ידיעון איל"א – מספר 2 – אוגוסט 1993

OCR (הסבר)
ידיעון איל"א - ממשיכים פעילות קבוצות עבודה פעילות קבוצות העבודה תתחדש מיד עס תחילת השנה. 9 אבטחת מערכות מידע (19:00 - 17:00) * סקירת תוכנית הפעילות לשנת 93/94. > כלים להבטחת מידע בסביבה הטרוגנית, עס דגש על מערכות פתוחות ו-סוח6סוח11 (חייט הררי, ) 5 עדכונים בפעולת התקינה הבין לאומית ובמכון התקניס הישראלי בנושא אבטחת מידע (אברהם הים). נהול פרוייקטים (19:30 - 17:00) הצגת פרוייקט הקמת מערכת שינוע ארצית של חלב ומוצריו ע"י תנובה והמרכז המדעי של ]א.1.8 (יעקב רבינוביץ וד"ר אבי הרפו - תנובה, ארנון ברודנר - זא הנדסת תוכנה (18:00 - 14:00) הפגישה בנושא ממשקי אדס מחשב. )17:30 -19:30( 1 תוכנות ₪01 ל-6, הצגה ודיון בהנחיית מר גרי ספיר. הכניסה לחברי איל"א אישייס חופשית, לעובדים בחברות מאוגדות 15 ש"ח ולאורחים 30 ש"ח. כל הפגישות בכפר המכביה. יום עיון: ש6ש1/56מ6116) בסביבת אות אמיא, בשתוף חברת משוב, מארגן יום עיון ב 6/9 בנושא 5800067/ח6ו01 על מחשבי אופש, תוכנית יוס העיון: בסיסי נתונים בעולם ה אוהנ. סופא - עקרונות וכווני פתוח. ארוחת צהריים. הדגמת סו88זא על אוח(ז בתצורת ז6שז6/56חו[0. מחיר יוס העיון 99 ש"ח לחברי איל"א, 149 ש"ח לאורחים. על החברים המעוניינים להשתתף בפגישות לאשר את השתתפותם במטכירות איל"א, טלפון: 03-6715770, פקס: 4 את התשלומים ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי. גליו 2 - אוגוסט 1993 חודש הוא זמן קצר, והנה גליון אוגוסט של ידיעון איל"א לפניכם. קבלנו מחמאות גם על היוזמה וגס על התוצאה. תודה. עם פתיחת שנת הפעילות בחודש ספטמבר ננסה לידע אתכם בפעילות השוטפת. בגליון זה רשימת המפגשיס שכבר מתוכנניסם לחודש ספטמבר בקבוצות העבודה ותוכנית מקדימה של הכינוס ה-28. המערכת כינוס איל"א - השנה בתל-אביב כינוס איל"א ה-28 "בקדמת טכנולוגית המידע" יתקיים השנה בחודש אוקטובר בתל אביב. הכנש יכלול את האירועיס הבאים: 4 לאוקטובר פתיחה חגיגית וישיבת מליאה בהיכל התרבות בתל-אביב. 5 לאוקטובר הרצאות מוזמנות ומצגות של ישומים מתקדמים, מיוחדים ומענינים בחזית הטכנולוגיה. כל ואת בכפר המכביה. 6 לאוקטובר במסגרת כינוס איל"א יתקיים בתאריך זה הכינוס השנתי של איגוד מבקרי ענ"א גס הוא בכפר המכביה. פרטים נוטפים וסדרי הרשמה בקרוב. הנחות לחברים אישיים באיל"א כל הפרטים במדור זה מיועדים לחברים אישיים באיל"א. השרותים ינתנו על ידי מזכירות איל"א, או על ידי נותני השרותים לאחר אימות הפרטיסם במזכירות איל"א. תוכנות - חברת עצ מחשבים חברת עץ מחשביס מירושליס מציעה לחברי איל"א תוכנות בהנחה משמעותית של 50%. למכתב זה מצורפת רשימת התוכנות המוצעות. פרטים בדף המצורף. הדרכה מקצועית - חברת מערכות מידע חברת מערכות מידע מציעה הדרכה במחשבים אישיים לחברי איל"א. ההנחות נעות בין 10% ל- 20%. החברה מציעה הדרכה אישית באתר הלקוח, קורסים במרכני לימוד המחשב וקורסים באתר הלקוח. לפרטים יש לפנות טלפונית ל - 03-5719107. לחיילים בחובה - חברות חינם באיל"א חיילים בחובה זכאים לשנה חברות באיל"א ללא תשלום. נצלו את וכותכס להכרות עס הפעילות הענפה של איל"א. הרשמה במשרדי | איל"א, טלפון: 03-6715770, פקס: 4. המשך... 0 1 56 איל"א - בעזרת 10664 חליג 03-964-6566 (כמובן באמצעות מחשב ומודסם) ויותר אינך צריך לקרא גליון זה. אתה נמצא ב 885 שאג031, אחד מהתחנות הגדולות של 4% עמותת חובבי תקשורת המחשבים בישראל, הפותחת שעריה בפני חברי איל"א. ב-886 זה כמו גם בתחנות האחרות של 1664 קיים איטור דואר בשסם גקן. שס יפורסמו כל ההודעות של איל"א. 4 נוסדה במטרה להביא לארצ דאר אלקטרוני של מערכות | חובבים בין-לאומיות ותוכנות| המיועדות (לציבור (חוגותסכ] טו[פטץ) | ולהפיצם בין חבריה בארצ. העמותה קשורה לרשת דאר אלקטרוני בינלאומית 60ת100ת). ב 166% יש כיוס 35 תחנות ו-62 קווי תקשורת. דמי החבר הסמליים נועדו לכסות את הוצאות הבאת הקבצים. כל בעל מודם יכול להתחבר לעמדות הרשת ולקבל שרותיס מצומצמים (תוכל להשאר על הקו זמן קצר יחסית ולא תוכל להעתיק קבצים ותוכניות מה 85). כדי לקבל שרותים מורחבים יש להצטרף לעמותה. חברי איל"א באים להנחה של 25% מדמי ההצטרפות. את טופס הצטרפות ל 1008, כמו גם את רשימת התחנות המעודכנת ופרטים נוספים ניתן לשלוף מהמאגר ישירות. איך מתחילים: > השתמש בתוכנת התקשורת שקיבלת עס המודם וחייג לאחד מהמטפרים הבאים: ץא29]3): 966756 ,9671620 ,9660754 .03-9658585. הוה: [42727 ,919840 ,09-984193. שחו 2016): 372221 ,| | 3731 ,02-388777. וטו 0: 04-312119. מלא את ההוראות על המסך, כשתתבקשו לשמכם הכניסו אותו המערכת תזהה שאינכס חבריס רשומיס תשאל אתכם שאלות שונות על עצמכס ועל המחשב שלכם - כמעט תמיד ברירות המחדל טובות. 5 כדי לקבל את ידיעות איל"א בחרו בשירותי הדואר האלקטרוני ובחרו את איטור 1:4. תוכלו גם לבדוק איזורים אחרים של דואר. > תוכלו להשתמש בתפריט למשתמשים חדשים כדי להעתיק את טופסי ההצטרפות ל-/166, רשימת התחנות העדכנית ואת רשימת התוכנות בתחנה אליה התחברתם. למבקשיס מידע בדרכים קונבנציונאליות,פרטים במזכירות איל"א, טלפון: 6715770 פקס: 5744374. עריכה והפקה - בינה ומחשבה כתובת המערכת: מוכירות איל"א, כפר המבביה, טלפון: 03-6715770/2, פקס: 03-5744374. קובץ מידע שבועי "מיחשוב ותקשוב" חברי איל"א המעוניניס, חברים אישייס וחברות מאוגדות, יוכלו להנות משרותי המידע של חברת יפעת, במסגרת מינוי מיוחד. לפי הזמנת הנהלת איל"א עומדת החברה להפיק קובף מידע שבועי בנושא "מיחשוב ותקשוב". שיכלול חומר מעיתונים יומיים, שבועונים, מקומונים ועתונות חו"ל (לא כולל עיתונות מחשבים). החוברות תשלחנה למנויים ישירות במחיר של 80 שקלים לחודש + מע"מ (לארבע חוברות). ספרות מקצועית ותקופונים של שי 17 (פת006891ז תסוזהתהס1מ1 זס1 16007800 [8ה10זהות6זה1) היא ה"איל"א" הבין לאומית. במשרדי איל"א נמצאים קטלוגיס של ספרות מקצועית ותקופונים של 1915. חברי איל"א, החברה ב- :11, זכאים לקבל קטלוגים אלו ולרכוש את הפרסומיס בהנחות נכרות. לפרטיס פנו לעדנה במזכירות איל"א כל יוס בשעות 0.. אז מה היה לנו? קבוצות עבודה ופעילות מחוזית שביתת עובדי המדינה משפיעה גם על פעילות איל"א הפגישה של החברים במחט ירושלים בנושא: פיתוח מערכות סמדא5ז₪א0 081507, שהיתה אמורה להתקיים החודש במשרדי בנק ישראל, בוטלה עקב שביתת עובדי המדינה. על תאריך חדש נודיעכם. )הח - לא רק באוניברסיטאות ב- 29/6 התקיימה הפגישה הראשונה של קבוצת העבודה בנושא "אינטרנט". הפגישה עוררה התעניינות רבה ונכחו בה כ-70 איש. ההתעינות מוכיחה כי רשת זאת, הפרושה על כל העולם, חדלה להיות קוריוז אוניברסיטאי ומעוררת ענין גם במגזרים אחרים. ההשתתפות בקבוצה ואת פתוחה בפני חברי איל"א אישיים בלבד. גם אנחנו שייכים ל- 1/1136 0210041 בפגישה של קבוצת העבודה בתקשורת נתונים הרצו מומחים שהביאה לארץ חברת קט0ז0 68 על הכפר העולמי. לא הכל שושנים ב 62986 בפגישה האחרונה של קבוצת העבודה בהנדסת תוכנה הרצה ד"ר יצחק שמר על : "כלי 6455 - החלוס ושברו".