רשימת שרתי BBS

P-BBS(c) Version 259, Israeli Most updated list of BBSs.