internet WORLD ישראל – גיליון מספר 23

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
ז יחו יעור <ליפ.וח סע שוום "חר ווזקים נידים, גליו וחד לו הזזה ער הדנתאורים הילת הת ל הקמנ הרז וו של אינטרנט זהב יוצאת נדרך! התחרות תערך בין התאריבים 4.12.99-25.11.99 נראה אתכם לא מנותתפי (-: אינטרנט זה להתחבר לעולם מוב יותר' ב שרת'ם זה יפצה שרתים רב' עוצמה מבוסס' ז699סל !!!ותל "ווחו. 8 פעבדים בקרי איעוופ56 פובנים. אפשרות ל- פואא. תמיכה בכל מערכות ההפעלה שור יצר). שליטה וברה ורחה. בקרת אנרגיה. אפשרות לשרת יעודי ל-פטאי הכולל .ואוו וא פניפי. אפשרות ל- הפוסו )5 ע"' שיפוט ב- 50 חס מהבנה בארנק 1 קונים הרבה קניונים אז ה חדש? זה הג מהאיוטרנם! 6 |פ --3|32שתת 2 8 4 ה 7 ד *יה וג ₪] וג 10500 שור הפובילים באכסוח אתוים עם אלפ לקוחות מרוצים בישראל | אמינות וביצועים ללא פשרות. 8 פפ הו | ב ארה'ב ובעולם. | ץקאחט 2 [ 0 | הח |פפזווהוט שו | צלצל עכש'| 4-100-206-300 חדעוות מה נראה בחרוה מהביכת האינטרנטו עובבתח, זו | 65 סיו /2/055/208/ מציגה את 2 מסלולי ההכשרה המבוקשים ביותר בעידן האינטרנט. 95 - עצב הרי 85086 = מומחה האנטונט באינטרנט. המסלול יעגיק ל קול, ידאו ועוד. [יחוח הדרי מה בסביון ו . :3 שח -- הרשו המרונ ו 7 2 האינטרנט העסקו המשתרם בישראר. | אבטחהשנ. הבית אבטחו 1 וקו גר" אוה סו ק :א אינטרנט זחב | סק ובוצת יורומום נטדגט זה 63 שש שש | 1-800-200-250 שב םור 1 הרינוזאורים ות וק לפנ מחטים ספרים התקטנו למצ. אתדי חדטות מקומיים, יצאנו לבוק א הח מספקים את הפחודה יוב דור ו ד חן סטוטע 651 6וזפסוו-פש "1 "חן : [ ו 00 ב ה 0 0 ו 0 0 ו 070 01 08 ו 0 ו 5טודפוחתד5 840% - 15ק5081העאו - 8050-5071775 ות - 76 - הס וט ד ב יוות לתחום התקשורת, אונטרנט, ו ו נסיון 0% בסביבת אזוג. וחד ++0/6 לתחוס התקשורת, אינטונט. ו בעל ניסזון +00 או גוג או 836 ושצר 8 בעל נסיון ב-א או לגג. וי בעל נסיון ב-ואזוא אר הזוס גוגן. ו תנאיס מעולום. וי למוצרי אנטרנט תנאים מעולים. זהודם/ הדנא ברקו חכוה בעל נסיון בתחום, ו בעל נסיון בתחוס התקשורת, אעטרנט. יו בעל נסיוןן בתחום התקשורת, אונטרנט. ז/ בעל ניסיון 0805 או זא ומ או טוסז או 0090 או 38. ו לתחום התקשורת, אינטרנט. א בעל נסיון בסביבות אואט או ד.א או מצסא. ו בעלת נסיון בתברת הייטק. בוגרט/דוטים שגה ג 051043 /] תותנם לבנ 00 9008 ט| מק 3-5131518ם ה 95 ריב אחסון אתרים החל מ- 819 לחו לחבילה הכולי נפח אחסון של עד 15 מגה בייטים. ( ד 7 הגבלה על התעבורה. סטטיסטיקה חודשית מלאה - חינם עד 10 תאי דואר אלקטרוני תחת כתונתך - חינם שירות רישום כתובת - חינם קווי גישה מהירים ביותר -0 למידע אודות הקמת אתרים ו/או חב אחסון נוספות אנא פנה/י אלינו השינ לא ויחו ₪ לי | מע כזנים הקיני המקוניםצצי. במודטים האחרונים בפטריות אחרי הגום, אך הנים מבעוטים בוא והיקף המחר האלקטרנינישראכ צדיך נמוך מאוד. יצאנו למטצ קניות בקניונים החדשים, על מנת בבדוק אם חזיית הנייה והמחירים בר צינים נהדאוב את הקיונים הפיט מאה צביקה אלברגד ובגי דר סול 500 +חובק 1 שפ ₪ |] מברי המחשב הנקראים ביוחר 0 לחברת סטארט אפ מבוססת המפתחת מוצר חדשני באינטרנט. זרושום 3 ו ו ו ד 2 תנאים מעוים למתאימיםוו קו"ח לפק 0342219 3 ו סק 0 וו 4% ששצ אחד מכל גולשים זוכה' בגישה חינם לאינטרנט ללא הבלה למשך חצי שנה זזה 60 [ו. 916.00 /זח6)025. עוצעצ אתר התוכנות הגדול בישראל וכולו בעברית! תוכנות גרפיקה, קול, אינטרנט, רשת, משחקים, שמירת מידע, עזרים כללים, תוכנות עסקיות ועוד. = | 8 2 | ₪ פיננוין אוהב כ לא חייב עוד להיתנות צל הפיר שב" 907 צא בחופשי, וק אח חכונו יט את מבטחך במצרגת הפצה חדשה. ננמרי. פרנק צ'רלטון אזסר ביי ביי 'תלונות. ובוונה הבאה לבינוקם. 7 תשובה אחת יכולה לשנות לך את החיים ... בונו. יש רק מקום אחד כזה. "את אוו טנ נטינות בשלים, הדור השבי שוב האנקים הדניניים מחול מהפנה. בסחר האלקטרוני. הוא גוח יותר. הוא חופך מיוי ארך של טפטי ותנוזת וב בת בגר אימצו אוחז. כל מה שדצית לדצת על הארנק. הנא שנך את ווים אנדרום .161.00 .וצ 4-==- ש זכנזי הלות בו זה הגיע מהאינטרנט מו דייס ביקרה באתרים ובניים,מצותיםוסוטים הס צולים גרבינים,מנים בלב יםזהורים אנשים מפורסמים הפוחה גם האנטים שמאחורי האחרים האנה האם צלינ בנות את התופפה, א שמא מדובר במך הבל בהומזר גם של ערים מתבגרים? ָ ₪ - האתרים עמוסי בקנצים. התקשורת מהדה ההכה לשיוו. או בה גל כך קצת אנשים משתסטים ב-ח? סיק וליאמ שופך אר על אחת הפינות התטוכת ביותר | ממיטתט ₪ יה בואו למכור לעשרות אלפי משפחות בריד האינטרנט ה-90 והגאדג'00 860, גני התערוכה, ת"א רמשמו בת לבקת קת רל בס הנחת היפ של כיץ. להשכים ולחדש ‏ בכל ה ןש חנוכה, סוף השנה וסוף המיכניום - חגינה לכל לסשפחה. 0 ₪ יט ₪ דיע + את שער המניותנוקים, תבדות האינטרנט שוו הרנה יור מסקבילותיקןהפיוות הגיצהו שחברות מהדור החד יתחילר ולוס על קיית חברת מקדור הש צאת ביר ווברטפ ו-וויט אנדרוט א: שיו בחבילה ההה] צלצלו עכשיוו ל + 00208 )מו הדואר האלקטרווי : הדאשון ביוראר ובווברית : נהגיצ 1 !זס/ע +6הז6+הן סש +6תזס+ה1 מב וב - ו - 2 הו | ₪ מדנת נתוים ראנשי מנירות .0 908 7+ ד לד תרוו רנםגם ח"א בהדרכת ישראר ברד וברי הנמ"ר) מוכ"ר קבוצת "אנעוים ועחעובים" אד לחר לקד יי ב = יי לי ד ל תמ רמות ז-ק מוה ט לה ו ₪ הלוכת ריני מק א זמר כו שחרטח אחב 87 = = טר טר כל ולקה אב קמל אל וטיט ומחטניס - סוכו רשום לוסים מקס: 4040-מ טל הופונו- ו | לו( א שלחו לי טוט הרטמה לחנל הטרס הקפה / + הצטרף חיוס יה המתר חח ה" - מלמעכה כל הסורקים גרווים אותו דבר.. סדרת 568 אמח החדשה, צם חבילת תוכנות צשירה שצושה את ההבדל.