WIZ – וויז – גיליון מספר 106

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
| = ב 8 9 " פברואר 2000 = -= = שובו של השו " | 4 " . ה ט / | תמונת השער מתוך המשחק . ב . 9 3 5אגטס ש 2 בי ג /, ש---*] "4 -) 0 + ךם << ₪ שש . - > ה - רכש | .₪ = ₪ ₪ ₪ == הש -" ב-% השא .ג--המח-גה: 7 - -₪ == =. = 4 מרה=== 4 5 - --= "40-22 4 7 - ₪'ש"" -- לא טר שח , "העקשה ה '.. - - דחה = 5-7 -- = א ש . 2 ₪ קר" ₪ 4 =-< . הק ההא | | השדחה | ה "אטח ה הפא,בבגסטיק | ₪ יש | האשה יה >< ] 5" < שם. שאי קמ ו < שו מ 1 4 9 .הט--""/.רה. .א ------= 4 י =- - ===.. =. ₪ -7%/ 8 7 = 4 ו =7=-- ₪ .שק 5 . ' . ו / | , השא / 1 1 :/ ב מבי = ה" >]הממעמי= >= = .= -=--=-= שו ₪ וש -7 = 489 "= - - <> -- ה == -- 18 ₪ - 4( א<- |( > = 2 = ש-ש-.. חא "= 4 - 20 2-ל ב ל ו .% הת <> ה 5 7" . 4 4-2 8 = "₪ 7 ₪ = ==- 2% 8 = דש = ד תן == =- א א ₪ 44% = ₪77 הטקרה ש ‏ - -ן / ו ו ו - א-ש "טח ===0% 2 . 4 9 חש | >*"אקרקר ילא שו "== =-קה ה שח >- ה הט"מק3 ') 48 - "הרק = אש / 7-07 7 הש - - ו ו ו 2 , / / = ו == ה ש=-=ר ה = ה" + 4 == - 920 0 4 3 9 ₪ / 1 ו/ן . 10 ו ' . +=) ו ו ו . . 11 ו | ו 1 )| "/ 2 ן ] ₪ .. | . ו 1 1 -* יו ן 3 ו | - = ו -- | ו ! ו ו - ₪ | / - .1 1 2 | "ור . ]| ו 1 % ו . ו"י| . / - / וצ "יון. , | 0 - . / / / " . 1 הירחון למעוחקים ו 6 )ררש ו == , ו . /", = / / - 1 ;,/ -=-] . ו "ו 2 0 0 ,םק = ושי "ד , 3 יז 2 *- = 1" 4 חן י/ 1 ו / . 2 7 ו- - | לי 0 * סק = - . |= 7 4. א "ה - | <-א | [[ / = 7-2 | - שא == = -2=- % = 64 > | " = בכ : - 1 2 = - | - / ", . ,. 9 | ו -₪ ₪ : - = ףּ ו ו = = =ש / | = ]. ב ו = = = == | = שת == - 5 6כ0 0 ש"ת באילת 24.10 ש"ח (כולל מע"מ) = משחק התפקירים של כל הזמגים כ-159 שח כמקום כ-819 שיח מתקשרים למרכז ההזמגות לא כולל 5 שח דחי משילוח | 1 = | כשל עיכוכים כהטיקה העולמית של המשחק התעככו ההזמנות. עמכם הסליחה. 00 == ו == - ממא ₪ 5-בו ] פגברואו 20008 ו וה ש | - = = = | *ן שח | ו וראות הפעלה |) ₪ ₪! ₪ 16 4תיורר>> הציוירר רת 1 !חן ! - = ו =| 4 י אר]: ו --- המשחמים )ן; מצע] | וא | | מ א מא א א = | ן ₪ ממ או ₪ מו ו | = ₪ ! ! | -- תודות מחדר ההמירד ו|4 *ש-ו| ן || 34 =|| 7% ק.זאסוו אאה זז = עמ 16 כ אפטרטניה: ט.ואסאי אא הש טוא>הז | | הי | זט ב נדם ]1 62 אקשן פמאס! האג זפאו ם6 אקשן .זו ד5א6זאד 60 הרפתקה: .5001 םג ]אסא כי) אקשן: 14005) אא ₪ - פ6 אסטרטגיה: 187 שמתסואא 4 ו 6 משולחנו של דיר וויז % כע6 אפטרטניה: 2 5י)4 קפ חי % א%-יא תץ שחאט מו מ 9 ₪ |" נטו 4 ופ ו אל קט | ₪ עפ דד א או א ]סואז ! פעם אחרונה בהחלט .77 | זזזז) זה 11אתז] - ,0 ן עמ 8[ נט 1 (, 4 נתפם ברשת 3 : בחברה טובה 62 אסטרטניה: טאגוא]א) 1.7 גפ משחקי טלווויזיה: 2 אסזז4 זפיצהג. זט משחכי טלוווזיה: 6א]₪46א אגמד ה5בת6 5 | מ שי מלוויזה ר 2 ₪00 6 --וונר" /מ פש- ה ודרררד ₪ הוו | = ו <ן | | וו| 2 75 - עמ 32 זַ ₪ וז יורק - *לופ = ₪ א 4 ו א ור ויוהו| עורך ראשי: קובי סיט * עורך 6/: דויד זילברשטיין * עורך משחקים: ערן פולוסצקי + עורך טלוויזיה: אודן רביב = עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: אורית בן טל = צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 17 קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי ג'נינגס, ערן בן-סער, אבי סבג, פול נריה, טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי. * עיצוב וביצוע גרפי: אריקה שפיגל, עוזי דור, שגיא לימור, מיקסם טכנולוגיות | בע"מ * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 12א, ירחון * מערכו 8 : כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 טל: 03-6171666 פקס: 03-5708174 מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עי ם להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן ו חומר שיישלת למערכת. לא יוחזר, ו / כל ידענו שזה הולך לקרות, האמנו שזה יהיה מוצלח אבל האמת היא שלא הצלחה של משחקי .את זז מאהטס ו- דא15אג א השסד .1 א אש, שפשוט כבשו את מצעדי המשחקים בעולם ומתחילים להראות חיוביים מאוד סביב כל נ | המכירות. האמת היא שזה משמח 3 האחת היא שאנשים הלכו לרכוש את משחקים המלאים למרות שהם ראו את גרסאות ההדגמה שהסתובבו ברשת ולא הסתפקו בהן. במילים אחרות - זה אומר שכדאי לחברות להוציא גרסאות הדגמה משונבחות, לשמוע תגובות מהשחקנים וללמוד בצורה מעמיקה יותר מה שאנחנו באמת רוצים, מבלי לחשוש שלא נקנה את המשחק. הסיבה השנייה היא שעולם משחקים נפתח דרך הבהלה למשחקי הרשת לקהל חדש, של אנשים מבוגרים יותר שפשוט נדלקו על העניין ולפתע מוצאים את הזמן ולהקדיש חלק ניכר מיום העבודה שלהם לאיזה קרב קטן נגד מנהל 6 החשבונות או נגד מהלקת | ] המתכנתים של החברה המתחרה, = הסיבה השלישית היא שאין רתיעה = משימוש בשרתי אינטרנט כד לקחת חלק בחוויה הזו, ובאיז מקום אפשר להתחיל לדבר, על ראשיתה של פריצת המחסום הפסיכולוגי של רתיעה. מחיבור עם פוטנציאל גדול לתקלות, מה שמקשר אותנו לכך שעדיין יש למתכנתי משחקי הרשח ולמנהלי. השרתים וערוצי הגישה עוד הרבה. "0 מאוד עבודה שתבטיח 6 עם מינימום תקלות, ותאפשר | 0 בז ז'אנרים נוספים באותה פופו לריות. ואולי גם במסגרת % רוח ב פס גדול יותר שרק יעצים 6 הזו ומנויים - | 0-0 ה . - -- = - - - ד ₪ - 2 - . - - . ז 1 7 - - / : - רא ב-= - 5 . 2 - ַ ע; ךָ "ימש : - וי 7 1 ות . -- יי" ו + ₪4 - ך* , יּ : 7 ְ ₪ + -. - > א 5 | 7% 7 חדשות מעבר לאוקינוס. 2 %לל. 4+ / זן חשק 6 הביא -- ל מו 0 רו ה הוסא ₪ 9 מכל ו 2 ראח שישארו וגם לו 4 בתחום האפליקציות הזוכה היא תוכנת חחסחג-) מבית .600 %חסו1גשפטגוט1א. מוצר זה מסייע בעיצוב גרפי דרך הרשת, ובאמצעותו אפשר לקחת תמונות דיגיטליות דו 2 7 הי כל שדרוש הוא תמונה של העצם או הדמות ממספר זוויות, והתוכנה משרטטת קו מתאר מסביב לעצם בכל זווית, מחברת את הקווים אוטומטית לסדרה וכך בונה את העצם בתלת ממד. הספו/ סאוהקפסאגה ה-15008 0א1אק5א1ג11 הוא המוביל מבין מכשירי כף היד שהומצאו השנה. במבט ראשון אפשר ; להתבלבל ולחשוב שזו עוד ארגונית דיגיטלית, מבין ‏ * -% , רבות שיצאו ב-1999, אך מבט קרוב יותר יגלה את ה- סוה6זג]1] שנמצא בגב המכשיר, המעניק טווח ו אפשרויות רחב מאוד, ע .ה זי ניתן להוסיף ולהתקין | ---<" 2 איכת ירי תי ל מוניטורים למדידת // = דופק וחום גוף; / ' מודמים, נגני 3קוא, /‏ | תוכניות גישה לאינטרנט, ‏ / 7 ו ו אותו. | ןבב ו אמסאתיסכ מס 81.40% מנצה בתחום העזרים הכלליים, והוא הפתרון לבעיות הבטיחות הרציניות ברשת במיוחר בארגונים, אך גם בעלי מהשבים אישיים יכולים להשתמש בו. התוכנה מזהה במהירות עצומה חדירה לא רצויה ומערכת ההגנה מנתקת מיד את הגישה לרשת מכל המחשבים הקשורים. כמו כן, 108 >0א.₪1 אמסא מאפשר בחירה של האתרים החסויים וניתן גם לדרג אתרים לפי הסודיות שלהם ובהתאם לכך גם לתכנן את השמירה עליהם. 0 א 360 א 5 פאסודה6ואטהוווס6 בין אביזרי העזר לעולם ה- אזסאווט6א, ה- אמא ]360 נמצא במקום הראשון, והוא כולל מערכת טלפונית <]. המערכת הזו מאפשרת מעבר של קול ונתונים דרך כבל רשת אחד בודד המחובר למחשב האישי. כך למשל נוכל לקבל מערכות טלפון עסקיות הכוללות משיבון אוטומטי, קבלת דואר קולי ושליחתו, חיבור ץז | ואינטגרציה טלפונית ממוחשכת. || ו . ו 0 םדה סק הפוהפסד בתהום המערכות בלט )10 [3 שטעשחט? הסוהפט1, שגם מבחוץ וגם מבפנים הוא המחשב הנישא השימושי והמתאים ביותר לאנשי עסקים ומקצוענים בתחום. המפתחים של 3110677 חשבו על הכל ושילבו את הטכנולוגיות הטכניות המובילות ביותר בתוך אריזת מגנזיום כסופה, כך שהמוצר מוגן מפני חבטות וועזועים וקל משקל, יי היחודיות שלו תמצאו חיי סוללה ארוכים (יותר משלוש שעות רצופות) ללא התחממות המכשיר שעשוי מפוליסיליקון, חומר שגם מיטיב עם פעילות הכונן. ₪ וחק הז360 צ וא.41ץ 300% פותח על ידי חברת שהווטקתתט") הוז!ג והוא זוכה אצלנו בתחום העיצוב, למרות שבינתיים קיים בשוק הדגם |[ |א.1, שמשגר דואר אלקטרוני, עדיין / ]א.1/ מהיר ומעוצב בצורה מוצלחת יותר. יש לזכור, שהמטרה המרכזית של ה-0ק |ח|294 היא לשמש כארגונית אישית, ומי שמחפש תקשורת ברשת דרך המכשיר בוודאי יתאכזב, ולכן כארגונית ה- 1א.1ץ ]300% הוא הדגם הקל והדק ביותר שקיים עם המודם המשוכלל ביותר, מ רפ 2-3 . .- 5 -. | ור (ְ - - . 1 : וצר ] יש ) -. - - - צנ . ' . 0 -. , - הש" ₪ 3" :ג ה ד אצ" א יר | . : | וד 2% יר ₪ ו ש . ידשן ששו 7 -= -. . / "בב - ְ ו -- אי ש₪ק ג ' ו ₪ = 0 מ , % - שר ; -"‏ - אש" [ ו . ו [ י.. . ז 7 * 1 לי גם ‏ , 0% % ש גת שו ] רו - ₪ = " ּ ₪ *₪.) - . / , . 4 . [ ְ / . ₪ /. 4 . . : ל ו - | 5 ה " . | + . י | . ו | . 2 ד " . . ו ו | ו וש ו -- 0 ₪ : 2 אמש | 4 : ו ג : "ה י קה ו ₪ " + יי ו = 1 : ₪ ב 4 ב ץ 7 מ * "יי א > א "ו : לעי 5 + ב ₪ ש יו 3 "2+" | 1 2 "ו / וה 0 ] שד % - ג ו 2 3+ ₪ -' ₪" = , זל . [ -+ %] משש : יַ 1 - : 5 .2 "ו ם/והססתסווו פוו 340 הפו "שור 1 ש ןס זא פוא 340 זא8] הוא התכשיט של | , השנה החולפת בתחום העזרים המשניים. זהו כונן קשיה קטן וה הוא מעבד חדיש ביותר בגודל 512% ויש לו מספר >-%% שנשלף ומותאם במיוחד | למחשבים הנישאים, | ",984 יתרונות על פני מעבד פנטיום |]1, למשל יש בו פי | ב" י סק 65 באוסשחו/ ומצלמות דיגיטליות. המכשיר נראה ‏ 8 2/0000 | שתטגש |.1 4, אפשר למצות ממנו יותר ‏ ₪156 (פקודות ‏ | 3%" -] אס וחזה פווה אס]ד כוא, הוא המרכיב הנבחר של 1999. שבב ּ " 0 3 0 - / 2 "ל א כמו כרטיס [118%] וטגקהווט?) טיפוסי, אבל בתוכו נמצא. | ש₪/ ]= | פנימיות לסיבוב) הוא משתמש ב-%ט0 ותטופצג ]וא 200 4 75 ] 2 5 | ! . : : | = ב . . ו כונן יחיד שמאחסן | = ומבוסס על פטס 21264 ההפ1. 4" ומעביר <----רוו | במהירות השווה לזו של כל כרטיס זיכרון מצוי, לסיכום, = מיניאטורי זה מאפשר קיבולת אחסון נוספת ב לרשימה הגדלה הניתנת לעסקים הנעזרים במחשבים הנישאים, לתחום הבידור והתקני הצילום. ו -. 0 . ₪ 06 - - | 6 | ה שרי 2% 1 . . - . | 2 --' | אלש -‏ )) = אי | 1 5% אל + 5 סד טאו | 2 0 סוה סאסוווהוסס ל השחסד פטאו את הדבר הזה אפילו מיליונרים גדולים לא יכולים לקנות, 4 מפני ש-841,05סד 6!זא].1 הוא איש השנה של 235 5 מבחינת הישגים טכניים. 1/5א1.1 הקים את חברת אטחו.] 8 / :| מוסיקה של יותר משעה, וזו הדרך שר ביותר להכין בשנות השמונים, כאשר אוחו!, אוהו ותכנות 6 פותחו בה. % 2 % > 7"% | מאגר מוסיקלי וליהנות ממנו עד הסוף. > = בסוף שנות התשעים אטווג.] מובילה קו פיתוח של חומרה " / עוד נוסיף שב-50 ₪10 כןאס)0014 זיכרון מובנה . שמטרתו | להגיע | | : . מו מ ה רתרר של 64%15, שבקרוב יוגדל ל-9610 כך שיהיה מספיק ‏ . ל = למוסיקה 4 של בל בית עסק, ו , ןק דר . יהיה ליהנות בנסיעות '/ ה היא הבסיס 4 ₪ ארוכות, ובל נשכח +צן 5 ו : : , 1 | שאפשר לדחוס ולקהת. | אי ולאפליקציות שונות אותו לכל מקום ללא | %> לו -. מזעזועים | '4/7-7% | בכמעט כל מערכת . ודילוגים כמו שקורה | 42 מודרנית, גם אלו עם נגני התקליטודים. % "על . המושתתות על . פעילות רבת מטרות %- ורבת משתתפים. 3% 0 ₪10 כשאסוא 01 הוא הדבר לשעות הפנאי - נגן * ₪ = 3ק]/א בגודל כף יד, ומה שמייחד אותו מאחרים הוא חיבור ]| ה-0858 ואחסון שמאפשרים להוריד תוך דקות קטעי