18 טורים מאת נאורה שם-שאול בשבועון שישי

מדצמבר 1993 ועד מאי 1994

OCR (הסבר)
נאורה שם-עשאול ₪ פרוץ למערכות מחשבים פירושו לדלג על משוכות. לנצל טעויות של אחרים. אם לא טעויות, אז סתם הזנחה או חוסר תשומת לב. כולם מדברים על אבטתת נתונים, כולם מדברים על פשעי מחשב, כאילו היו מלות מפתח לעולם עתידני, אך אינם משתדלים במיוחד להגן על המערכות שלהם. ואם ישתדלו? לכל הגנה קיימת פרצה, זה ברור. השא- לה היא רק מידת הקושי לגלות אותה, ומידת האינטרס לנצל אותה. שתי בעיות עומדות בפניי לפני שאפרוץ .למערכת של "שישי", שאני מנחשת שאיננה מוגנת באופן קפדני במיוחד, בעיה חוקית ובעיה מוסרית. החשש שמא אעבור על החוק - כן, גם אני משתפנת לפעמים - נפתר מיידית בשני אופנים. ראשית, אין חוק. מה עוד, שאינני מתכננת לגרום שום נזק. החוק העותומני הנהוג בארצנו בנוגע להשגת גבול, למשל, אינו מסוגל להתמודד עם הרשעה לגבי | פריצות מחשב. | לאאפרט כעת בעניין תקדימים וניסיונות חיקוק. הגנתי על עצמי מראש, בסיכום עם | העורך, שכאשר אפרוץ למערכת שלו - וזה נראה לו לגמרי מופרך - אזכה לגיבוי | במידת הצורך ולכתיבת טור בנושא תקשו- רת ופשעי מחשב. אתם כולכם עדיי. הבעיה המוסרית מטרידה יותר. שמא, בתעדי את תהליך הפריצה למחשב מערכת "שישי", אני נוטעת רעיונות בלבם של קרימינלים רדומים. אלה יתעוררו וינצלו את העצות הלכה למעשה. / | גם לכך שתי תשובות, ובהן אני מרגיעה | את מצפוני. ראשית, אינני נוקטת אמצעים ופט הקרימינלים, א לו הנוברים ברשתות ומחשבי ר מכירים, גם אם עוד לא את כל הטריקים בהם אני עושה .| טימ 7 | שנית, אני עושה פה שליחות ושירות > | חינס לטובת המערכת ולטובתם של כל אלו [ הקוראים, אשר ירוצו למחשב שלהם ויבדקו = | אם גם אצלם מצויות כאלו פרצות. אדרבא, | שיילמו ויתקנו אותן. עולמונים לחטיבת הביניים. יפה, מרתק, מסקרן ומלמד. תורת ההגה, היסטוריה, פיזיקה, מתמטיקה. | "כשלמדתי פיזיקה, הייתי צריכה << | לחשב תאוצה של פלאי המושך את = | עצמו בשערותית' חזרתי אל המרכז לטכנולוגיה חינוכית | (מטי'ח). ביקשתי למצוא מה קרה לתפיסת | ההוראה היחידנית, אשר נחשבה לחידוש מהפכני ומבטיח. כיצד מתמודדים עם הצורך לחינוך בעבודת צוות? מה הבעיות והמס- קנות לגבי לימוד בעזרת מחשב, אחרי ניסיון של יותר מעשור? שאלותיי נענו על ידי צוותי הפיתוח של מט''ח, בראשם ד'"ר לואיס אוסין, ובטיול מהנה בין ה''עולמונים'' ללימוד במקצועות השונים. / * ובכן, ‏ ההוראה היחידנית אכן נהפכה להיות "הוראה מותאמת''. מט'יח מפתחת, נוסף לתוכנות הביתיות כד''ר סופט ודומיו, מערך הוראה בעזרת מחשב. זה מיושם בבתי הספר, ושם דגש לא רק על ההתקד- מות האישית של התלמיד, אלא גם על העבודה בתקשורת ובצוות. בתיאוריה זה עובד. בפועל, לדעתי, עדיין אינם מדביקים את היכולת הטכנולו- שישי מוסף 17.12.93 פשעי מחשב. נאורה שם"שאול עשתה צחוק ממחשב מערכת "שישי'. די בקלות. 'יכולתי להשאיר להם שם סוס טרויאני. אבל לא רציתי, משום הצניעות' כך פרצת' למערכת "עויעשי" וקיבלתי ג'וב חדע ל חדירה למחשב. אילוסטרציה מה אני צריכה? עניין של מה בכך. 6ש, מודם, טלפון. . אינני מהמשוכללים ביותר. ברשותי מודם ישן, העובד במהירות 2,400 בתים לשנייה, 47 רגיל, תוכנת תקשורת פופול- רית, פרוקום. אבל איך משיגים את מספר הטלפון כדי להתחיל בכלל? ידעתי את תחילת המספר של המערכת, ויכולתי להריץ תוכנית, המנחשת ומנסה את כל הצירופים של מספרי השלוחות, עד אשר גית ברשתות תקשורת מחשבים. דווקא במערכות בתי הספר, שעליהן מדובר בעבודת תקשורת, מסתפקים במסכי אותיות מיושנים. הייתי קוראת להם 'סטנסילים קיברנטיים'. אך עוד ידם נטויה ופרויקטים רבים בתכנון, ויש לקוות, שלי- מוד בצוות גם הוא ייעזר במחשב. המחשב, מסתבר, מספק דרך טובה נוספת למודל הקלאסי: לימוד המסתמך על מורה המעבירה ידע בצורה פרונטלית, והידע הנבנה על ידי הילד בעצמו. המחשב, מסתבר, עונה על הבעיות הבסיסיות של לימוד בכיתה: בעיית ההטרוגניות, השונות בקצב הלמידה, ובע- יית המעקב האישי וההערכה, כהיזון חוזר, לגבִי כל תלמיד, בזמן אמיתי. שלא לדבר על בעיות של התפוצצות המידע (מכפיל אוז עצמו בכל עשר שנים), התפוצצות הכיתה ושיטות הצגה והוראה מוגבלות. תארו לעצמכם את עולם הידע והמיומנו- יות: בכל רגע נתון יש אוסף של ילדים, הבשלים ללמוד נושא מסוים או מושגים חדשים, לא משנה מה גילם והשכלתם. תנו להם כלים לארגון ועיבוד המידע, גישה למאגרים מרוחקים, דו שיח אינדיווידואלי, באמצעים מוחשיים ועל פי קצב ויכולת אישית, מתנו ציפיות מוגזמות שלהם ושל המורים - ותקבלו את תרומתו של המחשב. הייתי מגיעה לקו העונה לי במודם. | זה תהליך מת-ש ומייגל וְגירם לטרדה.., הֶעדפתי לחסוך לי עבודה ולנדוק. אותם" בטריק ישן וידוע. בני, יד ימיני, בקול בס, התקשר לחדר המחשבים של מערכת העי- תון והזדהה כטכנאי של בזק. ?שמענו שיש לכם בעיות בקווי הטלפון של המודם'' (למי אין רעשים על הקו), "תגידו לי מה המספרים ונבדוק אותם". ללא הנד עפעף, לא שאלו.מי ומה, נתנו | מטי"לים במעבדה, פוגשים מיכל עשוי זכוכית ובתוכו קצת שפו בל הרבוד | בניה ג מל ה, 5 -- = בכל רגע נחון יש אוסף של ילדִים, הבשלים ללמוהנושא מטוים או מושגים חדשים, לא משנהמה גילם והשקלתם. לנו את רשימת הטלפונים ה'"בעייתיים'". כולם, כמובן. יתר על כן, ברקע שמענו קולות התפעלות מהשיפור בשירות בזק. חה, חה. אין בכך מי יודע מה מקוריות מצדי. לפני כמה שנים כבר נתבצעה חדירה למחשבי דיגיטל בארצות הברית, תוך שי- מוש בטריק הפשוט הזה להשגת מספר הטלפון. הודעה בדואר האלקטרוני יצאה מיד לכולם והזהירה כל עובד, שלא להתייחס בקלות ראש לבקשת מספרי טלפון מטכנאי גד8ד, אלא לברר ולדווח על כך לאחראים על אבטחת המידע. במקומות אחרים כנראה עוד לא חשבו על זה, וכך יוצא, שדווקא מנהלי המערכות והאחראים עליהן (-85 פטא אא זאמז) הם אלה המסגירים את המידע. טיידם"דם-דם-טי-די"דם, צפצוף המודם בעת החיוג נשמע מרגש ומבטיח במיוחד. ויותר ממנו - צפצופו הארוך של המודם העונה משם. את רשימת הטלפונים שקיבל- תי הכנסתי לטבלת מספרי החיוג של התוד כנה. יִ הפעלתי אותם אחד אחר השני לפי הסדר, הראשון היה תפוס, השני באמת רועש מדי, והשלישי ענה בסבר פנים יפות והציג לי על המסך את הודעת המערכת ובקשתה ל-00/ו55ק. זו הסיסמה האמורה לתפ- קד כמפתח ייחודי לכספת, אשר הוצפנה בצופן בלתי ניתן לפענוח. אנשים נוטים לבחור בשמם הפרטי לסי- סמת חשבון המחשב שלהם (חשבון זה לא רק בבנק), והמתוחכמים יותר - בשמות הילדים או הכלב, או בתאריך הלידה. החזקתי בידי את "שישי" מן השבוע. = שעבר, ותכננתי לנסות כמהז משמות הכת" בים אשר שמותיהם מתנוססים, שחור על גבי לבן, מעל דפי העיתון. אך למה לא להתחיל מראש הפירמידה? מהטופ שבטופ? בינגו. ארבע אותיות באנג- לית, ואני בפנים. הודעת 15א₪1.60או של מערכת "גלו- בס'", שבה יושבת מערכת "שישי", ואני שני סוגים של לומדות פותחו עבור תלמידי חטיבת הביניים - תוכנות "מבוק- רות'' להוראה מונחית ותוכנות 'חופשיות'" להדמיה וללימוד אסוציאטיבי. את הסוג הראשון ניתן להכיר בתוכנה ללימוד תורת ההגה, המלווה בקול כמובן, או בד 6א1טא6ח סא להבנת הנקרא באנגלית. זו, למשל, מדריכה את התלמיד צעד אחר צעד בקריאת טקסטים, החל מהכנה ראש- ונית של הנושא בתקצירים והקניית ידע מוקדם. אז מתחיל תהליך הקריאה המונחית של קטעי הטקסט, בליווי מילון למושגים, התערבויות ורמזים, הצגה גראפית של אלמנטים מתוך הסיפור וכו'. לאחר סיום הקריאה ישנם מבחנים, חלקם משחקיים, הבודקים את הבנת הנקרא ואפי- לו מספקים העמקה נוספת, הן בתוכן הנושא הנלמד והן במלים ובדקדוק של השפה. בסוג השני והמעניין יותר תמצאו "עולמ- ונים'', המאפשרים אינטראקציה חופשית המוכתבת על ידי המשתמש. משער גיאומט- י הוא אחד מהם, המתמודד עם בעיות הידועות לכולנו בלימוד מתמטיקה. שם בוחרים צורות גיאומטריות, מודדים, מנסים, מקבלים נוסחאות או מגיעים אליהן לבד, משווים משולשים, חוקרים התנהגות של פונקציות ומנתחים גראפים עולים ויור- דים. היסטוריה לומדים בעולם אחר, כמובן, המלמד טיפול במפה ובציר זמן, מדמה כבר מטיילת בתוכה. אך בינתיים אינני. מבינה דבר. המסכים מגורבג'ים (מונח מקצועי מהמד". לה 886 6), כל מיני סימנים ואותיות: מעורבבים ללא סדר וללא פשר. מה לא ניסיתי? לשנות פרמטרים בתוכנת התקשו" רת, להחליף הגדרות מסכים, שום דבר לא עזר. עד אשר החלטתי לנסות תוכנות תקשורת אחרות. טרמינל, טלמייט, טליקס, שמליקס, כלמל הניבו את אותם המסכים ה''מזובלים" ורי מתםו- צא 0-4 הביא עמו את הגאו זהו זה, אני בפנים. מבט ימינה, הצצה לשמאל. אני נמצאת ו בתוך המערכת, אך ללא רעש מכונות.. הדפוס. י אני מול המסך, בשקט מסוג הדממה שמתחת לפני המים. מטיילת לי בחשאי, אורחת לא קרואה, בין הדיסקים והביטים, = ורשימותיהם של העורכים והכתבים כולו בסך הכל, המערכת מוגנת. קיימות משר כות נוספות, כמו מגבלת זמן התקשורת, כמו הגנות על קבצים, כמו פרימיטיביות ש הפעולות הניתנות לביצוע. ומכיוון שאינני חבלנית - לא שיתקתי שם יותר מדי. = " יכולתי להשאיר שם סוס טרויאני. תו" כנית משלי, אשר תופעל כתחליף לתוכנית = ה-א1.061 המקורית, ואשר תבקש מהמפ" |- עיל, מנהל המערכת בעל זכויות הכל יכול, = להקיש 1 ו0807/ש7455 כרגיל. התוכנית שלי היתה בולעת באין רואז את הסודות האלו, אחר כך מחזירה השליטה למערכת ההפעלה הרגילו : דע החסוי היה עובר אליי בשקט ובש ובאופן שקוף לתלוטין. > אז היתה ניתנת לי השליט! במערכת ויכולתי לעשות בה כרצוני. הוא שאמרת' סוס טרויאני : ב אבל ל לאו + משום וצניע משום שדרפן. - תוכניות ל באגים בתוכן, כאלו טעויות של פסיק או נקודה המשבשות את פעולתן, וכאשר הן מופעלות מחשבונו של מנהל המערכת בעל |- הפריווילגיות, סכנה שיגרמו לגזק בלתי | צפוי. אז למה לי להסתבך כבר מהתחלה בג'וב החדש? / 1 ָ 2 - תהליך חקירה ומפתח מיומנויות לטיפול במידע היסטורי. זהו ניסיון לתת סביבה פעילה, מגרה ומגוונת כדי ללמוד חלק מתוך דיסציפלינה שלמה, שנדפקה עד כה בלימוד הקלאסי והמשעמם שבכיתה. תולדות ישראל, בינתיים, ותקופות נוס- פות בעתיד נלמדות באמצעות תמונות, עצי משפחה, לוחות תאריכים, אטלס ומאגרי מידע עם חיפושי ערכים לפי הנושאים השונים. "עולמון" נוסף ויפהפה הוא המעבדה לפיזיקה. שם מטיילים במעבדה, נתקלים בשאלות פיזיקליות ולומדים, שלפתור שאלה פירושו לחפש גם את הנתונים הדרו" שים ולאו דווקא לקבלם מראש. כך, למשל, אם המיכל עשוי זכוכית והנוזל בתוכו הוא שמן, ועלינו למצוא את נפח הגוף המוטל בתוכו - לא די לנר לשלוף נוסחה מהראש או מהספר. יש להחליט תחילה איזה נתון הוא רלוונטי לשאלת הנפח, לטייל ב''עולמון" ולמצוא כלי מדידה ומשקל, לחשב, ורק אז להציב בנוסחה.: יפה, מרתק, מסקרן ומלמד. איפה זה היה . כשאני למדתי פיזיקה מ"סירס-זימנסקיי,. והייתי צריכה לחשב תאוצה של פלאי המושך את עצמו בשערותיו, או הקופ מבניין גבוה? נאורה שם-שאול הינה מומחית במערכות הפעלה | ותקשורת מחשבים ויועצת ב"חע. ספרה "רה דיגיטלי" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ‏ > | נאורה שם"עואול יי % ש כמה אנשים שחטפו פיק ברכיים ]₪ והביעו זעזוע עמוק, כשקראו על הפרי- | צה שלי למערכת "שישי". מה עוד, % שבאותו סוף השבוע התפרסמה הידיעה | על פריצה של נער בן 16 למערכת "חידת | חמיצר'/, המותקנת על המחשב של "טלמ- | סר'י ומה עם בנקים, מוסדות הביטחון וחברות מסחריות? אלו אינם ששים לפרסם את החדירות למחשבי הענק שלהם, גם משום שאינם מעוניינים לאבד את אמון הלקוחות, ובעיקר משום שאינם יודעים כיצד להתמו- דד וכיצד למנוע את הפורצים מלחדור לחצרם הפרטית. "לי זה לא יקרה" עדיין פועל גם לגביהם של קוראי "שישיי, שנתבשרו על הפריצה בחיוך מסוים, ובכל זאת הם מיהרו ורצו, ובצדק, לבדוק מיד את המערכת במפעל שלהם, או את החשבון באוניברסיטה. אין מה לעשות, זה לא מדע בדיוני, אנחנו חיים בעידן של תקשורת המחשבים. מרגע שהפכו רשתות התקשורת לתעבו- רה חליפית, לכבישים ומסלולי טיסה, ומר- גע שהפך המידע הזורם בהן לנכס יקר ערך | - שם מסתתר גם עולם הפשע. זוהי חזית טכנולוגית, שפריקרים, הקרים וכותבי וירוסים, שולטים בנבכיה. בעזרת מחשבים אישיים פשוטים, אנשים כמו קפטיין זאפ או אסיד פריק, וכנופיות כמו "לגיון יום הדין'" או "פייבר אופטיק', מנהלים קרבות רחוב במחשבים השמורים של /45א, הבנק של אמריקה ואחרים. ממקומות אקזוטיים בבולגריה ואינדונזיה מופצים וירוסים השכם והערב, והתחזית היא שבשנתיים הקרובות ייפגעו מהם כ-12 מיליון מחשבים, מתוך 90 מיליון המותקנים בעולם. איום שודדי הדרכים, שהיו אורבים לעג- לות ולסוסים בבהלתם לזהב במערב הפרוע, או מאפיוזים איטלקים המחכים עם מכונת ירייה מעבר לפינה בשברולט המהודר, הפך לאיום של פושעי המחשב הרובצים בביתם מול מסך וקופסה אפורה. הם גונבים קווים מחברות הטלפון, הם פורצים ומציצים למי- <משחק:"זול" מגסיבטרוליםי? "'הכינורות יורים עליו, על זול, בעולם המוסיקה, ושם אני נתקע..." סיפר לי יונתן אברהמי, מכור חדש למשתק זול ולקח אותי לנסות ולפענח את מסתרי העולם האכזר. אפשר לירות, לקפוץ, ואפילו ליהפך לפרופ- לור הרסני. העיקר שנעבור לשלב הבא. יש שבעה עולמות, כל אחד קשה ומסוכן יותר מקודמו. הראשון הוא עולם הממתקים, מה יותר טוב, שיניים מקולקלות או פנס בעין וידיים מרוסקות? ₪ יו ל %%%%/ ףלקור לא אלים. נמלה נינג'ה ראתה תופעה מבעבעת מוזרה ₪ זול הוא משחק מחשב חדש של היצרן אזואם6% בשיווק מחשבת, שעוסק בנושא המלהיב ילדים רבים - מכשולים, מלכודות, ‏ נינג'ות, אך ממקם את עצמו בעולם של ממתקים וצעצועים: עולם לא אלים אלא ידידותי. עולם שמדבר אל היל- דים, אך מרגיע את מצפונם של ההורים, שהיו מוטרדים מהשעות הרבות שילדם | | זול. מכשולים, מלכודות, נינגיות שישי מוסף 14.12.93 6 דע חסוי במקרה הטוב, הם מפיצים וירוסים וסוסים טרויאנים ומחבלים במידע - במקרה הגרוע יותר. בעידן תקשורת המחשבים, בימים שבהם מידע הוא האוצר, הנכס היקר ביותר, ודרכי תעבורתו הם קווים פייבר-אופטיים המעבי- רים 'אפסים ואחדים'' במהירויות אדירות בין צמתי מחשבים. בעידן כזה העולם התחתון שייך לפשעי המחשב. בדו"ח של 8 פטאזש אמזטקאס60 את] - צסטד5 תםאסגזו לשנת 1992, מתפרסמים נתונים סטטיסטיים מעניינים. ב-1991 נרשמו בארצות הברית מעל למיליון הידבקויות מווירוסים במחשבי 6ק וכרבע מיליון פגיעות במחשבי מקינטוש. אלו גרמו לנזק של יותר מביליון דולר. תוכנות אנטי-וירוס להגנה על מחשבי 76 מפותחות ונמכרות יותר ויותר, המודעות גוברת, איגודים של נפגעי פשעי מחשב מוקמים ומשקיעים מחשבה בהגנה עצמית, ואכן נרשמה ירידה דראסטית בפגיעות לקראת 1993. התחזיות אומרות, שבשנה הקרובה יהיו רק כ-50 אלף פגיעות ל-0ק ו-24 אלף מבלה מול המחשב במלחמות וירי ואלימות. זול - הנינג'ה מהמימד ה-א סופי, או ליתר דיוק מעין "נמלה נינג'אית', היה בדרכו הביתה אחרי פעילות נינג'אית רגי- לה, כשפתאום שם לב לתופעה מבעבעת מוזרה. כמו כל נינג'ה מצוי הוא החליט לבדוק את התופעה מקרוב. הוא הפנה את ספינת החלל שלו לכיוון היקום, ואז כוח מסתורי השתלט על הספינה. היא החלה להסתובב בפראות וזול איבד את השליטה. מכשולים ומלכו- דות, חפצים לאיסוף המפוזרים בדרך או ממריאים ונוחתים בכל מקום. יונתן מספר שהרבה מחבריו עזבו את ה-58ד163 57587 ומשחקים אחרים לטובתו של זול, בעיקר הוא נגס בפלח המכורים שהתעמקו עד לא מזמן בנסיך הפרסי ובמשחק הטרולים. "זה פשוט משחק טוב'', אומר חבר אחר, "משחק אקשן היסטרי, ולא צריך סיבות נוספות כדי להיתפס עליו, אפילו לא שההורים יהיו מרוצים". האם זול, כלומר יונתן, יצליח לעבור את המבחנים העומדים בדרכו, ולזכות בתואר: נינג'ה גלקטי? או שגורלו יהיה כגורל כל נמלה - להמשיך ולהימעך תחת כפכפי אחרים? ו מעל למיליוך היךבקניות מווירגט"ם ב-0 ק וכרבע מיליוך פגיעות במקינטנ₪ למקינטוש, בהנחה שתימשך המגמה למל- חמת האנטי-וירוסים. מקורם של הווירוסים נאמד ב"61% מדיסקטים זרים, ‏ 27% לא יזוע והשאר מתקשורת כמו דואר אלקטרוני, העברת קבצים מ-₪₪6 וכו'. רק 46% מהנפגעים גילו את הפגיעה בעזרת שימוש בתוכנת אנטי-וירוס, 27% גילו אותה משיבוש במס- כים או במידע, ואחרים עקכ האטה של פעולת המחשב מסיבות שלא היו ידועות להם. ממוצעים מלמדים שזמן ההתאוששות למערכת, מרגע שנתגלתה הפגיעה הוא כ-5.8 שעות, ונזק של 800.2 זולר בממוצע לשחזור החומר הניזוק. פריצות של ''הקרים" למזשבים גדולים ומרכזיים, זה כבר סיפור אחה. שם יש גידול מסיבי, ולמרות כל שיטות ההגנה, צפויה -- של באולימפיאדה. תצוגה של נציגת סגה בישראל בימי חנוכה העליזים, בין פסטיבלים ומופעי בידור, התקיימה בגני התערוכה אולימפיאדת משחקי המחשב השלישית, בחסות 'אנשים ומחשבים'". חמישים מחש- בים, עשרות ביתני תערוכה של חברות מחשבים ומשחקים, אלפי ילדים, ומאות אלפי נקודות. ההורים הסתובבו כמסוממים פקועי אוזד ניים, המומים ואינם מבינים דבר בבלגן הגדול שהתרחש שם. הילדים היו מבסוטים. מסתבר שעדיין, ‏ למרות היותס מכורים למשחקי מחשב - שהם בעיקרון חוויה אינטימית של השחקן מול הקופסה האפורה, המקבלת צבע וצליל עם הדלקת הכפתור - יש להם את הצורך להתמודד נגד אחרים, להשוויץ בשיאים חדשים, להשוות ולהשת- וות. באזור התערוכה, שהוא בעצס שוק באס- טות לממכר ברזלים ותוכנה, הסתובבו אנשי עלייה ניכרת בפשעי המחשב בתקשורת. באותה שנה, 1991, נרשמו 681 אלף התקפות ופריצות למחשבים גדולים, לעומת 3 אלף בשנת 90', ו-339 אלף ב-89'. כל זה למרות ההקפדה על שמירת סיסמאות חסויות, התקנת תוכנות הגנת מידע ומעקב אחר התעבורה ברשתות. % מתהתקפות אלו לא דיווחו על נזק ממשי, אך עדיין סך הכל הנזק שנרשם מגיע ל-164 מיליון דולר. זיכרו, מעטים מכלל הנפגעים מדווחים על הפגיעה או הנזק הכספי שנגרם להם. הסטטיסטיקה שנצטב- רה מאלו שהואילו לדווח מראה ש-"34% מהפריצות התבצעו מקווי חיוג טלפון, בעוד אומניטק וצעקו: "לא חוזרים עם אף מחשב הביתה!'" הם בנו על זה שימכרו שם מיליון מחשבים, אך אבוי, מכיוון הדוכנים נשמעו אנחות המפעילים: "הייתי מדגים את זה, אבל זה לא עובד". אף אחד לא קנה. אך באזור התחרויות היתה התרגשות רבה, מתח ורוח ספורט. שישה משחקים, סופר נינטנדו, פורמולה 1, זול, טטריס, סגה, ואת דוכן הסימולטור 5 ניהל טייס אמיתי! פרס ראשון, כרטיס מבולגריה ואינדונזיה מופצים וירוסים. בשנתיים הקרובות יפגעו מהם כ-12 מיליון מחשבים, מתוך 90מיליון העולם התחתון, גבירותיי ורבותיי, == ליגיוןיום הדי | תוקף את ה-6.ק המותקנים בעולם. עבר לפשעי מחשב שלך ש-32% הגיעו מרשתות של גישה ישירה בקווי איטרנט (יוניקס, דוס ואחרים). 34% הנותרים אינם יודעים להסביר כיצד פרצו למערכת שלהם. אין מנוס מלהיוודע לתת: תרבות חדשה שנוצרה לנו בחברה תלוית טכנולוגיה, ולהכיר בעובדה שפשעי העתיד יהיו בעצם פשעי מחשבים והונאות מידע, ויתרחשו במיקרוקוסמוס של רשתות התקשורת, אך ישפיעו על המציאות שלנו. קול 58716 הוענק לאלוף - איתז דומיניץ'. יש הטוענים שנקבע שיא חדש במגה- דרייב, יותר ממאה אלף נקודות. למרות הרעש והדחיפות והבלגן, מרגע שהגיע תורך ואתה מגיע אל דוכן התחרות, התנתקת לחלוטין מסביבת המציאות ושק- עת אל תוך עולם המשחק, כמו שאתה מכיר מהבית. באינטימיות המוכרת רק לך ולמק- לדת המשחירה תחת טביעות אצבעותיך המונצחות על מקשיה. ולמה אני כותבת בלשון זכר? ילדות לא ראיתי שם בתחרו- יות. רק אלו שליוו את אחיהם הקטנים, או נדבקו לאחיהם הגדולים. למה? בעצם, יכולתי לדעת שהשחקנים למיני- הם, המתבודדים בביתם בניסיונות לשבור שיאים ולהתגבר על מכשולים, אוהבים לצאת מדי פעם ממאורותיהם, לשחק בצוו- תא ולהרשים בנפלאותיהם. לולא כך, לא | היו חנויות המחשבים מלאות בנוער, בהבריזם לבית הספר, ובבואם לשחק באו- תם משחקים הקיימים בביתם. ולא רק הילדים. שמעתם על מסיבות /8? מסיבות אלו הן חלק מתרבות חדשה, משתתפים בהן צעירים מגיל 30716. יאפים אמריקנים, בחוף המערבי והמזר- חי, מתארגנים באולמות ענק. אין אלכוהול שותים נקטר. התפאורה במסיבות הללו היא לייזרים בכל הצבעים, ובמקום מוקמת רשת מחשבים מתוחכמת, ולא רק למשחקים הקרים מכל הסוגים פורצים ומשתוללים בפומבי בנבכי הרשתות למיניהן. מסורקים, נקיים, לבושים בקפידה ולא מעשנים. הבריאות חוגגת לקולה של מוסי- קת טכנו, וההתגודדות סביב מסכי מחשב. משחקים בתורות, בטורנירים, בליגות ובסולו. כל אחד מדהים בטריקים מופלאים את חבריו, מבסוט מעצמו ומהאופן שבו הוא מגוון את חיי הפנאי שלו, בסוף השבוע, לאחר חמישה ימים ולילות אינטנסיביים בחברת היי טק שבה הוא יושב מול המחשב כל היום. אבל, העיקר הבריאות. האם נכונה השמועה שבערד מוקם בית"קפה-טלה- פרזנס, מסיבות רייב וכאלו הבטחות? אם כן, בואו וספרו לי עליו, אהיה מראשוני המבקרים בו... נאורה שם"שאול הינה מומחית במערכות הפעלה ותקשורת ויועצת ב-א/. ספרה "רומן דיגיטלי" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ידיאל גני הזן היפניים הוא "להק- טין שלושים אלף קילומטר לכדי / מהלך של צעד אחד'". והגנים " ₪ היפניים אכן מציגים נופים של- וצמחייה פרועה בשבילי חצץ מצומצ- ועצי בונזאי מעוצבים להפליא. באיסלאם מרחיקים לכת ומצמצמים את | "גן העדן המוסלמי'' כהשתקפות פנימית של הקוסמוס כולן. | אירופה מימשה את רעיון הצמצום | בקתדרלה הגותית כמודל ליקום של ימי הביניים. ואילו אנו, בעידן תקשורת המחש- | בים, אין לנו עוד צורך לצאת מביתנו כדי || לטייל בעולם - במבוכי רשת עניפת קשרים = והתפצלויות, שבה רותשים חיים ומתרת- " שים אירועים - ולהגיע למקורות מידע עצומים, שאליהם לא היתה לנו עד כה / נגישות. לאחר הבחירות האחרונות בארצות הב- רית הכריז סגן הנשיא, אל גור, על כוונות | הממשל להשקיע בטכנולוגיות היי"טק סכו- מי עתק, לרשת את ארצות הברית בקווים פייבר-אופטיים ובלוויינים לתקשורת מהי- | ה ולקיים מערכות של כבישים וצמתים || אלקטרוניים המכוונים קודם כל, איך לא, 1 לקהל הקונים והקניינים של ארצות הברית. | הכרזה כזו ואחרות מקרבת את העתיד | ה''דיגיטלי" ומבטיחה אותו גם לאלו שאינם ריקים של תקשורת מחשבים. גם בארץ || קיומים היום שירותים לתקשורת בינלאו- מית, החל מרשת דמאחפדאן המשמשת אוניברסיטאות וחברות היי"טק, ושאליה ניתן להתחבר רק באישור משרדו של המדען הראשי, וכלה בשירותים מסחריים ומטוחה. בגידה בקרונדור נדב ואבישי יודעים שאני משוגעת על עולמות מדומים ופנטזיות תלושות מציאות. הם מזמינים אותי למשחק הרפתקאות חדש, בגידה בקרונדור, שבו אנו מוזמנים לכתוב מחדש עלילת גבורה מימי הביניים. המשחק מבוסס על סדרת הבי מכר של ריימונד פיסט, "מלחמת הקרעי/, ומעורר הזדהות רבה עם הגיבורים, הנלחמים באבירים אכזרים המנסים להשתלט על הממלכה. איתם, עם נדב ושלושת הדמויות או הקוסמים שבסיפור, ביליתי את הפרק הראשון, אשר מטרתו להביא אסיר אל העיר, ושם השארתי אותם לפתור חידות, לפתוח תיבות, לאסוף חפצים ולהילחם, לצבור כוח והשפעה, לשוטט ולהמשיך לפרקים הבאים. סך הכל שבעה פרקים, ולפני כל אחד מוצג סרטון קצר, המקדים את סיפור העלי- לה ומסביר את המטרה העומדת בפני השח- קן לא קיים פתרון חד משמעי לעלילה ולכן אין גם מגבלות זמן. אופן השגתה של המטרה מותנה בצורת ניהול המשחק וקידום הדמויות, ואני משאירה את ההחלטות הללו לנדב ואבישי, משום שהם הוכיחו שיקול דעת מוצלח, ומשום שאני קטונתי והתייאש- תי כבר מלקבוע ולשפר תכונותיהם של אחרים. ] ארבעה דירוגים בסיסיים - בריאות, כושר, כוח ומהירות. ונוסף, לכל דמות ישוריה וכישרונותיה, שאותם עלינו לשפר וד ועוד: דיוק ברובה קשת או קרבות פנים ל פנים, תיקון כלי נשק ושריון, פייטנות, י ₪ מ 2 קרונדור.מיועד לשחקנים מיומנים 5 מיקוח, פריצת מנעולים וכושר התג בכל. שרמת הכשרונות טובה יותר - כך ניתן להתקדם בעלילה מהר יותר, עם רמת הישגים טובה יותר. *בגידה בקרונדור" הינו משחק הרפתקאות חדש מבית סיירה, בהפצת חברת מיראז'. שמונה דיסקטים, תמיכה בצבע וקול, 06386 ומעלה, 119 שקל. הגהפיקה איננה העיקר, אלא תחושת התלת מימד והיכולת שלך ללכת לאיבוד בתוך עולמות זרים. עולם המשחק הוא גדול ומורכב וההתמצאות בשטח קשה. הוא מיועד | לשחקנים מיומנים מגיל 13 ומעלה (יש שבטים שבהם יוצאים להרפתקאת הקרונדור רק || לאחר העלייה לתורה בטקס הבר מצווה). להקלת ההתמצאות מצורפת למשחק מפה ובה גם תקציר הסמלים, הסברי מקשים פעילים וכו'. חידות משעשעות מובילות אותנו צעד אחר צעד למצוא ולקחת את אשר בתיבות הסגורות ולהתקדם בבצוע המטרה. ל8סא1 צדקואם זוחושו .וזח טס ספ דג זואו מה ניתן למלא בידיים ריקות? | אני לא הייתי מנחשת, אבל נדב שולף בחיוך: כפפות, כמובן. וכך מצטברים באמתחתנו / -- + כפפות, מפתחות, מסננת וחרבות. החידות מלוות אותנו במשך היום, בעבודה הספר, לשאול ולהיוועץ בחברינו מהעולמות המציאותיים. בלילה אנחנו חולמים = על תיבות נעולות, הנפתחות מאליהן, וחפצים רבי ערך מתעופפים אלינו ברכות, נוחתים בזרועותינו, עם הפתרון לשלב הבא. [ / | | 1 ובמאגרי מידע כדי לאסוף נתונים עדכניים בנוגע לפשעי מחשב בארצות הברית. שטק 60 (קו מנחה)- 1א61, תוכנת הממשק לטיולים ברשת קומפיו"סרב חזיד הדיגיש3יי כמו בזק זהב (בשותפות עם ד78), שלא .לדבר על רשתות ארציות המקשרות בנקים, משרדי ממשלה, מפעלים וכו'. בשבוע שעבר, כשנשאלתי לממדי פשעי המחשב ברשתות ובמחשבים אישיים, הבא- תי נתונים מדו'"ח .1 לגבי שנת 1992 וניבויים לשגת 1993. יצאתי לסיבוב ברשת ובמאגרי מידע כדי לאסוף נתונים עדכניים בנוגע לפשעי מחשב בארצות הברית. בארץ מידע כזה עדיין לא מתפרסם. אני מתקשרת דרך -טק!א60 תס (קו מנחה) - !א61, תוכנת הממשק לטיולים ברשת קומפיו-סרב. חיפוש מהיר העלה עשרות מסמכים, המרכזים נתונים על הממדים של פשעי המחשב. נכנסתי לדו''ת של אג.1 פמואזיד. עדיין אין סיכומים ל-1993, אבל המגמה שדובר בה בשבוע שעבר - ירידה בנזקי וירוסים ומחשבים ביתיים ועלייה גדולה בפשעי מחשב בתקשורת - אכן ממשיכה להתקיים. לעומת נזק של כ-160 מיליון דולר ב-91', מדובר כבר על 500 מיליון דולר ב"92' והערכה של נזק בגובה 6 ביליון דולר ב"93' בארצות הברית. רוב הפריצות מתבצעות, כמובן, בשעות הלִילָה או בסופי שבוע. מפעלים ומוסדות רבים משקיעים משאבים בלימוד שיטות הגנה הן בתוכנה ובחומרה, והן בהכשרת כוח האדם והטמעת המודעות לאבטחת נתונים. כשאני מטיילת ברשת, כבר אינני חושבת רק על פשעי מחשב, אלא על האוקיינוס הענקי הזה של מידע. בקומפיו-סרב עשרות תת רשתות, מאות ואלפי תת נושאים, מאות אלפי מאמרים ודוחות כלכליים, מדעיים, חברתיים ומה שלא תרצו, מיליוני חברים ומשתתפים הקשובים כמוך וכמוני לביליוני הסימנים הדיגיטלים, הצפים ברשתות, מחזיקים סו- דות, עובדות וגם שטויות. חברת "קו מנחה'' לשירותי מידע ותקשו- רת הכריזה על "מטריית מאגרי מידע'' לאנשי עסקים, חבילת שירותי מידע מקו- ונים ומקיפים עם מקורות כגון .פואזד -אגאזח ,פמאסנשו0כ | דאמדפסטאז ...41 נוסף לקומפיו-סרב. הגישה לחיפושים היא דרך ממשק 200858 קל ושקוף ומוזיל את החיוב. יתרונות וחסר- ונות, פרטי תשלום, תוכן המאגרים - אני דוחה את הכל לשבוע הבא. בינתיים נגנבתי לקרוא את ההדמםחד5 גא 41 א טס אשר נחתם לפני שעה קלה ועדיין לא הגיע לביתם של האמרי- קנים, השקועים בשנתם. גבולות הזמן והמד . קום מטושטשים לחלוטין כשאתה ברשת. נאורה שם"-שאול בקומפיו-סרב עשרות תת רשתוח, מאות ואלמי תת נושאים, מאות אלפי מאמרים ודוחות כלכליים, מדעיים, חברתיים ומה שלא תרצו מיליוני חברים ומשתתפים הקשובים כמוך וכמוני לביליוני הסימנים הדיגיטלים, הצפים ברשחות בקומפיו-סרב עעשרות תת רשתות ובהם מיליוני סימנים המחזיקים עובדות, סודות וגם שטויות התנהגות יומן אלקטרוני לשנה חדשה זה הזמן. לוקחים את היומן הישן, מעתיקים כתובות וטלפונים, מעבירים לדפים חדשים את כל המטלות והפגישות, שהיו מפוזרות בין הקשקושים ועדיין לא התבצעו. הרגשה טובה, דף חדש, נקי. כמה זמן ייקח, עד ששוב יתמלאו הדפים בקשקושים וביניהם תתגלגלנה פתקאות ממורטות עם מספרי טלפון ופרט קטן שחייבים לזכור לפגישה הבאה? . אפשר להשתמש ביומן אלקטרוני. שיא הסדר והניקיון. ניסיתי שניים. מעניין, שניהם, ויזואלית, מדמים את הארגונית המסורתית הקלאסית. כריכה עבה, דפים קטנים מחוררים ומתויקים בטבעות קטנות, וביניהם דפים מפרידים עם פתקיות צד. יומן אלקטרוני. אפקטים וציורים שמשתנים כל יום לזא 06 6 של פטדס.ן מותאם לסביבת חלונות, כולל אוסף של 16085 ד ג ואג לאורך ולרוחב המסך, המובילים לפעילויות המתבקשות באופן יומיומי או לפרקים. אפשר להכניס ליומן פגישות קבועות שבועיות, כמו השרינק, למשל, או פגישות עסקיות חד פעמיות, עם הצבעה לשם וכתובת הלקות. הראשונה תוריד את הסכום הנקבע מן המאזן והשנייה, במקרה הטוב, תנפח אותו בחזרה. ההתחשבנות הביתית יכולה כולה להתנהל מכאן. יתרה מזאת, אם היינו יכולים לחבר את המאזנים מיומנם של כל בני הבית, היינו ממש מסודרים. גרסתו של היומן הארגוני למקינטוש נקראת 481428 והיא מלווה בקריקטורות" החביבות של גארי לארסון. יכולתו הגרפית ומצוינותו בצלילים של המק נלקחת בחשבון ומנוצלת היטב באפקטים ובציורים, המשתנים בכל יום. גם כאן ניתן לחייג ישירות מספר הטלפונים, להשתמש בתפריטים ובעכבר ולהעביר פגישה ממקום למקום, ואפילו לבקש מיון אוטומטי לפי סדרי חשיבויות ועדיפויות. גם כאן יש שעון מעורר, המודיע על פגישה חשובה, הכנות לאירוע או יומולדת נשכח. אין יותר תירוצים. 8 0007 ב נאורה שם-שאול הינה מומחית במערכות הפעלה ותקשורת ויועצת ב-14/. ספרה '"רומןיידיגיטלי" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. % 4 // / 1 ם לשחק, אז בגדול. להרגיש כמנהל אדיר כוח, לגלגל עסקים וכספים ולשלוט באימפריות כלכליות. טייקון, משחק עסקים ממוחשב, פותח על ידי חברת ''מיקרופרוס", ‏ בעלת ניסיון והיסטוריה ביצירת תוכנות הדמיה וסימולטורים לטיסה * (15ש 91 ועוד), ומשווק על ידי חברת "מחשבת'' לסטימצקי, שקם, המשביר לצר- כן וחנויות מחשבים. כמו בחיים, לאחר שהתקנת את התוכנה משלושה דיסקטים או מזוא680, הנך מתחיל כמשקיע קטן, המגייס מעט כסף ממשקיעים שונים, אך עם הרבה מוטיווציה וחלום להקים מערך מסילות רכבת מצליח. התחרות קשה. חוברת הוראות מקיפה ונתוני רקע עוזרים לך במאבק ובהתמוד- דות. דמויות מפורסמות בעולם הכלכלה של אותה התקופה שבה מתרחש המשחק - המאה ה-19, ראשית הקפיטליזם ותור הזהב של הרכבות - שמות להן למטרה לרמוס אותך כמשקיע ומתחרה בדרכם אל העושר. מקצת השמות של ענקי ההון שבהם תפגוש: קורנליוס ואנדרבילט, ה''קומודו'' שזנח את עסקי השיט והשתלט על ניו יורק סנטרל ועד לשיקגו, ג'ים היל הקשוח, שהקים את "הצפונית הגדולה" לסיאטל וג'י-פי מורגן, הבנקאי הדגול, שחלומו והצלחותיו נגוזו עקב מדיניותו של רוזוולט נגד הקרטלים. גם טייקונים אירופים משאירים את רישומם ומשפיעים בדרכם, כמו סטיוונסון לסמארק, הברון רופשילד ואפילו ולדי- ד לנין, מכונן המשטר הסובייטי. הקשורת: מטריי לאנשי עטקים משחק מחשב בהשתתפות ענקי ההון ק ביסמארק ורוטשילד משתתפים טייקון טייקון. כדי להצליח במשחק, על השחקך לאזן את השקעותיר טייקון יכול להתנהל בארבעה אזורים בעולם: צפון מזרח אמריקה - שנת 1830, מערב ארצות הברית - שנת 1866, אנגליה - שנת 1829 או מרכז אירופה ב-1900. לכל אזור, בהתאם למיקומו והבעיות הטופוגרפיות הייחודיות לו, ההזדמנויות העסקיות שלו וטכנולוגיית הרכבות המקו- בלת בו. אנגליה היתה הזירה העסקית הראשונה בעולם הרכבות. צפון מזרח אירופה אופיינה בספקולציות מסוכנות ומעשי הונאה ושחי- חות סביב פיתוח רשת הרכבות ביבשת ה"ישנה". צפון ומערב ארצות הברית הם; כמובן, מקוס ההולדת של מסילות ורשתות רכבות ענק, כחלק מתהליך ההשתלטות של ה מאהגרי מידע אני מחזירה חוב מהשבוע שעבר: הבטחה לפירוט שירותי מאגרי מידע לאנשי עסקים. בכך, כמובן, אני נכנסת לחוב גדול יותר - ייפרע בזמנו, זו הבטחה, ובינתיים - ריכוז נקודת מוצא אחת. רשתות תקשורת פופולאריות. אבל כל שטר שירותי המידע העסקי המובילים בעולם דרך חברת "קו מנחה" עושה את החיים קלים למי שזמנו יקר והרגליו אינם מתמצים בטיולים ארוכים מול הרשתות האינסופיות 0 ידיעות שוטפות מדי יום העומדות לרשותו. כאלה הם אנשי העסקים, באמצעות מחשב אישי, יכול היום איש עסקים לקבל מידע עדכני ומהימן, המקיף את מקורות העסקים המובילים בעולם. אס אוספ האמריקני, למשל, נחשב כמוביל בתחום הכלכלי פיננסי. השירות ניזון מדי יום בכ-10,000 ידיעות שוטפות בומן אמיתי, המדווחות על התרחשויות עסקיות, כלכליות ופוליטיות ברחבי העולם. בנוסף, ישנו ארכיון אלקטרוני הכולל מיליוני מאמרים מעיתונים ומגזינים חשו- בים בארצות הברית. לגבי אירופה, קיים שירות .םוז חק 5אזד הז6אהאזח, נגיש לעיתונות +" בריטית, מידע על חברות, דו"חות מקרו- כלכליים שבועיים, חודשיים ורבעונים ממחלסות בנקים, וניתוחי חברות הנסחרות בבורסות אירופה. קיימים שירותים נוספים המצטיינים בעלות חיפוש נמוכה במיוחד (בשעות הלילה, שהן שעות העבודה שלנו) כמו אמסאז מ6סם.1אוסאא ר-א21. אלה מכילים מאות אלפי מאמרים בנושאי עסקים, כלכלה וסחר, שפורסמו בחמש השנים האחרונות בכתבי עת ובטאונים מקצועיים. אם לא די לכם במאמרים ותרצו ניתוח של הידע הרב הזה - תשתמשו בניתוחי אטאט /אז, שנכתבו על ידי אנליסטים ביותר מ*240 חברות ברוקרים וחכרות מחקר וייעוץ. אלו אמורים להיות נדבך חשוב בכל מהלך של תכנון אסטרטגי, פיתוח מוצרים, חקר שוק וניתוח כלכלי. מריל לינץ', פרוסט % סאליבן ומומחים אחרים יספקו לכם את ניתוח המידע. תוכנת הגישה נוחה לשימוש, ומקליטה את כל השיחה עם מאגר המידע, כך שניתן לערוך אותה ואז להדפיס או לשלוח לנמענים אחרים. החיוב תלוי ברובו במידת השימוש - עלות התקשורת פלוס העברת המידע, שנבחר כרלוונטי. נסו להתרכז בשאילתות למידע הנחוץ לכם, פן תתפתו להיכנס לרשתות אחרות כמו דמאחמדאט ורםתספטץו60%. אז תמצאו עצמכם באוקיינוס של מידע בנושאים כה מגוונים, ולא תרצו לחזור לעבודה, למספרים, לניתוחים הכלכליים. שישי מוסף 7.1.94 המהגרים הלבנים על שטחי האינדיאנים. המטרה הסופית של השחקן כנשיא חברת הרכבות הינה להקים מערכת רכבות רווחית ביותר ולפרוש לח -חיד מכובד, אולי להיות נשיא ארצות הברית. תוך כדי, הוא נועל בו זמנית את נעלי נשיא החברה, מנהל הבנייה, מנהל הדרך ואחראי על שילוח הרכבות. השחקן מחליט היכן להניח פסים, באיזה סוג של רכבות להשתמש, מתי לשלות אותן, מתי להחליף ולשפר את הציוד, כמו גם החלטות עסקיות ופיננסיות בנוגע לעי- דוד והקמת תעשיות נלוות ומימון המערכת. כדי להצליח, על השחקן לאזן את השקעותיו בין הקמת מסילות, בניית רכ- בות, הקמת מתקנים והשקעות בבורסה. השקעות נכונות יגדילו מן הסתם את ההכ- נסות, ויאפשרו התרחבות נוספת ושיפור השירות. אם יש לכם בעיות - תוכלו להיעזר בתוכנה תומכת החלטות. בכל מקרה, היזה" רו, העניין ממכר. התנהגות: כר שי החלטוה איך קיבלנו החלטות עד היום? שואלים את עצמם אנשי עסקים ובעלי חברות לפני ואחרי שנחשפו לתוכנות תומכות החלטה, שהגיע תורן לכבוש את נתח השוק המגיע להן. העובדה - היום מקבלים החלטות מכרי- עות בעזרת מערכות מומחה מסוגים שונים, והן טובות לפחות באותה מידה כמו ההחל- טות שהתקבלו עד כה. אלא מה? דבר שהיה אינטואיטיבי עד היום מבקש להיראות כנכון גם על גבי המסך, ומודלים מתמטיים מסובכים, שנאנסו בשיטות חקר ביצועים מסורתיות להתאים "כאילו" הופ" כים להיות חלק ממערכות תומכות החלטה המשלבות בתוכן, בנוסף למודלים הללו, עצי אפשרויות עד לקבלת ההחלטה המתק- בלת על הדעת. וכל זאת עם ממשק אטרקטיבי למשתמש ועם יכולת ביטוי של צרכיו העסקיים. הספרות האקדמית טוענת לגבי בעיות של שיבוץ מערכות וקבלת החלטות אחרות, שהן אינן ניתנות לפתרון עקת גודש המש- תנים במשוואת הפתרון. אך הבעיה יותר חזקה - החלטות מתקבלות בדרך כלל על סמך ידע מקיף ומעמיק, שהוא נחלת הפרט העוסק בשיבוץ וקבלת ההחלטה. ואיך אפשר להעביר ידע אינטואיטיבי רב למע- רכת ממוחשבת, כאשר מדובר בחיפוש על ורנליוס ואנדרבילט, ג'ים היל הקשוח וג'י"פי מורגן. גם סטיוונסון, מרחב אדיר של אינפורמציה? בארצנו המתוחכמת פותחו כבר כמה מערכות תומכות החלטה לקהל המנהלים בעולם כולו, בהסתמך על ידע רב בתחומי הבינה המלאכותית ובעזרת ניסיון, שהצ- טבר הן באקדמיה והן בדרגים השונים של הפיקוד הצבאי. שתי מערכות תומכות החלטה יצאו לא מכבר אל לקוחותיהן הראשונים בארץ וב- חו"ל. האחת מטפלת בשיבוץ, תזמון והק- צאת משאבים, והשנייה בבחירת חלופות פיננסיות של רכש, ניתוח עלויות וכו'. שתיהן פועלות על מחשב אישי (גם על פלטפורמות חזקות יותר) ומנצלות את העובדה, שאין מנהל המכבד את עצמו שלא מונח מחשב אישי על שולחנו, אך עד כה לא ידע כיצד לנצל אותו, מעבר לשימוש בדואר אלקטרוני ובגיליונות עבודה אלקטרוניים מסוג לוטוס ודומיו. חברת 181 (אינטליג'נט אלקטרוניקס בע"מ) של פרופ' בן-בסט פיתחה מערכת הנקרא 6"/, הנוקטת גישה של "קונספט קומפקטי''. הווה אומר: יש לנו שלב ניסוח הבעיה ושלב מציאת הפתרון, ובשניהם רצוי שיהיה מעורב המנהל, ולא איזה מתווך של חקר ביצועים. ההנחה: בכל בעיה יש שחקנים ויש כללי משחק. לגבי השחקנים ניתן לענות על תצוגה גרפית של ניתוח תוצאות ההחלטה השאלות: מי, מה, מתי, אצל מי, איפה ועם מה... מכאן ששת ה-ע. כללי המשחק הם האילוצים של זמינות ויכולת, מגוון כישורים ועלויות, או במלים פשוטות - מיהו לקוח מועדף, אין לשבץ טכנאי ליותר מ-10 שעות עבודה, אין להעמיס משאית מעבר לתכולתה וכו'. קיבלנו מערכת אינטליגנטית, עם יכולת ביטוי להגדרת הבעיה על ידי המשתמש ויכולתו להתייחס לפתרונות, לשנות פרמט- רים ולקבל את התוצאה הטובה ביותר, מערכת כזו מספקת פתרון הולם ל- נאורה שט"שאול שוס.זאאסאו במפעל ייצור, או למערך התקנות או תיקונים, שיבוץ כוח אדם ומכונות תוך כדי חיסכון בעלות והגדלת תפוקות, שיפור תנאי העובדים ושיפור בזמני תגובה ללקוחות. מערך טכנאי השירות של חברת "ריינו- לדס 8 ריינולדס" כבר עושה בה שימוש, וכן מערכות צבאיות למיניהן. "סיון מחש- בים" הכריזה לפני כחודשיים על מערכת "6016 8887", אשר נועדה לסייע בתהליכי קבלת החלטות ולשפר את איכותן, לכל מי שנדרש לבחור בין חלופות, ובעיקר לדרגים ניהוליים בכל התחומים. התוכנה יעילה במיוחד לפתרון בעיות סבוכות שבהן מעורבים קריטריונים שונים. 1 מאפשרת להגדיר את מגוון הקריטריונים המעורבים בהתלטה במבנה של 'עץ'', ללא מגבלה של גודל או עומק, כאשר כל "ענף" מהווה קריטריון עם משקלו היחסי בהתאם להערכת המשתמש. זהו תהליך החלטה מובנה, מסודר ומתועד בתצוגה גרפית. התוכנה מאגדת בתוכה כלים ומתודולוג- יות משיטת 411 של ד''ר סאטי להעדפות אישיות והערכות סובייקטיביות, ומכילה מספר מודלים מוכנים מראש של עצי החל- טה בתחומי העסקים, צרכנות, שיווק, בחי- רת תוכנה/חומרה ועוד. כל שנותר למש- תמש הוא, להגדיר את החלופות ולהעניק להן ציונים. כאשר תתחילו לשחק בטייקון, תוכלו לנסות את התוכנות הללו, האחת בשיבוץ רכבות והנחת המסילות, והשנייה בעת החלטות השקעה בבורסה. אם עברתם בש- לום את המאה ה-19 ונהייתם ענקי הון - לכו על זה גם בעסקים שלכם. נאורה שם-שאול הינה מומחית במערכות הפעלה ותקשורת ויועצת ב-אץ. ספרה "רומן דיגיטלי' התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ההבחנה בין משחקי מחשב לסרטי קולנוע. חברות ענק מפיקות משחקים עם תנועה, קול ותחכום כשל סרטי קולנוע, ובתקציבי הון כהפקות קולנועיות. הסרטים, בחלקם, אלו העוסקים בטכנולוגיה ועתידנות, משתמשים בפעלולים וקצב כשל מחשבי המחר, שהופקו בעזרת מחשבים של היום. כזה הוא הסרט החדש "איש הרס" עם סילווסטר סטאלון, שמתרחש בסן אנג'לס, שהיא לוס אנג'לס לאחר רעידת האדמה של 2031. עושר פירוטכני, אפקטים מיוחדים, בניית פרוטו-טייפים לרכב העתיד על ידי חברת ג'נרל מוטורס, וארכיטקטורה ספיראלית שמאפיינת את הגוגנהיים. זהו סרט פעולה השייך לז'אנר הקלסי של מרדף, עם תפנית הומוריסטית והרבה שימושי מחשב עתידיים, שאמינותם מתבטאת בכך שכבר היום מסתמן קיומם האפשרי. המכוניות המעוצבות להפליא מקבלות פקודות בעל פה מהנהג, תקשורת טלפונית ואלחוטית בין אנשים מתבצעת על גבי מסכים עם תמונות. מיותר לציין שפיסת נייר אינה נראית בנמצא, גם לא מחשבים נישאים ממוזערים, כי אם חיבור אלחוטי של רשתות מחשבים ענקיות הזמינות לכל אזרח, לפי מידת צרכין. לאחר שהגיבור מתעייף ומזועזע מקרב אימתנים שניהל עם חבורת פושעים, הוא ניגש לתא ציבורי ומתחבר לפסיכולוג ממוחשב לקבל טיפול בזק ופסיכותרפיה מיידית. יחסי. מין ביָן הגיבורים מתבצעים בעזרת קסדות ומכשירים המחברים את חובשיהם לעולם סקס וירטואלי, ובתוספת שדרים אלקטרוניים, ואולי גם כימיים, הם מגיעים לסיפוק מיני. = איש ההרס, סילווסטר סטאלון, היה חקעורת: זתעייף. הוא מזועזע. הוא ניגש לתא ציבורי ומתחבר לפסיכולוג ממוחשב הרס. סטאלון שהוא מחעוב כשיו כבר קשה לעשות את. סיימוך פיניקס, הפושע השטני וראש העיר קוקטו. מתוך הסרט ייאיש הרס" שוטר במשטרת לוס אנג'לס, חטא בכך שפוצץ בניין על יושביו, ונענש בהקפאה עמוקה למשך ארבעים שנה. הוא מופשר וחוזר אל החברה רק משנזקקו לו כפרטנר אמיץ למלחמה בפושע השטני, סיימון פיניקס. הוא חוזר אל עיר הנקראת סן אנג'לס שנבנתה על חורבותיה של לוס אנג'לס. עיר שמשרה אווירה בטוחה ואסתטית לתושביה השלווים. זו חברה החיה חיים מסודרים, נקייה עד כדי סטריליות ומשולבת באזכורים רשחות אינטרנט בינלאומיות חוב נוסף שעליי לפרוע, לאחר שציידתי את אנשי העסקים בקצוות חוטים שיובילו אותם הרחק להרבה הרבה זמן, הוא סקירת רשת האינטרנט. דרכה אני מחוברת למאגרי מידְע מדעיים, ספריות ואוניברסיטאות, קובצי התכתבות מכל הסוגים, החל מטיולי אופנועים. לבירות באי וכלה במפגשי קהיליות, כמו למשל מצרים מכל העולם, או סאדו"מזוכיסטים מכל העולם. אינטרנט. 2 מיליון מחשבים ייחודה של רשת האינטרנט הוא בכך שהיא איננה רשת מסחרית, ואיננה מנוה- לת על ידי שום גוף מסוג שהוא. כך נוצרת לה איזו דמוקרטיה מסוג חדש שלא הכרנו עד כה, עם ההבטחות האיומים (חופש גישה למידע, נגישות למידע מסווג וכו'). מקורה של רשת האינטרנט בשנות השישים, בשיאה של המלחמה הקרה, כאשר התבקש הפנטגון להמציא פתרון חירום לביצוע קריאות והזמנות מה- ססם, גם כאשר, חס וחלילה, תיפול או תהיה תחת איום מערכת הטלפונים האר- צית. פאול בארן מחברת ראנד עיצב רשת תקשורת מחשבים ללא תחנת בקרה אחת, ללא מחשב מרכזי אחד שינהל את העסק. באופן הזה נוצר לו מנגנון של דואר אלקטרוני היכול להתקיים באופן רציף ללא תלות בלעדית באף אחד מהקווים והקשרים. זוהי רשת האינטרנט - האמא של כל הרשתות. מה גודלה של רשת האינטרנט, זאת לא ניתן לדעת במדויק, הרי אי שערים עם סדרנים המנקבים את כרטיסך בכניסה, ואין אף חברה או מוסד האחראים עליה או מנהלים אותה. העובדה היא שמספר המחשבים המחוברים בה גדל כל הזמן ומגיע כעת לכ-2 מיליון. זכרו, מספר זה אינו כולל בתוכו את המחשבים הנסתרים של שירותי הביטחון המעוניינים להישאר כרואים ואינם נראים, כמו גם את מיליוני המחשבים האישיים אשר אינם מחוברים ישירות אלא בקווי חיוג. בסך הכל מחוברים לרשת, על פי הערכה גסה, כ-20 מיליון משתמשים, '"זוהי מדינה גדולה'", אומר פרבר, "נוכל לפנות לאו'"ם בבקשת הכרה בתור מדינת הסייבר-ספייס הראשונה..." אל האינטרנט הצטרפו מאוחר יותר רשתות מסחריות מן הסוג שהזכרתי כבר, קומפיוסרב, פרודיג'י ואחרים, המאפשרות החלפת דואר אלקטרוני וחיפושים במאגרים משותפים עם האינטרנט, אך להן אופי מסחרי , שימוש בהן עולה כסף, והן מנוהלות באופן מרכזי על החברות שבבעלותן. מה יהיה עתידה של האינטרנט והמידע הרב הזורם בה? האם יישאר האופי המרקסיסטי וריחוק מאלמנטים מסחריים? הגיוני שלא. האם תיפתר בעיה המעסיקה היום את כולם ברשת לגבי הרשות והצורך להצפין חלקי מידע? הגיוני שלא. האם מישהו מהממסד ייקח את הפיקוד וייווצר מצב של "האח הגדול" המביט מלמעלה ויודע הכל? לא ברור. מה שכן ברור הוא, שכדי לנהל את החיים דרך הרשת, דרושה היכרות עם כללי התנהגות מסוימים. לכל אלה שעדיין לא מכירים אותם - המתינו שבוע ואתן לכם את הרמזים הראשונים להתנהגות הראויה. שישי מוסף 14.1.94 ארכיטקטונים יפניים, שבה אנשים נענשים אם העזו לקלל ולהשתמש במלים גסות אסורות. לצדה של החברה המודרנית הזו, חיים במחתרת, מתחת לאדמה ולהריסות שלאחר רעידת האדמה, מתנגדיו של קוקטו - ראש'העיר. על אנשי המחתרת להסתתר ולגרד מתחת לקרקע את כל מחסורם, וזה משתקף בסביבתם ובלבושם. הם לובשים חלקי מכוניות, נורות, ‏ סירים, ושאר ג'אנק אמריקני ממוחזר. התנהגותם המרדנית הרוצה לשמר משהו מן העבר בולטת על רקע החברה המודרניתטריליתזלווה, אשר יש בה משהו לא אנושי, הנותן לנו הרבה חומר למחשבה לגבי עולמנו העתידי והכיוונים אליהם אנחנו חותרים בקדמה הממוחשבת שלנו. התנההות: ידידותי רק לחברים עם .סיום. שנת הכספים, מיהרו רבים ממכרי* להגדיל את חשבון ההוצאות ול- קנות מחשב. יש כאלה שהחליטו לעלות כיתה ולעבור למחשב משוכלל יותר, 486, ואלו שדחו עד כה את ההיכרות עם המכונה, ועתה התגברו על הרתיעה, וקיבלו את ההחלטה הגורלית. כך מצאתי עצמי מבצעת איתם ועבורם סקר שוק ומחירים, בודקת את ה"אופציות והקונפיגורציות" והדילים הכי טובים בשוק, מתלבטת וממליצה לכאן או לכאן. עם תחילת השנה החדשה הם קיבלו את המחשב. בדרך כלל זה מתחיל ככה: "תשמעי, קיבלנו את המחשב החדש, תבואי, נשחק איתו קצת, נעתיק משח- קים, נתקין את המודם...". ואני אומרת, "תתחילו לשחק לבד, ללמוד, להתבשל איתו, אחר כך נראה הלאה" וכך זה ממשיך. באותו ערב בטלפון. "תשמעי, כבר עשיתי המון דב- רים, עם החלונות, וזה וזה, אבל פתאום משהו לא עובד אצלי". "משהו שעבד קודם?'' "כן, בטח. אבל עכשיו החלונות לא נפתחים בכלל". "טוב תראה, תשחק בינתיים בדוס, ואני אבוא אחר כך לבדוק מה קרה''. "כן, זה מה שרציתי, אבל הדוס לא עובד. שום דבר לא עובד'". "אז מה בדיוק עשית לפני שזה קרה?" "אני? בחיי, לא נגעתי בכלום". כאשר אני מגיעה לביקור בית, סביב המחשב, שנהפך בינתיים לזירה המרכזית שבבית, יושבים כבר ארבעה. עכשיו אנחנו כבר חמישה, מנער משוגע על מחשבים ועד למומחים, ובאמצע חייל צעיר שמשתמש עם המחשב הגדול בצבא ובטוח שהוא יודע המון, ואורח שהגיע זה עתה מארצות הברית, מה שאומר שבווד" אי ובוודאי הוא מכיר ה- 6ק. ד' עצמו, הקורבן הנוכחי, מסתובב כפצוע בינינו, נותן עצות מניסיונו הקצר, שואל שאלות, ובעיקר - מזהיר אותנו שלא נהרוס שום דבר! ואשתו מכבדת אותנו כיבודים וממלמלת לעצמה שוב ושוב "מי אמר שהמחשב הוא ידידותי?" עתה העניין נהפך לעקרוני. כולם רו- צים לפחות להבין מה קרה רגע לפני התקלה? למה אין כבמטוסים שנפלו איזש- הו קובץ מעקב (ם.ו1= 1.06) המתעד את התנועות האחרונות? אך גם הוא לא היה עוזר לנו ברגע זה, כאשר מדליקים את המחשב ושום דבר לא עובד. "אז מה בכל זאת עשית?" אני שואלת. 0 ו ביקור בית ''בחיי, אני נשבע לכם, לא עשיתי כלום. טוב, רק הרצתי איזה משחק והוא צפצף, אז כיביתי והדלקתי, וזה אמר לי ללחוץ על :זו ולחצתי, וזה לא עזר, אז לחצתי עוד הרבה פעמים'". טוב, עכשיו אנחנו מבינים שד' הגיע באיזשהו אופן למצב ה-שטד:5 הבסיסי ושינה שם משהו. לכן הדיסק לא מזוהה, לכן הדוס לא עולה, לכן לא עובד שום דבר. החייל אומר: "נתקין מחדש'. האורת מאמריקה אומר: "אני לא מבין שום דבר, אבל תנסו", וכבר אצבעותיו רוקדות על המקלדת. החייל אומר: "לא', ומכניס את דיסקט ההתקנה לכונן. האורח מפנה את מקומו בכיסא לנער ששתק עד כה ומתכבד נאורה שם"-שאול בבורקס קטנים, מציץ מן הצד ומחייך. רואים שהוא גידל את המחשב שלו באר- צות הברית, וסיגל את ההרגל לפנות לספר ההוראות תוך כדי הכלאגן. הקורבן מקטר מתחת לשפם: "הרסתם לי את הכל. אתם לא רואים? הרסתם את הכל''. ובינתיים, מכבים ומדליקים, מתק- ינים ומשנים פרמטרים ב-פשי86. כעת הוא מכיר את הדיסק, אבל חוץ מצפצופים וחרחורים של כרטיס הסאונד שכבר לא מותקן כראוי, ודוס מנוון כלשהה, אין חלונות ואין בטיח. כבר חושך. נגמרו הבורקס. מגיעים למסקנה שהתחרפש לו קובץ הקונפיגורציה וה"אמא5סדט4א הראשוני, ועכשיו השאלה איך לשחזר אותו. "תביא את דיסקט הגיבוי", אני אומרת בתמימות. החייל צוחק כרואה את הנולד. הקורבן עונה "מה זה גיבוי? אמרו לי משהו על זה, אבל לא ידעתי איך עושים גיבוי?'" אני הופכת את הנייר שנמצא לידי כדי לקשקש עליו ולהסביר מהו גיבוי, איך מבצעים אותו ומה חשיבותו. מצדו השני של הנייר מודפס שם החברה ומתח" תיו הוראות ראשוניות "קרא לפני שתפ- תח... הכנס דיסקט לכונן... העתק קבצים בפקודת 7א846... סיימת את תהליך הגיבוי". קיצורי דרך, כולם רוצים לעשות את קפיצת הדרך ולהיות כבר שם, כמו שהבטיחו להם, קלי קלות. לאלו שטיפה מבינים אין סבלנות למתחילים, ולמתחי- לים אין סבלנות לאלו שקצת יודעים, וכולם משחקים את המשחק, אחד מול השני, ומול המכונה העקשנית. נאורה שםישאול הינה מומחית במערכות הפעלה ותקשורת ויועצת ב-אש. ספרה "רומן דיגיטלי" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ההיכרות עם המקינטוש היא לא רק היכרות עם מערכת הפעלה חדשה התוודעות שלי אל עולם המקינטוש היתה חוויה שהיא מעבר להיכרות עם מערכת הפעלה חדשה, התפעלות מגרפיקה וביצועים, או שימוש בתוכנות מתקדמות לעריכת טקסט ותמונה. לאחר המפגש הראשון חוויתי את - החוויה הנפלאה של התאהבות ביצור חדש, התחברות ותחושת שייכות לאלו האחרים שמאוהבים בו, וכל זאת - למרות סימני השאלה ביחסים עם ה'חותנת', הלא היא חברת "ידעי נציגת "אפליי בארץ. ממשתמשי קצה ועד למפתחי תוכנה, מדילרים המוכרים ציוד מקינטוש ועד ליועצי מחשוב, כולם נקטו מלים "למרות 'ידע''' תוך תיאוריהם הנלהבים מהמק האהוב עליהם. "ידע" המונופוליסטית, מסתבר, איננה מצליחה לשסות את אנשי המכירות שלה להתחרות בשוק ה"6ק בתחום החינוך (להוציא מכרז משרד החינוך שאליו ניגשו ברצינות הבה), ולא בשימושים הביתיים. בתחומים מקצועיים מסורתיים. למקי- נטוש, כמו עריכה מוזיקלית או עריכה גרפית, אין להם בעיה, הביקוש נוצר מאלין. אך ללא תחרות עם מפיצי אפל אחרים, מחירי הציוד בארץ גבוהים מאלו שבחו"ל והתמיכה בלקוחות ובמפתחי התוכנה מעטה (אלו המאוכזבים מסרבים להיות מצוטטים בשמם, שוב, משום הת- לות בבלעדיות של "ידעי). באופן תמוה, המצב הזה מתקיים בארץ למרות המאבק הקשה שמתנהל עכשיו בשוק המחשבים האישיים, כאשר מערכת ה''חלונות'" של ה"6ק נותנת פתרונות חלופיים וטובים גם ליישומים שנחשבו עד כה מסורתיים ל''אפל''. ועדיין, למרות כל זה, נשרפתי גם אני ונשביתי בקסמי המק, המכורים למקינטועו. בעלי זיקה לאסתטיקה תהקשורח בסטנדרט מקינטועואי "שני טכנולוגיות בע'מ'" היא חברה המוכרת מודמים:פקסים מסוג מצספ, ולאחרונה ארבעה סוגים נוספים. כדי לעודד את השימוש במודם וכדי לסתום חור שהיה חסר בארץ עד כה, הם הקימו את ה-885 הראשון והיחיד למשתמשי המקינטוש בארץ (גם הראשון שקיבל את אישור משרד התקשורת). 5 הוא מאגר מידע, או לוח מודעות אלקטרוני בתרגום מילולי, ‏ המאפשר ולקהילת מעריציו - אשר רבים מהם כבר פנו אליי בבקשה לסקור את ההיצע, ולא להפקירם, אנ מכריזה בזאת על "מק- ופסה" שתלווה ותעדכן את עולם המקי- התחברות לצורכי תקשורת, שיחה ומשי- כת קבצים ממקום מרכזי. אם השוויתי פעם את ה-885 למרכז קהילתי בשכונה וירטואלית,. הרי ש"שני בי.בי.אס'' הוא שכונה אלגנטית ומשופצת עם החובות משחק: מבוך החשיכה מבוך בחשיכה. ממש כמו בתוך סרט פעולה מה קורה לכם כשאתם מתהלכים בתוך מבוך חשוך, ומדי פעם קופצות עליכם מפלצות ערופות ראש בצווחות מפחידות? לי זה גורם רעדה וקצת גועל נפש, גם אם הצלחתי להרוג אותן ולשמוע את אנחות המוות שלהן לפני שהספיקו להתנפל עליי,. גם אם הצלחתי לפלח אקדח ותחמושת מגופתו המרוסקת של חייל גרמני מת. זה ממש מפחיד, וזה בדיוק מה שחלק מאיתנו אוהבים, ילדים ומבוגרים, אא סא פצ אז הש משחק מבוך תלת-ממדי באנגלית שניתן להשיג ב"מבוכים" ברמת השרון, קיבל פרס ראשון במשחקי 6ק8. 05 סאזצא וק ם.וסה, זה לא נשק, הכוונה למשחקי תפקידים השונים מעט ממשחקי ההרפתקאות מסוג ₪81ש0. בכלל, יריב מ''מבוכים'' מספר שהמשחקים למקינטוש מדגישים יותר את המחשבה ופחות את פריקת המתחים באלימות או תנועות מוטוריות. אך זו לא הדוגמה המאוששת את ההסבר שלו, משום שכאן, בפירמידה ביוקטן, הצניחו אותך כחלק מכוח מחץ סודי, ומכיוון שאיבדת את חבריך ונלכדת במבוך המפלצות - אתה מגייס את כל כוחוח ההישרדות והרשע שטמונים בך מבלי שידעת. אתה ממש בתוך סרט פעולה. לצדך מפה ורשימת מצאי התחמושת, אך בפועל אתה מסתובב במבוך תלת-ממדי מרהיב של מיפוי טקסטורות בזמן אמיתי. אחרי שמתת כמה פעמים, אתה כבר יודע מאיפה האויבים יצוצו, ומתי להכין את הנשק, ואת היד על ההדק, ועוד מעט יהיה סולם, ותוכל לרוץ לטפס ולהילחם. ובכל זאת, בכל פעם החושך מאיים מחדש, וצווחות המפלצות מחרידות ומפחידות. שישי מוסף 11.1.94 בלגיים מקושטים ומטופחים. הוא מדבר אל המשתמש, הוא מאפשר כתיבה וקרי- אה בעברית, הוא פותח בעת השימוש חלונות ואייקונים צבעוניים לכל פעילות אפשרית, ממש לפי הסטנדרט המקינטוש- אי, חיפשת ומצאת קובץ שמעניין אותך? אתה תופס אותו בעכבר ומעביר מהחלון של "שני'' אל חלון המכתבה הפרטי שלך. בלי ברבורים נוספים של פרמטרים ופקו- דות, הקובץ אצלך ולשימושך במחשב. כמות החומר הנמצא ב'"שני בי.בי.אסיי מגיעה לכדי ג'יגה-בייט ומתעדכנת מדי יום ממאגרי מידע עצומים בארה''ב ובפי- נלנד. בקרוב אף תתאפשר התקשרות לאינטרנט דרך ה-בי.בי.אס. בין השירו- תים המסופקים שם - דואר אלקטרוני ושיחות פטפוט בין המתקשרים, קבוצות דיון בנושאים מגוונים, החל מתוכנות וחומרות וכלה בשידוכים או סתם קשק- שת. אל קובצי התמיכה והדיון הצטרפו לאחרונה כמה חברות תוכנה המשתמשות במנגנון הזה כדי לפתור בעיות ללקוחותי- הן ולספק להם במקרה הצורך קובצי תיקון ושיפוץ. ביניהן "קסת" (קלריס), "מעין" (אנימציה, וידיאו), "חלטי'' (מסכי מגע) ועוד. מנוי ראשוני ל"שני בי.בי.אס'" עולה 6 שקל, אך ניתן בחינם לכל הקונה אצלם מודם. מאותו רגע ואילך השימוש הוא חינם, מלבד משיכת קבצים המתומחר ב-15 שקל לשעה. כל הקבצים חוקיים - אינם מכילים וירוסים ואינם מפרים זכויות יוצרים. קלות השימוש ב"שני בי.בי.אס'' מנטרלת את הפחד והרתיעה של אנשים מן היישוב משימוש בתקשורת ומאגרי מידע. הוא כל כך נוח, צבעוני ואטרקטיבי - עד שלא ניתן לעמוד בפניו. לניסוי - חייגו 03-6392131 ותקפצו לביקור תחת השם 6₪₪%1. לפרטים נוספים (בקול אנוש) - 03-6391288. לומדה של לוגל - לומדים לחשוב לוגית בניסיייותיי להיענית לבקשת הקוראים המבקשים ההתעדכן בנושא לומדות לכל הגילאים, נתקלתי בקשיים. מכיוון שעד כה שימש המקינטוש את השוק המקצועי יותר, ומכיוון ש'"ידע" לא הדביקה, כאז מור, את קצב הפיתוח הביתי המאופיין , אלא התאהבות ביצור חדש "לק-קובטה"- ליווי צמוד לאירופה וארה'"ב, יש חוסר בלומדות ומשחקים למשתמשים הביתיים. ובכל זאת מצאתי לומדות של "לוגל",. "40" אדיונטיקס וכמה אחרים, והפעם אתמקד בכמה לומדות לגיל בית הספר היסודי, שכמו ספר ילדים טוכ. מגרית גם את המבוגרים חברת "?וגל כקר ית-שמונה מתרגמת נאורה שם-שאול , לעברית ומפיצה תוכנות יפהפיות של אוצ, המלמדות את הילד לחשוב באופן לוגי ולפתור בעיות. אלו אינם תרגילי חשבון פשוטים או חזרה על נוסחאות מוכרות, אלא ניסיונות פעילים של הילד להמציא רעיונות, לנסות אותם ובמידת הצורך לתקן אותם. "חידת המיכלים" או "חידת המפעלי, אכן מלמדות את הילד לחשוב, להגיב למצבים לא חד-משמעותיים, למצוא משמעות ויתרונות בתנאים משתנים או סותרים ולבנות מושגים חדשים. מטרתה של התוכנה "הרפתקה בספארי" היא להביא את הילד לחשיבה מתמטית מור- כבת, דהיינו, לבנות מארג. בניית המארג קשורו, בפעולה בסיסית - ההיקש. במה- לך הלימוד הילדים אוספים מידע ומשחמ- שים בו כדי להסיק בביטחון, המבוסס על יי ההיגיון, היכן נמצאים החתולים, הקר- נסיונות נפים, ויתר החיות המתחבאות ב-25 להמציא רעיונות המשבצות של הספארי. יש משהו אלגנטי בזה, במוצר, בצורתו החיצונית, בביצוע ובאופן החשיבה. התנהגות: המכורים למקינטוש "להיכנס לעולם המקינטוש", אומרים המכורים, "זו חתונה קתולית. ואם נולדת לתוך זה - נתקעת לכל החיים". מי שמנסה לעבור ל-6ק, או ל"פיכס-סי" בפיהם, חוטף את הקריז. למבוגרים זה קורה כשלושה חודשים אחרי המפגש הראשון. פתאום הם קולטים שהתאהבו. את המכורים ניתן לאפיין בכמה תכונות כמו, למשל, הזיקה לאסתטיקה. לעולם הם יבחנו קודם את ההיבט האסתטי ורק אחר כך את התוכן. איל דרורי, מכור רציני, שמבלה את ימיו ולילותיו מול המק, עבודה ותחביב, ובניהול ה-8₪58, מספר שהוא חוטף לפעמים צעקות איומות מכל עבר: הכיצד לא ניצלת באופן אלגנטי את תכונות הצבע והקול, הגרפיקה והחלונות? כמו שאשתו מתארת את זה "כל הזמן, שעות על שעות, הוא מזיז דברים לסל ולמקומות אחרים'". כי הכל קורה באמת עם העכבר והחלונות, וכל הזמן אפשר לשפר ולייעל ולייפות את עבודתם, כמו עקרת בית שאינה פוסקת לסדר, לנקות, וליהנות. התפלאתי שפורום הפוליטיקה ב-₪88 איננו פעיל וסוער כמו ברשתות אחרות שאני מכירה. יזהר אשדות הגיע למקינטוש מהכיוון המקצועי, כממשיך האמיגה באולפנים, כמוביל במוזיקה אלקטרונית ממוחשבת ובפעילות מידי. הוא מסביר את תופעת האי-פוליטיות, או חוסר העניין ב"דברים השוליים של החיים', בעניין הרב של חברי מועדון המקינטוש בהתמודדות עם הכלים עצמם. "יש כל כך הרבה אופציות וכל הזמן אתה מנסה ללמוד בעצמך ומאחרים איך לנצל אותן יותר טוב''. גם יזהר אשדות התמכר לעניין והוא פעיל מאוד בפורום בנושאי אודיו ומידי, מעדכן מידע בכל הקשור בכך ומגדל דור צעיר של פריקים חובבי מוזיקה/מחשבים, שלא היה להם ממי ללמוד מידי באופנים אחרים. התנהגותם של אוהדי המקינטוש, כקהילת אוהדים של הפועל תל אביב. מיעוט גאה, עם תחושת שייכות גבוהה. כשהם רואים במקרה מקינטוש בסרט מיד הם מתלחשים ביניהם, '"גם אנחנו משם". אם הם פוגשים חבר חדש ומסתבר שיש לו מק תיכף הוא מקבל עשר נקודות זכות, שהרי הוא ממשפחה טובה, גם הוא מגדל כלב מזן נדיר, עם תעודות. * נאורה שם-שאול הינה מומחית במערכות הפעלה ותקשורת ויועצת ב-. ספרה "רומן דיגיטלי" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ₪ ו ] , חברות הביטוח לקבלת פיצויים הולמים? אחרי הרעעו בלום-אנג'לט ורום מיוחד הוקם ברשת קומפיוסרב ב-17.1.94, בשעה 2, כשעתיים וחצי לאחר רעידת האדמה בלוס אנג'לס. מאז ועד היום הצטברו בו מאות אייטמים. בין חדרי הוועידה האלקטרונית אפשר למצוא ידיעות חדשותיות,: נגזרות מהעיתונים ומסוכנויות הידיעות של רויטרס ואסושיאטד פרס. כמו כן יש שם .. מדור לחיפוש קרובים, דיון מדעי בנושא רעידות אדמה ופכים מכל הסוגים. אל תשכחו, זוהי הוליווד. 0 נתקלתי שם בסיפור על השחקנים סלייטר ובייקון, ‏ שהיו עסוקים באותו הלילֶה בצילומים אינטנסיביים לסרט חדש . המתרחש באי/אלקטרז. הסרט אמור לצאת > | := לאקרנים בעוד כמה חודשים. הרעש הפתיע -את כולם, ‏ הם מילאן אחר הוראות החירום והסתתרו. תחת משקופים ושולחנות. רק אחד הכפילים האמיצים, ששהה שם לצורך צילומים מסוכנים, קפץ באופן > אַינסטינקטיבי ממקומו, נפל ושבר את היד. נזק הב נגרם לציוד, וייקח עוד זמן רב עד -שיחזרו לצילומים. בפנייה. נרגשת שהגיעה מצפון ארצות | הברית ביקש אחד המנויים, ממשתתפי הפורום, סיוע באיתור בני משפחתו שהקשר עמם נותק. לאחר כשלוש שעות קיבל - תשובה ממנוי אלמוני, כי הדודים נאלצו לעזוב את ביתם אך אותרו והבטיחו להתקשר בהקדם. עוד התכתבויות אופייניות לאמריקנים,. איך ‏ לטפל בחיות מחמד שאיבדו את בעליהן ברעידת האדמה, = איפה ניתן לחת ולקבל עזרה. ראשונה, ובמובן - כיצד להתמודד עם חברות הביטוח לקבלת פיצויים הולמים. ציטוטים מדברי 4 4 שלא הספקתי לפתור, נעזרתי בכל אלה שהציעו פתרונות משלהם. הם ישבו בביתם ובמקום עבודתם, שיחזרו את סוג הבעיות שבהן נתקלתי בעבודתי, ועזרו בפתרונן. מכיוון יהודי ארצות הברית הגיעו עצות והוראות שונות לגבי טקסים דתיים של בפורום המיוחד ברשת קומפיוסרב הצטברו מאות אייטמים קלינטון ופקידי ממשל, ניתוחים וניסיונות = הדלקת נרות קולקטיבית ואחרים, אשר היו להבין כיצד משפיעה התייחסות הממשל על אמורים לקרב אלינו את הפסקת האש, ג האזרח הקטן. ולהרחיק את הטילים ממקום יישוב. יכול לפני שלוש שנים בדיוק, במלחמת | להיות שזה מה שעמד לעזרנו. בסופו של / המפרץ, ‏ הוקמו פורומים רבים ברשתות | דבר, או יותר נכון באמצעיתו, נסגר השונות שהעבירו מידע בנושא המלחמה. | הפורום הזה על ידי אחד מהמשתתפים אז היה לכך ערך מוסף מעבר לידיעות | היותר אחראים, אשר פסל את ההתכתבויות חדשותיות שוטפות - הישראלים שחברים | שהכילו תיאור מדויק של מיקום נפילת ברשת ביקשו לעצמם ערוץ תקשורתי | הסקאדים, מידע שלא ניתן היה לגלות בשום שאיננו מצונזר כדי לפרוק את סודות המידע | ערוץ תקשורתי אחר. בדבר מיקום נפילת הסקאדים. פורומים אחראיים יותר, שהכילו ויכוחים בפורום מיוחד לכך ברשת האינטרנט | פוליטיים, המשיכו לתפקד. שם החלו השתתפו ישראלים רבים, ויהודים ושאינם | הוויכוחים הציבוריים, של האמריקנים יהודים מכל העולם. באותה תקופה עבדתי | בעיקר, לגבי חוסר המוסר במלחמה ימים קצרים, וכאשר הצטברו להן בעיות | אלקטרונית מגבהי המטוסים שהפציצו משחק: רק לקלפנים גמורים יוקק סוליטר, משחק קלפים, מי לא מכיר? יושבים הקשישים בשמש צהריים בגינה, או בערב בודד בביתם (אלו שלא השכילו למצוא פרטנרים לברידג' ללוות את זקנתם) ומשחקים סוליטר עם עצמם. כמה זמן אפשר לשחק את המשחק הזה? הרבה. בלי סוף. וגם אם אינכם זקנים, ובייחוד אם בנפשכם אתם וביוסטוסים, גמבלרים, ומתמכרים למשחקי קלפים. % ז 2 הדעה הקדומה שהיתה על כך שמי שהולך לשחק קלפים בבר במקום לחזור הביתה, הוא חוטא גדול נעלמה ואיננה עוד. באינטימיות שנוצרת מול מסך המחשב, עם תחושת העכבר בין אצבעותיך, תנועת הקלפים מערימה אחת לשנייה נראית אסת- טית ומפתה, ואינך יכול לחדול. עיניך נעצמות, הקומקום רותח, עוד משחק אחד, 0 רק עוד אחד. מי שמריץ חלונות על ה-6ק כבר מכיר שני משחקי קלפים פופולריים של סוליטר, אך מי שרוצה להפליג בהרפתקאות : . קלפים נוספות, יתקין לו את התוכנה קרי צמאתטס 50171808 ונראה אם - סוליטר. לשחק עם עצמך יגיע רחוק. זהו אוסף של 105 משחקי קלפים בווריאציות שונות, מלווים במוזיקה "קזינואית" (אפשר לכבות אותה כַדִי שבני המשפחה לא יידעו שאתם משחקים). יש מנגנון לניהול תחרויות רבות משתתפים (פדא₪!א א ש0-), והגליק הגדול - מסע בארצות הברית, כולל מכסיקו וקנדה, באתרי ההימורים הידועים, תוך כדי פענוח סודות ורמזים, וניצחון במשחקי קלפים מזדמנים. יש מפה, יש ספר הוראות, ויש תפריטים ארוכים כאורך הגלות לבחור מסלולים וסוגי משחקים. אם ניצחתם ואם לא - תמיד יש עוד משחק. - 2% עמש / |" כמו במלחמת המפרץ, גם ברגע רעידת האדמה בלוס אנג'לס החלו נרשמות פניות נרגשות ברשת. איך לטפל בחיות מחמד שאיבדו את בעליהן ברעידת האדמה? איפה ניתן לתת ולקבל עזרה ראשונה? כיצד להתמודד עם ,אסודותבצגל .18 ,םוא ,פע 2זתצצת .19 יישובים אזרחיים בעיראק. היה משהו מאוד מסעיר בלשבת מול המסך ולהתכתב בזמן אמיתי עם כל העולם, תוך כדי יללות האזעקה מסביב, עד כי לפעמים העדפתי את ההיצמדות למחשב על ריצה מבוהלת למקלט. אז גם עלתה שאלת חופש הדיבור ברשת, והאנרכיה הנוצרת כאשר אין צנזורה, והשאלות המטרידות כיום את כל העולם המודרני לגבי הסכנות 0 החוההות: כללי יטוד לחברים ברעה כבכל קהילה מבוססת, ואולי דווקא משום שאין עליה פיקוח מרכזי ומערכת חוקים מעוגנת, נתגבשו כללי התנהגות אצל קהי- לת המתחברים אל רשתות התקשורת. אם כבר דבק בכם חיידק הרשתות, אך עדיין לא למדתם את כללי ההתנהגות, כדאי שתשימו לב, פן תוחרמו. ראשית דבר, זכרו, אין לצעוק ברשת. צעקה פירושה לכתוב את הטקסטים שלכם באותיות גדולות (655 אתץטש). עליכם לכתוב באותיות קטנות, ולהש- תמש רק לצורכי הדגשה באותיות הגדולות. אך לעולם לא לכתוב כך את כל הטקסט, כי מיד תחטפו הערות מכל עבר, יתייחסו אליכם כאל זה שזעק '"זאבים, זאבים'" ללא סיבה מוצדקת. שנית, אל תקשקשו, או לפחות הקפידו שדבריכם, אם אינם מאמר ארוך, ייאמרו במסך אחד ולא יגלשו בשורה או שתיים של דברי פרידה מיותרים למסך הבא. כאשרן יושבים מול המחשב, קיימת נטייה מסוימת | לגרפומניות. ן נטייה זו נובעת, לדעתי, מהמיגון שנו-! תנים לנו הריחוק והאנונימיות, בעוד שהתגובה בזמן אמיתי וקלות התקתוק במק-| לדת. גורמים לנו לספונטניות וגילוי לבן שאינם קיימים בצורת תקשורת טלפונית און פנים מול פנים. נאורה עום"עשאול הרגשתכם לגבי נושא מסוים: - (זהו למשל פרצוף עצוב שמבטא מורת רוח ואכזבה. : -) וזהו פרצוף שמח. לגבי התכתבויות עם קולגות, החוקים ברורים. אם הנכם עונים למשהו שנכתב על ידי מישהו אחר, צטטו אותו בעזרת העתקת שורה או שתיים ממלותיו ולפניהן הסימן <<. אם אתם מוסיפים לתשובה שכבר נענתה, יצטברו כמובן שורותיה עם הסימן <<<<. בכל מקרה, ובעיקר בשיחות קונפרנס, אל תשאלו שאלות מטופשות, אר. |> לפחות כבדו את הפורום, ולפני שאתם |" הכרוכות בנגישות למידע שאיננו מסונן. שואלים שאלות בדקו ב-₪40 האם כבר זהו שילוב מעניין, הכלאה בין השפה הכתובה לשפה המדוברת, אשר משפיע על כולנו בכתיבה שוטפת, לפעמים יתר על המידה. ניתן לכם להשתמש רקיצורים מוסכמים כמו ט4 ((וסץ 608), אעפ טס (א500 טסצ 688), 0 (-דאפטסת נשאלה השאלה הזו לפני כן, והושבו עליה תשובות ופתרונים למכביר. כאשר הנכם עונים לשאלתו של מישהו, היו צנועים זמנומסים, ומרו לציין צוא א1 (0זזוא1) אסזאןקס ם.ופואטזו, ואם בכל זאת תרצו לעשות רושם על מישהו, תטנו 0% טס כםא8א צו) וכו'. ותוכלו על שאלתו ב--א6 שח גוד שא מ6) ואסויק גם להשתמש בסימנים מוסכמים לבטא את (1הטאג/וא סאז. לומדה: להורים ולילדים בהמשך לענייננו, בנושא לומדות למקינטוש לגילאים הצעירים, מצאתי תוכנה של חברת 4. ידעוני, ספרוני, משחקי מלים וצורות - אלו הן לא לומדות במובן המקובל של המלה, אלא כלי פיתוח לומדה שנוצרו עבור הגננות והמורים, או להורים המעוניינים להשתתף עם ילדיהם בתהליך הלימוד ולשלוט בו, במקום להושיב אותם מול המסך ולהרוויח כמה דקות של שקט. "יידעוני" היא תוכנה המספקת אתגרים חשיבתיים על ידי יצירת לוחות של שאלות בכל הרמות. השאלות יכולות להיות טקסטואליות או צורניות, גודל, צבע, התאמת צורות ומציאת יוצאי דופן וכו'. כאשר עוברים ללוחות של משחקי הצורות, ניתן לצבוע, 1 ו / 00 ייספרוני". הילד יכול לכתוב את הספר ולאייר אותר להרכיב, ולהתאים אותן באופן שמתבקש מהשאלה, ולזכות בפידבק חיובי - בקול ובתמונה. מכאן הדרך קלה לערכת האנימציה, שהיא תוכנה נפרדת, פשוטה, ואיתה יכול הילד בקלות רבה ליצור סרטון משלו. כל התוכנות הללו מספקות למחנכים טבלאות הישגים ומעקב שוטף של התקדמות הילד, ומגיעות עם בנק שאלות המוכנות מראש. תוכנת '"ספרוני'' מאפשרת לכל ילד לכתוב את הספר שלו, ולאייר אותו. כבר ראיתי הרבה ילדים שהתחשק להם לכתוב ספר במחשב, אך נרתעו מהעבודה המשעממת עם מעבדי תמלילים סטנדרטיים. כאן מנוצלים יתרונות המקינטוש בגרפיקה וקלות הפעלה, , כולל תוספת תמונות ומילון שיבאר מלים מודגשות במהלך הסיפור. התוכנות האלו : פותחו בעזרת מחולל יישומים 4 (האם שיווקן נעשה כחוק?) וניתן להשיגן במחירים סבירים (לא אופייני לשוק המקינטוש) של 149 שקל לאחת, בבית התוכנה 4ש, טלי 4 7 נאורה שם-שאול הינה מומחית במערכות הפעלה ותקשורת ויועצת ב"א/. ספרה "רומן דיגיטלי" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד שישי מוסף 18.1.94 4 0 המ יק 2 היב ש.י בוא הנה, מה זה חוסר ההיגיינה הזה? רק נבקעו בתוליך וכבר אתה פותח את הרגליים לכל אחד? מהזאת אומרת העתקת מהשכן משחקים? = וירוסים. אחה לא יודע שצריך להיזהר? מחשב חדש ונהרס לו ה-קשד86 ובי- לינו כולנו אצלו כדי לשחזר ולאושש את הדיסק? זה החזיק יממה. כבר למחרת התכנסנו כולנו שוב אצל הקורבן בביתו, ביטלנו פגישות, דחינו את כל עיסוקינו. "שוב קרה משהו מוזר! כך הוא הזעיק אותנו במסתוריות. כשיוצאים מהחלונות לדוס זה לוקח המון זמן, ועוד כל מיני תופעות חשודות. ז וכרים את סיפורו של ה''קורבן'' שקנה שוב קרה משהו מוזר משחק וידיאו: לא למלכודת הלילה, כן לפוניק הקיפוד והפעם על משחק שלא ניתן להשיגו יותר. ולא משום שלא הצליח להימכר, ההיפך הוא הנכון. גם לא משום שאזל בחנויות. פשוט, משהו זז בלבם של תעשייני הבידור בעולם, ובעקבותיהם גם בארץ, ככל שנחשפו יותר ויותר מקרי אלימות מזעזעים בקרב הנוער. הוויכוח הציבורי בשאלה, האם אלימות במדיה ובמשחקי נוער גורמת לקתרזיס המתעל אלימות לאפיקים תמימים, או מעודד אלימות בפועל, עדיין לא תם. אבל יש כאלה שלא רוצים יותר לקחת את זה על מצפונם. במשחל. "מלכודת הלילה" של חברת סגה, עליכם לתפוס רוצחים רעולי פנים המבקשים ללכוד בחורות צעירות. הוא מתרחש בתוך טירה רדופה, שבה טמונות לכודות שונות שמהן צריך להיזהר, כדי להציל את הבחורות. מעולה - סטנדרט חדש במשחקי הווידיאו, המשלב דמויות של שחקנים אמיתיים. אלא מה? הוא אלים בצורה בלתי רגילה. סף האלימות במשחקי מחשב הלך והתפתח כסם הנדרש במנות גבוהות יותר ויותר על ידי משתמשיו. עד כאן - אמויה חברת "סגה" בארצות הברית, והיבואן הראשי שלהם בארץ - "סאני אלקטרוניקה'י במנכי'לותו של אילן בן-דב, הודיע שיילך בעקבות חברת האם ויפסיק את שיווקו גם בארץ. *מלכודת הלילהיי. סטנדרט חדש במשחקי הווידיאו די מעודד לשמוע כדבר הזה דווקא מ''סגה', שהיא סיפור הצלחה כלכלי, לא רק בארצות הברית אלא גם באירופה ובמזרח. "סגה" נוסדה ב-1954 על ידי דיוויד רוזן, קבלן אמריקני. משחקה הראשון היה "פריסקופ'". עתה היא גם חברה יפנית (נקנתה במחיר הצנוע של 38 מיליון דולר) ונלחמת בכבוד ב'"נינטנדו" - ענק משחקים נוסף שנכנס בינתיים לשוק. "סאני אלקטרוניקה", נציגתם בארץ דרך החטיבה האירופית, מייבאת ומשווקת את מכשירי המגה-דרייב (16 ביט), את הגיים"גיר הניידים הצבעוניים וכונני וא80-פס. לא מזמן יצאה לבורסה בהנפקה של 26 מיליון דולר, וכבר מניותיה עלו ב-35 אחוז. אז אם לא מלכודת הלילה האלימה, מה כן? דמות מצוירת חביבה ומשפחתית, נטולת אלימות לחלוטין: סוניק הקיפוד, אשר נבחר על ידי זאו כאיש השנה (והוא בכלל לא ידע שהוא כזה). הפופולריות של סוניק ומשחקי ההרפתקאות שלו שברה כל שיא. בסקר ''חביבותיי הוא נבחר כמועדף אפילו על מיקי מאוס של וולט דיסני. ביום הראשון לצאתו של סוניק-2 נקנו 750 אלף קלטות רק באנגליה. ובארץ - 6,000. סוניק הקיפוד זכה לתעשייה שלמה סביב דמותו: חולצות, שעונים, כלי אוכל ושאר שמונצעס, וזה בדיוק למה שהתכוון טום קלינסקה מ''סגה'', שהמציא את סוניק כתשובת מחץ לנינטנדו המתחרה. דהה ====- נאורה שם"שאול הינה מומחית במערכות הפצלה ותקשורת ויועצת ב-א/. ספרה ''רומן דיגיטלי'" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד שוב אנחנו חמישה: האמריקני כאן, ואש- תו של הקורבן, והגיע גם מומחה גדול, להלן ברווזי, פריק מחשבים בוגר שנדבק מבנו, עזב את עבודתו, התמסר למחשב באופן טוטלי ועכשיו הוא כבר התקין אפילו זא-8\ססאזצו. מקדים את דורו, מה שנקרא. כרגיל, מתחילים בהתייעצות כללית. כל אחד מבקש לעצמו נגיעה במקלדת, "להר- גיש בדיוק מה קורה פה". אכן חלק מהדב- רים לא עובד, והרי רק התקינו אותם אתמול, והאטיות מעוררת חשדות. בדקנו את ה%7צ916.8%א60, בדקנו את ה- ד אתסדטא, בדקנו את הדרייב- רים. הכל נראה בסדר, ובכל זאת, משהו לא בסדר. מגש הכיבודים עובר בינינו, האשה באה להרגיע את הרוחות. האינטרס שלה עכשיו ברור: הרי למרות הבטחותיה והשבועות הרבות שלה היא כבר הספיקה להיגנב, לא נגיד כבר להתמכר, למשחק הטטריס. "אך לא משום כך כולנו משתדלים", מדגיש הקורבן, "הרי אנו עסוקים בדברים הרבה יותר רציניים מטטריס". '"תחשוב טוב", התנפלנו עליו, "מה עוד עשית עם המחשב אחרי שהלכנו אתמול בלילה?" "לא, שום דבר, רק ג' שיחקה עוד בלילה קצת טטריס, בחיי". "ומה היה בבוקר?" "אה, נכון, העתקתי גם כמה משחקים קטנים מהשכן. לא רציני". "בוא הנה, מה זה חוסר ההיגיינה הזה? רק נבקעו בתוליך וכבר אתה פותח את - הרגליים לכל אחד? מה זאת אומרת העתקת מהשכן משחקים? אתה לא יודע שצריך להיזהר? בשביל מה ביקשת שנביא לך אנטי וירוס?' הבנאדם מסמיק. בנה: לעצמו תדמית של אחד זהיר ונקי מפיגועים, והנה תפסנו אותו על חם. גם אשתו מתנועעת בחוסר נחת, "מה עושה וירוס בבית שלנו? פויה". תוכנת האנטי וירוס גילתה לא אחד, כי אם שניים! וירוס "סטונד'", הנפוץ מאוד בישראל. אם נפגעת ממנו פעמיים לא תוכל להפעיל יותר את המחשב שלך. וירוס "יום שישי ה-13", שמוחק קבצים נגועים ב-13 בחודש שנופל על יום שישי. "מה זה, גם מנדבושקס וגם סיפיליס? תודה לאלוהים שלא חטפת איידס!'" צרחנו כולנו, מסתירים חיוכים נבזיים. "יו', נבהל הקורבן, אישוניו המתרוצ- צים מסגירים בהלה אמיתית מפני הלא ידוע. "מה עושים, איך נפטרים מזהליי "תראה, זה קצת מסובך', אנחנו מושכים את התענוג שבייסוריו, "נצטרך להפעיל את האנטי וירוס עם אופציית א61.5% ונקווה שזה יעזור. תתחיל להתפלל". בעוד הוא מתנצל ומתחנן על נפשו ומביט אל אשתו ברגשי אשם וייסורי מצפון, ברווזי כבר מכין את דיסקט האנטי וירוס. "אולי בינתיים אני אראה לכם איזה יופי עובד הפקס דרך המחשב?'" שואל הקורבן בניסיון להתחנף. "לא, אל תפעיל את הפקס, מה אתה רוצה, שגם במשרד הפקס יידבק ממך'' "וויי לי, אני בצרות!" מתמוטט הקורבן מול עינינו הקורצות. "כבר שלחתי פקס אחד מאז שאני נגוע. אני אבוד! הם יהרגו אותי במשרד אם יידעו שאני הדבקתי אותם". צחוק, צחוק, אבל באופן תיאורטי זה יכול לקרות. למה לא? | וירום ביולוגי | תוקף תאים מסוימים בגוף האדם | משנה את המבנה הגנטי של התא נאורה שםיואול וירופים, תולעים ופוטים טרויאניים וירוס האיידס, המכה בחברה המערבית ובעולם השלישי ללא הבחנה, נחשב למחלה של סוף המאה, סיוט בלתי ניתן לשליטה. עדיין לא נמצאה תרופה, מעבר להצלחות מעטות בלחימה נגד חלקם של סוגי הנגיף השונים. באותו אופן צמחה לה מחלה טכנולוגית חדשה, מעשה ידי אדם, התוקפת את המחשבים. גם לה סוגים שונים, גם לה אין תרופה חד משמעית, גם היא מבעיתה ומעבירה צמרמורת אצל כל מי שמבין את עוצמתה בהרס המידע שהוא מהאוצרות והנכסים המשמעותיים בתקופתנו. מהו וירוס מחשבים? שואלים אנשים ומפחדים לגעת בדיסקט שנמצא נגוע, או להניחו על שולחן עבודתם. ובכן וירוס הוא תוכנית מחשב המסוגלת להדביק, כלומר, להכניס חלקים מעצמה לתוכניות אחרות ולגרום (אך לא בהכרח) לנזק בפעולת המחשב (מחיקת הדיסק, שיבוש מידע, שינוי בפעילותו וכו'). כדי להביז את תכונותיהם של נגיפי המחשב ניתן להשוותם לתכונות וירוס ביולוגי: וירוס מחשבים תוקף תוכניות מסוימות כמו *.1א60 או 5אם.* משנה את פעולת תוכנית המחשב התוכנות הנגועה מדביקה תוכניות נוספות נדבקת רק פעם אחת תוכנית נגועה יכולה להטעות ולפעול כראוי לאורך זמן תוכניות מסוימות ניתנות לחיסון בפני וירוסים וירוסים חדשים או המשנים את עצמם עלולים לחמוק וירוסים אחדים מופצים בעת העתקת דיסקטים, אחרים דרך רשתות תקשורת. הם יכולים לתקוף מחשבים ביתיים, או מחשבי ענק, המשרתים משתמשים רבים. קחו לדוגמה את אחד הווירוסים הראש- ונים בהיסטוריה, וירוס המות - אז/88, שנתגלה ב-1987 באוניברסיטת דלאוור בארצות הברית. הוא, כמו רבים אחריו, ניצל והתקיף את ה"586108 8007. כל דיסקט מחולק לסקטורים (שאינם נראים לעין) בגודל 512 תווים. הראשון מביניהם נקרא 886-108 8007, ותפקידו כסטרטר במכונית - מתחיל את פעולת המחשב בעת הדלקתו וגורר פעולת שרש- רת של מערכת ההפעלה והאפליקציות הש- ונות. ממנהגם של הווירוסים להתחבא באו- ' תו סקטור ראשוני, אך מכיוון שהם בדרך כלל גדולים מ-512 בתים, הם משאירים סימנים למיקומט בהמשך הדיסקט או הדי- סק. באופן הזה המשתמש איננו מרגיש בשינוי כלשהו בעת הפעלת המחשב, אך מאחורי הקלעים הווירוס כבר נכנס לפעולה, שוכן בזיכרון יחד עם מערכת ההפעלה ומדביק תוכניות וקבצים נוספים. נהוג לחלק את נגיפי המחשב לכמה סוגים. בנוסף לווירוסים הרגילים הנצמדים לתוכניות מחשב, קיימות ה''תולעים" - פ|אחסטו. אלו הן תוכניות זוחלות, המסוגלות להדביק קבצים כלשהם (טקסטים ודאטה, לא רק תוכניות ביצוע) ולפוצץ את המערכת. אלו תוקפים בעיקר מחשבים רבי משתמשים דרך ערוצי תקשורת. וירוסים לוגיים, הם אלו המחליפים לגמרי את התוכנית המקורית ומופיעים בתחפושתה. וסוסים טרויאניים, כשמם כן הם, בו בזמן שהמשתמש מתבונן במסך גראפי צבעוני ואולי אפילו מקשיב לצלילים וקולות, משמיד הסוס הטרויאני את קבציו ומשבש את פעילות המחשב שלו. בעשור האחרון נצטברה היסטוריה מדהימה של ויהוסי המחשב. תולדותיהם ופיקנטריה אחרת - בשבוע הבא, וירוסים חדשים נולדים וגדלים בתוך התא הנגוע תא נגוע אינו מותקף פעמיים גוף שנדבק לאו דווקא יפתח סימפטו- מים מיידיים הנראים לעין לאכל תא הבא במגע עם הנגיף אכן נדבק ממנו קיימות מוטציות לווירוסים שונים המקשות על גילויים ואבחנתם מחלה טכנולוגית חדשה שישי מוסף 4.1.94 ( שם המשחק הוא פתיחות - טכנולוגיה משופרת ומערכות הפעלה תואמות. השת- קנים הם חברות המחשבים המתחרות ביניהן עלינו, הלקוחות בבית ובמפעל. החוק היחיד: מה שיש להם - יהיה גם לי, אבל יותר קטן, יותר מהיר, יותר זול. רק שתבינו: כוח הקנייה למחשבים בעולם הוא אמנם קטן עדיין מזה שיש לטלוויזיות, אך הוא כבר גדול יותר מכות הקנייה למכוניות. השבועון 'אנשים ומחשבים''.ערך יום עיון מרתק עם נציגי החברות השונות, החווים על בשרם את תהפוכות השוק ואת המלחמה התחרותית הזו. כולם מודים ש''העוגה הולכת וגדלה', וכל הכרזה חדשה של אחד המתחרים מתבססת על ההנחה ש''פרוסה מהעוגה הגדולה - עדי- פה על עוגייה קטנה''. "אינטל", ‏ יצרנית השבבים הגדולה בעולם, מכריזה כבר על הדור הבא של שבבי הפנטיום. יחד עם הפנטיום תמשיך 'אינטל'' בפיתוח סדרת ה-486. ובכל זאת רועד להם הפופיק: כמעט בפעם הראשונה מאז כיבוש השוק על ידם, יש איום ממשי שיאבדו את הדומיגנטיות שלהם. מיהם השועלים המאיימים על-מלכותה של אינטלל וא8ז, אפל ומוטורולה, שלו- שה ענקים שהתקשו לסבול את העובדה שמישהו אחר עושה את הכסף הגדול, המאופיין בגישה רפואית/ מחקרית). התנועות. וגיים, ) שחברו יחד ופיתחו שבב מסוג חדש - ה"סק-תםאוסק. תשובת המחץ. חברת פורד כבר החליטה לשלב אותו במכוניות העתיד שלה. בטכנולוגיות ריסק (-א] פמסטפפת 1 א0ד7ד67806) הגיעה שלישיית הענקים לייצורו של שבב קטן ביותר, מה שרומז שמחירו יהיה נמוך בכשליש ממ- = חיר הפנטיום, ומהירותו רבה יותר. חזק מאוד. אך לא רק על אינטל מאיימת החכורה החדשה, כי אם גם על ההגמוניה בתחום התוכנה, השייכת כיום למיקרוסו- פט. הרעיון הוא, שכל מערכות ההפעלה הקיימות היום ירוצו על השבב החדש, ויתנו דחיפה לכל החברות הבונות את קופסותיהן סביבו. 18% כבר הכריזה על סדרת המחשבים מבוססי הצ'יפ החדש,. אפל תכריז בחודש הבא על דור ההמשך של מקינטוש שיבוסס גם הוא על -תאוסץ 6-. אם באופן מסורתי אתם מושבעי יוניקס, ובידיכם אפליקציות שפותחו כבר ביוניקס - עדיין תוכלו להריץ א1ג או דודן יוניקסי אחר (כמו סולריס של א5), ואם דווקא ב"052 חשקה נפשכם, גם הוא יבצע פעלולים וגלגולים באוויר כאשר יופעל ב"0ק-תםאוסק. מי שמוכנים להיכנס למערכת הפעלה חדשה, אך חוששים ש-דא 8/וספאזאו זה נראה כמו משחק, זה מרגיש כמו משחק, אבל זה רציני. תוכנית הוראה ולימוד מתקדמת המבוססת על מחשבי מקינטוש ויישומי מולטי-מדיה (אנימציה, טקסט, קול, וידיאו). "האטלס האנטומי הממוחשב'" שפיתחה צילי ליברמן ממכון וינגייט, שם דגש על הגוף בתנועה (בשונה מאטלס אנטומי ממוחשב המוכר מתוכנת המקינטוש "אדם", הניווט בלומדה מתבצע דרך תפריטים ובאמצעות הייפרטקסט. בנוסף היא מכילה מילון המאפשר חיפושי הגדרות, תמונות או קטעי וידיאו למונחים שונים. ועוד - ניתוח מיומנויות מבחינה אנטומית. תוכלו לבחור, למשל, את פעולת הניתור, ולראות איזה מפרקים השתתפו בביצוע, ועל ידי איזה שרירים בוצעו : : ב 6 = אטלס אנטומי ממוחשב. שם דגש על הגוף בתנרעה התפריט הראשי מציג על המסך את גוף האדם (לבחירתכם: חתך אחורי, קדמי או צדי), | ובעזרת העכבר ניתן להצביע על איבר מסוים ולקבל מידע אנטומי, פיזיולוגי ומוטורי, מובע. 0 ובתמונות. פרק מיוחד -- לאימון השריר המטופל, סרט המדגים 1 -ר. וקואורדינציה. במכון וינגייט הולכים, קופצים, רצים עם (י 7/1 ה ליאונטלי, יצרנית השבבים הגדולה בעולם. שלושה שועלים ערמומיים-- יי זורולה.- - שהתקשו לסבול: את העובדה שמישהו אחר עושה את הכסף הגדול, עשו יד אחת כדי אה 0 "מיהם הוטועלים המאיימים על מלכותה של אינטל? וירופים למחעובים - בעשור האחרון הצטברה היסטוריה מדהימה של וירוסי המחשב. תחילתם בתרגילי מחשבה ואתגרים ל'האקרים'י מקצועניָם, המשכם בהתפשטות פרועה ובל- תי ניתנת לשליטה. למרות שנהוג להתחיל את מניין שנות המחלה עם וירוס א8541 שהופץ ב-1987, הרי כבר ב-1957 נכתבו ספרים תיאורטיים בנושא. הם לא תרמו רבות להבהרתו, אך העלו אותו למודעות, אם כי אין ספק שהחרדה האמיתית נתעוררה בספטמבר 1988, כאשר מגזין מואזד נתן כבוד לווירוסים בתמונת השער שלו. הערכותיו לגבי עוצמת פגיעתם נחשבה למוגזמת ובלתי אמינה, אבל היום אנו עדים לכך שהיא אכן מתקיימת. שנת 1988 תיזכר כשנת הווירוטים והתולעים, בעיקר ברשתות תקשורת. אח- ריה, עם הגידול בתפוצת המחשבים האיש- יים, התפשטו בעיקר הווירוסים ל"26, שהדביקו את המעתיקים דיסקטים עם תו- כנות ומשחקים. באותה שנה ניצל רוברט מוריס בן ה-23, בנו של האחראי לאבטחת נתונים במשרד ההגנה האמריקני, אופציה נסתרת בתוכנת הדואר האלקטרוני של מערכות יוניקס, וכתב כ''תרגיל מחשבתי" תולעת שעוברת דרכו. תוך מספר שעות היא הכפילה את עצמה בין המחשבים שברשת ה'"אינטרנט", ובגלל טעות בתו- כנית הכפילה את עצמה גם בתוך כל מחשב. התוצאה היתה התפוצצות ונפילה של 6,200 מחשבי יוניקס ונזק כספי רב. כוונת המשו- רר לא היתה לגרום נזק, אך הוא נפל בפח של עצמו. תוך שעות מעטות נמצאה תרופה, כלומר תיקון לתוכנת הדואר האלקטרוני, ונמנעה הפצתו הלאה. אאגש -6טא ד8א4641 8אחסש ) (פתם ןזזא 1548 היה הווירוס הבא שעבר ברשתות תקשורת, תוך שהוא מש- איר ברכת כריסמס על המסך. ספרו של ראלף בורגר על וירוסים יצא לאור בשנת 8, והכיל, בנוסף לסקירות והסברים, תוכניות מקור ודוגמאות לכתיבת וירוסים. ראלף בורגר קיבל שם של אדם חסר מוסר, תולד ות המחלה של טוף המאה בכך שעודד כתיבה והפצה של וירוסים, ומאוחר יותר, כאשר ניסה למכור תוכנת אנטי-וירוס משלו, לא הצליח בעסקי התרו- פה והמניעה. וירוס ירושלים, שנתגלה באוניברסיטה העברית, ויש אומרים שגם נכתב שם (אחרים טוענים שמוצאו מאיטליה, או סתם מחיפה), אמור היה לפגוע במחשב המארח בכל יום שישי ה-13 בחודש (ישנם שניים כאלו בכל שנה). עד היום הוא זורע פאניקה לקראת היום הגורלי. בעקבותיו הופץ וירוס הפינג"פונג, הפוגע ב-580105 8007. כיום מוכרים בשוק כ-3,000 סוגי וירוס, בקצב גידול של כ-500 לשנה. רובם מתחי- הווירוסים כיום הם מהסוג החמקני לים את מסעם בבולגריה, ואפילו שמותיהם אקזוטיים ומפחידים. משום מה עסוקים החבר'ה בגוש המזרחי המתפורר בכתיבה בלתי נלאית של וירוסים הרסניים. רוב הווירוסים כיום הם מהסוג החמקני (וירוס 100 השנים היה הראשון שביניהם), כלומר, בדיוק כמו ה-₪117, היודע להטעות ולחמוק מרודפיו, כך אלו מסתירים את עצמם באופן מתוחכם, על ידי השתלטות על נאורה שם-שאול החדשה של מיקרוסופט תהיה כבדה עלי- הם, שיחכו למוצר החדש המתבשל במעב- דות משותפות ל-א18 ולאפל, מערכת 11167 ד המבטיחה קלות ופשטו בהפעלה, יחד עם, כמובן, ביצועים מצו ינים. בקיצור, חוזרים לימי קדם. החברות ! רוצות להרוויח מייצור צ'יפים, וכל אחות מייצרת את שלה. כך דיגיטל עם האלפא, אש5 עם ה50807, סיליקון גרפיקס מאוגדת עם 1185א, !אפז ראפל" כאמור ‏ | = עם הסק-חם/וסק. ה"₪180-0. מי ישרוד בקרבות הענקים? נחכה ונראה. אנחנו, המשתמשים, רק נרוויח |= מכך. העוגה אכן תגדל, ותהיה יותר ויותר = מתוקה. : רקא עם מחשבי י ב-א מערכת ההפעלה. 182פ, בולגרי אחר, פוגע * בטבלאות הבסיסיות ביותר של הדיסק (1ג=) ומשבש את הגישה לדיסק. חלקם נקראים וירוסים פולימורפיים (הראשון : מביניהם נקרא 1260), על שום העובדה שהם משנים את עצמם בכל הדבקה, וכך מונעים זיהוי וגילוי. יתרה מזאת, כיום ניתן למצוא תוכנות > "מחוללי וירוסים',, הנותנות לכל אחד את האפשרות לכתוב וירוס משלו, עם תכונותיו הייחודיות, ולהפיצו כרצונו. תוכנה אחרת (טדוא) מאפשרת יצירת מוטציות לווירוסים קיימים. הפחד הגדול היה ונשאר, מפני וירוסים מנומנמים שאינם מסגירים כל סימפטום, אך שוכנים במחשב הנגוע ומח- כים לאות הפעלה שיינתן באיזשהו זמן עתידי. ויכוח גדול מתחולל זה שנים, בהאשמות כלפי חברות התוכנה המפתחות אנטי- וירוסים, שהן אלו המפיצות את הווירוסים (האם גם חברות לייצור קונדומים מואשמות בהפצת איידס!). כך או כך, די ברור שחברות תוכנה באופן כללי הן בעלות אינטרס להפצת וירוסים, כאמצעי מניעה להעתקת תוכנות באופן בלתי חוקי. דוגמה לשמועות מן הסוג הזה בארץ (בלי שמות) היא האשמת חברה ידועה בהפצתו של וירוס "אָמִי''. שמועה זו מסתובבת בשוק זה זמן רב, אך מקבלת אישוש בימים אלו, כאשר נתגלתה מוטציה לווירוס אָמִי המד כונה טלטייפ-2, ואחת מתכונותיה היותר מעניינות, שהיא תוקפת את התוכניות המודבקות באזורים פנימיים (רוב האנטי- וירוסים בודקים תחילתם וסופם של קב" צים), ומצליחה לחמוק מתוכנת אנטי-וירוס ידועה - של מי, אם לא של המתחרים? ככלל, לכל וירוס ניתן למצוא תרופה, ולכל תרופה ניתן למצוא וירוס שיכריע גם אותה. סקירת אנטי-וירוסים לסוגיהם. - בשבוע הבא, ובינתיים - היזהרו. -7 0 נאורה שם-שאול היא מומחית במערכות הפעלה ' ותקשורת מחשבים. ספרה ''רומן דיגיטלי" התפרסם. > בהוצאת הקיבוץ המאוחד. | ג/ורסיק פארק מעמיד לרשות קוראי '"שישי" 1,000 דיסקטים חינם, לצורכי הגנה | וירוסים. מצאחי הגנה הצעת חוק בגין החדרת וירוסי מחשב הוגשה על ידי ח"כ זבולון המר בפני הכנסת, באוקטובר 93'. דינו של ה''מח- דיר נגיף מחשב שיש בו כדי לגרום נזק למידע או לתוכנה'' - ארבע עד שש שנות מאסר. האם זהו איום מספיק, שימנע יצירה והפצה של וירוסים בארץ? כנראה שלא, כמו שאיננו סומכים על החוק בנוגע להסגת גבול, אלא מתקינים רב-בריח לדלת הבית, כך גם בנושא הווירוסים: עלינו להתגונן בעצמנו ולשמור על המידע. השייך לנו, ואם חלילה נפגענו - לדאוג לתרופה מיידית. כלומר, לעשות שימוש באחת מתוכנות האנטי-וירוס הנפוצות היום בשוק. תוכנה לזיהוי וירוסים הפעולות ההכהחיות האמורות להתבצע על ידי תוכנת אנטי-וירוס הן סריקה וגילוי של וירוסים בדיסק הקשיח, או דיסקט כלשהו, ותיקון הקבצים הנגועים. כמו כן, פעילות מנע המתבצעת באופן שוטף בזיכהון המערכת, שתגלה האם וירוס חדש עומד להדביק אותנו. התוכנות הקיימות היום בשוק משתמד שות בשיטות שונות. לגילוי וירוסים. חלקן מתייחסות לטבלת וירוסים ידועים ומזהות אותם על פי 'חותמת" שהם נושאים עמם, חלקן פיתחו מנגנון ג'נרי המזהה שינוי של קבצים ומעלה את החשד בהידבקות בווירוס חדש, שאינו מוכר את מלחמת שלושת המוסקטרים בע- נקים - אינטל ומיקרוסופט הבנו כבר. אך עוד לא הבנו איך זה בדיוק ישפיע על שוק המחשבים הביתיים, על אופי התוכנות ומערכות ההפעלה. ובכלל, עם התפתחות רשתות תקשורת חזקות, קשה לדעת איך ומתי יתממשו חזונות הסייבר-ספייס למיניהם. אך בינתיים, התחרות בעיצומה, וכל יתר החברות נוהגות בהתאם. אז מה עושה למשל חברה כמו ץז קז נחשבת כיום לחברת המחשבים השנייה בעולם. מאה אלף עובדים בכמאה מדינות, מחזור שנתי של 20 מיליארד דולר. היא איננה מאוגדת בהרפתקאות המשותפות לענקים המוזכרים. אבל היא גם לא תשב בחיבוק ידיים ותחכה לראות מי יהיו המנצחים במשחק הפרוע. זז הכריזו לא מכבר על סדרת מחש- בים, החל ממסופים חכמים וכלה בתחנות- שרת חזקות, אשר מבוססים על שבב = ריסק משלהם, 4ק-1.00017. לשבב הזה נוספו, חוץ מפקודות בסיס- יות, פעולות מולטי-מדיה בילד-אין. כך קז תומכת. ביישומים גרפיים כבדים, ' וו ו , שישי מוסף 18.2.94 / : : 9 , '4 = הניש עדיין בחותמתו. כולן שותלות מודול בזיכרון המונע הידבקות בווירוסים חדשים. אחד האנטי וירוסים הראשונים ל-26 נכתב כבר ב- 8 על ידי רוס גרינברג מניו יורק, שחזה מראש את איום הווירוסים העומד לחול על עולם המחשבים. באותו אופן שבארץ שלנו נרשמו פרי- צות דרך בכתיבתם והפצתם של וירוסים, כך גם אנו מצטיינים בפיתוח תוכנות אנטי"וירוס הנמכרות כיום בכל העולם. חברת כרמל (/.624) הכריזה לא מכבר על תוכנת אנטי-וירוס לחלונות ו05/27, וחתמה על חוזה הפצה רחב היקף עם סנטרל פוינט מארצות הברית. חברת קומפיולאב פיתחה כרטיס חומ- רה המגן על שלמות המידע בדיסק ללא צורך בתוכנה מסוימת. אליישים עושים חיל בגירסה 5.2 ור ₪ 6וא מיובאים מחו"ל. 1 פס הכריזה גם היא על מנגנון ג'נרי לזיהוי וירוסים שאינם ידועים עוד. במסגרת הבדיקות וההשוואות שערכ- תי, התמקדתי בתוכנת %מ8.ד של בית התוכנה "ג'ורסיק פארק" הישראלי, ונשארתי איתו. ייחודה של אםף-ד הינו שילוב של שתי תוכנות סריקה/הסרה של וירוסים, האחת מזהה אותם על פי חתימתם (מול מאגר של 3,000 וירוסים ומוטציות המתעדכן באופן שוטף מאיגוד 054א). השנייה מבצעת חיפושים ג'נריים בזיהוי התנהגות לא נורמלית של המערכת, מעקב אחר ניסיונות הדבקה והשתלטות וחיפוש אלגוריתמי אחר מנגנוני הצפנה. פה ניכר יתרונה הן בהיצמדות ל" 654א והן מול זיהוי ג'נרי של תוכנות אחרות הנזעקות כאשר משתנה קובץ בדיסק. מניסיוני, כאשר ירוצו אלו על מחשב נגוע כבר, הן תשמרנה את המצב ה''חולני" ולא תדענה לתקן אותו. לאחר שלב הסריקה והזיהוי יש לתקן את הקב- צים הנגועים. עיניו של שאבי, התוכניתן הראשי בג'ורסיק, נוצצות מהתרגשות ומאתגר, | בין איוטל למיקרוטופט, הקטנה שומרת על עצמאות גדולה 1 טווח מחשבים מקטן ועד גדול רשיי תחנת עבודה חדשה / / כאשר מתגלה וירוס חדש ויש לתקנו במהירות. גם כאן ניכר יתרונה של -ך אמח מול תוכנות שראיתי שניסו לתקן קבצים אך השאירו הרס אחריהן. יתרה מזאת - נוסף על עדכונים שוט- פים של התוכנה (עדכון ראשון חינם), מוזמנים המשתמשים להגיע מיידית עם כל וירוס חדש שגילתה התוכנה, ולקבל תי- קון מהיר ומדופלם. והיו דברים מעולם: אינטל שגילו אצלם וירוס בולגרי, או פרדי מרקורי שנתגלה ברעננה, ו''מבוכים" שמצאו אצלם את וירוס "תימור" - כולם קיבלו תיקון מיידי, ואנחנו הרווחנו אותו בגירסה המעודכנת. הזהרה חמורה ומחנה לקורא ב"6 במארס, יום הולדתו של מיכאלאנג'לו, אנו צפויים (אלו בינינו שנגועים ואינם יודעים) לתקיפתו של הווירוס מיכאלאנג'לו הידוע לשמצה. בית התוכנה ג'ורסיק פארק מעמיד לרשות קוראי "שישי" 1,000 דיסקטים חינם, להתגוננות והסרת הווירוס מיכאלאנג'לו, כמו גם לגילוי וזיהוי 3,000 וירוסים ומוטציות אחרים (או" ללא תי- קונם). : המעוניינים לקבל את הדיסקט יתקשרו בימי חול בין השעות 20:00-16:00 לטל- פון: 03-5322399, ימסרו את שמם וכתו- בתם, והתוכנה תישלח אליהם. הזדרזו, פן תיפגעו! . תוכנת המניעה יושבת בזיכרון ומשת- משת במנגנונים זהים לאלו של הסריקה. במידה שתגלה חשד כלשהו - תחסום את הגישה לווירוס ותבקש סריקה ותיקון מיידיים לקובץ המדביק. היתרונות שמצאתי בשלב הזה הם קודם כל מהירות הפעולה (למי יש סבלנות לסריקות מסורבלות שמאיטות את פעולת עיבודי תמונה וביצועי וידיאו ואודיו, ללא צורך בכרטיסים נוספים. קנ מניחה ששבב ברמת איכות כשלהם יעמוד בתחרות הביצועים ובמחירים של החברות המתחרות. שם המשחק הוא פתיחות, ו"ץז מבקשת לשמור לעצמה את כל החופש האפשרי - היא מבטיחה שתוכל להריץ על סדרת המכונות שלה, שבנוסף לכל יישומי היוניקס למיניהם, גם אמולצ- יות לדוס ולחלונות, גם תאימות ל- דא-פ/וססאז;ו, גם וגם וגם. האם אפשר להריץ את הכל ללא פגיעה בביצועים? האם יתרונותיה יישמרו גם כאשר ה-6ק- מ /וסק ייכנט לייצור מלא? האם אכן מולטי מדיה זו מלת המפתח לפיתוחי העתיד? האם אפשר יהיה להי- שרד בקרבות הענקים האינסופיים? נחכה ונראה. ?ם אינה משתתפת רק במלחמת ה''ריסקים'' ותחנות העבודה. גם מן הצד השני, הצד של המכונות הקטנות והניי- דות, וזה של הציוד הפריפראלי (משם הם הרי התחילו), שולחת ;11 ידה בתכנון ובייצור. ב-6 במארס, יום הולדתו של מיכאלאנג'לו, אנחנו צפויים לתקיפתו של וירוס מיכאלאנג'לו הידוע לשמצה. המערכתז), והעובדה שאיננה זועקת אזע- קות שווא כמו כמה אחרות שראיתי. הממשק למשתמש פשוט בתכלית, תפריטים בשיטת החלונות, מסכים בעב- רית ונוחיות רבה גם למשתמש שאיננו מקצועי. אביב, המרכז סביבו את התוכניתנים המומחים בלוחמה אלקטרונית, מתגאה באופן מיוחד בתמיכה הניתנת ללקוחות מבוקר עד לילה, ובהצלחתה המסחרית של החברה בפריצה לשווקים בארץ וב- חו"ל. התוכנה משווקת על ידי "מחשבת'' מגליל ים ועולה 99 ש''ח (כולל עדכון ראשון חינם). נאורה שם-שאול הזז 0 משוחק מחעוב, גם למקינטוש: | - לנהל עיר בלי שחיחויות חברת מקסיס הכריזה זה עתה על משחק הסימולציה סימ-סיטי-2000, גירסה יפהפייה ל-06 ולמקינטוש, היהלום שבכתר ופסגת הסידרה של משחקי הסימולציה שהחלו ב-א4-181 המקורי. ב-1989 יצאה הגירסה הראשונה של צי1ז1-6אז8, וכבר אז היא נחשבה לסנונית בין התוכנות לבניית עולמות מדומים (צ' 8841.17‏ 1041א1/). המשחק עולה 9 דולר, אך מספק תעסוקה מענגת לשעות רבות מאוד. שווה. עם שש דרגות של חלוקה לאזורים, עשרות שירותים ציבוריים ועירוניים, מערכות עיתונים המספקות היבטים שונים (לפי אופיו של עורך העיתון כמובן), יועצים מכל הסוגים המשתמשים בגראפים וטבלאות עזר - תבלו בישיבה ממושכת מול המסך, שואפים לבונוס הגדול מכולם - שימור הרווחה והשגשוג בעיר אשר בשליטתכם. אחריותכם בשליטה בפקטורים הגורמים להצלחתה של העיר, מתחילה בעיצוב פני הקרקע, תרשים חזיתות הבניינים ושרטוט שטח העיר בעזרת מעבד המוקדש לכך, והרבה הרבה אופציות הצצות עם הפעלת כל תפריט. | |שקפקועוזא ועוט4חועש 'ושוגפגוע והפווקה היזקב שו משחק לבניית עולמות מדומים מערכת מיסוי מורכבת וחוקים מוכתבים מלמעלה, יאלצו אתכם לאזן בין רמת החיים שאתם מאחלים לתושבי העיר, לבין המצב הכלכלי שלה (מי שמע על חובות מצטברים כמו אלו של ערי ישראל, מי דמיין שיוכל להיות מושחת כראשי הערים הטוענים שלא ניתן לנהל עיר ללא שחיתות?), בתי ספר ואוניברסיטאות, מוזיאונים, ספריות, מגרשי חנייה ומגרשי משחקים - מה רבה העבודה. בסימ-סיטי המקורי היו לרשותכם שירותי משטרה ומכבי אש. אם הזנחתם במקרה את הקמתן של תחנות משטרה כיאה לעיר מכובדת, מיד תבחינו בעקומת הפשע המרקיעה לשחקים. בגירסת ה-2000 נוספו גם בתי סוהר, בתי חולים, תחבורת אוטובוסים ורכבות תחתיות, מפעלי חשמל ומתקני מים. ועוד נוספו גם ערים שכנות, שאיתן תאלצו להתארגן בהסדרי כבישים, חלוקת חשמל והסדרים עירוניים שונים. 1 אומרים שמלכת אנגליה חושבת שריחו הטבעי של העולם הוא כריח "צבע טרי", משום שכל מקום שהיא אמורה להגיע אליו נצבע מיידית על ידי צוותי ההכנה לביקורה. האם המציאות שהיא פוגשת אכן מציאותיתז האם משחק סימולציה מוצלח של ניהול אורבני אכן יכול להחליף את המציאות? קיבלתם מבט מוחשי של 360 מעלות סביב העיר, קיבלחם סימולציה מעניינת של תהליכים סוציו-אקונומיים. והדבר היחידי שחסר שם לטעמי - הוא שעון מעורר - שיקפיץ אתכם ממקומכם כאשר נוכחתם לדעת שהגזמתם במשחק ונותרו רק שעות מעטות לשנת הלילה. ה ד למגה ג הנבמהש שה נאורה שם"שאול הינה מומחית במערכות הפעלה ותקשורת, ויועצת ב-ח/. ספרה "רומן דיגיטלי" התפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הפעם אין זה משחק מחשב המדמה אולימפיאדת ספורט, אלא אולימפיאדה לשמה, פברואר 94/, לילהאמר, נורבגיה - אשר מתקניה נבנו בעזרת מערכת מח- שוב ענפה ביותר של וא8ז, והיא מסוקרת ב-800 תחנות סיקור גראפיות. חמישים אלף משתמשים, מבקרים, עיתונאים, מתחרים ועובדים נהנים משירותיה, כולל מערכי המזון, תוצאות תחרויות, אירועים וטקסים, וחדשות מעודכנות בזמן אמיתי. מטרתה של 1א18 בהשקעה העצומה של מאות מיליוני דולרים, היתה להגיע אל מסכי הטלוויזיה בבתים, כליווי לתפוצת המחשבים האישיים הנמצאים היום כמעט בכל בית. בנוסף, רצתה 181 להוסיף רוח תחרותית-ספורטיבית לעובדיה בכל העו- לם. ]אחז אינה נותנת החסות האולימפית היחידה. תחת ארגון החסות 107, נכנסו והבי.בי.סי, קוקה קולה ואחרים. 1 שמספקות את כל הצרכים המתוכננים. ₪ חוזרים לעיפרון: בשנות השמונים, כשהגיעו לשוק המחשבים האינטראקטיביים הראשונים, עזבנו כולנו את מכונת הכתיבה, ויתרנו על הנקבניות שתרגמו את כתב ידנו לכרטיסי מחשב מנוקבים, ולמדנו דוס כדי לדעת לתקשר עם המחשב. אחר-כך למדנו שאפשר להקל על החיים - "ממשק למשתמש" קוראים לזה - כלומר עכבר המתרוצץ בין החלונות, ופוקד על פי רצוננו על פעולת המחשב. בעתיד הרחוק, כך מנבאים, יחברו גלי מוח בשדרים ישירים את מחשבותינו לתרגום המחשב, ובעתיד הקרוב יותר, לשם מתקדמת הטכנולוגיה, נוכל לדבר אל המיקרופון, ומילותינו תשמענה מובנות במלואן לקופסה האפורה והמיובשת (האם גם התוכן יהיה מובן?) : ובינתיים, מתרחש משהו מוזר. חוזרים לכתב יד ולעיפרון הרישום. השנה הכריזה אפל על מחשב ננסי ומתוחכם, ניוטון, וההידברות איתו מתבצעת בכתיבה על לוח, פנקס קטן, ובזיהוי קול. )שר שש טכנולוגיה חדשה. קשר אלחוטי ביך העט ללוח למתלוננים על ביצועים נמוכים בזיהוי כתב יד, בשורה טובה. חברות רבות " בעולם מתמודדות ומנסות לפצח את הקושי, ביניהן חברה ישראלית ברמת אביב ושמה 1 (0376425887 ,01.06188א1ז0מד אסזדד]א85606 םמסאגטפ ג), אשר פיתחה תוכנה, שמזהה את תנועות העט האופטי על גבי המסך והופכת אותן לתווים אלפא-נומריים, המובנים למחשב. התוכנה מתאימה את עצמה לשפת הכותב, כלומר מבינה כל שפה - אנגלית, עברית, סינית או סוואהילי - וכל זה גם במערכות דוס וגם ב''חלונות''. לציירים וגרפיקאים, שהרגישו חוסר סיפוק עקב אובדן המגע האנושי, בשורה חדשה לשימור קו הרישום הייחודי להם, הבא לידי ביטוי בתנועת ידם. חברת ]א60א /ו, יצרנית לוחות דיגיטליים ליישומי גרפיקה, תיב''ם וקלט כתב יד, הכריזה באחרונה על טכנולוגיה חדשה, בקשר אלחוטי בין העט ללות. הטכנולוגיה הזו מאפשרת דיוק רב (0.025 מ''מ) ושליטה מוחלטת בלחץ המופעל על העט. העט עצמו שוקל 8 גרם בלבד, דומה לעט כדורי רגיל ורגיש ל-120 דרגות לחץ. ככל שתלחצו חזק יותר - עובי הקו יתעבה והצבע יכהה, כמו שאתם רגילים בטכנולוגיות העיפרון והנייר המסורתיות. מחיר הלוח בגירסתו הביתית כ-500 דולר (בארצות הברית ניתן להשיגם = בסביבות: ה*200 דולר), והוא מתחבר ונתמך במקינטוש, דוס וחלונות, תחנות קון גרפיקס ואחרות. מייבאת אותו חברת אריג'נט (03-5616529). לפעולה גם קודאק וזירוקס, מצושיטה | בשיטה הממוחשבת ניתן למדוד שיאים אולימפיים אלא ש-וא18 לא הסתפקה במתן חסות זא8] הלכה הפעם על כל הקופה, וכך כספית בלבד, אלא העמידה ציוד מרושת, 4 היא מתכוננת לעשות גם באולימפיאדות מחשב מרכזי 55/9000, עשרות תחנות הבאות. כל זאת כפיצוי על טעות שיווקית עבודה ₪156/6000 ואלפי תחנות קצה | כואבת שביצע לואיס גרסטנר, היום אחר- מסוג 5/2פ, תוכנות תיב'ם וסימולציה, אי על עסקי 1א18, לשעבר מנהל ב''אמרי- כמו גם מערכות מידע של מסדי נתונים = קן אקספרס", שניסה בזמנו להרוויח עבו- טקסטואליים וגראפיים משולבות בהתאם, = רם פרסום באולימפיאדות בכך שהנפיק כרטיסי אשראי מיוחדים לכך, והמיט על ם מז תנצח באולימפיאדת החורף? מאות מיליוני דולרים עלה מערך המחשבים המשוכלל, שהתקינה זברה בלילהאמר: הוא שולט באירוע כולו, ממדידת שיאים ועד לניהול מערכי מזון מחשב על הקרח חברתו הפסדים למכביר. האם 1א18 תזכה בגביע? האם צעדים כאלו יעזרו לה להתגבר על הירידה הגדו- לה ברווחיות של השנים האחרונות? אף אחד עוד לא יודע למדוד הצלחה של אקט שיווקי/פרסומי בסדר גודל כזה. מה שכן יודעים, זה למדוד, בשיטה ממוחשבת, שיאים אולימפיים חדשים. מסינטועו. "רוט ואוטי-וירו לא נוכל להניח לנושא הווירוסים מבלי להתייחס לבקשת המקינטושאים שבין הקוראים, שהרגישו מקופחים משום שהתייחסנו רק לווירוסי ה67ץ. מקובל לחשוב, שווירוסים במקינטוש אינם מזיקים והרסניים כאלו של ה-6ק, אך לא לעולם חוסן. ב-1988, שנת הווירוסים הידועה לשמ- צה, נתגלו שני וירוסים מקינטושאים ידו- עים. האחד, ‏ 140א16א, שהופץ בטעות בעת תצוגה בכנס משחקים, אכן הביא עמו בשורת 56 ולא גרם כל נזק. השני, שמו 5608₪5, נכתב על ידי עובד שפוטר מג'נרל מוטורס וגרם לנזקים רבים. קשה למצוא תוכנות אנטי-וירוס למקי- נטוש, משום שיש בנמצא תוכנת חינם העושה את העבודה בצורה הטובה ביותר. אד אז5זס מצויה ברשתות ונמס- רת חינם מיד ליד, נכתבה בשפת 6 על ידי ג'ון נורסטד, באוניברסיטת נורתווסטרן, ובעזרת חבריו ששמותיהם מופיעים במסך העזרה. התוכנה מתעדכנת לעיתים קרובות, בכל פעם שמתגלה וירוס חדש בעולמם של המקינטושאים. גירסותיה החדשות מופצות מיד ברשתות תקשורת מסחריות ואוניברסיטאיות, פורומים רבים המתכ- נסים סביבה, משמשים כאתרי תמיכה למשתמשים הנזקקים לעזרה. דא יד0םתאו15ס מזהה ומנקה וירו- סים מסוג 252 ,"מסוא ,6טלש .מוטא 005, ודואז לסוגיו הרבים. היא איננה מטפלת בווירוסים מסוג דוקאקיס או "3 טונים'' מכיוון שהם נדירים, ומופ- צים רק אצל בעלי הייפרקרד. לתוכנה מו- דול שמותקן לזיכרון, מזהה וירוסים חד- שים ומונע את פגיעתם. נאורה שם-שאול צבעי מאכל לא תמצאו אצלם - זה מזיק ומלאכותי. מה שכן תמצאו אצל ענת וצביקה, "עץ מחשבים ירושלים", זה צבעים מרננים ומעוררי חושים על המסך, בליווי מוזיקה. וזה יעשה לכם טוב, לראות את הלומדות שהם מפתחים כחינוך אלטרנטיבי לשלושת ילדיהם ולכל ילדי ישראל. במשפחת עץ (ענת וצביקה) מאמינים במזון טבעי, במחשבה בהירה ובחינוך נכון. הם אינם מאמינים במשחקי מחשב נוסח "בום-בום'" "טרח-טרח'"', יריות ואלימות, אשר מקהיט את רג"שותו של ו:אום, בייוווד האדם הצעיר בשנווו עיצוב האישיות שלו. ואכן, התוצאה מלבבת, מעוררת אמון וגם חיוך נעים. התוכנה שלהם שונה מלומדות אחרות, הן בהיקפיה והן במהותה. אין אלו תוכנות "עזר" להוראה, אין אלו תרגולים ואימונים בלבד, אלא אלטרנטיבה נוספת גם לחינוך הפרונטלי שאליו הורגלנו בכיתות הלימוד. התוכנה הזאת משתמשת באינטראקציה קולית, הוראות והסברים משולבי קול ואנימציה, המשחזרים את כל תהליך הלימוד, כולל לימוד עצמאי בקצב אישי ומכחנים אישיים לבדיקת ההתקדמות לאורך כל הדרך. כאשר הילדים היו קטנים, פיתחו בני הזוג את תוכנת 'האוניברסיטה הקטנה'"' להעשרה ופיתוח החשיבה של ילדי הגן: הכרת צבעים, צורות גיאומטריות, סדרות ויוצאי דופן וכדומה. כאשר הילדים גדלו מעט פותחה ערכת "שלום כתה א''", שאיתה לומדים לקרוא מ"א' ועד ת' וגם עוסקים בלימוד חשבון. עתה קיימת כבר גם התוכנה ללימוד אנגלית: טקסט המושמע מהרמקול מלווה את התמונות הצבעוניות - ואוצר המלים גדל בכל שיעור, תוך הפנמה של חוקי הלשון והדיבור. פאזלים ושעשועונים אחרים מסיימים כל שלב של תהליך הלימוד, בכל אחת מהרמות ובמקצועות השונים. אני תוהה עד לאיזה גיל הם ילוו את ילדיהם באופנים אלטרנטיביים, עד לאוניברסיטה? בעצם, למה לא? סדרת "החינוך האלטרנטיבי'' נולדה כתוצאה ממשבר האמון שנוצר במערכות החינוך הממסדיות. היא פותחה למען הורים שרוצים להכין את ילדיהם לקראת כתה א', או בכלל לקראת החיים, וכן למען ילדים אוטודידקטים, שאוהבים ללמוד בקצב אישי ועצמאי. גם אם הילד מחסיר שיעורים, או המורה חולה, ההורה יכול "לישון בשקטי, כי הילד יכול ללמוד באמצעות התוכנה והמחשב האישי. התוכנות גם מתאימות לילדים שיש להם קשיי למידה, מכיוון שפותחו ונוסו גם עם ילדים קטנים מאוד. דרישות החומרה הן דיסק קשיח, כרטיס קול ומסך צבעוני, למחשבי 6. מחירי התוכנה מודולרים, 99 ש''ח למודול (קיימים 3 מודולים, גם לעברית וגם לאנגלית) וניתן להשיגה, בתוספת חיוך ותמיכה טכנית, ישירות מ"עץ מחשבים'" בירושלים, 02-415243. נאורה שם"שאול היא מומחית במערכות הפעלה ותקשורת ויועצת ב-₪ ה וטרים במשטרת ישראל התקיגו מערכת ממוחשבת לזיהוי טביעות אצבעות. גם בשוק האזרחי מחפשים פתרון יעיל ואלג- נטי לזיהוי חד משמעי של כל אדם שבעו- לם, אחרת איך יתגברו על הפרצות במערכות. זיהוי המשתמשות בסיסמה (הניתנת לגניבה), או בחתימה (הניתנת לזיוף)? בנקים, צבאות, חברות כרטיסי אשראי - כולם משקיעים במחקר ופיתוח של א" שיטות זיהוי על פי קול או על פי מבנה האישונים. ועדיין, טביעת אצבעות היא תעודת הזהות הייחודית לנו, הניתנת בשלב זה לזיהוי. ד .., כמו במשרד הפנים ד , כמו במשרד הביטחון הכווייתי, כמו במחלקת הפשעים החמורים של משט- רת ניו יורק, וכמו במקומות אחרים בעולם, בחרו להתקין את מערכת 418) זאוסקתפסאזה פמדגאסדטג (אמד5צ5 אסז ה6ותזדאמעו של חברת סזזקאסוא, שותפה עסקית של 1א8ז, אשר לקחה אחריות כוללת לפרוי- מי לא מכיר את הכתובות על הקופסה: '"מגיל 8 עד 80'/, או "משחק לכל המשפ- חה'? לקח לי זמן לקלוט שהפעם זה באמת נכון. הכותרת המוכרת מציינת את משחק המחשב ''בונוס - משחק מלים מרתק לכל גיל',, אשר פותח במט''ח ומופץ על ידי סטימצקי בסידרת "ד''ר סופטי. הייתם צריכים לראות את מאיה משח- קת עם טלי, והן אינן מניחות לאמא להתקרב אל המחשב, חוץ מכאשר מגיעה משימה קשה במיוחד לקבלת בונוס. שלא לדבר על סבתא חנה - שמעולם לא נגעה במחשב - דוחקת את רגלי הבנות ואמן ועד אמצע הלילה יושבת ומשחקת, ומפסידה את האוטובוס האחרון. "בונוס'" הוא שבץ-נא מודרני, ממו- חשב, אלגנטי, אתגרי, משעשע, מעסיק, ההופך את התשבץ המסורתי לחוויה של אותיות ומלים. המשחק מבוסס על תוכנה ייחודית - מלי'ים - שפותחה במט'"'ח על ידי צוות בראשות פרופ' שוויקה, ומכירה כל מלה בעברית. כך משמשת התוכנה כמילון, מזהה כל מלה שהרכבתם, בודקת את תקינותה והתאמתה למשחק, מאשרת או פוסלת סלנג. מלים לועזיות גם הן נחשבות לחוקיות. וגם אם נפסלתם - אפשר לערער. ערעור מאפשר הטיית פעלים והכנסת חוקים פרטיים של השחקנים, ו"מובן שכך גם אפשר להמציא מלים חדשות'', צוחקת מאיה בממזריות. שישי מוסף %.43 4 2 הייחודית לוו. מערכת חדשה לזיהוייך |גנבים קט, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לצר- כים הספציפיים של משטרת ישראל, המערכת הותקנה על מחשבי ₪56 0 של וא8!. למחסן התקליטורים (ג'וק-בוקס של סוני) הוזנו מיליוני טבי- עות אצבעות היסטוריות, ושיטות העבו- דה הוטמעו במשטרה ומשרתות אותה מזה זמן, ביעילות ובחיסכון ניכר. מסכים "מעוברתים" ומדפסות צבעו- ניות מספקים את הפלט. תהליך הקליטה מתחלק. לשני סוגים, ובשתי מחלקות שונות - במחלקת המחשבים שבמטה ובמעבדה לזיהוי פלילי (מז"פ). האחת מטפלת בטפסים מסודרים עם טביעות אצבע שנלקחו בעת מעצר, והאחרת מטפ" לת בטביעות אצבע שהגיעו מזירת הפשע. אלו האחרונות, הנלקחות מבקבוק שבור או מממחטה מרופטת, אינן תמיד באיכות מספקת, ולכן צריכה עין אדם לעזור בציון נקודות מפתח בתמונת טבי- עת האצבע, שהיא חלקית לפעמים, בפ- ענוח והשוואה בעת תהליך החיפוש. למה הכוונה ב''נקודות מפתת לזיהוי"? כעטבחא שכחה את עצמאה / ביקרתי במשטרת ישראל להכיר את המערכת הממוחשבת לזיהוי טביעות אצבעות. אבוי, מרגע שהודפסו | התוצאות על המדפסת הצבעונית, בליווי פרטים אישיים ש בכל טביעת אצבע ניתן להבחין במרכז המערבולת הפנימית בפיצולים בצורת קשתות, אוהלים, לולאות שמאליות או ימניות. די ב-12 נקודות כאלו כדי לקבוע התאמה בין שתי טביעות אצבע. לאחר מכן, כמובן, מתבצע תהליך אימות כדי לוודא את התוצאות. ליוויתי תהליך זיהוי כזה. ברוב התרג- שות עקבתי אחר המצלמה המכניסה את טביעת האצבע, ראיתי את החוקר בעת קביעת הנקודות העיקריות לציון, שמעתי את הדיסקים חורקים ומחפשים במחסן הטביעות הקיימות איזו שהיא הקבלה, ושמעתי את קריאות ההידד כאשר המע- רכת חזרה עם תשובה, בזיהוי טביעת אצבע על פי 16 נקודות תואמות. אך אבוי. כמו שקורה גם בסרטים, מרגע שהודפסו התוצאות על המדפסת הצבעונית בליווי פרטים אישיים של הקרימינל - הסתבר שזה בכלל שוטר, שהיה גם הוא בזירת הפשע. משטרת ישראל השקיעה 5.7 מיליון דולר במערכת עצמה ובהסבת החומר של המערכות הידניות (ההסבה נתבצעה במפ- על מיוחד בוושינגטון), וכבר עתה היא קוצרת את הפירות, הן בהתייעלות המע- רכת (חיסכון ב-14 תקנים) והן בשיפור זמני תגובה, שירדו משעות וימים לדקות ספורות (זיהוי ממוחשב לוקח, בממוצע, בין 3 ל-6 דקות). עד כה יכולה המערכת להתהדר ב-200 גילויים מוצלחים, בנוסף לאלו שיכלו להתבצע גם במערכת הישנה. כל זה טוב ויפה ומרשים, אלמלא ידענו שהפשעים של המחר יתבצעו בעיקר דרך מחשבים ורשתות תקשורת. ודווקא שם לא ניתן למצוא עקבות של טביעות אצבעות. ולא הצלחתי לקכל תשובה במשטרת ישראל כיצד הם מתמודדים עם פשעי מחשב, מעקב וזיהוי הפושעים הפועלים ב-מד0א85. גם במטה, במחלקת המחשבים, וגם ביחידה לחקירות הונאה מתיימרים לגעת בנושא, אך לא ניתן למצוא שם ידע והתמודדות אמיתית עם הדבר המאיים הזה. ולוואי שאתבדה. משחהק עלים מרתק. בונוס. שבץ-נא מודרני מה שנחמד ב''בונוס'' מעבר להנאות השבץ-נא הקלאסי, הם אכן הבונוסים המתקבלים עם ביצוע המשימות המיוח- דות, והעובדה שיש מישהו שמנהל את הרישומים והנקודות וחוסך ויכוחים מיות- רים. מה שנחמד ב''בונוס'" מעבר למשחקי מחשב אחרים, הוא היכולת לשחק בתח- רות מול מתמודד נוסף, או לשחק מול המחשב ביחידות ובאינטימיות. כמילון, הוא שימושי גם כאשר עושים שיעורי בית או מתכוננים להכתבה. ל הקרימינל - הסתבר שזה בכלל שוטר נאורה שם-עואול בנטזיה ומ; עיתונר [ חרון עסק במשחקי מלחמה אלימים עיתונים לפריקים משחקי מחשב, חשבנו תמיד, הם דבר המסביר את עצמו. חוויה אינטימית של השחקן מול המחשב, מקסימום נושא לשיחה והתרברבות בהשוואת השיאים שהשיג בביתו מול המסך הצבעוני והרעשני. מה כבר אפשר לכתוב על משחקים מעבר לעובדת היותם קיימים, והמלצות לגבי גירסאותיהם החדשות? מסתבר שבינתיים, בזמן שבחברת לוקס-ארטס מפתחים תרחישי משחקים ומאות חברות אחרות עמלות על רעיונות חדשים, התפתחה תעשייה שלמה בעיתונות על משחקים. בחנות "מבוכים" שברמת השרון הופתעתי ממגוון אדיר של עיתונות העוסקת במשחקי מחשב - תוצרת חוץ וגם תוצרת הארץ. "אאגח 68** - מספר על משחקי טלוויזיה; "פמא406111א אגםואיי - משחקי וידיאו של סגה: "פט.1ק ד ד5י' - משחקים אסטרטגיים; "אא טס 0105 - סק" למקינטושאים בבית; '₪014/א אומא** מולטימדיה בדגש על משחקים; -5שפאז'י" ""דאם ]ואמ טוא םקש צחד - תעשיית הבידור האירופית; - 4142186" "סאזזדטקוא60 - למחשבי ומשחקי אמיגה. וזהו ממש מדגם זעום, ישנם עוד ועוד, וזה מפתיע אותי בכל פעם מחדש מי קונה את העיתונים האלו. הרי משחק חדש, כאשר הוא מופיע בשוק, מיד חולפת השמועה כסערה, ומיד כולם כבר ניסו אותו, ויש להם מה להגיד, ונותנים רמזים, ומחליפים שיאים. אבל עובדה: גם ב''סטימצקי'' המבחר גדול, ומדובר בפירוש על עיתונות של משחקי מחשב לבד מהעיתונות המקצועית למיניה, העולה כפורחת באופן עצמאי. כמעט כולם, אגב, עסקו בגיליון האחרון בשאלה המוסרית של משחקי מלחמה אלימים והשפעתם על הנוער - שכן כרגע, משחקים מסוג זה הם הפופולריים ביותר, ומכניסים כמחצית מההון המושקע במשחקי מחשב. בארץ מוציאה לאור מערכת "אצבעוני" את העיתון "פריק", ורשת "באג'' מוציאה את "וויז''. "המכשף האחרון" מיועד לשחקני 'מבוכים ודרקונים 8פ". מחירם של העיתונים הללו נע בסביבות עשרה שקלים, ובלה מ"סטימצקי'' בקניון בת ים מספרת, שהחבר'ה משוגעים על המגזינים האלו, כמעט כמו על תאואו. השבועון "מעריב לנוער", לעומת זאת, הקים ומתחזק ₪85 הנקרא -847" "א]א, שם מעבירים ביקורת, טיפים, ומשחקים שלמים שנוסעים בקווי הטלפון המתחברים אליו. כאן עולה שאלת מחיר השימוש (להורים) בקו הטלפון המשמש את המודם, וזו כידוע איננה בעיה מוסרית אלא מעשית ביותר. יע" ד ב ל ישבו כולם צמודים כדי לשמוע ולהבין איך הטבח הנורא בחברון. ודדו ברחוב ובבתים כדי ללבן מה שקרה. נכחתי אפילו בווי- התחולל באוטובוס. 8 כולל | התקשורת האלקטרונית, פגשתי שם אנשים, ניהלתי שיחות וצותתתי להתכתבויות. בתחילה התחברתי ל- משאספטקואס (בעזרת שירותי קו- מנחה), רשת מסחרית שעליה מנויים = אנשי עסקים וכספים, אקדמאים, חובבי || מחשב, אמנים, בקיצור - אוכלוסייה = הטרוגנית. = מעבר לקטעי עיתונות ועדכוני חדשות שזרמו בקצב, עורר את ענייני הפורום הנקרא "פורום המשבר העולמי" - "ואע06ת 681585 61.081", שם | התנהלו ויכוחים אישיים, בעיקר בין יהו- דים. | רוב המשתתפים התחילו בגינוי והבעת .| בושה על היותם יהודים.. אחדים מאשימים את חבריהם לשיחה ביהדות "אנטיש- שמונה. מית", והוויכוח מוסט לשאלה: האם יש יהודים אנטי-יהודים? כן, תמיד היו והם גאים בכך. ויכוח סוער ורגשני, אלימות מילולית. מיד יש כאלה שמנסים להציל את המצב ולטעון שגולדשטיין היה משוגע. מחלי- טים לקרוא לו בנימין ולא ברוך (-₪1.88 5 זה לא לעניין, במקרה זה). מספרים שישראל מוקפת אויבים, ושכולם שם פליטים מהשואה. חלק אפילו מזכירים שאברהם קנה בכסף מלא את מערת המכפלה, ושוקעים בדיון הנדוש על "הז" כות ההיסטורית". נמצא שם אחד סלמה, ערבי, שתומך ביהודים שבפורום ואומר, שאסור להפ- סיק את השיחות רק בגלל משוגע אחד. איזה מתנשא אחד טוען שכל הצרות במזרח התיכון נובעות מבורות וטיפשות (של מדינות ערב). יש קריאה ליהודים להפסיק לשלוח תרומות למגבית, לפחות לשנה הקרובה, ולהעביר את הכסף לעזרת הפלסטינים. בין התגובות יש כאלה שטוענים שישראל במצב כלכלי כל כך ירוד, שבכל מקרה היא נדונה לכיליון. .20 = בארץ האגדות אין אסונות ממשיים ואין ויכוח ציבורי. מרכיבים שם פאזלים, אבל = לא מתלבטים בקואליציות בלתי אפשריות. מזג האוויר יפה, הצבעים משובבי נפש, ומקשיבים שם לסיפורי מעשיות שחני נחמיאס מספרת, ולא לחדשות ברדיו. וכאשר רוצים לשנות איזה דבר, עושים זאת באמצעות מכחול הקסמים וכן הציור, ללא צורך במשאל עם. חברות קומפדיה ומחשבת, שמפתחות ומשווקות משחקי מחשב ותוכנות לומדה, הוציאו לאור את הספר הממוחשב הראשון בעברית לילדים בגילאי ארבע עד ראו והסכימו עם ברונו ו בספרו" "קסמן של אגדות" לגבי חש יבותה ל לאסיקה, אך ראו את ילדיהם זונחים את הספרות הכתובה לטובת משחקים אלקטרוניים. מתכנני הספר הממוחשב פיתחו תפיסה חדשה לגמרי ומחשבו את ספרות האגדות ו - עמי 0 ו במגפיים, כיפה אדומה, פינוקיו, סינדרלה ושלגייה. בעולם האגדות. שם, ביער האגדות, פוגש הילד בדמויות השונות, לומד ז נכון את המלים המדוברות, בוחר כרצוגו במקשי פעילות של הרכבת סט שונות, ציור חופשי, פתרון חידות - ומקבל בונוס באנימציה כאשר הצליח. עם התקנתם 10 מגה-בייט בדיסק הקשיח, 6 מסוג מחשבת מגליל"ים. טוב שם ונעים, בארץ האגדות. ויכוח אלום במיוחד, מקצה העולם ועד קצהו 69 ספר ממוחשב ראשון לייט: הצטערתי שגמרתי לתכנן מילוליה ממוהעובת שאלה המופנית לבוב וייסברג, שהעלה את הרעיון: האם הפסיקו היהודים לשלות תרומות אחרי סברה ושתילא? פה כבר נכנסים להנהלת חשבונות קטנונית ממש. האם בחשבון הסופי יקבלו הישראלים יותר פיצוי? או הפלסטינים? האם יש להתחשב בעובדה שפלסטינים נדחים על ידי אחיהם הערבים בעולם, ואילו הישרא- לים יכולים למצוא מקום ופרנסה בכל העולם? התשובה המוחצת מספרת שישראל תרמה לארגון הפליטים של האו"ם - אונרר"א, המשרת את הפלסטינים - בין 0 עד 1983, יותר כסף (11 מיליון דולר) מאשר ארצות ערב. יתרה מזאת - שימו לב להיגיון - ישראל מתחזקת את מחנות הפליטים, ובכך ניכרת תרומה נוספת שלה לפלסטינים. בחיי שמישהו טען כך. עתה מוסב הוויכוח לשאלה האם יש משמעות לכך שברוך (סליחה, בנימין) גולדשטיין החל את חייו וחינוכו כאמרי- קני. קצף יוצא נגד הממשל האמריקני, שמגנה את המעשה ולא את האד ארצות הברית מואשמת בצביעות הנובעת מחוקים בסיסיים של חופש הדי- בור וחופש הפרט, ומן הצורך להיות בסדר עם שני הצדדים. האם יש משמעות לעונש ואשמה קולקטיביים? גם היהודים וגם הערבים מתנגדים. אחר כך התחברתי לרשת -אדאו דמאח, שאליה מחוברים מיליוני אקדמ- אים מאוניברסיטאות שונות בעולם, וכן עובדי חברות היי"טק הקשורות לאותה הרשת. פה האוכלוסייה יותר הומוגנית, בעלת הרגלי האשמה עצמית וייסורי מצפון. מורגשת גם העובדה שהמשתמשים אינם משלמים עבור שירותי התקשורת, ולכן ההתכתבויות ארוכות ומפורטות הרבה יותר. בפורום משתתפים ישראלים ופלסט- ינים רבים. המסרים קשים. השורה התח- תונה: גולדשטיין הוא הפרנקנשטיין של הציונות! מתאגדים לקבוצה - נציגה של איגוד הנשים הפלסטיניות בארצות הב- רית, לצד צלם סרטים ישראלי, מרצה פלסטיני מאוניברסיטת קולומביה, עיתו- נאית מישראל, ועוד רבים אחרים. מזכירים שהחוק הבינלאומי אומר שצה'"'ל אחראי לשלום הערבים כמו לש- לום היהודים, וטוענים שיש לפנות מיד את הגורמים הקיצוניים. עולים רעיונות לפעולה: לא לתרום כספים לישראל, להכ- ריז חרם על המתנחלים, לא לדבר איתם, לא לקנות מהם דבר. ליבוי היצרים מגיע לשיא כאשר מתח- בר לרשת טיפוס ושמו ג'ייקוב שפירו, מכנופיית "כהנא חי". הוא כותב מסמך ארוך ומפורט שכותרתו "אין בושה בבחי- רת הפתרון הנכון!'". מדבריו: "הצטרפו אלי באבל על גיבור לאומי שהקריב את חייו למען מטרה בת 2,000 שנה. רבין הוא האשם במה שקרה". כולם מתפוצצים מכעס ועונים תשובות כדורבנות, אך השיא מגיע כאשר מתברר שאותו ג'ייקוב התחבא מאחורי קוד סודי. אין כזו כתובת ברשת. מתחילה עבודת בלשות כדי לגלות מאיפה הממזר משדר את דברי השטנה, אך שאלת זהותו לא נפתרת. מה שכן קרה בעקבות הסלמתו של ג'ייקוב הם איומים מצד כמה פלסטינים, הטוענים שישראל לא תוכל לבלף את כל העולם כל הזמן. הישארו בבתיכם בדל- תות סגורות, הם אומרים, כי אנחנו לא נשתוק. המסר האחרון שראיתי שם לפני שעזב- תי היה: "למה לשלם כסף ולראות את רשימת שינדלר? פתחו טלוויזיה ותראו תמונות של טבח אמיתי". לתכנן את העולם מחדעו כשראיתי לראשונה את תוכנת אוטו-קד לייט ((1.10111 0 1106 ), הצטערתי כל כך שגמרתי כבר לשפץ אה הדירה מבלי לעשות בה שימוש. מיד החחלתי לתכנן מחדש, יודעת שכמה טעויות, שעיניי נעצמות מולן מרוב תסכול, היו נחסכות לו השתמשתי בה. כמו כל תוכנת ציור, היא עושה חשק להתחיל לשרטט. כמו תוכנה מעשית מסוגים אחרים, היא גם עושה חשק לתכנן את העולם מחדש. אוטו"קד לייט, תוכנה לתכנון בעזרת מחשב, מותאמת לחלונות ונמכרת ב-745 דולר + מע"מ, וזה הבדל משמעותי למי שחשק עד כה באוטו"קד אך נבהל מהמחיר (כ-4,000 דולר) וגם התגבר על הפיתוי להעתיק ולגנוב. עושה רושם שמאז 1982, כשהוקמה החברה על ידי הגברת קרול בהשקעה של 59 אלף דולר, עושה אוטו-דסק תמיד את הדבר הנכון ברגע הנכון. ואכן, היא מצליחה בלי ספק להישאר הבולטת והשולטת בין תוכנות התיב''מ השולחני, וחמישית בגודלה בעולם בתחום יצרני התוכנות ל-6ץ. אופי המוצר, איכותו ובשלותו (מיליוני משתמשים בעולם), קשר החברה עס הלקוחות ועם מפיצי המשנה, עיתוי ההכרזות על מוצרים חדשים, ואפילו מדיניותה נגד העתקות - כולם משכנעים בהיגיון הטמון בהם, כולם משכנעים מעצם הצלחתם בשטח. אוטו"קד לייט אידיאלית לאדריכלים, מתכננים, מהנדסים ומנהלים, וגם למשתמשים חובבים, שזקוקים לכלי תיב"מ עצמאי וחזק, אך אינם זקוקים לתכונות מסובכות ומתוחכמות או למוצ- רים נלווים המשולבים באוטו-קד המקורי. התוכנה מספקת טווח רחב של כלי תכנון ושרטוט לשניים או שלושה ממדים, יצירת קווים והצללות, סילוק קווים נסת- רים ושיבוץ אובייקטים מוכנים מראש (5 סוגיי אסלות להצבה וניסוי בחדר השירו- תים, למשל). התאימות לקבצי אוטו-קד מאפשרת מעבר נוח בין שתי התוכנות (למשל, בין הבית למשרד) ומנצלת את נאורה שם"שאול תוכנת אוטר-קד לייט. עושה חשק לתכנך את העולם מחדש הבשלות הנובעת משימוש של מיליונים בגרסאות אוטו-קד הקודמות. התאימות לסביבת חלונות מאפשרת עבודה נוחה בתפריטים ואייקונים, וקשר עם תוכנות חלונות אחרות. כל מחשב מסוג 386 ומעלה, עם מעבד מתמטי, מסך 6 ועשרה מגה-בייט פנויים - יאפשר לכם להיכנס לעולם התכנון בעזרת מחשב. אוטו-דסק היתה אחת החברות הראשונות שהשקיעו במחקר ופיתוח בטכנולוגיות "המציאות המדומה"" (צ₪51.17 .ואשיא]ש - טכנולוגיה מתקדמת, משקפי תלת-מימד וחיישנים, המאפשרת חדירה, תנועה ואינטראקציה של המשתמש בתוך עולמות מדומים, מלאכותיים). כיום כבר מדברים בחברה על מוצר שיקבל כקלט את שרטוטי אוטו"קד | הסטנדרטיים, ובעזרת מערכת חוקים יבנה עולם תלת-ממדי/אינטראקטיבי, שבו יוכל המשתמש להתהלך בתוך ביתו המתוכנן, לכבות ולהדליק את האור, להזיז רהיטים, לחוש את פנימיותו לפני שייבנה. גם השלב הזה יגיע, וכמו שאוטו"קד יצאה בגרסתה הקלה, כך יגיעו יישומי ה-א / לביתו של כל אחד מאיתנו. אז נתכנן לנו בתים כרצוננו, נטייל בתוכם, נרגיש איך הם, והשאלה הגדולה תהיה - לשם מה עלינו לבנות אותם בפועל, אם ניתן ליהנות מהם בקיומם הווירטואלי? שישי מוסף 11.3.94 טוח הלאומי + ורוו מה . כל מערכת צריכה לבדוק את עצמה. כולם מדברים על זה, אבל נבוכים מול הבעייתיות: מערכת שהמציאה ומיישמת בפועל חוקים מסוימים, מתקשה מאוד לבדוק את נכונותם ואת פעולתם מול התכנון והמטרות המקוריות. קשה מאוד, למשל, לבדוק תוכנה מסוי- מת, בוודאי לאלו שפיתחו אותה. עוד יותר קשה לבדוק התנהגות של מאגר מידע שאותו יצרה התוכנה, את תקינותו ואת נכונותו. כל מאגר נתונים זקוק לבדק בית, כדי שנוכל לדעת אם חדרו אליו חריגים בגלל טעות בתוכנה עצמה או בגלל טעות אנוש אחרת, נאמר של הקלדנית המקישה את המידע. אנו זקוקים, בקיצור, לוועדת חקירה רצינית, לאחר שהבנו שפשעי מחשב אינם מתבצעים רק באמצעות חדירות דרך קווי תקשורת, או החדרת וירוסים מזיקים לדיסקים תמימים. מעילות פנים-בית והרס מידע, בצורה כמעט בלתי מורגשת, מאיימים יותר מכל ה"פריצות הנוצצות", משום שאולי לעו- לם לא נגלה אותן - את התנועות המעבי- רות כספים מחשבון לחשבון באופן לא חוקי, למשל, או את הרשומות של כל מיני אנשים שמתו מכבר, זיכרונם לברכה, | הממשיכים לתפקד כחיים במאגר מקבלי הקצבות של הביטוח הלאומי. בית התוכנה חשבשבת הוציא לאחרונה מוטתלו/ו, תוכנה לגילוי 9 רק 4 6588 - תערוכת המחשבים הגדולה בעולם, תכפילו את דני התערוכה בתל אביב פי מאה ותבינו מדוע נבלעתי פה ואינני בטוחה שאחזור. אין קץ לחידו- שים ולהכרזות המדהימות בתחום התקשורת, מולטי מדיה, שבבים חדשים לזי.ב.מ., עיצובים חדשים לאוליבטי, ומה לא מי שגונבת הפעם את ההצגה, כמו לפני עשר שנים בדיוק היא חברת אפל. י.ב.מ. הכניסה את הגול הראשון לאי- נטל, מלכת השבבים העולמית, בהכרזה על ה-6ק-₪מאוסק, שבב שתוכנן בשי- תוף של מוטורולה, י.ב.מ. ואפל - שבב מסוג 8156, מהיר וזול. אפל הכניסה עכשיו לאינטל גול שני, בהכרזתה בשבוע שעבר על סדרת מחש- בים חדשים הנקראים -55ש0ת אא (נראה אתכם ממציאים להם כינוי קצר). המחשבים החדשים מאגדים בתוכם את 3 תכונות האלגנטיות, האסתטיקה 2 והמולטימדיה המסורתיות של המקינטוש, עם כוח חישוב ומהירות של מעבדים חזקים ביותר (מהירותו של החבר החלש ביותר בסדרה היא 112 66). ה'פנטיום" של אינטל עומד בשער להדוף את המתקפה, אך אינטל מכירה את עצמה רק כמובילה ואיננה מורגלת בתח- רות, לכן עליה לגייס עוד כוחות רבים 1 זהפכני למקינטועו וכנה חדשה נ לה מעילות '"בלתי מורגשות': תנועות של העברת כספים מחשבו או רשומות של אנשים שמתו מכבר, זיכרונם לברכ הקשר בין הס'מניט חוקים וטעויות במסדי נתונים. התוכנה הזאת הבנויה על אלגוריתם מתמטי מיו- חד, שפותח במחלקת חקר הביצועים של החברה, והנותן תשובה לחלק מהשאלות שבהן מתחבטים כיום ארגונים ועסקים: כיצד לגלות טעויות בנתונים שהוזנו למא- גר הנתונים? הגילוי השיטתי של טעויות באמצעות זו חוסך זמן וכסף, ומונע תקלות בתוך הארגון ובינו לבין גורמים חיצוניים שעמם הוא קשור (ספקים, לקוחות, מתח- רים). 201.8זאו בודקת בסיסי נתונים קיימים שהוקמו ב-.א00 8 .ץ-אסץ , ואחרים, מגלה טעויות וחריגים | =22 - כולל חוקים חדשים - מבלי שהמשתמש אומר לה מראש אילו חוקים עליה לגלות. וזו הנקודה המרשימה ביותר, משום שאילו היינו צריכים לנסח בעצמנו את החוקים של התנהגות מאגר הנתונים שלנו, אזי היינו צריכים לרשום אלפי חוקים - וזה לא מעשי - ובוודאי גם היינו חוזרים על אותן טעויות לוגיות שהיו לנו, כאשר הקמנו את המאגר. התוכנה מגלה לא רק חוקים טריוויאל- יים - כמו למשל הקשר בין מקום המגורים לקידומת הטלפונית - אלא גם חוקים לוגיים שאותם לא זיהינו מראש, כמו למשל קשר בין סימפטומים למחלות במא- גר רפואי. העבודה פשוטה ביותר - שכן התוכנה מופעלת ממסך עבודה אחד בלבד, וזה אכן קומפקטי ובהיר - אלא שהדו'"ח המופק ולגבש תפישה משמעותית, כתשובה לטריאומווירט התוקף. חברת אפל מייחסת משמעות רבה לקפיצת הדרך הזו, ואפשר לנחש שגם מבחינה פסיכולוגית היה להם די קשה לוותר על ייחודיות וסגירות ולפתח קשרי עבודה עם המתחרות הגדולות - לא רק בפיתוח השבב עצמו, אלא גם בפיתות מערכות הפעלה משותפות (-מם/וסק אמפס- יוניקס, 741116881 - מונחית אובייקטים, 6אזאםא0ד - לתקשורת, 5וספאזצו - ירושה ממיקרוסופט). התוצאה מהממת ומוכיחה, בינתיים, שהשותפות משתלמת. אתה רואה מולך מקינטוש לכל דבר, המריץ 7-/א 881 והממשק למשתמש זהה לאלה שהורגלת בהם. כל כולו מתנהג ו"מרגיש"" כמו המקינטוש המוכר לך, מתחבר לציוד הקיים אצלך (עכבר, מקלדת, דיסק 8681, כרטיס וידיאו) ומפעיל תוכניות שבהן השתמשת תמיד. אלא מה? פתאום עיבוד התמונה בתו- כנת פאגנםמתץ לוקח חצי מהזמן, והרצת קטעי סרט וידיאו ב"'. מתרחשת ברקע בלי בעיית הקטיעות וההתמהמהו- יות שהפריעו תמיד, והאנימציה שרציתם לבנות - אך התקמצנתם בתמונות שיהפכו אותה לכאילו אמיתית משום קושי בטעינה ובריצה - עתה היא מועשרת בהרבה. - 0% 2 בלל-. תוכנה לגילוי חוקים וטעויות זקוק עדיין להבהרות, ויש לתקן עוד כמה התנהגויות שאינן כראוי, בגישה לקבצים בכונן 1א60-80 ,5681, או ברשת. מוטא וצו עולה 200 דולר, ולא רק אני מתפעלת ממנה. גם המגזין "מדצמי שסקר את תערוכת קומדקס הענקית, בחר להעניק לה את התואר 8887 1.187 וק אםוא 60 חס אלא שאז יבואו אליכם חברים עם דיסקט מ-06 ומשחק נהדר לילדים. עד היום הייתם מצטערים, למה למק אין כזה מבחר של משחקים ולומדות לילדים. מעכשיו, עם ה-0511דא01 ג-א וס אתם פשוט תריצו עליו גם את התוכנות של ה-6? מסביבת חלונות של מיקרוסו- פט. כל זה די קשה לעיכול, אבל מסביר מדוע חברת אפל טוענת שבהכרזה הנוכ- חית היא הניחה את היסודות לדור המח" שוב העתידי, ופורצת דרך באותו אופן שבו עשתה זאת בשנת 1984 (אז עוד אף אחד אחר לא דיבר על חלונות וכולם חשבו שעכברים זה רק בביבים). בדומה להכרזתה לפני עשר שנים, טוענת חברת אפל שוב למהפכה, להגדרה של צורכינו ותפישת המחשוב שלנו. הגדרה מחדש יכולה להתרחש כעח, דווקא משום התאימות לדורות הקודמים מחד ולעוצמות החדישות מאידך, שתאפשרנה המראה גבוה גבוה, בעיקר בשימושים של זיהוי ויצירת קול, עיבוד תמונה, אנימציה ווידיאו - ושילובם בתקשורת ליצירת עולמות חדשים שעלי- הם עוד לא העזנו לחשוב. ההבטחה גדולה ומתממשת כבר עכשיו לנגד עינינו. שבב ה-6ק-ממשוסץ אכן קטן ביותר ובעל פליטת חום נמוכה, הוא מהיר ועלות ייצורו קטנה בהרבה מזו של הפנטיום החדש של אינטל - וחברת אפל אכן בנתה סביבו ארמון לתפארת. אלא שהמשחק עוד לא נגמר. אינטל ומיקרוסופט אינן אוהבות להיות מנוצ- חות. מה עוד הן ימציאו לנו? ומי יחכה להמצאותיהן? כיצד יתייצבו מחירי הקופסאות של היצרנים השונים (ללא קשר למחיר עלות השבבים שלהם) והאם ייכנסו לשוק גורמים שאיננו מכירים עדיין? נכון, דימיתי את המצב למשחק כדו" רגל, אבל ההבדל הוא שבמשחק הזה אין חוקים ואין שעה קבועה לסיום המשחק. | לחשבון באופן לאחולי, . ה, הממשיכים לתפקד כחיים במאגר מקבלי הקצבות של וםלמחלה >= הווווותתווהו---כ-| ושי רייש נאורה שם-עואול ]- טרטים כחולים לגדולי בפסח קונים מתנות, ועדיף לקלוע למטרה מאשר להביא פתק להחלפה. מגוון האפשרויות של מתנות לבעלי מחשבים הוא עצום מבחינת סיווגים על פי נושאים, הגילאים השונים והכיסים בגדלים ובעומקים שונים. לצעירים בגיל ולקטני הכיסים (תפרו לי בגד עם כיסים, אבל הוא מלא באגוזים ולא במצלצלין) - מומלצת סדרת 'חטיפי פי.סי." ו'מבצע גורדי לחופשת הפסח'. את אלו וגם את אלו ניתן למצוא בחנויות המשווקות את קו היצור והשיווק של חברת מחשבת גליל"ים. סדרת ''חטיפי פי.סי. " משווקת בקופסאות מיוחדות, אשר יתאימו בסופו של דבר, לדבר מנהל מחשבת, לשיווק מעל מדפי הסופרמרקט.. מחיריהם נעים בין 29 ש"ח ל-59 ש'"ח, הם אינם אלימים, ומתאימים לקונפיגורציות בסיסיות ביותר (החל מ-ךא). החטיפים הראשונים שיופיעו לקראת פסח (כשרים למהדרין): "דיזי בארץ הקסמים'", "קפטן דינמו', ''הפילים משתול- לים'' ו''הזלילה הקלה של דיזי". זה נשמע מפתה כמו לביבת פסח חמה, אלא שמתוך ארבעה שניסיתי - שלושה עשו בעיות בהתקנה או בהפעלה. ואם מדובר בתוכנות מדף, אפילו הן זולות, חובה שתפעלנה כראוי אצל כל משתמש, בלי להריצו הלוך ושוב לקבלת תמיכה במחשבת או כל מקום אחר. : 5 וירוס - כיכר מסריק בתל אביב: מבחר גדול של קומפקטים 4 "מבצע גורדי לחופשת הפסח'' מעניק גורדי אחד חינם לכל הרוכש שתיים מתוכנות גורדי בסדרת המולטימדיה - "מלא מלים', "משחקי חשיבה", "סדנת היצירה", ועוד. הורים שקונים לילדים חוברות עבודה לחופש הם אשר יבחרו כנראה בלומדות של גורדי, שהרי הן משלבות משחק ולימוד באותה החבילה, וזה הכי טוב. לבעלי הכיסים הרחבים, או היומרות הגדולות יותר, חשבתי להציע אחד מהמשחקים החדשים כגון "אוסקרי' (טרולים 2), "ג'ים" (הולך עם משקפי תלת-מימד), "אבודים בזמן'' (משולב בווידיאו) או "שד משחת' (אחיו הגדול של "זול') - אלא שמהר מאוד הגעתי לרשימה ארוכה ומדהימה של משחקים על גבי ואסח-6. ; בחנות "וירוס'" בכיכר מסריק שבתל אביב מצאתי את המבחר הגדול ביותר של קומפקטים. דני וצביקה, אחים המתמחים במתן פתרונות מולטימדיה וכרטיסי קול - לסוגיהם, מחזיקים בחנות עשרות ומאות סוגי תקליטורים (/00-800), החל" מאנציקלופדיות ואטלסים ממוחשבים, דרך משחקים במגוון אדיר (ביניהם "סייבר-. = ספייס'' והרפתקאות משונות משולבות בווידיאו), דרך לומדות מוזיקה ואמנות ועד לסרטים כחולים אינטראקטיביים. + אלו האחרונים, אגב, מבוקשים ביותר ומאפשרים הגנה על ידי סיסמה אישית רוצה לומר: תשאירו לקטנים את החטיפים ולנו - את החיפופים! 4 ונדריאן פתח את כתב העת ''דה- סטילי, ב-1910, בהצהרה: "חייו של האדם התרבותי בן זמננו מתרחקים בהדרגה מן הטבע. הם הופכים יותר ויותר לחיים מופשטים'י. המשיך אותו ואן דוסבורג, באומרו: "המכונה היא בראש ובראשונה תופעה של משמעת רוחנית..." אמנים אלו ואחרים, במהפיכה התעשייתית הראשונה והשנייה, חזו בעצם את ההפשטה שהגיעה אלינו וחדרה אל האמנות בעידן ה-6ם, ואינני מתכוונת לעיסוק גרפיקאי בחפצים יפים, בצורות לשמן, אלא העיסוק בנתונים, והסעתם ממקום למקום (האם לא כך הגדיר דושאן את האמנות בתקופת הדאדא?) כתבה זו איננה מתיימרת להקיף את הנושא המרתק של "אמנות ומחשבים", אלא להעלות על הנייר שאלות ותהיות שעלו בי, תוך כדי התכוננות ושיחה עם אמנים, וניסיון להתחיל ברב שיח שיעמיק את מחשבותינו והבנתנו בקשר שבין האמנות למכונה/מדע/מחשב. כולם מוז- מנים. ראיתי כאלה וגם כאלה. שלטי חוצות של אודי אלוני ו''נופי תקשורת'' של אורי דותן, העושים שימוש במחשב כבצעצוע חדש, כילידי אמריקה האינדיאנים, שששו לחרוזים הנוצצים שהביא האדם הלבן, ושלא הכירו עד אז. אורי דותן אכן משתמש במחשב כבמכ- שיר קולאז' משובח לשתילת דימויים צילומיים לצד דימויים מן האמנות, וטוען: "אינני אמן מחשבים. אני אמן הנעזר במחשב לעשיית אמנות. ברגע זה המחשב הוא המכשיר הזמין ביותר לעשות זאת'. איילת זוהר מטפלת במסע של ניוד אמנות ותרבות, או בניוד של תודעה בין מצבים שונים. בתערוכה "מכתב לחבר יפני" השתמשה במחשב לא רק ליצירת הפיקסלים/ הטקסטורות הרצויות לה, אלא גם צורת החלון האחורי של המכונית הנוסעת, הדומה בצורתו למסך המחשב, שמבעדו היא מציצה אחורה. אורי דרומר ונטע זיו, אמני מחשב מוצהרים, שאותם עוד כנראה נפגוש בעתיד, יוצרים דוגמאות מתוך מסך ריק - קולאז'ים משוכללים. אורי ליפשיץ משתמש במחשב לשם פענוח ולהשגת בהירות. ראיתי את חיתו- כי העץ והמתכת שלו, שם השתמש במח- שב כדי להגדיל קווי רישום רגישים, להוריד צבעים וגוונים, עד היותם לפיקס- לים חסרי משמעות, ומציאת המשמעות מחדש בנגטיבים שנותרו בחיתוך. כאשר ליפשיץ מחלק את סוגי הציור לאלו הגאוניים, המוחלטים, שנתחמים במסגרת (רפאל, ואן גוך), לאלו האידיא- יים, המבטאים השקפת עולם, הגולשים מחוץ למסגרת (מיקלאנג'לו, גויה, פיקא- סו) ולאלו המחקריים, בעלי הדמיון, המודעים למסגרת שאותה הם פורצים (סזאן, ליאונרדו דה וינצ'י) - ברור שהוא משייך את עצמו לסוג האחרון. בניסיונותיו לחקור את פשרו של רי- שום טוב, בוחן ליפשיץ פיקסלים וממוצ- עים, עד כדי נוסחאות מחשב שיסווגו קווי רישום. הטוב כנורמה, כדבר טהור, מאפ" שר לו ליצור יצירה נקייה מאמירה אידי- אית, עד כדי שימוש בקלסתרונים הנלק- חים ממאגר משטרתי ומונחים יחדיו, עם צורות טאנגראם סיניות, בסידור ''ליפשי- | צי" מסעיר. המחשב, עבורו, הוא בפירוש | ההיפך מה"פרסונאלי. משה אלחנתי הולך עם המחשב עוד = | צעד מעבר לפרידה מה''פרסונאלי", ועוד | הרבה צעדים מעבר לאופנות, טכניקות ומיומנויות. ‏ "המחשב'", לדבריו, "הוא = | אכן מכשיר, אלא שהאמן נכנס לעסק הזה מכשיר בפני עצמו, תוך אימוץ של | בדיוק הכוח של המחשב". גם אורי | גם 256 אלף צבעים בתוכנה חדשה ארטמחשב 2 0/7 (שכן אם המחשב הוא רק תחליף לחוסר היכולת של היד - אזי ייטב לנו עם עבד מוצלח, המחזיק איירבראש בידו). בכך מגיע אלחנתי עד להפשטה המל- אה, או עד לחירות המתבקשת. וזהו, דומני, תפקידה של המכונה: "תחת שלטון המטריאליזם הפכה מלאכת היד של בני האדם לעבודת מכונות, ואילו מטרתה האמיתית של המכונה, במובן התרבותי, הוא להיפך, לשמש אמצעי יחיד במינו לשחרור". עבודתו של אלחנתי כרוכה בארבעה שלבים. קודם כל הוא אספן. הוא אוסף צורות באופן אקראי, בדרכו לעבודה והביתה, בצדי הדרך ובערימות סתמיות. אין צורה טובה יותר או פחות. אין אמת אחת. הצורות צפות כל הזמן (גם במקומן המקורי, אך גם בסידור החדש של משה הן צפות ומוצפות). את הצורות הוא ממיין בערימות על פי כללים פרטיים משלו, ואז הוא מתרגם אותן בתהליך של פוטוגראמה פשוטה, ההופכת אותן מצורה ל''דאטה", לנתונים בינאריים - שחור/לבן - זה מה שהמחשב אוהב, מכיר ויודע. בשלב הזה עוסק אלחנתי ב''תנועה". גובה, מהירות, כיוון - בדיוק אותם אלמנטים של התנועה, המיוצגים בסימול- טור הטיסה שאליו הוא צמוד כבר כמה שנים. הוא עוסק בעצם בשינוע הנתונים שאותם הוא מבצע כעת עם פיסות הצל הסתמיות, שנצטברו בערימותיו הממו- ינות, בשילוב עם פיקסלים המייצגים מים, בעימות מול צללים מלאכותיים. "זוהי הדרך אל השחרור, אל החופש, אל אופן החשיבה המחשבי/בינארי" הוא מסביר, ‏ "העיסוק בתנועה, בנתוניה הטהורים, הנוף הסינתטי (מול האמיתי), ובעיקר בשינוע הנתונים הדיגיטאל- יים..." החירות היא בעצם היכולת לע- שות מניפולציות אינסופיות בנתונים, וזה בדיוק הכוח של המחשב. שלב הפלט הוא עדיין הבעייתי ביותר, הוויכוח שלנו נמשך ויימשך, וגם אתם מוזמנים להצטרף אליו. בעוד אני רואה את הפרידה מן המוחשי, וצופה עידן של אמנות המוקרנת, ישירות מהמחשב, על קירות או בתוך משקפיים, או ברשתות תקשורת עניפות - עוסק אלחנתי בניוד מודולרי נוסף, חומרי מאוד, בשינוע נתונים בחזרה אל הפשטות, אל סוג של "שעמום'' החומר. הוא מדפיס את יצירתו בדפוס רשת על גבי דיקט, ובכך סוגר מעגל, שנפתח, כמובן, שוב באופן מיידי, כאשר "אותו הצל ממשיך לנוע לכיוון חדש, במהירות חדשה, ובגובה חדש. זהו לופ (לולאה) אינסופי, שלעולם לא נמצה אותו", שהרי כל "סידור" של צורות נכון לאותו זמן שנעשה, עד לסידור הבא, ואין דרך להגיע אל "הסידור הגדול'', המטאפיזי. "החירות של האמן היא בעצם היכולת לעשות מניפולציות אינסופיות בנתונים," אומר אלחנתי, "וזה דרומר, נטע זיו, איילת זוהר, אורי ליפשיץ, אודי אלוני, כבר בפנים. 6 אלף צבעים == אם באמנות עסקינן, הרי לכם שתי תוכנות ישראליות לעיסוק בצבע ואנימ- ציה, האחת זולה ומצומצמת, השנייה יקרה יותר, אך בעלת תכונות רבות ומרהיבות. חברת "באג מולטיסיסטם' משווקת, במחיר 99 שקל, תוכנת ציור שפותחה בידי שני בני נוער ישראלים, שירי ליעד ויקי צייג, ומאפשרת שימוש ב"256 צב- עים בשילוב אפקטים מרשימים כגון: ענן גז של צורות מופשטות, קו מטורף, נגטיב, תלת-מימד ושילוב קולות וטקס- טים בעברית/אנגלית. לתוכנה מצורף מאגר של תמונות מו- כנות לנוחותכם, וניתן לשמור את התמונה בקובץ, להקטין ולהגדיל, להעביר לתו- כנות אחרות, וכמובן להדפיס - רצוי במדפסת צבעונית התומכת גם היא ב"256 צבעים. "תחנת האנימציה'" של חברת "מחש- בת'' היא תוכנה מתקדמת, וכך גם מחירה - 269 שקל (עדיין זולה בהרבה מתוכנות מתחרות בחו"ל). אנימטורים מתחילים ומתקדמים נהנים מתפריטים ידידותיים, המתפתחים בהדר- גה לטכניקות מתקדמות, החל מציור ב- 6 אלף(!) צבעים, וכלה בתזמון מהי- רות, עיצוב עצירות ומעברים ויצירת סרטוני אנימציה, מחשוב משחקים, הכנת מצגות, הדמייה ומה שעוד תרצו. "תחנת האנימציה" מבטיחה תמונה ברורה ברזולוציה מצוינת, מכירה קבצים של תוכנות אחרות, מאפשרת הוספת פסקול ועריכת "'גופנים" ומיישמת שיטה חדשנית להצגת דמויות בתנועה על ידי הדמיית צללים. קחו ארגז כלים, אחד מהשישה הקיי- מים, התאימו אותו לצרכים ולטעמים הפרטיים שלכם, שימו בתוכו מכחולים וצבעים ליצירת אפקטים כלבבכם, ונסו להרשים ולשעשע אותנו. אלחנתי משנע צורות ומפתח חעויבה ואומנות באסטרטגיית מחשבים נאורה שם-שאול מוזיאון ביהי מספרים על ביל גייטס, הבעלים של מיקרוסופט והאיש השני בעושרו באר- ה"ב, שאיננו תולה תמונות על קירות ביתו המפואר, אלא מקרין יצירות אמנות באיכות מעולה על מסכי ענק, בכל רגע ובכל פינה שיבחר. גם אתם יכולים. סדרת תקליטורים חדשה, הנקראת "ספריית האמנות האלקטרונית" - באנג- לית, 48 118 אזאסאיך6ם.ום מזזור זחא 05 מכילה אוספים של יצירות אמנות, רנסנס 1 ו"11, וכן האימפויסיוניס- טים, ובדרך עוד כמה. אלו אינם רק אוספים מוזיאוניים, אלא אנציקלופדיות ממוחשבות אלקטרוניות שלמות, המכילות מידע רב על האמן, על התמונה, ועל התקופה, כולל פרשנויות, השוואות והסברים. אופן האחסון הזה מאפשר חיפושים בחתכים שונים (שם היצירה, שם הצייר, תקופה וסגנון). כך ניתן ללמוד את ההיסטוריה של האמנות, החל מציורי המערות, דרך אמני הרנסנס באיטליה, צרפת וספרד, ועד לציירי המאה העשרים, פיקאסו ושאגאל, אימפרסיוניזם מול קוביזם, וכל השאר - בלי שיצאנו את ביתנו, חווינו את הביקור במוזיאונים ברחבי העולם ואת הנבירה כספריות אמנות מרוחקות. זהו בונוס גדול, פיצוי לעובדה שהתמ- ונות עצמן סרוקות באיכויות שאינן מספי- קות, ואינן מתאימות לאמצעים הטכנולוג- יים העומדים לרשותנו ולרשותם של יצרני "הספריות האלקטרוניות'" שעשו לעצמם חיים קלים. ניתן להשיג ב''וירוסי' בכיכר מסריק, או בחנויות מחשבים אחרות המייבאות תקליטורים, במחיר 250 שקל, כולל מע'"מ. שישי מוטף 1.4.94 ,/ תקנת התוכנה (מפקודת ₪ד85) מסתיימת בברכות שמפניה וחלו- מות קאוויאר. זה יכול להיות רק "ספר הבישול של העשירים והמפורס- מים" - שם רשום, המשויך ללא עוררין לרובין ליץ', אשר על הספר ותוכנית הטלוויזיה המצליחים בשם זה, שהזילו ריר ועוררו קנאה אצל מיליונים בארצות הברית. עושה תיאבון לדפדף ולראות תמונות, עושה תיאבון לבשל ולאכול. הפעלת התוכנה -600% פשסאגת 8 הסוס 8% מבטיחה מן הרגע הראשון צבע וקול, תמונות של שולחנות ערוכים להפ- ליא, מלוות בקטעי וידיאו של ארוחה מפוארת בדרום צרפת, כולל השטויות שדיבר שם ג'רי לואיס כאשר היה שיכור מיין ומפאר ההיכל בקאן. = טעמים וריחות עוד אין, אבל גם כך הדמיון פועל חזק, וכמוהו בלוטות הרוק. אווה גאבור, לדוגמה, מספרת שתמיד מצפים ממנה לבשל אוכל הונגרי, ולכן היא באמת עושה זאת. היא משתייכת לקבוצת סלבריטאים המופיעה על המסך בפרק 85ש18ם1 ואס דג "פנאי בבית", או אם תרצו, "נינוחות בבית". הו, החמימות הביתית של בברלי הילס. שני מתכונים מנדבת אווה גאבור לטובתנו, גולאש קלאסי ועוף בפפריקה. לקינוח היא אוהבת שטרודל תפוחים, אך שומרת את המתכון כסוד מקצועי. חיפש- תי אצל האחרים, אם כך, מתכון לשטרו- דל ומצאתי רק מתכון לעוגת תפוחים מקסיקנית, וטארט פאנה תפוחים של השפים-לעשירים, וולפגנג פאק וכרברה לזרוף. אבל אלה לא סיפקו את תאוות הפרפקציוניזם בהרכבת התפריט, וכבר ידעתי שאני עוברת לסגנון אחר - ממתכ- ונים בפרק ה''נינוחות הביתית" למתכונים בפרק "אירועים אקסטרווגאנטים". המשכתי לעקוב גם אחרי אווה גאבור וגיליתי אזכור נוסף של שמה, לצדו של מייקל ג'קסון, בחתונתם המפוארת של אליזבט טיילור ולארי פורטנסקי. יש תיאור מפורט ודרמטי של שולחנות האוכל, ועליהם צלחות זהב, כבר עושה לי חשק לטעום מכל פריט בתפריט. ומהו הרכבו המעודן? סלמון מעושן, ארטישו- קים בסלט סרטנים, פטוצ'יני עם פירות ים וטוליפים משוקולד. איפה עוד אוכלים מצלחות של זהב? חיפוש מיידי על המלה 601.2 מעלה בחכתי את איוואנה טראמפ, העורכת בכל שנה בדצמבר מסיבת יומולדת ל'יבנות'". הנסיך והנסיכה מקנט באחוזת וינדזור, ואפילו מרתה סטיוארט ממליצים על צל- חות זהב לאירועים מסוימים. האמת היא, שטעם הזהב בפי כטעמו של הזהב בפיו של המלך מידאס. אני מחפשת משהו פשוט, יומיומי, רק אל תגידו עלי שאני אחת כזאת שאוהבת להתתכך בש- מות מפורסמים. אז מה אם אני נכנסת למטבח לנסות את מתכוניה של ברוק שילדס לאגרול סיני ואת רעיונותיו של רוג'ר מור ללחמניות הבית? לאעל התפוח לבדו לא על התפוח לבדו יחיה המקינטושאי, אלא גם על אוכל איטלקי, מה רע, שאפשר ללמוד ולבשל בעזרתה של תוכנת "מנג'ה" (בשיווק אריג'נט - 5616529" 3 במועדון היין של בככום ברשת "קומפיוסרב'" אני מוצאת חב- רים רבים מכל העולם, שנהנים להתעסק עם אוכל. המונים מתעניינים באוכל ובמשקה, במקומות שבהם ניתן למצוא העשירים והמפורסמים בתוכנה חדשה ברוק שילדס. איזה מתכונים יש לה? אותם, ובאופנים בהם ניתן למזג אותם למזיגות כמעט רוחניות. יש כמה סוגים של פורומים העוסקים במזון. קודם כל, כיאה ל''כפר הגלובאלי", מסעדות וציוני מקום על מפת העולם כולו, כולל ביקורת קפדנית על סוגי המזון ומחיריו, כולל השוואות בינלאומיות. ב"אינטרנט" .008ם .6מם) (חםםם .אאזחס תמצאו אמנם מקומות אקזוטיים שבהם בילו הפרופסורים בכינוס האחרון, או לחלופין, שם שתו הסטודנטים בירה לשוכרה. ב"קומפ- יוסרב" תמצאו בנוסף לכך גם עסקאות מהסוג הנגלה לכם בפורום "הרפתקאות באוכל". חשבתי בתחילה שזהו פורום דומה ל - 8 זא אשר ב"אי- נטרנט" - אך לא ולא. שרה והרב, מפורטסמות, אכן מוכיחים יצירתיות תוכנת מנגיה. אפשר ללמוד ולבשל מתי כדאי לאכול מצלחת זהב ואיך ברוק שילדס מכינה אגרול. מה אכלו בחתונה האחרונה (בינתיים) של ליז טיילור ואיזה שטויות דיבר ג'רי לואיס בסעודה מפוארת בדרום צרפת. כל סודות האוכל של מזו| ד'יגיטלי רבה: הם מבטיחים משלוח תוך יומיים של כל סוג אוכל או ארוחה מלאה שתתאהבו בה באוטן תיאורטי כאשר תטיילו בפורום שלהם. הצעת החודש האחרונה היתה תפריט מושלם לחגים, פסת או פסחא, לפי העדפותיכם. אני בורחת לפורום אחר, זה לא מה שחיפשתי. סוג אחר של פורומים העוסקים בענייני בישול, הם אלו אשר מאגדים סביבם משוגעים לאיזה דבר אחד, המתחרים ביניהם בטיפים ורמזים ווריאציות לאותו הנושא. קחו לדוגמה עניין חשוב: -600% ₪5 ולא סתם עוגיות, אלא רק כאלו כמו שאמא היתה עושה, או בכינוי החיבה צואואו ₪ואוא6. אחרִי שתנסו עשרות מתכוני וריאציה לעוגיות, אולי תתייאשו, או תקוצו בחיי- כם, ואז בפניכם האפשרות הבאה: הזמינו מייקל ג'קסון. אוכל מצלחת של זהב בלון ממולא הליום, אשר נושא בתחתיתו קופסת פח ממולאת בעוגיות נפלאות, ומעוטר בברכה בנאלית כמו מזל טוב או יומולדת שמח, או אם תרצו, קריאת הצילו. על הבלון. הממולא הליום. המוביל עוגיות. לכל מקום בעולם. הצילו. ברחתי, ואז מצאתי את עצמי במועדון היין של בככוס. פה יש עניין לענות בו. זהו פורום יסודי ומקיף ביותר. לא רק יינות על כל הניואנסים שלהם ואופני "דגירתם" במרתף, אלא גם מתכונים להכנת בירה (שעורה או חיטה, סקוטית או גרמנית או בלגית). הרגלי השתייה גם הם נדונים כאן, כולל הסיגרים הנלווים, כולל עצות אי- רוח, כולל הפניות למועדונים ובארים למיניהם. מפריע לי רק שהם לוקחים את עצמם כל כך ברצינות. ב"אינטרנט'' כבר מזמן היו משתכרים מנושאים כאלה. אליזבט טיילור. מה אכלו בחתונה שלה? מסעדע: האח הגדול יוצא לאכול אוצר בלום של מידע יקר ערך למסע- דות ובתי אוכל למיניהם, מתגבש ומתעצם ומופץ לכל מנוי מבסיסו אשר ברמת גן, 5 ארז זיו הקים את מאגר המידע הזה, המתעדכן מדי יום ביומו, ופיתח את היישום בעזרת מחולל היישומים -15/ ואספ. אפשר להיות מנוי "פסיבי", כלומר לקבל את העדכונים בפקסים יומיומיים, תמורת 80 דולר לחודש. ואפשר גם להיות מנויים על התוכנה עצמה, כלומר להתקין אותה במסעדה או בבית התמחוי שלכם, ואז - תמורת 60 דולר לחודש, לא רק יתאפשר לכם לבחון כל בוקר את מחירי הירקות בשוק הסיטונאי, מבצעים חדשים של ספקים שונים או כוח אדם פנוי לעבודה, אלא גם לנהל מועדון לקוחות מקומי, כולל שליפות לפי סוגים שונים של מפתחות. מה כל זה אומר לגבי צנעת הפרט? אם ירצו בעלי המסעדה/התוכנה להגיע באופן מיוחד ללקוחות מסוימים, או לגבש רשי- מת לקוחות מועדפים (או חלילה דחויים), יפיקו דו''ח של כל הרווקים מעל גיל 35 אשר ביקרו במסעדתם יותר מחמש פעמים ו'"בזבזו" לפחות 100 שקל לבנאדם. אז מה, בגלל זה תפסיקו ללכת למסעדות? בין הלקוחות הרבים של "מסעדעיי אפשר למצוא את "טוקסידו", רשת "אפרופו", מלונות דן ועוד. המערכת פועלת בשיטת מאז.1-א0 חדשנית ומהי- רה, 24 שעות ביממה. הפעלתה קלה ונעשה שימוש רב בתפריטי "עזרה". הדו"חות היומיומיים מכילים עדכוני מחירים של ספקים, מוצרי מזון וציוד, הנחות, כמויות, סוג ב' וכדומה. ניתן גם להפיק דו''חות סטטיסטיים תקופתיים כמו דו''ח מבצעים, ממוצעי ירקות וכו'. ואם אתם סתם מחפשים מישהו שירחץ לכם את הכלים! אולי בשביל זה לא צריך מחשבים, אך בכל מקרה, לא תשלמו דמי תיווך. 1 / עשיית המחשבים הישראלית ]] נמצאת בנסיקה. ידע רב ומקורות מימון מרפדים את המשך קיומה, ובתערוכת "סביט'' שהתקיימה השנה בהאנובר, שם הציגו קרוב ל*200 חכרות ישראליות את מוצריהן, נמסר שדר ברור במסיבת העיתונאים שערך המכון הישראלי לייצוא: "אירופה - רוצים שיתוף פעולה!" ניסו כהן מ''כותרת אינטרנשיונל", שמיח''צנת את מכון הייצוא, ודיוויד אסיא, האבא של מג'יק ומנהל באיגוד בתי התוכנה, הבהירו את המסר הזה בהתלהבות. משאבי אנוש הם אחד היתרונות הבולטים של התעשייה המקומית: 150 בתי תוכנה, המעסיקים כ-12 אלף מהנדסי מחשבים, חציים במחקר ופיתוח. כ-10 אחוזים מכוח העבודה בארץ הם בעלי הכשרה אקדמאית וניסיון ועניין במחקר ופיתוח תוכנה וחומרה. עובדה: חברות היי"טק עולמיות, כמו "י.ב.מ.", ""דיגיטלי, ''מוטורולה'' ר'אינטל'/, הקימו בארץ מרכזי מו"פ לניצול הפוטנציאל | הזה. ו ב מימן המדען הראשי של . ינח ישראל פרויקטים בתחום המחשוב. בעלות של 0 מיליוך דולר. מעריכים שעוד עשרות רבות של מיליונים הושקעו | על ידי גורמים פרטיים וקרנות הון-סיכון. מה שמביא את המומחים להעריך, כי בשנה הקרובה ימצא את דרכו לערוצי ההשקעה בתעשיית המחשבים בארץ - הון של כ-250 מיליון דולר. עד היום, רוב הטכנולוגיות שפותחו בארץ באו לענות על צרכים לאומיים יחודיים, בעיקר ביטחוניים, של המדינה. כעת מוסב הידע הרב והניסיון שפותח בחברות כמו "אלביט", "ראדא", "אלתא'' וחברות אלקטרוניקה עתירות ידע רבות, לשוק האזרחי ולפיתוח מוצרים מסחריים. הצורך בשיתוף פעולה עם אירופה נובע מההכרה שהשוק הישראלי חסר יכולת וכישרון שיווקי בסדר גודל של הענקים האמריקניים. לכן ישראל מעדיפה להישאר ב'נישות" שלה בפיתות טכנולוגיות ומוצרים יחודיים, ולהשאיר את השיווק לבעלי שוק היעד. מדובר בעיקר בטכנולוגיות של טלקומוניקציה (שם העתיד, כך אומרים), טלפוניה ותקשורת מחשבים, ₪01, רד" בינת, אדאקום ורבות אחרות. יש לנו גם מוצרי תוכנה לאבטחת נתונים או לעיבוד תמלילים וניהול משר- די, גם יישומי הדרכה ורפואה: בקיצור, יש לנו מה להציע, וכדאי להם, שם בעולם, להבין את זה ולשתף עמנו פעולה. ארצנו הקטנטונת, לפי הכיטוהחשק = לכבוד הקיץ שמגיע ופתיחת עונת הטיולים והמנגל - חזרתי לבדוק את ירסה המחודשת של ''דרכון לישראל", | אטלס ממוחשב לטיילות, תיירות וידיעת | ראשית המפה מתוחכמת וממוחשבת | וכוללת את כל היישובים, הכבישים ומ 0 ים בישראל. | = לאחר שבחרנו באופן כללי את יעד | הנסיעה, אפשר להתמקד במפה של אותו | האזור, המוצעת בכמה קני מידה, לקבל תיאורים של אטרקציות ואתרי טיילות, | כולל המלצות לימי כיף וטיולים רגליים, יידרכון לישראליי. אטלס ממוחשב בסך הכל יש פירוט של 85 טיולים, אבל הרבה-הרבה יותר אפשרויות לצירופים עד לקבלת המסלול הרצוי, לפי החשק לאתר זה או אחר, המגבלות לגבי בתי מלון מול לינה כפרית, חוסר בזמן מול פראנויה ביטחוניסטית וכר'. כאשר השלמנו את מלאכת התכנון, נוכל להדפיס את המסלול, המפה והוראות נסיעה מדויקות, והתדפיס יוכל ללוות אותנו לאתרים השונים, לאכסניית הנוער או לבית המלון שבחרנו. חבילת התוכנה הזו, המופצת על ידי "סטימצקי', פותחה לפני כשנה וחצי, בשיתוף של "סמנטיקה מערכות ידע'' והחברה להגנת הטבע, וזוהי גירסתה המשופרת, נכון לסתיו 1994. שמחתי למצוא שיפורים בזמני תגובה ותיקוני באגים, שמחתי למצוא עדכונים למסלולים ואתרים. המחיר: 289 שקל. עדיין אני חושבת שמחירי התוכנה בארץ גבוהים מדי. ברור שהסיבה נעוצה בשוק הקטן וכוח קנייתו, שאיננו מכסה את ההשקעה בפיתוח. מה שאומר שצריך למצוא דרכים אחרות להוזלת המוצר, ולא להטיל הכל על כתפי המשתמשים, מה שיכול רק להרגיל אותם לגנוב תוכנות, משום שהן יקרות מדי. עם פיג'מה, מטרייה ומפתח דביר בסרגליק וחבריו אמיר, גונן ועמית, כבר סיימו תיכון (כולל בגרות במחשבים) והם כבר בצבא, בעתודה. את הפריקיות למחשבים הם תיעלו לאפיקים יצרניים. החבר'ה ישבו שלושה חודשים רצופים ופיתחו את המשחק "אביש', וגם הצליחו למכור אותו ל''באג מולטיסיסטם', שמפי- צה אותו תמורת 79 שקל בחנויות מחש- בים, ספרים וצעצועים. הדמות ב"אביש'' מבוססת על דמותו של המורה שלהם, שלבש פנים של פרופ- סור בכיר באוניברסיטת שיקגו. הוא נלכד בטירה מפחידה מלאה חדרים ומלכודות, ועליו להיחלץ מהסיוט הנוראי הזה, ומהר. והוא כולו מפוחד ומבולבל ולבוש רק פיג'מה ונעלי בית. בדרכו אל החופש, על הפרופסור לע- בור ביותר מ-70 שלבים, כאשר לרשותו עומדים אמצעים רבים שאותם ימצא בחד- רי הטירה, ושבעזרתם יוכל לצנוח (עם מטריות שאספתם בדרך) ולפתוח (עם מפתחות שנתקלתם בהם בדרך), לקדוח ולפצוח, לפוצץ בלוקים עם דינמיט ולה- ציל מרעב יצורים רעבים ומפוחדים. המשחק חביב, ואפילו פגשתי כמה ילדים שהתלהבו ממנו. מחיאות הכפיים, כל הכבוד, בשיקופית הבאה. זה מה שהם אוהבים, וגם את העובדה שיש אינסוף תורות. אלא שרמת הביצוע נמוכה, ואין פסול בכך: שישחקו הנערים, שיתאמנו בת- כנות, שילמדו את רזי המקצוע. ועד אז - זו עצתי - שלא יתנו לחברות מסחריות כמו "באג מולטיסיסטם" לנצל את ניסיונותיהם, אלא שיפיצו את המשחק כתוכנת-חינם-לכל (אז/!אספ 6ז.זפטק) כפי שמקובל על כל כך הרבה צעירים מוכשרים, השולחים ידם בפיתוח תוכנה. גורדי מועמד לאוטקר "גורדי'', לומדה מתוצרת הארץ, מגי- עה ל-14 מדינות בעולם. "קומפדיה" מפתחים, "מחשבת" מפי- = קנו כחול-לבן. בתחום המחשבים, לפחות, ישראל בדרך להפוך למיני-אימפריה. כמה דוגמאות , שמחממות את הלב בשבוע שבו תגגנו עצמאות ועכשיו, המריצה לא'רופה לומדת ייגורדייי. הרפתקאות ברמה אחרת צים, מאמצים ומשאבים חסרי תקדים מושקעים בתכנון ופיתוח הלומדות, בעז- רת מכללת לוינסקי למורים, והתוצאות נראות לעין. גם נשמעות לאוזן. כמעט רציתי להגיד טעימות לחיך, כי באמת החושים חוגגים. פעם עוד היו לי טענות קטנות על הביצוע הגראפי, על הטרדה וההתעסקות עם הדיסקטים. אלא ש"קומפדיה" קפצו כיתה, בכל המובנים. לא רק בטכנולוגיה - אנימציה, קולות וצלילים - אלא גם בתכנים חדשים, פעילויות מגוונות, תפישות חינוכיות מתקדמות ושימוש בתקליטורים. כך באמת הגיע "גורדי'" הישראלי לתחרות אמיתית בסטנדרטים בינלאומ- יים. מבצע אפ-גרייד ללקוחות ותיקים מאפשר התקדמות ופנים חדשות למשח" קים המוכרים של ''גורדי'": אי המספרים, בלוני האותיות, הרפתקה בטירה, קרב בחלל וקסמי 486. בקרוב, הרפתקות ברמה אחרת - שי- מוש בסגנון הקווסט למשחקים עשירים בעלילה, צבע וקולות, אך גם בנושאים החינוכיים, הנסתרים בין הדמויות המצוי- רות והנופים הכמעט-אמיתיים - למשל הטיפול ב''פחדים', למשל ''סדנת יצירהי' המשמשת את המחנכים ואת הילדים כאחד, למשל - סאג.זס.1פסאו, משחק ללימוד מלים ראשונות באנגלית, אשר נבחר כמועמד לפרס ''קודי" (האוסקר של הלומדות). עם ההצלחה בא התיאבון, ו"קומפדיה'' נכנסה לשותפות עם חברת ₪485 לפי- תוח משחקי טלוויזיה (נינטנדו וסגה), פיתוח מודלים לספרים ממוחשבים, וטכנולוגיות חדישות של דגימות וידיאו, נופים מתמטיים ועוד. בהצלחה. רומ-טסק סמימצקי ₪ 501 פונמי לדוברי פברית ה דובר אנגל בקול אנושי נאורה שםטאול עושה הכל, חוץ מקפה במסגרת כיווני המזעור יצאו השנה מילונים ממוחשבים מתנוריהם של יצרנים שונים. האחד שניסיתי, 'סופר-תרגומון 4 מבית היוצר של "טופ- טכנולוגיות", מכיל כ-320 אלף מלים, עם תוספת קלטות הוא נהפך לרב- לשוני (עסקאות עם רוסיה וארצות ערב כבר נראות באופק), אך מעבר לכך הוא מתהדר בהיותו מעבד תמלילים, יומן משרדי, ספר טלפונים ובקיצור, תמורת 0 שקל (1,600 עם מודם | פאקס)- הוא יעשה בשבילכם הכל, חוץ מקפה. "סטימצקי" בשיתוף עם "רומטק", הלכו על מוצר מצומצם יותר ביומרותיו אך מקצועי יותר בתחום בו הוא ממוקד - סופר-מילונית בתוספת דיבור, היגוי השפה האנגלית בקול אנושי. אפשר לחפש תרגום מלה, עברי-אנגלי- צרפתי-ערבי, לכל הכיוונים. הוא בעל אוצר מלים של 470 אלף, מאיית נכון, מספק מלים נרדפות, מוסיף עצות להקש- רים ולשימוש נכון בשפה. 540 שקל במזומן, וכשתגיעו הביתה, לא תבינו עם מי הילד מדבר, הרי הטלוויזיה סגורה והוא אמר שהוא נכנס לחדר כדי להתכונן לבחינה. סופר-תרגומון. עברי-אנגלי-צרפתי-ערבי, לכל הכיוונים / | 20 נאורה שם"שאול ה זאת אומרת נצא לביקור ברשת? סקס- מה-סקס, למה את מתכוונת שתמיד קורה שם איזה משהו מסעיר? שאל אותי ד' כשהצעתי, בערב שישי משועמם אחד, כשלא היה כלום בטלוויזיה ולא התחשק לצאת מהבית, שנראה מה קורה ברשת, אולי זה יכניס לנו קצת פלפל לחיים. בוא, אני סוחבת אותו לכיסא שלצדי, ומצטטת חכמים ממני: "סקס הוא וירוס שמתקיף טכנולוגיות חדשות", וכבר מחייגת במודם, ועד שיווצר הקשר, מכינה קפה שעתיד להתקרר מבלי משים מרגע שאנחנו שוקעים באותיות המרצדות על המסך. תחילתו של הטיול ברשת "קומפיוסרב'". אמנם חברת "קו מנחה'' מתכוונת לעודד את ההתקשרות למאגרי מידע עסקיים ופיננסיים, מכאן הם גם עושים את הכסף שלהם, אלא שבערב שישי זה באמת לא מעניין להתחבר אליהם, יש דברים הרבה יותר מדליקים שכדאי לעשות שם. ברשת של ההאקרים, חברי "סייברספייס' החלוצים, שם אנחנו מתחילים. לא שדווקא שם מתחוללים ענייני האהבה והמין, אלא שזוהי החבורה הרגילה שאליה אני מגיעה תמיד באיזשהו שלב של ההתקשרות. בתחילה קוראים את ההודעות החדשות, ואיזה קבצים מעניינים נוספו למאגר, ואז מציצים לחריץ הדלת של חדר המפגשים, מקש שמאלי בעכבר, כדי לשאול: מי שם? (?חמזזד פ'סגזאו). חמישה חברים במועדון הזמני הזה שנוצר לו עם ערב. כינוייהם מופיעים ברשימה, איָן לדעת מי הוא מי, ומאיפה הוא מחובר; ביניהם אני מוצאת את השם מספואזא,. ובטוחה שזה נמרוד שאני מכירה מתל אביב, וכנראה שגם הוא משועמם הערב ויצא לטיול ברשת. אהלן נמרוד, מה נשמע בשכונה, אני מאותתת לו, והוא לא מבין על מה אני מדברת. מהר מאוד מסתבר, שנמרוד הזה הוא אמריקני שיושב כעת מול מסופו בחוף המערבי, שמו איננו נמרוד בכלל, אלא רק הכינוי שבו בחר לייצג את עצמו בהתקשרות. לא, הוא לא יודע מה קורה לקווין מיטניק האגדי בימים אלה ואיפה הוא מסתתר, אבל למה אני רוצה לדעת? השיחה מתפתחת לכיוונים שונים, ושומרת על אופי מסתורי ומתוחכם. שכן זהו הרגלם של הנודדים ברשתות, להמציא שמות וכינויים אחד לשני, לדבר בגוף שלישי ובז'אנר של מברקים, ויוצא מזה משהו הדומה לשיחה בסגנון אינדיאני. שירים על אוננות ד' ממשיך לקרוא לי בשם שלי, ומתחיל לפתח חוסר סבלנות כלפי האורח הלא קרוא בסלון, אי נחת שהחליפה את ההתרגשות הראשונית של ההתחברות אל הרשת. חכה, אני אומרת, תיכף נעבור לרשתות אחרות, אולי ניכנס קצת לקבצי הדיונים על סקס ואהבה... ד' מתרצה, ושולח כמה הערות עוקצניות לנמרוד. האם ד' מתחיל לעכל את הקשר שבין סקס בטוח וללא התחייבויות לבין טכנולוגיית הטלקומוניקציה? כבר לפני שמונה שנים היתה אחת שהצמידה לשמה בדואר : האלקטרוני את התיאור: (4 18 8זזזךי' "צסג.1 פמאגא), "זוהי גברת עירומה"). העכברה הקטנה (כך סיפר מישהו שמכיר אותה), ברור שלא היתה עירומה באמת, עברה טראנספורמ- ציה בחודשים הבאים, כאשר הוצפה במכתבים רטו- בים של מדענים וסטודנטים עלומים. היא קיבלה ביטחון, שינתה תספורת, גם סגנון לבוש, וסיגלה לעצמה הרגלים של ''מלכת הכיתה'/, פלירט ופנטזיה של כל המתבגרים. אני שולחת שדר לחוף המערבי, מציעה שנעבור לי"אינטרנט'', שם אני מכירה הרבה קבצים ומקומות התהוללות. נמרוד מקבל את ההצעה, למורת רוחו של ד', שחשב ששם נהיה כבר לבד. אחרי שווידאתי שנמרוד כבר אינו נמצא במערכת, ולפני שיצאתי גם אני כדי להתחבר ל'"אינטרנט", אני עושה חיפוש מהיר בקובץ המשתמשים, כדי ללמוד את שמו האמיתי ומוצאו של נמרוד. שמו אבל איסטיוני והוא קתולי, בן 19, לומד בקולג' במסצ'וסטס. שיהיה. עכשיו אנחנו ב"אינטרנט'', מבחר כזה גדול של תאמינו ל', מכונת האורגזמה של וודי אלן זה כלום. > לעומת הפקט הממוחשב והבטוח עואני מתחברת אליו בלילוח שיעשי האלו, שימו לב. בכניסה ל-ששוא אתם מקבלים תיאור פיוטי ומפורט לגבי הנוף המקיף אתכם, מזג האוויר, ועצמים בסביבתכם. אתם גם מקבלים רשימה של כל הנמצאים בטוא באותו הרגע, עם תיאורי הזהות שלהם. על כל אחד להזדהות באופן הבא: "הכינוי שלי: שועלה מיתולוגית. התיאור שלי... המין שלי: נקבה". באותו רגע יופיעו הודעות על המסך: של כל הנמצאים בשטח: נאורה הגיעה זה עתה, כינויה הוא ויקסן, היא מיוצגת כנקבה, צורתה ואופיה הם... ועל פי הנתונים האלה יתייחסו אלי הנוכחים, ינסו להת" קרב או להתרחק על פי העדפותיהם בנוגע לאופיי ודמותי. מכאן חבינו גם, מדוע סגנון הדיבור של המטיילים, או המשייטים ברשת, יש לו נטייה להידמות לדיבור האינדיאני - '"נשר אמיץ אומר לצוד ארנבות", "ביג צ'יף נו שיט" וכו'. ב 5 ה א ו 0 טובה הפנטזיה מן המציאות הכניסה ל"א אסטואץ חט: איננה מאכזבת. עו- לים חדשים נכנסים דרך מרחב חשוך, מלא חפצים שהשאירו כולם מאחוריהם. יש לפלס את הדרך ביניהם, ואז נגלה מרחב נפלא של שוניות זוהרות; בפינות שונות נמצאים זוגות, חלקם מתמזמזים באופן גלוי וחלקם דאגו לשלוח פקודה המוציאה אותם מתכתובת עם כל הפורום אל דו-שיח פרטי ביניהם. , לא מזמן היה אונס מזעזע ברשת. סטודנט ניו יורקי גרם לשניים מהמעעותתפים, בניגוד לרצונם, לבצע בפומבי, בכיכר המרכזית, אקט מיני לוהט, תוך קריאות ומציצות קולניות ואנחות וכינוייזימה 08 מועדוני סקס לא נמצא אפילו במנהטן. יש את אםפ.ךןג (שזה סקס) ואת -גא17.580א זו סא (שזה: "שיחות רומנטיות"), שהם מהסוג החביב והמעודן. שם שואלים שאלות ישירות ומבק- שים עצות, ומספרים על חוויות מסעירות. באחד המחשבים שברשת, לך תדע איפה הוא נמצא באופן פיזי, מצויה ספרייה של אלפי תמונות 61% (פורמט דיגיטלי לשמירת תמונות), כולן חמות, כולן מדהימות. חלקן נסרק מ''פלייבוי" או נלקח מסרטי וידיאו כחולים, ולאחר מכן שונה וקושקש בטוב טעם, רוטש, נמתח, נצבע - בידיהם של המשתמשים השונים ובתוכנות גרפיקה מוכרות. קובצי השיחה הם המעניינים יותר, כמו תמיד: עדיף המסתורין על התמונות הגלויות. ב"אינטרנט" יש גם קבצים רבים של קבוצות התעניינות ספציפיות יותר, כמו למשל [ַ5006.8 (לביסָקסואלים), 1 500.00 (להומוסקסואלים), מפשםג- 1 טאם5 (נפגעי תקיפה מינית), וגם כאלו אמנותיים יותר, כמו ₪₪0716-57081₪8 (סיפורים האם יש קשר בין סקס בפוח וללא התחייבות לבין טכנוליגיית הטלקוחוניקציה קפ רות בכ ארוטיים), ושם גם מצאתי אוסף שלם של שירים וסיפורים תחת הכותרת: "שירים על אוננות". סקפ עם דגים נמרוד מופיע פתאום ומתפלא למצוא אותנו שם. הוא מציע לי שנבקר ב"ססו₪א- 180א.1. מה זה למבדה- מו? מה זה 100א בכלל? הוא מיד מסביר ש"00/א זה ("08150 פמדאטזס סטואי, "לחובבי בוץ", כאילו). שם גם אירע האונס המפורסם לפני חודשים ספורים. זה כבר מעניין, איך מתרחש אונס ברשת. אני מהנהנת, אבל ד' מתעצבן ושואל, מה זה פשוא? טוב, אני מסבירה לו שזוהי רשת של אנשים שלובשים צורות שונות ומשחקים משחקי תפקידים. אנשים מכורים לרשת הזאת, ולאופן הזה של העברת שעות על שעות במפגשים מן הסוג התשיעי. אבל ססוא-804וא.1 זה משהו מיוחד, מספר נמרוד, שם אפשר להיכנס ל-סשטואצתפטש (בוץ שעיר) ולבצע אמפדשא (סקס ברשת) עם דגים. שם בדרך כלל את מופיעה כחיה מיתולוגית מוזרה, או לוטרה (כלב-מים) אלגנטית. כשמגיעים ל-א8₪א רואים את ההבדל בין זנות אלקטרונית, מה שמתרחש ב-056, כלומר מצרך שאתה משלם בעדו, לבין אהבה חופשית ומרצון, וזה מה שקורה פה, ב'"אינטרנט"". אני מסתכלת לשמאלי, לקבל אישור מד' על האבחנה האחרונה ולהתייעץ בו איך כדאי לייצג את עצמי בלמבדה-מו. ד' כבר איננו. הוא פשוט הסתלק, כנראה כשהתחלתי לצלול יחד עם מסאאוזא הווירטואלי, תחת לתת לו את תשומת הלב הריאלית. כבר אמצע הלילה. בארצות הברית כבר סוף יום העבודה. כל המכורים מחוברים עכשיו לרשת, ויש הרבה אקשן. אני מחליטה ללבוש את הדמות שנמרוד הלביש עלי מלכתחילה - אםאז/ הוא קרא לי. אז אם לא הבנתם עד עכשיו מה עניין הדמויות בדרך אפשר להיכנס לספינת חלל, שתוציא אותנו אל הירח, או למבוך ערפילי שיוביל אותנו למקומות שמעולם לא שמעתי עליהם. אני מבולבלת ונותנת לנמרוד שיוביל אותי. לפי קריאות "הלו'' שמגיעות אליו מכל עבר, אני 'רשלך מבינה שהוא אורח קבוע במקום הזה. בטח כל פעם הוא בא עם מישהי אחרת, חשבתי רגע במבוכה, אלא שנזכרתי מהר מאוד שאף אחד פה לא מכיר ולא יודע מי אני. לכי תדעי כמה ממכרייך נמצאים פה עכשיו איתך, אחד הוא דג, השני שונית פסיבית והשלישי סוס אצילי מלא מרץ... נמרוד נגנב לרגע, ואני בינתיים מבקשת ממישהו שיספר לי מה ואיך קרה פה ביום ההוא של האונס. ליתר דיוק, אני שואלת את אחת הנאנסות בכבודה ובעצמה - /₪08. מסתבר שיש אופציה ב"שטוא לייצר בובות וודו, ולגרום להן לעשות מה שאתם רוצים (אפשרות זו נובעת טכנית מהאופי התכנותי של -081₪ 081861 סטיזא). מר באנגל, סטודנט ניו יורקי, החליט להתל בחבורה באופן שפגע בה ללא דרך חזרה. הוא המציא שתי בובות וודו, ששמותיהן ואופיין היו זהים לאלו של לגבה וחברה, סטאר-סינגר. ואז הוא גרם להם בפומבי, בכיכר המרכזית, לבצע אקט מיני לוהט, תוך קריאות ומציצות קולניות ואנחות וכינויי זימה. לא ניחן היה להשתלט עליו, והיו שניסו לארגן תנועה לסילוקו המיידי מהרשת. מאז לגבה נכנסת תמיד בזהות נוספת, שתוכל להציל אותה בעיתות סכנה. מזועזעת אני חוזרת לנמרוד, ומבקשת שנשב יחד בשקט על אחת השוניות. אנחנו חוזרים לפלירטוט הראשוני של כינויי חיבה והמצאת סיפורים. הוא מתפלא שנדלקנו מבלי שהעברנו אפילו תמונות 61 אחד של השני, בחלק הראשון של ההיכרות. הגענו למסקנה המתבקשת: הכל בראש שלנו, טובה הפנטזיה מן המציאות, שלא לדבר על בטוחה יותר. מה קרה אחר כך? אני לא מספרת יותר. הבוקר מאיר, לא הרגשתי, שעות ארוכות היינו בטיול הזה. בן זוגי לשיט הקיברנטי ולפנטזיות הדיגיטליות חייב לרוץ הביתה: השעה שם חצות, וכבר סוגרים את מרכז החישובים של האוניברסיטה, משם הוא היה מחובר. שישי מוסף 13.5.94