אינטרנט עכשיו – גיליון מספר 31

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
| וג מגאוזין לאתוי אינטונט באוץ ובעולם 77 ו ד . יש . . וצבית ,זא 2 ו רורטו תע הנבות פא . 0 צ . עלא שמ כ: 9 עצבי ב המידע על חשבונותיך גולש אליך [111.00.1 0 תב עו א : זה פשוט, זה נוח וזה בטוח! איזה מידע ניתן לקבל דרך "פועלים באינטרנט"? ₪ תנועות העו"ש האחרונות ₪ פירוט תיק ההשקעות: פר"י ופקדונות בשקלים, ניירות ערך, תוכניות חיסכון, קופות גמל ומט"ח ₪ פירוט חיובים לחודש הקרוב בכרטיס האשראי ₪ אשראי בשקלים ועוד. 0 השירות ניתן חינם ב-5 חודשים! איך מצטרפים? / פשוט! נכנסים לסניף וחותמים על טופס הצטרפות. מקבלים קוד סודי וסיסמא אותם יש להקיש בעת הכניסה לשירות "פועלים באינטרנט". פועלים מכל הלב ₪ ו ק שד בראל' תתג"אוא על מה אתה חושב היום? תחשוב איזו גישה עסקית אתה מועדיף א(ח(ו כבר חשב(ו על המחשב המתאים לר מעדיה יציבות תצורה לאורר זמן ועלויות תפעול (מוכות? בחר במחשב מסדרת אם סזקא065% 008 עלות בעלות נמוכה (00ז) הניהוליות הנבונה : הטובה בשוק קלות השירות והשדרוג מארז רגיל, מוקטן או מיניטאואר במבחר דגמי ז8550ססזכ !| 69וחטוזח6ק |פוחו בחר במחשב מסדרת קם סזק068% 6008 יחס מחיר/ביצועים מעולה ואיכות 6 א ללא פשרות 00-00-00 טכנולוגיה חדשנית: מעבדים, מערך | שבבים וגרפיקה במגוון אפשרויות מארז שולחני / מיניטאואר ורסטילי *,. מעבד ו| פחטווחס |פוחו או מעבד "'חסז6ו66 |6וחו מתאים גם לארגונים קטנים ולשימוש פרטי . 9 בואש המיתשוב בעולם |[" ומעו תפ מה עכשיו לאחד ממשווקי קומפאק המורשים. פרעים בעלמסו: 012ו03-765 או באתר האינטרנט: | 00. סרח סס .תתו דורן תקשורת -=- --7---- - ------------------- - = ו וווההתוההתוווווטתההההתההותההותההההפתהומחחה, והפוםטפדוו .2 -‏ | רבחלד -₪ מיצובישי. זה לא רק מכוניות = | שמ ימו > < את העסק! ו 1 ץצ ההבדל שבמסן המחשב. מקנוץן 5א יכו 5הפחפק במפך רגיפ. ו <-ז קו המוגיטורים החדש ש5 מיצובישי 1 ץם שנורפרת ה-תסזז0מסרתהמוכ] הייחודית ו המאפשרח הנקת תמונה בהירה, חדה ! ו ובאיכות מדהימה. חומכת ברוופוכיה ובוהה ! 0-ל אן זְ ב ב מ | וב רץגון בוה ן מקרן המורע'מידיה החדש של מיכובישי "מקרין אח ההבדר". 1 שיבוב מגוון רחב שר תכוגות לכמה הארה יחודית, מאפשר 1 המוה בהירה חדה וחוקה. להקרין את ההבדר. 5 5 ק! ה'נגים השטוחים החדש שר מיזובישי % ן 5 ו די ז != האעטרנט חושף את העסק שלך לחדירה עויינת! 6 1 06 1 ממש ברגע זה, יש מי שמעיין ברשימת הלקוחות שלך... חו ונל1ה. | | מחדיר וירוסים קטלניים... תוכנה מהפכנית וידידותית להגנת האינטרסים וה| | שלך באינטרנט מפני: וה| | מוחק את הדיסקים הקשיחים של הארגון... > פלישות זדוניות של יישומי א-שווט ו-183.. הו מדעדך במאוני חרוות תפקר = חדירות עויינות וגניבת מידע חסוי. ה| 0 > פגיעות הרסניות של וירוסים בקבצי מחשב. | א אפילו אישתך לא ידעה שאתה שולח, כל יום שישי, שפתקטות ]טטוט] 8416 -==- חי | בונבוניירה שויצרית לכתובת דיסקרטית באמסטרדם... הוא עוד מוצר איכות של אלישים, | כי היום עושים אינטרנט בטוח! "42 - 40156-שא | פק מוצר נבחר ע"י . | 26 .0 4 | מרץ 1998 ה ה 7ק הר .| ווה | . להדניס את ההבדחר. : המגוון הרחב ביוחר ש5 מדפפות וידאו אגבוגיות ודיגיטפיות צבץ ושהור-בן, ברוופוכיה גבוהה, מהירות | ₪ = | ן 0 וץלוח (מוכה. ממון בגיפות וידאו וממשקים מחשב. רא וו | . וז זן 46 ד 43. 2 | 6 | ב : | | <> ו-0') 26 0 םה מקנועת בשות 7 % תראה זאת כאבטחה אישית אסאום | " | אלישים בע"מ: סניף חיפה, האשלג 22 חיפה, ט2 04-8419698 פקס: 04-8426808 56|זקזש)ת60.1|/6.מות5ב!]6.חתר//:קוות | סניןף ת"א, כ אלנא 13 תיא, טל. 03-5418410 פקס: 1 638]6.808.ה הה//:קוות וידאוסט - ות כו גו'-ברק. עלנו|< ג7811כ-01 נקס: 81131רכ-01 | | וו [5000 זט!טקוחים<) [חפחווופוחו. וזו קוראים נכבדים חד התחומים שיותר נתונים לשינויים בעולם האינטרנט הוא 4 תחום ספקיות החיבוריות לרשת. לפני כשנתיים לערך, כאשר שיעור הגידול במספר מנויי האינטרנט הרקיע שחקים והגיע לכעשרה אחוזים בחודש, צצו ספקיות חיבוריות כפטריות אחרי הגשם. היום, כששיעור הצמיחה קטן במידה ניכרת והספקיות השונות מתחרות על אותה עוגת מנויים, חל שינוי באופי התחרות בתחוס. הכתבה המרכזית של גליון זה מביאה תמונת מצב עדכנית של שוק ספקיות החיבוריות לאינטרנט בישראל, נכון לעכשיו, ומפרטת אודות כמות ואיכות הקווים שמספקות החברות השונות ואודות הבדלי המחירים, השירות והתמיכה ביניהן. מגאזין אינטרנט עכשיו גאה להכריז על שירות חדש למנויים: הנכס מוזמנים להקים לעצמכם אתר אישי ב-068!/ 106 - קהילה וירטואלית חדשה המתהווה בימים אלה ממש - אתר שמשקלו עד 8א0.5, ללא תשלום למשך חצי שנה. במקביל נריץ סדרת כתבות המסבירות כיצד לבנות אתר ברשת, באופן עצמאי, ונספק כלים לבנייה עצמית של אתר, יחד עס הוראות כיצד להתקין את האתר בפעם הראשונה וכיצד לעדכן אותו לאחר מכן. 68 106 יתחיל את פעילותו במהלך חודש אוקטובר. על מנת לקבל כתובת אישית וקוד הפעלה ייחודי ב-066!ק 106, מלאו את הטופס שנמצא בעמוד 40 ושלחו אותו למערכת אינטרנט עכשיו, באמצעות הפקס או הדואר. ולסיום - תודה לכל אלה מכם ששלחו אלינו את טפסי המשוב. למדנו אותם היטב והפקנו מהם לקחים, שליישומס הראשוני אתס עדים כבר בגליון זה בין מאות הטפסיס ששלחתם אלינו ערכנו, כמובטח, הגרלה של תוכנת 5-00 - התוכנה המלהיבה מבית פחסו!ספז6סו6), המאפשרת "עיוות" פרצופים בשיטת הפלסטלינה הדיגיטלית, בדרך קלה, מהירה ומשעשעת. ברכות לשלומי חסקי מרמת-גן על הזכיה. קריאה מהנה למנויי "אינטרנט עכשיו" במסלול ייגליון + תקליטור", מצורף לגליון זה תקליטור יאינטרנט עכשיו מס' 10". התקליטור כולל את תוכנת הקומיוניקייטור מבית נטסקייפ, שבין רכיביה קיים גם רכיב ה-זפסקוחס6, המאפשר בניית אתרים עצמאית, ללא ידיעה מוקדמת של שפת )זה. המעונייניס להקים, באופן אישי, אתר ב-"005! 6וז" - הקהילה הוירטואלית החדשה שאנו מקימים בימים אלה (פרטים בעמי 40), יוכלו להעזר, לשס כך, בתוכנת ה-ז%סקחס6. התוכנה מיועדת הן למשתמשי 6 והן למשתמשי מקינטוש. בנוסף מכיל התקליטור גירסאות דמו של מגוון משחקים חדשים ומלהיבים מבית מחשבת - חלקס משחקים שזה, עתה יצאו לשוק. בין המשחקים ניתן למנות את זסטו|ש8, סחופם)) 5 ץזזם1, וס|ו סזל, || ופפטכ) 68וס? ר-08ז6זסו5. תקליטור "אינטרנט עכשיו מס' 10" אינו כולל תמיכה. התקנת התוכנות והשימוש בהן על אחריות המשתמש בלבד. אתרים נבחרים ותקצירי מאמרים מתוך הגליונות האחרונים של 1 ך מ |ו.ס1.6ח6טוזס.שצצועצ | מגאוין לאתרי אינטונט באוץ ובעולם | שש - ד הבור ורומ ₪ אורי רדלר ווונו וי 3 עילם זר כו גר אאר-+ 3 לוי מו ---- וו יו | מו הווה 7 א - = ורמ וו = . עו - וא - 7 צורי שמו ו בו וער - כמ ור וזו אורי רדלר דריך מורים בטור ובטוכה איור השער - איציק רנרט 08 עורך אחראי אריאל להב-הרצנו עורך איציק לוי משתתפים אורי רדלר, אבנר גדיש, עמית מור, רמי לביא, גלעד צגלה, אבי וייס, לאון שפילר, שני איבל, צחי פלד, ליאור עילם. עדי סורפין, עדנה אפק, בועז זינימן, גיא ברנע, צורי שמר, חיים משיח, דניאל מטלון ניהול אסנת יניצקי פרסוס יעלה אילון עיצוב גרפי סטודיו אורנה כהן מערכת ומנהלה אריג'נט בע""מ, החשמונאים 53, ת"א 65273, טלפון 03-6850113, פקס 03-6857137. [00.1 סח |1. סט זהסטחג צועצ₪//:קזות הדפטה דפוס המקור, יבנה הפצה בר, טלפון 03-6952118 כל המודעות המתפרסמות בייאינטרנט עכשיו" הן באחריות החברות המפרסמות בלבד. כל הזכויות שמורות לאריגינט בעיימ דמי מנוי שנתי (12 גליונות) - 129.00 ש"ח. מחיר לגליון בגרסת כ]?)- 19.90 ש"ח. 4 94| דו(שם * ואזסו וו ב ו ורא | פא * ואם! * הפוו | = ודו( * אהסאאה ‏ ו וב | 5 * וזפו * הפוו | ה א וו * ד כל השמות הגדולים ב-60א | המרכז הגדול בישראל למחשבים ניידים 0 - המרכז הגדול בישראל למחשבים ניידים וציוד היקפי. כאן, במקום אחד, תמצא את כל הפתרונות בתחום המיחשוב הנייד למשתמש הפרטי, ליישומים עיסקיים, למנהלים, לסוכנים, לחברות פרטיות לאירגונים ומוסדות ממשלה. תצוגה מרשימה, מעבדת שירות משוכללת, מוניטין של שנים ואלפי לקוחות מרוצים הם הביטחון שלך. מחשב נייד קונים רק ב-1.6.0 2 ו 9 ₪6 אמ המרכז הגדול בישראל למחשבים ניידים דד ד ו ) טיו 06 -05 וש פחיתשוא ואוצאן רח' י.ל. פרץ 29, תל-אביב טל. 03-6392806 |רב קווין פקס. 03-6875523 אינטרנט: 60.11. ור / של 5 טרנט: ₪160.60.11. צרצר וצ | בוממזיום | ההוהפסד יל 60 ביני 60 לטו בוקאי שני דנר - הרשת הסלולרית החדשה בישראל - מפעילה, כבר עתה, אתר באינטרנט, למרות שפעילותה הרשמית תתחיל ב-7 לאוקטובר. האתר מאפשר לשאול שאלות אודות טכנולוגיית ה-18/1) בה תעשה פרטנר שימוש, אודות המכשירים הסלולריים, וכן להתעניין במשרות שמציעה החברה. ]00.1 בת 6סהדוהק. וטע מידע כולל על שיטת ה-03581) ניתן למצוא באתר 054)0281. האתר מאפשר גם למלא טופס מיוחד, למעוניינים "להבטיח" לעצמם מספר טלפון מועדף. .סו 05410 ואו ₪ גוד לטנה האריי וו בלל הלחו עופיכו ור נבודות. פ חברת נוד חקשורח מציעה פתרון .1251/ מבית אסנד, המאפשר העברה מהירה של נפחים גדולים של קול, נתונים, וידאו ומולטימדיה ברשת, על גבי תשתית הטלפונים הקיימת. הפתרון מיועד למשתמשים ביתיים ולמשרדים קטנים. קו .1251 מספק מהירות של 8 מגה בייט לשניה בפוטנציה ו-2 מגה בייט לשניה בפועל, זאת לעומת קו אכ81] ממוצע, המספק מהירות של 128 קילובייט לשניה, בעלות דומה. 5 שלושה תלמידי י"ב מאורט שפירא - חומר כהן, אורי שבי ו'ונחן עמית- כתבו תוכנה חדשנית, כחלק מפרוייקט נסיוני של משרד החינוך. התוכנה - ח111'11.056 - היא מחולל דפי אינטרנט, המאפשר לכל אחד, גם ללא ידע ונסיון קודם באינטרנט, להקים אתר בשפה העברית. הפרוייקט, שזכה בציון 100, נערך בשיתוף חברת "נט-סקול" וקהל היעד העיקרי שלו הוא מערכת החינוך - על מוריה ותלמידיה. פ אקטברם מעדכוח, המתמחה בפרוייקטים של אבטחת מידע, ייסדה רשימת תפוצה ישראלית חדשה בנושא אבטחת מידע, הרשימה פתוחה להצטרפות למומחי אבטחת מידע ומנהלי טכנולוגיות מידע בארגונים, ומרכזת את המידע העכשווי כיום בתחום, תוך אתראות על בעיות בתוכנות נפוצות, מגמות ומאמצים. הרישום לרשימת התפוצה נעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת ותסט.)ז6ק א 6 סג 10זסןג רת בו יש לכתוב 1 -/8600111 800801106 5 חברת 1!₪1יז'| (שעברה למשכנה החדש במרכז אומגה בחיפה, למשרדים המשתרעים על שטח של כ-3,000 מ"ר) החלה לספק שרות חדש למנוייה - אינטרפקס. השרות מאפשר ללקות לקבל מספר טלפון פרטי (באיזור חיוג 03) המשמש אותו כמספר פקס. פקסים הנשלחים למספר זה נשמרים בתיבה אישית, המוגנת בשם וסיסמה, כשהלקוח שולף את הפקסים באמצעות תוכנת דפדוף סטנדרטית. מחיר השרות - 14 דולר לחודש. . 5 האוניברטיטה העבד'ח בחרה בחברת 61ק₪1 כשותף אסטרטגי למתן פתרונות תקשורת בארגון. תקופת ההתקשרות הינה שלוש שנים ובמהלכה תספק נטקום פתרונות תקשורת כוללים מבית סיסקו. ה-3006 336% מבוסס על טכנולוגיית 41\1/ לאספקת שרותים מגוונים, הכוללים רשת מקומית בכל אחד מארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית וקישור ביניהם. הפתרון כולל תמיכה בהעברת מידע ומולטימדיה ברשת בטכנולוגיית. הסכמים את תשנ"ח באינטרנט העברי שער האינטרנט תפוז הכריז על תחרות "אתר השנה באינטרנט", לבחירת האתר הישראלי שהועדף על גולשי הרשת בישראל, בשנה החולפת. התחרות החלה ב-20 באוגוסט ותסתיים ב-13 בספטמבר. בין הפרסים שיוגרלו בין המשתתפים בדירוג: טיסה ללונדון, סורק דיגיטלי, קורסי שייט ועשרות פרסים נוספים. החברות נטוויז'ן, .101, מגאזין אינטרנט עכשיו ותוכנית הטלוויזיה זומביט, פורסים חסותם על הארוע. באתר התחרות תוכלו לבחור את האתרים הישראלים | המועדפים על ידכם ובנוסף - להשתתף בסקר אינטרנט שעורך מכון | גיאוקרטוגרפיה, בראשות דר' אבי דגני. הסקר מכיל 5 שאלות שעוסקות בהרגלי גלישה, קניות ופרסום ברשת. בסיום התחרות, לקראת ראש השנה, תוקדש תוכנית מיוחדת של זומביט לפרסום תוצאות התחרות והענקת הפרסים לזוכים מקרב הבוחרים ונציגי החברות הזוכות. התוכנית שלאחר מכן תוקדש לניתוח של תוצאות הסקר. לפרטים על התחרות ולמילוי טופס ההשתתפות, הכנסו לאתר התחרות: [2.60.1טק14. 8181798//:ק11 התרוה הר השגה 850038 > עאקף! העפיול"' ה עו ן הלוו העהור וד אוער שר 8 ו ור טכנולוגיה של \(/5 מאפשרת יצירת רשת בכל זחן ובכל מקום חברת א!5% הכריזה על טכנולוגיה חדשנית המאפשרת להרחיב, באופן משמעותי, את עוצמתה של טכנולוגיית 3ג]. הטכנולוגיה, המכונה :וזו!, פותחה במסגרת פרוייקט מו"פ מיוחד של החברה והיא מאפשרת יצירת רשת עבודה ספונטנית (רשת בה התקשורת מתרחשת באמצעות חיוג צלילי) המכילה מגוון רחב של חומרה ותוכנה. ראשיתה של טכנולוגיית ;וזו; עוד בשנת 1994 - באותו הזמן בו החלה טכנולוגיית 1% לצבור תאוצה. הטכנולוגיה מאפשרת לקשר התקנים שונים לרשת על ידי 6 טוק עּקָ, כך שכל התקן (פקס, מדפסת, מודם) יקושר לרשת מיד עם חיבורו אליה, ללא צורך בדרייברים ובקביעת הגדרות ידניות. טכנולוגיית :1 נשענת על פלטפורמת גצג1, כתובה בשפת גג1, מתפקדת בהרמוניה עם כל שאר טכנולוגיות ג[ ומסוגלת לרוץ על כל פלטפורמת גצג! שהיא. מפתחים, שותפים, ולקוחות רבים של חט5 הביעו עניין עצום בפרוייקט. כ-30 חברות כבר הודיעו כי ישלבו את טכנולוגית מו במוצריהן, ביניהן קוונטום, אריקסון, קאנון, פדקס ונובל, וחון/613ט0סזק/והס6. תט8.הגן//:קזות הומ[8 - מרכז המידע לענף הבניה ועיצוב הבית, בשיתוף עם ג'יסייט, נטוויז'ן, טלטל, .021)], דפי זהב, אינטרנט זהב, נטקינג, ו : אש דפי רשת ועוד, יוזמת סקר חדש הבוחן את דפוסי ההתנהגות של הגולש הישראלי. בסקר 26 שאלות המתייחסות | לנושאים דוגמת 7 שרותי ספקים, 8 7 שה 4 ]]). תחומי עניין, שעות | גלישה, קניות | ברשת ועוד. כל - == גולש שימלא את השאלון יזכה במתנה - שובר קנייה על סך 50 ש"ח ברשת אייס קנה ובנה. ‏ /11/%6[0/016001. סט. 61 הטרס אוו פ בין ה-3 ל-9 בספטמבר יערך עובוע האיכוח הלאו!'. אתר חדש שהוקם לכבוד העניין (במסגרת האתר של מכון התקנים הישראלי) מפרט על הארועים המתוכננים לשבוע זה, דוגמת בית פתוח במכון התקנים שבו יודגמו בדיקות 1 אי איכות של מוצרים שונים, יום ' גו %%%ו עיון על 9000 1502 ועוד. האתר כולל קישורים רבים לאתרי הגופים הקשורים מתי בהפקת שבוע האיכות, ביניהם הכ התקוים הרשיראר משרד ראש הממשלה, משרד הבטחון, מרכז השלטון המקומי, אוניברסיטאות, גופים ציבוריים וחברות תעשייתיות. וחז0.)ט0/)ט[11/6.ס.811. אוצ או ₪9 חברת הסארט-אפ הישראלית ז1001160, זכתה בפרס המוצר החדשני והמקורי לשנת 1998, מטעם עורכי המגזין 128/]5 (מגאזין חודשי מוביל לפתרונות מסדי נתונים, סביבות שרת /לקוח ופיתוחים ליישומי אינטרנט ואינטרהנט). 100716 פיתחה את טכנולוגיית 01810081 וטק 11, המאפשרת ניווט והתאמה בין מקורות מידע שאינם מקושרים ביניהם ומקשרת את הארגון הוירטואלי באמצעות מבט שלם של כל פריטי המידע שבארגון. טרא של שה ששו לה הוולה 4% שר ארחה ל ה עלשקיית 2/1 מחפש עובדיס! צטלעשל 2 מחפש עבודה! 1% \ \ צ טל: 02-5630254 פקס: 186 02-5661 דואר אלקטרוני: [61.60.1חססן 6 110 דואר עברי חינם ולכולם "וואלה" הכריז על פתיחת שירות חדש באינטרנט: דואר אלקטרוני מבוסס ט6או, בשפה העברית. דואר "וואלה" מאפשר, לכל גולש, לפתוח לעצמו חשבון וצוח-5, לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני בעברית מלאה, ללא תלות בסוג המחשב ומערכת ההפעלה שברשותו (חלונות, מקינטוש, יוניקס) וללא תלות במיקומו בעולם. חשבון הדואר ניתן בחינם לכל חבר במועדון הגולשים "וואלה חברים". ההרשמה למועדון אינה עולה כסף ואינה מחייבת מסירת פרטים מזהים. "שם המשתמש" במועדון של וואלה יהיה גם שם המשתמש בדואר האלקטרוני. חברת טלטל, מקימת וואלה, מונה מספר יתרונות הקיימים לשימוש בדואר מבוסס רשת: אין צורך בהפעלת תוכנת דואר אלקטרוני ייעודית. כל דפדפן אינטרנט מתאים, כאשר בחלו] הדפדפן ניתן לבצע את כל הפעולות של קבלת דואר, מיונו, שליחתו, קידום הודעות למשתמשים נוספים ומשלוח קבצים. השירות מתאפשר מכל מקום בעולם. כך, למשל, אם אתם נמצאים בקפה אינטרנט באמסטרדם, תוכלו להוריד פונט עברי (הליך זריז יחסית) ולקרוא ולכתוב דואר בעברית. אין צורך "להתחייב" לספק אחד, כך שאם החלטתם לעבור לספק אחר, לא קיימת סכנה של אבדן דואר, עד שתודיעו לכל הנמצאים עימכם בקשר, את כתובתכם החדשה. חדש מדביר - דואר אלקטרוני רב-לשוני חברת דביר מוצרי תוכנה, שפיתחה את מעבד התמלילים וא6ד), שחררה לאחרונה את גירסת ה-8ו₪6 של תוכנת הדואר האלקטרוני הרב-לשונית מתוצרתה - .1/11אספחג 1. התוכנה משגרת דואר אלקטרוני במעל 30 שפות באותו מכתב, ביניהן עברית, אנגלית, ערבית, רוסית ועוד. כך מאפשרת התוכנה שיגור של מסר רב-לשוני לכל נמען, בכל מקום בעולם, ללא תלות בשפה של גירסת "חלונות" בה הוא עושה שימוש. לדוגמא - אם תחפצו לשלוח מסר בעברית לחבר בארה"ב, הנמען יוכל לקרוא את המסר בכל תוכנת דואר אלקטרוני בה הוא עושה שימוש. הנ"ל מתאפשר באמצעות "מציג מסרים", שגודלו %, אותו יש לשלוח לנמען פעם אחת, על מנת שיתקין אותו אצלו במחשב. "מציג מסרים" זה מאפשר קבלת מסרים בפורמט רב-לשוני מיוחד (א.ז1א), בו עושה .11 801חו.1 שימוש, והצגתם בתוכנת הדואר בה הוא עושה שימוש. ניתן להוריד את .1411אספַח:.1 לנסיון, עד סוף שנת 1998, בכתובת: וחסט.[הההספח:1. ועצ//:קזוח ,4/40//06/ 2 627 76 /77/0/76/ זוטוקא = 61תז6!ח! 1616 חסווה וסקוט:) וו50סוסוא. - | 0 6הסתקטוס אי ם] |ו.6.00ה00 05160 אל\ ש לך צוד דרך לדבר צם פלא-פזן. באינטרנ ע באתר פלארפון באינטרנט אתה יכול לקבל ים של מידע: רוצה לדעת איוה מבצע יש החודש! רוצה פירוט מדוייק על המכשירים השונים: רוצה לשמוע עוד על התקשורת האישית הנבונה! מעונין בכתובות וטלפונים של פלא"פון ברחבי האר רוצה לברר איוה שירותי מערכת יכולים להקל עליך את החיים! תשובות לכל השאלות ועוד הרבה אחרות תמצא באתר הרענן, הצבעוני והמעניין של פלאדפון באינטרנט. | | | 1 חד התחומים המשתנים ביותר באינטרנט הוא תחום ספקיות החיבוריות לאינטרנט (או בקיצור - סח"א). בעבר, כאשר מספר מנויי האינטרנט גדל בשיעורים אסטרונומיים של למעלה מעשרה אחוזים לחודש, פרחו סח"איות תחת כל עץ רענן וההבדלים בין הצעות המחיר היו, לעתים, מפתיעים למדי. כיום, שיעור הצמיחה קטן במידה ניכרת והסח"איות השונות מתחרות היום על אותה עוגת מנויים, השינוי באופי התחרות בתחום, חולל מספר שינויים מעניינים באופי שירותי הסח"א המוצעים היום בארץ: איחודים ושליטה - מגזרי-שוק דומים מאוד לבני"אדם. בהתחלה יש בעיקר הבטחות, אחר-כך מגיע תחום הצמיחה המהירה, אחריו מגיעה הבשלות ובסופו של דבר, ישנה דעיכה הדרגתית לקדם! להמם!! לפרסם!!! (5,0000 6 גולשים ממתינים לכם ב... א%חלה 1 של מגזר-השוק, ופינוי הדרך ליורש, בשנה האחרונה, דומה כי שוק הסח"א הגיע לרוויה, דהיינו, הוא הפך משוק צומח במהירות לשוק בשל. במצב הזה, מתרחשת בדרך כלל תופעה המכונה בלעז ח0גו60₪01/08 - איחוד ומיזוג מקיפים של חברות, שבעקבותיו, נותרות בשוק רק מספר חברות גדולות וחזקות. לקונסולידציה יש סיבות שונות, חלקן ענייניות יותר (ייעול, למשל) וחלקן ענייניות פחות (הפגנת 'צמיחה' באמצעות רכישת חברות), אך הסיבה העיקרית היא עליה ב"דמי ההשתתפות" בשוק. פעם, כדי להפוך לסח"א ואם בישראל, נדרשו רק חיבור 64% ב- ץג861-טוחגז, מימיות ומצבדרוח טוב. היום, זה כבר לא מספיק -צריך חיבור ישיר ורציני לחו"ל, צריך צוות תמיכה ראוי, וכן הלאה. רוב החברות מתקשות לעמוד בתנאים הללו ומסיבה זו, רוב הסח"איות מתמזגות אל תוך סח"א גדולה יותר או יוצאת בלאט מן השוק. תוצאת ההתרחשות הזו היא שכיום שולטות שלוש הסח"איות הגדולות -נטוויז'ן, אינטרנט זהב וי,ב,מ. -בכ-90% משוק החיבוריות לאינטרנט. שאר החברות, משתדלות לבסס את עצמן בנישה ייחודית משלהן, כמו הצעת תמיכה משופרת, חיבור ייחודי, וכו'. הן מקוות שהספקיות הגדולות יהיו מגושמות מדי, או שלא יהיו מעוניינות, להדחק אליה. הפלישה הצידה - תופעה אופיינית לשוק רווי היא שהחברות הנמצאות בו תרות אחר דרכים שונות ומשונות להרחבת עסקיהן. אחת הדרכים המקובלות ביותר היא כניסה לתחומים משיקים לתחום הפעילות המקורי. כך, אנו רואים כבר היום נסיונות של סח"א להתרחב לתחום העסקי, בניית"אתרים, וכו'. עוברים לשירותים - תופעה אחרת המתרחשת בשנה האחרונה היא הדגש המיוחד ששמות הסח"א על שיפור השירות שלהן. בין נטוויז'ץ ואינטרנט זהב מתנהלת תחרות למי יש קו יותר גדול לחו"ל ויש מהפך של ממש באיכות התמיכה שלהן. אצל סח"איות רבות -ובמיוחד הקטנות שבהן-זהו הדבר הראשון והעיקרי שיש להן להציע. אנחנו נשארים בארץ - המשתמש האידיאלי, מבחינת הסח"איות הישראליות, הוא אחד שמתחבר לאינטרנט והולך לטייל באתר ישראלי. ככל שתשארו יותר בארץ, כך יקטן הנטל על קווי החיבור של הסח"א לחו"ל ויקטן הצורך שלה להגדיל את הקווים. מסיבה זו, מדגישות הסח"איות הגדולות (ובמיוחד אינטרנט = 5% מהפכנית של שני ת וְעוד בעברית. 0 אינערנע סופר פשוע, סופר מהנה, סופרווידין! סופרוויז'ץ - ערכת האינטרנט החדשה מבית נטוויוץ, מלמדת אותך להכיר את האינטרנט מאי ועד ת' ולהתחבר אליו בקלות ובמהירות. בנוסף, ערכת סופרוויזין מספקת לך 5 תמיכה מעולה ובזמן אמת. איך+ פשוט: נתקלת בבעיה, התוכנות של סופרוויזץ פותרות ושנוו לך אותה במחשב מיידית! רגע, זה עוד לא הכל! ערכת סופרוויזץ כוללת גם תוכנות, הטוו 1 משחקים והכל במצגת מולטימדיה בהדרכת אורנה פיטוסי. ה0ו%ו%ז6קט5 - הדון הקלה להנות מהאינטונט לש 1: --:-1 חברת האיזמרנם המובילה בישראל. נשירוחך. .תו וו להיג ברשת חנויות באג, עתיד ואצל המשווקים המורעים. הפצה בלעדית-הד ארצי מולטימדיה. ירהוני פרינט אס אא ה אלו הממד העוליעוי למשך שנה* שטוו [-] 111 מקום ראשוו מקלדת מולטימדיה סופר משוכללת במהירות 56,000 כולל מזכירה אלקטרונית כל התוספות שמחשב חדש צריך 2 שנות אחריות ג'ויסטיק חללי זהב ונטוויז'ן) את ההיצע שיש להן בישראל. כך, מציעה לנו נטוויז'ן את אוס-)ט1 (ארכיון תוכנות אינטרנט פנטסטי) ואינטרנט זהב חובקת בחום את .101. קווים באינסוף בעיני רבים, הנקודה המשמעותית ביותר ביחס לסח"א היא "רוחב הפס" שלה. ברוחב-פס הכוונה לכמות המידע שיכולים קווי החברה להעביר בין ארצות-הברית (או אירופה) וישראל, ישנם שני סוגי קווים מובילים-קו אופטי וקו לוויין. בקווים האופטיים מועבר המידע באמצעות כבל פיסי, המחבר בין ישראל לחו"ל. קו לוויין איננו קו ממש כי אם שידור של המידע מחו"ל אל לוויין וממנו אל ישראל (ובחזרה, כמובן). ההבדל המרכזי בין שני סוגי החיבור הללו הוא במהירות שבה עובר נתון מצד אחד לצד השני. לדוגמה, אם התקשרתם ליאהוּ בארצות "הברית, הצגת דף הפתיחה של האינדקס הפופולארי תדרוש מן הדפדפן שלכם להתקשר מספר פעמים לאתר בארצות -הברית ולקבל ממנו את המידע הדרוש (תמונות, טקסטים, וכו'). כל התקשרות כזו דורשת שהבקשה שלכם (שגם היא מידע) תגיע ליאהו ושהתשובה מרובי"התקשרות כאלו-יש חשיבות קריטית למהירות שבה עובר המידע מקצה אחד של ערוץ המידע למשנהו. בתחום זה, יש לקו האופטי יתרון עצום, משום שהמידע עובר בו מקצה לקצה במהירות הגדולה עד פי 8 מזו הנדרשת לקשר לווייני, אין לנושא חשיבות של ממש כאשר אתם מורידים קבצים, משום שמדובר בהתקשרות אחת ולאחר מכן בהעברה פאסיבית של הקובץ, אבל מבחינתו של הגולש הממוצע, קו אופטי עדיף תמיד. כפי שניתן לראות בטבלה, שליטת שלושת הגדולות בתחום רוחב הפס מישראל מוחלטת. 60%18 מתוך כ-%8א70 של פס שייכים לנטוויז'ן-אינטרנט-זהב-י.ב.מ. חשוב לציין כאן גם כי י,ב,מ, - מתוך החלטה מודעת -כוננה חיבור מקיף גם לאירופה. אם נזכור ששני שליש מכלל סחר החוץ של ישראל מתנהל עם אירופה ואת האוריינטציה העסקית המובהקת של י,ב,מ, ההחלטה הזו תהיה לפתע מאוד הגיונית ומתבקשת. חה זה ה-אוו הזה? א!! או, בשמו המלא, ||86ז8] ספה א6 וסחזטוה1, הוא מרכזיית האינטרנט של ישראל, עד יוני 1996, האוניברסיטאית, אותה הפעילה מחב"א, בצו משרד התקשורת, הופסק הדבר והסח"איות כוננו ביניהן קשר חלופי. במקום שכל סח"א תתחבר לכל סח"א אחרת, מתחברות כולן ל-א!] התמיכה החונעת היא עסקה טובה עבור שני הצדדים-אתם מרוויחים תוכנות חיבור והליך התחברות ראשוונית קל יותר וספקיות החיבוריות לאינטרנט מרוויחות קצת פחות שאלות לתחיכה ובאמצעותו, זו עַם זו. לאור העובדה שכיום עושות הסח"איות מאמצים ניכרים להשאיר את משתמשי האינטרנט המות תווהתה ההההמוהההההההההתההתתתהיתתבנהכההרהוררהההההכבו-24רהה-הה 0 "מחיר נמוך להפליא פט, פַ תחזור אליכם במלואה. במצב האופייני ‏ | יכלו כל ספקי החיבוריות שביקשו | בארץ, יש ל-א]] חשיבות רבה. בישראל | ביצועים מהליגה העולמית" | = 5 הזה -בו רוב הזמן אנחנו טוענים דפים | להתחבר זה אל זה להתחבר לקווי הרשת ‏ | בלי א!!, לדוגמה, אם הייתם מתחברים הסטנדרט החדש א!כ3 המאפשר וג - אפקט קול היקפי מושלם ביצועי תלת מימד מדהימים נַ סקיות היבוויות נאינטונט בישוא 9 מ פיי = מחשב המולטימדיה המתקדם בעולם. במחיר מדהים. מעבד "וו 'וטוחו = לוח אם: א 440 "ופוח ופ עידן חדש של ביצועי מולטימדיה ותלת מימד ופ הפ 05 00800 - אלוף כרטיסי ה-35 > זכרון ראשי; 100 - 504 48 בתחילת השנה. נחשף עולם המחשבים לטכנולוגיות מולטימדיה חדשות, = כרטיס ה-30 תומך בסטנדרט א30. הסטנדרט החדש לתלת מימד > דיסק קשיה: גאוס- 438 סור הפותחות בַפני המשתמשים וול חדש ומרהיב של ביצועי תלת מימד = ומשחקים במחשבי 90 ומאפשר ביצועי תלת מימד מדהימים ותר מכל > כרטים מוסך: 3 1 608 ו 000 סט פטס בגראפיקה ובקול, שטרם נראו עד היום מכונת משחקים אחרת > מסך: ו מפוו פד אסחופוא קובע סטנדרט חדש אלוף העולם בסאונד - בתקן החדשני סב > מודם: 0 56,000005 (כולל מזכירה אלקטרונית) 0 דוו הווא כולל את כל התקנים המתקדמים והטכנולוגיות = כרטיס קול חדיש במיוחד המשמיע 128 קולות בו-זמנית * כרטיס קול: שחוסזז5 זסקט5 430 ₪0 פפטוס 128 06786 החדישות שילוו את ווולם המחשוב בשנים הקרובות כגון 36 - 30 | תקן טחטסזזט5 זפַקָ5 830 היוצר תחושת תלת מימד והרמקולים = רמקולים: סאטסההט5 ₪ וו 60 כך שתוכלו להפיק מהמחשב שלכם את המקסימום המקצועיים בעוצמה של /ו60 יהפכו את כל משחק שתריצו לחוויית 5 5 | כל בחיוג 7 0 00 6 0 אם תוספו לכך את העוצמה האדירה של מחשבי אסחוופו/ שזכו פעטיים = מולטימדיה אדירה > מקלדת: מולטימדיה 123 מקשים ברציפות במקום הראשון במבחני הביצועים ובתואר היוקרתי "בחירת = אלוף במתנות /. ה , > עכבר: 6פטסו |סדווו ור העורכים" של 6ווו642ו סק תבינו מדוע הוא אלוף המימד השלישי. | למחשני אסחוושא! מצורפת חבילת תוכנות ויישומים מדהימה בשווי אלפ' ‏ = יחס מנויים | יחס מנויים-מודם ‏ | 9 לא נמסר לא נמסר לא נמסר > ג'ויסטיק: סוק ₪05 אל תתקעו היום עם מחשב בטכנולוגיית האתמול שקלים המורכבת מגרסאות מלאות ועדכניות של משחקים ותוכנות > תוספות: א0 וועווחא ₪ חבילת תוספות בשווי אלפי שקלים מחשבים שישאחו מאחור ללא התקנים החדשים לא יאפשרו למשתמשים = מהשורה הראשונה. כל תוכנה בחבילה נבדקה והותאמה במיוחד לסטנדר חיבור 777.7 ו ליהנות מכל התוכנות והיישומים החדשים או מאתרי אינטרנט ‏ הגבוה בייתר של אסחוופא. המשחקים כוללים תמיכה מלאה בתלות מד | אא | 0 או 4% ו 0 תלוז מ'מדיים מיוחדים. ְּ נל"ן (ע5018]-טוח 13 , [א2-א64 1% כן ץ 1 סיפרנט) ו אש יתא 0 | הצעת מנוי רגילה % ללא הגבלת 5 לחיבור = |: 5% ל-40 שעות. 5 לחיבור 5 לחיבור אסאעשצ 9 ו שעות בקצב 64% | ללא הגבלה דמי הרשמה של 100 ש"ח ללא הגבלה ‏ | | ל-100 שעות המחשב האישי הנמכר ביותר בישראל 5 : זּ 4 שעות בחיוב. חודש | 24 שעות, חינם 0 4 שעות, חינם | 09:00-18:00 (ר' *בהתאם לתקנון המבצוו. לא כולל דמי רישום וחיבור 6 ג ראשון חינם, אין 0-0 3005 חיס בהם 09/77 ] חיבור על תקלות או לעסקים, 24 שעות 7 תקלות בז הערות מא מן הסיב | לאקוונט קו סימפלקס (חד-כיווני, האופטי הם סיב | ארה"ב-ישראל) לצרכי דואר, קבוצות ו ש פטי ]יךא. לוד ו- ורור לחויל דרר *ויחמה השרון ראשית מהשבה [03-549031 רעונה 15% תל-אביב אי אפסו ית טּ אופט הוה די ון ו-פה]. ח בור לחו ל 1 רד ברק | ניתן להשיג נם ברשת אופיס דיפו, שקם אלקטריק וטרקלין חשמל. = דרך אקטקום ורוצים לגלוש ל-גווג\, הייתם חייבים לעשות זאת דרך ארצות "הברית. תורת היחסות קווים רחבים ומהירים לחו"ל זה דבר חשוב, אך חשוב הרבה יותר כמה מנויים יושבים עליהם. מבחינת הגולש הממוצע, איכות החיבור, זמינות החיבור (כמה מודמים יש?) והיחס שבין רוחב הפס ומספר המנויים-אלו הנתונים החשובים באמת. במלים פשוטות -לא משנה כמה מודמים יש לסח"א - משנה כמה אנשים מנסים להתחבר אליהם בשעה עשר בערב. סח"איות שיש להן קווים רחבים ומהירים לחו"ל זה דבר חעווב, אך חשוב הרבה יותר כחה מנויים יושבים עליהם. הבחינת הגולעו החמוצע, איכות וזחינות החיבור והיחס שבין רוחב הפס ומספר המנויים-אפו ה(תונים החעוובים באחת הרבה קווים, יהיו נהדרות עבור אנשי עסקים העובדים ביום, אך עלולות להתגלות כגיהנום לא קטן לגולש הלילי, מטבע הדברים, מספר המנויים של ספקיות החיבור הוא אחד הסודות השמורים ביותר של אותן חברות. קשה לקבל מסח"א גם נתונים אודות מספר הקווים שלהם וגם אל הנתון החלקי פשטוות יתר לחה הן פושטות את הרגל? אחת התופעות הכאובות ביותר בתחום הסח"איות הישראליות היא פשיטות הרגל המרהיבות שהן מבצעות אחת לכמה חודשים. בחודשים האחרונים כיכבו במדור החדשותי העגום הזה סטארנט ואקטיווינט-שני. בעלי הזכרון הטוב ייזכרו בוודאי גם בנטמדיה, שנרכשה במחיר סמלי עלדידי נטוויז'ן. בשונה מתחומים טכנולוגיים אחרים, בתחום הסח"א מתח הרווחים של החברות נמוך מאוד. העלויות של ייצור תוכנה, לדוגמה, הן נמוכות מאוד וחברות תוכנה רבות יכולות להרשות לעצמן רווח של 30-40 אגורות על כל שקל. בתחום הסח"א הרווחים קרובים יותר ל-10 אגורות. במתח רווחים נמוך כזה, כל חריגה קטנה עשויה להביא חברה אל עברי פי"פחת. אם התכנון העסקי של החברה קלוקל, היא תימצא בדרך כלל כבר מעבר לפי ובדרך הקצרה לפחת. כדי להתגונן מפני סיכוני ההפשטה המיותרים, חיפשו להן רוב החברות אבא עשיר, שיוכל לממן צעצועים יקָרִים כמו קווים אופטיים אל מעבר לים, לא לחינם שלוש הסח"איות הישראליות המובילות קשורות בחברות גדולות שיכולות להרשות לעצמן להפסיד כמה מיליוני דולרים לאורך כמה שנים, נטוויז'ן שייכת לנטמנג' (ובאחרונה השקיעה בה חברת הכבלים תבל), אינטרנט זהב היא מסכה חייכנית שמאחריה ניצבת יורוקום וי,ב.מ... נו, טוב, את זה לא צריך להסביר. אינטרנם זהב. עבורו! שבידינו-אודות היחס שבין מספר הקווים (מודמים) של החברות למספר המנויים-ראוי להתייחס בספקנות מה נוסף על"כך, ישנה גם סוגיית דינאמיקת הצפיפות המשתנה. בסקר שערך מכון הסקרים המסחרי "אובייקטיבי" לפני כ-10 חודשים נטען כי "אינטרנט זהב" היא הטובה ביותר | לעסקים ו"אקטקום" היא הטובה ביותר לגולש הלילי. מחר נופלים על "אקטקום" צבא פליטי "אקטיווינט" המפשך בעמוד 587 = במחיר בזה - גם אם אתה בבר מחובר לאינטרנם - בדאי 7 לעבור לאינמרנם מהיר 'ותרו 52 11 ---= >-> ספק'ות ה'בוויות לאינטונט בישואל ל ראת | "חן שחן | טאפ קאה | שת האיזורים כל האיזורים, חוץ מ-07 כן 6 כן 5 לחיבור ללא הגבלה בר+ להבי + קורן איזורי חיוג כל 5 יחס מנויים-מודם חיבור מודם נל"ן (9ג601-סוחווזי], סיפרנט) הצעת מנוי רגילה כן כן 5% לחיבור ללא הגבלה 5% לחיבור ללא הגבלה. עם, התחייבות לחצי שנה מראש, 25% | 5% או 218 התשתית הטכנולוגית החדישה והמתקדמת ביותר בעולס מאפשרת ללא הגבלה לאינטרנט זהב להציע לך את החיבור המהיר ביותר לאינטרנט ה ה ה מק ב לחודפם: ₪ 6 שעות גלישה חודשיותי" תמיכה 4 שעות, חינם 4 שעות, חינם | 08:00-23:00, 4 שעות, חינם. השירות ב-₪25 לחודש בלבד! כן! עשרים וחמישה ש""ח לחודש בלבד. = ₪ ספר הדרכה ולימוד לאונטרנט - בעברית. 7 ימים, חינם במסגרת חברות במועדון עשה חשבון מהיר: במחיר כזה - גם אס אתה מחובר לאינטרנט ₪ קורס הדרכה מעשי לעולם האינטרנט. לקוחות באמצעות חברה אחרת, כדאי לך לעבור לאינטרנט זהב. = ₪ תקליטור תוכנות, משחקים, אנטי וירוס ואתרים נבחרים. הערות עד אמצע ספטמבר יתווסף קר . ללא התחייבות לקלאס-נט יש, כמובן, זג בהיקף 18א3 וכמו כן קו | מינימאלית וללא | חיבור, אך הוא אינו חיבור ישיר לארצות הברית כי אם דרך ספק-חיבוריות אחר לוויני בהיקף 818 דמי הרשמה . הההוז יורוקום להתחבר לעולם טוב יותר הלה החודטיתן סו ל עה נודא הד 4 2000000 -800- 1 1/2 א שת האינטרנט מאפשרת לבצע קניה נוחה מול המחשב, ללא כיתות הרגליים והעמידה המייגעת בתור לתשלום בקופה, הכרוכים בקניית מתנות בבתי הכל-בו העמוסים. יתרון נוסף בקניה מקוונת הינו האפשרות למצוא מוצרים מיוחדים, ₪ / שחנויות רגילות לא תמיד טורחות להחזיק במלאי, הרשת מאפשרת לרכוש מתנות מחו"ל - אין צורך לבקש מדודה אלכסנדרה שתביא לנו חולצה של ה'ספייס גירלס' ולגלות שהיא חזרה עם חולצה של הביטלס. עם זאת, לפני שאתם רצים למחשב, מתחברים לאינטרנט ומתחילים להזמין את המוצרים החמים מהחנויות הוירטואליות של ארצות הנכר, כדאי הכותב הינו מנכייל בוקכי, מרצה ויועץ בתחום האינטרנט. |!.סס.|)ססם יי ש! ה הלפה, ש!ה באה, |וה!ה שוב החגים בפתח. הגיע הזמן לפתוח את הארנק, לשחור תוכנית חסכון אחת או שתיים, ולפצוח במחול השופינג המטורף. ובכן - מתלבטים מה לקנות לחותנת לראש השנה? באילו מתנות להפתיע את האשה או הילדים? הש(ה באה לעזרתכם גם רשת האינטרנט שתדעו כמה עובדות. ראשית, יש להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי. למי שאין כרטיס כזה, כדאי שידע כי עלות הנפקתו גבוהה בהרבה מעלות ההנפקה של כרטיס אשראי מקומי. שנית, חשוב לבדוק האם החנות מבצעת משלוחים מחוץ לארה"ב. מרבית החנויות הגדולות מאפשרות גם לאזרחים ממדינות זרות לרכוש מוצרים. לבסוף כדאי שנשים לב לעלויות המשלוח ולפרק הזמן שיידרש למתנה לעשות את דרכה ארצה. במרבית המקרים משלוח מהיר, שאורך ימים ספורים, יעלה ממון רב. משלוח איטי באוניה יעלה הרבה, פחות, אבל עד שהמוצר יגיע ייתכן ש"נפספס" את החג... חשוב גם למי מיועדת המתנה. אם אתם רוצים לקנות מתנה לקרובים שלכם, שבמקרה גרים באוסטרליה, הרי שקניה דרך האינטרנט היא דרך מצויינת "לסגור עניין". הכנסו לחנות וירטואלית מקומית (לדוגמא - חנות המתנות האוסטרלית) ורכשו למענם חבילת שי הכוללת יין ושוקולד משובחים. המשלוח יעשה בתוך אוסטרליה ועל כן עלותו תהיה זולה בהרבה ממשלוח של חבילת שי מהארץ. חנויות וקניונים וירטואלים ברשת האינטרנט אלפי חנויות מקוונות, המאפשרות לנו לרכוש מתנות. להלן מדגם מייצג, ברחבי העולם ובישראל: 6% מציעה מבחר בשמים מחברות ידועות, במחיר העשוי להתגלות כאטרקטיבי במיוחד. אם תזמינו את הבושם עבור מישהו בתוך ארה"ב, יעטפו בחנות את המתנה וישלחו אותה ליעדה, מבלי לגבות על כך תשלום נוסף. אם תבחרו לשלוח את המתנה לישראל (או לכל מדינה אחרת מחוץ לארה"ב), תשלמו דמי משלוח בהתאם. החנות ידועה במדיניות המשלוח המהיר שלה, כך שאם תזדרזו, סביר שהבושם יגיע ליעדו בתוך זמן סביר, עוד לפני ראש השנה (החל, השנה, ב-20 לחודש). חנות הספרים הגדולה בעולם - אמזון, מציעה למכירה 2.5 מליון כותרים. ניתן למצוא בה ספרים על כל נושא שעולה בדעתכם. קריאת ספרים באנגלית אינה רק משפרת את ידיעת השפה (יתרון חשוב) אלא גם מאפשרת לכם לקבל את הספר הרבה לפני שאחת מהוצאות הספרים הישראליות תחליט (אולי) לתרגם אותו לעברית. את הספר ניתן לעטוף כמתנה בנייר עטיפה, על פי בחירתכם. פירוט לגבי מדיניות המשלוחים של אמזון ולגבי ההבטחה של החברה להחזיר לכם כסף במקרה שנעשה שימוש לרעה במספר כרטיס האשראי שלכם, ניתן למצוא באתר בוקלי. ואם בספרים עסקינן, נסו גם את החנות המגדירה את עצמה כחנות הספרים הגדולה באירופה. גם כאן המבחר גדול ומרשים. מתנה שכולה מוסיקה היא מתנה שתמיד כייף לקבל אותה ואכן, תקליטורים הינם אחד המוצרים הנמכרים ביותר באינטרנט. קיימים מספר אתרים רציניים ומומלצים לרכישת תקליטורים, העדיף בעיני הוא סא2:) אשר, לפי מחקר של 01068 57, שולט ב-33 אחוזים משוק מכירת התקליטורים באינטרנט. כאשר תקנו בחנות, תבינו מדוע היא כל כך מצליחה. חנות מקוונת מצויינת נוספת לרכישת תקליטורים הינה עולם התקליטורים. בחנות הצעצועים 105808 תמצאו המלצות לבחירת המתנה המושלמת וכן מגוון גדול של צעצועים ומשחקים, המתאימים לילדים בכל הגילאים. מנוע חיפוש חכם מאפשר לבחור מתנה בהתאם לגיל הילד ולסכום ההוצאה המבוקש, חנויות רבות ניתן למצוא גם בקניונים המקוונים, כגון )169 או לסאו8!/ של ססהגצ. שימו לב שלכל חנות מדיניות משלוח אחרת. חלקן לא מאפשרות משלוח מחוץ לארה"ב. הפניות לחנויות אלקטרוניות נוכל למצוא גם במדריכים שונים, כגון אן )6ה.הסוה5גץ. ואם אתם מחפשים מתנות מקוריות, נסו את 621/66 מ118. לא תתאכזבו. עדיין לא מצאתם את המוצר בו חשקה נפשכם? אל דאגה. קיימים ברשת מספר 'סוכנים חכמים' המתוכנתים למצוא עבורכם את המוצר בו אתם מעוניינים. חלקם אפילו יודעים להשוות מחירים ולהציג בפניכם את המוצרים הזולים ביותר, שניים מהסוכנים החכמים הללו הינם 6חו1ה00 11 עָט₪ ואתר הקניות של 6ו6א₪, מבית היוצר של מנוע החיפוש המפורסם. ומה בישראל? נדמה כי תרבות הקניה דרך האינטרנט עדיין לא חדרה להוויה הישראלית. מספר החנויות המציעות את מוצריהן למכירה ברשת אינו רב. רבות מהחנויות שכן מציעות את מרכולתן ברשת, מציגות מבחר דל ומאכזב. פעמים רבות כוללות החנויות טעויות חמורות בעיצוב, בניסוח, במילוי טפסי ההזמנה ועוד. כמו-כן, חלק מהאתרים כתובים באנגלית, אף על פי שמרביתנו נעדיף לערוך קניות בעברית. חלק מהבעייתיות המתוארת כאן ניתן לייחס לקושי של יצירת אתרים בעברית ולקושי הגדול עוד יותר של הקמת מערכת קבלת הזמנות מקוונת בעברית, נדמה כי תרבות הקניה דרך האינטרנט עדיין לא חדרה להוויה הישראלית. מספר הח!ויות המציעות את מוצריהן לחכירה ברעות אינו רב. רבות מהחנויות שכן מציעות את מרכולתן ברשת, מציגות מבחר > ₪ 40 1 אולם אם נעזוב בצד את התירוצים, נראה כי סוחרי ישראל, בניגוד לעמיתיהם האמריקאים, עוד לא הפנימו את הבשורה הצרכנית שרשת האינטרנט /%%> חנות המתנות ב רנ דורן גאטון האוסטרלית ומסס.טסאוהוץ.אואוש//:קטום ‏ )ןג צהספ.ארארא//:קזות וטואו אואי//:קזות 0 [אדז. [/תאזסק/ זן. 00 חזות.-02/. חס שח סזהקוהסס.אואואו//:ק!וו! פורת תכשיטים 4 תח : -1 סכ :)זר והי ו ; טטטתגז ]אא צו//:ק011 וס מסנם5ג].אואואו//:קזותת ו הז 6 סקז / 1.60 סו צמחי גליל 5 ופט. 3/1 //:קוות אמזון 65 הק 211100 טא |סהז החסט. קה רה שאועף//:ק11ת .פוקס אואוא//:קוו | צַלִיל בוקלי 5 .211.60 ארארא//:כות /[ן. 60 ו[אסספ.אואו//:ק11ת1 6 דז עו הוד עמי [הזזת .600088 הו[ח0ו[עט3.שאיא//:קוות | -6סם.טשוא//:קוות ל 00 ווה חנות הספרים הגדולה באירופה א קנ , /ההס6. 80 תה[.אואוו//:קזות 2 . ל 0 ו אופוס דיבוק 00.11 פטקס.אואוע%//:קן)0ת) אסא ו ו 0 ההסס.וסמ08.אראר//:קות אקסלנט קניון 2000 31| אס או ארא//:כוות עולם התקליטורים קת 003 סו הט0002.00//:קוות פלונטר הזבו 000/ק5ג/הזס אורדר-קליק : 4 [ 6601000 ס//:מוותן = הססחסותסוק אואואו/:קוותת 05 צ'יפ 3.0 ץ10.אואש//:קות 7 ל 0 ס.קוחס-אועו//:קזותת ות 1. ססאן.שט :קז נטספר 1 פליק 00.זט/150ח- וש או//:קוותת ההסט.1081.אראועצ//:קו1 ןרא :קת 4 ₪ נושאת עימה. מבחר מתנות לרכישה תמצאו בקניון אבל יש גם יוצאי דופן. גלשו, | 2000, הטוען לכתר "מרכז הקניות לדוגמא, לאתר הספרים דיבוק. דיבוק ‏ | הוירטואלי הגדול ביותר". האתר מציע אינה חנות הספרים המקוונת היחידה | מספר חבילות שי (הכוללות בעיקר יין) בישראל ובוודאי שאינה הראשונה | יחד עם מגוון מוצרים, שלא כולם שהוקמה (מדובר בחנות חדשה למדי), ‏ | מתאימים כמתנה לחגים - מוצרי נקיון, אולם זהו הנסיון הרציני הראשון להקים ‏ | למשל. מגוון מוצרים תמצאו גם בתשרי אנו הוגגים את ראש השנה העברי ומכפרים על עוונותינו ביום כיפור - חודש של אוכל וצום. אודות משמעות החגים והמנהגים הנלווים אליהם, באתרים הבאים: אלול וראש השנה 8/0 ותו ה6 !פס ב ס1. אצ :111 [8סז1ט[6/ אתר זה, של 8ח1.6401 [21008), מביא את דברי הרב יהודה פררו, בנוגע למנהגי חודש אלול וראש השנה, תוך פירוט המאכלים, המנהגיס והסמלים הרלוונטיים. האתר בעיקרו טקסטואלי ולצערנו - באנגלית בלבד. ירושלים הוירטואלית וסט 115816 טז1. אא //: 11 [0/טתוסא ע אתר זה אינו חדל מלהפתיע אותנו ברמתו הטובה. כאן למדנו על משמעות השס ראש השנה ויום כיפור, על המנהגים, על השופר, קיבלנו מדריך לתפילה ואפילו הוזמנו לשלוח תפילה, בטופס מיוחד המיועד לכך. 5 וז סד בס אראו א//:ק11 ד 0/0510 אתר זה, שבנה ראובן סטון, מיועד למבוגרים ולילדים כאחד. תמצאו כאן מידע על מנהגי החגים, כמו תשליך, תקיעה בשופר ועוד. האתר מאפשר גס לשמוע מוסיקה רלוונטית. 133216 +1%6ז6הה1 זט 61 תוסמ ת1.ערארע//:כ11 1 מגאזין אלקטרוני העוסק בענייני יהדות, בשפה האנגלית. בארכיון מלפני שנה מצאנו את דברי רבי קפלן ורבי סטרספלד, על השופר ועל החזרה בתשובה. מאכלים יהודיים 0 /100/ רחס ט. סקפ אאא //:כן11ר1 [ותזת. 7017/7081 בחגים היהודים, תופס האוכל מקוס חשוב. באתר זה תמצאו מרשמים לראש השנה, שכתבה לואיז פיטצר. בין המרשמים: עוף בדבש, סלט רימונים, מלפפוניס ושומר, כרוב בדבש ועוד. האתר של שיר עמי, הדוס 6ין/קזס. הרת 538//:כוז רד [ז0ה. 181110/ 5/3/8001 מידע רב בנושא ראש השנה ויום כיפור. כאן ניתן למצוא מאמר של אליעזר סגל הדן בסמליות של ראש השנה, במטאפורות הצבאיות המופיעות בתפילת ראש השנה, על האתרים באדיבות פרופ' עדנה אפק מחברת טל-היי, המקיימת רשת תקשורת מחשבים ומתמחית בנושא השימוש באינטרנט לצרכי חינוך. = |ו.60./ם/060/חו חנות ספרים ישראלית שתעמוד בסטנדרטים בינלאומיים. בין היתר ניתן לבקש לעטוף את הספר בעטיפת מתנה, אותה אתם בוחרים (בדומה לאפשרות שמציעה אמזון). לעניין! לעדכן!! לדרבן!!! 0.00 6 נולעוים ממתינים לכם ב... אחלה [ זו באורדר-קליק. האתר מעוצב היטב, בקווים אסתטיים ונקיים. המחירים נקובים בדולרים ומרבית הטקסט באתר הוא בשפה האנגלית, שטיחים מכל הסוגים - למשל שטיחים מֶצויירים לחדרי ילדים - תמצאו אצל יוסף מלך השטיחים. באתר של פליק תוכלו לבחור את תיק מגניב ולשלוח אותו כמתנה. המעוניינים להעניק מתנה יוקרתית (ויקרה) יותר, דוגמת תכשיט כלשהו, יוכלו למצוא את מבוקשם באתר של דורן גאטון. תכשיטים מרהיבים נוספים קיימים גם באתר של פורת תכשיטים. מעוניינים להעניק עציץ כמתנה (עציצים, הרי, הם תמיד מתנה משובבת נפש)? באתר של צמחי גליל תוכלו לבחור מתוך מבחר של עציצים בהם שתולים צמחים מרהיבי עין. בתחום המוסיקה, הזכרנו קודם את חנות התקליטורים אסאסס. ניתן להזמין תקליטורים גם בחנות התקליטורים הישראלית צליל. אמנם המבחר המוצע כאן אינו מתקרב לזה המוצע ב- סאק 6 אבל החנות בהחלט ראויה למחמאות: המבחר עדיין גדול, העיצוב נעים לעין והמחירים סבירים, מחשבים וכל מה שקשור אליהם מבחינת חומרה ותוכנה, הופכים יותר ויותר למתנה מקובלת. הורים רבים רואים בקניית מחשב לילדיהם כאקט בעל ערך מוסף רב העשוי לסייע לילד בלימודיו ובפיתוח כישורים הנחוצים ' בעולם של שנות האלפיים. בתחום זה יש לחנויות הישראליות מה להציע. ניתן להזמין ספרי מחשבים מהוצאות הספרים המתמחות בכך, למשל מהוד עמי, פוקוס ואופוס. תוכנות למחשב וחומרת מחשבים ניתן לרכוש באחת מחנויות המחשבים ברשת, דוגמת אקסלנט, פלונטר או צ'יפ. במקרים הפשד בעמוד 86 | 7% יוו יו שטכנולוגיית הדפסת הצבע שלנו == איכות מדהימה עם טיפות צבע קענות יותר. טיפות הדיו הזעירות בטכנולוגיית ההדפסה הרב שכבתית ו 1 מאפשרות למדפסת להניח עד 16 טיפות על כל נקודת הדפסה. התוצאה: צבעים חיים באיכות מדהימה, = צבע מדוייק יותר. ( ו על הנייר בדיוק סירב', המפחית מגרעיניות התמונה, ומחליק את התמונה. פרטי התמונה מדוייקים כל כך עד שהם סמש קופצים סן הדף. = איכות תמונה במהירות גבוהה יותר מאי פעם. לטכנולוגיית ההדפסה הרב שכבתית 11 )110101161 111 דרך ייחודית להעברת אינפורמציה לראש ההדפסה, כדי שתוכל להדפיס באיכות תמונה במהירות [י ו איכות תמונה גם על וז הטכנולוגיה הייחודית וטיפות הצבע הזעירות שלנו מאפשרות לך להדפיס באיכות תסונה אפילו על נייר רגיל. הדפסה באיכות תמונה עם מערכת ההדפסה של שוו. במערכת ההדפסה של 11 הדיו, הנייר ו משתלבים ופועלים יחד על מנת להעניק לך תוצאות מבריקות וחדות יותר, ו הדפסת צבע רב שכבתית ו 20 זה 07 -עך \ 66] 6 5 )66חז6)ח1 וידאו סרפר - חברת סטארט-אפ ישראלית, העוסקת בפיתוח פתרונות חומרה ותוכנה לביצוע שיחות ועידה באמצעות תקשורת אנלוגית, 150 וכבלים - פיתחה את ה--ך 10 מכשיר אינטראקטיבי חכם, המאפשר לקיים שיחת וידאו, לגלוש באינטרנט ולשלוח ולקבל דואר אלקשרוני, על גבי צג הטלוויזיה - והכל תוך שימוש בטלפון רגיל. מחירו הצפוי של המוצר הוא כ-400 דולרים. הוא יושק 615 )סא 0 ווק אעסשטוטא!, מבית סיסקו סיסטמס, הינו פתרון גמיש לניהול כתובות ?1 ברשתות ארגונים גדולים. ל-₪08/80007 אזסאווטא! תמיכה בכל הסטנדרטים המתקדמים והוא בעל גמישות ויכולת התאמה לגודל. המוצר מאפשר צריכת רוחב פס פחותה ברשת ושיפור משמעותי בדיוק השמות והכתובות שעל גבי רשת ה-ק]. בנוסף, מאפשר המוצר פריסה גמישה בסביבות רשת של ארגונים גדולים כולל תצורה מתבדלת וניטור, עם ממשק גרפי למשתמש. הוא תומך בחלונות 1א של מיקרוסופט שוק העכברים מתעורר לחיים בדמות ה-שאטס]/ [6טתא - הראשון מתוך שלושת העכברים החדשים של מיקרוסופט, שיתווספו השנה לקו העכברים הקיים, העכבר מצטיין בקלות התקנה ושימוש וכולל גלגל המאפשר כמה פעמים סבלתם מגלישה איטית ומסורבלת ברשת? כמה פעמים ניסיתם להוריד קובץ מהאינטרנט וההורדה נפסקה באמצע? כמה פעמים רציתם לראות קבצי סרטים ברשת אך לא היתה ברשותכם התוכנה הנכונה? ערכת %'001ד ו6מחטוז] באה לספק פתרונות לבעיות הללו ולאחרות, הקשורות בגלישה באינטרנט. הערכה מכילה ו חברת ₪₪, מהרצליה פיתוח, הכריזה על זו00/05 זטטע)- מערכת משולבת אינטרנט, בעברית, לניהול מידע ארזוני. המוצר משלב את האינטרנט כמרכיב אינטגרלי בתוך מערכת המידע הארגונית. באמצעותו, מסמכים המופיעים באינטרנט, כגון דואר אלקטרוני ודפי 58/, ניתנים לשילוב, באופן שקוף, בכל מרכיבי הארגון ולהיפך - כל מסמך הנכתב בארגון, ניתן להפצה מיידית באמצעות האינטרנט, ללא צורך להכנס ליישום של דואר אלקטרוני. מערכת "סייבר אופיסר" מבצעת ניהול מסמכים, תיוק, ארכיון, סריקת מסמכים, עריכת תמצית ותרשומות, מעקב . ברשתות השיווק בארה"ב בחג המולד הקרוב ולאחר מכן, בשאר העולם. אינומדיה - חברת תקשורת, אינטרנט ומולטימדיה מסינגפור, הודיעה על השקעה של שלושה מיליון דולרים בחברת וידאו סרפר. במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות, תפעל אינומדיה לשווק את ה-107-/7, תוך ניצול ערוצי השיווק הבינלאומיים שלה. ובסאן סולריס. יוסי גל, מנכ"ל סיסקו:בישראל, מציין כי "ארגונים וספקי שרותי אינטרנט זקוקים לתשתית 1 גמישה על מנת לתמוך ביישומים קריטיים בפיתוח מהיר של רשתות. ה-אזסאווטא! זגזו9ק% עונה על דרישות הארגונים הזקוקים למנהל כתובות ?1 תוך שמירה על הכתובות הקיימות, שמות 5א, עיצוב, פריסה וניהול מידע רלוונטי". למידע נוסף: 05.1 -1ה7/0ח0/ח10/734/68ס טק/כ 1/8 1800.00ט. ארצו א גלילה אוטומטית של טקסטים וזום פנימה והחוצה אל תוך מסמכים. העכבר מיועד לימניים ולשמאליים כאחד. הוא מותאם למערכות חלונות 95, 98 ו- דא ומחירו 139 ש"ח. מגוון כלים, לגלישה קלה ופשוטה ברשת, דוגמת יישומי דואר אלקטרוני, תוכנות וידאו לצפייה בקבצי סרטים, תוכנת תרגום, אנטי וירוס, תוכנות דפדוף (אקספלורר ונביגייטור) ועוד. 001% )6חז16ח1 משווקת על ידי חברת מחשבת ומחירה 9 ש"ח, רו אחר ניצול הזמן, הוצאת דואר אלקטרוני ועוד. המערכת סורקת את המסמכים למאגר המידע הכלול בה, ממיינת אותם ושולפת אותם לפי מילות מפתח או שיטות אחרות המועדפות על הארגון. הדואר האלקטרוני ניתן למשלוח על פי שמות נמענים הכלולים בטקסט, או על פי ספר הטלפונים הארגוני. המערכת ניתנת להתקנה גם על מחשב נייד וכך יכול עובד הנמצא בסיור או בפגישה מחוץ למשרד, להתקשר, דרך האינטרנט, למערכת המידע הארגונית ולעדכן מיידית את בסיסי הנתונים במחשב הנייד שלו. השעה ארבע לפנות בוקר. אסף יושב בחדר חשוך. בעוד הוא מתבונן במסך המחשב ומנגב את הזיעה שניגרת על פניו, נודדות מחשבותיו בין חלון האמבטיה הדורש שיפוץ לבין המילואים ההולכים וקרבים. מסך המחשב מציג חלון קטן ובתוכו ניירות מעופפים מצד אחד לצד השני, מתחתם שורת ריבועים שנראים כמתקדמים מדי פעם ולצידם מספרים באחוזים. אכן, אסף מוריד תוכנה. למה בארבע בבוקר? התשובה פשוטה- בלילה יותר הגיוני להוריד תוכנות כבדות (חוסכים כסף). למה הוא לחוץ ומזיע כל כך? התשובה פשוטה עוד יותר - כי חם. אבל דווקא הלילה אסף אופטימי במיוחד. זה הלילה האחרון שהוא יבלה כך. בלילות הבאים אסף לא יצטרך הולש לקי או הולש | להנאחך? לחכות שההורדה תסתיים, על מנת לנתק את הקו, כי הלילה הוא מוריד את תוכנת זסוסטתתסטאוכ, התוכנה, ששמה מסגיר מהר מאוד את יתרונה המרכזי, יודעת לנתק את הקו עם סיום תהליך ההורדה. נשמע פשוט, אך למעשה זהו פתרון מצויין להורדת תוכנות כבדות מהאינטרנט. כל שצריך לעשות הוא להגדיר לתוכנה מה אנחנו מתכוונים להוריד, מאיפה מורידים ומתי אנחנו רוצים שתתחיל ההורדה. זה הכל, התוכנה תנתק את הקו ברגע שיסתיימו ההורדות. בנוסף מאפשרת התוכנה לבחור צליל תזכורת קצוב, כל עוד ההורדה נמשכת, וצליל אחר שמודיע על סיום ההורדה. את התוכנה פיתחה חברת |16801א1 הישראלית. מטרתה העיקרית - חסכון כספם של המשתמשים. בהתאם למטרה ויו הגונ תסויט לא דמיו(' יוה גת ש זו מופצת תוכנת ה=!וןש) 1 זטוסטתהסטפוכן בגירסה מלאה ובחינם, מה שמתאפשר תודות לספונסרים שמציגים הודעותיהם בממשק התוכנה. את ה-1801 זסוטשמחסטאו ניתן להוריד דרך אתר התוכנות הישראלי: 60.1 זה סי ]. ואר או דרך אתר החברה המפתחת: טואוק/11.סט. א801ז//קוו ו גיליתם תוכנה חדשה ומעניינת? חבר שלח לכם תוכנה מאלפת? פיתחתם את : 7 ה-1600 הבאה? אשמח לשמוע ולספר **- 6% ]ל על כל פיתוח תוכנה חדש שיצרתם או מצאתם (רצוי תוצרת כחול-לבן). הצעות, הערות והארות שלחו לכתובת: |[ וסט 10 הז המדור מוגש בחסות חברת 02016%)/-) - מפעילי אתר התוכנות הישראלי ]60.1,שן)ווששז[:חורור באוריין חקבל אח הכלים הטובים ביוחר לשליטה באינטרנט ובמאגרי מידע - - > קורס הכרת האינטרנט: קורס מעשי להכרה והתנסות ביכולות המרכזיות של הרשת מדריכים מקצועיים. שעות תרגול חופשי חינס - קו נליץ מהיר. . --. .4 קורס עיצוב ובנית אתרי אינטרנט: קורס המקנה יכולות להפקת דפים באינטרנט באופן היעיל והאפקטיבי ביותר, החל משלב תכנון האתר ועד לתחזוקתו השוטפת. -- -- -> קורס מידענות: קורס לחיפוש, ניהול ואיחזור מידע מתוחכם באינטרנט ובמגוון מאגרי מידע נוספים תוך שילוב מרצים מומחים מהתחוס. ולהרשמה צלצל 1-800-80 0 לפרטים נוספים אבעורוח להתאממת קורטים לארגונים 7 ללימוזי המתחש יי]רוו נ מקבוצת קידום ן ן ו ו ָ | | | 1ו0ווק610ש126 6 זשז%סכ1 ששו [||. 01.60 6]] 0 - %6ו5.שצ א הוזרים כבית ה הוח בימים אלה (פתחת שנת הלימודים השניה בבית הספר הוירטואלי "אביב". האם החליפה סביבת הסייברספייס את שולחנות הלימוד הקו!בנציו!ליים? מה החדשנות ב( צעד הראשון היה לפני שנה - ביוזמה משותפת של מערכת המידע סנונית באוניברסיטה העברית בירושלים ושל רשת אורט ישראל, הוקם בית ספר וירטואלי - אביב - שאפשר חווית לימוד ייחודית, דרך האינטרנט, בתחומי לימוד שונים. 2000 0 תלמידים, מ-8 מ-18 חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים מכל רחבי הארץ, החליפו, חלקית, את הלימוד המסורתי בכיתות, בלימוד וירטואלי דרך לראות! לקנות!! להנות!!! 0 )> גולשים ממתינים לכם -] א ות והמהפך שחביא עמו בית ספר וירטואלי? האם אוו עדים לשינוי הגחה בהערכן החינוך? האינטרנט. כתובת האתר: .טושה אוצוש//:קוו בשנת הלימודים הנוכחית, הנפתחת בימים אלה, ילמדו באביב כ-5,000 תלמידים, מ-25 בתי ספר, מקיבוץ עמיר שבצפון ועד אילת בדרום, תוכנית הלימודים שמציע אביב השנה, נהנית מהנסיון המצטבר של הפעלת בית הספר בשנתו הראשונה. בין היתר, פותחו תוכניות לימוד חדשות בתחומי המדע והטכנולוגיה, תרבות ישראל, מיומנויות מחשב ומדעי החברה. הללו מתווספים לתחומי הלימוד שכבר היו קיימים באביב, דוגמת אזרחות, גיאופוליטיקה של המזרח התיכון, מטאורולוגיה, אנגלית, חקר המוח, תרגום ותנ"ך. אביב הוא חלק מהפתרונות שמציעה סנונית, ללמידה ברשת האינטרנט, בסביבה דוברת עברית. במטרה להפוך את האינטרנט לכלי חינוכי יעיל, מציעה סנונית השתלמויות בשימושי חינוך באינטרנט, בניית אתרים, איתור מידע ולימוד שפות .1/א111 ו-8+ג1. כמו כן, מספקת סנונית שרותי בניית אתרים לגופים ומוסדות חינוכיים המעוניינים להעביר את תכניהם ברשת, עוזרת בפיתוח קורסים מתוקשבים, המיועדים הן לקהל המקצועי והן לקהל הרחב ומתחזקת את אחד האתרים החינוכיים היותר מרשימים הזמינים כיום לקהל הגולשים בשפה העברית. כתובת האתר: [12.1א.זותטת8.ואש//:זות שאלנו את דודו רשתי - מנהל משותף בפרוייקט סנונית - מספר שאלות אודות סנונית באופן כללי ובית ספר אביב באופן פרטי: כיצד התחיל פרוייקט "סנונית"? התחלנו, לפני כחמש שנים, כגוף שנקרא "חולית", שמטרתו היתה הגברת המודעות לנושא איכות הסביבה, בקרב הציבור. ראשית הדרך היתה על ידי חיבור ארבעה בתי ספר בירושלים, באמצעות מודם. ברשת שהקמנו הזרמנו חדשות ומאגרי מידע, הקשורים בנושא איכות הסביבה. בספטמבר 1993 הקמנו - פרופ' נאוה בן צבי ואנוכי - את סנונית. התחלנו עם תקציב מאד קטן אולם ככל שהשגנו תקציבים נוספים, גדלנו באופן הדרגתי, בשלב מאוחר יותר העלנו לרשת עתונים אלקטרוניים ובנינו פעילויות מתוקשבות. לפני שנה וחצי הקמנו את אביב. במסגרת התפתחות זו - בימים אלה אנו מעלים אתר חדש לרשת - אתר שיהיה אח תאום לסנונית, אבל קהל היעד שלו יהיה בתי ספר יסודיים. אתר המשך בעמודואפ וריות בהקמת אתרי אינטרנט + יעוץ + תכנות + תיכנון ועיצוב + הדרכה בארגונים + הקמת רשתות אינטרה-נט שירות משלוחים באינטרנט 0 מסעדות באזור ת"א ר/ | תפריטים מלאים ועוד 4 שיל חברה לבטוח בע"ח וקו /א0וכ 0 כשוה, 20 או לכשו | [[.60. חסו2עצשצ -- ץק האתר הגזעי בוואלה |ו.ס6.עָ8/ש618ח.צשעעו 0 67 1 סצ | 22| ו|.5|16-61160%.00 6 0ה|6%אז8ה :||!₪8ה-ש . | 4 טייט אפקט בע"מ - ת.ד. 181 הוד השרון 45100, טל. 09-7422946 פקס. 09-7430919 | וו יבמ ישראל אתר הבית |ו.60. טטצ הסע מוסיקלי, רווי יצירתיות ואילתורים, שראשיתו ברובע האורות האדומים בניו אורלי(ס, החשכו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת (ורתווסטרן בשיקגו וסיומו ב-"5חַחחד 6ווזסצם ץ\ו" המהמם של ג'ון קולטריין עיני רבים נשמעת מוסיקת הג'אז כמשעממת ("איפה המילים?"), חסרת קצב ("אני שומע רק טראנס"), אינטלקטואלית ("זה לא כיף לשמוע, זה נושא לעבודת מחקר") או סתם מרדימה. הדימוי האליטיסטי (תסתכלו במילון: אליטיסט - משעמם, חסר קצב, אינטלקטואל ומרדים) שדבק בה עושה לה רק עוול- עוול שאפילו מועדוני הג'אז האפלים של ניו יורק או פסטיבלי הקיץ האירופאים הרבים, לא מצליחים לכפות עליו (תסתכלו במילון: אליטיסט - אירופאי בלונדיני גבוה). "מה פתאם?", תגידו, "יש כאלה שפשוט לא אוהבים את הסגנון". "אהה!", אצהל (כפי שצוהלת אני מעת לעת), "איזה סגנון!?". הכתבה באדיבות "סנונית" - מערכת המידע לחינוך והוראה באוניברסיטה העברית בירושלים. לתאר! לאתר!! לקשר!!! 0 6 גולשים ממתינים לכם ב א%חל ה 1 מאין כל זה התחיל מוסיקת הג'אז היא האבא והאמא (ולפעמים בת או אחות) של רוב סגנונות המוסיקה הפופולרית הנשמעת היום (ובעבר) - החל מסווינג, דיקסילנד ובלוז וכלה בג'אז-רוק, פיוז'ן, פאנק, היפ-הופ, ראפ, ובאופן עקיף ומוזר ביותר - אפילו טראנס. היא נולדה לפני כמאה שנה וצמחה מתוך מוסיקת העם (018!) האָמריקאית שמקורה בשירי העבדים בדרום ארה"ב. ניו אורלינס שיחקה תפקיד מפתח בהתפתחות הג'אז בשני העשורים הראשונים של המאה והיוותה נקודת מפגש ליותר ג'אז ולג'אז יותר טוב מבכל מקום אחר. השמועה אומרת שזו מוסיקה שנולדה ברובע האורות האדומים בעיר. השמועה מופרכת. האמת היא שהג'אז נשמע לראשונה בארועים חברתיים שונים ובמסעות ההלוויה המפורסמים של העיר. תזמורת היתה מלווה את מסע ההלוויה מן הכנסיה לבית הקברות עם נעימות אבל ובדרך חזרה היו מעלים את המקצב ומנגנים שירי לכת שונים שהשאירו מקום רב ליצירתיות ולאלתורים. עוד על ההסטוריה של הג'אז, הסגנונות השונים שהיא מציגה, כלי הנגינה המשמשים ליצירתה, ועל המלחינים והמבצעים המובילים את עולם הג'אז, אפשר לקרוא בתחנה המרכזית לג'אז - אתר מדהים, המכיל יותר אינפורמציה מכפי שניתן להעלות על הדעת. להאזין לג'אז ברשת אתרים נוספים בתחום ניתן לנסות ולחפש בקטלוג לאתרים מוסיקליים, אם כי המבחר בתחום הג'אז לוקה בו קצת בחסר. אינדקס 7% 0 ]כ אסיש ל ומוי והש יוחר מתכניח מנטיה היוס כבר אין ספק שהפנסיה חמקיפה עדיפה בהחלט על מותגי הביטוח הפנסיוני האחרים - קופת גמל לחסכון וביטוח מנהלים > מבין כל תכניות הפנסיה המקיפה, עדיפה תוכנית הפנסיה החדשה של מבטחים, שבימים אלה חוגגת שלוש שניס מוצלחות לקיומה - "מבטחים יותר"* 1. הבחירה: פנסיה ולא ביטוח מנהלים יתרון תכנית הפנסיה המקיפה החדשה על פני ביטוח המנהלים מתבסס על עובדות פיננסיות וביטוחיות וקונה אחיזה בקרב הציבור הרחב ואף בקרב מנהלים בַעָלי ביטוח מנהלים. הית" רון הפיננסי של תכנית הפנסיה נובע משני גור* מים עיקריים: א. עדיפות בהשקעה: 70% מכספי החסכון כון בתוכנית הפנסיה. התוצאה הסופית באה לידי ביטוי בטבלת השוואת גיל פרישה שלהלן. בנוסף ליתרון הפיננסי הגדול שיש לתכנית הפנסיה יש לפנסיה יתרון ביטוחי בכך שהיא נותנת כיסוי לכל שלושת המצבים: פרישה, אבדן כושר עבודה ומוות. אם נוסיף לכך את גמישות התוכנית למבוטח ולמעסיק נגיע למסקנה הברורה כי תכנית הפנ" סיה המקיפה החדשה מעניקה למבוטח הרבה יותר מאשר ביטוח המנלים ולמעסיק עולה לא יותר ואף פחות מאשר בביטוח המנהלים. השוואת הטבות גיל פרישה (65) בין מבטחים יותר לביטוח מנהלים (לגבר בשכר קבוע וריאלי של -.5,000 ש"ח) פנסיה מנהלים 599,200.- 649,400. - .599,200.- 1,101,400.- | ,3,240.- | 6,058.- 5 378,100.- 417,900.- 378,100.- 637,100.- | 1,043.- 3,470.- 5 113,600.- 151,000.- 213,600.- 333,400.- | 1,153.- 1,799.- 5 הנחות: מבטתים יותר 17.5% לפנסיה מקיפה חדשה + 1.33% לקופ"ג לפיצויים (חסכון ב-3%). ב יטוח מנהלים: 18.33% לעדיף יסודי (בתשואה לחברה 4.2%, למבוטח 3%) בתוספת 1.5-1.5% לאובדן כושר עבודה, בתכנית הפנסיה מושקעים באג"ח מיוחדות המעניקות הצמדה וריבית ריאלית של כ"5% בביטוחי מנהלים לעומת זאת כל החסכון מושקע בשוק ההון (הנתון לתנודות). היתרונות הנובעים מכך הם: ₪ בטחון בתשואה ואפשרות להצמדת הכס" פים למדד. ₪ תשואה ריאלית גבוהה יחסית (4.6% ריא" לית) לפנסיה. ב. שעור הוצאות נמוך יותו: שעור הוצאות ניהול נמוך של 8% מהפרָמיה בתכנית הפנסיה מול שעור הוצאות המגיע עד 30% מהפרמיה בביטוח מנהלים מותיר סכום גבוה יותר לחס- פנסיה וחסכון בגיל 65 מבטחיםס ביטוח מבטחים ביטוח מבטחים | ביטוח שווי ערך פדיון מנהלים מנהלים 2. הבחירה: "מבטחים" ל"מבטחים" מספר יתרו" נות אשר מעניקים ללקוחו" תיה בטחון, שרות ויציבות ‏ ] נושא לאורך זמן. א. יתרון לגודל "מב" טחים" הינה הקבוצה הגדו" לה בישראל לביטוח פנסיו" ני וגם הקרן החדשה הינה הגדולה ביותר (כ"56% משוק הפנסיה). יתרון זה מבטיח: ₪ פיזור סיכונים טוב יותר ₪ חסכון בעלויות ביטוח משנה ₪ ניהול יציב ₪ שרות ברמה נאותה לאורך זמן ב. פריסה * "מבטחים" מעניקה שרותיה בפריסה גאוגרפית וארגונית על ידי ₪ כ"35 משרדי שרות ללקוח ממוחשבים .0/1 למתן שרות לכל מבוטח בכל סניף ₪ אנשי קשר מפעליים הנותנים יעוץ ושרות במקומות העבודה להנהלה ולעובדים. ג. מיומנות * "מבטחים" הינה בעלת הידע הרב והמיומנות הפנסיונית הרבה ביותר ביש" ראל ואלה משמשים אותה ביעוץ ובשרות למבוטחיה. ד. ניסיון * ל"מבטחים" ותק וניסיון של כז 0 שנה ה. יציבות וניהול סולידי לטווח אווך * הגודל הבטוחי והפיננסי מאפשר למבטחים ניהול סולידי ויציב לאורך זמן. לחץ על קרנות אחרות להשגת מספר מבוטחים שיאפשר תפעול נאות, גורם לעיתים להבטחת ההווה על חשבון העתיד. ו. תוצאות עסקיות ללקוח - ל"מבט" חים" החדשה יש את המאזן האקטוארי הטוב ביותר מבחינת גודל ועודף אקטוארי הבא לידי ביטוי בתוצאות המודגמות בטבלה שלהלן: מבטחים החדשה - המאזן האקטוארי הטזב ביותר (במיליוני ש"ח - שילוב גודל ועודף אקטוארי) 02 המהפכה הפנסיונית של ממבטחים = מצויין לכל מה שקשור בג'אז הוא 192 2 ווזטץ], המחולק לנושאים ומכיל רשימות הפניות שימושיות במיוחד, לאתרים בנושאים כמו פסטיבלי ג'אז בעולם, מועדוני ג'אז ברחבי העולם (ג'אז 'מקומי בינלאומי') ותחנות רדיו באינטרנט המשדרות ג'אז. האתר של תחנת הג'אז של אוניברסיטת נורתווסטרן בשיקגו (עוד אחד ממחוזות הג'אז הידועים) - [את-אטאט מ322\6[, מספק אף הוא הפניות לאתרים אינספור בנושא, דוגמת האתרים האישיים של לואי ארמסטרונג, מיילס דייויס, ביל אוונס, שירלי הורן, או פלורה פורים, ומומלץ מאד כנקודת התחלה לחיפוש מידע בתחום. מי שכיסו או עבודתו או משפחתו או חיית-מחמדו אינה מאפשרת לו לנסוע לפסטיבלים הרבים ולבלות במועדונים, ובכל זאת ישמח לשמוע קצת ג'אז, ודאי ישמח לגלות את ארכיון קבצי המידי של מוסיקת הג'אז, המכיל מאות קבצים לשמיעה ברשת ומספר קבצי קו2 להורדה למחשב. האתר מכיל גם תערוכת ניו אורלינס 518.00 68[ס עוטה. :קרד .רחס התחנה המרכזית לג'אז .ח0ו17815191 82200 3 אראועו//:ק11 ה הסט קטלוג לאתרים מוסיקליים וסט 6 0ופטרת. אראו //: קת 2-- וחסיו] 1822 זו80/וחסט.260010168.אועוא//: קזוח 0-7 ו 1 1)6עסלהץ עזת 111/00 [תזון. ה 17) ]הסוס .ות ס0.אואוא//:קזוון ב ,טחוש וס :קת תמונות ג'אז, מידע על הופעות, מלחינים, מבצעים, חדשות ג'אז ועוד. קבצי מידי נוספים ניתן להוריד מאתר ה-?]ג) 681 /ו0. אם שמיעה אינה מספקת והחלטתם להשקיע בהעשרת אוספכם הפרטי (ולמי אין כזה?), איזה מקום טוב יותר לחיפוש אלבומים מן האתר של ה-%6ע6, המוציאה מחדש אלבומי ג'אז מובחרים בדיסקים? ובכן, יש כמה אתרים טובים יותר, ה-6צז6 אמנם פרסמו באתר את הקטלוג שלהם, אך אינם מאפשרים ממש לקנות שם, למרות שמובטח באתר כי מתחילת 98 הם יתחילו למכור אלבומים ברשת (ספטמבר זה באמת עוד לא סוף השנה). בהכל ג'אָז, לעומת זאת, אפשר לא רק לקנות, אלא גם להשתתף במכירות הפומביות המתקיימות שם אחת לחודש ולהגיש הצעות מחיר לאלבומי ג'אז נדירים (ש.1 ואפילו /א?8 78). האתר מציע גם מספר תקליטים למכירה במחיר קבוע וקליפים של קטעים נבחרים מתוך תקליטים נדירים שנמכרו. זהו אתר מצויין לאספני ג'אז, שהפרוטה אינה חסרה בכיסם. . 27\60ג] זאת-אטאשו 7. טאה פחסה.אואראי//: כ הכל ג'אז 00-27 827ן41. שאר //:0ן11 רשת המידי-ג'אז 8 10ם--/המס0. השועו 180רם//:קות זזסס. זזש :כ תכנית המוסיקה לילדי הג'אז החסט.827%165[.אוא//: קוד ג'ון קולטריין 08011801 -/1ס .וזה הסמ /:ק ףות ותוו.6הג60107 ה ארכיון קבצי המידי של מוסיקת הג'אז זט תתסס. 860011168 :ות -וחזון. 71הן5טן/14 [ [/ו60זו5חסט ליצור ג'אז ברשת האמנים הפוטנציאלים לא ייצאו מקופחים אף הם. ברשת המידי-ג'אז הם ימצאו כר נרחב לביטוי, זהו פרוייקט אינטראקטיבי ליצירת קבצי מידי מג'ם סשנים מקוונים. בדומה לאתר של ה-)6א₪65706, גם אתר זה מציע אפשרות יצירת מוסיקה, עם עוד אנשים ברשת, בזמן אמת, באמצעות אותה התוכנה. למרות שה- ₪6%100%61 מכיל יצירות רבות יותר, הרי שאתר זה מוקדש כולו לג'אז ולנגינת ג'אז וראוי בהחלט לכבוד. וכדי שגם דור העתיד יוכל לנסות את כוחו בנגינה אינטראקטיבית, הוקמה תכנית המוסיקה לילדי הג'אז. ההשתתפות בתכנית היא בתשלום, כמו גם השעורים השונים המוצעים באתר וספרי הלימוד, אך ניתן לעיין בעמודי התאוריה הנותנים הסברים, טיפים, עצות ותווים לנגינת ג'אז ולאלתור, שהוא מרכיב הכרחי בנגינת ג'אז, כפי שיודע כל מי שמכיר את הביצוע של ג'ון קולטריין ל-עַָא חור 1)6זס/וה']. אלתור אינו אלא סימן לחופש, שמוסיקת הג'אז, שצמחה מתוך העבדות, הפכה לנושאת הדגל שלו. "ג'אז וחופש", אמר פעם תלוניוס מונק - פסנתרן ומלחין ג'אז אגדי, "אינם ניתנים להפרדה. זה מסביר את זה ואין מה להוסיף. כל מה שאוסיף, לכן, יסבך את העניין. צריך רק לחשוב על זה. חושבים על זה ונגנבים. פשוט נגנבים". עסקים ההמחאה האלקטרונית הראעוונה בהסטוריה הועברה באינטרנט ההמחאה האלקטרונית היא תוצר של שיתוף פעולה בן שלוש שנים, בין החברות השונות בארגון ה-7816 - 68 [אוסהאהוק ומטוזזסה 60 צְ0108התסגך (ארגון ללא מטרת רווח, המטפח טכנולוגיות חדשות ומתקדמות עבור מערכת הבנקאות האמריקאית. בין חבריו נמנים בנקים, ספקי שירותים כספיים, חברות טכנולוגיה, מוסדות אקדמאיים ממשלתיים). ההמחאות האלקטרוניות נחתמות, על ידי המשלם, בחתימה אלקטרונית, המורכבת מאותות דיגיטליים שקשה מאוד לזייף אותם. יתרונה של טכנולוגיית ה- 660% הוא בכך שההמחאות עוברות במהירות רבה יותר ובעלות נמוכה יותר מאשר המחאות דואר. הטכנולוגיה עונה על דרישות ומשרדים אלטה-ויסטה רכשה את הדומיין שלה תמורת 5.5 מיליון דולרים בינואר 1994 רשם ג'ק מרשל - מהנדס אלקטרוניקה צעיר מסאן-חוזה שבארה"ב, דומיין באינטרנט בשם "וַה1518.00צ81:8". באותה תקופה עדיין לא היה שם זה בעל "זכויות יוצרים". רק בנובמבר 1995 הוציאה חברת דיגיטל את מנוע החיפוש המפורסם שלה, בעל אותו שם. כיוון ששם הדומיין היה כבר תפוס על ידי מרשל, מיקמה דיגיטל את מנוע החיפוש באתר שלה, תחת הי כ רות הו בת וזס0. 1191131 3113/1818 שר אראו עם הפיכת "אלטה-ויסטה" לאחד ממנועי החיפוש הפופולריים ברשת, השתמש מרשל, באתר שלו, בלוגו הדומה מאד ללוגו של מנוע החיפוש. חברת דיגיטל תבעה אותו, ב-1997, על הפרת זכויות יוצרים והשופט קבע שעל מרשל לשנות את הלוגו שלו, אולם הזכות על השם נשארה בבעלותו. לאחר קניית דיגיטל על ידי חברת קומפק, בינואר 8, נוהל מו"מ בין מרשל וקומפק לרכישת השם - מו"מ שהסתיים בימים אלה בעסקת שיא, לפיה מכר מרשל את הכתובת ותסס.ג41]80151.ראוצ בסכום של 3.5 מיליון דולרים. זהו הסכום הגבוה ביותר ששולם אי פעם בגין קניית כתובת אינטרנט. הטלפון הפלולרי בשירות המ%פחר האלקטרוני לגלוש ברשת תוך שימוש בטלפון סלולרי הוא, נכון להיום, נסיון מתסכל למדי. יחד עם זאת, ההערכה היא כי כחמישה מיליון צרכנים ברחבי העולם ישתמשו בטלפונים סלולריים, על מנת לבצע מסחר אלקטרוני, תוך שלוש השנים הבאות. על מנת להשיג את המטרה, נדרש איחוד סטנדרטים של אינטרנט ושל תקשורת סלולרית, ואפילו יצירת סטנדרט שיתמוך במסחר סלולרי, דוגמת ג/צ - תסן680ו!קק 4 88ס[טעו/ 1 - המגדיר מעבר תכנים אינטרנטיים ושרותי טלפוניה מתקדמים, ברשתות טלפוניה דיגיטליים. הביטחון הקפדניות של משרד האוצר האמריקאי, המגנות מפני אובדן וגניבה, ואמורה לספק מענה לצרכיהם של עסקים, המחליפים ביניהם המחאות רבות מדי יום. על מנת להתאים את התוכנה המשמשת בנקים להפקדת המחאות נייר רגילות, כך שתתאים גם להעברת המחאות אלקטרוניות, פיתחו החברות אע5 ו-1א18 גירסה מיוחדת של התוכנה. שרת ה-30000%] של א50 הותקן בבנק הפדרלי של בוסטון בארה"ב, והוא מוודא את האותות הדיגיטליים, מעבד את ההמחאה בהתאם לחוקי העסק של הבנק, שולח בחזרה המחאות בלתי תקפות ופורע את ההמחאות התקפות. - מערכת טבכסים מלמוהעובת בערות לעורד התמ"ס משרד התעשיה והמסחר מיישם בימים אלה את "טופסומט" - מערכת טפסים ממוחשבת שמטרתה לסייע לצרכנים ולסקטורים העסקיים והתעשייתיים, בפעילויותיהם מול המשרד. המערכת מאפשרת קבלת הטפסים השונים של התמ"ס, באופן חופשי, ישירות דרך רשת האינטרנט. ממשרד התמ"ס נמסר כי עשרות אלפי טפסים מופקים בשנה למתן שרותי המשרד. מערכת "טופסומט" מאפשרת להוריד את הטפסים הריקים למחשב, להציגם על המסך ולהדפיסם. מילוי הטפסים הממוחשב מלווה בהנחיות והודעות עזרה. בעתיד ניתן יהיה למלא את הטפסים בשיטה אינטראקטיבית שתאפשר קליטת הנתונים ישירות אל מול מערכי המידע היעודיים של משרד התמ"ס, זאת באמצעות דואר אלקטרוני ובשילוב חתימה אלקטרונית. 5.0 גד אא א//: קת הוזו. א06ה11/1. מלערכת חדעוה לתמיכה בהחלטות באמצעות האינטרנט חברת ביזנס אובג'קטס, המפתחת כלים לתמיכה בהחלטות ארגוניות עבור יישומי סחר אלקטרוני, הכריזה על גירסה 2.0 של ה-16![186006ת601או מתוצרתה - מערכת לתמיכה בהחלטות, המספקת למשתמשי קצה, שאינם מקצועני מערכות מידע, יכולת לביצוע שאילתות, דיווחים וניתוחים של מידע האגור במחסני נתונים ארגוניים או מחלקתיים, תוך שימוש ברשת האינטרנט. גיל כהן, מנהל השיווק של פורמולה טכנולוגיות מיחשוב, המשווקת בארץ את מוצרי ביזנס אובג'קטס, מסר כי הגירסה החדשה כוללת מרכיבים המאפשרים יישומי אקסטרה-נט, מודול 01.87 חדש המאפשר פעילויות 11:59 ותרשימים וכן מספר אופציות חדשות ליצירת דו"חות ולהפצתם, | | | 2 עפק החברה הישראלית למדליות ומטבעות |[.5.60חוס6.צוצצ / / :כו האתר של החברה הישראלית למדליות ומטבעות מרהיב ביופיו ובעושרו. שלל מטבעות ומדליות צצות אל מול עיניכם. ניתן להציץ בפריטים המוצגים כעת למכירה וכן בפריטים שנמכרו בעבר. מפורטים גם הדילרים המורשים ברחבי הארץ, עבור אלה מ מכם שמעוניינים לקנות את | המדליות והמטבעות + | בחנות פיסית, ולא | וירטואלית. ₪4 | "דילוג" אל החלק המייצג | את חגיגות החמישים למדינה מציג מדליות | נחמדות שמחירן שמונה דולרים בלבד (ועוד שבעה דולרים דמי משלוח). לחיצה על מקש ההזמנה תוביל אתכם לאתר מאובטח, בו עליכם להקליד את הפרטים הרלוונטיים. המדליה תגיע אליכם תוך מספר ימים. שחם טוכנויות ביטוח | 60 החסה סח5.אראא/ / :כזזות! אתר האינטרנט של "שחם" עלה לאחרונה לאויר. הוא מכיל מידע על השרותים וסוגי הביטוחים שמציעה החברה וכן מאפשר לקבל הצעות מחיר לביטוחים השונים, בהתאם לצרכים האישיים שלכם. | בנוסף, מכיל האתר רשימה של | מנהלי מחוזות ומאמנים בתחום הביטוח, רשימת סניפים וסוכנויות השייכים לשחם ולוח הצעות עבודה, המאפשר לפרסם או לקבל הצעות עבודה, בתחום הביטוח בפרט ובתחומים אחרים. שקם אלקטריק |.6|96176.60- 06 ח5.שצשצ/ / :כזתת גל המסחר האלקטרוני מתחיל לשטוף גם אותנו, כאן, בישראל. כחלק מתהליך זה, מציג שקם אלקטריק את אינטרנט חדש, המהווה מערכת מכירות 6מ:ן-ח0 המבוססת על מסד נתונים המאפשר מסחר ישיר בין קמעונאים לצרכנים. כך תוכלו לרכוש, באמצעות אתר זה, את כל מוצרי החשמל הנמכרים בשקם אלקטריק - מקררים, תנורים, מדיחי כלים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, טלוויזיות, מערכות סטריאו, מזגנים ועוד - דרך האינטרנט. דגש מושם כאן על שיווק מותגים ידועים, כאשר למזמינים דרך האינטרנט | מובטחות הטבות מיוחדות, | שיעודכנו מדי | פעם. בשלב זה, לאחר שהעמסתם את | עגלת הקניות וק | והגעתם ו אינכם נדרשים להעביר את פרטי כרטיס האשראי שלכם. תוכלו לעשות זאת באמצעות הפקס או לבקש שנציג שקם אלקטריק יתקשר אליכם טלפונית לביצוע העיסקה. האתר יצטרף בקרוב ל"פרוייקט הקנייה הבטוחה" של ויזה כ.א.ל בארץ ויאפשר קנייה מקוונת באמצעות כרטיסי ויזה כ.א.ל, בזגז |.2005.60סכן. אצאצ / / :ןזחה האתר החדש של חברת הגז "פזגז" כולל מידע כללי על ההסטוריה של החברה, על מגוון המוצרים והשרותים שהיא מציעה כיום למגזר העסקי והפרטי, רשימת ופריסת סוכנים (באמצעות מפה המחולקת לאזורים, כאשר הקלקה על העיר הרלוונטית מציגה את שם הסוכן הרלוונטי ומספר הטלפון שלו), ופירוט פעילויות מיוחדות. חלק מיוחד באתר מוקדש לנושא "המהפכה הירוקה". פזגז אימצה, בשנים האחרונות, סטנדרטים בינלאומיים בפיתוח מערכות אקולוגיות המתאימות לתעשיה, לחקלאות ולמגזר הביתי, והיא מזמינה אתכם להתעדכן בפעילויות הנעשות בתחום. | חלק אחר | באתר מוקדש | לטיפול נכון בגז, הכולל ובכר = | מדריך לצרכן, לייו = | מה לעשות ולמי לפנות | במקרים שונים. 7 אמן ‏ [0אטרמרק ‏ [ יחש סוויסאייר ישראל || 60-ז15501שפ. וצצ / / :כז! האתר הישראלי החדש של חברת התעופה השוויצרית מכיל מידע על לוח הטיסות היוצאות והנכנסות לארץ, על תוכנית הנוסע המתמיד של החברה וההטבות שהיא מעניקה ועל יעדים חדשים אליהן טסה סוויסאייר. כמו כן תמצאו כאן עסקים מידע על שירותי טרום טיסה - למעוניינים להגיע לשדה התעופה ביום הטיסה ומיד לעלות למטוס, וכן מידע על . 2 נמל | התעופה | בן-גוריון | ועל | השירותים | הניתנים בו. היי-טק ג'וב / ססן-ח66זות / !60.1 |סו.2 אי / / :כז1תן רשת "ישראל און-ליין" (.101) פיתחה, בלוח המודעות האינטראקטיבי "היי-טק ג'וב", סוכן אישי אוטומטי, המחפש מודעות דרושים, תוך התאמה אישית לכל משתמש, ושולח אותן * בדואר האלקטרוני. מחפשי העבודה מגדירים את פרופיל העבודה שמתאים להם וכל המודעות העונות על הקריטריונים של הפרופיל שהם הגדירו, מגיעות ישירות לדואר האלקטרוני שלהם. אל המודעות ניתן להגיע הן לפי המשרה והן לפי החברה המפרסמת. כמו כן, מאחר והמודעות קיימות כחלק ממסד נתונים, ניתן לבצע בהם חיפוש, בעזרת מנוע חיפוש הנמצא באתר. תחרות התוכנית העפקית הטובה ביותר !ו ס6. החטזס)-1 רעי / / :רת פורום 111 ליזמות (גוף שלא למטרת רווח, בעל 18 סניפים בעולם, כולל בישראל, שמטרתו לעודד ולסייע בתהליכי הצמיחה של חברות בעלות זיקה טכנולוגית) חנך, לא מכבר, את אתר תחרות התכנית העסקית הטובה ביותר - :86% חסוזוו6קותס-) הג[ 6%5הופט3]. התחרות האמריקאית התקיימה לראשונה בשנת 5 199% והשנה זוהי הפעם הראשונה שהתחרות נערכת בישראל, האתר מפרט את הקריטריונים המרכזיים על פיהם נבחנות התוכניות העסקיות, דוגמת האטרקטיביות של ההזדמנות העסקית, היתרון התחרותי, כמות ההשקעה הראשונית הנדרשת, ההחזר הצפוי למשקיעים, הזמן להחזר ההשקעה, הרכב וכישורי הצוות המוביל ופוקוס אסטרטגי. התחרות מיועדת לסטודנטים, ממציאים, יזמים ומנהלים הטץ0ץ של חברות סטארט-אפ צעירות. המתחרים יקבלו חשיפה למשקיעים פוטנציאלים והזוכים במקומות הראשונים יזכו בפרסים כספיים, בעיות מלעובטיות בהתחום המלחעובים !חס / !1 ס6. [16|616. וצצ / / :כרה עו"ד נעמי אסיא כתבה אתר חדש ברשת, העוסק בבעיות משפטיות בתחום המחשבים ובשנת 2000. באתר, הכתוב בשפה העברית, מידע עדכני על ההיבט המשפטי במעבר עולם המיחשוב לשנת 2000, הכולל סקירה על תקנות הרשות לניירות ערך בארצות הברית וכן מאמרים ותקדימים רלוונטיים, באתר גם ציטוטים מספרה החדש של עו"ד אסיא: "דיני מחשבים הלכה למעשה", העוסק בדיני וכולל את ההיבטים המעשיים, החוזיים, הקנייניים והשיווקיים של יצוא, הפצה ורכישת חומרת ותוכנת מחשב. דגש מיוחד מושם על נושא האינטרנט, סימני מסחר, אחריות ספק הרשת, חתימה דיגיטלית, מולטימדיה ומסחר אלקטרוני. ויו | ןי סטלארט ביזנס סוצרסייט הח2.60ס!זס רח5. אצאצ / / :כןוזר! מטרת אתר זה מצויינת כבר בראשיתו - להוות מקור מידע יחיד ואיכותי ליזמים, אנשי עסקים, מנהלים ואנשי שיווק ומכירות, ולייעץ להם כיצד לנהל עסק בצורה חכמה וכיצד לקבל החלטות עסקיות נבונות, שחוסכות זמן וכסף ומאפשרות לעשות כסף. תמצאו כאן מאמרים, כתבות, דיווחים משווקי הון בעולם, מגאזינים בתחומי הכלכלה והעסקים, תוכנות, טיפים ועוד. כל המידע הזה מסווג תחת לא פחות מ-63 קטגוריות עסקיות (תקשורת, חשבונאות, מימון, מחשבים, משפטים, שירות לקוחות, פרסום, שיווק ישיר, שימוש באינטרנט לקידום עסקים, עבודה מהבית, מכירות וכו') וזמין לעיונכם בחינם, באתר מנוע חיפוש פנימי העוזר באיתור ומיקוד המידע העסקי המעניין אתכם ספציפית. | | 6 תעולזתיח שוווים על כל מו חפ צָרִי הח'כו] ות ולמעורד אל ק! לח חפ אברמוביץ בכור ההפנה: [ישא (פ' ה'דה ה "ן לת צ בע 51300 שכנו ראלקו בע"ם, היחידה בישראל שינולה להי ו לרנוש -% / מוצרי מינון לבית ולמשרד, בטכומים מועטים מ חודש, ב -36 תשלומים |ל 4 7 שווים, לא צמודים. עד ה - 30/10 תוכלו ל לרנוש מוצרי שארם, אוורקם ואלפם ולהגות מתמורה מלאה לכםפכם ₪8 = ויח טכגו ראלקו יבואנית נמו בחו"ל. <ול]בו ל ו ו ג מו היד מ בי | "מחדיקי ויזה 3 ג בלב '" ברבית עפקטיבית טל %כד 4ז=תברה ומרת מצחה את הזכול (הפטיק ות המבצו (30 הווה מוקדנ= ממבנע וד ומר הלאי זכרון העבודה הוא אחד המרכיבים המששפיעים ביותר על ביצועי המחששב. לאחרונה אנו עדים לצניחה מתמדת במחירי זכרונות ההחעוב. זוהי בהחלט תקופה טובה לרכועו זכרון גוסף, עבור אלה מכם הששוקלים להרחיב את הזכרון בהחשב, ואם אתם שוקלים לרכוש מחשב חדעש, הוהלץ לרכשו עם זכרון בנפח 32:88 לפחות כרון העבודה (זכרון [אגא) של המחשב משול למחברת, שהמעבד של המחשב קורא, כותב ומוחק עליה נתונים, באופן מתמיד. היום, כאשר מהירויות המעבד של המחשב הולכות וגדלות באופן מתמיד (רק לפני מספר ימים הכריזה אינטל על מעבד 1 וגוה במהירות שעון של 0 מה"ץ), חשוב שזכרון > , זכרון זה משתמש בשעון פנימי על מנת לתאם את פעולות המעבד עם פעולת הזכרון - מה שהופך אותו למהיר בכ-25 אחוזים יחסית לזיכרון ה-500. מבחינת מחירים - לאחרונה אנו עדים לצניחה מתמדת במחירי זכרונות המחשב. כיום ניתן לרכוש זכרון בסיסי במחירים הנעים בין 1.6 ל-2 דולרים לכל מגה-בייט. זוהי בהחלט תקופה טובה לרכוש זכרון נוסף, עבור אלה מכם השוקלים להרחיב את הזכרון במחשב, ואם אתם שוקלים לרכוש מחשב חדש, מומלץ לרכשו עם זכרון בנפח 3218 לפחות, מסוג 1אג508. למרבית המשתמשים הביתיים, זיכרון בנפח גבוה יותר (במחשב עם אאוסחו\ העבודה של המחשב יהיה מהיר 9 לא יתרום תרומה מוחשית. מי בהתאם, על מנת לנצל את מלוא | נפח הזכרון ברוב המחשבים הוא 3218. -. וברי באך הפוטנציאל של המעבד. במחשבה קדימה, מומלץ אפילו לרכוש / : ההשב. נצל רוד של ו תוכנות לגרפיקה ממוחשבת, או עריכת מעט הסטוריה | ' | אנימציה ווידאו, ודאי יזדקק ליותר זוכרים את מחשבי ה"קומודור 64" וה-11 6חק, עם המשחקים הפשוטים והמדליקים? הללו הכילו זכרון עבודה של 64% בלבד, בתחילת שנות השמונים חשבו ש-8א64 הוא זכרון מספק בהחלט. בהדרגה הופיעו מחשבים עם 8 ו-8א256. לאחר מכן הגיע מחשב ה-דא-6ק, שהיה בעל זכרון של 64088 - מהפיכה של ממש באותם ימים. היום, כשכל תוכנה סטנדרטית דורשת מספר בלתי מבוטל של מגא-בייטים להפעלתה, הסטנדרט של סוגי הזכרון לפני הופעת מחשבי הפנטיום (בעלי מעבדי 586), סוג הזכרון המקובל במחשב היה זכרון !\/זק. אחרי הופעת הפנטיום הזכרוןן הנפוץ היה מסוג ₪0 א (248007 666ח6ואם) - זכרון שהיה מהיר בכ-10 עד 20 אחוזים מזכרון ה-1\.א0. אפשר עדיין למצוא אותו בחנויות אבל הוא צפוי להעלם בקרוב. הזכרון השולט כיום בשוק הוא זכרון ה-1/ 506 .8 טסחסזה6חץ5). זהו זכרון חדש ומהיר, אשר צפוי לשרוד בשוק לפחות עוד שנה אחת קדימה. מזה. חבט קצר קדימה בנוסף לטכנולוגיות הזכרון הללו, ישנם סוגי זכרון חדשים, הצפויים לחלחל אל השוק בזמן הקרוב, ה- סש -₪316 8וה2] 6|פטסכ , או ה-1/ 508 |], הוא גירסה מהירה יותר של ה-1\/ 50 הרגיל, בעלת זמן גישה כפול מזה של ה-/5808 הרגיל. טכנולוגיית זכרון נוספת היא ה-1\ אא - ]ג אכ גטפוחגח. זוהי המשך בעמוד 47 = .ָ , = "ה תשלום את מועדון ה- 76 ה'שראלי )6 )מז ללא גבולות המחיר איוו כולל מע"ם, וכפוןף להטכם של 053140 שרות לקוחות מקוון המערכת המקוונת למעקב אחר משלוחים (8חו1780%), של חברת 65קא: 1606131 האמריקאית, הפכה כבר מזמן למודל קלאסי בתחום שרות הלקוחות המקוון. יחד עם זאת, על מנת לספק שרותי תמיכה באמצעות כלי האינטרנט השונים, לא נדרשת השקעה בסדרי גודל כגון אלה הסיבה הישירה לשימוש בכלי הרשת השונים, למטרת תמיכה בלקוחות, היא יחס עלות תועלת. לדוגמא - דיוור ללקוחות, באמצעות דואר אלקטרוני במקום בדואר רגיל, מאפשר חסכון של עשרות אחוזים בעלויות. מעבר לדיוור אלקטרוני, מספקת רשת האינטרנט אפשרויות נוספות לתמיכה בלקוחות: מענה אוטומטי שימוש במענה אוטומטי על שאלות שונות, באמצעות הדואר האלקטרוני (במקום באמצעות פקס, מערכות 266 חס אג"], או מענה טלפוני), מציע חסכון ניכר בעלויות האחזקה של קו טלפון וכוח אדם למשווק. בהשוואה לשרות מענה טלפוני הכותב הוא מנכייל חברת 1 מושוטשיסאת העוסקת ביעוץ ושיווק באינטרנט ובאמצעותה. שהשקיעה א668₪ן אוטומטי, נחסך ללקוחות גם נושא של קווי טלפון תפוסים. שאלות ותשובות שכיחות באתר החברה ברשת, ניתן לשלב מערכות שאלות שכיחות ותשובות עליהן (כ0), הוראות והמלצות שימוש ומדריכי משתמשים, ובכך לאפשר ללקוחות שרות עצמי, בכל שעות היממה. כדוגמא ניתן לציין את '* אתר יצרנית הדיסקים הקשיחים 5638816 אשר כולל, באיזור התמיכה שלו, הנחיות התקנה וכיוונון של כל מוצרי החברה. רוצים להתקין דיסק קשיח בשעה שתיים בלילה? תמצאו את כל המידע הרלוונטי באתר. צ'אט ופורום מקוון שימושים משוכללים ובעלי ערך מוסף גבוה, בכלי האינטרנט השונים, למתן שרות ללקוחות, מתאפשרים הודות לסביבה המיוחדת של הרשת. לדוגמא - חברה ליבוא מכוניות יכולה להקים פורוסָ מקוון של בעלי רכב מסוג מסויים. בפורום זה יוכלו הלקוחות ומומחים של החברה לייעץ זה לזה, להתלונן, להחליף חוויות, וכו'. כך, לקוח אשר רכש את אותו רכב, ירגיש שייכות לקבוצה של צרכנים בעלי מכנה משותף ויוכל לקבל תשובות לשאלות שונות. פורום מקוון שכזה יכול להקל על הלקוחות בקבלת מידע בנושאים ד + שונים הקשורים למוצר, ליצור קשר עם בעלי מוצר נוספים, ובכך להצטרף לקהיליה דיגיטלית של קבוצת אנשים עם מכנה משותף - המוצר. לקוחות פוטנציאלים יכולים להשתמש בפורום כזה בכדי לקבל מידע אודות המוצר אותו הם בוחנים, מלקוחות אשר התנסו במוצר, מנקודת ראות המשווק, מסייע הפורום בצמצום עלויות התמיכה בלקוחות (מאחר והלקוחות עוזרים זה לזה) וכן מסייע ביצירת קשר טוב יותר בין הלקוח למוצר - מאחר וללקוח מוצעת גם שייכות לקהיליה. קיום פורום יכול גם לחסוך בעלויות כגון כוח אדם מקצועי לתמיכה, עלויות דיוור, טלפון, וכו'. אתרי תמיכה אתר תמיכה שגרתי יכיל מידע אודות המוצרים, הנחיות שימוש, עזרה מקוונת ותכנים נוספים אשר יאפשרו ללקוחות לקבל מידע שימושי, בכל שעות היממה, אודות המוצר אותו רכשו. במקרים פרטיים, בתחום התוכנה למשל, ייכללו באתרים אלה גם עידכוני תוכנה להורדה על ידי הלקוחות. שימוש יצירתי יותר באתרי שירות הוא אתר תוכן, אשר מיועד לתמיכה בשימוש במוצר. לדוגמא - חברה המוכרת אופני הרים יכולה ליזום אתר המוקדש לסיורי אופניים. אתר כזה יכלול מסלולי טיולים, מאמרים מקצועיים, המלצות, צ'אט בנושא חוויות הקשורות במסלולים השונים, ועוד. אתר כזה תומך בהרחבת השימוש במוצר ובחוויה הקשורה בו, עבור הלקוחות. החברה מקבלת ערך מוסף מאתר תוכן, לא רק עקב תחושת השייכות של הלקוחות ופיתוח מערכת יחסים איתם, אלא גם עקב משיכת לקוחות אפשריים עתידיים, אשר נחשפים לחברה ומוצריה, הן באמצעות תכני האתר והן דרך הקהיליה אשר תווצר סביב האתר. לסיבום כלי האינטרנט, ותרבות השימוש ברשת, יכולים להציע יתרונות בתחום השרות והתמיכה בלקוחות. יתרונות אלו נובעים ישירות מעלויות מופחתות של פעילויות שונות, כגון דיוור ישיר ופרסום, או הוצאה לאור במדיום הדיגיטלי. בנוסף, קיים ערך מוסף ביצירת קהילות וירטואליות של משתמשים, וחיזוק הקשר בין עסקים הבור הג' +ק נמחד הי +וף במהידות ם הכ' הרבה !2 ₪ ה הלקוח לחברה או למוצר, באמצעות פעילויות מבוססות רשת, המאפשרות לתקשר עם המשווק בכל שעות היממה. שרות ותמיכה דרך האינטרנט ניתן להציע ללקוחות קיימים וכמו כן, ניתן להשתמש באותם כלים על מנת לסייע ללקוחות עתידיים, אשר רוצים ללמוד אודות מוצרים שונים של החברה, ובכך למנף כלים אלה גם לגיוס לקוחות חדשים. חשוב לציין כי תחום שרות הלקוחות באמצעות הרשת, אינו מוגבל לחברות תוכנה או היי טק בלבד, הוא יכול לשמש ענפים נוספים, הן בשיווק מקומי והן בשיווק גלובלי. שאלות, הארות, והערות ניתן להפנות לכתב: 60 ווה סח 6 ס ]הוה שסת עלות חודעוית קבועה 0.004 ניגז עבור שמוש באינטרנט ללא הגבלת זמן. עסקת ידושלים 53357778- גוש-ו| 5515 1ם- חיבה תת- האינטרנט המשתלמת בישראל. וו השבלה 1327 5 25 5- 8ם הגיר וי תתו ו התקערו ענשויו 0 ימ" ₪ הגישה שלך לעולם. | | | להגיב! להרהיב!! להלהיב!!! נולשים ממחינים לכם ב... %חלה וו ונת המשחקים הקרובה תהיה עשירה במשחקי סימולציה שינצלו, בוודאי, את כרטיסי ה- א30. הללו הפכו למוצר חובה בקרב השחקנים. ה בפתח? החודש אמור לצאת אוסף משחקי מלחמה של חברת טושס.1 גוסאן. האוסף מכיל את המשחקים ]1 1581 6טזסחחו, ות 0 1-]1 פחוחוווקו 1 - 22]. בנוסף יש לצפות גם לסימולטורים קרביים מבית טושג]/ טצווטגיוטוה!. מדובר בסימולטור טנקים חדש ובסימולטור טיסה של מטוס ה-18-₪. גם חברת סיירה אינה נחה על זרי הדפנה (היבשים משהו...) ומשחררת גירסה חדשה למדמה הטיסה |0!] 0 9. גירסה זו אמורה להגיע אלינו באוקטובר. חודש לאחר מכן, בנובמבר, יטיסו הרוחות הקרירות של החורף את סימולטור הטיסה הקרבי של מיקרוסופט- זסוג[טו5 וטו וטוט ). מיקרוסופט רותמת 16 שנות הצלחה של מדמה הטיסה האזרחי שלה ונותנת כעת מענה ,ללקוחות הרבים שדרשו סימולטור קרבי מתוצרתה. ואפרופו סימולטורים, אי אפשר בלי חברת הסימולטורים הקרביים הטובה בעולם, הלא היא 6%חג1. החברה מתכננת להוציא סימולטור טיסה של חיל האוויר הישראלי, בפיתוח משותף עם חברת 'פיקסל' המקומית. המשחק נמצא בשלבי פיתוח סופיים ואמור לצאת במהלך חודש ספטמבר. - | [ בראש מצעדי החכירות המשחקים שמככבים הקיץ במצעדי המכירות הם 519161311 של חברת 64 והלהיט של התקופה האחרונה- |גטזח(), שמאז צאתו, לפני כחודשיים, שובר שיאי מכירות. בנוסף נמצא בחמישיה המובילה גם את 4486 וקו 01, 898 של מיקרוסופט ומשחק האסטרטגיה ]1 עהזחג"] [3חו], המשחק .1/מפאט, המוזכר לעיל, מהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחום משחקי הפעולה. מנוע גראפי יוצא מהכלל, פס קול מהמם באיכותו ומפלצות אינטליגנטיות, יוצרים את אחד ממשחקי הפעולה הטובים בכל הזמנים. לאחר שהשתחררתם מספינת כלא שהתרסקה על כוכב זר, עליכם למצוא את דרככם אל החופש. המשחק מלא מבוכים סבוכים, דלתות נעולות ואבזרי הרג מרשימים. מומלץ ביותר לבעלי כרטיסי אכ ומיועד רק לבעלי עצבים חזקים. ראו הוזהרתם. משחק מומלץ נוסף, שיצא לאחרונה, הוא משחק המבוסס על סדרת הפולחן הטלוויזיונית 'תיקים באפלה'. המשחק מצטרף לחגיגה הגדולה שמלווה את סיום העונה ומקדימה את סרט הקולנוע שייצא בקרוב לאקרנים. המשחק, בהפקת 6טווטגזטוח] אסי], נמכר באריזה מהודרת ומושקעת וכולל 7 (שבעה!) תקליטורים, המגוללים הרפתקאה סבוכה ומפותלת, בדרך לאיתור והצלת הסוכנים מולדר וסקאלי. קוצ ₪ * מסכי ₪120 בדגמי "17, "19, "20 עם שפורפרות טריניטרון חדישות למי שהדיוק, האיכות והצבע חשובים להם במיוחד >מדפסות א2250 באיכות וק14400 - הטובות בעולם לגרפיקה ותמונה > מדפסות לייזר צבע ושחור לבן של 18א() - ידועות -- 2 ו ו וע : 0 ₪ ל\ך "לצ ו ציוד היקפי - למקצוענים!, מסכים, מדפסות, סווקים, מצלמות דיגיטליות ועוכות לוידאו קונפונס . באיכות (עד ו240060), מהירות (עד ווטק40) ובטכנולוגיה החכמה. מהיום ידועות גם במחיר (הלא יקר) שלהן > מצלמות דיגיטליות של מיטב היצרנים בעולם: א50ם ,6/4510 ,01/05 > מצלמות לאינטרנט 15א. וערכות לוידאו-קונפרנס. | מ.א.ג. מערכות ליזר בע"מ הסתת כו חולון, טל: 03-5579999, פקס: 03-5579955 אק 405 בוקו= > 1 פוםו [8 38.60 6 ]הו > |[ו.38.60ת.א א א//:ק))ם | 6 שו[1' יתחיל את פעילותו במהלך חודש על מנת לקבל כתובת אישית וקוד הפעלה. | | ייחודי ב-01806 6וז], מלאו את הטופס הבא ושלחו אותו למערכת "אינטרנט עכשיו", באמצעות הפקס או הדואר: 7 נכבוד אריג'נט בע"מ מגאזין "אינטרנט עכשיו" החשמונאים 53 תל-אביב 65273 טל: 03-6850113 פקס: 03-6857137 וזה 6 אוסת) הו ברצוני להזמין אתר אישי ב-6טג1ע שורד שם ומעופחה רחוב מספר ו מיקור טל בתובת דואר אלקטרווי למעוניינים בהגדלח האחר: נא לחייב אח ברטיס האעוראי שלי גויזה, ישראכרט. דיינרס) | | | | בסן מס' כרטיס בחוקף עד מס' תעודת זהות רצ"ב המחאה ע"ס לפקודח אריג'וט בע"ם. | מגאזין *אינטרנט עכשיויי יוצא במבצע חדש למנויים. הנכס מוזמניס להקים לעצמכם אתר אישי ב-066ג[ 6וזז' - קהילה וירטואלית חדשה המתהווה בימיס אוקטובר, אלה ממש - אתר שמשקלו עד 0.518, ללא תשלוס למשך חצי שנה. במקביל נריץ סדרת כתבות המסבירות כיצד לבנות אתר ברשת, באופן עצמאי (השיעור הראשון נמצא בגליון זה, בעמודים 42 ו-43), נספק כלים לבנייה עצמית של אתר (באמצעות התקליטור המצורף לגליון), יחד עם הוראות כיצד להתקין את האתר בפעם הראשונה וכיצד לעדכן אותו לאחר מכן. * שטח אחסון של 0.588 מוקצה לכל מנוי, חינם למשך חצי שנה. * מעבר לכך, עלות הגדלת האתר הינה 99 שייח, כולל מעיימ, עבור כל 0.58 נוספים, לחצי שנה. לאתרים גדולים במיוחד ייקבעו מחירים מיוחדים. * ההצעה אינה כוללת תמיכה טכנית בהקמת האתר, בהעלאתו או בעידכונו. * ניתן, תמורת תשלום, להזמין עיצוב ייחודי לאתר. * חברת אריגינט בעיימ ומגאזין אינטרנט עכשיו שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לעדכן או לבטל את תנאי המבצע, בכל עת. הוזרים לבית הספר (הוירטואלי] המשך מעפמוד 26 זה נקרא "גלים" וכתובתו שזס. רת8811. עואוצ איך נולד הרעיון של בית ספר אביב? הולדתו של בית ספר אביב הוא בעצם תוצאה אבולוציונית של התהליך שתארתי לעיל. אם קיים ברשותנו מאגר מידע טוב, מדוע לא לבנות סביבו פעילויות? ואם התחלנו לבנות פעילויות, מדוע שלא יהיה מורה שינחה אותן. ואם יש פעילויות יש מורה מנחה, ששו רוו ור שעת פא ו מ ₪ 4 + 4 ₪ 2 3 ב 4 ]| 55 יְ מדוע לא לבנות מסגרת שבמסגרתה ילמדו המורים את החומר? עם הרעיון הזה באנו לרשת אורט. הם התלהבו מאד ויחד הקמנו את אביב. מה הקונספציה של אביב? האם הוא בא להחליף את בית הספר הקונבנציונלי או שהוא בא כהשלמה/העשרה? התפיסה שלנו, באופן כללי, היא שרשת האינטרנט לא באה במקום משהו קיים. היא באה תמיד כתוספת. אביב לא בא להחליף את בית הספר הקונבנציונלי, שכן תמיד קיים הצורך במפגש הפיזי בין מורים לתלמידים ובין תלמידים לבין עצמם. אביב אינו מתיימר להחליף את בתי הספר הקיימים, אלא להשתלב במסגרתם, להעשיר ולגוון את דרכי ההוראה, הלימוד והתקשורת שבין מורים ותלמידים. האם חומר הלימוד המועבר באביב תואם לדרישות משרד החינוך? בודאי. כל החומר מפותח על ידי אנשי חינוך והוראה - על ידי מורים בשטח. כמו כן, צברנו ותק מסויים בהפעלת בית הספר ועל פיו אנחנו מתקנים ומעדכנים את החומר, באופן תדיר, מה מקומו של המורה בבית ספר וירטואלי דוגמת אביב? מרבית הקורסים המועברים באביב הם בגדר העשרה לקורסים המועברים על ידי המורים בכיתה. את הפעילות ברשת מנחה מורה וירטואלי, כאשר המורים בכיתה הופכים להיות מנחי למידה, במעבדת המחשבים של בית הספר. מיעוטם של הקורסים באביב מועבר בלעדית דרך הרשת. בקורסים אלה, תפקיד המורה הוירטואלי משמעותי יותר. אנו עדים, אם כן, לשינוי בתפקיד המורה הקונבנציונלי. מלהיות מקור המידע הוא הופך למנחה למידה. הוא מנחה את התלמידים כיצד לאתר מידע באינטרנט וכיצד לנתח אותו, בית ספר וירטואלי נושא עמו חדשנות ומהפך. האם אתם מקבלים תגובות חיוביות ואוהדות, או אולי שמרניות? האם אתם נתקלים במחסומים בירוקרטיים? בעיות בירוקרטיות תמיד קיימות. ההתמודדות עם טכנולוגיה חדשה יוצרת חששות מסויימים. אבל בשנה שעברה היו באביב 18 בתי ספר. היום כלולים בו 25 בתי ספר, כאשר כל מי שהיה חלק מהפרוייקט בשנה שעברה, ממשיך גם השנה. זה אומר הכל מבחינת הגופים המשתתפים בפרוייקט. משרד החינוך, לעומת זאת, מתקשה עדיין להכיר באביב כבית ספר לכל דבר, עקב החוסר בקירות וספסלים. לפיכך, אין אביב מקבל תמיכה כספית ממשרד החינוך, אותה מקבלים בתי ספר אחרים בישראל, תלמידים, כיתות או בתי ספר שרוצים להצטרף לאביב - מה עליהם לעשות? לאביב נרשמים בתי ספר שלמים - לא כיתות בודדות ולא תלמידים בודדים. על מנת להצטרף לפרוייקט, בית הספר צריך לעמוד בתנאי הסף של אביב - דרישות פדגוגיות, מיחשוביות וכספיות. כל בית ספר הרשום לאביב משלם דמי השתתפות של 50,000 ש"ח. סכום זה עדיין מסובסד, אם לוקחים בחשבון שהוא כולל גם מנחה, מורה וירטואלי והשתלמויות רלוונטיות. סנונית היא מוסד ללא כוונת רווח. מאין, אם כן, המימון להחזקת אתר עשיר כל כך וקיום כל הפעילויות הללו? העקרון המנחה אותנו הוא שמה שנתמך בכספי ציבור - הציבור לא צריך לשלם עליו פעמיים. אם מאגר מידע מסויים פותח בכספי ציבור, אין סיבה שהציבור ישלם עליו שוב, על מנת לגשת אליו, כך גם בסנונית. הגישה למידע היא ללא תשלום. כ-30 אחוזים מתקציב סנונית מגיע ממשרד החינוך והשאר ממקורות פרטיים, לסיום - האם תוכל לפרט את החזון שבבסיס הפעילות של סנונית? מעצם היותה מלכ"ר, השייך לאוניברסיטה העברית בירושלים, סנונית נהנית מיוקרה אקדמית, שאינה מונעת משיקולים מסחריים או כלכליים, אלא שיקולים חינוכיים איכותיים, מה שמניע אותנו הוא הרצון להעשיר ולקדם את נושא החינוך, בארץ ובעולם, אני אומר גם "בעולם" כיוון שהסטטיסטיקה של הכניסה לאתר סנונית מראה כי יש לנו כ-190,000 מבקרים בחודש, מתוכם כ-30 אחוזים מחו"ל. 1 טאו | 7 4-ו ו וקישורים בצע בו פעולות עיצוב ועריכה, ללא צורך בידיעת שפת וווזוי. התוכנה בה (עזר היא 0 4 בשיעור זה *י- 4 ה-ז0%0קותס) 6קגסצוסא הוא עורך קבצי .זאז. הוא עוזר לנו, בצורה קלה ופשוטה וללא כל צורך בידיעת שפת ה-]א'11, ליצור עמודי אינטרנט לצורך בניית אתרים ברשת. העורך (שכלול בחבילת התוכנות 16080806 וטו 0), מופץ כיוסם ללא תשלום ונמצא גס על גבי תקליטור ייאינטרנט עכשיויי המצורף לעיתון) מאפשר, על ידי לחיצת כפתור, לבחון כיצד נראה העמוד בדפדפן ולחזור ולשנות אותו כרצוננו, עד לקבלת התוצאה המבוקשת. בשיעור הבא נתמקד בהוספת רשימות וקישורים לדף שבנינו. הכותב הינו מנהל שיווק בחברת וי-גרף, העוסקת בפיתוח אפליקציות לרשת ובניות אתרים חד כיצד ליצור עמוד חדשש ו(בצע בו פעולות עיצוב בסיסיות על הטקסט. שו 7 ₪ מבנה המסך של תוכנת הזטפסקוחטי) גראה כך: 1 ניתן להפעיל את העורך גם מהדפדפן (זסוגק/וג! שקהספוטא), על ידי בחירת הפעולה אטא! בתפריט 1416 ובחירת האפשרות של ט6פַג %חג81 (ניתן להשתמש גם בקיצור א + 511 + זוס). לצורך תחילת העבודה בעורך נבצע את הפעולות הבאות: * נתחיל להקליד את תוכן אתר האינטרנט אותו ברצוננו ליצור. לדוגמא, נקליד: 996 טוח110 זוז !א ג פוורדך. * לצורך בחינת העמוד, צורתו ועימודו על גבי הדפדפן, נלחץ על הכפתור אוטוצטו. נקבל הודעה שהמסמך אינו שמור ושאנו חייבים לשמור את המסמך באופן מקומי. * נשמור את המסמך בספריה שפתחנו לצורך בניית האתר (נקרא לו א06ח1 - זהו העמוד הראשון שנרצה שייפתח כאשר הגולשים יגיעו לאתר שלנו). לאחר בחירת שם המסמך נקבל תיבת שיחה, בה ביכולתנו להוסיף כותרת למסמך (אשר תופיע בשורת הכותרת של הדפדפן). נכניס בשורת הכותרת את הטקטס "סקפקטוחס11 זפזוז עָוַא" ונלחץ על לחצן ה-0%. * נקבל את עמוד הבית שלנו על הדפדפן (ניתן לראות את הטקטס שהקלדנו ואת שורת הכותרת). | בנייה עצחית של אתר בסדרת שיעורים, שזה הראשון להם, (לחד כיצד לבנות אתר אישי ברשת, להוסיף לו תכנים, תמונות לצורך המשך עריכת העמוד ניתן לבחור את הפקודה )₪64 6 בתפריט 116, או פשוט לחזור ל-זשפטקוח60. לאחר החזרה לעורך, נבצע את הפעולות הבאות: * נבחר את הטקסט שהקלדנו ונשתמש בכפתורי העיצוב לצורך הדגשתו, הטייתו או הוספת קו תחתי (באופן כללי, לא מומלץ להוסיף קו תחתי, מכיוון שזהו הסטנדרט לקישור לעמוד אחר). * נבחר צבע וגודל אות לטקסט שבחרנו, בעזרת כפתורי העיצוב. |=שן ו >| + לצורך שינוי יישור הפסקאות נשתמש בכפתור "יישור". נקבל את האפשרויות למקם את הפיסקה במרכז הדף, או ליישרה לימין, או לשמאל. + לאחר שבצענו את כל השינויים הרצויים, נלחץ על הכפתור אוטועסז, על מנת לחזור לדפדפן ולראות את השינויים שביצענו. (לפני החזרה לדפדפן נתבקש לשמור את השינויים). ביכולתנו לבחור אפשרויות עיצוב נוספות לטקסטים שבעמוד שיצרנו. ניתן להוסיף קווים מאוזנים, בגדלים ועוביים שונים. ניתן לערוך את הטקסט באפשרויות שונות (טקסט מהבהב, עם קו חוצה וכו'). על מנת להוסיף קו מאוזן לעמוד, נבצע את הפעולות הבאות: * נמקם את הסמן במקום שברצוננו להוסיף את הקו (קו מאוזן נועד, בדרך כלל, ליצור הפרדה בין חלקים שונים בעמוד) ונלחץ על הכפתור 6חג.1 .11. יתווסף לנו קו מאוזן באמצע העמוד. כעת, על מנת לשנות את תכונות הקו, נמשיך לבצע את הפעולות הבאות: * נלחץ על הכפתור הימני בעכבר (כאשר העכבר מצביע על הקו המאוזן) ונבחר את הפעולה גטגחוטקסו 6חו,] [ג)חס2חס1], נקבל את תיבת השיחה הבאה: * בתיבת שיחה זו, ביכולתנו לשנות את גובה ורוחב הקו המאוזן, לקבוע את יישורו בעמוד (לשמאל, לימין או במרכז) ולתת לו תכונות נוספות. על מנת לשנות את עיצובי הטקסטים בעמוד (אפשרויות נוספות שאינן קיימות בכפתורים החכמים), נבחר את הטקסט אותו ברצוננו לשנות ונבצע את הפעולות הבאות: * נלחץ על הכפתור הימני בעכבר ואחר-כך נבחר בפעולה 6ו]זטקטז] זטוטגזהו!-). נקבל את תיבת השיחה הבאה: ₪ * בתיבת שיחה זו ביכולתנו לבחור, מלבד העיצובים שהוזכרו קודם לכן, גם אפשרויות נוספות, כגון הבהוב הטקסט (פח:%ח:81) קו חוצה (מפטסותוט1%ו5) ועיצובים נוספים, על ידי הוספת בתיבות הבחירה ליד כל אפשרות. * לצורך ביטול העיצובים נלחץ על כפתור 16ע)5 טצסוח6ת ו | ₪ יותר ויותר משתמשי אינטרנט ביתיים מגלים את היתרונות של אצטחוצטט-ט. סקר שנערך בארהי"ב על ידי טטחטקו!וטות] זטוטקומט") מראה 0-18% כבר השתמשו ברשת לצווך שירותים פיננסים כגון: בנקאות ביתית, מסחר בני"ע), 1% לשירותי צרכנות (תיירות, משלוחי פרחים ועוד), 12% לרכישת מוצרי אלקטרוניקה [מחשבים, טלוויזיות, סטריאו, וידיאו ועוד). אושוופווט-6 זר דרך נפלאה למצוא לקוחות, אבל איך הלקוחות ימצאו אותך מחקר שנעוך לאחרונה מראה ש-39% מהקונים דרך הרשת עשו קליק' על פרסומות ברשת לפני הרכישה, (מקור: 0/5%7הו]) עד כמה השאיפות שלך מרחיקות לכת! מחשב יבמ 5300 התמודד בהצלחה עם 6 מיליון פניות ביום אחד! קח בחשבון שזה עשוי להיות סדר הגודל של מעילות אפשחוצטם-6 בעתיד. טוב, או החברה שלך שנסיסה בתל-אביב אולי לא פתחה סניף ב- 081886 1'\, אבל וה לא אומר שלא יכולים להיות לך לקותות שס, ולחיטך בעולם של שוצוא!-) חברה יכולה לבדל את עצמה על ידי מתץ שירות טוב יותר, גם ללקוחות המרוחליס נמותר, אחרי הכל, לעולם אינך יודע מהיכן יצו עדר של לקוחות. אפשר לנה הריצה מלקוח ללקוח גורמת לאנשי המכירות שלך לביזבוו אדיר של זמן, אגרניה וסוליות נעליים. האתר שילך יכול לספק ללקוחותיך רבים מצרכיהס בשירות עצטי ובצורה יעילה יותר. כך תוכל לשחרר את נציגיך רק למפנשים האישייים החשובים יותר ולוכות בלקותות הרבה יותר מרוצים התופעה הזאת צוברת תאוצה בכל יום. 6-010810688. עסקים אלקטרוניים. לחברות ולעסקים אַ66ְח6-01 פורושו שימוש ברשת האינטרנט על מנת לעשות עסקים בדרכים חדשות וטובות יותר. להגיע ללקוחות חדשים וללקוחות במקומות מרוחקים. לשמור על שביעות רצונס של הלקוחות. לשמור על לקוחות, נקודה. האעטרנט גם מאפשר לעסק שלך גישה ללקוחות פוטנציאלים: 5 מיליון אנשים כבר גולשים! ועד שנת 2000 צפויים 5 מיליון! במקביל לגידול במספר המשתמשים, אחוז החברות הנהנות מעסקים באינטרנט הולך וגדל. באירופה הוא מגיע ל 24%, ובארה"ב ל 26%. 655ח6-0051 הופך, אימוא, להיות חיוני ליותר ויותר עסקים ויבמ ערוכה ומוכנה להעניק לך פתרונות מתאימים לעידן החדש, מתרונות התפורים לצרכייך ומאפשרים לך לספק שירות אשי לשביעות רצונם של מיליוני לקוחות. במקום שַהלקוח יתקשר וימתין דקות ארוכות לשירות או מידע, אתה יכול לספק לו גישה ישירה למידע הנחוץ לו. וה חוסך ללקוח שלך זמן ולך זה חוסך כסף. עסקים בלי -) אין ספק כי 685ח1פ6-0 פירושו רווח בטוח. אתר האינטרנט שלך יכול להכיל תפריט שירותים מהם יכול הלקוח ליצור לעצמו "אתר פרטיי" על פי בחירתו האישית. נוסף, תוכל גס להנות מ'כריית" מידע באמצעות מערכת ה-זטמ!]/! 110111081 של יבמ. על פי זיהוי דנוסים בהתנהגות הלקוח תוכל לדעת מה הוא אוהב, להציע לו הצעות אישיות, להציע לו מידע שימושי ולשווק מוצרים שעשויים לעניין אותו. אין עוד אמצעי יעיל, משתלם ואפקטיבי יותר לשיווק ישיר. יצרנית התרופות הדנית 0161-טה6[וסש-6חסו ננתה מערכת יחסים יחודית עם לקוחות האלרגים לאבקת צמחים. האתר, שעוצב על ידי יבמ, מאפשר לאנשים להזין למערכת פרטים כגון סף הסיכון האישי שלהם ובימים של סיכון גבוה, לקבל אוהרה לביתם נאמבעות [81ז-6 ולקחת תרופה מונעת אלרגיות מבעוד מועד. כשהעסק שלך מתנהל כ-658ח6-051 האתר שלך חופך לצומת מרכזי בקשר עס לקוחות. אבל ראה הווהרת: אם אתה מצפה ל 4 מיליון מבקרים באתר שלך ולפתע מבקרים בו 8 מיליון - הקצב יואט, ואלפים לא יצליחו להיכנס אליו. אלא אם כן ברשותך שרת בעל יכולת הרחבה כמו זו של שרתי יבמ. הכניסה לעולם מקושר תאפשר לך להיות יעיל יותר גם בתוך האירגון. על ידי שימוש ב- 1.010 1% התוכנה המובילה בעולם לעבודה בקבוצות, תוכל לחלוק בקלות רבה מסמכים, ידע ומומחיות עם סניפיך או חברות הבת שלך, בכל מקוס באר ובעולם. פוגל לוין ואס דוגמא 1. חברת הביטות הבלגית 51/4 משתמשת במערכות-2 8 ו- /61.28! לשמירת מידע עדכני אודות הפוליסות שלה. לכל אחד מ 16 מיליון המבוטחים שלה יש גישה ישירה לפרטי הפוליסה שלו, וכך יכולים עובדי החברה להתפנות למשימות אחרות. דוגנמא 2. חברת הזמנות הדואר הגדולה ביותר בשוודיה 1103 מגדילה בצורה משמעותית הכנסות, 6 0-58 הודות לאפשרות לבצע הזמנות 24 שעות ביממה. אתר הקטלוג מנוהל עייי מחשב מרכזי 8/390 של יבמ ותוכנת ו דוגמא 3. [וצז, אחת מאבקות הכביסה המובילות בבריטניה, יחד עם משפחת מותגיה האירופאים, נהנים מיתרונות הרשת בכדי לבנות מערכת יחסים אינטראקטיבית עם לקוחות ב-14 ארצות. יבמ פיתחה את האתר הידידותי ושוקק החיים וכן תקליטור, המופץ ללקוחות ובו טיפים לשימור ולטיפול בבגדים. כדי ללמוד עוד על פתרונות ה 6-16 של יבמ, בקר באתר 60181/6-008818658, הז 1-אראראר. %וטס-6 מתחיל בחיבור לאינטרנט, וכעת יבמ מציעה מגוון פתרונות לעסקים ולאירגונים, וגם חיבור אישי ב-525 לחודש. לפרטים התקשר 1-800-600-888 או בקר באתר ]לארא העתיד של העסק שלך הגיע והוא כבר כאן. 3 פמוונות לעולם קטן + +++++ + השח אתא מה מחשקא-ח/+=*7,, ה ץ, .=%/22/%%22045909898 , | | ן קניות מקוונות להגים ₪ המשך מעמוד 50 רבים, החנויות הוירטואלית מציעות | היינו מגיעים לתל אביב הפקוקה, בשיא "דילים" טובים מאלה החום, מחפשים חניה ברחוב אלנבי שתמצאו בחנויות הרגילות, העמוס, עומדים בתור שעה עקב החסכון שלהן ארוכה ומגלים, לבסוף, בהוצאות התפעול על פי החזון של חקיחי (טספר, ירכעוו התלחידים והוריהם, את ספרי הליחוד שנהם, היישר מהחנות האלקטרונית ויקבלו אותם עם שליח לפתח ביתם. "חזון" אמרנו? מדוע לא חציאות? כיוון שבשלב זה, (טספר סובלת החספר "חבלי לידה". השוטפות (חנות וירטואלית אינה חייבת לשלם שכר דירה, לדוגמא), חוזרים לבית הספר בימים אלה ממש חוזרים מאות אלפי תלמידים אל בין כתלי בית הספר. וכך אני נזכר במרוץ המטורף אחר ספרי הלימוד שנהגנו - הורי ואני - לנהל, בעבר הלא כל-כך רחוק. מאחר וחנות הספרים השכונתית לא הכילה את כל הספרים אותם מורי הורו לי לקנות ומאחר והעדפנו לרכוש ספרים משומשים (המחיר...), מצאתי את עצמי נודד, מדי קיץ, עם אמי, לעיר הגדולה. ה במקום אסור. נשמע מוכר? ובכן - בקרוב, התהליך המתואר כאן יהיה נחלת העבר, כך לפחות מבטיחים לנו בנטספר - חנות וירטואלית חדשה לממכר ספרי לימוד. על פי החזון של מקימי נטספר, ירכשו התלמידים והוריהם, את ספרי הלימוד שלהם, היישר מהחנות האלקטרונית ויקבלו אותם עם שליח לפתח ביתם. "חזון" אמרנו? מדוע לא מציאות? כיוון שבשלב זה, נטספר סובלת ממספר "חבלי לירה". / העיצוב של החנות נקי ונעים לעין, אם כי ניתן למצוא בו מספר טעויות תחביר וניסוח - מה שעלול "להרגיז" חלק מהקונים. הניווט באתר פשוט והמעבר בין חלקי החנות חלק ומהיר. ניתן להזמין, מלבד ספרי לימוד, גם ציוד משרדי, כלי כתיבה, תיקים, שקבלנו דו"ח על חניה מתנות, מחברות, דפדפנים, קלסרים ועוד. חסרה לי באתר אפשרות לביצוע של חיפוש חכם, לפי שם סופר, ספר, הוצאה או נושא לימוד. יחד עם זאת, אם לא מצאתם את הספר המבוקש, אנשי נטספר מבטיחים למצוא אותו בשבילכם. לא מצאתי באתר התייחסות לשאלה מהי אחריות החנות כאשר לא ניתן להשיג ספר מסויים (למשל כאשר הוא אזל מהוצאת הספרים). שליחת טופס באינטרנט משולה לחתימה על חוזה. אי אספקתו של ספר מסויים עלולה, על פי החוק, להחשב להפרת חוזה. כָדָאִי שיוצרי האתר יקחו עובדה זו לתשומת ליבם. בנוסף חסרה באתר התייחסות לנושא האחריות: מה קורה עם קיבלתי את הספר הלא נכון? מה קורה עם נפלה טעות בהזמנה, עקב טעות שאני ביצעתי, עקב טעות שביצעה נטספר או כתוצאה מתקלה טכנית? האם קיימת מדיניות של החזרה כספית? תקנון החברה קובע כי להזמנה של עד 150 ש"ח, יתווספו דמי משלוח בסך 5 ש"ח למשלוח עד הבית, או 15 ש"ח עד לסניף הדואר (רכישה בסכום של 0 ש"ח ומעלה מזכה במשלוח חינם לסניף הדואר וברכישה של 450 ש"ח ומעלה תקבלו את הספרים בחינם עד לפתח הדלת - בהחלט עיסקה משתלמת עם מחשיבים את הזמן והמאמץ הדרושים לנסיעה לחנות הספרים וסחיבת הספרים בחזרה הביתה). עם זאת, כאשר ניגשתי לקופה האלקטרונית, הוצגה בפני רק אפשרות אחת: משלוח תמורת 15 ש"ח (להזמנה של עד 150 שקלים). היכן האפשרות לקבל את הספרים עד הבית תמורת 25 שקלים? האם קיבלו בעלי החנות רגליים קרות כאשר חשבו על כך שהם עלולים לקבל הזמנה של עט נובע, מתלמיד הגר במטולה? מה יעשו אלה שסניף הדואר הקרוב לביתם נמצא במרחק נסיעה או הליכה ארוכה ברגל? בסה"כ החנות פועלת היטב, נעימה לעין ומשרה אווירת קניות נעימה. בתקווה שהסימפטומים הללו הינם בגדר חבלי לידה בלבד, הרי שאנו עדים לשינוי מגמה חיובי בכל הקשור לתהליך החזרה לבית הספר. צרכנות החשבים - זנרונות = המשך מעמוד 3% טכנולוגיה שפותחה על ידי פטפוחג טחז. ה-1א סא הוא זכרון מהיר במיוחד (מהיר פי עשרה מה-41 8 המקורי) והוא צפוי להיות בשימוש במחשבי ה-6 מתחילת שנת 1999. המתחרה של ה-8084% הוא ה-1א 51.06 - !אגא אחווסחע5, שהוא שיפור של ה-50/\1, שמצריך ממשק לוח אחר. אם כיום ממשק ה-508/\1 מורכב מ-4 חריצים, אזי ג ק.51 מצריך 16 חריצים כאלה. זכרון המטמון עד עתה דיברנו על הזכרון הראשי במחשב. שני סוגים אחרים של זכרונות, הקיימים במחשב ודורשים התייחסות, הם זכרון המטמון וזכרון כרטיס המסך, זכרון המטמון (עוסוחט] 6וןסג")) הוא זכרון בעל נפח קטן, אך מהיר מאוד, אשר נמצא בין המעבד לבין זכרון המערכת או הדיסק. הוא מכיל דפי מידע שנקראו לאחרונה או כאלה המתוכננים להקרא על ידי המעבד. זמן הגישה של המעבד לזכרון המטמון קצר בהרבה מזמן הגישה שלו אל זכרון המערכת - עובדה המשפרת את הביצועים. זכרון המטמון יקר מאד בשל מהירותו, וזו הסיבה שהוא מגיע בנפחים קטנים. מחשבי הפנטיום ומעלה באים מצויידים בשני מטמונים - זכרון מטמון ראשוני וזכרון מטמון משני. המטמון הראשי נמצא בתוך המעבד. הנפח שלו קטן אך הוא מהיר במיוחד. נפח זכרון המטמון הראשי, בפנטיום ובפנטיום פרו, הוא 8 ובפנטיום 1%א!א ופנטיום זז - 8. המטמון המשני נמצא, בדרך כלל, על לוח האם (למעט בפנטיום פרו) וגודלו נע בין 256%8 ל-18א1. גודל מקובל לזכרון המטמון המשני הוא 8א512. הוא אינו מהיר כמו זכרון המטמון הראשי אך גדול ממנו בהרבה. זכרון כרטיס החסך מקום נוסף בו השפעת הזכרון היא משמעותית הוא על כרטיס המסך. ככל שנפח הזכרון בכרטיס יהיה גבוה יותר, כך קצב החלפת התמונות על המסך יהיה גבוה יותר. חשיבות הזכרון של כרטיס המסך תבוא לידי ביטוי במקרים של הרצת סרטוני וידאו על המחשב - אמנם הזכרון בכרטיס הוא לא התנאי הבלעדי לקבלת איכות תמונה גבוהה, אולם התמונה תהיה חלקה וטובה יותר ככל שזכרון כרטיס המסך גבוה יותר. כרטיס מסך עם זכרון בגודל 118 הוא התצורה המינימלית. כרטיס בעל 8 הוא כיום הסטנדרט, וכרטיס עם 8 או 8!א8 נחשב לכרטיס מסך מתקדם, ומתאים להרצת יישומי מולטימדיה ומשחקים מתוחכמים. לעומת מחירי הזכרון הבסיסי, מחירי זכרון כרטיס המסך עדיין גבוהים, בהתאם לסוג הכרטיס, זכרון כרטיס המסך עולה היום בין 10 ל-30 דולרים, לכל מגה-בייט, בגליון הבא - סקירת מחשבי כף יד חשיבות הזכרון של כרטיס המסך תבוא לידי ביטוי במקרים של הרצת סרטוני וידאו על המחשב - אמנם הזכרון בכרטיס הוא לא התואי הבלעדי לקבלת איכות תמונה גבוהה, אולם התמו(נה תהיה חלקה וטובה יותר ככל שזכרון כרטיס המסך גבוה יותר. כיצד תבחרו את ספק האינטרנט שלכם 0 המשר מעמוד 16 ולפתע תפוס שם. מחר קונה נטוויז'ן עוד כמה מגהבייט קו ופתאום כולם שם דוהרים על סוסים לבנים. בקיצור, כל מה שניתן לכתוב על מהירות הגלישה, נכתב על קרח. הצעות ומחירים כמעט כל הסח"איות מציעות, בסופו של דבר, חבילה דומה של שירותים. לבד מסח"איות נישה מובהקות (%60-א1510, קלאס-נט), מציעות השאר אפשרות לחיבור רגיל (במודם), קווי א80 וקווי נל"ן (ג6-861ג, סיפרנט). אשר למחירי החיבור, אחרי תקופה ארוכה של מהומות בגזרה, התיישרו כל הסח"איות סביב שני קווי תמחור מובילים: החברות הגדולות יותר מציעות התחברות מודמית ללא הגבלה במחיר של 35 דולר לחודש לערך, והחברות הקטנות יותר עוקפות אותן בפינה ומציעות חיבור דומה במחיר של 20-25 דולר, מי שתוהה על ההבדל המשמעותי בין המחירים בארץ למחירים בארצות-הברית (שם מנוי ללא הגבלה עולה, ברוב המקרים, כ-20 דולר) צריך לזכור שהסח"איות הגדולות צריכות לממן קווים יקרים לארצות -הברית ואילו סחא"יות חו"ל נמצאות כבר בחו"ל. החברות הקטנות, שאינן צריכות לשאת בעלות חיבור ישיר, יכולות להציע הצעות שוות-ערך לאלו שבארה"ב. ולבסוף, תמיכה ואחרי שהכל כבר נאמר, מגיע תור הדבר החשוב ביותר -תמיכה. את התמיכה שמעניקות הסח"איות ניתן לחלק לשני סוגים-תמיכה מונעת ותמיכה מתקנת. בתחום התמיכה המונעת אפשר לכלול את ערכות החיבור השונות שמציעות הסח"איות. ערכות אלו שונות זו מזו ברמת התחכום שלהן - החל מ-02-0/1 מהודר בהנחיית אורנה פיטוסי (נטוויז'ן) וכלה בדף מהוה, זרוע שגיאות כתיב וכתב מזעזעות (לא מגלה מי). ככלל, התמיכה המונעת היא עסקה טובה עבור שני הצדדים- אתם מרוויחים תוכנות חיבור והליך התחברות ראשונית קל יותר והסח"איות מרוויחות קצת פחות שאלות לתמיכה. התמיכה המתקנת היא, כמובן, מוקד התמיכה שמחזיקה כל חברה. איכות התמיכה משתנה מחברה לחברה והזמינות משתנה בהתאם לעומס הכללי על המערכת, אך ראוי לציין כי תמיכה של 24 שעות ביממה, לאורך כל השבוע הפכה לסטנדרט מחייב אצל כל סח"א ראויה לשמה. גם ה"נחזור אליך בשעתיים הקרובות", שהיה מקובל בעבר, הפך הרבה יותר נדיר. | : : ו ו . ג : ו / ו רו משחקי רשת, כלי עבודה, מגאזיניס אלקטרוניים, רדיו רשת וענ ל חומרה, תוכנה 1 לו - ל ןז % אהבה וסקס, חברה ותרבות מדור מיוחד; מסע עולמי וניר % אתר החודש, אמנות, סרטים, מוסיקה וו ל ספורט, תיירות ונסיעות, תחביבים ופנא והזו % טבע וסביבה, מקורות מידע ור 8 ללא טעם, חסר כל תועלת, על טבעי מו הנעו ש - אתריס נבחריםס מגליונות קודמיס 5 - פוופץס!ק 6.פסע].!ו5ץס!כן///:קזות וחס אס בשלב זה של חייכם הוירטואלים אתם עדיין לא משחקים משחקים 6חו!-חכ) ברשת, ייתכן וזה הרגע לנסות במה מדובר. שתי חברות ענק: 5 - אחד ממנועי החיפוש המוביליס באינטרנט, ו-8!ופעס!ק, המתמחה במשחקים מקוונים, חברו יחדיו, על מנת לספק לכם מגוון משחקי רשת קלסיים: משחקי קלפים, שח-מט, דמקה ועוד. בכך הצטרפה 605ץ)! לרשימה מרשימה של מנועי חיפוש מובילים, שבמסגרת התרחבות השרותים שהס מציעים, החלו לאפשר גם משחקים מקוונים ברשת. ביניהס ניתן למנות את ססח0?, 6166 ו-0966%)ח|. (₪ מגמה מבורכת. 6 קיד אלכס 60.א00!8/).שי//: כח וח אלכס אוהב לצייר ציורים. באתר האינטרנט שלו הוא רוצה לשתף גס אתכם - ' הילדים - בחווית הציור. על כן, הוא העלה כאן מגוון ספרי ציור ממוחשביס מבוססי )סוז6פטשם,, במגוון נושאים, לשעות רבות של יצירתיות. בשלב ראשון אתס בוחרים את נושא הציור המעניין אתכם - חיות, דינוזאורים, פנטסייה, חגים, ספורט, חלל, מדע ועוד. לאחר מכן אתם | ן | ו ₪ מומלץ ‏ <455 טוב בוחריס בספר ספציפי מתוך אותו נושא ובדף הרצוי מתוך אותו ספר (הדרכה ברורה נמצאת לכל אורך הדרך). אחרי שעשיתם כל זאת, אתם מוכנים למלאכת האמנות עצמה. בספרי הציור של אלכס יש לכם שליטה על גוון הצבע ועל עובי המברשת. למרות העבודה 6חו1חכ), על מסך המחשב. 6 תוכלו לשמור את עבודתכם, להדפיסה ואפילו לשלוח אותה בדואר האלקטרוני לחבריכם. 4% 4 6 55ט!ו :כ וחסס אם הקשר בין המחשב שלכם לבין הרשת אינו קשר איכותי, אם זמן הגלישה או ההורדה יו = = . של קבצים נראה לכם מוגזם, ייתכן ובאמת קיימת בעיה כלשהי בקווי התקשורתצ ביניכם לבין שאר העולם. הורידו את תוכנת 606 !%6] מהכתובת המצויינת לעיל. תוכנה זו עובדת במקביל עם תוכנת הדפדוף שלכם ומנסה לאתר מה מקור הבעיה - ה-6 שלכם, הדפדפן או ספק <> סביר %% לא משהו שרותי האינטרנט, דרכו אתם מחוברים לרשת. (6 ממשק המשתמש יישיקייי במיוחד. 4% ללמוד את הרשת חסח!ח'זםס| שש / :כ החסס.1 הן עבור הגולשים המתחילים והן עבור הות יקים יותר, אתר ו זה - חז60] | ו שח - ]| מספק את כל ] המידע | הדרוש על ==]]) מנת לגלוש ] ביעילות, לפתור בעיות ולבנות אתרים -- == אועווב) ברשת. אס אתם נמצאים בראשית דרככם הקיברנטית, מומלץ להכנס לפרק ה-469/, המכיל תשובה לכל שאלה (כמעט) הקשורה ברשת. כך תוכלו ללמוד האם ניתן "לחלות" בוירוס בעקבות גלישה באינטרנט (כן), האס הדואר האלקטרוני שלכס מאפשר פרטיות (לא כל כך) והאם שפת \11%] היא שפה קשה ללימוד (לא). (₪ שימוש נכון במסגרות מאפשר לדלג במהירות וביעילות בין הנושאים. כך, לדוגמא, תוכלו לדלג, חיש קל, בין נושאים דוגמת ההסטוריה של האינטרנט, מילון מונחים, מודמיס 56% או מנועי חיפוש. ₪ 50/6 6זטוסחףו5 זט 5 צראח/?/ :כ תח 8.60" ס שלחו לחברת פזטוסחחופ 5018 מכתב שסרקתם אליכס למחשב, כתוב בכתב ידכם (אנגלית, כמובן) ומעצבי הפונטים של החברה ישלחו אליכם, כעבור 48 שעות, את הפונט האישי שלכם, המבוסס על כתב היד שלכם. באמצעות פונט זה תוכלו להדפיס במחשב מכתבים | ו 05| 97/98 פַחָהק)חסז] (סזקאס- |04פו 8 360855) 0080 !| והטפוו/ר (160) 65ַחָה 868/07 6וווסת ו00 6 88 8 50 6150 800 ,060ו 68 ,סוסטה | 8 ל סוה החו0זחס! וח ,ווח 586 10 5 5 591 0008 ווח 57 צלצל ענשי!ו מתאנפנת בא'נטופפ'יפ| 530.1 ז6)ה|. א א שא חברו יחד לפיתוח המערכת הטובה בעולם המאפעורת אמינות וביצועים ללא פעורות לאכסון אתרים על שרתי ד פשוססחו/ קישוריות לאינטרנט פספוא 150 הרצת ו08 באמצעות שרתי על: 0 חוףוז0 5סוח80ז חססווופ + שרת' 2300 שפ החדישים עם שני 0ס4/וו₪ ו-5סוא₪ גיבוי יומי מלא על גבי רובוט טייפים שרת דואר אלקטרוני לתיבות דואר, לניתוב דואר ולמענה אוטומטי ניהול ידידותי של האתר צפוסו | הקד אה 0-5 ו 9% 02| 089-885 - 70 ₪ | וו ס "אישיים", שנדמה כאילו נכתבו בכתב ידכם, ולהנות מהיתרונות הידועים שמספק המחשב בתחום עיבוד מוצרים ושרותים, הן בתוך רשת האינטרנט והן מחוצה לה, עבורם לא תדרשו לשלם ולו אגורה שחוקה אחת - החל בגליונות לדוגמא של מגאזינים בתחומי עניין שונים ומגוונים, דרך קופונים ותלושי הנחה לרכישת מתנות ומוצרים שונים, 300 קטלוגים של מוצרים, תוכנות 6זסש6ז], שרותי דואר אלקטרוני וסוס הוא הידוע שביניהם אולם תמצאו כאן שרותים דומים נוספים, דוגמת 4006755/ /%6], סחט, סוחס* ו-|וסש! /₪06%6), שרות משלוח בוו תמו | 8 2 4 25 4 95 גלויות ברכה התמלילים - בדיקות איות, אפשרויות עיצוב וכוי 6 כנראה ש-50 אלף לקוחות ברחבי העולם אינס טועיס. ₪9 עיצוב הפונטים האישיים שלכם עולה כסף. יחד עס זאת, אם תרצו לבחון במה מדובר, תוכלו להוריד פונטים "אישייס" אחרים, מותרים לשימוש ללא תשלום, על מנת לבחון במה דברים אמורים, בו הח66-510/).60] רחסס.1ט06-51/'/:כת "שונא מתנות יחיה" אומר הפתגם הידוע, ויש המוסיפים עלין: י'אוהב מתנות יחיה עוד יותר טוביי. בינינו - מי מאתנו לא אוהב לקבל דברים בעלי ערך, בחינם! ובכן - אתר זה מספק מגוון | אלקטרוניות ] ושרותי הקמת ואחזקת | אתרים ללא | תשלום (65ו2806.|1) הוא המוכר שביניהם אולס תמצאו לקהילות וירטואליות נוספות, דוגמת ז6ח/י%א60500/, 6ח/וסך 0 פזסטף5 ו-אזס? זס|סזח). 5 ייהפתעות'' נוספות שמספק אתר זה הם חנות לממכר דברים בחינס (כן, יש מציאות כזו), אפשרות להרשם לרשימת תפוצה שתעדכן אתכס במבצעים חדשים ובעדכוניסם שהוכנסו לאתר ואפילו אפשרות לקבל כסף, "ככה סתם", תמורת נכונותכם לצפות בפרסומות ברשת ולהגיב עליהם. ₪ כל מה שרציתם לדעת על דואר אלקטרוני ה :כזזח ]פה מקור מידע מצוין למעונייניס לדעת כיצד לעשות שימוש יעיל יותר בכלי הדואר האלקטרוני. תמצאו כאן, מידע אודות כללי כתיבה ]| ₪ ] נכונה של 6% 5 /. מכתבים ברשת, הוראות כיצד לאתר כתובות -= ווח של חברים או מכרים מומלץ שכתובתם אינה ידועה לכם, מידע על תוכנות הדוא / האלקטרוני הנפוצות בשוק, על רשימות תפוצה מעניינות ועוד. (₪ חשוב ומועיל. = הגודינים וכקטרוניים זוזו פיזס. ט2ט2.אששש// :כו זוזו היה פעם עיתון שיצא בעולם האמיתי. הוא היה עיתון שלא למטרת רווח, שכל תכניו נוצרו על ידי ילדים. היום, במגאזין הוירטואלי של זוזו, אפשר למצוא תוכן מעניין ומעשיר: תערוכת ציורי רובוטיסם עס לינקים לאתרים בנושא, תערוכה אחרת המוקדשת למפלצות נחמדות שאפשר להדפיס ולצבוע, סקירת אופנת ילדים מכל העולס ומדור המוקדש לילדים אמיצים - שמתמודדים מדי יוס עם מחלות או אסונות. עוד מאפשר האתר לבקר בשכונות של ניו יורק, להצטרף למועדון אספנים ולצחוק מבדיחות שנשלחו מהעולם כולו. (₪ בואו להתוודע אל ילדים שונים מכל קצוות תבל. רזיו זס הט 01 שחטך חזם=] .רכז וחססת זפחטז חס היא תוכנת 5088 שרצה על חלונות רעו < = סביר | %% לא משהו 5 98 ו-זאז וניתנת להורדה באתר זה. התוכנה עושה שימוש בטכנולוגיות 600 ו-860]//060. היא | כוללת בסיס נתונים של אלפי תחנות רדיו וטלוויזיה המעבירות את שידוריהן ברשת, בטכנולוגיית "זרימה", ומאפשרת "להתביית" על תחנות אלו חלון הפתיחה של תוכנת זפחטז חס מכיל אנימציה של הגלובוס. אתם בוחרים מדינה על הגלובוס ומקבלים רשימה של כל התחנות המשדרות באותה מדינה לאחר מכן נפתח חלון נוסף, המסווג את התחנות לפי מיקומן. הקלקה נוספת ואתם מאזיניס או צופים בשידורי התחנה בה בחרתם. כך, לדוגמא, ניתן למצוא, חיש קל, תחנה המשדרת רוק אלטרנטיבי בקליפורניה, או תחנה המשדרת חדשות ביוון בחיפוש אחר התחנות המעניינות אתכם תוכלו להעזר במנגנון חיפוש פנימי שמציע האתר. הוא מאפשר איתור תחנות לפי תחום השידורים הראשי שלהם: מוסיקת פופ, חדשות, רוק קלסי, דיווחי ספורט, מוסיקה אתנית, ראפ, טכנו ועוד. 69 טכנולוגיות 0ו₪60|300 ו-860!0/060 כבר מזמן אינן בגדר ייגימיק". הן הפכו לחלק בלתי נפרד מאתרים רבים ברשת. המעוניינים להמשיך ולגלות את נפלאות הטכנולוגיה מוזמנים להכנס לפרק ה- פשחו!שבאתר ולגלוש דרכו לאתרים נוספים העושים שימוש בטכנולוגיה. 9 צילוס, סריקה והדפסה המצלמה הדיגיטלית החדישה ביותר - רזולוציה: 960א1280 פיקסליס. - עדשת זוס 3א. - מהירות: עד 2 תמונות לשנייה. - כרטיס זכרון שליף. - צג 1.00. - מדידת אוף, מיקוד ומבזק אוטומטיים. המצלמה הדיגיטלית הסופר קומפקטית - אופציה לעדשות נוספות. - רוולוציה: 1024768 פיקסלים. - עדשת זום ?א - כרטיס זכרון שליף. ה - צג 1.60 - מבזק אוטומטי שליף. - מדידת אור ומיקוד אוטומטיים. 0 > 0001.80))א ]5 אסאז א סורק מהפכני לסרטי 35 מ''מ (-פיעש 8 | | יקה אוטומטית סרט. 2 מיימ. ' א יה: 200 זיר'ללא תקדים. אטים עד ו לגודל "*5א''4 300 נפתחה לשכת שירות לצילום דיגיטלי, כולל הדפסת קבצי תמונות ממחשב באיכות צילומית על נייר צילום רגיל. א מו גב צילום דיגיטלי למצלמות מקצועיות גאאםז5 %% מדפסת צבעונית תעשייתית לקבצי מחשב באיכות צילום, מדפיסה על נייר צילום פוטוכימי סטנדרטי בגודל 44 דגם: 500/1000 דאזאץ סזסחץ קצב הדפסה 100 תמונות בשעה עלות דף נמוכה ביותר (כ-1 שייח) חדש!! דגם לגודל 43. ו אחד העם 36 תל"אביב 0ל.03-5603947 99 =. ה 7 ו , ארכיון תקליטורים סו ]סיזם0ס.6החסו// :כו וחסס. אתר זה מכיל (כמעט) כל מה שרציתם לדעת על סוגי התקליטורים הקיימים כָיום בשוק, יחד עם אפשרות לרכוש אותם 6חו]חכ). מעבר לפן המכירתי של האתר - סש וח ₪ 0 תמצאו בו מידע רב ומקצועי, דוגמת פרוט טכנולוגיות חדשות (כולל ס'), טיפיס לצריבת מידע על 60, דיון בחוסר תאימות בין 62% לבין כונני תקליטורים מסוגיס שונים, והפניה לקבוצות דיון ומקורות מידע אחריס ברשת. (₪ מידע ממוקד. (₪ האתר מבוסס טקסט ומשעמכו מאד מבחינה גרפית. או 0-1 8 | 5 פט] שו 6%טר) /הוס6.ספחז.אצש/ :כו מיף קבלתם מכתב בדואר האלקטרוני, לו מצורפת תמונה "גזעית" ששולח המכתב נשבע שמעולם לא ראיתם תמונה כזו. אתם מבצעים הקלקה כפולה על התמונה אולם היא לא נפתחת. במקרה הטוב המחשב שואל אתכם באיזו תוכנה תעדיפו לפתוח את הקובץ (כאשר כלל לא בטוח שברשותכס התוכנה המת אימה) ובמקרה הגרוע יותר ייפתח על המסך מסמך טקסט, כתוב בג'יבריש מדוברת. מה עושים! ובכן - תוכנת 05 אוו 6%טכ) 5 מאפשרת פתיחה של כ-200 פורמטים שונים של קבצים - קבצי עיבוד תמלילים, תמונות ואפילו קבצים שנוצרו בעזרת תוספי-תוכנה (פלאג-איניס) שוניסם. באמצעותה שביר שתצליחו לפתוח כמעט כל קובץ ויתרה מכך - גם להמיר בין פורמטים של קבצים, בעת הצורך. ₪ את גירסת הניסוי של התוכנה ניתן להוריד ללא תשלום. (₪ הגירסה המלאה תעלה לכם כ-50 דולרים. 6% 5 פחו|חסץפשיסיזס'/ :כו בל . הורדת תוכנות ומשחקים, מן הרשת אליכס למחשב האישי, היא אחת הפעולות הפופולריות באינטרנט מחד, אך גם המתסכלות מאידך. ברשת, כידוע, ישנם מאות אלפי, ואולי אפילו מיליוני, קבצים להורדה. מאין מתחילים! איך יודעים אילו הן תוכנות טובות ומוצלחות ואילו נכללות במובן השלילי של ההגדרה ייחבל על הזמן"! אתר זה - 50/66% - מספק פתרון (ולו חלקי) לבעיה. מגוון התוכנות המאוגדות תחת המטריה הקרויה "50]1560%", בהחלט מרשים, אולם אתרים דוגמתו קיימים בשפע באינטרנט. ייחודו של 8% בכך שטרם ההורדה, הוא מנפק מידע מועיל הכולל תאור של התוכנה/ המשחק, משקל הקוב להורדה, תאריך הפיתוח של היישום, סוג הקובץ (תוכנת דמו, סז 5, 8זסשסז]), -מומלץ ‏ 425 טוב דרישות מערכת מינימליות והפניות לאתרי החברות המפתחות, לקבלת מידע נוסף. האתר מספק גס מידע על משחקים הנמצאים כרגע בראש הכותרות וכן מאפשר להרשס לרשימת תפוצה, על מנת לקבל עדכונים בתחום, בדואר האלקטרוני. מטרת המידע הזה לאפשר לכס להחליט, אפריורי, האם להוריד תוכנה או משחק מסויימים, או לחפש קבצים אחרים להורדה. הקטגוריות כאן מגוונות:, , תוכנות עסקים (חשבונאות ניהול תיקי השקעות, ספרי כתובות וטלפונים), חינוך ומדע (לימוד שפות, לימוד הדפסה, תוכנות לילדים), משחקים (פעולה, ספורט אסטרטגיה ועוד), גרפיקה ועיצוב (עיבוד תמונה, תוכנות אילוסטרציה), משפחה ופנאי (מוסיקה, מתכונים, אסטרולוגיה), אינטרנט (תוכנות דואר אלקטרוני, תוכנות דפדוף, צ'אט) ועוד. (6 למתעניינים - 50066% מציע פרק מיוחד הדן בבעייתיות שבהורדת קבצים מהרשת ובפתרונות המוצעים על מנת להתגבר על בעיות אלה. המידע כולל, בין היתר, תוכנות 6זס/א66ז] להורדת קבציס מתוחכמת ויעילה יותר. חלונות 98 661.60 .שש / :כו וס שוש )חפוס > זו 6 ח 98/7 הפסכ 8 |ס06.₪).ח951.6|וח לשדרג או לא לשדרג את מערכת ההפעלה! מה היתרונות של ייחלונות 98" על פני "חלונות 95" האם השיפורים במערכת ההפעלה החדשה הם רק י"מתחת למכסה המנוע" או שניתן להבחין גם בשינוייס "קוסמטיים" חיצוניים! אתר זה, מבית 6|%61, בא על מנת לעזור לכם להחליט האס הגיעה השעה, מבחינתכם, לעשות את הצעד. השאלה הבסיסית ששואל האתר היא "מי אתם!" - משתמשים עסקיים, >= סביר = 5% לא משהו משתמשים פרטיים, מעצביס גרפיים, ילדים, מפתחי אתרים! תמצאו כאן את פרוט של יתרונות וחסרונות "חלונות 98", עבור כל קבוצת משתמשים, יחד עס כתבות, מאמרים וראיונות עס מומחיס לתחום - הכל על מנת שתוכלו להחליט, ביתר קלות, האס גס אתס תעשו את הצעד קדימה. (6 עושר אינפורמציה... ₪ ...שבשלב מסויים עשוי להפוך למבלבל. ₪9 "ה "שן . > הד ןו 1 626 חסוכן612ח שי //: כ וח0ס6.6 חברות רבות עוסקות כיוס בפיתוח טלפוניה באמצעות האינטרנט. האפשרות לדבר עם חברים ובני משפחה, באשר הם, דרך האינטרנט, ובעלויות הנמוכות יחסית של האינטרנט, קוסמת לרבים. 006ו%6127! הינה תוכנה המאפשרת טלפוניה כזו. הטכנולוגיה העומדת בבסיס התוכנה אינה מוגבלת רק לתקשורת בין מחשב למחשב, אלא מאפשרת חיוג מהמחשב שלכם גם לטלפון רגיל. בשלב ראשון תוכלו להוריד את התוכנה ללא תשלום ולהתקינה אצלכם במחשב. לאחר תהליך רישום קצר תוכלו לנסות את המערכת בחינס. אס תמצאו לנכון לעשות בה שימוש שוטף, הזרימו כסף לחשבון ותוכלו להתקשר לכל טלפון שהוא בעולס. (₪) למתעניינים בטכנולוגיה, בעלויות הכרוכות בה ובאיכות השידור המת אפשרת באמצעותה, פרק 460] נרחב דן בכל הסוגיות הללו, ובאחרות. =>- כי לאקוונם הוותק, הידע, הנסיון הטובים בישראל פארו ב "זכ 00 ז050יזקן 0 466055 1570011 81557 776 /כ 4קזו(6?! =>- כי אקוונט משקיעה בלקוחות! =>- כי תחנות אקוונט נמצאות תמיד בעויחה מקומית! =>- בי באקוונט אף פעם לא תפוסו =>- בי באקוונם סיבים אופטים של ברק-עסקים המהירים בישראל! =>- בי באקוונט התמיכה חינם ללא הגבלה! = בי באקוונם תמצא מנוי לפי נועות, מנוי חודשי-חופעוי ללא =>>- כי באקוונט איחסון אתרים חינם, רינטום אוגואספ, עדכון מנועי חיפועו והקמת אתרים מקצועיים עשמוכרים! אפפ ונל"ן במחירים הטובים ביטראל! .ועט פמק 46 ₪0ק6106 ! "7 הגבלה, 2:315254:55555555%: 9 השחחההאמת ומח 43יי3983770י33357859995529252555205550000:55228די8י5י35י05543-44-5//ו/4ווו--4 רו / / / / / / ג ה והבה וו יעוץ באהבה ל"יורמים" |.פרחזסת //: כ ה ו אפסחו וס סחפזם-- /)6ח רו ברנדה היא מעצבת גרפית מסן-פרנציסקו. היא אוהבת בדיחות פרקטיות. הציירת האהובה עליה היא תמרה דה-למפיקה (מי!!ז). היא חולקת את מיטתה עס סיימון - חתול שחור ומפונק ותוכנית הטלוויזיה האהובה עליה היא "נשואים פלוס" עם הרקע המקצועי הזה, אין פלא שברנדה פתחה באינטרנט שרות יעו+ בתחומי האהבה ומערכות יחסים, במיוחד עבור אלה המוגדרים "יורמים". היא מספקת טיפים למכביר ועיצות טובות, היא עונה לשאלות של אוהבים נבוכים, היא מספרת סיפורים מפחידים על פגישות ן עוורות ובין לבין חושפת טפח וטפחיים מעולמה העשיר והמגוון ₪9 הכל נעשה למען מטרה טובה. בכך אין ספק. (₪ לגבי מקצועיותה של ברנדה, בכך קייס בלבנו ספק. וברה |ותוגוו הספיט בל רכ סרח עשי / : כ ה! וזס6//8.6 ממפיס בל הוא שמו של אחד המטוסים היותר מפורסמים במלחמת העולם השניה. הוא היה בין מפציצי ה-8-17 הראשוניס שנבנו על ידי חברת בואינג (בשנת 1941) והיה הראשון להשלים 25 משימות מעל שטח האויב הנאצי, מבלי שאף אחד מאנשי צוותו ייפגע שניסם מאוחר יותר, בעת שי"יממפיס בליי היה "קבור" עמוק בבית קברות למטוסים ישנים, החליטו תושבי העיר ממפיס להחזירו לחיים אודות סיפור המעשה אז, אודות הפעילויות הנעשות כיוס בעקבותיו ואודות הפעילויות המתוכננות לעתיד- באתר זה. (6 סמל (פיזי ווירטואלי) לעוצמה שבשילוב נכון בין אדם ומכונה 6 עד כמה היינו מעונייניס בשילוב שכזה, בין אדם ומכונה! שאלה פילוסופית כבדת משקל 5 אגד ]1 סש טישכת האוטובוסים של אגד הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, בימיה השקטים וכן 5 מומלץ בעיתות מלחמה. האתר החדש של החברה כולל מידע על ההסטוריה שלה, מראשית הקמתה ועד ימינו אנו, ומציג פריטי נוסטלגיה, דוגמת תמונות התחנות המרכזיות של אגד כיום, לעומת אלה שהיו קיימות בעבר ותִמִוְעֶת של כל דגמי האוטובוסים + ששרתו, ועדיין משרתים, את החברה, עם מפרט טכני מדויק אודותם. כמו כן, מספק האתר שרותי מודיעין על קווי השרות של אגד ומידע על כרטיסים, כרטיסיות והנחות מיוחדות. כך, לדוגמא, תוכלו לבחור את העיר ממנה אתם מבקשים לנסוע, את עיר היעד שלכס ואת יוס ושעת הנסיעה המועדפים על ידכם, ותקבלו את רשימת קווי אגד הרלוונטיים לנסיעה זו (₪ לגולשים לאתר מזומנת שורה של משחקים נושאי פרסיים: פאזלים, תחרות סיפורים, חידון טריויה, משחק זכרון ועוד ₪ החיפושית החדשה 6 :כ מכונית הקונספט החדשה של פולקסוואגן - החיפושית החדשה - הפכה למציאות והיא נעה כיוס בכבישי האר והעולם. האתר מספק מידע רב ומגוון אודות גילגולה החדש של החיפושית המיתולוגית: עובדות, מפרטים טכניים, פרוט שלבי התכנון והייצור של המכונית, תמונות בשפע וחנות וירטואלית לממכר אבזריס רלוונטיים. ₪9 היצירתיים שביניכם מוזמניס לעצב באתר את החיפושית המקורית שלהס. נושאים במיחזור | .עתר //: כת הח5/015.00ח/ לא פעם ולא פעמיים עלה דיון בנושא הררי הפסולת שאנו, בני האדם, מייצרים - הררי פסולת המאיימים < = סביר | %%ד לא משהו לעלות על גדותיהם ולהציף אותנו. מיחזור פסולת הינו פתרון מסויים לבעיה. המתעניינים בנושא ימצאו כאן חדשות עדכניות בתחום, מכל רחבי העולם, הפניה לקבוצות דיון שנושאן מיחזור ושמירה על איכות הסביבה ותוכנות רלוונטיות (כן - יש כאלה) - חלקן להורדה ללא תשלום מן האתר וחלקן - הרציניות יותר - לרכישה בתשלוס. ₪ תחום חשוב, שמשוס מה נדחק לקרן זוית בעטיין של החדשות היומיות. (6 מוסיקת הרקע באתר דורשת שיפור.. גחילה מאלכוהול וסחים ליהודים 0. סט .שר // :קזוח 9' יהודים ומשפחות יהודיות, באשר הם, אשר חייהס "נהרסו" עקב התמכרות ו לסמים או לאלכוהול, מוזמנים לפנות לעזרה ויעוצ בכתובת הנייל. האתר הנדון הוא אתר טוב ואובייקטיבי, שגם אס לא יספק את העזרה הפיסית לה אתס נזקקים (עקב מגבלות גיאוגרפיות), הוא יספק את המידע הדרוש ואת המוטיבציה לפעול למען חייס בריאים יותר. העידן החדעו סח יכז וחס בסוף המאה ה-19 הוציא לאור ג'ורגי ברנרד שו מגאזין חדשני בשם סח אסא] |סחזטס. מטרתו היתה להגדיר את העולם החדש של אז - תחילתה של מאה חדשה. כעת, בעידן האינטרנט, נמשכת המסורת. המהדורה הוירטואלית של המגאזין עוסקת בנושאים דוגמת רפואה הוליסטית, הרגלי אכילה נכונים, גוף ונפש, תפקידה של הדת בחברה המודרנית וכו'. (6 באתר קישוריס לאתריס אחריס הקרובים לתחום. (6 האתר איטי מדי. המדור מוגש על ידי עזרא שלום ילדים, החופש הגדול נגמר וכולס חוזרים לבית הספר. על מה מדברים בהפסקהו כמובן, על השאלה היחידה שנשאלה בשיעור - מה עשית בחופש: האחד מספר שהיה שבוע בלונדון והאחרת בטיול ספארי בקניה. התאומיס אמרו שהיו עס אחותם בדיסנילנד וחמישה ילדים שיקרו ואמרו שהיו בבוורלי הילס (גם לי היה ברור שכמו כולם, הם רק ראו טלוויזיה חודשיים, אבל לא היה להם נעים להודות...). אבל לחיית אינטרנט כמוני, אין בעייה לשכנע שהייתי במסע עולמי. איש לא יוכל להתנצח איתי במשפטיס הספורים שאוכל לגמגם ביפנית, לטעון שלא הכרתי ילדים ממקומות אחרים בעולס או לעמוד בפיתוי להתלוות אלי, כאן ועכשיו, לגילוי חזיונות מרתקים בקליידוסקופ דיגיטלי יחיד במינו. הדקו חגורות, פתחו שקיות הקאה - אנחנו ממריאיס. ו ו 1 ן אוצר חילים ]הר א016 65/7 טחם!/ רחס6.טחס|עיסי! שש ראשית, צריך ללמוד משפטים בסיסיים שיעזרו לנו לתקשר עם האוכלוסיה המקומית. אתר זה מציע מנגנון משוכלל למעבר מהיר משפה לשפה. נאמר והודינו כי שפתנו עברית ורצינו לדעת איך אומרים שלום בתורכית, : ' אין קל מזה - לוחצים על הדגל של תורכיה והנה כבר אפשר לראות ולשמוע איך כותביס את המילה ואיך יש לבטאה. ביקור ביפן |[רחזר]. רחוסו 055ו61/125/6ח.ששססח//שן שש /6563382--/000.וזטס55!ח.עעץ שני אתרים חביבים להכרת התרבות היפנית. הראשון קצת איטי אך מתוכנן במיוחד לילדים. כאן אפשר ללמוד איך ליצור ציפור באוריגאמי (אמנות קיפולי נייר), לקרוא ולשמוע אגדות עם יפניות המלוות בציוריס חביבים ולקבל הדרכה ומתכוניס לבישול מרק מיסו מופלא וסושי טעים ומגרה. האתר השני - המדריך | א 7 מאתר הילדים 600|6₪6 2. שי המקיף לתרבות ולשפה היפנית - מאפשר ללמוד לספור ביפנית על עשר אצבעות ומספק הדרכה בתמונות איך אוכלים בצ'ופסטיק - מקלות האכילה. חברים [חזזר]. סו /5!כןכופעעי שש / רהש .6776 השע /0יז50/ וחס5.6!סכן6./ששועץ התכתבות עם חברים היא דרך מצויינת ללמוד על תרבויות בכל העולם ולהכיר ילדים בני גילכם. בשנה הבאה תוכלו להפתיע את ההורים כשבביקור באירופה תבקשו שעתיים פנויות לבקר את יסמין בפאריס. האתר הראשון מציע מאות כתובות של ילדים מכל רחבי העולם, ממויינים לפי חתך גילאים. באתר השני תוכלו לארגן, בשיתוף המורה בבית הספר, פרוייקט מעניין של קשר עם כיתה תאומה, ממקום אחר בעולם. וחה הבאת לי חתוה? 16/0056 / הזח / 065.60 ח6ורח./עששע ]הח ר!. רהח-6כןס6 קליידוסקופ - אותה שפופרת המכילה, על פי רוב, שברי זכוכית או פיסות נייר צבעוניות, שעסם סיבובן נוצרים מראות מרהיבים - א 80% עכשיו בגיאווה, באינטרנט % > ובחינס. ה מתכנת מוכשר בשם מיכאל יעניק לכם עוד דרך לגלות עולם ייחודי ומרתק - עולם של צורות וצבעים. זהו משחק אינטראקטיבי המשתנה כל הזמן, אך בחלק ממרכיביו אפשר לשלוט - נושא התמונות (דג, פרח וכדומה), מהירות השינויים ואפקטים מיוחדים. מומלצ ביותר! הור ה 4068 ==רזמ] א וה 6 ) זז -1וס.ש//:כת וחוסס. סש גלריה וירטואלית סיימפטית זו, הממוקמת באטלנטה שבג'ורגייה, מציגה אמנות מודרנית במיטבה. האמנים המציגים בה אינם מוּכרים, אולי, ואין זו מן הגלריות המפורסמות בעולם, אולס קלות הניווט באתר ומקוריות היצירות, הופכות אתר עלום שם זה לפנינה אמיתית לחובבי האמנות. השיטוט בגלריה יכול להעשות לפי שם האמן, לפי סוג היצירה (תמונות נוף, רישום פנים, רישום גוף וכוי) או לפי המדיוס (צבעי שמן, ו ספריית החולטימדיה של הוניווד וה ו| צבעים אקריליים, פסטלים, פחם וכוי). (₪ בשתי מילים: אמנות נטו. (6 היינו רוצים לראות יותר מזה ברשת. ה % פעלולים ואפקטים מיוחדים החסס. ו א]עי. שש / :כ לאחרונה אנו עדים ליותר ויותר סרטים עתירי פעלולים ואפקטים מיוחדים. מעוניינים לדעת, לדוגמא, באילו טכניקות השתמשו יוצרי הסרט "ארמגדון", על מנת ליצור את האסטרואידים האימתניים שנפלו על פני כדור האר+, זורעים תחתם חורבן והרס, באופן כה ריאליסטי! מעונייניס לדעת באילו אמצעיס השתמשו יוצרי הסרט ייגודזילה"י על מנת לברוא דינוזאור אימתני כל כך, מחד, וראליסטי כל כך, מאידך! [ ש | הזו א / !!!טרח / רהזס6.וסססעירען וס /// :כותת ספריית המולטימדיה של הוליווד מכילה אוסף עצוס של תמונות, קבצי סאונד וסרטוני וידאו להורדה, אפשרות להאזין ולצפות בסרטוניס בטכנולוגיות '"זרימהיי שונות, עולמות תלת-ממדיים, מצגות 500060%8 ומשחקים שונים - כולם לקוחיס מתוך הסרטים העכשוויים ביותר שהוליווד מנפיקה. רשימת הסרטים מסודרת לפי ה-886, כך שניתן להגיע לסרט הרצוי במהרה - חגיגה אמיתית לחובבי תחומי הקולנוע והמולטימדיה. ספריית המולטימדיה של הוליווד הינה בעצם חלק מאתר /וחס6.סססישוע!|סח/ /:קזוו! הנרחב, המכיל סקירות מקצועיות של סרטי קולנוע, ₪ מומלץ 42% טוב ובכן - הגעתם למקום הנכון דף הפתיחה של אתר זה מציג רשימה של סרטים שהופקו בעת האחרונה, דוגמת אבודים בחלל, טיטניק, היוס השלישי, הנוסע השמיני 4, האלמנט החמישי ועוד. אודות כל סרט תמצאו מידע רב אודות האפקטים המיוחדים המייחדים אותו. מידע זה כולל תאוריס טכניים, כתבות המפרטות"על הטכניקות העכשוויות בענף וראיונות עם בכירים בתחום. (₪ אלו מכס שירצו לבחון כיצד נוצרו האפקטים המיוחדיס בסרטים שהופקו בעבר, ימצאו כאן ארכיון המאפשר זאת, אחורנית עד שנת 1994. 5 ה(וקחים -16. שי / : כן1 תח ההס5.6זפחט/יס במקביל להעלתו לאקרנים של סרט הפעולה החדש ייהנוקמים", המבוסס על סדרת הטלוויזיה המצליחה משנות השבעים (אז היא נקראה וידאו וטלוויזיה, חדשות/טריות מעיר הסרטיס ושיחות עם - האנשים שייעושים" את הוליווד. : ₪ הן משתמשי 6? והן משתמשי מקינטוש יכוליס להנות, במידה שווה, מהייסוכריות" שהאתר מציע. 9 שימו לב כי חלק מקבצי הוידאו ומצגות הסרטים שוקלים מגא-בייטים רבים ועל כן נדרשת סבלנות רבה בתהליך הורדתם אליכם למחשב. ₪ <> סביר | %% לא משהו "הגומלים"), מעלים "האחים וורנר" גם את אתר האינטרנט של הסרט. האתר מספר את סיפורם של צמד סוכני המלכה: ג'ון סטיד (רלף פיינס) קר הרוח והמנומס להפליא, ואמה פיל (אומה תורמן) עוצרת הנשימה והקטלנית. משימתם היא למנוע מסר אוגוסט דה וינטר (שון קונרי- לראשונה בתפקיד הרשע) מלהשתלט על העולם באמצעות שליטה מוחלטת על מזג האויר על פני כדור הארצ. ₪9 בנוסף לטריילר מרשים ותמונות מתוך הסרט, תמצאו באתר חידון מיוחד, שיכניס אתכם אל תוך סיפור העלילה, בסטייל האופייני לסרט עצמו.. 04 ]0 בוב דילן חם!/סססס .שוש //:כת וחסס מחוץ לעולם הקיברנטי, נדמה כי השנה האחרונה היתה בין המוצלחות בקריירה של הזמר בוב דילן, אם לא המוצלחת שבהן. הופעותיו זכו להכרה ב18ץ סט המונית ואלבומו האחרון - 4חו ]0 וטכ) סוחוד - הוא האלבום של דילן שמכר את מספר העותקים הרב ביותר עד כה. וברשת עצמה, חברת "קולומביהיי הקימה לבוב דילן אתר אינטרנט מקיף, המסכם עשרות שנות פעילות משותפת. תמצאו כאן בסיס נתונים של מילות שיריו, לצפות בצילומים נדירים ולהאזין לדגימות סאונד מכל שיר שדילן הקליט אי פעסם בחייו. (6 אתר מסיבי ומקצועי. ₪ > מומלץ ‏ 455 טוב וה') סזח! וחווא5 החס6. ס!חחחזשש5/// :כזות לפני שאתם קופציס למים הקרים, מומלץ שתדעו לשחות. גם אס רשת האינטרנט אינה מסוגלת (עדיין) ללמד אתכס שחיה, היא מספקת, באמצעות אתר זה, מידע ויעוץ בכל הקשור לטכניקות שחיה, תזונה נכונה לשחיינים, שיטות אימון וכן מידע, מכל רחבי העולם, על תחרויות שחיה הנערכות בו (₪ באותו נושא, אך באתר אחר לגמרי - הורים לתינוקות בני מספר חודשיס מועט, המעונייניס להפוך את ילדיהם לשחייניס מן השורה, ימצאו מידע רלוונטי בכתובת וחס6. ואפ חם! האוא / / יכות ל דף אופני ההרים וסח. ]6 !וח. את / / :כוזות יתכן וזה יפתיע כמה מכם, אולסם ספורט הרכיבה על אופני הריס אינו ענף ספורט חדש. ראשיתו בשנות ה-30 של המאה הנוכחית, אבל התאוצה הגדולה שלו היתה בשנות ה-70 וה-80. אתר זה מספק מידע רב אודות ענף ספורט ססגוני זה, דוגמת לוח ארועים של תחרויות צפויות, פרסום תוצאות של תחרויות שנערכו לאחרונה, תמונות, סרטוני קוויק-טיים וקישורים לעשרות אתרים רלוונטיים, של חברות המייצרות אופני הריס, חברות למוצרים נלווים ואתרי שעשוע ואינפורמציה (₪ כל מה שרציתם לדעת <> סביר 5% לא משהו ליחוד טניס .6חס5!חחס .יכז וחסס בכך שרשת האינטרנט אינה מסוגלת, עדיין, ללמד אתכסם שחיה, כבר דנו. האם, לעומת זאת, היא מסוגלת ללמד אתכם טניס! אתר זה מאמין שכן. הוא מהווה מדריך און-ליין לחבטות פתיחה מהירות וחזקות, חבטות גב יד איכותיות, עבודת רגליים נכונה וראיית משחק נבונה. (₪ נסיון מעניין, גם אם לא פרקטי במיוחד. ₪ רשימת מועדוני ומתקני הטניס בארה"ב, המצורפת לאתר, אינה רלוונטית עבורנו כאן, בישראל. 2 זיי רות וגיו וו מסביב לעולם סשםזוסס/ש.|[556טז/'/:כותת טס | האם חשבתם פעם לפרוש מעבודתכם ו"לקרוע את הכביש" בטיול ממושך וחסר מעצורים! ובכן - זה בדיוק מה שעשה הזוג הצעיר שהקים אתר זה. אתס מוזמניס להצטרף אליהם ליומן המסע - מסע של תשעה חודשים, ל-26 מדינות ברחבי העולס. התעוד מלווה בכ-120 תמונות הניתנות להגדלה על פני כל המסך וחושפות טפח מפלאי הטבע והציביליזציה הפזורים על פני האדמה התמונות מסווגות לפי מדינות (למנות כמה מהן: אוסטרליה, צרפת, יוון, איי פיגיי, הודו, פולין, תאילנד, סינגפור, גרמניה, שוויץ, הונג-קונג ועוד) ולנו לא נותר אלא להציץ, לקנא, ואולי ללמוד כמה מאושר אדם כשהוא מממש את חלום חייו. ₪ המידע באתר כולל גם טבלת הוצאות ממוצעות לשהיה בכל ארץ (מידע חשוב מאד למתעתדים לטייל במדינות אלו) ורשימת קישורים לאתרי תיירות נבחרים אחריס ברשת (ביניהם גם לטיול בויאטנם, שערך אותו זוג, מלווה בכ-200 תמונות אותנטיות). (6 מדובר כאן יותר בתאור חוויה אישית ופחות באתר תיירות מקצועי. פּ חבט פנימי אל בתי-חפון 6זש]1סו] שוש / :כו וחסס מתכנניס חופשה בארהיב! רוציס להזמין חדרים מראש, אולס לא בטוחים כיצד נראים החדרים הללו מבפנים? כעת יש פתרון (ולו חלקי) בדמותו של אתר זה, המכיל ארכיון ניתן לחיפוש של סרטוני וידאו המראים את פנים החדרים ברשתות מלונאות דוגמת 65!57/) |865, חסו!ו), חח! ע00ו|ס3] או -קווח חסווזס6, בערים שונות בארהי"ב. כמו כן, מאפשר האתר הצצה אל הסביבה החיצונית של המלון, הלובי והשרותים המיוחדים שהוא מציע. (₪ שרות חשוב... ₪9 ...אך מוגבל ביכולותיו, עקב המספר המצומצסם של הסרטונים הקיימים פה (אחוז קטן מאד מכלל בתי המלון בארה"ב נכלל כאן) ועקב האופי הפרסומי של סרטוניס אלה. ווביבית |ו3נא' ברביקיו באינטרנט סט6סס ספ .שש / :ןו והס6.ח הישראלי, כידוע, הוא אלוף המנגל. כל אחד מאתנו צבר "ותק" מסויים ב'"נפנוף" ונשאלת השאלה - האס לרשת האינטרנט יש עוד מה ללמד אותנו בתחוסם זה! ובכן - התשובה לשאלה זו היא חיובית. מסתבר כי מאחורי הסטייק והמנגל עומדת תורה שלמה ואתר זה בא בדיוק במטרה ללמד אותנו תורה זו ולהפוך את אקט ה"ניפנוף" מ'ייסתם" דרך להעביר את יוס השבת, לאמנות לשמה. כך תלמדו כאן מה ההבדל בין צליה | לבין עישון של בשר, אילו חלקים של הפרה עדיף לעשן ואילו עדיף לצלות, מה היתרונות ומה החסרונות שמספק ברביקיו גז לעומת זה המופעל באמצעות פחמים, מה מקור המילה בר-בי-קיו ומה פירושה, ושאר סוגיות "עשנות". (6 רשימת הנושאים באתר מופיעה בחלון השמאלי. דפדפו בה כלפי מטה ותמצאו, בין השאר, פרק מתכונים מיוחד, המפרט כיצד להכין מרינדות שונות, רוטב ברביקיו, רוטב לימון להמבורגרים ועוד, פרק טכניקות צליית ועישון בשר למקצוענים, פרק טיפים לשיפור הביצועים ואפילו פרק 3 נרחב העונה על שאלות שכיחות בתחום צליית הבשר, על גווניו (וטעמיו) הרבים. (₪ לא יותר פשוט להכנס למסעדה טובה ולהזמין סטייק גדול ועסיסיז ובו ו|ווג'גו תרופות לבעלי חיים 6 /שיסף. !שי :כו החש שון - כלבתכם האהובה - זקוקה לטיפול שינייס! הגיע הזמן לחסן את ביאנקה - חתולתכס המדהימה - נגד מחלות! כן - אתם ודאי סומכים על טיפולו המסור של הוטרינר בחיית המחמד שלכם, אולס לא הייתם רוצים לדעת מהן התרופות שהוא נותן לה! אחרי ככלות הכל - אם תרופה זו היתה מיועדת עבורכם - סביר שהייתם חוקרים יותר לעומק מה היא עושה, מה השפעות הלוואי שלה ועד כמה היא בטוחה לשימוש. מדוע, אס כן, לא לנהוג באופן דומה כשמדובר בשון או בביאנקה! 6 אתר זה, שהוא חלק מאתר משרד הבריאות האמריקאי, מכיל כל מה שרציתם לדעת על תרופות ועל מזון לבעלי חיים ומאפשר לכם לבחון מהם הייחומרים" המוחדרים לגופם, על מנת לאפשר להם איכות חיים גבוהה יותר. החיפוש אחר הדיונון הענק 56.0 5006/// :כו ]רוח .50/50 עד לא מזמן, במשך כ-2000 שנה, נחשב הדיונון הענק לבעל-חיים כמעט מיתולוגי. הוא היה מושא לפחד, פנטסיה ותדהמה בקרב המין האנושי. מהן הסיבות לכך! האס יש לכך הצדקה! אתר זה חושף את המסתורין האופף יצור תת-מימי מרשים זה. תמצאו כאן מידע מאלף, ואפשרות להשתתף בדיונים בכל נושא שהוא - החל באנטומיה של דג החרב וכלה באספקטים היימצפונייםיי של שכפול בעלי חיים (ואולי גם אודות הזנים השונים של הדיונון הענק, הקיימים כיוס במעמקי האוקיאנוס, ומענה על מספר שאלות מסקרנות: עד כמה הוא גדול באמת! ממה הוא נזון! מהי סביבת החיים הטבעית שלו! (6₪ האתר מלווה בתצלומים ואיורים רבים להמחשה. 60 אולי באווירת המעמקים- מלל כחול כהה, על רקע שחור, הוא שילוב קשה מאד לקריאה. לב ביולוגיה 6עס!סוס .יע //: כו וחס להבין את נפלאות הטבע, אין פרושו ייחרישה" אל עומקס של ספרים עבי כרס או מסע עקר בין תאוריות מסובכות, נוסחאות בלתי מובנות או תרשימים מולקולריים השקולים לשפה הסינית. אתר זה - 069!? 81000 8חד- מהווה את שער הכניסה שלכם אל עולם הטבע והסביבה, בשפה ברורה ומובנת. , כל פרק באתר מכיל פעילויות' אינטראקטיביות לשיפור הבנת הנושא הנדון, רשימת קישורים איכותית לאתרים אחרים ברשת הדנים בנושא הנדון, גישה לכתבות ומאמרים מקצועיים בתחום בני אדם, בעתיד הקרוב...). (₪ מקיף ומקצועי. (6 הגישה למידע אינה בחינם. דמי השימוש במידע שמסְפָק האתר הם 10 דולרים לששה חודשים. 9 ןורו ו'וצ אסטרולוגיה ברשת וסט0ס|סזופם .יצ :כו רחס אתר זה אינו מכיל שוס מידע פנימי משל עצמו אולם יחד עס זאת, הוא מהווה נקודת מוצא מומלצת להתחיל ממנה מסע וירטואלי שכולו אסטרולוגיה. ניתן להגדיר אתר זה כ"אלף בית של האסטרולוגיה"', תרתי משמע, מסווג לפי ה--406, הוא מכיל, תחת כל אות, קישור לעשרות, ולעתיס למאות, אתרים העוסקיס בתחומי האסטרולוגיה, הנומרולוגיה והמיתולוגיה. כך תמצאו כאן הפניות לאתרים המספקים תחזית אסטרולוגית (חלקן מקצועיות יותר, חלקן פחות) על פי נתונים שאתם ממלאים, מידע כללי על 12 המזלות, על הקבלה, על תוכנות מחשב בתחומי האסטרולוגיה והנומרולוגיה, הפניות לאתרים של מגאזינים אלקטרוניים ו/או מודפסים בתחומים הללו, אסטרולוגיה בודהיסטית, מיתולוגיה יוונית, התאמה בין מזלות ואפילו הורוסקופים של בעלי חיים. (₪ כך צריך להראות אתר הפניות ברשת 5 דיסאינפורמציה רחס6.סח151 ושעש //:כותת אס אתם מעונייניס לדעת מה בדיוק עושה פרוזק, ללמוד על נאנוטכנולוגיה, ביומטריקה, סדר עולמי חדש, דלק חלופי ושאר נושאים מעניינים, אתר חסווסוחזסוחופו (בהמלצת פרופ' עדנה אפק מחבכרת טל-היי) הינו אתר מומלץ עבורכם. מנהלי האתר טוענים שהם משתמשים במקורות מידע אמיניס במיוחד, דוגמת פוחוך ו זו וסרו, א או ע)חוחסו/ וחטוו4/, ואתרים אלטרנטיביים דוגמת /%6!-7 או ס(ס פוא הקטגוריות הראשיות של האתר הן תעמולה, תרבות, צנזורה, מהפכנות וחדשות, ומהן נגזר שלל הנושאיס בהם הוא מטפל. האתר מאד איטי אמנם, אולס מעניין לפחות באותה מידה. באמצעות ידיסאינפורמציה" תוכלו להגיע לאתרים מצויינים אחרים, כמו 108 עוחסןסש ]5 והווחפ]: חס .1 ).א / /‏ כור] חח ה / אס וללמוד על כך שאוכלוסיית הנשים בעולס מעל גיל 60 תוכפל עד שנת 2025, ותגיע לכ-645 מיליון, או לאתר יישעון האוכלוסין העולמי": 0 .חס .שאוצ/ / :יכות /6106%קסכ / 16 / חום (₪ וכל זאת אינו אלא חלק קטן ממה שתמצאו באתר עשיר זה... 5 מומלץ <42 טוב <> סביר 5% לא משהו נכנ| דו| גנריית האבסורד 96| ססזט5טם//:כוות וחס אתר זה מהווה תערוכה וירטואלית יוצאת דופן. מוצגיה של תערוכה זו הם שלטי פרסומת, שלטי חוצות ושלטים אחרים, שהמייחד אותם הוא היותם אמיתיים ביותר מחד, אולס גם מוזריס במיוחד מאידך הפתגם הידוע אומר: י"תמונה אחת שווה אלף מילים" פתגם זה מקבל משמעות מיוחדת בהכנסכס לאתר זה ולכן לא נרבה עליו במילים. הכנסו והווכחו במו עיניכס במה דברים אמורים. מומל גס לקרוא את ההערות הסרקסטיות שמתווספות לכל תמונה. ואגב - אס ברשותכם צילוס של פרסומת או שלט חוצות מוזריס במיוחד (בשפה האנגלית, מן הסתם), אתם מוזמניס לשלוח אותו לייגלריית האבסורד". מי יודע, אולי גם הוא יפורסס באתר. (6 רשימה קצרה, אך איכותית, של אתרים מוזרים במיוחד ברשת, משלימה יפה את התמונה. חונטי פייטון און-ליין חז|חסהועיכן- שש /// :כן1 ות וח0ס6. מהו טעם החיים! חובבי מונטי פייטון יענו לכס על שאלה זו מיד, אולס אם אינכס נמנים עליהם, והתשובה לשאלה בכל זאת מסקרנת אתכם, הכנסו לאתר הרשמי של מונטי פייטון האתר מכיל חומר רב למכורים לסרטים ולהומור של צוות מוכשר זה - חומר הכולל תמונות ואנימציות, שזורות בהומור האופייני של חבורה מופלאה זו. (6 אתר ייחסר טעםיי, במובן החיובי שלו 6 שימו לב - חלקים מסויימים בו מופנים למבוגריס בלבד. ד חתנה שהיא כלום התוסח שש // :כזותת /פחו תוסח /ו₪ מחפשים מתנה מיוחדת עבור מישהו/מישהי מיוחדים במיוחד עבורכם! ובכן - מה דעתכס להעניק להם כלום! ממש כלום! ]' אתר זה מאפשר לכם לרכוש וריאציות שונות של "כלום" עבור יקיריכם, החל בייחבילת כלוס" בסיסית (5 דולרים) ועד חולצת-טי המסמלת את הכלום בהתגלמותו (20 דולרים). (6 כל אקזיסטנציאליסט וגיד לכם שברגע שהגדרתם את הכלום, הוא הופך למשהו בפני עצמו - מתנה מושלמת עבור אלה שיש להם כבר הכל. ₪ בקצב הזה, נדמה כי "קפה כאילו" בשינקין סגרו שעריהם מעט מוקדם מדי... -< ור גנ תוצנו עולחות עתידיים [ט5.סזטוט) שוי//:כת 40 ברוכיס הבאים אל העתיד - לפחות כפי שהוא משתקף בעיניו של בחור צעיר, בעל ראש עשיר ברעיונות וחוש עיצובי בלתי מבוטל. הקלקה קלילה על הלוגו בדף הפתיחה ואתם גולשים, חיש קל, אל עולמות שונים: עולם הטכנולוגיה (בו תוכלו להתעדכן בתגליות והחידושים האחרונים בתחומי המדע והטכנולוגיה), עולם האהבה (בו תפגשו, איך לא, את אהבת חייכם), עולם העביימים (עבור הנשמות התועות שביניכס), עולם המחשבה (בו מובאת, בכל יום, ביטטה עוקצנית אחרת, מפי סלבריטאי זה או אחר), עולס הבדיחה (על מנת לזכות במנה גדושה של צחוק משחרר) וכן הצצה אל עולמו הפרטי של מקים האתר. 69 אתרים אישיים הס, בדרך כלל, בלתי צפויים ובלתי שגרתיים. הבלתי צפוי יכול להיות מעניין, ובאותה מידה משעמם. באתר זה, למרבה המזל, הוא עונה על הקריטריון הראשון. ₪ יומרני משהו. = י 0 וג וב|. אווח2ס .הס שי//כזו ות ב-6 לאוגוסט 1997 צולם, במכסיקו-סיטי, סרט וידאו המתעד, באופן "חי", את טיסתו של עביימ (עצס בלתי מזוהה) בשמי כדור האר. סרט זה נחשב לטוב ביותר מסוגו. הוא מתעד את מעופו של העביימ, באופן ברור, במשך 25 שניות רצופות. הסרט נשלח למעבדות מיוחדות, שניסו לבחון האס קיימת בו תרמית כלשהי, ועל פי הידוע, עד היוס לא נתגלו בו זיופים. האמנם אנחנו לא לבד ביקום! אתר זה מנסה להוכיח, בכל האמצעים, כי יש חיים אינטליגנטטיים מחוצ לכדור האר וכי יש גופים ו/ או ממשלות שהאינטרס שלהסם הוא להסתיר מידע זה מעיני הציבור. "בכל האמצעים" - כיוון שלעתים אמצעיס אלו הם בלתי כשרים או בלתי מוסריים, ועל כך מעט בהמשך ראשית עליכם לעבור תהליך רישוס קצר. לאחר מכן תוכלו להחליף דעות, רעיונות ותאוריות עם עמיתים מרחבי העולם, לקרוא תאורים ועדויות של אנשיס שחוו "מפגשים מן הסוג השלישייי ולספר לקוראי האתר על נסייונכם האישי בכל הנוגע לארועים פארא-נורמליים ₪ האתר מספק קישוריות לעשרות אתרים רלוונטיים, המנסים לרדת לעומקו של חקר היקוס ולחשוף קונספירציות שונות שנועדו לטשטש עקבות ולהפריך את הי"עובדה" שיצורים מן החלל החיצון ביקרו על פני כדור הארא. התעוד מלווה, במקרים רבים, בתמונות ובצילומים, שלמען האמת - נראים, ברובם, מופרכים ומאולציס (6 כמה מילים על אמצעים בלתי מוסריים: מחלק מן האתרים, אליהם מפנה ווחקסא, נוטף טעם רע במיוחד. בולטת לרעה ההפניה לאתר חחס6. סחס!ץ!!סה] - אתר המעלה את אדולף היטלר למעמד של מייסד מדינת היהודים. מסתבר כי הפן ה'אנרכיסטי" של הרשת, שבמקרים רבים מהווה את מקור קסמה, יכול להתגלות לעתים כפן מכוער, נטול ערכים ומוסר. 5 % ריכוז אתרים, מן הטובים והמעניינים יותר, שפורסמו בגליונות הקודמים של "אינטרנט עכשיו" סוה שו ס!פושיסום .אשי כו החזסס. וטו לדעת רבים, מנוע החיפוש הטוב ביותר ברשת. ססחסצ החסס. ססו!סץ .שש / :כו מנוע חיפוש ואינדקס אתרים - ותיק, חוק ומקיף. הו חכוש ה חח6 .יכז הערוץ הפיננסי של 6]484. חדשות עסקיות ודווחים משווקי ההון בארה"ב 6.60 זז 5 5. שרע כן רת וחסס אתר תוכנות 6זסיפזסח5, מכל הסוגים ולכל פלטפורמות המחשבים סטוחט הוזסס. סם הט .אשי / :ןר אתר תוכנות ומשחקים ענק, מהמובילים בתחומו טל סקסו 7 8" :ות : קרוב לודאי, אתר המשחקים הטוב 4 | ברשת. ישראל והאינטרנט העולחי היכן ממוצבת ישראל בתמונת האינטרנט העולמית, בהשוואה לארה"ב ואירופה? מה מספר המחוברים לאינטרנט במדינות שונות בעולם - אבסולוטית ויחסית לשטח ו/או למספר התושבים הכללי שלהן? תמונת מצב עדכנית של האינטרנט באר ובעולם - בכתבה זו, זל 60 חספזסכןס טיא /:כז הת החסס.15 אתר שידוכים מהוקצע ומלוטש 6וטס) ]סחזסוח! 6ווך 6-ו רחס6. כ .ירשא / /: כזז ה] מבסיסי הנתונים המקיפים ביותר ברשת, אודות סרטיס 51 חס סוטוחהו|( סחד רחסס.]ט.שצשצשש/ :כ תת נקודת המוצא לכל אתר של זמר, זמרת או להקת רוק סו החוסס.סשיועיוסר] :וכזו מן המגאזיניס האלקטרוניים המובילים ברשת 5 6 152068זסכ5.]סחכן65/"/ :וו החוס6. אתר ספורט מקיף, מאת ערוף הספורט האמריקאי ₪50|4 50/0 56% וס א56ז50.ששישיא/ :כ תת מקור מידע מצוין, להורים ולבני נוער, להטמעת ערכי מין בטוח 8 פוחסך] עסחפום וחסס.6ח15 .יכות האתר של אולפני וולט דיסני .חניגה אמיתית לילדים. סונית 2.1 [א.וחטח5.עאע/ :כו מערכת מידע לחינוך והוראה באוניברסיטה העברית בירושליס קולקיד וחסס.0ו)|ססס .עשי / :כןז ו מגוון פעילויות משתנות לילדים בשפה העברית. מסע אחר | ס. .שי / / זה מרכז מידע לתיירות עולמית - בּיקור חובה בדרך לחוייל. תפוז ||.ס2.6טכןס!. שש // :כו האינדקס לאתרים ישראלייס בלבד ו 4 |!.ס6.חו[5.ששיצ// : כזות צומת האינטרנט הישראלי. נטקיוג ההס6.חחו1 .שש :ןור אתר האתרים הישראלי פורוהי החהשבים בעברית בישראל פועלים ברשת מספר פורומים איכותיים, במסגרתם פועלים גם פורומים יחודיים בנושא המחשבים, בשפה העברית. כתבה זו תסקור את הפורומיס המובילים באר ותבחן מה ההווה ומה העתיד של טכנולוגיה זו. המזורים הקצועים: הדשות ההאוץ וההעולם אנה .סש ס!|ם/ע אש // :קזוח אינדקס האתרים העברי הראשון ברשת ישראל און-ליין [.ס6.|ס!.ששעץ /:כןוו! רשת התקשוב הגדולה בארץ. מידע מגוון בכל תחומי החיים בארצ גלובט ]ו 065.60 עשי //: זז זירת העסקים והכלכלה של ישראל. בורסה ישראנית 0.1ס.056!.שש// :סח אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב. שערים, דווחים וסיכומים הנוע חיפוש סיבוב .ססשטשו5.ששיצ// :כו מנוע חיפוש מקבילי לאיתור מידע ברשת, בשפה העברית הועדון האינטרנט הישראלי ו.סס.סט|סוו .שר //:כות מידע על המועדון ותאור פעילויותיו. הון-ליין |!.סס.6ח!!חסו].שי// :קת מערכת מידע לשוק ההון בישראל. וו 1 הכרזים ומכירות פוהביות ברשת המכרזים הולכים והופכיס חלק אינטגרלי מתרבות הקניות בישראל. בימים אלה, גם רשת האינטרנט נרתמת לנושא. בגליון הבא נסקור את התופעה, תוך ציון האתרים המובילים, באר% ובעולם, המאפשרים רכישת מוצרים בשיטת המכרז או המכירה הפומבית. אתו'ם הדש'ם ג'שואל להחתימה על מנוי ניתן להתקשו לטל' 03-6850113 (מהלקת מנויים) פִית/תַ % 6 מֶסיקה << 4 2 ד 06 וי/76ה-/6 .' + לוד אעטמד סקט דובנוב ‏ 22 תל-אביב, 64369 טל. 03-691-4665 פקס: 037673-4103 ]1 60. וק זט -(0ט)5 טטר :6-1811 1. 600-ה קה ז2- ץצ .א ש רש נוי עונתתי (12 גליונות) 129 ש"] (כולל מעיימ) מנוי עונת* + 65 (12 גליונות + 12 תקליטורים) זו [ חן כל החותם על םוי יקבל תקליטור * בחת!ה! ( ( 1 ש"ח כולל מעיימ) (אינטרנט עכשיו 31) אריג'נט בע"מ, החשמונאים 53 תל-אביב 65273. טלפון: 03-6850113, פקס: 03-6857137, |!.16601.60זם. וצצ ברצוני לחתוס על מנוי שנתי לייאינטרנט עכשיו"י במסלול של: 69 12 גליונות במחיר של 129 שייח. שם מען למשלוח (נא סמן/י) רחוב ..-. נא לחייב את כרטיס האשראי שלי (ויזה, ישראכרט, דיינרס) בסך | [| מס' כרטיס מספר תעודת זהות פרטי [ ] חברה שם משפחה שם החברה מספר 129 שיח 01 199 שייח | בתוקף עד = טלפון רצ"ב המחאה ע"ס רש 2 גליונות + 12 תקליטורים במחיר של 199 שייח. = מיקוד יו א נחפש את האת בא'נטו!ט, 0/ | 7 %7- ''% נמו רו י לא היה רוצה לחזור ולהיות ילד? /] []) כבר בתקופה הקלאסית ביטאו היוונים והרומאים את השאיפה הלגיטימית הזו באפוסים ארוכים ומשעממים. בתקופה הרומנטית חזרו לנושא זה משוררים כמו וורדסוורת' וקולרידג' בפואמות עוד יותר ארוכות ועוד יותר משעממות. היום, כשאנחנו רואים סביבנו ילדים בני עשר, גדושים בתום ובנאיביות של סרסור בפנסיה (בגלל התקשורת העויינת!), קשה קצת להתמכר לגעגועים הללו. ובכל זאת, משהו נשאר. ידידתי ענת ואני נהנים מדי פעם לשוב ולהתמכר-ולו לרגעים ספורים- לאותם מחוזות ילדות. התחביב שלנו הוא להתווכח על דברים דביליים, אני אומר ככה, והיא אומרת אחרת. בדרך כלל, רוב הויכוחים בינינו נוגעים באהבה המשותפת שלנו לקולנוע. מקרה טיפוסי הוא שאחד מאיתנו מזכיר את "מגרש השדים" ואז ענת אומרת שאת הקיא השחור של לינדה בלייר- שהוא-הוא המעניק לסרט את חינו המיוחד- עיצב דאדלי סטיבנסון. אני חולק על דעתה בנימוס וטוען שסטיבנסון דנן מת כמה שנים טובות לפני שעשו את הסרט ואי-לכך ובהתאם לזאת בעת ההסרטה הוא היה בבחינת פגר מובהק. לשמחתנו הגדולה והעצומה, יש מקום אחד באינטרנט שפותר עבורנו את כל החידות, ומתיר את כל הצפונות הקולנועיות. 08וא1 קוראים לו. וסט.פשמוג.אואואו. אנחנו גולשים לשם ואז ענת רואה שצדקתי, ובאמת דאדלי סטיבנסון היה מעצב ההפרשות בסרט. לפני שבועיים נפלנו. אני לא זוכר באינטו!ט מאיפה זה התחיל, אבל איכשהו הגענו לסרט "אנשי הפח" ומשם, התדרדרנו בלא מעצורים לתחום עיצוב המכוניות. למרות החסם הקוגניטיבי הקל, הנובע מכך שאנחנו לא מעצבים מכוניות, לא מבינים במכוניות, לא נוהגים במכוניות ולא ממש מתעניינים במכוניות, גלשנו לנו בחדווה רבה לויכוח סוער. הטענה המגוחכת של ענת הייתה שהעיצוב של המכוניות האמריקניות בתחילת שנות-השישים היה ייחודי. טיעון הנגד השקול שלי היה שזה לא יכול להיות כי האמריקנים הם מעתיקנים מחורבנים ובטח גם זה מועתק ממכוניות אירופאיות. איך פותרים את העניין? אינטרנט כמובן. מצוייד בכמה שמות של דגמים שנתנה לי ענת, יצאתי לחפש את האתמול, בהתחלה, נראה היה שמדובר בחיפוש קל ופשוט. מצאתי מאות אתרים העוסקים בדגמים השונים של שברולט, פורד וקרייזלר וקצת פחות, אבל גם כן הרבה, על דגמים אירופאיים. הבעיה התחילה כשניסיתי לדלות קצת מידע ענייני על העבר. כלומר, אין שום בעיה למצוא את רשימת המוסכים המוסמכים של פורד באנטוורפן או את הסוכנים המורשים של ג'נרל מוטורס בקואלה-לומפור, אבל מציאת סקירה הסטורית כללית על מכוניות התבררה כמשימה כלל לא פשוטה. אחרי חיפוש מקיף, הגעתי למסקנה שאין דבר כזה באינטרנט. כלומר, אין אתר אחד שיש בו סקירה הסטורית מקיפה של התפתחות עיצוב המכונית. החלטתי לשנות כיוון ולבדוק לפי דגמים. אחרי ביקורים רחבי-היקף בתריסר אתרים שהוקדשו לדגמי מכוניות אמריקניות אמריקנים, שכללו + .שפע צילומי תקריב אירוטיים של הקוּרבְטוּת למיניהן- אבל אף מילה על ההסטוריה שלהן, שיניתי עוד פעם כיוון. אם לא מאמריקה, ננסה דרך אירופה. זאת הייתה נפילה עוד יותר גדולה. אם המידע על עיצוב מכוניות אמריקניות היה דל, מידע על עיצוב מכוניות אירופאיות לא היה בכלל. מעשרים אתרים על סיטרואן, למשל, חמישה"עשר הוקדשו לדה-שבו, כולל צרור זכרונות אישיים רוויי לחלוחית בליווי עוגב ברלינאי של בעל"האתר, שאליהם מצורפת תמונתו המטושטשת מחורף תשכ"ז, חובק את הדה-שבו שבלבבו. צעד נוסף במורד האובסצני היה חיפוש באתרי הבית של יצרניות המכוניות. אתרי הבית של רוב יצרניות המכוניות מצויידים בידיות מיוחדות נגד גלישה. הכל כבד וחנוק שם. הכי קרוב למה שחיפשתי היה האתר של דיימלר-בנץ. ליצרנית מרצדס יש מוזיאון מרשים של דגמי מכוניותיה מכל הזמנים. לצער הלב, המידע המקיף ביותר שהגרמנים מוכנים לשחרר הוא משהו כמו "הייתה זו מכונית פופולרית מאד, שזכתה לשבחים ונהגו בה עריצים דרום-אמריקניים מכל המעמדות", כשאל האינפורמציה הסודית הזו נלווית תמונה בגודל בול דואר שמוזער באמצעים אלקטרוניים מתוחכמים. המסקנה מכל אלו היא שאני התייאשתי לגמרי, עכשיו תורכם להציל את כבוד האינטרנט. יש אתר כזה? תגובות והערות ניתן להפנות לכתב: [- 0 + / ה .. וי ; עכשיו בישראל! בשיטת דאאו/ המתקדמת 060וסוס 6 5 ז 6009/00 6 וסקס 09408565 .501 6 סק פאזסאו6א זא 6 % לא כולל מע"מ ולא כולל עלות רשום ה-חו08ח0 התשלומים בשקלים חדשים, לפי השער יציג של ה-% תיקיה פרטית !00/8 קישוריות ל- 86 העברת נתונים חודשית עד 8!! 2500 תמיכה טכנית,860955 שד /0/8ן8/8501(, 761 50105 601 ופוח גיבוים-ק/08060 זסחחו! סו)8וחסוטה שרותים נוספים : תוכניות מיוחדות 0 0 לדילרים - תיתקשרו עכשיו!!! 80/0860 5 9 858 - 0608 הסווקץסה= 69 (561) ז0/ח50 56016 69 68 פופ 90 69 5 006וחוחס6- 69 5 )6ח.61ח-|6.צ/ש/ חברת אלי פאבי בע"מ, ת.ד. 37039 , י-ם 91370 - מי 1995 -7- /102/0ר=לדד" מידצ בנהאי איעוי באמצצות האינטרנט זה פשוט, זה מאזבטח, זה הצתיד! רה תקליק ובנק המזרחי לרעוותך. ככה זה כשמתקדמים. מעכשיו תוכל לקבל מידע על חשבונותיך (עו"ש, ני"ע, מט"ח), מכל מקוס ובכל עת. שרות אינטרבנק באתר האינטרנט של בנק המזרחי מאפשר לך לקבל תשובות לשאילתות מידע ישירות מהבית או המשרד. כל מה שאתה צריך זה חיבור לאינטרנט וסיסמת גישה סודית בנק המזרחי - יותר מתקדם, יותר משֶתלס ועכשיו גם יותר אינטראקטיבי. 4 למידע נוסף הייג מורהי יש'ו %800.214842-1 ה ה רש מ ה( ב פס גיפים [ 0 + 1 חז )א % כנק המוזרחי