יום התלמיד. מפגש של תלמידי כיתות י"א – י"ב עם עולם ההיי-טק

במסגרת הכינוס השנתי ה-31 של אילא, איגוד ישראלי לטכנולוגיות המידע. בהשתתפות: צה"ל, משרד החינול, התרבות והספורט, המוסדות להשכלה גבוהה, חברות היי-טק

OCR (הסבר)
יהי היירי >% שי | 666 בניני האומה, ירושלים , 7 במרץ 1997 ''יוס התלמידיי יוו תו מפגש של תלמידי כיתות י"א - י"ב עם עולם ההיי-טק בהשתתפות: עיצוב גרפי: אילאיל סיטון השע%ף מתקתק בהיי*ק תודתנו לחברות ולמוסדות שנתנו את חסותם לאירוע : * פורום ''ח*נוך-2000/י * אגוד תעשיות האלקטרוניקה * אוניברסיטת בן-גוריון בנגב * אורכית תקשורת בע''מ * ויסוניק בע''מ * מר ושות' (1982) בע''מ - מערכות תקשורת * הטכנלון - מכון טכנולוגי לישראל * כלל מחשבים וטכנולוגיה בע'ימ * מאדג' נטוורקס (לשראל) בע'ימ * מוטורולה תקשורת ישראל בע'ימ * מוטורולה סמיקונדקטור ישראל בע'ימ * תדיראן תקשורת בע'ימ פרט וחברה בעידן המידע הכינוס השנתי ה-31 של האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע (אילא) ההש אסודהואהס=או סוד או צדםוס0ס5 סאג וגעפוטצופאו אסודאפטאס0 והטאאצג ו315 סד (הקן) 886 0 אסוד 5500 +06 וסאהסטד אס הסה או סוד = ירושלים, 25 - 26 במרץ 1997, 26 - 25 אהסחג , וםגחפו ,אם 4654 תלמיד/ה יקר/ה, מרי 1997 את;/ה נבחרת לייצג את בית ספרך ביייוס התלמידיי, אשר יתקייס בבניני האומה בירושליס, ביוס ה', ה-27 במרץ 1997. יום התלמיד יי מתקייס במסגרת הכינוס ה-31 של אילא, האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע .כינוס אילא מוקדש השנה לנושא ייפרט וחברה בעידן המידעיי ומיועד להציג את ההשגיס המתקדמים ביותר בישראל בתחוס המחשבים, התוכנה והתקשורת. במסגרת האירוע תינתן לך האפשרות להשתתף בהרצאות קצינים בכירים מצה'"ל, ראשי הפקולטות להנדסה ומדעי המחשב ומנהליס בכיריס של חברות עתירות ידע ישראליות. בנוסף, תבקר/י בתערוכה מקצועית בה מוצגים חידושי טכנולוגיית המידע בתחומי התקשורת, התוכנה והחומרה ובתערוכה מיוחדת של צהייל, על כל שלוחותיו הטכנולוגיות. להתראות, % :* ח''כ מיכאל איתן עמירס שור יוייר ועדת כנס אילא יוייר הנהלת אילא 5 0% אלישע ינאי מנכייל מוטורולה תקשורת ישראל ויוייר פורוס ייחינוך-2000יי מזכירות: ת.ד. 50006, תל-אביב 61500, טל': 03-5140000, פקס: 03-5140077/5175674 7 7 :%= ,972-3-5140000 :]שד , 15/5 ,61500 שושג- ופד ,50006 אסם.ס. :דגו טק וחסס. | 65.06 חא 9 97| :61ה16ח! ,65ח6 א 6 81:15/97 00 :566 טקוחס6 :ווה דואר אלקטרונ חזכ מיכאל איתן יור הכינוס מר עמירם שור יור הנהלת אילא דיר דוד מיטווך נשיא אילא דיר זאב ברזילי יזר ועדת ההיגוי פרופ' דני דולב יו*ר ועדת התוכנית מר רוממיה הלוי-סגל יור ועדת התעווכה משה גוטליב גיזבר חזום |6החסווא או 2000 הזח 6וסח5 וחגזוחוה .זו ] ,הבחחזגח 0 הססשחז/וא טוצבם .זם אק .60901 8!ולזהם 266 .זם 206 51667 . חב :בח ש6ו00 שחחג0 .וסוס 068 רהה 10 הבז בח |5608-ו18!8] ב סוחסה .זול חס:ז/ס/ת4= . הטוחזת טו!וס0 6ח5סו/ .זו לו זסוטפה6וד לו ''יום התלמיד'י - 27 במר 1997 טקס פתיחה 09:45-10:45 * מר עמלרם שוור, יוייר הנהלת אילא * מר בנימין נתניהו , ראש הממשלה * רב-אלוף אמנון ליפקין- שחק, הרמטכייל * מר אלישע *נאי, מנכייל מוטורולה תקשורת ישראל ויוייר פורוס ייחינוך-2000יי * הופעת להקה צבאית מושבי הרצאות 11:00-14:50 מושב צהייל אולס אוסישקין קבוצה א' - 11:00-11:50 מושב האקדמיה אולס טדי 8+6 קבוצה ב' - 11:00-11:65 מושב תעשיות ההיי-טק אולס טדי 4 קבוצה ג' 11:00-11:65 * חיל השריון *11:00-11:15 אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה להנדסה * 11:00-11:30 ד'/ר ארנה בר?. . מדענית ראשית משרד התעש:ה והמסחר * חיל התותתניס * חיל האויר * 11:15-11:30 הטכניון הפקולטה להנדסת חשמל * חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשביס * 11:30-11:85 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי ההנדסה קבוצה א' - 12:00-12:65 * 11:30-11:45 חב' ולד?אונט * חיל החימוש קבוצה ה'12:00-12:50 קבוצה ב' - 12:00-12:65 * חיל השריון *12:00-12:15 הטכניון הפקולטה להנדסת חשמל * 12:00-12:15 אורכית תקשורת בע'ימ * חיל התותתניס * חיל האויר * 12:15-12:30 אוניברסיטת בן-גורלון בנגב הפקולטה למדעי ההנדסה *12:15-12:30 תדיראן תקשורת בע'/מ * חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשביס * 12:30-12:65 אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה להנדסה * 12:30-12:45 נטוולז/ן בע''מ * חיל החימוש