PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 3, ינואר 1993

Comdex בעיניים ישראליות. ההצגה הגדולה בלאס ווגס

OCR (הסבר)
3 צפהטאג ,0.3א אסודוסם 1511 /8א621וא סע המהדורה הישראלית גליון 3, ינואר 1993 6 מחיר: 14.90 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 12.60 ש"ח | 60% מוקדי חיווט (85טח) ו ז [ בעיניים ישראליות. לרשתות תקשודרת | 1 [ ה ן ההצגה הגדולה כלל אירגוניות ור ור ן בלאם ווגם צִּ | = ן1 * ן צ חלונות לעבודה רדזו ה ] שאסח פ6. קבוצתית ור יש [ התקליטור צִּ ן1 ש הש [ בקצה המנהרה לחיות בצבע אמיתי: / תוכנות איור ברסי שא|₪4647 06 ומדבסות צבע למצויינות טכנולוגית צִּ / מסדי 50 על אהבנו אותם ב-1992 בלטפורמות 6ק י*רודוס= 511 ח5ו 7 > הצורך.. ל > 256 גפניכ גל" הכח לקבל החלטות מסביב לעעון. החלטות עסקיות חשובות צריך לקבל ללא דיחוי גם בשעות בהן נמצאים הרחק מהמשרד. לכן מביאה טושיבה את המשרד אליך בכל שעה עם 84וח05סד 0% ה-00 הנייד בגודל ספר ובמשקל 2.5 ק"ג בלבד. 1058184 0% א תמיד איתך: בבית, בשטח, בפגישות עסקים, במקומות בילוי, בכל מקום. וגם בנסיעות ממקום למקום. סא 0518 יכול לפעול על סוללה 4 שעות רצופות ללא חיבור לרשת החשמל, הוא מצטיין בעיצוב פונקציונאלי מרשים ובמסך-צבע סו ל-018500%א 05184 המהפכני דיסקים קשיחים 8!/ 40/200, כונן פנימי 23 מפעיל טכנולוגיות בע"מ, מקכוצת מפעיל חן תל-אביב: אולם תצוגה מרכזי: אחוזת בית 4 טל. 03-5103081 (רב קווי) ₪ ירושלים: קרן היסוד 11, 0ל. 02-250425 ₪ באר-שבע: 1ם רמב"ם 13, טל. 057-70527 ₪ חיפה: הרצליה 1 טל. 04-672775 ₪ עורות שמבטיח אח העתיד ואצל כל המפיצים המורשים. מטרבוח 695סום ₪ 1.44 וזכרון ₪8 2/18. יש לו מטען חיצוני ל-220 וולט, יציאה לעכבר וניתן לחברו גם למודם ולפאקס. בקיצור: מחשב קטן שעושה הכל כמו גדול. ל-016500%א 0508 24 חודשי אחריות ושירות מסביב לעולם. ובארץ - השירות המצוין של חברת "מפעיל" הותיקה. בוא לראות את א0%ספ6וסא 05188ד, ה-00 הנייד הנמכר ביותר בעולם - ותחליט לקנות אותו במקום. מבצע היכרות: לקונים עד סוף אוקטובר שי מיוחד: תיק נשיאה + תוכנה לעיבוד תמלילים + מערכת הפעלה 5.0 05ס-8ו חוקי. ממעיל היום אח המחר. 1 ארה"ב, החברה המקדימה את הזמן בפיתוחי חומרה, מציגה למשתמש בישראל קו"מוצרים ייחודי-הכולל תחנות בעולם להגדלת מהירות העיבוד תוך שיפור איכות הביצוע. טכנולוגיה זו מעמידה לרשות המשתמש 805 נוסף לשימושים הדורשים כח מיחשוב רב ועל כן מתאימה במיוחד ליישומים "כבדים" ולישומים גרפיים בכל סדר גודל. עבודה ושרתים (55/585) בטכנולוגית [₪ [₪ | 2 5 1004, הטכנולוגיה המתקדמת לסידרת דגמי 0511 החדשים: ₪ מהירות ₪7!! 25-66 ₪ כרטיסי מסך עם מאיץ מבוסס 805 0041 וזיכרון במהירויות עד 5א 45 ש הכנה לכרט'ס' 5840-0806 ₪ הכנה למעבדי 586 תוצרת |פדא! ₪ יציאות טוריות עם 80758 לשיפור משמעותי בביצועי ה-0/! ₪ גמישות ונוחות מירבית לעדכון (6אופ0684ט) ₪ תמיכה מלאה בדיסקטים "3.5, בקיבולת 8|/| 2.88 ₪ /ו4ח-1/57ז לאיחסון מידע ב- 8105 המאפשר 0068405 ל-8/05 המרכזי, ל- 5 של כרטיס ה- 0 ולבקר המקלדת בעזרת תוכנה בלבד. || להדגמה ולפרטים חייג לאגף שיווק מחשבים וציוד היקפי ב"אלדור" טל: 03-6459292 הזינוק בעסקיך מתחיל כאן. המלכה הבלתי מעורערת של תערוכת הענק היתה מיקרוסופט מוסשחז, על כל חסרונותיה, מגדירה את המתח והתדר של ס 4 | ישראל ינה 3 תעשיית התוכנה הישראלית לאחר ייפורוס המשאבים הלאומיים" ביטוי ייהעתיד שייך למחשביסיי הפך לקלישאה ריקה מתוכן, מאז הפכו המחשבים לשליטים בפועל של ההווה. את המהפיכה הטכנולוגית שהביא המיקרומעבד ניתן להשוות רק למהפיכה שהביאה המצאת המנוע החשמלי. היום אנחנו כלל לא מודעים למספר העצוס של מנועים חשמליים המשובצים בכל מוצר בסביבתנו. הס עושים את עבודתם ברקע, מבלי שאנו נתייחס כלל ליצרן של המנוע, לתכונותיו הטכניות או לקשיים התיכנונייס הקשוריס באבטחת תפיקודו התקין. הממשק שלנו עס העולס החשמלי נעשה דרך מעטה של ציוד יעודי: מכשירי חשמל ביתלים, הלחיצים השונים במכונית, ציוד משרדי ותעשייתי. בקרוב ישתווה מספר המעבדים המשובציס בסביבה עס מספר המנועים החשמליים ואנחנו נלמד להתעלם מנוכחותס וממאפייניהם האינדוידואליים. הממשק שלנו עם עולס המחשבים יעשה אך ורק דרך ישומים - מעטה בלתי נראה של תוכנה שחוצץ בין רצונותינו לבין ביצוען בעולם הפיזי. במילים אחרות, העתיד שייך לתוכנה, וליתר דיוק - לישומים. תערוכת קומדקס, שנערכה בנובמבר בלאס ווגס, הדגימה זאת בצורה מוחצת. המלכה הבלתי מעורערת של תערוכת הענק היתה מיקרוסופט ולשרביטה קוראים 60%/5ח1/. רק נאיבים יגידו כי 3.1 80₪5ח1 היא מערכת ההפעלה הטובה ביותר בשוק - אפילו מיקרוסופט לא מאמינה בכך והעובדה היא שאת העתיד (גירסת 11) היא בונה על תשתית חדשה לחלוטין. יבמ החלה לאחרונה להראות את יכולתה בגיבוש מסלול אלטרנטיבי סביב 25/2) וסטיבן גיובס הראה בקומדקס עד כמה 51157 )א6צ1 ראוייה לשם היומרני. חסידי 111%1% ממשיכים לדבוק באמונתם כי זו המערכת היחידה הראויה לבכורה אוניברסלית, ולראיה הס מביאים את התוכניות של יבמ ושל מיקרוסופט להתבסס בעתיד על מיקרוגרעין יייוניקסייי כמנוע למערכות ההפעלה שלהן. וכמובן, האלטרנטיבה של מקינטוש, המממשת כיום ב-7 ות5)6ץ5 ממשק גרפי מונחה עצמים, מהסוג ש-5או60ת1/ תזכה לו רק בגירסת דא]. ולשרביטה קוראים. שסממז/ החשמל. 5ש608ח1/, על כל חסרונותיה, מגדירה את המתח והתדר של הספקת אנרגיה חישובית לישומים בעתיד הקרוב. כפי שאנחנו לא מתווכחים עם חברת החשמל על היתרונות והחסרונות של מתח 0 וולט מול 115 וולט אמריקאיים, כך אנחנו לא כל כך מעוניינים במלחמת מערכות ההפעלה. אנחנו בעיקר מצפיס ממערכת ההפעלה להוות את המכנה המשותף לישומים שלנו. השכבה שמבודדת אותנו מהפרטים הטכנולוגיים הכרוכיס במימוש חומרה חייבת לשרת את כל הישומים להם אנו נזקקים. נכון לרגע זה, רק 6085ת1/ ממלאת את הדרישה הזאת - וגס זאת עדיין לא בעברית. איפה, בעולס של ישומים, משתלבת תעשיית התוכנה הישראלית: בקומדקס נעשה נסיון להציג את ישראל כיימשאב תוכנהיי. אפילו ביל גייטס הואיל להקדיש מספר דקות לייפורוס המשאבים הלאומייסיי במהלכס הוא הכריז כי מיקרוסופט הלכה לישראל בעקבות החוזרים מארף האפשרויות הבלתי מוגבלות. ביל עצמו הוא ההמחשה הטובה ביותר כיוס למשמעות הסוחפת של המונח ייהאפשרויות הבלתי מוגבלות", אבל למשתתפים הישראליים האירוע היה רחוק מפריצת דרך. מטתבר כי בתוכנה, עוד יותר מאשר בחומרה, ההצלחה מתרכזת בידיים בודדות, שבכח אישיותם, חזונס ווירטואוזיות שיווקית, מצליחים יילקחת את (כמעט) כל הקופה" אחת הדרכים היא להשתלב בשוק העולמי במעמד של קבלן משנה. מיתן סופטוואר אינטרנשיונל בעיימ, חברה קטנה מרמת-גן, לדוגמה, הצליחה למכור את תוכנת הדחיסה 1215% 12016 שלה למיקרוסופט, כמודול שישולב דרך קבע בגירסה 6.0 של 625. מערכות ההפעלה העתידיות תכלולנה יותר ויותר אלמנטים 'יישומייםיי - מעין מיני-ישומיס המשובצים במערכת בצורה אינטגרלית. מעבדי תמלילים, גליונות אלקטרוניים, מנהלי מסדי נתונים אישיים, תוכנות ניהול עבודה וסדר יוס, שישובצו במערכות ההפעלה יצדיקו את התואר האופנתי ייסביבת עבודהיי. גם ישומים גרפיים, למצגות והכנת מסמכים, דואר אלקטרוני אוניברסלי, תמיכה בקול ובמולטימדיה ובעתיד גס תקשורת ווידאו, יהוו חלקים בייפאזליי הגדול שיקרא סביבת עבודה כוללנית. את הייפאזליי ירכיבו המודוליס הטובים ביותר שיהיו זמיניס למלא תפקיד מוגדר היטב. המפתחים של מודולים יהיו פטורים מההימור של הכנת ממשק לעולס המשתמשים (דבר שיעשה על ידי מפתחי מערכות ההפעלה) ומצד שני הס ישוחררו גם מהעונש הסיזיפי של שיווק תחרותי למשתמש הסופי (שכן הם יהיו ספקי 1/א2) לתוכנה). תפקיד זה נראה כתפור בדיוק לפי מידות תעשלית התוכנה הישראלית. נקווה כי היא תצליח לעמוד באתגר. הספקת אנרגיה חישובית לישומים בעתיד הקרוב. ובכל ואת 805ת1/ שלטה בקומדקס. אם המשלנו את המעבדים למנועים חשמליים ואת הישומיס למוצרים המוגמרים, מערכת ההפעלה היא רשת פוט 0 8פואח האיכותית 4, וחכ80 |₪ם 600 א 600 4, ווחסק2ף, 0 דף לחודש כדי לזכות בכתר קח ריסק של 85 0 זוז56זסו00 הצבעונית המקצועית 4 37 מלא, 16 מיליון צבעים, לנייר ושקפים פנה בהקדם לקבלת פרטים ולתאום הדגמה ללא התחייבות מ.א.ג מערכות לייזר בע"מ רח' נחמני 46 תליאביב טל. 5600650, 037-5605187 פקס. 0375601327 5ם, היצרנית המובילה בעולם של מדפסות פוסטסקריפט, מציגה 4 מדפסות לייזר שחור לבן וצבע חדישות בעלות טכנולוגיית הכתר- ה"אעשסחס פוא כדי לזכות בכתר פיתחה פואס את טכנולוגיית ה-אעוסהס על בסיס מעבדי ה"ספוה, המהירים ורבי העוצמה מכל הקיים במדפסות לייזר. הם מעבדים קבצי פוסטסקריפט, וסק וד ו6-פוז במהירות שיא מדהימה וברזולוציית-על של 600 600 נקודות לאינטש בגודל דף 44 ו-43. הזאצוסח0 היא מערכת הפעלה חדשנית בשיטת ריבוי משימות (0חו85% הווטואו) המנהלת את קליטת המידע ממספר מחשבים ועיבודו במסביל, תוך ניהול תורהדפסות פנימי (6ו5000). 05 תומכת בשפת פוסטסקריפט רמה ז ו-2, השפה שנקבעה כסטנדרט ברחבי העולם. היא נתמכת על ידי אלפי תוכנות הוצאה לאור שולחנית (פדס), עיבוד תמלילים, עיבוד תמונות ב-256 רמות אפור או 6 מיליון צבעים, שרטוטי תיב"מ, גרפיקה וקדם דפוס. אין צורך לרכוש מדפסת נפרדת לכל מחשב, כיוון שכל מדפסת 8וו מסוגלת להתקשר במקביל למחשבי 58, פצשססאועש ומקינטוש, תחנות אואט, מחשבי שפו מיני ומרכזיים (אמאוערא00) ו"אהע של דוס ולכל השתות התקשורת מסוג ופחזפחו= !"חור ה6אסד. שו ה-אשסח6 שבלייזר 0 זק:ז56זס!ס6 הצבעונית העיסקית 4, 16 מיליון צבעים גם בנייר רגיל ל-5ווס מיגוון עצום של פונטים דינמיים בעברית, אנגלית ובמיגוון רחב של שפות נוספות. הם מאוחסנים בקסטה בגודל של כרטיס אשראי ובדיסק קשיח פנימי (ו505) לספריות פונטים, סמלים, תמונות וטפסים. המדפסות החדשות מצטרפות למשפחת פוט הכוללת דגמים לכל מטרה ולכל תקציב, החל ממדפסות אישיות במהירות של 4 ו-8 דפים לדקה ועד למדפסות מחלקתיות של 7, 20 ו-32 דף בדקה, המהירות בעולם! הצטרף עכשיו למשפחת פושס וזכה בפנינה שבכתר- א/שסחס פום, עם השרות והמקצועיות של מ.א.ג. 0 08 המחלקתית המהירה טנא אלי 59 מעבר ל- 486 | | ה | 5 [ פ | 8 תוצרת אינטל, מבוסס 5!=, מאפשר השבחה מיידית ע"י החלפת כרטיס ה- (0ק .6‏ | 5 עד 8ו(384 זכרון, 11 מפרצי הרחבה לכוננים, /5/6 על כרטיס האם ועוד... | ₪ 186006 -> [1080085 .6 [ 11 סכ | כולל 50 מה"צ עכשיו גם ב- 66 מה"צ מעבד הדור הבא של אינטל!! סמינר בנושא 655זקא< 3 6 בינואר 1993 | | 4 0 - 5 לפרטים, קבלת חומר והרשמה לסמינר, נא לפנות: | | ]₪ ₪ 0 ]| | | ] | ן | || אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, עתידים, בנין מס' 3, ת"א, טל' 03-5483222 6 | "7 ₪ ₪ ₪ המפיץ בישראל: איסטרוניקס, רח' רוזאניס 11, ת"א, טל' 03-6458777 6 = 4 % אלידע הוצאה לאור בע''מ רח'י תוצרת האר 16, תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 266231 - 03 פקס: 031-263080 עורך: | יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה ממוחשבת: ענת פרסמן פירסום: חנוך חן מינויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: נינה טוטח מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מע"מ 0 שיח באילת מינוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מינוי ל-25 גליונות: 5 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 5א6/21/ע סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חכרת 0003ג6|תטונתמזס0 %:ז2 מניו יורק. זכויות היוצריס למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 5א0421/ 20 שייכות לחברת 638005תגונחנ00 217 .אא סק הוא סימן רשוס של 0 2 > זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגס הם של ייאלידע הוצאה לאור בעיימי". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות ג אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראל" ו"פורוס המפרסם" נמסר לטו עיי החכרות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות. המסתריים השוניס המופיעיס במאמריס הס טימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. .4 שתותפוטטק הכ וש ,טוצ-[16' .56 11881602 )70676 16 0-0 1 --3 - 972 + :[6ך 0 5 - 972 + :או הת זס) 1/0/21 6 )0 הסטו0 1513611 ודד -87:? וחסז] 56ח1!06 ז06חטו 66ח5ו1פנוק ,זט ש6 , תהק וח20) 6811005וחטוח וחס2) חו קהתג6קקה 5וח16: 8ח0ז41 .אזס/ עוסאן ח0ווו0ם ([6ז15 / 40/21 וא סק 5 16 חו 66ח115סטק ע3[1חוק חס 6ת6/י 6 ג 40218 6 01 הסטוני 2 0 עח6קסזק תעקס .ץק 020 10811005 חנ וח חס 2 תעקס 9 קוח 20) 8110 הווח וס ) 8 140/21 0 ,6666 פוקת | 0105 תווחו ס) ]211 ]0 %זהוח 1466 0 תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, תייא. כריכית אהרון ר יי - ""ן 0 אסודופ= וח 625 א 6 המהדורה הישראלית גליון 3 , ינואר 1993 3 הטאה ,3 .סא אסדסם 18 / פאד2 6 סק 0 מגמות לאן נושבת הרוח בעולם ה-0. 1 במבט ראעון חשיפה ראשונה של מוצרים חדשים. 5 ם0םן60 בעיניים ישראליות. ההצגה הגדולה בלאם ווגם יומן ביקור בתערוכת המחשבים הגדולה. 5 חלונות לעבודה קבוצתית סק אזס א 605ת1 היתה ההכרזה החשובה ביותר לקראת קומדקס. 6 פדספי פא|ו642!! 6ק למצויינות טכנולוגית 1992 המוצרים שיצגו השנה את החזית הטכנולוגית בחומרה ותוכנה. 0 אהבנו אותם בעונת 1992 המוצריס שעשו לנו את השנה. 0 |0הח-60. התקליטור בקצה המנהרה השנה עברו תקליטורי הנתונים מקטגורית יימוצרים מבטיחיםיי ליימוצרים מספקים'י. 0 ו 1 6 בונים אימבריות מוקדי חיווט (8085) לרשתות תקשורת כלל אירגוניות. 6 לחיות בצבע אמיתי תוכנות איור ב-24 סיביות. 5 נותנות צבע לחיים מדפסות צבע 0קח205085 והזרקת דיו. 1 וחיר גבוה לעוצמ%ה רבה מסדי נתונים 501 החלו בהגירה ממחשבים מרכזיים לפלטפורמות. 6. 1 האצת פאסטחוו ללא כאב 0 הדיברות של אירגון המחשב לפעולה יעילה תחת פשסנתו/. 5 חלונות לעתיד עברי מדור קבוע בו נבדוק את מידת ההצלחה של ייגיוריי תוכנות. הפעם: ,051 מול 1-2-3. 5 מבזק ישראלי 3 ועכשיו כולם ביחד פרוס 1993 אני רוצה להציע לתעשית התוכנה להכריו עליה כעל השנה בה המוקד יוסט מהמשתמש הבודד והישום האוטונומי, לעבודה קבוצתית של אנשים ותוכנות. כיוס רוב הישומים הפכו לתוכניות ענק מונוליטיות: אתה קונה מעבד תמלילים ומקבל באותה חבילה מבדק איות, מבדק דיקדוק ולפעמיס גם מודול איור מושלם. אתה מקבל הרבה תמורת כספך, ובסביבה חד-משימתית יש תועלת עצומה מהשללוב של תוכנות משלימות, אך בסביבה מרובת-מטלות (6א1א8 דד 1וא), כאשר אתה מריץ מספר תוכנות במקביל, נוצרת חפיפה מיותרת. הייתי מעדיף לבחור במודול מעבד תמלילים אחד, בו הייתי משתמש בכל הישומים הדורשים טיפול בטקסט, עם מודול איור אחד בו הייתי יוצר גרפים ואיורים, מודול גליון אלקטרוני, מודול מבדק איות ודיקדוק וכן הלאה. כל מטלה תבוצע על-ידי שילוב מודולרי של תוכנות קומפקטיות נבחרות. התעשיה נעה ברציפות לכיוון של תיכנות מונחה עצמים ועבודה בסביבה מרושתת, אבל החדירה של תפיסות חדשות אלה לישומי 6? קלאסיים היא עדיין הססנית. עתה הזמן לבנות ישומיס המאפשרים לאנשים לעבוד בצוות ותוכנות העובדות בהרמוניה זו עם זו. הרעיונות שיש לי להציע הס פשוטים, אך לא קלים למימוש: 1. שיתוף קבצים אינטליגנטי המשתמשים רוצים שליטה נבונה בקבצים משותפים. במסדי נתוניס צריך לצמצס את הקטעים הנחסמים בזמן עידכון לרשומה או עמוד יחיד, לזהות מי אוחז במפתח לנעילה ומי מבצע שינויים. 2. הבנת המושג "*משתמש רשת אקראייי פרושו של דבר לייצר תוכנות שאינן נופלות אם השרת לא פועל ואינן מתבלבלות אם הן צריכות לקבל נתונים מתחנה מושבתת. במיוחד להבין את הבעיות של משתמשים במחשבים נישאים, שמתחברים ומתנתקים מהרשת מבלי לעבור דרך פרוצדורה של עידכון קובץ תצורת הרשת. 3. חוזי שימוש הג'ונייס לסביבת רשתות הבסיס לתעריף של תוכנות לסביבת רשתות צריך להיות מבוסס על מספר המשתמשים בו-ומנית בתוכנה ולא מספר התחנות ברשת. 4. הזנקת ישומיס קלה אנו זקוקים לישומים אותם ניתן להזניק מישומים אחרים, כולל ישומים של לצרנים אחרים. הדבר פשוט יחסית וממומש במספר תוכנות, למשל ניתן להוניק את ישומי לוטוס אחד מהשני בקלות, אבל יש צוהך בהרחבה אוניברסלית של יכולת זו. מה הבעיה של מיקהוסופט לספק את היכולת להזניק את [66אם מתוך סזקנותג, או 0068001ז0/ו1. ולבורלנד לספק יכולת דומה עבור ססוג 8 לול ונהי 3 5. שימור הפורמטים ביבוא (יצוא נתוניס היוס אפשר להעביר גליונות אלקטרוניים בסיסיים בין 1-2-3, |סא (-סז סצַוְ8ט(), אבל נוצרות בעיות בפירמוט. בעיות דומות קורות כאשר מעבירים קבצי מלל בין מעבדי תמלילים, כגון סותווחג, נזסצ ו-6060זס/. עבודה קבוצתית ידידותית משמשעותה יכולת לשתף מספר אנשים בעבודה מבלי לכפות עליהם שימוש בתוכנות ייסטנדרטיות". 6. פורמטים ''פתוחים'' לקבצים יצרני תוכנה מעדיפים להגן על מעמדס בשוק עם פורמטים פרטיים, אותם הם יכוליסם לשנות לפי צרכיהם בלי להזדקק להסכמה של ייועדת תקויי. אנחנו, המשתמשים, רוצים להגן על זכותנו להעביר נתוניס בין ישומים לפי בחירתנו. 7. שיתוף פעולה בתיקנון העברת מסרים ביץן ישומים -- אנחנו רוצים יותר ישומים יתמכו ביותר פורמטים להעברת מסרים. המצב הנוכחי, כאשר לוטוס תומכת רק בפורמטים של 00:81 65-1וסא] ומיקרוסופט תומכת רק ב-פוסא, הוא טיפשי. אין צורך במלחמת תקנים, בין את (של לוטוס, אפל ואחרים) לבין [קג!א של מיקרוסופט. התוכנות יכולות אם צריך לתמוך בשני התקנים, ובלבד שאנו המשתמים נוכל לעבוד ללא בעיות. 8. שיתוף פעולה בתקניס למסדי נתוניס בורלנד היתה החלוצה עס הכרזה שהממשק שלה ]47 4788455 אפקס יתמוך בתקן של מיקרוסופט 08846 חא ץונץגו6תהס). עכשיו צרלכים יצרנים נוספים להצטרף למגמה ולהפוך את התפיסה של מסדי נתונים ייפתוחיסיי למציאות עובדת. 9 0505 ו-50% הישומים צריכים לנצל יותר את היכולת שמערכות הפעלה חדישות מספקות לצורך שיתוף נתונים. םאו מספקת את מס (החלפת נתונים דינמית) ו-018 (קישור והטמעה של אובייקטים). 05/2 מספקת מספ ומודל אובייקטים מערכתי - וא50. משתמשי מקינטוש מכירים את הפונקציות מזסט ו-שפת:פפנו5. לצרנל הישומים עדיין לא מנצלים את מלא הפוטנציאל של יכולות אלה. המחשב שהיה ונשאו מס' 1 בחברה שה'א מס' 1 במחשבים ובמולטימדיה 1 מעצ0פאג צדז זג טס מחשבים בע"מ - טל' 03-5612001 תוכנית המשחק של 02 על ארכיטקטורת תחנות העבודה זסוסק של יבמ (בגירסת 85/6000 | הנוכחית ובגירסת 6 זסאסק אותה מפתחת יבמ עם מוטורולה) וארכיטקטורות 8156 אחרות. מערכות ההפעלה העתידיות גס תפעלנה יותר כמו ישומים (כלומר הן תספקנה שירותים מעבר לממשק בין ישומים לחומרה), תוך כדי אינטראקציה אינטנסיבית עס הישומים האחרים. תם יכולים לתאר לעצמכס את הסערה שעוררתי במאמר מערכת, בו הצעתי כי !א8] תיטוש את 05/2 ותתיצב מאחור זא 5אסתו/ו, לה, בניגוד ל-05/2, יש עתיד מתוכנן. מעט אחרי שהטורנדו חלף עלינו, נפגשנו עס אנשי מפתח ביבמ שהציגו למיקרוגרעין תצרף יבמ מודולים של ייאישיות" לעורכי מא1/46421א 0 את התוכנית האסטרטגית של 05/2. (163נוסוח עז1!החספת6ק), הכוללים ממשקי ישומים ג וישומים בסיסיים כמו מסדי נתונים, תקשורת, שרתים, דרייבריס והעברת נתוניס בין תוכנות. כל המודולים יהיו קשורים יחד על-ידי מודל האובייקטים המערכתי (60ט00 5516 1, א 80, עליו מגינה יבמ בחצי תריסר פטנטים. 50% היא תפיסה רחבה יותר ממה שאנו מוצאים כיום בתיכנות מונחה עצמים, והיא מנהלת את האובייקטים מתוך מערכת ההפעלה ולא מהישומים. ניהול האובייקטיס כפי שהוא נעשה כיום דומה לניהול זכרון מורחב תחת 05כ, שמחוסר ברירה נעשה על-ידי טלאי 15אם. כיוס אבייקטים נתמכים על-ידי הקומפיילריס והדבר מקצץ מאוד את פוטנציאל הניצול של הקונספציה. 1א50 תהפוך את האובייקטיס למושג יסוד של המערכת. האמת היא שיבמ הפתיעה אותי. לא רק שנדהמתי לשמוע שיש תוכנית כזאת, אלא גם הורשמתי מאוד. בזמן ש-דא נעלמת בדימדומי איחורים, יבמ מתחילה להראות את יכולתה, עם מטרות ברות-השגה, בלוח זמנים מתוכנן היטב. ליבמ יש מערכת הפעלה ברמה אוניברסלית הנקראת א41, והיא רכשה זכויות שימוש בכל טכנולוגית מערכת הפעלה משמעותית שבשוק. כל אחד מסכים היום כי תיכנות מונחה עצמיס הוא הכרחי להצלחה של מערכת הפעלה עתידית. יבמ תצטרף למיקרוסופט, אפל ואחרות בתחרות על הדור הבא של מערכות הפעלה מונחות עצמים. בשלב הראשון תמצאו את הגירסה מונחת העצמים של 818 עטופה בממשק ן המשתמש מונחה העצמים !5061 6ס8!קאזס/, המיושם כיום ב-05/2. הגירסה | החדשה של א41 תהיה מבוססת על מיקרוגרעין (הרמה הבסיסית ביותר של מערכת הפעלה, הגרעין, מיושמת על ידי קוד קומפקטי ויעיל להפעלת | החומרה) בשם 3 14611א, שפותח באוניברסיטת קרנגי-מלון. הגרעין הזה | נחשב כיוס למתקדם ביותר, עם יכולת העברה בין פלטפורמות חומרה, ביצועים משובתים, מודולריות ותמיכה בריבוי מעבדים (עיבוד מקבילי סימטרי, בו העבודה מבוצעת על-ידי מספר מעבדים דומים). עיבוד מקבילי סימטרי, שגם הוא מופיע על מפת הקרב של יבמ, עדיין נמצא במרחק של כשנה. ב-1944 יתחילו במימוש ארכיטקטורת עיבוד מקבילי סימטרי בקנה מידה גדול, בהתחלה בשרתים ואחייכ בתחנות עבודה. את 05/2 תפתח יבמ בשני מסלולים מקבילים. במסלול הנמוך, מערכת ההפעלה תשופר לקוד 32 סיביות מלא. במסלול העליון תפתח יבמ גירסה עד שהתוכניות תתגשמנה, מצוייה יבמ במילכוד. ְ המבוססת על המיקרוגרעין 3 140א, תוך שמירה על ממשק הישומים בחינה היסטורית מראה שלמרות שהחברה הנוכחי של 05/2 והוספת ממשקים חדשים, שיפותחו ממעטה 6ג!קאזס/ו יכולה להתגאות בצוות החוקריס והמפתחים כ ל 5611 ומהעבודה המשותפת עם אפל במסגרת וחטפווג'ד. לא מן הנמנע כי המשובח בעולם, מסחרית היא הגיבה מאוחר | ₪ 2 תתמוך גם בממשק 32 חו/ו, כך שהיא תוכל להרי גם ישומי 605 ובצורה לא ממוקדת להתפתחוזות בשוק. יבמ | 6 זא. דרך אגב, יבמ תשווק בנפרד את 5אסשתו) זס) [61ת8 6סג!קאזסוץ, כממשק עושה עכשיו מאמף אדירים להפיח רוח חדשה ְ [ מונחה אובייקטים למי שרוצה להשאר עם מערכת ההפעלה של מיקרוסופט. = בחטיבת המיחשוב האישי, שעברה ריאורגניציה , לאחרונה. בעולס התוכנה נותנת את הטון השימוש במיקרוגרעין משחרר את 05/2 מהקשר לפלטפורמות איינטל בלבד. = מיקרוסופט, שהוכיחה וירטואוזיות בהצגת הדרך שלה כדרך המסעירה בדומה ל-א41. גם 05/2 תרוץ בעתיד על 0 בארכיטקטורת אינטל, כמו גט והבלתי-נמנעת לעתיד המיחשוב. יבמ לכודה בתדמית מרובעת, אותה כ ו ו 0 אוהבים הפרשנים לתקוף, לפעמים לא בצדק. בזמן ש-1א נעלמת בדימדומי איחורים, עכשיו יש ליבמ תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, על פיה נוכל להשוות בין יבמ מתחילה להראות את יכולתה, יומרה לביצוע. יבמ תשאר תאגיד של מספר פעילויות מבוזרות שלא תמיד 2 חותרות לאותן תוצאות, אך לפחות בנושא של מערכות הפעלה למיחשוב ו / שולחני מסתמנת תוכנית קוהרנטית. תוכנית זו ראויה להערצה בזכות בלוח זמנים מתוכנן היטב. היעדים הריאליסטיים שלה, מטרות הביניים הברורות והחשיבה המתקדמת. | סכצ -.6 מצצרבי צבב נאנצרצרד תוכנה אחת ולתמידו "קלבו-₪6" היא תוכנה עברית (דו-לשונית) הכוללת את כל + מהירות - בזכות פיתוח בשפת מכונה ושימוש באלגוריתמים היישומים הנפוצים במחשב - בתוכנה אחת. תוכל לעבוד בו-זמנית מיוחדים מהירות הביצועים בקלבו גבוהה במאות אחחים מהמקובל. על מספר בלתי מוגבל של מסמכים מסוגים שונים, לקפוץ בינהם + קומפקטיות - הכל בדיסקט אחד!ו! טכניקת הפיתוח המיוחדת ולהעביר נתונים ממסמך למסמך באופן דו-כיווני ללא קשר לסוגו. כל אפשרה לדחוס את כל העוצמה והביצועים לקובץ אחד של פחות זאת בקלות ובמהיהות. מ-8א200 כך שקלבו-56 עובדת על כל מחשב אפילו על דא ישן יתרונות קלבו-0פ: ללא דיסק קשיח ואידיאלית לעבודה על מחשב נייד. 6% שילוב - כל תתי המערכות בקלבו עובדות בו-זמנית ובתאום מלא > עוצמה - כל תת מערכת בקלבו חזקה בזכות עצמה, גם בהשוואה ומאפשרות להנות מסביבת עבודה אחידה לנוחיות מירבית. לתוכנות בודדות למרות השילוב לא נעשו ויתורים על ביצועים. % כדאיות - תוכל לנצל את קלבו מייד. זמן הלימוד קצר במיוחד % מולטימדיה - שלב תמונות וקולות בעבודתך. קלבו מציגה בזכות הידידות והדימיון המלא בין תת" המערכות. ומדפיסה מסמכי 6%ש. בעזרת כרטיס דיבור קלבו מקליטה ומשמיעה % מחיר - אוסף תוכנות בודדות המקבילות לקלבו עולה יותר קולות כך שתוכל להפוך את מחשבך לארכיון מסמכים משוכלל או מ-51,500, מחיר מערכת קלבו מלאה הינו-5290 ף להשתמש בו כמערכת תצוגה חכמה. בלבד. ₪ (] | | + שפת מקרו חזקה - מאפשרת ללמד את הקלבר % פתיחות - קלבו-6 "מדברת" עם תוכנות כמו ום לבצע פעולות מורכבות באופן אוטומטי, ליצור איינשטיין, 00886, לוטוס, וכך כל הנתונים ו פקודות ותפריטים אישיים או אפילו לחולל יישום הישנים שלך "שקופים" לקלבו. [ ה / |[ סגור ומלא. סיבית שרותי מקרו מחשבים בע"מ 0ל.5222915,5241041 -05 פקס. 05-5250207.רח' ריינס 40 תל-אביב 1 הטקטיקה של מלחמת החלונות המבקרים בתערוכת ₪!זס/ווסאן יכלו לשם לב איך מתאמי רשת, במיוחד מתאמי אתרנט, הפכו למוצר *יקומודיטייי זול. פתרונות אתרנט-על-שבב-יחיד יופיעו בקרוב על לוח האם של כל 6ק, ואז ההכללה של קישוריות כחלק בלתי נפרד ממערכת ההפעלה תעשה את פלטפורמת 6ק לשילוב הכובש, גס באירגוניס שהעדיפו עד כה מקינטוש. יתרון המחיר של חומרת 76 ביחס . ערכת ההפעלה החדשה קטסזקאזסש זס] פאוסותוא היא 24 למקינטוש יחד עס סגירת הפער בממשק המוצר של מיקרוסופט לגביו רבה אי-ההבנה. ל"י רדה = המשתמש הגרפי, ועכשיו קישוריות מוכללת, שעשה את נובל לשליטה הבלתי מעורערת ברשתות אא תהרוג את אפל בעולס העסקים. לא יואהב אותה והחבריה ב-4₪800 אינס שמחים להתמודד עס האיום על ה-סוז5טוא1.4 שלהם. גם לוטוס חוששים לגורל ,411א:60, עכשיו כשמיקרוסופט מספקת מערכת דואר אלקטרוני חינם עס כל מערכת הפעלה. אבל המטרה האמיתית של מיקרוסופט אינה החברות בליגות הנמוכות של 6, אלא 6קק4. ביל גייטס שם את ג'והן סקאלי על הכוונת והוא מתכונן לנקוס אפל על האתגר שזו הציבה למיקרוסופט בעניין זכויות היוצריס על ממשק פשסטנתוש. בית המשפט פסק לטובת מיקרוסופט, אבל גייטס לא ישכח לסקאלי את העובדה, שלו הצליחה אפל בתביעה התוצאה היתה יכולה להיות אסון למיקרוסופט וקבורה של פ>אוססתו/. פקטסזקאזסץ זס) פאוסשתו/ (שאו) היא העונש שגייטס גזר על הייחוצפהיי של אפל. כמובן שאפל לא אדישה לאיוס והצעד הראשון הוא שיחרור סידרה של מחשבים זולים = הנקראים 03ח0ח6 סג]א, אבל ספק אם הדבר - די קוה יעצור את מגמת הסחף בבסיס העסקים שמחוייבים לסביבת אפל. בסופו של דבר, "קלות הפעלהיי וייקלות התקנהיי מעולס לא הופיעו כחלק מחייב ממפרט ייבקשה להצעת מחיריי שאיזה שהוא גוף עיסקי פרסם. אנל צופה לירידה דרסטית במכירות אפל למגזר <- העסקי. "0 שימו לב כמה מהר הופיעה תאו על זירת ההתגוששות. במשך חודשים ארוכים כולס דיברו על דא 5אסותו/, ממשק 32 חואו והמלחמה של מיקרוסופט ב-05/2. פתאום שאו פורצת לזירה כמו מכסחי השדים וכל להת איים את עצמה למודל התקשורת של שר ל השאר נשכח. כל אנשי המדיה החלו לקבל שיחות טלפון מבתי תוכנה מיקרוסופט, ואם כי הדבר אפשרי, הוא יטה : שהודיעו על מכירה של מודול פנטסטי חדש למיקרוסופט, שנכלל כמובן את יבמ מהמסלול שהיא התווטה לפיתוח -2 ב-א /ו. מיקרוסופט בונה ל-אתאו הילה של עוצמה אדירה מתוך כוונה מערכת ההפעלה שלה. להציג אותה כמערכת ההפעלה העתידית. בה בעת, מיקרוסופט מכניסה סנוקרת גם ו לאויבתה החדשה - יבמ. ‏ 05/2 תצטרך ולבסוף, מיקרוסופט מצליחה סוף סוף לנצל והמטרה נשארה אפל. מה שהיה חסר יותר מכל למשתמשי 3.1 5שסשתוצ, את ההשקעה שלה בתוכנת זטפגתגוא אג,1, בה -, ביחס למשתמשי מקינטוש, הוא תקשורתלות מובנית. הוספת תקשורתיות היא עד כה התגאתה בצדק, אך ללא הצלחה ו 2 כחלק בלתי נפרד מסביבת העבודה תגשר, יותר מכל דבר אחר, על הפער בין מסחרית סוחפת. תיקוותיה של מיקרוסופט 6 למקינטוש. אחת מהשאלות המכשילות ביותר שאתה יכול לשאול הושמו לאל על-ידי ההצלחה של נובל בשוק . מומחה מחשבים היא יילאיזו רשת תקשורת יש בסיס משתמשים גדול רשתות התקשורת. עס תאו עוקפת ביותרניי. התשובה הנכונה היא אוגדטוקק א, מעצם העובדה כי היא מותקנת מיקרוסופט את המכשול, למעשה על-ידי מתן בכל מחשב מקינטוש שיוצא מקו היצור. הרשת בחינם למי שרוכש את מערכת ההפעלה. נכון אמנס כי נובל ואחרות 8880 המשנה לשלוט ולשרת את שוק הרשתות הייכבדות'י, אלה הדורשות ביצועים גבוהיס ופרישה רחבה מעבר ליכולת הבסיסית של שתאו, אבל גייטס לא ישכח לס קאלי את העובדה, מיקרוסופט תממש את מטרתה לשלוט בגרעין של עולס התוכנות שלו הצליחה אפל בתביעה התוצאה היתה ו יכולה להיות אסון למיקרוסופט נראה כי 1993 תהיה אכן שנת הרשתות. וקבורה של וסשחו/. טופס זט סמנ ( של ) היא העונש שגייטס גזר על הייחוצפהיי של אפל. 3 2 החדשה. מערכת ההפעלה החזקה ביותר למחשב האישי שלך אם ער היוס הכרת מערכת הפעלה אחת למחשב האישי שלך, עתה נפתח לפניך עולם אחר, חדש ומבטיח יותר: 20 - 05/2. 2 החדשה היא "חיה" חדשה בעולם המחשבים האישיים. מערכת הפעלה רבת עוצמה המתאימה לכל מחשב אישי (386). לא דומה ל-005 ולא לשום הרחבה של 05, כמו פאיס6חז\, למשל, 2 משפרת את ביצועי המחשב האישי שלך, ובהתאמה גם את ההספק שלך, 2 החדשה משלבת בקלות את כל סביבות ההפעלה הקיימות. אם יש לך 005 - תקבל הרבה יותר מ-208. אם יש לך צוס0חו/ - עכשיו האופק נראה הרבה יותר רחוק. 2 החדשה בנויה לגשר על פערי הטכנולוגיה בין ההווה לעתיד: המערכת החדשה מסוגלת להריץ את היישומים הקיימים בין אם נכתבו במקור ל-05, ל-0חו או ל-05/2, כך שהשקעתך בתוכנה נשמרת והכספים הרבים שהשקעת אינם הולכים לאיבוד. 2 ההחדשה תריץ את התוכנות שלך בכל העוצמה: > מהר יותר ובביטחון רב יותר. כל יישום קיים יהיה מעתה יעיל וזמין יותר. קו מיוחד לסיוע בנושאי 05/2 למשתמעוים ומפתחים 03-6978627 פשיי- > [רשבסקי פריליך דובר / אצ |9ד 03 2 חחדשה הופכת את מערכת המחשוב שלך חסינה בפני שגיאות. גם אם יישום אחד כושל, שאר המערכת לא תקרוס בעקבותיו. 2 החהדשה, קצרה פרסי יוקרה והמומחים קובעים שהיא הדבר הטוב ביותר שקרה לעולם המחשבים מאז המצאת המחשב האישי. להזמנת תקליטון להדגמה חיגם התקשר לטל' 03-6978906. 39 הדברים הקטנים, החשובים כל כך שנה שחלפה היתה שנה טובה לדברים הקטנים, אלה / שעושים את החיים עם 6 לקלים יותר. כמובן שראינו גס כמה חדשות ייגדולות", כמו ‏ 2אכ במהירות 66 מגהר, מחשבי מחברת עם יכולת תצוגה צבעונית מרשימה וירידה דרמטית במחירים של כל סוגי המחשבים, אבל מה שמעניין באמת הס הדברים שאנו תוקעים לתוך, או מחבריס מבחוץ, למחשבים. הגליון הזה, כמו מרבית עיתוני סוף השנה, מלא בצליישים ופרסים למוצרים הייגדוליםיי של שנת 2. אני רוצה לדבר דווקא על הדבריס הקטנים, אלה שנוטים לשכוח אותם במהומה התקשורתית של מלחמות מיקרוסופט ויבמ, אינטל מול המחקים ומחשבי עט שאולי הגיעו לגיל ההתבגרות. דוגמה טובה היא כונן ה-60-80% של ספא ,628-74 וספזטותז. על-ידי הכפלת מהירות הסיבוב הצליחה 6מא לקצר בצורה משמעותית את זמן הגישה, שכל משתמש בתקליטורים יאשר כי הוא ארוך להרגיז. בשקט הצליחה 6מא לקדם את השימושיות של 60-80 ולקרבו למרכז השוק של מוצרי מיחשוב. אפרופו ואס0-8, חברת 55165 סאד עשתה זאת שוב השנה. בשנה שעברה הציגה החברה את המתאם 5051ות1א1, קופסה קטנה הנצמדתת לכל שער מקבילי של 6ם, ומאפשרת לחבר אליו אבזרי 8051, כגון כונני תקליטורים, מבלי לפגוע ביכולת לחבר גם מדפסת לאותו שער עצמו. השנה הוציאה החברה את פטו? 51פותווא, פתרון עוד יותר אלגנטי (המתאם בנוי לתוך הכבל) ומהיר כפליים (השער המקבילי מהווה בדרך כלל צוואר בקבוק בממשק 8051, שעלול למנוע את היכולת לממש ישומי מולטימדיה). אפרופו 5081, שיתוף הפעולה בין 1₪6ק א (יצרנית מתאמי 8081) לחברת 60 עשוי להביא סוף סוף לשפיות מסוימת בחיבור אבזרי 5081 ל-6ק, אדפטק מייצרת את כרטיסי המתאמים הטובים ביותר וקורל את הדרייבריס הטובים ביותר. תחת ההסכם החדש, קורל מפסיקה לייצר חומרה ואדפטק תאמץ את התוכנה של קורל. מוצרים משותפים ראשונים יראו אור בקרוב ואז אולי נוכל לממש באמת את ההבטחה של 8651; לחבר עד שבעה אבורים היקפיים שונים, תוצרת יצרנים שונים, לאותו מתאס ושהעסק אמנם יעבוד. 10% חוללה מהפיכה בשוק הסורקים עם 2 ז366/את50, סורק אופטי טוב באמת במחיר נמוך להדהים. כיום אתה יכול לקבל סורק צבע 24 סיביות במחיר דומה לסורק מונוכרומטי (פחות מ-1000 דולר בארהייב), צעד פהההמקוהה/והמקההה-השהההשהה התצה קקח ק התה תקםקוטה נש מה אני רוצה לדבר דווקא על הדברים הקטנים, אלה שנוטים לשכוח אותם במהומה התקשורתית של מלחמות מיקרוסופט ויבמ. גדול לכיוון של שילוב מלא של צבע איכותי בסביבה המשרדית. במדפסות ראינו שתי התפתחויות חשובות: המעבר לאבחנה גבוהה של 0 נקודות לאינטש ולגודל דף כפול 11817 אינטש (43%28 סיימ). מדפסות הלייזר החדשות מייצרות מסמכים באיכות דפוס, ובמידת הצורך על דף כפול, במחיר שעד לא מכבר שלמנו עבור איכות בסיסית. 4 135661 של היולט-פקרד היא החלוצה בהפיכת האבחנה הגבוהה לתכונה אותה אתה מקבל ממדפסת לייזר משרדית רגילה, והמתחרות כבר שועטות בעיקבותיה. מדפסות 300 נקודות לאינטש נועדו להדחק לישומים רגישים במיוחד למחיר, כתחליף למדפסות סיכות. 05 היתה החלוצה, לפני שנתיים במדפסות דף כפול (43) מהירות, עס סידרת 8-2200ק המצויינת. אבל המדפסות הגדולות עלו אז כסף גדול, בין 10,000 ל-12,000 דולר. השנה 5!א0, דאטפרודקטס, קומפק ואחרות הציגו מדפסות דף-כפול בחצי המחיר. המדפסות החדשות גס משמשות כמדפסות מחלקתיות מהירות (בגודל דף רגיל). שילוב שתי המגמות, אבחנה גבוהה ודף גדול יעמוד במרכז העניין בשנה הקרובה. גם המעבר לתקשורת מהירה היה סוחף. הפקס-מודס שמתקשר ב-14,400 סיביות לשניה הפך לתיקני, ורכישת מודם איטי יותר היא טעות מוחלטת. ההכללה של כדור עקיבה בלוח הקלידים של מחשבי מחברת היא התפתחות ראויה לשבח. עד כה התיכנונים של יבמ וקומפק היו המוצלחים ביותר, אך לא ירחק היום וכדור העקיבה יהיה חלק אינטגרלי מכל מחשב מחברת המתנימר להיות פלטפורמה ל-יס6תו), מחשב הפנקסון 113008006 של 2000 635 הוא אופציה מרתקת למי שזקוק למחשב אותו ניתן לשאת באמת בכל עת. ככל שאני מרבה להשתמש בו כן אני אוהב אותו יותר. אין מה לבלבל בין הפנקסון לבין מחשב *יאמיתייי, זה שעליו אני עושה את העבודה המשרדית הכבדה, אבל ה-0800%ת11 הוא כלי עור רציני ולא משחק או גימיק. היכולת להתקשר למשרד ולקבל תשדורות דואר אלקטרוני, או לשלוח פקסים אותם יצרת על הפנקסון היא כה חשובה, עד כי לדעתי השילוב של מחשב 11008006 עם מודם-פקס זעיר עתיד להפוך לכלי חיוני למנהל הנייד. לבסוף, אינני יכול שלא לכלול את הספר ₪044 6תו מס זטסותץ56 וזו המלא וגדוש עצות וטיפים למי שנוסע בחברת 6ק. הוציאה אותו לאור הוצאת 5 צופאפ. שנה טובה. בן ! עם תובנת אפוס6!טוססע אתה יבול לאחסן במות בפולה של אינפורמציה בתוך דיסק אחד. לא וואמן !! עם 00160188 אתה מקבל יותר: + הבפלת נפח הדיסק(ים) במחשב שלך: פי 2 ויותר (עד פי 8 במסדי נתונים) ! ץצ הארכת חיי הדיסק: אין צורך ו בדיסק גדול יותר ! + חיסבון: מחיר התוכנה נמוך לאין שיעור ממחיר דיסק חדש שהוא יקר מאד ! ץצ אבטחת מידע: באמצעות שימוש בסיסמא רק לך תהיה גישה למידע על הדיסק ץצ שקוף למשתמש: אין צורך במיומנות או בידע מוקדם כלשהם כדי להפיק את המירב מ- 000160186 פשוט להמשיך לעבוד.. הצטרף גם אתה למאות האלפים בעולם שנהנים מעבודה עם 160188פטסס אלידע 8% עוד פיתוח ישראלי מהפכני מבית מיתן סופטוואר אינטרנשיונל, המשווק בעולם כבר מ-1989. אל תחכה, פנה אלינו עוד היום. ואד מיתן סופטוואר אינטרנשיונל בע"מ : ₪ [ רח' הגילגל 11 רמת-גן 52392 ) א > [() טל: 03-5796111 (6 קווים) 4 / צ 1 פקס:ווו05-5795 משווקים מורשים: מחשבת בע"מ, כלנית בע*מ. להשיג בחנויות המחשבים המובחרות. 0 מהעסקים עובדים חִשַבְשבָת התפלגות השימוש בתוכנות להנהלת חשבונות ולניהול מלאי על פי סקר מודעות דרושים בתקופה ספטמבר אוקטובר 1992 2 6 ל /2//0. שפפ-%, עצמאית בעבד" בת גירסה 6 2 ון + המלצות "סזית השכשכת גכ סה 6, נסידן + מ 0 ג19124303 - 7 דמה*ש בלהבק + "יש בהנהלת ונות נישיה בה שבשכת. 03 5409%* / . 1 ₪ ככיר // לחצי משרה, בגלים, עכורה בס" נספסכתיק א" ג17153003 ו ררוש/ה מנהל/ת חשנונות ידע |נלית > רישיון נוליגת, 0317420250 0 1393 | ווחש סוג 2 > ידע ברב מטבעיוו צַ 1ר8701פיָ - 95089/8> ו 6 עצמאי ,)8.00-- 2:00( . 22 ב13491024 = פכידה מנוסה למפעל רמת"השרו. [19 =ש . (סיוז בחשבשכת. לשרה 6 מנהח"ש > (שיון כ כל תיק ה | הרהה ב------- ו 7 2 7 רו מוהח"1 5 שכר, נסין 2 0 - 7 "עבודה - "כ ל )ל צ הלקית + ?77 7 5 תש סוג 275 צ'ון. 414414 1 - למס 0566 המת 1 2 ד לחברת יבהל רכב בת"אי כ טור ל ובונות סוג 5"2, יתרוץ ל בעובון 0 5 הוש/ה | כתבנית == רל .2 /- 19:00-18:00 527074725מ, ₪ בר-ג (עזט ש = נסיון סוכה | 01-5755401 (20560) נשבת ושיכלו כ 8 ל מַת-א ורוש/ה לחברת בניה - 0 קל/ת 6% 7 > ₪ מנ סוהה נה יש נ / ' ,00 . 27 | בהפעלת .-6.], 69%.ח ג ו : : פנסיונר/ בכ ל הט ו ; = 0 יש-- , כמ ו דרך פ"ת 65, תל-אביב 67138 טל. 03-5611961 פקס. 562310 70778 5% דעוו ה ₪ לרו"ח, בעהח"ש שביר/ה, לניהול . רות + נסיון. 1717674" לוו 617 , להעת במחד וי דדש עצ= ₪ ההוהפסד כםב>6בס ₪3 תווין מדפסת במחיר מפתיע /ו0ח-600 מדפסות דש(.4850 | מהירות 560 | 325. לעבודה עם .60, .₪8 מסדם !, מקינטוש, | = הנפוצות והטובות בעולם. תחנות עבודה מסוג אש6. מדפסות הזרקת דיו שחור וצבע, סקנרים מונו וצבעוני, תוויני עטים והזרקת דיו מחשבי 4חד0שש סח איכות לייזר - ומס 360 גדלים 4-42 בהזנה אוטומטית תאימות ל- 40010080 אפשרויות: 1001 ו- 50701 051 חיבור טורי, מקבילי, מקינטוש ולתחנות עבודה. 69 ושות! | חיפה - דרך העצמאות 61. טל. 04-515777, פקס. 04-527354. תל אביב-רחוב קרליבך 31. טל. 03-5612079 פקס. 03-5610627. בע''מ ₪ פזקסמחשנים > הת קז הניט > הת גל מחוובים כם %) 0 ספרי איכות ל-6ס ] המדויך השלם של 002186)] 26 ₪ 7 א /0/ כו(פ! 2 ב לבחירה וקנייה של מחשב אישי ב - 0 4 שמשב האש - לשנת 1993 בעהיכת ג'ון דבורק = מעבד התמלילים 81601 (33 ש'ח) בעריכת ג'. דבורק (39 שיח : ו 4 ע" - 69 ש'ח = הפקודות . 0 פצס)חו// (49 ש"ח) | 5 05 33 ע"ז) כל המידע על מחשבים, צגים, כרטיסים, 60 הסוזסא (25 ש"ח) מדפסות, דיסקים, טייפים, מקלדות, 6 (39 ש'ח) מודם ועוד : כל מה טרצית לדעת על קיית א יד היק: , המדריכים: ו כולל טבלות ההשוואה הידועות. הטלם ל-('ה1ל הדיסק הקשית (69 ש"ח) למחשב האישי 6 18/0 הת [אמין (35 ש"ח) המדריך לתקשורת באמצעות מ[ד₪ (39 ש"ח) המדריך השלם ל- 1 455 68 (89 ₪"ח) מדריך קניות למחשב האיש' (69 ש"ח) הת פיק ומחלנ פוא 13%2/ 2 וכו אוסָ6יוא ה (/ו?/ 2,000/) 5א/ // - 36 '/וכ[9 | הזמנות: בטלפון 03-773898, בוויזה וישראכרט, בשעות: 13:00-08:30 יזוק וביט התכז לג כ מחזבים == תצק נכח מוחובים 5 55 = > ו 121 מו שו ו (=] א - 6 2 אי . ו 4 / % , || : % | / . | 4 4 / 9 ₪ דו 10| עכברי צמרת עכבר אלחוטי איכותי. מאפשר עבודה עם המחששב עד לטווח של 4 מי. 4004000 מדוייק ואמין. 9 060 ! - העכבר האידיאלי למקצוען. אמין, מדויק ומעוצב בהנדסת אנוש מעולה. או - עכבר נייח. תכונות מקבילות ל- 9. אידיאלי למרחבי עבודה מצומצמים. אדוו איכות עולמית אביזרי מחשב איכותיים במחירים תחרותיים: דיסקטים, עכברים, קופסאות לאיכסון ועוד. אודהמחהפץ הדיסקט הזוכר מבחר גדול של דיסקטים מיצרך המדיה המוביל בעולם. 5 שחן וזכ - דיסקטים איכותיים במחירים סבירים. לכל סוגי המחשבים. אסואג צבע בפעולה משפחת מסכי צבע סע 5 , איכותיים. "14 ברזולוציה עד %8. הבחירה ההגיונית ביחס עלות/תרעלת. ₪ 6 גווני אפור. התחברות ישירה שנמרלם > הפפאה וו 60 פאע50 שת א גאדו 0 הכל בקול *כ. . הסורק הידני כרטיסי קול מעולים, מבחר א ד סורק ידני מקצועי במחיר גדול. כולל כרטיסים עם 0 % ילדותי. רזולוציה עד ו40000. אפערויות חכמות להקלטה 'ְ ₪ ועריכה. י, =------= א6הההואהד סורקים מקצועיים 4 . משפחת סורקים מקצועיים % 2 ליישומי קדס ברמות גבוהות. אל קישוריות ל-6= ומק, רזולוציה אהאסדס:/6םדו106 עד ו80000, צבעוניים, אפשרות המצלמה הדיגיטלית לסריקה איכותית של תמונות. מצלמה דיגיטלית המאפשרת צילום והעברה מיידית למחעוב. למחשב. מוצרים איכותיים בעולם המחשבים 3 דנ ב-+ = ד = = ה ] אהואו 600 סשפוצ * כל המוצרים עם אחריות מעתק מערכות (1987) בע"מ, פס / ות 'ימעתקי. ואת שרות תל-אביב: רחי האחים מסלאויטה 15, כו ענת תמונה ו טלי 03-5617392, פקס. 03-5616577 ה 'ימעתק' קעוה להטתיק... בהטיס עריכת וידיאר במחשב. 0 סביפים: רעננה והשרון: רחי דיבוטינסקי 3, אפשרות חיבור למכשיר הס/, = מרכז גירון רעננה, טלי 0527913655. צלמת וידאר ו" תל-אביב: דיזינגוף סנטר, קומת הגשר ב טלי 03-298848, פקס. 03-298740. = לציוד ההיקפי יש כתובת מרכזית אחת. = - 3 5 ₪ ז000"0606550 [| 106|1 1. עוצמה גבוהה והספק נמוך ב הפנטיוס של אינטל (השבב שחשבנו כי יקרא 586, אבל אינטל החליטה לאמץ לו שסבלתי אפשרי) מתעכב, הדור השני של מעבדים יעודייס למחשבי מחברת הוכרז. השבב החדש ,486581 מביא למחשבים הנישאים שילוב של ביצועים גבוהים, צריכת הספק נמוכה וממשק אפיק מקומי (יחודי) לוידאו מהיר. המעבד .5 פועל במתח סוללה של 3.3 וולט, במקום 5 הוולטיסם המסורתיים. מחשבים שישבצו אותו יהנו בשלב הראשון מחסכון בצריכת הספק של כ-25 אחוזים, ובעתיד, כאשר גם מערכות התצוגה והאבזריס ההיקפיים יוסבו ל-3.3 וולט החטכון יגיע ל-50 אחוז. אינטל לא היתה הראשונה לצאת עם מעבד הפועל ב-3.3 וולט. הקדימה אותה פואג עס גירסאות /.5%1 של 386 ו-אחץ6 עם גירסאות -6 צ של המעבד לו היא קוראת 48656 (לא שווה ערך ל-486 לפי הגדרת אינטל). אבל אינטל היא הראשונה עם מעבד 486 מלא הפועל במתח 3.3 וולט. בניגוד למתחרות, אינטל מכלילה. גרעין 4860 אמיתי, כולל מעבד מתמטי וזכרון מטמון א8, אפיק 32 סיביות ואפיק מקומי לתמיכה במעגלים היקפיים. אינטל מכוונת את המעבד לפלח השוק העליון ושני המחשביס הראשונים שיוציאו אותו לשוק הם 4255 16 18 של קומפק ו-שו. !חווט הקפזקסוט של 6מא. הראשון הוא מחברת עם מסך מטריצה אקטיבית, המיועד להתחרות בליגה העליונה של מחשבי מחבות עם מסך צבעוני תוצרת טושיבה ויבמ, והשני הוא מחשב עט, סופר-קל (פחות מ-1.8 קייג), שזקוק לכל העוצמה החישובית של 4886 עיימ לטפל בפיענוח כתב יד. האפיק המקומי שאינטל מימשה ב-48681 אינו אפיק [0ק, אותו היא מייעדת למחשבים שולחיים. כאן מדובר באפיק פחות יומרני, הנקרא [ק, שמיועד לתמוך בעיקר במערכת התצוגה. במחשבי מחברת המעגלים ההיקפיים | היחידים שנדרשים לביצועים מהירים הם מעגלי הוידאו. 86א הצליחה לממש אפיק 1 במהירות 20 מגהר>), ובקרוב היא תציג גם גירסת 25 מגהרץ, אבל יצרנים אחרים נתקלים בקשיים. ,11פק, טושיבה, זניט, ו-פסא כולן עובדות על דגמים החדשים המבוססים על 21. הצעד הבא של אנטל (ושל אתץס, שאינה נרתעת מהימורים על כל הקופה) הוא גירסת .51 למעבדים כפולי מהירות (2/א). גם ב-1993 תמשך הפעילות הקדחתנית במחשבי מתברת. ב מאיצי וידאו הדור השני של מעבדים גרפיים הגיע בעוד רבים רואים בדור הנוכחי של מאיצי 5שסותו/ פתרון יותר ממספק לבעיה של ריענון מהיר של מסכים גרפיים, הדור השני כבר הגיע עם שיפור ביצועים פי 3 ויותר. הדור הראשון כלל את המעבדים 860911 של חברת 53, 8 של 471 ו-5086/ של אמדום/צ. כולן הכריזו על דור חדש, מהיר יותר. אפילו 6א55ד שנמנעה עד כה לממחוייבות מיוחדת להאצת 5 תוי הכריזה על גירסת 32או למעבד הותיק 0 המגוון הרחב ביותר מוצע כיום על-ידי 53. 4 הוא הרחבה לצבע מלא, 24 סיביות, של ה0ו%הי6ז+ה! 1:8 1:5 הזוה 2 5-ו 48651 116 8608056 1 16 ח103 5חסו+סחט) סיוסוה 5 50055107 'ז6550ססיום 16 .6 655% זח6סיו6 60 מש 48651 6 המעבד הותיק 911 866. גירסאות חדשות אחרות הן 801 ו-805 המיועדות לעבודה עם ואגאפ תוך חסכון משמעותי בעלויות הכרטיס. אבל הגירסה המהירה היא 928 866, המשלבת גרעין עיבוד חדש, ממשק אפיק מקומי וזכרון ואצ כדי להגיע לביצועים מדהימים. חברת 6וא זססוחטא, שהיא הראשונה להשתמש בו בכרטיס הוידאו החדש 890%6, טוענת להשגת ציון 40 מיליון פיקסלים בשניה במבחן *זגותתו/. ערך זה הוא כפול כמעט מהתוצאות הטובות ביותר שהתקבלו עד כה ב-1405 6. ד שיבצה את המעבד החדש 32 6חגוא בכרטיסים פטעק הגתזוש ו-0אק במהזט מתוצרתה. בנוסף לציון אגותתו/ו גבוה פי 3 מכרטיסי הדור הקודם, תומכים הכרטיסים החדשים ב-65 אלף גוונים באבחנה של 4, המעבד של אטווש/), הנקרא זסשסץ 0 זכה לשימושים ראשונים בכרטיסי הוידאו 9000 6518105 של חברת ]0868 ו-זג5ז6קט5 של חברת כאסואג1ס. החברה טוענת לביצועי כפולים פי 4 ביחס למעבד הדור הראשון. עכשיו נותר לנו רק לערוך מבדקים פורמליים במעבדות 1488 26 עיימ לאשר אם אמנם היומרות מבוססות. בכל מקרה, הממשק הגרפי של משסשת\ שוב אינו מטלה מעכבת על משאבי המחשב. 0 05 -6 מיקרוסופט מכלילה שלל תכונות חדשות בגירסת החדשה של 205 תארו לעצמכם מערכת הפעלה המכפילה את הנפח האפקטיבי של הדיסקים, משחררת זכרון א יקר לישומיס ומספקת כלים להגנת נתונים - וכל זאת בפחות מ-100 דולר. טוב מכדי להאמין: מיקרוסופט מאמינה כי החבילה היא טובה מכדי שמישהו יכל להמנע מרכישתה. החברה בטוחה כי הכללה של מודול דחיסת קבצים ומודל אופטימיזציה של הזכרון דיה על מנת לשכנע את משתמשי 5 205 להשקיע את הכסף בהשבחה ל-6 ₪05. לא כל מאמצי ההשבחה של מיקרוסופט בעבר התקבלו בשוק באהדה. 4 205 לגירסאותיה כשלה. יותר מדי 6שם-ים ופחות מדי תכונות חדשות מסעירות, השאירו את המשתמשים עס גירסאות ישנות. ב-5 ₪05 הראתה מיקרוסופט כי היא לומדת מלקחי העבר. תהליך הבדיקות לפני השחרור היה האינטנסיבי ביותר בתולדות התוכנה, אוסף השיפורים היה מרשים והזמינות . בחנויות כמוצר מדף פתחה עידן חדש בשיווק מערכות הפעלה. התוצאה היתה הצלחה סוחפת, השניה רק להצלחה של 3.1 משסנתוע, עם 6 205 חוזרת מיקרוסופט על המתכון ובהיקף רחב עוד יותר. דחיסת נתונים היא התכונה הקוסמת ביותר. הפופולריות המתפשטת של התוכנות לדחיסה קו2ח0/ק21 28 ז30%6ו5 ו-סו8ז6קט5 מעידה כי המשתמשים מוכנים לקבל את הטכנולוגיה, שמכפילה אפקטיבית את נפח הדיסק שלהם מבלי שהס יודקקו להשקעה מסיבית בחומרה. כיום רק כאחוז אחד מהמשתמשים אמנם נעזר בדחיסה, אבל בין המקצועניס האחוז מגיע ל-70. 6 ₪05 משתמשת באלגוריטם למפל-זיו, בדומה לתוכנות דחיסה אחרות. שיפור נוסף הוא מודול האופטמיוציה' של הזכרון, עקב אכילס של 005 האופטימייזר החדש הוא. יעיל יותר מזה שנכלל ב-5 205, דבר שישחרר בין 50 ל-100 קילובייט נוספים לשימוש ישומים. למשתמשים הביס הזכרון המשוחרר | הוא קריטי לעבודה עס ישומים חדישים. אחרים יזדקקו עדיין לתוכנות. עזר, כמו 575/11 של 6660%חפט0. ומי שלא מוצא בשתי התכונות הנייל טיבה מספקת לעבור ל-6 05 ישתכנע אחהי שהוא יקרא את רשימת העזרים אותם הכלילה מיקרוסופט בחבילה: גיבוי לדיסקים, הגנת וירוסים, ביטול מחיקה (מזט,זמפאט) והעברת קבציס. תפסת מההסנכ, כיוס חנות בת של נובל, ‏ יכולה להתפוצף. השימת השיפורים שמיקרוסופט הכלילה ב-6 ₪05 זהה כמעט ב-100 אחוז לרשימת השיפורים שדיגיטל ריסרף הכלילה בגירסה 5 של מערכת ההפעלה שלה - 58 אלטרנטיבה כשרה למהדרין ל-18-008א, שיצאה לשוק לפני כשנה. אבל -אַם 5 מעולם לה הצליחה לתפוס יותר מנתח שולי של השוק, אס כי יאמר לזכותה כי רק בגללה ממשיכה מיקרוסופט בפיתוח גירסאות חדשות ל-05 . [0 ו מרכז תקשורת (מיחשוב אישי בפנקטון עט חברת 80 חשפה את הראשון בקטגוריה חדשה של מחשבים אישיים: המחשבים החדשים מכלילים במארז זעיר את כל החידושים הלוהטים ביותר במיחשוב ותקשורת אישית: מקלט/משדר פקסימיליה, | טלפון סלולריים (אלחוטיים), איתורית (ייביפריי), מסוף דואר אלקטרוני ומודם - ומחשב עט. המנוע של המתקשר האישי | הוא שבב ה-56ת החדש, וטס של חברת. דאדא.- של הדגמים הראשוניס צפויים | בעוד כחצי שנה והם יבשרו ללא ספק גל חדש של מחשבים למנהל הנייד. דגם 0, הקטן בין השניים, שוקל פחות מקייג אחד וגודלו 2א18א25 ס'ימ. מערכת ההפעלה היא )תוסקח6ק, שתולה בזכרון 80% עם ישומיס בסיסיים אחרים. מסך הכתיבה הוא 165 מחזיר (ללא תאורה) והשערים לציוד היקפי כוללים שקע ג10א0 ושקעים למקלדת חיצונית, שער טורי ושער מקבילי. ניתן להוסיף למחשב העט הבסיסי כרטיס מודם-פקס פנימי, טלפון סלולרי ומיקרו דיסק אאגתקוא של היולט פקרד, עם 20 מגהבייט. דגם 880 הגדול (3א23א33 סיימ) שוקל כפליים ונהגה ממסך מואר מאחור. המודם הוא אבזר סטנדרטי ומספר שקעי 76014 הוגדל לשנים. מחברים נוספים הס למצג 64 חיצוני ואבזרי 1. הדיסק הפנימי (אופציה) הוא בן 64 מגהבייט. ייהמתקשר האישייי של 50 אולי יהיה הראשון לצאת לשוק, אך השמועות אומרות כי הוא לא יהנה מבדידות לאורך זמן. היולט פקהד |-82:0/ 06061 מכינות מוצרים דומים, שיצאו לשוק בערך באותו זמן. 200 0[ 0 /ו3כיס. 003 5 זס1 1060 )הויז ה185 0 0 85681 0ח18ז0 0 1161386 15זה[?) 6 6ג אחוד זא5] 0 )166 0016נו2 חסת3?) 9% 5סחו) זס1 60ו מיקרוסופט הולכת להוליווד התוכנה החדשה של מיקרוסופט זס) 0660 צוסשתו/) (80כ1/) בקיצור, היא אולי הראשונה בהיסטוריה של המיחשוב שמקדימה את החו- מרה בה היא אמורה לתמוך. שלא כרטיסי לכי- דת הוידאו, המשמשים להפיכת אותות וידאו וטלויזיה לתצוגת 64/, מדובר כאן בחבילת תו- כנה בלבד, המאפשרת למשתמשי 1 פוס6תו/ לאכסן, להציג ולערוך סרטי וידאו מסופרתים על דיסק קשיח או אסא פס. על מחשבי 386/486 עם אפיק 154, 0םפ1ש מסו- גלת להציג חלון בגודל 1608120 פיקסלים (רבע מרוחב המסך א רבע מגובהו) בקצב ריענון של 5 תמונות לשניה (כחצי מתדר טלויזיה). במ- לים אחרות, ללא תמיכה של חומרה מיוחדת התמונה קטנה וקופצנית. עם שיפורי חומרה ניתן להגדיל הן את גודל התמונה והן את קצב הריענון. התוכנה גסם תומכת בחומרה ללכידת תמונות ממצלמות וידאו. 0פזצ אינה משוכללת דייה ליצירת סרטוני מולטימדיה עטורי פעלולים, אבל היא משמשת בסיס תיקני לשילוב של וידאו בעולם ה-6ק היוס יומי. היא מאפשרת לשגר תמונות נעות בדואר אלקטרוני, לשב סירטונים פשוטים בחומר הדרכה ולהוסיף תמונות למסמכים. הפו- רמט ז1ַ/א, הממשק לבקרת החומרה. [6)א וה- תמיכה במספר מערכות דחיסה ופרישה נעשים המשך בעמ 119 ]06 2 הסופר... פונטיס ניתניס להגדלה, עורך טבלאות ומערך כליס הניתן להתאמה על ידי המשתמש. מעולס לא היתה דרך קלה יותר לכתוב כמקצוען. התוכניתן... יישומי ה- 8460 שלך לא נראו אף פעם טוב יותר הוסף 5שוס0חו/ ,6)חס=, 885 ,65א20, ציורים, תמונות ואנימציות בשניות! שמות החברות והמוצריס הינס סימניס רשומים. כל אחד יכול לפתוח היוע)... חיים חדשים לישומי 0845 ישנים עס *'0-00-881. חלונות צבעוניים, כפתורים, תפריטים ותמונות ק8חוום. המעצב... יצירת תמונות חדשות בהרף עין עס כלים רבי עוצמה, לשליטה על גודל וצבע... רואה החשבון... איזון ספרים לא היה מעולס פשוט יותר. תוכנה פיננסית מקיפה המתאימה כמעט לכל עסק קטן. מפיץ: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 חלונות של 624 מנהל הפרוייקטים... אלוגריתמיס מתקדמים, גרפיקה מהממת. מוצר התוכנה הידידותי והיעיל ביותר בשוק לניהול פרוייקטים 04 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב המנהל... ניהול צבעוני של ומן, אנשים, ומשאביס לכל חברה, לכל השנה... היזם... ידידותי כמו גליון אלקטרוני, וניתן לראות בו עד 12 מימדי נתונים האמן... ציור, צביעה, ריטוש של יצירות מופת. עס צבעי ]₪ 24, סקלת אפור של ו881, תיבת כלים ועוד ועוד... 239 המנב'ל... המדען... יצירת מצגת שיקופיות יצירת גרפיס תלת בשניות באמצעות מימדייס בקלי קלות. תבניות ערוכות מראש אחד מ-12 סוגיס ו/או יבוא קבציסם עיקריים ועוד מאות גרפיים ותמונות שנסרקו צבעיס ופונטיס מהממיס. 5 מפדוקוסס 5 .חטו065 עס זסוזסקט5 6זסש/50 1 ץע 0 א א 9 הכרה בסיסית של הרשת | 1" | 9 הכשרת מנהלי רשת 9 התקנה ותמיכה טכנית ברשת 5 ]501סו-או! קורסי פ5/וססאוצש 9 פשספאוצו למתחילים 9 פאוססאוצש למקצוענים 9 פאוססאועו הס וםסא= 9 פוססאוש הס= דסשנסמס 9 פוססאועו חס= שסו=קס 9 84910 ו4טפו/ יתרונות יחודיים לסיון: * קורסי ערב ובוקר * יעוץ חינס להתאמת קורסים * 15 שנות נסיון בהדרכת מחשבים * תירגול ללא הגבלה > אפשרות חזרה על קורס * סיוע חונכים > חומר בעברית * לבוגרים תוענק תעודת סיום * אפשרות להזמנות פנים אירגוניות * רוב הקורסים מזכים את המשתתפים בהם, בהנחה הניתנת ע"י הספק, לרכישת התוכנה הנלמדת בקורס 4 0 חיפה:. רח' מל 9 בי תל-אביב: טל. 03-5621115 פקס. 03-5616342 יתרוננו בהתמחותנו הבלעדית בכל מקצועות המחשב, שד' יהודית 24, 67016 " חל 5 אסופחם 3|6)\א/ ן 9 קורס למשתמשים - | מתחילים ומתקדמים ן 9 קורס לתוכניתנים - | מתחילים ומתקדמים | קורסי תכנות | וני תוח מערכות 3% | | ₪ שפת 6 למתחילים ומתקדמים | = 8 ++6 ותכנות מונחה אובייקטים || +40 אסס הק | 9 ניתוח מערכות לתוכניתנים ולמנהלים | 8 ניהול פרוייקטים | 9 פיתוח מנהלי צוותי תוכנה 7% 7 קורסים למשתמשים, לתוכניתנים מתחילים ומנוסים ] ולמנתחי מערכות במחשבי 6ק ,5/400ג ,גצ ומקינטוש. כל הקורסים ניתנים להדרכה אישית גם במתקן 2 ורק בהם! נתניה: | וח סמילנסקי> (בית רכטר), 42432 טל 053-615729 באר-שבע: רח' יצחק בן צבי: טל. 057-2280414 07 ₪ 5 : ', ₪ יומן ביקור בתערוכת המחשבים האישיים שנערכה יש משהו יילא הוגן"י בביקור בתערוכת המחשבים האישיים הגדולה בעולם. בייחוד אם אתה ישראלי, העוסק בתחוס המחשבים, ומורגל לתערוכות בגודלן של אילי'א, קומפיוטקס וייפיס'י. ייקומדקסיי, למרות שאינה תערוכת המחשבים הגדולה ביותר בעולס (תערוכת סביט בהאנובר גדולה יותר), היא תערוכה גדולה, עמוסה, מרתקת - וגם מעצבנת. סמיכותם של אולמות התצוגה לאולמות ההימורים הופכת את חווית קומדקס לחוויה משולבת, מיחשובית ופיננסית... תערוכת ייקומדקסיי הנוכחית היתה חשובה ביותר לענף המחשבים הישראלי. זו הפעם הראשונה בה ניתנה ההזדמנות לכששים חברות ישראליות, רובן בענפי התוכנה השונים, להשתתף בייפורוס המשאבים הלאומייסיי. זהו אירוע ראשון מסוגו, שארגנה הנהלת קומדקס, חברת 'יאינטרפייס גרופיי, ביוזמתו של שלדון אדלסון, יוייר מועצת המנהלים של החברה. הרעיון שהגה שלדון אדלסון היה לנצל את תקופת התערוכה וליצור מפגשים מתואמים-מראש בין החברות הישראליות לבין יימשתפי פעולהיי פוטנציאליים בארהייב: חברות חומרה, חברות תוכנה, יזמים, מפיצים ומשווקים. אינטרפייס גרופיי לא חסכה בזמן ובכסף, על מנת להביא להצלחתו של ייפורוס המשאבים הלאומייסיי, שאמור היה לסמן מפנה חשוב ביותר במאמצי הייצוא של בתי התוכנה בישראל. האירוע אורגן במשותף על ידי מכון הייצוא ועל ידי ארגון בתי התוכנה. לבד ממשתתפי ייפורוס המשאבים הלאומייםיי, הציגה התעשייה הישראלית את מרכולתה - בעיקר מוצרי תוכנה - בביתן שעוצב ואורגן על ידי מכון הייצוא. שמונה חברות ישראליות הציגו בביתן. חברות ישראליות נוספות הציגו במסגרת עצמאית, או בשיתוף פעולה עס שותף/מפיצ אמריקני. בחודש שעבר בלאס וגאס מאת ניסו כה[* פא יום שני ממפם פיליפ קהאן, נשיאה של ייבורלנדיי, חברת התוכנה הדינאמית, הוא הנואס הראשון בסדרת נאומיס שישאו ראשי תעשיית המחשבים האמריקנית בפני באי התערוכה. פיליפ קהאן לא אכזב. הנאוס היה רחוק מלהיות נאום שגרתי והיה קרוב יותר ליישואן" אמריקני אופייני, סטייל לאס וגאס. פיליפ קהאן ייחד את נאומו לתפישת ייתיכנות מוכוון אובייקטיסיי (009) והמחיש, באמצעות סרטוני וידאו, מספר יישומי תוכנה וחומרה המיישמים את התפישה. באחד הסרטונים היה פיליפ הכוכב הראשי בעצמו. פיליפ האופנוען, הנתפס, זו הפעס המי יודע כמה, על ידי המכיימ של משטרת לוס אנגילס. יחידת המחשב המשטרתית פיתחה *ישוס מקיף, בתפיסת 007, לכל נושא דוחות התנועה. קהאן נפל בשחת שאותה כרה בעצמו... כהפתעה לא קטנה, הצטרף לשואו של פיליפ גם אנדרו גרוב, נשיאה של אינטל העולמית. אנדרו גרוב הוא כוכב תקשורתי ותיק, ממש כמו פיליפ קהאן. ואכן, שני האישיס (שמרחק של שלושים שנים לערך מפריד ביניהס) הצליחו במערכון מתוזמן היטב, לעקוץ זה את זה - בעיקר על האיחוריס ב-586 - וגס להסכים ש-007 הוא העתיד, בזכות כוח העיבוד ההולך וגדל בקצב מהיר. יום שני םדו פגישת תידרוך לישראלים, משתתפי ייפורוס המשאבים הלאומייםיי. מנהלי ייאינטרפייס גרופיי מנסים ללמד את הישראלים, בדקה האחרונה, כיצד למכור את עצמס למאות המבקרים הצפויים בפורוס. איך להתלבש, לקום, להגיש כרטיס וכו'. כיתה אלף ליצואנים, פחות מעשרים וארבע שעות לפני פתיחת ה''צוציק" הפורוס. תחושה לא נעימה בין הישראלים, בתמונה הוא שאותה מיטיב לבטא דיוויד אסיא מיימשוביי: ביל גייטס, יימתייחסים אלינו כמו לנייטיבסיי. בכל זאת , נראה כאן בפ- לא נעים מהמארחים, אז משתפים פעולה. גישה עס שר התמ"ט, מיכה חריש, ומארגן ''קומדקסי, שלדון אדלסון. שִּ * הכותב הוא יועץ לתקשורת שיווקית לחברות מחשבים ואלקטרוניקה המשך בעמי 28 וו וי ו ו ו 4 ₪ 3 יועצים ובוחני מערכות בע"מ המרכז הגדול לתמיכה-שיווק-והפצה של תוכנות 68 - מרכז מוסמך לתמיכה יווק והדרבה '//050] - מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרבה = זהס5קפזאו - מרכז ראעוי לתמיכה שיווק והדרכה על ווק שא ₪ - מרכז הדרכה למחעובים 4. | = || | שיחזור מ רשתוו | עי ]= הפו "זםאו ואס מקלף 9. צ'ק - פוסט. ח.ד. 25252 חיפה 31250 טלפון: 419393 - 04 פקס: 419495 - 04 שומעים את השקט רואים את הצבע 27 משווקים ומפיצים מורשים (רשימה חלקית): תל-אביב והמרכז: רב דיזנון - 03:6310351-2, באג מחשבים - 1ו03-57947, רס מחשבים - 01-9670033, איי אנד איי - 03-721267, מיגד * 8, זום מחשבים- 05:5104031, רמ. מחשבים - 03-9241520, (תיב מחשבים - 8, מ ל ל. תעשיות תוכנה - 03-7515511, חיפה: 7.7 - 04-531115, עתיר מחשבים בע"ח - 04-410036, מד'אסק בע"מ - 03-728210, טר 2לין חשמל בע"ח - 03-678888, א. רחום - 5, שמסעון מחשבים - 04:913855, שדאפ(ה קומפיוטר - 06:564004. ירושלים: קומפיוביית מחשבים בע"מ - 02-242255, שממ ירושלים - 02-513203, כל-בו מחשב בעים - 90, חשב דיגיסקס בעדמ - 02-373660. השרון: לד מחשבים - 052-952895, מאיר מחשבים - 053:825828, מחשבי נינטה - 053-5046573. באר שבע והדרום: פסקוס מחשבים- 5, דורין מחשבים - 057:454359. מדפסות הסיכה השקטות עם אופצית הצבע 6וחוספ5הּ חבכו פטנט בלעדי מרעיש עולמות המאפשר לך לקנות את מדפסת האיכות השקטה והחדישה ביותר במחירים שווים לכל כיס, 3 דגמים של מדפסות סיכה השקטות עם אופצית הצבע (24-9 סיכות) העונות על כל צרכי ההדפסה המגוונים במשרד המודרני. 8 דגמים של מדפסות סיכה "רגילות" צרות ורחבות (24-9 סיכות) מהירות, מדויקות ואמינות, המתאימות לכל עסק ולכל בית. 2 דגמים של מדפטות לייזר 8 ו-11 דפים לדקה המספקות פתרונות חדשניים ואיכותיים ומסירות את עומס ההדפסה במשרד ומבצעות עבודה מקצועית במינימום זמן ובמקסימום יעילות ודיוק. האמריקאים בחרו במדפסות פנסוניק. כל אדם רביעי בארה"ב עשה את החישוב וקנה את הפנסוניק עס המוניטין העולמי. -72, חיפה. ן שלדון אדלסון מלווה את מושל נבדה לביקור בביתן הישראלי ב''קומדקס". כל יום שני םאו רעש מוכר של מטוס ריסוס יינורסמןיי עתיק מנסר באוויר. מרימים עינייס. כמה מאות מטרים מעלינו, חולף מטוס הבוכנה וגורר אחריו כרזת פרסום המפארת את בורלנד. העיתון, למחרת בבוקר, מבהיר לנו מי היה הטייס - מי אם לא פיליפ קהאן בעצמו. היישואויי נמשך, בכל דרך אפשרית. לא יום שלישי חח הפתיחה הרשמית של ייפורוס המשאבים הלאומייס'י באחד מהאולמות המרכזיים של מרכז הקונגרסים של לאס וגאס, הצמוד למלון הילטון. אורחי הכבוד: שר התמייס מיכה חריש ורוברט וויז, מבכירי מוטורולה. הצימוק - ברכה קצרה של לא אחר מאשר ביל גייטס, נשיא מיקרוסופט. רוברט וויז, יוייר מוטורולה העולמית, מספר על ההיסטוריה של מוטורולה בישראל, מראשית ימיה, כאשר היתה חלק מעסקיו של אדס אחד - משה בסין. הוא ממשיך ומספר כיצד גדלה מוטורולה ישראל למה שהיא היוס - חברת ענק במושגים ישראליים ואחד ממרכזי הפיתוח והייצור הגדולים מחו לארהייב. יימוטורולה העולמית עשתה עסקה מצויינתיי הוא מסכם, לקול מחיאות הכפיים הסוערות. ביל גייטס, מיליארדר שנראה עדיין תלמיד תיכון שהלבישו אותו בטעות בחליפת '"פולגת'', מספר על הקמתו של מרכז הפיתוח של מיקרוסופט בחיפה. ייבינתיים מיקרוסופט מרוצה'י, הוא מסכם. מחיאות כפיים. שר התמייס מברך, שלדון אדלסון מברך, צילומים, נישוקים וחיבוקיס ולאחר שעתיים מאוד חגיגיות, מתחיל מפגש הפורום. קומדקס כ יום שליעוי חםלו סיור ראשון בתערוכה. התצוגה הראשית היא במרכז הקונגרסים. אולס שגודלו כמגרש כדורגל. החברות העיקריות מציגות כאן. רוב השמות מוכרים, להבדיל מתערוכת סביט הגרמנית, שבה רוב התצוגות הן של חברות מקומיות ואירופאיות, שרובן, עקב ההיסטוריה הלא-נעימה של כניעה לחרם הערבי, לא קשרו קשרים מסחריים עם ישראל. טוב להיות בבית. תופעה מוזרה אחת, בכל זאת: במבט ראשון נראה כאילו כל המציגים בתערוכה - חוץ מיבמ - הן חברות-בנות של מיקרוסופט. ייחלונות" בכל מקום. כמעט בכל תצוגה רואים את הלוגו המוכר של הממשק הגראפי הכובש את העולס במהירות. מיקרוסופט נקטה בצעד מחוכם והיא שותפה, חוץ מביתניה שלה, כמעט בכל ביתן תצוגה של יצרן תוכנה וחומרה. כל יצרן שמוצרו *יתואם חלונות'יי קיבל שלט ענק ממיקרוסופט. התוצאה מדהימה. ייחלונות'י אכן שולט מקיר לקיר. באחד הביתנים הגדילה מיקרוסופט לעשות והיא מציגה, על חשבונה, כמה עשרות יישומי תוכנה וחומרה ברמת ביטא, סביב דא 5סנתו/, שעדיין לא נחשפה רשמית. יבמ העולמית מוכנה להתפשט מכל נכסיה ולמכור את התחתונים והגרביים. מוגזם! לאו דווקא. יבמ תמכור לך כל פריט חומרה שהיא מייצרת, כמעט בכל תחום, רק שתקנה. ]א אתנודך 001 אתנד טסצ ת6ת/ו, זו סיסמתה הנוכחית של יבמ. כמובן שכדי לרכוש פריטי 0% מיבמ, כדאי שתחשוב על כמויות מסחריות, ולא על כמויות ישראליות. פא יום שלישי מםפו חזרה לאולס ייפורוס המשאבים הלאומיים". משהו מוזר. אווירת נכאים באוויר. האולס, שהיה כה חגיגי ורעשני בבוקר, שקט והייתי אומר, כמעט שומם. יימה קרהיי! אני מתחקר כמה מן המשתתפים. ייההר הוליד עכבריי, הס טוענים. מסתבר, כי הציפיות לעשרות מפגשים פוטנציאליים לכל משתתף בפורום, הפכו במציאות לכמעט בדיחה. רוב יימשתפי הפעולהיי האמריקנים כלל לא הופיעו לפגישות שנקבעו להם. מי שכבר הופיע, בסופו של דבר, היה או ישראלי יורד שחיפש עבודה לקראת החזרה הביתה, או יצרן אמריקני שחיפש מפיף בישראל, או סתס תמהונים שחיפשו כסא לנוח. אווירת הנכאים מדביקה גם את מנהלי הפורום מטעם ייאינטרפייס גרופיי, ואלו מתחילים לפזר האשמות סמויות כלפי הישראלים שיילא עשו דבר לקדם את המפגשים בעצמסיי. כמה ישראלים מאוכזבים מאיימים לנטוש ולעלות על המטוס הראשון הביתה. מישהו מנסה לתת סיכום ביניים: ייאם, לאחר כל המאמצים, כל ההשקעה של אינטרפייס גרופ והמיליוניס שהוצאו על פירסום ויחסי ציבור, הפורוס נכשל - משהו פגוס מן היסוד בתפישה. מי יודע, אולי אין לנו מה לחפש כאן בכלל." כמה מן השולחנות נטושים כליל. משתתפי הפורוס שהם גם בעלי תצוגה בביתן מכון היצוא מעדיפים לחזור אל הביתן. שם יש עוד סיכוי לביזנס. לא נעים. א י₪ם שלישי מםם2 קוקטייל חגיגי לישראלים בסוויטה הנשיאותית של שלדון אדלסון במלון ייסאנדסיי. אדלסון, מתברר לנו די מהר, הוא לא רק בעליהן של תערוכות קומדקס/סתיו, קומדקט/אביב (אטלנטה), קומדקס/קנדה ועוד ועוד, הוא גס בעליו של המלון ושל מרכז הוועידות הצמוד אליו. יש לנו עסק עם עשיר אמיתי ויהודי ציוני של ממש.האווירה, למרות התוצאות החלשות של היוס, משתפרת. אנשי ייאינטרפייס גרופ" לא מרפים: תנו ציאנס לשמש שתזרח מחר בבוקר. א יום רביע' מםמו שוב, סדרת נאומים באולס הפורום. לעומת מאות הנוכחים בבוקר הקודם, היוס מגיעים כמה עשרות בלבד לשמוע את הנאומים החגיגיים, כמעט כולס ישראלים. הפעם נואמים הישראלים: עמירם שור, יוייר איגוד בתי התוכנה; אליצור בר-יוסף מיבמ ישראל והמדען הראשי החדש. שלושתס מספרים לנו באריכות רבה על יתרונותיה של ישראל. חבל רק, שהאמריקאים לא שומעים, כי הם לא נוכחים. כ יום רביעי םל סיור במלון ייטרופיקאנהיי. מרכז תצוגות המולטימדיה בתערוכה. איך אפשר בלי מולטימדיה! באמת אי אפשר. אולמי התצוגה הצפופים רועשים וצבעוניים. מולטימדיה היא הרבה רעש, סרטים וגימיקים. וגימיקים באמת לא חסר. מפתיע לראות שאחד השחקנים העיקריים בשוק הוא יבמ. יבמ ארהייב מציגה כמה עשרות יישומי מולטימדיה מעניינים ביותר. חלקם הגדול מופעלים לאו דווקא במחשבים אישייס, אלא ברשתות משולבות של מחשב מרכזי עם מיני מחשב 0 ורשתות מחשבים אישיים, בתצורת יישרת/לקוחיי קלאסית. מעניין להיווכח, כיצד הופך הענק הכחול ומשתנה לנגד עינינו: מיצרן ענק שהיה בורח משווקים אנכיים צרים, ליצרן המוכן לתרוס את חלקו לכל תחום, בכל נושא, העיקר שיהיה בו פוטנציאל. א יום רביעי םםפו אני מנצל את תעודת העיתונאי ועוקף תור של 0 איש לערך, המקוויס להיכנס להרצאתו של סטיבן גיובס, נשיא דא6א. סטיבן ג'ובס, שייסד את אפל יחד עס שותפו סטפן ווזניאק בפרה- היסטוריה של שנת 1978, הוא תופעה. הרצאתו, ואני חותם על כך בשתי ידייס, היתה מפגן אמיתי של גאוניות, שרק הוגה יימקינטושיי יכול היה לארגן. מעניין היה גם להשוות בין האישים שהרצו בתקופת התערוכה: פיליפ קהאן מבורלנד, רוברט קוריגאן נשיא ייחטיבת המחשבים האישייסיי החדשה של יבמ העולמית, ביל גייטס, גיורגי פישר נשיא מוטורולה ולעומתם - סטיבן ג'ובס. במקום יישואוי" של סרטים וצילצולים, עולה סטיבן ג'ובס לבמה, נוטל את המיקרופון, ומתחיל לשטוף את הקהל בהרצאה שכל כולה נון-קונפורמיזס מחשבי. קצת רקע: לאחר שפרש מאפל, הקים גיובס את חברת 1א6א שפיתחה מחשב ייחודי ביותר סביב מעבדי מוטורולה 68030 (מעבד ראשי) ו-56002 (מעבד האותות הספרתי, שפותח אגב בישראל). המחשב, הנתון במארז שחור-מאט קופסתי, הוא אחד המחשבים המתקדמים מסוגו בעולם וחבל מאוד שלא נזכה לראותו בישראל. עד לפני שלוש שנים, אסור היה ליצא את המחשב למזרח אירופה, לברהיימ ההיסטורית וגם לישראל - מתוך חשש שהטכנולוגיה המתקדמת שלו תיפול לידיים סובייטיות! יחד עם החומרה, פיתח גיובס מערכת הפעלה ייחודית ביותר, 5187 דַא6א, שהמונח השחוק ייידידותי למשתמשיי, נתפר עליה ככפפה ליד. וגייבס, מה לעשות, מבין משהו בידידותיות. השנה, בעקבות רמת מכירות בינונית והצלחה סבירה פלוס-מינוס, החליט גזובס על מהפך: במקום לספק חבילת חומרה-תוכנה קשה לעיכול, תהפוך נקסט ליצרן של מערכת הפעלה סופר-חדשנית וידידותית ותתחרה ב...חלונות של מיקרוסופט. איך אמר גבס יימיקרוסופט היא מונופול, ואני שונא מונופולים!יי כשלב האשון, עברה נקסט מסביבת מוטורולה לסביבת אינטל 80486, מה שמשמח מאוד את אנדרו גרוב, כמובן, ועל כך בהמשך. בשלב השני, העומד להתהחש בכל אחד מן הימים הקרובים, קומדקס תכריז נקסט בהכרזה כלל עולמית על 3.0- קד דא6א מערכת ההפעלה היחידה, לעניות דעתי, שיש לה סיכוי כל שהוא לפגוע (בטת שלא לחסל כליל את) בהגמוניה של מיקרוסופט. ב-50 דקות של הרצאתו, חתך סטיבן גיובס לחתיכות את מיקרוסופט והדגיס - בהדגמת טרום-בכורה עולמית - את מערכת ההפעלה החדשה. מה יש לומרז ידידותיות! מדהימה. מהירות כמו סוזוקי 7508 לעומת קורקינט- חלונות. חדשנות! בכל מודול ומודול. והעיקר - פעולה ללא דופי במחשבי 386 ו-486. בהרצאתו השתמש ג'ובס במחשב 4858% רגיל. לשם המחשה בלבד, פיתח סטיבן גובס, לנגד עינינו ממש, מסד נתונים יחסי מושלם של מאגר עובדים, כולל שדה צילוס צבעוני של העובד. זמן הפיתוח - 3 דקות על השעון (באחריות). על בסיס הנתונים המשיך ג'ובס ופיתח שאילתות חיתוך. כל זאת הוא ביצע מבלי להפסיק לדבר לרגע, ותוך חיסול מוחלט של המתחרה מסיאטל. מחיאות הכפיים אלימו להרוס את האולס, חבל רק שהמונופול גדול וחזק ממנו בהרבה. הסיכוי היחיד, לדעתי, למערכת ההפעלה של גובס, הוא בשיתוף פעולה הדוק עם יבמ, אפילו על חשבון 05/2. א יום דביעי חלו חזרה לאולס הפורוס. הפלא ופלא: נעלמו הפנים המאוכזבות. מה שנראה היה כיוס קטסטרופאלי פוטנציאלי, הפך ליוס של הצלחה סבירה. אמנס, לא עשרות ומאות, אולס כמעט לכל ישראלי נרשמה פגישה מוצלחת אחת לפחות. ציקים וחוזים עדיין לא נחתמים (ואל תאמינו לאף מילה שקראתם בעיתונות הישראלית בתקופת התערוכה!) אך גס כך, הכישלון הפך להצלחה סבירה. גס פניה של מירה ריצימן ממכון הייצוא, האחראית על אגף האלקטרוניקה והתוכנה, מאירות יותר מאשר ביוס אתמול. יש סיכוי ! יו חמישי םאו המתנה של שלוש שעות בשדה התעופה. צפיפות נוראית, טיסות מתבטלות, ברדק. האמריקנים לא מתרגשים, הישראליס מתפוצצים. הביתה. קומלדקט/סתיו 99' טיכום בעויא התמציתיות אחזרי חצוגה: שבעה בתי מלון ומרכזי קונגרסים בלאס וגאס מבקרים: 140,000 מצ'ג'ם: 2,000 קהל-ש1: משווקים, מפיצים, יצרני ואמס, כל מישהו שהוא משהו בענף. התמצאות: אסון טבע. תחבורה: שלא נדע מצרות. צביבות: גבוהה מאוד. דגשים עיקדיים: מולטימדיה, חלננות, רשתות תקשורת מקומיות פיסיות ואלחוטיות, חלונות, אינטל ייאוברדרייביי (במקום פלאטינוס המתעכב), חלונות, מחשבי עט (כבר לא גימיק), מחשבי מחברת צבעוניים, חלונות דא, תקליטופטים (6וקקסה וגסטקס), חלונות. ישראלים-מצ'ג'ם: מגייק (משוב), מחקר אלגוריתמים, גייי-בי אלקטרוניקס, לינאר, יוריקה, קונתהל, טי.אי.אס, מלייל. כדאיות ב'קור: גבוהה. בדאיוח חצוגה: גבוהה ביותר! בילויים: בלאק גיק, רולטה, אוכל (מסעדה גלאט כושר בתוך התערוכה), סקס לא בטות. שוא!': פיליפ קהאן, סטיבן ג+בס, ביל גייטס, גיורג' פישר. ישראלי: הרבה. הוצאת: מוכרת. 66/2 עברית מבית כיוון מחשבים .תס רכ ת/כן/ת. ארתיא/ת כתכי בונוס חינם 1!1 וההסח-6 עם 250 פונטים ו12,0007 איורים ממוחשבים סי ו 000047 3 6 ורפית א%/4, 9% (1 // / ו ל ו ורי נית] המק 7 כא%) הכ / קורל דרו עושה הכל. * ורָפִים ר! ותו איאריים. . 8 0 עכשיו בגרסה חדשה + 000/כ ורפי /תאוןות * 90/00 %/96 00002 ומשופרת עד לבלי הכר. * ֶרפִי אא/ר/ת, פא (ק/רות /9/8- * ססָריית תא/ן/ת /2/1(0 ארהיאה כל מה שאתה זקוק לו * כיית ורפי 0/0ה /ק/ה נמצא בחבילת תכנה אחת. עכשיו אין צורך לקנות מספר חבילות תוכנה שונות על מנת ליצור גרפיקה, גרפים, פרזנטציות ועיבוד תמונה וזאת כי קורל דרו עושה הכל בשבילך בחבילה רבת עוצמה שטרם נוצרה כיום לתחום הפי.סי. * תאיא/ת א1ה 6/94// //, /7/8 /8/?--- 0 זוהוגק-0דסוזק 0 תס כל זאת עם העברית של כיוון קית א%/24. 70% יכו תא/ות אא!תסכ מחשבים אשר פיתחה את 6קס'ם, 6יק/פי/ת /הקרןה אהאתסכ (ית/ 1 כתא/(ה הכ] גרסת החלונות לעברית ומפתחת * יכו קכגים ]א3ת אהת /כןיות האחרות * כ תק רכי מאה כיום את מעבד התמלילים * אכחר )יגת א/כן/ת 1כ) סרה * פ/0ר, רכ !אווש החדש "דגש" לסביבת חלונות. * א )| רכ 6 רקים. * אארכת 1/0/00 כ3כה /00/ר 21 * הכ 0079 10/01 כתא/ה * ססר רכ 6 תא/ןות 3 * סר/ק תא( ה, ה66ר ייאסה כת/כןת = בנוסף 408 אד זט 00, ו-105416/ ]60 ג'שות, מקצועלות, עוצמה זה קורל דרו של כיוון סוכנים: * פלרון בע"מ, רח' גבעת שאול 24 יים טל. 525181, 557420, 027-3579022 * דסקטופ בע"מ, רח' מחיר 5 ת"א טל. 05/440591 > קומפיובית, רח' הלל 5 ירושלים טל. 027242255 > קומפיוטרלנד מפיץ מורשה: כיוון מחשבים בע"מ טל. 04"514214, 05-5573986 ,027259472 ת.ד. 53063 ירושלים 93420 0 טלפון: 02-733941 פקס: 027733938 + 2. 5 |=]|כ | - > מוצרי - ה ל- פקוספאזש ‏ ₪ ₪4 מלאכת מחשבת טכנולוגית סל התוכנות היחידי - איתו אינך נדרש להתחיל מחדש.. כל המוצרים מתקשרים ומשתלבים אוטומטית ביניהם 7 ₪ | ₪ 9) כ / 1-2-3 מהדורה 1.1 5 פאז תחת תלת-מימד מלא ותאימות ל- 205 להפקת שקפים ומצגות גרפיות מעבר קל וטבעי למשתמשי 2025 העוברים ל-5/ססאזא התוכנה שזכתה בעשרות פרסים בינלאומיים ורוצים לשמר את השקעתם. על קלות שימוש ואיכות גרפית. פועלת גם ב-05. קלות שימוש ותכונות חדשות - מעבר לתחרות. בנה במו ידיך מצגות ושקפים לכל צורך, 1 תמיכה עברית במקור (בכל הגופנים של 5/טכססאזצ), הצג ב"גדול" את רעיונותיך קישוריות ישירה מתוך הגיליון למחשבים מרכזיים בעזרת אפקטים ויזואליים מרהיבים ותאימות מלאה למוצרי 0/5סא[/ נוספים (ברמת 5סס). ושמור על עירנות הקהל... ו חומרום ו 1 : 60 4 ו 0 דואר אלקטרוני ברשתות תקשורת יומן - סדרן לניהול פגישות ומשימות התוכנה המובילה בעולם לדואר אלקטרוני, המאפשרת לרשותך יומן משרדי מתואם וממוחשב משלוח מיידי של טקסטים, גרפים, תמונות, קבצי עבודה, מרהיב ביופיו ונוח מאד לשימוש, המאפשר תיאום צולב פקסים, ואפילו תיקים שלמים , בזמן מינימלי ובנוחות מירבית. של פגישות ואירועים למספר משתמשים בארגון, כולל: | :00 פועלת על כל סוגי המחשבים ומקשרת אותך יומן פגישות, לוחות גאנט לתכנון, לכל מקום בעולם דרך רשתות בינלאומיות ספר טלפונים (עם חייגן) ויומן משימות. ללא צורך בהרחבות חומרה מיוחדות. ההדפסה תצא בגודל תואם ליומן הכיס שלך. ₪ מבצע:(<עוויי + 50 = !| מפיצי , / -אבי 2 יו / מפיצי לוטוס בישראל, רחוב המסגר 12 תל-אביב, 5122239 - 03 משווקים מורשים: ששו כלנית 5372929 - 03 שו לרגו הראל 257248 - 02 שא עדים יועצים 419393 - 04 שו קומפיוטרלנד 5373986 - 03 259473 - 02 שא חיון מחשבים 5751399 -03 628628 - 03 956 8/3 = ₪) |69 המחירים נקובים בשווה עהך לשקלים, אינם כוללים מעיימ וצמודיס לשער הדולר היציג ביוס התשלום.. ₪ ₪3 | עו -ו :טאו | 9 / שממש 00| העכבר התלת מימדי של 05 מאפשר לנוע גם בציר 2. ג ההצגה הגדולה בלאט 9 || /א5סו0ס6 סטיוארט קורנברג* כמו מרבית הישראלים גם אני יצאתי לדרך יום לפני התערוכה, כדי להגיע ביום שני ללאס ווגס. זו מוכרחה להיות החלטה נבונה שכן באותו מטוס הגיעו גם מיכה חריש, שר התמייס ואדוארד הית, ראש ממשלת בריטניה לשעבר. האס קומדקס תהיה ייהמפגש הגדוליי או הגזמה פירסומית, על כך יחליטו 180 אלף המבקרים שאמורים להגיע לכאן. כרגיל בקומדקס, התערוכה היתה מפוצלת במספר אולמות סביב נושאים מוליכים: מולטימדיה, תקשורת, חומרה וכו?. בכל אולס שלטה מיקרוסופט עם נוכחות 8אס6תוא מוחצת, למרות כל המאמצים של יבמ לדחוף את 2. החידוש השנה היה מפגש ייפורום המשאבים הלאומייםיי בו כיכבה ישראל. על כך בהמשך. הצבה של מ'קרוטובט אנשי מיקרוסופט הציפו את השטח. נראה כי הס הביאו את כל הסגל מרדמונד ללאס ווגס לתקופת התערוכה. הם הציגו את מיקרוסופט כספק התוכנה הראשי וכמורת הדרך לעתיד, ואת המוצריס החדשים: מסד נתונים חדש, תג לקבוצות עבודה, הצצות על זא, אבל לא מסטתו/ עברית. דא, קיצור של שטאן עפסוסתהס6, גר אית טוב ותוכנות מוכרות, שכבר עברו הסבה, רצו עליה היטב. עדיין לא נקבע זמן לשיחרור, אך אני מצפה כי הפעם נחכה פחות זמן מאשר חיכינו לגירסת 3.1 . כפי שהיה צפוי, הדגש הוא על גרפיקה ייכבדהי'י ומיקרוסופט צירפה להצגה יצרני חומרה ותוכנה שידגימו את זמני התגובה הטובים. כרטיס גרפי של 83 (יצרנית מאיצי 5שסותגאי בחומרה) הציג את זא במהירות כפולה ממסכי 3.1 . הסיבה % לכך היא ההשתחררות '. ₪ מכבלי ₪08 ועבודה ב-32 סיביות. מיקרוסופט הציגה גם את מעבד התמלילים סתסאו, את מנהל קומדקס הפרוליקטים 01₪607תק ,סא והופעת בכורה של מסד הנתונים למפתחים 460₪85. המסד יאפשר למפתחים לבנות מסדי .501 המגשרים על פלטפורמות חומרה שונות. גס מסד הנתוניס 0קאסם, שעבר לשליטת מיקרוסופט אחרי שזו רכשה את 6גא50 אסת, זכה לגירסה חדשה, 2.5 . מיקרוסופט תקעה יתד בעולס הישומים ושוב אינה רוצה להחשב לספקית של מערכות הפעלה בלבד. בתחוס מערכות ההפעלה הציגה מיקרוסופט את קטסזקאזס\ זס! פאוסשתו/, מערכת רישות בין-שוולם (פ6ק-סו-זסק) המאפשרת לשתף משאבים ומטלות בסביבת רשתות (ראה מאמר מפורט גליון זה). ₪08חג, ויצרניות אחרות של מערכות רישות פשוטות, צריכות להזהר. אא.1 זספַהת3/ן לא היתה ההצלחה לה ציפו רבים, אבל אני משוכנע כי 5אסתואו לקבוצות עבודה כן תממש את ההצלחה לה היא ראויה. רוב האנשים רוצים לחלוק משאבים ולהשתתף בקבצים ומערכת זו תאפשר להם לממש את רצונס מבלי לצאת מחיקה החמים של מיקרוסופט. ההתקנה שלה פשוטה כמו התקנת 5ס6תואו למשתמש יחיד והחסכון במשאבים יכול להיות גדול. אינטל |מלחמחה בחקיינים כן, היו דבריס לראות שאינס קשורים במיקרוסופט. התחנה הבאה שלי היתה אינטל. הייפנטיוסיי, או כפי שרבים מתעקשים לקרוא לו 6, היה מקור המשיכה אבל רק חלק מההצגה. בסופו של דבר, רבים מאיתנו לא זקוקיס לכות הגלוס במעבד החדש, ומה שמעניין אותנו עכשיו זה איך להשביח את הדור הראשון של 486. ה-פשזסחתשס הוא הקלף של אינטל במלחמתה בחקיינים, כוא4 ו-אחץס. המוטיב השיווקי הוא יילמה לך להסתכן בהצעות של חקיינים אם אנחנו מבטיחים השבחה על-ידי תקיעה של מעבד חדש לשקע שמתכה לו על לוח האסניי. אנשים קונים את התעמולה של אינטל - כנראה שהם שוכחים כי, רובס לפחות, לא מהססים לרכוש מחשב ייתואסיי מהחקיינים של יבמ, ורבים חושבים אפילו שהחיקוי טוב מהמקור! עבורי הדבר המרגש ביותר בדוכן אינטל היה השבב החדש סמסאז, שאמור לאפשר שילוב של וידאו אמיתי בישומים. ניתן לבנות ישומי הדרכה בסרטוני וידאו כאשר כל העריכה נעשית במחשב, ללא שימוש ברשם 08 ואולפן * הכותב הוא מגהל שיווק בחברת מיחשוב מתקדס בעיים הקלטות. מיקרוסופט עזרה בפיתוח וההצגה בוצעה על תוכנת סמסז של מיקרוסופט. מהרבה בתינות האפשרויות ששבב זה פותת מעניינות יותר מהפנטיום. בהדגמה הראו איך מייצרים בקלות סרטון שיווקי על מוצר חדש, עם עידכונים והתאמות המבוצעים במהירות. ההצגות שהדגימו את הכח של הפנטיוס היו גימור שטח (0א1אמסאפא) של מודל מוצק של ססוג וגליון אלקטרוני גרפי המוזן בנתוניס מקוונים, למשל שערי מניות. מהיר הוא בוודאי, אבל מתי נראה אותו בשוק: השמועה אומרת כי הגירסה הראשונה תהיה עס אפיק חיצוני של 4 סיביות (האפיק הפנימי של הפנטיוס הוא ברוחב 64 סיביות) ורק אחייכ נקבל גירסה ייתואמת 486" עם אפיק חיצוני של 32 סיביות. האם נראה גם גירסת 2/אפ! האם הרכיבים התומכים המותקנים על לוחות אם נוכתיים מסוגלים להתמודד עס ארכיטקטורה ייסופר-סקאלריתייז קול ישראל מהרצליה לנו הישראלי היה מוקד התעניינות נוסף בדוכן 0 טח160וח56 [4חסנוגאן. כרטיס אזעיד, שפותת במרכז הפיתוח של נשיונל בהרצליה על-ידי הצוות של עופר רמון, משלב דואר קולי, פקסימיליה, מודם ואודיו על כרטיס אחד. נשיונל עשתה חגיגה גדולה סביב הכרטיס החדש, שמסוגל לבצע לבדו את מה שכיוס נזקק לשני כרטיסים. הכרטיס פעל בסביבת רשות - כל אחד יכל להשאיר באמצעותו הודעה מוקלטת, לשגר פקס או תשדורת מודם, כאשר הכרטיס מבצע את המשימה ביירקעיי. זה היה אחד המוצרים המעניינים יותר בתערוכה. אי אפשר היה שלא להתקל בדוכן של יבמ. השנה רצתה יבמ להפגין נוכחות, ועס למעלה ממליון עותקים של 05/2 בשטח היתה לה הצדקה לכך. 08/2 היא טובה ונותר לראות אם המשתמשים אומנם יתנו לה את תמיכתס. מלבד 05/2 וישומיה, יבמ הציגה קו מלא של מחשבים אישיים עם אפיק 164 ועם אפיק 54 (4 בשפת יבמ). תאימות הפכה למילה חשובה בפי אנשי השיווק של יבמ. המחשבים החדשים נראים טוב, במיוחד המחברת הצבעונית 6גקאתוחד. לקניין האירגוני הם יכולים להציע כיום את כל ספקטרוס החומרה. התוכנה שהציגה יבמ התבססה על 05/2. מולטימדיה נדחפה לגבהים חדשים עם זס:/אזה1ט, אחת הסביבות הבודדות בהן יכולת לראות מימוש מלא של השבב סמסאז של אינטל. יבמ השתחררה מהנוקשות, שאחזה בה אחרי שהיא התחילה את עולם ה-סק. עכשיו, לאחר שראיתי את הישומים רצים, אתייחס ביתר ברצינות ל-05/2. בין ספקי התוכנה הגדולים, רק לוטוס הציגה גירסאות 05/2, אבל שאר החברות יצטרפו אליה בקרוב, לנוכח הפתיחות החדשה של יבמ ונכונותה לשתף פעולה עם כל אחד. ההבטחה במזרת הרחוק מלבד מרכז הכנסים הראשי בהילטון, השתתפו בתערוכה אולמות נוספים מפוזרים בכל רחבי לאס ווגס. מרכז הכנסיס של מלון 05א54 אינו קטן מהראשון ובו הוצגו מוצרי מולטימדיה וציוד היקפי. בין היצרנים הרביס מהמזרת הרחוק שבתה את עיני תצוגת 188ואסאם. זו חברה אמריקאית המייצרת במזרח הרחוק מוצריס המשלבים ביצועים גבוהים עם מחיר אטרסטיבי. מדובר בבקרי דיסקים עם מטמון (0ו301 13%) המצליחים לתת דחיפה רצינית לישומי 5סטתוץ ולמסדי נתונים (נושאים עתירי דיסק). ההדגמה הפגינה את השיפור בביצועיס המתקבל מזמן גישה של 3 מילישניה וקצב העבהת נתוניס כפול. הרבה אנשיס קוניס דיסקים מהירים שמתנישנים תוך חודשים ספורים. לדעתי עדיף להשקיע בבקר דיסקים מהיר מאשר במתאם וידאו משוכלל. ואגב מתאמי וידאו, היה מעניין לגלות כי את הבכורה לקחה 53 עם מא? פוסתו/ חדש, 8 בכל דוכן יכלת לראות כרטיסים המבוססים על המעבד החדש (מהיר פי 3 ויותר קומדקס ביחס לדור הקודס). בקצה הנמוך של השוק השבבים של 6וקַ10 5נוח01 דוחקים את רגליהם של השבבים תוצרת טיידנט וצנג. מולטימדיה ודיפקים אופטיים הכוחות הדומיננטיים בכרטיסי מולטימדיה היו 8 דד 6 ו-427808. הכרטיס 818 פא500 של קריאטיב נתן את הטון עס הדגמות מרהיבות שמשכו את הקהל. חברה קטנה אחת הדגימה את מה שעשוי להיות הלהיט הבא ; הפעלה קולית. במקום להקליד אתה יכול לדבר למחשב וה-20 יבצע את פקודותיך. למרות שהטכנולוגיה עדיין בחיתוליה, אנשים שמחים לפקוד על המחשב שלהם מה לעשות. סוגים חדשים של דיסקים אופטיים הוצגו על-ידי חברות רבות. דיסקים שסובבים מהר יותר, ניתניס לכתיבה ומחיקה וזולים יותר ממה שהכרנו. סוני ופאנסוניק הודיעו כי המחירים ימשיכו לרדת. ,1 זא //א, יצרנית הדיסקטים הראתה דיסקט 3.5 אינטש עם 20 מגהבייט והודיעה כל 0 מגהבייט נמצאים בדרך. בשורה טובה לאלה מאיתנו המשתמשים בטייפ לצורך גיבוי. תארו לעצמכם גיבוי של מסד נתונים גדול על דיסק יחיד! הבורום ה'עוראלי כן, היו דברים רבים לראות בקומדקס, אבל כמה אפשר לראות לפני שגם המסעיר ביותר הופך לשגרתי. רציתי רק לסיים באספקט הישראלי, שהתגלס בייפורוס המשאבים הלאומייסיי. האירוע תוכנן כך שקניינים יוכלו לייצור קשרים עם ספקים ישראלים. מיכה חריש היה שם כדי להסביר למשקיעים פוטנציאליים עד כמה התעשיה הישראלית טובה ועד כמה מוכנה הממשלה לעודד את המשק הפרטי. ביל גייטס היה שם לנאוס קצרצר בן 5 דקות בו הוא הסביר מדוע מיקרוסופט פתחה מרכז מוייפ בישראל: ייתוכנה טובה זקוקה למהנדסי התוכנה הטובים ביותר, ואותס תמצאו בישראליי. הוא המשיך להסביר כי מיקרוסופט לא חשבה כלל על מרכז ישראלי עד שהחלה חזרה המונית של ישראלים מסיאטל הביתה. מיקרוסופט החליטה שהדרך להמשיך ולנצל את הראש הישראלי הוא ללכת שבי אחריהם. היוס תקשורת לווייניסם מאפשרת למרכז הישראלי להחליף קבצים עם מרכזים בארהייב בדיוק כאילו הס היו באותה יבשת. גם מנכייל מוטורולה ציין כי ישראל מציעה ריכוז מצויין של כוח הנדסי ברמה גבוהה. כל כך הרבה תשבחות עד כי התחלתי להעריץ אותנו. לפני קומדקס רבים אמרו כי התערוכה השנה בלאס ווגס תהיה חשובה. היא היתה! 180,000 המבקרים זכו לראות את הדור הבא של חומרה ותוכנה. השאלה היחידה היא כמה זמן החידושים שראינו יחשבו כטכנולוגיה עדכנית, עד שחידושים מסעירים עוד יותר ישנו אותס טרס עת. בקר דיסק מואץ מטמון של שומסו. תקשורת קולית משולגת בתקשוות מחשבים במערכת ב של חברת זו מב ו 4 .- - לעבודה קבוצתית פטסזקאזס/ 101 5אוסשתג), אולי ההכרזה המסעירה ביותר לקראת תערוכת קומדקס השנה, מרחיבה את הממשק הגרפי הפופולרי של מיקרוסופט לסביבת רשתות תקשורת מקומית. תקשרות ביץן שווים אםשתק-10-אתםץ) (0א דא היא מסגרת העבודה בצוותים אותה רוצה מיקרוסופט לשב בחלונות. עס תמיכה מרושתת בהחלפת נתונים דינמית (₪סכ), דואר אלקטרוני ומערכת תיאוס לוחות זמנים (0א801100111) משוכללת. אפל, עם מערכת ההפעלה למחשבי מקינטוש, הראתה את הדרך להפיכת הת- קשורתיות לחלק בלתי נפרד מהמחשב האישי. כיוס החלוציות של אפל מו- עתקת לסביבה הגרפית של 26. מחיר כרטיסי רשת ירד לרמה בה מחשבים רבים מסופקים עם מתאם רשת סטנדרטי, והגיע הזמן שמערכת ההפעלה הס- טנדרטית (או לפחות זו שמנסה להפוך לסטנדרט) תשקף את המגמה. המערכת החדשה של מיקרוסופט עושה בדיוק את זה - היא ממזגת את תפיסת סביבת העבודה בצוותות כחלק אינטגרלי מסביבת העבודה הגרפית. 4 א םס אתה משתמש של 3.1 5אסותו/), המעבר לסביבת // (פקטסזקאזס/ זס] פאוס6תגא) אלנר אמור להיות טראומטי גם במישור הכספי. מי- קרוסופט מציעה חבילה הכוללת השבחת אאעו ושני כרטיסי רשת במחיר 549 דולר. עד לא מכבר היה זה המחיר של כרטיס תקשורת יחיד. התכנון של אתשו נעשה כך, שהמעבר לסביבת רשתות לא יבהיל אפילו משתמשים שמעולם לא חיברו מחשב למחשב. ההתקנה היא אוטומטית לחלוטין וכוללת את כל התכונות הדרושות לה- תחיל את החיים ברשת ברגל ימין. שיתוף קב- צים שיוויוני, | שיתוף משאבים היקפיים (מדפסות בעיקר, אך גס אבזרי תקשורת חוץ רשתיים), החלפת נתונים דינמית (מכס) וקי- שור אובייקטים (018) בין קבצים המפוזרים ברשת על מחשבים שונים, מערכת תזמון לע- בודה קבוצתית, מערכת דואר אלקטרוני ומ- משקי תקשורת לכל חבילות הרישות העיקריות - כולס זמניים ונגישים דרך ממשק 3.1 5שס6תו/צ הידוע. למרות ש-אא אינה כוללת אלמנטים של אב- טחה וניהול רשת מתקדמים, שיחשפו לראשונה על-ידי מיקרוסופט רק בגירסת זא העתידית, היא יכולה להתחרות בתוכנות רשת פשוטות ופופולריות, כמו 1/0 של 4808 ו10 -זמאשל ג₪ו5 . השילוב של קלות שימוש ללא תקדים, נגישות סימולטנית ל-6ג/6א וה- עוצמה השיווקית של מיקרוסופט, יעמיד את היצרנים הקטנים בעמדת התגוננות מול הה- סתערות של אאש. 5 לכל רוחב הרשת א/ היא מערכת ההפעלה הראשונה לרשתות המספקת תמיכה מלאה להחלפת נתונים די- נמית בין כל היישומים הפעילים ברשת, בדיוק כאילו הם רצו על אותו מחשב. עס ספ רשתי אפשר לקשור בין נתונים מגיליון אלקטרוני הפועל במחשב אחד למסמך הנערך על מחשב אחר, לשבף במוצר הסופי אלמנטים גרפיים ממ- חשב שלישי ולהעביר את הכל למחשב רביעי לצוהך הוצאה לאור שולחנית. הכל אילו ארבעת היישומים היו ארבע חלונות במסך 3.1 פאס6חו/ו יחיד. כאשר המקור של יישום כלשהו עובר שי- נוי, למשל נתונים מספריים בגיליון האלקטרוני או צבע הגרפים; השינוי יועתק לכל היישומים הקשורים על-ידי החלפת נתונים דינמית. ב-אתצ הורחבה תפיסת לוח ההודעות (011000810) לספר רב-עמודים - 6:ג0טקו01 -בהם ניתן לשתף משתמשים ניתנים לביצוע על-ידי כתיבה, גזירה, הדבקה והדבקה מיוחדת ג חלונות לעבודה קבוצתית |5]-] 1 מו נוי חוצ. סו בי | אש 6 נוי ו [:%]ב:] [+) 5 1) מספר ההודעות בדיוק | כפי שהדבר נעשה בסביבת מש- תמש יחיד על-ידי ה-6זגססקו!6. ניתן גם לב- נות | קשרי מפס על-ידי שימוש בשפת מאקרו | של היישוס, בת- נאי שהיא תו- מכת ב-018 (קישור | וה- טמעת עצמים). שפות המאקרו של |06א₪ ,108 שזסו ,1-2-3 ותוכנות רבות אחרות, תומכות בגי- רסה 1.0 של 015, המבוססת על אסת, ולכן או תתמוך אוטומטית גם בפונקציות 015 שלהן. הגירסאות הבאות של 018 שוב לא יהיו מבוססות על אסת, אבל מיקרוסופט מבטיחה כי תמיכת תאו לא תחלש בשל כך. במבדקים שערכנו ל-את/ קיבלנו לעיתים תו- צאות בלתי צפויות לשימוש ב-פפס על פני הרשת, אך הבעיות היו אקראיות ולא יכולנו לשחזר אותן. כמו בגירסת מקס למחשב יחיד, גם כאן עלינו לחכות למספר מחזורי שיפור לפני שכל הבעיות יגוהצו. שירותי דואר ותיאום פגישות שאו כוללת גירסה מקוצרת של תוכנת הדואר האלקטרוני שזסשוטאן 70 זס) !גוא = של מי- קרוסופט. הגירסה המקוצרת כוללת את כל הפונקציות הדרושות להעברת הודעות בין המ- שתמשים, אך היא לא כו- ללת את מבדק. האיות של הגירסה המלאה ורבות מפונקציות הניהול | של ייבית הדואריי (ד05ק 8 הוא שרת הדואר האלקטרוני). אם אתה רוצה | ליצור קשר בין שאו לרשתות ] 8 000009 | %ת6ו04/6 63:אסו 349001 >וסוווסה צוסע ווסת. |:5| 5] :=| 100 18 חס הסחט שסוח6ז בותם ,פשיסות. 510. דואר אלקטרוני אחרות עליך להצטייד בגירסת ,םוא מלאה או לוכוש את מודול אדא ל-אתע. +5006006 הוא יישוס של אתא, המשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני כדי לתאם לוחות זמנים בין משתמשים ברשת. באמצעות מודול זה אתה יכול להכין יומן פגישות ואירועיס אישי, לבדוק זמניס פנוייס של משתמשים אח- רים ולזמן פגישות בלוייו מתואם. התוכנה גם מודיעה לכל המשתתפים בפגישה על קיומה. +16ט56060 הוא היישוס הראשון מתוך סידרת יישומים המתוכננת על-ידי מיקרוסופט, שי- שתמשו בשירותי הדואר כדי לתאם עבודת צוות. היישוס הבא, שישוחרר בקרוב, יאפשר הכנת תוכנית ניתוב לטפסיס הדורשים ביקורת ואישור של משתמשים רבים. התוכנה תעביר את האישור ממשתמש אחד לשני לפי סדר הח- תימות הנדרש, תציג את הטופס ביידואר הנ- סח המא הומזף סז קו16] 5חח₪) 565 זא ו = איסם ופו!! מוחום.!> חם= נוסץ , צסתנווסם. 3 ] * לסרגל הכלים של פזת סאגו התווספו צלמיות לשיתוף והתחברות לדיסקים רישתיים. אפשר לסלק אותן מהסרגל אם רוציס למנוע שינויים לא מוסמכים 41 משתמשים, בטעות או במזיד. | * פנל הבקרה המוכר כולל עכשיו גס אופציות לתצורת רשת. בדוגמה, המערכת זיהתה כרטיס רשת מס!ג 10 3 עם כתובגת 0 שגוייה. יש צורך לשנות את הכתובת ידנית שכן הכרטיט לא ניתן לתיכנות. כנסיי של המקבל ותעקוב אחר זמני ההשהייה בכל תחנה. התקנה אוטומטית ההבדל בין תקשורת בין שווים לתקשורת שרת-לקות הוא שבראשונה אין שרתים שכל תפקידם הוא להוות מש- אבי רשת משותפים. כל תחנה ברשת שיוויונית מהווה שרת ולקוח גם יחד - היא מספקת שירותים לתחנות אחרות ונ- עזרת בשירותיס שאחרים מס- פקים. כתוצאה מכך, כאשר קובעיס את תצורת התחנה יש לקחת בחשבון את התחרות שעלולה להווצר בין יישומים מקומיים ליישומי רשת על משאבי התחנה. ההמלצה שלנו היא כי שאו זקוקה לפחות לפלטפורמה של 3860%/33. אם מדובר במשתמש ייכבדיי, כזה שמחזיק מספר יישומים פעילים בו-זמנית, עס תקשורת ברקע ושימוש מסיבי בדיסק משותף, הוא זקוק למ- חשב החזק ביותר שניתן להשיג עם 32 מגהבייט זיכרון. בניסויים שעוכנו למדנו להעריך את השיפור המשמעותי בביצועים כאשר הזיכרון גדל. בדרך כלל התקנת רשת היא משימה למ- קצוענים. // שוברת את המוסכמה הזאת עם התקנה אוטומטית. התוכנה מזהה למעלה מ-150 מתאמי תקשורת שונים ומבצעת את שי- נוי התצורה אוטומטית. אס התאמת התצורה דורשת פעולה ידנית, למשל שינוי מצב מפסקים וחיבור מגשרים (מ6קוחטן), אזי התוכנה תבקש ממך לאשר את המצב הקיים או לבצע שינוייס כנדרש. מנהל הקבצים (688אג/א מזזי) ומנהל הה- דפסה (055 אגא דאזחק) של 3.1 5סנתוע קיבלו שני שדות חדשים לבחירת תפריט: יישתף" - 581485 - וייחבריי - ד6מאא60, באמצעותם אתה מעמיד משאבים מקומיים לשימוש משותף ומתחבר למשאבים החוקים. לאחר יצירת הקשר עם דיסקים רחוקים, אתה יכול להשתמש בט- כניקת ייגרור והשלדיי (פסתפ 6 6אס)כדי לה- עביר קצבים בין דיסקים רחוקים בדיוק באותה קלות שהדבר נעשה במחשב יחיד. שחו עובדת עס מספר גדול של מערכות רישות ייושר מהקופסהיי, ללא צורך באופציות וה- תאמות מיוחדות. מיקרוסופט יצאה מגידרה על מנת להבטיח תאימות מובנית עם 6ג/מטא של נובל. תאו כוללת את הדרייברים לתחנות לקות של 6ג/60א - ואפילו תפריטי התקנה לתוכנת חלונות לעבודה קבוצתית - - > ₪ וח הרשת הפופולרית, באם תחליט להתקין את גא אחרי ש-עחאו כבר מותקנת. השילוב המובנה של 6ג/ו6א בתוך תאו מאפשר עבו- דה סימולטנית בשתי רשתות: מצד אחד לה- שאר קשור עם משתמשים אחרים ברשת שיוויונית ומהצד השני להתקשר לשרתים מר- כזיים באמצעות הרשת שרת-לקות. שרת גוא יכול אפילו לשמש עמדת התקנה מר- כזית ל-ש/ו. לאחר התקנת קוב מקור על השרת המרכזי, כל שאר התחנות מקבלות את העותק שלהן בתקשורת. השרת של 6ג/וסא יכול גם לשמש כסניף הדואר של אתאו, תכונה חשובה בשל הצורך להבטיח כי המחשב המ- שמש בתפקיד זה ישאר פעיל בכל עת ששירותי דואר אלקטרוני נדרשים על-ידי משתמש כל שהוא ברשת. התחברות לרשתות 6ג/וו6אן יכולה גם לתחסוך את הצורך בחומרה ותוכנה נוספות לקישור בין רשתות. /ת/ יכולה להשתמש בשרת הת- קשורת של 6ג/ו6א כדי ליצור קשר עס רשתות אחרות. תפעול ובקרה פשוטים מסך חדש הנקרא [7906 [סטחס0 אזסאו6א! מספק שליטה בכל חומרת התקשורת ואופציות התו- כנה. ווסת מחליק על סרגל מאפשר לך לקבוע בצורה גרפית את עדיפות השימוש במשאבים המקומיים: בקצה אחד של הסקאלה המעבד יקדיש את כל אונו לביצוע מטלות מקומיות וב- קצה השני ישמשו מרבית מחזורי השעון לביצוע דרישות שירות של משתמשים אחרים. התפריט הראשי כולל גם שני עזרים חדשים המיועדים לספק לך בקרה על חלוקת המשאבים במחשב שלך. ה-זפואפו/ הוא גרף דינמי המראה את 0 -₪= < אתה ינול להוסיף או להוריד כוננים מהרשת בזמן ההתקנה הראשונית, או בכל עת שתזדקק לשינוי תצורה. את תוכנת הלקוח אין חובה להתקין עד שמעוניינים לספק גישה ל-0112800% ולקבצים משותפים. ניצול המעבד בזמן אמיתי (כלומר את אחוז מחזורי השעון המנוצלים לביצוע עבודה בפועל, לאחר ניכוי כל המחזורים בהם המעבד שרוי בהמתנה). העזר השני הוא ה-זסתסוג/ א המ- ראה לך מי משתמש במשאבים אותס הצעת לשימוש משותף. התוכנה גם מתריעה במקרה ואתה מנסה לנתק משאבים, או לצאת מ- ש/או,בזמן שמשתמשים אחרים קשורים למ- חשב שלך. המכבש של מיקרוסופט דוהר חברות אחרות, במיוחד 08פוח4 |-89ו5, עשו עבודה מצויינת ברישות בין-שווים תחת 5 תו על-ידי תוכנות רשת המהוות למעשה ישומי 5שס6פו/ו. ‏ שאו אינה ישום - היא מח- ליפה את מאסתו/ו בסביבת רשתות, וההבדל הוא משמעותי. 6מגואג.1 או דמא10 עלולות להתבלבל לחלוטין כאשר אתה מתחבר לדי- סקים שונים בכל אחד מהיישומים השונים שאתה מריץ בחלונות בו-זמניים. את/ מתגברת על הסיבוך ללא בעיות. את/ו היא גם היחידה שמסוגלת לרוץ בו-זמנית עס 6ג\ו6א. ל-ש/ יש יתרונות נוספים: זו התוכנה הר- אשונה הכתובה כולה בקוד 32 סיביות, לכן היא משיגה ביצועים משופרים והיא פטורה ממגבלות הזיכרון של תוכנות 16 סיביות. היא מאפשרת הגדרת ז6ת56 6וחגא[ תוך כדי עבודה, לראשונה בסביבת תקשורת שיוויונית. והעיקר, שחו היא כה קלה להתקנה ולשימוש שגס מי שנרתע עד כה מקישוריות ישמח לגלות עד כמה עדיף לעבוד בצוות. מסיבות אלה זכתה אתאו בפרס יימצויינות טכנולוגית' של 6תוקטפגו/ן 76 לשנת 1992. המתחרות הותיקות והקטטת חיי- בות עכשיו לרו מהר יותר אס הן הוצות לה- תחמק מדריסה על-ידי המכבש של מיקרוסופט. ‏ 4 "כמעט כל ערב, בסוף יום העבודה, אני מעבירה פקודת הדפסה ל-1818 שלי והולכת הביתה. אני שקטה, אני יודעת שלמחרת בבוקר אגיע והדו"ח יהיה מוכן בלי תקלות," תכונה זו, שאינה כתובה בשום קטלוג או מפרט טכני, מלמדת יותר מכל איך הפכו 1818 ו-1918 (הגירסה הרחבה) למדפסות פופולריות כל כך. 8 !19187, מדפסות 'חוט השדרה' בארגונים ועסקים מעניקות תכונות משופרות בעלויות לא גבוהות - 18 סיכות בראש הדפסה, מהירות גבוהה - 360 סל"ש, לוח בקרה ידידותי, ממשקים רבים, סוגי כתב ואמינות, אמינות, אמינות... יש לברדר מהירות מהן (4318-8₪, 800 סל"ש, למשל) אבל אין כמותן ביחס עלות/תועלת. ואת האמת הזאת כדאי גם לך לדעת. 37 2 רשף שיווק מחשבים בע"מ אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03-9225921, פקס. 03-9245082 ת"א - מכניק, המלך ג'ורג' 62, 03-5287102 ₪ אמפיסל, אלנבי 98, 03-5661965 ₪ מכניק יהודה הלוי 55, 03-1621103 א פוקס, יהודה הלוי 20, 03-656693 חדרה - ניר מחשבים, שדי פלטרין, 3 ראשל"צ - שח מחשבים, קניון בית היוצר, 03-9617330 = המשביר לצרכן, ז'בוטינסקי 26, 03-9643737 הרצליה - אמפיסל, סוקולוב 16, 52545281 ₪ למיר, סוקולוב 91, 052-571415 נתניה - אמפיסל, קניון השרון, 053:624462 אשדוד - מאור מחשבים, מרכז מסחרי 55ב', 5 ירושלים - אמפיסל, המלך ג'ורג' 6, 02-249773 ₪ קומפיובית, הלל 5, 02-242233 ₪ גבאי, ינאי ו, 02-255910 ₪ פית - אמפיסל, שטמפפר 15, 03-9342094 חיפה - ברדר, קניון לב המפרץ, 04-416094 ₪ ברדר, הבנקים 16, 04-523812 טבריה - סאן אלקטריק, הפרחים 9, 06:722899 ק. גת - אולם המחשב, גת סנטר, 0517811654 אשקקלון - מיחשוב 2000, קיבוץ גלויות 5/2, 051-7710504 ב"ש - אמפיסל, קניון הנגב, 057:30317 ₪ רשף, סמילנסקי 31, 057-38775 חולון - מחשבי נינטה, ככר ויצמן 13, 03-5046573 8 3 ל ינוי 93' 5 עצות איך להפיק את המירב ב 0 10005 המכוון המחליק 4 51 במרכז התמונה משמש לחלוקת משאבים בין ישומים מקומיים לשרות של משתמשי רשת אחרים. בקצה ה'ימני דרישות הרשת זוכות לעדיפות. 1. התקן את המערכת משרת קבציס תוכל לחסוך הרבה זמן על-ידי התקנה של שאו על שרת מרכזי ולבצע את ההתקנות בת- חנות העבודה על-ידי משיכת קבצים מהשרת. 2. תכנן את רשת התקשורת שלך אל תחבר תחנות עבודה שאינן מסוגלות לעמוד בעומס של עבודה בתקשורת. מצא את המ- שאבים הלא מנוצליס והפוך אותם לרכוש משו- תף. 3 מקם את המדפסות בעזרת תוכנת |0סק5א1/41 של אינטל תוכל לה- שתמש גם במדפסות המחוברות למחשבים הפו- עלים תחת 05כ. מקס אותן פיוית במקומות הנוחיס לכל המשתמשים. 4. הוסף זיכרון למדפסת הוספת זיכרון למדפסות היא הדרך הקלה וה- זולה ביותר להורדת העומס מהרשת ומשרתי ההדפסה. 5. חיבור מחשבים נישאים למרות. ש-את/ כוללת דרייברים למתאמי וחסטת1א, ההתקנה לא יכולה להלות אוטומטית, שכן התוכנה לא יכולה לזהות מתאמים חי- צוניים המחוברים לשערים המקביליים. 6. שימוש בכרטיס' 6ח6א המתאמים הפופולריים, בזכות מחירם הנמוך, % ה נמתמכים על-ידי אתא, אך ללא אפשרות עבו- דה בו-זמנית במקביל ל-ג\וסא. ?. משחקי שמות בומן ההתקנה אתה נדרש לספק שמות זיהול למחשב, לצוות העבודה ולמשתמשיס השונים במספר מקומות. במסכים שונים. עיימ למנוע בילבול כדאי לתכנן מערכת קונסיסטנטית של מתן שמות ללא קונפליקטים. 8 בחירת בית הדואר ייבית הדואריי הוא תת-מדריך משותף (בדרך כלל הוא נקרא 0ק0אא) שחייב לפעול בכל עת שמישהו נזקק לשירותי דואר אלקטרוני. עליך להבטיח שהמחשב המארח אותו יהיה תמיד פעיל. אחת השיטות היא להתקין את ייבית הדואריי על שרת הקבציס המרכזי, אם אתה מריץ רשת שרת-לקוח במקביל ל-שתע. 9. שיתוף כונני 6-01 שאו מאפשרת שיתוף תקליטורים. עליך לוודא שגירסת מאם אמ500וא (הדרייבר לכונן -05 [א0א) תהיה מעודכנת אחרי 4.2.92, אחרת עלו- לות לצוץ בעיות. 0. התחברות מחדש למשאבים שנותקו אם איבדת קשר עם דיסק או מדפסת משו- תפים תוכל לחדש אותו על-ידי לחיצת עכבר כפולה על הצלמית (חסטו) של המשאב האבוד. 1. התחברות למחשבי מקינטוש שאו לא תומכת ישירות ברשת מקינטוש ויש צורך לעבוד דרך רשת 6ג%)שא או 1 זספתג!א. הדבר מחייב רכישת חומרה ותוכנה יעודיים. 2. שמירת הפרטיות זכור כי מערכות תקשורת מגינות על גישה לק- בצים פרטיים רק כאשר הנסיון נעשה דרך הרשת, אך לא כאשר מנסים לגשת בצורה מקו- מית. לכן, את הקבצים הפרטיים שלך עליך לש- מור על הדיסק הפרטי שלך ולא להשתמש עבו- רם בשירותי איכסון משותפים. 3. היה מארח טוב אם אתה מעמיד משאבים לרשות משתמשים אחרים, מוטלת עליך החובה לוודא שהס יהיו זמינים. אל תכבה את המחשב שלך כאשר מש- תמש אחר נזקק לדיסק שלך. 4. ווסת את חלוקת העוצמה הווסת במסך !396 [סטחס6 מאפשר לך להגן על זכותך לעדיפות בקבלת שירותיס מהמחשב שלך. אס אתה רואה כי, כתוצאה מדרישת שי- רות של משתמשים אחרים, ה-486 שלך מתנהג כמו | ַא, תוכל בקלות לשנות את היחס בין צרכים אגואיסטיים לשירותים קהילתלים. 5. להתחלק בתחנת עבודה את/ו לא מבחינה בין משתמשים שונים העו- בדים (בזמנים שונים) על אותה תחנת עבודה. אם הדבר מהווה בעיה עליך להעזר בשירותי תוא .1 או גו שחשבנו על הפקת ויז'ואל מוהיב, מבלי הכנס להוצאות מיותרות, פנינו לאימפקט! החברה המובילה את הגרפיקה ל -6, קובעת סטנדרטים למקצוענות ומציעה לך דרך להבטיח: 4 את מקומך בצמרת הגרפיקה הממוחשבת: ו 4% כ |נ ות ה 3 רו,יו, . | . התוכנה שעשתה את ה-67/א עכשיו ב-6ק. אימפקט מביאה לך את 0א85514%? מבית 5, המעניקה לך עוצמה גרפית ומהירות ביצוע (אפשרות העברת אינפורמציה מ-6ק ל-46א ולהיפך). קא4הם₪55? מאפשרת לך תמיכה בטקסט, שילוב תמונות, ציור, איור (ספריית איורים מרהיבה), יבוא קבצים בפורמטים שונים, אפשרויות מיזוג, שינוי צורה וצבעים. כמו-כן תומכת התוכנה בהפרדת צבעים בפנטון ובפרוצס. תמיכה ב-ק4] וב-7ק]51508סק. המרת קבצים. גרסת ה-6 זהה לחלוטין לגרסת המקינטוש. 4 רא 1.1 צנ א / אימפקט גאה להציג בפניךְאת הפתרוןהטוב בעולם לבעיות סדר, עימודועריכת טקסט. 1 בחטדאם/, התוכנה הידידותית וקלת ההפעלה, (בגירסה חדשה!) עובדת תחת 1 8/ססאזן/. ליצירת מסמכים באיכות גבוהה. מאפשרת קליטת טקסט שוטף ממעבדי תמלילים שונים ושילוב תמונות מתוכנות גרפיות חיצוניות ומהתוכנה עצמה. מאפשרת עבודה במקביל מול תוכנות גרפיות אחרות. | כמו-כן משמשת חא למטרות סריקה איכותית, בניות יחידה והפרדת צבעים מקצועית בפנטון ובפרוצס. ומדפסות תואמות 5/)שאז/. אימפקט תצעיד אותך קדימה עם תוכנת הגרפיקה המובילה בעולם ה-26 ( 70% מהשוק ). בנוסף לכלים הגרפיים הקימים משלבת התוכנה יכולת ביצוע אפקטים (לרבות תלת מימד). התוכנה כוללת מְספר תוכנות נלוות כגון: /5110 המיועד לפרזנטציות. דא[0743ד10:ק, לעיבודי תמונה צבעוניים ברמה גבוהה. 1/05, ליצירת סמלים. 105416א, להצגת מכלול קבצים גרפים, מאפשרת שליפת תמונה במהירות. 0111₪1, ליצירת גרפיקה עסקית בתלת -מימדוהצגתגרפים בעזרת תמונות. בחבילת התוכנה כלול תקליטון ]600 עם 12000 איורים חינם! צוות מיומן ילווה אותך במתן תמיכה טלפונית, יעוץ והדרכה אישית, תמיכה עברית צלצל עכשיו לפגישת הדגמה חינם - 03-5289121 כל השמות המוזכרים במודעה הינם סימנים רשומים. 63 צר צרך אימפסט ורבת חחגורים ב נה בריזמה 6 0 ישראל לנרי 3 פרסי 3632186 6 למצוינות טכנולוגית. 1992 ברפי 642|85גו סק מיכאל ג'י. מילר למצויינות טכנולוגית. 1992 הקידמה במיחשוב אישי אינה מתפתחת בדרך כלל בזינוקיס פתאומייס ובפריצות דרך מדהימות. בדרך כלל מדובר בהתפתחות הדרגתית הב- נוייה מצעדי שיפור הדרגתי, הממחישים את אימרתו המפורסמת של אדיסון ייהגאונות היא אחוז אחד של השראה ו-99 אחוז זלעה". ₪ האחחרונה נמשך קצב השיפורים המזורז בכל מגזרי החומרה והתוכנה. מאות מוצרים חדשים התחרו על המקום בחזית השינויים בעו- לם ה-26. נחשפו רמות חדשות של פרו- דוקטיביות אישית וקבוצתית, בעמדת העבודה האישית, בצומת על רשת התקשורת ובשדה מחוץ למשרד. מיזוג של גרפיקה, אודיו ווידאו לסביבת מולטימדיה מעוררת דמיון ומקוריות; חומרה הממשיכה במסורת של יותר עוצמה במ- חיר נמוך יותר; תוכנה המתקדמת למימוש היעד של סביבת מיחשוב טוטלית. כרגיל, מזה 9 שנים, התכנס צוות העורכים של מאז62/א 6 עס בוחני | 1485 6ק לדיון מסכם בשאלה: מי הס המוצרים המגלמים יותר מכל ההתקדמות ב-12 החודשים האחחונים. כמובן שכל מועמד חייב היה לעבור את הב- חינות המדוקדקות של 61/4858 ולשכנע את העורכיס הספקניים שלנו, ובכל זאת הויכוח נמשך שעות ארוכות עד שסוכמה הר- שימה אותה נביא להלן. הפרסיס חולקו בטקס מרשים בתערוכת קומדקס 2פי שנערכה בנו- במבר בלאס ווגס. תקני חומרה התקנים בחומרה נועדו לאפשר בחירה חופשית של רכיבי מערכת, ללא החשש כי הם לא יעבדו יחד. הבעיה עס תקני חומרה היא שהדחף למסד אותס צובר מומנטוס כאשר טכנולוגיות חלו- פיות כבר ניראות באופק. יאמר לזכות המוצרים הנבחרים השנה כי הס חורגים מהדפוס המקובל והס התייצבו מלכתחילה בחזית הטכנולוגית. | ככ 61618 616856 0 תקן ג61וא6ק, שהוכן על-ידי האירגון הבי- נלאומי לכרטיסוני זיכרון, הופך במהירות לתקן ההרחבה הראשי של מחשבים נישאים. גירסת שיחרור 2.0 עושה אותו לשימושי עוד יותר. המפרט מתאר מארז בגודל כרטיס אש- ראי, עס מחבר 68 פינים, במגוון עוביים, החל מ-3.3 מיימ ועד 10.5 מיימ. העובי 5 מיימ הוא הפופולרי ביותר והוא ידוע בשס 2 אִץך. מש- תמשים בו בעיקר לזיווד זיכרון, בתצורת !אא מגובה סוללה או 1.454 (סוג זיכרון בלתי נדיף, כלומר שאינו נזקק לאספקת מתח מת- מדת עיימ שישמר). גירסת שיחרור 2.0 מבהירה טוב יותר את המ- אפיינים התקניים של כרטיסוני זיכרון, כמו גס ממשק לכרטיסי ‏ 1/0 ויכולת לפעול במתחי סו- ללה שונים. העובי השונה של כרטיסוני 0014 הוגדר בצורה שכרטיסים דקים יכו- לים להתקע לחריץ עבה יותר, כך שנשמרת תאימות פיזית כלפי מטה. הזיכרון על הכרטיס יכול לשמש כזיכרון עבודה ראשי (בדיוק כמו ]את פנימי) או כזיכרון עזר (כמו 1015%א4א) ההגדרה המשופרת של תקן 010 הניבה שלל מוצרים חדשים שעשו את המיחשוב הנל- שא למעשי יותר: כרטיסוני זכרון, *ישומים על כרטיסון", מודמים, פקס-מודס וכרטיסי הת- חברות לרשתות תקשורת. בעיה אחת שלא נפ- תרה היא המחבר החיצוני המתאם בין הכ- רטיסון לשקע הרשת. הפתרון הבלתי משביע רצון הוא כנראה המחיר אותו יש לשלם עבור תקן אוניברסלי, שאמור לתאום לכל מגוון המ- חברים המשמשים בעולס התקשורת. הגיע לגמר: 0 זג ח5)3 5ו-.1 68 2 תזכר כשנה בה גלש הוידאו מאפיק המ- ערכת לתוך האפיק המקומי. ההסבה של מע- רכת התצוגה מסטאטוס של רכיב היקפי, המ- תקשר עס המעבד והזיכרון דרך אפיק המערכת (158 ,5154 או 6וא), לשכן קרוב של המעבד, איתו הוא מתקשר בייאפיק המקומייי הפרטי של המעבד, אמורה לפרוץ את צוואר הבקבוק במ- עבר נתונים בין השניים. התקן 1-80 של אירגון יצרני חומרת וידאו נועד לאפשר את הה- סבה במהירות ובמחיר נמוך, למפתח וללקוח. בעקבות הוידאו, אמורים להצטרף לאפיק המ- קומי גם מערכת הדיסק, כרטיסי מולטימדיה ותקשורת מהירה. התקן :ט1-8 מספק, מלבד תאימות בין יצ- רנים שונים של כרטיסי וידאו ולוחות-אם, גם מערכת בוררות והכרעה, כאשר שני כרטיסים מתחרים על גישה לאפיק המקומי, ועל מכניום להעברת השליטה באפיק לכרטיס שקיבל את זכות הגישה (0אזחמדד45/א 805). הדבר נעשה, ללא הפרעה, לתפקוד הרגיל של אפיק המערכת. למרות שאפיק פטם-1 אינו כה מקיף ומ- שוכלל, כמו תקן 61 שמציעה אינטל, הוא הי- חיד הזמין כיוס. מערכות הבעלה ותקני חוכנה תקני תוכנה מצילים אותנו מסינדרום יימגדל בבליי. הס מאפשרים לגו לפתח את טכנולוגיות העתיד, תוך שמירת תאימות עם העבר. 0 חסוציז6 / 05/2 בעוד מי- קרוסופט ממ- שיכה במסע הכיבוש, תחת הסיסמה ייחלונות | בכל מקוסיי, לקחה יבמ את 08/2 תחת חסותה ופיתחה | אל- טרנטיבה אמי- ו תית ל-05 ו-5/ץ אא גירסה 2.0 מיל- שמת כמה מה- פרסי 4602186 6 למצוינות טכנולוגית. 1992 תכונות המתקדמות שכה ציפו להגעתן לשולחן העבודה: הגנת זיכרון - כך שישוס אחד לא יכול לפגוע בנתונים של יישוס אחר, ריבוי מטלות (קַתואפגוט1ט/ן) וריבוי נימי. (קתו6גתזגווטוא). - המאפשרים לך לבצע מספר משימות בו - זמנית בסביבה משתפת - פעולה (טטגזוחטפתק). ממשק משתמש גרפי מונחה עצמים ויכולת להריפ ל- שומי משסתוא ו - 05 במקביל משלימים את הביצועים הטובים של קוד 32 סיביות. מחעבים נישאים המחשבים הנישאים הס החממה התוססת ביו- תר לפעילות יוצרת בעולם ה-6ק. המחשבים הנישאים שוב אנס מסתפקים במקום של כבוד בתוך תיק המנהלים אלא הם יצאו לכבוש את שולחן העבודה. 0 זו המערכת למי שלא מסתפק בפחות מה- מכסימום. המסך הצבעוני האקטיבי של 6 הוא מופת לכל מי שמתיימר לה- תחהות במגזר העליון של השוק. מעבד /4865% 5 עם טונות של זיכרון ודיסק 120 מגהבייט, מספקים כח חישוב שאינו נופל מכל מחשב שו- לחני. לוח קלידים מעולה, סוללה מאריכת עבו- דה, מארז יפה וקל, עושים אותו לטוב מסוגו. טושיבה לא נחה על זרי הדפנה וכבר היא יצאה עם גירסאות חדשות הכוללות מסך גדול יותר ומעבד א או 5% מהיר. ניתן להשיג מעגן שו- לחני (5747108 6א00%כ) המספק את כל השירותים שלא ניתן לזווד בגוף האלגנטי של 6 הגיע לגמר: ו כשאתה חושב על גודל קטן, חשוב על ;זפ 11. זהו מחשב המחברת 386 הקטן ביותר (3.3א28%20 סמי) והקל ביותר (1600 גרם). במ- ארז הצנוס מותקן מעבד 38651/20 ודיסק 60 או 120 מגהבייט. ממשק 0 נעשה על-ידי חריץ. 014וא6ק, ללא כונן דיסקטים פנימי (ניתן לרכוש כונן חיצוני סופר-דק, הקטן מסוגו בשוק). המחיר העיקרי לדיאטה של דל הוא או- בדן תאורת המסך. למרות שה-ג32051 מצוייד במסך הרפלקטיבי הטוב מסוגו, הפשרה לא מת- אימה למי שמתקשה לקרוא מסך בתאורה לא אופטימלית. הגיע לגמר: 0 |10006 32516 714016 המחברת של זניט מצטיינת בקישוריות. זה המ- חשב למי שנע בין רשת לרשת. שער דמאאפהדם אינטגרלי, עטיפות זטקגתג!א אג,1, סג /וסא ו-5שאז/ מותקנות מראש והיוסם גם עם סביבת העבודה בצוותים: 5 סקא זס זס) פשסתואו. מי שלא מסתפק בש- ערים האינטגרליים של המחברת יכול להכפיל אותס בעזרת אבזר חיצוני. בנוסף לכל אלה , למחשב של זניט - אחד מהמסכיס האקטיביים הטוריח שראיוו ומשד עבודה ראול לציוו. מערכות שולחניות אס חשבת שמחשבי השולחן שקעו בשממון השיגרה, יש לנו הפתעות בשבילך. דור חדש של מחשבים מביא את ראשיתה של דרך, שתהפוך את ה-20 לתחנת עבודה גרפית רבת עוצמה. ו 66/1 265% 606 קומפק היתה תמיד חלוצה בישום טכנולוגיה חדשה במחשבי שולחן והמחשב החדש אינו פוגע במסורת: המחשב בנוי בצורה מודולרית, סי ישראל | 4.1 יבר" 3 7 לנרי 3 כאשר המעבד 486282/66 מותקן על כרטיס, סביב אפיק 8154. את הוידאו מייצר הכרטיס הגרפי החדש של קומפק, 10245 חסופוצ), המ- שלב מאיץ 32 סיביות עם יימיעון ליארייי וכך ניתן להשיג ביצועים טובים פי עשר מפתרונות 504 מקובלים. קומפק גס הכלילה אודיו אי- כותי כהכנה לעולם המולטימדיה העיסקית. בסך הכל, זה המחשב שמכל בחינה הוא בחזית הטכנולוגית ובראש ליגת הביצועיס. הגיע לגמר: ו השרת (888/58) רב העוצמה של קומפק הוא הראשון בו יושמה ארכיטקטורת א6ח1, אותה נראה בעתיד גם במחשבים צנועים יותר של קו- מפק. 186 משלבת במחשב אחד אפיק 64 סיביות למעבד (עבור ה-ואטז'אפ? החדש של אינטל), אפיק 128 סביות לזיכרון ואפיק ₪154 לרשתות דמאחמחדט, שיכול לתמוך גס בר- שתות 6אזא אמאסד, על-ידי הוספת כרטיסון נתקע. ה-1א/סזקוחש5ץ5 | תומך בריבוי מעבדים (ניתן לתקוע לאפיק יותר מכרטיס 620 יחיד), אר- כיטקטורת דיסקים מדורגת (5641.4815) ופ- נוקציות ניהול שירותים מגוונות. כרגיל, קומפק הפכה את המחשב שלה למפגן כח טכנולוגי. הגיע לגמר: 40%2-66 28)6087) הראשון בדור חדש של מחשבים מחברת 0 צ גשומ 6, מראה חדשנות אמיתית בשילוב רכיבים רבי עוצמה במערכת לא יקרה. זהו ללא ספק המוליך כיום ביחס מחיר לבי- צועים. המחשב מצוייד בשני חריצי 1-885), עם מתאם וידאו המבוסס על המעבד 32 64ג)ן של 411. גס בקר מפ1] לדיסק הותאם לאפיק המקומי, כך שגם ביצועי הדיסק זכו להאצה משמעותית. 2000 צג/ו47 מוליכה השנה בראש טבלת האמינות, בסקר שערך 6ק מאז462/א בין משתמשים בארהייב. דבר שמוסיף מימד של ביטחון למחשב שמצטיין בביצועים ומחיר. מדבסות עידן הממשק הגהפי לא מוגבל למסך צבעוני ומ- ערכת 6₪1. פלט נייר אסטטי ומהשים הפך מסמל סטאטוס לדרישה בסיסית של המ- שתמשים. מדפסות לייזר וטכנולוגיות צבע שו- נות הפכו את המדפסת מאבזר רועש שאי אפשר בלעדיו למרכיב היקר ביותר במערכת המחשב. פרסי 4642186 6 למצוינות טכנולוגית. 1992 0 2 (ישש ל שד (ה 5 9-5 100875 14700078 חוץ מאשר בצריכת הנייר, המדפסת של קיוסרה תקצץ בכל העלויות של הפקת פלט מודפס. וב- נוסף תוכל להרגיש סיפוק מתרומה אישית לאי- כות הסביבה, שכן הקטנת האשפה הרעילה היא חלק חשוב בתכנון המדפסת הזאת. בניגוד למ- דפסות לייזר רגילות, בהן יש צורך להחליף את מחסנית האבקה (58א70) ואת הגליל הרגיש לאור (גליל מצופה בחומר פוטו-מוליך עליו מתווה קרן הלייזר את הצורות המודפסות. אבקת הטור נדבקת לגליל וממנו היא מועברת לנייר ההדפסה) לעיתים מזומנות, הרי שב- מדפסת זו הרגישות לאור מיושמת על-ידי גליל סיליקון לא גבישי (פטסַהקחסוא4) דמוי זכו- כית, המאריך חיים למשך כל תקופת השירות של המדפסת (300 אלף דפים, כ-20 שנות עבודה בניצול ממוצע). את המחסנית אין צורך להחליף, אפשר למלא טונר חדש במחיר 39 דולר בלבד. השילוב של גליל מאריך ימים ומחסנית למילוי חוזר, מוריד את עלות העמוד המודפס לשליש ביחס למ- דפסות לייזר אחרות. הגיע לגמר: זו ו 60 קומפק החליטה להכנס לשוק המדפסות ייבגדוליי. סידרת 2405/80 של מדפסות מהירות (15 ו-20 דפים לדקה) לרשתות (מהירות ההדפסה נדרשת בדרך כלל כדי לשרת מספר משתמשים גדול), מספקת תמיכה בשפת פוסטסקריפט 2 וב-5 ,001 של היולט פקרד. טכ- נולוגית דפק של קומפקט מספקת אבחנה משו- פרת 4008800 נקודות לאינטש ואפילו המחיר סביר ביותר ביחס לאיכות ולביצועים. הגיע לגמר: 115 ז356 1 אותסיז)א6 במחיר הנמוך מ-10 אלפים דולר (בארהייב) מס- פקת המדפסת של טקטרוניקס איכות צבע מק- צועית. | טכנולוגית | הצבע היא -שצם א10ד/5081, המבוססת על מנוע 300 נקו- דות לאינטש של שרפ. המדפסת תומכת בפו- סטסקריפט 2 ובעזרת שיטת שיפור האבחנה מא 070 היא משיגה איכות הדפסה הדומה לצילום. אבזרים היקביים תקליטור הנתונים, ‏ וא80-פ0, הוא ללא ספק הבולט באבזרים ההיקפיים בשנה האחרונה. מספר הכותרים (תקליטורי מידע בנושאים שו- גים) הוכפל ומחיר הכונניס ירד בצורה דרמטית, ביצועים משופרים ונפת זיכרון של 600 מגהבייט עושים את ה-א62-80 לאטרקטיבי במגוון רחב מאוד של ישומים. רו סה 4 ) )ות 06 6שא שילבה בכונן וא0א-62 שלה הטוב בשני עולמות: ביצועים ותאימות. דגם 68-74 סובב במהירות כפולה מהרגיל (150 סקטורים לשניה במקוס 75) כאשר המידע הנקרא הוא נתונים, אך חוזר אוטומטית לקצב הסטנדרטי כדי לק- רוא אודיו. הגיע לגמר: 2 00 0 מערכת ההקלטה של קודק היגרה השנה לס- ביבת 26 ואיתה ערכה מלאה של כלים לאירכוב, עריכה ושליפה של תמונות מצלמה. המערכת מאפשרת לסרוק תמונות פילם 35 מיימ רגילות ולאחסן אותן על |אסם-סס, עד 100 תמונות לתקליטור. קריאת התמונה נעשית בכל כונן מסוג ‏ א, הסוג המאפשר קריאת תק- ליטורים שהוקלטו | שלא | בקצף כטווסוו כטווסוו כלטשווסוו (2ש!וו10 (ו110 ₪002 4 = = ,9+ :0 '6019ם סוסא- 2 :96967 1 01 1:06 ,6 :וא 001 ל 4 ו / )2,000 וה ₪ 60 טואה %.0₪סו 6 . 3% [ 5 יוחוהו6ו :01466 66/06 6 שי | 0-7 :)ותו ,א 46/66 !6/6 | | -- | שוש |ו6/6 91 007 כס! ה טואואונש ס ה 2 [ וא1,ו/6 שוזווש 160% וו והוסא שואש | ופן 03 6ה/ש/60 שא 6160 5 . ו0ז,0/1 ה/שו00 אס 61606 6 0 ₪ 46 שש 01606 6 % - ן [ | | א ₪ ₪ ה ם א ם *- ₪ *י| ₪ ₪ 4 בוו .יו 9 ₪8 | 4 =, 4 | ן | 5 0 א ₪ -0 3 "ש ₪ % 0 ו פרפוס ו 21 . סוס ושו. |וא ₪ - ₪00 / <- - > ₪ (א01171505510!א). התוכנה מאפשרת חיתוך, סיבוב והגדלה/הקטנה של התמונות לפני הרי- שום. פורמט 62 סוסת? הופך בהדרגה לתקן גרפי מקובל, במידה רבה בזכות היכולת של קודק לספק חבילה מושלמת של אמצעי תוכנה וחומרה. הגיע לגמר: 0 521 6202 פפווחץ מכשיר ההקלטה ל-וא02-80 של פיליפס הוא הראשון במביא, במחירים סבירים ביותר, יכו- לת לבנות את התוכן של התקליטור מקטעים המוקלטים כל אחד בנפרד - בדיוק כפי שאתה יכול למלא דיסקט רגיל באוסף קבצים אותם אתה מקליט בסדר ובזמן הרצויים. פיליפס גם היתה מהראשונות שאפשרה הקלטה במהירות כפולה. המחיר הנמוך מאשר כי הכונן מיועד להקלטת |א62-80 בעסקים קטנים ובינוניים ומבחינה זו הוא מהווה פריצת דרך שאולי תתן למולטימדיה את הדחיפה להמריא. רכיבים ותת' מערכות מחשב הוא יותר מסכוס פשוט של מרכיביו, אך כל שיפור רכיב הוא שלב נוסף בסולס של שיפור המחשב. הזוכים בפרסי ההצטיינות הט- כנולוגית השנה מהוויס חתך של הרכיבים העי- קרייסם במחשב: מעבדים מרכזיים, בקר וידאו ודיסק קשיח. יה טכנולוגית 3.3 וולט של מעבדי פוא צריכת הספק היא מחסוס הביצועים העקשן ביותר בתהליך מיזעור המחשב. מחשבים (ל- שאים, הפועלים על אנרגיה עצורה בסוללות, משלמים מחיר כבד (תרתי משמע) עבור הי- | כולת להתנתק מהשקע בקיר. טכנולוגית 3.3 | וולט (כלומר הכיביס הפועלים במתח אספקה 0 ו 4) שראל כנהי 33 פרסי 4632185 06 למצוינות טכנולוגית. 1992 של 3.3 וולט במקום 5 וולט המקובלים בר- כיבים לוגיים) אמורה להקטין את צריכה הה- ספק לחצי וכך להכפיל את משך העבודה בין הטענות הסוללה. חברת פוא היתה חלוצה השנה בהוצאה לשוק של הרכיבים 38681 ו-1/0א3868, גי- רסאות נמוכות מתח של המעבדים הפופלרים. סואא, שנאלצת לעקוב אחרי אינטל בתכנון ומימוש ארכיטקטורת 86א, הוכיחה בט- כנולוגיה זו כי היא יכולה גם להוליך. הגיע לגמר: 0 10107 0105 קז [ ד מתאם הוידאו החדש של 71 נמצא במבדקי 5 6 כמהיר ביותר מסוגו, הרבה לפני השני (קומפק חסופו)) ובסדר גודל שלם מהר יותר מכרטיס וידאו ממוצע, כולל אלה המ- בוססים על מעבד 6א758 או 53. פריצת הדרך בביצועים מושגת על-ידי המאיץ הגרפי 2, שבב יחודי של 1ד4. עם עיבוד פנימי ב-64 סיביות, מיעון לינארי ל-4 מגהבייט ומ- טמון גופנים (19א0ת) פנימי. ה-סזת ווש תומך גם בצבע ייאמיתייי (24 סיביות לפיקסל) ואבחנה גבוהה (1024א1280) וניתן להשיגו בגי- רסאות 154 ו-184. הגיע לגמר: 650081 אובתש ץז 6 50 האשפים של א הלכו צעד אחד מעבר למי- ניאטוריזציה הכללית העוברת על עולס המי- חשוב. בזמן שדיסקים 1.8 איטש עדיין לא השלימו את ההדחה של דיסקים 2.5 אינטש ממחשבי המחברת, הוציאה א מיקרודיסק בגודל קופסת גפרורים, שיכול למצוא מקוס אפילו בקטן שבמחשבונים. בנוסף למימדים זעירים (קוטר התקליט הוא 33 מיימ בלבד!) מצטיין ה-אשוגאצד א גם בצריכת אנרגיה זעומה ועמידות יוצאת מהכלל בחבטות וז- עזועים. הגיע לגמר: טכנולוגית הכפלת התדר 2 של אינטל טכנולוגית 2 אפ- שרה לראשונה הכ- פלה של ביצועי המ- עבד | ללא צורך בהחלפת הלוח הר- אשי של המחשב. ההפרדה בין קצב עיבוד פנל- מי (50 ו-66 מגהר בגירסאות העכשיויות) למ- הירות הנדרשת מהתכנון החשמלי של לוח-האם (25 או 33 מגהרץ בהתאמה), מא- פשרת את אחד מתהליכי ההשבחה המבריקים ביותר בתולדות ה-6ת. לדוגמה, | הרכיב 6 מספק ביצועים טובים ב-25% מאשר גירסת 50 מגהרצ הרגילה, ועס זאת ניתן להתקינו על לוח-אס שתוכנן לרוץ ב-33 מגהרף. מעבדי 2א מוצעים גם בגירסת משזפסתםץ0 המיועדת להשבחה של מחשבים ותיקים על-ידי המשתמש הסופי. כלי ביתוח ליעומי תוכנה השיפורים האחרונים בכלי הפיתוח נועדו לר- תוס טכנולוגיות ?00, ייתכנות מונחה עצמים", לסביבת העבודה הגרפית, שהופכת במהירות למוקד הפעילות בפיתוח תוכנה. ה-- ו ,ית 1 א + מ 5 ו 0 בורלנד ממשיכה במסלול של הפיכת הסביבה של ++6/6 למקום ידידותי ויעיל לפיתוח ישו- מים. במילים פשוטות, סביבת ++0/6 היא כיוס סביבת הפיתוח הטובה ביותר בשוק כיום, ובורלנד ממשיכה לשפרה. בגירסה 3.1 הכלילה בורלנד הוספות רבות למערכת 5וספצנ/ו 66 08, כולל תמיכה ב-015, מו- לטימדיה,807כ 8 6גכ ועוד, כדי להקל על פיתוח ישומים מונחי עצמים לסביבת 5ססאזו. 3.1/++6 של בורלנד היא גס מע- רכת הפיתוח המושלמת הראשונה הפועלת בע- צמה בסביבת אשסנתוץו. כמו כן היא כוללת הדגשות תחביר (אגוחץ5) בצבע, אופטימיזציה משופרת והידור משאבים. הגיע לגמר: זס] 03516 [1513/ )670501 5 עם מוצר זה ביצעה מיקרוסופט הגירה בכיוון לא מקובל: מ-5/וססצעצו ל-05. 4עפז %. )!₪6]!]60זס/ << מדריכים נטימונטיים למעבדי תמלילים ( (3את ה|3- אַאי [ס פרי אח0 3 המדריך העולם למערד ולכל תלמיד וסטודנט אניכה ספרי איכות באיח6וב קטלוג מפורט ומחירון חינס לכל דורש התקשר לטל' 052-541207 כדי לקבל מידע על מבצעים ורכישה מרוכזת לקורסים וחנויות 1 )0667]66\ מדריך שלס כ [ ו 0 ד [ סקמ ויפמ נבט הכעמ | וש 1 1 הספר כלימוד ערכת כלים המדריך השלם לימוד ספר חדנט סי 6 ישהאל לנרי 3 6 לסביבת פ5אסתו/ו זכתה בפרס המ- צויינות הטכנית בשנה שעברה והשנה הוציאה מיקרוסופט גירסה לסביבת 05כ. קשה להאמין שמיקרוסופט הצליחה להעביר את המסר של ממשק אנוש גרפי בצורה כל כך מזהירה גם לעו- לם המילולי של 05. 1816 מאפשרת לבנות ישומים בט- כניקה שעיקרה שימוש בצלמיות (60%5), עכבר ואלמנטים גרפיים "חלונאייםיי, בשילוב עם תכנות בייסיק קונוונציונלי. גירסת 205 תו- אמת לגירסת | >/וססאעאו במראה, בהגדרת העצמים ובשפת התיכנות. הקשודת ורעתחות המחשבים האישיים מתחברים לרשתות בקצב מואף והולך. כ-10 מיליון 0 יצאו השנה מס- גירות של יימחשב אישייי והפכו לצומת עבודה אישית ברשת תקשורת, המאגדת אותס לצוו- תות עבודה. יותר מבכל עת בעבר, הסיסמה "אם אתה לא מחובר אתה לא ממוחשביי, הפכה השנה לאמיתה אוניברסלית. ה 05 005 מיקרוסופט על-ידי שילוב של רישות-בין-שווים 0ך-88ט?) (6א1אאסאודטא חפמק, דואר אלקטרוני, ניהול לוח שנה מרושת וממשק פאוספאז/ הצליחה מיקרוסופט להוציא את המכשלות מעבודה בס- ביבת רשתות תקשורת מקומיות (אג.). רישות בין שוויס מפשר לחלוק את המידע שעל הדי- סקים בין כל המשתמשים, ללא קשר לשאלה איוה מידע נמצא פיזית באיוה מחשב. הקשר ההדוק של קטסמסאחסאו פס פ/וספאזאי עם מערכת 6ג/ו6א מונע גם את הבעיות שע- לולות לצוץ בסביבת לקוח/שרת-קבצים. 0 01 1054 לח אי להא ), 1 ₪ פרסי 4042185 6 למצוינות טכנולוגית. 1992 בין החידושים הטכנולוגיים אפשר למנות זיהול אוטומטי ותיחול (פש [68) לכרטיס רשת, דרייברים העובדים ב-32 סיביות ובמוד מוגן והחלפת נתונים דינמית מרושתת, המרחיבה את פונקצית מפפ גם ליישומים הרצים על מחשבים שוניס ברשת. ניתן להתחבר בו-זמנית למספר שרתים ומספר רשתות, כולל רשתות גוא ו-זסקגתגוא אןג.1. הגיע לגמר: 6 וקו המוצר החדש של אְַסַּּפָום הוא גשר בין דמאותמזד לטלפוניה סיפרתית - אפפ . הי- עוד שלו הוא לקשור רשתות אתרנט מרוחקות זו לזו על-ידי רשת הטלפונית הסיפרתית (מתי בישראל!) אפ18. ה-6גוא1 מתחבר בין קו את- רנט לקו הטלפון וכאשר הוא מזהה קריאה לת- חנה המוצבת על רשת רחוקה הוא יוצר את הקשר על-ידי חיוג. השימוש במדיום טלפוני סיפרתי מאפשר גמישות ויעילות (כגון חיבור מסר ערוצים יחד כדי להשיג רוחב סרט מוגבר) שאינן אפשריות ברשתות אגצו (רשתות תק- שורת רחבה המבוססות על קווי טלפונים) אנ- לוגיות. הגיע לגמר: זו 11090) 1100106 ו מחשבים נישאים הופכים לסטאטיים כאשר מחברים אותם לרשת התקשרות באמצעות כב- לים. השחרור מעול הכבלים מאפשר לך להיות מחובר מבלי להיות קשור, בתנאי שהאיזור בו אתה נמצא מכוסה על ידי שירות תקשורת נתונים אלחוטית. המודס האלחוטי של ארי- קסון הוא אולי הביצה שהקדימה את הת- רנגולת, שכן תשתית כזאת לא קיימת עדיין אפילו בארהייב, אבל בתור חלוצה ומורת דרך, המערכת ראויה לציון לשבח. בסופו של דבר, אנחנו קוניס מחשבים כדי לה- ריץ עליהם ישומים. חידושים בישומים הס הכח המניע את כל התעשיה לשפר את הפ- לטפורמות ואת סביבת העבודה. ו ו זס) 70 041070 אם הפסקת להאמין כי יש מקום לחידושים בגיליונות אלקטרוניים, באה בורלנד להעמידך על | טעותך. ששפס (קיצור לקוואטרו פרו עבור חלונות) מלאה וגדולה ברעיונות חד- שים. הבולט בהן הוא מט- פורת היימחברת'י, בה כל עמוד הוא חתך דו-מימדי של המודל וכו- לם מצטרפים יחד כדי לבנות מודל תלת-מימדי. כל עמוד במחכרת של בורלנד מצוייד בתגית זי- הוי (בדיוק כמו תגיות הא-ב של אלפון) המוצגת בתחתית המסך ומספקת גישה ישירה לעמוד על-ידי לחיצת עכבר. את השס על התגית אתה יכול לבחור כרצונך ולהשתמש בו כפרמטר בנו- סחאות ובפונקציות מקרו. אע גם הציגה לראשונה את "פקחי האו- בייקטיסיי, | 5201085א1 081₪667. לחיצת עכבר על האובייקט אותו אתה רוצה לבחון, או לשנות, פותחת תיבת תפריט ודיאלוג המאפשרת לך גישה ישירה לכל תכונה. החל מצבע הרקע וכלה בגופנים המשמשים בו. יכול אתה לתחקר אובייקט ברמה של תא יחיד, בלוק, גרף או כל עצס אחר ולשנות בקלות את מאפייניו. מודול קסדאפפת 5₪ג5דגכ, שהושאל מגירסת 5וספאאו הקרובה של פארדוקס, מביא לר- אשונה את המבנה של יישאילתה על-ידי דוגמה" לגיליונות אלקטרונייס. | א גו|ג0ו הגיע לגמר: וז 1.0 ה080זקק ה הסגסזקקא, הוא מסד נתונים גרפי המסתיר יכולת רבה מתחת למעטה פשוט שאינו בר-תיכנות. הוא מצוייד בכלים גרפיים להכנת דוייחות וט- פסים, אותם אתה יכול להפיץ ברשת תקשורת. אתה יכול לצייד את הטפסים בלחיצים גרפיים, סרגלים וסמלים דומים המאפשרים טיפול בנ- תוניס בצורה אינטואיטיבית, ואתה יכול לעשות זאת מבלי לדעת דבר על תיכנות. הגיע לגמר: 0 605ם1) זס) ,זי א מיקרוסופט הגליון האלקטרוני של מיקרוסופט היה חדשני מאז ומעולם וגירסה 4.0 החדשה אינה נופלת בחדשנותה מגירסה 3.0, שזכתה בפרס המ- צויינות הטכנית בשנה שעברה. טיפול בתאים על-ודי גרירה, פסתע 8 6גתפ, פונקצית א המשלימה אוטומטית סדרות ופו- 5 / )תג המנוע רב העוצמה של 18117816 84%565 בגוף החדעני של 08 6ב 15[ על יש ₪ 55 וח 6 מ 08 5 5 ₪ וסור 3 1 ו | 8 ו[ 1 - זטק חס וש . - סו קו6 שסשחו/צ 5 560608 88ה0 68/67 ₪8 6 טסוק זט = ו ו 0 . סן ב .קוח קט ח] א שוא] | [ 5 ו[ וו[ 4 | =< | = |[ = ה | [ / והשןאווא 7 | ...4166 ש, שה /ן 7 ק = ה |[ [16מבוזפט) 15516 3 ₪ ו ב ₪ [ )55| | רה הר . [5066) אסא | [ טופס [ )55 3 | הסתפתטווהסם | פהחסוה כורטרך ה | 150 תס דוו | 135 | מה 9 05 כו ו כ ק 2 ו 5 0 | 0 5 הצא [ 4 בי 6165500 08591 חסווסטש6 0908 ב 56 ווה זט ה סא 66 6וקזוןטוא ...105 חן 8165 וחחוט5 וסקס 60 ה 105 חווט 6 " 0 6וז 856ח6זטו 6090 א/03'] 0 שכןו2; וו ו/5כזא הכזת 0/0 -- ו 2/9 2-0 0; 660 /וג/וכ 36'כ2 / אאָו2 1 ןש[ ₪ לגופ אא 0 5פִי 4/0, כסכובק 221 ת/ו[ו, ₪ יכו( 6יָ)/ כ ְפָאי 0 ואי 0 [שי₪ 7 60 (%/י), עיכוא. 0יחכ ו0/ו) 32/2 2252 2 ל יס / קפיס ) 1 2927-2290 09/7900 0+ ת/ויפיא, ₪ כי3ליי ווילי כ/ויות3 0/ %'20, 4גון, זקף3//0י ₪ 0% זויו/30 0/ 306 פפְקונו 6ו 27 ישא (שן[₪ 0 9% ₪ (':)/ //4 0/ - קוכת2, כו7/. פוכלון ויכ6ו2/י, 6 ו 2 0 שוכ ו 05 40 תכוןוא, ו0/יק 0 2 21/24 005 פילק /4א21 ₪ 2119350 66יס6יוא 0/0 52/0 קייש כו- 2[ וו 20 לש '0ו/יס). 6/כיס] 2- 6התהז|תו9[ 5095 (כו// /109/.//%//5!) ש 2 02 1/0 2% ופי מ 6 גוכו :כמ ליסקייס -/ו3לייס כיכוא, גָכוככ2 , . (כ/ 202 3/0 30051 כ/אכת2), //0)/כו 2 ₪ אייש?, 27/79 וזיכ% 0 6/2 סי ווכסִ' ///2/ 9055 509ו33וכוא. 6659יסשיוא, קיקייאות, ויז ליכי ית ₪ 0% ו (ו[יש 709 כ4ות] 6%ושי גין ן ₪ 7 ןי 0, לפוכק: 1 ו ןי 5 ייק >/כי (פ/0/₪ 6ו *כ3ויש:) ן אשקיס 0/7וט, 06/, פיכייס, 046 6ולק/, 5001 לככו 5095 ₪אפו עכשיו עוזרת לך 5855 ?-8אוס6תו/ להקדיש את זמנך לתכנון והסקת מסקנות בתחומי התוכן של עבודתך, במקוס לבזבז אותו על לימוד ושינון של פקודות וכללי תכנות קשוחים, ולמאבק אינסופי בפוטנציאל השגיאות העצום הטמון בהם. אל תבזבז עוד זמן נוסף. פנה אל: 85 50114878 ח0ו191ח656זק 0ח8 |5191151/08 טל. ‏ 03-5633070 ק בוצת פורמולה 0 --03 צפף 8 ל%₪ 2 פקס. ‏ 31 56218 -03 תל-אביב ‏ 67892 י ש ר א ל 4 - 18 ינרי 3 רמטים מוכנים מראש, הן תכונות חדשות שכבר זכו לחיקויים. הקוסס, 2482ז/ו, שעוזר לייצור הצלבות (08055148) ומבדק האיות האי- נטגרלי הם שיפורים הראויים לציון לשבח. יישומים גרביים החומרה של 6 הבשילה לרמה המאפשרת לה- תייחס למחשב מצויד היטב כאל תחנת עבודה גרפית אמיתית. יישומים חדשים מנצלים את הבקרים הגרפיים המספקים 16.8 מיליון גווניס באבחנה גבוהה. ה ו וכ ה 0 ז0)ח1? ה126510 [18018 ו תוכנת זפתוג? !)סח היא שיא בסימולצית מחשב. היא מדמה בצורה מדהימה את הא- פקטים של כלי ציור מסורתיים על מדיה מסו- רתית. מברשת וצבע שמן על קאנווס, צבעי מים נוזלים על נייר ציור מחוספס, יימריחות" של עפ- רון פחם או קוויס אחידים של עט סימון. אתה יכול לדמות את תהליך הציור הקלאסי אפילו מהבתינה הפיזית: להשתמש בלוח דיגיטציה כפי שאמן קלאסי השתמש בלוח הצבעים שלו לה- עלות על קצה המכחול מעט צבע אדוס ומעט צבע כחול כדי לערבב אותם ולקבל גוון סגול. הלוח הרגיש ללחץ נותן לך שליטה בכמויות וב- כהות על-ידי חישת הלחץ שאתה מפעיל בא- מצעות העט. הדמיית סוגי הנייר השוניס משחזרת בדיוק את תכונות הספיגה, כיוון הסיבים, דרגת החיספוס והברק של סוגים רבים של ניירות ציור. הה- דמייה המושלמת מאפשרת לאמנים מנוסים לע- בור לציור בעזרת מחשב ללא צורך בלימוד התו- רה כולה מאפס. פרסי 6א46321 06 למצוינות טכנולוגית. 1992 הגיע לגמר: 0 אוג611107)ת1 410108 5 איחדה את כל הידע שלה בגרפיקת מחשבים כדי לייצור סוג חדש של תוכנת איור. החדשנות בולטת במיוחד בשילוב של פונקציות מימדים בתוכנה, בצורה דומה למה שמקובל בתוכנות תיביים. פונקציות מימדים מאפשרות לך לשנות בצורה מתואמת את המימדים של אובייקטים קשורים, כך שההקשרים הגי- אומטריים ביניהס ישמרו. הגיע לגמר: 5 0 01060 סריקה של תמונות בגווני אפור דורשת ידע ונ- סיון רב. בחירת הפרמטרים הרביס הדרושים להשגת תוצאה אופטימלית, אינה מסוג הד- בריס שמשתמש רגיל יכול ללמוד בקלות. 000 ביצעה אופטימזיציה מלאה של תהליך האו- פטימזיציה. התוכנה מכירה את כל סוגי ציוד ההדפסה, סוגי נייר, צבעי הדפסה וכדומה, כדי לבצע כיול סריקה מלא בצורה אוטומטית. היא מאפשרת למשתמש הבלתי מנוסה להוציא עבו- דה מקצועית בלחיצת כפתור אחת. איש הענה מייקל ס. דל |261 .5 ושוא לפני 9 שנים צעיר בן 19, סטודנט לרפואה באוניברסיטה של טקסס באוסטין קנה את המלאי העודף של חנויות מחשבים מקומיות והחל את העסק שלו. הוא הוסיף תכונות חד- שות, קיצץ עמוק במחירים הרשמיים והחל לפ- רסם בצורה מסיבית. השאר הוא היסטוריה. 1. הסטודנט מייקל דל הפסיק את לימודי הר- פואה והפך לאשף השיווק של מחשבים. תוך 9 שנים הוא הביא את החברה הנושאת את שמו למכירות המתקרבות ל-2 מיליארד דולר לשנה! היוס טכניקת העסקים שלוו נלמדת בשקדנות על-ידי מתחרים, קטנים כגדולים, שלא מת- ביישים לחקות אותה. הדגש על מכירה ישירה ללקוח, תוך עקיפת אפיקי שיווק מקובלים, הנתמכת בפירסום אגרסיבי. התאמת התצורה לדרישות הלקוח ושירות יעוץ טלפוני חינם (גם מחיר השיחה משולם על-ידי דל). מכירות בדו- אר, בטלפון, בקטלוגים ובחנויות מחשבים ענ- קיות (6025851055). דגש על שביעות רצון הלקוח. כל תעשית המחשבים חבה למייקל דל את הפ- ריצה לאפיקי שיווק חדשים, שאיפשרה שילוב של מוצרי איכות עם מחירים נמוכים. הדחף שנתן מייקל דל לתעשיה הביא לתחרות הפ- נטסטית המביאה לנו מחשבים טובים :ותר ויותר במחירים שלא מפסיקים לרדת. השיג' חיים: ריימונד נורדה את נשיא חברת נובל ריימונד נורדה הגיע בשנת 1983 לחברה לא מצליחה במיוחד, שעסקה בייצור חומרת | 6ץ שיגרתית, והפך אותה למוליכה המוכרת של מערכות תקשורת. מול תחרות בלתי פוסקת, ממשיכה 6/6 להיות מערכת ההפעלה המועדפת לרשתות תקשורת ובעלת נתח השוק הגדול ביותר. המעמד הבכיר נשמר בזכות רצף חידושיס ושיפורים טכניים, ‏ כגון מערכת אל-כשל (68א701584 וטג אמד5צ9) ומודולים נטעניס 0324815 תמח דסא (1000155א. הבסיס להצלחה של נובל, ושל גא הוא מה שנורדה קורא יישיתוף פעו- לה תחרותניי (א60-0701710) שפרושו שי- תוף פעולה עס המתחרים על מנת להבטית שביעות רצון של משתמשי הרשת. 0 5 תואס למרבית המחשבים האישיים. * הקרנה בגווניס או בצבעים. 5 תצוגת עד 227,000 צבעים אמיתיים. 5 עם חיבור אינטגרלי גם לוידיאו. 6 ייעוץ 6% השכרה 6 מכירה מבחר הפתרונות לכל צורך ולכל תקציב דייטם בע"ם סדו אםדצס (= ה.ד. 512. רמת השרון 47105. טכ'. 05-5495565. פכם. 05-5696147 אהבנו אותם בענת 2 ן הלוצרים שעשו לנו אח השנה *ואל זרייפוס + /רגל סגירת שנת המיחשוב 1992 ישבו עורכינו וסיכמו את שלל המוצרים שעברו ביקורות וה- ערכה במשך השנה. המוצריס הראויים לצלייש, בזכות חדשנותם הטכולוגית, ‏ זכו לפרסי יימצויינות טכנולוגית", המפורטים במאמר קודם בחוברת זו. אבל עוד מוצרים רבים זכורים לנו לטובה. מוצרים המבטאים את התפתחות המ- תמדת במוצרי מיחשוב, תוכנה וחומרה. הדמיון המתפשט בין מוצרים המיועדים לאותס ישומים אינו צריך להטעות אותך כאילו עולס ה-6 שקע לבינוניות אחידה. ההיפך הוא הנכון. מעולם לא ראינו שנה בה כל כך הרבה מוצרים חדשים הביאו לשיפורים רצויים כל כך בכל הש- טחים של מיחשוב אישי. מוצרים אלה עשו לנו את השנה. הבחירה בעמודים הבאים של המוצרים הא- הוביסם לשנת 1992 אינה יאובייקטיבית'י . היא מבוססת על העדפות סוביקטיביות של העו- רכים. כדאי לזכור שהעורכים שלנו הס אנשים הנמצאים בקשר קבוע עס קו החזית הט- כנולוגית ותפקידם היוס יומי הוא לנתח, לה- שוות, להעריך ולבקר מוצרים בצורה הוגנת ואי- נטליגנטית. | הרקע הזה מעניק לדעתס הסובייקטיבית משמעות החורגת מגחמות אי- שיות. הבחירה כיימוצר אהוביי לבחירה כמוצר 'ימצויין טכנולוגיתי" הוא ההבדל בין רעיון למימושו. מוצר יימצויין טכנולוגית" מביא חידוש טכני מרתק, שאף אס מימושו בדור הראשון לוקה בחסר, הרי שהוא עתיד להשפיע על התפתחות המחשוב בעתיד. ""מוצר אהוביי הוא מוצר שמי- מושו גורס לנו נחת היום. קיימת חפיפה קלה בין שתי הקטגוריות (מוצרים בודדים הם מי- מוש מצויין של טכנולוגיה מצויינת) אך ברובן שתי הקטגוריות מובחנות היטב. מוצרים אהו- בים אינס בהכרח חדשיס לחלוטין. גירסה חדשה יכולה להפוך מוצר שיגרתי למוצר אהוב ולזרוע נבטי השבחה בכל קבוצת המוצרים המיועדים לאותו ישום, גם אם על-ידי חיקוי והטמעה. במיוחד, הפופולריות של פשסתואו עו- ררה את כל יצרני הישומים לבצע רוויזיות מר- חיקות לכת בתוכנות שלהן והתוצאה היא בדרך כלל חג למשתמש. גם תיכנות מונחה עצמים זכה סוף סוף ליצוג הולס על פלטפורמות 5 /6ת, עם סז סוגט של בורלנד, וה- מגמה תתפשט במהירות לשאר היצרנים. עם זאת, גם סביבת 205 זכתה השנה למנה הגונה של השבחות ומוצרים, שיבטיחו לה מקום לצד וו גם בעתיד. חלק מהמוצרים האהובים היגרו אלינו מפ- לטפורמות אחרות. סז ז60גא6! הוא מסד נתונים למקינטוש שעבר בהצלחה לסביבת 5שסתו/ ואת תוכנת ההוצאה לאור השולחנית זג אסותגזי קיבלנו מסביבת א]אש. גם סביבת הרשתות של 6 חייבת רבות למוצרי ניהול וני- תוב שמקורס בעולס א[אש, כמו גם מסדי הנ- תונים המבוססים על תצורת לקוח/שרת ושפת השאילתות ,801. מוצרי החומרה האהובים נושאים את חוד הח- נית בפריצת מוסכמות ליחס בין עלות לתועלת. כל המוצרים הפגינו השנה מגמה מואצת של ירי- דת מחירים ושיפור ביצועים. טכנולוגית הכפלת המהירות של אינטל הביאה לשיפור של 80% בביצועי מחשב לא צורך בהחלפת לוח האם. השילוב של פקס במודם הפך לאוניברסלי. מד- פסת לייזר עלו כיתה ל-600 נקודות לאינטש, תמיכה בשפת פוסטסקריפט וקצב הדפסה העו- נה לצרכים של עבודה מחלקתית - במחיר סביר. כמו בכל בחירה גם בסקירה זו יש קו שרירותי של ייעד כאן'י. אין באפשרותנו לסקר את כל המוצרים הראויים לציון ואנו מסתפקים ב-38 בלבד. את השאר תוכלו למצוא בסקירות הש- גרתיות של ייבמבט ראשון'י, מדור המוצרים הח- דשים המופיע בכל גליון של 6תוּלפקַגוא סק. 1 .6 זטסי] 8חס1ה זטס ג0ק1 זכתה השנה לשני סיבובי השבחה שהשאירו אותה כמסד הנתונים העדיף במגזר הנמוך (קרי - לא יקר) של השוק. הגירסאות הח- דשות ל-205 ו-/05 פתרו חלק מהבעיות של גי- רסאות קודמות והוסיפו תכונות חדשות, כמו מיון דינמי בזמן חיפוש. המסד משתמש בקבצי 8% סטנדרטיים ומאפשר לך לגשת למסדי 55 ללא צורך ללמוד איך לתכנת ב-6855. ניתן לבנות ישומיס בעזרת פונקציות מאקרו ות- סריטים (פוקח0פ) או על-ידי שימוש בתפריטים. השבחה ייתחרותית'י (שם אחר לנסיון לייגנוביי לקוחות של מסדי נתונים אחרים) עולה 99 דולר בלבד וגירסאות אג/1 זמינות במחירים שבין 9 דולר (שלושה משתמשים) עד 4,995 דולר (לשלושים משתמשים). 00 ווח / 1.0005 מעבד התמלילים של לוטוס מתנהג כמו היה מאוהב ב-5אס6תו/. ובכל האמצעים הגרפיים שסביבת 601 מעמידה לרשות המפתח. הגירסה החדשה היא מבחינות רבות מעבד התמלילים החזק ביותר בשוק, עס תכונות רבות שאינן זמ- נית באף מוצר מתחרה. למשל, היא מנחה אותך בהכנת רשימות תפוצה ומסדי נתוניס לפרטים אישיים. ניתן לראות את עמודי הסיגנון וה- מסמכים לפני שאתה פותח אותם ולחיצת עכבר פותחת לך חלון לפונקציות, שכנראה אתה מחפש בהקשר לסיטואציה בה אתה נמצא. אהבנו אותס בשנת 1992 כמו בגירסאות קודמות, סז :ג כוללת מו- דולים לגרפיקה, איור, טיפול בתמונות ועריכה. שפת המאקרו מציעה גמישות ועוצמה ללא תק- דים. למרות שגם לתוכנה זו חסרונות, לא תמצא מעבד תמלילים המתחרה בה ביכולת ובהנאה שהיא גורמת למשתמש. תוגז1 - ג / 1/1315 זו תוכנה סימולציה לחובבי רכבות. במקום למלא חדר ברכבות חשמליות תוכל לדמיין את עצמך כובש את המערב עס פרישת רשת רכבות ורכישת קרקעות שערכן עולה עס הגעת הרכבת. או בתרחיש אחר עליך לשרת מטרופולין הומה עס רשת מסילות ברזל הנפרשת בעיקבות הת- פתחות הפרברים. גרפיקה מעולה, העוקבת אפי- לו אחרי שינוי האור ומראות הטבע כאשר מת- חלפות עונות השנה. 208 20818055 0 מי שזקוק לקול אך לא למולטימדיה, למשל הו- ספת הערות בדיבור למסמכים או הסברים לש- קופיות הצגה, ימצא בחבילה של קומפק את סיפוקו. החבילה כוללת חומרה. (מיקרופון, מעבד קול ורמקולים) ותוכנה המבוססת על ח6ו5ץ5 6תטס5 מוסותג/ של מיקרוסופט. אתה גם מקבל כלים להשמעת מוזיקה מ-60-80%1 ומנהל קבצים לשמירה על קטעי קול בצורת מסד נתונים. קומפק מוכרת את החבילה כחלק מאופצית הסטו4 משס6ת של מחשבי [ 6% ו-1א סזק65%ע. האופציה כוללת במחיר 5 דולר גם מאיץ וידאו, עכבר, מערכות הה- פעלה 3.1 צאוסתואו ו-205. ו 0 ות 60 הכניסה של קומפק לשוק מדפסות הלייזר הת- חילה ברגל ימין. מדפסות מהירות 15 ו-20 דפים לדקה עס תמיכה בפוסטסקריפט רמה 2 וט- כנולוגיה חדשנית של השבחת האבתנה. מאחר והמדפסות נבחרו גם לקטגוריה של יימצויינות טכנולוגיתי!, לא נאריך כאן יותר. 00 הרציונל של ממשק ]565 | (שוטקוחסס 5081 556 06בחטותו) - תמיכה בשבעה אבזריס הי- קפייס שונים באצעות בקר יחיד - לא מומש עד כה בגלל חוסר תאימות בין יצרנים. |60₪ בי- צעה את המהלך שכולנו ציפינו לו ושחררה ערכת דרייבריס שאמורה לעבוד עס כל אבזר 1 קיים. חבילת הדרייברים 00615051 ני- תנת לרכישה בפני עצמה (במחיר 99 דולר) או כחלק מחבילה גדולה יותר, הכוללת גם כרטיס בקר 5051, המשווקת על-ידי יצרני מתאמים, כולל 463066 ואחרים. 5 0 85100876 ץז זו תוכנת עזר ל-מוסשתג/ו העוזרת לך לארגן את המכתבה עס ערכה מלאה של צלמיות (060₪5 וכלי ניהול מסכים. ₪090 מבצעת שלושה תפקידים טוב מאוד: ניהול מסכים וירטואליים, הזנקה מהירה של ישומים וניהול הדפסה. תכו- נות דומות קיימות בתוכנות אחרות, אך לא הפ- שטות האלגנטית, הקוד התמציתי, ההתקנה הקלה וההפעלה האינטואיטיבית. מסכים י- רטואליים הס דרך ויזואלית לתמרן בין מספר ישומיסם פתוחים בו-זמנית. כל ישום מיוצג על-ידי חלון זעיר אותו אתה יכול לפתוח לרוו- חה בלחיצת עכבר. הזנקה מהירה היא היכולת לפתוח ישום בלחיצת כפתור *חיד. התוכנה כולה תופסת לא יותר מ-950 קילובייט על הדיסק. 3 / 066 1 .ז0/ 74% 011056 השימוש במחשב לצורך שיגור וקבלת פקסים זכה לתאוצה השנה בעיקר בזכות תוכנות פוסאתו/ חדשות שעשו את המשימה לפשוטה ויעילה. זטגג)אאגת של חברת 6366 פותרת את הבעיה מה לעשות עס הפקסים הנכנסים, אחרי שהם הופקדו למשמרת בדיסק בקובץ רסטר (בתמונת נקודות ללא משמעות מילולית). 0066 רתמה לנושא את תוכנת זיהוי האותיות המ- פורסמת שלה, הוסיפה מבדק איות ועורך תמ- לילים פשוט ויצרה כך מערכת ההופכת פקסים נכנסים לקבצי [[80א . אג 56ק!!סשפותרת בעיה אחרת, איך למצוא פק- סים על הדיסק. התוכנה הזאת היא מערכת א'- רכוב ושליפת מסמכים מתוחכמת, המשתמשת בתגית זיהוי עס 52 אותיות מיון ושדות פתוחים להוספת הערות לפקס. המערכת מאפשרת מיון ושליפה לפי קריטריונים מורכבים והצגת הה- ערות (השמורות בצורה אלפאנומרית בנפרד מקובץ הרסטר) לפני שאתה קורא לפקס מה- ארכיון. 81608 0 0 פלקון 3 הוא סימולטור הטיסה הריאליסטי ביו- תר בשוק, עם הקפדה על הפרטים הקטנים שמ- פרידים בין סימולטור טוב לסימולטור מצויין. הפרטים הטכניים על כלי הטייס, מכיים אוייב וטילים מבוססים על התכונות האמיתיות של המוצרים האמיתיים. משוחזרות בדייקנות גם המגבלות הפיזיות והפיזיולוגיות של טיסה: תמ- רוניס אסורים יגרמו לסיחרור המטוס או לה- תעלפות הטייס. 3 זירות קרב משמשות רקע לג- רפיקה מעולה; מלחמת המפר>, ישראל והמבצע האמריקאי בפנמה. 0 0 1161301 / 15ז219) קלריס היא חברת-בת של אפל לפיתוח ושיווק תוכנה ואת מסד הנתונים המצויין הזה היא הביאה מסביבת מקינטוש לסביבת פוסשחו/, המקור בעולם המקינטוש ניכר בפשטות הה- פעלה, הממשק מונחה העצמים והחופש הגרפי להכין ‏ מסכים. ודוחות בצורה שהמשתמש מתכנת. מתחת למעטה הגרפי מסתתר מנוע חי- פוש ושליפה מהיר מאוד, המבוסס על אינדכסים המצורפים לקבצי מלל. זה ללא ספק מסד הנ- תונים הייפשוטיי הטוב ביותר לסביבת מאסתו/. אהבנו אותם בשנת 1992 תס / 11575 >אנכת 32508 תחפו באר שאון, 48 96). זו קגזפסותס היא תוכנה לעיצוב גופנים (פונטים -מוח0ס!) המיועדת למקצוענים בתחום הטי- פוגרפיה. התוכנה שעברה ליטוש והשבחה במשך שנים בסביבת מקינטוש, מגיעה לסביבת %5 ו נקיה ממחלות ילדות ופצעי התבגרות. התוכנה מאפשרת לך לבנות גופניס חדשים, או לעבד גופנים קיימים, הן בפורמט פוסטסקריפט (רמה 1) או בפורמט 6קץזשחד . כלי העזר המ- קצועיים כולליס עריכה של יירמזים" (טתות) - כללים לטיפול בבעיות הנוצרות כאשר גודל האות קטן מאוד (ביחס לצפיפות הנקודות של המדפסת), או אבחנת המדפסת גסה (יחסית לגודל האות). 1 זל ,40005 / 50/0/36 1 אס אתה לא ממהר לעבור לסביבת 5שסנתג/ 5 תעוור לך לחיות באושר עם 05כ. היא מוסיפה פקודות ש-205 לא חלמה אפילו לממש. למשל פקודת מ/סוא להזזת קבציס (במקוס העתקה ומחיקה של המקור), 5101 שמאפשרת לקבף מספר קבצים תחת תגית ז- הוי משותפת ולטפל בהס כקובף יחיד ו-1188/ שמאפשרת לך להחליף שמות של פקודות לפי בחירה אישית. התוכנה כוללת גם עורכיס לס- ביבת העבודה, עורכים לסידרת פקודות, גלילה של מסמכים, מדריכים צבעוניים ועוד. 5 חס 3.0 ז6[)18%0וחגזי עד השנה האחרונה משלו שתי תוכנות בהוצאה לאור שולחנית על 6ק: ונטורה |-זס6/!86קגק. תוכנת ז0אג)6וחגזת, | שהיגרה השנה מסביבת אזאט, מביאה אלטרנטיבה רבת עוצמה. היא הראשונה שמאפשרת לפתוח מספר קבצים בו-זמנית, מספקת כלי איור ביד חופשית, כלים ליצירת מסמכי |אשח6ץ11 (מסמכים עם הק- שרים פנימיים בין קטעים שונים, כך שניתן לע- בור במהיהות בין אספקטים שונים של אותו נושא, או בין נושאיס הקשורים זה לוזה אסו- ציאטיבית) ועוד. אפילו עורך המשוואות המ- תמטיות אינו מסתפק בכתיבתן והוא גם פותר אותן. הרקע בעולם אזא ניכר כשרואים איך זג]א6ותגז מאפשרת לאחד מסמכי ענק שנו- צרו בתחנות עבודה שונות ברשת. החסרונות הם מעטים; טיפול מסורבל בהערות שוליים ואי תמיכה בפונקציות גליון אלקטרוני, אך מכל בחינה אחרת זו תוכנת קפ העדיפה כיום. 5 .6 255 וחוח0י) מ610166 / 0:67 זו תוכנת תקשורת המנצלת במלואן את תכונות ריבוי מטלות וריבוי נימים ( 6 <תשגטוטות קתו6גסתתוגוונוות) של 05/2. היא מאפשרת למשל להמשיך ולקבל הודעות מרשת אחת תוך כדי הכנת תשובות ושידור ברשת אחרת. משתמשי 2 ימצאו בה את התוכנה הטובה ביותר לת- קשר עם 240886 (-566טקו ס6. 441 1.5616 קז הדור הרביעי של מדפסות הלייזר של היולט פקרד מספק אבחנה גבוהה יותר (600 נקודות לאינטש), מהירות גבוהה יותר. (8 עמודים לדקה), גודל קומפקטי וזכרון מורחב, במחיר נמוך ב-10% מהדור השלישי. למנוע החדש של קנון צירפה ?3 את טכנולוגית השבחת האבחנה דע שלה המשגה חדות אקוויולנטית ל-1000 נקודות לאינטש. מעבד 8156 משיג את השיפור במהירות. ושני מגשי נייר מאפשרים שימוש בו-זמני בנייר רגיל ובנייר מכתבים השמי. דגם וא4, שמחירו כ-3,000 דולר בארהייב, כולל גם תמיכה בפוסטסקריפט (רמה 2) ובממשק %וגזשופקא. שילוב כזה של תכונות, במחיר כל כך סביר, לא תמצא באף מדפסת מתחרה. 6 48608 [6ח1 טכנולוגית הכפלת המהלרות של אינטל מוזכרת בין המועמדות לפרס היימצויינות הטכנולוגית" ולכן לא נאריך בה כאן. הגירסה המהירה ביותר כיום, 66 מגהרץ, משיגה ביצועים גבוהים יותר מגירסת 50/א רגילה, אף שניתן להתקינה בלוח אם 33 מגהרץ ללא כל שינוי נוסף. יתר על א איכות ללא תחרות ‏ ג המוצר הנבחר על ידי כ | 4 רות ותמיכה בכל העולם ! | ז 2 | נציגים ומפיצים בלעדיים בישראל: | -%4 בב אי, אי" אם. אינטתשיונל אלקטרוניקס בע"מ - שש | 4- ד א[ ₪ רח' השילוח 2 (פינת רח' הסיבים) פתח-תקוה, טל. 9240812 -05, 05-9255257 , פקס. 9244857 -05 0 6 4 ל| ישראל ינוי 3 לוחות אם שתוכננו מלכתחילה לשאת את 6 יוכלו לעבור השבחה לדור העתידי של אינטל, מעבדי תטח6?. 57071105 / 1,810156) 595 0 מוקד החיווט של סינאופטיקס נסקר בפירוט במאמר אחר בחוברת זו ולכן לא נאריך בו כאן. הוא תומך ברשתות אתרנט, טבעת אסימון ו-זפסץ במקביל, עם מערכת ניטור ושליטה מבוססת פרוטוקול <ואא5. לוח גב יחודי מא- פשר ניטור ושליטה בשלושה עורקי נתונים, עם רוחב סרט של 100 מיליון סיביות לשניה בכל עורק. אם אתה זקוק למוקד אמין ורב יכולת, זה המוצר עבורך. קז 1/0005 היימארגנתיי של לוטוס היא תוכנת ייניהול נתו- נים אישייםיי (/1%?) הנאה ביותר, הקלה ביותר לשימוש והזולה ביותר. לוטוס מציעה אותה כת- שבחה למשתמשי גַּחפ.8 תמורת 69 דולר בלבד. ברמה הבסיסית מתנהלת התוכנה כמו פנקס כתובות ויומן אירועים קונוונציונלי, כולל תגיות צבעוניות בשולי הדפים ושדות מפו- רמטים מראש לנתונים כמו שמות, כתובות וט- לפונים. בניגוד לתוכנות אחרות, זאשתגקזס מאפשרת לך ליצור הקשרים דינמיים בין הנתונים, למשל בין ספר הטלפונים ליומן היידברים לעשותיי, או בין יומן הפגישות לקובץ התזכורות. עס הה- אהבנו אותס בשנת 1992 תפתחות המהירה במחשבי ייפנקסון" תוכל בק- רוב לשאת את המארגנת המעולה של לוטוס בכיסך. 78 / 1300 5 תוכנה זו, של חברת 6תגהחסח6? >ותגץ 5תחפוצץ8, מנסה להתמודד עם האתגר של ניהול אנשים ויעדים בדרך חדשה. היא משתמשת במושגים השאובים הן ממנהלי נתונים אישיים (אזק) והן מתוכנות ניהול פרוייקטים, כדי לי- צור מערכת משולבת רבת אספקטים. ניתן לנהל מספר פרוייקטים במקביל, עם חלוקת משימות לכל חבר בצוות ומעקב אישי אחר קצב ההישגיס של כל אחד. התוכנה מבצעת את המעקב בצורה אינטלגנטית ומרתקת מב- חינה ויזואלית. ו זט 2.0 0)ח1ק3] מערכות מידע גיאוגרפי היו עד לאחרונה נח- לתס של מומחים, עד שתוכנות 6ק, כגון סותזפג!וא, הפכו את המידע הגיאוגרפי לחלק אי- נטגרלי מעולס המידע העיסקי. התוכנה הזאת מקשרת בין מסדי נתוניס המכילים מימד של כתובת לבין התשתית הגיאוגרפית הנושאת אותם. נתונים דמוגרפיים, פיזיים או אקלימיים הופכים למפות על אטלס רב מימדי. ממשק משתמש מתוכנן בקפידה, מיפוי רב-שכבתי, תמיכה בצבע וגופנים ויכולת | עריכת עמוד ברמה של תוכנת <דק, עושים את תקגו לטובה מסוגה. 1/10705014 15%06[ 10 /100075 0 מיקרוסופט ריעננה את הגליון האלקטרוני שלה עם עושר של כלים לניתוח פיננסי וסטטיסטי, פונקציות הנדסיות וחישובי לוח שנה. הפקודות החדשות מאפשרות יצירת ממוצעים נעים, הח- לקה מעריכית, פיזורים לא אחידים ואנליזה לפי עשירונים ואחוזונים. השיפורים בקלות ההפעלה הס עוד יותר מרשימים. מניפולציה של תאים על-ידי גרירה והשלכה (קסז6 ₪ עַג0), יצור סד- רות וכותרות אוטומטית ופירמוט גליונות בל- חיצת עכבר יחידה. מיקרוסופט הרחיבה את הפונקציונליות של גליון אלקטרוני ובה בעת עשתה את השימוש בו לפשוט ומהנה יותר. 1116705016 )181[ 6. 0 גירסת 3.0 של תוכנת הדואר האלקטרוני של מי- קרוסופט כוללת את התכונות שישביעו את רצון כולם: מנהלי רשתות תקשורת ומשתמשים טו- פיים. הממשק הגרפי הקל לשימוש זמין בשלוש סביבות עבודה, 5אסשמוץ, 05/2 ומקינטוש. גי- רסת 205 לא שוכחת את אלה שמסרבים לה- פרד ממערכת ההפעלה הותיקה, אבל התגיגה האמיתית דורשת ממשק משתמש גרפי. תוכנת דואר אלקטרוני צריכה להתאים לשימוש על-ידי משתמשים לא טכניים ועם זאת לאפשר לאירגון ליישם כל אסטרטגית ניהול קבוצות עבודה שתימצא מתאימה. זאת עושה [גוא בצורה מר- שימה. 11107050) / 16005 506 57506 מערכת הקול של מיקרוסופט לא נועדה לשוחרל משחקים אלא לישומים מסחריים ‏ יירצינים", שיכולים להעזר בהשמעת קול תוך כדי עבודה. למשל השמעת הודעות מוקלטות המצורפות לק- בצים אלפאנומריים, צלילים המלווים את הנ- תונים על תקליטורי 0-80 וכדומה. הח- בילה כוללת מיקרופון ואוזניות באמצעותס ניתן להקליט ולהשמיע צלילים בפורמט גא או לסנטז צלילים מקבצי [פנזוא. תוכנת עזר בשם 116 סוס מבצעת זיהוי קול לצורך הפ- עלת המחשב בדיבור במקוס באצבעות. קלות מהירות יעילות ו 105 815 | תוכנת מדבלות לדואר לפי בלשכם מבית התוכנה ביטס אנד בייטס בע" ו| ₪105 5 ןפה . תוכנה יחודית ויעילה להכנת מדבקות בגדליס קבועיס או לפי דרישתכם. אֶתם קובעיס את גודל המדבקה והשדות שימצאו בה. || 105ק 5 ופפ | הינו מאגר נתוניס מושלס למעקב לקוחות, עובדיס או אנשיס איתס אתס נמצאיס בקשר. באמצעותו תוכלו להפיק דוחות מלאים או לפי חתכיס למסך או למדפסת. | 105ק 5 1שפה | המאפשרת עבודה בתפריטיס באנגלית או בעברית מאפשרת גם סווגיס לפי קודיס שאתם קובעים. | 105 5 ופה תנהל עבורכס את מלוא המלדע התיוני אודות לקוחותיכס ותהפוך את משימת משלות הדואר לקלה ומהנה ה = --- שור וו 105 5 םה | עולה רק 249 שייח ומאפשרת / הגדרת גודל מדבקה כרצונכס הגדרת השדות שיופיעו במדבקה כרצונכס / עבודה במסכיס באנגלית ובעברית עדכון נתוניס חיונייס אודות לקוחות / הפקת דוחות כללייס או לפי חתכיס /. ביצוע מיוניס לפי קודיס שיקבעו על ידכס תכנות במסדי נתוניט אנו תופריס תוכנות לפי דרישת לקוחותינו באמצעות 08280 מחולל הישומיס במסדי נתוניס המהיר, היעיל והמשוכלל המצול כיוס בשוק, שוכה בפרסים היוקרתייס ביותר הניתניס בעולס המיחשוב, ובאמצעות עברית שאנו פיתחנו העובדת מתוך התוכנה (ולא כ-8פיך ). אנו נשמח לבצע עבורכס ניתוח מערכות ותיכנות מיוחד שיענה על כל דרישותיכס. תוכנות נוטפות 5 והווסודוסםת 361 ה13 קוח5זם הפוא והות מ הז חן 1ח6וח6חַ3ח3!)] 8 הסו1ב2והבףז0 זחפוו0 דוושו וא וח516ע5 הס!)3וחזס1ה! זסחפם ה196ת הסווטץ. . 03 טוהסזו166ם ז63? 100 [הטדו05 ץז3ום 6וחסזו66ום חה צהם צ₪ צהם . 5 זז וה516ץ5 ה 575 008 =" ופ ד חב הסח!1טזתם ץח 0 2 - 5 3 חסו31וחזס1ה! 1ה86גז5 ]וו 51011 , מחלקת השיר נהדרכה ותמיכ ו <נר' 3' 5 5116/10 6א מדפסת לייזר זו נופלת בקטיגוריה הנדירה של מוצר המספק יותר ממה שציפת ממנו. דגם 95 הוא מדפסת 6 עמודים לדקה שתמורת 1,750 דולר בלבד (מחירון ארהייב) מספקת תאימות פוסטסקריפט (רמה 2) ותמיכה בשפת המדפסות 5 6 של סא. היא גס תומכת במיתוג ממשק אוטומטי בין הכניסות הטוריות, המקביליות ורשת א!גז6וקקא. בין האופציות היחודיות אנו מוצאיסם כרטיס מודם-פקס תואם פו- סטסקריפט. ו 6 / [ו6שסאן 0 .6 ,01061 מי אמר שחיבור רשתות תקשורת חייב להיות יקר? הנתב (זשטסז) של נובל מספק ביצועים מצוייניס במחיר פחות מאלף דולר. אתה יכול לקשור בין רשתות ₪ג/ז6 -זסקפחגוא א.1 ללא פחת ביכולת השליטה שלך. וטוב מכל, את הנתב של נובל אתה יכול להטעין על מחשב 76 רגיל, או על שרת 6ג)וסא, ואינך נזקק לפ- לטפורמת חומרה יחודית. התמיכה בפ- רוטוקולים כוללת ,16 ,אק] ,618105 .051 !סק ולתקשורת רחבה גם ‏ 25.א. ממשקי הרשת כוללים אתרנט ,6ח80ג, טבעת אסימון, ]תס ו-א1גד 1/0031 . זס) ק265%10 ת0)זסא 6 0 .76 ,10005 אהבנו אותס בשנת 1992 מבת אחד במכתבה של נורטון ואפילו האוהדים השרופים ביותר של 6 לא יכולים שלא לפ- לוט בלחש יימקינטושיי. הממשק הגרפי מונחה העצמים מביא את הקונספציה של ייגרור וה- שלךיי לשלמות כפי שרק משתמשי מקינטוש זכו לחוות עד כה. צלמית (חססו) הדיסק מופיעה בצד שמאל בראש המסך. כדי לפתוח קוב אתה לוח על הצלמית וספרית הקבצים נפ- רשת בשלבים היררכיים. כדי להתחיל לעבוד על מסמך אתה לוח על צלמית הקוב וה- מערכת מאתחלת את הישום הקשור בו ומ- ביאה את המסמך למקום בו נטשת אותו לא- חרונה. כדי להדפיס מסמך אתה גורר את הצלמית שלו ומשליך אותה על צלמית המ- דפסת. כמובן שהחבילה כוללת את העזרים המוכרים מה-1111117185 של גירסאות אחרות, כולל גיבוי, צפיה בקבציס, אנטי וירוס ועוד. 16000817 1858קח 6זס]א0) 6 [א62-80 ה0 המילון העשיר ביותר לשפה האנגלית נבחר בין ייהסיבות הטובות לרכוש כונן | |אסא-פסיי במ- אמר הדן בנושא זה בחוברת שבידיך. המחיר הגבוה, 895 דולר, והמורכבות של מבנה החיפוש לא צריכים להרתיע את מי שנזקק לסמכות הע- ליונה באנגלית. הגירסה המודפסת יקרה פי 3 וממלאת מדף ספרים שלם עס 20 כרכים כב- דים. 0 00 / 6ח3]זס0ת אוהדי פרדוקס חיכו זמן רב לגירסה החדשה, אבל ההמתנה היתה כדאית. הגירסה החדשה מרעננת את ממשק המשתמש לפי המודל של חסופג/ ספזטז, עס תמיכה בעכבר, חלונות חו- פפים עם גודל משתנה ומסכים נגללים. מתחת לממשק החדש נחבא מודל נשלט אירועים, המ- שמש בסיס לכל השיפורים בשפת הישומים של פרדוקס, .241. בנוסף שופרה המהירות, התוו- ספה תמיכה באובייקטים גדולים ושדות מלל לתזכירים ושופרה התמיכה באינדכסים מי- שניים. אס בידך גירסה קודמת של פרדוקס, כדאי לך לבצע את ההשבחה לגירסה 4.0 . ז0] 6קץ 61וחוז / 0018 1 1,850 | אעדטוחהק מספקת למשתמשי מעבד התמלילים הפופולרי 61ח6%זס/ בסביבת 205 את הגישה לגופני פוסטסקריפט, כפי ש-ץד 4606 התג עושה לישומי מאסשתוץ. התוכנה של 5 13 פועלת כמעטה של מעבד התמלילים או כתוכנת 7865 של 205. בכל מקרה היא נש- ארת רדומה עד שפקודת הדפסה מעוררת אותה לפעולה. בפעולה 6ץזשחה? מהירה *ותר מ-1א7. ולמרות שהיא משתמשת במעבד המ- חשב לביצוע ההמרות, ההדפסה תהיה מהירה יותר מאשר אם מעבד התמלילים ידבר ישירות עם המדפסת. חס סז ₪81170() / 2011886 בגירסת 5שס6חו/ו החדשה פרצה בורלנד או- פקיס חדשים לגליונות אלקטרוניים: ממשק אנוש גרפי מקורי, מימוש גרפי יפיפה ובעיקר מודל תלת-מימדי מעשי ואינטואיטיבי, גם למי שלא רגיל למודלים מתמטיים רב מימדיים. מט- פורת היימחברתיי, בה כל גליון דו מימדי מהווה דף אחד מתוך מחברת מרובת דפים, פתרה את בעית הנגישות למימד השלישי על-ידי תגיות זי- הוי הצמודות לשולי העמוד. הגישה לכל או- בייקט על-ידי לחיצת עכבר מיושמת בקו- נסיסטנטיות בכל הררכיית הרמות, החל מדפים וכלה בתא היחיד. סביב גרעין הגליון האלקטרוני הוסיפה בורלנד תוכנות עזר להכנת הצגות שיקופיות, ערכת פי- תוח הכוללת ייבונה ממשקים", קישוריות למ- סדי נתוניסם 08455 ופרדוקס ועוד. 5 / )ות תוכנת הנהלת החשבונות פאססְאסוּט0 הגדירה מחדש את משמעות המושג ייהנהלת חשבונות לעסק הקטןיי. משתמשי תוכנה זו יכולים לה- תחיל להשתמש בה תוך שעה מההתקנה, גם אם אין להס נסיון קודס בהנהלת חשבונות או במ- חשבים. גם ם66סוט0 זכתה השנה לעידכונים: לסביבת 5 שוחררה גירסה 6.0 ולסביבת פ5אסשתואו שוחררה גירסה 2.0. חשאסוט0 זכתה להצלחה פנומנלית בתור תוכנת ניהול כספים אישית וה- גירסאות החדשות ממשיכות את המוניטין של פשטות משולבת ביעילות. בארהייב, הגירסאות החדשות תומכות גם בדיווח אלקטרוני של כר- טיס האשראי 154. אתה יכל למשוך בא- מצעות מודס את רשימת החיובים החודשית שלך ובעזרת תוכנת העזר 6תגמ0!!פות1 למיין אאחו-מערכת ההפעלה מס' 1 לזמן אמת של אינטל היא סטנדרט לארכיטקטורת 6 ונמצאת בשימוש בלמעלה מ-7500 מוצרי זמן אמת. 5ססאו/- הממשק הגרפי המוביל בעולם המיחשוב האישי וגישה למאות יישומים. 5צססאצו/ זסז אווחו הממשק הגרפי של 5/צססצו/ ליישום זמן האמת שלך ודו-קיום של אואחו ו- 5שוספצוש . ₪ אוהו מערכת הפעלה לזמן אמת ב-32 ביט רבת יישומים ורבת משתמשים. ₪ תומכת ב- 005 ₪15, 05 56 ו- 5/שספפאוצ. מספקת הרחבות זמן אמת ל- 05 ו- פ5/שססאוצ פרסום לימור ₪ שיתוף נתונים ותקשורת בין 05, 5/שספאו/ ומשימות אואחו. לפרטים נא לפנות: 57 ח | אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, עתידים, בנין מס' 3, ת"א, טל' 03-5483222 המפיץ בישראל: איסטרוניקס, רח' רוזאניס 11, ת"א, טל' 03-6458777 סי | 8 ישראל לכי 3 את ההוצאות ולסכס תקציב חודשי. 5 תסו( / 86קהזס<) המתאם הגרפי החדש של חגַקח00 משיג בי- צועים, מהמהירים ביותר שנמדדו במעבדות 85 6, בזכות השילוב של מעבד וידאו יחודי וארכיטקטורת יימיעון לינארייי של זכרון הת- מונה. הביצועים מרשימים הן בישומי 205 והן בסיבת משסאתו/), בזכות דרייברים משובחים. הכרטיס מוצע בגירסת 154 (דגם 1024 וב- גירסת ₪855 (דגם ₪/1024). הגירסה השניה מהירה יותר במידה משמעותית. 0 .0 0:05 / וזסזסו/ הגירסה החדשה של 8485:₪ היא אחת הה- תפתחויות החשובות במסדי נתוניס בשנת 1992, הודות לשילוב של קוד 32 סיביות מהיר, תאי- מות לתקן .501 לפי מודל 451 ומודול איתור שגיאות (וז6פקטס66). לאחר גירסאות משובצות שגיאות, שעלו לחברת מחחסוטו!א בהרבה מוניטין בשוק, באה גירסה 4.0 ותיקנה את המעוות עם מסד נתונים ,501 תיקני מעולה לסביבת 05 ו-/05. 6 / וח1006/ ח10) א 531157 [6)ה1 מודם הוא מוצר שאתה רוכש לתקופת שירות ארוכה. לכן כדאי להשקיע במוצר המתקדם ביו- תר בשוק והנתמך על-ידי חברה עם עתיד בטוח. מסיבות אלה אנו ממליצים על חס0א5305%% של אינטל. המודם החיצוני של אינטל תומך בכל המפרטים הנכונים: פופ 32 לשידור נתוניס בקצב 14,400 סיביות בשניה, 0.42 (-4208./ לדחיסה נתוניס ובקרת שגיאות תמסורת ו -11 קטסזס0לשידורי פקס בקצב 9600 סיביות לש- ניה. גם הזיווד ולוח הבקרה מראים על גישה נכונה | לאמינות וארגונומיה. | דגם תאוס, 0 ח0א-53111, הוא גירסה ייעירומה"" של המודם, המיועדת להתקנה פנימית במחשב. דגם זה מצוייד גם במעבד עזר, החוסך מהמעבד הר- אהבנו אותס בשנת 1992 אשי את הטיפול בהמרת טקסט מקובץ 4501 לפיקסלים. שני הדגמים השיגו את הביצועים הטובים ביותר במבחנים שערכנו למודמים והם עובדים היטב עם כל תוכנות פקס ל-05כ ל-5א00תו/. 40050016 / 5615106 0 תוכנה זו לדחיסת נתונים לקחה השנה את הכתר מ-זשאסגו5, עם תכונות שירגיעו את מי שחשש עד כה מלהפקיד את נתוניו בידי תוכנת דחיסה. שסופזשקט5 גס תומכת בדחיסת תמונות לפי תקן 1:80, מטמון דיסק להאצת הגישה לנ- תונים, הגנת נגישות על-ידי סיסמאות, איכסון הדרייברים בזכרון עליון ותוכנות עזר לניהול די- סקים דחוסים תחת 5סאתג/ץ. 3 .0 50660חו// / 30608 חבילת | הדרייברים של ג06גת28 לסביבת 5 תו עשויה להוות אלטרנטיבה להחלפת מחשב ו/או רכישת כרטיס וידאו מוא. החברה הכינה דרייברים לכל הכרטיסים הפו- פולריים, עם מעבדי ,וק וח6506/ ,1ה66ח 1 ו-פַחצ1, המשפרים את ביצועי המהירות במידה משמעותית (אם כי פחות מהטענות האו- פטימיות של היצרן). התוכנה בודקת את הכ- רטיס ומתקינה אוטומטית את הדרייבר המ- תאים. אם אתה לא מוכן עדיין לבצע את ההשקעה הגדולה הכרוכה בהחלפת חומרה, 6 וש :כולה לספק את הדחיפה ש-608ת/ נזקקת לה כדי לוו על פל- טפורמות ישנות. 5 "0 60 א מנהל הקבצים של 6חדא% מממש את מודל ייגרור והשלךיי של עצמים בצורה ש-5ס0תו/ השאירה לגירסת זא העתידית. לדוגמה, סידרת הפעולות הדרושה לניהול מסד תמונות מסך בפורמט 76% דחוס תכלול את הפעולות הב- אות: לחיצת עכבר על צלמית של מסך תפתח אותו לצורך צפיה. לחיצה על שם המסך, המצורף לצ- למית, פותחת את השדה לצורך שינוי שם. לחי- צה על צלמית אחרת פותחת את עץ המדריכים. אתה מושך את צלמית המסך ומשליך אותה על הצלמית המייצגת את תוכנית הדחיסה - וה- קובץ נדחס ומאופסן בארכיב 217. עכשיו תפוס את צלמית הקובץ המקורי וזרוק אותה לפח. כמעט עולם המקינטוש. עם עד כה לא הש- תכנעת שממשק מונחה עצמים טוב בשבילך, תוכנה זו תשכנע אותך. 0 1006 1.06 325 24066 / מ11ח76 בשנה בה מחשבי המחברת צצו כפטריות לאחר גשם, וגם דומים זה לזה כפטריות, המחשב של זניט היה משב רוח מרענן. הדבר הראשון שבו- לט לעין הוא העיצוב המשובח, פרי כשרונם של מעצבי חברת ת2ו66קסזת. אבל היופי אינו מס- תיים בקליפה הפלסטית. המחשב הזה הוא הר- אשון שכולל מממשק אתרנט אינטגרלי סט- נדרטי. מודול עזר, הנצמד לצד המחשב, מאפשר חיבור מסך חיצוני והכפלת מספר השערים, ללא צורך ביחידת 'יעגינה'' (וותטו 8ת000) מסיבית ויקרה. בסך הכל הצליחה היצרנית לשלב במ- חשב זה פונקציונליות ואסתטיקה ברמה הר- אויה לחיקול. מ הדוהה 2.4 החהשה מופעלת באמצעות 4 צלמים גראפיים (פתסס11זגות5) המאפשרים רצ ביצוע של פעולות מורכבות בהקשה אחת - ג בדיוק כמז 1-2-3 החדש עבור פשספאצשו ד לכן המעבר העתידי ל-8/וספאזצו יהיה לך קל, טבעי ולא תצטרך ללמוד את התוכנה מחדש. )חוד 65 !חהוח5 גרפיים מימין למסך בחר - עם העכבר - מתוך עשרות 8ת100+זות6 - לביצוע מיידי של כל פעולה, ללא צורך לעבור ₪ דרך תפריטי הפקודות,(סירבול הכרחי ומיותר - הקיים ב"מקשי ההאצה" של סזק סזו)8ט), או בנה לעצמך ספריית 5ת84160ות9 פרטית - לפעולות ייחודיות שלך. עבורך, המשתמש הישראלי - הוספנו תמיכה עברית חדשה במקור ./ עם תכונות ייחודיות ובלעדיות, כמותן תמצא רק במעבדי תמלילים מתקדמים. מהדורה 2.4 תחת 005 מציגה על המסך תמונה 1:1 בטכנולוגיות 6צשתפצש 60) 0+ +08 15 566 נוסץ +8מל). בזכות מהירות העבודה הפנטסטית של 2.4 תוכל לבצע חישובים בגיליון ולעצב גראפית את דף ההדפסה,ללא צורך לצאת ולהכנס ל- 5/6 , (המשתמשים עדיין ב- סזק סז)אגו) - לא נהנים ממימשק ה- 6עשון5צשו שלו בגלל איטיות התוכנה). 9 8 ו : * מחיר היכרות (מלאי מוגבל) * מחיר היכרות ל-3 משתמשים ברשת - 895 8 בלבד!! : ה : * 1-2-3/2.4 + ₪/1-2-3 ל-פ/וספאזוו - 599 8 בלבדוו!: : א עוטןל- 1-2-3/2.4 + 1-2-3/0 ל-פ'ווססאזו. - 399 5 בלבדו!: "5.5.99 - / / 7 מפיצי לוטוס בישראל, רחוב המסגר 12 תל-אביב, 5122239 - 03 4 משווקים מורשים: ₪ כלנית 5372929 - 03 - ₪ חיון מחשבים 5751399 - 03 628628 - 04 שו קומפיוטרלנד 5373986 - 03 259473 - 02 | 8 = | חן תכונה זו הופכת את 2.4 לגיליון האלקטרוני השלם ביותר והיחידי בו ניתן לעבוד בטבעיות בסביבה גראפית אינטראקטיבית. [ / יתרונות נוספים: 0 ₪ מנגנו| הפשמנט - לדפדוף מהיר והסתכלות בנתונים של גיליונות העבודה וקישוריות ביניהם באמצעות 610% 6םג זַאז0ק בלבד! ₪ התאמה אוטומטית של הפלט לדף הנייר במדפסת. ; 60555108 דאתחק 0זד סיטה ) ₪ 501058 2408 - למציאת פתרון אופטימלי לבעיות ליניאריות. % ₪ ת0דזכטג - לאיתור טעויות לוגיות בגיליון ומציאת יחסי גומלין בין נתונים לנוסחאות חישוב. מהדורה 2.4 פועלת על כל מחשב עם דיסק קשיח וכרטיס גראפי, ₪ ומאפשרת קריאת קבצים של עד 88/8 ל - צמסוומזוא פמסאגקאם ! מהדורה 2.4 הינה היחידה התואמת לכל מהדורות 1-2-3 על כל סוגי המחשבים (נתונים, גראפיקה, עברית ותוכניות מקרו). ימי עיון רציפים מתקיימים בבית "חילן" בתל-אביב. בואו להתרשם מהעוצמה של משפחת 1-2-3 החדשה. - 999 9 בלבדוו : דיסקט לאיתור וירוסים של חברת "אליישים" : מצורף כ-"בונוס" לכל ערכת תוכנה. : הנחה מיוחדת לסטודנטים ומוסדות הדרכה הסדרי 68 - זזטוא ללקוחות מוסדיים. : | פרסום סולל ; סטודיו נס ₪ לרגן הראל 257248 - 02 שו עדים יועצים 419393 - 04 המחירים נקובים בשווה ערך לשקלים, אינס כוללים מעיימ וצמודיס לשער הדולר היציג ביום התשלום.. מרתיבה את הפו פתוכנת: עריכה. להוצא מבדק.. איות, ‏ אוצר מילים ת מיקוף, אך אינה מאפשרת טבה 0 מטית. גירסה:3.0 גס תומכת של 8סעדפוח ד ג- לה מס ₪ 2% . .0 דר התקליטור בקצה המנחרה " ג'והן ר. קווין 2 וני ואסא-62 הס אחת הדרכים להפי> כמויות גדולות של נתונים במחיר סביר. טייפים מגנטיים יכוליס להתחרות במחיר המדיום אך לא בזמן הגישה. דיסקים עיימ לספק נפח נתונים דומה לתקליטור אחד. למרות כל היתרונות הנייל טכנולוגית ה-62-80%7 התקבלה בשוק האמריקאי) ומרבית הכותרים עולים במהדורת תקליטור פחות מספר המודפס על נייר. אבל יותר מכל ניתן לייחס את העניין הגובר בתקליטורים לאופנת המולטימדיה שפשטה בעולם. למרות שמולטימדיה היא קונספציה רחבה הרבה יותר, כונן 6-50 הוא הצעד הראשון למימושה. > מגנטיים שליפים הס מהירים יותר, אך המחיר למגהבייט גבוה פי 10 ויותר. למעלה מ-500 דיסקטים "5.25 נדרשים באיטיות בלתי צפויה, ורק בשנה האחרונה החל מומנטוס ממשי של מכירות כוננים וכותריס חדשים החלו למלא את המדפים. את הפריחה ניתן לייחס לירידת מחירים כללית, כונן 60-80%1 נמכר כיוס במחיר של כ-300 דולר (ברחוב ה הטכנולוגי העיקרי של תקליטור הוא היחס בין מחיר הייצור לנפח נתונים. הת- קליטור יכול לשאת עד 630 מגהבייט ועלות הייצור שלו היא כ-1.5 דולר בלבד. המחיר הנ- מוך נובע משיטת הייצור: בייצור המוני מש- תמשים בטכניקת הטבעה הרושמת על הדיסק הפלסטי את כל המידע בבת-אחת. היכולת ליי- צר 1א80-פ6 במערכות הייצור של תקליטורי אודיו, חוסכת את עלויות ההקמה הגבוהות של מפעלים מיוחדים. החסרונות של ההשענות על טכנולוגיה שפותחה במקורה לצרכים שונים הם קצב נתונים נמוך, זמן גישה ארוך יחסית לדי- סקים מגנטיים, אי היכולת למחוק ולרשוס מחדש, מחיר גבוה יחסית של מכשירי רישוס שולחניים ואי בהירות ביחס לתקנים. כל עוד מסתפקים בביצועים המתוכננים לתקליטור הנ- תוניס המקורי, בעיית התאימות לא רלוונטית, ואכן זה התחוס בו חלה התעוררות בשנה. הא- חרונה. לפי נתוני חברת המחקר ו6טטסגוגם השנה ימכרו כמיליון וחצי כונני פ6, קצב התקנה שמצדיק התייחסות רצינית מצד יצרני תוכנה. |שסס, הי- צרנית | של תוכנת | האור הפופולרית שו 60, היתה החלוצה השנה עס גירסת 1א62-0 המכילה סיפריה ענקית של איורים, גופנים ועזרים גרפיים אחרים על תקליטור יחיד. במאמר הזה נסקור בקצרה את הכוננים הז- מינים ואת הטכנולוגיה המיושמת בהם. מאחר ומפרטי התקליטור מחייבים סינכרון בין קצב הנתונים המופק מהתקליט לתדר שיחזור המו- זיקה, כל הכוננים נופלים באחת משלוש קט- גוריות מהירות: איטיים | - 8א75 לשניה, בי- נוניים | (עומדים במפרט המינימום של מולטימדיה) - 15088 לשניה, וכפולי מהירות - 30088 לשניה. אנחנו לא נדון במחליפי תק- ליטים אוטומטייס (פא80-מאט1) ובמערכות משולבות שרת לרשתות תקשורת. זמן הגישה לנתונים על תקליטור ארוך פי 20 מזמן הגישה האופייני לדיסק קשיח מגנטי, 260 עד 280 מילישניה כנגד 14 עד 16 מילישניה, וה- פער ישאר גם בעתיד הקרוב. הסיבה לכך נובעת מההבדל היסודי בין גיאומטרית ההקלטה וא- לקטרוניקת הקריאה המשמשות בכל סוג. הה- קלטה של 1א62-80 היא במסלול ספירלי, כמו החריץ של תקליט ישן, והמעקב של ראש הק- ריאה אחרי המסלול דורש תיאוס בין תנועת הראש הרדיאלית לתנועה הסיבובית של הת- קליטור. הקריאה של התקליטור נעשית במה שמכונה יימהירות לינארית קבועהיי,. כלומר מהירות הסיבוב משתנה בהתאם למיקוםס הראש, כך שהמסלול חולף תחתיו במהירות א0סח-פ6. התקליטור בקצה המנהרה - | קבועה. (כאשר הראש נמצא מעל החלק 4 : הפנימי של התקליטור, כאשר הרדיוס קטן) התקליטור מסתובב מהר יותר (530 סיבובים לדקה) מאשר בזמן שהראש קורא קטע חיצוני (שאז מהירות הסיבוב היא 200 סי- בובים לדקה). גישה אקראית מחייבת לכן האצה או האטה של מהירות הסיבוב, פעולה הדורשת זמן ארוך יותר מהנעת הראש לבדו. כוננים כפולי-מהירות מסתובבים במהירות שבין 400 ל-1060 סיבובים לדקה ולכן הם קו- ראים את הנתונים בקצב כפול. הכוננים האי- טיים שמצאנו במבחנים מסתובביס במהירות הרגילה אבל סובלים מצוואר בקבוק בממשק בין הכונן למחשב. כונניס אלה מתחברים לשער המקבילי (שער המדפסת) של ה-0ק. ולא לכ- רטיס בקר יעודי. אס אתה רוצה תאימות למ- פרטי 6קוא (תקן מולטימדיה של מיקרוסופט והחברים) אינך יכול להסתפק בכונן איטי. התקן מחייב גם שהעברת הנתונים בקצב 150 אלף בייט לשניה לא תעמיס את המעבד ביותר מ-40%, אבל פרמטר זה אינו תלוי בכונן כפי שהוא תלוי במעבד, בארכיטקטורת האפיק וב- מערכת ההפעלה. כדי לעבוד עם 62-80 אתה וקוק לדיסק קשיח גדול-נפח במקביל. התקליטור איטי מדי לעבודה אינטראקטיבית וכדאי להעביר את הק- בציס הרלוונטיים לדיסק הקשיח (שמשמש כמו חוצ+ מטמון לתקליטור). תוכנת החיפוש של ה-א62-80 עצמו עשויה לתפוס בין חצי לא- רבעה וחצי מגהבייט. למרות שרוב הכונניס מש- תמשיס בבקרים סטנדרטיים, בדרך כלל 50581, ישנס כוננים הנזקקים למתאמים יחודיים. אי אפשר לשרשר כוננים יחודיים עם כונני 5081 ולכן כדאי לשים לב לצרכי ההרחבה העתידיים לפני שאתה בוחר בסוג כלשהוא. שים לב גם לג- מישות בבחירת כתובות וערכי 180 של הב- קרים. אם האפשרויות מוגבלות עליך להבטיח תאימות כתובות עס כרטיסים אחרים המו- תקניס במחשב. הרצת *ישומי מולטימדיה מחייבת תרגוס הפו- רמט של |א50-פ6, שנקבע בתקן 9660 150 לפורמט 005 על-ידי תוכנת א8005)א של מי- קרוסופט. סביבת העבודה שתומכת ב-05 0% היא 3.1 5שסשחו/ או גירסאות עתי- דיות. בדרך לעולם המולטימדיה להוב המשתמשים, ההצדקה לרכישת -60 אס היא ישוס מולטימדיה. ועדת השיווק של 6קוא מאשרת שימוש בלוגו שלה רק לע- רכות מושלמות ולא לכוננים עירומים. שים לב שהועדה אינה בודקת ומאשרת תאימות 6קוא מסתפקת בעדות הנחתום על על- סתו. ליישומי מולטימדיה עליך להבטיח כי הבקר כולל מוצא אודיו המיועד לחיבור כרטיס קול. רוב כרטיסי הקול, חוץ זה שמיוצר על-ידי מיקרוסופט עצמה, כוללים מחבר כניסה לאודיו אנלוגי מכונן פנימי. מאחר והמחבר אינו סט- נדרטי עליך לוודא כי אתה מצוייד בכבלים מת- אימים. אם אתה משתמש בכונן חיצוני הבעיה לא קיימת שכן גס הכונן וגם כרטיס הקול מצויידים במחברי אודיו חיצוניים. קיים בילבול רב בשאלה איזה כונן יכול לקרוא איזה תקליטור. המפרטים השונים מוגדריס על-ידי סידרת ספרים ייצבעוניים'י: הספר הא- דוס (800% 50א) מגדיר את מפרטי תקליטור אודיו רגיל, הספר הצהוב (8008 אס 1]מץ) מגדיר את מפרטי 00-80 רגיל, הספר הירוק (8008 א55ת0) מגדיר את מפרטי 02 אי- נטראקטיבי והספר הכתוס (800% 05א08) את מפרטי 62 בר-הקלטה (00824815םא). הפורמט הבסיסי של הנתונים, 9660 150, מגדיר את המבנה הלוגי ופורמט הקבציס והספר הצ- הוב מתאר איך לארגן את הנתונים על הת- קליטור. קיימים כיום אלפי כותרים העונים למ- פרטים אלה ואותם ניתן לקרוא על כל כונן. כדי להפוך את התקליטור ממאגר נתונים פסיבי למ- ערכת אינטראקטיבית, פירסמה פיליפס את הספר הירוק המגדיר, מעבר לפורמטים, גם דרי- שות מפורטות לגבי האמצעים הדרושים לביצוע הממשק האינטראקטיבי. כיוס יש פחות מ-100 כותרים הטוענים לאינטראקטיביות ורק הכונן של פיליפס מבטיח עמידה מלאה בדרישות "לפי הספריי. גישה אלטרנטיבית לזו של פיליפס אימצו סונל ומיקרוסופט. הן הגדירו תת-תקן לספר הירוק לו הס קוראים א 1א62-50. ההבדל הבולט ץח "031400 וו + 5 סנ 2 )| שראל לנהי 3 ביותר בין 6-1 ל-4א ואסא-ס0 הוא שהאחרון אינו מגביל את סוג החומרה המשמשת לקריאת התקליטור. כתוצאה מכך, כונן %4 לא בהכרת יאפשר לקרוא תקליטורי 0-1 . כדי לתאוס לכונני 4א על הנתונים להיות מקודדיס בצורה שונה מאשר ב-6-80%1 רגיל. תקן 4 מש- תמש בשיטת הקידוד וא6פא, המבצעת דחיסה אפקטיבית של נתונים קוליים וחזותיים, ומשלב נתונים עם קטעי אודיו ווידאו. יש כונני -פס ]0 רגילים אותס ניתן להשביח לתקן א על-ידי תוספת ערכת השבחה, אך אופציה זו אינה אוניברסלית. כדי להוסיף למבוכת התקניס שחררה סוני לא- חרונה מוצר מולטימדיה חדש, שנזקק לפורמט שונה מהנזכרים לעיל. הכונן 62 664|אטוטוא זסְץגוק (שהוצג בגיליון 2 של המגזין) הוא מכ- שיר עצמאי, הכולל מסך תצוגה, רמקול, לוח קלידים ועכבר אינטגרלי. ניתן להציג עליו תק- ליטורי א אך לא את רוב כותרי 6קוא קיימים. סוני מפרסמת תקן חדש עבור כותריס לכונן החדש, שיקרא פסואוא. הספר הכתום, האחרון לעת עתה בסידרה, מפרט את הצדדים הטכניים של הקלטה על די- סקים גלמיים על-ידי ציוד שולחני. המפרט מג- דיר איך להקליט את הנתונים עיימ שהם יהיו קריאים בכל כונן תואס 9660 150, במגבלה שההקלטה נעשית ברצף אחד ולא בקטעים. הק- לטה מקוטעת, קוב אחד בכל פעם, היא אפ- שרית (במוד שנקרא חסופפספטווטת) אך כונן -פס אס רגיל יזהה רק את הקטע הראשון והוא לא יצליח להתחבר לקטעים שהוקלטו מאוחר יותר. תקן הספר הכתוס נמצא היוס בדיוניס על-ידי קבוצת יצרנים, המעוניינים לקבוע בתקן גם את צורת השירשור של קטעיס המוקלטים בנפרד. חברת קודק דוחפת תקן פרטי שלה, שנקרא 60 סוסת, האמור לכלול בעתיד (אך לא בהווה) הקלטה מקוטעת. כוננים הטוענים לתאימות 60 סוסוק מסוגלים כיום לקרוא רק הקלטות רצופות. ההבדל בין כונניס המוגבלים לקריאת הקלטות הצופות לאלה המסוגלים לקהוא גם הקלטות מקוטעות הוא גדול. השבחה מסוג אסח-60. התקליטור בקצה המנהרה אחד לשני דורשת החלפת חומרה והחלפת התו- כנה 805% . גם השיפורים שיוכנסו בעתיד הקרוב לא יביאו וידאו חי למחשב שלך. הקלטת וידאו על תק- ליטור מחייבת דחיסה מסיבית של הנתוניס, בפ- קטור של 1:25 עד 11100. אין תקן מוסכם על שיטת הדחיסה - המתחרות הראשיות הן טכ- נולוגית 8%1 של מיקרוסופט, טכנולוגית [שם של אינטל ו-6וחוךאסוט() של אפל - ואף אחת לא מסוגלת עדיין לשחזר תמונת וידאו באבחנה גבו- הה בקצב של 25/30 תמונות בשניה מנתונים דחוסים על פ6. למרות הבילבול הנובע מריבוי פורמטים, העתיד של |א0א-62 נשאר מבטיח. מספר הכותרים גדל בהתמדה , והיצרנים עומלים קשות על דחיסת יותר נתונים לכל תקליטור. טכנולוגית לייזר באור כחול, המפותחת על-ידי סוני, נושאת את הפוטנציאל לשלש את נפח הנתונים על כל תק- ליטור. מכשירי הקלטה שולחניים מכשירים להכנת 02-80 בסדרות קטנות, על-ידי כתיבה בלייזר על תקליטור ריק במקוס בטכניקת הלחיצה המיועדת לכמויות גדולות, היו עד לזמן האחרון זמיניס רק במחירים גבו- הים, מעל 20,000 דולר. מי שנזקק לייצר במ- הירות מספר עשרות או מאות תקליטורים נזקק לשירותי לישכה מתמחה, דבר שלא תרם לפו- פולריות של התקליטור. כיוס ירדו המחיריס לרמה המאפשרת לחברות, לפחות לחברות גדו- לות יחסית, לרכוש מכשיר הקלטה לשימוש עצמי. לדוגמה, דגם 620-521 של פיליפס (שהוצג בין המוצרים החדשים בגיליון 1 של המגזין) הוא רשם 62-80 חדש הנמכר בפחות מ-8,000 דולר (מחיר ארהייב), כולל ממשק. 5051 תוכנת הפעלה. חברת 1/6 משלבת במערכת |4ח6₪0? )חס גם דיסק קשיח 680 מגהבייט ומו- כרת אותה בכ-13 אלף דולר. לסוני יש מערכת בשם 9008 אופ6 שמחירה כ-12 אלף דולר. מחיר הדיסק הבתול הוא פחות מ-40 דולר ומשק ההקלטה הוא פחות משעה. נפח הנתונים הכולל משתנה בין 540 ל-630 מגהבייט. כונן 62 קורא את התקליטור על-ידי חישה של קרן לייזר נמוך עוצמה המוחזרת מפני השטח המבריק. שקעים זעירים לאורך המסלול גורמים להסטת הקרן המוחזרת. וכך מאופננים המ- עברים בין ‏ יי0יי ל-יי1'י. הגלאי האלקטרואופטי הופך את האיפנון האופטי לאות חשמלי, אותו מפענחת המערכת האלקטרונית ומחלצת ממנו נתונים מפורמטים. 1א60-80 רגיל, המיוצר בל- חיצה, בנוי משלוש שכבות: שכבת בסיס פלסט:, בה מוטבעים השקעים על-ידי תהליך הכבישה. המשטח הפלסטי מצופה בשכבה מתכתית מב- ריקה ועליה מכסה שכבת מגן מפלסטיק שקוף. רשם ואסא-כס, לעומת זאת, צריך לייצר שקעים או בליטות על משטח מבריק חלק ומכוסה בש- כבת מגן. לשס כך משתמשים בלייזר רב עוצמה. מתחת לשכבה המבריקה (ציפוי זהב בתקליטור לכתיבה) מצופה הבסיס בשכבה של צבע אורגני, הסופג את אור הלייזר שחודר דרך הציפוי המ- בריק. החימום של השכבה האורגנית על-ידי הלייזר יוצר שקעים זעירים במקום בו פוגעת הקרן וציפוי הזהב באותס מקומות שוב לא יח- זיר את האור בזמן הקריאה. עוצמת הלייור הקורא נמוכה מכדי לחמס את השכבה האו- רגנית ולכן לא צריך לחשוש ממחיקת הרישוס בזמן הקריאה בכונן רגיל. תקליטוריס לכתיבה, א-סס, כולליס לפעמים גם נתוניס שאינס מופיעים על תקליטור רגיל, כגון נקודות התחלה וסיום של כל קטע, עוצמת הקרן הדרושה לרישוס וכוי. מגבלות הרישוס השולחני הטכנולוגיה המשמשת לרישום תקליטור אינה הפיכה. מקוס שחומס ואיבד את בתוליותו אינו ניתן לייגיהוציי. התקליטור הוא מדיוס לכתיבה חד-פעמית (אחסאיא). יתר על כן, מגבלות נו- כחיות בתקן 9660 150 אינן מאפשרות להוסיף לתקליטור שלא נוצל במלואו נתונים נוספיס. הסיבה לכך היא שהתקן מגדיר טבלת תוכן יחי- דה בלבד. לכן, למרות שהרשם :כול להוסיף נתוניס על שטח שלא נרשם עליו קודס לכן, הכונן הקורא לא יזהה את קיומם של נתוניס נו- ספים. צריך גם לזכור כי [א62-80 אינם אבזרי 05 רגילים. אי אפשר לכתוב עליהם עם פקודת צק60סא או צת60 ואי אפשר להחליף שמות קבצים. לכתיבה על 62-80% אתה חייב לה- שתמש בדרייבר של יצרן הרשם. אס אתה מש- תמש בתוכנת 5605%וא של מיקרוסופט, עליך לשיס לב שלא כל שמות הקבצים מותריס בשל- מוש. רק סימנים אלפאנומריים מזוהים על-ידי התוכנה כשמות קבצים לגיטימיים. ...מה אחרי גליון אלקטרוני? ו הפעלת נוסחא גלובלית על קבוצת תאיס שליטה [סוא. 0וא=ספפת מר הצצ 100|5 5ה00ק0 |התזס] ה|טחזס] 06 חידורו סה 7 מו מ סהי"כ מוצרים)62כ). ). | = ב מ תכנון רב-שנתי - שולחנות :ו ניווט בלחיצת 8 עכבר בין עד 12 מימדים שוניס | 5 |[שולחנות=-- -- = |יחידות . שמות שורות 2 תוכנית | ביצוע = סטיה ועמודות בעברית בפונטים 5 5 8-ו לא עוד 41/.. ₪ ;15546 (352₪] | 0. ₪ 7000₪ | ₪פרס לְּ 2 ₪ 1566₪₪ | (355₪) היכעלויות ‏ 88128 | 86058 | (337₪) רווח 7058₪ ₪ [015₪) מחיר וחידה *--- נראה כגיליון ביצוע | סטיה 1 דוח רוח והפסד לפי מכירות (באחוצים] הבט על המודל 2 [988 | רגיל ומופעל 5 5 באמצעות פקודות סטנדרטיות נבחר כמוצר השנה עייי 06ו8082ו/!-0ק ברוכיס הבאים לעולס המודלים הרב מימדיים. בשונה ממודלים דו מימדיים, !06-6070869 מאפשר לך לבנות מודלים בני עד 12 מימדים שוניס עס אפשרות למעבר מיידי 5 בין המימדיס בלחיצת עכבר. ו- |06)6ו0-007 גס יימדבריי עברית, כך שניתן להגדיר שמות מימדים, עמודות ושורות בעברית! תשובה לשאלה: ייאיך התקבל הערך בתא זה? ניתן לקבל באמצעות יינתיב הבקרה" המציג את מסלול התהוות הערך המוצג בתא. זו 6 טס 0 ...והז 30/1 ה ד 8 "נתיב הבקרהיי שמות החברות והמוצרים הינס סימנים רשומים. = אחוד ממכירות לקבלת החלטות מושכלת נמצא מגוון כליס חזקיס כמו |308) 6%, הקצאות ותחזיות, כך שניתן לבצע ניתוחי "פו-1החאו" ו- "]ו-וחאו" מורכבים, בפשטות. !0610ו007-/0 קורא וכותב 3 = ]06 ,00856, | ו | | וו90 וקבצי "בא | 50 כך שניתן לשלבו בסביבת העבודה הקיימת אצלך. מפיצ: ₪0 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 04 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב מ-12 נקודות מבט בו זמנית! גליונות נוספיס לעריכה והדפסת דוייחות באמצעות 5סם (העברת נתוניס דינמית בין יישומים) ניתן לקשור מודלים של 6 0-0 לכל תוכנה אחרת הפועלת בסביבת חלונות ללא צורך ביייבוא" ויייצואיי נתוניס. 9 5מםדוקו/ס 5 .חטו95 עס זסח6קט5 8זס/ס5 64 לו לנרי 3 להקליט יותר מנתונים אס אתה מוכן לחיות בתוך המגכלות. הנייל תגלה כי הרשס שרכשת יכול לייצר יותר מת- קליטורי נתונים פשוטים. רוב הרשמים יכולים לייצר תקליטורים מסוג 4א, תקליטורי אודיו, תקליטורים אינטראקטיביים בתקן 6-1 ות- קליטי תמונות לפי תקן 62 סוסווץ של קודק. היכולת לרשום בפורמטים שונים כרוכה בחלק מהמקרים ברכישת אופציות חומרה ותוכנה, או ברכישת הרשס מחברות צד שלישי, המבצעות אינטגרציה של רשמי ]אפס לחבילות מוכללות המותאמות ליישומים ספציפיים. השימוש בתקליטור לאירכוב או להפצת נתונים במספר העתקים קטן אינו כדאי. שיטות מת- חרות, כגון דיסקים מגנטו-אופטיים, עדיפות כמעט מכל בחינה: הכוננים מהירים יותר, אינך זקוק לרשם יקר או לשירותי לשכה ואת הרי- שוס ניתן למחוק ולעדכן. היתרון העיקרי של [א6-80 הוא כונן הקריאה הזול. אס אתה זקוק להפיץ נתוניס לתחנות שדה זולות יחסית, למשל מחשבים בנקודות מכירה ושירות, הת- קליטור הוא המדיום העדיף. במחירים הנוחים של רשמים כיום, ההצדקה לעבור לתקליטור מושגת גם כאשר מדובר בעשרות בודדות של נקודות קצה. אאסח-60. התקליטור בקצה המנהרה : הבדלים מעטים יחסית מפרידים בין ביצועי המוצר הנבחר לשאר 20 הכונניס שבדקט. רוב הכוננים עומדיס בדרישות 6קוא לקצב העברת נתונים | של 15088 לשניה ושלושה (תוצרת שא ,1םאד ו-00006ז07וא) מצטיינים בקצב כפול, 30088 לשניה. רק כונניס המתחברים דרך השער המקבילי של המחשב, במקוםס דרך ממשק 80581, לא השיגו קצב העברה תקני. ההבדלים האמיתיים הס ביכולת להציג סירטוני וידאו 6קוא בצורה חלקה ולהשמיע מוזיקה ללא עיוותים. חלק מהכוננים שבדקנו קראו את הוידאו בצורה מקוטעת והאודיו שהס פיקו לא נשמע באיכות הראויה ל-פ6. הבחירה שלנו בכו- = בחירת העודכים: כונני וסחה-60 44| )הז 6 הרקבה מהמי הי הבנמתה-פימט קד תק נן של 6פא נובעת משילוב של איכות טובה, בי- צועים טובים ומחיר אטרקטיבי. הששפזטותן -628-74 מופיע במחירון עם חגית מחיר של 5 דולר, כולל כרטיס 154. בחנויות (בארהב) ניתן להשיגו בפחות מ-600 דולר. עס ממשק 1 המחיר הוא 814 דולר. 6מא גם ציידה אותו באמצעיס לאבטחת אמי- נות: דלתות כפולות למניעת חדירת אבק וע- דשות עם ניקוי עצמי. החברה מספקת אחריות לשנתיים ותמיכה טלפונית חינם. הכונן תומך בפורמט כ6סוסח? וניתן להשביחו לתקן 4א. מוצר תאום, 68-89 מיועד להתקנה פנימית במחשב ומחירו 649 דולר בלבד. 7 סייבות טובות לקנות 80%1-כ6 אם עד כה המתנת לסיבות שיאלצו אותך לר- כוש כונן 1א6-80 אנחנו שמחים להודיע לך שההמתנה עברה: 27 הכותרים המתוארים להלן ראויים לתואר ייסיבה לרכישהיי. הקיבול העצום של תקליטור עושה אותו לכלי האידיאלי לאספקת מידע רחב היקף. חינוך, בי- דור ומאגרי ידע הס הנושאים הטבעיים למדיום החדש, מאחר והם משלבים נפחי נתונים גדולים עם גרפיקה וקול. תקליטור יחיד יכול להכיל 0 מגהבייט נתונים. להשוואה, עמוד מודפס במעבד תמלילים מכיל בערך 1% ועמוד באי- נציקלופדיה בריטניקה מכיל כ- 10%. תקליטור יחיד יכול אם כן להכיל 60,000 עמודי אי- נציקלופדיה (יותר מכפליים מהבריטניקה עצמה), או 500 ספרי מתח ממוצעים, או 25 שנה של גיליונות 6ונגקג) 6 (טקסט בלבד. התמונות, הגרפים והפירסומות מכילים נתונים רובין רסקין בכמה סידרי גודל יותר מטקסט מערכתי נטו). אלא שרק ביישומים נדירים משמש התקליטור לאיכסון מלל בלבד. בדרך כלל הנפח העצוס משמש להקלטת קול, גרפיקה ואנימציה - פו- רמטים עשירים בפרטים שנוטים לייצור קבצי ענק. במילים אחרות, התקליטור הוא המדיוס האידיאלי למולטימדיה. במושגים של מולטימדיה, 680 מגהבייט אינם מספר מרשים כל כך. מסך 6/0 (800א600 פי- קסלים) עם אבחנת צבע אמיתי (24 סיביות לפי- קסל) זקוק ל-1.5 מיליון בייט. תצוגת וידאו שרצה ב-25 תמונות לשניה (30 בארהייב), תנצל את מלוא הדיסק תוך 18 שניות | - אם לא נש- תמש בשיטות דחיסה מתוחכמות, גם על חשבון איכות התמונה. אפילו אודיו איכותי לא מסתפק בפחות מ-9 מגהבייט לדקה. האיזון בין איכות אודיו-ויזואלית לנפח נתונים הוא השיקול הב- עייתי ביותר, כאשר מויילים מנסים את כוחם בהפקת כותרי מולטימדיה. קיימות שתי דרכי גישה אופייניות לפיתרון הב- עיה: בטכנולוגיה בסיסית או בטכנולוגיה גבוהה. בדרך הראשונה מוקרבת האיכות. אבחנה גסה, מיעוט גוונים, תמונות קטנות, תנועה קופצנית ואודיו צר-פס, הם המחיר של טכנולוגיה בסי- סית זולה. הפתרון הזה סביר בכותרים עיוניים באופיים, בהס לגרפיקה ולקול תפקיד מישני ביחס לתוכן המילולי. כך למשל אינציקלופדית היונקים (5גוחותג!א) שיצאה במהדורת. מו- לטימדיה על-ידי יבמ ונשיונל גיאוגרפיק תגרוס אולי לקריאות התפעלת בין חובבי המחשבים, אך היא לא תזכה להערצה בין המכורים לק- ליפים בערוץ /דוע. אס הפשרות נעשות בתמהיל הגיוני התוצאה יכולה להיות סבירה, גם אם הטטכנולוגיה בסי- סית למדי. למשל, בתקליטור סיפורי שרלוק 5ותס+66= רר103וסא ו 08 7 דלתה מוצרי איכות משווקת בלעדית את מחשבי0:9א54150 יותר מקונצרן 6א5411511 הקוריאני. מעטים גם יודעים שצגיס בישראל. עם גיבוי פיננסי של החברה לישראל, צוות טכני של למעלה (מוניטורים) רבים הנמכרים עייי חברות המחשבים האיכותיות מ-20 מומחים ומערך לוגיסטי ללא מתחרה. אנחנו יכולים לתת מיוצריס עבורס על-ידי 6אז5415. עוד פחות יודעים ל-0א5151 את השיווק הראוי לה וללקוחותינו את השירות ש-0א54/15 היא היצרן היחיד בעולס המסוגל לספק מחשבים הטוב ביותר בישראל. המיוצרים בשלמותם בחברה, החל משבבי הזיכרון וכרטיס האס וכלה בדיסקים, מיקלדות ומדפסות. י האשמה היא כמובן ביחסי הציבור שלנו, אבל עבורך השס 5 על המחשב אומר דבר אחד: אחריות כוללת לאיכות, שמקיפה את כל מרכיבי המחשב. אחריות שרק החברה התעשייתית טל : 81025/6 ה-18 בגודלה בעולס יכולה לספק. שדי הגליס 4 אלידע 6 ל 7 '3 הולמס , רמת הוידאו ירודה למדי: המסכים קטנים, התנועה מינימלית וה- אבחנה מחוספסת. אבל הביצוע המהוקצע של הקול מושך את תשומת הלב ומכפר על חס- רונות הוידאו. טכנולוגיה גבוהה פרושה רתימת שיטות דחיסה משוכללות עיימ להשיג וידאו איכותי בנפח נתו- נים מינימלי. דחיסת תמונה שונה מדחיסת נתו- נים במספר אספקטים: תמונה בודדת היא דו מימדית, ורצף תמונות יוצר מבנה נתוניס תלת מימדי, עם רמת יתירות גבוהה מאוד. שיטות הדחיסה המקובלות לנתוניס ולפקס פועלות במימד אחד ומשיגות יחס דחיסה נמוך למדי - בדרך כלל פחות מ-1:10. דחיסת תמונה אמורה למזער את היתירות בשני המימדים ולהשיג יחס דחיסה גבוה יותר. | דחיסה של רצף תמונות צריכה למזער את היתירות גם בין תמונות עו- קבות בסידרה וכך להגיע ליחס דחיסה מסדר גודל של 1:100. דחיסה נוספת מושגת על-ידי החלפת הגדרת הצבעים מ-808 (הדורשת 24 סיביות לפיקסל) לפורמט עוצמה-גוון -עוחסוחו) (הוחסזה6 המקובל בשידורי טלויזיה. שינוי הפו- רמט לבדו מקטין את הנפח לחצי. יתר על כן, בדחיסת תמונה אפשר להסכים לאו- בדן חלק מהנתוניס בתהליך הדחיסה והפרישה. מוסכם. עלינו שהתמונה המשוחזרת עלולה לאבד חלק מהפרטים העדיניס שבמקור, ובלבד שהחיספוס לא היה מוגזס. כאשר דוחסים קובף נתוניס רגיל אסור לאבד אף סיבית בתהליך. לעומת זאת, אנו דורשים שהאלגוריטס המורכב של דחיסת תמונה, ועוד יותר מכך ביצוע הפ- רישה, יעשה במהירות של ייזמן אמיתייי. במי- לים אחרות, "ימנועי' הפרישה אמור לשחזר למ- עלה מ-12 מיליון פיקסלים לשניה מתוך קוב של נתוניס הדחוסים ביחס של כ-1:100 ! כיוס היכולות הזאת נמצאת מעבר לטווח המחירים של חומרת 6 סטנדרטית. שיטות הדחיסה המדובהות ביותר כיוס. הן 6 - תקן שנועד לטיפול בתמונות בודדות, 6 - הרחבת התקן לטיפול גם בתמונות יינעותיי ודחיסה ייפרקטאליתיי. תקן זג של מי- קרוסופט, ששמו הוחלף לאחרונה ל-1 660ו, יכול לקבל שיטות דחיסה ופרישה שונות ולייצר רצף אודיו ול- זואלי בקצב של 15 עד 30 תמונות לשניה. איכות התמונה תלויה בשיטת הדחיסה, וציוד התצוגה שלך. התקן מא- פשר גס לשלב גרפיקה וקטורית (תמונות המוגדרות בצורה מתמטית ולא על-ידי מפת סיביות), כדי להקטין את נפח הקבצים הח- זותיים, וצלילי סינטסייזר במקוס הקלטת קול ישירה. כל השיטות המשתמשות בטטכנולוגיה 'יגבוההיי כדי לצמצס את הקבצים למינימוס נזקקות לת- מיכה מסיבית בחמרה. קצב החישובים העצוס נדרש עיימ לבצע אלגוריטס דחיסה ופרישה דו-מימדי ייבּמן אמיתליי, אינו בר-מימוש בתו- כנה אלא נזקק לרכיבים מיוחדים ולכמויות גדו- לות של זיכרון. זאת הסיבה שהכותרים המיו- עדים לשימוש ביתי או בידורי אינס משתמשים בטכנולוגיה גבוהה. אופנת ה-62-80₪1 עשרות מויילים גילו בשנה האחרונה את קסם ה-א62-80. מה שהיה עד לפני זמן קצר טכ- נולוגית ייגומחהיי, המיועדת בעיקר ליישומים טכניים-קטלוגיים, הפך למור פעילות רבת אנ- פין. קטלוג א50-ס6, היוצא על-ידי חכרת ז60!. (בעצמו זמין גם בצורת תקליטור), מפרט למעלה מ-3000 כותרים, עס ספקטרום רחב ביותר של נושאי עניין. למרות שבמאמר זה התמקדנו בכותרים המכוונים לקהל הרחב, חשוב לציין כי המבחר כולל גסם תקליטורים המיועדים לקהל מטרה יעודי: מידע רפואי, נתו- נים סטטיסטיים ודמוגרפיים, מדריכים מס- חריים, ספרי טלפונים וכתובות, אומנות גרפית, ספרי ילדים, גופנים, הדגמת תוכנות וספרי הפ- עלה. אחד הכותרים הפופולריים הוא | 6ק 65 561601 6ת /]32321‏ ובו למעלה מ-1100 הד- גמות של תוכנות -205 ו-5אסאַתוּ/. התקליטור יוצא לאור על-ידי חברת האם של המגזין בא- מצעות הזרוע המויילית. עגפו זטוטקוחס6. יישומים מושלמים רבים מופצים כיום על תק- ליטורים. | בולטים | בהס ]6+8006:6ז0/), חן 60 ,1-2-3 זס) ק[116הגות5 ואחרים. הקוד התיפעולי עדיין משתמש בדיסק הקשיח עיימ לספק ביצועים סבירים, אבל קבצי העור הענקיים נשארים על התקליטור, במעין ארכיב מקוון. גם המחירים של מסדי הנתונים שעל הת- קליטורים צוללים במהירות. רק לפני 5 שנים עלה מדריך הטלפונים האמריקאי, בגירסת תק- ליטור, כ-10,000 דולר. כיום מתחרים שני כו- אסח-60. התקליטור בקצה המנהרה תרים מקיפים יותר על השוק והמחירים צנחו אל מתחת לקו 200 הדולר. התכנים וההגשה את התקליטור רוכשים בזכות התוכן ולא הט- כנולוגיה, אך לצורת ההגשה יש חשיבות עליונה, כדברי נביא התקשורת מרשל מקמהון ייהמדיום הוא המסריי. מאחר והדיפדוף בתקליטור נעשה באמצעים אלקטרוניים, למערכת האינדכסיס ותוכנת החיפוש יש תפקיד מרכזי בתיפקוד. אי- רגון החומר חייב להיות בעל מבנה מחושב היטב כדי לאפשר מעברים אסוציאטיביים מנו- שא לנושא. מלות המפתח בקטעים שונים צרי- כות להקשר על-ידי מסכת צפופה של יחסים וה- קשרים, בתצורה הנקראת ‏ יהיפר-הקשריסיי (פשתוח6קע11). מאחר וחיפושים על התקליטור איטיים בהרבה מפרוצדורות דומות על דיסק קשיח, תוכנות רבות מעתיקות את האינדקט ומנוע החיפוש מהתקליטור לדיסק הקשיח. כתוצאה מכך, חלק מהכותרים דורש מקום פנוי רב (עד 8 מגהבייט) על הדיסק כדי להפעיל את מערכת החיפוש וההקשרים. אין עדיין דרך תיקנית לשלב 60-80 במערכת הקבצים של 205 ולכן עליך להיות מוכן לה- פתעות. תוכנות התקנה מסולימות ישנו לך את התצורה של 50.847א420705, 8צ3₪0.5א60 ו-זאז. אז/ ללא הודעה מוקדמת. תוכנות מסויל- מות, דוגמת ]8006061 של מיקרוסופט, זקוקות לכרטיס קול ואילו אחרות, כמו האינציקלופדיה של קומפטון, מאפשרות לך להאזין לאודיו ישי- רות מהכונן. סוג שלישי מערב את שתי הצורות של השמעת קול, עם התוצאה הלא נעימה של הבדלי עוצמה ואיכות בין קטעים שונים. עס כל השיכלול של כונניס מהירים, עדיין קיימים כו- תרים המפיקים צליל מקוטע וקופצני. כמו בר- כישת תקליט, בחירת תקליטור מולטימדיה מחייבת האזנה וצפיה מוקדמת. למרות הבעיות שמנינו, שוק התקליטורים עתיד לסעור בשנה הקרובה. רוב המויילים הגדולים עובדים בק- דחתנות על הכנת גירסאות תקליטור לספריס בספקטרום החב מאוד של נושאים, במיוחד תל- עוד ידע ומקורות (65ת66). אנמיציה בקצב ול- דאו חי תרד ממערכות מקצועות יקרות ל-6ק הביתי, כאשר הטכנולוגיות המפותחות על-ידי מיקרוסופט (%1), אינטל (זצפ שס ששונה לא- חרונה ל-660ת]) ואפל (6וחוזאסוטל) בגירסת 76) תצלחנה לחדור ליישומים פופולריים. סוסמק פס של קודק תאפשר לך להעביר את אלבוס הת- מונות המשפחתי לתקליטור ותקן גא יכניס אולי מעט סדר בבלאגן. אתה יכול לחכות עד שהשוק יתליצב, או להצטרף לתגיגת המו- לטימדיה כבר עכשיו. המוצרים שאנו סוקריס בהמשך ישכנעו אותך לרדת מהגדר. הגנת תוכנה מטפר 1. זשובה לגו הנוחיות שלך,% מפתח התוכנה. 1 ול הלקוח % עלך. חשוב לגו לחה לך הגנה חזקה. תואמת ומגוונת. ח ז ק ה מאוח מפתחי תוכנה ראל ואלפים ב בולו מעותמעוים ב - 0 די להגן ע ל ה שלהם שתגן על התוכנה שלך וגם על הלקוח עולהם. שתפעל ללא בעיות על כל ו מחעוב ומדפסת. הו ההתה- שתתאים לכל מערכות ההפעלה 0 ולרשתות תקשורת. קנ 796 4 אטלס העולם מציג אלפי מפות סטטיסטיות ודמוגרפיות. בתמונה מפת האנלפבתיות העולמית. 4 באטלס הרחובות של ארה"ב 1 להקיש את מספר המיקוד על מנת לקבל את מפת האיוור. 4 מילון אוקספורד על 60-80%% נותן עומק היסטורי לכל מילה ע"י התחקות על שינוי המשמעות במהלך הדורות. 3 א0סא-60. התקליטור בקצה המנהרה ב קושו פתס50 0 56865 68 16| 0-0 חיעוד ידע ומקודות (6060ז86/6) על תקליטור לעבוד עם תקליטור בתור סיפרית יחוס דומה לשייט תענוגות. איטי, יקר ומענג. המוצרים שאנו מביאים משלבים תוכן עשיר עם בי- צוע אודיו-ויזאולי מרשים. 5 876 50])0 6 41185 6!זס האטלס | של 6גש507 פאזסא![סס1 הוא כותר מב- ריק, מרתק ועשיר בא- פקטים של מולטימדיה. הג- רעין של האטלס הם 240 מפות גיאוגרפיות, | 4400 מפות סטטיסטיות ומסד נתוניס המכסה 300 נו- שאים, החל מקבוצות את- ניות וכלה בכלכלה. כל הנ- תוניס היבשים מוצגיס בגרפים ומפות מאירות על- ניים. חלק האודיו כולל את ההימננן הלאומי של כל מדינה ושמות המקומות במבטא נכון. מערך הש- אילתות מאפשר לך לשלוף כל נתון מהמסד על-ידי לחיצת עכבר על המקוס ההרלוונטי במפה. ה = 5 ל ב / 0 150607 וחק 80874/י 6‏ הַהמן56 /שוקפום תם68ם א6] 5 ח [ - 40809 ] 6 .> :0705 (1]08מ'4611) / 01 8906 6ז6ות! [הטפש 6085) ₪10 654010 5-6 .4 56-60 5 616 658 5-6 ,[ע 896 6 0 5 60/99 8190 00/00 05% 6 .0 .5 1 ,( 0% .455 ם| 50|ה) 2000/02 .60.1 .ד .01 .45006 566 : 0/0226 חופז! מסום. [.09/2/006 -| ,006/08 .5 ,כ .8 מו] :19ה2! 0 63הטסכ 01 פַהח56 שד .1 1 .1 .059 .1690101100 | 64 גדו 25 = /0ל/ ע' -92%/ ]טמוק מק) 1396 ₪ -בג-000ב6011 ובנגנ 1313 בסכק?.- 15168 ₪6 4 שמש לו 602 102 69 העל5ו) ב143 ב ₪ <> .093 ./9010015 60161856031 מ וי ₪ .בטטבאמפט0 35 .23 .053 אצפצצ בר 65 ג 15 [6פעע 655 358 1] מס , 5/7060) /]358 4 נושא פחות מעניין לקורא הישראלי, לפחות עד שתצא גריסת כסואוא אותה ניתן לקרוא על הכונן העצמאי של סוני, הוא אטלס הר- חובות של ארהיב. אנו מצייינים אותו כאן בתקוה שמישהו ירים את הכפפה ויפיק אטלס דומה לר- חובות ישראל. המבנה של האטלס מאפשר התמקדות, [א200, ממפה ארצית וד- רכים עיקריות לרמה של שכונה ורחובות קטנים. האטלס מספק גם מס- פרי מיקוד, מקומות מעניינים, אגמים ונחלים ומידע אחר המעניין את המבקר. המשוכללת ואינדכס ההצלבה. השליטה בכל העוצמה הלשונית הזאת דורשת תירגול ולימוד, שכן המיון משתמש בשיטת חיפוש הדומה למסד נתונים מיושן, עס פקודות מורכבות ותי- עוד מינימליסטי. לבלשנים מקצועיים, הת- קליטור הזה הוא חלוס שהתגשס. 8 ח וה 0 מ זו אינציקלופדיה לתלמידים, מגיל 8 ומעלה, הכוללת את כל הטקסט המצוי ב-26 הכרכים של המהדורה המודפסת + 60 דקות של קול, 43 סדרות אנימציה, 13,000 תמונות קבועות, מפות וגרפים. כמו כן כלולים אטלס ומילון. התקליטור מסופק עם מנוע חיפוש ואוסף כליס המאפשרים לילד למצוא את המידע במספר שי- טות. עץ חיפוש מנחה אותו מנושא כללי, דרך רמות שונות של פירוט, עד לערך הסופי. מסלול זמן מאפשר חיפוש לפי התפתחות היסטורית. אינדקסיס להצלבה מאפשרים לעבור בין אס- פקטים שונים של נושא מרכזי. החיסרון העיקרי של האינציקלופדיה הוא המחיר - 695 דולר הם הרבה כסף, גס בארהייב. 8 ז0ו01) 16 מ אנציקלופדיה זו היא מקיפה יותר ומקצועית יותר מזו של קומפטון, ולמרות זאת גס זולה יותר, 395 דולר בארהייב. האנציקלופדיה כוללת 0 ממאמרים, 30 דקות של קול ו-3000 איו- רים, חלקם בצבע טבעי על מסך מלא, חלקס בסדרות וידאו קצרות. הגישה המקצועית של האנציקלופדיה מתבטאת גס במערכת החיפוש, הכוללת גס התנייה לוגית (משוואות. בו- ליאניות). החסרון שלה הוא ממשק 005 מש- מעם. גירסת מולטימדיה צפויה בקרוב. 1.0 |83ת6750 6זט91ז1.1/6 266 ) 9 כותרים שוניס ומגווניס מקובצים בת- קליטור זה: רומנים, שירה, מחזות, היסטוריה, פילוסופיה והגות דתית. ספריה קלסית שלמה על תקליטור יחיד. האפקטים הקוליים ומימוש מולטימדיה הס חובבניים למדי, אבל כותר זה מיועד לאוהבי ספרות אמיתיים, אלא שיקחו אותו איתס לאי בודד כדי להתייחד עם שיאי התרבות המערבית. 6 6 ]0 5ז00ח0/ ]0704 כותר זה הוא לתקליטורים מה שהנשיונל גי- אוגרפיק הוא למגזינים. שילוב מהמם ביופיו אליך לא יצליחו לחדור ו!! 8 + חוסמת גישה לא רצויה לקבצי המידע במחשב שלך. 8 אתבס תוכנת ההגנה הטובה ביותר לקבצי מידע. 8 את עליונות טכנולוגית ברורה על פני כל התוכנות המתחרות, מתאימה לרשתות תקשורת ולדיסקים קשיחים. 6 8 מאפשרת גישה לקבצים מוצפנים ע"י סיסמה בלבד ובמקביל ממדרת את המידע. 0 8 מהווה שילוב של תוכנה וחומרה המונעים אפשרות גישה, בפני משתמש שאינו מורשה. 8 ממ מונעת חדירת וירוסים למחשב שלך. כרמל הנדסת תוכנה, שפיתחה את תוכנת ה"טורבו אנטי וירוס" המובילה בעולם (608010₪ 501710'5 - 8א40421א 6ם) פותחת עידן חדש! תק צדה 550 הד וקוא0ס6 .1האספתסק ב ו ד ו | 0/7 הנוחהעשוב כרמל הנדסת תכנה בע"מ טלפון: 04-4186976 פקס: 04-416979 1 60969 % ל '- / 2 : כ 1-כ 7 4 נוננ' 808 65: השוואת תנונות ע'קויות פסאויזכ ואהסח-60 0 | 5601ז0זה/80 ₪ | 5וסטשסזק0 3 | 5וסטטסז00גו 5 | 10500225 ו ו סוה 6 ב 4 יי | 0360600874 | 00-808 56065 ליי 0 5 ו לא-הם נן:א 8 0 00 00" [5059) 788.00 000 0 0 20000" 0[ [ (חסו81זטףו1ח60 195180) וזכ 1151 0 ,181808ח חסם-878|!91) (107800ח/ || ]0 | סופ שה | 0660205 |[ 6000874א ‏ | 0608:37שא ‏ | ו30באדסותצסד | 6000874 0 5 | 008-3750 חס8זו! | 008-3700 וחספזוו | = 435 הסחותס 0 6 1 | מב | אפ | ₪ ] ₪ [₪ן ] אא ₪ח 6 וזש 18 חו/ 18 - - - ה ההתאהחשא ה הא | 30490%100 | 87א6פאקו | 0 186 20 2-6 (65חסח; חו .00ש1) פחסופחפחחום 8 85| א | 5 30 0 ה ה 4/א 4/א | 56% 2 6 16800חו 00וסקט5 01 תחַח8 1 [) הא א | םּ מו | (110/220) 0011888 108018 | ₪ 6 סח סזחו | 0 00 60 000 8 "8חו0981 |" אא | == | ₪ח 08/8 עקות ₪ - | . . 8 065 | מששממשמאהפר ה | מה ו .| 18800 0 016 סוט [ ו ₪ | - 0 | ₪ | . ם מה 8 א ן. א | . . 0 18 609 זס1זק ה ה 087 88888 / ו ו 205 וז 806055 1806 [--- | הח ההההתקתתהאת המקוש 0 | 08 | א | 8 | הפוסה | הס | אה | אשה | אש ה | אמופ? | אפומפו | ופה | 50068 | הספר | 8 0 ו 0 ןה -] 0 | | - ו ה ו ה | 1558 | 0010008ו95:0] | 100₪85ה8ת09] | 15008 | | 108010005 109 מ 5 150 1 08 | 15000 | ]| 3000 | 10000 | [ | 30000 2000 0 2000 ה ו 858 ז10!!8ח60) | ₪05[ החמ | זשחמד ‏ | | זסתך | | תד > | ו חו8וחס פזטוט 11 הוח טוט 0 ו ו 0 5089 טוקסו 509 6 57| 185106 -10 ה ה 8 0 חש ₪ 8 רק ו 5 ה 0 ה רו 4 | 4 4 0 0 0 7-0 ו ך ₪ הו ה | ו ור ה המור המעו 0 ]| קשה | ₪ - | ₪ ו סזהטז)50 = 8 |[ | חוד | | המד | ו 0 8 0 4 יו 48 | 10 0 0 ה מ וס ןי ירש | ₪ | 0 0 2-2 - | 271 0 ו ו ו 5 | 05 0חו/ זס1 5חסו5ח16 8ו0חחוזוטוש! ט!סחו 4 נוננ' אסא מ6: השוואת תנונות ע'קריות ד 8 ד 4 ]אד ץח ד 1 לְש חס ץְח50 והסססזק 1 וחסססזק 000 000 00 2 8 0 ביא 20 9-0 0 00 0 הותסמזו3] | 000-3700 והספזוו! | 13024 ואס | 01205 05 | 33018 פוחפסד 39 | א | 88 | אא | 4/א 1 ןו | צנ מי ו 15 5 בו |‏ וטקה | ופה | 80088 | אאעפר | אפושפו | הועוה - בי 8 44 ₪מם 5 | 228608855 | 2|וא97א24 |[ - ₪2 - | 0ווא90א20 8 5 | 125א62א21 1 ָ 8/א או חו5 3.1 | ₪ | חש | חש | הסט | השא | חפ | 5 אסח-סס ווק סאוזם 90 [ וים 248 2 ו בי בו ה 155 5 5 00 00 ₪ 221 ם 1000 | /הו8וחס פזטוט] ווו509 1, 4 6 הווח פזטוט] 20 ם 22 ₪ 1 |8061068ת312 חו 115166 615ט06וק וא-ם נן - ₪ (חסוז3זטףו חסס 185196) סוזכ +15 9-58 [מ5:0ץחק 006 05 1/1608 8 זע | הזחו |8תז0זאם 8 (5סחסחו חו ‏ 0ש) פחסופחסוחום (05חטסק) חחוש 8 60806חו 5001100 01 ח1ח0 1 (110/220) 18 |סט 808ת10ואפ 0 58 פוחוזזק 0 ו פטס זסאים? 08 008105 :(161806חו זס שטוז0) סוט 0% 08006 בו ססחא פוחט וס 5 868סחהםההזס+זק כ וז 800855 06 6 8 505136 זס 808 זעה ובו 00 00 ו ו (015) 31785 ] ה80 0 16 חהטו/] זז זס!!סז1 0 וק 0 98| 195106 וד | 5 561601800 01 זסטוחטא! הו8ח6 6815 חו 15וחט 01 זסטוחטח וחטרחאה/! ו א וו 6 זו קט זפשוז0 08ו%ם 00 חס 05/2 01818 160510056 00-01 8-005/ ]0 הסופזט/ 005חוש) 01 5הסו5ח9ז= 8ו0וזוטו/! 65 טוח 4 רק הסבתא ואנובי'י מביא את קסם המולטימדיה לעולם סיפורי הילדות. ו פוא קס לתחיה בגירסת המולטימדיה הפנטסטית על [אסת.פס. 4 המכורים לקולנוע ימצאו ב- גזאג!אטאז6 אנציקלופדיה מקיפה לכל מה שקרה על מסך הכסף מאז 1914 ועד ימינו. 5ב 2| ישראל נוי "3 יר ₪ . . , 3 8 קט 58% 0+ 0פ)תסשי 1 , התנש 6+ +טס ,8110זמרתנט 60 .שָתסצ)5 סס+ פס;צ 1!6-ה0 הה5/6, וושהו6 3 וטו - 4 1 א 1 488 (414 1 0 3 25 ג 6 1 5 24 את פורג ל 1379 169 | | ה אסחת-60. התקליטור בקצה המנהרה של עובדות עם רשמי מסע. הנושא הוא נפלאות מעשה ידי אדם, החל מהפירמידות וחומת סין וכלה בבנייניסם מודרניים. קישוריות אפחסקְע מאפשרת חקירת הנושא לאורך ולרוחב, בשי- לוב של מלל ותמונות, עו- בדות היסטוריות ונתונים הנ- דסיים. | החסונות | של התקליטור הס התקנה קשה, מהירות חיפוש נמוכה ואיכות קול לא אחידה. כותר זה מכסה את התקופה מ-1989 עד ספטמבר 1991 עם 10,000 מאמרים מתוך המגזין ט!אז1, כולל תמונות, אישים מפות, טבלאות סטטיסטיות, סיכום | עובדות | (מתוך ה-(614 901500%/ 6|זס/ וא- למנך. התקליטור הזה :כול לחסוך הרבה שעות של חי- טוטים במערכות עיתונים וס- פריות מיקרופילס. :65 ג ד 000 מכ לא רק להיפוכונדרים. הגרעין של הכותר הזה הוא מבחר מאמרים בנושאים רפואיים, כולל אמצעי זהירות, קבוצות תמיכה לחולים, מרכזים רפו- איים וכדומה. מי שרוצה לדעת על מצבו הב- ריאותי יותר משרופא קופת חולים מוכן לנדב, יוכל למצוא בתקליטור זה מזור, לפחות לשם סקרנות. - בידור וחינוך על תקליטורים בסופו של דבר, יותר מחשבים אישיים מועסקים על-ידי נוער חובב בידור מאשר על-ידי אנשי עסקים צמאי נתוניס. אס נצליח להסוות מעט חינוך בתוך ג'ונגל המשחקים, דיינו. חלק מהתקליטורים. עושיס זאת בהצלחה. עבור ילדים שאינס יודעים עדיין לקרוא, מהווה התקליטור מדריך מושלם לפעילות יוצרת. שי- לוב של תמונה וקול הופכיסם את ההכרות עס מושגיס חדשים לחווייה מרתקת, בגיל שלא מפ- ריד בין משחק ללימוד. ארבעת המשחקים הנ- בחרים מייצגים רמה חדשה של איכות אודיו וי- זואליות בתקליטורים לילדים: ב 05 אגפספ ופפגאאג דצ 0 דאמזסאא בהוצאת 8ג6401 45אפך ב פא פאאג ה אפאגאס ד5עת בהוצאת 8800880 פא 50 ב 00058 חמזדסוא קט פמאזוא בהוצאת מא11-א0 חתם51 ב פ ופסא פד אז פחמזזש 0 א אםואת 6 15 בהוצאת 5077/88 פאטפתפססתם ממשחקים לבני כל הגילים 06-01 666חג תת 60655 28/06 משחק שח זה מונפש בריאליזם תלת-מימדי, עס קרבות מסוגננים בין כלים מתנגשים, על רקע ימי הבינייס ובשילוב מוזיקה ואפקטים. כתו- כנת שח, יש לתקליטור מתחרים מקצועיים יותר, אך גם כך הוא מציע 10 רמות משחק. החלק הטוב ביותר הוא 30 דקות של הדרכה, בהן כל כלי קס לתחיה ומסביר את הרקע ההי- סטורי שלו ואת כישוריו כלוחס שח. קחו גירסת מולטימדיה פנטסטית של משחק המחשב הפופולרי.חסרונה היחיד הוא שתחת משסנתו היא רצה מהר מדי, בלי יכולת להאט. למזלנו ניתן להריץ אותה תחת ₪205 בלי לאבד את האפקטים המצויינים. הרפתקאה 6 בסידרה צפויה בתחילת 1993. :10 6106 6 ק ות 60 3 סיפורי בלשות מקובצים בכותר זה שהוכן במיוחד למולטימדיה. 90 דקות של וידאו מלא ועשרות | קטעי דיבור מייצרים איכות כמו-קולנועית לתוכה אתה משתלב. אתה אמור לראיין את החשודים והדמויות, לחסוף מה- דברים שבפיהם מי הרוצח ולהביאו לדין. המ- שחק מחייב שימוש בכונן מהיר ומחשב חזק, אחרת האנימציה קופצנית מדי. את הכרטיסים ניתן לשלב 0 ,4+ יו וטו סו ם | המחשב למרכז הנאה. בידור הכנס סאונד בלסטר למחשב . 4 שלך, ותכנט לעניינים. א * סאונד בלסטר-כרטיס /, קול שהוא פיצוץ עולמי /, במחשב האישי. 0 זו 8וו601 - כרטיס הקול המאַפשר לך דגימת קולות, השמעת צלילים, נגינת מוסיקת וו] ניתן לחיבור ל-וםוו, ל-ג'ויסטיק, למגבר לרמקולים .0 תפוח םוו/500 - למיקרופון אן למערכת למשתמשי מולטימדיה חיצונית ולמספר רב של מיקצועיים, מאפשר תוכנות מסוגים שונים. דגימת קולות והשמעת זו זוע - מערכת ההפעלה בעבריתוו מוסיקה בסטריאו, חיבור | אתה לא רק שומע אלא גם לקומפקט דיסק |/68-80 | רואהי הצגת וידאו על המסך ושילוב קול, אנימציה מכל מצלמה או וידאוטייפ. מצרכות מולטימדיה - ויצירת מוסיקה. לכידת תמונות בגדלים שונים | ושמירתן על הדיסק. כולל בערכות מולטימדיה הכוללות " -. הפו חווט - תוכנות לעריכת מצגות.על 8 <- . כונן68 ושפע תוכנות להפיכת לאנשי קול מיקצועייט. -... איכות קול של קומפקט דיסק, מוסיקת סטריאו באיכות גבוהה ביותר זו168 יותר ערוצי קול, יותר תוכנות ויותר שיכלולים ופיתוחים. הו ל 5 0 רח' הסדנא 7 רעננה טל. 052-911915 0 = ח תזזפהן|ם 504(8-נדם' הור לכל | המשפחה. טלפונים וד ער בר וצרי 46 50=] 9-3 743 אסח-60. התקליטור בקצה המנהרה תרבות, אומנות והשכלה כללית %|13 86 אתו[ :267110 סידרה של תקליטורים ללימוד שפות בשיטת ברליץ: הקשבה והבנה, קריאה, כתיבה ודיבור בשלב הסופי. מוצעות ערכות תקליטוריס ללי- מוד צרפתית, גרמנית, איטלקית וספרדית. הע- רכה הצרפתית כוללת 7 תקליטוריס ובהם 11 שעות של הדרכה. הלימוד דורש תירגול חוזר 5 או 6 פעמים, כלומר 55 עד 66 שעות האזנה ותירגול לכל הקורס. לדברי המוייל מספר זעוס זה מספיק כדי להתחיל לתפקד בשפה החדשה. גוחהו )670501 תקליטור זה הוא אלמנך לתולדות הקולנוע. סקירות קצרות על 19,000 סרטים, מתוכן 750 סקירות מפורטות על סרטים חשובים, נתוניס על סרטים, שחקנים ופרסים, מכסים את הת- קופה מ-1914 עד ימינו. קטעי קול מפורסמים, תמונות של שחקנים ידועים וסצינות מפו- רסמות משובצים במידע המילולי. תקליטור חובה למבקר סרטיס מקצועי וחובבי קולנוע שרופים. 00 התקליטור הזה משלב מוזיקה, אומנות והי- סטוריה במסע תרבותי הסוקר את התפתחות המוזיקה מימי הברוק ועד המוזיקה המודרנית. הקו המנחה הוא מסלול הזמן ההיסטורי ול- מימד המוזיקלי ניתן לקבל פרספקטיבה מת- מצית האירועים ההסטוריים שמלווים אותו. כמובן שקטעים מוזיקליים משובצים בת- קליטור, כמו גס ביוגרפיות ותמונות של המ- לחיניס החשובים. 0660 16018ונ ץ סק ץ5 90 שד זה תקליטור שחייב להמצא ברשימת הקניות של כל מי שמתחיל לבנות סיפרית מולטימדיה. פרופסור רוברט ווינטר, מומחה עולמי ליצירות בטהובן, מנחה אותך להכיר ולהעריך את הסי- מפוניה התשיעית בצורה שלא ידעת קודם. כל אחד מששת החלקים של הכותר מפתח אספקט חדש של החווייה המוזיקלית, תוך המרצה לקחת חלק אינטראקטיבי במסע המרתק למי- צוי היצירה, שרבים יגידו כי היא החשובה בהי- סטוריה של המוזיקה. 61 אוסף של יותר מ-1300 יצירות אומנות חשובות מתקופת הרנסנס מוצגות בכותר זה, כל אחת עם מידע בסיסי על התמונה ועל היוצר. ניתן להשתמש בפקודות פ>סשתו/ על מנת לשנות את גודל התצוגה על המסך, להביא מספר תמו- נות יחד ולחפוף אחת על השניה כדי לאפשר השוואה ויזואלית. למרות שאין כמעט שימוש קול ואנימציה, איכות התמונות תגרוס לך הנאה קלאסית. 5 121766007 71660 167זה / לא פחות מ-75,000 ערכים המכסים כל אספקט בעולם הוידאו, החל מסרטוני הדרכה צבאייס וכלה בהפקות הוליווד האחרונות, מחולקים ליותר מ-500 קטגוריות, מזיקנה ועד יוגה. במ- קור הוכן הכותר עבור משווקיס של קלטות ול- דאו, אך הדרישה בשוק הביאה לשיחרור גירסה מסחרית. חומר טוב למתמכרי הוידאו. 5 )תומת התקליטור הזה, שהופך את ה-0ת שלך לפ- לנטריום, אינו מוצר מולטימדיה מלא, עם אני- מציה וקול, אלא אלבוס תמונות מרהיבות של עצמים שמימיים. 1500 תמונות, רבות מהן צו- למו על-ידי לוויני 454א, מלוות בקבצי עובדות והקשרים אסטרונומיים. כך למשל, אס תספק לתוכנית את מיקומך הגיאוגרפי ואת הזמן המ- דוייק תקבל על המסך את תמונת השמיים בכל כיוון. 8 5 :15הוחוחג]/1 ו למעלה מ-200 יונקים ב-700 צילומי צבע, המ- לוויס ב-600 עמודי מלל, 155 קולות מוקלטים של החיות ו-45 קטעי תנועה מלאה, מורכבים בתקליטור זה. הכותר שיצא לאור על-ידי הנ- שיונל גייאוגרפיק הוא מהראשונים שהביאו את קסם המולטימדיה לנושא הקרוב לליבס של המוני חובבי טבע. למרות שהתקליטור אינו מת- הדר בברק החידושים האחרונים במולטימדיה, עדיין הוא נשאר כותר קלאסי. מבצע החתמ%ה ל-5א|462!! 0ק במסגרת הכנסם העונת' של איגוד המשתעומים ב-6ק 0 חברי האיגוד, שהתכנסו ב-29.12.92 בכפר המכביה לכנס השנתי השביעי זכו לקינוח נאה ליום דיונים והרצאות מרתק. במסגרת הסכם של הוצאת אלידע עס הו- עדה המארגנת, הוצעה לחברי האיגוד רכי- שת מנוי ל-5א40421/א 26/המהדורה הישראלית במחיר מיוחד. קרוב למאה חברים ניצלו כבר את המבצע וחתמו על מנוי לתקופה של 10 גליונות (69 ש"ח בלבד לחברי האיגוד) או לתקופה של 25 גליונות (במחיר 149 שייח בלבד). המחיר המיוחד לחברי האיגוד מגלם הנחה של % ביחס למחירי מנוי רגילים והנחה של 0 אחוז ביחס למחיר גליון בודד. חברים אשר לא הספיקו לחתוס במהלך הכנס יכולים לחתוס בתנאים האלה עד סוף ינואר 1993. המעוניינים ישלחו להו- צאת אלידע טופס מנוי רגיל, המצורף לג- ליון זה, בצירוף צילוס של תעודת החבר ושיק עייס 69 שייח או 140 שייח לפי הת- קופה המבוקשת. ביוס העיון נערכו שבע קבוצות דיון בנו- שאים שונים, הכולליס: ₪ רשתות תקשורת מקומיות, בהנחיית צבי דוידובי. ₪ תוכנות עיסקיות, בהנחיית רואה הח- שבון יוסף לבון. ₪ כרטיסי מודס, בהנחיית שמעון פרו- דינברגר. ₪ ניהול זכרון מורחב, בהנחיית פרופי אלי מרגליות. ₪ פאוספאז/ץ,בהנחיית שרון בר-און. ₪ אמיגה, בהנחיית עוייד אלי שטהן. כמו כן נערך רב שיח בנושא המלחמה בוי- רוסים בהנחייתו של דרי שאול טל. חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. (רב קווי)03-5372929 פקס. 03-5372928 מבחר תוכנות ל-56 הגדול בישראל! מעבדי תמלילים התקנה! תאמיכשה! הדדשה ל: ו 9 9 וורדשיל, א-ב, איינשטיין, נעם, דאפדםס, 0 חסקטזסעט [112... | | ההפת יא 1 צדו וודט אסדסא 0 0 דאס אוהבים לקנות בכלנית בי... 19 1 גרסה עברית 6469 בטלכון אחד מעויגים את 2/ הנהחייש - מלאי שיווק חי התוכנות - במחירים הטובים ב אסזדם סא - ביותר! ...והתוכנות על שולחנךר קֶ הח תוך 26 שעות!ו -ה -- 0 משסאההוחוסס מ ו 09 לוטוס 2.4 מיכל הת אשיי כללי מבצע 29 הפתרון המושלם לבעיות ההגהה ו : קסד א5םכ אסזחהסא לוטוס 3.1+ 159 יש 0 5 ססאוצ הס= כולל שלפ ל כולל לית תוכנות עזר טלפו! ה 09 הר בלעדי בישראל! יי 7 הזמן כל תוכנה מארה"ב כולל עברית ו 5 חס והיא על שולחנך מסד הנתונים ה כ ייבוזו ביותר בעולם 0 09 תוך שבועיים! בל ו 0) אססגחוגס סמאצחהם אמולציה על 66 כולל עברית רוכשים בכלנית 0 05 ₪ ד ל-220זצ כולל עברית מחיר מבצע 2 משכורות =" 29 9 5 ו שיקלולית שכ"ע מתקדמת 1 *-* למפעליס קטניס 0 *-* שכ"ע לשרות התעסוקת נועם איינשטיין פרופשיונל קל-בו אנט וזרוסים "ו 29 תוכנה מוכללת - | מש . משרד ממוחשב איינשטיין 7.6 לרשימות התפוצה | לששפפפישא ' 229 5 255 ב 1 65ששססאו/ 5 ם=קטן |0 ₪ 1.3 אפ כולל עברית הרבה יותר מ -8ט ו וו אפס | ו 9 כולל עברית רוכשים בכלנית | ולא פחות טוב מ-שו8ס ה 0 תוספת עברית ל-3.1 5אוססאוצ מחיר מבצע 5 9 9 50 5 [למערכות הפעלה 05ס - פצוססאוצ - 5/2ס: 5 120 01007 10015 5/000-0/086 0550771010 ,ד 1710 ,2075( וחדס) פה 101 פז0/0 0550770 16זם 5ד110 0 7 167 [דשנדז- ססש הנוז 1102050 .5וזז)5/ף 50/11/0106 [₪00010 10 1/5061 .505107715 דזסקיגס זט 0 4117005וסיז 051 6010001075 70105 ,10110705וזוזוזוסס 01071105, 0278 001, 10 5 דד [ טס זס] סיזטועו 50/0 070010 71 1100 חש1ון ובו 9 - המצרד הממוחשב ‏ 229 סוס פנ 5הסוז3ּ6:!קקת סז 0 10500 06 07 1001 סזטועו//50 ו רק בכלנית!ו *מחירים מיוחדים *המחירים אינם למוסהות ולמשווקים! כוללים מע"מ ו מוקדי חיווט לרשתות בלל אירגוניות דויד גרינפילד ך שתות תקשורת מקומית המקיפות אירגוניס שלמים הן תחוס הפעילות הפעיל ביותר בקישוריות כיוס. כאשר עיבוד נתוניס מבוזר מחליף במהירות את המחשבים המרכציים, רשתות כלל אירגוניות הפכו לתחליף העכשיוי למרכז המחשבים. מנהלי מרכזי המידע באירגון מוצאים ברשת הכלל אירגונית גלגל הצלה לשליטה הריכוזית לה הס התרגלו. המשתמשים מגלים במהירות את העוצמה הגלומה בהשתלבות לתוך מרקס תקשורת המקיף את כל הנושאים באירגון - והמנהלים, כרגיל, קופצים על הזדמנות לבנות א*מפר*רת.אבל כפי שלא בו את רומא ביום אחד כך לא תוכל לבנות את הרשת הגלובלית שלך בין לילה. הקמת רשת תקשורת כלל מפעלית יעילה וברת ניהול דורשת תיכנון קפדני, מומחיות תקשורתית וביצוע מקצועי. אבן הפינה לתיכנון רשת, היכולה לגדול איתך ולספק תשתית הולמת גס לצרכי המחר, הוא מוקד החיווט. ה-108] סאזאזאי הוא הא- למנט הבסיסי של טופולוגית | ההשת הכלל-אירגונית. 5 לש ו וע נציגים בישראל: 77 נויקום-מסוף תקטוות רחוב בן גוריון 20, גבעת שמואל 51905, טלפון: 03-5323230, פקס: 03-5323220 96'] 202 . שהיה בעבר מרכז חיווט פשוט, שקי- שר תריסרים בודדים של מחשבים, הפך למוקד פעילות גדוש טכנולוגיות מתקדמות, המסוגלות לפתור את בעיות הקישוריות המורכבות ביותר. אם אתה רוצה למסד מערכת ניהול ושליטה מתוחכמת על הרשתות המשולבות, היוצרות יחד את המערך הכלל אירגוני, מוקדי חיווט הס הכלי שיביא אותך למטרתך. כדי לעזור לך בבחירת ספק למוקד החיווט אנ- חנו סוקריס במאמר זה שישה מוצרים הראויים לשמש עוגן לרשת כלל אירגונית: פא 1146-0088 ה0160ג) 000 57510 6הו[צכ) ותססקותכ) 6 )186 ז6חחג. [ 0 4156 1 55001105 5 0025 8וח5510 )23 [גסק02) 400655/0006/ 3455- התה הח86ח(ז כ ס םס ספ ספ כל המוצריס האלה מיועדים להוות את מוקד חיווט בתצורת כוכב, ממנו יוצאיס כבלים בפ- רישה רדיאלית לתחנות העבודה. החיבור בין המוקד לנקודות הקצה :כול להיות ברשת אתנט, טבעת אסימון (סאן[8 א5א0ד) או [עסז (טבעת סיב אופטי מהירה). המוקד מממש טופולוגית כוכב פיזית, גם אם הטו- בוניס אימפריות פולוגיה הלוגית של הרשת היא לינארית (כמו באפיק אתרנט) או טבעתית. חווט כוכבי, וריכוז כל נקודות ההתחברות במספר מוקדים קטן, הוא הבסיס לניהול יעיל של רשתות תקשורת מקומיות. הריכוז גם מאפשר להעניק למוקד אמצעים לגישור | בין רשתות | וניתוב (סאזדטסא). ה-פשא, מוקד החיווט, הוא רמת הריכוזיות הראשונה בניהול הרשת. אף אחד מששת המוצרים שבדקנו אינו בולט ביתרונו הסוחף ביחס לשאר המוצרים ולכן לא בחרנו אף אחד לתואר ייבחירת העורכים", אבל הדבר אינו נובע מכך שאף אחד אינו ראוי לתו- אר. 3000 /14₪18%6 מציע כמה מכלי הניהול הטובים ביותר בשוק, אך הוא גם יקר בהרבה מאחרים. למוקד של א780 681 ממשק ני- הול רשת חזק ביותר ואילו המוצרים של ]0100 ולן-נט (חברה ישראלית מקבוצת רד-בינת) הם היחידים הניתנים לשינוי תצורה באמצעי תוכנה בלבד, ללא צורך במיתוג פיזי. 460855/0%8 של אונגרמן-בס הוא המוקד הי- חיד המאפשר לך לחבר מחשבים אישיים, מקי- נטושיס ומסופיס למחשבים מרכזיים. בתמורה לעוצמה, שמעמידים לרשותך מוקדים עתירי טכנולוגיה, אתה נדרש לשלס חשבון עתיר דולרים. מוקדים משוכללים עשויים לנגוס עש- רות אלפי דולרים מהתקציב שלן, אבל אס | טיו טס | | 1 ה 102 2 ₪ ו | ו 8ז1.518-0 || 900| 6000 | 3000 ₪ וסט זט 01015ג חן 0 586 : ₪ 31 | | 24 החה77 ההק = | | | ן 05 10 1 5 ו | | | ן 159 | ופ | בו 1ו2 6 | | עשפ ₪ התפש קרו 24 | | | | ו | ן הזע החוואם 5 וו ₪ | ₪ 20 | ו | כ ו 6 5 | ו | | 1 3 | מ 208 8 | ₪ - ₪ | , - וה | | 085 8 ופ | ₪ 1 ב אק | 2 210 | | [ 0 הוטז5ץ5 1115001 1 9 11 ן 15 2 | ₪ 24 7 | | ₪ 1 בח | | 0 89 - | | 5 8 1656 3 ן 7 זה 0 ו אתה רוצה בשליטה טובה ברשת - אין לך אל- טרנטיבה טובה יותר. המפתח טמון באינטגרציה מוקדי החיווט נחלקים לשלוש קטגוריות: כלל-אירגוניים, מחלקתיים וקבוצתיים. מוקדים כלל אירגוניים משמשים לבניית שידרת הת- קשורת המרכזית באירגון. מוקדים מחלקתיים מחברים בדרך כלל בניניים שלמיס או קומות מספר לשידרה האירגונית, ישירות או דרך מו- קדים אירגוניים. מוקדים קבוצתייס מרכזים מספר קטן יחסית של משתמשים ומחברים אותם למוקד מחלקי או למוקד אירגוני. המבנה המקובל של מוקדי חיווט הוא מודולרי; יחידות מודולריות, שבכל אחת מספר שעריס לחיבור הקווים הרדיאליים לנקודות הקצה, נת- קעות לשילדה (6145515) הכוללת מספר אפי- קים, המחברים בין המודולים בתוך השילדה לבין השילדות. כל אפיק (805) הוא רשת נפ- רדת. המודולים יכולים להיות רכזות פשוטות או תחנות עבודה מתוחכמות. האינטגרציה המ- קיפה היא היתרון העיקרי של מוקדי חיווט. עם יכולת טכנית מתאימה תוכל אולי לשלב מו- צרים בודדים למערכת שתספק את אותה פו- נקציונליות כמו מוקד חיווט, ואפילו במחיר | 7 / 0 70500070 ! 1 טפט 00058 816018 וזו ה 000 5510 הח ואס 6 זאו 5 10105001 55 0 | 2 0 3 במבחן זה מדדנו את המספר המירבי של תשדורות שאפשר לשדר דרך המוקד בשניה. גס כאן המבחן נעשה בארבעה אודכי חבילות, 4 ו-1518 בייטים בחבילה. המספריס מימין מציינים כמה חבילות, בכל אורץ נתון, הצליח כל מוקד להעביר בשניה לפני שהוא נכנס להווית. במבחן זה בדקנו בכמה זמן מתעכבת תשדורת במעברה דרך מוקד החיווט. ההשהייה נוצרת ע*? תקורת הניהול של המוקד, אותה יש להקטין למלנימוס. המבחן נערך עם ארבעה אורכים שונים של תשדורות: *חבילות/ של 64 בייטים, 512, 1024 ו-1518 בייטים. הערכים המספריים הם גמיקרושניות. >תחזוקת,מערכות תוכנה >פרוייקטים לפי ל-00? דרישה? 7 >תמיכה טכנית לנושאי =ניתוח מערכות? ? תוכנה? >אנשי פיתוח 0 2% . >הטמעת מערכות? מעולים? 0 >תמיכה ברשתות ותקשורת >הדרכות? מקומיות? 0 ו הנה"ח ממוחשבת 7 בכלנית תמצא אותם, המומחים ל: עובדים עם חשבשבת .0080.6 0856 .השקו וס .מ =צוו5אסוטס. ואפט 0% 50 האס ו (עפ"י סקר מודעות דרושים ספטמבר-אוקטובר 92). התקשר עור היום למח" הפיתוח טל' 03-5372929 (רב קוי), למר פודי סמט חשבעבת קונים בכלנית! :וש 7=<-י) וורדמיל 5 5.1 4 | 5.1 0611001ז0) ד ספוך מעבד התמלילים העברי ל= אוספאזעו 9 29 5 0 מעבד ה ו בעולם תאימות (קריאה וכתיבה) ל-א"ב 6 01151 8 איינשטיין 6 *תמיכה בעכבר *6צאוופצאו ץופו/שחס ע ע 0 *תמיכה אופטימלית במדפסות לייזר במחיר מבצע: וורדמיל 6 24 פונטים 6 תמיכה ב-25 שפות לועזיות *הגהה-דו לשונית (אופציה) או-סשו8 9 5% החלפה מתוכנה אחרת ל-= 5.1: 149 6 29 דגש קונים בכלנית! 03-5372929 וורדמיל קונים בכלנית! 03-5372929 וסשוופקטזסו קונים בכלנית! 03-5372929 = ו ו | בחרו יכל 0 יא ָ 2-7 שיכבל מהדורה ל התוכנה המובילה למשכורות ל-60: מעבד תמלילים המובן מאליו משחקי שכר ₪ גילום ₪ טפסים 126 בשליטה מוחלטת! א-ב מעבד תמלילים (6.2).... 8349 | | ב א-ב משרד ממוחשב 9 6 שאו מהירה ביותר. עברי-אנגלי: 209 המ--| טלפן! 0 זז ספלר: 8339 החלפה מתוכנה אחרת ...8249 מיכפל קונים בכלנית! 03-5372929 א-ב קונים בכלנית! 03-5372929 אוהביםט לקנות בכלנית כי.. בטלפון אחד משיגים את 0 התוכנות - במחירים הטובים ביותר!ו ..והתוכנות על שולהנר תור 4 עועות! מדוע משתמשים כה רביס עוברים שאר מוצרי 205:0%%א8/ בכלנית: לגליון האלקטרוני אקסל לחלונות 1 = מהגיסותל-פווססאו. טלפו 0 ו | 99 | 6וססאוו 0 הס 529 ףח |וק/0 6-7 9 | 06סאוו ה0ז הסום - 400 ה |ק/ו00 846|6 0 6 0 005 729 ווק 60 את ז הס 9 | 0865שוכולל005+ עברית 249 00 0080 = 969 | 0650סמלא כולל ספרות = 79 ה 5 00 9 | 05או 0 00 729 1 פאו0סאוז\כולל עברית ‏ 189 | עדכון ל- 00550 4 זאםוק0 םשש פצוספצווו זוא 00 90 ('המחירים בדולרים, ואינם כוללים מע"מ) בר - 2 ו 7 | ! 4 ב ו 0 א ה 0 מוצרי מיקרוסופט רוכשים בכלנית! 03-5311939 כיוון שכל המומחיס 8 עליו: "זט סזק 8016 ט|8/ +05!/ " : שַחוזטקת 60 6ק "6000106 5'ז0זו0 ": 6חול8שהו/ 6ק "6ו00חו/ זס1 876/ו5071 8651 ": 0זסש סק " 0זה/ו/ 6061/6006 ": 006 במחיר: %469 בלבד+מע"מ | לבעלי לוטוס או קווטרופרו: %149 בלבד+מע"מ חומה ומגדל 16 תייא 67771 טל. (רב קווי) 03-5372929 6 פקס. 03-5372928 79 נמוך יותר, אך אז תוטל עליך המשימה הלא-פשוטה להבטיח כי כל האלמנטים עובדיס יחד בהרמוניה. המוצרים שאנו סוקרים מכ- לילים את הפונקציות הנדרשות לחבילה אחת, בדוקה פונקציונלית ויעילה מבחינה זיוודית. לא כל משתמש זקוק לחיבור למוקד רב עוצמה. החלוקה של מוקדים לרמות היררכיה מאפשרת לך לתכנן תצורה המספקת יחס תועלת-למחיר אופטימלי, על-ידי חיבור כל משתמש לרמה לה הוא נזקק. מוקדים לקבוצות עבודה קטנות זמי- נים היוס בעלות של 100 עד 150 דולר לכל נקו- דת קצה. מוקדים אלה מיועדים לשרת רשתות ספציפיות, כגון אתרנט או טבעת אסימון, עס או בלי יכולת ניהול רשת. לאחרונה החלו יצ- רנים שונים לספק כ8ג8-6טא, כרטיס נתקע למחשב הפועל כמוקד למספר קטן של מש- תמשים.(ראה בהמשך). ברמת המוקד המחלקתי, המוקד נזקק לארון חיווט, עס מספר שילדות זיווד ועשרות מודולים ז6)ח06) 460655 ב1600/-110]8 מסזו60016 מא8 והיא מערכת גמישה וחזקה, אך גס יקרה. מערכת הניהול, הנקראת וחוחו66ק5 , פועלת בסביבת אזאט ומאפשרת שליטה בציוד תקשורת של יצרנים שונים. במבדקי הביצועים השיגה מערכת זו את התוצאות הטובות ביותר. הת אימה" לימישיילמי ה 5 וססוש וזוטועו 8 8ו/-זסזח 6 גרוע סביר טוב מעולה ניהול רשת ( )₪ /6) איתור תקלות )6 יכולת הרחבה () ( )6 6 סבילות לתקלות ( 6 גישור וניתוב 9 8 8 9 בוניס אימפריות נתקעים. עדיין מדברים בדרך כלל על התאמה לרשת תקשורת ספציפית אחת, אם כי שרותי הניהול והבקרה הם נרחבים יותר מאשר במוקד הקבוצתי. ברמת המוקד הכלל-אירגוני, הנושא של מאמר זה, המו- קד אמור לספק תשובה טוטלית לצרכי האירגון. שילוב של סוגי רשתות, פרו- טוקולים וטופולוגיות המהווה מענה לכל מבנה אירגוני ולכל פיזור גיאוגרפי. הקריטריוניס לסקירה על מנת להכלל בסקירה הנוכחית על המו- צרים לספק תמיכה ברשתות אתרנט, ]תס וטבעת אסימון, להיות בנוייס בצו- רה מודולרית ולתמוך בפרוטוקול הניהול קואא5. התמיכה באתרנט ובטבעת אסימון דרושה כדי להתחבר למרבית תחנות העבודה ואבזרי הקצה המקובלים היום. התמיכה ב-[פפץ דרושה כדי לבנות שידרת תקשורת (8א80א6ג2), המ- סוגלת לשנע את נפח הנתונים של אירגון גדול. אף יצרן לא מספק עדיין מודול יחיד המחבר את כל סוגי הרשתות והתמיכה בחיבור בין-רישתי נעשית על-ידי גשרים (085כ881) או נתביס (85דש0א). תמיכה בפרוטוקול <ואא5 היא חיונית לתחזוקה אמינה של הרשת. בעזרת פרו- טוקול זה ניתן לרכז את המידע התחזוקתי, המ- גיע מציוד תקשורת המיוצר על-ידי יצרנים שו- נים, ולקבל תמונה מלאה של מצב הרשת. הקריטריונים שלנו בקבלת מוצרים לבחינה הו- ציאו מההתמודדות יצרנים רביס המספקים רק חלק מהתכונות שמנינו לעיל. שותג!/ ,וח300 פי- ברוניקס (גם זו חברה ישראלית), ,אפועם 665 היולט-פקרד, | דיגיטל, | ,אד א6!קטוחג, יבמ ועוד רבות אחרות, מספקות תמי- כה רק בחלק מהרשתות שביקשנו, או שהן לא מספקות קישוריות בין רשתות שונות. הבחירה במוקד החיווט המתאים לך כרוכה בב- חינה של קריטריונים רבים: פוטנציאל ההרחבה, סוגי המודולים ויכולת הניהול. שני פרמטרים קובעים את פוטנציאל ההרחבה: מספר החריצים בשילדה וארכיטקטורת הא- פיק המקשר את המודולים. כל ה- צרניס מספקים מגוון שלדות עס מספר שונה של חריצים ולוח גב א846%) (שאג1? המחבר אותם זה לזה. רק או- נגרמן-בס מספקת אפיק מערכת משו- כלל, פטםפטןק, הדומה לאפיק המערכת של מחשב, עם קווי פסיקה, שליטה ותיזמון. בחלק מהמוצרים ניתן לה- שביח את הביצועים על-ידי החלפה של לוח הגב, באחרים החיווט מוכן מראש לספק מספר אפיקים במקביל. לן-נט ז0נ]ח0066) וח5516 6תו1 60 החס6קו 6 מבוססת על ארכיטקטורת |שתתפוז0 ד , המאפשרת לך להעביר מודופים ונקודות קצה מרשת לרשת, ללא צורך לבצע פעולות פיזיות, אלא באמצעי תוכנה בלבד. יתר על כן, ניתן לתכנת את המערכת לבצע את שינוי התצורה בצורה אוטומטית, כאשר מתקיימים תנאים מוגדרים מראש, או בזמנים קבועים מראש. תוכנת הניהול הגרפית פועלת עם מערכת )6אחוו5 זטְפַהת0/ על תחנות עבודה אזאט. ההאמה למשימה זסז זזה ה 6 5/5160 6הווצזכ) גרוע סביר טוב מעולה ניהול רשת 6 6 06 | איתור תקלות 68 8 86 0 יכולת הרחבה 8 8 8 0 | סבילות לתקלות. 9 ₪ 8 0 | גישור וניתוב 6 צש=שכק; וקיבלטרון פיצלו א קווי לוח הגב למספר אפי- קים מקבילים, כל אחד עם מחבר נפרד. צייפקוס מפצלת את האפיק על-ידי ריבוב זמן: אותס קווים עצמס משמשים לשלושה אפיקים וירטואליים, המופרדים על-ידי פאזות שונות של השעון. בכל מקרה עליך להבטיח כי לוח הגב נושא אפיק המיועד לניהול, איתו ניתן לגשת סימולטנית לכל המודולים ללא הפרעה לתנועת הנתוניסם ברשת. מוקד החיווט 295 05 לא כולל אפיק ניהול נפרד ולכן לא יכולנו לבצע פעילות ניהול כאשר התנועה ברשת הגיעה לרוויה. אפיק הניהול של לן-נט אינו מאפשר לגשת לכל המודולים בו-זמנית. אונגרמן-בס מאפשרת לך לבחור אפיק תיקני לניהול המוקד: 158 ,₪154 או 6)וא, דבר הפותח בפניך אפשרויות להוספת כרטיסי מחשב סטנדרטיים בתוך שילדת המו- 6 11 1/0001 מצטיינת ביותר חריצי הרחבה מכל מערכת אחרת, 6 בסך הכל. המערכת תומכת בתכונות מתקדמות כמו אתרנט סינכרוני, 7-80% 10 משופר, חיבורים יתירים לגיבוי, מסד נתונים .501 חזק, שינויי תצורה בתוכנה ויכולת לשרת ישומי מולטימדיה ברשת. מערכת הניהול חג)עוווווא מאפשרת להציג על המסץ בו-זמנית אספקטים שונים של פעולת הרשת. הת אמוה" לומישי מ ה 6 זסאוזוטועו גרוע סביר טוב מעולה ניהול רשת כ )6 6 6 איתור תקלות כ יכולת הרחבה 2 () 6 /6) סבילות לתקלות כ )6 גישור וניתוב 2 6 ₪ ₪ קד. מגמה נוספת שהחלה צוברת מומנטום היא הכללת שרת קבצים במוקד. השרת, שפועל כחו- צץ בין המתקשרים, מאפשר להחליף מודולים שכשלו, תוך כדי המשך העבודה של שאר הרשת. הבתירה במודולים פונקצ'ונליים לאחר שבחרת בשילדה המתאימה לצרכיך, היוס ובעתיד, עליך למלא את החריצים במודולים המתאימים לתצורה של הרשת שלך, והמבחר מדהים. קייבלטרון למשל, מציעה לבדה למעלה מ-50 מודולים שונים . חברות אחרות נתמכות על-ידי חברות צד שלישי, המתמחות במודולים פונקציונליים. במקרה זה עליך להבטיח כי שר- שרת האחריות אינה נחלשת וכי תזכה לתמיכה מקצועית ועידכוניס במועד. בונים אימפריות | מלבד היכולת הפונקציונלית חשוב להבטיח כל המודולים בנויים בשיטות זיווד אמינות וי- עילות. תחזוקתיות של מערכות נקבעת לא פחות על-ידי שיקולים זיוודיים פרוזאיים מאשר על-ידי "טכנולוגיה גבוההיי. למשל, המחבר בין המודול ללוח הגב צריך להיות בנוי כך שהחלק הייזכרייי מותקן על המו- דול והחלק היינקבייי על הלוח. בצורה זו, במקרה ופין נשבר אתה יכול להוציא את המודול לצורך תיקון המחבר מבלי לה- שבית את כל המערכת. *תירות (צסא סאטכטא) היא חלק אינטגרלי מכל מערך אבטחת אמינות בתקשורת וכל המוצרים שבדקנו מאפשרים לבנות מו- קדים יתירים, אליהם עוברת הפעילות במ- קרה של כשל במוקד הראשוני. רק קיי- בלטרון, צייפקום ולן-נט מאפשרות ליצור גס חיבורים יתירים בין המוקדים לתחנות העבודה. צריך גם להתעמק בפרטים הקטנים והחשובים של המפרטים הטכניים. למשל, קייבלטרון טו- ענת כי מוצריה תומכים בניטור מרחוק של מסד נתוני ניהול רשת לפי תקן 8זוא/אסואא. מדובר במפרט בן תשעה סעיפים, הדן באיסוף נתונים מנתח פרוטוקולים, המותקן ברשת ומספק למ- נהל הרשת שליטה מרחוק במוקדי חיווט וחנות עבודה. קייבלטרון תומכת למעשה רק בארבעה סעיפים, בעוד אונגרמן-בס וסינאופטיקס תו- מכת בכל התשעה. ניהול רשתות - חלון למוקד המטרה הראשונית של כל המוקדים היא לספק כלים לניהול הרשת ותחנת הניהול נועדה לא- פשר למנהל גישה לכלים אלה. עם תוכנת ניהול מתאימה אתה יכול לפתוח חלון לבחינת תי- פקוד המוקד, אפילו מהקצה המרוחק ביותר של הרשת. נושא תחנות הניהול יסקר במאמר נפרד וכאן נסתפק רק בציון האספקטים הק- שורים למוקד עצמו. כל הספקים בסקירה מבססים את הניהול על מבנה בן שתי המות: ברמת הניהול הכלל-אירגוני הנטיה היא להשתמש בתחנות עבודה חזקות, מבוססות אזאש - כגון 5709000 אש - רק אונגרמן בס מתבססת על 08/2 גם ברמה הגבוהה. ברמת הניהול המחלקתי, או לאירגונים קטנים (בקנה מידה אמריקאי!), ניתן לה- סתפק בתחנת 205 או | פאסשתוא, תחנות מבוסטות 26 הן זולות בה- רבה מתחנות א1אש, אבל בדרך כלל הן מוגבלות לניהול רשת אחת בלבד. צריך לזכור כי מוקד החיווט הוא רק אלמנט אחד ברשת ועל המנהל לנטור ולנהל משאבים רבים אחרים. לכן מרבית החברות בו- נות את מערכת הניהול סביב חנות עבודה המ- ריצות את הפרוטוקול התיקני קואא5, למשל ש6ושחק0 של קז או 058 אג/א וטאתו5, הנ- תמך על-ידי מרבית מוצרי התקשורת ברשתות. כדי לשלב גמישות עם אמינות בחר במודול ני- הול המסוגל לטפל בכל הרשתות שלך וגבה אותו על-ידי מודל יתיר, עם מיתוג אוטומטי בזמן תקלה. אתה תזדקק גם לכלים לניהול מידע כדי לטפל בכמויות הנתוניס העצומות שמערכת השליטה ברשת מייצרת. כלים אלה נחלקים לארבע קט- גוריות: | ניהול | חשבונות, | ניהול תצורה (א004110ד א ס6), ניהול תקלות וניהול בי- צועים. ניהול חשבונות עוקב אחר השימוש במשאבי הרשת. אתה מקבל תמונת מצב רגעית בזמן אמיתי, כמו גם סיכומים סטטיסטיים ומידע אותו ניתן להעביר למערכות חיצוניות (למשל למערכת חיובים תקציביים). ניהול תצורה מספק לך כלים להוספת וגריעת משתמשים ומ- 5 005 הוא מוקד החיווט העדיף מבחינת יחס תועלת למחיר. מחירו כמחצית ממוקדים בעלי תכונות דומות, תוצרת יצרנים אחרים, והוא היחיד שכולל שרת 6 בנוי כמודול אינטגלי. החסרון העיקרי הוא תמיכה חלשה ב-1ססץ . התאמה למשימה 055 גרוע סביר טוב מעולה ניהול רשת. 9 ₪6 6 60 איתור תקלות 6 יכולת הרחבה ( 6 סבילות לתקלות. 08 8 8 60 גישור וניתובב () 8 6 6 | ז249 108ו19ם | (200. 072. 094. 192) 5 וג הד ' וְתסְבָה 1 תד :מתגמסן)1 4 9 1 ניהולית 2000 התוכנה החדשנית ביותר לניהול כל עסק ₪ שיווק ₪ עץ מוצר ותמחור :₪ חיבור לכרטיס פקס ₪ ונש > ₪ דור ישיר וטלפונים ניהול נקודות מכירה שי מכירות = ₪ מחשבון אלנטראקטיבי ₪ קופה הושמת מהירה שי בנקים ₪ הפקת כל תעודות המכירה ₪ חיבור לקורא כרטיסים מגנטי | ₪ מלא! מחסנים ₪ קלה ללימוד והפעלה ₪ עבודה ברשת בריבוי משתמשים ית דילר יקר 1 | געל עסק יקר אם אתה אוהב את הלקוח שלך ומעריך %] אם אתה מעריך את הדילר שלך ביצועי מחשב מרשימים ומרהיבים אתה |/]] ואוהב ביצועי מחשב מרשימים ומרהיבים חייב לראות ולהראות ללקוח את ''ניהוליתי אתה חייב לדרוש לראות את ''ניהולית?י ברשותנו מבחר ענק של מיטב המחשבים והציוד ההיקפי למיחשוב עיסקי בהספקה מיידית התקנת רשתות !!! מחיר ואיכות ללא תחרות !!! נה ובו ב דרך השלום 7 תא טל: 269108, 269237, 03-2694807 פקס 03-269311 המוז - מלערכות מיהעווב והדרכה 1 ו שר | | | בשיתוף חברת "לוטוס|תילן' 8 לק 500 = תח ללד -1 ו קווסיס מתקדמים יחודיים לניצול מירב התועלת מהגליון האלקטרוני שבשימושר, 3 1017085 מהדורה 3.1+ סוף עידן השקפים ככלי עזר למנהל גרפיקה עסקית באמצעות מחשב הקורס מיועד לבעלי ידע בגליון אלקטרוני כלשהו לא נדרש ידע מוקדם משך הקורס: 16 שעות משך הקורס: 16 שעות מועד: 20-21 ינואר 93' מועד: 26-27 ינואר 93' מחיר: 270 ש"ח + מע"מ מחיר: 270 ש"ח + מע"מ חומר עזר ותקליטון ישומים חינם לכל משתתף חומר עזר ותקליטון ישומים חעם לכל משתתף - שימוש בגליון תלת מימדי - הפקת מצגות [שקפים: 65ווזקתח6 מסאג תחת - בניית דוחות גרפיים - הפקת דוחות וטפסים: 0ע ןעט 1-2-3 - מודלים פיננסיים - יומן משרדי גרפי ממוחשב: חפקאה6תס פטדס1 - קישוריות למחשב גדול הרצאת אורח: מר חנוך הרמן, מנכ"ל לוטוס/חילן הקורסים נערכים בסביבה כפרית וכוללים ארוחת צהרים מלאה. חניה בשפע - חינם! תוגול וב במהלך הקורס ₪ כיתת מחשב' 386 צבעוניים | קורסים פרטיים לאנשי עסקים ומנהלים בכירים ₪ באתר הלקות או בחדר ההדרכה שלנו. / 1 1 קורסים מוזמנים למפעלים ומוסדות ₪ ניתן להזמיץ מחשבים מאיתנו למשך הקורס. שירותי יעוץ והדרכה: גליונות אלקטרוניים, מערכות הפעלה, מחוללי יישומים ותקשורת. 1 בי //20יס... //27/2] רח' המסגר 12 תל אביב טל. 03-5370268 פקס. 03-371977 839 בריזמ/ה שאבים לרשת. כל המוצריס בסקירה מספקים ממשק גרפי-היררכי לניהול תצורה. אתה לוחץ עם העכבר על אלמנטים המופיעים בסכימת הרשת הכוללת, כדי לפתוח חלון לתצורה המ- דוייקת של כל תחנת עבודה ושרת. רק הממשק של אונגרמן-בס אינו גרפי מלא ואתה נזקק לעיין בטבלאות כדי לקבל את כל התמונה. ניהול תקלות מאפשר לך לאתר ולבודד תקלות, במקרים רבים בצורה אוטומטית. כל המוצריס בסקירה מאפשרים לך לאסוף (תוניס סט- טיסטיים על רמת 46 (466855 גזסמא .דא 60, הפרוטוקול בו תחנת עבודה מש- תמשת על-מנת לקבל רשות לשלוח תשדורת ברשת) ולהעזר בנתח פרוטוקולים כדי לאתר בעיות תוכנה. ניהול ביצועים אוסף עבורך מידע סטטיסטי על פעולת הרשת כולה, כדי שתוכל לתכנן את פעולות התחזוקה וההרחבה הד- מוקד )121006 של סינאופטיקס משתייך לקבוצת המוקדים היקרים והטובים. מערכת הניהול מספקת תצפית גרפית על תפקוד הרשת, תוץ סינון של נתונים מיותרים, שאינס תורמים להבנת המצב. מערכת הניהול מוצעת בשלוש רמות מורכבות, החל מגירסת 05 פשוטה, שמחירה 695 5, וכלה בגירסת אזאט/קאא5 שעולה כמעט פי 10. המוקד גס מצטיין בעבודה זריזה עס תשדורות קצרות. 1.000 - בונים אימפריות רושות עיימ לשמור על רמת ביצועים מינימלית. כל המוצרים בסקירה מספקים נתומס = ברמת פירוט של נקודות הקצה. רק קיי- בלטרון וסינאופטיקס מספקות גם נתח פרוטוקולים, המאפשר מיון עומס לפי קריטריונים שונים, למשל סוג הפ- רוטוקול הגורס לעומס מירבי. 89%0ת5/0880(02 40059 גדול יותר מהר *ותר התרחבות השימוש במיחשוב חזותי, כמו מולטימדיה ווידאו משולב ביתונים, יביא בקרוב את הרשתות הקו- נוונציונליות לרוויה. שיגור קבציס בנפח של מגהבייטים ברשת אתרנט או טבעת אסימון תביא אותה לרוויה עס מספר קטן ביותר של משתמשים. רק רשתות מהירות הרבה יותר יוכלו לספק את רוחב הסרט הדרוש לתיקשור גרפי. [פסי, התקן המקובל לרשתות תקשורת בסיבים אופטיים, הוא הבסיס לשי- דרות תקשורת רחבות סרט. חממת דא גד הדפ הוא תקן תקשורת מקומית בקצב 100 מגה סיביות לשניה על תשתית סיב אופטית בתצורת טבעת כפולה. השימוש בסיב או- פטי אינו הכרחי, שכן התקן הותאס לא- חרונה לתשתית חוטי נחושת. השימוש בחוטי נחושת אמנס הביא להוזלה ניכרת ביחס לסיבים האופטיים, אך ]ספת עדיין יקר בהרבה מאתרנט וטבעת האטימון. יתר על כן, גם עם רוחב סרט גדול פי עשר מרשתות ותיקות, ]פס לא מסוגל להעביר נתונים בזמן אמיתי, תכונה חיו- נית למולטימדיה ווידאו חי. רק התקן העתידי 2זתסת אמור לספק את רוחב הסרט, רציפות ואחידות בקצב התמטורת, הדרושים להעברת תמונות טלויזיה ללא הפסקה. אבל התקן רחוק ממיסוד ומוצרים מתאימים אינס זמינים כיוס. בעיה נוספת של [פפת היא בשינוי תצורת הרשת באמצעי תוכנה בלבד. מנהלי רשתות רו- צים לשלוט ברשת מרחוק, באמצעות תחנת הני- הול, כך שהם יוכלו להעביר משתמש מרשת לרשת בלחיצת עכבר. מוקדי התחווט של צ'יפקוס ולן-נט מספקים שליטת תצורה בתו- כנה, אבל לא ברמת השידרה. כל רשת מחייבת חיבור נפרד בין מוקדי החיווט. כדי להפוך לט- כנולוגית השידרה הראשית, על [פפ? לספק את היכולת להריץ מספר השתות על אותם קווים, כך שמנהל הרשתות יוכל לאזן את העומס בכל רשת עייי חלוקת עומס דינמית. אופן התמסרות האסלנכרוני (/דג) טכנולוגית | אופן | התמסורת | האסיכרונל 260055106 מש 8 | אטצש, ‏ 00מבמרטם צעצו 460855/06 של אונגרמן-בס הוא מהוותיקים במוקדי החיווט והדבר ניכר בביצועים הנופלים ממוצרים חדשים יותר. מערכת הניהול פועלת בסביבת 05/2 עם מסד הנתונים 588/88 501 שע מיקרוסופט. המסץ מציג בחלונות בו-זמניים נתונים סטטיסטיים על פעולת הרשתות ושאילתות ‏ 501. אונגרמן-בס תומכת גס במסופי 3270 18% (ברשת קוויס קואקס'אליים). התאמה למשימה ‏ " 00955008 גרוע סביר טוב מעולה ניהול רשת 6 8 8 0 איתור תקלות כ יכולת הרחבה 68( 8/8 0) סבילות לתקלות כ גישור וניתוב 0 2 (מס0וא מתפא ד 05005תסאצ5) נועדה לספק שילוב של רוחב סרט גבוה מאוד (כלומר יכולת לשנע כמויות גדולות מאוד של מידע במ- הירות), עם גמישות בחלוקת המשאבים (כלומר לפצל את רוחב הסרט בין צרכנים שונים לפי דרישה משתנה דינמית) תחת שליטת תוכנה (כלומר ללא צורך לבצע מיתוגיים פיזיים). טכ- נולוגית !א פותחה במקור עבור טלפוניה סל- פרתית, חיבור מרכזיות טלפון סיפרתיות עייי קווים סיב אופטיים מהירים מאוד. כיום זמינים מוצרי ]47% למהירויות עד 155 מיליון סיביות בשניה והם מסוגלים להעביר קול ונתוניס זה לצד זה. המבנה של תקשוות ‏ 87% הוא בייחבילותיי נתונים בעלות אורך קבוע, 53 בייט, הנקראות ייתאים" (0₪115). כל תא מכיל בר- אשו מידע, הכולל כתובת הנמען ופרטי המשלוח. מבנה זה מאפשר לנתב כל תא נתונים בניפרד, ללא תלות בתיומון ובתוכן של התא שקדם לו. בי ב | וו 1 מס0וומזטף10ת 60 סו 1 חס | קה בממח/צ 86 ₪ 0 8 8 ו ₪ 0 שאבים לרשת. כל המוצריס בסקירה מספקים ממשק גרפי-היררכי לניהול תצורה. אתה לוחץ עס העכבר על אלמנטים המופיעים בסכימת הרשת הכוללת, כדי לפתוח חלון לתצורה המ- דוייקת של כל תחנת עבודה ושרת. רק הממשק של אונגרמן-בס אינו גרפי מלא ואתה נזקק לעיין בטבלאות כדי לקבל את כל התמונה. ניהול תקלות מאפשר לך לאתר ולבודד תקלות, במקריס רבים בצורה אוטומטית. כל המוצרים בסקירה מאפשרים לך לאסוף (תונים סט- טיסטיים על רמת 6 (460855 גוסמא .01 דא 60, הפרוטוקול בו תחנת עבודה מש- תמשת על-מנת לקבל רשות לשלוח תשדורת ברשת) ולהעזר בנתח פרוטוקולים כדי לאתר בעיות תוכנה. ניהול ביצועים אוסף עבורך מידע סטטיסטי על פעולת הרשת כולה, כדי שתוכל לתכנן את פעולות התחזוקה וההרחבה הד- מוקד 161 של סינאופטיקס משתייך לקבוצת המוקדים היקרים והטובים. מערכת הניהול מספקת תצפית גרפית על תפקוד הרשת, תוץ סינון של נתונים מיותרים, שאינס תורמים להבנת המצב. מערכת הניהול מוצעת בשלוש רמות מורכבות, החל מגירסת 05 פשוטה, שמתירה 695 5, וכעה בגירסת אזאט/פאא5 שעולה כמעט פי 10. המוקד גם מצטיין בעבודה זריזה עס תשדורות קצרות. האמה למשימה בונים אימפריות ו = 0 שו הנ סוחס | לצ 600 | רושות עיימ לשמור על רמת ביצועים מינימלית. כל המוצרים בסקירה מספקים נתונים | >= ברמת פירוט של נקודות הקצה. רק קיי- 4 006557006 8 00/0 בלטרון וסינאופטיקס מספקות גם נתח פרוטוקולים, המאפשר מיון עומס לפי קריטריונים שונים, למשל סוג הפ- רוטוקול הגורס לעומס מירבי. גדול יותר מהר יותר התרחבות השימוש במיחשוב חזותי, כמו מולטימדיה ווידאו משולב בנתונים, יביא בקרוב את הרשתות הקו- נוונציונליות לרוויה. שיגור קבציס בנפת של מגהבייטים ברשת אתרנט או טבעת אסימון תביא אותה לרוויה עס מספר קטן ביותר של משתמשים. רק רשתות מהירות הרבה יותר יוכלו לספק את רוחב הסרט הדרוש לתיקשור גרפי. [תסא, התקן המקובל לרשתות תקשורת בסיבים אופטיים, הוא הבסיס לשי- דרות תקשורת וחבות סרט. תסמ תמדא גדאפ פמהטמ1ד5וכ הוא תקן תקשורת מקומית בקצב 100 מגה סיביות לשניה על תשתית סיב אופטית בתצורת טבעת כפולה. השימוש בסיב או- פטי אינו הכרחי, שכן התקן הותאס לא- חרונה לתשתית חוטי נחושת. השימוש בחוטי נחושת אמנס הביא להוזלה ניכרת ביחס לסיבים האופטיים, אך זספ: עדיין יקר בהרבה מאתרנט וטבעת האסימון. יתר על כן, גם עם רוחב סרט גדול פי עשר מרשתות ותיקות, ]תפ לא מסוגל להעביר נתונים בזמן אמיתי, תכונה חיו- נית למולטימדיה ווידאו חי. רק התקן העתידי 2 אמור לספק את רוחב הסרט, רציפות ואחידות בקצב התמסורת, הדרושים להעברת תמונות טלויזיה ללא הפסקה. אבל התקן רחוק ממיסוד ומוצרים מתאימים אינם זמינים כיוס. בעיה נוספת של [ספץ היא בשינוי תצורת הרשת באמצעי תוכנה בלבד. מנהלי רשתות רו- צים לשלוט ברשת מרחוק, באמצעות תחנת הנל- הול, כך שהם יוכלו להעביר משתמש מרשת לרשת בלחיצת עכבר. מוקדי התיווט של צייפקוס ולן-נט מספקים שליטת תצורה בתו- כנה, אבל לא ברמת השידרה. כל רשת מחייבת חיבור נפרד בין מוקדי החיווט. כדי להפוך לט- כנולוגית השידרה הראשית, על [פפץ לספק את היכולת להריץ מספר רשתות על אותם קוויס, כך שמנהל הרשתות יוכל לאזן את העומס בכל רשת עייי חלוקת עומס דינמית. אופן התמסרות האס'כרנני (אג) טכנולוגית | אופן | התמסורת | האסיכרונל 6ו = ח40055/0 של אונגרמן-בס הוא מהוותיק?ס במוקדי החיווט והדבר ניכר בביצועים הנופלים ממוצרים חדשים *ותר. מערכת הניהול פועלת בסביבת 05/2 עם מסד הנתונים תפ/588 501 של מיקרוסופט. המסך מציג בחלונות בו-זמניים נתונים סטטיסטיים על פעולת הרשתות ושאילתות ‏ 501. אונגרמן-בס תומכת גם במסופי 1813270 (ברשת קוויס קואקסיאליים). התאמה למשימה ‏ | 66055/008/ גרוע סביר טוב מעולה ניהול רשת ₪ 8 0-8 איתור תקלות 69 8 ₪8 0 יכולת הרחבה 8-69 608 סבילות לתקלות ₪8( 088 6 6 גישור וניתוב 9 9 (מססוא 8ם5א ד 5טסתסת6אצ15א) נועדה לספק שילוב של רוחב סרט גבוה מאוד (כלומר יכולת לשנע כמויות גדולות מאוד של מידע במ- הירות), עם גמישות בחלוקת המשאבים (כלומר לפצל את רוחב הסרט בין צרכנים שונים לפי דרישה משתנה דינמית) תחת שליטת תוכנה (כלומר ללא צורך לבצע מיתוגיים פיזיים). טכ- נולוגית !41% פותחה במקור עבור טלפוניה סי- פרתית, חיבור מרכזיות טלפון סיפרתיות. עייי קוויס סיב אופטיים מהירים מאוד. כיום זמיניס מוצרי 47% למהירויות עד 155 מיליון סיביות בשניה והם מסוגלים להעביר קול ונתוניס זה לצד וה. המבנה של תקשורת ‏ 18 הוא בייחבילותיי נתונים בעלות אורך קבוע, 53 בייט, הנקראות ייתאיסיי (08118). כל תא מכיל בר- אשו מידע, הכולל כתובת הנמען ופרטי המשלוח. מבנה וה מאפשר לנתב כל תא נתונים בניפרד, ללא תלות בתיזמון ובתוכן של התא שקדם לו. ו הודעה הנטובה למעותמנוי 8455ח: חלונותיכנם התגנטמו... בי 4 / ל- 5וססחו) 0 הגיע לישראל. זמין היוס וכולל תמיכה עברית מלאה. 0-5 הינו מסד נתוניס ושפת פיתוח תואס 88856א, 2 9 9 1 ססב 5צססאוצצ 3 מהיר מתוחכס ומאפשר העברת מיליוני משתמשיס ומפתחים למהפיכת ה-פוסטחו/\ ה סתאצוג אואי הדגחת גופנים 00-85 הינו גרפי וצבעוני, יעורר חיים חדשים בכל יישוס %ז08₪455 קיים. באמצעות חלונות הניתנים להזזה והגדלה, תפריטי חצוס-||ט] ו-88א₪0 80%ח0, 56 01800 ,פחסווטם סוס והצגת תמונות קפחוום. *00-857 מאפשר יצירת יישומיס חדשים תחת פסטחו\ ללא צורך בלימוד שפות חדשות. שמות החברות והמוצריסם הינס סימניס רשומים. מיון לפי שם מיון לפי מספר 2 ץ ומת 4 - 5565695 8.8.8 ברד שר יתלב ונבו 2005 55 - 54 הדגמה ך השאלה מערכת נהול לקוחות וספקים ל ריץ ר- 7 "זן85-/08 יסייע לך ליצור יישומי מסד נתונים, גרפיים באופן מהיר ונוח וכולל אפשרות להצגת תמונות מפתחי %' 0845 אס= ו-זססקוו0-/0 יפתחו בשפה אותה הס מכירים ויודעיס זה זמן רב. ובתוספת 200 פקודות חדשות, עורך אינטראקטיבי, מהדר ומקשר הכלולים במוצר. תמיכה מלאה ברשת. תמיכה מלאה ב- מספ ו- ,זיזס מאפשרת שילוב קל עס ישומיס אחריס תחת פוספחו//. למשל, יישוס ]08-95 ייקשר תוך שניות למודל רב מימדי ב-!0800ח6-00. הנתוניס יעודכנו תחת יישוס 00-851 יעובדו תחת |00816 6-60 ויוצגו באופן גרפי משכנע באמצעות הס8ז1ג) |6אסוז6-0. נא התקשר/י לקבלת דיסקט הדגמה 0+ )ואץ דבמ וסוס 5 .חטו095 עס זסווסקט5 זס//ס5 מפיץ: 308 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 04 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב מוקדי חיווטם כלל אירגוניים : השוואת תכונוח 5 שהו"פו/ 56ו"ק"6+ה= ביום 068 גו ו .0 ו ץק כ0) דט 61691 061691 חכו תו 0 ו 0 (בלככ> ואים נו-₪מ -הה8ה87 הש בי ב מתי וי 8 ז 8 601 וח60קוח 0 בי ו ה 1 556 בי | 05ז3ץ 5‏ | 5ה0ט8סוהטח 00 | הסוצץ5 סח 8 אים כו -₪ 8 6 ב-7יי) 6 זסומזזח וו ב 6 וטוא 5 4000 גי (חס!81זטף/1ה60 10510₪) 0107151108 זם 0 [68ופשח 232 192 12177 וואפואוד 7% 131721 (פסת6תו חו ,100]) 826 3 3 31 8 12 |1/ (65תטסק חו .ץקהח6) זלףוט אצ 0 0 | 5 50 5 17 8 (65חטסק חו ,08000 ע ב וו | 12 12 66 ₪ 8 5 ח0 51015 ]0 ז6סחחטח וחטוחג3%/! 0 1 ₪ 3 12 7 7 !00% 16 חס 01%5ע פה 01 ססוחטח ההטוח עה 1 5 3 4 3 7 וב | סקסה 6 3 בי 2 4 7 וסםז | 0 בי 2 3 2 7 7 הָחו-60 0% ּ 20 24 16 7 00 8 1 8818016 01 1 חחח רחטוחואב 1 א 8706 000 תמו 120 24 172 24 10 18 ו 8 סוק ו 2 10 אא . ₪ 2 2 יו ב 100 12 6ו 0 12 108 חן ו ₪ . . . .₪ . 5 ו 00 8 90 | 1 8 5 090 0507 ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ו סוטה!ופע/ פהס:זכ0) סוטטסו ץזוז 50 = . ם ₪ ₪ 0 0553 החש 10 1786006 00% ₪ רן רן האאק ₪ רו 0 56 3 10 800055 ₪6501615 ₪ רז רו ם ם ₪ 1 . = ₪ ₪ ₪ - 106 ם | . ם ם ם ם ה ו . | . [] ם ם ₪ 1 ₪ | ₪ ₪ ₪ ם ₪ 0 ששושוטא ם ם ₪ ם ם | עו ם ו זט )!= החוזה!ת ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | 5 [8תותזזט ד 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 ב ₪ 1 ם ₪ ₪ ם ו ב ₪ [.) ם ₪ ם ם 11860 סט 36%ם ופ + ה[ ₪ 1 ₪ ₪ ₪ ₪ 0 השס חן ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ הסוו6החס6 טס חחוז ₪חה הו-סחות א וטו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ |₪) ₪ ו 5/0 0050 חס 50 4 - טחוטוזם שחה פַהווטסאה | הח 500% 630 507 .53165 00 | ב ו 551605 01800 8 ז0 107 01 !טהב 010 0 ו ה - 7 5 015 סז הו ו תק ם ₪ ₪ אא ₪ ל ₪ ₪ ו | א ד ₪ ₪ מ [ 7 5פו01-אתטהודס) 8% רו | רו ₪ ף ַ ₪ ₪ 7 ו <>שא 5 8 5 - כ : ₪ ה חחח .| 8855 5 0 ו 8 וו 6 ו 5 8 מוקד' חיווטם כלל אירגוניים : השוואח תכונוח .00 ה 60קות 0 ה 00 | ח516ץ5 6ה:01 .16 6 וטוא 00 8 105 זרפקה0) דם 01481 |63ו61מצלק 1ב ח? וו ב לא:ם ‏ :אש 8 הו 60 1010108 10 זה 00 ה00 וסוס יב וטס 5101006 008 0 06ס-וחָחו5 5הסקקטפ. זו 00| טוח 5הסקקט 6 החסה וטס [ ו טח וק 60011075 0 01 זט השא 5 |החסוזקס ד5%1/*וא זס) הסקקטפ 6 הזאפ 55הכעס 01681. 6 זע507 [הה!והזס ד ו סק 01 זססהזטא קט ו 5 סוס 070-095 זס2ץ!החה !701060 חב חסקקט5 פוא אסואה ו וטס ו (51005ה619 07 1טואקס+] חטסותן) [ ו טס ד זט ה 5 זטאוס הג הטנס 5 301 0 הט 095100 00 10 606010005 1ב 600 306 60031 חה ו א זסעצז סה וחק 4 הזיאו %5וסצ 3 5 הלוו טר 5 72 וזח פפזהזטיק ט [ וה( זה 05 0 1 ירז 896 זסף 806% ושטנסוק 16 5/מ3 !קקפ וטא -- ג/את -0ח878חָח .85506 8 000 זאטס בינ ב בי חן ה506ץ5 11/5061 000 מתיוין | וע 5 מתיו וו קז ההססקות 00 | ח310ץ5 סהווא סו 0 6 וטוא לי 1 1 טס ו 2 ו ם יי 6 וו ב 8 בק 12, 2- 2 8 60 וס 0:66 (310%9061/63 רו א:ם נן:ש והש 87:00 הה שַהווטסה לו 0 00180 01060!5) 601% א סק 58 05001 5 ו קד פא 0 5 0%ע81ח 01 0 וחטח ותטוחואב א 1 8 ז0ז8ז1 00000 שחו -הסא סד 5 0 סוט 7 הַת1סקקט5 85ט0סו 7 חח 1סקקט5 000185 0 1 וז !חח תודסק 5 00165 זז | 816חווחו!ס 015 % 6105518 1-606ח 816 חווחו0 קט 80/6 10 0115 665זועצ וקה הש-סזט ה !503 הַה/ח20860 8 15010105 !68 1חחסזנו, 100/03 6000601810 חס 04/6 0ס/001661- זז 8 חח 6וף0! ה0ו001061-]סזו= ו 2000 0 הזס וז 5 01 זטהוטא 800ז-60ס שתודוסקקט5 5סוטטסו קז 00זף- 0318 חַהודוססקט5 00/65 009 116%[ ודוסקקט5 105 סו 60% חוו!ז [חודסקנט5 05!ט םסוא ו 519-000 הו הוסקקט5 סטש | 009 הדסק קט5 00105 תח 0/1/0700 10 0715 51665 1/00/60 זז 060 וספ ו 5 10-81186000 החפ 01 זספחזטא. ו 0318800 סקט 6 זסח 608 106061 הד 6316 !קפ מו!-- ה /ת 0 פחוזסו 60 060ח0/8 > דרן השלום 49, 4860/3302 כונן | ס!)! 1.2 ,סוא8 1200 תטזחסטפ "14| 5/0 עכבר 011600 מקלדת ]68 910 2 / 3.1 5/צסחו/ 0 עס בקר 56|וחסזק זכרון םו/ן 6 0 (א8וח 16!8) (88חח 8!!8) 0-99 7 00 5 000 2200 1200 2000 .6 או ,צ+6 0.0א6₪:ז (בעית ללס שיל 4 -03 פקס. 4860/3302 2 110686 כונן | ₪ )] 1.2 , סו8 1 זא 5פט 5 12010 החטזחסטפ 5 סו *14 5/6 עססהתתוגות עכבר ח100!166 1 ה 0 0 97 5 0/2 5 5 2 / 3.1 פשספחו/ 5 1 5 סן 2-0 תמיכת 8 עם בקר 86!וחסזס 5 זכרון סושון שרות 5 ססן / 0-0 הדרכה סח 160 88ווחסזק עם 806וח זפ!|סזוחס6 +ח6ףווופוחו תה 15 פוחד זטסץ 86]] 10 ז008950זקסזסווח 80186 חצוס 115 965 והח1 חח 08006 .015% 6ח) זו התואו רחסו 000 8'ז8וטקו 6 6 .50168 חק זס! - 16/8 זס 81/8 אגוח) 1/8 520 (0186/ 970 05ח28 8 חס )165 6ז00) 0.3705 :52680 ססת --.--, 885 ב | ואכד ו מיחשוב מתקזם ל 3302/א3865% זכרון 2/0 כונן 1.2 1/4 5 1200 תטזחסט 6 *14 5/6 עכבר מקלדת [10 5 1 פעשססחו/ 0 עס בקר 86!וחסזק זכרון סו/עו1 + 4 ו וטוט תוספת למסך "17 (מסזוותך צ50%) [0 006 181%5ת17866 [41/ מחירים אינם כוללים מעיימ אל תסתכל בחדונות... = אלא במה שיש בהם 1‏ [065. 0465571] דגש - עו 5/ אא + ו 8 | | דגש ! חזק , -. מעבד תמלילים ₪ הציני ו 0 " אי מעבד תמלילים עברי עם עוצמה כמו ו הגש היגו פהי פיתוח.של כיוון כ יכולת שליטה בּכל תכונות המסמך שלך. ב 0 ה על ת לועזיות, כולל אנגלית, רוסית, ספרדית, ב בעברית.. ב : ונית. , צבע (כולל אנו כה בטוחים שתתלהב מדגש החדשני שאנו מציעים לך לרכוש אותו ל-30 יום ניסיון! לאחר שניסית, תסכים שדגש הוא ליגה אחרת במעבדי תמלילים. ראליים -- הוא ודמייה (אמולציה) של ו סי 7 0 ץ ן / / כיוון מחשבים בע"מ ת.ד. 53063 יד חרוצים 4 ירושלים טל: 02(733941) פקס: 02(733938) 3 מילון מונחים למוקדי חיווט לרשתות תקשורת אופן תמסורת אסינכרוני, ואה שיטת תקשורת בה חלוקת רוחב הסרט של קו התקשורת נעשה עייי חלוקת הזמן לייפרוסותיי קבועות באורכן ומתן זכות לכל אבזר הקשור לקו להשתמש בפרוסות זמן בקצב הדרוש לו. בכל פרוסת. זמן ניתן להעביר ייתאיי נתוניס אחד, קבוע באורכו, הכולל 53 בייטים. בראש התא מופיעה כתובת הנמען ונתונים מנהלתיים הדרושים כדי לנווט את התא למטרתו. השיטה פותחה במקורה לתקשורת טלפונית (א4/ו) אך היא ישימה גם לתקשורת מקומית (א .)/4‏ מי- מוש אוניברסלי של 8א41 יאפשר התקשרות גלובלית מעורבת של נתונים, קול ווידאו. לוח גב מול אפיק נתונים החיבור בין מודולים הנתקעים לאותה שילדה נעשה עייי מספר גדול של מוליכים מקבילים המודפסים על כרטיס הנקרא לוח-גב. כמתפרש משמו, לוח הגב מותקן על צידה האחורי של השילדה, לכל רוחבה. המודוליס נתקעים ללוח הגב עייי מחבריס: בדרך כלל הצד הזכרי של המ- חבר מותקן בעורף המודול והצד הנקבי על לוח הגב. מערך המוליכים נקרא גם אפיק (פטס) והוא יכול להיות פשוט יחסית (מוליכים ומגעיס בלבד) או מורכב, בדומה לאפיק הנתוניס של מחשב (כלומר כולל קווי בקרה ותיזמון שוניס). גשרים (נתבים אלה שתי דרכים לחבר רשתות תקשורת. גשר (1008ת8) מחבר את הרשתות ברובד 6 ראה הסבר בהמשך) ואילו נתב פועל ברובד הרשת. הגשר הוא אבזר חכם יותר, המסוגל לה- חליט איוה תשדורת וקוקה למעבר מהשת לרשת. הנתב הוא שוטר תנועה פשוט המכוון את התשדורות לפי הכתובות הפיזיות שלהן. רכזות, טגוא ומוקדים אלה שלושה סוגים של אבזרים המשמשים לרמה הראשונה של ריכוז קווים. רכזות (41085דאמ6א60) הן אבזרים מכניים בעי- קרס המשמשים לחיבור מספר תחנות עבודה, שרתים ומדפסות לרשת אתהנט. שגוא (או שהפוא, קיצור של 466855 אסזד ד הוטו חזאש) הס אבזריס דומיס המשמשים בהשתות בוניס אימפריות טבעת אסימון. שני הסוגים בנויים בדרך כלל בצורה מודולרית, כל מודול משרת בין 2 ל-16 נקודות קצה. מוקדי חיווט הס מערכות המ- שלבות רכזות או (41/א (או מודולים משני הסו- גים) בתוך שילדה (6145515) המאפשרת זיווד יעיל (בדרך כלל במסד 'יפ1), עס מערכת ניהול ובקרה (תוכנה וחומרה) וקישור עם שידרת הת- קשורת (הרמה הגבוהה של ריכוז קווים). אתרנט, 1-28% 10 (-256-1 10 אתרנט היא שיטת גישה לקו התקשורת. אבזרי אתרנט מאזיניס לתעבורת הרשת והם מנסים לייהשחיליי תשדורות כאשר הרשת פנויה. אס שני אבזריס מתפרצים יחד לרשת, נוצרת ייהתנגשותיי ושניהסם משתתקים לפרק זמן אק- ראי לפני שהם מנסים שוב לעלות על הרשת. מפרטי אתרנט הוכנו במקורס למימוש על תש- תית של קווים קואקסיאליים. 1-84% 10 הוא תת-תקן המגדיר מימוש אתרנט על קווי טלפון מסוג זוג-שזור (418ק 1/15752). ת-806 10 הוא תת תקן דומה המגדיר תקשורת אתרנט על סיבים אופטיים. ]תס (806]ז6)ח1 2313 215071011160 זסטו) [תסת היא שיטת גישה לרשת תקשורת בסיבים אופטיים, המבוססת על טופולוגיה בצורת שתי טבעות בכיוונים הפוכים. המושג טבעת מתליחס לכך שהתשדורת בקו מתקדמת במסלול מעגלי: כל אבזר משדר לשכנו בכיוון אחד וקולט את מה ששידר השכן מהכוון השני. האבזר ייהאחרון" מחובר לאבזר ייהראשוןיי וכך נסגרת הטבעת. ברשת ]ספת יש שתי טבעות בהן הת- נועה היא בכיוונים הפוכים. אם אבזר כלשהו נכשל, אזי שתי הטבעות העוברות דרכו מת- לכדות (הקו הנכנס מטבעת אחת מתחבר לקו היוצא לטבעת השניה וההיפך) ונוצרת טבעת אחת תקינה. המימוש המקורי של ]ספת נועד לתשתית של סיבים אופטיים, עם קצב נתוניס מירבי של 100 מיליון סיביות לשניה. לאחרונה החל להתפשט תת התקן [פסת-על-נחושת, בו משתמשים בתשתית חוטי נחושת במקוס סיבים אופטיים. )16018 460056 0.00170[( 6 זהו אחד משבעת הרבדים של מודל התקשורת של 150 (אירגון התקינה העולמי). המודל מרבד ומגדיר את האספקטים השונים הדורשים תי- אוס, כאשר מנסים לקשר בין שני ישומים. ברו- בד הנמוך ביותר מדובר בתקנים פטם ות- שמליים של החיבורים לרשת. ברבדים העליוניס מתוארות רמות השליטה השונות. רובד 6א!א דן בפרוטוקולים של גישה לרשת הפיזית, כלומר איך אבזר הזקוק לתקשר מקבל זכות לבצע זאת. אתרנט, טבעת אסימון (ראה בהמשך) ו-1פפ? הן דוגמאות של פרוטוקולים לרובד 6 8 (56 ה0ו30 110711 +ה16ת26 3 ח3]/) זהו מפרט מסד הנתוניס של שפת הניהול ץואא5 (ראה בהמשך). כל אבזר התומך ב- ץואא8 מיי- צר ואוגר נתונים, המיועדים לניתוח על ידי מנהל הרשת, אותם הוא שומר ב-8זוא . תוכנת הניהול אמורה לדעת איך לקרוא את ה-פחא מכל האבזריס ברשת. פא אסואת (110 8ח1ז1)0ח10 1046ז116) אסואת הוא תקן לניטור מרחוק של מסדי 18ַא. התקן מגדיר 9 נושאים לניטור מרחוק, אך לא כל היצרנים הטוענים לתאימות א0וא8 אמנס תומכיס בכל התשעה. ו 1 ₪ )146 16ות51) ( ו קאא5 היא שפה יעודית לניהול רשתות תק- שורת. באמצעותה :כולים אבזרי רשת לשדר נתונים על תיפקודס בתמציתיות. התוכנה בה משתמש כל אבזר כדי לאסוף נתוני ניהול נק- ראת ייסוכן"י (ְדַא405). שרת מסופים שרת מסופים הוא אבזר המחבר מספר מסופים, ייטיפשיםיי בדרך כלל, לרשת התקשורת, אתרנט בדרך כלל. השרת מספק את התבונה הנדרשת כדי לממש את רובדי 46]א עבור המסופים. טבעת אסימון (פחוח ת10%6) שיטת גישה לרשת הבנויה בטופולגית טבעת. זכות הגישה לרשת קשורה בהחזקה של י"אסימון", סיסמא המשודרת מתחנה לתחנה סביב הטבעת. כאשר תחנה כלשהי זקוקה לשי- דור היא עוצרת את האסימון ומשדרת את מה שיש לה לאמר. בסוף השידור היא משחררת את האסימון (כלומר משדרת אותו לתתנה הבאה) וכך מאפשרת את העברת זכות השידור לתחנות אחרות. רשת טבעת האסימון נתמכת בעיקר עייי יבמ, וקצב השידור בה הוא 4 או 16 מיליון סי- ביות לשניה. אבזר תקשורת הזקוק לשירות 47% מקבל מבקר הרשת זכות לשלוח תאים בפרקי זמן העונים לדרישות רוחב הסרט שלו: אבזר מהיר יקבל יותר פרוסות זאמן מאשר אבזר איטי. הגו- דל הקומפקטי של התאים מאפשר גמישות רבה בהקצאת רוחב הסרט למשתמשים שונים, כאלה המשדרים בייזמן אמיתייי (כלומר זקוקיס לקצב קבוע של תאים על מנת לא לאבד מידע, כמו תמונת טלויזיה), וכאלה שגמישים יותר בד- רישות התיזמון (כמו העברת קבצים בין מח- שבים). מאחר וטכנולוגית 1א47 פותחה במקור לרשתות רחבות (אא/) והיא מתאימה גס לרשתות מקומיות (א4/), צופים כי היא תהייה טכ- נולוגית התקשורת האוניברסלית, איתה יהיה ניתן לגשר על מרחקים גלובליים ועל ההבדלים בין שימושי תקשורת שונים (קול, נתונים, וידאו וטלויזיה). מספר יצרנים כבר הודיעו על תמיכה ב-וא7 ואחרים צפויים להודיע על כך בקרוב. עם זאת, עדיין רבים המכשולים בדרך לישוס אוניברסלי של 1אדא. מוצרים ראשונים צפויים רק בעוד מספר חודשים, המחירים עתידים בונים אימפריות להיות גבוהים מאוד ועקומת הלימוד רק בר- אשיתה. למרבית המשתמשים, 47% הוא חזון לעתיד רחוק למדי. טכנולוגיה המראה פוטנציאל לגשר בין המצב העכשיווי, בו רשתות אתרנט וטבעת אסימון מיצו את יכולתן, לבין העתיד של וְאִ47, היא אתרנט ממותג (דמאחמחדם ספת6דוופ). בט- כנולוגיה זו מחליף מתג את ההרכזת (184708א05א60) בלב המוקד והוא מאפשר להעביר את כל רוחב הסרט (פפוא 10) למשתמש יחיד. מודול מיתוג אתרנט מוצע כיום עייי סי- נאופטיקס, אלנטק וסינרטיקס. לן-נט פיתחה את התפיסה של אתרנט ממותג לשלב מתקדם יותר, כדי לספק שירותי ווידאו דרך הרשת. בע- זרת דחיסה ופרישה בזמן אמיתי של אותות ול- דאו, לן-נט מאפשרת לנהל על הרשת ועידה מבו- זרת, בה 12 משתתפים רואים אחד את השני על המסך למרות שאף אחד לא עזב את משרדו! המוצר עדיין אינו זמין מסחרית אך הדגמתו מראה את הכיוון אליו מתפתחות רשתות הת- קשורת האירגוניות. טכנולוגיה חדשה בונה מוקדי חיווט על ברטיסי 6 בעלויות נמוכות . ובל, המנוע מאחורי הפריצה הגדולה של רשתות תקשורת לסביבת 6ק, יוצרת שוב פרי- צת דרך המנפצת מוסכמות של מחיר ופו- נקציונליות. המפרט החדש של נובל, | גוא ( 000708 דאמואמ6האג/וא מטם) מאפשר ליישם את פרוטוקול הניהול ץואא5 במוקדי חיווט הבנוייס בצורת כרטיסי 6 (154 או ₪154). עד כה כרטיסי 08 למחשבים אי- שיים נזקקו לתמיכת תוכנה עייי יצרן הכרטיס, דבר שמנע התפתחות מהירה של מוצרים מת- חרים ותואמים. מפרט ג1א1 מבטיח תמיכה של נובל בחומרה תואמת תקן, עייי מודול |א.זא הנ- קרא חסספטוז. מרבית יצהני המוקדים, כולל קייבלטרון, צייפקום, סינופטיקס ואונגרמן-בס, הכריזו על תמיכה ב-4/א1, כמו גם יצרנים רבים אחרים, שזו להם ההזדמנות הראשונה לחדור לתחום המוקדיס. מפרט /א11 ממוקד סביב ממשק ניהול מוקד, הנקרא זאזּז. הממשק כולל חמש הרחבות לתקן הדרייברים של נובל, באמצעותן יכולים הי- צרניסם של אבורי גא יכולים לאסוף נתוניס ולשלוח אותס למודול חס6פטו] או לסוכן קואא5 בשרת הקבצים. עד כה הכריזו שתי יצרניות חו- מרה על אספקת כרטיסי ג/א1: אינטל מציעה את טטז] 175 פפשקאמזסתום, בגירסאות 184 ו-5184, במחיר 749 ו-849 דולר בהתאמה. כל כרטיס משמש לריכוז 12 שערי 7-8% 10 וניתן גס להשיג מודול הרחבה, המכפיל את מספר הקווים. ץק0!0ת 160 4816 הכריזה על מערכת דומה, הכוללת ‏ 12 שערי ₪145 (מחברי טלפון המ- שמשים לחיבור הקוויס מהמוקד לתחנות הע- בודה) ומתאס 84%6-1 10. ניתן גם לשרשר מספר כרטיסים וכך להגדיל את מספר תחנות הע- בודה. *תרונות מול חסרונות ארכיטקטורת א מאפשרת לך לשלב סט- טיסטיקה בסיסית של תנועת תשדורות עס נתו- ניס מורכבים של מערכת ההפעלה על תצורת הרשת. באמצעות חססושא למשל, אתה :כול לנתח את תפקוד הרשת ולאתר בעיות עד לרמת משתמש. עם זאת, עליך להזהר כאשר אתה הופך את שרת הקבצים למוקד חיווט. בניגוד למערכות מיקוד קונוונציונליות, אינך יכול לה- כניס או להוציא כרטיס 118 מבלי להשבית את השרת. גם מבחינת המיקום והזיווד קיים הבדל בין שרת קבצים ומוקד חיווט. הראשון מותקן בדרך כלל במרכז איזור העבודה, במיקוס נוח לגישה למשתמשים, ואילו השני מותקן בדרך כלל בארון תקשורת, באחד מחדרי השירות הצ- דדיים. גם צד התוכנה ראוי לבחינה מדוקדקת. חסספטו היא תוכנת א 1א (כלומר מודול הנקשר למערכת ההפעלה 6ג/ו6א והופך לחלק אינטגרלי ממנה) והשימוש בה מצריך משאבי מעבד וזכרון מוגדל. אם השרת עמוס כבר עכשיו, הוספת מטלה נו- ספת עלולה לפגוע בזמני התגובה שלו.חס6פטו1 הוא עדיין לא פתרון ניטור רשת אוניברסלי. בס- ביבת אתרנט התוכנה יודעת איך לנטור את כר- טיסי ]א התיקניים, אך בסביבת טבעת אסיל- מון אין ממשק תיקני לנתוני ניהול. ישנם יצרנים, כגון תחסטו6א, שהפכו את הו- צרות והס מתקינים את שרת הקבצים (עליו מו- תקנת מערכת ההפעלה 6ג/ו6א) בתוך המוקד. תצורה זו מספקת לשילוב שרת/מוקד את ית- רונות האמינות ויכולת השירות ללא השבתה של מוקד חיווט. אם מודול כלשהו זקוק להחלפה ניתן לבצע זאת ללא השבתה של השרת. פתרון אחר מוצע עייי אינטל: דא405 ₪8 מדסואטת מפריד בין הריכוז הפיזּי של הקווים למוקד הני- הול. האופציה, שמחירה 99 דולר, מנתבת קרי- אות ‏ 1א1! לשרת חסספטז] או קואא5 - שאינו בה- כרח ה-6 בו מותקן כרטיס ה-108. כאשר מוקד החיווט אמור לרכז יותר מ-12 הקווים המתחברים לכרטיס 108, ניתן לשרשר מספר כרטיסים בתצורת 68418 צ18א. כב- לים שטוחים קצרים מחברים כרטיס אחד לשני, לשרשרת שבקצה אחד שלה מותקן מתאם הרשת. אס מספר הכרטיסים הדרוש גדול יותר ממספר חריצי ההרחבה של ה-ספ, יש צורך בשי- לדת הרחבה או לפצל את הרשת לשתים. צריך לזכור כי כרטיסי ה-108 גוזליס חלק ממשאבי המחשב המארח. לכן אם מדובר ברשתות גדו- לות יש לשקול אם לא עדיף להקצות להם מחשב משלהם, או לבחור באחד מפתרונות המי- קוד הקונוונציונלייס. סש שראל |1 9 ינר" 3 בוניס אימפריות 1 פח;ש!נטם. ו ו מ - 42 מבי הזחו 1 50 זטוו] 3 פחו4!וטם 64 סט | 5 זס1וץ 9 | ₪ -1] ו | ה חַחוז ופםז סט 158זקזט)ח= סטת מַחוּזר ו ד-? זסוטסז/טחַוזט ופפז בה 1 | טת) ₪] ב ו היררכיה של רשתות תקשורת ומוקדי חיווט. המוקד הקבוצתי (6) מחבר את תחנות העבודה של הקבוצה לרמת הריכוז הראשונה. המוקדיס הקבוצתיים מתחברים למוקד חיווט מחלקתי (8) אליו מתחברים בדרך כלל גס שרתי משאבים מחלקתיים. בשתי הרמות הראשונות של הריכוז נשמרת בדרך כלל הומוגניות טופולוגית: כל הרשתות במחלקה הן או אתרנט או טבעת אסימון. רשתות מחלקתיות שונות מתחברות למוקד האירגוני (4), המקשר אותן במרוכז לשידרת התקשורת הכלל-אירגונית - בדוגמה שבציור טבעת זפסש. למרות שמבחינה לוגית מדובר בטופולוגיות רשת שונות, מבחינה פיזית (תשתית החיווט) מהווה כל מוקד חיווט מרכז של 'כוכב'י. שחפ 6876 פטת תווצ 0 חס פט1] הו זטת50 זטווץ זזה ה ואו שלוש תצורות בסיסיות משמשות למימוש ארכיטקטורת 4/זז. בגישה הזולה ביותר. (4) תוקעים את כרטיסי ה-משזז לשרת הקבצים בתצורה ההפוכה (8) שרת הקבציס הוא מודול נתקע בתוך שילדת המיקוד. הגישה השלישית (6) מפרידה בין הריכוז הפיזי של הקווים ב-6ע אחד לבין ניהול הרשת משרת הקבצים. 5 מומחית 1/4 ביזלאומית ו עת 1 ו 1 ו 1 , : 0 / 9 9 ב 0 0 (1700 עובדים מיזמנים ו-400 מיליזן דולר מחזור עסקים] ו חוו מיזצנת מעתה בישראל ע"י תדיראך תקשורת. אם אתה מבין בעניינים - תעדיף את 5ו/400055/0/ ה- 1 נמבינ' ענין, 0 של אונגרמן ותד'ראן 7 ] בחירה ברשת הננדונה זה גדול ] (4 4 2 = (ב רו "ה ₪ % = רו - 1 - מעונות המחשה 10 \ 1+!] ז'בוטינסקי 134 רמת-גן 03-5754312.א1 03-5755389..זשך - / וווו 1 9.0102 2 ₪ מרכו תנכה והדרכה לנחוטבי 30 המומתים לגליונות אלקטרוניים לוטוס, קוואטרו פרו ואקסל חברת סקסס המובילה באר> בנושא הגליונות האלקטרונים: הדרכה, כתיבת ספרים ומאמרים, מיתוח יישומים ועוד... צוות מדריכים מנוסה החי ונושם את נושא הגליונות. קורם' מחעוב בגליונות אלקטרונים: - למתתילים - למתקדמים - למומחים - חידושי מהדורות - קורס מקרו ייחודי - גליונות במהדורת 5ו0פאז שברי 0000: - לוטוס 2.2 ,1.3, קוואטרו פרו 3 ו-4 / - בקרוב מאוד יצא לפרסום הספר המקיף ללוטוס +3.1 וללוטוס 2.4 חברת סקסס מזמינה את הציבור לתור ולגלות את נפלאות התוכנה. למה בסקטם? ניזז הדרבה - הקורסים מתקיימים בכיתת סקסס ברמת-גן, (מחשביס מהירים, /5/0, עכברים ומדפסת לייור). בכיתת סקסס הלימוד ברשת נובל 311, יתרון לחברות ומשתמשי רשת. - התברה היחידה שמפרסמת ספרות מקצועית לכל גרסאות 123 וקוואטרו פרו, כותבת מאמרים מקיפים בעיתונות המחשבים. וו - אתר ההדרכה נקבע ע"י הלקוח, כיתת מחשבים ניידת להדרכה ברתבי האר. ו - שווה לבדוק (מחירי הקורסים כוללים ספרות לכל משתתף). החל מהגליון הבא יפרסם מר זהר סקס (מנכ"ל סקסס) מדור קבוע בנושא הגליונות האלקטרונים. נושא המאמר הבא: "טיפול בתאריכים וזמנים". הקוראים מוזמנים להפנות שאלות, שאלות מעניינות יכו לפרסום. בר אלה נא ינולים רטעוחווו (הזמינו קורס סגור לקבוצת משתתפים בשנת 1992 בלבד - רשימה חלקית) ישובי חבל מעון, קוקה קולה, המכון לפריון העבודה, טמפו, הורים וילדים, החברה לאוטומציה, פורד, טבע, קיבוץ כיסופים, קיבו אפק, תעשיה אוירית, גיבור סברינה, תנובה, 191, קיבוץ מצפה שלם, איגוד משקי עופות, קיבוץ שובל, קונ"ח מאוחדת, קופ"ח מכבי, בנק הפועלים, פיצה האט, בי"ח אסותא, קיבו סופה, בינת, קיבוץ מרחביה, דלקול, מכון מור, קיבוץ עין דור, רו"ח חייקין רובין כהן. לברטים והזמנות: - ח" / מווטות הבאך 8 ר"ג שר מרכז תמיכה והדרכה למחעשבי ₪6 המ שעקקט: 1 בריזויה גליקמן נטלר מייזלר אתה צריך רעות תקעוורת אמינה עם גיבוי מוחלם של המקצוענים בתקעורת מחשבים - נטקום. בעידן בו הרשת היא עוצמת המיחשוב ( א:11)ק601 מווד 18 א אס רזא :ודו אינך יכול להרשות לעצמך כשל הרשת, אתה חייב רשת תקשורת בעלת יתירות גבוהה. נטקום מציעה גמישות, יתירות גבוהה, גיבוי, תיחול אוטומטי ובקרה מלאה לרשת התקשורת. לך היא מציעה ניצול מלא של משאבים וזמן עבודה. = הס6 = - החזליה החזקה ברעקת. נטקום בע"מ. בית אקרשטיין, רח' מדינת היהודים 103 ת.ד. 12189 הרצליה 46766, טל': 0527543019 פקס: 0527543089 1. את תמונת המטוס הממריא יצרה רנה ווגונה ב-זחוג? 0%61ח0). 2. אפקט המעובולת נוצר על ידי הפונקציה אסוגוכ [טחג8 של תוכנת 00006 ו סי 6 שהאל ינר 3 תוכנות איור ב-28 סיביות לואיזה סימונה רטיסים גרפיים המסוגלים לייצר 16.8 מיליון גוונים על המסך זמינים מזה שנים למ- שתמשי 6. הרבה לפני שהצבע הראשון הגיע למקינטוש, יכלו מתמשי 90 לקבל צבע אמיתי על המסך, באמצעות כרטיסי 74864 של חברת חסופוצ6גת'. ובכל זאת, במהלך השנים המק הש- תלט על העולם הגרפי וב-0 דבקה תדמית אפ- רורית ומרובעת של מחשב לאנשי עסקים מרו- בעים בחליפות אפורות. התוצאה המפתיעה של אשת הפ] שא 05 -גף התדמית המעוותת היא, שכאשר בדקנו את השוק בחיפוש אחר מועמדים לסקר תוכנות איור ב-24 סיביות, מצאנו רק 3 תוכנות העונות למיפרט: זתוג? %61ה6/4-6 (מחיר מחירון 595 דולר בארה"ב), זס] זשתוג? תקוצ6 |04 צאס6תו/ (5399) (-סז? גזקות16 של גסנוגות6תוגו/ן (5695). הקריטריונים לבחירה היו: על התוכנות לטפל בגרפיקה של 24 סיביות (8 סיביות לכל אחד משלושת צבעי היסוד), לתאום למגוון רחב של כרטיסי וידאו סטנדרטיים, לעלות פחות מאלף דולר, והעיקר - להדגיש פונקציות המיועדות לאיור (ציור אומנותי חופשי, ככל האפשר, בני- גוד לתוכנות גרפיות שנועדו לישומים עיסקיים או הנדסיים). קל יותר לאפיין את התוכנות בסקירה על פי מה שמפריד, בינן לבין תוכנת גרפיות אחרות, מאשר על-ידי המכנה המשותף שלהן. אלה אינן תוכנות לתחנות עבודה יקרות דוגמת אססותוג? של |פותגטל) ואף לא תוכנות למתחילים כמו הפתפוחוג? של 2508. הן לא נו- עדו לעבד תמונות כמו ה-זששפסוסת? של צט4!6/ ולא לספק את היצרים האומנותיים של עורכי מסמכים עסקיים ותצוגות שקפים, דו- גמת א60!08. המשותף בין תוכנות האיור שבסקר כה מועט, ביחס למפריד בינהן, עד כי לא יכולנו לבחור בינהן את ייבחירת העורכיםיי -00105 '5א0יחפט. הקצה הגבוה של הסקאלה אומני איור ממוחשב משתמשים מזה יותר מע- שור בתוכנות יעודיות יקרות, הדורשות פל- טפורמות חומרה יקרות מאוד. למשל, תוכנת סו[ס]חס של חסוגפג/ מסוגלת לטפל באבחטת עד 4000 קווים לאינטש (האבחנה של תווייני לייזר, המסוגלים לייצר שיקופיות באיכות פו- טוגרפית) ולערב גרפיקה וקטורית (כלומר גר- פיקה הנוצרת על-ידי הגדרות מתמטיות של קווים ושטחים) עם תמונות הסטר (תמונות המורכבות מרשת נקודות, ללא קשר מתמטי בין נקודה אחת לשניה, למשל תמונת הפיקסלים הנוצרת על-ידי סורק אופטי). תוכנה זו נוקקת לכרטיס גרפי מיוחד ג41/:91, ל-64 מגהבייט וכ- רון ולנכונות לשלם כ-7 אלפים דולר עבורה. מחירים כאלה אינם מתכון לתפוצה המונית, מהטוג שעולם ה-0 רגיל בה. התרחבות האיור האומנותי על פלטפורמות זולות חיכתה לתו- כנות המוצעות במחירים שהתרגלנו לשלם עבור ישומי 6:. אנחנו בדקנו את שלושת המתחרות שבסקירה על מחשב 386/25 של קומפק, עם 16 מגהבייט זכרון וכרטיס גרפי 200/24 זתחקפתועו הכולל מאיץ >אסתואו. לקלט הגרפי השתמשנו רח' תוצרת הארץ 16 טוטל גרפיקס, לשכת השרות המובילה בישראל במגוון שרותי הכנה לדפוס, מציעה את שרותיה למשתמשי מקינטוש ו" כאחד. אצלנו תוכל לקבל: = פלט על פילם וברומייד 6 פלט צבעוני באיכות מעולה (נייר, שקף ושקופיות) > תמיכה בתוכנות גרפיות = עריכה גרפית = סריקת תמונות באיכות גבוהה = המרות בין 06 ומקינטוש > עיבוד מסדי נתונים לפלט גרפי אולי חשכת : ש"טוטל גרפיקס=מקינטוט", ואולי חשכת שרק המק יכול"... "'י טוטל גרפיקס 27% לחיות בצבע אמיתי בלוח סיפרות (שוסגו) דגם 510050 תוצרת | הסיביות הן צורך בסיסי להפקת חומר מודפס = שַל 70-75 פיקסלים לאינטש ואילו הדפסת. אי- וחססג/. היכולת לעבוד על פלטפורמות זולות, = (על-ידי הכנת פילם הפרדת צבעים והדפסה במ" כות וקוקה לצפיפות כפולה). כולל כרטיסים גרפיים המציגים רק 256 גוונים | כונת דפוס אופסט) באיכות סבירה, אבל על מתוך יותר מ-16 המיליון שמעבדת התוכנה, | המסך נוכל לפעמים להסתפק בפחות מתמונה | הטכניקה המאפשרת הצגת תמונה ב-24 סיביות היא תנאי להפצה המונית של ישום גרפי. 24 = מושלמת (כפי שתמונת המסך מורכבת בצפיפות ‏ על מערכת גרפית של 8 סיבטת נקראת ייפיספוסיי (0אחמאדות) - מלשון פסיפס. בט- כניקה זו יוצרים את הגוון הרצוי על-ידי פסיפס של גוונים קרובים, כך שהעירבוב בגוונים בעין (כאשר אי אפשר להבתין בין פיקסלים קרובים) נקלט בתודעה כגוון הנכון. ברור שפיספוס מק- טין את האבחנה הגיאומטרית של התמונה (קווי מתאר מאבדיס את חדותם ועקומות הו- פכות לקווים שבורים) אבל ניתן להפריד בין שלבי העבודה השונים, כך שאת השלב הג'- אומטרי אנו מבצעים באבחנת צבע נמוכה ואת השלב הצבעוני עושים באבחנה גיאומטרית נמו- כה. הפשרה של פיספוס מתייחסת רק לתצוגת המסך. התוכנה ממשיכה לשמור את האיור ב-24 סיביות ובאבחנה גיאומטרית מירבית גס אם המסך מפגר. את מלוא האיכות הגרפית תקבל בפלט פילם להדפסה המיוצר על-ידי תוויין לייזר, או מדפסות צבע מיוחדות (כגון 5 של סאייטקס). 547 1:76 סימפקט תקשורת מחשבים בע"מ הזיר עול יל טל הצר ולי צצטוזר וול הזר מעפףא ו' ( ב'ריצי אנשר לחבר את המדפסת שלך, לייזר/מטריצה, עד > 2 ל 16 מחעביס באמצעות חוליות קיטור אלו (, "2 בעזות זיכוון ח'צוני קומפקטי למדפסת יגיע הקץ להמתנה הממושכת לסיוס ההדפסה? לתוכנות בסקירה יכולת לבצע עבודה מקצועית על פלטפורמות עממיות, אך הן דורשות לימוד והתמחות בשגיונות הקטנים שלהן. למשל, ל-זחןג? %61סת0 היו בעיות קלות במילוי שטחים ו-זטותנג? התקשתה לעבוד בסביבה מעורבת 6 -5וס6תו/. | אם אתה עובד בסביבת 5, עליך לוודא כי ל-סז: גזקוח6ד יש דרייבר לכרטיס הגרפי שלך. לאחר שהתגברת על הק- שיים תגלה כי התוכנות הזולות האלה מספקות יכולת המתחרה בהצלחה בתוכנות ‏ "כבדות" המסורתיות. לח המחירים גרס לאחרונה לח- ברת | חסג5ג/ להוציא גירסת 63 לתוכנה שלה, במחיר שהוא פחות מחצי מהמחיר של גי- רסת גוג /ד/. ממחשב אחד גיתן להתפצל עד ל 6 עמדות של מסך הסו, מקלדת ועכבר? בעזרת מערכת שיתוף משאבים לסביבה המשודית תוכל \ להטתמש במספר קטן של משאבים, אחד מכל סוג, דוגמת %‏ | מס מנסת ליזר ונלוטר עבור כל המחשביס שבמשודך להג'ץ אף לקשר שיר בין המתשביט לצורך העברת קבציט? מצד שני, לא כל אחד זקוק לגיוון של 16.8 מי- ליון צבעים. מי שלא מייעד את עבודתו לה- דפסת פרוצס או לאנימציה ריאליסטית :כול להסתפק ב-256 גוונים. מי שעובד בצבע אחד, כמו חלק גדול מההוצאה לאור השולחנית, יקבל פלט ב-256 גווני אפור גם אם הקוב הגרפי מתהדר ב-24 סיביות. עבודה במספר גוונים מו- קטן מביאה גם לביצועים מהירים *ותר, וזו הסיבה שתוכנות אנימציה (הנפשה) ומולטימדיה רבות מסתפקות ב-8 סיביות. סז? זסוגוחנת של אוטודסק, 6ס\ חסטגותותג של 0:6 0014 ו-חסגו6 של מקרומדיה, למשל, מסתפקות ב-8 סיביות עיימ לשפר ביצועים, להקטין את דרי- שות החומרה וללחוץ את המחיר לפחות מ-200 דולר. לישומי איור סטטיים ב-8 סיביות מוצעות מספר תוכנות וותיקות, שלא איבדו את קיסמן 4 6 כבלים ומיתוגים זה השטח המיקצועי שלנו, אצלנו = > לקבלת ייעוץ מחירים ומידע נוסף על הפתרונות תמצא במלאי החל מכבלים למדפסות מסכים שניתן ליישם באמצעות הציוד הנ"ל פנה אלינו ומתח דרך מתאמים קופסאות מיתוג ידניות/אוטו. עוד היום ותהנה משירות מהיר ומקצועי. עם/בלי זכרון בתקשורת טורית/מקבילית אר בתקשורת מעורבת את כל אלה תוכל לרכז בכתובת = > אם עד עתה רק חשבת על כך, חשוב לנר שתדע כו אחת תוך כדי חסמון בזמן ועלויות. פתרונות אלו הינם מוצרי "מדף" אצלנר. לך על בטוח צלצל 'סִיעְברְטי" עוד היום 0 2-4 (! הרח' ו'ירביץ 90 בגי-ברך 5485 תה 10748 רמת -\ 52006 פהס' 7870-ב 8 9 ישראל נוי ואת האטרקטיביות של מחיר נמוך. +5 ה5נתס1ת31? (-60סתגתתם 1 ותוג? 6אטן6 הן גי- רסאות מעודכנות של תוכנות איור ל-05כ שזכו למוניטין בשניס רבות של שירות מסור. אבל המאייר המקצוע לא יכול להסתפק ביכולת של התוכנות הפופולריות. לוח הצבעים, שכולל רק 256 גוונים, דורש הגדרה מוקדמת (של איזה 6 גוונים מתוך מבחר של 65 אלף או יותר), אפקטים מיוחדים - כמו שקיפות והתמזגויות - יוצרים תוצאות בלתי צפויות וטיפול בקווי מתאר מחוספסים על-ידי 0א4111451 זדאג אינו משיג את האפקט הרצוי. הסיבה לכך היא כי כל האפקטים הנייל יוצרים מספר אינסופי כמעט של גווני ביניים, שאינס זמניים בתוכנות 8 סי- ביות. עדיף לבצע אותס בתוכנת 24 סיביות גם אס אבזרי התצוגה והפלט מוגבלים ל-8 סיביות. לאחר שהתוכנה יצרה את האפקט הדרוש ב-16 מיליון גווניס ההמרה לתת קבוצה של 256 צב- עים יכולה להתבצע אוטומטית על-ידי התוכנה, עס תוצאות טובות יותר מהגדרת לוח צבעים מוקדמת. היתרון היצירתי קשה להפריד בין תוכנות האיור הייאומנותיותיי לתוכנות עיבוד תמונה "טכניות'יי במונחים של מפרטים טכניים ותכונות מוגדרות. מאחר ושתי הקבוצות אמורות לבצע את אותן פעולות ברמת הפיקסל (הזזות, שינויי צבע וכדומה) הח- פיפה הפורמלית בינהן היא רבה. כמו תוכנות עיבוד תמונה, גם תוכנות איור מספקות כלים ליצירת מסכות, מסננים (מפווח) ועריכה של קב- צים הנוצרים על-ידי סורק. לעומת זאת, תכנות איור לא מספקות כלים לשלב ההפקה, כמו הפ- רדות צבעיםס, התאמה לרשתות הדפסה ותיקוני צבע דפוס. התהליך הבלתי פוסק של הוספת תכונות לכל תוכנה סוגר בהדרגה את ההבדלים הפורמליים בין שני הסוגים ומה שנשאר הוא פער מנטלי בעיקרו: תוכנות עיבוד תמונה מיו- עדות למי שרוצה לטפל בתמונה קיימת. תכנות איור מיועדות למי שרוצה ליצור תמונה מקו- רית, יש מאין. למשל, סז קוח16 מספקת כלים לאיור של צו- רות גיאומטריות מורכבות וכיסוי שטחים בצו- רות מחזוריות. |תוג? ‏ 0%6ח6 מאפשרת הכנת טקסטורות המבוססות על תמונות אחרות (-זפותנגק מסוגלת לחקות את האפקטים של חו- מרי אומנות קלאסיים. תוכנות אלה גס מגלמות שתי מגמות התפתחות חדשות: תמיכה בלוחות סיפרות הגישים ללח ומתן האפשרות למשתמש להגדיר את המכחולים. זטותוגק (-ותוג? 0%6ח6 תומכות בלוח סיפהות רגיש ללחץ, בדומה ללוח ששמש אותנו במבחן הנוכחי. הלוח מספרת לחיות בצבע אמיתי (הופך | לערכים מספריים) | לא רק אֶת המיקוס של העט, אלא גם את הלת שאתה מפעיל על המשטח הרגיש. התוכנה מפרשת את הלת המו- גבר כאינדיקציה לקוו עבה יותר או צבע עז יותר. "מכחולים מתו- כנתיםיי היא הי- כולת להגדיר את הקו שיוצר מעבר המכחול על המסך בצורה מיוחדת. למשל, להוסיף לו שקיפות או התגוונות פנימית, הת- מזגויות דו-מימדיות, אפקטים של ספיגת דיו או טקסטורה של הנייר הדמיוני עליו אתה מאייר. שם לב ששלוש התוכנות המתוארות להלן מס- פקות תמהילים שונים של כלי איור ועריכה, שקשה להשוות בינהם גס אס המינוח הפורמלי נשמע דומה. הן גסם מדגישות אספקטים שונים של עבודת המאייר. סז גקוח6ד מדגישה את הצד הטכני, ובדומה לתוכנות עיבוד תמונה, היא תומכת במסננים מובנים (פונקציות היוצרות אפקטים גלובליים, למשל טישטוש חדות, הו- ספת ברק מתכתי, הדגשת קווי מתאר והצללה מוגזמת), סורקים אופטיים, לוכדי תמונת וידאו (כרטיסים המשמשים ללכידה של תמונות וידאו ממצלמות טלויזיה או כונני 68/) וכדומה. בקצה השני, ייהאומנותייי, של הסקאלה נמצאת זסותוג? ת8ו65כ] |גוסגז=, המדגישה את היכולת לשחזר אלקטרונית את המאפיינים של חומרי איור קונוונציונלייס. היא מטמיעה את התכונות הפיזיות של צבעיס במידה כה ריאליסטית, עד כי עירבוב לא נכון של ייצבעי שמן'י סיפרתיים יוצר ייבוץיי, בדומה לצבע שמן אמיתי, ויצבעי מיסיי נשארים ‏ ילחים'יי עד שאתה מייבש אותס. בין השתיס אתה מוצא את 60066 זתוג?, המספקת את האוסף המהמסם ביותר של כלים ברי תיכנות, המאפשרים לך להרכיב כל שילוב של תכונות שיעלה בדעתך. הבחירה הנ- כונה בתוכנת איור היא החלטה אישית: עליך לבחור בזו המתאימה ביותר לדפוסי הי- צירתיות שלך. זה מה שמבדיל בין תוכנה "אומנותיתיי לתוכנה ייטכנית". ו וטס אוה את6פ0) הטטק 6% אמק 0 .ז/ ]חוס? 61א6וז6-/6 תוכנת האיור של 4550014665 זטוטקוחס6 משלבת כלי יצירת תמונה עס כלי עיבוד תמונה בצורה כה מאוחדת, עד כי קשה למצוא בה את הקו המפריד בינהס. כאשר אתה פותח את התוכנה מופיעים על המסך שלושה לוחות בחירה: כלים - 10015, צורה - 58475 ומקור - 500865 הכלי בו אתה משתמש לאיור בגוי מבחירה של תכונה אחת מכל לוח, למשל, בחירה של מברשת מלוח הכלים, עיגול מלוח הצורות וצבע מלא מלוח המקורות, נותנת לך כלי עס תכונות שי- גרתיות. אבל לרשותך לא פחות מ-7 כלים בסי- סיים, 12 צורות ו-8 מקורות, כך שאוסף הקו- מבינציות האפשריות הוא בלתי נדלה. אתה יכול להמציא כלים שאין להם אוקוויוולנט באיור קלאסי או באיור אלקטרוני, ולהשתמש בהס בצורה המוגבלת רק על-ידי דמיונך. הגמישות של ותוג? 0%%ח6 מבוססת יותר מכל על הכח הגלוס בלוח המקורות. הלוח כולל מלבד איכויות צבע גס פונקציות מורכבות, כגון מסננים והעתקות. בחירה במסנן מציבה פו- נקצית עיבוד תמונה, למשל חידוד או טישטוש .53 0181 ז6)חו3? מספקת כליס להבעה אומנותית רגישה, הוחוקה מהמראה הסינטטי של מדבית תוכנות הגרפיקה הממוחשבת. 4 צ'לסי סאמל, בעזרת |גזסגזין זסותגגק 6518 מראה איך התוכנה מסוגלת לשחזר את האפקט של משיכות מכחול ורישוס בעפרונות צבע. 4 5. 0 גזקוח6 מחייבת אותך לטלק את תיגות התפריטים לפני שתוכל להמשיך באיוד. 5 100 לנרי 3 של קווי מיתאר, בקצה המ- ברשת שלך. העברת המברשת על פני התמונה תפעיל את הפונקציה המבוקשת על הש- טחים בהם נגעה המברשת. בחירה | במקור | העתקה (צ607) הופכת את המברשת לחותמת שיכפול, איתה אתה יכול להעתיק צורות בקלות. אופציה הראוייה לציון מיוחד היא מקור תמונה (808/א1). כאשר אתה בוחר בתמונה כמ- קור אתה יכול להשתמש בת- כונותיה בצורות מפתיעות. למשל, במבדקים שערכנו הש- תמשנו בתמונת מדבר על מנת לייצר את טקסטורת הרקע ואת תמונת הלטאה מיזגנו אחר כך עם הרקע, תוך כדי שיכפול וסיבוב. תכונות האיור החזקות של התוכנה מושלמות על ידי פונקציות עריכה חזקות וכלים מיוחדים. למשל, הפקודות לשינוי מימדים (864128) וסי- בוב (60118) יכולות לשמש כדרך אלגנטית לעריכת תמונות. מסכה (5%ג/א) של 8 סיביות מווסתת את המימוש של פונקציות על השטחים המכוסים במסיכה. המסיכה היא מפת פי- קסלים מונוכרומטית עם 256 ערכים בין לבן לשחור. פיקסל לבן מגן ב-100% על הפיקסל שמתחתיו וכך מונע ישוס של פונקצית העריכה באותה נקודה. פיקסל שחור חושף את הנקודה שמתחתיו למלוא העוצמה של הפונקציה. בין שני הערכים הקיצוניים ניתן להגדיר 254 ערכים של חשיפה חלקית. עם זאת, 64 לא מתכוונת שתשתמש בתוכנת האיור במקוס בתוכנת עיבוד תמונה. לצורך הא- חרון היא מציעה את תוכנת 86גוח] ו6אסח0, הנ- מכרת גם בחבילה עם וחוג? תחת השס 60%6 500 במחיר 695 דולר. ]תג 0066 היא היחידה בסקירה התומכת בגופני ]41% ו-אץזוחד, להם היא מתייחסת כחותמת או מכחול. כל המופיף גורע יש גם צדדים שליליים לעושר המדהים של אפ- שרויות תיכנות ש-וחוגת 0%6ח6 מציעה, והראשון בהם הוא שבחירת האופציות נראית כאין סו- פית. לכל אחד משמונת המקורות יש מספר ורל- אנטים הדורשים הגדרה. למשל, פונקצית הע- תקה גוררת אותך לארבעה תתי-בחירה, כולל סיבוב, שינוי מימדים, שיקוף ראי ומבט פר- ספקטיבה. כאשר אתה בוחר במקור צבע (דאזג) אתה יכול, וצריך, לשלוט בדרגת הש- לחיות בצבע אמיתי אק האטה50-5 |ץ ]4 סל ] ואס %5ג,1 0 7 6464 איה 4ת-5וסו שד 5 קרה. ונס ל כ תצמ קיפות שלו. פונקצית 41145186 זאג מחייבת שליטה ברמת המימוש שלה וכן הלאה וכן הלאה. עליך לעקוב אחר כל הבחירות שעשית, כל אחת בתיבת דיאלוג נפרדת, ולתעד כל אפקט בפרוטרוט אם אתה רוצה לחזור עליו שנית. לא ניתן להפוך סידרה שלמה של בחירות לכלי מיו- חד ולשמור את התצורה לשימוש חוזר. התוכנה זקוקה גם לניהול זכרון יעיל יותר, במיוחד בחוצץ ביטול (ספאע). פקודת ססאט אמורה להחזיר מצב לקדמותו, אם גילת שה- פקודות האחרונה הביאה לתוצאה לא רצויה. לשם כך התוכנה שומרת מצבים קודמים בחוצ (6]טס). גם כאשר הגדלנו את החוצ ל-780% בייט לא הצלתנו לבטל פקודות שבוצעו על שט- חים גדולים של התמונה. חלק מהבעיות בהן נתקלנו נובעות מחוסר תאי- מות עס המתאם הגרפי 200/24 ותחקפתו/צ. יתכן שלא תתקל בהן אס אתה משתמש במתאם 24 סיביות אחר. לנו היו בעיות עם המסיכה, של- פעמים לא יכולנו לראות אותה ולפעמים היא צבעה את התמונה במקום להגן עליה. גם הת- מיכה בלוח סיפרות רגיש ללח היתה מאכזבת. רק המכחול הגיב להבדלי לח וגם אז רק בק- פיצות גסות בין הנחת צבע קלה לכבדה. העברה מהירה של המכחול (כלומר תנועה מהירה של העט על לוח הסיפרות) יצרה סידרת נקודות לא מחוברות, במקוס רצף אחיד. התוכנה פשוט מת- קשה לבצע את כל החישובים המסובכים (הנובעים מתיכנותיות קיצונית של כל הכלים) כאשר הקלט מהיר מדי. הקשיים האלה, למרות שהם דורשים טיפול ותי- קון, לא ימנעו ממשתמש שאפתן מלנצל את הג- מישות הפנטסטית הגלומה בתוכנת איור. זו. תונג ואטח יכולה ליבא קבצי ואצ וקטוריים ולהמיר אותם לרסטר. היא מאפשרת מעברי צבע מדורגים בשני מימדים. אי- רגון לוחות הבחירה נעשה בשי- טת ייגרור והשלךיי (8 846 קספת) . ניתן לדמות את הת- כונות הפיזיות של חומרי אומנות קלאסיים, כמו השקיפות של צבעי מיס או החיספוס של עפ- רון פחס. אס אתה מוכן לה- תמודד עם קשיי ההשתלטות על תוכנה שנוטה להגזים בעושר הכ- לים שהיא מעמידה לרשותך, ]תו 6אסת היא התוכנה בש- בילך. 2650 |06!0זז זס) זסוחוסץ 2 פווססחו) תוכנת איור זו ראוייה לתואר השחוק יימהפכנית'י. המטפורה של חומרי אומנות מסו- רתיים הובאה בה לשלמות קיצונית. התוכנה לא רק מחקה את המראה של צבעי מים או נייר בד, היא גס מחקה את הדרך בה אמן קלאסי משתמש בכלים המסורתיים. אם פעולות איור נעשית בדרך מסויימת במדיוס הרגיל, היא תת- בצע בדיוק באותה צורה גם במדיום הא- לקטרוני. ברמה הבטיסית אתה בוחר מברשת מלוח המ- ברשות וטקסטורה מלוח הניירות ומתחיל לצייר. 13 הכליס של רשותך כוללים צבעי שמן, גיר, עפרונות עופרת ופחם, עט ציפורן ועט סי- מון, עפרונות צבע וצבעי קריאון ומתז תפות (מתקן להתזת צבע בזרס אויר, משמש לריטוש תמונות ויצירת מעברים מדו- רגים). הדמיון בין המקור הקנוונציונלי לסי- מולציה על המסך הוא מדהים. כאשר אתה מאייר בעפרון אתה רואה את החיספוס של הנייר מבוטא בפיזור לא אחיד של צבע. כאשר אתה משתמש בצבעי מיס התוכנה משחזרת את האפקט של הצטברות צבע בשולי המברשת, דבר אופייני לשימוש בצבעי מיס אמיתיים. הריאליזם הקיצוני של זשתוגק אינו עניין של מה בכך. התוכנה מחשבת את האינטאקציה של סוג המכחול עס סוג הנייר (חיספוס וכושר ספי- גה), סוג הצבע, הכיוון, המהירות והלחץ של העט על לוח הסיפרות, לפני שהיא מציגה את התוצאה הויזואלית. בניגוד ל-זשוחוגץ 6%6ח6, התוכנה הפגינה רגישות גבוהה להבדלי לחץ ומ- עבר מדורג בעדינות בין הנחת צבע קלה לכבדה. החישובים המסיביים הדרושים להשגת ס'- מולציה מושלמת מתבטאים בדרישות זכרון נל- כרות (6 מגהבייט) ועבודה איטית יחסית. למשל, כאשר מעבירים את מכחול צבע המיס במהירות, מקבלים בהתחלה רק נקודות בודדות לאורך המסלול ורק לאחר כמה שניות של עבודה, משלימה התוכנה את מילוי השטח שנצבע. התוכנה מסופקת עם 48 סוגי נייר וכל אחד מהכלים מאפשר בחירה בין ואריאנטים. למשל, 4 סוגי עט הסימון ( אמאחגא - יילורדיי בפי העס) כוללים קצה חד או שטוח ואפילו קצה יימלוכלךיי. אתה יכול לשנות את החיספוס של הנייר, את כושר הספיגה שלו ואת השקיפות של הדיו עד שתקבל את התוצאה הרצוליה. משתמשים נועזיס ויומרניים יותר יכולים להכנס לת- פריט יישיטותיי - 5פסוןזטוא | המאפשר להם לתכנת כמעט כל פרמטר של הכלים. חורגת מהשויגרה ל-זטותנג יש פונקציות יחודיות המאפשרות לה- גיע למאפיינים אישיים של האמן. הפרמטרים 6 ,ח6510זקאם |-זסוצגת6 אינס זמינים באף תוכנה אחרת ואינם מובנים מאליהם למי שלא מתמצא בצד האומנותי של האיור. למשל, הפ- רמטר א זז01!א בלוח 8ס1שגם מעניק לכלי הנקרא 00011 אגא את המגע החטוף והעצבני של המכחול והנחת הצבע האופיינית של האמן. נקודות החולשה של זפותוג? ה26518 |גוסגזי מת- גלות כאשר מנסים לבצע פעולות פחות ייאומנותיות'י, כמו הכנסת מלל לתמונה, חיתוך והדבקה. חוסר תמיכה מוחלט במלל הצריך, במבדקים שערכנו, להשתמש בעט קליגרפיה כדי לייצייריי אותיות. חיתוך קטעים יכול להתבצע רק במלבנים והתוכנה אפילו לא מאפשרת לה- תוות צורות גיאומטריות משוכללות יותר. את הפתרון מצאנו בשימוש בפונקצית השיכפול (0אזא61.0) החזקה של זשתוגק. באמצעות כלי שיכפול הרכבנו את כל חלקי המבחן (רקע, לטאה, לוגו והצללות) לתמונה אחת. כלים אלה גם מאפשריס התמרה של המוצר הסופי מסיגנון אחד לשני, למשל ממראה דמוי צילוס למראה של תמונת שמן. הבעיה היא שכלי השכפול הוא עתיר עבודה. פעולות שבתוכנה אחרת מבוצעות אוטומטית, בצורה גלובלית על כל התמונה, דו- רשות ב-זשתוג? עבודה פרטנית מעליפת למדי. למשל פונקצית הטישטוש (8108) מיושמת ב-זפותוג על ידי מברשת ספוגת מים, אותה יש להעביר על כל חלק מהתמונה שהוצים לטשטש. בצורה דומה, העובדה שהתוכנה לא תומכת בשום פונקציה של עיבוד תמונה יכולה לגרום לחיות בצבע אמיתי לקשיים. למשל, כדי להשיג שקיפות עליך לה- שתמש בשילוב של דילול ודהייה. במקוס לבחור גוונים על-ידי עירבוב אתה אמור לבחור צבע מטבלאות. אתה :כול לכוונן את הבהירות וה- ניגוד של התמונה ואת הטקסטורה של השטח, אבל אם אתה רוצה פילטרים מיוחדים, כמו הב- לטה והצללה, אתה נזקק לשירות של תוכנת ש6ון03, אותה אתה יכול להתקין בתוך תת-מדריך של זסוחוגק. בדומה לתיאוריה המתמטית שמאחורי הגישה הייפרקטלית'י, גס התוכנה הזו מגשרת בין רמה גבוהה של בקרה מובנית לרמה גבוהה של ספו- נטניות חופשית. הטכנולוגיה היחודית, של שי- חזור התכונות של חומרי אומנות מקובלים וט- כניקות עבודה קלאסיות, עושה את התוכנה הזאת לאידיאלית עבור אומנים הרוצים להרחיב את המדיום בו הם פועלים, מבלי להפוך לט- כנאי גרפיקת מחשבים. סז סזכןרח16 / ס6ווסות6חוסו/ 0 לתוכנה הגרפית של מתמטיקה יש זכות רא- שונים על פריצת הדרך במחירי תוכנות איור ל-24 סיביות. זכות זאת מאויימת היוס על-ידי תוכנות חדשות יותר שהן גם פחות יקרות וגם עשירות יותר בתכונות. עם זאת, אין לבטל את ערכה של סז גתקוח6ד, במיוחד צריך להתעניין בה מי שזקוק לשילוב של איסוף תמונה (15108 460 105) כשלב ראשון בתהליך היצירה. בין שלושת התוכנות בסקירה, רק זו מאפשרת קליטת תמונה ישירות ממגוון אבזרי קלט, כולל סורקים אופטיים ומספרתי ווידאו. זו גם התוכנה היחידה המיועדת לסביבת 005, לכן היא רצה מהר יותר ונזקקת לפלטפורמת חומרה זולה יותר, משתי האחרות. תוכל להרי> אותה על 47 ישן, עם 640% זכרון ומסך 064 על פלטפורמה חדישה תקבל בי- צועים מהירים בצורה משמעותית ביחס לתוכנות 5א60פו/. הגישה לפונקציות של סז גזקוח6ך היא דרך שרשרת של 12 תפ- ריטים, הכוללים הגדרת כלי הע- בודה, סוגי דיו, תכונות טקסט, מסננים אינטגרליים ופקודות ערל- כה. הכח של התוכנה טמון ב'ל- כולת לשלב את הפונקציות הב- סיסיות לכלים משוכללים. למשל, את הפיה של מתז הצבע (11598058) אתה :כול לבחור מתוך 6 פרופילים שונים ואז עו- מדת לרשותך בחירה בגודל הפיה וצפיפות הצבע. או אתה יכול לב- חור בגיאומטריה מלבנית יחד עם פונקצית כי- סוי שטח באלמנטים מחזוריים (אאשדד4) ומ- סנן 454 בו זמנית, וכך ליצור כיסוי שקוף מפוספס, אותו אתה יכול ליישם על כל שטתח בפעולה אחת. גם הגמישות של סז גקוח6ך בה- כנת צורות גיאומטריות היא חריגה בתוכנות איור. אתה לא מוגבל לצורות בסיסיות וניתן להגדיר צורות מורכבות על-ידי שילוב כלים שי- רטוטייס. חבל רק שהמימוש של חלק מהפונקציות אינו ברמה שאנו מוצאים בתוכנות חדישות *ותר. למשל, הגדרת צורת העט מוגבלת לצורות גי- אומטריות בסיסיות ואי אפשר ליצור מסכה עם שקיפות משתנה. יתר על כן, כאשר המסכה פעל- לה, פונקצית הביטול (ססא)) יוצאת מכלל שי- מוש. בעיות אלה אינן שגיאות תיכנות, אלא נו- בעות מהדרך בה סע גמקת6ך פועלת, דרך שנסללה בימיס הקדומים של 8 סיביות. אנ- כרוניזמים נוספים הם גופנים בגודל קבוע ו-1א200% המבוסס על השמנה פשוטה של פי- קסלים על-ידי הכפלת סיביות. בתור תוכנה לאנשים יצירתיים סז? גזקוח6ך פי- גרה בהרבה אחר שתי המתחרות הצעירות. היא לא תומכת בלוחות סיפרות רגישים ללח ומ- תקשה לדמות בנאמנות הניואנסים העדינים של משיכות מכחול. החלק המתסכל ביותר הוא אולי הצורך לסלק מהמסך את כל התפריטים לפני שאתה מתחיל לאייר. מאחר ואין קיצור דרך הקלדה לכל הפונקציות שבתפריטים, אתה מוצא את עצמך נע הלוך ושוב בין הציור לבין התפריטים בכל פעם שאתה צריך לשנות פר- מטרים. מתמטיקה עובדת עכשיו על גירסת 5אס6פחו של התוכנה, גירסה שתנצל גם את סביבת המיחשוב ב-32 סיביות, על מנת להשיג שיפור דרמטי בבי- צועים ובפונקציונליות. > 6. ג'ודי ארמסטרונג ביצעה איור זה על ידי סריקת וטיפול בתמונה בעזרת כלי האיוד של סז גזקוח6 122 ל כנו 3 כשאתה מתבונן בציור אתה מודע לצבעים ולצורות שבו, אך במישור הרגשי לאיכויות של הנחת הצבע על-ידי המכחול יש תפקיד מכריע. בתמונות בעמוד זה אנו משוויס בין איכויות המתקבלות בכל אחת משלוש התוכנות שבסקירה. צבעי מים ב-0580 [778004 ז וג ארבעה לוחות בחירה ולותר מ-14 פרמטרים מאפשרים לשחזר בדייקנות את הת- 4 כונות של צבעי מים אמי- תיים על סוגי נייר שונים. הפונקציה יישוליים רטוביםיי קובעת כמה פי- גמנט יצטבר בשולי כתם הצבע והפונקציה 1666ט מכוונת את המידה בה המכחול סופג מחדש את הפיגמנט שכבר הונח על הדף. כיווני הספיגה נש- לטים על-ידי סוג הנייר והחפיפה של מעברי מכחול יוצרת איזורים של צבע מודגש וצבע מדולל. צבע מים ב-)ח31/ )1006)-.0 התוכנה מדמה את תכונות - החיספוס והספיגה של הנייר 6 על-ידי בחירת טקסטורה, בדוגמה זו נבחרה טקסטורה של חול עדין. השקיפות של הצבע בדוגמה כוונה לקבלת האפקט של מע- ברי מכחול זה על גבי זה. שינויי העומק של הצבע נוצרו על-ידי הפונקציה קאגא פגטס בלוח המקור. את קווי המתאר הכנו בכלי הצורה מק 1 סממ והשטח מולא בעזרת הכלי מקג. צבעי מים ב-0 8זקוז6 כדי לקבל אפקט של שקיפות 5 השתמשנו במסנן 145811 עם 75 "| ערך של 20%. את קווי המ- 4 ₪0 תאר הכנו מפוליגוניס סגו- =- רים, שכן סז גקוח6דך אינה תומכת בצורות סגורות המצויירות ביד חופשית. בניגוד לשתי המתחרות האחרות, *סז? גקוח6ד' לא מצליחה לדמות את הניאונסים של צבע מים אמיתי. האוצ ,6|ד5זאג) , לחיסון מלא של השרת זר הפתרון הטוב ביותר למגפת הוירוסיס באמצעות תוכנה: בדיקה וניטרול של וירוסיס בזיכרון (6/), מניעת חדירה של וירוסיס לזיכרון המחשב (5/), זיהוי וחיסול מוחלט של מאות וירוסיס בקבציס וא60 ו-6%6, באיזורי ז800 ובקבצי ארכיון (קו2 ,וח ,66ג). סימון , בדיקה ושחזור גנרי של קבציס ואיזוריס רגישיס במערכת ההפעלה (6!6) ועוד. ת6- 0007 הגנה על תכנה מקורית נגד העתקות והרצות בלתי חוקיות. אבטחת התוכנה באמצעות חומר7/מל הכוללת זיכרון לקריאה / כתיבה ולתכנות ‏ ?)> פלג ההגנה. הגנה מוגבלת במספר הפעלות או ל בזמן באמצעות שעון פנימי עצמאי. הגנה על -. קבצי נתוניס בהצפנה. הגנה שקופה למשתמש המקורי. גר אנטי-וירוס 18054]5/ , בגירסה המותאמת במיוחד לרשתות מקומיות () ופסא ותחנות העבודה, עס הודעות בתוספת בקרה מלאה של המפקח על המערכת בדבר הימצאות וירוס או נסיון להחדיר וירוסיס בתחנות. ו מערכת אבטחה מושלמת ל-26 עס הגדרות משתמשים, קביעת הרשאות (055 וו/ו₪?) עבור כל משתמש ומשתמש, התניית גישה באמצעות סיסמא מבוקרת, הצפנת מידע, מעקב אחר פעולות חוקיות / בלתי חוקיות במערכת, הגנה מפני וירוסיס, ניהול סיסמאות, הגנה בפני 0 , החשכת מסך ונעילת מיקלדת ,15 רמות הצפנה שונות, תמיכה מלאה לרשתות. 13 .פ1 5תמי 6000 5 זנזו5500 ה>זטקוו00 משרד ראשי: חיפה, הגנים 5, ת.ד. 8691 טל. 04-516111 (רב קוי), פקס: 04-5286413 סניף מכירות: תל-אביב, רחוב יהודה הלוי 77 טל 5662978 ,03-5606990 פקס.03-5662979 4 "1 ,5חַחוזק5 16ח0וח4!!8 .118-30 5116 436 קְפאותחוו / 520 :הסחגזם .0.5.4 9 869 (407) :8% 1587 682 (407) :6חסח] 19 נוחנות צבע לחיים: 0-ב מדבטות צבע 1כוז05150סק והזרקת דיו דוויד סטון, קטרין קונקמילר 49 וקרול אלוסון 4 64 שראל לברי 3 בשנתיים הא- חרונות | יצא השימוש בצבע מהגומחה| של - לנחלת הכלל. כל מחשב נמכר היוס עם מתאם וידאו ומסך המסוגלים להציג טווח גוונים וא- בחנות סביר עד מעולה. תוכנות גרפיות צב- עוניות, עם יכולת לטפל בכל האספקטים של צבע, החל מסריקה וכלה בהפרדת צבעים לד- פוס, זמינות כיום לכל משתמש במחירים נוחים ביותר. צבע הפך למרכיב אינטגרלי אפילו בתו- כנות י"אפורות", כמו גליונות אלקטרונייס וה- נהלת חשבונות. המחסוס האחרון, שעוצר את המשתמשים מלהציף כל מסמך בשלל צבעים, הוא המחיר הגבוה יחסית של מדפסות צבע. המגמה הנמשכת של ירידת מחיריס שוחקת בה- תמדה את המחסום הזה. אנו צפויים בקרוב לפ- ריחה של ממש בשוק מדפסות הצבע, בדומה לגל שעשה את מדפסות הלייזר להתקן הפלט המקובל. לא רחוק היוס בו המומחיות בהגדרת גווניס תהיה ידע בסיסי, כמו שהכרת הגופנים (פונטים) היתה בעקבות הלייור. / היתרונות של צבע הס ברורים; הוא מושך תשו- מת לב, משמש כמימד נוסף של אינפורמציה, מאפשר אבחנה בין אלמנטים דומים או חופפים ומשרה אוירה של עושר. המחיר של מדפסות צבע הצדיק, עד לאחרונה, את תחושת הר- אוותנות שנלוותה להדפסת צבע. בשנתיים הא- חרונות ירד המחיר מגבהים סטרטוספריים לרמה גבוהה גרידא ותוך שנתייס צפוי כי הוא יגיע לגובה שולחן העבודה הממוצע. המאמר סוקר שתי קבוצות של מדפסות צבע: מדפסות פוסטסקריפט ומדפסות הזרקת דיו. הקבוצה הראשונה מייצרת פלט בצבעים חיים ועזים, לפעמים באיכות צילומית, במחירים שבין 5,000 ל-12,000 דולר. בקבוצה השניה המחירים נעים בין 700 ל-3,500 דולר, אבל הפלט אינו עשיר כל כך בגווניס עמו- קים ובברק הגימור של צבעי השעווה המ- שמשים בסוג הראשון. מדפסות הפוסטסקריפט הנסקרות להלן מבוססות על שלוש טכנולוגיות צבע שונות: העברת שעווה בחוס (41]נתמצד פא ד אה א), דיו-מוצק (אאז פ5011) וה- מראת צבענים (108ד5081//4 מצס). טכ- נולוגיה רביעית, אלקטרופוטוגרפיה (כמו במ- כונות צילוסם מסמכים ובמדפסות לייזר) עדיין אינה זמינה במחירים השווים לכל נפש. גם תאימות פוסטסקריפט אינה נפוצה. שתי המ- נותנות צבע לחיים גבלות הנייל יוסרו בשנה הקרובה, כאשר מד- פסות פוסטסקריפט אלקטרופוטוגרפיות ירדו מתחת לגובה 40,000 הדולר מעליו הן מרחפות כיום. עד אז נתמקד בטכנולוגיות מציאותיות יותר למשתמש שאינו נתמך על-ידי תקציבים בלתי מוגבליס. מבין 8 מדפסות פוסטסקריפט שבסקירה, רק 2 עולות יותר מ-10,000 דולר (כל המחירים הם לפי מחירון ארהייב), שתיהן תוצרת מיצובישי ושתיהן מיישמות טכנולוגיה חדשה יחסית של המראת צבענים. בהתחשב בכך שמדפסות בט- כנולוגיה זו עלו עד לאחרונה למעלה מ-20 אלף דולר, המחיר הנייל נראה אפילו סביר. טק- טרוניקס הצליחה אפילו להביא את המחיר של מדפסת המראת צבענים אל מתחת ל-10 דולר ולזכות אגב כך בפרס ייבחירת העורכים" - .סט בטכנולוגיה השניה, מדפסות-דיו מוצק, אנו מו- צאים השנה רק מוצר אחד, 1אק ]11 זפפגחץ של טקטרוניקס, גם הוא עס מחיר מתחת ל-10 אל- פים דולר ופרס ייבחירת העורכיםיי. שאר המ- דפסות פועלות על בסיס טטכנולוגית העברת שעווה בתום, שהיא הפחות יקרה מכולן, עס מחירים המתחילים ב-5 אלפים דולר בלבד. הבטים טכנולוגיים מבין שלוש הטכנולוגיות, המראת צבענים היא האקזוטית ביותר. המראה (א10ד4/א50811) היא מעבר פאזה ממוצק לגז ללא שלב נוזלי בי- נהם. צבענים - 5צכ - הס החומרים הנותניס לדיו את צבעו. הצבענים מוספגיס בסרט הה- דפסה, כמו דיו במדפסת סיכות רגילה, אך בני- גוד למדפסת רגילה העברתם לנייר אינה נעשית על-ידי לחץ מכני אלא על-ידי חימום. החימום גורם לצבענים להמריא מסרט ההדפסה ולהספג על פני הנייר. התהליך מטבעו אינו יוצר נקודת צבע עם גבולות ברורים, כי אם כתם מטושטש, המתמזג היטב עם הכתמים שיצרו הפיקסלים סביבו. התוצאה היא מעברי צבע עדינים, המ- זכירים ברכותם את רציפות הצבעים בתמונה פוטוגרפית. מצד שני, חוסר החדות פוגע באיכות של הדפסת טקסט ואלמנטים גרפיים הדורשים קוויס חדיס וגבולות ברורים בין צבעיס. ביָן שלוש המדפסות המשתמשות בטכנולוגית המראת צבענים שבסקירה, שתי המדפסות של מיצובישי מספקות תאימות פוסטסקריפט ברמהה 1 (1 תש18 0051508077 ורק 0 4556 של טקטרוניקס מספקת תאימות בתקן המתקדם יותר, 2 61ש16. בשנה הקרובה נראה מתחרות נוספות בטכטלוגיה זו, למשל 5 ד 666, וירידה במחירים אל מתחת ל-8,000 דולר. לפי הערכת חברת מחקרי השוק 818 מדפסות המראת צבענים יירדו במ- חיר לפחות מ-3,000 דולר בשלוש השנים הק- רובות. גס מחיר הנייר המיוחד וסרטי הצבענים ירדו ברציפות, מ-3 עד 5 דולר לעמוד כיום עד ל-2 עד 3 דולר בעוד שנה. ירידת המחיר הצפויה תהפוך את מדפסות המראת צבענים לט- כנולוגיה המועדפת לצורך שיחזור תמונות סרו- קות (למשל בשילוב עם מערכת 602 סוסח? של קודק). - במדפסת דיו-מוצק ספוגים חומרי הצבע בגוש שעווה הדומה לצבעי א0צ684 (בהם מש- תמשים בעיקר ילדים לציור על נייר). ראש הה- דפסה מתיך פירור קטן מהגוש, שנוחת על הנייר ומתקשה לאחר שהוא נספג בו. הדבר דומה לה- תזת דיו. מלבד ההתיבשות שנוצרת על-ידי קי- רור הנתז ולא על-ידי התנדפות הנוזל. התוצאה היא הדפסה בצבעים חיים ומלאים על כל חומר, כולל נייר רגיל ושקפים. מרבית המ- שתמשים במדפסות דיו מוצק הס גרפיקאים מקצועיים, הזקוקים לעומק ולעושר של התו- צאה הצבעונית, ולכן ירידת המחיר הצפויה תהיה מתונה יותר מאשר בטכנולוגיות הא- לטרנטיביות. 5דסטפסתק/ דגס ו-תמהדסא3 עומדות להכנס לשוק הזה, שנשלט עד כה בל- עדית על-ידי טקטרוניקס, עס מוצרים זולים יותר. 78 ו1ס2 של דאטפרודקטס, למשל, ימכר בכ-7 אלפי דולר בלבד. העברת שעווה בחום היא הטכנולוגיה הפו- פולרית ביותר, במידה רבה בגלל המחיר הנמוך יחסית, הנובע מהיותה מתקדמת יותר על גרף הלימוד. השעווה הצבעונית ספוגה בסרט הד- פסה הבא במגע עם הנמיר. ראש ההדפסה מחמם את הסרט עד להתכת השעווה, שנספגת על נייר, שלפעמים הוא מצופה בחומר מיוחד. הצבעים הנוצרים הם עזים וחיים גם כאשר מד- פיסים על שקפים. מבין ארבע המדפסות שב- סקירה, שתיים הן לגודל נייר 44 (גודל 4 הא- מריקאי, קווארטו בפי העס) ושתיים לגודל 43 (גודל 8 באמריקה, קווארטו-כפול). בגודל הקטן המדפסות של ברדר וטקטרוניקס עולות כ-5 אלפים דולר כל אחת. בגודל הכפול מציעה קוח63160 | את דגם 661328 במחיר 7 אלפים דולר ו-5/א0) את דגם :303 ב-10 אלפים דולר. מספר מדפסות צבע לא היו זמינות, מסיבות שו- נות, לבדיקה: סייקו אמורה לצאת בקהוב עם מדפסת חדשה, דגם 55 |פוסקזסוס6 במחיר 4 אלפים דולר בלבד. 15א0 תציג את מדפסות 0010180 בדגמים 210 (5 אלפים דולר) ו-230 (8 אלפים דולר) עם פוסטסקריפט רמה 2, 65 גופנים ויכולת קישור לרשתות. ,תתא1 65 ,פאס ,00 5 טססתק סגא ומיצובישי, כולן עומדות לצאת השנה עס מדפסות העברת שעווה חדשות, תואמות פוסטסקריפט וזולות יותר. טכנולוגיות עתידיות-ותיקות שתי הטכנולוגיות שהחלו רק לאחרונה בנסיונות חדירה לשוק מדפסות צבע פוסטסקריפט הן למ- עשה שתי הטכולוגיות הוותיקות ביותר בה- דפסת צבע: אלקטרופוטוגרפיה (או זירוגרפיה, הטכנולוגיה שהומצאה על-ידי אסתפא וכיום, לאחר שפג תוקף הפטנטים המקוריים, נשלטת על-ידי יצרנים יפניים) והזרקת דיו (או בגירסת 608% הזרקת בועות-1₪1 ם.80881). בהזרקת-דיו מוליכה בראש ?8 עם המדפסת 0 וסטנותוגק, שזוכה לאופצית פוסטסקריפט חדשה. מחיר המדפסת, כולל פוסטסקריפט, הוא כ-5 אלפים דולר - מחיר אטרקטיבי בהתחשב בכך שזו מדפסת 43. יתרון אחר הוא הדפסה על נייר רגיל, שעולה שבריר ממחיר הנייר המיוחד שנדרש במדפסות העברת שעווה. לעומת זאת הדיו הנוזלי אינו יוצר צבעים מלאים ורווייס על שקפים. מדפסות צבע אלקטרופוטוגרפיות עדיין מהוות מוצר נדיר ויקר. חברת <חוקגח] זס) 5סוחסזוס6ו מוכרת בקר הדפסה למכונות הצילוס הצבעוניות של קודק, זירוקס וקנון. השילוב מסתכס במ- ערכת שמחירה בין 60 ל-90 אלף דולר. מספר יצרנים מתכונניס להכריו השנה על מדפסות ליי- זר צבעוניות שמחירן פחות מ-10 אלפים דולר, אך רק לזירוקס יש מוצר זמין כיום. דגס 4700 הוא מדפסת צבע יימחלקתית'י מהירה, עם קצב הדפסה של 7.5 עמודים צבעוניים לדקה (ו-30 עמודים בשחור-לבן). קצב זה גבוה פי 10 ויותר ממדפסות הצבע שבסקירה, אך גם המחיר גבוה פי 10 ויותר: 43,665 דולר בארהייב! רוב המדפסות הצבעוניות ומינות עס אופציה לקישוריות אתרנט, בנוסף לשערים הס- טנדרטיים - טורי, מקבילי ו-א1ג67וקק4. מגמה מבורכת היא תמיכה במיתוג אוטומטי בין המ- משקים, כך שמדפסת אחת יכולה לשרת מת- שבים שונים ללא צורך במתאמים מיוחדים או במיתוג ידני. דיסקים קשיחים לאיכסון גופנים גם הם אופציה פופולרית, כאבור פנימי או כה- תקן חיצוני. תאימות פוסטסקריפט היא נושא רגיש. רק המ- דפסות של 8א0 וטקטוהניקס מצויידות במ- עבד פוסטסקריפט מקורי של מפּססא. השאר מציעות תאימות על-ידי בקרים של חברות צד שלישי. טקטרוניקס היא גם היחידה התומכת כיום ב-2 18%61. מעבד פוסטסקריפט הוא מפענח נותנות צבע לחיים - 8שךאקקם דא - של שפת התיאור הגרפי פו- סטסקריפט. מרבית התוכנות הגרפיות המ- קצועיות משתמשות בפוסטסקריפט לתיאור הפלט שעל המדפסת להדפיס. כאשר הגרפיקה נעשית מורכבת, תופעה שכיחה מאוד כאשר עו- מדים כליס גרפיים משוכללים כל כך בידי כל משתמש שאפתן, התיאור הגרפי עלול להסתבך מעבר ליכולת המעבד לפענחו. מעבדי. פו- סטסקריפט שונים נבדלים זה מזה ביכולת לפ- ענח קבצים מורכבים וזאת הסיבה לכך שי- צרנים מסויימים מדגישים כי המעבד שלהם הוא ‏ יפוסטסקריפט אמיתייי, כלומר תוצרת 5 ביצועים זה לא הכל ביצועי מהירות אינס הקריטריון העיקרי כאשר בוחרים מדפסת צבע. איכות התוצאה היא הק- ריטריון העליון. בין הטכנולוגיות המתחרות הע- ברת שעווה בחום היא המהירה ביותר (בסביבות שתיים עד שלוש דקות לעמוד) וה- מראת צבענים היא האיטית ביותר (חמש עד עשר דקות לעמוד). מדפסת דיו מוצק מהירה אך במעט ממדפסת המראת צבעניס. האיכות של תפוקת צבע היא נושא מורכב שכ- דיקתו דורשת ציוד מעבדתי יעודי. אנחנו הש- תמשנו במכשיר הנקרא ספקטרופוטומטר, מכ- שיר המודד את עוצמת האור המוחזר מהדף המודפס בכל גוון מגווני הספקטרום. הדיאגרמה הדו-מימדית המראה את טווח הצבעים של כל מדפסת (כלומר באיזו מידה המדפסת מסוגלת לייצר כל גוון הנראה לעין) נקראת גמוט (דטוא0) . הדיאגרמה של גמוט בגרפים הנל- לווים נראת כמצולע, ‏ עם 6 קודקודים ושתי נקודות במרכזו, המודפס על רקע סכימת הצ- בעיס של 0[8. כל אחת מהנקודות 6,6,8, (אדום, ירוק, כחול) א,צ,6, (ציאן, צהוב ומגנטה הם צבעי דיו ההדפסה בפרוצס), % וא -(06059זק) (דיו שחור ושחור הנוצר מהדפסה של שלושת צבעי הפרוצס זה על זה) מודפסת על רקע הגוון אותו תפיק המדפסת, כאשר נבקש ממנה להדפיס את הצבע המוגדר על-ידי אותה אות. השטח בין הנקודות מראה את טווח הגווניס אותס יכולה המדפסת להפיק על-ידי שילוב של צבעי יסוד. כפי שרואים בגרפים, הגמוט של כל המדפסות דומה למדי וכל הצבעים זוכים למי- מוש מספק, מלבד הצבע הכחול שחולשתו היא אינהרנטית לסוגי הדיו בהס משתמשים במ- דפסות. גסם החפיפה בין שחור אמיתי (שחור המודפס על-ידי דיו שחור במדפסות המ- שתמשות בסרט בעל 4 צבעים) לשחור ייפרוצסיי (הדפסה של ציאן, צהוב ומגנטה זה על גבי זה) היא טובה עד מצויינת. מדבסות הזרקת דיו צבעוניות קוא ו-אסאג6 עשו מהפיכה בשנה האחרונה בנו- שא מדפסות הזרקת דיו צבעוניות. לראשונה הצליחו שתי היצרניות המוליכות האלה להגיע בהזרקת דיו לאיכויות צבע היכולות לשמש חלו- פה לטכנולוגיות היקרות של העברת שעווה או דיו מוצק. ק4 במיוחד, עס דגס 1300א ו6שתוגּק, הגיעה להישגים שזיכו אותה בייבחירת העו- רכים". עם דגס 1300א השיגה קא, לראשונה במדפסות הזרקת דיו, אישור פאסדאג4 לאיכות צבע. מאסזאג? היא היצרנית המוליכה של צבעי דפוס ומערכת התאמת הצבעים שלה משמשת להגדרת צבעים וביקורות איכות דפוס בעולס כולו. המדפסת 81300 מוצעת כיוס עם אופצית פוסטסקריפט ו-6 מגהבייט וזכרון במחיר של כ-5 אלפים דולר. זו מדפסת 43, כלומר היא יכולה להדפיס זוג עמודי מגזין, זה לצד זה. מד- פסות העברת שעווה בגודל זה עולות בין 40 ל-100 אחוז יותר. גס העלות לדף מודפס נמוכה יותר במדפסות הזרקת דיו. הדבר עובר נובע משימוש בנייר רגיל שאינו עובר טיפול מיוחד, כנדרש במדפסות העברת שעווה. המרכיב המרכזי בהוצאה השו- טפת הוא ראש ההדפסה. כדי למנוע בעיות נזי- לות והתייבשות של הדיו, משלבים כיום הי- צרנים את ראש ההדפסה עם מחסנית הדיו ליחידה אחת המיועדת לשימוש חד-פעמי. התו- צאה היא שמחיר עמוד מודפס בצבע מלא מגיע לכחצי דולר. יתר על כן, למרות שאפשר להדפיס על נייר רגיל, תקבל תוצאה טובה יותר אם תש- תמש בנייר המיוחד המוצע על-ידי היצרנים. הציפוי על הנייר המיוחד מעניק לצבע עומק וחיות שאינן מתקבלות על נייר רגיל, במחיר עלות מוגדלת לכל דף. אבחנה, ביצועים וכתמים מדפסות הזרקת דיו מספקות אבחנה דומה לזו של מדפסות לייזר, 300 נקודות לאינטש במ- דפסות <8, 360 נקודות לאינטש במדפסות קנון. עם זאת, השימוש בדיו נוזלי גורס לכך שהחדות תפגם בשל ספיגה של הדיו בנייר. הדף שזה עתה הודפס הוא לח ורצוי לא לגעת בו במשך מספר דקות לאחר ההדפסה. אצבעות רטובות או לחות :כולות לגרום לכתמי הת- פשטות, כאשר הדיו נמס ונספג בנייר מחדש. סוגי דיו המבוססים על ממיס שומני מקטינים את הבעיה, אך לא מונעים אותה. גם השימוש בנייר המיוחד יכול לצמצם את מימדי הבעיה. מהירות ההדפסה של מדפסות הזרקת דיו גבו- |- 5 י010יו 5 [---- 37-50005 הסה)סקם | | | הה יותר ממדפסות העברת שעווה פי 6 ויותר. המדפסת 1300א, המצטיינת באיכות הצבע הטובה ביותר בין מזרקות הדיו, משלמת במ- הירות תמורת האיכות. הדפסת עמוד אורכת זמן כפול במדפסת של >א₪ מאשר בדגם -810 0 של קנון. אבל המחיר כדאי; התוצאה של הדפסת צבע ב-1300א על הנייר המיוחד של פו1 היא עוצרת נשימה. ו גם מציעה אופציות לממשק רשת תקשורת, הטמעה (א4110 1ט1אם) אוטומטית ומיתוג או- טומטי עבור 1300א. אופציות אלה מיועדות לסביבה מרובת משתמשים, אבל חשוב לזכור כי זו אינה מדפסת יימחלקתיתיי. מהירות הה- דפסה נמוכה מדי והזהירות הנדרשת במניעת יימריחותיי בגלל מגע בדף מודפס טרי אינן מת- אימות לסביבת עבודה קדחתנית. מי שלא זקוק לגודל הדף הכפול ולתאימות. פו- סטסקריפט יוכל למצוא את מבוקשו בדגם 6 61 של קא. הוא יקבל ביצועים מהי- ריס יותר במדפסת שעולה פחות מרבע המחיר. הפשרה באיכות הצבע גם היא לא כואבת; גם דגם זה זכה בפרס יבחירת העורכים" -60105 '5אסדוסם. 5 - 111 ז6ו[)70 מדפסת העברת השעווה בחוס של ברדר היא מהזולות שבשוק ועס זאת היא מספקת איכות צבע טובה יותר מדגס 30% של 68א0 היקרה כפליים. המחיר הנמוך מתבטא לעומת זאת במהירות הד- פסה נמוכה, הקשורה לכך שהמעבד בו היא מש- תמשת הוא [זך 0 הנופל בביצועיו ממ- עבדי | 856 המשובציס במדפסות מהירות. ברדר גסם משתמשת במפענח תואם פוסטסקדיפט שלה (לא מפסקא) אך מצד שני היא היחידה. מסו- גה המספקת גם | תאימות עם שפת הה- דפסה 004ק. החסרונות נותנות צבע לחיים העיקריים של דגם ₪1-50025 הס מהירות נמו- כה, 5 דקות לעמוד,. ודרייבר 5אוססאז/ המ- זייף בגוונים לכיוון עודף אדמומיות. המחיר הנ- מוך צריך להוות פיצוי יותר ממספיק לחסרונות שמנינו. 5 ז18516/ז02010 02316012 5 אם אתה זקוק להדפסת צבע על דף גדול (עד 2 סיימ שטח מודפס) המדפסת המסיבית וו 5 פט] יז00101'13510 0310010 יז1810/י00!01 081001 של קלקומפ תספק לך את הפתרון במחיר סביר ביותר ואמינות ייתעשייתית'. לב המדפסת הוא מנוע 4 צבעים עם מהירות של כשלוש דקות לעמוד 43. המעבד הוא 8א960ו, שבב ₪180 של אינטל, עם 10 מגהבייט זכרון. הרחבת זכרון, החיונית להדפסת תמונות גדולות, היא יקרה, 1,500 דולר ל-8 מגהבייט. המפענח תואם פוסטסקריפט הוא תוצרת אזאמסוק. איכות ההדפסה היא בין הטובות במדפסות הע- ברת שעווה, עס מעברי גוונים חלקים, שחור מדוייק, קווים חדים ועומק צבע טוב. יתרון חשוב לגרפיקאים הוא ההדפסה על שטח גדול יותר מדף סטנדרטי, דבר המאפשר להוסיף בשו- ליים סימני חיתוך, הערות וגלישת תמונה (סםם01). 5 "יוק י100101 הסוח 0/3 1105018151 3005 ]חויכ יוס!ס:)מסותהוכו 15151 )ו ז2010) 6תסוח3:כ 1ם050015ו]/1 2005 במדפסת המראת צבענים זו שידכה מיצובישי את המדפסת הבסיסית שלה עם בקר פו- סטסקריפט חיצוני תוצרת 8 דאזש0. הזיווג עלה יפה, מלבד מספר מטרדים שוליים, הנו- בעים מהצורך לעבוד עם שני פנלים להפעלה, אחד למדפסת ואחד לבקר. מהירות ההדפסה נמוכה מאוד, כ-10 דקות לעמוד, אבל האיכות לא ניתנת להבדלה מהדפסה פוטוגרפית. דיוק הצבע אינו מושלס ושחור פרוצס אינו זהה לש- חור נקי, אבל אלה דברים הניתניס לקו על-ידי כיוון ותיקוני תוכנה. הבעיה היחידה של מיצובישי היא שטקטרוניקס מציעה מדפסת מעט טובה יותר במחיר זול *ותר. 61) ום80015וו] 5 | ו201016)763) מדפסת זו הינה שידוך "משולשיי של מנוע תו- צרת 0אא511, עס בקר של מיצובישי ומפענח פוסטסקריפט של 4550618765 מא זקזט. המנוע של שינקו מהיר כפליים מהמנוע של מי- צובישי ודומה בביצועיו לזה המותקן במדפסת טקטרוניקס (כ-5 דקות לעמוד). הבקר מבוסס על מעבד ₪156 29050 סאג עם 38 מגהבייט 5 0110-5446 [ח15פט5)ו!] 0010515 0110-5466 וה5!פט5זן זכרון. הבעיה היא שהמדפסת משתמשת בס- רטים שוניס להדפסת תמונות צבע ולהדפסת טקסט בשחור. החלפת הסרטים היא מטרד למי שעובד בשתי הצורות בו-זמנית, אבל היא חו- סכת החלפת סרט ארבעה צבעים יקר בכל פעם שהשחור נגמר (הצבע השחור נגמר בדרך כלל מהר יותר משאר הצבעים בגלל השימוש הרב בו לטקסטים). בסך הכל זו מדפסת טובה שהבעיה העיקרית שלה היא התחרות של טקטרוניקס. 051 01006 100 +ק010501- 15 הדגם החדש מביא לראשונה הדפסה על דף גדול (עד 30%49 סיימ) למשפחה הותיקה של מדפסות העברת שעווה של 185א0. דגם 30% משתמש במנוע מיצובישי ובבקר המבוסס על מעבד מו- טורולה 68020. מהירות ההדפסה טובה מאוד, פחות מ-2 דקות לעמוד גדול. הצבעים עזים ומ- בריקיס והדפסת טקסט וקוויס דקיס היא חדה. דיוק הגווניס אינו מושלס וההבדל בין שחור פרוצס לשחור נקי הוא בהור גם לעין לא מזויי- נת. מפענח פוסטסקריפט הוא 42085 מקורי וניתן לבצע גם אמולציה של שפת ,01קח. החסרון העיקהי של המדפסת הוא המחיר: בי- צועים ואיכויות דומים ניתן להשיג במדפסת 6310000 במחיר נמוך ב-3,000 דולר, או בדגם החדש 230 וקחספזסוס6 של 5וא0 עצמה (דגם שלא היה זמין לבדיקה במעבדות 8 בעת שערכנו את ההשוואות). נותנות צבע לחיים 6 856 א001ז)א6 1 ז356 1 ,1150 850 פלט מרהיב הוא הקו המשותף של שלוש מד- פסות טקטרוניקס. כל אחת פועלת על בסיס טכנולוגיה שונה: %6ק!1 מציעה את הצבעיס המבריקיס של העברת שעווה במחיר 4,995 דולר; 1186 מספקת איכות פוטוגרפית של המ- ראת צבענים במחיר 9,995 דולר ו-ואז] מש- תמשת בדיו מוצק, פתרון שיימצא על-ידי רבים אידיאלי למרות מחיר לא נמוך - 9,995 דולר. כל המדפסות מופעלות על-ידי בקר טק- טרוניקס, המבוסס על מעבד 8156 ,29000 סואג , והן יכולות לקבל קבצים להדפסה ממספר מקורות במקביל. הן גם היחידות בסקר המ- ספקות תאימות פוסטסקריפט ברמה 2. דגם ודגם ואקן]] יכולות גם להטמיע את ו 6 זסטפגחק היא מדפסת העברת שעווה או- פיינית המבוססת על מנוע 4694 5302758 עס סרט תלת-צבעי ומהירות של כדקה וחצי לעמוד. המדפסת מצטיינת בקלות הפעלה וה- תאמה אוטומטית של הסרט לרוחב הנייר. השימוש בשלושה צבעיס במקוס בארבעה מת- בטא בגוון חוס לצבע שאמור להיות שחור. בעיה חמורה יותר היא אפקט מוארה (תצורות גליות הנוצרות כתוצאה מהתאבכות בין רשת הנקודות של צבע אחד לבין הרשת של צבע אחר). בסך הכל זו מדפסת טובה למטרות לא שאפתניות. 6 זפפגתק, היא אחת משתי המ- דפסות של טקטרוניקס אשר זכו בתואר ‏ "בחירת | העורכיםי, 8 פפססם, בהשוואה הנוכחית. התואר מגיע לה בעיקר בשל האיכות הפוטוגרפית של הפלט, הטוב ביותר בין כל המ- דפסות בסקירה. אפילו בהדפסת טקסט וקוויס דקים, נושא בעיי- תי במדפסות המראת צבענים, דגס 154 מגיע לתוצאות טובות. המדפסת | משתמשת" במנוע 4 5788 המדפיס במהירות של כ-5 דקות לעמוד. המחיר של האיכות אינו נגמר בע- לות הרכישה הגבוהה. גס החומרים הנצרכיס (נייר מיוחד וסרט צבענים) הס יקרים הרבה יותר מהחומרים של טכנולוגיות אחרות. אבל אם אתה זקוק לאיכות ההדפסה הגבוהה ביו- תר, התוצאה מצדיקה את המחיר. וז זג מייצרת את הפלט מהטובים ביותר שניתן להשיג בטכנולוגיה כלשהי, והיא עושה זאת על נייר פשוט, אפילו נייר טואלט, או כל 015 001050101 100 10061 051 1 !068 100 +קויספיסוס6 פוטס חומר אחר אותו ניתן להזין בדפיס. הסוד הוא טכנולוגית הדפסה בדיו מוצק משולבת עס טכ- נולוגית שיפור אבחנה *חודית הנקראת דאזסקפאזת. התוצאות של שיפור האבחנה הן מצויינות וממרחק של מטר וחצי לא תבחין בה- 6 | 0035061 אוחסיו1א6ד ,ואש ]|| 3591 אוחסיז)א16 ,50!] 0350 אוחסיוז6ד 6 |! ספה אוחסי)אסד נותנות צבע לחיים לדבטות בוסטטקריבט צבעוניות: השוואת תכונות 5יזס+חויזכ] +10יז 205%5) יוס|ס6 אוחסזו6ד אוחסזו6ד אוחסזז6ד 5אם וח8וסטפז/ו וחפופטפו/ ות קוח08|00 ו זז הו 105180 100015 [א ||! ז56ההק 8 חק 6 || זספהחק 0 ו010-5446 ז 0 וח וס נוי 5 305 010001 100 | 05/חפסזו9זטו00 | 30005:החק 5 טוק ₪מ []:א 05 15005 5.000 195 55 55 ב . : 9-5 |300078) אחו 50100 חסוווחווסט5 6 א8/ש |הוחזטתך אש |הוחזטוך חסוזהחוסט5 08 | חסוזהחווסטף פע אפצו |הוחזסתך אפשש |8וחז6ח 6 פחוחָח; זז וי וו ו 8 אוחסז6%1ך 4 53/1 | 4694 870/16%ח5 | 6650 ותפוסטפווש! | ו5446 06 סאחוח5 והפוסט5וו/! 03 0 ותפוסטפזוו/! 1006 00 3000 200 0 300 וו ו [ וו ו [ו ו ואו 30000 () חסוזט/1850 תח 1/3 8 אוחסזז% | 468450 אוחסזז6%ד | 46946 אוחסזו%סד 305 05 8-ו וחפוסטפזו!/ זזחוטם 3 ק 08/00 = | 41-50075 ז9ת8101 00 4 00 0 סוה לרוו-24] 29000 סושג/ להו/-24| 2900₪ סושוה קהו-16 | חס 0 0 לוו-25 (29000 סו קהו/- ]20‏ 196088 2הו-16 חס ו 18 8 88 (060ט!0חו) 12108 38 ,(161חוזק) 32108 08( 2008 חש 518/!8018חו |מזסד (זווסזזהס6) 38/8 וס וקסוק וקסוק ו נמ סוקסוק ו סק זס 51800370 [ה] וי ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1פס0 הו 110705011 6ו16-50601חוזק (3.1 אס טחוש חו] | | חו 800 660ט01חו) = | ו 306 60סטוסחו) חו 800 885 8 (610860חו) (060ט!סחו) (610066חו) (600051] חס 6 זו (3.1 פ/צססחוש. (3.1 5ס0חו/ (1 3 פצוסטחו// 5 חס |8|!6|/59108זפק ₪ 1 81 דוס ₪, ו ₪ ₪ ₪ 0 015% 070ו! זסו) ₪ ₪ בח ותזועא5 181800 סוה וחסזנת ם 5 8018 00 10060 ופ 0חו!0ח8 וטס ק וו 06015 1191-5176 חס (65תסחו) 68ז8 6וסמ)חוזק 8 6081-5126! חס (65ת6חו) 8168 6!סה]חוזק 8 5 %+%08 5 6 1:06 חס 852 (8081ק 5176-/ 50061 בו א 26ו8-5 חס (65ת6חו) 8788 6וסזחוזק וו 5 וח 0015 0 חס 1 106 01 זסטוחש 178 8 פטום) 3 [007806 0 8 [ | 5 5 0 זסוחוזק חס) יי . ו 80 זזחוזק חס) 60106 (ו6זחוזק חס) 64 5 01 ז6טחחט)] (0!81זוחסט חס) 16 ב 0 ו 00 6 בב רב -| אש וש ו יע 0 ה ב ה ם 6 חן ה ה | ה ססקט 6051097 --6 0 ה 0 לפא ב מק וי ו 1 6 3007 300 85כ) הבוב / . 5 8 ם - ם 6 :0 8 פיוח1 בח זסח 0065 ז006זק שח פומם6)וקק8 זסא-ת/א ו 8 8 שראל <נר' 3' בדל בין פלט המדפסת לבין צילוס. זו המדפסת היחידה בסקירה המיישמת את טכ- נולוגית הדיו המוצק. חומרי הצבע שמורים בצו- רת עפרונות שעווה וכתיבה נעשית על-ידי התכה של שבב צבע והתזתו על הנייר, כמעט כמו במ- דפסות הזרקת דיו. מאחר והדיו נדבק ומתייבש על-ידי התקררות, אין צורך בנייר מיוחד ואין חשש ליימריחהיי כתוצאה ממגע אצבעות לחות. המדפסת יכולה להדפיס על כל חומר בדפיס שגודלם עד 30.5%46 סיימ. במבחנים הגענו למ- הירות הדפסה של כשלוש וחצי דקות לדף גדול (43). השימוש בנייר רגיל ובדיו מוצק מתבטא גם בעלויות שימוש נמוכות, בערך כמו מדפסות העברת שעווה. השילוב של איכות הדפסה מצויינת, גודל דף גדול, הדפסה על כל חומר וע- לויות נמוכות עושה את |אק11 786 לבחירה המועדפת של מי שמוכן לשלם את מחיר הר- כישה הגבוה. תכונות אלה דיין כדי לזכות את המדפסת | בתואר * יבחירת | העורכים", 'פסחופם. מדבטות הזרקת-:דיו צבעוניות מדפסות הזרקת דיו זולות בהרבה ממדפסות הצבע שנסקרו לעיל. את הסיבה לכך ניתן למ- צוא בטכנולוגיה הבסיסית ובתאימות. פו- סטסקריפט. רק דג 1300א של ץג מסופק עס מפענח פוסטסקריפט, אופציה המוסיפה 1,500 דולר למחיר הבסיסי. אך גס כך, מדפסת הזרקת הדיו רחבת המימדים (43) עולה כ-30% פחות ממדפסות העברת שעווה דומות. אס אינך זקוק למימדים הגדולים ולמפענח פוסטסקריפט, הז- רקת דיו היא הטכנולוגיה היחידה שתתן לך צבע (כמעט) טבעי במחיר של מעט יותר מאלף דולר. 0 חס)חוז] 16%, 6 תסת63 מדפסת קנון היא הפתרון הזול ביותר להדפסה על נייר רחב (43). הדגם הבסיסי, שמחיהו 5 דולר בארהייב, עושה זאת ללא הוספת זכ- רון או אופציות יקהות אחרות. ניתן אומנס לה- דפיס על נייר פשוט אך התוצאה לוקה בחוסר הברק והעומק של גווניס המושגים על הנייר המיוחד של קנון. השילוב של תמונה וטקסט זוכה לביצוע טוב במדפסת זו על-ידי שימוש בארבעה צבעי דיו בו-זמנית, כולל דיו שחור למלל וקווים. התוצאה הצבעית טובה פחות מזו המתקבלת במדפסת 1300 של קא, למרות השימוש בנייר מיוחד, דבר המתבטא בכך שרק קז וכתה לאישור פנטון לתאימות צבע. לעומת זאת, המדפסת של קנון מהירה יותר, היא מש- תמשת במחסניות דיו זולות (במקוס החלפת ראש יקר בכל פעם שהדיו נגמר) והעיקר מחירה מגיע רק לכמחצית המחיר של קזן. נותנות צבע לחיים מלדבטות בטכניקת הזרקת דיו: השוואת תכונות לת לו 00 00 | 5109900 | | = 877900 וזא שוסזז א (1806פ) 50 (0180%) 50 (ז0וס) 48 (זסוס6) 48 יי 2000 ₪ - . ₪ (0660ט!סחו) [080 רש 0חסוז 0 תס 'פפלזופ: 70 66 ווק ו 6 0 הק 01 000 000 5 | | 527500 6 4 0 | 0 -5 ₪ ₪ (6660ט1סחו) רש ו הא סז א א 5י6זהו"ק 16% אהן]ן 6 זו 5 |08ו5 ץח 6 5 0 זפסוחטא (וק0) חסו1ט/850ז וחטרחוא1/!8 68080 זס!ס הסוח 5181160 8 |8ו0||6/561ז8? 6 זוז 3.1 00/5חו// 05011ז0ו/ 0ו1ו5086-זסזחוזק | ד 00 0 5 5 655010/118610 30 5 5 [וזזק 180050806 יי 6 030/05 סזו|ם 06ו051זק 50 5805 יב ו 00/ח8וחסח 65חו 5זחס! 5688016 065!סח! !כ [סזז הס 5 ו 0 חס 6 6חו1 וזכ זסקם? זוז חסו501601 81800ץיד ו "| 681006 אתו" סקט זו 510 חפסקט5 1600102 86זו-|וסד (סוחוז 685187₪) 5זטסח [הססקט5 הסחק6ו6ד 5 זטסה-24. (3007! 800 2815) זח8זז3 / שיאל | 109 ינר 3 0 0 ישראל בהי 3 יזח אוהסיו6ד ]א !1 ייספהח אוחסי+א6ד 6 ,5000 )064816 117 0 )וג היולט פקרד (שצ1) מספקת לך בחירה בין שלו- שה דגמים של מדפסות הזרקת דיו צבעוניות, שתיים מהן זכו לתואר ייבחירת העורכיסיי בס- קירה זו. דגם 5006, הזול מכולס במחיר 779 דולר בארהייב, מיועד לישומי צבע אקראיים בלבד. משתמשים גרפיים ייכבדים" זקוקים לפ- חות לדגם 5506, שתמורת כ-300 דולר נוספים פותר את הבעיות שנשארו פתוחות בדגס הזול, דגם 1300א הוא מדפסת הזרקת הדיו הטובה ביותר מבחינת איכות הפלט והיחיד המסוגל להתמודד עס מדפסות העברת שעווה בכל ישוס. 00 לוז 300 1א +106חוב ק1! ,5006 0656061 קוו נותנות צבע לחיים המדפסת 68616 6 היא פיתוח של דגם | 5000, מדפסת. 44 מהי- רה למדי | (40 שניות לדף גרפי) המאפשרת | הד- פסה על נלך פשוט, אם כי הגוונים עמוקים יותר על הנייר המיוחד של קן4. הדפסת דיו שחור, לעומת זאת, עדיף שתעשה על נייר סופג, שכן הדיו מבוסס על חומר שומני שאינו מתייבש בקלות. אי הת- אימת בין סוגי הדיו מקשה על קבלת תוצאה מושלמת, המשלבת צבע עמוק עס מלל שחור אמיתי. 0 וסטחוג?, הדגס הבכיר של סא מיועד למקצועני גרפיקה. גודל דף גדול, איכות צבע שזכתה לאישור חברת פאסדאגק, חיבור במ- קביל למספר משתמשים, אופציה למפענח פו- סטסקריפט רמה 2 ותמיכה מובנית בשפת 2 (שפה המשמשת בתווייניס גרפיים לת- אור הוראות ההדפסה של שרטוטים וגרפיקה וקטורית) עושיס אותה לכלי וורסטילי כמעט בכל סביבת עבודה. המדפסת מפעילה ראשי הדפסה נפרדים לכל אחד מארבעת צבעי הדפוס ומפעילה אותם בו זמנית, על נייר ₪7 מיוחד. התוצאה הצבעונית מדהימה בהתחשב בעובדה שהתקבלה בהזרקת דיו. וגסם הדפסת שחור מגיעה לאיכות של מד- פסות לייזר. הסוד של ?₪4 הוא חימוס מוקדס של הנייר לפני הזרקת הדיו. החימוס משפר את יכולת בספיגה של הנייר וכך ניתן להשתמש ביו- תר דיו, כדי לקבל צבעים עמוקים ועשיריס יותר, ללא חשש מיימריחות'י. המחיר של החי- מוס המוקדם הוא מהירות ההדפסה הנמוכה, אבל אס אתה זקוק לפלט איכותי, ההמתנה שווה כל רגע. מלבד תמיכה או- פציונלית = בפו- סטסקריפט,. מיי- שמת ₪ בדגם 0 את שפת המדפסות | הת- דשה שלה .]70 6 הרחבת. צבע לשפה 5 201 המוכרת ממדפסות. לייזר. החיבור במקביל למספר סחוי 01 0010 המהב .120 טפ חוקק 161 016מם הפהבס מקורות, כולל שער מקבילי (65ואסחדאם6), שער טורי 85-422/גדפ1קְק4. וקישור לרשתות על-ידי כרטיסי ממשק ‏ טסוסו6!. המיתוג בין השערים נעשה אוטומטית, כפי שנעשה המעבר מפוסטסקריפט ל-5 ,[6ק. החסרונות היחידים של המדפסת הס איטיות ורגישות הפלט ללחות (דגם זה לא משתמש בסוגי הדיו השומניים שאינס כה רגישים לל- חות). מכל שאר הבחינות זו מדפסת הזרקת הדיו הטובה ביותר בשוק לכן זיכינו אותה בתו- אר ייבחירת העורכיסיי, 60105 '5אסדזסת. הדפסת "פרוצסיי מבוססת על 3 או 4 צבעי דיו הפועלים כמסננים לאור המוחזר מהנייר הלבן. הצבעים הבסיסיים הם: ציאן (כחול), מגנטה (אדוס סגלגל) וצהוב. הדפסתם זה על גבי זה בצפיפויות שונות יו- צרת את כל ספקטרום הגוונים שהעין מסו- גלת לאבחן. כדי להוסיף כהות ועומק, במיו- חד לשטחיס שחורים, מדפיסים צבע רביעי, שחור. מסדי נתונים 801 מסדי נתונים .801: מח'ר גבוה לעוצמה רבה רון אנדרסון שפת השאילתות המובנית ‏ 508 ( עתמש0 כמאשז6שא51 5 ) הופכת בהדרגה לשפה האוניברסלית למסדי נתונים. המגמה של מעבר למסדי נתונים יחסיים בתצורת לקוח/שרת מחייבת את השימוש בשפה אוניברסלית ו-501 הוא האלטרנטיבה היחידה. למרבית המשתמשים במחשבים אישיים, המינוח 801 אפוף עדיין מיסתורין, מושג השאוב מעולס המחשבים המרכזיים המרתיע. למעשה מדובר בשפה המגלמת פשטות אלגנטית במיטבה. עם זאת, המימוש של מערכת מסד נתונים בתצורת לקוח/שרת דורש מומחיות ואופטימיזציה בהליך מורכב להפליא. מסדי נתונים .501, קשים ככל שיהיו בהתקנה ובתחזוקה ויקרים כפי שהם ברכישה, הס התשובה האולטימטיבית לאמינות נתונים ולאבטחת מידע. אם המסד שאתה בונה חייב להיות זמין תמיד ומובטח לחלוטין - עליך לעשותו מבוסס 7 5 זחיזס!/]08 !1 8ח50|000 יזסעי0/50ו=] טסיה סדי .501 היגרו לעולס ה-26 ממחשבים מרכזיים, דרך עולם המינימחשבים ו-א]אש, וכיום הם זמינים לסביבות ,05/2 ,6ג/6א1 5 ו-אזאש. המסדים לסביבת ₪05 הם, מטבע מגבלות המיעון, מיועדיס למשימות קלות וקטנות היקף. המסדים לסביבת אזאט הם תחוס רחב-ידיים, הראוי למאמר ראשי הממוקד רק בהם. במאמר זה נדון במסדי .501 לסביבת 2 ולסביבת 6ג/ו6א. ההגדרה הזאת מצ- מצמת את הסקירה למוצרים של החברות הב- אות: זקטס, | א8, בכר שו סא ,108050 001.5 ו-5+8455. יש לשים לב להבדל המשמעותי (משמעותי גם במחיר!) בין תצורת לקוח/שרת לבין תצורת שרת קבצים. בארכיטקטורה הראשונה השרת מבצע את החיפוש במסד הנתונים והמיון על פי השאילתה. השרת שולח ברשת, כתשובה לש- אילתה, רק את הקבצים הרלוונטיים לאחר סל- נון. בארכיטקטורת שרת קבצים על הלקות לבקש קבצים ספציפיים ולמצות את הנתוניס בכוחות עצמו: השרת הוא ספק קבציס טיפש למדי והרשת מועמסת בתעבורה כבדה של קב- צים לא מסוננים. הדרישה כי השרת יבצע פעו- לות מיון וחיפוש מחייבת עוצמה חישובית (י- כרת של השרת, אך היא מבטיחה ניהול מרוכז, יעיל ואמין של מסד הנתונים. מסדי .801, הב- נוייס בתצורת לקוח/שרת, מתאימים במיוחד ליישומים קריטיים, כאלה שהאירגון נסמך על זמינותס התמידית, ולכן הבחירה בספק מסויים מהווה החלטה חשובה ביותר. בבחירה זו מעו- רבים שיקולים של תמיכה, אמינות ותפיסת עולם, לא פחות משיקולים טכניים בסיסיים. דרך התבונה ככל שמסד הנתונים נבון יותר, כך צריך המ- שתמש לדאוג פחות. תבונתו של השרת היא הת- כונה המבדילה בין שרת מסד נתוניס לשרת קב- 2 ההבדל בין תצורת לקוח/שרת לתצורת קוגץ/שרת היא בתגונה הנדרשת מהשרת. במקרה הראשון הלקוח מבקש מידע ספציפי ועל השרת מוטלת המשימה לסרוק את מסד הנתונים, לחלץ את המידע הנדרש ולשדר כתגובה את הנתונים הרלוונטיים נטו. במקרה השני אמור השרת לספק קובץ גולמי, למיון ולסינון עי הלקוח. נפח תעגורת הרשת מומחש ע*י עובי הח המחזיר נתונים מהשרת ללקוח. שרתי .501 פועלים בתצורת לקוח/שרת והשפה 501 תוכננה לספק תחביר אופטימלי לשאילתות. סי שראל|111 מים 3 6 2 שראל ינוי '3 צים. בעגה של מסדי .501, השרת הוא ייצד העו- רףיי (שאמ-א846) והלקוח הוא ייצד החזית" (סאם-דא60=). במאמר זה אנו דנים ומשוויס את המוצרים המיועדים לשמש ייעורף" לא- רכיטקטורת לקוח/שרת. במאמר נפרד נדון במו- צרי ייצד החזיתיי, הכליס באמצעותם מבוצעת השאילתה המובנית של .801. 2 מלבד הקטנת נפח התקשורת, התצורה הרל- כוזית של המודל לקוח/שרת מאפשרת בקרה מלאה על נגישות נתוניסם, בפרוטרוט שאינו אפ- שרי במודל שרת הקבצים. גס אמינות הנתוניס זוכה להגנה משופרת כאשר רק השרת רשאי לשנות אותס. למרות שהן 05/22 והן ₪ג/6א מוגדרות כמ- ערכות 32 סיביות, כל המסדים ל-05/2. נוצרו עבור גירסאות א.1, שהן גירסאות 16 סיביות. מסדי .501 ל-6ג/ו6א הס תוכנות 32 סיביות אמיתיות. המסדים לסביבת 6ג/וסאז מתוכנניס כיימודולים נטעני רשתיי, ‏ א:א, דבר שהופך אותס לחלק אינטגרלי ממערכת ההפעלה, ללא חציצה בין היישוס לחומרה. תצורה זו עושה אותס למהירים יותר ממסדי 05/2, אך המחיר הוא רגישות לתקלות: נפילה של וא/1א יחיד עלו- לה לגרור לנפילה של כל המערכת. תחת 05/2, לעומת זאת, מערכת ההפעלה מספקת שכבת בי- דוד, כך שכל יישום פועל בייבועהיי וירטואלית, מוגן מהתנהגות פרועה של יישומים אחרים. סיבה נוספת למהירות הגבוהה יותר של מסדי נתוניס לסביבת 6ג\וסא היא שמערכת הה- פעלה הזאת אינה קואופרטיבית (פ/זדץואמתאק), כלומר תחת 6גאווטא כל תה- ליך שאילתה - חיפוש - תשובה נמשך ללא הפ- רעה עד סיומו. שאילתות חדשות נטענות לחוצ, שם הן ממתינות בסבלנות לתורן. 05/2 לעומת זאת היא מערכת קואופרטיבית, המנסה לשרת במקביל את כל הלקוחות, תוך אגירת תקרה (סאמותםצס) רבה והאטה של זמני התגובה הממוצעים. הבחירה בין סביבת ‏ 0852 ל-סגאו6א היא לעיתים רבות בחירה בין בי- צועיס לאמינות. השבחת השפה היא שפה יעודית ותמציתית. בפקודות בו- דדות היא מאפשרת לך לבצע את מה שהיה דורש עשרות שורות בשפת אגּפא. תכונה זו לבדה עושה את 502 לבחירה המועדפת בס- ביבת רשתות, בה אנו מנסים להקטין ככל הא- פשר את התעבורה. אבל .501 מתאימה גם במיוחד למיצוי מידע ממסדים יחסיים - השפה תוכננה במיוחד למשימה זו, והיא פותחה במ- קביל לפיתוח התפיסה של מסדים יחסיים. אתה מבקש מהמסד את המידע הדרוש לך, מסדי נתונים ‏ 5801 בשפת .501 כמובן, והדרך בה המסד מבצע את המטלה היא בעיה של השרת, לא הלקוח. הדבר מגונן על המשתמש מפני שינוייס בתצורת מסד הנתונים, המבוצעים לעיתיס קרובות על-ידי מנהל המסד ללא הדרכה מתאימה של המ- שתמשים. שפת 501 מוסדה בתקן 51אג משנת 1986, שעודכן ב-1989. התקן מגדיר שתי רמות תאי- מות: רמה בסיסית 1 ורמה משופרת 2. כמו כן מגדיר | התקן נספח השבחת אמעות (דאםואםסא תא צדהאסאפדאן). הספקיס החלו לאחרונה לספק גם השבחות פרטיות ל-501: תהליכים שמורים, אירועי הדק, בקרת ביצוע על-ידי | סיעוף (סאנאסאג88) ולולאות (0075/), דיאלקטיםס פרטיים (5467א84ד המסופק על-ידי מיקרוסופט וסיבייס או /1ת 1 המסופק על-ידי אורקל) ועוד. תהליכים שמורים (₪06800885ק2 כממסד9) הם פקודות .501 שעברו קומפילציה והם שמו- רים, מוכנים לביצוע מיידי, בשרת. הלקוח מבצע תהליך שמור על-ידי פקודה אחת קצרצרה: < שם התהליך >מז0מאם. בצורה זו הרשת מעבירה רק שתי מילים, במ- קום מאות המילים המרכיבות פרוצדורה ממו- צעת, והשרת יכול לבצע את הפקודה מדי, ללא צורך בקומפילציה. שאילתות שכיחות הן היעד העיקרי של תהליכים שמוריס. אירועי ההדק (78100585) הם תהליכים שמו- רים המבוצעים אוטומטית כאשר קורים אי- רועיס מוגדרים. למשל, אירוע ההדק יכול להיות פקודת .501 מסויימת והתהליך הקשור בו יבו- צע אוטומטית בכל פעס שהפקודה מופיעה. אמינות יחסותית מסדי נתונים יחסיים בנויים מטבלאות נפרדות המקושרות דרך מידע משותף. למשל, מסד נתו- נים עיסקי פשוט יכול להכיל טבלת לקוחות וט- בלת הזמנות, הקשורות זו לזו על-ידי מספר זי- הוי לקוח, המופיע בשתיהן. מאחר ויכולות להיות הזמנות רבות לאותו לקוח, הקשר בין הטבלאות הוא מסוג ייאחד לרביםיי. טבלת הל- קוחות היא היאביי וטבלת ההזמנות היא הייילדיי. אס מוחקיס שם של לקוח ללא מחיקה במקביל של הזמנותיו, אנו נשארים עם יייתומים'י. "אמינות יחסותית" (צ'חת אדא 1 דהאמתמתפת) היא, בפשטות, הדרישה שלא להשאיר אף יתוס באף טבלה. קיימות שלוש דרכים בהן רשומה יכולה לה- תייתם: רשומת האב נמחקה, או שהרשומה שו- נתה כך שהקשר היחסותי אבד, או שייצהנו רשומת ילד-ממזר, ללא רשומת אב. | מסדיל ה-501 מממשים אמינות יחסותית, אם כי בד- רכים שונות. הדרך הייהכרזתית", 8 מםזדאג61תכ) שעוקבת אחר המלצות 1 א ומיושמת ב-501 6ג/וו6א, ובמסדי 18% ו-וקְוס, מבוססת על מפתחות השמורים בט- בלאות עצמן. טבלאות האב כוללות מפתחות ראשיים, המורכבים ממפתחות משניים הש- מורים בטבלאות הילדים. המפתחות מאפשרים מעקב אחר כל הקשרים המשפחתיים ומ- בטיחים כי רשומות האב תימחק יחד עם כל רשומות הצאצאים. השיטה השניה היא אמינות יחסותית תהליכית. תהליכים שמורים המבצעים אכיפת חוקי הי- חסות מופעליס באופן אוטומטי (על-ידי אירוע הדק) בכל פעם שמופיעה פקודת עידכון (פךא4פקט), מחיקה (מפדם1מכ) או החדרה (ד5א1). השיטה התהליכית, המיושמת על-ידי גירסות מיקרוסופט וסייביס של 502 ז6ח86, אינה תואמת למודל האידיאלי של 1פאג אך היא מספקת את התכונה העיקרית: אבטחת האמינות נעשית אוטומטית על-ידי השרת ואינה תלויה במה שעושה המשתמש. התוכנות של אינגרס ושל אורקל לא תומכות באף שיטת אמינות יחסותית. אומטימיזציה של טיפול בשאילתות המטרה של אופטימיזציה היא להבטיח שכל שאילתה תיענה בזמן הקצר ביותר. לצורך זה מיישמים שתי אסטרטגיות: אופטימיוציה מבו- ססת תחביר (כ8455 אמדאצ5) ואופטימיזציה מבוססת עלות (פ8455 6051) . השיטה הר- אשונה מבוססת על העובדה כי ב-.501 לצורה בה אתה מציג את השאילתה השפעה מכרעת על מהירות הביצוע. בשיטה זו (קוראיס לה גם או- פטימיזציה מבוססת חוקים) סידרה של חוקים תחביריים מאפשרת למתכנת לדעת מראש כיצד כל פקודה תבוצע על-ידי השרת. בשיטה זו על המתכנת לבצע את האופטימיזציה על סמך ידע ונסיון. התוצאה תלויה בכשרונו וביכולת של כלי העזר בהס הוא משתמש לפיתות הלישוס. בשיטת האופטימיזציה מבוססת עלות אנחנו אוספים נתונים סטטיסטיים על מסד הנתונים - מספר הטבלאות, מספר השורות, סוג הנתוניס בכל שורה, זמינות של אינדכסים לכל עמודה וכדומה - והמעבד משתמש בנתונים אלה על מנת לתכנן את הדרך היעילה ביותר לטיפול בש- אילתה. אם המעבד מוצא כי עדיף לסורק את הטבלה ולא להשתמש באינדכס, אזי החיפוש *עשה בצורה זו גם אם השאילתה נוסחה בצורה אחרת. היתרון של השיטה הוא מובן מאליו: האחריות על ביצוע האופטימיזציה עובר מה- משתמש (שאולי לא מיומן דיו) לשרת, שבדרך כלל מתוחזק על-ידי מומחים. הבעיה בשיטה זו היא שמציאת פיתרון אופטימלי עלולה לארוך זמן רב, אס בכלל קיים פתרון חד-ערכי לתהליך. כאן נכנס לפעולה מרכיב העלות: החיפוש אחר פיתרון אופטימלי מופסק אחרי שהגענו לרמה בה התועלת בשיפור הביצוע לא שווה למחיר שאנו משלמים בהארכת החיפוש אחר הפיתרון המושלם. גישה זו עדיפה על אופטימיזציה מבו- ססת תחביר והיא מיושמת ב-ז6ת56 501 של סייביס ומיקרוסופט. הגנת נתונים מסדי נתונים ,501 כוללים מספר אמצעים לה- בטחת אמינות נתונים על-ידי כפיה של עקביות. "טרנסאקציותיי הן דרישות מהשרת לבצע שי- נוייסם בתוכן של המסד. כאשר טרנסאקציה הו- פכת ליימבוצעתיי (ספדדזוא!א00), היא נרשמת מהחוצ לתוך הדיסק. השרת מנהל בדרך כלל ייומן טרנסאקציות"" (100 א0ז'ד6ג 45 ד) בו הוא רושם ושומר כל פעולת שינוי שנעשת במסד בעזרת יומן זה ניתן לחזור אחורה ולבקר את מה שקרה במסד. ובמידת הצורך לגלו אחורה (011.8468) למצבו הראשוני. ניהול יומן טרנסאקציות הוא תנאי הכרחי לא- בטחת אמינות. אס סידרת טרנסאקציות קשו- רות נפסקת באמצע, בשל תקלת חומרה או תו- כנה, היומן יהיה המקור היחידי לשיחזור המסד. למשל, העברת כספים מחשבון לחשבון כרוכה בחיוב חשבון אחד וזיכוי החשבון השני. אפסקת חשמל יכולה לגרום שרק אחת משתי הפעולות תבוצע, תוך שבירת עקביות של הנתונים. מסדי משתמשים ביומן הטרנסאקציות באחת משתי צורות : ייגלילה לאחוריי - בה הפעולה הג- למודה תמחק גם היא, או ייגלילה קדימהיי (סת אותס: 8011) - בה הפעולה השניה תבו- צע מייד עס חידוש השירות (בדרך כלל על שרת חילופי עליו שומרים תמונת מצב מעודכנת בה- תמדה של המסד). ייביצוע דו-שלבייי | (חואוא60 55גזק סאת) היא שיטה לאבטחת אמינות במערכות מבו- זרות. בשלב הראשון השרת מבצע את כל פעו- לות ההכנה, חוץ מהרישום על הדיסק, ורק כאשר כל הגורמים הנוגעיס בדבר מודיעים כי הס מוכנים לביצוע, הפעולה יימבוצעת" על הדי- סק. ז6ת56 .501 של סייביס ומיקהוסופט ו-5581085 סמפאםדאם של יבמ כוללות בי- צוע דו-שלבי תחת בקרת המתכנת. אף תוכנה מהנסקרהות לא כוללת ביצוע דו-שלבי אוטומטי. ייעקביות קריאהיי (צ0א51875א60 ג היא תפיסה חשובה במערכות מרובות מש- תמשים, בהן עלינו לוודא כי בכל זמן נתון המסד יראה והה לכל אחד, למרות שט- רנסאקציות מבוצעות בו בהתמדה. דרישת עק- מסדי נתונים .501 ביות מחייבת את השרת למנוע גישה לנתוניס הנמצאיס בתהליך עידכון, ולשס כך הוא יכול לחסום קריאה מרשומה בודדת או מטבלה שלמה. ההבדל בין שתי האופציות יכול לה- תבטא בפער ביצועים גדול: חסימת טבלה שלמה יכולה לעקב מספר גדול של שאילות המ- מתינות בתור. לעומת זאת, אס מספר העי- דכונים באותו עמוד הם רבים, עדיף לחסוס את העמוד כולו ולבצע את כל העידכונים לפני שמ- שחררים אותו לקריאה על-ידי שאילתות אח- רות. רוב התוכנות ( מלבד ,501 שִג\ז6א ) מש- נות את רמת החסימה בצורה אוטומטית, בתלות במספר העידכונים. מבדקי הביצועים שערכנו מדגישים את מהירות הביצוע של קריאות ועידכונים בסביבות שונות. מאחר והביצועים תלוים בצורה חריפה באיכות התיכנות, ביקשנו כי היצרנים עצמם יכינו את הקוד, לפי מפרטים שנתנו להם. נציגים של הי- צרנים היו נוכחים בזמן המבדקים עיימ לתמוך במוצר שלהם במידת הצורך. למרות שלמהירות חשיבות רבה, צריך לזכור כי במסדי .501 יש משמעות לא פחותה לאמינות הנתונים ולאיכות התמיכה של היצרן. כשאתה בוחר במסד נתונים 1 אתה יוצר קשר ספק-לקוח משמעותי יותר מבכל תחוס אחר של מיחשוב. חשוב לכן לבחור בזהירות מירבית. 5 060ח160אם אםו הזו 2 ז0] ז6/ז56 08180856 מסד הנתונים .5001 של יבמ (א5/וא18 בקיצור) אולי לא מספק את כל התכונות של כמה מה- מתחרים האחרים, אך הוא יכול להתגדר בא- מינות יחסותית דקלרטיבית, שמירת הליכים מקומפלים בשרת ותמחיר אגרסיבי. תמורת פחות מ-2,000 דולר אתה מקבל גם תוכנת נל- הול רשת, דבר שהמתחרים דורשים עבורו תש- לוס נוסף. אס תרכוש גס את התוכנה 2 0000108 23180856 6שוטטתזצו (/05סכ) תוכל לבנות קישוריות יישקופהיי למ- סדי 082 על מחשבי יבמ מרכזיים. אלה סיבות מספיקות עיימ לעשות את 18/85 לבחירה המועדפת של מנהלי מערכות מידע באירגונים רבים. ההתקנה של ₪5//א18 היא קלה במיוחד. אתה מגדיר את סוג הלקוח (205 ,05/2 או צוסותו/ץ) וכל השאר נעשה אוטומטית. אחת מנקודות החוזק העיקריות של התוכנה היא ממשק 2481 המאפשר להעביר קטעים גדולים של קוד היישום מהלקוח לשרת, בצורת סי- פריות .1.1ם. יבמ מתייחסת לסיפריות ,011 כאל ייתהליכים שמוריםיי אבל חשוב לא לבלבל בין המינוח הזה לבין ייהתהליכים השמורים"" הנ- תמכים על-ידי תוכנות אחרות. התהליכים שיבמ מאשפרת לבצע על השרת הס ישומיס הכתוביס בשפות 6, פורטרן, קובול או אאפא, והס על- שים גם ללקוח. השימוש בממשק 0481 משפר את הביצועים, במיוחד בשאילתות המבוצעות במספר שלבים. ממשק 481 גס מאפשר הר- חבת פונקציונליות על-ידי קשירה של פונקציות המתוכנתות על-ידי המשתמשים למערכת 18% 65 כמובן שיבמ שומרת על תאימות מירבית בין מסד הנתונים שלה למחשבים אישיים לבין מסד הנתונים 282 שהיא מספקת למחשבים מרכזיים. באופן אירוני, התאימות הזאת, שכה חשובה למשתמשי יבמ רבים, היא המונעת ממנה מל- הכליל במערכת תכונות מתקדמות, כמו גיבוי מקוון בזמן אמיתי או תמיכה באירועי הדק. מאחר ואירועי הדק הם כלי חשוב בהגנה מפנל טעויות של משתמשים, 5 אינה מתאימה במיוחד לסביבה של טי- רוני טרנסאקציות מקוונות. לעומת זאת, /וא18 5 מיישמת נעילת קריאה ברמת רשומה ואו- פטימיזציה מבוססת עלות, שתי תכונות חשובות אותן היא מביאה מסביבת 82. יבמ מספקת רק כלים חלשים יחסית לניהול מסד הנתונים. הביצועים לעומת זאת היו בי- נוניים, ללא ירידה משמעותית בזמן התגובה כאשר הגדלנו את מספר המשתמשים. בזמן המ- בדקים צוות התמיכה של יבמ יצא מגידרו עיימ להתגבר על הבעיות שהיו לנו עס חומרה של חברה אחרת, גישה חדשה המעידה על שינוי תרבותי בחברת המחשבים הגדולה. אס אתה מחפש מסד .501 זול, או אם אתה קשור למסד 2 מרכזי, 5ם/וא8] הוא המוצר שלך. 2) זס] זסטז6ס 65זחו אינגרס ידועה בעיקר בזכות מסד .501 המצויין שלה לסביבת אזאט. אופטימיזציה מבוססת עלות, למשל, היא המצאה של אינגרס אותה מחקים כיוסם שאר המתחרים, ומערכת הגנת האמינות שהיא מיישמת באמצעות היררכיה של איזוריס היא הטובה בין מסדי .801. אבל הגיל- רסה המעודכנת ביותר של 8ם/חם5 5ממסאן, 4, איזה זמינה עבור 05/2 ולכן חלק גדול מה- תכונות המעולות של גירסת אזאש אינס מת- בטאים בגירסה שאנחנו בדקנו. גם התיעוד וה- תמיכה שקיבלנו היו חלשים במידה מאכזבת, עד כדי כך שהחברה לא ראתה לנחוץ להכין את תוכנית המבחן שביקשנו מכל יצרן. אנחנו ניסינו בכל אופן להתקין את המערכת בכוחות עצמנו, פעולה שנתקלה בקשיים בשל התיעוד העלוב. גס שיטת מתן השמות דומה יותר למה שמקובל סי ישראל 5 1 1 לנרי 3 מסדי נתונים 801 זו פה=ק ווספאה 8 12 6 5ח0ו%5181זס/ט 80/6 01 זססוחטא : --] .250 | | ו אפ ₪ | | | !| 5 501 טסוו ]₪‏ | | | 20 ו | וא 56 5019356 ₪ | | 16 זס! 8 ה56 501 50956 ₪] ₪ ב 00 68 ו מבחן 8540 0%א4ח מראה כמה שליפות מידע מסוגלת המערכת לבצע בו-זמנית. כל תחנה בוחרת שירה אקראית מתוך אותה טבלה והחיפוש נעשה במוד 0%/55ח8, המאפשר חיפוש מקבילי מירבי. הציר האופקי מראה את מספר התחנות הפעילות ברשת והציר האנכי את מספר הטרנסאקציות לשניה. צירפנו תחנות נוספות בהדרגה עד שהגענו לרוויה, כלומר למצב בו הוספת תחנות עבודה הורידה את קצב הטרנסאקציות המירבי בו יכול השרת לתפקד. השרת .501 5506 מוליך בפער עצום לפני השרת השני בביצועיו, 50180 של גופטה. שים לב שגס השרת הטוב ביותר מגיע לשיאו ב-24 תחנות עבודה בלבד. =דוהעעוהספאההח זט 8 4 20 86 12 8 י בצ שבכ 1.00 | 0 ₪ 50 050 ₪ | | 0 גוסו ₪ | | 60 | ו | | 00100906 ז0) 50707 501 500050 ₪ 56000 זט 005ו5301ח3זד 5 5 מבח[ ₪ וזסטחסא מראה את קצב העידכונים המירבי אותו יכול השרת לבצע כפונקציה של מספר תחנות הלקוח. במבחן זה כל תחנה שולחת עידכון לשורה אקראית מתוך אותה טבלה והביצוע נעשה במוד מדספט. גם כאן הוספנו תחנות בהדרגה (הציר האופקי) ומדדנו את קצב הביצוע המירבי (ציר אנכי). במבחן זה הצטיין השרת 50180% של גופטה עס קצב מירבי גבוה פיי שלוש מהמתחרה הקרוב ביותר ,501 6זג/שו;א של נובל. השימוש באינדכסים מעוכים'י (5אשסאז פשאמ 6057 סש15ז) הוא הגורס העיקרי לתוצאה המצויינת של גופטה. בעולס ה-אזאש מאשר למקובל בטביבת 052. הסיכום שלנו אינו מבוסס לכן על השוואת בי- צועים אלא על שיקולים תיאורתלים. כאמור. לעיל, אינגרס היתה חלוצה באו- פטימיזציה מבוססת עלות, תחום בו היא עדיין מוליכה בחדשנות. האופטימייזר של אינגרס יכול לפרק שאילתה למרכיביה ולייצג אותה במודל מתמטי שאינו תלוי בתחביר. כך מתקבל ביטוי לוגי-יחסותי עליו אפשר להפעיל או- פטימיזצית עלות ולקבל תוצאות זהות מכל ני- סוח שאילתה. ככל שהשאילתה נעשית מורכבת יותר, כן גדל - בסידרה גיאומטרית - מספר הד- רכים השונות לפיתרון, עד כי ברמת סיבוך מסויימת בדיקת הדרכים לצורך אופטימיזציה תארך יותר מביצוע הפיתרון הטריוויאלי ביותר! משקיפים שונים הביעו את דעתם כל מםתם5 5מתסא אינה יודעת להסתפק בפי- תרון "טוב דיויי, אך אנחנו אלא יכולנו לבדוק את הדבר, בשל חוסר שיתוף פעולה של היצרן. מסד הנתונים של אינגרס מצטיין במערכת הגנת אמינות איזורית הטובה ביותר בין כל מסדי %1. אתה יכול לבנות מערכת היררכית של אי- התאמה למשימה הזוע 507/065 600060 ושופו 2 זסן ז507/9 56סססזסכ. גרוע סביר טוב מעולה ישומי אמינות-קריטית. 0 6( 6 6 תיכנות .8001 6 6( 6 0 קשוריות בין פלטפורמות. 6( 6( 0-6 איכסון נתוניס 6( 6( 0-6 עיבוד טרנסאקציות. 6-6( 6 0 זורים (5א41/א0כ) המונעת בניינת הקשרים מטופשים בין נתוניסם שבמקרה הם גראים דו- מים. למשל, אתה יכול למנוע קשר בין מספרי טלפון בטבלה אחת למספרי רכב בטבלה שניה, גם כאשר הספרות זהות. התוכנה תומכת בת- הליכים שמורים, אם כי אי אפשר לגשת אליהם בצורה אינטראקטיבית, אלא רק דרך קריאות 1 מיישום הלקוח. לעומת זאת, אינגרס לא תומכת באירועי הדק ובאמינות יחסותית משום סוג שהוא. אינגרס מבטיחה כי חסרונות אלה יתוקנו בגירסה 6.4, שתוכרז בקרוב. 685א1 תהאמה למשימה שת דורשת חומרה לא מבוטלת בכל אחת מתחנות העבודה. לקוחות 205 תייבים לה- צטייד במעבד 286 לפחות, עם 2 מגהבייט ז'- כרון, ולפנות 6.3 מגהבייט על הדיסק. הדרישות נובעות מהפונקציונליות העשירה של תוכנת הת- קשורת, שגס מוסיפה 200 דולר לרישיון ההפעלה מסדי נתונים ‏ 801 טחודפז5קתו:) 0 ואלו סעצ פ= אווא הזו הס 1 100 200 100 0 (דק חווד 5 ח60ח88 והטזוט6חס ₪[ | 0 0ן 05 | ו 1 065 ופ 5 501 501ססוו/ 01 1)38סא א 566 8356 ו50 8 ז0] 580/87 )50 50850 סהסשואח ס/צ פ=אווא זו 0 1 | 0 20 0 06 8 5ח0ו5001ח3זד 05 ו זה עבור כל עמדת עבודה. התקשרות תומכת בפ- רוטוקוליס 8105ו6א ו-א80/א12, אבל לא ב/פסד -?ז, מה שמגביל את אפשרויות התקשורת עס פלטפורמות שונות. לסיכום, התאכזבנו מהגירסה שסופקה לנו, במיוחד לאור המוניטין של אינגרס בעולס ה-א]אזט. החברה מבטיחה שגירסה 6.4 תפתור את כל הבעיות ולנו לא נותר אלא להמליץ על המתנה בסבלנות. זז .501 50סזסו! מסד נתוניס זה הוא דוגמה לשותפויות המוזרות הצצות בעולס המחשבים. מיקרוסופט רכשה התאמה למשימה בש | המות * 20 5 501 0501ז6וו1 01086 א 56 5018856 8 זס] ז8שו56 501 0856ץ5 זכויות להסבה של מסד הנתונים הידוע של 6 מסביבת אזאט לסביבת 05/2. סייביס מצידה ביצעה הסבה לסביבת 6גאו6א (בהמשך המאמר). מיקרוסופט מכינה גירסת זַא שת- היה, בניגוד לגירסה הנוכחית, כתובה בקוד 32 סיביות מלא. העתיד של גירסת 2 לא ברור ברגע זה. שות ה50 של מיקרוסופט בנוי בא- רכיטקטורה הנקראת 58801085 גד אפקס (055) המאפשרת התחברות ללא תפר עם מקו- רות נתונים שונים. יישומי 025 מותקנים בין הלקוח לשרת והם מטפלים בחמישה סוגי אי- רועים: התחברויות, פקודת בשפות שונות (כולל כמובן .501), קריאות לתהליכים שמורים, ני- 4 מבחן 040]אתס/ו סשאוא מעמיס את השרת בלחץ עבודה אופייני, הכולל פעולות עידכון, שאילתות, הצלבת טבלאות וכדומה. המבחן חולק לשלושה קטעים: מסאמתםתתמדאו סא מודד את הזמן הדרוש לביצוע המבחן כאשר תחנה יח?דה פעילה ברשת .ספא דאמתתט6א60 פגשת מודד את הזמן כאשר תחנה אחת מריצה עומס עבודה אופייני תוך כדי *הפרעה' של שבע תחנות אחרות המנסות לבצע קריאה בו-זמנית, המדחח/ו אספאת - דאמתתט0א60 מודד את הזמן בסיטואציה דומה, בה תחנה אחת מריצה עומס מעורב ואילו כל 7 הנותרות מפריעות עס פעולות כתיבה אקראיות. 18/85 המצטיינת בעבודה ללא הפרעות, גומרת במקום האחרון כאשר המבחן כולל הפרעה מעידכונים בו-זמניים. סייביס מצטיינת בכל הסיטואציות, עס ביצועים שלא מופרעים כלל מקריאה בו-זמנית ונפגעים רק קלות כתוצאה מעידכונים בו-זמניים. תוקי מגע וקריאת לתשומת לב (התראה לד- רישת שירות קרובה). המתכנתים יכולים לה- שתמש במודולי 005 על מנת לגשר בין השרת למסדי נתונים אחרים, להוסיף פונקציות אב- טחה, לבצע ביקורות וגישות ולהתריע בזמן אמיתי על אירועים שונים. תכונות "אל-כשליי, או יותר נכון סובלנות לת- קלות (05א70188 4018ת), היתה עד כה קשורה במערכות מחשב מרכזיות. השרת של מיקרוסופט מספק תכונה חשובה זו בסביבת 2 על-ידי יישיקוף" (סא1סאמזא) מסד הנ- תוניסם על מחשב שני, הנמצא בכוננות לקחת פי- קוד ברגע שהמערכת הראשית נופלת. השיקוף כפי שמיושם על-ידי מיקרוסופט ניתן להגדרה פרטנית ביותר, למשל ניתן לשקף רק את יומן התאמה למשימה לי יבר 3 ל לבוי 3 הטרנסאקציות או רק את מסד הנתונים. מספר האבזרים הקשורים לשרת אחד יוכל להגיע ל-256, כל אחד עס מסלול ביצוע עצמאי, הפועל בצורה אסינכרונית עס שאר המסלולים. מסד הנתונים ויומן הטרנסאקציות יכוליס להתפרש על מספר כוננים, כך שהביצועיס מואצים על-ידי פעולות גישה פיזית לכונניס שוניס במ- קביל. גם גיבוי לסרט מגנטי ניתן לביצוע בצורה מקוו- נת, ללא צורך בהפסקת הפעילות השוטפת של השרת. גיבוי דינמי מתבצע בכל פעם שמתבצעת פעולת עידכון על הדיסק, מה שמבטיח כי הגי- בוי מעודכן בו-זמנית עס המסד עצמו, אך הדבר כרוך כמובן בפגיעה בביצועים, שכן זמני הגישה של סרט מגנטי ארוכים בהרבה מהזמנים של עיל- דכון הדיסק. ז6ת56 .501 תומך בתהליכים שמו- רים ובאירועי הדק, שהחשוביס בהם משמשים לכפיית אמינות יחסותית ([א). תהליך שמור בשרת אחד יכול לקרוא לתהליכים השמוריס בשרתים אחרים וכך לפזר את הטיפול בט- רנסאקציה בין שרתיס מתמחים. למשל, שרת הזמנות יכול לקלוט הזמנה על-ידי תהליך שמור, שהוא מצידו יקרא לתהליך שמור אחר, המטפל בניהול מלאי על שרת אחר. ארכיטקטורת 05 יעילה במיוחד בהכנת שרשרת הפעולות האו- טומטיות . ז6ת56 501 מאפשרת לשרשר אירועל הדק ב-16 רמות. דרישות צנועות, הפעלה קלה מודול התקשורת של ז6ת55 .501, החלק שחייב להשאר בזיכרון כיישוס 185, נזקק ל-11 עד 8% בסביבת 05/2 ו-א45 כאשר פועלים בס- ביבת 6גאוטא. ‏ מערכות רישות אחרות. הנ- תמכות על-ידי השרת הן זסקגתגוא 1/4 אא/1 6 ו-5סאן/. זח56 .5001 הוא בין האיטייס בשרתים שבדקנו, בעיקר בשל היותו כתוב בקוד 16 סיביות. ניהול המסד נתמך על-ידי תוכנות עזר לסביבת 05 ולסביבת משסשתו/ץ, כולל ניטור ביצועים בזמן אמיתי. זה גס מסד הנתונים הנתמך על-ידי יותר חברות צד שלישי, המספקות תוכנת 'יצד חזיתיי (0ח6 וחסזז), מכל מסד אחר שבסקירה. למהות שמסד .501 של מיקרוסופט אינו בראש המ- בצעים, בסך הכל הוא בחירה מצוינת. ס6ז6]))4 בניגוד לשאר המסדים בסקירה, .501 6גאווטאן של נובל, מבוסס על מערכת ניהול רשומות פו- פולרית - 606חו8. הוספת שירותי .501 מאפשרת למשתמשים ותיקים להגר מתצורת ניהול רשו- מסדי נתונים .5801 מות לצורת מסד יחסי בצורה חלקה. כמו כן הו- סיפה נובל הגנת אמינות יחסותית דקלרטיבית, ההגנה המועדפת עפייי תקן 1פאג, גילגול לא- חור של טרנסאקציות שנקטעו לפניי השלמתן ושקיפות מלאה לגבי המיקוס הפיזי של הנ- תונים. השקיפות מאפשרת לזווג בין טבלאות המוחזקות בדיסקים שונים. ז6ת56 .501 היא גם מהירה, בזכות היותה יישוס אא ב32 סי- ביות, שזו אולי הסיבה לפופולריות הרבה שלה. 1 6ג/ושא הופכת בהתקנתה לחלק. אי- נטגרלי ממערכת ההפעלה, דבר המאפשר לה לנצל את כל מאיצי המטמון (646₪4₪) הפעילים על השרת. מערכת ההפעלה מספקת מטמון לכל פעולות הקבצים, מטמון אחר מסופק על-ידי מנוע ₪1815/5 לפעולות מסד-נתונים ו-501 עצמה מספקת מטמון לטרנסאקציות. נובל מצ- ליחה לגרוס לכל המטמונים לשתף פעולה ול- מנוע קונפליקטים. המחיר לשיתוף הפעולה הוא שימוש במבנה הקבצים של 6₪ג/ו6א, דבר המ- גביל את מסד הנתוניס לפלטפורמות על רשת נובל. הלקוחות לעומת זאת, יכוליס לעבוד בס- ביבת 205 ,05/2 5שסנתו/. ואפילו מקינטוש. למסד הנתונים של נובל יש גס יתרונות נוספיס. הוא מסוגל לבצע גיבוי מכוון ללא פגיעה בבי- צועם, תוך הסתמכות על יומן הטרנסקצית במי- דה ופעולת הגיבוי נקטעה באיבה. אמינות יח- סותית גם היא נתמכת על ידי ,501 6ג/ו6א, בצורה המועדפת של מפתחות הגנה. גלילה לא- חור אמיתית ושקיפות מיקום הן תוכונת חשו- בות, כמו גם נעילת קריאה (עיימ להבטיח עק- ביות נתוניס בזמן עידכון) ברמת עמוד (רמת ביניים, בין טבלה לרשומה). הביצועים, כאמור, הם טובים עד מצויינים. מה שחסר ל-501 6גוו6א הן תכונות חדישות המשובצות במסדי נתונים אחרים, שאינס קשו- רים לתקן 82כ, המגביל את חופש התחביר של השפה. למשל, אינך יכול להכניס לתהליכים שמורים התניות לוגיות, כמו סיעוף ולולאות, כפי שאפשרי ב-ז6ת56 .501 ובשרת אינגרס. המסד של נובל גס אינו תומך באופטימיזציה מבוססת עלות, אירועי הדק או ביצוע דו שלבי. אי אפשר להתחבר למסדים אחריס ולא לפצל את השרת על מספר מחשבים. נובל מבטיחה לתקן חסרונות אלה בעתיד הקרוב. למרות חסרונותיו, השרת של נובל הוא בחירה טובה למי שזקוק לביצועים טובים, גיבוי של החברה שסיפקה יותר מערכת רישות מכל אחד אחר ותאימות רשומות עם 6ט6תום. 6זג )6 זס) זסשז56 80|6זס הגירסה שנבדקה, 6.0, היא מיושנת ואינה בכו- שר להגן על המוניטין של אורקל כמסד נתונים מתקדם. גירסה 7 קרובה לסיוס ושיחרורה יח- זיר לאורקל את הזוהר, שעומם בשנתיים ללא עידכונים. גירסה 6.0 אינה תומכת באו- פטימיזציה מבוססת עלות, אירועי הדק, אמינות יחסותית דקלרטיבית ודרישות הזיכרון שלה גבוהות פי ארבע מכל מתחרה בסקירה. עם זאת, המעמד של אורקל בעולם, כמסד הנתונים הבכיר (עם יותר התקנות מכל מסד אחר), המו- ניטין של אמינות ותמיכה טובה בלקוחות ויותר מ-70 יישומי ייצד החזיתיי שעובדים עם השרת של אורקל, עושים אותה לכח בו יש להתחשב בכל בדיקת שוק. גירסה 7 אמורה להחזיר את אורקל גס לראש הליגה הטכנית. דרישות חומרה ותוכנה יקרות השרת של אורקל לא נולד בעולם ה-26 והדבר ניכר בדרישותיו ובמחירו. גירסת 8 משתמשים עולה כ-4,000 דולר והמחיר מגיע ל-36 אלף דולר בגירסת 96 משתמשים. רק השרת של סיי- ביס (שגם הוא הגיע ל-6ש מארצות ה-אזאט) מעוטר במחיריס דומים. גם דרישות הזיכרון אינן צנועות: התיעוד מציין כי השרת זקוק ל-200 עד א250 | זיכרון לכל משתמש וה- מבדקים שלנו הראו כי הדרישה בפועל היא עוד יותר גדולה. הסיבה לדרישות הזיכרון המ- סיביות היא, כי כל לקוח הופך לתהליך עצמאי לחלוטין, עס עותק פרטי של מערכת ניהול המסד. גירסה 7 אמורה לאפשר שיתוף קוד וכך להקטין את ביזבוז הזיכרון. אנחנו לא יכוליסם לפרסס את תוצאות מבדקי הביצועים, שכן או- רקל לא הסכימה להתיר זאת (החוזר הסטנדרטי שלה אוסר את הדבר) ולכן נספק רק אל- נדיקציות כלליות. בשל דרישות הזיכרון הגבוהות לא הצלחנו לה- עלות על מערכת עס 16 מגהבייט יותר מ-29 משתמשים, וגם אז לא נשאר זיכרון עבור המ- טמון. אופטימיזציה של התצורה הביאה לה- קטנת מספר המשתמשים ל-16, כל אחד עם מג- הבייט פרטי. היתרון של זיכרון | רב לכל משתמש התבטא בביצועים מעולים. השרת לא מספק הגנת אמינות יחסותית, דבר שיתוקן בגי- רסה 7, ולא אירועי הדק. האחריות לנושא נו- פלת על מתכנת היישום. שרת אורקל הוא גס היחיד שאינו תומך באופטימיזציה מבוססת עלות, תכונה אחרת שאמורה גם היא להתחדש בגירסה 7. לעומת זאת, אורקל מספקת תכונות שחסרות במסדים מתחרים. השיפורים שאורקל הכניסה לדיאלקט .71/801 מרחיבים את השפה לצורך טיפול בשגיאות, יצירת התניות לוגיות ולולאות ביצוע. הם מאפשרים לשגר קבוצות של פקודות 1 יבחבילותיי וכך להקטין את העומס על הרשת. יישומי .91/5801 ניתניס להעברה בקלות מפלטפורמה לפלטפורמה על-ידי קימפול מחדש. אורקל מאפשרת גם אירגון נתונים, בשליפה וב- עידכון, למבנה מטריציוני, שהוא יעיל יותר ממ- בנה שורות בודדות כאשר כמות הנתונים גדולה. אורקל זמינה כיום על יותר מ-100 פלטפורמות חומרה, עם ספקטרום רחב של ביצועים המ- כסים כמעט כל דרישה. תוכנת התקשרות א *501 מספקת את הקישוריות ביץ הפ- לטפורמות השונות, כך ששאילתה יכולה לה- תבצע בכל שרת על הרשת בצורה יישקופהי. המחיר הגבוה והפיגור הטכנולוגי של גירסה 6.0 עלולים להרתיע משתמשים שאינם קשוריס לאורקל מסיבות היסטוריות. לכל אלה אנו ממ- ליצים להמתין עד להכרזת גירסה 7. ז6ז50 8856 501 השרת של גופטה (פוקט0) כולל תכונות מת- קדמות רבות: אמינות יחסותית דקלרטיבית, גי- בוי מקוון, | אופטימיוציה מבוססת עלות, ייאינדכסים מעוכים" (65א06תו 16₪6פט01 85060ו1), דחיסת נתוניס בתקשורת בין השרת ללקוח וג- לילה קדימה ואחורה של טרנסאקציות קטועות. קיימות גירסאות לארבע סביבות עבודה: ,אזאש 5 ,05/2 ו-6ג/ו6ז. החברה בחרה את גירסת גוא למבחנים שערכנו. היחוד של גופטה הוא כי זה שרת 50 היחיד שפותח מלכתחילה עבור פלטפורמת 6ק. בזמן שספקים אחרים נאבקים בקשיי הגירה, גופטה פטורה מכל הבעיות ויכולה להתרכז בפיתות תכונות יחודיות, כמו "אינדכסים מעוכים". האינדכסים המעוכים נוצרים על-ידי פונקציות, הקשורות אחת לכל טבלה, והם מאפשרים שלי- פה של רשומות רבות בפעולת 1/0 יחידה. גם דחיסת הנתוניס משפרת את הביצועים, במיוחד בפעולות יישיקוף" של הדיסק למערכת גיבוי. ניתן להגדיר נתונים כייקריאים בלבדיי, למשל קבצי [אסת-65, דבר שתורס להקטנת התקורה. במקוס תכונת התהליכים השמורים, מספקת גופטה יכולת 'ישירשוריי של סדרות של פקודות 1, השמורות בשרת זמינות ליישומים על-ידי קריאת שירות יחידה. השירשור מבצע סדרות לינאריות של פקודות, אבל לא סיעוף ולולאות. השמועה אמהה כי השרת של גופטה הוא מה- מהיריס בשוק ואנחנו הסתקהנו לבדוק אס או- מנם נכונה | השמועה. | ואכן, | השימוש בייאינדכסים מעוכים'" מביא לביצועים לוהטים במבחניס כמו קריאה אקראית, אבל התאכזבנו מהזמן האהוך שנדהש עיימ לטעון את מסד הנ- תוניס ששימש למבחן. גופטה עובדת על שיפור מסדי נתונים .501 הצד החלש הזה. אמינות יחסותית דקלרטיבית גופטה מיישמת במסד הנתונים שלה את המודל המועדף של אבטחת אמינות יחסותית, הגישה הדקלרטיבית. מפתחות המשובצים אינטגרלית בכל רשומה מבטיחים כי שינוי ברשומת אב תו- ליך תמיד לעידכון כל רשומות הצאצאים. המי- מוש מאפשר בחירה בין מניעת מחיקות לא אחראיות לשירשור פעולות, כך שמחיקת רשו- מת אב תגרור אוטומטית למחיקת הצאצאים. גופטה חסכונית בזיכרון בצד השרת (רק א10 נדרשים לכל חיבור) אך בצד הלקוח נדרש לה- קדיש לה כמעט א200, דבר שמצמצם מאוד את זמינות הזיכרון ליישומי 05כ. לא פלא כי גו- פטה מתרכזת בכלי ייצד החזיתיי עבור סביבת צשס6תו/, שאינה סובלת ממחסוס א640 הידוע. כמו השרת של נובל, גס גופטה תומכת בייגלילה לאחוריי ובייגלילה לפניםיי. היחוד של גופטה הוא במימוש הגלילה על-ידי ייסמן. ניגלליי (ז90זטס 5010118916), שרץ על טבלת תוצאות בי- ניים. המשתמשים יכוליס להשתמש בו על מנת לעבור על כל התוצאות החלקיות של ביצוע טר- נסאקציה, להוסיף, לשנות או למחוק שורות כפי הצורך. גופטה מוליכה את השוק עם חידושים טכ- נולוגיים ומחירים נוחים. חסרונה היחיד הוא מיעוט התמיכה על ידי חברות צד שלישי, שלא ממהרות להכין יישומי ייצד החזית'" עבור מסד הנתוניס המצויין הזה. מי שמוכן להתמודד עם בעייה זו ימצא בשרת 886 .501 בחירה מו- עדפת. זס] זסצז6פ .501 50856 6 מסד 5012 זה הוא תאומו של המוצר של מי- " קרוסופט אותו תיאהנו לעיל. שניהס פותחו ממסד הנתונים הפופולרי של סייביס לסביבת אזאט, כאשר ההגירה של סייביס מיועדת לס- ביבת נובל. המוצר הזה הוא האחרון להופיע בשוק ה-0ק וכנראה גם הטוב ביותר. הוא משלב את התכונות המתקדמות של מנוע ז6ח56 .801 עם הביצועים המעולים הנובעים ממימוש כמו- דל וא/זא. התוצאה היא מוצר ייכוכביי. דומיס, אבל גס שונים המקור המשותף של שרתי סייביס ומיקרוסופט מתגלה כשמשווים את מפרט התכונות: הם זהים בכל, מלבד הפלטפורמה, המחיר והאריזה. אבל איוה הבדל נוצר על-ידי החלפת פל- טפורמה! הגירסה של סייביס היתה מהמהירות שבדקנו, בעוד שגירסת מיקרוסופט היתה בין האיטיות. הפעילות היחידה בה סייביס אינה מצטיינת היא בטעינת נתונים והכנת אינדכסים, פעילות שנעשית היוס בתחנת העבודה ולא בשרת. סייביס מכינה מודול וא;זא גס לפעילות זו, דבר שיבטיח ביצועים מעולים בכל ספ- קטרום הפעילות. המחיר גם הוא מפריד בין השתיים. אם אתה זקוק לביצועים של סייביס עליך להיות מוכן לשלם עבורס. מיקרוסופט מוכרת רישיון בלתי מוגבל (במספר המשתמשים) ב-8 אלפים דולר. רישיון דומה עולה אצל סייביס כמעט פי 4 (!) ואתה לא מקבל במחיר זה את הדרייברים לת- חנות העבודה של הלקוחות. עוד למעלה מ-200 דולר לכל תחנת עבודה תצטרך לשלם עבור מה שמיקרוסופט מספקת בחינם! מיקרוסופט גם כוללת בחבילה תוכנות ניהול למסד הנתונים וממשק 025 ליצירת קשרים עם מקורות מידע חיצוניים ויישומים מתוכנתים. כלים אלה אינס זמינים עדיין למשתמשי סייביס - ולכשיהיו זמי- נים הס לא יסופקו חינס. המוצר הזה הוא יוצא דופן עבור סייביס, חברה שהסתפקה עד כה בסביבת המחשבים הגדולים. שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט החל ביוזמה לה- שתלט על סביבת /05, מטרה בה דבקה מי- קרוסופט עד לקרע הגדול עם יבמ. כיוס, כאשר 72 מזוהה עם יבמ ומיקרוסופט מודרכת על-ידי א 5שסשתו/ו, המצב פחות ברור. זא אמורה להיות מערכת הפעלה אוניברסלית, שאינה קשורה בלעדית לפלטפורמת 6ק, ומניעת ההתנגשות בין אינטרסים של שני השותפים דו- רשת ניתוח עדין. סייביס תמשיך בתמיכה במ- ערכת 05/2, עס השבחה לגירסת 2.0, ובעתיד השבחה ל-32 סיביות (גירסה 5.0). במקביל שתי החברות עובדות על גירסאות ל-דא, מיקרוסופט על הגירה של גירסת 4.2 וסייביס על הגירסה החדשה 5.0. מנטליות אואט סייביס לא השתתחרה מהמנטליות של עולס המשתמשים המקצועיים של אזאש. משתמשי 6 מצפים מתוכנה מתקדמת להתקין את עצמה בצורה אוטומטית בעוד אנשי אזאש מוכניס לה- תאמץף בהתקנה, כחלק בלתי נפרד מתהליך האו- פטימיזציה של ביצועים. למשל, הכנת "קוב תצורהיי בו מפורטים כל השרתים, הלקוחות וכ- דומה, הוא שריד למורשת אזאש למרות שהוא מיותר בסביבת 6ג/ו6א (המכילה כבר קוב דומה). גס התיעוד הוא מהסוג שמניח כי המ- שתמש הוא מקצוען, המבין הסברים תמציתלים ולו רקע רחב אופקים בנושא. להשוואה, התיעוד שה 17 3 3 מסדי נתונים .5801 אסודה חא דה ספשה ו | 0 | | ישן 0ן ב 1 םוחו 3 | | ו 5 501 זו50סזסוו 35 | | | | | 01 סא | | | | | ₪ 5 050 80 | | 1 | ו 6 זז 56/87 501 5856 זו במבחן זה תחנת עבודה אחת מנסה להפיק דוח בזמן ששבע האחרות מעמיסות את השרת בבקשות קריאה. הדוח נוצר ממיזוג שתי הטבלאות והכנת 1000 שורות סיכום הכוללות חישובי תאריכים, ערכו מינימוס ומכסימום, סיכומי ביניים וסיכום כללי. הדוח מופק בצורת קובץ 1ו450 על תחנת הלקוח. גס במבחן זה הצטיינו יישומי /וא, הרבה מעגר לביצועים של יישומי 03/2. במיוחד גופטה, הנעזרת באינדכסים 'מעוכיס'', הראתה את כוחה עם מהירות גבוהה פי 9 מהבאים אחריה (ס:יביס ונובל, שניהם אזא) ופי 30 מהאחרונה, 18/85. מבחן אשסאו 8 040 בודק כמה זמן נדרש ליבא ולמיין מסד נתונים הכולל שתי טבלאות, כל אחת עם 100,000 שורות. בטבלה הראשונה 6 אינדכסים ובשניה 3 אינדכסים. הטבלאות מוזנות למסד הנתונים משרת קבצים במערכת >זה/וושא. הזמנים מצוייניסם בשעות: דקות: שניות. פער הזמנים הגדול, 1:19, בין המהיר ביותר לאיטי ביותר אומר דרשני 501 6זג/וושא של נובל, מהיותו מודול א1א השיג את המהירות הגבוהה אםפאו פאה פהס ו וו 7 21|( 254( 58 4 וב | ביותר, פחות מחצי שעה. ₪/18, שאינו תואם >זג/ווקא, נטען מהמחשב ששימש כשרת ולא דרך הרשת, ולכן המהירות שלו אינה ניתנת להשוואה עס שאר המוצרים. שלושת המוצרים הנותרים מפגרים הרבה מאחוד. מיקרוסופט וסייביס נבלמות על-ידי תחנת העגודה, שכן מודול הטעינה לא עגר הסבה ל-אא. גופטה זיהתה בעייה בנתב אקן/%ק5, שגורמת לבדיקות סינכרון מוגזמות. ב | דנ יי 8 6 5/0859 501 56091 0] 8 זה || ז508 8056 561 גרוע סביר טוב מעולה ישומי אמינות-קריטית 0 0( 6 6 תיכנות ,5601 גו קשוריות בין פלטפורמות 9 6( 0-6 ---7777-7-777-- ו איכסון נתוניס נתכע עיבוד טרנסאקציות 6-6( 06 = התאמה למשימה ‏ | 50/0 561 5/8050 סוסששזסצו זסז גרוע סביר טוב מעולה ישומי אמינות-קריטית 000( 6-6 תיכנות ,5)(1 006( 6 8 קשוריות בין פלטפורמות. 0( 6( 0-6 איכסון נתוניס 00( 6 6 עיבוד טרנסאקציות 0-0( 6 6 של מיקרוסופט הוא הרבה יותר ידידותי ואינו חוסך בהסברים על האספקטים הטכניים של כל אלמנט. אבל כל טרוניותנו מתגמדות מול העיקר: סיי- ביס מספקת מהירות מדהימה, ערכת תכונות מתקדמות ותמיכה מסיבית של ספקי יישומים לייצד החזיתיי. אס נתעלס מהמחיר אזי 593% 56% .501 היא ללא ספק מסד הנתונים .501 הטוב ביותר לסביבת 6ק. לכן הענקנו לו את התואר ‏ ייבחירת העורכים"- | 'פתסחסט 0 ₪ 5% מזמחית 1/4 בינלאומית 1 1 1 1 , 2 0 / 5 9 ] , 0 / (1700 עזבדים מיזמנים ז-400 מיליז] דוכר מחזור עסקים) ו ו מיוצנת מעתה בישראל ע"י תדיראךתקשודת. אם אתה מבין בעניינים - תעדיף את 40055/0/05 המת //1/4 למביני עניין של אונגרמך בס ותדיראן. למידם נוסף, נא פנה אל מחכקת תקעשורת נתונים סכ. 03-9241229, 03-9241488 7 ד ודו ןק ורונ ' בושת הננונה ה- |14 למבינ' ענ'ן, של אונגרמן ותדיראן. בחירה ס 8 שראל ונוי 3 מ ו המשך מעמי 120 כך לחלק אינטגרלי של הרחבות מולטימדיה ל-605ח1/. 1א, פורמט הקבצים, מסנכרן בין הקול לת- מונה. הקרנת הסרטונים נעשית על-ידי מודול חדש ז6ץ13: 6618א, הפועל כשרת 015 (קישור ושיבוץ אובייקטים), כך שניתן לשב את הסי- רטוניס בכל ישוס תומך 018. החדרת הסרטון לישוס היא פשוטה ואנחנו הצלחנו בכך ללא בעיות, עם סז ווח של לוטוס ו-6זסש של מי- קרוסופט. מיקרוסופט כוללת בחבילה גם יותר מ-200 סרטוני הדגמה על תקליטור. תוכנת העריכה וו084ו גם היא אינה מיועדת לביצוע החיתוכים והחיבורים המדוייקים של אולפן מקצועי, אבל משתמש חובב וידאו ימצא בה את הכליס הבסיטיים לעריכת הסרטים ושי- בוצם, כמו גם טיפול נפרד בפס הקול. התוכנה גם מאפשרת שליטה באלגוריטם הד- חיסה, כך שניתן לשקלל בין איכות התמונה לנפח הנתונים, על-ידי קטוז מקדם דחיסה (דחיסת וידאו נעשית בדרך כלל על-ידי אל- גוריטמים לא- משמרים, כלומר חלק מהנתונים אובד במהלך הדחיסה. התוכנה מאפשרת לך לקבוע סף מתכוונן לפרטים הקטנים שאובדים בתהליך). תוכנת עזר אחרת היא 6032 המשמשת לל- כידת תצוגות וידאו בשילוב עם חומרה מת- אימה. את הבדיקות שלנו ביצעו עם כרטיס 2 608 חסוסג, של אינטל, שמחירו 1,890 דולר עס האופציה לזמן אמיתי. התוכנה מאפשרת לך לבחור את מקור התמונות, עומק הצבע (סיביות אבחנה), | תדר ההריענון | וגודל | התמונה. התוכנה גם שולטת באיכות הקול (8 או 16 סי- ביות לדגימה) קצב הסיפהות ועוצמת ההקלטה. בעזרת הכרטיט הצלתנו להקליט וידאו חי עס 4 סיביות לפיקסל וקצב של 30 תמונות לשניה. כמובן שפרמטרים אלה דורשים נפח זכרון פנ- טסטי. גם אחרי דחיסה, קטע של 10 שנית וידאו בקצב מואט (15 תמונות לשניה) ואודיו מינימלי, נזקק ל-2 מגהבייט זכרון. תלות בחומרה האיכות של התמונה המתקבלת תחת סמפו תלויה ישירות בחומרה. אם אתה רוצה להציג מסך מלא בצבע טבעי וקצב ריענון של טלויויה, עליך להצטייד במחשב 486 של 50 או 66 מג- הרף, עס דיסק 5051 מהיר, מתאם וידאו מסוג '"אפיק מקומייי וחומרה מיוחדת לפרישת תמונה בזמן אמיתי. רצוי גם שבזמן העבודה תשמור על תנועה מינימלית על אפיק המערכת ושתבטיח כי הדרייברים שלך פועלים בהרמוניה ויעילות. 0 תומכת בשלושה'" מקודדים-מפענחים (60080), המודולים שדוחסים ופורשים תמו- נות וידאו. אלה כוללים את 10660 של אינטל, דחיסת 815 של מיקרוסופט ופורמט 1 סט של מיקרוסופט. את כולם הצלחנו לשחזר ללא צורך בחומרה מיוחדת. את האיכות הגבוהה ביותר השגנו בשילוב של כרטיס 1668 חסוו6 ו-660ת1, היחיד שהצליח לספק עומק צבע של 24 סיביות וקצב ריענון של 30 תמונות בשניה. הקצב המוגבר נעשה באינטרפולציה, כלומר המערכת מייצרת תמו- נות המשלימות את רצף הוידאו על-ידי לקיחת תמונות עוקבות וחישוב התמונות אותן ניתן לשחזור בינהן על מנת לייהחליקיי את המעברים. הקודק 1 1660 של מיקרוסופט הוא דומה אך מוגבל יותר. הוא תומך רק ב-8 או 16 סיביות וקצב תמונות נמוך. עס תמיכת חומרה ניתן לה- גיע כך לתמונה בגודל 240א320 פיקסלים (רבע מסך) וקצב עדכון של 24 תמונות לשניה. 815 (קוד דחיסה הדומה לזה שמשמש בפקסימיליה) מספק יחס דחיסה פחות טוב מהקודמים, אס כי הוא עדיף לישומים מיוחדים, כמו העברת תמונות גרפיות, המאופיינות בקווי מתאר חדים ושטחי צבע אחידים. החבילה נמכרת בארהייב ב-150 דולר, מחיר תח- רותי ל-שחוד אצ של אפל. חבל רק שמי- קרוסופט לא ממשה עדיין את הבטחתה לת- אימות בין השניים. במחיר כזה מיקרוסופט עושה צעד חשוב בקירוב הודיאו לישומים העי- סקייס המקובלים. ]חוזק ה5גו= מאיץ פוסטחוו למדפסת לייזר של קה חברת ₪16 הכריזה על הכרטיס הראשון שנועד להאיץ את ההדפסה של ישומי פשסשתו/ על מדפסות )145616 מהדור השני והשלישי. המוצר כולל כרטיס 16 סיביות, אותו אתה תוקע למ- חשב, מחסנית הנתקעת לחריץ הגופנים של המ- דפסת וכבל המקשר את השנים. בזמן ההדפסה מייצר הכרטיס את תמונת העמוד (תהליך הר- 2 ו] סטריזציה הקודם לכל הדפסה לייזר) במחשב שלך, מהר יותר ממה שמסוגל הבקר האינטגרלי של המדפסת. ההדפסה המהירה אינה מתנגשת בטכנולוגיות שיפור אבחנה (זַטא) בהן אתה עשוי להשתמש. אם יש לך מדפסת איטית (4 עמודים לדקה) ללא כניסת וידאו, המאיץ הזה הוא היחיד המ- אפשר לך לשפר את המהירות. אס אתה מש- תמש במדפסת 8 עמודים לדקה, עדיף כי תתקין את הכרטיס 6800חו/ו, שמספק, בנוסף לה- אצה, גס שיפור אבחנה ותאימות פוסטסקריפט. ]סע מחשב מחברת מקרין על מסך גדול מחשב המחברת החדש טוח זסצ6א תוצרת סא מתייחד בתכונה מפתיעה: מסך הגביש הנוזלי (פ106) הצבעוני שלו יכול לשמש גם כשקף עבור מטול-עילי (שגמחתמצס %8, כך שניתן להקרין את התמוגה על מסך גדול. המסך הוא מסוג מטריצה אק- טיבית, עם 256 גוונים באבחנה של 640480 נקודות וקצב עידכון מהיר. התמונה הנוצרת על-ידי המסך המצויין היא חדה, עס צבעים עמוקים ואחידים. הפיכת המסך לשקף עילי עו- רכת פחות מדקה והחזרתו לצורה הבסיסית פחות מחצי דקה. כאשר מניחים את המסך העירום על מטול עילי, יש צורך למנוע את חימומו על-ידי הנורה הח- זקה של המטול. לשם כך מספקת החברה מאוו- רר, הפועל ממתח ההפעלה של המסך עצמו. לתוצאה אופטימלית יש להשתמש במטול עם נורה של 400 וואט או יותר, ואז אפשר להקרין את המסך לגודל של כ-3 מטר ועדיין לקרוא את התמונה בחדר מואר. ניתן גם לחבר במקביל מסך עזר 064/, המשתמש את המציג בזמן הפ- עלת המחשב. /':--022 שואל| 119 כנרי 3 | 065 2 ) : השילוב של מחשב מחברת חזק עם תצוגה גר- פית צבעונית מרשימה ויכולת הקרנה על מס- כים גדולים עושה את ה-ז6פוגח6 זפש86 למכשיר מצויין עבור מדריכים, אנשי מכירות ומנהלים הזקוקיס לאמצעי המחשה טובים במיוחד. המ- חיר, 6,495 דולר בארהייב , הוא גבוה, אבל במ- קרה זה סך התכונות מצדיק את ההשקעה. 0 |24508 0חהּ!זסם חופש למתכנתים התפיסה הבסיסית מאחורי הגירסה החדשה של בורלנד פסקל היא שחרור המתכנת ממגבלות. החופש ליצור ישומים במודים | 864 ו-ת80750615ק בסביבת 205 או 5אסנתולו. מדובר בהשבחה משותפת לטורבו פסקל ול- טורבו-פסקל-חלונות הכוללת הרחבות | 205 אינטגרליות. סביבת פיתוח הישומים, מפ]ז, הח- דשה מכסחת את מחסום ‏ א640 ומאפשרת לי- | צור, גס בסביבת 05כ, סיפריות קישור דינמיות בנוסח 5אסותו/צ. ניתן אפילו לבנות רוטינות הפועלות ללא שינוי תחת 205 ותחת 5אוס6חו\. סביבת הפיתוח כוללת עושר כלי עזר, כולל: חמס6טמסק ,חם.זמסתץ ,חם 5581 050 ,50005 וסיפרית | אשת מואזד מלאה. אך החידוש האמיתי הוא היכולת של בורלנד-פסקל 7 לייצר, ישומי ₪05 למוד מוגן, כך שהישוס יחרוג ממגבלות 640% מבלי להזדקק להרחבות 05. למשל, לקחנו תוכנית פשוטה והידרנו אותה לעבודה במוד מוגן . ללא כל שינוי נוסף הצליחה בורלנד-פסקל לטעון קב- צים בנפח 2 מגהבייט לזכרון באמצעות ממשק מססוא סםד6ד0א 05כ (]ואקפ) הבנוי לתו- כה. עוד יותר מדהימה היא היכולת של תוכנות [וא לקרוא לכל תוכנות /11ם, בכל שפה, כל עוד הן לא משתמשות בפונקציות ספציפיות לס- ביבת %שסטחו). סביבת הפיתוח 5פ] תומכת בהדגשות צבע לת- חביר. כך למשל פקודות הן באדוס, מילים מו- גנות בירוק ושרשרות אותיות בכחול. בצורה זו איתור שגיאות סינטקס הופך לפשוט להפליא. גם התמיכה באובייקטים שופרה עם הגדרת 6 , המשלימה את ההגדרה הוותיקה מדג וחק ומלה שמורה סתדואפאא, שמ- קילה על הוספת אובייקטים חדשים. לשפה עצמה הוסיפה בורלנד רק שינוייס מעטים. בסך הכל מחדשת גירסה 7 תכונות שעד כה לא ראינו בשפות תיכנות, מבלי לפגוע במהירות ההידור. בורלנד יצרה סביבת פיתוח מקצועית הכוללת את כל העזרים הדרושים לבניית תוכניות ל-005, בכל המודים, (-605חו/. סזק ז6אבן6וו= מסד נתונים שהיגר בשלום מסביבת מקינטועש התכונה היחודית של מסד הנתוניסם של חברת 5 היא תאימות מושלמת עם גירסת מקי- נטוש זהה לחלוטין. קלריס היא חברת בת של אפל לפיתוח ושיווק תוכנה, וגם היא לא יכלה לעמוד בפיתוי של השוק הגדול פי כמה וכמה של מחשבי 6ק. גירסאות 5שס6חו\ החדשות עו- שות את ההגירה מסביבת מקינטוש לקלה יותר. גירסת משס6תו/ של סז זש6ג)א6וגת מאפשרת למחשבי 26 ומקינטוש לחלוק קבצים ונתוניס תוך התעלמות מוחלטת מהבדלי פלטפורמה. המלכוד היחיד הוא שחייבים לוותר על תכונות יחודיות של 5אסטחו/ו, כמו פספ ו-015. הגירסה החדשה 2.0 גם תומכת בגופני 6קע'דטנתיד,. מולטימדיה ותכונות אחרות שלא היו זמינות בגירסאות קודמות. הגדרת הקבציס היא פשוטה ומרשימה; אתה יכול לבחור שמות לש- דות ללא מגבלות אורך ולשנות אותם על-ידי גרירה והשלכה. שדות יכוליס להכיל נתונים, קו- לות, גרפיקה, ווידאו, תאריכים או שעות. הכנת שדות מחושבים, בעזרת יותר מ-70 פונקציות, היא קלה ביותר, כמו גם ניהול ועריכה של שדות. סז זסאגא0וו | משתמשת בארבעה אופני עבודה: הנחה - דַ00צג/1, סקירה - שמושמתס, דיפדוף - 880/55 וחיפוש - פאזא. המעבר מאופן אחד לשני נעשה בלחיצת עכבר. למרות שהתוכנה תומכת בממשק ]סא של משסטתוא), ניתן להציג רק מסמך יחיד במסך הנחה. אופן הסקירה מאפשר לבדוק את ההנחה לפני הד- פסה, דיפדוף וחיפוש מיועדים לעיון, עריכה וחי- פוש של קבצים. ה-5דַש0צ/1 הם למעשה פו- רמטים להפעלת המסד, באמצעותס אתה מגדיר את מבנה הכנסת הנתונים, הדפסות חתכים, כו- תרות, סיכומים וכדומה. התוכנה מסופקת עס 7 פורמטים מוכניס מראש, לצורות המקובלות יותר של הנחה, למשל בשורות וטורים. ניתן בק- לות לשנות פורמט נתונים לפי צרכיך. תיכנות | פשוט ניתן לבצע על-ידי שפת *יתסריטים" (פַחנוקח56) פשוטה, עס פקודות בנו- סח: ייהדבק את הרשומה האחרונה ב..." או יעבור לשדה הבאיי, אך ללא תמיכה בשפת תי- כנות רצינית. התוכנה משתמשת בתבניות מו- כנות מראש לצורך פיתוח ישומים שיגרתיים, 7 מהן מסופקות עס החבילה והן כוללות הכנת ספר לקוחות, ספר ניהול מכירות, קטלוג מוצרים וכדומה. כמו כל תוכנות מקינטוש, תמיכה בע- בודה קבוצתית היא חלק אינטגרלי של התוכנה, תחת 6גוו6א או א|גד6וקקא. קלריס מציעה את המסד במחיר תחרות: ביותר, 9 דולר בלבד למי שרוצה להגר ממסד נתונים אחר. למרות ש-סזק ז866/א16ו בהחלט אינה מסד הנתוניס החזק ביותר לסביבת פ5אס6תו/), אם אתה זקוק לעבודה מעורבת של תחנות מקינטוש ו-6ק, זו התוכנה עבורך. ח0ח63 0 6% 6!ספט איכות לייזר במחיר ראש סיבות קנון החליטה להסתער על אחד ממעוזי השליטה של סא, מדפסות הזרקת דיו. קנון קוראת לט- כנולוגיה שלה הזרקת בועות אבל ההבדל הוא סמנטי בעיקרו. מבחינת המשתמש מדובר באו תה תוצאה: מדפסת שקטה, המפיקה אותיות המשך בעמי 125 האצת 005חוזו ללא כאב 0 הדיברות של אירגון המחשב לפעולה יעילה תחת 000%₪5חול הי רכשת ייסוס מרו' 386 - אולי אפילו 6 - רק כדי לראות כיצד 3.1 5שסתגצ רותמת אותו למחרשה! אם כך, קיימות 10 תצורות פשוטות שאתה יכול לבנות כדי לשחרר את מלוא הפוטנציאל של המחשב. התקנת הצירוף הרצוי לסוג העבודה שאתה מבצע ולחומרה שלך יסייע לך להפיק את המירב ממערכת ה-5שס6תוא שלך. השתמש ב -6ווזכ)זגוח5 התקנת 6שתפחגוח5 (או תוכנית מטיפוס דומה) היא הצעד הבודד החשוב ביותר שאתה :כול לעשות להגברת מהירות 8שס6ח:0. 6טחכחאוח5 היא תוכנת שירות למטמון-דיסק, המשתמשת בזיכרון המורחב (660ַחטוא5) לחציצת הנתונים המועברים לתוך כונני הדיסקטים ומהם. גירסה 4.0 המשווקת עס 3.1 פאסשתוצ פועלת עס דיסקטים ועס דיסקים קשיחים כאחד. (גירסה 3, ששווקה עס 3.0 פאסטתו/ ומשווקת כיוס עם 5.0 05 טומנת נתוני דיסק קשיתח בלבד). התוכנית משתמשת בטכניקה המכונה ייהטמנת כתיבה לאחור" (קַת1ח030 6תווו6ס 6וחצ) הדוחה את הכתיבה לדיסק עד לחמש שניות, תוך שיפור משמעותי של ביצועי הדיסק הכוללים. >אסטחו היא תוכנה עס שימוש ייכבדיי בדיסקים, כך ששימוש במטמון דיסק מהיר יכול לשפר את הרווח בביצועים באופן דרמטי. כדי להשתמש. ב-6טח0חגח5, פשוט הוסף את הפקודה 5/8784 ולאחריה את גודל | המטמון (בקילובייט | א) לקובף 7 סמאמסדטא שלך. דבר זה שוגה מגירסאות קודמות, בהן היתה נחוצה הצהרת - ןמס בקובף 5צ10.8א60 שלך. לדוגמא, 8 ש אד 5 מתקין את 6וחסחגח5 עם זכהון מטמון של 2 מגהבתים (18א2). אין כלל לקבוע לקביעת הגודל שעליך לבחוה; מטמון גדול יותר מעניק ביצועים מהירים יותר, אך שודד מ-3אסשחו\ חלק מזיכרון ה-/8 הנחו לא מאד. אם אינך בטוח כמה ₪41 להקצות, השמט את ציון הגודל ותן ל-6+חפחגוח5 לבחור אותו עבורך. ברירת המחדל כש-5שסנתו/ רצה משתנה: 0% במחשבים המכילים פחות מ-18א1 זיכרון 84, 6% במערכות עם. -1 283 128 במחשבים המכילים 8/א2-4, 8וא1 במחשבים עס 4-6%8 ו-18א2 במחשבים עם יותר מ-68 של ואו מאת ג'ך פרוסיס אם אפשר, הקדש ₪וא1 ומעלה למטמון. 8א1 מפיק שיעור פגיעה (₪₪6 זגם) של כ-806. זהו שיעור הגישות לדיסק המתבצע מהמטמון ולא ישירות מהדיסק. כדי למדוד זאת בעצמך, פתת חלון 205 והקלד 8//אפדַ18א5. מהדיווח שייפלט, קח את פגיעות המטמון בלבד, חלק בסכוס הפגיעות וההחמצות של המטמון, והכפל ב-100 לדוגמא, נמיח שהצג מודיע "15805וח 03076 587 6ת3 פזנת 6306 1,913" . שיעור הפגיעה הנוכחי הוא % = 1000 א [(1913+587) / 1913] אם יש בידך את 1 6סזט630 פאוס0תו/ (חבילת ספר ודיסק של מיקרוסופט מלאת מידע של >אסתו/ו, שלא תמצא במדריך למשתמש של | פאס6תו/), השתמש בתוכנת השירות חס/הגוח5 כדי לנטר את פעילות 6שחכחגוח8. טעינת 6שח0חגח5 בזיכרון הגבוה על מחשב המתשמש בבקר דיסק קשיח מטיפוס 8801 או 1 עם שליטת ערוצים (קַחח6ו35 פטט), עלולה לגרום לאובדן נתונים, אס אינך מפעיל חציצה כפולה (קתח6!/טפ 6|פטס0, ראה בהמשך). כאשר אתה טוען יישוס ל-פואש (בלוק זיכרון עליון המוקצה על ידי 205 לדרייברים) 05 ממקמת את הקוד בזיכרון המורחב, אך משטה בתוכנית לחשוב שהוא מתחת לציון ה-8וא1. בקרים עם שליטת-ערוצים עוקפים את היעיימ (0ל6) ואת 05, כאשר הס מעתיקים נתונים מהדיסק לזיכרון. כך שאם הבקר אעו חכם מספיק , הוא יכתוב לזיכרון העליון, מבלי לדעת שהחוצ של 6תפחגוח5 ממוקם, פיזית, במקום אחר. כדי להימנע מאפשרות. זו, ממקמת החציצה הכפולה | את החוצף בזכרון הקונבנציונלי. למרבה המזל, *כול 6שתסחגוח5 לומר לך באם להשתמש בחציצה. כפולה. לפרטים עיין בפרק 14 של המדריך ל-4וסטתוא שלך. השתמש בקוב החלפה קבוע אם אתה מריץ את סאוו במוד המוגבר של 6, בידיך לשפר את הביצועים על ידי שימוש בקובץ החלפה (₪6 קְגּ6₪ קבוע ולא זמני. שני הסוגים מגדילים את כמות זיכרון ה-אגת ש-5שס6תו/) קולטת כמותקן במחשב שלך. כאשר דרישות הזיכרון עולות על הכמות הזמינה בפועל, מאכסנת פאסטתוגש נתונים בקובץ זה. ככל שיש לך פחות !אגא, עוזר לך יותר קוב ההחלפה. קובץ החלפה קבוע הוא קוב סמוי בעל גודל קבוע (שאותו אתה קובע), השוכן בספריית השורש של הכונן שאתה בוחר. הוא מאכלס אשכולות (מטונטוס) רצופים. אם הדיסק הקשיח המכיל כבר קוב החלפה קבוע, אסור לך להזיז קוב זה. כברירת מחדל, רוב תוכנות הגיבוש אינן נוגעות בקבצים סמולים. 0 פאוסתו/ עושה את תהליך בחירת קוב החלפה קבוע למכאיב למדי. 3.1 5שסשחו/ עושה אותו פשוט. עליך רק לבחור 386 66סתגתת מלוח הבקרה (ושתג? |סזזחס6), וללחוץ על "כפתור" ה-קהְסוח6א |גטחוש (זיכרון בפועל). | בתיבת הדיאלוג של ה-קסחא |גחוץ בחר את שג ותחת 6קץד בחר את *השתגהח6<. רק חיסרון אחד תמצא לשימוש בקובץ החלפה קבוע: הנפח השמור לו אינו זמין אפילו כשאינך מריץ את 5אסשתו/. במידת האפשר, השתמש ב-5)288%ג7 תחת 3.1 משסשתו/, כאשר אתה בוחר 6קַתגת6 להרחבת תיבת הדיאלוג של הזיכרון בפועל מלוח הבקרה, תוכל להבחין בריבוע קטן בתחתית המסומן כ-"40068 15% 32-8(1 6ש". כאשר אופציה זו (המכונה לעתים א951218:) מופעלת, 5שס6ת/ במוד מוגבר מתקשרת ישירות עס בקר הדיסק הקשיח. בדרך זו, היא נמנעת | משימוש בשיגרות גישה לדיסק המאוכסנות ב-205 וב-8105 (דבר האורך יותר זמן, משוס ש-3שסשתו/ חייבת לעבור ממוד מוגן למוד אמיתי כדי להשתמש בה]ן). על ידי שימוש בהתקן (זשצח0) של 32 ביט במוד מוגן לשוחת עם הבקר, 420:6ת מאיצה את הגישה לדיסק, ומשפרת את ביצועי משסנתוצו. שרטוט מסי 1 מדגיס באופן סכימטי את א491208. אם ריבוע הגישה ל-32 בייט אינו מסומן, סמן אותו. עליך לאתחל מחדש את פאסתו/ כדי להפעיל את >:ופ1גת, אך לפני שאתה עושה זאת, בצע גיבוי של הדיסק הקשיח שלך! 05 חואו כברירת מחדל מבטלת את השימוש ב-1006ת , משוס שבקרים מסויימים נראיס כביכול תואמים ל-מוס1צגח, ‏ בעוד שלמעשה אינס כאלה. אם גת משתמשת בבקר שאינו תואם, היא עלולה להרוס לחלוטין את קבצי הדיסק הקשיח ולהפכו לבלתי קריא לחלוטין. אם אינך רואה את ריבוע הגישה ל-32 בייט, צאס6תו) החליטה שהבקר שלך לא :וכל להסתדר עס 412586", הפועלת רק עס בקרים המבוססים על שבב 021003 של תשנ6/ 1גוופום ותואמים מושלמים אליהם. מיקרוסופט מעריכה שדרישה זו מכסה 90% מהבקרים ל כנרי 3 0 2 ישראל - 31 הנמצאים בשימוש כיום, אך נראה שמספר זה מצטמק משוס שרק בקרי ₪501 ו-8651 מעטים הס תואמי 1003/. אס אשס6חו/ אינה מציעה לך את אופציית השימוש ב-א108גת, אך אתה יודע מעבר לכל צל של ספק שהבקר שלך הוא תואם 10003 ), אתה יכול לאפשר את השימוש ב-צוכוצג באופן ידני. הוסף את שלוש השורות הבאות לפיסקה 1386א₪ של זאן. א 81 צ8: אס= 66855 15% 328 3א* = פסןשמכ זאידסת שו *= פס[שפע שוב, לפני שאתה מאתחל את פאסטתוצו, ודא שאתה מגבה את הדיסק הקשיח, למקרה שהבקר אינו תואם 912888 לשימוש בהתקני 941286 יש יתרון נוסף מלבד מהירות: אם תוכנית 205 רצה ברקע, פסנתו/ אינה חייבת לשמור את כולה ב-אג8. כתוצאה מכך, באפשרותך לפתוח יותר חלונות | 05, ויישומי פשסטחו\ זוכיס בחלק מה-84%1 שהס מאבדים במצבים אלה לחלונות ה-05. גבש את הדיסק הקשיח עליך לגבש (לבצע דה-פרגמנטציה) את הקבציס על הדיסק הקשיח באורח סדיר בכל הנסיבות, אך במיוחד אם אתה מריץ את פשס6תו/, פשוס6תג/ ניגשת לדיסק בשכיחות גבוהה בהרבה מאשר רבות מחבילות השירות הפופולריות של 5 |-וס6תו/א כוללת מגבשי דיסק. קרוב לודאי שגם 6.0 05, האמורה לצאת במחיצת הראשונה של 1993 תכלול גם היא מגבש . ככלל, כל דבר המאיץ את הדיסק הקשיח שלך, יסייע להא גם את משסשחו/, פטר את מנהל ההדפסה הדפסה איטית נמצאת במיקום גבוה ברשימת התלונות השכיחות של פאסטתוו. אתה יכול להגביר את המהירות על ידי בחירת תק ץוחסת? מתפריט >חסווק0 של זסקגתג!א זחחם, אך במחיר ביצועים ירודים יותר בכל מקוס אחר במערכת. עבור הוב המשתמשים, עקיפת ה-זסקגתג]א )תחשק לחלוטין מספקת פתרון טוב יותר. כדי לבצע זאת, פתח את תיבת הדיאלוג של משטותח? מלוח הבקרה, ובטל את סימון הריבוע "זספגתג)/א וחח? 0%" בתחתית החלון. כך תפסיד מעט נוחות. לאחר שיישוסם מתחיל בהדפסה, יחלוף זמן הב יותר עד שהשליטה חוזרת אליך. כמו כן, אתה מקריב את היכולת להתחיל משימת הדפסה שניה לפני סיום משימת ההדפסה הראשונה. עס זאת, למען מהירות מוחלטת, קשה למצוא פתרון טוב יותר. השתמש במוד סטנדרטי זה נכון - מוד סטנדרטי הוא מהיר יותר מאשר מוד מוגבר של 386, במיוחד יישומי 205. אתה מוותר על יתרונות אחרים כאשר אתה נוטש את המוד המוגבר של 386, כמו זיכרון בפועל והאפשרות להריץ יישומי 205 בתלונות. עס זאת, אם הדבר החשוב לך הוא מהירות, התחל את פשסותו/ עס האופציה 8/ ונסה את המוד הסטנדרטי. היפטר מעודפי שומן ב-זא אז/ .זאז.אז/ו נוטה לגדול עס הזמן, ואם הוא נעשה גדול מדי, הוא עלול לפגוע בביצועים. צשסטתו/ מתייעצת ב-זאז.אז/ בזמן האיתחול (כדי להשיג ערכי פרמטרים חשובים למערכת), כך שהירידה בביצועים מורגשת במיוחד בשלב זה. קוב [א.אזש גדול עלול גם להאריך את הוזמן להתחלת יישומים כמו פוס6תו/ זס! 5אזסש. הבעיה מוחרפת על ידי העובדה שתוכניות חואו רבות מוסיפות הצהרות ל-זאז.אזע בומן ההתקנה, אך אינן מוחקות אותן כשהן מפונות מהזיכרון. כדי להישמר מפני צמיחה לא מבוקרת, עליך למחוק מדי פעס שורות חסרות שימוש. לרוע המזל, לעתים קשה למדי להחליט איזה הצהרות אינן בשימוש יותר. באפשרותך לעקוף בעיה זו על ידי כך שתעתיק את זאן.אזאו לפני התקנת תוכנית חדשה או הרצתה בפעם הראשונה. לאחר מכן השווה את הגירסה הנוכחית של [אן.אז/ו לגירסה הקודמת, וסמן את השנויים. שמור על רשימת השיןייס שמבצעת כל תוכנית, ואז אם עליך להסיר יישוס כלשהו, הרשימה תראה לך אלו שורות למחוק. דרך טובה עד יותר לעקוב אחר שיכויים ב-]אז.אזש היא שימוש בתוכנת השירות אסא מאת ניל רובנקינגד, שהוצגה במדור "פסטוווע" בגליון חודש :ולי 1992 במהדורה האמריקאית של 6חוקגקגא 6. למרבה המזל, משתשמות יותר ויותר תוכניות 5שסותו/ בקבצי זא פרטיים, המספקים דרך טובה לאיכסון מבנים (פפַתו₪) על הדיסק מבלי לסרבל את [א.אזאו. כלוונון עדין של 58101.1 מספר מבנים בקטע 1₪386א₪ של זאן.ואם דפ משפיעים על הביצועים. למשל: א05-0א508צ5ם ו | מצטן | ל->שסתעו להודיע ל-זספַגתג)/ן ו בכל פעם שיישום שאינו של גשס6תו/ יוצר, מוחק או משנה שם של קובץ - דבר היכול להוריד את הביצועים במידה רבה. ההצהרה <30180=08 1041 מאיטה את ביצועי הכונן בכך שהיא מכריחה את 5אסשתוא להסתמך של שגרת 8083105 לטפל בפסקים (5זקטתתםדא1]) | של בקר הכונן. מחשבים מסויימים דורשים את המבנה 0 = סחופו 1 טדש, אך אם אצלך הוא מכוון ל-08 נסה לשנותו ל-ח0. יתכן ש-פס6תו/ תסרב לאתחל במוד 386 מוגבר, או שתתקע לאחר האיתחול. במקרה זה, פשוט ערוך מחדש את הצהרת ה-181041/10180 והתחל מחדש את 8שס6תו'\. אם חלונות | 205 נראים נרפים במוד 386 מוגבר, נסה להוסיף את ההצהרה 06=0חן61וג6ק אוסתו/או. | הצהרה זו מפרטת באלפיות שניה את פרק הזמן שבין ריענוני מסך 5. ככל שערך זה נמוך יותר, מרוענן החלון לעתים קרובות יותר (ברירת המחדל היא 50). דבר זה מוריד למעשה מהביצוע הכולל, משוס ש-003חו/ עוצר לעתיס קרובות *ותר כדי לרענן את המסך. עס זאת, ייראה היישוס בחלון ה-205 כרץ מהר יותר. אס אתה מריצ באורת שגרתי תוכנית 205 אחת או יותר ברקע בזמן שיישומי >שסתו\ מתבצעים בתזית , אתה עשוי להרויח מכלוונון 6צופט[סאמחו/ ל-0, דבר הדוחה את ביצוע תוכניות ה-₪05 שברקעי כאלטרנטיבה לעריכה ישירה של שורה זו ב-11א1.1אד55, סמן את הריבוע "0תטסזקטזס / תו 6עופטןסאם" המבצע את אותו הדבר. בלוח הבקרה, שקול שיפורי חומרה אל תתעלס מחשיבות החומרה בחיפושיך אחר דרכים לחיזוק %שס6תו/. שיפורל :עיימ ושיפורי דיסק קשיח הם יקרים, אך שיפורים אחרים הס זולים למדי. ככל שאתה מקצה יותר 1א84 ל-605תו/ש, לדוגמא, כך היא רצה מהר יותר; יותר זיכרון פירושו פחות גישות לדיסק כאשר 5 מתמרנת תוכניות. במחיר הנוכחי של כ-50 דולר למגהבייט, אתה יכול לשפר מחשב מ-8וא2 ל-8א4 בעלת דומה לזו של ישוס ממוצע. אתה עשוי להיות מופתע מהשיפור שיתקבל במהירות הביצוע. ודא שהזיכרון הנוסף הוא מסוג פמפאטדאת ולא סמסאגקאם. ל-3.1 פסנתו/ יש שימושיס מעטים לזיכרון ספסאגקאם, מלבד סיפוק הדרישות של יישומי 205 מודעים ל-18אם, הרצי במוד סטנדרטי. במוד 386 מוגבר, הופכת סשת את הזיכרון פמסאטזאם ל-סמסא שא לפי דרישת יישומי ₪05]. מאיץ מסך ל-5אס4פו/ו כמו 83ן8514/0 [ד4 - שמחירו נמוך כדי 399 דולר עם 8וא1 של 1א/ מהיר - מוסיף עוצמה ל-צאסטחו/ בדרך נוספת. התקנים אלה מסיטים פעולות מסך מקובלות, כמו מתיחת קוים, מילוי שטחים ו-וופזופ (הזזת גוש פיקסלים, למשל בהזות חלון או בגלילת מסך) למעבד-משנה גרפי, וכך מאפשרים ליעיימ לבצע פעולות אחרות, פחות פשוטות. מתקבל שיפור דרמטי בביצועים, לעתים פי שניים עד פי ארבעה ביחס למתאס מסך סטנדרטי. פעולות מסך במוד גרפי מהוות עומס ניכר על אפיק הנתונים (פטט 8וג6), כאשר גושי פיקסלים מועברים ממקוס למקוס או עוברים שינויים. מאיצי מסך פועלים על לב הבעיה, ומבטלים (או לפחות משפרים) את צוואו הבקבוק של המסן. ורוב כרטיסי המאיציס מציעיס גם כושר הפרדה גבוה יותר מאשר מתאמי מסך סטנדרטיים, אך אליה וקוץ בה; ככל שכושר הפרדת המסך גבוה :ותר ומספר הצבעים הנתמכים גדול יותר,כן יורדת מהירות הביצוע של 5שסשתוא. ככלל, הגבל את כושר ההפרדה ואת מספר הצבעים לרמה לה אתה זקוק כדי לבצע את עבודתך. פאסשתו/ תודה לך על כך. חפש התקנים (פחסטוז0) מהירים יותר בנוסף לחומרה קיימים גורמיס אחרים העלולים להגביל את מהירות הביצוע של פשסחו)ו. גם חלונות ל 2 3 שלא אחדש לאיש שעידן החלונות הגיע. נכון, | 5אוספאזא נמצאת בישראל כבר מספר שנים ובגילגולים שוניס אבל הפעם וה באמת. עם גירסה 3.0 החליטה 6805051זוא להקשיב ולהענות לרצונות המשתמשים. בעורת משאבים שיווקיים לא מבוטלים, שטפה 6805077]א את מוחות המשתמשים במסר ייחלונות הס העתידיי. ההצלחה בחוייל (בעיקר באההייב) החדירה את 5וספאזאו לארץ. סוף סוף מי שרצה ידידותיות נוסח 46 קיבל את מבוקשו - אבל מהר מאוד גילינו שאנחנו (כמובן) לא אמריקה. הציוד הד- רוש לעבודה בסביבת פ5אוספאזצו עולה יותר ממה שתכננו להשקיע, והסביבה החדשה לא די- ברה עברית. מהר מאוד חבילת ה-5אוספאנ/ו מצאה את עצמה חזוה על המדף והמשתמשים חזרו ל-זק)80%ע של ה-205. רק הפאנאטים באמת ההתקנים בהם היא משתמשת לתקשר עם חומרה, כמו כרטיסי מסך ומדפסות יכוליס לשחק תפקיד חשוב. אם הס אינס כתוביס היטב, הס עלוליס להאיט את פשסשתוא עד כדי זחילה. ודא שאתה משתמש בהתקמם מעודכנים. יצרני חומרה משפרים אותם בקביעות, כדי להגביר את המהירות הביצוע של 5וס6תו/, ‏ ולעתיס קרובות העדכונים זמינים ללא תשלום. במקרים מסויימים מפרסם צד שלישי התקניס מהירים יותר. גּסְסַתַג0, לדוגמא, טוענת ש-666ק5תו\ שלה - אוסף של התקנל מסך ל-מסתו/. הפועלים עס מרבית מתאמי הוידאו הפופולרייס לתקן 04 זקט5 - מגבירה את מהירות התצוגה פי שניים עד פי חמישה. התוכנית פועלת על כל מתאם %04 זסקטפ המבוסס על השבב 14000 של פַחצז, וכן על כרטיסיס מתוצרת 11א, 7780156 (-1ח66חד. שיקולים אחרים. התצורות שהוזכרו אינן כל התצורות שאתה יכול לבחור כדי להאיץ את >אסטתו/ו, אך הן בין החשובות ביותר. אתה יכול גס להריץ יישוס 5 על מסך מלא במקום בחלון במוד 386 מוגבר, ולשים את מדריך מטסתוא ראשון בהצהרת ה-478ת שלך. גם הרצת א05א04 לעיתים מזומנות היא רעיון טוב (ודא שאתה מריץ אותו מחו ל-צאסצחו/, ולא מתוך חלון תיד עברי מאת אלכסנדר לורינצי המשיכו לעבוד ולהנות. מצד שני, !אפ] הבטיחה תמיכה עברית עבור מערכת ההפעלה 05/2. אנ- שיס התפתו וקנו אבל חוץ ממספר יישומיס מיוחדים שפותחו באר>, לא ראינו עברית. בצעד חסר תקדים, ועם הכרזתה של גירסה משופרת ‏ 3.1 של 5וססצת/ו החליטה ז6050וא לתמוך בשפה העברית. התמיכה העברית ש-110805077א פיתחה הינה בפועל שינוי ברמת ה-6025 ולא תוסף חיצוני ולכן אנו לא מרגישים כל שינוי בביצועי המערכת. חלק מהכלים שמגיעים עם 5/שסשאזאו תומכים בעברית - היומן, הכרטסת, העורך וכמובן מעבד התמלילים. מעבד התמלילים הוא סיפור שונה מהישומים האחרים: הוא הישום העברי המלא הראשון שפותח ב-1680501/א בסביבת 5/וספצנא. כל התפריטים הס בעברית, וכמובן הכתיבה 5, למקרה שהכונן הקשיח שלך מכיל יחידות הקצאה אבודות או קבצים מקושרים בהצלבה (66ת11 פפסזס). סאל מערכת הבעלה |ישומים בקר דיסק קשיח הינה כתיבה טבעית מימין לשמאל. היישומים האחרים תומכיס עברית אבל ברמות שונות. אז 5/וספאזאו מדברת עברית - זה מספיק! לא. 5מוספאזו, לא לשכוח, הינה רק סביבת עבו- דה. אנו עובדיס עם כלים כמו מעבדי תמלילים חזקים, גליונות אלקטרוניים, מערכות לניהול פרוייקטים ועוד. מה איתם? לכל ישוס צורך שונה בטיפול בכתב ולכן הפתרון הכללי ש-8/וסאו מציעה מספק רק חלקית, וב- מקרים רבים אינו מספק כלל. פתרונות מס- פקים יכולים לבוא רק מיצרני הישומים בחוייל, אשר (ציגיהס באר החליטו לתת תמיכה עברית כלשהי מעב למה ש-5אוססאזאו נותנת. את מידת הצלחתם, נכון להיוס, אנו נבחן ולדוות. סידרת המאמרים ייחלונות לעתידיי באה לעדכן את המשתשמים בפועל ואת המשתמשים הפו- טנציאלים על מידת ה-יגיוריי של הישומים ל-5/וספצת/ו. אנו לא נבחן את המוצרים מב- 4 ספות עוקפת את המנגנון המסורבל של ₪05 - ₪105 כך? להגיע לבקר הדיסק ישירות עם דרייבריס של 32 סיביות. סי ישראל |3. 12 ינר" 3 24 סי ישראל ינוי ₪ חינות אחרות - מהירות, מחיר, תכונות טכניות וכו!, שכן המוצרים עובריס מבחני איכות השוו- אתייס המפורסמים במדורים אחרים במגזין. איך ומה בודקים: צוות הבדיקות שלנו יבחן רק מוצריס מסחריים, במילים אחרות, מה שלקוח מקבל כאשר הוא קונה את המוצר בחנות. אנו לא נבחן מוצרי בי- ניים ו/או מוצרים בפיתוח. אם בכל זאת נמ- צאה סיבה לציין דבר מה על מוצר בשלבי פי- תוח, אנו נעשה זאת בצורה בולטת ונפרדת מההשוואה הרגילה. הציונים הניתנים מתלי- חסים לנתונים בסיסיים חיוניים לעבודה תקינה ונוחה למשתמש בשפה העברית: כיוון הכתיבה (מימין לשמאל, או בדחיפה) טיפול בגופנים (15א60) שוניס פעולת קישור (6אזאאז1) פעולות חיתוך והדבקה (8ד245 ₪ דטס) תמיכה עברית בגרפים/גרפיקה פונקציות מיוחדות: מיונים, 46805/א, תמיכת עברית על-ידי כלים שונים ספרות בעברית מסכי עזרה בעברית 9% 09 09 0 9 9% 9 9% הציון הניתן לכל בדיקה הינו בין 0 (גרוע) ל-4 (טוב מאוד). כל הישומים נבדקים על ציוד זהה, המינימוס המומלץ לעבודה עם פאוססאן)ו: מערכת א386/8 עם 18א4 זכרון פנימי, צג 64 ודיסק קשיח בעל זמן גישה ממוצע של 145. יוצאים לדרך לגיליון הנוכחי בחרנו לבצע בדיקה של מידת התמיכה בעברית של שני מוצרים: הגליונות הא- לקטרוניים 4.0 ,8081 6805077 ו-1,0705 1 פוס6תו/ זס] 1-2-3. גליונות החישוב הא- לקטרוניים (0515₪15 5085) הינם כלים חיו- ניים לאנשי כלכלה, כספים, תכנון ונהול כללי. המפתחים השקיעו הרבה משאבים לפיתות תמיכה עברית מוצלחת פחות או יותר לגי- הסאות ה-05כ, וזאת לאור העובדה שכליס אלה פופולריים ושקיימת דרישה אמיתית בשוק. הישומים עבור 5אוספאןאו החלו לעבור טיפול דומה, אבל בגלל התמיכה הבסיסית בסביבת העבודה, הצפיות גבוהות יותר. 5/וספאנ/ו תו- מכת בגופנים (פדא0ת) שונים, גרפיקה מר- שימה ומערכת תפריטים מתקדמת. כתיבה בע- ברית באה לידי ביטוי בהכנסת תוושת (1//8815) לתאים ולגרפיקה בגופנים שונים, מיונים בעברית, הכנסת עברית ל-146805/ וכמובן שימוש ב-5אאז1107-1. 1005070 סא הינו גליון אלקטרוני ללא גירסה מק- בילה ב-005. קיימת גירסה ל-6וא ולכן המ- עבר ל-5/ספאז/ו היה טבעי. הספרות וכל הת- פריטים הינס באנגלית כולל הדו-שיח ומסכי העזר. עריכת התוויות מנוהלת בשתי רמות. הרמה הבסיסית משתמשת בתמיכה העברית של 5ספאזו. ברמה מתקדמת יותר, התמיכה בעברית פותחה במיוחד עבור 4.0 681אם וה- גישה אליה היא על-ידי הקשה על המקש 2 (עריכה) של 4.0 681א8. התמיכה המיוחדת "מתלבשתיי על 681א ומחייבת התקנה נפ- רדת לאחר התקנתו של הגליון. ברמת התמיכה הבסיסית, הכניסה למצב כתיבה עברי היא לפי הכללים של 5אוספאזאו; על-ידי לחיצה על הסימן ייעיי במסגרת החלון או על-ידי הקשת צמד המקשים 58-77 ד11-810. הכ- תיבה מתבצעת כרגיל אבל ההצגה על המסך מוזרה במקצת. באיזור העריכה, המילה העברית מופיעה הפוך, ולעומת זאת, ההצגה הבו-זמנית בתא היא בכוון הנכון! לאחר קביעת תוכן התא על-ידי הקשה על ה-תפדאם גם תוכן איזור העריכה מתעדכן בצו- רה ובכוון הנכון. עובדה זו מקשה על העריכה החוזרת של תוכן התא העברי. הפעולה הופכת לפעולת ניחוש 58 ₪ 1 ולכן רוב המשתמשים מוותרים על התענוג, וכותבים את התוכן מחדש. העונש הא- מיתי מגיע כאשר תוכן תא מורכב מטקסט מעו- רב, לועזי-עברי. לא כל הבעיות נפתרו על-ידי שימוש בתמיכה המיוחדת. לוחצים על המקש 2 שגורס לפתיחת מסך עריכה מיוחד עברי/אנגלי במקוס שדה העריכה הרגיל. עיצוב השדה המיוחד ירוד מב- חינה גרפית - רואים שנעשה בחופזה. נכנסים למצב עריכה, והתופעה המעניינת של כתיבה בשני כווניס בו זמנית נעלמת. תוכן התא, מת- נהל באותה צורה כמו תוכן שדה העריכה, אבל אם חשבתס ששאר הבעיות נפתרו, טעיתס. במצב עריכה מחודשת של תוויות קיימת, החי- צים מזיזים את סמן העריכה לכווניס מנוגדיס לצפוי. לפחות התווים נכנסים למקום הנכון. העונש של העריכה המשולבת לועזית-עברית לא תם. הסמן קופף ממקוס למקום בצורה מב- לבלת והטקסטים לא נכנסים למקומות המיו- עדים. במשפט אחר, התמיכה העברית בכל הנו- גע לעריכת תאים, רחוקה מלהיות מושלמת. הציון כאן הוא 2 . ההפתעה הגדולה היא בהעדר מוחלט בתמיכה בגופנים בעברית. לא משנה מה שתבחרו, 0 את תציג אותו על המסך בגופן יידודיי. דבר זה מתסכל מפני שהגופנים וה-6צאת5צאו הס אחד הדברים המושכים והחשובים בסביבת העבודה 5אוספאזצו. כאן הציון לצערנו הינו 0. .1 מבצע מיונים על תאיס בעלי תוכן עברי (1/5081) ומאפשר השתלה והצגת עברית בכתיבת 680וא. הציון כאן הוא 4. בבדיקת הקשר החס (אא11-ד40) בין ישומים, בחרנו תאים בעלי תוכן עברי וקשרנו אותס למ- עבד התמלילים העברי הסטנדרטי שמגיע עס 5ספאנא - מדואוה. הקשר עם עדכון או- טומטי עבד יפה ולא גילינו שוס בעיות בתהליך העברת המידע בין היישומים. להזכירכם, הקשר החם מאפשר ב-5/וספאנןאו שתילת מידע מי- שוס אחד לישוס שני, תוך כדי עדכון אוטומטי במקרה של שינויי תוכן. הציון כאן הוא 4. פעולת 6078245815 עבדה גם היא ללא בעיות מיוחדות ולכן גם במקרה זה הציון הוא מק- סימלי (4). 5 זסו 1-2-3 1/0705 עבור חברת 1/0705, גירסת החלונות /1-2-3 הינה המוצר הראשון לסביבת העבודה 5וספאןאו. איך לוטוס תצליח להעביר את הצ- לחתה המתמשכת מעולס ה-05כ ל-5/וספאןש, עוד נראה. כאן, בארץ, הצלחה זו תלויה בעיקר בתמיכה עברית טובה ואחידה. עוד מילה אחת לפני הבדיקות. לוטוס פיתחה את גירסת ה-5/וספאזו הראשונה שלה עבור מהדורה 3.0 של חלונות. בגירסה זו לא היתה קיימת עדיין טכנולוגית ה-פקצך-מטא1, המאפשרת שימוש ב-5641/481.8 סצ/תפצש צאת פחד אס 5 (גופנים סצאת8צא מדורגים בתצוגה בזמן אמת). לוטוס חיפשה ומצאה אפשרות לתת כבר אז טכנולוגיה דומה באמצעות פתוון של (אדג) ממסאהוא מקצד םפסקג . גס במהדורה הנוכחית של /1-2-3 יש אפשרות עבודה עס ה-א1 אבל כמובן קיימת תמיכה מלאה ב-פקצך אד של 16805097וא. גם מוצר וה לא בא עס ספרות בעברית והתפריטים הס בא- נגלית צחה. העריכה העברית של תא בודד מתבצע במצב מסס)א-05 בכוון הנכון (בניגוד ל,5%661 שוקוק לתוסף העברי כדי לעשות זאת). הת- נהגות הסמן הינה מוזרה בעריכה משולבת אנ- גלית-עברית. לוטוס משתמשת בתמיכה העברית. של 5אוססאז/ו ולכן כל היישומים שלא נכתבו מלכתחילה בעברית סובלים ממגבלות. בניגוד ל-4.0 ,081אם 10805077 לוטוס -1-2 1 3/0 תומכת תמיכה מלאה בכל הגופנים הע- בריים, בכל הרמות: בתוויות (1./4881.5) בגרפים ובתיבות המלל. ניתן לראות גליון ובצידו גרף עם מגוון של גופנים עבריים בגדלים שוניס. כמובן, הציון כאן הוא 4. בנושא ה-680גוא והמיונים, אין בעיות. /1-2-3 1 א מאשרת הכנסת עברית ל-680גועא וממיינת שדות בעלי תוכן עברי. הציון: 4. לצורך בדיקת הקישור (6אזאא11) האוטומטי והתמיכה בפעולות | חיתוך | והדבקה (6078.23579) ביצענו את אותס הבדיקות שהעברנו על 4.0 6₪1אם 1680507וא: בחירת קטע והשתלתו במעבד התמליליס העברי של מיקרוסופט - מד1ח/ו. הקישור האוטומטי עדכן במעבד התמלילים את כל השינויים שבי- צענו בגליון האלקטרוני. 607874578 עבר גם הוא בהצלחה, לכן גס בבדיקה זו הציון הוא 4. לסינום אנו מזכירים כי טבלאות ההשוואה מעידות על איכות התמיכה העברית ולא מתכוונות להשוות 2) 9 המשך מעמי 120 באיכות של (כמעט) מדפסת לייור, מהר, על נלכ- רפשוט, בעלות נמוכה, עם מימדים קטנים וה- עיקר - עולה רק כשליש ממדפסת לייור. עם אוסף כזה של תכונות איָן להתפלא כי שוק מד- פסות הסיכה מרגיש מאויים על-ידי הפופולריות המתגברת של מדפסות הזרקת דיו/בועות. המדפסת 200 16 סופסטם של קנון מצטיינת בייטביעת רגליי קטנה על השולחן, רק 19835 ס"מ, ומשקלה כ-3 קייג. ניתן להדפיס על נייר בדיד או מעטפות ממתקן הזנה אנכי בגב המ- דפסת. ההדפסה האיכותית נובעת מראש הד- פסה בן 64 מזרקים המדפיס באבחנה של 360 נקודות לאינטש. למדפסת שלושה רמות מהי- רות/ אבחנה: מהירות גבוהה (לטיוטות), אבחנה גבוהה ואבחנה סופר-גבוהה. בשני האופניס הר- אשונים קצב ההדפסה האפקטיבי מגיע ל-3.7 עמודים לדקה ובאופן האחרון ל-2.2 עמודים לדקה. מחיר מחסנית דיו בארהייב הוא 25 דולר והיא מספיקה לכ-350 עמודי טקסט ממוצעים, החיסרון העיקרי של המדפסת הוא מיעוט הגו- פנים המסופקים על-ידי קנון. אם החסרון הזה לא משמעותי עבורן, תשמח לשמוע כי ה-6 טוטטטם יכולה להיות תחליף איכותי וזו- ליותר למדפסות |6566כ של קן. תכונות אחרות של המוצרים - בדיקות אלה מו- צגות בגליון הקודם (מספר 2) של המהדורה הי- שראלית של פאז וא 6 במסגרת בדיקות של גליונות אלקטרוניים. מה הסיכום! התמיכה העברית בגליונות הא- לקטרונים הפופולריים שהזכרנו לא מושלמת. יצרני התוכנה בחוייל חייבים לקבל את המסר שמוצר שלא יספק עברית מלאה (עד רמה של ספרות), ולכל הפחות ברמות החיוניות של ערי- כת טקסט ושילובו בגרפיקה, יתקבל בצורה פו- שרת על-ידי רוב המשתמשים, שאינם אנשי מח- שבים. העובה היא שהפתרונות בסביבת ה-פוספא1או התקבלו עד כה בצורה מלאה וכ- מעט מיידית רק במקומות בהם אין צורך בשפה העברית. לדוגמא אינטל ישראל בחרה ב-//1-2-3, בתוקף ההסכם של אינטל העולמית עס חברת 0705/, ונשיונל סמיקונדוקטור יש- ראל שבחרה ב- 51סאם. מה איתנו, | המשתמשים יהפשוטיסיי בבית או בעסק הקטן, בלימודים או בעבודה, שחיים בע- ברית: ניתן להשתמש בגירסות הנוכחיות של הג- ליונות ואף ניתן להפיק תוצאות יפות - אבל 6 6קאהוחך המסך המדליק ביותר במחשבי מחברת אחד הפירות הראשוניס של האירגון מחדש של |א8], בו הפכה חטיבת המחשבים האישיים לח- ברה עצמאית, הוא מחשב המחברת הנהדר הזה, שיכול להתגאות במסך הצבע המדליק ביותר בשוק. יבמ נכנסה לשוק, בו שלטה עד כה טו- שיבה, במידה רבה בזכות שיתוף פעולה בין שתי המתחרות. את המסך, שאלכסונו באורך 26.4 סיימ הוא הגדול בין המטריצות האקטיביות, פי- תחה יוזמת שיתוף הפעולה בין יבמ יפן לטו- שיבה. המעבד גם הוא יחודי ליבמ. 48651.6 היא גי- רסה נמוכת הספק של 486, השונה מגירסת ,81 של אינטל, הרצה ב-25 מגהר). את המסך המ- צויין דוחף מתאם גרפי שזכה לציון 3.3 מיליון במבחני אזגוחתו/, ב-15% יותר מאשר המתאס של 144006. הפרט השלישי שמייחד את המ- חברת של יבמ הוא מתקן ההצבעה, תחליף לע- כבר ולכדור עקיבה, לו קוראת יבמ וחוסע)סגזד. המתקן הוא מעין 506%ץ10 זעיר, הממוקם בין הלחיצים 6 ו-14 על לוח הקלידים, ומתפקד יחד עם שני לחיצים המותקנים מתחת לפס 8. את המוט הזעיר ניתן להפעיל בא- אתסם תשפטו אס המחיר והמאמף הכרוך בכך שוויס את התוצאה. בגליונות הבאים אנו נבחן מוצרים נוספים בס- ביבת 5אוססאןצו-15א שהשוק הישראלי מציע לנו, ומידת תמיכתס בשפה העברית. טבלה: בכ עבריח בגרביקה/גרים בונקציוח מיוחדות אלכנסדר לורינצי הוא מנהל מחי שיווק של חברת ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי. עדיס תשמש אתר בדיקות תוכנה וחומרה עבור המהדורה הישראלית של מא621ג)א 6. מצעות האצבע המורה ביד ימין או ביד שמאל, תוך כדי לחיצה על הלחיצים באמצעות הבוהן. התוצאה היא יכולת הצבעה שאינה נופלת מע- כבר שיגרתי, ללא סירבול של כדור עקיבה וללא הורדת אצבעות מלוח הקלידים. הדיסק הקשיח, שנפחו 120 מגהבייט, ניתן לש- ליפה מגוף המחשב. דיסקים נוספים, במחיר 5 דולר אחד (ארהייב), יכולים לשמש לגיבוי או העברת נתונים פיזית. חבל שיבמ החליטה לתמוך בתקן 1810 לכרטיסונים, במקום תקן 4 המקובל יותר. המחשב שמשקלו .3 קייג פועל כשלוש שעות בין הטענות סוללה. מחירו בארהייב (עס 4 מגהבייט זכרון ו-005) 0 הולר. הודעות של חברות ישראליות. מוצרים חדשים, שירותים ומידע עסקי. 26 53/6 6כן)/וני 100 ]//0כין יי חברת אינטל הציגה טכנולוגיית וידאו חדשה בשס סמסאז, מערכת תוכנה שפותחה כדי לה- ציע יכולת וידאו על כל המחשבים האישיים המבוססים על מעבדי 386 ו-486 של אינטל. החברה מציעה רשיונות לשימוש בטכנולוגיה החדשה כמרכיב שיצטרף למערכות ההפעלה ותוכניות היישוס העיקריות והנפוצות ביותר ל- אפשר שילוב מידע וידאו. לדברי קלוד מ. לגליז, מנהל השיווק בקבוצות רכיבי מולטימדיה ומיחשוב-על, 'יאנו צופים כי טכנולוגיית הוידאו ספסא] תהיה הזרז שיביא מיחשוב וידאו ספרתי אל שולחנותיהס של מי- ליוני משתמשים במחשבים אישיים. לדעתנו היא תהפוך במהרה לתוכנה דחיסה ופיענוח הנ- פוצה ביותר, משוס שהיא מאפשרת שיתוף בנ- תוני וידאו בכל רחבי בסיס ההתקנות הקיים של מחשבים אישיים ומערכות הפעלה מו- בילות". טכנולוגיית 0מסא] משתלבת בתוכניות יישום כגון | 8אס6תו% זס] 1660 של אספסזסו!א, כך שהיא מנצלת את בסיס ההתקנות הקיים של מחשבים אישיים ותוכנה. לפיכך אפשר בקלות להוסיף קבצי וידאו לתוכניות יישום קיימות כגון | 6זס) ‏ 1000506 | ,001]ח6אזס/ ופטזס1 -6וסצ[. כמו כן, יוכלו משתמשי המחשבים האי- שיים לשלוח רצפי וידאו למשתמשי מחשב אח- רים, שיוכלו לצפות בהם ללא צורך בחומרה או תוכנה מיוחדות. ורפי 57////900כ/91/07 3 2 )2 חברה הישראלית אדיונטיקס, המפתחת ומ- שווקת מערכת יחודית ללימוד מדעים באמצעות מחשבים לחטיבות ביניים ולבתי ספר תיכוניים, הכריטזה על מהדורה חדשה. המערכת כוללת 289 שעורים לחטיבת הביניים בפיסיקה, ביולוגיה גיאוגרפיה, ו-165 שעוריס לתמיד תיכון בכימיה וביולוגיה. ופקיש 16כ6'י) /קי'מיי] חברת אלדור משווקת בישראל את הסורקים המהירים. תוצרת ט8חוזש מסידרת 48096 הסורקים מיועדים לסריקת מסמכים בסביבה משרדית, אירכוב אלקטרוני, פקסימיליה ותיבס. מהירות הסריקה של דף 44 הוא 2.3 שניות בלבד (באבחנה של 200 נקודות לאינטש). בא- בחנה גבוהה ניתן להגיע ל-400 נקודות לאינטש. מגש הזנה אוטומטי ל-50 עמודים מיועד לאפשר אירכוב אלקטרוני אוטומטי של מסמכים מרובי דפים. 22/0/07 כ'סווןך : ק1ט//2920 1 2 + //א)2 בית הספר למקצועות המחשב ייסיון* מציע חבי- לה הכוללת קורס ומחשב מקינטוש במחיר מיו- חד. למתחילים מוצע קורס להכרת המחשב הכו- לל לימוד תוכנת עיבוד תמלילים. | אלה המכירים את המקינטוש ועובדים איתו, כגון מעצבים גרפיים, שרטטים, מאיירים, אנשי דפוס ופירסום, ימצאו בסיון קורסים בנושאי גרפיקה ממוחשבת, הוצאה לאור שולחנית, ושיטות בעי- בוד תמונה וצבע (פסו!פטוסחק). למשתמשים מת- קדמים מציע סיון קורס אנימציה ממוחשבת המשלבת צליל וטקסט ליצירת מולטימדיה. גם משתמשי הגליונות האלקטרוניים ומפתחי היי- שומים ימצאו קורסים מתאימים במקינטוש בבית ספר סיון. העסקה המוצעת על ידי בית הספר כוללת את כל קשת הקורסיס הנלמדים בסיון ובמסגרתה מוצעים למכירה שני סוגי מח- שבי מקינטוש: דגם 2 126 צבעוני ודגם ייקלסיק". חבילה הכוללת קורס לעיצוב גרפי ממוחשב בתוכנת ייפריהנדיי + מחשב מקינטוש 2 16 צב- עוני מוצעת על ידי סיון במחיר 52,430 ללא מעיימ. ואת כאשר מחיר הקורס בלבד הוא 5301 ומחיר המחשב 52,333. אותו קורס עס מחשב מדגם ייקלסיקיי מוצע ב-51,385 בלבד ללא מעיימ. א ץק כין. ג6 זכו] קה60זדו6 בימים אלה נחתמה עיסקת ענק, בהיקף של רבע מיליארד דולה, בין חברת המחשבים. 6 ובין בנק 61710087 בארהייב. זוהי אחת העיסקאות הגדולות בעולס שנעשו בתחוס| מוצרי התוכנה והיא תאפשר ל-611716087 הפעלה בלתי מוגבלת של תוכנות 64 במחשבי הבנק הפזוריס בכ-100 אתרים בר- חבי העולם. הסכם זה מהווה חלק ממדיניות הרישוי החדשה של החברה המאפשרת ללקוח להקפיא את המ- חיר תוך שמירה על השקעותיו ברישוי המקורי. /וגליק 2916/03 הָסק/ הוצאת הוד עמי הוציאה לאור מדריך חדש לשפת התכנות טורבו פסקל. הספר נכתב על-ידי רון בורדו הוא בנוי בצורות תשובות לכ-50 שא- לות וכ-150 תרגילים. כל הפתרונות הורצו בגי- רסה 6.0. הספר ערוך בפרקים לפי סדר לימוד מדורג: פתרון בעיות פשוטות, לולאות ומערכים, פרוצדורות ופונקציות, מחרוזות ועד נושאיס מתקדמים במיון, רשומות וקבצים, קבוצות, עי- בוד רשימות, רקורסיה, מבני נתוניס ומבניס די- נמיים. הספר כולל פרקי הרחבה ותרגול בנושאי מיו- [וטבלאות אי-סדר (065ג7 ה5ג8). נספח מפורט הינו מדריך מהיר למרכיבי שפת טורבו פסקל (5006ת₪616 אסוט()) אשר מתייחס להגדרות, הצ- הרות, אופרטורים, יחסים, משפטי בקרה, הו- ראות למהדר ועוד. מחיר הספר 55 שייח כולל מעיימ. 11457 - 2/2002 11 מרכז 18% באריזונה, ארהייב בחר ב-₪57 הגנת התוכנה של אלדין עבור תוכנה של 1א18 הפועלת תחת 05. הזמנה ראשונה של 8485 כבר סו- פקה לפני חודשיס מספר והזמנה נוספת נת- קבלה החודש במשרדי אלדין בניו-יורק. ולרי אנדרסון, מנהלת הסניף האמריקאי של אל- דין, מסרה כי באחרונה גוברת ההתעניינות בה- גנות תוכנה מצד החברות הגדולות יותר בארצות הברית. כשהיקפי הנזקים מגניבות תוכנה מת- בררים לחברות אלה הן פונות וחוזרות להשתמש במפתחות הגנה לתוכנה על מנת להגן על הה- שקעה והמכירות שלהן. כּוסא, שכסי סָאו !וקו / שא חברת אפסון הכרטה על מדפסת קומפקטית חדשה, המיועדת לשימוש ביתי ולשימוש משרדי, ה-100א/1. על כך נמסר מאומניטק איכות, (צי- גתה. המדפסת החדשה, שמידותיה 13%37.5%30.5 סי"מ, מעוצבת באופן שמאפשר הנחתה בשני מצבים, ללא הפרעה לפעילותה התקינה. כאשר מוצבת המדפסת לגובה, היא תופסת שטח קטן במיוחד וחוסכת מקום רב על שולחן העבודה. ה-100א.1 הינה מדפסת בעלת 9 סיכות המ- אפשרת הדפסת 80 עמודות במהירות של 240 סימנים לשניה. המדפסת שמשקלה 4.9 קייג בלבד, מתאפיעת בעבודה שקטה במיוחד (50284) ותשווק לצרכן הישראלי ב-380 דולר. כל 5081 77 5כלו] 040118 /ועכי דא י.א.ד. אלקטרוניקה הכריזה בימים אלה על בקר דיסק 5051 חדיש תוצרת 8א05₪1א0 למחשבי א. הבקר החדש 66405 165 מבוסט מעבד מהיר 68000 ומאפשר הפעלה דיסקים 8651 תוך העלאת התוכנה לזכרון. הוא עושה שימוש בפ- רוטוקול 2 5081 משופר וזכרון של עד 8/א16 על הכרטיס. הוא תואס לכל מערכות ההפעלה הנ- פוצות. 2 שוון בי))) 24 וואָכי 0/5 222 6א5480 דלתה מוצרי איכות תשווק בישראל את מחשבי העט תוצרת 0א150א84, ז0ג!אח6ק. בארהייב משווקיס המחשביס תחת השם של 681, מח- לוצות מחשבי העט. ל-ז3500/ח6ק מעבד 386 של אינטל במהירות של 0 מגהרץ. הוא מצויד בכונן קשיח 2.5 של 60 מייב ובזכרון חיצוני של 4 מייב, הניתן להרחבה ל-20 מייב. המחשב נישא (משקלו 2.5 קייג בלבד) והוא מתאים במיוחד למשימות הדורשות (לל- דות גבוהה בתחומי הביטוח, התחבורה, הת- עשייה ועוד. מחשב-העט פועל באמצעות סוללת ניקל-קדמיום, המספיקה ל-8.4 שעות עבודה, הודות למנגנון המכבה את המערכת כאשר המ- חשב אינו בשימוש למעלה מ-30 שניות. המחשב נדלק מעצמו שוב עם קירוב העט אל המסך. כל 0/9/09ווין 6 כ 8 דא ומאת 6 פא בימים אלו החלה חברת ייכרמל הנדסת תוכנה בעיימיי להפיץ בישראל את תוכנת ‏ ייכרמל אנטי-וירוס לגירסת חלונות'י. התוכנה המשווקת בארהייב מזה כשלושה חודשיס תחת השם 08 פטתט- דא | זאנ[סק ה אדאםס" "פאוססאן/ו, וכתה להצלחה רבה כבר בחו- דשים הראשונים לשיווקה. זוהי תוכנת הא- נטי-וירוס הישראלית הראשונה שזכתה לאישור של יימיקרוסופטיי להדפיס על גבי האריזות את סמל החלונות המפורסם שלה. חברת ייכרמל הנדסת תוכנה בעיימיי משווקת שתי גירסאות נוספות לאנטי-וירוס, האחת היא תוכנת הייטורבו אנטי-וירוסיי באנגלית הפועלת תחת דוס, והשניה היא "טורבו אנטי-וירוס מו- רחביי בעברית, הפועל תחת דוס וחלונות גם יחד. תוכנת ייכרמל אנטי-וירוס לגירסת חלונות'" תשווק בישראל במחיר לצרכן של 200 שייח, כולל מעיימ 0 932 0 09 2ר- תִיָכ/כ2 חברת 408% הכריזה על שרת רשת חדש, שלפי טענתה הוא החזק ביותר בשוק בין השרתיס בעלי מעבד יחיד. דגם 4066 יכול לתמוך בקבוצות עבודה המונות עד 100 משתמשים. ניתן להשיגו כיום עם מעבדי 486 במהירות עד 6 מגהרץ וזכרון 256 מגהבייט. טכנולוגית קת היחודית של 66 מאפשרת השבחה על-ידי החלפת השבב בלבד. השרת מאושר לשי- מוש בסביבות 6₪ג%)6א ,אוח6א/אוח ,פמאש ו-05/2. ז466 משווקת בישראל על-ידי יורוקוס שיווק בעיימ. ופ" "902 26 50/09 שוכ חברת פורמולה מערכות רכשה את השליטה בח- ברת יימשוביתיי מבאר שבע. משובית היתה, עד להצטרפותה לקבוצת פורמולה, חברה-בת של יימשוב מחשביסיי. רכישת השליטה בוצעה בא- מצעות חברת הבת של פורמולה יידטה ערד", שרכשה 51% מן הבעלות על חברת משובית. הן דטה ערד והן משובית עוסקות בפיתוח פרולי- קטים בתוכנה ומערכות בסביבת הפיתות יימגייקיי של משוב מחשבים והספקת פתרונות משולבים חומרה/תוכנה למחשבים אישיים ול- רשתות תקשורת מקומיות. משובית באר שבע התמחתה במיוחד בתחוס מינהל בתי הספר. תוכנה שפיתחה ימנבי"ס", לניהול בתי ספר, על פי מפרט מנחה של משרד החינוך, מותקנת במאות בתי ספר בישראל. דטה ערד משמשת כנציגת '"חשבשבת" באיזור הדרום. בית התוכנה פיתח מערכות בתחומי (י- הול האחזקה, ניהול מרפאות וכן מערכות סיוע לייעוץ תעסוקתי ואחרות. 0555 4 ב חברת 05א606 הכריזה על מפטסותמאיסת גירסה 7.0, המשווקת בארץ על ידי ליהד-בינה מערכות, | (ציגת = 05א606 | בשראל. ככ '00)/! שאל |127 בר" 3 כ '020/! 0 כו" 3 5 תוס היא שפת פיתוח דור רביעי הנ- פוצה בעולס במגוון פלטפורמות מיחשוב: מח- שבי מיני לסוגיהם, יוניקס וסביבת שרת/לקוח. היא מציעה זמן פיתוח ותחזוקה קצר באופן משמעותי גס לעומת כלי פיתוח אחרים מהדור הרביעי. גירסה 7.0 החדשה של מפשס4ַחמש0ת 5'וססאז/ו תומכת סימולטנית במחשבי. 6ק, מסופים, רשתות תקשורת וחיבורים סריאליים. אנשי הפיתוח נהניס בעזרתה מיכולת עיבוד גדו- לה יותר על מספר שרתים במקביל. יישומים קיימים של יחידת הפיתוח ניתנים להעברה קלה ומהירה לסביבת שרת/לקוח, ללא שינויים במבנה הלוגי של היישוס. הגירסה החדשה כו- ללת מימשק משתמש גרפי הבנוי במתודולוגיית 5וססאזצו. הוא מאפשר עבודה בריבוי מסכים םתד (אם5א50 ומעבר מיישום ליישוס ללא תהליך יייציאה'' למסך הקודם. 7 39202 9900 )חון ו גְמָסו אלדור מחשבים זכתה במכרז משרד הבטחון, בהיקף של 160,000 דולר, לאספקת עשר מד- פסות פירנטרוניקס, מדגם 9012:פ. מדובר במ- דפסות שורה מהירות, שיחוברו באמצעות רשת תקשורת למחשב מרכזי של יבמ. על כך מסר אלי קמחי, מנהל אגף המוצרים בח- ברת אלדור מחשבים, שהודיע גם כי אלדור מח- שבים ביצעה לאחרונה עיסקאות יצוא עס מספר מדינות, כולל דרוס-אפריקה וקפריסין. זאת במסגרת מדיניות החברה לפרוץ לשווקים חדשים, מלבד השוק הישראלי. ל 3 1ס)ס0ים) 1 0 חברת 088 הכריזה על מדפסת פוסטטקריפט חדשה המשלבת לראשונה הדפסה על דף גדול 3, בצבע מדוייק שזכה באישור מאסדאגק, ומהירות הדפסה גבוהה, המתאימה לסביבת רשתות. המדפסת 239 |קְח6פזס|60 מדפיסה דף צבעוני תוך כדקה, מהר פי שניים ויותר ממ- דפסות הדור הראשון, הודות לטכנולוגית א/ו680 היחודית. מעבד ₪156 מהיר ומפענח פוסטסקריפט רמה 2 משולבים בבקר אאו0א6, כמו גם 65 גופניס (וחס!) ואמולוציה אוטומטית של פרוטוקולים וממשקים של מחשבי 6ק, מקי- נטטש, דיגיטל ויבמ. המדפסות משווקות בי- שראל על-ידי מאג מערכות לייטר בעיימ. א] ]ויו [וס3י ןי חברות בורלנד אינטרנשיונל, ‏ יבמ, נובל, וו- רדפופקט, הודיעו בתערוכת קומדקס, כי הן עו- בדות יחד על אספקת פתרונות חדשים לקישור מסדי נתונים. פתרונות אלה יאפשרו למפתחים ליצור ביתר יעילות יישומי מסדי נתונים, ויאפשרו למ- שתמשים לגשת בקלות לנתונים המאוחסנים בפורמטים רבים, במגוון רחב של פלטפורמות חומרה, מערכות הפעלה וסביבות רשת. ארבעת היצרנים קוראים לטכנולוגיה חדשה זו ]סז (ממשק לתיכנות יישומי מסדי נתוניס משולבים) - פתרון בלתי תלוי בפטפורמה שי- תמוך הן בשיטות גישה מוכוונות-מערכים, המ- שמשות למסדי נתונים .501 במערכות גדולות ורשתות, והן ביכולת ניווט מוכוונות-רשומה הנ- מצאות במוצרי מסדי נתונים נפוצים אחרים, כמו מ/םןחך8, דיבייס, פרדוקס ודטהפרפקט. בורלנד, יבמ ונובל יספקו טכנולוגיה זאת על פלטפורמות | 05/2, מתגאיתמא, 5שספאוי ו-205, בצורת ערכות כליס למפתחים. וו- רדפרפרקט תשלב את 12481 בגירסאות חדשות של יישומי 05, 05/2 ו-5/וספאןשו שלה. / 00 / 5 / ]וי מחברת אלישים שמרכזה בחיפה, נמסר על הפ- עלת 885 לשימוש ותמיכה בציבור לקוחותיה באר ובעולס. מדובר ב-885 הפועל באמצעות מודם מהיר של 0 סלייש, המחובר גס לישראנט, ואשר פועל 4 שעות ביממה. ה-885 מיועד לתמוך בלקוחות אלישים על כל קשת מוצריה ובראשם תוכנת האנטי וירוס הל- דועה 6012 ₪ג5טאזץ. כיום ניתן ללקוחות אלישים להוריד באמצעות מודס תקשורת, עי- דכוניס בזמן אמת של תוכנת האנטי וירוס ועל ידי כך להתגונן בדרך יעילה וטובה יותר כנגד וירוסיס ממוחשבים. שוכ[ הי ]יכו או[ מא [/כ73 8 7 א64-6810, תוכנה גרפית מקצועית למחשב אישי מוצעת על-ידי חברת 64 במחיר של 290 שייח (כולל מעיימ) לצרכן. התוכנה כו- ללת עיבוד תמונות בכל הרמות ופועלת בסביבת חלונות על 6. באמצעות התוכנה ניתן להגיע לביצועיס שעד כה יושמו רק במחשבי מקינטוש. 8 הינה אחת מקבוצת התוכנות "64-00" הכוללת גם: "דא ץ דא6-010" = - לציור, "8 אמ5סקץ 64-6016007" - להכנת מצגות, "0 7א64-610". - להפקת גרפים מקצועיים. התוכנות משווקות בישראל על-ידי ".ס.א מערכות". חברת / וייגוא, 152 0 כ[ 9/3190 המאג ואסו את יעל תוכנה ומערכות, חברת התוכנה הפרטית הגדולה בישראל, קיבלה לאחרונה את הנציגות באוץ של תוכנת ההוצאה לאור ה- דועה םא ג /אמו/את. באר כבר נמכרו מספר מערכות של אסא )עמ הא, בעיקר על מחשבי [50. מחברת :על נמסר, כי החברה תתמוך גם בלקוחות קיימים של המוצר, שרכשו אותו ישי- רות בארהיב. אפא3אמאגת היא מוצר 4 רב-פלטפורמי, הפועל על מחשבי 6 (386 ומ- עלה עס יותר מ-4 מייב זכרון פנימי) בסביבות 5 ו-פ/ו0פאז/ט, מקינטוש, ומחשבי יוניקס. התוכנה מצויידת במנגנון תרגוס, המאפשר הע- ברת קבצים בין מחשבים מסוגים שוניס. ולפי 23/9096 0180 מדריך האחזקה למחשב האישי מיועד לטכנאי, לאיש האחזקה של המחשבים באורגון ול- משתמש המיומן. הספר מכיל הסברים על מבנה המחשב וה- מעבדים השונים, על סוגי הזיכרון, כרטיסי הה- רחבה ויחידות קלט/פלט. הוראות התקנה וטי- פול בדיסק הקשיח ובדיסקטים, הנחייה להתקנה וחיבור של מתאמי התקשורת וה- מודמים. פרק מקיף על מערכת ההפעלה 05 וקובצי 8צ60%10.8 ו-דג8.סמאפסדטג נותן כלים לכיוונון נכוןן של המערכת. תוכנית שירות ובדיקה שונות מודגמות בהרחבה ומציגות דר- כים לאיתור תקלות ולבחירת דרכי פעולה ותי- קון. למי שאינו חושש מכתיבת תוכנית שירות ניתנות מספר תוכניות עזר חיוניות. המחבר, חנניה אבן-חן, הינו טכנאי שירות בכיר למחשבים אישיים וטכנאי מוסמך (מא6) לר- שתות |!צסאא. הספר הינו פרי עבודתו כמדריך בקורסים לטכנאי שירות ל-20 במכללת ייקדסיי למחשבים ומערכות מידע. הספר יצא בהוצאת הוד עמי ומחירו 45 שייח (כולל מעיימ). סיון לוק קוכסי /-51300 בית הספר למקצועות המחשב סיון וחברת לני- נטק, המתמחה במיחשוב בסביבת יבמ 85/400, חתמו על הסכס לשיתוף פעולה בייזוס ובניהול קורסיס למשתמשי 58/400א. שיתוף הפעולה בין שתי החברות כולל את כתי- בת תוכניות הלימודים, את שיווק הקורסים וה- פעלתם. הקורסים מתקיימים הן על ידי אנשי המקצוע של סיון והן על ידי אנשי ליינטק, התו- המים מהידע והנסיון המקצועי שלהס מהעבודה בשטח. הפיקוח הפדגוגי על המת הקורסים נעשה על ידי סיון, שלה נסיון הב בבנייה וה- עברת קוהסיס במקצועות המחשב, והיא גם זו המספקת את עזרי ההוראה וכיתות הלימוד. רשימת הקורסים המוצעת על ידי סיון וליינטק למשתמשי 5/400 כוללת קורסים לאנשי מקצוע ולמשתמשים. קוהסי המשתמשים כוללים קורטי הפעלה למתחילים ולמתקדמים וקור הכרה למנהלים. הקורסים המקצועיים כוללים עיצוב יישומים, עיצוב ותוכנות מסדי נתונים, חסקקטפ-0ל ל-5/400, ניהול ומבנה מערכת הה- פעלה, כיוונון מערכות הפעלה, | שפת הפ- רוצדורות 017, תקשורת ל -45/400, שפות הת- כונת 820 ו .60801 ועוד. ספא 1: 2/30/9917 ]א בריקום-מסוף החלה לשווק באוץ את ה-א514110א/1 - תחנת עבודה לרשת תק- שורת, | שפותחה במשותף על-ידי הא- ריס-אדאקום ו-קן1טד' - יצרן הולנדי גדול. ה-57110%א/1 משלבת טכנולוגית ‏ 6ק עם תכונות של תחנת רשת ביניהן: מימדים של מסוף, מנגנוני אבטחת גישה (למקלדת, תצוגת המסך, ולקישור לרשת) וכדומה. בתצורה או- פיינית לא מצוידת ה-אס1ַד1ד5א.1 בכל מדיה מגנטית, מה שמונע חדירת וירוסיס לרשת דרך תחנת העבודה משימוש בדיסקים ביתיים נגו- עים. כתחליף לאמצעים המנגטיים, מצויידת ה-א514110א.1 בדיסק אלקטרוני (פ8011 א5זם מ577) לאיחסון תוכנה לצורך טעינה ראשונית ותוכנה לפעילות שוטפת. מערכת א51110%א1/4 בסיסית בנויה ממעבד אינטל 3865%, 25 מגהר1, זיכרון בסיסי ‏ 2 מייב, (ניתן להרחיבו עד 18 מייב). כרטיס וידאו 04אא, יציאה מקבילית ושתי יציאות טוריות בקר דיסק קשיח ובקר דיסקטים. התחנה משווקת במספר תצורות של ממשקי כרטיסי תקשורת: 3270 ,אגאזד 5250 ,6אזא-אמאסדך ו-דמאתתחדם. ישוס ו 0 כו חברות התוכנה בורלנד ו -דז80מאוסק, הכריזו במשותף במהלך תערוכת קומדקס, על אן?א16ט0 גירסה 2.0 - עורך אובייקטים של קול וגרפיקה למולטימדיה. 1%קא0016 משלב מסמכים ותמונות מולטימדיה בפרדוקס. 4.0, מערכת ניהול מסדי הנתונים הטבלאית של בו- רלנד למחשבי 6ק. תוכנת א1קא0010 מאפשרת למשתמשים לאחסן בקלות תמונות, צילומים, אערים ומסמכים בטבלאות פרדוקס. עם אז 016% יכולים משתמים ללכוד ולראות תמונות, לשלב הערות קוליות ולהדפיס בלי לצאת מפרדוקס. אפשרית תמונת מסך מלאה או חלקית, הניתנת להפעלה ידנית או או- טומטית ממידע על המסך. | רשימות המפרסנמיס שס מפעיל אלדור מחשבים קבוצת מ.א.ג. אינטל א.ר. מחשביס סיבית יבמ מיתן חשבשבת נין נון הוצאת פוקוס מחשבים מעתק 6 ישראל סיון עדים יורוקוס כיוון מחשבים חילן - לוטוס רשף מחשבים אימפקט קרט שיווק הוצאת הוד עמי פורמולה דייטק אם 5 ₪8 ו אינטל חילן - לוטוס 64 ישראל דלתה - מוצרי איכות אלדין כרמל-קרית המחשב גרפיקס כלנית בריקום - מסוף כלנית חא מחשבים תפוז 64 ישראל מיחשוב מתקדם דגש - כיוון מחשבים אלן - מערכות המחשה סקסס מחשבים נטקום טוטל גרפיקס סימפקט אליישים קול ואב דיגיטל פב שראל | 129 ינר 3 רשף שיווק מחשבים בעיימ - נציגיס בלעדיים של חבי חמהדסתם מיפן, מעמיקה ומרחיבה את מיגוון סל מוצריה בשוק הישראלי. החברה שעד כה התמחתה בשיווק כל צרכי המיכון המשרדי, החל ממכונות כתיבה אלקטרוניות משוכללות, פקסימיליות וכמובן מדפסות סיכה (מספר-רב של דגמים) וכלה במדפסות לייזר משוכללות, הכריוה לאחרונה על 2 דגמי מדפסות הזרקת דיו. פריסתה הארצית של החברה ב-5 מוקדים באר (פיית, תייא, חיפה, ירושלים ובייש) מבטיחה שירות ושיווק לכל חלקי האר ובזמן סביר. עם חוג לקוחות החברה נימנים מיטב החברות בארץ, החל ממשרדי ממשלה רבים, תעשיות צבאיות (בטחוניות/צהייל), אוניברסיטאות, חברות ביטוח, בנקיס ועוד אלפי לקוחות פרטיים אחרים. ברשות החברה מיגון רחב של מדפסות לייזר משוכללות ביותר שמתאימות לכל יישום וכיס: החל ממדפסת 4 דפים לדקה, 8 דפים לדקה וכלה ב-10 דפים לדקה (עם או בלי 2 מגשי הזנה לכל גודל דף). מיגון מדפסות הלייור של החברה כוללת את הדגמיס הבאיס: במהירות 4 דפים לדקה דגם /₪1-4 זו מדפסת קומפקטית בגודלה ובמשקלה. תתאים למשרד הקטן עד הבינוני בעל נפח הדפסה ממוצע נמוך-בינוני. למדפסת יש מנוע פופולרי ביותר הכולל ערכת טונר, הכוללת: תוף הדפסה + אבקה ביחידה אחת משולבת, מה שיבטיח חיסכון ופשטות בעת החלפה. למדפסת סטנדרט של 18א1 עס הדמיות לכל הסטנדרטים הפופולרייס בשוק ובין היתר: חן 11 קה המדאאץ .80 וא8ז, 850-את אספקם (5-.201), 630 81.0 4[ס/אמ דסא. היתרון הגדול הינו שלמדפסות יש אפשרות למתג באופן אוטומטי כל אמולוציה שהיא. בנוסף ניתן להתחבר לכל מערכת מחשבים אחרת וכן קיימים פונטים מדורגים בעברית ואנגלית. במשרד בו משתמשים במספר תוכנות או רשתות תקשורת, לעובדה זו יש יתהון עצום. בגרפיקה למדפסת יש 64 גווני אפור. הרזולוציה היא 300071 אך בנוסף קיימת מערכת 1186 שמעלה ומשפרת את איכות ההדפסה. דגם ₪1-405 זו מדפסת זהה במבנה ל-/₪811-4, אך כאן 0 נוי 3 8 ;[ 5 חש דסח מרחיבה את סל מוצריה הסטנדרט כולל שפת פוסטסקריפט. שפה זו תאפשר למשתמש להשיג איכויות גרפיות מעולות, תוך כדי עבודה מול מחשבי מקינטוש או 6ק. כוללת 18א2 זכרון עם מעבד מהיר. במהירות 8 דפים לדקה דגם /₪1-8 למעשה זו מדפסת זהה בביצועים למדפסת צ1-4, אך נועדה למשימות קשות יותר ובמהירות גדולה של 8 דפים לדקה. המדפסת מכילה מגש נייר בודד ל-250 דפים וכוללת מערכת לדחיסת נתוניס, מה שמשפר את ההדפסה, במיוחד בקבצים עמוסי מידע ובלי צורך להגדיל זכרון. נוסף למיתוג האוטומטי של האמולוציות, קיים מיתוג אוטומטי של המימשק המקבילי והטורי באופן מלא. במהירות של 10 דבים דקה סידרה זו הוכרזה לאחרונה במקביל בארץ ובעולם. לסידרה זו יכולת ביצועית גבוהה מאוד עס הנדסת אנוש מהמשופרים ביותר שיודע הענף עד כה. המדפסות מצטיינות בגודל פיזי מינימלי, פנל תצוגה מתכוונן לנוחות המשתמש. דגם /₪1-10 כוללת מעבד מהיר (132א16), אמולוציות רבות, כולל ]11 11 ?א (6-5ק) עם מיתוג בינהם, רזולוציה גבוהה של 300001 עס אפשרות להגדילה על-ידי מערכת 886 פונטים מדורגים בעברית ובאנגלית עס התאמה לכל התוכנות הפופולריות באר ובעולס. למדפסת מגש נייר המתכוונן לכל גודל דף (סה"כ 0 דפים!). היתרון הגדול שהמגש אינו בולט מתוך המדפסת, מה שהיה קיים בעבה, עובדה שחוסכת המון מקוס במשרד. ישנה אפשרות להוסיף מגש נוסף, עובדה שתכפיל את קיבולת הדפים ל-500. אופציות נוספות שניתן לבצע הן, השבחה לפוסטסקריפט וחיבור למחשבי-מקינטוש, בעלות יחסית נמוכה. דגם ₪1-1005 למעשה זו מדפסת דומה ל-/₪11-10, אך עס תכונות פוסטסקריפט. היתרון הרב שלה היא שהיא מסוגלת לעבוד בו זמנית מול מחשבי 18 6, או מחשב אחר ורשת מקינטוש (18ד ס.זקפג) תוך כדי מיתוג אוטומטי מלא. יכולת הביצוע של מדפסת זו היא מהמשופרים בתחום זה. מדבטות הזרקת דיו לאחרונה הכריזה 88071188 בישראל על 2 דגמיס של מדפסות הזרקת דיו (161-אא1), מדגמים "סא" 101 ו-301. דגס 101 88011 הוא קומפקטי ואישי במיוחד ויתאים לכל יישוס בבית (לתלמיד ולסטודנט) ובמשרד. ניתן להוסיף מזין נייר בדיד ל-70 דפים. ייחודו העיקרי הוא יחס עלות תועלת משופר. הדגם השני, 101 8081₪7, מקצועי ומהיר (360005) ומתאים למעשה לכל יישום במשרד, כולל אפשרות לעבודה עם נייר רציף ובדיד. כולל מגש נייר סטנדרטי ל-150 דפים, עם תאימות לכל תוכנה. המדפסות מצטיינות בהדפסה שקטה (פחות מלייזר) ואיכותית. בתחום מדבפות הפיכה החברה שמה דגש במיוחד על שיווקה של מדפסת 8 ששמה הולך לפניה בנייר, כולל מערכת כיוון ראש אוטומטי לנייר עותקים או עבה במיוחד. למדפסת מיגוון של פונטים וכן 5 סוגל בר-קוד עס אפשרות להדפסת צבע. מהחברה נימסר לאחרונה על זכיות במכרזיס של מדפסות לייזר ומטריצה למספר גופים מובילים בשוק. כמו כן, קיימיס דגמים רבים של מדפסות מטריצה לבית ולמשרד, עם ובלי צבע, הדפסה צרה ורחבה, 9, 18 ו-24 סיכות. אפי זינגר, מנהל מחי מדפסות בברדר, מוסר שצוות העובדים המסור בכל הסניפים עומד לרשות הלקוחות במתן פתרונות יחודייס שתואמים לכל מחשב 6ק, יבמ, דיגיטל, דטה ג'נרל ועוד ועוד. פרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למח' מכירות. טל: 03-9225921, פקס: 03-9245082. א. לקוח זועם בקו הטלפון שואל מדוע החבילה שהבטחת שלשום לשלוח דחוף עם שלית טרם הגיעה, מאיים בתביעת נזיקין, מבטיח לפרסם בעיתונות את מעלליך ומתחייב לחנוק אותך אישית בפעם הבאה שתצא מפתח משרדך: 1. עוזב הכל ורצ לחפש את הגיינגיי כדי שיפתח את המחסן ומכין ללקוח חבילה חדשה שתקח אליו בעצמך. 2. מתקשר לעורך הדין ומשמח אותו בתאור המקרה. 3 מקליד את שמו של הלקוח בייקלבו-6קיי. ומוסר לו בטלפון את שם העובד שלו שחתס על קבלת החבילה שלשום. ב. ביוס ראשון מתקשר אליך לקוח חדש ומבקש ממך הצעת מחיר להזמנה שתטדר את העסק שלך עד החורף הבא. בתנאי אחד, שזה יהיה מיד ! 1. מכנס אסיפה דחופה של מנהלי המחלקות כדי לאסוף נתונים על מצב המלאי ומחיריס מעודכנים. את התוצאות מעביר מייד לחשב החברה כדי שיעדכן לפי שער החליפין ומועדי התשלוס הצפויים. מעביר את התוצאות במהירות האפשרית לאישור מנהל הייצור ומשם ר> לכתבנית שתקליד את ההצעה ותשלח אותה בפקס ביוס שלישי. 2. מכפיל את תאריך הלידה שלך בתאריך הגיוס ומחלק בתאריך החתונה הראשונה, התוצאה שהתקבלה היא המחיר שתכתוב בהצעת המחיר. 3. תוך כדי שיחת הטלפון עס הלקוח, אתה מעביר נתוניס בהקשה אחת ממסד המידע של קלבו-6פיי לגליון העבודה ומפיק את ההצעה בפקס עוד לפני ניתוק השיחה, ג. בעקבות מסע הפירסום מגיעות אלפי פניות של לקוחות והצוות כורע תחת עומס ההזמנות: 1. קונה מיד מחשב 486 עס דיסק קשיח של 8, רשת חדשה ומערכת הפעלה משופרת. מזעיק מתכנת שיעצב מחדש את מסד המידע ויפיק ממנו דוייחות לפי הדרישות החדשות. שולח את צוות המפעיליס להשתלמות חפוזה בהפעלת התוכנה, מתעקש עס המתכנת שיכלול גס את תאריך ההזמנה בדוייח הסופי, ומפעיל מענה אלקטרוני שיענה לפוניס בטלפון שעקב ריבוי ההזמנות פנייתס תענה בקרוב. 2. פונה למנכייל החברה המתחרה, שואל לשלום ילדיו ואשתו, איך העסקיס והאס הוא מעוניין לקבל חלק מההזמנות שלך כמחווה של עידוד התחרות בשוק או כל תרוצ אחר שלא יסגיר את המצוקה בה אתה נמצא. 3 מפעיל את מחשב ה-זא הישן והטוב, ובאמצעות ייקלבו-סתיי בונה בעצמך מסד מידע מתאיס ומאפשר לצוות לקלוט את מבול ההזמנות. ד. מגיפת שפעת פקדה את עובדי המשרד יומיים לפני ישיבת מועצת המנהלים לסיכום השנה, נאלצת לגייס צוות עובדים זמניים שאינס מכיריס את מערכת המיחשוב שלך: 1. שוכר חברת הדרכה שתכשיר את העובדים הזמנייס לשימוש במחשב, מסביר להס בסבלנות אין קץ שהדוייח שבקשת צריך לכלול גם את נתוני החודש שעבר ומגביר את צריכת כדורי הארגעה. 2 נדבק בשפעת בעצמך ונשאר בבית עד לקבלת מכתב הפיטורים. 3 מראה לעובדים הזמנייס איך מדליקים את המחשב, מקיש "פא" והס מתחיליס לעבד את הנתוניס בייקלבו-6קיי. ה. הלקוח אישר את ביצוע ההזמנה /לפי התרשים ששלחנו ובהתאם להצעת המחיר שלכט''. המסמכים היו הבוקר על השולחן, ראית אותם ממש כאן, ליד הסלסלה של הדואר הלוצא... 1. מחפש את העתקי התרשים והצעת המחיר בכל התיקים האפשריים: תיק הלקוח, תיק שוטף, הצעות מחיר, דואר נכנס, תרשימים, ישיבות מנהלי אגפים, מחירי מוצרים, תיק מיכרזים, תוך ידיעה ברורה שזה לא יעזור, ושרק מחר בבוקר, כשכבר יהיה מאוחר תמצא אותם. 2 מתקשר ללקוח, מתנצל ומסביר לו שהצעת המחיר הלכה לאיבוד ואס הוא מוכן לשלוח לך העתק של הצעת המחיר שלך בפקס יחד עם, אס לא קשה כמובן, התרשים שלו. 3. נעזר באפשרויות המולטימדיה של ייקלבו- 6יי כדי להציג בלחיצת כפתור את התרשים השמור בקובץ גראפי, ולאחר שניות אחדות תאתר גם את הצעת המחיר, תודה ללקות ותתפנה לביצוע ההזמנה. מה אתה עושה אם: סכם את הנקודות 0 עד 8 נקודות עבודתך יכולה להראות אחרת לחלוטין אם תשתמש בתוכנה המשולבת ייקלבו-6פיי. תוכנה משולבת מאפשרת לך לבצע את כל העבודות בתוכנה אחת. עס מתן פקודות ומקשים תוכל לכתוב ולערוך מסמכים במעבד התמלילים, לארגן נתוניס במסד המידע ולבצע חישוביס בגליון העבודה. כל חלקי ייקלבו-6קיי פועליסם במשולב ותוכל להעביר נתונים ביניהס. פשטות ההפעלה של 'קלבו-6י'י ואחידות הפקודות מאפשרים לך להפיק את מלוא עוצמתו של המחשב שלך ומיד. פעד 11 נקודות יש לך כבר את הבעיות שייקלבו-6פיי פותר, למה שלא תשתמש בייקלבו-6ייי כדי לפתור אותן באמת! מסד מידע קל ומהיר. אפשרות למיין לפי כל אחד מהשדות, לבצע שאילתות על כל הנתוניס במהירות עצומה, לבנות את הדוייחות שלך בעצמך ולעצב אותס כרצונך, גליון עבודה רב עוצמה עס יותר מ 80 פונקציות שונות, תלת מימדי, גראפים מעבד תמלילים משוכלל, דו לשוני מלא עס התאמה מיוחדת למאות דגמיס של מדפסות, הצגת מסמך לפני הדפסתו (שמןשמאץ), אינדקסיס, תקשורת מחשבים באמצעות מודס, התחברות למאגרי מידע באר ובעולס, העברת נתוניס בין מחשביס מרוחקים, שפת מקרו מתקדמת המאפשרת לנהל את העבודה עס תפריטים, פעולות מוגדרות מראש ואפילו לבנות יישומיס שלמים, מולטימדיה יכולת להציג תמונות מחשב ולהשמיע קבצי קול כחלק בלתי נפרד מייקלבו-6פ'י' יאפשרו לך להפיק מהמחשב ביצועיס מעולים שיפתרו את בעיותך. 2 נקודות ויותר לך יש כבר ייקלבו-6ת'י. לך לא צריך לספר על תוכנה משולבת שמצליחה לבצע את מיגוון עבודות המיחשוב שהוזכרו לעיל במהירות ובקלות רבה כל כך. לך לא יוכלו לספר ש- ייזה לא יכול להיות'יי... עובדה !!! סלצצ - 6 ירבוד ובר סינצרב אד שומן ן 1 ו 9 (./ 1+ סיבית שרותי מיקרו מחשבים בעיימ טל.. 5241041, 5222915 -03 פקס.03-5230207 רחי ריינס 40 תייא +++ 12 7 777-777 חברת 8058, יצרנית התוכנה הסטאטיסטית המובילה בעולם, מפיצה גירסת של 5 לייחלונות", הממשק הגראפי של מיקרוסופט. גירסה זו נוחה לשימוש ומרחיבה את אפשרויות הניתוח הסאטיסטי אפילו מעבר לקיים בגירסאות 50585 למחשבים מרכזיים, כולל גרפיקה מלאה משולבת. ניצול החלונות הפעלת 5055 לחלונות נעשית באופן המאפשר תצוגת נתונים ומידע במספר חלונות במקביל. כל חלון מכיל סוג אחר של מידע: נתונים גולמיים, פלט מספרי, תצוגה גרפית, פקודות וכדי. ואכן, הפעלת התוכנה עשויה להתבצע כל כולה בעזרת תפריטים ותיבות דיאלוג בלבד. כל ניתוח סטאטיסטי חד או רב משתני, ויהיה מתקדם ומורכב ככל שיהיה, עשוי להיות מושלס תוך שניות באמצעות הקשות תשובה של העכבר לשאלות המכוונות שמציגה המערכת בתיבת השיחה והתפריטים הנגלליס שלה. בשיטת עבודה זו מפנה המשתמש את מירב ומנו לתכנון והסקה מהניתוח הסטאטיסטי, במקום לכתיבה ולתכנות שלו. 515 הכנסה ועריכת הנתוניסם ב-5255 לחלונות מתבצעת באמצעות עורך הנתוניס הדומה במראהו לגיליון אלקטרוני. העורך מציג ערכיס מספריים, אלפה נומריים, או תוויות של ערכים. כמו כן, משלב העורך קבצים, מבצע מיונים לפי מספר פרמטרים, קובע פילטרים לקריאת נתונים מקובץ, מגדיר תנאים, מגדיר תוויות, מגדיר ועורך מילון משתנים, קובע טווח ערכים לכל משתנה ואף לבצע שאילתות בשפת השאילתות .501, 5 לחלונות כוללת תוכנית תצוגה גרפית מתקדמת אינטגרלית, המציגה את המידע הסטאטיסטי ב-30 צורות גרפיות מתוכננות ומאפשרת עריכת צורות נוספות בעזרת עורך התרשימים. ניתן ליצור גרפיקה תלת מימדית ולסובב את התצוגה לכל כיוון במרחב, לקבלת ייצוג אופטימלי. התוכנה אף כוללת מחולל דוחות להדפסה הניתוחים הסטאטיסטיים. 5 והגירסה העברית לחלונות עוד לפני שמיקרוסופט ישראל הכריוה רשמית על הגירסה העברית של חלונות, בדקו אנשי מרכז. 5055 בפורמולה, נציגי 5055 באר), את הממשק החדש כדי לבדוק תאימות עס 5285 לחלונות. לאחר בדיקה קפדנית הגיע במיוחד מ-5285 העולמית האחראי על גירסאות 5 בשפות זרות במטרה להפגש עם אנשי מיקרוסופטי ישראל. פגישה זו הניבה פתרונות רצויים בכל המובנים וכעת מאפשהת 5088 שימוש מלא בעברית של חלונות. ישראל לנרי 3 וו הסופ םה זמסה דעות ותגובות על 5055 לחלונות גיק נונן, נשיא 5055 העולמית, טוען כי גירסת 5785 לחלונות מהווה את המהפכה השניה בעולס הסטאטיסטיקה הממוחשבת (הראשונה היתה ב-1984, עם הצגת 5085 לדוס). צפוי ש-5255 לחלונות תקבע את הסטנדרטים של תוכנה סטאטיסטית בסביבה זו, ב 6 שישח 65 )טשווה ה ]₪2 5 נחלונות מביאה את הסטמיסטיקה לשולחנו עול כל מעותמעו בר 08 יק = ו 6 | ו הו ך הט ו : ו 16 | 8 | | | ואס 1 ונ [ ושיו וטפן | ה | סק 1 2 קוסן | | בי נוי ו ב 4 ו רד וה | פוסן | | ...518115165 בהיותה התוכנה הסטאטיסטית הראשונה בעלת ממשק חלונות מלא. חיזוק להשקפה זו ניתן למצוא בכך שכבר בשבועייס הראשונים להפצה, נמכרה 5255 לחלונות בסכום של מיליון דולר! נונן אף מדגיש כי ייבעזרת ממשק חלונות, אנו יכוליס להפוך את המוצר שלנו לקל הרבה יותר לשימוש. אנו מאמיניס שמשתמשים מחפשים יותר כוח סטאטיסטי על שולחן העבודה שלהם ובעזרת 5255 לחלונות אנו יכוליס להעביר את היכולת של 5085 למיינפריים למחשב האישי, בצורה המתאימה ביותר '. נונן מציין שבמקביל לגירסה לחלונות, תמשיך החברה לספק מוצרי 5055 לדוס ובתחילת השגה הבאה יוכרזו גירסאות מתקדמות יותר. "5055 והחלונות מהווים שילוב טבעייי אומר קמרון מאירולד מנהל מערך המפתחים לחלונות במיקרוסופט, "5055 היא דוגמא קלאסית כיצד מערכת חלונות של מיקרוסופט מספקת ערך מוסף גבוה במיוחד ליישומיס אנליטיים ומחקרייסיי. "יבעזרת 5255 לחלונות, גס משתמשים מתחילים מסוגלים לבצע ניתוחיס סטאטיסטיים ברמה גבוההיי אומר מרק בטליה, מנהל השיווק של 8555 ייאנו חושבים שמשתמשי הגיליונות אלקטרוניים ומשתמשי מחוללי היישומים ימצאו ב-5055 לחלונות הרבה יותר 1 כל - [ ממנה שהמוצרים הנוכחייס שלהם יכולים להציע בתחום הסטאטיסטי." רכיבי 5055 לחלונות 5 לחלונות בנויה מרכיבים שוניס, כאשר על יחידת הבסיס ניתן להוסיף רכיבים לפי צרכי המשתמש. רכיב התוכנה הבסיסי, 84% 5255, כולל את מנהל הקבצים, פרוצדורות ופונקציות סטאטיסטיות נרחבות, מערכת ניתוח ותצוגה גראפית, גיליון אלקטרוני לעריכת נתוניס ואפשרות לקריאה מבני קבצים שונים. בין הפרוצדורות הנכללות ביחידת הבסיס אפשר , למצוא שכיחויות וצילווחים, מדדי מרכז | ופיזור, מדדי קשר ומתאם, מבחנים . א-פרמטריים, פרוצדורות להשוואת ממוצעים, רגרסיה מרובה משתנים ועוד. הרכיבים הנוספים של 5085 לחלונות הס: 65 4|1ח0ו0]638ז? 5008 - רכיב המציע קשת רחבה של נלוחים סטאטיסטיים רב משתנים כמו ניתוח גורמים, ניתוח אשכולות, ניתוח מהימנות, סילוס רב-מימדי עס מדדי קרבה ומרחק וניתוח מפלה. 0% 6ססתץ0// 5205 - רכיב הכולל ניתוחים רב משתנים מתוחכמים כמו רגרסיה לא לינארית, רגרסיה לוגיסטית, מודלים של אס ו-זוססזק, ניתוח הישדרות, ג שסאג/א, וניתוח לוג-לינארי 5חשזד 5055 - רכיב המציע מגוון אפשרויות ניתוח סדרות עיתיות והיזוי סטאטיסטי, עס שיטות שונות להת אמה ו""החלקהיי של עקומות, והערכת פונקציות אוטו-רגרסיביות. : 3665 50585 - רכיב המעצב מפות תפיסתיות על בסיס ניתוח 1א101א60 או שיטות סילום אופטימלי, כולל ניתוח 65א04א600500. 6 5255 - רכיב לבניית מודלים של ניבוי באמצעות סימולציה של רגרסיה על משתניס מסוגים שוניס והצגת דיאגרמות של עצי החלטה המזהיס תת אוכלוסיות הומוגניות. צז .1.158 5255 - רכיב לניתוח יחסים מבניים לינאריים (כולל ניתוח נתיבים), ומודלים של משוואות בו זמניות. 5 - מחולל דוחות טבלאיים באיכות הצגה גבוהה ובעל גמישות רבה בעיצוב טבלאות מורכבות. בישראל, מייצג את החברה מרכז 5255 בפורמולה. מרכז 5055 משווק, תומך ומספק יעוץ והדרכה למשתמשים הישראלים. בראש המרכו עומד טל לאור. הגליון האלקטרוני הפופולארי - הוכרז בישראל על-ידי חילן לסביבת 5ספאז/י בעברית. כעת מתחיל הקרב האמיתי על ליבס של המשתמשים בסביבת הפעלה חדשה זו. עד עתה ראינו רק גליון אלקטרוני אחד בעברית עבור ו (|6סאם של 0508סווא) וכעת, עם כניסתה של צטוס1 לת מונה, מובטחת לנו פעילות רבה בנושא וקרב מעניין בין השניים כל התכונות המוכרות ממהדורת 005 של התוכנה - נשמרו גם במהדורה החדשה, יחד עם מימשק ה-6צשון5צאו הגראפי, מנגנוני פמצ501 ו-8ם/.846%501 (פתרון בעיות אופטימיזציה ותכנון לינארי) וכמובן האפשרות להתקשר ישירות עם מחשבי 0 ,אע תחנות אזאט ,אס גת ,856 ומחשבי מואאת-אז14א מרכזיים. מהדורת 5/וססאזץו של 1-2-3 הינה תלת-מימדית מלאה ומאפשרת תכנון מודלים מרובי גליונות המוגדריס כקוב יחיד תלת-מימדי בו ניתן להפעיל פונקציות וחישוביס על ציר עומק. התוכנה מופעלת בחלונות באמצעות תפריטי אאוסם-1זטפ או 5א160 גראפיים, המפעילים פקודות מורכבות בלחיצה אחת. קיימת בנוסף האפשרות להשתמש במקש ה - / הקלאסי. 3 תומך במנגנון ה-םספ של 5עוספאוצ ומאפשר התקשרות דינמית ליישומים אחרים כגון: .00:16 5 מםסא. וטא ומעבדי תמלילים בסביבה זו. התוכנה מקושרת אל יישומים אחרים של 10705 בתאימות מלאה המאפשרת עבודה בו זמנית על מספר יישומים ללא צורך לבצע פעולות חוזרות על נתוניס משותפים (לדוגמא: העברת טבלה מגליון למעבד תמלילים מתעדכנת אוטומטית במסמך עם כל שינוי בגליון) . קלות שימוש, מהירות הפעלה וסביבה גראפית אינטרקטיבית הס המאפיינים העיקריים של 1-2-3 עבור 5'ססאזאו. משתמשי 1-2-3 העוברים מסביבת 05 ימצאו עצמס בסביבה מוכרת בזכות התאימות הגבוהה של התוכנה למערכות 05 ולמהדורות 1-2-3 השונות. כמו עם כל משפחת 1-2-3, גם כאן מציעה פ5טד1.0 מיגוון כלי פיתוח למפתחי יישומים: ערכת 81.6% 14א5 הכלולה בתוכנה ומאפשרת חיתוך טבלאות - 18 66055, עיצוב תיבות דיאלוג של 5אוססא1או בפקודת מקרו פנימית כחלק מיישום בגליון. זו ד 5% למילוי תחומיס באופן אוטומטי עפייי 8 ;[ 5 5)ספאו/ זסז 1-2-3 5טדס.!1 עם תמיכה עברית במקור! מפתח - ובעברית! דג)א0: ד 14א5 לעיצוב אוטומטי של הגליון מתוך תפריט עשיר של עיצובים מוכנים. וא30-50 לסיכומי עומק תלת-מימדיים על מספר גליונות - בהקשה אחת על אססן! מגוון אופציות 1א200 לנתוני הלגיון, על מנת לאפשר מבט רחב על המודל. פקודות מקרו חדשות לבקרת קלט/פלט, טיפול במבנה המסך ולפיתוח יישומים ייסגורים". 0 דוא 1001 אפקס.1מ/מס למפתחים, נמכר בנפרד מהתוכנה ומאפשר בניית יישומים סגורים בסביבת 3 כמו גם תפירת פונקציות פרטיות, בנוסף לאלו הקיימות. באמצעות כלים אלו ניתן לבנות מסכים ייחודיים שאינס נראים כגליון אלקטרוני אלא כיישום שפותח בשפת-על כלשהי. היתרון הגדול בשימוש בערכה זו נעוץ במהירות הפיתוח, קלות התחזוקה של היישוס וכמובן חיסכון בעלויות וזמן אדם. השוואה ב'ן 1-2-3 [-|סא= בניתוח פונקציונאלי של 1-2-3 מול |ששאם כדאי לשים לב להתמקדות 10705 והמוצר החדש בתפיסה אירגונית, המהווה את עיקר בסיס הכח של החברה מאו הווסדה: תאימות מלאה של 1-2-3 החדש למערכות ₪05 קיימות - שומרת על השקעת הלקוחות בתוכנה וחוסכת בצורך להסב תוכניות קיימות, להדריך מאות משתמשים ולהכשיר אנשי תמיכה ומומחי תוכנה אירגוניים - מחדש. תאימות מעין זו אינה קיימת ב-66אם ולכן ההשקעה בו הינה יקרה יותר ודורשת התארגנות מחדש בנושא ההדרכה והשימוש בגליונות אלקטרוניים, אירגון קבבים בתלת-מימד של 1-2-3 מאפשר טיפול בכמויות נתוניס גדולות במיוחד ואירגון לוגי נכון של היישום. כל מרכיב במודל שוכן בגליון נפרד וכל הגליונות מהוויס קוב יחיד עס אפשרות להפעלה פונקציות, נוסחאות וגראפים על ציר העומק 2. תכונה זו אטרקטיבית במיוחד במחלקות כלכליות ומחלקות כספים בהן קיים הצורך למודלים מורכבים. בזכות תכונה זו של תלת מימדיות אמיתית, ניתן להתקשר ישירות מתוך הגליון אל מסדי נתונים מרוחקים (וגם למחשבים אחרים) ולשלוף נתונים - ישירות אל תוך הגליון ללא צורך לצאת ממנו .זו חשיבה אירגונית ממעלה ראשונה החסרה בכל גליון אלקטרוני אחר. * ייפתיחות המערכת" וקישוריות ישירה עם יישומיס אחריס הן שתי תכונות חשובות לכל אירגון הפועל בסביבה מרובת יישומיס. מאז ומתמיד הדגישה 108ד1.0 את התייחסותה לנושא ושיחררה כלי פיתוח המאפשרים ייתפירה" של 1-2-3 לכל צורך ספציפי ולכל סביבת עבודה. מיגוון כלי הפיתוח וההתאמה עבור 43 הינו מעבר להשוואה עם כל גליון אלקטרוני אחר. 4 בבדיקות והשוואות שנערכו בנושא, על-ידי מערכות העיתונות המקצועית, נמצא כי תוכנת 1-2-3 הינה המהירה ביותר מסוגה בסביבת 5אוססאוצו, הן בזמני התגובה, הן במהירות החישוב והן בגרפיקה. מהירות בגליון אלקטרוני הינה אבן שואבת ליצירתיות ולרצון המשתמש להפיק עוד ועוד מהתוכנה שברשותו. התמיכה העברית של 1-2-3 תחת ישס6חו/ו פותחה על-ידי לוטוס בקוד מקור ומאפשרת תמיכה רחבה בכל סוגי הפונטיס (גופנים) במערכת, מיון בגליון וכתיבה רציפה בשורה. למרות בעלותה של 0500זס8א על סביבת ההפעלה החדשה, יש מקוס רב לשיפוריס בתמיכה העברית של |ששאם. ל מנגנוני עור בשתי התוכנות נבדלים בתכונותיהס. לדוגמא: - || חגוח5 בעברית בתוך 1-2-3 ובאנגלית בלבד ב-|06א. - 004:6קו01 של |ססאם אינו פועל במידה וביצענו 00 ולאחריו פעולה נוספת כלשהי (מלבד 6ג?). במקרה זה תמחק תכולת ה-0זגססקוו6 של |66אם! היינו מצפים מהחברה שפיתחה את 5אסשחוא לשמור על תאימות למנגנוניס שהיא המציאה... כפי שנעשה הדבר ב-1-2-3. - אין ב-א מנגנון !וגא 56 למשלוח דואר אלקטרוני ישירות מהגליון. תכונה זו קיימת כמובן ב-1-2-3 ומצביעה על הראייה האירגונית של 1/0705 המאמינה בקישוריות ובעבודה בצוותיס. מחיר המחירון הרישמי לתוכנה: 2495 (נמוך מאשר בארה"ב!) ובמבצע מכירות אגרסיבי במיוחד, מציעח חילן את התוכנה במחיר הכרות של 9 בלבד! לפרטים: ייחילןיי - המסגר 12, תיא 67776 מ ו ינר" 3 דרוצים מדודים חדשים, דיפקטים אני ממליץ להוסיף את המדורים הבאים: פינת הייטיפים'י. הצעות מכירה לציוד משומש. שאלות ותשובות בנושאים מסחריים. עודד רוטר, צהייל 0 > 1. להביא לקוראים בארץ את ה-885 של וְאַאִפָטוא 6 2. להרחיב את המדורים לנושאים: 1 ,0165 100 ,65וזו1/ו/₪, מנחם יוריסטה, תעשיה אוירית 1%. לצרף דיסקטים... 2. סקירת משחקים חדשים על-מנת למשוך בני נוער. 3. פתיחת מדור לימודי, במסגרתו יוכלו לא מקצוענים להכיר מושגים ומרכיבים בסיסיים, כמו דיסקים קשיחים, מסכים, מתאמי וידאו, מעבדים וכדומה. סאייל אליק בר-און, צהייל 1. מדור על גרפיקה ואנימציה ממוחשבת. 2. מדור ייתוכנת החודשיי. 3. מחשבים בחינוך, בישראל ובחו'"ל. נדין כהן, ק. נחשונים 1. להוסיף לירחון את המדורים: בהזס!ו801 -פווחוחם זקסז. [ / 2. להקים וטאָא 6 מקומי. דן שלועגר > ... אני מקווה שבקרוב תערכו השוואות בין התוכנות, שלא זכו לכך במגזין האמריקאי בשל היותן בעברית: מעבדי תמלילים, תוכנות הוצאה לאור שולחנית (ואל תשכחו את ייתגיי...) וכדומה. משה ווישנפסקי * 1. המחשב האישי כאלמנט בסיסי בניהול עסקים. 2. סקירות קצרות על הבסיס התיאורתי, עקרונות הפעולה ותחזית לנושאים המטופלים ( ו חיים קדדרון, ניסקו בעיימ 1. לצרף דיסקט תוכנות עור של ₪6 ונפ האמריקאי . 2. לפתוח לוח מודעות לנושאים: הצעות עבודה, קניה ומכירה של ציוד משומש. דוד בן-ישר, מלון נהר הירדן ק וו א ים מחשבים גם לחובבים לפי השאלון רוב קוראיכם נמנים עס מנכיילים, מנהלי מחלקות וראשי צוות - אך אני בטוחה שגס אנשים כמוני, שהמחשב הוא בעיקר תחביבס ואשר מתעניינים מאוד בנעשה בעולס המחשבים, ימצאו עניין בעיתונכם. לדעתי אתם צריכים להתחשב גם בציבור קוראים זה לגבי כתבות בעיתונכם. אורנה בוקי, מזכירה ... יש יותר מדי מילים באנגלית, אותן אפשר לתרגס לעברית, כמו גם את השמות של מחברי המאמרים ואישים אחרים.. חן אדיב ... צריך לפרט בהסברים למושגים קשים ולא מוכרים... איתן פלג, סטודנט מחמאות, וגם ביקורת 6 מצויקן. אייל כהן, מנכ"ל > .. העיתון טוב מאוד והנושאים הס אקטואליים ומעניינים, עומר גנות, תלמיד ... ברכות על היוזמה וההוצאה המהודרת והאיכותית - עלו והצליחו ! -- > קראתי בהנאה את המהדורה הראשונה של שאו462 6 בעברית. בתחוס המחשבים חסר היה עיתון מקצועי חסר פניות. העיתונים הקיימים אינס נותנים חוות דעת מקצועית לגבי התוכנות הישראליות ומשמשים, לרוב, מדור פירסומי כושל. קל להבין את עורכי העיתונים הקיימים - ייקטילת תוכנהיי מהווה איום ישיר על הכנסותיהם השוטפות מפרסומים. למרות זאת, ברור לי שבדיקה מקצועית של תוכנות ישראליות בתוספת תואר ייהתוכנה המצטיינת של מא21 6הו ספיי תעורר את בתי התוכנה *תונכם. לנרסם בעיתונכם בועז דולב, ירושלים > מספר הערות על העתון: קניתי אותו כי אני מחפש לקנות מחשב חדש, אולס השוואה של מחשבי ה-4865% אינה שימושית, כי אין ציון איזה מחשבים משווקים בארץ (כולל כתובת הסוכן והמחיר המקומי). אני מציע להשקיע קצת מאמץ ולהדפיס רק את חוות הדעת של המוצרים הרלוונטיים. שנית, זה היה עוזר אם הייתם מדפיסים סקירה של התכולה של העתון האמריקאי, כדי שיהיה אפשר לוותר על קנייתו (ברוב המקרים) לטובת הגירסה המקומית. דרי מרדכי בן-ארי, רחובות > שמתתי לראות את יוזמתכס הברוכה להוציא לאור את המהדורה העברית של ה-5א46421/ 6 . כמי שמכהן כסגן יו"ר איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל וכיוייר ועד חוג משתמשי מחשבי 76 ותואמיו במסגרת האיגוד, אני מרשה לעצמי לקוות כי דעתי זו אינה דעת יחיד וכי היא משקפת את תקוותס של משתמשים רבים, שהמתיננו שנים רבות לכלי מעין זה. היוקרה הרבה של הירחון הידוע, שרבים מאתנו יימכוריםיי לו במשך שנים רבות, מהווה יסוד לתקווה כי לקורא הישראלי יהא כלי ממדרגה ראשונה לשמירה על רמת מידע עדכני באשר לכיווני ההתפתחות וחידושי הענף. בסוג זה של מגזין, המבוסס על תרגום מגזין זר עומדות בפני המוציא לאור שתי אפשרויות. יכול הוא לתרגם את המקור כולו ולהביאו בפני הקורא הישראלי או שיכול הוא לבחור חלק ולתרגמו. אילוצי המקום והמימון בוודאי מחייבים את הגישה השניה - ובצדק. לא כל מה שמעניין את הקורא הבינלאומי הוא בהכרת ישים לגבי הקורא הישראלי הממוצע. גישה זו מחייבת תשומת לב רבה לבחירת אותו חלק של המקור העובר תרגום. עד כמה שניתן לשפוט מן הגליונות הראשונים נעשה שיקול נבון, אס כי נראה לי שבגליונות האחרונים של המקור פורסמו לא מעט מאמרים נוספים שיכלו לעניין את המשתמש הישראלי - אך נמתין לגליונות הבאים בתקוה... הבטחתם לפרסם חומר מקורי העשוי לעניין את הקורא הישראלי ואני ממתין ומאמין כי מימוש הבטחה זו יתרום עוד יותר לקורא המשתייך לעם היושב בציון. אגב - שלא כמקובל במה שנחשב עד היום לעיתונות המחשבים הישראלית, אתס מדגישים במיוחד את החומר שהוא הודעות לעיתונות של גורמים מסחריים, ומבחינים בינו לבין חומר מערכתי - אין מילים בפי כדי לשבח גישה זו לעומת העיתונים המפרסמים הודעות כאלו ללא כל ציון, כאילו זה חומר מערכתי אובייקטיבי. שמעון פרוידנברגר, עוי"ד הר תוכנה 01 לתכנת: ים ה מ ק | 1 % לאנשי חיט 4 ו ו זא א לספרות מקצועית ₪ ותוכנות מב אוו . שו - דוס 1/1 0 ן 1 שש | ב | 54 > שא . 1 בוב ירוי "2 אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל ר למחשבי 06 וכן הפסדאוסג - | כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש ולאנשי מקצוע 4% 6 נש / ] ' 4 יי 1 כל המגזיניס | 1ב ו ] זז ₪ ו שש : המוביליס מחו"ל "| ה / או " ה גא / | ניתן למצוא על | 4 . | | אי 1 לוו | | 1 מדפינר אר | שת *ם | 1 = ₪ . / לקבל בתיבת 1 ן - | . 1. | - : , | | / 4 הדואר שלך בבית 8 |09686) שעטועיס לשעות הפנאי משחקים מכל החברות המובילות בעולם. מבחר ענק עס הוראות בעברית המבחר העשיר ביותר חדעו | רר ט ו של תוכנות. יישומים ּ למשרד, לביח, וו ז0068 פ'סחשו תוכניות שרות ושפות - 00 8 ו , תכנות, ותוכנות אא 0 010005 חנוכיות "זאםואוגדסם" חדשו| 8 תוכנות ל-80! | > במדרחוב של ירושלים משלוח חינם על קניה מעל 150 ש"ח מכבדים כרטיסי דיינרס * ישראכרט * ויזה דורות ראשונים 5 טל. 02-257828 ,02-257807 פתוח: 9:00 עד 19:50 שישי עד 14:50 ספרות ותוכנה למחשב שא אליפך אריך ו ו סק מ רל יפ הרת מ ל לפ ל. היתרונות הגדוליס של דלגלטול מלכףים בכל מור רהצי := 6 המקוריים של החברה: האולכ רת - דל ל טייל . המחיריס-תחרותייס. למל המלפ לכגלת שילוב עם מערכות מיחשוב אחרות. . ב על פתֶח וד 0 י גי ג מפיצים מורשים : מיקרוליין 04-373111 = משובית 057-278755 = טי.פי.אמ. 03-5337655 .קומפיובית 02-2422303 = רשת קשר 03-8306481 = דיגיטל ישירות 052-593333 36