אם היה מדובר במאמר אחד או בפרס אחד היינו מסתפקים בפחות ממודעת עמוד

אבל Prioris הוא שונה

OCR (הסבר)
אס היה מדובר גמאמר אחד או כפרס אחד. " |) היינו מסתפקים כפחות פמודעת עמוד "אחרי שנים של פיתוח, משפחת 5 של דיגיטל - היא כנראה משפחת - , אבל . 58 הו שונה לא ייקח לך הרבה זמן לקרוא את שרתי ה-6ע של דיגיטל, מספקים 8 מה שיש לעיתוני המחשבים החשובים פתרונות לכל עסק, בכל סדר גודל .וה צחסו] 110% ספטמבר 95 בעולס לומר על העליונות הטכנולוגית ואין ספק שהם הבחירה הטובה שמעניקים שרתי ה-6ע של דיגיטל. ביותר בתחוס שרתי ה-6ק. הרי זה מה שהיית מצפה, מהחברה לפרטים נוספים על שרתי ה-6ק המובילה את עולס המחשבים של דיגיטל, בלצל לאחד מאז ועד היוס. | מהמפיצים המורשים. "והטוזח מ 7 6 מפיצים מורשים: 6 צפון: מיקרוליין-מערכות מחשבים בע"מ, 04-721125 מרכז: טי. פי. אמ. בע"מ, 03-5337655 ₪ ירושלים: קומפיובית בע"מ, 02-796131 דרום: משובית (1987) בע"מ, 07-467770 ₪ יהודה, שומרון ועזה: סמקו, 02-5740260, 09-8389168 ומזותזי) איה[ ]8 19502051 זי ושתיג1 זא בדאל] והמהף] ₪54 180135 :180 77 ה המלקקדוכ) המהקונקב] [גנק%ר1 [6 בליבר-שחז דש 12 (בוקול1 456 564 במקוכן .1995 ב