיחשוב אחת. + אןך במסך הדמייה זה (הקרוי בדרך-כלל שסוצסזק), לא ניתן לבצע שינויי עריכה כלשהס (כדי לשנות פרט כלשהו, הן ביחס לטקסט והן ביחס לצורה, יש לחזור למסך העריכה). במעבדי תמלילים גרפיים, מסך העריכה, בו מתבצעת העבודה השוטפת, מציג את העמוד הסופי מבחינת הפונט, הגודל והשוליים, וניתן לבצע את כל הדרוש במסך אחד. גם במעבדי תמלילים גרפיים עשוי להיות מסך אטוזסוק המציג את העמוד בצורה מוקטנת יחד עם מרכיבים נוספים כגון כותרות רצות, אך מסך זה משמש לצרכי ביקורת סופית בלבד לפני פעולת ההדפסה. במרבית מעבדי התמלילים הגרפיים קיימת אפשרות להצגת טקסט כאשר 7 מו [ | "ןמן. | |₪| ז3₪ |[ ₪ האיטיות של תגובת המסך הגרפי עלולה לעכב את העבודה). בל אטרקטיבי 'וחר בעוד שכל מעבד תמלילים מאפשר ארגון וע- ריכה לפני ההדפסה, מעבד תמלילים גרפי עשוי לסייע לקבל פלט אטרקטיבי יותר. מעבדי תמלילים גרפיים מאפשרים שילוב טקסט וגרפיקה באותו העמוד, הן באמצעות כלי ציור המשולבים ישירות או כלולים בת- כנית נספחת, או באמצעות שילוב גרפיקה קיימת בפורמטים שונים. מעבדי תמלילים גרפיים זקוקים לסביבת עבו- דה גרפית. מספר מעבדים גרפיים כוללים מר- כיבים שונים של סביבת עבודה גרפית בתוכס - וכך אינס נזקקים לסביבה גרפית מסויימת כתנאי מוקדם להפעלתם. כדוגמא למעבד תמ- לילים גרפי עברי כזה ניתן לציין את 'יאורן" - מעבד תמלילים מתקדם הכולל גם כלי שרטוט שוניס. ישנס מספר חסרונות להתבססות על סביבה גרפית ייחודית, והעיקריים שבהס הס חוסר היכולת לקישוריות טובה עם תוכנות אחרות והצורך ללמוד פעולות שונות וצירופי מקשיס שונים ביחס לכל תוכנה בנפרד. אך לאלו שאין ברשותס מחשב עם כושר עבודה סביר ל-5שסנתג/ זהו פתרון חליפי. סביבת העבודה הגרפית הנפוצה ביותר כיוס בעולס היא פשסשחג/ של מיקרוסופט. מימשק המשתמש של התוכנות השונות בסביבה זו, ובכללן תוכנות עיבוד תמלילים, מבוסס על קוויס דומים. כמו כן, התוכנות השונות המיו- עדות לסביבה זו מאפשרות, ככלל, קישוריות טובה בינן לבין עצמן. העכבר הינו מרכיב חשוב בהפעלה נוחה של מעבדי תמלילים גרפיים (למרות שתיאורטית ניתן להפעיל מעבד כזה ללא שימוש בעכבר). בעזרת העכבר ניתן לבצע פעולות כגון תנועה במסמך, בחירת תפריטים, סימון קטעי טקסט לצורך הדגשה או העברה. השימוש הנעשה בע- כבר הוא מגוון, החל בצירוף לחיצות שונות בעכבר עצמו (₪סו[ס יחיד, כפול, משולש וכן הלאה) לסימון מילה, משפט, פיסקה ועוד, וכן בצירופי לחיצה על |זוש בתוספת לחיצה על העכבר. השלמה ולא חחליף עיבוד תמלילים גרפי אינו בא להחליף את עי- בוד התמלילים הלא-גרפי, אלא להשלים אותו. מעבדי תמלילים רגילים ממשיכים גי- משיכו לתפוס את מקומם הראוי למשימות הקלדה ועריכה של תכתובת שוטפת, או הכנת מילה מול מילה מסמכים המהווים ייחומר גלסיי לעיבוד נוסף על-ידי כלים אחרים (כגון תוכנות הוצאה לאור שולחנית). אך אם צורת המסמך חשובה לך כמעט כמו הטקסט, כדאי לך לבחון שימוש במעבד תמ- לילים גרפי. בכל מקרה, יש לקחת בחשבון שכדי לעבוד בצורה סבירה עס מעבדי תמלילים גרפיים בסביבת 5אס6חו/, הכרחית חומרה מתאימה, הן מבחינת מחשב (לכל הפחות מחשב עם מעבד 386 ו-18א4 זיכרון וא8) והן מבחינת מדפסת (לכל הפחות מדפסת המאפשרת רזו- לוציה של 200 נקודות לאינצי, במהירות הד- פסה סבירה). גם אס טכנית ניתן להפעיל את התוכנה במ- חשב עם מעבד 286 מהיר ו-18א? זיכרון 84% - מהירות העבודה תהיה בלתי-נסבלת. אפילו עם מחשב 386, פעולות כמו דפדוף בין עמודי טבלה מתבצעות באיטיות. קשה למתוח קו הפרדה ברור בין מעבד תמ- לילים גרפי לבין תוכנת הוצאה לאור שו- לחנית, אך גם מעבדי התמלילים הגרפיים מהליגה העליונה אינם מגיעים לתוצאות מק- צועיות כמו אלו הניתנות להשגה בתוכנות ה-פדפ. עדי חמלירים גרמיים ל-005חו) - |בעבדית רשימה זו מתמקדת בשני מעבדי תמלילים עבריים הפועלים בסביבת פשסשחוש: | דגש, המשווק כבר כשנה וכעת מוצע בגירסה 1.1, ו-2.0 5שס0תן/ זס] 6זס)) בגירסה הע- ברית/אנגלית, ששיווקו מתחיל בימים אלו (לצורך הכנת סקירה זו נבדקה גירסת הביתא). שני מוצרים אלו באים ממקומות שונים: דגש הינו מעבד תמלילים רב-לשונל (עברית/ אנגלית/קירילית) שפותח במלואו על-ידי חברת כיוון הירושלמית, ומיועד לשוק המקומי (כיום יש לו מספר אלפי משתמשים בארף), וכן לייצוא (משווק בעיקר לאירופה תחת השס זח006ג). ראשיתו של פאסטחו/ זס! מס היא במעבד התמלילים 6זסצו שפותח על-ידי מיקרוסופט לסביבת ה-05כ. לאחר תיכנון ובנייה מחדש, הוא הוסב לסביבת המקינטוש כ-זס 6זס/ו 6 ובהמשך הוסבה גירסת המקינטוש ייחזרה'י לסביבת 08ס6תו/. הגירסה הראשונה של פשס6חול זס! שזס\ זכתה לביקורת מכיוו- נים שונים, ונחשבה נחותה לעומת תוכנות מקבילות (כגון ₪6 וחא) שנכתבו מראש לס- ביבת אסשתו\. גירסה 2.0 של זס] 6זסא 60%5ח:/ (להלן 6זס/ותו/ו) הינה גירסה משו- פרת ומורחבת, הנחשבת כיוס למעבד הת- מלילים השולט בסביבת >אסתו/, עם בסיס משתמשים רחב בעולם כולו. את שזסוחוא יש לראות כתוצר של יימלחמת התכונות" ביחס לתוכנות בכלל ולתוכנות עי- בוד תמלילים בפרט: קיימות כתריסר תוכנות עיבוד תמלילים מפותחות - ובהן סז וח ו-265696, | גירסאות | ה->איס6תו/ של ו-ז9ו65זס/ - וכולן מתחרות זו בזו בצורה אינטנסיבית ומתמדת בהוספת תכונות ואופציות. 6 ותו/ הינו חבילה כוללנית המאפשרת לבצע כל דבר (כמעט): היא כוללת בין השאר מודול לציור, מודול להכנת גרפים, מודול לב- דיקת דקדוק (אנגלית), | בדיקת איות (עברית /אנגלית), אפשרות להפעיל את המעבד ככלי להכנת מתווה ( 6חו!וט) לצורך סיוע בא- רגון הכתיבה (כלומר ראשי פרקים ברמות שו- נות, שניתן לראות אותן במידות פירוט שו- נות), שילוב טוב של גרפיקה ממקורות חיצונייס בתוך מסגרות ניידות, ועוד ועוד. השוואה מפורטת ברמה של תכונה מול תכונה אינה מתאימה כאן, כיוון שתוכנת דגש נועדה לשמש כמעבד תמלילים גרפי בלבד, ואילו 6זסותוצ עוצב כמעבד רב-גוני וכל-יכול. (בכל מקרה, לעתים קרובות מדי טבלאות השוואות חוטאות ומחטיאות, בכך שהן אינן משקפות את התפיסות העומדות מאחורי המוצר, ואת מידת השימושיות של תכונה מסויימת, מעבר להיות קיימת). הזקנה את 6זס/וחו/ ניתן להתקין רק אס מותקנת במחשב גירסת פשספחו/ עברית. לאחר הת- קנה מלאה של שזסצוחוא תגלה/י כי ייאבדו" לך בדיסק הקשיח כ-8וא 14. דגש, לעומת זאת, תופס רק כ-8!א 4 בדיסקט הקשיח, ללא מודול בדיקת האיות. המודול הוה מסופק כחלק מדגש, ללא תשלום נוסף, החל מגירסה 1.1. דגש מאפשר לבחור את שפת ההתקנה (עברית או אנגלית), וניתן לה- תקינו תחת כל גירסה של צשספחגאא, כולל הגירסה האנגלית המקורית (וכן גם תחת תג ו-2.1 05/2). עם זאת, יש לשים לב למספר הבדלים ביחס להפעלת דגש כאשר הוא מותקן בגירסת פוסטתו/ו האנגלית או העברית. 177 0 6 ישראל ספטי 1993 4 %%8 כאשר דגש מותקן תחת הגירסה 3- העברית של פשסשחו/ו, ניתן לבצע חיפוש טקסט מעורב עברי-אנגלי, וכן ניתן לתת שמות עבריים לס- גנונות מסמך. כאשר עובדים בדגש עם חלונות עברית ועס תפריטים בעברית, ניתן להשתמש במקש ה- :41 בצירוף עם אותיות עבריות לצורך גישה מהירה לפעולות שו- נות. אפשרויות אלו לא קיימות כאשר התוכנה מותקנת תחת 5וס6תו/ בגירסה האנגלית. בעוד ש-6זס\חו/ בגירסה העברית הינו מעבד תמלילים עברי-אנגלי, דגש | העו מעבד תמלילים עברי-אנגלי-קירילי. אם דגש מו- תקן תחת גירסת >אספתוצ עברית, לא ניתן לחפש טקסט קירילי באמצעות פעו- לת חיפוש. בונטים תוכנות הפועלות בסביבת פאסשחוץו מנצלות את כל המשאבים הקיימים בסביבה זו, וב- כללם פונטים. כלומר, כל פונט שנכלל בחבילת ה-5א0ס4תו/ הבסיסית, או שהותקן לאחר מכן, נגיש לכל התוכנות המותקנות. (זו אחת הת- פיסות שעמדה מאחורי פיתוח פשסטתו/ו, למ- רות שבאר ישנן תוכנות המתבססות על קי- דוד פונטים ייחודי בצורה החוסמת נגישות זו ומחייבת רכישת פונטים המתאימים לשימוש בתוכנות אלו בלבד, למשל התמיכה העברית ל-84זטו1ח6/'). כאשר דגש מותקן תחת גירסת משסנתגש אנ- גלית, הוא מוסיף למערכת 18 משפחות פו- נטים עבריים (וביחס לרובם ניתן לבחור סגנון שמן, נטוי ושמן נטוי) ו-2 משפחות פונטים קיריליים; חלק מפונטים אלו חופפים למעשה לפונטים הקיימים בגירסה העברית של תג . 6 תו מתבסס על הפונטים הכלולים ב-4שס6חג/ בגירסה העברית; לאחר משלות כרטיס הרישוס של התוכנה, משתמשי שזס\תגא. יקבלו חבילת פונטים נוספים ממי- קרוסופט. ככלל, הפונטים השונים בשתי התו- כנות הס באיכות טובה. חבריטים |מטכי עזרה התפריטים, תיבות הדיאלוג וההודעות בדגש הם בעברית, ואילו בגירסת ה-6זסאותואו שנ- בדקה רק שמות התפריטים הם בעברית, ול- אחר בחירתם ההמשך (תיבות דיאלוג והו- - יו 6 ושראל ספט' 1993 מילה מול מילה מנגנון הסגנונות בדגש מכיל שני מרכיבים המקנים לו גמישות ויכולת נוספת. בדגש ניתן להגדיר סגנונות לא לרק לפיסקאות אלא גם ביחס לתווים. כמו כן, ניתן להגדיר סגנון המתבסס על סגנון אחר ורק משנים בו פרטים מסויימים. שני מרכיבים אלו אינם קיימים ב-4זפשמ/. דעות) מופיע באנגלית. בשתי התוכנות, מסכי העזרה הם על טהרת השפה האנגלית. מסכי עזרה בעברית מתוכנניס להיכלל רק בגירסה הבאה של דגש (גירסה 2.0), ומוזר מדוע זהו המצב ביחס לתוכנה ייצברית'". לוח המקשים וניקוד דגש מאפשר גמישות ביחס ללוח המקשים. מתוך התוכנה עצמה (בתפריט י"יהעדפות"), ניתן לבחור בשלוש הגדרות ללוח המקשיס: לוח מקשים וגיל (המכונה משום מה ייישראלי:מיוחדיי), שבו האותיות ללא 3:8 הן אותיות עבריות, ואילו עם :5 מתקבלות או- תיות אנגליות; לוח מקשים שבו עם 5:8 מת- קבלות אותיות דגושות, וסימני ניקוד מת- קבלים באמצעות לחיצה על מקשי הספרות בצירוף עם מקש וס (ייישראלי:ספרותיי), ולוח מקשים (ייישראלי:ניקודיי) המאפשר להגיע לסימני הניקוד באמצעות מקשי הספרות ללא (ואז כדי להגיע לספרות יש לבחור מקש ספרות בצירוף חו6). לוח המקשים האחרון מאפשר להקליד חומר מנוקד בצורה נוחה, מהירה ושוטפת. דגש, אגב, מאפשר בחירת לוח מקשים לטיני בהתאם לשפה הרצויה - 21 אפשרויות - כחלק אינטגרלי מהתוכנה. ב-6זס/חואו לא קיימת אפשרות כזאת בצורה משולבת וכדי לבחור לוח מקשים אחר יש להתקינו בא- מצעות ה-6חג 60101 של 8אוס6תו/. זסאותו אינו מאפשר בחירת לוחות מקשים חלופיים לעבודה בעברית, ובעת הקשה על אותיות עבריות עם :50 מתקבלת האות הא- נגלית המתאימה. כדי לנקד טקסט, יש לה- שתמש בצורה הכלולה ב-5שסתו/ בגירסה העברית (וישימה גם ביחס לת- כניות אחרות, כגון 6וח/ אשזס116, הכלול ב-5ש60תו): יש להפעיל את מקש ה-106% 6325, ללחו על ה-5011 ובו-זמנית להקיש על מקש הספרות; אחד מסימני הניקוד הוא דגש (וכך ניתן להשיג אות דגושה). הפעלה זו היא מסורבלת למדי, ומ- תאימה רק לשימוש מזדמן בניקוד. בעת ביצוע חיפוש בדגש, לא ניתן לציין ישירות טקסט מנוקד במ- חרוזת החיפוש; ניתן להתגבר על מגבלה זו באמצעות העתקת הבי- טוי המנוקד אותו אנו מחפשים ל-0810סק!1ט, והדבקתו משס לתוך מחרוזת החיפוש. מגבלה כזו אינה קיימת ב-6זס)תו/. היבוכי מסברים אחת הבעיות איתו מתמודדים כל מעבדי הת- מלילים העבריים היא הצורך להפוך צירופים מסויימים, כגון ספרות, הנכתבים למעשה בנל- גוד לכיוון הכתיבה העיקרי (מימין לשמאל). לכל מעבד ייכלליםיי משלו ובמקרים מסויי- מים, כאשר מדובר על סימני הפיסוק הבאים בסמוך לצירוף מספרים (וכן בתוספת אנ- גלית), הס עלולים שלא להתאים למה שנדמה לנו כצורה הגיונית - ואז הס יכולים יותר לע- צבן מאשר לסייע. ביחס לכל מעבד חדש שאנו עובדים איתו, כדאי לבדוק לפני תחילת השימוש השוטף בו את הקלדת הצירופים הבאים: כ-100 עד 200 ילקוטים והם רבים (500 במספר). והם רבים (ומספרם - 500). כלל מס' 1: יש לבדוק כלל מס' 42: 5 עדיף על 6 ההסדר (המכונה ייהסדר 86'י) מילא תיק זה, המסומן 'י89/34/א/1", נמצא כל מעבד מתנהג קצת אחרת ביחס לצירופים השונים, וכך גם ביחס ל- ס)וחוא ודגש. 6 תג = יימתנהגיי בצורה :ותר חזויה בדרך-כלל, במרבית המקרים בדומה לצורה בה יימתנהגי' מעבד התמלילים. איינשטיין. לדגש ייהתנהגותיי מקורית משלו ביחס לחלק מהצירופים, ומומלץ לתרגל אותם מראש לפני השימוש בו. דגש מספק שלוש אפשרויות לקביעת כיוון האות | במשפט: | הראשנה, | המכנה "אוטומטית'י, היא למעשה בהתאס לכיוון הפונט בו משתמשים; האפשרויות האחרות הן כיוון מימין לשמאל או משמאל לימין. כאשר צירוף מסויים שהקלדנו אינו מתהפך בצורה הרצויה, ניתן לייצבועיי את הצירוף, ובאמצעות תפריט עיצוב (ייתויי, ייכיוון") לבחור כיוון אחר - ואז הצירוף מתהפך. אפשרות זו אינה קיימת ב-6זס/תוש. דגש מאפשר שילוב תאריך גס בפורמט עברי, ואילו 6זסאוחו/ו, לפחות בגירסת הביתא, מא- פשר שילוב תאריכים בפורמט לועזי בלבד. בונקציונליות ככלל, מסכי העריכה במרבית מעבדי הת- מלילים הגרפיים דומים זה לזה מבחינת צורת הארגון שלהם, גס כאשר מדובר על תוכנות הפועלות בסביבות עבודה גרפיות שונות. בראש המסך, לאחר שורת הכותרת ושורת התפריטים, מופיע סרגל כלים הכולל סמלים שונים, שלחיצה עליהם מהווה צורה מקוצרת להפעלת פעולות שונות (כגון חיפוש, הדפסה) ומתחתיו סרגל נוסף המשמש לקביעת מר- כיבים שוניס ביחס לצורת המסמך (פונטים, שוליים, ריווח בין שורות, יישור פיסקאות, סוגי טאבים). סרגל השוליים מציג את קבי- עות | השוליים, | הכניסות | וה- טאבולציה עבור הפיסקאות השו- ‏ --- נות. בחלק מממעבדי התמלילים הג- רפיים המתקדמים, ישנה אפשרות לבחירת הכלים השונים בסרגלים ומיקומם, בהתאם להעדפות המ- שתמשים. בדגש לא קיימת אפשרות כזו, וב-6זס/חו היא קיימת בצו- רה מינימלית בלבד. פונקציונליות העכבר ב-6זס/חגאו הינה טובה הרבה :ותר מאשר בדגש. כדוגמאות לכך ניתן לציין את האפשרות לצבוע קטע ולהעבירו למקום הרצוי פשוט באמצעות גרירת הקטע המסומן (ללא שימוש בפקודת העברה) וכן את האפשרות לקבל מסכי עזרה ספציפיים על לחצן/סמל מסויים באמצעות לחיצה על 1-1 והצבעה על המיקוס המבוקש. מעבד' חמלילים אחרים קליטה הדמ"יה שתי התוכנות מאפשרות קליטת טקסטים שהוכנו על-ידי מעבדי תמלילים עברייס את- רים: אלף-בית, :א6ו0, איינשטיין. 6זסשחואו מילה מול מילה כולל גם בנוסף ממיר למסמכים שהוכנו על-ידי 6וח\ שסל116 הכלול ב-פאס6תגא ועל-ידי הגירסה העברית של 6660זס/.. דגש, לעומת זאת, כולל ממיר לקבצי וורדמיל. לאחר המרה מתקבל הטקסט בתוספת חלק מן התכונות (כגון הדגשה). תכונות שונות ייהולכות לאיבודיי בדרך, ובעיות היפוך שונות, כגון ביחס למספרים, עשויות להופיע בהתאם לסוג הקוב המסולים ולתכולתו. נסיונות לקלוט קבצים שונים במיגוון פו- רמטים הצליחו, בצורה סבירה בדרך-כלל, מתוך דגש; ב-זסאוחוא, בגירסת הביתא, קב- ציס רבים לא הצליחו לעבור המרה כלל. שתי התוכנות לא הצליחו לקלוט קבצים שהוכנו על-ידי ואפו גירסה 5. לתועלת משתמשים חדשים המורגלים לשימוש במעבדי תמלילים אחרים, דגש כולל מנגנון להדמיית פעולתם של איינשטיין, או , אלף-בית, וורדמיל, נועם. בכל מקרה, מדובר בהדמייה חלקית (גם מפני שצורת הפעלתס של מקשים שונים, כגון ה-זוג3ּ, מוכתבת על-ידי פוסותו/ ואינה ניתנת להגדרה חפשית). הד- מייה זו עשוייה לסייע למשתמשים חדשים בשלב הראשוני של השימוש בתוכנה. אפשרות זו אינה קיימת ב-6זסשחוש. שזסלמועו מאפשר למשתמשים המיומנים רמת שליטה גבוהה ביחס לצורת המסמך, בצורה שאינה ברת השוואה לזו הקיימת בגירסה הנוכחית של דגש. השליטה בע'צוב המטומך שני המעבדים מאפשרים בחירת פונטים, גד- לים, מירווחים, שוליים וכניסות. כדי להקל על עבודת העיצוב, הן דגש והן 6זסאוחואו מא- פשרים להגדיר סגנונות פיסקה. סיגנון פיסקה מהווה אוסף הגדרות שונות (פונט, גודל, סוג יישור, טבולאציה, הזחות ועוד) הזוכה לשם. בחירת פיסקה כלשהי ולאחר מכן הצבעה על הסגנון הרצוי, מיישמת את כל תכונות הסגנון ביחס לפיסקה. כאשר מדובר בספרון, למשל, נוכל להגדיר סג- ו נונות פיסקה למאפיינים כמו כותרת פרק, כו- תרות משנה ברמות השונות, ציטוט (המוכנס מימין ומשמאל). באמצעות שימוש בסגנונות פיסקה ניתן לעצב מסמכים בצורה מהירה יח- סית, וכן להשיג אחידות סגנונית (שינוי תכו- נות שבסגנון הפיסקה יגרום לפיסקאות השו- נות שקיבלו סגנון זה להשתנות בהתאם). מנגנון הסגנונות בדגש מכיל שני מרכיבים המקנים לו גמישות ויכולת נוספת. בדגש ניתן להגדיר סגנונות לא לרק לפיסקאות אלא גם ביחס לתווים - כלומר ניתן להגדיר סגנון לצו- רך הדגשת קטע מסויים בתוך פיסקה (כגון גודל אות אחר וצבע שונה). כמו כן, בעת הג- דרת הסגנונות, ניתן להגדיר סגנון המתבסס על סגנון אחר ורק משנים בו פרטים מסויי- מים: הסגנון החדש אינו עותק של סגנון אחר שבוצעו בו שינויים, אלא הוא ממשיך לה- תבסס על הסגנון המקורי ולרשת ממנו את כל הפרטים שלא שונו. מרכיב זה, הקרוי ייהגדרה בירושהיי, מאפשר למשתמש/ת המנוסה גמי- שות בהגדרת סגנונות. שני מרכיבים אלו אינס קיימים ב-6זס/חוא. אך ככלל, וללא עוררין, 6זס/ותואו, | מאפשר למשתמשים המיומנים רמת שליטה גבוהה ביחס לצורת המסמך בצורה שאינה ברת השוואה לזו הקיימת בגירסה הנוכחית של דגש: גרפיקה (שילוב גרפיקה קיימת ו/או יצי- רתה באמצעות המודול הנספת לתוכנה), יצירת טבלאות ועריכתן, וטורים (אם כי כאן ל-6זסא מג- בלות שונות). ארגו| המשמך ותוא מכיל גם שלל כלי עזר לארגון המסמך והכנתו, כמיספור אוטומטי של סעיפים, ‏ יצירת מפתח עניינים (אינדקס), יצירת תוכן עניינים, מילון מילים נרדפות (באנגלית בלבד) ורבים אחרים. 6 תג מאפשר גם להגדיר חל- קים שונים במסמך (ח0וו560), כשבכל חלק מוגדרים מאפייני עיצוב אחרים. מחווה, מקרו ודחיטה ותואו מאפשר גס מצב עבודה המוגדר כ-6חו!וטס. במצב זה ניתן להגדיר לכל פיסקה היררכיה שונה, ולצפות רק בהיררכיות מסויי- מות לפי בחירתנו. כך, בעת הכתיבה, ניתן לה- גדיר ראשי פרקים, ובתוכס תת-סעיפים בר- מות השונות. גיתן לעבור בצורה קלה, בין תצוגה של ראשי הפרקים בלבד, תצוגה של 9 6 ישראל ספט' 1993 1160 המסמך כולו, או בצירופים שונים (כגון פירוט מלא רק של ראש פרק מסולים). כלי ה-6תו!וטס יכול לסייע לארגון החשיבה והכתיבה, וב- דרך-כלל הוצע במסגרת מעבד תמלילים :י- חודי לצורך זה (כגון 6ו[וטס-26 או 145אא). 6 חו/ מציע לראשונה כלי 6ו!וטס עס תמיכה פנימית בעברית. שזסותו/ כולל גם מנגנון ליצירה והפעלה של מקרוס (להגדרת רצף פעולות חוזרות ונשנות שניתן להפעיל בלחיצת מקש או עכבר), וכן שפת מקרוס מתקדמת (הדומה לשפת התכנות 6), המאפשרת למשתמשים מתותכמים להגדיר פעולות משלהם, כולל התניות שונות. ברמת הטיפול בקבצים, דגש מאפשר שמירת מסמך בצורה דחוסה, וכן הצפנת מסמך - שתי אפשרויות שאינן נגישות בצורה ישירה מתוך ו חוד דגש בא יחד עם תיעוד ברור ומסודר המאורגן התצוגה המועולמת (המשך מעמי 80) השפעה מלבד הקפצת תוצאות ה-אאג/אאזא. במקרה זה התוצאות בשני סוגי הניסויים הש- אירה את הכרטיס הזה, בעל 88א1 זיכרון, בת- חתית הרשימה. ה-א8 )ואו 671105 נחת מ-8.9 מגה פיקסלים בשניה ל-75 מגה פי- קסלים בשניה כאשר תמיכת הפוליגון היתה במצב ייסגורי". הכרטיס הגיע למקוס אחרון גסם בחלק של ני- סוי היישומים, בו הגיע לתוצאה של 8 דקות ו-54 שניות עם ובלי האופציה של תמיכת פו- ליגון. העובדה שלא היתה לאופצית הפוליגון כל השפעה על היישומים, מעידה על כך שגם ה-10 קפ הוא אחד מאותס כרטיסים שנעשתה בהם אופטימזציה שיקרית, כדי לקבל ניקוד גבוה יותר ב-8%ג)/אתצו. מחירו של הכרטיס, 9, מעיד שהוא זול אולם אין זו בכלל עסקה טובה לקנות אותו, אם אתה מחפש ביצועים טובים בטווח המחירים הזה. םאזא אפמואטא הכרטיט מתוצרת חברת תא אפמאטא | | ה 6 ישראל ספטי 1993 מילה מול מילה כשני ספרים: מדריך למשתמש וספר עזר (המכיל פירוט כל הנושאים לפי סדר). כמו כן נכלל בתיעוד כרטיס המכיל את תקציר הפ- קודות. ניתן לרכוש את התיעוד גם בשפה הא- נגלית. אלו הרוכשים את 6זס/חו/ בגירסה העברית יקבלו את התיעוד האנגלי הנלווה לגירסה האנגלית, כפי שהיא נמכרת בחוייל, בתוספת חוברת קצרה בעברית (שעדיין לא היתה מו- כנה בעת הסקירה). תיעוד כולל בעברית יצורף רק לגירסאות הבאות של 6זסאותוא. דגש א! 0זסשחו)? בחירת מעבד תמלילים היא החלטה אישית. כמו ביחס לבחירת בגדים או כלים, אנו נוטים לבחור את מה שנראה לנו "נכון", כלומר משהו שאנו רגילים לצורת עבודתו. במידה ומשתמשים במעבד תמלילים לת- כתובת משרדית שוטפת, לא סביר שתשתמש/י במרבית התכונות המוצעות על-ידי 6זסשחושן. אדקוא60, שמחירו 5495, משתמש גם הוא בשבב 928 של 53. לכרטיס זה יש אוסף נאה של תכונות. אתה יכול לראות תמונת תקריב ול- הסתובב בשטח שנוצר על ידי יימסך ווירטואלייי (עד 2048%2048) וכן אתה :יכול לכייל את הגודל והצורה של התצוגה שעל גבי המסך בעוד אתה נמצא בסביבת ייחלונות'". בפעס האחרונה שבתנו אותו, הגיע ה-96%7* למהירות של 28.1 מגה פיקסלים בשניה, זאת תוך שימוש בטכניקת של הטמנת מחרוזות טק- סטואליות שחוזרות על עצמן. מלכתחילה התנגדה חברת מאזא אפמואטא לה- חלטתנו להתייחס להטמנת מפת סיביות (סג!אד81) כאל אופציה לגיטימית, אולס עכשיו החברה מתקינה את גרסתה היא, הנקראת 607% סמאטד. כאשר ה-צ609 סמאשד במצב י'מופעליי, הכרטיס טיפס מ-10.4 ל-11.6 מגה פי- קסלים בשניה ב-5א8ג/)אא1 06165 . אולס הניקוד בניסויי היישומיס עלה רק במעט ממקום אחרון של 8 דקות ו-59 שניות ל-8 דקות ו-56 שניות. למרות שהכרטיס הולך בנ- תיב הידוע של נסטן לזכות בנקודות אסאפמא/ו, בכל זאת ה-1א96%= ראוי לה- תיחסות אם התכונות הנוספות שלו עונות לצ- רכים מיוחדים שלך. בעוד שייתכן שנחמד לדעת שתכונות מסולל- מות קיימות גם אם לא זקוקים להן, עודף תכונות וריבוי תפריטים עשוי להיות מבלבל, במיוחד למשתמשים ברמה הבסיסית. חשי- בותה היחסית של כל תכונה תלויה בסוג המ- סמכים המופקים על-ידך, אך יש לזכור שגם משתמשים מנוסים נעזרים רק ב-60% עד % מהתכונות השונות המוצעות. אם ברצונך להפיק מסמכים מורכבים, הכו- ללים טורים, טבלאות וגרפיקה, וכל זאת תוך שליטה טיפוגרפית טובה, 6זס/וחגצ אינה עו- מדת כלל בתחרות. עם זאת, ועל אף טשטוש הגבולות בין קד לבין עיבוד תמלילים גרפי, יש להכיר בכך שמשימות שונות ניתנות לבי- צוע טוב יותר על-ידי תוכנות דכ ייעודיות. בכל מקרה, מומל לא להתפתות לרכוש חבי- לת עיבוד תמלילים שאינך זקוק/ה לת- כונותיה, רק בגלל ההרגשה שקיבלת משהו במתנה. כדאי לנסות לעבוד בפועל עס התוכנה ויילחוש" אותה לפני התחייבות על רכישתה. את פס מבין הכרטיסים שנבחנו, הכרטיס הנדון הוא ייחודי, בכך שהוא מוסיף גם אפשרות לצליל. (אפשרויות הצליל של הכרטיס אינן נבחנות במאמר זה). כרטיס זה מבוסט על השבב הגרפי 1 מתוצרת 53 והוא מסופק עס 88א1 של ]את. כמו כמה ממתחריו, כרטיס זה מאפשר לך להקים ‏ ימסך וויטואלייי, ברזולוציה של 0 עם 256 צבעים. התקני התוכנה לכרטיס זה אינס כולליס את תמיכת הפוליגון, המסופקת בדרך כלל בהתקנל התוכנה מתוצרת 53. כללית אין אופציות הנ- תנות למיתוג בכרטיס זה. ה-אף)אאח של גל הפהאפתחגת הגיע ל-8.4 מגה פיקסלים בשניה, ציון שהביא אותו למקום השני מהסוף. עס זאת, הוא הגיע למ- קוס שלישי בניסויי היישומים: עם זמן מכובד של 8 דקות ו-30 שניות. את הניקוד הגבוה ביו- תר שלו קיבל כרטיס זה בניסוי של שא 60 ושל סתק זוַאג, בשניהס הוא הגיע שני. מכל מקוס הוא עבר למקוס חמישי בניסוי .61אם של מיקרוסופט שם הוא הגיע 8 שניות אחרי כרטיס פאסואגזפ. מקומו המכובד בין ניסויי היישומים, תוספת הצליל ומחיר של 5299, הופכים אותו לבחירה אטרקטיבית למדי בקטגורית 8א1. 2בהובן - [שן ו | | ואו וזשכ 6 | ץג ): השער לעולם מהו 225? 5 הוא מאגר מידע ממוחשב בו ניתן לקבל שירותיס בנושאים שוניס ומגווניס: החל בקבצים ותוכנות, דרך מידע בנושאיס רביס (כגון עבודות בגרות), וכלה בדואר אלקטרוני, המקשר אותך אל העולס הרחב. על-מנת להתקשר ל-885 אין צורך בידע רב או בציוד מיוחד - כל הנחוץ הוא רק מחשב אישי ומודס. ץג 6 מאגרי מידע: רשת 385 בתפוצה ארצית על-מנת להביא את הקבציס החדשיס והטרייס ביותר מחוייל, התאחדו מספר 5 ברשת הנקראת גייט-ווי (צג אומד04). רשת זו מתקשרת מדי יוס למיטב ה-88ַ8-יס בעולם, ומביאה משס את העדכוניס החדשיס ביותר. לדוגמה, להלן מספר תוכניות שמובאות על-ידי גייט-ווי באופן שוטף: שד אזואתפד - התוכנה הטובה ביותר לתקשורת ממוחשבת, א0164/א564 - התוכנה | ושימת המערכות החברות ברשת כולל מספר תקשורת למודם ומהירות מודם מירבית: ה-225-ים המובילה בעולם לזיהוי ולחיסול וירוסים, 2 - תוכנה לטיפול בקבציס מכווציס (מזּהה את כל שיטות הכיווץ הקיימות), ואפ תוכנה להשמעת קבצי מוסיקה, [19/48?אץ - תכניות לכיווץ קבצים, המאפשרות חסכון בנפח אחסון המידע בדיסק, וכמובן... המשחקיס החדשים ביותר, שיצאו זה עתה בארהייב. כמו-כן מביאה רשת גייט-ווי קבציס רבים ל-60פו), ל-05/2 ול-205, הכוללים מגוון רחב של פפזד ]זודט, תוכנות עזר למשרד ולבית, תוכנות לארגון הדיסק ותוכניות גרפיקה ומוסיקה מתקדמות. גליט-ווי היא רשת דינמית, המאפשרת לך, המשתמש, קלות ונוחות בתפעול המערכות, ניהול יעיל של זמן התקשורת, וקבלת השירותים המתקדמים ביותר בתחוס התקשורת הממוחשבת בישראל. על-מנת לקבל את השירותים השוניס שציעה רשת גייט-ויי, תוכל להרשם כמנוי ברשת במחיריס זוליס במיוחד (החל מ-3.75 שייח לחודש), ובתמורה תקבל זמן גישה וכמות הורדת קבציס, המתאימים לצרכיך האישיס. 0 03-575-8767 5 4631 |הטחו/ 100 3" 0" 03-5759225 5 +61 [הטח1/ 2000 7" 0 03-559-0444 885 06608110% וא 0 09-587-507 0 03-559-5278 5 0 ' פחטכ) 2000 8[ 0 06-521-266 5 זסחסו- ץ[[20) 1100 7 2000 2 5 ח00ק6 [16108 1100 1( 1000 7 - - "2885 116 זפוג/ז66ה2ז 00 5" 0 04-737-57>4 5 פחות 6וחחכ) 0 03-880-3989 0 08-4689525 5 >10 180% 0 03-966-0341 0 057-281-069 5 6)זסא שַהפווא 0 03-642-2538 0 02:611-8665 58 ח400ת 0 03-559-5728 מבצע הוברות לקוראי 5א146421 20 חודש נוסיון חינם! כדי לאפשר לקוראי המגזין להכיר את רשת צג ץופך0 ויתרונות החברות ברשת 885, אנו מציעים לכל מנוי חודש היכרות חינם! כאשר אתה מתקשר לאחת מהמערכות ברשימה להלן, תתבקש למלא את פרטיך האישיים במסך מיוחד. לאחר שמילאת את הפרטים הוסף הודעה למפעיל המערכת (500צ5) כי אתה מנוי של 8א021גוא סק / המהדורה הישראלית. המפעליל יעמיד לרשותך במשך חודש זכויות גישה והורדת קבציס (6א1 ג0אאו0כ) בהיקף של 8א250 ליוס - חינם! ההשתתפות במבצע ההיכרות אינה מחייבת אותך להפוך למנוי בתשלום של גייט-ווי, אס כי, כמובן, נשמח אס הנסיון ישכנע אותך. רשת צא/ו6415 היא התארגנות וולונטרית של חובבי 885, שלא למטרות רווח. כל ההכנסות מוקדשות לשיפור השירות למנויים. 5 63000זנום 6 5 4)00ז680זטם 6וך 5 פפתו/ ח30106) 5 צפחו/ ח30166) 5 116|]82156655 5 00406 5 סס)/ חגו[גו1 ע6זות5 תונשי זסחתוכ 5 <.א.0.א 6 5 גמסא גקוש ו הדיםק המועולם (המשך מעמי 90) אמינות המכשיר, הקטנת גודלו ואולי החשוב מכל - הוזלת מחירו. ניתן לרכוש דיסקי פפ] עד 8 (הדיסק 3.5 אינצי הגדול ביותר שבחנו היה 8 וקצבים של 6/פוא3 עד א 4 (לשם השוואה, דיסקי 51506 הגיעו עד 6%. אם הינך מחפש נפחי איחסון מעל 8 וקצבי העברה מעל 1018/66 (וקרוב לוו- דאי שזה לא נחוץ למערכת ביתית פשוטה) תאלף לרכוש דיסק 5651 יקר, אבל תחוס זה חורג מהמסגרת שהקצבנו לסקירה הנוכחית. במבדקים בדקנו 14 דיסקים קשיחים מסוג פכ1 בנפחים מ-18א100 עד 40018 ובגודל 3.5 אינצי. כל הדיסקים שבדקנו נדרשו להוכיח מהירות, יעילות ואמינות עבור כל סוגי המשתמשים הא- פשריים. קיימות שתי נקודות שכדאי לציינן בתחילה: 6 נפחי הפירמוט של מספר דיסקים, כפי שצוינו על ידי היצרנים, סומנו לפי הגדרה של 8א1 כ-1,000,000 בתים. אך ב-88א1 יש למעשה 6 בתים, כך שאל תופתע אס מחשבך ידווח על דיסק של 23888 כאשר רכשת דיסק של 18א250. > הנקודה השניה הינה שהיצרנים מסמנים את המהירות המכנית של הדיסק כזמן חיפוש ממו- צע ולא כזמן גישה ממוצע (הנכון יותר). למעשה, זמן הגישה הממוצע הינו זמן החיפוש הממוצע, בו הראש מחפש ומוצא את המסלול הנכון, בתו- ספת ההשהייה הממוצעת הנובעת מסיבוב הדי- סק (בערך 86 בדיסק המסתובב ב-3600 סל- בוביס לדקה). משמעות הדבר כי דיסק בעל זמן חיפוש ממוצע של 60וח13 אינו בה- כרח מהיר יותר מכנית מדיסק בעל זמן חיפוש ממוצע של ססצו 15, , ט 0 הדבר תלוי במספר הסיבוביס לדקה ו - יי 7 , זמוצם: זוה ו 0 של התקליט. א נוי ל ] המד 8 28 28 הי , , ו359 3501 ו9פ3 ו350 הביצועים ₪ ₪ ₪ 3 2 2 72 7 במבחנים שערכנו גילינו מספר הט- עיות לכאורה בפרמטרים המצוייניס על גבי הדיסקים. יש לזכור כאשר מעיינים בתוצאות הדיסקים כי הם נבדקו ללא תוכנת זיכרון מטמון. התפוקה הגבוהה ביותר שנמדדה עם חוצצ מסוג סאמח ג-100% היתה 32/86 כאשר התוצאה הנ- מוכה ביותר שנמדדה עס חוצ% מסוג 8 -00%| 160חפחחן 158 8880; 1880/0116 | 80630. 8 הדיסק המושלם סגמ-100%8 קפ דא5וא500 היתה 378/56. שני סוגי החוצצים משתמשים באותה גישה עק- רונית: | הס קוראיס נתונים נוספים לנתוניס המבוקשים ומאחסנים אותס בויכרון אגא מהיר (חוצף 84%1). בשיטת ספדאם)א800 הזי- כרון המהיר, שגודלו בדרך כלל 64%, מחולק למ- ספר קטעים וכך ניתן לקרוא יותר קטעים קט- נים והביזבוז, שנגרס עקב אי ניצול יעיל של הזכרון, קטן. שיטה מתקדמת יותר של חציצת זיכרון הינה הסתגלות (פצזַדַקאכא). בשיטה זו הדיסק קובע בעצמו, לפי סוג הנתונים וא- לגוריתס סטטיסטי, את מספר הקטעים וגודלם - ואפילו מחלק לקטעים בגדלים שונים - כאשר המטרה הינה להביא ליחס פגיעה מקסימלי 14 30 - היחס שבו נתונים נדרשיס נמצאים בזי- כרון המהיר ואין צורך לגשת לדיסק לקוראס. נמדד באחוזים). בעבר הלא רחוק ניתן היה למ- צוא את שיטות ההסתגלות והחציצה למקטעים רק בדיסקים יקרים בעלי נפחי איחסון גדולים, אך עתה היצרנים החלו להתקינס גם בדיסקים קטנים יחסית. באופן כללי, כדאי לדעת כי דיסק בעל נפח אי- חסון גדול אינו בהכרח דיסק בעל ביצועים טו- ביס יותר. יש לקחת פרמטרים רבים בשיקול הרכישה. אין זה צירוף מקרים כי הדיסק המ- היר ביותר שנסקר כאן, ה-5133904 של 6ו56828, מצוייד בחוצץ יעיל וגדול של 256%. המחיר שאתה משלם בדרך כלל, כוללות סקירותנו השוואת מחירים של המוצריס הגבדקים אך כאן לא עשינו זאת משוס שהמחירים בסקירה זו אינם מביעים דבר. לא ניתן להשוות מחיר בין דיסק של 8 לבין דיסק של 8/א340. אף אחד מהי- צרניס הנסקרים כאן אינו מוכר ישירות למ- אא סץ בחירת העורכים וכ -100% 500060106 506186 100%- | 588100 |00*- 1 4 4 ו -100% 5060166 ץחס 886 20630 | 630/18 .80630 | 880/18 .80880 | 1890/16 ;8680 שתמשים אלא דרך סוחרים, אשר מוסיפים למ- חירים עמלת תיווך, דמי התקנה, תיעוד וחומרה נוספת, אס צריך. בכדי לקבל הערכת מחיר נציין כי, נכון לסוף אפריל 93, מערכת דיסק של 508 נמכרה סביב ה-4005 (בארהייב) ודיסק בנפח 18א340 נמכר סביב ה-7005 (בארהייב). אם הינך מתכוון לרכוש אחד מדיסקים אלו, השתמש בסקירה זו ובטבלאות בכדי לבחור לע- צמך רשימה התחלתית של מודלים המעניינים אותך ומהס תבחר את המתאים ביותר עבורך. ו 4 דיסק זה, בעל נפח 18א251, השיג את התפוקה הגבוהה ביותר מבין הדיסקים באזור ה-18א250. בדיסקים אלו מערכת חציצת הזי- כרון מאפשרת בחירת שיטת המטמון מתוך שלושת הסוגיס שהוזכרו. החוצ הבסיסי הוא בגודל | א32 אך ניתן, כאופציה, להזמין עס חוצץ של 64%. תפוקת הדיסק 88א250 שבדקנו היתה 866/א40.55 כאשר הדיסק הקרוב ביותר אליו היה ה-5132834 564236 עס תפוקה של %6. מהירות הסיבוב של דיסק זה הינה 2 סלייד לעומת 4500 סלייד בדיסק של 6 חכרת ז6תחס6 מוכרת עוד שני דיסקים אחריס בסידרה זו והס ה-30124-ק6 בעל 18א125 וזמן גישה של 1306 וה-30340-ק6, בעל 8 340 ו-860וח13. לכל הדיסקים של חברה זו שנתיים אחריות. לסיכום, אס הינך רוכש דיסק של זטתחס0, כדאי שתרכוש אותו עם חוצף א 64, תמורתו מבקש היצרן 105 נוספיס בסך הכל. 4 (-7245 0דא גו חברת א0דאג/א מציעה את הדיסקים 72134 בעל 8]א213 ו-72454 בעל 18א246. דיסקים פאז וע 6 בחירת העורכים 6% במ 6 והטזחט א 1 1 וס סז 2 15 8( 28 48 28 4% 351 351 351 12 12 16 16 19 19 4 211 5-07 5-07 7 5 00 ו 31 206 5 3 38 = כו -100% 5000180 10 -00%| 500186 חס 1680 2 8680/08 158 26 12 6 ישראל ספט 1993 אלו מהימנים אך אינס מהירים. זמן החיפוש הממוצע היה כ-15%6, מהירות הסיבוב של הדיסק 3551 סלייד והם משתמשים בחוצץ זי- כרון 41164-00% עס 64%. התוצאות שהשיגו דיסקים אלו במבדקי הת- פוקה היו בינוניות. בהשוואה לדיסקים אחרים השיג ה-72134 (8]א213) תוצאות כמו ה-5132434 של 569246 (8א216) והם היו בעלי תפוקה נמוכה ב-20% מזו של דיסק 0 של |[גופו ח6ו6/, עס וא 213. ה-72454 אף השיג תוצאות עלובות יותר בת- פוקה, נמוכות משל מתחריו באותו נפח איחסון (סביב ה-18א250) ובכ-25% פחות משל המהיר בחבורה, ה-5132834 של 56426 עס 18א245. לדיסקים של 148108 אחריות של שנה וב- מסגרתה הס מוחלפים בחדשים אם מתגלית בעיה. החברה הכריזה לאחרונה על שני דיסקי 5פ] חדשים מסידרת 7000: ה-73454 בנפת 5% ו-71318 בנפח 88א131. לשני הדיסקים מנגנון חציצה בשיטת כ0א4מ11א-00%/ וזמן חי- פוש ממוצע של 566וח14. לסיכוס, הדיסקיס של 8708א/א שנסקרו בי- צועיהם בינונייס והם כדאיים רק אס אתה מוצא אותס במחיר מציאה. זז סתה6פת ג ותפסתץ? המיוחד במשפחת דיסקים זו של וחטוחגו?) הינו תוספת הכרטיס המשמש להתאמת מערכות יש- נות לפעולה עם דיסקי 185 המספר בשס הדגס מציין את נפח הדיסק ב-18א: ל-47 127 ול-17047 זמן חיפוש ממוצע של %66וח17. מהי- רות הסיבוב שלהם 3663 סלייד והם נעזרים בחוצ בשיטת 2 גמ1 ה-00%/ עס א32. ל-105 7 זמן חיפוש ממוצע של %665וח16 ומהירות סיבוב של 4306 סלייד. הדיסק מצוייד בחוצ> פפוה-008. פמ אא 50 של 256%. בבדיקות שערכנו התברר כי ה-12747 הינו בעל הדיסק המושלם התפוקה הנמוכה ביותר מכל הדיסקים שנ- סקרים כאן, עם 86/א23.4, אבל הוא גם הזול ביותר. ל-17041 515 תפוקה גבוהה בהרבה המ- גיעה ל-56/א32.04. את כרטיס (6480 כ8ג1) ניתן לרכוש עס אלו 2א85 או 88א127. לדיסקי החברה ני- תנת אחריות מלאה ואס הדיסק אינו מתאיס למחשב שברשותך, כספך יוחזר לך. פרט זה חשוב משוס שאס במחשבך מותקן 8105 עס תאריך הקודם לאפריל 1990, רוב הסיכויים שדיסק מפ! לא יתאים ותצטרך לשלבו עס כר- טיס ההתאמה, גם בכדי שיוכל לדור יחד עם דיסק 81506. חשוב לציין כי במקרים מסויי- מים, התקנת ₪036 תדרוש שינוי סטטוס הפסיקות ויש צורך גם בדרייבר תוכנה התופס בזיכרון כ-5%. יחסית למתחריהם, כרטיסי 86 יקרים. ה-₪2240 עולה כ-7005 (בארהייב) בעוד הדיסק של 88א250 עולה רק כ-4005. כל אחד מדיסקים אלו של ותטותגט() הינו בחירה טובה כדיסק ראשון או שני. ה-24047 175 דורג מהמהירים בחבורת הדיסקים בעלי נפח דומה והוא קל להתקנה. 5 3235 5 דבר ראשון יש לעשות סדר. ה-5132434 אינו דיסק של 243%]8 אלא 8/א214. ה-5132834 אנו 8/א283 אלא 245%8 ו-5133904 הינו 8. שלא כמו חלק ממתחרותיה, חברת 6 רשמה בשם הדגס את הנפח הלא מפו- רמט במקוס נפח האיחסון לאחר הפירמוט. הח- דשות הטובות הן ששני הדיסקים בעלי הנפחים הגבוהיס יותר נמצאו כדיסקי פפ] מהירים וא- מינים. זמן החיפוש הממוצע של ה-8732434 הו 6ח16. לדיסק מהירות סיבוב 3811 סלייד והוא משתמש בחוצץ 48840-100% של א32. רא קיים ךר ק"ם ₪ המוצריס מפורטיס כסדר אלפאכתי לשני הדיסקים בעלי נפחי האיחסון הגבוהים יותר, ה-5132834 וה-5133904 זמן חיפוש ממו- צע מרשים, של 12%6, ומהירות סיבוב גבוהה - 4500 סלייד. לשניהם צורות עבודה עס חוצ סאפוג-100% מסתגל או פמזא]א0טפ , כאשר ה-5132834 משתמש בחוצף של א 128 וה-5133904 משתמש בחוצ של 256%. במבדקי התפוקה שערכנו התגלה ה-5132434 כבינוני וה-5132834 השיג תוצאה של /%, השני מבין כל הדיסקים סביב נפת 8, אחרי הדיסק של זסתחס6. ה-51339048 השיג תוצאה מעולה והשאיר את כל הדיסקים הרחק מאחוריו עס תפוקה של 49.55%/666. אין ספק כי ה-5133904 הינו הבחירה המוצלחת ביותר עבור אלו המחפשים ביצועים מרשימיס בדיסקי מפ] באזור ה-8/א340. גם ה-5132834 הינו בחירה מוצלחת בתחוס ה-18א250. וו ו ו דיסקים אלו השיגו תוצאות מכובדות והם מסופקים עם שלוש שנות אחריות! לדיסק 0 נפח איחסון 8א213, מהירות סי- בוב 3652 סלייד וזמן חיפוש ממוצע של 850וח14. הדיסק משתמש בחוצף של 64% עם שיטות סגפוא-א100 מצדקאכג ו-פפדאםוא00פ. לשלושת הדיסקים האחרים זמן חיפוש ממוצע של %60וח13 ומהירות סיבוב 3322 סלייד. דיסקי 61170או | (8א171) ו- (8/א256 0 (נעזרים בחוצף אמא ג-100% שגודלו 32% או א64. לעומתם משתמש הדי- סק0 40234פשו (8/א341) בחוצ> של 128% או %. התפוקה שהתקבלה נעה בין 36.918/66 ב-461170פצו וב-462200/ לבין 41.03%/66 ב-02340פ/, תוצאות אלו דירגו את ה-401170כ/ט וה-62200/פ/ כמהירים ביותר בתחומס וה- ציגו את ה-4062340פש כאיטי רק מול דיסק 8/א340 של 564246 דיסק 0 הגע לתוצאה של %6, פחות מהדיסקים המ- תחרים בנפח 18א250 של זתחסס (-864236. אין ספק כי ביצועי ה-461170כאו וה-2462200 בתוספת שלושת שנות האחריות הניתנות, ‏ עושים אותס לרכישה כדאית. 62250//פ/ אמנס לא היה המהיר בחבורת דיסקי מפ]ן עס 8א250, אך גם כאן שלושת שנות האחריות הינן נקודה חזקה | ו ו 0 25 זסואהו | 7213 זסזאה ו 8 0 המחירים הנקוכים הפ לפו ו דוו 15 "2 ה ואל 18 ו 28 2% 2/8 וי יי 35% 1 55 1 חצ 685 ).5/6 7 7 16 טו 15 14 (5660005ו!1ו) 8וחו1 586% 1308/, 5 55 3 3 3 21 (500005ו!|וחו) וז 860055 6 זה 2 2 7 | 00 465 7 ו 3 3 106 1 1 2 שוחווח 67 פחסוזט!סצסה 25 25 14 23 23 3 6 ז305/0/! 0818 הוטחוא3/] (5000060 01 6080185ח) 4 4 5 | דש 2017 פא 5 9 ד 7 2 2 2 2 ב ₪ | ירש | שי |[ 98 | - 02 | -‏ 144 |חהא)קטיהק5וה הסמקמטפהסס זשאסק הטתם/ו 20 2.000 ו 0 0 200 [ ו 068 16 6 100% 60086 10 ב | 0 ץוחס 1880 80806 ץ חס 186 100% 50106 30/8 8886 (105/י100וא) 5126 שכדאי לחשוב עליה. 115 6 ישראל ספט 1993 14 6 ישראל ספט' 1993 ₪ == | שה "ו ור] : ץ | מו דרור לטמן > /. מן התכונות החזקות של והבלתי מוכרת למרבית המ- שתמשים היא היכולת לבצע סידרת פעולות בלחיצת מקש אחת. תכונה זו דומה לחיבור של רשס אל מחשב לצורך הקלטה של הקשות מק- שיס והשמעה חוזרת מאוחר יותר ברגע המ- תאיס. תכונה זו, הידועה בשם יימקרויי, מא- פשרת לחסוך בזמן הקלדה, להימנע מטעויות בהקלדת מילים חוזרות ואף לבצע פעולות מו- רכבות יותר כמו קבלת קלט מן המשתמש, בי- צוע חישובים ועוד... במאמר הנוכחי אנסה להסביר מעט על נושא המקרו וכיצד ליצור יימקרו-ים" פשוטים. כל הפעולות מתייחסות ל-66066זס/ בגירסה החדשה 5.11. את הקשות המקשים, שיש לה- קיש כדי לבצע פעולה מסויימת, סימנתי בתוך סוגרייס מרובעים, למשל הצגת קבציס מת- בצעת עייי הקשה על [55], הדפסת מסמך מת- בצעת עייי [7ז 8וח5] ואחייכ הקשה על [1 - כל המסמך]. אם ברשותכם הגירסה הקודמת, בה מופיעות הפקודות באנגלית, עליכס להתעלס מן הכיתוב העברי בתוך שס הפקודה ולהקיש על הספרה בלבד. בדוגמה של הדפסת כל המ- סמך יש להקיש על [1] כדי לקבל את אותה התוצאה של הדפסת כל המסמך. מש מתי להשתמש במקוו? 4 ביצוע אוטומטי של פקודות. 60זס/ מציעה מערכת של תפריטים ומקשים די מו- רכבת. חלק מן הפעולות הנן פשוטות למדי, כמו הדגשה או קו תחתי ודורשות רק הקשת מקש אחד, אבל חלק מן הפעולות, כמו צפיה במסמך לפני הדפסה או שנוי המרווח בין השו- רות, דורש מעבר בין שכבות תפריטים עד לה- געה אל המקום הרצוי. אס אתה משתמש באו- תה האפשרות בצורה תכופה כדאי לכתוב מקרו עבורה. למשל מקרו שיציג את המסמך על המסך לפי ההדפסה. 4 חזרה על הטקסט. במאמר הזה אני מש- תמש מדי פעם במילה 661זס/. כדי למנוע המילה המושלמת = ור ב- 1 - ץ 2-15 | -₪ 4-1 ג ג הלה הלות טעויות בהקשה וגס כדי לחסוך בזמן אני מש- תמש במקרו שכותב 06₪1זס/ בכל פעם שאני זקוק למילה זו. אגב, המקרו גם שם רווח לפני ואחרי ה-5601ק6זס/. 4 פישוט הוראות. תוך כדי עריכת מסמך נוצר לעיתיס צורך לשנות את צורתו, לשנות את המ- רווח בין השורות, לשנות שוליים, להתחיל או להפסיק סיעוף וכדי. שנוי המרווח בין השורות דורש מספר הקשות מקשים: [₪9 וח5] 1 - שורה] [6 - ריווח בין השורות] קביעת המרווח הותם] [יציאה] וכעת המרווח החדש נכנס לתוקף. אם אתה משנה את המרווח בין השורות מדי פעס או פעולה דומה, כדאי להחליף אותה במקרו. למשל מקרו עבור מרווח של שורה אחת בין השורות ומקרו נוסף למרווח של שורה וחצי בין השורות. כך ניתן בעזרת הקשה על מקש אחד לפשט את התהליך. (אגב גם המילה מקרו נכ- תבת בעזרת מקרו אס לא ניחשתם עד כאן). 4 עזרה והכוונה למשתמש אחח. לא כל אחד הוא אשף ב-6₪שזסאו ואפשר לעזור למ- שתמש הבלתי מיומן עייי הכנת מקרו מתאים. לא רק עזרה בביצוע פעולות פשוטות אפשרית אלא גם בביצוע של פעולות מסובכות. אחת הפעולות המסובכות היא הדפסת מדבקות לר- שימת תפוצה (כן זה אפשרי). תארו לכם שב- מקוס לחשוב עכשיו איך עושים את זה ול- הסתבך בכך בפועל, כל מה שהייתם צריכים לעשות זה להקיש למשל [וא ו41] - והופ, המ- דבקות יוצאות. | | קצת תכל'ס עד עכשיו ראינו מתי המקרו יעיל. עכשיו ניגש קצת לתכליס ונכתוב מקרו. הגדרת מקרו נעשית עייי חמישה צעדים בסיסיים: 1. הקש [₪10 |טס] עיימ להתחיל את הגדרת המ- קרו. 2 תן שס למקרו לפי הכללים שנסביר בהמשך. 3 תן תאור למקרו. התאור שתתן כאן יעזור לך ולאחרים להבין מה מבצע המקרו. לא תמיד ברור אחרי מספר שבועות מה עושה למשל המ- קרו [א ו1א]. 4. מרגע זה ואילך כל הקשות המקשים שתקיש יוקלטו. שים לב שבצד ימין מהבהב ייהגדרת מקרו". 5. הקש [₪10 [שס] לסיוס הגדרת המקרו. טיפ: בעת הגדרת המקרו, 6668זסאו מבצעת את כל הקשות המקשים שלך! מצד אחד זה מאוד עוזר - אתה רואה מה עושה כל הקשת מקש ואין צורך לנחש, אבל מצד שני כל הפ- עולות שאתה מבצע נכנסות לתוקף. אם למשל אתה מקליט מקרו שמשנה את המרוחח בין השורות, הרי שמרגע זה ואילך יהיה במסמך שלך ריווח חדש. כדי להקליט את המקרו בלי לפגוע בהגדרות הקיימות, עבור למסמך מספר 2 עייי [3= 18ח5] לפני התחלת ההגדרה, בצע את הגדרת המקרו ולאחר סיומה צא ממסמך 2 ללא שמירה עייי [צא],[ לא], [כן]. דוגמה למקרו שמציג את המסמך הנוכחי על המסך לפני הדפסה: 1. הקש [₪10 [זוס] עיימ להתחיל את הגדרת המ- קרו. 2 הקש [ש ו1ג]. 3 תן תאור למקרו: הצגת מסמך. 4 הקש לפי הסדר משמאל לימין: [6 - צפה במיסמך] 7[‏ 88]. 5. הקש [110 !שס] לסיוס הגדרת המקרו. כעת חזור למסמך עייי [צא] [7 5₪8]. בכל פעם שתקישו מן המסמך על המקשים [ט ז41] יוצג לפניכם המסמך הנוכתי ‏ לפני הדפסתו. נכון שאפשר לשפר - להציג את המסמך מכל מקוס ב-6661זס/ ולחזור בדיוק אל אותו מקוס, אבל סבלנות... ₪ סוגי מקרו מציעה ארבעה סוגים של מקרו: 1. מקרו המבוצע עייי מקשי |זוג]. 2. מקרו המבוצע עייי שם. 3. מקרו המוצמד למקש בלוח המקשים. 4. מקרו ומני. במאמר זה נתרכז במקרו מסוג [ו1] יכול לשמור עד 26 מקרו המוגדרים כ [1ג] מקרו. מקרו כזה מוגדר ומבוצע עייי הקשה על [ו41] ועוד מקש אחד מתוך 26 מקשי האותיות. למעשה כאשר אתה מגדיר מקרו כזה, יוצר קוב על הדיסק באותו שס. כאשר אתה מבקש לבצע את המקרו הזה, למשל [ ו41], ₪שחקזס/ו מחפש קובץ בשם זה ואפ 17 הנה הצעדים הדרושים להגדרת [ו41] מקרו: כדי לבצע את המקרו שהגדרת הקש על מקש ה-[ו41] ביחד עס המקש שהגדרת. למשל אס הגדרת המקרו עייי הקשה על [ ו41] ביחד עם [ץ] הרי שכדי לבצע את המקרו הזה יהי עליך להקיש על [ו41] ביחד עס [ץ]. המקרו שהגדרת נשמר על הדיסק כפי שהסברתי קודם. פרושו של דבר הוא שהמקרו ניתן לביצוע מתוך כל מסמך ואינו קשור דוקא למסמך בו ביצעת את הגדרת המקרו. גם בפעמים הבאות שתחזור ותפעיל את 6ה6זסא תמצא את המקרו שהגדרת מחכה לקריאתך. לסיום המאמר הנוכחי נגדיר ארבע יימקרו-יםי. המקרהו הראשון ישמש להצגה מהיהה של הק- המילה המושלמת בצים במדור הנוכחי. המקרו השני יכניס את התאריך הנוכחי צמוד לשוליים השמאליים. המקרו השלישי יהפוך את האות הראשונה במילה עליה מוצב הסמן לאות גדולה. (אנגלית בלבד) והמקרו האחתן ציא אותנו מ-60660זס/ ללא (י) שמירה. כדי להציג את רשימת הקבצים ב-ו₪₪קאזסאו יש להקיש על [55] אחייכ על [זשתם] או ח כלפי מטה/מעלה. אנחנו ניצור כעת מקרו שיציג את הקבצים עייי הקשה על | ז41]. הנה הוראות שיש לבצע עיימ ליצור את המקרו: 1. הקש [₪10 |זוס] עיימ להתחיל את הגדרת המ- קרו. 2 תן שס למקרו: הקש | ווא]. 3 תן תאור למקרו. הקש: הצג רשימת קבצים במדור הנוכחי. 4 הקש לפי הסדר משמאל לימין: הסותם] [65]. 5. הקש [610 זוס] לסיוס הגדרת המקרו. זהו. בכל פעס שתקישו על [ץ ו41] תקבלו את רשימת הקבצים במדור הנוכחי. הציבו את הסמן בשם המסמך הרצוי והקישו [1 קרא] עיימ לטעון אותו לתוך ה-)066זס. המקרו השני, המכניס את התאריך הנוכחי צמוד לשוליים השמאליים, דואג להגיע לסוף השורה עייי הקשה על מקש [6ח8] ליצור הצמדה לשוליים עייי [ 6 ו41] ואחייכ להכניס את הת- אריך עייי הקשה על [65 18ח5] ובחירה של [1 - תאריך כטקסט]. אלו ההוראות להקלטת המ- קרו: 1. הקש [₪10 חו6] עיימ להתחיל את הגדרת המ- קרו. 2 תן שם למקרו: הקש [ד ווא]. 3. תן תאור למקרו. הקש: הכנס תאריך. 4 הקש לפי הסדר משמאל לימין: [מקשן [81] תאור [שוחם] צעדי הנ קביעת שם המקרו עייי הקשה על המקש [ו41] ביחד עס מקש נוסף כמו [/] או [וא] וכדי תן תאור לפעולה שמבצע המקרו. הקש [זפותם] לסיום | עצמ | | הקש על כל המקשים (הפעולות) המשתתפים במקרו [₪10 וזוס] סיים הגדרת מקרו 1 [5ת 8:ח5] [6 ז1] [6חם] 5. הקש [610 זוס] לסיום הגדרת המקרו. המקרו השלישי עובד באנגלית בלבד אבל בע- זרתו ניתן ללמדו שני דבריס: ראשית, כיצד לה- פוך אות קטנה לגדולה (נכון שלא ידעתם קודס)! ושנית כיצד לשלב בלוק בתוך המקרו! אלו ההוראות שיש לבצע עיימ ליצור את המקרו השלישי: 1. הקש [10= |ש6] עיימ להתחיל את הגדרת המ- קרו. 2 תן שס למקרו: הקש [6 ו81]. 3. תן תאור למקרו. הקש: ווק 4 הקש לפי הסדר משמאל לימין: 5. הקש [₪10 זוס] לסיוס הגדרת המקרו. [1] [3 חגח8[]5] [4ת זוג] [ | תו][ה ] ואלו ההוראות שיש לבצע עיימ ליצור את המ- קרו האחרון: 1. הקש [10 |זו6] עיימ להתחיל את הגדרת המ- קרו. 2 תן שם למקרו: הקש [8 ווג]. 3 תן תאור למקרו. הקש: להתראות. 4 הקש לפי הסדר משמאל לימין: [כ][ל][7]. 5 הקש [₪10 זו6] לסיוס הגדרת המקרו. שימו לב: המקרו לא שומר את המסמך אם הוא שונה מאז הפעס האחרונה. עליכם לשמור בע- צמכם. במאמרים הבאים נרחיב את הנושא המ- קרו ונלמד כיצד לטפל במצבים מן הסוג הזה. דרור לטמן מנהל את בית התוכנה ייתכלת מע- רכות תוכנה ותקשורתיי המתמחה ביעוץ והקמה של מערכות בסיסי נתונים ורשתות תקשורת. אפשר להפנות אליו שאלות והערות בפקס: 1. בעלי מודם תקשורת יכולים לה- שאיר הודעה ב-ו606ו= עבור 2:403/138, זסז. 5 ב 11 6 ישראל ספט' 1993 16 שניות של ווידאו באבחנה גבוהה ו | וצבע טבעי ימלאו את כל 700 המ- גהבייט של אסא פ6. אס תמונה אחת שווה לאלף מילים, אזי היא אמורה לתפוס לא יותר מ-5 קילובייט. במציאות, תמונה בגודל 768א1024 ב-24 סיביות לפי- קסל נזקקת לשתים ורבע מגהביט - נפח השקול לדרישות הזכרון של 450 אלף מי- לים. ועדיין אנו מדבריס על תמונה סטטית. ( | 6 ישראל ספט' 1993 ברי סימון אם תמונה אחת שווה לאלף מילים, אזי היא אמורה לתפוס לא יותר מ-5 קילובייט. במציאות, תמונה בגודל 768א1024 ב-24 סיביות לפיקסל נזקקת לשתים ורבע מגהביט - נפח השקול לדרישות הזכרון של 450 אלף מילים. ועדיין אנו מדברים על תמונה סטטית. אם רק תוסיף תנועה לתמונה ודרישות הזכרון ירקיעו שחקים. אס רק תוסיף תנועה לתמונה ודרישות הז- כרון ירקיעו שחקים. 10 שניות של ווידאו באבחנה גבוהה וצבע טבעי ימלאו את כל 0 המגהבייט של 60% כס. לפני זמן לא רב, כל הנושא של תמונות באיכות צי- לומית (באבחנה ועומק צבע) היה מוגבל לתחנות עבודה ומחשבי מקינטוש יקרים. משמשי 26 נאלצו להסתפק במספר קטן של גווניס ואבחנה גסה. אבל בשנתייס האחרונות חלה מהפיכה של ממש בתחוס הגרפיקה על 6ק, שהביאה לכך שכיוס ה-26 הוא הפלטפורמה הכלכלית ביותר להצגת תמונות באיכות גבוהה מאוד. מע- רכות התצוגה החדישות מספקות כלים זו- לים יחסית להצגת תמונות אץכות והבעיה הטיפול הפכה להיות הנתוניס. באיחסון רור שהפתרון הוא דחיסת נתו- ניס, | אבל מקדמי הדחיסה (היחס בין גודל הקובצלפני וא- חרי הדחיסה) הגבוהים ומספר החישובים העצוס הנדרש בטי- פול בקבצים כל כך גדולים, עו- שיס את דחיסת הווידאו לאתגר טכני כבד ביותר. בחלק הראשון של זוג המאמרים בנושא דחיסת נתוניס, שהתפרסס בגיליון 9 של מא40421/א 26 / המהדורה ה'- שראלית (עמי 166), דנו בשיטות הדחיסה של נתונים אלפאנומריים עייי תוכנות עזר, כמו 28217 ו-8140%58. מייחדת את השי- טות האלה הדרישה כי תהליכי הדחיסה והפרישה יהיו ללא אבדן (1.0551/855) נתו- ניסם כלשהו. לאחר הפרישה על הקוב להיות זהה בדיוק למקור, שכן גס הבדל בסיבית יחידה יכול להשחית לחלוטין את הקוב. בקובץ לביצוע, סיבית שגוייה אחת יכולה להפיל את המערכת והחלפה של סי- בית אחת בנתוניס פיננסיים עלולה להפוך מיליונר לפושט רגל. הדרישה של נאמנות למקור מגבילה את יחס הדחיסה לבערך 1 במקרה הטוב ביותר. כאשר מדבריס בדחיסת תמונות יחס זה לא מספק אותנו ואנחנו זקוקיס לערכים גבוהים יותר בה- רבה. לשס כך אנו מוכניס להקריב חלק מהנאמנות למקור ולהסכים כי התהליך יגרוס לאובדן מידע שולי. במאמר הזה נדון בא- לגוריתמים | מאבדי מידע (צ1/055) בהס משתמשים לד- חיסה של תמונות, קבועות ונ- עות. מעצס הגדרתס כמאבדי מידע, אלגוריתמיס אלה פו- תחיס את הדרך ליחסי דחי- סה גבוהיםס ככל שנסכיס לה- גדיל את אחוז המידע שאובד. במקרה הקיצוני, בו אנו מס- כימים שכל המידע יאבד, יחס הדחיסה הוא אינסופי (כמו כל חלוקה באפס), אבל כמובן שלא זו מטרתנו. אנחנו מחפשים אל- גוריתמיס שיכווצו את הנתונים לאחוזיס בודדים מהמקור מבלי שהאובדן הכרוך בכך יפגע בצורה משמעותית בתמונה. אס הדחיסה תגרוס שהגוון של פיקסלים בו- דדיס, מתוך מאות האלפים שעל המסך, ישתנה במספר דרגות (מתוך 16.7 מיליון הגווניס של תמונת 24 סיביות), המחיר לא יראה יקר מדי. כל תוכנות הדחיסה לת- מונות מקטינות את הנזק לאיכות התמונה עייי פיזור הנתוניס המושמטים על פני פי- קסלים לא סמוכים (כך שלא נוצרים שט- לדחוס ולאבד חים רצופים בהם הנתונים שונים מש- מעותית מהמקור) והגבלת הסיביות המו- שמטות לפחות משמעותיות (158) בתיאור של כל גוון (כך שהשינויים בגוון הס קט- נים יחסית). חדרים מרחביים למרות שלא נכנס כאן לניתוח מתמטי של טכניקת דחיסת התמונה, לא נוכל להמנע משימוש במספר מושגים שאינס שגוריס בחיי היוס יוס. כולנו למדנו את המשמעות של תדרים ואת התלות של שטף נתוניס בתדר בו הס נוצרים. כך, למשל, למדנו שריענון המסך בתדר 60 פעס בשניה יוצר זרס נתוניסם כפול בעוצמתו מריענון בתדר 0 פעס בשניה. היתרון של התדר הכפול הוא תמונה יציבה, ללא יירעש היבהוביי וה- מחיר הוא שטף נתוניס גבוה יותר. בצורה הפוכה למדנו שקו טלפון עם יכולת העברת תדרים (יירוחב סרטיי) נמוכה (קילוהרצים בודדיס) לא יכול להעביר נתוניס בקצב שניתן לעשות זאת ברשת תקשורת מקו- מית על קוויס להם רוחב סרט של מג- הרצים. בצורה דומה קייס קשר בין נפח הנתוניס בדחיסת תמונות אנו מוכנים להקריב חלק מהנאמנות למקור ולהסכים כי התהליך יגרום לאובדן מידע שולי לבין האבחנה המרחבית. אבחנה חדה יותר מחיייבת נתונים מפורטים יותר. את הא- בחנה ניתן להגדיר במושגים של ייתדר מר- חבייי. אם תדר רגיל (בזמן) מוגדר כמחזורי השתנות במשך יחידת זמן (גליס לשניה), תדר מרחבי מוגדר כמחזורי השתנות לאו- רך יחידת מהחק (גלים למיימ). לדוגמה, ניתן ליצור תמונות פשוטות של קוויס שחורים ולבנים לסירוגין, בצפיפויות שו- נות. כל זוג קוויס (שחור/לבן) הוא. גל אורך. צפיפות הקוויס היא התדר המרחבי. התמונה בה הקוויס דקים וצפיפותם גבו- הה מייצגת תדר מרחבי גבוה יותר מה- תמונה בה הקוויס עביס וצפיפותם נמוכה. אם נקודד נתוניס על התמונות, למשל, עייי הוזת של הקווים (מה שאקוויוולנטי לאי- פנון מופע - ]אע - באותות זמניים) ברור כי הרשת הצפופה יכולה לשאת יותר נתוניס מהרשת הדלילה (מעצס העובדה כי עו- מדים לרשותנו יותר קווים להזוה). במילים אחרות, קיים קשר בין נפח הנתוניס לבין התדר המרחבי. מצד שני, קיים קשר בין התדרים המ- רחבייסם לחדות התמונה. מעבר חד מב- הירות מירבית לבהירות מינימלית, שקול לאורך גל מרחבי אחד. אורך גל מינימלי קצר (המאפשר השתנות קיצונית לאורך מרחק קצר) שקול לתדר מרחבי גבוה. הג- בלת התדר המרחבי לגודל מירבי מסויים שקולה להגבלת אורך הגל לגודל מינימלי תואס. כלומר, מעברי הכהות לא יכולים להיות חדיס מאוד והתמונה יינמרחתיי במי- דה מסויימת, כאילו היא יצאה מפוקוס. התמדה בודייה מאחר ואנו מדברים על תמונות מחשב, רמות הבהירות של כל פיקסל הן ייבדידות'י, או דיגיטליות. בדוגמה שנתנו לעיל, לקווים יש רק שתי רמות - שחור ולבן - ולגל יש צורה של מדרגה פשוטה. כאשר מדובר בגלים מו- רכביסם יותר, למשל של תמונה צבעונית ייטבעית'י, לגל מספר גדול של מדרגות קטנות, | אבל העיקרון נשמר. "יהתמרת. פורליה", הידועה מגלים בזמן, המ- אפשרת להפוך גל מורכב לסידרה של גלים הר- מונייס פשוטים (ייטור פו- רייהיי), | ישימה באותה מידה גס על גליס במרחב. גל מרחבי מורכב ניתן לה- תמרה לסידרה של גליס מרחביים פשוטים, בטור המתחיל בתדר נמוך (התדר היסודי) ונמשך בהרמוניות הג- בוהות של התדר היסודי. התוצאה של הת- מרת פורייה היא סידרת המקדמים (המשרעות, אמפליטודות) של הגלים ההרמונים הפשוטים. החוק המ- תמטי אומר כי ס- דרה זו שקולה (מבחינת המידע שהיא נושאת) לסידרת הדגימות של הגל המקורי. בתמונה דיגיטלית, סידרת הדגימות היא סידרת הערכים המספרייס של קבוצת הפי- 06 ישראל ספט' 1993 4 קסלים עליה אנו מפעילים את ההמרה. למשל, הקבוצה יכולה דחילת ₪ היה להכיל מטריצה של 8%8 פ- חד-מימדית (קווית) קסלים, כך שקבוצת הדגימה 0 ולכן נוצרת = כוללת את 64 המספרים המ- 0 אי-רציפות בקצה ‏ אוחסנים בזכרון התמונה עבור 0 השורה. גדחיסת 4 פיקסלים האמורים. הת- 0 הפיקטלים גשודה ‏ מרת פורייה אמורה להפוך את ּ: השניה לא משתמש'ם | 66 הערכים האלה ל-64 מק- / בעובדה שהס קרוב'פ = דְמִים של גלים פשוטים, שעל / לפיקסלים גצוה ידִי הרכבתס יחד ניתן לשחזר | הראשונה ולכן את התמונה המקורית בדיוק. האלגוריתס לא טָ היתרון של הערכים שנוצרו על ידי התמרת פורייה הוא, שהס מסודריס אוטומטית בסדר חשיבות :ורד. ראשוניס בטור הס המקדמים של התדרים הנ- מוכים (אורך גל גדול), שה- שפעתם נמשכת על פני הפי- קסלים רבים ואחרוניס בטור הס התדרים הנמוכים, המ- ציינים את השינוייס הקטניס מפיקסל לפיקסל. בזמן שבסידרה מקורית (ערכי דגימה) לא יכולנו להפריד בין הטפל לחשוב, הרי שבסידרת ההתמרה הדבר ניתן לביצוע בקלות. קיצוץ של הסידרה במקוס מסויים תביא לאובדן של התדרים הג- בוהים, מאותו מקוםס והלאה, ולאובדן חדות במידה מסויימת. השליטה באובדן החדות נעשה על ידי שליטה בנקודת הקי- צוצ, דבר שיכול להעשות אינטראקטיבית, עייי המשתמש, או בצורה אוטומטית, עייי אלגוריתם אופטימיזציה. אידאלי לתמונות. ₪ ₪ ₪ ₪ יול רד = הדבר האחרון שכדאי לציין במבוא הפ- סוודו-מתמטי הזה הוא, שבדחיסת תמונות לא משתמשים בהתמרת פורייה מלאה, אלא בתחליף פשוט יותר למימוש, הנקרא 'יהתמרת קוסינוסים בדידיםיי (07כ). התי- אוריה המתמטית מאחורי 207 דומה לה- תמרת פורייה וגם כאן מקבלים סידרת מקדמים לגליס פשוטים שהרכבתם, זה על גבי זה, משחזרת את התמונה המקורית. את אלגוריתם 61 אפשר לממש בתוכנה או בחומרה. חברת יצורן" הישראלית, למשל, פיתחה שבב דחיסה לתמונות המ- בוסס על התמרת ז6כ. השבב כבר מצא את ישומו במצלמות אלקטרוניות יפניות, בהן הוא הופך תמונת ,51111 לנתוניס הנ- רשמים על כרטיס זכרון זעיר. נדחס לאט, נפרעו בזריזות יש יחס ישר בין איכות הדחיסה והזמן הנ- דרש לביצועה. אלגוריתמים משוכללים, 6 6 ישראל ספט' 1993 | לדחוס ולאבד 0068 השס ה508 ך = / ששו | - רד בב 5 ן ב - דרה אינן תוכנות לשימוש יוס יומי בידי הלקוח הסופי. הוא צריך לקבל כלי יעיל לפרישה מזו- רזת של התמונה הדחוסה. לישומי מולטימדיה יצירתיים יותר, בהס המשתמש הסופי נזקק גם לכלי דחיסה של תמו- נות (אותן הוא קולט בעזרת מצלמת ווידאו וכרטיס יילוכד 0 0 ס 0 9 תמונה" ‏ - - טוא את 5 ך ן = - 0 0), מודול הדחיסה ובו ו ד 0 חייב לפעול מהר יחסית, גם 5 .> 0 אם התוצאה לא תהייה האו- = ח*ך-ד-ך ד |68. פטימלית ביותר. שלושת הט- - [*ך --*ז ד )6 כולוגיות שאנו סוקרים במ- 5 ו 9 אמר זה ישימות גם כמוצר 1 1 ו למשתמש הסופי, אם כי עדיין ב 3 הפ | --- |0) נדרשת סבלנות הבה - ורצוי | ₪ :כ רהנ | - | גם סיוע מחומרת האצה יעו- 5 * ו 5 טכנולוגיות ₪ ₪ או דחיסה השליטה באובדן החדות נעשה על ידי שליטה בנקודת הקיצוץ, דבר שיכול להעשות אינטראקטיבית, עייי המשתמש, או בצורה אוטומטית, עייי אלגוריתם אופטימיזציה המוודאים אופטימיזציה של ה- 5ס4אך תס בין יחס דחיסה לאובדן נתונים, דו- רשים יותר חישוביס מאלגוריתמים פשו- טים. גם כאשר רוצים להגיע לתוצאה טובה יותר מאותו אלגוריתם, הדבר כרוך בדרך כלל בתוספת חישובים. למשל, אל- גוריתם 61 יעיל יותר ככל שגדלה קבוצת הפיקסלים עליה הוא מופעל - אבל גם מספר החישוביס ומורכבותס גדלה במ- קביל. תוכנות דחיסה מסויימות מסוגלות להגיע לתוצאות מדהימות - יחס דחיסה של 100:1 כמעט ללא אובדן איכות הנראה לעין - לאחר שעות עבודה ארוכות - על כל תמונה. ברור שאלו שלושת הטכנולוגיות בסקירה הן: 6פק1 (קיצור של קטסז ח6קאם סותקגזקסוסתץ זחוס - קבוצת המומחיסם לצילוס של אירגון הת- קינה העולמי 150 של וועדת התקשורת האירופית 77ד001), א (ראשי תיבות של ח12310ת8ט?) ז0ז60 6טופזטס56) | ו'ידחיסה פרקטליתיי. דחיסת 1250 נהנית מתמיכה של גופי תקינה מכובדיס ורבי השפעה, זמי- נות ממספר גדול של ספקים, פעולה מהירה ופרישה פשוטה. חסרונה העיקרי הוא יעי- לות נמוכה יותר מהאלגוריתמיס המתחרים (עבור רמת איכות נתונה). 0 הוא אלגוריתס אחד מתוך כמה שפו- תחו עייי חברת 6זטשח6צ40/ 6086[שסח6 לצו- רך הכנת סידרת התוכנות החינוכיות בשס זה. וו הפעס הראשונה שאלגוריתס זה מתואר בספרות החופשית והתוצאות המ- רשימות שהשיגה החברה בעזרתו עושות אותו למעניין ביותר. למרות שאלגוריתם 0 נזקק לכמויות אדירות של חישוביס בתהליך הדחיסה, הפרישה היא מהירה ופ- שוטה וניתן לבצעה על ה-20 הפשוט ביו- תר. דחיסה פרקטלית היא אלגוריתס יחודי, מוגן פטנטים, של חברת 5565 60וגזסו1. אלגוריתס זה הופך את התמונה לסידרה של נוסחאות ייפרקטליותיי, | שיחודן בכך שאינן תלויות באבחנת החו- = מרה (מספר הפיקסלים בת- 218288 000068 מונה, אורך הגל המרחבי וכדומה). מי ששיחק בצורות הפרקטליות מכיר בוו- דאי את תכונת אי התלות באבחנה שלהן. כאשר אתה לוקח קטע מציור פרקטלי (שבב שלג או עלה מנדלברוט, למשל) ומ- גדיל אותו, פרטיס קטנים שנעלמו קודס מהעין מופיעיס בתמונה, כך שהאופי הע- דין שלה נשמר והחלק המוגדל נראה רב פרטים כמו המקור. המתמטיקה של דחי- סה פרקטלית היא מורכבת במיוחד ושלב הדחיסה כרוך בכמויות אדירות של חי- שובים, אבל הפרישה היא מהירה ופשוטה כמו בשאר האלגוריתמיס בסקירה. הכל תלוי בטיב המילוי בניגוד לדחיסה משמרת, דחיסה צ1055 מחילייבת הכרת המבנה של הקוב הנדחס. כדי לדעת על מה אפשר לוו- תר ומה חייבים לשמר, יש צורך להתייחס למבנה הנתונים. ניתן לכך דוגמה פשוטה, בשיטת דחיסה פרי- מיטיבית למדי, אבל הדבריס נכונים גס בא- לגוריתמיס משוכללים ומעשיים לותר. נניח שאנו רוצים ליישס דחיסה פשו- טה ביחס 2:1 עייי זריקה לפח של מחצית הנתוניס. כמובן שאנו הוצים לבחור את המחצית הפחות חשובה, אבל לא הת- עמקנו במבנה הנתונים. בחהנו לעשות זאת עזי וריקה של הסיביות הזוגיות בקוב> לדחוס ולאבד ויידחיסהיי של הסיביות הנ- שארות. כאשר התמונה היא מפת סיביות עם סי- בית אחת לפיקסל (שחור-לבן, | ללא גוונל אפור) הדחיסה אמנס תק- טין את הקוב לחצי במ- חיר הפחתה של האבחנה הגיאומטרית לחצי. אבל אם ניישם את אותה שיטה על קוב תמונה בצבע סי- נטטי (8 סיביות לפיקסל) הפגיעה באיכות מתבטאת בעיוות צבעיס חמור ביו- תר. בשיטת הצבע הסי- נטטי של %68, למשל, הקוד של 8 סיביות מתיי- חס לכתובת זכרון ברכיב ה-1546א84, שס נשמרת הקומבינציה המלאה של צבעי יסודי (808) המ- תייחסת לאותו קוד. זריקה לא מבוקרת של חלק מהסיביות תביא לקפיצה לכ- תובת אחרת, בה רשומה קומבינצית צב- עים שאין לה כל קשר לזו שביקשנו להציג. השלב הראשון בדחיסת תמונה כרוך בדרך כלל בשבירת התמונה לפסיפס של ייאריחיסיי (1]55י1) קטניס יחסית (8%8 או 6 פיקסלים לאריח) והפעלת הא- לגוריתס על כל אריח בנפרד. מספר הסי- ביות המתארות כל אריח, לפני הדחיסה, תלוי כמובן באבחנת הגוון. | ארית שחור-לבן בגודל 8%8 פיקסלים מתואר עייי 4 סיביות ואריח 16א16 בצבע טבעי (24 סיביות לפיקסל) עייי 768 בייטים. אל- גוריתס הדחיסה מקטין את התיאור של כל אריח בצורה בלתי תלויה בשכניו. הי- תרונות של חלוקה לאריחים הס: 4 פישוט האלגוריתם והקטנת מספר התי- שוביס הדרושים להמרות. > מניעת התפשטות של שגיאות המרה ושיחזור, מעבר לתחום של אריח יחיד. התכונה הראשונה נובעת מכך שכמעט כל האלגוריתמיס לדחיסת תמונה מבוססים על טרנספורמציות של מטריצות, שהופכות למורכבות יותר ככל שמספר האיבריס במ- טריצה גדל. המחיר של המגבלה למ- טריצות קטנות הוא יחס דחיסה פחות או- פטימלי מזה שניתן להשיג באריחים גדולים. התכונה השניה חיונית על מנת להתגבר על הגדלת הרגישות של קוב דחוס לשגיאות נתונים. אס בקובץ לא דחוס שגיאה בקריאה של סיבית אחת יכו- לה להשפיע על פיקסל יחיד, בקוב דחוס ההשפעה מתפשטת על פני כל האריח. תו- פעה דומה, של גידול הרגישות כפונקציה של הגידול ביחס הדחיסה, מצאנו גס בא- לגוריתמים לדחיסה של נתונים אל- פאנומריים, כגון אלה בהס משתמשים בת- קשורת נתוניסם. ועדת המומחים מחליקה עניינים ועדת המומחיס 1256 הוקמהעל מנת לה- מליץ למשרדי התקשורת וחברות הבזק על אלגוריתס תיקני להעברת תמונות קבועות (511115, ללא תנועה) בקווי תקשורת, כב- סיס לפקסימליה של תמונות גווניי אפור וצבע. שיטות הדחיסה המקובלות בפ- קסימליה כיום מבוססות על אלגוריתם 15 (קידוד אורך הריצה) שיעיל מאוד לה- עברת תמונות קוו (כמו טקסט שחור על נייר לבן) אבל מאוד לא יעיל בהעברת תמונות אפור וצבע (אפשר לנסות זאת בק- לות עייי העתקת של תמונה במכשיר פקס: הביצוע איטי מאוד והתוצאה מאכזבת). התוצאה תהייה תמונה עם פחות פרטים של תדר מרחבי גבוה, תמונה ייחלקהיי יותר ויימעוגלתיי יותר, אבל ללא ייצרימות'י ויזואליות הבסיס לאלגוריתס שאימצה וועדת 0מק1 הוא התמרת זשכ, שכפי שהזכרנו לעיל מהווה מקרה מיוחד של טרנספורס פורייה. תמונת האריח, כפי שהיא מבוטאת עייי הערכים של כל פיקסל, מותמרת עייי זס6ס לייספקטרוסיי התדרים המרחביים המ- שתתפים בבנית האריח. ההתמרה עצמה לא מקטינה את גודל הקובצ - כנגד כל ערך דגימה של פיקסל נוצר ערך יימשרעתיי של אחד מהמרכיבים הייספקטרלייםיי. ‏ הד- חיסה נוצרת רק כאשר אנו מוותרים על חלק מהמידע הספקטרלי - ודוחסים בצו- > בדחיסת ₪0קן מסזרים את המקדמים הספקטרליים במטריצה דו-מימדית. הזיג-זג המתואר בציור עוקב אחרי סדר החשיבות ה'ודד של המתקדמים. בפינה השמאלית העליונה נמצא מרכיב התדר הנמוך ביותר. 1%9 6 ישראל ספט' 1993 4 דחיסת דו-מימדית במרחג הפיקטליס (ללא התמרה לסבקטרום) יכולה לשמור על רציפות וקירגה אם סזר הקריאה מוגדר עו עקומת ה'לברט. 20 רה משמרת את החלק הנותר. חשוב לציין כי תנאי הכרתי ליעילות הדחיסה הוא הד- רישה כי סידרת ערכי הדגימה תתווה רצף מרחבי של נקודות (כפי שהתמרת אות זמני מתחילה בסידרה של נקודות דגימה עוקבות בזמן). מאחר ואנו מתמירים ייאריחיי דו מימדי, צריך להפוך את הסידרה הדו-מימדית של פיקסלים לסידרה חד מימדית, תוך שמירה על רציפות גיאומטרית. בצורה הפשוטה ביותר נעשה הדבר על ידי מסלול זיגזגי, כפי שמתואר באיור המלווה את המאמר. לאחר שההתמרה החליפה את ערכי הד- גימה בערכים ספקטרליים, אנחנו יכוליס להתחיל בדחיסה עייי זריקה לפח של נתו- נים מיותרים, או לא חשובים. הצעד הר- אשון נקרא "קוונטיזציהיי. כפי שהזכרנו לעיל, ההתמרה עצמה החליפה את ערכי הדגימה במספר זהה של ערכים ספ- קטרליים, עס אבחנה דומה. מטריצה 8%8 עס 256 רמות עוצמה הופכת ל-64 ערכים ספקטרלייס באבחנה של 8 סיביות. אבל, בניגוד לתמונה המקורית, החשיבות של כל מקדם ספקטרלי אינה שווה. המרכיבים הספקטרליים נמוכי התדר הם חשובים יותר ויש צורך לדייק ביותר באבחנתם. המרכיבים גבוהי התדר חשובים פחות ולכן אפשר לצמצס את אבחנתם למדרגות גסות. במילים אחרות, כדי לשמור על אי- כות תמונה סבירה ועס זאת לדחוס אותה עייי הקטנת נפח הנתונים, נצטרך לשמור את המקדמים הראשוניסם בסידרה הס- פקטרלית באבחנה של 8 סיביות אבל ככל שנתקדם בטור נוכל להקטין את האבחנה למספר קטן יותר של סיביות - ואפילו לז- רוק לחלוטין את המקדמים האחרוניס בסידרה. התוצאה תהייה תמונה עס פחות פרטים של תדר מרחבי גבוה, תמונה ייחלקהיי יותר ויימעוגלתיי יותר, אבל ללא 'יצרימותיי ויזואליות. דחיסת הסבפקטרום בעויטות לא מאבדות תכונה נוספת של הסידרה הספקטרלית היא המספר הגדול של ערכי אפס וסדרות של אפסים רצופים בקובץ. בניגוד לקובף התמונה מקורי, בו הייאפסיסיי והייאחדיםי מפוזריס בצורה אקראית לחלוטין, הקוב המומר נוח מאוד לדחיסה באלגוריתם מזס, במיוחד לאחר שנפטרנו מעונשס של התדרים הגבוהים. במאמר הקודם דנו בפ- רוטרוט בשיטות דחיסה משמרות, ש-ם זק 6 ישראל ספטי 1993 לדחוס ולאבד הוא אחד מהם, לכן נקצר בנושא זה כאן. העיקרון של קידוד ם.81 הוא להחליף את סידרת הייאפסיםי והי'אחדיסיי בסידרת מספרים המתארת את האורך של כל סידרת סיביות אחידה (קובץ 81 מתאר את הסידרה בצורה: 7 ייאפסיסיי, 23 "אחדיס'י 4 ייאפסיםיי וכוי). הסדרות הארוכות של אפסים בתיאור הספקטרלי הופכות לביי- טיס בודדים לאחר קידוד 81.5 בשלב הפרישה, קידוד 918 מחזיר את סדרת המקדמים המקורית, כך שלא מדו- בר באובדן נתוניס נוסף. כל היימקח ומ- היתרון הגדול ביותר של דחיסת 6פץז הוא היכולת לבצע זאת במהירות גבוהה מאוד. ניתן, בעזרת חומרה מתאימה, עש להגיע אפילו לדחיסה 'יבזמן אמית'יי, כלומר בקצב המאפשר העברת תמונות ווידאו באיכות סבירה 00067 6עיט0) זיזססו;11 וה ה = 6 1 וו 0 | ד ]6 | ה ה | ו 8 3 | ה | ו | ב 7% ₪ ו ה [14 םי | ?| 6 | זי | ₪ |ץן כ סט [] - מכריי (05₪ 05 18) בין איכות ליחס דחי- סה נעשה בשלב היקוונטיטציהיי. | ישנן מספר שיטות לניהול ה--0 מפאד, בד- רגות שונות של אוטומציה. ברמה הפשוטה ביותר מגדיר המשתמש את דרגות הקוו- נטיזציה של כל מקדם ספקטרלי. ברמת אוטומציה גבוהה :ותר מגדיר המשתמש את רמת הדחיסה הנדרשת, למשל 20:1, והתוכנה יודעת לגזור מכך את מקדמי הקוונטיזציה. הגישה המשוכללת ביותר משתמשת בהקצאת נפחים דינמית. מקדם הדחיסה המוגדר עייי המשתמש הוא ערך גלובלי ממוצע ולא דרישה בלתי מתפשרת אותה יש ליישס על כל אריח ואריח. התו- כנה מעבירה בצורה אוטומטית ייעודפי אב- חנהיי מאריח לאריח, כאשר הערך המבוקש משמש כגבול עליון על הדחיסה המ- צטברת.| כך, אם אריח מסוים | לא כולל פרטיסם רבים (למשל הוא מכיל משטח צבוע בצורה אחידה) ניתן לשמרו פחות סיביות מההקצבה הממוצעת לכל אריח. את הסי- ביות הלא מנוצלת מעבירה התוכנה לא- ריחיס הבאיס בתור, שאולי יזדקקו למנת סיביות גבוהה יותר לצורך שמירה על פרטים רבים. | 1 עוצמות ם ב וצבעים 8 טכניקה נוספת המיושמת בדחיסת תמונות היא התמרה מיצוג בפורמט 68 (מרכיבי אדום, ירוק וכחול של התמונה, כל אחד ב-8 סיביות) ליצוג בפרמטרים של "עוצמהיי (צ'ד51אמדא]) וייצבעיי (הואסאה6), בצורה דומה לקידוד של אותות. ווידאו בטלוויזיה. אות העו- צמה מעביר מידע על הבהירות היחסית של כל פיקסל, ללא התייחסות לצבע שלו (כך אפשר לראות אות טלויזיה צבעונית על מסך שחור-לבן) ואות הצבע מעביר מידע על המרכיב הספקטרלי הדומיננטי באותו הפיקסל. עצס ההתמרה מ-608 לאות עו- צמה-צבע כרוכה באובדן חלק מהנתונים, אבל, כפי שאנו מכיריס משידורי הטלויויה, ברוב המקרים זה אובדן קביל. יתר על כן, את האות המומר ניתן לדחוס עוד יותר עייי הקטנת האבחנה של כל מרכיב במידה שונה. מאזן אופטימלי של איכות מול דחי- סה מושג על ידי דחיסה דרסטית יותר של מרכיב הצבע מאשר של מרכיב העוצמה. גם בעין האנושית מספר חיישני העוצמה (התאיס המבחיניס בין עוצמות אור אבל לא בין גוונים) גדול בעשרות מונים ביחס למספר חיישני הצבע. השימוש בהתמרה מ-808 לסקאלה של עוצמות וצבעיס מקו- בלת במיוחד בדחיסת ווידאו (תמונות נעות). היתרון הגדול ביותר של דחיסת 66ק! הוא היכולת לבצע זאת במהירות גבוהה מאוד. ניתן, בעזרת חומרה מתאימה, להגיע אפילו לדחיסה ייבזמן אמיתייי, כלומר בקצב המ- אפשר העברת תמונות ווידאו באיכות סבי- רה. חשוב, עס זאת, לזכור כי התקן נועד לדחיסה ופרישה של תמונות סטטיות, ללא ליווי קול וללא סינכרוניוציה. החברות המשתמשות בדחיסת סמקז כדי להעביר תמונות ייחיות'י, למשל תמונות ווידאו בדיוניס מבוזרים (סא1זסאמתםא 00 1פד), | מו- סיפות לתקן היסודי הרחבות פרטיות לטיפול בקול ובסינכרון. פתרונות פרטיים אינס מא- פשרים תאימות בין יצרנים ומ- הוויס בעיה למשתמשיס בכוח. התקן הבינלאומי לדחיסת תמו- נות נעות, 0םפוא, נתקל בבעיות רבות ועדיין לא הגיע לאישרור מקיף ומ- חייב. נושא זה, של דחיסת תמונות נעות, נסקר במאמר קודס (שעסק במולטימדיה) ולא נחזור על כך כאן. ס6ח. מיקצה ויפורים המושג יירקורסיביותיי, הכלול בשס של אל- גוריתם דחיסה זה, מעיד על התבססות השיטה על תהליך החוזר על עצמו מספר פעמים, תוך התכנסות הדרגתית לתמונת המקור. כמו באלגוריתס 6םפ1, הקוו- נטיזציה משמשת להקטנת כמות הנתונים לדחוס ולאבד עייי הגדרת מפלסי איכות בדי- דים, המשמשיס מדד לנתוניס אותס נשליך לפח. ההבדל הוא כי באלגוריתס 89 אנו פועליס התמונה עצמה ולא על ההתמרה הס- פקטרלית שלה. מבחינה מסויימת אל- גוריתם 8/0 דומה לדחיסת אג/אתתטתה של קבצים אלפאנומרים, אלא שכאן ממיי- נים ייאריחיסיי של תמונת סיביות במקוס סדרות של סימנים. בניגוד | לדחיסת אגא-טו, אנחנו לא מתאימים יצוג מדוייק לכל אריח ואריח, אלא מסתפקים בייקירוב טוביי של האריח המקורי עיי ייאריח מייצגיי. הדחיסה מושגת בכך שמ- ספר האריחים המייצגים קטן בהרבה מה- אריחים המקוריים. אובדן הנתוניס נובע מהוויתור על התאמה מדוליקת. הר- קורסיביות מתבטאת בתהליך המחזורי של התאמת אריח מייצג לכל אריח מקורל. ההבדל בין דחיסת תמונה לדחיסת טקסט נובעת מעצם נפח הנתוניס העצוס של תמו- נה. אריח 8%8 פיקסלים ב-24 סיביות לפי- קסל מיוצג במקור על ידי 1536 סיביות, כלומר מספר האריחים השונים האפשריים הוא 2 בחזקת 1536! הרעיון המרכזי מא- פרקטלים הס יצורים מתמטיים מוזרים למדי, שמחקרס התפתח רק בשנים האחרונות. מאפיינות אותן מספר תכונות, אותן מנצלים באלגוריתס הדחיסה חורי דחיסת סָצ5 הוא, שעל ידי "קוונטיזציהיי אפשר לסווג את האריחים למספר קטן למדי של קבוצות, המיוצגות' כל אחד עייי ייאריח מייצגיי. מספר הק- בוצות יכול להיות קטן למדי, אם יש לנו מנגנון תיקוניס, המאפשר לאריח אחד ליי- צג טווח רחב של אפשרויות. לדוגמה, נקח תמונת 68/ באבחנה של 0 ונחלק אותה לאריחים בגודל 6 פיקסלים. נקבל 1200 אריחים, שכל אחד מיוצג עייי 768 בייטים (24 סיביות לפיקסל) ובסך הכל 921 אלף בייטים. הדחיסה תתבצע עייי בחירה של מספר קטן של אריחים, נאמר 16 (בלבד!), כמייצגים. השלב הראשון והקשה ביותר לבי- צוע הוא בחירת 16 המייצגים האו- פטימלים מתוך 1200 האפשריים. לאחר שביצענו את הבחירה, מחליפים כל אריח מקורי במייצג שלו - והתוצאה רחוקה מאוד מלהשביע רצון! כאן נכנס לפעולה המנגנון הרקורסיבי, המייצר "מיקצה שי- פורים" של אריחי תיקון. תיקון ב-הסא התיקון נעשה בצורה הבאה: משוויס את כל אחד מהאריחים המקוריים עם המייצג שלו, עייי פעולת 08א ברמת הסיבית הבו- דדת. בכל פיקסל בו קיים הבדל בין המ- קור לייצוג, פעולת ה-08א תייצר את ערך ההפרש. בפיקסלים זהים התוצאה תהייה אפס. למ- עשה קיבלנו כך את תמונת ההבדלים, בין המקור לייצוג, ואותה ננסה עכשיו לכווצ באותה שיטה עצמה, כלומר עייי צימצוס מספר האריחים לקבוצה קטנה של מיל- צגים. נניח שבחרנו בייצוג עייי 16 אריחי הפרש, כך שכל אריח מקורי מיוצג על ידי אחד מתוך 16 אריחי היצוג + אחד מתוך 6 אריחי ההפרש. כך הצ- לחנו להקטין את הסטיות בין התמונה המקורית לזו המתקבלת עייי שיחזור סע לתיקונים מסדר שני. מחזור רקורסיה שלישי מקטין את הסטיות עוד יותר וכן הלאה. לאחר כל מחזור יש צורך בשיפוט אנושי בשאלה האס נדרש שלב נוסף או שכבר הגענו לאיכות משביעת רצון. גם בחירת 16 אריחי התי- קון, מתוך 1200 הנוצרים בשלב ה-אסא, דורשת תיתכום רב וכמות עצומה של חישובים. אבל מדהיס לראות כמה מהר מתכנס מקצה השיפורים. חברת שא 6זטןת6ש4א, שפיתחה את הט- כניקה, משיגה תוצאות מצויינות לאחר 3 מחזורי תיקון בלבד. שיחזור התמונה המקורית נעשה, בניגוד לדחיסה, במהירות ובפשטות. כל פיקסל בתמונה המשוחזרת נוצר עייי שתי פעולות אסא - הראשונה בין האריח המייצג לא- ריח התיקוניס הראשון והשני בין התוצאה הראשונה לאריח התיקוניס השני. הפשטות 11 ה 6 ישראל ספט'י 1993 | 4 .שר 6? ישראל ספטי 1993 והמהירות מאפשרים לתוכנות 6:₪ח0ש40 א לרוץ גם על מחשבים איטיים *חסית. יחם דחיטה מרשים אלגוריתס טא משיג יחסי דחיסה גבוהיס מאוד באיכות מפתיעה. אס התחלנו עס קובץ של 921 קילובייט לתמונה, הפ- רוצדורה שתוארה לעיל מסיימת עס 8 אריחים בגודל 768 בייט כל אחד. עכשיו נותר לנו לייחס לכל אריח מקורי את שלושת האריחים המייצגיס אותו ( אחד מתוך 16 בכל רמת איטרציה), דבר שאפשר לעשות עם 12 סיביות לכל אריח, וביחד 1800 בייטים. הקוב הדחוס יהיה על כן בגודל 8 קילובייט בלבד - כלומר יחס הדחיסה יגיע ל-25:1. יתר על כן, ניתן להפעיל דחי- סה נוספת על הקוב שנדחס באלגוריתס ס0ץא, למשל, לדחוס את האריחים המיי- צגיס והתיקונים עייי אלגוריתס 50ק! ואת שאר הנתונים עייי קידוד 815. התוצאה יכולה להגיע ליחס דחיסה של מספר מאות ובכל זאת השיחזור יהיה קל ומהיר וה- תוצאות משביעות רצון. דחיסה פרקטלית בדחיסה פרקטלית הנתוניס הנשמריס אינס ערכים של פיקסלים או ההתמרה הספקטרלית שלהם, אלא טידרה של טר- נספורמציות מתמטיות, אותן יש להפעיל נתון בסיסי כדי לייצר את האריחיס השו- נים. מאחר וכל הטרנספורמציות המ- תמטיות בהן משתמשים בדחיסה פר- קטלית הן מהסוג האיטרטיבי (המחזורי, בו מפעילים שוב ושוב את אותה טר- נספורמציה על תוצאות המהלך הקודס), האבחנה הסופית מוגדרת עייי מספר מח- זורי האיטרציה שנבצע. ככל שהמספר יגדל כן נבחין בפרטים קטניס יותר - במיליס אחרות, תגדל האבחנה. לתכונה זו מת- כווניס כאשר אומרים כי זו דחיסה ייבלתי תלוייה באבחנה"י. פרקטלים הס יצוריס מתמטיים מוזרים למדי, שמחקרם התפתח רק בשנים הא- חרונות. מאפיינות אותס מספר תכונות, אותן מנצלים באלגוריתס הדחיסה: 4 לתצורות שיוצרים פרקטלים יש יידמיון עצמייי, כלומר אם נקח חלק מפרקטל ונ- פעיל עליו את הטרנספורמציה הפרקטלית שוב ושוב, נקבל תצורה הדומה לפרקטל המקורי השלם. לדחוס ולאבד % מנקודת התחלה אחת וטרנספורמציה מתמטית אחת אפשר ליצור תמונה מו- רכבת ביותר, שמספר פרטיה מוגבל רק עייי מספר האיטרציות שביצענו. 4 ניתן, תיאוריתית, למפות כל צורה. גי- אומטרית לפרקטל, כלומר להחליף את התמונה בנוסחה איטרטיבית ונקודת הת- חלה. הבעיה היא למצוא את הנוסחה מתוך התמונה. 4 ניתן לשחזר את התמונה, לאחר שה- נוסחה נמצאה, בקלות יחסית, שכן הט- רנספורמציות הפרקטליות הן פשוטות לחישוב. 4 הטרנספורמציות הפרקטליות מתכנסות מעצמן | לתצורה הקרויה | היימושך", אס נבחר טרנספורמציה שהמושך שלה הוא התמונה הפרושה אזי ככל שנמשיך באיטרציות כן נתקרב למ- טרה, גס אס נקודת ההתחלה היתה רחו- קה מאוד. דוגמה פשוטה ומוכרת של פרקטל הוא שבב השלג של קוך (00₪א). נתאר במי- לים איך בונים אותו והדבר יסביר את הקסם של מתמטיקת הפרקטלים. נתחיל עס משולש שווה צלעות, שאורך כל צלע הוא יחידה אחת. נחלק כל צלע לשלושה קטעים שווים, באורך 1/3 יחידה כייא. את הקטע המרכזי נחליף בשני קטעיס בצורת האות צ, היוצריס זווית של 60 מעלות בי- ניהן וזוויות של 120 מעלות עס 2 הקטעים שנותרו מהצלע המקורית. בכך השלמנו את האיטרציה הראשונה. באיטרציה הש- ניה מחלקיס כל אחד מ-12 הקטעים, שנו- צרו באיטרציה הראשונה, לשלושה קטעים באורך תשיעית ומחליפים את האמצעי ב-צ קטן. כך ממשיכים ככל שנחפצ. לאט לאט נבנה לנוכח עינינו שבב שלג זעיר, שפרטיו מתרביסם ככל שנמשיך בא'- טרציות. התצורה אופייינית תשמר גם אס נגדע חלק מהשבב ונפעיל עליו את האי- טרציות מחדש. מה שמגדיר את הפרקטל היא פעולה איטרטיבית פשוטה ונקודת התחלה פשוטה. בכל מקרה הפרקטל ית- כנס לאותה תצורה עצמה - היימושךיי שלה שצורתו מזכירה שבב שלג. טודיות ונמטנטים כמו בדחיסות 1256 ו-סָא אנחנו מת- חיליס עם חלוקת התמונה לאריחים. כל אריח מתואר. עייי טרנספורמציה אל- טרטיבית של ייתחום יחוסיי (פסאמממתטה א0סז₪56). הטרנספורמציה כוללת פעולות פשוטות. למדי, כגון סיבוב, שינוי קנה מידה, הזזה וכדומה, שהפעלתן פעם אחר פעם על אותו "יתחוס יחוסיי תביא לשיחזור של האריחיס השונים. כפי שקל לנחש, הב- חירה של "תחום :חוס" ושל הט- רנספורמציה לכל אריח, היא בעיה קשה ביותר לפתרון. חברת 5565 6פוגזסון , שפיתחה שיטה לבחירה אופטימלית, שו- מרת על השיטה שלה תחת מחסה סודיות והגנת פטנטיס. גם השיחזור של התמונה נעשה בסידרה איטרטיבית. בסיבוב הראשון אתה מפעיל את הטרנספורמציה הראשונה על ייתחום היחוס"י ומאחסן את התוצאה במקום של האריח הראשון וממשיך כך לבנות את כל שאר האריחים. התמונה שתקבל בסוף השלב הראשון תהייה רחוקה מאוד מה- תמונה שאתה מקווה לקבל, אבל תוכל לשפר אותה עייי הרצת איטרציה שניה וש- לישית עד שתקבל תוצאה משביעת רצון. ככל שתרצה בדיוק גבוה יותר כן תזדקק ליותר מחזורי איטרציה והצעדיס שתעשה יתבטאו בשיפוריס קטנים יותר ויותר, אבל בדבר אחד אתה יכול להיות בטוח - הת- מונה מתכנסת בצורה מונוטונית למקור. עד לא מזמן היו כל שיטות הדחיסה אי- טיות מאוד, כך שלכל ישוס מעשי נזקקת לחומרה מיוחדת. מצב וה משתנה במ- הירות, על ידי פיתוח אלגוריתמים מהירים יותר מצד אחד ושיפור היכולת של מע- בדים סטנדרטים מצד שני. לא רחוק היום בו ה-26 שלך יוכל לדחוס תמונות בזמן אמיתי, כך שהוא יוכל לשלוח תמונות וול- דאו באיכות גבוהה על קוו תקשורת רגיל. האלגוריתמיס שתוארו בכתבה הס הבסיס להרחבת השימוש בטכניקות דחיסת תמו- נה יעילות גם לתמונות נעות. עס מקדמי דחיסה של 100:1 ויותר, טכניקות אלה יד- חקו לצד את הקודקים הפשוטים בהס משתמשים ישומי מולטימדיה עכשיווים. תוך זמן קצר :הפכו האלגוריתמים הייאקזוטייסיי שתיארנו כאן למושגיס שגו- ריס בפי כל משתמש סק. ספרות נוספת: למעונייניס בדחיסת 56ק1 מומלץ הספר 800% חס0ו5סזקוחס6 גו 6ודך של ח0פ!6צ1.1א, בהוצאת זא (1-55851-214-4 א158). דחיסה פרקטלית מתוארת בספר [אסתק תסןפ65תקותס0) 6קגוח] של ץ6פות38 .]א ורש .1 שיצא בהוצאת 668 46 (1-56881-000-8 א158). וד:נעוז-3", 2ועאוכ-ב: בשו 2: 7 ת המאמר על מודמים חדישיס הכ- ללנו לאחר לבטיס קשים. מצד אחד קוראים רבים בי- קשו אותנו להתייחס ביתר פירוט לאחד האבזריס הנפוצים ביותר בעו- לס המיחשוב - המודס. מצד שני, תיאור מפורט של המודמים הזמינים בחוייל עלול לגרוס לתחושת תיסכול עמוקה לקורא הישראל, שנאל להסתפק במבחר מצומצם - בחלקו ארכאי - של דגמים. את הסיבה לפער בין מה שקיים בחוייל לבין המופץ באר אפשר למצוא בתהליכי הרישוי היקרים והממושכים שמ- שרד התקשורת כופה על היבואניס. הסיפור הזה ישן וכאשר שומעים את הצד של היבואנים הוא נשמע קפקאי לחלוטין. החוק נותן למשרד התקשורת את הסמכות והחובה לבדוק ולאשר כל אבזר תקשורת המיובא לישראל. מעבדת הבדיקות של משרד התקשורת מיישמת את התהליכים בצורה בירוקרטית מסורבלת, כך שרישוי של מודם חדש עלול לארוך :ותר ממשך חייו כמוצר בר-שיווק בשוק תחרותי והעלויות אותן על היבואן לשאת, עוד לפני שהשיווק התחיל, עלולות לחסל כל סי- כוי לרווח. המעבדה מאמינה שעמדתה הקשוחה מגינה על צרכן התקשורת הישראלי ואילו היבואניס מרימים ידִיים ומוותריס על מאבק. לנו המשתמשים נראה כי מטרית ההגנה הממשלתית רחבה וכבדה מדי. כמו בנושאי מחשבים אחרים אנחנו מוכניס לקחת את הֶסיכון שברכישת מוצרים חדישים ולא לגמרי מנוסים, תמורת הסיכוי לוכות בביצועים משופרים. מבחינתנו די אם ייבזקיי תוודא כי המודמים המיובאים לא יזיקו לציוד התקשורת שלה - ואת זה אפשר לבצע במהירות ובזול, תוך הסתמכות על אישורי תאימות של חברות תקשורת ומוסדות תקינה בחו"ל. לשונות רעות אומרות לנו כי זו מלחמה בתחנות רוח. אנחנו לא כל כך ציניים ומקווים כי אפשר לשנות דברים באר הזאת. ובינתייס נשאר לנו רק לקרוא על המבחר - והמחירים - של מודמים עתירי ביצועים הזמיניס בארהייב. ולהתפוצף מקינאה. 4 ו 6 ישראל יוני 1993 המודס המושלם מבהונ' בצוע'ם: מודמ'ם |)ו328.% =6צותוקס-וחשל והמפסא הדהס 5 |08 |07 [06 |05 |04 [03 |62 | 01 | 0|< סוופת (60טח11ח60) 625 57,600 :50666 = דכ והטוחואהון 06 %4 8 09 [ ו ישן 07 ו | 1006 וזוטו! 4328 דדוש ח6פדוווטו וס [ ו | לחוהו ללד לוי לההלחל! הלרדידה לה הק הדיחי הש 0 088זסזסו 610010818 685 )!00857 4 דא 7414400 6]8!5חקוז6ק |68ווהוק 05 1440005 67865תקו6? 68ו801וק זואז114400/ק 5!הזתקוזסק |64ו6מוק 3 |// ח8691.081360ה 6 || הח₪5681-081360 | ה 65 + 006 %ז3זקט5 ישן 3 0 44 וחססחושד 00 08 320% 4 א(183113 05 00 || | ספה | | תואמה 0% 320% א|185118 05 07 ושמ ומע המלפע] החקל [תצכה |ברס] דר )| ישן 056 יי 0-31 [ ד[ 00 *8] 32045 6וז60 65ווסססח .0.5 04 00 3% 14400 50011500 5סוזסטסח .0.5 055 03 3 14400 סל0!זס 0001/65 .0.5 35 ה !| זוזו5 0660 חוחס0ץא 3 מ פמ הקט הלרוג והי 0 || בה 8 אוזןוו20. כל 1-11 5 ל א וח1000/א8] 2007 1.53 5 של א 00/1006 א א 5% 38,400 :50660 = דכ והטוח:אהו] 001000 סו 7 וו זה 14410 00 סוסוות זה 14420 ₪100 סזסוות 02 טל 3220 1/01010!8 3 1006105 5 | 6 ישראל ספט' 1993 סוז₪8 קוחטק הזש ם 0 |060ז0ז ₪ 9 |08 | 07 | 06 | 05 04| 2 | .0 | 0 |< סווהה 5 115,200 :50660 = דכו והטהוואהו 0 3820 8זפתק5ח00 דא ד ו סוד א | | תוא טאו א אא 8 ח06ס/! חס:1אג/581/57 |8זח! 4 32/14 08ח411:3/ |וזחסק יי 161607811 206681 03 ,7 :50600 = דכ] והטוהואה ו 14/14 חס חקו 00 ת0:60 8 פזטס ץ]8חז18א= 0160 20 /80666 871655 5 1414-50-ז5 58117 ח68זפתזת, 8 14426 5187 דוה 144/54 הלהו דד 14427 008 508 0818 ₪951 0067 8069 !הזש 5קסא4 14 8008 8 |08ו0 0 006 סט זט 76 60618 הד אש 105 4/0 14 1/8 678!5תק וזש זסזנוקוס 6167081 פטוק 770 4 14 8% 5מוו8 ססוףום 1496 070818 ה66ד- 71 א 05100 ]08| 5 0 ו ו 4+ 144 8חו1ק07 38/85 רה ה ה ה = == | 0 והססחוש ] הרו חן רק ₪ בד ₪ ו 1000008 הת הילת לבתמח) שהמממח; נבבמבה אנמככם להלק--ין הרב 06 8זו 8%/] אוחסז1/80 1 |8ח5 עחטסזסו/] ות 6 סח !60 00001זם שח :6ו8סווקקה זסא--מ/א | ררה הקקשה הר ,ה יקַווהההו''ו. המודס המושלם מבחנ' (0081ו861ז161) +טקתטטסזחד וססס+סזק ם 0 | 4000 | 3000| 2000] 1000 0 |ל] 500006 סק 0081861015 (60שח:6001) 629 57,600 :50660 = דכ והטוהואפו +4232005/א0 ה ח060וסוו 0 8!סזססו/] | וח06סווווטו! 4328 דד תססד-ווט 4 10067 ץ595 2616010818 זא 114400 5!הזסחקוז6 ו8סווסמזק 1144005 315זסתקוז6ל 68ו361זק זו/א114400? 5ו8זסחקוז6ק מש 3 |/ ח081-081860 6 | ח3631.081860 | ו קט 6/6 0 - ההשאאןהקשמ תחאה 1 14.4 וחססחועשד ו א320 185119/6 005 0-3 [ש יו אב] 32005 000007 0001/65 .0.5 320% 4% א|85118+ 005 3%] 14400 50005167 פסוזסססח .0.5 8% 14400 00110000 001/65סח .0.5 || זוזוק5 החוחס0אסוט0 ו וחס0 ץא 8 אוזו70 5 א 00/0007 א |[ ר-------- א 5 38,400 :50666 = דכ והטוח:אאון 0819/00 14400 לחסת8 ףסות סו 00 5 14410 ₪100 ססות 5 14420 וו סוס פטו? 3220 0!8זסוסו/ 8 8!הקוח! סז 0. 61006105 5 בצועים: מודמים |ו328.% 6אהטחס-חמל ששפסו ה (|8חס!+60זו16חט) +טקתפטסזח ד [סשסזסזק ₪ 0 | 3000 | 2.000 | 1,000 0 | 506006 זסק 1861075 6. ב 200 כו 1 :50660 ₪ דכ וחטוחואהון 0 3820 8ז8חס5וחס ₪ ד ו 1445-01 וחד הא 6 6 00ו הסוזאה 5115 |6זח 4 32/14 / ססחמו!1ה |חחסק 08 וד 161001811 200%91 03 5% 57,600 :50886 ם דכ והטוחואהון 0 או | קמה מההחה|התהנקק הפ ההק בו ]₪ 57-1414-501 581% חהסוחסוח -. 89 א-------- 8 144281 זבו5 זו/ת > | משממששאאאט 5 הז/4 14 031 דא דה 0 חסוח הקוח רחס 30180 2 066 | ₪ 8 טס ץ!(3חז16א= ח30166. 0480080 471055 5 ₪651 0818 5 05 8008 14 4005 016703 8068 006 5 |8חו0810 == 4 ה6טס!ספזטד 00 8ז6!קוח00 פד 16 105 0 0 %/14.4 0108 3|5ז6תקוז6 זשוטקו 0 [3ח11 פטוק סז 14.4 8% 0815 5 חוססחום 14960 0000318 ת66ד- 1 א 185100 0 5 חס << הקהההמאאח 7 אמאו ₪ הק 00| א3] 66600 5600 96/144 1061 4 + 144 8חוזק0 1805 0 סו !א/) אוח0ז1/6 א ךופ ץטסז6/! 8% חזואי 423205 00076ז0ו1/! 1161060 == 5 והסססזס/ו/! זפ 0 1 15 601816 01ח 6010 00661זק שח :16ס63וקק8 זס--ה/א 5 ו 6 ישראל ספט' 1993 6 פ| 8| 7| ש| 5 5-3 23 4-04 02 56 המודס המושלם מבחנ' בצועים: מודמ'ם %ו328." =6אהוחס:חשס שאשפסא אה 0 | 5סזטה;ו1 ה | ₪מאאו 51 14410 1100 סוסווא ב - בדה 51 14420 100 סוסוון בש נבבכים נבמבב אומר .-.- 8% הזוע 4232045 1600718 וחסססזסווש ב 3 שמ |! ח000וווטוא ה4328 וזו הססד.-וזוטו .| 2 4% 3 קוחו חסזחח 0 א -| מווואו 4 11/3006 חס ככ ב הו 4 00670ו/ 195 6110010818 א/א | ₪אמו ד 144001 וא 8!5זסתקווש |הסוזספוק ב 8 - זואא-14400/ 4!5זסו!קוזסק |הסווסבזק אמר- . 11440006 3!5זסחקוזסק |8ס301וק !| 5% וחוס6א6וטם 6 | 1/ ח081860-!808ה ==""""""", סו אמ ]קט בח שבכ ששבתת המשה המ - 0 וד 3 בשמ והששכמן בשמ - משווו ד נממר- - - מרם 8 שש 5-י-- | מחששם ישש-- א8] 14400 ח01!000 5סווסטסת .0.5 005 85119|6 78% 320% 5 א 1821/0001 2008 5 א ו200/1/10607. 6 א 2 ( 0 6 ישראל ספטי !199 וו +א6ד |₪] 6 5סוהקפזם | 0 | < פפזטח:ו 1 חסוחה חס 01000 8 פוטס )18108 ח0166/ 5 001055 030060 (57-1414-500 508170 ה8סוחפותג, 8 144261 זבופ דוה 4 4/2 14 חסְג31ם דא דת ה 8ו14400/320 !080008 12 שב נהמבבם ש-בשבג | ח06ס//0טזט 1 0 618!קוחס6 תד 31 ו ו | 05 27 : 7 -| מוואו 14.4 8 8!5זתקוז6ל זפזטקוחס א/א 3 ו וו 6016708 פטוק סזק 14.4 8%] 8185 פטו560010 חסטוחָם 56 ה 1 : 2 8 ד--ץ 214960 07318( ח166-] 1-ה ---= 3 מה אוממ - -- 0 ל 3-7 %6 58 טסו 102 4120 5 14400 00 סו << המו - - 5 14400 100 סזסוו1 17 זו זפ -195 115 610 קחחסס זסח 0!סם 1סט06זק פד :6וספסווסק8 זסא---ג/א בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.1. 9237 תל-אביב 61091 אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תּל-אב'יב 61091 גיליון 10 ספטמבר 1993 בתחתית כל מודעה מופיע 2 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. ₪ משוב קור אם/133*3 למידע וסף פהמטרסמיס. סמן עפ"י המספרים שעל גבי המודעות) ב ב ב[ שר רא שר ₪ יי ₪ 8 5 א ד 1 ד ד[ א [ גי יי 5 ו יי ב די ד[ ד רש 1% יז יי בי ב מ יז ה שי ד א יי זי ו יז יי ל 5 3 3 [] [ 3 [35] ג [3ג [3גו] [בגג] [טגב] [אטב] [6ס] [ג] 1396 5 [5] [] [5ג] [מכג] [ ג 38 [5מי] [בכ] [5דר] [צמר] [מס] [מגר] [01] 5 [55] [9] [35] [355] [355] [גצג] [נצר] [בצג] [מגב] [לבג] [כג] [לבג [336] ] [] [65] [ג] [55ג] [359] [358] [7פ3] [56ג] [355] [355 [53ב] [מפג] [351] גיליון 10 ספטמבר 1993 בתחתית כל מודעה מופיע 7 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. - מש(ב ק (רא*ם /333*2 (מיד טסף פהמגרסמיס. סמן עפיי המספריס שעל גבי המודות) ך 7 ךז ג ב ב ד ב ₪ ₪ ₪3 בר [ יי [ 5 [ 8 ג מ מ 6 [פי [ 9 שי [ 6[ 5 ד ד די 5[ זפ ג [ 5 די [ 35[ יפ 3[ [ך יי[ [ 5[ מ 5[ [ 5 [ ךיז ג יז ל[ [ 1[ ד ₪ א ₪ ₪ ₪ יי יז 5[ 15 יפ ד ל 56 [9] [38] [7] [336] [35] [4גג] [333] [דג3] [בגב] [6ג] [מסג] [396] [לסב] [356] 5[ 5 5 [3] [פבג] [5%ג] [נג] [לסג] [6הג] [35] [צסג [בלג בנג [1] 5 [] [9] [%] [35] [איג] [53ג] [מצג] [ג5ג] [346] [פכג [פכגן [לגג] [336] 5[ 5 55] [9ג] [6] [59ג] [58ג] [357] [58ג] [55ג] [56] [גפג] [53ג] [351] גיליון 10 ספטמבר 1993 בתחתית כל מודעה מופיע מספר 0 אא (בינגו) אס ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבל גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. 2 מש(ב ק1א*ם / ב*3( (לפידע טסף מהמכרסמיס. סמן עפיי המספרים שעל גבי המודעות) ךז יי ד ₪ ךר בר ₪ ךש ₪ ירי [= ₪ ךיז ךש יז 5 ד גי יי יפי 3 מ 6[ [ך5 = 5 = ₪ > דפ יי יי ד [ 155 יז [ 55 יפ[ [ך= יי יש[ ו ]יפ 5 1[ 5 5[ [ זז זז ג ל[ יז[ ₪ ךא ₪ ךא ₪[ ךז יי יי יי יז יי יפ מ ל 6 5 [] [9ג] טר ]ג ]פיפ 1[ רפ[ ] [] [7] [35 [335] [] [333] [דגג] [בגג [0ג] [פסג] [6] [קטב] [06] 5 [3] [53] [מפג] [353] [סגג] [ר] [דג] [לסג] [למג] 5] [מג] [ל] [בננ [ 1 [] [35] [ליג] [355] [355] [ג] [55] ג [4ג] [] [ל] [פכג] [לבב [356] 5[ [] [ 6 [35] [ ג 5 5 5 56 [5] 5] [מפג [מפג 5 כתובת טלפון כתובת טלפון מיקוד מיקוד משפחה מיקוד מסי מנןי מאת: שם מסי מנוי משפחה מס' מנוי משפחה מאת: שם הא החד .= הדחה הד + ההדדחה.הההחחחה.= החדהה החדחה ‏ "ה-דדה. החדה החדהה דדיה החדהה + הה-חה הה ‏ החחה הדיחה הדהאה הדחה" דחה דה" ה ה == תפקיד ב מנכ"ל / מנהל מפעל מנהל מחלקה / פעילות ם ראש צוות / קבוצה אחר תחוס פעילות מערכות מידע תיכנות ישומים פיתוח חומרה 2 אדמינסטרצית וכ"א ב כספים וכלכלה 3 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב דא / דא / סק ב מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 3 חיבור לדשת מקומית אוש תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש ב הוספת ציוד היקפו 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד ב מנכיל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה 1 אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע 3 תיכטות ישומים 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה ב) הנדסה וארכיטקטורה ב מחקר והוראהה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיוסם ב מחשב זא / זא / סק ב מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א\ תוכניות רכישה לשנה הקרובת 1 שיפור המחשב לדור חדש ב הוספת ציוד היקפי 3 מחשב נישא / מחברת ב התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד ב מנכי"ל / מנהל מפעל ב) מנהל מחלקה / פעילות 1 ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה מחקר והוראה ב רכש וסניות חומרה בשימוש כיוס 1 מחשב דא / זא / 0 1 מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת. התחברות לרשת מקומית א/1 נושאי התעניינות / חומרת 3 מחשבים שולחניים 1 מחשבים נישאיים 1 דיסקים וטייפיס מערכות תצוגה / מסכיס 1 מודמים ותקשורת רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב) מדפסות 1 תוויני שרטוטיס 1 סורקיס אופטיים ב כרטיסי קול ו-זפווא 3 מולטימדיה ו-ד 1 אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב) מערכות הפעלה ב תוכנות עזר 5פוחווודט 3 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרתה 1 מחשבים שולחניים 1 מחשבים נישאים 1 דיסקים וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכים ב מודמיס ותקשורת 3 רשתות מקומיות ב מערכות אל-פסק 1) מדפסות 1 תוויני שרטוטים סורקים אופטיים ב כרטיסי קול ו+סוא מולטימדיה ו-ד 3 אחר כ אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב) מערכות הפעלה תוכות עזר 8פודווודט 1 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית 1 אחר נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשביס שולחניים 1 מחשבים נישאים 1 דיסקים וטייפים 1 מערכות תצוגה / מסכים 4) מודמים ותקשורת 1 רשתות מקומיות ב מערכות אל-פסק ב) מדפסות 1 תוויני שרטוטיס 1 סורקים אופטיים 1 כרטיסי קול ו<סווא 1 מולטימדיה ו-ד ב אחר אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב) מערכות הפעלה 1 תוכנות עזר פפודווודט שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית 1 אחר נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס 4 מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדסה 1 ניהול פרוייקטיס ב) מתמטיקה / סטטיסטיקה 3 הוצאה לאור שולחנית תקשורת - משתמשיס ב תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים ב שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1) מחשבים בעולם / ארהייב 3 ביצועי חברות עולמיות 3 אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומיסם 1 עיבוד תמליליס 3 גליונות אלקטרונייס 3 מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדטה 1 ניהול פרוייקטים 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית תקשורת - משתמשים תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבוטות 1 ניהול מכירות / שיווק 1 ניהול רכש / מלאי 3 885 וקבוצות משתמשים אחר 5 נושאי התעניינות / מסחריים שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות מחשבים בעולס / ארה"ב 3 ביצועי חברות עולמיות 1 אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומיס 3 עיבוד תמליליס 1) גליונות אלקטרונייס 1 מסדי נתונים 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיביים והנדסה ב ניהול פרוייקטים 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה הוצאה לאור שולחנית ב תקשורת - משתמשים 1 תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 885 וקבוצות משתמשים ב) אחר נושאי התעניינות / מסחריים 3 שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות מחשבים בעולם / ארהייב 3 ביצועי חכרות עולמיות ב אחר כ אחר ב מינוי מפעלי ב מינוי פרטי מנעל מחלקה טלמון הערות והצעות לשיפורים 1 מינוי מפעלי ב מינוי פרטו מפעל מחלקה סלמון הערות והצעות לשיפוריס ב מינוי מפעלי | 3 מינוי פרטי מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפורים | 000000 יי ..- המודס המושלם חחיים בת הָמַהיר מודמים 14,400 סיביות לעשניה מאת :1:11 סטון תרגום: אורי אחינדב וכר, כשכל המומחים אמרו לך בבטחון, שמודם לא יכול להעביר יותר מ-1200 סיביות לשנייה ( 7 על קו טלפון רגיל! כבר הרבה זמן שאתה יודע כי זה לא נכון, אבל האם אתה מוכן ל-05 14,400 כן או לא, 14,400 הם מציאות, כאן ועכשיו. לפני זמן לא רב, לא היו הבדלים ניכרים בין המודמים; מהירות של 2400005 ופקודות תק- ניות של :₪46 היו מכנה משותף לכולם. תקן זה נקבע כבר ב-1984 ושלט זמן רב על שוק המודמים. כיום, המודמים מציעים מגוון רב יותר מתמיד וכל אחד מציע אפשרויות שונות, לפיכך, לא קם עדיין תקן חד משמעי לגבי פקודות הבקרה של מודמים 14,400. במקום זאת, המחירים נו- פלים בהתמדה ולעומתם גדלים הביצועים. הט- כנולוגיה משתנה מהר מכדי שתקן כלשהו ית- קבל כזרס המרכזי של מודמים, אבל המחירים הצונחיסם במהירות גורמים לכך שכל יכולת חדשה - מהירות גבוהה יותר, בקרת שגיאות, דחיסת נתונים ותמיכה בפקס - מאומצת במ- הירות על ידי כולם והופכת מיד לדרישה מי- נימלית מהמודם. המועמד הנוכחי לתקן המישרדי מודגם עייי המודמים במאמר זה: 14,400 סיביות לשנייה בפרוטוקול 3208 יחד עם דחיסת נתונים 429 ובקרת שגיאות 42./. ארבע חמישיות מהמודמים כאן תומכים גם בפקס קבוצה (קטסז0) 3 ומעלים בכך שוב את הרמה המי- נימלית של מודס עסקי וביתי. עוד יאמר לטו- בתם של מודמים 3298.): כללית, כקבוצה, הס הרבה יותר אמינים מאשר לפני שנה, והטיכוי ליצור קשר אמין ב-14,4000 גדול הרבה יותר מבעבר. בערי מחיר ובערי ביצועים קיצוניים הפרש במחיר בין מודם 32. (9600009) למודם 32 (ק14,4005) הוא בסביבות 5100 לגבי כל יצרן מסוים. המחיר למודם 3298.ץ מתחיל ב-5250 ומגיע אפילו ל-51200. מתוך המודמיס שבחנו, 18 עולים פחות מ-5400 ו-9 עולים פחות מ-5300. בעבר הלא-כל-כך רחוק, לא יכלת לסמוך על תקשורת ב-14,4000₪ אלא אס כן ידעת בוו- דאות כי קו הטלפון הוא באיכות גבוהה וכי בצד השני של הקו מחובר מודס זהה לשלך. בסקירה זו, חלק גדול מהמודמים עמד בהצלחה בתקשורת על קווי טלפון רגיליס במהירות גבו- הה, וברוב המודמים קיימת תאימות למודמים אחרים. בכל זאת מצאנו הבדלים משמעותיים בין מודמים מתוצרות שונות: בבדיקות מעבדה, נמצא כי הביצועים נעים בין שפל של 2079003 (תווים לשניה) במודס 14,400 <>ח6ת8קס)א אס ועד שיא של 5957075 ב- דד 0 ססתקוחס6. כדי לסבך את העניינים עוד יותר, לא קייס מודם שהוא הטוב ביותר בכל התחומים. למשל שני המודמים המהירים ביותר במבחנים היו דגמי 6₪קוחס6 787 אך 2 בשניהם חסר פקס. ל ו 0 כמובן, שמהירות אינה הגורס = היחיד המשפיע על הבחירת: יש | אק לייחס חשיבות לא פחותה לפ- רוטוקולים הנתמכים ולמבנה | | 15%85:9% 05% 006 החיצוני של המודם. יש לקחת 8 | *005 06 0 | 7 יי סו מלגמת יי הרף המגמה האחרונה של העלאת הרף בתכונות ובל- צועים כל כמה חודשים החל לקראת סוף 1990 כשהוכנסו לשוק מודמיס של 9600005 במחירים סבירים (מתחת ל-51000), שהשתמשו בפקודות הפעלה 32./. בשל העובדה שבמהלרויות גבוהות יחסית כאלה יש צורך חיוני בפרוקטוקול תיקון שגיאות, שמאפשר למודמיס לאתר שגיאות בת- קשורת ולתקנם, הפך פרוטוקול תיקון הש- גיאות ממותרות להכרח ושולב ברוב הגדול של המודמים באותה תקופה. חלק מהמודמים הר- אשונים שהשתמשו ב-32. תמכו בפרוטוקול תיקון שגיאות הנקרא 4קאוא, שפותת. עיי ח0ססזסו!א ושהיה נפוץ באותה תקופה. מהר מאוד החליף התקן 42./ את 4קאוא כפרוטוקול ו 20 | 65וחסתק0ו6ד 2 00/0 פטק1496- 32 ) אצ 0 0 (חסו91זטחוחס6 165186) 66וזם 1151 68 בי שו 5011/0978 031/005ותטותז חס ו 6 ב 0081805 |68ו5ץחק 25 5 (85ת6חו חו ,0/'/ז) פחסופחפחזום. 6 בחשבון למעלה מתריסר גו- ₪םפ ₪םם הא סז סוק ס-60 0 תס1 5 וטק ₪ 6010 שחש וס רמים בבחירת מודם: מהירותו, צר ל || 0 הפרוטוקוליס הנתמכים עייי ם 9 0810/0008 זס1 וז סדסחוצפום. 0 יו [ / ו המודם (ח066 ,וח66סחא 0 6 ₪ | ו 0 וכוי), בקרת שגיאות (%42 ) | ו דחיסת נתונים (4298.ש) תמי- 5 ה זט 4800 (621]) 506605 !₪ זט בס 4,800 ו 0 כה בפקס והביצועים בהעברת ו 116 0 7 פקסים, פרוטוקול האיפנון | ו 3 (9ו329.%), | פקודות הבקרה (ייתואם 1136'), נוריות בקרה המראות את סטאטוס המודס בכל עת, עיצוב וזיווד של המו- דם, תמיכה טכנית, אחריות, תיעוד ותוכנת תקשורת מצו- רפת. לפני שנדון בנושאים אלו חשוב להבין כמה פרטים על תקשורת במודם. 00561 5 2000 888 0 א סו 2 6 ישראל ספט' 1993 טפט 05ז08ה518 4 2 חסו1ב !00 0818 |החסו1 00 3 [ ו בי 8 8 5615 08060חז60 81ח400/1:0. . ₪ סוק 0 05 חסזתסחץ בו 0 5 0000 2000 בו ו 0 135 בו ו 8 8016 !600110 זסזו] 600165500 606 1 וז הי !חח קוחטק 818 7 ברו ץזוו 3 8% 2 6חסא 606 13% 17 - |58 המועדף. התקן החדש שומר על תאימות עס הישן בזה שהוא משתמש ב-4אוא במידה וה- מודם בצד השני אינו תומך ב-42./. מכיוון שעד אז המודמים לא תמכו בתיקון שגי- אות, לא יכלו המודמים לתמוך אף בדחיסת נתונים (הדורשת איתור שגיאות כדי לעבוד באמינות). כש- הוכנסו לשוק מודמים בעלי תיקון שגיאות, באופן טבעי עלו וצצו מו- דמים 32 התומכים בדחיסת נתונים. בתחילה, הפרוטוקול הי- חיד הקיים היה 5קואא אך עד מהרה החליף אותו תקן 4208 כפרוטוקול המועדף בדחיסת נתו- נים. לאט לאט, החלו להופיע מודמים התומכים בשליחת וקליטה של פקסים. כיום, באופק נמצאים כבר מודמים עם האפשרות להעברת דואר קולי, כלומר, העברת הודעה מדוברת, שתישמע במחשב היעד כשהיא בוקעת מתוך המודס. התקן הבא, הצפוי להופיע באמצע 1994, יתמוך בהעברת נתוניס בקצב של 24,00008 ויקרא זה יהיה התקן האחרון לפני החלפת רשת הטלפון הקונבנציונלית לרשת דיגיטלית הנקראת א80] (ווקוק 56106 ₪60קזסותן אסא6א]), אשר תוכל להעביר נתונים בקצב מסחרר של 144,000005. שינויים קיצוניים אלו בהתפתחות המודם, גרמו להבדלים משמעותיים בביצועים המודם המושלם נתוניס ובקרת שגיאות :צר צורך בהצגת הס- טטוס הנוכחי ומידע נוסף על דרך פעולתו של המודם. אך היצרנים פיתחו מספר גישות שונות לנושא כמעט כמספר המודמים הקיימיס בשוק. הפתרונות נעים בין טובים ועד למודמים חסרי והביצועים בהעברח בקטים, נוריות בקרה כלל. אך בסהייכ, הגורס המכריע בבחירת מודם הוא המהירות, יחסית לה כל שאר התכונות הן משניות. מאז ומעולס היו הב- דלים באמינותם של המודמים, בעיקר בת- קשורת תחת קווים משובשים, אך כמו בכל יש לקחח בחשבון למעלה מחריפר גורמים בבחירת מודם: מהירותו, המרוטוקולים הנחמנים 1" המודם [וח6ססוח, ,וחסססוהאא |כו'], בקרת שג'אוח [42.ש] דחיטת נחונים [8ופ42./] חמיבה בפקט ברוטוקול הא'מנון [8פ32.ט], בקודות הבקרה ["חואם 5" נוריוח בקרה המראות את סטאטום המודם בבל עח, ע'צוב וז'ווד של המודם, חמיכה טננית, אחריות, חיעוד ותובנת תקוורת מצורבת. תחוס אחר, גם לדגמיס החלשים יותר יש סטייה להשתפר. טכנולוגית 2400005 ופחות, הגיעה מזמן לב- גרות, ודורשת מבחנים מדוייקים ומעמיקים למציאת הבדלי ביצועים בין מו- דמים בקטגוריה זו. לעומתה, טכ- נולוגית 14,40000 עוד בחיתוליה. במבחנים שערכנו המודמים השוניס התחלקו ל-4 קטגוריות: מודמיס שעבדו מצויין גם בקוויס ממוצעים, מודמים שנתקלו בקשיים ספורים כשהם עבדו בקווים רגילים, מו- דמים שעבדו אך ורק בקוויס טו- בים והיתה קבוצה קטנה שנתקלה בקשיים גם בהעברת. (תונים בקוויס טובים. מעשית, ההבדל בין מודס טוב למודס שהוא מתחת למ- מוצע ניכר בהחלט. להדגמת הרעיון, ערכנו מבחנים ייאמיתייםיי כלומר, תקשורת אמיתית דרך מרכזיית טל- פון לשלושה מודמים שוניס; רק אחד מביניהם הצליח ליצור קשר תמיד. כל מודס, אפילו הטוב ביותר, יכשל ביצירת קשר מידי פעם, אך 2 המודמים נכשלו בתכיפות גדו- לה באופן משמעותי מהשלישי. למעשה, ביום גשום, 2 המודמים החלשים יותר נכשלו בה- 0 5 ובתכונות בין מודמיס שוניס העובדים 555 הסוח | 660 688 0 8 וד יי 00 ו 8 דד | 6חש80הק תחת 3208 6 יי 6 5ו8זסחקוזסק 66 6! 16601005 6 חן 1000615 ב ד א 144% הו ח6טסוא ספזטד וי 144 רזיו זאד זז 1445-1 |[ 105 1 ו 12% הרי 6 , , , , 0 ₪068 5 א 14.0 האמת היא, שהשונל הרב בי ו המודמים 200 0 יי + 0 2 00 00 [יו השונים אינו בלתי נמנע: המעבר לד- 8 בב [ובו וי !| אהו וסוט | אחו !סוט ו || אחו ואסום 06 חיסת נתוניס ובקרה שגיאות, לדוגמא. ו ה 0 ה ד 0 ו סו : / , 8 א3 ]הו 8 בח אינו מצריך אלא מספר פקודות חד- ₪ 2 ו 55 8 5 6 34 5 5 ו שת א עלוב אי-המצאותו של תקן 00% 19006 | ו 065 5180086 0 005% 180076 05 06 05% 6 אחד ויחיד השולט על תחום פקודות ו 1 8 ו ב ו ₪[ ] רא ₪ ] ₪ ] ₪ הבקרה, יצרנים שונים אימצו לעצמס ם : ם ם ם ם מערכי פקודות בקרה שונים: חלקם 5 5 5 - 2 5 משתמשים בפקודות 1/0060 0 ]60.0 פוחסע 60 1 ,0 תס | ,00 ,גצות | .00 ,גג מותחע | .015 .60 פוחטו . .500 ,בד | | הד,סד,ות,סה .50 ,וח ,סה הו ו סה ,0 ,מא ןס ,050 | .50,ו ,ספת ,הס | ,סח הצק 0.0 | .42 (שנועדו במקור לשמש מודמים התו- ד א כ 1 ₪ ו ו ו ו מכים ב-סאוא), חלקס הגדול משתמש י 5 ו זט קט 2400 .|/51630) 14,400 00 זס קט 4,800 זט סט 4,800 זט פס 4,800 8 06 בפקודות 1166 וחלקם פיתחו מערך וטו )9518 ל ד ו [600ו) 135107 ותו ₪35) 135161 | (וחס! בה) 8518 = | (זתףוו 35ז) 13516 חואחון פקודות עצמאי. 0 סימלי סטטום סוקסוק סז היכולת של מודם חדיש לפעול במגוון אופנים, כולל מהירויות שונות, דחיסת 6 ישראל ספט' 1993 5 ל 0ץ118 0 1:0 ו זז ד 5 יו 7 כ 2 2 13705 05ח6זהו ד 05 ו 65 ורי 7 פטס 2 0 865 0 7 טסו 2 הנבות יו נוי . . 0 0 0 0 38165 /0. ב 0 365 10 5 | 885 = | /501005 0 3305 00 0 7 טס ,3 61000 ,2 קטסו0. וצ 2 2 וחס6סזס/1 זז 7 2 תמדה, לעומתם, המודם השלישי עדיין פעל היטב יחסית. החדשות הטובות הן, שטכטולוגית 3298 מת- בגרת במהירות. למעשה, רבים מהמודמים הנ- סקרים כאן שופרו אפילו בתקופת המבחנים, כשהיצרנים מתקנים בעיות שמצאנו בבדיקות. חשוב להדגיש כי אלו בעיות שוליות שאינן מו- פיעות בדייכ. בכל מקרה, נתונות התוצאות של הדגם המשופר. מכל היצרנים דרשנו מודם 285 העובד בקצב של 1440000 ותומך בד- חיסת נתונים 4258./. בנוסף, הגבלנו את הב- חירה למודמים חיצוניים, המכילים נוריות בקרה שמספקות מידע חשוב. מודמים אלו, מעצם היותם התקן חיצוני, | עובדים עם כל מחשב ייתואם |אפזיי ולא מוגבלים עייי אר- כיטקטורת אפיק הנתונים. 62 המודמים שענו לדרישות כללו 50 מודמים שולחניים ועוד 12 נישאים. כל המודמים הורצו דרך סדרת מבחנים תיקנית חדשה - 2826אק 71 - למיטב ידיעתנו, זהו הסקר הראשון המשתמש בתקן זה. בנוסף, בדקנו כל מודס בתיקון שגיאות דחיסת נתונים, מבנה חיצוני, נוריות בקרה, מערך פקודות, מס- מכים, תיעוד תוכנה וחמרה המסופק יחד עם המודם. לגבי מודמיס התומכים בפקס, בדקנו המודם המושלם אסטרטגית הקניה הנבונה האסטרטגיה הנבונה ביותר במציאת המודס המתאים לך היא לצמצס תחילה את הא- פשרויות עייי איתור המודמיס המתאימים לך מבחינה כספית ומבחינת הביצועים שהם מס- פקים ורק אחייכ להתרכז בתכונות משניות המקלות על העבודה. ניתן לאתר את המודמים הפחות מוצלחים עייי הסתכלות בטבלאות: מודם שהשיג תוצאה :067 תחת סעיף יתפוקת תקשורת חד כיוונית'" התקשה בתקשורת אפילו בקו האיכותי ביותר. מודס בעל תפוקה 6 0 רק תחת סעיף קואטת דכ התקשה בת- קשורת תחת קו ממוצע. ומודם שנכשל בייתפוקת פרוטוקוליי לא הצליח לשלוח את אחד הקבצים בדיוק סביר. הצבעה על הסיבה הספציפית שחלק מה- מודמים נכשלו בכמה מבחנים, הרבה יותר מסו- בכת מאשר זיהוי סוג התקלה ואף אינה חיונית בבחירת מודם. אך הבנת התקלות שנתקלנו בהם יכולה לעזור לך להבין מדוע מודמים יכו- נושא זה גם כן. לים להתנהג בצורות משונות. למשל, בחלק מה- מודמים שבדקנו, "נשרה" אות מדי פעס ללא ה 8 | ןהוזה ו | 018 הו | סו 3600 ו ו 6 0565 16000 | ח516ץ5 ז6 קת 0 ופ | 5וח6ומץ חן זאזה זמו5 דוה ב 055 ץ !חא קוח 0 008 | ה 6 צזטסץ' 1/1 50 3820 הי 0 ו 200 200 2000 0 [חסו81זטףו!חס6 65160]) 66וק 15 6 || אחג ]או 600 | אחו )סש 1 ב זז ב 6 50/1 631/005וחטרח0. 9 5 בי || אחו]אסוט. 5806 ]| אחו וסוט 1 5 אוחססת? | ז0) א] 5 1 00 5 600 8 :או 0צ ו 0 קאוא .7 קאוא 6 8 . . ו סססזסו וא 00 ו לו 7 2 ו 7 055 85 2 0 5 |ה6ופץוןש (05ח6חו חו ‏ 1/0ז) פחסופתסחוום 0 00060 00 0080 65% ו 6 56 וס 68 סו *6חסח ₪םםמ ₪ ]| ₪[ ] רש חשוו ח0ו681קס-060// !תפ זס/סם ם ₪ [₪] ו א ם ₪ ₪ [₪] 6% 6 הסח 566006 [₪] [₪] [₪] ם ם ב = .00 :צוחטו1 ך 0 א :פותפע 0 א :5זתחו1 .0 .א :צוחףו1 .0 ,₪ :שד ה .א :פוחחו1 ו 5 סח חס .וא חא ,42שקאוא .05| ,סה הצ ה ,הא | ואד ס5,פח ,הס | 00,604 יי | .50 ,סח ,0 ותיב 18 הזת 1000 5 12000 זט 600 00 ב חס ב 60 45) 35161 !8 (סָחואחוום) ב ב [(51880) 0זזסטקט5 518700805 3 86 ,201 8011. ו וצ חסוו 00 0313 [החסוזו00 מ ב [ ו הו 0 5015 6036 00ו0ו306, סו 0 הזוח 0 ב ו ב ו ב 5 0 0 65 2000 הו בונ 5 ל 865 בנ 8 / 0 ל 85 16100 ו | 65 3 200 110ח60 זוסזו] 606550 60 [ יה 9 בוח וטק 0818 7 טס !30 א 2 606 18% סיבה ניכרת - במודס א710א54115 ,זפדא1 6 הראשון שבדקנו, אותרה ותוקנה התקלה - מנהל חוצץ מקולקל - אך במספר מודמים נו- ספים שהפגינו התנהגות דומה בקבצים מסויל- מים, לא אותרה עדיין סיבת התקלה. ישום לקוי של 42 (תיקון שגיאות) אף הוא *כול ליצור בעיות. למעשה, זו הבעיה השנייה בשכיחותה. כשמודם מתקשה ליצור קשר ב-42.ץ נפסלת אוטומטית, בנוסף לתיקון הש- גיאות, גם האפשרות לדחיסת נתונים - תוצאה שמורידה, כמובן, את הביצועים. כישלון ביצירת קשר תחת סעיף קואטקג דאס - מעיד כי קיימת בעיה והמודם נכשל ביצירת קשר תחת 42.). מסיבות אלו, כדאי לבחור מודם שסיים בה- צלחה את כל המבחנים. להלן כמה חוקים לב- חירת המודס המתאים לך ביותר: + אם בכוונתך בעיקר להעברת מידע בלתי דחוס בכיוון אחד בלבד, כגון בדואר אלקטרוני, קח בחשבון בעיקר את סעיף ייתפוקת תקשורת חד-כיווניתיי (מהר יותר - טוב יותר, כמובן). בנוסף, אס ברצונך לשלוח קבצים בלתי דחו- סים, שים לב לתוצאות מבחן יהעברת נתוניסם ב-4298.", אך התחשב גס במהירות המוצא הטורית (טדס). 4 לעומת זאת, אם אתה מתכנן להעביר קבצים דחוסים (כגון קבצי ?21 או 451 ב-885) חפש מודם עם תוצאות טובות ב-קואטק גדאכ. תוצאות טובות מעידות על קצב העברת נתו- ניס טוב. + לתקשורת. דו-כיוונית (למשל תכניות שלט-רחוק או קישור אג.1-יס) הנתון הקובע הוא ‏ יתפוקת תקשורת דו-כיוונית". גם ייתפוקת הפרוטוקוליי חשובה במקרה הזה. תאימות עס מודמים שונים חשובה כמעט תמיד, אלא אם כן, אתה יודע שתעבוד אך ורק עס מודמים מסויימים. 4% אם אתה מתכנן להשתמש באופן שוטף ב-8פּ8-ים, | תשוב | לבדוק | תאימות ל-05-808071105 - מודס פופולרי ברשתות 5. אמנם 26 מהמודמים שבדקנו תיקשרו היטב ביותר מ-75% מהנסיונות, אך רק 3 מהם יצרו קשר ב-100% מה- ניסיונות: דאקאת14400ואק, - +₪1496 עמאץ? ומוטורולה +3220. כבולים לפרוטוקולים נוקשים הפרוטוקולים השונים חשובים בבחירת מודם 29 == ---= 127% 0 ישראל ספט' 1993 ההבדל בין מודם טוב למודם שהוא מתחת לממוצע ניכר בהחלש. להדגמת הרעיון, ערכנו מבחנים "אמיתיים" כלומר, תקשורת אמיחית דרך מרכזייח טלמון לשלושה מודמים שונים; רק אחד מביניהם הצליח ליצור קשר תמיד לפחות כמו הביצועים עצמם. הפרוטוקולים מג- דירים את אופן פעולות המודס מאספקטים שו- נים: פרוטוקול תקשורת (0660וח2 ח66סוח וכוי), פרוטוקול איפנון (320₪. 32./ וכו), פרו- טוקול תיקון ואיתור שגיאות (42./) ופרוטוקול דחיסת נתונים (ט 42.)) פועלים בו-זמנית על מנת להשלים בהצלחה תנועת תקשורת אחת. איפנון הקו הוא הדרך שבה יימולבשיסיי הנ- תוניסם הדיגיטליים על קו הטלפון האנלוגי. פרו- טוקולים שונים יוצרים תקנים שוניס לאיפנון וכך קובעים את מהירות הע- המודס המושלם האפשרות של יינפילהיי קדימה או אחורה באופן אוטומטי אינה נדרשת עייי פרוטוקול 3208 אך יצרנים רבים הוסיפו אפשרות זו למען הנו- חות והתפוקה המירבית. בפעולה אוטומטית שכזו, המודס דוגם את אי- כות הקו, מבקש אישור ליינפילהי!, קדימה או אחורה, בהתאס לאיכות הדגימה. על קוי הט- לפון של היום, לעיתים נדירות בלבד, משתנה איכות הקו באופן משמעותי במהלך שיחה, אך כשאכן חל שיבוש בקו, בדייכ הוא רציני מדי, והמודם (אלץ לחזור על הנתוניס האחרוניס. לכן, נפילה אוטומטית קדימה ואחורה כמעת ואינה באה לידי ביטוי בקווים ציבוריים, לפיכך לא מצויינת תוספת זו ברשימת התכונות. בנוסף ל-329:8., כל המודמים שסקרנו כאן תו- מכים במספר פרוטוקולים נוספים, למעשה, ניתן למצוא כמעט בכל מודם 3298 מספר פרוטוקוליס חשובים המאפשרים תקשורות עס מידמים מדורות קודמים. למשל: תקן 103 !61 - תקן אמריקאי ל-0-3000, 212 ]361 - תקן אמריקאי ל-120000, 2298 - תקן עולמי ל-24000 וכו ניתן למצוא את כל הפ- רוטוקוליס האלה בכל המודמים שנסקרו כאן. פרוטוקולים אלו מאפשרים גם התקשורת אי- טית ובטוחה בקווים משובשים מאוד, כגון בשיחות לחוייל. בכדי לוודא תאימות עולמית במהירויות נמוכות רצוי להקפיד על תמיכה בתקן 21./ - פרוטוקל ל-30000 הנתמך ברבים מהמודמים שסקרנו. שיקול משמעותי אחד עומד בפני חלק מהמשתמשים - הוא ושא הת- קשורת הסינכרונית. סינכרונית או אטינכרונית תקשורת יכולה להיות סינכרונית או אסי- נכרונית. במצב אסינכרוני, כל בייט י"ממוסגרי בין סיבית התחלה (חגו5) לסיבית העצירה (קסו5) את הצד המקבל לזיהוי ההתחלה וסוף של הבייט. בניגוד לכך, בתקשורת סינכרונית, העברת הנתוניס נעשית בקבוצות; הצד הקולט יודע היכן נמצא כל בייט עייי תזמון שנעשה בין המודמים בתחילת כל קבוצת נתונים. תקשורת סינכרונית יעילה יותר מבחינת תפוקה, שכן אינה דורשת סיביות פתיחה ועצירה. מלבד תקני 21.ץ ו-103 |861, שהינס אסינכרוניים ברת הנתונים. אחריס קובעים תקנים 6 6060 סו | 13166הזח! טסוו | 8160זח6זה! סשיו | 81660זחטוח סז6וו ו ה 6ח| .06100 0 וזח לדחיסתן נתוניס ותיקון השגיאות הנו- ב ו ב 8 ד ו שי 0 סוס יי יי יי צרות בקווי הטלפון. בנוסף, הפ- כ ב ב ו ה אהדו|מוח5 10 ו סו רוטוקולים קובעים את החוקים לש- בר 32 0 ב ו אב וו מירה על קשר וטיפול בדורשיח בי[ | פע ה הת וה ה החש | 606 המודמיס בשני הצדדים. בי || אחו 6 | שחו )סוט | אהו )אס היו || אחו אסוט ו וס 4 / 5 ו || צחו)אשוטם || או !אוטם || אחו )או | או סו || אחו ואו 6 א קוו ה !וס ] ופזחון 6 אב זחו ופ32. למשל, מווהה כמעט תמיד כתקן לתקשורת ב-14,40050 אך זוהי 46-ו 2 ו ו 5 5+ 8 3 7 3+ ו 0 05% 0 605% 0 הי ב 51031 רק המהירות המירבית. ב-3206. , סו 06 ב ב מהירות העברת הנתונים תלויה באי- / : 1 ְ בש סם פם ₪ ] סא כש פם בחר | הא כות הקו, ויכולה לרדת במידה והקו [₪] ם ם | ₪ ם ם ₪ ם ם ----ך אינו איכותי דיו. קיימות שתי דוכים | |--ם - = - 2 5 5 5 נוי 0 ה , ,18 :חח | ,פד :אד | ,60 .גא יפוס | .60 ,תה ותמ | 60.18 ותמ | הש ,18 ותמ א 8 שש המות וו שי קה אד ,00 ,ה | .50.ס 0 0 - 5 בל לי 0 (מלבד ניתוק וניסוי שנית). הראשונה, ו ה ₪ 8 0 ,₪8 מאתחלת מחדש את הישיחהיי במ- | | ד + 5 2 | / זס 005 1,200 [1א6)) 506005 | 96000 9600 חס א א , הירות שונה (ללא ניתוק וללא. צורך ‏ | 60ט | ו | 6 2 - | לחזור על נתונים ששודרו כבר) והשניה ו 0 אס!ו6ץ) 5סס 00| פשוט משנה את המהירות תוך כדי ה שיחה מעלה או מטה בהתאם לשינויים זט סכנ | (6חאח:ום 100 באיכות הקו - המודס בצד השני משנה 21 3 ו 3 ו 21 053 את מהירותו, לאחר שחש בשינוי המ- . . ן ה 6חסו בי סו 6 ו / הירות שחל במודם הראשון. ם ₪ | ₪ / ו ₪ - 5 = 0 ונדו 0 ]1 ₪ ]0 9 לב 8 ב ו שריו יי חן 2 ב ו 0 במהירויות נמוכות מ-14,400003 למשל, ה ו ו 0ססס ו סו ה ו ו 65 05 1 שיפור באיכות הקו מאפשר ינפילה ו [י ות 0 שח זזה זא ית ה 3 קדימהי" - למהירות גבוהה יותר - בע- קטסו 0 7 7 7 7 ו 7 3 זרת פקודה ידנית. או באופן אוטומטי. 2 02 2 2 2 ו ] 2 [ ו | 6 ישראל ספטי 1993 בלבד, כל שאר התקנים תומכים בתקשורת סי- נכרונית או אסינכרונית ותקני 32.% ו-3208. תומכים בתקשורת סינכרונית בלבד. לרוע המזל, לא כל המודמים תומכים בתקשורת סינכרונית בקטע בין המודם למחשב. הרוב המוחף של תקשורת ממוחשבת הוא אסינכרוני (המודס מחובר למוצא הטורי האסינכרוני של המחשב והמחשב מריף תוכנה אסינכרונית. כגון %ג1055) או ותוחסססזק). תקשורת סינכרונית דו- רשת תכנה מיוחדת ותוספת של מוצא סינכרוני למחשב. בגלל שרוב המשתמשים אינם צריכים קישור סינכרוני בין המחשב למודם, חלק גדול מהיצרנים אינס כוללים אפשרות זו במודמים שלהם. אס ברצונך לתקשר למשל עם המחשב המרכזי (ה-םוא4 8א111א) של המפעל, דאג לב- חור מודם, שתומך בתקשורת סינכרונית. ב-47 מתוך המודמים שסקרנו קיימת אפשרות לת- קשורת סינכרונית, אך רק ב-4 מתוך 12 המו- דמים הניידים קיימת אפשרות זו. בנוסף לפרוטוקוליס שכבר צוינו, תמצא בס- קירה זו מספר נוספים. הנפוץ ביותר הוא 23.צ שצריך למשוך את תשומת ליבס של משתמשי [שותוזא - רשת תקשורת אירופאית. תקנים נו- ספים הם 201 2016 | ו-2084 של |86 המודס המושלם ו-33.ץ . פרוטקולי !61 שהוזכרו מעלה הס סי- נכרוניים לחלוטין. כמו שאר המודמים הסי- נכרוניים, לא סביר שתמצא להס שימוש. 861 4 הוא תקן של 2000005 ו-2016 |1ו₪6. עובד ב-24000₪. שניהם כמעט נכחדו. 2084 61 קצת יותר נפוץ ועובד ב-48000₪ אך עדיין מו- גבל בעיקר לתקשורת עס מחשבים מרכזיים. 3 משמש לקוים מושכרים. הנקודה העיקרית בשרותים מיוחדים אלו, היא שהם אכן מיוחדים, כלומר, אם יש מקוס לש- קול תקשורת סיככרונית או אחד מה- פרוטוקולים הנוספים, כנראה שאינך צריך אותס. אס בכל זאת יש לך ספקות, ברר באיוה סוג תקשורת אתה מתכוון להשתמש ובאיוה פרוטוקולים תומך הצד השני - הגורס ההכרחי בתקשורת הוא התאמת הפרוטוקולים בין שני הצדדים. דחיסה ותיקון שגיאות נוסף לפרוטוקול האיפנון שהוזכר לעיל, עליך 1 5758 06011 ד 60 | בסוזוחת וס ] 35100 ו 6 60/0 שחו 6 בי 6 סח! 100615 בי וח המוי 60 ו 851007 בוב 9/1446 4 + 144 ג [ ד אםז בי 8% 800108 146% ה 00 ו ו 00 יי ו (חסו81זט :60 165166) סז 51 !| אחו ואוש 0077 | אחו ואש ו 8 || שחו )יט [ ו ו || אהו או א 5360 || אהו אוש ה סא ו 6 50/0910 1865/16 0:8 [5:68ץ 5 ו 555 >א8ו 0 1850 5 (5תסחו ו 14000) 5הסופחסחזום. 005 106 65% 51900605 | | 8חהסתק 665% 06 | 065% 51800970 0 מה ביוי יי חס ,"[/10018ו01ת) וי הווח ו ₪ רבש ₪ ] שם מע ₪ן] 16 ח0ו0101ק0:60-0// ת5116 סויסק | ם ם ט ם ₪ [₪] 001 סחזטוסש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0 506006 ₪ ₪] [₪] [₪] ם 1) 681 0012/0060 107 הח ו 4 :צוחטו ,0 ,ג תאו ,0 :חח .6 .4 אד .0 .ג חח 10015 ב ו ,סח ,חס ,וא וה ,סה ,הס הו וחה וס הו | ,42 לאו ,60.50 | .סח מו 56 .פד (יבי ;| 0 ,(חַחואחוום) .0 .(חחואחוום) ,80 (חַחואחו1ם). .ו ,0 ,0 ,הו יו דואד הד (חַחאחוופ) ואד הד ואד וו |ב- 0 5 4,800 זט סט 4,800 זס בק 4,800 [1א8]) 506005 |. 055 1,200 8 ב | 35) 3510 (זחחו! ₪5) 35181 (חמָי! 5ה) 185167 0 ,תח 0 ד הו 35 כקקט5 518008708 00013100 0813 והחסוזו0ט ה ו 00/1008! 60806 5815 6 6 8 ₪ ₪ חפ 3 ]0 00561 ו 00 0 ד 5נ זז 05 בו ל 805 0 פ6ו1 ו0. 5 65 0 868 נו 0 וק 4895 ו ו סו 0 8 800 600101 ]0 1 6006 ח0ו655 )קוח ס6 08 זז 0 | זז חח קוק 818 ב טסו | 3 ו 8 ב | 3 ו 63 3% [ק) ה 52 8 8 2 60 1% לשים לבך גם אל פרוטוקול תיקון השגיאות ופ- רוטוקול דחיסת הנתונים. הגבלנו את המודמים הנסקרים כאן למודמיס התומכים ב-4296. , אך ניתן למצוא בכל המודמים שהובאו כאן פרוטוקולים נוספים לדחיסת נתונים ותיקון שגיאות. הבנת הקשר בין פרוטוקול האיפנון לפרוטוקול דחיסת הנתונים ותיקון השגיאות חשוב: תיאורטית, דחיסת הנתוניס ותיקון הש- גיאות הס עצמאיים ואינס תלויים בפרוטוקול האיפנון. אך בפועל, פרוטוקול האיפנון צריך להכיל פרטים מסויימים כדי לתמוך בדחיסת נתוניס ותיקון השגיאות הנוצרות עייי איכות קו גרועה. אלגוריתם תיקון השגיאות המועדף על ידי 42. (/אפג/1) למשל, לא יעבוד תחת תקני 103 8611 ו-23. אך כן תחת 212 |[86, 22.), 22088 ), 2 ו-320.ץ. משמעות הדבר שמודם 3208 יכול לתקשר עס מודם איטי וישן יותר וגם לתקן שגיאות, בתנאי שהמודם האיטי תומך ב-42.ש. פרוטוקולי תיקון השגיאות אינס עצ- מאיים לגמרי, לדוגמא, 42. משתמש בשיטה שנקראת ואקג/1 בתור הפרוטוקול המועדף, אך גם דורש את 4א!וא בתור תקן נוסף (המאפשר ליצור קשר עם מודם ישן שאינו תואם 42.ש אך כן תואם 4קאוא). בנוסף, אוא דוורש את 2א)א ו-83א!א בתור תקנים נוספים מאותה סיבה. מכך נובע כי תקן 42 תומך גס בכל התקנים 2-4קאוא. דחיסת נתונים בנוייה על תיקון ואיתור שגיאות, שכן המודמים חייבים לתקשר באמינות בכדי לדחוס נתונים. אחרת, אם נוצרת טעות, כל המידע שבא אחריה מת- קבל מעורבב וללא סדר או היגיון. על כן, כל מודס המציע 42988./ חייב לתמוך גם ב-42. וכל מודס התומך ב-5פאוא חייב לתמוך גם ב-2קא!א או 3 או 4 (לא ניתן למצוא מודס אאא שאינו מציע גס 4ואא) כל המודמים שסקרנו תומכים ב-4206. ולכן גם ב-42.% וב-2-5קאןו/. נביט מקרוב על הפרוטוקולים החשובים שמ- קצתם כבר הכרנו: 4 הפרוטוקולים 1-3קאוא מתחלקים לשתי קבוצות - סינכרוניים ואסינכרונייס (כל שלו- שת הפרוטוקולים עובדיס על מחשב ותכנה אסינכרוניים - הכוונה היא אך ורק לתקשורת בין המודמים עצמס). 2-ןקא!א שולחים מידע באופן אסינכרוני. [קאזא הוא ייחצי-דו-כיוונמי (א6!קט6 - ]131) כלומר משדר בכיוון אחד בלבד בו-זמנית ומשמש להעברת קבצים. לעומתו, 3 הם יידו-כיווני-מלאיי (אטוקט6 [₪1 ) המשמשים לתיקון שגיאות משך כל השיחה. 4 3קואא הוא סינכרוני אף על פיי שהוא מת- 11 4 6 ישראל ספט' 1993 בלבד, כל שאר התקנים תומכים בתקשורת סי- נכרונית או אסינכרונית ותקני 32.% ו-3208. תומכים בתקשורת סינכרונית בלבד. לרוע המזל, לא כל המודמים תומכים בתקשורת סינכרונית בקטע בין המודם למחשב. הרוב המוח של תקשורת ממוחשבת הוא אסינכרונל (המודם מחובר למוצא הטורי האסינכרוני של המחשב והמחשב מרי> תוכנה אסינכרונית כגון א|210550) אה ותותסססזל). תקשורת סינכרונית דו- רשת תכנה מיוחדת ותוספת של מוצא סינכרוני למחשב. בגלל שרוב המשתמשים אינס צריכים קישור סינכרוני בין המחשב למודם, חלק גדול מהיצרנים אינס כוללים אפשרות זו במודמיס שלהם. אם ברצונך לתקשר למשל עם המחשב המרכזי (ה-8!א אא41/א) של המפעל, דאג לב- חור מודם, שתומך בתקשורת סינכרונית. ב-47 מתוך המודמים שסקרנו קיימת אפשרות לת- קשורת סינכרונית, אך רק ב-4 מתוך 12 המו- דמים הניידים קיימת אפשרות זו. בנוסף לפרוטוקולים שכבר צוינו, תמצא בס- קירה זו מספר נוספים. הנפוץ ביותר הוא 23. שצריך למשוך את תשומת ליבם של משתמשי [טוותו/א - רשת תקשורת אירופאית. תקנים נו- המודם המושלם ו-33.ש . פרוטקולי |61 שהוזכרו מעלה הם סי- נכרוניים לחלוטין. כמו שאר המודמיס הסי- נכרוניים, לא סביר שתמצא להם שימוש. 86 4 הוא תקן של 2000005 ו-2016 8611 עובד ב-24000. שניהם כמעט נכחדו. ‏ 2084 |[6 קצת יותר נפוץ ועובד ב-48009 אך עדיין מו- גבל בעיקר לתקשורת עם מחשבים מרכזיים. 3 משמש לקוים מושכרים. הנקודה העיקרית בשרותים מיוחדים אלו, היא שהם אכן מיוחדים, כלומר, אם יש מקום לש- קול תקשורת סיכרונית או אחד מה- פרוטוקולים הנוספים, כנראה שאינך צריך אותס. אם בכל זאת יש לך ספקות, ברר באיזה סוג תקשורת אתה מתכוון להשתמש ובאיזה פרוטוקולים תומך הצד השני - הגורס ההכרחי בתקשורת הוא התאמת הפרוטוקולים בין שני הצדדים. דחיטה ותיקון שגיאות ספים הם 201, 2016 ו-2084 של 6 נוסף לפרוטוקול האיפנון שהוזכר לעיל, עליך 55 001 5 60 | 3סוז6חה !103 ב ה סח! ח00ת66ד קוח ס6סשוא ‏ | 7 ו וס 6 סח| 000015וק יי וה הי %6 |פאזס] וחוח85100] ה6ד, 96/1446 4 +11 וא 0 42 אם? בי 600100 | ה הד | 20 ו [+ ו ו [י) [הסו81זטח 600 165106) 66ק 1051 || אחו )או 07 ו ב 8 ה 6, 5010/9189 0811005 טרח 00. ו !| אחו ואשונ ו !| אהו 61 בו 8 !| אהו )סונו 6, 50/0916 6/וחו1865 ב מו 5-ו ןו 0 ד 35 [605חו חו ,40]) פחסופחסחום 65 005% 05% 51000910 = | 6 חק 005% 106 | 605% 5180090 | 00 ו ברד ביוי] 8 שטוו "!0170018 חס וה | ((4601/03) ₪ ] ₪ ] רש שםם שש רהש 5 הסו6731קס-00ו0//ת6\יפי זסויוסק [₪] ם ם ם ₪ [₪] 6010 סחזטוס/ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 6% חכ 50000 ₪ ם ט [₪] [₪] ₪ !63 0318/0060 07 הַחוז 61/98חו51ו .חח 0 ,₪ 10005 .0 א תח ,4 ,א אד .0 ,ג .100065 8 11 ב 0,901 ,חא וס 0 .הו וח ,סה ה0 הו | 42)אוא ,60.6 | ,סה אוא ,60 ,פד [יבוי;ן 0 ,שחואחווס) .50 (חַחואחוו) ,50 ,|חחואחווס! וח סה 0 ,הא זה .ואד החד (פַחאחוום) וד הז ואד וי פס 4,800 זס 5קט 4,800 זט 800 (1א18) 500005 וות. 5 05 1,200 08 ב 5 58 | (זחחו! 35] 3519 | (וחףוו ₪35 516 0 ח1 | סקס | (זחףוו ₪5 | 1 | זט 08ז5187008 2-23 ו? 23 8 ו [ות ו חסו00!31ח 0818 !00/1003 ו ה 1005 | הס 6 סא 8 8 ו .= . ₪ . . ם חסו31זסקס 5טסחסזתסחץ5. 81 ו 0 0 המד ב 05 | 50065 1 0 865 0. ל 1168 0 65צו1 בו | ו וק 05 הי ו וקסוק 5 ל 05 8 86 [6001/0 זסזו] 61 550 חס 08 זז בי יי זזה זז קט 0818 0003 7 קטסם |.3 ל 2 קטסזם 08 8 3 3 זה : 085520 ו 2 8 06 2 60061 18% לשים לבך גם אל פרוטוקול תיקון השגיאות ופ- רוטוקול דחיסת הנתונים. הגבלנו את המודמים הנסקרים כאן למודמים התומכים ב-4208., אך ניתן למצוא בכל המודמים שהובאו כאן פרוטוקולים נוספים לדחיסת נתונים ותיקון שגיאות. הבנת הקשר בין פרוטוקול האיפנון לפרוטוקול דחיסת הנתונים ותיקון השגיאות חשוב: תיאורטית, דחיסת הנתונים ותיקון הש- גיאות הם עצמאיים ואינס תלויים בפרוטוקול האיפנון. אך בפועל, פרוטוקול האיפנון צריך להכיל פרטים מסויימים כדי לתמוך בדחיסת נתוניס ותיקון השגיאות הנוצרות עייי איכות קו גרועה. אלגוריתס תיקון השגיאות המועדף על ידי 42 (ואפג/]) למשל, לא יעבוד תחת תקני 103 8611 ו-23. אך כן תחת 212 |[86, 22., 22088 , 2 ו-320.ש. משמעות הדבר שמודם 3208 יכול לתקשר עם מודם איטי וישן יותר וגם לתקן שגיאות, בתנאי שהמודם האיטי תומך ב-42.ש. פרוטוקולי תיקון השגיאות אינס עצ- מאיים לגמרי, לדוגמא, 42 משתמש בשיטה שנקראת |א2ג.1 בתור הפרוטוקול המועדף, אך גם דורש את 4א!א בתור תקן נוסף (המאפשר ליצור קשר עם מודם ישן שאינו תואם 42.ש אך כן תואם 4קאוא). בנוסף, 4אוא דורש את 2אוא ו-3קאוא בתור תקנים נוספיס מאותה סיבה. מכך נובע כי תקן 42.ש תומך גם בכל התקנים 2-4א!א. דחיסת נתונים בנוייה על תיקון ואיתור שגיאות, שכן המודמים חייבים לתקשר באמינות בכדי לדחוס נתונים. אחרת, אם נוצרת טעות, כל המידע שבא אחריה מת- קבל מעורבב וללא סדר או היגיון. על כן, כל מודם המציע :4208 חייב לתמוך גם ב-42. וכל מודם התומך ב-5קא!וא חייב לתמוך גם ב-2קא!א או 3 או 4 (לא ניתן למצוא מודס 5אוא שאינו מציע גם 4ואא) כל המודמיס שסקרנו תומכים ב-4204. ולכן גם ב-42. וב-2-5קאן]]. נביט מקרוב על הפרוטוקוליס החשוביס שמ- קצתם כבר הכרנו: 4 הפרוטוקולים 1-3קאוא מתחלקיםס לשתי קבוצות - סינכרונייס ואסינכרוניים (כל שלו- שת הפרוטוקולים עובדים על מתשב ותכנה אסינכרוניים - הכוונה היא אך ורק לתקשורת בין המודמים עצמם). 1-2פאוא שולחים מידע באופן אסינכרוני. [קאוא הוא ייחצי-דו-כלוונניי (א16קט0 - ]₪41) כלומר משדר בכיוון אחד בלבד בו-זמנית ומשמש להעברת קבצים. לעומתו, 3 אא הס ידו-כיווני-מלאי' (א6וקטט ₪1 ) המשמשים לתיקון שגיאות משך כל השיחה. 4 קוא הוא סינכרוני אף על פיי שהוא מת- 1 0 6 ישראל ספט' 1993 2 קשר עם המחשב באופן אסינכרוני. בתור פרו- טוקול סינכרוני, הוא יימגלתיי את הסיביות הנו- ספות לטובת מסגרת גדולה יותר. כלומר, הוא אורז יותר מידע בין סיביות ההתחלה והעצירה. אוא, דורש פרוטוקול איפנון סינכרוני ולא ניתן ליישמו בפרוטוקולים אסינכרוניים. % וקואא נכחד מזמן. נכון להיוס אפילו אם בכוונתך א' בעם לשלוח בקט שהחל את דרכו בחור קובץ במחשב, עליך לוקול ברצינות להשקיע בטביבות ם%4-%50 נוסבים ולרכוש מודם התומך בהעברח בקפים. וחסססזסו!א אינה מכלילה אותו באף אחד מה- מודמים המשווקים על ידה. לעומת זאת 4 אא נמצאים עדיין בשימוש שוטף. 2אוא מאפשר לתקשר גס כאשר תיקון השגיאות נעשה בתוכנה ולא במודם. המודס המושלם בין 42 ל-4אא, אין קשר בין 4298 ל- 5ואא, אך כדי לנצל דחיסת נתונים עם מו- דמים ישנים, כל המודמים כאן מציעים גם 5ואא. בנוסף לפרוטוקולים בסיסיים אלו, ניתן למצוא בשנייס מהמודמים שסקרנו תוספת של 0ואא זהו פרוטוקול שנועד לשפר אמינות בת- נאי רעש קיצוניים, כגון בייפלאפון". בקם [כמעט] מכל מודם חמישים מהמודמים שבדקנו תומכים גם בה- עברת פקסים. אס בכוונתך אי פעס לשלות פקס שהחל את דרכו בתור קובץ במחשב, עליך לשקול ברצינות להשקיע בסביבות 550-540 נו- ספים ולרכוש מודס התומך בהעברת פקסים. עם מודם כזה אין צורך להדפיס את הקובף ול- סרוק אותו במכונת פקס. בדיכ, הכוונה בייתמיכה בפקסיי היא פקס קבוצה 3 שנמצא כמעט בכל מכונות הפקס היום. קבוצות 2 ו-1 הם תקנים ישנים ואיטיים יותר מקבוצה 3 ומ- עולס לא היו נפוצים. עד לפני ומן לא רב, היה ברור כי את קבוצה 3 תירש קבוצה 4 - הדור הבא של איכות גבוהה ומהירות של שניות ספו- רות לדף. אך תקן קבוצה 3 המשיך וממשיך לה- תפתח ומתחרה עכשיו בתקן קבוצה 4. במקור, קבוצה 3 תוכננה להעברת פקסים ב-960006. כיום, ניתן למצוא בקבוצה 3 פקסים הפועלים ב-:14,40000 | ומשתמשים בפרוטוקול ‏ 17.ש שהחל לתפוס את מקומו בשוק רק לאחרונה. משך השידור משתנה בהתאם לקושי הדחיסה של הקוב ולתכונות של הפקסים בשני הצ- דדים. הזמנים נעים בין 30 ל-60 שניות לדף. יצ- רנים שטוענים כי הס מספקיס 9 שניות לדף מניחים כי זהו עמוד בר-דחיסה במיוחד (סימנים בודדים על דף לבן). כשביצועי קבוצה 3 מתקרבים לביצעי קבוצה 4, מומחים מטילים ספק באם קבוצה 4 תקלט ותהפוך לתקן הבא. יתרון חשוב של קבוצה 4 הוא העצמאות משי- טת האיפנון ויש שטוענים כי התקן יקלט היטב ברשת א150 הדיגיטלית לכשתחליף את קווי הטלפון האנלוגיים של היום. קבוצה 3 עלולה אפילו לנצח במרוץ ל-א150 בזכות פרוטוקול חדש התומך בתקשורת דיגיטלית ב-64%00 שאושרה עייי 6017 במרץ השנה. קבוצה 4 היא לוקסוס יקר ואין צורך לשקול אפשרות זו אא מאפשר לתקשר רק עס מודמיס ד 0 58 0 0 | ו 8 0318007 !חח6 וי התומכים ב-ק!אא בתוך המודם עצמו. ו 0 7 כ 7" 7 - ₪ 6 ו 6 וק 6 ו ו ו סח 15סט0סזק הו א ]קט 6 ו 3 ו 0 וז וז 6סחפווו 1% מ % 4זא]וא מוכר כפרוטוקול תיקון שגי- 0 0485 5 בר ב 4 ו ו ווק | א וק | וק אות, על אף ש-4א!א אמור לפעול במ- [ נ] ה ידש יר 0 ה ה 00 קביל עם 2קאוא או 3קואא. הוא מקטין 8 יי 8 8 !| אחו6%1ש !| ]א !| שחו ]וט 8 8 את כמות המידע הדרוש לתיקון שגי- סא 7 חן ה 0 0 0 ה ו אות ומשנה באופן משמעותי מאוד את 8 מ ₪5 גודל ייחבילות'יי המידע בהתאם לאיכות 24853 6 5 | 15%58%03 3 589 8 או שחסחק 005% 06וש [בו וי רוי 5% וא וס 6 6 005% 06 | = 0656 51800876 הקו. כפי שהוזכר, 2 מכיל תמיכה. |. 8 ניי 08 ך] ר₪0 ₪ סם רבא [₪ן ] [₪ן ] .הח כא גס ב-24קאא כלומר כל אלו קיימים ‏ | ם ₪ ₪ ם | ם ה ₪ ₪ במודמים שנסקרו (בנוסף, כמובן 5 5 5 5 5 ן 5 5 : ל-ואק..1 - הפרוטוקול המועדף עיי | | 0086 | 0 | 5 ופט | 5 | 6 ות | 0 | 0 | 0 | ו .00 .56 6 / :)אד [יבי וה ,סח .אש יי ,םח 0 חושא | ,סוס ,מו | ,סה הס חש (סחחוופ] ,615 2). אז,ס5.פזת ואד חוא,0 ,00 אז,5.50,50זח | פזח ,סה הק הד ,50 (חחשחווס) ‏ | ,וד ,50 ,50 ,זה | .0 ,הו ,56 ,0 חך (חַחואחיוט) הד זו ,50 ז ד .סח ,ה 0 5 ו בכל המודמים שסקרנו, תמצא לפחות ו = אז זט קט 9,600 (1א6)) 506905 !₪1 ב (1א8]) 506005 11 = | (1א6]) 506605 | 0 זס סט 2,400 (1א6ז) 506005 !1 = | = 5קט 1,200-2,400/ שנל פרוטקוליס המשמשים לדחיסת (וחפו! 5ה) 1350 (ז | 5) 3516 = | (זחטו! 5) 3516 400 ו 5 זס פס נתונים, :420./, ו-5אוא, שניהס הו- (6חואחוו) זכרו כבר קודם. 8 הא 0 0 4208 הוא תקן דח (ארגון הת- 3 21 ו שי 1 וצ וצ 7 ו ינה הבילאומי לתקשורת) גם יעיל 8 8 0 לאוא 68 08 6 08 8 |[ סא | 8 ו ה . ה . ₪ 0 הש ר. ישו דין. הצרת יותר מ-5אוא. אא מסוגל לדחוס ב ב 3 0 0 ם 0 0 ב ל להעביר 60 עד 80 בו 0 5 | 12/65050005] | 56065 180650 | צסה56 :סקטה | 56005 / בסעפת ו ג ביחסי 1 ומסוג 0 ל 865 זו וס06סז6 ו ו ס06זסוו. ב ו 5 ץצ סקסו ב | . , אחוז יותר מידע. 4298 יכול לדחוס ה 0 0 ה זו זא | ו | סה - : : פוקה ו | ביחט של 41 ומגד ל א המשקות 3 7 7 בו 7 קט 7 7 טסו מי וו ב-100 עד 120 אחוזים. בניגוד לקשר 2 52 | 00855 | 2 1.0185 01855 נמ 552 |[ 2 1,688 685 | 2 0189 ,1 61095 | 20 0855 1 01855 0 - (00022 נש 60 ישראל ספט' 1993 בבחירת מודם היוס. ניתן לצפות מכל מודס התומך בפקס לתמוך בפקס קבוצה 3. בסביבות חצי תריסר מודמים מאלה שסקרנו תומכים גס בקבוצה 2 (בנוסף לקבוצה 3). לפי נתונים עכשיוויים, כ-95% מה- פקסים בשוק הם מסוג קבוצה 3. 5 מתוך המו- דמים שכאן תומכים בפרוטוקול החדש 17.. אף על פי שאי הכללת אופציה זו אינה גורעת בהרבה מטיב הפקס-מודם, גיתן להחשיב את המצאותו של תקן זה כפלוס קטן: תחת תנאים מתאימים, ובתנאי שהפקס בצד השני תומך אף הוא ב-17./, יכול שימוש בפרוטוקול זה לחסוך כמה שניות בכל דף. בקודות ורמות מלבד הפקודות השולטות על מודמים עליך לשים לב גס לפקודות השולטות על הפקס. עד לפני כ-3 שנים, כל פקס-מודס השתמש בפ- המודס המושלם הדבר, שנאלצת להסתפק בחבילת התוכנה שקיבלת כשקנית את המודם. השוק כיוס שואף לתקן אחיד בתקשורת פקס-מודם. הדבר חשוב ביותר, שכן רביס מהמודמים משווקים עם תכ- נות עזר לפקס שרצוי מאוד להשביח. אף על פי שאין תקן אחד ויחיד לכל היצרנים, רוב הפקס-מודמים המיוצריס כיוס תומכים במה שמוכר כתקן פקודות ברמה 1 או ברמה 2 שים לב: יירמהיי לא ייקבוצהיי). חשוב לציין כי רמה 2 שונה בין מודס אחד למשנהו. הרמות קו- בעות את הפקודות של- מעשה נשלחות. למודס. ההבדל המהותי ביניהן הוא, שברמה 1 המחשב הוא שמעבד את כל המידע במשך השיחה כולה ואילו ברמה 2 המו- דם מעבד חלק ניכר מהנתונים בעצמו. כצפוי, פקס-מודם ברמה 2 הינו יקר באופן משמעותי מפקס-מודם ברמה 1 שכן הוא מכיל מעגלי עי- קודות שונות לשליטה על הפקס. משמעות בוד נוספיס. 0 הווטוא 0006 010108 | 006% 0!3ז0ז0 6 1/0000 6 שו סח 5516705 א 60 ד-ג 8 ב ו00סז16 100 5 דוו 200 3220 +0/4232015 יי ו זו 5-00 10 08 0 1 [ו ו > ב סו בי סא בי 6: 5011916 311005 חטוח וס 0 בי מחווי יו א"ז 655זקהשוזוטו בי 06 חס ב 0 9 50/0/86 6!/ה0ו305] 2,598 5:61 ץק 1:3 [ 1 10 187 ו [05ח6חו חו ,10) 5חסופחפחחום. 6 005% 51800876 65% 0% 585% 85 6 8 *6חסוום שי סו 8 ₪ ] ₪םם ₪ח הזופ חסו681קס-0168//ת )ופ זסואיסץ ם [₪] ₪ ₪ 60101 שוחטוסער ₪ ₪ [] [] 6%ן 6ח0חק 566006 ם [₪] ם ם /63 08ו0ש/0819 ז10 הַחוז הה61חוופום :חח ,00 תפ | 00.08 ה הש ,0 :צוחסו] | ,השא ,ה פוחס מו .0 (סחואחוום הירי ו הד ואד 50 ,טח | הד ואז.50,פת 0 | .50 ,(פַחואחווס) הד זז .ה .2 ,56 ,01| אז,50.פזת ל 0 .פס 1,200 | = (1א6]) 506665 וו 8 5 1,200-2,400 | פקס 1.200-2,400 ו 00 .5 4,800 ,05 (חַחואחו!ס 100 (ח/אחווס 166 יי 5 בי 100 0 טח 0 ח166ף) (צותפיו (חשפזף) פס ו זט פפם ז קט 9,600 וי ה (מחואחוו ו 0 185 סו זז 7 2 ו 6 . 3 0 פסץמו 165 0 הי 8 8 8 06 . 0 365 0 85 0 ו 8 בי ות 8 . קט 518008705 חסו00!81ח 0818 והחסו1ו00. 6 610005 6 5615 6ח8וחו60 0081ו00/1. ו תח 5 ]0 50001581 | 18765 ]0 50001581 5 0806 נ ו יי הסססזסיו/ 1 8 300 [0ז1ח60 זסזו 606550 6006 1 08 |( 3 קוחטק 0318 6 6 יי 18% 606 68 08 כשפותחה רמה 2 המטרה היתה ברורה: לאפשר למודם לעבוד באופן שוטף ברקע, כשהוא משדר או קולט פקסים, ללא הפרעה למעבד המרכזי. כיום, אין בעיה לאפשר למודס רמה 1 לעבוד משבט המבתח כאן הוא "תאימות מלאה". כל מודם יעבוד עם כל הוכנה אם תגעו 77 ופחווחז6ד ותקיש את הבקודות ידנית. הבע'ה היא כיצד ניח| להקל על ההליבים על ידי הבעלחם אוטומטית, החל מחיוג וקבלת שיחות היטב ברקע אפילו על 25/א3865. קושי אחד הוא שרמה 2 היתה (והינה עדיין) תקן מתפתח, רמה 2, רשמית 114-592 אושרה לשימוש בנו- במבר 1992 אבל אף אחד מהמודמים שבדקנו אינו עוקב במדויק אחרי תקן זה, שכן הוא היה עדיין חדש מדי ליישוס במודמים. במקוס זאת, הם תומכים בתקן ביניים של רמה 2. התקן המאושר מיוחס בדייכ כרמה 2.0 כדי להבדילו מתקני הביניים. למעשה, התקן דורש שה- מודם יודהה כתומך ב-2.0 ולא ב-2, כדי לא- פשר לתכנה להבדיל בין מודמיס שתומכים בתקן החדש לאלה שאינס. רוב המודמיס שהוגדרו כרמה 2 בסקירה זו, מבוססים על תקן בינייסם שנכתב באוגוסט 1990 אך מו- דמים שוניס מיישמים תקן זה בשיטות שונות במקצת, כך שהתוכנה צריכה לתמוך בכל גרסה לחוד. אין צורך להחשיב תמיכה ברמה 2, בניגוד לרמה 1 או 2.0, כחסרון: אף על פי שרמה 2 אינה אחידה, רוב תוכנות הפקס כיום תומכות בגרסאות השונות של רמה 2 ול- משיכו לספק תמיכה זו גם בעתיד. בכל זאת כדאי לבחור תמיכה ברמה 1 או 2.0 אס זוהי התלבטותך. יש לשים לב לנושא נוסף שאינו נכלל ברמה 0. תקן חדש של 607 מוסיף פעולות חד- שות בכללם תמיכה בכתובות משנה לגישה ישירה בתוך אג/1 עדכון של רמה 2.0 כבר בדרכו ויגיע אלינו בעתיד. רמה 1 לעומת זאת אינו צורך עדכון בשביל תכונות חדשות שכן תוכנת התיקשורת מטפלת בכל התכונות הללו ולא המודס עצמו. לכן, למען גמישות מירבית בעתיד, ניתן למצוא יתרון מסויים ברמה 1 על פני 2 או 2.0. הנושאים הקשורים בתקשורת פקס הס ברו- 5 06 ישראל ספט' 1993 רים: זמן עולה כסף אז יותר מהר - יותר טוב (אף על פי שהפרש של מספר שניות אינו קריטי. בבדיקות מצאנו, כי כמעט כל הפקסים עברו את המבחנים באותו ציון. אס בכוונתך לה- שתמש בפקס-מודם, דאג לבחור מודם שעבר את שני המבחנים - עמוד טקסט ועמוד גרפי. תאימות תוכנה וידידותיות ברגע שמיקדת מבטך על קבוצת המודמים שמ- תאימים לך מבחינת ביצועים, ניתן להתרכז בת- כונות נוספות שמציע המודם: מראה, ידידותיות, תאימות לתכנה ולמודמיס אחרים. משפט המ- פתח כאן הוא ייתאימות מלאהיי. כל מודם יע- בוד עס כל תוכנה אס תגש למצב |גתוחח6ד ות- קיש את הפקודות ידנית. הבעיה היא כיצד ניתן להקל על תהליכים על ידי הפעלתם אוטומטית, החל מחיוג וקבלת שיחות. מידת הדאגה שצריך להשקיע בבחירת מודם התואם לתוכנה, תלויה בגמישותך בבחירת התוכנה. אם אין לך צורך להתחבר לרשתות 8 מיוחדות, שמחייבות תוכנות מסויימות ולא משנה לך עם איזו תוכנה אתה עובד, הרי שתמיד ניתן למצוא תוכנה העובדת היטב עם המודס המושלם יותר, פחות או פקודות שונות מ- 6ץ38 ח66סוההגות5. תאימות ב-100% ניתן למצוא ב-7 מתוך המודמים כאן. הדבר כמובן מבטית תאימות מלאה, אך גם מחסור בכמה פקודות בדייכ אינו גורס יותר מדי בעיות. בשל העובדה שהתוכנה מכוונת גס תיקון שגיאות ודחיסת נתונים, מומלץ לבחור מודס שתואם-פקודות גם ל-₪1406 (% או גוחווקס) וגם ל-וחסססזטוו]. שניהס נפוצים כייכ עד כי צפוי למצוא את שני- הס בכל תוכנת תקשורת. הכי קשה למצוא תמיכה לפקודות מיוחדות של מודמים לא נפו- צים, כמו המודמים של הססופג ,חסשווזוטוא ו-[תח6ק. בדקנו כל דגס גס עם תוכנות מסויימות, שמ- תנהגות באופן מוזר עס מודמים שאינס של %, כדי לספק נתונים על שימוש אמיתי. כלל שמודם ייתואסץ יותר ליותר תוכנות, סביר יותר שיהיה תואס לכל תוכנה שתבחר. נוריות לאיתור תקלות האם (תקלת אי פעס בבעיה באיתור תקלה במודם שלא הכיל נורות בקרה או רמקול! אם כן, אתה וודאי יודע כמה זה מתסכל. במודמים 6ו320.ש עם 4208./, נוריות אלו הכרחיות עוד יותר. כפי שהוזכר קודם, הצורך בבקרה מצא תשובות שונות אצל יצרנים שונים, החל מזי- לזול בנושא, דרך הוספת נוריות נוספות וכלה בשילוב של נוריות מחליפות צבעיס ומהבהבות בו-זמנית שמבלבלות את המשתמש יותר משהן עוזרות. ל-8%"+14.4 גוחוזק0 11365 למשל יש את אותן 8 נוריות בקרה שיש ל-2400 וחס6סוחהגוח5. ל-|שוח1 6 חסטא 53115 יש 9 נוריות אשר רבות מהן פועלות בכמה אופנים - שינוי צבע, הבהוב או שניהס. אפילו אחרי שמפענחים את הנתונים, לא יודעים אם נמצאים במצב קאוא או 42./. החדשות הטובות הם, שמספר מודמים מציעים פתרון אלגנטי עייי הצגת הסטטוס בטקסט על מסך 1.00. למשל ה-108ק1496- [%6ץ2 מציג על מסך 1.60 את המהירות הנוכחית, את פרו- טוקול האיפנון, ואת יחס דחיסת הנתונים, כל זאת כטקסט. בנוסף, ל-61אץ2 יש מספר נוריות נוספות, המציגות אם היישפופרתיי מורמת, מצב הרמה אוטומטית, ומצב שולח/מקבל, כך שניתן לראות מיד את הסטטוס הנוכחי. ב-54א1144008א מוצג הסטטוס באופן דומה אך יש לו 105 קטן יותר, שניתן לגללו מצד לצד. כללית, תמיד. עדיף לבחור מודם. שמציג יותר נתונים על זה שמציג פחות, וטקסט עדיף המודס שלך. לעומת זאת, תאימות לתוכנה הכ- ו רחית, במידה וכבר יש לך תוכנה מיוחדת כגון 00 חן וזו 00 וסוס 005 | | 8וסוסוסו א ₪05 = | וטוטוא ₪05 | 5סמסססה 5 5 ח| 65והסחק6וד | 5105 6 סח תוכנה לניהול חשבון בנק או תוכנה ששיפרת ‏ |6סתתט?| ‏ אס | ה0ס00ם פפט 7 ונפ | הקק0וסאו ‏ | זסוצהסקם אע 1066 ווק 59 %פ?3 %] ?3 8 14400 8 14400 במיוחד לצרכיך ואינך רוצה לורוק אותה. 00 20 2000 0 0 00 יו 20000 5 זוא ו | הי 6 חס בי רד 6 0 הדבר האחרון שהיית רוצה למצוא לאחר שק- וק יו כו ה ב 8 ו תו 55 זו וו אפ?חו/ש נית מודם שאעו תואם לתוכנה הוא, 8 שייהתמיכה הטכניתיי איננה מעוניינת לעזור לך. 65 | 6 | 558 6 5 בה 1/5 1 0 1 טַ 6 0 05 1800810 0% וי יו אם החלטת: שהתאימות חשובה לך, בחר מודם 5% 0 [ ו ה ה 5% 8 ל /3| 06 בי שמתנהג כמה שיותר קרוב לכל דגם של 7 1 הש 5 . 5 אמ 6 = ₪ ם ח66סותהגוח5 מתוצרת ₪965 המודמים של ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - 0 ם ם ₪ ₪ ם ם ם ם למ ל ה ו | 0 / . / יא .0 , ,0 לייו יריו חחח 0% הפכו לתקן ובכל תוכנה ניתן למצוא את רוב | | | וש | ומ | 90 ואה 0 0 (אם לא את כל) דגמי 11896. קיימות אפילו תו- | ו [ ו ד 48000 נ יו 5] 05 14,400 7 9) סט 1,200 !9ץ) 905 1,200 זס 4,600 א כנות שאינן מבטיחות לעבוד עס שוס דבר אחר! | | 2 | א | מ | 0 - האימרה יתוא 11866 אינה מדוייקת, 1165 ו 0 --. ו עצמה מספקת כמה סוגים שונים של פקודות 0 ל ו .2 ,שחואחוום .2 ,(סחואחוום בכמה גרסאות, כך שתוכנה שתוכננה לעבוד עם 0 : 0 , ,14 [חואחו/ 4 ףשחו דגם 2400 ו66סותחגוח5, למשל, לא בהכרח תע- (חפטו פ - | = )מ בוד עם ‏ וח66סותהגוח5 או 9600 וח66סוחהגוח5. ניתן להסיק, כי לא קיים מודם שהוא ייתואם 1 ולצ בי 8 8 [ ל 3צ+צ ה רל מה כונותיו לדגם מסוי חס סו ו 8 8 8 6 בי 5 כי אם דומה בתכו 5 ₪ - = | * ם ₪ ₪ ₪ ות ו ו 0 0 ו 0 ו 0 של 5 בו 0 פפטעְפ 0 15 0 ב נבו ו בו 2000 יי 2000 = 05 בוו 85 5 תת סו סקסו סו ץופק וקסוק בייסיכום התכונות" ציינו לאיזה דגם של ו006ותגוח5 המודס הנבדק דומה ביותר והאס פקודותיו והות לחלוטין ל-₪876 או אם יש לו 02 הי 5 310 7 | ,3 קטסו6 ,2 פטס 3 זה ו | | הו זזה ב 6 3 6 7 3 ב בנ 8 0 8 0 1 2 64 6 ישראל ספט' 1993 בהרבה על נוריות, במיוחד על נוריות מהבהבות או מחליפות צבעים. אס בכוונתך להשתמש בקו טלפון יחיד, דאג לבחור מודם עם נורית "הרמה אוטומטית'י, כדי שתדע אם המודם יענה לשיחה. אם אתה מחפש מודם נייד, היה מוכן לפשרות: רוב המודמים הניידים שסקרנו, הכילו רק כ-3-4 נוריות בקרה. ה-1א2%את14400א יוצא דופן והוא מכיל שמונה נוריות בקרה. כל המו- דמים כאן מכילים רמקול המאפשר לשמוע את צליל החיוג, את החיוג עצמו ואת פעולת החי- בור, החשובים לפתירת בעיות. איפה להניח את הטלפון? אף על פי שקל לשכוח לשים לב לצורה וגודל, הרי שהס חשובים ביותר, בעיקר אס בכוונתך לקנות מודם נייד או שחסר לך מקוס על השו- לחן. בסעיף ייסיכוס תכונות", תמצא תיאור מקוצר של מבנה המודם - הנתון החשוב כאן הוא האפשרות להניח טלפון על המודס כדי לח- סוך במקום. אס אין לך צורך בכך, אתה יכול להתעלס מהסעיף הנייל בבטחון. המודס המושלם מדי בכדי להניח עליו טלפון. מודם ייקטןיי יכול להיות בכל צורה אך עדיין קטן מדי בכדי לה- ניח עליו טלפון בכל גודל. מודס סטנדרטי מת- אים בדיוק לטלפון קלאסי, דוגמא טובה לכך היא המודמים של 6אג3. מודם יירחביי מתאים לכל גודל טלפון - אפילו הרחבים ביותר. ומודס ייגדוליי הינו רחב, במידה ניכרת יותר מטלפון סטנדרטי אך קטן מדי בכדי להניח עליו טלפון רחב במיוחד. חלק מסעיפי הגודל מלווים בכוכבית המעידה כי המודסם מתאים בגודלו אך לא ניתן להניח עליו טלפון שכן הטלפון יחסוס את פתחי האיוורור או את נוריות הבקרה. מודם שנחשב נייד, מסוגל לפעול על סוללות וכמובן במקרה כזה, עליו להיות קטן ככל שניתן. גודל 'יכיסיי משמעותו שניתן להכניסו לכיס החולצה בעוד שמודם ייגדוליי במקרה הזה, אינו מסוגל. למו- דם ךאתא14400!אק מגיע סעיף משלו, שכן הוא בגוי משני חלקיס שאחד מהם מכיל את הסוללות והשני את המודם. במודמים ניידיס חשוב לשים דגש על הגודל, אך סביר להניח כי תרצה לקחת עמך גס מתאם לרשת החשמל. 0 מודם יימגדליי הוא יותר גבוה משהוא רחב וצר שאר ירקות הש ₪5 נו ו יו יו ב ה 61601 6ח! בי 6 105105 וי החספהואך וחססהושך 5 0 ד 8% 32015 הס גי ד 3 ד [י) 00 00 2000 00 00 ] [הסו 600181 165166) סוזם 151 08 | חואטום ]| את )אסוט בי !| אחו ואו בי 6 501144876 611005 חחח רחס סזו] אב]חוש | חואו || חואו 5 | אהו סו 6 6 50/0818 1965/70 58--זז-ז9 0 |הסו5ץווק 3 ו 5-ו ו 8+ 8 ו 248553 (65ת6חו חו ,000) 5הסופחטחחום 00% | | 00 00070 = | | 005% 51800876 65% יי פסום 005% 00 6 הסח סו 6חסוום ₪םש הש הא ₪ם ₪[ | םה הזופ 0סו16//0160-00181ו 0 סק ₪ [₪] ט ₪] [₪ וס ₪ ₪ ₪ ₪ ט 6% חח 506006 ם [₪] ם ם ם 63/1 60ו0318/%0 זס] חוז סצוזסחוופום. .0 .א .105 חי 0 .ג :015 .0 4 :חח 8 ,18 :16005 ,605 105 ב 0 [יבוי .50 ,סח ,חא ,הס | ,00 ,56 .56.8.00 .5זח ,סח ,0 הוא הז ואד 0 ו ₪ ה הד הד ,10 (תואחווט) הד .וְפַחאחווט) זס קט 4,800 סו 600 0 בר 00 ו (זחףי! 35) 485191 ה 50 | זו 5 פה (זח0וו 35ז) 135181 0 = ו זזס 5 05ז518009 3+ 3 וצ וצ 861 .201 וו86 23 הלות חסו0/31 00 0818 00/1/0031 .2084 !88 ,2010 ה 005 3( 6 8 8 סו 6 6 ל 5615 חס 001.01 . . [₪] . . . ה 0 ו 0 ב ו ו 5 0 0 פפטעבו ב ו ל 165 בונ | נו ו בו סו 0 | /56005 ל 805 וא ו 5 ל 6 83 806 |0ז1ח60 סז וססוסוא וחססזסוו 608061 600655100 0 זז ו 0 זאזת הי הו קוחנים 0818 4 3 קט | .3 8 סו | 003,017 3 וו 63 18% ב 2 2 2 2 2 1 6006 18 אל תשכח לשים לב גם לשאר החבילה - הו- ראות הפעלה, כבלים, אחריות ותמיכה טכנית. ניתן, במקרים רבים, למצוא באריזה גם תוכנה לתקשורת ו/או תוכנה לפקס. אם אין בבעלותך כבר תוכנת תקשורת, החשב המצאותה של כזאת כיתרון מסויים. כפי שנאמר קודם, לעי- תים קרובות, תוכנות הפקס מסופקות עם המו- דס לוקות בחסר. יש לייחס חשיבות, לעומת זאת, לתוכנה מלאה כגון 2.0 אגזתואו שבאה עס %6 טסון|אג8]א אוחסזסגוא. לשם השוואה, 9 מה- מודמים משווקים רק עם 16 אגתתוא. | ברור שיש לייחס חשיבות לסביבת העבודה שהתוכנה תומכת: פסטתו/ או 205 , או שניהס, בהתאס לסביבה שאתה מעדיף. כל המודמים שסקרנו מגיעים עם כבל לחיבור לטלפון (שים לב, באר החיבור שונה ויש צורך להחליפו) בנוסף, כל המודמים הניידים משווקים גם עם כבל מתאים למוצא הטורי של המחשב. אס יש צורך לחבר טלפון ומודס לאותו הקו, תעריך המצאותו של שקע טלפון על המודס (המודס מתחבר לקו הטלפון והטלפון מתחבר למודם). הדבר יחסוך לך קניית מפצל לקו הט- לפון. 8 מהמודמים הניידים ו-45 משאר המו- דמים מציעים אפשרות זו. חלק מהמודמים מכילים גם חיבור לקו שכור אך לא ציינו זאת בתכונות המודם. בטבלת התכונות תמצא גם סעיף תיעוד. אס אינך מכיר עדין את פקודות המודם, תשמח למצוא פירוט מדוקדק של פקודות ההפעלה. בכל מקרה, כדאי מאוד שיהיה בנמצא כר- טיס המכיל את כל הפקודות, לחיפוש מהיר של הפקודה המתאימה. אס אינך בקיא בתקשורת, חפש ספר הדרכה המכיל מידע על תקשורת בכלל. כמעט כל המודמים מגי- עים עס תמיכה טכנית בלתי מוגבלת. יוצא דופן כאן הוא פטוק וח066!/ סטזטד שמציע רק 0 ימי תמיכה חינם. 18 מהחברות המיי- צגות 26 מודמים, מציעות תמיכה חינס לזמן בלתי מוגבל - נתון נוסף שיש לשים לב אליו. לבסוף, קח בחשבון את תקופת האחריות: 3 מהמודמים מציעים שנתיים אחריות - שהם לפחות שנה אחת פחות מהתקופה שאתה מצפה להשתמש במודם לפני שאתה קונה חדש. אבל, אס המודם החזיק מעמד שנתיים, סביר להניח שהוא יחיה עוד כמה שנים. לעומת זאת, 27 מודמים מציעים שלוש עד חמש שנות אחריות ואפילו יותר. תקופת האחריות שמציעה )16160 - 90 יום - עומדת בניגוד גמור לשאר הקבוצה. 15 ===---- 109 6 ישראל ספט' 1993 56 ו 0 פס שילוב של עטקים ובידור (המשך מעמי 105) התחום התוסס ביותר בהפקה של כותרי ואס-62 הוא, עדיין, הוצאה לאור של מה שקו- ראים האמריקאים זאמואא1גס6טפם - לומדה משעשעת או משחקיס מחכימים. בתחום זה המו- לטימדיה מספקת מימדים שלא קיימים בספרות הרחבת דעת רגילה - תנועה וקולות. התקליטור 8 א מחד, למשל, שיצא עייי חברת 08%5שא7001 מא או 50, מציג את גן החיות המפורסם של סן-דייגו בדרוס קליפורניה כפי שלא ניתן להראות בשוס צורה אחרת. חיות נעות ושואגות ניתן להציג גם בסרט ווידאו רגיל, אבל רק ה-א6-80 מאפשר לבנות את ההצגה בצו- רה שהלימוד מושג בצורה אינטראקטיבית, פעילה ומעוררת חשיבה. לומדה, אלבומים ומשחקים הילד מתחיל את הביקור בגן החיות עם מסך המציג את מפת איזורי המ- חיה בגן. הוא בוחר בלחיצת עכבר את האיזור המעניין אותו, למשל היער הטרופי או מישורי העשב הארקטיים, והמסך הבא מראה תמונה נהדרת של האיזור עם הסבר מדובר על המאפיינים האקלימיים והסביבתיים שלו. צלמיות המופיעות סביב התמונה מאפשרות להמשיך את המחקר בכמה כיווניס: לצפות בחיות האופייניות לאיזור בקטעי ווידאו מחיי היוס יום שלהן, לברר איזה בעלי חיים נמצאיס בסכנת הכחדה באיור, לבדוק באיזה מקומות נוספים בעולם שוררים תנאים דו- מים וכדומה. במקביל לסרטונים, הקריין מספק פר- טים מעניינים על המוצג, הן מתוך חיי החיות בטבע והן על החיים בגן. ילדים קטנים יכוליס להצטרף לייטיול מודרך"י בנושא כלשהו, שיקח אותם ליימיני סאפארייי בליווי הסברים שוטפים. פרקים אחרים מוקדשים לדינוזאורים ולצמחים. בסך הכל הת- קליטור כולל 82 סירטוני ווידאו, 1300 תמונות סט- טיות ויותר משעתיים וחצי של דיבור. אגוז קשה יותר לפיצוח עייי המתעניין המיקרי הוא התקליטור 485 אםח סקא שיצא בהוצאת 135 שזו[663 |גטחגץ, הידועה מתוכנת הא- סטרונומיה 5ט5 ותגוטוס. הכותר החדש הוא למעשה אטלס תמונות סי- נטטיות של מאדים, המבוסס על אלפי תמונות שהתקבלו מלווייניס של גא ועובדו במכון הגיאולוגי האמריקאי. האבחנה המירבית בפרטי נוף מגיעה לפיקסל אחד לכל 1851 מטר (דומה למפה מודפסת בקנה מידה של 1:5,000,000) והכיסוי הוא של רצועת הייבטןיי של הכוכב, 50 מעלות לכל צד מקוו המשווה. חבל שהיצרנית לא ניצלה את הידע שלה בה- מחשה ריאליסטית של טופוגרפיה, על מנת לאפשר ייסיורים'י תלת מי- מדיים בקניונים ותצפיות מעל ראשי ההרים. בתחוס ספרות ה-80%1 62 הבלשית נוספו לאחרונה שני כותריס חדשים, יישרלוק הולמס ?יי ו-יימי רצח סם רופרטזיי. הראשון הוא המשך לסידרה שכבר קנתה לה מעריצים ומעניקה חיים חדשים לבלש המפורסם ביותר בספרות. כמקובל בסיפורי שרלוק הולמס, הפתרון נמצא בהיסק לוגי עייי ניתוח זהיר של מה אמרו כל האנשים שיש להם קשר כלשהו לרצח. כאן לא מדובר בייאקשןיי סוער, כלי רצח עתידניים ואפקטים היציקוקיים. 6 ישראל ספט' 1993 הפתרון מצוי בדיבוב הדמויות, האזנה קפדנית לפרטים (במיוחד לשמות), קריאה של קטעי עיתונים (מסופקים בתדפיסיס בנוסף למסכים) וכדומה. המשימה היא לסיים את החקירה במינימום ייסיבובים'יי, כך שהתרגיל הלוגי הוא לסנן את הנתונים הרלוונטיים מתוך הפרטים המיותרים ול- זהות את הדמויות שיש לראיין מתוך כל גלרית השחקנים. הסינון חוסך לך מהלכים מיותרים ומביא לתוצאה אופטימלית. המשחק השני מתרחש בזמנים מודרניים יותר. סס נרצח במרתף היינות של המסעדה שלו וחקירת הרצח פותחת את תיבת פנדורה של אישיותו המפוקפקת. אתה משחק את תפקיד הבלש המשטרתי ועוזרים לך חוקרת צעירה ומעבדה, בה אתה יכול לבצע בדיקת גאכ וטביעת אצבעות. שמו- נה החשודים מופיעים בקטעי ווידאו ומנסים למכור לך את האליבי שלהם והמטרה היא למצוא את הרוצח לפני שהזמן אוזל. לרשותך רק שש שעות וכל בדיקה לוקחת זמן. צריך להשתמש בראש וגם קצת להמר, על מנת לחסוך זמן. כשיש לך חשוד אתה מכנס מסיבת עיתונאים ומודיע בה לכידת הרוצח. אם נחשת נכון הוא יודה בכך מייד - אחרת העי- תונאים מתנפלים עליך בשאלות מקניטות ומבזבזיס לך זמן יקר. יש לך הזדמנות שניה לפני שהמשחק נגמר או שנגמר הזמן. משחקים בישראל: מיראז, שהיא כנראה הגורס המרכזי ביבוא ושיווק משחקים ותוכנות לימוד-משחק, החלה להפיצ את הגירסה העברית ליירחוב ההפתעותיי. זו לומדה לגי- לאי 6 עד 10 המסווה, מתחת למעטה משחקים, פעי- לות לימודית בתחומי החשבון, הקריאה, המדע וה- מוסיקה. המקור שיצא בהוצאת ברודרבנד זכה במספר גדול של פרסי חינוך והתרגוס לעברית מהווה תרומה חשובה למאגר הלומדות לזאטוטי ישראל. האינציקלוידע יחודה בכך שהיא מספקת יכולת מולטימדיה אמיתית גם ללא ]80% כס6. הסוד לכך נעוץ באלגוריתס הדחיסה היחודי שפיתחה חברת מאטדאם טג מספםצוסאא (ומתואר במאמר יילדחוס ולאבדי בגיליון זה), המאפשר לדחוס תמונות, ווידאו וקול על דיסקטים רגילים. שני הכותרים שזכו לפופולריות רבה במיוחד הם: יהדינוזאורים" וייהחלליי. הראשון נישא על כנפי ההתעניינות העולמית הגואה בחיות המוזרות שנכחדו לפני 65 מיליון שנה, כנראה כתוצאה מהתנגשות של אסטרואיד או מטיאור ענק בכדור הארץ. הכותר השני מהווה סיכוס לפרק מפואר בתולדות 454א, לפני שזוהרה עומס בהתפוצצות הצילנגר. שני הכותרים הם כמעט יימוצר חובהיי בבית בו יש ילדים המתענייניס במדע וטכנולוגיה. לא וק תקליטורים הנושא החללי מרתק גם את מיקרוסופט, שהוסיפה מדמה טיסה בין-כוכבי לסימולטור הפופולרי שלה. גירסה 5.0 של הייפלייט סימולטור" כוללת תיאור גרפי מדוייק של הגלקסיה שלנו ותמונות של כוכבי לכת שהתקבלו מ-454א. התוצאה היא ריאליסטית למדי, בהתחשב בכך שטייס החלל הביתי עדיין לכוד בשדה הגרביטציה של כדור האר. כח הכובד מהווה מרכיב מרכזי במשחק אחר של מיקרוסופט - ייגולף לח- לונותיי (5/וספאזאו 08ץ 6018). כותר זה יצא ב-א0א כ6 והוא משלב סידרת שיעורים והדרכה באסטרטגית המשחק עם שעשוע קליל, למי שלא יכול לצאת לשחק על הדשא של המועדון בקיסריה. בהדמיה שולבו קולות (ציוץ ציפורים, רעשים מפתיעים, מוסיקה לחגיגת הנצחון וכ- דומה), תיאור טופוגרפי ריאליסטי של שדה המשחק והוראות משחק בדיבור. חובבי הטיסה הקרבית יכולים לזכות במנת אנדרנלין מוגדלת עם הגי- ה מהמהרייררירירורררהה4הב30ת3תהת ה .*=ץ רסה החדשה של המשחק ייהנשר התוקףיי. הנשר הוא כמובן מטוס הקרב 8, גיבור מלחמת המפר), שמיועד לקרבות אוויר-אוויר, תקיפות קרקע, טיסות יום ולילה, עם טייס יחיד או בזוגות, ברמות שונות של יכולת ונסיון. את ייהנשר התוקףיי משווקת בישראל יימחשבתיי. סטימצקי, המוכרת יותר מעולם הספרים והמגזינים, גם היא נכנסת בז- הירות להוצאה לאור אלקטרונית. לאחרונה היא התחילה בהפצה של שתי תוכנות ביתיות, שלמרות והן לא משולבות מולטימדיה ואינן נזקקות לכונן !אסא כס, כדאי להכירן מקרוב. האחת היא יישיא 800יי, תוכנת הכנה למבחנים הפסיכומטריים. תוכנה זו מספקת על תקליטון רגיל אוסף די גדול של מבחנים ופתרונות, לצורך תירגול והקניית בטחון עצמי לפנל מבחן. התוכנה לא כוללת הדרכה והסברים - ולכן היא לא יכולה לשמש תחליף לבתי הספר ולקורסים השונים - אבל היא כן מהווה השלמה יעי- לה. התוכנה השניה נקראת יידרכון לישראליי, | מעין אטלס ממוחשב למ- טיילים. האטלס כולל מפת כבישים מלאה (עם פרמטרים כגון אורך בקיימ, ומן נסיעה, רמת בטיחות, נוף וכדומה), מפת אתרים (פרקים, חנלו- נים, אתרי תירות וארכיאולוגיה, שמורות טבע וכייו) ואוסף עובדות עשיר ומגוון על הרקע ההיסטורי של האתרים. התוכנה מאפשרת תיכנון הנ- סיעה לפי הפרמטריס של הדרכיס (לסוע בדרך הקצרה ביותר או המ- עניינת ביותר!) ושמות האתרים בהם רוצים לבקר. מאחר והתוכנה מס- תפקת בתליטונים, היא לא כוללת תמונות אתרים באבחנה גבוהה וייטיוליםי מומחשים בווידאו, כמו שקיים באטלסים על אסא 65 (בינתייס רק בחוייל). ביבט ראעוון (המשך מעמי 30) 506 עם תוכנה בשס 6תטסז0 חסותוחס) מיקרוסופט וליצור | אלטרנטיבה אמיתית לדומיננטיות של פאסצתו/ בעולס ה-6ק! זו מכנה משותף לצפיה בקבצים שתי בעיות עיקריות מונעות מאיתנו את היכולת לצפות בכל מסמך על כל פלטפורמה: תאימות פורמטים בין פלטפורמות וזמינות של גופנים. אי-אפשר להעביר באופן חופשי מסמך בין פלטפורמות ולצפות בו בלי תיווך של מסננים וממירי פורמט ספציפים. יתר על כן, אם אתה רוצה שמקבל המסמך יראה אותו בדיוק בצורה שאתה עיצבת על המסך שלך, על המחשב המקבל להיות מצוייד באותה סיפרית גופנים. מ8סכג, החברה שפיתחה את שפת התיאור הגרפי רא מפלי הנשת !וו ו 05014 /6 וממתורק רק >אכט ‏ מוק ותו |מוה/ ש(- שב מרנת ש% שאו ואת מ אוב על טכנולוגית השפה פוסטסקריפט, אם כי הוא אעו כולל את הפרוצדורות, המשתנים והקבועים של המקור. במקומם כללה אדובי תמיכה בגישה אקואית לכל חלק במסמך, קישרי דאמדתמקצז1 וכלים להעברת הגופנים עס המסמך. הקוב שנוצר על ידי אקרובט הוא קובץ 45611 תיקני בפורמט שסק, אותו ניתן לקרוא על כל פלטפורמה. אס הפלטפורמה המקבלת מצויידת באקרובט היא תוכל לפתוח את הקוב), להמיר אותו לפורמטים המקומיים ולהציג אותו על המסך, גם אם האבחנה שונה והגופנים זרים לה. אקרובט אינה היחידה בשוק של תוכנות התאימות האוניברסלית. חברת 1165 סא ל ל יח שי פס אסדדזפהז00/ פפסאנזסאא, דער אסזתדא1 6א01גמ,1 ,פאסד.ז9ל ,זאדואת5 ₪ ו 4 4 ייה פהרט! לקו הלייח ‏ 0 0% 4רלוקםהא כ ופמוסט גיד המקתסה התה קוחה 1שיץ) 4 תהותתרק יאה מחא/ת-ה פוסטסקריפט, | מאמינה | כי הטכנולוגיה שלה בתחום זה יכולה להוות מכנה משותף לכל הישומים | וכל הפלטפורמות. 0 6א, המוצר שהיא פיתחה למטרה זו, אמור לשמש ייישוס מתווךיי (108ד104 זקק א - דמוא), המקשר בין כל הישומים והפלטפורמות. האקרובט מבוטס ו א הי יש אא 5 1 5 המש |ו6ץ/ 5פַח[0!ו₪₪ 56% קח!א13]. בנמביכנרבמים נש סוס ו זנ ריד 5 וח וחקל ויחי 0 מוו יכ ה נ0כ- 20801 374 שה שק מ5- לה .הש אחלם] שיר . ו-חס!!זגי עם 16 1קטא, מתמודדות על אותו שוק. ההבדלים בין הגישות הם מרובים ובעיקרס נובעים מהשליטה האקסקלוסיבית של אדובי בפוסטסקריפט. החברות האחרות נאלצות להשתמש בכלים הגרפיים של הפלטפורמה | עצמה (למשל אומפאסטס במקינטוש ו-01 ב-5סַתו/) כדי לתאר את המסמך. אקרובט כוללת שלושה מודולים: 05א044א5 הופך את הקובץ המקורי לקוב =פץ בעזרת דרייבר הנקרא זוחאו אקפק והוא גס מאפשר לפתוח קבצי אכק, לצפות בהם ולהדפיסס. מודול זה גמכר ב-195 דולר למשתמש יחיד והוא המיועד להתקנה בכל מחשב שבעליו מעוניין ביכולת החלפת מסמכים עס כל מחשב אחר המצוייד במודול דומה. שני המודולים האחרים נועדו למגזרים צרים יותר: 15711158 הוא ממיר מפוסטסקריפט ל-שפע הפועל על קבצים בודדים או באצווה. הסט הוא מודול ואוד אע המאפשר רק צפיה בקבצי חפץ שהוכנו עייי 15711158 . מודול זה נמכר ב-50 דולר והוא מיועד להפצה המונית עם ישומים אחרים. 157 0 ישראל ספט' 1993 הודעות של חברות ישראליות. > מוצרים חדשים ‏ * שירותים = מידע עסקי = הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשיי ו/63// %4 | ]=-1-( סימנטק ואפל מפתחות במשותף סביבת פיתוח ל-6שוסץ החברות סימנטק ואפל הודיעו על הרחבת שי- תוף הפעולה ביניהן בפיתוח מוצרי תוכנה לפ- לטפורמת העתיד, 6קזסיוסם. פלטפורמה זו מפו- תחת במשותף על ידי אפל, יבמ ומוטורולה. סימנטק ואפל יפתחו עתה במשותף גירסה משו- פרת של סביבת הפיתוח 60100 ל-0קז6שסק . סימנטק תתרום למאמף הפיתוח המשותף את כלי הפיתוח שלה ++6 לסביבת מקינטוש. אפל תתרוס מצידה התמחות במערכות הפעלה וב- טכניקות 6אז60טפמפ. סביבת הפיתוח הח- דשה עתידה לצאת לשוק בסוף שנה זו. כיוס משווקות שתי החברות דיסק ‏ 02-80 המ- מחיש למתכנתים את יסודות סביבת הפיתות העתידית, את הפילוסופיה שלה ומיפרטיה הט- כניים. מסץ מגע להפעלת מחשב בנגיעת אצבע חברת ישומים אן.אס. החל בשיווק חבילת חו- מרה ותוכנה להפעלת מחשבים עייי מגע אצבע במסך. החבילה כוללת מסך מגע, המורכב בח- זית הצג ומערכת פיתוח ישומים, המאפשרת שי- לוב של הפעלת מסך בישומים שונים. המסך מיועד בעיקר לעמדות מידע לציבור, בקרה תע- שיתית וחינוך משולב מחשבים. את הישומיס אפשר לפתח בשפות 6, טרבו-פסקל או במחולל הישומים חמקקן 64-01. | ן דיסק שליף 150 מגהבייט חברת 1564א10, היצרנית של הדיסקים הש- ליפים בטכנולוגית ברנולי, הכריוה על דרגה חדשה של נפח - 150 מגהבייט. טכנולוגית בר- נולי קרויה על שם הפיזיקאי 111טסאאפפ , (- ה 6 ישראל ספטי' 1993 שגילה את האפקט עליו מבוסס הדיסק השליף הוה. האפקט, שדרך אגב הוא המאפשר למ- טוסיס להמריא, מאפשר להגיע לצפיפות נתוניס של דיסק קשיח על מדיום גמיש. בצורה זו ניתן להגיע לשילוב התכונות המייחד את דיסק הב- רנולי: נפח נתונים גבוה, יכולת שליפה מהכונן, עמידות בטילטולים ואחסנה ממושכת בכספת. הכונן החדש של ברנולי מאפשר גיבוי והעברת נתונים על תקליטים בנפחים שונים, מ-35 עד 0 מגהבייט, כך שניתן להתאים את התקליט לגודל הקובץ. אנקור מחשבים, משווקת הב- רנולי בישראל, הכריוה על מבצע החלפה של כו- ננים ישניס (תוצרת כל היצרנים) בברנולי 8 במחירים מיוחדים. מלאכת מחשב: סידרה לימודית 2- 010880486 יימלאכת מחשביי הינה סדרת לימוד חדשנית של שפת התכנות סו805אסוט() (או בשמה המקוצר - 6, המשלבת אתגרי תכנות ללימוד יסו- די, מעמיק ומרתק. הספר מתאים גם למי שמ- כיר את שפת בייסיק ורוצה ללמוד להשתמש בשפה מתקדמת יותר. שפת 88586א6סוגו כלולה במערכת 5 5-05 ומעלה ובמערכת 5שסטתואו - ועל כן זמינה לכל אחד ללא כל עלות נוספת. המחבר, דרור מימו[, עוסק שנים רבות בהדרכת :לדים, נוער ומ- בוגרים. בספר, שיצא בהוצאת הוד עמי, 120 עמודים ומחירו - 25 שייח כולל מעיימ. תוכנת אמולציית מסופים למחשבי 26 חברת ליגד מידע טכני, נציגת 6ַזגּספוקָוּם בי- שראל, משווקת את תוכנת האמולציה צום]/6!טטסס, המאפשרת למשתמשי 6ק לגשת למערכת מרובת משתמשים בלי שימוש במסוף נפרד. /ומ6/1!סטסכ. היא פתרון אידיאלי למי שתלויים בעבודתם ביישומי 205/ משסשתו\ אך גם צריכים לגשת למידע במחשב 4057 מרובת משתמשים. עם /ו16/15פטסם יכולים המשתמשים לעבור ב-ייצםא צסציי בין יישומי ₪05 או מאסטחו/ על 6 ויישומי יוניקס ב-8057. התוכנה מדמה מסופי 01100 ,07200 ,5560צאו ,851 800, ומסופי 47/386 של משזד6 המדא לדה-ווינצ'י/ עברי לגרסת 05 חברת ייראוטלינקיי, המתמחה בפתרונות משו- לבים למערכות תקשורת ורשתות גובל, הכריזה על גירסת ‏ ידה-ווינציייי עברית ל-205 > יידה-ווינצייי הינה תוכנת דואר אלקטרוני נפוצה בעולם לרשתות נובל ונבחרה כמערכת הדואר של חברת נובל עצמה. מאז הוכרזה הגירסה הע- ברית לחלונות, התקינה יראוטלינקיי את התו- כנה בלמעלה מ-2,500. חברת ייראוטלינקיי המייצגת בישראל את חברת סו ג₪, התמנתה לאחרונה בתור שותף פיתות למוצר. ייראוטלינקיי גיירה את התוכנה ותרגמה אותה לעברית ברמת הקוד. הגירסה העברית כו- ללת עורך עברי מלא, תפריטים בעברית, מסכי עברית ימין-שמאל ויכולת שילוב עם כל הת- מלילנים הקיימים בארצ. ה- א0ח-מ6 מחליף כוננים אופטיים בארכיבאות תוכנה לכתיבה על גבי תקליטורי אסא-0ס , מאפשרת עתה כתיבה לא רציפה עם :כולת א0ז1-555ד 1 טוא מלאה (שפירושה אפשרות כתיבה בהמשך התקליטור לאחר הפסקת כתי- בה). התוכנה מאפשרת למשתמש להוריד חומר ל-604 בהמשכים ולא בפעם אחת, למרות שה- חומר יופיע ברצף וייראה כאילו נכתב בפעס אחת. אילן אורן, מנהל השיווק של זודיאק טכנולוגיות משווקי התוכנה בארץ, אומר כי יכולת זאת תא- פשר לתקליטור ה-1א62-80 להחליף את הדיסק האופטי בתחוס הארכיבאות. זאת מאחר ושיטת הכתיבה על 1א62-80 זולה מכתיבה על דיסק אופטי, ומחיר כונן !א0א-65 נמוך בהרבה ממ- חיר כונן אופטי. זט החלה לשווק מקלדות 916 בישראל אי איי.אם מונתה לנציגת 816 בישראל והחלה לשווקת מקלדות החברה בישראל. מקלדת 816 בנויה על מקשים בדידים (צפא 5 דהיינו לכל מקש בסיס נפרד משל עצמו. מבנה זו מקל על התחזוקה ומבטיח אי- כות ואמינות הפעלה ברמה של 20 מיליון הק- שות ללא תקלה. מבנה זה עומד בניגוד למ- קלדות הממבונה, בהן יש בסיס אחד לכל המקשים, ותקלה במקש אחד מחייבת החלפה של הבסיס כולו. בו :| 2 רו [; 1 מערכת תוכנה לניהול אחזקה מפעלית מזה זמן רב מכירים מהנדסי המפעלים ומהנדסי האחזקה בצורך בניהול מערך אחזקה מונעת מסודר ומאורגן, אשר יתן להס את היכולת לנהל בצורה אופטימלית את צוות אנשי האחזקה ואת מחסן חלקי החילוף. מן המוסכמות הוא שהשקעה בניהול נבון של אחזקה יכולה לחסוך כסף רב למפעל על ידי הקטנת ההוצאות, להאריך את חיי המכונות ולאפשר תכנון מדוייק יותר של תוכנית הייצור, על ידי העלאת רמת אמינות הציוד. חלומו של כל מהנדס מפעל הוא 0 תקלות בציוד ו-0 מלאי חלקי חילוף במחסן (מלאי המכרטם ברווחיות המפעל). מהנדסי מפעליס ואחזקה נוכחו לדעת כי בעזרת תוכנת מחשב מתוחכמת ניתן לבצע ניתוח נתוניס ואיזון תמידי/תקופתי בין צרכי המפעל המשתנים לבין מלאי חלקי החילוף, ו/או להגיע למסקנות בנוגע להחלפת ציוד בעייתי וכוי. באמצעות התוכנה ניתן לנצל את כושר מכונות הייצור הקיימות בשיעור של 20% מעבר למצב של קיוס תחזוקת שבר בלבד. עליה זו מושגת עייי הקטנת שיעור מלאי החלפים תוך ניהול בצורה מדוייקת, הארכת משך חיי הציוד עייי תחזוקה מתוכננת, הורדת שיעור אבטלת המכונות בהעדר תקלות, הקטנת שיעור תקלות שבר, הורדת עלויות טיפול באחזקה לעומת אחזקת שבר, עלית נצילות הציוד והורדת זמן המתנה לחלקי חילוף, המעלה את נצילות משאבי כח האדם. התוכנה 3 סוַא1א4)א מאגדת בתוכה 12 מודולים שוניס הנחוצים במערך אחזקה ממוחשב, כגון: הוראות עבודה, תוכנית עבודה תקופתית לתחזוקה מונעת, ניהול מלאי חלקי חילוף, ניהול מערך ציוד המפעל, ניהול רכש חלקי חילוף, ניהול משאבי כוח אדם, כולל תעריפים ודיווח שעות בפועל, ניהול לוחות שנה שונים, כולל לוחות שנה ברמת המכונה הבודדת הניתניס להתאמה לתוכנית הייצור, חגיס שבתות ומשמרות ונתוניס קלנדריים אחרים לכל יחידת ייצור, ניהול קבלני מישנה, רשימת ספקים, רשימות ציוד נילוות, מחולל דוחות ועוד. המודוליס מקושרים בינס לבין עצמס כך שהמתשתמש אינו צריך לנווט את דרכו דרך עצי תפריטים רגיליס וקבועיס. ]גא 56165 3 ו חופו 3 5665 סושואהוא ועזס)ותסצחן א 5% וו סו התוכנה הינה מתוצרת בית התוכנה מארהייב דאםואקס וט /מס פאג םא 50 דסמ סאק 6א], אשר לה נסיון של מעל 25 שניס בתחוס ניהול האחזקה וניהול פרויקטים ורשימת לקוחות ארוכה בתחום הייצור התעשייתי, מפעלי מזון, כימיקלים, פארמצטיקה, תחבורה ועוד. לחברה משרדים בארהייב, באירופה, אוסטרליה ויפן ורשת נציגים בארצות רבות. תוכנת 3 10א4%1)א מייצגת דור מתקדס של תוכנה העובדת תחת חלונות 3.1 של מיקרוסופט, גירסה תומכת עברית, ומאפשרת למשתמש תמיכה גרפית מלאה. הקשה בעכבר על ציור (צלמית) מביאה את המודול הדרוש. עבודה תחת חלונות מאפשרת עבודה בו זמנית עס תוכנות נוספות כגון: 0ג6סדטא, גיליון אלקטרוני 681אם וכדומה. תהליכי העבודה נעשו פשוטים עקב ניצול בסיסי נתוניס רציונלייס, המאפשרים תקשורת ויכולת ביצועיס רבים (801). התוכנה מאפשרת יבוא קריאות ממערכות מעקב המחוברות למכונות הייצור או יצוא אל מערכות מחשב אחרות במפעל, לצורך הכנת דוחות ערך מלאי או דוחות פיננסיים רצויים. ניתן להשתמש במערכות קלט מהירות כגון: 8480055 מו ב רה = אס . 1 - | [חו35 ת6 וניק 8% ו 40 |34! למשתמש יכולת להגדיר מסכים, לבטל, להוסיף ולהגדיר שדות, *כולת עבודה מלאה בעברית ובאנגלית, להגדיר הרשאות, לשלוט בצבעי המסך, לראות מסמכיס ושרטוטיס שעברו סריקה ולהוסיף אותס עס הערות נילוות אל הוראות העבודה. בעתיד הקרוב תנתן גישה אל בסיס הנתוניס מתוך תרשימים חזותיים (קישור בין שרטוטיס/ציוריס לבסיס הנתוניס -6א401/א!). התוכנה עובדת במחשביס אישייס תואמי יבמ ברשת תקשורת מקומית (א/) וניתנת לקישור למחשבי יבמ 45/400 ולמחשבי דיגיטל. לקבלת חומר מפורט בנושא, בצרוף דיסקט הדגמה לתכולת התוכנה או תיאוס הדגמה מלאה התקשר עוד היוס אל: מידס, שרותי בקרה מוחשבים בע''מ טלפונים: ,04-416155‏ 04-411380 פקס: 04-411227 ו/23 %4 140 5 זכתה במכרז הבית הלבן למדפסות לייזר הבית הלבן בחר ב-0%68 כמדפסת הליטר היינשיאותיתיי והזמין מ-5/א0 55 מדפסות לייזר מדגם 860 0/5 ו-22 מדפסות מדגם 1725 015. ממדפסות נדרשה רמת פלט ינשיאותית'י, פו- סטסקריפט ברזולוציה של :ק6000, וקישוריות לרשת מחשבי א4 באמצעות זמאס6מס. 0 פס בזכות יתרונות מערכת ההפעלה אא680 05, העדיף הבית הלבן לבחור בפתרון של 68א0, אשר הוכח כעדיף אפילו מול פתרונות של 2 עצמה. את 15א0 מייצגת בלעדית בישראל חברת מ.א.ג. מערכות לייזר בעיימ. בחרה ב- ק45ממ ד חברת הקומפיילרים האמריקאית -‏ 14006 רכשה אלף יחידות ₪11457א11 להגנה על הקו- מפיילר החדש שלה לשפת 6קא. בכוונת החברה להגן על התוכנה שלה בארהייב ומחוץ לארהייב. זוהי הזמנה ראשונה, ואלדין מצפה להמשך עבו- דה רציף עם 141006 לאורך השנים הבאות. קפגהםואזד מאפשר ליצרן התוכנה להגן על התוכנה שלו נגד שימוש לא חוקי וכן להגביל את השימוש בה לפי נתוני זמן. ההגנה מכילה שעון זמן אמת השומר תאריך, יום בשנה, שעה ביוס ואפילו שניות. שעון זה מוגן בפני גישה ומהווה בסיס התייחסות עבור התוכנה המוגנת. באמצעות 1452א11 ניתן לשלוט בהשכרת תוכנת והפצת תוכנה מוגבלת בזמן. 006 זז לתחום הטלקומוניקציה פתרונות ?13 לתחום הטלקומוניקציה מבוססים 6 ישראל ספט' 1993 5 ואס על סדרת מוצרי ש6/חק0 קא', אשר זכו לה- צלחה גדולה בתחוס הרשתות. מוצרי ה-ש6ו/ח6ק0 הורחבו לתחום הטלקומוניקציה והס מהוויס פלטפורמה לשילוב פתרונות ניהול רשתות. טכנולוגיית ה-שפושח6ק0 3 נבחרה על ידי אי- גוד התקינה של המערכות הפתוחות (055) להוות את המסגרת הניהולית מואפ. סביבת 37 6ן/ח6ק0 מספקת כיוס את תכונות המפתח של אפ ותהפוך בעתיד למוצר הראשון בעל יכולת מואכ מלאה. כלים אסטרטגיים להערכה של עלויות פיתוח תוכנה בכנס | "כלים | אס- טרטגייס להערכת עלויות פיתוח תוכנה" הכריזה חברת 08 , מפיצת תוכנות 6? של 6 בישראל, על סידרת מוצריסם חדשה שכוללת כלים להערכת עלות פרוייקט פיתוח תוכנה, לבנית תוכנית עבודה וניהול הפרוייקט. הכלים בהס מדובר הינם 8685/א6-5511, 0 6-50 ,05ג)אואה. 1ק- .6‏ כלים אלה יכולים לסייע למשתמש בהקמת תוכנית עבודה מפורטת לפרוייקט תוכנה על סמך מחזור החיים של הפיתוח. בעת ביצוע הפרוייקט הכ- לים משמשים לניהול יומיומי ולביצוע הערכות חוזרות באבני הדרך העיקריים ועדכון התוכנית בהתאם. 5% ו-108אאג 6-01 הינן מע- רכות מומחה הנשענות על בסיס יעד עדכני של 0 פרויקטים בתחום מוצרי תוכנה שבוצעו בעבר. יתרונותיהן הגדולים של תוכנות אלה מתבטאים ביכולתן לאפשר למשתמש לבצע הע- רכה מדוייקת ביותר לגבי פרוייקטים של תו- כנה בגדלים שונים, החל מפרוייקטים קטניס ועד גדולים ולהפיק את הערכת העלויות במשך הזמן לצורך צריכת כוח אדם, רמת הסיכון של הפרוייקט, בסיס: נתונים טבלאיים ושפת 501 הספר מציג לפני הקורא את העקרונות של טכ- הודעות של חברות ישראליות = מוצרים חדשים * שירותים * מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות > מוצרים ר נולוגיית בסיסי הנתוניס בכלל ושל בסיסי הנ- תונים הטבלאייס בפרט. הוא מסביר בהרחבה את מודל הנתונים הטבלאי ואת השפות .501 ו-085 ודן בנושאים מתקדמים. פרק נפרד מציג את הדרך שבה עקרונות אלה יושמו במציאות באמצעות מערכות 15א8כ מסחריות. הספר נועד כספר לימוד לכל מי שלומד, עוסק, או משתמש במערכות מידע ומעוניין להכיר ול- הבין טוב יותר את העקרונות של טכנולוגיית בסיסי הנתונים, שיטות העיצוב שלהם וה- דרכים ליישומס. הספר עונה על הדרישות של מנתח המערכות למידע מעודכן ומקיף בסביבת המיחשוב המודרנית. המחבר, רז הייפרמן, מרצה באוניברסיטת תייא ומנהל בחברת קונתהל. הספר יצא בהוצאת הוד עמי, הוא מכיל 480 עמודים ומחירו 65 שייח כולל מעיימ. טייפים לגיבוי 26 קוד אזטק מערכות התמנתה לנציגתה של פווגד בישראל ותשווק עתה טייפים ופתרונות גיבוי תוצרת החברה. 4 לתחנות עבודה או מחשבי 06 מוצעים דגמי %8, בעלי מהירות גיבוי של 8א5 לדקה. לגיבוי רשתות ,11שסא ,א]אפא/אזאט, /05 2 ו-1058א1461א פיתחה ‏ 85ז7918 | פתרונות משולבים חומרה/תוכנה בנפחים של 8א500 ועד 408. מהירות הגיבוי של דגמים אלה מגיע עד ל-8/א18 לדקה. 4 לנפחים הגדולים ביותר, עד 8/א48, פי- תחה 14[!8885 מספר מוצרים בטכולוגיית זגם. מהירות הגיבוי של דגמים אלה נעה מ-8א11 לדקה ועד ל-8/א60 לדקה - בהתאם לדגם. שרת הדפסה בגודל כיס חברת |60%א1א הכריזה על שרת הדפסה המ- אפשר לחבר מדפסות עם שער מקבילי סט- .| .. [:1: מהדורה 4 של תוכנת 1-2-3 1/0105 הגיליון האלקטרוני החזק ביותר בעולם מהדורה 4.0 1-2-3 1.0708 לסביבת פשסשתו/ זכתה להכרה של העיתונות העולמית כתוכנת הגיליון האלקטרוני החזקה ביותר בעולס. המגזיניס המקצועיים מלאי תשבחות ומאמרי הלל על התוכנה החדשה ומצייניס מפורשות כי 1/0118 חזרה להוביל את שוק הגיליונות האלקטרוניים. מהדורה 4.0 מוגדרת כגיליון אלקטרוני קלאסי, הבנוי על תפיסת המטריצה של שורות ועמודות ומיועדת בעיקר למשתמשים המבקשים לעבור מסביבת 205 לסביבת 5ס6ת במינימוס מאמף. במקביל להכרזה זו, הכריזה 0705 על הגיליון האלקטרוני הדינמי - שסחקוא] - המשנה את התפיסה הקלאסית של שורות ועמודות, פועל על עיקרון הרב מימדיות (תוכנת 518) ומיועד בעיקר למנהלים ומקבלי החלטות, המבקשים לנתח את המודל שברשותס באין ספור צורות הסתכלות והיטלים (צששוצ) - ללא צורך לבנותו מחדש. המהדורה החדשה של 1-2-3 מציגה פיתוחים ותפיסות חדשות בכל הקשור למיחשוב קבוצת: (85 אוק0800), לשימוש במסד נתוניס רב טבלאי בגיליון האלקטרוני ולשילוב אופטימלי, באמצעות מנגנון 01:8, עם יתר מערכות התוכנה של 1.0708 תחת מוס0תו/ כגון: 5מ'דסא 0705 1ו60:8, וק כ) 6סתג!66"], סזק-נוחג, (-ז26נתהקז). נהלן תמצית עיקרי החידושים במהדורה 4.0 + רק 6 פקודות תפריט כלליות להפעלה. המערכת מתכונת אוטומטית ומציגה את הפקודות הרלוונטיות למצב העבודה של המשתמש - בחר גרף והתפריט משתנה בהתאם, בחר 47 והתפריט משתנה. 4% 7485 זמ51אח 0או. אירגון והצגה של גיליונות תלת-מימדיים בצורת תיקייה, עם שמות בעברית לכל גיליון (תיק). שמות הגיליונות מסומניס באוגדניס בראש המסך וניתן לעבור לכל גיליון באמצעות לחיצה על שמו. % עד 256 אוגדנים (גיליונות) לקוב, עליהם ניתן לבצע פעולות עומק בתלת-מימד מלא: לצבוע תחומים בכמה גיליונות בו זמנית, להגדיר 6פַתגת 6וחגאן לעומק, להדפיס תחומים שונים בגיליונות שוניס בפקודת וחטפ, להפעיל כל פונקציה ו/או נוסחא גם לעומק, להדפיס תחומים שונים בגיליונות שוניס בפקודה אחת, להוסיף ולגרוע גיליונות בתוך הקוב מבלי לגעת בנוסחאות (המתעדכנות אוטומטית). % תכנות מכוון עצמים, המאפשר קבלת תפריט תואם באמצעות לחיצה על הלחצן הימני בעכבר תוך כדי הצבעה על העצם (00[600) המבוקש: ,2314846 ,06 [061 ,6קתג ג והזזה על גבי המסך של ה-6₪ןפ0 הרצוי. 4 ניתן לסובב בכל זווית כל אלמנט גרפי בגיליון. ניתן ליישר טקסט ימינה, שמאלה או במרכז ולבצע קתוקפג/ וא6ד תוך כדי שימוש בעורך תמלילים בגיליון. ניתן להקיף גרף בטקסטיס בצורה שווה ומאוזנת משני הצדדים. % 081801 תפצ /ואאפ. מאפשר איור ביד חופשית על גבי הגיליון כולל חיצים, תיבות ומסגרות, קווים, עיגולים, כפתורי מקרו ותיבות טקסטיס. + כתיבה/עריכה ישירה בגוף הגיליון (661 חז 8ח!)ו60). המשתמש כותב ועורך ישירות בתאיס ולא בשורת העריכה העליונה כפי שהיה נהוג במערכות 05כ. מעתה אין סיבה להסיט את המבט מהמקוס בו נמצאים בגיליון. 4 סידרה של 16 85]א4חץ 58א6זפפת לבחירה. המשתמש בוחר את המסגרת המועדפת מתוך תפריט ויזואלי כולל את סוג העיצוב המועדף. ניתן לבחור עיצוב שונה לכל תחוס או אלמנט בגיליון. סידרת העיצובים כוללת: או50860 קסזכ, ,140165 1[-1צסק , 6וחגת-] פתטזסוק 5 869666 ואלמנטים גרפיים נוספים. 4 שילוב תמונות חיצוניות וצלילים מתוך ספרייה קיימת - כחלק מהיישום. 4 קוא א צם 111 מתוחכם, גם בעברית. ניתן למלא סדרות עייי ציון הערך הראשון בלבד: ימי השבוע, מחלקות, שבועות, חודשים, שעות, אותיות עבריות, סופי חודש וכו הפעלת יישום בקבוצה - סו 4 מהדורה 4.0 מאפשרת למספר משתמשים לעבוד בו זמנית על גיליון אלקטרוני משותף ברשת תקשורת. כל משתמש פועל בתחום (פפַתג8) פרטי משלו ועל סמך הרשאות מנהל המערכת. כולם יחד יוצרים מודל קבוצתי משותף. 4 058 אגא א58510ץ. מאפשר הגדרת מספר ערכים לתחומים בגיליון. ניתן להגדיר אין ספור וורסיות לתחומיס ואחייכ לזווג בינהן עפייי שמותיהן. לדוגמא: לבחור "636 61" בתחום המכירות יחד עם נתונל זג ץ 1.451" בתחום הייצור ולשלב עם 8086 |[8וחפ" בתחום התקציב כדי לקבל את תמונת המצב. בדרך זהה ניתן להגדיר מיגוון אפשרויות לכל תחום בגיליון. כל הוורסיות נשמרות לכל תחוס בגיליון יחד עס פקודת %6ג5. בצורה זו אין צורך לבנות גיליונות נוספיס עבור כל סט מספרים שנרצה להציג, אלא להגדיר מספר אפשרויות לכל תחוס ולתת להן שמות משמעותיים כגון: ייהקפאת שכריי, ייגידול במכירות", ייהוזלת מחיריםיי וכייו. כל שם מייצג סידרת ערכים בתחום הרלוונטי. ניהול מסדי נתונים טבלאיים וקישוריות ישירה למערכות חיצוניות 4 דא צחם טס דכ - מאפשר תצוגה גראפית של תרשים זרימה לוגי, המפרט את שאילתת ה-ש6טס. מנגנון מיוחד מפרט את מרכיבי טבלת ה-וטפח! ומאפשר בחירת ערכיס ומשוואות בוליאניות דרך תפריט גרפי ותוך כדי יצירה אוטומטית של תרשים זרימה לוגל לשאילתא. + 10185 27855 - המבנה התלת-מימדי של 1-2-3 מאפשר מיזוג בין טבלאות וטקח]ן שונות בשאילתא אחת. ניתן למזג עד 32 טבלאות בו-זמנית עייי הגדרת מכנה משותף בשדה ה-גחשח6. תכונה זו מאפשרת ניהול מסדי נתונים יחסיים בגיליון תוך כדי שילוב נתונים מהגיליון עס מסדי נתוניס חיצונייס (כגו[: א000זג? ,2936 ,45/400 ,579856 ,0[6גז 0 ואחרים). לפרטים נוספים ולקבלת טבלת השוואה מול .501 התקשר לחילן: 03-6383239 2% -/ - הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים ‏ > שירותים > מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 142 נדרטי לרשתות ייטבעת אסימון'י. השרת מאפשר להתקין את המדפסת בכל מקום על הרשת, ללא צורך בהקדשת אחת מתחנות העבודה לשמש כשרת. הוא תומך במגוון רחב של מד- פסות ותווינים, כולל מדפסות פוסטסקריפט ו-701. את ההתקנה אפשר לבצע בעזרת תוכנת אסא או בעזרת המודול 26085018 של נובל. המחיר (08ת) 895 דולר, מפיצים בישאל - איסטרוניקס בעיימ. מחשב נישא 486 שוקל פחות מ-2 ק'ג יאד אלקטרוניקה החלה לשווק יימחשבון" (010800%א 508) דגם 8660 תוצרת צא660. המחשב החדש מצוייד במעבד 48658 1פדא1 עס זכרון של 8וא4 שניתן לה- רחבה ל-18א20 משקלו 1.8 קייג ומידותיו 28 סיימ רוחב, עומק 18 סיימ וגובה של 3.7 סיימ בלבד. | למרות גודלו | מצולד ה- 508 8 בכל המרכיבים האופיניים לאחיו הגדולים יותר, כולל מקלדת מלאה (85 מק- שים), דיסק שליף בנפח 18א80 ( 120 או 8/א200 כאופציות), כונן דיסקטים חיצוני של 8/א1.44 וכן כדור עקיבה פנימי ((8411 1846%). מסך 10 (64/) בגודל 8.5, מציע 32 גווני אפור ומ- צברי המחשב מאפשרים עבודה רצופה של שע- תיים. גירסה 7.0 של מנהל הזכרון 0% 660%ז6ההט) (נציגים בישאל: אזטק מערכות) הכריוה על גירסה 7.0 של מנהל הזכרון הפו- פולרי 1א!אם0. הגירסה החדשה כוללת שיפורים בניהול הזכרון, תאימות לרשתות תקשורת ות- אימות מורחבת לחומרה. היא בנויה על טכ- נולוגיית ניהול זכרון משופרת המכונה חו|8₪4. זו מפעילה את פונקציית ה-פט 05 וכך מש- תחרריס מיידית 7% עד 70% לתוכניות אחרות. 6 סוסטסכ תו[5163 משחרר א40 נוספים במ- ערכת ההפעלה 6.0 205 ואף תומך בקבצי אס 0 א 60 מקה 1טוא של 6.0 05, שאינס נתמכים על :די זס)ג!אוח6!א, = פעולת ה-84פ1/ של המערכת משחררת זכרון של עד % לתוכניות 205 הרצות תחת חלון של 605תו. כיוון מחשבים מככבת ב-203 05010 חברת. התוכנה. הלהושלמית "כיוון מחשביסיי זכתה לחשיפה דרמטית בכתבת שער של מדור 0 ישראל ספטי' 1993 ייעסקיםיי של העיתון היוקרתי, הוושינגטון פוסט. הנושא הוא, כמובן, מעבד התמלילים [א0, אחיו הבינלאומי של יידגשיי. המוצר זכה בעבר לחשיפה אוהדת בעיתונות האירופית ואפילו הייסינטיפיק אמריקןיי התייחס אליו. 400% הינו מעבד התמלילים העולמי (רב לשוני-מלא) האמיתי הראשון בעל תצוגת 6צאתפצ/ו (מה שאתה רואה על המסך הינו מה שהמדפסת תדפיס) בו ניתן להכין מסמכים בלמעלה מ-30 שפות בו-זמנית, לרבות אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, גרמנית, איטלקית ופורטוגזית. 005% מציג סידרה של כלי הפקת מסמכים רב-לשוניים, כמו מבדק איות, ב-20 שפות. 7א46065 מספק גם תוכנית תרגום של ייברליץ" ל-5 שפות, המאפשות תרגוס רב-צדדי מיידי מאנגלית, ספרדית, צרפתית, גר- מנית ואיטלקית. מדריך הטלפון ממוחשב של ישראל על-גבי תקליטור תקפון הוא תקליטור-מידע המכיל את מאגר כל מנויי הטלפון בישראל וניתן לחיבור לכל מחשב אישי (א8] או תואס) באמצעות כונן ואס8-פס. התוכנה מאפשרת תכונות חיפוש מתקדמות וז- מני תגובה מהירים, ויחד עם זאת היא תוכנה נוחה ופשוטה להפעלה. תקפון מאפשר לבצע חתכים לפי פרטי הרשומה: שם פרטי, שם משפחה, אזור חיוג, עיר, רחוב, תאור מקצוע וכדי. וחיתוך כל אלה. רשימת התוצאות מוצגת על מסך המחשב וניתן לבצע חיוג ישיר דרך מודס למספרי הטלפון ברשימה המוצגת. בנוסף, ניתן להדפיס את תוצאות החי- פוש במדפסת כרשימה או מדבקות וכן לייצא אותן כקובץ מחשב בפורמט ]801. המחיר - 51,220 רכישה ראשונית, 5400 לכל עדכון, עמדה נוספת ברשת 5400. גירסה ביתית עם יכולת חיפוש מוגבלת: 599. תוכנה לניהול מערכת התקציבים של משק הבית חברת ''אפליסופטיי הוציאה גירסה חדשה של תוכנת ניהול משק בית שלה. לגירסה החדשה קוראים ייאקונומיקליי והיא תשווק עייי משחקי מחשבת בעיימ מקיבוץ גליל ים. היא מתאימה לכל מחשבי 41/87 ולכל המסכים והמחיר לצ- רכן 89 שייח בלבד. בתפריט הראשי: הוצאות הבית, הכנסות הבית, קניות בכרטיסי אשראי, הוראות קבע, מערכת דוייחות, טבלאות והגדרות, חייבים לבית, ספר טלפוניס ממוחשב, יומן תזכורות והוצאות ותוכניות שרות. תוכנה לתיכנון תשתיות עירוניות ופרוייקטים מורכבים חברת יהב, מפתחת מורשה של חברת 665%ַסונו, הכריזה על סיוס פיתוח של תוכנת תאוס מע- רכות (5+5608) בסביבת ה-646סוט4. התוכנה מיועדת למתכנני תשתיות ופרוייקטים. מו- רכבים. המערכת מאפשרת קבלת התראות וח- תכים של התנגשויות אפשריות בין מערכות צנרת, כבלים, מיכלים שונים, וכוי. התוכנה פו- עלת על מחשבי 76 ובכך מביאה למחשבים מבוססי מעבד 486 יכולות מתחוס תחנות הע- בודה רבות המעבדים. תוכנה זו מצטרפת לקו מוצרי תיבייס להנדסה אזרחית ותעשיתית של חברת יהב הכולל גם את תוכנת ה-₪86ו56₪ הפופולרית, לתכנון חתכי ביוב ומיס. פריסה אוטומטית של גופים תלת מימדיים לשני מימדיים חברת מטלסופט ישראל הכריזה על מוצר חדש, מ 1סתאטסדטג, מערכת ההופכת מודלים תלת ממדיים למודלים דו ממדיים באופן אוטומטי. המערכת יכולה לטפל במודלים תלת ממדיים מסוג םוא /אתמאז/ו שתוכננו על כל מערכת תיביים אפשרית: אוטוקד, סימטרון, ,614 5 ואט , צמאכ ג6, ועוד. הפריסה היא אוטומטית לחלוטין ואת המודל הדו-מימדי ניתן להזין לכל מערכת 1א6. ור : :1 2 הכנת דיסקט הצלה למחעוב דיסקט הצלה מכיל נתוניס על האיזורים החשוביס בדיסק שלך. נתוניס אלה חיונייס לצורך שחזור המידע בעת צרה. הכנת הדיסקט קצרה ופשוטה בתכלית וכל משתמש יכול להכינו בעצמו אם ייעזר באחת התוכנות לאבטחת נתוניס. 5% חסחסא ידועה כתוכנה הטובה ביותר לאבטחת הנתוניס בדיסק וגירסה 7.0 שלה יבאה עתה לשוק. להלן הפרק על הכנת דיסקט הצלה, מתוך ספר הפקודות של 0 11111068 חסחסאן, שהופיע לאחרונה בהוצאת פוקוס-מחשבים. הכנת דיסקט הצלה באמצעות 0 605606 21 01110885 חסחסא מטרה התוכנית 4% 6 (500₪ להלן) יוצרת דיסקט הצלה המכיל את כל הנתונים החיונייס להפעלה תקינה של המחשב שלך. במקרה חירום, 85008 תשחזר חלקים במערכת באמצעות המידע המאוחסן בדיסקט ההצלה. ביצוע באמצעות התפריט הראשי של 58 תחתסזסאן 4 בשורת הפקודה של 205 הקש אסדאסא. 4% ודא שאתה נמצא בחלון תגוחוחס0. 4 עבור בעזרת מקשלי החיצים ל-א205 6ט60. 4 הוסף, במידת הצורך, את הפרמטרים ו/או המתגיס הדרושיס והקש זפוחם. באופן ישיר מתוך שורת הפקודה של ₪08 + הקש את הפקודה הבאה: [63ח0ןועו5] 55000 אם תקיש [] כפרמטר יחיד, תקבל מידע מפורט על הפעלת התוכנית משורת הפקודה, כולל מבנה הפקודה, פרמטרים ומתגים. פרמטרים ומתגים 0 סותגתתוגק:מיד/685 / - צור באופן אוטומטל דיסקט הצלה בשם המסלול הנמצא בהמשך. סבר הבקודות עול מב--רצ-ם יאת :02 דצב -שמצאחד בקע לאבחון הקלוה מהשב ולבתוונו למניעה אובדן נתונים ולשחתזורם רהגדלת מה'רוח העבודה של הויסק 4 570/ - עבור ישר למסך המאפשר שחזור על-פי הנתוניס המאוחסניס בדיסקט ההצלה. 06 / - אל תטען חלקיס של התוכנית ל-8ואש . הפעלה אינטראקטיבית באמצעות מסבי התוכנית אם תקיש 500₪פת ללא מתגים, תעבור התוכנית למצב עבודה אינטראקטיבי ותקבל את מסך הפתיחה של התוכנית. בחר מתוכו את הפעולה הרצויה,6₪46 או שסופסת. יצירת דיסקט הצלה אס בחרת ב-0₪46 יוצג המסך 66006 6046 %ע בו תוכל לקבוע את האופציות - הקשורות ליצירת דיסקט ההצלה: 4 כונן היעד לקבלת הנתוניס הדרושים. 4 סוג הדיסקט. 4 פירמוט דיסקט ההצלה. 4 שינוי דיסקט הצלה קיים. 4 תוכן דיסקט ההצלה. התוכנית מציגה את המלצותיה ובצד כל אחת מהן מוצג השטח שהיא תופסת. תוכל לשנות את הרשימה כראות עיניך. חשוב ביותר להעביר לדיסקט את טבלת נתוני המחיצה (הנקבעת על-ידי א18כת), את רשומת האתחול (נקבעת על-ידי דגואאס:), ואת ערכי ה-105א6. בנוסף לאלה 855008 מציעה להעביר לדיסקט תוכניות שירות וקבציס שלדעתה יעזרו לך להתמודד עס מצבים שוניס של נפילת המערכת. לאחר קביעת האופציות, עבור בעזרת המקש ג ל-06416 והקש זשוחם או הקש 41.6 ליצירת דיסקט ההצלה. המערכת תציג בצורה גרפית את התקדמות התהליך. שיקוס המערכת מדיסקט הצלה אס בחרת ב-606 יוצג המסך 6006 6זסופ6ת חסו!החס/ת1. בחר מתוכו את אחד הפריטים שאתה רוצה לשחזר. תוכל לבחור בין טבלת נתוני המחיצה (נקבעת על-ידי א18") רשומת האתחול המחיצה (הנקבעת על-ידי דג ואתס) וערכי ה-05ו6. דוגמאות 4 הפקודה הבאה תיצור באופן אוטומטי דיסקט הצלה בכונן 4: :ד 6015 מיפים 4 השתמש ב-08% 66906 כדי ליצור דיסקט הצלה מייד לאחר התקנת 66טו1ו01 חסחסאו, וזאת כאמצעי מניעה שיאפשר לך להתאושש מנפילות של המערכת. עדכן את דיסקט ההצלה בכל פעם שאתה משנה את טבלת נתוני המחיצה, או את ההקצאות של הכונניס הלוגליס. ספר הפקודות של 7.0 01186 חסחסא הוצאת פוקוס-מחשבים. תרגוס ועריכה עברית: חיים פיליבה 2 עמ מחיר: 45 ש'יח. להשיג בהוצאת פוקוס- מחשביס טלי 03-6773898 (בשעות 9.00 - 13.00) ובמודעפון טלי 03-383838 (24 שעות), וכן בחנויות הספרים והמחשבים. הודעות של חברות ישראליות + מוצרים חדשים ‏ * שירותים * מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות = מוצרים חד/ ו/63/ %4 14 המערכת יכולה לטפל גם במודלים לא תקיניס, תוך שהיא מזהה בעיות ומספקת למשתמש המ- לצות לתקון אוטומטי של השגיאות. המערכת מאפשרת להשתמש בנוסחאות פריסה או בטבלאות של נתונים טכנולוגיים הספציפיים לכל מכונת כפוף. ערכה ללימוד השימוש בחלונות חברת מיקרוסופט פיתחה ערכה בשם 6% צהשז6טפספק, שנועדה לסייע בלימוד ובהגברת היעילות שבשימוש ב-מאס6תגש. בע- זרת הלומדה הקיימת בערכה, יוכלו משתמשי מחשב, שסביבת חלונות זרה להם לחלוטין, לה- גיע לשליטה בתוכנה ברמה גבוהה. משתמשלי פשסאתואו מנוסים יוכלו באמצעות חבילה זו ללמוד לבצע פעולות מתקדמות ומו- רכבות תחת פסתו/ו. השימוש בתוכנה מהווה חיזוק נוסף ל-ק1מ₪3 המצוי במוצר עצמו. גם ביפן מגינים מהעתקות תוכנה אלדין הכריוה על הגנת 11855 לסביבת רשת עבור מחשבי ה-סםא. היפניים. צוות פיתוח מטעם אלדין, ששהה בטוקיו בשבוע האחרון, סייס את השלבים האחרונים בפיתוח המוצר. ת-א הינו מפתח 11857 המ- תחבר ליציאה הטורית של מחשבי ספא ופוגייצו. תוכנת ההגנה מאפשרת לכל התחנות המחוברות ברשת לגשת לשרת ההגנה היחיד. כך נדרש רק מפתח אחד על מנת להגן על כל התוכנה הרצה ברשת. /כרמל אנטי-[ירוס/ לקבצים דחוסים חברת כרמל הנדסת תוכנה בעיימ, אשר זכתה לאחרונה בתואר המוצר הנבחר בתחום האנטי-וירוס מטעם הירחון סוכ םת ד 50, יוצאות בגירסה חדשה של אנטי-וירוס שלה. הגירסה החדשה מיועדת ל-05 וכוללת בתוכה טיפול בקבצים דחוסים. התוכנה החדשה יודעת לוהות למעלה מ-2,000 וירוסים ידועים, וקבצים החשודים כוירוסים חדשים. כל מנויי ייכרמליי קבלו בימים אלה עד- כוניס הכוללים כבר גירסה חדשה זו. 6 ישראל ספטי 1993 קישור רשתות נובל למחשבי דיגיטל/ואקס משוב מחשבים, נציגת נובל בישראל, תשווק באר את מוצרי חברת 70% המתמחה בפיתוח מערכות קישור בין רשתות נובל למחשבי די- גיטל. המוצר העיקרי של החברה הוא מערכת 6ג/וט[טוא המספקת למשתמשי 26 ברשת נובל שירותי קבצים ומדפסות על מחשבי דיגיטל, ואקס, אלפא ו-5)א/חסקס. המוצר עצמו נמכר בשני רכיבים: 6ג\ווטוא 6חוותוא, רשיון כללי לשימוש בתוכנה שמחירו 0 דולר ורשיון נוסף הנרכש לפי כמות המ- שתמשים הנתמכים בו זמנית: מ-5 משתמשים - 0 דולר עד 250 משתמשים - 10,900 דולר. אילו כישורים נדרשים בכדי להיות אמן? חברת התוכנה האמריקאית 64 גורסת כי, כל מה שנדרש בכדי להיות אמן, הוא קורט של די- מיון ותוכנת מחשב דא[ק 57 64-6010%. התו- כנה מצוידת במספר רב של כלים, ביניהם: מב- רשת, ציור קו, מריחה, צורות מלאות, טקסט, פרספקטיבה, עיוות, הברקה ועוד. התוכנה נמכרת במבצע בתנויות 9 שייח. ומחירה חבילות חיסכון של תוכנות ישראליות בימים אלו יצאה חברת אלישים במבצע שווק חבילות | תוכנה (באמריקה. קוראים לוה 10 אע8), כשכל חבילה מכילה בתוכה מספר תוכנות המשלימות. זו את זו. החבילה מספקת פתרון מלא בהגנה מפני וירוסים ממו- חשבים (כ/601 181054₪/), ו/או הכפלת נפח הדיסק הקשיח (אפוססופטסע), ו/או תוכנה :י- חודית לגיבוי והצלת מידע מהדיסק הקשיח לאחר נפילה (₪880-0]). לכל החבילות. הנייל מצורפת תוכנת התפריטים העברית הידועה -= 5 טאפוא לטיפול בקבצים, המצטיינת בי- דידות רבה למשתמש הבלתי מיומן. יתרונה של חבילה זו לעומת התוספות המ- סופקת עם 6 205 של אספסזסווא, מתבטא בעי- קר בעובדה שהמוצרים דוברים עברית וכוללים ספרי הפעלה בעברית (כולם על טהרת הכחול לבן). לא פחות חשובה היא העובדה שהמוצרים הינם מוצרים מלאים עם אפשרות תמיכה מקו- מית על ידי החברה באר>. יתרון משמעותי נוסף לחבילות התוכנה של אלישים הינו המחיר האטרקטיבי: ההנחות נעות בין 35% ל-45% על מחירי התוכנות בנ- פרד. לדוגמא: תוכנת האנטי וירוס םת )פאז 002 + תוכנת ש-0506 + תוכנת טאפוא.ם במחיר 169 שייח בלבד (כולל מעיימ) ‏ במקום 0 שייח לסל תוכנות זהה ברכישה נפרדת. דו- גמא אחרת: תוכנת א5ס6!סטס להכפלת נפת הדיסק + תוכנת 001 180545 ותוכנת התפריטים 2105 טאפוא- ב-199 שייח בלבד (כולל מעיימ), במקוס 350 שייח ברכישה נפרדת. 0-1 גירסת הרשת של מעבד התמלילים קיוטקסט אג.1אשו0 מציע למשתמשי הרשת מנגנון הר שאות גמיש, שיתוף מידע ונתונים, תקשורת מלאה בין המשתמשים באמצעות מודול העברת ציוד היקפי, ‏ וכן מסרים, שיתוף משאבי שרת-פקס ייחודי הכולל אלפון כתובות וט- לפונים משותף, לשיגור מסמכים לנמען. ול- רשימות תפוצה, ללא צורך בכרטיס פקס בכל תחנה. באמצעות מודול העברת המטרים. נערכים תיאומיס וקביעת פגישות וכן מופצות הודעות אישיות וטלפוניות. בדרך זו נשמר תיעוד מפורט של ההודעות/פגישות ומתאפשרת תגובה מ2- "ישבת'י עם ביל גייטס בחדר הדיונים של 6/ז6פטמוחס6" וו 0 ) - שירות המידע הנרחב בעולם זמין עכשיו בישראל ישבתי אתמול בחדר דיונים עם ביל גייטס. לא שתינו קפה ולא אכלנו עוגיות, כי חדר הדיון, שבו שהינו היה אלקטרוני, פינה זעירה באחד ממחשבי מרכז שירותי המידע הגדול בעולס - קומפיוסרב. הפורוס בו שהינו, ביל ואני, היה אחד מהפורומים, שמפעילה מיקרוסופט כשי- רות ללקוחותיה המנויים על קומפיוסרב. למ- רבית החברות המובילות בעולס בתחום טכ- נולוגיית המידע פורומי תמיכה כאלה. מעתה זמין שרות קומפיוסרב גם בישראל באמצעות חברת קו מנחה, המתמחה בהעברת מידע בת- קשורת. אנשי מחשבים ושאר מתעניינים יכו- לים להנות כעת מ- 1,700 שירותים הכלולים בקומפיוסרב. 0 שירותים עם שירותי קומפיוסרב נימנים דואר אל- קטרוני מסחרי, שליפת מאמרים מפירסומים ועיתונים, מאגרי מידע במגוון עצוס של נו- שאים, מידע כלכלי ובורסאי שוטף, מערכת תומכת החלטות עסקיות, מאמרים כלכליים מיותר מאלף מגאצינים מעודכנים לחמש שנים, אנציקלופדיה, מידע על תיירות, מכירות בא- מצעות המחשב, מידע על שעשועים וניצול שעות הפנאי, מידע חדשותי עדכני מהעולם, ספורט, מזג אוויר, תחביבים, תוכנות משחק ועוד. פורומים מקצועיים בישראל מוצאים 600 מנויי קומפיוסרב עניין מיוחד בייפורומיסיי. פורום הוא אזור אל- קטרוני, המוקדש לנושא או לחבהה מסויימת ומאגד סביבו בעלי עניין משותף החל ממ- שתמשי מחשב אישי וכלה בחובבי בישול. חברי הפורום מחליפים מידע בדרכים שונות כמו לוח מודעות, ספריות וחדרי דיון. על לוח המודעות של פוהום ייחלונותי' למשל, תיאר אחד המשתמשים בעייה בטעינת התוכנה. נציג מיקרוסופט בפורום ביקש מהמשתמש, כי ישלח לו קטע רלוונטי מתוכנת האיתחול. הוא תיקן בה כמה קבצים, וסייע למשתמש לפתור את בעייתו. שאלות מסוג זה ניתן להפנות לכלל הפורום, אולס בכל מקרה מקבל המ- שתמש מענה לשאלתו תוך 24 שעות ממנהל הפורום, שהוא מומחה בחברה המארחת את הפורוס או מומחה מטעם קומפיוסרב. בין החברות המנהלות פורוס בקומפיוסרב תמצאו את יבמ, מיקרוסופט, קא, דיגיטל, מוטורולה, אפל, טושיבה, אמיגה, אטארי, קומודור, נובל, בורלנד, לוטוס ועוד. מקצת מהפורומים, מאגרי המידע ומערכות הייעוץ ועדכון התוכנה שייכים לרשת 21/86 המוקדשת במיוחד לנושאי מחשוב ופועלת תחת קומפיוסרב. ברשת הזו יכול המ- שתמש לטעון גם את תוכנת העזר החודשית של מא6421/א 6ק, לכתוב מכתבים לעורך, להיכנס לפורום הטיפים של העיתון, לטעון את הגיליון האחרון ועוד. סיפריות תוכנה בספריות התוכנה השונות מחלקות המסודרות עייפ נושאים, ומהן ניתן לטעון למחשב האישי תוכנות ויישומים שונים, תמונות (קבצי א61), קבצי טקסט, תיעוד וטיפים שונים. קו- מפיוסרב מעמידה לרשות מנוייה כ- 68,000 יישומים ותוכנות, שמספרם הולך וגדל כל הזמן, ואותס ניתן להעתיק למחשב האישי. בשל תפוצתו האדירה של קומפיוסרב בעולם בכלל ובארהייב בפרט, חברות תוכנה וחומרה רבות מבצעות עידכונים על מוצריהן גם דרך קומפיוסרב. מאגרי מידע מאגרי המידע של קומפיוסרב כוללים מא- מריס ממאות מגאזיניס שניתן לאתר בחתכים שוניס ומגוונים. אלה נוגעיסם בתחומים רביס ובהס כלכלה, מיחשוב, אומנות, תרבות, הנ- דסה ואקולוגיה. במאגרי המידע ניתן למצוא גם נתוניס גולמיים כמו השימות של בתי עסק בארהייב, מדריכי טלפון וכדומה. בשעות אחהייצ מתאפשרת גישה לקבוצת מאגרי "דיאלוגיי בשם "<06ח1 16626שסתא" במחיר, שהינו כרבע מעלות השימוש הרגיל בהס. דואר אלקטרוני אחד מהשימושים הפופולאריים ביותר בקו- פיוסרב, בארץ ובעולם, הוא הדואר הא- לקטרוני. שירותי הדואר הללו נתגלו כזולים. העברה של עמוד טקסט עלתה לי כ-7 סנט בלבד. לאחרונה הכריזה קומפיוסרב על שי- רותי התחברות גם למנויי רשתות דואר אל- קטרוני אחרות כמו א דַא7ַג, 01וא וספרינט במחיר הזהה להתקשרות עם מנוי ברשת קו- מפיוסרב עצמה. ניתן להשאיר הודעות אל- קטרוניות גם בתיבות של משתמשים ברשתות אחרות בלי להרגיש במעבר - לא בצורת הגי- שה ולא במחיר. מידע כללי וחדשותי אס תחפוץ לדעת מהו מזג האוויר המדוייק באתר מסויים בעולס מחר, או מה מדווחים עיתוני החוץ על המתרחש בישראל - תוכל להתעדכן עייי שירות הידיעות של קומפיוסרב, המרכז מידע חדשותי מגורמים שוניס ובהס סוכנויות הידיעות [קש, 47 ורוייטרס, ובכלל זה קבלת תמונות בצבע. אפשר להגדיר את נו- שאי הידיעות המבוקשות עייפ מילות קוד שו- נות, והמחשב ילקט אותם אוטומאטית עד לכניסה הבאה למערכת. קניות, תחביבים ושאר ירקות באמצעות קומפיוסרב ניתן לרכוש מוצריס שונים עייי הזמנה אלקטרונית. בחוברת החו- דשית שמקבל כל מנוי, ניתן למצוא מספר גדול של מוצרים המשווקים גם מחוף לארהייב. השירות עשוי לסייע במיוחד לר- כישת ספרים שלא ניתן להשיגם בארץ. בת- חום היילייף סטייליי תמצאו שפע של פורומים החל בנושאי בישול, התעמלות, עיצוב הבית וגננות וכלה במידע על טיסות ותיירות ברחבי העולס, תוך אפשרות להזמנה מקוונת. מבצע היכרות לקוראי המגזין בימים אלה יוצאות "יקו מנחהיי ומערכת מז 6 6 / המהדורה הישראלית במ- בצע משותף, אשר במסגרתו יזכו המצטרפים לשירות קומפיוסרב לשישים דקות של תק- שורת בינלאומית חינם מידי חודש למשך שנה! המעוניינים במידע נוסף מוזמנים להתקשר למחבר, ‏ יובל פכט, אחראי תמיכת לקוחות 6תספטקוחס6 | בחברת | קו מנחה, | טל 4 15 6 ישראל ספט 1993 הודעות של חברות ישראליות = מוצרים חדשים ‏ * שירותים * מידע עסקי * הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים ו/62// %4 +6 דית של הנמען למוסר ההודעה. שרת הפקסים שב-א4ג.1-אפו0 מאפשר שיגור מסמכי פקס מכל תחנה ברשת תוך חיסכון בע- לויות זמן, נייר וציוד. שיגור הפקסים נעשה בא- מצעות כרטיס פקס אחד המותקן בתחנה אחת בלבד, ומתבצע ישירות מתוך המעבד מבלי לצאת כלל מהמסמך. שרת הפקטים משמש את כל מחלקות החברה ומאפשר שיגור אוטומטי של מסמכים, כולל אפשרות לחיוג מושהה וני- צול התעריפים המוזלים של בזק. *אותו-קו? פותחת קורס לאוטוקד לחלונות מרכז ההדרכה של ייאותו-קויי הנדסה ממו- חשבת בעיימ, משווקת תוכנת אוטוקד בישראל, פותח בקורס ייאוטוקד לחלונות'י. הקורס המיו- עד למשתמשים וותיקים וחדשים המכירים את תוכנת אוטוקד ל-205 המעוניינים להשתמש בגירסת החלונות של התוכנה שהוכרזה לאחרונה. מחיר הקורס: 5450 + מעיימ. לקבוצות ארגוניות מחירים מיוחדים, תוכנית לימודים ולוייז גמי- שים. לפרטיס ורישום: 03-5615156. שילוב בין קוואטרו פרו 1- המסא פטיד10 חברות התוכנה בורלנד ולוטוס הודיעו כי הן יע- בדו יחד לשילוב בין המהדורה הקרובה של הגי- ליון האלקטרוני של בורלנד - קוואטרו פרו לח- לונות, עס 5פסא 1/0705 - סביבת שרת-לקות המהווה את סטנדרט התעשיה בפיתוח יישומיס לקבוצות עבודה. משתמשי קוואטרו פרו יוכלו לאחסן גיליונות אלקטרוניים במסדי נתוניס של פפדסא 1.005 מהדוהה 3 וישתמשו בשרותים שלה כמו שיתוף מידע קבוצתי, אבטחה מתוחכמת, ושיכפול מסד נתונים. מוצר חדש לניהול מצאי תוכנה וחומרה ב-6ע 6/טאת]וא אם-64 מאפשר מעקב ממוכן אחר קונפיגורצית החומרה והתוכנה בכל תחנות הרשת. תוך שניות יכול מנהלן הרשת לדעת מהי התצורה המודייקת של ה-20 המחובר לרשת ולתת תשובה טלפונית לבעיות שהתעוררו, ללא צורך בריצות אין ספור ממחשב למחשב. המוצר מפיק דוחות בסטנדרטים המאפשרים יבוא של קבצי הדוייח לכל מוצר תוכנה המנהל 6 ישראל ספט' 1993 את הציוד והסיוע במתקן, כגון אא!אזשא-64. באמצעות קשר ישיר זה תתעדכן מערכת ה-אפמכ ₪812 המרכזית בבמתוני | החו- מרה/תוכנה הקיימת במתקן. אאסא-6 לבתי הספר בתל-אביב במסגרת מכרז עיריית תייא למיחשוב בתי הספר בעיר, תתקין חברת זודיאק טכנולוגיות בשרת המיחשוב בכל כיתה כונן 0-50 של טו- שיבה, ובסך הכל כ-100 כוננים. הכוננים ישמשו לצורך העברת עדכוני תוכנה לבתי הספר דרך תקליטורי 1א6-80, מה שיאפשר ביצוע מהיר וזול יותר של עדכונים. מטייח רכשה גם תוכנה של מרידיאן דטה לצורך צריבת התקליטורים, כך שתוכל להכין בעצמה את תקליטורי הגיבוי לתוכנות. לאחר מספר חודשי פעילות כמפיצה של כונני ה-1א60-80 של טושיבה בארץ, קיבלה בימיס אלה חברת זודיאק טכנולוגיות מרמת השרון את הנציגות הבלעדית של טושיבה באר בת- חוס זה. במקביל לנציגות טושיבה קיבלה זו- דיאק לאחרונה גם את הנציגות הבלעדית של יצרנית הכוננים טקסל, שאת מוצריה משווקת זודיאק באר זה מכבר. 0 פא14ת90 - מערך תוכנות ל- מוסטמושו ב-1299 שח פרי אינטרנשיונל, נציגת חברת התוכנה בורלנד בארץ, החלה בימים אלה בשיווק ייבורלנד או- פיסיי (03309 סאג.8091) - מארז תוכנה הכולל שלושה מוצרי תוכנה מובילים לסביבת תו 4 תוכנת הגיליון האלקטרוני קוואטרו פרו + פרדוקס - מסד נתונים טבלאי 4 מעבד התמלילים וורדפרפקט בגירסה 5.2 החדשה. שלושת המוצרים בחבילת בורלנד אופיס מכ- סים את כל תחומי הפעילות העיסקית. - בעי- סקת חבילה אמיתית במחיר 1,299 שייח בלבד כולל מעיימ. מדפסת סיכות צבע תואמת 0 ומקינטוש א ((נציגים בישראל: אדיסמה. בעיימ) מציעה פתרון אטרקטיבי לכל משתמשי המ- קינטוש, אשר עד כה נזקקו למדפסת יקרה מאוד להדפסה איכותית בצבע. לראשונה במ- דפסות סיכה, מוצעת בסידרת 2 זן\5 אפ- שרות חיבור למקינטוש - דבר המאפשר הדפסת איכויות גרפיות מעולות, בעלות נמוכה ובצבע. הסידרה, אשר נתנה פתרון אטרקטיבי לכל סבי- בה עיסקית-משרדית ואף ביתית, מעניקה כיוס גמישות מירבית לארגון מערכות מעורבות של מחשבי 26 ומקינטוש, ובאיכות הדפסה המ- שתווה לזו של מדפסות לייזר. אאזז 501 40% לסביבת הנתונים המבוזרת של :במ חברת התוכנה בורלנד, המיוצגת בארצ עייי פרי אינטרנשיונל, הודיעה על זמינות מיידית של אאז 501 840% לשרותי קישור נתונים מבוזריס (2205/2) של יבמ. המוצר, שכינויו ייבלוזי', מספק למשתמשים גישה רחבה יותר לנתונים השוכנים במגוון שרתי מסדי נתונים. למשתמשי פרדוקס 4.0 יש עתה גישה גמישה לנתונים בשרתי מסדי הנתונים 501/05 0 22 ו-ואפפ. המוצר מספק גס תרגוס אוטומטי של 085 4800 (שאילתה לפי דוגמה) ופקודות תפריט לדיאלקט 50 המ- תאים. ספר הדרכה ב-עת0סש בעברית ספר חדש בהוצאת ייאופוס" מציג את המהדורה העברית של 2.0 פסאו לחלונות. הספר מכיל דוגמאות ייחודיות בעברית, מסכים מגויריס כהלכה ומביא אותך צעד אחר צעד לשליטה מלאה בתוכנה. הספר תורגס מספר פופולרי שיצא לאור בהו- צאת |111-ג60₪ו/, שוכתב ונערך במיוחד למ- שתמש הישראלי והוא שס דגש על החידושים הייחודיס שבמהדורה העברית. לכל אורך הספר יש התייחסות מלאה למערכת התפריטים הכ- פולה, העברית והאנגלית. בסוף הספר מילון מו- נחים לנוחות הקורא. מספר העמודים. -215. מחירו לצרכן - 45 שחי. כרמל אנטי-|ירוס למערכות הפעלה 05/2 חברת כרמל הנדסת תוכנה בעיימ נענתה לא- חרונה לדרישה של השוק האמריקני והאירופי ופיתחה תוכנת אנטי-וירוס חדשה למערכות הפעלה 05/2. חברת ייסנטרל פוינטיי המשמשת מוזה כשלוש שנים כמפיף הבלעדי של תוכנת ייכרמל אנטי-וירוסיי בארהייב (תחת שם המותג ייסנטרל פוינט טורבו אנטי-וירוסי), שברה שיא הולעות של חבלות ישראליות חסר תקדים: במהלך 1992 נמכרו למעלה מ-2 מיליון תוכנות 'יכרמליי בארהייב. המחיר לצרכן בישראל 895 שייח + מעיימ. כרטיס הצפנה /תכם/ להגנת נתונים י.א.ד אלקטרוניקה, הכריזה על תחילת שיווקה של 107-1.06%, מערכת אבטחת גישה ונתוניס למחשבי 6 המבוססת על טכנולוגיית ייהכרטיס התכסיי המערכת פותחה בישראל על ידי חברת מאגרי חוכמה בשיתוף עם דייר ברוך סוליש, שכתב את אלגוריתס הקידוד של המ- ערכת. זכויות השיווק של הכרטיס נרכשו על ידי י.א.ד ועתה, כאמור, החל שיווקו של היי- שוס הראשון מתוך הסידרה המתוכננת. המערכת מבצעת ייחתימה אלקטרונית'י על כל קובץ אליו ניגש המשתמש. היא מספקת דוחות מפורטים על פעילות המשתמשים ברמת קוב והזמן ומאפשרת שליטה מוחלטת של אחראי המיחשוב על השימוש בקבצים וברכיבי המ- חשב. מהדורות חדשות של רבי מכר הוצאת הוד עמי הוציאה מהדורות מעודכנות של שני ספרי הדרכה פופולריים: > מדריך שימושי למעבד התמלילים ואטו, מעודכן לגירסה 5. 4 מדריך האחזקה למחשב האישי, המיועד לט- כנאים ומשתמשים כאחד. את הספרים ניתן להזמין בהוצאה (טלי: 03-541207), ובחנויות הספרים. עברית מלאה לבורלנד פרדוקס חברת פרי אינטרנשיונל הודיעה על השלמת פי- תוח הגירסה העברית של מסד הנתונים פר- דוקס 4.0. העברית שולבה בקוד המקור והיא מוצאת ביטוי גס בכל כלי העזה, כמו טורבוויזץ. הגירסה העברית תסופק חינם לכל מי שרכש את פרדוקס 4.0 בגירסה האנגלית. = מדריך אחזקה = - למ האש מעודכנת 41 הציגה את ארכיטקטורת אמ 04 למחשבי פנטיום יצרנית המחשבים 41/8 (באר): ליגד מידע טכני) טוענת למהפכה בתכנון מחשבים, עם הצגת אר- כיטקטורת א5 00407 שלה על מערכות 0צ אסזדע01/ם המבוססות על מעבד פנטיום של אינטל. ארכיטקטורת א0001.8 משלבת 4 אפיקים במחשב אחד: 6 אפיק מטמון חיצוני ברוחב 64 סיביות 4 אפיק זכרון ראשי ברוחב 128 סיביות 4 אפיק מקומי 884/ ברוחב 32 סיביות אפיק הרחבת מערכת 8154 סטנדרטי המחשב 0ץ אסזד010/₪ תומך בוכרון !אגא עד 108, 13 מפרצי כוננים, 10 חריצי ₪154 (כולל 3 854/) והוא מסופק במארז מגדל עס ספק כח 415 וואט. קורס תפעול והתקנת רשת נובל ב'סיון מחשבים/ הקורס הבסיסי שמציע סיון הוא הכרה בסיסית של רשת נובל. הוא מיועד למשתמשים מנוסים בסביבת ה-20 הנדרשים למיומנויות שימוש ברשת. הקורס כולל מבוא לנושא רשתות תק- שורת מקומיות, מבוא למערכת ההפעלה של רשת נובל, תוכניות השרות של הרשת, מרכיבי החומרה, תחזוקה שוטפת של הרשת ותקלות אופיניות בהפעלה. קורסים מתקדמים יותר בסיון מכשיריס טכ- נאים להתקנה ותמיכה טכנית ברשת נובל, וכן מנהלי רשת נובל. הקורסים כוללים היכרות עם ו | תוכנת הרשת תח אמא והתקנתה, טו- פולוגיות ופרוטוקולים, מערכת הכבלים, הר- חבת דיסקים, טכניקות לפתרון תקלות, ונו- שאים של הדפסות, גיבויים ושירותי ניהול ברשת. דיסקט 21 מגהבייט הייפלופטיקליי הוא שילוב של דיסקט מגנטי 3.5 אינטש עס מערכת הצבה ראש אופטית - ומכאן שמו המוזר. היתרונות של הפלופטיקל נובעים כולס מהשילוב: מחיר נמוך לכונן ולמדיה ות- אימות עם דיסקטים 3.5 אינטש רגילים (1.44 מגהבייט, אותס הוא יכול לקרוא) מצד אחד ונפח גדול של 21 מגהבייט מצד שני. חברת 104 מציעה כונני פלופטיקל ל-סק ולמחשבי מקינטוש, פנימיים או חיצוניים. מלבד נפח גדול פי 14 מדיסקטים רגילים, הפ- לוטיקל גם מהיר פי 3 מכונן דיסקטים. חברת אנקור, המשווקת אותו בישראל, מייעדת את הפלופטיקל לישומים של העברת נתונים פיוית בין מחשבים, במיוחד קבצי תמונה וגרפיקה, הנזקקים לנפח גדול ומדיום זול, אותו ניתן לה- עביר בדואר או עייי שליחים. ניהול, שליטה ובקרת רשתות באמצעות רכזת ערוצים חברת 7.1.או החלה לשווק בישראל את רכזת הערוצים 1600 /א67, המאפשרת ניהול רשתות תקשורת (א0.4 בגישה פאג8 05 צשס. המ- ערכת בעלת 16 ערוצים וניתן לחבר אליה מו- דמים, גשרים, נתבים, מוקדי חיווט וכל מכשיר אחר בעל יציאת 85232. המערכות משווקות על ידי חברת יימומנטום". מדפסת לייזר פוסטסקריפט לסביבה מעורבת, 6 ומקינטוש היולט פקרד הכריזה על מדפסת לייזר חדשה בסדרת מדפסות הדור הרביעי ‏ 12606 קה וא4. המדפסת החדשה, שתימכר בישראל במ- חיר הנמוך מ-1,500 דולר, היא מדפסת הלייזר הראשונה אותה מכוונת היולט פקרד, עבור מש- תמשי מחשבי מקינטוש ובנוסף מציעה קי- שוריות מלאה למחשבי 6ק. המחיר הנמוך במיו- + מוצרים חדשים ‏ * שירותים > מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 050 2 147 6 ישראל ספט' 1993 %4 2 18 הודעות של חברות ישראליות חד שקבעה היולט פקרד למדפסת החדשה יא- פשר לעסקים קטנים בגרפיקה והוצאה לאור שולחנית, להפיק הדפסות איכותיות. המדפסת מופעלת על ידי מעבד ייריסקיי רב עוצמה ומו- תקנת בה תוכנת ייפוסטסקריפטיי רמה 2. המדריך הקל ל- ז0זוחס) סוזס א המרי ה לניהור המשב ביא 5 עו אסדהסא השסוהווווו00 כל הבקודוח מפודוות אלבביתית כניהול *דידות' של הבעילות במחשב מ'בים וטריקים לשימוש יעיר הסהוו יי אאו טשאאאפה זוסט שההקוןס = שפד ססא ₪ שש ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ד מצסו) ₪ ₪ 7 : ₪ ₪ ₪ מ ₪( ₪ ₪ תות 00 הסחסאן נחשבת לאחת מתוכנות המ- סגרת הנפוצות ביותר בעולס ובוודאי לנפוצה ביותר בישראל. אופיה, תכונותיה וממשק המ- שתמש שלה מתאימים מאוד לצורת עבודתס של רביס ממשתמשי המחשביס בישראל ולכן היא זכתה כאן לפופולריות רבה. בעזרת המדריך תלמד לבצע בקלות: > פעולות של קבצים וספריות (העתקה, הע- ברה, מחיקה, שינוי שם, שליטה על מאפיינים, דחיסה ופריסה). + הרצת תוכניות ויישומים בדרכים יעילות ופ- שוטות ביותר. 4 צפייה בטקסטים, מסדי נתונים, גיליונות אלקטרוניים, גרפיקה וקבצים דחוסים. ניווט קל ומהיר בספריות ובכונניס. 4 תקשורת כבלים בין שני מחשבים. + תקשורת למחשב מרוחק באמצעות קו טלפון ומודם ועוד. הוצאת פוקוס מחשבים, 176 עמודים, 49 שייח. מצלמה סיפרתית למחשבים אישיים מעתק מערכות הכריזה על פטק אא0%ד01 כ | 00 6 ושראל ספט' 1993 של 1.001786₪8, מצלמה דיגיטאלית למחשביס אישיים. המצלמה קטנה כך שאפשר לשאתה בכף היד וקלה להפעלה בעזרת כפתור הפעלה אחד בלבד. הזכרון הסיפרתי מאפשר לצלס 32 תמונות בשחור לבן. בתוס הצילוס, ללא כל תה- ליכי פיתוח אלא בעזרת כבל פשוט, מורידיס את החומר למחשב והתמונות מתקבלות על המסך באיכות מעולה. המצלמה מתאימה לע- בודה עם כל סוגי המחשבים, כולל מחשבים לי- דים. 1008 אג!א5070 משווק על ידי מעתק מערכות, נציגת 10017808 בארץ, במחיר 850 דולר לא כולל מעיימ. כרטיס תקשורת למולטי פרוטוקול'' למדפסות לייזר היולט פקרד מציעה כרטיס תקשורת חכם דטא, המיועד למדפסות ?₪8 הפועלות בס- ביבת מחשבי יבמ ודיגיטל. הכרטיס מאפשר חי- בור ישיר של המדפסת לרשת מחשב מרכזי, תוך תמיכה בפורמטי ההדפסה היחודיים של מחשבי דיגיטל ושל יבמ. כרטיס ודמא תומך בתקני 008% ותקני אגאוזשד של יבמ. בתקן 604%, מתחבר שמא לבקרי יבמ דגמי 3147 או בקרים תו- אמים. כרטיס התקשורת מתחבר ישירות גם למחשבי יבמ 45/00 (בתקן אגאזאו). הכ- רטיס מאפשר המרה מתקן 05 (שפה הג- ראפית של יבמ) לשפת מדפסת ₪ והוא תומך גם בעברית. למשתמשי דיגיטל מציע הכרטיס החדש תמיכה || * מוצרים חדשים > שירותים > מידע עסקי = הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשיכ בסביבת 18א%/א4/ וכן במערכת ההפעלה או- לטריקס. בנוסף לחיבורו הישיר אל מחשבי ואקס, ניתן לחבר את הכרטיס לחמש עשרה מערכות הפעלה ובהן: אוגדטוקק4, נובל, יוניקס מבוסס פת1 וליוניקס 1077 המדריך השלם למג'יק הספר מיועד למי שעושים את צעדיהם הר- אשונים בתוכנת מג'יק ולאלה שכבר יודעים איך לכתוב יישום ומעונייניס ללמוד כיצד לשפר את עבודתם. הדיסקט המצורף לספר מכיל את תוכנת הה- דגמה של מגייק 5 (באדיבות חברת משוב) ואת קובצי היישומים לדוגמא המוסברים בספר. בספר שיצא בהוצאת הוד עמי 470 עמודים ומ- חירו -85 שייח כולל מעיימ. מחשב ירוק חוסך באנרגיה וידידותי לסביבה חברת המחשבים האיטלקית אוליבטי הציגה את המחשב הייירוקיי הראשון שלה, 66-400, דגם הכניסה בסידרת מחשבי ה-4/א80ק50 החדשה אשר תוכרז בישראל בסתיו הקרוב. המחשב עונה על תכתיבי ה-874 לצריכת חשמל - פחות מ-30 וואט כאשר הציוד אינו בשימוש. כן עונה מחשב על תקן 9241 150 לידידותיות הצג, לדוגמא איכות גבוהה של קריאות האו- תיות. הוא גס עונה על תקן 2אקוא, להפחתת רמות הקרינה. הזיווד (מארז) של מחשב -6וא 0 עשוי מחומר אורגני, המאפשר רמה טוב של מיחזור והפרדת חומרים. חומרים. ידידותיים לסביבה משמשים גם לתיעוד ולאריזת המוצר (נייר אקולוגי ואריזה ברת-מיחזור). 14זמס: מערכת בקרה ויזואלית לחלונות מיקרוסופט הכיזה על מוצר חדש בשם גזפת. מוצר זה מהווה גירסה ולזואלית של מערכת בקרה לחלונות, המפשטת את תהליך ניהול קוד מקור ומאפשרת לקבוצות לעבוד יחד ביעילות, תוך שימוש בממשק ויזואלי פשוט למ- עקב והשוואת התקדמות. המוצר עוצב במיוחד לפיתוח תוכנה בקבוצה ומסייע למפתחים על ידי רישוס ההסטוריה של פרויקט הפיתוח, אי- חסון ואיחזור גירסאות קודמות של קבצים ומ- הדורות, ומניעת שינויים לא רצויים בקבצי מקור. הודעות של חבלות ישראליות 5 לתמיכה בתוכנות 64 חברת 8.0.8 מערכות, מפיצת מוצרי 76 של חברת 6 ישראל, הקימה שירות חדש של 5 מקצועי המכיל תוכניות, עדכונים ות- כתובת בנושאים מקצועיים שונים, כאשר הק- בצים המתעדכנים ב-828 היגם קבצים מכל רחבי העולס אשר מוזרמים למערכת בצורה שו- טפת ומהירה. ה-8.8.5 מאפשר ללקוחות שרות קניות 24 שעות ביממה (0א580971 פאז אס) כאשר הלקוח יכול להזמין תוכנה באמצעות המחשב ולקבלה למחרת בבוקר. כדי להתקשר ל-8.8.8 יש לחייג: 03-6392202. איגוד המשחמששים במחעובים אישיים בישראל ליד המכון למריון העבודה והייצור איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל מאגד מאות משתמשים של מחשבים אישיים ומטרתו לקדם את היידע המקצועי של חבריו. חברות באיגוד עולה 55 ש"ח לשנה בלבד. קוראי 5או602 0ק/המהדורה הישראלית מוזמנים להשתתף חינם וללא כל התחייבות באחד המיפגשים המפורטים בהמשך לצורך התרשמות. לוח המיפגשים הקרובים מיפגשים חודשיים בשעה 17:30 בבית בני ברית, רח' קפלן פינת לסקוב ת"א 6 29/8/93 - מר יוסי דנון מחברת סיבית, מומחה ל-00 ומקינטוש, ירצה על היתרונות והחסרונות של שתי המערכות ועל עתיד המחשב האישי. 4 26/9/93 גירסה 2.1 החדשה של מערכת ההפעלה 052 של 8 תוצג בבית ופו, רח' ויצמן 2 (פינת שד' שאול בת"א). קבוצה | מ-16:45 עד 18:15. קבוצה !| מ-18:30 עד 20:00. + קבוצת אנטי-וירוס + קבוצת רשתות תקשורת מקומיות + קבוצת טיפים וטריקים ל-0 83 - + קבוצת עיבוד תמלילים השולחנית *ספיר" למחשב אישי. מיפגשי קבוצות עניי] - במכון לפהיון העבודה, שד' יהודית 30 בשעה 17:30 4 סדנת חודש ספטמבר: יעקב מנידור - תקשורת ל-885, כולל המודם, תוכנות תקשורת ועזר נפוצות. התאריכים למפגשים: 7, 14, 21, 28 לספטמבר. + סדנת חודש אוקטובה: עו"ד שמעון פרוידנברגר - שימושים מתקדמים בקיוטקסט 5.0. התאריכים למפגשים: 12, 26,19 לאוקטובר. 3 - אהוד אבנר מחברת אלישים יציג את תוכנת ₪86 3 - מבוא לרשתות תקשורת - הרצאה של צביקה דוידוביץ. חיים פיליבה יהצה וידגים את 06 חס 3 - יאיר אלבר יהצה על העורך עתיר האופציות וום-ווטוא. 3 - עמוס שוחט מחברת "אוטוסופט*: פונטים וטפסים למדפסות -. 3 - מנחם פיליפ מ"בית ספיר" ירצה על תוכנת ההוצאה לאור רשימת המפרסמים שם אדיסמה אימפקט אלדין אלישים איסטרוניקס אנקור בריקום דביר מוצרי תוכנה דלתה זודיאק חילן-לוטוס חשבשבת כיוון מחשבים כיוון מערב כלנית כרמל - קרית המחשב מיחשוב מתקדס מיקרוסופט מיראזי מיתן מעתק משאבים נין נון פוקוס מחשבים פרל אינטרנשיונל קו-מנחה קונתהל קרדיס קרט רשף אינטל 4 עמ' 5 5 אינסרט כ 37 1 19 12 ! | לההקשקן < מוצרים חדשים > שילותים > מידע עסקי + הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים כ '050/! 19 0 06 ישראל ספטי 1993 160 06 ישואל ספט 1993 ראש טוב + העיתון מצוין אך יש לי מספר הערות: 1. בעיתון האחרון היו פירסומות שלא קשורות למחשבים. למה הן צריכות להיות בעיתון מסוג זה: לא חבל על נפח העיתון המיותר! 2. אתס כותבים הרבה על רשתות וכדומה. אין ספק שזה שייך למחשבים, אך ניתן לקצר ולכתוב פחות. 3. לכתוב יותר על דברים מעניינים שהקורא אוהב כגון: יותר מולטימדיה בחומרה ובתוכנה, אסת פס, כרטיסי קול ומה שניתן לעשות איתם, דיסקים, מאיצים כל שהם, שבבים כל שהם, 6 שמות יצרנים, ציוד היקפי, חדשות על אישיים מעולס מחשבים, לתת טיפים וטריקים על תוכנות ועוד ועוד (תפסתם את הראש שלי אני מקווה). אסף גז %. אני מנוי על עיתונכם, היוצא אחת לחודש ואציין כי עד עתה, שהוא ממלא את רוב ציפיותי ממנו ועונה על הרבה דברים שרציתי לדעת, כמו לדוגמה הכתבה שפורסמה על בטיחות ליד המחשב. 2. אוסיף עוד ואבקש שתמשיכו לתת דיסקט מתנה (כמו במגזינים אחרים שאני מכיר) ולא חודש כן וחודש לא. רצוי גם בכל מיני נושאים, כגון: משחקים, תוכניות לאחזקת המחשב, קונפיגורציה של מחשבים, קבצי אצווה וכוי. אילן בוקסבויס > אתם יכולים להוסיף גם מדורים קלים יותר כגון משווקים חדשים וגס מדורים של טיפים בכתיבת תוכניות בשפות שונות (המועדפת על? היא 886 ₪41/) קידן אילני איניה המחיר? + לבדוק אפשהות לפרסם מחירון חודשי של מחשבים מסוגים שונים וציוד היקפי. ניסים שלוס + הצעת מחירים במודעות! השוואת תוכנות המותאמות לעברית! הסברים לאנשים פשוטים, כרטיסים גרפיים, סוגי מדפסות וכן הלאה. אורי צדוק % הייתי מעוניינת לקרוא יותר מאמרים בנושא גרפיקה ואנימציה. כמו-כן היה רצוי לכתוב ליד המונחים בעברית (וכל הכבוד לשמוש בשפתינו) בסוגריים את המונחים הידועים באנגלית. אליאב מלכה 1%. לדאוג שליד כל מוצר יופיע סימול "בינגויי 2. מחירים. (איפה הם!) 3. קו מודס למשיכת הכתבות בעת יציאתן (עוד לפני יציאת החוברת), כמו בארהייב. 4. למה הקו-אופ לא מפעיל שירות קנייה באמצעות מודם (מספר ירוק) באזור חיפה! גיל וינברג 1%. טבלת מפיצים מי משווק מה + כתובות וטלפונים. 2. שוק עבודה - הצעות עבודה חלקיות / מלאות לאנשי מחשבים. 3. שוק מכר - מחשבים משומשיס (פתוח גם למשווקים לפירסום מיבצעים). בנימין רגב +שוב פישלתם!!! אינכס לומדים לקח מן הפעס הקודמת ושוב מצרפים דיסקט פגום לירחון! אומנם הפעס עטוף בעטיפת מגן, אבל איפה המעטפה המרופדת שבה שמים את הדיסקט! הפעם אפילו לא כתבתס בכריכת הירחון שמצורף דיסקט. שימו לב חברים: הסיבה שהדיסקטיס ייפגומיםיי נובעת מן העובדה שהדיסקט נמחץ בין דפי הירחון ששוקל הרבה. דבר מה נוסף: כעובד ברשות הדואר שגם קורא את ירחונכס, אני מביע תמיהה על מה שיחסתס לדוורים ולדואר: אינכם הירחון היחיד בארץ שנשלח דרך דואר! רבים אחרים ואפילו כבדים יותר נשלחים ואין הדוורים צריכים לסחוב אותם ודברי דואר כבדים יותר לבתים. התקנת תיבות דואר גדולות יותר לא בהכרח תגרום לירחון להגיע ישירות לבית. תלונות על גניבות ירחונים, קימוטם ופגיעה במתנות המצורפות לעיתונים (כגון דיסקטים) הן בין הסיבות שירחונים ודברי דואר גדולים ניתן לקבל במרכזי חלוקת דואר ובבתי הדואר. משה הלוי + הפרסומות של 64 פוגעות מבחינה דתית והומנית חלוקת הפוסטר חינם למנויים היא מעשה תינוקי. מלבד זה העיתון מוצלח מאוד. כדאי שתהיינה הפניות למשווקים בארץ וחוייל של המוצריס שנסקרים בטבלאות ההשוואה. משה לנדאו המלדף כורע > אוטוטו המדף יכרע מעומס הגיליונות המצויינים שלכם - כל הכבוד! מעונין בסקירה חדשה על הנעשה בשוק התוכנות החופשיות 86ת84ת5₪4 זמיר קציר + עיתון מעניין ביותר ברמה גבוהה חבל שאין יותר מידע על מודמים. - מחירון ומבדקים. אורן טנצר > בתור אדס הקורא עיתוני מחשביס רבים מחוייל ומהארץ אני חייב לציין כי עיתונכם עומד בקו אחד עם עיתונים מהשורה הראשונה בחוייל. המשיכו בדרך זאת ושפרו את יוזמת הדיסקטים לדוגמא! ארז דני מודעות וכסף לכל הקוראים שאינס מאושרים מכמות המודעות במגזין: הכסף שמשלמים המפרסמים מכסה את מרבית העלות של הכנת החומר המערכתי, הדפסת המגזין וההפצה. לו וויתרנו עליו והיינו רוצים להמשיך ולספק את אותו נפח ואת אותה איכות של חומר מערכתי, מחיר המגזין היה צריך להיות לפחות פי 3. המהדורת הישראלית מקפידה על יחס מודעות (פחות מ-40% מס'/כ העמודים) צנוע יותר מהמהדורה האמריקאית (למעלת מ-60%), פחות מכך יפגע באיכות המגזין שאנו מספקים לקורא הישראלי. שלוש אמיתות: אי אפשר בלי גיבוי נתונים המחיר של אובדן הנתונים מגמד את ההשקעה בכונן גיבוי. הנזק מנפילה אחת יכול להגיע לעשרות מונים יותר מהעלות של אמצעי הגיבוי. אין ברירה, חייבים לגבות נתונים והשאלה היחידה היא, איך? הגיבוי העדיף הוא על דיסק שליף דיסק מאפשר גיבוי פא!! אס בזמן אמיתי, מהר יותר ובטוח יותר מטייפ. דיסק שליף מאפשר להגן פיזית (בכספת אם צריך) על הגיבו' - ולהרחיב את הארכיב ללא מגבלות נפח. דיסק שליף מאפשר להפעיל את המערכת ישירות מהגיבוי ללא המתנה לתהליך שחסז5שח. ברנולי הוא השליף הטוב ביותר הגדול ביותר ( 150%/8) והמהיר ביותר בשוק (860וא 18). מתאים למקינטוש, פי.סי. ותחנות עבודה אואע. לבחירתך כונן פנימי, חיצוני או כונן כפול. גמישות בנפח האיחסון: דיסקים של 150, 105, 65 |-35 מגה-בייט. מסקנה תי אי אפשו + בלי סא 4% פנה עוד היום לאנקור מחשבים לפרטים על המבצע "החלף אותו בברנולין" טל: 03-5447356-7-8 את אנקור מחשבים בע"מ עתידים, פארק לתעשיות מדע, נוה שרת תל-אביב 61430 5 ?]| 3 = [ ת.ד. 43095, תל-אביב 61430 -] טל.03-5447356/7,8 8 פקס. 03-5447359 0 1/8 5 ו אלידע מליון ושבע מאות אלף לקוחות רעב'ם מחכים ל ₪4 כל תושב' כבר שמריהו. בל עורכי הדין מרחוב רעוב"א בירועולים. ) בל החברות בע"מ בבח -ים. א 7 כל העסקים ביפו ! 4 כל חושב' רחוב דיזנגוף. ) בר העולה על דעחך [..וצריך להיוח בכיטך!] 6 מאגר מידע הכולל 1,700,000 מנויי טלפון בישראל, על תקליטור עס תוכנת איחזור מיוחדת. ₪ מכיל כלים לטלמרקטינג והדפסת מדבקות. 6 חיוג ישיר באמצעות מודם. גירסה מיוחדת לניהול סקרים. תקפון רגיל - %99 + מע"מ תקפון עיסקי - %1200 + מע"מ תקפון סקרים - %1700 + מע"מ התשלום בש"ח. תקפתר , סי.די.אי. סייסטמס (1992) בע''מ חטיבת ההוצאה לאור האלקטרונית 6 כל 5 5-77 54564 05-57 פסס:54567 05-57