WIZ – וויז – גיליון מספר 63

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
43" 0 שי"ח (כולל מע"מ) באילת 21.40 ש"ח יולי 1996 ₪ אקשן בגדול - כ3 ואמאטא פאטפ ₪ הכי מצחיק שיש - 14616( '0 [א0פ6אזא. ₪ להתעורר מחדש - 2 6180814 ₪ 6[תתזה שמ 6הג, ונ והתסאו עדת עדג, סא התמד ועוד... רישו "> 1 % . / - של 2 טִ 4 1 1009 007 קו-אופ צפון : 28 + פריט שופרטל: 7 6 ב תמונת השעג; מתוך המשחק "סוד-המלך" /, . קבל את של פוסים מדה'מים. בדוקנד ₪ וע ילה כולל לינה באילת פיצות של בנג'י ג'מפינג 0 כרטיסים לפארק המים אטרקציה בחוף קלייה. 0 כרטיסים לשיט אבובים בגליל 0 ספרים מסדרת צמרמורת לבני נוער 0 סינגלים של הד ארצי 0 מנויים חודשיים למעריב לנוער 0 משחקי מחשב. 0 קלטות ווידאו של "באטמ 0 חולצות ו-50 כובעים. 0 מנויים להשכרת 5 סַ 0 מנויים ל-3 חודשי חינם לעיתון "מחשבים וכיף" 0 עיתון + 60 של יימחשבים וכיףיי. פרטים נוספים ניתן להשיג בכל חנויות המולטימדיה ברחבי הארץ. יק מעדיב א ויד או|ו 9% ארק ה 5|0 ממ דש כ הוה הפשב בכ ב , המרצץ לומן מונבל אך דד גמר הפל את חקנון המבצץ ניתן לכל בבצדד' גר רצי 7 8 אינטרנט: מנועי חיפוש 8 סק ונוא 8 משחקי תפקידים: שיחות עם מורגן לח פיי | ₪ משחקי תפקידים: קלפים | 4 ₪ משחקי תפקידים: רץ-צללים | | | : 8 משחקי חקיי כתבות חוץ ו אל 46 8 מבזקי תפקידים ו 47 8 שק 2 א[מתם צ : | 46 מנהלת: לילי צראף. * עורך: קובי סוט +, 5 + עריכה ה לסוניתו ו צלםו יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר ז/ו, קובי סיט, | דוו , כץ, ערן בן-טעה,: אבי סבג, אורן רביב, אסי אופנהיימר, , אור , / יבא ומיכאל לוגסי. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ו חשבת: אריכ אומני אופסט בע"מ . מו"לל + תוא ירחון. מען למכתבים ולחומר מערכתי ת.ד. : מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנו למערכת לא יוחזר. = החינוך בהורים, ובכ | "יולי-אוגוסט". ה יותר משיר ₪ משולהנו של דיר וו = 0% . 9 " | י - , 1 ו . : 8 ץע וש ד 1.5 וטס ו 6 8 ק: אסוז הטפ - 2 מפוא 17 2 72 כל הסימנים המקדימים היו שם, הכתובת הייתה על הקיר ובתוך תוכנו ידענו שזה יקרה. החופש הגדול כאן, והוא כאן כדי להישאר ולפחות חודשיים). באיזשהו. ו מקום, החופש הגדול הוא הנקמה המתוקה של התלמידים במערכת החינוך, של מערכת של שלמה ארצי או מזג אוויר יוצא דופן. | אחד האנשים שצרִיכים לעבוד לא. מעט בחורשיים האלה הוא ראש 8 | הממשלה הנבחר, בין היתר, כדי- לגבש את הקואליציה החדשה. לכל אחד יש דרישות, כולם. כולם מוכשרים ואת כו לרצות, " לעומת זאת, אנו מרכיבים מדי חודש את קואליציית. הכתבות .- ו הקרוב - המשרד לענייני תמיד דורש יותר, שר משחקי התפקיד דים משחק על הפער | החברתי, העמותה לחקר האינטרנט חוששת למעמדה,. הממונים. על תיק הטיפים רגישים מדיי,. ד"ר עומר על כך שכבר יחליפו לו את . הוולבו והקוראים בכלש הנצים, את הפוסטר.: | אז לאחר משאים ומתנים, לאחר | חלוקת הכופתאות, אני גאה להציג את גיליון: 3 על כל מסדרונות/ > השלטון, כולל המסדרון ה-7 על גבי ואסא-0 0 - קובי סיט עשרת ה-1]2או-ים הבאים כבר עשו מנוי, וכך השתתפו בהגרלה" . החורשית וזכו בבובת. זו מתנת באג מולטיסיסטם. הבובה תישלח לבתיהם)/ = = גבאי נטע מעררו חזן אילן מלור, כהן יאיר מביתן אהרון, לאונב רועי מראשון לציון, דגני אסף מבת ים, מייזלר שגיא מחיפהי, פלדמן ניב מתל אביב, גבר אייל מנתניה, = רבינס רונן: ממושב צופר יתש ו מכפר ורבורג.. | תשובות לשאלות. | קוראי - 2 ומנויים בין: העות . | ו בלבד. ל מי. שעבורו 4 % 20 ד זברת תסהווו, יצרנית כוננים ףח וניר יחשב אחרים, החלז לשווק : זז ! : : , ו ל רביח 2 ; וו בו הד ור וו 5 | בספטמבר ויעטל ה ). | ךר 4 | וי ה 1 . / רת רל. י שי = לוה ןי | ל קליטונים מיות ) / ל | זו ]| סנווא טח + החוש : | ןוו | | הא 1 ך | | | [ ו , 9 - "ד ו 11 . 1 - 0 | 1 3 ו / | וו [ / וו ן ]15 | מ וו ו : ו 9 | שחק וליהנות / וז : רורא שיר 1 ה | | . 1 . 1 ו | ומח | ו ו תיוז : הה"ששוריה שק | 0 | - . - וו [ | 1 ק אחו : | | | ₪ | [ ₪ / |. / ן ש] רו / | | | ' 1 יד= | 7 > / 1 ג זך) | / " : : 2 0 ף רו4 9%" / + ור וצרו, 'בתה רו , | ₪] | 2 . וש ל 4 ; : | ! | | | / ו אל ה 7 - 0 [ 1 1 - / "ו וו / 4 מ [ כעת- אנוה מגיעטים להפתעה הגדולה של החודש - |אואשא מאזום .| משחק. האקשן הגדול" (ראה עמור 7ו-6ו) עשה את זה בגדול, וללא. התראה מוקרטת או. דשדוש מיותר בחלקיט הנמוכים יותר של המצעד. ו *י 0 - 6 ' ץד ואטאטא. מתמקם -ם א( | ]ו במקום ה-4 ודוחק את שש : | 4 הסאה ואוא טאו כהרגלו של דירוג. אכזה. המצעד מכתיר מלכים חדשים, מתעד את הצגיחות הגדולות' ומדוות. על מגמות חיציבות באצולה העולמית של 20 הגדולים: -' צמרת שלושת הגדולים נשארה.החוד ללא שינוי. 2 פאסןד 11/2 ממשיך להוביל,' אחריר רגולק 6 פאה ואותס וא וכרגיל 1 7]₪ א או נמצא במקום השלישי, שם החברה ששה קכ3וו בחר סרוה לקו | אשבוס שלא מצליח להמריא אל שלושת. הגדולים. מאז כניסתו. . לאחר הצלחתו של.2 אוו זוז מראה האח הבכור. סימנ? ירידה. לאחך ששהה במקום ה-10 ירד 8 שלבים למקום ה-18, והוא יחיה חייב להתאושש לפני שיהיה מאוחחה. דעיכה גוספת מספקים האחים [א80₪מ. אחרי הפריצה. הגדולה, יוהד .2 זאמופטם שני שלבים למקום ה-8 ו-דא80ם הראשון. צונַח 5 שלבים למקום ה-13. שם המשחק מס שבועות 2 סוד הלו וו 2 פטס 0 8 סאוו 33 2 הו 23 30 םאט מאטם 4 אוטוהוט 4 הפםו הו 6 ו 4 רו זפ צה |סחשזפו 2 סוד קוו 66 וה 21 2 47 565שם וו ובסחוע 2 אססם בה 4 ופרוצ =כהקסחהסו כ וחטשו = ולה זו ]ה ה ז+₪ | חק :יוו אוטוחס 2 הסוהחה הפו 41 5 אחהם 4 שוגהו ]0 הפזפ הו 43 6וסוו ו 0 בפסהפה 32 , 3 השסוו הו | ו 4 פטס הקס הווא שפח החכוהו שפסהקסחשוו כ) - 6 8 כדן אסוד ?ואס וס 4 הדוי מז 43 מגמת התאוששות חשובה נרשמת ל-11₪85ד א זמתד ,5‏ שלאחר חודשים רבים חוזר ל-20 הגדולים בטיפוס נפלא של 9 שלבים. לאחר שהות כמעט נצחית ב-20 הגדולים, נבעט-0./.נז למקום ה-21. לעומתר, ‏ 2 הושזאא .ומומהס,- אשר התנדנד בעקביות בין העשירייה השנייה לשלישית, חוזר למקום ה-23. מהמשחקים החרשים עליהם דיווחנו בגיליון זה, הצליח להתברג ‏ קשקך א סא למקום .ה-46. משחקים 'עליהם דיווחנו בגיליון הקודם הצליחו להתנסס במהלך החודש - אא0א 8ו₪5]ןאמא במקום ה-54, 2 מהמוףודאאם במקום ה-70 ו-.1 אמא צפ דא כּמקום ה-31. הכתובת לדירוג: 5חסו!סווטססזלו סןסן. 6 ןה 5אוזטט/הם ההה0זפווסר] 16| 3038 פחהּוטפחזי! טווד וח |ו548 ₪ סוסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: סוסן- שח 1 ה4פא. איאיש//:קווח | דירוג קודם דירוג נוכחי. | ב - ו | שש 5 ו | |רי" | ! ו ו ו | 8 2 הכנסם את הת דרישות מערכת מחשב 386-16%1112 ומעלה 0 בייטים של זיברון פנוי 1 ]א זיכרון עליון כרטיס מסך ₪4 ומעלה ₪3 פנויים בכונן הקשיח 0 008 -15א ומעלה כרטיס קול המכוון על ז או התקנה ו. הדלק את המחשב. קליטור לכונן התקליטורים ועבור לכונן זה על ידי הקשת אות הכונן ונקודותיים ולדוגמה ום, כאשר 5 מייצגת את אות כונן התקליטורים שברשותך). לאחר מכן, לחץ על זטוחיו: + + % % + % + הוראות הפעכלה 3 הקש .1.1 51א] ו-זשוח. 4 עקוב אחר הוראות שעל גבי המסך. 5. לאחר שתסתיים התקנת התוכגה, יגיע שלב התקנת מערכת הקול. בחר בכרטים מהרשימה התואם או זהה לכרטיס הקול שברשותך. 6. בחר בצורת הפעלה ומקלרת, עכבר או נ'ויסטיקו. הפעלה 4 היכנם אל מחיצת המשחק 7 ]תס אם השתמשת בברירת המחדל בעת ההתקנה, המשחק הותקן למחיצה 600887 בכונן 6. כעת, הקש: 7 וטוה במידה והתקנת את המשחק למחיצה אחרת, היכנס אליה. 2. הקש ₪ ו-זטות:ז. חפריט ראשי וא וטא (משיטה חדשתו - בחר מתוך סדרה של דרגות צבאיות את דרגת הקושי. שווטא דפשנס - התאמת קול/תמונה. אסופפווא אשמו זוה - טען משחק שמור. אסן55!ווא 510% - שמור משחק. אנופפווא דאתאאטשש מואופחת - חזרה למשחק נוכחי. אסוווא דאםתאעס דאחסטם - נטישת משחק בעיצומו. מאססא אס - סבלת הניקוד הגבוהה ביותר. ו ]א - יציאה מהמשחק ל-008. מקשי הפולה = מקשי החצים - תנועה. * וו + חצים - ריצה. * וו + חץ ימינה/שמאלה - החלקה. א המספרים 1-6 - כלי נשק. * 1 - ירי. * רווח - פתיחת דלתות נסתרות. ...ו ח(=) הקירה .3 | באד וי אכ) כ |[אואור אאזא הפיקה משחק דֶָ. = - המשלב אלמנטים שהכרנו ממשחקי התפקידים ה מכאן רואים את חסוף. - קסמים, כישופים, לחשים ופעולות ברוטאליות מגלת העתידות. של גרזן. 7 ב יר 6 | 4 להציל את העולם מחורבן. מפע ההצלה % 1 ' 1 | 21 ב-אאוחם יס .וא מרתק, הוא עובר דרך חידות לא קשות במיוחד ודמויות יוצאות דופן, המשולבות בנרפיקה עשורה של נופים מרשימים וסיטואציות שלא ממהרות להיעלם מהזיכרון. 5 וו : ו ₪ --< שמשמה ל - אם תציל את אהובתו הוא "ייתן את הנשמה". ב --- | ו 5-4 7 ה 'ְ 7 ור ו ו קוח 1 ה . | ו / ו א ולא . | | .= ה 2 | 5 1/ | ו | ₪ - ה 4 0 1 3 4 -בתב2 שד -שצחפששח ששה הדי | = - ₪7 -ם > נש לקב 4-15 גר שמת -- ₪ . - אקיעק ץ ו 8 הקרבה עצסית - האפיון הבולט של ו בר המושל הרשע - אל תיכנע לו. שצן הק מב אבירי החימר. -2 ב 1 ב / / 65 . 4 . 4 ו 4 ןי וי-וי ו ג ו וי כקצה הפנס יש לדבר עם קוסם מת. 0000----=-==חק ו החסה דה נקודות חחן של המשחק. 10 ו 9 א ב 4 ו ו פתוחה לפניך. 9-12 מאת: אור פלג שי שג ד גנ ונ של הציבור הישראלי חמישח אנשים שכינו את עצמם "הקומדי סטור". לאחר הופעות רבות מול קהל, צילמה הלהקה ו פופולריות רבה וגררו אחריהן תעשייה שלמה של קלטות וידאו, תקליטורי ב ו ב ו כו יש ה"קומדי סטור" כבר מזמן הפסיקו להיות בגדר תוכנית. טלוויזיה והפכו לתופעה חברתית. הם הכניסו לשפה העברית סגנון ריבור חדש ומלים כמו "אחושקשוקה", *לפלף", "פטיש" וכר, שהפכו למדוברות בפי כל. יי ד ל | יי ו יי בי כ מ" | הי יו | המצוי" היושב במשך 25 שעות ביממה מול צג המחשב. שיווקם של מוצרי הלוואי לתוכנית, למעט משחק זה, הוא תופעה שאנו רגילים לראות בעקבות הצלחה של תוכניות טלוויזיה וסרטים, אך משחק מחשב זה הוא המשתק הראשון שפותח על פי תוכנית 8 ישראלית מקורית, ולמעשה על פי אותה ה תופעת חברתית. דמויות המופיעות במשחק הן אלה שהופיעו בעונתה הראשונה של וי ב ב 0 ו יומולדת...") שגב, רובי (אזור גר גר ו א וי ו 777 ו ו ג ג[ = יי | יי וי כ זי ו ן / המשחק צירפו יוצריו גם את ליאור הר ו ו מהצוות החדש. התקליטור מכיל מספר משחקים ופעילויות שונות, אותן מציגות הדמויות. כ יו וי[ ו [י ובקריקטורות המלוות בקולותיהם האמיתיים של הדמויות, או לשחק עם איתי במכונות המזל ולנסות להרוויח דולרים. בעזרת הדולרים תוכלו "לקנות" 0- 44 0 ו ו ו ל מ ב מ והקטעים שנראן!בתוכנית, וכדי לשמור ו ו מרשרש / ידוקים), תוכלו לשחק עם "יש לי... יש ל בכבודו ובעצמו ב"נקמתו של הלפלף" - משחק בין 22 שלבים, המאפשר לירות בפרצופן של דמויות שאף פעם לא צוחקות מבדיחותיו. הגימיק העיקרי במשחק הוא המערכונים השונים שהוא מכיל: קרוב מל ו ו | ו הי יי (ובפורמס [%), שרובם שודרו בעונות הראשונות וחלקם בתוכניות חדשות יותר של צוות השחקנים החדש. למרות הניסיון לשלב משחקים ופעילויות לקטעי הווידאו, העיקר, מכל הבחינות, מתרכז במערכונים. הצבעוניות הרבה הנראית בתוכנית אינה פוסחת גם על המשחק וניכרת בכל חלקיו, החל מהאריזה וכלה במטכים הצבעוניים גבייור!3: "דירי יי וי הי שא מעבר לכך, איכויות הווידאו והתמונה הגבוהות, מאפשרות לצפות בסרטים השונים על גבי מסך מלא. אחד היתרונות הבולטים של המשחק הוא התאמתו גם למחשבי וגם ל-146א. דרישות המשחק לא תובעניות מדיי ובמחשב ה-0, מלבד 20/2 486, נדרשת מערכת הפעלה 3.1 >ט[חו ומעלה, 4183 זיכרון וכרטיט קול. על מחשבו המקינטוש להצטייר במעבר 69030, ה לכל הפחות. ענשיו בדאי לך יותר לחתום על מנוי ונתי ל-7]/ הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויויה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב להי חתום עוד היוס על מנוי שנתי לאו (12 גיליונות), וקבל מדי חודש את גיליון 7ז/ בצירוף משחק מחשב על גבי |ואסא-6 בנוסף כל מנו* *קבל: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. 9 כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייזכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. 9 בכל חודש יוגרלו בין המנויים 10 בובות אאד אגיז5, מתנת באג מולטיסיסטם בכרטיס אשראי תחיוב ב-4 תשילומיס חודשיים שווים ללון ריבית ך 7 7 77 ה ה ד ה קד קה ה = = ה ₪ 9 חפט ה = = = - == = == == שה = שא בש ששב שגם | לכבוד 6/1 - מחלקת מנויים | ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 רש'מתת ההתתנוות י ברצוני לחתום על מנוי שנתי ללחו יט לסמן 3 אפטוויות על פי סזו העזיפות ה - [.] אני מטוי חדש/ה = [] אני מחדש/ת , א רו מנונת תלחמה | שם משפחה שם פרטי | תאחך לוה ווה בו מנרות הזהג | רחוב = =-- .| 500 ... 9 גכשבר ו ו ב ו דד שי + ן מיקוד . יש טלפ . []) זאב הים 1 מבקש להיות מטוי מניליון מסי ב ך] מצורפת המחאה לפקודת מערכת קוו על סך 264 שיח במזומן עבור 12 גיליונות רו נוחות האופל (ווסה-סס) | | ] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דיונרס [הקף בעונול] | שם בעל הכרטיס ו .0 טלפון. . 1/0000 מתקפת הרובוטים ' מספר ת.ז 7500 002 2 בתוקף עד ! ך) ספר - אחרי מעוחקים ב-ופחזפוהו | מאת ד 0 במסגרת העברת משחקי % ו באחת קש 7 ו מאבד משהו 8 ממש ממש לא: ההעברה.: 0% חיא קרוב מו א ו הטוב ביותה שקרה ! למשחק. הגרפיקה חדה יותר, התמיכה בכרטיס הקול של ה-26 עולה בהרבה על א ו ה-60 860 והוספו = הרגות קושי שונות.. | השוני המרכזי בגרסת ה-0/ הוא בקטעי האנימציה המופיעים כדיאלוגים. כשהיית פונה לקריסטל' או ללווייתן בגרסת ה-560/4, היו מופיעות מלים על גבי המסך. בגרסה הנובחות; מעבר למלים, מופיעים קטעי אנימציה תלת ממדית מרהיבים, המתארים ננבואות, הזיונות ועצות שתקבל מאותם יצורים. שיברון מעמקים | וו[ וו 0 ור משחק בו אתה משחק רולפין. בגרפיקה במבט צד אתה שוחה בים, צולל למצולות בי ית א ו להתמצא בעזרת סונאר, לצוד כ ב 1 2 ו ו ו המשחק אינו קווסט, ! 4 מו שג על ידי קרו ידיים ומיומנות - 0 תרצו. ו 0 שש החיים במצולות 5 5 || אוווץ. וס ] 0 ב לשלבים. בכל שלב מוצבת.בפֶניך משימה | אחרת, לחלץ דולפיניס, למצוא יצורים ולבקש את עצתם, לנווט במקומות מסוכנים ועוד. מטרתו 0 א לגלות מה פשר הסימָנִים שתקוקים לן על המצח ואיפה נמצא ה-ככ ושמכיל את התשובות. לבל המסתורין האופף ג ב באמנר, האתגר המחשבתי במשחק הואֶ רב, גם אם אינוּ האלמנט המרכָזי. במקרים רבים מצולות. הום הופבות למבוכים מטעים' והפכפפים, שכדי. לעבור. אותם תיאלץ לפתור כמה בעיות היגיון בנוסף ינ מב ו ? ל רו מערות. תת קרקעיות, ספינות רפאים ששקעו, שוניות אלמוגים חלולות - כל 4 / | פית של המשחק. | לקה :! ה של, 0 | הופכים את 0 לאוְצר יקר ערֶך עו בל 0 הם והדגום שבינינו;, ה רידא על אחת ָּמָה ב שחק פעוי 0 וחק חידון ז ופאזלים, ₪000 : 7 כו איגו מקורי במיוחד ולא מהוות וש מולטימדוה חדשני. יחד עם | זאת: בְשני התחומים הְנ"ל הוא משתנץ | בפבו ב משחקו שני הז'אנרים, ויש זור 1 ₪2 יש בו !יחו מסוים - אופ י המשחק הוא כזה של 6 550 ולא | של סו מוצלח, מְעַטִיך ינ ו המשב / ב = >-. בגב 0 לכ הצה---של ₪ יש-= ===--= >= - 4 1 8 - 0 = מאת: דוד 2 ה 0 או אס וזו ה הוא משחק > שבא להוכיח שעם אקדה לייזר = אוטומטי, גם שלשול בשם 11/1 יכול > לככב במשחק אקשן חמוד, משעשע = ודינמי ל=95 09%%חו. 4 <לפני שני גילְיונות כתבתל -, ש-1010 כ גג (משחק פעולה/מחשבה" -. אתה מגלם ג'וק. קטן, | מהווה הוכחה שעל כל דבר אפשר ליצור משחק מחשב מוצלח. |אהסאווד את |א]! לוקח את הטענה שלי צעד את קדימה, ונותן לנו משחק אקשן מצוין בו אתה משחק שלשול הנלחם בציפורים, כלבים ואויבים אחרים, המנסים.לחסל אותך. ֶּ יחד עם זאת, ההמיון בין שנל המשחקים מוגבל, שכן סנסוא 30 ניפה לשמור על מידת ריאליזם גבוחה, הן מבחינה גרפית והן.מבחינת יכולות התנועה והפעילות שלך כג'וק: לעומתו, סביבת ו של אנ 0 באופן. הומוריסטי, לרבות ₪101 = לי נראה כשלשול מן המניין, אך יוה ואנושיות. הוא מחזיק אקדח לייזר טס אף אימתני ומסוגל ללפף את ראשו תולעי ולהצליף בו כשוט באויביה: ה הגרפיקה אינה ברמה צילומית 0 6 ריאליסטית, אלא ציורית ומשעשעת. = יחד עם זאת, או יותר נכון, דווקא בשל כך, 2 | 'אע? . 7% 46 4 מגעיל וחוּטו, > א השיעם/ם הכרול 5 1 יר בחליפת. חלל מתנפחת/ שתי זרועות ושתי רגליים : האופנוע מא היא מאוד מושקעת ומאופיינת בתשומת. לב קפדנית. מאוד לפרטים, כשמחסלים אויבים למשל, הם אינם נעלמים בפיצוץ או מהבהבים וכבים כמו בההבה ממשחקי האקשן המוכרים לנו. לכל יצור ישנה דרך אנימטורית. משעשעת למות > העורבים מתפזרים לענן נוצות בשרק מקורם הכתום . נופל לארץ ומתגלנל וכמו דאפי דאק = בסרטוני 0711885 המאת /ו, כלבי. = 2 > הבולדוג הרשעים מתפוצצים ונושרים 6 > עצמות ובדומה." 6 "| מסך המשחק עצמו כנוי משני רבדים. - רבד קדמי ורקע. הרקע אינו סטטי = כפוסטר המודבק אי שם מאחור; אלא נע בהתאם למיקומך במסך ומוסיף נופך. של מק (אָפילו אשליית תלת ממד קלהו סיה מ 1 בעקבות משחק ממושך.: בשלביה הבסיסי, תה משחק את או " בחליפת החלל שלו.ממבט הצד הקלאסי של משחקי הפעולה, ומתקדם תוך תנועה וניתורי ו מאויבים מכשולים ומלכודות. סוג אחר של שלבים ו פרט לעובדה שאתה מתחיל את ללא. חליפת הַחלל, וכל ו 5 הוא לנתר ממקום. ב ירום: ו וינולדך, עדי א את החליפה אופ 0 הח שָ התבש אמט בונָוְסים. בשלב ז --] ח | 0 ה : ב : > = ; % טכנו ועוד. . ץד כמו כן -- ה | זיוך. ו א הוא אחד | ממשחקי הפעולה המרהיבים -95 40%5ה),-מעפר לאיכות 0 " הוויזואלית שלה: | חוא מלווה במוסיקה נהדרת המבילה ה נעימות רוק 7 בנוסף לכך, 181 !אא מקפיד להפתיע ולשעשע והו בהצלחה יתרתן. - ה + קואוררינציה. ליימ חפום. מ שמסתפק בכך, יראה סשן וא[ מוצר שנותן את לוה ב ובאִיכות מצוינתא 5 מחדר ה התויכה החופש הגדול החל ואין זמן סוב יוחר ממנו כדי לש חק במשחקי מחשב ולשלות 4 == והחודש במדור: הפינה החדשה - אינטסר-טיפם, סיפים ל- ]₪818 4 2 זווא צ'יסים ל-4שטו, מפוזם ה 1-1 והרבה משחטים נוספים. התחרות הייתה קשה ולבסוף החלטנו להעניק את הפרס לשלום איתי-רן מלחבים ולואדים גורודצקי, ששלחו אלינו עמודים רבים של טיפים וצ'יטים שאת חלקם תוכלו לקרוא בהמשך. למדור הטיפים הגיע מבחבו של ינים לוו מראשל"צ, השואל מדוע עדיין לא פרסמנו את הטיפים למשחקים חשונים ששלח לפני כחודש. לצערנו, אנו לא יכולים לפרסם כל טיפ או צ'יט המגיע למערכת. אנו קוראים את כל המכתבים ורוצים לנצל הזרמנות זו כדי להודות ליניב ולקוראים הרבים שהשקיעו, התאמצו ושלחו חומר למדור. את החומר אנו שומרים, כך שייתכן שבעוד מספר גיליונות תוכלו למצוא את שמכם ואת הטיפים ששלחתם מופיעים במדור. ובינתיים, אל תתייאשו, המשיכו לשלוח טיפים ונשתדל לפרסם, שולות אלון כהן מנתניה שואל אם ברשותגו מחלכים או צ'יטים ל- /רו, כדי לענות לאלון חיטטנו בערימות כ4] - 6% המכתבים למדור, ומצאנו צ'יט ששלח שלום איתי-רן מלהבים: | בחר את בם-בם ביגלו, וכאשר תוכל לבצע *₪0]א0)" ממצב של נעילת ראש, התחל באגרוף חלש ועבור לסופר-אגרוף. הקומבו שיתקבל הוא סדרה של אגרופים, בעיטות לבטן התחתונה ולבסוף הפיכת נב. לאח!ו ר הביצוע נורית הקומבו לא תכבה ותוכל לבצע אין סוף מהלכים כאלה. אולם, אם יריבך יעוף מהזירה בעקבות הפיכת הגב, נורית הקומבו תכבה. אינטר 1 החלטנו לפעול למען הקוראים הרבים המחוברים לאינטרנט, ולפרסם מדי חודש כתובות של אתרים מהם ניָתן להוריד טיפים, צ'יטים ופתרונות נוספים: החודרש שלח הקורא ואדים גורודצקי טיפים וצ'יטים רבים ובנוסף, כתובות של מספר אתרים שבהם ניתן למצוא טיפים וצ'יטים שימושיים: 4 וטוטה - ]0 הנכ כ ;:]]-חטח שוש סננ הסט,>ווש[טנות- יכ 2 זשואא |5וה8ה6 שתף יפהר ושלא ציין מהיכן הואו, שלח טיפים לכל אורכו של משחק זה. בנוסף, הוא ציין כי אלה הם טיפים מרכזיים בלבר ולכן השוב לדבר עם כולם, להשתמש בחפצים בהיגיון וללחוץ על הכל. כדאי גם = הייו המ/י גה להשתמש ב-1א!11 שבמפה ולהקפיד לקרוא תמיד את היומן של גריים. מפאת חוסר מקום אנו מפרסמים בגיליון זה רק חלק מהטיפים. ייתכן שחלק מהטיפים יפורסמו בגיליונות הקרובים. פרק ] קה את כל החהפצים שתוכל וכתוב לגרייסו. ליד הבית תמצא טביעת כף רגל ופרווה. השתמש במלט מהביתן על הסימן. בדי לקחת פרווה מהזאבים בגן החיות; דבר עם המנהל ועשה 571168 לקלטת במשפט: בתשו ההההזשתו!א ח16] ,וט" ".ותקו .זזא 0 68ש[ט זגו ]5 חזור למשרד, קח מהמעיל את הטופס והשתמש בקלטת שהבנת על מבשיר הקשר. אל תשכח לדבר עם צאא.ז ועורך הדין. את הטופס שגנבת שים מול המראה בחווה ולך למועדון הצייד ומסמכים ‏ יש אצל ואה פרק 11 * כמעט כל הפרק עוסק בחיטוט בספרים ובהרבה טקסטים. * ודא שגריים תקרא הכל. השתמש במברג של הפועל על הכפתור שמעל הכלים והיפנס למעבר שבארון. = קח את המפתח והבט בתמונה. = כתוב לגבריאל (בדואר צריך לשלם). כעת עליך לקרוא ספרים ולמלא אחר ההוראות שתקבל מהזקן שליד הדואר, צו השאה 60 אוש לרבים זכור הצ'יט מ-63 11 דו]וא- 63וט) כאחד הגורמים שבזכותם הצליחו לסיים את המשחק. וכעת, חדשות טובות, גם 04 מכיל צ'יט הפועל על אותו העיקרון וכרי להשתמש בו, עליכם להפעיל את המשחק על ידי הפקודה אא 16זוז6- 64 הפעילו את המשחק עם הפרמטר דום=- לאחר הפקודה הרגילה, אחר כך לחצו 511171 ו-2 יחד בזמן שהסמן נראה על המסך. אחר כך לחצו אך ורק על כפתור ה-1/48 כדי להתחיל לשחק. את הצ'יטים הבאים שלח ואדים גורודצקי למען בל קוראי וויז. ||הזזוץ מומלץ לנסות במהלך המשחק את הקודים הבאים: מטסספ1, מיג המואה וי ואד 1 . / / : "ב | ו 1 יי" ירע -. - ." ו פ שר הוו זט-] אם ער היום לא הצלחתם לסיים את המשחק הקשה הזה, הצ'יט הבא יעשה נפלאות - יש ללחוץ ללא הפסק על הכפתור השמאלי של העכבר, ובאותו זמן ללחוץ על שלושת המקשים 6+ו41+). כשמופיעה הבקשה לקוד יש להקיש: "נן/ן.1 45 הא". כעת היכנסו לתפריט המשחק ותגלו אפשרויות חדשות. | צזום ₪גן: רוצים חיים קלים! כש -מטעחו] מעביר אליכם את הכרור; הקישו *ץ,].זזן". הפעם קיבלנו מהקורא הנאמן שלום איתי-רן מלחבים הוראות שיעזרו לכם לפתור את המשחק פגאן - 8 1.1118 אותו חילקנו בגיליון 61 של קז היכנסו לספרייה ₪047 0) הנמצאת בתוך ספריית המשחק והקישו את הפקודה הבאה: מט.ת דצה זזפם בחלון שיפתח רשמו את תוכן הקובץ כפי שהוא מופיע כאן: 1ם ו0 123 5 שי אחר כך שמרו את הקובץ וצאו חזרה ל-05ם, היכנסו בשנית לספריית דה סואה ס והקישו: מתם.א דה יה זהם.תהזהצא השממ בעת נותר לכם רק להריץ את המשחק ולשמור אותו מייד. השתמשו ב-₪7 וב-71+.]678 כדי להכנים פקודות רמאות. ולסיום, אנו מזכירים לכם שוב את כתובתינו למשלוח טיפים, תגובות או כל דבר אחר: הויז ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד: 51114. או בפקס 4, ונא לא לשכוח לציין "עבור מדור הטיפים" ואת שמכם וכתובתכם המלאה למקרה שתזכו באחד הפרסים. " טזשצו ר-% ו מאת: בן כספי כעג זה אשא אאק הוא משחק ה-1א(240(0 התורן. אקשן בתלת ממד ו 1 המשחק טומן בחובו הפתעות וקשה להאמין שממש כמו במקרה של אז אס ו, הוא מבוסס על משחק פעולה פרימיטיבי יחסית - ואא זא מאטם. וג מ" - שי בכל פעם שיוצא משחק אקשן חדש המוצג ממבט ראשון, אני משווה אותו ל-₪00/1, שלמרות שהוא לא הופיע ראשון ועל אף שיש משחקים טובים ממנו, הוא נחשב לקלאסיקה. ברור ש-30 |אמ₪אשמא חאו עולה ברמתו 12 6 יש ת ומ רמות ל ו שהוא אף מוצלח יותר מהמשחקים שבאו בעקבותיו, ל ו משחקי ה-00%1 של התקופה האחרונה. 58 אא גכו, למרות שכבר אינו חדש, היווה אבן דרך בתחום משחקי ה-00%1 והעלה לגבהים חדשים את רף הבסיס שלהם. החידוש החשוב ביותר שהביא, מתייחס לנקודת המבט של הדמות וליכולת התנועה שלה. מעכר לתנועה לכל כיוון. ב-080₪8/ אאהכ ניתן היה לקפוץ ולהתכופף. כמו כן, נקודת המבט שלך לא הייתה מקובעת ולו הצית, יכולת להביט מעלה ומטה, מהתקרה לרצפה. נדלג מעט קדימה מבחינה כרונולוגית ו יר יי ו = א אפאפה ו-אטצג6זוא, שני משחקי ואט בנוסח פנטזיה, העלו את הסטנדרט של הרזולוציה ל-640%480. ואי ד הנפלא הוסיף נופך של אינטראקציה ודיאלוגים בין דמויות, סביבות משחק יותר ריאליסטיות ;לא עוד ל יי יי ו = | ולבירינטים! וחירושים בתחום כלי הנשק. אה אא מיד, משחק בנוסח או שהצליה פחות, איפשר רזולוציית 0 וסיפק סביבת משחק של עיר מפורטת, לרבות רכבת תחתית, רחובות, כלי רכב, נורדי שחקים וכו". בנוטף לכך, א אד איפשר מידת אינטראקטיביות נרחבת יותר - מערכת חפצים גרחבת, שימוש בשערים;מעליות ומיפוי דמויות ויראו: הרשימה לא תהיה שלמה ללא 2 דאמ פתעטם, אשר הביא רעיונות ור ל ו ה"אינטליגנציה המלאכותית" של האויבים במשחק, מו ב ו שהזכרתי נוצרו על ידי חברות שונות, מבחינה טכנית מנועי המשחק ותוכנות ב ב יה וכשיוצא משחק חדש, הוא יכול להתבסס די בקלות עַל שפלולי המשחק הקודם ולחדש בעצמו תחומים נוספים. וו שש ו 1 3 אמאטא מאעשם הוא מסוג המשחקים. שאמורים לגרום לך לתגיד ו גה שש ה ו ו 5 1 כשתראה את אחקקוא, ןא אס 5 או משחק אחר המשלהב מבחינה גרפית, אלא ואוסאי שיבוא מתוך הערכה והכרה-של משחקים אחרים מאותו סוג. מגמה של שינוי, חידוש או שכלול קיימת .בכל אספקט במשחק, מהגרפיקה ב יי יי ב ו - ו מהאפקטים הקוליים ועד לאנימציות. המנוע הגרפי של המשחק פועל ברזולוציה של 640%480 (שהייתה 0 לפני. כן המאפשרת הוספה של פרטים, חידוד והבהרה של אובייקסים ודמויות ללא כל האטה בהרצת המשתק. תחום התגועה ונקודות המבט, זבה אף הוא להתייחסות. ריצה, הליכה, פנייה והתלקה (57878₪), שמישים ינתר 2 ה" מעב שמ ם-י מ השתטחויות וקפיצות הפכו גַם הן לאפשרויות שגרתיות שמרבים להשתמש "בר הי ה ₪ ו בי אי ורי ו יי וו התנועה וההתבוננות, חלים לא רק עליך, אלא גם על אווביך, מה שהופך אותם בי = שת ו םר םי א יודעים להשתטח בזמן הירי, להתחבא מאחורי קיר, להתקרב ולהתרחק במידת הצורך, עובדה זו גורמת לך, השחקן, להפוך לזהיר ומיומן יותר. בכל אופן, כדאי ללמוד להשתמש בכל היכולות..שמנשק המשחק מאפשר ושינוי מבט מעלה ומטה, גיחות התבוננות ימינה ושמאלה וכו מ שו עוני ב וז בזמן נתון. סביבת המשחק ב-אמאטא אאטם הפכה ליותר אינטראקטיבית: כמעט בל דבר שתראה על גבי המסך, אם תיגע בו ב במקום להיכנס אל בניין מהדלת, ניתן מים ו כ מ ד הקומה השניוה: אפשר לירות בברז שריפה שברחוב וללגום מהמים שיפרצו ממנו; על מדפים בחנויות יש מה לקחת לא רק מה ד יי 2 הת 1 יו סודי. הריאליזם שבהזיה העולם הבדיוני בו מתרחשת העלילה הבלתי רלבנטית של 3:0 1א₪ אווא ‏ אנוס ג וו אא שי ל ו שי ו ו טכניים שחלקם פורט לעיל, מאפשרים להעביר את האווירה הנכונה דרך המסך מג'גא ימנ ב = מו ריג יי מ ור גי ו חוצות את שמי העיר ומקומן של תעלות איוורור ומערכות ביוב לא נפקד. מ ו התמונה הדו ממדית, מייצג מעין אופק שמעבר לשטח המשחק, אופק אליו לעולם לא'תוכל להגיע ובו כרך סואן בליל מטרופולין עתירני, בנוסף, הקפידו ששלבי המשח קו קּ יע | <=ו וניבי = יי ןר ג גי - בתי קולנוע המציגים פורנו, מועדוני לילה :1 יי מעופשים ועוד. מתוך מגמה לשמור ה ג בי לי יי ו ו 1 א וי ו ומראות. יתרה מזאת, חידושים טכניים נדולים במנוע המשחק מאפשרים לצפות בהשתקפותך ובהשתקפויותיהם של אויביף במראות והסרטים המוקרנים בבתי הקולנוע ועל שלטי החוצות הופקו באנימציות צילומיות דו ממדיותו. מפת המשחק המסורתית (הקשה על )ו תחשוף מראה סכמטי רגיל, אך קיימת אפשרות. למפת-על צבעונית, בה ו על ידי דמות חמושה ממבט-על ולא על ידי חץ או סימן כמו בשאר משחקי ואכוכוטוו. אומנם אספקט זה אינו מושלם ולא ניתן לראות אויבים וחפצים דרך נקודת המבט של המפה, אך הוא פורץ דרך למשחקים העתידים לבוא - ואס גם במבט ראשון וגם במבט-על... גי ג ו סקר קצר מסביבכם, יוכיח כי הנשק בי מו ו [אססטום ו-2 ואסססם הוא ה-א רובה הצייד, שאינו הנשק הכי מפותח או מוצלח בכל אחד מהמשחקים הללו; הסיבה לכך נעוצה בעובדה שמבחינה גרפית וקולית, השימוש בו אמין והוא מקנה לנו את תחושת ההנאה הגדולה ביותר - אנו ו ו ב ל ומ" ובונ יצ גב אי | בי לי את שקשוק הדריכה והמלווה באפקטים אורקוליים מרהיבים, בעיקר אם פנענו יי התרמילים החדשים. כ3 ואמ אווא או אימץ אליו את רעיון האמינות בכל הנוגע לכלי נשק (יש לזכור שהמשחק מכיל אקדחי לייזר, מטענים תרמיים וכו'), החל מהאקדת הפשוט, ממנו התרמילים נהדפים, דרך המחסניות שדורשות החלפה בכל שש יריות וער למטעני נפץ שמופעלים משלט בי שלום לדוכס כ3 אתאעא האשכ הוא משחק פעולה מסוג ואסוסם. למרות כל הנפלאות שהוא מכיל, מטרתו כמשחק אקשן הייתת ונשארה המרצת האדרנלין בדם. לא רחוק היום בו יגיע משחק מוצלח ממנו, אך לעת עתה, אם זה סוג המשחקים שלך, ואטאא האוום הוא הטוב ביותר ששוק וד שי 2 ו] דה 00ל?ח צווווווסו - אני והגיטרה מאת: דוד זילברשטיין זאסז אססאם צאאווסו הוא משחק פלטפורמה חדרש המשלב דמויות תלת ממדיות בסביבה ‏ גרפית מרשימה. המוסיקה המלווה אותו ראויה לתשומת לב מיוחדת - היא מקורית ומבוצעת בצורה ובאיכות מקצועית. משחק פלטפורמה הוא. משחק פעולה הבנוי על תשתית מרכזית ופלטפורמה!ו שפריטיה שונים בְכָל שלב. לרוב, סביבת המשחק תהיה נתונה במבט-צד, כשבכל שלב עליך להתגבר על אויבים קשים ורבים יותה. בסיום. כל שלב או סהרת שלבים, במעט תמיד ישנו אויב מרכזי הנקרא 517:8₪ ]א או 30055. כולנו מכירים את המשחקים האלה; משום שהם שייכים לסוג המשחקים השולט במרכזי מכונות הווידאו ובמערכות משחקים רמויי 5003 ו-ספאמוזאוא, עקב השוני הטכני שבין מערכות משחקים אלה ל-0], משחקי הפעולה;נעו יותר לכיוון ה-00%1 ו"מכוניות מירוץ". למרות זאת, הקשישים שבינינו יזכרו לטובהיאת משחקי אמסא גו אואס אממא הנפלאים ומשחקי פלטפורמה אחרים, כגון: 05ט, 5שאןא1י 15 5 אראן .1 סוס וא ועוד... גיטרה ששווה מיליונים הכירו את אל-דיאבלו, השטן בכבודו ובעצמו. יושב לו כל היום בגיהינום ומקנא כ8] -6% - מקנא בך, מאסז אסטשאם צאאנוסו, כוכב רוק ענקי, המטיף במוסיקה שלו לשלום עולמי,: אחווה ואהבה. במקום ללכת לפסיכולוג שוב, מחליט אל-דיאבלו לפתור את בעיות. הקנאה שלו, על ידי חטיפת כל חברי הלהקה וגניבת ‏ גיטרת הפולו *אניטה" בעזרת ארבעת משרתיו הבכירים ורציתם 151188 -ים, קיבלתטו. כעת עליך להיכנס אל הגיהינום ולפצפץ כל מה שזז בעזרת גיטרת התותח שלך. "מה עושה מוסיקאי פאציפיסט עם גיטסרה: שמפגיזה כמו מכונת ירייהדי זו שאלה טובה שהמשחק לא נותן עליה תשובה, אך בכל אופן אנו מודים למתכנתים על כלי הנשק שנותן משמעות חדשה לפגנון -. ודוא ודד תס". הגיהינום כאתר תיירות אז למקרה שלא ידעתם, הגיהינום" מחולק לחמישה אזורים - הכלא, המלון, המסעדה, בית החולים והפנטהאוס כל אזור מחולק למספר שלבים, המאופלסים באויבים, מלבודות ומכשולים. כיאה לכל משחק פלטפורמה, לכל שלב ישנם תתי-שלבים סודיים ולכל מקום. שרק תלך, תמצא כל מיני בונוסים, כוכבים, תווים ומפתחות סול, אותם עליך לאסוף כדי לקבל חיים נוספים, בונוס מיוחד וכו': מה נשמע? המוסיקה של צאאאחסן אאסז אססאם ראויה לתשומת לב מווחדת. איכות!הצליל היא ברמת תקלוטור של מוסיקת הרוק סובה - אחרי הכל, המשחק עוסק בכוכב רוק אגדי ומן הראוי שהוא ילווה במוסיקה מתאימה. חפיניש [כדי להשלים את היצירה, נוספו ' = לוריות הגיטרה של צאאווס! מגוון מכות מיוחדות וביניהן, ריקוד פוגו מסחרר, כצפוי מ-₪006₪8 המכבד את- עצמו.: מאסד אססגאה צואאמט הוא משתק פלטפורמה בכל מובן.- כשנגמרות לך הפסילות אתה"%כול לבצע מטאוזא 60 וממש כמו בתקופה שהיינו משלשלים עוד ועוד אָסימונים למכונה של אסאס תמשסםו, אך לאחר כמה תשטאזזאס)-ים'תיפסל סופית. כמו כל משחק פלטפורמה, הוא מושתת על קואורדינציה, זריזות ידיים ותגובה מהירה, אם כי ישנם כמה מכשוליים *שכליים?יותר, שדורשים ממך להתרוצץ הלוך ושוב באותו שלב כדי להזיז סלעים ואובייקטים אחרים ממקום למקום. שחקני ₪0 מסורתיים ייאלצו להקדיש קצַת זמן לשליטה בכל הכפתורים ולפיתוח המיומנות הדרושה, אך זאת רק מכיוון שהמשחק הוא משחק אקשן נטו, ממש כמו ואלו שתמצא על "מכונות:וידאו* ומערכות משחק ביתיות. אז קודם כל, כיפאק משולש לחזרתם של משחקי הפלטפורמה וכיפאק נוסף על הביצוע המוצלח. משחק אקשן צבעוני, אסתטי, מחיר וכייפי לכל אוהבי הז'אנר ולכל מי שאוהב מוסיקה טוכה. צצו ו 6% 1 = -=- = משחק:את / המאסוא מוד. אם ב- צאאווטנן הסוחפוזה ומסח - לצחוק מחוף אל חוף מאת: דוד זילברשטיין | אנימציה שתראןּ כמותה רק ב-50%8י!אן5 או בַ- ?]11 6 אזוא, מרימה משתק פלטפורמה היסטרי. מטרת השחקן היא לעזור לג'ואי לאחד את להקת הרוק' שלו כדי להגיע בזמן להופעה בוודסטוק. מוטיב המוסיקה. = עובדה מענייצַת]/-. שני משחקי הפלטפורמה המסוקרים. בָאן עוסקים + בלהקות רוק כשהגיבור חואהסולן. אם 'ב-₪אס1א אסס2גא צאא101 שיחקת את:ג'וני, ב- זחוא כ 6 אתה ג'ואי מלהקת כאא צעסן 200% היית צריך למצוא את חבו: הלהקה שלך מפוזרים בגיהינום, כאן אתה / צריף, לְמצוא את חברי הלהקה במקום מסוכן ומנשחת לא פחות - ארצות הברית של אמריקה. נוסעים במכונית הישנה האמרגן שלך;;לאנס בויל, מארגן לך וללהקה הופעה בווקסטוק, הזדמנות של פע בחיים. בבוקר גְּנֶם ההופעה, כפי שוראה פתיח האנימציה, התקשית להתעורר. חברי הלהקה, המפלצות, ניסו להעיר אותך כמו שרק מפלצות יכולות. רק לאחר שחיברו את/כל הבית ל-5,000 טון ךוגאמיט והציתו אותו, הואלת ‏ להקיץ משנתך. ועוד ,משהו, כתוצאה מהפיצוץ, חצי מיבשת קליפורניה התפרקה ושקעה בים, וכל אחת מהמפלצות שלך נחתה במדינה אתרֶת בארצות הברית. כעת, עליך יק בטרענטה שלך מחוף לחוף, לעבור בכ אתרי התיירות. המפורסמים של ארצות/ הברית,.לאפוף את חברי הלהקה, ולהספיק להגיע להופעה תוך שלוש שעות. הבעיה היחידה היא שהמפלצות שלך יודעות לעשות רק שני דברים!: מוסיקה והרס (ומי שהקשיב להם טועןישזה בדיוק אותו דברו. בכל אופן,:כל אחד מהמקומות / אליהם תגיע?- קצת שונה ועוצב מחדש |ננסח בלשון המעטהו על יהי"המפלצות. עליך לקחת בחשבון. שַָהמפלצות לא בהכרת רוצות לחזור איתך וחלקן אף מעדיפות להישאר. סרט מצויר המשחק מתואף בגרפיקה ואנימציה נקיות. וחלקות, אם כי הוא משתמש כפרספקטיבות ו"זוויות.צילום" מוזהות ומצחיקות עד בלתי אפשריות. מעריצי סררות אנימציה קומיות כמו 5 או ןאו ₪ אא יזהו מייד את הפגנון המובר | ! והאהוב. שני חלקים ', את המשחק ניתן לחלק לשני חלקים מרכזלים, הֶן מבחינת. המנשק הגרפי-והן מבחינת תוכן המשחק. בחלק הראשון אנו רואים מפה נרוטסקית של ארצות הברית ובצדה את: ג'ואי במכונית וכמו במשחק מירוץ מכונות). בחלק זה של המשחק עליך לנווט בכביש בין מכשולים לבין תחמושת ובונבָנסים, כשכל תאונה (היתקלות בקקטום, התנגשות בישבן של רוב גריזלי,"נסיעה מתחת לציפור משלשלת וכו')ו, תפחית מהזמן הכולל העומד לרשותך. זכור! יש רק שלוש שעות עד להתחלת ההופעה החלק השני של המשחק מופיע בכל פעם שאתה מגיע לאתר כבלשהו. האתרים כוללים את כלא אלקטהז, הקניון הגדול, לאט וגאס, ניו-אורלינס. ועוד.: כאן אנו מגיעים לתבנית הפלטפורמה המוכרת: מבט צד, אויבים ומכשולים, כשכל אתר " מורכב מכמה מסכים בהם עליך למצוא את היציאה (כבכל משחק פלטפורמה גם כאן יש חדרים סודיים ובונוסים כמוסים, אלא שכאן עלינו להיות מודעים לשעון, משום שמוקצבות רק עשר דקות להשלמת'כל אתרו. מצחיק במיוחד הייחוד של ג )|א:ואה מטאסוה ממשחקי פלטפורמה אחרים, מתבטא בְהומור שממלא .בל חלק וחלק ממנו. ראשית, על כל צעד ושעל שלו, ג'וני משמיע כחכוחים, מדי פעם הוא מגרד באף הפל כולו נראה משעשע ער מעורר-רחמים; הוא גוץ בעל מבנה ביצתי שחולצתו מסרבת לכסות את מלוא השטח שלבטנו, כך שה"פופיק* שלו תמיד בולט, כמו גם כובע ה"פרופלור"* העגלגל שמכפה רק את קצה פדחתו הקרחת. ההערות שלו בסיום כל שלב ונעות ביו *וטןצ()אט ‏ ט ןטאס" ועד "והנה נפיהה/היחנית אחת לדרך)"); מהוות הצדעה למיטב מסורת. השטותניקיות שאנו נתקלים:בה בסררות טלוויזיה מצוירות מאותו סוג. כמו אאסיזג אססאאם צותאחטו ושאר משחקי הפלטפורמה,-גם ב-6ז:וגה תס 6א. אתה זקוק לזריזות ידיים ומיומנות הנרכשת רק לאחר סדרת אימונים, אם כי גם ניסיונות חוזרים ונשנים לא.יורידו את החיוך מהפרצוף של השחקן. : ור וז וועוג ו מאת: עמית חסון-אלוני לא כל דבר שנמצא בשמיים הוא מטוס, אך אם מח שנמצא בשמים אינו נראה כמו מטוס זה עדיין לא אומר שהוא לא כזה. במלים אחרות, הדברים שאתה עומד לקרוא עליהם חם חלומם הוורוד של כל טייסי הקרב בעולם. ה-"41. הינו סימולטור טיסה מבית היוצר של 487% שזאסאדיא.וט, אשר. תוכנן בשיתוף פעולה עם המוציא לאור הבריטי, סז מסווהמוזסז] 5'טהג1. חברת 1.1.0 הוציאה בעבר מספר מותגים ביניהם גזסזו. טע שו |41, פ'שחווז 1-ששח6]ט2] א'טתג1. ע[אסטו, שהפבו עם הזמן לתנ"ך של חובבי התעופה והספרות המלחמתית בעולם. משחק סימולציה זה מתבסס בעיקרו על שבעה מהמטוסים המתקדמים ביותר בעולם. חלקם, כמו ה-1178-/ - החמקן = נמצאים בשירות סדיר בחִיל האוויר האמריקני, אחרים כמו ה-וא [3-א הם מטוסים ניסיוניים שבקושי התרוממו מלוח השרטוט ועדיין נמצאים בפיתוח, וחלקם כמו ה-32-"א .4310%1. עריין בגדר רעיונות אבססרקטיים במוחותיהם הקודחים של מהנדסים ומרענים. אילו שצברו ניסיון בסימולציות תעופה, יגלו. במהרה דמיון מסוים בין על ידי ₪18 סזאסא .]₪ ב-1994. זאת מכיוון שה-31% נבנה על מנוע המשחק של ה-קא5ש, מבלי שנעשו גיסיונות רבים לטשטש את הדבר. סגנון הגרפיקה דומה, תפריט המשחק זהה ואפילו יש שימוש באותן תמונות של = מייסים. יחד עם זאת, הגרפיקה ב-שד נראית טוב יותר והמשחק רץ באופן חלק יותר (בעיקר בעקבות התחזקות המעבדים ברוב המחשבים הביתיים). ככלות הכל. יש לזכור שלא מדובר באותו משחק בתוספת של שבעה מטוסים, אלא בדבר חדש לחלוטין. המטוסים שלל המטוסים בסימולציה זו מגוון ביותר כשכל אחד שונה מהאחרים ומתאים לסוגים שונים של משימות. הטיסה ו*ההתנהגות" של כל מטוס שונה לחלוטין: ה-295-א גמיש ביותר בזכות הכנפיים המיוחרות..שלו, ה-6-228 עובר את מהירות הקול בקלות רבה וללא הפעלת מבערים, ה-1א"315-<% מסוגל לתמרן ולהפהיע כל הזמן ואחרים משמשים להפצצה, תובלה, לחימה וכל מיני משימות אחרות. מלחמה קרב אוויר אינו: דבר פשוט, בייחוד כאשר מטוסי האויב לא משתפים פעולה ומסרבים בתוקף להינעל לתוך הכוונת שלך. היריבים הממוחשבים ב-:47 הם לא רבר שיש לולול בה למעשה הם די טובים ובמטוסים מתקדמים יותר אין הם נמנעים (כמו במשחקים אחרים) מלהשתמש ביכולות המיוחדות שמצויות במטוסים השונים. כאן נעוצה אחת מבעיות המשחק - הוא פשוטס קשה מאוד, גם בקנה מידה ריאליסטי,.ולא תמיד מספיק לבחור במטוס המומלץ ולעקוב אחר ההוראות המתאימות. ישנן הפתצות רבות במשימות, ופרטים שלא צוינו בהוראות המשימה צצים מכל עבר ובדרך כלל בצורת 16-ת, 32-שא וכן'). המשימות הופכות לתעלומות כאשר אינך יודע בדיוק מה יש. לעשות, היכן ומת?, ולכן צריך לחזור לעתים על משימה שוב ושוב, עד שניתן להבין למה באמת מצפים ממך. רואים? עם תחילת המשחק ניתן להבחין שהושקעו מאמצים על מנת לשוות למשחק מראה חומה ככל הניתן למציאות. לכל אחד משבעת המטוסים יש מספר תמונות מפורטות ביותר - מראה מתא הטייס ומראה חיצוני, תיאור מדויק, גרפים, טבלאות וסרטוני וידאו המתארים את תהליך ההתפתחות של כל מטום, את השליטה ואת התכונות הייחודיות שלו והכל לקוה ישירות ממרכז המידע של 8. בנוסף לכך, כלולים כאן מטוסים אחורים, כלי נשק, טילים, ספינות, אתרים קרקעיים ועוד, המשחק רץ בצורה חלקה |(לא על 6 480% ובנינוד למשחקים אחרים מהתחום, הוא אינו קופצני יותר מדיי ובמו חלק מקודמיוו. קרבות האוויר נראים מצוין, מהירייה הראשונה ועד לפיצוץ וגדול תוכל להבחין שככל שתשחרר יותר משקל וטילים, דלק וכו'), כך גם יושפע משקלו של המטוס והביצועים שלו. כאשר תתחיל בטיסותיך תבחין בוודאי בי בזמן טיסה בגובה נמוך, הנוף ופני השטח מטושטשים, אך זהו דבר נפוץ במדמי הטיסה. ההיבט המטריד באמת; הינו הנוף הנשקף בזמן טיסה נמוכה יחסית במהירות גנוהה - כבאשר טפתי הרבה מעבר למחסום מהירות הקול, הנופים מחוץ לכלי הטיים עברו חלפו כאילו אני משייט ב-150 קמ"ש. באשר עצמותיי כמעט התפרקו מרוב מהירות בתוך תא הטיים, חלפתי על פני גורד שחקים כאילו ערכתי טיול לקבוצת תיירים יפנים ברחבי העיר. שירות עצמי התפריט הראשי נותן אפשרות כיפית וקלה של יצירת משימות עצמאות - ישנם מספר רקעים כלליים שאחרי בחירתם, עליך לאכלס את המפה. בתפריט האובייקטים ישנם מעל ל-250 "חפצים" שונים ומשונים,. החל:מחיות בר ועד ל-29-]א, בין שני קטבים אילו ניתן למצוא ו אנשים, בניינים, עגורגים, משאיות, אוניות,. טנקים ועוד כל מיני דברים שניתן לראות על פני שטח. ברגע שתמקם חפץ כלשהו על פני השטח תוכל לתת לו הוראות או נקודות ציון אליהן הוא ינוע ו(אלא אם כן זהו בניין, כמובזו, ולהסביר לו את תפקידו במשימה הספציפית ואם יש כזהו. המערכת היא ידידותית. ביותר וקלה להפעלה. ניתן לתת פקודות לכלים מסוימים, לעקוב אחרי אחרים (מטוס העוקב אחהרי טנק כאשר הרדאר שלו קולט מה קודה מסביבו ולתת פקודות של תקיפה והשמדה. וכך, אתה יכול "להטיל" לשדה הקרב מספר מטוסים שקיבלו הוראה להתעלם מקיומך, ולצפות מהצד בקרבות מחשב משעשעים. ניתן ליצור בעזרת מערכת זו משימות מורכבות ביותר אשר משלבות מערכות של ים, יבשה, מערכות נגד טילים, שיירות אספקה ועוד ועוד. 6 חומרה הדרישות המינימליות הן: מחשב 496 |אא 18₪א8 זיכרון פנוי, [אסא-60 מהירות כפולה, צג 53 סאונד בלאסטר, הדרישות המומלצות הן: 75-ק, אסת-סס מהירות מרובעת, צג1 8 נה -1הסס.,ן ונ'ויםטיק. אם אתה אוהב לשחק כנגד או עם שהקנים אחרים, ודאי תשמה לדעת שמשחק זה תומך הן במודם, הן ברשת והן בחיבור סיריאלי בין שני מחשבים. גזר דין אם כןך, למרות הבעיות הפעוטות המוזכרות כאן, אפשר לומר שזוהי סימולציה יציבה, .עם הדגשי גרפיקה ומולטימדיה מרשימים ומנוון רחב מאוד של הנאה וריגושים, ולסיכום, אם אתה אוהב מדמי טיסה, אז יש לך למה לצפות - ובגדול! > 2 מאת: עמית חסון- אלוני 0 560 חברת התוכנה ₪ ₪180 הכריזה על גרסה חדשה לתוכנת הדפדוף הנפוצה שלה = 3.0 :ו 5קא50ד5א₪ מזה כמה שבועות ניתנת גרסת הבטא להורדה מאתר חברת 50/78[ ומאתרים נוספים ברשת. בימים אלה נמשכת הפצת הגרסה המסחרית בארה"ב במחיר של 49 דולר ליחידה, הכוללת יישומים נוספים על אילו שבגרסה החופשית להורדה. בין השיפורים שהוכנסו לתוכנה קוימת תמיכה רחבה יותר ביישומי 14%, תמיכה בפורמטים של קול ווידאו ותמיכה ב-.]ואא/י וסט ן את הזה רדו והמה -והודדאן ו - יישומים תלת ממדיים ברשת. כמו כ קיימות בגרסה זו כל האפשרויות שהופיעו בגרסת 2]. וו 2 חק פוא ביניהן עיצוב מלא לדפי .אד ועוד. הגרסאות האחרונות של 503785 הופכות את התוכנה הזו למתקדמת ביותר ליישומי אינסרנט, וסקרים שנערוכו לאחרונה מעידים כי קרוב ל-90% ממשתמשי האינטרנט עובדים עם את -ופידט א לסוגיו. איחוד צנזורה מספר גורמים באיחוד האירופי ובראשות הצרפתיםו, פועלים לכינוס ועידה אשר תגבש אמנה כלל אירופית ובינלאומית להסדרת צנזורה והבטתת הפרטיות באינטרנט. שר התקשורת הצרפתי, פרנסואה פיון, מפיץ לעמיתיו באיחור; מזכרים ומסמכים בהם הוא טוען שעל הוועידה לקבוע נוהלי התנהגות ומערכת להסדרת חוקים ברשת התקשורת הבינלאומית. המדינות אשר יחתמו על האמנה המוצעת יתחייבו לאכוף את התקנות המופיעות בה, בנוסף לתקנות קודמות בדבר צנזורה ברשת. כמו כן, העלתה צרפת את הנושא בוועידרת ה-0-7 |(מעצמות הכלכלה העולמיות! שנערכה ב-? ביוני בליון, צרפת. כ - 7% רשת כבלים אחרי :11 ו-צוו-חוג.1, הכריזה מוטורולה הנדולה על מודם חדש הפועל ברשת הכבלים. בעזרת רשת הכבלים, ניתן להגיע למהירויות עבודה הגבוהות במאות אחוזים מהרף המקסימלי אליו ניתן להגיע ברשתות הטלפונים, מוצר זה מאפשר שידורים אינטראקטיביים של חברות הכבלים, וגישה מהירה יותר לאינטרנס. ההפצה המסחרית החלה לא מזמן והמחיר נע בין 25 ל-40 דולר, בינתיים לא ידוע אם המודם צפוי להגיע ארצה, בראש ובראשונה בעקבות המונופול של חברת בזק על שירותי התקשורת בארץ. חדשות מיקרוסופט מעצמת התוכנה, מיקרוסופט, שולחת זרוטות נוספות לעבר האינטרנט. והפעם באמצעות שירות חדשות גדול שיתתרה בסירותים של ה*ניו-יורק טיימס" וה*וול-סטריט ג'ורנל", כמו גם בשירותי חברות חדשות כמו ה-6% וה-486. כמו כל פרויקט של מיקרוסופט גם זה נעשה בשיא המקצועיות. לצורך העניין, שכרה החברה את שירותיהם של עיתונאים מהשורה הראשונה, אשר עבחו בעבר ב-אצוס או ב"וושינגטון פוסט", כדי להכין גיליון אלקטרוני המקיף את כל תחומי החדשות. בניגוד לספקי חרשות אחרים באינטרנט, שירות זה יהיה שירות מרכזי ולא נספח שולי למדיה אחרת. שירות החדשות אמור להיפתח לציבור לקראת סוף השנה והכנסותיו יגיעו,. ככל הנראה, מפרסומות. האולימפיאדה קרבה ובאה ומוצאת מקום גם על רשת האינטדנט. אתרים רבים, רשמיים יותר ופחות נפתחו ברחבי הרשת, כולם מספקים מידע ונתונים על כל המאורעות וההתרחשויות הצפויות בשבועות הקרובים. לאחר שיסוט ארון בהרבה אתרים רשמיים ומעל 8 במספרו; אתרים של חברות שנותנות חסות ועשרות רבות) ואתרי מידע מרכזיים וכמה מאותו, קשה להבין כיצד ניתן לנסוע לאולימפיאדה ללא שיטוט מוקדם ברשת. אינני חושב שקיים שביב מידע ולו הקטן והשולי ביותר שאינו בנמצא |וארגון אמריקני או לא אתרים שלמים המוקדשים למקומות לינה; לכרטיסים, לחנייה, למקומות בילוי, לאירועים מיוחדים, לביטחון ועוד ועור. האתרים הרשמיים והפהות רשמיים מעוצבים במקצועיות ומשתמשים במיטב הטכנולוגיה, כולל .|ואאצ. ניתן לראות שהושקעו מאמצים רבים, כדי לשמור על חזות נוחה, נאה ופונקציונאלית למשתמש. גדול האתרים הרשמיים הוא זה של הוועדה המכינה (6000). האתר נבנה על ידי חברת וא8] והוא יכלול נתונים סטטיסטיים על האירועים, ביוגרפיות של הספורטאים המובילים, תוצאות תחרויות 9 | 4" של צ<יכש לכלש בזמן אמת ונתונים אודות ההתרחשויות בכפר האולימפי. בנוסף לכל, ישמש האתר גם את הוועדה המארגנת למכידת כרטיטים, וניהול הזרמת המידע לפני ותוך כדי הפעילות הספורטיבית. האתר פועל בבר מספר הודשים ומספק מידע רב לכל המבקשים להגיע לאטלנטה ולצפות בתחרויות השונות. כמו כן, אתר זה משמש כאתר ניסויים למספר יישומים חדשים ברשת, יישומים זוןם1ן א וטא . . ּ וי - שפותחו על ידי 1א₪] לשימושים מסחריים בעתיד. ההערכות של החברה מגבאות מעל ל-10 מיליון ביקורים יומיים באתר. מאתר זה קיימים (כמו מרוב אתרי האולימפיאדה) קישורים לאתרי מידע אחרים, ביניהם אתרים המכילים מפות דרמים, מידע על הפעילויות הרבות שנערכות מחזוץ למפגרת האולימפית ועשרות תערוכות ומאות הופעות אומנים), ואתרים עירוניים המכילים מידע על אטרקציות בעיר, על תושביה ועל עברה ההיסטורי. עצם קיום האולימפיאדה מעלה לכותרות אתרים נוספים אשר אינם עוסקים באופן ישיר במשתקי אטלנטה. ביניהם כאלה שעוסקים בעבר הרחוק ויוון העתיקהו, בעבר הקרוב יותר (100 שנה לאולימפיאדהו, ושימה מקוצרת של אתרי אטלנטה 96 ּ אתרים מרכזיים: | [ | / | מדריך לאטלנטהי | |מירע עיתונאי: | -2-4 ו עד | כרטיסים ְ ב ה . קת ע01 אא גוו ה ן 3 ו טסט[ הארא קוו | ובהיסטוריה המודרנית של אולימפיאדת ברצלונה 92' וסיאול 88' (גם הן נערכו בעידן האינטרנט). אתרים אלה מוקדשים ברובם לסטטיסטיקה ספורטיבית אשר מטתמכת בראש ובראשונה על אולימפיאדות ואליפויות עולם שונות. אני חייב לציין שגם אילו שאינם חובבי ספורט מושבעים ונטולי כל כוונה להגיע לאולימפיאדה, יכולים למצוא כאן עניין רב. האתרים מעניינים, ממוקדים ומלאים בגימיקים משעשעים. גלישה נעימה. - יש תלונות? | .50:81 ופה ברוכים הבאים למחלקת התלונות של קבוצות הדיון, כאן תתלוגן על כל העולה על רוחך ותקרא את תלונותיהם של אחרים. מה לא נעשה כדי לשפר לכם את מצב הרוח, - בשבילך יורם | 6 הו 560 זחתט. וצור :וו נודע לנו ממקורות מוסמכים שיש | | לנו קורא בשם יודם, לכן איתרנו אתר במיוחד בשבילו. נסו ותבינו. > רכבת הרים ו ווט. ההעטז. מזספם//: הזו באתר זה תמצא כל מה שאתה יכול להעלות בדעתך על רכבות הרים - תמונות. אנימציה, שאלות ותשובות, | תיאורים וסקירה של רכבות הרים מרחבי | העולם. גן עדן למשוגעים לדבר, כל תגובה, שאלה, פירוט על אתרי | אונטרנט מעניינים או כל דבר אחר העולה על רוחכם, יתקבל בשמחה במערכת ]ו - מדור אינטרנט, ת.ד: | 2409, בני ברק 51114, פקס: 03-5708174, | ות -6: [ו- זט חווט 6 קוו 51 ו מאת: דוד זילברשטיין מאז 2 קאג.זפו צ+?]אאסוא, עוד לא ראיתם קווסט מצחיק ומטורף כל כך. 8 המכיל בתוכו שלושה קווסטים, שכל אחד מהם ניתן לשחק בעזרת שתי תי בשהפעלתי לראשונה את ואסוכונ)ו א, הופיע זקן חביב (הוא המספר המופיע לכל אורך המשחקו! והסביר לי שעליי לבחור בין שתי דמויות - בשירה, הבלונדינית המהממת, התכמה והשאפתנית, שהיא גם קוסמת רבת עוצמה, או בסידני, איש לטאה ירוק ומסכן, מגושם לא-יוצלח וחסר מזל. מובן שבחרתי בשני והזקן הורה לי להכניס את תקליטור סידני לכונן. זאו :]1 ז ")וגוהו יכ ואנוטנ)אוא הוא אחד המשחקים בו צוחקים על הכל - על החיים, על הגיבורים, על משחקים אחרים, על סרטים מפורסמים ומה לא. השחקן מקבל את ההרגשה שתפקידו של המשחק אינו לספק אתגרים וחידות, ו אינטראקטיבית. הרבה מההומור בבריחות עוסק במהות הקווסט עצמו. בדיחות לגבי חידות שהיו לקלישאות ואלמנטים קווסטיים שהפכו 2 מ ה יו בי יב תמצא דמויות האומרות לך דברים בנוסח "העלבת אותי, אני מסתלק ואם היה לי חפץ חשוב אז הפסרת...". סביבת המשחק משולבת בהומור, הן מבחינה גרפית והן על ידי סאטירות ג ימ זור ליי יי ו ביגי וי ד סיפורים אחרים. מעבר לכך, ב-1א( ]א *)ן; )הווא ) ניתן לשחק | הו יי יי יי וי ל באותה סביבת משחק, אם כי כל אחד מהם יי ישן ליי ישי בי ופי "וש" בור ני | וא יו ואגונוג)א|א מנסה לשלב יי בי ו ו אלמנטים אחדים, כמו קרבות וכישופים כשכל אחת מהדמויות שבחרת מתמחה באחד מהתחומים - שירה היא קוסמת יי יי בזכות הגימיק הנ"ל אפשר למות במשחק מאובדן כוח, ממש כמו במשחק פעולה. כשתראה דמויות שאיתן "התכסחת" מילולית, הן עשויות להתנפל עליך ולהיעלם איתך בענן קומיקס גועש ורועש, עד שלאחד מכם ירד הכוח. סדרת הקסמים היא למעשה רשימה של אפקטים משעשעים ואכזריים שאתה יכול מצי וו שר םע בי שי החל מכדורי-אש מתפוצצים ועד לקסמי ריחוף, הקפאה וכו'. השימוש בקסמים, בקדרבות ובשאר החפצים, מושתת על היגיון קווסטי קלאסי: בתחילת כל קווסט ניתנת לך משימה, שכדי לעמוד בה עליך להגיע מליי יי יקי יניד שי יי אי שי = = 1" ו ב ב-6|₪.א '0 א טס או מתרוצצות דמויות רבות. הדמויות ממופות בתלת ממד (למרות שרזולוציית המשחק היא 320%200), ולרובן יש מידע חשוב או חפצים חיוניים וחלקן מיועדות רק לשם שעשוע. בעזרת חפצים שכבר יש לך, בעזרת קסמים או (בלית ברירה) על ידי כוח פיזי, תוכל לקבל חפצים, קסמיט ומידע נוסף, מה שיקדם אותך לקראת וי מ את --1 ו ור ו ו המשחקים, הסיפורים או הסרטים שהכרתם - ממש בלגן סוציולוגי של אוכלוסיות קווסטים. אתה יכול להיות איש לטאה, לפגוש שוטר שנראה כמו ההוא משליחות קטלנית 2, להתווכח עם גמד חולה מלחמות, להסתפר אצל ספר הומוסקסואל, לפגוש את תשעת פרשי-הטבעת ו כ עם כל דמות ודמות תוכל לנהל דו-שיח פורה. כל הקולות מדובבים ב-5:0-11 נפלא ומגוון עשיר של קולות ומבטאים מכל קצות הגלובוס. כמובן. שבמהלך השיחה עומד לרשותך מגוון - משפטים רחב - תוכל לשאול, לתחקר;: להתחנף, לזלזל או ללגלג על הדמויות שתפגוש, ואף לחלוב מהן אינפורמציה כ סטטיות וממש כמוך, הן חופשיות לטייל ברחבי 00!6 וא יס ואספטאוא ללא הפרעה. לעתים, חלק מהעניין הוא לחפש אותן, וכשתביט בכל דמות יופיע מסך נתונים המכיל הולוגרמה שלה ומפרט וי ו כ שר ור לי ירי ייב | ג יי ב די א הי ו בור רג מיומנויות מיוחדות שלה (כמו השמעת קולות בעזרת בית השחי או הרטבת המיטה בלילהו, מקום הייצור שלה ולדוב: א אוןיד או "במושב האחורי של המכונית") ובו'. ולכל חפץ... גם בנושא החפצים ישנה אנדרלמוסיה שלמה המשתלבת בקו ההומור הכללי, ו ג גת מ "פפטא וה ואוכא יזוס אסאופ", טלפון ."- א רי יְ הית; אס (0, ספר קסמים ‏ ובגדי שנות השבעים... מ ור סו ה קווסטי קלאסי. בכל אופן, 40016]א יס ואספסאוא אינו משחק קל (לא יותר קל |] מ-2 משאה-5] צמאאסואו והעובדה ו ב מ ד לא מוכיחה שהוא אינו מפותח מבחינה אתגרית. זכרו שהוא מכיל בתוכו שלושה קווסטים ברמות קושי שונוו ו אחד ב הגדולים של וטוא יט ואספסאןא, מעבר להיותו ל הוא העוברה שניתן לשחק בו פעמים רבות. כלומר, יש לנו שלושה קווסטים כשבכל אחד מהם ניתן לשחק פעמיים - פעם אחת בכל דמות:- בהרבה מאוד קווסטים ישנו הומור ברמה זו או אחרת, אך |אספטאוא וא 0 מצחיק על כל צעד ושעל. כל פעולה שתעשו תזכה באיזושהי שנינות גרפית, קולית או מילולית. כל החגיגה הזו, שרק מטורף לא ינסה לשים את ידיו עליה, הופקה על גבי שני ו וי ו ו אחרת" לחיים וליקום מכפי שאתם מכירים ונה מאת: אורן רביב אחת מאמרותיו חרבות והחכמות של | גם כמכונת ץריכה. בעזרת המכונה עורכינו הדגול היא "לעולם אל תפתח % - כ להתקשר - יי 4 או . בממדי 4 רים ףּ ף 5 כתבה במשפט הנדוש 'מי לא חלם להיות , ם אח עם 0% 7 יד כרובית ‏ ופוי". אמרגנים או תוכניות טלוויזיה; ל" 5 ] שתוכל למכור להם את הקליפים אולם, במקרח של אסודאסזפו .זאיסיזד 2% 00000079000). ולהשיג מהם. כסף (עוד תגלה איזה אתעלם מפקודותיו של העורך. שש קמצנים יושבים שם. מאת: אירני מיכאל "שוררים" שנעים במדבר בעזרת רחפות 0 נוי שיעשו הכל כדי להפוך / י יְּ - ף - 4 ו" 1 |דר %. ₪ מי לא חלם להיות מפיק קליפים | לאחר שקנית תמונות של יש סוג מסוים של 1-4 ו = ה ו ל המר לה שחקנים, אתה יכול להשתמש במכונת | דיוק למי שתיה לו יום קשחה | 777 ד ו | / ו 0 התקתן במשדף 0 | . / 6 ו 0 ולכן עליך לבצע מספר משימות שיעידו = חלקה על פנטיום, וה-א/80 סביר ומלא 4 לכ הארץ? ממד שהדרך ְ | . . 7 : + | על יכולת הנהיגה והאמינות שלך. רעשים אמינים של מנועים. היחידה לשוב ממנו היא מכירת וידאו | קליפים. בהתחלה הם אומנם לא ייראו לשבת מול המחשב ולהוציא הכל | ז , [ לצירו דר 1 בל ו קליפים לסוכנויות-על שיזכו אותו בכסף דיצירות ב ו | החוצה. 88 ₪פ1א ₪א20 שייך לסוג | מה עושים? ונקודות פַרסוּם. 0 ב הזה של המשחקים - מעט קשקושי באופן עקרוני, אתה נותן גז ויורה בכל באה שהרבה אנשים חלמו כזה חלום ו בסלים יע [ עלילה וחרבה יריות. ו ולמרות שאת. הובם אני לא מכירו, ולכן 5 : ו במשן לר ו והסטוםת היה אחד הראשונים מהפוג למצוא כל מיני מפתחות, חלקי מנועים, חברת 1 "₪00 זט הוציאה את פז, ₪ \ . 1] בימים שבהם אתה היות זה שרדף ומאז יציאתו לשוק, קמו לו עשרות | רקטות וצרות צרורות אחרות. משחק הרפתקאות תלת ממדי. | שא ל ל 40 *₪]/אחרי להקות וזמרים. וריאציות נוספות, ביניהן 20%5? השליטה נוחה מאוד וקשה לבצע המטרה שלך היא להפיק קלופים. לא 6 ארי | | אחד הדברים הרעים הבודדים , שלא מתיימר להתחבא | טעיות פאטאליות ובמקרה הכ" גרוע יפוצצו אותך ותתחיל את המשחק מחדש!. בשלב הראשון המסלולים הם כבישי אוטוסטרדה עם גדרות מגן שמונעות גלישה מהנתיב הרצוי להמשך המשימה. במשימות המתקדמות יותר הכבישים באן לא תקבל תוכנה התומכפת במיטנ י אן לא תקבל תוכנה התוקו כו פה שאפשר להגיד על המשחק הוא שחוץ מאחורי הילה אחרת ובהחלט מספק את ברטיסי הקול ודורשת מצלמת וידאו מהקליפים, 1% קטע ממנו אינו הסחורה. מחוברת למחשב, כאן תקבל משחק מוזר המכונה כ1. בנוסף לך, משגרים המדענים בווידאו, אלא מצויר בסגנון - ממדי. 2 ומצתיק, מלא באווירה ודמויות = מגדל, כן, זו לא טעות. תמורת מיליון | לדמויןת, שכלאחת מהן יותר מטורפת סוריאליסטיות. ירוקום. המדענים משגרים מגרל הנקרא מהשגייה, חלק חשוב,היות והן מריצות את סיפוה המשחק מתחיל בשנת 1992. אמ אוסד ה וסטוא .| אספאמט, שבו המשחק. באותה שנה החלו להופיע על פני בדור תגור עם מכונת עריכה ומכונה להכנת המשחק יהוץ גם על 4860%2, אם כי הארץ)מכשורים מוזרים שהתגלו פנדוויצ'ים, = | לאהייתי ממליץ על אפשרות זו בחום. לכו פטלפורטים, אשר משגרים את המשתמש בשאתה מגיע לכוכב כראי שתתחיל | צעד אחד קדימה והעלו את התוכנה על לעולמות אחרים. כל טלפורט העביר את לעכוד כמה שיותר מהר.כדי לצבור כסף ‏ - מחשבי מועדון ה-586. ועוד משהו, המשתמש ליקום אחך ומרענים שחקרו את ותהילה. "נו..." יאמר כל צופה- ידוא | המשחק ירוץ. תחת האסואוואו ברזולוציה היקומים הללו, נילו שלמרות דמיונם מתתיל "מתי אוכל שת קליפים כמו של מינימום 640%480 עם 256 צבעים. לכדור הארץ הם שונים, בכך שהרמויות | מאמווטו הא מדפותתסוא 5וא .1 -- -- השולטות בהם הן עיוותים של כוכבי רוק | ו-8א[א :]אק סאזדו5 ה ואב" בעד: עלילה.ודמויות מטורפות; ומוסיקה בפוכבינו הכחול. סבלנות, קורא נלהב וצמא ידע, נגד: סוג משחק בלתי מוגרר. אתה אמרגן ומפיק ו להזניק התש 8 מצויה כסנטימטר דרומה 1 לסיפום: המלה 'מוזרי תמעיט את הקריירה באמצעות גילו ו עָלָה לקומה העליונה במגדל ותגלה מערכו, הופכים לברורים פחות, ותגלה שהרכב = משתלם לאלה ש... ו פמפןהא 20% הוא משחק אקשן ית טוב ופשוט להפעלה. אין צורך באימונים במהלך המשחק נוסעות מל | מפרכים ובזריזות יריים ברמה אולימפית, פשוט מתקינים ונהנים. מחירו זול יחטית והוא משתלם בראש ובראשונה לשחקנים מתחילים, ולכאלה שלא מוצאים את הזמן או ניחנים בסבלנות הדרושה למיצוי המשחקים היותר מתוחכמים. בסך הכל, זהו משחק חביב שיכול להפנות את האגרסיביות שלנו לאפיקים אחרים. כ -% | ה עלילה? במשחקים מסוג זה העלילה שולית, אם בכלל אפשר לקרוא לזה עלילה. במקרה זה, המקום הוא מדבר שכוח אל בשם | אס חחח והזמן הוא, איך לא? בעתיד. חדשים, ולכן אתה וצא למסע לעבר הממ מערכת קליטה ושירור לוויינית שמשמשת = אתה מנסה להתקבל לחבורת /0// / [/ 277 "3 / רונן הכרמלי ממעלה אדומים כתב אלינו: "ברצוני לתתחבר לאינטרנט. יש לי מודם ותוכנות תקשורת לאינטרנט אך איני יודע למי מהחברות להתהבר? מהם התעריפים? מתי עדיף לחתקשר וכו'? אני בטוח שלהרבה אנשים יש שאלות דומות.* שלום רב לרונן. אתה צודק, לרבים יש שאלות דומות ומן הראוי לעשות מעט סדר בבלגן. לכבוד החופש הגדול, נתחיל במעט היסטוריה אודות תחילת עידן מערכות המידע: ד במשך שנים.רבות (וגם היום) היו קיימות מערכות מידע אלקטרוני שבשמן כ( -%/ )6 המקצועי נקראו ₪₪8. מערכות אלו מבוססות על גבי מחשב, מודם תקשורת ותוכנה מיוחדת המותקניָם במקומות פרטיים, מוסדיים ועסקיים. בעזרת התוכנה המיוחדת, המחשבים הופכים למעין מענה אוטומטי המציג תפריטים, מהם ניתן לבחור מידע או תוכנות שונות ללא התערבות אדם: החיסרון הגדול. של מערכות ה-₪₪5 הינו עלות השיחות ומגבקת כמות המירע - כבמה עשרות ג'ינהבייט מהווים כמות מידע מִזערית בימינו, ומבחינת עלות השיחות, - אם אתה תושב תל אביב ודצית להתקשר למחשב ₪35 הנמצא בחיפה, הרי שתחויב בתעריף שיחה בין עירונית ואם מדובר בשיחה לחו"ל, הרי. שאתה נמצא בבעיה אמיתית. מערכת האינטרנט מחווה פתרון לרשת התקשורת הכלל עולמית. היא מורכבת משני חלקים: ספקי המידע - כוורת ענקית של מעין מחשבי ₪88 המכונים *שרתים", וספקי שורות - חברות מקומיות המאפשרות להתחבר לאינטרנט תמורת תשלום, מערכת האינטרנט כה מפועפת עד כי אתה יכול להתחבר למחשב שרת הנמצא בהוואי או באוניברסיטת בן גוריון באותה קלות. ספק* המירע הינם מתשבים הממוקמים במקומות שונים ומשונים - החל מאוניברסיטאות בכל העולם, דרך בתי: תוכנה ועד חברות מזון,: מכוניות, שטיחים, גננות. יצרני נייר טואלט ומה לא ספקי השירות הינם אותן חברות מקומיות, המאפשוות לך להתחבר למערכת האינטרנט תמורת תשלום די סמלי של כמה עשרות שקלים לחורש, ועיסוקן העיקרי מתמקד ביצירת מאגר מנויים גדול. כדי להתחבר לאינטרנט אתה זקוק למחשב. 6 או מקינטוש, מודם ומכשיר המתרגם את שפת המהשב לצלילים ולהיפך) הפועל בקצב של לפחות 0 וו3 (תווים בשנייהו, וקו סלפון אליו תחבר את המורם (אין צורך בקו מיוחד אם כי שיחה ממתינה תפריע ותגרום לניתוק התקשורתו. כעת עליך להתקשר לאחד מספקי השורות העונה לדרישותיך ומתאים לתקציב שלך: מרבית החברות מציעות מחיר מסוים לחודש הכולל מספר שעות שימוש ותשלום נפרד עבור כל שעה נוספת. לעומת זאת, ישגן חברות המציעות מחיר נמוך לפי שעה, החל מהשעה הראשונה. בשורה תחתונה, התעריף דומה רק נראה:שונהי.. תמורת שקליך תקבל מחברות מסוימות תוכנה "סגורה" - תוכנה אליה הוכנסו פרטיך מבעוד מועד וכולל סיסמה פרטית! שתותקן על מתשבך: התוכנה תתקשר למספר טלפון מסוים, תעביר את פרטיך ותחבר אותך למערכת האינטרגט: אפשרות אחרת. היא לרפוש תוכנת תקשורת לאינטרנט, אך במקהה זה עליך להכניס בעצמך את מספר הטלפון לחיוג | / | - ₪ ולמַצע עוד התקנים רבים כולל הסיסמה האישית שלך, כתובת הדואר האלקטרוני וכו' (משימה לא קלה בכלל לאלו:מָכם שאין להם נוסיון קודם באינטרנט). בכלי אופן, הכי השוב לשמור על סודיות הסיסמה שלך ביוון שהיא שווה כטף, אם למשל "חבָר* שלך יקליד את הסם והסיסמה שלך בתוכנת האינטרנט המותקנת על גבי המחשב שלו, אתה תחויב | בזמן ההתקשרותו, + בשעה טובה, המחשב חייג, נוצרה תקשורת והתחכרנו לאינטרנט. מה עושים עבשיוד ואיך בכלל אני יודע שהתבצע. החיָפור לאוטוסטרדת ל בעולם? המסך הרי נראה ו מוצא?!" -- אז כבה, 5 החנוג' כל תונג | תקשורת מעבירה סיסמאות ופרט? ּ למחשב השרת, אשר מוודא: שהכל. כשר ואכן יש את מי לחיוב בתשלום. מחשב ‏ השרת מאשר את. הפרטים ואם הוכנסו 4 מה לדאוג, כשתלחץ. על אחד הכפתורים של תפריט חברת סוני, מערכת האינטרנט כבר תעביר אותך ממחשב למחשב. "בסדר. בסרר, הבנתי את העיקרון אך מה אם איני יורע כתובת מדויקת? כיצר מוצאים נושא מסוים?" 7 > ובכן, לצורך התיפוש באינטרנט, קיימות כמה תוכנות חיפוש. המכונות *מנועים". המנוע מאפשר לך לכתוב מלה לחיפוש ולאחר כמה שניות הוא יודיע לך על מספר מסמכים ואתרים בהם מוזכרת מַלח זו. בלחיצת כפתור תוכל להגיע אל אותו אתר הנמצא בתוך מחשב בתקווה כי . זהו. אכן האתר שחיפשת, השיטה אינה מוסלמת אך זוה הדרך. הסבירה. ביותר = למצוא. מידע אודות נושא שאינך יודע היכן למוצאה. | באופן' עקרוביו. כשתתחיל לטייל: 3 באתרי האינטרנט' ותתקשר לשרתים שוג ים' תראה. 6 די הרבה סדר בבלגן ואפילן-היגיון תובות רבות := לפחות כבָאוי ובשלב .כלשהו. תופיע ההורעה = ה לעתים תמצא כתובות. וס כשהיא מלווה באנימציה קצרה של בלונים; תקיעת כףועוד כל מיני דרכים משעשעות, המראות כי למרבית הפלא הצלחת להתחבר למערכת האינטרנט, מרגע ,זה/: עליך לומר לשרל. לאן . ברצונך להתחבר. אל תצפה לתפריטים. מיוחדים היות ופל מה שתראה בשלב זה * מוצג.מתוך תוכנת התקשורת שלך - עדיין לא מתוך מערכת האינטרנט. עכשיו אנו מתחילים לדבר ת'בלס. בכל תוכנת תקשורת לאינטרנט מופיעה שורה בחלקו העליון של המסך בה-כתוב הסוזה6ס.-1. או :1 ובה אתה יכול לכתוב. הפרטים שתמלא בשורה זו הינם המפתח לחיבור המחשב שלך עם כל עשרות אלפי השרתים הפזורים ברחבי העולם, כל כתובות. האתרים מתחילות ב: ?קזח ולאחריו, במקרים דבים; אואושו שפירושו ט6ע שחו הוזטצ - מערכת מחשבים ושרתים עולמית המרכזת .את מרבית המידע. במהלך העבודה תותקל במערכות נוספות המקבילות ‏ לדאאאי ונקראות ‏ אחרת. אפשר להתייחס לעניין כאל עץ ספריות בכונן הקשיח: קוח הינו השורש, ששא והמערכות. האחחות. הן הספריות- הראשיות שתחתן נמצאים השרתים הספציפיים של החברות השונות. אם - תכתו. "לדוגמה: החטש 50 שו ינקו תתחבר לאתר השרתים של חברת סוני העולמית, המורכב ממחשבים רבים במקומות שונים. אך.אין המבוססת על בף שלכל" כרוך בתשלום נוסף מעבר שרתים | כה מטובכות. עד יכי החרך. להניע: 5% אליהן היא.: אך ודק דרך מנוע חיפוש. . מדור " אינטרנט בניצוחו של עמית ערך ו עבורכם תחקיר מנועי חיפוש ועמי 38). ו "עמשיו, מה עם עניין הדואר האלקטרוני? מה זה?" ובכן/: דואד אלקטרוני הינו מערכת תוכנה נפרדת. : משתמש באינטרנט יש מעין תיבת דואר אישית. לצורך כך' קיימת תוכנה מיוחדת שמאפשרת לך לחבר הודעות ולשגר אותן אל שרת האינטרנט שופזר כל הודעה לפתובת המבוקשת. השירום. אינו לדמי המנוי באונטונט, הוא יעיל מאוד וניתן להעביר דרכו קבצים ותוכנות שלמות על ידי צירוף קובץ מפל סוג להודעה שכתבת. . "הכל נראה נהרר, ‏ אך = כמה זה עולה לנוץ" -. ובכן,'.התקשורת בתוך מערכת האיגטרנט הי חופשית, כלומר ) משלם מעבר לדמי. המגוי של 6% השירו ה %- : | באתרים מסוימים תיתקל בבקשה חביבה להקליד את פרטי כרטיס האשראי שלך ואו של אביך...! לפני שתוכל לקבל מירע נוסף. היזהר!!! אינך יכול לדעת לאן יגיעו הפרטים ומי עלול לבצע קניות "בשמך". מערכת הגגנת המידע הזורם באינטרנט עריין בחיתוליה ויש להישמר מאוד. דבר נוסף שעליך לקחת בחשבון הינו עלות זמן ההתקשרות דרך בזק, או במלים אחרות, פעימות המונה. לידיעתך, כל 5 דקות שיחה מקומית הינה פעימת. מונה נוספת. אולי זה נשמע מעט, אך לאחר כמה שעות שיטוט באינטרנט תגלה שיש מחיר לכך. אם אתה מתחבר לאינטרנט דרך חיוג למספר טלפון רגיל |ולא' דרך 133), קח בחשבון את מחיר החיוג הבין עירוני בתוך אותו אזור חיוג - במלים אחרות, תשלם לבזק עבור פעימות המונה בחיוג מרמת גן לפתח תקווה יותר מאשר בחיוג מתל אביב לתל אביב. אגב, החל מהשעה עשר בלילה ובסופי שבוע התעריף אחיד לכל הארץ, לסיום, אני מקווה שהמידע האצור "בבתבה זו, עזר לכם ולו במעט להבין טוב יותר את הדרך בה פועלת מערכת האינטרנט על כל הסובבים אותה. בכל אופן, מדור האינטרנט וגם עבדכם הנאמן עומדים לרשותכם בבל זמן. 3 | ו ךר ו המצויים בשוק, תיאלץ לרכוש ארבעה משחקים שונים או שתוכל לנסות את המשחק החדש, ;אאא וז מבית 1.8 6אזאסס.ו. זהו משחק המשלב מספר רב - אם לא את כל אפשרויות המשחק הקיימות - החל מאסטרטגיה המ יו ג וי ב | ואס | | הש ו זה התחיל כעוד משימת משלוח. סמוך להשלמתה, ביקש הנווט רשות לנחיתה ואז, ללא שום אזהרה מוקדמת, פרצו שני אנדרואידים והחלו לירות. כל הצוות חוסל, למעט אחד ששרד והצליחה לספר את תוצאות התקפת הפתע - ספינה נוספת, רביעית במספר, מלאה בכלי נשק הרסניים ותוצאות מחקר מתקדם, נגנבה על ידי האויב. חייבים לפעול נגדם ומהר! החלום הסאנטורי כאן אתה נכנט למשחק, בתור ניקולה, בכיר התוקפים בצי האקדמאי. למרות = ל | מ יי ל ₪ . 4 נש גילך הצעיר וניסיונך המועט, הצלחת לפלס את דרכך, תוך שבירת כל השיאים וניצחונות בכל התחרויות. הישגים אלה קידמו אותך לתפקיד ראש צוות תקיפת סאנטורי, ארגון הפותר בעיות באמצעות אלימות ברוטלית. הארגון נכשל בעבר, אך ב ו ו ו שי ג שרי הלבושים חליפות רובוטים מיוחדות. כצפוי, עצם מינוייך לתפקיר עורר מחלוקות ושאלות, אך לאחר מפגש קצר עם מפקד צי הכוכבים ורפרוף מהיר בתיקך האישי, החליטה הוועדה לאשר את המינוי בתקווה שאתה תהיה זה שיפתור את - וי מ ב | שני העמים. החדר האינטימי שלי ב-אשט1] גחטז' תחווה מנשק נוח ויעיל במיוחד, המזכיר כמה משחקים קודמים. חדרך האישי, קטן יחסית ומכיל מיטה, לשמירה וטעינה של משימות, ארון, שא דוו 5 ב ה 4 7 רו וש - לאחסון גאה של המדליות שתקבל ומכשיר קשר, המחובר ברשת לפורום מצומצם של שש ושי יי ו וי מצטיינים), ררכו תקבל עדכונים שוטפים על מהלך המלחמה וחדשות בנוגע לכלו נשק ואביזרים אחרים. בגוסף לכך, אפשר המכשיר משלוח דואר אלקטרוני לאנשי הצוות האחרים, וגישה לספרייה מפותחת של נושאים ותתי נושאים אותם תצטרך מ ול כל זאת כרי להבין היטב את העלילה ושלא מפסיקה להתפתח ולהסתעףו, לפתור חידות ולהכיר טוב יותר את האויבים איתם אתה מתעסק. לאחר שתטיים לחקור את החדר, תצא למסך הבקרה דרכו תוכל להתבונן בלוח הפגיעות ולהצטרף לתדרוך לקראת המשימה הבאה. בתדרוך יתוארו הפעולות שתצטרך להשלים וההוראות שעליך למלא. כולן אגב, מלוות בנקודות ציון מרויקות של המטרות ובהנחיית מפקד סמכותי. מ" | | יי ל גי ב ו לתפריט ההכנה ובו תקבע את מספר אנשי הצוות שלך, כל אחד עם התכונות המיוחדות לו ויכולת בה הוא טוב יותר והאחרים (מהירות, הרכבת פצצות או שליטה בנשק כלשהו). המשחק מספק אפשרות בחירה בין סוגים שונים של תחמושת ומגוון רחב של 0 - ד כלי נשק (ממשגר לייזר 'פשוט' עד למשגרי רימונים ונשקים ביולוגיים, כימיים ואחרים)ו. מגוון כלי הנשק יתרחב ככל שתתמיד במשימותיך ותצליח להחזיר עוד ספינות שנגנבו. ח"ת ןג אש ניסיון... מ ב ל הראשונה, הרובוט. שלך "ייזרק" לשדה יג משימותיך הראשונות, הפעולה תהיה עדיין בגדר תרגול מודרך על ידי אחד מהפקחים הראשיים. הפקח יסביר לך ו ג אפשרות ההליכה הבסיסית ואפילו כיצר ו ו ג לאחר שתסיים, בהצלחה, את שתי משימות הפתיחה וטיסה + לחימהו תתחיל בלחימה אמיתית נגד אויב אכזר. ו ב | | "ד ' א ו - ו "אד אל = מכ"ם רב עוצמה, 360 מעלות, המורכב ממספר מצלמות וחיישנים, המחליף את מבט הזוויות המסורבל שהכרנו במשחקים אחרים. * כלי נשק קטלניים ועם זאת קלים ביותר לתפעול - לחיצה ראשונה על העכבר מכינה סמן הננעל על המטרה ומוסיף אינפורמציה חיונית לגביה (סוגה, מרחקה מיירוט אפשרי, מאזן הכוחות ואחוזי ההצלחה/. לאחר שקבעת באיזה כלי נשק להשתמש, הלחיצה השנייה מפציצה במלוא העוצמה. 1 כך עליך להמשיך, מנקודת ציון אחת לשנייה, לחסל רובוטים אויבים, לצבור מידע נוסף ולהשלים את ההוראות - להעביר חפץ ממקום למקום, לרגל מעבר לקווי האויב ולחזור בשלום לאזור הבטוח, שם מחכה ספינת השיגור שתחזיר אותך הביתה. כצפוי, בין הקרבות משולבים קטעי וידאו קצרצרים שמראים לך את אשר לו ו בי[ ב א = ב ובהמשך, תדרוך חדש, יציאה לפעולה נוספת וחוזר חלילה. אופציית ). זט למרות העבודה הקשה בשדה הקרב ומחוצה לו, החברה השקיעה לא מעט ד - - וו ומע מק 4 א = מל יי ו המרי ור ו יי אופציה לטכנולוגיה הנקראת: עאטספ-0, משהו כמו צה]סם" "טאאא 5 מיוחד המצליח להוסיף עוד נופך מצוין למשחק, שבמבט אובייקטיבי לחלוטין, נראה כמעט מושלם. ו וו ו ָ 1 ו הצב והארנב - זקצ6ם סד 55465הק םוא 0 % | 6 ; ו 9 , 4% . . 1 -*קי-4 -0 ,א רה - )א ₪6 / 4 1 צ 0 1' | ו " = . % 1 ג % . ש 1 6 " / ו יו י | 2 4 "0 7 5 יש -ן. ." | . | ] 5 -.. דרו * ) בכמה אביזרים: מצלמה, יומן מסע, שבו מוקרנים סרטים וצילומים ואזור ספר א נטראקט ב ו מצפן, מפת הנילוס ונגן מדיה. יומן בו מתואר המקום אותו ביקשנו "הצב והארנב". התחרות נקבעת לאותו היום, כשכל 4 7 - ו ו 8 לראות - הכל כמובן מלווה בקריינות למוצרים מסוג זה אין פוטנציאל | בעלי החיים צמאים לדעת האם ₪ ו . 8 0 -- עם ל ו רב ללא דיבוב לעברית, משום שהם ‏ יתייצב הצב מול הארנב השחצן. בכל 0 5 ב בהצום להיכנס ישירות לתוך אחד מעשרות מיועדים בראש ובראשונה לגיל הרך. | מסך משתתפים בעלי חיים מהסביבה ' לתדום וק יק הסיורים המודרכים, לעבור למילון ה קוו שו 1 / . א . הדיבוב במקרה זה, יוצא מגדר הרגיל, | וכמו בספרי "איתמר", נגיעה בהם או 2 . ו ברעה קת קוה המושגים, לקבל עזרה במידה וצריך 1 בין היתר, בגלל קולו המיתולוגי של = בעצמים אחרים מפעילה אנימציות % ה"פלוקה" יחסית לנהר ומאפשרת | 777 4 0 י אלכס אנסקי בתפקיד הציפור | קצרות ומשעשעות. 0 שפתטהתפום הבישה במדי דילוג לנקודות ציון אחרות על גביו. הפוצר כולל חמישה משחוים 4 % /. הקריינית, במהלך הסיפור ילמד הקורא וז ' וק 4- - ₪ - 2 נגן המדיה מחולק לשני אזורים, אזור קטנים ואותנטיים המשולבים במפה. 1 ו למב 4 שבים נקשפתר מפמף הסיפור הוא גרסה מחודשת של | מושגים כמו: זינוק, ריצה, מהירות, ₪ הריתי ל ו 7 6 | '" במשחק הלוח, המזכיר דמקה -‏ | (46 וה : | לקי 8 - אחר ממשלי אזופוס, בו נחשף הילד רילוג, מעל, במעלה ההר ועוד. = 5 מ , 5 ב משחקים מול רעמסם, ובמשחק אחר .ה 7 " 0" אינטראקטיב בשס סבתא ל להבדלים בין בני האדם. בין מהרגע הראשון קשה שלא 9 0 שר ו יש למצוא את השילוב הנכון להנחת 1 4 ₪ המוצר היה מסדרת 1%1%6" | הממהרים, הלחוצים שרוצים להספיק | להבחין באיכות ובגימור של המוצר. והרגע ואריזה, אבני הארמון, כדי שהשמש תאיר את | 7,' "פאססםה ויוטד עבור מחשבי "א / . 2 פיתחתי ציפיות לעתיד לבוא. לא רק . : א = "0 5 עד עבור ₪ 6 | הכל ומהר, לבין אלו שלוקחים את | הגרפיקה מעניקה אווירה של סיפור , ו פניהם של ארבעת הפרעונים נמ אז, אני ממתיז ל וח לי 4 2 בגלל העיצוב היפה אלא גם בגלל | ₪ + ָ מאז, אני ממתין להזדמנות ליהנות החיים יותר בקלות. ילדים ולמרות היותה מלאה בפרטים ש שהשם /:2 0500 מזח או במעמקי הנהר. 2 : ה 4 " : ַ : :[נםז דד .31 ן 0 מספרי הפלא של או אמכוסאג על לאחר מספר התקלויות בין הצב | היא לא יוצרת עומס. בשורה מ התגושם העונתה בלשון, כזכור רמת הגימור של המוצר גבוהה, | //"* . 8 גבי ה-16. לארנב, מתעצבן הארנב ומזמין את = התחתונה, ניתן לקבוע שזהו אחד א ץהמשסספום מוזזי ‏ ואא גו מהווה המנשק נוח וקל לתטפעול, הגרפיקה 5 | ו לשמחתי, חברת מיראז', ייבאה | הצב לתחרות ריצה. הצב, למרות | הספרים האינטראקטיביים ג את אחד מהמקורות שעליהם מקצועית ומתייחסת לפרטים . ן ₪ ואף תרגמה ספר אחר מהסדרה - | הסיכוי הנמוך לנצח - נענה לאתגר. | המוצלחים ביותר שנראו לאחרונה. - מתבססים ערוצי טלוויזיה בעולם, הקטנים. מומלץ לכל מי שהסקרנות 7 : קל יְ לרבות ערוץ 8 שלנו, להקרנת סרטי לתרבויות ולמקומות נסתרים בוערת / ו 7 | ה ית ו ו טבע, מדע ומסע. בקרבו. מה שבטוח, כתבות על ו . ב , 0% -ק" ₪7 5 שי . 4 השיט לאורך הנילוס מתבצע על תקליטורים נוספים בסדרה יופיעו 0 / / "פלוקה", כלי שיט מסורתי המצויד בגיליונות הבאים. / 1 [ 1 % . : משחקי קומפי 3 יי ו מו - . , וי ו . ות " 5 5 , % - א : / באיזה גיל אפשר להתחיל לשבת | חברות, עזרה לאחרים ועוד. | % "8 2 ו 5 ץש א ליד המחשב? תוך כדי החיפושים נתקלים בעץ | | %. חברת קומפי הצליחה לבנות | שכל פירותיו הפכו לאפורים ובלהקת ו מקלדת מיוחדת לילדים המאפשרת | ציפורים אשר אחת מהן איבדה את | [וור לִ רו ו ןו 1 ולי הי ז)" להם להתחיל וליהנות מפלאי המחשב צבעה המקורי. מתן תשובות נכונות האנצ קִ ופד ה הרא : ונה , % כבר מגיל שנתיים. יגרמו להחזרת הצבעים האבודים מהטזאיפה מסמנ.זאיטוא אלה שמקריינים ומסבירים את ער ל לדת כשל מקלד לת עזרה בחיפושים אחר העצו 4 ₪ רגילה והיא בעלת כפתורים גדולים, מצוירים ובעלי תפקיד מוגדר. חברים המקלדת מאפשרת אינטראקטיביות הפעם מגלה קומפי שכל גן מלאה גם לילדים שעדיין לא מצל'ח'ם | המשחקים עומד לרשותו. בתחילה הוא לתפעל ג'ויסטיק, עכבר או מקלדת | מאוד שמח כי אינו צריך לעמוד בתור רגילה. ולהתחלק עם ילדים אחרים במתקנים, | ' אך לאחר זמן מה הוא משתעמם. עם הרפתקה בצבעים - העצם עזרה מחבריו הוא מבין שעדיף לשחק שאבדה ביחד מאשר להיות לבד. במשחק זה ג'אמפי, הכלב, איבר את העצם שלו עושים הכרה עם מוסיקה, גדלים, ואנו צריכים לעזור לו ולחברים שלו רעיונות לציורים ועוד, למצוא אותה. זהו סיפור המסגרת ישבתי עם אחייניתי בת ה-3.5 מול שסביבו ילמד הילד על צבעים, ערכי | המסך והתחלנו לשחק. היא הייתה חסרת סבלנות ומייד החלה ללחוץ על כל הכפתורים, עד שהצליחה להבין שהדמויות על המסך מגיבות ללחיצות שלה. רק לאחר ששיחקה מספר פעמים הצליחה להתקדם ולתפעל את התוכנה בעצמה, חשוב לזכור, ילדים בגיל הרך אכן מסוגלים ליהנות מהפעלת משחקי מחשב, אך עדיין יזדקקו למבוגר שינחה אותם. לנילאי 5-12. התוכנה היא למעשה, אוסף של 10 נושאים מרכזיים בחיי היום-יום המוצגים בעזרת סרטי וידאו, נרפיקה ואנימציות, ומלוויים בקריינות ובסאונד. באנציקלופדיה אפשר למצוא נושאים כמו: מסלול כדור הארץ, בעלי חיים, מזון, תחבורה, מקצועות;, מגורים, ואמנות. הנושאים מסודרים בחדרים ובסביבת בית עץ מפשסו ממאזו. כדי להפוך את החוויה ליותר ידידותית, ילדים הם אחד הילדים ומסביר מה אפשר לעשות בחדר שלו ולימוד על רעידות אדמה, הרי געש ונפט גולמי או פעילות אחרת כתוכנית ציור, פאזל, משחק זיכרון וכו'). האנציקלופדיה מכוונת לילדים קטנים וככזו היא ידידותית מאוד, פועלת בסביבת >ווטוחו/, פורשת את מגוון הנושאים על גבי המסך, וההתקדמות אל ובין הנושאים נעשית באמצעות לחיצה על העכבר. מ 15 ו וס 1 קליל המשלב רפלקסים מחירים וסרטים אינטראקטיביים. לא עוד הרפתקה ב קווסט שעובר דרך זמנים ועולמות, באן מדובר באקשן טהור, שרק הולך ומתגבר. ₪ בומן שאתה מטייל ברחובותיה השקטים של העיר, יוצר איתך קשר אדם בשם ג'ייסון, הטוען שמישהו נעל אותו במרתף וניתק אותו מהשליטה על מערכת ההגנה של המבנה - מערכת ייחודית המורכבת ממספר מלכודות מתוחכמות ו ו שודדים ואורחים לא רצויים המבקרים בו מדי יום. לפני שהספקת להגיב, הוא ממנה. אותך ב תצליח להשתלט על הפושעים הנמצאים. ו החדרים, למצוא את. | הנכונים ולפצח את מנעול המחטן,. שם הוא כלוא.:. במערכת ההגנה המיוחדת תשלוס בצורה קלה ופשוטה מלוח הבקרה, כשהצבעה עם העכבר על אחד מחדרי הבית תקפיץ אותך למבט עילי. בנוסף לכך, אם אחד מבני הבית ואוים כלשהו ישהו באותו חדר באותו זמן, תצפה בסרט וידאו איכותי על מהלך שיחתם ופעילותם. לכידה היא פשוטה מאוד אך חייבת מ הו ו ב ב פעמים, ולאחר שהאויב נוגע בנקודה החמה וחלק ספציפי מקיר או רצפה, ידיות או כפתורים), תצטרך ליצור תיאום מהיר 2 לחיצה רביעית אתרונה שתפעיל ותכלא אותו. בתחילה, המהלך ייראה מסובך משהו, והפעולות לא ייעשו במדויק, אך לאחר שתלמד ותכיר את מיקומי המלכודות, תצליח לגרש את הפושעים ולהשיג את מטרתך. חשוב לזמור שהמטרה אינה לכלוא את כל האויבים בבניין היות והרבר בלתי אפשרי. לעומת זאת, עליך להגן על החדרים ועל בני הבית היושבים בהם ולמנוע מהיריב להגיע לקומת המרתף, בה יוכל לנתק את אספקת החשמל למערכת הי לאחר שהצלחת למצוא את צירוף הקודים המתאים לשחרורו של ג'ייסון, ו 2 היחסים בין דיירי הבית מתחילה להסתבך והעלילה מסתעפת. וכך, מה שהתחיל כהשגחה קצרה על המקום, הופך לסררת פרשיות רצח ותאוות בצע, שבה עליך לחשוף את הפושעים האמיתיים ולכלוא אותם מאחורי סורג ובריחי לפנינו משחק מהיר אשר מותיר את כל הסרטים והמשחקים שקוראים לעצמם אינטראקטיביים, הרחק מאחור. מעבר לכך, השילוב המיוחד של אפקטים קוליים 1-1 מבי יע תע למשחק שהוא בגדר חובה לאוהבי הסגנון, שהם כמעט כולנו. ו גרפיקה תלת ממדית מחממת, אפקטים מרשימים ורובוטים אכזריים. כן, הגיע הזמן את ההבדל העיקרי אפשר לראות כבר בהתחלה. בשלב הראשוני תינתן לך וי[ גי יי 1 כזכור, ב-1 ₪15%, שיחקת באנדרואיד כחול המפלס דרכו לפסגה ללא כל אפשרות להחליפו. לא עוד! מעתה תוכל להחליט במי וכנגד מי להילחם מתוך מגוון שיא של כ-20 רובוטים אימתניים. לאחר שתווסת את דרגת הקושי, מתוך ג מ םי יוג מ באחד משלושים ו אזורים שונים, ביניהם: מפעלים, בתי עסק והרחוב הפתוח. שממ הי ב הקרב מהווים חלק בלתי נפרד מהלחימה עצמה. באמצע הקרבות ינוע באזור אחת מפינות המסך חפץ כלשהו, שאם לא תיזהר ממנו, הוא יכול לרוקן כמחצית מכוחך. וכך, בשנייה אחת, אתה מתקדם לעבר למשחק המ היריב לזריקת מכה אחרונה ובשנייה שאחריה, אתה נחבט גבוה גבוה על ידי מנוף מסתובב ומאבד את הניצחון. עיקרון המשחק פשוט, עליך להשתמש בכל אמצעי כדי לחסל את הרובוט השני לפני שהוא מפיל אותך - קרב עד המוות ללא חוקים. כדי לאפשר זאת בצורה הטובה בוותר, [א!61.4סי6ה, מפתחת המשחק, הוסיפה לסדרה לא פחות משתי התקפות לכל רמה, מה שחושף בפניך מגוון אפשרויות לשתק את היריב - החל מאגרופים ובעיטות וער למכות בקפיצה ומהלכים מיוחדים (אותם תלמד לבצע תוך כדי משחק, בלחיצה מדויקת על מספר וי יי ו ב 2 ב בחוברת הרמזים המצורפתו. אם תצבור שתי הפלות יריב ותנצח, תצפה בסרט וידאו על האויב המובס ועל מכות (אחד-על-אחד) הטוב ביותר ג הרובוט הבא שמתחרה נגדך. אחר כך תוכל לתקן ולשפר את רכיביך האלקטרוניים ותוקפץ לשלב הבא. מ ו ב כ 11 ל ו ירי ד" 3 נוי וחלקי ברזל עפים: ' מתתילים לצאת לכל ען | מהמתכות. לבסוף, כשמד הכוח מתרוקן, הרובוט מתמוסט, רגליו וידיו משתחררות ממקומן ומופיעה תמונה ברזולוציה מדהימה וכמו במשחק כולו) של הרובוט המובס, כשהוא שרוע על הקרקע. כל זאת, בתגבור צליל מיוחד ובשיתוף ו ב האנימציה והתזוזה, יוצר משחק ברוטלי בסגנון מורטל קומבט של שנות האלפיים. חק היא הדרך יו אני נשאל על ידי משתמשי אינטרנט רבים, איזה מנוע חיפוש הוא הטוב ביותר או באיזה מנוע אני נוהג להשתמע. ובכן, התשובה איגה חד משמעית, אך בכל אופן עלינו לדעת כיצד לחפש את המחפש חטוב ביותר. מהו מנוע חיפוש קצב התפתחותה המסחרר של הרשת, העלה את הצורך בכלי אשר יאפשר למשתמשים למצוא את המידע הדרוש להם, תוך שיטוט מינימלי בין מאות אלפי האתרים השונים. מנועי חיפוש הם בדיוק הכלי הדרוש - באמצעותם ניתן להקליד את מלת המפתח של המידע המבוקש במקום המיועד לכך, ותוך זמן קצר לקבל רשימת אתרים אשר מכילים מידע זה בהקשריו השונים. איך זה עובד מנוע החיפוש לא מתרוצץ באמת בין אלפי אתרים בחיפושים אחר המידע המבוקש, שכן הדבר עלול להימשך שעות רבות. מנועים אילו מבצעים את החיפושים בעזרת מאגרי מירע, קטלוגים או אינדקטים גדולים אשר מבילים כתובות של אתרים ומירע הנמצא בהם. מאגרים אלה מתעדכנים מדי כמה ימים או שבועות. העדכון מתבצע על ידי סריקה אוטומטית ומבוקרת של המחשב בידי 8 - תוכנות פריקה חכמות המופעלות על ידי מנועי החיפוש ברשת, או על ידי רישום ידני של מתחזקי המנוע ובעלי האתרים המעוניינים להירשם במאגרים אלה. תחת ההגדרה של מנועי חיפוש נמנים אינדקסים שאינם רובוטיים, כלומר אינדקסים הנוצרים בידי אדם שכל פעולתם נשארת בתחומי האתר. אין הם משתמשים ב-5?10:8% לסריקת הרשת, אלא נרשמים באופן ידני (המפורסם באינדקסים מסוג זה, הינור ה-11000צ). בתחילה פותח ה-:011 שמאפשר לאתר את הקבצים הדרושים ואת מיקומם. הוא פותחה עוד בטרם החלה פריתת המולטימדיה באינטרנט, במטרה "לדוג" קבצים אשר ניתנים לנישה על ידי קז כ340 - מאת: עמית חסון-אלוני במקביל, פותח ה-הסואסאמצ - כלי לאיתור מידע בשרתי גופר (שמזו ו בכתבה זו לא נדון בכלי חיפוש אלה, כי אם נתרכז בחפשנים לאתרי ה-אראול, > הזפוץ-מזוה וטס .1131513 ה. אראו :קוו פ המשפת 455 ק=וק=ו₪ 58 || 5 *] משחמם ₪ 495-6 ל | פא ן פה 1 ה[ 54< אאא אתחא ₪* < 1 - - - זהו מנוע החיפוש החדש, המתוחכם, המהיר והמתקדם ביותר כיום. הוא מתעדכן בקצב של בין 2 ל-3 מיליון דפי אינטרנט ביום והוא ייושב" על מחשב חזק ביותר המסוגל לתמוך באלפי משתמשים בו זמנית, ללא תתושה של עומס. זהו ללא ספק מנוע החיפוש הטוב ביותר והוא מחזיק ביתרון גדול מאוד על פני האחרים. פלט מנוע זה; בולל פירוט על האתרים במטרה לעזור למשתמש להחליס איזה מהם הוא המתאים ביותר לצורכיו. > 5ססץ | וט - 5מסוץ|. אאראו/ :יוות מנוע ה-605ע.1 נחשב לטוב ולגדול ביותר עד לצאתו של ה-51]/-א17ה. הוא חביב מאוד על משתמשים רבים (ממוצע של 4 בניסות בשנייהו, ומאפשר ביצוע של חיתוכי מידע מדויקים מאוד. הוא נחשב למהיר ויתרונו הגדול נעוץ ברמת. הדיוק הגבוהה שלו. הפלט מוצג מתוך קטלוג הכולל פירוט כללי על תוכנו של בל אתר ואתר, ומציין את מידת הריוק של המסמך שנמצא. למנוע חיפוש זה שני קטלוגים, קטן וגדול. במקרה של עומס או תקשורת חלשה, המנוע מספק קטלוג קטן יותר שהוא גם פחות מדויק ומסונן). כראי לשים לב לנקודה זו כאשר מבצעים את החיפוש, כיוון שעלול להיות פער משמעותי בין תוצאות שני הקטלוגים. המ זז חיטש זסי אוב זסים סאר. אראראו ונוות מנוע זה פותת ונמצא על שרת באוניברסיסת וושינגטון והוא מוכר, פופולרי ואהוב על משתמשים רבים. המנוע אינו נחשב ליעיל ביותר ואינו מכיל תקציר על החומר שאותר. במקביל לשיטת הקטלוג, המנוע מבצע חיפוש בזמן אמיתי תוך שיטוט בין קישורי אתרים עד למציאת מלות המפתח המבוקשות: מעבר לכך, ה-זט!שות')סט/ו הוא בעל מהירות ממוצעת ובְסִיס נתונים קטן יחסית. > הזזטש פע פטו וטש - אשאואוו 8 וזח !0 5 תוקופת |וזו, אר חרט מו מעריציו קוראים למנוע זה החט'אי 6 והוא מראשוני מנועי החיפוש הגדולים שהתבססו על קטלוג. בשנת 4' זכה בתואר "אתר העזרה הטוב ביותר באינטרנט" ומכיל באופן עקבי הוראות, מידע ועצות טובות. למרות גילו הוא מצליח לעמוד בתחרות עם המהירות וכמויות המידע של מנועי חיפוש חרשים ממנו, והוא נחשב לטוב. > 00ז ץצ ות זהו אולי אחד הכלים הידועים והפופולריים ביותר באינטרנט, בעיקר משום שיש אליו גישה ישירה מתוכנת הדפדוף הנפוצה, 6]וסגושות. מאגר האתרים של 41100 צ מאורגן כולו על ידי בני אנוש, וכל אתר ואתר במאגר נבדק ונסקר לפני שהוא נרשם כאחר מן המניין. שיטה זו אינה מאפשרת למאגר האתרים לגדול בקצב מהיר, כמו מנועי החיפוש האחרים, אך מבטיחה שהאתרים המצויים בו יהיו איכותיים מאוד. בנוסף לקטלוג, אתר סו ד מכיל מדורים שבהם מודע רב בנושאים מגוונים, > זפ 61200010 0105118 818.05 זהנום/!:נ בלי חיפוש זה מורכב ממנגנון חיפוש רב-נימי ייחודי. למעשה, הוא נעזר במספר מנועי חיפוש - זש]אהז)מ6\, פסטץ.], ססוג ל, 10]0506%, זט|צותזהוט!א ורבים אחרים. מנוע זה מפנה את השאילתה למנועים אחרים ולאחר זמן מה מציג את התשובות באופן מסודר ומציין מאיזה מקור הגיעה כל "פגיעה". מנוע זה נחשב לכוכב עולה בתקופה האחרונה, אך מתאפיין באיטיות יחסית בעקבות המבנה המורכב שלו. 1383 הס ץח |א6וח. אהורו :ות כלי חיפוש ידוע ומומלץ לגולשים חדשים באינטרנט. ה-הג!|טקָג!א מחובר להרבה מקורות עזרה למשתמשים חרשים וכולל בתוכו דפי עזרה פנימיים. המנוע בעל מהירות ואיָנדקם ממוצעים ויש בו קישורים לכלי חיפוש אחרים ברשת. 800% חס אסספחו. אראו בלי חיפוש שמיועד בעיקר לבעלי עסקים בארה"ב. קטלוג זה כולל מעל ל-11 מיליון בתי עסק וחברות מסחריות בתחומים ]598 ₪ :מו להל| מספר מנוע' חיפוש נוספים, לנוחיותכם: המפתח-מנוע חיפוש עבריי. | 0 '/יקוותן. | הזו א6ם11/1 סט סזתו. אראראר"/ '/ מקזוו | שונים. הוא יעיל מאוד בתחומו ומחלק את המידע על פי נושאי עיסוק או מיקום גיאוגרפי לנוחיות המשתמש. > ז₪|הז0ווחתה חח | סרח יכות 5 36 זט ווה והופאדרותופן |כפווזן [באזן |ש=אן |[ 4הצטן [ שאק מעגן | [צבאחפן הווחה ף | ו 1 | 6 ב ₪פת] 1%1שה 55 הק ב 7-) | ואמקאה *הקו.ה | 5 אשוו"] אש541|5ה[] אבתז[] 15ב צחשן] ב ] ובג מ ין מנוע חיפוש המיועד למציאת אתרים ומידע הקשורים למחשבי אמיגה. הוא מצומצם בהיקפו ומכוון למציאת מידע מאוד ספציפי, מכיל קטלוג קטן ביחס למנועי חיפוש אחרים, אך כולל חומר וקישורים רבים לאתרים של מחשבי אמיגה. אין הוא מהחשובים או הגדולים שבמנועי החיפוש ברשת, אך ניתן להגיע דרכו לאתרים שיעניינו גם את אלה שאינם בעלי אמיגה. ה ןהש חוסם. !| האו. אואר :קוו אחרון חביב, הוא משלנו - מנוע ]1 החיפושים הישראלי | הראשון באינטרנט. אינדקם זה אינו מהמתותפמים, המהירים או הנדולים שנמצאים ברשת, אך הוא ללא ספק שימושי לדוברי עברית, הוא מכיל מספר אטרקציות | מעניינות כמו *האתר כ-- ונ שד ה וזסס[טזה5.שרארט :יוות | הסט זסשזתוסלן, אראו" מכ |- ושע הט![טץ ואר יוו | ,ץע הסט טמוכ 1 שאר אר/ ננווו = 80/11080₪:הסם.א566ט]ה1.ארצראר/ '/יקזות | = 1 6% מז סט המסק וטת. רקוו | .4 :| וול - הגזעי של היום", תחזית מזג האוויר בארץ, מוקדי בילוי ועור. הזיקה שלו לישראל תורמת רבות לפרקטיות שלו, הן מבחינת השפה והן מבחינת היכולת שלנו להתקשר אליו. זהו פיתוח ראשוני חשוב ואבן דרך של ממש בזירה הישראלית העכשווית של התחום. פוטנציאל ועתיד באינטרנט מאות מנועי החיפוש ואינדקסים שונים, המיועדים להקל על הגולשים ברשת ולהפוך את המירע לנגיש יותר לכל משתמש. חברות מפחריות רבות, אשר גילו את הפוטנציאל הטמון במנועי החיפוש, עובדות כבר על דור המנועים הבא. פס מש כו וו תוי | הלויו | האינטרנט > מדריך מדרין 6 ממוגראם ישו 4 הוכנוה 4 ויק ועצוד 9 3 עלץ << 4 גי עו או "וו יש ₪ אס | האהר תביועי של חיום | הבורמה היטראליה | 17 5 עב ומש ,= בור הו 1 של הרף! | חנוה וואלה! | :הסט מסשתוסץ 1 | נפט א וסוט אטוז 2 | מאת: דוד זילברשטיין למי שאהב את א ג ו-₪,זדזו.ו ה[ 7 תפקידים מבית היוצר של חברת דאופ כשאנו רואים משחק מנקודת מבס איזומטרית, כלומר אלכסונית, זה מייד אומר עליו הרבה: הוא מכיל קטעי קרבות או אקשן, יש בו כמות גדולה של מסכים מ בי ירי בי ב תלת ממדית כשזה נוגע לדמויות. כל האלמנטים שהזכרתי מופיעים ב-8]/ו0 ובכל זאת ישנה תחושת החמצה כבדה, ב-0-4ד: 518 בנו את המשחק מתוך השקפת עולם הגורסת כי אם סביבת המשחק משובחת מכבחינה גרפית והעלילה עשירה ומורכבת מספיק, ניתן להתפשר בתחומים אחרים, כמו משחקיות, מוסיקה וקול. התוצאה היא משחק לוקה > בחסר, המכיל עולם בדיוני / עשיר וסיפור עלילה אשר ירד לסמיון, מכיוון שכיום מה שלא , תופס את העין או האוזן נשאר / על המדף ומעלה אבק, ְּ ב-מו(וא אתה מגלם את עצמך, אדם רגיל מעולמנו המודרני, אשר נקלע לתוך עולם פנטזיה מוזר ומסתורי מתוך חלום בלהות שרדף אותה. = בעולם של כז[()2], המורכב מחמישה איים, שלטו ארבעה כה 0 כשכל אחד מהם שלנ למטורת של אחר מאו ומים, אש, א ו וו 7-1 ו ה נשיאת גרזן וקמיע-כוהנים אתה מתחיל את המשחק, מבלי לדעת ממש לאן הגעת, למה ומתי. ג מ ‏ צי ‏ ר -י ₪ בספרייה קטנה ופתרון חידה פשוטה, תתוודע לשלושת הכוהנים שנותרו. אלה יסבירו לך את המצב וישלחו אותך למצוא את הכוהן הרביעי, העלילה מלאה תהפוכות, שיאים והסתעפויות, ובמהלך הסיפור, עליך לנקוט בפעולות שיכולות לשנות את העלילה לשני ביוונים שונים. כאמור, 1ו):ז'₪!5 בנו על העלילה כמפתח המשחק ואספקטים אחרים מיוצגים בצורה די ירודה. במצב קרב אתה יכול לתפעל רק את הכפתור השמאלי של העכבר - לחיצה על האויב תבצע תקיפה זור ובו ו 1 יי די תי קעניין מסתכם. למעשה, אתה עומד מול ומחליף מהלומות עד שאחר מכם | ופל. אין תנועה ]אנט אכ מאטוו, ואתה תישאר באותו מקום עד סוף הקרב או עד 1" ו ב ו הקרב, ויש להטיל קסם לפני או להפסיק קרב עבור הכישוף. מנשק הקסמים דווקא מרשים ומקורי. מכיוון שקסמי הכוהנים מבוססים על ארבעת היסודות, לחיצה על הכפתור הימני של העכבר, תעביר אותך לפאנל תלת ממדי המציג את היסודות. מתוכם, עליך לבחור רצפים, מעין קודים, שכל אחד מהם יפעיל קסם אחר (כגון: אדמה, אדמה, אוויר, מיםו. בין הקסמים לקרבות אתה נתקל בהרבה דמויות שלרבות מהן יש מידע עבורך. מנשק הדיאלוגים בנוי כמו זה של א 8 ה אוד.וש וכל ו חשד...) ולרוע המזל אינו תומך ב-500006[8. כלומר - לא שומעים גיבורים מדברים, אלא צריך לקרוא לא מעט. למען 0 1 1 ' מספק מספר מצומצם של קטעי מפתח ממוצעים המכילים דיבוב א בנוסף לטקסט. : למרות שבגדול, כוו[ואכו הוא אכזבה, יש לזכור שהוא משחק תפקידים ובכל מה שקשור לצר | בב וי ייאו :.!-ים, כלי נשק, חפצים, שריונות וכו'...' הוא מוצלח, ועומד ברמה שלא נופלת ממוצרים דומים בשוק. הלקח שיש ללמוד ממנו הוא שהשקעה גדולה בגרפיקת תלת ממד על חשבון וי תי וי ו מו בי ד - ו משתלמת ועלולה להסתכם בבינוניות. 5 5 1 ב א 1 1 4 7 5 5 1 5 וד ו 2 ו 1-2 - - יי ו . 0 1 - ו > השעה' הייתה וחמש אחר הצהריים. אחד מאותם. חמסינים - מפריעים. | 0 שוב, היה היה שמצאנו את עצמנו נגררים א 7 5% למש ו | "אל תדא , אתם 0 מזה." אמר אבי 0 | נכנסבר קולה הבאולינג, הייתה מוסיקה נעימה, נשמע רעש חברותי של אנשים משחקים, היה באר עם מלצרית המודה והכייחשוב, היה מזגן שלפתע 2 מי ו + פרצתי בבכי, "אני רוצה לאמא.* "מים, מיםו" הראתה מורגן את יבולת ההסתגלות שלה למצבים קשים. שי שו ו נובעת, כנראה, מאותו פגם מוחי הדוחק בו מ ו ייר ו "זה אחלה משחק, ואתם תיתנו. ברה ו מ גמ ונ על מנת להראות כי אב* הוא' שליט % נאוּר ומתחשב בפקודיו הוא קְנְהָ לכולנו) !. 1 יהנעליים" המיוחדות בעצמו. בינתיים, אנִי ומוּרגן ו התעלפות משותפת עליו. י?סליחה?" חדר קול נשן אל, .תוך | " - , -- 0 5 ו + ו % ו ו 1 6 1 -. . - ניסיתי להתנגד. "מים, ממו" תו תרמה גם מורגן את בו | הערפילים שהפכו להיות חיי, "את לא מורגן לה-פייז" "בגרסה הנוולית, איך זיהית?" שאלה מורגן מבלי להביט למעלה. אמיוה שי וג ו מ מ ו יר נש לפגוש אותך, יש לי שאלה." "תמיר,*" התחלתי, "נהיה שמחים לענות על שאלות קוראינו, גם כשאיננו יודעים את התשובה.* *למה זוסוּנים. לא יכולים להיות ימי ו = בי ה וניר שי ולסיירים יש לחשי כוהן. ואם בָבר, למה ננסים לא יכולים לחיות פייטנים; שחרי: הם מפורסמים בחוש:ההומור שלהם ולפי ספר השחקן! ויכולים להיות אשליִגָיָם. | ל בל מקצועז זה יהיה הרבה יותר נחמה." שי שבידה והמתינה לתגובה. - "זוטונים לא יכולים להיות סיידים," " ענתה מורגן כשעיניה נעוצות. בפחית; אי יי 0 ד די ית הזוטונים מעדיפים להישאר. בבית, ואלו שממש מתאהבים בטבע ובכל הקשור בו הם דרואידים ולא סיירים. בכלל, רוב הזוטונים נוטים להיות טובים בהסתתרות ולכן רובם גנבים. בקשר. לננסים, חוש ההומור שלהם אכן מפורסם והוא מצחיק רק אותם. חוץ מזה, לא די בפָמה בדיחות כו להיות. פייטן. חשוב לזכור שמטרת יי ב לייצג את האופי של הגזע, אך אם השה"ם חושב.: אחרת הוא ייפוקה. לשנות את החוקים.* א ו 4 *חזרתי." הכריז אבי, "עכשיר. סביר לכם.איך לשחֶק.* לאחר שינקנו מפחיות. - שה הינה מופנים להכל ואבי התחיל להסביר. | את מטרות המשחק, 1 "זה הכלו" שאלָה מורגן, "אני צריכה . | | מו [ אשב | לרק כ על המקלות האלה ולהפיל | כמח שיותרז?י . ה .ענה אבי, מרוצה מיכולת ההסבהָת שלו. 2 8 אמרה מורגן וצעדה לכיוון המסלול; > ל לא" אמרתי כששמתי לב שהיא לא לקחה. אותה כ חור. וווווווווושששששששש בוותוטוונווורמוווורווווווווום... | 'איך: זה הוה?". שאלה מורגן, מרוצה מעשרת. המקלות המנופצים. = "כשאמרתי כדור," הסביר אבי מאחורי : השולחן. ההפון", "התכוונתי לאחר מאלה, 0% לא לכדור- אש 8 1 ₪ 1ש. . 5 5 | *חוץ מהעניין הזה זו הייתה מכה מאוד יב יבר שאנחנו ו נש ו ו ו ג את כל המגרש, זקנה מיובשת!" *אֶתם יכולים לבוא ולשחק איתיו" אמר קול תוקפני ומוכר ליד אוזני השמאלית. "לי ולחבר שלי צחי יש מגרש שלם רק של שנינוו" "אתה לא עמי רוט, הדוור של מורגן?י שאלתי. ₪ "יופיו" הלכתי עם הזרם, "נעבוה לק איתך!" הגרלנו תודות ויצאתי ראשון. *חנסה ה לדמיין ב ב ו ו יזה. תמיה!. עוזר.* ב דמיינתי לי עשר .מורגן.עומדות בפירמידה קטנה ונתתי לאנדחנלין לק = את הכדור. "שופ" הכריז עמי, "אחלה זריקה!" בזמן שעמי הלך לזרוק, דיבר צחי עם, יְ מורגן, "אני זה שזיהיתי אותך. מרחוק;" הוא גילה, "לפי האף. איכפת לך אם אני אשאל אותך שאלהי"א ד א "תמיר," אמרתי, 8 מוכנים לענות על שאלות קוראיבן:* = 4 מלחיות לא זכולות לכמור - ופט "שאל, ו מורגן, "אל מהר/?עודה. מעט תורי." 0 00 | "תהיתי פה יקרה אם' יאחסנר בטְבְעת. קסם למציאת: חיה מסייעת,. האםמישהו.. | שהוא לא קוסם יוכל לזמן לו חיה כַזו? וא . יאחסנו ו מלתש אחר האם אפשר יהיח". להטיל בְמָה 1 לחשים ישן ו מורגן חשבה קצת, ילמען האמת זו בעִיָה. באופן כללי, רק לקוסמים יש את היכולת.המנטאלית לשלוט בחיה מסְיִיעַת. ו ו מ כ ל לאפשר לבעליו להשתמש בלחשים שבה. אני חושבת שחְוָה מסייעת תזומן אך לא תצליח ליצור.את הקשר המנטאֶלִי עם הדמות שזימנה אותה ולכן תעזוב. החוק של יפעם 1 8 בשנה' תקף בכל מקרה משום שגם קוסם יכול להשתמש בטבעת,* כ ו + והעביר את הכדור למורגן, "תורך.* מורגן קמה לעבר המגרש, הוא ו קצת והשליכה את הכדור. יירררההה" שאג הכךור של מורגן ופער תי ו להימלטו על נפשכם" זעק אתד 4 6 % 1 . . - הפינים, "פין, פין לעצמוו" זעק אחד אחר וכולם קפצו הצדה בהיסטריה לפבר | 7 שהכדור ינגוס בהם. 43 "איך קראת לזה?" שאלה מורגז, "זו" "את לא יכולה לשחק באופן הוגן!" לונ אבי, "את זקנה קטנה וממורמרת שלא יודעת להפסיד, זה פשוט מדהים..." ו מ בת מ וי ו הזכרתי: חי השתעל בקול רם, לקח כדוה 0 לְמֶגרש. "יופי של מכהו" התחנף עמי, "תמיך ?= אמרתי שמישהו צריך להראות כ הקטנים מי הבופ!" עמי, אגב,. הפיל ה ימוי שיו "אגב, יש לי שאלה" הוא המשיך, תמיד נהיה מאושהים לענגת על. שאלות קוראינו, גם כשאנחנו מלחייה, חשבתי לי. שנו הימי -. המוז 2 ימ ופי מ מ תי מ וש םר מ יי ואין לי או לשה"ם מושג איך להציג את זה ב-כואוכ ה" עמי נראה ממש מודאג, "טוב, אחר הדברים שאתם יכולים לעשות,* אמרה מורגן, "הוא. לא. לשחק ד גורמלי, כמו: סזטו], - ו לא כןא0 ובכל השיטות האחרות. יחיה הפתרון נעוץ בכושרון כלשהו ש ישימוש ברעלים). ב-0 28 אפשר להוסיף.. מיומנות *שימוש ברעלים" המושפעת. מהתבונה ועולה 2 נקודות. היותי ממליצה: למקם אותה בקטגוריית 'גנבים' ו'לוחמים, : כרי לייצג גנבים מרעילים.ולוחמים מורעלים." 2 0 התלהב צחי מהמכה שלו." "לא,* אמרף מודגן ונקשה. באצבעותיה, "תראה,יפין אחד עוד עומד." "אוי, לא שמתי לב." הופתע צחי. הוא לקח את הכדור למכה שנייה וגלגל במיומנות של מומחה אמיתי, הכדור עבר דרך הפין בלי להפיל אותו. "בטחיפיספס אותו בככה." אמרה מווגן והְאֶתה באצבעותיה מרחק קצר ביותה. % 6 בראשו; "הייתי בטוחי% " צחי שפגעתי בו:* מלמל לְעִצמו. | "עְכָשיו תור" שמחה מורנץ" ואחזה בכדור שלה. 4 0 "זה הולך להיות משחק ארוך. * חשבתי. לעצמי כשְהַבּחַגָתי בכדור של מורגן שולף. אקדה. 90 גה % : / | % אה / גן-סען ואבי סבג | היפרה החלה סביב 6וקג]א, משחק הקלפים הראשון. בעקבות ההצלחה, גָוֶסן חברות שונות להוציא משחקים |משלהן ולזכות בנתח מהשוק. כמו תמיד, למשחק מִצליח קמים הרבה / | = חיקוזִים ברמח גְמוכת וכמו תמיד, חברה + אחת| עושה את/ זה יוּתֶר טוב, ויותר | מעניין. במקרֶה זה, חברת :10 הוציאה | משחק קלפים המתרחש בארץ התיכונה של ג.ח, טולקון. ב-6% 12 6 :ה)וזטם 6|שטוות (דדם1וא) אתה אחד מתמשת הקוסמים בני | ( | | ! האלמוות מסררת שה הטבעות - גאנדאלף, סארומן, אלאטאת, ראדאגאסט או | פאלאנחן ולמרְות שבטפרים כל מלבד גאנדאלף הושחתוו. תחת שליטתך מצויות |לפחות חמש מהדמויות שלקחן חלק בשר הטבעות ובהוביט/ החל מפרודצן בַגינס,ידרך אהאגורן השני ועד 1 והזמזר השני. מטרת המשחק מזא-להפוך א הקוסם שלך למגהיו ג המאפק/בסאורון או:להשמיר את הטבעת במיחה (קשגת אותה. מטכה זו מושגת על רת חפצים קסומיזם עוצמתיים, עי"טיעות: שונות מבני העמים החופשיים"לתמוךי בקוסם שלך; השלמת משימות שונות,-.הֶשָגֶת. תומכים וכמו אנטים מסוימים, גולום ואחריםו או הבסת כוחות רשע ומפלצות התוקפות אותך בדרך. אגב, כשמדובר במפלצות וסכנות, הן אומנם מגיעות מהיריב שלך (השחקן השניו, אך למעשה, הן נשלחות מסאורון ולא מקוסם אחר. כל התרחשות במשחק, כל אירוע - מפלצת או מכשול, תומך או טבעת, מבוססים על ההתרחשויות בספרי טולקין כשהדגש הוא על ההוביט, שר הטבעות, הסילמריון והסיפורים הבלתי גמורים. למעשה, ניתן לחוות כל אירוע שהתרחש בספרים על ידי הקלפים המתאימים. מספרי טולקין למשל, אנו למדים כי הקוסם ראדאגאסט התאהב כל כך בטבע עד כי שכח את חובותיו והוא מבלה את חיי הנצח שלו בקרב החי והצומח. ניתן לחוות זאת על ידי הקלף שוחה ]0 שזנו.1 ופיתויו של הטבע), הגורם לדמות או לקוסם לבצע בדיקות שחיתות על כל יער שבףרכן. ראדאגאסט. קיבל את. הקלף. נכשל באחת הבדיקות ועלי כן יצא מהמשחק. שו בניגוד לרוב משחקי הקלפים שעיקרם הוא מלחמה בין השחקנים, ב-איךם]א המשחק הוא מירוץ אסטרטגי מרתק. כל שחקן. בהתאם לקלפים שברשותו, יוצר לעצמו מסלול' מסע 1 התיכוגה, 7-7 ש שבמהלכו יבקר באתרים שונים ויצבור נקודות שלטון אשר יהפכו אותו למנהיג המאבק. במקביל, השתקן משתדל להפריע ולעכב את היריב על ידי מפלצות, השחתה וקלפים מיוחדים אחרים. לחרוג את היריב פירושו להשמיד או להשחית את הקוסם שלו, דבר אשר קשה לבצע וכמעט אינו מתרחש. לכן, המנצח הוא כמעט תמיד מי שצבר ראשון סכום מסוים של נקודות שלטון. התוצאה היא שאינך נוטל חלק במשחק "מלחמה" סופר-מתותכם, אלא במסע תכליתי בארץ התיכונה, מסע אשר משכתב את ההרפתקה אשר התרחשה בספרי טולקין. העובדה כי במשחק יש שימוש בקוביות (2ק6) מוסיפה את אלמנט המזל, הגיוון והמתח. למרות הרתיעה הראשונית מהרעיון של שילוב קוביות וקלפים, התברר שזה פועל נהדר ותורם המון למשחק. לסיכום, ‏ הלול 6 :הזה 6!ו1א הוא ללא ספק משחק הקלפים הטוב ביותר כוום. מי שאהב ואוהב את טסוגוא - ישתגע עלון, ומי שלא - כדאי שייתן למשחקי קלפים עור צ'אנס כי מדובר במשהו שונה לחלוטין, משחק תפקידים של ממש דרך קלפים. חובה לשרופי טולקין, ב מ ו ו ד בעברית, כן, לא, כן, לא... כך הרגשתי בקשר לתרגום העברי של הטואטו|5, מדי אזעקת שווא על ו דבר מישחו, איפשחו, חבין שזה לא עסק ופרסם את משחק התפקידים השני שיצא ו ו רץ-צללים היא שיטת משחק בי ב = וי מו ובל המערב-סייברפאנק והפנטזיה. נכון, אי אפטו להשתמש בה כדי לשחק סייברפאנק טהור, אך למי איבפת? העולם יד הב וי נוי ו דוי יו שרץ-צללים עקפה במכירות ובמגוון המוצרים את קרב-טכ', המוצר המוביל של בי ל 4 לי תו ות ו החמישים של המאה הבאה. מחד, הקסם הזר לעולם ואיתו גזעי הפנטזיה ב ישי 1 בי ב ל יי נעלמו, וחברות-על שולטות בחייך יותר מכל ארגון ממשלתי כלשהו. רע ג רג ברץ-צללים אתה יכול לבחור בין | גמד, אלף, אדם, אורק או טרול, התכונות שלך הן גופניות, זריזות, מ ריב ור ופיו ותגובה, אין ממש מקצועות, כל אחד בונה | את הדמות שלו כראות עיניו, אך ניתן | מ יד תי בי תת ב מו יי קוסם קרבי, דקר, בַלש, שכיר חהב, ו |( לשטבר, חבר בכנופיה, משליב, שאמאן. קוסם רחוב, סמוראי רחוב או איש שבט. תמיכה ב לי ו וי של מוצרי עזר, יש לקוות שלפחות חלקם יתורגם לעברית. להלן חלק קטן מהם: ייפ" יו ומעמיק את ו 0[ ווחטוחר5 ושטזו5 - אוסף ענקי של כלי נַשק שונים ומשונים. ו שיטת הקסם של | של כלי תחבורה חרשים ומהירים. פ|הווווה. |ההוחטווגזו] - ספרי חיות | מוזרות ומסוכנות בעולם הפנטזיה הבישי |[הטחו - אוגדן המציאות המדומה שהופך את הריצה במטריצה לריצת אמוק פראית. הייתה זו מאה של תמורות רכות וגילויים | יי לי ובו ויוי יי ברבים השתלות איברים קיברנטיות ששיפרו יכולות טבעיות. פריקים של מחשבים משוטטים כל היום בים הטידע ו וי שמספקים המנשקים הרבים. ומה איתכם? אתם חיים על הקו הדק שבין אזרחים שומרי חוק לפושעים של ממש, אתם רצי-צללים. כשחברות-העל צריכות לבצע משהו לא פשוט ולא נעים, יד יי מו וי ו ₪ קוסמים, שכירי חרב, או כל מקצוע אתר שאתם בוחרים במטרה לשהוד ולהרוו*ח. השתלות קיבהנטיות יכולות להיות הדבר היחזידי שיעזור לכם לבצע את העבודה. משום שבסאה הבאה כל כחור הורג, פל צעד הוא סכנה וכל אדם הוא אויב. חשוב לזכור שזה לא עולם פנטזיה. אי הימי ו יי וי תירה - ישיבו אש. על כל התגרות יש תגובה, ותאמין לי שלצד השני תמיד יש וג רו ליי ב ב לרוץ בצללים - תקשיב טוב ותלמד כמה שיותר, כי בורות תהרוג אותך יותר מהר מכדור-אש. ולמי שחושש, וויז יתמוך ויעזור לאורך ל כישרונות ₪ = מ יי גי ו ולכל אחד מהכישרונות שלך יש רמה שבדרך כלל נעה בין אחד לשש ואפשר יותרו. הרמה מציינת את מספר ג בשו שיש להטיל, וההצלחה נקבעת על פי מספר הקוביות שעברו את רמת הקושי שהשה"ם קבע. 45- 2 ₪ השרות ₪ ד ₪ גיבור ללא מחשב מאת: צחי רוט כבר לפני גיליונות וויז רבים שוכנעתי לקנות את שיטת הגיבור, ובאמת לא התאכזבתי. יחד עם זאת, השחקנים שלי אוהבים אקראיות בבניית הדמויות ואילו שיטת הגיבור היא שיטה המתבססת על רוכישה בנקודות. לאחר מחשבה מצאתי פתרון מעניין שמשלב את שתי השיטות. הרעיון פשוט לגמרי. במקום לרכוש תכונות יש לגלגל שמונה פעמים 2ק4+8 ולחלק את התוצאות בין התכונות. מלבד זאת, יש לחבר את כל התוצאות ומחצית הסכום הסופי היא כמות הנקודות שמקבלים לרכישת יתר מאפייני הדמות וכמו כוחות וכשרונות או במות הנקודות שניתן לשאוב מהחסרונות). אגב, במשחק של סופר גיבורים אני ממליץ להשתמש בכל הסכום ולא במחציתו, כדי לשפר את התכונות מעבר לגלגול הראשוני. השיטה הזו מחזירה את האקראיות ומקצרת את זמן בניית הדמות, שכן בדרך בלל רובו מתבזבז על קניית התכונות. חוץ מזה, אני מציע לאפשר חריגות מכמות הנקודות הרגילה ביחס של נקודה נוספת לשלוש נקודות חסרונות. למי שרוצה להוסיף עוד אקראיות, אפשר לגלגל 10010 והתוצאה תהיה כמות הנקודות הרגילות והכמות שאפשר לשאוב מהחסרונות, ] 0 לסופר גיבורים. כ - 7% 1 מגנים קסומים מאת: משה רט ובני זולברג לכל לוחם המכבד את עצמו יש חרבות קסומות, כלי נשק ואפילו שריונות קסומים. אולם, בין שפע חפצי הקסם, נדמה שהזניחו את המגנים הקסומים, ולכן המצאנו כמה חדשים כדי לעורר לכם את התיאבון. המגן פעיל שלוש פעמים ביום למשך שלוש שעות בכל פעם. מגן מסייע: על מגן 2+ זה מופיע ציור מפואר של חיה או יצור כלשהו. בעזרת מלת הפקודה ניתן לגרום ליצור המצויר להפוך לאמיתי ולציית לפקודות של בעל המגן. המגן מכיל שלושה מטענים בכל יום, כך שאם היצור נהרג וחוזר למגן, הוא מבזבז את מטענו. מגן אחטון: במגן 1+ זה יש פתח שחור קטן בצדו האחורי, זהו מעבר לממד סגור שגודלו כגודל ] מזוודה בינונית. ניתן לאחסן בו כל מה שרק תרצו. מנן שער;: מגן 3+ עגול או מלבני זה יהפוך על פי מלת פקודה למעגל ואו מלבן) זוהר, שניתן להשתמש בו כדלת ממד לטווח של 300 מ'. לאחר המקבר, המנן יופיע בצורה הרגילה אצל בעליו. שימו לב שאכן ניתן לעבור ודוך מכשולים בדרךן (צוק גדול, למשלו בעזרת המגן. מגן מגנטי! זהו מנן 2+ עגול העשוי סגםוגת מיוחדת. כאשר | מפעילים אותו הוא נטען בכוה מגנטי חזק וכל כלי נשק מתכתי שפוגע בו ייצמר אליו בחוזקה. ניתן לשחרר את הנשק על ידי בדיקת כיפוף סורגים או באמצעות ביטול המגנטיות על ידי מפעיל המגן. מגן מעופףו על מגן 1+ זה ניתן לשבת, לגרום לו להתרומם באוויר ולטוס במהירות של 0 (כושר תמרון ג'). על גבי המעטפות, הפקסים או הדואר האלקטרוני ציינו - עבור משחקי תפקידים - כתבות חוץ. = - ששחה > =>הממי = הששרקחם ה = --אשואר -‏ =שח ‏ ---מאטא . 80 0 ל 5 = ה-א חדש מ-5 יז 4 ממשיכה לתמוך בשיסת הפנטזיה החדשה שלה - האוהכ]ו!חה:]. לאחר הוצאת שני כרכי הצוג])ו(חה:] זט >האוח6כ] היא מתכננת להמשיך את הקו בשלושה מוצרים נוספים - מאוהשווזהם ]טס >התסקט.! | וכבראה בשני כרכיםו שזוהפזהע |ם >6ט!|ה6זי) 1-הטותהק הס תשוההו!וזה:]. | בכמו כן, אנשי החברה ממשיכים לפזר יותר ויותר רמזים כי העולם של האווו[הה:] זהה לעולם של מרוצלליט, אך מתרחש אלפי שנים לפניו. יהיה מעניין לראות חיבור בין שתי המערכות. שוקַהּ]א - ההתמסחרות? תגידו יפה ביי ביי לקלפי 6 6ט], קו היצור בוטל לחלוטין. אך אל דאגה, לאחר ה-%שהג!|שמוסו1 הנוכחי יצאו )045:) 6ח! 1 >6זבקו/ו בסדרה החדשה - שעגזו!א, שכמו 6 66! תימכר הן בחבילות גדולות והן בקטנות. ב-6אגזוזא ניתן לשחק בלי תוספות, עם טושג!א הרגיל, עם שקה 6 או אפילו עם שניהם. מתוכננים מעל 300 קלפים חדשים, כמה וכמה חוקים מיוחדים וכפי הנראה, ההתרחשות לא תהיה ב-הוחוווטכן, אלא במישור מקביל. |-0ע16] שוב בנפרד מקץ 10 שנות פעילות משותפת פקע חוזה ההפצה המשותף של 58 וז זוה החפז6ש תהסזן 1->שוחהנ) סז6ךן. תגובת שתי החברות הייתה זהה - "המוצרים שלנו נמכרים טוב יותר היום מאשר בתקופה בה נחתם החוזה, ואין צורך לחדש אותו." "ההסכם שלנו היה רווחי לשתי החברות," אומר סטיב פיטרסון ממנהלי 088068 סזט]] וממפתחי שיטת הגיבור, *יחד יצרנו 75 מוצרים שונים וזכינו בכמה וכמה פרסים, אך הגיע הזמן להמשיך הלאה." נמסר שבן-פער הזיל רמעה. ישנם קלפים, ישנם קלפים... עור לא הספיקו ערן ואבי להתלהב ממשחק הקלפים החדש - וזה 8016ו1א, וכבר יוצאת סדרת התמיכה הראשונה של המשחק - פמסקגזט 7[6. כפי הנראה רוב הקלפים יעסקו בדרקונים, הבריות העוצמתיות והמסוכנות ביותר בארץ התיכונה של טולקין. מעבר לכך, בקרוב יפסיקו להדפיס את הקלפים של ההוצאה הנוכחית שהוכתרה | כ-חט00ו4: 6ווהזו.1 והוצאה ] מוגבלת) ויעברו להוצאה : ] בלתי מוגבלת (6וומוז!ח!זו. הדבר כרוך בשינוי צבע השוליים של הקלפים ותיקון קלפים עם טעויות. לאספנים זוהי בשורה משמחת, שכן שהדבר יעלה | את ערכם של קלפי ההוצאה | הנוכחית, בייחוד אלה עם הטעויות. ושוב נצאה אל הדרך... לאחר שההוצאה החהדשה של 06 הפכה 75% מהמוצרים שלה לבלתי שמישים לשיטה החדשה, החלו ב-0₪] להוציא סדרה חדשה של מוצרים ל-זש|פהו6!|טא. הראשון היה זטותהקותט") טהגטז. ואחריו מתוכנן הסומהקווטי) נפרד לשלוש ממלכות הקסם - מצפו|ה]תט6!א, קהו|טתתהבה?>); 6טח6, כמו גם הטוההקוחטי) ללוחמים שו ו וכ וגנבים. בנוסף, נמצאים בשלבי | פיתוח המישה ספרי גזעים קטנים שכל אחד מהם יעפוק ב מ ש פ ה ה מצומצמת של גזעים תת-קרקעיים, גזעים אנושיים וכו'. מספרים שאת מה שעשו ל -זשופגחוטו :ו ו-מזט!א, עומדים ב-16₪ לעשות גם לשיטת המדע הבד'וני - זטופהוו6טהקפ. - גזעי פיות, גזעים מ ה ?ל ד מאת: דוד זילברשטיין 2 אזתתחצ6 הוא משחק אקשן מסוג אחר. אתה צופה בעלילה של סיפור מדע בדיוני ומככב בסצינות של מרדפי מכוניות, טיסות קרב, קרבות ירי, בריחה מכלא וחדירה למערכות מחשב. 271 ,טשטטא היה המשחק הראשון ל-0/ שהכריז כי אם תקבל גרפיקה מדהימה, תוותר עבורה על חלק מהשליטה במשחק. וכך, יכולת לשלוט רק בכוונות הירי |ולא בניווט הטיסה! של חללית מסוג סא]א-א. 4 כמו משחקים אחרים שקמו כצללים וחיקויים ל-.זממ:ק 1, היה בנוי על אותה תבנית - אנימציית 47165 אש אסשו.ן5 ושליטה בכוונת ירי ללא יכולת תנועה. 6-82 המשחק ערב מידה גדולה יותר של אינטראקטיביות, לא כל קטעי האנימציה היו של מרדפי חלליות |נוספו סרטוני אקשן בכל סוגי הרכבים) ואף היו מררפים וקרבות ירי. 2 הזח שצס, שהיה לו זמן ללמוד משגיאותיו וסגולותיו של אחיו הבכור, הגיע באותה תבנית, אך הוא מהוק: 3 מסוגנן ומכוון לציבור השחקנים של היום. על מוגבלותו באלמנטים של ניווט ותנועה הוא מחפה בעזרת סיפור מדע בדיוני מרתק, מוסיקת רקע סוחפת, קטעי אקשן דינמיים, וכמובן סרטוני אנימציית 5 הנ) 511.]):00% מדהימים יותר. כצפוי מהמשכו של המשחק הראשון, קיים כאן מגוון רחב מאוד של קטעי אקשן - אתה מתחיל את המשחק בהימלטות רגלית מהכלא שעד מהרה הופכת להיות מרדף מכוניות (ורחפות ומטוסים ומסוקים) מסוכן ומסעיר. בין השאר, ישנם גם קטעי פריצת מערכות מהשב, ניווט ב-7₪)ה פה ד, הסתננות למתקנים צבאיים ועוד ועוד. בעיית האינטראקטיביות רמה גרפית כה גבוהה של טכנולוגיית וידאו או 71105 ₪ אססז.51, יבולה להתבצע רק על ידי מיפוי מוקדם וש₪א]תתסאחת-תאעו של הסרטונים. אלמנטים אינטראקטיביים שהשתקן שולט בהם, כמו למשל ניווסה של חללית, אינם יכולים להיות מחושבים מראש וייוצגו על ידי טכנולוגיות אנימציה שונות שיורידו במקצת את הרמה החזותית. ב-2 ה|אםםצס, השאיפה היא למצוינות גרפית ועל כן התלקים האינטראקטיביים מתרכזים סביב ירי, פשוטות ניתן ליישמם באיכות גבוהה, בקטעים הבודדים המאפשרים להוליך דמות או כלי רכב, חדי העין אמן ירגישו בתלישותה של הדמות מרקע המשחק, אם כי ה"פגם"* הגרפי הינו מזערי ביותר. | שר בפ מק מורכב מסרטוז גרפי ממופה מראש, אין ראנדומליות במשחק. כלומר כשתוקפים אותך אנשים או רכבים בסצינה מסוימת, הסצינה תמיד תראה את אותו הדבר - האנשים יצוצו מאותם מקומות ובאותו סדר, הרכבים !גיחו בזה אחר זה ובאותה צורה. וכך, לאחר מספר ניסיונות, תלמד בעל פה מהיכן יתקיפו כל האויבים. אומנם לטווח הקצר זהו יתרון, שכן אחרי מספר ניסיונות כבר תזכור בדיוק מי, מאיפה ומתי תותקף בכל פעם, אך לטווח הארוך זהו חיסרון, מפגי שהעניין מונע ממך לשחק יותר מפעם אחת. להפשיר את העלילה 2 הו|תםמצס מתהיל לאחר שהתעוררת מהקפאה עמוקה. הקפאה שהחלה לאחר זחתם צ הראשון. הבעיה היחידה היא שמי שהעיר אותך, לא היו הבוסים הקודמים שלך, אלא המחתרת. בלית ברירה אתה מצטרף לחבורה ומאותו רגע אין לך פנאי לנוח ואתה מתקדם מקטע אקשן אחד למשנהו. למרות זאת, ניתן להרגיש שהדגש על העלילה התעצם יחסית למשחק הראשון וליתר משחקי 4551(1.7/ , [ממא. הדבר בא לידי ביטוי בסרטוני אנימציה בין סצינה לסצינה (כולן באנימציות 58 511.100% מדהימות בליווי מוסיקה וקול ברמה מקצועית), בסרטונים קצרצרים או בקטעי דיאלוג. ל ל אופן, כמו בסרט אקשן טוב, גם כאן העלילה לא מכבידה ולא עוצרת או מאיטה את הזרימה המהירה של המתח וקטעי הפעולה. להתחיל מחדש ניתן לשתק ב-2 [0%388 בכמה ררגות קושי, במקרה זה נוצרת בעיה חדשה מכיוון שהפער בין רמות הקושי גדול מדיי, כלומר: הרמה הקלה - קלה מדיי וזו שאחריה כבר קשה מדיי. תופעה זו כבר מוכרת לנו ממשחקים אחרים כמו מצות מה 2 .51 .[חביא וכו'. יתרה מזאת, בכל פעם שתיפסל, תתחיל את סצינת הפעולה מתחילתה ולא מהמקום בו נפסלת. עובדה זו גורמת לך, בעיקר בשלבים קשים במיוחד, לעבור את אותה סצינה כמה וכמה פעמים, ולמעשה, להתחיל להשתעמם מהמשחק במקום מל / 3% ליהנות ממנו, וכאיל כרי לזרות מלת מל ופצעים, תגלה שלא ניתן לשמור את המשחק בעיצומו של שלב אלא רק לאחר סיומו ובתחילת השלב שאחריוו. קשה להתחמק מהתחושה כי שמורת המשחק מתבצעת בתחילת כל פרק, כדי להאריך את הזמן הדרוש לסיום המשחק, אם כך הדבר, מדוע לא להאריך את המשחק על ידי הוספת עוד פרקים? אחרי הכל, שחקנים אוהבים לשחק במשתק ולא להיפסל בו... משחק פעולה משובח 2 א]תמםצ6 תומןך בעכבר או בג'ויסטיק ובשני המקרים תזדקק גם למקלרדת. יש לזכור שמדובר במשחק פעולה משובח ובעלילה עתידנית המספקת אווירה מתאימה לזרימה מהירה מאוד של קטעי אקשן. אם אתם בעלי 95 באטשחואו והכיס קצת לוחץ לכם, עדיף שתרכבשו את זז מדוד, אך אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, דעו ששני המשחקים יפארו את אוסף משחקי הפעולה שלכם. "₪ למכירה מחשב אכן486, ואה זיכרון, כונן 1.4481₪, מסך, מקלרת, עכבר, ואסא- מהירות מרובעת, כרטיס קול + רמקולים, 18א2-850ן1] + תוכנות ומשחקים. אסף, 08-9475732. "ש למכידה 0י)- ותוא + שני משחקים, חדש באריזה * אחדיות. ליאור, 3-4 "ש. למכידה משחקי מחשב בהנחה של 75% מהמחיר בחגות! בנוסף; למכירה המשחק קורגדריה 21 במחיר של 0 ש"ח - מי שיקנה יקבל במתנה את המשחק וטו סער, 04-8710301. "₪ למכירה משחקים על גבי 0-08 6: אססזא סאזו1א א אמטאוה דפמוס וזדז, דפס דוט הכוה ואה ו-60 0א1או-א. כמו כן, למכירה משחקים על גבייתקליטונים: 1+2 אסא ו-אסידה. 51 ו [ד5 אוו בנוסף משחק למקינטוש על גבי 1אכוא-00 . כ(5 6% "ש 5 4 אאזת או טואא .1 115 ומכסה הדשאו, יריב, 03-7318051, למכירה המשחקים הבאים: מסע המלך 7 - 90 ש*ח, רוג'ר ווילקו מסע בחלל.6 = 0 ש"ח ואלאדין - 50 ש"ה. המשחקים חדשים ובאריזתם המקורית. בנוסף, מעוניין למכוךר את המשחק +4] אוו על גבי תקליטונים. שי, 03-5208124 למבירה/החלפה משחקים חדשים למחשבי 486 ומעלה: 96 יוח] המלא, -6), 3אוא, 4א1א, דרבי מירוצים, 2 אא בעברית ועוד ועוד. 0-6 אל 521068 -06. למכירה מדפסת 5-2050 .81:1.00511, 9 סיכות במצב טוב. 09-982141, לא בשבת: למבירה משחקים על גבי 0-1 - קידנדיה 1, זעם קדמוני,.1 םא וס הטהת הסנוא, מאס אססהתם, שוליית המכשף ו ו-2אנציקלוירע, ותד היז אאיהם, פים סיטי 2000, המא וא שאןא 1 ועולם הריסק. כמו כן, למכירה משתקים על גבי תקליטונים שי 0 - אכודים בזמן 1 ו-2, בחזרה לזורק, חף מפשע, זול 2, שולזית המכשף [, בייבי ג'ו, זעם האלים, לוחמת התהילה, אולטימה 7 - השער השחור, פגיון [ הדמים והאורגים. אורן, 09-55958%. י "ש ‏ למבירה משחקי המחשב: קינג קווסט.7, | זא .ודה צמחתה, סם ומקס, אאחהי האנ.ו, 2 אה א, אםאתה, ]אה.51 601100 הפא ומשחקים | חרשים שעדיין לא הגיעו לישראל / ובמחירים נוחים). שמוליק, 09-623330. "₪ למכירה משחק המחשב | ₪ 5'אןמס, הכולל אנימציה מדהימה ואפקטים יפים, ב-190 ש"ח. | ניר, 07-882597. "₪ למכירה משחקים על תקליטונים: 4 ארי ב-60 ש"*ח, 1 ואסוטכו ב-25 ש"ח, 2 [אכוכוכן ב-30 ש"ח, 3 ואסיסכו ב-35 ש"ח, מלך האריות ב-20 ש"ח, אלארין ב-21 ש*ח ומשחק על גבי 1-ו - בגדי המלך החדשים ב-70 ש"ח, סער, 04-8710743: "₪ למבירה/החלפה משחקים חרשים | שעריין לא הניעו לארץ, כגון: נוג תאשט, 3 ד]א ו ההא 4 אתה מז או מאס.וה, 2 15הכאו וטוד. ניר, 01-6425553 או 4-7 "₪ למכורה מגה דרייב || > 2 שלטים ואחד של 6 בפתורים) במחיר 600 ש"ח. קלטת - חדשה של איש ההרס ב-349 ש"ח, ן קלטת הרשה של 1431 הא ב-299 | ש"ח, קלטת של 1.2.[ה3] ב-299 ש"ח וקלטת של אאא 11 ב-149 ש"ח. מי שיקנה את כל החבילה יקבל במתנה קלטת מגה דרייב בשווי של 99 ש"ח. = אדם, 09-453420. "₪ למכירה/,החלפה משחקים על גבי ואכוא-: סזם =.ודדו.ו מאנוךאט צט ה ם הרדדטאזזד .זו רן, סמוהדך זהאנסאיז אה ודו וס :דר ו-₪ ]א .וטוא הג כמו.כן, למכירה משחקים על גבי תקליטונים: וז זה א א) אא ו- זאספם. מנחם, 2-6 "ש למכורה החלפה המשחק .הזוחה 2 זווטאא: אהודוצ זפ הת מ באריזה המקורית. שמוליק, 72, לא בשבת. "ש למכירה גיים בוי עם 5 משחקים ו- ₪0 1.1337 זכוכית מגדלת המגדילה את מסך הניים בוי פי.2.5 ומאירת אותוו - הכל במחיר מצחיק של 0 ש"ח. ניתן לקנות פל חלק ומשחק בנפרד. עודד, 06-522185. "₪ למבירה מגה דרייב חרש לגמרי. גיל, 1-2 "ש. למכורה מכשיר גיים בוי חדש באריזה מקורית + משחק ב-120 ש"ח: במו כן, "א מעוניינים 6 הצ'ילו למכידרה משחקים מעולים לגיים בוי במחיר של 40 ש"ח למשחק. כל המשחקום באהיזה מקורית + חוברת. סער, 8710301-+04. ו ש ,מעוניין להחליף את אחד המשחקים הבאים: ₪ 1]ין הו .1/1 טאוד [שמנסחין אהו צטאשס ות 2 זווא 0 אר , מא רדא שס. סז ₪ דדח תמורת המשחק שא סשטוגּ. מנחם," " 6 לי מעוניין לקנות- או להחליף את >/ המשחקים הבאים על גבי וכוה -0 0 סוד[ 2 ןהה תה | הט מהם ו-אססוא שאו. ]זווא א אטטווו. נתנאל; 03-7526549, = מעוניין להשיג את המשחק 08 המלא (יכול לתת טיפים עד חלק ג'ו. בנוסף; מעוניין להשיג את המשחק אטנאטא א .זג כמו כן, מעוניין להשינ את התוכנה 0[ 51 30 מגרסה 3.0 ומעלה..ואדים, 04-8710801. ש ש ש מעוניין:לקבל עזרה בתופנת ++י) קאה [חכט. בורשטיין אריק, החקלאי [3/1 הוד השרון, 45288: מעוניין לשחק במודם ב-2 ךא הש ו-96 .זה ובמודם 60 ומעלהו. רונן, 1-3 מעוניין לחכוש מגה דרייב במחיד סביר ניך; 7 מעוניון להחליף את המשחק 96 ₪ /].1 אא ב-96 זן. בועז, 3 או .050- 5 מעוניין להחליף משחקים לסאטורן ולקנות הגה מתאים. ניר, 09-7674427. מעוניין.להחליף משחקים חדשים על גבי ]אסו-0, ביניהם 6 ה:זהו, 95 /ז.ז המא ו-96 :1.1% הא יואב, 0-5 מעוניין בתוכנה אי או מגרסה 6.0 ומעלה. בתמורה, אתן את התוכנה ++ כואג. [אכונו. בורשטיין אריק, החקלאי 3/1 הוד השרון, 45288. מעוניין לקנות את > משחקי תבקידים 4 הרפתקאות. א(51- ₪ למתשב, פרט ל-5אה.1 :]דד 5. עידן, 72 ולא בשבתו. מעוניין לקנות ולמכור משחקים למכשיורום הבאים: -%] וגם על גבי ואוטא-כ )ו הנדך5 !אפ ותד צ5, משואם החאות, ₪ המוה ה :וואהג) ו-ספא דרוא היפ קידו, 03-6991293 או דרף מודם ל-33%] אכוכו חכ א 03-9906524 מעוניין לקנות. את המשחקים הבאים: אשם ררה |שגוו וקירנדיה-2 ו-3. אורז, 0-0 1-ה . "ש הצילוו תקועים במשחק סג אאא מאם, זקוקים לקודים בדחיפות. בתמורה נשטח לעזור במשחק וממ בטיפום וקודים, ונםיבמשחק 2 ואכוסכ בטיפים מלאים וקודִים. מאלחי ושמואל, 02-9964132, הצילו! תקוע במשתק *"אאואא וס אממשטס אאגם הדיב במגדל, קצת אחרי הים, כמו כן, מעוניין לקנות את ה-"אססט .61" של המשחק. אביב. 07-517795: הצילוו זקוקה לעזרה במשחק *זתזזיכאי מותסז5". איך הודנים את ש 6 למכירה 6 סנמט ואיפה מוצאים את החלק הרביעי של ה-.5₪41 הצהוב ואת שני החלקים של ה-.541 האדום? בתמורה אעזוד במשחקים: קינג קווסט 6, מאס.ן יזס פאג.1ז, סם ומקס וקווסט פור גלורי 3, מלי, 07-765144. הצילוו נתקעתי ב-:1ד שוח חא בשלב של מקדש הבתולות בחרר ההקרבה. מה עושים? ואדים, 4-1 וו " ש שחקן 00 מנוסה, מעוניין להצטרף לקבוצה כלשהי במשחקי תפקידים בשיטות ג1א, כ , שיטת הגיבור ועוד ועוד. אופיר, 03-6582003. למכירה ספרי מדע בדיוני שונים והפדרות: רומח הדרקון, השמש השחורה, איי מונשיי ושער הטוות (כולם במצב טובו. דניאל, 06-940263 וביו השעות 8-9 בערבו. מעוניין להצטרף לקבוצת א שמשחקת בעולם א(5 אא אכ, באזור ראשון לציון: אם הַינכם מעוניינים, נא התקשרו לעמרי, 03-9693055, לא בימי שישי. ו וג וי וג ב 5 ובו ורי מב וב ו | ישש במספר, בסדרת לארי. שוב נחווה הרפתקה מלאת גרפיקה והומור, שרובכם תמצאו יול ודאי תשמחו 7 בי אל 0 מפתח הסדרה, החליט להתאים את המשחק עד כמה שניתן לסגנון הקווסטים החדשים של החאמוף. הפעם לא תיתקלו במנגנון "הצבע ולחץ" הרגיל, היות ומדובר בהפקה רצינית יותר,: התמונות המצורפות הן מהמשחק עצמו, כך שכבר ממבט ראשוגי, ניתן להסיק שלפנינו משחק על מסך מלא וצבעוני, בו נמצא לארי (בשביעית! במרדף מתמיד אחר נשים.. אם לא יתעוררו הפתעות כלשהן, המשחק יבקר אותנו במהלך החופש הגדול. '. 5 וודסטה ד שסוו ססאי. ו ןו, שלא שבעה מלבשר על משחקי פעולה מצוינים שבדרך (וביניהם פחג מך סוסא צ5 האגדיו, מתכננת מ ל די מו כל קודמיו בתחום. לאחר שתיצור דמות כרצונך בעלת ה תכונות, ממדים 7 מיוחדות, תבחר באיזה צד לשחק - כנציג הממשל הדמוקרטי תצא למשימות להגנת המדינה ותושביה, כשכיר חרב תצא לפעולות ותקבל הוראות מאלו המציעים את סכום יי מו" והוישו ימ ב מיוחדת, 50% ומוסיקה נפלאים, כל יי | פחות מעוצר נשימה, .88-86-8085 הונ דוהה ו התחמ התמה פּ דוסה שוופווד ושוב 00כאי.₪101.1. כעת מתייצבת החברה מול אימפריית הבנייה והניהול - וא במשחק בו אתה משמש כמנהלו של בית חולים חדש. בתחילה עומד לרשותך שטח ריק, עליו תוכל להקים מתקנים וחדרים, אותם תמלא במיטות וברופאים מכל הסוגים.. על המשחק תפקד מזווית אלכסונית. ([י ו ותצווה על רופאים להגיע למיון או לחדרי הניתוח, לבצע מעקפים ולרשום תרופות. חלק מעניין יבוא לידי ביטוי כשתעצור לצפות בחברי הצוות הרפואיו. ו ו ומטפלים בחולים על ידי מכות חשמל נמרצות או ניתוחי לב מסובכים. . משחק שייראה מצוין ויעשה לכם חשק, קטן מאוד, להתאשפז בעצמכם. ₪ 330% אסוזה וטקסק סחה6? או1א20, חברה צעירה שהוציאה. לאחרונה את 1.068 ו-מאויו שא מס מודיעה על שחרור כותר חדש בסביבות אוגוסט - אסוך4טעסץ 2680 הזאוטחט. העלילה פשוטה ונדושה משהו, ממשלה יצרה סדרה של שוטרים מכניים חזקים כדי להילחם בפשע ולהגן על ו ור אחר השתבשה. | והוא גדל להיות: אכזרי ואלים יותר מהאחרים. אתה ₪ ו ה מרשימה של ב-20 8 נשק, תצטרך להשתלט על ל העולם. כולוו. תוך השמדה: 3 באוי שתפגושי ‏ = : המיוחד בהרפתקו 7 סגנון הגרפיי קֶה, אשר בנויה מ לקים משופעים ו ' משהו בנוסח קומיקס משנות האלפיים, ₪ 2 זפסקזטס ו מודיעה על משחק המשך לכשל הגדול שלה - 2 00/108:1. הודעה זו מעוררת שאלה מתבקשת - האם, לאחר כמה קווסטים לא רעים בכלל, צריבה ו ג הצעד הנכון ביותר. אז מה חדש? המון! (לטענת החברהו. ראשית, ו ו ₪ אחד מהם יכיל. 6 הספת של שתי זוויות מובטחת גם כן, מה שיעזור בבנייה ובתכנון מדויק יותר של עשרות מתקנים נוספים. אםכן; הכל ב נראה מצוין ונשמע מבטיח. מה באמת יהיה? את זה נבדוק כשהמשחק יכה בקרוב במדפים. 23. יַ - ' ' 3 = מ הקוח 1 - == - מחשב 100 והטווחסק מולט'מז'ה* 288 אש : -- | | | כאשר רשת חנויות "באג סטור" מורידה את הכפפות אתה מרוויח בגדול: 2 שווים ,| מגוון עצום של מחשבים, תוכנות, משחקים ספרות מקצועית ועוד. א ו ו זי, ]| | לת ₪ וכו אי : | - | והכל במחירים הטובים ביותר בארץ. מתאים לך? המדפסות הכי רציניות במחיר הכי מצחיק הומפי -משתק מתשב מהפכ(' לילדים מא'ל 1 עד 6, המשלב מ הלדת "תודית. ומאוון סרט'ים א'נטראהטיגיים. ה מפ' - פיתוח יטראאלי מקורי, שזכה להצלחה בינלאומית = תכנות נוספות תבית ופיו מעשיר את אוצך המילים ומקנה ערכים חברתיים בסיסיים. קומפי ונכנס לרשימת עטורת התוכנות המומלצות לילדים בארה"ב, 7 פותח בסיוע מסיכולונים התפתחותיים ומתנכים, והווג מאפור מאפטר בפעם הרונה לילדים בני 1 עד 6, ליהנות ממשחק להורים לעקוב אחר התקדמות הילד. מחשב אינטראקטיבי מלהיבו מקלרת-קומפי מתחברת בקלות למחעיב איטי וניתן לקבל את הסרטים בפורמט של תקליטונים או ואסא-. אנחנו נהפוך את ה-486 שלך לפנטיום. עם ה-ו0₪ ס8הטד החדש של קינגסטון תהפוך את ה-486 שלך ל -ווטודשוק ת"א: רינו טור וקד 5 כל 1 208 -₪3 עם קומפי - פתאום מחשנים זה משתח ילדים. | | וכל זאת במחיר של 666 ש"ח בלבד+מע"מו ו - 0 מדברים בטלמון עם הדמויות המצוירות, משפיעים על מהלך העניקו לילדכם מתנת תג ייחודית, ו מדפסת הזרקת ז 8% "גר אל]. בת חנוה ספר, א" בר אילן 03-4354998 הסרטים, משנים את מזג האוויר, מחליפים את הצבעים, מנגנים המשלבת משחק מהנה וידידותי עם חוויה חינוכית! יוו וי זיכרון 8 וקל 139 ש"ח + מע"מ 2 ראפיים (אי צורך להחליף ראש הרפסה - = 0 ה על כלי נגינה, ועוד ועוד! קומפי מעניק לכל גיל חוויה מסוג ליו זיכרון 888 או2? = 278 ש"ח + מע"מ בו ל , ₪818 הרצליה: בי סוכרוים ופסכ 0ל-595457 9 , / | 5 : - 8 מחיר: 9 ש"ח + מע מ 1 בח ים: קנ בו ים טל: 551888 -53 רברטים |הזמוות: =וזוהו הי שונה באמצקות מנוון גדול טול סרטים. 5 ה 1% דתולים: רתר בלל 8 כל 350254- נה ] באג פולפיפיפטם 81| 01 ציונה: הקבותר כול: 3008-מ - %"" נתצ: קביון הטרון כ |₪6- . ו ו 1 טלבאג מוקד ארצי להזמנות: 022-1447 :- 5 שא 11% הטרה קכזן אמדוד ורדוו ד כל 500078 - 8 אבל הכיף הוא רן הלה מהסיפור. וס ו רפוו 5 27 : | ש ל | הה %5% 383 קומפי הוא נם משחק חינוכי שמופר מיומוזיות פוטוריות, שיויק והפצה: בא מולטיסייפטם בע"ם כגרת 12. בני ברכ וו947נ1-3ם ו == ְְ ְ מ הומפ'- משחה' מחשבג ייתודיים לילד התשוג געולם. ה'לד שלן פחור אח חידח המסחורין האופפ את ניוטרופולים וגם אז תהיר רה באמצע הדרך לעום זוכל לגחך לעצמך בס עלילוח המוזרוח בזמן שמוחר יחור ללא הרף: זלים שסנומם גכוה יוחר מחלקיהם , %, : וי משוחה הרפתהאוח = ייהו משעשע הנתרחוטו בסביבה חדח מימדית אמיו 6 0אטם | אדיפוםרו אירונפי ררדורבז אינה חיייכת והמשו ואוו 0 / מעחה הארוע הגדול ביוחר באנגליה מזה 30 טונה יכול להמוך לעולם ער נ המחשר שלר טם המשחק הרצומי של אליפות אירופה בכדורגו 'ר עד הסוח עם המשחקים המטונכנים ₪ 638185 סוחסזוא= ו רטיםה על הנוסלולים עם רודר בליידם. אופני הרים וסקייט בורז הוהרו ה הנצחוו מעולם לא היחה מסוננח כר-כ3ך.. 7 ו מהחשבת-הרפתהאה שאינה נגאמרת יח נוחטונת. ורכז שיווק: רח' ארלוזורוב 28 הרצניה 46448 . . "יז 1 | לש = / ה יוו ת ו וו | ו המונהרוה נרתנכי ואו חומר זה נסרק, עובד והונגש על לדל שח.טת וח