תכנית כינוס איל"א ה-29 – עולם ללא גבולות

ירושלים, 16-19 בינואר 1995

OCR (הסבר)
ירונטלים, 19-16 בינואר, 1995 | לפ עמית יקר, אני מקדם בּברכה את אנשי המחשב, באי הכינוס ה-29 של איל"א. ברכה מיוחדת שלוחה לאורחינו מחו"ל, אשר באו להשתתף באירוע המרכזי של קהילת העוסקים בטכנולוגיות המידע בישראל. השינויים הגאו-פוליטיים במזהח התיכון והטכנולוגיה חברו להם יחדיו והעניקו משמעות וממד חדשים למושג "עולם ללא גבולות", שהוא הנושא המרכזי של הכינוס. בפעם הראשונה אנו מארחים בכינוס בישראל עמיתים למקצוע ממדינות ערב ואורחים מארצות דרום מזרח אסיה, מיפן, מארצות הברית ומאירופה. הישגי ישראל בתעשיות העיליות (הייטק) בכלל, ובתכנה ותקשורת הנתונים בפרט, היו מכבר לסמל של הצלחה טכנולוגית וכלכלית, ועיני רבים בעולם נשואות אלינו ואל הישגינו. דיוני הכינוס ה-29 של איל"א, יעסקו בנושאים העומדים ברומו של סדר היום הטכנולוגי שלנו, ומיטב המומחים מישראל והעולם יעשירו אותנו מניסיונם ויפתחו לנו צוהר אל חידושי העתיד ואל השפעותיהם על החברה, על הכלכלה, על החינוך ועל כל תחום מתחומי חיינו. היום, יותר מאי-פעם בעבר, נפתח חלון הזדמנויות לשיתוף פעולה עם עמיתים למקצוע מרחבי העולם. אני מאמין ומקווה שהכינוס יניח יסודות ויבנה גשרים לשיתוף פעולה ומפעלים, והם יעניקו לישראל מעמד של אחד ממרכזי התכנה והתעשיות המבוססות על טכנולוגיות המידע, החשובות בעולם. תערוכת הישגים ופגישות חברתיות, יהוו השלמה מעשירה לדיונים המקצועיים. אני מקווה לחלוק עימכם כינוס פורה ומוצלח. בברכת חברים, עמירם שור יו"ר הכינוס המרכז משרד הישראלי התעשיה לניהול והמסחר המרכז היהודי-ערבי לפיתוח כלכלי !25 !נ-324,-31=,,, (ג-מ2 ,21 ב, וחק 610 136 שו 1:60 גר (-15 16 זט ז16ח6>) שור [ ₪ -=- יו"ר הכינוס ירם שור עה מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים 0 0 - נשיא איל"א לא י.א. מיטווך ובניו - (מסא) ז8דה ישראל י - יו"ר הנהלת איל"א הק אוניברסיטת בר-אילן דייר מירה מרקוס-קליש. = יו"ר ועדת התכנית מכון וייצמן למדע אריה עמית = יו"ר ועדת הארגון קסלמן שרותי ניהול בת-שבע שיזף - מנכ"ל איל"א דייר מירה מרקוס-קליש -- יו"ר ועדת התכנית, מכון וייצמן למדע חנן אכסף = מוטורולה דיר מאיר בורשטיין - ₪8 דיר שוקי גלייטמן - משרד המסחר והתעשיה שאולה הייטנר - יבמ ישראל יהודה זיסאפל = רד-בינת ד''ר אברהם מידן - חשבשבת פרופ' זאב נוימן = אוניברסיטת תל אביב ניזאם עטאללה = ניזאם מערכות אלי עטר - הפניקס הישראלי מירה ריצ'מן = מכון היצוא דייר יואל אדיר - ופא"ל ד'"ר יששכר גלעד = הטכניון דייר מורטון טרגין = מכון וייצמן למדע ד"ר שאול מרקוביץ = הטכניון ועדת האהגו אריה עמית יו"ר ועדת הארגון, קסלמן שרותי ניהול נחמן אגמון - אלעד מערכות שמעון בוקשפן - עירית פתח תקוה אליצור בר-יוסף - יבמ ישראל עמוס כהן = מכון היצוא עיד סאדר - סאדר מחשבים אלי עטר - הפניקס הישראלי יצחקי קורן -= פיברוניקס דני קטריבס - משרד התעשיה והמסחר ליאור קמיל = אייטק שרה קרמר - המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי ו כ מרכז הכינוסים דן פנורמה, תל-אביב 0 קבלת פנים 0 ממוזשב פתיחתה תגיגי ברכות: עמירם שור - יו"ר הכינוס, מִ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים משה גוטליב - יו"ר הנהלת אילא, אוניברסיטת בר-אילן דייר דוד מיטווך - נשיא אילא, י.א. מיטווך ובניו - (מסא) ד8דא ישראל קטע מוסיקלי אורח כבוד: מר מיכה חריש - שר התעשיה והמסחר חלוקת פרסים: פרס מפעל חיים ופרסי אילא :05 מדסאץםא הפוס סומסעש שש :905 שד או 555 סוד גוסו א , ס טשה דטק 60 מסוםם ,חוווו וטבש צדושוד 6 ה6טסת החד 5000555 1 1ה765/08 .8 זססחטס:] ‏ הספחטו |פסחצת 4 ,8אסוד0 סק םעוד5 6 נמנה על צוות מחקר ופיתוח של יבמ ברוצ'סטר, בעל תכנית טלויזיה בארה"ב (מרכז הקונגרסים הבינלאומי, ירושלים - בנייני האומה) מושב מליאה 1 יו"ר: עמירם שור, מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים מושב מסחרי ח0ו873ח69 ]6 6חד :זט001ת351זוחו הסווהוחזסוחן ו8פסו ₪ 5 הפ 800 01 ששח .61 506008 זסוטקוחס0 ,1.3066 .₪1 6סחסזשוה. . זסזק ץ0ו500 197001 01 1ח006ו65זס 06 5 חססס 0 8 085ח008/9 - 1899 !6008 סוחסזו80ו= סתד ,0051065| 05וח0ז₪1601 חסזום ,הוחק0698/0 655חופט5 לו זסוח56 ,6160 סג .זם 6 ₪ 6516008 * ההשמה נפהדת. - ה פ ס ק ת (ב אולם מושב מליאה 2 אורח כבוד: מר עזר ויצמן, נשיא המדינה פנל: ליברליזציה בתקשורת יו"ר: יורם אלסטר, יועץ, לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של בזק, נשיא אילא הקודם משתתפים: 6558004 008!) זס) וח65106ז2] 06ו/ זסח8חגוא וסטססזכן ,סוסא |58 4 ,אחו|ץ85 178 ,56701005 חסוו8חחסזח! סח שלמה וקס, מנכ"ל משרד התקשורת יצחק קאול, מנכ"ל בזק חנן אכסף, נשיא מוטורולה ישראל ק ופיה היותועוותיו כ הי בק ימיה הו ופי וס וק ות צ הוורייי ו וב םי הויפיובייוס הי אולם דולצ'ין אולם שוורץ ג6 - צדו!4שח |גטדחוע ג2 - כלי פיתוח תוכנה - יו"ר: נאורה שם שאול, עורכת עתון מחשבים זומביט סש דוופוהס ד08.50 יו"ר: מיקי רוסלר, מנהל מוצר, י.א. מיטווך ובניו - (הסא) ד8דה ישראל מחבר הספר כלי פיתוח תוכנה סז8/וז601 0 615אז8/! פזטוט-] סד 5 ]88/06 ז06חטס- , ח8 832 .= [וסחסזוות 5 ,.סח! ,506ז8/ש00 ,050 8 ההות זוה :055 9815 חסוו8ח06 וסוס 5 חסו8זסזח! סָהחספַחופַח= חח סח 00 פַחו5) ,05והח0ח00= ]0 עוטס8= ,פוחוש וצלד .זסם 6 ד ,וח08ז0510ח3/ ]ו6זו5זסטוח/ ןו 6 תו ,5חסו08ווס 01/08 חסופפווש! סחוקסוטיסכ 68 0וח00ז61! 8וחט!ס/ 1818 חו 5 173//200ח6-06 0ח8 | הכל בסייבר - מציאות, דמיון פוליטיקה ועסקים נאורה שם שאול, עורכת עתון מחשבים זומביט המחשב כמעבדה פילוסופית פרופ' עמנואל גרינגרד, יבמ ישראל ואוניברסיטת בר-אילן חש - חזרה למציאות, יישומים עסקיים יעקב זילביגר, חברת סינרג'י כרובלומ ה ה פ ס ק ת קפוהו וב א ןוליו ג8 - פנל: שיווק התוכנה בשנת ה-2000 יו"ר: ד'יר שיזף רפאלי, האוניברסיטה העברית, יהושלים משתתפים: אברהם מידן, מנכ"ל חשבשבת עמירם שור, מנכ"ל מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים אלי גונן, מנכ"ל מג'יק תעשיות תוכנה אליצור בר-יוסף, יבמ ישראל אריה סקופ, מנכ"ל מיקרוסופט ישראל הוהאו שו ונ הו אולם 500 גד - אינטרנט (1) יו"ר: דייר מורטון טרגין, מרכז החישובים, מכון ויצמן למדע - 5/) 6ח] חו 79510005 1ו080/₪ עו6ו/6₪כ) סוחד 3006001 ] .4 6סחפזשוג | .1סזס 0 506008 סוס ,54! ,הופח0ס8ו/ ]0 ץ!ופזסטוחנ 500061 61חז6!ח| 01 6ה65/06זק 6סו/ 1חז6)ח! 6ה! חס חסון3סוס= !60/08 ,ץ0סוס)הוחז6כ , עפ!וחטוז ה .זסזק חחהח2ו6/) .8 הוחזסזו08 01 ץוופזסטוחנ 5066 01 6וטזו1פח! ,0חוו6אזהו ]0 ז0ו60ז01 ,ח88ח3א 6וום 6 ,006זט= 5/0856 | ה ר א ש ונה ) גל - אינטרנט (2) יו"ר: ד'יר מורטון טרגין, מרכז החישובים, מכון ויצמן למדע רשת מידע גלובלית ד''ר זאב ברזילי, יבמ ישראל סקירת שרותי מידע ישראליים באינטרנט דב וינר, מכון מופ"ת ומח"ר 98 השימוש בתקשורת בינלאומית בפעילות המסחרית של חברה דיר בט ארז, מנהלת תכנון אסטרטגי, אלרונט, לשעבר סגנית מנהל המרכז לחיזוי טכנולוגי | ו | | | | ו | אולם 210 אולם אשכול 2 ג5 - המרכז הישראלי לניהול (מי""ל)* כינוס מנהלים: ניהול מבוזר בעידן המידע והתקשורת הניהול בעידן המידע המבוזר הפתוח פרופ' ישראל בורוביץ', מנכ"ל ארקיע קווי תעופה ישראליים טכנולוגיוות המידע - סקירה: הווה ועתיד ד"ר דב בירן ג1ו - המרכז הישראלי לניהול (מי"ל)* פנל: הניהול בעידן חברות מרושתות ועתידות טכנולוגיות מידע יו"ר: דייר גדי אריאב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א משתתפים: פרופ' אלכס אבירם, מנכ"ל בית חולים אסותא ד"ר מיכה חנני, ראש אגף מערכות מידע ומיחשוב-תרכובות ברום יצחק מלאך, סמנכ"ל בל"ל עמוס ענתות, מנהל חטיבות טכנולוגיות, חברת טבע ג4 - ישומים במערכות אדם מכונה יו"ר: ד"ר יששכר גלעד, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל מודלים לדימוי משתני אנוש לבחינת אבי-טיפוס של מערכות אדם-מכונה דיר מיכאל בריקנר, סמנכ"ל, פמאם הנדסת אנוש, לשעבר עמית מחקר בכיר בנאסא, וראש תחום הנדסת אנוש בחיל האויר מימוש בסביבה וירטואלית ככלי פיתוח לתחנות עבודה שמואל קונפורטי, צה"ל זמן ביצוע כמדד לעומס עבודה דר דן זכאי, אוניברסיטת תל-אביב ג10 - ארגונומיה בתיכון מוצרים יו"ר: שמואל קונפורטי, צה"ל משתנים ארגונומיים בתיכון מקלדות מחשב ד"ר יששכר גלעד, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל שימוש בפיקטוגרמות על גבי מוצרים אדי להבי, יועץ סימולציות מחשב בלמידה מוטורית דיר רוני לידור, מכללת זינמן לחינוך גופני במכון וינגייט מערכת סימולציה להערכת מותאמות ויכולת תפקוד (דוגמא: טיסה) יוסי שוב, מנהל מו"פ, אל-על (כל הרצאה היא בת 45 דקות) 0 הדור הבא של רכזות תים 0 פפתרונות סיסקו לקישוריות רשתות תקשורת בסביבת. ו נונזיו סנטורו, נטקום מושב מסחרי (כל הרצאה היא בת 45 דקות) 0 -ארמון" - החוליה החסרה בניהול ובקרת השתות אבי כרמון, בינת 0 7 טכנולוגית העתיד אירפאן עלי, תדיראן אולם אשכול 3 אולם אשכול 1 1 ג3 - סד 60/05 41שו/מ50 ד ד 50 יו"ר: מוטי קריספיל, טסקום מגמות חדשות ואתגרים חדשים בתחום בדיקות התוכנה בעולם מוטי קריספיל, ראש תחום מחקר ופיתוח, טסקום ץד - סָחו/788 008018006 ז058) (06ח%066= /ופטוסח! חס 08580) פסווסהז 8 8 0 חפוחזו8חה0 , הוזחסטם) ]601 |50608 , עו6ו500 זסוטקר 600 הפווחם 6 ,6500 ד 50/88 חו קטסז 651ז6!חו מושב מסחרי (כל הרצאה היא בת 45 דקות) 0 שירותי 50%! דוד בן נון, בזק 0 כמוצרים ויישומים בסביבת שו צבי שני, ביטקום 2 - 86ו6701512!מ הלכה למעשה יו"ר: רפי אפשטיין, אימג'נט פחו2ופוחִחו טל דרורי, מִ.ל.ל. חיפה תעשיות תוכנה ומחשבים לרדת מ-=/! בלי לרדת מנכסיך יורם הר-לב, חברת חשמל לישראל המעבר ממערכות מרכזיות למערכות שרת/לקוח - הלכה למעשה עזי כהן, מנכ"ל 50 מערכות מערכות שרת/לקוח פתוחות? אריה לוי, יועץ תוכנה, דיגיטל ישראל מושב מסחרי 0 קומפאס אייר - מידע ללא גבולות אהרון אלבוחחר, ג'י.בי.איי. יי 11:00 - 0 11:30 - 0 13:00 - 0 14:00 - 0 15:30 - 0 16:00 - 0 17:30 - 0 יום רב' ע', 18 דז - רשתות מחשבים מהירות יו"ר: יהודה זיסאפל, נשיא קבוצת רד-בינת אוטוסטרדת המידע יהודה זיסאפל, נשיא קבוצת רד-בינת קישור 14% על רשתות 45! שד (008/! 77305191 5טוסחסזה0ת/5/) 6 .57516008 6זס= ,עזטזס הוצגם בינואר 1995 0 5 לקראת מערכות תקשורת סיב אופטי בקצבים של 100 ג'יגביט לשניה פרופ' גדי איזנשטיין, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל הלות ק פ ה ד6 - אינטרנט ב אוו יו"ר: דר שיזף רפאלי, ביה"ס למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים וחברת מקום טוט 800 05ח6זד ז6חזסוח! חס חַחו2וח6שס ג 58 , ד0] ,802 51646 המערב הפרוע האינטרנטי - אתגרים בהתמודדות עם עבירות מסוג חדש דיר רפאל יהלום, ביה"ס למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים עבודה ומשחק באינטרנט ד"ר שיזף רפאלי, ביה"ס למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים וחברת מקום יישומים עסקיים חדשניים באינטרנט פרופ' אהוד שפירא, מכון ויצמן למדע ויוביק ה פ ס ק ת הוור מושב מליאה (אולם דולצ'ין) ם (בא ול ם פנל: מרכזי תכנון בישראל: טוב? למי? יו"ר: משתתפים: היפ סייק ות ק פ ה מושב נעילה |אולם דולצ'ין) הכר ד"ר דוד מיטווך, י.א. מיטוו קוטס הסוו 8 החס)ח! הז זס !הסט ו "סז 8 במנה על צוות מחקר ופיתוח של יב הרצאת אורת: היבטי השלום במזרח ד - 84555 4דגם יו"ר: פרופי ישראל שפיגלר, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב שילוב מודל לצמצום מידע וצומת הפקו מדומה בטיפול במאגרי מידע גדולים עופר דרורי, שע"ם מערכת נבונה לניתוב בקשות משתמש ברשת של מסדי נתונים אוטונומיים דיר רן גלעדי, אוניברסיטת בן-גוריון ממשק שפה טבעית בשפה העברית למסדי נתונים יחסיים אליעזר גור, אוניברסיטת בר-אילן מו הותועורווו וה דל - מולטימדיה יו"ר: ויקטור שנקר, מנכ"ל, תלתן - הנדסת מערכות בע"מ מולטימדיה ויוניקס ד''ר אריאל פרנק, מתימטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן הזדמנויות עסקיות בינ"ל בתחום מולטימדיה נוגה קינן, אינטרנשיונל ביזנס לידס הדמאת שטח פוטו-ריאליסטית בזמן אמיתי ויקטור שנקר, מנכ"ל, תלתן - הנדסת מערכות ה כנ'ס ה ) פרופ' דני דולב, יו"ר הועדה הלאומית לתשתיות מידע ותקשוב, האוניברסיטה העברית ירושלים חנן אכסף, נשיא מוטורולה ישראל ד"ר שוקי גלייטמן, המדען הראשי היה יוסף רביב, מנהל אגף מדע וטכנולוגיה יהודה זיסאפל, נשיא קבוצת רד-בינת פרופ' שלמה מיטל, הטכניון , משרד התעשיה והמסחר ומעבדת המחקר חיפה, יבמ ישראל - מכון טכנולוגי לישראל (באולם התוש יוו פוה רובניו - (הסא) דד ישראל פּ סק ודד רזחושו 0 תפומהזסס מסוו= ,חזוו5 ופ זסוחטת ]0 050855 590005 1 = הספחט! !סח ; 5 .8 87 חס 0 ברוצ'סטר, בעל תכנית 5 ליה בארה"ב התיכון - בי א גבולות מר שמעון פרס, שר הח :7 וב קומ ה 6 ו בקומ ה (מרכז הקונגרסים הבינלאומי, ירושלים - בנייני האומה) אולם 500 ה רא ש ונ ה) ה דזז - -ה0שד אסודהוומסאו ד וססווו שד או 55ו6ס.וסא ,הוה ,0018556 6ח1!05 :ההות [5786! ,חסופוטו 6זפשוו/50 .8 5סוחסזו60ום חסו /45500/81‏ פזסזטוסבּ]טחהו חו 5חסו91סוחטוחוח0!900 ד 01 ששושזשטס [8ח0וט8ר! זס) 8/5ו1ח018/ 8 וע חסו891 600 ,2000 ,1ה00ו65זק ,81358 הווח א6זד 55065 8 10|6018 060ח0/8 ח08זס). חו עְסָסוסחת90 ד חסוואוחזסוח! חס( ,00 ,וח33556) !8 הזו ] .זם סז ץ00וסח60ד 80 8605 501/86 800 5סוחסזו90ו= חאוחו28/051! 16 חו והסותכסופט8ם 5 פטסוחסחסו/ ,1ה6506ז2 ,1801 !206 זווחה58 58 ,05]ט0ח00 8 וחססשופד 560 0ו80ז1/ חן 6ז8ששו501 |8ח0ו/00008= 006 ז5800 ,58067 0ום ה רא ש ונ ה) אולם 210 8 6 אוו דאשווטססס 6ח5=א6אם-5 יו"ר: ליאור קמיל, מנכ"ל אייטק 88 והפותטסס 8תד 7008 ,95/0108 - 806!ס61אז3/ עשסזזסוחס ד 800 06 .זט זז 0865 .0.5.8 !1 ,סחווסאזה יישום פתרונות פָחסָּוח! ו-פַחַחִספַחוסַח-38 בארגון: יתרונות מול סכנות ליאור קמיל, מנכ"ל אייטק גישת ה-/10-ה0/ש ומשמעותה מבחינת הארגון, המידע והביזוריות יצחק חלדי, מנכ"ל משותף, סקר יישום פרוייקט רא"ם - 2: לקחים ומסקנות מפיתוח בגישת 8070חופח-6 אילן סטרולוביץ, חברת החשמל דפ -- ופ= למימוש יעדי 5-55 06555ח0 555אן805 יו"ר: מאיר שור, מ.ל.ל. מידע וטכנולוגיה מידע אלקטרוני כמנוף בסחר הבינלאומי מאיר שור, מ.ל.ל. מידע וטכנולוגיה ₪0 לשיפור תהליכים עסקיים בתעשיה | האווירית רחל צוקר, מנהלת ממ"ן - תעשיה אווירית מערכת המכס החדשה בישראל בני כהן, הנהלת המכס והמע"מ אולם אשכול 2 ד3 - מערכות מידע -- תכנון, יישום ותועלת כלכלית יו"ר: אלי עטר, הפניקס הישראלי הח8ו5/5 8010 |פוס!וחה חג; 6 הסזס6ר ,ה316זה .1 טופ .זס 00 ד 0 בחינת תהליכי יישום של מסגרות תכנון ארוכות טווח למערכות מידע תמיר בכור, ביה"ס למינהל עסקים, אוניברסיטת ת"א תכנון משאבי אנוש - החשיבה הכמותית סא"ל ד''ר נחשון מרגליות, ענף תכנון כ"א, אג"א, צה"ל ואוניברסיטת ת"א מדידת התועלת הכלכלית בהכנסת מערכת מידע ממוחשבת (דוגמא: ביתן חליבה) אהוד גלב, משרד החקלאות ד2 - אואט ומערכות פתוחות יו"ר: דר יואל אדיר, רפא"ל שיקולים למעבר למערכות פתוחות צבי פרוש, תדיראן מערכות מידע הטכנולוגיה הקיימת במרכזי מידע גדולים הפועלים ביוניקס צבי ברונר, סמנכ"ל לטכנולוגיות, תים מחשבים ומערכות 4 וקישוריות ליוניקס חיים אינגר, מנהל תמיכה טכנית, משוב ד5 - בינה מלאכותית - הכינוס השנתי יו"ר: דיר שאול מרקוביץ, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל 6חוח30)/ זס פחסווהסווסס4 |8חז5טוסח1 9חחז08 1 זסו60זו ,40018108 פפטצ .1סזק 6 |8חסוו9! 020176 הסחפז-] ,ה0ז36568] זס ע5ז6 שוח , 6טףווו1חו50 ה0ז6ה360 18 8 ,85-50 ]08ווח/ 06חה 060 תסו 8ווח! זס ץופזפטוח( ,ז0!6ח16] 865 5 0ח8! ג דסז - בינה מלאכותית - הכינוס השנתי (המשך) יו"ר: ד'"ר שאול מרקוביץ, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ח0ו018 9 :4815 חח ה56 חס ]ח6ף )וט זסו 5וחפוח8ח60/ 5 16078 6חד ,הו8ה6ח056ם ץז6100 רח88|6טז6 , עוו5זפטוחנ אינדקס עברי שלם ומדוייק על ידי יצירת טקסט פונמי עוזי אורנן, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל מושב מסחרי (כל הרצאה היא בת 45 דקות) 0 מולטימדיה אינטראקטיבית באוטוסטרדת המידע עוזי אכטנטוך, ג'ון ברייס . , 0 חברת "זו" - ניהול מכוון של מערכת הכבילה דוד אקרמן, בינת מושב מסחרי (כל הרצאה היא בת 45 דקות) 0 10 אפליקציות ל-5ע0או/ץ דני גייזלר, נטמנג' 0 כמסחר ללא גבולות אלי ישראלי, אלרונט מושב מסחרי (כל הרצאה היא בת 45 דקות) 0 מערכת זז - מידע להמונים עפר רגבי, טי.וי.טל 0 צ'ייפקום יונתן מלאכי, נטקום מושב מסחרי 0 4.7 טכנולוגית העתיד אירפאן עלי, תדיראן יום חמישי, מסלול מסחרי 100 משרד ממוחשב 5אהס/שאאו יקיר לביא, דיגיטל 100 1 "0500/5765 61/570םי -* מולטימדיה רחב היקף דיה יהושע אידר, אדיוסופט בע"מ 5100 0850" של פיתוח מוצר 00 טכנולוגית ה-שו47 בשירותי תקשורת רחבי סרט ז'אן קלוד סנשאל, תדיראן תקשורת 0 ו טכנולוגית העתיד אירפאן עלי, תדיראן מידע כללי מקום ומועד הכינוס יום שני, 16 בינואר 1995 -- ערב פתיחה חגיגי מרכז הכינוסים דן פנורמה, תל-אביב ימים שלישי -- רביעי, 18-17 בינואר 1995 -- דיונים ותערוכה מרכז הקונגרסים בנייני האומה, ירושלים יום חמישי, 19 בינואר 1995 -- תערוכה ומצגות מיוחדות מרכז הקונגרסים בנייני האומה, ירושלים מזכירות אילא ת.ד. 53113 תל אביב 61530 טלפון: 03(6473023) פקס: 03(6473683) חברה מארגנת/מזכירות הכינוס | 50/00 ו אינטרנציונל תיירות וכינוסים בע"מ ת.ד. 29313 תל-אביב 65121 טלפון: 03(5102538) פקס: 03(5160604) ביצוע התערוכה מרים מלץ תערוכות בע" רחוב ה' באייר 30 תל-אביב 62998 טלפון: 03(6910188) פקס: 03(6956963)